Connect:Direct Handleiding

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Connect:Direct Handleiding"

Transcriptie

1 Connect:Direct Handleiding Aansluiten op Equens Secure File Transfer Final 26 Januari 2015 Classification: Open Version 3.1

2 Content 1 Inleiding Onderhoud van dit document Doelgroep van dit document Opbouw van deze handleiding 4 2 Netwerkvarianten en infrastructuur van Equens Connect:Direct Twee netwerkvarianten Connect:Direct via Internet Connect:Direct via een Leased Line Infrastructuur 7 3 Beveiliging Inleiding Versleutelde versturing van bestanden via SSL/TLS Authenticatie door middel van certificaten 9 4 Naamgeving van de bestanden en het routeermechanisme Inleiding Connect:Direct bestandsnamen conventie Ontvangen van verschillende typen bestanden 12 5 Uitwijk- en back-up voorzieningen Standaard situatie Scenario bij lokale problemen Scenario bij een uitval van het netwerk in locatie Utrecht Scenario bij een totale uitval van locatie Utrecht 14 6 Inrichten van uw netwerk Inrichten van de firewall Inrichten van de Connect:Direct node in op uw omgeving 15 7 Aanvragen en installeren van een certificaat Inleiding De procedure Voorbereiding Onderhoud Het aanvragen van een certificaat Het ophalen van het certificaat Het exporten van het certificaat Het importeren van het certificaat in uw Connect:Direct node Het ophalen van het Equens certificaat (CA certificaat) Het importeren van het Equens certificaat in uw Connect:Direct node Het ophalen van een CRL Certificaat verlopen? 33 8 Testen van uw aansluiting Inleiding Onderscheid in drie type testen Connectie test Kenmerken en randvoorwaarden van de connectie-test Uitvoering van de connectie test 35 FINAL Version Januari 2015 Page 2 of 41

3 8.4 Filetransfer test Kenmerken en randvoorwaarden van de filetransfer testen Uitvoering van de filetransfer-test Processing testen Kenmerken en randvoorwaarden van de processing testen Aanvragen van de processing testen 36 9 Versturen van bestanden Inleiding Geautomatiseerd versturen van bestanden Binair versturen van bestanden Bij u afgeleverde bestanden Werken met gecomprimeerde bestanden Inleiding Randvoorwaarden m.b.t. het gehanteerde compressieprogramma Binair versturen van bestanden Versturen van gecomprimeerde bestanden Randvoorwaarden Afleveren van gecomprimeerde bestanden Randvoorwaarden Kenmerken Ondersteunende processen: vragen en wijzigingen Beschikbaarheid Equens Connect:Direct Contactinformatie afdeling Customer Services Informatie op de website van Equens Het doorgeven en wijzigen van specificaties Wijzigen van aansluitvorm Beëindigen van de aansluiting Wijzigen en beëindigen van verwerkingsafspraken 41 FINAL Version Januari 2015 Page 3 of 41

4 1 Inleiding In deze handleiding vindt u informatie over Equens Connect:Direct, een van de vier aansluitvormen van het Equens Secure File Transfer System. Informatie over de drie andere aansluitvormen vindt u in de "Quick reference Equens Connectivity Services". In de "Quick reference Connect:Direct" vindt u een beschrijving van de administratieve aansluitprocedure. 1.1 Onderhoud van dit document Onderhoud en beheer van dit document ligt bij Equens IT, afdeling Systems & Connectivity. Wijzigingen en publicatie van dit document vindt uitsluitend plaats vanuit deze afdeling. Nieuwe versies van dit document worden als PDF bestand beschikbaar gesteld. Wanneer een nieuwe versie uitkomt, stuurt Equens de klant via een notificatie. De aankondiging wordt verstuurd naar het adres dat is opgegeven op het formulier "Service Request Formulier Connect:Direct" bij de rubriek "Gegevens aanvrager", waarmee u uw aansluiting op Equens Connect:Direct heeft aangevraagd. Uw reactie betreffende onduidelijkheden of onjuistheden in deze handleiding stellen wij zeer op prijs; bij voorkeur gericht aan de afdeling Customer Services van Equens. 1.2 Doelgroep van dit document Deze handleiding is primair bedoeld voor diegenen die zich bezig (gaan) houden met de implementatie van een aansluiting op Equens Connect:Direct en het gebruik daarvan: netwerkspecialisten, functioneel en technisch ontwerpers en beheerders, ICT-architecten en File Transfer specialisten. 1.3 Opbouw van deze handleiding Het handboek is ingedeeld in drie delen, waarin wordt uiteengezet: hoe de aansluiting met Equens Connect:Direct is ingericht wat u moet doen om aan te sluiten wat de terugkerende handelingen zijn Hieronder worden deze drie delen nader toegelicht. In het eerste deel wordt beschreven hoe Equens de aansluiting met Connect:Direct heeft ingericht. Dit deel beslaat de hoofdstukken 2 t/m 5, waarin u kunt lezen: via welke netwerkvarianten u kunt verbinden met Connect:Direct hoe de beveiliging werkt de wijze waarop het systeem op basis van de bestandsnamen uw gegevens routeert naar hun bestemming hoe Equens backup en uitwijk heeft ingericht FINAL Version Januari 2015 Page 4 of 41

5 In het tweede deel wordt ingegaan op wat u éénmalig moet doen, om uw gegevens voortaan aan te leveren met Connect:Direct. Dit deel beslaat de hoofdstukken 6 t/m 8, waarin u kunt lezen: de technische aspecten van het aansluiten (inrichten van uw netwerk) het aanvragen en installeren van een certificaat het testen van uw aansluiting In het derde deel wordt ingegaan op activiteiten die steeds opnieuw terugkomen. Dit deel beslaat de hoofdstukken 9 t/m 12, waarin u kunt lezen: hoe u bestanden instuurt hoe bestanden worden afgeleverd hoe u om dient te gaan met gecomprimeerde bestanden hoe u vragen en/of wijzigingen doorgeeft FINAL Version Januari 2015 Page 5 of 41

6 2 Netwerkvarianten en infrastructuur van Equens Connect:Direct 2.1 Twee netwerkvarianten Ten behoeve van Equens Connect:Direct kan gebruik gemaakt worden van twee netwerkvarianten: Connect:Direct via Internet Connect:Direct via een Leased Line Qua beveiliging zijn deze twee typen gelijkwaardig: de beveiliging wordt immers applicatief geregeld via Connect:Direct met Secure Plus (SSL/TLS encryptie). Een verbinding via Internet heeft het voordeel dat hoge transfersnelheden mogelijk zijn en bovendien, wanneer u toch al over een Internetverbinding beschikt zullen uiteraard ook de kosten lager zijn. Indien u kiest voor een robuustere verbinding is de Leased Line een goede oplossing, hier zijn echter extra kosten aan verbonden. Deze worden veroorzaakt door het beheer van de Leased Line door de provider van verbinding. Daarnaast valt deze aansluiting binnen Equens niet onder de standaard netwerkvarianten, doordat daarbij de aansluiting in projectvorm gerealiseerd wordt. Ook hiervoor zullen extra kosten worden berekend. De twee netwerkvarianten worden in de nu volgende paragrafen behandeld Connect:Direct via Internet Deze netwerkvariant heeft zowel de voorkeur van Equens als van de meeste gebruikers. Kenmerken: de snelheid van de filetransfers is afhankelijk van de bandbreedte van uw internet verbinding. NB: Bij gebruik van het internet is doorgaans de beschikbare bandbreedte niet gegarandeerd de beveiliging van uw infrastructuur die gekoppeld is aan het internet is uw verantwoordelijkheid, waarbij vanuit Equens het gebruik van firewalls nadrukkelijk wordt aanbevolen Connect:Direct via een Leased Line Voor banken en large corporates heeft Equens de mogelijkheid om via een Leased Line aan te sluiten. Deze Leased Line is gebaseerd op een dedicated netwerk en heeft dus geen relatie met internet, daarnaast zijn er afspraken te maken over bandbreedte garanties en beschikbaarheid. Een dergelijke verbinding heeft daarmee ook een ander veiligheids niveau. De Leased Line verbinding is te schalen van 128 kb/seconde tot 155 MB/seconde. Deze verbinding kan ook interessant zijn als u meerdere soorten verkeer uitwisselt met Equens. De aansluiting op een dergelijke verbinding is technisch gesproken sterk te vergelijken met een aansluiting op het internet. Gelet op het feit dat deze verbindingen eigenlijk altijd maatwerk zijn, wordt voor verdere informatie verwezen naar Customer Services en zal er in deze handleiding niet verder op worden ingegaan. FINAL Version Januari 2015 Page 6 of 41

