28 september e jaargang no. 32

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "28 september 2007-58 e jaargang no. 32"

Transcriptie

1 28 september e jaargang no. 32 In verband met de voortzetting van de ABS Acceleration Network Activiteiten is van september 2007 in ons bedrijf een Autonomous Maintenance (AM) Workshop gehouden. Het doel van de AM Workshop was: - Het vaststellen van de rol van Autonomous Maintenance in de context van World Class Manufacturing Best Practices en ABS. - Het definiëren van de beginselen en de doelen van Autonomous Maintenance. - Het bepalen van een actievere rol van de site en operations leaders voor een succesvolle implementatie van Autonomous Maintenance. - Het verkrijgen van praktische ervaring in Autonomous Maintenance technieken om deze daadwerkelijk toe te passen in de desbetreffende plants. - Het trainen van AM facilitators in het gebruik van AM TRACC en DigiTRACC software. De Workshop werd geleid door John Vaughan-Jones, een ervaren AM en Manufacturing Excellence Consultant en Managing Director van Competitive Capabilities International (CCI) Pty Ltd. Dit bedrijf heeft de AM TRACC en DigiTRACC pakketten ontwikkeld en houdt zich bezig met Operation en Management Consultancy met de focus op "Best Practice". CCI heeft negen TRACC Toolkits ontwikkeld, waarvan Alcoa de AM TRACC Toolkit ter beschikking heeft. Deze pakketten geven een stappenplan om organisaties te helpen bij de implementatie van "Best Practices" en om dus hun concurrentiepositie te vergroten. In de AM Workshop waren naast leadership participanten van Suralco ook vertegenwoordigers van Point Comfort, Jamalco en Global Primary Product. Voorafgaand aan de Workshop is er in juni dit jaar een Pre-Assessment gedaan volgens de instructies van CCI om na te gaan wat de huidige situatie is van de Plants op verschillende gebieden, waaronder Leading & Managing Change, Teamwork, 5S, Visual Performance Measurement, Focused Improvement, Autonomous Maintenance, Business Centred Maintenance, Set-up Time Reduction and Quality. Het doel van de assessment was om te achterhalen op welke van deze gebieden er extra inzet nodig is om AM succesvol verder te kunnen implementeren. De assessment is gehouden in Point Comfort, bij Jamalco en Suralco. Uit het resultaat hiervan is gebleken dat Suralco nog een lange weg heeft af te leggen om uiteindelijk te behoren 1

2 tot de World Class Plants. Op 10 September 2007 is er een "TRACC - DigiTRACC Tutorial" gehouden voor de Suralco AM facilitators en de buitenlandse vertegenwoordigers. Op deze dag is gesproken over de mogelijkheden van het TRACC - DigiTRACC systeem voor een effectief en optimaal gebruik hiervan. Verder werden onder anderen John Vaughan-Jones en Arnoldo Cruz, ABS Director of AWA Atlantic op de Suralco Plant rondgeleid. Van september 2007 is de AM Workshop gehouden voor het Production and Maintenance Management van Suralco en de buitenlandse vertegenwoordigers. In totaal hebben tien buitenlanders en veertien Suralco employés de Workshop bijgewoond. De Workshop bestond uit presentaties, veldwerk en praktijkoefeningen met groepsdiscussies om ervaringen uit te wisselen en te leren van elkaar en van de World Class benchmarks. In de Workshop is verder gesproken over de volgende AM stappen: Stap 0: Preparation, planning and organizing for successful implementation. Stap 1: Initial cleaning, deep cleaning, tagging and tag tracking, AM Boards, problem and loss maps. Stap 2: Eliminate sources of contamination and difficult to clean areas. Stap 3: Provisional cleaning and lubrication standards. Stap 4: General inspection, gland management, visual control. Op september 2007 zijn "Field Exercises" gehouden voor de participanten, waarbij vier groepen van elk zes personen het veld in zijn gestuurd voor het opdoen van praktijkervaring m.b.t. de eerder genoemde stappen. De afdelingen voor de "Field Exercises" waren Calcination, Precipitation, Clarification en Bauxite Preparation. In Calcination is gewerkt op een Alumina 51B Loading Bridge Spout, in Precipitation op ST Charge Pump #6, in Clarification op de Powder Flocculent Unit en in Bauxite Preparation op de South Mill Slurry Pump #2. Doordat de participanten van de verschillende Plants zowel het theoretisch als het praktisch gedeelte van de Workshop hebben doorlopen, kunnen zij de verdere implementatie van het AM proces maximaal ondersteunen en beter inspelen op de eventuele problemen die de operators kunnen ondervinden. Elke plant heeft op de laatste dag een follow-up action plan gemaakt en gepresenteerd. Door de verschillende Plants zal op korte termijn invulling worden gegeven aan de desbetreffende action plans. Met de Pre-Assessment en de AM Workshop die is gehouden, hebben Point Comfort, Jamalco en Suralco een goed beeld van waar men op dit moment staat met AM. Ook zijn de nodige richtlijnen gegeven voor het succesvol voortzetten van het AM traject. De eerstvolgende ABS Acceleration Network Activiteit is gepland in november Die betreft een "Operators Routine Workshop". Mariska van den Berg tijdens een presentatie bij een AM activity board. Rechts staat Glenn Veldhuizen. Fred Fraser en Arnoldo Cruz zijn bezig met cleaning van equipment. Drie afdelingen in ons bedrijf hebben conveyer belt - systemen. Bauxite Preparations gebruikt die voor transport van bauxiet dat verwerkt moet worden in het bedrijfsproces. In de afdelingen Calcination en Port Operations wordt ons eindproduct, aluinaarde, via conveyer belts getransporteerd. Conveyer belts worden met elkaar verbonden door mechanical splices. Hier kleven enkele nadelen aan: - Belt scrapers worden beschadigd, wat het schoon- 2

