MANAGEMENT CONSULTANTS TOP IN STRATEGISCH MANAGEMENT.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MANAGEMENT CONSULTANTS TOP IN STRATEGISCH MANAGEMENT. www.top-advies.nl"

Transcriptie

1 MANAGEMENT CONSULTANTS TOP IN STRATEGISCH MANAGEMENT

2 2 kwaliteit in de bedrijfsvoering bedrijfsprocessen optimaliseren efficiency verhogen kostenbewust werken ONZE MISSIE: Het begeleiden van organisaties en hun mensen naar excellente prestaties. Geen tijdelijke verbeteringen op korte termijn, maar veranderingen die duurzaam zijn en structureel bijdragen aan de continuïteit van uw bedrijf. En dat doet u met een ervaren partner die uw branche door en door kent. ONZE AANPAK Wie structureel wil verbeteren, zal zich open moeten stellen voor structurele verande ringen. Een duurzame verbetering van bedrijfsvoering of processen, begint bij verandering op alle niveaus. Geen symptoombestrijding, maar aanpakken bij de bron! TOP WIL Inzicht creëren in de huidige structuur en cultuur van uw organisatie. U bijstaan in verandering van gedrag en daarmee structureel verbeteren. Mensen in uw bedrijf empoweren, motiveren en betrekken bij verandering. Maar vooral u daarin begeleiden, zodat u ons uiteindelijk niet meer nodig heeft.

3 TOP IN KWALITEITS MANAGEMENT Kwaliteitszorg in uw bedrijf is meer dan het hebben van een ISO 9001 certificaat of het vaststellen van prestatie-indicatoren (KPI s). Het helpt uw organisatie en uw mensen groeien naar de top. En dat is te managen! TOP GAAT MET U IN GESPREK Hoe is uw organisatie ingericht en wie hebben sleutelposities? Waar kunt u efficiënter en effectiever werken? Bent u bereid om te veranderen voor een duurzame verbetering? Hoe kunt u kwaliteit borgen in uw bedrijfsvoering? We gaan doelgericht aan de slag met uw organisatie, zoeken verbindingen tussen verschillende mensen en afdelingen. Door inzicht kunt u zelf bedrijfsprocessen verbeteren en klantcontinuïteit bewaken. Wij helpen u een stap dichter naar de top. IMPLEMENTATIE VAN KWALITEITSNORMEN 9001 KWALITEITSMANAGEMENT 9004 MANAGEN OP DUURZAAM SUCCES RISICOMANAGEMENT (ISO 31000) STAKEHOLDERSMANAGEMENT ORGANISATIECULTUUR EN GEDRAG OPTIMALISATIE VAN BEDRIJFSPROCESSEN STUREN OP KPI S BRAINSTORMSESSIES INTERNE AUDITS EFFECTIEVE PROJECT KICK-OFFS kwaliteit in de bedrijfsvoering bedrijfsprocessen optimaliseren efficiency verhogen kostenbewust werken

