Bestrijding van wortelvlieg in peen 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bestrijding van wortelvlieg in peen 2014"

Transcriptie

1 Bestrijding van wortelvlieg in peen 2014 Januari 2015 Projectnummer Productschap Tuinbouw: Proefnummers Proeftuin Zwaagdijk: en ing. J. de Lange Proeftuin Zwaagdijk Tolweg ND Zwaagdijk-Oost Telefoon +31-(0) Fax +31-(0)

2 SAMENVATTING Door Proeftuin Zwaagdijk werd in 2014 onderzoek uitgevoerd met als doel het vinden van een of meer nieuwe producten tegen de wortelvlieg (Psila rosae) in peen door middel van gewasbespuitingen. Door het wegvallen van Perfekthion per 13 juni 2009 zijn er geen middelen meer voorhanden om de wortelvlieg te bestrijden en zien telers uit naar een alternatief. Gelukkig kon in 2010 en 2011 door een Dringend Vereiste Toelating en in 2012 via een vrijstelling op basis van artikel 38 Wgb Perfekthion nog worden gebruikt. In 2014 kon door een Tijdelijke Vrijstelling Coragen (maximaal 2 bespuitingen per teelt) worden toegepast. Dit is echter onvoldoende om peen het gehele jaar tegen de wortelvlieg te beschermen. Daarom wordt gezocht naar goede alternatieven naast Coragen. In overleg met de begeleidingscommissie van de landelijke peencommissie van LTOvollegrondsgroenten.net en het bedrijfsleven zijn verschillende perspectiefvolle middelen in de proeven opgenomen. Het onderzoek werd gefinancierd door de sector via het Productschap Tuinbouw. De proeven vonden plaats in Ens en Dronten. De wortelvlieg is de grootste plaag in peen. In Nederland heeft dit insect drie generaties per jaar: 1. Voorjaar: half april eind juni 2. Zomer: eind juli september 3. Najaar: september eind oktober De proeven richten zich op de eerste vlucht van de wortelvlieg op percelen waar op basis van een zware infectiedruk aan het eind van het voorgaande jaar. Hiervoor is nauw samengewerkt met De Groene Vlieg. De bespuitingen zijn uitgevoerd met een tractorspuit of handspuit op perslucht met 400 l water per ha. Hiermee werden de middelen uniform over de velden gespoten. De proeven hadden tien behandelingen die in vier herhalingen waren aangelegd. In 2014 was mei nat en juni warm en droog. Per proeflocatie zijn twee vanggroepen met vier vangplaten geplaatst om de vlucht van de wortelvlieg te volgen. Ongeveer zes weken na het eind van de eerste vlucht werden de proeven geoogst en beoordeeld op mate van aantasting door de made van de wortelvlieg. Conclusies 2014 De druk van de wortelvlieg in Dronten was behoorlijk hoog, maar leidde niet tot significante verschillen in aantasting. Op basis van de proef in peen in Ens en de gezamenlijke analyse van de granulaatbehandelingen kunnen de volgende conclusies worden getrokken. Behandelingen Coragen en 4, 5, 6, 8 en 9 hadden significant minder zware aantasting door larve de wortelvlieg dan onbehandeld. Opvallend sterk was behandeling 8, die een lager totaal percentage aangetaste peen en lagere index van de zwaarte van de aantasting had dan Coragen. Vydate en behandelingen 7 en 10 hadden geen betrouwbaar effect op de bestrijding van wortelvlieg. Het effect van granulaat behandeling 9 was beter dan van Vydate en onbehandeld. De toegepaste middelen waren selectief voor het gewas. 2

3 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING METHODE Algemeen Waarnemingen Statistiek RESULTATEN Het weer tijdens de proeven Wortelvliegdruk Wortelvlieg aantasting Ens (14428) Wortelvlieg aantasting Dronten (14429) Gezamenlijke analyse granulaat CONCLUSIES BIJLAGE 1. Proefopzet BIJLAGE 2. Foto s BIJLAGE 3. Resultaten per herhaling BIJLAGE 4. Weersgegevens BIJLAGE 5. GEP Certificaat Proeftuin Zwaagdijk

4 1. INLEIDING Door Proeftuin Zwaagdijk werd in 2014 onderzoek uitgevoerd met als doel het vinden van één of meerdere nieuwe producten tegen de wortelvlieg in peen door gewasbespuitingen. In overleg met de begeleidingscommissie van de landelijke peencommissie van Vollegrondsgroenten.net en het bedrijfsleven zijn verschillende perspectiefvolle middelen in de proeven opgenomen. Het onderzoek werd gefinancierd vanuit de sector via Productschap Tuinbouw en is een vervolg op het onderzoek van de afgelopen jaren. Het project staat geregistreerd onder PT projectnummer: De proeven vonden plaats in Ens en Dronten. Dit rapport beschrijft de proeven en de proefresultaten die bij Proeftuin Zwaagdijk geregistreerd staan onder nummer en De wortelvlieg (Psila rosae) is een van de meest voorkomende plagen in peen. In Nederland heeft dit insect drie generaties per jaar: 4. Voorjaar: half april eind juni 5. Zomer: eind juli september 6. Najaar: september eind oktober Wortelvliegen overleven als poppen in de grond. De vliegen kunnen grote afstanden overbruggen, maar blijven meestal binnen 500 meter van waar ze uit de grond komen. De vliegen houden van beschutte plekken om te eten en te paren. Eitjes worden op of in de grond gelegd rond de plant. De jonge knagende larven doen zich eerst te goed aan de zijwortels. Als ze groter worden dringen ze de hoofdwortel binnen. De gangen die dan ontstaan kleuren roestbruin. Andere symptomen van infectie zijn vorkvormige wortels, groeiachterstand en draderige wortels. Eén larve kan meerdere planten aanvreten en beschadigen. Door het wegvallen van Perfekthion (dimethoaat) per 13 juni 2009 zijn er geen middelen meer voorhanden om de wortelvlieg te bestrijden en zien telers uit naar een alternatief. Gelukkig kon in 2014 door een tijdelijke vrijstelling Coragen (maximaal 2 bespuitingen per teelt) worden gebruikt. 2. METHODE 2.1 Algemeen In overleg met de begeleidingscommissie is het onderzoek gericht op de eerste vlucht. Voor het selecteren van de proeflocaties is nauw samengewerkt met De Groene Vlieg. Op percelen in Dronten en Ens waar in 2013 een zeer hoge vlucht was werd een hoge infectiedruk verwacht. De proefvelden werden aan de randen van de percelen aangelegd omdat daar de hoogste infectiedruk is. Omdat vliegen die in de rand van het perceel of op de onbehandelde velden zitten de bespuitingen zullen overleven is gekozen voor lange velden. Per perceel is de vlucht van de wortelvlieg met gele plakvallen voor en achteraan elke proef gevolgd. In overleg met de begeleidingscommissie (dhr. H. Eerkens van Agrifirm en dhr. H. Zondag) werd het begin van de bespuitingen vastgesteld. Hiertoe werd wekelijks een update van de vluchtgegevens van de wortelvlieg via de doorgestuurd. Hierbij is er rekening mee gehouden dat de wortelvliegen ongeveer een week na het uit de pop komen beginnen met het leggen van eitjes. De bespuitingen zijn uitgevoerd met 400 l water per ha met een tractorspuit op perslucht. Er werd 4 m breed gespoten met 8 doppen (TeeJet Airmix) op een dopafstand van 50 cm. Wanneer er een of twee behandelingen werden gespoten is dit meestal met de handspuit verricht. Deze spuit heeft een 1,5 m boom met 2 spleetdoppen Albus AVI ISO op 50 cm dopafstand en een kantdop Albus AVI OC In tabel 1 worden de behandelingen weergegeven. 4

5 Tabel 1. Behandelingen, bestrijding wortelvlieg in peen PT nr. middelen dosering werkzame stof methode 1 onbehandeld - n.v.t. 2 Coragen 0,175 liter rynaxypyr spuiten om 14 dagen 3 Vydate 10G 40 kg oxamyl volvelds cm inwerken Een samenvatting van de proefgegevens staat in tabel 2. In bijlage 1 zijn de proefopzet en plattegronden opgenomen. De proeven werden gezaaid met behulp van een pneumatische precisie zaaimachine. De proeven werden gezaaid met het ras Nerac op een rijafstand van 37,5 cm door loonwerker Cintégo uit Ens. Bemesting werd uitgevoerd volgens GAP waarvan de gegevens staan in tabel 2. Behandelingen 3 en 10 werden voor de grondbewerking volvelds gestrooid en behandeling 9 werd tijdens het zaaien met een granulaatstrooier toegediend. Tabel 2. Proefgegevens, bestrijding wortelvlieg in peen PT Poefnummer Locatie Ens Dronten Perceel Zwartemeerweg 18 Olsterweg 19 Teler dhr. A. Benedictus dhr. A.H.F. Huijs mans Zaaidatum + beh. 3, april april 2014 Aantal zaden/ha Nerac Nerac Veldgrootte bruto 8 rijen * 0,375 m (3 m) * 5 m = 15 m 2 bruto 8 rijen * 0,375 m (3 m) * 6,67 m = 20 m 2 Proefveldgrootte (excl. rand) 600 m m 2 Grondsoort lichte zeeklei zeeklei % afslibbaar 10 % (7% lutum) 35-45% % organische stof 1,7 % 2,5 % ph 7,9 7,0 Data standaard bespuitingen 21 mei, 2 en 16 juni 21 mei, 2 en 16 juni tegen wortelvlieg Extra spuitdata beh mei, 11 en 23 juni 26 mei, 11 en 23 juni Extra spuitdata beh en 30 mei, 6, 13, 20 en 27 juni 23 en 30 mei, 6, 13, 20 en 27 juni Bemesting per ha 75 kg N (18 april) 75 kg N (22 april) Voorvrucht peen peen Aantal herhalingen 4 4 Onkruid bestrijding per ha Afalon (linuron) 0,5 l + Stomp Afalon (linuron) 0,5 l + Stomp (pendimethalin) 2,0 l + Centium (clomazone) (pendimethalin) 2,0 l + Centium (clomazone) 0,2 l op 25 april Sencor W G (metribuzine) 0,05 kg + Boxer (prosulfocarb) 2,0 l op 22 mei 0,2 l op 16 april Sencor W G (metribuzine) 0,05 kg + Boxer (prosulfocarb) 2,0 l op 20 mei Aramo (tepraloxydim) 1,5 l op 3 juni Fungiciden geen geen Beregening niet van toepassing niet van toepassing Oogst 22 juli juli

