Asset Intelligence als basis voor uw IT strategie en investeringen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Asset Intelligence als basis voor uw IT strategie en investeringen"

Transcriptie

1 Asset Intelligence als basis vr uw IT strategie en investeringen Beynd Asset Cntrl 2010 Asset-I

2 Verklein het verschil De investering die uw rganisatie heeft gemaakt en zal blijven maken, - in uw sftware, hardware en printer prtfli is belangrijk en vitaal vr uw bedrijfsvering. Elk bedrijf is vandaag de dag afhankelijk is van ptimaal gebruik van innvatieve IT m cncurrerend te blijven. Tegelijkertijd wil geen enkel bedrijf een blanc cheque uitschrijven vr de aanschaf, de ndersteuning en het nderhud van dit alles. Sms kan het velen dat dit precies is wat men det. Dat kmt mdat u vaak niet ver de infrmatie beschikt die ndig is m juist die zakelijke beslissingen te nemen ver he de IT te beheren en de IT uitgaven te verminderen. Als u verantwrdelijk bent vr de aanschaf, het verlengen van licenties, "true-up 'nderhandelingen, budgettering f beheersing van de ksten kmt een van nderstaande scenari's u dan misschien bekend vr? Survey biedt u Exacte inventarisatie van de activa Gebruiksmeting dr het registreren van tetsenbrd en muis bewegingen Ondersteuning bij uw ITbeslissingen dr feiten en inzichten Betere nderhandelingen met leveranciers Verhgde efficiëntie Kstenbesparing Verbeterde beveiliging en cmpliancy Uw rganisatie wrdt gedwngen m te betalen vr ngebruikte licenties dr leveranciers die simpelweg het aantal installaties tellen en niet samen met u te kijken naar een reële prijsstelling p basis van wat er daadwerkelijk wrdt gebruikt. Uw nderneming heeft een licentievereenkmst met een sftwareleverancier m een specifiek aantal licenties van de sftware in uw rganisatie te installeren. U hebt geen feitelijk verzicht van heveel exemplaren er zijn geïnstalleerd, f het gebruik ervan. U weet niet precies f u handelt in vereenstemming met de vereenkmst, maar k niet heveel waarde u krijgt uit de vereenkmst. Een afdeling vraagt dat iedere werknemer een bepaald sftwarepakket ter beschikking dient te hebben. U bent echter van mening dat niet iedereen de sftware ndig heeft, maar u kpt tch, want er is geen manier m te bewijzen wie het gebruikt en wie niet. Een sftwareleverancier heeft u meegedeeld dat uw bedrijf een audit met ndergaan p het gebruik van de geleverde sftware. U kunt aan de sftware inventarisatie van uw pc's zien waar de sftware is geïnstalleerd, maar u weet niet welke n- f ndergebruikte kpieën kunnen wrden verwijderd m uw sftware licentie lasten te verminderen. U kpt sftware p basis van aanvragen van uw rganisatie en medewerkers. Niemand kmt bij u terug m te melden dat de bepaalde sftware niet meer ndig is en dat deze eventueel elders ingezet kan wrden. U vermedt dat sftware simpelweg niet meer gebruikt zal wrden als mensen van baan veranderen, het bedrijf verlaten f prmtie krijgen, terwijl u wel meer exemplaren met aanschaffen. U hebt de asset managers gevraagd m een aantal van deze kwesties aan te pakken, maar u krijgt als antwrd dat dit met de huidige instrumenten bijna nmgelijk is. Beynd Asset Cntrl page 1

3 Organisaties geven teveel uit aan IT Dr rechtstreeks te werken met enterprise rganisaties m de IT-mgeving te evalueren heeft Asset-I vastgesteld dat rganisaties gemiddeld 60% teveel sftwarelicenties aanschaffen en niet cmpliant zijn bij 30% van hun ttale sftware assets. Onze studies hebben aangetnd dat gemiddeld: Wat krijgt u 82% van de pc's die Micrsft Office Prfessinal geïnstalleerd hebben, niet alle tepassingen gebruiken van deze high-end suite. 84% van de pc's die het vlledige Micrsft Visi-pakket hebben geïnstalleerd, alleen gebruik maken van de read nly mdus, f zelfs in zijn geheel niet gebruiken en daarm kunnen vlstaan met een gratis viewer. U zult begrijpen waar uw rganisatie ndels geld verspilt p sftware, hardware en printers - en he u dit terug kunt brengen. Veelal kunt u 20% van uw jaarlijkse sftwarebegrting besparen. Hgtepunten Organisaties kpen gemiddeld 60% teveel licenties en zijn nn-cmpliant p 30%. De gemiddelde verbesteding per PC is % van de pc's die Micrsft Prject geïnstalleerd hebben, hier helemaal geen gebruik van maken. 92% van de pc's die het vlledige pakket van Adbe Acrbat hebben geïnstalleerd alleen de read nly-mdus gebruiken f het in zijn geheel helemaal niet gebruiken en daarm prima kunnen vlstaan met een gratis viewer. De gemiddelde verbesteding vr bvengenemde sftwareapplicaties per machine 369 is. Wilt u dit srt infrmatie krijgen vr uw eigen IT-mgeving? Wilt u precies weten waar u mgelijk geld kunt besparen? Asset-I kan u helpen te ntdekken waar deze waardevlle infrmatie verbrgen ligt die u kan ndersteunen uw IT-(sftware)budget mlaag te brengen met 20 tt 40 prcent in het eerste jaar. Asset management tls lssen dit prbleem niet p Uw IT-afdeling kan u vertellen dat de infrmatie die u ndig heeft m echte besparingen te vinden kan wrden verkregen dr het analyseren van de gegevens van uw IT Asset Management (ITAM) pakket. IT-prfessinals gebruiken ITAM sftware m efficiënt te distribueren, te cnfigureren en sftwareapplicaties en hardware te bedienen. Deze tls mvatten meestal een rbuuste set van diensten die helpen bij de dagelijkse verrichtingen van een cmputermgeving, inclusief (remte) desktp supprt; sftwareimplementatie; patch management; inventaris infrmatie (tracking); en fysieke lcatie (mnitring). Beynd Asset Cntrl page 2

4 Deze activiteiten zijn essentieel m uw IT-mgeving efficiënt te kunnen besturen. Waarm is Asset Intelligence belangrijk? De IT Asset Management (SMS / SCCM, Altiris Service & Asset Management Suite, IBM Maxim Asset Management en vele andere) prducten zijn geweldige hulpmiddelen vr het beheren van uw IT-mgeving, bijvrbeeld vr de installatie van besturingssystemen, applicaties en patches. Dergelijke hulpmiddelen kunnen k basisgegevens laten zien ver welke hardware en sftware er binnen uw rganisatie in gebruik zijn. Echter, sftware "gebruik" wrdt meestal verkregen p basis van de meest algemene infrmatie: de "Open / Clse" status van een sftwarepakket, die vaak afkmstig is uit het Windws "Add / Remve Prgrams" register. Dit register is slechts een indicatie van heveel keer een pakket wrdt gepend f geslten. Het is niet een maatstaf van het werkelijke gebruik van het pakket, waarbij k gemeten wrdt he het prduct wrdt gebruikt, he vaak en he lang. De screensht hiernder laat zien he Windws en vele Asset Management tls "gebruik" berekenen; Zals met alle cmplexe zaken kunt u alleen ratinele beslissingen nemen als u een ged beeld heeft. In het geval van sftware heeft u zwaar geïnvesteerd in sftware m uw rganisatie te ndersteunen - U krijgt een feitelijk beeld m te kunnen berdelen wanneer meer te kpen, te herschikken en te nderhandelen. Asset Intelligence geeft u het inzicht dat u ndig heeft. Bijvrbeeld, een pc-gebruiker start een tepassing autmatisch elke dag, mdat die aanvraag in zijn cmputer start-up rutine staat f mdat een ntvangen bijlage een tepassing start. De gebruiker kan de tepassing minimaliseren f zelfs sluiten znder het te gebruiken m werkzaamheden mee te verrichten. Een ITAM tl zu zeggen dat dit prduct dagelijks wrdt gebruikt, gebaseerd p het feit dat het dagelijks wrdt gepend. De plssing van Asset-I zu juist zeggen dat het prduct is geïnstalleerd maar niet wrdt gebruikt en dat de licentie kan wrden verwijderd f wrden vervangen dr een (gratis) viewer. Omgekeerd kan ITAM u ten nrechte vertellen dat een tepassing zelden wrdt gebruikt, terwijl het in werkelijkheid dagelijks wrdt gebruikt vr bedrijfskritische plssingen. Neem bijvrbeeld een eindgebruiker die elke week een bijgewerkt prjectplan ntvangt. Hij gebruikt Micrsft Prject m enkele details aan te passen een stuurt het terug, maar mdat het zelden wrdt gepend f geslten, denkt het Asset Management tl dat de sftware niet veel is gebruikt. De Asset-I plssing laat zien dat deze gebruiker het Prject licentie gebruikt vr input van kritische infrmatie. In het bvenstaande vrbeeld zuden een gebruiker Micrsft Prject nit heeft gebruikt en een gebruiker die het prgramma een keer per week gebruikt vr kritische taken p precies dezelfde manier gerapprteerd wrden. Er is een nauwkeurige manier m de infrmatie te verkrijgen die u in staat stelt m gebaseerd p feiten zakelijke beslissingen te nemen ver uw IT-activa en uitgaven. Survey is een ksten beheersende applicatie die gedetailleerde, uitgebreide infrmatie ver het gebruik van sftware, hardware en printers in uw rganisatie biedt. Beynd Asset Cntrl page 3

