Theorie internationaal lasser

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Theorie internationaal lasser"

Transcriptie

1 Theorie internationaal lasser In het kader van de diploma s internationaal lasser, wordt de systematisch opgebouwd van hoeknaad naar pijplasser. Tegelijkertijd zijn er specifieke, procesgebonden en materiaalgebonden hoofdstukken. Zo zal de voor het diploma TIG-plaatlasser RVS verschillen van de voor het MIG lassen van koolstofstaalplaat. De opbouw en naamgeving van de verschillende modules is als volgt: Module A tot C: algemene laskennis A: niveau hoeknaadlasser B: extra voor niveau plaatlasser Modules Sx: procesgebonden SA: beklede elektrode SM: halfautomatisch lassen ST: TIG lassen Modules Px: materiaalgebonden In de volgende paragrafen worden de sleutelwoorden en basisvaardigheden weergegeven voor de verschillende modules A - B- SA-SM en ST. De materiaalgebonden is enkel van toepassing voor de diploma s waarbij RVS of Al gelast wordt. De materiaalkennis voor gewoon staal is hoofdzakelijk vervat in de basiskennis van module B. 1

2 Modules A: algemene basiskennis lassen A1: elektriciteit en booglassen kennis van de basisprincipes van het booglassen 1. Basiskennis elektriciteit 2. De elektrische boog 3. De elektrische boog als warmtebron 4. Kenmerken van de boog 5. Basis terminologie lasnaden ( wortelpas; pas; sluitlaag, penetratie, ) 6. Benamingen lasprocessen ( MMA-beklede elektrode; TIG; MIG/MAG) 7. Toevoegmateriaal 8. Materiaaloverdracht tijdens het booglassen 9. Lasmetaal 10. Lasbad Geef de basisprincipes van het booglassen Kennis en begrip van de basisterminologie van het lassen Begrijpen van het vormen van een lasbad A2. Lasuitrusting Werkingsprincipes kennen van een laspost 1. Toevoer van electriciteit 2. De lasbron 3. Omvormers 4. AC/DC + gelijkrichters 5. Nullastspanning, boogspanning en lasstroom 6. Polariteit en type lasstroom 7. Inschakelduur 8. Toevoer van beschermgas 9. Lasparameters 2

3 Eindtermen : Beschrijf de belangrijkste onderdelen van een laspost Kennis van het begrip polariteit en het effect van een veranderende polariteit Kennis van de naamgeving van de essentiële elektrische parameters A3. Veiligheid en gezondheid Kennis van de gevaren en de gezondheidsrisico s verbonden aan het lassen 1. Elektrocutie 2. UV-en warmtestraling 3. Oogletsels 4. Brandpreventie en bestrijding 5. Lasrook 6. Bescherming van de luchtwegen 7. Persoonlijke beschermingsmiddelen 8. Geluidslast 9. Nationale toepasselijke wetgeving Eindtermen : Erkennen van gevaarlijke situaties Kennis van de gezondheidsrisico s verbonden aan lasrook Kennis van de signaalborden voor vluchtroutes Kennis van de noodzakelijke persoonlijke beschermingsmiddelen Kennis van de voorzorgmaatregelen tegen brand, geluidsoverlast en rookoverlast. 3

4 A4. Veilig werken in een lasatelier Weten op welke wijze veilig kan gewerkt worden in een lasatelier 1. Kennis van de gevaren in een lasatelier: algemene risico s, stof, zware metalen, warme stukken, elektrische kabels 2. Afschermen van medewerkers tegen het laswerk 3. Afzuiging en verluchting 4. Veiligheidsprocedures in geval van een ongeval, vluchtroutes, signalisatieborden 5. Werken in afgesloten ruimtes ( explosierisico, opstapelen van gassen, ) 6. veilig werken met gascilinders Eindtermen : Kennis van de gevaren in een lasatelier Noodzaak van een goede afzuiging erkennen Bewust zijn van explosiegevaar in besloten ruimtes Veilig kunnen werken met gascilinders A5. Verbruiksgoederen Kennis van de belangrijkste verbruiksgoederen 1. Basisprincipes latoevoegmaterialen ( elektroden, lasstaven, lasdraad, gassen) 2. Beschermgassen 3. Backinggassen 4. Classificatie van toevoegmateriaal ( EN-code) 5. Opslaan, drogen en gebruik van toevoegmateriaal 4

5 Eindtermen : Kennis van de verschillende types toevoegmateriaal en hun specifiek nut en toepassingsgebied Weten hoe toevoegmaterialen moeten behandeld, gedroogd en bewaard worden. Kennis van de Europese genormeerde naamgeving en codering inzake deze toevoegmaterialen ( EN 439 ; 440, ) A6. Laspraktijk deel 1 Kunnen lezen en begrijpen van een WPS (welding procedure specification) / LMB ( lasmethodebeschrijving) 1. Wat is een WPS/LMB. essentiële variabelen 2. Lasparameters 3. Lasposities 4. Lasnaadvormen 5. Lassymbolen ( cfr. ISO 2553) Eindtermen : Kunnen lezen en interpreteren van lassymbolen op een tekeningen ( ISO 2253) Kennis van de lasposities ( cfr ISO 6947) Onderscheid kennen tussen een overlapnaad, een hechtlas, hoeknaad, stompe naad, enz. Kunnen bepalen en opmeten van de afmetingen van een hoeknaad: vorm; keelhoogte,.. Een WPS/LMB kunnen gebruiken in productie 5

6 A7. Laspraktijk deel 2 Inzicht in de invloed van de lasparameters op de laseigenschappen 1. Fouten in lasnaden ( cfr ISO en ISO 5817) 2. Opmeten van lasparameters 3. Het effect van de lasparameters op het uitzicht van de lasnaad 4. Magnetische blaaswerking 5. Visuele controle van een lasnaad Eindtermen : Besef van de invloed van de lasparameters op het uitzicht van de las Kennis van de verschillende lasfouten,zoals samengevat in ISO Kunnen uitvoeren van een visuele controle op een hoeknaad ( vlgs ISO 5817) Verstaan van de magnetische blaaswerking en mogelijke remedies kunnen toepassen om dit te voorkomen en te verhelpen A8 Lasnaadvoorbereiding Kennis van de bestaande methoden om een lasnaadvoorbereiding te maken 1. Mechanische processen 2. Vlamsnijden 3. Gutsen 4. Andere snijprocessen : plasmasnijden, laser,waterstraalsnijden, Eindtermen : Weten welke methoden bestaan Kennis van de essentiële parameters voor het vlam-en plasmasnijden Weten welke technieken toepasbaar zijn voor respectievelijk staa, RVS en Al. 6

7 A9. Lasserskwalificaties Kennis van de basisprincipes voor de kwalificatie van lassers volgens EN en EN Nut en doel van de lasserkwalificaties 2. EN287-1; essentiële variabelen, geldigheidsgebied, teststukken, Eindtermen : Zich bewust zijn van het ( beperkte ) geldigheidsgebied Kennis van de essentiële variabelen 7

8 Module B: algemene voor het behalen van het niveau plaatlasser B1 : inleiding staal 1. Productie/vervaardiging van staal 2. Basiskenmerken ongelegeerde staalsoorten 3. Effect van legeringselementen 4. Basis van ISO Eindtermen : Beschrijven van staalproductie ( hoogoven-continu gieterij- warm en koudwals) Zich bewust zijn van deinvloed van laswarmte op gewoon constructiestaal Het onderscheid kennen tussen gewoon staal, gelegeerd staal en roestvaststaal Een vaag idee hebben van het belang en de invloed van legeringselementen in het algemeen opde eigenschappen van staal Naamgeving van de meest gebruikte staalsoorten volgens ISO ( groepnummers ) B2: lasverbindingen in plaat Doelstelling basisterminologie Begrippenlijst 1. Lasnaadtypes; hoeknaden en stompe naden ( inclusief plaat/pijp) 2. T-naad; overlapnaad; ( zie ook EN en ISO 17659) 3. Karakterisatie van een hoeknaad: beenlengte, keelhoogte, penetratie; aantal passen ; bol, hol,.. 4. Karakterisatie van stompe naden: naadvorbereiding, enkel- en meerlagig lassen, overdikte, profiel ( bol, hol, vlak), penetratie/doorlassing, onderlegstrips, metaalbacking, 5. Voorbeelden van lasnaadconfiguraties in reële constructies ( tankbouw, drukvaten, leidingen, staalbouw, ) 8

