TALK. De SEB-erkenning als productcertificatie. 8 e jaargang, Juli In deze uitgave: SEB-erkenning als productcertificatie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "TALK. De SEB-erkenning als productcertificatie. 8 e jaargang, Juli 2008. In deze uitgave: SEB-erkenning als productcertificatie"

Transcriptie

1 TALK 8 e jaargang, Juli 2008 In deze uitgave: SEB-erkenning als productcertificatie Op de valreep toch nog een diploma Digitalisering van audits Gemeentes en machinaal straten Goede rapportcijfers Gemeente Vlagtwedde Projecten Nieuwe deelnemers SEB Talk is een uitgave van de Stichting Erkenning voor het Bestratingsbedrijf (SEB) Redactieadres: SEB, Postbus JC Nieuwegein tel fax Redactie: J. de Pender, F. de Jong, H.J. de Roo, P.J.A.Th. van Beek Teksten, organisatie, grafi sche verzorging: PR-N Communicatie, Gorinchem Productie: Control Media, Breda De SEB-erkenning als productcertificatie Veel bedrijven in de bestratingbranche hebben een veiligheidscertificaat (VCA), wat overigens heel belangrijk en nuttig is. Een aantal bedrijven is bovendien in het bezit van een procescertificaat (ISO), een bruikbaar managementinstrument. Slechts weinig bedrijven hebben ook werkelijk een productcertificaat zoals de SEB-erkenning. Voor opdrachtgevers zou het laatstgenoemde certificaat toch zeker zo belangrijk moeten zijn als de twee eerstgenoemde; tegenwoordig gebruikt men immers steeds vaker duurzame materialen, die beslist niet goedkoop zijn. Overigens wordt over het algemeen veel geld uitgegeven aan materialen om de buitenruimte te verfraaien. Vervolgens wordt de verwerking van deze materialen in concurrentie aanbesteed, waarbij opdrachtgevers een zesje kennelijk genoeg vinden. Het bepalen van een rationele prijs-kwaliteitverhouding blijft in onze branche een moeilijke zaak. Waarom wordt niet geselecteerd op kwaliteit? Natuurlijk moet er in concurrentie ingeschreven worden, maar dan wel op een eerlijke manier. Uiteraard zijn er ook nietgecertificeerde bedrijven die geweldig mooi straatwerk kunnen maken. Maar het staat deze bedrijven toch vrij om hun kwaliteit te laten erkennen? Straatwerk van de beste kwaliteit is alleen maar te bereiken door aanbestedingen waarbij het bezit van een productcertificaat het selectiecriterium is. De SEB staat niet stil en is druk bezig met het werken aan mechanisatiemodules, want ook machinaal gelegde bestrating moet aan kwaliteitseisen voldoen. De Ondernemersvereniging voor Bestratingsbedrijven Nederland (OBN) brengt hierbij de nodige kennis in met de klankbordgroep innovatie en technologie. Vervolg pagina 2

2 De SEB-erkenning als productcertificatie Vervolg van voorpagina Wordt het productcertificaat uitgebreid naar machinaal straten, dan moet een opdrachtgever er van uit kunnen gaan dat ook deze bestrating is aangelegd door de vakman. Het uitzetten van de profielen, het afwerken en verdichten van onderbanen, het afreien van de straatlaag en het op de juiste manier recht aanbrengen van de juiste verbanden in het straatwerk, blijft ook met de machine een kwestie van vakwerk. Voor de controle van de kwaliteit van het bestratingsproduct zijn goed opgeleide auditoren actief binnen de SEB. Zij genieten regelmatig bijscholing en hebben direct voeling met het bestratingsvak, omdat ze zelf in de branche werkzaam zijn of waren. Kortom, het productcertificaat SEB geeft zekerheid over kwaliteit en vakmanschap. Als we de neuzen van de opdrachtgevers nu nog allemaal dezelfde kant op krijgen, dan zijn we al een heel eind op de goede weg! Peter van Beek Op de valreep toch nog een diploma Op 24 april jl. was er een feestelijke diploma-uitreiking in het opleidingscentrum Vakopleiding Infra Brabant (VIB) in Etten-Leur. Een van de aanwezigen was Cees van Beek, die op de valreep van zijn loopbaan als straatmaker voor het eerst in zijn leven een diploma in ontvangst mocht nemen. Straatmaker Cees van Beek uit Etten-Leur zit al zo n 44 jaar in het vak. Hij werkt bij Lindeloof BV in Hellevoetsluis. In het kader van de 60%-norm van de SEB, is Cees benaderd om via een EVC-traject alsnog zijn diploma straatmaker te gaan behalen. Daarvoor legde Cees begin 2007 een proeve van bekwaamheid af. Omdat Cees niet volledig tegemoet kon komen aan de eisen, werd een scholingstraject opgesteld. Wim Mathijssen, docent aan het Radiuscollege dat onderdeel is van het ROC West-Brabant, begeleidde hem tijdens het leertraject. Veel mensen zien meteen de schoolbanken voor zich, die ze van vroeger kennen. Het overgrote deel van de tijd vindt het leren echter plaats in de praktijk, op de eigen werkplek of in praktijkruimtes van het ROC. De tijd dat men daadwerkelijk in de schoolbank zit, neemt maar een fractie van het leertraject in beslag. Cees leerde in 3 weken tijd de voor het diploma vereiste vaardigheden, in praktijksituaties op het ROC. Vervolgens werd aan de hand van een criteriumgericht interview en een werkbezoek door twee erkende assessoren van Fundeon geconcludeerd dat Cees recht had op het diploma straatmaker niveau 3. Dat werd aan hem uitgereikt tijdens een feestelijke bijeenkomst in het opleidingscentrum VIB in Etten-Leur. Behalve Cees kregen nog negen andere kandidaten via het EVC-traject hun diploma. Voor Cees was het een unieke gebeurtenis, want het was voor het eerst in zijn leven dat hij een diploma mocht ontvangen, en dat op 58-jarige leeftijd.