6 De proeven zijn uitgevoerd volgens GEP ( zie bijlage 6) en volgens de richtlijnen van EPPO PP 1/14 (4) Chamaepsila rosae, EPPO PP1/135 (3) fytotoxiciteitsonderzoek en volgens de instructies van de PD. De middelen werden aan het eind van de middag (na uur) of begin van de avond gespoten. 2.2 Waarnemingen Waarneming van de wortelvlieg wordt in Nederland vooral gedaan door De Groene Vlieg en is gebaseerd op het vangen van de vliegen door het gebruik van gele vangplaten die in het gewas staan onder een hoek van 45. Per proeflocatie zijn twee vanggroepen met vier vangplaten geplaatst om de vlucht van de wortelvlieg te volgen. De vangsten zijn iedere week geteld. Hiernaast is de voorspelling van de vlucht gevolgd door het model voor wortelvlieg van Dacom (zie bijlage 4). Bij de beoordeling van de gewasstand en fytotoxiciteit zijn cijfers gegeven van 1 tot 9, waarbij: 1 = zeer slechte gewasstand, veel fyto en 9 = goede gewasstand, geen fyto. Per veld werden ten minste 100 wortels beoordeeld op aantasting door de made van de wortelvlieg. Hiervoor werd in het midden van het veld peen uit de 3 e en 4 e rij geoogst Voor de beoordeling werd de peen gespoeld, zodat de vraatgangen goed zichtbaar werden. Er is gesorteerd in in percentage oppervlak met schade in de volgende klassen: Vrij van aantasting:0%; Lichte aantasting:1-5%; Matige aantasting 5-25%; Zware aantasting 25-50% oppervlakte peen beschadigd door de made van de wortelvlieg. Nog zwaarder beschadigde peen (> 50% aantasting) werd dit jaar niet in de proeven aangetroffen. Uit de indeling van de peen in verschillende mate van aantasting werd een index van de zwaarte van de aantasting bepaald. De index werd zo berekend dat 0 geen enkele schade was en bij 100 alle planten zwaar aangetast door de made van de wortelvlieg. De formule voor de index was: (aantal peen met lichte aantasting + (2x aantal peen met matige aantasting) + (3x aantal peen met zware aantasting)) / 300 * 100. Om de productie bij de oogst te bepalen werd het aantal planten van 4 m 1 rij geteld en gesorteerd in goed en te klein voor verkoop. 2.3 Statistiek Met behulp van de variantie-analyse (Anova) is bepaald of de behandelingen significant van elkaar verschillen. Er is gewerkt met een betrouwbaarheid van 95% (P = 0,05). Als de P een waarde heeft die kleiner is dan of gelijk is aan 0,05 dan zijn er betrouwbare verschillen tussen de behandelingen. De Lsd (Least significant difference) geeft het kleinst betrouwbare verschil aan. Indien het verschil tussen twee getallen groter is dan de Lsd dan is het verschil betrouwbaar. Voor de duidelijkheid is dit in de tabel weergegeven met letters. Wordt een behandeling gekwalificeerd met a en de andere met b dan is er sprake van een significant verschil, echter verschillen tussen a en ab zijn niet significant. Als de P een waarde tussen de 0,05 en 0,1 heeft, dan kan men spreken over een tendens als de uitkomsten in de lijn van de verwachting liggen. 6

7 3. RESULTATEN 3.1 Het weer tijdens de proeven Onderstaande weersgegevens zijn afkomstig van het KNMI en zijn landelijke gemiddelden. In bijlage 5 is een overzicht van het weer in Ens geven April 2014: Zeer zacht, gemiddeld over het land normale hoeveelheid zon en neerslag Met in De Bilt een gemiddelde temperatuur van 12,1 C tegen 9,2 C normaal, eindigde april op de vierde plaats in de rij van zachtste aprilmaanden sinds In het midden van de maand daalde de temperatuur naar normale waarden voor de tijd van het jaar. Met gemiddeld over het land 38 mm week de hoeveelheid neerslag niet veel af van het langjarig gemiddelde van 44 mm. Opvallend waren de zomers aandoende buien die vergezeld van onweer en hagel lokaal overlast veroorzaakten op 23, 24, 25, 29 en 30 april. Landelijk gemiddeld scheen de zon 180 uren tegen 178 uren normaal. Mei 2014: Normale temperatuur en aantal zonuren, nat De gemiddelde temperatuur is in De Bilt uitgekomen op 13,2 C, vrijwel gelijk aan het langjarig gemiddelde van 13,1 C. Na het rustige begin van de maand volgde van 6 tot en met 14 mei een wisselvallig, somber en nat tijdvak. Naar het einde van de maand toe werd het weer steeds wisselvalliger. Meestal was het daarbij warmer dan normaal. Mei was gemiddeld over het land een natte maand met 98 mm regen tegen 61 mm normaal. Het aantal zonuren is gemiddeld over het land uitgekomen op 209 tegen 213 zonuren normaal. Juni 2014: Vrij warm, vrij zonnig en vrij droog Met in De Bilt een gemiddelde temperatuur die is uitgekomen op 16,2 C was juni vrij warm. Het langjarig gemiddelde bedraagt 15,6 C. De drie zomerse dagen vielen allemaal in de eerste helft van de maand. Juni was gemiddeld over het land een vrij droge maand. Landelijk gemiddeld viel er 47 mm, tegen 68 mm normaal. De meeste dagen verliepen droog, de meeste neerslag viel tijdens enkele zware buien. Het aantal zonuren gemiddeld over het land is uitgekomen op 227 uur en daarmee is juni vrij zonnig, normaal is 201 uur. Juli 2014: Zeer warm, vrij nat en vrijwel normale hoeveelheid zon Met een gemiddelde temperatuur van circa 19,8 C tegen een langjarig gemiddelde van 17,9 C was juli een zeer warme maand. De Bilt telde veertien zomerse dagen en twee tropische dagen. Gemiddeld over het land viel er 94 mm neerslag en daarmee was juli vrij nat. Het langjarig gemiddelde bedraagt 78 mm. De verschillen in het land waren echter groot door het buiige karakter van de neerslag. aantal uren zonneschijn bedroeg 222, vrijwel gelijk aan het gemiddelde van 212 uren. 7

8 3.2 Wortelvliegdruk Zoals figuur 1 laat zien was de wortelvliegdruk in Ens hoger dan in Dronten. De eerste wortelvliegen in de regio werden in de week van 24 april in Lelystad gevangen. Na half mei was de druk in Ens en Dronten hoog genoeg om met de bespuitingen te beginnen. Figuur 1. Infectiedruk wortelvlieg 2014 (gemiddeld aantal wortelvliegen per 4 plak vallen). 35 gemiddeld aantal wortelvlieg per locatie apr 24-apr 1-mei 8-mei 15-mei 22-mei 29-mei 5-jun 12-jun 19-jun 26-jun 3-jul Lelystad Dronten Ens 8

9 3.3 Wortelvlieg aantasting Ens (14428) Het proefveld in Ens werd 18 april gezaaid. Voor 10 mei stond de peen boven de grond. Vanaf begin mei werden de vallen voor de wortelvlieg geplaatst. Na bespuitingen op 21 mei, 2 en 16 juni werden de velden geoogst op 22 juli. Op 7 juli was bij onbehandeld, Vydate en een experimentele granulaat behandeling al een oogst uitgevoerd. Dit om de werkingsduur van de behandelingen vast te stellen. In de proef werd geen fytotoxiciteit ten opzichte van onbehandeld door de bespuitingen tegen de wortelvlieg waargenomen. De bespuitingen waren dus selectief voor het gewas Na enkele zware buien ontstonden verschillen in gewasstand, maar er was ook een effect van de behandelingen op de gewasstand. Na het schoonspoelen van de geoogste peen werd de mate van aantasting beoordeeld. Hieruit kwamen duidelijke verschillen tussen de behandelingen naar voren. In tabel 3 staan de resultaten van de aantasting van alle behandelingen en in tabel 4 alleen die met onbehandeld en granulaat op 7 juli. Tabellen 5 en 6 geven overzichten van de beoordelingen en productie. Tabel 3. Resultaten beoordelingen aantasting wortelvlieg, locatie Ens. Bestrijding wortelvlieg in peen, PT peen Ens PT % aantasting per klasse 22 juli juli nr. behandeling % peen goed % peen 1-5% schade % peen 6-25% schade % peen 26-50% schade totaal % aangetast index aantasting 1 onbehandeld 72 ab 13 bcd 11 4 c 28 cd 16 c 2 Coragen 82 bc 10 bcd 7 1 ab 18 bc 9 b 3 Vydate volveld 70 a 16 d 11 4 c 31 d 16 c 4 82 bc 11 bcd 7 1 ab 18 bc 9 b 5 86 cd 7 ab 7 0 ab 15 ab 7 ab 6 85 cd 9 abc 6 1 ab 15 ab 8 ab 7 78 abc 12 bcd 9 2 abc 22 bcd 11 bc 8 96 d 4 a 1 0 a 5 a 2 a 9 85 cd 7 ab 8 1 ab 15 ab 8 ab abc 15 cd 8 3 bc 25 bcd 13 bc P 0,004 0,015 0,118 0,027 0,004 0,005 LSD (P = 0,05) Bij onbehandeld was 28% van de peen aangetast door de made van de wortelvlieg. Behandelingen 5, 6, 8 en 9 hadden een vergelijkbaar hoog percentage goede peen zonder aantasting. De verschillen in aantasting kwamen betrouwbaar naar voren in het percentage licht aangetaste peen (1-5% schade), het percentage zwaar aangetaste peen (26-50% schade), het totaal percentage peen met aantasting en index van de zwaarte van de schade door de wortelvlieg. Onbehandeld, Vydate en behandelingen 7 en 10 hadden een vergelijkbaar totaal percentage aangetaste peen. Behandelingen 5, 6, 8 en 9 hadden een significant lager percentage aangetaste peen dan onbehandeld. Dit kwam ook zo naar voren in de index van de zwaarte van de aantasting, waarbij ook Coragen en behandeling 4 beter waren dan onbehandeld. Opvallend sterk was behandeling 8 die een lager totaal percentage aangetaste peen en lagere index van de zwaarte van de aantasting had dan Coragen. Hiernaast was het effect van de granulaat behandeling 9 betrouwbaar beter dan van onbehandeld en Vydate. 9

10 Tabel 4. Resultaten beoordeling aantasting 7 juli, locatie Ens. Bestrijding wortelvlieg in peen, PT peen Ens PT 7 juli gewicht (100 wortels) 7 juli aantasting wortelvlieg nr. behandeling totaal gew (g) gew aangetast (g) % gew. aangetast % aangetast index aantasting 1 onbehandeld 790 b Vydate volveld 609 ab a P 0,088 0,125 0,173 0,371 0,401 LSD (P = 0,05) Bij een vroege waarneming op 7 juli had onbehandeld een hoger gemiddeld wortelgewicht dan behandeling 9. Behandeling 9 had het laagste percentage aantasting, maar dit was niet significant. Tabel 5. Resultaten beoordelingen, locatie Ens. Bestrijding wortelvlieg in peen, PT peen Ens PT 27 juni 22 juli 2014* nr. behandeling gewas stand gewas kleur gewas stand gewas kleur 1 onbehandeld 7,4 7,5 6,8 a 6,8 a 2 Coragen 7,0 7,5 7,3 bc 7,3 ab 3 Vydate volveld 7,4 7,5 6,8 a 7,1 ab 4 7,6 7,8 7,5 c 7,5 b 5 7,6 7,8 7,1 abc 7,1 ab 6 7,3 7,8 7,3 bc 7,3 ab 7 7,3 7,5 7,1 abc 7,4 b 8 7,5 7,6 7,3 bc 7,5 b 9 7,4 7,3 7,0 ab 6,8 a 10 7,1 7,3 6,9 ab 7,1 ab P 0,638 0,176 0,029 0,065 LSD (P = 0,05) 0,7 0,4 0,4 0,5 * bij 4 van de 40 velden werd de gewasstand en kleur ingeschat door Genstat i.v.m. de structuur van de grond. Bij de gewasbeoordeling op 27 juni waren er geen betrouwbare verschillen tussen de behandelingen. Bij de oogst op 22 juli was zichtbaar dat de behandelingen met een relatief hoog percentage aangetaste peen een mindere gewasstand en gewaskleur hadden. Dit was onder andere zichtbaar bij onbehandeld en Vydate. 10