7 2.2 Infrastructuur Bij het aansluiten op Equens Connect:Direct zal de infrastructuur er globaal uitzien zoals in onderstaande figuur is weergegeven: Afbeelding 1: Infrastructuur bij aansluiting op Connect:Direct FINAL Version Januari 2015 Page 7 of 41

8 3 Beveiliging 3.1 Inleiding In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe de beveiliging van uw gegevens en de continuïteit van de dienstverlening wordt gewaarborgd. Afspraken en technische voorzieningen zorgen ervoor dat uw gegevens met het Equens Secure File Transfer System altijd beveiligd zijn. Bij beveiliging gaat het om de volgende aspecten: Authenticiteit Authenticiteit wordt geregeld door middel van: certificaatverificatie bij aansluiting via Internet wordt een firewallrule voor uw IP-adres toegevoegd Vertrouwelijkheid Vertrouwelijkheid over de publieke én interne verbindingen wordt gewaarborgd door het gebruik van Connect:Direct met Secure Plus (SSL/TLS encryptie). Integriteit Integriteit van de te transporteren data wordt gewaarborgd via het hashing mechanisme van SSL/TLS (digitale handtekening). Autorisatie Autorisatie wordt geregeld door middel van: controle op het IP adres controle op de Node naam controle op afgesloten contracten. 3.2 Versleutelde versturing van bestanden via SSL/TLS Via Connect:Direct wisselt u via Connect:Direct met Secure Plus bestanden uit die vertrouwelijke informatie kunnen bevatten. Connect:Direct met Secure Plus lijkt qua gebruik erg op gewoon Connect:Direct, maar een belangrijk verschil is dat alle vertrouwelijke informatie via SSL/TLS geëncrypt wordt. De nodes regelen dit automatisch voor u. Deze encryptie geldt zowel voor de gebruikersnaam en het wachtwoord dat nodig is om aan te loggen, als voor de bestanden die via Connect:Direct met Secure Plus verstuurd worden. Een groot voordeel van deze manier van beveiliging is dat de beveiliging end-to-end is: van node tot node. De data is niet alleen geëncrypt over het publieke deel van het netwerk, maar ook over de interne netwerken van de klant en Equens. Een bijkomend voordeel van deze manier van beveiliging, is dat de netwerkkoppeling tussen de klant en Equens niet meer apart beveiligd hoeft te worden. Men kan in principe over elk gewenst netwerk insturen, waaronder Internet. FINAL Version Januari 2015 Page 8 of 41

9 SSL Afbeelding 2: De aansluiting via Connect:Direct is end-to-end beveiligd via SSL/TLS 3.3 Authenticatie door middel van certificaten Een belangrijk beveiligingsonderdeel van de Connect:Direct infrastructuur is het gebruik van digitale certificaten. De Connect:Direct nodes zijn uitgerust met certificaten ten behoeve van authenticatie. Deze authenticatie berust erop dat de nodes elkaars certificaten alleen accepteren wanneer deze getekend is door de juiste (Equens) Certificate Authority. Voor de uitgifte van de certificaten wordt gebruik gemaakt van een PKI (Public Key Infrastructure) dienst van Getronics Pink Roccade. Dit bedrijf hanteert zeer hoge standaarden voor de bouw en het beheer van PKI systemen. Ten behoeve van Equens heeft Getronics Pink Roccade een private CA (Certificate Authority) opgezet. Private wil in dit verband zeggen dat er door deze CA alleen certificaten ten behoeve van de dienst Connect:Direct worden uitgereikt. Andersom accepteert de dienst Connect:Direct ook alleen klanten met certificaten die door deze CA zijn uitgereikt. FINAL Version Januari 2015 Page 9 of 41

10 Equens heeft de volledige controle over de certificaat uitgifte. Via een RA functie bepaalt Equens welke certificaat aanvragen worden goedgekeurd of afgekeurd. Ook kan Equens eerder goedgekeurde certificaten revoken, bijvoorbeeld bij een geïdentificeerd security risico of bij afloop van een contract. Connect: Direct Verwerkingssysteem Getronics Pink Roccade certificaat Firewall Private Interpay Certificate Authority Publiek netwerk (Internet / Leased Line) Klant Goedkeuren, afkeuren en revoken van certificaten certificaat Firewall RA Connect:Direct Equens Afbeelding 3: Certificaat verstrekking door Equens FINAL Version Januari 2015 Page 10 of 41

11 4 Naamgeving van de bestanden en het routeermechanisme 4.1 Inleiding Wanneer u bestanden met Equens wilt uitwisselen via Connect:Direct, dienen bestandsnamen te voldoen aan een specifieke naamgevingconventie. Ingezonden bestanden worden op basis van de bestandsnaam binnen Equens gerouteerd naar het juiste verwerkende systeem. Ingezonden bestanden waarbij de naamgeving niet voldoet aan de conventie, kunnen door Equens niet gerouteerd en dus niet verwerkt worden. U ontvangt dan een foutmelding per Connect:Direct bestandsnamen conventie Binnen Connect:Direct wordt de volgende standaard gehanteerd met betrekking tot de opbouw van bestandsnamen: <SENDER>.<DESTINATION>.<TYPE>.<REFERENCE>.<EXTENSION> De afzonderlijke rubrieken zijn als volgt gedefinieerd: Rubriek <SENDER> Omschrijving Identificatie van de inzender. Deze wordt door Equens toegekend en bekend gemaakt aan de klant. <DESTINATION> Identificatie van de bestemming. <TYPE> <REFERENCE> <EXTENSION> Bevat 'SFT' als het bestand bestemd is voor een Equens-systeem (dus niet 'INTERPAY' of 'EQUENS'). Identificatie van het type bestand dat uitgewisseld wordt. Een compleet overzicht van alle voorkomende type bestanden is te vinden op Een door de inzender toegekende unieke bestandsreferentie. Het veld moet beginnen met een letter, en per inzender binnen 35 dagen uniek zijn. Toevoeging aan de bestandsnaam, die aangeeft door welke applicatie het bestand verwerkt kan worden. Belangrijke extensies zijn: TXT ('leesbare' data) DAT (binair) PDF (Adobe Reader formaat) XLS (Microsoft Excel formaat) ZIP (gecomprimeerde bestanden) Elke extensie is door Equens door te routeren. Tabel 1: Toelichting op de onderdelen van de bestandsnaam Specificaties: elk veld is verplicht elk veld moet beginnen met een letter de maximale lengte van een veld is acht tekens de bestandsnaam wordt volledig opgebouwd met hoofdletters FINAL Version Januari 2015 Page 11 of 41

12 Een voorbeeld van een juiste bestandsnaam: FIRMAX.SFT.CLIEOP.C TXT Voor de relatie tussen de huidige Connect:Direct naamgevingconventie, en vroegere I-Connect interface met tokenfiles, wordt verwezen naar de typetabel op 4.3 Ontvangen van verschillende typen bestanden Een klant kan meerdere typen bestanden ontvangen via het Equens Secure File Transfer System. Elk type zal dan verwerkt worden door een specifieke applicatie bij de klant. Hiervoor is een mechanisme bij de klant nodig om elk type bestand op basis van het veld <TYPE> naar de juiste applicatie te routeren. Uitsluitend in complexe gevallen (bijvoorbeeld wanneer een concern meerdere vestigingen heeft, die elk dezelfde type bestanden verwerken en daarbij dezelfde aansluiting delen) is het mogelijk dat Equens meerdere DESTINATION-namen aan een klant verstrekt. De klant kan dan intern routeren op basis van de <DESTINATION> in de bestandsnaam. Aan het aanvragen van een extra DESTINATION-naam zijn kosten verbonden. FINAL Version Januari 2015 Page 12 of 41