3 Digitalisering van audits is binnenkort een feit Binnen de SEB wordt hard gewerkt aan digitalisering van de erkenningsprocedure. Doel daarvan is om een hogere graad van objectiviteit bij de beoordeling te bereiken. Bovendien verwacht men efficiënter te kunnen gaan werken. Sinds de oprichting van de SEB worden de auditformulieren met de hand ingevuld. Auditcoördinator Wim van der Steen: Als de auditor met zijn gegevens op kantoor terugkomt, voert hij die per toetsenbord in. Hij zou natuurlijk op de locatie van de audit de resultaten op een laptop of een blackberry kunnen intoetsen. Maar waar het uiteindelijk om draait is niet de invoer, maar de verwerking van de gegevens. Uiteindelijk beslist de auditor of iemand het SEB-certificaat al dan niet verdiend heeft. Deze menselijke factor beïnvloedt de nauwkeurigheid van de beoordeling. We zijn daarom in 2006 in samenwerking met Fundeon cursussen en trainingen gaan geven om de auditors zoveel mogelijk op een lijn te krijgen. Nu gaan we nog een stapje verder. Zowel de beoordeling als de aanvraag van het certificaat worden volledig gedigitaliseerd. Invloed van subjectieve factoren geminimaliseerd Vroeger kwam de auditor op de dag van de audit naar het bedrijf van de aanvrager, waarbij het uren kon duren alvorens alle gegevens boven tafel waren. Bij de nieuwe aanpak vult de aanvrager via de website van de SEB zelf een digitaal formulier in, waarna de aanvrager een bericht ontvangt met de mededeling dat hij geaudit zal worden. Het technische deel van de audit geeft de auditor door via de digitale snelweg, op de locatie waar de aanvrager een project uitvoert. Vervolgens berekent een computerprogramma of de aanvrager recht heeft op het SEB-certificaat. Op die manier wordt de invloed van subjectieve factoren geminimaliseerd. Alleen in gevallen waarbij de aanvrager geen certificering krijgt, gaat de auditor handmatig na of er misschien fouten zijn gemaakt, bijvoorbeeld bij het invullen van gegevens. Software binnen anderhalf uur onder de knie Door de digitalisering worden de beoordelingen van de SEB aanmerkelijk objectiever en kan bovendien efficiënter worden gewerkt. Vult de aanvrager zelf het aanvraagformulier in, dan kan de auditor in principe twee audits per dag doen. De voorbereidingen voor de digitalisering zijn in volle gang. Rutger Haagsma van het Amsterdamse bedrijf Ritense, dat webapplicaties ontwikkelt, zorgde voor de aanpassingen van de website van de SEB, zodat aanvragers een digitaal formulier kunnen invullen. De stichting Syntens, die het midden- en kleinbedrijf adviseert en ondersteunt bij innovaties, is nauw betrokken bij de implementatie van de nieuwe werkwijze. Op diverse instructiebijeenkomsten is gebleken dat je de software binnen anderhalf uur onder de knie kunt hebben. Begin september is er nog een bijeenkomst met alle auditors om het een ander af te stemmen. Aansluitend gaan alle audits op de nieuwe manier verlopen, dus uitsluitend digitaal.

4 Om machinaal te kunnen straten, moet je lid van het gilde zijn. De ontwikkeling van machinaal straten heeft de laatste jaren een enorme vlucht genomen. Fabrikanten hebben veel geïnvesteerd in de ontwikkeling van bestratingsmachines. SEB en de vereniging Stadswerk Nederland vinden dat ook de gemeentes hun verantwoordelijkheid moeten nemen ten aanzien van het aanbestedingsbeleid van bestratingswerk. Stadswerk Nederland is een beroepsvereniging voor gemeentelijke managers en beleidsmedewerkers die werkzaam zijn in de openbare ruimte. Oud-voorzitter Henk Vooijs: Gemeentes vormen de grootste opdrachtgever van bestratingswerk in Nederland en 450 gemeentes zijn lid van vereniging Stadswerk. Net als de SEB vinden wij dat de gezondheid van de straatmakers een groot goed is en proberen daarom invloed uit te oefenen op het aanbestedingsbeleid van de gemeentes door hen te wijzen op hun verantwoordelijkheid. Samen met de SEB hebben wij de gemeentes in de afgelopen jaren twee keer een brief gestuurd waarin wij aandringen op het aanbesteden aan SEB-gecertifi ceerde bestratingsbedrijven. Cultuuromslag vereist Volgens Jan de Pender houdt de bestratingbranche nog steeds erg vast aan traditionele waarden. Veel straatmakers vinden dat elke steen door de handen moet gaan en machinaal straten past daar niet in. Ik zie dat anders. Denk eens aan het onder de hamer straten van een fraaie sierbestrating; dat is geen vak, maar een gilde. Maar ga niet de hele dag stenen kloppen in een straat als een machine dat ook kan. De Arbeidsinspectie drukt met de recente inspectieprojecten de straatmakers met de neus op de feiten. Daarnaast zullen ook de gemeentes hun steentje moeten bijdragen aan de cultuuromslag die is vereist is om gezonder te gaan werken. Gemeentes blijven buiten schot Gemeentes zijn creatief in het vinden van excuses voor handmatig bestraten. Henk Vooijs: Veel gemeentes werken samen met kleine regionale bedrijven die nog weinig machines hebben. Zo moest laatst ergens een groot parkeerterrein worden aangelegd. In plaats van nieuwe stenen besloot de gemeente oude stenen voor te schrijven, zodat handmatig straten was toegestaan. Gemeentes zijn over het algemeen lastig aan te pakken. Als zij machinaal straten voorschrijven en de aannemer doet dit handmatig, dan blijven de gemeentes buiten schot. Zij schuiven de verantwoordelijkheid dan eigenlijk af naar het bestratingsbedrijf. Aantal deelnemers bijna verdubbeld Toezicht houden op straatwerk doen gemeentes nauwelijks. Alleen het resultaat telt en niet hoe dat tot stand is gekomen. Jan de Pender: Uiteindelijk hoeven gemeentes geen toezicht te houden op straatwerk. Die zorg kunnen wij hen uit handen nemen. Zodra gemeentes het bestratingswerk laten doen door SEBgecertifi ceerde bedrijven, kunnen ze er op vertrouwen dat het uitstekend wordt uitgevoerd en voldoet aan de meest actuele regelgeving. De controles voeren wij namelijk uit, via de jaarlijkse audits. De twee brieven die we de gemeentes hebben gestuurd, waren effectief. Sommige gemeentes ondernamen direct actie en doen alleen nog aanbestedingen aan SEB-erkende bedrijven. Andere gemeentes gaan dat over een jaar doen. Zo hebben de bestratingsbedrijven voldoende armslag om het SEB-certifi caat te kunnen behalen. Dat is merkbaar aan het aantal deelnemers van de SEB, dat in de afgelopen jaren bijna is verdubbeld!

