Barco jaarverslag 2005

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Barco jaarverslag 2005"

Transcriptie

1 Barco jaarverslag 2005

2

3 Hoe meer je ziet, hoe beter je begrijpt. Complexe informatie is makkelijker te begrijpen als ze gevisualiseerd wordt. Maar de informatie die we met de ogen waarnemen gaan verwerken, of beter, betekenis toekennen aan wat we zien is een heel delicaat proces. "To understand is to perceive patterns" (Isaiah Berlin) De gecompliceerde wisselwerking tussen zien en begrijpen was het hoofdthema van de 'optical art' kunststroming in de jaren zestig. Kunstenaars begrepen dat er een extra cognitieve dimensie wordt toegevoegd aan de informatie die we waarnemen. Ze maakten dan ook gretig gebruik van trucs om de wisselwerking tussen visuele perceptie en interpretatie te misleiden. Als leider in visualisatie is Barco zich bewust van het fragiele evenwicht tussen zien en begrijpen. Wij weten dat ontbrekende pixels je in het duister doen tasten en dat fouten in het verwerken van informatie ertoe leiden dat je zaken in een ander licht ziet. Precies daarom zijn we zo gedreven om visuele informatie accuraat te verwerken en te tonen. Want, hoe meer je ziet, hoe beter je begrijpt.

4

5 Het jaar in een notendop Sterke groei in bestellingen (+12%) en omzet (+6%) Sterke regionale groei in China en Noord-Amerika, Europese positie geconsolideerd Strakkere focus op klanten en verhoogde efficiëntie door herstructureringen in Europa en de VS Hogere toegevoegde waarde voor de klant cruciaal in het versterken van Barco's marktpositie 9,5% van de omzet geïnvesteerd in R&D

6 Financiële kerngetallen van het jaar 4 Kerngegevens [ in duizenden euro* ] Netto omzet* Bruto resultaat* EBITA voor herstructureringskost* EBITA* Courant resultaat voor belastingen en voor afschrijving consolidatiegoodwill* Courant resultaat na belastingen en voor afschrijving consolidatiegoodwill* Courant resultaat na belastingen per aandeel en voor afschrijving consolidatiegoodwill 3,25 4,66 Netto resultaat* Netto resultaat per aandeel 3,15 3,86 Netto resultaat per aandeel na verwateringseffect 2,97 3,62 Courante cashflow* Courante cashflow per aandeel 8,01 9,09

7 Omzet Orders (In miljoen euro) (In miljoen euro) EBITA Netto resultaat per aandeel (In miljoen euro) (In miljoen euro) , ,5 3,15 3 2,5 2 1,5 1 0,

8 Inhoudstafel 6 8 Bedrijfsoverzicht 10 Brief van de voorzitter en CEO 13 Doelstellingen Bedrijfsprofiel 14 Missie 15 Waarden 16 Wereldwijde aanwezigheid 16 Medewerkers 17 Organisatiestructuur 18 Mijlpalen Financiële kerngetallen per kwartaal 24 Kerngegevens voor aandeelhouders 26 Omzet per divisie 27 Geografische opsplitsing van de omzet 28 Marktoverzicht 30 Medische beeldvorming 32 Defensie & veiligheid 34 Verkeerscontrole 36 Avionica 38 Media 40 Evenementen 42 Digitale cinema 44 Presentatie 46 Simulatie 48 Verkeer & bewaking 50 Nutsbedrijven & procescontrole 52 Broadcast 54 Textiel & plastics 56 Verslag van de raad van bestuur 58 Corporate governance 66 Op zoek naar innovatie 68 De sterkte van het merk optimaal benutten 70 Het beste uit mensen halen 72 Best practices ondersteunen 74 Regionale focus en internationale expertise op elkaar afstemmen 76 De supply chain optimaal doen functioneren 78 Samen leven met de maatschappij 80 Commentaren op het resultaat

9 7 98 Informatie voor de aandeelhouder 100 Informatie over het aandeel 101 Aandeelhouderschap 101 Evolutie koers aandeel 102 Gemiddeld dagelijks handelsvolume 103 Commentaar op de evolutie van de koers van het aandeel 104 Dividend 105 Analisten die Barco volgen 105 Financiële kalender 106 Investor relations 108 Barco geconsolideerd 110 Resultatenrekening 111 Balans 112 Kasstroomoverzicht 113 Wijzigingen in het eigen vermogen 114 Toelichtingen bij de geconsolideerde jaarrekening 153 Verslag van de commissaris 154 Barco nv 156 Balans na winstverdeling 158 Resultatenrekening 159 Resultaatverwerking

10 Bedrijfsoverzicht Brief van de voorzitter en CEO Doelstellingen 2006 Bedrijfsprofiel Missie Waarden Wereldwijde aanwezigheid Medewerkers Organisatiestructuur Mijlpalen 2005 Financiële kerngetallen per kwartaal Kerngegevens voor aandeelhouders Omzet per divisie Geografische opsplitsing van de omzet Zèbre - Victor Vasarely >>>

11

12 Brief van de voorzitter en CEO 10 Martin De Prycker CEO Herman Daems Voorzitter raad van bestuur Beste aandeelhouders, 2005 was commercieel succesvol voor Barco. Het bedrijf presteerde conform de uitgezette strategische lijnen en de omzet steeg van 672 naar 712 miljoen euro, een toename van 6% jaar op jaar. De orders stegen tot 732 miljoen euro, een toename van 12% jaar op jaar. Het succes in onze belangrijkste groeimarkten bewijst dat de strategische initiatieven die vorig jaar werden genomen, beginnen te renderen kan echter ook omschreven worden als een overgangsjaar. Om de fundamenten te leggen voor de toekomstige groei van het bedrijf, waren bedrijfsreorganisaties nodig, waarvoor provisies aangelegd moesten worden. Gerapporteerde EBITA voor 2005 bedroeg 52 miljoen euro, of 7,3% van de omzet. Vóór herstructureringskosten liep de EBITA op tot 60,5 miljoen euro, of 8,5% van de omzet. In Europa stroomlijnden we het sales & service team. Sinds 1 januari 2006 worden alle back office taken van de verschillende landen verhuisd naar een multinationaal team in de hoofdkwartieren van onze divisies. Dit resulteert in een verbeterd projectmanagement en een betere klantenservice. In de VS werden de activiteiten geconsolideerd. Voor de Barco Media & Entertainment divisie wordt alle expertise samengebracht in Sacramento, California, en worden de activiteiten in Logan, Utah, stopgezet. Door het sluiten van de vestiging in Kennesaw, worden de activiteiten in Georgia geconsolideerd op één locatie in Duluth, om zo waardevolle expertise te bundelen en grotere, klantgerichte teams van specialisten te creëren. Deze herstructureringsronde wordt in de eerste helft van 2006 afgesloten met een reorganisatie van onze defensieactiviteiten in de VS en Frankrijk. "Operationeel uitmunten is één van onze topprioriteiten" Eens afgerond verwachten we een totale besparing van 4 à 6 miljoen euro per jaar, al zullen besparingen pas in de tweede helft van 2006 op kruissnelheid komen. Om de winstgevendheid verder te verhogen, blijven we ons in 2006 richten op een verbetering van het werkkapitaal. Vooral wat betreft voorraden is er nog ruimte voor verbetering, hoewel er eind 2005 al een duidelijke vooruitgang merkbaar was.

