Team MOM. Gemeentegarantie Deventer Hockey Vereniging en Roei en Zeilvereniging Daventria.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Team MOM. Gemeentegarantie Deventer Hockey Vereniging en Roei en Zeilvereniging Daventria."

Transcriptie

1 Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Team MOM Gemeentegarantie Deventer Hockey Vereniging en Roei en Zeilvereniging Daventria. 1- Notagegevens Notanummer Opsteller Johan Boode Telefoon 3288 Datum Programma: 08. Meedoen Portefeuillehouder Weth. Grijsen 2- Bestuursorgaan B & W Raad OR College van B & W - Burgemeester - Weth. Kolkman - Weth. Hartogh Heys - Weth. Rorink - Weth. Grijsen Besluitenlijst d.d. d.d. Agenda Akkoordstukken Vertrouwelijk Routing Programmamanager Ambtelijke opdrachtgever Weth. Grijsen d.d. adj.secr. gem.secr. par. BIS openbaar besloten Vertrouwelijk Bijlagen (paraaf adjunct-secretaris) B & W d.d.: Besloten wordt: 1 Deventer Hockey Vereniging (DHV) i.c. Stichting Deventer Hockey (SDH), op basis van de "Gemeentegarantieregeling sportverenigingen", een garantie te verstrekken van ,- zijnde 50% van een lening die DHV/SDH aan wil gaan, voor de vervanging van 2 hockey kunstgrasvelden; 2 RZ Daventria, op basis van de "Gemeentegarantieregeling sportverenigingen", een garantie te verstrekken van zijnde 50% van een lening die RZ Daventria op korte termijn wil aangaan, voor renovatie en uitbreiding van het botenhuis in de jachthaven; 3 geen éénmalige premie voor administratieve afhandeling en géén structurele premie voor risico-opslag door te berekenen voor beide garantiestellingen; 4 akkoord te gaan met de financiële beoordeling van de DHV/SDH en RZ Daventria door de Stichting Waarborgfonds Sport en hierbij aan te sluiten; 5 de directeur Ondersteunen te verzoeken een besluit voor te bereiden waarbij de "gemeentegarantieregeling sportverenigingen" formeel wordt ingetrokken en de positie van amateursportverenigingen in een afzonderlijke paragraaf in de beleidsnota garanties en leningen expliciet te benoemen. 1/ 5

2 6 de nota en het besluit openbaar te maken, nadat de SDH/DHV en RZ Daventria zijn geïnformeerd. 2/ 5

3 Financiële aspecten: In te vullen door de initiërende dienst Financiële gevolgen voor de gemeente? Ja Nee Begrotingswijziging Ja Nee Vermindering regeldruk: In te vullen door de initiërende eenheid Is de checklist vermindering regeldruk ingevuld? Ja Nee N.v.t. Voorstel openbaarmaking conform Wet Openbaarheid Bestuur (Wob) De nota en het besluit openbaar te maken De nota en het besluit openbaar te maken vergezeld van bijgaand persbericht De nota en het besluit openbaar te maken nadat DHV en SDH zijn geïnformeerd. De nota en het besluit openbaar te maken, behalve Het besluit openbaar te maken, maar niet de nota, gelet op artikel: De nota en het besluit niet openbaar te maken, gelet op artikel: Kennisgeving (publicatie) conform Awb Huis-aan-huisbladen (Deventer Post) Bekendmaking conform Awb Staatscourant Staatscourant Website gemeente Deventer Huis-aan-huisbladen (Deventer Post) Website gemeente Deventer Overig, namelijk Overig, namelijk Communicatie over vervolg Er is overleg geweest met het team Communicatie en de communicatie verloopt als volgt. Zie bijgaand(e) communicatieplan/ -paragraaf Communicatie is niet van toepassing, omdat eerst de betrokken vereniging en stichting geïnformeerd dienen te worden. ADVIESRADEN: In te vullen door de initiërende dienst Moet een van de adviesraden gehoord worden of op de hoogte gesteld? Ja Nee 3/ 5

