Meer dan. 25 jaar Nederlandse les in Rome

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Meer dan. 25 jaar Nederlandse les in Rome"

Transcriptie

1 Meer dan 25 jaar Nederlandse les in Rome

2

3

4 Geschiedenis van de Nederlandse lessen in Rome Herinneringen van de eerste coördinatrice 1982 Op zekere dag vroeg Johannes Offerhaus, de toenmalige directeur van het Koninklijk Nederlands Instituut, of ik wilde meewerken aan de uitbouw van Nederlandse lessen voor kinderen en van een Nederlandse bibliotheek. Natuurlijk dacht ik! Een collega van me, Jeanette Koch, nam de hoofdverantwoordelijkheid voor de bibliotheek op zich, en ik startte met de organisatie van de lessen. Hoe dan ook overlegden we altijd alles samen en behielden we een nauwe samenwerking. Bij het zoeken naar docenten stelden we meteen als eis dat ze uit het onderwijs moesten komen. Hoe we precies de docenten bij elkaar kregen herinner ik met niet meer, maar de Nederlands - Italiaanse Vereniging in Rome was zeker een bron van contacten.

5 Het Koninklijke Nederlands Instituut was dus het basisadres van waaruit we werkten. Leslocaties als het Nederlands Collegium en Casal Palocco kwamen later. Het was een heel gepuzzel om op een zinnige manier de klasjes in te delen: leeftijd, niveau en afstand speelden allemaal een rol. Uren heb ik met ouders aan de telefoon gehangen voor overleg. Een lezing die we toen hielden over vroege tweetaligheid was een belangrijk element bij het overhalen van aarzelende ouders. Veel ouders zaten immers met de vraag of het wel goed was op jonge leeftijd een taal bij te leren. Naar mijn gevoel speelde de behoefte van Nederlandse vrouwen, getrouwd met Italianen, om via de lessen van de kinderen hun eigen achtergrond meer vorm en houvast te geven, ook een niet te onderschatten rol. Hoe we de lessen in het begin hebben opgezet, weet ik niet meer precies. Zeker is wel dat we veel contact met de docenten hielden en ook ervaringen uitwisselden. Veel kwam op eigen initiatief en improvisatie neer. Gaandeweg ontstond meer behoefte aan structuur en lesmateriaal. We waren de koning te rijk met de mogelijkheid lesboeken aan te schaffen via aangevraagde subsidies. Het leuke was dat iedereen zo enthousiast was, ook de ouders.

6 Het afsluitende feest aan het einde van het schooljaar in de tuin van het instituut herinner ik me als een hoogtepunt. Terugdenkend realiseer ik me met hoeveel plezier ik dat werk heb gedaan en hoeveel prettige en warme contacten er zijn geweest onderling. Als diplomatenvrouw heb je niet altijd het gevoel met iets nuttigs bezig te zijn, maar dat gevoel heb ik er wel aan overgehouden. Heel veel goede wensen voor een feestelijk 25-jaar herdenking en een goede toekomst! Mart Kaastra, een schaap met vijf poten.

7 De eerste brief van de werkgroep Nederlands aan de ouders

8 De andere poot van de werkgroep Nederlands Goede wijn behoeft geen krans. Zolang de Nederlandse school bestaat, zolang bestaat ook de uitleenbibliotheek, of de zogenaamde andere poot van de werkgroep Nederlands. Van bij aanvang is deze boekerij gespecialiseerd in literatuur van pak weg de jaren 60 tot en met heden. Dat heden is een rekbaar begrip, en inderdaad, één tot tweemaal per jaar komen er nog steeds nieuwe boeken bij. De bibliotheek is dan ook sinds haar bestaan bestemd voor wie graag bij wil blijven met wat er gebeurt in de wereld van het Nederlandse boek. Voor wie boeken in handen wil krijgen waarover gesproken wordt, om er zelf een mening over te vormen, of om aan discussies deel te nemen. Voor degene wiens boekenkast thuis uitpuilt en die zielsgelukkig is dat een boek, eenmaal uit, aan een andere lezer kan worden doorgegeven. Voor wie, tenslotte, het een plezier is om bij

9 een kop (Nederlandse!) koffie een paar aardige Nederlandse vrouwen te ontmoeten. Het hele boekenbezit van de bibliotheek zal over niet lange tijd op de site te zien zijn en daar zijn we allen trots op. Hartelijke groeten namens de vrijwilligers van de bieb.

10 Wetenswaardigheden over meer dan 25 jaar Nederlandse lessen in Rome 1982 tot 2009 Wist u dat..? Er meer dan 1300 leerlingen Nederlandse lessen hebben gevolgd. Onze jongste leerling ooit twee en een half jaar oud was en nog in de luiers zat. De slotfeesten varieerden van speurtochten, playback shows, spelletjes, feesten, picknicks tot een heuse circusvoorstelling (dit jaar op 13 juni 2009) Wij dit jaar met een groot aantal leerkrachten zijn. Ank de Ren en Mieke de Goey al vanaf de oprichting meedraaien. Er zo n 24 leerkrachten de revue gepasseerd zijn. Er 2 leerkrachten overleden zijn in deze periode: Hetty Caruso en Mary Maculan.

11 De leerkrachten sinds 1992 jaarlijks in Nederland worden bijgeschoold. De school in de loop der jaren op zo n 12 verschillende adressen onderdak heeft gekregen. Het zwarte pietenfeest altijd een jaarlijks succes is geweest. Wij één van de langst bestaande Nederlandse Taal en Cultuurpunten zijn. Er de eerste jaren een goede samenwerking met het Koninklijk Nederlands Instituut in Rome was en we fijne herinneringen hebben aan de directeur Johannes Offerhaus, de heer T. Meyer en het secretariaat. De school elk jaar ook Belgische leerlingen heeft gehad en nu zelfs twee leerkrachten uit België.

12 Er verschillende oud-leerlingen met een gemengde nationaliteit zich in Nederland hebben gevestigd. We op zaterdagochtend 5 jaar lang gratis onderdak hebben gekregen bij de familie O Hara in Olgiala.

13 Brief van enkele oud leerlingen Wij zijn Rachel en Roxanne Laas. Van 1989 tot 1997 hebben wij met onze (rasechte Nederlandse) ouders in Rome gewoond. Vanaf het begin hebben wij in Casal Palocco Nederlandse les gehad. Eerlijk is eerlijk; we hadden niet altijd zin om naar de les te gaan, terwijl onze vriendjes en vriendinnetjes met elkaar gingen spelen zaten wij in een leslokaal een poging te wagen aan de ingewikkelde regels van de Nederlandse taal. Als kind gaat je voorkeur daar natuurlijk niet naar uit! Achteraf gezien hebben juist deze lessen ervoor gezorgd dat we zonder problemen op school mee konden komen na onze terugkeer in Nederland. Rachel heeft uiteindelijk haar IB Dutch A1 gehaald en Roxanne heeft, zonder op een Nederlandse basisschool gezeten te hebben, haar Atheneum afgerond! Als we nu terugkijken hebben we het toch ook leuk gehad, behalve klassikaal lesgeven pakte de docenten het namelijk ook vaak speels aan. Een van de dingen die wij niet snel zullen vergeten is Pim Pam Petten. Achteraf gezien de perfecte manier om je woordenschat uit te breiden en de leerlingen tegelijkertijd te motiveren!

14 Wat we ook niet snel zullen vergeten zijn de feesten om het schooljaar af te sluiten. Zo hebben we bijvoorbeeld Nederlandse liedjes uitgebeeld en een poppenkastshow gegeven. We wonen allebei in Nederland, hebben Nederlandse vrienden en volgen Nederlandse opleidingen maar de mensen die ons goed kennen zullen blijven merken dat we het grootste gedeelte van onze jeugd in het buitenland hebben gewoond. Desondanks voelen wij ons 100% Nederlands, voor een deel dankzij t Kofschip. Mede dankzij t Kofschip hebben wij altijd geweten en gevoeld dat we Nederlands zijn; er is namelijk geen Sinterklaas of Koninginnedag onopgemerkt voorbij gegaan. Het echte Nederlandse gevoel dat hebben we, dat het met de spreekwoorden niet altijd goed gaat dat nemen we op de koop toe, wat is immers belangrijker het gevoel of de theorie? Doe ons maar het gevoel! Middels deze weg willen wij alle docenten bedanken voor hun bijdrage aan de ontwikkeling van ons 100% Nederlands gevoel! t Kofschip, voor veel Nederlandse

15 basisschool leerlingen een begrip, voor Roxanne en mijzelf tot op heden (we zijn inmiddels respectievelijk 24 en 27 jaar) een onmisbaar handvat in de Nederlandse taal. De aansluiting van de toenmalige Stichting Werkgroep Nederlands te Rome bij de Stichting NOB Toenmalig coördinatrice Johanna d Alba- Posthumus vertelt.

