Gebruiks- en montageaanwijzing

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gebruiks- en montageaanwijzing"

Transcriptie

1 Gebruiks- en montageaanwijzing Warmhoudlade EGW 6210 Lees absoluut de gebruiksen montageaanwijzing voor u het toestel plaatst, nl-be installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt schade aan het toestel. M.-Nr

2 Inhoud Beschrijving van het toestel...3 Opmerkingen omtrent uw veiligheid...4 Een bijdrage aan de bescherming van ons milieu...11 Vóór het eerste gebruik Bediening...13 De lade openen en sluiten Bedieningselementen...13 Bedieningsprincipe...14 Temperatuur instellen...14 Opwarmtijden...15 Capaciteit Reiniging en onderhoud...17 Front van het toestel / binnenruimte Antislipbodem...18 Wat gedaan als...? Mits toeslag verkrijgbaar toebehoren...20 Opmerkingen omtrent uw veiligheid bij inbouw...21 Inbouwafmetingen...22 Toestel plaatsen Front van het toestel uitlijnen Elektrische aansluiting...25 Dienst Herstellingen aan huis van Miele, typeplaatje, garantie

3 Beschrijving van het toestel Aan-uitschakelaar (verlicht) Temperatuurregelknop Warmhoudlade Antislipbodem Controlevenster in het front van het toestel Sticker (waarschuwing: gevaar voor verbranding aan het verwarmingselement) 3

4 Opmerkingen omtrent uw veiligheid Deze warmhoudlade voldoet aan de voorgeschreven veiligheidsvoorschriften. Door ondeskundig gebruik kunnen gebruikers echter letsel oplopen en kan er schade optreden aan het toestel. Lees deze gebruiks- en montageaanwijzing daarom eerst aandachtig door voordat u het toestel in gebruik neemt. U vindt er belangrijke opmerkingen omtrent inbouw, veiligheid, gebruik en onderhoud. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt schade aan het toestel. Miele is niet aansprakelijk voor schade die ontstaan is doordat deze veiligheidsrichtlijnen niet in acht werden genomen. Bewaar de gebruiks- en montageaanwijzing en geef ze door aan wie het toestel eventueel na u gebruikt. 4

5 Opmerkingen omtrent uw veiligheid Juist gebruik Deze warmhoudlade is bedoeld voor gebruik in het huishouden en in gelijkaardige omgevingen. Deze warmhoudlade is niet bestemd voor gebruik buiten. Gebruik de warmhoudlade enkel voor toepassingen in huishoudelijke context die in deze gebruiksaanwijzing vermeld staan. Gebruik voor andere doeleinden is niet toegelaten. Personen die door hun fysieke, zintuiglijke of geestelijke mogelijkheden of hun onervarenheid of gebrek aan kennis niet in staat zijn om deze warmhoudlade veilig te bedienen, moeten bij de bediening in het oog worden gehouden. Deze personen mogen het toestel zonder toezicht bedienen, maar alleen wanneer hun de bediening van het toestel zo uitgelegd is dat ze het veilig kunnen bedienen. Ze moeten de eventuele risico's van een foutieve bediening kunnen beseffen en begrijpen. 5

6 Opmerkingen omtrent uw veiligheid Kinderen in het huishouden Kinderen jonger dan acht jaar moeten uit de buurt van de warmhoudlade worden gehouden, tenzij ze constant in het oog worden gehouden. Kinderen vanaf acht jaar mogen de warmhoudlade zonder toezicht bedienen, maar alleen wanneer hun de bediening van het toestel zo uitgelegd is dat ze het veilig kunnen bedienen. Ze moeten de eventuele risico's van een foutieve bediening kunnen beseffen en begrijpen. Kinderen mogen de warmhoudlade niet zonder toezicht reinigen. Let op kinderen die in de buurt van de warmhoudlade komen. Laat kinderen nooit met het toestel spelen. De warmhoudlade wordt heet wanneer deze in gebruik is. Dat blijft nog enige tijd zo nadat u het toestel hebt uitgeschakeld. Hou kinderen van het toestel weg totdat het is afgekoeld en er geen gevaar meer bestaat dat ze er zich aan verbranden. Gevaar voor verstikking! Spelende kinderen kunnen zich wikkelen in verpakkingsmateriaal (bijv. folies) of het over hun hoofd trekken en daardoor verstikken. Hou kinderen uit de buurt van verpakkingsmateriaal. 6

7 Technische veiligheid Opmerkingen omtrent uw veiligheid Door ondeskundig uitgevoerde installatie-, onderhouds- of herstellingswerken kunnen er voor de gebruiker aanzienlijke risico's ontstaan. Installatie-, onderhouds- of herstellingswerken mogen alleen door vakmensen worden uitgevoerd die door Miele erkend zijn. Een beschadigde warmhoudlade kan uw veiligheid in gevaar brengen. Controleer of het toestel zichtbaar beschadigd is. Een beschadigd toestel mag u nooit in gebruik nemen. De elektrische veiligheid van de warmhoudlade is alleen gewaarborgd als het toestel wordt aangesloten op een volgens de voorschriften geïnstalleerd aardsysteem. Het is heel belangrijk dat aan deze fundamentele veiligheidsvoorwaarde is voldaan. Laat de elektrische installatie in uw woning bij twijfel door een elektricien controleren. De aansluitgegevens (frequentie en spanning) op het typeplaatje van de warmhoudlade moeten absoluut overeenstemmen met deze van het elektriciteitsnet. Zo voorkomt u schade aan uw toestel. Vergelijk deze gegevens voordat u het toestel aansluit. Vraag bij twijfel inlichtingen aan een elektricien. Stopcontactenblokken of verlengkabels bieden niet voldoende veiligheidsgaranties (gevaar voor brand). Gebruik deze niet om de warmhoudlade aan te sluiten op het elektriciteitsnet. Gebruik de warmhoudlade enkel in ingebouwde toestand. Enkel dan is een veilige werking gewaarborgd. Deze warmhoudlade mag niet op niet-vaste plaatsen (bijv. op een schip) worden gebruikt. 7

8 Opmerkingen omtrent uw veiligheid Wanneer u aansluitingen onder spanning aanraakt of de elektrische en mechanische constructie wijzigt, kan dat voor u gevaar opleveren. Het kan ook tot storingen in de werking van de warmhoudlade leiden. Open nooit de behuizing van het toestel. Het recht op garantie vervalt wanneer de warmhoudlade door een klantendienst wordt hersteld die niet door Miele is erkend. Enkel met originele Miele-wisselstukken bent u zeker dat ze ten volle voldoen aan de eisen qua veiligheid. Defecte onderdelen mogen enkel worden vervangen door originele Miele-wisselstukken. Wordt de stekker van de aansluitkabel verwijderd of is de aansluitkabel niet uitgerust met een stekker, dan moet de warmhoudlade door een vakman of vakvrouw die op de hoogte is van elektriciteitsaansluitingen, worden aangesloten op het elektriciteitsnet. Als de aansluitkabel beschadigd is, moet deze worden vervangen door een speciale aansluitkabel van het type H 05 VV-F (pvc-isolatie). Deze is verkrijgbaar via de Service After Sales van Miele. Tijdens installatie-, onderhouds- en herstellingswerken moet de warmhoudlade van het elektriciteitsnet losgekoppeld zijn. Ga daartoe als volgt te werk: Schakel de zekeringen in uw zekeringkast uit of draai de schroefzekeringen in uw zekeringkast helemaal uit of trek de stekker van het toestel (als de aansluitkabel uitgerust is met een stekker) uit het stopcontact. Trek daarbij niet aan de aansluitkabel, wel aan de stekker. 8