9 Eindtermen Kennis van hoeknaad, stompe naad, overlap en plaat-pijpverbindingen Opmeten en identificeren van keelhoogte, beenlengte, penetratiediepte en aantal passen Herkennen van enkellagig en meerlagig lassen, overdikte, lasprofiel Kunnen benoemen van de verschillende lasgeometrieën en hun kenmerkende afmetingen. B3 lasbaarheid van staal Kennen van de invloed van de laswarmte op staal 1. Begrip lasbaarheid 2. De invloed van de samenstelling, de materiaaldikte en de voor-en inerpastemperatuur 3. Warmte-inbreng Eindtermen : De invloed onderkennen van legeringselementen op de lasbaarheid van staal en de eigenschappen van de gelaste verbinding Onderkennen van de invloed van de plaatdikte op de eigenschappen van de gelaste verbinding ( warmte afvoer dikke plaat versus dunne plaat) Kennis van het begrip koolstofequivalent Kunnen bereken van de warmte-inbreng ( parameters I-V en voortloopsnelheid) B4 Krimp- restspanningen en vervormingen Weten hoe vervorming tot een minimum kan beperkt blijven tijdens het lassen. 1. De thermische cyclus 2. Het bestaan en ontstaan van inwendige spanningen ten gevolge van het lassen 3. Voor- en naverwarming 4. Effect van inklemmingen en de starheid van een constructie op het niveau van de inwendige spanningen 5. Verband tussen lasvervorming en de warmte-inbreng, de naadvorm en de lasafmetingen 9

10 6. Hoekverdraaiing 7. Corrigeren van hoekverdraaiing 8. Schaarwerking Beschrijf de thermische cyclus tijdens het lassen Beschrijf hoe een lasverbinding vervormt tgv krimp Geef een aantal maatregelen om de hoekverdraaiing te minimaliseren Hoe voorkom of minimaliseer je schaarwerking Hoe kan je de krimp van een lasverbinding minimaliseren B5 Lasfouten Oorzaak kennen van lasfouten Begrippenlijst 1. Lasfouten gebonden aan: a. Basismateriaal b. Lasproces c. De lasser d. De lasvoorbereiding e. Toevoegmateriaal Eindtermen Herkennen en de oorzaak kunnen geven van lasfouten als ; gasinsluitsels, onvoldoende doorlassing B6 overzicht van de lasprocessen Doelstelling Algemeen overzicht van de meest gebruikte lastechnieken 10

11 B7 Veilig werken op een werf Veilig lassen in werfsituaties 2. Gevaren verbonden aan het werken op een werf zoals; werken op hoogte; wind-en regen; extreme koude en hitte 3. Aarding 4. Bescherming van niet-lassers op eenzelfde werf Herkennen van de gevaren In staat zijn de nodige voorzorgsmaatregelen te nemen B8 inspectie Doelstelling Notie van e belangrijkste niet-destructieve en destructieve testmethodes Begrippenlijst 1. Lasfouten volgens ISO Controle van afmetingen, verifiëren van hoekverdraaiing 3. Visueel onderzoek, magnetisch onderzoek en penetranttesten voor scheurdetectie 4. Mogelijkheden van ultrasoon en radiografisch onderzoek 5. Destructief onderzoek : trekproef-hardheidsmeting-kerfslag en plooiproef 11

12 In staat zijn een eigen las visueel te boordelen Kennis hebben van de belangrijkste NDT en destructieve testmethodes B9 Kwaliteitscontrole Doelstelling 1. Herkennen van het belang van kwaliteitscontrole bij laswerken 2. Begrippen lijst 3. Rol van inspectie bij kwaliteitsontrole 4. Rol van de lasser in de kwaliteit 5. Rol van NDT 6. ISO kwaliteitsnorm voor lassen: EN 3834 ( enkel principe- parallel met ISO 9xxx) 7. Niveau van lastoezicht ( En 14731) bestaan van IWS-IWE-IW ISO kwaliteitsnormen kunnen in verband brengen met de lasnormen. 12

13 2. Modules S, toegespitst op één specifiek lasproces Modules S : toegespitst op één specifiek lasproces en aan te leren na, of samenlopend met, de vereiste theoretische modules per materiaaltype. Module SA : Supplementair theoretische opleiding voor lassen met beklede elektroden (111). SA.1 Bouw en onderhoud van elektrodelastoestellen & typische parameters (3h) (3u) Basiskennis van een stroombron voor elektrodelassen en de invloed van de typische parameters op de eindkwaliteit van de las. Begrippenlijs: AC en DC Studie van de elektrische boog en zijn karakteristieken De AC (wisselstroom) transformator ; windingen, kern, temperatuurstijging en controle Primaire en secundaire circuits ; bescherming van de leidingen Relatie tussen boogspanning en lasstroom ; stroombronkarakteristieken Controle van de lasstroom, te gebruiken instrumenten en validatie van meetinstrumenten. Stroombronnen voor DC (gelijkstroom) lassen Hulp bij het ontsteken van de boog Aankoppelen van de massa ; massakabels ; elektrodetang Onderhoud van de toestellen ; toestand van kabels en aansluitingen ; netheid van de contactoppervlakten ; netheid van de interne componenten Nazicht voor veilige ingebruikname Typische lasparameters en keuze van elektrode type en diameter Lasfouten en mogelijke typische problemen voor elektrodelassen. 1. Geef een algemene beschrijving van een stroombron voor het elektrodelassen 2. De werking van de transformator kennen, elektrode tang, massakabel, massaklem 3. Kennen van de termen : Openklemspanning (nullastspanning), AC, DC, polariteit 4. Identificeren van de meest voorkomende lasfouten bij het elektrodelassen en hoe deze fouten te vermijden. 5. Maken van een correcte keuze in type en diameter van beklede elektrode. 6. Kennen van de algemene veiligheidsregels voor het elektrodelassen. 13

14 SA.2 Beklede elektroden (1u) Basisbegrippen kennen over beklede elektroden. Classificatie van de beklede elektroden volgens de geldende normen Toepassing van verschillende types beklede elektroden 1. Nazicht van het gebruikt type beklede elektrode (b.v. met de geldende WPS, nakijken of de correcte elektrode wordt gebruikt). SA. 3 Veiligheid en gezondheid (1u) Basiskennis over de voor beklede elektrode specifieke voorzorgsmaatregelen voor veiligheid en gezondheid Bescherming bij verwijderen van de slak Lasrook Elektrische veiligheid (nullastspanning, enz.) 1. Een overzicht hebben over de verschillende beschermingsmiddelen voor de lasser tegen de gevaren die kunnen optreden bij het lassen met beklede elektroden Totaal aanbevolen uren voor SA : (5u) Modules SM : Supplementair theoretische opleiding voor MIG/MAG lassen (13). SM. 1 Bouw en onderhoud van MIG/MAG lastoestellen en typische parameters. (3u) Basiskennis van een MIG/MAG stroombron en de invloed van de typische parameters op de finale kwaliteit van de las. 14

15 De AC (wisselstroom) transformator ; windingen, kern, temperatuurstijging en controle De MIG/MAG stroombron Primaire en secundaire circuits ; bescherming van de leidingen Controle van de lasstroom, te gebruiken instrumenten en validatie van meetinstrumenten. Aankoppelen van de massa ; massakabels ; lastoortsen Onderhoud van de toestellen ; toestand van kabels en aansluitingen ; netheid van de contactoppervlakten ; netheid van de interne componenten ; gastoevoer en instellingen Het draadtoevoersysteem en de werking van de afrolkast Nazicht voor veilige ingebruikname Keuze van draadtype en diameter 1. Geef een algemene beschrijving van een stroombron voor het MIG/MAG lassen 2. Kennen van de termen : inverter ; lastoorts ; massakabel ; massaklem 3. Uitleggen hoe het toestel de lasstroom regelt. 4. Kennen van de algemene veiligheidsregels voor het elektrodelassen. 5. Maken van een correcte keuze in type en diameter van lasdraad. SM. 2 Lastoevoegmateriaal (1u) Basiskennis over de specifieke lastoevoegmaterialen gebruikt bij het MIG/MAG lassen Classificatie van de lastoevoegmaterialen (toevoegdraad en gebruikte beschermgassen) Chemische samenstelling van een lasdraad Toepassing van verschillende types lasdraad en draaddiameters. Keuze van beschermgas 1. Nazicht van het gebruikte type lasdraad en type beschermgas (b.v. met de geldende WPS, nakijken of de correcte lasdraad wordt gebruikt). SM. 3 Veiligheid en gezondheid (1u) Basiskennis over de voor MIG/MAG specifieke voorzorgsmaatregelen voor veiligheid en gezondheid. 15

