WINNAAR Nationale Zorg Jaarprijs beste kliniek van Nederland. Centrum Oosterwal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WINNAAR Nationale Zorg Jaarprijs 2011-12 beste kliniek van Nederland. Centrum Oosterwal"

Transcriptie

1 WINNAAR Nationale Zorg Jaarprijs beste kliniek van Nederland Centrum Oosterwal Kwaliteitsarverslag 2012

2 Centrum Oosterwal Kwaliteitsarverslag 2012

3 inhoudsopgave Hoofdstuk 01 Inleiding 01 Missie 02 Beleid 03 Algemeen 04 Locatie en bereikbaarheid Hoofdstuk 02 Zorginhoudelijk Dermatologie/Flebologie 01 Flebologie 02 Dermatologie 03 Teledermatologie 04 Wetenschappelijk onderzoek 05 Titels wetenschappelijke onderzoeken 06 Publicaties 07 Pathologie 08 Arbeidsdermatosen Surveillance Project (ADS) 09 Samenwerking ziekenhuizen 10 Coschappen Vrije Universiteit Medisch Centrum 11 Veneuze chirurgie Algemeen 01 Visitatie beroepsvereniging 02 Bij- en nascholing/lidmaatschappen 03 Bij- en nascholing verpleegkundigen en doktersassistenten 04 Patiënteninformatie 05 Klachtenbemiddeling door klachtenfunctionaris 06 Klachtenbemiddeling door klachtencommissie 07 Klachtenbemiddeling door geschillencommissie ZKN 08 Informed-consent-procedure 09 Inspectie der Volksgezondheid 10 Indicatiestelling 11 Protocollen 12 Prestatie-indicatoren Inspectie Gezondheidszorg 2012 Hoofdstuk 03 Organisatie Algemeen 01 Overzicht 02 Instelling voor medisch-specialistische zorg - IMSZ 03 Kwaliteitszorgsysteem ISO 9001: Zelfstandige Klinieken Nederland ZKN 05 Governance Code 06 Relatie verzekeraars en contractering 07 Administratie/Automatisering 08 Sterilisatiebeleid 09 Administratieve Organisatie/Interne Controle (AO/IC) 10 Nazorg 11 Beleidsverklaring 12 Samenleving 13 Toegankelijkheid 14 Veiligheid 15 Veilig Incident Melden - VMS Personeel 01 Bedrijfsreglement 02 Arbeidsomstandighedenwet 03 Wet Bescherming Persoonsgegevens 04 Persoonlijke beschermingsmiddelen 05 Risico Inventarisatie en Evaluatie 06 Beleidsplan Hepatitis B 07 Infectiepreventie 08 Reanimatiebeleid 09 Bedrijfshulpverlening 10 Incidentenregistratie MIP/FONA 11 Erkenning Opname Vervangende Deeltijd Behandeling - OVDB 12 Intranet Bijlagen 01 IGZ basisset Particuliere Klinieken Kwaliteitsindicatoren Ziekenhuizen Klanttevredenheidsonderzoek 2012 pagina 5

4 voorwoord Alkmaar, mei 2013 Geachte lezer, Met enthousiasme bieden wij u hierbij het kwaliteitsarverslag 2012 van Centrum Oosterwal aan. In het afgelopen ar hebben wij een aantal keurmerken ontvangen ter bevestiging van ons kwaliteitsbeleid. In oktober ontvingen wij als één van de eerste zorginstellingen in Nederland het Kwaliteitszegel Dermatologie. Vervolgens verkregen wij het Spataderkeurmerk van de Hart & Vaatgroep en ten slotte is in december ons VMS (Veiligheidsmanagementsysteem) succesvol getoetst en geaccrediteerd door de KIWA. De kwaliteit en continuïteit van de door ons geboden zorg, alsmede de borging en optimalisatie hiervan, is en blijft het speerpunt. De gezamenlijke gedrevenheid en focus van de gehele organisatie is onontbeerlijk voor een optimaal functionerend kwaliteitssysteem. Wij willen hierbij tevens alle medewerkers bedanken voor hun inzet en enthousiasme. Met vriendelijke groeten, Steven J.W. Gaastra MBA/MBI, bestuurder Peter D. Gokkel, kwaliteitsmanager De kwaliteit en continuïteit van de door ons geboden zorg, is en blijft ons speerpunt. S. Gaastra, algemeen directeur

5 01.Inleiding 01. Missie 03. Algemeen 04. Locatie en bereikbaarheid Het leveren van medisch specialistische zorg, waarbij kwaliteit, klantvriendelijkheid en flexibiliteit centraal staan. 02. Beleid Het bieden van kwalitatief hoogwaardige zorg, waarbij de patiënt centraal staat en men nastreeft om hem of haar op een zo goed en plezierig mogelijke wijze te behandelen. Behandel mensen zoals men zelf ook behandeld zou willen worden. Direct aan de zorg gerelateerde investeringen worden op instigatie van de medici genomen. Zij bepalen welke middelen zij behoeven om kwalitatief de best mogelijke zorg te kunnen leveren. Eveneens wordt er gestreefd naar een acceptabele wachttijd voor het eerste consult en behandeling. De Stichting Flebologisch Centrum Oosterwal is een door de overheid erkende IMSZ - Instelling voor Medisch Specialistische Zorg in organisatorisch verband. In Centrum Oosterwal vinden behandelingen en diagnostiek plaats van dermatologische, flebologische afwijkingen en aandoeningen. Naast huisartsen verwijzen veel specialisten patiënten naar ons Centrum vanwege de expertise op dermatologisch en flebologisch gebied. Sinds het begin van haar bestaan in 1989 heeft Centrum Oosterwal een superspecialisatie op het gebied van de flebologie. Er is hierbij sprake van een bovenregionale functie en patiënten komen uit heel Nederland. Natuurlijk wordt de reguliere dermatologie ook in de volle breedte aangeboden, hieronder valt ondermeer de sterk toegenomen dermato-oncologische zorg. Bezoekadres Postadres : Comeniusstraat 3, 1817 MS Alkmaar : Postbus 20, 1800 AA Alkmaar Telefoon : Fax : Web : Centrum Oosterwal is gehuisvest in een pand van 3300m 2. Binnen dit pand bevinden zich naast een ruim bemeten polikliniek en diverse functiekamers een hypermodern OK complex met 4 operatiekamers. Om de kwaliteit van het microbiële binnenmilieu in de operatiekamers te waarborgen, wordt gelet op vier hoofdcomponenten: de lucht, de mens, de bouwkundige voorzieningen en de apparatuur/instrumenten. In het Beheersplan luchtbeheersing OK worden maatregelen ter beheersing, controle en correctie van het luchtbeheerssysteem van het OK complex beschreven. Ook onderhoud en validatie maken hiervan deel uit. Richtlijnen Werkgroep Infectiepreventie Luchtbeheersplan VCCN / VHIG 2005 Kwaliteitswet zorginstellingen NEN-ISO normen GMP Conform wetgeving wordt de luchtbeheersing arlijks gevalideerd en gecertificeerd. Kwaliteitsarverslag Centrum Oosterwal 2012 pagina 9

6 zorginhoudelijk 02.Zorginhoudelijke kwaliteit Dermatologie/Flebologie Het medisch specialisme dermatologie wordt door Centrum Oosterwal in de volle breedte uitgevoerd. Ten aanzien van de heelkunde worden met name veneuze chirurgische en dermato-chirurgische ingrepen uitgevoerd. De volgende punten verdienen specifieke aandacht: 01. Flebologie Endoveneuze behandelingen Centrum Oosterwal behandelt patiënten meestal met een endoveneuze techniek. De operaties, zoals strippen van de spatader, worden tegenwoordig praktisch niet meer toegepast. Ons Centrum beschikt over de VNUSClosureFast techniek, de endoveneuze laser met de zogenaamde radial tip en de Venaseal methode. Deze nieuwe methode met lijm werd in 2012 in verband met een Europees multicenter onderzoek toegepast in ons Centrum. De resultaten zijn veelbelovend maar in Nederland wordt de behandeling nog niet vergoed. Een groot voordeel van de behandeling is dat er geen verdoving nodig is. Via een klein prikgaatje wordt de lijmkatheter ingebracht en de lijm wordt in kleine hoeveelheden in de ader gelegd. De spatader is daardoor binnen een tiental tellen dichtgelijmd. De patiënt kan direct na de ingreep naar huis en draagt naar behoefte een elastische kous. Inmiddels is er ook weer een nieuwe methode op de markt: Clarivein. De Clarivein methode maakt ook gebruik van een katheter die onder echocontrole wordt ingebracht. Aan het uiteinde van de katheter bevindt zich een snel ronddraaiende draad die de binnenbekleding van de ader beschadigt. Vervolgens wordt er een irriterende stof (polidocanol) ingespoten via dezelfde katheter die ook de binnenzijde van de ader beschadigt. Het gevolg is dat de ader dichtgroeit. Deze ingreep vindt plaats zonder enige vorm van verdoving. De patiënt kan dan ook direct weer naar huis en zijn normale werkzaamheden hervatten. Ons Centrum gaat deelnemen in een grote Nederlandse multicenter studie waar de Clarivein methode wordt vergeleken met de VNUSClosureFast techniek. De verwachting is dat als deze studie goede resultaten laat zien, de verzekeraars de nieuwe methode zullen gaan vergoeden. Flebologie opleiding In 2012 werden ook weer een aantal artsen in opleiding tot fleboloog getraind in Centrum Oosterwal. De artsen leerden onder andere benen te zwachtelen, kousen aan te meten en intermitterende pneumatische compressie toe te passen. De beoordeling van de assistent in opleiding vindt plaats via zogenaamde OSATS, een objectieve manier om technische vaardigheden te toetsen. Ook werden verschillende competenties middels een korte praktijk beoordeling (KPB) getoetst. In 2013 volgt nog een module ulcus cruris. Een viertal artsen zullen gedurende zeven weken worden geschoold in de diagnostiek en behandeling van open benen. Open been In 2012 werd gestart met de Tiscover studie. Deze door het VUmc geïnitieerde studie heeft als doel een snellere wondgenezing bij patiënten met een meer dan drie maanden bestaand open been. Deze chronische wonden, die niet reageren op de standaardbehandeling, komen in aanmerking voor transplantatie van gekweekte huidbiopten van de patiënt zelf. In een laboratorium van het VUmc worden de drie millimeter grote biopten in een medium van vloeistof gekweekt tot postzegelgrote transplantaten. Deze transplantaten met opperhuid en lederhuid worden op de wond gelegd waarna het been weer wordt gezwachteld op de gebruikelijke wijze. De verwachting is dat de transplantaten de genezing zullen bevorderen en uiteindelijk vastgroeien. De eerste patiënt is in 2012 in de studie opgenomen. pagina 11

