28 september e jaargang no. 32

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "28 september 2007-58 e jaargang no. 32"

Transcriptie

1 28 september e jaargang no. 32 In verband met de voortzetting van de ABS Acceleration Network Activiteiten is van september 2007 in ons bedrijf een Autonomous Maintenance (AM) Workshop gehouden. Het doel van de AM Workshop was: - Het vaststellen van de rol van Autonomous Maintenance in de context van World Class Manufacturing Best Practices en ABS. - Het definiëren van de beginselen en de doelen van Autonomous Maintenance. - Het bepalen van een actievere rol van de site en operations leaders voor een succesvolle implementatie van Autonomous Maintenance. - Het verkrijgen van praktische ervaring in Autonomous Maintenance technieken om deze daadwerkelijk toe te passen in de desbetreffende plants. - Het trainen van AM facilitators in het gebruik van AM TRACC en DigiTRACC software. De Workshop werd geleid door John Vaughan-Jones, een ervaren AM en Manufacturing Excellence Consultant en Managing Director van Competitive Capabilities International (CCI) Pty Ltd. Dit bedrijf heeft de AM TRACC en DigiTRACC pakketten ontwikkeld en houdt zich bezig met Operation en Management Consultancy met de focus op "Best Practice". CCI heeft negen TRACC Toolkits ontwikkeld, waarvan Alcoa de AM TRACC Toolkit ter beschikking heeft. Deze pakketten geven een stappenplan om organisaties te helpen bij de implementatie van "Best Practices" en om dus hun concurrentiepositie te vergroten. In de AM Workshop waren naast leadership participanten van Suralco ook vertegenwoordigers van Point Comfort, Jamalco en Global Primary Product. Voorafgaand aan de Workshop is er in juni dit jaar een Pre-Assessment gedaan volgens de instructies van CCI om na te gaan wat de huidige situatie is van de Plants op verschillende gebieden, waaronder Leading & Managing Change, Teamwork, 5S, Visual Performance Measurement, Focused Improvement, Autonomous Maintenance, Business Centred Maintenance, Set-up Time Reduction and Quality. Het doel van de assessment was om te achterhalen op welke van deze gebieden er extra inzet nodig is om AM succesvol verder te kunnen implementeren. De assessment is gehouden in Point Comfort, bij Jamalco en Suralco. Uit het resultaat hiervan is gebleken dat Suralco nog een lange weg heeft af te leggen om uiteindelijk te behoren 1

2 tot de World Class Plants. Op 10 September 2007 is er een "TRACC - DigiTRACC Tutorial" gehouden voor de Suralco AM facilitators en de buitenlandse vertegenwoordigers. Op deze dag is gesproken over de mogelijkheden van het TRACC - DigiTRACC systeem voor een effectief en optimaal gebruik hiervan. Verder werden onder anderen John Vaughan-Jones en Arnoldo Cruz, ABS Director of AWA Atlantic op de Suralco Plant rondgeleid. Van september 2007 is de AM Workshop gehouden voor het Production and Maintenance Management van Suralco en de buitenlandse vertegenwoordigers. In totaal hebben tien buitenlanders en veertien Suralco employés de Workshop bijgewoond. De Workshop bestond uit presentaties, veldwerk en praktijkoefeningen met groepsdiscussies om ervaringen uit te wisselen en te leren van elkaar en van de World Class benchmarks. In de Workshop is verder gesproken over de volgende AM stappen: Stap 0: Preparation, planning and organizing for successful implementation. Stap 1: Initial cleaning, deep cleaning, tagging and tag tracking, AM Boards, problem and loss maps. Stap 2: Eliminate sources of contamination and difficult to clean areas. Stap 3: Provisional cleaning and lubrication standards. Stap 4: General inspection, gland management, visual control. Op september 2007 zijn "Field Exercises" gehouden voor de participanten, waarbij vier groepen van elk zes personen het veld in zijn gestuurd voor het opdoen van praktijkervaring m.b.t. de eerder genoemde stappen. De afdelingen voor de "Field Exercises" waren Calcination, Precipitation, Clarification en Bauxite Preparation. In Calcination is gewerkt op een Alumina 51B Loading Bridge Spout, in Precipitation op ST Charge Pump #6, in Clarification op de Powder Flocculent Unit en in Bauxite Preparation op de South Mill Slurry Pump #2. Doordat de participanten van de verschillende Plants zowel het theoretisch als het praktisch gedeelte van de Workshop hebben doorlopen, kunnen zij de verdere implementatie van het AM proces maximaal ondersteunen en beter inspelen op de eventuele problemen die de operators kunnen ondervinden. Elke plant heeft op de laatste dag een follow-up action plan gemaakt en gepresenteerd. Door de verschillende Plants zal op korte termijn invulling worden gegeven aan de desbetreffende action plans. Met de Pre-Assessment en de AM Workshop die is gehouden, hebben Point Comfort, Jamalco en Suralco een goed beeld van waar men op dit moment staat met AM. Ook zijn de nodige richtlijnen gegeven voor het succesvol voortzetten van het AM traject. De eerstvolgende ABS Acceleration Network Activiteit is gepland in november Die betreft een "Operators Routine Workshop". Mariska van den Berg tijdens een presentatie bij een AM activity board. Rechts staat Glenn Veldhuizen. Fred Fraser en Arnoldo Cruz zijn bezig met cleaning van equipment. Drie afdelingen in ons bedrijf hebben conveyer belt - systemen. Bauxite Preparations gebruikt die voor transport van bauxiet dat verwerkt moet worden in het bedrijfsproces. In de afdelingen Calcination en Port Operations wordt ons eindproduct, aluinaarde, via conveyer belts getransporteerd. Conveyer belts worden met elkaar verbonden door mechanical splices. Hier kleven enkele nadelen aan: - Belt scrapers worden beschadigd, wat het schoon- 2

3 Vulkaniseren is een andere methode om conveyer belts te verbinden. Hierbij wordt er een haast naadloze verbinding gemaakt. De genoemde nadelen komen niet voor bij een belt die is gevulkaniseerd. In het verleden zijn er in ons bedrijf al conveyer belts gevulkaniseerd, eerst door de mechanics van BHP Billiton Maatschappij Suriname en later door Good Year Rubber Company. De voordelen van het vulkaniseren waren duidelijk te merken. Daarom heeft Suralco ertoe besloten een eigen vulkaniseerapparaat aan te schaffen. houden van de belts belemmert. Spillages, een vorm van waste, zijn hiervan het gevolg. Dit brengt natuurlijk weer housekeeping - problemen met zich mee. - Conveyer rollers en pulleys raken beschadigd door het gebruik van mechanical splices. - De belts zelf raken beschadigd op de plaats van de verbindingen. Medewerkers van Bauxite Preparation en Port Operations zijn van 3 tot en met 7 september j.l. door experts van Good Year getraind in het vulkaniseren van conveyer belts. De theoretische aspecten, maar vooral de praktische technieken zijn tijdens de trainingen met het nieuwe apparaat aan de orde geweest. Het is de bedoeling de mechanical splices te vervangen door vulcanized splices om zodoende de operations en maintenance van conveyer - systemen te verbeteren. MONTH OF SERVICE Oktober staat voor de deur, een maand die door Alcoa Month of Service genoemd wordt. Deze periode staat in het teken van het verrichten van vrijwilligerswerk door Alcoans, waarbij de gemeenschapszin in de locaties waarin Alcoa bedrijfsactiviteiten ontplooit, beter zichtbaar wordt.,,het is de geest van gemeenschapszin die een cruciaal aspect vormt van onze waarden sinds de oprichting van Alcoa, verder uitgebreid en verdiept, voor grotere betrokkenheid van en een positieve impact op de gemeenschappen waarin we actief zijn", zegt Alcoa Chairman en CEO, Alain Belda. Hij moedigt alle werknemers aan om met enthousiasme, inzet en toewijding de positieve ontwikkelingen van vorig jaar voort te zetten. In 2006 waren er meer dan Alcoa - medewerkers die vrijwillig deelnamen aan 657 evenementen in meer dan 200 locaties in 36 landen. Tot die vrijwilligers behoorden ook Suralconiërs. Een groot project dat ze aanpakten, was het opknappen van de speeltuin in de Palmentuin in Paramaribo. De speeltuin werd overigens in 1971 door Suralco gedoneerd aan de gemeenschap. In de komende maand zullen Suralconiërs opnieuw participeren in de Alcoa Month of Service. Het thema is 'Regreening the City of Paramaribo', waarbij ook andere gebieden betrokken worden. De bedoeling van het verfraaiingsproject is geselecteerde terreinen 'groen' te maken. De keuze van het type plantmateriaal zal in samenspraak met de verschillende instellingen worden gemaakt. Er zijn enkele locaties geïdentificeerd: de Gijsbertusschool in Paramaribo-Noord, de Barronschool in Moengo, de combinatie Heilighart- en Montinischool in La Vigilantia, VWO Lelydorp en het Willebrord Axwijk Sportcentrum, beter bekend als SOSIS, in Paramaribo. Voor elke locatie is er een contactpersoon aangewezen. Met de leiding van de instellingen wordt momenteel een plan ter verfraaiing opgesteld. Ook wordt een 'natraject' ontwikkeld voor de verzorging van planten en bomen. Met de coördinatie van het Month of Service project is Akash Nandlal belast. Hij wordt bijgestaan door Brigitte Kasanpawiro, Thea van Dijk, Ruwald Rodgers, Robby Dest, Steve Mannes en Soetiipto Verkuijl. 3