16 Lasrook UV straling 1. Een overzicht hebben over de verschillende beschermingsmiddelen voor de lasser tegen de gevaren die kunnen optreden bij het MIG/MAG lassen SM. 4 Laskarakteristieken en typische parameters bij het MIG/MAG lassen (2u) De verschillende modes van materiaaloverdracht kennen en de invloed ervan op de eindkwaliteit van de las Kortsluitboog, sproeiboog, globulaire boog, etc. Typische lasparameters zoals afstand contacttip / werkstuk ; voortloopsnelheid ; gasdebiet ; etc. Lasfouten en mogelijke problemen, gebonden aan het MIG/MAG lasproces. Toortshoek en techniek (duwend en trekkend lassen) Gebruik van synergische apparatuur 1. Beschrijf de verschillende types van materiaaloverdracht 2. Kennis van het type stroombron 3. De meest gebruikelijke lasfouten bij MIG/MAG lassen kunnen identificeren en weten hoe ze te vermijden. 4. Het verschil kennen tussen stekend en trekken lassen 5. De parameters kunnen instellen en nakijken (b.v. volgens een bepaalde WPS). Totaal aanbevolen uren voor SM : (7u) Modules ST : Supplementair theoretische opleiding voor TIG lassen (141). 16

17 ST. 1 Bouw en onderhoud van TIG lasapparatuur (3u) Basiskennis van een TIG stroombron en de invloed van de typische parameters op de finale kwaliteit van de las. De AC (wisselstroom) transformator ; windingen, kern, temperatuurstijging en controle Primaire en secundaire circuits ; bescherming van de leidingen Controle van de lasstroom, te gebruiken instrumenten en validatie van meetinstrumenten. Inverters voor DC lassen Mechanismen voor boogontsteking Aankoppelen van de massa ; massakabels ; lastoortsen Onderhoud van de toestellen ; toestand van kabels en aansluitingen ; netheid van de contactoppervlakten ; netheid van de interne componenten ; gastoevoer en instellingen Nazicht voor veilige ingebruikname Slijpen van de wolfraamelektroden Lasfouten typisch voor TIG-lassen 1. Basiskennis over de werking van een TIG stroombron 2. Termen kennen zoals : transformator ; lastoorts ; massakabel ; boogontsteker 3. Termen kennen zoals : nullastspanning ; AC ; DC ; hoogfrekwent 4. Beschrijven hoe een wolfraamelektrode moet geslepen worden 5. Herkennen van de typische lasfouten bij het TIG lasproces. ST. 2 Wolfraam elektroden en lastoeveogmaterialen (1u) Basiskennis over wolfraam elektroden en de speciefieke lastoevoegmaterialen voor het TIG lassen Classificatie van de wolfraam elektroden volgens ISO 6848 Classificatie van de toevoegstaven en -draden voor TIG lassen Classificatie van beschermgassen volgens ISO Keuze van toevoegstaaf of draad 1. Nazicht van het gebruikte type lasstaaf of draad en type beschermgas (b.v. met de geldende WPS, nakijken of de correcte lasdraad wordt gebruikt). 17

18 ST. 3 Veiligheid en gezondheid (1u) Basiskennis over de voor TIG lassen specifieke voorzorgsmaatregelen voor veiligheid en gezondheid. Slijpen en behandelen van wolfraam elektroden Correct gebruik van backing gassen 1. Een overzicht hebben over de verschillende beschermingsmiddelen voor de lasser tegen de gevaren die kunnen optreden bij het TIG lassen Totaal aanbevolen uren voor ST : (5u) 18

Onder poeder lassen. Laskennis opgefrist (nr. 15) Proces beschrijving. Lasparameters

Onder poeder lassen. Laskennis opgefrist (nr. 15) Proces beschrijving. Lasparameters Laskennis opgefrist (nr. 15) Onder poeder lassen Het eerste patent op het onder poeder lasproces werd verleend in 1935 en omvatte het lassen met een elektrische vlamboog onder een deken van korrelige flux.

Nadere informatie

Apparatuur voor het MIG/MAG lassen

Apparatuur voor het MIG/MAG lassen Laskennis opgefrist (nr. 43) Apparatuur voor het MIG/MAG lassen Het MIG/MAG proces is een veelzijdig proces dat toepasbaar is voor het lassen van zowel dunne plaat als dikwandige werkstukken. Er zijn diverse

Nadere informatie

Cursus & Trainingsprogramma 2015

Cursus & Trainingsprogramma 2015 Cursus & Trainingsprogramma 2015 Geachte relatie, Een gedegen productkennis is 80% van het verkopen. Daarom bieden wij u het nieuwe Cursus & Trainingsprogramma 2015 van Lincoln Smitweld B.V. met betrekking

Nadere informatie

MIG/MAG-lassen met massieve draad

MIG/MAG-lassen met massieve draad Laskennis opgefrist (nr. 24) MIG/MAG-lassen met massieve draad Het eerste patent voor het gasbooglassen met een afsmeltende elektrode, die gemechaniseerd werd aangevoerd, stamt uit de Verenigde Staten

Nadere informatie

Fred Neessen. Het lassen van ongelijksoortige verbindingen Kan dat allemaal wel?

Fred Neessen. Het lassen van ongelijksoortige verbindingen Kan dat allemaal wel? 2 Het lassen van ongelijksoortige verbindingen Kan dat allemaal wel? 3 Het lassen van ongelijksoortige verbindingen. Kan dat allemaal wel? en Harm Meelker, Lincoln Smitweld B.V., Nijmegen Inleiding Het

Nadere informatie

INFOFICHES RVS [DEEL 4-2]

INFOFICHES RVS [DEEL 4-2] ALGEMEEN Bij dit algemeen verspreid en zeer flexibel lasproces worden beklede elektroden gebruikt. Dit proces kan worden toegepast voor alle lasbare roestvaste staalsoorten en dit in een breed toepassingsgebied.

Nadere informatie

Apparatuur voor het TIG lassen

Apparatuur voor het TIG lassen Laskennis opgefrist (nr. 44) Apparatuur voor het TIG lassen In aflevering 14 (december 1999) van Laskennis opgefrist is het TIG lasproces al beschreven. Bij dit proces wordt in plaats van een beschermende

Nadere informatie

Brabant last iedereen wint praktijk Pagina 1

Brabant last iedereen wint praktijk Pagina 1 1.0 Laspraktijk Zonder dat het expliciet vermeld wordt, wordt in elke module van de lasser verwacht dat hij/zij zelfstandig: De las kan monteren en hechten De nodige voorzorgsmaatregelen zal nemen om vervormingen

Nadere informatie

BIL-KATERN LASPROCESSEN VOORLICHTINGSFICHE ALUMINIUM DEEL IV

BIL-KATERN LASPROCESSEN VOORLICHTINGSFICHE ALUMINIUM DEEL IV LASPROCESSEN VOORLICHTINGSFICHE ALUMINIUM DEEL IV In deze vierde voorlichtingsfiche rond aluminium vindt u het vervolg op TIG-lassen (lasuitvoering, lasfouten, insluitsels en andere lasfouten) en het eerste

Nadere informatie

Lasbaarheid van Materialen Staal

Lasbaarheid van Materialen Staal Laskennis opgefrist (nr. 59) Lasbaarheid van Materialen Staal Oorzaak lasonvolkomenheden Tijdens het lassen moet de lasser zien te voorkomen dat er onvolkomenheden ontstaan in de las, zeker als de las

