Comodair.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Comodair. www.fujitsuclimate.nl"

Transcriptie

1 Comodair

2 Comodair Luchtverdeling met ISO comfortgarantie Nieuwe norm op het vlak van luchtverdeling De hoge kwaliteit, vermogensopbouw en energie-efficiëntie van FUJITSU lucht/lucht warmtepompen zijn onbetwist. De nieuwe Comodair stelt een nieuwe norm op het vlak van luchtverdeling en biedt het allerhoogste comfort, zowel voor koeling als verwarming. Het systeem geleidt verse lucht en verspreidt de koude of warme lucht optimaal, zonder hinderlijke tocht of zoemgeluiden. De Comodair garandeert tevens een unieke comfortgarantie volgens de kwaliteitsnorm NEN-EN ISO 7730 (-comfort in verwarming en koeling). Uitgekiend luchtverdeelsysteem voor een ultieme comfortbeleving Geen optimaal comfort zonder een vernuftig luchtverdeelsysteem, of u nu wilt koelen of verwarmen. Daarom werd de Comodair ontwikkeld, een systeem met luchtverdeelroosters van 60x60 cm met 4 uitblaaszijden, voorzien van retour met filter. Een airjet, tevens ingebouwd in een 60x60 cm module, optimaliseert de luchtstroom. Dit resulteert in een extra grote en tochtvrije comfortzone. Het Comodair-systeem biedt dan ook de unieke ISO 7730 comfortgarantie. Voor zoemgeluiden hoeft u bovendien niet bang te zijn. Doubleflux luchtverdeelrooster 2 irjet module De Comodair is meer dan een luchtverdeelsysteem, het is het sluitstuk in een totaal comfortpakket op basis van maximale integratie van hernieuwbare energie met het hoogst mogelijke comfort.

3 Comfort centraal Klimaatregeling met lucht/lucht warmtepompen omhelst veel meer dan vermogen, flexibiliteit en energieefficiëntie. Het comfortgevoel in de verblijfsruimte staat centraal. Wat is er immers vervelender dan een kantoor waar de temperatuur niet constant is in de ruimte, met zones waar het te koud, te warm of te tochterig is? Of zoemgeluiden die op de zenuwen werken? De kwaliteit van het luchtverdelingsysteem is dan ook een zeer kritische factor. Precies daarom werd de Comodair ontwikkeld. Dit revolutionaire systeem legt de comfort-lat meteen op het hoogste niveau en regelt minutieus de luchtstromen. De Comodair maakt korte metten met hinderende luchtstromen. 3

4 Totaal behaaglijkheidsgevoel volgens de theorie van Fanger Totaal behaaglijkheidsgevoel Thermisch Visueel Binnenmilieu koestisch Thermische behaaglijkheid. U zegt? Luchtkwaliteit Om de comfortkwaliteit bij klimaatregeling en luchtverdeling te quoteren werd de EN-ISO 7730 norm bepaald. Deze comfortnorm is gebaseerd op de theorie van Fanger en behandelt 2 cruciale aspecten van het totale behaaglijkheidsgevoel : de thermische behaaglijkheid en de luchtkwaliteit. De Fanger-theorie zegt dat de warmtebalans van een persoon in evenwicht komt bij een constante thermische omgeving en een gelijke activiteit (metabolisme 1 ) en kledijweerstand (uitgedrukt in Clo-waarde 2 ). Predicted Percentage Dissatisfied (PPD) Cold Cool Slightly cool ,0 PPD C B Neutral C B Slightly warm -2,0-1,0 0,0 1,0 2,0 3,0 Predicted Mean Vote (PMV) Warm PMV Hot Classificatie thermisch binnenklimaat EN ISO 7730 Klasse cceptatie 90% B 80% C 65% Toepassing Gebouwen met een relatief gevoelige groep gebruikers of gebouwen waarin extra hoge eisen aan comfort worden gesteld Centrale classificatie voor een goed binnenklimaat voor toepassing in standaard situaties. Classificatie voor tijdelijke situaties zoals een noodgebouw of monument. Deze klasse wordt in beginsel niet toegepast bij het ontwerp van een nieuwe huisvesting. De Comodair behaalt ruimschoots de strengste PPD-norm (voorspelling % aantal ontevredenen) voor de 3 toepassingsklassen. 4 De tabel van Fanger geeft het procentueel aantal te verwachten ontevredenen (PPD) (a) in verhouding tot de thermische waardeling (PMV) (b) ten opzichte van het binnenklimaat. De norm EN ISO 7730 maakt onderscheid tussen 3 toepassingsklassen. Klasse, gericht op het binnenklimaat in kantoorgebouwen, ziekenhuizen, overheidsgebouwen en publieke ruimten, legt de hoogste acceptatienorm op, nl. 90%. Het Comodair-luchtverdeelsysteem voldoet ruimschoots aan deze norm. De algemene thermische behaaglijkheid is afhankelijk van: 1. Installatie- en gebouwgebonden parameters Luchttemperatuur Gemiddelde stralingstemperatuur Luchtvochtigheid Luchtsnelheid Turbulentiegraad 2. Persoonsgebonden parameters ctiviteitenniveau (metabolisme 1 ) Warmteweerstand van de kleding (uitgedrukt in Clo-waarde 2 ) Psychische gesteldheid (niet beïnvloedbaar)

5 Criteria voor lokale thermische behaaglijkheid EN-ISO 7730 Max % ontevredenen Klasse Klasse B Klasse C PPD(a) % <5 <10 <15 PMV(b) DR(c) % <15 <20 <25 Grenswaarde Verticale luchttemperatuur gradiënt C <2 <3 <4 Vloertemperatuur C Stralingstemperatuur asymmetrie Warm plafond C <5 <5 <7 Koele wand C <10 <10 <13 Koel plafond C <14 <14 <18 Warme wand C <23 <23 <35 Luchtkwaliteit (d) * CO2-concentratie (kantoorruimte) ppm <600 <800 <1000 (e) Waarden door de Comodair actief beïnvloed en behaald. Voldaan mits aangepaste isolatie en luchtdichtheid van het gebouw * ctief beïnvloed en behaald mits correcte toepassing van de ERV-ventilatieunit Vergelijking met andere luchtverdeelsystemen Gemeten in een bestaande toepassing Turbulentiegraad Tu Comodair < 15 Plafond rooster met coanda Laag aan de wand unit 20 - Hoog aan de wand unit Cassette unit Wervelrooster (a) Predicted Percentage of Dissatisfied : voorspelling % aantal ontevredenen 3 (b) Predicted Mean Vote: de met een temperatuursimulatiemodel voorspelde (geprognosticeerd door P.O. Fanger) gemiddelde beleving van het binnenklimaat van een grote groep mensen over de thermische gewaarwording van hun (gebouw) omgeving (De schaal verwijst naar de tabel) (c) Draught Rate : volgens NEN-EN-ISO 7730 een factor die aangeeft in hoeverre men tocht verschijnselen ervaart. Het geeft het percentage ontevredenen als gevolg van tocht. De DR-factor is rechtstreeks afhankelijk van ruimtetemperatuur (verschil met huidtemperatuur), luchtsnelheid en een deel van de turbulentiegraad. De turbulentie factor wordt onrechtstreeks beïnvloedt door: Ruimte indeling (plaatsing kasten, werkplek enz.) Natuurlijke luchtcirculatie (warmtebronnen, koude oppervlakken, luchtdichtheid gebouw) Het effect van kleding Te koud, te warm? Kledij bepaalt grotendeels de thermische beleving. De thermische weerstand verschilt van kleding tot kleding en wordt gemeten in Cloeenheden. Vrouwen kleden zich doorgaans lichter, wat maakt dat de waarden bij vrouwen lager liggen dan bij mannen. Een klein verschil in de thermische weerstand van de kledij kan een groot effect hebben op het behaaglijkheidsgevoel. Clo-waarde Kledingtype Mannen Vrouwen Geen 0 0 Lichte zomerkleding 0,5 0,3 Lichte werkkleding 0,6 0,4 Normaal kostuum/japon 1,0 0,7 Zwaar kostuum/broekpak 1,3 1,3 Principe van verse luchtinbreng Een lage turbulentiegraad (Tu) vormt een belangrijke voorwaarde voor het behalen van de -norm! DR = (34-ta).((v-0.05)^062).(0.37.v.Tu+3.14) Ta = gemiddelde luchttemperatuur (3 min) V = gemiddelde luchtsnelheid (3 min) Tu = turbulentie-intensiteit in % (d) Buitenlucht normaal 3ppm (e) Hygiënische grenswaarde 1. Het activiteitenniveau of metabolisme omvat de lichamelijke warmteproductie in functie van de menselijke activiteit (rustend, zittend, licht actief, enz.) 2. De thermische weerstand van kleding wordt gemeten in Clo-eenheden 3. Het aantal ontevredenen kan hoger zijn dan de berekende waarde volgens het Fanger model (PPD) door ongewenste opwarming of afkoeling van een deel van het lichaam. Dit zogenaamde lokaal discomfort is afhankelijk van te hoge luchtsnelheid, te hoge verticale temperatuurgradiënt (stijgende warme lucht of vallende koude lucht), te hoge of te lage contacttemperatuur met de vloer en te grote stralingsasymmetrie. 5

6 De comfortzone: sleutel van behaaglijkheid Om dit nieuwe concept perfect toe te passen is het belangrijk om de definitie comfortzone goed te begrijpen. Deze zone, ook wel verblijfzone vernoemt, is strikt gedefinieerd volgens de norm EN De ruimte omheen deze verblijfzone is de stromingszone van het Comodair-systeem. De Comodair maakt handig gebruik van de vrije ruimte omheen de comfortzone om de nodige energie en verse lucht in te brengen. fmetingen comfortzone Vloer (Ondergrens) Plafond (Bovengrens) Buitenmuren Binnenmuren Buitendeuren en vensters HVC toestellen fmetingen 0.05 m 1.8 m 0.5 m 0.5 m 1 m 1 m irjet Combirooster Binnenmuur Binnenmuur 0.5m Buitenmuur met venster Verblijfszone of comfortzone 1.8m Verblijfszone of comfortzone 0.5m 1.00m De combinatie van het Doubleflux-luchtverdeelrooster en de in de hoek geplaatste irjet-module zorgt voor een extra grote en aangename comfortzone. Voorbeeld van een kantoorruimte met één buitenmuur en raam: de Comodair biedt een maximaal comfortgevoel in de verblijfszone. Comfortgarantie conform ISO 7730 voor zowel koelen als verwarmen in cijfers Eenvoud in toepassing Slechts 2 componenten zijn noodzakelijk per ruimte c.q. comfortzone: 1. Een Doubleflux-luchtverdeelrooster type 60x60 cm (ook verkrijgbaar voor gesloten plafond type) met 4 uitblaaszijden en een verse-luchtaansluiting van Ø 125 mm (max. 100 m3/u) + retour met eenvoudig reinigbaar filter 2. Een irjet-module van Ø 55 mm type 60x60 cm (ook verkrijgbaar voor gesloten plafond type), die een perfect homogene temperatuur en een tochtvrije ruimte garandeert. Beperkte inbouwhoogte: 30,5 of 33,5 cm afhankelijk van het type 6 lgemene voorwaarden voor het behalen van de norm 1. Selectie conform de selectietabellen in deze folder 2. Geen obstakels in de luchtstroom van de roosters, vlak plafond zonder niveauverschillen 3. Respecteren van de comfortzone 4. De gemiddelde warmtedoorgang-coëfficiënt van het gebouw moet minimaal 0.48W/m²K of lager bedragen 5. Beglazing en raamwerk moeten voldoen aan de luchtdichtheidprestatie klasse 4 6. De luchtdichtheid V van het gebouw moet kleiner zijn dan of gelijk zijn aan 6

7 Geoptimaliseerde luchtstroomregeling De minimum Comodair configuratie bestaat steeds uit 2 roosters met plenum: 1. Doubleflux luchtverdeelrooster 2. irjet module Doubleflux luchtverdeelrooster irjet module Doubleflux luchtverdeelrooster Het Doubleflux rooster zorgt voor een luchtverspreiding in 4 richtingen, en combineert heel wat comfortvoordelen: Luchttoevoer met coanda effect - Minimale turbulentie - Maximale stromingszone benutten Een terugname via het centrum van het rooster - versterkt de luchtstroming - inductielucht = retourlucht - optimale temperatuurregeling ansluiting voor verse luchttoevoer Vs < 1 tot 1.53 m/s* Uitstroomlucht rooster Vs 2 tot 3.2 m/s* Retourluchtstroom Restsnelheid in comfortzone VR < 0.14 m/sec Comodair Doubleflux luchtverdeelrooster Inductieluchtstroom Laterale stromingszone VS < 0.2 m/sec * fhankelijk van de instelling irjet-module De irjet-module stuwt een koude of warme luchtbundel naar beneden. De neerwaartse luchtbundel zorgt voor een snelle en efficiënte menging van de koele of warme lucht in de ruimte. Het gelijkmatige en snelle temperatuurverloop (gradiënt) garandeert een neutrale luchttemperatuur bij aankomst op het vloerniveau. Een aangenaam comfort gegarandeerd. Het verticale luchttemperatuurverloop (gradiënt) voorkomt luchtgelaagdheid (comfortklasse ). De lage restsnelheid op vloerniveau verhindert een tochtgevoel. De temperatuur wordt snel geëgaliseerd dankzij het hoge inductievoud ( 40). De irjet-module dient lateraal geplaatst te worden in het luchtstromingsgebied. IR foto 7

8 Totaalcomfort als troef FUJITSU ircoheaters verbruiken een minimum aan primaire energie en leveren een veelvoud aan klimaatcomfort. In een multi-splittoepassing verspreiden deze energiezuinige lucht/lucht warmtepompen koele of warme lucht in meerdere woning- of kantoorruimten. Via de wandbediening of IR-bediening kan u de klimaatregeling precies naar uw hand zetten. Voor zwaardere toepassingen met tientallen werkruimten biedt FUJITSU krachtige VRF-systemen met de hoogste COP* en EER** waarden in de markt. Koelen, verwarmen, of beide tegelijk is mogelijk, zelfs met warmteterugwinning. Elke gebruiker kan de temperatuur afzonderlijk regelen. lle VRF-binnendelen en bedieningen zijn universeel voor het hele gamma. Kortom: de ideale klimaatregeling voor kantoorgebouwen, hotels, scholen, ziekenhuizen enz. Maar hoe performant de FUJITSU lucht/lucht warmtepompen ook zijn, zonder geniaal luchtverdelingsysteem bereik je niet het optimale comfort. Het Comodair-systeem is dan ook het comfortsluitstuk van ons gamma multi-split en VRF-systemen. FUJITSU biedt krachtige èn energiezuinige buitenunits verkrijgbaar in vermogens van 2 kw tot meer dan kw (opbouw uit meerdere buitendelen, maar toch als 1 systeem bestuurbaar). 8

