Verbetering energetische kwaliteit huurvoorraad in Gelderse steden 2014 en ambities voor 2020

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verbetering energetische kwaliteit huurvoorraad in Gelderse steden 2014 en ambities voor 2020"

Transcriptie

1 Verbetering energetische kwaliteit huurvoorraad in Gelderse steden 2014 en ambities voor 2020 Overzicht van de verbetering van de Energie-Index, isolatiegraad en het percentage energiezuinige ketels in sociale huursector in Gelderse steden in 2014 (en in 2013), in combinatie met gemeentelijke prestatieafspraken en gemeentelijk beleidsdoelstellingen voor 2020 Gelderse Natuur en Milieufederatie, december

2 1. Inleiding Deze rapportage geeft de verbetering van de Energie-Index (als maat voor de energetische kwaliteit) van de huursector voor een aantal Gelderse grote steden weer. De verbeteringen worden weergegeven op basis van resultaten van de Shaeremonitor van Aedes, de branchevereniging van woningcorporaties. De monitor wordt ook landelijk gebruikt om de voortgang van de energetische verduurzaming in het kader van de afspraken van het landelijk SER Energieakkoord te monitoren. Doelstelling van het landelijk SER Energieakkoord is gemiddeld energielabel B (gemiddeld Energie-Index 1.25) voor de sociale huursector in In paragraaf 2 staan de verbeteringen per gemeente aangegeven en worden deze besproken. Tevens staan beleidsdoelstellingen (prestatieafspraken) opgenomen. In paragraaf 3 staat er een overzicht van de verbetering van de Energie-Index in 2014 per corporatie. In paragraaf 4 staan conclusies opgenomen. In de bijlage staan achtergrondgegevens opgenomen. In bijlage 1 staat de voortgang van de verduurzaming van de Arnhemse huursector in de periode In bijlage 2 staat een overzicht van in- en uitgaven van een corporatie om inzichtelijk te maken welk deel van de inkomsten wordt besteed aan onderhoud, renovatie en energiemaatregelen. In bijlage 3 staat de omvang van de sociale huursector in Gelderland ten opzichte van de particuliere woningbouwsector. Deze rapportage is onderdeel van het landelijk project Stookjerijk 2015 (zie De slotbijeenkomst heeft plaatsgevonden op 25 november te Utrecht. Stookjerijk Trofee. Jaarlijks uitgereikt aan best presterende corporatie, huurdersvereniging, gemeente en samenwerkingsverband binnen het project Stookjerijk. 2

3 2. Verbetering en prestatieafspraken per Gelderse stad 2.1 Verbetering per stad In onderstaande tabel 1 staat de verbetering van de Energie-Index van de sociale huursector per gemeente in 2014 (en in 2013) aangegeven. De steden Apeldoorn en Nijmegen hebben een verbetering in 2014 gerealiseerd die rond het landelijk tempo ligt. Om de doelstelling van het landelijk Energieakkoord te bereiken dient het tempo met 50% te worden verhoogd. Bij de gemeente Arnhem is het tempo na 2011 weggezakt van 0.04 naar 0.01 tot 0.02 (zie bijlage1). Gemeente Wageningen en Ede hebben in 2014 een verbetering van de Energie- Index van resp 0.01 en De huursector van de gemeente Nijmegen heeft zowel in 2013 als in 2014 een relatief goed resultaat geboekt (resp 0.07 en 0.04). Tabel 1: verbetering Energie-Index sociale huursector per gemeente in 2014 (en in 2013) Plaats op basis verbetering Energie- Index 2014 Gemeente (aantal sociale huurwoningen) Energie-Index huursector eind 2014 Verbetering Energie-Index in 2014 (in 2013) Doelstelling prestatieafspraken 1. Apeldoorn (18.400) (0.01) minimaal gemiddeld label C in 2020 halen. De partijen zullen er alles aan doen om hoger te scoren. 2. Nijmegen (27.400) (0.07) Gemiddeld B in 2018 (afspraak 2014) 3. Arnhem (26.000) (0.01) gemiddeld B in 2020 (nieuwe Woonvisie Arnhem) (0.06) Gemiddeld energielabel B in Wageningen (5.100) 5. Ede (9.100) (0.01) Gemiddeld energielabel C in Gemiddeld B in 2025 Landelijke verbetering (2.4 miljoen sociale huurwoningen) Jaarlijkse verbetering nodig om Energieakkoord te halen (gem. Energie-Index 1.25 in 2020) (0.04) 0.06 Doelstelling landelijk Energieakkoord: gemiddeld Energie-Index 1.25 (Energielabel B) in 2020 Driepartijen- overleg, Woningwet juli 2015 Traditioneel; consultatie over concept. Rol huurdersverenigingen wordt opnieuw bekeken in najaar 2015 Driepartijen-overleg met nieuw huurdersplatform, Huurkoepel Nijmegen. Traditioneel Traditioneel Driepartijen-overleg (tripartite) 3

4 2.2 Ambitie gemeentelijke prestatieafspraken De steden Nijmegen, Arnhem, en Wageningen hebben in hun prestatieafspraken de doelstelling van het landelijk Energieakkoord opgenomen: gemiddeld energielabel B in De gemeente Nijmegen heeft zich als doel gesteld om gemiddeld energielabel B reeds in 2018 te halen. De steden Apeldoorn en Ede hebben een lagere ambitie. Gemeente Apeldoorn heeft per voorjaar 2015 weer prestatieafspraken. Deze waren in 2011 niet geactualiseerd. 2.3 Driepartijenoverleg nieuwe Woningwet Driepartijenoverleg conform de nieuwe Woningwet (dd 1 juli 2015) is in de steden in ontwikkeling. Gemeente Ede heeft al geruime tijd een driepartijenoverleg conform de nieuwe Woningwet, tussen corporatie Woonstede, Huurdersbond Ede en de gemeente Ede. In Nijmegen vindt dit plaats tussen de corporaties, Huurkoepel Nijmegen en de gemeente Nijmegen. Zie tabel 1, laatste kolom. 4

5 3. Verbetering per corporatie In tabel 2 staan de verbeteringen in Energie-Index, isolatiegraad en toename van het percentage energiezuinige ketels aangegeven. Tabel 2: Verbetering Energie-Index, isolatiegraad en toename energiezuinige ketels per corporatie, 2014 (en 2013) Verbetering Energie-Index in 2014 (2013) Aantal huurwoningen Energie- Index eind 2014 Toename isolatiegraad in % Toename energiezuinige ketels in % Toename externe warmtelevering in % Toelichting Ons Huis (Apeldoorn) (-) (-) 0.1(-) 0.1(-) In 2013 met Shaere gestart Talis (Nijmegen) (0.09) (1.7) 2.3 (0.9) 0.0 (0.0) Noodzakelijk 0.06 (0.06) tempo SER Energieakkoord Standvast Wonen (Nijmegen) (0.07) (3.0) 0.8 (5.6) 0.0 (0.0) De Goede Woning (Apeldoorn) Landelijk gemiddelde 2014 Portaal Nijmegen De Woonmensen (Apeldoorn) Woningstichting (Wageningen) De Gemeenschap (Nijmegen) Woongenoot (Nijmegen) Woonstede (Ede) (0.00) (0.3) 13.1 (0.2) Minus 1.9 (0.2) 2.4 miljoen huurwoningen 0.04 (0.04) 1.65 (1.69) Minus 1.3 (1.4) 2.4 (2.4) 0.0 (0.6) (0.04) 1.60 (1.63) 1.1 (1.6) 0.5 (4.3) 0.0 (0.0) (0.03) (3.6) Minus 1.5 (3.3) 1.8 (0.3) (0.06) (1.1) 1.3 (3.3) 0.0 (0.0) (0.01) (0.1) 1.3 (1.2) 0.0 (0.0) (-) (-) 0.0 (-) 0.0 (0.0) in 2013 met Shaere gestart (0.01) 1.62 Minus (0.7) 0.4 (0.5) (1.0) Corporatie Ons Huis (Apeldoorn) heeft in 2014 de grootste verbetering van de Energie-Index gerealiseerd. De verbetering bedroeg 0.08, tweemaal de landelijke vooruitgang en 30% hoger dan de het tempo dat noodzakelijk is om de doelstelling van het landelijk Energieakkoord in 2020 (gemiddelde Energie-Index 1.25) te halen. De verbetering wordt met name gerealiseerd door isolatie (niet zozeer door het plaatsen van energiezuinige ketels). De Nijmeegse corporaties Talis en Standvast hebben zowel in 2014 als 2013 een verbetering van de Energie-Index die op het niveau van het tempo dat noodzakelijk is om de doelstelling 5