5 Productiewerk kan machinaal De verantwoordelijkheid van de gemeentes begint feitelijk al in een vroeg stadium. Henk Vooijs: Gemeentes moeten architecten opdracht geven zodanig te ontwerpen dat machinaal straten zonder meer mogelijk is. Als ze vervolgens het straatwerk uitsluitend aanbesteden onder SEB-erkende bedrijven, dan zou alles rond moeten zijn. Samen met de SEB blijven we de gemeentes daarom stimuleren. Daarnaast zijn er andere ontwikkelingen die het machinaal straten direct bevorderen. Net als bij andere technologische innovaties daalt het prijsniveau van deze hulpmiddelen binnen het bestratingproces. Ook kleinere bedrijven kunnen binnenkort investeren in arbo-vriendelijke hulpmiddelen, waardoor de prijzen van machinaal en handmatig straten concurrerend worden en het echte productiewerk machinaal kan gebeuren. Handwerk blijft de basis De cultuuromslag naar machinaal straten kost tijd. Jan de Pender: Er zijn mogelijkheden genoeg op mechanisch gebied. Op evenementen zoals de Technische Kontakt Dagen, eind mei in Barneveld, zie je een enorm scala aan arbo-vriendelijke hulpmiddelen. De weerstand tegen machinaal straten is echter nog niet helemaal verdwenen. Afwachten totdat de jongere garde afscheid heeft genomen van het onnodige handmatige productiewerk, vind ik te lang duren. Wij sturen daarom nog een derde brief naar de gemeentes, samen met Stadswerk. Hoe alles zich verder ontwikkelt, moeten we afwachten. Een ding blijft voor mij echter overeind. Het handwerk blijft de basis. Want ook om goed machinaal te kunnen straten, moet je lid van het gilde zijn. Opdrachtgevers hebben alleen maar goede rapportcijfers gegeven. Wanneer een opdrachtgever ontevreden is over de kwaliteit van het geleverde straatwerk, kan hij de SEB vragen om een inspectie. Op grond van die inspectie kan de SEB zonodig een sanctie opleggen aan het bestratingsbedrijf. Is het bestratingsbedrijf het niet met de SEB eens, dan kan het naar de Commissie van Beroep stappen. Deze commissie spreekt een bindend oordeel uit. Volgens Kees Huisman, lid van de Commissie van Beroep, is er nog nooit gebruikgemaakt van de beroepsprocedure. In principe kan een bestratingsbedrjif zijn SEB-erkenning verliezen, legt Kees Huisman uit. Afgesproken is een bepaalde prestatie te leveren. Zijn daar meningsverschillen over, dan moeten die worden opgelost. Dat gebeurt vrijwel altijd zonder problemen. Bij de SEB komt een enkele keer een verzoek voor een extra inspectie binnen bij twijfel over de kwaliteit, maar eventuele kwaliteitsproblemen zijn altijd opgelost zonder een beroepsprocedure. Dat is zonder meer positief. Gevaar ligt op de loer Kees Huisman waarschuwt dat dit nog geen reden is om achterover te gaan leunen. Er is momenteel ontzettend veel werk en een tekort aan vakmensen. In zulke situaties is iedereen blij dat er zoveel werk bij wijze van spreken voor het oprapen ligt. Zodra een klus echter tegenzit, ligt het gevaar op de loer dat men onder tijdsdruk het werk gaat afraffelen en dan gaat het zeker een keer mis. Bestratingsbedrijven moeten daarom goed rekening houden met de planning en haalbaarheid van projecten. Begrijp me goed, ik wil niemand bang maken, maar een gewaarschuwd mens telt nu eenmaal voor twee. Pluspunt is in elk geval dat de opdrachtgevers de SEB-gecertifi ceerde bedrijven totnogtoe alleen maar goede rapportcijfers hebben gegeven.

6 Daar kun je op bouwen! In de Groningse gemeente Vlagtwedde is in maart van dit jaar het besluit genomen om straatwerk alleen nog uit te besteden aan SEB-gecertificeerde bedrijven. Aanleiding daartoe waren onder meer slechte ervaringen uit het verleden en het voordeel van kostenbesparing op langere termijn. Henk Bos, manager Ruimte bij de gemeente Vlagtwedde, vindt de SEB-certifi cering een belangrijke waarborg voor de kwaliteit van het straatwerk. Wij streven naar een verhoging van kwaliteit in de openbare ruimte. Vroeger hadden we wel eens minder goede ervaringen. We voerden dan een visuele controle uit op het eindresultaat. Op het eerste gezicht zag het werk er goed uit, maar op termijn ontstonden verzakkingen en andere problemen. Toen die geconstateerd werden, gaven de bedrijven niet thuis: de garantietermijn was verlopen. Wij willen daarom naar een betere kwaliteit, van begin van de werkzaamheden tot en met de voltooiing. Het SEB-certifi caat biedt die zekerheid. Het werk kan best iets meer kosten, maar met name bij het beheer en onderhoud kan je dan heel wat geld terugverdienen. Wij werken met geld van de gemeenschap en dat moeten wij zo goed mogelijk investeren, niet alleen nu, maar ook voor de toekomst. Vandaar onze keuze voor verplichte certifi cering. Grote betrokkenheid Vlagtwedde omvat de vier grote kernen Ter Apel, Sellingen, Vlagtwedde, Bourtange (met onder meer de vesting) en 54 kleinere dorpen en gehuchten. De gemeente meet zo n hectare en heeft ruim inwoners. Het merendeel van het straatwerk in de gemeente omvat restauratie en onderhoud. Daar is op jaarbasis zo n euro mee gemoeid. Komend jaar starten we met enkele projecten die een jaarlijkse investering vergen van acht tot negen ton en dat voor een periode van drie jaar. Dat werk moet in één keer goed gedaan worden en daarom hebben wij in maart besloten dat alle straatwerk voortaan alleen nog door SEB-gecertifi ceerde bedrijven mag worden gedaan. Naast de garantie voor kwaliteit, is de betrokkenheid van gecertifi ceerde bedrijven erg groot. Zo heb ik in Emmen, waar ik voorheen werkte, meegemaakt dat een bestratingbedrijf uit eigen beweging belangeloos een probleem oploste, dat door derden was veroorzaakt. Daar kun je op bouwen! Absoluut zinvol In Groningen zijn relatief weinig gecertifi ceerde bestratingbedrijven. Misschien is het onbekendheid met de SEB. Wellicht zou het een goed plan zijn, als de SEB de gemeenten actiever gaat benaderen; dus niet alleen de SEBTalk toesturen, maar persoonlijk contact opnemen en nog eens wijzen op het belang van het SEBcertifi caat. Ik denk dat veel bedrijven pas over de streep worden getrokken, als de gemeenten de certifi cering ook daadwerkelijk gaan voorschrijven. Ik raad het elke gemeente aan, want de SEB-certifi cering is een absoluut zinvolle investering voor de toekomst.