13 5 Uitwijk- en back-up voorzieningen 5.1 Standaard situatie Equens heeft een dubbel uitgevoerde omgeving op de lokatie Utrecht met een backup voorziening in Leusden. In de normale situatie heeft elke klant een Connect:Direct verbinding met Utrecht. In schema ziet dat er als volgt uit: Afbeelding 4: Route door Equens' omgeving, bij een normale situatie (de vermelde FTP servers zijn C:D servers). 5.2 Scenario bij lokale problemen Lokale problemen worden opgevangen door het dubbel uitgevoerd zijn van alle apparatuur op de locatie Utrecht. FINAL Version Januari 2015 Page 13 of 41

14 5.3 Scenario bij een uitval van het netwerk in locatie Utrecht Wanneer er een netwerk uitval is in Utrecht zal automatisch door het systeem de netwerk infrastructuur in Leusden worden gebruikt en behalve een korte hik zal de klant hier niets van merken. Afbeelding 5: Route door Equens's omgeving, bij uitval van het netwerk Utrecht (de vermelde FTP servers zijn C:D servers). 5.4 Scenario bij een totale uitval van locatie Utrecht Indien de locatie Utrecht als geheel uitvalt, zal een procedure gestart worden om Leusden als uitwijklocatie op te brengen. Voor de verschillende netwerkvarianten zal via een aantal procedures ervoor gezorgd worden dat het Connect:Direct-verkeer naar Leusden wordt gerouteerd. Gedurende deze tijd zal er geen verbinding met Equens mogelijk zijn, na het opbrengen van de uitwijklocatie zal de klant niets merken en hij hoeft dus geen verdere aanpassingen te doen. Voor de downtijd wordt verwezen naar de Service Level Agreement (SLA) voor Equens Secure File Transfer System. Afbeelding 6: Route door Equens's uitwijk omgeving, bij uitval van locatie Utrecht (de vermelde FTP servers zijn C:D servers). FINAL Version Januari 2015 Page 14 of 41

15 6 Inrichten van uw netwerk In dit hoofdstuk wordt uitgelegd wat er moet gebeuren om op netwerkniveau verbinding te maken met het Equens Secure File Transfer System. Nadat dat gebeurd is, is het mogelijk om op transportniveau te gaan werken met Connect:Direct. Ten behoeve van Equens Connect:Direct kan gebruik gemaakt worden van twee netwerkvarianten: Connect:Direct via Internet Connect:Direct via een Leased Line De specificaties van deze netwerkvarianten zijn beschreven in hoofdstuk 2 Netwerkvarianten en infrastructuur van Equens Connect:Direct. 6.1 Inrichten van de firewall Om gebruik te kunnen maken van Connect:Direct dient u in uw firewall tcp poort 1364 open te zetten naar sft.equens.com ( ). Op deze wijze worden de juiste typen verkeer doorgelaten vanaf uw Connect:Direct node (de machine vanaf waar u daadwerkelijk verbinding maakt met de Connect:Direct node bij Equens). NB: Indien u processing testen wilt uitvoeren (zie paragraaf 8.5 Processing testen ), moet u aansluiten op de testomgeving. U dient in dat geval ook de gegevens op te nemen zoals vermeld in hoofdstuk Inrichten van de Connect:Direct node in op uw omgeving Voor het inrichten van uw Connect:Direct node dient u het IP-adres of de Node naam van de Connect:Direct node van Equens in uw configuratie op te nemen. Productie-omgeving: IP-adres Test-omgeving: IP-adres FINAL Version Januari 2015 Page 15 of 41

16 7 Aanvragen en installeren van een certificaat 7.1 Inleiding In dit hoofdstuk laten we zien hoe u een certificaat (oftewel een 'Digital ID') verkrijgt bij Equens en deze installeert in uw Connect:Direct node De procedure In grote lijnen is de procedure als volgt: u installeert het klant certificaat: u vraagt het certificaat aan bij Equens via uw browser u haalt het certificaat op bij Equens via uw browser u exporteert het certificaat vanuit uw browser u importeert het certificaat in uw Connect:Direct node u installeert het Equens certificaat In de volgende paragrafen wordt besproken hoe u de procedure uitvoert Voorbereiding Het is belangrijk dat voordat u de procedure aanvangt, u aandacht besteed aan de volgende aspecten: Keuze van de aanvrager Bepaal eerst op naam van welke medewerker u het certificaat aanvraagt, want het certificaat is gekoppeld aan de persoon die het aangevraagd heeft! Dit is de enige persoon die het certificaat kan verlengen en revoken. Wanneer de persoon aan wie een certificaat is uitgereikt het bedrijf verlaat, zal het nodig zijn een nieuw certificaat aan te vragen. Houd hiermee rekening bij het bepalen op wiens naam het certificaat wordt aangevraagd. Keuze van het adres Het certificaat kan alleen met de PC opgehaald worden waarmee het is aangevraagd. Zorg dus dat u uw kan benaderen op of bij dezelfde PC als waarmee u het certificaat aanvraagt. Een certificaat is twee jaar geldig. Op dit adres zullen wij u waarschuwen wanneer uw certificaat dreigt te verlopen. Houd hiermee rekening bij het bepalen welk adres u invoert. Het overzetten van de certificaten naar de Connect:Direct node Indien de machine waar de Connect:Direct node actief wordt een andere is dan de machine waarmee de certificaten zijn opgehaald, moeten het geëxporteerde node certificaat en het opgehaalde Equens certificaat worden overgezet. Keuze van de browser De werkwijze en de screenshots in deze handleiding zijn gebaseerd op het gebruik van Microsoft Internet Explorer. Equens adviseert sterk het gebruik van deze browser. Bij andere browsers is een correcte werking niet te garanderen. Equens levert geen support bij problemen met andere browsers dan Microsoft Internet Explorer. Converteren van certificaten Sommige nodes kunnen het standaard geëxporteerde formaat niet lezen. Het certificaat moet dan geconverteerd worden. Zie hiervoor de FAQ, welke is te raadplegen op FINAL Version Januari 2015 Page 16 of 41

17 7.1.3 Onderhoud Het veiligstellen van uw certificaat Het is aan te raden dat het geëxporteerde node certificaat wordt veiliggesteld. Maak daartoe een backup op een externe drager en berg deze veilig op. Wanneer het certificaat verloren gaat en u heeft geen backup, moet u opnieuw een certificaat aanvragen, wat gepaard gaat met enige doorlooptijd. Een certificaat dat in verkeerde handen kan komen Indien een certificaat in verkeerde handen kan vallen, dient u dit direct te melden. Wij blokkeren het certificaat dan, zodat het niet misbruikt kan worden. Dit is van toepassing in de volgende situaties: u bent uw certificaat verloren u vermoedt frauduleuze handelingen de pc is in handen gevallen van derden de backup is in handen gevallen van derden Het tijdig verlengen van uw certificaat Een certificaat is twee jaar geldig. U kunt een certificaat steeds verlengen voor eenzelfde periode. Wanneer uw certificaat dreigt te verlopen, wordt u per gewaarschuwd. Indien uw certificaat is verlopen, is het niet meer mogelijk deze te verlengen. U zult dan een nieuw certificaat moeten aanvragen. Bedenk dat het aanvragen van een nieuw certificaat meer tijd kost dan het verlengen van een certificaat, omdat u voor een nieuw certificaat eerst een nieuwe pincode zal moeten aanvragen. Het is verstandig het verlengen van uw certificaat minimaal een maand voor de verloopdatum op te starten. 7.2 Het aanvragen van een certificaat Zodra u Equens heeft aangegeven aangesloten te willen worden via Connect:Direct, ontvangt u van Equens o.a. een URL en een toegangscode voor de CA website. Met de toegangscode kunt u een gebruikerscertificaat aanvragen bij Equens. NB: Per 16 oktober 2006 opereert Interpay onder de naam Equens. Echter, de PKI omgeving bij PinkRoccade staat voorlopig nog op naam van Interpay Nederland. In de URL die u ontvangt, alsmede in de adresbalk van de browser, ziet u dus nog /InterpayNederlandBV/ staan. Stap 1 Neem de URL uit de brief over in de adresbalk van uw browser Of ga direct naar het volgende URL: https://cert.managedpki.com/services/interpaynederlandbv001/digitalidcenter.htm U krijgt dan het volgende scherm in beeld: NB: 'Digital ID' is een synoniem voor 'certificaat'. FINAL Version Januari 2015 Page 17 of 41