11 Tabel 6. Resultaten productie, locatie Ens. Bestrijding wortelvlieg in peen, PT peen Ens PT 22 juli / 100 peen 25 juli 2014 / 4 m 1 nr. behandeling totaal gewicht (kg) gewicht aangetast (kg) totaal # peen totaal gewicht (kg) % peen te klein 1 onbehandeld 1,1 a 0,3 bcd 584 4, Coragen 1,5 bcd 0,3 bcd 520 5, Vydate volveld 1,3 abc 0,4 cd 542 4, ,5 bcd 0,3 bcd 502 5, ,4 abcd 0,2 abc 535 5, ,5 bcd 0,3 bcd 485 5, ,2 abc 0,3 bcd 535 4, ,6 cd 0,1 a 518 5, ,2 ab 0,1 ab 574 4, ,6 d 0,4 d 459 4,8 44 P 0,062 0,048 0,363 0,256 0,326 LSD (P = 0,05) 0,3 0, ,2 14 In productie (gewicht van de 100 beoordeelde peen) was er op 22 juli een tendens dat de minder effectieve behandelingen gemiddeld genomen achter bleven bij de beste behandelingen. Behandeling 10 vormde hierop een uitzondering. Uit de oogstbepaling op 4 m 1 rij kwamen op 25 juli geen significante verschillen naar voren. Peen met made van de wortelvlieg. 11

12 3.4 Wortelvlieg aantasting Dronten (14429) Het proefveld in Dronten werd 11 april gezaaid. Na bespuitingen op dezelfde data als in Ens werden de velden geoogst op 21 juli. Op 7 juli was bij onbehandeld, Vydate en een experimentele granulaat behandeling een eerste oogst uitgevoerd. Het perceel werd half mei getroffen door zware buien. Uit de beoordelingen van de geoogste peen kwamen geen verschillen tussen de behandelingen naar voren. In tabel 6 staan de resultaten van alle behandelingen en in tabel 7 alleen die met onbehandeld en granulaat. In tabellen 8 en 9 staan de resultaten van de gewaswaarnemingen en productie vermeld. Tabel 6. Resultaten aantasting wortelvlieg 21 juli, locatie Dronten. Bestrijding wortelvlieg in peen, PT Dronten aantasting wortelvlieg 21 juli 2014 nr. behandeling % peen goed % peen 1-5% schade % peen 6-25% schade % peen 26-50% schade totaal % aangetast index aantasting 1 onbehandeld Coragen Vydate volveld P 0,509 0,898 0,549 0,531 0,521 0,379 LSD (P = 0,05) 9,2 4,6 5,9 2,6 9,1 5,7 Bij de oogst op 21 juli waren er geen significante verschillen in percentage aangetaste peen tussen de behandelingen. Dit is enigszins vreemd omdat er gemiddeld wel 15% aangetaste peen was. Tabel 7. Resultaten beoordeling aantasting 7 juli, locatie Dronten. Bestrijding wortelvlieg in peen, PT peen Dronten 7 juli gewicht (100 wortels) 7 juli aantasting wortelvlieg nr. behandeling totaal gew (g) gew aangetast (g) % gew. aangetast % aangetast index aantasting 1 onbehandeld ab Vydate volveld b a P 0,543 0,082 0,143 0,285 0,417 LSD (P = 0,05) In lijn met de proef in Ens had behandeling 9 het laagste percentage aantasting, maar dit was niet significant. Er was een tendens dat behandeling 9 een lager gewicht aangetaste peen had dan Vydate. 12

13 Tabel 8. Resultaten beoordelingen, locatie Dronten. Bestrijding wortelvlieg in peen, PT Dronten 21 mei 27 juni 2014 % fyto / gewas nr. behandeling gewas stand gewas stand gewas kleur verkleuring 1 onbehandeld 5,8 6,6 7,6 2,3 a 2 Coragen 6,3 7,4 7,8 4,5 abc 3 Vydate volveld 5,5 6,3 7,5 5,0 abc 4 5,5 6,9 7,6 3,5 ab 5 6,3 7,3 7,8 3,8 ab 6 5,5 6,9 7,5 7,5 c 7 6,0 7,0 7,5 6,3 bc 8 6,3 6,6 7,8 3,8 ab 9 6,3 6,9 7,6 5,5 abc 10 6,3 7,5 7,9 3,0 ab P 0,372 0,283 0,846 0,083 LSD (P = 0,05) 1,0 1,0 0,5 3,3 Uit de gewasbeoordelingen kwamen op 21 mei en 27 juni geen betrouwbare verschillen naar voren qua gewasstand of gewaskleur. Op 27 juni was er een tendens dat behandeling 6 meer gewasverkleuring had dan onbehandeld en behandelingen 4, 5, 8 en 10. Ook behandeling 7 leek wat meer gewasverkleuring te hebben dan onbehandeld. Tabel 9. Resultaten productie, locatie Dronten. Bestrijding wortelvlieg in peen, PT Dronten productie 21 juli / 100 peen productie 25 juli / 4 m 1 nr. behandeling totaal gew. (kg/100 peen) gew. aangetast (kg) totaal # peen totaal gew. (kg) % klein 1 onbehandeld 1,9 0, , Coragen 1,8 0, , Vydate volveld 2,0 0, , ,8 0, , ,9 0, , ,0 0, , ,8 0, , ,9 0, , ,9 0, , ,0 0, ,3 31 P 0,933 0,564 0,972 0,321 0,437 LSD (P = 0,05) 0,4 0,2 90 0,8 13 Bij de oogst om de aantasting door wortelvlieg te bepalen op 21 juli en de productiebepaling op 25 juli per 4 strekkende meter rij peen kwamen geen verschillen in aantal peen of productie naar voren. 13

14 3.5 Gezamenlijke analyse granulaat Omdat in beide proeven bij de eerste waarneming van productie en mate van aantasting vergelijkbare resultaten lieten zien, is een gezamenlijke analyse uitgevoerd. De uitkomst hiervan is opgenomen in tabel 10. Tabel 10. Resultaten gezamenlijke analyse aantasting 7 juli. Bestrijding wortelvlieg in peen, PT & juli gewicht (100 wortels) 7 juli aantasting wortelvlieg nr. behandeling totaal gew (g) gew aangetast (g) % gew. aangetast % aangetast index aantasting 1 onbehandeld b 15,8 b 9,5 5,4 3 Vydate volveld ab 10,2 ab 9,5 4, a 3,7 a 3,6 1,9 P 0,123 0,025 0,043 0,112 0,169 LSD (P = 0,05) ,2 6,4 4,0 De behandelingen verschilden niet betrouwbaar in totaal gewicht. Het totaal gewicht van aangetaste peen en het percentage gewicht aangetaste peen was bij behandeling 9 betrouwbaar lage dan bij onbehandeld. Deze lijn zat ook in het percentage en index van de zwaarte aangetaste peen, maar was hierin niet significant. 14

15 4. CONCLUSIES De druk van de wortelvlieg in Dronten was behoorlijk hoog, maar leidde niet tot significante verschillen in aantasting. Op basis van de proef in peen in Ens en de gezamenlijke analyse van de granulaatbehandelingen kunnen de volgende conclusies worden getrokken. Behandelingen Coragen en 4, 5, 6, 8 en 9 hadden significant minder zware aantasting door larve de wortelvlieg dan onbehandeld. Opvallend sterk was behandeling 8, die een lager totaal percentage aangetaste peen en lagere index van de zwaarte van de aantasting had dan Coragen. Vydate en behandelingen 7 en 10 hadden geen betrouwbaar effect op de bestrijding van wortelvlieg. Het effect van granulaat behandeling 9 was beter dan Vydate en onbehandeld. De toegepaste middelen waren selectief voor het gewas. Van links naar rechts: licht, matig en zware schade door de made van de wortelvlieg 15

16 BIJLAGE 1. Proefopzet Bestrijding wortelvlieg in peen door middel van gewasbespuitingen. Poefnummer Locatie Ens Dronten Perceel Zwartemeerweg 18 Olsterweg 19 Teler dhr. A. Benedictus dhr. A.H.F. Huijs mans Zaaidatum 18 april april 2014 Aantal zaden ras Nerac / ha Nerac Nerac Veldgrootte bruto 8 rijen * 0,375 m (3 m) * 5 m = 15 m 2 bruto 8 rijen * 0,375 m (3 m) * 6,67 m = 20 m 2 Proefveld 600 m m 2 Bemesting: Gewasbescherming: Richtlijnen: 75 kg N/ha Volgens GAP, geen insecticiden. Volgens EPPO PP 1/14 (4) Chamaepsila rosae, EPPO PP1/135 (3) fytotoxologisch onderzoek en instructies volgens de fytosanitaire dienst. Aantal behandelingen: 10 nr. middelen dosering methode 1 onbehandeld - n.v.t. 2 Coragen 0,175 liter spuiten om 14 dagen 3 Vydate 10G 40 kg volvelds cm inwerken Aantal herhalingen: 4 Aantal velden: 40 Waarnemingen Effectiviteit: Beoordeling: Selectiviteit: Ongeveer 4-6 weken na de laatste bespuiting wordt per veld 4x 0,5 meter rug (of 4x 25 wortels) beoordeeld op de mate van aantasting. De geoogste peen wordt gesorteerd in: Vrij van aantasting: 0%; Lichte aantasting: 1-5%; Matige aantasting 6-25%; Zware aantasting >26 % oppervlakte peen Voor iedere bespuiting en 7 en 14 dagen na de laatste bespuiting per veld de gewasstand (grootte) en fytotoxiciteit beoordelen van schaal 9-1: (9 = goede stand, geen fytotoxiciteit, 1 = zeer slechte gewasstand, ernstige fytotoxiciteit). Eventuele symptomen worden beschreven. 16

17 Oogst: ongeveer 6 weken na de laatste bespuiting bepalen productie 2 x 2 m rij van de verkoopbare wortels (Van de geoogste peen worden 100 wortels op effectiviteit beoordeeld). Registratie: - bij iedere toepassing en waarneming: BBCH-code. - de vlucht wortelvlieg wordt per veld gevolgd. - max., gem. en min. temperatuur, neerslag, RV en windsnelheid, windrichting tijdens proef, evenals % bewolking en vochtigheid grond en gewas tijdens de bespuitingen registreren. 17

18 Plattegrond Dronten (14429) Plattegrond Ens (14428) veld beh 40 1D 39 3D 38 6D 37 8D 36 9D 35 5D 34 2D 33 10D 32 4D 31 7D 30 1C 29 8C 28 2C 27 6C 26 9C 25 3C 24 5C 23 7C 22 4C 21 10C 20 2B 19 6B 18 4B 17 7B 16 1B 15 10B 14 5B 13 3B 12 8B 11 9B 10 7A 9 2A 8 1A 7 6A 6 4A 5 3A 4 8A 3 9A 2 5A 1 10A veld beh 36 2D 35 8D 34 3D 33 9D 32 5D 31 6D 30 1D 29 7D 28 4D 27 9C 26 4C 25 7C 24 1C 23 8C 22 2C 21 5C 20 3C 19 6C 18 5B 17 1B 16 9B 15 8B 14 2B 13 6B 12 4B 11 7B 10 3B 9 5A 8 8A 7 3A 6 6A 5 1A 4 2A 3 7A 2 4A 1 9A 18

19 Gegevens tijdens de bespuitingen Proef Ens Datum 21 mei 23 mei 26 mei 30 mei 2 juni 6 juni tijd % wolken BBCH code (gewasstadium) vochtigheid grond* droog droog droog vochtig droog vochtig vochtigheid gewas* droog droog droog droog droog droog RV (%) windrichting en snelheid (m/s) Z 2 Z 2 NO 3 W 2 windstil N 2 temperatuur (ºC) 23 16, , behandelingen allemaal** 7 7, 10 7 allemaal 7 * = nat, vochtig of droog. ** Allemaal = behandelingen 2, 4, 5, 6, 7, 8 en 10. Proef Ens Datum 11 juni 13 juni 16 juni 20 juni 23 juni 27 juni tijd % wolken BBCH code (gewasstadium) vochtigheid grond droog droog droog nat droog droog vochtigheid gewas droog droog droog droog droog droog RV (%) windrichting en snelheid (m/s) W 2 W 4 W 4 NW 3 NW 3 NW 2 temperatuur (ºC) behandelingen 7, 10 7 allemaal 7 7, 10 7 Proef Dronten Datum 21 mei 23 mei 26 mei 30 mei 2 juni 6 juni tijd % wolken BBCH code (gewasstadium) vochtigheid grond* droog droog droog nat droog nat vochtigheid gewas* droog droog droog droog droog droog RV (%) windrichting en snelheid (m/s) Z 2 Z 1 NO 3 W 1,5 windstil N 2 temperatuur (ºC) , behandelingen allemaal** 7 7, 10 7 allemaal 7 Proef Dronten Datum 11 juni 13 juni 16 juni 20 juni 23 juni 27 juni tijd % wolken BBCH code (gewasstadium) vochtigheid grond droog droog droog droog droog droog vochtigheid gewas droog droog droog droog droog droog RV (%) windrichting en snelheid (m/s) W 1 W 3 W 4 NW 2 NW 2 NW 2 temperatuur (ºC) behandelingen 7, 10 7 allemaal 7 7,