3 Vulkaniseren is een andere methode om conveyer belts te verbinden. Hierbij wordt er een haast naadloze verbinding gemaakt. De genoemde nadelen komen niet voor bij een belt die is gevulkaniseerd. In het verleden zijn er in ons bedrijf al conveyer belts gevulkaniseerd, eerst door de mechanics van BHP Billiton Maatschappij Suriname en later door Good Year Rubber Company. De voordelen van het vulkaniseren waren duidelijk te merken. Daarom heeft Suralco ertoe besloten een eigen vulkaniseerapparaat aan te schaffen. houden van de belts belemmert. Spillages, een vorm van waste, zijn hiervan het gevolg. Dit brengt natuurlijk weer housekeeping - problemen met zich mee. - Conveyer rollers en pulleys raken beschadigd door het gebruik van mechanical splices. - De belts zelf raken beschadigd op de plaats van de verbindingen. Medewerkers van Bauxite Preparation en Port Operations zijn van 3 tot en met 7 september j.l. door experts van Good Year getraind in het vulkaniseren van conveyer belts. De theoretische aspecten, maar vooral de praktische technieken zijn tijdens de trainingen met het nieuwe apparaat aan de orde geweest. Het is de bedoeling de mechanical splices te vervangen door vulcanized splices om zodoende de operations en maintenance van conveyer - systemen te verbeteren. MONTH OF SERVICE Oktober staat voor de deur, een maand die door Alcoa Month of Service genoemd wordt. Deze periode staat in het teken van het verrichten van vrijwilligerswerk door Alcoans, waarbij de gemeenschapszin in de locaties waarin Alcoa bedrijfsactiviteiten ontplooit, beter zichtbaar wordt.,,het is de geest van gemeenschapszin die een cruciaal aspect vormt van onze waarden sinds de oprichting van Alcoa, verder uitgebreid en verdiept, voor grotere betrokkenheid van en een positieve impact op de gemeenschappen waarin we actief zijn", zegt Alcoa Chairman en CEO, Alain Belda. Hij moedigt alle werknemers aan om met enthousiasme, inzet en toewijding de positieve ontwikkelingen van vorig jaar voort te zetten. In 2006 waren er meer dan Alcoa - medewerkers die vrijwillig deelnamen aan 657 evenementen in meer dan 200 locaties in 36 landen. Tot die vrijwilligers behoorden ook Suralconiërs. Een groot project dat ze aanpakten, was het opknappen van de speeltuin in de Palmentuin in Paramaribo. De speeltuin werd overigens in 1971 door Suralco gedoneerd aan de gemeenschap. In de komende maand zullen Suralconiërs opnieuw participeren in de Alcoa Month of Service. Het thema is 'Regreening the City of Paramaribo', waarbij ook andere gebieden betrokken worden. De bedoeling van het verfraaiingsproject is geselecteerde terreinen 'groen' te maken. De keuze van het type plantmateriaal zal in samenspraak met de verschillende instellingen worden gemaakt. Er zijn enkele locaties geïdentificeerd: de Gijsbertusschool in Paramaribo-Noord, de Barronschool in Moengo, de combinatie Heilighart- en Montinischool in La Vigilantia, VWO Lelydorp en het Willebrord Axwijk Sportcentrum, beter bekend als SOSIS, in Paramaribo. Voor elke locatie is er een contactpersoon aangewezen. Met de leiding van de instellingen wordt momenteel een plan ter verfraaiing opgesteld. Ook wordt een 'natraject' ontwikkeld voor de verzorging van planten en bomen. Met de coördinatie van het Month of Service project is Akash Nandlal belast. Hij wordt bijgestaan door Brigitte Kasanpawiro, Thea van Dijk, Ruwald Rodgers, Robby Dest, Steve Mannes en Soetiipto Verkuijl. 3