18 Afbeelding 7: De openingspagina met opties m.b.t. certificaten. FINAL Version Januari 2015 Page 18 of 41

19 Stap 2 Klik op de eerste optie, 'Enroll' U krijgt dan het volgende scherm in beeld: Afbeelding 8: Het formulier voor het aanvragen van een certificaat. FINAL Version Januari 2015 Page 19 of 41

20 Stap 3 Vul als volgt de contact- en identificatiegegevens in: - de naam van de aanvrager, of de naam van een van de twee personen die gemachtigd zijn het wachtwoord te wijzigen. Denk er aan dat het certificaat gekoppeld is aan de persoon die het heeft aangevraagd. Dit is de enige persoon die het certificaat kan verlengen en revoken. Wanneer de persoon aan wie een certificaat is uitgereikt het bedrijf verlaat, zal het nodig zijn een nieuw certificaat aan te vragen. Houd hiermee rekening bij het bepalen op wiens naam het certificaat wordt aangevraagd. - het adres waarop u meldingen wilt ontvangen De eerste meldingen die u op dit adres zult ontvangen zijn bevestiging van de aanvraag en de benodigde gegevens voor het ophalen van het certificaat. Een certificaat is twee jaar geldig. Op dit adres zullen wij u waarschuwen wanneer uw certificaat dreigt te verlopen. Houd hiermee rekening bij het bepalen welk adres u invoert. - de toegangscode voor de CA website die u gelijk met de URL heeft ontvangen, oftewel de 'Certificate Enrollment PIN' Deze pincode is alleen van belang voor de uitgifte van dit certificaat. U hoeft de pincode dus niet te bewaren na het aanvragen van het certificaat. Wanneer u een nieuw certificaat wilt aanvragen, zult u daar een nieuwe pincode voor ontvangen. - een 'Challenge Phrase' De Challenge Phrase is hoofdlettergevoelig en mag geen interpunctie bevatten. De Challenge Phrase is een zin die u moet onthouden. U heeft deze zin weer nodig wanneer u het certificaat wil verlengen! Indien u in dat stadium de Challenge Phrase niet meer weet, dient u een nieuw certificaat aan te vragen, en moet u dus opnieuw de aanvangsprocedure door. Stap 4 Verstuur het formulier door op de knop 'Submit' te klikken U krijgt het onderstaande scherm te zien, waarmee u om bevestiging wordt gevraagd of het ingevoerde adres correct is. Afbeelding 9: Het is belangrijk dat uw adres correct is ingevoerd. Stap 5 Geef aan of uw adres correct is ingevoerd Indien u op 'Cancel' klikt, krijgt u de kans het adres te corrigeren in het Enrollment formulier. Indien u op 'OK' klikt, wordt het formulier verwerkt. Vervolgens krijgt u het volgende scherm te zien, een melding van Internet Explorer: FINAL Version Januari 2015 Page 20 of 41

21 Afbeelding 10: Een standaard beveiligingsmelding van Internet Explorer. Stap 6 Klik op 'Yes' De aanvraag is nu voltooid. U krijgt onderstaand scherm in beeld, waarin u er op wordt gewezen dat er een is verstuurd met instructies voor het installeren van het certificaat. Afbeelding 11: U ziet een bevestiging dat uw aanvraag is ontvangen. Wanneer u uw bekijkt, zal blijken dat u het volgende bericht heeft ontvangen: From: Send: woensdag 2 augustus :13 To: Janssen, Dhr. G.A. (Geert) Subject: Equens Digital ID request confirmation Dear G.A. Janssen, Thank you for requesting a Digital ID. Equens Nederland is processing your request. You will be notified about retrieving your digital ID as soon as Equens Nederland has received your written and signed confirmation form. If you have any questions about your application, please contact Equens Nederland by replying to this message. Afbeelding 12: U krijgt een ontvangstbevestiging per . FINAL Version Januari 2015 Page 21 of 41

22 De status is nu als volgt: in de browser op deze computer is een Private Key aangemaakt uw aanvraag is verwerkt door Equens u heeft een ontvangen waarin uw aanvraag wordt bevestigd u ontvangt na enige tijd een met instructies voor het installeren van het certificaat en de bijbehorende pincode 7.3 Het ophalen van het certificaat Nu u het certificaat heeft aangevraagd, staat het klaar om opgehaald en geïnstalleerd te worden. Stap 7 Open het tweede bericht In dit bericht staan de gegevens die u nodig heeft om het certificaat op te kunnen halen. From: Send: woensdag 2 augustus :24 To: Janssen, Dhr. G.A. (Geert) Subject: Your Equens Digital ID is ready Dear G.A. JANSSEN, Equens Nederland B.V. has approved your Digital ID request. To assure that someone else cannot obtain a Digital ID that contains your personal information, you must retrieve your Digital ID from a secure web site using a unique Personal Identification Number (PIN). You can retrieve your Digital ID by following these simple steps: Step 1: Visit the Digital ID retrieval web page. You can retrieve your ID at: https://mpki.pinkroccade.com/services/ InterpayNederlandBV/client/mspickup.htm Step 2: In the form, enter your Personal Identification Number (PIN): Your PIN is: Step 3: Follow the instructions on the page to complete the installation of your Digital ID. If you have any questions or problems, please contact Equens Nederland B.V. by replying to this message. Afbeelding 13: De met instructies en pincode. FINAL Version Januari 2015 Page 22 of 41

23 Zoals in de mail is aangegeven, dient u de volgende stappen te volgen: u plakt de vermelde URL in de adresbalk van uw browser in het formulier dat in de browser verschijnt, vult u de vermelde pincode in u volgt de instructies die in het formulier staan vermeld FINAL Version Januari 2015 Page 23 of 41

24 Stap 8 Kopieer de URL en plak deze in de adresbalk van uw browser U krijgt dan het volgende scherm in beeld: Afbeelding 14: De pagina waarmee u uw certificaat ophaalt. FINAL Version Januari 2015 Page 24 of 41

25 Stap 9 Vul de pincode in die in de staat vermeld, en klik op 'Submit' Let op! U dient het certificaat op te halen met dezelfde PC als waarmee u het certificaat heeft aangevraagd. Indien u dit niet doet, krijgt u de volgende foutmelding in beeld: Afbeelding 15: Foutmelding wanneer u een andere PC gebruikt. Wanneer het goed gaat krijgt u het volgende scherm te zien, een melding van Internet Explorer: Afbeelding 16: Een standaard beveiligingsmelding van Internet Explorer. FINAL Version Januari 2015 Page 25 of 41

26 Stap 10 Klik op 'Yes' Het ophalen van het certificaat is nu voltooid. U krijgt onderstaand scherm in beeld, waarin u er op wordt gewezen dat het certificaat succesvol is geïnstalleerd op deze PC. Afbeelding 17: De bevestiging dat het certificaat is geïnstalleerd. 7.4 Het exporten van het certificaat Het certificaat is nu opgenomen in uw browser. U dient het vanuit hier te exporteren, zodat u het kunt importeren in uw Connect:Direct node. Stap 11 Roep het dialoogvenster voor certificaten op - Kies in het menu van de browser bij 'Extra' voor 'Options' U krijgt dan het volgende scherm te zien: FINAL Version Januari 2015 Page 26 of 41

