Comodair.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Comodair. www.fujitsuclimate.nl"

Transcriptie

1 Comodair

2 Comodair Luchtverdeling met ISO comfortgarantie Nieuwe norm op het vlak van luchtverdeling De hoge kwaliteit, vermogensopbouw en energie-efficiëntie van FUJITSU lucht/lucht warmtepompen zijn onbetwist. De nieuwe Comodair stelt een nieuwe norm op het vlak van luchtverdeling en biedt het allerhoogste comfort, zowel voor koeling als verwarming. Het systeem geleidt verse lucht en verspreidt de koude of warme lucht optimaal, zonder hinderlijke tocht of zoemgeluiden. De Comodair garandeert tevens een unieke comfortgarantie volgens de kwaliteitsnorm NEN-EN ISO 7730 (-comfort in verwarming en koeling). Uitgekiend luchtverdeelsysteem voor een ultieme comfortbeleving Geen optimaal comfort zonder een vernuftig luchtverdeelsysteem, of u nu wilt koelen of verwarmen. Daarom werd de Comodair ontwikkeld, een systeem met luchtverdeelroosters van 60x60 cm met 4 uitblaaszijden, voorzien van retour met filter. Een airjet, tevens ingebouwd in een 60x60 cm module, optimaliseert de luchtstroom. Dit resulteert in een extra grote en tochtvrije comfortzone. Het Comodair-systeem biedt dan ook de unieke ISO 7730 comfortgarantie. Voor zoemgeluiden hoeft u bovendien niet bang te zijn. Doubleflux luchtverdeelrooster 2 irjet module De Comodair is meer dan een luchtverdeelsysteem, het is het sluitstuk in een totaal comfortpakket op basis van maximale integratie van hernieuwbare energie met het hoogst mogelijke comfort.

3 Comfort centraal Klimaatregeling met lucht/lucht warmtepompen omhelst veel meer dan vermogen, flexibiliteit en energieefficiëntie. Het comfortgevoel in de verblijfsruimte staat centraal. Wat is er immers vervelender dan een kantoor waar de temperatuur niet constant is in de ruimte, met zones waar het te koud, te warm of te tochterig is? Of zoemgeluiden die op de zenuwen werken? De kwaliteit van het luchtverdelingsysteem is dan ook een zeer kritische factor. Precies daarom werd de Comodair ontwikkeld. Dit revolutionaire systeem legt de comfort-lat meteen op het hoogste niveau en regelt minutieus de luchtstromen. De Comodair maakt korte metten met hinderende luchtstromen. 3

4 Totaal behaaglijkheidsgevoel volgens de theorie van Fanger Totaal behaaglijkheidsgevoel Thermisch Visueel Binnenmilieu koestisch Thermische behaaglijkheid. U zegt? Luchtkwaliteit Om de comfortkwaliteit bij klimaatregeling en luchtverdeling te quoteren werd de EN-ISO 7730 norm bepaald. Deze comfortnorm is gebaseerd op de theorie van Fanger en behandelt 2 cruciale aspecten van het totale behaaglijkheidsgevoel : de thermische behaaglijkheid en de luchtkwaliteit. De Fanger-theorie zegt dat de warmtebalans van een persoon in evenwicht komt bij een constante thermische omgeving en een gelijke activiteit (metabolisme 1 ) en kledijweerstand (uitgedrukt in Clo-waarde 2 ). Predicted Percentage Dissatisfied (PPD) Cold Cool Slightly cool ,0 PPD C B Neutral C B Slightly warm -2,0-1,0 0,0 1,0 2,0 3,0 Predicted Mean Vote (PMV) Warm PMV Hot Classificatie thermisch binnenklimaat EN ISO 7730 Klasse cceptatie 90% B 80% C 65% Toepassing Gebouwen met een relatief gevoelige groep gebruikers of gebouwen waarin extra hoge eisen aan comfort worden gesteld Centrale classificatie voor een goed binnenklimaat voor toepassing in standaard situaties. Classificatie voor tijdelijke situaties zoals een noodgebouw of monument. Deze klasse wordt in beginsel niet toegepast bij het ontwerp van een nieuwe huisvesting. De Comodair behaalt ruimschoots de strengste PPD-norm (voorspelling % aantal ontevredenen) voor de 3 toepassingsklassen. 4 De tabel van Fanger geeft het procentueel aantal te verwachten ontevredenen (PPD) (a) in verhouding tot de thermische waardeling (PMV) (b) ten opzichte van het binnenklimaat. De norm EN ISO 7730 maakt onderscheid tussen 3 toepassingsklassen. Klasse, gericht op het binnenklimaat in kantoorgebouwen, ziekenhuizen, overheidsgebouwen en publieke ruimten, legt de hoogste acceptatienorm op, nl. 90%. Het Comodair-luchtverdeelsysteem voldoet ruimschoots aan deze norm. De algemene thermische behaaglijkheid is afhankelijk van: 1. Installatie- en gebouwgebonden parameters Luchttemperatuur Gemiddelde stralingstemperatuur Luchtvochtigheid Luchtsnelheid Turbulentiegraad 2. Persoonsgebonden parameters ctiviteitenniveau (metabolisme 1 ) Warmteweerstand van de kleding (uitgedrukt in Clo-waarde 2 ) Psychische gesteldheid (niet beïnvloedbaar)

5 Criteria voor lokale thermische behaaglijkheid EN-ISO 7730 Max % ontevredenen Klasse Klasse B Klasse C PPD(a) % <5 <10 <15 PMV(b) DR(c) % <15 <20 <25 Grenswaarde Verticale luchttemperatuur gradiënt C <2 <3 <4 Vloertemperatuur C Stralingstemperatuur asymmetrie Warm plafond C <5 <5 <7 Koele wand C <10 <10 <13 Koel plafond C <14 <14 <18 Warme wand C <23 <23 <35 Luchtkwaliteit (d) * CO2-concentratie (kantoorruimte) ppm <600 <800 <1000 (e) Waarden door de Comodair actief beïnvloed en behaald. Voldaan mits aangepaste isolatie en luchtdichtheid van het gebouw * ctief beïnvloed en behaald mits correcte toepassing van de ERV-ventilatieunit Vergelijking met andere luchtverdeelsystemen Gemeten in een bestaande toepassing Turbulentiegraad Tu Comodair < 15 Plafond rooster met coanda Laag aan de wand unit 20 - Hoog aan de wand unit Cassette unit Wervelrooster (a) Predicted Percentage of Dissatisfied : voorspelling % aantal ontevredenen 3 (b) Predicted Mean Vote: de met een temperatuursimulatiemodel voorspelde (geprognosticeerd door P.O. Fanger) gemiddelde beleving van het binnenklimaat van een grote groep mensen over de thermische gewaarwording van hun (gebouw) omgeving (De schaal verwijst naar de tabel) (c) Draught Rate : volgens NEN-EN-ISO 7730 een factor die aangeeft in hoeverre men tocht verschijnselen ervaart. Het geeft het percentage ontevredenen als gevolg van tocht. De DR-factor is rechtstreeks afhankelijk van ruimtetemperatuur (verschil met huidtemperatuur), luchtsnelheid en een deel van de turbulentiegraad. De turbulentie factor wordt onrechtstreeks beïnvloedt door: Ruimte indeling (plaatsing kasten, werkplek enz.) Natuurlijke luchtcirculatie (warmtebronnen, koude oppervlakken, luchtdichtheid gebouw) Het effect van kleding Te koud, te warm? Kledij bepaalt grotendeels de thermische beleving. De thermische weerstand verschilt van kleding tot kleding en wordt gemeten in Cloeenheden. Vrouwen kleden zich doorgaans lichter, wat maakt dat de waarden bij vrouwen lager liggen dan bij mannen. Een klein verschil in de thermische weerstand van de kledij kan een groot effect hebben op het behaaglijkheidsgevoel. Clo-waarde Kledingtype Mannen Vrouwen Geen 0 0 Lichte zomerkleding 0,5 0,3 Lichte werkkleding 0,6 0,4 Normaal kostuum/japon 1,0 0,7 Zwaar kostuum/broekpak 1,3 1,3 Principe van verse luchtinbreng Een lage turbulentiegraad (Tu) vormt een belangrijke voorwaarde voor het behalen van de -norm! DR = (34-ta).((v-0.05)^062).(0.37.v.Tu+3.14) Ta = gemiddelde luchttemperatuur (3 min) V = gemiddelde luchtsnelheid (3 min) Tu = turbulentie-intensiteit in % (d) Buitenlucht normaal 3ppm (e) Hygiënische grenswaarde 1. Het activiteitenniveau of metabolisme omvat de lichamelijke warmteproductie in functie van de menselijke activiteit (rustend, zittend, licht actief, enz.) 2. De thermische weerstand van kleding wordt gemeten in Clo-eenheden 3. Het aantal ontevredenen kan hoger zijn dan de berekende waarde volgens het Fanger model (PPD) door ongewenste opwarming of afkoeling van een deel van het lichaam. Dit zogenaamde lokaal discomfort is afhankelijk van te hoge luchtsnelheid, te hoge verticale temperatuurgradiënt (stijgende warme lucht of vallende koude lucht), te hoge of te lage contacttemperatuur met de vloer en te grote stralingsasymmetrie. 5

6 De comfortzone: sleutel van behaaglijkheid Om dit nieuwe concept perfect toe te passen is het belangrijk om de definitie comfortzone goed te begrijpen. Deze zone, ook wel verblijfzone vernoemt, is strikt gedefinieerd volgens de norm EN De ruimte omheen deze verblijfzone is de stromingszone van het Comodair-systeem. De Comodair maakt handig gebruik van de vrije ruimte omheen de comfortzone om de nodige energie en verse lucht in te brengen. fmetingen comfortzone Vloer (Ondergrens) Plafond (Bovengrens) Buitenmuren Binnenmuren Buitendeuren en vensters HVC toestellen fmetingen 0.05 m 1.8 m 0.5 m 0.5 m 1 m 1 m irjet Combirooster Binnenmuur Binnenmuur 0.5m Buitenmuur met venster Verblijfszone of comfortzone 1.8m Verblijfszone of comfortzone 0.5m 1.00m De combinatie van het Doubleflux-luchtverdeelrooster en de in de hoek geplaatste irjet-module zorgt voor een extra grote en aangename comfortzone. Voorbeeld van een kantoorruimte met één buitenmuur en raam: de Comodair biedt een maximaal comfortgevoel in de verblijfszone. Comfortgarantie conform ISO 7730 voor zowel koelen als verwarmen in cijfers Eenvoud in toepassing Slechts 2 componenten zijn noodzakelijk per ruimte c.q. comfortzone: 1. Een Doubleflux-luchtverdeelrooster type 60x60 cm (ook verkrijgbaar voor gesloten plafond type) met 4 uitblaaszijden en een verse-luchtaansluiting van Ø 125 mm (max. 100 m3/u) + retour met eenvoudig reinigbaar filter 2. Een irjet-module van Ø 55 mm type 60x60 cm (ook verkrijgbaar voor gesloten plafond type), die een perfect homogene temperatuur en een tochtvrije ruimte garandeert. Beperkte inbouwhoogte: 30,5 of 33,5 cm afhankelijk van het type 6 lgemene voorwaarden voor het behalen van de norm 1. Selectie conform de selectietabellen in deze folder 2. Geen obstakels in de luchtstroom van de roosters, vlak plafond zonder niveauverschillen 3. Respecteren van de comfortzone 4. De gemiddelde warmtedoorgang-coëfficiënt van het gebouw moet minimaal 0.48W/m²K of lager bedragen 5. Beglazing en raamwerk moeten voldoen aan de luchtdichtheidprestatie klasse 4 6. De luchtdichtheid V van het gebouw moet kleiner zijn dan of gelijk zijn aan 6