16 De Stichting NOB, door het ministerie van Onderwijs in 1980 in het leven geroepen, is in het begin jaren 80 begonnen met subsidie te verstrekken aan Nederlands Onderwijs in het Buitenland. Er bestond toen een lijstje met een aantal scholen. Dit nieuws ging van mond op mond en de NOB kreeg steeds meer bekendheid. De aangesloten scholen kregen vervolgens een inspecteur op bezoek die de school ging controleren en leerlingen ging tellen. Wij waren in 1991 aan de beurt en kregen in december bezoek op school van de inspectrice Mevrouw Eggermont. Ik was er zelf niet; mijn moeder was zwaar ziek en ik verbleef bij haar in Nederland. De docenten brachten het er goed af, en kregen zelfs complimenten over hun onderwijs, ondanks de omstandigheden waarin ze lesgaven, en het sterk verouderd lesmateriaal. Op 24 december stond Mevrouw Eggermont al

17 op de stoep in Nederland met haar verslag en een uitgebreide vragenlijst. Het was inderdaad roeien met de riemen die we hadden: we hadden een klein lokaaltje tot onze beschikking in de muziekschool van Casal Palocco, buitenwijk van Rome. Docenten en ouders hadden het gezamenlijk opgeknapt met een verfje, een kleed en gordijntjes, boekenkasten van Ikea en een tafel gemaakt door een vader, maar er was geen toilet. Andere leslocaties waren het NIR, het klooster van de Norbertijnen en later ook Olgiata. De leerlingen kregen één uur per week les, en het was ieder jaar een kunst om alle groepjes goed in te plannen. Het lesmateriaal was oud, maar de docenten kenden hun programma s van ieder jaar uit het hoofd, en maakten fotokopieën van kranten en boeken en zelfgemaakte schema s ter aanvulling (er was nog geen internet of Google). Na de inspectrice kwam in het voorjaar van 1992, de directeur van de NOB Bob van Dam in Rome, die op zijn beurt veel voor de Werkgroep heeft bewerkstelligd. Hij heeft contacten gelegd tussen de Werkgroep, de Ambassade en het Ministerie van Onderwijs te Rome. Op basis van reciprociteit in de EEG, tussen Nederland, Portugal en Italië, hadden onze leerlingen in Italië recht op financiële

18 bijdrage voor de leslocatie en de salarissen van de docenten, zoals de Italiaanse kinderen dezelfde steun kregen in Nederland ( Griekenland zou ook meedoen, maar wilde niet betalen). Deze twee bezoeken waren doorslaggevend voor ons en brachten veel voordelen. We kregen jaarlijks subsidie voor de Nederlandse en Vlaamse leerlingen. Een extra eenmalige subsidie voor nieuw lesmateriaal en een tweede voor het opzetten van een schoolbibliotheek. Na enkele maanden kregen we huisvesting in een openbare lagere school met vier lokalen ter beschikking. De docenten werden gedeeltelijk betaald door de Italiaanse autoriteiten.

19 We konden meedoen aan verschillende projecten, zoals bv. het Comenius project dat ons ook drie computers gaf, en een schrijfproject Maak een kinderboek dat gewonnen werd door een groepje van ons NTC punt. We hadden recht op jaarlijkse bijscholing in Nederland en gratis adviezen, zoals bijvoorbeeld een leerlingvolgsysteem en schoolbegeleiding, indien gewenst. We ontvingen twee tijdschriften: De Wereldkrant en het OB. We kregen spreekwoordkwartetten voor alle leerlingen en een eigen postadres, telefoon en fax. Kortom, al deze pluspunten wogen ruimschoots op tegen het afscheid van het pioniers bestaan van de beginjaren en de overstap naar een meer geregeld onderwijs met nieuwe regels en schoolwerkplannen, inspectie etc. De Stichting NOB heeft ons veel gegeven en geleerd. Oud-coördinatrice, Johanna D Alba-Posthumus Lessen Nederlandse taal: waarom? Waarom zou het zo belangrijk zijn je kinderen juist Nederlands te laten leren? Laat ze liever Engels leren is de mening van menig Italiaans vader. Mis! Met een goede basis Nederlands waait het Engels op school gemakkelijk aan, dus dat is nog een taal extra ook.

20 Nederlands zou in Europa geen belangrijke taal zijn naar de mening van anderen. Maar belangrijk en belangrijk is twee. Wat te zeggen van ex-studente van mij die aan de universiteit twee jaar Nederlands had gevolgd, deze taal later een beetje vergeten was en daarom in Luxemburg alleen solliciteerde op basis van haar kennis van de grote talen Italiaans, Duits en Engels? De ambtenaar die haar CV had gelezen zei: spijtig, als u Nederlands erbij had gedaan, hadden we u graag genomen. Want soms maakt de kennis van het Nederlands bij de sollicitatie naar een internationale baan nu net het verschil uit. Een misverstand is ook te denken dat Nederlands een kleine taal is. Berekend naar oppervlakte kan niemand ontkennen dat het land klein is. Maar hoeveel Nederlandssprekenden zijn er eigenlijk? Meer dan 20 miljoen. Dat is meer dan de Zweden, de Noren en de Finnen bij elkaar. Men kan het zo stellen: het Italiaans is in Europa de kleinste grote taal, het Nederlands is Europa s grootste kleine taal.

21 De kinderen die wij lesgeven zijn dieper in Europa geworteld. Later hebben ze meer kans op interessant werk. Mochten ze voor hun opleiding naar Nederland willen, dan is een goede kennis van het Nederlands onmisbaar. De financiële voordelen voor studenten met (ook) een Nederlandse nationaliteit mag bekend worden verondersteld. De school draait nu al 25 jaar. Het bewijs dat t Kofschip in een behoefte voorziet, fantastisch werk verricht en wat mezelf betreft, het is een hele voldoening in het bestuur daarvan te mogen zitten. Moet iemand nog overtuigd worden van het belang van deze lessen Nederlands? Vele groeten, Jaenette Koch Nog een oud-leerling aan het woord.. Mijn naam is Chiara Messidoro en bijna 30 jaar geleden ben ik in Italië geboren. Ik heb een Italiaanse vader en een Nederlandse moeder, die me tweetalig heeft opgevoed.

22 Ik heb het regulier Italiaanse onderwijs gevolgd en daarnaast een aantal jaren Nederlandse les gehad. Ik kan me herinneren dat we een keer per week onderwijs kregen in een klaslokaal van een basisschool in Casal Palocco. We oefenden met lezen, schrijven en grammatica regels. Om een voorbeeld te noemen is het Kofschip me goed bijgebleven en helpt me nog steeds als ik twijfel tussen een T of een D! De lesmiddagen waren gezellig, ik had onderwijs met bekende kinderen van vrienden en kennissen van mijn moeder en een paar keer per jaar werden er activiteiten op de Ambassade georganiseerd, bijvoorbeeld met Sinterklaas of Koninginnedag. In mijn puberjaren moet ik eerlijk bekennen dat ik niet altijd even veel zin had om naar les te gaan, maar achteraf gezien heeft het me veel opgeleverd. Ik heb in 1999 het Certificaat Nederlands als vreemde taal behaald; dankzij dit diploma via de Taalunie heb ik de kans gekregen om in Nederland te studeren.