27 Afbeelding 18: Via het Opties-scherm gaat u naar het scherm voor certificaten. - Klik op de knop 'Certificates' U krijgt dan het volgende scherm te zien: Afbeelding 19: Het scherm waarmee u in de browser uw certificaten kan beheren. FINAL Version Januari 2015 Page 27 of 41

28 Stap 12 Kies het betreffende certificaat Klik op het certificaat dat u zojuist heeft geïnstalleerd. U krijgt dan het onderstaande scherm te zien. Klik op 'Next' om verder te gaan. Afbeelding 20: Certificate Export Wizard. Stap 13 Bevestig dat u het certificaat wilt exporteren In het volgende venster wordt u gewaarschuwd dat u het certificaat zal moeten beveiligen met een wachtwoord. Dit is zeker aan te bevelen, dus kies de optie 'Yes' en klik op 'Next'. Afbeelding 21: Exporteren private key. FINAL Version Januari 2015 Page 28 of 41

29 Stap 14 Geef de exportopties aan U moet nu enkele voorkeuren aangeven. Vink onder 'Personal Information Exchange' de volgende optie aan: - 'Enable strong protection' Hiermee kiest u voor een sterke beveiliging. Indien u een node heeft die de 'Windows Certificaten Database' niet rechtstreeks uit kan lezen, vink dan onder 'Personal Information Exchange' ook de volgende optie aan: - 'Delete the private key if the export is successful' Het aanvinken van deze optie mag niet worden vergeten, anders is het voor iemand anders mogelijk het certificaat nogmaals te exporteren! Voer deze stap alleen uit als u zeker weet dat het certificaat correct is geëxporteerd. Als de private key verwijderd is kunt u het certificaat niet meer exporteren. Klik vervolgens op 'Next' Afbeelding 22: Belangrijke opties m.b.t. beveiliging. Stap 15 Voer een wachtwoord in In het volgende scherm dient u een wachtwoord in te voeren. U zult dit wachtwoord weer nodig hebben om het certificaat te kunnen importeren in uw Connect:Direct node. FINAL Version Januari 2015 Page 29 of 41

30 Afbeelding 23: Beveiliging middels een wachtwoord. Stap 16 Sla het certificaat bestand op Geef vervolgens aan waar op de harddisk u uw certificaat wilt opslaan, en onder welke naam. Afbeelding 24: Het opslaan van het certificaat op de harddisk. FINAL Version Januari 2015 Page 30 of 41

31 Stap 17 Rond het exporteren af Vervolgens krijgt u een overzicht van de door u ingestelde specificaties, met de mogelijkheid hier nog aanpassingen door te voeren. Indien u tevreden bent, klik op 'Finish' Afbeelding 25: Overzicht van de door u ingestelde specificaties U krijgt dan nog een bevestiging dat het exporteren succesvol is verlopen. Klik op 'OK' om verder te gaan. Afbeelding 26: De bevestiging dat het exporteren succesvol is verlopen. Vervolgens zult u in de verkenner uw opgeslagen bestand terug kunnen vinden. Afbeelding 27: Het bestand in de verkenner. FINAL Version Januari 2015 Page 31 of 41

32 7.5 Het importeren van het certificaat in uw Connect:Direct node Voor het importeren van het certificaat in uw Connect:Direct node verwijzen wij u naar de handleiding van de specifieke node. 7.6 Het ophalen van het Equens certificaat (CA certificaat) Door het importeren van het certificaat in uw Connect:Direct node weten de computers van Equens dat uw computer te vertrouwen is. Nu moet u nog uw computer zo instellen dat het de computer van Equens kan vertrouwen. Stap 18 Ga terug naar de openingspagina van het Digital ID Center Plak opnieuw de URL die u per post heeft ontvangen de adresbalk van uw browser U krijgt dan opnieuw het volgende scherm in beeld: Afbeelding 28: De openingspagina met opties m.b.t. certificaten. FINAL Version Januari 2015 Page 32 of 41

33 Stap 19 Kies de optie 'Install CA' Er wordt direct een download gestart. U krijgt dan direct het onderstaande scherm in beeld, waarmee het besturingssysteem u vraagt of u het bestand wilt openen of op harddisk wil bewaren. Kies de optie 'Save'. Afbeelding 29: Bewaar het certificaat op uw harddisk Stap 20 Bewaar het certificaat op de harddisk 7.7 Het importeren van het Equens certificaat in uw Connect:Direct node Voor het importeren van het certificaat in uw Connect:Direct node verwijzen wij u naar de handleiding van de specifieke node. 7.8 Het ophalen van een CRL Sommige clients kunnen een 'Certification Revocation List' importeren, om daarmee te controleren of een certificaat nog wel geldig is. Dit bestand bevat een lijst met geblokkeerde certificaten. De lijst kunt u downloaden op 7.9 Certificaat verlopen? Het kan voorkomen dat uw certificaat is verlopen, en u een nieuwe dient aan te vragen. U kunt dan kiezen voor optie RENEW (zie afbeelding stap 18). Belangrijk om te weten: U zult een nieuwe CommonName moeten invullen, echter moet deze ook aan Equens zijde aangepast worden en dus bekend gemaakt moet worden. Dus graag bij het aanvragen van een nieuwe certificaat contact opnemen met de supportdesk, en het nieuwe commonname doorgeven. FINAL Version Januari 2015 Page 33 of 41

34 8 Testen van uw aansluiting 8.1 Inleiding Het is verstandig eerst te testen of de connectie goed werkt, en of bestanden goed worden doorgestuurd. Dit laatste is makkelijk te testen door een bestand naar uzelf te sturen. Deze connectie-test en filetransfer-test kunt u gewoon tegen de productieomgeving van Equens uitvoeren. Indien u ook processing testen uit wilt voeren, dient u dit tegen de testomgeving (!) uit te voeren, en dient u de test minimaal 1 week van te voren in overleg met de afdeling Customer Services en het desbetreffende bedrijfsonderdeel van Equens in te plannen. 8.2 Onderscheid in drie type testen Er kunnen op 3 niveaus testen worden uitgevoerd: Niveau A: de connectie-test Niveau B: de filetransfer testen Niveau C: de processing testen (applicatieniveau) De testen op niveau A en B betreffen specifiek de aansluiting Connect:Direct. De testen op niveau C staan los van de aansluitvorm. In onderstaand schema is te zien op welke niveau's de testen zich bevinden. Klant Equens C (Financieel) Systeem (Financieel) Systeem Business functionaliteit B A Connect:Direct Connect:Direct Netwerk infrastructuur (Internet / Leased Line) Infra functionaliteit Afbeelding 30: Het testen voor Connect:Direct speelt zich af op drie niveau's Er kan pas met testen worden begonnen wanneer aan de volgende voorwaarden wordt voldaan: alle relevante gegevens zijn in de verschilde Equens databases opgevoerd u heeft een Connect:Direct node geïnstalleerd u heeft het certificaat geïnstalleerd FINAL Version Januari 2015 Page 34 of 41