7 Geoptimaliseerde luchtstroomregeling De minimum Comodair configuratie bestaat steeds uit 2 roosters met plenum: 1. Doubleflux luchtverdeelrooster 2. irjet module Doubleflux luchtverdeelrooster irjet module Doubleflux luchtverdeelrooster Het Doubleflux rooster zorgt voor een luchtverspreiding in 4 richtingen, en combineert heel wat comfortvoordelen: Luchttoevoer met coanda effect - Minimale turbulentie - Maximale stromingszone benutten Een terugname via het centrum van het rooster - versterkt de luchtstroming - inductielucht = retourlucht - optimale temperatuurregeling ansluiting voor verse luchttoevoer Vs < 1 tot 1.53 m/s* Uitstroomlucht rooster Vs 2 tot 3.2 m/s* Retourluchtstroom Restsnelheid in comfortzone VR < 0.14 m/sec Comodair Doubleflux luchtverdeelrooster Inductieluchtstroom Laterale stromingszone VS < 0.2 m/sec * fhankelijk van de instelling irjet-module De irjet-module stuwt een koude of warme luchtbundel naar beneden. De neerwaartse luchtbundel zorgt voor een snelle en efficiënte menging van de koele of warme lucht in de ruimte. Het gelijkmatige en snelle temperatuurverloop (gradiënt) garandeert een neutrale luchttemperatuur bij aankomst op het vloerniveau. Een aangenaam comfort gegarandeerd. Het verticale luchttemperatuurverloop (gradiënt) voorkomt luchtgelaagdheid (comfortklasse ). De lage restsnelheid op vloerniveau verhindert een tochtgevoel. De temperatuur wordt snel geëgaliseerd dankzij het hoge inductievoud ( 40). De irjet-module dient lateraal geplaatst te worden in het luchtstromingsgebied. IR foto 7

8 Totaalcomfort als troef FUJITSU ircoheaters verbruiken een minimum aan primaire energie en leveren een veelvoud aan klimaatcomfort. In een multi-splittoepassing verspreiden deze energiezuinige lucht/lucht warmtepompen koele of warme lucht in meerdere woning- of kantoorruimten. Via de wandbediening of IR-bediening kan u de klimaatregeling precies naar uw hand zetten. Voor zwaardere toepassingen met tientallen werkruimten biedt FUJITSU krachtige VRF-systemen met de hoogste COP* en EER** waarden in de markt. Koelen, verwarmen, of beide tegelijk is mogelijk, zelfs met warmteterugwinning. Elke gebruiker kan de temperatuur afzonderlijk regelen. lle VRF-binnendelen en bedieningen zijn universeel voor het hele gamma. Kortom: de ideale klimaatregeling voor kantoorgebouwen, hotels, scholen, ziekenhuizen enz. Maar hoe performant de FUJITSU lucht/lucht warmtepompen ook zijn, zonder geniaal luchtverdelingsysteem bereik je niet het optimale comfort. Het Comodair-systeem is dan ook het comfortsluitstuk van ons gamma multi-split en VRF-systemen. FUJITSU biedt krachtige èn energiezuinige buitenunits verkrijgbaar in vermogens van 2 kw tot meer dan kw (opbouw uit meerdere buitendelen, maar toch als 1 systeem bestuurbaar). 8

9 Hier is het nooit te koud of te warm, en de lucht wordt continu ververst. Verse lucht graag Het Comodair luchtverdelingsysteem garandeert u op het hoogst mogelijke comfort, niet enkel op het vlak van koeling en verwarming, maar ook wat betreft verse lucht. FUJITSU biedt decentrale ERV-ventilatieunits met een ventilatievermogen van 2 m³/u tot m³/u. Deze ERV-units zijn voorzien van kruis/tegenstroom warmteterugwinning en een vochtregulerende wisselaar. Geknipt voor het perfecte binnenklimaat. ERV Nauwkeurig koelen en verwarmen Warmtewisselaar Verse lucht op maat? Ook dat kan, dankzij de FUJITSU Freeverter. Met deze D-regelmodule kan u de FUJITSU warmtepomptechnologie toepassen op elk type van luchtbehandelingskast. Met de Freeverter wordt zowel koelen als verwarmen nauwkeurig traploos geregeld. Freeverter QC22 RLM 162 9

10 Selectie 1 rooster Hoe kan u Comodair roosters selecteren? ➀ Gebruik de snelselectie en verifieer of uw gewenste vermogen binnen het bereik van de tabelwaarden valt Opgelet: de snelselectie is verschillend voor Split en VRF applicaties ➁ Selecteer de kolom die het dichtste bij de reële plafondhoogte aanleunt ➂ Controleer of de ruimteafmetingen (lengte, breedte en oppervlakte) binnen de werkingslimieten vallen. ➃ Zo ja, ga verder naar de uitgebreide selectietabel Zo neen, kies een andere snelselectie ➄ Raadpleeg in de uitgebreide selectietabel de opgegeven vermogens en maak vervolgens de keuze om bij laag of midden snelheid uw Comodair set te selecteren. Opgelet: de geluidsniveaus zijn voor zowel het toestel als het Comodair-rooster opgegeven. ➅ Kies de juist hoogte kolom en verifieer opnieuw of de lengte, breedte en positie van het rooster ( en afmetingen) correct kunnen toegepast worden. ➆ Noteer uw setcode (eerste kolom) Geen passende selectie gevonden? Comodair selecties zijn gebaseerd op gebouwen met een goede isolatie en luchtdichtheid. Gebouwen met relatief hoge warmtevermogens behalen lagere comfortniveaus en kunnen zelfs buiten de comfortgaranties van de Comodair selectie vallen. W L Selectietabellen Toestel Comodair 240 Type Ventilatie Vermogen (1) Lw (2) Lw (3) Type L in M W in M in M in M* Oppvl. in M 2 Snelheid kw kw db() db() Set Rooster Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Split RYF12L laag 3,1 2, S S 5,6 7,5 5,6 7,5 2,8 3,8 4,6 6, RYF12L midden 3,6 3, S S 6,4 8,6 6,4 8,6 3,2 4,3 5,3 8, Multisplit RYG07LL laag 2,0 1, S S 5,5 7,4 5,5 7,4 2,8 3,7 4,5 6, RYG09LL laag 2,6 2, S S 5,9 7,8 5,9 7,8 2,9 3,9 4,8 7, RYG12LL laag 3,5 3, S S 6,3 8,5 6,3 8,5 3,2 4,2 5,2 7, RYG09LL midden 2,6 2, S S 5,8 7,7 5,8 7,7 2,9 3,8 4,7 7, RYG12LL midden 3,0 3, S S 6,3 8,5 6,3 8,5 3,2 4,2 5,2 7, RYG12LL midden 3,0 3, S S 6,8 9,2 6,8 9,2 3,4 4,6 5,6 8, VRF RB07L laag 2,1 1, V S S 3,8 4,9 3,8 4,9 1,9 2,5 3,0 4, RD07L laag 2,2 1, V07N S S 5,2 6,9 5,2 6,9 2,6 3,4 4,2 6, RB09L laag 2,5 2, V S S 4,6 6,0 4,6 6,0 2,3 3,0 3,6 5, RD09L laag 2,6 2, V09N S S 5,6 7,5 5,6 7,5 2,8 3,8 4,6 6, RB12L laag 3,0 2, V12N S S 5,3 7,0 5,3 7,0 2,6 3,5 4,3 6,4 19 RD12L laag 3,1 2, V S S 5,3 7,0 5,3 7,0 2,6 3,5 4,3 6,4 20 RB07L midden 2,3 1, V S S 4,2 5,4 4,2 5,4 2,1 2,7 3,3 4, RD07L midden 2,5 2, V07N S S 5,8 7,7 5,8 7,7 2,9 3,8 4,7 7, RB09L midden 2,7 2, V S S 4,9 6,6 4,9 6,6 2,5 3,3 3,9 6, RD09L midden 2,9 2, V09N S S 6,3 8,5 6,3 8,5 3,2 4,2 5,2 7, RB12L midden 3,4 3, V S S 5,9 7,8 5,9 7,8 2,9 3,9 4,8 7, * Indien 2 één-rooster systemen naast elkaar geplaatst worden, dan is de afstand tussen de 2 roosters. 10