7 De SEB blijft groeien. Het afgelopen jaar kwamen er weer nieuwe deelnemers bij die we hier graag kort aan u voorstellen. Nieuwe deelnemers: Sallandse Wegenbouw B.V. Punter Grondwerken B.V. Gemeentewerken Rotterdam Onderhoud Wegen SEB verwelkomt haar nieuwe deelnemers Sallandse Wegenbouw B.V. Sallandse Wegenbouw uit Haarle levert zeer uiteenlopende werkzaamheden, variërend van straatwerk, revitalisering, bouwrijp maken, aanleggen en optimaliseren van rioolsystemen tot het realiseren van complexe civieltechnische werken. Specialisatie is de toepassing en realisatie van kunstgras. Tot het bedrijf behoort ook het zelfstandig bedrijfsonderdeel Sallandse Milieutechniek dat zich bezighoudt met bodemonderzoek, saneringen en keuringen van bouwstoffen. Zorg voor kwaliteit, arbo en milieu maakt al vanaf de oprichting deel uit van het beleid. Punter Grondwerken B.V. Punter Grondwerken B.V. uit Wolvega is een familiebedrijf dat is opgericht in Het bedrijf leverde in de veertiger en vijftiger jaren een positieve bijdrage aan mechanisatie en ontwikkelde eigen grondverzetmachines. Punter Grondwerken B.V. biedt een compleet pakket aan voor alle GWW-werkzaamheden. De calculaties, ontwerpen en uitvoering worden in eigen beheer uitgevoerd met eigen medewerkers en eigen materieel. Punter Grondwerken B.V. is bovendien een erkend leerbedrijf en biedt jongeren een prima praktijkopleiding in de GWW-branche. Gemeentewerken Rotterdam Buitenruimte Wegen De sector buitenruimte beheert en onderhoudt de openbare ruimte van Rotterdam. Wegen en speelplaatsen, groen, bruggen en tunnels, openbare verlichting en riolen zijn enkele van de Gemeentewerken vele aandachtsgebieden van de sector Buitenruimte van Gemeentewerken. Onderhoud Wegen met onder andere het bestratingbedrijf zorgt voor de uitvoering van werkzaamheden aan de Rotterdamse wegen, zoals reparaties en de aanleg. Bovendien zorgt deze afdeling voor het plaatsen en onderhoud van speeltoestellen, hekwerk en banken. Projecten Opdrachtgever: Projectnaam: Gemeente Vlagtwedde Herziening verkeersremmende maatregelen Ter Apel Op de Barnfl air Oost in Ter Apel zijn in het verleden verkeersremmende maatregelen genomen in de vorm van verhoogde verkeersgeleiders met daarop een zwerfkei. Met name de zwerfkeien waren s avonds en bij regenachtig weer slecht zichtbaar, wat leidde tot ongevallen. Om de situatie veiliger te maken zijn op diverse plaatsen verdrijvingsvakken van witte verkeersstenen aangelegd en nieuwe verkeersgeleidende zuilen geplaatst. Het project stond tengevolge van een politieke kwestie onder grote tijdsdruk. Van initiatief tot en met realisatie - inclusief bestelling van de materialen - duurde vier weken.

8 Nieuwe deelnemers: Huberts Wegenbouw Zwolle B.V. Gebr. Van Venrooij B.V. Braam Infra BV W. Ketelaars Bestratingen B.V. Huberts Wegenbouw Zwolle B.V. Het bedrijf Huberts Wegenbouw Zwolle B.V. bestaat uit acht werknemers in de categorieën straatmakers, handlangers en grondwerkers. De algemene leiding HUBERTS WEGENBOUW ZWOLLE BV is in handen van eigenaar Jacco Hageman. De werkzaamheden bestaan in hoofdzaak uit straatwerk voor GWW-aannemers, overheden en bedrijven en aanleg en verkoop van sierstraatwerk voor particulieren. Huberts Wegenbouw Zwolle B.V. vindt het van groot belang dat bij het werk voldoende rekening wordt gehouden met de gezondheid van de werknemers en dat tevens voldaan wordt aan de milieunormen van de Europese Unie. Gebr. Van Venrooij B.V. De werkzaamheden van Gebr. Van Venrooij uit Weurt zijn onder te verdelen in de volgende hoofdactiviteiten: aanleg van verhardingen (zowel open als gesloten), aanleg van leidingsystemen, hemelwaterinfi ltratievoorzieningen, grondverzet, waterwerken, terreininrichtingen, reconstructies, bouw- en woonrijpwerken en revitaliseringen. De zorg voor kwaliteit, arbo en milieu is verankerd in de bedrijfsvoering en dienstverlening van Gebr.Van Venrooij. Binnen het bedrijf is een KVGM-coördinator verantwoordelijk voor het bewaken en ondersteunen van het zorgsysteem. Een essentieel onderdeel van het kwaliteitsbeleid is het opleiden van medewerkers. Braam Infra BV Grond-, weg- en waterbouw is de specialiteit van Braam Infra BV uit Weurt. De projecten zijn zeer divers en van uiteenlopende omvang en complexiteit. In deze civiele technieken heeft Braam Infra BV een gerenommeerde staat van dienst opgebouwd. Braam Infra BV werkt dan ook in duurzame relaties voor een breed scala van opdrachtgevers uit de overheid, het bedrijfsleven en de projectontwikkeling. Kwaliteit en vakmanschap zijn voor Braam Infra BV de basis van een goed eindresultaat. De ISO en VCA**-certifi caten zijn een bevestiging van het continu werken aan duurzame projecten, opgeleverd volgens de strengste kwaliteitsnormen. W. Ketelaars Bestratingen B.V. W. Ketelaars Bestratingen B.V. uit Moergestel is opgericht in Al snel na de start werden de bedrijfsactiviteiten uitgebreid met de aanleg en onderhoud van groenvoorzieningen. Momenteel zijn er zo n 25 werknemers in dienst. Door de combinatie van straatwerk en groenvoorziening kan W. Ketelaars Bestratingen B.V. een breed scala van diensten aanbieden aan particulieren, bedrijven overheden en semi-overheden. Het leveren van kwaliteit, een goed contact met de klant en effi ciënt werken staan bij W. Ketelaars Bestratingen B.V. hoog in het vaandel.