7 zorginhoudelijk James Lawson opleider flebologie Maastricht Chirurg James Lawson voert endoveneuze behandelingen uit in ons Centrum. Hij is in 2012 aangesteld als opleider flebologie bij de vakgroep dermatologie in het Maastrichtse Universiteitsziekenhuis. Hij zal de artsen in opleiding tot dermatoloog onderwijzen en trainen in de flebologie en met name de behandeling van spataderen. Hij blijft werkzaam in Centrum Oosterwal en blijft met veel enthousiasme wetenschappelijke studies begeleiden en uitvoeren. Vaatkeurmerk In 2012 heeft Centrum Oosterwal het Vaatkeurmerk Spataderzorg van de Hart en Vaatgroep gekregen. Deze patiëntenvereniging heeft op diverse criteria instellingen gecontroleerd op hun zorg voor spataderpatiënten. Indien aan alle criteria werd voldaan volgde erkenning en mocht de instelling het keurmerk voeren. Na het Kwaliteitszegel Dermatologie heeft ons Centrum nu dus een tweede kwaliteitskeurmerk gekregen. 02. Dermatologie Biologicals In toenemende mate worden er nieuwe geneesmiddelen ontwikkeld. Een ontwikkeling van de laatste ren zijn de biologics. Deze grijpen specifiek in op de afweer van de patiënt, waardoor mensen met een chronische huidaandoening als psoriasis beter behandeld kunnen worden. De medicatie wordt per injectie of infuus toegediend en geeft een goede respons bij ernstige, niet op andere medicijnen reagerende psoriasis. De kwaliteit van leven in deze patiëntengroep is daarmee met sprongen vooruit gegaan. De biologics worden al langer gebruikt bij reumatoïde arthritis en chronische inflammatoire darmziekten. De laatste ren worden ze ook ingezet bij hidradenitis suppurativa. De ontwikkeling van nieuw biologics gaat nog steeds door en de verwachting is dat in de toekomst nieuwe variaties op de markt zullen komen. In ons Centrum participeren wij in een viertal onderzoeken op het gebied van veiligheid van de huidige en nieuwe biologics. Stichting Aquamarijn Centrum Oosterwal is een van de eerste centra die gebruik maakt van de elektronische monitoring van de kwaliteit van leven van patiënten met een chronische huidaandoening. Door het invullen en bespreken van vragenlijsten kan in het verloop van de aandoening beoordeeld worden hoe de kwaliteit van leven is. Dit maakt het mogelijk om op specifieke problemen en wensen van patiënten in te gaan. De kwaliteit van de zorg voor de individuele patiënt wordt zo naar een hoger niveau getild. De resultaten van het onderzoek worden gemeten door het AMC. Ook vindt er nog uitgebreid onderzoek plaats m.b.t. de gegenereerde gegevens in goede samenwerking met de afdeling dermatologie van het Academisch Medisch Centrum te Amsterdam. Psychodermatologie Psychodermatologie is het onderdeel van de dermatologie dat zich bezighoudt met psychologische factoren (emoties, stress) die, naast somatische factoren, van belang kunnen zijn bij het ontstaan, het verloop en de behandeling van huidziekten. Bij dergelijke huidziekten spreekt men dan van psychodermatosen. Uit onderzoek blijkt echter dat perceptie van de ziekte en de manier waarop met huidklachten en stress wordt omgegaan van grote invloed is op het verloop van de huidaandoening en daarmee de kwaliteit van leven. Binnen Centrum Oosterwal is drs. Marco Timmerman, psycholoog/hypnotherapeut, wekelijks aanwezig om patiënten de nodige ondersteuning te bieden. Spreekuur Verpleeghuis De Zorgcirkel vestiging Westerhout, HOED Bergen, Limmen en Egmond aan Zee Met het oog op het gemak voor de patiënt, bijvoorbeeld voor mensen die slecht ter been zijn of niet in staat zijn om vervoer richting Centrum Oosterwal te regelen, is er wekelijks een dermatologisch spreekuur in één van de bovengenoemde centra. Tevens is het in de praktijk een constante educatie voor met name huisartsen en huisartsen in opleiding. Zij worden tijdens de spreekuren door de dermatoloog geschoold op veel voorkomende ziektebeelden, het ontstaan en de daarbij mogelijke behandelingen. Zo kunnen zij de zorg voor patiënten, die zij naar de dermatoloog hebben doorverwezen, zelf vervolgen. Op de langere termijn tracht men zo een vermindering van het aantal doorverwijzingen naar de dermatoloog te verwezenlijken. Multidisciplinair overleg (MDO) Melanoom Het melanoom van de huid is een vorm van kanker met een sterke neiging tot metastaseren reeds bij geringe tumorload. De afgelopen decennia is het voorkomen van deze aandoening fors gestegen. Mede doordat het melanoom tegenwoordig in een relatief vroeg stadium wordt gediagnosticeerd en verwijderd, is de sterfte minder toegenomen dan de incidentie. Sterfte treedt op als gevolg van gemetastaseerde ziekte, omdat de behandelingsmogelijkheden in dat stadium beperkt zijn. Vroege diagnostiek en behandeling van het melanoom zijn dus van groot belang voor de prognose van de betrokken patiënten. Dit vereist een multidisciplinaire aanpak en een goede samenwerking tussen de zorgverleners van de eerste en tweede lijn. Van elke patiënt worden de kenmerken van de primaire tumor, de uitgebreidheid hiervan, de voorgaande behandelingen en andere relevante zaken besproken. Op basis van deze gegevens wordt een advies gegeven over benodigde diagnostiek en/of behandeling. Door elke patiënt op deze manier in een multidisciplinair team te bespreken wordt het beleid geoptimaliseerd. Daar waar nodig kan het beleid snel worden aangepast ten opzichte van het aanvankelijke behandelvoorstel. Huidkanker Door het toenemend aantal gevallen van huidkanker is dit binnen de dermatologie een onderdeel wat steeds meer aandacht vraagt. Al ren is er in ons Centrum een ruim behandelingsaanbod voorhanden. In het afgelopen ar is met name het aantal behandelingen met photodynamische therapie sterk gestegen. Ook zijn de chirurgische technieken verder verfijnd. Zowel de dermatologen als de chirurgen zijn naar cursussen in het buitenland geweest om meer geavanceerde operatietechnieken te kunnen toepassen. In de komende ren zal verdere uitbreiding plaatsvinden. Ook is een start gemaakt met een geavanceerd optisch systeem ter detectie van atypische moedervlekken en voorstadia van huidkanker. Overmatig zweten Centrum Oosterwal behandelt al vele ren patiënten met overmatig zweten van de oksels, handpalmen, voetzolen en gelaat door middel van injecties met botuline toxine. Op doorverwijzing van veel collega-dermatologen vindt deze behandeling in Centrum Oosterwal plaats. Het aantal behandelingen hiervoor is dit ar weer toegenomen. Aquatische dermatologie Huidaandoeningen die in het waterig milieu zijn opgelopen worden meestal veroorzaakt door specifieke organismen. Centrum Oosterwal bezit de expertise op het gebied van deze specifieke huidafwijkingen. Gedurende het hele ar is er niet alleen telefonische en elektronische consultatie van collega-dermatologen en tropenartsen maar er is ook een groot aantal fysieke verwijzingen uit het gehele land. Over dit onderwerp worden met regelmaat lezingen gegeven voor collega-dermatologen (in opleiding) en andere geïnteresseerde artsen. Kwaliteitsarverslag Centrum Oosterwal 2012 pagina 13

8 zorginhoudelijk 03. TeleDermatologie Sinds 2005 is Centrum Oosterwal aangesloten bij het KSYOS TeleMedisch Centrum. Dit is een netwerk voor huisartsen, waarmee foto s van dermatologische afwijkingen via een beveiligde site online kunnen worden aangeboden aan een dermatoloog. Deze draagt zorg voor een snel advies (gemiddeld vijf uur) en er kan zo nodig meteen een verwijzing naar de dermatoloog plaatsvinden. Een aparte tak binnen de TeleDermatologie is TeleDermatoscopie, waarbij naast overzichts- en macrofoto s ook dermatoscopische foto s aan het consult worden toegevoegd. Tele- Dermatoscopie is vooral geschikt voor het beoordelen van gepigmenteerde huidlaesies. In 2012 werden in totaal 932 teleconsulten aangeboden van 367 verwijzende huisartsen. 04. Wetenschappelijk onderzoek In 2012 zijn diverse studies vervolgd, opgestart of afgerond. Zo is de Varico studie vervolgd, een gerandomiseerd onderzoek dat vanuit Centrum Oosterwal is geïnitieerd. Hierin wordt de endoveneuze laserbehandeling (EVLA 980nm bare tip) van de vena saphena magna (bovenbeenader) vergeleken met strippen in combinatie met een crossectomie. Korte en lange resultaten worden sinds 2009 in verschillende vakbladen beschreven en op congressen gepresenteerd. In november 2010 is een volwaardig artikel gepubliceerd in het Europese vakblad Journal of Vascular and Endovascular Surgery. Hierin staan resultaten beschreven zoals postoperatieve pijn, mobiliteit, dagelijkse activiteiten, kwaliteit van leven en ook de echo-duplex en klinische resultaten gezien na een ar. In diverse vakbladen wordt sindsdien gerefereerd aan dit artikel van Pronk et al. De meest recente presentatie in 2012 werd gegeven op een chirurgische bijeenkomst De Vaatdagen, betreffende de echo-duplex en klinische resultaten gezien op drie ar. Gedurende 10 ar zullen de deelnemers gecontroleerd worden op het wederom zien van spataderen in het behandelde been. Een onderscheid zal gemaakt worden of deze recidieven alleen met de echo-duplex of ook klinisch op het been zichtbaar zijn. In de Varico II studie worden sinds 2010 de endoveneuze methoden VNUS ClosureFAST en EVLA 1470nm radial tip met elkaar vergeleken. In deze studie zijn 350 deelnemers geïncludeerd. De direct postoperatieve resultaten en kwaliteit van leven zijn in kaart gebracht. De lange termijn resultaten zijn gericht op het zien van echo-duplex en klinische recidieven over een periode van vijf ar. Vanaf 2011 werden op diverse congressen de kwaliteit van leven en het postoperatief herstel na beide behandelingen gepresenteerd. Er zijn geen significante verschillen gevonden. In samenhang met de één ar resultaten werden in 2012 de volgende presentaties gegeven. What s best in thermal ablation? European Society for Vascular Surgery in Bologna en Why do I prefer radio frequency? Updates in Phlebology te Padova. In een nieuwe studie, in samenwerking met een Amerikaanse producent Sapheon, is in 2012 de escope pilot studie gestart. De te behandelen VSM wordt door middel van lijm, gesloten. Via een katheter wordt de lijm direct in de ader gelegd. Patiënten kunnen deze behandeling ondergaan zonder dat er een plaatselijke verdoving (tumescentie), toegepast wordt. De toegepaste lijm, Cyanoacrylaat, wordt sinds lange tijd gebruikt voor andere chirurgische doeleinden. Gedurende drie ar worden klinische observaties en echo-duplex controles gedaan om in kaart te brengen of het vat door de behandeling gesloten is en blijft. Ook worden kwaliteit van leven vragenlijsten afgenomen. Voor de afdeling dermatologie worden diverse postmarketing studies of registries rondom het gebruik van biologicals vervolgd. Deze TNF remmende therapieën worden o.a. gebruikt bij de behandeling van psoriasis. In totaal doen 72 patiënten mee aan één van de volgende studies. In 2009/2010 startte de Esprit studie waarin patiënten voor de huidaandoening psoriasis de biological Humira/ Adalimumab gebruiken. Deze registry bestaat uit het inventariseren van Adverse Events of special interest zoals infecties, kanker en ernstige bijwerkingen op de lange termijn. De opzet is deze patiënten gedurende tien ar te volgen. In 2010 is een acht ar durende multicenter postmarketing observatieve studie van start gegaan. Patiënten met psoriasis die met een biological behandeld worden maar ook patiënten die andere systemische therapieën krijgen, zullen in deze PSOLAR studie gevolgd worden. De ernst van de psoriasis wordt ieder half ar in kaart gebracht door middel van de PASI score en door het afnemen van gevalideerde vragenlijsten over de kwaliteit van leven. Voor deze studie worden ook de Adverse Events of special interest bijgehouden. In de kwaliteit van leven studie, Q-act, gaat het om de verbetering van psoriasis door middel van de behandeling met de biological Enbrel/Etanercept. De verbetering van de huid wordt gescoord met de PASI. De verbetering van de kwaliteit van leven wordt gemeten door middel van gevalideerde vragenlijsten. De beoogde inclusie van 200 patiënten bleek niet haalbaar, de studie is om deze reden in 2012 afgerond met in totaal 86 patiënten. De verzamelde gegevens worden gebruikt door een promovendus uit het AMC. In 2012 is in samenwerking met het VUmc de Tiscover II gestart. In deze studie wordt de behandeling van open benen met gekweekte autologe huid vergeleken met donorhuid of acellular dermal matrix (AS210). Het doel van dit onderzoek is te inventariseren hoe effectief en veilig de behandeling is van langdurig open wonden met gekweekte huid of met donorhuid. De eerste patiënt is geïncludeerd. Vanuit het Amsterdams Medisch Centrum heeft een student geneeskunde in Centrum Oosterwal gedurende vijf maanden haar wetenschapsstage gelopen. In een retrospectieve studie werden behandelingen van de vena saphena parva (onderbeenader), uitgevoerd vanaf 2005 tot nu, in kaart gebracht. De chirurgische en verschillende endoveneuze behandelmethoden werden op verschillende punten met elkaar vergeleken. De resultaten worden verwerkt in een artikel en zullen in 2013 aangeboden worden aan het vakblad Phlebology. Voor de coördinatie van de studies, de begeleiding van deelnemende patiënten en studenten, het opzetten van een onderzoek tot het verwerken van data in een presentatie en/of artikel, is een fulltime research coördinator in dienst. Kwaliteitsarverslag Centrum Oosterwal 2012 pagina 15

