Theorie internationaal lasser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Theorie internationaal lasser"

Transcriptie

1 Theorie internationaal lasser In het kader van de diploma s internationaal lasser, wordt de systematisch opgebouwd van hoeknaad naar pijplasser. Tegelijkertijd zijn er specifieke, procesgebonden en materiaalgebonden hoofdstukken. Zo zal de voor het diploma TIG-plaatlasser RVS verschillen van de voor het MIG lassen van koolstofstaalplaat. De opbouw en naamgeving van de verschillende modules is als volgt: Module A tot C: algemene laskennis A: niveau hoeknaadlasser B: extra voor niveau plaatlasser Modules Sx: procesgebonden SA: beklede elektrode SM: halfautomatisch lassen ST: TIG lassen Modules Px: materiaalgebonden In de volgende paragrafen worden de sleutelwoorden en basisvaardigheden weergegeven voor de verschillende modules A - B- SA-SM en ST. De materiaalgebonden is enkel van toepassing voor de diploma s waarbij RVS of Al gelast wordt. De materiaalkennis voor gewoon staal is hoofdzakelijk vervat in de basiskennis van module B. 1

2 Modules A: algemene basiskennis lassen A1: elektriciteit en booglassen kennis van de basisprincipes van het booglassen 1. Basiskennis elektriciteit 2. De elektrische boog 3. De elektrische boog als warmtebron 4. Kenmerken van de boog 5. Basis terminologie lasnaden ( wortelpas; pas; sluitlaag, penetratie, ) 6. Benamingen lasprocessen ( MMA-beklede elektrode; TIG; MIG/MAG) 7. Toevoegmateriaal 8. Materiaaloverdracht tijdens het booglassen 9. Lasmetaal 10. Lasbad Geef de basisprincipes van het booglassen Kennis en begrip van de basisterminologie van het lassen Begrijpen van het vormen van een lasbad A2. Lasuitrusting Werkingsprincipes kennen van een laspost 1. Toevoer van electriciteit 2. De lasbron 3. Omvormers 4. AC/DC + gelijkrichters 5. Nullastspanning, boogspanning en lasstroom 6. Polariteit en type lasstroom 7. Inschakelduur 8. Toevoer van beschermgas 9. Lasparameters 2

3 Eindtermen : Beschrijf de belangrijkste onderdelen van een laspost Kennis van het begrip polariteit en het effect van een veranderende polariteit Kennis van de naamgeving van de essentiële elektrische parameters A3. Veiligheid en gezondheid Kennis van de gevaren en de gezondheidsrisico s verbonden aan het lassen 1. Elektrocutie 2. UV-en warmtestraling 3. Oogletsels 4. Brandpreventie en bestrijding 5. Lasrook 6. Bescherming van de luchtwegen 7. Persoonlijke beschermingsmiddelen 8. Geluidslast 9. Nationale toepasselijke wetgeving Eindtermen : Erkennen van gevaarlijke situaties Kennis van de gezondheidsrisico s verbonden aan lasrook Kennis van de signaalborden voor vluchtroutes Kennis van de noodzakelijke persoonlijke beschermingsmiddelen Kennis van de voorzorgmaatregelen tegen brand, geluidsoverlast en rookoverlast. 3

4 A4. Veilig werken in een lasatelier Weten op welke wijze veilig kan gewerkt worden in een lasatelier 1. Kennis van de gevaren in een lasatelier: algemene risico s, stof, zware metalen, warme stukken, elektrische kabels 2. Afschermen van medewerkers tegen het laswerk 3. Afzuiging en verluchting 4. Veiligheidsprocedures in geval van een ongeval, vluchtroutes, signalisatieborden 5. Werken in afgesloten ruimtes ( explosierisico, opstapelen van gassen, ) 6. veilig werken met gascilinders Eindtermen : Kennis van de gevaren in een lasatelier Noodzaak van een goede afzuiging erkennen Bewust zijn van explosiegevaar in besloten ruimtes Veilig kunnen werken met gascilinders A5. Verbruiksgoederen Kennis van de belangrijkste verbruiksgoederen 1. Basisprincipes latoevoegmaterialen ( elektroden, lasstaven, lasdraad, gassen) 2. Beschermgassen 3. Backinggassen 4. Classificatie van toevoegmateriaal ( EN-code) 5. Opslaan, drogen en gebruik van toevoegmateriaal 4