20 BIJLAGE 2. Foto s foto 1: peen proefveld in Ens 6 juni foto 2: aangetaste peen per 100 peen van 4 herhalingen, onbehandeld (beh. 1), Vydate (beh. 3) en behandeling 9 uit Ens, 7 juli foto 3: totaal aangetaste peen behandelingen 8 (links) 9 (midden) en 10 (rechts) 22 juli

21 foto 4: nat proefveld in Dronten, 30 mei foto 5: gewas peen proef in Dronten met bij behandeling 7 wat gewasverkleuring, 27 juni foto 6: overzicht aantasting wortelvlieg (in de zakjes naast de zakken met veldnummer) van boven naar beneden behandelingen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en 8. Proef Dronten, 21 juli

22 BIJLAGE 3. Resultaten per herhaling Proef Ens peen Ens 27 juni 27 juli / 100 peen 22 juli % aantasting peen totaal gew. (kg) gew. aangetast (kg) % peen % peen % peen nr. behandeling hh veld stand kleur goed 1-5% 6-25% 1 onbehandeld A 6 8,5 8,0 1,59 0, onbehandeld B 18 6,5 7,0 0,97 0, onbehandeld C 29 7,0 7,0 1,05 0, onbehandeld D 40 7,5 8,0 0,87 0, Coragen A 10 7,0 8,0 1,98 0, Coragen B 19 7,0 7,0 1,30 0, Coragen C 24 6,5 7,0 1,22 0, Coragen D 38 7,5 8,0 1,33 0, Vydate volveld A 3 8,5 8,0 1,45 0, Vydate volveld B 15 7,0 7,0 1,28 0, Vydate volveld C 30 7,0 7,5 1,16 0, Vydate volveld D 35 7,0 7,5 1,11 0, A 8 8,5 8,0 1,84 0, B 16 7,5 7,5 1,37 0, C 22 7,0 7,5 1,54 0, D 32 7,5 8,0 1,27 0, A 4 8,5 8,0 1,60 0, B 12 8,0 8,0 1,50 0, C 25 7,0 7,5 1,21 0, D 34 7,0 7,5 1,27 0, A 9 8,0 8,0 2,25 0, B 17 6,5 7,5 1,18 0, C 28 7,0 7,5 1,36 0, D 37 7,5 8,0 1,37 0, A 7 8,5 8,0 1,47 0, B 20 6,5 7,0 1,25 0, C 21 7,0 7,5 1,22 0, D 33 7,0 7,5 1,05 0, A 2 7,5 8,0 1,45 0, B 14 7,0 7,0 1,77 0, C 27 7,5 7,5 1,54 0, D 39 8,0 8,0 1,46 0, A 1 x x 0,91 0, B 13 7,5 7,0 1,67 0, C 26 7,0 7,5 1,29 0, D 36 7,0 7,0 1,00 0, A 5 8,5 8,0 1,75 0, B 11 7,0 7,0 1,62 0, C 23 6,5 7,0 1,66 0, D 31 6,5 7,0 1,31 0, % peen 26-50% 22

23 Vervolg proef Ens peen Ens 22 juli aantasting 22 juli 22 juli productie 4 m 1 % totaal index totaal # totaal % te nr. behandeling hh veld aangetast aantasting stand kleur peen gew klein 1 onbehandeld A , ,7 35,9 1 onbehandeld B , ,4 42,7 1 onbehandeld C ,3 * * 549 3,4 68,5 1 onbehandeld D ,0 6,5 6, ,3 74,3 2 Coragen A , ,85 30,7 2 Coragen B , ,95 27,8 2 Coragen C , ,65 63,1 2 Coragen D , ,7 57,8 3 Vydate volveld A , ,6 45,7 3 Vydate volveld B ,0 * * 520 4,85 37,5 3 Vydate volveld C , ,0 61,6 3 Vydate volveld D ,3 6,5 6, ,85 63,7 4 A , ,15 31,7 4 B , ,85 32,8 4 C , ,5 40,6 4 D , ,39 53,4 5 A , ,4 37,0 5 B , ,1 34,3 5 C , ,1 45,8 5 D ,0 6,5 6, ,8 72,5 6 A , ,25 44,7 6 B , ,0 41,3 6 C , ,35 57,8 6 D , ,9 50,2 7 A , ,75 28,7 7 B , ,9 43,8 7 C , ,1 45,7 7 D ,7 6,5 6, ,15 78,3 8 A 2 2 0, ,1 58,3 8 B , ,95 45,1 8 C , ,2 40,0 8 D , ,7 52,7 9 A ,7 * * * * * 9 B ,0 * * 638 4,35 57,1 9 C ,1 7 6, ,95 55,3 9 D ,3 6,5 6, ,5 72,2 10 A , ,05 35,7 10 B , ,35 49,0 10 C , ,1 32,9 10 D ,3 6,5 6, ,65 60,0 * ingeschat door Genstat i.v.m. structuur plekken / veel neerslag 23

24 Proef Dronten peen Dronten juni 21 juli aantasting % verkleuring % peen 6-25% nr. behandeling hh veld mei stand stand kleur % peen goed % peen 1-5% 1 onbehandeld A 8 5 6,0 8, onbehandeld B ,5 7, onbehandeld C ,0 8, onbehandeld D ,0 7, Coragen A 9 6 6,5 7, Coragen B ,5 8, Coragen C ,5 7, Coragen D ,0 8, Vydate volveld A 5 5 5,5 8, Vydate volveld B ,5 7, Vydate volveld C ,5 7, Vydate volveld D ,5 7, A 6 4 5,5 8, B ,0 7, C ,5 7, D ,5 7, A 2 7 8,0 8, B ,0 7, C ,0 7, D ,0 8, A 7 4 6,0 8, B ,0 7, C ,5 7, D ,0 7, A ,5 7, B ,5 7, C ,0 7, D ,0 8, A 4 6 6,5 8, B ,0 7, C ,0 8, D ,0 7, A 3 6 6,0 8, B ,5 7, C ,0 7, D ,0 8, A 1 7 8,0 8, B ,5 7, C ,5 8, D ,0 8, % peen 26-50% 24

25 Vervolg proef Dronten peen Dronten 21 juli aantasting 21 juli productie productie 25 juli / 4 m 1 % totaal aangetast index aantasting totaal gew. (kg/100 peen) gew. aangetas t (kg) totaal gewicht (kg) totaal % nr. behandeling hh veld # peen klein 1 onbehandeld A 8 8 2,7 2,24 0, ,50 14,5 1 onbehandeld B ,3 1,87 0, ,75 40,4 1 onbehandeld C ,7 1,86 0, ,80 27,9 1 onbehandeld D ,7 1,79 0, ,20 21,3 2 Coragen A ,0 1,67 0, ,13 20,3 2 Coragen B ,3 1,85 0, ,40 34,6 2 Coragen C ,3 1,67 0, ,10 41,4 2 Coragen D ,7 2,08 0, ,35 26,7 3 Vydate volveld A ,7 2,14 0, ,40 13,9 3 Vydate volveld B ,0 2,15 0, ,95 16,7 3 Vydate volveld C ,0 1,91 0, ,80 33,0 3 Vydate volveld D ,7 1,95 0, ,95 31,3 4 A 6 3 1,3 1,67 0, ,65 16,8 4 B ,3 2,11 0, ,30 38,7 4 C ,7 1,78 0, ,85 40,6 4 D ,7 1,76 0, ,65 39,7 5 A ,3 1,66 0, ,95 30,5 5 B ,0 2,19 0, ,75 13,9 5 C ,2 1,79 0, ,15 39,1 5 D ,3 2,07 0, ,90 22,8 6 A 7 4 1,7 2,28 0, ,42 2,9 6 B ,0 1,99 0, ,10 37,0 6 C ,3 1,74 0, ,05 45,3 6 D ,0 1,87 0, ,30 27,4 7 A ,3 1,53 0, ,25 37,9 7 B ,3 1,53 0, ,15 32,3 7 C ,7 2,09 0, ,20 31,6 7 D ,7 1,88 0, ,20 37,3 8 A ,0 1,84 0, ,80 18,1 8 B ,3 1,77 0, ,05 18,4 8 C ,3 1,92 0, ,80 40,4 8 D ,0 2,19 0, ,60 18,3 9 A ,7 1,43 0, ,30 32,6 9 B ,3 1,47 0, ,75 39,9 9 C ,0 1,76 0, ,60 50,4 9 D ,0 2,87 0, ,45 24,1 10 A ,0 1,54 0, ,60 32,8 10 B ,0 2,17 0, ,70 37,9 10 C ,3 1,98 0, ,80 28,3 10 D ,0 2,45 0, ,25 24,4 25

26 BIJLAGE 4. Weersgegevens DACOM weerstation in Marknesse, dicht bij Ens & Dronten. temperatuur ( c) neerslag stralingssom % RV wind- winddatum Gem. Max. Min. (mm) (W/m²) (min) richting snelheid (m/s) ,1 19,2 6,9 0, Z 2, ,7 20,9 3,9 0, NO 2, ,0 21,0 5,3 0, ONO 3, ,6 13,7 11,4 0, WZW 2, ,3 17,1 7,6 0, ZZO 2, ,8 15,8 8,8 2, ZZW 4, ,2 20,0 12,0 7, Z 4, ,7 13,1 7,7 4, W 7, ,0 12,3 7,0 0, W 5, ,3 14,8 8,4 0, W 2, ,9 14,8 6,2 0, ZZO 2, ,1 14,5 2,7 0, W 3, ,3 12,1 8,6 0, ZW 5, ,7 10,4 5,4 0, NNW 8, ,0 10,5 3,6 0, NW 5, ,0 14,4-0,1 0, ZO 2, ,8 17,3 6,0 1, NW 5, ,2 11,0 5,4 0, NNW 5, ,7 16,3 5,7 0, ONO 4, ,6 20,7 8,7 0, O 5, ,2 12,8 8,9 15, WZW 3, ,2 17,8 8,8 0, ONO 3, ,8 18,2 9,8 2, O 2, ,0 20,5 8,7 8, ONO 2, ,0 21,3 11,4 0, ZW 4, ,7 18,2 11,9 0, OZO 2, ,9 13,5 10,2 4, O 2, ,6 15,6 10,3 0, NNW 2, ,3 18,3 11,2 5, NW 2, ,0 18,6 12,0 0, NW 3, ,9 13,8 9,9 1, NNO 3, ,2 11,1 5,4 0, OZO 4, ,2 12,4 3,9 0, ZZO 3, ,5 12,2 2,8 0, O 1, ,9 17,6 6,0 0, OZO 3, ,9 17,5 10,7 2, WZW 3, ,2 16,0 10,1 0, ZZW 5, ,0 13,2 10,4 32, W 5, ,3 14,6 10,0 7, WZW 6, ,1 14,1 8,9 7, ZW 5, ,7 11,6 9,7 21, W 7, ,1 12,6 8,4 4, W 5, ,5 13,3 7,1 0, WNW 3, ,9 12,3 7,7 1, NNW 4, ,7 15,1 6,4 0, NO 2, ,8 18,3 3,6 0, N 1, ,0 20,4 6,5 0, NO 1,3 26