4 PORTRET VAN EEN SURALCONIËR Deze week richten wij onze aandacht op Satyanand Bhoelai, sinds twaalf jaar in dienst van Suralco, nu in de functie van Electrical Instrumentation Mechanic bij Electrical Services. Bhoelai, zoals hij algemeen genoemd wordt in ons bedrijf, is getrouwd en de trotse vader van een meisje van zeven. In zijn vrije tijd werkt hij graag in de tuin en houdt hij zich bezig met vogels, vissen - hij heeft een tuinvijver - planten en bloemen. Is de zon achter de horizon verdwenen, dan is het tijd voor de televisie, het liefst films. Alles behalve horror. Maar Bhoelai heeft nog een andere liefde: die voor muziek. Hij heeft een eigen studio, waar hij zich bezighoudt met het maken van video's, het ontwerpen van logo's - puur als hobby, dus zonder commercieel karakter. Wat ook een belangrijke rol speelt in het leven van deze Suralconiër is zijn lidmaatschap van een christelijke gemeente. Twee dagen in de week gaat hij naar bijbelstudie en bidstond en op de zondag zit hij in de kerk. Afgelopen juli ging hij voor het eerst naar Nederland en zegt er veel gezien te hebben en ook veel te hebben gewandeld. In eigen land houdt hij ook graag vakantie en maakte hij vaker deel uit van teams van zijn afdeling die trips naar het binnenland maakten. De laatste keer was naar Libidawai, een eiland in het Prof. Van Blommensteinmeer. Eigenlijk doet Bhoelai nog steeds hetzelfde werk als toen hij in dienst kwam bij Suralco. Alleen zijn er meer taken bijgekomen. Toen was er meer aan data en telecommunicatie, nu is er meer elektrische installatie.,,we werken met steeds minder mensen. Onze collega's gaan weg, sommigen met pensioen, maar er komen geen anderen voor in de plaats". Hij ziet dit als een uitdaging.,,jij moet dus gewoon doorwerken en het bedrijf draaiende helpen houden, met minder mensen. Wat wij toen met ongeveer 35 personen deden, doen we nu met z'n tienen." Bhoelai zegt wel te begrijpen dat Suralco bezig is met een bezuiningsprogramma, waarbij er toch op gelet wordt dat het niet ten koste gaat van de kwaliteit.,,het eindproduct moet optimaal zijn. Dat is niet altijd even gemakkelijk te verwezenlijken, omdat leveranciers, zowel lokale als buitenlandse, soms niet over de gewenste kwaliteitsmaterialen beschikken. Het is dan een challenge voor de werknemers om er toch het beste van te maken dat aan de eisen voldoet. Bhoelai zegt dat zijn afdeling gevarieerde diensten levert. Hij noemt o.a. data/ telefooncommunicatie, PM van verschillende machines, labapparatuur (met robot), audiovisuele communicatie, elektrische installaties.,,dit maakt het werken bij het Electrical Department zeker niet eentonig. Als hij een dag op een managersstoel zou mogen zitten, zou hij meer mensen inzetten die oor hebben voor de werknemers die met problemen zitten, in dit geval bedrijfsproblemen. Volgens hem kan het negeren hiervan op lange termijn problemen opleveren. Hij pleit er dan ook voor dat 'bazen' luisteren naar medewerkers die problemen 'uit het veld' willen aandragen en daar oplossingen voor zoeken. 4

5 Harold Brewster was op 12 september j.l. dertig jaar in dienst bij Suralco. Hij is Senior Electrical Instrument Mechanic in Clarification. Twintig jaar dienstverlening aan Suralco noteerde Desiré Leisberg op 14 september j.l. Hij is Senior Poly Nurse in het Medical Department. Jimmy Narain was op 15 september j.l. 12½ jaar in dienst, Hij is Senior Mechanical Engineer, momenteel in Calcination. Klaus Kleinfeld is per 1 oktober 2007 Alcoa President en Chief Operating Officer. Hij was tot voor kort President en Chief Executive Officer bij Siemens AG, een mondiaal elektronica- en industrieel conglomeraat. In twee jaar tijd heeft hij dit bedrijf getransformeerd. Hij hielp de bedrijfsportefeuille richten op gebieden met sterke groei en hij verhoogde de inkomsten voor 2006 met meer dan US$ 16 miljard. De marktkapitalisatie van Siemens werd in die periode bijna verdubbeld. Klaus Kleinfeld is geen onbekende bij Alcoa; sinds 2003 maakt hij deel uit van de Board of Directors. Zijn nieuwe functies omvatten de dagelijkse verantwoordelijkheid voor alle operating activiteiten. Alle Group Presidents moeten aan hem rapporteren. Zijn standplaats is New York. In de bekendmaking zei Alcoa Chairman en CEO, Alain Belda, dat het sterke managementteam van Alcoa nog sterker wordt. "Klaus is joining our team at a time when we are achieving record top and bottom line results, and have good prospects for the future." De orkaan Dean heeft de vorige maand behoorlijk huisgehouden in verschillende landen van het Caribisch gebied, waaronder Jamaica. Jamalco Operations op dit eiland bleef niet gevrijwaard van het natuurgeweld. Alcoa Foundation bestemde een bedrag van US$ voor herstel van gemeenschapsfaciliteiten op Jamaica. Een schade van US$ 10 miljoen - inclusief productieverlies en reparatiekosten - werd door Alcoa World Alumina and Chemicals, de unit waarvan Jamalco deel uitmaakt, genoteerd in een damage and impact assessment. De export van aluinaarde zal vermoedelijk begin november weer volledig op gang komen. Vooral de raffinaderij en de haven van Jamalco liepen grote schade op. Activiteiten in de raffinaderij werden met het oog op het naderend natuurgeweld op 18 augustus gestaakt. Nadat de orkaan verder getrokken was, werd eerst de elektriciteitsvoorziening hersteld, zodat weer een begin kon worden gemaakt 5