11 SPLIT lokaal afmetingen in M multisplit lokaal afmetingen in M VRF lokaal afmetingen in M ➀ Verwarming in kw 3,1-3,6 kw 2,0-3,0 kw 2,1-3,4 kw ➀ Koeling in kw 2,7-3,1 kw 1,9-3,2 kw 1,7-3,1 kw ➁ Plafondhoogte in M 2,4 2,7 3 3,4 2,4 2,7 3 3,4 2,4 2,7 3 3,4 min max min max min max min max min max min max min max min max min max min max min max min max ➂ Lengte in M 5,6 8,6 5,0 8,0 4,4 7,4 3,6 7,4 5,5 9,2 4,9 8,6 4,3 8,0 3,5 8,0 3,8 8,5 3,2 7,9 2,6 7,3 1,8 7,3 ➂ Breedte in M 5,6 8,6 5,0 8,0 4,4 7,4 3,6 7,4 5,5 9,2 4,9 8,6 4,3 8,0 3,5 8,0 3,8 8,5 3,2 7,9 2,6 7,3 1,8 7,3 ➂ Oppvlakte in M² (1) Het opgegeven vermogen is gecorrigeerd naar het bijhorende luchtdebiet en het verwarmingsvermogen is daarbij opgegeven bij -10 C (2) Het geluidsniveau van het Comodair rooster. (3) Het geluidsniveau van het inbouwtoestel waarbij er 2 db() gecorrigeerd werd voor toepassing in een verlaagd plafond. Snelselectie L in M W in M in M in M* Oppvl. in M 2 L in M W in M in M in M* Oppvl. in M 2 L in M W in M in M in M* Oppvl. in M 2 Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max 5,0 6,9 5,0 6,9 2,5 3,5 4,3 6, ,4 6,3 4,4 6,3 2,2 3,2 4,0 6, ,6 6,3 3,6 6,3 1,8 3,2 3,6 6, ,8 8,0 5,8 8,0 2,9 4,0 5,0 7, ,2 7,4 5,2 7,4 2,6 3,7 4,7 7, ,4 7,4 4,4 7,4 2,2 3,7 4,3 7, ,9 6,8 4,9 6,8 2,5 3,4 4,2 6, ,3 6,2 4,3 6,2 2,2 3,1 3,9 6, ,5 6,2 3,5 6,2 1,8 3,1 3,5 6, ,3 7,2 5,3 7,2 2,6 3,6 4,5 6, ,7 6,6 4,7 6,6 2,3 3,3 4,2 6, ,9 6,6 3,9 6,6 1,9 3,3 3,8 6, ,7 7,9 5,7 7,9 2,9 3,9 4,9 7, ,1 7,3 5,1 7,3 2,6 3,6 4,6 7, ,3 7,3 4,3 7,3 2,2 3,6 4,2 7, ,2 7,1 5,2 7,1 2,6 3,5 4,4 6,8 21 4,6 6,5 4,6 6,5 2,3 3,2 4,1 6, ,8 6,5 3,8 6,5 1,9 3,2 3,7 6, ,7 7,9 5,7 7,9 2,9 3,9 4,9 7, ,1 7,3 5,1 7,3 2,6 3,6 4,6 7, ,3 7,3 4,3 7,3 2,2 3,6 4,2 7, ,2 8,6 6,2 8,6 3,1 4,3 5,3 8, ,6 8,0 5,6 8,0 2,8 4,0 5,0 8, ,8 8,0 4,8 8,0 2,4 4,0 4,6 8, ,2 4,3 3,2 4,3 1,6 2,2 2,7 4, ,6 3,7 2,6 3,7 1,3 1,9 2,4 3, ,8 3,7 1,8 3,7 0,9 1,9 2,0 3, ,6 6,3 4,6 6,3 2,3 3,1 3,9 6, ,0 5,7 4,0 5,7 2,0 2,8 3,6 5, ,2 5,7 3,2 5,7 1,6 2,8 3,2 5, ,0 5,4 4,0 5,4 2,0 2,7 3,3 5, ,4 4,8 3,4 4,8 1,7 2,4 3,0 4, ,6 4,8 2,6 4,8 1,3 2,4 2,6 4, ,0 6,9 5,0 6,9 2,5 3,5 4,3 6, ,4 6,3 4,4 6,3 2,2 3,2 4,0 6, ,6 6,3 3,6 6,3 1,8 3,2 3,6 6, ,7 6,4 4,7 6,4 2,3 3,2 4,0 6, ,1 5,8 4,1 5,8 2,0 2,9 3,7 5, ,3 5,8 3,3 5,8 1,6 2,9 3,3 5, ,7 6,4 4,7 6,4 2,3 3,2 4,0 6, ,1 5,8 4,1 5,8 2,0 2,9 3,7 5, ,3 5,8 3,3 5,8 1,6 2,9 3,3 5, ,6 4,8 3,6 4,8 1,8 2,4 3,0 4, ,0 4,2 3,0 4,2 1,5 2,1 2,7 4, ,2 4,2 2,2 4,2 1,1 2,1 2,3 4, ,2 7,1 5,2 7,1 2,6 3,5 4,4 6,8 21 4,6 6,5 4,6 6,5 2,3 3,2 4,1 6, ,8 6,5 3,8 6,5 1,9 3,2 3,7 6, ,3 6,0 4,3 6,0 2,2 3,0 3,6 5, ,7 5,4 3,7 5,4 1,9 2,7 3,3 5, ,9 5,4 2,9 5,4 1,5 2,7 2,9 5, ,7 7,9 5,7 7,9 2,9 3,9 4,9 7, ,1 7,3 5,1 7,3 2,6 3,6 4,6 7, ,3 7,3 4,3 7,3 2,2 3,6 4,2 7, ,3 7,2 5,3 7,2 2,6 3,6 4,5 6, ,7 6,6 4,7 6,6 2,3 3,3 4,2 6, ,9 6,6 3,9 6,6 1,9 3,3 3,8 6,

12 Selectie 2 roosters W L Selectietabellen Toestel Comodair 240 Type Ventilatie Vermogen (1) Lw (2) Lw (3) Type L in M W in M in M in M Oppvl. in M 2 Snelheid kw kw db() db() Set Rooster Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Split RYF12L laag 3,1 2, S S 6,6 8,9 3,7 4,8 1,9 2,4 2,9 4, RYF14L laag 3,5 3, S S 7,5 10,2 4,2 5,4 2,1 2,7 3,3 4, RYF18LB laag 4,1 3, S S 7,7 10,6 4,3 5,6 2,2 2,8 3,4 5, RYF22LC laag 5,1 3, S S 8,5 11,9 4,7 6,2 2,4 3,1 3,8 5, RYF24LC laag 5,4 4, S S 8,6 12,2 4,8 6,4 2,4 3,2 3,8 5, RYF24LB laag 5,8 5, S S 8,5 11,9 4,7 6,2 2,4 3,1 3,8 5, RYF12L midden 3,6 3, S S 7,5 10,2 4,2 5,4 2,1 2,7 3,3 4, RYF14L midden 4,1 3, S S 8,6 12,2 4,8 6,4 2,4 3,2 3,8 5, RYF18LB midden 4,8 4, S S 9,1 12,8 5,0 6,7 2,5 3,4 4,1 6, RYF22LC midden 6,0 4, S S 10,2 14,4 5,6 7,5 2,8 3,8 4,6 6, RYF24LC midden 5,2 6, S S 10,5 14,8 5,8 7,7 2,9 3,8 4,7 7, RYF24LB midden 6,9 6, S S 10,2 14,4 5,6 7,5 2,8 3,8 4,6 6, Multisplit RYG12LL laag 2,7 3, S S 7,5 10,2 4,2 5,4 2,1 2,7 3,3 4, RYG14LL laag 3,1 3, S S 7,3 9,9 4,1 5,2 2,0 2,6 3,2 4, RYF18LB laag 4,5 4, S S 9,8 13,8 5,4 7,2 2,7 3,6 4,4 6, RYG18LL laag 4,5 4, S S 8,6 12,2 4,8 6,4 2,4 3,2 3,8 5, RYG22LL laag 5,2 4, S S 8,5 11,9 4,7 6,2 2,4 3,1 3,8 5, RYG12LL midden 3,8 3, S S 8,0 11,0 4,4 5,8 2,2 2,9 3,5 5, RYG14LL midden 3,6 3, S S 8,4 11,8 4,7 6,2 2,3 3,1 3,7 5, RYG18LL midden 5,0 4, S S 10,5 14,8 5,8 7,7 2,9 3,8 4,7 7, RYG18LL midden 5,6 4, S S 9,3 13,2 5,2 6,9 2,6 3,4 4,2 6, RYF22LB midden 6,0 5, S S 10,2 14,4 5,6 7,5 2,8 3,8 4,6 6, VRF RD14L laag 3,8 3, V14N S S 7,5 10,2 4,2 5,4 2,1 2,7 3,3 4, RB14L laag 4,4 3, V S S 8,4 11,8 4,7 6,2 2,3 3,1 3,7 5, RD18L laag 5,0 4, V18N S S 9,1 12,8 5,0 6,7 2,5 3,4 4,1 6, RD18L laag 5,0 4, V18N S S 8,2 11,2 4,6 5,9 2,3 3,0 3,6 5, RB18L laag 5,2 4, V S S 8,9 12,5 4,9 6,6 2,5 3,3 3,9 6, RB18L laag 5,2 4, V S S 8,0 10,9 4,5 5,8 2,2 2,9 3,6 5, RB24L laag 5,9 5, V24L S S 8,6 12,2 4,8 6,4 2,4 3,2 3,8 5, RD24L laag 6,6 5, V24N S S 11,5 16,4 6,3 8,5 3,2 4,2 5,2 7, RD14L midden 4,4 4, V14N S S 8,6 12,2 4,8 6,4 2,4 3,2 3,8 5, RB14L midden 4,7 4, V S S 9,1 12,8 5,0 6,7 2,5 3,4 4,1 6, RD18L midden 5,6 5, V18N S S 10,0 14,1 5,5 7,4 2,8 3,7 4,5 6,8 104 RD18L midden 5,6 5, V18N S S 8,9 12,5 4,9 6,6 2,5 3,3 3,9 6, RB18L midden 5,7 5, V S S 9,8 13,8 5,4 7,2 2,7 3,6 4,4 6, RB18L midden 5,7 5, V S S 8,6 12,2 4,8 6,4 2,4 3,2 3,8 5, RB24L midden 6,7 5, V24L S S 9,8 13,8 5,4 7,2 2,7 3,6 4,4 6, RD24L midden 7,5 6, V24N S S 12,8 18,5 7,0 9,6 3,5 4,8 5,8 9,