27 temperatuur ( c) neerslag stralingssom % RV wind- winddatum Gem. Max. Min. (mm) (W/m²) (min) richting snelheid (m/s) ,3 22,5 8,6 0, O 1, ,6 24,6 10,5 0, O 2, ,9 25,8 13,7 0, ONO 2, ,6 22,1 14,2 1, ZO 2, ,0 21,5 16,4 2, ZZO 3, ,9 18,9 13,5 0, ONO 2, ,2 19,9 10,8 0, ZZW 2, ,3 22,0 9,9 0, NNO 1, ,2 22,4 11,6 23, NO 3, ,1 20,2 13,7 28, O 3, ,9 14,0 10,6 21, O 4, ,0 12,5 7,7 4, ZZO 4, ,7 18,4 7,9 0, NNW 2, ,4 18,2 7,1 0, ZW 2, ,4 18,0 7,9 0, NNO 2, ,6 20,8 8,0 0, OZO 1, ,5 22,1 9,2 0, NO 2, ,9 20,1 12,3 16, ZZW 2, ,8 16,3 10,4 19, ZZW 4, ,0 21,8 9,5 0, ONO 2, ,5 26,9 11,4 0, NW 3, ,8 23,9 16,4 0, ZO 2, ,1 26,8 15,8 0, NW 2, ,8 24,9 17,3 3, WZW 3, ,1 21,6 13,5 0, NW 2, ,1 22,1 9,9 0, NW 2, ,5 20,5 11,2 0, NNW 3, ,8 19,5 13,2 0, WZW 3, ,8 19,3 10,9 0, NNW 3, ,7 17,5 12,1 0, NNW 4, ,2 19,8 11,2 0, NNW 4, ,7 17,8 9,3 0, NNW 3, ,3 16,6 13,0 2, NW 3, ,5 16,9 11,4 0, W 4, ,0 19,6 9,2 0, ZW 3, ,1 18,0 8,7 0, WNW 3, ,2 20,0 8,8 0, NNO 2, ,0 20,4 11,3 2, NNW 2, ,9 19,6 10,4 0, OZO 2, ,6 20,6 11,5 12, O 2, ,1 19,5 12,2 5, Z 2, ,8 20,1 13,8 0, WZW 2, ,3 18,5 12,9 4, ZW 2, ,5 17,3 12,1 0, NW 3, ,4 18,1 10,1 2, WZW 2, ,4 19,9 9,6 0, ZO 2, ,8 24,4 9,6 0, ZO 2, ,9 27,8 11,7 0, ZW 3, ,7 22,5 17,4 6, Z 3, ,9 24,6 16,0 9, W 4, ,1 23,6 13,5 0, NNW 2, ,7 17,6 13,4 5, NNW 3,6 27

28 temperatuur ( c) neerslag stralingssom % RV wind- winddatum Gem. Max. Min. (mm) (W/m²) (min) richting snelheid (m/s) ,7 21,0 13,4 3, NNW 5, ,1 28,4 15,5 39, ZO 2, ,5 28,3 17,1 0, NNO 2, ,3 26,2 13,6 0, ONO 2, ,4 23,6 16,8 0, NW 3, ,8 21,1 16,5 0, W 3, ,3 21,4 14,5 0, ZW 3, ,7 25,6 13,8 0, ONO 1, ,0 27,0 14,1 0, NNO 2, ,6 31,1 15,7 0, O 3, ,9 33,3 18,7 0, O 3, ,9 27,5 20,7 2, NW 2, ,9 20,9 19,2 9, ZZO 2, ,1 27,3 17,2 0, NNO 3, ,0 28,3 17,6 0, NNO 4, ,5 26,7 15,9 0, O 3, ,6 20,6 17,2 11, ONO 2, ,1 24,8 17,7 5, ZW 2, ,9 25,2 17,4 0, ZW 2, ,1 24,5 16,7 5, NNO 3, ,8 26,7 18,1 0, NNW 4, ,2 22,5 15,2 0, ZW 3, ,1 24,9 12,9 0, OZO 2,8 28

29 BIJLAGE 5. GEP Certificaat Proeftuin Zwaagdijk 29

Bestrijding van wortelvlieg in peen 2012

Bestrijding van wortelvlieg in peen 2012 Bestrijding van wortelvlieg in peen 2012 December 2012 Projectnummer Productschap Tuinbouw: 14722 Proefnummers Proeftuin Zwaagdijk: 12472, 12473 ing. J. de Lange Proeftuin Zwaagdijk Tolweg 13 1681 ND Zwaagdijk-Oost

Nadere informatie

Bestrijding wortelvlieg in bospeen 2013

Bestrijding wortelvlieg in bospeen 2013 Bestrijding wortelvlieg in bospeen 2013 Februari 2014 Projectnummer Productschap Tuinbouw: 14855 Proefnummers Proeftuin Zwaagdijk: 13367 en 13368 ing. J. de Lange Proeftuin Zwaagdijk Tolweg 13 1681 ND

Nadere informatie

BESTRIJDING KOOLWITTEVLIEG IN SPRUITKOOL 2012

BESTRIJDING KOOLWITTEVLIEG IN SPRUITKOOL 2012 BESTRIJDING KOOLWITTEVLIEG IN SPRUITKOOL 2012 December 2012 PT projectnummer: 14713 Proefnummers: 12452 en 12453 Ing. J. de Lange Proeftuin Zwaagdijk Tolweg 13 1681 ND Zwaagdijk-Oost Telefoon (0228) 56

Nadere informatie

Natuurlijke bestrijding van Phytophthora in peen 2015

Natuurlijke bestrijding van Phytophthora in peen 2015 Natuurlijke bestrijding van Phytophthora in peen 2015 Februari 2016 Projectnummer Productschap Tuinbouw: 14967.09 Proefnummer Proeftuin Zwaagdijk: 150553 ing. J. de Lange Proeftuin Zwaagdijk Tolweg 13

Nadere informatie

BESTRIJDING LATE KOOLVLIEG IN CHINESE KOOL 2014

BESTRIJDING LATE KOOLVLIEG IN CHINESE KOOL 2014 BESTRIJDING LATE KOOLVLIEG IN CHINESE KOOL 2014 Februari 2015 PT projectnummer: 14967 Proefnummer: 14870 Ing. J. de Lange Proeftuin Zwaagdijk Tolweg 13 1681 ND Zwaagdijk-Oost Telefoon (0228) 56 31 64 Fax

Nadere informatie

BESTRIJDING ONKRUID IN SPINAZIE

BESTRIJDING ONKRUID IN SPINAZIE BESTRIJDING ONKRUID IN SPINAZIE December 2012 Ing J. de Lange Proefnummer: 12444 PT projectnummer: 14711 Proeftuin Zwaagdijk Tolweg 13 1681 ND Zwaagdijk-Oost Telefoon (0228) 56 31 64 Fax (0228) 56 30 29

Nadere informatie

BESTRIJDING ONKRUID IN ERWTEN

BESTRIJDING ONKRUID IN ERWTEN In de teelt van peulvruchten zijn middelen als Centium 360 SC, Challenge, Afalon, Basagran en Aramo toegelaten. De werking tegen meerjarige onkruiden zoals distel en ook tegen zwarte nachtschade is onvoldoende.

Nadere informatie

BESTRIJDING KOOLGALMUG IN SPITSKOOL 2011

BESTRIJDING KOOLGALMUG IN SPITSKOOL 2011 BESTRIJDING KOOLGALMUG IN SPITSKOOL 2011 Januari 2012 Proefnummer: 11465 PT nummer: 14.357 Ing. J. de Lange Proeftuin Zwaagdijk Tolweg 13 1681 ND Zwaagdijk-Oost Telefoon (0228) 56 31 64 Fax (0228) 56 30

Nadere informatie

Bemesting in maïs. Oktober 2011

Bemesting in maïs. Oktober 2011 Bemesting in maïs uitgevoerd in opdracht van: Agriton BV Oktober 2011 Proefnummer: 11647 Oktober 2011 H. de Vries Proeftuin Zwaagdijk Tolweg 13 1681 ND Zwaagdijk-Oost Telefoon +31 (228) 56 31 64 Fax +31

Nadere informatie

BESTRIJDING TRIPS IN SLUITKOOL 2013

BESTRIJDING TRIPS IN SLUITKOOL 2013 BESTRIJDING TRIPS IN SLUITKOOL 2013 december 2013 Ing J. de Lange Proefnummer Proeftuin Zwaagdijk: 13360 PT projectnummer: 14849 Proeftuin Zwaagdijk Tolweg 13 1681 ND Zwaagdijk-Oost Telefoon (0228) 56

Nadere informatie

BESTRIJDING WITLOFMINEERVLIEG IN WITLOF 2014

BESTRIJDING WITLOFMINEERVLIEG IN WITLOF 2014 BESTRIJDING WITLOFMINEERVLIEG IN WITLOF 2014 Januari 2015 PT projectnummer: 14967.06 Proefnummer: 14479 Ing. J. de Lange Proeftuin Zwaagdijk Tolweg 13 1681 ND Zwaagdijk-Oost Telefoon (0228) 56 31 64 Fax

Nadere informatie

GEïNTEGREERDE BESTRIJDING SCLEROTINIA IN STAMSLABOON Projectnummer PT: Proefnummer: Ing. J. de Lange

GEïNTEGREERDE BESTRIJDING SCLEROTINIA IN STAMSLABOON Projectnummer PT: Proefnummer: Ing. J. de Lange GEïNTEGREERDE BESTRIJDING SCLEROTINIA IN STAMSLABOON 2011 December 2011 Projectnummer PT: 14436 Proefnummer: 11412 Ing. J. de Lange Proeftuin Zwaagdijk Tolweg 13 1681 ND Zwaagdijk-Oost Telefoon (0228)

Nadere informatie

BESTRIJDING ONKRUID IN SPINAZIE 2013

BESTRIJDING ONKRUID IN SPINAZIE 2013 BESTRIJDING ONKRUID IN SPINAZIE 2013 Januari 2014 Ing J. de Lange Proefnummers: 13358 en 13359 PT projectnummer: 14861 Proeftuin Zwaagdijk Tolweg 13 1681 ND Andijk Telefoon (0228) 56 31 64 Fax (0228) 56

Nadere informatie

BESTRIJDING ONKRUID IN ERWTEN

BESTRIJDING ONKRUID IN ERWTEN BESTRIJDING ONKRUID IN ERWTEN December 2012 Ing J. de Lange Proefnummers: 12442 en 12443 PT projectnummer: 14712 Proeftuin Zwaagdijk Tolweg 13 1681 ND Zwaagdijk-Oost Telefoon (0228) 56 31 64 Fax (0228)

Nadere informatie

Bestrijding bodeminsecten in rettich

Bestrijding bodeminsecten in rettich Bestrijding bodeminsecten in rettich 2011-2012 Juni 2013 PT projectnummer:14365 Proefnummers: 11773, 11941, 12676 en 12927 H. de Vries Proeftuin Zwaagdijk Tolweg 13 1681 ND Zwaagdijk-Oost Telefoon (0228)

Nadere informatie

Bestrijding van Myrothecium in lisianthus

Bestrijding van Myrothecium in lisianthus Bestrijding van Myrothecium in lisianthus 2015 PT nummer.: 14980 Proef nummer: 14512 Proeftuin Zwaagdijk Tolweg 13 1681 ND Zwaagdijk Phone +31 (0)228 56 31 64 Fax +31 (0)228 56 30 29 E-mail: proeftuin@proeftuinzwaagdijk.nl