9 zorginhoudelijk 05. Titels wetenschappelijke onderzoeken Varico I, Centrum Oosterwal, Flebologie, Chirurgie A randomized study to analyse short and long-term results of stripping with crossectomie versus endovenous laser therapy for the long saphenous vein incompetence under local anaesthesia. Varico II, Centrum Oosterwal, Flebologie, Chirurgie Het analyseren van resultaten na Radiofrequency Obliteration VNUS Closure Fast (RF) en Endovenous Laser Ablation (EVLA) Elves RADIAL onder lokale verdoving van de Vena Saphena Magna Staminsufficiëntie. Esprit, Abbott, Dermatologie A 10 year, post-marketing observational, registry of Humira/Adalimumab in adults patients with chronic plaque psoriasis. Psolar, Janssen Cilag, Dermatologie A multicenter, Open Registy of Patients with Psoriasis Who Are Candidates for Systemic Therapy Including Biologics. Q-ACT, AMC, Dermatologie Health-related quality of life assessment and communication during 48 weeks of treatment of moderate to severe psoriasis with Etanercept. Tiscover II, VUmc, Dermatology, Flebologie A phase II randomized multicenter study on efficacy and safety of cultured autologous skin (Tiscover ) and cellular dermal matrix (AS210) in chronic (arterio-) venous ulcers. VSP retrospectief, wetenschapsstage AMC, Flebologie, Chirurgie Een retrospectieve studie na open operatieve (crossectomie) en endoveneuze behandelingen, VNUS ClosureFAST en Endovenous Laser Ablation (EVLA), onder locale verdoving, bij vena saphena parva insufficiëntie. escope, Sapheon, Flebologie, Chirurgie European SapheonTM Closure System Observational ProspectivE Study de escope. Een studie waarbij door de lijmmethode de spataderen worden behandeld en geëvalueerd. 06. Publicaties Pronk P, Gauw SA, Mooij MC, Gaastra MTW, Lawson JA, van Goethem AR, van Vlijmen-van Keulen CJ. Vergleich von sapheno-femoral Ligatur und Stripping der vena Saphena magna gegenüber endovenöser laserablation (980)." Vasomed 23. Jahrgang 4/2011. Pronk P, Gauw SA, Mooij MC, Gaastra MTW, Lawson JA, van Goethem AR, and van Vlijmen-van Keulen CJ. Randomised Controlled Trial Comparing Sapheno-Femoral Ligation and Stripping of the Great Saphenous Vein with Endovenous Laser Ablation (980 nm) Using Local Tumescent Anaesthesia: One Year Results. European Journal of Vascular and Endovascular Surgery 40.5 (2010): (Twintig keer geciteerd) Mooij MC, Gauw SA, Pronk P, Gaastra MTW, Lawson JA, van Goethem AR, van Vlijmen CJ Randomisierte kontrollierte Studie zum Vergleich der hohen Ligatur (Crossektomie) mit Stripping und der endovenösen Laserablation (980 nm) unter Verwendung einer lokalen Tumeszenzanästhesie. Ergebnisse nach zwei Jahren. Vasomed 22. Jahrgang 5/2010. Blok CS, Gauw SA, Mooij MC, Gibbs S, de Boer EM, Gaastra MTW. Gekweekte autologe huidbehandeling: alternatief voor chronische, niet spontaan genezende wonden. Nederlands tijdschrift voor Dermatologie & Venereologie. Vol. 18 December Pathologie De verdeling van de gestelde diagnosen zijn te vinden in onderstaande tabel. Maligne Basaalcelcarcinoom 1163 Plaveiselcelcarcinoom 100 Melanoom 67 Lentigo maligna 28 Morbus Bowen 28 Totaal Maligne 1386 Benigne Lipoom 25 Verruca 204 Kerato-acanthoom 69 Keratosis actina/keratose 246 Eczeem 68 Littekenweefsel 25 Cyste 69 Haemangioom 18 Dermatofibroom 30 Naevus 919 Diversen 956 Totaal Benigne 2629 Totaal ingezonden Arbeids Dermatosen Surveillance Project Centrum Oosterwal is aangewezen als Regionaal Centrum voor Arbeidsdermatologie. Dit vindt plaats in het kader van het Arbeidsdermatosen Surveillance Project (ADS). Het project is ingezet in samenwerking met Medwerk; een netwerk van regionale expertisecentra voor arbeidsrelevante aandoeningen, dat door het Ministerie van VWS is opgericht. ADS is een project dat is opgezet door het Nederlands Kenniscentrum voor Arbeidsrelevante Aandoeningen (NKAA). 09. Samenwerking ziekenhuizen Met ziekenhuizen in Noord-Holland is er een goede samenwerking op meerdere gebieden van de veneuze en oncologische chirurgie. Er vindt over en weer verwijzing plaats van patiënten. In geval van calamiteiten kan er een beroep worden gedaan op het Medisch Centrum Alkmaar. 10. Coschappen VU Medisch Centrum Centrum Oosterwal heeft de affiliatieovereenkomst met het VUmc te Amsterdam in 2012 gecontinueerd. Gedurende het ar worden de coassistenten op het gebied van de dermatologie en flebologie opgeleid. Dit is in het kader van hun coassistentschap dermatologie. Kwaliteitsarverslag Centrum Oosterwal 2012 pagina 17

10 zorginhoudelijk 11. Veneuze chirurgie Er zijn meerdere behandelmethoden. De diagnose is hierbij bepalend voor de gebruikte methode. De behandelmethoden die in Centrum Oosterwal worden uitgevoerd zijn te verdelen in twee categorieën, de klassieke methodes, te weten; stripping, crossectomie en de flebectomie volgens Muller methode en ten tweede de endoveneuze laser of endoveneuze RF therapie. Veneuze chirurgie in 2012 uitgevoerd in Centrum Oosterwal Algemeen 01. Visitatie beroepsvereniging Er heeft in dit verslagar geen visitatie door de NVDV plaatsgevonden. 02. Bij- en nascholing/lidmaatschappen Lidmaatschappen: Nederlandse Vereniging Dermatologie en Venereologie (NVDV) Deutsche Dermatologische Gesellschaft Refereeravonden: Regionale Dermatologen Vereniging Benoorden t IJ 18 april 2012, Alkmaar Regionale Dermatologen Vereniging Benoorden t IJ 14 november 2012, Alkmaar 94,5% Voordrachten: Geneesmiddeleruptie, nascholing verplegend personeel Centrum Oosterwal, 27 september 2012, Alkmaar Klassieke methode Laser/RF methode 5,5% Gevolgde congressen/cursussen: Jubileum symposium 30 ar Pigmented Lesion Clinic, LUMC, 27 nuari 2012, Leiden 322e Wetenschappelijke Vergadering NVDV, 17 februari 2012, Rotterdam DermatologieDOTcom, 8 mei 2012, Amsterdam 21e EADV Congres, september 2012, Praag, Tsjechië In 2012 zijn er in totaal 2110 varices operaties uitgevoerd. Dr. Beate Böhmer Speciale aandachtsgebieden: Allergologie Auto-immuunziekten Photodynamische Therapie Dermatoloog BIG registratie nr: pagina 19

11 zorginhoudelijk Menno T.W. Gaastra Dermatoloog/Fleboloog BIG registratie nr: Lidmaatschappen: Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie (NVDV) Domeingroep Vaten (NVDV) Orde van Medisch Specialisten Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst Nederlandse Vereniging voor Duikgeneeskunde (NVD) European Undersea and Baromedical Society (EUBS) South Pacific Underwater Medicine Society (SPUMS) Undersea and Hyperbaric Medical Society (UHMS) Refereeravonden: Regionale Dermatologenvereniging Benoorden t IJ 18 april 2012, Alkmaar Regionale Dermatologenvereniging Benoorden t IJ 14 november 2012, Alkmaar Voordrachten: Lezing DAN: Aquatische dermatologie: Expo Hal, 4 februari 2012, Houten DIO (dermatoloog in opleiding) Dagen, Wat moet ik doen als ik klaar ben? Aquatische dermatologie 4 februari 2012, Zeist Eilanddagen Dermatologie Aquatische dermatologie : 3 juli 2012, Schiermonnikoog Regionale Onderwijsdag SEH Kindergeneeskunde: Dermatologische afwijkingen bij kinderen, MCA, 20 september 2012, Alkmaar Jaarvergadering werkgroep tropische dermatologie: Aquatische dermatologie LUMC, 4 oktober 2012, Leiden FTO Psoriasis: Huisartsen, 30 oktober 2012, Schagen Tropische dermatosen, 3 november 2012, Enschede Gevolgde congressen/cursussen: American Academy of Dermatology Annual Meeting AAD, maart 2012, San Diego, USA Basiscursus Scott Haldane Foundation, AMC, 14 april 2012, Amsterdam Eilanddagen Dermatologie, 1-3 juli 2012, Schiermonnikoog EADV Review 2012, 11 oktober 2012, Utrecht Masterclass immunologie, 1 november 2012, Amsterdam Werkconferentie De patiënt centraal Patiënt gerelateerde uitkomsten in de dermatologie praktijk, Domus Medica, 26 november 2012, Utrecht Publicaties: Imported skin diseases Kanerva s occupational dermatology Interview: Nederlands Tijdschrift Voor Dermatologie Venereologie aquatische dermatologie is een interessant en groeiend gebied, maart 2012 Overige activiteiten: Adviesraad Astellas Adviesraad Janssen Adviesraad MSD (Merck&Co. Inc.) Adviesraad Huidfonds/Aquamarijn Kwaliteit van leven Adviesraad Ksyos Voorzitter Scott Haldane Foundation Bescherm je huiddag: 12 mei 2012 Medische ondersteuning Toppers in concert: mei 2012 Hoofdredacteur Dermatology News International. Van Zuiden Communication. Richtlijnontwikkeling chronische veneuze insufficiëntie: NVDV/Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVVH) Spreekuur op locatie: Verpleeghuis De Zorgcirkel, vestiging Westerhout, HOED Bergen, Limmen en Egmond aan Zee Speciale aandachtsgebieden: Flebologie Oncologie Aquatische dermatologie Duikgeneeskunde Kwaliteitsarverslag Centrum Oosterwal 2012 pagina 21

12 zorginhoudelijk Adinda D. van Ginkel Eilanddagen Dermatologie, 1-3 juli 2012, Schiermonnikoog European Association of Dermatology Oncology (EADO) Barcelona, november 2012, Barcelona, Spanje Speciale aandachtsgebieden: Dermato-oncologie en chirurgie Vulvapathologie Orde van Medisch Specialisten Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst Werkgroep tropische Dermatologie European Academy for Dermatology and Venereology (EADV) Benelux Vereniging voor Flebologie Nederlandse Vereniging voor Vulva Pathologie (NVvVP) International Society of Dermatologic Surgery (ISDS) Refereeravonden: Regionale Dermatologenvereniging Benoorden t IJ, 18 april 2012, Alkmaar Regionale Dermatologenvereniging Benoorden t IJ, 14 november 2012, Alkmaar Voordrachten: Inleiding huidtumoren onderzoek en behandeling, nascholing doktersassistenten, U-Consultancy, 11 mei 2012, Leiden Bespreken van casuïstiek en bespreken van praktijkvragen, nascholing doktersassistenten Chirurgische mogelijkheden, voorlichting en leefregels en nascholing huidtherapeuten, U-Consultancy, 1 juni 2012, Zwolle Het huidkankerprobleem, congres: Dermasalon Het vakevenement voor de schoonheidsspecialist en huidtherapeut, 17 september 2012, Nijkerk Infecties, acne en rosacea, nascholing schoonheidsspecialisten, U-Consultancy, 5 november 2012, Riethoven Huidtumoren en cosmetische dermatologie, nascholing verpleegkundigen, U-Consultancy, 3 december 2012, Riethoven Workshop nagelziekte en nagelchirurgie, 15 februari 2012, Rotterdam Dermatologie bij de oudere patiënt, 15 februari 2012, Rotterdam American Academy of Dermatology Annual Meeting AAD, maart 2012, San Diego, USA Nascholing DOT, 8 mei 2012, Amsterdam DIS Symposium, field cancerization, mei 2012, Amsterdam EADV Palomar Educatinal Symposium, 2-4 juni 2012, Praag, Tjechië Eilanddagen Dermatologie, 1-3 juli 2012, Schiermonnikoog Abbott Bruggedagen, augustus 2012, Brugge, België Nascholing, workshop Capita Dermatologica, 15 februari 2012, Rotterdam 5e Jaarsymposium NVDV, 13 december 2012, Utrecht Dermatoloog BIG registratie nr: Lidmaatschappen: Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie (NVDV) Orde van Medisch Specialisten Refereeravonden: Regionale Dermatologenvereniging Benoorden t IJ 18 april 2012, Alkmaar Regionale Dermatologenvereniging Benoorden t IJ 14 november 2012, Alkmaar Gevolgde congressen/cursussen: Workshop Capita Dermatologie, Continuüm Dermatologie, 16 Februari 2012, Utrecht DOT cursus, 26 april 2012, Amsterdam Spring European Academy of Dermatology and Venerology (EADV), 6-10 juni 2012, Verona, Italië Frans G. Rosweide Dermatoloog/Fleboloog BIG registratie nr: Lidmaatschappen: Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie (NVDV) Gevolgde congressen/cursussen: Nascholing diabetisch voet, Ziekenhuis Almelo, 25 nuari 2012, Almelo Overige activiteiten: Adviesraad U-Consultancy (opleiding en trainingsorgaan voor doktersassistenten en verpleegkundigen polikliniek dermatologie onder auspiciën van de Nederlandse vereniging voor Dermatologie en Venereologie (NVDV)) Opleiding en training complexe technische vaardigheden polikliniek dermatologie voor doktersassistenten en verpleegkundigen. Advisering en medewerking aan protocollering werkzaamheden doktersassistenten en verpleegkundigen in de polikliniek, op operatiekamer en op behandelkamer van de afdeling dermatologie in het kader van opleiding doktersassistenten en verpleegkundigen polikliniek dermatologie onder auspiciën van de Vereniging Voor Dermatologie en Venereologie (NVDV). Speciale aandachtsgebieden: Oncologie Dermato-chirurgie Flebologie Kwaliteitsarverslag Centrum Oosterwal 2012 pagina 23