9 Opmerkingen omtrent uw veiligheid Veilig gebruik U kunt zich verbranden aan de hete lade of heet servies. Bescherm uw handen telkens als u met het hete toestel omgaat door gebruik te maken van ovenwanten of pannenlappen. Gebruik alleen droge ovenwanten of pannenlappen. Met nat of vochtig textiel wordt de warmte sterker overgedragen. Dat kan brandwonden door stoom veroorzaken. Bewaar geen kunststofrecipiënten of brandbare voorwerpen in de lade. Als u het toestel inschakelt, kunnen deze smelten of ontvlammen. Gevaar voor brand! Voorwerpen in de omgeving van de ingeschakelde lade kunnen in brand vliegen door de hoge temperaturen. Gebruik het toestel nooit om het vertrek te verwarmen. Vervang de meegeleverde antislipbodem nooit door keukenhanddoeken of iets dergelijks. Wanneer u het toestel overbelast of gaat staan of zitten op de geopende lade, raakt de telescopische uittrek beschadigd. De lade mag met maximaal 15 kg worden belast. Als de lade is ingebouwd achter een meubeldeur, mag deze alleen worden gebruikt wanneer de meubeldeur geopend is. Sluit de meubeldeur pas wanneer het toestel uitgeschakeld is. Het vocht van gerechten of dranken kan corrosie in het toestel veroorzaken. Gebruik de warmhoudlade niet om gerechten of dranken warm te houden, op te warmen of te bereiden. 9

10 Opmerkingen omtrent uw veiligheid Tijdens de werking wordt de binnenkant van het toestel heet, en dan vooral het bovenste deel. Dat blijft nog enige tijd zo nadat u het toestel hebt uitgeschakeld. Let erop dat u dat deel niet per ongeluk aanraakt wanneer de lade uitgetrokken is. Trek de lade tot de aanslag open als u servies eruit wilt nemen. Zo voorkomt u dat u in contact komt met hete toestelonderdelen. Reiniging en onderhoud De stoom van een stoomreiniger kan terechtkomen op onderdelen die onder spanning staan en een kortsluiting veroorzaken. Gebruik voor het reinigen van de warmhoudlade nooit een stoomreiniger. 10

11 Een bijdrage aan de bescherming van ons milieu Recycleerbare verpakking De verpakking behoedt het toestel voor transportschade. Er werd voor milieuvriendelijk en recycleerbaar verpakkingsmateriaal gekozen. Het recycleren van het verpakkingsmateriaal vermindert de afvalproductie en het gebruik van grondstoffen. Uw handelaar neemt de verpakking terug. Wat met een afgedankt toestel? Oude elektrische en elektronische toestellen bevatten vaak nog waardevolle materialen. Ze bevatten echter ook schadelijke stoffen die voor het functioneren en de veiligheid van het toestel nodig waren. Als deze stoffen bij het restafval terechtkomen of verkeerd worden behandeld, kunnen ze schade berokkenen aan de menselijke gezondheid en het milieu. Geef uw oude toestel dus niet mee met het gewone huisvuil. Breng het toestel liever naar het dichtstbijzijnde gemeentelijk containerpark. Vraag meer informatie bij uw Miele-handelaar. 11

12 Vóór het eerste gebruik Kleef het typeplaatje dat bij de documentatie bijgevoegd is op de daarvoor bestemde plaats in de rubriek "Typeplaatje". Het toestel reinigen en opwarmen vóór het eerste gebruik Verwijder eventuele beschermfolies. Neem de antislipbodem uit het toestel en reinig deze met een sopje met een zacht afwasmiddel. Wrijf daarna alles droog met een doek. Ga met een vochtige doek over de binnenkant en de buitenkant van uw toestel en wrijf daarna deze oppervlakken droog. Leg de antislipbodem terug in het toestel. Warm de lege lade gedurende minstens 2 uur op. Zet de temperatuurregelknop hiertoe op de maximumstand (zie rubriek "Temperatuur instellen"). De metalen delen van het toestel zijn voorzien van een speciaal beschermlaagje. Daarom treedt er tijdelijk geurvorming op wanneer u het toestel voor het eerst gebruikt. Die geurtjes en de eventuele damp trekken gauw weg. Deze verschijnselen wijzen niet op een verkeerde aansluiting noch op een defect aan het toestel. Zorg hierbij voor een goede verluchting van de keuken. 12

13 Bediening Gebruik het toestel niet om gerechten of dranken warm te houden, op te warmen of te bereiden. Het vocht van gerechten of dranken kan corrosie in het toestel veroorzaken. Trek ovenwanten aan wanneer u het verwarmde servies uit het toestel neemt. De lade mag met maximaal 15 kg worden belast. De bodem van de warmhoudlade is voorzien van een antislipbodem, zodat het servies bij het openen en sluiten van de lade niet verschuift. De lade openen en sluiten U kunt de lade openen en sluiten door zachtjes te drukken op het midden van het bedieningspaneel. Bedieningselementen De bedieningselementen bestaan uit de temperatuurregelknop en de aan-uitschakelaar. Deze zijn alleen zichtbaar wanneer de warmhoudlade geopend is. Wanneer de lade gesloten is, kunt u door het controlevenster in het front van het toestel zien of het toestel ingeschakeld is. 13

14 Bediening Bedieningsprincipe Plaats het servies in de lade. Stel een temperatuur in. Schakel het toestel in ( ). De schakelaar licht op. Sluit de warmhoudlade. Schakel het toestel uit ( ) voordat u het verwarmde servies eruit neemt. Trek de lade uit tot de aanslag om het servies eruit te nemen. Temperatuur instellen Met de temperatuurregelknop kunt u de temperatuur traploos instellen op een waarde tussen ca. 30 en 50 C. Draai de temperatuurregelknop alleen in wijzerzin (niet verder dan tot de aanslag) en weer terug. Anders zou de regelknop beschadigd raken. Als de ingestelde temperatuur bereikt is, wordt de verwarming uitgeschakeld. Zodra de temperatuur echter onder de ingestelde waarde daalt, wordt de verwarming weer ingeschakeld. De optimale temperatuur voor het voorverwarmen van kopjes en glazen is ca. 40 C. In warme kopjes en glazen koelen hete dranken minder snel af. Toch kan het kopje of het glas gewoon worden aangeraakt. 14

15 Bediening Opwarmtijden Verschillende factoren hebben invloed op de opwarmtijd: het materiaal en de dikte van het servies de hoeveelheid de schikking de temperatuurinstelling Vaste tijden kunnen dan ook niet worden gegeven. Als algemene richtlijn kunt u van de volgende waarden uitgaan: Bij het instellen van een temperatuur van ca. 50 C duurt de gelijkmatige verwarming van het servies ca minuten. In de praktijk zult u algauw weten welke instellingen voor u de beste zijn. 15

16 Bediening Capaciteit De capaciteit is afhankelijk van de afmetingen van uw servies. Voorbeeld 25 cappuccinokopjes, 88 mm of 56 espressokopjes, 60 mm Plaats kopjes of glazen met de opening naar beneden in de lade om te zorgen voor een gelijkmatige verwarming. Het toestel mag met maximaal 15 kg worden belast. 16

17 Reiniging en onderhoud Gevaar voor verwonding! De stoom van een stoomreiniger kan terechtkomen op onderdelen die onder spanning staan en een kortsluiting veroorzaken. Gebruik voor het reinigen van het toestel nooit een stoomreiniger. Gevaar voor beschadiging! Wanneer ongeschikte reinigings- en afwasmiddelen worden gebruikt, kunnen de oppervlakken beschadigd raken. Om te reinigen, mag u alleen huishoudelijke afwasmiddelen gebruiken. Front van het toestel / binnenruimte Vuil verwijdert u het best direct. Als het vuil er langere tijd op inwerkt, kan het soms niet meer worden verwijderd en kunnen de oppervlakken verkleuren of wijzigingen ondergaan. Reinig alles met een schone sponsdoek, handafwasmiddel en warm water. Wrijf daarna alles droog met een zachte doek. U kunt om te reinigen ook een schone, vochtige microvezeldoek zonder reinigingsmiddel gebruiken. Alle oppervlakken zijn gevoelig voor krassen. Krassen in oppervlakken uit glas kunnen ertoe leiden dat het breekt. Alle oppervlakken kunnen verkleuren of wijzigingen ondergaan wanneer ze in contact komen met ongeschikte reinigingsmiddelen. 17

18 Reiniging en onderhoud Om schade aan de oppervlakken te voorkomen, mogen de volgende middelen niet worden gebruikt om de oppervlakken te reinigen: reinigingsmiddelen die soda, ammoniak, zuur of chloor bevatten, kalkoplossende reinigingsmiddelen, schurende reinigingsproducten, zoals schuurpoeder, schuurmelk, poetsstenen, reinigingsmiddelen met oplosmiddel, reinigingsmiddelen voor roestvrij staal, afwasmiddelen voor de afwasautomaat, ovensprays, glasreinigers, schurende harde sponsen en borstels (bijv. schuursponsen), scherpe metaalschrapers! Antislipbodem De antislipbodem kan worden uitgenomen om deze te reinigen. Reinig de antislipbodem uitsluitend met de hand, waarbij u gebruikmaakt van warm water en een zacht handafwasmiddel. Wrijf deze daarna droog met een doek. Pas wanneer de antislipbodem helemaal droog is, plaatst u deze terug in het toestel. Reinig de antislipbodem niet in een afwas- of wasautomaat. U mag de antislipbodem nooit in een oven drogen! 18