9 Hier is het nooit te koud of te warm, en de lucht wordt continu ververst. Verse lucht graag Het Comodair luchtverdelingsysteem garandeert u op het hoogst mogelijke comfort, niet enkel op het vlak van koeling en verwarming, maar ook wat betreft verse lucht. FUJITSU biedt decentrale ERV-ventilatieunits met een ventilatievermogen van 2 m³/u tot m³/u. Deze ERV-units zijn voorzien van kruis/tegenstroom warmteterugwinning en een vochtregulerende wisselaar. Geknipt voor het perfecte binnenklimaat. ERV Nauwkeurig koelen en verwarmen Warmtewisselaar Verse lucht op maat? Ook dat kan, dankzij de FUJITSU Freeverter. Met deze D-regelmodule kan u de FUJITSU warmtepomptechnologie toepassen op elk type van luchtbehandelingskast. Met de Freeverter wordt zowel koelen als verwarmen nauwkeurig traploos geregeld. Freeverter QC22 RLM 162 9

10 Selectie 1 rooster Hoe kan u Comodair roosters selecteren? ➀ Gebruik de snelselectie en verifieer of uw gewenste vermogen binnen het bereik van de tabelwaarden valt Opgelet: de snelselectie is verschillend voor Split en VRF applicaties ➁ Selecteer de kolom die het dichtste bij de reële plafondhoogte aanleunt ➂ Controleer of de ruimteafmetingen (lengte, breedte en oppervlakte) binnen de werkingslimieten vallen. ➃ Zo ja, ga verder naar de uitgebreide selectietabel Zo neen, kies een andere snelselectie ➄ Raadpleeg in de uitgebreide selectietabel de opgegeven vermogens en maak vervolgens de keuze om bij laag of midden snelheid uw Comodair set te selecteren. Opgelet: de geluidsniveaus zijn voor zowel het toestel als het Comodair-rooster opgegeven. ➅ Kies de juist hoogte kolom en verifieer opnieuw of de lengte, breedte en positie van het rooster ( en afmetingen) correct kunnen toegepast worden. ➆ Noteer uw setcode (eerste kolom) Geen passende selectie gevonden? Comodair selecties zijn gebaseerd op gebouwen met een goede isolatie en luchtdichtheid. Gebouwen met relatief hoge warmtevermogens behalen lagere comfortniveaus en kunnen zelfs buiten de comfortgaranties van de Comodair selectie vallen. W L Selectietabellen Toestel Comodair 240 Type Ventilatie Vermogen (1) Lw (2) Lw (3) Type L in M W in M in M in M* Oppvl. in M 2 Snelheid kw kw db() db() Set Rooster Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Split RYF12L laag 3,1 2, S S 5,6 7,5 5,6 7,5 2,8 3,8 4,6 6, RYF12L midden 3,6 3, S S 6,4 8,6 6,4 8,6 3,2 4,3 5,3 8, Multisplit RYG07LL laag 2,0 1, S S 5,5 7,4 5,5 7,4 2,8 3,7 4,5 6, RYG09LL laag 2,6 2, S S 5,9 7,8 5,9 7,8 2,9 3,9 4,8 7, RYG12LL laag 3,5 3, S S 6,3 8,5 6,3 8,5 3,2 4,2 5,2 7, RYG09LL midden 2,6 2, S S 5,8 7,7 5,8 7,7 2,9 3,8 4,7 7, RYG12LL midden 3,0 3, S S 6,3 8,5 6,3 8,5 3,2 4,2 5,2 7, RYG12LL midden 3,0 3, S S 6,8 9,2 6,8 9,2 3,4 4,6 5,6 8, VRF RB07L laag 2,1 1, V S S 3,8 4,9 3,8 4,9 1,9 2,5 3,0 4, RD07L laag 2,2 1, V07N S S 5,2 6,9 5,2 6,9 2,6 3,4 4,2 6, RB09L laag 2,5 2, V S S 4,6 6,0 4,6 6,0 2,3 3,0 3,6 5, RD09L laag 2,6 2, V09N S S 5,6 7,5 5,6 7,5 2,8 3,8 4,6 6, RB12L laag 3,0 2, V12N S S 5,3 7,0 5,3 7,0 2,6 3,5 4,3 6,4 19 RD12L laag 3,1 2, V S S 5,3 7,0 5,3 7,0 2,6 3,5 4,3 6,4 20 RB07L midden 2,3 1, V S S 4,2 5,4 4,2 5,4 2,1 2,7 3,3 4, RD07L midden 2,5 2, V07N S S 5,8 7,7 5,8 7,7 2,9 3,8 4,7 7, RB09L midden 2,7 2, V S S 4,9 6,6 4,9 6,6 2,5 3,3 3,9 6, RD09L midden 2,9 2, V09N S S 6,3 8,5 6,3 8,5 3,2 4,2 5,2 7, RB12L midden 3,4 3, V S S 5,9 7,8 5,9 7,8 2,9 3,9 4,8 7, * Indien 2 één-rooster systemen naast elkaar geplaatst worden, dan is de afstand tussen de 2 roosters. 10

11 SPLIT lokaal afmetingen in M multisplit lokaal afmetingen in M VRF lokaal afmetingen in M ➀ Verwarming in kw 3,1-3,6 kw 2,0-3,0 kw 2,1-3,4 kw ➀ Koeling in kw 2,7-3,1 kw 1,9-3,2 kw 1,7-3,1 kw ➁ Plafondhoogte in M 2,4 2,7 3 3,4 2,4 2,7 3 3,4 2,4 2,7 3 3,4 min max min max min max min max min max min max min max min max min max min max min max min max ➂ Lengte in M 5,6 8,6 5,0 8,0 4,4 7,4 3,6 7,4 5,5 9,2 4,9 8,6 4,3 8,0 3,5 8,0 3,8 8,5 3,2 7,9 2,6 7,3 1,8 7,3 ➂ Breedte in M 5,6 8,6 5,0 8,0 4,4 7,4 3,6 7,4 5,5 9,2 4,9 8,6 4,3 8,0 3,5 8,0 3,8 8,5 3,2 7,9 2,6 7,3 1,8 7,3 ➂ Oppvlakte in M² (1) Het opgegeven vermogen is gecorrigeerd naar het bijhorende luchtdebiet en het verwarmingsvermogen is daarbij opgegeven bij -10 C (2) Het geluidsniveau van het Comodair rooster. (3) Het geluidsniveau van het inbouwtoestel waarbij er 2 db() gecorrigeerd werd voor toepassing in een verlaagd plafond. Snelselectie L in M W in M in M in M* Oppvl. in M 2 L in M W in M in M in M* Oppvl. in M 2 L in M W in M in M in M* Oppvl. in M 2 Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max 5,0 6,9 5,0 6,9 2,5 3,5 4,3 6, ,4 6,3 4,4 6,3 2,2 3,2 4,0 6, ,6 6,3 3,6 6,3 1,8 3,2 3,6 6, ,8 8,0 5,8 8,0 2,9 4,0 5,0 7, ,2 7,4 5,2 7,4 2,6 3,7 4,7 7, ,4 7,4 4,4 7,4 2,2 3,7 4,3 7, ,9 6,8 4,9 6,8 2,5 3,4 4,2 6, ,3 6,2 4,3 6,2 2,2 3,1 3,9 6, ,5 6,2 3,5 6,2 1,8 3,1 3,5 6, ,3 7,2 5,3 7,2 2,6 3,6 4,5 6, ,7 6,6 4,7 6,6 2,3 3,3 4,2 6, ,9 6,6 3,9 6,6 1,9 3,3 3,8 6, ,7 7,9 5,7 7,9 2,9 3,9 4,9 7, ,1 7,3 5,1 7,3 2,6 3,6 4,6 7, ,3 7,3 4,3 7,3 2,2 3,6 4,2 7, ,2 7,1 5,2 7,1 2,6 3,5 4,4 6,8 21 4,6 6,5 4,6 6,5 2,3 3,2 4,1 6, ,8 6,5 3,8 6,5 1,9 3,2 3,7 6, ,7 7,9 5,7 7,9 2,9 3,9 4,9 7, ,1 7,3 5,1 7,3 2,6 3,6 4,6 7, ,3 7,3 4,3 7,3 2,2 3,6 4,2 7, ,2 8,6 6,2 8,6 3,1 4,3 5,3 8, ,6 8,0 5,6 8,0 2,8 4,0 5,0 8, ,8 8,0 4,8 8,0 2,4 4,0 4,6 8, ,2 4,3 3,2 4,3 1,6 2,2 2,7 4, ,6 3,7 2,6 3,7 1,3 1,9 2,4 3, ,8 3,7 1,8 3,7 0,9 1,9 2,0 3, ,6 6,3 4,6 6,3 2,3 3,1 3,9 6, ,0 5,7 4,0 5,7 2,0 2,8 3,6 5, ,2 5,7 3,2 5,7 1,6 2,8 3,2 5, ,0 5,4 4,0 5,4 2,0 2,7 3,3 5, ,4 4,8 3,4 4,8 1,7 2,4 3,0 4, ,6 4,8 2,6 4,8 1,3 2,4 2,6 4, ,0 6,9 5,0 6,9 2,5 3,5 4,3 6, ,4 6,3 4,4 6,3 2,2 3,2 4,0 6, ,6 6,3 3,6 6,3 1,8 3,2 3,6 6, ,7 6,4 4,7 6,4 2,3 3,2 4,0 6, ,1 5,8 4,1 5,8 2,0 2,9 3,7 5, ,3 5,8 3,3 5,8 1,6 2,9 3,3 5, ,7 6,4 4,7 6,4 2,3 3,2 4,0 6, ,1 5,8 4,1 5,8 2,0 2,9 3,7 5, ,3 5,8 3,3 5,8 1,6 2,9 3,3 5, ,6 4,8 3,6 4,8 1,8 2,4 3,0 4, ,0 4,2 3,0 4,2 1,5 2,1 2,7 4, ,2 4,2 2,2 4,2 1,1 2,1 2,3 4, ,2 7,1 5,2 7,1 2,6 3,5 4,4 6,8 21 4,6 6,5 4,6 6,5 2,3 3,2 4,1 6, ,8 6,5 3,8 6,5 1,9 3,2 3,7 6, ,3 6,0 4,3 6,0 2,2 3,0 3,6 5, ,7 5,4 3,7 5,4 1,9 2,7 3,3 5, ,9 5,4 2,9 5,4 1,5 2,7 2,9 5, ,7 7,9 5,7 7,9 2,9 3,9 4,9 7, ,1 7,3 5,1 7,3 2,6 3,6 4,6 7, ,3 7,3 4,3 7,3 2,2 3,6 4,2 7, ,3 7,2 5,3 7,2 2,6 3,6 4,5 6, ,7 6,6 4,7 6,6 2,3 3,3 4,2 6, ,9 6,6 3,9 6,6 1,9 3,3 3,8 6,

12 Selectie 2 roosters W L Selectietabellen Toestel Comodair 240 Type Ventilatie Vermogen (1) Lw (2) Lw (3) Type L in M W in M in M in M Oppvl. in M 2 Snelheid kw kw db() db() Set Rooster Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Split RYF12L laag 3,1 2, S S 6,6 8,9 3,7 4,8 1,9 2,4 2,9 4, RYF14L laag 3,5 3, S S 7,5 10,2 4,2 5,4 2,1 2,7 3,3 4, RYF18LB laag 4,1 3, S S 7,7 10,6 4,3 5,6 2,2 2,8 3,4 5, RYF22LC laag 5,1 3, S S 8,5 11,9 4,7 6,2 2,4 3,1 3,8 5, RYF24LC laag 5,4 4, S S 8,6 12,2 4,8 6,4 2,4 3,2 3,8 5, RYF24LB laag 5,8 5, S S 8,5 11,9 4,7 6,2 2,4 3,1 3,8 5, RYF12L midden 3,6 3, S S 7,5 10,2 4,2 5,4 2,1 2,7 3,3 4, RYF14L midden 4,1 3, S S 8,6 12,2 4,8 6,4 2,4 3,2 3,8 5, RYF18LB midden 4,8 4, S S 9,1 12,8 5,0 6,7 2,5 3,4 4,1 6, RYF22LC midden 6,0 4, S S 10,2 14,4 5,6 7,5 2,8 3,8 4,6 6, RYF24LC midden 5,2 6, S S 10,5 14,8 5,8 7,7 2,9 3,8 4,7 7, RYF24LB midden 6,9 6, S S 10,2 14,4 5,6 7,5 2,8 3,8 4,6 6, Multisplit RYG12LL laag 2,7 3, S S 7,5 10,2 4,2 5,4 2,1 2,7 3,3 4, RYG14LL laag 3,1 3, S S 7,3 9,9 4,1 5,2 2,0 2,6 3,2 4, RYF18LB laag 4,5 4, S S 9,8 13,8 5,4 7,2 2,7 3,6 4,4 6, RYG18LL laag 4,5 4, S S 8,6 12,2 4,8 6,4 2,4 3,2 3,8 5, RYG22LL laag 5,2 4, S S 8,5 11,9 4,7 6,2 2,4 3,1 3,8 5, RYG12LL midden 3,8 3, S S 8,0 11,0 4,4 5,8 2,2 2,9 3,5 5, RYG14LL midden 3,6 3, S S 8,4 11,8 4,7 6,2 2,3 3,1 3,7 5, RYG18LL midden 5,0 4, S S 10,5 14,8 5,8 7,7 2,9 3,8 4,7 7, RYG18LL midden 5,6 4, S S 9,3 13,2 5,2 6,9 2,6 3,4 4,2 6, RYF22LB midden 6,0 5, S S 10,2 14,4 5,6 7,5 2,8 3,8 4,6 6, VRF RD14L laag 3,8 3, V14N S S 7,5 10,2 4,2 5,4 2,1 2,7 3,3 4, RB14L laag 4,4 3, V S S 8,4 11,8 4,7 6,2 2,3 3,1 3,7 5, RD18L laag 5,0 4, V18N S S 9,1 12,8 5,0 6,7 2,5 3,4 4,1 6, RD18L laag 5,0 4, V18N S S 8,2 11,2 4,6 5,9 2,3 3,0 3,6 5, RB18L laag 5,2 4, V S S 8,9 12,5 4,9 6,6 2,5 3,3 3,9 6, RB18L laag 5,2 4, V S S 8,0 10,9 4,5 5,8 2,2 2,9 3,6 5, RB24L laag 5,9 5, V24L S S 8,6 12,2 4,8 6,4 2,4 3,2 3,8 5, RD24L laag 6,6 5, V24N S S 11,5 16,4 6,3 8,5 3,2 4,2 5,2 7, RD14L midden 4,4 4, V14N S S 8,6 12,2 4,8 6,4 2,4 3,2 3,8 5, RB14L midden 4,7 4, V S S 9,1 12,8 5,0 6,7 2,5 3,4 4,1 6, RD18L midden 5,6 5, V18N S S 10,0 14,1 5,5 7,4 2,8 3,7 4,5 6,8 104 RD18L midden 5,6 5, V18N S S 8,9 12,5 4,9 6,6 2,5 3,3 3,9 6, RB18L midden 5,7 5, V S S 9,8 13,8 5,4 7,2 2,7 3,6 4,4 6, RB18L midden 5,7 5, V S S 8,6 12,2 4,8 6,4 2,4 3,2 3,8 5, RB24L midden 6,7 5, V24L S S 9,8 13,8 5,4 7,2 2,7 3,6 4,4 6, RD24L midden 7,5 6, V24N S S 12,8 18,5 7,0 9,6 3,5 4,8 5,8 9,