5 Survey maakt gebruik van vlstrekt unieke tnaangevende technlgie die de werkelijke interactie van de gebruiker met een tepassing detecteert en analyseert dr middel van tetsaanslagen en muisgebruik ten pzichte van de eenvudige "pen / clse" detectiecapaciteit die gebruikt wrdt dr ITAM prducten. Survey heeft de mgelijkheid m het verschil aan te tnen tussen een "lezer" en een "schrijver" van een applicatie p basis van het werkelijke gebruik, die de vraag "kan de dure vlledige tepassing licentie wrden vervangen dr een vrije 'read nly' versie" kan bepalen. Een belangrijke vraag is dus: pent een gebruiker Micrsft Prject elke dag en leest hij gewn een geactualiseerd prjectplan, f maakt hij daadwerkelijk gebruik van Micrsft Prject m nieuwe cntent te creëren f te bewerken? Het verschil heeft zeer grte implicaties vr de licenties en begrtingen. Weten wat het verschil is, dat is Asset Intelligence. In tegenstelling tt ITAM tls die pc's en sftware cnfigureren en beheren, geeft Asset Intelligence u een business view van de cmputer systemen en sftware die u hebt geïnstalleerd. De Asset Intelligence rapprten geven u het inzicht dat u ndig hebt m: te stppen teveel te sftwarelicenties aan te schaffen. de ksten p nderhud en ndersteuning van ndergebruikte sften hardware te minimaliseren reële waarde te krijgen van de jaarlijkse sftwarelicentie reviews en "true-up 'nderhandelingen. de ngebruikte sftware te recyclen in plaats van het kpen van extra licenties. de vlledige versies van sftware titels te vervangen met alleenlezen versies. het bereiken van nauwkeurige cmpliance als het gaat m vendr licenties. uw IT-budget vr het vlgende jaar nauwkeurig te plannen. He werkt Survey Survey is een thin client applicatie die een agent met een kleine ftprint gebruikt p uw client-pc's m het werkelijke gebruik van tepassingen te bepalen, gebaseerd p een zekere mate van tetsaanslagen en muisbewegingen. Deze gegevens wrden teruggestuurd naar een centrale server p dagelijkse basis, waar deze wrden samengevegd en geanalyseerd m eenvudig te begrijpen management rapprtages te prduceren. De unieke kenmerken van Survey zijn: Het vermgen m precies te herkennen welke applicaties wrden gebruikt, he ze wrden gebruikt, he lang en dr wie. De fcus is p zakelijke gebruikers en daarmee p het prduceren van bruikbare rapprten eenvudig te interpreteren zijn vr zwel een technisch als een niet-technisch publiek. Beynd Asset Cntrl page 4

6 De installatie van Survey en het maken van een snelle analyse van de rapprtages geven u inzicht waar "snelle" kansen zijn m ksten te besparen. Wanneer u Survey echter ver een langere peride gebruikt ziet u steeds meer ver het gebruik van sftware en ntstaat er steeds meer duidelijkheid ver de patrnen van gebruik van de verschillende hardware en sftware tepassingen. Deze analyse helpt u uw inkp en uw IT beleid te ptimaliseren m het maximale rendement p uw IT investeringen te verkrijgen. Survey is geen vervanging vr uw huidige Asset Management tls maar een aanvulling. Uw ITAM applicaties zijn ndig m de technische aspecten van uw IT-mgeving te cntrleren. Survey is ndzakelijk m de financiële aspecten te cntrleren. Additineel wrdt Survey gebruikt dr diverse afdelingen m verschillende resultaten te bereiken. IT-prfessinals hebben hun Asset Management tls ndig m de prestaties van de IT-activa te ptimaliseren terwijl de financiële deskundigen Survey ndig hebben m de investeringen in IT te ptimaliseren. He gebruikt u Survey m ksten te besparen De gedetailleerde 'gebruiksintelligentie' die Survey genereert kan wrden gebruikt tijdens de gehele cntractduur van een bepaald prduct m uw financiële strategieën te sturen. Hiernder vindt u enkele vrbeelden van de belangrijkste gebieden waarin nze klanten vertruwen p Survey gegevens. Vervanging cmplete versies sftware-prducten met een read-nly versie: Veel bedrijven betalen vr "full versin" licenties van sftware pakketten vr alle gebruikers, zelfs wanneer er een gratis f veel gedkpere "viewer versie" van het prduct bestaat die vr de meeste gebruikers vlstaat. Deze nndige aankp leidt tt vermatige uitgaven aan sftware licenties, nderhudscntracten en jaarlijkse prduct training. Survey nthult precies wie in uw rganisatie het vlledige pakket heeft geïnstalleerd en welke werknemers gede kandidaten zijn vr een viewer versie. Beynd Asset Cntrl page 5

7 Bekijk de huidige inventaris vrdat u tt nieuwe aankp vergaat: Werknemers vragen van tijd tt tijd m nieuwe hardware en sftware. Znder gedetailleerde infrmatie ver welke activa in uw rganisatie aanwezig zijn en he die wrden gebruikt is het meilijk te berdelen f de nieuwe aankp ndzakelijk is. U kunt mgelijk hnderdduizenden eur s f meer verspillen aan de aankp van nieuwe hardware en sftware wanneer dezelfde prducten reeds bestaan in uw mgeving. Met Survey rapprten kunt u vaststellen waar ngebruikte activa kan kunnen wrden verplaatst, waardr u nndige nieuwe uitgaven kunt vermijden. Cntrleer de nderhandelingen ver sftwarelicenties: Grte sftware bedrijven zals Micrsft en Oracle zijn in het vrdeel als ze nderhandelen ver de jaarlijkse licentieksten. Nrmaliter vertellen ze u heveel u met betalen dat wil zeggen, tenzij u definitief kunnen bewijzen heveel exemplaren van hun sftware uw bedrijf daadwerkelijk gebruikt. Alleen Survey geeft u deze specifieke infrmatie m u vr te bereiden p sftware audits en de vrderingen van de sftwareleveranciers te kunnen weerleggen. Survey verschuift het vrdeel naar uw kant en kan u helpen aanzienlijke besparingen te bereiken wanneer het tijd is vr "true-up" f "true-dwn" discussies vr licenties p desktp applicaties alsmede ERP, CRM en andere enterprise sftware licenties. Het "License Usage Analysis" rapprt hiernder geeft een verzicht van licenties die meten wrden betaald (gren); vergunningen die niet zuden mgen wrden ingezet (rd) en de licenties die kunnen wrden vervangen dr een read-nly versie f kunnen wrden verwijderd (geel). De infrmatie achter dit rapprt vertelt u p welke cmputers de zelden gebruikte f ngebruikte applicaties staan, zdat u kunt ptreden.