13 11 "De digitale revolutie opent mogelijkheden voor verdere groei" Ondanks de sterke toename in orders, daalde de voorraad van 144 miljoen naar 141 miljoen euro jaar op jaar. Geleidelijk aan wordt ook 'lean manufacturing' in de praktijk gebracht, wat de kosten nog verder zal doen afnemen. Slechts enkele maanden na de introductie verminderde lean manufacturing de productiecycli in de BarcoView divisie met 25% en de tijd nodig voor herstellingen in de Barco Media & Entertainment divisie met 50%. Om Barco's programma voor operationele optimalisering op wereldvlak te leiden werd Rob Brown in februari 2006 aangesteld in de nieuwe functie van President Global Operations & Supply Chain. In deze functie is Rob verantwoordelijk voor de implementatie en onderlinge afstemming van alle operationele activiteiten in Barco, met een duidelijke klemtoon op lean manufacturing, voorraadbeheer en kwaliteitsverbetering. "Verhoogde value proposition begint te renderen" Een ander strategisch actiepunt voor 2005 was het verhogen van Barco's value proposition naar de markt door een klant- en oplossingsgerichte aanpak. Deze strategische focus op totale dienstverlening, projectbeheer en consultancy is afgestemd op de value chain van de klant en laat Barco toe zijn visualisatieoplossingen volledig te richten op de noden van professionals. Dit opklimmen in de value chain is een langdurig maar lonend proces, wat geïllustreerd wordt door de miljoencontracten voor Victory Park (Dallas, VS) en Sky News (Londen, VK). Overnames hebben altijd al een belangrijke rol gespeeld in het samenbrengen van relevante technologische expertise en in het verbeteren van Barco's value proposition. Maar met de aandacht van het management vooral op het verbeteren van de klantgerichtheid en het consolideren van onze activiteiten, werd in 2005 maar één strategische acquisitie gedaan. Deze vergroot ons aanbod van totaaloplossingen in de Rental & Staging markt. Volgend jaar zal Barco actief exploreren naar acquisities in belangrijke markten en regio's met

14 12 groeipotentieel (Noord-Amerika en Asia-Pacific). Als we de voornaamste groeimarkten bekijken waarin Barco actief is, zien we een aantal tendensen die zeker groeipotentieel bieden. Ten eerste is er de verdergaande digitalisering, die opportuniteiten met zich meebrengt in bijvoorbeeld medische beeldvorming en digitale cinema. In de cinemamarkt waren eind 2005 nauwelijks 0,5% van de cinemacomplexen uitgerust voor digitale projectie. In de markt van medische beeldvorming wordt voor de komende vijf jaar een groei van minstens 10% verwacht. PACS (Picture Archiving and door onze strategische beslissing om te investeren in mid-range markten. In dit opzicht introduceerde Barco in 2005 talrijke nieuwe producten zoals lichtgewicht rugged displays voor defensie, entry-level medische displays en betaalbare LED-muren. Zoals verwacht heeft Barco sterk gepresteerd op het thuisfront (met Europa goed voor zowat de helft van de omzet), terwijl ook de omzet in Asia- Pacific (APAC) en Noord-Amerika duidelijk toenam. De omzet in APAC steeg met 7% in Deze stijging stamt vooral uit de groeiende economieën in blootstelling aan financiële risico's slagen we erin wisselkoersrisico's tot een minimum te beperken. De indrukwekkende regionale groei, de verhoogde value proposition met sterke klemtoon op beeldverwerking en de zich voortzettende digitalisering in Barco's belangrijkste markten, overtuigen ons ervan dat we klaar zijn voor verdere organische groei in Deze expansie wordt vooral verwacht in belangrijke groeimarkten zoals medische beeldvorming, digitale cinema, evenementen, media en controlekamers, waar nieuwe producten "Snel groeiende Aziatische economieën bieden uitdagende opportuniteiten" Communication System) is niet langer beperkt tot de radiologiekamer maar wordt een digitale beeldworkflow doorheen heel het hospitaal, waardoor het aantal seats per project verhoogd wordt. De combinatie van deze verdere penetratie van softcopy beeldvorming in mature markten met opportuniteiten in ontluikende markten in Asia-Pacific en vele Europese landen, bevestigt Barco's groeipotentieel in medische beeldvorming. Tegelijkertijd is er vraag naar een grotere veiligheid door het gebruik van digitale in plaats van CCTVtechnologie, wat mogelijkheden biedt voor genetwerkte controlekamerinstallaties. We verwachten ook een groei door de introductie van High Definition projectie in de evenementenmarkt en de regio, namelijk China en India. De omzet in India steeg met 25% en ook China realiseerde een aanzienlijke omzettoename van 13%. Ook de stijging van orders met 20% onderlijnt Barco's competitieve positie in APAC. De omzet in Noord-Amerika steeg vorig jaar met 13% en bracht zo het relatieve aandeel van Amerika in Barco's totale omzet op 33,5% (APAC 18,8%, EMEA 47,7%). Barco heeft zijn bedrijfsstrategie de afgelopen jaren aangepast om de negatieve impact van de dollareuro wisselkoers in te perken. Het spreiden van de activiteiten op wereldvlak, wat Barco's natuurlijke indekking tegen wisselkoersrisico's verbetert, speelt een belangrijke rol in de bedrijfsstrategie. Maar ook door Barco's actieve strategie tegen een antwoord bieden op de vraag naar beter betaalbare oplossingen. In 2006 zullen we ook de eerste resultaten zien van de acties die we in 2005 ondernamen, waaronder de wereldwijde herverdeling van de bedrijfsactiviteiten en de herstructureringen. In naam van de raad van bestuur en het management willen we al onze medewerkers bedanken voor hun aanhoudende inspanningen en ook u, beste aandeelhouder, voor uw blijvende steun. Herman Daems Voorzitter raad van bestuur Martin De Prycker CEO

15 Doelstellingen Voordelen van herstructureringsprogramma's en het wereldwijd spreiden van de activiteiten optimaal benutten Verdere ontwikkeling naar klantgerichte service provider door functionaliteit in beeldverwerking continu uit te breiden Return On Capital Employed verbeteren door lean manufacturing en een vermindering van het werkkapitaal Focus op professionele markten met opportuniteiten voor winstgevende groei

16 Bedrijfsvoorstelling 14 Bedrijfsprofiel Missie Barco is wereldleider in professionele markten, waar het display- en visualisatieoplossingen aanbiedt. Op basis van een grondige marktkennis, ontwerpt en ontwikkelt Barco grootschermoplossingen voor visualisatie, displayoplossingen voor levenskritische toepassingen en systemen voor visuele inspectie. Momenteel is Barco actief in de markten van medische beeldvorming, defensie en veiligheid, verkeerscontrole, avionica, media, evenementen, digitale cinema, presentatie, simulatie, verkeer & bewaking, nutsbedrijven & procescontrole, broadcast en textiel & plastics. Barco, met hoofdzetel in België, heeft eigen faciliteiten voor Sales & Marketing, Customer Support, R&D en Productie in Europa, Amerika en Asia-Pacific. Wereldwijd stelt Barco ongeveer mensen tewerk en in 2005 werd een omzet van 712 miljoen euro gerealiseerd. Doordat beelden een steeds grotere impact hebben op onze samenleving, is het verwerken en visualiseren van informatie van levensbelang voor tal van professionele gebruikers over de hele wereld. De complexiteit eigen aan visualisatie vraagt dan ook om gebruiksvriendelijke oplossingen. In lijn met deze visie beschouwt Barco het als zijn missie om meerwaarde te genereren voor iedereen die betrokken is bij het bedrijf, door doelgericht gebruiksvriendelijke oplossingen voor visualisatie aan te bieden in professionele markten over de hele wereld. Barco ontwerpt en produceert innovatieve hardwareen software-oplossingen voor beeldverwerking en integreert daarbij alle schakels van beeldverwerking, gaande van het capturen en verwerken tot het vertonen en managen van beelden. Dankzij zijn wereldwijze aanwezigheid, technologisch leiderschap en uitgebreide expertise in B2B markten, reikt Barco klanten vernieuwende oplossingen aan die zorgen voor een aanzienlijke verhoging van de efficiëntie en productiviteit. Barco s oplossingen, gebaseerd op de meest recente technologieën, bieden klanten visuele meerwaarde in verscheidene markten en geven een antwoord op hun specifieke noden. Barco gaat een partnerschap aan met professionele gebruikers die op zoek zijn naar oplossingen voor intensief gebruik, die van visualisatie verwachten dat ze tot in de kleinste pixel correct is, die rekenen op de laagste total cost of ownership kortom, professionele gebruikers die meer en beter weten.

17 15 Waarden Oog voor de klant Barco wil een betrouwbare zakenpartner zijn die de taal van de klant spreekt, die alert en responsief is, en die inspeelt op de wensen van de klant. Integriteit Omgang met klanten, leveranciers, collega s en de samenleving wordt gekenmerkt door integriteit. Barco wil een respectabele, geloofwaardige en betrouwbare partner zijn op lange termijn door zijn kwaliteit, service, openheid en alertheid. Creativiteit Barco is constant op zoek naar nieuwe uitdagingen, nieuwe technologieën en creatieve ideeën. Originaliteit is een uitnodiging voor mensen om mee te werken aan een ambitieus project en Barco s authenticiteit gestalte te geven door hun eigen persoonlijkheid. Passie om te slagen Werknemers hebben dezelfde mentaliteit en delen de passie om doelstellingen en deadlines te halen. Nieuwe technologieën ontdekken, bekroonde oplossingen ontwerpen en het genereren van meerwaarde zijn de kicks die hen tot het uiterste drijven. Team spirit Barco-medewerkers beschikken over een gezonde dosis team spirit. Ze delen dezelfde visie en bundelen hun krachten om de bedrijfsdoelstellingen te halen.