4 TOP IN VEILIGHEIDSMANAGEMENT medewerkers die veilig werken goede arbeidsomstandigheden om optimaal te presteren voldoen aan markteisen en conform certificering effectief risico s managen maar vooral betrokken mensen die risico s durven aan te pakken Veiligheid en arbeidsomstandigheden op en om de werkvloer, zijn belangrijker dan de veiligheidscertificaten. Want de APK voorkomt geen ongevallen; het gaat om degene die achter het stuur zit. Veiligheid is mensenwerk, waarbij gedrag & bedrijfscultuur de sleutelwoorden zijn. En dat is te sturen! TOP RICHT ZICH OP MENSEN EN PROCESSEN Onveilig handelen is de grootste oorzaak van ongevallen. Wij betrekken mensen bij het veiligheidsbeleid en daarmee draagvlak creëren om veilig te werken. Daarbij focussen wij op zowel de werkvloer als de top van de organisatie. Wij geven sturing aan en brengen structuur aan in de veiligheidscultuur. De beginselen van risicomanagement zijn beperkt, glashelder en niet moeilijk. Onduidelijke of falende implementatie hiervan leidt tot ongevallen en faalkosten. Bent u zich bewust van het aantal bijna-ongevallen in uw organisatie? Waar mensen werken, zijn de nodige risico s aanwezig. Een veiligheidscertificaat is geen garantie voor veiligheid of goede arbeidsomstandigheden: de menselijke factor is bepalend. De beste investering in veiligheid is dan ook sturing geven aan de mens. Zodat vanuit betrokkenheid in de hele organisatie, de bereidheid er is om zowel van de top van het management tot aan de werkvloer veilig te werken. Natuurlijk kan een veiligheidsmanagementsysteem daar structuur in aanbrengen en helpt certificering de technische veiligheidsprocessen. Maar echte veiligheid begint bij uzelf! GEDRAGSMODEL SCAN VEILIGHEIDSKUNDIGE ONDERSTEUNING SAFETY AWARENESS RISK MANAGEMENT VGM PROJECTPLANNEN EMERGENCY RESPONSE PLANNEN FAILURE MODE & EFFECT ANALYSIS (FMEA) VCA VEILIGHEIDSLADDER TAAK RISICO ANALYSE VEILIGHEIDSCULTUUR- EN GEDRAGSONDERZOEK ONGEVALSONDERZOEK OHSAS WORKSHOP KROKODILLENJACHT RISICO INVENTARISATIE EN EVALUATIE (RI&E) BLOOTSTELLINGSSCAN ONDERZOEK NAAR SCHADELIJK GELUID OF GEVAARLIJKE STOFFEN UITVOEREN VEILIGHEIDSRONDES KOSTEN - BATEN (KINNEY) ANALYSES ISO RISICO MANAGEMENT

5 TOP IN DUURZAAM ONDERNEMEN EN MILIEUMANAGEMENT Duurzaamheid, maatschappelijk verantwoord ondernemen en milieumanagement. Immers, goede invulling geven aan MVO geeft mogelijkheden om als organisatie te groeien, zonder dat dit gepaard gaat met ongunstige kosten efficiency. TOP onderscheidt zich door met u de mogelijkheden in plaats van de beperkingen te onderzoeken. TOP IS UW SCHAKEL In het vinden van toegevoegde waarde van milieumanagement. Zodat duurzaam ondernemen bijdraagt aan de continuïteit van uw organisatie. In het kaderen van de keten en betrekken van uw stakeholders. TOP denkt vanuit de ondernemer. Wij weten hoe we uw bedrijf voordeel kunnen laten behalen uit Duurzaam ondernemen. Zo kunnen we op een verantwoorde manier werken aan uw duurzame bedrijfsresultaat. ISO MVO PRESTATIELADDER ISO BRL 7000 duurzaam ondernemen inzetten om uw bedrijfsresultaat te verhogen duurzaam en verantwoord, maar vooral succesvol ondernemen FSC ISO 9004 LCA CONFORM ISO / ISO KETENANALYSES T.B.V. CO 2 PRESTATIELADDER DUURZAAM ONDERNEMEN VOLGENS ISO 9004 MILIEUKUNDIGE ONDERSTEUNING