9 SEB verwelkomt haar nieuwe deelnemers Nieuwe deelnemers: P.B. Huberts Aanneming- en Wegenbouw B.V. CEBA Bestratingen Van den Elshout en De Bont Waalwijk B.V. P.B. Huberts Aanneming -en Wegenbouw B.V. P.B. Huberts Aanneming -en Wegenbouw B.V., kortweg Huberts Wegenbouw, is gevestigd in Nijmegen en heeft nevenvestigingen in Swalmen en Middelaar en is volgens overlevering van de familie al in 1905 opgericht. Het bedrijf, dat uitblinkt in middelgrote projecten waarin reconstructies, herinrichtingen, bestemmingsplannen, onderhoudswerken, asfalteringswerken en rioleringen kernactiviteiten zijn, heeft momenteel circa honderd werknemers in dienst. De weg van aanvraag naar eventuele opdracht is door afgewogen advies en snelle calculatie zeer kort, waardoor Huberts Wegenbouw ook in spoedeisende gevallen direct klaarstaat voor de klant. CEBA Bestratingen CEBA Bestratingen uit Hoogkarspel is gestart in 1991 en beschikt inmiddels CEBA over acht vaste medewerkers. Het bedrijf maakt bestratingen voor zowel bedrijven als voor de particuliere sector. CEBA Bestratingen hecht veel belang aan een goede opleiding van de medewerkers en wil bovenal veilig werken. CEBA Bestratingen is dan ook VCA-gecertifi ceerd en verplicht al haar medewerkers om zich aan de VCA-regelgeving te houden. Opdrachtgevers van CEBA Bestratingen zijn met name gemeentes, hoofdaannemers, tuinarchitecten, hoveniersbedrijven, bouwbedrijven en particulieren. Voor al uw straatwerk Projecten Van den Elshout en De Bont Waalwijk B.V. Van den Elshout en De Bont Waalwijk B.V. is werkzaam in de grond-, weg- en waterbouw. Kwaliteit van het werk en het belang van de opdrachtgever staan bij van den Elshout en De Bont Waalwijk centraal. Goed opgeleide mensen, inzet van het zeer uitgebreide eigen materieel en een goede projectorganisatie waarborgen de kwaliteit en veiligheid. Het bestratingswerk dat bij Van den Elshout en De Bont Waalwijk B.V. in opdracht wordt gegeven varieert in grootte en complexiteit, van kleinschalig onderhoud en reconstructies tot het realiseren van uitbreidingsplanningen voor woongebieden en industrieterreinen. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd in opdracht van de overheid, projectontwikkelaars en bouwbedrijven. Opdrachtgever: Projectnaam: Gemeente Vlagtwedde Aanleg zwaar-verkeerinritten bedrijventerrein t Heem Ter Apel In het verleden legden bedrijven zelf inritten aan die echter een te lage kwaliteit hadden ten aanzien van de verkeersklasse. Bovendien was er voortdurend discussie over beheer en onderhoud. De gemeente besloot om op nieuwe industrieterreinen de inritten volledig zelf te laten aanleggen met een eigen steen en tot op de erfgrens. Daardoor is bekend welk gedeelte in eigendom en beheer van de gemeente is. Het cunet is ontgraven en aangevuld met 35 cm puinfundering. Daarop kwam een zandbed van 10 cm en vervolgens een klinkerverharding BSS dik 10 cm.