6 van het Energieakkoord te halen (rond de 0.06). Corporatie De Goede Woning (Apeldoorn) heeft in 2014 een inhaalslag in de Energie-Index gemaakt door het plaatsen van 600 nieuwe energiezuinige ketels (de verbetering bedroeg 0.05 in 2014 ten opzichte van 0.00 in 2013). 4. Conclusies De volgende conclusies kunnen worden getrokken: a. De gemeenten Apeldoorn en Nijmegen hebben een verbetering van de Energie-Index van de sociale huursector in 2014 die rond het landelijk tempo ligt (0.04). Het tempo ligt onder het tempo dat nodig is om de doelstelling van het landelijk Energieakkoord te halen. Bij de gemeente Nijmegen ligt dit op een stabiel niveau. Bij de gemeente Arnhem is het tempo na 2011 weggezakt van 0.04 naar 0.01 tot Gemeente Wageningen en Ede hebben in 2014 een verbetering van de Energie-Index van resp 0.01 en b. De steden Nijmegen, Arnhem, en Wageningen hebben in hun prestatieafspraken de doelstelling van het landelijk Energieakkoord (gemiddeld energielabel B in 2020) opgenomen. De steden Apeldoorn en Ede hebben een lagere ambitie (gemiddeld energielabel C in 2020). Gemeente Apeldoorn heeft per voorjaar 2015 weer prestatieafspraken (deze waren in 2011 niet geactualiseerd). c. Corporatie Ons Huis (Apeldoorn) heeft in 2014 de grootste verbetering van de Energie- Index gerealiseerd. De verbetering bedroeg 0.08, tweemaal de landelijke vooruitgang en 30% hoger dan de het tempo dat noodzakelijk is om de doelstelling van het landelijk Energieakkoord in 2020 (gemiddelde Energie-Index 1.25) te halen. De verbetering wordt met name gerealiseerd door isolatie (niet zozeer door het plaatsen van energiezuinige ketels). De Nijmeegse corporaties Talis en Standvast hebben zowel in 2014 als 2013 een verbetering van de Energie-Index die op het niveau van het tempo dat noodzakelijk is om de doelstelling van het Energieakkoord te halen (rond de 0.06). 6

7 Bijlage 1: Voortgang CO2 reductie Arnhemse huursector Tabel: Voortgang CO2 reduktie Arnhemse huursector CO2 emissie gehele CO2 reduktie in kg Arnhemse huursector in kg (2008 t/m 2010) Percentage CO2 reduktie Verbetering Energie- Index 6.7% in 3 jaar (2.2% per jaar) (2011) 2.6% (2011) 0.04 (2011) (2012) 0.48% (2012) 0.01 (2012) (2013) 0.43% (2013) 0.01 (2013) (2014) 1.28% (2014) 0.02 (2014) Doelstelling Convenant huursector juni 2012/ Energieakkoord sept 2013 Jaarlijkse verbetering Energie- Index in 2013 en % / jaar, 33% in de periode in 3 jaar; 0.04 per jaar 0.06 per jaar 0.04 In 2014 is de CO2 reduktie 1.28%. Dat komt overeen met een verbetering van de Energie- Index van 0.02 van de gehele Arnhemse huursector. Dat is de helft van de landelijke voortgang van 0.04 in 2014 en een derde van het tempo dat nodig is om de doelstelling van het landelijk Eergieakkoord te halen, zijnde 0.06 per jaar (3% CO2 reduktie per jaar). De verbetering van de Energie-Index in 2013 en 2012 lag op ca een derde van die van Zie ook: 7

8 Bijlage 2. Inkomsten en uitgaven corporatie Vivare te Arnhem in miljoenen euro`s (in 2014). Bron: Jaarverslag Vivare Inkomsten Uitgaven 1.Huren en vergoedingen 151,1 (65%) 2.Nieuwe leningen 75,0 (32%) 3.Verkoop 5.3 (2.5%) vastgoedbeleggingen 4.Overig 1.2 (0.5%) Totaal 232,6 miljoen euro 5.Aflossingen 51,5 (22,1%) 6.Betalingen aan leveranciers 44,3 (19,1%) 7.Investeringen 39,8 (17,1%) vastgoedbeleggingen 8.Betaalde interest 24,3 (10,4%) 9.Betalingen aan medewerkers 17,9 (7.7%) 10.Verhuurdersheffing/ 16,7 (7,2%) saneringsheffing 11.Overig 21,4 (9,2%) 232,6 miljoen euro Post 5 (Aflossingen) en post 8 (betaalde interest) is samen ca 35% van de uitgaven. Post 6 (Betalingen aan leveranciers) en Post 7 (investeringen vastgoedbeleggingen) is samen ca 37% van de uitgaven Inkomsten Twee derde van de inkomsten bestaat uit huur en een derde uit nieuwe leningen. Uitgaven Een derde van de uitgaven bestaat uit aflossingen en rente, een derde uit investeringen in het vastgoed (oa onderhoud, renovaties, energiemaatregelen), een zesde uit de verhuurders- en saneringsheffing. De overige 20% betreft de post loon voor medewerkers (10%) en overig (10%). 8

9 Bijlage 3. Overzicht woningen Nederland, Gelderland en huidig verduurzamingstempo Tabel. Aantal woningen per sector voor Nederland en Gelderland (bron: provincie Gelderland, 2015) Nederland Gelderland Sociale huursector 2.4 miljoen (34%) (25%) Commerciele huursector 0.6 miljoen (9%) (15%) Koopappartementen (VVEs) 0.5 miljoen (7%) (10%) Particuliere woningeigenaren excl 3.5 miljoen (50%) (50%) koopappartementen Totaal 7 miljoen Gelderland heeft ca 2 miljoen inwoners. Ongeveer een achtste deel van Nederland. Huidig verduurzamingstempo Sociale huursector Uit de landelijke Shaere monitor van Aedes over 2014 blijkt dat er zo`n labelstappen zijn gemaakt. Dat houdt in zo`n huurwoningen met gemiddeld twee labelstappen. Naar Gelderland omgerekend zijn dat ca huurwoningen met gemiddeld twee labelstappen in Voor 2013 en voor 2014 bedroeg de verbetering van de Energie-Index voor de sociale huurvoorraad Dat komt overeen met een jaarlijkse CO2 reduktie van ca 2% (het benodigde tempo is 3% CO2 reduktie per jaar). Eind 2014 bedraagt de Energie-Index gemiddeld voor de Nederlandse huursector Doelstelling van het landelijk Energieakkoord is gemiddeld Nog een verbetering van 0.40 in de periode (zes jaar) oftewel per jaar een verbetering van 0.06, is noodzakelijk. Om dit te bereiken dienen er meer huurwoningen gerenoveerd te worden, aldus de Shaere monitor van Aedes. Commerciele huursector 9

