Digital Video Camera Recorder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Digital Video Camera Recorder"

Transcriptie

1 (1) Digital Video Camera Recorder Operating Instructions Before operating the unit, please read this manual thoroughly, and retain it for future reference. Handleiding Voordat u de apparatuur in gebruik neemt, moet u deze handleiding aandachtig lezen en bewaren zodat u ze later nog kunt raadplegen. TM SERIES DCR-TRV950E DCR-TRV940E/TRV950E 2002 Sony Corporation

2 English Welcome! Congratulations on your purchase of this Sony Handycam. With your Handycam you can capture life s precious moments with superior picture and sound quality. Your Handycam is loaded with advanced features, but at the same time it is very easy to use. You will soon be producing home video that you can enjoy for years to come. WARNING To prevent fire or shock hazard, do not expose the unit to rain or moisture. To avoid electrical shock, do not open the cabinet. Refer servicing to qualified personnel only. DCR-TRV950E only Nederlands Welkom Gefeliciteerd met uw aankoop van deze Sony Handycam. Met de superieure beeld- en geluidskwaliteit van de Handycam kunt u de dierbare momenten in uw leven vastleggen. Deze camcorder biedt u een scala aan geavanceerde functies en is toch zeer eenvoudig te bedienen, zodat u al gauw in staat zult zijn home-video s te maken waar u nog jaren plezier aan beleeft. WAARSCHUWING Om het gevaar van brand of elektrische schokken te voorkomen, mag het apparaat niet worden blootgesteld aan regen of vocht. Om elektrische schokken te voorkomen, mag de behuizing niet worden geopend. Laat reparaties uitsluitend door vakkundig personeel uitvoeren. Hereby, Sony Corporation, declares that this Handycam is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC. Countries and areas where you can use network functions are restricted. For details, refer to the separate Network Operating Instructions. Memory Stick N50 Gooi de batterij niet weg maar lever deze in als klein chemisch afval (KCA). Voor de klanten in Europa 2 NOTICE ON THE SUPPLIED AC POWER ADAPTOR FOR CUSTOMERS IN THE UNITED KINGDOM A moulded plug complying with BS1363 is fitted to this equipment for your safety and convenience. Should the fuse in the plug supplied need to be replaced, a 5 AMP fuse approved by ASTA or BSI to BS1362 (i.e., marked with or mark) must be used. If the plug supplied with this equipment has a detachable fuse cover, be sure to attach the fuse cover after you change the fuse. Never use the plug without the fuse cover. If you should lose the fuse cover, please contact your nearest Sony service station.

3 For the customers in Europe ATTENTION The electromagnetic fields at the specific frequencies may influence the picture and sound of this digital camcorder. This product has been tested and found compliant with the limits set out in the EMC Directive for using connection cables shorter than 3 meters. (9.8 feet) Notice If static electricity or electromagnetism causes data transfer to discontinue midway (fail), restart the application or disconnect and connect the USB cable again. DCR-TRV940E only For the customers in Germany Directive: EMC Directive 89/336/EEC92/31/ EEC This equipment complies with the EMC regulations when used under the following circumstances: Residential area Business district Light-industry district (This equipment complies with the EMC standard regulations EN55022 classb) ATTENTIE Elektromagnetische velden met bepaalde frequenties kunnen het beeld en geluid van deze digitale camcorder beïnvloeden. Dit product heeft in tests gebleken te voldoen aan de eisen gesteld in de Europese EMC Bepalingen voor het gebruik van aansluitsnoeren van minder dan 3 meter lang. Opmerking Als door statische elektriciteit of elektromagnetisme de gegevensoverdracht wordt onderbroken (of mis gaat), start u het applicatieprogramma dan opnieuw, of maak de USB-kabel even los en sluit deze dan weer aan. Alleen voor de DCR-TRV950E Hierbij verklaart Sony Corpoation dat het toestel Handycam in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG. Slechts in een beperkt aantal landen en gebieden kunt u gebruik maken van de netwerkcommunicatie. Zie voor nadere bijzonderheden de afzonderlijke bij uw camcorder geleverde netwerk-gebruiksaanwijzing. 3

4 English Main Features Main Features Recording moving pictures or still images, and playing them back Recording moving pictures on a tape (p. 37) Recording still images on a tape (p. 69) Playing back a tape (p. 53) Recording still images on a Memory Stick (p. 62, 175) Recording moving pictures on a Memory Stick (p. 198) Viewing still images recorded on a Memory Stick (p. 211) Viewing moving pictures on a Memory Stick (p. 216) Viewing images recorded on a Memory Stick using the USB cable (p. 256, 262) Viewing moving pictures recorded on tapes using the USB cable (p. 251) Capturing images on your computer from your camcorder using the USB cable (p. 253) Converting an analog signal to digital to capture images onto your computer (p. 264) Capturing images on your computer 4

5 Main Features Accessing the Internet via a Bluetooth compliant device (DCR-TRV950E only) Accessing the Internet, sending/ receiving your . For details, refer to the Network Function Operating Instructions supplied with your camcorder. (DCR- TRV950E only) (p. 266) Other uses Functions for adjusting the exposure in the recording mode BACK LIGHT (p. 47) SPOT LIGHT (p. 48) Recording images with the flash (p. 64, 180) PROGRAM AE (p. 87) Adjusting the exposure manually (p. 95) Flexible Spot Meter (p. 96) Main Features Functions for giving images more impact Digital zoom (p. 43) The default setting is OFF. (To zoom greater than 12, select the digital zoom power in D ZOOM in the menu settings.) Fader (p. 73) Picture effect (p. 76) Digital effect (p. 78) Titles (p. 154) MEMORY MIX (p. 190) Functions for giving a natural appearance to your recordings Sports lesson (p. 87) Landscape (p. 87) Manual focus (p. 98) Spot Focus (p. 100) Functions for use with recorded tapes END SEARCH/EDITSEARCH/Rec Review (p. 51) DATA CODE (p. 54) Tape PB ZOOM (p. 111) ZERO SET MEMORY (p. 113) TITLE SEARCH (p. 114) Digital program editing (p. 126, 205) 5

6 Nederlands Belangrijke kenmerken Belangrijke kenmerken Bewegende of stilstaande beelden opnemen en afspelen Bewegende beelden opnemen op cassette (p. 37) Stilstaande beelden opnemen op cassette (p. 69) Een cassette afspelen (p. 53) Stilstaande beelden opnemen op een Memory Stick (p. 62, 175) Bewegende beelden opnemen op een Memory Stick (p. 198) Stilstaande beelden op een Memory Stick bekijken (p. 211) Bewegende beelden op een Memory Stick bekijken (p. 216) Bekijken van beelden opgenomen op een Memory Stick met behulp van de meegeleverde USB kabel (p. 256, 262) Bewegende beelden die op cassette zijn opgenomen bekijken met behulp van een USB-kabel (p. 251) Beelden vanaf uw camcorder vastleggen op een computer met behulp van een USB-kabel (p. 253) Een analoog signaal omzetten in een digitaal signaal om beelden vast te leggen op uw computer (p. 264) Beelden vastleggen op uw computer 6

7 Belangrijke kenmerken Toegang tot het Internet via Bluetooth apparatuur (alleen DCR-TRV950E) Toegang tot het Internet, versturen/ontvangen. Meer details vindt u in de netwerkhandleiding van uw camcorder. (alleen DCR-TRV950E) (p. 266) Andere toepassingen Functies voor betere belichting tijdens het opnemen BACK LIGHT (p. 47) SPOT LIGHT (p. 48) Beelden opnemen met de flitslamp (p. 64, 180) PROGRAM AE (p. 87) De belichting handmatig regelen (p. 95) Flexible Spot Meter (p. 96) Belangrijke kenmerken Functies om beelden meer impact te geven Digital zoom (p. 43) De standaardinstelling is OFF. (Voor meer dan 12 zoom moet u de digitale D ZOOM in het menu instellen.) Fader (p. 73) Beeldeffecten (p. 76) Digitale effecten (p. 78) Titels (p. 154) MEMORY MIX (p. 190) Functies die de kwaliteit van uw opnamen verhogen Sports lesson (p. 87) Landscape (p. 87) Handmatig scherpstellen (p. 98) Spot Focus (p. 100) Functies voor opgenomen cassettes END SEARCH/EDITSEARCH/Rec Review (p. 51) DATA CODE (p. 54) Tape PB ZOOM (p. 111) ZERO SET MEMORY (nulpunt-terugkeerfunctie) (p. 113) TITLE SEARCH (titel zoeken) (p. 114) Digitale programmamontage (p. 126, 205) 7 7

8 English Table of contents 8 Main Features... 4 Quick Start Guide Recording on a tape Recording on a Memory Stick Getting Started Using this manual Checking supplied accessories Step 1 Preparing the power supply Installing the battery pack Charging the battery pack Connecting to a wall socket Step 2 Setting the date and time Step 3 Inserting a cassette Step 4 Using the touch panel Recording Basics Recording a picture Shooting backlit subjects BACK LIGHT Shooting subjects lit by strong light SPOT LIGHT Self-timer recording Checking recordings END SEARCH/ EDITSEARCH/Rec Review Playback Basics Playing back a tape To display the screen indicators Display function Viewing the recording on TV Advanced Recording Operations Recording still images on a Memory Stick during tape recording Recording still images on a tape Tape Photo recording Using the wide mode Using the fader Using special effects Picture effect Using special effects Digital effect Presetting the adjustment for picture quality Custom preset Using the guide frame Shooting with the zebra pattern Using the colour bar Shooting with manual adjustment Using the PROGRAM AE Adjusting the shutter speed Adjusting the white balance Adjusting the exposure Using the spot light-metering Flexible Spot Meter Focusing manually Using the spot focus Spot Focus Adjusting recording level manually Sound recording level Interval recording Frame by frame recording Frame recording Advanced Playback Operations Playing back tapes with picture effect Playing back tapes with digital effect Enlarging images recorded on tapes Tape PB ZOOM Quickly locating a scene ZERO SET MEMORY Searching the boundaries of a recorded tape by title TITLE SEARCH Searching a recording by date DATE SEARCH Searching for a photo PHOTO SEARCH/PHOTO SCAN Editing Dubbing a tape Dubbing only desired scenes Digital program editing (on tapes) Recording video or TV programmes Inserting a scene from a VCR Insert Editing Audio dubbing Superimposing a title Making your own titles Labelling a cassette