19 Wat gedaan als...? De meeste problemen die zich bij het dagelijkse gebruik kunnen voordoen, kunt u zelf oplossen. Doordat u dan geen beroep hoeft te doen op de dienst Herstellingen aan huis van Miele, bespaart u tijd en kosten. Het onderstaande overzicht kan u helpen om de oorzaken van een probleem te vinden en problemen te verhelpen. Vergeet echter niet: Herstellingen aan elektrische toestellen mogen alleen door vakmensen worden uitgevoerd. Door ondeskundig uitgevoerde herstellingen kunnen er voor de gebruiker aanzienlijke risico's ontstaan. Probleem Oorzaak Oplossing Het toestel warmt niet op. Het servies is niet voldoende warm. Het servies is te warm. De aan-uitschakelaar licht niet op wanneer het toestel wordt ingeschakeld. De stekker van het toestel zit niet goed in het stopcontact. De zekering is gesprongen. Er werd een te lage temperatuur ingesteld. Het servies werd niet lang genoeg verwarmd. Steek de stekker in het stopcontact. Schakel de zekering in (min. zekering: zie typeplaatje). Als u na het opnieuw inschakelen/opnieuw indraaien van de zekering of het opnieuw inschakelen van de verliesstroomschakelaar het toestel nog steeds niet kunt gebruiken, neemt u contact op met een elektricien of met de dienst Herstellingen aan huis van Miele. Stel een hogere temperatuur in. De opwarmtijd van het servies wordt beïnvloed door verschillende factoren (zie rubriek "Opwarmtijden"). De temperatuurregelaar is defect. Schakel het toestel uit en neem contact op met een elektricien of met de dienst Herstellingen aan huis van Miele. Het controlelampje van de schakelaar is defect. Schakel het toestel uit en neem contact op met een elektricien of met de dienst Herstellingen aan huis van Miele. 19

20 Mits toeslag verkrijgbaar toebehoren Miele biedt een uitgebreid gamma van Miele-toebehoren dat geschikt is voor uw toestellen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan reinigings- en onderhoudsproducten. U kunt deze producten zeer gemakkelijk bestellen in de Miele Online Shop: U kunt deze producten ook verkrijgen via de Service After Sales van Miele (zie omslag) of bij uw Miele-handelaar. Antislipbodem De antislipbodem voorkomt dat het servies verschuift Microvezeldoek Hiermee verwijdert u vingerafdrukken en normaal vuil 20

21 Opmerkingen omtrent uw veiligheid bij inbouw Vergelijk eerst de aansluitgegevens (spanning en frequentie) op het typeplaatje met die van uw elektrische installatie. Sluit pas daarna uw toestel aan. Deze gegevens dienen absoluut overeen te stemmen. Anders treedt er schade op aan uw toestel. Vraag bij twijfel inlichtingen aan een elektricien. Zorg ervoor dat het stopcontact na de inbouw van uw toestel nog vlot toegankelijk is. Het toestel mag uitsluitend in combinatie met de door Miele vermelde toestellen worden ingebouwd. Als het toestel met andere toestellen wordt gecombineerd, vervalt het recht op garantie. Een veilige werking kan dan immers niet meer worden gewaarborgd. De warmhoudlade en het toestel waarmee deze wordt gecombineerd, moeten worden ingebouwd op een vaste ingebouwde tussenbodem, die een voldoende hoge draagkracht garandeert voor beide toestellen. Het toestel waarmee de warmhoudlade wordt gecombineerd, wordt zonder tussenbodem rechtstreeks op de ingebouwde warmhoudlade geplaatst. Neem voor het inbouwen van het toestel waarmee de warmhoudlade wordt gecombineerd, in elk geval de opmerkingen in acht die vermeld staan in de gebruiks- of montageaanwijzing van het desbetreffende toestel. Alle afmetingen zijn opgegeven in mm. 21

22 Inbouwafmetingen Combinatiemogelijkheden Koffiezetautomaat Stoomoven * Toestellen met glazen front ** Toestellen met metalen front 22

23 Toestel plaatsen Schuif het toestel in de inbouwkast en lijn het uit. Zorg ervoor dat de behuizing van het toestel rechthoekig wordt uitgelijnd. Open de lade en bevestig het toestel met de 2 meegeleverde schroeven aan de zijwanden van de kast. Bouw het toestel in waarmee de lade wordt gecombineerd. Neem daarbij de opmerkingen in acht die vermeld staan in de gebruiks- of montageaanwijzing van het desbetreffende toestel. 23

24 Front van het toestel uitlijnen Na het inbouwen van het toestel waarmee de lade wordt gecombineerd, moet u mogelijk het front van het toestel uitlijnen. de afmeting van de spleet tussen de warmhoudlade en het toestel waarmee de lade wordt gecombineerd, aanpassen. Daartoe bevinden er zich moerplaatjes onder de kartelmoeren waarmee de lade is bevestigd op de telescopische rails. Draai de kartelmoeren los en verwijder de lade. Corrigeer de uitlijning en de afmeting van de spleet met behulp van de moerplaatjes door de positie te veranderen (boven- of onderkant van de lade), deze moerplaatjes te verdelen over beide zijden. 24

25 Elektrische aansluiting Het is aan te bevelen het toestel via een stekker aan te sluiten op het elektriciteitsnet. Daardoor worden onderhouds- en herstellingswerken eenvoudiger. Zorg ervoor dat het stopcontact na de inbouw/plaatsing van uw toestel vlot toegankelijk blijft. Als de aansluiting niet via een stopcontact gebeurt, dient u de aansluiting te laten uitvoeren door een elektricien, die goed op de hoogte is van de nationale voorschriften en aanvullende voorschriften van de plaatselijke elektriciteitsmaatschappij, en die deze voorschriften nauwkeurig opvolgt. Is het stopcontact niet meer toegankelijk of is er een vaste aansluiting voorzien, dan moet de elektrische installatie voor elke pool met een stroomonderbreker uitgerust zijn. Als stroomonderbrekers kunnen schakelaars worden gebruikt met een contactopening van minstens 3 mm. Denk hierbij bijvoorbeeld aan installatieautomaten en zekeringen. Als de aansluitkabel beschadigd is, moet deze worden vervangen door een speciale aansluitkabel van het type H 05 VV-F (pvc-isolatie). Deze kabel is verkrijgbaar bij Miele of via de Service After Sales van Miele. De vereiste aansluitgegevens vindt u op het typeplaatje. Deze gegevens moeten overeenstemmen met de gegevens van het elektriciteitsnet. 25

26 Elektrische aansluiting Miele kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade als gevolg van een ondeskundig uitgevoerde inbouw of door een verkeerde aansluiting. Miele kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die werd veroorzaakt doordat de aardleiding onderbroken was of gewoon ontbrak. Er bestaat in dat geval onder andere gevaar voor elektrische schokken. Na de montage moet worden gecontroleerd dat onder spanning staande delen niet kunnen worden aangeraakt! Totaal vermogen zie typeplaatje Aansluiting en zekering AC230V/50Hz Overstroombeveiliging: 10 A Onderbrekingskarakteristiek: type B of C Verliesstroomschakelaar Om de veiligheid te verhogen, verdient het aanbeveling een verliesstroomschakelaar met een uitschakelstroom van 30 ma voor te schakelen voor het toestel. Bij een beveiliging 100 ma kan het na een langere periode van niet-gebruik voorvallen dat de verliesstroomschakelaar in werking treedt. 26