8 Zrg vr naleving van de licentie cntracten: de meeste bedrijven installeren (niet pzettelijk) meer exemplaren van een sftware applicatie dan hun licentie testaat. Deze situatie kan nverwachte ksten en wellicht betes met zich meebrengen. Survey draagt bij aan uw cmpliance dr het tnen van nauwkeurige gegevens ver sftware die in gebruik is. U ziet wanneer u extra licenties met aanschaffen f waar u ngebruikte licenties kunt verwijderen. Kp sftwarelicentie vr een krte peride ttdat u zeker weet wat u ndig hebt: Vrdat u vergaat in tt een vereenkmst vr lange termijn vr een grt aantal sftware licenties, kpt u eerst een krte termijn licentie. Met behulp van Survey kunt u bepalen welke medewerkers de sftware echt gebruiken en welke het niet ndig hebben. Wanneer u vergaat naar de lange-termijn vereenkmst kpt u alleen wat u daadwerkelijk ndig hebt, k m cmpliant te blijven. Herverdeel f verwijder printers vr een effectievere bedrijfsvering: Survey verzamelt en analyseert infrmatie ver het gebruik van zwel de netwerk als de lkaal aangeslten printers. U kunt snel identificeren welke printers nauwelijks wrden benut, dat ze elders kunnen wrden ingezet f vlledig kunnen wrden verwijderd. Stp met betalen vr aanschaf, service, nderhud en bendigdheden vr printers die nauwelijks wrden gebruikt. Plan uw IT-budget beter: nieuwe zakelijke tepassingen dicteren vaak de behefte aan nieuwe sftware p de desktp. Bijvrbeeld, een nieuwe financiële applicatie vereist de installatie van Oracle Financials sftware p de PC van elke gebruiker. Uw Survey rapprten kunnen u helpen bij het bepalen van het exacte aantal licenties dat u ndig heeft zdat u de uitrl van de tepassing nauwkeuriger kunt budgetteren. Cntrleer de ksten van vervangingen: IT-afdelingen plannen nrmaliter rutine hardware- en sftware upgrades en vlledige vervangingen van systemen - f ze nu ndig zijn f niet. Het upgraden f vervangen van systemen die ng prima vlden is een verspilling van tijd en geld. Met Survey rapprten kunt u vaststellen welke sftware f systemen de vrnaamste kandidaten zijn vr een vervanging en welke eventueel kunnen wrden verplaatst naar andere gebruikers. U kunt eenvudig zien welke medewerkers een high-end PC ndig hebben en wie er eventueel met een lw-end PC zu kunnen werken. Dit helpt u met het plannen van uw budget en m cntrle te krijgen ver het maximaliseren van de levensduur van uw IT-assets. Begrijp de IT verlappingen die vrtvleien uit een fusie f vername: het huidige zakelijke klimaat dicteert dat rganisaties bij elkaar kmen via fusies f vernames. Dit betekent dat niet gelijksrtige IT-afdelingen één meten wrden. De IT grep kan Survey gebruiken m de IT inventaris van de nderneming in kaart te brengen en deze activa nder beheer te nemen. De Survey rapprten kunnen bijvrbeeld laten zien welke cmputers in vereenstemming meten kmen met de sftware-image standaarden. Beynd Asset Cntrl page 7

9 Aan de slag met uw spaargeld prgramma Klanten van Asset-I hebben vele unieke manieren gevnden m het verkregen inzicht te gebruiken m IT-ksten te verminderen en te beheersen. Veel klanten zijn in staat gebleken m hun IT-budgetten 20 tt 40 prcent te verminderen in het eerste jaar. De besparingen blijven gewaarbrgd in de daarpvlgende jaren wanneer de verkregen intelligentie en geïmplementeerde prcessen ingezet wrden m besluiten ver hardware en sftware aankpen te den. Survey nthult verbrgen infrmatie die u kunt gebruiken m uw IT-uitgaven te ptimaliseren, znder afbreuk te den aan kwaliteit f prductiviteit. Als u vermedt dat uw bedrijf (te) veel geld uitgeeft aan IT-hardware en-sftware, kunt u cntact pnemen met Asset-I. Samen gebruiken we Survey m het gebruik van uw IT-mgeving te berdelen en m te bepalen waar u geld kunt besparen f terug kunt verdienen. He u uw IT-activa beter kunt beheren p de lange termijn en m inzichtelijk te maken waar u een aanzienlijk deel van uw ITbudget kunt terughalen. U kunt vandaag ng cntact met ns pnemen m te beginnen met besparen. Beynd Asset Cntrl Asset-I Siriusdreef WT Hfddrp T E.

Belangrijke mededeling voor gebruikers van een nieuwe CampusShop laptop.

Belangrijke mededeling voor gebruikers van een nieuwe CampusShop laptop. Instructie sftware dwnlad CampusShp.be Belangrijke mededeling vr gebruikers van een nieuwe CampusShp laptp. Heb je een vlledige versie van het Micrsft Office prgramma gekcht? Verwijder vr het installeren

Nadere informatie

Documentatie. KERN Timemanagement

Documentatie. KERN Timemanagement Dcumentatie KERN Timemanagement Versie 2.0 28 mei 2010 Inhud KERN en Kerninfrmatie.nl... 3 Inleiding KERN uren... 3 KERN urenregistratie: de input... 5 Aanwezigheid van medewerkers bekijken... 10 Samenvatting...

Nadere informatie

Wat is een besturingssysteem of operating system?

Wat is een besturingssysteem of operating system? Wat is een besturingssysteem f perating system? Het besturingssysteem is het hfdprgramma dat geïnstalleerd staat p je cmputer f smartphne. Regelmatig km je k de Engelse benaming perating system tegen f

Nadere informatie

UPGRADEN NAAR EEN NIEUWE VERSIE VAN DYNAMICS CRM

UPGRADEN NAAR EEN NIEUWE VERSIE VAN DYNAMICS CRM UPGRADEN NAAR EEN NIEUWE VERSIE VAN DYNAMICS CRM DE AANPAK VAN CRM RESULTANTS Ongeveer eens per twee jaar brengt Micrsft een nieuwe versie uit van Micrsft Dynamics CRM. In deze zgenaamde majr releases

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hoera? De rol van de OR bij de invoering van Het Nieuwe Werken

Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hoera? De rol van de OR bij de invoering van Het Nieuwe Werken Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hera? De rl van de OR bij de invering van Het Nieuwe Werken De kans is grt dat er in uw rganisatie al wrdt gesprken ver de invering van Het Nieuwe Werken. En z niet, dan

Nadere informatie

Een goede toekomst voor uw administratie

Een goede toekomst voor uw administratie Een gede tekmst vr uw administratie Is dit uw situatie nu? Is dit uw situatie straks? De praktijk Bij het gebruik maken van nline- bekhuden, wrdt het vr u mgelijk m 24 uur per dag, 7 dagen in de week infrmatie

Nadere informatie

INSTALLATIEGIDS DC SHARE *******************************

INSTALLATIEGIDS DC SHARE ******************************* INSTALLATIEGIDS DC SHARE ******************************* INHOUD 1. Vrbereiding...1 2. Installeer DC Share met behud van Persnlijke Mappen...2 3. Gebruik DC Share met behud van Persnlijke Mappen...9 4.