4 Toelichting en overwegingen Inleiding Deventer Hockey Vereniging i.c. de Stichting Deventer Hockey hebben de gemeente gevraagd voor 50% garant te staan voor een lening die men wil afsluiten voor de vervanging van twee kunstgras hockeyvelden op sportpark de Achterhoek. De andere 50% garantie wordt verstrekt door de Stichting Waarborgfonds Sport (SWS). DHV wil in de zomerstop van dit jaar de kunstgrasvelden vervangen en moet daarom met spoed hiertoe opdracht verstrekken. Uw college heeft in haar vergadering van 26 januari 2010 een besluit genomen voor "Gemeentegaranties aan sportverenigingen" voor het verlenen van gemeentegaranties aan amateursportverenigingen waarbij de gemeente voor 50% garant staat en de SWS ook voor 50%. Voor beide organisaties tot een maximum van ,-. Er zijn inmiddels op basis van deze garantieregeling sinds 2010 zeven garanties verleend met een totaal garantiebedrag van ,- en nog twee in behandeling (DHV en RZ Daventria). In 2013 heeft de gemeenteraad de beleidsnota "Leningen en Garanties" vastgesteld. Hierbij zijn de bestaande regelingen, waaronder Gemeentegaranties sportverengingen, niet ingetrokken zodat nog steeds op die basis overleg met de DHV is gevoerd. Ditzelfde geldt ook voor het overleg dat in een eindstadium verkeert met de Roei en Zeilvereniging Daventria. Beoogd resultaat Verenigingen in staat te stellen tegen gunstige voorwaarden een geldlening aan te gaan voor het in stand houden van sportaccommodaties in Deventer. Kader - Sportnota B&W nota Beleid op garanties en geldleningen (febr. 2013) Argumenten voor en tegen Garantieregeling Sportverenigingen De regeling die in 2010 voor de sportverenigingen is vastgesteld had als doel amateursportverenigingen in staat te stellen sportaccommodaties in goede staat te houden c.q. te vernieuwen. Voor toepassing van deze regeling is in overleg met SWS afgesproken dat de financiële toetsing vooraf door de SWS plaatsvindt en de gemeente hierbij aansluit. De maximale garantie is voor beide organisaties , zodat verenigingen een lening met garantie af kunnen sluiten van ,-. Tevens doet de SWS een jaarlijkse analyse van de financiële resultaten van de betreffende vereniging, waarvan ook de gemeente op de hoogte wordt gebracht. De gemeente hoeft daarom zelf geen uitgebreide intake te doen en ook geen jaarlijkse analyse te maken. Voor de beoordeling van de garantieaanvraag en afhandeling is door uw college een mandaat afgegeven aan de Programmamanager Meedoen, waardoor de reeds verstrekte garantieaanvragen niet in uw college behandeld zijn. Deze garantieregeling voorziet in de behoefte aan ondersteuning van eigen initiatief van de samenleving in casu de amateursportverenigingen. Hierbij wordt nog uitdrukkelijk genoemd dat de Garantieregeling voor sportverenigingen, die is opgesteld in samenwerking met de SWS, geldt voor de amateursportverenigingen. Aanvragen van (semi-)professionele organisaties zoals het Sportbedrijf en Go Ahead Eagles vallen hier buiten. Zij kunnen ook geen aanvraag bij de SWS indienen. Beleidsnota garanties en leningen De beleidsnota Garanties en Leningen die in 2013 is vastgesteld strookt niet geheel met de in 2010 vastgestelde Garantieregeling aan sportverenigingen. In de beleidsnota garanties en leningen wordt namelijk wél gesproken over een éénmalige administratieve afhandeling en ook een jaarlijks risicopercentage die kan variëren en geeft géén mandaatregeling voor de beoordeling en afhandeling. De positie en gevolgen van de beleidsnota garanties en leningen voor de amateursportverenigingen zijn niet expliciet overwogen dan wel heeft geleid tot intrekking van de bestaande gemeentegarantieregeling sportverenigingen. 4/ 5