Nadere informatie

BESTRIJDING TRIPS IN SLUITKOOL 2014

BESTRIJDING TRIPS IN SLUITKOOL 2014 BESTRIJDING TRIPS IN SLUITKOOL 2014 januari 2015 Ing J. de Lange Proefnummer Proeftuin Zwaagdijk: 14427 PT projectnummer: 14967.03 Proeftuin Zwaagdijk Tolweg 13 1681 ND Zwaagdijk-Oost Telefoon (0228) 56

Nadere informatie

Plaagbestrijding in sla

Plaagbestrijding in sla Plaagbestrijding in sla In opdracht van: Productschap Tuinbouw juli 2005 Ing. J. de Lange Proeftuin Zwaagdijk Tolweg 13 1681 ND Zwaagdijk-Oost Telefoon (0228) 56 31 64 Fax (0228) 56 30 29 E-mail: proeftuin@proeftuinzwaagdijk.nl

Nadere informatie

BESTRIJDING ONKRUID IN KRUIDEN

BESTRIJDING ONKRUID IN KRUIDEN BESTRIJDING ONKRUID IN KRUIDEN Januari 2014 Ing J. de Lange Proefnummers: 13352, 13353, 13354 en 13355 PT projectnummer: 14853 Proeftuin Zwaagdijk Tolweg 13 1681 ND Zwaagdijk-Oost Telefoon (0228) 56 31

Nadere informatie

BESTRIJDING RUPS EN LUIS IN SLA

BESTRIJDING RUPS EN LUIS IN SLA BESTRIJDING RUPS EN LUIS IN SLA 2011-2012 Februari 2013 Ing J. de Lange Proefnummers: 11528, 11529, 12428, 12429, 12465 PT projectnummer: 14361 Proeftuin Zwaagdijk Tolweg 13 1681 ND Zwaagdijk-Oost Telefoon

Nadere informatie

BESTRIJDING VAN VALSE MEELDAUW IN PETERSELIE

BESTRIJDING VAN VALSE MEELDAUW IN PETERSELIE BESTRIJDING VAN VALSE MEELDAUW IN PETERSELIE In opdracht van Productschap Tuinbouw April 2004 Ing. C. Oostingh Proeftuin Zwaagdijk Tolweg 13 1681 ND Zwaagdijk-Oost Telefoon (0228) 56 31 64 Fax (0228) 56

Nadere informatie

Bestrijding van trips in gladiool

Bestrijding van trips in gladiool Bestrijding van trips in gladiool In opdracht van: Productschap Tuinbouw maart 2007 F. Kreuk B 0786 Proeftuin Zwaagdijk Tolweg 13 1681 ND Zwaagdijk-Oost Telefoon (0228) 56 31 64 Fax (0228) 56 30 29 E-mail:

Nadere informatie

Bestrijding van Fusarium in tomaat

Bestrijding van Fusarium in tomaat Bestrijding van Fusarium in tomaat 2012 Proef nummer: 12557 Proeftuin Zwaagdijk Tolweg 13 1681 ND Zwaagdijk Phone +31 (0)228 56 31 64 Fax +31 (0)228 56 30 29 E-mail: proeftuin@proeftuinzwaagdijk.nl www.proeftuinzwaagdijk.nl

Nadere informatie

Bolontsmetting lelie

Bolontsmetting lelie Bolontsmetting lelie PT 13428 september 2011 F. Kreuk 09050 09058 10091 10092 Proeftuin Zwaagdijk Tolweg 13 1681 ND Zwaagdijk-Oost Telefoon (0228) 56 31 64 Fax (0228) 56 30 29 E-mail: proeftuin@proeftuinzwaagdijk.nl

Nadere informatie

Bestrijding koolmot in sluitkool

Bestrijding koolmot in sluitkool Bestrijding koolmot in sluitkool 2007-2009 Gefinancierd via: Productschap Tuinbouw 12.852 en 13.691 juni 2010 G0743 G0843 09443 Ing. J. de Lange Proeftuin Zwaagdijk Tolweg 13 1681 ND Zwaagdijk-Oost Telefoon

Nadere informatie

Zaaizaad ontsmetting en bemesting in wintertarwe. Oktober 2011

Zaaizaad ontsmetting en bemesting in wintertarwe. Oktober 2011 Zaaizaad ontsmetting en bemesting in wintertarwe uitgevoerd in opdracht van: Agriton Oktober 2011 Proefnummer: 11608 Oktober 2011 H de Vries Proeftuin Zwaagdijk Tolweg 13 1681 ND Zwaagdijk-Oost Telefoon

Nadere informatie

DOPERWT vergelijking efficiëntie fungiciden tegen valse meeldauw

DOPERWT vergelijking efficiëntie fungiciden tegen valse meeldauw DOPERWT vergelijking efficiëntie fungiciden tegen valse meeldauw Vergelijking van de efficiëntie van fungiciden tegen valse meeldauw in groene erwt - eigen onderzoek 1 Efficiëntie van middelen tegen valse

Nadere informatie

Optimalisatie bestrijdingstechniek in broccoli 2005

Optimalisatie bestrijdingstechniek in broccoli 2005 Optimalisatie bestrijdingstechniek in broccoli 2005 In opdracht van Productschap Tuinbouw maart 2006 Ing. J. de Lange Proeftuin Zwaagdijk Tolweg 13 1681 ND Zwaagdijk-Oost Telefoon (0228) 56 31 64 Fax (0228)

Nadere informatie

BESTRIJDING LATE KOOLVLIEG & TRIPS IN SPRUITKOOL 2015

BESTRIJDING LATE KOOLVLIEG & TRIPS IN SPRUITKOOL 2015 BESTRIJDING LATE KOOLVLIEG & TRIPS IN SPRUITKOOL 2015 December 2015 PT projectnummer: 14967-08 Proefnummers: 150525 en 150526 Ing. J. de Lange Proeftuin Zwaagdijk Tolweg 13 1681 ND Zwaagdijk-Oost Telefoon

Nadere informatie

Plaagbestrijding in sla In opdracht van Productschap Tuinbouw

Plaagbestrijding in sla In opdracht van Productschap Tuinbouw Plaagbestrijding in sla 2005-2006 In opdracht van Productschap Tuinbouw Maart 2007 Ing. J. de Lange Proeftuin Zwaagdijk Tolweg 13 1681 ND Zwaagdijk-Oost Telefoon (0228) 56 31 64 Fax (0228) 56 30 29 E-mail:

Nadere informatie

WORTEL wortelvliegbestrijding 2015

WORTEL wortelvliegbestrijding 2015 WORTEL wortelvliegbestrijding 2015 1 Bestrijding van de wortelvlieg in wortel opstellen van drempels 1.1 Doel De economische schadedrempels voor de behandeling van wortelvlieg zijn gedurende enige tijd

Nadere informatie

Invloed van neerslag op residu na een Ethrel-A bespuiting in zure kers 2007

Invloed van neerslag op residu na een Ethrel-A bespuiting in zure kers 2007 Invloed van neerslag op residu na een Ethrel-A bespuiting in zure kers 2007 In opdracht van Productschap Tuinbouw december 2007 Ing. I.P.M.Commandeur Proeftuin Zwaagdijk Tolweg 13 1681 ND Zwaagdijk-Oost

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE AGRO-VITAL

INHOUDSOPGAVE AGRO-VITAL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- INHOUDSOPGAVE 1. Doel proef... 2 2. Proefgegevens... 2 3. Objecten

Nadere informatie

BESTRIJDING ONKRUID IN KRUIDEN

BESTRIJDING ONKRUID IN KRUIDEN BESTRIJDING ONKRUID IN KRUIDEN December 2012 Ing J. de Lange Proefnummers: 12440, 12441, 12954 en 12955 PT projectnummer: 14710 Proeftuin Zwaagdijk Tolweg 13 1681 ND Zwaagdijk-Oost Telefoon (0228) 56 31

Nadere informatie

Bestrijding van knolvoet in Brassica

Bestrijding van knolvoet in Brassica Bestrijding van knolvoet in Brassica In opdracht van: Productschap Tuinbouw Verslag 2003 en 2004 Ing. H. Meester Proeftuin Zwaagdijk Tolweg 13 1681 ND Zwaagdijk-Oost Telefoon (0228) 56 31 64 Fax (0228)

Nadere informatie

Gebruik kalkstikstof in witte asperge

Gebruik kalkstikstof in witte asperge Gebruik kalkstikstof in witte asperge J. Wilms & G. Meuffels (PPO-Vredepeel) Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. Businessunit Akkerbouw, Groene ruimte en Vollegrondsgroenten Januari 2013 PPO nr. 3250243300

Nadere informatie

Deugdelijkheidsonderzoek herbiciden in knolselderij

Deugdelijkheidsonderzoek herbiciden in knolselderij Deugdelijkheidsonderzoek herbiciden in knolselderij Verslag van de proef in 2014 Marian Vlaswinkel Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, onderdeel van Wageningen UR Business Unit Akkerbouw, Groene Ruimte

Nadere informatie

Verslag onkruidbestrijdingsonderzoek suikerbieten 2009

Verslag onkruidbestrijdingsonderzoek suikerbieten 2009 Verslag onkruidbestrijdingsonderzoek suikerbieten 2009 P. Wilting Stichting IRS Postbus 32 4600 AA Bergen op Zoom Telefoon: 0164-27 44 00 Fax: 0164-25 09 62 E-mail: irs@irs.nl Internet: http://www.irs.nl

Nadere informatie

Inhoudsopgave: AGRITON

Inhoudsopgave: AGRITON ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Inhoudsopgave: 1. Doel proef.... 2 2. Proefgegevens.... 2 3. Objecten.... 2 4. Resultaten.... 4 4.1 Algemeen.... 4 4.2 Resultaten

Nadere informatie

AGRO VITAL Inhoudsopgave:

AGRO VITAL Inhoudsopgave: ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Inhoudsopgave: 1. Doel proef... 2 2. Proefgegevens... 2 3. Objecten en spuitdatums... 3 4. Resultaten... 3 4.1 Algemeen...

Nadere informatie

Groeiregulatie in Engels raaigras

Groeiregulatie in Engels raaigras Groeiregulatie in Engels raaigras Effect Moddus, Robbester, MCPA en stikstof op zaadopbrengst in 2013 In opdracht van en gefinancierd door Productschap Akkerbouw en Werkgroep graszaden en graszoden Postbus

Nadere informatie

Toepassing van Agro-Vital en Agriton bemestingsproducten in de teelt van zaaiuien.