Nadere informatie

D i e n s t v e r l e n i n g s d o c u m e n t

D i e n s t v e r l e n i n g s d o c u m e n t D i e n s t v e r l e n i n g s d c u m e n t Ons kantr hudt zich bezig met financiële dienstverlening en heeft zich gespecialiseerd in schade- en levensverzekeringen en is daarbij actief p de zakelijkeen

Nadere informatie

Waarom en hoe accountants hun verdienmodel moeten aanpassen. Van uren factureren naar value added pricing

Waarom en hoe accountants hun verdienmodel moeten aanpassen. Van uren factureren naar value added pricing Waarm en he accuntants hun verdienmdel meten aanpassen Van uren factureren naar value added pricing Waarm en he accuntants hun verdienmdel meten aanpassen 2 Inhud Inleiding 3 De ntwikkelingen 4 Blijvende

Nadere informatie

In-Company SharePoint. De alles in één oplossing voor bedrijven en organisaties

In-Company SharePoint. De alles in één oplossing voor bedrijven en organisaties In-Cmpany SharePint De alles in één plssing vr bedrijven en rganisaties In-Cmpany SharePint? Veel bedrijven willen graag een cursus verzrgd hebben p de eigen werkplek. Cmpu Act Opleidingen heeft ruime

Nadere informatie

Het Grote Geldonderzoek: hoe ga je met je geld om?

Het Grote Geldonderzoek: hoe ga je met je geld om? Het Grte Geldnderzek: he ga je met je geld m? Natinaal Instituut vr Budgetvrlichting (Nibud) Tijdsduur: één les Werkvrm: individueel met een discussie in de klas Niveau: bedeld vr alle leerlingen van klas

Nadere informatie

Stappenplan BTW-verhoging van 19 naar 21% per 1 oktober 2012

Stappenplan BTW-verhoging van 19 naar 21% per 1 oktober 2012 Stappenplan BTW-verhging van 19 naar 21% per 1 ktber 2012 Supprt ID: 57354 Versies: AccuntView Windws Dit stappenplan hebt u ndig m uw administraties in AccuntView gereed te maken vr het nieuwe BTW-percentage.

Nadere informatie

1 INHOUDSOPGAVE 1 INHOUDSOPGAVE... 1.2 2 INLEIDING... 2.1. 2.1 Voorwoord... 2.1 2.2 Colofon... 2.2 3 INSTALLATIE ARCGIS 9.2... 3.1

1 INHOUDSOPGAVE 1 INHOUDSOPGAVE... 1.2 2 INLEIDING... 2.1. 2.1 Voorwoord... 2.1 2.2 Colofon... 2.2 3 INSTALLATIE ARCGIS 9.2... 3.1 1 INHOUDSOPGAVE 1 INHOUDSOPGAVE... 1.2 2 INLEIDING... 2.1 2.1 Vrwrd... 2.1 2.2 Clfn... 2.2 3 INSTALLATIE ARCGIS 9.2... 3.1 3.1 Installatie vrige versie ArcGIS ngedaan maken... 3.1 3.2 Installatie ArcGIS

Nadere informatie

PESTEN. Deze folder is een hulpmiddel voor jou en je kind om samen te leren over pesten en hoe je dit kan stoppen.

PESTEN. Deze folder is een hulpmiddel voor jou en je kind om samen te leren over pesten en hoe je dit kan stoppen. PESTEN Deze flder is een hulpmiddel vr ju en je kind m samen te leren ver pesten en he je dit kan stppen. WAT IS PESTEN? Pesten is iemand anders bewust bedreigen, bang maken, uitdagen, uitschelden f pijn

Nadere informatie

Handleiding Mail CTTL juni 2009. Mailbox CTTL

Handleiding Mail CTTL juni 2009. Mailbox CTTL Handleiding Mail CTTL juni 2009 Mailbx CTTL Elk persneelslid van CTTL krijgt een mailadres (mailbx) met @cttlimburg.be Elke mailbx heeft een ruimte van 50 MB. Na het inlggen p de mailbx nline via webmail,

Nadere informatie

Wie verkoopt uw huis?

Wie verkoopt uw huis? Wie verkpt uw huis? Accuntnet Verkp Vertruwens Persn Service Accuntnet V V P Service Wie verkpt uw huis? Als u uw huis wilt verkpen, schakelt u k in Spanje een makelaar in. Echter in Spanje geeft men nrmaal

Nadere informatie

ALLE DIENSTEN DIE U NODIG HEBT, WAAR U OOK BENT

ALLE DIENSTEN DIE U NODIG HEBT, WAAR U OOK BENT ALLE DIENSTEN DIE U NODIG HEBT, WAAR U OOK BENT De Dienstenrichtlijn met de cnsument een ruimere keuze bieden, meer waar vr zijn geld geven en een vlttere tegang tt diensten in de hele EU verzekeren WAAROM

Nadere informatie

Klantenservicebericht

Klantenservicebericht ONDERWERP: Cisc WebEx: Standaardpatch wrdt tegepast p [[DATE]] vr [[WEBEXURL]] Cisc WebEx: Standaardpatch p [[DATE]] Cisc WebEx stuurt dit bericht naar belangrijke zakelijke cntacten via https://[[webexurl]]

Nadere informatie

Kiezen of delen Quick scan van investeringen van gemeente Eindhoven

Kiezen of delen Quick scan van investeringen van gemeente Eindhoven Kiezen f delen Quick scan van investeringen van gemeente Eindhven Dr Paul J.G. Tang & Rbert-Jaap Vrn Eindhven, 11 december 2012 Dit rapprt is bestemd vr de rganisatie van de pdrachtgever. Verspreiding

Nadere informatie

Huiswerk Informatie voor alle ouders

Huiswerk Informatie voor alle ouders Nummer 6 mei 2010 Huiswerk Infrmatie vr alle uders Huiswerk en efening Ged leren lezen en rekenen is belangrijk, want je hebt deze vaardigheden in het dagelijks leven veral ndig. Kinderen ged leren lezen

Nadere informatie

WORKFLOW4U. Voor transparante processen en voorspelbare kwaliteit

WORKFLOW4U. Voor transparante processen en voorspelbare kwaliteit WORKFLOW4U Vr transparante prcessen en vrspelbare kwaliteit U kunt zich er vast iets bij vrstellen: Bedrijfsprcessen l ijken een wirwar van afspraken en acties. W erkprcessen zijn vaak cmplexer dan ndig

Nadere informatie

Veel leesplezier, en neemt u vooral contact met ons op voor uw vragen en opmerkingen, DEALERS GEZOCHT

Veel leesplezier, en neemt u vooral contact met ons op voor uw vragen en opmerkingen, DEALERS GEZOCHT Nieuwsbrief Lente 2010 Meneer, Mevruw, Geachte klant, Het is lente! Eindelijk, de zn is weer terug in ns land! Een lang winterseizen ligt achter de rug, de plannen zijn gemaakt, en de tijd van actie is

Nadere informatie

CMD EVALUATIE STAGEBEDRIJVEN 2014

CMD EVALUATIE STAGEBEDRIJVEN 2014 CMD EVALUATIE STAGEBEDRIJVEN 2014 Inhud Respns... 1 Samenvatting van de resultaten... 1 Vragen ver de pleiding... 2 Vragen ver de stagiair... 3 Wat ziet u als sterke punten van de pleiding CMD?... 4 Wat

Nadere informatie

Tips Digiduif. 1. U logt in op digiduif met uw e-mail adres en wachtwoord.