18 Organisatiestructuur 16 Wereldwijde aanwezigheid Medewerkers Filialen en kantoren Europa & Midden-Oosten Asia - Pacific Amerika België Australië Brazilië Denemarken China Canada Duitsland India Verenigde Staten Frankrijk Japan Israël Maleisië Italië Singapore Nederland Taiwan Polen Thailand Rusland Zuid-Korea Spanje Tsjechië Verenigde Arabische Emiraten R&D en productie-eenheden Verenigd Koninkrijk Zweden België Japan Zwitserland China Tsjechië Duitsland Verenigd Koninkrijk Frankrijk Verenigde Staten India Zwitserland MAN LOG 329 Totaal: MKT: Marketing & Sales R&D: Research & Development MAN: Manufacturing CS: Customer Service MKT 204 SAL 479 R&D 851 ADM: Administration LOG: Logistics SAL: Sales ADM 389 CS 453

19 17 Organisatiestructuur BarcoView Barco Media & Entertainment Barco Control Rooms Barco Presentation & Simulation BarcoVision Barco Manufacturing Services 33,0% 25,1% 16,2% 14,3% 8,1% 3,3% Medische beeldvorming Defensie & veiligheid Verkeerscontrole Avionica Media Evenementen Digitale cinema Verkeer & bewaking Nutsbedrijven & procescontrole Broadcast Presentatie Simulatie Textiel Plastics

20 Mijlpalen MRCC, België Januari Februari Maart - Lancering van de High Definition, 16:9 netwerkcentric projector voor educatieve centra en vergaderruimtes - Acquisitie van het in België gevestigde System Technologies voegt creatief ontwerp toe aan Barco's aanbod van totaaloplossingen voor de rental & staging markt - Barco bundelt krachten met leidinggevende business school in Azië - Charles de Gaulle luchthaven in Parijs kiest Barco's main display stations voor approach control vluchtleidingscentrum - Zweedse luchtvaartautoriteiten kennen miljoenencontract toe voor het leveren van meer dan 80 main displays - Barco's vessel traffic management en controlekameroplossingen geselecteerd voor het Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum in Oostende - Barco ontvangt als allereerste FDA 510(k) clearance voor een medisch projectiesysteem - ZKH Prins Filip bezoekt Barco's displaymuur in het National Network Operations Center van Reliance Infocomm, Mumbai, India - Barco's LED-bouwstenen, projectoren en beeldverwerking spelen centrale rol in U2's Vertigo tournee, die van start gaat in San Diego, VS

21 U2, Vertigo tournee Shanghai Tennis Masters Cup Shell VR-Centrum 19 April Mei Juni - Centre d'essais en Vol selecteert Barco voor upgraden van trainingssimulators voor Franse Tiger-gevechtshelikopters en Rafale-straaljagers - Barco installeert grootste LED-scherm ooit in China in het Nanjing Olympic Center - Succes in burgerluchtvaart bestendigd met nieuw contract voor Airbus A380 - Barco levert displaymuren voor het Qi Zhong Center, waar de Shanghai Tennis Masters Cup wordt gehouden - Barco's digitale cinemaprojectoren gekozen voor Europese première van "Star Wars III - Revenge of the Sith" - Succesvolle testvlucht van de Antonov AN-124, uitgerust met Barco's cockpit displays - Barco installeert openlucht LED-displays voor het Chongqing International Convention & Exhibition Center en voor Chongqing Dahe Advertising Co. Ltd in China - Kodak en Barco sluiten strategische alliantie om wereldwijde markt van digitale cinema te bedienen - Shell upgradet Virtual Reality-centrum voor interpretatie en vormgeving van seismische gegevens met Barco's DLP-projectoren

22 20 Taylor Field, Canada NATS, VK Juli Augustus September - Bishop Planetarium, Florida, VS, viert grootse heropening met Barco-technologie - Barco levert medische displaysystemen aan drie Zwitserse ziekenhuizen onder het TriPACSprogramma - Taylor Field, Canada, installeert nieuw Barco LEDscorebord - Barco kondigt plannen aan om activiteiten in Georgia, VS, te consolideren. Activiteiten in Kennesaw worden verplaatst naar vestiging in Duluth - Barco levert 5000 e rugged LCD-display aan Lockheed Martin, VS, voor Navy Q-70 programma - Panoramische luchtverkeersleidingsimulator voor National Air Traffic Services (VK), uitgerust met Barco-materiaal, is operationeel - Gloednieuwe reeks lichtgewicht rugged displays geselecteerd voor EADS OMADA console - Frost & Sullivan bekronen Barco met de Growth Strategy Leadership en Technology Innovation awards voor de inspanningen in de markt voor medische beeldvorming - Barco levert displaymuren voor het operationele controlecentrum van Saudi Aramco en het Weense metrocontrolecentrum

23 Sky News, VK Uniqa Tower, Oostenrijk 21 Oktober November December - Miljoenencontract met EADS voor Portugees vessel traffic management systeem betekent doorbraak in de markt voor maritieme bewaking & veiligheid - Barco lanceert genetwerkt monitoring systeem voor broadcast en distributie - Barco bekroond als producent van het jaar bij de jaarlijkse AV awards - Dong Young itech en Barco lanceren digitale cinema in Zuid-Korea: 42 Barco-projectoren worden geïnstalleerd op vier locaties in Seoel - Sky TV (VK) installeert LED-backdrop in nieuwsstudio en rust studio's en controlekamers uit met projectiemuren van Barco - Cockpit-simulator van RAF Eurofighter Typhoon, uitgerust met Barco's mini-dome, is operationeel. Boeing kiest mini-dome voor het Virtual Warfare Center - Barco lanceert medische kleurendisplay met diagnostische luminantie - Barco stroomlijnt Europese verkoop- en serviceorganisatie en vormt nieuw Amerikaans bedrijf om overheid en militaire klanten in de VS beter te ondersteunen - Victory Media Network kent contract met waarde van 18 miljoen USD toe voor LED-displays in Victory Park, Dallas, VS LED's werpen nieuw licht op Uniqa Tower, Wenen - Belgische Vereniging van Financiële Analisten kent prijs voor beste financiële informatie in 2005 toe aan Barco

24 Financiële kerngetallen per kwartaal 22 Kerngegevens per kwartaal de kwartaal 3 de kwartaal 2 de kwartaal 1 ste kwartaal [ in duizenden euro* ] Netto omzet* Bruto resultaat* EBITA voor herstructureringskost* EBITA* Courant resultaat voor belastingen en voor afschrijving consolidatiegoodwill* Courant resultaat na belastingen en voor afschrijving consolidatiegoodwill* Courant resultaat na belastingen per aandeel en voor afschrijving consolidatiegoodwill 1,22 0,68 0,96 0,40 Netto resultaat* Netto resultaat per aandeel 1,12 0,68 0,95 0,40 Netto resultaat per aandeel na verwateringseffect 1,05 0,64 0,90 0,37 Courante cashflow* Courante cashflow per aandeel 2,56 1,86 2,11 1,49 Aantal medewerkers Totaal

25 23 Kerngegevens per kwartaal de kwartaal 3 de kwartaal 2 de kwartaal 1 ste kwartaal [ in duizenden euro* ] Netto omzet* Bruto resultaat* EBITA voor herstructureringskost* EBITA* Courant resultaat voor belastingen en voor afschrijving consolidatiegoodwill* Courant resultaat na belastingen en voor afschrijving consolidatiegoodwill* Courant resultaat na belastingen per aandeel en voor afschrijving consolidatiegoodwill 1,65 0,87 1,18 0,96 Netto resultaat* Netto resultaat per aandeel 1,32 0,70 1,03 0,81 Netto resultaat per aandeel na verwateringseffect 1,24 0,66 0,96 0,76 Courante cashflow* Courante cashflow per aandeel 2,80 1,95 2,38 1,96 Aantal medewerkers Totaal

