TALK. De SEB-erkenning als productcertificatie. 8 e jaargang, Juli In deze uitgave: SEB-erkenning als productcertificatie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "TALK. De SEB-erkenning als productcertificatie. 8 e jaargang, Juli 2008. In deze uitgave: SEB-erkenning als productcertificatie"

Transcriptie

1 TALK 8 e jaargang, Juli 2008 In deze uitgave: SEB-erkenning als productcertificatie Op de valreep toch nog een diploma Digitalisering van audits Gemeentes en machinaal straten Goede rapportcijfers Gemeente Vlagtwedde Projecten Nieuwe deelnemers SEB Talk is een uitgave van de Stichting Erkenning voor het Bestratingsbedrijf (SEB) Redactieadres: SEB, Postbus JC Nieuwegein tel fax Redactie: J. de Pender, F. de Jong, H.J. de Roo, P.J.A.Th. van Beek Teksten, organisatie, grafi sche verzorging: PR-N Communicatie, Gorinchem Productie: Control Media, Breda De SEB-erkenning als productcertificatie Veel bedrijven in de bestratingbranche hebben een veiligheidscertificaat (VCA), wat overigens heel belangrijk en nuttig is. Een aantal bedrijven is bovendien in het bezit van een procescertificaat (ISO), een bruikbaar managementinstrument. Slechts weinig bedrijven hebben ook werkelijk een productcertificaat zoals de SEB-erkenning. Voor opdrachtgevers zou het laatstgenoemde certificaat toch zeker zo belangrijk moeten zijn als de twee eerstgenoemde; tegenwoordig gebruikt men immers steeds vaker duurzame materialen, die beslist niet goedkoop zijn. Overigens wordt over het algemeen veel geld uitgegeven aan materialen om de buitenruimte te verfraaien. Vervolgens wordt de verwerking van deze materialen in concurrentie aanbesteed, waarbij opdrachtgevers een zesje kennelijk genoeg vinden. Het bepalen van een rationele prijs-kwaliteitverhouding blijft in onze branche een moeilijke zaak. Waarom wordt niet geselecteerd op kwaliteit? Natuurlijk moet er in concurrentie ingeschreven worden, maar dan wel op een eerlijke manier. Uiteraard zijn er ook nietgecertificeerde bedrijven die geweldig mooi straatwerk kunnen maken. Maar het staat deze bedrijven toch vrij om hun kwaliteit te laten erkennen? Straatwerk van de beste kwaliteit is alleen maar te bereiken door aanbestedingen waarbij het bezit van een productcertificaat het selectiecriterium is. De SEB staat niet stil en is druk bezig met het werken aan mechanisatiemodules, want ook machinaal gelegde bestrating moet aan kwaliteitseisen voldoen. De Ondernemersvereniging voor Bestratingsbedrijven Nederland (OBN) brengt hierbij de nodige kennis in met de klankbordgroep innovatie en technologie. Vervolg pagina 2

2 De SEB-erkenning als productcertificatie Vervolg van voorpagina Wordt het productcertificaat uitgebreid naar machinaal straten, dan moet een opdrachtgever er van uit kunnen gaan dat ook deze bestrating is aangelegd door de vakman. Het uitzetten van de profielen, het afwerken en verdichten van onderbanen, het afreien van de straatlaag en het op de juiste manier recht aanbrengen van de juiste verbanden in het straatwerk, blijft ook met de machine een kwestie van vakwerk. Voor de controle van de kwaliteit van het bestratingsproduct zijn goed opgeleide auditoren actief binnen de SEB. Zij genieten regelmatig bijscholing en hebben direct voeling met het bestratingsvak, omdat ze zelf in de branche werkzaam zijn of waren. Kortom, het productcertificaat SEB geeft zekerheid over kwaliteit en vakmanschap. Als we de neuzen van de opdrachtgevers nu nog allemaal dezelfde kant op krijgen, dan zijn we al een heel eind op de goede weg! Peter van Beek Op de valreep toch nog een diploma Op 24 april jl. was er een feestelijke diploma-uitreiking in het opleidingscentrum Vakopleiding Infra Brabant (VIB) in Etten-Leur. Een van de aanwezigen was Cees van Beek, die op de valreep van zijn loopbaan als straatmaker voor het eerst in zijn leven een diploma in ontvangst mocht nemen. Straatmaker Cees van Beek uit Etten-Leur zit al zo n 44 jaar in het vak. Hij werkt bij Lindeloof BV in Hellevoetsluis. In het kader van de 60%-norm van de SEB, is Cees benaderd om via een EVC-traject alsnog zijn diploma straatmaker te gaan behalen. Daarvoor legde Cees begin 2007 een proeve van bekwaamheid af. Omdat Cees niet volledig tegemoet kon komen aan de eisen, werd een scholingstraject opgesteld. Wim Mathijssen, docent aan het Radiuscollege dat onderdeel is van het ROC West-Brabant, begeleidde hem tijdens het leertraject. Veel mensen zien meteen de schoolbanken voor zich, die ze van vroeger kennen. Het overgrote deel van de tijd vindt het leren echter plaats in de praktijk, op de eigen werkplek of in praktijkruimtes van het ROC. De tijd dat men daadwerkelijk in de schoolbank zit, neemt maar een fractie van het leertraject in beslag. Cees leerde in 3 weken tijd de voor het diploma vereiste vaardigheden, in praktijksituaties op het ROC. Vervolgens werd aan de hand van een criteriumgericht interview en een werkbezoek door twee erkende assessoren van Fundeon geconcludeerd dat Cees recht had op het diploma straatmaker niveau 3. Dat werd aan hem uitgereikt tijdens een feestelijke bijeenkomst in het opleidingscentrum VIB in Etten-Leur. Behalve Cees kregen nog negen andere kandidaten via het EVC-traject hun diploma. Voor Cees was het een unieke gebeurtenis, want het was voor het eerst in zijn leven dat hij een diploma mocht ontvangen, en dat op 58-jarige leeftijd.

3 Digitalisering van audits is binnenkort een feit Binnen de SEB wordt hard gewerkt aan digitalisering van de erkenningsprocedure. Doel daarvan is om een hogere graad van objectiviteit bij de beoordeling te bereiken. Bovendien verwacht men efficiënter te kunnen gaan werken. Sinds de oprichting van de SEB worden de auditformulieren met de hand ingevuld. Auditcoördinator Wim van der Steen: Als de auditor met zijn gegevens op kantoor terugkomt, voert hij die per toetsenbord in. Hij zou natuurlijk op de locatie van de audit de resultaten op een laptop of een blackberry kunnen intoetsen. Maar waar het uiteindelijk om draait is niet de invoer, maar de verwerking van de gegevens. Uiteindelijk beslist de auditor of iemand het SEB-certificaat al dan niet verdiend heeft. Deze menselijke factor beïnvloedt de nauwkeurigheid van de beoordeling. We zijn daarom in 2006 in samenwerking met Fundeon cursussen en trainingen gaan geven om de auditors zoveel mogelijk op een lijn te krijgen. Nu gaan we nog een stapje verder. Zowel de beoordeling als de aanvraag van het certificaat worden volledig gedigitaliseerd. Invloed van subjectieve factoren geminimaliseerd Vroeger kwam de auditor op de dag van de audit naar het bedrijf van de aanvrager, waarbij het uren kon duren alvorens alle gegevens boven tafel waren. Bij de nieuwe aanpak vult de aanvrager via de website van de SEB zelf een digitaal formulier in, waarna de aanvrager een bericht ontvangt met de mededeling dat hij geaudit zal worden. Het technische deel van de audit geeft de auditor door via de digitale snelweg, op de locatie waar de aanvrager een project uitvoert. Vervolgens berekent een computerprogramma of de aanvrager recht heeft op het SEB-certificaat. Op die manier wordt de invloed van subjectieve factoren geminimaliseerd. Alleen in gevallen waarbij de aanvrager geen certificering krijgt, gaat de auditor handmatig na of er misschien fouten zijn gemaakt, bijvoorbeeld bij het invullen van gegevens. Software binnen anderhalf uur onder de knie Door de digitalisering worden de beoordelingen van de SEB aanmerkelijk objectiever en kan bovendien efficiënter worden gewerkt. Vult de aanvrager zelf het aanvraagformulier in, dan kan de auditor in principe twee audits per dag doen. De voorbereidingen voor de digitalisering zijn in volle gang. Rutger Haagsma van het Amsterdamse bedrijf Ritense, dat webapplicaties ontwikkelt, zorgde voor de aanpassingen van de website van de SEB, zodat aanvragers een digitaal formulier kunnen invullen. De stichting Syntens, die het midden- en kleinbedrijf adviseert en ondersteunt bij innovaties, is nauw betrokken bij de implementatie van de nieuwe werkwijze. Op diverse instructiebijeenkomsten is gebleken dat je de software binnen anderhalf uur onder de knie kunt hebben. Begin september is er nog een bijeenkomst met alle auditors om het een ander af te stemmen. Aansluitend gaan alle audits op de nieuwe manier verlopen, dus uitsluitend digitaal.