9 Table of contents Memory Stick Operations Using a Memory Stick Introduction Recording still images on a Memory Stick Memory Photo recording Recording images from a tape as still images Superimposing a still image in the Memory Stick on an image MEMORY MIX Recording moving pictures on a Memory Stick MPEG movie recording Recording pictures from a tape as a moving picture Recording edited pictures from a tape as a moving picture Digital program editing (on a Memory Stick ) Copying still images from a tape PHOTO SAVE Viewing still images Memory Photo playback Viewing moving pictures MPEG movie playback Copying images recorded on a Memory Stick to a tape Enlarging still images recorded on a Memory Stick Memory PB ZOOM Playing back images in a continuous loop SLIDE SHOW Preventing accidental erasure Image protection Deleting images DELETE Writing a print mark PRINT MARK Using the optional printer Viewing Images Using your Computer Viewing images on your computer Introduction Connecting your camcorder to your computer using the USB cable For Windows users Viewing images recorded on a tape on your computer For Windows users Viewing images recorded on a Memory Stick on your computer For Windows users Connecting your camcorder to your computer using the USB cable For Macintosh users Viewing images recorded on a Memory Stick on your computer For Macintosh users Capturing images from an analog video unit on your computer Signal convert function Using the Network function (DCR-TRV950E only) Accessing the network For the details, refer to the Network Function Operating Instructions supplied with your camcorder. Customising Your Camcorder Changing the default settings with the menu Troubleshooting Types of trouble and how to correct trouble Self-diagnosis display Warning indicators and messages Additional Information Usable cassettes About the InfoLITHIUM battery pack About i.link Using your camcorder abroad Maintenance information and precautions Specifications Quick Reference Identifying parts and controls Index

10 Nederlands Inhoudsopgave 10 Belangrijke kenmerken... 6 Beknopte handleiding Opnemen op cassette Opnemen op een Memory Stick Aan de slag Omtrent deze handleiding Controleren van het bijgeleverd toebehoren Stap 1 Voorbereiden van de stroomvoorziening Aanbrengen van het batterijpak Opladen van het batterijpak Aansluiten op een stopcontact Stap 2 Datum en tijd instellen Stap 3 Een cassette inbrengen Stap 4 Gebruik van het aanraakscherm.. 35 Opnemen basisbediening Video-opnamen maken Filmen met tegenlicht BACK LIGHT Fel verlichte onderwerpen filmen SPOT LIGHT Opnemen met de zelfontspanner Opnamen controleren END SEARCH/ EDITSEARCH/Rec Review Afspelen basisbediening Afspelen van een cassette Aanduidingen op het LCD-scherm Beeldschermaanduidingen Aansluitingen voor videoweergave op TV Uitgebreide opnamefuncties Opnemen van stilstaande beelden op een Memory Stick tijdens bandopname Een stilstaand beeld op de band opnemen Foto-opnamefunctie Breedbeeld-opnamefunctie In- en uitfaden Speciale effecten Beeldeffect Speciale effecten Digitaal effect De beeldkwaliteit voorinstellen Custom preset Gebruik van het richtframe Filmen met zebrapatroon Gebruik van de kleurbalk Filmen met handmatige instelling Gebruik van PROGRAM AE De sluitersnelheid regelen Kleurbalans regelen Belichting regelen Gebruik van spot light-meting Flexible Spot Meter Handmatig scherpstellen Gebruik van de spot focus-functie Spot Focus Het opnameniveau handmatig regelen Geluidsopnameniveau Intervalopname Beeld-per-beeldopname Beeldopname Uitgebreide weergavefuncties Videoweergave met beeldeffecten Videoweergave met digitaal beeldeffect Beeldopnamen op de videoband vergroten Tape PB ZOOM Snel een scène zoeken ZERO SET MEMORY Opzoeken van een gewenste opname op titel TITLE SEARCH Opzoeken van een gewenste opname op datum DATE SEARCH Een foto zoeken PHOTO SEARCH/ PHOTO SCAN Videomontage Video-opnamen overkopiëren Alleen bepaalde scènes kopiëren Digitale programmamontage (op cassettes) Opnemen van video- of TV-programma s Invoegen van een scène van een videorecorder Invoegmontage Nieuwe geluidsopnamen inlassen Een titel in beeld opnemen Uw eigen titelbeelden samenstellen Een videocassette van een naam voorzien

11 Inhoudsopgave Memory Stick functies Gebruik van de Memory Stick Inleiding Opnemen van stilstaande beelden op een Memory Stick Geheugenfotoopnamefunctie Beelden van een cassette opnemen als stilstaande beelden Een stilstaand beeld overkopiëren op een Memory Stick MEMORY MIX. 190 Opnemen van bewegende beelden op een Memory Stick MPEG filmopnamefunctie Een beeld vanaf cassette opnemen als bewegend beeld Gemonteerde beelden als bewegend beeld opnemen van een cassette Digitale programmamontage (op een Memory Stick ) Kopiëren van stilstaande beelden van een cassette PHOTO SAVE Stilstaande beelden bekijken Memory photo-weergave Bewegende beelden bekijken MPEG-filmweergave Beelden op een Memory Stick kopiëren naar cassette Vergroten van stilstaande beelden op een Memory Stick Memory PB ZOOM Weergeven van een doorlopende serie beelden SLIDE SHOW Beveiligen tegen per ongeluk wissen Wispreventie Wissen van beelden DELETE Markeren van af te drukken beelden PRINT MARK Gebruik van de los verkrijgbare printer Beelden bekijken met uw computer Beelden bekijken met uw computer Inleiding Uw camcorder aansluiten op uw computer met een USB kabel Voor Windows gebruikers Opgenomen beelden bekijken met uw computer Voor Windows gebruikers Opgenomen beelden op een Memory Stick bekijken met uw computer Voor Windows-gebruikers Uw camcorder aansluiten op uw computer met een USB kabel Voor Macintosh-gebruikers Opgenomen beelden op een Memory Stick bekijken met uw computer Voor Macintosh-gebruikers Beelden van analoge video-apparatuur vastleggen op uw computer Signaalomzetting Gebruik van de Network-functie (Alleen DCR-TRV950E) Toegang tot het netwerk Meer details vindt u in de netwerkhandleiding van uw camcorder. Uw camcorder naar eigen inzicht aanpassen Standaardinstellingen wijzigen via het menu Verhelpen van storingen Problemen en oplossingen Zelfdiagnose-aanduidingen Waarschuwingsaanduidingen en meldingen Aanvullende Informatie Geschikte videocassettes Betreffende het InfoLITHIUM batterijpak Betreffende i.link Gebruik van uw camcorder in het buitenland Onderhoud en voorzorgsmaatregelen Technische gegevens Compleet overzicht Plaats en functie van de bedieningsorganen Index

12 English Quick Start Guide Recording on a tape This chapter introduces you to the basic features to recorded pictures on tapes of your camcorder. See the page in parentheses ( ) for more information. Connecting the mains lead (p. 29) Use the battery pack when using your camcorder outdoors (p. 24). Open the DC IN jack cover. AC power adaptor (supplied) Quick Start Guide Connect the plug with its v mark facing up. Inserting a cassette (p. 33) 1 Slide OPEN/Z EJECT in the direction of the arrow to open the lid. 2 Insert the cassette straight as far as possible into the cassette compartment with the window facing out and the write-protect tab facing upward. 3 Close the cassette compartment by pressing on the cassette compartment. After the cassette compartment goes down completely, close the lid until it clicks. Write-protect tab 12

13 Recording a picture (p. 37) 1 Remove the lens cap. 2 Set the POWER switch to CAMERA while pressing the small green button. VCR OFF (CHG) CAMERA POWER MEMORY/ NETWORK 3 Press OPEN to open the LCD panel. The picture appears on the screen. 4 Press START/STOP. Your camcorder starts recording. To stop recording, press START/STOP again. Monitoring the playback picture on the LCD screen (p. 53) VCR OFF (CHG) CAMERA POWER MEMORY/ NETWORK Viewfinder When the LCD panel is closed, use the viewfinder with your eye against the eyecup. Adjust the viewfinder lens to your eyesight (p. 42). When you purchase your camcorder, the clock setting is set to off. If you want to record the date and time for a picture, set the clock setting before recording (p. 30). Quick Start Guide 1 Set the POWER switch to VCR while pressing the small green button. VCR OFF (CHG) CAMERA POWER MEMORY/ NETWORK 2 Press m to rewind the tape. REW 3 Press N to start playback. PLAY NOTE Do not pick up your camcorder by holding the viewfinder, the flash, the LCD panel or the battery pack. 13

14 Quick Start Guide Recording on a Memory Stick This chapter introduces you to the basic features to record on a Memory Stick of your camcorder. See the page in parentheses ( ) for more information. Connecting the mains lead (p. 29) Use the battery pack when using your camcorder outdoors (p. 24). AC power adaptor (supplied) Open the DC IN jack cover. Quick Start Guide Connect the plug with its v mark facing up. Inserting a Memory Stick (p. 165) 1 Slide MEMORY OPEN in the direction of the arrow to open the Memory Stick slot. 2 Insert a Memory Stick in the Memory Stick slot as far as it can go with the B mark facing up as illustrated. MEMORY EJECT Press the MEMORY EJECT once lightly to eject it. 14 Memory Stick slot

15 Recording a still image on a Memory Stick (p. 175) 3 Press OPEN to open the LCD panel. The picture appears on the screen. 1 Remove the lens cap. 2 Set the POWER switch to MEMORY/NETWORK (DCR-TRV950E only) while pressing the small green button. VCR OFF (CHG) CAMERA POWER MEMORY/ NETWORK 4 Pressing PHOTO 5 Press PHOTO lightly. deeper. You can start recording when the small green button on the screen stops flashing, and lights up. The image while pressing the button deeply is recorded on the Memory Stick. Viewfinder When the LCD panel is closed, use the viewfinder with your eye against the eyecup. Adjust the viewfinder lens to your eyesight (p. 42). When you purchase your camcorder, the clock setting is set to off. If you want to record the date and time for a picture, set the clock setting before recording (p. 30). Monitoring the playback still images on the LCD screen (p. 211) Quick Start Guide 1 Set the POWER switch to MEMORY/NETWORK (DCR-TRV950E only) or VCR while pressing the small green button. VCR OFF (CHG) CAMERA POWER MEMORY/ NETWORK 2 Press PLAY or PB. The last recorded image is displayed. PLAY or PB NOTE Do not pick up your camcorder by holding the viewfinder, the flash, the LCD panel or the battery pack. 15

16 Nederlands Beknopte handleiding Opnemen op cassette In dit hoofdstuk vindt u de eerste stappen voor het opnemen met uw camcorder kort beschreven. Zie voor nadere bijzonderheden de pagina s waarnaar tussen haakjes ( ) wordt verwezen. Het netsnoer aansluiten (p. 29) Voor gebruik buitenshuis dient u een batterijpak aan te brengen (p. 24). Open het DC IN aansluitklepje. Netspanningsadapter (meegeleverd) Beknopte handleiding Sluit de stekker aan met het v teken naar omhoog gericht. Een cassette inbrengen (p. 33) 1 Schuif OPEN/Z EJECT in de richting van de pijl om het deksel te openen. 2 Plaats de cassette zo ver mogelijk recht in de cassettehouder met het venster naar buiten toe en het wispreventienokje naar boven. 3 Druk op de kant van de cassettehouder waar staat aangegeven om deze te sluiten. Wanneer de cassettehouder geheel omlaag is geschoven, sluit u het deksel tot dit vastklikt. Wispreventienokje 16