6 met de productie van aluinaarde. De haven in Rocky Point, Clarendon, is het zwaarst getroffen en daar moeten dan ook de meest significante reparaties worden verricht. De herstelwerkzaamheden omvatten de opslagtanks voor aluinaarde. De opslagcapaciteit werd door Dean gehalveerd. Jamalco is voor 55% eigendom van AWAC en voor de rest van de regering van Jamaica. AWAC is een global alliance tussen Alcoa en Alumina Ltd., waarin Alcoa een aandeel van 60% heeft. HAUKES N.V. FATIGUE AWARENESS VOOR SPOUSES 6 In verband met de verdere implementatie van haar "Fatigue Management Program" is Haukes N.V. recentelijk gestart met fatigue awareness trainingen voor gezinsleden van haar werknemers. In drie sessies, die recentelijk werden gegeven, werden kennis over vermoeidheidsbeheersing en alles erom heen overgedragen. Verder moest vooral de tour in het veld de gezinsleden een goed beeld geven van de omstandigheden waaronder er gewerkt wordt. Ze kregen ook de gelegenheid om een haultruck en loader te bezichtigen, in de cabines te stappen en achter het stuur plaats te nemen. Vooral de vrouwen van de werknemers hebben hiervan genoten. Het programma dat een hele dag in beslag nam, behelsde: - Opening speeches van Eddy Scholtz (General Manager - BHP Billiton), Jan Vandenbergh (EHS Manager - Suralco L.L.C.) en Helmut Haukes (General Manager - Haukes N.V.). - Fatigue Management, door Johnny Djojokasiran (gepensioneerd Fatigue Champion - Coermotibo Operations). - Haukes N.V. fatigue gerelateerde incidenten, door Dirk van Dijk (Safety Manager - Haukes N.V.). - Preventieve maatregelen in relatie met de incidenten, door Gordon Pawirodimedjo.(Fatigue Champion - Haukes N.V.). - Tips m.b.t. vermoeidheidsbestrijding, door Dr. Lindy Liauw Kie Fa (Fatigue Manager - BHP Billiton). - BHP Billiton inductiefilm. - Vertoning van de film "A day out of the life of a BMS shift worker". - Een tour naar de Kaaiman Grasie - mijn, Suralco bauxite unloading en de Suralco crusher area. Het doel van deze sessies is de gezinsleden van de medewerkers een beeld te geven onder welke omstandigheden er wordt gewerkt en hun de nodige rust die ze thuis nodig hebben, ook te laten genieten. Aan de hand van reactie ter plekke en de ingevulde evaluatieformulieren mag gesteld worden dat de fatigue awareness trainingen een groot succes geworden zijn.

7 Moppen en computers van Alcoa Is het acceptabel om het computersysteem van Alcoa te gebruiken om moppen, afbeeldingen of andere berichten te sturen aan vrienden of collega's als u weet dat zij deze wel grappig vinden? Is het in orde om dit soort berichten te ontvangen? Wat moet ik doen als ik denk dat een collega in strijd met het beleid van Alcoa handelt? Ongepast en smakeloos materiaal hoort absoluut niet thuis binnen Alcoa. Ons basisprincipe om "elkaar te allen tijde met waardigheid en respect te behandelen" vereist dat wij geen misbruik maken van de tijd van anderen door hun informatie toe te sturen die niets met het werk te maken heeft en hen mogelijk te beledigen met onacceptabele communicaties. Als u twijfelt over de aard van het materiaal, verzendt u dit niet en stuurt u het ook niet door, maar verwijdert u het onmiddellijk van uw werkstation. Als er mensen van binnen of buiten het bedrijf zijn die geregeld ongepast materiaal naar uw adres bij Alcoa sturen, verzoekt u hen hiermee onmiddellijk te stoppen. Verwijder in de toekomst ongepast materiaal bij ontvangst en vraag de afzender dergelijke berichten niet langer te versturen. Raadpleeg voor nadere details het Alcoa-beleid ten aanzien van acceptabel computergebruik, dat toegankelijk is via "Alcoa Policies and Procedures" (Beleidsrichtlijnen en procedures van Alcoa) op MyAlcoa. Zoals in de meeste gevallen waarbij het gaat om gedrag op de werkplek, vormt uw supervisor het beste aanspreekpunt als u denkt dat een individu de bedrijfsrichtlijnen overtreedt, bijvoorbeeld door ongepaste materialen te bekijken op het internet of deze in elektronische vorm te verzenden. Als u dergelijke kwesties liever niet met uw supervisor bespreekt, kunt u contact opnemen met uw lokale ITmanager of met Alan Levine, de manager voor Global Information Security. U kunt ook bellen naar uw lokale nummer van de helplijn Ethiek en navolging op Dit artikel is het eerste in een serie artikelen over Ethics and Compliance, die maandelijks in Bauxco Nieuws zullen verschijnen. 7

8 Stress brengt het lichaam in staat van paraatheid: de polsslag versnelt, de spieren spannen zich en de ademhaling wordt sneller en dieper. Die spanning helpt een chauffeur bijvoorbeeld om snel op de rem te trappen als er plotseling een kind voor zijn auto schiet. Stress stelt mensen in staat extra alert te reageren en geconcentreerd te werken aan een lastige klus of een moeilijk examen. Na afloop van zo'n gebeurtenis vloeit de spanning vanzelf weg. Deze stress is niet ongezond. Het hoort bij het leven en komt bij iedereen voor. Maar sommige situaties leveren stress op zonder dat deze effectief te gebruiken is. Veel mensen raken bijvoorbeeld gestrest tijdens het dagelijks rijden in een file. Mensen bouwen ook stress op wanneer de werkdruk constant te hoog is of er thuis voortdurend spanningen zijn door ziekte of ruzies. Die stress is niet meer gezond, maar veroorzaakt overbelasting en uitputting. In het ergste geval kan dit uitmonden in overspannenheid of burn-out. Verschil tussen mannen en vrouwen Vrouwen lijden meer onder stress dan mannen, blijkt steeds weer uit onderzoeken. Een Amerikaans onderzoeksbureau ondervroeg onlangs mannen en vrouwen uit dertig landen. Single, getrouwd, gescheiden of weduwe, moeder of kinderloos en met of zonder baan, in alle gevallen voelden vrouwen meer stress dan mannen. Maar liefst 21 procent van de vrouwen gaf aan zich super gestrest te voelen, tegen 15 procent van de mannen. Met name vrouwen met een fulltime baan en kinderen onder de dertien hebben last van stress. Van deze groep voelde 24 procent vrijwel elke dag een ongezonde spanning. Oorzaak van al die stress is waarschijnlijk dat vrouwen zich op vele terreinen moeten bewijzen. Kan in veel gevallen de man vrijwel al zijn tijd aan zijn werk besteden, een vrouw heeft haar werk, het huishouden en haar kinderen die allemaal de nodige aandacht eisen. Om die dagelijkse stress te verminderen, nam 59 procent van de vrouwen die aan het onderzoek meewerkten, een bad of douche. Veertig procent van de mannen beschouwde dat ook als een 'stressverminderaar'. Verder kozen vrouwen voor luisteren naar muziek (64 procent), lezen van een goed boek (ruim eenderde) en tvkijken (54 procent). Als negatieve stress lang aanhoudt, kunnen allerlei reacties ontstaan. Die kunnen zowel lichamelijk als psychisch zijn. De eerste kenmerken van stress zijn vaak een stijve nek, pijnlijke schouders en hoofdpijn. Houdt de stress langer aan, dan worden de klachten ernstiger. Mensen met stress hebben meer last van: - slapeloosheid - concentratiestoornissen angstgevoelens en snel geïrriteerd zijn - vermoeidheid - meer of juist minder trek in eten - huidproblemen - te veel roken en drinken - een verzwakt immuunsysteem, waardoor ze vatbaarder zijn voor allerlei infecties - een verhoogde bloeddruk en een verhoogd cholesterolgehalte, met kans op hart- en vaatziekten. Wat te doen tegen stress? Behalve negeren (zeer ongezond!) zijn er enkele andere algemene methodes die mensen gebruiken om met stress om te gaan. Ze zijn overigens niet allemaal aan te raden. Drinken, roken, eten, het slikken van medicijnen zijn allemaal kortetermijnoplossingen. Ze bieden even ontspanning, maar op de lange duur leveren ze alleen maar een extra probleem op (verslaving). Ook speciale diëten, massages, sporten, muziek, meditatie, yoga en relaxmethodes bieden de mogelijkheid om beter om te gaan met stress. Een gezondere ook. In stresssituatie zijn de spieren meestal erg gespannen. Daarom is het belangrijk om én de geest én het lichaam te ontspannen. Maar ook nu weer richt de oplossing zich alleen op de symptomen, niet op de oorzaak. De derde manier om met stress om te gaan, is de achterliggende oorzaak te zoeken, en daar, indien mogelijk, iets aan te doen. Is dat niet mogelijk, dan kun je er in veel gevallen voor zorgen meer stressbestendig te worden. (wordt vervolgd) bewerkt naar: Psychowijzer gezondheidsplein.nl 8

vrijdag 22 december 2006-57 e jaargang no. 50

vrijdag 22 december 2006-57 e jaargang no. 50 vrijdag 22 december 2006-57 e jaargang no. 50 Eén van de hoogtepunten in de viering van 90 jaar Suralco is een expositie, die in het Congresgebouw bij het Onafhankelijkheidsplein wordt gehouden. Minister