4 Om machinaal te kunnen straten, moet je lid van het gilde zijn. De ontwikkeling van machinaal straten heeft de laatste jaren een enorme vlucht genomen. Fabrikanten hebben veel geïnvesteerd in de ontwikkeling van bestratingsmachines. SEB en de vereniging Stadswerk Nederland vinden dat ook de gemeentes hun verantwoordelijkheid moeten nemen ten aanzien van het aanbestedingsbeleid van bestratingswerk. Stadswerk Nederland is een beroepsvereniging voor gemeentelijke managers en beleidsmedewerkers die werkzaam zijn in de openbare ruimte. Oud-voorzitter Henk Vooijs: Gemeentes vormen de grootste opdrachtgever van bestratingswerk in Nederland en 450 gemeentes zijn lid van vereniging Stadswerk. Net als de SEB vinden wij dat de gezondheid van de straatmakers een groot goed is en proberen daarom invloed uit te oefenen op het aanbestedingsbeleid van de gemeentes door hen te wijzen op hun verantwoordelijkheid. Samen met de SEB hebben wij de gemeentes in de afgelopen jaren twee keer een brief gestuurd waarin wij aandringen op het aanbesteden aan SEB-gecertifi ceerde bestratingsbedrijven. Cultuuromslag vereist Volgens Jan de Pender houdt de bestratingbranche nog steeds erg vast aan traditionele waarden. Veel straatmakers vinden dat elke steen door de handen moet gaan en machinaal straten past daar niet in. Ik zie dat anders. Denk eens aan het onder de hamer straten van een fraaie sierbestrating; dat is geen vak, maar een gilde. Maar ga niet de hele dag stenen kloppen in een straat als een machine dat ook kan. De Arbeidsinspectie drukt met de recente inspectieprojecten de straatmakers met de neus op de feiten. Daarnaast zullen ook de gemeentes hun steentje moeten bijdragen aan de cultuuromslag die is vereist is om gezonder te gaan werken. Gemeentes blijven buiten schot Gemeentes zijn creatief in het vinden van excuses voor handmatig bestraten. Henk Vooijs: Veel gemeentes werken samen met kleine regionale bedrijven die nog weinig machines hebben. Zo moest laatst ergens een groot parkeerterrein worden aangelegd. In plaats van nieuwe stenen besloot de gemeente oude stenen voor te schrijven, zodat handmatig straten was toegestaan. Gemeentes zijn over het algemeen lastig aan te pakken. Als zij machinaal straten voorschrijven en de aannemer doet dit handmatig, dan blijven de gemeentes buiten schot. Zij schuiven de verantwoordelijkheid dan eigenlijk af naar het bestratingsbedrijf. Aantal deelnemers bijna verdubbeld Toezicht houden op straatwerk doen gemeentes nauwelijks. Alleen het resultaat telt en niet hoe dat tot stand is gekomen. Jan de Pender: Uiteindelijk hoeven gemeentes geen toezicht te houden op straatwerk. Die zorg kunnen wij hen uit handen nemen. Zodra gemeentes het bestratingswerk laten doen door SEBgecertifi ceerde bedrijven, kunnen ze er op vertrouwen dat het uitstekend wordt uitgevoerd en voldoet aan de meest actuele regelgeving. De controles voeren wij namelijk uit, via de jaarlijkse audits. De twee brieven die we de gemeentes hebben gestuurd, waren effectief. Sommige gemeentes ondernamen direct actie en doen alleen nog aanbestedingen aan SEB-erkende bedrijven. Andere gemeentes gaan dat over een jaar doen. Zo hebben de bestratingsbedrijven voldoende armslag om het SEB-certifi caat te kunnen behalen. Dat is merkbaar aan het aantal deelnemers van de SEB, dat in de afgelopen jaren bijna is verdubbeld!

5 Productiewerk kan machinaal De verantwoordelijkheid van de gemeentes begint feitelijk al in een vroeg stadium. Henk Vooijs: Gemeentes moeten architecten opdracht geven zodanig te ontwerpen dat machinaal straten zonder meer mogelijk is. Als ze vervolgens het straatwerk uitsluitend aanbesteden onder SEB-erkende bedrijven, dan zou alles rond moeten zijn. Samen met de SEB blijven we de gemeentes daarom stimuleren. Daarnaast zijn er andere ontwikkelingen die het machinaal straten direct bevorderen. Net als bij andere technologische innovaties daalt het prijsniveau van deze hulpmiddelen binnen het bestratingproces. Ook kleinere bedrijven kunnen binnenkort investeren in arbo-vriendelijke hulpmiddelen, waardoor de prijzen van machinaal en handmatig straten concurrerend worden en het echte productiewerk machinaal kan gebeuren. Handwerk blijft de basis De cultuuromslag naar machinaal straten kost tijd. Jan de Pender: Er zijn mogelijkheden genoeg op mechanisch gebied. Op evenementen zoals de Technische Kontakt Dagen, eind mei in Barneveld, zie je een enorm scala aan arbo-vriendelijke hulpmiddelen. De weerstand tegen machinaal straten is echter nog niet helemaal verdwenen. Afwachten totdat de jongere garde afscheid heeft genomen van het onnodige handmatige productiewerk, vind ik te lang duren. Wij sturen daarom nog een derde brief naar de gemeentes, samen met Stadswerk. Hoe alles zich verder ontwikkelt, moeten we afwachten. Een ding blijft voor mij echter overeind. Het handwerk blijft de basis. Want ook om goed machinaal te kunnen straten, moet je lid van het gilde zijn. Opdrachtgevers hebben alleen maar goede rapportcijfers gegeven. Wanneer een opdrachtgever ontevreden is over de kwaliteit van het geleverde straatwerk, kan hij de SEB vragen om een inspectie. Op grond van die inspectie kan de SEB zonodig een sanctie opleggen aan het bestratingsbedrijf. Is het bestratingsbedrijf het niet met de SEB eens, dan kan het naar de Commissie van Beroep stappen. Deze commissie spreekt een bindend oordeel uit. Volgens Kees Huisman, lid van de Commissie van Beroep, is er nog nooit gebruikgemaakt van de beroepsprocedure. In principe kan een bestratingsbedrjif zijn SEB-erkenning verliezen, legt Kees Huisman uit. Afgesproken is een bepaalde prestatie te leveren. Zijn daar meningsverschillen over, dan moeten die worden opgelost. Dat gebeurt vrijwel altijd zonder problemen. Bij de SEB komt een enkele keer een verzoek voor een extra inspectie binnen bij twijfel over de kwaliteit, maar eventuele kwaliteitsproblemen zijn altijd opgelost zonder een beroepsprocedure. Dat is zonder meer positief. Gevaar ligt op de loer Kees Huisman waarschuwt dat dit nog geen reden is om achterover te gaan leunen. Er is momenteel ontzettend veel werk en een tekort aan vakmensen. In zulke situaties is iedereen blij dat er zoveel werk bij wijze van spreken voor het oprapen ligt. Zodra een klus echter tegenzit, ligt het gevaar op de loer dat men onder tijdsdruk het werk gaat afraffelen en dan gaat het zeker een keer mis. Bestratingsbedrijven moeten daarom goed rekening houden met de planning en haalbaarheid van projecten. Begrijp me goed, ik wil niemand bang maken, maar een gewaarschuwd mens telt nu eenmaal voor twee. Pluspunt is in elk geval dat de opdrachtgevers de SEB-gecertifi ceerde bedrijven totnogtoe alleen maar goede rapportcijfers hebben gegeven.

6 Daar kun je op bouwen! In de Groningse gemeente Vlagtwedde is in maart van dit jaar het besluit genomen om straatwerk alleen nog uit te besteden aan SEB-gecertificeerde bedrijven. Aanleiding daartoe waren onder meer slechte ervaringen uit het verleden en het voordeel van kostenbesparing op langere termijn. Henk Bos, manager Ruimte bij de gemeente Vlagtwedde, vindt de SEB-certifi cering een belangrijke waarborg voor de kwaliteit van het straatwerk. Wij streven naar een verhoging van kwaliteit in de openbare ruimte. Vroeger hadden we wel eens minder goede ervaringen. We voerden dan een visuele controle uit op het eindresultaat. Op het eerste gezicht zag het werk er goed uit, maar op termijn ontstonden verzakkingen en andere problemen. Toen die geconstateerd werden, gaven de bedrijven niet thuis: de garantietermijn was verlopen. Wij willen daarom naar een betere kwaliteit, van begin van de werkzaamheden tot en met de voltooiing. Het SEB-certifi caat biedt die zekerheid. Het werk kan best iets meer kosten, maar met name bij het beheer en onderhoud kan je dan heel wat geld terugverdienen. Wij werken met geld van de gemeenschap en dat moeten wij zo goed mogelijk investeren, niet alleen nu, maar ook voor de toekomst. Vandaar onze keuze voor verplichte certifi cering. Grote betrokkenheid Vlagtwedde omvat de vier grote kernen Ter Apel, Sellingen, Vlagtwedde, Bourtange (met onder meer de vesting) en 54 kleinere dorpen en gehuchten. De gemeente meet zo n hectare en heeft ruim inwoners. Het merendeel van het straatwerk in de gemeente omvat restauratie en onderhoud. Daar is op jaarbasis zo n euro mee gemoeid. Komend jaar starten we met enkele projecten die een jaarlijkse investering vergen van acht tot negen ton en dat voor een periode van drie jaar. Dat werk moet in één keer goed gedaan worden en daarom hebben wij in maart besloten dat alle straatwerk voortaan alleen nog door SEB-gecertifi ceerde bedrijven mag worden gedaan. Naast de garantie voor kwaliteit, is de betrokkenheid van gecertifi ceerde bedrijven erg groot. Zo heb ik in Emmen, waar ik voorheen werkte, meegemaakt dat een bestratingbedrijf uit eigen beweging belangeloos een probleem oploste, dat door derden was veroorzaakt. Daar kun je op bouwen! Absoluut zinvol In Groningen zijn relatief weinig gecertifi ceerde bestratingbedrijven. Misschien is het onbekendheid met de SEB. Wellicht zou het een goed plan zijn, als de SEB de gemeenten actiever gaat benaderen; dus niet alleen de SEBTalk toesturen, maar persoonlijk contact opnemen en nog eens wijzen op het belang van het SEBcertifi caat. Ik denk dat veel bedrijven pas over de streep worden getrokken, als de gemeenten de certifi cering ook daadwerkelijk gaan voorschrijven. Ik raad het elke gemeente aan, want de SEB-certifi cering is een absoluut zinvolle investering voor de toekomst.