27 Van het elektriciteitsnet loskoppelen Als het stroomcircuit van het toestel van het elektriciteitsnet dient te worden losgekoppeld, gaat u afhankelijk van de installatie als volgt te werk: Smeltzekeringen Neem de inzetstukken helemaal uit de schroefkappen. of: Automaat met schroefzekeringen Druk op de testknop (rood) totdat de middelste knop (zwart) uitspringt. of: Inbouwzekeringsautomaat (installatieautomaat, min. type B of C!): Zet de hendel van 1 (aan) op 0 (uit). Elektrische aansluiting of: Verliesstroomschakelaar (aardlekschakelaar) Zet de hoofdschakelaar van 1 (aan) op 0 (uit) of druk op de testtoets. Zorg dat de netspanning niet per ongeluk weer kan worden ingeschakeld. 27

28 Dienst Herstellingen aan huis, typeplaatje, garantie Neem bij storingen of problemen die u niet zelf kunt verhelpen, contact op met: uw Miele-handelaar of de dienst Herstellingen aan huis van Miele. Het telefoonnummer van de dienst Herstellingen aan huis van Miele vindt u op de achterzijde van deze gebruiksaanwijzing. Neemt u contact op met de dienst Herstellingen aan huis van Miele, geef dan altijd het toesteltype en -nummer op. Beide gegevens vindt u op het typeplaatje. Kleef hier het meegeleverde typeplaatje. Let erop dat de typebenaming overeenstemt met de gegevens op de voorpagina van deze gebruiksaanwijzing. Duur en voorwaarden van de garantie De duur van de garantie bedraagt 2 jaar. Meer informatie vindt u in de meegeleverde garantievoorwaarden. 28

29 29

30 30

31 31

32 Wijzigingen voorbehouden / 1013 M.-Nr / 00

Gebruiks- en montagehandleiding

Gebruiks- en montagehandleiding Gebruiks- en montagehandleiding Opberglade ESS 3060-10 Lees beslist de gebruiks- en montagehandleiding voordat u uw apparaat plaatst, nl-nl installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en

Nadere informatie

Gebruiks- en montagehandleiding Warmhoudlade

Gebruiks- en montagehandleiding Warmhoudlade Gebruiks- en montagehandleiding Warmhoudlade Lees beslist de gebruiks- en montagehandleiding voordat u uw toestel plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt schade

Nadere informatie

Montagehandleiding. Drukstoomoven DG 4064 / DG 4164 DG4064L/DG4164 L. nl-be. Lees absoluut de

Montagehandleiding. Drukstoomoven DG 4064 / DG 4164 DG4064L/DG4164 L. nl-be. Lees absoluut de Montagehandleiding Drukstoomoven DG 4064 / DG 4164 DG4064L/DG4164 L Lees absoluut de nl-be gebruiks- en montageaanwijzing voor u het toestel monteert, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor

Nadere informatie

Gebruiks- en montagehandleiding Warmhoudlade

Gebruiks- en montagehandleiding Warmhoudlade Gebruiks- en montagehandleiding Warmhoudlade Lees beslist de gebruiks- en montagehandleiding voordat u uw toestel plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt schade

Nadere informatie

Gebruiks- en montagehandleiding

Gebruiks- en montagehandleiding Gebruiks- en montagehandleiding Serviesverwarmer EGW 5050-14 EGW 5060-14 Lees beslist de gebruiks- en montagehandleiding voordat u uw apparaat plaatst, nl-nl installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger

Nadere informatie

Gebruiks- en montageaanwijzing

Gebruiks- en montageaanwijzing Gebruiks- en montageaanwijzing Keramische kookvlakken KM 6220 / 6223 / 6224 / 6226 KM 6227 / 6229 / 6230 Lees absoluut de gebruiks- en nl-be montageaanwijzing voor u het toestel plaatst, installeert en

Nadere informatie

Gebruiks- en montageaanwijzing

Gebruiks- en montageaanwijzing Gebruiks- en montageaanwijzing Keramische kookvlakken KM 6200 / 6201 / 6202 / 6203 KM 6204 / 6206 / 6207 / 6208 KM 6212 / 6213 / 6215 / 6216 Lees absoluut de gebruiks- en nl-be montageaanwijzing voor u

Nadere informatie

Gebruiks- en montageaanwijzing

Gebruiks- en montageaanwijzing Gebruiks- en montageaanwijzing Culinaire lade ESW 6114 ESW 6214 ESW 6129 ESW 6229 Lees absoluut de gebruiksen montageaanwijzing voor u het toestel plaatst, nl-be installeert en in gebruik neemt. Dat is

Nadere informatie

Keramische kookplaten KM 6220 / 6223 / 6224 / 6226 KM 6227 / 6229 / 6230

Keramische kookplaten KM 6220 / 6223 / 6224 / 6226 KM 6227 / 6229 / 6230 Montagehandleiding Keramische kookplaten KM 6220 / 6223 / 6224 / 6226 KM 6227 / 6229 / 6230 Lees beslist de gebruiks- en montagehandleiding voordat u uw apparaat plaatst, nl-nl installeert en in gebruik

Nadere informatie

Keramische kookplaten KM 6200 / 6202 / 6203 KM 6204 / 6206 / 6207 / 6208 KM 6212 / 6213 / 6215 / 6216

Keramische kookplaten KM 6200 / 6202 / 6203 KM 6204 / 6206 / 6207 / 6208 KM 6212 / 6213 / 6215 / 6216 Montagehandleiding Keramische kookplaten KM 6200 / 6202 / 6203 KM 6204 / 6206 / 6207 / 6208 KM 6212 / 6213 / 6215 / 6216 Lees beslist de gebruiks- en montagehandleiding voordat u uw apparaat plaatst, nl-nl

Nadere informatie

Gebruiks- en montageaanwijzing

Gebruiks- en montageaanwijzing Gebruiks- en montageaanwijzing Geïntegreerde warmhoudlade ESW 5088-14 ESW 50x0-14 ESW 50x0-29 Lees absoluut de gebruiksgebruiks- en montageaanwijzing voor u het toestel opstelt, nl-be installeert en in

Nadere informatie

Productinformatieblad

Productinformatieblad Productinformatieblad Bedieningspaneel 4 Verwarmingslade 4 Werking 4 Keuze van de temperatuur 5 Verwarmingstijden 5 Laadcapaciteit 6 Naar buiten trekken van de lade 7 Bedieningspaneel 1. Temperatuurknop

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing XKM RS232. nl-nl. M.-Nr. 07655290

Gebruiksaanwijzing XKM RS232. nl-nl. M.-Nr. 07655290 Gebruiksaanwijzing XKM RS232 Lees beslist de gebruiksaanwijzing voordat u uw apparaat plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt schade aan het apparaat. nl-nl M.-Nr.

Nadere informatie

Gebruiks- en montageaanwijzing

Gebruiks- en montageaanwijzing Gebruiks- en montageaanwijzing Elektrische barbecuegrill CS 1312 CS 1322 Lees in elk geval de gebruiksaanwijzing voor u het toestel opstelt, nl-be installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. ZANUSSI ZK630LN 09O

Uw gebruiksaanwijzing. ZANUSSI ZK630LN 09O U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor ZANUSSI ZK630LN 09O. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de ZANUSSI ZK630LN 09O in de gebruikershandleiding

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING. Model nr.: *688.150

GEBRUIKSAANWIJZING. Model nr.: *688.150 Professional Supplies GEBRUIKSAANWIJZING HeteluchtovEN met Stoomfunctie - 30 liter Model nr.: *688.150 688150 nl ma 2014 1 BELANGRIJKE VEILIGHEIDSMAATREGELEN Bij gebruik van elektrische apparaten moet

Nadere informatie

Gebruiks- en onderhoudsaanwijzing- NL

Gebruiks- en onderhoudsaanwijzing- NL Elektrische Infrarood Verwarming Model 93485 Gebruiks- en onderhoudsaanwijzing- NL 1 Algemene veiligheidsinstructies LEES DE GEBRUIKSAANWIJZING Alvorens de radiateur in bedrijf te nemen, moet u deze gebruiks

Nadere informatie

Gebruiks- en montagehandleiding

Gebruiks- en montagehandleiding Gebruiks- en montagehandleiding Salamander CS 1421 Lees beslist de gebruiks- en montagehandleiding voordat u uw apparaat plaatst, nl-nl installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u

Nadere informatie

Professional Supplies EIERKOOKAPPARAAT. Modelnr.: *688.107

Professional Supplies EIERKOOKAPPARAAT. Modelnr.: *688.107 Professional Supplies EIERKOOKAPPARAAT Modelnr.: *688.107 GEBRUIKSAANWIJZING Om volledig gebruik te maken van de mogelijkheden en storingen tot het minimum te beperken raden wij u aan om de gebruiksaanwijzing