Toepassing van Agro-Vital en Agriton bemestingsproducten in de teelt van zaaiuien. Toepassing van Agro-Vital en Agriton bemestingsproducten in de teelt van zaaiuien. In opdracht van: Agro-vital/Agriton Molenstraat 10-1, 8391 AJ Noordwolde Fr, The Netherlands Uitgebracht door: N.G. Boot

Nadere informatie

Onderzoek naar bruikbare herbiciden in knolbegonia

Onderzoek naar bruikbare herbiciden in knolbegonia Onderzoek naar bruikbare herbiciden in knolbegonia Vervolgonderzoek in 2005 P.J. van Leeuwen, A.Th.J. Koster en J.P.T. Trompert Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. Sector Bloembollen maart 2006 PPO

Nadere informatie

Bestrijding van de maden van de wortelvlieg

Bestrijding van de maden van de wortelvlieg Bestrijding van de maden van de wortelvlieg Granulaat toediening en een volvelds bespuiting tegen de maden van de wortelvlieg Psila rosae in waspeen 2006 Klaas van Rozen & Albert Ester Praktijkonderzoek

Nadere informatie

Groeiregulatie in Engels raaigras

Groeiregulatie in Engels raaigras Groeiregulatie in Engels raaigras Effect Moddus, Actirob, MCPA en middel X op zaadopbrengst in 2012 In opdracht van en gefinancierd door Productschap Akkerbouw en Werkgroep graszaden en graszoden Postbus

Nadere informatie

Chemische onkruidbestrijding asperge

Chemische onkruidbestrijding asperge Chemische onkruidbestrijding asperge Onderzoek naar chemische onkruidbestrijdingsmiddelen in een productieveld van asperge in het seizoen 2003-2004 J. Hoek Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. Business-unit

Nadere informatie

Bestrijding van koolvlieg in radijs

Bestrijding van koolvlieg in radijs Bestrijding van koolvlieg in radijs A.A.E. Bulle, G.J. Messelink Wageningen UR Glastuinbouw, Wageningen augustus 2007 Projectnummer 3242018600 2007 Wageningen, Wageningen UR Glastuinbouw Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Opbrengstvergelijking lelie

Opbrengstvergelijking lelie vergelijking lelie In opdracht van Kleurrijk Flevoland maart 2008 F. Kreuk B 0771 Proeftuin Zwaagdijk Tolweg 13 1681 ND Zwaagdijk-Oost Telefoon (0228) 56 31 64 Fax (0228) 56 30 29 E-mail: proeftuin@proeftuinzwaagdijk.nl

Nadere informatie

Uitbreiding erkenning Coragen

Uitbreiding erkenning Coragen Uitbreiding erkenning Coragen Coragen (Chloorantraniliprole 200 g/l) Wortelen, pastinaak, knolselder. Radijs,rammenas,rettich en wortelpeterselie. - Wortelvlieg 175 ml/ha Coragen Bloemkool, broccoli, sluitkool.

Nadere informatie

Bestrijding knolcyperus (bespuitingen)

Bestrijding knolcyperus (bespuitingen) Bestrijding knolcyperus (bespuitingen) De sector investeert in dit project via het Productschap Akkerbouw en Productschap Tuinbouw juli 2011 F. Kreuk 0687, 0753, 0853, 09069 Proeftuin Zwaagdijk Tolweg

Nadere informatie

Onderzoek naar de gevoeligheid van aardappelrassen voor kringerigheid, op percelen met Trichodorus primitivus besmet met tabaksratelvirus.

Onderzoek naar de gevoeligheid van aardappelrassen voor kringerigheid, op percelen met Trichodorus primitivus besmet met tabaksratelvirus. Onderzoek naar de gevoeligheid van aardappelrassen voor kringerigheid, op percelen met Trichodorus primitivus besmet met tabaksratelvirus. E.G. Schepel HLB BV Februari 2007 Projectnummer: 2993 Dit project

Nadere informatie

Bestrijding van slakken in wintertarwe, 2005

Bestrijding van slakken in wintertarwe, 2005 Bestrijding van slakken in wintertarwe, 2005 Zaadbehandeling van wintertarwezaad met pesticiden ter bescherming tegen slakken Hilfred Huiting & Albert Ester Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. Sector

Nadere informatie

Bestrijding valse meeldauw in de containerteelt en vollegrondsrozen 2008 PT In opdracht van Productschap Tuinbouw

Bestrijding valse meeldauw in de containerteelt en vollegrondsrozen 2008 PT In opdracht van Productschap Tuinbouw Bestrijding valse meeldauw in de containerteelt en vollegrondsrozen 2008 PT 13 087 In opdracht van Productschap Tuinbouw november 2008 B08181 B08182 B08183 B08184 Ing. M.P. Blind Proeftuin Zwaagdijk Proeftuin

Nadere informatie

Bestrijding van slakken in wintertarwe, 2004

Bestrijding van slakken in wintertarwe, 2004 Bestrijding van slakken in wintertarwe, 2004 Zaadbehandeling van wintertarwezaad met pesticiden ter bescherming tegen slakken Albert Ester & Hilfred Huiting Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. Sector

Nadere informatie

Bestrijding van wortelvlieg in peen

Bestrijding van wortelvlieg in peen Bestrijding van wortelvlieg in peen Alternatieven voor dimethoaat; toetsing biologische middelen en afscherming Verslag van onderzoek in 2003 en 2004 Hanspeter Versluis, Gijs van Kruistum en Marian Vlaswinkel

Nadere informatie

Onderzoek Sclerotinia in 2012

Onderzoek Sclerotinia in 2012 Onderzoek Sclerotinia in 2012 Sclerotiën, sporen, BOS en spuittechniek DLV Plant De Drieslag 25 8251 JZ Dronten T 0321 38 88 41 F 0321 33 83 44 E info@dlvplant.nl www.dlvplant.nl In opdracht van Productschap

Nadere informatie

Virusbeperking in tulpen

Virusbeperking in tulpen Virusbeperking in tulpen In opdracht van Productschap Tuinbouw mei 2006 F. Kreuk Proeftuin Zwaagdijk Tolweg 13 1681 ND Zwaagdijk-Oost Telefoon (0228) 56 31 64 Fax (0228) 56 30 29 E-mail: proeftuin@proeftuinzwaagdijk.nl

Nadere informatie

Bestrijding emelten in grasland 2004

Bestrijding emelten in grasland 2004 Bestrijding emelten in grasland 2004 Toetsing van chemische en biologische middelen tegen emelten (Tipula spp.) in een veld- en in vitro proef Klaas van Rozen en Albert Ester Praktijkonderzoek Plant &

Nadere informatie

Chemische bestrijding van koolvlieg in radijs. Annette Bulle, Gerben Messelink (projectleider), Wim van Wensveen

Chemische bestrijding van koolvlieg in radijs. Annette Bulle, Gerben Messelink (projectleider), Wim van Wensveen Chemische bestrijding van koolvlieg in radijs Annette Bulle, Gerben Messelink (projectleider), Wim van Wensveen Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. Sector Glastuinbouw PPO nr. 3241207400 september

Nadere informatie

Bestrijding van trips in prei

Bestrijding van trips in prei Bestrijding van trips in prei Effectiviteit van twee insecticiden, in verschillende doseringen en toepassingsintervallen, op tripsaantasting in prei Hilfred Huiting & Gijs van Kruistum Praktijkonderzoek

Nadere informatie

Bestrijding insecten in witte kool

Bestrijding insecten in witte kool Bestrijding insecten in witte kool 2007-2008 Gefinancierd door: Productschap Tuinbouw Projectnummer PT: 12.852. maart 2009 G0742 G0743 G0842 G0843 Ing. J. de Lange Proeftuin Zwaagdijk Tolweg 13 1681 ND

Nadere informatie

Cultuur- en gebruikswaardeonderzoek industriespinazie 2002 Voorjaarszaai. H. de Putter

Cultuur- en gebruikswaardeonderzoek industriespinazie 2002 Voorjaarszaai. H. de Putter Cultuur- en gebruikswaardeonderzoek industriespinazie 2002 Voorjaarszaai H. de Putter Praktijkonderzoek Plant & Omgeving BV. Projectrapport nr. 110118 2001 Wageningen, Praktijkonderzoek Plant & Omgeving

Nadere informatie

Verslag onkruidbestrijdingsonderzoek 2008

Verslag onkruidbestrijdingsonderzoek 2008 Verslag onkruidbestrijdingsonderzoek 2008 08R04 Niet bestemd voor publicatie Verslag onkruidbestrijdingsonderzoek 2008 P. Wilting Stichting IRS Postbus 32 4600 AA Bergen op Zoom Telefoon: 0164-27 44 00

Nadere informatie

Onkruidbestrijding met Basta 200 in zomerbloemen

Onkruidbestrijding met Basta 200 in zomerbloemen Onkruidbestrijding met Basta 200 in zomerbloemen Annette Bulle Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, onderdeel van Wageningen UR Business Unit Bloembollen, Boomkwekerij en Fruit November 200 PPO nr. 3234090300

Nadere informatie

Optimale toepassing van Moddus in zaadgewassen Engels raaigras

Optimale toepassing van Moddus in zaadgewassen Engels raaigras Optimale toepassing van Moddus in zaadgewassen Engels raaigras Oogst 2006 ing. J.R. van der Schoot, ir. G.E.L. Borm en L. van den Brink Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. Business-unit Akkerbouw,

Nadere informatie

Optimale toepassing van Moddus in zaadgewassen Engels raaigras

Optimale toepassing van Moddus in zaadgewassen Engels raaigras Optimale toepassing van Moddus in zaadgewassen Engels raaigras Oogst 2007 en meerjarenanalyse J.R. van der Schoot en L. van den Brink Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. Business-unit Akkerbouw, Groene

Nadere informatie

Bestrijding van blad- en aarziekten in wintertarwe. EH 859 Door: ing.h.w.g.floot

Bestrijding van blad- en aarziekten in wintertarwe. EH 859 Door: ing.h.w.g.floot Bestrijding van blad- en aarziekten in wintertarwe EH 859 Door: ing.h.w.g.floot Inleiding In de tarweteelt is de bestrijding van blad- en aarziekten eigenlijk ieder jaar nodig om een maximale financiële

Nadere informatie

Biologische bestrijding van echte meeldauw in zomerbloemen. biokennis

Biologische bestrijding van echte meeldauw in zomerbloemen. biokennis Biologische bestrijding van echte meeldauw in zomerbloemen biokennis Biologische bestrijding van echte meeldauw in zomerbloemen Casper Slootweg Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, onderdeel van Wageningen

Nadere informatie

INDUSTRIEWORTELEN 2014

INDUSTRIEWORTELEN 2014 INDUSTRIEWORTELEN 2014 Proef cultivaronderzoek Flakkeese voor de verwerkende industrie 1 Doel Geschiktheid van nieuwe cultivars nagaan onder de heersende groei- en klimaatsvoorwaarden in vergelijking met

Nadere informatie

Waterbroei tulp: Ontsmetting van de bollen?

Waterbroei tulp: Ontsmetting van de bollen? Waterbroei tulp: Ontsmetting van de bollen? juli 2002 Ing. H. Meester Proeftuin Zwaagdijk Tolweg 13 1681 ND Zwaagdijk-Oost Telefoon (0228) 56 31 64 Fax (0228) 56 30 29 E-mail: info@proeftuinzwaagdijk.nl

Nadere informatie

Teelt de grond uit Bloembollen

Teelt de grond uit Bloembollen Teelt de grond uit Bloembollen Opbrengstvergelijking lelie onderzoek Bollenmeer 2010 F. Kreuk Proeftuin Zwaagdijk Juni 2011 1 Teelt de grond uit Het programma Teelt de Grond uit ontwikkelt rendabele teeltsystemen

Nadere informatie

MLHD onkruidbestrijding in suikerbieten. ing. K.H. Wijnholds en ing.h.w.g. Floot, PAV-NNO

MLHD onkruidbestrijding in suikerbieten. ing. K.H. Wijnholds en ing.h.w.g. Floot, PAV-NNO MLHD onkruidbestrijding in suikerbieten Door: ing. K.H. Wijnholds en ing.h.w.g. Floot, PAV-NNO Inleiding MLHD betekent Minimum Letale Herbicide Dosering. De MLHD-methode stelt akkerbouwers in staat om

Nadere informatie

VELDSLA ONDER GLAS Rassenonderzoek

VELDSLA ONDER GLAS Rassenonderzoek VELDSLA ONDER GLAS 216 - senonderzoek Winterteelt 216-217 4 e gamma TOAGLA16VSL_RA3 Onderzoek financieel gesteund door de Vlaamse overheid, Departement Landbouw en Visserij, Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling

Nadere informatie

Raseigenschappen biologische aardappelen. Vermeerdering Biologisch Uitgangsmateriaal (VBU) KW0826 Door: Douwe Werkman

Raseigenschappen biologische aardappelen. Vermeerdering Biologisch Uitgangsmateriaal (VBU) KW0826 Door: Douwe Werkman Raseigenschappen biologische aardappelen. Vermeerdering Biologisch Uitgangsmateriaal (VBU) KW0826 Door: Douwe Werkman Inleiding In opdracht van VBU (Vermeerdering Biologisch Uitgangsmateriaal) werd in