7 De SEB blijft groeien. Het afgelopen jaar kwamen er weer nieuwe deelnemers bij die we hier graag kort aan u voorstellen. Nieuwe deelnemers: Sallandse Wegenbouw B.V. Punter Grondwerken B.V. Gemeentewerken Rotterdam Onderhoud Wegen SEB verwelkomt haar nieuwe deelnemers Sallandse Wegenbouw B.V. Sallandse Wegenbouw uit Haarle levert zeer uiteenlopende werkzaamheden, variërend van straatwerk, revitalisering, bouwrijp maken, aanleggen en optimaliseren van rioolsystemen tot het realiseren van complexe civieltechnische werken. Specialisatie is de toepassing en realisatie van kunstgras. Tot het bedrijf behoort ook het zelfstandig bedrijfsonderdeel Sallandse Milieutechniek dat zich bezighoudt met bodemonderzoek, saneringen en keuringen van bouwstoffen. Zorg voor kwaliteit, arbo en milieu maakt al vanaf de oprichting deel uit van het beleid. Punter Grondwerken B.V. Punter Grondwerken B.V. uit Wolvega is een familiebedrijf dat is opgericht in Het bedrijf leverde in de veertiger en vijftiger jaren een positieve bijdrage aan mechanisatie en ontwikkelde eigen grondverzetmachines. Punter Grondwerken B.V. biedt een compleet pakket aan voor alle GWW-werkzaamheden. De calculaties, ontwerpen en uitvoering worden in eigen beheer uitgevoerd met eigen medewerkers en eigen materieel. Punter Grondwerken B.V. is bovendien een erkend leerbedrijf en biedt jongeren een prima praktijkopleiding in de GWW-branche. Gemeentewerken Rotterdam Buitenruimte Wegen De sector buitenruimte beheert en onderhoudt de openbare ruimte van Rotterdam. Wegen en speelplaatsen, groen, bruggen en tunnels, openbare verlichting en riolen zijn enkele van de Gemeentewerken vele aandachtsgebieden van de sector Buitenruimte van Gemeentewerken. Onderhoud Wegen met onder andere het bestratingbedrijf zorgt voor de uitvoering van werkzaamheden aan de Rotterdamse wegen, zoals reparaties en de aanleg. Bovendien zorgt deze afdeling voor het plaatsen en onderhoud van speeltoestellen, hekwerk en banken. Projecten Opdrachtgever: Projectnaam: Gemeente Vlagtwedde Herziening verkeersremmende maatregelen Ter Apel Op de Barnfl air Oost in Ter Apel zijn in het verleden verkeersremmende maatregelen genomen in de vorm van verhoogde verkeersgeleiders met daarop een zwerfkei. Met name de zwerfkeien waren s avonds en bij regenachtig weer slecht zichtbaar, wat leidde tot ongevallen. Om de situatie veiliger te maken zijn op diverse plaatsen verdrijvingsvakken van witte verkeersstenen aangelegd en nieuwe verkeersgeleidende zuilen geplaatst. Het project stond tengevolge van een politieke kwestie onder grote tijdsdruk. Van initiatief tot en met realisatie - inclusief bestelling van de materialen - duurde vier weken.

8 Nieuwe deelnemers: Huberts Wegenbouw Zwolle B.V. Gebr. Van Venrooij B.V. Braam Infra BV W. Ketelaars Bestratingen B.V. Huberts Wegenbouw Zwolle B.V. Het bedrijf Huberts Wegenbouw Zwolle B.V. bestaat uit acht werknemers in de categorieën straatmakers, handlangers en grondwerkers. De algemene leiding HUBERTS WEGENBOUW ZWOLLE BV is in handen van eigenaar Jacco Hageman. De werkzaamheden bestaan in hoofdzaak uit straatwerk voor GWW-aannemers, overheden en bedrijven en aanleg en verkoop van sierstraatwerk voor particulieren. Huberts Wegenbouw Zwolle B.V. vindt het van groot belang dat bij het werk voldoende rekening wordt gehouden met de gezondheid van de werknemers en dat tevens voldaan wordt aan de milieunormen van de Europese Unie. Gebr. Van Venrooij B.V. De werkzaamheden van Gebr. Van Venrooij uit Weurt zijn onder te verdelen in de volgende hoofdactiviteiten: aanleg van verhardingen (zowel open als gesloten), aanleg van leidingsystemen, hemelwaterinfi ltratievoorzieningen, grondverzet, waterwerken, terreininrichtingen, reconstructies, bouw- en woonrijpwerken en revitaliseringen. De zorg voor kwaliteit, arbo en milieu is verankerd in de bedrijfsvoering en dienstverlening van Gebr.Van Venrooij. Binnen het bedrijf is een KVGM-coördinator verantwoordelijk voor het bewaken en ondersteunen van het zorgsysteem. Een essentieel onderdeel van het kwaliteitsbeleid is het opleiden van medewerkers. Braam Infra BV Grond-, weg- en waterbouw is de specialiteit van Braam Infra BV uit Weurt. De projecten zijn zeer divers en van uiteenlopende omvang en complexiteit. In deze civiele technieken heeft Braam Infra BV een gerenommeerde staat van dienst opgebouwd. Braam Infra BV werkt dan ook in duurzame relaties voor een breed scala van opdrachtgevers uit de overheid, het bedrijfsleven en de projectontwikkeling. Kwaliteit en vakmanschap zijn voor Braam Infra BV de basis van een goed eindresultaat. De ISO en VCA**-certifi caten zijn een bevestiging van het continu werken aan duurzame projecten, opgeleverd volgens de strengste kwaliteitsnormen. W. Ketelaars Bestratingen B.V. W. Ketelaars Bestratingen B.V. uit Moergestel is opgericht in Al snel na de start werden de bedrijfsactiviteiten uitgebreid met de aanleg en onderhoud van groenvoorzieningen. Momenteel zijn er zo n 25 werknemers in dienst. Door de combinatie van straatwerk en groenvoorziening kan W. Ketelaars Bestratingen B.V. een breed scala van diensten aanbieden aan particulieren, bedrijven overheden en semi-overheden. Het leveren van kwaliteit, een goed contact met de klant en effi ciënt werken staan bij W. Ketelaars Bestratingen B.V. hoog in het vaandel.

9 SEB verwelkomt haar nieuwe deelnemers Nieuwe deelnemers: P.B. Huberts Aanneming- en Wegenbouw B.V. CEBA Bestratingen Van den Elshout en De Bont Waalwijk B.V. P.B. Huberts Aanneming -en Wegenbouw B.V. P.B. Huberts Aanneming -en Wegenbouw B.V., kortweg Huberts Wegenbouw, is gevestigd in Nijmegen en heeft nevenvestigingen in Swalmen en Middelaar en is volgens overlevering van de familie al in 1905 opgericht. Het bedrijf, dat uitblinkt in middelgrote projecten waarin reconstructies, herinrichtingen, bestemmingsplannen, onderhoudswerken, asfalteringswerken en rioleringen kernactiviteiten zijn, heeft momenteel circa honderd werknemers in dienst. De weg van aanvraag naar eventuele opdracht is door afgewogen advies en snelle calculatie zeer kort, waardoor Huberts Wegenbouw ook in spoedeisende gevallen direct klaarstaat voor de klant. CEBA Bestratingen CEBA Bestratingen uit Hoogkarspel is gestart in 1991 en beschikt inmiddels CEBA over acht vaste medewerkers. Het bedrijf maakt bestratingen voor zowel bedrijven als voor de particuliere sector. CEBA Bestratingen hecht veel belang aan een goede opleiding van de medewerkers en wil bovenal veilig werken. CEBA Bestratingen is dan ook VCA-gecertifi ceerd en verplicht al haar medewerkers om zich aan de VCA-regelgeving te houden. Opdrachtgevers van CEBA Bestratingen zijn met name gemeentes, hoofdaannemers, tuinarchitecten, hoveniersbedrijven, bouwbedrijven en particulieren. Voor al uw straatwerk Projecten Van den Elshout en De Bont Waalwijk B.V. Van den Elshout en De Bont Waalwijk B.V. is werkzaam in de grond-, weg- en waterbouw. Kwaliteit van het werk en het belang van de opdrachtgever staan bij van den Elshout en De Bont Waalwijk centraal. Goed opgeleide mensen, inzet van het zeer uitgebreide eigen materieel en een goede projectorganisatie waarborgen de kwaliteit en veiligheid. Het bestratingswerk dat bij Van den Elshout en De Bont Waalwijk B.V. in opdracht wordt gegeven varieert in grootte en complexiteit, van kleinschalig onderhoud en reconstructies tot het realiseren van uitbreidingsplanningen voor woongebieden en industrieterreinen. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd in opdracht van de overheid, projectontwikkelaars en bouwbedrijven. Opdrachtgever: Projectnaam: Gemeente Vlagtwedde Aanleg zwaar-verkeerinritten bedrijventerrein t Heem Ter Apel In het verleden legden bedrijven zelf inritten aan die echter een te lage kwaliteit hadden ten aanzien van de verkeersklasse. Bovendien was er voortdurend discussie over beheer en onderhoud. De gemeente besloot om op nieuwe industrieterreinen de inritten volledig zelf te laten aanleggen met een eigen steen en tot op de erfgrens. Daardoor is bekend welk gedeelte in eigendom en beheer van de gemeente is. Het cunet is ontgraven en aangevuld met 35 cm puinfundering. Daarop kwam een zandbed van 10 cm en vervolgens een klinkerverharding BSS dik 10 cm.