13 SPLIT lokaal afmetingen in M multisplit lokaal afmetingen in M VRF lokaal afmetingen in M ➀ Verwarming in kw 3,1-6,9 kw 2,7-6 kw 3,8-7,5 kw ➀ Koeling in kw 2,7-6,1 kw 3-5,4 kw 3,4-6,6 kw ➁ Plafondhoogte in M 2,4 2,7 3 3,4 2,4 2,7 3 3,4 2,4 2,7 3 3,4 min max min max min max min max min max min max min max min max min max min max min max min max ➂ Lengte in M 6,6 14,4 5,7 13,5 4,8 12,6 3,6 12,6 7,3 14,8 6,4 13,9 5,5 13,0 4,3 13,0 7,5 18,5 6,6 17,6 5,7 16,7 4,5 16,7 ➂ Breedte in M 3,7 7,5 3,1 6,9 2,5 6,3 1,7 6,3 4,1 7,7 3,5 7,1 2,9 6,5 2,1 6,5 4,2 9,6 3,6 9,0 3,0 8,4 2,2 8,4 ➂ Oppvlakte in M² (1) Het opgegeven vermogen is gecorrigeerd naar het bijhorende luchtdebiet en het verwarmingsvermogen is daarbij opgegeven bij -10 C (2) Het geluidsniveau van het Comodair rooster. (3) Het geluidsniveau van het inbouwtoestel waarbij er 2 db() gecorrigeerd werd voor toepassing in een verlaagd plafond. Snelselectie L in M W in M in M in M Oppvl. in M 2 L in M W in M in M in M Oppvl. in M 2 L in M W in M in M in M Oppvl. in M 2 Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max 5,7 8,0 3,1 4,2 1,6 2,1 2,6 3, ,8 7,1 2,5 3,6 1,3 1,8 2,3 3, ,6 7,1 1,7 3,6 0,9 1,8 1,9 3, ,6 9,3 3,6 4,8 1,8 2,4 3,0 4, ,7 8,4 3,0 4,2 1,5 2,1 2,7 4, ,5 8,4 2,2 4,2 1,1 2,1 2,3 4, ,8 9,7 3,7 5,0 1,9 2,5 3,1 4, ,9 8,8 3,1 4,4 1,6 2,2 2,8 4, ,7 8,8 2,3 4,4 1,2 2,2 2,4 4, ,6 11,0 4,1 5,6 2,1 2,8 3,5 5, ,7 10,1 3,5 5,0 1,8 2,5 3,2 5, ,5 10,1 2,7 5,0 1,4 2,5 2,8 5, ,7 11,3 4,2 5,8 2,1 2,9 3,5 5, ,8 10,4 3,6 5,2 1,8 2,6 3,2 5, ,6 10,4 2,8 5,2 1,4 2,6 2,8 5, ,6 11,0 4,1 5,6 2,1 2,8 3,5 5, ,7 10,1 3,5 5,0 1,8 2,5 3,2 5, ,5 10,1 2,7 5,0 1,4 2,5 2,8 5, ,6 9,3 3,6 4,8 1,8 2,4 3,0 4, ,7 8,4 3,0 4,2 1,5 2,1 2,7 4, ,5 8,4 2,2 4,2 1,1 2,1 2,3 4, ,7 11,3 4,2 5,8 2,1 2,9 3,5 5, ,8 10,4 3,6 5,2 1,8 2,6 3,2 5, ,6 10,4 2,8 5,2 1,4 2,6 2,8 5, ,2 11,9 4,4 6,1 2,2 3,1 3,8 5, ,3 11,0 3,8 5,5 1,9 2,8 3,5 5, ,1 11,0 3,0 5,5 1,5 2,8 3,1 5, ,3 13,5 5,0 6,9 2,5 3,5 4,3 6, ,4 12,6 4,4 6,3 2,2 3,2 4,0 6, ,2 12,6 3,6 6,3 1,8 3,2 3,6 6, ,6 13,9 5,2 7,1 2,6 3,5 4,4 6, ,7 13,0 4,6 6,5 2,3 3,2 4,1 6, ,5 13,0 3,8 6,5 1,9 3,2 3,7 6, ,3 13,5 5,0 6,9 2,5 3,5 4,3 6, ,4 12,6 4,4 6,3 2,2 3,2 4,0 6, ,2 12,6 3,6 6,3 1,8 3,2 3,6 6, ,6 9,3 3,6 4,8 1,8 2,4 3,0 4, ,7 8,4 3,0 4,2 1,5 2,1 2,7 4, ,5 8,4 2,2 4,2 1,1 2,1 2,3 4, ,4 9,0 3,5 4,6 1,7 2,3 2,9 4, ,5 8,1 2,9 4,0 1,4 2,0 2,6 4, ,3 8,1 2,1 4,0 1,0 2,0 2,2 4, ,9 12,9 4,8 6,6 2,4 3,3 4,1 6, ,0 12,0 4,2 6,0 2,1 3,0 3,8 6, ,8 12,0 3,4 6,0 1,7 3,0 3,4 6, ,7 11,3 4,2 5,8 2,1 2,9 3,5 5, ,8 10,4 3,6 5,2 1,8 2,6 3,2 5, ,6 10,4 2,8 5,2 1,4 2,6 2,8 5, ,6 11,0 4,1 5,6 2,1 2,8 3,5 5, ,7 10,1 3,5 5,0 1,8 2,5 3,2 5, ,5 10,1 2,7 5,0 1,4 2,5 2,8 5, ,1 10,1 3,8 5,2 1,9 2,6 3,2 4, ,2 9,2 3,2 4,6 1,6 2,3 2,9 4, ,0 9,2 2,4 4,6 1,2 2,3 2,5 4, ,5 10,9 4,1 5,6 2,0 2,8 3,4 5, ,6 10,0 3,5 5,0 1,7 2,5 3,1 5,0 27 5,4 10,0 2,7 5,0 1,3 2,5 2,7 5,0 27 9,6 13,9 5,2 7,1 2,6 3,5 4,4 6, ,7 13,0 4,6 6,5 2,3 3,2 4,1 6, ,5 13,0 3,8 6,5 1,9 3,2 3,7 6, ,4 12,3 4,6 6,3 2,3 3,1 3,9 6, ,5 11,4 4,0 5,7 2,0 2,8 3,6 5, ,3 11,4 3,2 5,7 1,6 2,8 3,2 5, ,3 13,5 5,0 6,9 2,5 3,5 4,3 6, ,4 12,6 4,4 6,3 2,2 3,2 4,0 6, ,2 12,6 3,6 6,3 1,8 3,2 3,6 6, ,6 9,3 3,6 4,8 1,8 2,4 3,0 4, ,7 8,4 3,0 4,2 1,5 2,1 2,7 4, ,5 8,4 2,2 4,2 1,1 2,1 2,3 4, ,5 10,9 4,1 5,6 2,0 2,8 3,4 5, ,6 10,0 3,5 5,0 1,7 2,5 3,1 5,0 27 5,4 10,0 2,7 5,0 1,3 2,5 2,7 5,0 27 8,2 11,9 4,4 6,1 2,2 3,1 3,8 5, ,3 11,0 3,8 5,5 1,9 2,8 3,5 5, ,1 11,0 3,0 5,5 1,5 2,8 3,1 5, ,3 10,3 4,0 5,3 2,0 2,7 3,3 5, ,4 9,4 3,4 4,7 1,7 2,4 3,0 4, ,2 9,4 2,6 4,7 1,3 2,4 2,6 4, ,0 11,6 4,3 6,0 2,2 3,0 3,6 5, ,1 10,7 3,7 5,4 1,9 2,7 3,3 5, ,9 10,7 2,9 5,4 1,5 2,7 2,9 5, ,1 10,0 3,9 5,2 1,9 2,6 3,3 4, ,2 9,1 3,3 4,6 1,6 2,3 3,0 4, ,0 9,1 2,5 4,6 1,2 2,3 2,6 4, ,7 11,3 4,2 5,8 2,1 2,9 3,5 5, ,8 10,4 3,6 5,2 1,8 2,6 3,2 5, ,6 10,4 2,8 5,2 1,4 2,6 2,8 5, ,6 15,5 5,7 7,9 2,9 3,9 4,9 7, ,7 14,6 5,1 7,3 2,6 3,6 4,6 7, ,5 14,6 4,3 7,3 2,2 3,6 4,2 7, ,7 11,3 4,2 5,8 2,1 2,9 3,5 5, ,8 10,4 3,6 5,2 1,8 2,6 3,2 5, ,6 10,4 2,8 5,2 1,4 2,6 2,8 5, ,2 11,9 4,4 6,1 2,2 3,1 3,8 5, ,3 11,0 3,8 5,5 1,9 2,8 3,5 5, ,1 11,0 3,0 5,5 1,5 2,8 3,1 5, ,1 13,2 4,9 6,8 2,5 3,4 4,2 6,5 89 8,2 12,3 4,3 6,2 2,2 3,1 3,9 6,2 76 7,0 12,3 3,5 6,2 1,8 3,1 3,5 6, ,0 11,6 4,3 6,0 2,2 3,0 3,6 5, ,1 10,7 3,7 5,4 1,9 2,7 3,3 5, ,9 10,7 2,9 5,4 1,5 2,7 2,9 5, ,9 12,9 4,8 6,6 2,4 3,3 4,1 6, ,0 12,0 4,2 6,0 2,1 3,0 3,8 6, ,8 12,0 3,4 6,0 1,7 3,0 3,4 6, ,7 11,3 4,2 5,8 2,1 2,9 3,5 5, ,8 10,4 3,6 5,2 1,8 2,6 3,2 5, ,6 10,4 2,8 5,2 1,4 2,6 2,8 5, ,9 12,9 4,8 6,6 2,4 3,3 4,1 6, ,0 12,0 4,2 6,0 2,1 3,0 3,8 6, ,8 12,0 3,4 6,0 1,7 3,0 3,4 6, ,9 17,6 6,4 9,0 3,2 4,5 5,5 8, ,0 16,7 5,8 8,4 2,9 4,2 5,2 8, ,8 16,7 5,0 8,4 2,5 4,2 4,8 8,

14 Selectie 3 roosters W L Selectietabellen Toestel Comodair 240 Type Ventilatie Vermogen (1) Lw (2) Lw (3) Type L in M W in M in M in M Oppvl. in M 2 Snelheid kw kw db() db() Set Rooster Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Split RY30LB laag 6,5 5, S 2-1-3S 12,8 18,5 4,9 6,6 2,5 3,3 3,9 6, RY36LB laag 7,3 6, S 2-1-3S 12,8 18,5 4,9 6,6 2,5 3,3 3,9 6, RY36LC laag 7,3 6, S 2-1-3S 12,8 18,5 4,9 6,6 2,5 3,3 3,9 6, RY36LB midden 8,3 7, S 2-1-3S 16,5 23,9 6,2 8,4 3,1 4,2 5,1 7, RY36LC midden 9,3 7, S 2-1-3S 16,5 23,9 6,2 8,4 3,1 4,2 5,1 7, VRF RB24L laag 6,6 5, V24N S S 12,8 18,5 4,9 6,6 2,5 3,3 3,9 6, R24L laag 7,1 6, V S S 13,2 19,0 5,0 6,7 2,5 3,4 4,1 6, R24L laag 7,1 6, V S S 11,8 16,6 4,6 5,9 2,3 3,0 3,6 5, RB30L laag 8,2 7, V30L-2-3-3S 2-1-3S 11,8 16,6 4,6 5,9 2,3 3,0 3,6 5, R30L laag 8,8 7, V S S 13,2 19,0 5,0 6,7 2,5 3,4 4,1 6, R30L laag 8,8 7, V S S 11,8 16,6 4,6 5,9 2,3 3,0 3,6 5, RB36L laag 10,7 9, V36L-2-3-3S 2-1-3S 15,2 21,8 5,8 7,7 2,9 3,8 4,7 7, R36L laag 11,6 10, V S 2-1-3S 16,3 23,5 6,2 8,2 3,1 4,1 5,1 7, RB45L laag 11,9 10, V45L-2-3-3S 2-1-3S 17,0 24,6 6,4 8,6 3,2 4,3 5,3 8, R45L laag 13,0 11, V S 2-1-3S 16,3 23,5 6,2 8,2 3,1 4,1 5,1 7, RB45L midden 7,5 6, V24N S S 14,2 20,4 5,4 7,2 2,7 3,6 4,4 6, R24L midden 7,6 6, V S S 13,8 19,9 5,3 7,0 2,6 3,5 4,3 6, R24L midden 7,6 6, V S S 12,3 17,5 4,7 6,2 2,4 3,1 3,8 5, RB30L midden 9,1 8, V30L-2-3-3S 2-1-3S 13,2 19,0 5,0 6,7 2,5 3,4 4,1 6, R30L midden 9,5 8, V S S 13,8 19,9 5,3 7,0 2,6 3,5 4,3 6, R30L midden 9,5 8, V S S 12,3 17,5 4,7 6,2 2,4 3,1 3,8 5, RB36L midden 11,7 10, V36L-2-3-3S 2-1-3S 16,3 23,5 6,2 8,2 3,1 4,1 5,1 7, R36L midden 12,1 11, V S 2-1-3S 17,0 24,6 6,4 8,6 3,2 4,3 5,3 8, RB45L midden 12,7 11, V45L-2-3-3S 2-1-3S 18,1 26,5 6,8 9,2 3,4 4,6 5,6 8, R45L midden 13,6 12, V S 2-1-3S 17,0 24,6 6,4 8,6 3,2 4,3 5,3 8,