17 Opnemen (p. 37) 1 Verwijder de lensdop. 2 Druk het kleine groene knopje op de POWER schakelaar in en schuif de schakelaar in de CAMERA stand. VCR OFF (CHG) CAMERA POWER MEMORY/ NETWORK 3 Druk op OPEN om het LCD-scherm te openen. Het beeld verschijnt op het scherm. 4 Druk op START/STOP. De camcorder begint dan met opnemen. Om te stoppen met opnemen drukt u nogmaals op START/STOP. CAMERA POWER MEMORY/ NETWORK Beeldzoeker Wanneer het LCD-scherm gesloten is, gebruikt u de beeldzoeker door uw oog op de oogdop te plaatsen. Regel de beeldzoekerlens volgens uw gezichtsvermogen (p. 42). Bij aankoop is de klok van uw camcorder niet ingesteld. Om datum en tijd op te nemen samen met een beeld, moet u de klok instellen voor de opname start (p. 30). Controleren van de gemaakte opnamen op het LCD-scherm (p. 53) VCR OFF (CHG) Beknopte handleiding 1 Druk het kleine groene knopje op de POWER schakelaar in en schuif de schakelaar in de VCR stand. VCR OFF (CHG) CAMERA POWER MEMORY/ NETWORK 2 Druk op de m toets om de band terug te spoelen. REW 3 Druk op de N weergavetoets om te beginnen met afspelen. PLAY OPMERKING Til de camcorder nooit op aan de beeldzoeker, de flitslamp, het LCD-paneel of het batterijpak. 17

18 Beknopte handleiding Opnemen op een Memory Stick In dit hoofdstuk vindt u de eerste stappen voor het opnemen op een Memory Stick met uw camcorder kort beschreven. Zie voor nadere bijzonderheden de pagina s waarnaar tussen haakjes ( ) wordt verwezen. Het netsnoer aansluiten (p. 29) Voor gebruik buitenshuis dient u een batterijpak aan te brengen (p. 24). Open het DC IN aansluitklepje. Netspanningsadapter (meegeleverd) Beknopte handleiding Sluit de stekker aan met het v teken naar omhoog gericht. Een Memory Stick inbrengen (p. 165) 1 Schuif MEMORY OPEN in de richting van de pijl om de Memory Stick gleuf te openen. 2 Steek een Memory Stick zo ver mogelijk in de Memory Stick gleuf met het B merkteken naar boven zoals de afbeelding laat zien. 18 Memory Stick gleuf MEMORY EJECT Druk MEMORY EJECT eenmaal lichtjes in om uit te werpen.

19 Een stilstaand beeld opnemen op een Memory Stick (p. 175) 3 Druk op OPEN om het LCD-scherm te openen. Het beeld verschijnt op het scherm. 1 Verwijder de lensdop. 2 Druk het kleine groene knopje op de POWER schakelaar in en schuif de schakelaar naar MEMORY/NETWORK (alleen DCR-TRV950E). VCR OFF (CHG) CAMERA POWER MEMORY/ NETWORK 4 Druk PHOTO lichtjes in. U kunt beginnen opnemen wanneer het groene knopje op het scherm stopt met knipperen en blijft branden. Beeldzoeker Wanneer het LCD-scherm gesloten is, gebruikt u de beeldzoeker door uw oog op de oogdop te plaatsen. Regel de beeldzoekerlens volgens uw gezichtsvermogen (p. 42). 5 Druk PHOTO steviger in. Wanneer de knop dieper wordt ingedrukt, worden de beelden opgenomen op de Memory Stick. Bij aankoop is de klok van uw camcorder niet ingesteld. Om datum en tijd op te nemen samen met een beeld, moet u de klok instellen voor de opname start (p. 30). Een stilstaand beeld bekijken op het LCD-scherm (p. 211) Beknopte handleiding 1 Druk het kleine groene knopje op de POWER schakelaar in en schuif de schakelaar naar MEMORY/NETWORK (alleen DCR-TRV950E) of VCR. VCR OFF (CHG) CAMERA POWER MEMORY/ NETWORK 2 Druk op PLAY of PB. Dan wordt het laatst opgenomen stilstaande beeld weergegeven. PLAY of PB OPMERKING Til de camcorder nooit op aan de beeldzoeker, de flitslamp, het LCD-paneel of het batterijpak. 19

20 Getting Started Using this manual The instructions in this manual are for the two models listed in the table below. Before you start reading this manual and operating your camcorder, check the model number by looking at the bottom of your camcorder. The DCR- TRV950E is the model used for illustration purposes. Otherwise, the model name is indicated in the illustrations. Any differences in operation are clearly indicated in the text, for example, DCR-TRV950E only. As you read through this manual, buttons and settings on your camcorder are shown in capital letters. e.g. Set the POWER switch to CAMERA. When you carry out an operation, you can hear a beep to indicate that the operation is being carried out. Aan de slag Omtrent deze handleiding De instructies in deze handleiding zijn van toepassing op de twee modellen in de onderstaande tabel. Controleer vóór het doorlezen van deze handleiding en het in gebruik nemen van uw camcorder eerst het modelnummer, dat aan de onderkant van de camcorder vermeld staat. De afbeeldingen in deze handleiding tonen het model DCR- TRV950E, tenzij er bij de afbeelding een ander modelnummer staat aangegeven. Verschillen in bediening tussen de modellen worden in de tekst duidelijk aangegeven, als bijvoorbeeld alleen TRV950E. De namen van toetsen of regelaars en instellingen op de camcorder worden in deze handleiding in hoofdletters vermeld. Bijvoorbeeld: Zet de POWER schakelaar in de CAMERA stand. Types of differences/verschillen tussen de uitvoeringen DCR- TRV940E TRV950E Mark on the POWER switch/ Aanduiding op de POWER schakelaar z Provided/Voorzien Not provided/niet voorzien Bij bepaalde bedieningsfuncties kunnen er één of meer pieptonen klinken, om u op het overschakelen te attenderen en vergissingen te voorkomen. MEMORY MEMORY/NETWORK Network function/netwerkfunctie z 20

21 Using this manual Omtrent deze handleiding Note on Cassette Memory Your camcorder is based on the DV format. You can use only mini DV cassettes with your camcorder. We recommend that you use a tape with cassette memory. Functions that require different operations depending on whether or not the tape has a cassette memory are: END SEARCH (p. 51) DATE SEARCH (p. 116) PHOTO SEARCH (p. 119) Functions you can operate only with the cassette memory are: TITLE SEARCH (p. 114) Superimposing a title (p. 154) Labelling a cassette (p. 160) For details of cassette types, see page 311. Betreffende het cassettegeheugen Deze camcorder werkt volgens het DV-formaat en is uitsluitend geschikt voor mini-dv videocassettes. Wij raden u aan gebruik te maken van videocassettes met het cassettegeheugenbeeldmerk. De werking van de volgende functies is afhankelijk van het cassettegeheugen van de videocassette: END SEARCH (p. 51) DATE SEARCH (p. 116) PHOTO SEARCH (p. 119) De volgende functies werken uitsluitend met het cassettegeheugen: TITLE SEARCH (p. 114) Titel aanbrengen (p. 154) Een cassette benoemen (p. 160) Getting Started / Aan de slag You see this mark in the introduction of features that are operated only with cassette memory. Cassettes with cassette memory are marked by (Cassette Memory). Note on TV colour systems TV colour systems differ depending on the country or region. To view your recordings on a TV, you need a PAL system-based TV. Copyright precautions Television programmes, films, video tapes, and other materials may be copyrighted. Unauthorised recording of such materials may be contrary to the copyright laws. Zie pagina 311 voor details omtrent cassettetypes. Deze aanduiding zult u aantreffen bij de beschrijving van de functies die werken met het cassettegeheugen. Cassettes die voorzien zijn van een cassettegeheugen zijn te herkennen aan het cassettegeheugen-beeldmerk. Opmerking betreffende TVkleursystemen TV-kleursystemen verschillen van land tot land of van streek tot streek. Om uw opnamen te bekijken op een TV, moet deze werken volgens het PAL-systeem. Auteursrechten Televisieprogramma s, films, videocassettes en ander materiaal kan auteursrechtelijk zijn beschermd. Ongeoorloofde opname van dergelijk materiaal kan een inbreuk betekenen op de wetgeving inzake auteursrechten. 21

22 Using this manual Precautions on camcorder care Lens and LCD screen/finder (on mounted models only) The LCD screen and the finder are manufactured using extremely highprecision technology, so over 99.99% of the pixels are operational for effective use. However, there may be some tiny black points and/or bright points (white, red, blue or green in colour) that constantly appear on the LCD screen and the finder. These points are normal in the manufacturing process and do not affect the recording in any way. Do not let your camcorder get wet. Keep your camcorder away from rain and sea water. Letting your camcorder get wet may cause your camcorder to malfunction. Sometimes this malfunction cannot be repaired [a]. Never leave your camcorder exposed to temperatures above 60 C (140 F), such as in a car parked in the sun or under direct sunlight [b]. Be careful when placing the camera near a window or outdoors. Exposing the LCD screen, the finder or the lens to direct sunlight for long periods may cause malfunctions [c]. Do not directly shoot the sun. Doing so might cause your camcorder to malfunction. Take pictures of the sun in low light conditions such as dusk [d]. [a] Omtrent deze handleiding Voorzorgsmaatregelen i.v.m. het onderhoud van de camcorder Lens en LCD-scherm/beeldzoeker (alleen voor modellen die ermee zijn uitgerust) Het LCD-scherm en de beeldzoeker zijn vervaardigd met behulp van ultraprecisietechnologie zodat meer dan 99,99% van de pixels effectief worden benut. Toch kunnen er kleine zwarte en/of heldere puntjes (wit, rood, blauw of groen) permanent zichtbaar zijn op het LCD-scherm en in de beeldzoeker. Dit is normaal en heeft geen enkele invloed op het opgenomen beeld. Laat de camcorder niet nat worden. Zorg ervoor dat er geen regen of zeewater op terechtkomt. Regen- of zeewater kan de werking van de camcorder verstoren. Soms kan het toestel zelfs onherstelbaar worden beschadigd [a]. Stel de camcorder nooit bloot aan temperaturen van meer dan 60 C, bijvoorbeeld in een auto die in de zon geparkeerd staat of in de volle zon [b]. Let op wanneer u de camcorder in de buurt van een venster of buiten legt. Wanneer het LCDscherm, de beeldzoeker of de lens langdurig bloot worden gesteld aan directe zonnestraling, kunnen ze defect raken [c]. Film niet direct in de zon. Hierdoor kan de camcorder defect raken. Film de zon bij zwak licht, bijvoorbeeld bij zonsopgang [d]. [b] [c] [d] 22