10 Register Erkende Bestratingsbedrijven Juli 2008 J. van Ingen B.V. AALSMEER Wijte s Wegenbouw V.O.F. AKERSLOOT W.F. de Jong B.V. ALBLASSERDAM Van Raaijen Infra ALMERE Straatmakersbedrijf C.W. Smink V.O.F. AMERSFOORT Gebr. Gijben VOF AMMERZODEN SchoutenWegenbouw B.V. AMSTERDAM Schaufeli Wegenbouw bv APELDOORN Graaumans BV BAVEL Aannemersbedrijf Gebr. van den Brink BENNEBROEK K.S.M. Wegenbouw BV BREDA Rasenberg Wegenbouw B.V. BREDA Voeten & Leppens Wegenbouw bv BREDA Wegenbouwmij Elshout BV BREDA Van den Hoogen Straatwerk B.V. BUNSCHOTEN Gebr. Van Esch Wegenbouw b.v. CROMVOIRT Dinkel Bestratingen DENEKAMP Aannemersbedrijf Rouwmaat Dinxperlo b.v. DINXPERLO Hoogstraten Wegenbouw B.V. DODEWAARD Haan Bestratingen Doetinchem B.V. DOETINCHEM Straatmakersbedrijf Leistra bv DRACHTEN Driebergse Weg- en Waterbouw B.V. DRIEBERGEN Hennephof & Jonk BV EDAM Wegenbouwmij. J. Heijmans B.V. EINDHOVEN Schonewille GWW BV ELIM Bestratingsbedrijf D.J. Schreuders b.v. ELST (UT) Aannemersbedrijf P. de Jong bv EMMEN Gebr. Lambers BV EMMEN Kanters BV ERP (GEM. VEGHEL) Aannemersbedrijf Berlicum BV ESCH Stratenmakersbedrijf E. Staps V.O.F. ETTEN LEUR Van Beek Infra Groep B.V. ETTEN LEUR Woestenberg Bestratingen vof ETTEN LEUR Bestratingstechniek Brabant BV GELDROP De Punder V.O.F. GEMONDE Stratenmakersbedrijf Biemans BV GILZE Stratenmakersbedrijf Gebr. Vos bv GOIRLE Sallandse Wegenbouw B.V. HAARLE Aannemingsbedrijf P.A. v/d Berg bv HARDINXVELD-GIESSENDAM Fa. Jan de Mik HARDINXVELD-GIESSENDAM M. Roverts bv HARDINXVELD-GIESSENDAM Bestratingsbedrijf G. van Gelder / Fijn v.o.f. HATTEMERBROEK H. van Beek jr. B.V. HATTEMERBROEK Straatmakersbedrijf Sneller bv HATTEMERBROEK Van de Bult Grond- Weg- en Waterbouw BV HEERHUGOWAARD Aannemersbedrijf Adr. van den Berg bv HEINENOORD Van Haaren Wegenbouw BV HELVOIRT CEBA Bestratingen HOOGKARSPEL DVJ Infra en Milieu BV JOURE Bestratingsbedrijf Tieck BV KLAZIENAVEEN Aannemersbedrijf Sloos en Zoon B.V. LEIDEN F.J.A. van der Velde Bestratingen bv LEIDEN De Wilde B.V. LELYSTAD Van Schoonhoven Infra B.V. LEUSDEN Dusseldorp Infra Sloop en Milieutechniek BV LICHTENVOORDE Voets Wegenbouw Loosbroek LOOSBROEK A. van der Wilt Bestratingen MAARSSEN Aann.bedrijf Gebr. Van der Zanden Moergestel BV MOERGESTEL W. Ketelaars Bestratingen B.V. MOERGESTEL A.A. Snijders en Zn. C.V. MONSTER GWW Scherrenberg B.V. NIEUWEGEIN Aannemersbedrijf Joh. ter Maten bv NIEUWERKERK A/D IJSSEL P.B. Huberts Aann.- en Wegenbouw B.V. NIJMEGEN Aannemersbedrijf G.W.W. Thijssen NISTELRODE H. & H. van Roode bv NOORDWIJKERHOUT Van Pijkeren B.V. NUNSPEET Aannemingsbedrijf Visscher v.o.f. OLDEBROEK Bestratingsbedrijf Van de Riet vof OLDEBROEK J. Koele B.V. OLDEBROEK Straatmakersbedrijf M.G. Beijeman B.V. OOSTERWOLDE Kessels Wegenbouw bv OSPEL Jan Mulder Bestratingen PUNTHORST Klink/Nijland bv RAALTE Koopman Bestratingen V.O.F. RAALTE Straatmakersbedrijf Bouwens bv RAAMSDONK Van Egmond Wegenbouw BV RIJNSBURG Bestratingsbedrijf Scheper ROSSUM Gemeentewerken Rotterdam, Buitenruimte, Wegen ROTTERDAM Aannemingsbedrijf J.C. Koevoets BV RUCPHEN A. de Jong s Gravenzande bv S GRAVENZANDE A. van Dongen bv SCHIEDAM Van Doorn Infra B.V. SCHIJNDEL Jaartsveld Infra B.V. SILVOLDE Bestratingsbedrijf G. de Nekker BV SNEEK Cnossen Infra bv SNEEK Aannemingsbedrijf BEKO bv SPRUNDEL Van den Broek Bestratingen SPRUNDEL Aannemingsbedrijf R. Brand B.V. STAPHORST Bestratingen J. Tippe STAPHORST Harteman Weg- en Waterbouw B.V. TIEL Aannemingsbedrijf Gebr. Kolen BV TILBURG Aannemingsmij A. van Casteren Tilburg BV TILBURG Ooystra Wegenbouw B.V. TILBURG Straatmakersbedrijf Broeren B.V. TILBURG T.T.O. Aannemingbedrijf b.v. TILBURG Straatmakersbedrijf G. Versteeg UDDEL Wegenbouwbedr. J.M. vd Broek B.V. ULVENHOUT Janssen de Jong Infra BV VALKENSWAARD Wegenbouw Steevens bv VALKENSWAARD Van den Elshout en De Bont Waalwijk B.V. WAALWIJK Straatmakersbedrijf Hofman & Zn. bv WAPENVELD A&M Bestratingen B.V. WASPIK Weste Bezit Mij. bv WASSENAAR Wolff Infra B.V. WEITEVEEN BLM Wegenbouw BV WESSEM Braam Infra BV WEURT Gebr. van Venrooij B.V. WEURT A.H. van Beek bv WEZEP Bastiaan Infra B.V. WEZEP Stratenmakersbedrijf Andre Koele BV WEZEP Tonnie van Beek Bestratingen WEZEP Gebr. Remmits BV WIJCHEN Punter Grondwerken b.v. WOLVEGA Aann. & Hoveniersbedr. Germieco BV WORMERVEER Krinkels B.V. WOUW Bestratingsbedrijf Kramer en Boon ZAANDAM DRAL Grond - en Wegenbouw bv ZAANDAM Gebr. Uithol VOF ZEGVELD Ouwejan BV ZEGVELD Allround sierbestratingen ZOETERMEER Van den Berg Infrastructuren BV ZWAMMERDAM Bestratingsbedrijf Paas BV ZWARTEMEER Huberts Wegenbouw Zwolle B.V. ZWOLLE

materieel & materiaal

materieel & materiaal materieel&materiaal Winter 2009 VOORWOORD M&MMagazine; een innovatie binnen de bestratingsbranche Voor u ligt de eerste aflevering van het M&MMagazine, oftewel het Materieel & Materiaal Magazine van OBN.

Nadere informatie

Beter samenwerken rond social return

Beter samenwerken rond social return TNO-rapport / 052.01840 Behavioural and Societal Sciences Polarisavenue 151 2132 JJ Hoofddorp Postbus 718 2130 AS Hoofddorp www.tno.nl Beter samenwerken rond social return Eindrapport Samenwerking met

Nadere informatie

Flexibiliseren met visie WWW.ONDERNEMERSBELANG.NL NR. 4 2011 REVUSS. We hebben alle specialisten in huis

Flexibiliseren met visie WWW.ONDERNEMERSBELANG.NL NR. 4 2011 REVUSS. We hebben alle specialisten in huis NR. 4 2011 REVUSS Flexibiliseren met visie Otter-Westelaken: werven en binden We hebben alle specialisten in huis (nnb) Terugtredende overheid trekt rookgordijn op rond aansprakelijkheid WWW.ONDERNEMERSBELANG.NL

Nadere informatie

Resultaten Enquête Broodfondsen

Resultaten Enquête Broodfondsen Resultaten Enquête Broodfondsen Behorend bij MA Thesis Masterprogramma: Politiek en maatschappij in historisch perspectief Student: Jonathan Fink Jensen Studentnummer: 3483649 Scriptiebegeleider: prof.

Nadere informatie

Hoog & Breed. UITGAVE 3 - augustus 2010. Inspectiemodules Arbeidsinspectie betonbekistingen

Hoog & Breed. UITGAVE 3 - augustus 2010. Inspectiemodules Arbeidsinspectie betonbekistingen Hoog & Breed 1 Nieuwsbrief van de Vereniging van Steiger-, Hoogwerk - en Betonbekistingbedrijven [vsb] Inspectiemodules Arbeidsinspectie betonbekistingen [Zie pag. 4] Uitkomsten Arbeidsinspectie onderstrepen

Nadere informatie

Hoog & Breed UITGAVE 2 - APRIL 2010. Van leveringsvoorwaarden naar werkkapitaal management. Gevel- en dakonderhoud in de spotlight [zie pag.