26 Kerngegevens voor aandeelhouders 24 [ in euro ] Aantal aandelen op 31 dec (in duizenden) Per aandeel Courant resultaat (1) na belastingen 3,25 4,66 Courante cashflow (2) 8,01 9,09 Nettoresultaat 3,15 3,86 Brutodividend 2,15 2,10 Nettodividend (3) 1,6125 1,575 Nettodividend (4) 1,8275 1,785 Brutodividend-rendement (%) (5) 3,39 3,09 Jaarlijkse return (%) (6) -4,00 1,00 Pay-out ratio (%) (7) 68,3 54,40 Koers/winst ratio (8) 19,54 14,60 Eigen middelen 34,39 32,62 (1) winst voor herstructureringsprovisie, niet-operationele inkomsten, goodwill afschrijvingen en belastingen hierop (2) courant resultaat na belastingen + afschrijvingen en wijzigingen in latente belastingen (3) zonder VVPR - strip (4) met VVPR - strip (5) brutodividend / koers 31 dec (6) afname / toename aandeelkoers + brutodividend, gedeeld door slotkoers (7) brutodividend / nettoresultaat (8) koers per 31 dec / courante winst na belastingen

27 25 [ in euro ] Beurskoers Gemiddelde koers 62,16 69,98 Hoogste koers 74,40 75,05 Laagste koers 57,20 65,15 Koers op 31 dec 63,50 68,05 Gemiddeld aantal verhandelde aandelen per dag Beurskapitalisatie op 31 dec (in miljoenen) 796,42 848,15

28 Omzet per divisie Barco Presentation & Simulation 14,3% Barco Media & Entertainment 25,1% BarcoView 33% Barco Presentation & Simulation 15,4% Barco Media & Entertainment 23,6% BarcoView 32,3% Barco Control Rooms 16,2% Barco Manufacturing Services 3,3% BarcoVision 8,1% Barco Control Rooms 16% Barco Manufacturing Services 3,8% BarcoVision 8,9%

29 Geografische opsplitsing van de omzet EMEA 47,7% AMERIKA 33,5% EMEA 49,9% AMERIKA 31,4% ASIA - PACIFIC 18,8% ASIA - PACIFIC 18,7% EMEA = Europa, Midden-Oosten, Afrika

30 Marktoverzicht Medische beeldvorming Defensie & veiligheid Verkeerscontrole Avionica Media Evenementen Digitale cinema Presentatie Simulatie Verkeer & bewaking Nutsbedrijven & procescontrole Broadcast Textiel & plastics Arlequin - Victor Vasarely >>>

31

32 Medische beeldvorming 30 - Aandeel in de totale bedrijfsomzet: 14,6% - Geografische spreiding van de omzet: EMEA 33% - Noord- en Zuid-Amerika 56% - APAC 11% - Omzetstijging in euro in 2005: 35% - Barco bekroond met Frost & Sullivan Technology Innovation award Cardiologisch onderzoek

33 Klinische beeldvorming 31 Het aantal beelden dat verwerkt en getoond moet worden in medische beeldvormingscentra kent een exponentiële groei. Het aantal sets aan beeldgegevens voor één onderzoek is geëvolueerd van zo'n 70 beelden aan het eind van de vorige eeuw tot zo'n beelden vandaag. Deze technologische vooruitgang maakt een computergestuurde diagnostische workflow met geavanceerde visualisatie noodzakelijk om snel en efficiënt diagnoses te stellen. Als wereldwijde leider in softcopy displaytechnologie voor radiologie, beantwoordt Barco met zijn reeks diagnostische displays, 3D-software en digitale beeldvormingsmodaliteiten aan de professionele behoefte aan diagnostische zekerheid en productiviteit. Mijlpalen in 2005 zijn de lancering van LCDkleurendisplays voor diagnostische beeldvorming, de FDA-gecertifieerde 5MP-displaysystemen voor mammografie, een nieuwe geïntegreerde reeks van softwaretoepassingen voor cardiale analyse en de technologische samenwerking met ATI, specialist in 3D-grafische voorstellingen. Barco's klanten zijn toonaangevende medische integratoren zoals Philips, GE, Fuji, Agfa, Siemens en Kodak. Verder werden contracten getekend voor het Zwitserse TriPACS-programma en voor Fuji's Synapse PACS-systeem. Voor zijn inspanningen in de markt voor medische beeldvorming kreeg Barco de "Growth strategy leadership of the year" en "Technology innovation" awards van Frost & Sullivan.

34 Defensie & veiligheid 32 - Aandeel in de totale bedrijfsomzet: 8% - Geografische spreiding van de omzet: EMEA 38% - Noord- en Zuid-Amerika 47% - APAC 15% - Omzetstijging in euro in 2005: -15% - Introductie van de nieuwste generatie dunne, lichtgewicht rugged displays Shadow Tactical Ground Station (foto AII corporation)

35 STN Atlas IMCM system (foto STN Atlas) 33 Kennissuperioriteit maakt het bevelhebbers mogelijk accurate en tijdige beslissingen te nemen en geeft hen een strategisch voordeel tegenover hun tegenstanders. Door hun betere visualisatie van de situatie hebben bevelhebbers een duidelijker overzicht van en een dieper inzicht in de manoeuvres op het slagveld. Het interactief en real-time genereren van beelden en de uitwisseling ervan tussen commando-centers is dan ook een cruciale factor in netwerk-centric oorlogsvoering. Barco beheerst de complete visualisatieketen in defensie en veiligheid. Barco's geïntegreerde oplossingen garanderen betrouwbare beelden, vanaf het capturen en bewerken tot het rondsturen en tonen van de beelden via het netwerk. De toepassingsplatformen waarop gemikt wordt omvatten vliegtuigen en helikopters, duikboten, voertuigen, mobiele toepassingen en commandocentra. Behalve een complete reeks kleine en grote rugged displays biedt Barco grafische generatoren, netwerk-centric oplossingen, rugged computers, werkstations, consoles en softwarecomponenten voor gebruik in operationele displaysystemen. In 2005 introduceerde Barco een nieuwe reeks dunne, lichtgewicht displays voor gebruik in kritische toepassingen. De nieuwe display werd al geselecteerd door EADS voor een netwerk-centric consoleconcept, terwijl Rheinmetall Landsysteme een langetermijn samenwerkingsakkoord tekende waardoor Barco de voornaamste leverancier van rugged displays wordt. In de VS werd een belangrijke bijkomende bestelling genoteerd voor het leveren van flat panel displays en grafische generatoren voor het Q-70-programma, waarvoor Barco de voorgaande jaren al meer dan 5000 rugged displays leverde.

36 Verkeerscontrole 34 - Aandeel in de totale bedrijfsomzet: 8% - Geografische spreiding van de omzet: EMEA 50% - Noord- en Zuid-Amerika 44% - APAC 6% - Omzetstijging in euro in 2005: -8% - Levering van 1500 e LCD main display voor FAA upgrade project in de VS DFS Bremen (foto Deutsche Flugsicherung GmbH)

37 Christchurch, Nieuw-Zeeland (foto Airways Nieuw-Zeeland) 35 Naar verwachting zal het luchtverkeer jaarlijks blijven toenemen met minstens 5 percent, en zal het aantal passagiers tegen 2020 daardoor verdubbelen. Gezien deze sterke toename stelt het veilig en efficiënt afhandelen van vluchten steeds hogere eisen aan luchtverkeersleiders en hun communicatietechnologie. Om het verkeer nauwlettend in het oog te houden, vertrouwen verkeersleiders op LCD-schermen en ondersteunende MMI-software, waarbij alle nodige informatie voor levenskritische besluitvorming real-time weergegeven kan worden. Luchtvaartautoriteiten kiezen steeds meer voor modulaire systemen waarbij technologie naadloos ingepast kan worden. Daarom focust Barco zich op het ontwerpen, ontwikkelen en produceren van real-time grafische displaysystemen en softwarecomponenten. Om de weergavecapaciteit op de werkplek van de verkeersleider te verhogen, werd het aanbod hardware en software voor het vluchtcentrum en de verkeerstoren uitgebreid met onder meer een 24'' auxiliary display. Barco's visualisatieoplossingen voor operationele besluitvorming werden geselecteerd door toonaangevende systeemintegratoren en luchtvaartserviceproviders wereldwijd. In 2005 koos de Charles de Gaulle luchthaven in Parijs voor Barco's display stations voor het approach control center en de Zweedse luchtvaartautoriteiten kenden een contract toe voor meer dan 80 ATC main displays. In China sloten de autoriteiten een onderhoudscontract met Barco voor de ATC-centra in Beijing, Shanghai en Ghuangzhou. Bovendien werden Barco's softwarecomponenten geselecteerd voor slot optimization op de luchthaven van München en voor de MMI-ontwikkeling van een nieuw, nationaal controlecentrum in Tsjechië.