23 Checking supplied accessories Make sure that the following accessories are supplied with your camcorder. Controleren van het bijgeleverd toebehoren Controleer of de volgende accessoires alle in de verpakking van de camcorder aanwezig zijn Getting Started / Aan de slag 9 q; qa qs qd 1 AC-L10A/L10B/L10C AC power adaptor (1), mains lead (1) (p. 25) 2 NP-FM50 battery pack (1) (p. 24, 25) 3 A/V connecting cable (1) (p. 60) 4 Wireless Remote Commander (1) (p. 340) 5 R6 (size AA) battery for Remote Commander (2) (p. 341) 6 Shoulder strap (1) 7 Lens cap (1) (p. 37) 8 Memory Stick (1) (p. 163) 9 USB cable (1) (p. 236) 0 CD-ROM (SPVD-008 USB Driver) (1) (p. 243) qa Cleaning cloth (1) (p. 322) qs Stylus (1) (DCR-TRV950E only) (p. 267) qd 21-pin adaptor (1) (European models only) (p. 61) 1 AC-L10A/L10B/L10C netspanningsadapter (1), netsnoer (1) (p. 25) 2 NP-FM50 batterijpak (1) (p. 24, 25) 3 A/V-kabel (1) (p. 60) 4 Draadloze afstandsbediening (1) (p. 340) 5 R6 (AA-formaat) batterijen voor de afstandsbediening (2) (p. 341) 6 Schouderriem (1) 7 Lensdop (1) (p. 37) 8 Memory Stick (1) (p. 163) 9 USB-kabel (1) (p. 236) 0 CD-ROM (SPVD-008 USB Driver) (1) (p. 243) qa Reinigingsdoekje (1) (p. 322) qs Stift (1) (alleen DCR-TRV950E) (p. 267) qd 21-polige verloopstekker (1) (alleen Europese modellen) (p. 61) Contents of the recording cannot be compensated if recording or playback is not made due to a malfunction of the camcorder, storage media, etc. De opname kan niet worden hersteld wanneer die is mislukt door een defect aan de camcorder, opslagmedia, enz. 23

24 Step 1 Preparing the power supply Installing the battery pack (1) Lift up the viewfinder. (2) Slide the battery pack down until it clicks. Stap 1 Voorbereiden van de stroomvoorziening Aanbrengen van het batterijpak (1) Klap de zoekerschacht omhoog. (2) Schuif het batterijpak omlaag tot het vastklikt. 1 2 To remove the battery pack (1) Lift up the viewfinder. (2) Slide the battery pack out in the direction of the arrow while pressing BATT down. Losmaken van het batterijpak (1) Klap de zoekerschacht omhoog. (2) Houd het BATT ontgrendelknopje ingedrukt en schuif het batterijpak in de richting van de pijl omhoog en los BATT release button/ BATT ontgrendelknopje If you use the large capacity battery pack If you install the NP-FM70/QM71/FM90/FM91/ QM91 battery pack on your camcorder, extend its viewfinder. Aanbrengen van een batterijpak met hoge capaciteit Bij het installeren van het NP-FM70/QM71/ FM90/FM91/QM91 batterijpak op de camcorder dient u de zoekerschacht uit te schuiven. 24

25 Step 1 Preparing the power supply Charging the battery pack Stap 1 Voorbereiden van de stroomvoorziening Opladen van het batterijpak Use the battery pack after charging it for your camcorder. Your camcorder operates only with the InfoLITHIUM battery pack (M series). See page 315 for details of InfoLITHIUM battery pack. (1) Open the DC IN jack cover and connect the AC power adaptor supplied with your camcorder to the DC IN jack with the plug s v mark facing up. (2) Connect the mains lead to the AC power adaptor. (3) Connect the mains lead to the wall socket. (4) Set the POWER switch to OFF (CHG). Charging begins. The remaining battery time is indicated in minutes on the display window. When the remaining battery indicator changes to, normal charge is completed. To fully charge the battery (full charge), leave the battery pack attached for about one hour after normal charge is completed until FULL appears in the display window. Fully charging the battery allows you to use the battery longer than usual. Voordat u de camcorder kunt gebruiken, dient u eerst het batterijpak op te laden. Deze camcorder werkt alleen met InfoLITHIUM batterijen (van de M-serie). Meer details over het InfoLITHIUM batterijpak vindt u op pagina 315. (1) Open het DC IN aansluitdeksel en sluit de meegeleverde netspanningsadapter aan met v op de stekker omhoog. (2) Sluit de voedingskabel aan op de netspanningsadapter. (3) Sluit het netsnoer aan op een stopcontact. (4) Zet de POWER schakelaar in de OFF (CHG) stand. Het opladen begint. In het uitleesvenster verschijnt de resterende batterijspanning in minuten. Wanneer de batterijspanningsindicator volledig oplicht als, is het batterijpak grotendeels opgeladen (normale lading). Om het batterijpak nog verder op te laden (volledige lading), laat u het batterijpak nog ongeveer één uur op de netspanningsadapter zitten totdat de aanduiding FULL in het uitleesvenster verschijnt. Na volledig opladen zult u het batterijpak langer dan gemiddeld kunnen gebruiken. Getting Started / Aan de slag POWER VCR OFF (CHG) CAMERA MEMORY/ NETWORK 25

26 Step 1 Preparing the power supply After charging the battery pack Disconnect the AC power adaptor from the DC IN jack on your camcorder. Note Prevent metallic objects from coming into contact with the metal parts of the DC plug of the AC power adaptor. This may cause a short-circuit, damaging the AC power adaptor. Remaining battery time indicator The remaining battery time indicator in the display window indicates the approximate recording time with the viewfinder. Until your camcorder calculates the actual remaining battery time ---- min appears in the display window. When you use the AC power adaptor Place the AC power adaptor near a wall socket. If any trouble occurs with this unit, disconnect the plug from a wall socket as soon as possible to cut off the power. Stap 1 Voorbereiden van de stroomvoorziening Na het opladen van het batterijpak Trek de stekker van de netspanningsadapter uit de DC IN gelijkstroomingang op uw camcorder. Opmerking Zorg dat er geen metalen voorwerpen tegen de metalen contactvlakken van de gelijkstroomstekker van de netspanningsadapter komen. Dit kan kortsluiting veroorzaken en de netspanningsadapter beschadigen. Aanduiding van de resterende batterijspanning De batterijspanningsindicator in het uitleesvenster geeft bij benadering de resterende opnameduur met de beeldzoeker. Voordat de resterende batterijspanning wordt aangegeven ---- min verschijnt eerst in het uitleesvenster. Wanneer u de netspanningsadapter gebruikt Plaats de netspanningsadapter in de buurt van een stopcontact. Wanneer er iets mis is met het toestel, moet u de stekker zo snel mogelijk uit het stopcontact trekken om de voeding uit te schakelen. Charging time/laadduur Battery pack/batterijpak Full charge (Normal charge)/ Volledige lading (Normale lading) NP-FM50 (supplied)/(bijgeleverd) 150 (90) NP-FM (180) NP-QM (200) NP-FM (270) NP-FM91/QM (300) Approximate minutes at 25 C (77 F) to charge an empty battery pack The charging time may increase if the battery s temperature is extremely high or low because of the ambient temperature. Aantal minuten (bij benadering) om een leeg batterijpak op te laden bij 25 C De laadduur kan langer zijn bij extreem hoge of lage omgevingstemperaturen. 26

27 Step 1 Preparing the power supply Stap 1 Voorbereiden van de stroomvoorziening Recording time/opnameduur Recording with Recording with the viewfinder/ the LCD screen/ Battery pack/ Opname met de beeldzoeker Opname met het LCD-scherm Batterijpak Continuous/ Typical* / Continuous/ Typical*/ Continu Gemiddeld* Continu Gemiddeld* NP-FM50 (supplied)/ (bijgeleverd) NP-FM NP-QM NP-FM NP-FM91/QM Approximate minutes when you use a fully charged battery Aantal minuten bij benadering met volledig opgeladen batterij Getting Started / Aan de slag * Approximate number of minutes when recording while you repeat recording start/ stop, zooming and turning the power on/off. The actual battery life may be shorter. * Gebruiksduur in minuten bij benadering, bij filmen met herhaaldelijk starten/stoppen van het opnemen, in/uitzoomen en in/uitschakelen van de stroom. De gebruiksduur van het batterijpak kan in werkelijkheid korter uitvallen. Playing time/speelduur Playing time with Playing time on Battery pack/ LCD closed/ LCD screen/ Batterijpak Speelduur met het Speelduur op het LCD-scherm gesloten LCD-scherm NP-FM50 (supplied)/ (bijgeleverd) NP-FM NP-QM NP-FM NP-FM91/QM Approximate minutes when you use a fully charged battery Note Approximate recording time and playing time at 25 C (77 F). The battery life will be shorter if you use your camcorder in a cold environment. Aantal minuten bij benadering met volledig opgeladen batterij Opmerking Opname- en speelduur bij benadering bij 25 C. Het batterijpak zal minder lang meegaan bij gebruik van de camcorder in een koude omgeving. 27

28 Step 1 Preparing the power supply If the power goes off although remaining battery time indicator indicates that the battery pack has enough power to operate Charge the battery pack fully again so that the indication on the battery remaining indicator is correct. Recommended charging temperature We recommend charging the battery pack in an ambient temperature of between 10 C to 30 C (50 F to 86 F). What is InfoLITHIUM? The InfoLITHIUM is a lithium ion battery pack that can exchange data such as battery consumption with compatible electronic equipment. This unit is compatible with the InfoLITHIUM battery pack (M series). Your camcorder operates only with the InfoLITHIUM battery. InfoLITHIUM M series battery packs have the mark. TM SERIES InfoLITHIUM is a trademark of Sony Corporation. Stap 1 Voorbereiden van de stroomvoorziening Het toestel schakelt uit ook al geeft de batterijrestladingsindicator aan dat het batterijpak nog voldoende is opgeladen Laad het batterijpak opnieuw helemaal op zodat de resterende batterijduur correct wordt aangegeven. Aanbevolen laadtemperatuur Wij raden u aan het batterijpak op te laden bij een omgevingstemperatuur tussen 10 en 30 C. Wat is InfoLITHIUM? Het InfoLITHIUM batterijpak is een lithiumionenbatterijpak dat geschikt is voor het doorgeven van batterijverbruiksgegevens aan de hiervoor geschikte video-apparatuur. Deze camcorder is geschikt voor elk InfoLITHIUM batterijpak van de M-serie. Uw camcorder zal alleen goed werken met dit type InfoLITHIUM batterijen. InfoLITHIUM M-serie batterijen zijn te herkennen aan het beeldmerk. TM SERIES InfoLITHIUM is een handelsmerk van Sony Corporation. 28