Nadere informatie

INFOFICHES ROESTVAST STAAL [DEEL 4-3]

INFOFICHES ROESTVAST STAAL [DEEL 4-3] INFOFICHES ROESTVAST STAAL [DEEL 4-3] -LASSEN ROESTVAST STAAL In het vierde deel van de reeks rond roestvast staal geven we een overzicht van de lasprocessen die kunnen worden ingezet, elk met hun specifieke

Nadere informatie

OEFENVRAGEN MIG/MAG STAAL niv. 1

OEFENVRAGEN MIG/MAG STAAL niv. 1 OEFENVRAGEN MIG/MAG STAAL niv. 1 Vraag 1. Helium en argon zijn. 1. In zuivere toestand geschikte beschermgassen voor het 2. MIG-lassen van staal. 3. Actieve gassen; ze vormen de voornaamste bestanddelen

Nadere informatie

Opleidingscatalogus: Lassen

Opleidingscatalogus: Lassen Opleidingscatalogus: Lassen t WEB Opleidingen, Adviezen & Subsidies Hoofdvestiging: Zeppelinstraat 7 7903 BR Hoogeveen Tel: 0528 280 888 Fax: 0528 280 889 foto's Harm Noor Presentaties Website: www.tweb.nl

Nadere informatie

NEN EN ISO 9606-1: 2013

NEN EN ISO 9606-1: 2013 NEN EN ISO 9606-1: 2013 Richard Blom (IWT) Senior Inspector & Roy van de Schoor (IWE) Lead Specialist Welding Version 03/2014 Working together for a safer world De gehele serie voor de kwalificatie van

Nadere informatie

Symbolen weergave op tekeningen Las- en soldeerverbindingen

Symbolen weergave op tekeningen Las- en soldeerverbindingen Symbolen weergave op tekeningen Las- en soldeerverbindingen NEN-EN-ISO 2553:2014 Leo Vermeulen (IWE) 17 maart 2015 1 Onafhankelijke stichting Opgericht in 1934 (81 jaar!) Behartiging van collectieve belangen

Nadere informatie

Het CMT-proces (Cold Metal Transfer)

Het CMT-proces (Cold Metal Transfer) Het CMT-proces (Cold Metal Transfer) Principe Het Cold Metal Transfer-proces (CMT) van Fronius kan gezien worden als een verdere ontwikkeling van het MAG-kortsluitbooglassen. [1], [2], [3], [4], [5], [6]

Nadere informatie

Zicht op lasboogsystemen dankzij lichtboogprojector.

Zicht op lasboogsystemen dankzij lichtboogprojector. Zicht op lasboogsystemen dankzij lichtboogprojector. 2 Inzet lichtboogprojector verheldert het inzicht in uw lasboogsystemen. De lichtboogprojector maakt de gevolgen van diverse invloedsfactoren op het

Nadere informatie

Defecten en onvolkomenheden in lasverbindingen: stolscheuren

Defecten en onvolkomenheden in lasverbindingen: stolscheuren Laskennis opgefrist (nr. 30) Defecten en onvolkomenheden in lasverbindingen: In deze aflevering van 'Laskennis Opgefrist', een bewerking van 'Job knowledge for welders' van TWI, gaan we in op de. Omdat

Nadere informatie

Laskwaliteit in de koudetechniek

Laskwaliteit in de koudetechniek E - LASKWALITEIT IN DE KOUDETECHNIEK Laskwaliteit in de koudetechniek Laskwaliteit Algemeen In de koudetechniek wordt naast het solderen de lastechniek toegepast voor het vervaardigen van leidingen in

Nadere informatie

Toepassingsnormen, praktijkrichtlijnen en kwaliteitsniveaus

Toepassingsnormen, praktijkrichtlijnen en kwaliteitsniveaus Laskennis opgefrist (nr. 22) Toepassingsnormen, praktijkrichtlijnen en kwaliteitsniveaus Toepassingsnormen en praktijkrichtlijnen moeten verzekeren dat een constructie of een component een acceptabel kwaliteitsniveau

Nadere informatie

kwalificatie van lasprocedures, lassers en lasoperateurs

kwalificatie van lasprocedures, lassers en lasoperateurs Laskennis opgefrist (nr. 23). Laskennis opgefrist: Normen kwalificatie van lasprocedures, lassers en Voor een gegeven toepassing is de meest voor de hand liggende route om de laskwaliteit zeker te stellen,

Nadere informatie

LIJ08: overzichtlijst EN1090 documenten

LIJ08: overzichtlijst EN1090 documenten FPC 1 B Kwaliteitshandboek & documenten: Conform EN100-2 (EXC2) en EN ISO 3834-3" Fabriekbeheersingsysteem (FPC) - KwaliteitsHandBoek (KHB) 1 PRO 1 B Taken en verantwoordelijkheden lascoördinator Procedures

Nadere informatie

StudieGids 2015/2016

StudieGids 2015/2016 Omdat verbinden kennis vereist StudieGids 2015/2016 Lastechnische opleidingen Booglassen met NIL-einddiploma Certificeren van lassers Lastechnische trainingen op maat Opleiding lascoördinator S2C is onderdeel

Nadere informatie

Apparatuur voor het booglassen met beklede elektroden

Apparatuur voor het booglassen met beklede elektroden Laskennis opgefrist (nr. 42) Apparatuur voor het booglassen met beklede elektroden Hoewel voor het booglassen met elektroden relatief eenvoudige apparatuur benodigd is, is het toch van belang dat de lasser

Nadere informatie

DE NIEUWE ISO 15614-1 DE TUSSEN STAND OP 5 NOVEMBER 2014.

DE NIEUWE ISO 15614-1 DE TUSSEN STAND OP 5 NOVEMBER 2014. DE TUSSEN STAND OP 5 NOVEMBER 2014. Chronologische volgorde vanaf 1992 procedure kwalificaties. - EN 288-3 : 1992. - ISO 15614-1 : 2004 - ISO 15614-1 : waarschijnlijk medio 2015. - Dan al te gebruiken

Nadere informatie

Gezondheid, veiligheid en het voorkomen van ongevallen bij het lassen. Gevaren bij elektriciteit - Stroombronnen en installaties

Gezondheid, veiligheid en het voorkomen van ongevallen bij het lassen. Gevaren bij elektriciteit - Stroombronnen en installaties Laskennis opgefrist (nr. 11) Gezondheid, veiligheid en het voorkomen van ongevallen bij het lassen. Gevaren bij elektriciteit - Stroombronnen en installaties Veilig werken met elektrische (las)apparatuur

Nadere informatie

WOLFRAM elektroden. Abicor BINZEL. optimale laseigenschappen. Des électrodes tungstène pour des propriétés de soudage optimales.

WOLFRAM elektroden. Abicor BINZEL. optimale laseigenschappen. Des électrodes tungstène pour des propriétés de soudage optimales. WOLFRAM elektroden Abicor BINZEL. Wolframelektroden voor optimale laseigenschappen. Des électrodes tungstène pour des propriétés de soudage optimales. Voor het TIG-lassen zijn er verschillende Wolframelektroden

Nadere informatie

Ontwikkelingen op het. gebied van NEN-EN-ISO 9606-1. Marchel Kaspers

Ontwikkelingen op het. gebied van NEN-EN-ISO 9606-1. Marchel Kaspers Ontwikkelingen op het gebied van NEN-EN-ISO 9606-1 Marchel Kaspers 1 Het NIL heeft zitting in de NEN normcommissie 341008 (Lassen). 2 Versie 1.3 1 ISO 9606-1 De nieuwe ISO 9606-1 werd gezamenlijk door

Nadere informatie

Up-to-date kennis van beschermgassen voor al uw las- en snijprocessen met RVS

Up-to-date kennis van beschermgassen voor al uw las- en snijprocessen met RVS Up-to-date kennis van beschermgassen voor al uw las- en snijprocessen met RVS Een prima eindresultaat in beider belang. De technologische vorderingen op het gebied van RVS-processen nemen alsmaar toe.