23 In ben in 2000 verhuisd om Geneeskunde te gaan studeren in Rotterdam en ik heb in 2006 mijn artsexamen behaald. Ik ben momenteel werkzaam in Rotterdam, waar ik aan het specialiseren ben. Alles loopt goed en ik voel me gelukkig. Vele groetjes, Chiara Messidoro De tweede generatie Francesca Zagarese, coördinatrice van Na zoveel jaren bestaan was het bijna onvermijdelijk dat t kofschip ook een coördinator van de tweede generatie kreeg, en dat was ik! Mijn naam is niet echt Hollands; ik heet Francesca Zagarese en ben in Rome geboren van een Italiaanse vader en een Nederlandse moeder. De eerste lessen Nederlands heb ik op het Koninklijk Nederlands Instituut gevolgd, ergens in de jaren 70. Toen bestond de Nederlandse school officieel nog niet, maar Jeanette (later prof. dr. Koch en tegenwoordig ook voorzitter

24 van het bestuur) was al ijverig bezig de Nederlandse lessen te organiseren, zowel voor kinderen als voor volwassenen. Het resultaat is dat ik later Nederlands aan de universiteit van Rome heb gestudeerd en vervolgens in Amsterdam ben gaan wonen en werken. In Nederland is er veel belangstelling voor Italiaans en ik heb daar heel veel Italiaanse lessen gegeven. Eenmaal terug, wat trof ik aan? Veel belangstelling voor het Nederlands, natuurlijk! Dus ben ik meteen in het Nederlands onderwijs in Rome gedoken totdat ik coördinatrice werd. Het zijn drie intensieve, maar ook heel gezellige jaren geweest. We hebben de leslocaties bij de Engelse school St. George geopend, nieuwe collega s gekregen en de school is weer gaan groeien. Tussen de nieuwe collega s zat er ook eentje die vers uit Nederland kwam en heel geschikt was om de school verder te leiden, maar dat wordt het volgende verhaal In ieder geval heb ik de school niet verlaten en zit ik tegenwoordig in het bestuur van de Stichting om daar de school op een meer institutionele manier te helpen. Tot ziens bij t Kofschip, Francesca Zagarese

25 Anita Scheel, huidig coördinatrice Mijn naam is Anita Scheel en werk pas sinds september 2005 t Kofschip. De eerste drie jaar heb ik gewerkt als leerkracht. Sinds september 2009 ben ik naast leerkracht ook nog coördinatrice van de Nederlandse School in Rome. Als mijn informatie klopt, dan ben ik de vierde coördinator die de school tot nu toe heeft gehad.

26 Dit jaar heb ik dus de eer om als coördinator het 25-jarig jubileum te mogen vieren. Dat doen we dit jaar samen met zo n 70 leerlingen. Elk jaar verschilt het aantal kinderen. Het schommelde de laatste paar jaren rond de 40 kinderen. Maar dit jaar liepen de aanmeldingen storm en kenden we een sterke groei. Het aantal leerkrachten is dit jaar ook gegroeid. We hebben er 9, waarvan een aantal invalkrachten en een klassenassistent. Al met al een hele club bij elkaar. Dit betekent dat het, na ruim 25 jaar, nog steeds goed gaat met onze school. Dat is echt een unieke prestatie. Met dank ook aan de kinderen en ouders want zonder hen kan de school niet bestaan. Met veel plezier kijk ik terug op dit jaar als coördinator en als leerkracht de afgelopen vier jaar. Ik hoop van harte dat de school het 50-jarig bestaan mag meemaken. Wie weet kruip ik dan ook weer in de pen.?

27 Groeten van Anita Scheel. Als Vlaming lesgeven op een Nederlandse school. Kan dat eigenlijk wel? Ja hoor! Ik, Martine Biesemans, ben het levende bewijs dat dit wel degelijk mogelijk is. Toen wij drie jaar geleden besloten om van Antwerpen naar Rome te verhuizen, betekende dat ook dat ik na 14 jaar mijn job als leerkracht Nederlands aan de internationale school van Antwerpen moest opgeven. Het was Tineke, een Nederlandse collega, die

28 me aanraadde om contact op te nemen met t Kofschip. En ja, ik kon meteen beginnen. Hoewel ik in Antwerpen ook Nederlandse leerlingen had, ben ik hier pas beginnen beseffen hoe anders de Vlaamse woordenschat soms is. Het eerste jaar in t Kofschip had ik een groepje met twee jongetjes van 6 en 8 jaar die altijd zeiden: Wij gaan niet naar de Nederlandse les, maar naar de Belgische les. En dan is er nog een ander recenter voorbeeld: ik had de uitnodigingen voor t circusfeest gemaakt en naar de collega s doorgestuurd zodat zij ze konden afdrukken voor hun leerlingen. Wat bleek? Nederlanders gebruiken het woord inkom niet. Vol ongeloof sloeg ik er Van Daele op na en inderdaad: inkom is Belgisch, Nederlanders gebruiken entree (is dat eigenlijk wel Nederlands?). Uiteindelijk is het voor zowel de leerlingen als voor de leerkracht verrijkend: we spreken dezelfde taal en de kleine verschillen maken het alleen maar boeiender. De leerlingen leren ook over Vlaanderen en ik heb in ieder geval al ontzettend veel geleerd over de Hollandse taal en cultuur. Martine Biesemans

29 Een leerling aan het woord Mijn naam is Ellis van de Wulp en sinds 2003 volg ik Nederlandse lessen aan t Kofschip. Dit jaar is mijn laatste jaar op de Nederlandse school omdat ik binnenkort mijn Nederlandse IB (schriftelijk) doe. Ik heb verschillende leerkrachten gehad met wie ik allemaal veel heb genoten. Omdat ik al 7 jaar niet meer in Nederland woon, heeft t Kofschip mij geholpen mijn Nederlandse taal en cultuur goed op peil te houden. Volgend jaar is mijn allerlaatste jaar op de Amerikaanse High School. Mijn universiteit keuzes zijn Nederland en Engeland, maar ik weet nog niet wat het zal worden.

30 Ellis van de Wulp, 17 jaar t Kofschip viert feest 13 juni 2009 Om het 25-jarig bestaan van de Nederlandse School in Rome te vieren, heeft t Kofschip, speciaal voor deze gelegenheid, het Circus Hannes & co uit Nederland op 13 juni 2009 uitgenodigd.

31

32 Met dank aan:

33 Een speciale dank aan Alle leerkrachten, van vroeger tot nu De bestuursleden Algida ijsjes Dit boekje kwam tot stand dankzij: Ank Mieke De Goey Sofie Demuynck

34 Op naar de volgende 25 jaar

Ik ben Steenkool. Nooit meer oorlog groep 7-8. De Steenkool, een beetje Limburg is hem niet vreemd. En hij is niet zo goed in Engels.

Ik ben Steenkool. Nooit meer oorlog groep 7-8. De Steenkool, een beetje Limburg is hem niet vreemd. En hij is niet zo goed in Engels. De Steenkool, een beetje Limburg is hem niet vreemd. En hij is niet zo goed in Engels. Hi! I am de steenkool. De cole of de stone. I am black, zwart. And I kan fire geven. Jongens, dat is wat die Europese

Nadere informatie

Nieuwsbrief community 3/4

Nieuwsbrief community 3/4 Nieuwsbrief community 3/4 " # $ "" % ' ( Pagina 1 )* ' + ',-'.' %/ 0% 11# ' ' +2 ) +.1# 1 3- ' 0+ 4 454664230 leden. -, #7, # 8) 7 * Je kunt natuurlijk ook op onze pagina kijken bij forum. % '" () * "#$

Nadere informatie

Verhaal van verandering

Verhaal van verandering Belgische Ashoka Fellow Ashoka : Kun je ons iets vertellen over je familie en waar je bent opgegroeid? Ingrid : Ik ben opgegroeid in Antwerpen, een belangrijke stad in Vlaanderen, België. Ik heb een oudere

Nadere informatie

Dit boek heeft het keurmerk Makkelijk Lezen gekregen. Wilt u meer weten over dit keurmerk kijk dan op de website: www.stichtingmakkelijklezen.nl.

Dit boek heeft het keurmerk Makkelijk Lezen gekregen. Wilt u meer weten over dit keurmerk kijk dan op de website: www.stichtingmakkelijklezen.nl. Chatten Dit boek heeft het keurmerk Makkelijk Lezen gekregen. Wilt u meer weten over dit keurmerk kijk dan op de website: www.stichtingmakkelijklezen.nl. Colofon Een uitgave van Eenvoudig Communiceren

Nadere informatie

Een land waar. mensen goed geïnformeerd zijn over handicaps

Een land waar. mensen goed geïnformeerd zijn over handicaps Een land waar mensen goed geïnformeerd zijn over handicaps Lilian (48) vraagt haar zoontje om even een handje te komen geven. Dat doet hij en dan gaat hij weer lekker verder spelen. Wij nemen plaats aan

Nadere informatie

Agenda 15 t/m 17 juni Kamp groep 8 24 juni Onderbouwdag (groep 1 t/m 4 is vrij) We luisteren naar elkaar.