5 Voorstel Voorgesteld wordt om de verenigingen die nu al een aanvraag op basis van de bestaande garantieregeling sportaccommodaties hebben gedaan (DHV/SDH: garantie van ) of op zeer korte termijn gaan doen (RZ Daventria: garantie van ) volgens de voorwaarden van de bestaande Garantieregeling Sportverenigingen te honoreren. De directeur Ondersteunen te verzoeken een besluit voor te bereiden waarbij de "gemeentegarantieregeling sportverenigingen" formeel wordt ingetrokken en de positie van amateursportverenigingen in een afzonderlijke paragraaf in de beleidsnota garanties en leningen expliciet te benoemen. Argumenten voor: - de garantieregeling Sportverenigingen is niet formeel ingetrokken waardoor de huidige twee aanvragen zich daar, zeker in juridische zin, op baseren; - Eigen initiatief van amateursportverenigingen wordt met de garantieregeling ondersteunt; - SWS doet de intake en de jaarlijkse analyse waardoor de gemeente niet of nauwelijks controle hoeft uit te oefenen; - Door afstemming van de bestaande regeling gemeentegarantieregeling sportverenigingen en het beleid garanties en leningen ontstaat naar de toekomst toe duidelijkheid naar de amateursportverenigingen op welke wijze de gemeente garantieverzoeken behandelt. Argumenten tegen: - Gemeente loopt een bepaald risico ingeval de verenigingen de lening niet volgens afspraak aflost. Dit is indertijd ook in de B&W nota van vermeld, maar het risico is op basis van ervaringen van de SWS (totale portefeuille van landelijk leningen, waarvan minder dan 0,5% een aflossingsprobleem kent dat niet opgelost kan worden) klein. Draagvlak DHV en RZ Daventria kunnen met de verleende garanties een lening afsluiten. Financiële consequenties Er zijn niet direct financiële consequenties, maar de gemeente loopt wel een risico ingeval de verenigingen i.c. de stichting niet volgens afspraak aflost aan de bank. De SWS maakt elk jaar voor de verenigingen een financiële analyse om direct te kunnen inspringen indien er iets misgaat in de afspraken. De gemeente kan bij deze analyse aansluiten. Vooraf heeft de SWS de financiële positie van DHV/SDH en RZ Daventria onderzocht en akkoord gegeven voor genoemde investering. Aanpak/uitvoering Verenigingen in kennis stellen van besluit gemeente, zodat zij de lening definitief kunnen afsluiten. 5/ 5

gfedcb gfedc OR Besluitenlijst d.d. d.d. gfedcb gem.secr.

gfedcb gfedc OR Besluitenlijst d.d. d.d. gfedcb gem.secr. Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Eenheid/Cluster/Team BV_PC Financiering Circulus 1- Notagegevens Notanummer 362030 Datum 23-6-2010 Programma: 05. Milieu Portefeuillehouder Weth. Ahne Weth.

Nadere informatie

gfedcb Besluitenlijst d.d. d.d. gfedcb gem.secr.

gfedcb Besluitenlijst d.d. d.d. gfedcb gem.secr. Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Eenheid/Cluster/Team PC Financiering nieuwbouw stadhuiskwartier 1- Notagegevens Notanummer 632051 Datum 21-9-2011 Programma: Portefeuillehouder Weth. Ahne

Nadere informatie

Buitengewone Algemene vergadering van aandeelhouders (AvA) Essent NV d.d. 28 september 2009. Besluitenlijst d.d. d.d. adj.secr. gem.secr.

Buitengewone Algemene vergadering van aandeelhouders (AvA) Essent NV d.d. 28 september 2009. Besluitenlijst d.d. d.d. adj.secr. gem.secr. Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Eenheid/Cluster/Team BV_PC Buitengewone Algemene vergadering van aandeelhouders (AvA) Essent NV d.d. 28 september 2009 1- Notagegevens Notanummer 231818 Datum

Nadere informatie

B & W d.d.: 12-2-2008. gfedcb. Besluitenlijst d.d. d.d.

B & W d.d.: 12-2-2008. gfedcb. Besluitenlijst d.d. d.d. Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Eenheid/Cluster/Team BV-IM-IT aanbiedingsbrief bij Onderzoeksrapport Open Source 1- Notagegevens Notanummer 61385 Datum 6-2-2008 Portefeuillehouder Weth.