Nadere informatie

vm 124 Vereniging FME-CWM Vereniging van ondernemers in de technologisch-industriële sector Boerhaavelaan 40

vm 124 Vereniging FME-CWM Vereniging van ondernemers in de technologisch-industriële sector Boerhaavelaan 40 MIG/MAG lassen en zijn varianten vm 124 Vereniging FME-CWM Vereniging van ondernemers in de technologisch-industriële sector Boerhaavelaan 40 Postbus 190, 2700 AD Zoetermeer Telefoon: (079) 353 11 00 Telefax:

Nadere informatie

FPC01 Overzichtsplan kwaliteitshandboek & documenten Conform EN1090-2 en EN ISO 3834-2

FPC01 Overzichtsplan kwaliteitshandboek & documenten Conform EN1090-2 en EN ISO 3834-2 FPC01 Overzichtsplan kwaliteitshandboek & documenten Conform EN1090-2 en EN ISO 3834-2 Alle documenten die hieronder vermeld staan vormen samen het kwaliteitshandboek. Dit document toont beknopt hoe, waar

Nadere informatie

Inhoud modules Lasser. BMBE-lasser

Inhoud modules Lasser. BMBE-lasser Inhoud modules Lasser BMBE-lasser Basis elektriciteit doelstelling primeert. Deze module brengt vaardigheden aan welke noodzakelijk zijn in meerdere opleidingen. De inhoud van de module beoogt het realiseren

Nadere informatie

Welke lastechniek? 2015 Motiv Tools Autogereedschap.com

Welke lastechniek? 2015 Motiv Tools Autogereedschap.com Lassen, weet waar u aan begint: MIG/MAG/MMA lassen is snel te leren en met een niet al te dure machine zijn professionele resultaten haalbaar. Zeker als u een oldtimer opknapt, of uw youngtimer laswerk

Nadere informatie

Hoeklassen. overzicht en praktische tips

Hoeklassen. overzicht en praktische tips Laskennis opgefrist (nr. 58) Hoeklassen overzicht en praktische tips Hoeklassen vormen het merendeel van alle lasverbindingen.vaak worden de problemen die kunnen voorkomen bij het vervaardigen ervan onderschat.

Nadere informatie

Maximale productiviteit

Maximale productiviteit Wat u ook last, dankzij Air Products nieuwe reeks las- en snijgassen bent u zeker van het allerbeste resultaat. De speciale samenstelling van elk gas zorgt voor een hogere productiviteit. Gemakkelijk in

Nadere informatie

Product/Gasvoerend lassen.

Product/Gasvoerend lassen. Product/Gasvoerend lassen. Inleiding De wereld is een continu bedrijf, werken en leven gaat dag en nacht door, dus ook de levering van water, elektriciteit en gas. Om te zeker te stellen dat de levering

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Inverter lasapparatuur. Inhoudsopgave 1

INHOUDSOPGAVE. Inverter lasapparatuur. Inhoudsopgave 1 INHOUDSOPGAVE Inverter lasapparatuur TIG lasapparatuur AC/DC... 2 Cebora TIG Sound 1531/M AC/DC... 2 Cebora TIG Sound 2240/M AC/DC... 3 Cebora TIG EVO 260/T AC/DC Synergic... 4 Cebora TIG EVO 330/T AC/DC

Nadere informatie

TOPTIG. Principe. elektrode. Figuur 1 : Schematische voorstelling TOPTIG. p. 1/5 [1], [2]

TOPTIG. Principe. elektrode. Figuur 1 : Schematische voorstelling TOPTIG. p. 1/5 [1], [2] TOPTIG Principe Vandaag worden de meeste gerobotiseerde lastoepassingen gerealiseerd met het MIG/MAGprocedé. Dit lasproces is hiervoor uitstekend geschikt, maar heeft wel één groot nadeel, namelijk de

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Inverter lasapparatuur. Inhoudsopgave 1

INHOUDSOPGAVE. Inverter lasapparatuur. Inhoudsopgave 1 INHOUDSOPGAVE Inverter lasapparatuur TIG lasapparatuur AC/DC... 2 Cebora TIG Sound 1531/M AC/DC... 2 Cebora TIG Sound 2240/M AC/DC... 3 Cebora TIG Sound 2641/T AC/DC Synergic... 4 Cebora TIG Sound 3341/T

Nadere informatie

Lasopleidingen. Winterdijk 4a - Gouda - Postbus 2011-2800 BD Gouda - tel. (0182) 51 52 74 e-mail info@sbbgouda.nl - www.sbbgouda.

Lasopleidingen. Winterdijk 4a - Gouda - Postbus 2011-2800 BD Gouda - tel. (0182) 51 52 74 e-mail info@sbbgouda.nl - www.sbbgouda. Lasopleidingen Winterdijk 4a - Gouda - Postbus 2011-2800 BD Gouda - tel. (0182) 51 52 74 e-mail info@sbbgouda.nl - www.sbbgouda.nl Algemene informatie: SBB Gouda De las opleidingen van de SBB zijn al meer

Nadere informatie

Lasbaarheid van materialen - Titaan en titaanlegeringen

Lasbaarheid van materialen - Titaan en titaanlegeringen Laskennis opgefrist (nr. 6) Lasbaarheid van materialen - Titaan en titaanlegeringen Titaan is een uniek materiaal, het is net zo sterk als staal maar is half zo zwaar als staal en heeft zeer goede corrosiebestendigheid.

Nadere informatie

Presenteert... Het gebruik van vuldraden : 28 mei 2013

Presenteert... Het gebruik van vuldraden : 28 mei 2013 Presenteert... Het gebruik van vuldraden : 28 mei 2013 = staalband + poedermengsel Principe van een omgekeerde elektrode 1. KOOLSTOFSTAAL OK TUBROD 14.13 PZ 6113 OK TUBROD 15.00 2. ROESTVASTSTAAL Shield-Bright

Nadere informatie

Catalogus lastoevoegmaterialen

Catalogus lastoevoegmaterialen Catalogus lastoevoegmaterialen Informatie elektroden Verpakking elektroden 7 8 Rutiel elektroden voor ongelegeerd C-staal IW 28 9 IW 48 10 IW 46S 11 IW 68 12 IW C23-130 13 IW C23-150 14 IW C23-200 15 IW

Nadere informatie

Lasmechanisatie. complex of toch nog eenvoudig

Lasmechanisatie. complex of toch nog eenvoudig Lasmechanisatie complex of toch nog eenvoudig BIL / NIL Lassymposium, 24 en 25 november 2009, Gent, België Product Informatie Bulletin Ongeacht het lasproces dat men kiest, is de hoogste productiviteit

Nadere informatie

GLT 400 600 800 1200

GLT 400 600 800 1200 GLT 400 600 800 1200 Versie 2.1 (oktober 2014) _ 2 Inhoudsopgave 1. Algemene regels... 3 1.1. Elektrische veiligheidsregels... 3 1.2. Regels i.v.m. brandveiligheid... 3 1.3. Eigen veiligheid... 4 1.4.

Nadere informatie

Stroombronnen voor het booglassen

Stroombronnen voor het booglassen Praktijkaanbeveling nr. PA.08.08 december 2008 Stroombronnen voor het booglassen Er zijn de achterliggende jaren veel innovatieve ontwikkelingen geweest op het gebied van het lassen. Een deel van deze

Nadere informatie

Lasbaarheid van materialen - gietijzer

Lasbaarheid van materialen - gietijzer Laskennis opgefrist (nr. 3) Lasbaarheid van materialen - gietijzer In deze aflevering van de rubriek Laskennis Opgefrist aandacht voor gietijzer. Gietijzer is een ijzerlegering met meer dan 2 % koolstof,

Nadere informatie

Rendementsbepaling b i j TIG-lassen onder Verhoogde Druk. (tabellen en figuren) P.A. van Ingen

Rendementsbepaling b i j TIG-lassen onder Verhoogde Druk. (tabellen en figuren) P.A. van Ingen Rendementsbepaling b i j TIG-lassen onder Verhoogde Druk. (tabellen en figuren) P.A. van Ingen afstudeerverslag P.A. van Ingen van: begeleider: I r. J.P. Zijp afstudeerhoogleraar: Prof. Dr. G. den Ouden

Nadere informatie

MIG155. MMA MIG TIG Plasma Puntlassen

MIG155. MMA MIG TIG Plasma Puntlassen MIG155 MMA MIG TIG Plasma Puntlassen X X Inhoud Voorwoord... 2 Veiligheidsinstructies... 3 Onderhoud... 5 Storingen / Reparaties... 6 Garantie... 7 Bedieningspaneel & Aansluitingen... 8 Gebruikersinformatie...