10 De commerciele huursector heeft als doelstelling in het landelijk Energieakkoord 80% van de particuliere huurwoningen minimaal label C. Het huidige verduurzamingstempo is niet bekend. In het convenant Energiebesparing Corporatiesector 2012 is opgenomen dat voor wat betreft de monitor in de particuliere huursector de gegevens van de centrale labeldatabank zullen gebruikt worden. Branchevereniging is Vastgoedbelang. De jaarlijkse voortgang is vooralsnog onbekend. Particuliere woningen eigenaren en koopappartementen Het verduurzamingstempo hiervan is niet bekend. Belemmeringen en aanpak bij verhoging tempo verduurzaming sociale huursector Corporaties geven onder meer aan dat aan dat voor de volgende punten oplossingen dienen te worden gezocht om het huidige verduurzamingstempo te verhogen: 1. Minder inkomsten vanwege de verhuurdersheffing. De huurinkomsten bedragen gemiddeld ca euro per huurwoning per jaar (12 maal 500 euro). Voor de Gelderse huursector ( huurwoningen) bedragen de huurinkomsten ca miljard euro per jaar. Verduurzaming van de Gelderse huursector van de Gelderse huursector tot gemiddeld energielabel B zou volgens de Gelderse corporaties 1.5 miljard euro bedragen. Dat komt neer op gemiddeld ruim euro per huurwoning. 2. Strengere eisen om leningen af te sluiten voor verduurzaming. Corporaties kunnen minder investeringsgeld lenen dan vroeger doordat strengere eisen aan leningen worden gesteld. Corporaties die toch een flinke verhoging van de energetische kwaliteit weten te bereiken, hebben veelal een duidelijke focus op duurzaamheid en het nemen van energetische maatregelen in hun huurvoorraad. 10

Slotbijeenkomst Stookjerijk 2014 Energiebesparing in de huursector

Slotbijeenkomst Stookjerijk 2014 Energiebesparing in de huursector Slotbijeenkomst Stookjerijk 2014 Energiebesparing in de huursector 12 rondetafels Stookjerijk 2014 Onderwerpen Monitoring voortgang met rekenmodel Shaere Opgaven Energieakkoord Resultaten voortgang energiebesparing

Nadere informatie

Energiebesparing in de Leidse huursector

Energiebesparing in de Leidse huursector - Leiden - 2014 Rondetafel 26 juni Energiebesparing in de Leidse huursector Bert Bakker StookjerijkTrofee 2014 prijsuitreiking op slotbijeenkomst do avond 20 november te Utrecht Energieprestaties 2013

Nadere informatie

ENERGIE BESPARING IN DE AMERSFOORTSE HUURSECTOR

ENERGIE BESPARING IN DE AMERSFOORTSE HUURSECTOR ENERGIE BESPARING Energiebesparing huurwoningen Amersfoort terugblik en vooruitblik Donderdag 16 oktober 2014 WELKOM! IN DE UTRECHTSE HUURSECTOR ACHTERGROND VAN DEZE AVOND www.stookjerijk.nl Samenwerking

Nadere informatie

Rotterdam. Stook je rijk 2015. Monitoring Energiebesparing Huursector

Rotterdam. Stook je rijk 2015. Monitoring Energiebesparing Huursector Rotterdam Stook je rijk 2015 Monitoring Energiebesparing Huursector 9-10-2015 Inhoud Nieuwe Woningwet per 1 juli 2015 Doelstellingen landelijke Energieakkoord Stand van Zaken in Nederland Rotterdamse doelstellingen

Nadere informatie

ENERGIEZUINIG HUREN IN AMERSFOORT

ENERGIEZUINIG HUREN IN AMERSFOORT ENERGIEZUINIG HUREN IN AMERSFOORT Hoe krijgen we de sociale woningvoorraad energieneutraal in 2030 Terugblik en vooruitblik Donderdag 4 juni 2015 WELKOM! ACHTERGROND VAN DEZE AVOND Samenwerking van diverse

Nadere informatie

Stook je rijk 2014. Rondetafel Energiebesparing in de Helmondse huursector. 29 Oktober 2014

Stook je rijk 2014. Rondetafel Energiebesparing in de Helmondse huursector. 29 Oktober 2014 Stook je rijk 2014 Rondetafel Energiebesparing in de Helmondse huursector 29 Oktober 2014 Programma 19.00 uur Inloop 19.30 uur Opening en aanleiding 19.40 uur Presentatie Woonbond, Robert Willé 19.50 uur

Nadere informatie

StookjerijkTrofee 2014 prijsuitreiking op slotbijeenkomst donderdagavond 20 november te Utrecht

StookjerijkTrofee 2014 prijsuitreiking op slotbijeenkomst donderdagavond 20 november te Utrecht StookjerijkTrofee 2014 prijsuitreiking op slotbijeenkomst donderdagavond 20 november te Utrecht Stookjerijk 2014 Rondetafel Energiebesparing in de Haarlemse huursector Systematiek energielabels Waar gaat

Nadere informatie

ENERGIE-ZUINIG HUREN IN DE STAD UTRECHT

ENERGIE-ZUINIG HUREN IN DE STAD UTRECHT ENERGIE-ZUINIG HUREN IN DE STAD UTRECHT VAN DOM-STAD NAAR NOM-STAD? Hoe krijgen we de sociale woningvoorraad energieneutraal in 2030? Dinsdag 26 mei 2015 WELKOM! LANDELIJK Convenant uit 2012; Woonbond,

Nadere informatie

Agenda van de vergadering in Het Rode Hert van 16 april 2015

Agenda van de vergadering in Het Rode Hert van 16 april 2015 Agenda van de vergadering in Het Rode Hert van 16 april 2015 Hierbij wordt u uitgenodigd voor de openbare vergadering in Het Rode Hert van 16 april 2015 Datum: donderdag 16 april 2015 Aanvang: 19:00 Traject

Nadere informatie

ENERGIE-ZUINIG HUREN IN DE STAD UTRECHT

ENERGIE-ZUINIG HUREN IN DE STAD UTRECHT ENERGIE-ZUINIG HUREN IN DE STAD UTRECHT VAN DOM-STAD NAAR NOM-STAD? Hoe krijgen we de sociale woningvoorraad energieneutraal in 2030? Dinsdag 26 mei 2015 WELKOM! LANDELIJK Convenant uit 2012; Woonbond,

Nadere informatie

Verslag Energiebesparing in de Nijmeegse huursector

Verslag Energiebesparing in de Nijmeegse huursector Verslag Energiebesparing in de Nijmeegse huursector Project Stookjerijk2014 13 mei 2014 Inhoud: 1. Interview met Volkert Vintges, directeur GNMF 2. Sociaal huurbeleid, Pepijn Binkhorst van de Woonbond

Nadere informatie

Stookjerijk2015 Apeldoorn. Kansen huurdersparticipatie vanuit de nieuwe Woningwet. Vooroverleg met raadsleden, do 16 april, 19.00u

Stookjerijk2015 Apeldoorn. Kansen huurdersparticipatie vanuit de nieuwe Woningwet. Vooroverleg met raadsleden, do 16 april, 19.00u Stookjerijk2015 Apeldoorn Kansen huurdersparticipatie vanuit de nieuwe Woningwet Vooroverleg met raadsleden, do 16 april, 19.00u Onderdelen presentatie Doel Stookjerijk Beleid SER akkoord 2013 Actuele

Nadere informatie

Presentatie Monitoring Energiebesparing Huursector Rotterdam

Presentatie Monitoring Energiebesparing Huursector Rotterdam Verslag Stookjerijk Rotterdam 2014 9 oktober 2014 Suzanne Mulder, debatleider van deze avond, heet iedereen welkom. Zij licht het programma toe en interviewt Emile van Rinsum, directeur van het Rotterdams

Nadere informatie

Mitros heeft een nieuwe labelling. Ook Groen West heeft nieuwe energielabels en is het proces van monitoring pas gestart.