6 TOP IN TRAININGEN EN WORKSHOPS een effectieve bedrijfscultuur waarin medewerkers begrijpen hoe het werkt en bereid zijn tot actie waarmee u samen tot goede resultaten kunt komen De meeste trainingen en workshops zijn gericht op kennisoverdracht. Maar wordt die kennis ook daadwerkelijk omgezet in actie? Want als u echt iets in de bedrijfscultuur wilt veranderen, zult u moeten sturen op gedrag. Dan gaat het ècht gebeuren. TOP TRAINT Op kennis, maar vooral op gedrag, competenties en zachte skills. In structuur, veiligheid en systemen die belangrijk zijn voor de bedrijfscultuur. Om mensen te empoweren, weerstand weg te nemen. Laten we eerlijk zijn: Een cultuurverandering na één training is niet mogelijk. Wij weten hoe belangrijk aandacht en nazorg is na een workshop of training. Om mensen bereid te krijg tot actie en verandering, moeten zij zichzelf motiveren en in zichzelf geloven. Daarom besteden wij minstens net zoveel aandacht aan hoe de ingezette verandering binnen uw organisatie blijvend is. Dat vraagt ook wat van u als manager! Dat is empowerment! En als dan alle weerstand is weggenomen, kan niets die gewenste gedragsverandering meer in de weg staan. GEDRAG, ZACHTE SKILLS COMMUNICATIE EFFECTIEF LEIDINGGEVEN COACHING LEIDERSCHAP & MOTIVATIE EFFECTIEF SAMENWERKEN FUNCTIONERINGSGESPREKKEN INTERNE AUDITS DISC GEDRAGSPROFIELEN MANAGEMENT DRIVES GESPREKSTECHNIEKEN STRUCTUUR, VEILIGHEID, SYSTEMEN VEILIGHEIDSBEWUSTZIJN (SAFETY AWARENESS) RISICO MANAGEMENT ONGEVALSONDERZOEK / ROOT CAUSE WORKSHOP KROKODILLENJACHT SAFETY COACH OBSERVATIE METHODIEKEN LEIDINGGEVEN EN VEILIGHEID EFFECTIEVE PROJECT KICK-OFFS

7 TOP IN ENGINEERING U zoekt een ingenieursbureau met alle kennis en infrastructuur in huis. Engineers met een praktische, ondernemende inslag, die op de hoogte zijn van de actualiteiten in de GWW-sector. Een sparringpartner die het spanningsveld tussen duurzaam ondernemen en efficiency begrijpt, waarmee u kunt innoveren en de concurrentie voor blijven. TOP PRESENTEERT NCOB: ONS EIGEN INGENIEURS- BUREAU Engineers met creatieve en bruikbare technologische oplossingen. Goede sparringpartner voor GWW, TD en Productmanagers. Gespecialiseerd in asfalttechnologie en infra bouwstoffen. Productontwikkeling en duurzame Het begeleiden van uw productontwikkeling en innovatie zijn onze kracht. NCOB beschikt over de juiste infrastructuur op het gebied van Life Cycle Analysis. Zo beschikken wij over de wereldwijd gebruikte SimaPro software. Een invoering in DuboCalc én de Nationale Milieu database van SBK behoort hiermee tot de mogelijkheden. Voor onze kalibratiediensten is NCOB erkend volgens de NEN-EN 932-5: Lynpave Dat onze aanpak werkt, hebben wij bewezen door in samenwerking met het Asfalt Kennis Centrum het groene asfalt Lynpave te ontwikkelen. Lynpave is een asfalt met verbeterde civieltechnische eigenschappen die op lage temperatuur kan worden geproduceerd. Meer info: innovaties: onze kracht! NCOB is ons onafhankelijke ingenieursbureau met kennis en ervaring in de GWW en Infra. We helpen technologen, managers en leidinggevenden bij hun zoektocht naar ontwikkeling en innovatie om zo hun concurrentie voor te blijven. Daarbij maken we gebruik van alle kennis en infrastructuur van TOP. Zo kunnen we milieubelasting van nieuwe producten in kaart brengen of aantonen waarom een product meer of minder belastend is in het kader van energy efficiency. ASFALTTECHNOLOGIE & WEGENBOUWKUNDE LIFE CYCLE ANALYSIS CONFORM ISO / KETENANALYSE CO 2 PRESTATIELADDER VASTSTELLING MILIEUPRESTATIE BOUWPRODUCTEN (SBK / NATIONALE MILIEUDATABASE) KALIBRATIES VAN MEETINSTRUMENTEN (WEGENBOUW)LABORATORIA MILIEUTECHNOLOGIE & MILIEUHYGIËNISCH ONDERZOEK BESLUIT BODEMKWALITEIT ARBEIDSHYGIËNISCHE METINGEN PRODUCTONTWIKKELING & INNOVATIEBEGELEIDING engineeren vanuit ondernemersgeest innovatief en vernieuwend bezig blijven strategisch en duurzaam ondernemen LYNPAVE