Tips Digiduif. 1. U logt in op digiduif met uw e-mail adres en wachtwoord. Tips Digiduif 1. U lgt in p digiduif met uw e-mail adres en wachtwrd. 2. U kiest de knp instellingen. Op de vlgende pagina s kunt u allerlei zaken invullen en aanpassen die bij uw accunt hren. Tevens zit

Nadere informatie

GME is in Nederland exclusief reseller van:

GME is in Nederland exclusief reseller van: Marssteden 212 7547 TD Enschede www.gmelabsystems.nl inf@gme.nl GME is in Nederland exclusief reseller van: Lggers vr temperatuur en vchtigheid via Bluetth Verig Pds Lggers vr temperatuur en vchtigheid

Nadere informatie

Huiswerk. Waarom geven wij op school huiswerk? Wij vinden huiswerk zinvol, omdat we denken daar het volgende mee te kunnen bereiken :

Huiswerk. Waarom geven wij op school huiswerk? Wij vinden huiswerk zinvol, omdat we denken daar het volgende mee te kunnen bereiken : Versie: ktber 2016 Huiswerk Op nze schl wrdt in diverse grepen huiswerk gegeven. Onder huiswerk verstaan we werk dat vanuit de schl meegegeven wrdt en waarvan verwacht wrdt dat het dr de kinderen thuis

Nadere informatie

Transmuraal Programma Management

Transmuraal Programma Management Transmuraal Prgramma Management Een prpsitie van Vitha versie 1 Inhudspgave 1 Inleiding... 3 2 Transmurale behandelpraktijken... 3 2.1 Transmurale zrg nader gedefinieerd... 3 2.2 Transmurale zrg in de

Nadere informatie

Schadeverzekeringen Zakelijk Zorgverzekeringen. o o

Schadeverzekeringen Zakelijk Zorgverzekeringen. o o Dienstenwijzer Z zijn wij u graag van dienst Op de dienstverlening van ns kantr is de Wet p het financieel tezicht van tepassing. Eén van de eisen die uit deze wet vlgt is dat wij u tijdig infrmeren ver

Nadere informatie

Beleidsplan 2012 Versie Februari 2012

Beleidsplan 2012 Versie Februari 2012 Beleidsplan 2012 Versie Februari 2012 Pagina 1 van 5 Beleidsplan 2012 Supprt t Cnnect Vraf Vr u ligt het beleidsplan van de Stichting SUPPORT TO CONNECT. Het plan mvat een verzicht van de delstellingen,

Nadere informatie

Stichting Animal Fellows. Beleidsplan. Versie februari 2016

Stichting Animal Fellows. Beleidsplan. Versie februari 2016 Stichting Animal Fellws Beleidsplan Versie februari 2016 Stichting Animal Fellws beleidsplan versie februari 2016 Vraf Vr u ligt het beleidsplan van de Stichting Animal Fellws te Breda. Het verslag mvat

Nadere informatie

Hardware Practicum Informatica klas 4

Hardware Practicum Informatica klas 4 Hardware practicum Infrmatica Klas 4 Hardware Practicum Infrmatica klas 4 - Dit practicum bestaat uit 2 delen (een uitgebreidere beschrijving van beide delen staat verderp in dit dcument): Deel 1 draait

Nadere informatie

Beleidsplan 2014 Versie Zomer 2014

Beleidsplan 2014 Versie Zomer 2014 Beleidsplan 2014 Versie Zmer 2014 Pagina 1 van 6 Beleidsplan 2014 Supprt t Cnnect Vraf Vr u ligt het beleidsplan van de Stichting SUPPORT TO CONNECT. Het plan mvat een verzicht van de delstellingen, activiteiten

Nadere informatie

V-ICT-OR begeleidt besturen in hun informatiehuishouding voor optimaal verloop van samenvoeging gemeente en OCMW

V-ICT-OR begeleidt besturen in hun informatiehuishouding voor optimaal verloop van samenvoeging gemeente en OCMW V-ICT-OR begeleidt besturen in hun infrmatiehuishuding vr ptimaal verlp van samenveging gemeente en OCMW De infrmatica in steden en gemeenten greide sinds de jaren 80 rganisch. Dat stapje bij stapje greien

Nadere informatie

Eerstelijns ServicePunt B.V.

Eerstelijns ServicePunt B.V. WebsiteService 2015 Eerstelijns ServicePunt B.V. Eerstelijns ServicePunt B.V. Trenallee 20, Videlab Strijp-S 5617 BC Eindhven inf@eerstelijnsservicepunt.nl www.eerstelijnsservicepunt.nl De WebsiteService

Nadere informatie

Verkorte Handleiding Versie Medewerker Januari 2013

Verkorte Handleiding Versie Medewerker Januari 2013 Verkrte Handleiding Versie Medewerker Januari 2013 Starten met OTIB-skillsmanager OTIB-skillsmanager is een instrument m het gesprek dat u gaat veren met uw leidinggevende vr te bereiden. U wrdt gevraagd

Nadere informatie

Persoonlijke offerte voor Dhr. V. Oorbeeld

Persoonlijke offerte voor Dhr. V. Oorbeeld Persnlijke fferte vr Dhr. V. Orbeeld Znnestraat 12 1234AB, Znnestad 15 april 2015, s-hertgenbsch Geachte heer Orbeeld, Hartelijk dank dat we u een aanbd p maat mgen den vr Zelfstrm Huur Deze fferte p maat

Nadere informatie

Requirements marktscan Generieke inrichting Digikoppeling adapter

Requirements marktscan Generieke inrichting Digikoppeling adapter Requirements marktscan Generieke inrichting Digikppeling adapter Lgius en KING Operatie NUP ndigen u van harte uit deel te nemen aan de marktscan vr een Generieke inrichting Digikppeling adapter en realisatie

Nadere informatie

Veelgestelde vragen Zon-Privé gemeente Utrecht

Veelgestelde vragen Zon-Privé gemeente Utrecht Veelgestelde vragen Zn-Privé gemeente Utrecht In dit dcument beantwrden we een aantal veel gestelde vragen. Deze zijn als vlgt gecategriseerd: Zn-Privé actie Utrecht Het plaatsen van znnepanelen p een

Nadere informatie

Producten en prijzen 2012

Producten en prijzen 2012 TypeWrld Pstbus 38 2410 AA Bdegraven Nederland Tel. 0172-65 09 83 Fax 0172-61 83 15 www.instruct.nl instruct@instruct.nl België www.instruct.be instruct@instruct.be Prducten en prijzen 2012 TypeWrld Leren

Nadere informatie

Confidentieel. 16 januari 2013 2013/11989. Sectorbrief Themaonderzoek Uitbesteding Vermogensbeheer. Geacht bestuur,

Confidentieel. 16 januari 2013 2013/11989. Sectorbrief Themaonderzoek Uitbesteding Vermogensbeheer. Geacht bestuur, Tezicht pensienfndsen en beleggingsndernemingen Middelgrte en kleine pensienfndsen Pstbus 98 1000 AB Amsterdam Cnfidentieel Datum Bijlage(n) 1 Onderwerp Sectrbrief Themanderzek Uitbesteding Vermgensbeheer

Nadere informatie

Omdat we onze bestaande systemen moeten afsluiten ter voorbereiding op de overschakeling, verzoeken we u te letten op de volgende datums:

Omdat we onze bestaande systemen moeten afsluiten ter voorbereiding op de overschakeling, verzoeken we u te letten op de volgende datums: 30 juni 2014 VEREISTE ACTIE: Datum waarp verandering intreedt 25 augustus 2014 Geachte leverancier, Op 25 augustus 2014 gaat Zetis ver p een nieuw ERP-systeem (SAP) vr België, Nederland en Luxemburg. Omdat

Nadere informatie

Uitgebreid voorstel Masterproef Informatica

Uitgebreid voorstel Masterproef Informatica DEPARTEMENT TOEGEPASTE INGENIEURSWETENSCHAPPEN CAMPUS SCHOONMEERSEN - GENT Uitgebreid vrstel Masterpref Infrmatica Titel van het prject Ontwikkeling uitbreidingsmdules vr cntact center scripting applicatie

Nadere informatie

EVALUATIE TER STATE. Marion Matthijssen, Marn van Rhee. Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) juli 2005. In opdracht van Raad van State

EVALUATIE TER STATE. Marion Matthijssen, Marn van Rhee. Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) juli 2005. In opdracht van Raad van State EVALUATIE TER STATE Marin Matthijssen, Marn van Rhee Centrum vr Onderzek en Statistiek (COS) juli 2005 In pdracht van Raad van State Centrum vr Onderzek en Statistiek (COS) Auteur: Marin Matthijssen en

Nadere informatie

Training Faciliteren door middel van de moderatiemethode

Training Faciliteren door middel van de moderatiemethode samen beslist beter besluiten Training Faciliteren dr middel van de mderatiemethde Training Techniek Resultaat Tepasbaar. Dynamisch. Interactief. Visueel. Zelfdcumenterend. Overzichtelijk. Betrkkenheid.