13 SPLIT lokaal afmetingen in M multisplit lokaal afmetingen in M VRF lokaal afmetingen in M ➀ Verwarming in kw 3,1-6,9 kw 2,7-6 kw 3,8-7,5 kw ➀ Koeling in kw 2,7-6,1 kw 3-5,4 kw 3,4-6,6 kw ➁ Plafondhoogte in M 2,4 2,7 3 3,4 2,4 2,7 3 3,4 2,4 2,7 3 3,4 min max min max min max min max min max min max min max min max min max min max min max min max ➂ Lengte in M 6,6 14,4 5,7 13,5 4,8 12,6 3,6 12,6 7,3 14,8 6,4 13,9 5,5 13,0 4,3 13,0 7,5 18,5 6,6 17,6 5,7 16,7 4,5 16,7 ➂ Breedte in M 3,7 7,5 3,1 6,9 2,5 6,3 1,7 6,3 4,1 7,7 3,5 7,1 2,9 6,5 2,1 6,5 4,2 9,6 3,6 9,0 3,0 8,4 2,2 8,4 ➂ Oppvlakte in M² (1) Het opgegeven vermogen is gecorrigeerd naar het bijhorende luchtdebiet en het verwarmingsvermogen is daarbij opgegeven bij -10 C (2) Het geluidsniveau van het Comodair rooster. (3) Het geluidsniveau van het inbouwtoestel waarbij er 2 db() gecorrigeerd werd voor toepassing in een verlaagd plafond. Snelselectie L in M W in M in M in M Oppvl. in M 2 L in M W in M in M in M Oppvl. in M 2 L in M W in M in M in M Oppvl. in M 2 Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max 5,7 8,0 3,1 4,2 1,6 2,1 2,6 3, ,8 7,1 2,5 3,6 1,3 1,8 2,3 3, ,6 7,1 1,7 3,6 0,9 1,8 1,9 3, ,6 9,3 3,6 4,8 1,8 2,4 3,0 4, ,7 8,4 3,0 4,2 1,5 2,1 2,7 4, ,5 8,4 2,2 4,2 1,1 2,1 2,3 4, ,8 9,7 3,7 5,0 1,9 2,5 3,1 4, ,9 8,8 3,1 4,4 1,6 2,2 2,8 4, ,7 8,8 2,3 4,4 1,2 2,2 2,4 4, ,6 11,0 4,1 5,6 2,1 2,8 3,5 5, ,7 10,1 3,5 5,0 1,8 2,5 3,2 5, ,5 10,1 2,7 5,0 1,4 2,5 2,8 5, ,7 11,3 4,2 5,8 2,1 2,9 3,5 5, ,8 10,4 3,6 5,2 1,8 2,6 3,2 5, ,6 10,4 2,8 5,2 1,4 2,6 2,8 5, ,6 11,0 4,1 5,6 2,1 2,8 3,5 5, ,7 10,1 3,5 5,0 1,8 2,5 3,2 5, ,5 10,1 2,7 5,0 1,4 2,5 2,8 5, ,6 9,3 3,6 4,8 1,8 2,4 3,0 4, ,7 8,4 3,0 4,2 1,5 2,1 2,7 4, ,5 8,4 2,2 4,2 1,1 2,1 2,3 4, ,7 11,3 4,2 5,8 2,1 2,9 3,5 5, ,8 10,4 3,6 5,2 1,8 2,6 3,2 5, ,6 10,4 2,8 5,2 1,4 2,6 2,8 5, ,2 11,9 4,4 6,1 2,2 3,1 3,8 5, ,3 11,0 3,8 5,5 1,9 2,8 3,5 5, ,1 11,0 3,0 5,5 1,5 2,8 3,1 5, ,3 13,5 5,0 6,9 2,5 3,5 4,3 6, ,4 12,6 4,4 6,3 2,2 3,2 4,0 6, ,2 12,6 3,6 6,3 1,8 3,2 3,6 6, ,6 13,9 5,2 7,1 2,6 3,5 4,4 6, ,7 13,0 4,6 6,5 2,3 3,2 4,1 6, ,5 13,0 3,8 6,5 1,9 3,2 3,7 6, ,3 13,5 5,0 6,9 2,5 3,5 4,3 6, ,4 12,6 4,4 6,3 2,2 3,2 4,0 6, ,2 12,6 3,6 6,3 1,8 3,2 3,6 6, ,6 9,3 3,6 4,8 1,8 2,4 3,0 4, ,7 8,4 3,0 4,2 1,5 2,1 2,7 4, ,5 8,4 2,2 4,2 1,1 2,1 2,3 4, ,4 9,0 3,5 4,6 1,7 2,3 2,9 4, ,5 8,1 2,9 4,0 1,4 2,0 2,6 4, ,3 8,1 2,1 4,0 1,0 2,0 2,2 4, ,9 12,9 4,8 6,6 2,4 3,3 4,1 6, ,0 12,0 4,2 6,0 2,1 3,0 3,8 6, ,8 12,0 3,4 6,0 1,7 3,0 3,4 6, ,7 11,3 4,2 5,8 2,1 2,9 3,5 5, ,8 10,4 3,6 5,2 1,8 2,6 3,2 5, ,6 10,4 2,8 5,2 1,4 2,6 2,8 5, ,6 11,0 4,1 5,6 2,1 2,8 3,5 5, ,7 10,1 3,5 5,0 1,8 2,5 3,2 5, ,5 10,1 2,7 5,0 1,4 2,5 2,8 5, ,1 10,1 3,8 5,2 1,9 2,6 3,2 4, ,2 9,2 3,2 4,6 1,6 2,3 2,9 4, ,0 9,2 2,4 4,6 1,2 2,3 2,5 4, ,5 10,9 4,1 5,6 2,0 2,8 3,4 5, ,6 10,0 3,5 5,0 1,7 2,5 3,1 5,0 27 5,4 10,0 2,7 5,0 1,3 2,5 2,7 5,0 27 9,6 13,9 5,2 7,1 2,6 3,5 4,4 6, ,7 13,0 4,6 6,5 2,3 3,2 4,1 6, ,5 13,0 3,8 6,5 1,9 3,2 3,7 6, ,4 12,3 4,6 6,3 2,3 3,1 3,9 6, ,5 11,4 4,0 5,7 2,0 2,8 3,6 5, ,3 11,4 3,2 5,7 1,6 2,8 3,2 5, ,3 13,5 5,0 6,9 2,5 3,5 4,3 6, ,4 12,6 4,4 6,3 2,2 3,2 4,0 6, ,2 12,6 3,6 6,3 1,8 3,2 3,6 6, ,6 9,3 3,6 4,8 1,8 2,4 3,0 4, ,7 8,4 3,0 4,2 1,5 2,1 2,7 4, ,5 8,4 2,2 4,2 1,1 2,1 2,3 4, ,5 10,9 4,1 5,6 2,0 2,8 3,4 5, ,6 10,0 3,5 5,0 1,7 2,5 3,1 5,0 27 5,4 10,0 2,7 5,0 1,3 2,5 2,7 5,0 27 8,2 11,9 4,4 6,1 2,2 3,1 3,8 5, ,3 11,0 3,8 5,5 1,9 2,8 3,5 5, ,1 11,0 3,0 5,5 1,5 2,8 3,1 5, ,3 10,3 4,0 5,3 2,0 2,7 3,3 5, ,4 9,4 3,4 4,7 1,7 2,4 3,0 4, ,2 9,4 2,6 4,7 1,3 2,4 2,6 4, ,0 11,6 4,3 6,0 2,2 3,0 3,6 5, ,1 10,7 3,7 5,4 1,9 2,7 3,3 5, ,9 10,7 2,9 5,4 1,5 2,7 2,9 5, ,1 10,0 3,9 5,2 1,9 2,6 3,3 4, ,2 9,1 3,3 4,6 1,6 2,3 3,0 4, ,0 9,1 2,5 4,6 1,2 2,3 2,6 4, ,7 11,3 4,2 5,8 2,1 2,9 3,5 5, ,8 10,4 3,6 5,2 1,8 2,6 3,2 5, ,6 10,4 2,8 5,2 1,4 2,6 2,8 5, ,6 15,5 5,7 7,9 2,9 3,9 4,9 7, ,7 14,6 5,1 7,3 2,6 3,6 4,6 7, ,5 14,6 4,3 7,3 2,2 3,6 4,2 7, ,7 11,3 4,2 5,8 2,1 2,9 3,5 5, ,8 10,4 3,6 5,2 1,8 2,6 3,2 5, ,6 10,4 2,8 5,2 1,4 2,6 2,8 5, ,2 11,9 4,4 6,1 2,2 3,1 3,8 5, ,3 11,0 3,8 5,5 1,9 2,8 3,5 5, ,1 11,0 3,0 5,5 1,5 2,8 3,1 5, ,1 13,2 4,9 6,8 2,5 3,4 4,2 6,5 89 8,2 12,3 4,3 6,2 2,2 3,1 3,9 6,2 76 7,0 12,3 3,5 6,2 1,8 3,1 3,5 6, ,0 11,6 4,3 6,0 2,2 3,0 3,6 5, ,1 10,7 3,7 5,4 1,9 2,7 3,3 5, ,9 10,7 2,9 5,4 1,5 2,7 2,9 5, ,9 12,9 4,8 6,6 2,4 3,3 4,1 6, ,0 12,0 4,2 6,0 2,1 3,0 3,8 6, ,8 12,0 3,4 6,0 1,7 3,0 3,4 6, ,7 11,3 4,2 5,8 2,1 2,9 3,5 5, ,8 10,4 3,6 5,2 1,8 2,6 3,2 5, ,6 10,4 2,8 5,2 1,4 2,6 2,8 5, ,9 12,9 4,8 6,6 2,4 3,3 4,1 6, ,0 12,0 4,2 6,0 2,1 3,0 3,8 6, ,8 12,0 3,4 6,0 1,7 3,0 3,4 6, ,9 17,6 6,4 9,0 3,2 4,5 5,5 8, ,0 16,7 5,8 8,4 2,9 4,2 5,2 8, ,8 16,7 5,0 8,4 2,5 4,2 4,8 8,

14 Selectie 3 roosters W L Selectietabellen Toestel Comodair 240 Type Ventilatie Vermogen (1) Lw (2) Lw (3) Type L in M W in M in M in M Oppvl. in M 2 Snelheid kw kw db() db() Set Rooster Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Split RY30LB laag 6,5 5, S 2-1-3S 12,8 18,5 4,9 6,6 2,5 3,3 3,9 6, RY36LB laag 7,3 6, S 2-1-3S 12,8 18,5 4,9 6,6 2,5 3,3 3,9 6, RY36LC laag 7,3 6, S 2-1-3S 12,8 18,5 4,9 6,6 2,5 3,3 3,9 6, RY36LB midden 8,3 7, S 2-1-3S 16,5 23,9 6,2 8,4 3,1 4,2 5,1 7, RY36LC midden 9,3 7, S 2-1-3S 16,5 23,9 6,2 8,4 3,1 4,2 5,1 7, VRF RB24L laag 6,6 5, V24N S S 12,8 18,5 4,9 6,6 2,5 3,3 3,9 6, R24L laag 7,1 6, V S S 13,2 19,0 5,0 6,7 2,5 3,4 4,1 6, R24L laag 7,1 6, V S S 11,8 16,6 4,6 5,9 2,3 3,0 3,6 5, RB30L laag 8,2 7, V30L-2-3-3S 2-1-3S 11,8 16,6 4,6 5,9 2,3 3,0 3,6 5, R30L laag 8,8 7, V S S 13,2 19,0 5,0 6,7 2,5 3,4 4,1 6, R30L laag 8,8 7, V S S 11,8 16,6 4,6 5,9 2,3 3,0 3,6 5, RB36L laag 10,7 9, V36L-2-3-3S 2-1-3S 15,2 21,8 5,8 7,7 2,9 3,8 4,7 7, R36L laag 11,6 10, V S 2-1-3S 16,3 23,5 6,2 8,2 3,1 4,1 5,1 7, RB45L laag 11,9 10, V45L-2-3-3S 2-1-3S 17,0 24,6 6,4 8,6 3,2 4,3 5,3 8, R45L laag 13,0 11, V S 2-1-3S 16,3 23,5 6,2 8,2 3,1 4,1 5,1 7, RB45L midden 7,5 6, V24N S S 14,2 20,4 5,4 7,2 2,7 3,6 4,4 6, R24L midden 7,6 6, V S S 13,8 19,9 5,3 7,0 2,6 3,5 4,3 6, R24L midden 7,6 6, V S S 12,3 17,5 4,7 6,2 2,4 3,1 3,8 5, RB30L midden 9,1 8, V30L-2-3-3S 2-1-3S 13,2 19,0 5,0 6,7 2,5 3,4 4,1 6, R30L midden 9,5 8, V S S 13,8 19,9 5,3 7,0 2,6 3,5 4,3 6, R30L midden 9,5 8, V S S 12,3 17,5 4,7 6,2 2,4 3,1 3,8 5, RB36L midden 11,7 10, V36L-2-3-3S 2-1-3S 16,3 23,5 6,2 8,2 3,1 4,1 5,1 7, R36L midden 12,1 11, V S 2-1-3S 17,0 24,6 6,4 8,6 3,2 4,3 5,3 8, RB45L midden 12,7 11, V45L-2-3-3S 2-1-3S 18,1 26,5 6,8 9,2 3,4 4,6 5,6 8, R45L midden 13,6 12, V S 2-1-3S 17,0 24,6 6,4 8,6 3,2 4,3 5,3 8,