35 8.3 Connectie test Kenmerken en randvoorwaarden van de connectie-test Kenmerk Onderwerp Doel Randvoorwaarden Belang Omgeving Beschrijving De connectie met Equens Connect:Direct. Het gaat hierbij om aspecten als: - het opzetten van een connectie met Connect:Direct met Secure Plus - het compressiemechanisme Het controleren of de specificaties van Equens Connect:Direct bij de klant goed geïmplementeerd zijn. Voor het uitvoeren van deze test hoeft u geen contact met Equens op te nemen. Aanbevolen Productie omgeving (sft.equens.com) Tabel 2: Eigenschappen van de Connect:Direct connectie-test Uitvoering van de connectie test U dient vanuit uw Connect:Direct node op de productie-omgeving te testen of u een connectie tot stand kan brengen. Zie hiervoor de documentatie van uw Connect:Direct node. NB: Het is niet de bedoeling om bij een connectie-test bestanden in te zenden naar Equens. Voor het verzenden van bestanden kunt u de Filetransfer-test uitvoeren. 8.4 Filetransfer test Kenmerken en randvoorwaarden van de filetransfer testen Kenmerk Onderwerp Doel Randvoorwaarden Belang Omgeving Beschrijving Routering van en naar zichzelf. Het controleren of de filetransfer via Connect:Direct tussen Equens en de klant goed verloopt. Voor het uitvoeren van deze test hoeft u geen contact met Equens op te nemen. Aanbevolen Productie omgeving (sft.equens.com) Tabel 3: Eigenschappen van de Connect:Direct filetransfer test Uitvoering van de filetransfer-test Filetransfer testen bestaan uit het inzenden van bestanden naar u zelf. Doe dit als volgt: geef het bestand de juiste naam: vul bij <DESTINATION> hetzelfde in als bij <SENDER> vul bij <TYPE> de waarde SELFTEST in Voor de opbouw van de bestandsnaam zie paragraaf 4.2 Connect:Direct bestandsnamen conventie. FINAL Version Januari 2015 Page 35 of 41

36 zet een connectie op naar de Equens Connect:Direct node stuur een bestand in naar uzelf Zie hoofdstuk 9 Versturen van bestanden. Het bestand doorloopt de volledige afhandeling bij Equens. Dat wil zeggen dat het bestand doorgerouteerd wordt naar de geadresseerde, in dit geval uzelf. controleer of het bestand bij u afgeleverd is. 8.5 Processing testen Kenmerken en randvoorwaarden van de processing testen Kenmerk Onderwerp Doel Randvoorwaarden Belang Omgeving Beschrijving De inhoud en de layout van de bestanden. Het controleren of de filetranser en de verwerking van de data (voor Equens specifieke business) tussen Equens en de klant via Connect:Direct goed verloopt. indien u gebruik maakt van aparte testmachines dient u hiervoor een test certificaat aan te vragen het uitvoeren van deze testen dient u minimaal één week van te voren in te plannen in overleg met de afdeling Customer Services van Equens Niet verplicht Tabel 4: Eigenschappen van de processing test Test omgeving (sftacc.equens.com) (het is niet toegestaan te testen op de productie omgeving) Aanvragen van de processing testen Processing testen worden uitgevoerd tegen de Equens testomgeving. Indien u processing testen (dus op applicatieniveau) uit wilt voeren, dient u dit tegen de testomgeving (!) uit te voeren, en dient u de test minimaal 1 week van te voren in overleg met de afdeling Customer Services in te plannen. De aansluitcoordinator van Connectivity Management zal contact met u opnemen voor het afstemmen van de testen. Voor een niet-standaard aansluiting of een aansluiting op andere systemen dan het girale Clearing en Settlement Systeem, wordt door deze aansluitcoordinator in overleg met u en de eigenaar van het verwerkende systeem een testprocedure opgesteld. Deze aansluittrajecten worden altijd projectmatig uitgevoerd. FINAL Version Januari 2015 Page 36 of 41

37 9 Versturen van bestanden 9.1 Inleiding Door middel van commando's in uw Connect:Direct node kunt u bestanden naar Equens insturen. Voor het insturen van bestanden naar Equens neemt u zelf het initiatief. U kunt gegevensbestanden ook gecomprimeerd versturen. Zie hiervoor hoofdstuk 11 Werken met gecomprimeerde bestanden. 9.2 Geautomatiseerd versturen van bestanden De meeste Connect:Direct nodes hebben de mogelijkheid om het versturen van bestanden te automatiseren. Zo kan de node ingericht worden dat deze elk uur in een directory op het locale systeem kijkt of er bestanden klaar staan. Als dit zo is worden deze naar Equens gestuurd, zonder dat daarbij nog gebruikers-handelingen nodig zijn. Als de verzending succesvol is verlopen kan de node de bestanden verwijderen. U kunt hiervoor "Fileagent" gebruiken, verder bent u zelf verantwoordelijk voor de automatisering, Equens levert hier geen ondersteuning voor. 9.3 Binair versturen van bestanden Enkele bestandstypen vereisen het gebruik van binaire verzending, zoals gecomprimeerde bestanden en bestanden met extensie.dat,.pdf of.bin. Voor meer informatie over het binair versturen van bestanden met Connect:Direct verwijzen we u naar de documentatie van Sterling Commerce. N.B. Indien u een binair te versturen bestand niet-binair instuurt, kan het corrupt aankomen. FINAL Version Januari 2015 Page 37 of 41

38 10 Bij u afgeleverde bestanden Bestanden voor u bestemd worden door Connect:Direct naar u "gepushed", u hoeft geen initiatief te nemen om de bestanden op te halen. Het is niet mogelijk eenmaal verstrekte bestanden op te halen. Als u een reeds verstrekt bestand opnieuw wilt ontvangen dient u contact op te nemen met onze afdeling Customer Services. Reeds verstrekte bestanden blijven 35 dagen lang beschikbaar op ons systeem. Na deze periode worden de bestanden verwijderd en kunnen niet meer herverstrekt worden. FINAL Version Januari 2015 Page 38 of 41

39 11 Werken met gecomprimeerde bestanden 11.1 Inleiding Het is mogelijk om bestanden te comprimeren. Hierdoor wordt de bestandsgrootte kleiner en dus de tijd om het bestand te versturen korter. Als de bandbreedte voldoende is, is het niet nodig om compressie toe te passen en wordt compressie afgeraden Randvoorwaarden m.b.t. het gehanteerde compressieprogramma Uw compressieprogramma moet compatibel zijn met PKZIP versie 2.04g. Aanschaf en gebruik van compressie-software is uw eigen verantwoordelijkheid. Voor het comprimeren en decomprimeren van bestanden zie de gebruiksaanwijzing van uw compressie-programma Binair versturen van bestanden Voor zowel versturen als ophalen van gecomprimeerde bestanden moet u binaire verzending gebruiken, zie paragraaf 9.3, "Binair versturen van bestanden" Versturen van gecomprimeerde bestanden Randvoorwaarden U kunt bestanden zowel gecomprimeerd als niet gecomprimeerd versturen. In tegenstelling tot wanneer u bestanden gecomprimeerd wilt ontvangen, hoeft u hierover niets aan te geven op het Service Request formulier. Uw te verzenden gecomprimeerde bestand mag maar één gegevensbestand bevatten De naam van het bestand in het archief hoeft niet te voldoen aan de naamgevingsconventie, maar dit is wel aan te bevelen. Dit is ook makkelijk, aangezien de meeste compressieprogramma's de naam van het te comprimeren bestand overnemen voor de naam van het archief. Een voorbeeld: u comprimeert het bestand ABC.XYZ.TYPE.A123.TXT, het archief krijgt dan de naam ABC.XYZ.TYPE.A123.ZIP Afleveren van gecomprimeerde bestanden Randvoorwaarden Indien u output van Equens gecomprimeerd wilt ontvangen, dan moet u dat specifiek aangeven op het Service Request formulier Kenmerken Indien u aangegeven heeft bestanden gecomprimeerd te willen ontvangen: worden alle bestanden gecomprimeerd aan u aangeboden, het is niet mogelijk om bijvoorbeeld alleen bestanden van een bepaald type te laten comprimeren zowel de naam van het ZIP-archief als de naam van het ingepakte bestand voldoen aan de naamgevingsconventie Een voorbeeld: het archief ABC.XYZ.TYPE.A123.ZIP bevat het bestand ABC.XYZ.TYPE.A123.TXT. FINAL Version Januari 2015 Page 39 of 41