4 PORTRET VAN EEN SURALCONIËR Deze week richten wij onze aandacht op Satyanand Bhoelai, sinds twaalf jaar in dienst van Suralco, nu in de functie van Electrical Instrumentation Mechanic bij Electrical Services. Bhoelai, zoals hij algemeen genoemd wordt in ons bedrijf, is getrouwd en de trotse vader van een meisje van zeven. In zijn vrije tijd werkt hij graag in de tuin en houdt hij zich bezig met vogels, vissen - hij heeft een tuinvijver - planten en bloemen. Is de zon achter de horizon verdwenen, dan is het tijd voor de televisie, het liefst films. Alles behalve horror. Maar Bhoelai heeft nog een andere liefde: die voor muziek. Hij heeft een eigen studio, waar hij zich bezighoudt met het maken van video's, het ontwerpen van logo's - puur als hobby, dus zonder commercieel karakter. Wat ook een belangrijke rol speelt in het leven van deze Suralconiër is zijn lidmaatschap van een christelijke gemeente. Twee dagen in de week gaat hij naar bijbelstudie en bidstond en op de zondag zit hij in de kerk. Afgelopen juli ging hij voor het eerst naar Nederland en zegt er veel gezien te hebben en ook veel te hebben gewandeld. In eigen land houdt hij ook graag vakantie en maakte hij vaker deel uit van teams van zijn afdeling die trips naar het binnenland maakten. De laatste keer was naar Libidawai, een eiland in het Prof. Van Blommensteinmeer. Eigenlijk doet Bhoelai nog steeds hetzelfde werk als toen hij in dienst kwam bij Suralco. Alleen zijn er meer taken bijgekomen. Toen was er meer aan data en telecommunicatie, nu is er meer elektrische installatie.,,we werken met steeds minder mensen. Onze collega's gaan weg, sommigen met pensioen, maar er komen geen anderen voor in de plaats". Hij ziet dit als een uitdaging.,,jij moet dus gewoon doorwerken en het bedrijf draaiende helpen houden, met minder mensen. Wat wij toen met ongeveer 35 personen deden, doen we nu met z'n tienen." Bhoelai zegt wel te begrijpen dat Suralco bezig is met een bezuiningsprogramma, waarbij er toch op gelet wordt dat het niet ten koste gaat van de kwaliteit.,,het eindproduct moet optimaal zijn. Dat is niet altijd even gemakkelijk te verwezenlijken, omdat leveranciers, zowel lokale als buitenlandse, soms niet over de gewenste kwaliteitsmaterialen beschikken. Het is dan een challenge voor de werknemers om er toch het beste van te maken dat aan de eisen voldoet. Bhoelai zegt dat zijn afdeling gevarieerde diensten levert. Hij noemt o.a. data/ telefooncommunicatie, PM van verschillende machines, labapparatuur (met robot), audiovisuele communicatie, elektrische installaties.,,dit maakt het werken bij het Electrical Department zeker niet eentonig. Als hij een dag op een managersstoel zou mogen zitten, zou hij meer mensen inzetten die oor hebben voor de werknemers die met problemen zitten, in dit geval bedrijfsproblemen. Volgens hem kan het negeren hiervan op lange termijn problemen opleveren. Hij pleit er dan ook voor dat 'bazen' luisteren naar medewerkers die problemen 'uit het veld' willen aandragen en daar oplossingen voor zoeken. 4