Nadere informatie

Automatic Delivery Rewards Programme (ADR) Europa

Automatic Delivery Rewards Programme (ADR) Europa Autmatic Delivery Rewards Prgramme () Eurpa Vrdelen van is een autmatisch maandelijks bestelprgramma vr Distributeurs, Vrkeursklanten en Detailhandelsklanten. Het bevrdert de maandelijkse autmatische aankp

Nadere informatie

1 november 2005 Nr. 2005-19.670, FZ Nummer 31/2005

1 november 2005 Nr. 2005-19.670, FZ Nummer 31/2005 1 nvember 2005 Nr. 2005-19.670, FZ Nummer 31/2005 Vrdracht van Gedeputeerde Staten aan Prvinciale Staten van Grningen inzake een vrstel m het dak van het St. Jansstraat cmplex van znnepanelen te vrzien

Nadere informatie

Aanbod Diensten Baan in Beeld

Aanbod Diensten Baan in Beeld Aanbd Diensten Baan in Beeld 3751 LM Bunschten inf@baaninbeeld.cm www.baaninbeeld.cm Inhudspgave 1. Over Baan in Beeld p. 3 Wie wij zijn, utplacement en lpbaanadvies, fcus, resultaat en lcatie. 2. Outplacementprgramma

Nadere informatie

Prospectbeheer : Te exporteren adressen

Prospectbeheer : Te exporteren adressen Prspectbeheer : Te exprteren adressen 2 Inhudstafel 1. Inleiding: Te exprteren adressen p3 2. Wat verstaan we nder een gekwalificeerd adres? p4 2.1 Particulier=eindklant 2.2 Bestuurder verbnden aan een

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding. Module. Lestijden 40

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding. Module. Lestijden 40 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Ondernemingscmmunicatie Mdule MarketingManagement Cde A2 Lestijden 40 Studiepunten n.v.t. Ingeschatte ttale studiebelasting (in uren) 1 Mgelijkheid tt JA aanvragen

Nadere informatie

Hoe kan uw overheidsorganisatie professionalisering en verduurzaming van het inkoopproces bewerkstelligen

Hoe kan uw overheidsorganisatie professionalisering en verduurzaming van het inkoopproces bewerkstelligen He kan uw verheidsrganisatie prfessinalisering en verduurzaming van het inkpprces bewerkstelligen He kan uw verheidsrganisatie prfessinalisering en verduurzaming van het inkpprces bewerkstelligen UITWERKING

Nadere informatie

Brochure Samenwerking Opleidingen

Brochure Samenwerking Opleidingen 1 Brchure Samenwerking Opleidingen Online Effects BV Daniël Staal VergunningCuraca.cm HuisvestingCuraca.cm HrecaWerkCuraca.cm Cpyright 1 januari 2015 2 Beste stagecördinatr, Onze dank vr uw getnde interesse

Nadere informatie

In dit hoofdstuk proberen we u uit te leggen hoe onze webshop functioneert.

In dit hoofdstuk proberen we u uit te leggen hoe onze webshop functioneert. Winkel uitleg In dit hfdstuk prberen we u uit te leggen he nze webshp functineert. He u kunt winkelen in nze webshp; He u uw 'winkelmandje' kunt bekijken; He u een f meerdere prducten kunt bestellen; Wat

Nadere informatie

Accountmanagers laten veel kansen liggen

Accountmanagers laten veel kansen liggen Vndelstraat 35e Accuntmanagers laten veel kansen liggen Sinds de crisis zijn de financiële markten structureel veranderd. Vr de crisis kregen de banken veel aanvragen, was het kapitaal veel gedkper en

Nadere informatie

Office 365 migratie cursussen. In-company computercursussen bij bedrijven en organisaties

Office 365 migratie cursussen. In-company computercursussen bij bedrijven en organisaties Office 365 migratie cursussen In-cmpany cmputercursussen bij bedrijven en rganisaties Migratie naar een nieuwe Office 365 mgeving Een migratie naar de nieuwe versie van Micrsft Office 365 vergt een extra

Nadere informatie

vaak jarenlange dienstverlening

vaak jarenlange dienstverlening INFORMATIE DOCUMENT Beste geïnteresseerde, Future4prfits is een bedrijf dat unieke trendvlgende systemen heeft ntwikkeld die zeer winstgevende aan- en verkp signalen genereren vr diverse beurzen (.a. de

Nadere informatie

De kans is groot dat uw testament niet voldoet aan uw wensen, geen gebruik maakt van

De kans is groot dat uw testament niet voldoet aan uw wensen, geen gebruik maakt van Testamenten check Streep dr wat niet van tepassing is VRAAG 1 Is uw testament van vóór 2003? De kans is grt dat uw testament niet vldet aan uw wensen, geen gebruik maakt van de mgelijkheden sinds de invering

Nadere informatie

Sturen op Cijfers in de voetverzorgingsbranche

Sturen op Cijfers in de voetverzorgingsbranche Sturen p Cijfers in de vetverzrgingsbranche 2. Inrichten van uw bedrijfsadministratie U gaat deelnemen aan het prgramma Sturen p Cijfers van het HBA. Uw bedrijfsadministratie met daarp ingericht zijn.

Nadere informatie

Beleidsplan ICT ENMS 2016-2020 ENMS

Beleidsplan ICT ENMS 2016-2020 ENMS Beleidsplan ICT ENMS 2016-2020 ENMS 1. Missie en visie van de schl vertaald naar ICT 1.1 Missie De Eerste Nederlandse Mntessri Schl wil kwalitatief ged, mdern mntessrinderwijs bieden. De schl gaat uit

Nadere informatie

Baan in Beeld. Outplacementprogramma Goud

Baan in Beeld. Outplacementprogramma Goud Baan in Beeld. Outplacementprgramma Gud De utplacementprgramma s van Baan in Beeld zijn bestemd vr medewerkers die een rganisatie gaan verlaten en nieuw werk zeken. Om aan de unieke behefte van uw medewerker

Nadere informatie

Deelprojectplan. Projectadministraties

Deelprojectplan. Projectadministraties Deelprjectplan Prjectadministraties Het beheersen van prjectadministraties dr de invering van een hgeschlbrede methdiek. 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Prbleemverkenning en stelling 3. Prjectdelen 4.

Nadere informatie

*** Enquête *** afstudeerscriptie over de huidige elektronische verbindingen*

*** Enquête *** afstudeerscriptie over de huidige elektronische verbindingen* *** Enquête *** Inleidend Als student van de Universiteit Twente de ik in het kader van mijn masterstudie Public Safety een (klik hier vr definitie) afstudeerscriptie ver de huidige elektrnische verbindingen*

Nadere informatie

1. Inhoud Inleiding Gebruiksmogelijkheden InVerbinding als softphone... 5

1. Inhoud Inleiding Gebruiksmogelijkheden InVerbinding als softphone... 5 1 1. Inhud 1. Inhud... 2 2. Inleiding... 3 3. Gebruiksmgelijkheden... 5 3.1. InVerbinding als sftphne... 5 3.2. InVerbinding in cmbinatie met vast testel... 5 3.3. InVerbinding vr mbiele werkers... 6 4.