29 Step 1 Preparing the power supply Connecting to a wall socket Stap 1 Voorbereiden van de stroomvoorziening Aansluiten op een stopcontact When you use your camcorder for a long time, we recommend that you power it from a wall socket using the AC power adaptor. (1) Open the DC IN jack cover. Connect the AC power adaptor supplied with your camcorder to the DC IN jack on your camcorder with the plug s v mark facing up. (2) Connect the mains lead to the AC power adaptor. (3) Connect the mains lead to a wall socket. 1 Als u de camcorder geruime tijd achtereen wilt gebruiken, is het aanbevolen het apparaat op het lichtnet aan te sluiten via de bijgeleverde netspanningsadapter. (1) Open het DC IN aansluitklepje. Sluit de bij uw camcorder geleverde netspanningsadapter aan op de DC IN gelijkstroomingang met het v teken op de stekker naar boven gericht. (2) Sluit de voedingskabel aan op de netspanningsadapter. (3) Sluit het netsnoer aan op een stopcontact. 2,3 Getting Started / Aan de slag PRECAUTION The set is not disconnected from the AC power supply (the mains) as long as it is connected to the wall socket, even if the set itself has been turned off. Notes The AC power adaptor can supply power even if the battery pack is attached to your camcorder. The DC IN jack has source priority. This means that the battery pack cannot supply any power if the mains lead is connected to the DC IN jack, even when the mains lead is not plugged into a wall socket. Using a car battery Use Sony Car Battery Adaptor (optional). Refer to the operating instructions of the Car Battery Adaptor for further information. VOORZICHTIG Zolang de stekker in het stopcontact zit, blijft de stroomtoevoer naar het apparaat intact, ook al is het apparaat zelf uitgeschakeld. Opmerkingen U kunt de camcorder ook op stroom van de netspanningsadapter gebruiken wanneer er een batterijpak op de camcorder is aangesloten. De DC IN gelijkstroomingang heeft voorrang bij de stroomvoorziening. Dat wil zeggen dat het batterijpak géén stroom kan leveren zolang het snoer van de netspanningsadapter is aangesloten op de DC IN aansluiting, ook al zit de stekker van de netspanningsadapter niet in het stopcontact. Gebruik op een auto-accu Gebruik van de Sony Car Battery Adaptor (niet meegeleverd). Zie voor nadere bijzonderheden de gebruiksaanwijzing van de Car Battery Adaptor. 29

30 Step 2 Setting the date and time Set the date and time when you use your camcorder for the first time. CLOCK SET will be displayed each time that you set the POWER switch to CAMERA or MEMORY/NETWORK (DCR-TRV950E only) unless you set the date and time settings. If you do not use your camcorder for about four months, the date and time may be cleared from memory (bars may appear) because the built-in rechargeable battery installed in your camcorder will have been discharged (p. 324). Set the area, the summer time, year, month, day, hour and then the minute, in that order. (1) Press MENU to display the menu settings while the POWER switch is set to CAMERA or MEMORY/NETWORK (DCR-TRV950E only). (2) Turn the SEL/PUSH EXEC dial to select, then press the dial. (3) Turn the SEL/PUSH EXEC dial to select CLOCK SET, then press the dial. (4) Turn the SEL/PUSH EXEC dial to select the desired area (where you are), then press the dial. (5) Turn the SEL/PUSH EXEC dial to select whether or not the time is summer time, then press the dial. Select OFF if the time is not summer time. Select ON if it is. (6) Turn the SEL/PUSH EXEC dial to select the desired year, then press the dial. The year changes as follows: Stap 2 Datum en tijd instellen Stel datum en tijd in wanneer u de camcorder voor de eerste keer gebruikt. CLOCK SET verschijnt telkens wanneer u de POWER schakelaar op CAMERA of MEMORY/ NETWORK (alleen DCR-TRV950E) zet terwijl datum en tijd niet zijn ingesteld. Als u de camcorder ongeveer vier maanden lang niet hebt gebruikt, kan de tijd- en datuminstelling zijn vervallen (zodat er slechts streepjes verschijnen) omdat de oplaadbare batterij in de camcorder is uitgeput (p. 324). Stel achtereenvolgens gebied, zomertijd, jaar, maand, dag, uren en minuten in. (1) Druk op MENU om het instelmenu te laten verschijnen met de POWER schakelaar in de CAMERA of MEMORY/NETWORK stand (alleen DCR-TRV950E). (2) Draai aan de SEL/PUSH EXEC regelknop om in te stellen op het pictogram, en druk de regelknop in. (3) Draai aan de SEL/PUSH EXEC regelknop om in te stellen op CLOCK SET, en druk de regelknop in. (4) Draai aan de SEL/PUSH EXEC regelknop om in te stellen op het gewenste gebied en druk de regelknop in. (5) Draai aan de SEL/PUSH EXEC regelknop om de zomer- of wintertijd te kiezen en druk de regelknop in. Kies OFF voor wintertijd. Kies ON voor zomertijd. (6) Draai aan de SEL/PUSH EXEC regelknop om het gewenste jaar te kiezen en druk de regelknop in. De jaren worden als volgt doorlopen: 1995 T t 2002 T t 2079 (7) Set the month, day and hour by turning the SEL/PUSH EXEC dial and pressing the dial. (8) Set the minute by turning the SEL/PUSH EXEC dial and pressing the dial by the time signal. The clock starts to move. (9) Press MENU to make the menu settings disappear. (7) Draai aan de SEL/PUSH EXEC regelknop om maand, dag en uur in te stellen en druk tussendoor telkens op de regelknop ter bevestiging. (8) Draai aan de SEL/PUSH EXEC regelknop om in te stellen op de juiste minuut, en druk de regelknop in tegelijk met het tijdsignaal. De klok begint dan te lopen. (9) Druk op de MENU toets om het instelmenu uit beeld te laten verdwijnen. 30

31 Step 2 Setting the date and time Stap 2 Datum en tijd instellen 2 SETUP MENU CLOCK SET USB STREAM LTR SIZE LANGUAGE DEMO MODE SETUP MENU CLOCK SET USB STREAM LTR SIZE LANGUAGE DEMO MODE RETURN STBY : : MENU 3 [MENU] : END SETUP MENU CLOCK SET USB STREAM LTR SIZE LANGUAGE DEMO MODE RETURN [MENU] : END STBY : : 4 5 [MENU] : END CLOCK SET AREA 1 R GMT +0.0 Lisbon, London r SUMMERTIME OFF DATE Y M D : [EXEC] : NEXT ITEM CLOCK SET CLOCK SET AREA 2 AREA 2 GMT +1.0 GMT +1.0 R Berlin, Paris Berlin, Paris r SUMMERTIME OFF SUMMERTIME OFF ON DATE Y M D DATE Y M D : : Getting Started / Aan de slag 6 [EXEC] : NEXT ITEM CLOCK SET AREA 2 R GMT +1.0 Berlin, Paris r SUMMERTIME OFF DATE RY RM RD R R : 00 r r r r r [EXEC] : NEXT ITEM CLOCK SET AREA 2 R GMT +1.0 Berlin, Paris r SUMMERTIME OFF DATE RY RM RD R R : 00 r r r r r 8 [EXEC] : NEXT ITEM CLOCK SET AREA 2 R GMT +1.0 Berlin, Paris r SUMMERTIME OFF DATE RY RM RD R R : 30 r r r r r [EXEC] : END [EXEC] : NEXT ITEM SETUP MENU CLOCK SET USB STREAM LTR SIZE LANGUAGE DEMO MODE RETURN [MENU] : END STBY :30:00 If you do not set the date and time --:--:-- and are recorded on the data code of the tape and the Memory Stick. When using your camcorder abroad Set the clock to the local time (p. 32). If you use the camcorder in a region where summer time is used Set SUMMERTIME to ON in the menu setting. Note on the time indicator The internal clock of your camcorder operates on a 24-hour cycle. Als u de datum en tijd niet instelt --:--:-- en worden opgenomen op de datacode van de cassette en de Memory Stick. Bij gebruik van de camcorder in het buitenland Stel de klok in op de plaatselijke tijd (p. 32). Bij gebruik van de camcorder in een gebied waar de zomertijd geldt Zet SUMMERTIME in het instelmenu op ON. Betreffende de tijdsaanduiding De ingebouwde klok van deze camcorder geeft de tijd aan volgens de 24-uurs cyclus. 31

Digital Video Camera Recorder

Digital Video Camera Recorder 3-074-616-51 (1) Digital Video Camera Recorder Operating Instructions Before operating the unit, please read this manual thoroughly, and retain it for future reference. Gebruiksaanwijzing Lees, alvorens

Nadere informatie

Digital Video Camera Recorder

Digital Video Camera Recorder 3-075-225-31 (1) Digital Video Camera Recorder Operating Instructions Before operating the unit, please read this manual thoroughly, and retain it for future reference. Gebruiksaanwijzing Lees, alvorens

Nadere informatie

Digital Video Camera Recorder

Digital Video Camera Recorder 3-075-067-32 (1) Digital Video Camera Recorder Operating Instructions Before operating the unit, please read this manual thoroughly, and retain it for future reference. Gebruiksaanwijzing Lees, alvorens

Nadere informatie

Digital Video Camera Recorder

Digital Video Camera Recorder 3-065-263-32 (1) Digital Video Camera Recorder Operating Instructions Before operating the unit, please read this manual thoroughly, and retain it for future reference. Gebruiksaanwijzing Lees, alvorens

Nadere informatie

Digital Video Camera Recorder

Digital Video Camera Recorder 3-076-898-31 (1) Digital Video Camera Recorder Operating Instructions Before operating the unit, please read this manual thoroughly, and retain it for future reference. Gebruiksaanwijzing Lees, alvorens

Nadere informatie

Quick start guide. Powerbank MI Mah. Follow Fast All rights reserved. Page 1

Quick start guide. Powerbank MI Mah. Follow Fast All rights reserved. Page 1 Quick start guide Powerbank MI 16.000 Mah Follow Fast 2016 - All rights reserved. Page 1 ENGLISH The Mi 16000 Power Bank is a very good backup option for those on the move. It can keep you going for days

Nadere informatie

NEDERLANDS. Display Instructies. Knoppen. Geeft afwisselend Tijd, Datum en Temperatuur weer, kan ook ingesteld worden op enkel tijd

NEDERLANDS. Display Instructies. Knoppen. Geeft afwisselend Tijd, Datum en Temperatuur weer, kan ook ingesteld worden op enkel tijd NEDERLANDS Het ziet eruit als een simpel blokje hout, maar maak een geluid (knip met je vingers, kuch, klap in je handen, of tip op de bovenkant) en het geeft onmiddelijk en afwisselend tijd, datum en

Nadere informatie

OUTDOOR HD BULLET IP CAMERA PRODUCT MANUAL

OUTDOOR HD BULLET IP CAMERA PRODUCT MANUAL OUTDOOR HD BULLET IP CAMERA PRODUCT MANUAL GB - NL GB PARTS & FUNCTIONS 1. 7. ---- 3. ---- 4. ---------- 6. 5. 2. ---- 1. Outdoor IP camera unit 2. Antenna 3. Mounting bracket 4. Network connection 5.

Nadere informatie

Digital Video Camera Recorder

Digital Video Camera Recorder 3-072-651-62 (3) Digital Video Camera Recorder Operating Instructions Before operating the unit, please read this manual thoroughly, and retain it for future reference. Gebruiksaanwijzing Lees, alvorens

Nadere informatie

Procedure Reset tv-toestellen:

Procedure Reset tv-toestellen: Procedure Reset tv-toestellen: Volgende procedure is te volgen wanneer er een tv-toestel, op een van de kamers niet meer werkt. TV Re-installation Factory Default Her-installeren van de TV Fabrieksinstellingen

Nadere informatie

EM7680 Firmware Update by OTA

EM7680 Firmware Update by OTA EM7680 Firmware Update by OTA 2 NEDERLANDS/ENGLISH EM7680 Firmware update by OTA Table of contents 1.0 (NL) Introductie... 3 2.0 (NL) Firmware installeren... 3 3.0 (NL) Release notes:... 3 4.0 (NL) Overige

Nadere informatie

Digital Video Camera Recorder

Digital Video Camera Recorder 3-072-653-32 (3) Digital Video Camera Recorder Operating Instructions Before operating the unit, please read this manual thoroughly, and retain it for future reference. Gebruiksaanwijzing Lees, alvorens

Nadere informatie

OUTDOOR HD DOME IP CAMERA PRODUCT MANUAL GB - NL

OUTDOOR HD DOME IP CAMERA PRODUCT MANUAL GB - NL OUTDOOR HD DOME IP CAMERA PRODUCT MANUAL GB - NL GB PARTS & FUNCTIONS 2. ---- 1. ---- 3. ---- 7. ---------- 5. 4. 6. 1. Outdoor IP camera unit 2. Antenna 3. Mounting bracket 4. Network connection 5. Power

Nadere informatie

EM6250 Firmware update V030507

EM6250 Firmware update V030507 EM6250 Firmware update V030507 EM6250 Firmware update 2 NEDERLANDS/ENGLISH Table of contents 1.0 (NL) Introductie... 3 2.0 (NL) Firmware installeren... 3 3.0 (NL) Release notes:... 5 1.0 (UK) Introduction...