38 Avionica 36 - Aandeel in de totale bedrijfsomzet: 2,4% - Geografische spreiding van de omzet: EMEA 59% - Noord- en Zuid-Amerika 32% - APAC 9% - Omzetstijging in euro in 2005: 33% - Vijf Barco-units in de cockpit van de Airbus A380 RC-135 (copyright Benjamin Freer)

39 Airbus A380 (copyright Airbus - Image Graphique I3M) 37 In een cockpit moet in real-time een veelheid aan gegevens en bronnen verwerkt, weergegeven en gemonitored worden. Voor hun gezagsvoering vertrouwen piloten op multifunctionele displays die kritische vlucht-, systeem- en weersinformatie weergeven. De accurate verwerking en tijdige weergave van gegevens uit een grote hoeveelheid aan bronnen verscherpt het overzicht op de situatie en verhoogt de veiligheid, maar vereist tegelijkertijd krachtige beeldverwerking en visualisatieoplossingen. Barco richt zijn aandacht op de visuele interface tussen piloot en uitrusting. De geleverde displays zijn intelligente units die de mogelijkheid hebben te communiceren met een brede waaier aan vliegtuigelektronica en die video-, vlucht- en systeeminformatie kunnen weergeven. Centraal in Barco's oplossingen staat het open modulaire softwareplatform, dat systeemintegratoren toelaat op een eenvoudige manier software te implementeren. Barco's brede waaier aan producten voor de cockpitomgeving omvat video displays, intelligente displays, control display units, displays voor boordinstrumenten en elektronische flight bags. In 2005 haalde Barco een opvolgingscontract binnen met een potentiële waarde van 30 miljoen euro, voor de Onboard Maintenance Terminal en de Terminal Processing Unit in de Airbus A380. Barco's oplossingen voor de cockpit werden ook gekozen voor het Russische lijnvliegtuig Ilyushin en de Kamov-helikopter. Tijdens testvluchten met het PC-21 trainingsvliegtuig en het Antonov vrachtvliegtuig presteerden Barco-displays naar wens. Gezien het groeiende belang van customer service werd naast de bestaande faciliteiten in de VS en in België ook een regionaal servicecentrum geopend in Zhukovsky in Rusland.

40 Media 38 - Aandeel in de totale bedrijfsomzet: 8,2% - Geografische spreiding van de omzet: EMEA 33% - Noord- en Zuid-Amerika 40% - APAC 27% - Omzetstijging in euro in 2005: 23% -Contract van 18 miljoen USD toegekend voor LED-visualisatie in Victory Park, Dallas Bank of America, Times Square, New York (copyright Clear Channel Spectacolor)

41 Taylor Field, Canada 39 In een wereld vol reclame ligt het verschil tussen verloren inspanningen en een succesvolle campagne in het doelgericht overbrengen van de boodschap. Digitale reclameborden bieden marketeers en adverteerders een uniek en innovatief instrument om klassieke reclame tot leven te brengen. Netwerken van digitale advertentiedisplays tonen geanimeerde beelden, precies afgestemd op het doelpubliek, of het nu fans zijn in een stadion, pendelaars op weg naar huis of bezoekers in het hoofdkwartier van je bedrijf. Barco's programmeerbare, genetwerkte LCD- en LED-displayoplossingen bieden een dynamisch medium voor informatie en entertainment met een ongekende impact. Ze bieden fans de ultieme sportervaring, fascineren de menigte op toplocaties en maximaliseren de visibiliteit van merken. In 2005 ontving Barco een contract van 18 miljoen USD voor het installeren van LED-displays in Victory Park in Dallas, VS. Andere branding projecten zijn de Uniqa Tower in Wenen, Oostenrijk, en de installaties voor het Chongqing International Convention & Exhibition Center en bij Chongqing Dahe Advertising Co. Ltd in China. Elders in China werd Barco ook het contract toegekend voor de bouw van een LED-display van 300 m 2 in het Nanjing Olympic Center. Enkele van de vele andere stadions waar Barco video displays en scoreborden installeerde in de loop van 2005 zijn Croke Park (Ierland), Taylor Field (Canada) en Colorado State University (VS). Op de jaarlijkse InfoComm beurs werd Barco bekroond voor best digital signage product en het Crown Fountain project in Chicago kreeg de prijs voor beste architecturale integratie.

42 Evenementen 40 - Aandeel in de totale bedrijfsomzet: 15% - Geografische spreiding van de omzet: EMEA 43% - Noord- en Zuid-Amerika 39% - APAC 18% - Omzetstijging in euro in 2005: 12% - U2's Vertigo tournee een lust voor het oog met revolutionaire Barco-technologie Tokyo Car Show

43 Eurovisie Songfestival 41 Artiesten, ontwerpers en bedrijfsorganisaties gebruiken digitale presentatiemiddelen voor adembenemende video- en lichteffecten. Door de unieke combinatie van video, lichteffecten en multimedia verrassen ze het publiek met een visueel spektakel dat enkel door verbeelding begrensd is. Video displays en digitale presentatiemiddelen, die creativiteit met technologie mixen, vervoeren het publiek in een nieuwe visuele wereld op concerten, sportevenementen, theatervoorstellingen of vakbeurzen. Barco levert premium oplossingen voor grootschermvisualisatie, zoals LED-displays, projectoren, LCD-oplossingen en beeldverwerkingsunits, aan rental & staging bedrijven overal ter wereld. De oplossingen vormen een compleet gamma voor in- en outdoor evenementen waaronder beurzen, concerten, autosalons, bedrijfspresentaties en modeshows. Gedreven door de markt lanceerde Barco recent cirkelvormige LED-bouwstenen en diffuse filters, waardoor podiumontwerpers elke mogelijke vorm kunnen creëren. U2, Eminem, Foo Fighters, Destiny's Child en Duran Duran zijn slechts enkele van de vele artiesten die in 2005 met Barco op tournee gingen. Barco's LED-oplossingen domineerden autosalons in alle continenten en werden ook gebruikt op de 77 e Academy Awards, de Redbull Formule 1-lancering en de partnerconferentie van Microsoft. Voor zijn inspanningen als ontwerper van op maat gemaakte LED-modules voor U2's Vertigo tournee ontving Barco de bekroning producent van het jaar van AV Magazine en op InfoComm werd het ENCORE videoverwerking- en controlesysteem bekroond.

44 Digitale cinema 42 - Aandeel in de totale bedrijfsomzet: 2,6% - Geografische spreiding van de omzet: EMEA 52% - Noord- en Zuid-Amerika 20% - APAC 28% - Omzetstijging in euro in 2005: 60% - Barco-projector gebruikt voor Star Wars Episode III première op Cannes Filmfestival Shanghai Stellar Cinema City, China

45 Kinepolis Brussel, België 43 Als de lichten uitgaan, is het publiek klaar om de alledaagse werkelijkheid achter zich te laten en een denkbeeldige wereld binnen te treden. Comfortabel onderuit gezakt in zachte zetels willen ze ondergedompeld worden in een digitale wereld vol kristalheldere beelden die hen meetroont naar plaatsen die ze zich nooit zouden kunnen inbeelden. De uitzonderlijke visuele helderheid van digitale cinema brengt een unieke filmervaring en doet hen avontuur, drama en emotie beleven als nooit tevoren. Barco is één van de drie licentiehouders van de Texas Instruments DLP Cinema technologie. Door klassieke filmrollen te vervangen door stromen van bits en bytes openen Barco's digitale cinemaoplossingen een nieuwe wereld van mogelijkheden voor de theater-, reclame- en bedrijfswereld. Of het nu gaat om het aanmaken van digitale mastertapes, het tonen van topfilms met ongeëvenaarde beeldkwaliteit, het tonen van presentaties in een auditorium of het vertonen van reclame en andere media, Barco's digitale cinema-aanbod is het antwoord op de vraag. Hoogtepunten van 2005 omvatten de Europese première van Star Wars Episode III - Revenge of the Sith op het filmfestival in Cannes en de samenwerking met Dolby Laboratories voor de 3Dpremière van Disney's Chicken Little in de VS. Verder werd een strategische overeenkomst gesloten met Kodak om het aanbod van beide bedrijven op wereldvlak te versterken en werd een belangrijk contract getekend met Korea's leidende bioscoopexploitant, Megabox Cineplex Inc., voor 42 digitale projectoren.