15 SPLIT lokaal afmetingen in M VRF lokaal afmetingen in M ➀ Verwarming in kw 6,5-9,3 kw 6,6-13,6 kw ➀ Koeling in kw 5,5-7,8 kw 5,9-12,1 kw ➁ Plafondhoogte in M 2,4 2,7 3 3,4 2,4 2,7 3 3,4 min max min max min max min max min max min max min max min max ➂ Lengte in M 12,8 23,9 11,6 22,7 10,4 21,5 8,8 21,5 11,8 26,5 10,6 25,3 9,4 24,1 7,8 24,1 ➂ Breedte in M 4,9 8,4 4,3 7,8 3,7 7,2 2,9 7,2 4,6 9,2 4,0 8,6 3,4 8,0 2,6 8,0 ➂ Oppvlakte in M² (1) Het opgegeven vermogen is gecorrigeerd naar het bijhorende luchtdebiet en het verwarmingsvermogen is daarbij opgegeven bij -10 C (2) Het geluidsniveau van het Comodair rooster. (3) Het geluidsniveau van het inbouwtoestel waarbij er 2 db() gecorrigeerd werd voor toepassing in een verlaagd plafond. Snelselectie L in M W in M in M in M Oppvl. in M 2 L in M W in M in M in M Oppvl. in M 2 L in M W in M in M in M Oppvl. in M 2 Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max 11,6 17,3 4,3 6,0 2,2 3,0 3,6 5, ,4 16,1 3,7 5,4 1,9 2,7 3,3 5, ,8 16,1 2,9 5,4 1,5 2,7 2,9 5, ,6 17,3 4,3 6,0 2,2 3,0 3,6 5, ,4 16,1 3,7 5,4 1,9 2,7 3,3 5, ,8 16,1 2,9 5,4 1,5 2,7 2,9 5, ,6 17,3 4,3 6,0 2,2 3,0 3,6 5, ,4 16,1 3,7 5,4 1,9 2,7 3,3 5, ,8 16,1 2,9 5,4 1,5 2,7 2,9 5, ,3 22,7 5,6 7,8 2,8 3,9 4,8 7, ,1 21,5 5,0 7,2 2,5 3,6 4,5 7, ,5 21,5 4,2 7,2 2,1 3,6 4,1 7, ,3 22,7 5,6 7,8 2,8 3,9 4,8 7, ,1 21,5 5,0 7,2 2,5 3,6 4,5 7, ,5 21,5 4,2 7,2 2,1 3,6 4,1 7, ,6 17,3 4,3 6,0 2,2 3,0 3,6 5, ,4 16,1 3,7 5,4 1,9 2,7 3,3 5, ,8 16,1 2,9 5,4 1,5 2,7 2,9 5, ,0 17,8 4,4 6,1 2,2 3,1 3,8 5, ,8 16,6 3,8 5,5 1,9 2,8 3,5 5, ,2 16,6 3,0 5,5 1,5 2,8 3,1 5, ,6 15,4 4,0 5,3 2,0 2,7 3,3 5, ,4 14,2 3,4 4,7 1,7 2,4 3,0 4, ,8 14,2 2,6 4,7 1,3 2,4 2,6 4, ,6 15,4 4,0 5,3 2,0 2,7 3,3 5, ,4 14,2 3,4 4,7 1,7 2,4 3,0 4, ,8 14,2 2,6 4,7 1,3 2,4 2,6 4, ,0 17,8 4,4 6,1 2,2 3,1 3,8 5, ,8 16,6 3,8 5,5 1,9 2,8 3,5 5, ,2 16,6 3,0 5,5 1,5 2,8 3,1 5, ,6 15,4 4,0 5,3 2,0 2,7 3,3 5, ,4 14,2 3,4 4,7 1,7 2,4 3,0 4, ,8 14,2 2,6 4,7 1,3 2,4 2,6 4, ,0 20,6 5,2 7,1 2,6 3,5 4,4 6, ,8 19,4 4,6 6,5 2,3 3,2 4,1 6, ,2 19,4 3,8 6,5 1,9 3,2 3,7 6, ,1 22,3 5,6 7,6 2,8 3,8 4,8 7, ,9 21,1 5,0 7,0 2,5 3,5 4,5 7, ,3 21,1 4,2 7,0 2,1 3,5 4,1 7, ,8 23,4 5,8 8,0 2,9 4,0 5,0 7, ,6 22,2 5,2 7,4 2,6 3,7 4,7 7, ,0 22,2 4,4 7,4 2,2 3,7 4,3 7, ,1 22,3 5,6 7,6 2,8 3,8 4,8 7, ,9 21,1 5,0 7,0 2,5 3,5 4,5 7, ,3 21,1 4,2 7,0 2,1 3,5 4,1 7, ,0 19,2 4,8 6,6 2,4 3,3 4,1 6, ,8 18,0 4,2 6,0 2,1 3,0 3,8 6, ,2 18,0 3,4 6,0 1,7 3,0 3,4 6, ,6 18,7 4,7 6,4 2,3 3,2 4,0 6, ,4 17,5 4,1 5,8 2,0 2,9 3,7 5, ,8 17,5 3,3 5,8 1,6 2,9 3,3 5, ,1 16,3 4,1 5,6 2,1 2,8 3,5 5, ,9 15,1 3,5 5,0 1,8 2,5 3,2 5, ,3 15,1 2,7 5,0 1,4 2,5 2,8 5, ,0 17,8 4,4 6,1 2,2 3,1 3,8 5, ,8 16,6 3,8 5,5 1,9 2,8 3,5 5, ,2 16,6 3,0 5,5 1,5 2,8 3,1 5, ,6 18,7 4,7 6,4 2,3 3,2 4,0 6, ,4 17,5 4,1 5,8 2,0 2,9 3,7 5, ,8 17,5 3,3 5,8 1,6 2,9 3,3 5, ,1 16,3 4,1 5,6 2,1 2,8 3,5 5, ,9 15,1 3,5 5,0 1,8 2,5 3,2 5, ,3 15,1 2,7 5,0 1,4 2,5 2,8 5, ,1 22,3 5,6 7,6 2,8 3,8 4,8 7, ,9 21,1 5,0 7,0 2,5 3,5 4,5 7, ,3 21,1 4,2 7,0 2,1 3,5 4,1 7, ,8 23,4 5,8 8,0 2,9 4,0 5,0 7, ,6 22,2 5,2 7,4 2,6 3,7 4,7 7, ,0 22,2 4,4 7,4 2,2 3,7 4,3 7, ,9 25,3 6,2 8,6 3,1 4,3 5,3 8, ,7 24,1 5,6 8,0 2,8 4,0 5,0 8, ,1 24,1 4,8 8,0 2,4 4,0 4,6 8, ,8 23,4 5,8 8,0 2,9 4,0 5,0 7, ,6 22,2 5,2 7,4 2,6 3,7 4,7 7, ,0 22,2 4,4 7,4 2,2 3,7 4,3 7,

16 Selectie 4 roosters W L Selectietabellen Toestel Comodair 240 Type Ventilatie Vermogen (1) Lw (2) Lw (3) Type L in M W in M in M in M Oppvl. in M 2 Snelheid kw kw db() db() Set Rooster Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Split RY30LB laag 6,5 5, S 2-1-2S 7,7 10,6 7,7 10,6 2,2 2,8 3,4 5, RY36LC laag 7,3 6, S 2-1-2S 7,7 10,6 7,7 10,6 2,2 2,8 3,4 5, RY45LC laag 9,0 8, S 2-1-2S 8,2 11,4 8,2 11,4 2,3 3,0 3,6 5, RY30LB midden 8,3 7, S 2-1-2S 9,8 13,8 9,8 13,8 2,7 3,6 4,4 6, RY36LC midden 9,3 7, S 2-1-2S 9,8 13,8 9,8 13,8 2,7 3,6 4,4 6, RY45LC midden 11,7 10, S 2-1-2S 10,5 14,8 10,5 14,8 2,9 3,8 4,7 7, VRF RC36L laag 7,0 6, V36H-2-4-3S 2-1-3S 7,9 10,6 7,9 10,6 2,2 2,8 3,5 5, RB30L laag 8,2 7, V30L S S 7,0 9,6 7,0 9,6 2,0 2,5 3,1 4, RB36L laag 10,7 9, V36L-2-4-3S 2-1-3S 8,0 10,9 8,0 10,9 2,2 2,9 3,6 5, R36L laag 11,3 10, V S 2-1-3S 8,5 11,9 8,5 11,9 2,4 3,1 3,8 5, RB45L laag 11,9 10, V45L-2-4-3S 2-1-3S 8,9 12,5 8,9 12,5 2,5 3,3 3,9 6, R45L laag 13,0 11, V S S 8,5 11,9 8,5 11,9 2,4 3,1 3,8 5, RB30L midden 9,1 8, V30L S S 7,7 10,6 7,7 10,6 2,2 2,8 3,4 5, RC36L midden 9,4 8, V36H-2-4-3S 2-1-3S 10,5 14,8 10,5 14,8 2,9 3,8 4,7 7, RB36L midden 11,7 10, V36L-2-4-3S 2-1-3S 8,5 11,9 8,5 11,9 2,4 3,1 3,8 5, R36L midden 11,8 11, V S 2-1-3S 8,9 12,5 8,9 12,5 2,5 3,3 3,9 6, RB45L midden 12,7 11, V45L-2-4-3S 2-1-3S 9,6 13,5 9,6 13,5 2,6 3,5 4,3 6, R45L midden 13,6 12, V S 2-1-3S 8,9 12,5 8,9 12,5 2,5 3,3 3,9 6,

17 SPLIT lokaal afmetingen in M VRF lokaal afmetingen in M ➀ Verwarming in kw 6,5-11,7 kw 7-13,6 kw ➀ Koeling in kw 5,5-10,4 kw 6,2-12,1 kw ➁ Plafondhoogte in M 2,4 2,7 3 3,4 2,4 2,7 3 3,4 min max min max min max min max min max min max min max min max ➂ Lengte in M 7,7 14,8 6,8 13,9 5,2 13,0 4,0 13,0 7,0 14,8 6,1 13,9 5,2 13,0 4,0 13,0 ➂ Breedte in M 7,7 14,8 6,8 13,9 5,2 13,0 4,0 13,0 7,0 14,8 6,1 13,9 5,2 13,0 4,0 13,0 ➂ Oppvlakte in M² (1) Het opgegeven vermogen is gecorrigeerd naar het bijhorende luchtdebiet en het verwarmingsvermogen is daarbij opgegeven bij -10 C (2) Het geluidsniveau van het Comodair rooster. (3) Het geluidsniveau van het inbouwtoestel waarbij er 2 db() gecorrigeerd werd voor toepassing in een verlaagd plafond. Snelselectie L in M W in M in M in M Oppvl. in M 2 L in M W in M in M in M Oppvl. in M 2 L in M W in M in M in M Oppvl. in M 2 Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max 6,8 9,7 6,8 9,7 1,9 2,5 3,1 4, ,9 8,8 5,9 8,8 1,6 2,2 2,8 4, ,7 8,8 4,7 8,8 1,2 2,2 2,4 4, ,8 9,7 6,8 9,7 1,9 2,5 3,1 4, ,9 8,8 5,9 8,8 1,6 2,2 2,8 4, ,7 8,8 4,7 8,8 1,2 2,2 2,4 4, ,3 10,5 7,3 10,5 2,0 2,7 3,3 5, ,4 9,6 6,4 9,6 1,7 2,4 3,0 4, ,2 9,6 5,2 9,6 1,3 2,4 2,6 4, ,9 12,9 8,9 12,9 2,4 3,3 4,1 6, ,0 12,0 8,0 12,0 2,1 3,0 3,8 6, ,8 12,0 6,8 12,0 1,7 3,0 3,4 6, ,9 12,9 8,9 12,9 2,4 3,3 4,1 6, ,0 12,0 8,0 12,0 2,1 3,0 3,8 6, ,8 12,0 6,8 12,0 1,7 3,0 3,4 6, ,6 13,9 9,6 13,9 2,6 3,5 4,4 6, ,7 13,0 8,7 13,0 2,3 3,2 4,1 6, ,5 13,0 7,5 13,0 1,9 3,2 3,7 6, ,0 9,7 7,0 9,7 1,9 2,5 3,2 4, ,1 8,8 6,1 8,8 1,6 2,2 2,9 4, ,9 8,8 4,9 8,8 1,2 2,2 2,5 4, ,1 8,7 6,1 8,7 1,7 2,2 2,8 4, ,2 7,8 5,2 7,8 1,4 1,9 2,5 3, ,0 7,8 4,0 7,8 1,0 1,9 2,1 3, ,1 10,0 7,1 10,0 1,9 2,6 3,3 4, ,2 9,1 6,2 9,1 1,6 2,3 3,0 4, ,0 9,1 5,0 9,1 1,2 2,3 2,6 4, ,6 11,0 7,6 11,0 2,1 2,8 3,5 5, ,7 10,1 6,7 10,1 1,8 2,5 3,2 5, ,5 10,1 5,5 10,1 1,4 2,5 2,8 5, ,0 11,6 8,0 11,6 2,2 3,0 3,6 5, ,1 10,7 7,1 10,7 1,9 2,7 3,3 5, ,9 10,7 5,9 10,7 1,5 2,7 2,9 5, ,6 11,0 7,6 11,0 2,1 2,8 3,5 5, ,7 10,1 6,7 10,1 1,8 2,5 3,2 5, ,5 10,1 5,5 10,1 1,4 2,5 2,8 5, ,8 9,7 6,8 9,7 1,9 2,5 3,1 4, ,9 8,8 5,9 8,8 1,6 2,2 2,8 4, ,7 8,8 4,7 8,8 1,2 2,2 2,4 4, ,6 13,9 9,6 13,9 2,6 3,5 4,4 6, ,7 13,0 8,7 13,0 2,3 3,2 4,1 6, ,5 13,0 7,5 13,0 1,9 3,2 3,7 6, ,6 11,0 7,6 11,0 2,1 2,8 3,5 5, ,7 10,1 6,7 10,1 1,8 2,5 3,2 5, ,5 10,1 5,5 10,1 1,4 2,5 2,8 5, ,0 11,6 8,0 11,6 2,2 3,0 3,6 5, ,1 10,7 7,1 10,7 1,9 2,7 3,3 5, ,9 10,7 5,9 10,7 1,5 2,7 2,9 5, ,7 12,6 8,7 12,6 2,3 3,2 4,0 6, ,8 11,7 7,8 11,7 2,0 2,9 3,7 5, ,6 11,7 6,6 11,7 1,6 2,9 3,3 5, ,0 11,6 8,0 11,6 2,2 3,0 3,6 5, ,1 10,7 7,1 10,7 1,9 2,7 3,3 5, ,9 10,7 5,9 10,7 1,5 2,7 2,9 5,

18 Selectie 6 roosters W L Selectietabellen Toestel Comodair 240 Type Ventilatie Vermogen (1) Lw (2) Lw (3) Type L in M W in M in M in M Oppvl. in M 2 Snelheid kw kw db() db() Set Rooster Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Split RYC45LC laag 10,2 9, H-2-6-3S 2-1-3S 13,2 19,0 9,1 12,8 2,5 3,4 4,1 6, RYC54LC laag 11,6 9, S 2-1-3S 13,2 19,0 9,1 12,8 2,5 3,4 4,1 6, RYC45LC midden 11,9 10, H-2-6-3S 2-1-3S 15,5 22,3 10,7 15,1 2,9 3,9 4,8 7, RYC54LC midden 13,6 11, S 2-1-3S 15,5 22,3 10,7 15,1 2,9 3,9 4,8 7, VRF RC45L laag 9,8 8, V45H-2-6-3S 2-1-3S 13,2 19,0 9,1 12,8 2,5 3,4 4,1 6, RC60L laag 14,0 12, V S 2-1-3S 13,2 19,0 9,1 12,8 2,5 3,4 4,1 6, RC45L midden 12,0 10, V45H-2-6-3S 2-1-3S 16,1 23,2 11,1 15,6 3,0 4,1 5,0 7, RC60L midden 17,1 15, V S 2-1-3S 16,1 23,2 11,1 15,6 3,0 4,1 5,0 7,