5 Harold Brewster was op 12 september j.l. dertig jaar in dienst bij Suralco. Hij is Senior Electrical Instrument Mechanic in Clarification. Twintig jaar dienstverlening aan Suralco noteerde Desiré Leisberg op 14 september j.l. Hij is Senior Poly Nurse in het Medical Department. Jimmy Narain was op 15 september j.l. 12½ jaar in dienst, Hij is Senior Mechanical Engineer, momenteel in Calcination. Klaus Kleinfeld is per 1 oktober 2007 Alcoa President en Chief Operating Officer. Hij was tot voor kort President en Chief Executive Officer bij Siemens AG, een mondiaal elektronica- en industrieel conglomeraat. In twee jaar tijd heeft hij dit bedrijf getransformeerd. Hij hielp de bedrijfsportefeuille richten op gebieden met sterke groei en hij verhoogde de inkomsten voor 2006 met meer dan US$ 16 miljard. De marktkapitalisatie van Siemens werd in die periode bijna verdubbeld. Klaus Kleinfeld is geen onbekende bij Alcoa; sinds 2003 maakt hij deel uit van de Board of Directors. Zijn nieuwe functies omvatten de dagelijkse verantwoordelijkheid voor alle operating activiteiten. Alle Group Presidents moeten aan hem rapporteren. Zijn standplaats is New York. In de bekendmaking zei Alcoa Chairman en CEO, Alain Belda, dat het sterke managementteam van Alcoa nog sterker wordt. "Klaus is joining our team at a time when we are achieving record top and bottom line results, and have good prospects for the future." De orkaan Dean heeft de vorige maand behoorlijk huisgehouden in verschillende landen van het Caribisch gebied, waaronder Jamaica. Jamalco Operations op dit eiland bleef niet gevrijwaard van het natuurgeweld. Alcoa Foundation bestemde een bedrag van US$ voor herstel van gemeenschapsfaciliteiten op Jamaica. Een schade van US$ 10 miljoen - inclusief productieverlies en reparatiekosten - werd door Alcoa World Alumina and Chemicals, de unit waarvan Jamalco deel uitmaakt, genoteerd in een damage and impact assessment. De export van aluinaarde zal vermoedelijk begin november weer volledig op gang komen. Vooral de raffinaderij en de haven van Jamalco liepen grote schade op. Activiteiten in de raffinaderij werden met het oog op het naderend natuurgeweld op 18 augustus gestaakt. Nadat de orkaan verder getrokken was, werd eerst de elektriciteitsvoorziening hersteld, zodat weer een begin kon worden gemaakt 5

6 met de productie van aluinaarde. De haven in Rocky Point, Clarendon, is het zwaarst getroffen en daar moeten dan ook de meest significante reparaties worden verricht. De herstelwerkzaamheden omvatten de opslagtanks voor aluinaarde. De opslagcapaciteit werd door Dean gehalveerd. Jamalco is voor 55% eigendom van AWAC en voor de rest van de regering van Jamaica. AWAC is een global alliance tussen Alcoa en Alumina Ltd., waarin Alcoa een aandeel van 60% heeft. HAUKES N.V. FATIGUE AWARENESS VOOR SPOUSES 6 In verband met de verdere implementatie van haar "Fatigue Management Program" is Haukes N.V. recentelijk gestart met fatigue awareness trainingen voor gezinsleden van haar werknemers. In drie sessies, die recentelijk werden gegeven, werden kennis over vermoeidheidsbeheersing en alles erom heen overgedragen. Verder moest vooral de tour in het veld de gezinsleden een goed beeld geven van de omstandigheden waaronder er gewerkt wordt. Ze kregen ook de gelegenheid om een haultruck en loader te bezichtigen, in de cabines te stappen en achter het stuur plaats te nemen. Vooral de vrouwen van de werknemers hebben hiervan genoten. Het programma dat een hele dag in beslag nam, behelsde: - Opening speeches van Eddy Scholtz (General Manager - BHP Billiton), Jan Vandenbergh (EHS Manager - Suralco L.L.C.) en Helmut Haukes (General Manager - Haukes N.V.). - Fatigue Management, door Johnny Djojokasiran (gepensioneerd Fatigue Champion - Coermotibo Operations). - Haukes N.V. fatigue gerelateerde incidenten, door Dirk van Dijk (Safety Manager - Haukes N.V.). - Preventieve maatregelen in relatie met de incidenten, door Gordon Pawirodimedjo.(Fatigue Champion - Haukes N.V.). - Tips m.b.t. vermoeidheidsbestrijding, door Dr. Lindy Liauw Kie Fa (Fatigue Manager - BHP Billiton). - BHP Billiton inductiefilm. - Vertoning van de film "A day out of the life of a BMS shift worker". - Een tour naar de Kaaiman Grasie - mijn, Suralco bauxite unloading en de Suralco crusher area. Het doel van deze sessies is de gezinsleden van de medewerkers een beeld te geven onder welke omstandigheden er wordt gewerkt en hun de nodige rust die ze thuis nodig hebben, ook te laten genieten. Aan de hand van reactie ter plekke en de ingevulde evaluatieformulieren mag gesteld worden dat de fatigue awareness trainingen een groot succes geworden zijn.