Nadere informatie

gfedcb Raad gfedc OR gfedc Besluitenlijst d.d. d.d.

gfedcb Raad gfedc OR gfedc Besluitenlijst d.d. d.d. Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Eenheid/Cluster/Team BV/PJ/JZ Inkoop van Energie 1- Notagegevens Notanummer 2007.06684 Opsteller Meiling G.J. Telefoon 3063 Datum 19-4-2007 Portefeuillehouder

Nadere informatie

gfedcb Besluitenlijst d.d. d.d.

gfedcb Besluitenlijst d.d. d.d. Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Eenheid/Cluster/Team RS/SI/MM versterking leerplicht 1- Notagegevens Notanummer 2007.35080 Datum 19-11-2007 Portefeuillehouder Weth. Adema 2- Bestuursorgaan

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Rentedragende lening Stichting Beheer en Exploitatie Orion.

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Rentedragende lening Stichting Beheer en Exploitatie Orion. Openbaar Onderwerp Rentedragende lening Stichting Beheer en Exploitatie Orion Programma / Programmanummer Sport / 1052 Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting De Stichting Beheer en Exploitatie Orion

Nadere informatie

Onderwerp: Stichting Wijksport: versterken liquiditeitspositie en gemeentegarantie

Onderwerp: Stichting Wijksport: versterken liquiditeitspositie en gemeentegarantie Raadsvergadering, 8 september 2015 Voorstel aan de Raad Onderwerp: Stichting Wijksport: versterken liquiditeitspositie en gemeentegarantie Onderdeel raadsprogramma: 2 Portefeuillehouder: Hans Marchal,

Nadere informatie

"Gemeentelijke garanties en. geldleningen"

Gemeentelijke garanties en. geldleningen "Gemeentelijke garanties en geldleningen" Inhoudopgave 1. Inleiding 2 2. Het gemeentelijke beleidskader 2.1 Wettelijke kaders 3 2.2 Gemeentelijke kaders 4 2.3 De procedurele toets 5 2.4 De financiële toets

Nadere informatie

Toetsingskader garanties, borgstellingen en verstrekking van geldleningen. Gemeente Velsen

Toetsingskader garanties, borgstellingen en verstrekking van geldleningen. Gemeente Velsen Toetsingskader garanties, borgstellingen en verstrekking van geldleningen Gemeente Velsen Inhoudsopgave Inleiding... 3 1 Kader... 4 Bijlage 1: Beleidsregels... 5 Bijlage 2 Achtergrondinformatie... 7 B.

Nadere informatie

TOETSINGSKADERS GEMEENTEGARANTIES EN GELDLENINGEN

TOETSINGSKADERS GEMEENTEGARANTIES EN GELDLENINGEN TOETSINGSKADERS GEMEENTEGARANTIES EN GELDLENINGEN Besluit college d.d.: 01-06-2007 Raadsmededeling d.d. 08-06-2007 Presidium d.d: 15-08-2007 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Wettelijk kader en bevoegdheden

Nadere informatie

Raadsvergadering van 25 april 2013 Agendanummer: 10.3

Raadsvergadering van 25 april 2013 Agendanummer: 10.3 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 397623 Raadsvergadering van 25 april 2013 Agendanummer: 10.3 Onderwerp: Verordening Moerdijks Restauratie Fonds. Verantwoordelijk portefeuillehouder: L. Koevoets GEVRAAGD

Nadere informatie

Onderwerp : Verzoek geldlening Algemene Woningbouwvereniging Monnickendam

Onderwerp : Verzoek geldlening Algemene Woningbouwvereniging Monnickendam RAADSINFORMATIEDOCUMENT GEMEENTE WATERLAND Nummer : 109-27 Onderwerp : Verzoek geldlening Algemene Woningbouwvereniging Monnickendam Portefeuillehouder : Tj. Hoekstra & P. Kools Contactpersoon : F. Schreutelkamp

Nadere informatie

Nadere uitwerking van het treasurystatuut voor het verstrekken van leningen en garantie aan derden, inclusief toelichting (januari 2010).