Mitros heeft een nieuwe labelling. Ook Groen West heeft nieuwe energielabels en is het proces van monitoring pas gestart. Rondetafel Stookjerijk Utrecht 25 september 2013 Woensdagavond 25 september vond de Utrechtse Ronde tafels met corporaties, raadsleden en huurdersverenigingen plaats. Doel van de avond was om gezamenlijk

Nadere informatie

Aanpak energiebesparing woningvoorraad Portaal Nijmegen. 13 mei 2014 Stephan Huisman afdeling Strategie & Vastgoed Senior projectleider

Aanpak energiebesparing woningvoorraad Portaal Nijmegen. 13 mei 2014 Stephan Huisman afdeling Strategie & Vastgoed Senior projectleider Aanpak energiebesparing woningvoorraad Portaal Nijmegen 13 mei 2014 Stephan Huisman afdeling Strategie & Vastgoed Senior projectleider Wat loopt er allemaal? Duurzaamheid is: Energiebesparing Gezond wonen

Nadere informatie

Energiebesparing in de Leidse huursector: bundeling van krachten

Energiebesparing in de Leidse huursector: bundeling van krachten Ronde tafel Leiden 26 juni 2014 Energiebesparing in de Leidse huursector: bundeling van krachten VERSLAG Inhoud 1. Introductie 2. Interview met Alex Ouwehand, directeur Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland

Nadere informatie

FINANCIËLE HAALBAARHEID DOELSTELLINGEN ENERGIEAKKOORD CORPORATIESECTOR. 12 oktober 2016

FINANCIËLE HAALBAARHEID DOELSTELLINGEN ENERGIEAKKOORD CORPORATIESECTOR. 12 oktober 2016 FINANCIËLE HAALBAARHEID DOELSTELLINGEN ENERGIEAKKOORD CORPORATIESECTOR 12 oktober 2016 MANAGEMENTSAMENVATTING Aanleiding In 2012 is het Convenant Energiebesparing Huursector ondertekend. Hiermee heeft

Nadere informatie

Energiebesparing in de Nijmeegse huursector

Energiebesparing in de Nijmeegse huursector Energiebesparing in de Nijmeegse huursector Op donderdagavond 20 juni vond in de Lindenberg te Arnhem de bijeenkomst Energiebesparing in de Nijmeegse huursector plaats. Corporaties, huurders en gemeenteraadsleden

Nadere informatie

Energiebesparing in onze huurwoning. ALV De Klink 5 april 2016. Maarten Visschers Gelderse Natuur en Milieufederatie/ Stookjerijk

Energiebesparing in onze huurwoning. ALV De Klink 5 april 2016. Maarten Visschers Gelderse Natuur en Milieufederatie/ Stookjerijk Energiebesparing in onze huurwoning ALV De Klink 5 april 2016 Maarten Visschers Gelderse Natuur en Milieufederatie/ Stookjerijk Onderwerpen Lustrumjaar Stookjerijk Nieuwe Nijmeegse prestatieafspraken Verbetering

Nadere informatie

Verslag slotbijeenkomst Stookjerijk 2014 20 november 2014, 18.30u- 2030u, Zaalverhuur7 in Utrecht

Verslag slotbijeenkomst Stookjerijk 2014 20 november 2014, 18.30u- 2030u, Zaalverhuur7 in Utrecht Verslag slotbijeenkomst Stookjerijk 2014 20 november 2014, 18.30u- 2030u, Zaalverhuur7 in Utrecht Welkomstwoord door Michel Jehae Avondvoorzitter en debatleider Michel Jehae heet iedereen van harte welkom

Nadere informatie

Woningcorporaties scoren slecht op verduurzaming

Woningcorporaties scoren slecht op verduurzaming Woningcorporaties scoren slecht op verduurzaming In 2020 moeten de huizen van alle woningcorporaties gemiddeld energielabel B hebben, een belofte van koepelorganisatie Aedes. Vooral in de Randstad liggen

Nadere informatie

Deel 1: plenair deel met korte interviews en de vergelijking van Arnhemse corporaties

Deel 1: plenair deel met korte interviews en de vergelijking van Arnhemse corporaties Energiebesparing in de Arnhemse huursector Rondetafelgesprek tussen Arnhemse huurders, corporaties en gemeenteraad 6 oktober 2011, 20.00-22.30u, Bezoekerscentrum Sonsbeekpark. Versnelling van de energiebesparing

Nadere informatie

Uitwisseling ervaringen prestatieafspraken met vijf Gelderse wethouders

Uitwisseling ervaringen prestatieafspraken met vijf Gelderse wethouders Uitwisseling ervaringen prestatieafspraken met vijf Gelderse wethouders Bijeenkomst 15 september 2016 Trêveszaal van het Stadhuis van Nijmegen, 15 september 2016 Deelnemers: Bert Velthuis, wethouder Wonen

Nadere informatie

Kansen huurdersparticipatie vanuit de nieuwe Woningwet 1. Opening met Volkert Vintges, directeur Gelderse Natuur en Milieufederatie

Kansen huurdersparticipatie vanuit de nieuwe Woningwet 1. Opening met Volkert Vintges, directeur Gelderse Natuur en Milieufederatie Kansen huurdersparticipatie vanuit de nieuwe Woningwet Verslag Stookjerijk Apeldoorn 21 april 2015, 20.00u-22.30u. Locatie: oude Ambachtschool, Molenstraat-centrum 1, Apeldoorn. Programma: Opening met

Nadere informatie

1. Energiebesparing in de Alkmaarse huursector

1. Energiebesparing in de Alkmaarse huursector Bijlage 1. Verslagen Rondetafelbijeenkomsten Stookjerijk 2014 1. Energiebesparing in de Alkmaarse huursector Project Stook Je Rijk. Alkmaar, 3 juni 2014 Inhoud verslag: 1. Interview met Juriaan Jansen,

Nadere informatie

Verslag Rondetafel Helmondse huurders, corporaties en raad Samen verder met energiebesparing in de Helmondse huursector

Verslag Rondetafel Helmondse huurders, corporaties en raad Samen verder met energiebesparing in de Helmondse huursector Verslag Rondetafel Helmondse huurders, corporaties en raad Samen verder met energiebesparing in de Helmondse huursector Woensdag 29 oktober, 19.00 uur zaal open, 19.30 uur start Gemeentehuis Helmond, Raadszaal,

Nadere informatie

Regelingen energiebesparing woningen

Regelingen energiebesparing woningen Regelingen energiebesparing woningen Uitvoeringsregeling subsidie duurzaam renoveren Noord-Holland (Nationale) Energiebespaarlening Stimuleringsregeling energieprestatie huursector (STEP) Fonds energiebesparing