46 Presentatie 44 - Aandeel in de totale bedrijfsomzet: 5,5% - Geografische spreiding van de omzet: EMEA 45% - Noord- en Zuid-Amerika 18% - APAC 37% - Omzetstijging in euro in 2005: -2% - Recordomzet in China voor presentatieoplossingen Coca Cola European Visitor Center

47 World Economic Forum, Davos, Zwitserland 45 De ontwikkelingen in de informatie- en communicatietechnologie hebben nieuwe mogelijkheden gecreëerd om virtueel samen te werken en ideeën uit te wisselen over grote afstand. Netwerkgestuurde visualisatie is één van de strategische sleutels in het snel en efficiënt uitwisselen van kennis. Het simultaan weergeven van live videobeelden, multimedia, spreadsheets en presentaties op verschillende locaties effent de weg naar virtuele samenwerking in de meest letterlijke zin van het woord. Barco's genetwerkte projectieoplossingen openen nieuwe mogelijkheden voor informatieweergave in onderwijsomgevingen, vergaderruimtes, directiekamers en videoconferencing. Begin 2005 was er de officiële introductie van de eerste 16:9 projector met HD-resolutie, waarvoor Barco de Best of InfoComm prijs kreeg. Op het jaarlijkse World Economic Forum in Davos, Zwitserland, waren alle vergaderruimtes, de congreshal en de executives' lounge uitgerust met Barco-projectoren. Coca Cola wendde zich tot Barco om zijn European Visitor Center uit te rusten en het Royal British Columbia Museum in Canada installeerde de eerste permanente 3D-display over klimaatverandering met satellietbeelden en Barcoprojectoren.

48 Simulatie 46 - Aandeel in de totale bedrijfsomzet: 9% - Geografische spreiding van de omzet: EMEA 41% - Noord- en Zuid-Amerika 40% - APAC 19% - Omzetstijging in euro in 2005: -2% - Barco-systemen toonaangevend op World Expo in Aichi, Japan Virtuele realiteit, 3D-visualisatie en simulatie openen een wereld van opportuniteiten. De combinatie van hogeresolutieprojectie en computergegenereerde grafische voorstellingen geeft operatoren de mogelijkheid om levenskritische situaties in te oefenen zonder echt gevaar, brengt complexe gegevens tot leven voor wetenschappers en opent deuren naar een interactieve wereld voor bezoekers van musea en vrijetijdscentra. Tycho Brahe planetarium, Denemarken

49 NATS ATC simulator, VK 47 Barco's stereoscopische visualisatie- en immersieve oplossingen creëren ongelooflijke effecten in vrijetijdscentra, musea, pretparken en planetaria. Ook voor het trainen van piloten en luchtverkeersleiders bieden Barco's visualisatieoplossingen hét antwoord, alsook voor het virtueel boren naar olie en gas, voor het bestuderen van moleculaire structuren en voor het visualiseren van technische concepten. Als visualisatie-instrument voor complexe data worden Barco's oplossingen gebruikt voor het maken van digitale prototypes, voor wetenschappelijke research, geologisch onderzoek en in een brede waaier aan trainingsomgevingen en simulators. In 2005 rustten de Universiteit van Indiana (VS), de Universiteit van Napels (Italië), Shell Rijswijk (Nederland) en Erasmus MC (Nederland), hun centra voor virtuele realiteit met Barco-displaysystemen uit. De piloten van de Tiger-helikopters in Frankrijk, de Gripen-gevechtsvliegtuigen in Zweden en de RAF Eurofighter worden allen getraind in simulators uitgerust met Barco-oplossingen. Planetaria die Barco-oplossingen installeerden zijn het Bishop Planetarium (Florida, VS), Tussauds planetarium in Londen (VK), het Tycho Brahe Planetarium (Denemarken) en het Armagh Planetarium (Ierland). Bovendien waren de Franse, Belgische en Russische paviljoenen op de World Expo in Aichi (Japan) slechts enkele van de vele paviljoenen met Barco-projectoren.

50 Verkeer & bewaking 48 - Aandeel van de Barco Control Rooms divisie in de totale bedrijfsomzet: 16,5% - Geografische spreiding van de omzet van de Barco Control Rooms divisie: EMEA 55% - Noord- en Zuid- Amerika 16% - APAC 29% - Omzetstijging van de Barco Control Rooms divisie in euro in 2005: 7% - Canary Wharf installeert Barco control room Rijkswaterstaat ZWN, Nederland

51 Canary Wharf surveillance room, VK 49 In vele metropolen houden operatoren de verkeersstroom continu in de gaten of bewaken ze de openbare infrastructuur. Deze bewakingssystemen laten toe onmiddellijk te reageren op incidenten en verhogen zo de veiligheid en de capaciteit van de infrastructuur. Maar voor een real-time overzicht moet een steeds toenemend aantal beelden en gegevens van camera's, sensoren en andere intelligente apparaten verwerkt, weergegeven en gedistribueerd worden naar operatoren en hun videomuren. Barco's genetwerkte oplossingen voor verkeer en bewaking visualiseren levenskritische informatie in real-time. Video en datastromen worden verwerkt en weergegeven op reusachtige schermen in de centrale commandopost, zodat bevelhebbers op een efficiënte manier de respons op gebeurtenissen en incidenten kunnen coördineren. Op deze manier creëert Barco de mogelijkheid tot samenwerken voor besluitvorming, wat zorgt voor een verhoogde veiligheid. Barco's oplossingen voor controlekamers zijn geoptimaliseerd voor verkeerscontrole, bewaking en defensie en werden in 2005 voor tal van toepassingen gekozen. Op de referentielijst staan onder meer Canary Wharf (VK), Camden City Council (VK), Departments of Traffic (Florida, VS), Highways Agency (VK), Rijkswaterstaat (Nederland), Vienna Traffic Authority (Oostenrijk), National Roads Agency (Zuid-Afrika), Center for Disease Control (VS) en de Amerikaanse Departments of Justice and Defense.

52 Nutsbedrijven & procescontrole 50 - Aandeel van de Barco Control Rooms divisie in de totale bedrijfsomzet: 16,5% - Geografische spreiding van de omzet van de Barco Control Rooms divisie: EMEA 55% - Noord- en Zuid- Amerika 16% - APAC 29% - Omzetstijging van de Barco Control Rooms divisie in euro in 2005: 7% - Beeldschermmuur van 200 m 2 voor productiecontrole bij Saudi Aramco Saudi Aramco, Saoedi-Arabië

53 ZNL Esslingen controlekamer, Duitsland 51 In nutsbedrijven en procescontrole is het van cruciaal belang dat operatoren directe toegang hebben tot belangrijke gegevens. Grote beeldschermmuren integreren real-time signalen en informatiebronnen (data, schema's en videobeelden) en helpen operatoren om problemen te identificeren, de operationele efficiëntie te verbeteren en correct te reageren op gebeurtenissen, 24 uren per dag, 7 dagen per week. Barco visualiseert alle dynamische data - van gedetailleerde informatie over de netwerkdistributie tot topologische overzichten - bij elektriciteits-, water-, aardolie- en aardgasbedrijven. Barco's controlekameroplossingen zijn uitgerust met een directe netwerkverbinding die het mogelijk maakt om informatie uit te wisselen tussen controlecentra onderling. In 2005 installeerde Barco een beeldschermmuur van 67 bij 3 meter in het Saudi Aramco Operations Coordination Center. De nieuwe, gebogen muur is het zenuwcentrum dat alle cruciale activiteiten in olie, gas, transport, pijplijnen en raffinage visualiseert. Andere succesvolle projecten voor nutsbedrijven zijn New England ISO (VS), Mid-West ISO (VS), Hawaii Electric (VS), NLP (Indonesië), Vattenfall (Noorwegen), Scottish Power (VK), RWE (Duitsland) en EnBW (Duitsland).