5 Eindtermen : Kennis van de verschillende types toevoegmateriaal en hun specifiek nut en toepassingsgebied Weten hoe toevoegmaterialen moeten behandeld, gedroogd en bewaard worden. Kennis van de Europese genormeerde naamgeving en codering inzake deze toevoegmaterialen ( EN 439 ; 440, ) A6. Laspraktijk deel 1 Kunnen lezen en begrijpen van een WPS (welding procedure specification) / LMB ( lasmethodebeschrijving) 1. Wat is een WPS/LMB. essentiële variabelen 2. Lasparameters 3. Lasposities 4. Lasnaadvormen 5. Lassymbolen ( cfr. ISO 2553) Eindtermen : Kunnen lezen en interpreteren van lassymbolen op een tekeningen ( ISO 2253) Kennis van de lasposities ( cfr ISO 6947) Onderscheid kennen tussen een overlapnaad, een hechtlas, hoeknaad, stompe naad, enz. Kunnen bepalen en opmeten van de afmetingen van een hoeknaad: vorm; keelhoogte,.. Een WPS/LMB kunnen gebruiken in productie 5

6 A7. Laspraktijk deel 2 Inzicht in de invloed van de lasparameters op de laseigenschappen 1. Fouten in lasnaden ( cfr ISO en ISO 5817) 2. Opmeten van lasparameters 3. Het effect van de lasparameters op het uitzicht van de lasnaad 4. Magnetische blaaswerking 5. Visuele controle van een lasnaad Eindtermen : Besef van de invloed van de lasparameters op het uitzicht van de las Kennis van de verschillende lasfouten,zoals samengevat in ISO Kunnen uitvoeren van een visuele controle op een hoeknaad ( vlgs ISO 5817) Verstaan van de magnetische blaaswerking en mogelijke remedies kunnen toepassen om dit te voorkomen en te verhelpen A8 Lasnaadvoorbereiding Kennis van de bestaande methoden om een lasnaadvoorbereiding te maken 1. Mechanische processen 2. Vlamsnijden 3. Gutsen 4. Andere snijprocessen : plasmasnijden, laser,waterstraalsnijden, Eindtermen : Weten welke methoden bestaan Kennis van de essentiële parameters voor het vlam-en plasmasnijden Weten welke technieken toepasbaar zijn voor respectievelijk staa, RVS en Al. 6

7 A9. Lasserskwalificaties Kennis van de basisprincipes voor de kwalificatie van lassers volgens EN en EN Nut en doel van de lasserkwalificaties 2. EN287-1; essentiële variabelen, geldigheidsgebied, teststukken, Eindtermen : Zich bewust zijn van het ( beperkte ) geldigheidsgebied Kennis van de essentiële variabelen 7

8 Module B: algemene voor het behalen van het niveau plaatlasser B1 : inleiding staal 1. Productie/vervaardiging van staal 2. Basiskenmerken ongelegeerde staalsoorten 3. Effect van legeringselementen 4. Basis van ISO Eindtermen : Beschrijven van staalproductie ( hoogoven-continu gieterij- warm en koudwals) Zich bewust zijn van deinvloed van laswarmte op gewoon constructiestaal Het onderscheid kennen tussen gewoon staal, gelegeerd staal en roestvaststaal Een vaag idee hebben van het belang en de invloed van legeringselementen in het algemeen opde eigenschappen van staal Naamgeving van de meest gebruikte staalsoorten volgens ISO ( groepnummers ) B2: lasverbindingen in plaat Doelstelling basisterminologie Begrippenlijst 1. Lasnaadtypes; hoeknaden en stompe naden ( inclusief plaat/pijp) 2. T-naad; overlapnaad; ( zie ook EN en ISO 17659) 3. Karakterisatie van een hoeknaad: beenlengte, keelhoogte, penetratie; aantal passen ; bol, hol,.. 4. Karakterisatie van stompe naden: naadvorbereiding, enkel- en meerlagig lassen, overdikte, profiel ( bol, hol, vlak), penetratie/doorlassing, onderlegstrips, metaalbacking, 5. Voorbeelden van lasnaadconfiguraties in reële constructies ( tankbouw, drukvaten, leidingen, staalbouw, ) 8