Nadere informatie

Huishoudboekje Raadscommissie Ontwikkeling 31 oktober 2016

Huishoudboekje Raadscommissie Ontwikkeling 31 oktober 2016 Huishoudboekje 2.0 2.0 Raadscommissie Ontwikkeling 31 oktober 2016 Agenda 1. Aanleiding 2. Waar staan de Haarlemse corporaties voor 3. Het Kasstroommodel door 4. Indicatieve bestedingsruimte door 5. Strategieën

Nadere informatie

Ambities energiebesparing Utrechtse huursector moeten omhoog

Ambities energiebesparing Utrechtse huursector moeten omhoog Ambities energiebesparing Utrechtse huursector moeten omhoog Woensdagavond 11 juni organiseerde de Natuur en Milieufederatie Utrecht (NMU), dit keer samen met huurdersplatform De Bundeling, voor het derde

Nadere informatie

Verslag Slotbijeenkomst Stookjerijk 2015 Driepartijenoverleg: wondermiddel of niet? 1. Opening

Verslag Slotbijeenkomst Stookjerijk 2015 Driepartijenoverleg: wondermiddel of niet? 1. Opening Verslag Slotbijeenkomst Stookjerijk 2015 Driepartijenoverleg: wondermiddel of niet? 25 november, Stadskantoor Utrecht, 18.30u-20.45u. Foto`s: Bas Fotografie 1. Opening Avondvoorzitter Michel Jehae heet

Nadere informatie

Gewijzigd op: 12-6-2014 10:23. Petten, 4 juni 2014. Het ministerie van BZK. Afdeling Policy Studies ECN-N--14-015. Van Tigchelaar, C. Aan.

Gewijzigd op: 12-6-2014 10:23. Petten, 4 juni 2014. Het ministerie van BZK. Afdeling Policy Studies ECN-N--14-015. Van Tigchelaar, C. Aan. Petten, 4 juni 2014 Afdeling Policy Studies Van Tigchelaar, C. Aan Het ministerie van BZK Kopie Onderwerp Nulmeting subsidieregeling voor verhuurders Aanleiding In het Nationaal energieakkoord is met de

Nadere informatie

Rapportage energiebesparingsmonitor SHAERE 2013

Rapportage energiebesparingsmonitor SHAERE 2013 27 maart 2014 Rapportage energiebesparingsmonitor SHAERE 2013 Aedes vereniging van woningcorporaties Publicaties Postbus 29121, 2509 AC Den Haag 088 233 37 00 E-mail publicaties@aedes.nl 2/14 Inhoud Inleiding

Nadere informatie

VERSLAG STOOKJERIJK AMERSFOORT 4 JUNI 2015

VERSLAG STOOKJERIJK AMERSFOORT 4 JUNI 2015 VERSLAG STOOKJERIJK AMERSFOORT 4 JUNI 2015 De Natuur en Milieufederatie Utrecht en de Woonbond organiseerden op 4 juni alweer de vierde Stookjerijk-bijeenkomst in de gemeente Amersfoort. Deze avond organiseren

Nadere informatie

Rapportage SHAERE 2012

Rapportage SHAERE 2012 Voor u ligt de benchmarkrapportage SHAERE 2012. Deze rapportage beschrijft de voortgang van de verbetering van de Energie Index (EI) van corporatiewoningen in 2012. Wat is SHAERE? SHAERE (Sociale Huursector

Nadere informatie

Verslag Stook je rijk Den Haag 2014

Verslag Stook je rijk Den Haag 2014 Verslag Stook je rijk Den Haag 2014 Dinsdag 14 oktober 2014 Inhoud Introductie Interview met Alex Ouwehand, directeur Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland Sociaal energiebeleid, Suzanne Schuitemaker,

Nadere informatie

Verslag Energiebesparing in de Eindhovense huursector

Verslag Energiebesparing in de Eindhovense huursector Verslag Energiebesparing in de Eindhovense huursector 25 april, 19.30-22.00u, gemeentehuis Eindhoven Opening Avondvoorzitter Michel Jehae opent de bijeenkomst, heet iedereen van harte welkom en licht het

Nadere informatie

Toelichting doorrekening Energieakkoord - Gebouwde omgeving

Toelichting doorrekening Energieakkoord - Gebouwde omgeving Toelichting doorrekening Energieakkoord - Gebouwde omgeving Casper Tigchelaar Marijke Menkveld Den Haag, SER 2 oktober 2013 www.ecn.nl Instrumenten gericht op eigenaar-bewoners Bewustwording en informatie

Nadere informatie

ENERGETISCHE VERBETERINGSMAATREGELEN IN DE SOCIALE HUURSECTOR ENKELE UITKOMSTEN VAN DE SHAERE-MONITOR 2010-2013

ENERGETISCHE VERBETERINGSMAATREGELEN IN DE SOCIALE HUURSECTOR ENKELE UITKOMSTEN VAN DE SHAERE-MONITOR 2010-2013 ENERGETISCHE VERBETERINGSMAATREGELEN IN DE SOCIALE HUURSECTOR ENKELE UITKOMSTEN VAN DE SHAERE-MONITOR 2010-2013 1 WAT IS DE SHAERE-MONITOR? In de afgelopen jaren zijn allerlei initiatieven ontplooid om

Nadere informatie

Energiebesparing in de Alkmaarse huursector

Energiebesparing in de Alkmaarse huursector Energiebesparing in de Alkmaarse huursector Project Stook Je Rijk. Alkmaar, 3 juni 2014 Inhoud verslag: 1. Interview met Juriaan Jansen, Milieufederatie Noord-Holland 2. Sociaal huurbeleid, Robbert Willé

Nadere informatie

Benchmarkrapportage 2013

Benchmarkrapportage 2013 Benchmarkrapportage 2013 Hartelijk dank voor het deelnemen aan de monitoringronde 2013. Voor u liggen de resultaten voor uw corporatie ten opzichte van de totale groep deelnemende corporaties. Graag vernemen

Nadere informatie

ENERGIEAKKOORD. Gevolgen, verplichtingen en kansen THOMAS KOKSHOORN

ENERGIEAKKOORD. Gevolgen, verplichtingen en kansen THOMAS KOKSHOORN ENERGIEAKKOORD Gevolgen, verplichtingen en kansen THOMAS KOKSHOORN 2 - Wie zijn wij? - Visie Ekwadraat - Beleid - Doelstellingen - Middelen - Financiering Inhoud - Conclusies en aanbevelingen 3 INLEIDING

Nadere informatie

Verslag Stook je rijk Den Haag 2015

Verslag Stook je rijk Den Haag 2015 Verslag Stook je rijk Den Haag 2015 Maandag 9 november 2015 Inhoud - Introductie - Interview met Alex Ouwehand, directeur Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland - Betaalbaarheid en energiebesparing bij

Nadere informatie

Rapportage kwantitatieve resultaten project Blok voor Blok

Rapportage kwantitatieve resultaten project Blok voor Blok Rapportage kwantitatieve resultaten project Blok voor Blok December 2013 Van: werkgroep Monitoring Aan: projectgroep Blok voor Blok 0. Inleiding Deze rapportage is tot stand gekomen op basis van aangeleverde

Nadere informatie

Achtergrondinformatie Woonsymposium WONEN IN STAD.NL SESSIE DUURZAAMHEID

Achtergrondinformatie Woonsymposium WONEN IN STAD.NL SESSIE DUURZAAMHEID Achtergrondinformatie Woonsymposium WONEN IN STAD.NL SESSIE DUURZAAMHEID donderdag 19 maart 2015 Duurzaamheid Duiding en context Groningen heeft de ambitie om in 2035 een energieneutrale stad te zijn.