15 SPLIT lokaal afmetingen in M VRF lokaal afmetingen in M ➀ Verwarming in kw 6,5-9,3 kw 6,6-13,6 kw ➀ Koeling in kw 5,5-7,8 kw 5,9-12,1 kw ➁ Plafondhoogte in M 2,4 2,7 3 3,4 2,4 2,7 3 3,4 min max min max min max min max min max min max min max min max ➂ Lengte in M 12,8 23,9 11,6 22,7 10,4 21,5 8,8 21,5 11,8 26,5 10,6 25,3 9,4 24,1 7,8 24,1 ➂ Breedte in M 4,9 8,4 4,3 7,8 3,7 7,2 2,9 7,2 4,6 9,2 4,0 8,6 3,4 8,0 2,6 8,0 ➂ Oppvlakte in M² (1) Het opgegeven vermogen is gecorrigeerd naar het bijhorende luchtdebiet en het verwarmingsvermogen is daarbij opgegeven bij -10 C (2) Het geluidsniveau van het Comodair rooster. (3) Het geluidsniveau van het inbouwtoestel waarbij er 2 db() gecorrigeerd werd voor toepassing in een verlaagd plafond. Snelselectie L in M W in M in M in M Oppvl. in M 2 L in M W in M in M in M Oppvl. in M 2 L in M W in M in M in M Oppvl. in M 2 Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max 11,6 17,3 4,3 6,0 2,2 3,0 3,6 5, ,4 16,1 3,7 5,4 1,9 2,7 3,3 5, ,8 16,1 2,9 5,4 1,5 2,7 2,9 5, ,6 17,3 4,3 6,0 2,2 3,0 3,6 5, ,4 16,1 3,7 5,4 1,9 2,7 3,3 5, ,8 16,1 2,9 5,4 1,5 2,7 2,9 5, ,6 17,3 4,3 6,0 2,2 3,0 3,6 5, ,4 16,1 3,7 5,4 1,9 2,7 3,3 5, ,8 16,1 2,9 5,4 1,5 2,7 2,9 5, ,3 22,7 5,6 7,8 2,8 3,9 4,8 7, ,1 21,5 5,0 7,2 2,5 3,6 4,5 7, ,5 21,5 4,2 7,2 2,1 3,6 4,1 7, ,3 22,7 5,6 7,8 2,8 3,9 4,8 7, ,1 21,5 5,0 7,2 2,5 3,6 4,5 7, ,5 21,5 4,2 7,2 2,1 3,6 4,1 7, ,6 17,3 4,3 6,0 2,2 3,0 3,6 5, ,4 16,1 3,7 5,4 1,9 2,7 3,3 5, ,8 16,1 2,9 5,4 1,5 2,7 2,9 5, ,0 17,8 4,4 6,1 2,2 3,1 3,8 5, ,8 16,6 3,8 5,5 1,9 2,8 3,5 5, ,2 16,6 3,0 5,5 1,5 2,8 3,1 5, ,6 15,4 4,0 5,3 2,0 2,7 3,3 5, ,4 14,2 3,4 4,7 1,7 2,4 3,0 4, ,8 14,2 2,6 4,7 1,3 2,4 2,6 4, ,6 15,4 4,0 5,3 2,0 2,7 3,3 5, ,4 14,2 3,4 4,7 1,7 2,4 3,0 4, ,8 14,2 2,6 4,7 1,3 2,4 2,6 4, ,0 17,8 4,4 6,1 2,2 3,1 3,8 5, ,8 16,6 3,8 5,5 1,9 2,8 3,5 5, ,2 16,6 3,0 5,5 1,5 2,8 3,1 5, ,6 15,4 4,0 5,3 2,0 2,7 3,3 5, ,4 14,2 3,4 4,7 1,7 2,4 3,0 4, ,8 14,2 2,6 4,7 1,3 2,4 2,6 4, ,0 20,6 5,2 7,1 2,6 3,5 4,4 6, ,8 19,4 4,6 6,5 2,3 3,2 4,1 6, ,2 19,4 3,8 6,5 1,9 3,2 3,7 6, ,1 22,3 5,6 7,6 2,8 3,8 4,8 7, ,9 21,1 5,0 7,0 2,5 3,5 4,5 7, ,3 21,1 4,2 7,0 2,1 3,5 4,1 7, ,8 23,4 5,8 8,0 2,9 4,0 5,0 7, ,6 22,2 5,2 7,4 2,6 3,7 4,7 7, ,0 22,2 4,4 7,4 2,2 3,7 4,3 7, ,1 22,3 5,6 7,6 2,8 3,8 4,8 7, ,9 21,1 5,0 7,0 2,5 3,5 4,5 7, ,3 21,1 4,2 7,0 2,1 3,5 4,1 7, ,0 19,2 4,8 6,6 2,4 3,3 4,1 6, ,8 18,0 4,2 6,0 2,1 3,0 3,8 6, ,2 18,0 3,4 6,0 1,7 3,0 3,4 6, ,6 18,7 4,7 6,4 2,3 3,2 4,0 6, ,4 17,5 4,1 5,8 2,0 2,9 3,7 5, ,8 17,5 3,3 5,8 1,6 2,9 3,3 5, ,1 16,3 4,1 5,6 2,1 2,8 3,5 5, ,9 15,1 3,5 5,0 1,8 2,5 3,2 5, ,3 15,1 2,7 5,0 1,4 2,5 2,8 5, ,0 17,8 4,4 6,1 2,2 3,1 3,8 5, ,8 16,6 3,8 5,5 1,9 2,8 3,5 5, ,2 16,6 3,0 5,5 1,5 2,8 3,1 5, ,6 18,7 4,7 6,4 2,3 3,2 4,0 6, ,4 17,5 4,1 5,8 2,0 2,9 3,7 5, ,8 17,5 3,3 5,8 1,6 2,9 3,3 5, ,1 16,3 4,1 5,6 2,1 2,8 3,5 5, ,9 15,1 3,5 5,0 1,8 2,5 3,2 5, ,3 15,1 2,7 5,0 1,4 2,5 2,8 5, ,1 22,3 5,6 7,6 2,8 3,8 4,8 7, ,9 21,1 5,0 7,0 2,5 3,5 4,5 7, ,3 21,1 4,2 7,0 2,1 3,5 4,1 7, ,8 23,4 5,8 8,0 2,9 4,0 5,0 7, ,6 22,2 5,2 7,4 2,6 3,7 4,7 7, ,0 22,2 4,4 7,4 2,2 3,7 4,3 7, ,9 25,3 6,2 8,6 3,1 4,3 5,3 8, ,7 24,1 5,6 8,0 2,8 4,0 5,0 8, ,1 24,1 4,8 8,0 2,4 4,0 4,6 8, ,8 23,4 5,8 8,0 2,9 4,0 5,0 7, ,6 22,2 5,2 7,4 2,6 3,7 4,7 7, ,0 22,2 4,4 7,4 2,2 3,7 4,3 7,

16 Selectie 4 roosters W L Selectietabellen Toestel Comodair 240 Type Ventilatie Vermogen (1) Lw (2) Lw (3) Type L in M W in M in M in M Oppvl. in M 2 Snelheid kw kw db() db() Set Rooster Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Split RY30LB laag 6,5 5, S 2-1-2S 7,7 10,6 7,7 10,6 2,2 2,8 3,4 5, RY36LC laag 7,3 6, S 2-1-2S 7,7 10,6 7,7 10,6 2,2 2,8 3,4 5, RY45LC laag 9,0 8, S 2-1-2S 8,2 11,4 8,2 11,4 2,3 3,0 3,6 5, RY30LB midden 8,3 7, S 2-1-2S 9,8 13,8 9,8 13,8 2,7 3,6 4,4 6, RY36LC midden 9,3 7, S 2-1-2S 9,8 13,8 9,8 13,8 2,7 3,6 4,4 6, RY45LC midden 11,7 10, S 2-1-2S 10,5 14,8 10,5 14,8 2,9 3,8 4,7 7, VRF RC36L laag 7,0 6, V36H-2-4-3S 2-1-3S 7,9 10,6 7,9 10,6 2,2 2,8 3,5 5, RB30L laag 8,2 7, V30L S S 7,0 9,6 7,0 9,6 2,0 2,5 3,1 4, RB36L laag 10,7 9, V36L-2-4-3S 2-1-3S 8,0 10,9 8,0 10,9 2,2 2,9 3,6 5, R36L laag 11,3 10, V S 2-1-3S 8,5 11,9 8,5 11,9 2,4 3,1 3,8 5, RB45L laag 11,9 10, V45L-2-4-3S 2-1-3S 8,9 12,5 8,9 12,5 2,5 3,3 3,9 6, R45L laag 13,0 11, V S S 8,5 11,9 8,5 11,9 2,4 3,1 3,8 5, RB30L midden 9,1 8, V30L S S 7,7 10,6 7,7 10,6 2,2 2,8 3,4 5, RC36L midden 9,4 8, V36H-2-4-3S 2-1-3S 10,5 14,8 10,5 14,8 2,9 3,8 4,7 7, RB36L midden 11,7 10, V36L-2-4-3S 2-1-3S 8,5 11,9 8,5 11,9 2,4 3,1 3,8 5, R36L midden 11,8 11, V S 2-1-3S 8,9 12,5 8,9 12,5 2,5 3,3 3,9 6, RB45L midden 12,7 11, V45L-2-4-3S 2-1-3S 9,6 13,5 9,6 13,5 2,6 3,5 4,3 6, R45L midden 13,6 12, V S 2-1-3S 8,9 12,5 8,9 12,5 2,5 3,3 3,9 6,