13 zorginhoudelijk Flebolologie Michael C. Mooij Arts/Fleboloog BIG registratie nr: Lidmaatschappen: Deutsche Gesellschaft für Phlebologie Benelux Vereniging voor Flebologie American College of Phlebology Dutch College of Phlebology Lid Opleidingscommissie Flebologie Lid Werkgroep Compressietherapie DCoP Refereeravonden: Regionale Dermatologenvereniging Benoorden t IJ, 18 april 2012, Alkmaar Regionale Dermatologenvereniging Benoorden t IJ, 14 november 2012, Alkmaar Voordrachten: Wijkverpleging Buurtzorg: Veneuze ulcera en zwachtelen 8 maart 2012, Haarlem European Venous Course Compressietherapie: indicaties en uitvoering 12 maart 2012, Maastricht Nascholing doktersassistenten regio Alkmaar Behandeling van het ulcus cruris 3 april 2012, Alkmaar Nascholing doktersassistenten regio Zaandam Behandeling van het ulcus cruris 26 april 2012, Zaandam Huidtherapeuten Alkmaar e.o. nascholing Ulcus cruris en compressietherapie 15 mei 2012, Alkmaar Nascholing aanmeters Circaid Varitex Ulcus cruris en compressietherapie 16 mei 2012, Enkhuizen Dermasalon Varicesbehandelingen anno september 2012, Nijkerk Nascholing huidtherapeuten Alkmaar e.o. Compressietherapie in de praktijk met drukmeting 18 september 2012, Alkmaar Opleiding flebologie Medicamenteuze behandeling van veneuze ziekten 15 oktober 2012, Utrecht Opleiding flebologie Compressietherapie in de praktijk 15 oktober 2012, Utrecht Opleiding flebologie Therapeutische elastische kousen in de praktijk 15 oktober 2012, Utrecht Praktijkstage opleiding flebologie Drukmeting, IPC, plethysmografie 5 november 2012, Alkmaar Praktijkstage opleiding flebologie Compressietherapie in de praktijk 12 november 2012, Utrecht Gevolgde congressen/cursussen: European Venous Course, maart 2012, Maastricht International Compression Club: Stiffness of Compression Devices, 25 mei 2012, Wenen, Oostenrijk Benelux vergadering 2012, 1-2 juni 2012, Brugge, België Overige activiteiten: Opleider flebologie cursus: Ambulante compressietherapie verpleegkundigen en doktersassistenten Module Varices in het kader van de opleiding flebologie Speciale aandachtsgebieden: Posttrombotisch syndroom LipoLymfoedeem Trombose-tromboflebitis Ulcus cruris Pascal Pronk Arts/Fleboloog BIG registratie nr: Lidmaatschappen: Benelux Vereniging voor Flebologie Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Geneeskunst Voordracht: Persistent pain after VNUS ClosureFAST procedure of the GSV using tumescent anaesthesia tijdens Jaarvergadering Benelux Vereniging voor flebologie, 1-2 juni 2012, Brugge, België Gevolgde congressen/cursussen: 16e European Vascular Course, maart, Maastricht Jaarvergadering Benelux Vereniging voor flebologie, 1-2 juni 2012, Brugge, België Speciale aandachtsgebieden: Flebologie Kwaliteitsarverslag Centrum Oosterwal 2012 pagina 25

14 zorginhoudelijk Casper O. van Waveren- Hogervorst Arts/Fleboloog BIG registratie nr: Lidmaatschappen: Dutch College of Phlebology (DCoP) Sociedad Española de Medicina y Cirugía Cosmética (SEMCC) Benelux Vereniging voor Flebologie Refereeravonden: EHBO en Reanimatie, Mauritskliniek, Nijmegen Speciale aandachtsgebieden: Flebologie Facial injectables Chirurgie Dr. James A. Lawson Chirurg BIG registratie nr: Lidmaatschappen: Orde van Medisch Specialisten Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst Nederlandse Vereniging voor Heelkunde Nederlandse Vereniging voor Vaatchirurgie Nederlandse Vereniging voor Vasculaire Geneeskunde European Society of Vascular Surgery Benelux Vereniging voor Flebologie American College of Phlebology Voordrachten: European Vascular Course, How endovenous ablation with ClosureFast will change your practice, 11 maart 2012, Maastricht European Vascular Course, All indications for C2 Varicose Vein Treatments should be refunded, 11 maart 2012, Maastricht European Vascular Course, A review from different modalities in venous ablation, 11 maart 2012, Maastricht Taiwan Surgical Association, ClosureFast: How it will change your practice, 18 maart 2012, Taipei, Taiwan Expert Session, After ClosureFast ablation: When and how to handle the tributaries and how long we need compression, 18 maart 2012, Taipei, Taiwan Clinical Rounds, VNUS ClosureFast: Personal experience with more than 5000 procedures, 19 maart 2012, Taipei, Taiwan Expert Session, Tips and Tricks with ClosureFast, 22 maart 2012, Singapore Hajung Vein Clinic Symposium, VNUS ClosureFast: Personal experience with more than 5000 procedures, 24 maart 2012, Seoul, Korea Korean Society of Phlebology, VNUS ClosureFast: How it will change your practice, 25 maart 2012, Seoul, Korea Charing Cross Symposium: Endovenous Treatment with ClosureFast: How it will change your practice, 16 april 2012, London, Engeland 4th Lithuanina Congress of Vascular Surgeons and Angiologistics, 4 years results ClosureFast, 4 mei 2012, Vilnius, Litouwen European Society of Vascular Surgery, What s best in thermal ablation, 21 september 2012, Bologna, Italië Up to date in Phlebology, The organization of a vein clinic: The Dutch Model, 26 oktober 2012, Padua, Italië Up to date in Phlebology, Why do I prefer radiofrequency, 26 oktober 2012, Padua, Italië Up to date in Phlebology, The vein clinic of the future. Is endovascular approach the new gold standard, 26 oktober 2012, Padua, Italië pagina 27

15 Vervolg James A. Lawson Turkish society of vascular surgery, RFA: Mechanism of action, 9 november 2012, Antalya, Turkije Duplexdagen, behandeling van superficiële varices, 28 november 2012, Maastricht Workshops: Charing Cross Symposium, Office based Vein Course: Trainer Sapheon Glue, 17 april London 2012, Engeland European Vascular Course, Venous Master class: Trainer superficial veins, maart 2012, Maastricht Different Centers, VNUS Proctoring en workshops, maart 2012, Taipei, Taiwan Different Centers, VNUS Proctoring en workshops, maart 2012, Seoel, Korea Different Centers, VNUS Proctoring en workshops, 8-15 juli 2012, Johannesburg, Durban, Kaapstad, Zuid-Afrika European Society for Vascular Surgery (ESVS), Venous Master class: Trainer superficial veins, 21 september 2012, Bologna, Italië Centrum Oosterwal, international VNUS workshops, nuari t/m december 2012 Alkmaar Overige activiteiten: Proctor VNUS Closure en ClosureFast bij Covidien Speciale aandachtsgebieden: Flebologie Veneuze vaatchirurgie Antistolling bij atherosclerose Gevolgde congressen/cursussen: Controversies & Updates in Vascular Surgery (CACVS) Symposium, 21 nuari 2012, Parijs, Frankrijk Benelux Society of Phlebology, 2 juni 2012, Brugge, België Basiscursus Clinical Teaching, 22 juni 2012, Maastricht Publicaties: Long-term risk of vascular events after pheral bypass surgery. A cohort study. Hatttum van ES, Tangelder MJ, Lawson JA, Moll Fl, Algra A. Thromb Haemost Sep; 108(3): doi /TH Epub 2012 Aug 7. Dr. Clarissa van Vlijmen-van Keulen Chirurg BIG registratie nr: Kwaliteitsarverslag Centrum Oosterwal 2012

16 zorginhoudelijk Vervolg Clarissa van Vlijmen-van Keulen Lidmaatschappen: Nederlandse Vereniging voor Heelkunde Nederlandse Vereniging voor Vaatchirurgie European Society for Vascular Surgery Dutch College of Phlebology Benelux Society of Phlebology Nederlandse Vereniging voor Dagbehandeling en Kortverblijf Publicatie: Randomised controlled trial comparing Sapheno- Femoral Ligation with Stripping and Endovenous Laser Ablation (980-nm) using local tumescent anaesthesia only: three years results. Vlijmen van CJ, Gauw SA, Pronk P, Mooij MC, Gaastra MTW, Lawson JA, Centrum Oosterwal, Alkmaar, The Netherlands. Abstract submitted, Brit J Surg, may 2012 Refereeravonden: Vascular rounds, region 1, VUmc, Amsterdam Overige activiteiten: NTvG Continue Medische Educatie Patiënten behandelen zoals je zelf ook behandeld zou willen worden. Dr. Clarissa van Vlijmen-van Keulen, chirurg Voordrachten: European Vascular Course. Presentatie: A review from different modalities in venous ablation. Lawson JA, Vlijmen van CJ, Gauw SA, Pronk P, Mooij MC, Gaastra MTW, Afdeling Heelkunde, Centrum Oosterwal, 13 maart 2012, Maastricht Chirurgendagen. Presentatie: Driearresultaten van de gerandomiseerde studie endoveneuze laserbehandeling versus crossectomie en korte strip van de vena saphena magna onder locale verdoving. Vlijmen van CJ, Gauw SA, Pronk P, Mooij MC, Gaastra MTW, Lawson JA. Afdeling Heelkunde, Centrum Oosterwal, 10 mei 2012, Veldhoven Gevolgde congressen/cursussen: Controversies and Updates in Vascular Surgery CACVS Symposium, 21 nuari 2012, Parijs, Frankrijk 16th European Vascular Course, maart 2012, Maastricht Workshop Lasertreatment hemorrhoids, 21 maart 2012, Siegen, Duitsland Nascholing Heelkunde vakinhoudelijk, Chirurgendagen, 11 mei 2012, Veldhoven Speciale aandachtsgebieden: Variceschirurgie, gespecialiseerd in: Open chirurgie onder locale verdoving: Crossectomie met/zonder strippen Ligatie vena perforans Muller-methode Endoveneuze technieken, onder lokale verdoving: Endoveneuze Laser behandeling Radiofrequency VNUS Closure Fast Endoveneuze technieken, zonder lokale verdoving: Venaseal Dermatochirurgie, onder lokale verdoving: Fusiform excisies, huid transpositie flaps (Rhomboid flap, rotation flap, O-Z-plasty, H-plasty, Island pedicle flap, free skin tranplantation)

17 zorginhoudelijk 03. Na- en bijscholing verpleegkundigen en doktersassistenten Conform de eisen van ZKN en de ISO norm worden alle verpleegkundigen en doktersassistenten periodiek intern en extern bijgeschoold. Hierdoor blijft zowel de kennis als de vaardigheid van de medische staf actueel. 04. Patiënteninformatie Naast de reguliere brochures en informatiebladen, die op het intranet te vinden zijn, bieden wij onze patiënten voor een groot aantal aandoeningen en behandelingen uitgebreide full colour brochures aan. 05. Klachtenbemiddeling door klachtenfunctionaris De klachtenfunctionaris heeft 18 klachten in 2012 ontvangen. Wijze van binnenkomst aantal % klachtenformulier 0 - brief 5 28% telefoon 0 - mail 11 61% enquête 0 - persoonlijk 2 11% totaal % Type klacht aantal klachtenaspecten Klacht/onvrede 13 Opmerking 2 Vraag - Claim 3 Compliment - Suggestie - Geen antwoord - Totaal 18 Doel klager Voorkomen van herhaling aantal klachtenaspecten Alsnog oplossing - Verhaal kwijt/aandacht schenken aan probleem Erkenning/excuus - Oordeel (gelijk krijgen) Schadevergoeding/ creditering Anders 2 Totaal Klachtenbemiddeling door klachtencommissie De Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector (WCKZ) klachtencommissie heeft in 2012 geen klachten in behandeling gekregen. Conform het vastgestelde reglement is dit gemeld aan de Inspecteur voor de Volksgezondheid. De procedure voor de werking van deze onafhankelijke klachtencommissie is vastgelegd in het Klachtenreglement, die te raadplegen is op de website of intranet. Tevens is op alle schriftelijke communicatie naar patiënten de volgende tekst vermeld: Als u vragen heeft, dan kunt u ons tussen 09:00 en 16:00 uur bellen op telefoonnummer Buiten deze tijden wordt u in noodgevallen doorverbonden met de dienstdoende arts. Heeft u een klacht? Laat het ons weten! Klachtenfunctionaris, Antwoordnummer 102, 1800 VB Alkmaar of Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig vastgelegd. U kunt de informatiefolder over ons privacybeleid opvragen bij het secretariaat of ga naar Klachtenbemiddeling door Geschillencommissie ZKN Als een patiënt een geschil heeft met een zelfstandige kliniek en er niet uitkomt met de kliniek of de klachtencommissie, dan kan deze aankloppen bij de Geschillencommissie. Kwaliteitsarverslag Centrum Oosterwal 2012 pagina 33