19 SPLIT lokaal afmetingen in M VRF lokaal afmetingen in M ➀ Verwarming in kw 10,2-13,6 kw 9,8-17,1 kw ➀ Koeling in kw 9,1-11,4 kw 8,8-15,4 kw ➁ Plafondhoogte in M 2,4 2,7 3 3,4 2,4 2,7 3 3,4 min max min max min max min max min max min max min max min max ➂ Lengte in M 13,2 22,3 12,0 21,1 10,8 19,9 9,2 19,9 13,2 25,7 12,0 24,2 10,8 22,7 9,2 22,7 ➂ Breedte in M 9,1 15,1 8,2 14,2 7,3 13,3 6,1 13,3 9,1 15,6 8,2 14,7 7,3 13,8 6,1 13,8 ➂ Oppvlakte in M² (1) Het opgegeven vermogen is gecorrigeerd naar het bijhorende luchtdebiet en het verwarmingsvermogen is daarbij opgegeven bij -10 C (2) Het geluidsniveau van het Comodair rooster. (3) Het geluidsniveau van het inbouwtoestel waarbij er 2 db() gecorrigeerd werd voor toepassing in een verlaagd plafond. Snelselectie L in M W in M in M in M Oppvl. in M 2 L in M W in M in M in M Oppvl. in M 2 L in M W in M in M in M Oppvl. in M 2 Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max 12,0 17,8 8,2 11,9 2,2 3,1 3,8 5, ,8 16,6 7,3 11,0 1,9 2,8 3,5 5, ,2 16,6 6,1 11,0 1,5 2,8 3,1 5, ,0 17,8 8,2 11,9 2,2 3,1 3,8 5, ,8 16,6 7,3 11,0 1,9 2,8 3,5 5, ,2 16,6 6,1 11,0 1,5 2,8 3,1 5, ,3 21,1 9,8 14,2 2,6 3,6 4,5 6, ,1 19,9 8,9 13,3 2,3 3,3 4,2 6, ,5 19,9 7,7 13,3 1,9 3,3 3,8 6, ,3 21,1 9,8 14,2 2,6 3,6 4,5 6, ,1 19,9 8,9 13,3 2,3 3,3 4,2 6, ,5 19,9 7,7 13,3 1,9 3,3 3,8 6, ,0 17,8 8,2 11,9 2,2 3,1 3,8 5, ,8 16,6 7,3 11,0 1,9 2,8 3,5 5, ,2 16,6 6,1 11,0 1,5 2,8 3,1 5, ,0 17,8 8,2 11,9 2,2 3,1 3,8 5, ,8 16,6 7,3 11,0 1,9 2,8 3,5 5, ,2 16,6 6,1 11,0 1,5 2,8 3,1 5, ,9 22,0 10,2 14,7 2,7 3,8 4,7 7, ,7 20,8 9,3 13,8 2,4 3,5 4,4 6, ,1 20,8 8,1 13,8 2,0 3,5 4,0 6, ,9 22,0 10,2 14,7 2,7 3,8 4,7 7, ,7 20,8 9,3 13,8 2,4 3,5 4,4 6, ,1 20,8 8,1 13,8 2,0 3,5 4,0 6,

20 Selectie 8 roosters W L Selectietabellen Toestel Comodair 240 Type Ventilatie Vermogen (1) Lw (2) Lw (3) Type L in M W in M in M in M Oppvl. in M 2 Snelheid kw kw db() db() Set Rooster Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Split RYC54LC laag 11,6 9, S 2-1-2S 15,0 21,4 8,0 11,0 2,2 2,9 3,5 5, RYC54LC midden 13,6 10, S 2-1-2S 17,7 25,7 9,3 13,2 2,6 3,4 4,2 6, VRF RC45L laag 9,8 8, V45H-2-8-2S 2-1-2S 15,4 22,2 8,2 11,4 2,3 3,0 3,6 5, RC60L laag 14,0 12, V S 2-1-2S 15,4 22,2 8,2 11,4 2,3 3,0 3,6 5, RC72L laag 19,2 17, V S 2-1-3S 16,3 23,8 8,6 12,2 2,4 3,2 3,8 5, RC90L laag 22,8 20, V S 2-1-3S 19,0 27,6 10,0 14,1 2,8 3,7 4,5 6, RC45L midden 12,0 10, V45H-2-8-2S 2-1-2S 18,5 27,0 9,8 13,8 2,7 3,6 4,4 6, RC60L midden 17,1 15, V S 2-1-2S 18,5 27,0 9,8 13,8 2,7 3,6 4,4 6, RC72L midden 21,2 19, V S 2-1-3S 17,7 25,7 9,3 13,2 2,6 3,4 4,2 6, RC90L midden 26,0 23, V S 2-1-3S 21,4 31,2 11,2 15,9 3,1 4,1 5,1 7,

21 SPLIT lokaal afmetingen in M VRF lokaal afmetingen in M ➀ Verwarming in kw 8,8-15,4 kw 9,8-26,0 kw ➀ Koeling in kw 8,8-15,4 kw 8,8-23,3 kw ➁ Plafondhoogte in M 2,4 2,7 3 3,4 2,4 2,7 3 3,4 min max min max min max min max min max min max min max min max ➂ Lengte in M 15,4 22,3 13,5 21,1 12,4 19,9 10,4 19,9 15,4 25,7 13,9 24,2 12,4 22,7 10,4 22,7 ➂ Breedte in M 8,0 15,1 7,1 14,2 6,2 13,3 5,0 13,3 8,2 15,6 7,3 14,7 6,4 13,8 5,2 13,8 ➂ Oppvlakte in M² (1) Het opgegeven vermogen is gecorrigeerd naar het bijhorende luchtdebiet en het verwarmingsvermogen is daarbij opgegeven bij -10 C (2) Het geluidsniveau van het Comodair rooster. (3) Het geluidsniveau van het inbouwtoestel waarbij er 2 db() gecorrigeerd werd voor toepassing in een verlaagd plafond. Snelselectie L in M W in M in M in M Oppvl. in M 2 L in M W in M in M in M Oppvl. in M 2 L in M W in M in M in M Oppvl. in M 2 Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max 13,5 19,9 7,1 10,1 1,9 2,6 3,2 4, ,0 18,4 6,2 9,2 1,6 2,3 2,9 4, ,0 18,4 5,0 9,2 1,2 2,3 2,5 4, ,2 24,2 8,4 12,3 2,3 3,1 3,9 6, ,7 22,7 7,5 11,4 2,0 2,8 3,6 5, ,7 22,7 6,3 11,4 1,6 2,8 3,2 5, ,9 20,7 7,3 10,5 2,0 2,7 3,3 5, ,4 19,2 6,4 9,6 1,7 2,4 3,0 4, ,4 19,2 5,2 9,6 1,3 2,4 2,6 4, ,9 20,7 7,3 10,5 2,0 2,7 3,3 5, ,4 19,2 6,4 9,6 1,7 2,4 3,0 4, ,4 19,2 5,2 9,6 1,3 2,4 2,6 4, ,8 22,3 7,7 11,3 2,1 2,9 3,5 5, ,3 20,8 6,8 10,4 1,8 2,6 3,2 5, ,3 20,8 5,6 10,4 1,4 2,6 2,8 5, ,5 26,1 9,1 13,2 2,5 3,4 4,2 6, ,0 24,6 8,2 12,3 2,2 3,1 3,9 6, ,0 24,6 7,0 12,3 1,8 3,1 3,5 6, ,0 25,5 8,9 12,9 2,4 3,3 4,1 6, ,5 24,0 8,0 12,0 2,1 3,0 3,8 6, ,5 24,0 6,8 12,0 1,7 3,0 3,4 6, ,0 25,5 8,9 12,9 2,4 3,3 4,1 6, ,5 24,0 8,0 12,0 2,1 3,0 3,8 6, ,5 24,0 6,8 12,0 1,7 3,0 3,4 6, ,2 24,2 8,4 12,3 2,3 3,1 3,9 6, ,7 22,7 7,5 11,4 2,0 2,8 3,6 5, ,7 22,7 6,3 11,4 1,6 2,8 3,2 5, ,9 29,7 10,3 15,0 2,8 3,8 4,8 7, ,4 28,2 9,4 14,1 2,5 3,5 4,5 7, ,4 28,2 8,2 14,1 2,1 3,5 4,1 7,

22 Flexibel qua toepassing Comodair roosters kunnen toegepast worden in elk type verlaagd plafond: 60x60 systeemplafonds Gesloten plafondsystemen met behulp van een breder roosterkader. 1. Eerst dient het plenum met aansluitingen gemonteerd te worden. 2. Vervolgens wordt het plafondsysteem gemonteerd. De hoogte kan van binnen het plenum in de afwerkingsfase worden gecorrigeerd. 3. Tot slot wordt het uitblaasrooster gemonteerd. De totale inbouwhoogte bedraagt 305 mm (diam. 200 systemen) en 335 mm (diam. 2 systemen) gemeten vanaf onderzijde plafond. Maattekeningen Type RCT S 10 Ø199 2 spleten perfo plaat % 595 1(ovaal 199) montage beugel = = Ø ovaal 199 Type RC S montage beugel = = Ø spleten Perfo plaat % (ovaal 199) Ø5.5 ovaal 199

23 Type RCT S montage beugel 10 Ø199 3 spleten 135 1(ovaal 199) perfo plaat % Ø ovaal 199 _ Type RC S montage beugel = = Ø199 3 spleten 1(ovaal 199) perfo plaat % Ø5.5 ovaal 199 _ 23

24 Maattekeningen Type RCT S montage beugel = 320 = Ø199 1 x 320 perfo plaat spleten perfo plaat % Ø199 Ø Ø5.5 Ø199 Ø199 Type RC S montage beugel = 320 = 135 Ø x 320 perfo plaat spleten perfo plaat % Ø199 Ø199 Ø Ø199 Ø

25 Type RCT2-1-2S montage beugel = 320 = Ø249 1 x spleten perfo plaat % xØ5.5 Ø Ø Type RC2-1-2S montage beugel = 320 = Ø249 1 x spleten perfo plaat % xØ5.5 7 Ø Ø

26 Maattekeningen Type RCT2-1-3S Ø249 1 x spleten perfo plaat % montage beugel 1 = 320 = xØ5.5 Ø Ø Type RC2-1-3S montage beugel = 320 = Ø x spleten perfo plaat % xØ5.5 7 Ø Ø

27 Type RCT x Ø Ø55 595x Type RC x220 opening 3x Ø

28 SINGLE SPLIT warmtepompen Het Single Split programma bestaat uit een reeks luchtlucht warmtepompen of ircoheaters die kunnen verwarmen én of koelen. Dankzij het FUJITSU invertersysteem wordt het vermogen continu bijgeregeld waardoor het elektriciteitsgebruik met % vermindert. ircoheaters leveren een rendement van 3.61 tot 4,74 COP (Coëffi ciënt of Performance). Een minimaal verbruik dus, en minder CO2-uitstoot. FUJITSU biedt meer dan toestellen met het -label, en is daarmee marktleider. Het programma binnenunits FUJITSU biedt gaat meer van vloermodellen dan toestellen en wandmodellen met het -label, tot inbouwcassettes en is daarmee marktleider. en volledige Het inbouwsystemen. programma binnenunits gaat van vloermodellen en wandmodellen tot inbouwcassettes en volledige inbouwsystemen.. Eén toestel binnen, Toepassingsgebied:. één toestel buiten. De combinatie is ideaal voor kleinere kantoorruimtes, winkels of andere kleinere utiliteitsruimtes. MULTI SPLIT warmtepompen De Multi Split systemen van FUJITSU bieden ongekende mogelijkheden. De buitenunits blinken technisch uit door de toepassing van de allerlaatste technologieën zoals elektronisch geregelde expansie en DC motoren. Een energieklasse behalen is hiermee een fl uitje van een cent. De vrije combinatiemogelijkheden met een scala aan verschillende binnenunits leveren u de ideale oplossing voor elk project. De online MultiSelector kan ingezet worden om de juiste combinaties te selecteren. Een FUJITSU Multi Split systeem bestaat uit maximaal 8 binnentoestellen en één buitenunit. De ideale oplossing voor elk project met meerdere kamers zoals: grote woningen, kleinere kantoren en winkels.. Fujitsu ircoheaters leveren 3 tot 5 maal zoveel warmte dan de elektriciteit die ze verbruiken. VRF systemen Het full range VRF programma, bestaande uit een mini VRF tot een VRF Heat Recovery variërend van 8pk tot 48pk, is een zeer effi ciënt werkend systeem met een hoge comfort beleving. Dankzij de unieke invertertechnologie en de technologie die het vloeistofniveau controleert worden hoge COP/EER waarden gerealiseerd. De sleutel tot dit succes? Ver doorgedreven onderzoek en ontwikkeling met de Japanse zin voor perfectie en één duidelijke focus: het beste klimaatcomfort bieden met een zo klein mogelijke ecologische voetafdruk. De VRF toepassingen zijn ideaal voor grote kantoren, winkels en bedrijven. Het systeem is modulair opgebouwd en verwarmt en koelt als één systeem super effi ciënt oppervlakten van m² of meer. Uw FUJITSU-installateur: distributed by Thercon BV Storkstraat 23 I 3905 K Veenendaal Tel.: I 06/12

Comfort garantie ISO 7730. Comodair. A klasse Luchtverdeelsysteem

Comfort garantie ISO 7730. Comodair. A klasse Luchtverdeelsysteem Comfort garantie ISO 7730 Comodair klasse Luchtverdeelsysteem 1 Comodair Luchtverdeling met ISO comfortgarantie Nieuwe norm op het vlak van luchtverdeling De hoge kwaliteit, vermogensopbouw en energie-efficiëntie

Nadere informatie

DX-regelmodule voor Fujitsu warmtepompen Freeverter. www.fujitsuclimate.nl

DX-regelmodule voor Fujitsu warmtepompen Freeverter. www.fujitsuclimate.nl DX-regelmodule voor Fujitsu warmtepompen Freeverter www.fujitsuclimate.nl Freeverter regelmodule voor Fujitsu warmtepompen Zo geregeld De Freeverter is een regelmodule speciaal ontwikkeld voor FUJITSU