17 SPLIT lokaal afmetingen in M VRF lokaal afmetingen in M ➀ Verwarming in kw 6,5-11,7 kw 7-13,6 kw ➀ Koeling in kw 5,5-10,4 kw 6,2-12,1 kw ➁ Plafondhoogte in M 2,4 2,7 3 3,4 2,4 2,7 3 3,4 min max min max min max min max min max min max min max min max ➂ Lengte in M 7,7 14,8 6,8 13,9 5,2 13,0 4,0 13,0 7,0 14,8 6,1 13,9 5,2 13,0 4,0 13,0 ➂ Breedte in M 7,7 14,8 6,8 13,9 5,2 13,0 4,0 13,0 7,0 14,8 6,1 13,9 5,2 13,0 4,0 13,0 ➂ Oppvlakte in M² (1) Het opgegeven vermogen is gecorrigeerd naar het bijhorende luchtdebiet en het verwarmingsvermogen is daarbij opgegeven bij -10 C (2) Het geluidsniveau van het Comodair rooster. (3) Het geluidsniveau van het inbouwtoestel waarbij er 2 db() gecorrigeerd werd voor toepassing in een verlaagd plafond. Snelselectie L in M W in M in M in M Oppvl. in M 2 L in M W in M in M in M Oppvl. in M 2 L in M W in M in M in M Oppvl. in M 2 Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max 6,8 9,7 6,8 9,7 1,9 2,5 3,1 4, ,9 8,8 5,9 8,8 1,6 2,2 2,8 4, ,7 8,8 4,7 8,8 1,2 2,2 2,4 4, ,8 9,7 6,8 9,7 1,9 2,5 3,1 4, ,9 8,8 5,9 8,8 1,6 2,2 2,8 4, ,7 8,8 4,7 8,8 1,2 2,2 2,4 4, ,3 10,5 7,3 10,5 2,0 2,7 3,3 5, ,4 9,6 6,4 9,6 1,7 2,4 3,0 4, ,2 9,6 5,2 9,6 1,3 2,4 2,6 4, ,9 12,9 8,9 12,9 2,4 3,3 4,1 6, ,0 12,0 8,0 12,0 2,1 3,0 3,8 6, ,8 12,0 6,8 12,0 1,7 3,0 3,4 6, ,9 12,9 8,9 12,9 2,4 3,3 4,1 6, ,0 12,0 8,0 12,0 2,1 3,0 3,8 6, ,8 12,0 6,8 12,0 1,7 3,0 3,4 6, ,6 13,9 9,6 13,9 2,6 3,5 4,4 6, ,7 13,0 8,7 13,0 2,3 3,2 4,1 6, ,5 13,0 7,5 13,0 1,9 3,2 3,7 6, ,0 9,7 7,0 9,7 1,9 2,5 3,2 4, ,1 8,8 6,1 8,8 1,6 2,2 2,9 4, ,9 8,8 4,9 8,8 1,2 2,2 2,5 4, ,1 8,7 6,1 8,7 1,7 2,2 2,8 4, ,2 7,8 5,2 7,8 1,4 1,9 2,5 3, ,0 7,8 4,0 7,8 1,0 1,9 2,1 3, ,1 10,0 7,1 10,0 1,9 2,6 3,3 4, ,2 9,1 6,2 9,1 1,6 2,3 3,0 4, ,0 9,1 5,0 9,1 1,2 2,3 2,6 4, ,6 11,0 7,6 11,0 2,1 2,8 3,5 5, ,7 10,1 6,7 10,1 1,8 2,5 3,2 5, ,5 10,1 5,5 10,1 1,4 2,5 2,8 5, ,0 11,6 8,0 11,6 2,2 3,0 3,6 5, ,1 10,7 7,1 10,7 1,9 2,7 3,3 5, ,9 10,7 5,9 10,7 1,5 2,7 2,9 5, ,6 11,0 7,6 11,0 2,1 2,8 3,5 5, ,7 10,1 6,7 10,1 1,8 2,5 3,2 5, ,5 10,1 5,5 10,1 1,4 2,5 2,8 5, ,8 9,7 6,8 9,7 1,9 2,5 3,1 4, ,9 8,8 5,9 8,8 1,6 2,2 2,8 4, ,7 8,8 4,7 8,8 1,2 2,2 2,4 4, ,6 13,9 9,6 13,9 2,6 3,5 4,4 6, ,7 13,0 8,7 13,0 2,3 3,2 4,1 6, ,5 13,0 7,5 13,0 1,9 3,2 3,7 6, ,6 11,0 7,6 11,0 2,1 2,8 3,5 5, ,7 10,1 6,7 10,1 1,8 2,5 3,2 5, ,5 10,1 5,5 10,1 1,4 2,5 2,8 5, ,0 11,6 8,0 11,6 2,2 3,0 3,6 5, ,1 10,7 7,1 10,7 1,9 2,7 3,3 5, ,9 10,7 5,9 10,7 1,5 2,7 2,9 5, ,7 12,6 8,7 12,6 2,3 3,2 4,0 6, ,8 11,7 7,8 11,7 2,0 2,9 3,7 5, ,6 11,7 6,6 11,7 1,6 2,9 3,3 5, ,0 11,6 8,0 11,6 2,2 3,0 3,6 5, ,1 10,7 7,1 10,7 1,9 2,7 3,3 5, ,9 10,7 5,9 10,7 1,5 2,7 2,9 5,

18 Selectie 6 roosters W L Selectietabellen Toestel Comodair 240 Type Ventilatie Vermogen (1) Lw (2) Lw (3) Type L in M W in M in M in M Oppvl. in M 2 Snelheid kw kw db() db() Set Rooster Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Split RYC45LC laag 10,2 9, H-2-6-3S 2-1-3S 13,2 19,0 9,1 12,8 2,5 3,4 4,1 6, RYC54LC laag 11,6 9, S 2-1-3S 13,2 19,0 9,1 12,8 2,5 3,4 4,1 6, RYC45LC midden 11,9 10, H-2-6-3S 2-1-3S 15,5 22,3 10,7 15,1 2,9 3,9 4,8 7, RYC54LC midden 13,6 11, S 2-1-3S 15,5 22,3 10,7 15,1 2,9 3,9 4,8 7, VRF RC45L laag 9,8 8, V45H-2-6-3S 2-1-3S 13,2 19,0 9,1 12,8 2,5 3,4 4,1 6, RC60L laag 14,0 12, V S 2-1-3S 13,2 19,0 9,1 12,8 2,5 3,4 4,1 6, RC45L midden 12,0 10, V45H-2-6-3S 2-1-3S 16,1 23,2 11,1 15,6 3,0 4,1 5,0 7, RC60L midden 17,1 15, V S 2-1-3S 16,1 23,2 11,1 15,6 3,0 4,1 5,0 7,

19 SPLIT lokaal afmetingen in M VRF lokaal afmetingen in M ➀ Verwarming in kw 10,2-13,6 kw 9,8-17,1 kw ➀ Koeling in kw 9,1-11,4 kw 8,8-15,4 kw ➁ Plafondhoogte in M 2,4 2,7 3 3,4 2,4 2,7 3 3,4 min max min max min max min max min max min max min max min max ➂ Lengte in M 13,2 22,3 12,0 21,1 10,8 19,9 9,2 19,9 13,2 25,7 12,0 24,2 10,8 22,7 9,2 22,7 ➂ Breedte in M 9,1 15,1 8,2 14,2 7,3 13,3 6,1 13,3 9,1 15,6 8,2 14,7 7,3 13,8 6,1 13,8 ➂ Oppvlakte in M² (1) Het opgegeven vermogen is gecorrigeerd naar het bijhorende luchtdebiet en het verwarmingsvermogen is daarbij opgegeven bij -10 C (2) Het geluidsniveau van het Comodair rooster. (3) Het geluidsniveau van het inbouwtoestel waarbij er 2 db() gecorrigeerd werd voor toepassing in een verlaagd plafond. Snelselectie L in M W in M in M in M Oppvl. in M 2 L in M W in M in M in M Oppvl. in M 2 L in M W in M in M in M Oppvl. in M 2 Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max 12,0 17,8 8,2 11,9 2,2 3,1 3,8 5, ,8 16,6 7,3 11,0 1,9 2,8 3,5 5, ,2 16,6 6,1 11,0 1,5 2,8 3,1 5, ,0 17,8 8,2 11,9 2,2 3,1 3,8 5, ,8 16,6 7,3 11,0 1,9 2,8 3,5 5, ,2 16,6 6,1 11,0 1,5 2,8 3,1 5, ,3 21,1 9,8 14,2 2,6 3,6 4,5 6, ,1 19,9 8,9 13,3 2,3 3,3 4,2 6, ,5 19,9 7,7 13,3 1,9 3,3 3,8 6, ,3 21,1 9,8 14,2 2,6 3,6 4,5 6, ,1 19,9 8,9 13,3 2,3 3,3 4,2 6, ,5 19,9 7,7 13,3 1,9 3,3 3,8 6, ,0 17,8 8,2 11,9 2,2 3,1 3,8 5, ,8 16,6 7,3 11,0 1,9 2,8 3,5 5, ,2 16,6 6,1 11,0 1,5 2,8 3,1 5, ,0 17,8 8,2 11,9 2,2 3,1 3,8 5, ,8 16,6 7,3 11,0 1,9 2,8 3,5 5, ,2 16,6 6,1 11,0 1,5 2,8 3,1 5, ,9 22,0 10,2 14,7 2,7 3,8 4,7 7, ,7 20,8 9,3 13,8 2,4 3,5 4,4 6, ,1 20,8 8,1 13,8 2,0 3,5 4,0 6, ,9 22,0 10,2 14,7 2,7 3,8 4,7 7, ,7 20,8 9,3 13,8 2,4 3,5 4,4 6, ,1 20,8 8,1 13,8 2,0 3,5 4,0 6,

20 Selectie 8 roosters W L Selectietabellen Toestel Comodair 240 Type Ventilatie Vermogen (1) Lw (2) Lw (3) Type L in M W in M in M in M Oppvl. in M 2 Snelheid kw kw db() db() Set Rooster Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Split RYC54LC laag 11,6 9, S 2-1-2S 15,0 21,4 8,0 11,0 2,2 2,9 3,5 5, RYC54LC midden 13,6 10, S 2-1-2S 17,7 25,7 9,3 13,2 2,6 3,4 4,2 6, VRF RC45L laag 9,8 8, V45H-2-8-2S 2-1-2S 15,4 22,2 8,2 11,4 2,3 3,0 3,6 5, RC60L laag 14,0 12, V S 2-1-2S 15,4 22,2 8,2 11,4 2,3 3,0 3,6 5, RC72L laag 19,2 17, V S 2-1-3S 16,3 23,8 8,6 12,2 2,4 3,2 3,8 5, RC90L laag 22,8 20, V S 2-1-3S 19,0 27,6 10,0 14,1 2,8 3,7 4,5 6, RC45L midden 12,0 10, V45H-2-8-2S 2-1-2S 18,5 27,0 9,8 13,8 2,7 3,6 4,4 6, RC60L midden 17,1 15, V S 2-1-2S 18,5 27,0 9,8 13,8 2,7 3,6 4,4 6, RC72L midden 21,2 19, V S 2-1-3S 17,7 25,7 9,3 13,2 2,6 3,4 4,2 6, RC90L midden 26,0 23, V S 2-1-3S 21,4 31,2 11,2 15,9 3,1 4,1 5,1 7,