Nadere informatie

Ambities voor energiebesparing in de Utrechtse sociale huursector moeten omhoog

Ambities voor energiebesparing in de Utrechtse sociale huursector moeten omhoog Ambities voor energiebesparing in de Utrechtse sociale huursector moeten omhoog Woensdagavond 11 juni organiseerde de Natuur en Milieufederatie Utrecht (NMU), dit keer samen met bewonersplatform De Bundeling,

Nadere informatie

Verbetering energieprestatie: een zaak van kleine stapjes?

Verbetering energieprestatie: een zaak van kleine stapjes? Verbetering energieprestatie: een zaak van kleine stapjes? Nico Nieboer 3 november 2015 Delft University of Technology Challenge the future Inleiding Presentatie uitkomsten onderzoek naar verbetering energieprestatie

Nadere informatie

Verslag Energiebesparing in de Tilburgse huursector

Verslag Energiebesparing in de Tilburgse huursector Verslag Energiebesparing in de Tilburgse huursector 6 november 2013, 19.30-22.00u, Boerke Mutsaers Tilburg. Ruim 80 aanwezigen (83) Opening Avondvoorzitter Michel Jehae opent de bijeenkomst, heet iedereen

Nadere informatie

Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis

Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis Oktober 2014 Thema 1 Goed wonen en een goede dienstverlening We vinden het in Nederland normaal dat iedereen goed kan wonen. Maar niet iedereen

Nadere informatie

Energiebesparing in de huursector van Wageningen en Ede

Energiebesparing in de huursector van Wageningen en Ede Energiebesparing in de huursector van Wageningen en Ede Op donderdagavond 16 mei heeft in het Stadsatelier Ons-Huis te Wageningen de bijeenkomst Energiebesparing in de huursector van Wageningen en Ede

Nadere informatie

Verslag Slotbijeenkomst Stookjerijk2016

Verslag Slotbijeenkomst Stookjerijk2016 Verslag Slotbijeenkomst Stookjerijk2016 29 november 2016, 18.30u-21.00u, Stadskantoor Utrecht Programma 1. Welkom door dagvoorzitter Michel Jehae 2. Belangrijkste resultaten project. Gesprek met netwerkdirecteur

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 30 196 Duurzame ontwikkeling en beleid Nr. 548 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

huurdersparticipatie. Hoe ver zijn we in Zwolle?

huurdersparticipatie. Hoe ver zijn we in Zwolle? Verslag Stookjerijk Zwolle: Energieprestaties, betaalbaarheid en huurdersparticipatie. Hoe ver zijn we in Zwolle? Datum: Dinsdag 16 juni, 19.30 tot 21.30 uur (aansluitend borrel) Locatie: Wijkcentrum Bestevaer,

Nadere informatie

Monitoring prestatieafspraken woningcorporaties 2013

Monitoring prestatieafspraken woningcorporaties 2013 Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Monitoring prestatieafspraken woningcorporaties 2013 Programma / Programmanummer Wonen / 1021 BW-nummer Portefeuillehouder J. van der Meer Samenvatting In 2012 zijn met

Nadere informatie

Toelichting op Financieringsregeling sociale huur

Toelichting op Financieringsregeling sociale huur Toelichting op Financieringsregeling sociale huur Onderdeel van de maatregelen uit het Aanvalsplan Woningmarkt is de Financieringsregeling sociale huur, waarvoor een bedrag van 20 miljoen voorwaardelijk

Nadere informatie

Ons kenmerk ML40/13.0009104. Datum uw brief

Ons kenmerk ML40/13.0009104. Datum uw brief Ingekomen stuk D42 (PA 4 september 2013) Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 329 95 81 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postbus 9105 6500 HG Nijmegen

Nadere informatie

1 e Monitor Energie Besparen Gooi en Vecht Resultaten op 31 december 2013

1 e Monitor Energie Besparen Gooi en Vecht Resultaten op 31 december 2013 1 e Monitor Energie Besparen Gooi en Vecht Resultaten op 31 december 2013 Inleiding Het doel van het project Energie Besparen Gooi en Vecht is om in drie jaar tijd 4.000 woningen te verduurzamen. Onder

Nadere informatie

MEDEDELING AAN DE RAAD

MEDEDELING AAN DE RAAD MEDEDELING AAN DE RAAD Aan: In afschrift aan: Van: Datum: Onderwerp: Registratienr.: Zaaknr.: Bijlage(n): De gemeenteraad De buitengewone leden van de gemeenteraad Wethouder G.J.W. Toonen 14 augustus 2013

Nadere informatie

Actualisatie Prestatieafspraken november 2016

Actualisatie Prestatieafspraken november 2016 Actualisatie Prestatieafspraken 2016-2019 november 2016 Inleiding In februari 2016 zijn de prestatieafspraken 2016-2019 afgesloten. Conform de Woningwet hebben de corporaties per 1 juli opnieuw een bieding

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 30 196 Duurzame ontwikkeling en beleid Nr. 256 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR WONEN EN RIJKSDIENST Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

SUGGESTIES VOOR INHOUD PRESTATIE-AFSPRAKEN. TUSSEN GEMEENTE en WONINGCORPORATIES en HUURDERS

SUGGESTIES VOOR INHOUD PRESTATIE-AFSPRAKEN. TUSSEN GEMEENTE en WONINGCORPORATIES en HUURDERS SUGGESTIES VOOR INHOUD PRESTATIE-AFSPRAKEN TUSSEN GEMEENTE en WONINGCORPORATIES en HUURDERS Colofon Meer informatie over mogelijke ondersteuning op de verschillende onderwerpen: Ieke Benschop, NMU (i.benschop@nmu.nl;

Nadere informatie

Monitoring prestatieafspraken woningcorporaties 2014

Monitoring prestatieafspraken woningcorporaties 2014 Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Monitoring prestatieafspraken woningcorporaties 2014 Programma Wonen BW-nummer Portefeuillehouder B. Velthuis Samenvatting In 2012 zijn met de woningcorporaties Portaal,

Nadere informatie

Energiecafé beleid en stand van zaken. Huurders Holland Rijnland

Energiecafé beleid en stand van zaken. Huurders Holland Rijnland Energiecafé Energie in prestatie afspraken Huurders Holland Rijnland 7 september 2016 Oegstgeest Energiecafé beleid en stand van zaken Huurders Holland Rijnland Jaap van Leeuwen, Siem Goede Energieteam

Nadere informatie

Energiebesparing in de Arnhemse huursector

Energiebesparing in de Arnhemse huursector Energiebesparing in de Arnhemse huursector Op donderdagavond 18 april heeft in bezoekerscentrum Sonsbeek te Arnhem de bijeenkomst Energiebesparing in de Arnhemse huursector plaatsgevonden. Corporaties,

Nadere informatie

Onze financiën in 2014

Onze financiën in 2014 Jaa r 20 beric h 14/ 20 t 15 Onze activiteiten in 2014 Onze financiën in 2014 Onze plannen in 2015 Zicht op 2014/2015 Financieel gezien was 2014 een goed jaar. Dat lijkt een vreemde opmerking, omdat in

Nadere informatie

Stook je rijk 2013. Rondetafel Energiebesparing in de Eindhovense huursector. 25 april 2013