Nadere informatie

OPENBARE BIJEENKOMST Heropening van de Lelydorp I Bauxietmijn

OPENBARE BIJEENKOMST Heropening van de Lelydorp I Bauxietmijn OPENBARE BIJEENKOMST Heropening van de Lelydorp I Bauxietmijn October 2011 Programma 5 min. Welkom en mededelingen 5 min. Doel van de bijeenkomst en introductie 10 min. De voorgenomen Lelydorp 1 bauxietmijnproject

Nadere informatie

uitvoeren. Ook is tijdens de training een praktijkopdracht uitgevoerd bij verschillende afdelingen.

uitvoeren. Ook is tijdens de training een praktijkopdracht uitgevoerd bij verschillende afdelingen. 24 september 2004, 55e jaargang no. 38 uitvoeren. Ook is tijdens de training een praktijkopdracht uitgevoerd bij verschillende afdelingen. Clovis Evangelista EHS Audit Manager South America Een Alcoa Self

Nadere informatie

Copyright Stork N.V. 1

Copyright Stork N.V. 1 Management, een praktisch framework Taking up the challenge of optimizing your asset performance Stork Management Solutions Global Expertise Partner Complete, end-to-end solution Dedicated professionals

Nadere informatie

Whitepaper Werkstress

Whitepaper Werkstress Whitepaper Werkstress Wat is stress eigenlijk? En hoe ontstaat het? Stress kan belemmerend werken op je dagelijks functioneren. En andersom kan de manier waarop je dagelijks functioneert stress opleveren.

Nadere informatie

ExxonMobil SHE beleid

ExxonMobil SHE beleid ExxonMobil SHE beleid Samen werken aan Veiligheid Contractors én eigen personeel VOMI Themamiddag Veiligheid Focus op Veiligheid! Delta hotel, Vlaardingen, 12 oktober 2010 Ton Jeen, Environmental Advisor

Nadere informatie

Stress, overspannenheid & burn-out. Als alle rek eruit is

Stress, overspannenheid & burn-out. Als alle rek eruit is Stress, overspannenheid & burn-out Als alle rek eruit is Stress, iedereen heeft er wel eens mee te maken. Stress brengt uw lichaam in staat van paraatheid. Uw polsslag versnelt, uw spieren spannen zich

Nadere informatie

Welke standaard is het beste? 4 december 2008, Bianca Scholten, bianca.scholten@task24.nl, tel. 06 52 45 25 98

Welke standaard is het beste? 4 december 2008, Bianca Scholten, bianca.scholten@task24.nl, tel. 06 52 45 25 98 Welke standaard is het beste? 4 december 2008, Bianca Scholten, bianca.scholten@task24.nl, tel. 06 52 45 25 98 Level 4 Business Planning & Logistics ISA-99 beveiliging binnen het control domain Level 3

Nadere informatie

Inhoud cursus stresspreventie

Inhoud cursus stresspreventie Inhoud cursus stresspreventie Verschil tussen distress en eustress. Mensen moeten weten dat niet alle stress slecht voor je is en dat je stress ook nodig hebt. Maar waar zit het omslagpunt van goede en

Nadere informatie

Managing Aircraft Maintenance in a global economic recession. Seminar Asset Management Control Gilze-Rijen 8 november 2012

Managing Aircraft Maintenance in a global economic recession. Seminar Asset Management Control Gilze-Rijen 8 november 2012 Managing Aircraft Maintenance in a global economic recession Seminar Asset Management Control Gilze-Rijen 8 november 2012 Leo van Rijn Vice President Base Maintenance KLM Engineering & Maintenance 40 years

Nadere informatie

Talentmanagement in tijden van crisis

Talentmanagement in tijden van crisis Talentmanagement in tijden van crisis Drs. Bas Puts Page 1 Copyright Siemens 2009. All rights reserved Mission: Achieving the perfect fit Organisatie Finance Sales Customer Engineering Project management

Nadere informatie

MULO NATUURKUNDE OLYMPIADE WEDEROM EEN GROOT SUCCES

MULO NATUURKUNDE OLYMPIADE WEDEROM EEN GROOT SUCCES 28 augustus 2009-59 e jaargang no. 10 MULO NATUURKUNDE OLYMPIADE WEDEROM EEN GROOT SUCCES Aan de eerste ronde van de MULO Natuurkunde Olympiade hebben dit jaar 1400 scholieren afkomstig van 46 MULO scholen

Nadere informatie

Bedrijfscontinuïteit met behulp van een BCMS

Bedrijfscontinuïteit met behulp van een BCMS Bedrijfscontinuïteit met behulp van een BCMS 26 november 2014 Aart Bitter@ISGcom.nl www.information-security-governance.com Disaster Recovery Plan 2 The Bitter Brew Case To Brew or not to Brew, That s

Nadere informatie

Process & IT: eerst KIEZEN maakt het DOEN daarna zoveel makkelijker

Process & IT: eerst KIEZEN maakt het DOEN daarna zoveel makkelijker Process & IT: eerst KIEZEN maakt het DOEN daarna zoveel makkelijker Wim Tindemans Manager Business Applications Business and Automation Solutions Egemin NV Agenda Probleemstelling Tegenstelling tussen

Nadere informatie

CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN

CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN Mieke Audenaert 2010-2011 1 HISTORY The HRM department or manager was born

Nadere informatie

Hoe draagt Integraal FM bij aan het succes van de klant

Hoe draagt Integraal FM bij aan het succes van de klant Hoe draagt Integraal FM bij aan het succes van de klant Henk Boterenbrood SABIC Paul Claes AAFM Facto Magazine Congres 2010 v Wie en wat is SABIC en Arcadis Aqumen FM v Highlights Our 2020 vision is to

Nadere informatie

Programs By Harold Koning Dynamic Wellness Strategies, Florida, USA

Programs By Harold Koning Dynamic Wellness Strategies, Florida, USA Programs By Harold Koning Dynamic Wellness Strategies, Florida, USA Koosstraat 11, Paramaribo, Suriname +597 8513124 www.withincoaching.net info@withincoaching.net Find us on Facebook Welkom! Geachte geïnteresseerde,

Nadere informatie

BBP per hoofd in prijzen 2000, SRD 2000. jaartal

BBP per hoofd in prijzen 2000, SRD 2000. jaartal 1954 1958 1962 1966 1970 1974 1978 1982 1986 1990 1994 1998 2002 2006 2010 2014 Suriname Nederland 1975-2015 Bijdrage Door Dr. Marein van Schaaijk aan conferentie 25 oktober in het Tropenmuseum (Amsterdam)

Nadere informatie

Workshop Land Management Programma

Workshop Land Management Programma 01 december 2010-60e jaargang no. 11 Workshop Land Management Programma Verder in deze editie: Pag 2 Caustic Cleaning van Flash tanks Precipitation Pag 3 -Bezoek Bauxiet Instituut Suriname aan Suralco

Nadere informatie

BiZZdesign. Bouwen van sterke en wendbare organisaties met behulp van standaarden, methode, technieken en tools. Research & Development

BiZZdesign. Bouwen van sterke en wendbare organisaties met behulp van standaarden, methode, technieken en tools. Research & Development BiZZdesign Bouwen van sterke en wendbare organisaties met behulp van standaarden, methode, technieken en tools Research & Development 1 Profile CV Joost Niehof Name Grade Nationality Residence Role Joost

Nadere informatie

1.1 ORGANIZATION INFORMATION 1.2 CONTACT INFORMATION 2.1 SCOPE OF CERTIFICATION 2.2 AUDITOR INFORMATION 3.1 AUDIT CONCLUSIONS 3.2 MANAGEMENT SYSTEM EFFECTIVENESS 3.3 OBSERVATIONS Organization Address Name

Nadere informatie

SCREENING, ASSESSMENT, DEVELOPMENT

SCREENING, ASSESSMENT, DEVELOPMENT SCREENING, ASSESSMENT, DEVELOPMENT DIRECTIE Algemeen directeur Commercieel directeur Directeur basisschool Directeur CLB Directeur facilitaire diensten Directeur middelbare school Financieel directeur

Nadere informatie

Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid bvba. Regionaal (de Nederlandstalige gemeenschap, voornamelijk in Gent), Nederland

Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid bvba. Regionaal (de Nederlandstalige gemeenschap, voornamelijk in Gent), Nederland www.socialbiz.eu Sociale Onderneming Informatiefiche KLEIN SPOOK (BELGIË) Opgericht in 2011 Rechtsvorm Sector Werkgebied Website Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid bvba Private ondernemingen/ecologisch

Nadere informatie

PR Supervisor Lindsey Donokarijo overhandigt de small grant aan de voorzitter van het bestuur van het Kinderhuis Samuel, Remie Oosterwolde.