21 SPLIT lokaal afmetingen in M VRF lokaal afmetingen in M ➀ Verwarming in kw 8,8-15,4 kw 9,8-26,0 kw ➀ Koeling in kw 8,8-15,4 kw 8,8-23,3 kw ➁ Plafondhoogte in M 2,4 2,7 3 3,4 2,4 2,7 3 3,4 min max min max min max min max min max min max min max min max ➂ Lengte in M 15,4 22,3 13,5 21,1 12,4 19,9 10,4 19,9 15,4 25,7 13,9 24,2 12,4 22,7 10,4 22,7 ➂ Breedte in M 8,0 15,1 7,1 14,2 6,2 13,3 5,0 13,3 8,2 15,6 7,3 14,7 6,4 13,8 5,2 13,8 ➂ Oppvlakte in M² (1) Het opgegeven vermogen is gecorrigeerd naar het bijhorende luchtdebiet en het verwarmingsvermogen is daarbij opgegeven bij -10 C (2) Het geluidsniveau van het Comodair rooster. (3) Het geluidsniveau van het inbouwtoestel waarbij er 2 db() gecorrigeerd werd voor toepassing in een verlaagd plafond. Snelselectie L in M W in M in M in M Oppvl. in M 2 L in M W in M in M in M Oppvl. in M 2 L in M W in M in M in M Oppvl. in M 2 Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max 13,5 19,9 7,1 10,1 1,9 2,6 3,2 4, ,0 18,4 6,2 9,2 1,6 2,3 2,9 4, ,0 18,4 5,0 9,2 1,2 2,3 2,5 4, ,2 24,2 8,4 12,3 2,3 3,1 3,9 6, ,7 22,7 7,5 11,4 2,0 2,8 3,6 5, ,7 22,7 6,3 11,4 1,6 2,8 3,2 5, ,9 20,7 7,3 10,5 2,0 2,7 3,3 5, ,4 19,2 6,4 9,6 1,7 2,4 3,0 4, ,4 19,2 5,2 9,6 1,3 2,4 2,6 4, ,9 20,7 7,3 10,5 2,0 2,7 3,3 5, ,4 19,2 6,4 9,6 1,7 2,4 3,0 4, ,4 19,2 5,2 9,6 1,3 2,4 2,6 4, ,8 22,3 7,7 11,3 2,1 2,9 3,5 5, ,3 20,8 6,8 10,4 1,8 2,6 3,2 5, ,3 20,8 5,6 10,4 1,4 2,6 2,8 5, ,5 26,1 9,1 13,2 2,5 3,4 4,2 6, ,0 24,6 8,2 12,3 2,2 3,1 3,9 6, ,0 24,6 7,0 12,3 1,8 3,1 3,5 6, ,0 25,5 8,9 12,9 2,4 3,3 4,1 6, ,5 24,0 8,0 12,0 2,1 3,0 3,8 6, ,5 24,0 6,8 12,0 1,7 3,0 3,4 6, ,0 25,5 8,9 12,9 2,4 3,3 4,1 6, ,5 24,0 8,0 12,0 2,1 3,0 3,8 6, ,5 24,0 6,8 12,0 1,7 3,0 3,4 6, ,2 24,2 8,4 12,3 2,3 3,1 3,9 6, ,7 22,7 7,5 11,4 2,0 2,8 3,6 5, ,7 22,7 6,3 11,4 1,6 2,8 3,2 5, ,9 29,7 10,3 15,0 2,8 3,8 4,8 7, ,4 28,2 9,4 14,1 2,5 3,5 4,5 7, ,4 28,2 8,2 14,1 2,1 3,5 4,1 7,

22 Flexibel qua toepassing Comodair roosters kunnen toegepast worden in elk type verlaagd plafond: 60x60 systeemplafonds Gesloten plafondsystemen met behulp van een breder roosterkader. 1. Eerst dient het plenum met aansluitingen gemonteerd te worden. 2. Vervolgens wordt het plafondsysteem gemonteerd. De hoogte kan van binnen het plenum in de afwerkingsfase worden gecorrigeerd. 3. Tot slot wordt het uitblaasrooster gemonteerd. De totale inbouwhoogte bedraagt 305 mm (diam. 200 systemen) en 335 mm (diam. 2 systemen) gemeten vanaf onderzijde plafond. Maattekeningen Type RCT S 10 Ø199 2 spleten perfo plaat % 595 1(ovaal 199) montage beugel = = Ø ovaal 199 Type RC S montage beugel = = Ø spleten Perfo plaat % (ovaal 199) Ø5.5 ovaal 199

23 Type RCT S montage beugel 10 Ø199 3 spleten 135 1(ovaal 199) perfo plaat % Ø ovaal 199 _ Type RC S montage beugel = = Ø199 3 spleten 1(ovaal 199) perfo plaat % Ø5.5 ovaal 199 _ 23

24 Maattekeningen Type RCT S montage beugel = 320 = Ø199 1 x 320 perfo plaat spleten perfo plaat % Ø199 Ø Ø5.5 Ø199 Ø199 Type RC S montage beugel = 320 = 135 Ø x 320 perfo plaat spleten perfo plaat % Ø199 Ø199 Ø Ø199 Ø

25 Type RCT2-1-2S montage beugel = 320 = Ø249 1 x spleten perfo plaat % xØ5.5 Ø Ø Type RC2-1-2S montage beugel = 320 = Ø249 1 x spleten perfo plaat % xØ5.5 7 Ø Ø

26 Maattekeningen Type RCT2-1-3S Ø249 1 x spleten perfo plaat % montage beugel 1 = 320 = xØ5.5 Ø Ø Type RC2-1-3S montage beugel = 320 = Ø x spleten perfo plaat % xØ5.5 7 Ø Ø

27 Type RCT x Ø Ø55 595x Type RC x220 opening 3x Ø

28 SINGLE SPLIT warmtepompen Het Single Split programma bestaat uit een reeks luchtlucht warmtepompen of ircoheaters die kunnen verwarmen én of koelen. Dankzij het FUJITSU invertersysteem wordt het vermogen continu bijgeregeld waardoor het elektriciteitsgebruik met % vermindert. ircoheaters leveren een rendement van 3.61 tot 4,74 COP (Coëffi ciënt of Performance). Een minimaal verbruik dus, en minder CO2-uitstoot. FUJITSU biedt meer dan toestellen met het -label, en is daarmee marktleider. Het programma binnenunits FUJITSU biedt gaat meer van vloermodellen dan toestellen en wandmodellen met het -label, tot inbouwcassettes en is daarmee marktleider. en volledige Het inbouwsystemen. programma binnenunits gaat van vloermodellen en wandmodellen tot inbouwcassettes en volledige inbouwsystemen.. Eén toestel binnen, Toepassingsgebied:. één toestel buiten. De combinatie is ideaal voor kleinere kantoorruimtes, winkels of andere kleinere utiliteitsruimtes. MULTI SPLIT warmtepompen De Multi Split systemen van FUJITSU bieden ongekende mogelijkheden. De buitenunits blinken technisch uit door de toepassing van de allerlaatste technologieën zoals elektronisch geregelde expansie en DC motoren. Een energieklasse behalen is hiermee een fl uitje van een cent. De vrije combinatiemogelijkheden met een scala aan verschillende binnenunits leveren u de ideale oplossing voor elk project. De online MultiSelector kan ingezet worden om de juiste combinaties te selecteren. Een FUJITSU Multi Split systeem bestaat uit maximaal 8 binnentoestellen en één buitenunit. De ideale oplossing voor elk project met meerdere kamers zoals: grote woningen, kleinere kantoren en winkels.. Fujitsu ircoheaters leveren 3 tot 5 maal zoveel warmte dan de elektriciteit die ze verbruiken. VRF systemen Het full range VRF programma, bestaande uit een mini VRF tot een VRF Heat Recovery variërend van 8pk tot 48pk, is een zeer effi ciënt werkend systeem met een hoge comfort beleving. Dankzij de unieke invertertechnologie en de technologie die het vloeistofniveau controleert worden hoge COP/EER waarden gerealiseerd. De sleutel tot dit succes? Ver doorgedreven onderzoek en ontwikkeling met de Japanse zin voor perfectie en één duidelijke focus: het beste klimaatcomfort bieden met een zo klein mogelijke ecologische voetafdruk. De VRF toepassingen zijn ideaal voor grote kantoren, winkels en bedrijven. Het systeem is modulair opgebouwd en verwarmt en koelt als één systeem super effi ciënt oppervlakten van m² of meer. Uw FUJITSU-installateur: distributed by Thercon BV Storkstraat 23 I 3905 K Veenendaal Tel.: I 06/12

Types AJYA72GALH AJYA90GALH AJYA108GALH AJYA126GALH AJYA144GALH. Airstage VR2. VRF-systeem met energieterugwinning. www.fujitsuclimate.

Types AJYA72GALH AJYA90GALH AJYA108GALH AJYA126GALH AJYA144GALH. Airstage VR2. VRF-systeem met energieterugwinning. www.fujitsuclimate. Types AJYA72GALH AJYA90GALH AJYA108GALH AJYA126GALH AJYA144GALH VRF-systeem met energieterugwinning Airstage VR2 www.fujitsuclimate.nl Gelijktijdig koelen en verwarmen met energieterugwinning. De VR2 levert

Nadere informatie

Airstage VR2 VRF-systeem met energierecuperatie. Types VR2AO72RIYF VR2AO90RIYF VR2AO108RIYF VR2AO126RIYF VR2AO144RIYF

Airstage VR2 VRF-systeem met energierecuperatie. Types VR2AO72RIYF VR2AO90RIYF VR2AO108RIYF VR2AO126RIYF VR2AO144RIYF Airstage VR2 VRF-systeem met energierecuperatie Types VR2AO72RIYF VR2AO90RIYF VR2AO108RIYF VR2AO126RIYF VR2AO144RIYF Gelijktijdig koelen en verwarmen met energierecuperatie. De VR2 levert het hoogst mogelijke

Nadere informatie

Your climate. Our energy.

Your climate. Our energy. Your climate. Our energy. De natuur doet niets zonder doel Aristoteles Groene warmte uit de lucht en de zon Verwarmen zonder gas, stookolie of andere fossiele brandstoffen? Jaarlijks 10% à 40% op uw energienota

Nadere informatie

Lucht-watersystemen. Ontwerphandboek. Voor het conditioneren van ruimten. The art of handling air

Lucht-watersystemen. Ontwerphandboek. Voor het conditioneren van ruimten. The art of handling air Lucht-watersystemen Voor het conditioneren van ruimten Ontwerphandboek The art of handling air Ontwerphandboek Lucht-watersystemen Inhoudsopgave Ervaring en innovatie 3 Lucht-water 4 Systeemoverzicht 6

Nadere informatie

WE CREATE NEW SOLUTIONS Producten en technologieën

WE CREATE NEW SOLUTIONS Producten en technologieën WE CREATE NEW SOLUTIONS Producten en technologieën VOORWOORD Al jaren behoort Mitsubishi Electric Living Environment Systems tot de marktleidende aanbieders op het gebied van klimatisatietechnologie. De

Nadere informatie

AIRCONDITIONERS. Multi VRF serie. Serie Multi VRF MULTI V TOPKLASSE GEMAAKT VOOR DE TOEKOMST.