8 TOP IN WERVING EN SELECTIE VAN QA-HSE SPECIALISTEN Kwaliteitsmanagement, veiligheid, gezondheid en milieu: het zijn zaken waar u in projecten veel mee te maken krijgt. Maar wie levert nu echt de specialist op dit gebied? U heeft behoefte aan een (interim) QA-HSE manager, die deze onderwerpen serieus neemt. En die uw mede werkers serieus voor langere tijd kan begeleiden. TOP OFFSHORE WERFT EN DETACHEERT Echte QA-HSE (interim) specialisten met ervaring in uw branche. Kwaliteit: geen CV, maar een specialist die matcht met uw organisatie. Managers, engineers en consultants op HBO+ niveau. De QA-HSE specialisten van TOP hebben de visie en de kwaliteit om uw projecten succesvol te maken. Managers en engineers die passen bij uw bedrijfscultuur en die begrijpen hoe belangrijk kwaliteit en veiligheid voor uw bedrijfsvoering is. Onze QA-HSE specialisten worden actief gesteund door de inhoudelijke kennis en ervaring die we al meer dan 25 jaar hebben opgebouwd binnen TOP! QA-HSE MANAGER QA-HSE ENGINEER QA-HSE COORDINATOR QA-HSE ADVISOR QA-HSE OFFICER QA-HSE TRAINER SAFETY SUPERVISOR ENVIRONMENTAL SPECIALIST QA(/QC) MANAGER QA(/QC) ENGINEER QA(/QC) COORDINATOR QC INSPECTOR NDT INSPECTOR WELDING ENGINEER DOCUMENT CONTROLLER CLIENT REPRESENTATIVE DPA / CSO AUDITOR LEAD AUDITOR ISM / ISPS COORDINATOR de juiste persoon op de juiste plaats een specialist die uw projecten naar een hoger plan kan tillen mensen die kwaliteit leveren in QA-HSE, zowel op kantoor als op uw projecten

9 TOP IN MARITIEM & OFFSHORE Uw sector is niet goed vergelijkbaar met het bedrijfsleven op het vaste land. Want op het water gelden de wetten van de zee. Wie kan u daar bijstaan? TOP VAART AF Met maritieme adviseurs die zelf uit de maritieme wereld komen. Die de taal spreken van de kapitein en consultants met kennis van nautische zaken die de taal van uw kapitein en uw fleetmanager spreken met kennis en ervaring in de maritieme sector fleetmanager. Met de kennis van wet- & regelgeving. Wij begrijpen de cultuur en bedrijfsvoering op een schip of van een complete vloot, maar ook welke uitdagingen de wal organisatie daarbij heeft. En daartussen weten wij een brug te slaan. De nautische wereld vraagt om een specifieke benadering. Praktisch, helder en direct toepasbaar. ISM ISPS MLC INTERNE ISM AUDITS (AAN BOORD & OP KANTOOR) SPECIFIEKE VEILIGHEIDSTRAININGEN VOORBEREIDEN EN BEGELEIDEN DOCKINGS QA-HSE ONDERSTEUNING OP (INTER)NATIONALE PROJECTEN NAUTISCHE MANUALS SOPEP SEEMP BALLAST WATER MANUAL BIOFOULING MANAGEMENT PLAN EMERGENCY TOWING MANUAL MOB BOAT MANUAL WASTE MANAGEMENT PLAN CARGO SECURING MANUAL IN WATER SURVEY MANUAL