9 Eindtermen Kennis van hoeknaad, stompe naad, overlap en plaat-pijpverbindingen Opmeten en identificeren van keelhoogte, beenlengte, penetratiediepte en aantal passen Herkennen van enkellagig en meerlagig lassen, overdikte, lasprofiel Kunnen benoemen van de verschillende lasgeometrieën en hun kenmerkende afmetingen. B3 lasbaarheid van staal Kennen van de invloed van de laswarmte op staal 1. Begrip lasbaarheid 2. De invloed van de samenstelling, de materiaaldikte en de voor-en inerpastemperatuur 3. Warmte-inbreng Eindtermen : De invloed onderkennen van legeringselementen op de lasbaarheid van staal en de eigenschappen van de gelaste verbinding Onderkennen van de invloed van de plaatdikte op de eigenschappen van de gelaste verbinding ( warmte afvoer dikke plaat versus dunne plaat) Kennis van het begrip koolstofequivalent Kunnen bereken van de warmte-inbreng ( parameters I-V en voortloopsnelheid) B4 Krimp- restspanningen en vervormingen Weten hoe vervorming tot een minimum kan beperkt blijven tijdens het lassen. 1. De thermische cyclus 2. Het bestaan en ontstaan van inwendige spanningen ten gevolge van het lassen 3. Voor- en naverwarming 4. Effect van inklemmingen en de starheid van een constructie op het niveau van de inwendige spanningen 5. Verband tussen lasvervorming en de warmte-inbreng, de naadvorm en de lasafmetingen 9

10 6. Hoekverdraaiing 7. Corrigeren van hoekverdraaiing 8. Schaarwerking Beschrijf de thermische cyclus tijdens het lassen Beschrijf hoe een lasverbinding vervormt tgv krimp Geef een aantal maatregelen om de hoekverdraaiing te minimaliseren Hoe voorkom of minimaliseer je schaarwerking Hoe kan je de krimp van een lasverbinding minimaliseren B5 Lasfouten Oorzaak kennen van lasfouten Begrippenlijst 1. Lasfouten gebonden aan: a. Basismateriaal b. Lasproces c. De lasser d. De lasvoorbereiding e. Toevoegmateriaal Eindtermen Herkennen en de oorzaak kunnen geven van lasfouten als ; gasinsluitsels, onvoldoende doorlassing B6 overzicht van de lasprocessen Doelstelling Algemeen overzicht van de meest gebruikte lastechnieken 10

11 B7 Veilig werken op een werf Veilig lassen in werfsituaties 2. Gevaren verbonden aan het werken op een werf zoals; werken op hoogte; wind-en regen; extreme koude en hitte 3. Aarding 4. Bescherming van niet-lassers op eenzelfde werf Herkennen van de gevaren In staat zijn de nodige voorzorgsmaatregelen te nemen B8 inspectie Doelstelling Notie van e belangrijkste niet-destructieve en destructieve testmethodes Begrippenlijst 1. Lasfouten volgens ISO Controle van afmetingen, verifiëren van hoekverdraaiing 3. Visueel onderzoek, magnetisch onderzoek en penetranttesten voor scheurdetectie 4. Mogelijkheden van ultrasoon en radiografisch onderzoek 5. Destructief onderzoek : trekproef-hardheidsmeting-kerfslag en plooiproef 11

12 In staat zijn een eigen las visueel te boordelen Kennis hebben van de belangrijkste NDT en destructieve testmethodes B9 Kwaliteitscontrole Doelstelling 1. Herkennen van het belang van kwaliteitscontrole bij laswerken 2. Begrippen lijst 3. Rol van inspectie bij kwaliteitsontrole 4. Rol van de lasser in de kwaliteit 5. Rol van NDT 6. ISO kwaliteitsnorm voor lassen: EN 3834 ( enkel principe- parallel met ISO 9xxx) 7. Niveau van lastoezicht ( En 14731) bestaan van IWS-IWE-IW ISO kwaliteitsnormen kunnen in verband brengen met de lasnormen. 12