Agenda 15 t/m 17 juni Kamp groep 8 24 juni Onderbouwdag (groep 1 t/m 4 is vrij) We luisteren naar elkaar. Vrijdag 10 juni 2016 Agenda 15 t/m 17 juni Kamp groep 8 24 juni Onderbouwdag (groep 1 t/m 4 is vrij) Regel van de week: We luisteren naar elkaar. Storing bij het versturen van e-mails Afgelopen week hebben

Nadere informatie

Schooljaar 2015-2016 Telefoon: 040-2016092. 26 februari Weeksluiting groep 3a en 7a

Schooljaar 2015-2016 Telefoon: 040-2016092. 26 februari Weeksluiting groep 3a en 7a t Letterken Mededelingenblad van OBS t Smelleken Emmalaan 5, 5554 JM Valkenswaard Schooljaar 2015-2016 Telefoon: 040-2016092 Uitgave: 2 februari 2016 info@obstsmelleken.nl www.obstsmelleken.nl Belangrijke

Nadere informatie

SCHOOLKRANT. Inhoud. Juf Yvonne. Juf Yvonne Van de bestuurstafel Meester Nico stelt zich voor Taalraadsels Werk van de leerlingen Kalender Woordzoeker

SCHOOLKRANT. Inhoud. Juf Yvonne. Juf Yvonne Van de bestuurstafel Meester Nico stelt zich voor Taalraadsels Werk van de leerlingen Kalender Woordzoeker Inhoud Juf Yvonne Van de bestuurstafel Meester Nico stelt zich voor Taalraadsels Werk van de leerlingen Kalender Woordzoeker Juf Yvonne Zoals elk schooljaar is ook dit schooljaar weer omgevlogen. Startten

Nadere informatie

IK OVERLEEFDE AUSCHWITZ

IK OVERLEEFDE AUSCHWITZ Ferenc Göndör IK OVERLEEFDE AUSCHWITZ Uitgeverij Eenvoudig Communiceren 3 Mijn vader Lang geleden kwam een jonge, joodse man naar het land Hongarije. Mohr Goldklang was zijn naam. Dat was mijn opa. Mohr

Nadere informatie

De Steenkool, een beetje Limburg is hem niet vreemd. En hij is niet zo goed in Engels.

De Steenkool, een beetje Limburg is hem niet vreemd. En hij is niet zo goed in Engels. ENERGIE Ik ben Steenkool! De Steenkool, een beetje Limburg is hem niet vreemd. En hij is niet zo goed in Engels. Aangeboden door Dit verhaal is onderdeel van de Europese Verhalenkoffer. www.eu.nl -> onderwijs

Nadere informatie

Ouderbetrokkenheid: interviewschema

Ouderbetrokkenheid: interviewschema Ouderbetrokkenheid: interviewschema Contactinformatie: Prof. dr. Johan van Braak, Lien Ghysens en Ruben Vanderlinde Vakgroep Onderwijskunde Universiteit Gent Inleiding Met dit interview willen we meer

Nadere informatie

De beste basis voor je toekomst

De beste basis voor je toekomst Visser t Hooft Lyceum Leiderdorp KANSRIJK EN UITDAGEND De beste basis voor je toekomst i 11gymnasium 11atheneum 11havo vhl.nl 11mavo (vmbo-t) Muzenlaan 155 q Op de open avond vond ik de school meteen leuk

Nadere informatie

Nieuwsbrief 4 23 november 2016

Nieuwsbrief 4 23 november 2016 Nieuwsbrief 4 23 november 2016 Beste ouders, Vol verwachting klopt ons hart.. Een zin uit een liedje voor Sinterklaas dat erg van toepassing is voor de kinderen, de ouders en het team van basisschool Olympia.

Nadere informatie

CHATTEN. verborgen verdriet MARIAN HOEFNAGEL

CHATTEN. verborgen verdriet MARIAN HOEFNAGEL CHATTEN verborgen verdriet MARIAN HOEFNAGEL Stotteren Kom op, Roy. Het is allang tijd. De leraar informatica legt een hand op Roys schouder. Maar Roy kijkt niet op of om. Hij zit achter de fijnste computer

Nadere informatie

Antwoordenmodel. Herhalingsoefeningen De Sprong, Thema 1. Oefening 1. studiejaar 2007/2008 studiejaar 2008/2009. 255 euro per maand 272 euro per maand

Antwoordenmodel. Herhalingsoefeningen De Sprong, Thema 1. Oefening 1. studiejaar 2007/2008 studiejaar 2008/2009. 255 euro per maand 272 euro per maand Antwoordenmodel Herhalingsoefeningen De Sprong, Thema 1 Oefening 1 1. studiejaar 2007/2008 studiejaar 2008/2009 255 euro per maand 272 euro per maand 182.000 studenten 200.000 studenten 5.800 Nederlandse

Nadere informatie

Tussen schoolse opvang basisschool De Vlier

Tussen schoolse opvang basisschool De Vlier Tussen schoolse opvang basisschool De Vlier Zo, hier is hij dan! Onze allereerste nieuwsbrief. Via deze weg proberen wij u zo goed mogelijk op de hoogte te houden van nieuwtjes, afspraken en andere wetenswaardigheden

Nadere informatie

Nieuwsbrief De Taaltuin maart 2014

Nieuwsbrief De Taaltuin maart 2014 Nieuwsbrief De Taaltuin maart 2014 Beste ouders We knipperen met onze ogen en het is alweer maart. De afgelopen maanden hebben we een hoop activiteiten achter de rug. Sinterklaas is op bezoek geweest,

Nadere informatie

Schooljaar 2014-2015 - jaargang 15 - nummer 75 - juli 2015. Nieuwsbrief 9

Schooljaar 2014-2015 - jaargang 15 - nummer 75 - juli 2015. Nieuwsbrief 9 Schooljaar 2014-2015 - jaargang 15 - nummer 75 - juli 2015 Nieuwsbrief 9 Voorwoord Wanneer u deze nieuwsbrief onder ogen krijgt, ligt het schooljaar 2014-2015 al weer achter ons. Alle voorbereidingen voor

Nadere informatie

20 februari 2015 (nr 8) Nieuws uit groep 1/2

20 februari 2015 (nr 8) Nieuws uit groep 1/2 Nieuws uit groep 1/2 20 februari 2015 (nr 8) Deze week hebben we het thema Sneeuw en ijs afgesloten. Donderdagmiddag hebben we met z n allen genoten van een circuit rondom dit thema. We hebben o.a. vetbollen

Nadere informatie

MS Vereniging Nederland Regio Brabant West Paganinistraat 11 5144 XN Waalwijk T 0416-333074 www.msvereniging.nl

MS Vereniging Nederland Regio Brabant West Paganinistraat 11 5144 XN Waalwijk T 0416-333074 www.msvereniging.nl November 2009 MS Vereniging Nederland Regio Brabant West Paganinistraat 11 5144 XN Waalwijk T 0416-333074 www.msvereniging.nl Beste Leden, Met deze nieuwsbrief informeren wij u graag over de laatste ontwikkelingen

Nadere informatie

EUPENBULLETIN. 6 februari 2015 nr.11

EUPENBULLETIN. 6 februari 2015 nr.11 Wethouder van Eupenschool Odysseuslaan 6 5631 JM Eindhoven 040-2446044 EUPENBULLETIN 6 februari 2015 nr.11 Inhoudsopgave Afscheid... 1 Rapportgesprekken... 3 Carnaval... 3 Even voorstellen... 3 Wisseling

Nadere informatie

hoe we onszelf zien, hoe we dingen doen, hoe we tegen de toekomst aankijken. Mijn vader en moeder luisteren nooit naar wat ik te zeggen heb

hoe we onszelf zien, hoe we dingen doen, hoe we tegen de toekomst aankijken. Mijn vader en moeder luisteren nooit naar wat ik te zeggen heb hoofdstuk 8 Kernovertuigingen Kernovertuigingen zijn vaste gedachten en ideeën die we over onszelf hebben. Ze helpen ons te voorspellen wat er gaat gebeuren en te begrijpen hoe de wereld in elkaar zit.