54 Broadcast 52 - Aandeel van de Barco Control Rooms divisie in de totale bedrijfsomzet: 16,5% - Geografische spreiding van de omzet van de Barco Control Rooms divisie: EMEA 55% - Noord- en Zuid- Amerika 16% - APAC 29% - Omzetstijging van de Barco Control Rooms divisie in euro in 2005: 7% - Barco totaalleverancier voor Sky News Reuters, VK

55 Sky News, VK 53 In de broadcast business van vandaag is er erg veel concurrentie. Tv-zenders en omroepen zijn dan ook voortdurend op zoek naar nieuwe creatieve technologieën om kijkers te fascineren. Om impact te hebben op het publiek in de studio en indruk te maken op de kijkers thuis nemen ze hun toevlucht tot reuzenschermen, die zowel grafische elementen als videobeelden weergeven. Deze backdrops zijn interactief en dynamisch en geven de kijker een gevoel van live berichtgeving in de nieuwsstudio of genereren bruisende creativiteit in televisieshows. Barco levert een ruim aanbod aan displayoplossingen voor tv-uitzendingen en het controleren van beeldenstromen. Rear-projection beeldschermen en LED-muren bieden omroepen een maximale flexibiliteit als video backdrop in tv-studio's en bij live shows. Daarnaast bieden Barco's controlesystemen voor productie en distributie een genetwerkte totaaloplossing voor het monitoren van een groot aantal signalen op meerdere schermen. Dit laat omroepen en netwerkbeheerders toe hun signalen en uitzendingen op een snelle, flexibele en efficiënte manier te beheren. In 2005 werden Barco's oplossingen voor backdrops en monitoring control ingezet bij Sky News in Londen. Daar worden een Barco LED-backdrop, projectoren en monitoring systemen gebruikt. Andere belangrijke projecten waren Channel 4 News in het Verenigd Koninkrijk, Discovery Channel Master Control (Ascent Media) in het VK en de VS, Saturday Night Live Production Control (NBC) in de VS, Late Show Production Control in de VS en Al Jazeera News in Dubai (VAE).

56 Textiel & plastics 54 - Aandeel in de totale bedrijfsomzet: 8,1% - Geografische spreiding van de omzet: EMEA 72% - Noord- en Zuid-Amerika 9% - APAC 19% - Omzetstijging in euro in 2005: -3% - Polypropyleen sensor nu ook beschikbaar voor Open End machines Central Fabrics, China

57 Wyeth Medica, Ierland 55 Real-time visibiliteit in procescontrole is cruciaal om competitief te blijven in een snel evoluerend bedrijfsklimaat. Door productie- en kwaliteitsgegevens te verzamelen en te analyseren, kan de productiecyclus geoptimaliseerd en het rendement van de bedrijfsmiddelen gemaximaliseerd worden. Barco is een wegbereider in sensor- en cameragebaseerde kwaliteitscontrole, met een aanbod van computergestuurde plannings- en controlesystemen voor de textiel-, plastics- en farmaceutische industrie. Deze oplossingen verhogen de efficiëntie van het productieproces van grondstof tot afgewerkt product. In 2005 lanceerde Barco een nieuw ultrasnel on-loom systeem voor weefselinspectie, waarbij de scansnelheid verdrievoudigd wordt. Cormar Carpets (VK) selecteerde Barco's draadloos controlesysteem voor zijn tuftfabriek, terwijl Central Fabrics de eerste was om in China Barco's systeem te gebruiken voor het real-time monitoren en plannen van textielproductie. Portola Packaging (VK) en Wyeth Medica Ireland zijn slechts enkele van Barco's klanten die het Manufacturing Execution System gebruiken.

58 Verslag van de raad van bestuur Corporate governance Op zoek naar innovatie De sterkte van het merk optimaal benutten Het beste uit mensen halen Best practices ondersteunen Regionale focus en internationale expertise op elkaar afstemmen De supply chain optimaal doen functioneren Samen leven met de maatschappij Commentaren op het resultaat Andromède - Victor Vasarely >>>

Het leven is zo veel meer dan wat je ziet.

Het leven is zo veel meer dan wat je ziet. Jaarrapport 2004 You ll see Het leven is zo veel meer dan wat je ziet. Onthullen wat niet zichtbaar is, het onverwachte voorzien, tonen wat onuitgesproken is en het onbekende begrijpen, vraagt moed en

Nadere informatie

Kerngegevens. Financiële kerngetallen. Orders. Omzet. EBIT (na herstructurering) In duizenden euro 2008 2007 evolutie

Kerngegevens. Financiële kerngetallen. Orders. Omzet. EBIT (na herstructurering) In duizenden euro 2008 2007 evolutie Jaarverslag 2008 Kerngegevens Omzet (in miljoen euro) Orders (in miljoen euro) EBIT (na herstructurering) (in miljoen euro) 880 800 720 640 560 480 400 320 240 160 80 0 880 110 810,2 817,7 776,8 800 100

Nadere informatie

CONNECTING IMAGES Wij ontwerpen en ontwikkelen visualisatieproducten voor de volledige waaier aan visualisatietoepassingen

CONNECTING IMAGES Wij ontwerpen en ontwikkelen visualisatieproducten voor de volledige waaier aan visualisatietoepassingen Jaarverslag 2013 CONNECTING IMAGES Wij ontwerpen en ontwikkelen visualisatieproducten voor de volledige waaier aan visualisatietoepassingen CONNECTING PEOPLE Wij hebben één gezamenlijk doel: operationele

Nadere informatie

...om share(d) value te creëren

...om share(d) value te creëren Jaarverslag 2014 wij delen een verleden en een visie voor de toekomst wij delen kernwaarden wij delen betrokkenheid met de wereld rondom wij delen engagement, inspiratie en energie wij delen informatie

Nadere informatie

Jaaroverzicht SAMEN HET BESTE VAN HET LEVEN

Jaaroverzicht SAMEN HET BESTE VAN HET LEVEN 2012 Jaaroverzicht W W W. D E L H A I Z E G R O E P. C O M SAMEN HET BESTE VAN HET LEVEN DELHAIZE GROEP, EEN VOORAANSTAAND VOEDINGSDISTRIBUTEUR Delhaize Groep bekleedt leidende posities in de voedingsdistributie

Nadere informatie

Agfa Jaarverslag 1999

Agfa Jaarverslag 1999 Agfa Jaarverslag 1999 Inhoud 2 Brief van de voorzitter van de Raad Van Bestuur 3 Interview met de Voorzitter van het Directiecomité 6 Onze strategie 8 Overzicht van de groep 10 Stand van zaken 16 Graphic

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL. BRIEF van de VOORZITTER 4. BRIEF van de CEO 7. Belangrijke gebeurtenissen van het bedrijf in 2000 9

INHOUDSTAFEL. BRIEF van de VOORZITTER 4. BRIEF van de CEO 7. Belangrijke gebeurtenissen van het bedrijf in 2000 9 Jaarverslag 2000 1 INHOUDSTAFEL BRIEF van de VOORZITTER 4 BRIEF van de CEO 7 Belangrijke gebeurtenissen van het bedrijf in 2000 9 Een bondige beschrijving van de Real Software Group 17 VERSLAG van de RAAD

Nadere informatie

Agfa-Gevaert. Jaarverslag 2013

Agfa-Gevaert. Jaarverslag 2013 Agfa-Gevaert Jaarverslag 2013 Inhoudstafel 4 Brief aan de aandeelhouders 8 Kerncijfers 9 Bedrijfsprofiel 11 Agfa, wereldwijd 12 Hoogtepunten 2013 13 Missie 14 Groei 20 Innovatie 23 Duurzaamheid 29 Werken@Agfa

Nadere informatie

Océ Jaarverslag 2008

Océ Jaarverslag 2008 Océ Jaarverslag 2008 Exemplaren van de Nederlandstalige en de in het Engels vertaalde versie van dit jaarverslag kunt u aanvragen bij Océ N.V. afdeling Corporate Communications telefoon (077) 3592000

Nadere informatie

Inhoud. 2 Grafieken. 3 Belangrijke gegevens. 4 Voorwoord van de president. 10 Profiel 2003. 22 Lighting. 24 Consumer Electronics

Inhoud. 2 Grafieken. 3 Belangrijke gegevens. 4 Voorwoord van de president. 10 Profiel 2003. 22 Lighting. 24 Consumer Electronics Inhoud De totale wereldproductie van klein-signaaltransistors en vermogenstransistors (120 miljard stuks) past op één wafer met een doorsnede van 300 mm. 2 Grafieken 3 Belangrijke gegevens 4 Voorwoord

Nadere informatie

Agfa-Gevaert Jaarverslag 2005

Agfa-Gevaert Jaarverslag 2005 Agfa-Gevaert Jaarverslag 2005 Inhoud 3 Kerncijfers 4 Bedrijfsprofiel Agfa in 2005 6 Brief aan de aandeelhouders 8 Stand van zaken 16 Agfa Graphics 22 Agfa HealthCare 28 Agfa Specialty Products Registratiedocument

Nadere informatie

blikvangers > Jan blik uari 2008 > Augustus 2008 angers > September 2008 > Februari 2008 > Oktober 2008 > Maart 2008 > November 2008

blikvangers > Jan blik uari 2008 > Augustus 2008 angers > September 2008 > Februari 2008 > Oktober 2008 > Maart 2008 > November 2008 jaarverslag 08 blikvangers blikvangers EDS-Telindus haalt het nieuwe ICT-contract van de > Januari 2008 Vlaamse overheid binnen. De waarde van dit zevenjarige outsourcingcontract wordt op 582 miljoen EUR

Nadere informatie

blikvangers > Februari 2007 > Oktober 2007 Belgacom TV lanceert 2 Nederlandstalige

blikvangers > Februari 2007 > Oktober 2007 Belgacom TV lanceert 2 Nederlandstalige jaarverslag 2007 blikvangers > Januari 2007 Dankzij een roamingovereenkomst tussen Belgacom en Proximus kunnen de klanten draadloos surfen in meer dan 1.000 hotspots, ongeacht de gebruikte connectiemethode.