40 12 Ondersteunende processen: vragen en wijzigingen 12.1 Beschikbaarheid Equens Connect:Direct Equens Connect:Direct is opengesteld van zondag 16:00 uur t/m zaterdag 07:00 uur, en kent tijdens de openingsuren een gegarandeerde beschikbaarheid van 98% Contactinformatie afdeling Customer Services De ondersteuning van de File Transfer producten vindt plaats door de afdeling Customer Services van Equens. Onder de dienstverlening valt: het telefonisch beantwoorden van vragen het aannemen en afhandelen van incidenten het monitoren van de bestandsuitwisseling en eventueel onderliggende netwerkverbindingen NB: De ondersteuning door Customer Services heeft betrekking op de situatie waarin op een standaard wijze wordt aangesloten op Connect:Direct. Indien hiervan wordt afgeweken, kan Customer Services geen ondersteuning bieden voor zaken die betrekking hebben op het domein van de klant. Customer Services is te bereiken van maandag tot en met vrijdag, exclusief feestdagen. openingstijden: uur telefoon: fax: +31 (0) NB: Vragen dienen per telefoon te worden ingediend, niet per Informatie op de website van Equens Op kunt u de volgende informatie vinden over het Equens Secure File Transfer System en de verschillende aansluitvormen: brochures handleidingen formulieren FAQ's 12.4 Het doorgeven en wijzigen van specificaties Met het formulier "Service Request Formulier Connect:Direct" kunt u: aan- en afmelden: de contactpersoon gemachtigden contactgegevens wijzigen: bedrijfgegevens telefoon en/of adres van de contactpersoon specificaties van de dienstverlening wijzigen: of u wilt verbinden via Internet of via een Leased Line of u bestanden gecomprimeerd wilt ontvangen FINAL Version Januari 2015 Page 40 of 41

41 op welk adres u foutmeldingen wilt ontvangen ( berichten die u er op attenderen dat u een bericht heeft ingestuurd dat niet verwerkbaar is, bijvoorbeeld door een verkeerde naamgeving) Voor elke aanvraag en/of wijziging dient u een afzonderlijk exemplaar van het formulier in te vullen en op te sturen! Dit formulier is op te vragen bij Customer Services of te downloaden vanaf onze website: (Support - Forms - Connectivity Services) Het betreffende formulier betreft uitsluitend het transport van de gegevens. Voor de verwerking van de gegevensbestanden die u instuurt dient u afspraken te maken met het desbetreffende bedrijfsonderdeel van Equens Wijzigen van aansluitvorm Indien u uw gegevens aan wilt leveren met een andere aansluitvorm dan Connect:Direct, neem dan contact op met de afdeling Customer Services Beëindigen van de aansluiting Het beëindigen van de Connect:Direct overeenkomst dient schriftelijk te gebeuren. Bij beëindiging van de aansluiting dient u er zelf voor te zorgen dat alle stromen waarvoor u gebruik maakt van Connect:Direct tijdig worden gemigreerd. Dit houdt in dat de desbetreffende verwerkingsafspraken aangepast dienen te worden Wijzigen en beëindigen van verwerkingsafspraken Het wijzigen c.q. beëindigen van uw verwerkingsafspraken dient u te regelen bij uw bank en het verwerkende bedrijfsonderdeel van Equens, conform de daarvoor opgestelde procedures. FINAL Version Januari 2015 Page 41 of 41

Secure FTP Handleiding

Secure FTP Handleiding Secure FTP Handleiding Aansluiten op Equens Secure File Transfer Final 26-Januari-2015 Classification: Open Version 4.2 Content 1 Inleiding 5 1.1 Onderhoud van dit document 5 1.2 Doelgroep van dit document

Nadere informatie

HDN Server Installatie handleiding

HDN Server Installatie handleiding HDN Server Installatie handleiding Hypotheken Data Netwerk Versie 2.6.0.3 30 Juni 2010 HDN Helpdesk T: 0182 750 585 F: 0182 750 589 M: helpdesk@hdn.nl Copyright Communications Security Net B.V. 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Rabo Direct Connect. Handleiding

Rabo Direct Connect. Handleiding Rabo Direct Connect Handleiding Juni 2015 Inhoud 1. INLEIDING 4 2. MOGELIJKHEDEN 4 Formaten 4 Randvoorwaarden voor gebruik 5 3. HET INRICHTEN VAN RDC VOOR GEBRUIK 5 Het inrichtingsformulier RDC 5 Het wijzigen

Nadere informatie

OpenIMS 4.2. Technisch en Functioneel Beheer handleiding. OpenSesame ICT BV

OpenIMS 4.2. Technisch en Functioneel Beheer handleiding. OpenSesame ICT BV OpenIMS 4.2 Technisch en Functioneel Beheer handleiding OpenSesame ICT BV Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 5 1.1 Cliënt specificaties... 5 2 INTRODUCTIE OPENIMS... 6 2.1 Inloggen... 7 3 GEBRUIKERS... 8 3.1

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding V1.0 Inhoudsopgave 1. VOORWOORD...4 2. MINIMALE SYSTEEMEISEN...4 3. INSTALLATIE VAN DE SOFTWARE...5 4. INLOGGEN...9 5. GEBRUIK VAN DE BACK-UP SOFTWARE...12 6. BACK-UP TAAK INSTELLINGEN...14

Nadere informatie

Webhosting Online Linux platform Gebruikershandleiding

Webhosting Online Linux platform Gebruikershandleiding Webhosting Online Linux platform Gebruikershandleiding Inhoudsopgave 1 Inleiding...4 2 Hosting Control Panel...5 2.1 Toegang tot Control Panel...5 2.2 Mogelijkheden Control Panel...7 3 Uw Website maken

Nadere informatie

7/4 Encryptieservices

7/4 Encryptieservices Security 7/4 Encryptieservices 7/4.1 Novell Certificate Services 7/4.1.1 Inleiding In Open Enterprise Server 2 hebben we veelvuldig te maken met certificaten. Voor veel beheerders is dit een lastig onderwerp.

Nadere informatie

PerfectView Handleiding versie 14.01.000 1

PerfectView Handleiding versie 14.01.000 1 PerfectView Handleiding versie 14.01.000 1 Inhoudsopgave Achtergrond informatie over de navigatie binnen PerfectView... 4 A... 6 Aanhef & Adressering... 6 Activiteiten... 6 B... 7 Beveiliging... 7 Bit.ly

Nadere informatie

Handleiding ideal Professional

Handleiding ideal Professional Handleiding ideal Professional Versie oktober 2014 Rabobank Nederland Handleiding ideal Professioanl Oktober 2014 Versie 1.0 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 4 Beschrijving Rabobank ideal

Nadere informatie

Test. Acceptatie. John Goeree Studentnummer: 20020985. Naam: Plaats en datum: Nieuw Buinen, 10-01-2007 Versie: v1.0

Test. Acceptatie. John Goeree Studentnummer: 20020985. Naam: Plaats en datum: Nieuw Buinen, 10-01-2007 Versie: v1.0 Test & Acceptatie Naam: John Goeree Studentnummer: 20020985 Opdrachtgever: Haagse Hogeschool Plaats en datum: Nieuw Buinen, 10-01-2007 Versie: v1.0 1 Referaat Afstudeerder: Onderwerp: John Goeree Test

Nadere informatie

PerfectView Handleiding versie 14.04.000 1

PerfectView Handleiding versie 14.04.000 1 PerfectView Handleiding versie 14.04.000 1 Inhoudsopgave Achtergrond informatie over de navigatie binnen PerfectView... 4 A... 6 Aanhef & Adressering... 6 Activiteiten... 6 Toelichting verkoopactiviteiten...

Nadere informatie

HANDLEIDING SMTP DIENST BEDRIJVENWEB NEDERLAND B.V.