Nadere informatie

Peppelinfo december 2014, nummer 4

Peppelinfo december 2014, nummer 4 Peppelinfo december 2014, nummer 4 Beste ouders, Inmiddels ben ik al weer drie weken op de Peppel en begin ik me al aardig thuis te voelen. Ik heb al veel ouders ontmoet en al een aantal prettige gesprekken

Nadere informatie

Jaarverslag 2013-2014

Jaarverslag 2013-2014 NOVA Voorzitter Anthony Matthijsen 24-9-2014 Inhoud Voorwoord... 2 Inleiding... 3 Mijn taken... 3 Externe contacten... 4 Vergaderingen... 4 Administratie... 4 Commissies... 5 Eerstejaarsfeest... 5 De club...

Nadere informatie

Wat mevrouw verteld zal ik in schuin gedrukte tekst zetten. Ik zal letterlijk weergeven wat mevrouw verteld. Mevrouw is van Turkse afkomst.

Wat mevrouw verteld zal ik in schuin gedrukte tekst zetten. Ik zal letterlijk weergeven wat mevrouw verteld. Mevrouw is van Turkse afkomst. Interview op zaterdag 16 mei, om 12.00 uur. Betreft een alleenstaande mevrouw met vier kinderen. Een zoontje van 5 jaar, een dochter van 7 jaar, een dochter van 9 jaar en een dochter van 12 jaar. Allen

Nadere informatie

Verslag van een ervaringsdeskundige. Nu GAP-deskundige.

Verslag van een ervaringsdeskundige. Nu GAP-deskundige. Burn out Verslag van een ervaringsdeskundige. Nu GAP-deskundige. Ik was al een tijd druk met mijn werk en mijn gezin. Het viel mij zwaar, maar ik moest dit van mezelf doen om aan de omgeving te laten zien

Nadere informatie

Nieuwsbrief community 3/4

Nieuwsbrief community 3/4 Nieuwsbrief community 3/4!" # "$% &'() * "" ) " " "+,- ". ". /0 "."1,- )!+23 +44 (* 5 6 Pagina 1 5 7 ' #8 '9 "" : 79 ; '9 ' )" ) & < # 04444% ) > ".8.'?. %." +44 (*!+@ 8 De allereerste keer

Nadere informatie

NOVEMBER 2013 SINTERKLAAS KOMT! NIEUWE LEERLINGEN Dilan Tezel is er bij gekomen in groep 1. Wij wensen hem een fijne tijd op De Kreeke!

NOVEMBER 2013 SINTERKLAAS KOMT! NIEUWE LEERLINGEN Dilan Tezel is er bij gekomen in groep 1. Wij wensen hem een fijne tijd op De Kreeke! NOVEMBER 2013 NATIONAAL SCHOOLONTBIJT Op 5 november is het alweer zover: het Nationaal Schoolontbijt! We ontbijten die ochtend op school, dat hoeven de kinderen dus niet thuis te doen. Net als vorige jaren

Nadere informatie

Taalles werkt! Een fotoserie in het kader van de Week van de Alfabetisering 2013

Taalles werkt! Een fotoserie in het kader van de Week van de Alfabetisering 2013 Taalles werkt! Een fotoserie in het kader van de Week van de Alfabetisering 2013 Deze fotoserie is ontwikkeld in het kader van de Week van de Alfabetisering 2013. In Utrecht wonen zo n 30.000 mensen die

Nadere informatie

Les 1 Voorspellen Leestekst: De nieuwe computer. Introductiefase: 2. Vraag: "Kan iemand mij vertellen wat voorspellen betekent?"

Les 1 Voorspellen Leestekst: De nieuwe computer. Introductiefase: 2. Vraag: Kan iemand mij vertellen wat voorspellen betekent? Les 1 Voorspellen Leestekst: De nieuwe computer "Welkom:..." Introductiefase: 1. "We gaan vandaag proberen te voorspellen." 2. Vraag: "Kan iemand mij vertellen wat voorspellen betekent?" 3. Discussie:...

Nadere informatie

Kom verder. Mail vragen en opmerkingen naar: nt2@uitgeverijboom.nl. Veel plezier met dit boek,

Kom verder. Mail vragen en opmerkingen naar: nt2@uitgeverijboom.nl. Veel plezier met dit boek, Kom verder Welkom bij het vak Kennis van de Nederlandse Samenleving, KNS. Dit boek vertelt je over Nederland. Veel van wat je moet weten over het leven in Nederland, staat in dit boek. Je haalt straks

Nadere informatie

Almelo, 8 juli 2015. En dat is niet zo makkelijk voor iedereen want de meeste kinderen zijn gewend aan school, vrienden, azc, enz, enz.

Almelo, 8 juli 2015. En dat is niet zo makkelijk voor iedereen want de meeste kinderen zijn gewend aan school, vrienden, azc, enz, enz. Almelo, 8 juli 2015 Onderwerp: Moeilijk verhuizen! Beste heer/mevrouw Ik ben (...) Ik ben 14 jaar oud. Ik woon met mijn ouders en mijn 2 kleine broertjes in azc Almelo. In deze vakantie moeten er ongeveer

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr.4-2014 Voorschool Thusanong

Nieuwsbrief nr.4-2014 Voorschool Thusanong Nieuwsbrief nr.4-2014 Voorschool Thusanong Beste ouders De afgelopen maanden hebben er heel wat leuke en leerzame activiteiten plaatsgevonden op de Voorschool. In het kader van Koningsdag hebben de kinderen

Nadere informatie

Nieuwsflits juli 2014

Nieuwsflits juli 2014 Nieuwsflits juli 2014 Samen bouwen in Vertrouwen Nog maar een kleine 2 weken en dan is het vakantie wat is het weer enorm snel gegaan. En wat hebben we allemaal weer ontzettend veel geleerd! Vanaf deze

Nadere informatie

ALGEMEEN LOGBOEK OKTOBER Barendrecht, 1 oktober 2014

ALGEMEEN LOGBOEK OKTOBER Barendrecht, 1 oktober 2014 ALGEMEEN LOGBOEK OKTOBER Barendrecht, 1 oktober 2014 17 e jaargang A L G E M E E N De eerste vier weken zitten er al weer op. Wat is het toch leuk om te zien dat alle kinderen weer zijn gegroeid, niet

Nadere informatie

E.H.B.O. Werkstuk Vera Kleuskens, groep 7

E.H.B.O. Werkstuk Vera Kleuskens, groep 7 E.H.B.O. Werkstuk Vera Kleuskens, groep 7 1 Vera Kleuskens groep 7 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Inleiding... 4 1. Wat is E.H.B.O... 5 2. E.H.B.O. vereniging... 6 3. Cursus... 7+8+9 4. Reanimatie en A.E.D....

Nadere informatie

Nieuwsbrief 18 december 2015

Nieuwsbrief 18 december 2015 Nieuwsbrief 18 december 2015 De Waalse school ontmoet burgemeester Aboutaleb! Woensdagmiddag is door burgemeester Aboutaleb in de Centrale Bibliotheek de tentoonstelling 'Samen leven' geopend. In deze

Nadere informatie

Troubadourtje CARNAVAL. Prins- en Prinsesverkiezing. Agenda:

Troubadourtje CARNAVAL. Prins- en Prinsesverkiezing. Agenda: Troubadourtje Informatiekrant Katholieke basisschool De Troubadour Jaargang: 2015-2016 Datum: 29-01-2016 Inhoud: Carnaval Prins en Prinsesverkiezing Ouderbijdrage St. Leergeld EU-fruit groep 3 groep 6

Nadere informatie

Les 8: Ik voel me hier gelukkig.

Les 8: Ik voel me hier gelukkig. CD 2, Track 15 Alstublieft meneer. Zal ik de kabeljauwfilets in een tasje voor u doen? Kijkt u eens. Tot ziens. Dag meneer. Mijn naam is Sandra Metten. Ik schrijf een artikel voor het studentenblad Zo!