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING RIJSTKOKER Modelnr.: *688.087

GEBRUIKSAANWIJZING RIJSTKOKER Modelnr.: *688.087 Professional Supplies GEBRUIKSAANWIJZING RIJSTKOKER Modelnr.: *688.087 Afbeelding alleen ter illustratie, specificaties zijn afhankelijk van het werkelijke product. Lees voor het gebruik zorgvuldig de

Nadere informatie

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Hairdryer HP8260. NL Gebruiksaanwijzing

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Hairdryer HP8260. NL Gebruiksaanwijzing Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP8260 NL Gebruiksaanwijzing Nederlands 1 Inleiding Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Registreer uw product

Nadere informatie

Elektronische keramische verwarming

Elektronische keramische verwarming Elektronische keramische verwarming Gebruiksaanwijzing Art.-No. 37419 230V~ 50Hz 1800W Belangrijke informatie 1. Voor ingebruikname deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig lezen. Belangrijk: Het apparaat mag

Nadere informatie

Elektrische kippengrills

Elektrische kippengrills Elektrische kippengrills met afzonderlijk aangedreven, boven elkaar geplaatste spiesen Mod. E-6P 215.035 Mod. E-8P-S2 215.036 Mod. E-12P-S3 215.037 AANWIJZINGEN VOOR INSTALLATIE, BEDIENING EN ONDERHOUD

Nadere informatie

Bestnr Toerentalregelaar voor ventilator

Bestnr Toerentalregelaar voor ventilator Bestnr. 53 73 73 Toerentalregelaar voor ventilator Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of openbaar

Nadere informatie

Gebruiks- en montageaanwijzing

Gebruiks- en montageaanwijzing Gebruiks- en montageaanwijzing Roestvrijstalen TepanYaki-plaat CS 1327 Lees in elk geval de gebruiksaanwijzing voor u het toestel opstelt, nl-be installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf

Nadere informatie

GASTRO BUFFET - SALADEBAR GEBRUIKSAANWIJZING EN ONDERHOUDSHANDLEIDING

GASTRO BUFFET - SALADEBAR GEBRUIKSAANWIJZING EN ONDERHOUDSHANDLEIDING GASTRO BUFFET - SALADEBAR GEBRUIKSAANWIJZING EN ONDERHOUDSHANDLEIDING SBM3 / 125.505 SBM4 / 125.510 SBM6 / 125.520 INHOUDSOPGAVE 1. DOEL en BEREIK 2. AANSPRAKELIJKHEID 3. AANWIJZINGEN 4. BASISEIGENSCHAPPEN

Nadere informatie

Gebruiks- en montageaanwijzing

Gebruiks- en montageaanwijzing Gebruiks- en montageaanwijzing Roestvrijstalen TepanYaki-plaat CS 1327 Lees in elk geval de gebruiksaanwijzing voor u het toestel opstelt, nl-be installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf

Nadere informatie

Keramische kookvlakken KM 6200 / 6202 / 6203 KM 6204 / 6206 / 6207 / 6208 KM 6212 / 6213 / 6215 / 6216

Keramische kookvlakken KM 6200 / 6202 / 6203 KM 6204 / 6206 / 6207 / 6208 KM 6212 / 6213 / 6215 / 6216 Gebruiksaanwijzing Keramische kookvlakken KM 6200 / 6202 / 6203 KM 6204 / 6206 / 6207 / 6208 KM 6212 / 6213 / 6215 / 6216 Lees absoluut de gebruiksen montageaanwijzing voor u het nl-be toestel plaatst,

Nadere informatie

Hairdryer. Register your product and get support at. HP4935/00. Gebruiksaanwijzing

Hairdryer. Register your product and get support at.  HP4935/00. Gebruiksaanwijzing Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP4935/00 Gebruiksaanwijzing Nederlands Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Registreer uw product op www.philips.com/welcome

Nadere informatie

Universele Werklamp GT-AL-02

Universele Werklamp GT-AL-02 Universele Werklamp GT-AL-02 GEBRUIKSAANWIJZING V/09/09 Lees deze handleiding voor het eerste gebruik van deze werklamp door en leef voor uw eigen bescherming in ieder geval de veiligheidsvoorschriften

Nadere informatie

Nederlands 3 English 7 Français 11 Deutsch 15 Español 19 Italiano 23

Nederlands 3 English 7 Français 11 Deutsch 15 Español 19 Italiano 23 Nederlands 3 English 7 Français 11 Deutsch 15 Español 19 Italiano 23 Svenska 27 Dansk 30 Norsk 33 Suomi 36 Português 39 Ελληνικά 43 عربية 50 282893 Princess Mini Cooler White 282895 Princess Mini Cooler

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. Automatische wasmiddeldoseereenheid AWD 10. nl-be. Lees in elk geval de

Gebruiksaanwijzing. Automatische wasmiddeldoseereenheid AWD 10. nl-be. Lees in elk geval de Gebruiksaanwijzing Automatische wasmiddeldoseereenheid AWD 10 Lees in elk geval de nl-be gebruiksaanwijzing voor u het toestel opstelt, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u

Nadere informatie

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696. Gebruiksaanwijzing

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696. Gebruiksaanwijzing Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696 Gebruiksaanwijzing o n a m b l k c j d e i f g h p q r 3 4 16mm 22mm 7~10 sec. 5 7~10 sec. 6 7~10 sec. Nederlands Gefeliciteerd met

Nadere informatie

GEBRUIKERS HANDLEIDING INBOUWSTAPELAARS

GEBRUIKERS HANDLEIDING INBOUWSTAPELAARS 1 GEBRUIKERS HANDLEIDING INBOUWSTAPELAARS 2 INHOUD 1. REGISTRATIE SERIENUMMERS 2. INLEIDING 3. BESCHRIJVING VAN DE STAPELAAR 4. WERKING VAN DE STAPELAAR 5. INSTALLEREN VAN DE STAPELAAR 6. GEBRUIKEN VAN

Nadere informatie

Huistelefoon / lader voor GSM. Gebruiksaanwijzing

Huistelefoon / lader voor GSM. Gebruiksaanwijzing Gebruiksaanwijzing Huistelefoon / lader voor GSM 1 BELANGRIJKE VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN 1.1 Belangrijk Het niet naleven van deze handleiding kan leiden tot ernstig letsel of beschadiging van het toestel.

Nadere informatie

Straightener HP8333. Register your product and get support at NL Gebruiksaanwijzing

Straightener HP8333. Register your product and get support at  NL Gebruiksaanwijzing Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8333 NL Gebruiksaanwijzing e f d c b a Nederlands Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Registreer uw product

Nadere informatie

T8 Art. 468. Gebruiksaanwijzing

T8 Art. 468. Gebruiksaanwijzing T8 Art. 468 Gebruiksaanwijzing Krups T8 a b c d e f g h i a: Vergrendelingshendel b: Veiligheidsknop c: Filterdeksel d: Filter e: Glazen koffiekan f: Afdekplaat g: Waterreservoir h: Aan/Uit-Schakelaar

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. Haardroger

Gebruiksaanwijzing. Haardroger Gebruiksaanwijzing Haardroger NL 8 1 7 6 2 3 4 5 2 NL Haardroger Aansluiting Dit apparaat mag alleen worden aangesloten op een volgens de wet geinstalleerd geaard stopcontact. Zorg ervoor dat de op het

Nadere informatie

Inhoud Veiligheidsadviezen... 4 Ingebruikname... 6 Gebruik... 7

Inhoud Veiligheidsadviezen... 4 Ingebruikname... 6 Gebruik... 7 Inhoud Veiligheidsadviezen... 4 Bedoeld gebruik...4 Algemeen...4 Op de juiste wijze omgaan met batterijen...5 Nooit zelf repareren...5 Ingebruikname... 6 Inhoud verpakking controleren...6 Batterij plaatsen...6

Nadere informatie

Friteuse CS Gebruiksaanwijzing en montagehandleiding. nl-be. Lees absoluut de gebruiksaanwijzing

Friteuse CS Gebruiksaanwijzing en montagehandleiding. nl-be. Lees absoluut de gebruiksaanwijzing Gebruiksaanwijzing en montagehandleiding Friteuse CS 1411 Lees absoluut de gebruiksaanwijzing nl-be en montagehandleiding voor u het toestel opstelt, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor

Nadere informatie

Hairdryer. Register your product and get support at HP4935/00. Gebruiksaanwijzing

Hairdryer.  Register your product and get support at HP4935/00. Gebruiksaanwijzing Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP4935/00 NL Gebruiksaanwijzing Nederlands Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Registreer uw product op www.philips.com/welcome

Nadere informatie

Straightener. Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8297. Gebruiksaanwijzing

Straightener. Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8297. Gebruiksaanwijzing Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8297 NL Gebruiksaanwijzing a b cd e g f h i Nederlands Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Registreer uw

Nadere informatie

AUTOMATISCHE KOFFIEMACHINE 1. BELANGRIJK

AUTOMATISCHE KOFFIEMACHINE 1. BELANGRIJK AUTOMATISCHE KOFFIEMACHINE 1. BELANGRIJK Let erop dat de schakelaar op 0 (uit) staat voordat u het snoer op de wandcontactdoos aansluit. Laat de stekker niet in het stopcontact wanneer de koffiemachine

Nadere informatie

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8605. Gebruiksaanwijzing

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8605. Gebruiksaanwijzing Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8605 NL Gebruiksaanwijzing HP8605 a b c d e f g h i j 10 sec. Nederlands 1 Gefeliciteerd Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips!

Nadere informatie

Gebruiks- en montagehandleiding

Gebruiks- en montagehandleiding Gebruiks- en montagehandleiding Keramische kookplaten CS 1112 CS 1122 CS 1134 Lees beslist de gebruiks- en montagehandleiding voordat u uw apparaat plaatst, nl-nl installeert en in gebruik neemt. Dat is

Nadere informatie

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8230 HP8232 HP8233 NL Gebruiksaanwijzing HP8230 H a (14mm) (11mm) g f e d c b ( g ) HP8230 ( f ) HP8232 HP8233 a (14mm) ( c ) (11mm) b

Nadere informatie

Tijdschakelklok. Bestnr.: 61 00 57 (groen) 61 00 58 (oranje) 61 00 82 (transparant) 61 00 83 (blauw) Omwille van het milieu 100% recyclingpapier

Tijdschakelklok. Bestnr.: 61 00 57 (groen) 61 00 58 (oranje) 61 00 82 (transparant) 61 00 83 (blauw) Omwille van het milieu 100% recyclingpapier G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 61 00 57 (groen) 61 00 58 (oranje) 61 00 82 (transparant) 61 00 83 (blauw) Tijdschakelklok Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten,

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing en montagehandleiding

Gebruiksaanwijzing en montagehandleiding Gebruiksaanwijzing en montagehandleiding Keramische inductiekookvlakken KM 6310 / 6311 / 6312 / 6313 KM 6314 / 6315 / 6317 / 6318 KM 6340 / 6342 / 6344 / 6346 Lees absoluut de gebruiksaanwijzing nl-be

Nadere informatie

Hair Styler HP8650 HP8651. Register your product and get support at NL Gebruiksaanwijzing

Hair Styler HP8650 HP8651. Register your product and get support at  NL Gebruiksaanwijzing Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hair Styler HP8650 HP8651 NL Gebruiksaanwijzing Nederlands Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Registreer uw product op

Nadere informatie

Tuincontactdoos met piket

Tuincontactdoos met piket NL Handleiding GS 2 DE GS 4 DE Belangrijk! Lees deze handleiding en bewaar ze. Neem de veiligheidsaanwijzingen in acht. Inhoudsopgave pagina 1 Inleiding... 29 2 Leveringsomvang... 29 3 Conform gebruik...

Nadere informatie

CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 3120 NEDERLANDS

CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 3120 NEDERLANDS CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 3120 NEDERLANDS A B C D E F 1 2 3 VEILIGHEID Lees deze handleiding zorgvuldig voordat u dit apparaat gaat gebruiken! Volg alle veiligheidsinstructies op om schade door incorrect

Nadere informatie

Miele home Con ctivity XKM 2100 KM

Miele home Con ctivity XKM 2100 KM Montage- en installatiehandleiding Miele home Con ctivity XKM 2100 KM nl-nl M.-Nr. 07 871 420 Inhoud Veiligheidsinstructies en waarschuwingen....3 Elektrische aansluiting...5 Algemeen...7 Communicatiemodule

Nadere informatie

WHIRLPOOL AKR643GY. Gebruiksaanwijzing

WHIRLPOOL AKR643GY. Gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL AKR643GY Gebruiksaanwijzing 3Nl33014.fm5 Page 16 Monday, August 27, 2001 4:45 PM GEBRUIKSAANWIJZING VOOR DE INGEBRUIKNEMING MILIEUTIPS ALGEMENE VOORZORGSMAATREGELEN EN ADVIEZEN BEDIENING ONDERHOUD

Nadere informatie

vetvrije gezinsmaaltijden Handleiding

vetvrije gezinsmaaltijden Handleiding Handleiding vetvrije gezinsmaaltijden Inhoud Veiligheidswaarschuwingen Veiligheidswaarschuwingen 2 Veiligheidsinstructies 4 Productgegevens 5 Productbeschrijving 6 Gebruiksinstructies 7 Algemene Reinigings-

Nadere informatie

C40. Compressor Cooler Instruction Manual 4. Kompressor-Kühlbox Bedienungsanleitung 11. Glacière à compression Notice d emploi 18

C40. Compressor Cooler Instruction Manual 4. Kompressor-Kühlbox Bedienungsanleitung 11. Glacière à compression Notice d emploi 18 .book Seite 1 Donnerstag, 14. Oktober 2004 3:22 15 GB D F E I NL DK N S FIN Compressor Cooler Instruction Manual 4 Kompressor-Kühlbox Bedienungsanleitung 11 Glacière à compression Notice d emploi 18 Nevera

Nadere informatie

Hairdryer HP4940/00. Register your product and get support at. Gebruiksaanwijzing

Hairdryer HP4940/00.  Register your product and get support at. Gebruiksaanwijzing Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP4940/00 NL Gebruiksaanwijzing 1 a b c d f e Nederlands Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Registreer uw product

Nadere informatie

Halogeen lampenset. Bestnr.: 55 03 43 - wit 55 00 38 - chroom 55 00 52 - titaan. Omwille van het milieu 100% recyclingpapier

Halogeen lampenset. Bestnr.: 55 03 43 - wit 55 00 38 - chroom 55 00 52 - titaan. Omwille van het milieu 100% recyclingpapier G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 55 03 43 - wit 55 00 38 - chroom 55 00 52 - titaan Halogeen lampenset Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden.

Nadere informatie

ALVORENS DE KOOKPLAAT TE GEBRUIKEN Blz. 19. ADVIEZEN VOOR MILIEUBESCHERMING Blz. 19. WAARSCHUWINGEN EN ALGEMENE WENKEN Blz. 19

ALVORENS DE KOOKPLAAT TE GEBRUIKEN Blz. 19. ADVIEZEN VOOR MILIEUBESCHERMING Blz. 19. WAARSCHUWINGEN EN ALGEMENE WENKEN Blz. 19 NL INHOUD ALVORENS DE KOOKPLAAT TE GEBRUIKEN Blz. 19 ADVIEZEN VOOR MILIEUBESCHERMING Blz. 19 WAARSCHUWINGEN EN ALGEMENE WENKEN Blz. 19 ADVIEZEN VOOR ENERGIEBESPARING Blz. 20 REINIGING EN ONDERHOUD VAN

Nadere informatie

LED Inbouwspot WDS 3 G e b r u i k s a a n w i j z i n g Belichten www.auga.nl www.auga.nl

LED Inbouwspot WDS 3 G e b r u i k s a a n w i j z i n g Belichten www.auga.nl www.auga.nl LED Inbouwspot WDS 3 G e b r u i k s a a n w i j z i n g Belichten www.auga.nl www.auga.nl 1 Wij danken u voor de aankoop van dit product en wensen u veel waterplezier. Technische specificaties 1 Stroomkabel:

Nadere informatie

Elmasonic S. Ultrasoonreinigingsapparaat. MSK Tel: 088-0067600 Email: info@msk.nl www.msk.nl