Nadere informatie

Hoog-voelbaar Ecoverter

Hoog-voelbaar Ecoverter Hoog-voelbaar Ecoverter www.fujitsuclimate.nl Ecoverter Onklopbaar zuinige koeling voor technische ruimtes Computerruimtes of serverrooms moeten constant gekoeld worden om de bedrijfskritische apparatuur

Nadere informatie

Types AJYA36LALH AJYA45LALH AJYA54LALH. Airstage J2. www.fujitsuclimate.nl

Types AJYA36LALH AJYA45LALH AJYA54LALH. Airstage J2. www.fujitsuclimate.nl Types AJYA36LALH AJYA45LALH AJYA54LALH Airstage J2 www.fujitsuclimate.nl Lager energieverbruik, hoger comfort. Airstage VRF J2, dankzij de hoogste kwaliteit en een doordacht ontwerp is hij steeds perfect

Nadere informatie

Ecoverter. Hoog-voelbaar

Ecoverter. Hoog-voelbaar Ecoverter Hoog-voelbaar Ecoverter Onklopbaar zuinige koeling voor technische ruimtes Computerruimtes of serverrooms moeten constant gekoeld worden om de bedrijfskritische apparatuur tegen oververhitting

Nadere informatie

Airstage J2 Mini VRF-systeem. Types J2AO36RIY J2AO45RIY J2AO54RIY

Airstage J2 Mini VRF-systeem. Types J2AO36RIY J2AO45RIY J2AO54RIY Airstage J2 Mini VRF-systeem Types J2AO36RIY J2AO45RIY J2AO54RIY Lager energieverbruik, hoger comfort. Airstage VRF J2, dankzij de hoogste kwaliteit en een doordacht ontwerp is hij steeds perfect in balans

Nadere informatie

Kanaalmodellen (commercieel)

Kanaalmodellen (commercieel) Kanaalmodellen (commercieel) www.fujitsu-heatpumps.be Kanaalmodellen (commercieel) Compact kanaalmodel ARYG LLTB A++ pagina 3 3,5-5,0 kw ruimten tussen 20 en 60 m² voeding - 1x230V Kanaalmodel ARYG LMLE

Nadere informatie

Over de Aqua DX unit. Energiebesparing. Keuze vrijheid. Compact en fluisterstil

Over de Aqua DX unit. Energiebesparing. Keuze vrijheid. Compact en fluisterstil Over de Aqua DX unit De Aqua DX is een watergekoelde condensingunit voorzien van Fuji Electric invertertechniek. De Aqua DX maakt gebruik van water om de warmte te verplaatsen, dit in tegenstelling tot

Nadere informatie

Binnenklimaat in de zorg wie z n zorg?! Roberto Traversari TNO Centrum Zorg en Bouw

Binnenklimaat in de zorg wie z n zorg?! Roberto Traversari TNO Centrum Zorg en Bouw Binnenklimaat in de zorg wie z n zorg?! Roberto Traversari TNO Centrum Zorg en Bouw Heeft u het warm? Wellicht wel na het beantwoorden van de volgende vragen voor uw situatie Wat is volgens U het binnenklimaat?

Nadere informatie

Brink Renovent. www.atc-ventilation.be

Brink Renovent. www.atc-ventilation.be Brink Renovent www.atc-ventilation.be Renovent A B Brink Renovent Excellent 180 pagina 3 A+ A Brink Renovent Excellent 300/400/450 pagina 7 A+ A pagina 11 Brink Renovent Sky Brink Renovent Excellent 180

Nadere informatie

Kanaalmodellen (commercieel)

Kanaalmodellen (commercieel) Kanaalmodellen (commercieel) www.fujitsu-heatpumps.be Kanaalmodellen (commercieel) Compact kanaalmodel ARYG LLTB pagina 3 3,5-5,0 ruimten tussen 20 en 60 m² voeding - 1x230V Kanaalmodel Medium Druk ARYG

Nadere informatie

comfortverhogend, energiezuinig en fluisterstil

comfortverhogend, energiezuinig en fluisterstil Airconditioners comfortverhogend, energiezuinig en fluisterstil FTX-JV WAndModeL ftx-jv Het uitgebreide productgamma van Daikin biedt voor elke toepassing de juiste airconditioner. Wandmodellen worden

Nadere informatie

AIRCONDITIONERS. Mini SMMS Multi. Voor particuliere- en klein zakelijke toepassing TOPKLASSE GEMAAKT VOOR DE TOEKOMST.

AIRCONDITIONERS. Mini SMMS Multi. Voor particuliere- en klein zakelijke toepassing TOPKLASSE GEMAAKT VOOR DE TOEKOMST. AIRCONDITIONERS Mini SMMS Multi SMMS Multi Voor particuliere- en klein zakelijke toepassing TOPKLASSE GEMAAKT VOOR DE TOEKOMST. Flexibiliteit, energiebesparing en en comfort zijn de sleutelwoorden comfort

Nadere informatie

Puur comfort & design

Puur comfort & design Puur comfort & design Puur comfort Daikin introduceert de > COMFORT IS HET SLEUTELWOORD De Nexura brengt comfort tot leven. s Zomers aangename verkoeling, s winters extra behaaglijke warmte dankzij het

Nadere informatie

Cassette AircoHeaters. www.fujitsuclimate.nl

Cassette AircoHeaters. www.fujitsuclimate.nl Cassette ircoheaters www.fujitsuclimate.nl Hier is het nooit te warm of te koud. En de lucht is aangenaam en zuiver. Puur comfort zonder compromis Hoe kan een compact toestel, hoog in het plafond, toch

Nadere informatie

Vloermodellen.

Vloermodellen. Vloermodellen www.fujitsu-heatpumps.be Vloermodellen Compact vloermodel AGYG LVCA 2,5-4,0 kw ruimten tussen 15 en 50 m² pagina 3 Vloermodel ABYG LVTB 5,0-7,0 kw ruimten tussen 40 en 70 m² pagina 5 Compact

Nadere informatie

OPLEIDING DUURZAAM GEBOUW : PASSIEF EN (ZEER) LAGE ENERGIE

OPLEIDING DUURZAAM GEBOUW : PASSIEF EN (ZEER) LAGE ENERGIE OPLEIDING DUURZAAM GEBOUW : PASSIEF EN (ZEER) LAGE ENERGIE Dag 1.4 Comfortcriteria LENTE 2013 Stéphan Truong Beheerder van de opleiding voor rekening van Leefmilieu Brussel TRAINING.IBGEBIM@ecorce.be 2

Nadere informatie

Cassettemodellen.

Cassettemodellen. Cassettemodellen www.fujitsu-heatpumps.be Cassettemodellen Compact cassettemodel AUYG LVLB pagina 3 3,5-7kW ruimten tussen 30 en 80 m² voeding - 1x230V Cassettemodel AUYG LRLE pagina 5 8,5-14kW ruimten

Nadere informatie

Domuz. zoneregeling voor warmtepompen. designed for

Domuz. zoneregeling voor warmtepompen. designed for Domuz zoneregeling voor warmtepompen designed for Domuz zoneregeling Het energiebesparend regelsysteem voor lucht/ water warmtepompen Domuz is een modulair zonesysteem voor Fujitsu lucht/water warmtepompen.

Nadere informatie

ROTEX hybride gaswarmtepomp Een sterk duo.

ROTEX hybride gaswarmtepomp Een sterk duo. ROTEX hybride gaswarmtepomp Een sterk duo. De nieuwe ROTEX HPU hybrid hybride gaswarmtepomp selecteert altijd automatisch de meest voordelige verwarmingsmodus. "Lange tijd waren we ervan overtuigd dat

Nadere informatie

Wandmodellen.

Wandmodellen. Wandmodellen www.fujitsu-heatpumps.be Wandmodellen Design wandmodel ASYG LTCA A+++ 2,5-3,5 kw ruimten tussen 10 en 40 m² pagina 4 Design wandmodel ASYG LUCA A++ 2,0-4,0 kw ruimten tussen 10 en 50 m² pagina

Nadere informatie

AIRCONDITIONERS. erie AV-UT. Cassettemodellen. 4-zijdig uitblazend Serie RAV-UT TOPKLASSE GEMAAKT VOOR DE TOEKOMST

AIRCONDITIONERS. erie AV-UT. Cassettemodellen. 4-zijdig uitblazend Serie RAV-UT TOPKLASSE GEMAAKT VOOR DE TOEKOMST AIRCONDITIONERS Cassettemodellen erie AV-UT 4-zijdig uitblazend Serie RAV-UT TOPKLASSE GEMAAKT VOOR DE TOEKOMST 2 AIRCONDITIONERS Met een productie van 4 miljoen eenheden per jaar behoort TOSHIBA tot de

Nadere informatie

Plafondmodellen.

Plafondmodellen. Plafondmodellen www.fujitsu-heatpumps.be Plafondmodellen Plafondmodel ABYG LVTB pagina 3 5,0-7,0 kw ruimten tussen 40 en 70 m² voeding - 1x230V Plafondmodel ABYG LRTE pagina 5 8,5-12 kw ruimten tussen

Nadere informatie

Lucht ARIANEXT NIEUW GAMMA WARMTEPOMPEN

Lucht ARIANEXT NIEUW GAMMA WARMTEPOMPEN Lucht ARIANEXT NIEUW GAMMA WARMTEPOMPEN Persmap Januari 2014 ARIANEXT, EEN COMPLEET GAMMA WARMTEPOMPEN VOOR ENERGIEZUINIGE WONINGEN Chaffoteaux vergroot zijn gamma multi-energiesystemen voor de verwarming

Nadere informatie

Kanaalmodellen (industrieel)

Kanaalmodellen (industrieel) Kanaalmodellen (industrieel) www.fujitsu-heatpumps.be Kanaalmodellen (industrieel) Hoge druk kanaalmodel ARYG LHTE pagina 3 12,5-14 kw ruimten tussen 120 en 140 m² voeding - 1x230V Hoge druk kanaalmodel

Nadere informatie

Airconditioning AMV Mini VRF

Airconditioning AMV Mini VRF Airconditioning AMV Mini VRF AMV Mini VRF serie: De Air Trade Centre AMV mini VRF serie, is een koelen of verwarmen systeem ( 2 pijps) welke zeer geschikt is voor het gebruik in kleine kantoorgebouwen

Nadere informatie

DX-regelmodule voor Fujitsu warmtepompen Freeverter. Heating. Cooling. Caring. www.fujitsuclimate.nl

DX-regelmodule voor Fujitsu warmtepompen Freeverter. Heating. Cooling. Caring. www.fujitsuclimate.nl DX-regelmodule voor Fujitsu warmtepompen Freeverter Heating. Cooling. Caring. www.fujitsuclimate.nl Freeverter regelmodule voor Fujitsu warmtepompen Zo geregeld De Freeverter is een regelmodule speciaal

Nadere informatie

Vermogen en diversiteit Zehnder Stana & Zehnder Stana Neo. Ventilatie

Vermogen en diversiteit Zehnder Stana & Zehnder Stana Neo. Ventilatie Vermogen en diversiteit Zehnder Stana & Zehnder Stana Neo Verwarming Koeling Ventilatie Luchtzuivering Als u op zoek bent naar een universele verwarmingsoplossing. Elk bouwproject is uniek. Daarom waardeert

Nadere informatie

Verwarming & Airconditioning. «Ik wens het beste van het beste, ik wil me goed voelen!» Vloermodel RESIDENTIEEL

Verwarming & Airconditioning. «Ik wens het beste van het beste, ik wil me goed voelen!» Vloermodel RESIDENTIEEL Verwarming & Airconditioning * «Ik wens het beste van het beste, ik wil me goed voelen!» Vloermodel RESIDENTIEEL Vloermodel Ik wens comfort. Ik wens gebruiksgemak. Ik wens stilte. Ik wens de beste prestaties.

Nadere informatie

Zehnder Nova Neo Efficiënt en innovatief verwarmen. Verwarming Koeling Ventilatie Filtering

Zehnder Nova Neo Efficiënt en innovatief verwarmen. Verwarming Koeling Ventilatie Filtering Zehnder Nova Neo Efficiënt en innovatief verwarmen Verwarming Koeling Ventilatie Filtering De radiator voor nu en morgen. Lagetemperatuursystemen zoals warmtepompen, zonnepanelen of hoogrendementsketels

Nadere informatie

Specifieke kenmerken van de Art Cool unit:

Specifieke kenmerken van de Art Cool unit: Bent u op zoek naar een unieke airconditioner, eentje die anders is dan de rest? Kies dan voor Art Cool, een stijlvolle, innovatieve en aantrekkelijk ogende airconditioner. Vormgegeven als een kunstwerk,

Nadere informatie

Free Multi AircoHeaters

Free Multi AircoHeaters Free Multi ircoheaters Type MSO1RIY Type MSO18RIY Type MSO18RIY Type MSORIY Type MSORIY Type MSO0RIY,kW/kW 6,kW/,kW 6,8kW/,kW 6,kW/,8kW 8kW/6,8kW,6kW/8kW FREE MULTI IRCOHETERS WND PLFOND CSSETTE s Type

Nadere informatie

AIRCONDITIONERS. Mini SMMS Multi. Voor particuliere- en klein zakelijke toepassing TOPKLASSE GEMAAKT VOOR DE TOEKOMST.

AIRCONDITIONERS. Mini SMMS Multi. Voor particuliere- en klein zakelijke toepassing TOPKLASSE GEMAAKT VOOR DE TOEKOMST. AIRCONDITIONERS Mini SMMS Multi SMMS Multi Voor particuliere- en klein zakelijke toepassing TOPKLASSE GEMAAKT VOOR DE TOEKOMST. Flexibiliteit, energiebesparing en en comfort zijn de sleutelwoorden comfort

Nadere informatie

Airconditioning, verwarming en ventilatie Single- en Multi-Split systemen

Airconditioning, verwarming en ventilatie Single- en Multi-Split systemen LIVING ENVIRONMENT SYSTEMS Airconditioning, verwarming en ventilatie Single- en Multi-Split systemen Productinformatie VERKLARING ICONEN Comfort 3D 3D isee-sensor 3D isee-sensor WiFi Het toestel kan met

Nadere informatie

Bespaar meer energie. met uw luchtgordijn

Bespaar meer energie. met uw luchtgordijn Bespaar meer energie met uw luchtgordijn Doe nu de entreecheck! Entreecheck Test uw eigen luchtgordijn installatie Vul indien A het best past in uw situatie 10 punten, B: 5 punten en C: 1 punt in de desbetreffende

Nadere informatie

De klimaatevolutie. Wereldwijd het eerste hybride VRF-systeem voor gelijktijdige koeling en verwarming met warmterecuperatie

De klimaatevolutie. Wereldwijd het eerste hybride VRF-systeem voor gelijktijdige koeling en verwarming met warmterecuperatie LIVING ENVIRONMENT SYSTEMS De klimaatevolutie Wereldwijd het eerste hybride VRF-systeem voor gelijktijdige koeling en verwarming met warmterecuperatie PRODUCTCATALOGUS VOOR DE BESLISSINGSNEMER HYBRIDE

Nadere informatie

WANDMODELLEN AN AIRWELL GROUP COMPANY. www.airwell.nl

WANDMODELLEN AN AIRWELL GROUP COMPANY. www.airwell.nl PHOENIX PNX DCI WANDMODELLEN AN AIRWELL GROUP COMPANY www.airwell.nl Buitendeel GC 9-12-18 DCI Buitendeel gc 21 DCI Buitendeel gc 24 DCI RC4 DE DC INVERTER technologie De Inverter technologie omvat: een

Nadere informatie

Retail Brochure Centrifugaal VRF Systeem 2016

Retail Brochure Centrifugaal VRF Systeem 2016 Retail Brochure Centrifugaal VRF Systeem 2016 Centrifugaal VRF-Systeem VRF-systeem voor binnenopstelling De Utopia RASC met een nieuwe donkere behuizing scoort direct met VRFtechnologie en kan door middel

Nadere informatie

lindab comfort Productoverzicht Comfort Koelbalken

lindab comfort Productoverzicht Comfort Koelbalken lindab comfort Productoverzicht Comfort Koelbalken Niet te warm en niet te koud. Geen tocht en geen storend lawaai. Indien u onze producten niet opmerkt, zijn we erin geslaagd een productief binnenklimaat

Nadere informatie

Cassettemodellen.