Nadere informatie

Klee. en Cobra. Opnieuw beginnen

Klee. en Cobra. Opnieuw beginnen Klee Lesmateriaal groep 5 en 6 deel 1: klassikale les op school bij de tentoonstelling Klee en Cobra Het begint als kind 28.01-22.04 2012 en Cobra Opnieuw beginnen Dit is Paul Klee En dit ook. En dit is

Nadere informatie

Nieuwsbrief 7 juli 2016

Nieuwsbrief 7 juli 2016 Beste kinderen, ouders/verzorgers, Nieuwsbrief 7 juli 2016 Hierbij ontvangt u de laatste nieuwsbrief van het schooljaar 2015-2016 met belangrijke informatie over de Blokpoelschool. De nieuwsbrief wordt

Nadere informatie

INFORMATIE DECEMBER 2015 NUMMER 5

INFORMATIE DECEMBER 2015 NUMMER 5 INFORMATIE DECEMBER 2015 NUMMER 5 schooljaar 2015 2016 Geachte ouders, beste leerlingen, Dit is de laatste Van Hasseltschool nieuwsbrief van 2015. Het is ook de allerlaatste van mijn hand. Na ruim 40 jaar

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. St. Aloysiusschool

NIEUWSBRIEF. St. Aloysiusschool St. Aloysiusschool Boskamp 19 8121CW Olst Tel: 0570-561564 E-mail: aloysius@mijnplein.nl LEEF LEER LACH NIEUWSBRIEF Januari 2016 Sinterklaas opent de Bieb op school en leent het eerste boek op de St. Aloysiusschool.

Nadere informatie

vakantierooster schooljaar 2015-2016

vakantierooster schooljaar 2015-2016 schooljaar 2014-2015 28 mei www.maxend.nl jaargang 17, nummer 18 e-mail:ria@maxend.nl agenda. 1,2 en 3 juni 18.00 uur wandeldriedaagse, georganiseerd door Stichting Jeugdbelangen. dinsdag 2 juni schoolfeest:

Nadere informatie

Ieders talent een toekomst!

Ieders talent een toekomst! Ieders talent een toekomst! Nr. 8 17 december 2015 Morgen, vrijdag 18 december a.s., zijn alle kinderen vrij en begint de kerstvakantie. Kerstvakantie duurt tot en met 1 januari 2016. Op 4 januari 2016

Nadere informatie

Beste ouders, Carnavalviering

Beste ouders, Carnavalviering Beste ouders, Hier is hij dan, de laatste nieuwsbrief van het schooljaar. De laatste weken gaan in, en we kijken weer uit naar een welverdiende vakantie. Voor het zover is, komt er nog een drukke tijd

Nadere informatie

Thema Kinderen en school

Thema Kinderen en school http://www.edusom.nl Thema Kinderen en school Lesbrief 20. Het adviesgesprek. Wat leert u in deze les? Advies vragen. / woorden die hetzelfde betekenen. Advies geven. / woorden die hetzelfde betekenen.

Nadere informatie

PPEL. SAMENWERKEN met plezier is leerzaam en geeft goede resultaten! Directie aanwezig. Agenda

PPEL. SAMENWERKEN met plezier is leerzaam en geeft goede resultaten! Directie aanwezig. Agenda PPEL digitale nieuwsbrief openbare basisschool het ogelijn jaargang 21 nummer 02 week 39 donderdag 24 september 2015 OUDERAVOND GROEP 1-2 In het begin van het nieuwe schooljaar vinden de KLASSIKALE OUDERAVONDEN

Nadere informatie

EVEN BIJPRATEN 9. MET ZIJN ALLEN DIGITAAL. Daar zijn we weer beste ouders en kinderen van De Arenberg.

EVEN BIJPRATEN 9. MET ZIJN ALLEN DIGITAAL. Daar zijn we weer beste ouders en kinderen van De Arenberg. EVEN BIJPRATEN 9. Daar zijn we weer beste ouders en kinderen van De Arenberg. MET ZIJN ALLEN DIGITAAL. De ouders, die terugdenken aan hun eigen tijd dat ze op de basisschool zaten, zullen het met me eens

Nadere informatie

het Boomblad Wist u dat? Veel plezier! #17 Ontzettend bedankt! Agenda school Informatieblad voor de ouders U echt een kijkje op de website moet nemen.

het Boomblad Wist u dat? Veel plezier! #17 Ontzettend bedankt! Agenda school Informatieblad voor de ouders U echt een kijkje op de website moet nemen. De schoolreisjes komen eraan! Ontzettend bedankt! het Boomblad Informatieblad voor de ouders Veel plezier! Agenda school 4 t/m 15 mei Meivakantie Alle kinderen zijn vrij 20 mei Schoolreis groepen 1-2 Schoolreis

Nadere informatie

Nieuwsbrief Kindcentrum de Aventurijn 14

Nieuwsbrief Kindcentrum de Aventurijn 14 Nieuwsbrief Kindcentrum de Aventurijn 14 8 juli 2015 Personeel Nu alle sollicitatieprocedures afgerond zijn, kan ik u meedelen welke leerkrachten volgend schooljaar welke groepen gaan lesgeven: Groep 1/2

Nadere informatie

Theorieboek. leeftijd, dezelfde hobby, of ze houden van hetzelfde. Een vriend heeft iets voor je over,

Theorieboek. leeftijd, dezelfde hobby, of ze houden van hetzelfde. Een vriend heeft iets voor je over, 3F Wat is vriendschap? 1 Iedereen heeft vrienden, iedereen vindt het hebben van vrienden van groot belang. Maar als we proberen uit te leggen wat vriendschap precies is staan we al snel met de mond vol

Nadere informatie

Nieuwsbrief 6 September 2015

Nieuwsbrief 6 September 2015 Stichting In de Wingerd Gezinshuis In de Wingerd Hullenweg 6 Hullenweg 6 8191 LB Wapenveld 8191 LB Wapenveld secretarisindewingerd@gmail.com 038-3376189 www.indewingerd.nl indewingerd@gmail.com www.indewingerd.nl

Nadere informatie

Nieuwsbrief 18-12-2014

Nieuwsbrief 18-12-2014 Basisschool de Regenboog 18-12-2014 Nr 3 Belangrijke data Al weer bijna kerstfeest en een nieuw jaar. Een tijd om terug te kijken en te denken aan nieuwe kansen en mogelijkheden. Voor onze school zien

Nadere informatie

meest geweldige beslissing de basis van je hele business speels avontuur

meest geweldige beslissing de basis van je hele business speels avontuur Proficiat! Dit is de meest geweldige beslissing die je kon nemen om jouw business te doen uitgroeien van een zaadje (lees: passie) naar een tuin vol bloemen (lees : fulltime inkomen). Echt waar. Dit wordt

Nadere informatie

Verhaal: Jozef en Maria

Verhaal: Jozef en Maria Verhaal: Jozef en Maria Er was eens een vrouw, Maria. Maria was een heel gewone jonge vrouw, net zo gewoon als jij en ik. Toch had God haar uitgekozen om iets heel belangrijks te doen. Iets wat de hele

Nadere informatie

Karin de Galan. Karin de Galan (1967) is sinds 1991 trainer en coach.

Karin de Galan. Karin de Galan (1967) is sinds 1991 trainer en coach. Karin de Galan Karin de Galan (1967) is sinds 1991 trainer en coach. Ze heeft zich gespecialiseerd in het trainen van trainers en richtte in 2007 de galan school voor training op. Eerder werkte ze als

Nadere informatie

D E V R I E N D E N K R A N T

D E V R I E N D E N K R A N T J a a r g a n g 2, n u m m e r 8 D E V R I E N D E N K R A N T S e p t e m b e r 2 0 0 9 IN DEZE NIEUWSBRIEF VAN ONZE VOORZITTER JUBILEUMRECEPTIE EEN PAAR FOTO S NIEUW VOORZITTER JEUGDCOMMISSIE REGELING

Nadere informatie

Mei 2016 Nieuwsbrief #4

Mei 2016 Nieuwsbrief #4 Mei 2016 Nieuwsbrief #4 Beste ouders, leerlingen, opa s en oma s en andere belangstellenden. Nog maar 6 weken en dan is het al weer zomervakantie. Wat is dit schooljaar ontzettend snel voorbij gegaan.

Nadere informatie

Het gymnasium: iets voor jou?

Het gymnasium: iets voor jou? Het gymnasium: iets voor jou? Stel jezelf eens de vraag... Ben ik nieuwsgierig? Heb ik een brede belangstelling? Hou ik van onderzoeken? Ben ik gek op cultuur? Houd ik van nieuwe dingen leren? Ben ik kritisch?