Nadere informatie

Digital Video Camera Recorder Video Camera Recorder

Digital Video Camera Recorder Video Camera Recorder 3-072-318-32 (2) Digital Video Camera Recorder Video Camera Recorder Operating Instructions Before operating the unit, please read this manual thoroughly, and retain it for future reference. Gebruiksaanwijzing

Nadere informatie

Digital Video Camera Recorder

Digital Video Camera Recorder 3-075-174-31 (1) Digital Video Camera Recorder Operating Instructions Before operating the unit, please read this manual thoroughly, and retain it for future reference. Gebruiksaanwijzing Lees, alvorens

Nadere informatie

WWW.EMINENT-ONLINE.COM

WWW.EMINENT-ONLINE.COM WWW.EMINENT-OINE.COM HNDLEIDING USERS MNUL EM1016 HNDLEIDING EM1016 USB NR SERIEEL CONVERTER INHOUDSOPGVE: PGIN 1.0 Introductie.... 2 1.1 Functies en kenmerken.... 2 1.2 Inhoud van de verpakking.... 2

Nadere informatie

Nederlands. Inhoud verpakking. Uw Camera. G-Shot D610. Voorzijde. Achterzijde -1-

Nederlands. Inhoud verpakking. Uw Camera. G-Shot D610. Voorzijde. Achterzijde -1- Nederlands G-Shot D610 Inhoud verpakking Controleer de verpakking op de volgende inhoud: CD-ROM (incl. Camera Driver) Camera hoes Pols band 2 x AA Alkaline Batterijen USB kabel TV OUT kabel Handleiding

Nadere informatie

IOS and Android APP instruction

IOS and Android APP instruction IOS and Android APP instruction - Open de APP Store of Google Play op uw toestel - Open the APP Store or Google Play on your device IOS Android - Download de Eurom Heating APP: - Download the Eurom Heating

Nadere informatie

EM7680 Firmware Auto-Update for Kodi 17.2

EM7680 Firmware Auto-Update for Kodi 17.2 EM7680 Firmware Auto-Update for Kodi 17.2 2 NEDERLANDS/ENGLISH EM7680 Firmware Auto-update for Kodi 17.2 Table of contents 1.0 (NL) Introductie... 3 2.0 (NL) Firmware installeren... 3 3.0 (NL) Opmerking...

Nadere informatie

Function checklist for the ML-350 or XL-350 with a print set. Missing loop.

Function checklist for the ML-350 or XL-350 with a print set. Missing loop. Function checklist for the ML-350 or XL-350 with a 260217 print set. Below mentioned check-point should resolve function problems of the lift systems. Missing loop. When a lift is connected to an external

Nadere informatie

EM7680 Firmware Update by Micro SD card or USB

EM7680 Firmware Update by Micro SD card or USB EM7680 Firmware Update by Micro SD card or USB 2 NEDERLANDS/ENGLISH EM7680 Firmware update by Micro SD card or USB Table of contents 1.0 (NL) Introductie... 3 2.0 (NL) Firmware installeren... 3 3.0 (NL)

Nadere informatie

Video Camera Recorder

Video Camera Recorder 3-072-315-31 (1) Video Camera Recorder Operating Instructions Before operating the unit, please read this manual thoroughly, and retain it for future reference. Gebruiksaanwijzing Lees, alvorens het apparaat

Nadere informatie

Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet.

Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet. Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet. General: Please use the latest firmware for the router. The firmware is available on http://www.conceptronic.net! Use Firmware version

Nadere informatie

Introductie in flowcharts

Introductie in flowcharts Introductie in flowcharts Flow Charts Een flow chart kan gebruikt worden om: Processen definieren en analyseren. Een beeld vormen van een proces voor analyse, discussie of communicatie. Het definieren,

Nadere informatie

EM7580 Firmware Update by Micro SD card

EM7580 Firmware Update by Micro SD card EM7580 Firmware Update by Micro SD card 2 NEDERLANDS/ENGLISH EM7580 Firmware update by Micro SD card Table of contents 1.0 (NL) Introductie... 3 2.0 (NL) Firmware installeren... 3 3.0 (NL) Opmerking...

Nadere informatie

Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14

Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14 QUICK GUIDE C Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14 Version 0.9 (June 2014) Per May 2014 OB10 has changed its name to Tungsten Network

Nadere informatie

EU Declaration of Conformity and safety instructions EU Conformiteitsverklaring en veiligheidsinstructies ISC 230B

EU Declaration of Conformity and safety instructions EU Conformiteitsverklaring en veiligheidsinstructies ISC 230B EU Declaration of Conformity and safety instructions EU Conformiteitsverklaring en veiligheidsinstructies ISC 230B Explosion safety instructions (Ex) (EN) ISC230B is approved for use outside the explosion-hazardous

Nadere informatie

Interface tussen Stuurbediening en Sony autoaudio

Interface tussen Stuurbediening en Sony autoaudio The information in this document is in Dutch, English version follows later in this document Interface tussen Stuurbediening en Sony autoaudio LET OP! HOEWEL DE UITERSTE ZORGVULDIGHEID IS BETRACHT BIJ

Nadere informatie

Digital Video Camera Recorder

Digital Video Camera Recorder 3-075-064-51 (1) Digital Video Camera Recorder Operating Instructions Before operating the unit, please read this manual thoroughly, and retain it for future reference. Gebruiksaanwijzing Lees, alvorens

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Samsung PV 210 Tablet PC. Inhoudsopgave

Gebruiksaanwijzing Samsung PV 210 Tablet PC. Inhoudsopgave Gebruiksaanwijzing Samsung PV 210 Tablet PC Inhoudsopgave 1 Introductie van uw TABLET...2 2 Accu...2 4 Interface en applicaties...4 5 HDMI & Host...5 6 Taal & keyboard...6 7 Beheren van Applicaties...7

Nadere informatie

EazyLAN Gebruikershandleiding

EazyLAN Gebruikershandleiding EazyLAN Gebruikershandleiding Nieaf-Smitt is a brand name of Mors Smitt Mors Smitt B.V. Vrieslantlaan 6 P.O. box 7023 The Netherlands 3526 AA Utrecht 3502 KA Utrecht T +31 (0)30 288 13 11 F +31 (0)30 289

Nadere informatie

Hoe te verbinden met NDI Remote Office (NDIRO): Apple OS X How to connect to NDI Remote Office (NDIRO): Apple OS X

Hoe te verbinden met NDI Remote Office (NDIRO): Apple OS X How to connect to NDI Remote Office (NDIRO): Apple OS X Handleiding/Manual Hoe te verbinden met (NDIRO): Apple OS X How to connect to (NDIRO): Apple OS X Inhoudsopgave / Table of Contents 1 Verbinden met het gebruik van Apple OS X (Nederlands)... 3 2 Connect

Nadere informatie

Video Camera Recorder

Video Camera Recorder 3-072-312-31 (1) Video Camera Recorder Operating Instructions Before operating the unit, please read this manual thoroughly, and retain it for future reference. Gebruiksaanwijzing Lees, alvorens het apparaat

Nadere informatie

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN STAFLEU

Nadere informatie

PIR DC-SWITCH. DC Passive infra-red Detector. Model No. PDS-10 GEBRUIKSAANWIJZING/INSTRUCTION MANUAL

PIR DC-SWITCH. DC Passive infra-red Detector. Model No. PDS-10 GEBRUIKSAANWIJZING/INSTRUCTION MANUAL PIR DC-SWITCH DC Passive infra-red Detector Model No. PDS-10 GEBRUIKSAANWIJZING/INSTRUCTION MANUAL Please read this manual before operating your DETECTOR PIR DC-Switch (PDS-10) De PDS-10 is een beweging

Nadere informatie

How to install and use dictionaries on the ICARUS Illumina HD (E652BK)

How to install and use dictionaries on the ICARUS Illumina HD (E652BK) (for Dutch go to page 4) How to install and use dictionaries on the ICARUS Illumina HD (E652BK) The Illumina HD offers dictionary support for StarDict dictionaries.this is a (free) open source dictionary

Nadere informatie

ICARUS Illumina E653BK on Windows 8 (upgraded) how to install USB drivers

ICARUS Illumina E653BK on Windows 8 (upgraded) how to install USB drivers ICARUS Illumina E653BK on Windows 8 (upgraded) how to install USB drivers English Instructions Windows 8 out-of-the-box supports the ICARUS Illumina (E653) e-reader. However, when users upgrade their Windows

Nadere informatie

Digital Video Camera Recorder

Digital Video Camera Recorder 3-068-332-53 (1) Digital Video Camera Recorder Operating Instructions Before operating the unit, please read this manual thoroughly, and retain it for future reference. Gebruiksaanwijzing Lees, alvorens

Nadere informatie

SPL D2 MKII GEBRUIKSAANWIJZING USER MANUAL

SPL D2 MKII GEBRUIKSAANWIJZING USER MANUAL SPL D2 MKII GEBRUIKSAANWIJZING USER MANUAL Spl-D2 Next generation Inleiding De SPL5-D2 unit is een geluidsdrukmeter die gekoppeld kan worden aan de SPL5. Het apparaat kan ook als losse geluidsdrukmeter

Nadere informatie

Wi-Fi Range Extender Add-on Device Quickstart Guide

Wi-Fi Range Extender Add-on Device Quickstart Guide Wi-Fi Range Extender Add-on Device Quickstart Guide Model No. WRP1220 What s inside: 1x Wi-Fi Range Extender 1x Power Adapter All Home8 add-on devices have to work with Home8 systems. Nederlands Stap 1:

Nadere informatie

User manual Gebruikershandleiding. Version 1.0 March

User manual Gebruikershandleiding. Version 1.0 March User Manual Hotel Safe GB NL User manual Gebruikershandleiding 1 User Manual Overview LED display Override key cover * button # button General Thank you for choosing a SafetyFirst Hotel Safe. Before operating

Nadere informatie

WWW.EMINENT-ONLINE.COM

WWW.EMINENT-ONLINE.COM WWW.EMINENT-ONLINE.COM NL HANDLEIDING USERS MANUAL EM1033 HANDLEIDING NL EM1033 TWEE POORTS AUTOMATISCHE KVM SWITCH INHOUDSOPGAVE: PAGINA 1.0 Introductie.... 2 1.1 Functies en kenmerken.... 2 1.2 Inhoud

Nadere informatie

Automatische opname inrichting Collegezaal

Automatische opname inrichting Collegezaal Automatische opname inrichting Collegezaal Onderstaande beschrijving legt uit hoe de automatische opname inrichting in de Collegezaal voor media recording is ingericht bij de School of Business and Economics

Nadere informatie

Automatic Medication Dispenser Add-on Device Quickstart Guide

Automatic Medication Dispenser Add-on Device Quickstart Guide Automatic Medication Dispenser Add-on Device Quickstart Guide Model No. WMD1201 What s inside: 1x Automatic Medication Dispenser 6x Dosage Templates 1x Key 4x AA Battery All Home8 add-on devices have to

Nadere informatie

General info on using shopping carts with Ingenico epayments

General info on using shopping carts with Ingenico epayments Inhoudsopgave 1. Disclaimer 2. What is a PSPID? 3. What is an API user? How is it different from other users? 4. What is an operation code? And should I choose "Authorisation" or "Sale"? 5. What is an

Nadere informatie

L.Net s88sd16-n aansluitingen en programmering.