13 2. Modules S, toegespitst op één specifiek lasproces Modules S : toegespitst op één specifiek lasproces en aan te leren na, of samenlopend met, de vereiste theoretische modules per materiaaltype. Module SA : Supplementair theoretische opleiding voor lassen met beklede elektroden (111). SA.1 Bouw en onderhoud van elektrodelastoestellen & typische parameters (3h) (3u) Basiskennis van een stroombron voor elektrodelassen en de invloed van de typische parameters op de eindkwaliteit van de las. Begrippenlijs: AC en DC Studie van de elektrische boog en zijn karakteristieken De AC (wisselstroom) transformator ; windingen, kern, temperatuurstijging en controle Primaire en secundaire circuits ; bescherming van de leidingen Relatie tussen boogspanning en lasstroom ; stroombronkarakteristieken Controle van de lasstroom, te gebruiken instrumenten en validatie van meetinstrumenten. Stroombronnen voor DC (gelijkstroom) lassen Hulp bij het ontsteken van de boog Aankoppelen van de massa ; massakabels ; elektrodetang Onderhoud van de toestellen ; toestand van kabels en aansluitingen ; netheid van de contactoppervlakten ; netheid van de interne componenten Nazicht voor veilige ingebruikname Typische lasparameters en keuze van elektrode type en diameter Lasfouten en mogelijke typische problemen voor elektrodelassen. 1. Geef een algemene beschrijving van een stroombron voor het elektrodelassen 2. De werking van de transformator kennen, elektrode tang, massakabel, massaklem 3. Kennen van de termen : Openklemspanning (nullastspanning), AC, DC, polariteit 4. Identificeren van de meest voorkomende lasfouten bij het elektrodelassen en hoe deze fouten te vermijden. 5. Maken van een correcte keuze in type en diameter van beklede elektrode. 6. Kennen van de algemene veiligheidsregels voor het elektrodelassen. 13

14 SA.2 Beklede elektroden (1u) Basisbegrippen kennen over beklede elektroden. Classificatie van de beklede elektroden volgens de geldende normen Toepassing van verschillende types beklede elektroden 1. Nazicht van het gebruikt type beklede elektrode (b.v. met de geldende WPS, nakijken of de correcte elektrode wordt gebruikt). SA. 3 Veiligheid en gezondheid (1u) Basiskennis over de voor beklede elektrode specifieke voorzorgsmaatregelen voor veiligheid en gezondheid Bescherming bij verwijderen van de slak Lasrook Elektrische veiligheid (nullastspanning, enz.) 1. Een overzicht hebben over de verschillende beschermingsmiddelen voor de lasser tegen de gevaren die kunnen optreden bij het lassen met beklede elektroden Totaal aanbevolen uren voor SA : (5u) Modules SM : Supplementair theoretische opleiding voor MIG/MAG lassen (13). SM. 1 Bouw en onderhoud van MIG/MAG lastoestellen en typische parameters. (3u) Basiskennis van een MIG/MAG stroombron en de invloed van de typische parameters op de finale kwaliteit van de las. 14

15 De AC (wisselstroom) transformator ; windingen, kern, temperatuurstijging en controle De MIG/MAG stroombron Primaire en secundaire circuits ; bescherming van de leidingen Controle van de lasstroom, te gebruiken instrumenten en validatie van meetinstrumenten. Aankoppelen van de massa ; massakabels ; lastoortsen Onderhoud van de toestellen ; toestand van kabels en aansluitingen ; netheid van de contactoppervlakten ; netheid van de interne componenten ; gastoevoer en instellingen Het draadtoevoersysteem en de werking van de afrolkast Nazicht voor veilige ingebruikname Keuze van draadtype en diameter 1. Geef een algemene beschrijving van een stroombron voor het MIG/MAG lassen 2. Kennen van de termen : inverter ; lastoorts ; massakabel ; massaklem 3. Uitleggen hoe het toestel de lasstroom regelt. 4. Kennen van de algemene veiligheidsregels voor het elektrodelassen. 5. Maken van een correcte keuze in type en diameter van lasdraad. SM. 2 Lastoevoegmateriaal (1u) Basiskennis over de specifieke lastoevoegmaterialen gebruikt bij het MIG/MAG lassen Classificatie van de lastoevoegmaterialen (toevoegdraad en gebruikte beschermgassen) Chemische samenstelling van een lasdraad Toepassing van verschillende types lasdraad en draaddiameters. Keuze van beschermgas 1. Nazicht van het gebruikte type lasdraad en type beschermgas (b.v. met de geldende WPS, nakijken of de correcte lasdraad wordt gebruikt). SM. 3 Veiligheid en gezondheid (1u) Basiskennis over de voor MIG/MAG specifieke voorzorgsmaatregelen voor veiligheid en gezondheid. 15