10 Register Erkende Bestratingsbedrijven Juli 2008 J. van Ingen B.V. AALSMEER Wijte s Wegenbouw V.O.F. AKERSLOOT W.F. de Jong B.V. ALBLASSERDAM Van Raaijen Infra ALMERE Straatmakersbedrijf C.W. Smink V.O.F. AMERSFOORT Gebr. Gijben VOF AMMERZODEN SchoutenWegenbouw B.V. AMSTERDAM Schaufeli Wegenbouw bv APELDOORN Graaumans BV BAVEL Aannemersbedrijf Gebr. van den Brink BENNEBROEK K.S.M. Wegenbouw BV BREDA Rasenberg Wegenbouw B.V. BREDA Voeten & Leppens Wegenbouw bv BREDA Wegenbouwmij Elshout BV BREDA Van den Hoogen Straatwerk B.V. BUNSCHOTEN Gebr. Van Esch Wegenbouw b.v. CROMVOIRT Dinkel Bestratingen DENEKAMP Aannemersbedrijf Rouwmaat Dinxperlo b.v. DINXPERLO Hoogstraten Wegenbouw B.V. DODEWAARD Haan Bestratingen Doetinchem B.V. DOETINCHEM Straatmakersbedrijf Leistra bv DRACHTEN Driebergse Weg- en Waterbouw B.V. DRIEBERGEN Hennephof & Jonk BV EDAM Wegenbouwmij. J. Heijmans B.V. EINDHOVEN Schonewille GWW BV ELIM Bestratingsbedrijf D.J. Schreuders b.v. ELST (UT) Aannemersbedrijf P. de Jong bv EMMEN Gebr. Lambers BV EMMEN Kanters BV ERP (GEM. VEGHEL) Aannemersbedrijf Berlicum BV ESCH Stratenmakersbedrijf E. Staps V.O.F. ETTEN LEUR Van Beek Infra Groep B.V. ETTEN LEUR Woestenberg Bestratingen vof ETTEN LEUR Bestratingstechniek Brabant BV GELDROP De Punder V.O.F. GEMONDE Stratenmakersbedrijf Biemans BV GILZE Stratenmakersbedrijf Gebr. Vos bv GOIRLE Sallandse Wegenbouw B.V. HAARLE Aannemingsbedrijf P.A. v/d Berg bv HARDINXVELD-GIESSENDAM Fa. Jan de Mik HARDINXVELD-GIESSENDAM M. Roverts bv HARDINXVELD-GIESSENDAM Bestratingsbedrijf G. van Gelder / Fijn v.o.f. HATTEMERBROEK H. van Beek jr. B.V. HATTEMERBROEK Straatmakersbedrijf Sneller bv HATTEMERBROEK Van de Bult Grond- Weg- en Waterbouw BV HEERHUGOWAARD Aannemersbedrijf Adr. van den Berg bv HEINENOORD Van Haaren Wegenbouw BV HELVOIRT CEBA Bestratingen HOOGKARSPEL DVJ Infra en Milieu BV JOURE Bestratingsbedrijf Tieck BV KLAZIENAVEEN Aannemersbedrijf Sloos en Zoon B.V. LEIDEN F.J.A. van der Velde Bestratingen bv LEIDEN De Wilde B.V. LELYSTAD Van Schoonhoven Infra B.V. LEUSDEN Dusseldorp Infra Sloop en Milieutechniek BV LICHTENVOORDE Voets Wegenbouw Loosbroek LOOSBROEK A. van der Wilt Bestratingen MAARSSEN Aann.bedrijf Gebr. Van der Zanden Moergestel BV MOERGESTEL W. Ketelaars Bestratingen B.V. MOERGESTEL A.A. Snijders en Zn. C.V. MONSTER GWW Scherrenberg B.V. NIEUWEGEIN Aannemersbedrijf Joh. ter Maten bv NIEUWERKERK A/D IJSSEL P.B. Huberts Aann.- en Wegenbouw B.V. NIJMEGEN Aannemersbedrijf G.W.W. Thijssen NISTELRODE H. & H. van Roode bv NOORDWIJKERHOUT Van Pijkeren B.V. NUNSPEET Aannemingsbedrijf Visscher v.o.f. OLDEBROEK Bestratingsbedrijf Van de Riet vof OLDEBROEK J. Koele B.V. OLDEBROEK Straatmakersbedrijf M.G. Beijeman B.V. OOSTERWOLDE Kessels Wegenbouw bv OSPEL Jan Mulder Bestratingen PUNTHORST Klink/Nijland bv RAALTE Koopman Bestratingen V.O.F. RAALTE Straatmakersbedrijf Bouwens bv RAAMSDONK Van Egmond Wegenbouw BV RIJNSBURG Bestratingsbedrijf Scheper ROSSUM Gemeentewerken Rotterdam, Buitenruimte, Wegen ROTTERDAM Aannemingsbedrijf J.C. Koevoets BV RUCPHEN A. de Jong s Gravenzande bv S GRAVENZANDE A. van Dongen bv SCHIEDAM Van Doorn Infra B.V. SCHIJNDEL Jaartsveld Infra B.V. SILVOLDE Bestratingsbedrijf G. de Nekker BV SNEEK Cnossen Infra bv SNEEK Aannemingsbedrijf BEKO bv SPRUNDEL Van den Broek Bestratingen SPRUNDEL Aannemingsbedrijf R. Brand B.V. STAPHORST Bestratingen J. Tippe STAPHORST Harteman Weg- en Waterbouw B.V. TIEL Aannemingsbedrijf Gebr. Kolen BV TILBURG Aannemingsmij A. van Casteren Tilburg BV TILBURG Ooystra Wegenbouw B.V. TILBURG Straatmakersbedrijf Broeren B.V. TILBURG T.T.O. Aannemingbedrijf b.v. TILBURG Straatmakersbedrijf G. Versteeg UDDEL Wegenbouwbedr. J.M. vd Broek B.V. ULVENHOUT Janssen de Jong Infra BV VALKENSWAARD Wegenbouw Steevens bv VALKENSWAARD Van den Elshout en De Bont Waalwijk B.V. WAALWIJK Straatmakersbedrijf Hofman & Zn. bv WAPENVELD A&M Bestratingen B.V. WASPIK Weste Bezit Mij. bv WASSENAAR Wolff Infra B.V. WEITEVEEN BLM Wegenbouw BV WESSEM Braam Infra BV WEURT Gebr. van Venrooij B.V. WEURT A.H. van Beek bv WEZEP Bastiaan Infra B.V. WEZEP Stratenmakersbedrijf Andre Koele BV WEZEP Tonnie van Beek Bestratingen WEZEP Gebr. Remmits BV WIJCHEN Punter Grondwerken b.v. WOLVEGA Aann. & Hoveniersbedr. Germieco BV WORMERVEER Krinkels B.V. WOUW Bestratingsbedrijf Kramer en Boon ZAANDAM DRAL Grond - en Wegenbouw bv ZAANDAM Gebr. Uithol VOF ZEGVELD Ouwejan BV ZEGVELD Allround sierbestratingen ZOETERMEER Van den Berg Infrastructuren BV ZWAMMERDAM Bestratingsbedrijf Paas BV ZWARTEMEER Huberts Wegenbouw Zwolle B.V. ZWOLLE

TALK. SEB meer in beweging dan ooit tevoren. 8 e jaargang, december 2008. In deze uitgave: SEB volop in beweging

TALK. SEB meer in beweging dan ooit tevoren. 8 e jaargang, december 2008. In deze uitgave: SEB volop in beweging TALK 8 e jaargang, december 2008 In deze uitgave: SEB volop in beweging Digitalisering en automatisering erkenningsprocedure Hans Bisselink, auditor Projecten Nieuwe deelnemers SEB Talk is een uitgave

Nadere informatie

Project. Kwaliteit van de openbare ruimte wordt vaak bepaald door straatwerk. Vervolg:

Project. Kwaliteit van de openbare ruimte wordt vaak bepaald door straatwerk. Vervolg: TALK 9 e jaargang, juni 2009 In deze uitgave: Kwaliteit van de openbare ruimte wordt vaak bepaald door straatwerk HBA ontwikkelt Ambachtskeurmerk : Kies vakwerk Met het SEBcertificaat profileren wij ons

Nadere informatie

-Talk februari 2013 jaargang 12 ITEIT VAN BEDRIJFSVOERING EN STRAATWE. Opleiding en onderwijs Arbeidsomstandigheden. Audits

-Talk februari 2013 jaargang 12 ITEIT VAN BEDRIJFSVOERING EN STRAATWE. Opleiding en onderwijs Arbeidsomstandigheden. Audits DUU n Opleiding en onderwijs Arbeidsomstandigheden Audits 3 4 6 ITEIT VAN BEDRIJFSVOERING EN STRAATWE -Talk februari 2013 jaargang 12 in deze uitgave De praktijkgerichte erkenningsregeling van bestratingsbedrijven

Nadere informatie

Hanenberg Wegenbouw. Historie

Hanenberg Wegenbouw. Historie Betrouwbaarheid is het sleutelwoord dat past bij. Het van oorsprong zijnde stratenmakersbedrijf is in de loop van de jaren uitgegroeid tot een wegenbouwspecialist. Een wegenbouwspecialist waarbij flexibiliteit

Nadere informatie

Verhuur Grondverzetmachines Aanneming Cultuurtechnische werken. www.kavandaalenenzn.nl. Grondig specialist en betrouwbare partner

Verhuur Grondverzetmachines Aanneming Cultuurtechnische werken. www.kavandaalenenzn.nl. Grondig specialist en betrouwbare partner Verhuur Grondverzetmachines Aanneming Cultuurtechnische werken www.kavandaalenenzn.nl Grondig specialist en betrouwbare partner HET BEDRIJF Met onze kennis, goede service en een klantgerichte aanpak willen

Nadere informatie

CRITERIA PRODUCTRATING INBOEDELVERZEKERING PRIJS

CRITERIA PRODUCTRATING INBOEDELVERZEKERING PRIJS CRITERIA PRODUCTRATING INBOEDELVERZEKERING PRIJS Om tot de ProductRating Prijs te komen heeft MoneyView de gemiddelde marktpositie van elk product berekend over 28.656 fictieve klantprofielen. Deze klantprofielen

Nadere informatie

Rinaldostraat 12 Postbus 90-6950 AB Dieren Telefoon: 0313-414395 Telefax: 0313-450144 www.vdveenschilders.nl E-mail: info@vdveenschilders.