Nadere informatie

Veel gestelde vragen huurbeleid 18 oktober 2012

Veel gestelde vragen huurbeleid 18 oktober 2012 Veel gestelde vragen huurbeleid 18 ktber 2012 Algemeen: 1. Waarm kmt er een nieuw huurbeleid? Een aantal ntwikkelingen heeft ervr gezrgd dat wij ns huurbeleid hebben aangepast. Deze ntwikkelingen zijn:

Nadere informatie

- Bedrijfsvermeldingen, Key-accounts & andere advertentiemogelijkheden -

- Bedrijfsvermeldingen, Key-accounts & andere advertentiemogelijkheden - - Bedrijfsvermeldingen, Key-accunts & andere advertentiemgelijkheden - Dr: VvE Media B.V. Versie: 2.1 Datum: 7 mei 2015 Cntactpersn: Dhr. R.H.P. van der Vssen inf@nederlandvve.nl www.nederlandvve.nl ABN

Nadere informatie

CONVERSIE VAN QUEEN 3 OF 4 NAAR QUEEN 5.49

CONVERSIE VAN QUEEN 3 OF 4 NAAR QUEEN 5.49 2013 Quadrant Sftware B.V. CONVERSIE VAN QUEEN 3 OF 4 NAAR QUEEN 5.49 Dit dcument beschrijft de cnversie van een Queen-administratie van release 3 f 4 naar Queen 5.49. De cnversie van een dergelijke administratie

Nadere informatie

Inzet van vrijwilligers: kansen en grenzen

Inzet van vrijwilligers: kansen en grenzen Inzet van vrijwilligers: kansen en grenzen Situering Vrijwilligers zijn het cement van de samenleving. Vrijwilligerswerk is niet vrijblijvend. Vrijwilligerswerk is nbetaalbaar. Drie uitspraken die in vrijwilligerscampagnes

Nadere informatie

De denkstijltest. CompetenZa info@competenza.nu www.competenza.nu

De denkstijltest. CompetenZa info@competenza.nu www.competenza.nu De denkstijltest Wat is het? Uw manier van denken bepaalt in sterke mate he u zich velt en he u handelt. Dat geldt vr individuen, maar k vr teams en rganisaties. MindSnar is een methde waarmee denkstijlen

Nadere informatie

Outplacementprogramma Zilver

Outplacementprogramma Zilver Haarbrug 18, 3751 LM Bunschten inf@baaninbeeld.cm www.baaninbeeld.cm Outplacementprgramma Zilver De utplacementprgramma s van Baan in Beeld zijn bestemd vr medewerkers die een rganisatie gaan verlaten

Nadere informatie

Beslissingsondersteunende instrumenten. Criteria 2016. September 2015 Stichting Kwaliteit in Basis GGZ

Beslissingsondersteunende instrumenten. Criteria 2016. September 2015 Stichting Kwaliteit in Basis GGZ Beslissingsndersteunende instrumenten September 2015 Stichting Kwaliteit in Basis GGZ Beslissingsndersteunende instrumenten Inleiding Stichting Kwaliteit in Basis GGZ gelft dat de mentale zrg in Nederland

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie GRADUAAT ONDERNEMINGSCOMMUNICATIE FINANCIEEL MANAGEMENT

ECTS-fiche. 1. Identificatie GRADUAAT ONDERNEMINGSCOMMUNICATIE FINANCIEEL MANAGEMENT ECTS-fiche Opzet van de ECTS-fiche is m een uitgebreid verzicht te krijgen van de invulling en pbuw van de mdule. Er bestaat slechts één ECTS-fiche vr elke mdule. 1. Identificatie Opleiding GRADUAAT ONDERNEMINGSCOMMUNICATIE

Nadere informatie

MedewerkerMonitor Benchmark in de Zorg

MedewerkerMonitor Benchmark in de Zorg MedewerkerMnitr Benchmark in de Zrg Telichting pzet vragenlijst en invulinstructies U heeft een inlgcde ntvangen per brief f per e-mail. Mcht u geen inlgcde ntvangen hebben, dan kunt u terecht bij de benchmarkcördinatr

Nadere informatie

Mijn egov-rollenbeheer Handleiding voor Roltoekenningsgebruikers

Mijn egov-rollenbeheer Handleiding voor Roltoekenningsgebruikers Mijn egv-rllenbeheer Handleiding vr Rltekenningsgebruikers Versie 1 11 december 2013 Inhud 1 Over deze handleiding... 3 1.1 Vr wie... 3 1.2 Gebruik icnen... 3 2 Veelgebruikte termen en definities... 4

Nadere informatie

Handleiding Livestreaming & Veelgestelde vragen (FAQ)

Handleiding Livestreaming & Veelgestelde vragen (FAQ) Handleiding Livestreaming & Veelgestelde vragen (FAQ) SD Wrx Learning Juni 2017 Inhudspgave 1 Deelnemen aan Livestream 3 2 Technische vereisten m deel te nemen aan Livestream 3 3 Veelgestelde vragen (FAQ)

Nadere informatie

Aanvraagformulier subsidie Provincie Zeeland

Aanvraagformulier subsidie Provincie Zeeland Aanvraagfrmulier subsidie Prvincie Zeeland NAAM ACTIVITEIT / PROJECT Naam GEGEVENS AANVRAGER Naam instelling Adres Instelling Pstcde en wnplaats IBAN-nummer BIC-cde Cntactpersn Functie cntactpersn Telefnnummer

Nadere informatie

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1 Prjectaanvraag Versterking sciale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1. Aanleiding Eind 2012 heeft Prvinciale Staten van de prvincie Fryslân keuzes gemaakt mtrent de 'kerntakendiscussie'.

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING. U moet beschikken over het rekenprogramma Microsoft Excel versie 97 of hoger om dit rekenblad te kunnen gebruiken.

GEBRUIKSAANWIJZING. U moet beschikken over het rekenprogramma Microsoft Excel versie 97 of hoger om dit rekenblad te kunnen gebruiken. I.Alvrens te beginnen GEBRUIKSAANWIJZING U met beschikken ver het rekenprgramma Micrsft Excel versie 97 f hger m dit rekenblad te kunnen gebruiken. Installatie Opdat het rekenblad zu functineren is er

Nadere informatie

ReportingManager. Factsheet versie 2016. Maandelijkse rapportage, prognosticering en budgettering

ReportingManager. Factsheet versie 2016. Maandelijkse rapportage, prognosticering en budgettering ReprtingManager Factsheet versie 2016 Maandelijkse rapprtage, prgnsticering en budgettering ReprtingManager is gemaakt vr financials die rapprteren, prgnses pstellen en budgetten maken. ReprtingManager

Nadere informatie

Handleiding bij het voorbereiden van een activiteit met of bij een partner

Handleiding bij het voorbereiden van een activiteit met of bij een partner Handleiding bij het vrbereiden van een activiteit met f bij een partner Deze handleiding is.a. ndzakelijk mdat wij (het regiteam) geen rechtspersn zijn en derhalve niet namens De Hart&Vaatgrep kunnen pereren

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over goodwill

Veelgestelde vragen over goodwill Veelgestelde vragen ver gdwill Geschiedenis van gdwill 1. Waarm wrdt dit nderwerp nu ter sprake gebracht? Gdwill bestaat tch al heel lang? Al enige jaren hrt de LOVAH het geluid dat gdwill weer terug is.

Nadere informatie

HOE WERKT HET INTERGOVERNMENTAL PANEL ON CLIMATE CHANGE (IPCC)?

HOE WERKT HET INTERGOVERNMENTAL PANEL ON CLIMATE CHANGE (IPCC)? HOE WERKT HET INTERGOVERNMENTAL PANEL ON CLIMATE CHANGE (IPCC)? Wat is IPCC en wat is het niet? Het Intergvernmental Panel n Climate Change van de VN is pgericht dr de Wrld Metelgical Organizatin ( WMO)

Nadere informatie

Middelen Financiële middelen o De organisatie heeft een actueel beleid met betrekking tot het verkrijgen van de benodigde financiële middelen.

Middelen Financiële middelen o De organisatie heeft een actueel beleid met betrekking tot het verkrijgen van de benodigde financiële middelen. Categrie C Per aspect van het framewrk zijn nrmen pgesteld. Vetgedrukt zijn de verplichte nrmen. Organisaties die nder categrie C vallen, zullen verder zijn met het implementeren van kwaliteitssystemen

Nadere informatie

Ace! Training E-learning module 'vragen stellen' Cursus communicatievaardigheden 1

Ace! Training E-learning module 'vragen stellen' Cursus communicatievaardigheden 1 Ace! Training E-learning mdule 'vragen stellen' Cursus cmmunicatievaardigheden 1 Gede vragen stellen Vragen stellen is een vrm van verbale cmmunicatie. Verbale cmmunicatie bestaat uit spreken en luisteren.