L.Net s88sd16-n aansluitingen en programmering. De L.Net s88sd16-n wordt via één van de L.Net aansluitingen aangesloten op de LocoNet aansluiting van de centrale, bij een Intellibox of Twin-Center is dat de LocoNet-T aansluiting. L.Net s88sd16-n aansluitingen

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Xperia P TV Dock DK21 Inhoudsopgave Inleiding...3 Overzicht achterkant TV Dock...3 Aan de slag...4 LiveWare -beheer...4 LiveWare -beheer bijwerken...4 TV Dock gebruiken...5 De telefoon

Nadere informatie

HANDLEIDING - ACTIEVE MOTORKRAAN

HANDLEIDING - ACTIEVE MOTORKRAAN M A N U A L HANDLEIDING - ACTIEVE MOTORKRAAN MANUAL - ACTIVE MOTOR VALVE Model E710877 E710878 E710856 E710972 E710973 www.tasseron.nl Inhoud / Content NEDERLANDS Hoofdstuk Pagina NL 1 ALGEMEEN 2 NL 1.1

Nadere informatie

Hoe met Windows 8 te verbinden met NDI Remote Office (NDIRO) How to connect With Windows 8 to NDI Remote Office (NDIRO

Hoe met Windows 8 te verbinden met NDI Remote Office (NDIRO) How to connect With Windows 8 to NDI Remote Office (NDIRO Handleiding/Manual Hoe met Windows 8 te verbinden met NDI Remote Office (NDIRO) How to connect With Windows 8 to NDI Remote Office (NDIRO Inhoudsopgave / Table of Contents 1 Verbinden met het gebruik van

Nadere informatie

www.smartwatchbydexclusives.nl DexOne NEDERLANDS Veel plezier met de DexOne! Alle activiteiten worden weergegeven op de app nadat de gegevens van de polsband gesynchroniseerd zijn. Lees deze handleiding

Nadere informatie

Fall Detector Add-on Device Quickstart Guide

Fall Detector Add-on Device Quickstart Guide Fall Detector Add-on Device Quickstart Guide Model No. FDS1300 What s inside: 1x Fall Detector 1x Lanyard 1x Power Cable All Home8 add-on devices have to work with Home8 systems. Nederlands Stap 1: Apparaat

Nadere informatie

Recom PDA service software Remeha Avanta

Recom PDA service software Remeha Avanta Live monitoring Boiler parameters Gebruikersinstructie Short reference guide Recom PDA service software Remeha Avanta Lock-outs Shutdowns Exit Recom PDA Inleiding De Remeha Recom PDA service software biedt

Nadere informatie

DALISOFT. 33. Configuring DALI ballasts with the TDS20620V2 DALI Tool. Connect the TDS20620V2. Start DALISOFT

DALISOFT. 33. Configuring DALI ballasts with the TDS20620V2 DALI Tool. Connect the TDS20620V2. Start DALISOFT TELETASK Handbook Multiple DoIP Central units DALISOFT 33. Configuring DALI ballasts with the TDS20620V2 DALI Tool Connect the TDS20620V2 If there is a TDS13620 connected to the DALI-bus, remove it first.

Nadere informatie

Alistair LED stairwell luminaire Handleiding Alistair (Emergency UC03 sensor)

Alistair LED stairwell luminaire Handleiding Alistair (Emergency UC03 sensor) Alistair LED stairwell luminaire Handleiding Alistair (Emergency UC03 sensor) Let op: Als het flexibele draad van dit licht beschadigd is, dient het te worden vervangen door iemand van de technische service,

Nadere informatie

Car Black Box HD DVR

Car Black Box HD DVR Car Black Box HD DVR Deze gebruiksaanwijzing is bedoeld om u stap voor stap vertrouwd te maken met de functies en onderdelen van de Car Black Box HD DVR PRODUCT INFORMATIE 1 Mini USB aansluiting 2 DC Adapter

Nadere informatie

Quality requirements concerning the packaging of oak lumber of Houthandel Wijers vof (09.09.14)

Quality requirements concerning the packaging of oak lumber of Houthandel Wijers vof (09.09.14) Quality requirements concerning the packaging of oak lumber of (09.09.14) Content: 1. Requirements on sticks 2. Requirements on placing sticks 3. Requirements on construction pallets 4. Stick length and

Nadere informatie

Bluetooth Music Center

Bluetooth Music Center NL Gebruiksaanwijzing 2 EN Instruction manual 11 BMN50Easy BMN50Easy-TW BMN35Easy BMN35Easy-TW Bluetooth Music Center 1 Inhoud Checklist alle onderdelen 3 Speaker installeren (Bolero) 4 Digitale Mini-Box

Nadere informatie

Firewall van de Speedtouch 789wl volledig uitschakelen?

Firewall van de Speedtouch 789wl volledig uitschakelen? Firewall van de Speedtouch 789wl volledig uitschakelen? De firewall van de Speedtouch 789 (wl) kan niet volledig uitgeschakeld worden via de Web interface: De firewall blijft namelijk op stateful staan

Nadere informatie

Daylight saving time. Assignment

Daylight saving time. Assignment Daylight saving time Daylight saving time (DST or summertime) is the arrangement by which clocks are advanced by one hour in spring and moved back in autumn to make the most of seasonal daylight Spring:

Nadere informatie

ATOS Viewer for Dental Frameworks User Manual

ATOS Viewer for Dental Frameworks User Manual ATOS Viewer for Dental Frameworks User Manual www.dentwise.eu Inhoud Content NEDERLANDS... 2 1. Installatie... 2 2. Algemene Functies... 2 3. Afstanden Meten... 3 4. Doorsneden Maken... 4 5. Weergave Aanpassen...

Nadere informatie

Nederlands. Stap 1: Installatie. Stap 2: Uw Smartphone instellen

Nederlands. Stap 1: Installatie. Stap 2: Uw Smartphone instellen Nederlands Stap 1: Installatie Zorg dat u toegang heeft tot uw router (max. 3 meter afstand). Verbind de Centrale module met uw (DHCP-) router met behulp van de ethernet-netwerkkabel. Sluit de Centrale

Nadere informatie

Infrared Motion Sensor Add-on Device Quickstart Guide

Infrared Motion Sensor Add-on Device Quickstart Guide Infrared Motion Sensor Add-on Device Quickstart Guide Model No. PIR1301 What s inside: 1x Infrared Motion Sensor 1x Double-Sided Tape 1x Battery (CR123A) All Home8 add-on devices have to work with Home8

Nadere informatie

Network Function Operating Instructions/ Gebruiksaanwijzing netwerkfuncties

Network Function Operating Instructions/ Gebruiksaanwijzing netwerkfuncties 3-078-154-21 (1) Network Function Operating Instructions/ Gebruiksaanwijzing netwerkfuncties 2002 Sony Corporation On trademarks Memory Stick and are registered trademarks of Sony Corporation. The BLUETOOTH

Nadere informatie

Fire + CO Alarm Sensor Add-on Device Quickstart Guide

Fire + CO Alarm Sensor Add-on Device Quickstart Guide Fire + CO Alarm Sensor Add-on Device Quickstart Guide Model No. SNH1300 What s inside: 1x Fire + CO Alarm Sensor 2x Double-Sided Tapes 1x Battery (CR123A) Mounting Accessories All Home8 add-on devices

Nadere informatie

Water Leak Sensor Add-on Device Quickstart Guide

Water Leak Sensor Add-on Device Quickstart Guide Water Leak Sensor Add-on Device Quickstart Guide Model No. WLS1300 What s inside: 1x Water Leak Sensor 2x Double-Sided Tapes 1x Battery (CR123A) Mounting Accessories All Home8 add-on devices have to work

Nadere informatie

Pattern Cronelia s Seashell blanket

Pattern Cronelia s Seashell blanket Pattern Cronelia s Seashell blanket I got the inspiration for his blanket from a postcard I once bought. Pagina 1 Cygnet Yarns has lovely colours in their range that reminded me of those shells. For this

Nadere informatie

Nederlands. Stap 1: Installatie. Stap 2: Uw Smartphone instellen

Nederlands. Stap 1: Installatie. Stap 2: Uw Smartphone instellen Nederlands Stap 1: Installatie Zorg dat u toegang heeft tot uw router (max. 3 meter afstand). Verbind de Centrale module met uw (DHCP-) router met behulp van de ethernet-netwerkkabel. Sluit de Centrale

Nadere informatie

SPX Model A-360 Azimuth Antenna Rotor Model 1 & 2

SPX Model A-360 Azimuth Antenna Rotor Model 1 & 2 Gauke Boelensstraat 108 NL-9203 RS Drachten The Netherlands Tel: +31 (0) 512 354 126 GSM: +31 (0) 650 882 889 Fax: +31 (0) 847 187 776 www.rfhamdesign.com E-mail: info@rfhamdesign.com Model A-360 Azimuth

Nadere informatie

AlarmShield Interactive Security System Quickstart Guide. Model No. OPG2204

AlarmShield Interactive Security System Quickstart Guide. Model No. OPG2204 AlarmShield Interactive Security System Quickstart Guide Model No. OPG2204 Nederlands Stap 1: Installatie Zorg dat u toegang heeft tot uw router (max. 3 meter afstand). Verbind de Security Shuttle met

Nadere informatie

Tablet Entertainment Center

Tablet Entertainment Center NL Gebruiksaanwijzing 2 EN Instruction manual 9 DE Bedienungs anleitung - FR Mode d emploi - TEC3716W TEC3716W-EB TEC5716W TEC5716W-EB Tablet Entertainment Center AquaSound - 1 - Inhoud Checklist alle

Nadere informatie

My Inspiration I got my inspiration from a lamp that I already had made 2 years ago. The lamp is the you can see on the right.