Rinaldostraat 12 Postbus 90-6950 AB Dieren Telefoon: 0313-414395 Telefax: 0313-450144 www.vdveenschilders.nl E-mail: info@vdveenschilders. Rinaldostraat 12 Postbus 90-6950 AB Dieren Telefoon: 0313-414395 Telefax: 0313-450144 www.vdveenschilders.nl E-mail: info@vdveenschilders.nl Vakmanschap in schilderwerken vdveenschilders is een modern

Nadere informatie

Beroepsprofiel Vakman gww

Beroepsprofiel Vakman gww Beroepsprofiel Vakman gww In verband met de leesbaarheid wordt in deze rapportage hij gebruikt waar hij/zij bedoeld wordt. 1 Inhoudsopgave 1.0 Beroepsbeschrijving pagina 1.1 Sector en bedrijf 3 1.2 Werkomgeving

Nadere informatie

BEROEPSOPLEIDINGEN BOUW & INFRA

BEROEPSOPLEIDINGEN BOUW & INFRA BEROEPSOPLEIDINGEN BOUW & INFRA Bouwradius - Maakt werk van vakkennis Een erkend diploma halen met een verkorte opleiding. Gewoon blijven werken en dus uw inkomen behouden. Ideaal voor professionals zoals

Nadere informatie

Groot in kleinschalige projecten

Groot in kleinschalige projecten Groot in kleinschalige projecten Beheer en onderhoud Verbouw en renovatie Kleinschalige nieuwbouw Gerritsen kleinbouw Nieuw bedrijfsonderdeel, vertrouwde naam In ruim 75 jaar heeft Gerritsen Bouwgroep

Nadere informatie

Werken in de bouw. Bouw aan je toekomst!

Werken in de bouw. Bouw aan je toekomst! Werken in de bouw Bouw aan je toekomst! De bouw biedt veel mogelijkheden voor iedereen die van techniek houdt en graag samenwerkt. Mogelijkheden waar je misschien niet zo snel aan denkt. Want in de bouw

Nadere informatie

Bijdragen aan een krachtige leeromgeving voor leerlingen in de bouw en infra. Bouw aan vakmanschap. Word erkend leerbedrijf!

Bijdragen aan een krachtige leeromgeving voor leerlingen in de bouw en infra. Bouw aan vakmanschap. Word erkend leerbedrijf! Bijdragen aan een krachtige leeromgeving voor leerlingen in de bouw en infra. Bouw aan vakmanschap Word erkend leerbedrijf! bouw op kennis Een krachtige leeromgeving Je leert door te doen. Leerlingen leren

Nadere informatie

Voortgang Portfolio Opperman

Voortgang Portfolio Opperman Voortgang Portfolio Opperman 1 1.1 werkproces: Verkeersafzetting inrichten en onderhouden. De verkeersafzetting is veilig, op de juiste manier en op de juiste plek geplaatst. De veiligheid tijdens de werkzaamheden

Nadere informatie

Vernieuwing in Vakmanschap

Vernieuwing in Vakmanschap Vernieuwing in Vakmanschap Winter 2009 POSITIONERING Inhoud Voorwoord 3 Inleiding 4 Duurzaamheid wordt steeds belangrijker binnen de bestratingsbranche 5 Openbare ruimte en bebouwing moeten in harmonie

Nadere informatie

Alles in huis voor een schone bodem

Alles in huis voor een schone bodem BAM Milieu Alles in huis voor een schone bodem BAM Milieu, onderdeel van BAM Wegen, is dé specialist op het gebied van preventie en sanering van bodemverontreiniging. Onze sterke focus op kwaliteit en

Nadere informatie

Informatie. Samenwerkingsverband Praktijkopleidingen Grond-, Weg- en Waterbouw Zuid-Holland

Informatie. Samenwerkingsverband Praktijkopleidingen Grond-, Weg- en Waterbouw Zuid-Holland Informatie Samenwerkingsverband Praktijkopleidingen Grond-, Weg- en Waterbouw Zuid-Holland 1 Inleiding Leren en werken in de Grond-, Water- en Wegenbouw daar komt nog al wat bij kijken. De belangrijkste

Nadere informatie

Hoewel de kans groot is dat we ons niet meer hoeven. voor te stellen. Met een historie van meer dan

Hoewel de kans groot is dat we ons niet meer hoeven. voor te stellen. Met een historie van meer dan Aangenaam: Van Dijk Hoewel de kans groot is dat we ons niet meer hoeven voor te stellen. Met een historie van meer dan een halve eeuw zijn we uitgegroeid tot een gerenommeerd bedrijf. Een bedrijf dat z

Nadere informatie

Straatmaker. Dit is advieskaart A van de opleiding Straatmaker. Deze advieskaart beschrijft de opleiding Straatmaker met 4 beoordelingseenheden.

Straatmaker. Dit is advieskaart A van de opleiding Straatmaker. Deze advieskaart beschrijft de opleiding Straatmaker met 4 beoordelingseenheden. Straatmaker 94010 Voor de opleiding Straatmaker heeft Fundeon een methode beschikbaar die competentiegericht opleiden ondersteunt. In deze advieskaart kunt u lezen uit welke leermiddelen en examenproducten

Nadere informatie

AANMELDING CURSUS 2016

AANMELDING CURSUS 2016 BEDRIJFSGEGEVENS Bedrijfsnaam (evt) Contactpersoon Adres Postcode Plaats Telefoonnummer e-mailadres CURSUS / CURSUSPRIJS* Keuren elektrische arbeidsmiddelen NEN 3140 ( 239,-) Keuren elektrische arbeidsmiddelen

Nadere informatie

Uw brief Ons kenmerk Doorkiesnummer PDTJ/07/1069. Onderwerp Datum Contactpersoon

Uw brief Ons kenmerk Doorkiesnummer PDTJ/07/1069. Onderwerp Datum Contactpersoon Uw brief Ons kenmerk Doorkiesnummer PDTJ/07/1069 Onderwerp Datum Contactpersoon 2 e Kans Beroepsonderwijs 2 februari 2007 Goede bondgenoot, Niets menselijks is u of mij vreemd. In aantallen geredeneerd

Nadere informatie

Overijssel FRYSLÂN DRENTHE FLEVO- LAND DUITSLAND. Zwolle GELDERLAND. Steenwijk* Giethoorn* Hardenberg* Kampen* Vecht* Ommen* Nijverdal* Almelo

Overijssel FRYSLÂN DRENTHE FLEVO- LAND DUITSLAND. Zwolle GELDERLAND. Steenwijk* Giethoorn* Hardenberg* Kampen* Vecht* Ommen* Nijverdal* Almelo Vecht* 1 met namen Overijssel FRYSLÂN DRENTHE Steenwijk* Giethoorn* FLEVO- LAND Hardenberg* Kampen* DUITSLAND Zwolle Ommen* SALLAND* IJssel Deventer Nijverdal* Rijssen* Almelo Oldenzaal* TWENTE Hengelo

Nadere informatie

Ingenieursbureau CPL Geadviseerd bij het opstellen van een Plan van Aanpak voor vervanging van een persleiding van het waterschap Rijn en IJssel.

Ingenieursbureau CPL Geadviseerd bij het opstellen van een Plan van Aanpak voor vervanging van een persleiding van het waterschap Rijn en IJssel. PERSOONLIJKE GEGEVENS Naam: J. Molema Adres: Patrijsstraat 11 Telefoon: 0544-397335 Mobiel: 06-51073919 E-mail: info@molema-advies.nl Geboren: 31-07-1959 Burgegelijke staat Gehuwd en 2 kinderen PROFIEL

Nadere informatie

Machinebouw. Infratechniek. Milieutechniek. Engineering. Onderhoud

Machinebouw. Infratechniek. Milieutechniek. Engineering. Onderhoud Machinebouw Infratechniek Milieutechniek Engineering Onderhoud Machinebouw Voorwoord Machinefabriek Emmen B.V. is een jong en dynamisch metaalbewerkingsbedrijf met circa 50 medewerkers. De onderneming

Nadere informatie

Ontwikkelt u nieuwbouwwoningen

Ontwikkelt u nieuwbouwwoningen Ontwikkelt u nieuwbouwwoningen in Zuid-Holland? Structin maakt het u makkelijker! Structin is het samenwerkingsverband van netbeheerders voor de coördinatie van de gecombineerde aanleg van ondergrondse

Nadere informatie

Fle ibel Europe. Uw resultaat, onze zorg! Flexibel Europe DNA. Internationaal. Gecertificeerd EN 287, ASME, T0210, T0215, AWS D1.

Fle ibel Europe. Uw resultaat, onze zorg! Flexibel Europe DNA. Internationaal. Gecertificeerd EN 287, ASME, T0210, T0215, AWS D1. Flexibel Europe DNA Fle ibel Europe Internationaal Elk klein onderdeel Het een kan niet zonder het ander Schakel voor schakel opgebouwd De optelsom van de schakels zorgt voor de verbondenheid en optimaal

Nadere informatie

Groningen 2012-2013. Weg- en Waterbouw. www.alfa-college.nl

Groningen 2012-2013. Weg- en Waterbouw. www.alfa-college.nl 16 Groningen 2012-2013 Weg- en Waterbouw www.alfa-college.nl Jouw opleiding volg je bij het Alfa-college Het Alfa-college is het christelijk regionaal opleidingencentrum voor Noord- en Oost-Nederland.

Nadere informatie

AHCO Weg- en Waterbouw: al ruim 25 jaar duurzaam!

AHCO Weg- en Waterbouw: al ruim 25 jaar duurzaam! AHCO Weg- en Waterbouw: al ruim 25 jaar duurzaam! AHCO Weg- en Waterbouw voert al meer dan 25 jaar werken uit op het gebied van de grond-, weg- en waterbouw voor bedrijven, instellingen, overheden en particulieren

Nadere informatie

Onderwijservaring Voor verschillende onderwijsinstelling verzorg ik cursussen en de meeste cursussen worden door mij zelf voorbereid.

Onderwijservaring Voor verschillende onderwijsinstelling verzorg ik cursussen en de meeste cursussen worden door mij zelf voorbereid. PERSOONLIJKE GEGEVENS J. Molema Adres: Patrijsstraat 11 Telefoon: 0544-397335 Mobiel: 06-51073919 info@molema-advies.nl Geboren: 31-07-1959 Burgegelijke staat Gehuwd en 2 kinderen PROFIEL Vanuit mijn brede

Nadere informatie

GGA Berg aan de maas. Voorwoord: door wethouder. Dhr. Hendrix.