Nadere informatie

Proefverslagen. Pireco Productie B.V. Chroomstraat 8b, 8211 AS LELYSTAD, The Netherlands. Tel. +31 (0) Fax. +31 (0)

Proefverslagen. Pireco Productie B.V. Chroomstraat 8b, 8211 AS LELYSTAD, The Netherlands. Tel. +31 (0) Fax. +31 (0) Proefverslagen Pireco Productie B.V. Chroomstraat 8b, 8211 AS LELYSTAD, The Netherlands Tel. +31 ()32-233 572 Fax. +31 ()32 282 972 website: http://www.pireco.nl email: info@pireco.nl 2 Inhoudsopgave Proef

Nadere informatie

Bestrijding van slakken in graszaad, 2004

Bestrijding van slakken in graszaad, 2004 Bestrijding van slakken in graszaad, 2004 Zaadbehandeling van Engels raaigraszaad met pesticiden ter bescherming tegen slakken Albert Ester & Hilfred Huiting Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. Sector

Nadere informatie

JAARRAPPORT WAARNEMINGEN ZEEBRUGGE METEOPARK 2014

JAARRAPPORT WAARNEMINGEN ZEEBRUGGE METEOPARK 2014 JAARRAPPORT WAARNEMINGEN ZEEBRUGGE METEOPARK 2014 Het Oceanografisch Meteorologisch Station (OMS) is sinds 2013 gehuisvest in het MRCC-gebouw aan het Maritiem Plein op Oostende Oosteroever. De waarnemingen

Nadere informatie

Het effect van fungiciden op knolphytophthora (2007). Auteurs: Ing J.R. Kalkdijk, Dr. Ir. A. Evenhuis en Dr. Ir. H.T.A.M. Schepers

Het effect van fungiciden op knolphytophthora (2007). Auteurs: Ing J.R. Kalkdijk, Dr. Ir. A. Evenhuis en Dr. Ir. H.T.A.M. Schepers Het effect van fungiciden op knolphytophthora (2007). Auteurs: Ing J.R. Kalkdijk, Dr. Ir. A. Evenhuis en Dr. Ir. H.T.A.M. Schepers Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. Sector AGV Projectnummer 3250068700

Nadere informatie

Bestrijding van Schildluis (Diapsis boisduvalii) in snij-cymbidium

Bestrijding van Schildluis (Diapsis boisduvalii) in snij-cymbidium Bestrijding van Schildluis (Diapsis boisduvalii) in snij-cymbidium Gefinancierd via Productschap Tuinbouw December 2009 Ing. J. Sanders Proeftuin Zwaagdijk Tolweg 1 1681 ND Zwaagdijk-Oost Telephone (0228)

Nadere informatie

SELECTIVITEIT VAN CENTIUM 36 (CLOMAZON, CS), TOEGEPAST NA PLANTEN IN COURGETTE, OP HET VOLGGEWAS VELDSLA

SELECTIVITEIT VAN CENTIUM 36 (CLOMAZON, CS), TOEGEPAST NA PLANTEN IN COURGETTE, OP HET VOLGGEWAS VELDSLA SELECTIVITEIT VAN CENTIUM 36 (CLOMAZON, CS), TOEGEPAST NA PLANTEN IN COURGETTE, OP HET VOLGGEWAS VELDSLA Proefcode : OL11 COON01 Uitgevoerd in opdracht van: Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt

Nadere informatie

Spirit en Mirage Plus tegen roest - Consultancy

Spirit en Mirage Plus tegen roest - Consultancy Spirit en Mirage Plus tegen roest - Consultancy Projectnummer PT: 14216.12 In opdracht van: Productschap Tuinbouw Postbus 280 2700 AG Zoetermeer Uitgevoerd door: Cultus Agro Advies Zandterweg 5 5973 RB

Nadere informatie

Bestrijding aspergevlieg en aspergekever

Bestrijding aspergevlieg en aspergekever Bestrijding aspergevlieg en aspergekever Veldonderzoek naar middelen om de aspergevlieg Platyparea poeciloptera en de aspergekever Crioceris asparagi te bestrijden in de aspergeteelt 2007 Ing. Klaas van

Nadere informatie

jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec

jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec 2014 Jaar 2014: Uitzonderlijk warm, zeer zonnig en vrij droog Met een gemiddelde jaartemperatuur van 11,7 C tegen een langjarig gemiddelde van 10,1 C was 2014 het warmste jaar sinds het begin van de regelmatige

Nadere informatie

Onderzoek naar bruikbare herbiciden in knolbegonia

Onderzoek naar bruikbare herbiciden in knolbegonia Onderzoek naar bruikbare herbiciden in knolbegonia P.J. van Leeuwen, A.Th. J. Koster, J.P.T. Trompert Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. Sector Bloembollen januari 2005 PPO nr.330928 2005 Wageningen,

Nadere informatie

EFFICIËNTIE VAN ZAADCOATING EN DIVERSE MIDDELEN TER BESTRIJDING VAN WORTELVLIEG IN WORTELEN (DAUCUS CAROTA / DAUCS)

EFFICIËNTIE VAN ZAADCOATING EN DIVERSE MIDDELEN TER BESTRIJDING VAN WORTELVLIEG IN WORTELEN (DAUCUS CAROTA / DAUCS) EFFICIËNTIE VAN ZAADCOATING EN DIVERSE MIDDELEN TER BESTRIJDING VAN WORTELVLIEG IN WORTELEN (DAUCUS CAROTA / DAUCS) Proefcode: OL12 WOVL01 Uitgevoerd in opdracht van: Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt

Nadere informatie

Rhizoctoniabestrijding in de teelt van biologische pootaardappelen KW0721 Door: Ing. W.S. Veldman

Rhizoctoniabestrijding in de teelt van biologische pootaardappelen KW0721 Door: Ing. W.S. Veldman Rhizoctoniabestrijding in de teelt van biologische pootaardappelen KW0721 Door: Ing. W.S. Veldman Inleiding In 2007 werd door SPNA op de locatie Proefboerderij Kollumerwaard, Munnekezijl, een proef uitgevoerd

Nadere informatie

Bestrijding van Sclerotinia in stamslabonen en wortelen Proefjaar 2003

Bestrijding van Sclerotinia in stamslabonen en wortelen Proefjaar 2003 Bestrijding van Sclerotinia in stamslabonen en wortelen Proefjaar 2003 Ing. R. Meier en Dr. Ir. H.T.A.M. Schepers Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. Sector AGV Lelystad januari 2004 PPO 520212 2004

Nadere informatie

Maandoverzicht van het weer in Nederland. december 2015

Maandoverzicht van het weer in Nederland. december 2015 Maandoverzicht van het weer in Nederland december 2015 December 2015: Record zacht, droog en zonnig Met in een gemiddelde temperatuur van 9,6 C is december met afstand de zachtste decembermaand sinds tenminste

Nadere informatie

Vervroeging van den teelt van plantsjalotten. Auteur(s): ir R.C.F.M. van den Broek

Vervroeging van den teelt van plantsjalotten. Auteur(s): ir R.C.F.M. van den Broek Vervroeging van den teelt van plantsjalotten Auteur(s): ir R.C.F.M. van den Broek Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. Sector AGV PPO nr 510287 Augustus 2004 2004 Wageningen, Praktijkonderzoek Plant

Nadere informatie

Stichting Proefboerderijen Noordelijke Akkerbouw. Biologische bestrijding van Rhizoctonia solani in pootaardappels

Stichting Proefboerderijen Noordelijke Akkerbouw. Biologische bestrijding van Rhizoctonia solani in pootaardappels Stichting Proefboerderijen Noordelijke Akkerbouw Biologische bestrijding van Rhizoctonia solani in pootaardappels Biologische bestrijding van Rhizoctonia solani in pootaardappels Opdrachtgever: SPNA Auteur:

Nadere informatie

Maandoverzicht van het weer in Nederland. november 2014

Maandoverzicht van het weer in Nederland. november 2014 Maandoverzicht van het weer in Nederland november 2014 November 2014: Zeer zacht, zeer zonnig en droog Met veel zon en weinig wind ging de maand november bijna zomers van start. Op 1 november beleefde

Nadere informatie

Bestrijding bramengalmijt (Aceria essigi)

Bestrijding bramengalmijt (Aceria essigi) Bestrijding bramengalmijt (Aceria essigi) Verslag van een proef met nieuwe bestrijdingsmiddelen tegen de bramengalmijt toegepast in het voorjaar en in het najaar J.M.T. Balkhoven Baart Praktijkonderzoek

Nadere informatie

Middelenonderzoek Alternaria dauci in peen

Middelenonderzoek Alternaria dauci in peen Middelenonderzoek Alternaria dauci in peen Projectjaar 2002 M.C. Plentinger, J.A.M. Wilms, M. Huisman & H.T.A.M. Schepers Praktijkonderzoek Plant & Omgeving BV. Sector AGV PPO 5234380-3 februari 2003 Vertrouwelijk

Nadere informatie

Maandoverzicht van het weer in Nederland. juni 2014

Maandoverzicht van het weer in Nederland. juni 2014 Maandoverzicht van het weer in Nederland juni 2014 Juni 2014: Vrij warm, vrij zonnig en vrij droog Met in een gemiddelde temperatuur die is uitgekomen op 16,2 C was juni vrij warm. Het langjarig gemiddelde

Nadere informatie

Maandoverzicht van het weer in Nederland. april 2014

Maandoverzicht van het weer in Nederland. april 2014 Maandoverzicht van het weer in Nederland april 2014 April 2014: Zeer zacht, gemiddeld over het land normale hoeveelheid zon en neerslag Met in een gemiddelde temperatuur van 12,1 C tegen 9,2 C normaal,

Nadere informatie

Warmwaterbehandeling Crocus Grote Gele

Warmwaterbehandeling Crocus Grote Gele Warmwaterbehandeling Crocus Grote Gele Onderzoek naar de mogelijkheden voor een cultuurkook P. J. van Leeuwen en J.P.T. Trompert Praktijkonderzoek Plant & Omgeving Bloembollen, Boomkwekerij en Fruit PPO

Nadere informatie

Hasten Chrysant mineervlieg-spint

Hasten Chrysant mineervlieg-spint ng abamectine/kg blad) Hasten Chrysant mineervlieg-spint Uitgave SURfaPLUS Trading Maart 21 INHOUD: EFFECT HASTEN OP OPNAME ABAMECTINE IN CHRYSANTEN (PAG 1) FYTOTOXICITEIT TEST 25 (2) FYTOTOXICITEIT ONDERZOEK

Nadere informatie

Verslag geleide bestrijding wortelvlieg 2016

Verslag geleide bestrijding wortelvlieg 2016 Verslag geleide bestrijding wortelvlieg 2016 In het kader van IPM ondersteunt Inagro ook dit jaar opnieuw de worteltelers bij de geleide bestrijding van de wortelvlieg. Na de zaai van de wortelen, kwam

Nadere informatie

Schadedrempel bladluis in consumptieaardappelen

Schadedrempel bladluis in consumptieaardappelen Schadedrempel bladluis in consumptieaardappelen Proefveldonderzoek 2011, 2012 en 2013 DLV Plant De Drieslag 25 8251 JZ Dronten T 0321 38 88 41 F 0321 33 83 44 E info@dlvplant.nl www.dlvplant.nl In opdracht

Nadere informatie

Toetsing van het Gewasbescherming En Weer Informatie Systeem (GEWIS)

Toetsing van het Gewasbescherming En Weer Informatie Systeem (GEWIS) Toetsing van het Gewasbescherming En Weer Informatie Systeem (GEWIS) (AGV4270, 2003) ing. M.G. van Zeeland, ing. D.A. van der Schans en Ir. W. van den Berg Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. Business-unit

Nadere informatie