Nadere informatie

Het lassen met beklede elektroden

Het lassen met beklede elektroden Laskennis opgefrist (nr. 26) Het lassen met beklede elektroden Het lassen met een elektrische boog is voor het eerst ontdekt door Sir Humphrey Davy in 1801. Het eerst patent werd verleend aan de Engelsman

Nadere informatie

REGLEMENT MIG-LASSEN ALUMINIUM (-LEGERINGEN, 131) NIVEAUS 1 TOT EN MET 4.

REGLEMENT MIG-LASSEN ALUMINIUM (-LEGERINGEN, 131) NIVEAUS 1 TOT EN MET 4. Pagina 1 van 13 REGLEMENT MIG-LASSEN ALUMINIUM (-LEGERINGEN, 131) NIVEAUS 1 TOT EN MET 4. Artikel 1: Algemeen Te raadplegen overige reglementen: - Algemeen Reglement van toezicht en examens voor de niveaus

Nadere informatie

Lassen van koper en haar legeringen

Lassen van koper en haar legeringen Laskennis opgefrist (nr. 12) Lassen van koper en haar legeringen De geschiedenis van koper gaat terug tot vóór 4500 jaar voor Christus. In oude Egyptische documenten werd dit metaal aangeduid met een symbool

Nadere informatie

REGLEMENT TIG-LASSEN (TUNGSTEN INERT GASBESCHERMING, 141) NIVEAUS 1 TOT EN MET 4.

REGLEMENT TIG-LASSEN (TUNGSTEN INERT GASBESCHERMING, 141) NIVEAUS 1 TOT EN MET 4. Pagina 1 van 14 REGLEMENT TIG-LASSEN (TUNGSTEN INERT GASBESCHERMING, 141) NIVEAUS 1 TOT EN MET 4. Artikel 1: Algemeen Te raadplegen overige reglementen: - Algemeen Reglement van toezicht en examens voor

Nadere informatie

REGLEMENT ALGEMENE REGELS VOOR HET BEOORDELEN VAN EXAMENWERKSTUKKEN NIVEAUS 1 TOT EN MET 4.

REGLEMENT ALGEMENE REGELS VOOR HET BEOORDELEN VAN EXAMENWERKSTUKKEN NIVEAUS 1 TOT EN MET 4. Pagina 1 van 12 REGLEMENT ALGEMENE REGELS VOOR HET BEOORDELEN VAN EXAMENWERKSTUKKEN NIVEAUS 1 TOT EN MET 4. Artikel 1: Algemeen Te raadplegen overige reglementen: - Algemeen Reglement van toezicht en examens

Nadere informatie

CT312. MMA MIG TIG Plasma Puntlassen X X X

CT312. MMA MIG TIG Plasma Puntlassen X X X CT312 MMA MIG TIG Plasma Puntlassen X X X Inhoud Voorwoord... 2 Veiligheidsinstructies... 3 Onderhoud... 5 Storingen / Reparaties... 6 Garantie... 7 Bedieningspaneel & Aansluitingen... 8 Gebruikersinformatie...

Nadere informatie

Gutsen met beklede elektroden

Gutsen met beklede elektroden Laskennis opgefrist (nr. 18) Gutsen met beklede elektroden Het grote voordeel van het gutsen met beklede elektroden is dat het de lasser mogelijk maakt heel eenvoudig van het lassen over te stappen op

Nadere informatie

Basisinspectiemodule Lasrook

Basisinspectiemodule Lasrook Basisinspectiemodule Lasrook Deze BasisInspectieModule (BIM) is opgesteld aan de hand van de stand van de wetenschap en is geschreven voor intern gebruik bij de Inspectie SZW. Verder is de in deze BIM

Nadere informatie

vm 123 Vereniging FME-CWM vereniging van ondernemers in de technologisch-industriële sector Boerhaavelaan 40

vm 123 Vereniging FME-CWM vereniging van ondernemers in de technologisch-industriële sector Boerhaavelaan 40 Onder poeder lassen vm 123 Vereniging FME-CWM vereniging van ondernemers in de technologisch-industriële sector Boerhaavelaan 40 Postbus 190, 2700 AD Zoetermeer Telefoon: (079) 353 11 00 Telefax: (079)

Nadere informatie

Plasma. Van Spijk De Scheper 260 5688 HP Oirschot. Tel. +31(0)499 57 18 10 Fax +31(0)499 57 57 95 www.vanspijk.nl

Plasma. Van Spijk De Scheper 260 5688 HP Oirschot. Tel. +31(0)499 57 18 10 Fax +31(0)499 57 57 95 www.vanspijk.nl Plasma Van Spijk De Scheper 260 5688 HP Oirschot Tel. +31(0)499 57 18 10 Fax +31(0)499 57 57 95 www.vanspijk.nl SNIJPROCESSEN - PLASMA SNIJDEN (Het proces en de apparatuur) Apparatuur voor het plasma lassen

Nadere informatie

BEDRIJFSSCAN EN 1090 & EN-ISO 3834

BEDRIJFSSCAN EN 1090 & EN-ISO 3834 BEDRIJFSSCAN EN 1090 & EN-ISO 3834 Logo bedrijf DATUM BEDRIJFSNAAM RAPPORT OPGESTELD DOOR: ELEKTROLAS LASTECHNIEK B.V. GOMPENSTRAAT 9 5145 RM WAALWIJK +31 (0)416336777 CONTACTPERSOON: BEDRIJFSGEGEVENS

Nadere informatie

De vroegere norm NBN F01-001 is tegenwoordig vervangen door de euronorm EN 22553 dewelke gebaseerd is op de ISO-norm ISO 2553.

De vroegere norm NBN F01-001 is tegenwoordig vervangen door de euronorm EN 22553 dewelke gebaseerd is op de ISO-norm ISO 2553. 1. Normering. De vroegere norm NBN F01-001 is tegenwoordig vervangen door de euronorm EN 22553 dewelke gebaseerd is op de ISO-norm ISO 2553. 2. Basisvorm van de aanduiding. Bestaande uit 2 delen: Pijl

Nadere informatie

Techniek. Avondopleidingen Techniek cursussen. www.rocrivor.nl

Techniek. Avondopleidingen Techniek cursussen. www.rocrivor.nl Avondopleidingen Techniek cursussen Lassen ROC Rivor biedt meer dan 20 lascursussen op verschillende niveaus aan. Alle lascursussen voldoen aan de voorwaarden die het Nederlands Instituut Lastechniek hieraan

Nadere informatie

Gezondheid, veiligheid en voorkomen van ongelukken

Gezondheid, veiligheid en voorkomen van ongelukken Laskennis opgefrist (nr. 49) Gezondheid, veiligheid en voorkomen van ongelukken Dit artikel geeft aanwijzingen ter overweging voor de gezondheid en de veiligheid bij het lassen teneinde veilig te werken

Nadere informatie

MIG175 Easy. MMA MIG TIG Plasma Puntlassen X

MIG175 Easy. MMA MIG TIG Plasma Puntlassen X MIG175 Easy MMA MIG TIG Plasma Puntlassen X Inhoud Voorwoord... 2 Veiligheidsinstructies... 3 Onderhoud... 5 Storingen / Reparaties... 6 Garantie... 7 Bedieningspaneel & Aansluitingen... 8 Gebruikersinformatie...