Cassettemodellen. Cassettemodellen www.fujitsu-heatpumps.be Cassettemodellen Compact cassettemodel AUYG LVLB pagina 3 3,5-7kW ruimten tussen 30 en 80 m² voeding - 1x230V 3D Cassettemodellen AUXG pagina 5 5,2-13,3 kw ruimtes

Nadere informatie

Wijnkoeling. www.fujitsu-heatpumps.be

Wijnkoeling. www.fujitsu-heatpumps.be Wijnkoeling www.fujitsu-heatpumps.be Wandmodel - Ecovin wijntoepassing (wijnkelder) ruimten tussen 10 en 30 m² Wijnkoeling pagina 3 Plafondmodel - Ecovin wijntoepassing (wijnkelder) ruimten tussen 20 en

Nadere informatie

Verdyn & Verdyn Cool. Plug and play. Hoog rendement warmte terugwinning. Energiezuinige ventilatoren. Hoge COP. HR-balansventilatie units

Verdyn & Verdyn Cool. Plug and play. Hoog rendement warmte terugwinning. Energiezuinige ventilatoren. Hoge COP. HR-balansventilatie units Verdyn & Verdyn Cool HR-balansventilatie units Plug and play Hoog rendement warmte terugwinning Energiezuinige ventilatoren Hoge COP HR-balansventilatie units type Verdyn & Verdyn Cool Ventileren is noodzakelijk

Nadere informatie

Kanaal unit. LG Electronics Commercial Airconditioners. Specifieke kenmerken van de kanaal unit:

Kanaal unit. LG Electronics Commercial Airconditioners. Specifieke kenmerken van de kanaal unit: C D E LG Electronics Commercial Airconditioners Kanaal unit Wanneer u een perfect binnenklimaat wenst, maar de installatie niet zichtbaar in uw ruimte wilt hebben, biedt de kanaal unit esthetisch de mooiste

Nadere informatie

AIRCONDITIONERS. Cassettemodellen. erie AV-UT. 4 - zijdig uitblazend Serie RAV-UT TOPKLASSE GEMAAKT VOOR DE TOEKOMST.

AIRCONDITIONERS. Cassettemodellen. erie AV-UT. 4 - zijdig uitblazend Serie RAV-UT TOPKLASSE GEMAAKT VOOR DE TOEKOMST. AIRCONDITIONERS Cassettemodellen erie AV-UT 4 - zijdig uitblazend Serie RAV-UT TOPKLASSE GEMAAKT VOOR DE TOEKOMST. TOSHIBA AIRCONDITIONERS Met een productie van 3,5 miljoen eenheden per jaar behoort TOSHIBA

Nadere informatie

Verrijk de kwaliteit van uw leven en geniet van Fujitsu airconditioning

Verrijk de kwaliteit van uw leven en geniet van Fujitsu airconditioning Verrijk de kwaliteit van uw leven en geniet van Fujitsu Verhoogt het gevoel van welzijn Gezondere en frissere lucht Verhoogt de productiviteit Verhoogt uw omzet (winkels) Energetisch verantwoord De mogelijkheden

Nadere informatie

Wandmodellen.

Wandmodellen. Wandmodellen www.fujitsu-heatpumps.be Wandmodellen Design wandmodel ASYG LTCA + 2,5-3,5 kw ruimten tussen 10 en 40 m² pagina 3 Design wandmodel ASYG LUCA 2,0-4,0 kw ruimten tussen 10 en 50 m² pagina 5

Nadere informatie

Type V2AR07-09RIY. Type V2AR12-14-18RIY VERTICAAL OF LIEVER HORIZONTAAL? U KIEST!

Type V2AR07-09RIY. Type V2AR12-14-18RIY VERTICAAL OF LIEVER HORIZONTAAL? U KIEST! 24 tot 135 AIRSTAGE V2 INDOOR OUTDOOR controls techn. specs AIRCONDITIONING AIRCOHEATER WATERSTAGE AIRSTAGE V2 inverter warmtepomp 2pijps VLOER/ wand PLAFOND PLAFOND cassette inbouw VERTICAAL OF LIEVER

Nadere informatie

Midea Airconditioning Pushing The Limit. single / multi-split WANDUNITS. Warmtepomp - aan / uit

Midea Airconditioning Pushing The Limit. single / multi-split WANDUNITS. Warmtepomp - aan / uit Midea irconditioning Pushing The Limit Warmtepomp - aan / uit WNDUNITS single / multi-split WNDUNITS Warmtepomp - aan / uit - single / multi-split X-Type Multi X-Type Vertu Midea irconditioning is wereldwijd

Nadere informatie

Ecoverter. hoog-voelbaar inverter splitairco

Ecoverter. hoog-voelbaar inverter splitairco Ecoverter hoog-voelbaar inverter splitairco 1 Ecoverter Onklopbaar zuinige koeling voor technische ruimtes Computerruimtes of serverrooms moeten constant gekoeld worden om de bedrijfskritische apparatuur

Nadere informatie

Airconditioning. Mono- en Multisplit vivair

Airconditioning. Mono- en Multisplit vivair Airconditioning Mono- en Multisplit vivair DC inverter klasse follow me ionisatie vivair, een oplossing voor elk seizoen GAMMA TOP COMFORT DC INVERTER Residentieel gamma: model monosplit Residentieel gamma:

Nadere informatie

De natuurlijke combinatie

De natuurlijke combinatie Intergas Kombi Kompakt HRE EPC verlaging met 0.35 Informatie installateurs: Daikin Airconditioning Netherlands BV Fascinatio Boulevard 562 Postbus 8585 3009 AN Rotterdam t (088) 324 54 55 f (088) 324 54

Nadere informatie

MiNi-SMMS VOOR KLEINE KANTOREN, WINKELS EN WONINGEN

MiNi-SMMS VOOR KLEINE KANTOREN, WINKELS EN WONINGEN INI-S MiNi-SMMS VOOR KLEINE KANTOREN, WINKELS EN WONINGEN Flexibiliteit en comfort: en comfort: de kernwoorden. de kernwoorden. De Toshiba MiNi-SMMS is een klein VRF-systeem geschikt voor zowel commerciële

Nadere informatie

Hoog-voelbaar Ecoverter

Hoog-voelbaar Ecoverter Hoog-voelbaar Ecoverter www.fujitsuclimate.nl Ecoverter Koeling technische lokalen Model/klasse/vermogen ASYG7LM ASYG9LM ASYG12LM ASYG14LM 2,kW 2,5kW 3,4kW 4,kW ASYG18LF ASYG24LF ASYG3LF A+ 5,2kW 7,1kW

Nadere informatie

Verwarming & Airconditioning. «Ik wens mijn oplossing VRIJ te kiezen. in functie van elke configuratie» Solution. MultiZONE

Verwarming & Airconditioning. «Ik wens mijn oplossing VRIJ te kiezen. in functie van elke configuratie» Solution. MultiZONE Verwarming & Airconditioning «Ik wens mijn oplossing VRIJ te kiezen in functie van elke configuratie» Solution RESIDENTIEEL LICHT TERTIAIR Solution Ik wens een optimaal comfort, wat ook de indeling is

Nadere informatie

Verwarming & Airconditioning. oplossing. «Ik wens een. op het niveau van mijn ambities!» Plafondmodel HANDELSZAKEN TERTIAIR

Verwarming & Airconditioning. oplossing. «Ik wens een. op het niveau van mijn ambities!» Plafondmodel HANDELSZAKEN TERTIAIR Verwarming & Airconditioning «Ik wens een oplossing op het niveau van mijn ambities!» Plafondmodel HANDELSZAKEN TERTIAIR Plafondmodel Ik wens het beste onthaal. Ik wens een oplossing die grote ruimtes

Nadere informatie

comfortverhogend, energiezuinig en fluisterstil Airconditioners FHQG-C Geoptimaliseerd voor seizoensrendement seizoensrendement www.daikin.

comfortverhogend, energiezuinig en fluisterstil Airconditioners FHQG-C Geoptimaliseerd voor seizoensrendement seizoensrendement www.daikin. geoptimaliseerd voor seizoensrendement Airconditioners comfortverhogend, geoptimaliseerd voor energiezuinig en fluisterstil seizoensrendement Geoptimaliseerd voor seizoensrendement PLAFONDONDERBOUWMODEL

Nadere informatie

Een nieuwe dimensie in ventilatie

Een nieuwe dimensie in ventilatie Een nieuwe dimensie in ventilatie De Wolf comfortklasse Het merk voor energiebesparing Conform hygiëne richtlijn VDI 6022 Een nieuwe dimensie in ventilatie De Wolf comfortklasse Van school tot kantoorgebouw:

Nadere informatie

Zehnder WHR 918 De compacte ventilatie unit. Verwarming Koeling Ventilatie Filtering

Zehnder WHR 918 De compacte ventilatie unit. Verwarming Koeling Ventilatie Filtering Zehnder WHR 918 De compacte ventilatie unit Verwarming Koeling Ventilatie Filtering Minimale inbouwruimte garandeert maximaal frisse lucht Iedereen stelt prijs op een gezond en comfortabel binnenklimaat.

Nadere informatie

Inbouw AircoHeaters. www.fujitsuclimate.nl

Inbouw AircoHeaters. www.fujitsuclimate.nl Inbouw ircoheaters www.fujitsuclimate.nl Less is more Houdt u van minimalistische interieurs die ruimte en rust ademen? Dan zijn inbouw ircoheaters echt iets voor u. Via discrete roosters wordt de warme

Nadere informatie

N 1. solution. climate BUILDINGS. for sustainable - 1 NL1

N 1. solution. climate BUILDINGS. for sustainable - 1 NL1 N 1 climate solution for sustainable BUILDINGS NL1-1 Een SAPP ceiling is zowel ecologisch als architecturaal het aangewezen klimaatsysteem voor zeer uiteenlopende projecen. Smart Acoustic Passive Power

Nadere informatie

Verwarming & Airconditioning. «Ik wens vermogen. gegarandeerd. en tevens discretie!» Cassette HANDELSZAKEN TERTIAIR

Verwarming & Airconditioning. «Ik wens vermogen. gegarandeerd. en tevens discretie!» Cassette HANDELSZAKEN TERTIAIR Verwarming & Airconditioning «Ik wens vermogen en tevens discretie!» gegarandeerd Cassette HANDELSZAKEN TERTIAIR Cassette Ik wens een comfortabele oplossing voor mijn klanten en medewerkers. Ik wens een

Nadere informatie

AIRCONDITIONERS SUPER. Wandmodellen. Serie Serie RAS-SKVP SUPER DAISEIKAI TOPKLASSE GEMAAKT VOOR DE TOEKOMST.

AIRCONDITIONERS SUPER. Wandmodellen. Serie Serie RAS-SKVP SUPER DAISEIKAI TOPKLASSE GEMAAKT VOOR DE TOEKOMST. AIRCONDITIONERS SUPER Wandmodellen Serie Serie RAS-SKVP SUPER DAISEIKAI SUPER DAISEIKAI TOPKLASSE GEMAAKT VOOR DE TOEKOMST. SUPER De overtreffende trap trap van airconditioning van airconditioning Energiebesparingkampioen

Nadere informatie

Adem diep Met het vernieuwde warmtepompsysteem, dat de vervanging van oude systemen zeer eenvoudig maakt

Adem diep Met het vernieuwde warmtepompsysteem, dat de vervanging van oude systemen zeer eenvoudig maakt REPLACE TECHNOLOGY Adem diep Met het vernieuwde warmtepompsysteem, dat de vervanging van oude systemen zeer eenvoudig maakt EU-verordening 1005/2009 INFORMATIEBROCHURE VOOR BESLISSINGNEMERS Belangrijke

Nadere informatie

De nieuwe airco s van AGPO Ferroli. Een koud kunstje

De nieuwe airco s van AGPO Ferroli. Een koud kunstje De nieuwe airco s van AGPO Ferroli Een koud kunstje Airco s van AGPO Ferroli Heerlijk, die zomers. Ze worden steeds warmer. Maar in uw huis is die zomerse warmte vaak niet gewenst. AGPO Ferroli heeft voor

Nadere informatie

Energieprestatie. metalen gevelelementen in EP berekening Ubouw. 3, 10 en 17 november 2008 VMRG bijeenkomst. door Peter Vierveijzer

Energieprestatie. metalen gevelelementen in EP berekening Ubouw. 3, 10 en 17 november 2008 VMRG bijeenkomst. door Peter Vierveijzer Energieprestatie metalen gevelelementen in EP berekening Ubouw 3, 10 en 17 november 2008 VMRG bijeenkomst door Peter Vierveijzer aanleiding Denkt u projecten te missen doordat houten en kunststof kozijnen

Nadere informatie

AIRCONDITIONER Mono-Split Multi-Split

AIRCONDITIONER Mono-Split Multi-Split Mono-Split Multi-Split FBR Mono-Split en Multi-Split Elegant design, 3 snelheden + automatisch, slaapstand, Draadloze LCD-afstandsbediening, automatische herstart, Filters op 3 niveaus, anti-vorst beveiliging.

Nadere informatie

comfortverhogend, energiezuinig en fluisterstil

comfortverhogend, energiezuinig en fluisterstil Airconditioners comfortverhogend, energiezuinig en fluisterstil SATELLIETmodel (HOTELUITVOERING) www.daikin.nl FDXS-E/C DAIKIN MAAKT HET U STEEDS COMFORTABELER. SATELLIETMODEL FDXS-E/C Daikin airconditioningsystemen

Nadere informatie

Bespaar meer energie met uw luchtgordijn

Bespaar meer energie met uw luchtgordijn Bespaar meer energie met uw luchtgordijn Doe nu de test! Luchtgordijnen zijn een vertrouwde verschijning in winkelentrees en zorgen ervoor dat het binnenklimaat van het buitenklimaat wordt gescheiden.