7 Moppen en computers van Alcoa Is het acceptabel om het computersysteem van Alcoa te gebruiken om moppen, afbeeldingen of andere berichten te sturen aan vrienden of collega's als u weet dat zij deze wel grappig vinden? Is het in orde om dit soort berichten te ontvangen? Wat moet ik doen als ik denk dat een collega in strijd met het beleid van Alcoa handelt? Ongepast en smakeloos materiaal hoort absoluut niet thuis binnen Alcoa. Ons basisprincipe om "elkaar te allen tijde met waardigheid en respect te behandelen" vereist dat wij geen misbruik maken van de tijd van anderen door hun informatie toe te sturen die niets met het werk te maken heeft en hen mogelijk te beledigen met onacceptabele communicaties. Als u twijfelt over de aard van het materiaal, verzendt u dit niet en stuurt u het ook niet door, maar verwijdert u het onmiddellijk van uw werkstation. Als er mensen van binnen of buiten het bedrijf zijn die geregeld ongepast materiaal naar uw adres bij Alcoa sturen, verzoekt u hen hiermee onmiddellijk te stoppen. Verwijder in de toekomst ongepast materiaal bij ontvangst en vraag de afzender dergelijke berichten niet langer te versturen. Raadpleeg voor nadere details het Alcoa-beleid ten aanzien van acceptabel computergebruik, dat toegankelijk is via "Alcoa Policies and Procedures" (Beleidsrichtlijnen en procedures van Alcoa) op MyAlcoa. Zoals in de meeste gevallen waarbij het gaat om gedrag op de werkplek, vormt uw supervisor het beste aanspreekpunt als u denkt dat een individu de bedrijfsrichtlijnen overtreedt, bijvoorbeeld door ongepaste materialen te bekijken op het internet of deze in elektronische vorm te verzenden. Als u dergelijke kwesties liever niet met uw supervisor bespreekt, kunt u contact opnemen met uw lokale ITmanager of met Alan Levine, de manager voor Global Information Security. U kunt ook bellen naar uw lokale nummer van de helplijn Ethiek en navolging op Dit artikel is het eerste in een serie artikelen over Ethics and Compliance, die maandelijks in Bauxco Nieuws zullen verschijnen. 7

8 Stress brengt het lichaam in staat van paraatheid: de polsslag versnelt, de spieren spannen zich en de ademhaling wordt sneller en dieper. Die spanning helpt een chauffeur bijvoorbeeld om snel op de rem te trappen als er plotseling een kind voor zijn auto schiet. Stress stelt mensen in staat extra alert te reageren en geconcentreerd te werken aan een lastige klus of een moeilijk examen. Na afloop van zo'n gebeurtenis vloeit de spanning vanzelf weg. Deze stress is niet ongezond. Het hoort bij het leven en komt bij iedereen voor. Maar sommige situaties leveren stress op zonder dat deze effectief te gebruiken is. Veel mensen raken bijvoorbeeld gestrest tijdens het dagelijks rijden in een file. Mensen bouwen ook stress op wanneer de werkdruk constant te hoog is of er thuis voortdurend spanningen zijn door ziekte of ruzies. Die stress is niet meer gezond, maar veroorzaakt overbelasting en uitputting. In het ergste geval kan dit uitmonden in overspannenheid of burn-out. Verschil tussen mannen en vrouwen Vrouwen lijden meer onder stress dan mannen, blijkt steeds weer uit onderzoeken. Een Amerikaans onderzoeksbureau ondervroeg onlangs mannen en vrouwen uit dertig landen. Single, getrouwd, gescheiden of weduwe, moeder of kinderloos en met of zonder baan, in alle gevallen voelden vrouwen meer stress dan mannen. Maar liefst 21 procent van de vrouwen gaf aan zich super gestrest te voelen, tegen 15 procent van de mannen. Met name vrouwen met een fulltime baan en kinderen onder de dertien hebben last van stress. Van deze groep voelde 24 procent vrijwel elke dag een ongezonde spanning. Oorzaak van al die stress is waarschijnlijk dat vrouwen zich op vele terreinen moeten bewijzen. Kan in veel gevallen de man vrijwel al zijn tijd aan zijn werk besteden, een vrouw heeft haar werk, het huishouden en haar kinderen die allemaal de nodige aandacht eisen. Om die dagelijkse stress te verminderen, nam 59 procent van de vrouwen die aan het onderzoek meewerkten, een bad of douche. Veertig procent van de mannen beschouwde dat ook als een 'stressverminderaar'. Verder kozen vrouwen voor luisteren naar muziek (64 procent), lezen van een goed boek (ruim eenderde) en tvkijken (54 procent). Als negatieve stress lang aanhoudt, kunnen allerlei reacties ontstaan. Die kunnen zowel lichamelijk als psychisch zijn. De eerste kenmerken van stress zijn vaak een stijve nek, pijnlijke schouders en hoofdpijn. Houdt de stress langer aan, dan worden de klachten ernstiger. Mensen met stress hebben meer last van: - slapeloosheid - concentratiestoornissen angstgevoelens en snel geïrriteerd zijn - vermoeidheid - meer of juist minder trek in eten - huidproblemen - te veel roken en drinken - een verzwakt immuunsysteem, waardoor ze vatbaarder zijn voor allerlei infecties - een verhoogde bloeddruk en een verhoogd cholesterolgehalte, met kans op hart- en vaatziekten. Wat te doen tegen stress? Behalve negeren (zeer ongezond!) zijn er enkele andere algemene methodes die mensen gebruiken om met stress om te gaan. Ze zijn overigens niet allemaal aan te raden. Drinken, roken, eten, het slikken van medicijnen zijn allemaal kortetermijnoplossingen. Ze bieden even ontspanning, maar op de lange duur leveren ze alleen maar een extra probleem op (verslaving). Ook speciale diëten, massages, sporten, muziek, meditatie, yoga en relaxmethodes bieden de mogelijkheid om beter om te gaan met stress. Een gezondere ook. In stresssituatie zijn de spieren meestal erg gespannen. Daarom is het belangrijk om én de geest én het lichaam te ontspannen. Maar ook nu weer richt de oplossing zich alleen op de symptomen, niet op de oorzaak. De derde manier om met stress om te gaan, is de achterliggende oorzaak te zoeken, en daar, indien mogelijk, iets aan te doen. Is dat niet mogelijk, dan kun je er in veel gevallen voor zorgen meer stressbestendig te worden. (wordt vervolgd) bewerkt naar: Psychowijzer gezondheidsplein.nl 8