18 zorginhoudelijk De Geschillencommissie kan een beslissing nemen over zaak en/of personenschade die betrekking hebben op de totstandkoming of de uitvoering van een gesloten overeenkomst. Dit kan tot een bedrag van maximaal ,-. De Geschillencommissie brengt een bindend advies uit of bevordert een schikking tussen de cliënt en de zelfstandige kliniek. Een laagdrempelige rechtsgang die geschillen tussen cliënten en klinieken op een goedkope, snelle en eenvoudige manier uit de wereld kan helpen. De Geschillencommissie voldoet aan de erkenningseisen van de overheid. Dit betekent dat patiënten kunnen rekenen op een goede procedure en een onpartijdige beslissing. Bij de aanvang van een geschilprocedure is de klagende cliënt een klachtengeld verschuldigd. Ook dient deze het eventueel onbetaalde gedeelte van de rekening in depot te storten. 08. Informed-consent-procedure Alle patiënten worden actief gewezen op de effecten en mogelijke complicaties van de behandeling. Deze communicatie vindt zowel mondeling als schriftelijk plaats. Conform de Wet op de Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WGBO) stemt de patiënt schriftelijk in met een behandeling na uitgebreid te zijn voorgelicht. 09. Inspectie voor de Volksgezondheid Er heeft in 2012 geen visitatie plaatsgevonden. 10. Indicatiestelling Indicatiestelling tot behandeling vindt plaats door een ter zake kundige arts, die ook zelf de ingreep verricht. 11. Protocollen Sinds de ISO 9000:2001 certificering in februari 2006, zijn alle processen en handelingen, evenals de controle hierop, nauwkeurig beschreven. Deze kwaliteitsnorm is in november 2008 herzien en aangepast. De huidige certificering luidt ISO 9001:2008. De aanwezige protocollen zijn alle voorzien van een eigenaar die zorg draagt voor de actualisering en de periodieke toetsing. Uiteraard zijn alle protocollen, werkinstructies, formulieren, etc. via het intranet te raadplegen. 12. Prestatie-indicatoren Inspectie GezondheidsZorg 2012 Prestatie-indicatoren zijn meetbare aspecten van de zorg die een aanwijzing geven over de kwaliteit, veiligheid, doelmatigheid en toegankelijkheid van de zorg. De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft in samenwerking met de Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), de Nederlandse Federatie van UMC s (NFU) en de Orde van Medisch Specialisten (Orde) een systeem van prestatie-indicatoren ontwikkeld dat arlijks aan de ziekenhuizen wordt voorgelegd. Voor de uiteenzetting van de prestatiefactoren IGZ 2012 verwijzen wij naar de afzonderlijke rapportage welke als bijlage is opgenomen. 'Een behandeling is en blijft maatwerk, dat wordt nog wel eens vergeten.' Frans G. Rosweide, Dermatoloog/Fleboloog Kwaliteitsarverslag Centrum Oosterwal 2012 pagina 35

19 organisatie 03.Organisatie Organisatie 01. Overzicht Bestuur: S.J.W. Gaastra MBA/MBI Bestuurder/Directeur 02. Instelling voor Medisch Specialistische Zorg - IMSZ De stichting Flebologisch Centrum Oosterwal is in het bezit is van een officiële erkenning door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport als instelling voor Medisch Specialistische Zorg. Medische staf: Dermatologie: Mevr. Dr. B. Böhmer Drs. M.T.W. Gaastra Mevr. Drs. A.D. van Ginkel Drs. F.G. Rosweide Drs. A. Bosschieter Flebologie: Drs. M.C. Mooij Mevr. Drs. P. Pronk Drs. C.O. van Waveren- Hogervorst Chirurgie: Dr. J.A. Lawson Mevr. Dr. C.J. van Vlijmenvan Keulen Dermatoloog Dermatoloog/Fleboloog Dermatoloog Dermatoloog/Fleboloog ANIOS Arts/Fleboloog Arts/Fleboloog Arts/Fleboloog Vaatchirurg Chirurg Alle artsen die werkzaam zijn binnen Centrum Oosterwal, worden ondersteund door een vakkundig team van verpleegkundigen, doktersassistenten, een medisch secretariaat en een administratieve afdeling. Binnen deze verschillende disciplines vindt er gestructureerde samenwerking plaats met regelmatig werkoverleg. 03. Kwaliteitszorgsysteem ISO 9001:2008 Conform de Kwaliteitswet Zorginstellingen wordt de geboden zorg systematisch bewaakt, beheerst en waar mogelijk verbeterd. Er wordt gehandeld conform de eisen van de in november 2008 verschenen ISO 9001:2008 kwaliteitsnorm. Een dergelijk kwaliteitssysteem moet continu aangepast worden, met de huidige ontwikkelingen meegaan en aan nieuwe eisen voldoen. Het toezicht op het kwaliteitsbeleid wordt binnen Centrum Oosterwal uitgevoerd door de kwaliteitsmanager. Deze houdt zich bezig met het voortdurend optimaliseren en aanpassen van de processen. Samen met de medisch directeur en een aantal medewerkers vormt hij de kwaliteitscommissie. Alle behandelde patiënten ontvangen na de eindcontrole een enquête die ingevuld dient te worden. Om een objectieve uitkomst te garanderen worden deze enquêtes anoniem uitgevoerd. Deze enquêtes geven inzicht in de tevredenheid van onze patiënten en bieden ons de mogelijkheid om bij te sturen wanneer bepaalde zaken niet goed zijn verlopen. 04. Zelfstandige Klinieken Nederland - ZKN Centrum Oosterwal is lid van de Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN). Het ZKN heeft een kwaliteitssysteem geïntroduceerd, dat op het gehele functioneren van de kliniek betrekking heeft. Naast de kwaliteit en professio- pagina 37

20 organisatie Foto s draadloos richting het ChipSoft EPD Er is een systeem opgezet wat het mogelijk maakt om met camera s patiëntfoto s draadloos te versturen richting het ChipSoft EZIS. Hierdoor kunnen foto s direct worden toegevoegd aan het patiëntendossier en is er minder kans op fouten. Rechten infrastructuur De rechtenstructuur voor het netwerk is in 2012 volledig onder de loep genomen. Er is een rechtenstructuur bedacht waarbij het toewijzen van rechten veel dynamischer wordt. Deze rechten zijn van toepassing op mailboxen, distributiegroepen, mappen/bestanden, schijven, applicaties en voor een groot deel zal deze structuur ook worden doorgetrokken binnen het ChipSoft EZIS. 09. Administratieve Organisatie/ Interne Controle (AO/IC) Conform de gestelde indieningstermijn, heeft stichting Flebologisch Centrum Oosterwal het verantwoordingsdocument totaalbedrag gefactureerde DBC s 2012 met de bijbehorende accountantsverklaring betreffende AO/IC aangeleverd aan de NZa. naliteit van het medisch personeel worden ook de veiligheid van de apparatuur, infectiepreventie, klanttevredenheid en de afhandeling van wachttijden getoetst. Zoals reeds eerder gemeld heeft Centrum Oosterwal dit keurmerk als één van de eerste klinieken in Nederland ontvangen. Voor de patiënt en de medisch specialist geeft dit keurmerk inzicht of aan de eisen is voldaan. Die eisen zijn onder andere in overleg met de Inspectie voor de Gezondheidszorg vastgesteld. KIWA Certificatie en Keuringen borgt als onafhankelijk instituut het certificeringproces. De toetsing wordt periodiek herhaald. Bij blijvend onvoldoende resultaat verliest de kliniek het keurmerk. 05. Governance code In 2005 is door de Brancheorganisaties Zorg (BoZ) een Zorgbrede Governance-code opgesteld. In deze code zijn de beginselen van goed en transparant bestuur vastgelegd voor de diverse zorginstellingen. Centrum Oosterwal past de zorgbrede Governance code toe. 06. Relatie verzekeraars en contractering Een overzicht van alle zorgverzekeraars in Nederland waarmee Centrum Oosterwal een schriftelijke overeenkomst heeft afgesloten is te raadplegen op de website. Hierop is eveneens een prijslijst van de behandelingen binnen het B-segment te vinden. De standaard B-segment prijslijst is conform de wetgeving aangeleverd aan de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). 07. Administratie/Automatisering Servers: In 2012 is het Hyper-V cluster van Centrum Oosterwal uitgebreid van drie naar vijf machines. Dit is gedaan uit performance oogpunt en om de continuïteit van het netwerk te kunnen garanderen. Elk kwartaal wordt er een onderhoud gepleegd waarbij de machines worden voorzien van nieuwe firmware, drivers en Microsoft Updates. Applicatiebeheer In 2012 is Verwijsmanager geïmplementeerd. De verwijsbrieven van de huisartsen komen nu digitaal in Verwijsmanager. Hiermee zijn de verwijsbrieven voor de artsen onmiddellijk in te zien. Machtigingsportaal Het machtigingsportaal is geïmplementeerd. Nu kan er digitaal via EZIS een machtiging worden aangevraagd bij de verzekering. 08. Sterilisatiebeleid Het reinigen, desinfecteren, samenstellen, verpakken, steriliseren en transporteren van het instrumentarium en de medische hulpmiddelen wordt uitgevoerd door Medifort Healthcare B.V. te Capelle aan de IJssel, een ISO 13485:2003 gecertificeerd sterilisatiebedrijf. Door middel van deze certificering is ook hier de kwaliteit gegarandeerd. 10. Nazorg De continuïteit van de zorg is gewaarborgd door middel van een continue bereikbaarheid van de artsen. 24 uur per dag, zeven dagen per week is er een arts bereikbaar. Dit is gewaarborgd door buiten de openingstijden van de kliniek de telefoon door te schakelen naar een call center. Hierdoor worden alle patiënten persoonlijk te woord gestaan. Van iedere patiënt die in Centrum Oosterwal behandeld wordt, krijgt de verwijzende arts een rapportage met betrekking tot de gestelde diagnose en de daaruit voortvloeiende therapie. 11. Beleidsverklaring Een van de doelstellingen van de stichting is het waarborgen van de veiligheid en gezondheid van de werknemers en het milieu. Het beleid is er dan ook op gericht persoonlijk letstel, materiële en milieuschade te voorkomen. Indien veranderende wetten en normen of veranderingen op het gebied van veiligheid, techniek, gezondheid of milieu optreden, zal het beleid op deze gebieden aangepast worden. Aanpassingen zullen tevens plaatsvinden indien interne ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Door terugkoppeling van de opgedane ervaringen streeft de stichting naar voortdurende verbetering van het VGM beleid (Veiligheids-, Gezondheids- en Milieubeleid). Kwaliteitsarverslag Centrum Oosterwal 2012 pagina 39

Centrum Oosterwal Kwaliteitsjaarverslag 2010

Centrum Oosterwal Kwaliteitsjaarverslag 2010 Centrum Oosterwal Kwaliteitsarverslag 2010 inhoudsopgave Hoofdstuk 01 Inleiding 01 Missie 02 Beleid 03 Algemeen 04 Locatie en bereikbaarheid Hoofdstuk 02 Zorginhoudelijk Dermatologie/Flebologie 01 Flebologie

Nadere informatie

Kwaliteitsjaarverslag

Kwaliteitsjaarverslag Kwaliteitsarverslag 2013 Kwaliteitsarverslag 2013 Inhoudsopgave 01 Inleiding 01 Missie 02 Beleid 03 Algemeen 04 Locatie en bereikbaarheid 02 Zorginhoudelijk Dermatologie/Flebologie 01 Flebologie 02 Dermatologie

Nadere informatie

WINNAAR Nationale Zorg Jaarprijs 2011-12 beste kliniek van Nederland. Centrum Oosterwal

WINNAAR Nationale Zorg Jaarprijs 2011-12 beste kliniek van Nederland. Centrum Oosterwal WINNAAR Nationale Zorg Jaarprijs 2011-12 beste kliniek van Nederland Centrum Oosterwal Kwaliteitsarverslag 2011 Centrum Oosterwal Kwaliteitsarverslag 2011 inhoudsopgave Hoofdstuk 01 Inleiding 01 Missie

Nadere informatie

Flebologisch Centrum Oosterwal Kwaliteits jaarverslag 2009

Flebologisch Centrum Oosterwal Kwaliteits jaarverslag 2009 Flebologisch Centrum Oosterwal Kwaliteits arverslag 2009 Inhoudsopgave Flebologisch Centrum Oosterwal Kwaliteitsarverslag 2009 Inhoudsopgave Voorwoord 1. Inleiding 1. Missie 2. Beleid 3. Algemeen 2. Zorginhoudelijk