GGA Berg aan de maas. Voorwoord: door wethouder. Dhr. Hendrix. GGA Berg aan de maas Voorwoord: door wethouder Dhr. Hendrix. GGA Berg aan de maas Raakvlakken met andere werkzaamheden: Obbichterstraat verbreding brug over het Julianakanaal. GGA Berg aan de maas Opdrachtgever:

Nadere informatie

Bijlage 1. Concept convenant leerlingbouwplaatsen.

Bijlage 1. Concept convenant leerlingbouwplaatsen. Bijlage 1 Concept convenant leerlingbouwplaatsen. Opmerkingen: 1. Tekst voorwaarden leerlingbouwplaats (bijlagen 1 en 3 convenant) wordt nog kortgesloten met Fundeon. 2. Definitieve tekst geschiktheidtoets

Nadere informatie

van advies tot ontwerp, van bestek tot realisatie V&V Infra BV Dalweg 14 Oostvoorne www.vv-infra.nl

van advies tot ontwerp, van bestek tot realisatie V&V Infra BV Dalweg 14 Oostvoorne www.vv-infra.nl van advies tot ontwerp, van bestek tot realisatie V&V Infra BV Dalweg 14 Oostvoorne Aannemersbedrijf in de grond-, weg-, en waterbouw, maar ook actief in de civiele betonbouw. Engineering Zijn uw plannen

Nadere informatie

holding Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Zo doen we dat

holding Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Zo doen we dat holding Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Zo doen we dat Inleiding Droste BV heeft een heldere visie op de woon-, werk-, en leefomgeving van haar klanten en medewerkers. Wij bouwen voor uw leefplezier!

Nadere informatie

17 t/m 20 januari 2017 Ahoy Rotterdam SLIM VERBINDEN. www.infratech.nl GASTHEREN STRATEGISCHE PARTNERS ORGANISATOR

17 t/m 20 januari 2017 Ahoy Rotterdam SLIM VERBINDEN. www.infratech.nl GASTHEREN STRATEGISCHE PARTNERS ORGANISATOR 17 t/m 20 januari 2017 Ahoy Rotterdam SLIM VERBINDEN www.infratech.nl GASTHEREN STRATEGISCHE PARTNERS ORGANISATOR Slim verbinden is het thema van InfraTech 2017 in Ahoy Rotterdam. Letterlijk en figuurlijk.

Nadere informatie

Carbon footprint. Aannemingsbedrijf van der Meer

Carbon footprint. Aannemingsbedrijf van der Meer Carbon footprint Aannemingsbedrijf van der Meer Datum: 12 december 2012 Status: Definitief Carbon footprint Aannemingsbedrijf van der Meer B.V. Bedrijfsgegevens Bedrijf: Aannemingsbedrijf van der Meer

Nadere informatie

Certificering HR Professional

Certificering HR Professional Certificering HR Professional Certificering HR Professional Het personeelsmanagement kenmerkt zich door een grote mate van diversiteit, in de diepte en de breedte. De inhoud van het personeelsmanagement

Nadere informatie

INNOVATIEF FAMILIEBEDRIJF

INNOVATIEF FAMILIEBEDRIJF INNOVATIEF FAMILIEBEDRIJF Van Halteren Infra staat bekend om haar oplossingsgerichte aanpak bij het plaatsen van damwandconstructies. Sinds 1938 groeide het familiebedrijf -onder leiding van drie generaties

Nadere informatie

Ontwikkelt u nieuwbouwwoningen in Zuid-Holland?

Ontwikkelt u nieuwbouwwoningen in Zuid-Holland? Ontwikkelt u nieuwbouwwoningen in Zuid-Holland? Structin maakt het u makkelijker! Structin is het samenwerkingsverband van netbeheerders voor de coördinatie van de gecombineerde aanleg van ondergrondse

Nadere informatie

INVESTEREN IN UW REGIO

INVESTEREN IN UW REGIO INVESTEREN IN UW REGIO HEEFT DE TOEKOMST AIRPORTHOLLAND O B L I G A T I E S - O N T W I K K E L I N G - V A S T G O E D Looptijd 3 jaar Vast rendement van 8% Rente per 4 weken uitgekeerd Inhoudsopgave

Nadere informatie

Vakwerk Onderhoud is behoud

Vakwerk Onderhoud is behoud Vakwerk Onderhoud is behoud jorritsmabouw.nl Sinds 1880 de bouw meester Jorritsma Bouw is al vijf generaties een modern, vooruitstrevend familiebedrijf. De historie van ons bedrijf gaat terug tot 1880,

Nadere informatie

Provincie Groningen. Provincie Friesland

Provincie Groningen. Provincie Friesland Groningen Ikea Groningen Sontweg 9 9723 AT GRONINGEN Provincie Groningen Winschoten NS Station bij de bushaltes Stationsweg 22 9671 AN Winschoten Delfzijl Station, aan de voorzijde Kornputplein 1 9934

Nadere informatie

Duurzaamheid sleutelwoord bij AHCO Weg- en Waterbouw

Duurzaamheid sleutelwoord bij AHCO Weg- en Waterbouw Duurzaamheid sleutelwoord bij AHCO Weg- en Waterbouw AHCO Weg- en Waterbouw is een aannemingsbedrijf, dat werken uitvoert op het gebied van de grond-, weg- en waterbouw voor bedrijven, instellingen, overheden

Nadere informatie

Opstaplocaties en vertrektijden

Opstaplocaties en vertrektijden Provincie Groningen Groningen Ikea Groningen Sontweg 9 9723 AT GRONINGEN VERTREKTIJD: 08.15 UUR Delfzijl Station, aan de voorzijde Kornputplein 1 9934 EA Delfzijl VERTREKTIJD: 07.45 UUR Winschoten NS Station

Nadere informatie

Kennis van (Documentaire) Informatie Voorziening

Kennis van (Documentaire) Informatie Voorziening Kennis van (Documentaire) Informatie Voorziening Alles wat u altijd al wilde weten over DIV flexkrachten van Mailprofs www.mailprofs.nl Met de toenemende digitalisering van de (Documentaire) Informatie

Nadere informatie

Niveau 2; Natuur en groene ruimte Surprising nature Watermanagement / Cultuurtechniek Bos- en Natuurbeheer Tuin, Park & Landschap

Niveau 2; Natuur en groene ruimte Surprising nature Watermanagement / Cultuurtechniek Bos- en Natuurbeheer Tuin, Park & Landschap Niveau 2; Natuur en groene ruimte Watermanagement / Cultuurtechniek Bos- en Natuurbeheer Medewerker buitenruimte De medewerker buitenruimte heeft een breed werkterrein en verricht uitvoerende werkzaamheden

Nadere informatie

Toelichting: U mag deze tool vrij gebruiken voor het bepalen van uw leerdoelen voor de training of cursus beoordelingsgesprekken.

Toelichting: U mag deze tool vrij gebruiken voor het bepalen van uw leerdoelen voor de training of cursus beoordelingsgesprekken. HULP BIJ HET BEPALEN VAN UW LEERDOELEN VOOR DE TRAINING OF CURSUS BEOORDELINGSGESPREKKEN Algemene gegevens Uw naam: Naam organisatie waar u werkt: Uw mobiele nummer: Uw email-adres. Uw functie: Huidige

Nadere informatie

BCC AMSTERDAM BUITENVELDERT MEDIA MARKT AMSTERDAM NOORD

BCC AMSTERDAM BUITENVELDERT MEDIA MARKT AMSTERDAM NOORD ALKMAAR ALKMAAR ALKMAAR ALKMAAR ALMERE ALMERE ALMERE ALMERE-BUITEN ALPHEN A/D RIJN AMSTELVEEN AMSTELVEEN AMSTELVEEN ASSEN ASSEN BARENDRECHT BARENDRECHT BARNEVELD BEEK BERGEN OP ZOOM BERGEN OP ZOOM BERKEL

Nadere informatie

Emissie-inventarisatie 2014 en 2015 t.b.v. de CO2 prestatieladder

Emissie-inventarisatie 2014 en 2015 t.b.v. de CO2 prestatieladder Emissie-inventarisatie 2014 en 2015 t.b.v. de CO2 prestatieladder Gebr. Swinkels Grondwerken BV Speltdijk 2 5704 RJ HELMOND Aldus opgemaakt te Helmond d.d. Accoord d.d. KAM Coördinator Directeur 1. INLEIDING

Nadere informatie

Advies over scholing, ontwikkeling en behoud van medewerkers. Verbeter uw bedrijf samen met Fundeon. bouw op kennis

Advies over scholing, ontwikkeling en behoud van medewerkers. Verbeter uw bedrijf samen met Fundeon. bouw op kennis Advies over scholing, ontwikkeling en behoud van medewerkers Verbeter uw bedrijf samen met Fundeon bouw op kennis Fundeon adviseert over scholing, ontwikkeling en behoud van medewerkers U wilt kwalitatief

Nadere informatie

De tijd dat de aannemer alleen stenen kon stapelen is voorbij

De tijd dat de aannemer alleen stenen kon stapelen is voorbij De tijd dat de aannemer alleen stenen kon stapelen is voorbij De verantwoordelijkheid voor logistieke processen, kwaliteits-beheersing en planning komt steeds meer bij de aannemer te liggen. Wij, als coördinerend

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Opleidingen 1987 1991 Wellantcollege de Groenstrook Aalsmeer 1991 1995 Wellantcollege MBO Aalsmeer

Curriculum Vitae. Opleidingen 1987 1991 Wellantcollege de Groenstrook Aalsmeer 1991 1995 Wellantcollege MBO Aalsmeer Curriculum Vitae Personalia Naam: Martijn Tates Geboortedatum: 12 04 1974 Geboorteplaats: Telefoon: Email: Nieuw Vennep 06 461 94 295 martijn@sky infra.nl Opleidingen 1987 1991 Wellantcollege de Groenstrook

Nadere informatie

Week 17-2011 Aanbestedingsreminder Rioolgids.nl

Week 17-2011 Aanbestedingsreminder Rioolgids.nl Week 17-2011 Aanbestedingsreminder Rioolgids.nl Gemeente Delfzijl Herinrichting Molenbergplein en Commandementsplein te Delfzijl Gemeente Zaanstad Besteknummer 8, dienstjaar 2011, Reconstructie Dorpsstraat

Nadere informatie

Tijd voor goed vertrouwen

Tijd voor goed vertrouwen Tijd voor goed vertrouwen Tijd voor goed vertrouwen Het Keurmerk uitvaartzorg Het Keurmerk zie ik als het BOVAG-keurmerk in de autobranche. Door op juiste wijze te werken, ben je helder, transparant en

Nadere informatie

Communicatieplan CO 2 -reductie. Van Schoonhoven Infra B.V.