PR Supervisor Lindsey Donokarijo overhandigt de small grant aan de voorzitter van het bestuur van het Kinderhuis Samuel, Remie Oosterwolde. 21 december 2007-58 e jaargang no. 38 PR Supervisor Lindsey Donokarijo overhandigt de small grant aan de voorzitter van het bestuur van het Kinderhuis Samuel, Remie Oosterwolde. De bewoners van het tehuis

Nadere informatie

VAN WERKDRUK NAAR WERKPLEZIER. Noortje Wiezer

VAN WERKDRUK NAAR WERKPLEZIER. Noortje Wiezer VAN WERKDRUK NAAR WERKPLEZIER Noortje Wiezer Themagebieden van TNO Waarom is het belangrijk om over werkdruk, werkstress en werkplezier te praten? Wat is stress? Een (noodzakelijke) reactie op een bedreigende

Nadere informatie

Workshop van Stress naar Vitaliteit

Workshop van Stress naar Vitaliteit Workshop van Stress naar Vitaliteit Het Leven Stressachtig? Het leven lijkt vol ongemakken te zitten. We worden wakker met het gevoel dat we nauwelijks hebben geslapen. We ontbijten gehaast en volgen tegelijk

Nadere informatie

Leadership in Project-Based Organizations: Dealing with Complex and Paradoxical Demands L.A. Havermans

Leadership in Project-Based Organizations: Dealing with Complex and Paradoxical Demands L.A. Havermans Leadership in Project-Based Organizations: Dealing with Complex and Paradoxical Demands L.A. Havermans LEADERSHIP IN PROJECT-BASED ORGANIZATIONS Dealing with complex and paradoxical demands Leiderschap

Nadere informatie

Business Architectuur vanuit de Business

Business Architectuur vanuit de Business Business Architectuur vanuit de Business CGI GROUP INC. All rights reserved Jaap Schekkerman _experience the commitment TM Organization Facilities Processes Business & Informatie Architectuur, kun je vanuit

Nadere informatie

Maintenance Wintershall Noordzee

Maintenance Wintershall Noordzee Maintenance Wintershall Noordzee Maritime Maintenance 2013 H.J. ter Stege, Maintenance Superintendent Den Helder November 2013 1 BEDRIJVEN TERREIN NOORDZEE WEST Wintershall Noordzee BV Wintershall Nederland

Nadere informatie

Wanneer wordt veranderen een succes?

Wanneer wordt veranderen een succes? Wanneer wordt veranderen een succes? Inhoud 1. Iedereen 100% tevreden?...2 2. Hoe als manager een veranderingsproces optimaal ondersteunen?... 2 Inzicht in het veranderingsproces... 3 Een externe partner

Nadere informatie

IT Service CMM. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

IT Service CMM. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. IT Service CMM Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 8 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 2 GESCHIEDENIS EN ACHTERGROND...

Nadere informatie

Fidelity of a Strengths-based method for Homeless Youth

Fidelity of a Strengths-based method for Homeless Youth Fidelity of a Strengths-based method for Homeless Youth Manon krabbenborg, Sandra Boersma, Marielle Beijersbergen & Judith Wolf s.boersma@elg.umcn.nl Homeless youth in the Netherlands Latest estimate:

Nadere informatie

FULL-TIME MASTER MASTER IN HET MANAGEMENT ONDERSCHEID JEZELF MET EEN PRAKTIJKGERICHTE MANAGEMENTOPLEIDING

FULL-TIME MASTER MASTER IN HET MANAGEMENT ONDERSCHEID JEZELF MET EEN PRAKTIJKGERICHTE MANAGEMENTOPLEIDING FULL-TIME MASTER MASTER IN HET MANAGEMENT ONDERSCHEID JEZELF MET EEN PRAKTIJKGERICHTE MANAGEMENTOPLEIDING COMBINEER MANAGEMENT- KENNIS MET PRAKTISCHE MANAGEMENTVAARDIGHEDEN Deze Master in het Management

Nadere informatie

Online Psychologische Hulp Overspanning & Burn-out

Online Psychologische Hulp Overspanning & Burn-out Online Psychologische Hulp 2 Therapieland 3 Therapieland Online Psychologische Hulp In deze brochure maak je kennis met de online behandeling Overspanning & Burn-out van Therapieland. Je krijgt uitleg

Nadere informatie

GREEN AWARD FOUNDATION

GREEN AWARD FOUNDATION Bijeenkomst milieu-indices voor zeeschepen Rotterdam, 16 september 2010 Karin Struijk, Deputy Managing Director A simple, recognised tool to address air quality issues in ports The link between environment

Nadere informatie

KBC Starters-event 10 mei 2014

KBC Starters-event 10 mei 2014 KBC Starters-event 10 mei 2014 Ondernemerskwaliteiten Renske Harte GZ haptotherapeut Aquaphilia : Liefdegevoelens voor het water Kwaliteiten Waargaatje hart van open? Motortjes en Putjes Van wie of wat

Nadere informatie

[ ] OVER ASCOM HARRY WASSENS, SALES DIRECTOR. Over Ascom Harry Wassens 13-10-11 Ascom (Nederland) B.V.

[ ] OVER ASCOM HARRY WASSENS, SALES DIRECTOR. Over Ascom Harry Wassens 13-10-11 Ascom (Nederland) B.V. [ ] OVER ASCOM HARRY WASSENS, SALES DIRECTOR 1 ASCOM Ascom employs about 2.300 people worldwide Ascom has subsidiaries in 20 countries In H1/2011 Ascom generated revenues of 253.1 MCHF with an EBITDA margin

Nadere informatie

Workshop A / J: Presentatie welzijnsenquête ATP. In de loop van 2013 werd door de personeelsdienst een bevraging georganiseerd bij het voltallige

Workshop A / J: Presentatie welzijnsenquête ATP. In de loop van 2013 werd door de personeelsdienst een bevraging georganiseerd bij het voltallige Workshop A / J: Presentatie welzijnsenquête ATP In de loop van 2013 werd door de personeelsdienst een bevraging georganiseerd bij het voltallige personeel. Het doel van deze enquête was om meer zicht krijgen

Nadere informatie

Stichting NIOC en de NIOC kennisbank

Stichting NIOC en de NIOC kennisbank Stichting NIOC Stichting NIOC en de NIOC kennisbank Stichting NIOC (www.nioc.nl) stelt zich conform zijn statuten tot doel: het realiseren van congressen over informatica onderwijs en voorts al hetgeen

Nadere informatie

In deze editie: Nieuwjaarsboodschap van de Managing Director. Alcoa Foundation doneert aan Villa Zapakara. Year-end celebration Suralco Cook-out

In deze editie: Nieuwjaarsboodschap van de Managing Director. Alcoa Foundation doneert aan Villa Zapakara. Year-end celebration Suralco Cook-out 07 januari 2011-60e jaargang no. 12 In deze editie: Pag. 2 Nieuwjaarsboodschap van de Managing Director Pag. 3 Alcoa Foundation doneert aan Villa Zapakara Pag. 4 Year-end celebration Suralco Cook-out Pag.