Nadere informatie

Kwaliteitsjaarverslag

Kwaliteitsjaarverslag 2014 Inhoud 01 Inleiding 01 Missie 02 Beleid 03 Algemeen 04 Locaties en bereikbaarheid 02 Zorginhoudelijk Dermatologie/Flebologie 01 Dermatologie 02 Flebologie 03 Teledermatologie 04 Wetenschappelijk onderzoek

Nadere informatie

Kwaliteitsjaarverslag 2015

Kwaliteitsjaarverslag 2015 Kwaliteitsjaarverslag 2015 Voorwoord Pagina 3 Alkmaar, mei 2016 Goede zorg is mensenwerk. Geachte lezer, Het leveren van kwalitatief hoogwaardige zorg is feitelijk het in hoge mate voldoen aan de verwachting

Nadere informatie

Nieuw! St. Antonius Flebologie Centrum. Uw eigen expertisecentrum

Nieuw! St. Antonius Flebologie Centrum. Uw eigen expertisecentrum Nieuw! St. Antonius Flebologie Centrum Uw eigen expertisecentrum voor spataderen St. Antonius Flebologie Centrum Het St. Antonius Flebologie Centrum is een nieuwe polikliniek voor de behandeling van spataderen

Nadere informatie

St. Antonius Spatadercentrum. Uw eigen expertisecentrum

St. Antonius Spatadercentrum. Uw eigen expertisecentrum St. Antonius Spatadercentrum Uw eigen expertisecentrum voor spataderen St. Antonius Spatadercentrum Het St. Antonius Spatadercentrum is een nieuwe polikliniek voor de behandeling van spataderen en complex

Nadere informatie

Klachtenreglement Bauland Kliniek

Klachtenreglement Bauland Kliniek Klachtenreglement Bauland Kliniek 1. Begripsomschrijving Voor de toepassing van deze regeling, wordt verstaan onder: a. Kliniek: Bauland Kliniek b. Klacht: Een door een cliënt naar voren gebracht bezwaar

Nadere informatie

Module 1 Varices van oppervlakkig en perforerend systeem. Theorie 09.30-17.15 Locatie Vergadercentrum Hoog Brabant (Hoog Catherijne) Utrecht

Module 1 Varices van oppervlakkig en perforerend systeem. Theorie 09.30-17.15 Locatie Vergadercentrum Hoog Brabant (Hoog Catherijne) Utrecht Module 1 Varices van oppervlakkig en perforerend systeem ma 5 september 2011 week 36 / 2011 Historica Phlebologica Anatomie bovenste ledematen (incl. topografie) Anatomie buik- en bekken gebied (incl.

Nadere informatie

Behandeling van spataderen

Behandeling van spataderen Behandeling van spataderen Endo-coagulatie techniek of Endoveneuze laser therapie In deze informatie leest u: Wat zijn spataderen Hoe ontstaan spataderen Wie krijgt spataderen Wat zijn de klachten Welke

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Kwaliteitsjaarverslag 2015

Inhoudsopgave. Kwaliteitsjaarverslag 2015 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Voorwoord 3 Thalamo: Wie zijn wij? 4 Resultaten 2015 cijfers: 4 Kwaliteit 5 Bereikbaarheid 5 Certificaten 5 Samenwerking ziekenuis in het geval van calamiteiten 5 Medewerkers

Nadere informatie

CoRPS. 'Cancer survivorship' onderzoek in Zuid Oost Nederland: van epidemiologische bevindingen naar interventies

CoRPS. 'Cancer survivorship' onderzoek in Zuid Oost Nederland: van epidemiologische bevindingen naar interventies 'Cancer survivorship' onderzoek in Zuid Oost Nederland: van epidemiologische bevindingen naar interventies Center of Research on Psychology in Somatic diseases Lonneke van de Poll Franse, Integraal Kankercentrum

Nadere informatie

Kwaliteit in kleine en middelgrote zorginstellingen

Kwaliteit in kleine en middelgrote zorginstellingen Kwaliteit in kleine en middelgrote zorginstellingen PART zorg - Masterclass februari 2013 Agenda 1 2 3 4 5 6 7 8 Kennismaking + huiswerkopdracht Wat is kwaliteit? Kwaliteitscertificaten Uit het nieuws

Nadere informatie

Patiëntinformatieformulier LOGICA-trial

Patiëntinformatieformulier LOGICA-trial Informatiebrief LOGICA trial: Laparoscopische versus Open Maag Operatie Datum: Onderwerp Telefoon E-mail 1 november 2015 LOGICA trial 088-005 6908 espillenaarbilgen@rijnstate.nl Geachte heer/mevrouw, U

Nadere informatie

Indices. Quality control

Indices. Quality control Indices Quality control Indices Introduction Quality management Materials and Methods Overview indices Index of Treatment Need (IOTN) Peer Assessment Rating (PAR) ABO score (DI) 2 Quality? Value Facial

Nadere informatie

Introductie Leidraad KvL Assessment in de Dermatologische Praktijk. Marinus van Praag St. Franciscus Gasthuis, Rotterdam

Introductie Leidraad KvL Assessment in de Dermatologische Praktijk. Marinus van Praag St. Franciscus Gasthuis, Rotterdam Introductie Leidraad KvL Assessment in de Dermatologische Praktijk Marinus van Praag St. Franciscus Gasthuis, Rotterdam Inhoud Inleiding - Een casus - Waarom KvL assessment? Organisatie KvL assessment

Nadere informatie

Ik heb een klacht, wat nu? Landelijk Meldpunt

Ik heb een klacht, wat nu? Landelijk Meldpunt Ik heb een klacht, wat nu? Landelijk Meldpunt Z0rg Het Landelijk Meldpunt Zorg helpt u verder! Soms loopt het contact met uw zorgverlener anders dan u had verwacht. Er ging bijvoorbeeld iets mis bij uw

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE. B.C.V.M. Disselhoff - Vaatchirurg. Opleidingen:

CURRICULUM VITAE. B.C.V.M. Disselhoff - Vaatchirurg. Opleidingen: CURRICULUM VITAE B.C.V.M. Disselhoff - Vaatchirurg Opleidingen: 2006 Registratie als chirurg met aandachtsgebeid vaatchirurgie 1988-1990 CHIVO vaatchirurgie, Academisch Ziekenhuis te Leiden opleider: Prof.

Nadere informatie

Wetenschappelijk onderzoek naar Q- koorts

Wetenschappelijk onderzoek naar Q- koorts Wetenschappelijk onderzoek naar Q- koorts Mede dankzij de steun van Q- support vindt er onderzoek naar Q- koorts plaats. Q- support heeft 2 miljoen van haar budget uitgegeven aan ondersteuning van wetenschappelijk

Nadere informatie

Huidhuis-dermatologie behandelplan

Huidhuis-dermatologie behandelplan Huidhuis-dermatologie behandelplan Informatiepakket Huidhuis-dermatologie behandelplannen Samen werken aan een optimale behandeling De Huidhuis-dermatologie behandelplannen zijn ontwikkeld in samenwerking

Nadere informatie

Titel van het onderzoek Inbrengen van continue ambulante peritoneaal dialyse katheters: Kijkoperatie of open techniek?

Titel van het onderzoek Inbrengen van continue ambulante peritoneaal dialyse katheters: Kijkoperatie of open techniek? Titel van het onderzoek Inbrengen van continue ambulante peritoneaal dialyse katheters: Kijkoperatie of open techniek? Inleiding Geachte heer/mevrouw, Wij vragen u vriendelijk om mee te doen aan een medisch-wetenschappelijk

Nadere informatie

Wondzorg verbindt: ketenzorg. Ketenzorg in Twente

Wondzorg verbindt: ketenzorg. Ketenzorg in Twente Wondzorg verbindt: ketenzorg Ketenzorg in Twente Voorstellen: Miriam Wikkerink Verpleegkundig specialist wond/huidzorg Carintreggeland - Innovatie en ontwikkeling: protocollen, decubituscommissie, contacten

Nadere informatie

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Advies via Edifact MEEKIJKCONSULT DERMATOLOGIE Versie 17 juni 2016 NB Dit provinciale format voor het meekijkconsult voor dermatologie kan regionaal ingevuld worden naar de eigen regionale situatie en

Nadere informatie

Spataderen. Behandeling door de chirurg. Algemene informatie. Albert Schweitzer ziekenhuis september 2014 pavo 0343

Spataderen. Behandeling door de chirurg. Algemene informatie. Albert Schweitzer ziekenhuis september 2014 pavo 0343 Spataderen Behandeling door de chirurg Algemene informatie Albert Schweitzer ziekenhuis september 2014 pavo 0343 Inleiding U heeft spataderen. Binnenkort wordt u hieraan behandeld door de chirurg. In deze

Nadere informatie

BEHANDELING VAN SPATADEREN OP DE POLIKLINIEK FLEBOLOGIE VAN HET RUWAARD VAN PUTTEN ZIEKENHUIS

BEHANDELING VAN SPATADEREN OP DE POLIKLINIEK FLEBOLOGIE VAN HET RUWAARD VAN PUTTEN ZIEKENHUIS BEHANDELING VAN SPATADEREN OP DE POLIKLINIEK FLEBOLOGIE VAN HET RUWAARD VAN PUTTEN ZIEKENHUIS In deze folder geeft het Ruwaard van Putten Ziekenhuis u algemene informatie over de behandeling van spataderen

Nadere informatie

ROSCAN Huidkanker Biobank

ROSCAN Huidkanker Biobank Kanker Instituut Uw behandelend arts in het Erasmus MC heeft u geïnformeerd over het bestaan van de ROSCAN Biobank. Hij/zij heeft u al het een en ander uitgelegd. Wij vragen u vriendelijk om mee te doen

Nadere informatie

Rapportage van het inspectiebezoek aan Van Linschoten Specialisten op 18 juni 2013 te Hilversum

Rapportage van het inspectiebezoek aan Van Linschoten Specialisten op 18 juni 2013 te Hilversum Rapportage van het inspectiebezoek aan Van Linschoten Specialisten op 18 juni 2013 te Hilversum Juni 2013 Inhoudsopgave 1 Aanleiding inspectiebezoek 3 2 Conclusies en te nemen maatregelen 4 3. Resultaten

Nadere informatie

Patiënten-informatiebrief INCH-trial

Patiënten-informatiebrief INCH-trial Patiënten-informatiebrief INCH-trial Een onderzoek naar de chirurgische behandeling van een littekenbreuk; het verschil tussen de kijkoperatie en de open operatie wordt onderzocht. Amsterdam, 14 sept 2011

Nadere informatie

Spataderen. Behandelingen. Poli (Vaat)chirurgie Poli Dermatologie

Spataderen. Behandelingen. Poli (Vaat)chirurgie Poli Dermatologie 00 Spataderen Behandelingen Poli (Vaat)chirurgie Poli Dermatologie Inleiding In overleg met de (vaat)chirurg of dermatoloog heeft u een afspraak gemaakt voor de behandeling van spataderen. Deze operatie

Nadere informatie

Vragenlijst CQI Chronische Huidaandoening

Vragenlijst CQI Chronische Huidaandoening Vragenlijst CQI Chronische Huidaandoening Ervaringen met de zorg voor chronische huidaandoeningen Herziene versie 1 mei 2013 Bestemd voor volwassenen die zijn/worden behandeld voor een chronische huidaandoening

Nadere informatie

Behandeling van spataderen Via laser (EVLT) of radiogolven (VNUS)

Behandeling van spataderen Via laser (EVLT) of radiogolven (VNUS) Behandeling van spataderen Via laser (EVLT) of radiogolven (VNUS) In overleg met uw behandelend arts/physician assistant heeft u besloten een afspraak te ma ken in het Radboudumc voor een behandeling

Nadere informatie

Photodynamische therapie (PDT)

Photodynamische therapie (PDT) Photodynamische therapie (PDT) De arts heeft met u gesproken over photodynamische therapie (PDT). In deze folder wordt deze vorm van therapie uitgelegd. Voor wie is deze behandeling bedoeld? PDT wordt

Nadere informatie

oudertraining contact & communicatie

oudertraining contact & communicatie oudertraining contact & communicatie gebaseerd op de Pivotal Respons Treatment (PRT) methode een aanbod van de Polikliniek in Doorwerth en de Polikliniek in Amsterdam februari 2013 centrum voor autisme

Nadere informatie

Helder kliniek Algemene en organisatorische vragen Den Haag Eindhoven Enschede Hilversum Rotterdam Velp Venlo 1.1

Helder kliniek Algemene en organisatorische vragen Den Haag Eindhoven Enschede Hilversum Rotterdam Velp Venlo 1.1 1 Algemene en organisatorische vragen 1.1 1.2 Beschikt u over een openbare website? Uw instelling is een: Behandelde uw instelling patienten in de periode van 1 januari tot en met 31 december 2016? Had

Nadere informatie

Publieksverslag CQ-index 2015

Publieksverslag CQ-index 2015 Publieksverslag CQ-index 2015 Datum 19-10-2015 De NFU heeft, net als de afgelopen twee jaar, een patiëntenonderzoek gehouden in de acht universitair medische centra (umc s). In totaal zijn 103.000 patiënten

Nadere informatie

Spataderbehandeling volgens de VNUS Closure procedure

Spataderbehandeling volgens de VNUS Closure procedure Spataderbehandeling volgens de VNUS Closure procedure Spatadercentrum Inhoudsopgave Hoofdstuk Pagina 1. Behandeling van uw spataderen 4 2. De VNUS Closure procedure 6 3. Veel gestelde vragen 8 4. Leefregels

Nadere informatie

Rapportage van het inspectiebezoek aan Medisch Centrum de Veluwe op 3 september 2013 te Apeldoorn. Utrecht, november 2013

Rapportage van het inspectiebezoek aan Medisch Centrum de Veluwe op 3 september 2013 te Apeldoorn. Utrecht, november 2013 Rapportage van het inspectiebezoek aan Medisch Centrum de Veluwe op 3 september 2013 te Apeldoorn Utrecht, november 2013 Inhoudsopgave 1 Aanleiding inspectiebezoek...3 2 Conclusies en te nemen maatregelen...5

Nadere informatie

Inbrengen van continue ambulante peritoneaal dialyse katheters: Kijkoperatie of open techniek?