Nadere informatie

Informatieboekje Eurekagroep De Meent

Informatieboekje Eurekagroep De Meent Informatieboekje Eurekagroep De Meent 2014/2015 Voorwoord Dit boekje is bedoeld voor kinderen die in de Eurekagroep van De Meent zitten en voor hun ouders. Je vindt er bijvoorbeeld in wanneer we Eurekagroep

Nadere informatie

Voor de groepen 1-2 is het schoolreisgeld 15,- per kind, voor de overige groepen is het schoolreisgeld 22,- per kind.

Voor de groepen 1-2 is het schoolreisgeld 15,- per kind, voor de overige groepen is het schoolreisgeld 22,- per kind. SCHOOLFOTOGRAAF Vorige week zijn de inlogkaarten van de schoolfotograaf uitgedeeld. Vergeet niet de foto van uw kind te bekijken. U heeft 10 dagen om te profiteren van de gratis groepsfotoactie. SCHOOLREIS

Nadere informatie

CP9. In gesprek over de toekomst

CP9. In gesprek over de toekomst CP9 In gesprek over de toekomst Na het voortgezet onderwijs kiest uw kind welk vak hij wil gaan leren en welke opleiding hij wil gaan volgen. Hij maakt een beroepskeuze. Een decaan of studiebegeleider

Nadere informatie

Luisteren: muziek (B1 nr. 4)

Luisteren: muziek (B1 nr. 4) OPDRACHTEN LUISTEREN: MUZIEK www.nt2taalmenu.nl nt2taalmenu is een website voor mensen die Nederlands willen leren én voor docenten NT2. Iedereen die Nederlands wil leren, kan gratis online oefenen. Kijk

Nadere informatie

Interview met de Nederlandse studenten in de werkgroepen.

Interview met de Nederlandse studenten in de werkgroepen. Wie zijn wij: Daag! Mijn naam is Jorrit en ik ben 23 jaar jong. Ik ben geboren en getogen in Leeuwarden. Ik zit nu in het 2e jaar van de lerarenopleiding Economie. Bij deze wil ik jullie veel plezier en

Nadere informatie

Ik heb het gevoel dat ik enorm veel geluk heb gehad om deze mensen te mogen ontmoeten. Zoals ik al zei, ga ik hen nooit vergeten.

Ik heb het gevoel dat ik enorm veel geluk heb gehad om deze mensen te mogen ontmoeten. Zoals ik al zei, ga ik hen nooit vergeten. Mijn Erasmus Een verslag over mijn Erasmus-avontuur - want ja, de term avontuur is hier wel op zijn plaats is niet eenvoudig te schrijven, want hoe druk je uit in woorden, wat zo een prominente plek in

Nadere informatie

Ontmoeting. gezondnu.nl

Ontmoeting. gezondnu.nl Ger van der Gaast (64) weet sinds 2010 dat hij de ziekte van Alzheimer heeft. Inmiddels woont hij in een verpleeghuis in Utrecht. Als voormalig docent verpleegkunde volgt Ger zijn eigen zorg kritisch.

Nadere informatie

Wij zijn Kai & Charis van de Super Student en wij geven studenten zin in de toekomst.

Wij zijn Kai & Charis van de Super Student en wij geven studenten zin in de toekomst. Hallo, Wij zijn Kai & Charis van de Super Student en wij geven studenten zin in de toekomst. Dat is namelijk helemaal niet zo makkelijk. Veel studenten weten nog niet precies wat ze willen en hoe ze dat

Nadere informatie

De Steenkool, een beetje Limburg is hem niet vreemd. En hij is niet zo goed in Engels.

De Steenkool, een beetje Limburg is hem niet vreemd. En hij is niet zo goed in Engels. Ik ben Steenkool! De Steenkool, een beetje Limburg is hem niet vreemd. En hij is niet zo goed in Engels. Aangeboden door Dit verhaal is onderdeel van de Europese Verhalenkoffer. www.eu.nl -> onderwijs

Nadere informatie

leerlingen sociale veiligheid

leerlingen sociale veiligheid Verslag vragenlijst voor leerlingen over sociale veiligheid juni 2011 OBS De Rolpaal Samenvatting Eens in de 2 jaar wordt er een vragenlijst afgenomen over de sociale veiligheid op school. Dit is in 2009

Nadere informatie

CHRISTINE OTTEN, Tussen Country en Westen

CHRISTINE OTTEN, Tussen Country en Westen CHRISTINE OTTEN, Tussen Country en Westen Haar autobiografische roman Om adem te kunnen halen is onlangs verschenen en speelt zich grotendeels af in Deventer, waar zij tot haar 18de woonde. Vanaf maart

Nadere informatie

Groep 4 /5. Nieuwe leidster bij de peuterspeelzaal

Groep 4 /5. Nieuwe leidster bij de peuterspeelzaal Nieuwe juf groep 3 Via deze weg wil ik me graag even aan u voorstellen. Mijn naam is Mandy Kauling en ik woon in Haarlem. Sinds vorige week ben ik werkzaam op de Avonturijn in groep drie. De afgelopen

Nadere informatie

U schrijft ook dat wij Belgen bang zijn voor elkaar. Hoezo?

U schrijft ook dat wij Belgen bang zijn voor elkaar. Hoezo? Wablieft praat met Paul Verhaeghe De maatschappij maakt mensen ziek Materieel hebben we het nog nooit zo goed gehad. De meesten van ons hebben een inkomen, een dak boven ons hoofd Toch voelen veel mensen

Nadere informatie

Afscheid groep 8 3 JULI 2015

Afscheid groep 8 3 JULI 2015 Afscheid groep 8 3 JULI 2015 DE REGENBOOG Hallo iedereen, is en blijft een mooie en leuke school. De tijd op de Regenboog was super leuk, ik heb veel geleerd maar ook veel gelachen. Mijn klasgenoten en

Nadere informatie

1. Liedje Welkom welkom http://www.youtube.com/watch?v=t5ajdsxwmhu 2. Liedje: Jij mag er zijn.

1. Liedje Welkom welkom http://www.youtube.com/watch?v=t5ajdsxwmhu 2. Liedje: Jij mag er zijn. NIEUWSBRIEF 2 Oktober 2013-20142014 Geachte Ouders/verzorgers, De eerste 9 weken zitten erop. De leerlingen en leerkrachten hebben hard gewerkt. Met z n allen hebben we goed ons best gedaan op de leervakken,

Nadere informatie

Hoofdstuk 17 - Willem en Ielynke

Hoofdstuk 17 - Willem en Ielynke Een hoofdstuk uit Kort maar krachtig, portretten van extreem kleine mensen; Cornelie van Well. Uitgeverij De Tijdstroom. http://www.wijwell.nl/kmk/ Hoofdstuk 17 - Willem en Ielynke Wij zijn gelukkig zoals

Nadere informatie

Heeft u hier belangstelling voor dan graag een telefoontje of mailtje naar juf Rita, r.vbavel@bakenpurmerend.nl of een telefoontje naar school.

Heeft u hier belangstelling voor dan graag een telefoontje of mailtje naar juf Rita, r.vbavel@bakenpurmerend.nl of een telefoontje naar school. Nieuwsbrief 11 febrauri 2016 Overblijven We zijn op dit moment druk bezig om het voor elkaar te krijgen dat na de voorjaarsvakantie het overblijven digitaal kan worden georganiseerd. Het aanmelden en betalen

Nadere informatie

www.leraarwordeninsittard.nl Leraar, je wist dat je het was.

www.leraarwordeninsittard.nl Leraar, je wist dat je het was. www.leraarwordeninsittard.nl Leraar, je wist dat je het was. Benjamin Plant student Aardrijkskunde Ik weet wat ik wil Het leukste moment van mijn stage is wanneer leerlingen mij uit zichzelf aanspreken

Nadere informatie

Kok als beroep Thomas en Lasse Het Baken 8a 28-1-2011

Kok als beroep Thomas en Lasse Het Baken 8a 28-1-2011 Kok als beroep Thomas en Lasse Het Baken 8a 28-1-2011 Inhoudsopgave Inleiding... 2 Het ontstaan van koken... 3 De eerste ontdekking... 3 Het eerste beetje koken... 3 De ontwikkelingen... 3 Kok worden...