Elmasonic S. Ultrasoonreinigingsapparaat. MSK Tel: 088-0067600 Email: info@msk.nl www.msk.nl Gebruiksaanwijzing Elmasonic S Ultrasoonreinigingsapparaat MSK Tel: 088-0067600 Email: info@msk.nl www.msk.nl Lees aandachtig de bijgevoegde handleiding en bewaar deze voor de service na verkoop. INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

WLA 380VS1000CRL OVEN

WLA 380VS1000CRL OVEN WLA 380VS1000CRL OVEN Stroomvoorziening: 230V~50Hz Stroomverbruik: 1800W EAN CODE: 8718868990259 Lees voor gebruik deze handleiding zorgvuldig door en bewaar deze zodat u deze later kunt raadplegen. Belangrijke

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING EIGENSCHAPPEN VOOR HET GEBRUIK

GEBRUIKSAANWIJZING EIGENSCHAPPEN VOOR HET GEBRUIK Hartelijk dank voor de aankoop van dit product van JB Systems. Lees deze gebruiksaanwijzing zeer zorgvuldig door, om volledig van alle mogelijkheden te kunnen profiteren. EIGENSCHAPPEN Gebruikersvriendelijke

Nadere informatie

Gebruiks- en montageaanwijzing

Gebruiks- en montageaanwijzing Gebruiks- en montageaanwijzing Elektrische barbecuegrill CS 1312 CS 1322 Lees in elk geval de gebruiksaanwijzing voor u het toestel opstelt, nl-be installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor

Nadere informatie

Hairdryer. Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP4997/22. Gebruiksaanwijzing

Hairdryer. Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP4997/22. Gebruiksaanwijzing Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP4997/22 NL Gebruiksaanwijzing d e c b f a i g h Nederlands Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Registreer uw

Nadere informatie

Hairdryer. Register your product and get support at HP8203 HP8202 HP8201 HP8200. Gebruiksaanwijzing

Hairdryer. Register your product and get support at  HP8203 HP8202 HP8201 HP8200. Gebruiksaanwijzing Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP8203 HP8202 HP8201 HP8200 NL Gebruiksaanwijzing Nederlands Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Registreer uw

Nadere informatie

MILK FROTHER MF 5260 NEDERLANDS

MILK FROTHER MF 5260 NEDERLANDS MILK FROTHER MF 5260 NEDERLANDS NL A B C D E F G H 3 VEILIGHEID EN INSTALLATIE Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door voordat u dit apparaat gebruikt! Volg alle veiligheidsinstructies om schade

Nadere informatie

Handleiding. AirQlean H luchtfiltersysteem voor montage aan het plafond

Handleiding. AirQlean H luchtfiltersysteem voor montage aan het plafond Handleiding AirQlean H luchtfiltersysteem voor montage aan het plafond ... Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 DEEL 1 Informatie over de veiligheid 1.1. Inleiding Dit hoofdstuk bevat informatie over

Nadere informatie

F05, F15, F18 230V~AC HOT HOT OFF OFF COLD COLD

F05, F15, F18 230V~AC HOT HOT OFF OFF COLD COLD F05, F15, F18 1 1 2 3 2 3 1 230V~AC 2 3 2 4 12V DC HOT OFF 4 12V 5 DC HOT OFF COLD F15 3 5 COLD F05 3 F05, F15, F18 4 5 1 1 2 230V~AC 12V DC COLD HOT 6 OFF 2 5 3 F18 F18 4 0 6 1 7 1 F18 4 F05, F15, F18

Nadere informatie

HANDLEIDING MULTIFUNCTIONELE CONTACTGRILL PRIMO-PG1N

HANDLEIDING MULTIFUNCTIONELE CONTACTGRILL PRIMO-PG1N HANDLEIDING MULTIFUNCTIONELE CONTACTGRILL PRIMO-PG1N WAT TE DOEN ALS UW TOESTEL NIET MEER WERKT? GARANTIEBEPALING : (Bewijs en kassabon zorgvuldig bewaren, voor het geval van de garantie gebruik wordt

Nadere informatie

Gebruiks- en montagehandleiding

Gebruiks- en montagehandleiding Gebruiks- en montagehandleiding TepanYaki CS 1327 Lees beslist de gebruiks- en montagehandleiding voordat u uw apparaat plaatst, nl-nl installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt

Nadere informatie

MG 21 O Infrarood masseerapparaat Gebruikshandleiding

MG 21 O Infrarood masseerapparaat Gebruikshandleiding MG 21 NL O Infrarood masseerapparaat Gebruikshandleiding Beurer GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) Tel. +49 (0) 731 / 39 89-144 Fax: +49 (0) 731 / 39 89-255 www.beurer.de Mail: kd@beurer.de Meegeleverd

Nadere informatie

Downloaded from www.vandenborre.be Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Gebruiksaanwijzing

Downloaded from www.vandenborre.be Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Gebruiksaanwijzing Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656 NL Gebruiksaanwijzing a b c d e f g h c d i j k Downloaded from www.vandenborre.be C 3 Downloaded from www.vandenborre.be

Nadere informatie

Aroma Perfection System. www.krups.com

Aroma Perfection System. www.krups.com Aroma System www.krups.com a d b Aroma System c d Aroma Control Timer e h j k m l f i System 1 2 3 Aroma System Aroma 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Nederlands Beschrijving a b c d e f g h i Deksel Waterreservoir

Nadere informatie

THERMO-ELEKTRISCHE WIJNKLIMAATKAST & KOELKAST. Model: DX-68 COMBO (Mini Bar) Gebruiksaanwijzing

THERMO-ELEKTRISCHE WIJNKLIMAATKAST & KOELKAST. Model: DX-68 COMBO (Mini Bar) Gebruiksaanwijzing THERMO-ELEKTRISCHE WIJNKLIMAATKAST & KOELKAST Model: DX-68 COMBO (Mini Bar) Gebruiksaanwijzing Inhoud Ⅰ. Algemene veiligheidsvoorschriften...3 Ⅱ. Technische gegevens...4 Ⅲ. Illustratie...5 Ⅳ. Stroomschema...6

Nadere informatie

Productinformatieblad

Productinformatieblad Productinformatieblad Bedieningspaneel 4 Warmhoudlade 4 Functionering 4 De temperatuur instellen 5 Verwarmingstijd 5 Ladingscapaciteit 6 De lade verwijderen 7 Bedieningspaneel 1. Temperatuurknop 2. Verlichte

Nadere informatie

AHPO-6/18 GOLD Narijskast/oven

AHPO-6/18 GOLD Narijskast/oven AHPO-6/18 GOLD Narijskast/oven Gebruikshandleiding Voor informatie of technische bijstand belt u: 011-314-231-1130 502366A INHOUD INLEIDING VAN DE FABRIKANT... 2 GEBRUIKSAANWIJZING RIJSKAST... 3 GEBRUIKSAANWIJZING

Nadere informatie

Nokia Charging Plate DT-600. Uitgave 1.2

Nokia Charging Plate DT-600. Uitgave 1.2 Nokia Charging Plate DT-600 6 1 2 2 5 4 3 7 Uitgave 1.2 8 9 10 11 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden. Inleiding Met de Nokia Charging Plate DT-600 kunt u de batterijen van vijf compatibele apparaten

Nadere informatie

Hairdryer. www.philips.com/welcome. Register your product and get support at HP8183 HP8182 HP8181 HP8180. Gebruiksaanwijzing

Hairdryer. www.philips.com/welcome. Register your product and get support at HP8183 HP8182 HP8181 HP8180. Gebruiksaanwijzing Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP8183 HP8182 HP8181 HP8180 NL Gebruiksaanwijzing Nederlands Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Registreer uw

Nadere informatie

Hairdryer. www.philips.com/welcome. Register your product and get support at HP8251 HP8250. Gebruiksaanwijzing

Hairdryer. www.philips.com/welcome. Register your product and get support at HP8251 HP8250. Gebruiksaanwijzing Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP8251 HP8250 NL Gebruiksaanwijzing b a c j d e f i h g Nederlands Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Registreer

Nadere informatie

GEBRUIK. Verwijder alle verpakkingen, stickers en diverse accessoires zowel aan de binnenals buitenkant van de waterkoker.

GEBRUIK. Verwijder alle verpakkingen, stickers en diverse accessoires zowel aan de binnenals buitenkant van de waterkoker. GEBRUIK NL Wij danken u voor het kopen van een Rowenta waterkoker. Leest u de volgende instructies, die van toepassing zijn op al onze modellen, alstublieft zorgvuldig door en houd ze bij de hand. Open

Nadere informatie

MODEL NR.:TT-VS6 GEBRUIKSAANWIJZING.