Nadere informatie

SpeedRoot: Meer productiviteit bij het lassen van grondlagen

SpeedRoot: Meer productiviteit bij het lassen van grondlagen SpeedRoot: Meer productiviteit bij het lassen van grondlagen Optimale spleetoverbrugging en smeltbadcontrole met MIG-MAG Lorch laat op de WeldingWeek via de SpeedRoot zijn nieuwe lasproces voor het MIG-MAG-grondnaadlassen

Nadere informatie

TIG LASTOESTEL IXIA vermogenmodule Handleiding Portig 205

TIG LASTOESTEL IXIA vermogenmodule Handleiding Portig 205 TIG LASTOESTEL IXIA vermogenmodule Handleiding Portig 205 2 Inhoudsopgave 1. Algemene regels... 3 1.1. Elektrische veiligheidsregels... 3 1.2. Regels i.v.m. brandveiligheid... 3 1.3. Eigen veiligheid...

Nadere informatie

TIG INVERTER TIGER 170/210 DC + AC/DC

TIG INVERTER TIGER 170/210 DC + AC/DC TIG INVERTER TIGER 170/210 DC + AC/DC REHM De maatstaf voor modern lassen en snijden REHM Online: www.rehm-online.de TIGER 170/210 DC + AC/DC Het compacte krachtpakket TIGER 170/210 DC + AC/DC Kampioen

Nadere informatie

Algemene risicoanalyse voor de werkpost : Booglassen Versie 99/1 Blz. 1/5

Algemene risicoanalyse voor de werkpost : Booglassen Versie 99/1 Blz. 1/5 Algemene risicoanalyse voor de werkpost : Boog Versie 99/1 Blz. 1/5. Risico voorkoming. Schade voorkoming. Risico beperking. Schade beperking 1 Algemeen V Risico's eigen aan boog 1 Voorzien van instructie

Nadere informatie

BEDRIJFSSCAN EN 1090 & EN-ISO 3834 BEDRIJFSNAAM DATUM

BEDRIJFSSCAN EN 1090 & EN-ISO 3834 BEDRIJFSNAAM DATUM BEDRIJFSSCAN EN 1090 & EN-ISO 3834 DATUM BEDRIJFSNAAM RAPPORT OPGESTELD DOOR: ELEKTROLAS LASTECHNIEK B.V. GOMPENSTRAAT 9 5145 RM WAALWIJK +31 (0)416336777 CONTACTPERSOON: JOOST VAN DEN HOOVEN RUUD SCHIPPER

Nadere informatie

Gysmi E200 FV p. 1-12

Gysmi E200 FV p. 1-12 Gysmi E200 FV p. 1-12 73502-V1-25/02/15 73502_V2_29/04/2013 VOORKANT Display Lampje voor «booglassen met beklede elektrode» (MMA) Lampje voor «booglassen met niet-afsmeltende elektrode» (TIG) Selectie

Nadere informatie

Keuze van toevoegmateriaal voor het lassen van Aluminium en Al-legeringen

Keuze van toevoegmateriaal voor het lassen van Aluminium en Al-legeringen Keuze van toevoegmateriaal voor het lassen van Aluminium en Al-legeringen Ir. Roger Creten, EWE Gastdocent KUL en Thomas More Campus Denayer Lastek Belgium Soorten aluminiumlegeringen Zuiver aluminium

Nadere informatie

Informatie omtrent het weerstandlassen met procestape

Informatie omtrent het weerstandlassen met procestape Informatie omtrent het weerstandlassen met procestape Door gebruik te maken van een metalen strip tussen een puntlaselektrode en het werkstuk is men erin geslaagd het weerstandlassen op een hoger kwaliteitsniveau

Nadere informatie

Door nieuwe X 350 ControlPro wordt opgaand lassen met elektrode moeiteloos mogelijk

Door nieuwe X 350 ControlPro wordt opgaand lassen met elektrode moeiteloos mogelijk X 350 BasicPlus & ControlPro De Lorch X-Serie met de gepatenteerde MICOR-technologie is er nu ook als BasicPlus bedienvariant naast de ControlPro bedienvariant. Lassen beide probleemloos beklede elektroden

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING. 250 Weldpartner 350 Weldpartner. MIG/MAG-Beschermgas-lasapparatuur. Professioneel

GEBRUIKSAANWIJZING. 250 Weldpartner 350 Weldpartner. MIG/MAG-Beschermgas-lasapparatuur. Professioneel GEBRUIKSAANWIJZING MIG/MAG-Beschermgas-lasapparatuur Professioneel 250 Weldpartner 350 Weldpartner EN 60 974-1 EN 60 974-10 Beste klant, Wij feliciteren u met de aankoop van dit top-kwaliteit lasapparaat.

Nadere informatie

DE NIEUWE MIG/MAG GENERATIE 170-2 450-4

DE NIEUWE MIG/MAG GENERATIE 170-2 450-4 DE NIEUWE MIG/MAG GENERATIE 170-2 450-4 REHM De maatstaf voor modern lassen en snijden REHM Online: www.rehm-online.de 2 Innovation in Action 170-2 450-4 > De bouwwereld is onder de indruk! Meer als 10.000

Nadere informatie

In samenwerking met: 1 Johan van Lenten / Kemppi Benelux B.V.

In samenwerking met: 1 Johan van Lenten / Kemppi Benelux B.V. In samenwerking met: 1 Johan van Lenten / Kemppi Benelux B.V. TWQM Total Welding Quality Management (TWQM) maakt het mogelijk een toegevoegde waarde te geven aan aan onze producten en diensten. Kemppi

Nadere informatie

Meer automatisering en superontwerp zowel voor handmatig als voor automatisch/robotlassen

Meer automatisering en superontwerp zowel voor handmatig als voor automatisch/robotlassen PI 200 250 350 500 Migatronic Pi Migatronic Pi TIG-lasapparaten (draagbaar tot heavy duty) Meer automatisering en superontwerp zowel voor handmatig als voor automatisch/robotlassen Migatronic s Pi machines

Nadere informatie

TIG 101 201 221 301 321 401 451

TIG 101 201 221 301 321 401 451 TIG 101 201 221 301 321 401 451 Migatronic TIG ERGO - nieuwe ergonomisch ontworpen lastoortsen Instelbare regeling Met de trappenloze regeling van de lasstroom met één vinger op de regelknop kunnen essentiële

Nadere informatie

DE NIEUWE MIG/MAG GENERATIE 170-2 450-4

DE NIEUWE MIG/MAG GENERATIE 170-2 450-4 DE NIEUWE MIG/MAG GENERATIE 170-2 450-4 REHM De maatstaf voor modern lassen en snijden REHM Online: www.rehm-online.de 2 Innovation in Action 170-2 450-4 > De bouwwereld is onder de indruk! Meer als 10.000

Nadere informatie

BAND lassen. Review en nieuwe ontwikkelingen voor verhoogde productiviteit

BAND lassen. Review en nieuwe ontwikkelingen voor verhoogde productiviteit BAND lassen Review en nieuwe ontwikkelingen voor verhoogde productiviteit Ronny Demuzere; Soudokay te Seneffe, België NL-bewerking door Johan Cobben; BLG te Haarlem, Nederland * SAW: Submerged Arc Welding

Nadere informatie

Handleiding Autobox 253-303. Cerdi bvba Baronstraat 118 B-8870 Izegem (BELGIUM) TEL. +32 (0)51 30 13 58 FAX. +32 (0)51 31 37 57 info@cerdi.

Handleiding Autobox 253-303. Cerdi bvba Baronstraat 118 B-8870 Izegem (BELGIUM) TEL. +32 (0)51 30 13 58 FAX. +32 (0)51 31 37 57 info@cerdi. Handleiding Autobox 253-303 Cerdi bvba Baronstraat 118 B-8870 Izegem (BELGIUM) TEL. +32 (0)51 30 13 58 FAX. +32 (0)51 31 37 57 info@cerdi.be Inhoudsopgave 1. Algemene regels... 3 1.1. Elektrische veiligheidsregels...

Nadere informatie

Risico s bij laswerkzaamheden

Risico s bij laswerkzaamheden Risico s & Preventie Risico s bij laswerkzaamheden Bij het lassen verbindt men materialen met elkaar door ze in een vloeibare of deegachtige toestand te brengen met behulp van warmte en/of druk. Daarbij

Nadere informatie

``MOSE`` - de immense waterkering van Venetië gelast met Megafil 710 M.