REX Change Management Training

REX Change Management Training 20 maart 2008-59 e jaargang no. 06 REX Change Management Training In het kader van de implementatie van Reliability Excellence (REX) op Suralco, is van 19-21 februari de tweede Change Management sessie

Nadere informatie

27 februari 2009-59 e jaargang no. 4. Ron Dhauri (r) draagt de ReX voetbal over aan Rudi Liems (l)

27 februari 2009-59 e jaargang no. 4. Ron Dhauri (r) draagt de ReX voetbal over aan Rudi Liems (l) 27 februari 2009-59 e jaargang no. 4 ReX implementatie in Powerhouse De ReX implementatie heeft in de Powerhouse Divisie op 16 februari jongstleden plaatsgevonden. De ReX voetbal werd symbolisch door de

Nadere informatie

CODE VAN BEDRIJFSETHIEK ONZE MANIER VAN WERKEN

CODE VAN BEDRIJFSETHIEK ONZE MANIER VAN WERKEN CODE VAN BEDRIJFSETHIEK ONZE MANIER VAN WERKEN 2007 INHOUD DE L ORÉAL SPIRIT VOORWOORD Door Sir Lindsay Owen-Jones en Jean-Paul Agon VOORWOORD Door het managementcomité HET GEBRUIK VAN DEZE CODE RESPECT

Nadere informatie

Stress, overspannenheid & burn-out. Als alle rek er uit is

Stress, overspannenheid & burn-out. Als alle rek er uit is Stress, overspannenheid & burn-out Als alle rek er uit is Gezonde spanning of ongezonde stress? Stress brengt het lichaam in staat van paraatheid: de polsslag versnelt, de spieren spannen zich en de ademhaling

Nadere informatie

30 juni 2006-57 e jaargang no. 25

30 juni 2006-57 e jaargang no. 25 30 juni 2006-57 e jaargang no. 25 Het applaus dat de afdeling Clarification als gevolg van een compliment voor de aanpak van housekeeping kreeg in de laatste Critical Analysis Meeting, doet medewerker

Nadere informatie

Onze Manier van Werken. Ethische Gedragscode voor de Belron Groep

Onze Manier van Werken. Ethische Gedragscode voor de Belron Groep Onze Manier van Werken Ethische Gedragscode voor de Belron Groep Onze Manier van Werken Ethische Gedragscode voor de Belron Groep Inhoudsopgave Onze Manier van Werken Onze Manier van Werken Hoe We Met

Nadere informatie

RESPECT FOR OTHERS 1 1

RESPECT FOR OTHERS 1 1 1 RESPECT FOR OTHERS 1 Beste collega, Het langetermijnsucces van ons bedrijf is afhankelijk van veel factoren, maar geen enkele is belangrijker dan uw toewijding aan onze kernwaarden en de MBM leidinggevende

Nadere informatie

bij die we zo gauw mogelijk willen vergeten. De scherpe productiedaling

bij die we zo gauw mogelijk willen vergeten. De scherpe productiedaling 29 december 2004-55 e jaargang no. 52 Terugblik op 2004 Doelen en missie Wanneer we onze voornemens voor het jaar bekijken, dan kan geconcludeerd worden dat veel van wat voor uitvoering genoteerd stond,

Nadere informatie

De Freightliner na zijn AM - beurt in de Mobile Plant.