Inbrengen van continue ambulante peritoneaal dialyse katheters: Kijkoperatie of open techniek? Inbrengen van continue ambulante peritoneaal dialyse katheters: Kijkoperatie of open techniek? Inleiding Geachte heer/mevrouw, Wij vragen u vriendelijk om mee te doen aan een medisch-wetenschappelijk onderzoek

Nadere informatie

S Y M P O S I U M SOMATIEK IN DE VERSLAVINGSGENEESKUNDE

S Y M P O S I U M SOMATIEK IN DE VERSLAVINGSGENEESKUNDE S Y M P O S I U M SOMATIEK IN DE donderdag 16 juni 2011, Domus Medica, Utrecht Het is mij een groot genoegen u uit te nodigen het symposium Somatiek in de Verslavingsgeneeskunde op donderdag 16 juni 2011

Nadere informatie

5. Spataderen. Dermatologie. Neem altijd uw verzekeringsgegevens en identiteitsbewijs mee!

5. Spataderen. Dermatologie. Neem altijd uw verzekeringsgegevens en identiteitsbewijs mee! 5. Spataderen Dermatologie Neem altijd uw verzekeringsgegevens en identiteitsbewijs mee! Wat zijn spataderen? Spataderen (varices) zijn afwijkingen aan de aders. Aders zijn bloedvaten voor het afvoeren

Nadere informatie

Patienteninformatiebrief. De Rapid studie

Patienteninformatiebrief. De Rapid studie Patienteninformatiebrief De Rapid studie Studie waarin de standaard dotter behandeling met stent voor een vernauwde of afgesloten bovenbeenslagaders wordt vergeleken met een Paclitaxel gecoate dotter ballon

Nadere informatie

STANDPUNTEN ANAKINRA (VOORLOPIGE BEHANDELRICHTLIJN) Oktober 2002

STANDPUNTEN ANAKINRA (VOORLOPIGE BEHANDELRICHTLIJN) Oktober 2002 NVR map Anakinra 12-03-2003 09:36 Pagina 1 STANDPUNTEN ANAKINRA (VOORLOPIGE BEHANDELRICHTLIJN) Oktober 2002 NVR map Anakinra 12-03-2003 09:36 Pagina 2 De door de gepubliceerde richtlijnen en standpunten

Nadere informatie

Naam project :Ontslag matrix Zorgeenheid : VCCH Namen indiener(s) : Mirjam Al en Simone Kok Hoofd zorgeenheid : Hilda Ket

Naam project :Ontslag matrix Zorgeenheid : VCCH Namen indiener(s) : Mirjam Al en Simone Kok Hoofd zorgeenheid : Hilda Ket verpleegkunde prijs 2014 VU medisch centrum Naam project :Ontslag matrix Zorgeenheid : VCCH Namen indiener(s) : Mirjam Al en Simone Kok Hoofd zorgeenheid : Hilda Ket Mailadres contactpersoon : m.al@vumc.nl

Nadere informatie

Spataderen, Varices, Besenreiter, Takkebosvenen

Spataderen, Varices, Besenreiter, Takkebosvenen Spataderen, Varices, Besenreiter, Takkebosvenen Wat zijn het? Aderen zijn de bloedvaten die zorgen voor de terugstroom van het bloed naar het hart. De slagaderen vervoeren het bloed van het hart naar de

Nadere informatie

Bloedafname CAIRO5. Coördinerend Radiologen: Dr. K. van Lienden, Dr. M Engelbrecht, afdeling Radiologie, AMC Amsterdam

Bloedafname CAIRO5. Coördinerend Radiologen: Dr. K. van Lienden, Dr. M Engelbrecht, afdeling Radiologie, AMC Amsterdam Bloedafname CAIRO5 Een gerandomiseerde fase 3 studie naar behandelingsstrategieën voor patiënten met dikke darmkanker met metastasen in alleen de lever, welke (nog) niet in aanmerking komen voor chirurgische

Nadere informatie

Afspraken over aanspraken en declaraties chronische oppervlakkige veneuze pathologie (spataderen)

Afspraken over aanspraken en declaraties chronische oppervlakkige veneuze pathologie (spataderen) Afspraken over aanspraken en declaraties chronische oppervlakkige veneuze pathologie (spataderen) In samenwerking met: ZN en zorgverzekeraars Zorgaanbieders DCoP, NVvH/NVvV en NVDV Patiëntenvereniging

Nadere informatie

Publieksfolder Bent u ontevreden over de geleverde gezondheidszorg?

Publieksfolder Bent u ontevreden over de geleverde gezondheidszorg? www.igz.nl Publieksfolder Bent u ontevreden over de geleverde gezondheidszorg? Bent u ontevreden over de geleverde gezondheidszorg? In Nederland heeft u recht op goede gezondheidszorg. Dit betekent volgens

Nadere informatie

Toetsingskader Specialismen

Toetsingskader Specialismen Toetsingskader Specialismen Besluit van 9 maart 2011 houdende toetsingskader op grond waarvan deelgebieden der geneeskunde als specialismen kunnen worden aangewezen of opgeheven Het College Geneeskundige

Nadere informatie

Rode Kruis ziekenhuis. Patiënteninformatie. Vakgroep Heelkunde. rkz.nl

Rode Kruis ziekenhuis. Patiënteninformatie. Vakgroep Heelkunde. rkz.nl Patiënteninformatie Vakgroep Heelkunde rkz.nl Samenwerkingsverbanden De vakgroep werkt nauw samen met diverse andere vakgroepen in het ziekenhuis en heeft een structureel samenwerkingsverband met de Vrije

Nadere informatie

Certificering van websites met medische informatie

Certificering van websites met medische informatie Certificering van websites met medische informatie Inhoudsopgave In dit document vindt u informatie over: De Health on the Net Foundation en de HON-code www.betrouwbarebron.nl ZegelGezond Internet Het

Nadere informatie

Chapter 9. Samenvatting

Chapter 9. Samenvatting Chapter 9 Samenvatting 130 Samenvatting 131 Samenvatting Complicaties van de onderste extremiteit, in het bijzonder voetulcera (voetwonden), veroorzaken een zeer grote ziektelast en een grote mate van

Nadere informatie

Melanomen En Huidkanker: Brochure Van De Stichting Tegen Kanker (Dutch Edition) By Stichting tegen Kanker

Melanomen En Huidkanker: Brochure Van De Stichting Tegen Kanker (Dutch Edition) By Stichting tegen Kanker Melanomen En Huidkanker: Brochure Van De Stichting Tegen Kanker (Dutch Edition) By Stichting tegen Kanker If searching for a ebook by Stichting tegen Kanker Melanomen en huidkanker: Brochure van de Stichting

Nadere informatie

Melanomen En Huidkanker: Brochure Van De Stichting Tegen Kanker (Dutch Edition) By Stichting tegen Kanker

Melanomen En Huidkanker: Brochure Van De Stichting Tegen Kanker (Dutch Edition) By Stichting tegen Kanker Melanomen En Huidkanker: Brochure Van De Stichting Tegen Kanker (Dutch Edition) By Stichting tegen Kanker If you are searched for a ebook Melanomen en huidkanker: Brochure van de Stichting tegen Kanker

Nadere informatie

Informatie betreffende wetenschappelijk onderzoek getiteld:

Informatie betreffende wetenschappelijk onderzoek getiteld: Informatie betreffende wetenschappelijk onderzoek getiteld: Kunststof matje versus geen matje voor navelbreuken: een dubbel blind, prospectief gerandomiseerd onderzoek Engelse titel: Mesh versus suture

Nadere informatie

Factsheet. Evaluatie van het Transmuraal Interactief Patiënt Platform (TIPP) vanuit patiënten perspectief

Factsheet. Evaluatie van het Transmuraal Interactief Patiënt Platform (TIPP) vanuit patiënten perspectief Factsheet Evaluatie van het Transmuraal Interactief Patiënt Platform (TIPP) vanuit patiënten perspectief Onderzoek naar de ervaringen en behoeften van patiënten over TIPP, het verwijsproces en de zorgaanbieders

Nadere informatie

Behandeling van uw spataderen

Behandeling van uw spataderen Behandeling van uw spataderen Spatadercentrum Inhoudsopgave Hoofdstuk Pagina 1. Spataderen 5 2. Onderzoek en behandelingsmogelijkheden 7 Uw huisarts heeft u doorverwezen naar het spatadercentrum van het

Nadere informatie

Belt u voor een afspraak onze afsprakenbalie:

Belt u voor een afspraak onze afsprakenbalie: radiologisch diagnostisch centrum Zaandam Belt u voor een afspraak onze afsprakenbalie: 075-6840931 Bezoekadres: Postadres: CliniX CliniX Koningin Julianaplein 58 Postbus 210 1502 DV ZAANDAM 1500 EE ZAANDAM

Nadere informatie

Het keurmerk voor zelfstandige klinieken

Het keurmerk voor zelfstandige klinieken Het keurmerk voor zelfstandige klinieken Z e l f s t a n d i g e K l i n i e k e n N e d e r l a n d Hoe maakt u de juiste keuze? Het kaf van het koren scheiden Waaraan kunt u nu zien of een kliniek voldoet

Nadere informatie

Patiënteninformatie. Behandeling van spataderen in dagbehandeling. Behandeling van spataderen in dagbehandeling

Patiënteninformatie. Behandeling van spataderen in dagbehandeling. Behandeling van spataderen in dagbehandeling Patiënteninformatie Behandeling van spataderen in dagbehandeling Behandeling van spataderen in dagbehandeling 1 Behandeling van spataderen in dagbehandeling Polikliniek Vaatchirurgie, route 0.3 Telefoon

Nadere informatie

Kwaliteitsjaarverslag 2015

Kwaliteitsjaarverslag 2015 Kwaliteitsjaarverslag 2015 Xpert Clinic biedt zorg bij hand- en polsklachten. Xpert Clinic is een zelfstandig behandelcentrum (ZBC) en onderdeel van Equipe Zorgbedrijven. De kliniek heeft elf vestigingen

Nadere informatie

Bloedafname CAIRO5. Coördinerend Radiologen: Dr. K. van Lienden, Dr. M Engelbrecht, afdeling Radiologie, AMC Amsterdam

Bloedafname CAIRO5. Coördinerend Radiologen: Dr. K. van Lienden, Dr. M Engelbrecht, afdeling Radiologie, AMC Amsterdam Bloedafname CAIRO5 Een gerandomiseerde fase 3 studie naar behandelingsstrategieën voor patiënten met dikke darmkanker met metastasen in alleen de lever, welke (nog) niet in aanmerking komen voor chirurgische

Nadere informatie

Uitnodiging en programma

Uitnodiging en programma Uitnodiging en programma XIV e Almelose Symposium Diabetische Voet 28 en 29 januari 2014 Thema: effectieve behandeling van de diabetische voet ZGT, uw vertrouwde ziekenhuis in Almelo en Hengelo Pagina

Nadere informatie

Virale hepatitis. utrecht 12 mei 2015 Supernova Jaarbeurs Utrecht 31 Maart meeting Prospectus.

Virale hepatitis. utrecht 12 mei 2015 Supernova Jaarbeurs Utrecht 31 Maart meeting Prospectus. Klinische ontwikkelingen en wetenschappelijke van klinisch en wetenschappelijk update voor HIV behandelaren onderzoek Virale hepatitis na EASL 2015 utrecht 12 mei 2015 Supernova Jaarbeurs 31 Maart 2015

Nadere informatie

Samenvatting Beleidsplan Kwaliteit 2015-2017

Samenvatting Beleidsplan Kwaliteit 2015-2017 Samenvatting Beleidsplan Kwaliteit 2015-2017 Inleiding De Nederlandse Vereniging voor Urologie (NVU) heeft als doel kwaliteitsverbetering te bewerkstelligen bij iedere uroloog ten gunste van iedere patiënt.