Stook je rijk 2013. Rondetafel Energiebesparing in de Eindhovense huursector. 25 april 2013 Stook je rijk 2013 Rondetafel Energiebesparing in de Eindhovense huursector 25 april 2013 Programma 19.30 uur Inloop 19.45 uur Opening en aanleiding 19.55 uur Vergelijking Eindhovense corporaties 2012

Nadere informatie

'Nijmeegs Klimaatkaravaan-debat 'Minder energielasten voor huurders'

'Nijmeegs Klimaatkaravaan-debat 'Minder energielasten voor huurders' 'Nijmeegs Klimaatkaravaan-debat 'Minder energielasten voor huurders' Op donderdagavond 5 november 2009 heeft in Nijmegen het debat 'Minder energielasten voor huurders' plaatsgevonden. Dit debat over energiebesparing

Nadere informatie

de bouw en verbetering van de woningvoorraad, nader te verkennen, en hierop mogelijk in het

de bouw en verbetering van de woningvoorraad, nader te verkennen, en hierop mogelijk in het Bijlage bij Statenbrief - zaaknummer 2014-014768 Verkenning Woonfonds 1 Inleiding Hierbij treft u aan, conform onze toezegging gemaakt bij de vaststelling van de Robuuste Investeringsimpuls, de resultaten

Nadere informatie

De auteurs zijn als enigen verantwoordelijk voor de inhoud van deze publicatie, die niet noodzakelijk de mening van de Europese Unie weergeeft.

De auteurs zijn als enigen verantwoordelijk voor de inhoud van deze publicatie, die niet noodzakelijk de mening van de Europese Unie weergeeft. Energetische verbeteringsmaatregelen in de sociale-huursector enkele uitkomsten van de SHAERE-monitor 2010-2013 De auteurs zijn als enigen verantwoordelijk voor de inhoud van deze publicatie, die niet

Nadere informatie

Verduurzaming Woningvoorraad. Agenda. Technisch Project Adviseur. Hans Wiessner, Lucht/water warmtepomp, ideaal voor renovatie en nieuwbouw

Verduurzaming Woningvoorraad. Agenda. Technisch Project Adviseur. Hans Wiessner, Lucht/water warmtepomp, ideaal voor renovatie en nieuwbouw Verduurzaming Woningvoorraad Lucht/water warmtepomp, ideaal voor renovatie en nieuwbouw Hans Wiessner, Technisch Project Adviseur Agenda Energielabel woningbouw anno 2015 Energieverbruik terugdringen in

Nadere informatie

Financiële bijdrage van de huurder bij investeringen in verduurzaming en vergroening

Financiële bijdrage van de huurder bij investeringen in verduurzaming en vergroening O P I N I E S T U K Financiële bijdrage van de huurder bij investeringen in verduurzaming en vergroening Bijna iedereen is het er wel over eens dat een significante vermindering van het energieverbruik

Nadere informatie

WSW trendanalyse woningcorporaties 2013-2017

WSW trendanalyse woningcorporaties 2013-2017 WSW trendanalyse woningcorporaties 2013-2017 Risico s voor borgstelsel nemen toe Corporaties nemen maatregelen om de financiële conti - nuïteit te waarborgen. Dit is het gevolg van de overheidsmaatregelen

Nadere informatie

SUGGESTIES VOOR INHOUD PRESTATIE-AFSPRAKEN. TUSSEN GEMEENTE en WONINGCORPORATIES en HUURDERS

SUGGESTIES VOOR INHOUD PRESTATIE-AFSPRAKEN. TUSSEN GEMEENTE en WONINGCORPORATIES en HUURDERS SUGGESTIES VOOR INHOUD PRESTATIE-AFSPRAKEN TUSSEN GEMEENTE en WONINGCORPORATIES en HUURDERS Colofon Meer informatie over mogelijke ondersteuning op de verschillende onderwerpen: Ieke Benschop, NMU (i.benschop@nmu.nl;

Nadere informatie

Green Deal Leiden: wonen en energie

Green Deal Leiden: wonen en energie Green Deal Leiden: wonen en energie Samen meters maken Bart van Geleuken, projectleider Green Deal Introductie Leidse Green Deal Toelichting doel Leidse Green Deal Leidse voorbeelden wonen en energie Voorbeelden

Nadere informatie

Energiesubsidiewijzer. www.energiesubsidiewijzer.nl

Energiesubsidiewijzer. www.energiesubsidiewijzer.nl Energiesubsidiewijzer www.energiesubsidiewijzer.nl Mei 2014 Inhoud 1. Subsidie... 3 Zomerdeals Friese energiepremie... 3 Stimuleringsregeling Energieprestatie Huursector (STEP)... 4 2. Lening... 5 Energiebespaarlening...

Nadere informatie

Tussenevaluatie Lokaal Klimaatconvenant 2011-2018

Tussenevaluatie Lokaal Klimaatconvenant 2011-2018 Tussenevaluatie Lokaal Klimaatconvenant 2011-2018 0 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2. Werkelijk en theoretisch gasverbruik... 3 3. Het Nader Voorschrift... 5 4. Stand van zaken ambities... 8 4.1 Energie-labels

Nadere informatie

Verduurzaming woningportefeuille: de woonbundel. 4 maart 2013

Verduurzaming woningportefeuille: de woonbundel. 4 maart 2013 Verduurzaming woningportefeuille: de woonbundel 4 maart 2013 Verduurzamingsambitie woningcorporaties onder druk Het belang van verduurzaming van het corporatiebezit wordt erkend: Convenant Energiebesparing

Nadere informatie

Prestatieafspraken Gemeente IJsselstein / / Gemeente *7/ IJsselstein Providesv

Prestatieafspraken Gemeente IJsselstein / / Gemeente *7/ IJsselstein Providesv ^ Gemeente *7/ IJsselstein Providesv Gemeente IJsselstein / / Gemeente IJsselstein - Provides - HVIJ lad 1 van 1 Gemeente IJsselstein Provides Woningwet 2015 In de nieuwe Woningwet (per 1 juli 2015 ingegaan)

Nadere informatie

De corporaties is gevraagd of hun naam genoemd kan worden in de berichtgeving.

De corporaties is gevraagd of hun naam genoemd kan worden in de berichtgeving. Quick scan investeren in energiebesparing sociale huursector 2 juli 2013 Inleiding De Woonbond heeft via een kort onderzoek geïnventariseerd in hoeverre het kabinetsbeleid invloed heeft op het aantal projecten

Nadere informatie

Groen? Het is te doen! Audit.Tax.Consulting.Financial Advisory.

Groen? Het is te doen! Audit.Tax.Consulting.Financial Advisory. Groen? Het is te doen! Audit.Tax.Consulting.Financial Advisory. Een uitdagend klimaat 20 20 2020 In 2020 moet de uitstoot van CO 2 in de EU met 20% zijn teruggebracht ten opzichte van het 1990 niveau.

Nadere informatie

2 e Monitor Energie Besparen Gooi en Vecht Resultaten op 31 december 2014

2 e Monitor Energie Besparen Gooi en Vecht Resultaten op 31 december 2014 2 e Monitor Energie Besparen Gooi en Vecht Resultaten op 31 december 2014 Inleiding Het doel van het project Energie Besparen Gooi en Vecht is om in drie jaar tijd 2.500 tot 4.000 woningen te verduurzamen.