Nadere uitwerking van het treasurystatuut voor het verstrekken van leningen en garantie aan derden, inclusief toelichting (januari 2010). Nadere uitwerking van het treasurystatuut voor het verstrekken van leningen en garantie aan derden, inclusief toelichting (januari 2010). 1. Algemeen 1.1 De gemeente Eindhoven gaat alleen over tot het

Nadere informatie

Datum Ons kenmerk -------14051307. Kopie aan Fax: 084-0038581. Telefoon E-mail. Betreft

Datum Ons kenmerk -------14051307. Kopie aan Fax: 084-0038581. Telefoon E-mail. Betreft Strikt vertrouwelijk Aangetekend, per fax en per e-mail verstuurd Ariad Financial Services T.a.v. de directie 11th Floor Silom Complex 191 Silom Road, Suriyawong, Bangrak BANGKOK 10500 Thailand Datum Ons

Nadere informatie

Openbaar. Herziening financieringsconstructies energiebesparing. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad

Openbaar. Herziening financieringsconstructies energiebesparing. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad Openbaar Onderwerp Herziening financieringsconstructies energiebesparing Programma Duurzaamheid BW-nummer Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting In het coalitieakkoord is de wens opgenomen om financieringsconstructies

Nadere informatie

Ja, namelijk uitgesteld (één week) Bestuur en Publieke Dienstverlening. DT d.d. OR d.d. B&W d.d. OR d.d. Raad Raadsdocumenten

Ja, namelijk uitgesteld (één week) Bestuur en Publieke Dienstverlening. DT d.d. OR d.d. B&W d.d. OR d.d. Raad Raadsdocumenten bericht_nummer bericht_id zaak_zaaknummer Collegevoorstel Advies en Beheer Regnr B&W dd 21-4-2015 Openbaar Programma Ja, namelijk uitgesteld (één week) Bestuur en Publieke Dienstverlening DT dd OR dd B&W

Nadere informatie

1 (gewijzigd reglement van orde) raadsinformatiebrief inzake online publicatie collegebesluiten

1 (gewijzigd reglement van orde) raadsinformatiebrief inzake online publicatie collegebesluiten I UU W W rniarmnnh _ nl! uw nummer uw datum ons nummer onze datum verzonden inlichtingen bij sector/afdeling dooriciesnr. 2013/UIT/53537 20 augustus 2013 S. Franssen SECR / Bestuursondersteuning 0475-359

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Raadsvoorstel tot het vaststellen van de verordening lening opstartkosten CPO-projecten

gemeente Eindhoven Raadsvoorstel tot het vaststellen van de verordening lening opstartkosten CPO-projecten gemeente Eindhoven Raadsnummer 12R5106 Inboeknummer 12bst01972 Beslisdatum B&W 13 november 2012 Dossiernummer 12.46.251 Raadsvoorstel tot het vaststellen van de verordening lening opstartkosten CPO-projecten

Nadere informatie

Raadsvergadering van 28 april 2011 Agendanummer: 10.1

Raadsvergadering van 28 april 2011 Agendanummer: 10.1 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 278484 Raadsvergadering van 28 april 2011 Agendanummer: 10.1 Onderwerp: Verkoop aandelen Intergas Verantwoordelijk portefeuillehouder: L.M. Koevoets SAMENVATTING De afgelopen

Nadere informatie

Strikt vertrouwelijk Aangetekend verstuurd 't Sorgh & Huis B.V. --------------------------- Rembrandtweg 257 2981CZ RIDDERKERK

Strikt vertrouwelijk Aangetekend verstuurd 't Sorgh & Huis B.V. --------------------------- Rembrandtweg 257 2981CZ RIDDERKERK Strikt vertrouwelijk Aangetekend verstuurd 't Sorgh & Huis B.V. --------------------------- Rembrandtweg 257 2981CZ RIDDERKERK Datum 2 december 2014 - Pagina 1 van 17 Telefoon 020-797 2581 Email boetefunctionaris@afm.nl