My Inspiration I got my inspiration from a lamp that I already had made 2 years ago. The lamp is the you can see on the right. Mijn Inspiratie Ik kreeg het idee om een variant te maken van een lamp die ik al eerder had gemaakt. Bij de lamp die in de onderstaande foto s is afgebeeld kun je het licht dimmen door de lamellen open

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing DM-16 DJ MINGLE

Gebruiksaanwijzing DM-16 DJ MINGLE Gebruiksaanwijzing DM-16 DJ MINGLE 16 Kanaals vrij te programmeren dimmer en schakel Controller DMX-512 DJ MINGLE DM-16 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 M MASTER A LEVEL SPEED AUDIO FADE TiME 6.99 Manual Midi Channel

Nadere informatie

Zone 1 and zone 2 Zone 21 and zone 22

Zone 1 and zone 2 Zone 21 and zone 22 s en contactdozen s and sockets Productoverzicht Product overview Omschrijving: Index Elektro produceert een volledige lijn explosieveilige stekkers en contactdozen onder eigen certificaat. Deze worden

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING PRODUCT SPECIFICATIES

GEBRUIKSAANWIJZING PRODUCT SPECIFICATIES GEBRUIKSAANWIJZING PRODUCT SPECIFICATIES Stilstaand beeldresolutie: [12M] 4000x3000/ [8M] 3264x2448/[5M] 2592x1944/[2M] 1600x1200 Resolutie van de videoclip: [HD] 1280x720/ [640] 640x480 Bestandsindelingen:

Nadere informatie

Nederlands. Stap 1: Installatie. Stap 2: Uw Smartphone instellen

Nederlands. Stap 1: Installatie. Stap 2: Uw Smartphone instellen Nederlands Stap 1: Installatie Zorg dat u toegang heeft tot uw router (max. 3 meter afstand). Verbind de Centrale module met uw (DHCP-) router met behulp van de ethernet-netwerkkabel. Verbind de Centrale

Nadere informatie

MobiDM App Handleiding voor Windows Mobile Standard en Pro

MobiDM App Handleiding voor Windows Mobile Standard en Pro MobiDM App Handleiding voor Windows Mobile Standard en Pro Deze handleiding beschrijft de installatie en gebruik van de MobiDM App voor Windows Mobile Version: x.x Pagina 1 Index 1. WELKOM IN MOBIDM...

Nadere informatie

it600 Smart Home Range

it600 Smart Home Range MAKING LIFE SIMPLE Smart Thermostat VS20 and TRV10RFM Door/Window Sensor OS600 Smart Plug SPE600 it600 Smart Home Range 2 Index Introduction... 5 The SALUS it600 Smart Home App... 6 Gateway and VS20 Thermostat...

Nadere informatie

Zone 1 and zone 2 Zone 21 and zone 22

Zone 1 and zone 2 Zone 21 and zone 22 s en contactdozen s and sockets Productoverzicht Product overview Omschrijving: Index Elektro produceert een volledige lijn explosieveilige stekkers en contactdozen onder eigen certificaat. Deze worden

Nadere informatie

Quick start guide PF- 12- Automatic Pet Feeder

Quick start guide PF- 12- Automatic Pet Feeder Quick start guide PF- 12- Automatic Pet Feeder Control panel keys CLOCK- weergeeft klok TIMER- schakelt tussen huidig ingestelde voedingstijden VOLUME- stelt hoeveelheid van de voedingsporties in SET-

Nadere informatie

Digitale Video. Gebruikershandleiding

Digitale Video. Gebruikershandleiding Digitale Video Gebruikershandleiding Nl 2 Inhoud Aan de slag Kennismaken met uw digitale video... 3 Het paneel gebruiken... 4 Aan-/uitzetten... 5 Modi... 6 Modusschakelaar... 7 Modus Movie Films opnemen...

Nadere informatie

Medication Tracking Sensor Add-on Device Quickstart Guide

Medication Tracking Sensor Add-on Device Quickstart Guide Medication Tracking Sensor Add-on Device Quickstart Guide Model No. ADS1302 What s inside: 1x Medication Tracking Sensor All Home8 add-on devices have to work with Home8 systems. Nederlands Stap 1: Apparaat

Nadere informatie

SPX AX-400 Azimuth & Elevation antenna rotator Model 1 & 2

SPX AX-400 Azimuth & Elevation antenna rotator Model 1 & 2 Gauke Boelensstraat 108 NL-9203 RS Drachten The Netherlands Tel: +31 (0) 512 354 126 GSM: +31 (0) 650 882 889 Fax: +31 (0) 847 187 776 www.rfhamdesign.com E-mail: info@rfhamdesign.com SPX AX-400 Azimuth

Nadere informatie

CHROMA STANDAARDREEKS

CHROMA STANDAARDREEKS CHROMA STANDAARDREEKS Chroma-onderzoeken Een chroma geeft een beeld over de kwaliteit van bijvoorbeeld een bodem of compost. Een chroma bestaat uit 4 zones. Uit elke zone is een bepaald kwaliteitsaspect

Nadere informatie

FAAC DRIVER. Driver install procedure for FAAC boards. Installatieprocedure voor driver voor FAAC-kaarten.

FAAC DRIVER. Driver install procedure for FAAC boards. Installatieprocedure voor driver voor FAAC-kaarten. FAAC DRIVER Driver install procedure for FAAC boards Installatieprocedure voor driver voor FAAC-kaarten www.record-toegangstechniek.nl 1 When a FAAC board (E124 or E145) is connected to the USB port, it

Nadere informatie

Mobile Watch Snelle Handleiding. Bezoek voor meer informatie

Mobile Watch Snelle Handleiding. Bezoek  voor meer informatie Mobile Watch Snelle Handleiding Ⅰ. Software installatie - Software download: Zoek voor "360Eye"in de Iphone App Store en installeer de applicatie. Of scan de QR Code aan de rechterzeide. Voor meer details

Nadere informatie

Bediening van de Memory Stick-speler

Bediening van de Memory Stick-speler Bediening Bediening van de Memory Stick-speler Over Memory Sticks Stel Memory Sticks niet bloot aan statische elektriciteit en elektrische bronnen. Dit om te voorkomen dat gegevens op de stick verloren

Nadere informatie

Handleiding Installatie ADS

Handleiding Installatie ADS Handleiding Installatie ADS Versie: 1.0 Versiedatum: 19-03-2014 Inleiding Deze handleiding helpt u met de installatie van Advantage Database Server. Zorg ervoor dat u bij de aanvang van de installatie

Nadere informatie

NL Gebruiksaanwijzing 2 EN Instruction manual 13 SPKSB45-W. Bluetooth Sound-Bar

NL Gebruiksaanwijzing 2 EN Instruction manual 13 SPKSB45-W. Bluetooth Sound-Bar NL Gebruiksaanwijzing 2 EN Instruction manual 13 SPKSB45-W Bluetooth Sound-Bar 1 Inhoud Checklist alle onderdelen 3 Sound-Bar plaatsen 4 Verticale wandmontage Sound-Bar 5 Horizontale wandmontage Sound-Bar

Nadere informatie

INSTRUCTION MANUAL TITAN PERPETUAL. Handleiding

INSTRUCTION MANUAL TITAN PERPETUAL. Handleiding INSTRUCTION MANUAL TITAN PERPETUAL Handleiding E F A INSTRUCTION MANUAL TITAN PERPETUAL P1 P2 B C G P3 P4 D 0 1 TITAN PERPETUAL ENGLISH WELCOME TO THE WORLD OF CHRISTIAAN VAN DER KLAAUW ASTRONOMICAL WATCHES

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Xperia TX TV Dock DK22 Xperia T TV Dock DK23 Inhoudsopgave Inleiding...3 Overzicht TV Dock...3 Aan de slag...4 Smart Connect...4 Smart Connect bijwerken...4 TV Dock gebruiken...5

Nadere informatie

Mobile concrete base

Mobile concrete base 1 14 Mobile concrete base UMBASM8000000000 Mobile concrete base UMBASM8000000000 Congratula ons with your purchase! Please completely read and follow all the instruc ons. pg. 3 Proficiat met uw aankoop!

Nadere informatie

Het handboek van KDE Screen Ruler. Lauri Watts Vertaling van het handboek: Niels Reedijk Vertaler/Nalezer: Alexander S. Koning

Het handboek van KDE Screen Ruler. Lauri Watts Vertaling van het handboek: Niels Reedijk Vertaler/Nalezer: Alexander S. Koning Lauri Watts Vertaling van het handboek: Niels Reedijk Vertaler/Nalezer: Alexander S. Koning 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 2 Menubeschrijvingen 6 3 Dankbetuigingen en licentie 8 Samenvatting KDE Screen

Nadere informatie

Functioneel Ontwerp / Wireframes:

Functioneel Ontwerp / Wireframes: Functioneel Ontwerp / Wireframes: Het functioneel ontwerp van de ilands applicatie voor op de iphone is gebaseerd op het iphone Human Interface Guidelines handboek geschreven door Apple Inc 2007. Rounded-Rectangle

Nadere informatie

IDPF-700 HANDLEIDING

IDPF-700 HANDLEIDING IDPF-700 HANDLEIDING Kenmerken product: Resolutie: 480x234 pixels Ondersteunde media: SD/ MMC en USB-sticks Fotoformaat: JPEG Foto-effecten: kleur, mono, en sepia Zoomen en draaien van afbeeldingen Meerdere

Nadere informatie

Registratie- en activeringsproces voor de Factuurstatus Service NL 1 Registration and activation process for the Invoice Status Service EN 11

Registratie- en activeringsproces voor de Factuurstatus Service NL 1 Registration and activation process for the Invoice Status Service EN 11 QUICK GUIDE B Registratie- en activeringsproces voor de Factuurstatus Service NL 1 Registration and activation process for the Invoice Status Service EN 11 Version 0.14 (July 2015) Per May 2014 OB10 has

Nadere informatie

e-dr DISPLAY GEBRUIKERS HANDLEIDING Makes you want to /crystalyteeu drive electric www.crystalyte-europe.com you electric Makes want to drive

e-dr DISPLAY GEBRUIKERS HANDLEIDING Makes you want to /crystalyteeu drive electric www.crystalyte-europe.com you electric Makes want to drive e-dr DISPLAY GEBRUIKERS HANDLEIDING www.crystalyte-europe.com to /crystalyteeu drive @crystalyteeu Om de elektrische fiets op de juiste manier te gebruiken wordt u verzocht de handleiding aandachtig te

Nadere informatie

2 Port DVI VGA Dual Monitor KVM Switch USB with Audio & USB 2.0 Hub

2 Port DVI VGA Dual Monitor KVM Switch USB with Audio & USB 2.0 Hub 2 Port DVI VGA Dual Monitor KVM Switch USB with Audio & USB 2.0 Hub Product ID: SV231DDUSB The StarTech.com SV231DDUSB 2-port Dual Monitor KVM Switch (DVI+VGA) offers a complete dual display multimedia

Nadere informatie

Bluetooth Music Center

Bluetooth Music Center NL Gebruiksaanwijzing 2 EN Instruction manual 9 DE Bedienungs anleitung - FR Mode d emploi - BMC35Easy/-EB BMC50Easy/-EB BMC50Easy-NW Bluetooth Music Center 1 Inhoud Checklist alle onderdelen 3 Speaker

Nadere informatie