Nadere informatie

Business Continuity Management

Business Continuity Management Business Continuity Management Aart Bitter - 14 januari 2014 SAFER, SMARTER, GREENER Praktijk case Wij zijn als bierbrouwerij voorgedragen om onze producten te leveren aan het Holland House tijdens het

Nadere informatie

CMM 3: levert het wat op?

CMM 3: levert het wat op? CMM 3: levert het wat op? Philips Analytical De noodzaak en voordelen van Software Process Improvement Wie is Philips Analytical? Waarom is voor ons software proces verbetering zo essentieel? Hoe hebben

Nadere informatie

The Control Room of the Future

The Control Room of the Future Even voorstellen: Prodek Automation products Opgericht in 2001 Importeur / distributeur Opleiding / levering / advies / consultancy / dienstverlening Joop de Kwant Directeur Hoe ziet de toekomstige controle

Nadere informatie

Samenwerkingsvaardigheid voor ketens en netwerken

Samenwerkingsvaardigheid voor ketens en netwerken - 0 - Samenwerkingsvaardigheid voor ketens en netwerken Rijnconsult, 9 oktober 2013 Prof. dr. Ard-Pieter de Man - 1 - Het succespercentage van samenwerking verschilt sterk per organisatie (2011) 30 27%

Nadere informatie

!OASIS CONSULTANTS N.V. OKTOBER 2012 NOVEMBER 2013 Business Analist/Pre-sales Consultant

!OASIS CONSULTANTS N.V. OKTOBER 2012 NOVEMBER 2013 Business Analist/Pre-sales Consultant Stefan Van Gijsel FABRIEKSTRAAT 11 BUS 101 9120 KALLO BELGIE TEL +32497973993 stefanvangijsel@me.com Profiel Stefan Van Gijsel kan worden omschreven als een ambitieuze teamspeler met een sterk doorzettingsvermogen

Nadere informatie

Peak Performance Programma

Peak Performance Programma Peak Performance Programma HeartMath Peak Performance Programma Organisaties en bedrijven verwachten van u als professional dat u creatief bent, dat u oplossingen aanreikt voor lastige problemen of dillema

Nadere informatie

primary products gaat.

primary products gaat. 26 oktober 2007-58 e jaargang no. 34 Per 15 oktober 2007 is Global Primary Products (GPP) gereorganiseerd. GPP bestaat nu uit een groep van regionaal gefocuste businesses. Dit heeft Bernt Reitan, Executive

Nadere informatie

FiT. Mastering Financiality. In tien maanden tijd je circle of influence vergroten

FiT. Mastering Financiality. In tien maanden tijd je circle of influence vergroten FiT Mastering Financiality. In tien maanden tijd je circle of influence vergroten Vergroot je circle of influence Niemand kan de financiële gevolgen van strategische beslissingen beter inzichtelijk maken

Nadere informatie

WORKSHOP. Hoe word ik het Veiligste Magazijn?

WORKSHOP. Hoe word ik het Veiligste Magazijn? WORKSHOP Hoe word ik het Veiligste Magazijn? 1 Oktober 2014 Wie zijn wij? Eric Hereijgers Senior Consultant Logistics St. Onge Company Europe B.V. Björn Nyqvist Project Lead Safest Warehouse JABIL Circuit

Nadere informatie

Mind & Motion, Centrum voor BewustZijn

Mind & Motion, Centrum voor BewustZijn NIEUWSBRIEF Follow your it knows the way Mind & Motion, Centrum voor BewustZijn Extra Nieuwsbrief 19 juni 2015 De komende tijd zullen er bij Mind & Motion, Centrum voor BewustZijn meerdere activiteiten

Nadere informatie

Process Control Netwerk Security bij Lyondell. Dave Chong European IT Project Manager Lyondell Chemie Nederland B.V.

Process Control Netwerk Security bij Lyondell. Dave Chong European IT Project Manager Lyondell Chemie Nederland B.V. Process Control Netwerk Security bij Lyondell Dave Chong European IT Project Manager Lyondell Chemie Nederland B.V. Agenda Introductie Korte feiten over Lyondell Chemie Wat doet Lyondell Chemie aan PCN

Nadere informatie

Eddie Scholtz Managing Director BHP BMS

Eddie Scholtz Managing Director BHP BMS We have come to the end of yet another calendar year, a year of mixed success for BMS. There have been, and there will always be, many challenges to overcome but health, safety and the environment remains

Nadere informatie

MES geïntegreerd binnen ERP in productie is de sleutel tot betaalbare flexibiliteit

MES geïntegreerd binnen ERP in productie is de sleutel tot betaalbare flexibiliteit MES geïntegreerd binnen ERP in productie is de sleutel tot betaalbare flexibiliteit VRAAG: Hoe implementeer je betaalbare en uitvoerbare Real-time-business-optimized-flexibility in uw productiebedrijf?

Nadere informatie

Best Practice Teleperformance stuurt op TOPprestaties

Best Practice Teleperformance stuurt op TOPprestaties Best Practice Teleperformance stuurt op TOPprestaties Maart 2014 Teleperformance stuurt op TOPprestaties Klantcontact heeft een directe impact op zowel commerciële resultaten als customer experience. Het

Nadere informatie

De SD WORX - enquête. 1. De best betaalde functies

De SD WORX - enquête. 1. De best betaalde functies De SD WORX - enquête Jaarlijks voert SD WORX een onderzoek naar de beloning van arbeiders, bedienden, kader- en directieleden in België. Daarbij staat kwaliteit van de gegevens centraal. De data worden

Nadere informatie

Van de Groep Olsthoorn Finding Excellence

Van de Groep Olsthoorn Finding Excellence Van de Groep Olsthoorn Finding Excellence technology / industry / logistics 2 1 Management search Executive search International management search Interim management Missie Van de Groep & Olsthoorn staat

Nadere informatie

Slaapdienst Verstoorde nachtrust

Slaapdienst Verstoorde nachtrust Slaapdienst Verstoorde nachtrust Tips voor een goede slaap. Ik kan niet slapen! Woelen, draaien, het maalt maar door in uw gedachten. Steeds bent u bezig met wat er die dag allemaal gebeurd is of wat u

Nadere informatie

Merian Gold Project. Milieu- en Sociale Effectenstudie Publieke bijeenkomsten - Augustus 2011

Merian Gold Project. Milieu- en Sociale Effectenstudie Publieke bijeenkomsten - Augustus 2011 Merian Gold Project Milieu- en Sociale Effectenstudie Publieke bijeenkomsten - Augustus 2011 Welkom & introductie Doel van deze publieke bijeenkomst: Geïnteresseerden informeren over het Project Het Merian

Nadere informatie

Parallelsesssie "Lean bij Aon Nederland"

Parallelsesssie Lean bij Aon Nederland Parallelsesssie "Lean bij Aon Nederland" Lean succesvol implementeren zonder grootscheeps veranderprogramma!! Peter Dijkstra, Senior Business Consultant, @PDleanAon Rob de Bruin, Managing Director Afdeling

Nadere informatie

MILIEUPROGRAMMA 2013-2014 CGI NEDERLAND

MILIEUPROGRAMMA 2013-2014 CGI NEDERLAND MILIEUPROGRAMMA 2013-2014 CGI NEDERLAND Building a sustainable future together Oktober 2013 cginederland.nl 2013 CGI GROUP INC. Introductie Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is altijd een intrinsiek

Nadere informatie

Working Capital Solutions. Specific Reserves Process. Marloes Nijkamp & Stefan van Duren. 27 oktober 2011

Working Capital Solutions. Specific Reserves Process. Marloes Nijkamp & Stefan van Duren. 27 oktober 2011 Working Capital Solutions Specific Reserves Process Marloes Nijkamp & Stefan van Duren 27 oktober 2011 1 Agenda Introductie Marloes Nijkamp Introductie Stefan van Duren GE en WCS LEAN binnen WCS Praktijkcase:

Nadere informatie

Process Safety Indicators. Gebruik van leading en lagging indicators, om de process safety performance te verbeteren.