Nadere informatie

Inhoud // Jaarverslag 2006

Inhoud // Jaarverslag 2006 jaarverslag artwork systems group MISSION STATEMENT Als een Member of the Graphic Valley, is Artwork Systems toegewijd aan zijn zending als een marktleidend, wereldomvattend preproductie-software-bedrijf

Nadere informatie

Profiel. Inhoudstafel

Profiel. Inhoudstafel Jaarverslag 2007 Inhoudstafel Deel 1: Verslag van de Raad van bestuur 03 Woord van de Voorzitter en de Gedelegeerd bestuurder 06 Raad van bestuur 09 Bekaert Group Executive Wereldspeler met focus op de

Nadere informatie

Jaarverslag 2006. WhenCommunicationisCritical

Jaarverslag 2006. WhenCommunicationisCritical Jaarverslag 2006 WhenCommunicationisCritical Voor meer informatie over Zenitel: Rika Coppens, CFO Tel.: +32 2 370 53 11 Fax: +32 2 370 51 27 info@zenitel.com www.zenitel.com Zenitel NV Z.1. Research Park

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2008. Koninklijke Ten Cate nv. Duurzaamheid. De gewoonste zaak van de wereld.

JAARVERSLAG 2008. Koninklijke Ten Cate nv. Duurzaamheid. De gewoonste zaak van de wereld. JAARVERSLAG 2008 Koninklijke Ten Cate nv Duurzaamheid. De gewoonste zaak van de wereld. MATERIALS THAT MAKE A DIFFERENCE We want to be known for the difference we make Our materials are at the cutting

Nadere informatie

Inhoud. Financiële katernen

Inhoud. Financiële katernen Jaarverslag 2002 Inhoud 1 2 4 8 12 14 18 20 22 24 26 28 32 36 40 42 Groepsprofiel voor 2002 Boodschap van de voorzitter Kerncijfers Het aandeel Econocom Group Een korte blik op Econocom 2002: Econocom

Nadere informatie

Wolters Kluwer in vogelvlucht

Wolters Kluwer in vogelvlucht Wolters Kluwer in vogelvlucht Bedrijfsprofiel De feiten Jaaromzet: EUR 3,7 miljard (USD 3,4 miljard) Aantal medewerkers: ongeveer 19.000 Activiteiten in meer dan 25 landen in Europa, Noord-Amerika en Asia

Nadere informatie

Jaarverslag 2009. www.melexis.com

Jaarverslag 2009. www.melexis.com Jaarverslag 2009 www.melexis.com Inhoudstabel 1. Brief aan onze Aandeelhouders... 1 2. Kerncijfers... 5 3. Inleiding... 7 Melexis Makes the Difference in Helping Cars Go Green... 7 Het verschil volgens

Nadere informatie

jaar 3 verslag2 013 rslag 201 rve jaa

jaar 3 verslag2 013 rslag 201 rve jaa jaarverslag 2013 woord van de voorzitter 2 woord van de ceo 4 Arseus in vogelvlucht 6 Strategie 11 Fagron 15 Inhoudsopgave Corilus 23 HL technology 29 Informatie over het aandeel arseus 33 verslag van

Nadere informatie

Jaarverslag 2010. Op koers blijven in een veranderende wereld

Jaarverslag 2010. Op koers blijven in een veranderende wereld Jaarverslag 2010 Op koers blijven in een veranderende wereld 2 Hogere productiviteit in de non-woven vliesstofindustrie (lees meer op pagina 36) Diepgaande ontwikkeling van super ultrasterke draad (lees

Nadere informatie

Het ongebaande pad. Hoogwaardig, authentiek, natuurlijk, biologisch. Jaarverslag 2005

Het ongebaande pad. Hoogwaardig, authentiek, natuurlijk, biologisch. Jaarverslag 2005 Het ongebaande pad Hoogwaardig, authentiek, natuurlijk, biologisch Jaarverslag 2005 Koninklijke Wessanen nv/jaarverslag 2005 Wessanen in het kort Wessanen in het kort Ons bedrijfsprofiel Koninklijke Wessanen

Nadere informatie

shaping the world of work

shaping the world of work shaping the world of work R jaarverslag inhoud profiel 2 missie 2 wat Randstad doet 2 waar we werken 2 good to know you 2 wat ons anders maakt 4 wat we doen (overzicht segmenten en merken) 5 wat we doen

Nadere informatie

Jaarverslag 2007. Telenet, in het hart van uw digitale toekomst

Jaarverslag 2007. Telenet, in het hart van uw digitale toekomst Jaarverslag 2007 Telenet, in het hart van uw digitale toekomst Kerncijfers van Telenet Omzet in miljoen euro EBITDA in miljoen euro 307 502 681 738 814 932 2002 2003 2004 2005 2006 2007 83 230 299 337

Nadere informatie

Pionier van nature. Activiteitenverslag 2010. België - Luxemburg. www.siemens.be

Pionier van nature. Activiteitenverslag 2010. België - Luxemburg. www.siemens.be Pionier van nature België - Luxemburg Activiteitenverslag 2010 www.siemens.be Inhoud 02 Boodschap van het management 04 Management Siemens België-Luxemburg 06 Kerncijfers Megatrends Onze strategie 12 Demografische

Nadere informatie

DE VERWACHTINGEN VAN DE KLANT BEANTWOORDEN INSPELEN OP EVOLUERENDE MARKTEN AAN ONZE TOEKOMST BOUWEN

DE VERWACHTINGEN VAN DE KLANT BEANTWOORDEN INSPELEN OP EVOLUERENDE MARKTEN AAN ONZE TOEKOMST BOUWEN DE VERWACHTINGEN VAN DE KLANT BEANTWOORDEN INSPELEN OP EVOLUERENDE MARKTEN AAN ONZE TOEKOMST BOUWEN ACTIVITEITEN- VERSLAG 2013 KERN- INDICATOREN 2004 2005 1 2006 2 2007 2008 2009 2010 9 2011 2012 10 2013

Nadere informatie

Jaarverslag 2001 Bestuursverslag

Jaarverslag 2001 Bestuursverslag Jaarverslag 2001 Bestuursverslag Philips heeft een transformatieproces in gang gezet dat de onderneming klaar moet maken voor de digitale wereld van de 21e eeuw. Door nauw samen te werken creëren wij innovatieve

Nadere informatie

Melexis Jaarverslag 2010 Pagina 1 We Engineer the Sustainable Future

Melexis Jaarverslag 2010 Pagina 1 We Engineer the Sustainable Future Melexis Jaarverslag 2010 Pagina 1 We Engineer the Sustainable Future Melexis Jaarverslag 2010 Inhoudsopgave 1. Brief aan onze Aandeelhouders... 3 2. Kerncijfers... 7 3. Verantwoord Ondernemen... 9 3.1

Nadere informatie

Jaarverslag [2006] Siemens in een oogopslag. Van nature innovatief. Een waaier aan activiteiten. In België en Groothertogdom Luxemburg.

Jaarverslag [2006] Siemens in een oogopslag. Van nature innovatief. Een waaier aan activiteiten. In België en Groothertogdom Luxemburg. Jaarverslag [2006] Siemens in een oogopslag Een waaier aan activiteiten Communications: total solution provider voor het volledige spectrum in communicatie; innovatieve toestellen, systemen en diensten;

Nadere informatie