Nadere informatie

Energielabel onderzoek Wijksteunpunten Wonen, mei 2011

Energielabel onderzoek Wijksteunpunten Wonen, mei 2011 Energielabel onderzoek Wijksteun Wonen, mei 2011 De conclusies Het Stedelijk Bureau heeft onderzocht wat de gevolgen zijn van de invoering van het energielabel in het Woning Waardering Systeem (WWS) voor

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag Uw kenmerk 2016Z15884

Nadere informatie

Benchmark energetische kwaliteit sociale huursector 2011

Benchmark energetische kwaliteit sociale huursector 2011 Afdrukdatum 23 03 2012 1 energetische kwaliteit sociale huursector 2011 Atriensis b.v. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze rapportage mag worden verveelvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd

Nadere informatie

investeren in plaats van heffen

investeren in plaats van heffen investeren in plaats van heffen wonen in nederland 2017-2021 Input woningcorporaties voor verkiezingsprogramma s SAMENVATTING investeren in plaats van heffen 4 miljoen mensen in Nederland wonen in een

Nadere informatie

Rochdale geeft thuis. Terugblik Krachtige keuzes om mensen een thuis te geven

Rochdale geeft thuis. Terugblik Krachtige keuzes om mensen een thuis te geven Rochdale geeft thuis Terugblik 2016 Krachtige keuzes om mensen een thuis te geven Wij zijn een woningcorporatie voor mensen met een laag inkomen. Binnen deze inkomensgroep zijn we er voor iedereen, bijvoorbeeld

Nadere informatie

GEVOLGEN VERHUURDERSHEFFING investeringsmonitor corporaties 2013. Stec Groep B.V. 25 Februari 2013

GEVOLGEN VERHUURDERSHEFFING investeringsmonitor corporaties 2013. Stec Groep B.V. 25 Februari 2013 GEVOLGEN VERHUURDERSHEFFING investeringsmonitor corporaties 2013 Stec Groep B.V. 25 Februari 2013 INHOUDSOPGAVE INVESTERINGSMONITOR WONINGCORPORATIES 2013: VERHUURDERSHEFFING 1 3 Uitgaven verlagen 6 Inkomsten

Nadere informatie

Samenwerkingsafspraken Enschede 2014-2015 Vanuit een gedeelde visie, onderling vertrouwen en gelijkwaardigheid

Samenwerkingsafspraken Enschede 2014-2015 Vanuit een gedeelde visie, onderling vertrouwen en gelijkwaardigheid Samenwerkingsafspraken Enschede 2014-2015 Vanuit een gedeelde visie, onderling vertrouwen en gelijkwaardigheid Vastgesteld en ondertekend in het bestuurlijk overleg d.d. 26 november 2014 1 Jaarlijks terugkerend

Nadere informatie

Domesta. Geme Sn ente ř oevord. 'ng. 30 : Aan. Class nr. Gemeente Coevorden Aan het College van Burgemeester en Wethouders Postbus 2 7740 AA COEVORDEN

Domesta. Geme Sn ente ř oevord. 'ng. 30 : Aan. Class nr. Gemeente Coevorden Aan het College van Burgemeester en Wethouders Postbus 2 7740 AA COEVORDEN Geme Sn ente ř oevord 'ng. 30 : 1 Gemeente Coevorden Aan het College van Burgemeester en Wethouders Postbus 2 7740 AA COEVORDEN Aan Class nr. Ons kenmerk Onderwerp Behandeld door Bijlage(n) Datum Geme000339

Nadere informatie

Verslag Rondetafel Energiebesparing in de huursector in Zwolle

Verslag Rondetafel Energiebesparing in de huursector in Zwolle Verslag Rondetafel Energiebesparing in de huursector in Zwolle Plaats: Dominicanenklooster, Assendorperstraat 29, Zwolle Datum: Woensdag 12 juni 2013 Programma 1. Welkomstwoord 2. Korte interviewronde

Nadere informatie

Benchmark energetische kwaliteit sociale huursector 2012

Benchmark energetische kwaliteit sociale huursector 2012 Afdrukdatum 06 04 2013 1 Benchmark energetische kwaliteit sociale huursector 2012 Atriensis b.v. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze rapportage mag worden verveelvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd

Nadere informatie

Meer huur voor minder huis. Gereguleerde huren in de commerciële sector

Meer huur voor minder huis. Gereguleerde huren in de commerciële sector Meer huur voor minder huis Gereguleerde huren in de commerciële sector Gereguleerde huren in de commerciële sector Meer huur voor minder huis AANLEIDING Corporaties en commerciële verhuurders bieden beiden

Nadere informatie

Vivare Gemeente Renkum

Vivare Gemeente Renkum Samenvatting Vivare Gemeente Renkum Prestatieafspraken 2015-2018 Vivare en de gemeente Renkum werken samen aan voldoende goede huurwoningen op de juiste plek voor een juiste prijs. Meer dan voorheen moet

Nadere informatie

Prestatieafspraken 2016

Prestatieafspraken 2016 Prestatieafspraken 2016 Aanleiding De prestatieafspraken 2016 zijn een vertaling van het bod, waarin de corporaties aangeven door welke activiteiten zij een bijdrage leveren aan het realiseren van het

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 29 453 Woningcorporaties Nr. 450 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der

Nadere informatie

3 e Monitor Energie Besparen Gooi en Vecht Resultaten op 31 december 2015

3 e Monitor Energie Besparen Gooi en Vecht Resultaten op 31 december 2015 3 e Monitor Energie Besparen Gooi en Vecht Resultaten op 31 december 2015 Inleiding Het doel van het project Energie Besparen Gooi en Vecht is om in drie jaar tijd 2.500 tot 4.000 woningen te verduurzamen.

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 14 juli 2017 Labelplicht woningcorporaties

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 14 juli 2017 Labelplicht woningcorporaties > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Ministerie van Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag

Nadere informatie

Volkshuisvestelijk uitvoerings-/activiteitenprogramma. De Huismeesters. voor gemeente Haren

Volkshuisvestelijk uitvoerings-/activiteitenprogramma. De Huismeesters. voor gemeente Haren 1 Volkshuisvestelijk uitvoerings-/activiteitenprogramma De Huismeesters voor gemeente Haren 2017 Ons bod Groningen, 16 juni 2016 2 Aanbod 2017 Voor u ligt het voorgestelde, volkshuisvestelijke uitvoerings-/activiteitenprogramma

Nadere informatie

Beknopt jaaroverzicht Een solide basis met zichtbare resultaten.

Beknopt jaaroverzicht Een solide basis met zichtbare resultaten. Beknopt jaaroverzicht 2015 Een solide basis met zichtbare resultaten. Verhuur Samenstelling van onze 80.000 bewoners Ouderen (65+) Studenten/jongeren 12 persoonshuishoudens Allochtonen Grote gezinnen 15%

Nadere informatie

WP4. Actieplan voor de stad Amersfoort

WP4. Actieplan voor de stad Amersfoort WP4 Actieplan voor de stad Amersfoort Inhoudsopgave Pagina Voorwoord 3 1. Inleiding 4 2. Kenmerken 9 3. Doelgroepen 12 4. Doelen 14 5. Strategie 16 2 Voorwoord Dit Actieplan beschrijft de organisatie,

Nadere informatie

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH PS2009- INITIATIEFVOORSTEL Aan de leden van Provinciale Staten Initiatief voorstel Duurzaamheidsfonds Gelderland Beknopte samenvatting van inhoud voorstel: Bij de voorjaarsnota 2009 (PS2009-447) is ingestemd

Nadere informatie