Process Safety Indicators. Gebruik van leading en lagging indicators, om de process safety performance te verbeteren. Process Safety Indicators Gebruik van leading en lagging indicators, om de process safety performance te verbeteren. Workshop PSI s (process safety indicators) Programma: Introductie API754 Groep discussie,

Nadere informatie

Uitnodiging Security Intelligence 2014 Dertiende editie: Corporate IAM

Uitnodiging Security Intelligence 2014 Dertiende editie: Corporate IAM Uitnodiging Security Intelligence 2014 Dertiende editie: Corporate IAM 5 maart 2014 De Beukenhof Terweeweg 2-4 2341 CR Oegstgeest 071-517 31 88 Security Intelligence Bijeenkomst Corporate IAM On the Internet,

Nadere informatie

1 3 N u t t i g e LinkedIn Tips. Haal direct meer uit je netwerk!

1 3 N u t t i g e LinkedIn Tips. Haal direct meer uit je netwerk! 1 3 N u t t i g e LinkedIn Tips Haal direct meer uit je netwerk! Inleiding Allereerst wil ik u bedanken voor het downloaden van dit e-book. Na weken van voorbereiding kunnen we dan nu eindelijk dit e-book

Nadere informatie

Informatie over deze uitgave. Handelsmerken. Veiligheidsinformatie. Waarschuwingen en veiligheidsadviezen. Informatie over elektronische emissie

Informatie over deze uitgave. Handelsmerken. Veiligheidsinformatie. Waarschuwingen en veiligheidsadviezen. Informatie over elektronische emissie Informatie over deze uitgave Handelsmerken Veiligheidsinformatie 1 Waarschuwingen en veiligheidsadviezen Informatie over elektronische emissie Energy star Laserinformatie Informatie over deze uitgave 2

Nadere informatie

Hoe fysiek is informatiebeveiliging?

Hoe fysiek is informatiebeveiliging? Hoe fysiek is informatiebeveiliging? Johan de Wit Siemens Nederland NV Hoe fysiek is informatiebeveiliging? Informatie is voor organisaties van onschatbare waarde, het beschermen ervan heeft binnen organisaties

Nadere informatie

Nieuwsbrief IBI Nummer 36, 23-07-2012

Nieuwsbrief IBI Nummer 36, 23-07-2012 Nummer 36, 23-07-2012 Nieuwsbrief IBI Nummer 36, 23-07-2012 Hierbij ontvangt u de zesendertigste nieuwsbrief Interbestuurlijke informatie (IBI). De nieuwsbrief IBI brengt informatie over het brede terrein

Nadere informatie

International Association of Facilitators

International Association of Facilitators International Association of Facilitators Overzicht van het Certificeringsproces De International Association of Facilitators (IAF TM ) is een internationale organisatie met als doel het professioneel

Nadere informatie

Vergelijking van de eisen in ISO 9001:2008 met die in ISO FDIS 9001:2015

Vergelijking van de eisen in ISO 9001:2008 met die in ISO FDIS 9001:2015 ISO Revisions Nieuw en herzien Vergelijking van de eisen in ISO 9001:2008 met die in ISO FDIS 9001:2015 Inleiding Dit document maakt een vergelijking tussen ISO 9001:2008 en de Final Draft International

Nadere informatie

Wat is er aan de hand?

Wat is er aan de hand? Wat is er aan de hand? Hieronder staan allerlei praktijksituaties die op jou van toepassing kunnen zijn. Herken je hier iets van? Als je op de items klikt, krijg je als advies welke oplossingen uit de

Nadere informatie

AVEBE haalt online én offline informatie uit Microsoft Dynamics CRM

AVEBE haalt online én offline informatie uit Microsoft Dynamics CRM AVEBE haalt online én offline informatie uit Microsoft Dynamics CRM AVEBE ontwikkelt en verkoopt zetmeelproducten op wereldwijde schaal. Het verkoopteam werkte met een gefragmenteerde CRM (Customer Relationship

Nadere informatie

Speerpuntendebat AMC 2009

Speerpuntendebat AMC 2009 Speerpuntendebat AMC 2009 Panel: John Stavenuiter Vz. 1. Lex Besselink 2. Ben Spiering 3. Gigi van Rhee 4. Simon Roberts 5. Bert Verplancke 6. Jules Verlaan Lex Besselink Director at Program Office World

Nadere informatie

Zelfsturing in de praktijk een masterclass met ervaringsdeskundigen uit industrie en dienstverlening

Zelfsturing in de praktijk een masterclass met ervaringsdeskundigen uit industrie en dienstverlening Masterclass 21 mei 2015 DSM Sinochem Pharmaceuticals, Delft Zelfsturing in de praktijk een masterclass met ervaringsdeskundigen uit industrie en dienstverlening Zelfsturing in de praktijk Invulling geven

Nadere informatie

2 e webinar herziening ISO 14001

2 e webinar herziening ISO 14001 2 e webinar herziening ISO 14001 Webinar SCCM 25 september 2014 Frans Stuyt Doel 2 e webinar herziening ISO 14001 Planning vervolg herziening Overgangsperiode certificaten Korte samenvatting 1 e webinar

Nadere informatie

SAFETY ASPECTS OF TRANSBOUNDARY PIPELINE OPERATION. N.V. Rotterdam-Rijn Pijpleiding Maatschappij Managing Director W.A.J.

SAFETY ASPECTS OF TRANSBOUNDARY PIPELINE OPERATION. N.V. Rotterdam-Rijn Pijpleiding Maatschappij Managing Director W.A.J. SAFETY ASPECTS OF TRANSBOUNDARY PIPELINE OPERATION N.V. Rotterdam-Rijn Pijpleiding Maatschappij Managing Director W.A.J. van der Maas THE HAGUE NETHERLANDS EUROPOORT PERNIS ROTTERDAM ROZENBURG 154km WESEL

Nadere informatie

IN TOPVORM TIJDENS YEAR_END

IN TOPVORM TIJDENS YEAR_END IN TOPVORM TIJDENS YEAR_END 4 TIPS voor een TOP jaarafsluiting 2014 Anja Lefeber Vit4Life 2 Dank je voor je interesse in dit e-book! Hartelijk bedankt voor het downloaden van mijn e-book In topvorm tijdens

Nadere informatie

Burn-out Traject begeleiding

Burn-out Traject begeleiding F o l d e r Burn-out Traject begeleiding Burn-out Aanpak en Preventie ter voorkoming van langdurige uitval Het leven stelt voortdurend bepaalde eisen aan de mens. Werk is in veel gevallen het levensgebied

Nadere informatie

WWW.VOORKOM.NL LESBRIEF OVER ROKEN UITGAVE: STICHTING VOORKOM! POSTBUS 91 3990 DB HOUTEN TELEFOON 030-6373144

WWW.VOORKOM.NL LESBRIEF OVER ROKEN UITGAVE: STICHTING VOORKOM! POSTBUS 91 3990 DB HOUTEN TELEFOON 030-6373144 WWW.VOORKOM.NL V.S.O. Roken stoer? Stoppen is sterker! LESBRIEF OVER ROKEN UITGAVE: STICHTING VOORKOM! POSTBUS 91 3990 DB HOUTEN TELEFOON 030-6373144 Lesbrief Over Roken V.S.O. Colofon: Deze lesbrief hoort

Nadere informatie

Brochure Service Transition

Brochure Service Transition Brochure Service Transition Over Pink Elephant Bedrijfshistorie Pink Elephant is een Nederlandse IT onderneming die rond 1980 is ontstaan als bijverdienste van een drietal studenten aan de Technische Universiteit

Nadere informatie

Delta Lloyd Zorg voor werkgevers

Delta Lloyd Zorg voor werkgevers Delta Lloyd Zorg voor werkgevers WerkgeversZorgPakket Hebt u een collectiviteit zorgcontract met meer dan 25 premiebetalende verzekerden? Dan kunt u een verzekering afsluiten die zorg betaalt om verzuim

Nadere informatie

FF Training teaser Ton Knegt Sr. Project Manager STC Group

FF Training teaser Ton Knegt Sr. Project Manager STC Group FF Training teaser Ton Knegt Sr. Project Manager STC Group Programma: 1. Introductie trainingen Ton Knegt STC Group 2. FF EMEA Demo units Peter Overgauw - Honeywell 3. Training cases Bindert Douma STC

Nadere informatie

STOP voor Leidinggevenden

STOP voor Leidinggevenden STOP voor Leidinggevenden Al 30 jaar ervaring in het voorkomen van ongevallen, door het werken aan vaardigheden op het gebied van observatie en communicatie Al meer dan 30 jaar helpt DuPont andere organisaties

Nadere informatie

Verkoopvaardigheden test.