``MOSE`` - de immense waterkering van Venetië gelast met Megafil 710 M. ``MOSE`` - de immense waterkering van Venetië gelast met Megafil 710 M. E. Engindeniz, Altleiningen; P. Giorgi, Padova-Italien Om de Lagune van Venetië tegen hoog water te beschermen heeft het Waterschap

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING. Weldpartner 150. Weldpartner 170. Weldpartner 210

GEBRUIKSAANWIJZING. Weldpartner 150. Weldpartner 170. Weldpartner 210 GEBRUIKSAANWIJZING MIG/MAG-Beschermgas-lasapparatuur Compacte serie Semi Professioneel Weldpartner 150 Weldpartner 170 Weldpartner 210 EN 60 974-1 EN 60 974-10 Beste klant, Wij feliciteren u met de aankoop

Nadere informatie

WERKPLEKLEREN LAG. Schooljaar: 2013-2014. Naam leerkracht : Vanderstegen Dirk. Naam leerling :.. Leerjaar, graad en afdeling :... Klas :..

WERKPLEKLEREN LAG. Schooljaar: 2013-2014. Naam leerkracht : Vanderstegen Dirk. Naam leerling :.. Leerjaar, graad en afdeling :... Klas :.. T.O. Bisdom Hasselt VZW Technisch Instituut Sint-Michiel Witte Torenstraat 10 B-3960 Bree www.tismbree.be tism@tismbree.be tel +32 89 46 11 63 Schooljaar: 2013-2014 LAG Naam leerkracht : Vanderstegen Dirk

Nadere informatie

Lasprocessen voor metalen

Lasprocessen voor metalen Laskennis opgefrist (nr. 7) Lasprocessen voor metalen Proces terminologie De geldende norm NEN-EN-ISO 4063:2000, getiteld 'Lassen en verwante processen Termen voor processen en referentienummers, kent

Nadere informatie

Lassen van hoge rekgrens staalsoorten

Lassen van hoge rekgrens staalsoorten Lassen van hoge rekgrens staalsoorten S.Mueller www.voestalpine.com/welding Onderwerpen 1. Wat is hoge rekgrens staal + toepassingen 2. Verschillende soorten en vervaardiging 3. Lassen 1. Invloed van lassen

Nadere informatie

Spetters. las- en snijapparatuur beschermingsmiddelen las- en snijtoebehoren 2295,- Bestelnr. 110531568 (exclusief toebehorenset)

Spetters. las- en snijapparatuur beschermingsmiddelen las- en snijtoebehoren 2295,- Bestelnr. 110531568 (exclusief toebehorenset) 2014 LAS Spetters Spetters las- en snijapparatuur beschermingsmiddelen las- en snijtoebehoren Synstar MIG 200/M Synergic inclusief Pulse upgrade Netspanning 230 Volt Lasstroombereik 20-200 Ampère Synstar

Nadere informatie

Allround service voor afmetingen buiten de normale standaard

Allround service voor afmetingen buiten de normale standaard Plaatbewerking Profiel Toen Wilhelm Göcke in 1988 zijn onderneming oprichtte, wist hij dat de verwerking van stalen platen meestal in massaproductie wordt uitgevoerd zodat er geen ruimte is voor individuele

Nadere informatie

Beroeps- competentieprofiel

Beroeps- competentieprofiel Brussel, juli 2008 Beroeps- competentieprofiel Plaatlasser Sector Metaal- en technologische industrie Cluster Manueel booglassen In samenwerking met INOM De infobank over beroepenstructuren en beroepsprofielen

Nadere informatie

GALAXY-SERIE SIGMA GALAXY - BRENGT LASSEN NAAR EEN ANDERE DIMENSIE

GALAXY-SERIE SIGMA GALAXY - BRENGT LASSEN NAAR EEN ANDERE DIMENSIE SIGMA GALAXY - BRENGT LASSEN NAAR EEN ANDERE DIMENSIE EENVOUD EN GEAVANCEERDE TECHNIEK SIGMA GALAXY EEN NIEUWE MIG/MAG-GENERATIE Sigma Galaxy is het resultaat van een aantal grote stappen voorwaarts in

Nadere informatie

Marchel Kaspers. Lastechnisch adviseur

Marchel Kaspers. Lastechnisch adviseur Marchel Kaspers Lastechnisch adviseur 1 Onafhankelijke stichting; Opgericht in 1934 (78 jaar!); Behartiging van collectieve belangen van Nederlandse bedrijven, instellingen en personen, werkzaam op het

Nadere informatie

Lassen met hoge snelheid LaserHybrid, TimeTwin Digital, vlakdraad, draden van grote diameter

Lassen met hoge snelheid LaserHybrid, TimeTwin Digital, vlakdraad, draden van grote diameter Lassen met hoge snelheid LaserHybrid, TimeTwin Digital, vlakdraad, draden van grote diameter De koninklijke discipline van het lassen. ALGEMEEN Het gaat om snelheid En om nog veel meer Lasprocessen met

Nadere informatie

SIGMA-SERIE SIGMA MIG/MAG-LASSEN VAN LICHTE TOT ZWARE INDUSTRIE

SIGMA-SERIE SIGMA MIG/MAG-LASSEN VAN LICHTE TOT ZWARE INDUSTRIE SIGMA MIG/MAG-LASSEN VAN LICHTE TOT ZWARE INDUSTRIE U STELT UW EISEN - WIJ STELLEN UW IDEALE LASMACHINE SAMEN SIGMA MET OF ZONDER PULS Sigmais de tweede generatie van het populaire Migatronic Sigma-assortiment

Nadere informatie

Waarmee kun je tijdens het lassen je ogen beschermen tegen infrarood en ultraviolet licht?

Waarmee kun je tijdens het lassen je ogen beschermen tegen infrarood en ultraviolet licht? Veiligheid bij het lassen Lassen is niet ongevaarlijk. Je werkt immers met elektrische stroom en gloeiend heet, vloeibaar metaal. Bovendien komen er vaak allerlei gassen vrij tijdens het lassen. Bij het

Nadere informatie

Automatisatie in de productie wordt steeds belangrijker. Wat is hybride laserlassen

Automatisatie in de productie wordt steeds belangrijker. Wat is hybride laserlassen Het laserlassen is een uiterst geschikt proces voor het verbinden van de meeste staalsoorten. Het proces heeft met betrekking tot het verbinden van staal zijn deugdelijkheid al veelvuldig aangetoond (tailored

Nadere informatie

De nieuwe "CE - EN1090" markering. voor stalen en aluminium constructies in de bouw. EN 1090 hoofdzaken. Wat moet CE gemarkeerd worden?

De nieuwe CE - EN1090 markering. voor stalen en aluminium constructies in de bouw. EN 1090 hoofdzaken. Wat moet CE gemarkeerd worden? Nederlands Instituut voor Lastechniek De nieuwe "CE - EN1090" markering voor stalen en aluminium constructies in de bouw Marchel Kaspers Lastechnisch adviseur EN 1090 hoofdzaken Wat moet CE gemarkeerd

Nadere informatie

MagicWave 1700 / 2200 TransTig 2200. TIG & Elektrode lassen

MagicWave 1700 / 2200 TransTig 2200. TIG & Elektrode lassen MagicWave 1700 / 2200 TransTig 2200 TIG & Elektrode lassen Waarvan lassers nimmer durfden dromen ALGEMEEN Het is gelukt TIG-lassers kunnen tevreden zijn. Fronius heeft een serie apparatuur ontwikkeld,

Nadere informatie

7de Specialisatiejaar LASSEN

7de Specialisatiejaar LASSEN Page 1 of31 7de Specialisatiejaar LASSEN Start leerlingen 7L E\11/F r.j1. t er Jaalonderzoe. Sta ::tlaandljidmgen Las:::yrnbolen Lmks Jla ;naacj... orrnen/f' nrnp \1'./.;t 1'0.. Aiurnm1urn? Op deze pagina

Nadere informatie

Lasbaarheid van materialen - aluminium en aluminiumlegeringen

Lasbaarheid van materialen - aluminium en aluminiumlegeringen Laskennis opgefrist (nr. 5) Lasbaarheid van materialen - aluminium en Aluminium en haar legeringen worden toegepast om een groot aantal verschillende redenen, zoals gunstige sterkte-gewichtsverhouding,

Nadere informatie