Hoog & Breed UITGAVE 2 - APRIL 2010. Van leveringsvoorwaarden naar werkkapitaal management. Gevel- en dakonderhoud in de spotlight [zie pag. Hoog & Breed 1 Nieuwsbrief van de Vereniging van Steiger-, Hoogwerk - en Betonbekistingbedrijven [vsb] Van leveringsvoorwaarden naar werkkapitaal management [Zie pag. 3] Gevel- en dakonderhoud in de spotlight

Nadere informatie

Zeeuwse Pilots. augustus. Doelstellingen en ervaringen

Zeeuwse Pilots. augustus. Doelstellingen en ervaringen Zeeuwse Pilots 2008 augustus o v e r u i t b e s t e d i n g v a n o n d e r h o u d Doelstellingen en ervaringen Zeeuwse Pilots Inhoud Hans van der Togt, directeur Water en Scheepvaart Zeeland: Het is

Nadere informatie

Een branche in beweging. Vijf jaar Arboprogramma in de Technische Groothandel (2008-2013)

Een branche in beweging. Vijf jaar Arboprogramma in de Technische Groothandel (2008-2013) Een branche in beweging Vijf jaar Arboprogramma in de Technische Groothandel (2008-2013) 2 Voorwoord Vijf jaar Arboprogramma in beeld Geachte lezer, Arbo-ambassadeurs. Een Branche-RI&E, Arbocatalogus en

Nadere informatie

Eneco als enig energiebedrijf gecertificeerd voor klachtenmanagement met IKM 3000

Eneco als enig energiebedrijf gecertificeerd voor klachtenmanagement met IKM 3000 16 Eneco als enig energiebedrijf gecertificeerd voor klachtenmanagement met IKM 3000 Goed klachtenmanagement klanten te krijgen, maar om Energiebedrijven en de ondernemingen in de telecommunicatie staan

Nadere informatie

PCextreme Het succesverhaal van innovatieve ondernemers

PCextreme Het succesverhaal van innovatieve ondernemers zeeland ZEELAND het HET zakenblad ZAKENBLAD van VAN zeeland ZEELAND Jaargang 2627 nummer NUMMER 52 april Juli 2011 2010 PCextreme Het succesverhaal van innovatieve ondernemers Zeeland Ontwaak Pleidooi

Nadere informatie

het ONDERNEMERS De kwaliteit van de vordering bepaalt de haalbaarheid ONLINE Mens centraal bij Logistic Force Kraanmachinist in hart en nieren

het ONDERNEMERS De kwaliteit van de vordering bepaalt de haalbaarheid ONLINE Mens centraal bij Logistic Force Kraanmachinist in hart en nieren NR. 2 2010 het ONDERNEMERS TILBURG B E L A N G Mens centraal bij Logistic Force Kraanmachinist in hart en nieren V&R Cleaning investeert in de toekomst De (mee)denktank voor het MKB ONLINE WWW.ONDERNEMERSBELANG.NL

Nadere informatie

Betrokkenheid medewerkers. Vastleggen processen 6. Culemborg wil overstappen op. Implementatie van het. Voor ieder zwembad

Betrokkenheid medewerkers. Vastleggen processen 6. Culemborg wil overstappen op. Implementatie van het. Voor ieder zwembad KWARTAALMAGAZINE OVER DE OPTIMALE WAARDE VAN SPORTFONDSEN NEDERLAND NV JAARGANG 3, NR. 1 februari 2007 Kwaliteit Betrokkenheid medewerkers is essentieel! 4 Vastleggen processen lijkt Allemaal zo simpel

Nadere informatie

41 Januari 2011. Autograaf. Natuurvriendelijke Maasoevers. Limburgse sluizen. Baggerklus Amercentrale. Bedrijvenpark Hoeksche Waard

41 Januari 2011. Autograaf. Natuurvriendelijke Maasoevers. Limburgse sluizen. Baggerklus Amercentrale. Bedrijvenpark Hoeksche Waard 41 Januari 2011 Natuurvriendelijke Maasoevers Limburgse sluizen Baggerklus Amercentrale Bedrijvenpark Hoeksche Waard 2 INHOUD 12 18 3 Natuurvriendelijke Maasoevers 8 Baggerklus Amercentrale 12 Grondwerk

Nadere informatie

Plannen ontwikkelen en concretiseren

Plannen ontwikkelen en concretiseren VacatureMatch! Klik hier voor het volledige vacatureaanbod van GemeenteBanen.nl >> De GemeenteBanen Krant van Nederland Uitgave 4 - april 2010 kandidaat belicht Automonteur, banketbakker of toch brand

Nadere informatie

Goed op weg geholpen. Opbouw bestanden voor honden- en precariobelasting gemeente Best COLOFON

Goed op weg geholpen. Opbouw bestanden voor honden- en precariobelasting gemeente Best COLOFON Opbouw bestanden voor honden- en precariobelasting gemeente Best Goed op weg geholpen In de gemeente Best worden sinds het begin van dit jaar drie nieuwe belastingen geheven: precariobelasting, hondenbelasting

Nadere informatie

het ONDERNEMERS ONLINE Lambert Zwiers pleit voor samenvoeging noordelijke provincies Milieu-aspect speelt bij HOMIJ een steeds grotere rol

het ONDERNEMERS ONLINE Lambert Zwiers pleit voor samenvoeging noordelijke provincies Milieu-aspect speelt bij HOMIJ een steeds grotere rol NR. 2 2010 het ONDERNEMERS GRONINGEN B E L A N G Milieu-aspect speelt bij HOMIJ een steeds grotere rol BNI: met vertrouwen kun je bouwen Nefkens Noord volop in beweging De (mee)denktank voor het MKB ONLINE

Nadere informatie

VTC-info. Scheepvaart over de weg. Fantastische opening. ecocombi is de toekomst. Bespaar tot tien procent

VTC-info. Scheepvaart over de weg. Fantastische opening. ecocombi is de toekomst. Bespaar tot tien procent VTC-info VTC-info is een uitgave van volvo truck center n Nr. 8 (winter 2008/2009) 8 Fantastische opening VTC Alblasserdam ecocombi is de toekomst Vermeer transport Bespaar tot tien procent Brandstofmanagement

Nadere informatie

10 jaar HERENBOS PERSONEELSDIENST

10 jaar HERENBOS PERSONEELSDIENST SEPTEMBER 2011 nieuwsbrief NUMMER 13 10 jaa HERENBOS herenbos.nl 10 jaar HERENBOS PERSONEELSDIENST personeelsdienst OS B N E R HE r In de zomer van 2001 startte HERENBOS personeelsdienst. Dat betekent

Nadere informatie

PERSOONLIJK ONTWIKKELINGSPLAN

PERSOONLIJK ONTWIKKELINGSPLAN 12-4-2015 HANZEHOGESCHOOL PERSOONLIJK ONTWIKKELINGSPLAN VERSIE 2 Inhoudsopgave Inleiding... 2 Huidige inschatting kerntaken en competenties... 3 Self-assessment... 4 Doelstellingen... 9 Activiteiten...