AIRCONDITIONERS. Multi VRF serie. Serie Multi VRF MULTI V TOPKLASSE GEMAAKT VOOR DE TOEKOMST. AIRCONDITIONERS Multi VRF serie Serie Multi VRF MULTI V TOPKLASSE GEMAAKT VOOR DE TOEKOMST. 2 Het meest geavanceerde airconditioningssysteem voor de zakelijke gebruiker airconditioningssysteem voor de

Nadere informatie

Warmtepompen Verwarmings- en koelsystemen voor bij u thuis

Warmtepompen Verwarmings- en koelsystemen voor bij u thuis Warmtepompen Verwarmings- en koelsystemen voor bij u thuis Warmtepompen Bent u aan het bouwen of verbouwen? Wilt u uw woning graag uitrusten met een verwarmingssysteem dat minder onderhoud vraagt en minder

Nadere informatie

Multifunctionele klimaatsystemen

Multifunctionele klimaatsystemen City Multi VRF Multifunctionele klimaatsystemen hotel horeca kantoor bedrijf overheid instellingen sport recreatie onderwijs cultuur studio atelier Mitsubishi Electric met ClimateCare. Je voelt het verschil.

Nadere informatie

Room Airconditioners RAC. Het ideale werkklimaat voor het Midden- en Kleinbedrijf

Room Airconditioners RAC. Het ideale werkklimaat voor het Midden- en Kleinbedrijf Room Airconditioners Het ideale werkklimaat voor het Midden- en Kleinbedrijf werken & leven kantoor atelier winkel praktijkruimte studio showroom wachtruimte ClimateCare van Mitsubishi Electric. Je voelt

Nadere informatie

LIVING ENVIRONMENT SYSTEMS. Airconditioning, verwarming en ventilatie Single- en Multi-Split systemen, VRF en Lossnay 2015/2016

LIVING ENVIRONMENT SYSTEMS. Airconditioning, verwarming en ventilatie Single- en Multi-Split systemen, VRF en Lossnay 2015/2016 LIVING ENVIRONMENT SYSTEMS Airconditioning, verwarming en ventilatie Single- en Multi-Split systemen, VRF en Lossnay 2015/2016 Productinformatie 2015/2016 OVER DEZE CATALOGUS Mitsubishi Electric Europe

Nadere informatie

DVM S systeem. Tweetraps. volledig inverter warmtepomp- en airconditioningsysteem. De beste verwarmingsprestaties bij zeer lage buitentemperaturen

DVM S systeem. Tweetraps. volledig inverter warmtepomp- en airconditioningsysteem. De beste verwarmingsprestaties bij zeer lage buitentemperaturen DVM S systeem Tweetraps volledig inverter warmtepomp- en airconditioningsysteem De beste verwarmingsprestaties bij zeer lage buitentemperaturen Samsungs DVM S tweetraps vol inverter warmtepomp- en airconditioningsysteem

Nadere informatie

DESIGNING RESIDENTIAL COMFORT

DESIGNING RESIDENTIAL COMFORT DESIGNING RESIDENTIAL COMFORT België/Nederland ONZE MISSIE door Paul Renson RENSON is gespecialiseerd in ventilatie, zonwering en outdoor. Met een ervaring, die teruggaat tot 1909, en een geïntegreerd

Nadere informatie

Computerkoeling. City Multi VRF Mr. Slim. Energiezuinige koelsystemen speciaal voor serverruimtes en datacenters

Computerkoeling. City Multi VRF Mr. Slim. Energiezuinige koelsystemen speciaal voor serverruimtes en datacenters City Multi VRF Mr. Slim Computerkoeling Energiezuinige koelsystemen speciaal voor serverruimtes en datacenters computerruimtes laboratoria technische ruimtes serverkasten ClimateCare van Mitsubishi Electric.

Nadere informatie

Luchtdicht bouwen. Bespaar energie en verhoog het wooncomfort door gecontroleerde ventilatie. www.isover.nl

Luchtdicht bouwen. Bespaar energie en verhoog het wooncomfort door gecontroleerde ventilatie. www.isover.nl Luchtdicht bouwen Bespaar energie en verhoog het wooncomfort door gecontroleerde ventilatie www.isover.nl Inhoud Inleiding 3 Energiebesparing en comfort 4 Waarom is luchtdichtheid belangrijk? 5 Eisen aan

Nadere informatie

Natuurlijk en slim verwarmen. met de modernste lucht/water-warmtepomptechnologie

Natuurlijk en slim verwarmen. met de modernste lucht/water-warmtepomptechnologie LIVING Environment Systems Natuurlijk en slim verwarmen met de modernste lucht/water-warmtepomptechnologie ZUINIG, MILIEUVRIENDELIJK EN TOEKOMSTGERICHT 1 Inleiding Inhoud Verwarm met hernieuwbare energie

Nadere informatie

BQLS, Brink Quality of Life System. De nieuwe filosofie voor verwarmen, ventileren, koelen en warm tapwater

BQLS, Brink Quality of Life System. De nieuwe filosofie voor verwarmen, ventileren, koelen en warm tapwater BQLS, Brink Quality of Life System De nieuwe filosofie voor verwarmen, ventileren, koelen en warm tapwater Alle comfortwensen zijn mogelijk. Het inno een per en e warm De cijfers verwijzen naar de schematische

Nadere informatie

Hoe het allemaal begon.

Hoe het allemaal begon. DVM S Totaaloplossing voor verwarmen, koelen en ventileren Zeer energie-efficiënte en duurzame werking Ongeëvenaard hoge rendementen Hoog individueel comfortniveau Samsungs DVM S is de uiterst energie-efficiënte

Nadere informatie

Gaswandketels HR + en HR TOP. Technologie, comfort en een zalige warmte...

Gaswandketels HR + en HR TOP. Technologie, comfort en een zalige warmte... Gaswandketels HR + en HR TOP Technologie, comfort en een zalige warmte... Themacondens F 37/50 75 jaar al is Bulex hét Belgische merk in verwarming, warm water en ventilatie. In die tijd hebben we een

Nadere informatie

Healthy Domestic Concept. www.renson.be. Uw gids voor een gezonde en aangename woning

Healthy Domestic Concept. www.renson.be. Uw gids voor een gezonde en aangename woning Healthy Domestic Concept www.renson.be Uw gids voor een gezonde en aangename woning Intro Healthy Domestic Concept is specifiek ontwikkeld voor residentiële toepassingen. De eisen van de Energieprestatieregelgeving

Nadere informatie

Creëer stijl met Samsung.

Creëer stijl met Samsung. 4-weg Cassette De krachtige 4-weg cassette S biedt, naast een keuze tussen een klassiek gestreept of een retro wafel paneel eveneens keuze uit de standaardlijn of de premiumlijn, die nóg energiezuiniger

Nadere informatie

SABIANA BEHAAGLIJKHEID. Verwarming / Koeling Duck Strip Stralingspanelen

SABIANA BEHAAGLIJKHEID. Verwarming / Koeling Duck Strip Stralingspanelen Verwarming / Koeling Duck Strip Stralingspanelen ISO 9001 - Cert. n 0545/3 Luchtverhitters Stralingspanelen Ventilo-convectoren Luchtbehandelingskasten SABIANA BEHAAGLIJKHEID INHOUD Inleiding 3 Belangrijkste

Nadere informatie

Airstage V3. modulair VRF-systeem. Heating. Cooling. Caring. www.fujitsuclimate.nl

Airstage V3. modulair VRF-systeem. Heating. Cooling. Caring. www.fujitsuclimate.nl Airstage V3 modulair VRF-systeem ing. Cooling. Caring. www.fujitsuclimate.nl Airstage VRF V3 gekende prestaties met de nieuwe VRF V3-serie De Airstage V3 is de meest recente toevoeging aan het VRF programma

Nadere informatie

NIEUW INSTALLATIECONCEPT

NIEUW INSTALLATIECONCEPT HOE BETAALBAAR IS COMFORT IN SCHOOLGEBOUWEN? Een belangrijke misvatting is dat duurzaamheid per definitie duur is. Een goed binnenklimaat en duurzaamheid zijn echter niet te vertalen aan de hand van een

Nadere informatie

Gaswarmtepompen. warmtapwatervraag, de ventilatieomvang en het maximaal benodigde vermogen voor deze functies. Ook is het van groot

Gaswarmtepompen. warmtapwatervraag, de ventilatieomvang en het maximaal benodigde vermogen voor deze functies. Ook is het van groot Gaswarmtepompen Ontwikkelingsfase warmtapwatervraag, de ventilatieomvang en het maximaal benodigde vermogen voor deze functies. Ook is het van groot belang om een inschatting te maken van de mate waarin

Nadere informatie

In het teken van de tijd

In het teken van de tijd REPLACE TECHNOLOGY In het teken van de tijd Van de uitfasering van R22 tot de nieuwste klimaattechniek PRODUCTCATALOGUS VOOR PROFESSIONALS 01 HET GESCHIKTE MOMENT 2000 2010 2015 Mitsubishi Electric schakelt

Nadere informatie

Dimplex is de intelligente oplossing. Voor een toekomst zonder olie en gas: Dimplex maakt duurzame energie beschikbaar. gebruikt

Dimplex is de intelligente oplossing. Voor een toekomst zonder olie en gas: Dimplex maakt duurzame energie beschikbaar. gebruikt Dimplex is de intelligente oplossing Meer dan 30 jaar know-how Als grootste fabrikant van elektrisch gestuurde verwarmingssystemen ter wereld ontwikkelt en produceert de Glen Dimplex-groep sinds meer dan

Nadere informatie

Ecodan lucht/water warmtepompen

Ecodan lucht/water warmtepompen PRODUCTINFORMATIE ECODAN WARMTEPOMPEN Ecodan lucht/water warmtepompen Duurzaam verwarmen met gratis energie INHOUD Inleiding 03 Voordelen 04 Werkingsprincipe 06 Productoverzicht 08 Toepassingsgebieden

Nadere informatie

Installatietechniek. Eindrapport. TNW Zuid - Delft. Ivo Rewiersma Jorrit de Jong Martijn Hoogeboom Martijn van Paassen

Installatietechniek. Eindrapport. TNW Zuid - Delft. Ivo Rewiersma Jorrit de Jong Martijn Hoogeboom Martijn van Paassen Installatietechniek Eindrapport TNW Zuid - Delft Ivo Rewiersma Jorrit de Jong Martijn Hoogeboom Martijn van Paassen Vincent van der Hoeven Paul Kraan Maurice Kras Academy For Technology, Innovation and

Nadere informatie

Programma van Eisen Frisse Scholen 2015

Programma van Eisen Frisse Scholen 2015 # Programma van Eisen Frisse Scholen 2015 In opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Programma van Eisen Frisse Scholen 1 2 Programma van Eisen Frisse Scholen Inhoud Eisen

Nadere informatie

comfortverhogend, energiezuinig en fluisterstil

comfortverhogend, energiezuinig en fluisterstil Airconditioners comfortverhogend, energiezuinig en fluisterstil WANDMODEL www.daikin.nl FTX-JV DAIKIN MAAKT HET U STEEDS COMFORTABELER. WANDMODEL FTX-JV Daikin airconditioningsystemen zijn wereldwijd toonaangevend.

Nadere informatie