10 TOP IN GWW EN INFRA Uw projectleiders en uitvoerders moeten hun werk zo effectief mogelijk kunnen uitvoeren. Daarmee wordt immers resultaat geboekt. Dragen alle andere bedrijfsonderdelen hieraan bij? Gebruikt u uw ISO 9001 en VCA certificaat hiervoor optimaal? Daar kunt u iets mee! TOP HELPT U OP WEG Onze adviseurs hebben de kennis en ervaring van uw branche. Wij spreken de taal van uw medewerkers. Wij lopen graag op laarzen en zijn niet vies van wat modder. Wij zijn volledig op de hoogte van relevante wet- en regelgeving. adviseurs die thuis zijn in de GWW en infra die op de hoogte zijn van alle weten regelgeving die waardevolle kennis en ervaringen met u delen Onze adviseurs zijn gespecialiseerd in de Grond- Weg- & Waterbouw. U kunt bouwen op onze specifieke branchekennis & -ervaring die we sinds onze oprichting in 1989 hebben opgebouwd. Daardoor kunnen we direct aan de slag! Wij gaan uit van onze eigen kracht. Geen project of ontwikkeling is ons vreemd. Kwaliteit, veiligheid, arbeidsomstandigheden, prestatieverbetering: wanneer zullen we beginnen? MVO (MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN) ISO ISO 9001 ISO 9004 ISO OHSAS CO 2 PRESTATIELADDER CO 2 KETENANALYSE VCA OPTIMALISATIE BEDRIJFSPROCESSEN VEILIGHEIDSLADDER (PRORAIL) FSC KEURMERK BRL 7000 PROTOCOLLEN ISO RISICO MANAGEMENT

11 WIJ WERKEN VOOR: ALEWIJNSE MARINE SYSTEMS ALLSEAS ENGINEERING B.V. ANTHONY VEDER B.V. ARCHIRODON BALLAST NEDAM INFRA B.V. BEZEMER GROUP BLUESTREAM OFFSHORE BLUEWATER ENERGY SERVICES BOUWEND NEDERLAND COLDMIX DE HOOP TERNEUZEN DAMEN SHIPYARDS GROUP DEME DOCKWISE DSM SYNRES DURA VERMEER INFRASTRUCTUUR FAIRMOUNT MARINE B.V. FAIRSTAR HEAVY TRANSPORT FUGRO GEOSERVICES B.V. FUGRO MARINE SERVICES B.V. GEBR. SCHOULS LEIDEN B.V. GKB REALISATIE B.V. HARSCO INFRASTRUCTURE HEEREMA MARINE CONTRACTORS HEIJMANS IHC DREDGERS B.V. INFRA LINQ JANSSEN DE JONG JP KENNY LTD KONINKLIJKE BAM KONINKLIJKE DE VRIES SCHEEPSBOUW B.V. KWS INFRA B.V. LD TRAVOCEAN LTD. MARTENS & VAN OORD MNO VERVAT MOURIK GROOT AMMERS N-SEA OOMS CIVIEL OUTSMART ROYAL BOSKALIS WESTMINSTER SCHEEPSWERF REIMERSWAAL SEAWAY HEAVY LIFT B.V. SMIT INTERNATIONAL SMIT LAMNALCO B.V. STEDER GROUP FZE TEN CATE GEOSYNTHETICS NETHERLANDS TESO-BOOTDIENST EN REBOTEX TIDEWAY OFFSHORE CONTRACTORS VAKGROEP BITUMINEUZE WERKEN (VBW) VISSER & SMIT MARINE CONTRACTING WAGENBORG OFFSHORE TOP Management Consultants Biezen CN BOSKOOP tel fax MANAGEMENT CONSULTANTS

BDO CORPORATE CLIENTS CORPORATE AGILITY: SUCCESVOL ZIJN, SUCCESVOL BLIJVEN. Omdat mensen tellen.