Nadere informatie

gemeenteraden en provinciale staten, colleges en gedeputeerde staten Vernieuwde accountantscontrole bij provincies en gemeenten

gemeenteraden en provinciale staten, colleges en gedeputeerde staten Vernieuwde accountantscontrole bij provincies en gemeenten Onderdeel DGKB/BFO Inlichtingen mr. H.E. Postma T 070-426 6963 F 070-426 7555 1 van 19 Aan Onderwerp Doelstelling Juridische grondslag gemeenteraden en provinciale staten, colleges en gedeputeerde staten

Nadere informatie

Boete Maesons voor niet-passende advisering bij consumptief krediet

Boete Maesons voor niet-passende advisering bij consumptief krediet Terug (url: /nl-nl/professionals/nieuws/2014/dec) Boete Maesons voor niet-passende advisering bij consumptief krediet 10 december 2014 Maatregel De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 2 december

Nadere informatie

Kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten

Kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten Kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten Conclusies en aanbevelingen Rekenkamer Weert Oktober 2008 Voorwoord Voor u liggen de resultaten van het rekenkameronderzoek met als centrale vraagstelling

Nadere informatie

Collegevoorstel BEDRIJFSVOERING. Ja, zonder beperkingen Dienstverlening. Afdeling Bedrijfsvoering. Pilot verloning payroll bij de WAA

Collegevoorstel BEDRIJFSVOERING. Ja, zonder beperkingen Dienstverlening. Afdeling Bedrijfsvoering. Pilot verloning payroll bij de WAA zaak_id bericht_nummer Collegevoorstel BEDRIJFSVOERING Reg.nr. 12-7774 B&W d.d. Openbaar Programma Ja, zonder beperkingen Dienstverlening DT d.d. OR d.d. B&W d.d. OR d.d. Raad Raadsdocumenten d.d. 12-03-2012

Nadere informatie

Oplegvel. Raadsstuk. Onderwerp Uitbreiding werkpakket SRO Kennemerland / verzelfstandiging gemeentelijke zwembaden

Oplegvel. Raadsstuk. Onderwerp Uitbreiding werkpakket SRO Kennemerland / verzelfstandiging gemeentelijke zwembaden Oplegvel Raadsstuk Onderwerp Uitbreiding werkpakket SRO Kennemerland / verzelfstandiging gemeentelijke zwembaden Portefeuille C. van Velzen Auteur Dhr. G. Oudendijk Telefoon 5115097 E-mail: goudendijk@haarlem.nl

Nadere informatie

Gemeente Noordoostpolder. Nota geldleningen en garantstellingen. Emmeloord, 1 juli 2014 No.

Gemeente Noordoostpolder. Nota geldleningen en garantstellingen. Emmeloord, 1 juli 2014 No. Gemeente Noordoostpolder Nota geldleningen en garantstellingen Emmeloord, 1 juli 2014 No. 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Huidige situatie... 3 1.3 Landelijke ontwikkelingen...

Nadere informatie

gemeente Tubbergen *«

gemeente Tubbergen *« gemeente Tubbergen *«Aan de gemeenteraad Tubbergen, 8 maart 2013 Vergadering: Nummer: 18 maart 2013 16A Onderwerp: Subsidie verbouw en duurzaamheid de Gaarf Langeveen. Samenvatting raadsvoorstel: De Gaarf

Nadere informatie

2013-578. Gemeenschappelijke regeling RUD Drenthe

2013-578. Gemeenschappelijke regeling RUD Drenthe 2013-578 Gemeenschappelijke regeling RUD Drenthe Voorgestelde behandeling: - Statencommissie Bestuur en Financiën op 19 juni 2013 - provinciale staten op 26 juni 2013 - fatale beslisdatum: 26 juni 2013

Nadere informatie

2. Het bestuur van het Groenbeheer Hoeksche Waard bestaat uit: - een algemeen bestuur;

2. Het bestuur van het Groenbeheer Hoeksche Waard bestaat uit: - een algemeen bestuur; - 1 - GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING VOOR HET GROENBEHEER HOEKSCHE WAARD De Verenigde Vergadering, alsmede het college van dijkgraaf en heemraden van het waterschap Hollandse Delta en de raden en colleges

Nadere informatie