Communicatieplan CO 2 -reductie. Van Schoonhoven Infra B.V. Communicatieplan CO 2 -reductie B.V. Leusden, november 2013 Auteurs: G.J. van Schoonhoven D.J. van Boven Geaccordeerd door: D.J. van Boven Directeur eigenaar INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 1.1 Over dit communicatieplan

Nadere informatie

u kunt op ons bouwen... niba natuurlijk nodig

u kunt op ons bouwen... niba natuurlijk nodig u kunt op ons bouwen... niba natuurlijk nodig Mission Statement Als gerenommeerd producent van zand en grind levert Niba essentiële grondstoffen aan de bouwsector en is zij innovator op het gebied van

Nadere informatie

Verschillen tussen de vele tuinspecialisten in Nederland. a & b

Verschillen tussen de vele tuinspecialisten in Nederland. a & b Verschillen tussen de vele tuinspecialisten in Nederland. is een erkend ontwerpbureau en hoveniersbedrijf sinds 1980 en werkzaam vanuit: Zwolle Apeldoorn Meppel Amersfoort U bent zich aan het oriënteren

Nadere informatie

GROND-, WEG- en WATERBOUW BUITENRUIMTE MANAGEMENT. Werken met VAN DIJK

GROND-, WEG- en WATERBOUW BUITENRUIMTE MANAGEMENT. Werken met VAN DIJK GROND-, WEG- en WATERBOUW Lichtfunderingstechnieken SCHUIMBETON Milieutechniek GROENvoorziening BUITENRUIMTE MANAGEMENT civiele- en utiliteitsbouw wijnkelders funderingsherstel Werken met VAN DIJK EEN

Nadere informatie

CO2- communicatieplan

CO2- communicatieplan CO2- communicatieplan Remmits Beheer Opgesteld : Gecontroleerd: Status : E. Luiken F. Pesch Definitief Maart 2014-1 - Inhoudsopgave: 1.0 Inleiding 1.1 Voorwoord 1.2 Marktontwikkelingen 1.3 Doelstellingen

Nadere informatie

Maatschappelijk Jaarverslag 2012

Maatschappelijk Jaarverslag 2012 Maatschappelijk Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave Blad Voorwoord 2 1. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) 3 2. MVO en Prins Bouw 3 3. Beleid 4 4. Speerpunten 5 5. Duurzaam bouwen 9 6. Toekomst 10

Nadere informatie

Onderzoek naar communicatiedienstverlening van Nederlandse gemeenten Newtel Essence

Onderzoek naar communicatiedienstverlening van Nederlandse gemeenten Newtel Essence Onderzoek naar communicatiedienstverlening van Nederlandse gemeenten Newtel Essence In opdracht van Newtel Essence, spraak- en dataspecialist, zijn er 100 van de 476 Nederlandse gemeenten getoetst op communicatiedienstverlening.

Nadere informatie

Veilig en gezond werken in de grond-, weg- en waterbouw. Samen de arbeidsrisico s te lijf

Veilig en gezond werken in de grond-, weg- en waterbouw. Samen de arbeidsrisico s te lijf Veilig en gezond werken in de grond-, weg- en waterbouw Samen de arbeidsrisico s te lijf De Inspectie SZW werkt samen aan eerlijk, gezond en veilig werk en bestaanszekerheid voor iedereen 2 Wat doet de

Nadere informatie

Meest Gastvrije Stad 2013

Meest Gastvrije Stad 2013 Meest Gastvrije Stad 2013 Onderzoeksrapport BEREIKBAARHEID & INFORMATIE Colofon www.meestgastvrijestad.nl Samensteller: Van Spronsen & Partners horeca - advies Herenweg 83 2361 EJ Warmond T: 071-5418867

Nadere informatie

Postkamer medewerker in een nieuw jasje

Postkamer medewerker in een nieuw jasje Postkamer medewerker in een nieuw jasje Alles wat u altijd al wilde weten over Document flexkrachten van Mailprofs www.mailprofs.nl De werkzaamheden in de postkamer zijn veel breder dan men verwacht. Er

Nadere informatie

Nieuwe riolering in uw woonwijk

Nieuwe riolering in uw woonwijk Nieuwe riolering in uw woonwijk Vervangen van uw riolering Hoe werkt het vervangen van de riolering? Hoe moet ik een nieuwe huisaansluiting aanleggen? Stankoverlast Consequenties voor grondwaterpeil Inspectie

Nadere informatie

Coalitieprogramma s regio Oost

Coalitieprogramma s regio Oost Coalitieprogramma s regio Oost Van: Aan: C.c.: Datum: 7 juli 2014 H.M. Immink t +31 (0)55 3 686 868 e h.immink@bouwendnederland.nl Betreft: Coalitieprogramma s gemeenten regio oost Inleiding: 83 coalitieprogramma

Nadere informatie

Subsidie groene daken per gemeente 2013:

Subsidie groene daken per gemeente 2013: Subsidie groene daken per gemeente 2013: Nieuwegein: Subsidie regeling is niet gewijzigd. Deze regeling staat open van 1 maart 2010 tot en met 1 maart 2014 en aanvragen kunnen worden ingediend zolang er

Nadere informatie

Groot in kleinschalige projecten

Groot in kleinschalige projecten Groot in kleinschalige projecten Beheer en onderhoud Verbouw en renovatie Kleinschalige nieuwbouw Nieuw bedrijfsonderdeel, vertrouwde naam Giesbers Arnhem heeft naam gemaakt als specialist in woningbouw,

Nadere informatie

SPEELVOORZIENINGEN SPEELVOORZIENINGEN

SPEELVOORZIENINGEN SPEELVOORZIENINGEN TECHNIEK TECHNIEK TECHNIEK TECHNIEK BRUGGEN BRUGGEN BRUGGEN BRUGGEN ALGEMENE INFORMATIE Doordachte totaaloplossingen Griekspoor is een multidisciplinaire aannemer in de openbare ruimte. Behalve Speelvoorzieningen

Nadere informatie

Hof de Vriendschap Oordeel deelnemers en bewoners

Hof de Vriendschap Oordeel deelnemers en bewoners Hof de Vriendschap Oordeel deelnemers en bewoners Inhoud:. Conclusies. Oordeel over communicatie 3. Hoe ging de samenwerking? 4. Oordeel over verloop en resultaat 5. Oordeel over nieuwe participatie werkwijze.

Nadere informatie

Bijlage 1: Uitwerking per regio

Bijlage 1: Uitwerking per regio De locatiekeuzes worden in deze bijlage per regio weergegeven. Daarbij volg ik de grenzen van het arrondissement / de politie-eenheid. 1. Regio Noord-Nederland eenheid Noord-Nederland leidt eenduidig tot

Nadere informatie

Van Swaay Aangenaam. Van ons mag u meer verwachten. De kracht van Van Swaay. Projectontwikkeling. Groot- & Utiliteitsbouw.

Van Swaay Aangenaam. Van ons mag u meer verwachten. De kracht van Van Swaay. Projectontwikkeling. Groot- & Utiliteitsbouw. Van Swaay Aangenaam Van ons mag u meer verwachten. De kracht van Van Swaay Van Swaay is een aannemingsbedrijf en projectontwikkelaar met stevige roots in Wageningen. Onze activiteiten richten zich voornamelijk

Nadere informatie

EEN LEVEN LANG LEREN

EEN LEVEN LANG LEREN EEN LEVEN LANG LEREN Martin van der Dong, 48 allround operator mengvoeder Agrifirm, Meppel Waarom ben je een EVC-traject gaan volgen? Wat was je motivatie? Mijn werkgever Agrifirm besloot om voor alle

Nadere informatie

& Wonen. De wereld van Bouwen

& Wonen. De wereld van Bouwen De wereld van Bouwen & Wonen Interesse Ontdek de wereld van Bouwen & Wonen Waarom Albeda College/Zadkine Techniek & Technologie? Ontdek welk niveau bij jou past Kom eens langs! Aanmeldprocedure Heb je

Nadere informatie

Programma Spoorplan Noord-Nederland

Programma Spoorplan Noord-Nederland Programma Spoorplan Noord-Nederland Samenwerken aan optimale bereikbaarheid ProRail, Peter Stam en Jan Mulder 13 mei 2014 / 1 Agenda ProRail Spoorplan Noord Nederland Intermezzo Friese projecten Belangrijke

Nadere informatie

Leegstand Kantoren. Jobinside 5 november 2010. Sacha Klinkhamer Floor Schipper

Leegstand Kantoren. Jobinside 5 november 2010. Sacha Klinkhamer Floor Schipper Leegstand Kantoren Jobinside 5 november 2010 Sacha Klinkhamer Floor Schipper Presentatie Jobinside Inleiding door Sacha Klinkhamer (Infrastructuur & Milieu) Aanleiding, cijfers, probleemanalyse, oorzaken,

Nadere informatie

Broeikasgas Verificatieverklaring Nummer verklaring: FP/14/000117

Broeikasgas Verificatieverklaring Nummer verklaring: FP/14/000117 Broeikasgas Verificatieverklaring Nummer verklaring: FP/14/000117 De methodiek en de berekeningen voor de bepaling van de emissie-inventaris, betreffende het jaar 2014, van: DYKA B.V. te Produktieweg 7

Nadere informatie

Managementverslag Van Herwijnen Beheer b.v.