BDO CORPORATE CLIENTS CORPORATE AGILITY: SUCCESVOL ZIJN, SUCCESVOL BLIJVEN. Omdat mensen tellen. BDO CORPORATE CLIENTS CORPORATE AGILITY: SUCCESVOL ZIJN, SUCCESVOL BLIJVEN Omdat mensen tellen. UW VERMOGEN TOT VERANDERING In de nieuwe economie is niets meer vanzelfsprekend. Beproefde business modellen

Nadere informatie

DNV Special 2007. Veiligheid o.a. in deze uitgave: Veiligheid op de werkvloer is een actueel thema MANAGING RISK

DNV Special 2007. Veiligheid o.a. in deze uitgave: Veiligheid op de werkvloer is een actueel thema MANAGING RISK Veiligheid o.a. in deze uitgave: > Interpolis ondersteunt klant met gecertificeerde e-learning Preventiemedewerker > Dow Benelux: Het is te hopen dat Professional Workforce maatgevend wordt in de branche

Nadere informatie

Bankieren met bezieling

Bankieren met bezieling Samen meer zien inzichten delen Inspirerende ambities: bankieren met bezieling Besturing Kwaliteit Samenwerking Bankieren met bezieling 3 alle neuzen in dezelfde richting? wij durven wel eens iets anders

Nadere informatie

Geef uw eigen draai aan procesoptimalisatie

Geef uw eigen draai aan procesoptimalisatie Erik Lammers en Dennis Hendriks, beiden Business Consultant bij HC&H Procesmanagement Geef uw eigen draai aan procesoptimalisatie Onnodige complexiteit van processen leidt tot extra kosten, extra tijd

Nadere informatie

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Finance & Control Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

6/7 4/5. Systeem-, productén persoonscertificatie: de cirkel is rond 2. MVO Quick Scan: uw start met duurzaamheid 6 APRIL 2011

6/7 4/5. Systeem-, productén persoonscertificatie: de cirkel is rond 2. MVO Quick Scan: uw start met duurzaamheid 6 APRIL 2011 Systeem-, productén persoonscertificatie: de cirkel is rond 2 MVO Quick Scan: uw start met duurzaamheid 6 APRIL 2011 4/5 6/7 Dura Vermeer Divisie Infra BV & DNV: Samen werken aan veilig werken DNV bereikt

Nadere informatie

Training catalogus. Maak van onze ervaring uw expertise.

Training catalogus. Maak van onze ervaring uw expertise. september 201 tot en met juni 2014 Training catalogus. Maak van onze ervaring uw expertise. Inhoud. BSI Een introductie. BSI Een introductie 2 Hoe BSI uw organisatie helpt te excelleren 4 Welkom bij BSI

Nadere informatie

Inhoud. 1. Organogram Dura Vermeer Groep N.V. 3. 2. Organogram Dura Vermeer Divisie Infra 4. 3. INK-managementmodel 5. 4.

Inhoud. 1. Organogram Dura Vermeer Groep N.V. 3. 2. Organogram Dura Vermeer Divisie Infra 4. 3. INK-managementmodel 5. 4. 1/50 Inhoud 1. Organogram Dura Vermeer Groep N.V. 3 2. Organogram Dura Vermeer Divisie Infra 4 3. INK-managementmodel 5 4. Enquête vragen 7 5. Totale antwoorden enquête 14 6. Gespreksuitwerking kick-off

Nadere informatie

TRAININGSGIDS PROCESVERBETERING & KWALITEITSMANAGEMENT. Werken aan world class performance

TRAININGSGIDS PROCESVERBETERING & KWALITEITSMANAGEMENT. Werken aan world class performance TRAININGSGIDS PROCESVERBETERING & KWALITEITSMANAGEMENT Werken aan world class performance Continu verbeteren: juiste combinatie van leiderschap, competenties, proces en innovatie VOORWOORD Beste Lezer,

Nadere informatie

Groei in Leiderschap & Management - Jaaropleiding

Groei in Leiderschap & Management - Jaaropleiding Groei in Leiderschap & Management - Jaaropleiding Zakenwijzer Het is tijd voor nieuw en ander leiderschap en management We kunnen ons niet meer verloven te blijven doen wat we deden. Als alles verandert,

Nadere informatie

ICM Trainingsdag: Vergroot jouw impact!

ICM Trainingsdag: Vergroot jouw impact! ICM Trainingsdag: Vergroot jouw impact! dinsdag 20 mei 2014 Dagprogramma en overige informatie De inhoud van de 6 trainingen Training 1: Haal meer uit je brein Training 2: StrengthsFinder Training 3: Gezonde

Nadere informatie

Training catalogus. Maak van onze ervaring uw expertise.