HANDLEIDING SMTP DIENST BEDRIJVENWEB NEDERLAND B.V. HANDLEIDING SMTP DIENST BEDRIJVENWEB NEDERLAND B.V. Uitgave : 1.0 KORTE OMSCHRIJVING In dit document wordt beschreven hoe u gebruik kunt maken van de SMTP dienst van Bedrijvenweb Nederland B.V. om e-mail

Nadere informatie

Gebruikershandleiding ChainWise 7.5 algemeen

Gebruikershandleiding ChainWise 7.5 algemeen Gebruikershandleiding ChainWise 7.5 algemeen Versie: 7.5 Datum: september 2012 Inhoudsopgave 1 Voorwoord... 6 2 Achtergrond van ChainWise Procesoptimalisatie... 7 2.1 ChainWise Procesoptimalisatie: de

Nadere informatie

Handleiding Telestick

Handleiding Telestick Handleiding Telestick Datum 22-03-2013 Status V 2.4 Pagina 2 Colofon Commando Diensten Centra IVENT Adres Kromhoutkazerne Herculeslaan 1 3584 AB Utrecht Contactpersoon Team Telestick Opdrachtgever DMO/IVENT

Nadere informatie

Handleiding 'initiële vulling jeugdzorg'

Handleiding 'initiële vulling jeugdzorg' Handleiding 'initiële vulling jeugdzorg' gegevensoverdracht voor start jeugddeclaraties Kenmerk: 1412-TV-113-invu Datum: 3 december 2014 Versie: 1.2 Auteurs: Truus Vernhout en Arthur Frank Versie 1.1 november

Nadere informatie

Handleiding Omgevingsloket online Versie 2.0

Handleiding Omgevingsloket online Versie 2.0 Handleiding Omgevingsloket online Versie 2.0 Inhoud Welkom... 1 In het kort... 1 Leeswijzer... 3 Algemene aandachtspunten... 3 Wijzigingen... 3 De opzet van deze handleiding... 5 Deel 1: Algemene informatie

Nadere informatie

Datec Score Manager 3.0 Opstartgids

Datec Score Manager 3.0 Opstartgids Datec Score Manager 3.0 Opstartgids 2001-2010, Datec Correspondentie richten aan: Datec Torenwacht 31 2353 DB Leiderdorp Nederland Tel: 071-5890056 Fax: 071-5238607 E-mail: info@datec.nl DATEC Internet:

Nadere informatie

Office 365 for education de juiste keuze!

Office 365 for education de juiste keuze! STARTERSGIDS Inhoud 1. Microsoft Office 365, de juiste keuze! 1 2. Aanmelden 5 3. Aan de slag 10 4. Teamsite en openbare site 22 5. Overal werken met Office 365 27 Disclaimer De resultaten van de in deze

Nadere informatie

Handleiding. Uitwisseling met BRON

Handleiding. Uitwisseling met BRON Handleiding Uitwisseling met BRON 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 2 2. Vooraf... 4 3. Installatie... 5 Installeren certificaat... 5 Testen certificaat... 6 Voor reguliere uitwisseling eerst registratieoverzicht

Nadere informatie

Versie 1.0 dd.14-3-2011. Beheerderhandleiding MobiDM 3.6.2

Versie 1.0 dd.14-3-2011. Beheerderhandleiding MobiDM 3.6.2 Versie 1.0 dd.14-3-2011 Beheerderhandleiding MobiDM 3.6.2 Index 1. INLEIDING... 2 1.1. GEBRUIKTE SYMBOLEN... 2 1.2. UW DIENSTVERLENER... 3 2. INGEBRUIKNAME MOBIDM... 3 2.1. ALGEMEEN... 3 2.2. INLOGGEN...

Nadere informatie

Webhosting Online Windows platform Gebruikershandleiding

Webhosting Online Windows platform Gebruikershandleiding Webhosting Online Windows platform Gebruikershandleiding I nho udso pg av e 1 Inleiding... 3 2 Zelfservice ICT-Diensten... 4 Toegang tot de Zelfservice ICT module... 4 Beginscherm Control Panel... 5 3

Nadere informatie

Office 365 de juiste keuze!

Office 365 de juiste keuze! STARTERSGIDS Inhoud 1. Microsoft Office 365, de juiste keuze! 1 2. Aanmelden 5 3. Aan de slag 10 4. Teamsite en openbare site 22 5. Overal werken met Office 365 27 6. Abonnement afsluiten 34 Disclaimer

Nadere informatie

Installatiehandleiding voor de systeembeheerder. ExamenTester 2.11

Installatiehandleiding voor de systeembeheerder. ExamenTester 2.11 Installatiehandleiding voor de systeembeheerder EamenTester 2.11 ICTeamenhelpdesk Het gebruik van EamenTester 2.11 bij de eamens wordt ondersteund door de ICTeamenhelpdesk. Informatie over de bereikbaarheid

Nadere informatie

Handleiding Omgevingsloket online Versie 3.1. (Hoort bij release 2.5)

Handleiding Omgevingsloket online Versie 3.1. (Hoort bij release 2.5) Handleiding Omgevingsloket online Versie 3.1 (Hoort bij release 2.5) Inhoud WELKOM... 1 IN HET KORT... 1 LEESWIJZER... 3 ALGEMENE AANDACHTSPUNTEN... 3 WIJZIGINGEN VERSIE 3.0 EN 3.1... 3 DE OPZET VAN DEZE

Nadere informatie

Handleidingen 1.0 Alfresco

Handleidingen 1.0 Alfresco Handleidingen 1.0 Alfresco Alfresco Handleidingen 1.0 Alfresco In dit document vind je de handleidingen voor Alfresco zoals aangeboden door ECM2. I. Alfresco Document Management 1 1. Inleiding 3 1.1. Adresgegevens...

Nadere informatie

Installatiehandleiding 3.0.0. Fidura Enterprise

Installatiehandleiding 3.0.0. Fidura Enterprise Fidura Enterprise Revisie datum: 28 maart 2012 cversie: 1.1 Inhoudsopgave INSTALLATIEHANDLEIDING 3.0.0...1 FIDURA ENTERPRISE...1 INHOUDSOPGAVE...2 INHOUDSOPGAVE...3 BIJLAGE(N):...5 1 INLEIDING...6 1.1

Nadere informatie

In de Webcanyon klantenzone worden alle administratieve zaken geregeld. De klantenzone laat u toe om onder andere volgende zaken te doen:

In de Webcanyon klantenzone worden alle administratieve zaken geregeld. De klantenzone laat u toe om onder andere volgende zaken te doen: In deze handleiding leren wij u omgaan met het controlepaneel cpanel. Wij leren u enkele basis mogelijkheden zoals het aanmaken van e-mail accounts, het aanmaken van MySQL databases en deze te koppelen

Nadere informatie

GETTING STARTED. Gemeentelijk Incidenten Registratiesysteem GIR. Handleiding Technische Implementatie Versie 1.3. Hengelo, 25 augustus 2011

GETTING STARTED. Gemeentelijk Incidenten Registratiesysteem GIR. Handleiding Technische Implementatie Versie 1.3. Hengelo, 25 augustus 2011 GETTING STARTED Gemeentelijk Incidenten Registratiesysteem GIR Handleiding Technische Implementatie Versie 1.3 Hengelo, 25 augustus 2011 Inhoud 1 Samenvatting implementatie 3 1.1 Overzicht van de GIR implementatie

Nadere informatie

Rabo ideal Lite Integratie Handleiding opgesteld door: Rabobank

Rabo ideal Lite Integratie Handleiding opgesteld door: Rabobank Rabo ideal Lite Integratie Handleiding opgesteld door: Rabobank Versie 2.2, April 2007 Copyright 2007, Rabobank Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Introductie... 3 1.1 Stappen integratie Rabo ideal Lite...

Nadere informatie

LoonBapi. Inhoudsopgave: LoonBapi Algemene opmerkingen:

LoonBapi. Inhoudsopgave: LoonBapi Algemene opmerkingen: LoonBapi Inhoudsopgave: LoonBapi Algemene opmerkingen:... 1 Certificaten aanvragen... 2 Certificaten importeren...16 EBV aanvraag (digitale postbus)... 19 EBV gegevens invoeren (digitale postbus)... 23

Nadere informatie