Verkoopvaardigheden test. Verkoopvaardigheden test. Waarom zijn sommige verkopers meer succesvol dan andere? Waarom verkopen en verdienen sommige verkopers twee, drie, vijf of soms zelfs tien keer meer dan anderen? Het gaat uiteindelijk

Nadere informatie

Denkt u. vast te lopen. in uw werk?

Denkt u. vast te lopen. in uw werk? Denkt u vast te lopen in uw werk? Het leven kan veel van u vragen. Soms misschien teveel. Zeker als u langdurig onder druk staat of een tegenslag te verwerken krijgt. U heeft bijvoorbeeld al lange tijd

Nadere informatie

Future Driven Value Creation 02-12-2013

Future Driven Value Creation 02-12-2013 Future Driven Value Creation 02-12-2013 Programma 16:30 Introductie en toelichting op het thema 17.15 Vraagstelling en individueel bezinnen 17:45 Break en broodjes 18:15 Break out sessies (2 groepen) en

Nadere informatie

STAKEHOLDERS MEETING Nassau Plateau Bauxietmijnproject

STAKEHOLDERS MEETING Nassau Plateau Bauxietmijnproject STAKEHOLDERS MEETING Nassau Plateau Bauxietmijnproject Juni 2011 Programma 1. Welkom en mededelingen 2. Doel van de vergadering en introductie 3. Het Nassau Plateau bauxietmijnproject & de weg van Nassau

Nadere informatie

In een grootschalig onderzoek naar Social Media zijn veel interessante feiten naar buiten gekomen die aantonen hoe groot het potentieel van Social

In een grootschalig onderzoek naar Social Media zijn veel interessante feiten naar buiten gekomen die aantonen hoe groot het potentieel van Social In een grootschalig onderzoek naar Social Media zijn veel interessante feiten naar buiten gekomen die aantonen hoe groot het potentieel van Social Media voor bedrijven is, waarom dit zo is én welke kansen

Nadere informatie

De veranderende rol van BC in Nederland

De veranderende rol van BC in Nederland De veranderende rol van BC in Nederland Johan de Wit Siemens Nederland NV De veranderende rol van BC in Nederland Onderzoek naar de status van business continuity en de rol van safety & security 2014 Security

Nadere informatie

Hoge beschikbaarheid in zuivelindustrie door toepassing van conditie gebaseerde onderhoudsstrategie.

Hoge beschikbaarheid in zuivelindustrie door toepassing van conditie gebaseerde onderhoudsstrategie. De PROFINET, PROFIBUS & IO-Link dag 2012 Hoge beschikbaarheid in zuivelindustrie door toepassing van conditie gebaseerde onderhoudsstrategie. Jaap Westeneng Product Manager Asset Management Praktijkcase

Nadere informatie

ICT: HOOFDROLSPELER OF BACKSTAGE ASSISTANT? Steven Van Uffelen INCA Networks NV

ICT: HOOFDROLSPELER OF BACKSTAGE ASSISTANT? Steven Van Uffelen INCA Networks NV ICT: HOOFDROLSPELER OF BACKSTAGE ASSISTANT? Steven Van Uffelen INCA Networks NV Nieuwe Wereld Nieuwe Business Nieuwe IT Uw nieuwe werknemers The times they are changing Uw medewerkers toen How can I help

Nadere informatie

Wind Werkt windstroom en werkgelegenheid

Wind Werkt windstroom en werkgelegenheid Wind Werkt windstroom en werkgelegenheid Prof.dr. Gerard van Bussel TU, leerstoel windenergie 11 april 2013 Challenge the future Wind waait. - 200 meer windenergie dan het huidige energiegebruik - meer

Nadere informatie

Zonder afscherming is machine moordwapen. Nog geen rookverbod op horecaterras. 5 tips voor top veiligheidsschoenen. Risicogestuurd risico s te lijf

Zonder afscherming is machine moordwapen. Nog geen rookverbod op horecaterras. 5 tips voor top veiligheidsschoenen. Risicogestuurd risico s te lijf Jaargang 2015 / nieuwsbrief 29 / september en oktober 2015 Zonder afscherming is machine moordwapen Ongevallen met machines komen veel voor. Jaarlijks gebeuren er ongeveer 425 ernstige ongevallen in Nederland.

Nadere informatie

KNOWLEDGE MANAGEMENT (KM) PERFORMANCE SUPPORT (PS) DE TOOL VOORBIJ

KNOWLEDGE MANAGEMENT (KM) PERFORMANCE SUPPORT (PS) DE TOOL VOORBIJ KNOWLEDGE MANAGEMENT (KM) PERFORMANCE SUPPORT (PS) DE TOOL VOORBIJ Agenda Knowledge Management De tool voorbij Context Inleiding Knowledge Management (KM) Performance Support (PS) + Demo KM/PS projectvoering

Nadere informatie

Human-Invest informeert: INHOUD: Jaargang 2012 / nieuwsbrief 11 / September en oktober 2012. Werk laat niet los tijdens vakantie

Human-Invest informeert: INHOUD: Jaargang 2012 / nieuwsbrief 11 / September en oktober 2012. Werk laat niet los tijdens vakantie Jaargang 2012 / nieuwsbrief 11 / September en oktober 2012 INHOUD: Werk laat niet los tijdens vakantie Vernieuwde Ziektewet nog niet zeker Leidinggevenden effectiever dan managers door verschil in mensbeeld

Nadere informatie

Coaching; de brandstof voor je verbeterprogramma

Coaching; de brandstof voor je verbeterprogramma Eric van der Vliet Eric.van.der.vliet@logicacmg.com LogicaCMG 2007. All rights reserved De start van een verbeterprogramma We weten waar we staan We weten waar naartoe En nu? Een veel gebruikte aanpak

Nadere informatie

pggm.nl Persoonlijke Balans in de beleving van PGGM- leden Enquête De Persoonlijke Balans

pggm.nl Persoonlijke Balans in de beleving van PGGM- leden Enquête De Persoonlijke Balans pggm.nl Persoonlijke Balans in de beleving van PGGM- leden Enquête De Persoonlijke Balans In maart 2014 heeft PGGM haar leden gevraagd naar hun persoonlijke balans: wat betekent persoonlijke balans voor

Nadere informatie

Informatie over EthicsPoint

Informatie over EthicsPoint Informatie over EthicsPoint Melden algemeen Beveiliging en vertrouwelijkheid van meldingen Tips en beste praktijken Informatie over EthicsPoint Wat is EthicsPoint? EthicsPoint is een uitgebreid en vertrouwelijk

Nadere informatie

Inleiding. Eisen. Doel. Toepassing

Inleiding. Eisen. Doel. Toepassing Proc 14.04 Inleiding Doel Toepassing Doelgroep Het doel van deze procedure is het uniform melden, classificeren en registreren van: incidenten vallend onder de Global Motor Vehicle Reporting Standard en

Nadere informatie

Information security officer: Where to start?

Information security officer: Where to start? 1 Information security officer: Where to start? The information security policy process is a continuous and cyclic process 2 1. PLAN: establish ISMS CREATE Information Security Policy (ISP) Inventarise

Nadere informatie

Ik wilde een opdracht ontwikkelen voor leerlingen die voldoet aan de uitgangspunten van competentiegericht leren.

Ik wilde een opdracht ontwikkelen voor leerlingen die voldoet aan de uitgangspunten van competentiegericht leren. 1/5 Fase 1: Wat wilde ik bereiken? Handelen/ ervaring opdoen Ik wilde een opdracht ontwikkelen voor leerlingen die voldoet aan de uitgangspunten van competentiegericht leren. De opdracht wilde ik zo ontwikkelen,

Nadere informatie