De Freightliner na zijn AM - beurt in de Mobile Plant. 13 januari 2006-57 e jaargang no. 2 Op initiatief van het management van de Mobile Plant heeft één van de trucks die alumina vanaf Calcination naar Port Operations vervoeren, een Autonomous Maintenance

Nadere informatie

Heeft u Reumatoïde Artritis en bent u regelmatig moe?

Heeft u Reumatoïde Artritis en bent u regelmatig moe? Heeft u Reumatoïde Artritis en bent u regelmatig moe? Inhoud 1. Voor wie is deze brochure?...4 2. Introductie...5 3. Vermoeidheid een klacht?...5 4. Geen gewone vermoeidheid...5 5. Oorzaken van vermoeidheid...11

Nadere informatie

Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid

Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners Oudkerkhof 13b 3512 GH Utrecht tel. 030-2317511 mail: info@lsabewoners.nl web: www.lsabewoners.nl www.bewonersbedrijven.nl

Nadere informatie

BP Gedragscode. Onze Gedragscode. Waar we in geloven

BP Gedragscode. Onze Gedragscode. Waar we in geloven Onze Gedragscode Waar we in geloven Gedragscode 1 BP Gedragscode Inhoudsopag.ve Inleiding 8 Waar onze Gedragscode over gaat 10 Onze Gedragscode is gebaseerd op vier grondbeginselen 14 Zero tolerance bij

Nadere informatie

f ight, f light or f ace it? aandacht voor effectieve conflicthantering op de werkplek

f ight, f light or f ace it? aandacht voor effectieve conflicthantering op de werkplek f ight, f light or f ace it? aandacht voor effectieve conflicthantering op de werkplek Conflict Verschil van mening, botsing, strijd Arbeidsconflict: conflict tussen werknemer en werkgever Inhoud Voorwoord

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

INtense. Op weg naar. business case. De Alert!-gedachte geeft rust en brengt je op betere ideeën Operator Hub Dautzenberg

INtense. Op weg naar. business case. De Alert!-gedachte geeft rust en brengt je op betere ideeën Operator Hub Dautzenberg INtense Dit magazine is een eenmalige uitgave van In Tense Safety Training en beschrijft als businesscase de ervaringen van DSM met de dienstverlening van In Tense Safety Training op het gebied van veiligheidsbewustzijn

Nadere informatie

Verandermanagement voor het management

Verandermanagement voor het management Verander voor het Innovatieve Interventie Opdracht Nathalie Keyzer 2188963 Fontys Hogeschool HRM, Eindhoven Afstudeerbegeleider: Stage organisatie: Stagebegeleiders: Elles Velter UWV Werkbedrijf s-hertogenbosch

Nadere informatie

Stress, overspannenheid & burn-out. Als alle rek eruit is

Stress, overspannenheid & burn-out. Als alle rek eruit is Stress, overspannenheid & burn-out Als alle rek eruit is Stress, iedereen heeft er wel eens mee te maken. Stress brengt uw lichaam in staat van paraatheid. Uw polsslag versnelt, uw spieren spannen zich

Nadere informatie

Portretten uit de praktijk

Portretten uit de praktijk Portretten uit de praktijk In het kader van de campagne aan het werk met een psychische stoornis Mede mogelijk gemaakt door Instituut Gak Rotterdam, juli 2014 Portretten uit de praktijk In het kader van

Nadere informatie

Implementatie IT Service Management

Implementatie IT Service Management Implementatie IT Service Management Slagingskans, slechts 10% Paper t.b.v. de module VMT MIM04 Versie 1.0 2002 J.R.M. Belt Inhoud 1 VOORWOORD...3 2 INLEIDING...4 3 CASE: CHANGE MANAGEMENT OF ICT SERVICE

Nadere informatie

Integriteit voorop: de Gedragscode. voor medewerkers van Air Products en bijbehorende bedrijven. Gids van Air Products voor ethisch zakendoen