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B vs. C te D Zaak : geneeskundige zorg, plastische chirurgie, Pure Tumescente liposculpture Zaaknummer : ANO06.154 Zittingsdatum : 20 december 2006 1/5 Zaak: ANO06.0154,

Nadere informatie

33. Open been (ulcus cruris)

33. Open been (ulcus cruris) 33. Open been (ulcus cruris) dermatologie 10 DBC code Omschrijving diagnose Omschrijving behandeling Geprognost. aantal 2008 ZN zorgprofiel 10 11 22 11 ulcus cruris poliklinisch 2279 poliklinisch 10 11

Nadere informatie

Patiënttevredenheidsonderzoek

Patiënttevredenheidsonderzoek Patiënttevredenheidsonderzoek 2011 Doel Het verkrijgen van inzicht in hoe patiënten de Pellegrinus Kliniek beoordelen op een aantal belangrijke kwaliteitsaspecten zoals de behandeling, bejegening en informatieverstrekking.

Nadere informatie

Wond Expertise Centrum

Wond Expertise Centrum Wond Expertise Centrum Beter voor elkaar 2 Inleiding De meeste wonden genezen vanzelf. Soms kan het gebeuren dat een wond juist groter wordt of gaat infecteren. Als u te maken heeft met acute, complexe

Nadere informatie

Proefpersoneninformatie voor deelname aan medisch-wetenschappelijk onderzoek

Proefpersoneninformatie voor deelname aan medisch-wetenschappelijk onderzoek Proefpersoneninformatie voor deelname aan medisch-wetenschappelijk onderzoek Titel van het onderzoek: Sneller behandelen van patiënten met een acute beroerte door een volgsysteem met directe visuele feedback

Nadere informatie

Patiënttevredenheidsonderzoek

Patiënttevredenheidsonderzoek Patiënttevredenheidsonderzoek 2012 Doel Het verkrijgen van inzicht in hoe patiënten de Pellegrinus Kliniek beoordelen op een aantal belangrijke kwaliteitsaspecten zoals de behandeling, bejegening en informatieverstrekking.

Nadere informatie

Sciatica MED Trial resultaten na 1 jaar

Sciatica MED Trial resultaten na 1 jaar Sciatica MED Trial resultaten na 1 jaar Micro endoscopische operatie (buisjesmethode) voor lage rughernia minder effectief U doet mee aan de Sciatica MED Trial, het doelmatigheidsonderzoek naar de behandeling

Nadere informatie

Onderzoek naar de beste behandeling van epilepsie-achtige hersenactiviteit na reanimatie

Onderzoek naar de beste behandeling van epilepsie-achtige hersenactiviteit na reanimatie TELSTAR: Treatment of ELectroencephalographic STatus epilepticus After cardiopulmonary Resuscitation (ABR 46296) Onderzoek naar de beste behandeling van epilepsie-achtige hersenactiviteit na reanimatie

Nadere informatie

Stichting Samenwerkende Centra voor Primaire Immuundeficiënties (SSPID) Beleidsplan

Stichting Samenwerkende Centra voor Primaire Immuundeficiënties (SSPID) Beleidsplan Stichting Samenwerkende Centra voor Primaire Immuundeficiënties (SSPID) Beleidsplan P.M. Ellerbroek 1 Inhoud I. Inleiding 3 II. Strategie II.1 Statutaire doelstelling en missie 4 II.2 Afwezigheid winstoogmerk

Nadere informatie

DERMATOLOGIE/CHIRURGIE

DERMATOLOGIE/CHIRURGIE Zorgpad: Melanoom Algemene informatie U bent door uw huisarts verwezen naar de dermatoloog op verdenking van huidkanker (melanoom). Indien u al onder behandeling bent bij de chirurg, komt u bij de chirurg

Nadere informatie

Aanvragen van accreditatie bij het Accreditatie Bureau Cluster 1 (ABC1) of bij de beroepsvereniging?

Aanvragen van accreditatie bij het Accreditatie Bureau Cluster 1 (ABC1) of bij de beroepsvereniging? Aanvragen van accreditatie bij het Accreditatie Bureau Cluster 1 () of bij de beroepsvereniging? Cluster 1 wordt gevormd door de: Huisartsen; Specialisten ouderengeneeskunde; Artsen Verstandelijk Gehandicapten.

Nadere informatie

Polikliniek familiaire tumoren. voor patiënten met familiaire belasting voor borst- en / of eierstokkanker

Polikliniek familiaire tumoren. voor patiënten met familiaire belasting voor borst- en / of eierstokkanker Polikliniek familiaire tumoren voor patiënten met familiaire belasting voor borst- en / of eierstokkanker Inleiding U bent doorverwezen naar de polikliniek familiaire tumoren van het UMC Utrecht, Cancer

Nadere informatie

Bevorderen van terugkeer naar werk van kankerpatiënten Gerandomiseerd gecontroleerd onderzoek

Bevorderen van terugkeer naar werk van kankerpatiënten Gerandomiseerd gecontroleerd onderzoek Bevorderen van terugkeer naar werk van kankerpatiënten Gerandomiseerd gecontroleerd onderzoek Sietske Tamminga Angela de Boer Jos Verbeek Monique Frings-Dresen Coronel Instituut voor Arbeid en Gezondheid

Nadere informatie

Bijlage 1: Programma van Eisen

Bijlage 1: Programma van Eisen Bijlage 1: Programma van Eisen Functie: Stichting Nijmeegs Kenniscentrum Chronische Vermoeidheid afdeling Jeugd < 18 jaar Toegangscriteria 1. Karakteristieken van het kind: De algemene karakteristieken

Nadere informatie

Normering Chirurgische Behandelingen

Normering Chirurgische Behandelingen Normering Chirurgische Behandelingen Versie 1.0 Januari 2011 I. Inleiding De Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH) is de beroepsvereniging van chirurgen in Nederland. In de NVvH participeren zeven

Nadere informatie

Overzicht Documentatie Operatief Proces

Overzicht Documentatie Operatief Proces Overzicht Documentatie Operatief Proces Februari 2016 Marijn Lamers Manager Kwaliteit en Veiligheid Inhoudsopgave Inleiding... 3 Achtergrond... 3 Waarom een overzicht?... 3 Documentatie... 4 Relevante

Nadere informatie

Leergang Praktijkondersteuner in de huisartsenpraktijk

Leergang Praktijkondersteuner in de huisartsenpraktijk Leergang Praktijkondersteuner in de huisartsenpraktijk Deze éénjarige leergang bereidt u voor op de functie van praktijkondersteuner/-verpleegkundige in de huisartsenpraktijk (POH). Het lesprogramma sluit

Nadere informatie

Multidisciplinaire aanpak van IBD

Multidisciplinaire aanpak van IBD Antwerpse Geneeskundige Dagen 12/09/2014 Multidisciplinaire aanpak van IBD Tom Moreels UCL Cliniques Universitaires Saint-Luc Hépato-Gastroentérologie tom.moreels@uclouvain.be Inflammatoir darmlijden dunne

Nadere informatie

De ziektelast aan hepatitis in Nederland feiten gebaseerd op cohortmonitoring en registratie

De ziektelast aan hepatitis in Nederland feiten gebaseerd op cohortmonitoring en registratie De ziektelast aan hepatitis in Nederland feiten gebaseerd op cohortmonitoring en registratie Joop Arends Internist-Infectioloog Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU) Voorzitter van de European Study

Nadere informatie

Patiëntklachten. Van Statistiek naar Casuïstiek. Beoordeling functioneren medisch specialisten: 1. MSRC 2. IFMS 3. Module disfunctioneren

Patiëntklachten. Van Statistiek naar Casuïstiek. Beoordeling functioneren medisch specialisten: 1. MSRC 2. IFMS 3. Module disfunctioneren Patiëntklachten. Van Statistiek naar Casuïstiek Prof. dr. Rob Slappendel, anesthesioloog Manager Kwaliteit en Veiligheid Inhoud Hoe worden medisch specialisten normaal beoordeeld op hun functioneren. Patiënt

Nadere informatie

Endoveneuze behandeling (EVT) van spataderen

Endoveneuze behandeling (EVT) van spataderen informatie voor patiënten van ziekenhuis rijnstate/velp Endoveneuze behandeling (EVT) van spataderen U overweegt uw spataderen te laten behandelen middels Endoveneus Treatment (Laser of VNUS). In deze

Nadere informatie

Reumaverpleegkundigen in Nederland: werkgroep Verpleegkundig onderzoek

Reumaverpleegkundigen in Nederland: werkgroep Verpleegkundig onderzoek Reumaverpleegkundigen in Nederland: werkgroep Verpleegkundig onderzoek Yvonne van Eijk-Hustings, PhD, gespecialiseerd verpleegkundige Voorjaarscongres V&VN reumatologie 17 mei 2017 Presentatie Achtergrond:

Nadere informatie

Proefpersoneninformatie voor deelname aan medisch-wetenschappelijk onderzoek

Proefpersoneninformatie voor deelname aan medisch-wetenschappelijk onderzoek Proefpersoneninformatie voor deelname aan medisch-wetenschappelijk onderzoek PACER-onderzoek: Onderzoek naar de noodzaak van correctie van bloedplaatjestekort voor het plaatsen van een centraal veneuze

Nadere informatie

OSTEOPOROSE Informatie voor patiënten

OSTEOPOROSE Informatie voor patiënten OSTEOPOROSE Informatie voor patiënten Diagnostiek van osteoporose en het verbeteren van de therapietrouw bij patiënten met osteoporose na een recente fractuur Wat als u nog vragen heeft? Mocht u na het

Nadere informatie

hoofd- halsaandoeningen in de beste chirurgische handen

hoofd- halsaandoeningen in de beste chirurgische handen hoofd- halsaandoeningen in de beste chirurgische handen Kwaliteit in de behandeling van aandoeningen in het hoofd-halsgebied (n.a.v. de Hoofd-Hals enquête gehouden onder de Nederlandse chirurgen 2005)

Nadere informatie

Sport en Welzijn. Advanced Nursing Practice Masteropleiding Amsterdam

Sport en Welzijn. Advanced Nursing Practice Masteropleiding Amsterdam Gezondh Sport en Welzijn Advanced Nursing Practice Masteropleiding Amsterdam Gezondheid, Sport en Welzijn Masteropleiding Verpleegkundig Specialist De masteropleiding Advanced Nursing Practice (ANP) leidt

Nadere informatie

Hemofiliebehandelcentrum Behandeling van volwassenen met hemofilie en aanverwante stollingsstoornissen

Hemofiliebehandelcentrum Behandeling van volwassenen met hemofilie en aanverwante stollingsstoornissen Hemofiliebehandelcentrum Behandeling van volwassenen met hemofilie en aanverwante stollingsstoornissen Het Hemofiliebehandelcentrum is gevestigd op locatie Eindhoven Inhoudsopgave bladzijde Inleiding 2

Nadere informatie

Spataders: foam echosclerose. Informatie voor patiënten

Spataders: foam echosclerose. Informatie voor patiënten Spataders: foam echosclerose Informatie voor patiënten Spataders: foam echosclerose 2 Spataders: foam echosclerose 3 Inleiding 5 Wat zijn spataders 6 Mogelijke klachten 7 Risicofactoren 7 Gevolgen 8 Behandelingsmogelijkheden

Nadere informatie

Klachten en complimenten

Klachten en complimenten Patiënteninformatie Klachten en complimenten Informatie over de klachtenopvang in Tergooi Inhoudsopgave Pagina De klachtenfunctionaris 5 Klachtencommissie 7 Als u het ziekenhuis aansprakelijk wilt stellen

Nadere informatie

Reglement klachtencommissie

Reglement klachtencommissie De Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector (WKCZ) verplicht zorgaanbieders zoals klinieken een formele regeling voor de behandeling van klachten te treffen. Bergman Clinics ziet een klacht als een mogelijkheid

Nadere informatie

Endoveneuze behandeling van spataderen

Endoveneuze behandeling van spataderen Endoveneuze behandeling van spataderen U overweegt uw spataderen te laten behandelen door een EVT, Endoveneus Treatment (Laser of VNUS). In deze folder vindt u hierover meer informatie. Neem altijd uw

Nadere informatie

Polikliniek Psychiatrie

Polikliniek Psychiatrie Psychiatrie Polikliniek Psychiatrie www.catharinaziekenhuis.nl Patiëntenvoorlichting: patienten.voorlichting@catharinaziekenhuis.nl PSY016 / Polikliniek Psychiatrie / 07-11-2016 2 Polikliniek Psychiatrie

Nadere informatie

Een prospectief gerandomiseerd en controlerend onderzoek over het tijdens de operatie verzamelde wondbloed bij totale heup operaties.

Een prospectief gerandomiseerd en controlerend onderzoek over het tijdens de operatie verzamelde wondbloed bij totale heup operaties. PATIËNTENINFORMATIE Een prospectief gerandomiseerd en controlerend onderzoek over het tijdens de operatie verzamelde wondbloed bij totale heup operaties. 'A prospective, randomized, controlled trial of

Nadere informatie