Managementverslag Van Herwijnen Beheer b.v. Managementverslag Van Herwijnen Beheer b.v. D.d. 15-02-2012 Opgesteld door A.J. van der Heul, besproken met M.J.L. van Herwijnen. Doorgenomen met deelnemers van het managementteam. Doelstelling en inleiding:

Nadere informatie

Opinie project riolering Lijnbaan

Opinie project riolering Lijnbaan Opinie project riolering Lijnbaan Inhoud: 1. Conclusies 2. Figuren en tabellen Stadsbeheer van de gemeente Dordrecht is verantwoordelijk voor een goede uitvoering van rioolvervanging en herinrichtingsprojecten.

Nadere informatie

IN EERSTE HALFJAAR 2002. Paula van der Brug en Robert Selten. April 2005. Het aantal gestarte trajecten in het eerste halfjaar van 2002.

IN EERSTE HALFJAAR 2002. Paula van der Brug en Robert Selten. April 2005. Het aantal gestarte trajecten in het eerste halfjaar van 2002. Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek UITSTROOM UIT DE UITKERING NA START REÏNTEGRATIETRAJECT IN EERSTE HALFJAAR 2002 Paula van der Brug en Robert Selten April 2005 Op 1 januari

Nadere informatie

ACCENTEN IN OPENBARE RUIMTEN

ACCENTEN IN OPENBARE RUIMTEN VERBETEREN EN ONDERHOUDEN VAN - WEGVERHARDINGEN - INDUSTRIE- EN BEDRIJFSVLOEREN - VLIEGVELDVERHARDINGEN - cds-bouwbeschermingsproducten Infrastructuur vraagt om duidelijkheid en veiligheid Onze steden

Nadere informatie

VISIEdocument. Innovatie in de bouw. April 2009

VISIEdocument. Innovatie in de bouw. April 2009 VISIEdocument April 2009 Innovatie in de bouw Innovatie in de bouw steeds belangrijker Innovatie is voor bouwbedrijven van steeds groter belang om zich in een snel veranderende samenleving te profileren

Nadere informatie

DIT IS VNO-NCW. Lidmaatschap en contributie

DIT IS VNO-NCW. Lidmaatschap en contributie De Europese lobby van vno-ncw richt zich zowel op de Europese spelers in Brussel (Europese Commissie, Europees Parlement) als op de Nederlandse politiek (in Den Haag en via de Permanente Vertegenwoordiging

Nadere informatie

Factsheets Nederland. Kantoren- en bedrijfsruimtemarkt. medio 2015. www.dtz.nl

Factsheets Nederland. Kantoren- en bedrijfsruimtemarkt. medio 2015. www.dtz.nl Factsheets Kantoren- en bedrijfsruimtemarkt medio 215 www.dtz.nl 1 Factsheet kantorenmarkt medio 215 Kantoorbanen 2.236.85 214 t.o.v. 213,9% Aanbod 8.36 m 2,6% Voorraad 49.533. m 2,1% Opname 497. m 2 1

Nadere informatie

Voormalige korpsnaam (indien beschikbaar) Datum ruiming

Voormalige korpsnaam (indien beschikbaar) Datum ruiming Datum ruiming Jaar Maand Plaats Objectomschrijving 1 Objectomschrijving 2 Objectomschrijving 3 Planten Moederplanten Stekjes Voormalige korpsnaam (indien beschikbaar) 1/01/11 2011 januari Gouda Hollands

Nadere informatie

Professioneel behoud van monumenten

Professioneel behoud van monumenten Professioneel behoud van monumenten Heijmans Restauratiewerken 1 De waarde van monumenten Monumentale bruggen, sluizen en stuwen, kade-, stads- en vestingmuren, fortificaties en andere verdedigingswerken

Nadere informatie

Geen stress meer op uw repro afdeling

Geen stress meer op uw repro afdeling Geen stress meer op uw repro afdeling Alles wat u altijd al wilde weten over Repro flexkrachten van Mailprofs www.mailprofs.nl Het productieproces op de repro afdeling gaat ten allen tijde door. Ook bij

Nadere informatie

Modern ambachtelijk ondernemen

Modern ambachtelijk ondernemen Modern ambachtelijk ondernemen December 2010 POSITIONERING Inhoud Voorwoord 3 OBN één sterke brancheorganisatie 4 Regeling tegen vorstverlet en andere extreme weersomstandigheden voor de straatmaker OBN

Nadere informatie

89.950,- Te koop bedrijfsunits. Koopsom vanaf. aan de Baarnsche Dijk 6 te Baarn. excl. btw en v.o.n.

89.950,- Te koop bedrijfsunits. Koopsom vanaf. aan de Baarnsche Dijk 6 te Baarn. excl. btw en v.o.n. Koopsom vanaf 89.950,- excl. btw en v.o.n. Te koop bedrijfsunits aan de Baarnsche Dijk 6 te Baarn Bedrijfsverzamelcomplex BusinessA1 is een project van Noordzee Den Helder Waddenzee A7 IJsselmeer A31 A7

Nadere informatie

Analyse vraaghuurprijzen kantoorruimte 2012-2014

Analyse vraaghuurprijzen kantoorruimte 2012-2014 Analyse vraaghuurprijzen kantoorruimte 2012-2014 Kantorenmarkt uit balans De situatie op de Nederlandse kantorenmarkt is zeer ongunstig. Het aanbod van kantoorruimte ligt structureel op een zeer hoog niveau

Nadere informatie

ERKENNINGSREGELING KEURMERK OPLEIDINGSINSTITUTEN BEDRIJFSHULPVERLENING. Uitgave juni 2004

ERKENNINGSREGELING KEURMERK OPLEIDINGSINSTITUTEN BEDRIJFSHULPVERLENING. Uitgave juni 2004 ERKENNINGSREGELING KEURMERK OPLEIDINGSINSTITUTEN BEDRIJFSHULPVERLENING Uitgave juni 2004 NIBHV 2004 Artikel 1 Begrippen Hierna wordt verstaan onder: Erkenningsregeling: de Erkenningsregeling Keurmerk Opleidingsinstituten

Nadere informatie

Vakmensen in verkeer. 15 jaar betrokken bij bereikbaarheid

Vakmensen in verkeer. 15 jaar betrokken bij bereikbaarheid Vakmensen in verkeer 15 jaar betrokken bij bereikbaarheid Waarom Traffic Support Infra In Nederland kom je ze steeds vaker tegen; de beroeps verkeersregelaars van Traffic Support Infra. Deze ervaren en

Nadere informatie

DLP ers van VGMI: een meerwaarde voor uw project

DLP ers van VGMI: een meerwaarde voor uw project DLP ers van VGMI: een meerwaarde voor uw project www.vgmi.nl Dáárom een DLP er van VGMI Bent u als aannemer betrokken bij werkzaamheden in of met verontreinigde grond? De Deskundig Leidinggevende Projecten

Nadere informatie

CO₂ Prestatieladder - Communicatieplan

CO₂ Prestatieladder - Communicatieplan 2015 CO₂ Prestatieladder - Communicatieplan Goedgekeurd door: H. van Wijk Auteurs: Y. van der Vlies & L. van Wijk Bedrijf: H. van Wijk transport- en Handtekening: aannemersbedrijf & H. van Wijk bestrating

Nadere informatie

versie: mei 2014 over onze certificaten doen we graag n boekje open

versie: mei 2014 over onze certificaten doen we graag n boekje open versie: mei 2014 over onze certificaten doen we graag n boekje open Inhoudsopgave 2 Certificaat ISO 9001 4 Certificaat ISO 14001 6 Certificaat CO 2 -bewust 8 Certificaat VCA** 10 Certificaat VCA Petrochemie

Nadere informatie

Zou het niet iedeaal zijn

Zou het niet iedeaal zijn Zou het niet iedeaal zijn ...als op de eerste werkdag van een nieuwe medewerker alles klaarstaat?! Er zal geen discussie over bestaan. Het zou ideaal zijn wanneer alle voorzieningen op de eerste werkdag

Nadere informatie

Rapportage SEB december 2011. Rapportage SEB. Opdrachtgevers hechten aan kennis en kwaliteit; SEB kan hierin een rol vervullen

Rapportage SEB december 2011. Rapportage SEB. Opdrachtgevers hechten aan kennis en kwaliteit; SEB kan hierin een rol vervullen Rapportage SEB december 2011 Rapportage SEB Opdrachtgevers hechten aan kennis en kwaliteit; SEB kan hierin een rol vervullen Inhoud Inhoud Inleiding... 4 SEB anno 1993 en 2011... 5 Maakbaarheid in achterhoede...

Nadere informatie

MKB ziet wel brood in ondernemerschapsonderwijs

MKB ziet wel brood in ondernemerschapsonderwijs M201114 MKB ziet wel brood in ondernemerschapsonderwijs MKB-ondernemers over ondernemen in het reguliere onderwijs drs. B. van der Linden drs. P. Gibcus Zoetermeer, november 2011 MKB ziet wel brood in

Nadere informatie

Geen regie bij melding gat in de stoep Gemeente Amsterdam Stadsdeel Oost Waternet

Geen regie bij melding gat in de stoep Gemeente Amsterdam Stadsdeel Oost Waternet Rapport Gemeentelijke Ombudsman Geen regie bij melding gat in de stoep Gemeente Amsterdam Stadsdeel Oost Waternet 29 maart 2012 RA120494 Samenvatting Voor de garagedeur van een woonblok, dat eigendom is

Nadere informatie

Een duizendpoot in uw organisatie

Een duizendpoot in uw organisatie Een duizendpoot in uw organisatie Alles wat u altijd al wilde weten over Facilitaire flexkrachten van Mailprofs www.mailprofs.nl Servicegerichtheid en klantvriendelijkheid zijn tegenwoordig kwaliteiten

Nadere informatie

Maatschappelijk verantwoord slopen op turnkey basis. Verantwoord, veilig en vooral vriendelijk

Maatschappelijk verantwoord slopen op turnkey basis. Verantwoord, veilig en vooral vriendelijk Maatschappelijk verantwoord slopen op turnkey basis Verantwoord, veilig en vooral vriendelijk Slopen is tegenwoordig best complex. Dat komt omdat er steeds meer eisen worden gesteld aan bouwen en slopen.

Nadere informatie