Training catalogus. Maak van onze ervaring uw expertise. Voorlopige uitgave 2014-2015 wijzigingen voorbehouden Training catalogus. Maak van onze ervaring uw expertise. Inhoud. BSI Een introductie. BSI Een introductie 2 Hoe BSI uw organisatie helpt te excelleren

Nadere informatie

Direct aan de slag! Duurzame tips voor werkgevers en werknemers

Direct aan de slag! Duurzame tips voor werkgevers en werknemers Advies Coaching Training Denken in mogelijkheden Direct aan de slag! Duurzame tips voor werkgevers en werknemers Denken Delen DoenDuurzaam powered by DHC uitgave 2014 1 euro 1 DeHaanCoaching AdviesCoachingTraining

Nadere informatie

HC&H Consultants ADVIES PROJECTEN BEHEER. Processen Informatiesystemen Informatievoorziening Sturen op samenhang Mens & Organisatie

HC&H Consultants ADVIES PROJECTEN BEHEER. Processen Informatiesystemen Informatievoorziening Sturen op samenhang Mens & Organisatie HC&H Consultants ADVIES PROJECTEN BEHEER Processen Informatiesystemen Informatievoorziening Sturen op samenhang Mens & Organisatie OVER HC&H HC&H is een landelijk werkend adviesbureau voor woningcorporaties.

Nadere informatie

Werk veilig met VMS Zorg!

Werk veilig met VMS Zorg! Werk veilig met VMS Zorg! Het landelijke systeem voor patiëntveiligheid in ziekenhuizen Leiderschap in veiligheid Betrokkenheid van patiënten Duidelijke verantwoordelijkheden Veilige communicatie Inzicht

Nadere informatie

Competentiemanagement

Competentiemanagement Competentiemanagement De schakel tussen kwaliteiten van medewerkers en doelstellingen van de organisatie S.P.G. Hendriks 02-05-2012 Hogeschool NCOI HBO personeelsmanagement Eindopdracht Voorwoord Twee

Nadere informatie

A C A D E M Y. Facilitators van eigen verantwoordelijkheid. Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen

A C A D E M Y. Facilitators van eigen verantwoordelijkheid. Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen A C A D E M Y Facilitators van eigen verantwoordelijkheid Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen ACADEMY Inhoudsopgave ITSM workshops ITSM en ITIL Awareness 7 ISO/IEC 20000 Awareness 7 Management

Nadere informatie

Aca de m Y M AG A ZI N E naja AR 20 0 6

Aca de m Y M AG A ZI N E naja AR 20 0 6 leiderschap & verandermanagement Het belangrijkste wat er in de twintigste eeuw door management tot stand werd gebracht is de vervijftigvoudiging van de productiviteit van de handarbeider in productiebedrijven.

Nadere informatie

Trainingcatalogus. Maak van onze ervaring uw expertise.

Trainingcatalogus. Maak van onze ervaring uw expertise. juli 2014 tot en met juni 2015 Trainingcatalogus. Maak van onze ervaring uw expertise. Inhoud. BSI, een introductie. BSI, een introductie. 2 De normen van BSI. 4 Hoe helpt BSI uw organisatie te excelleren?

Nadere informatie

MVO-beleid 2014-2017. Pagina van 20

MVO-beleid 2014-2017. Pagina van 20 MVO-beleid 2014-2017 Pagina van 20 1 MVO-beleidsverklaring De status van onze wereld vraagt om een meer verantwoorde wijze van produceren en consumeren om ook toekomstige generaties te kunnen bedienen.