Nadere informatie

Beveiliging van SCADA systemen

Beveiliging van SCADA systemen Beveiliging van SCADA systemen NiV www.niv.nl Waar gaan we het verhebben 1. Wat is SCADA? 2. Risic s en impact binnen SCADA 3. He beveiligen? 4. Aanpak NiV www.niv.nl 1. WAT IS SCADA? NiV www.niv.nl NiV

Nadere informatie

Sturen op Cijfers in de voetverzorgingsbranche 12-11-2013, versie 1.1

Sturen op Cijfers in de voetverzorgingsbranche 12-11-2013, versie 1.1 Sturen p Cijfers in de vetverzrgingsbranche 12-11-2013, versie 1.1 4. Deelnemen Gefeliciteerd! U bent geregistreerd als deelnemer aan Sturen p Cijfers van PrVet. Uw bedrijfsadministratie is erp ingericht.

Nadere informatie

BlackBerry Standard Support

BlackBerry Standard Support BlackBerry Standard Supprt Versie 2.5 Auteur Ken Wittevrngel Datum 24 ktber 2006 Bladzijde 2 Inhudspgave 1 SERVICE TIJDEN...3 2 BEREIKBAARHEID...4 3 DIENSTVERLENING...5 4 INCIDENTENBEHEER...6 4.1 PROCEDURE

Nadere informatie

Stel uw inkomen zeker, sluit een arbeidsongeschiktheidsverzekering af

Stel uw inkomen zeker, sluit een arbeidsongeschiktheidsverzekering af Stel uw inkmen zeker, sluit een arbeidsngeschiktheids af Eindelijk geniet u van een heerlijke skivakantie. En natuurlijk verkmt het u niet, want u bent een ervaren skiër. Maar laat dat ngeluk nu net in

Nadere informatie

Bij leefbaarheid gaat het er om hoe mensen hun omgeving ervaren en beoordelen.

Bij leefbaarheid gaat het er om hoe mensen hun omgeving ervaren en beoordelen. 1 Leefbaarheid is een belangrijk, z niet hét thema van de laatste jaren. De wnmgeving wrdt vr mensen steeds belangrijker vr de ervaren wn. Ok vanuit het perspectief van sciale chesie, veiligheid en sciaal-ecnmische

Nadere informatie

Wat zijn de specifieke omstandigheden van deze locatie waar, bij inpassing van de voorziening, rekening mee gehouden moet worden?

Wat zijn de specifieke omstandigheden van deze locatie waar, bij inpassing van de voorziening, rekening mee gehouden moet worden? Omgevingsscan Achtergrnd prject De gemeente Drdrecht heeft het plan pgevat de prblematiek rndm (merendeels verslaafde) dak- en thuislze mensen in haar stad aan te pakken. In dit kader heeft de gemeente

Nadere informatie

In 10 stappen Windows 7 sneller maken!

In 10 stappen Windows 7 sneller maken! In 10 stappen Windws 7 sneller maken! Inhud... In 10 stappen Windws 7 sneller maken... 2 Stap1: Indexeren uitschakelen in Windws 7... 3 Stap 2: Schakel Aer Theme (grafische interface) uit vr Windws 7...

Nadere informatie

HANDLEIDING. Kom In Actie Rode Kruis

HANDLEIDING. Kom In Actie Rode Kruis HANDLEIDING Km In Actie Rde Kruis Inhudspgave Checklist vr het plannen van je actie... 3 Kminactie.rdekruis.nl... 4 Actie aanmaken... 4 Actie wijzigen/aanpassen... 4 Mede rganisatren tevegen... 4 Deelnemers

Nadere informatie

Nieuwsbrief 1 Groen Licht www.nieuwkortenoord.nl

Nieuwsbrief 1 Groen Licht www.nieuwkortenoord.nl Nieuwsbrief 1 Gren Licht www.nieuwkrtenrd.nl Nieuwsbrief 1 Gren Licht Dit is een nieuwsbrief, speciaal gericht p de actie Gren Licht in Nieuw Krtenrd. Subsidie beschikbaar gesteld dr Prvincie vr Gren Licht

Nadere informatie

Getallen 1 is een programma voor het aanleren van de basis rekenvaardigheden (getalbegrip).

Getallen 1 is een programma voor het aanleren van de basis rekenvaardigheden (getalbegrip). Getallen 1 Getallen 1 is een prgramma vr het aanleren van de basis rekenvaardigheden (getalbegrip). Delgrep Rekenen en Wiskunde Getallen 1 Getallen 1 is geschikt vr grep 7 en 8 van de basisschl en de eerste

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie FINANCIEEL MANAGEMENT

ECTS-fiche. 1. Identificatie FINANCIEEL MANAGEMENT ECTS-fiche Opzet van de ECTS-fiche is m een uitgebreid verzicht te krijgen van de invulling en pbuw van de mdule. Er bestaat slechts één ECTS-fiche vr elke mdule. 1. Identificatie Opleiding GRADUAAT MARKETING

Nadere informatie

Voorbereidingsjaar hoger onderwijs voor anderstaligen. Functieprofiel: Leerondersteuner Voorbereidingsjaar Hoger Onderwijs voor Anderstaligen

Voorbereidingsjaar hoger onderwijs voor anderstaligen. Functieprofiel: Leerondersteuner Voorbereidingsjaar Hoger Onderwijs voor Anderstaligen Vrbereidingsjaar hger nderwijs vr anderstaligen Prvincieplein 1 Cntact: Functieprfiel: Leerndersteuner Vrbereidingsjaar Hger Onderwijs vr Anderstaligen Samenvatting Als leerndersteuner begeleid en ndersteun

Nadere informatie

Releasenotes. Stamgilde Development (06) 22 41 97 03 (0847) 11 66 90 info@stamgilde.com www.stamgilde.com

Releasenotes. Stamgilde Development (06) 22 41 97 03 (0847) 11 66 90 info@stamgilde.com www.stamgilde.com Releasentes Stamg Develpment (06) 22 41 97 03 (0847) 11 66 90 inf@stamg.cm www.stamg.cm Stamg, 2000-2008 Stamg Develpment inf@stamg.cm www.stamg.cm Wijzigingsdcument proffice sftware Versie 2.0.5 Nieuwe

Nadere informatie

Stichting de Wielborgh Wonen, zorg en welzijn. Van harte welkom. Training Meten moet! Casper van der Most

Stichting de Wielborgh Wonen, zorg en welzijn. Van harte welkom. Training Meten moet! Casper van der Most Stichting de Wielbrgh Wnen, zrg en welzijn Van harte welkm Training Meten met! Casper van der Mst Stichting de Wielbrgh Wnen, zrg en welzijn Prfessinele rganisatie Meten Analyseren Plannen Verbeteren Reviews

Nadere informatie

Hasselt Het Kerspel 14. Ons kantoor. Vraagprijs: 145.000,- k.k. Aanvaarding: in overleg

Hasselt Het Kerspel 14. Ons kantoor. Vraagprijs: 145.000,- k.k. Aanvaarding: in overleg Hasselt Het Kerspel 14 Vraagprijs: 145.000,- k.k. Aanvaarding: in verleg Ons kantr Hasselt Nieuwstraat 4 Tel. 038-4772040 Fax 038-4772118 E-mail inf@bertleistra.nl Internet www.bertleistra.nl Het Kerspel

Nadere informatie

Toelichting Checklist Optimale informatie beleggingsverzekering

Toelichting Checklist Optimale informatie beleggingsverzekering Telichting Checklist Optimale infrmatie beleggingsverzekering Algemeen Infrmatie ver beleggingsverzekeringen Beleggingsverzekeringen zijn cmplexe prducten. Om de klant beter inzicht te geven in de werking

Nadere informatie

Alleen m.b.t. vergoedingen pedagogisch Instemming. medewerkers (hoofdstuk 1 uit de regeling) Advies

Alleen m.b.t. vergoedingen pedagogisch Instemming. medewerkers (hoofdstuk 1 uit de regeling) Advies Satusverzicht. Cnsultatie Unitmanagers/Lcatiemanagers mei 2011 evaluatie Cnsultatie cliëntenraad Besluit Bestuursgrep 22 april 2003 OR Alleen m.b.t. vergedingen pedaggisch Instemming medewerkers (hfdstuk

Nadere informatie