Nadere informatie

Ontwikkelinstrument voor uw gemeente. EVC zet ambtenaar in beweging NÚ MET DE ZES EVC-HOFLEVERANCIERS

Ontwikkelinstrument voor uw gemeente. EVC zet ambtenaar in beweging NÚ MET DE ZES EVC-HOFLEVERANCIERS Ontwikkelinstrument voor uw gemeente EVC zet ambtenaar in beweging NÚ MET DE ZES EVC-HOFLEVERANCIERS . Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 2. EVC zet medewerkers in beweging Wat levert het ontwikkelinstrument

Nadere informatie

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop Over Afkijken mag Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC Auteur: Ria van Dinteren Cinop Redactie: Bianca Hierck - GOC Els Frankenmolen

Nadere informatie

WORDEN DIT IS HET SOORT KLUSSEN WAAR JE HET VOOR DOET ALS ACCOUNTANT DE HERSTART VAN EEN VAN NEDERLANDS BEROEMDSTE BOEKWINKELS ACCOUNTANT

WORDEN DIT IS HET SOORT KLUSSEN WAAR JE HET VOOR DOET ALS ACCOUNTANT DE HERSTART VAN EEN VAN NEDERLANDS BEROEMDSTE BOEKWINKELS ACCOUNTANT ACCOUNTANT WORDEN 2014-2015 magazine over accountancy DIT IS HET SOORT KLUSSEN WAAR JE HET VOOR DOET ALS ACCOUNTANT DE HERSTART VAN EEN VAN NEDERLANDS BEROEMDSTE BOEKWINKELS RA AnneMartine deelt een dag

Nadere informatie

De hybride ambtenaar: kansen voor groei

De hybride ambtenaar: kansen voor groei TNS Nipo Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam t 020 5225 444 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Definitief rapport De hybride ambtenaar: kansen voor groei Over de drempel naar een hybride arbeidsrelatie

Nadere informatie

MetaalKrant. Wat is er aan de hand met de pensioenen? Direct lid worden? Bel 0900-9690 (lokaal tarief) Nr. 2, 2010. Metalektro en Metaal & Techniek

MetaalKrant. Wat is er aan de hand met de pensioenen? Direct lid worden? Bel 0900-9690 (lokaal tarief) Nr. 2, 2010. Metalektro en Metaal & Techniek FNV Bondgenoten Metaal Colofon De Metaalkrant is een uitgave van de stichting FNV Pers ten behoeve van FNV Bondgenoten, divisie Metaal. De Metaal krant verschijnt twee à drie keer per jaar Oplage: 100.000

Nadere informatie

Demeestestemmenwerden geteldvoorjansenbeugen BVenwasdaarmeede winnaarvandepublieksprijs.

Demeestestemmenwerden geteldvoorjansenbeugen BVenwasdaarmeede winnaarvandepublieksprijs. Demeestestemmenwerden geteldvoorjansenbeugen BVenwasdaarmeede winnaarvandepublieksprijs. 2 Ondernemersprijs november 2008 181557 Exclusive Drive Limousine Service Dé specialist voor ieder denkbaar arrangement

Nadere informatie

Uitwerking aanbevelingen commissie Dekker vertraagd

Uitwerking aanbevelingen commissie Dekker vertraagd 08 Jaargang 5 1 mei 2009 Nieuws, achtergronden en opinies uit bouw & infra Spoorwegaannemers: Werkgelegenheid railinfra in gevaar 2 4 8 Max van den Berg: Elkaar wat steviger vasthouden Robert Kloos: Nederlands

Nadere informatie

het ONDERNEMERS Startcoach moet aantal falende starters halveren ONLINE OHW biedt meer dan alleen maar belangenbehartiging

het ONDERNEMERS Startcoach moet aantal falende starters halveren ONLINE OHW biedt meer dan alleen maar belangenbehartiging NR. 1 2010 het ONDERNEMERS HOEKSCHE WAARD B E L A N G OHW biedt meer dan alleen maar belangenbehartiging Eigen industrievolgsysteem voor de Hoeksche Waard Aanbevelen leidt tot aanbevolen worden Een sterk

Nadere informatie

Betonstaalvlechter Luciën van Steenis haalt diploma. Zelfontworpen asfaltzaagtruck: niet meer zagen, maar inregelen

Betonstaalvlechter Luciën van Steenis haalt diploma. Zelfontworpen asfaltzaagtruck: niet meer zagen, maar inregelen bouwen Magazine over loopbaanontwikkeling en vaktechniek voor werknemers in de bouw en infra Nr. 1 januari 2012 Betonstaalvlechter Luciën van Steenis haalt diploma Zelfontworpen asfaltzaagtruck: niet meer

Nadere informatie

jklmnopq Magazine Professioneel Opdrachtgeverschap Trends en voorbeelden in het buitenland Brinkman over professionalisering RWS en bouwsector

jklmnopq Magazine Professioneel Opdrachtgeverschap Trends en voorbeelden in het buitenland Brinkman over professionalisering RWS en bouwsector Ministerie van Verkeer en Waterstaat jklmnopq Jaargang 2 nummer 8 december 2003 Magazine Professioneel Opdrachtgeverschap Trends en voorbeelden in het buitenland Brinkman over professionalisering RWS en

Nadere informatie

LEDENBRIEF NUMMER 2 oktober 2005

LEDENBRIEF NUMMER 2 oktober 2005 LEDENBRIEF NUMMER 2 oktober 2005 In dit nummer Algemeen Van het bestuur 2 Horzel over economie 5 Ondertussen in eigen huis 10 Verlengen rijbewijs C en D 14 Ingezonden brief 16 de Pen 21 Haven Verkoop SHB

Nadere informatie