Nadere informatie

FINANCIEEL MANAGEMENT

FINANCIEEL MANAGEMENT BDO CONSULTANTS FINANCIEEL MANAGEMENT Omdat mensen tellen. Financieel Management 3 FINANCIEEL MANAGEMENT DE CONTROLE OVER UW FINANCIËN Een effectief financieel beleid anticipeert op toekomstige ontwikkelingen

Nadere informatie

Waarderen. Mensen. Verbondenheid. Inspireren. Delen. Goede Dingen. Leider. Missie. Empathie. Erkennen. Peter van Dam

Waarderen. Mensen. Verbondenheid. Inspireren. Delen. Goede Dingen. Leider. Missie. Empathie. Erkennen. Peter van Dam Waarderen ESSENTIES Zingeving LEIDERSCHAP Delen Goede Dingen Missie Verbondenheid Resultaatgericht Bewustzijn VAN Inspireren Visie Leider Samen Empathie Erkennen Mensen Peter van Dam Versie 2, Februari

Nadere informatie

september 2013 I nummer 3 I jaargang 6 scheepsbouw nederland Partners In samenwerking met

september 2013 I nummer 3 I jaargang 6 scheepsbouw nederland Partners In samenwerking met september 2013 I nummer 3 I jaargang 6 m a g a z i n e scheepsbouw nederland Partners In samenwerking met 2INHOUD INTERVIEWS Sjef van Dooremalen, Voorzitter Scheepsbouw Nederland Innovatie is hét antwoord

Nadere informatie

Integraal Performance Management

Integraal Performance Management ebook Integraal Performance Management Een bewezen aanpak voor prestatieverbetering Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Inleiding 4 2. ipm is volledig 7 3. ipm een integrale aanpak in vijf fases 14 4. Fase 1:

Nadere informatie

Najaar 2011 (Nuovo collezione 1911)

Najaar 2011 (Nuovo collezione 1911) hét carrièremagazine voor salesprofessionals! DECEMBER 2011 4 Merry Christmas and a Happy New Year! In gesprek met Angus Cameron, Director Snow Software Jeroen van Esseveld, Commercial Director Friesland

Nadere informatie

Bob Bron, Algemeen directeur Xtandit. Vertrouwen in elkaar moet gekoesterd worden. Daarom zitten wij er bovenop.

Bob Bron, Algemeen directeur Xtandit. Vertrouwen in elkaar moet gekoesterd worden. Daarom zitten wij er bovenop. Inhoudsopgave: Pagina 9 Pagina 11 Pagina 13 Pagina 14 Pagina 15 Pagina 17 Pagina 20 Pagina 21 Pagina 23 Pagina 25 Pagina 27 Pagina 29 Pagina 31 Pagina 33 Pagina 34 Pagina 35 Xtandit. We zitten er bovenop

Nadere informatie

MVO-jaarverslag. Op basis van de MVO-wijzer en ISO 26000. Gebr. Janssen bv Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen

MVO-jaarverslag. Op basis van de MVO-wijzer en ISO 26000. Gebr. Janssen bv Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen MVO-jaarverslag 2013 Op basis van de MVO-wijzer en ISO 26000 Januari Gebr. Janssen bv Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING...3 1.1 VOORWOORD...3 1.2 WAT IS MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD

Nadere informatie

Producten en diensten van het nationaal inzetbaarheidsplan

Producten en diensten van het nationaal inzetbaarheidsplan Producten en diensten van het nationaal inzetbaarheidsplan 6 redenen om aan duurzame inzetbaarheid te werken Elk bedrijf is gebaat bij goed gekwalificeerde, gemotiveerde en gezonde medewerkers. Kortom,

Nadere informatie

Inhoudsopgave: Pagina 9 Pagina 11 Pagina 13 Pagina 14 Pagina 15 Pagina 17 Pagina 20 Pagina 21 Pagina 23 Pagina 25 Pagina 27 Pagina 29 Pagina 31 Pagina 33 Pagina 34 Pagina 35 Xtandit. We zitten er bovenop

Nadere informatie

Gids voor: Duurzaam inzetbare medewerkers

Gids voor: Duurzaam inzetbare medewerkers Gids voor: Duurzaam inzetbare medewerkers Gids voor: Duurzaam inzetbare medewerkers Europees Sociaal Fonds Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw toekomst 1 Inhoudsopgave Inleiding... 5 Leeswijzer....

Nadere informatie