Nadere informatie

- 21 INSPIRERENDE QUOTES VOOR LEERKRACHTEN -

- 21 INSPIRERENDE QUOTES VOOR LEERKRACHTEN - Beste collega, Ik houd van quotes. Zoals je misschien wel weet, plaats ik dagelijks waardevolle tips, verhalen, video s en quotes op mijn Facebookpagina: www.fb.com/positiefleren.nl Ik merk dat ik veel

Nadere informatie

Thema Kinderen en school

Thema Kinderen en school http://www.edusom.nl Thema Kinderen en school Lesbrief 18. Het 10-minutengesprek. Wat leert u in deze les? Vergelijkingen maken. Zeggen hoe vaak iets gebeurt. Verkleinwoordjes. Veel succes! Deze les is

Nadere informatie

OUDERINFORMATIEBRIEF VSO

OUDERINFORMATIEBRIEF VSO OUDERINFORMATIEBRIEF VSO Jaargang 8 Maand: Januari 20-12-2013 Beste ouders en verzorgers, 2013 zit er alweer bijna op, de eerste periode van dit schooljaar is weer voorbij gevlogen. We hebben een drukke

Nadere informatie

Sabine Sommer is Interne begeleider van de bovenbouw.. Zij gaat vooral over de zorg van de kinderen.

Sabine Sommer is Interne begeleider van de bovenbouw.. Zij gaat vooral over de zorg van de kinderen. Informatie over de gang van zaken in leerjaar 5 Sabine Sommer is Interne begeleider van de bovenbouw.. Zij gaat vooral over de zorg van de kinderen. ALGEMEEN Het allerbelangrijkste vinden wij dat de kinderen

Nadere informatie

Voorbereiding assessment

Voorbereiding assessment Voorbereiding assessment 1. Zelfportret gemaakt door malou... 1 2. Samenvatting... 3 3. Zelfportret door een docent... 5 4. Zelfportret door Slc er... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 5. Aanvullende

Nadere informatie

Ouders inspireren. bij voorlezen en taalontwikkeling. Praktische tips voor leerkrachten en pedagogisch medewerkers

Ouders inspireren. bij voorlezen en taalontwikkeling. Praktische tips voor leerkrachten en pedagogisch medewerkers Ouders inspireren bij voorlezen en taalontwikkeling Praktische tips voor leerkrachten en pedagogisch medewerkers Meer verdiepi ng en achtergron d vind je in Kwes tie van lezen nr. 8 (Stichting Leze n)

Nadere informatie

Marcus 10,13-16 - Kleine en grote kinderen: iedereen is welkom bij Jezus

Marcus 10,13-16 - Kleine en grote kinderen: iedereen is welkom bij Jezus Marcus 10,13-16 - Kleine en grote kinderen: iedereen is welkom bij Jezus Gezinsdienst Liturgie Welkom en mededelingen Voorzang: - Gezang 132 - Opwekking 461 - Gezang 146 Stil gebed Votum / groet Zingen:

Nadere informatie

KLAVERKRONIEK december 2015 KLAVERKRONIEK december 2015. RKBS Klavertje vier. Beste ouders/verzorgers,

KLAVERKRONIEK december 2015 KLAVERKRONIEK december 2015. RKBS Klavertje vier. Beste ouders/verzorgers, KLAVERKRONIEK december 2015 KLAVERKRONIEK december 2015 RKBS Klavertje vier Beste ouders/verzorgers, Alweer de laatste Klaverkroniek van 2015. We hebben een gezellige en drukke maand met elkaar meegemaakt

Nadere informatie

Nieuwsbrief CBS De Schalmei

Nieuwsbrief CBS De Schalmei Nieuwsbrief CBS De Schalmei Je mag zijn wie je bent en gebruik maken van je talent! Schooljaar 2014-2015 nieuwsbrief 18 vrijdag 12 juni 2015 Beste ouders, Het doet mij goed om te zien hoe actief vele mensen

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF augustus 2014

NIEUWSBRIEF augustus 2014 NIEUWSBRIEF augustus 2014 Beste ouders/ verzorgers en kinderen, De zon laat zich helaas niet meer zoveel zien, de dagen totdat de scholen beginnen zijn alweer op twee handen te tellen..kortom, het einde

Nadere informatie

Donderdagbrief 2 juli 2015

Donderdagbrief 2 juli 2015 Donderdagbrief 2 juli 2015 Musical groep 8!!! Maandag 29 juni was het eindelijk zo ver. De afscheidsmusical van groep 8. Op de tribune zat een uitzinnig publiek klaar om naar het musicalspektakel te gaan

Nadere informatie

Ambulante Onderwijskundige Begeleiding voor leerlingen en studenten met een visuele beperking

Ambulante Onderwijskundige Begeleiding voor leerlingen en studenten met een visuele beperking Ambulante Onderwijskundige Begeleiding voor leerlingen en studenten met een visuele beperking Gewoon naar school, mét begeleiding Wat ziet mijn leerling en wat niet? Zijn er aanpassingen nodig in de klas?

Nadere informatie

maandag 13 juni 2016 Welkom bij groep 6a Dit zijn wij:

maandag 13 juni 2016 Welkom bij groep 6a Dit zijn wij: Welkom bij groep 6a Dit zijn wij: Bezoek van Timo Zweers ( vader van Hélène groep 6a ) we hebben bezoek gehad voor het thema beroepen Het was de vader van Helene Zweers. Hij heeft het beroep: optometrist.

Nadere informatie

Samen goed voor elkaar!

Samen goed voor elkaar! Nieuwsbrief 1 8 oktober 2015 De wekelijkse nieuwsbrief van de Sint Maartenschool. In deze nieuwsbrief Beste ouders en verzorgers Uw school is ingeloot! Thema avond van 26 november Afscheid nemen Kinderboekenweek

Nadere informatie

Zeesteen. Janneke Holwarda. roman

Zeesteen. Janneke Holwarda. roman Zeesteen Janneke Holwarda roman De wereld verzaakt; in het dorp van mijn ouders zijn de bladeren rood. Buson 1980 Ze is de jongste. En de vreemdste. Moeder had het zelf gezegd toen de tantes op bezoek

Nadere informatie

Presentatie kwalitatief onderzoek beleving respondenten moestuinproject Asten - Someren

Presentatie kwalitatief onderzoek beleving respondenten moestuinproject Asten - Someren Presentatie kwalitatief onderzoek beleving respondenten moestuinproject Asten - Someren Dia 1: Hallo allemaal en welkom bij mijn presentatie. Ik heb onderzoek gedaan bij Moestuin d n Erpel in Someren.

Nadere informatie

Andrea Voigt. Augustus in Parijs. Uitgeverij De Geus

Andrea Voigt. Augustus in Parijs. Uitgeverij De Geus Andrea Voigt Augustus in Parijs Uitgeverij De Geus I Loretta deed de deur open. Ze was op haar pantoffels. De roze lippenstift klonterde een beetje om haar mond en haar ogen waren zwartomlijnd. - Dat is

Nadere informatie

werkt voor en met bewoners in wijken en buurten

werkt voor en met bewoners in wijken en buurten werkt voor en met bewoners in wijken en buurten Oma Geertje vertelt. 2 Welbions: we werken er allemaal. Wij zijn dé woningcorporatie van Hengelo en verhuren meer dan 13.000 woningen aan in totaal 25.000

Nadere informatie

Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A

Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A INLEIDING Ik heb vandaag een cadeautje meegenomen. Niet voor jullie, maar voor mijzelf. Het cadeautje staat voor de verrassingen

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Schooljaar Jaargang 4, Nr. 7

Nieuwsbrief. Schooljaar Jaargang 4, Nr. 7 Nieuwsbrief Schooljaar 2015-2016 Jaargang 4, Nr. 7 Beste ouders, Een kleine impressie van het pepernoten bakken in de nieuwe keuken van de school. De leerlingen hebben zichtbaar genoten, van het bakken,

Nadere informatie

U I T D E S C H O O L GEKLAPT Februari 2015

U I T D E S C H O O L GEKLAPT Februari 2015 U I T D E S C H O O L GEKLAPT Februari 2015 Geachte ouder(s), Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van februari. Enquête Binnenkort zijn in de meeste groepen de 10 - minutengesprekken. Tijdens deze gesprekken

Nadere informatie