MODEL NR.:TT-VS6 GEBRUIKSAANWIJZING. MODEL NR.:TT-VS6 GEBRUIKSAANWIJZING www.zline-world.com BESCHRIJVING A. Aan-/uit knop D. Stofvak B. Handgreep E. Vloerborstel C. Buis BELANGRIJK 1. Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig. 2. Controleer

Nadere informatie

WHIRLPOOL AKM331. Gebruiksaanwijzing

WHIRLPOOL AKM331. Gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL AKM331 Gebruiksaanwijzing NL INHOUD ALVORENS DE KOOKPLAAT TE GEBRUIKEN Blz. 19 ADVIEZEN VOOR MILIEUBESCHERMING Blz. 19 WAARSCHUWINGEN EN ALGEMENE WENKEN Blz. 19 ADVIEZEN VOOR ENERGIEBESPARING

Nadere informatie

PHILIPS HD7546/20. Gebruiksaanwijzing

PHILIPS HD7546/20. Gebruiksaanwijzing PHILIPS HD7546/20 Gebruiksaanwijzing HD7546, HD7544 F1 G E D C H B A I 46 Nederlands Algemene beschrijving (fig. 1) A Aan/uitknop met lampje B Netsnoer C Koffiezetter D Waterniveauindicator E Waterreservoir

Nadere informatie

TDS 75. NL Gebruikshandleiding Elektrische warmeluchtblazer

TDS 75. NL Gebruikshandleiding Elektrische warmeluchtblazer TDS 75 NL Gebruikshandleiding Elektrische warmeluchtblazer TRT-BA-TDS 75 -TC-001-NL TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Nadere informatie

Bedieningshandleiding Broodrooster. Toaster

Bedieningshandleiding Broodrooster. Toaster Bedieningshandleiding Broodrooster Toaster Inhoudsopgave Veiligheidsinstructies...3 Voor het eerste gebruik...4 Uitpakken...5 Eisen aan de plaatsingslocatie...5 Broodroosteren...6 Broodlift...6 Broodplakcentrering...6

Nadere informatie

BW18, BW28 BW18BL, BW28BL Wijnkast

BW18, BW28 BW18BL, BW28BL Wijnkast Gebruiksaanwijzing voor uw Baumatic BW18, BW28 BW18BL, BW28BL Wijnkast LET OP: In deze Gebruiksaanwijzing staan belangrijke gegevens (waaronder veiligheids- en installatieinstructies) aan de hand waarvan

Nadere informatie

, , Montagehandleiding. Montagehandleiding. Voor de installateur. BEnl. Uitgever/fabrikant Vaillant GmbH

, , Montagehandleiding. Montagehandleiding. Voor de installateur. BEnl. Uitgever/fabrikant Vaillant GmbH Montagehandleiding Voor de installateur Montagehandleiding 0020028665, 0020028666, 0020057214 BEnl Uitgever/fabrikant Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021

Nadere informatie

LED Inbouwspot WDS 1 G e b r u i k s a a n w i j z i n g Belichten

LED Inbouwspot WDS 1 G e b r u i k s a a n w i j z i n g Belichten LED Inbouwspot WDS 1 G e b r u i k s a a n w i j z i n g Belichten www.auga.nl www.auga.nl 1 Wij danken u voor de aankoop van dit product en wensen u veel waterplezier. Technische specificaties 1 Stroomkabel:

Nadere informatie

Montage- en gebruiksaanwijzing Wijnkoelkast

Montage- en gebruiksaanwijzing Wijnkoelkast Montage- en gebruiksaanwijzing Wijnkoelkast Lees beslist de gebruiks- en montagehandleiding voordat u uw apparaat plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt schade

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Geberit AquaClean 4000

Gebruiksaanwijzing Geberit AquaClean 4000 Onderhoud en reiniging Geberit AquaClean 4000 is een hoogwaardig product dat gemakkelijk schoon te houden is. WC-zitting en WC-deksel zijn gemakkelijk te reinigen en, indien nodig, te demonteren. Ook de

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING Opzetkoelvitrine Model KATRIN Order nr

GEBRUIKSAANWIJZING Opzetkoelvitrine Model KATRIN Order nr GEBRUIKSAANWIJZING Opzetkoelvitrine Model KATRIN Order nr. 330-1030 Inhoudsopgave 1. Algemene aanwijzingen 2. Veiligheidseisen 3. Transport en plaatsing 4. Bediening 5. Reiniging 6. Technische gegevens

Nadere informatie

MINI-WASMACHINE. Cat. Nr.: 23450 BEDIENINGSHANDLEIDING

MINI-WASMACHINE. Cat. Nr.: 23450 BEDIENINGSHANDLEIDING MINI-WASMACHINE Cat. Nr.: 23450 BEDIENINGSHANDLEIDING Uitpakken: Deze mini-wasmachine is volledig geassembleerd verzonden en met de bedieningshandleiding. Inspecteer het product na het uit de doos te

Nadere informatie

Hairdryer. Register your product and get support at HP4962/22 HP4961/22. Gebruiksaanwijzing

Hairdryer. Register your product and get support at  HP4962/22 HP4961/22. Gebruiksaanwijzing Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP4962/22 HP4961/22 NL Gebruiksaanwijzing Nederlands Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Registreer uw product

Nadere informatie

LA 30. O Aromaverstuiver Gebruiksaanwijzing. BEURER GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) www.beurer.com

LA 30. O Aromaverstuiver Gebruiksaanwijzing. BEURER GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) www.beurer.com LA 30 O Aromaverstuiver Gebruiksaanwijzing BEURER GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) www.beurer.com NEDERLANDS Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door, bewaar deze voor later gebruik, laat

Nadere informatie

Waarschuwingen. 1 Waarschuwingen

Waarschuwingen. 1 Waarschuwingen Inhoudsopgave 1 Waarschuwingen 28 1.1 Algemene veiligheidswaarschuwingen 28 1.2 Aansprakelijkheid van de constructeur 28 1.3 Doel van het toestel 28 1.4 Verwerking 28 1.5 Deze gebruiksaanwijzing 29 1.6

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING ZUMOVAL MINIMAX & MINIMATIC

GEBRUIKSAANWIJZING ZUMOVAL MINIMAX & MINIMATIC GEBRUIKSAANWIJZING ZUMOVAL MINIMAX & MINIMATIC GEBRUIKSAANWIJZING ZUMOVAL MINIMAX/MINIMATIC INHOUDSOPGAVE GEBRUIKSAANWIJZING ZUMOVAL MINIMAX/MINIMATIC... 1 INHOUDSOPGAVE... 1 1. ALGEMENE INFORMATIE...

Nadere informatie

PHLILIPS HR2304/70. Gebruiksaanwijzing

PHLILIPS HR2304/70. Gebruiksaanwijzing PHLILIPS HR2304/70 Gebruiksaanwijzing HR2304 1 24 Nederlands Inleiding Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Als u volledig wilt profiteren van de ondersteuning die Philips biedt, registreer

Nadere informatie

IB2-N

IB2-N HANDLEIDING ELEKTRISCHE STRIJKPLANK www.primo-elektro.be Lees aandachtig alle instructies - bewaar deze handleiding voor latere raadpleging. 1. GARANTIEVOORWAARDEN 3 2. RECYCLAGE INFORMATIE 5 3. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Nadere informatie

- - AOY0001 AOY0004 AOY0003 AOY0002

- - AOY0001 AOY0004 AOY0003 AOY0002 AquaOxy500 - - A AOY0001 B AOY0004 C AOY0003 D ; ; AOY0002 2 - - E AOY0008 F AOY0006 3 - - G AOY0009 H AOY0010 4 - - I AOY0007 5 Veiligheidsinstructies - NL - Dit apparaat kan gevaar opleveren voor personen

Nadere informatie

VERWARMING ROOD HEET VARIO Ref 93477

VERWARMING ROOD HEET VARIO Ref 93477 VERWARMING ROOD HEET VARIO Ref 93477 GEBRUIKSAANWIJZING VOOR DE VERWARMING - NL 1. Productbeschrijving: Dit product is een elektrische ventilatorverhitter: de verwarming van de ruimte wordt bereikt door

Nadere informatie