Nadere informatie

Veel meer dan koude lucht De Truma-klimaatsystemen

Veel meer dan koude lucht De Truma-klimaatsystemen Veel meer dan koude lucht De Truma-klimaatsystemen Aventa eco Aventa comfort compact comfort comfort RC vario * met TG 1000 sinus. ** Verwarmingsmodus is boven een buitentemperatuur van ca. 4 C mogelijk.

Nadere informatie

Productoverzicht Comfort Luchtverdeelapparatuur

Productoverzicht Comfort Luchtverdeelapparatuur lindab comfort Productoverzicht Comfort Luchtverdeelapparatuur Een optimaal klimaat geeft ruimte tot grootse ideeën Mensen houden ervan in de buitenlucht te kunnen vertoeven en verse lucht te kunnen inademen.

Nadere informatie

Modul air Uniek geperforeerd plafondrooster

Modul air Uniek geperforeerd plafondrooster Modul air Uniek geperforeerd plafondrooster Geperforeerd plafondrooster, geschikt voor verschillende inblaastechnieken: verdringingsventilatie, radiale plafondstroming of variabele uitblazing tot 0. Inblaastechniek

Nadere informatie

Inverter multi-split. airconditioners. Creators of air. Japanse topkwaliteit airconditioners

Inverter multi-split. airconditioners. Creators of air. Japanse topkwaliteit airconditioners Creators of air Inverter multi-split airconditioners Japanse topkwaliteit airconditioners Aansluitmogelijkheden per buitendeel Type: Duo split Triple split Quattro split Model code: ROG-14LAC2 ROG-18LAC2

Nadere informatie

tapwater warmtepompen - overzicht Warmtepompen voor warm tapwater Voordelen die overtuigen :

tapwater warmtepompen - overzicht Warmtepompen voor warm tapwater Voordelen die overtuigen : - overzicht Warmtepompen voor warm tapwater Voordelen die overtuigen : GECERTIFICEERD RENDEMENTRECORD Het hoogste rendement ooit, zo blijkt uit de testen. Het is de eerste ventilatiewarmtepomp met EHPA-label.

Nadere informatie

VRF W W W. M I D E A - N E D E R L A N D. N L

VRF W W W. M I D E A - N E D E R L A N D. N L VRF 2016-2017 W W W. M I D E A - N E D E R L A N D. N L VRF systemen GARANTIE JAAR G A R A N TIE MIDEA MV5-X Midea de bedenker en ontwikkelaar van de Diamant Cut MV5-X 2-pijps VRF systemen, bestaan uit

Nadere informatie

CLK - FA, LBU, FC. Omschrijving. Selectietabel. Typen. Werking. Mogelijkheden: Thermo Air - Productcatalogus editie 2007

CLK - FA, LBU, FC. Omschrijving. Selectietabel. Typen. Werking. Mogelijkheden: Thermo Air - Productcatalogus editie 2007 Luchtbehandeling > Compacte luchtbehandelingskasten CLK - FA, LBU, FC Compact en kompleet Koelen / verwarmen / luchttoevoer / luchtafvoer / mengen Standaard met (toerenregelbare) DD-centrifugaalventilatoren

Nadere informatie

Klimaatregeling met visie // 4-weg cassette-units met euro-roosterafmetingen

Klimaatregeling met visie // 4-weg cassette-units met euro-roosterafmetingen Klimaatregeling met visie // 4-weg cassette-units met euro-roosterafmetingen DE VOORDELEN OP EEN RIJTJE 02 Uiterst compacte constructie Met een inbouwhoogte van 245 mm past de cassette-unit zelfs in de

Nadere informatie

arotherm Energiebesparend, geschikt voor iedereen Het goede gevoel, het juiste te doen

arotherm Energiebesparend, geschikt voor iedereen Het goede gevoel, het juiste te doen arotherm Energiebesparend, geschikt voor iedereen 01-09 - 2016 Het goede gevoel, het juiste te doen. Volop comfort Verwarmen, koelen én heerlijk warm water Volop aangename warmte in huis tijdens de winter

Nadere informatie

GASGESTOOKTE DONKERE STRALINGSBUIZEN BLONDEAU INDUSTRIAL HEATING

GASGESTOOKTE DONKERE STRALINGSBUIZEN BLONDEAU INDUSTRIAL HEATING Bij verwarming door middel van gasgestookte donkere stralingsbuizen worden oppervlaktes verwarmd - geen volumes meer - zonder lucht- en / of stofverplaatsing. Dit biedt tal van mogelijkheden en voordelen,

Nadere informatie

Kanaal unit. LG Electronics Commercial Airconditioners. Specifieke kenmerken van de kanaal unit:

Kanaal unit. LG Electronics Commercial Airconditioners. Specifieke kenmerken van de kanaal unit: LG Electronics Commercial Airconditioners Kanaal unit Wanneer u een perfect binnenklimaat wenst, maar de installatie niet zichtbaar in uw ruimte wilt hebben, biedt de kanaal unit esthetisch de mooiste

Nadere informatie

Airconditioning Free Match 2

Airconditioning Free Match 2 Airconditioning Free Match 2 De 2de Generatie Free Match Deze serie is de vervanger van de zeer succesvolle Multi Split serie die ATC reeds jaren voert en bezit dezelfde flexibele eigenschappen als zijn

Nadere informatie

EQ concept. Duurzame installatie voor een woning van 100 m2 met een EPC van 0,4

EQ concept. Duurzame installatie voor een woning van 100 m2 met een EPC van 0,4 EQ concept Duurzame installatie voor een woning van 100 m2 met een EPC van 0,4 ZONNEPANELEN Een woning kan niet zonder elektriciteit. Deze EQ woning voorziet deels in zijn eigen elektriciteitsvoorziening

Nadere informatie

42 39 N, 1 05 E. Veel meer dan koude lucht De Truma-airconditioners. Truma airconditioners OPTIMALE KOELING? WAAR U MAAR WILT.

42 39 N, 1 05 E. Veel meer dan koude lucht De Truma-airconditioners. Truma airconditioners OPTIMALE KOELING? WAAR U MAAR WILT. Veel meer dan koude lucht De Truma-airconditioners Aventa comfort Saphir compact Saphir comfort Saphir vario 42 39 N, 1 05 E OPTIMALE KOELING? WAAR U MAAR WILT. * Verwarmingsbedrijf is bij een buitentemperatuur

Nadere informatie

Comfort en gerustheid. Warmte is ons element. Warmtepompen Glycolwater/water Vermogenbereik : 6 tot 17 kw. Logatherm WPS/WPS K. [ Lucht ] [ Water ]

Comfort en gerustheid. Warmte is ons element. Warmtepompen Glycolwater/water Vermogenbereik : 6 tot 17 kw. Logatherm WPS/WPS K. [ Lucht ] [ Water ] [ Lucht ] [ Water ] Warmtepompen Glycolwater/water Vermogenbereik : 6 tot 17 kw [ Aarde ] [ Buderus ] Comfort en gerustheid Logatherm WPS/WPS K De Logatherm glycolwater/water warmtepompen WPS van Buderus

Nadere informatie

De natuurlijke combinatie

De natuurlijke combinatie Intergas Kombi Kompakt HRE EPC verlaging tot 0.35 De natuurlijke combinatie Daikin-Intergas hybride Betrouwbaar in warmte Uw voordelen EPC-verlaging tot 0.35 in nieuwbouw Forse verbetering van het energielabel

Nadere informatie

Airconditioning. Mono- en Multisplit vivair

Airconditioning. Mono- en Multisplit vivair Airconditioning Mono- en Multisplit vivair DC inverter klasse follow me ionisatie vivair, een oplossing voor elk seizoen GAMMA TOP COMFORT DC INVERTER Residentieel gamma: model monosplit Residentieel gamma:

Nadere informatie

Compacte woonhuisventilatie met warmteterugwinning - CWL

Compacte woonhuisventilatie met warmteterugwinning - CWL Compacte woonhuisventilatie met warmteterugwinning - CWL De CWL-serie omvat toestellen met een luchtdebiet van 50-400 m³/h. Zij kunnen gebruikt worden in particuliere woningen, appartementsgebouwen en

Nadere informatie

Comfort in optima forma // Inverter airconditioners

Comfort in optima forma // Inverter airconditioners Comfort in optima forma // Inverter airconditioners Cassette-, kanaal- & plafondmodellen // Belangrijke kenmerken // Comfort MDV airconditioners behoren tot het allerbeste wat de markt te bieden heeft

Nadere informatie

OPTIMAAL COMFORT, MINIMAAL ENERGIE- GEBRUIK. LG ELECTRONICS COMMERCIAL AIRCONDITIONERS KANAAL UNIT UNIEKE KENMERKEN ENERGIE EFFICIËNT

OPTIMAAL COMFORT, MINIMAAL ENERGIE- GEBRUIK. LG ELECTRONICS COMMERCIAL AIRCONDITIONERS KANAAL UNIT UNIEKE KENMERKEN ENERGIE EFFICIËNT LG ELECTRONICS COMMERCIAL AIRCONDITIONERS OPTIMAAL COMFORT, MINIMAAL ENERGIE- KANAAL UNIT GEBRUIK. UNIEKE KENMERKEN ENERGIE EFFICIËNT LAAG GELUIDSNIVEAU GEZOND KLIMAAT LIFE S GOOD WHEN IT S GREEN Greenovation

Nadere informatie

Adem diep Met het vernieuwde warmtepompsysteem, dat de vervanging van oude systemen zeer eenvoudig maakt

Adem diep Met het vernieuwde warmtepompsysteem, dat de vervanging van oude systemen zeer eenvoudig maakt REPLACE TECHNOLOGY Adem diep Met het vernieuwde warmtepompsysteem, dat de vervanging van oude systemen zeer eenvoudig maakt EU-verordening 1005 / 2009 INFORMATIEBROCHURE VOOR BESLISSINGNEMERS Belangrijke

Nadere informatie

VRF-J inverter warmtepomp. Type VJA054RIY

VRF-J inverter warmtepomp. Type VJA054RIY VRF-J inverter warmtepomp Type VJA054RIY VRF J-SERIE INVERTER WARMTEPOMP DE FLEXIBELE TOTAALVERWARMING EN KOELING Zoveel in één systeem VRF J-Airco-Heaters zijn uitermate geschikt voor het verwarmen en

Nadere informatie

GASGESTOOKTE LUCHTVERWARMING VOOR UTILITEIT EN INDUSTRIE

GASGESTOOKTE LUCHTVERWARMING VOOR UTILITEIT EN INDUSTRIE GASGESTOOKTE LUCHTVERWARMING VOOR UTILITEIT EN INDUSTRIE Alles rondom Duurzame oplossingen voor nu en in de toekomst: In de meer dan vijftig jaar van haar bestaan heeft Thermagas altijd vooruit gekeken.

Nadere informatie

Vloer & Plafond AircoHeaters. www.fujitsuclimate.nl

Vloer & Plafond AircoHeaters. www.fujitsuclimate.nl Vloer & Plafond ircoheaters www.fujitsuclimate.nl BYG vloer ircoheater Het Fujitsu vloermodel: stil, discreet en energiezuinig FUJITSU vloertoestellen zorgen voor een comfortabel binnenklimaat, winter

Nadere informatie

Natuurlijke ventilatie van leslokalen

Natuurlijke ventilatie van leslokalen Natuurlijke ventilatie van leslokalen Seminar Actiflow - CFD in de bouw 20 mei 2011 ir. Henk Versteeg Inhoud presentatie Introductie LBP SIGHT Binnenmilieu basisscholen Ventilatie basisschool De Schakel

Nadere informatie

comfortverhogend, energiezuinig en fluisterstil

comfortverhogend, energiezuinig en fluisterstil AIRCONDITIONERS comfortverhogend, energiezuinig en fluisterstil WANDMODEL www.daikin.nl FTX-JV DAIKIN MAAKT HET U STEEDS COMFORTABELER. DAIKIN AIRCONDITIONINGSYSTEMEN ZIJN WERELDWIJD TOONAANGEVEND. ZE

Nadere informatie

GEBOUWEN SCHOLEN BEURSHALLEN HORECA ZWEMBADEN BEDRIJFSHALLEN KANTOREN WINKELS. HR-WTW Hoog Rendement Warmteterugwinning

GEBOUWEN SCHOLEN BEURSHALLEN HORECA ZWEMBADEN BEDRIJFSHALLEN KANTOREN WINKELS. HR-WTW Hoog Rendement Warmteterugwinning GEBOWEN SCHOLEN BERSHALLEN HORECA ZWEMBADEN BEDRIJFSHALLEN KANTOREN WINKELS HRWTW Hoog Rendement Warmteterugwinning Ventileren Doordat gebouwen steeds beter geïsoleerd worden en daardoor hermetisch zijn

Nadere informatie

TRUE LIFE INSIDE LINEA CLIMA

TRUE LIFE INSIDE LINEA CLIMA TRUE LIFE INSIDE LINEA CLIMA LMF ontwerpt en produceert componenten en toestellen voor airconditioning, verwarming en luchtbehandeling. Werkt op een oppervlakte van ruim 6000 vierkante meter, met apparatuur

Nadere informatie

Krachtig, veelzijdig, doordacht Zehnder Lateo & Zehnder Lateo Neo. Verwarming Koeling Ventilatie

Krachtig, veelzijdig, doordacht Zehnder Lateo & Zehnder Lateo Neo. Verwarming Koeling Ventilatie Krachtig, veelzijdig, doordacht Zehnder ateo & Zehnder ateo Neo Verwarming Koeling Ventilatie Filtering Als u op zoek bent naar een oplossing voor alle gevallen. Ieder bouwproject is anders. Daarom waardeert

Nadere informatie

Energy Recovery Ventilator. Ventilatie met warmteterugwinning

Energy Recovery Ventilator. Ventilatie met warmteterugwinning Energy Recovery Ventilator Ventilatie met warmteterugwinning Energy Recovery Ventilator (ERV) Energie-efficiënt en ecologisch Deze ventilator met warmteterugwinning biedt een maximaal comfort en heel wat

Nadere informatie

Luchtbehandelingsapparaat Airblock FG

Luchtbehandelingsapparaat Airblock FG Luchtbehandelingsapparaat Airblock FG Dubbel zo sterk met twin-techniek De twin-techniek zorgt voor geoptimaliseerde luchtgeleiding en een grote vermogensdichtheid met toch een vlakke constructie. Het

Nadere informatie

Specifieke kenmerken van de wand unit:

Specifieke kenmerken van de wand unit: De wand unit van LG Electronics is een unit die hoog aan de wand geplaatst wordt. De unit kenmerkt zich door een fraai design en is eenvoudig te installeren in bestaande werk- of woonomgevingen zonder

Nadere informatie