Integriteit voorop: de Gedragscode. voor medewerkers van Air Products en bijbehorende bedrijven. Gids van Air Products voor ethisch zakendoen Integriteit voorop: de Gedragscode voor medewerkers van Air Products en bijbehorende bedrijven Gids van Air Products voor ethisch zakendoen Inhoudsopgave Brief van onze CEO 3 Overzicht 4 Integriteit: We

Nadere informatie

Mantelzorg en werk combineren kun je leren. Magazine

Mantelzorg en werk combineren kun je leren. Magazine Mantelzorg en werk combineren kun je leren Magazine Dit magazine is een eenmalige uitgave en onderdeel van het project 'BaanBrekend. Mantelzorg en werk, combineren kun je leren' De artikelen 'Alles over

Nadere informatie

TestNet Column. Hulpmiddelen voor Non-functional testen Erik van Veenendaal eve@improveqs.nl

TestNet Column. Hulpmiddelen voor Non-functional testen Erik van Veenendaal eve@improveqs.nl en dan de testware aanpassen, vervolgens een regressietest uitvoeren. Invoerdata Een probleem met de invoerdata is dat deze op gespannen voet kan staan met de initiële data. Bij het invoeren van fysieke

Nadere informatie

Medical services. In dit nummer: nieuwsbrief # 06 / 2010

Medical services. In dit nummer: nieuwsbrief # 06 / 2010 # 06 / 2010 In dit nummer: Medical services USG Energy medical services is in 1984 opgericht door Ger op de Kelder en dr. Edmond Ruitenberg en heette toen Medische Dienstverlening Continentaal Plat (MDCP).

Nadere informatie

Tips om zelf werkdruk te verminderen

Tips om zelf werkdruk te verminderen Tips om zelf werkdruk te verminderen Het werkdrukonderzoek van de SBA maakt het mogelijk om binnen apotheken de belangrijkste oorzaken van werkdruk in kaart te brengen. Het werkdrukonderzoek geeft informatie

Nadere informatie

WERKDRUK. April, 2008. Papiermolen 26 3994 DK Houten. T 030 212 38 37 iws@werkenstress.nl

WERKDRUK. April, 2008. Papiermolen 26 3994 DK Houten. T 030 212 38 37 iws@werkenstress.nl WERKDRUK April, 2008 Papiermolen 26 3994 DK Houten T 030 212 38 37 iws@werkenstress.nl Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 1 Wat is werkdruk?...5 1.1 Wat verstaat men onder werkdruk in het dagelijkse leven?...5

Nadere informatie

De ideeën van Stephen Covey over leiderschap

De ideeën van Stephen Covey over leiderschap De ideeën van Stephen Covey over leiderschap Uitgave: Mainpress BV Hoofdredactie & presentatie: Ben Tiggelaar 1. Introductie Welkom bij Management Classics, deel 2. Mijn naam is Ben Tiggelaar, de hoofdredacteur

Nadere informatie

Connect. Diversiteit speerpunt in strategie. Connect online: http://www.akzonobel.intra/ann. Jaargang 7 September 2009 #04

Connect. Diversiteit speerpunt in strategie. Connect online: http://www.akzonobel.intra/ann. Jaargang 7 September 2009 #04 Connect Connect online: http://www.akzonobel.intra/ann Jaargang 7 September 2009 #04 Diversiteit speerpunt in strategie Connect #04 September 2009 pagina 2 In deze Connect Uit onderzoek blijkt dat ondernemingen

Nadere informatie

Great place to Work. In gesprek met

Great place to Work. In gesprek met In gesprek met Liza Hofland, Coca-Cola Enterprises Niels Bos, HILTI Nederland Harjan Dijkema & Sabine Beute, Solviteers Jacqueline de Block, Business School for Sales Priscilla van de Pol, KPN Wesley Brouwer

Nadere informatie

ONE PARTNER FOR LIFE. Voordelen van BIG DATA bij condition based maintenance. Als de gasvraag hoog is staat de GASUNIE PEAKSHAVER klaar

ONE PARTNER FOR LIFE. Voordelen van BIG DATA bij condition based maintenance. Als de gasvraag hoog is staat de GASUNIE PEAKSHAVER klaar AIMJanuari 2014 Relatiemagazine van Stork ONE PARTNER FOR LIFE Voordelen van BIG DATA bij condition based maintenance Als de gasvraag hoog is staat de GASUNIE PEAKSHAVER klaar Toegevoegde waarde door EXCELLENTE

Nadere informatie

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook!

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport Remko van den Dool Marcia de Jong Astrid Cevaal Lambert Wassink Gehandicaptensport Nederland wil stimuleren dat

Nadere informatie