16 Lasrook UV straling 1. Een overzicht hebben over de verschillende beschermingsmiddelen voor de lasser tegen de gevaren die kunnen optreden bij het MIG/MAG lassen SM. 4 Laskarakteristieken en typische parameters bij het MIG/MAG lassen (2u) De verschillende modes van materiaaloverdracht kennen en de invloed ervan op de eindkwaliteit van de las Kortsluitboog, sproeiboog, globulaire boog, etc. Typische lasparameters zoals afstand contacttip / werkstuk ; voortloopsnelheid ; gasdebiet ; etc. Lasfouten en mogelijke problemen, gebonden aan het MIG/MAG lasproces. Toortshoek en techniek (duwend en trekkend lassen) Gebruik van synergische apparatuur 1. Beschrijf de verschillende types van materiaaloverdracht 2. Kennis van het type stroombron 3. De meest gebruikelijke lasfouten bij MIG/MAG lassen kunnen identificeren en weten hoe ze te vermijden. 4. Het verschil kennen tussen stekend en trekken lassen 5. De parameters kunnen instellen en nakijken (b.v. volgens een bepaalde WPS). Totaal aanbevolen uren voor SM : (7u) Modules ST : Supplementair theoretische opleiding voor TIG lassen (141). 16

17 ST. 1 Bouw en onderhoud van TIG lasapparatuur (3u) Basiskennis van een TIG stroombron en de invloed van de typische parameters op de finale kwaliteit van de las. De AC (wisselstroom) transformator ; windingen, kern, temperatuurstijging en controle Primaire en secundaire circuits ; bescherming van de leidingen Controle van de lasstroom, te gebruiken instrumenten en validatie van meetinstrumenten. Inverters voor DC lassen Mechanismen voor boogontsteking Aankoppelen van de massa ; massakabels ; lastoortsen Onderhoud van de toestellen ; toestand van kabels en aansluitingen ; netheid van de contactoppervlakten ; netheid van de interne componenten ; gastoevoer en instellingen Nazicht voor veilige ingebruikname Slijpen van de wolfraamelektroden Lasfouten typisch voor TIG-lassen 1. Basiskennis over de werking van een TIG stroombron 2. Termen kennen zoals : transformator ; lastoorts ; massakabel ; boogontsteker 3. Termen kennen zoals : nullastspanning ; AC ; DC ; hoogfrekwent 4. Beschrijven hoe een wolfraamelektrode moet geslepen worden 5. Herkennen van de typische lasfouten bij het TIG lasproces. ST. 2 Wolfraam elektroden en lastoeveogmaterialen (1u) Basiskennis over wolfraam elektroden en de speciefieke lastoevoegmaterialen voor het TIG lassen Classificatie van de wolfraam elektroden volgens ISO 6848 Classificatie van de toevoegstaven en -draden voor TIG lassen Classificatie van beschermgassen volgens ISO Keuze van toevoegstaaf of draad 1. Nazicht van het gebruikte type lasstaaf of draad en type beschermgas (b.v. met de geldende WPS, nakijken of de correcte lasdraad wordt gebruikt). 17

18 ST. 3 Veiligheid en gezondheid (1u) Basiskennis over de voor TIG lassen specifieke voorzorgsmaatregelen voor veiligheid en gezondheid. Slijpen en behandelen van wolfraam elektroden Correct gebruik van backing gassen 1. Een overzicht hebben over de verschillende beschermingsmiddelen voor de lasser tegen de gevaren die kunnen optreden bij het TIG lassen Totaal aanbevolen uren voor ST : (5u) 18

Onder poeder lassen. Laskennis opgefrist (nr. 15) Proces beschrijving. Lasparameters

Onder poeder lassen. Laskennis opgefrist (nr. 15) Proces beschrijving. Lasparameters Laskennis opgefrist (nr. 15) Onder poeder lassen Het eerste patent op het onder poeder lasproces werd verleend in 1935 en omvatte het lassen met een elektrische vlamboog onder een deken van korrelige flux.

Nadere informatie

Cursus & Trainingsprogramma 2015

Cursus & Trainingsprogramma 2015 Cursus & Trainingsprogramma 2015 Geachte relatie, Een gedegen productkennis is 80% van het verkopen. Daarom bieden wij u het nieuwe Cursus & Trainingsprogramma 2015 van Lincoln Smitweld B.V. met betrekking

Nadere informatie

OPLEIDINGENSTRUCTUUR LASSER BEKLEDE ELEKTRODE

OPLEIDINGENSTRUCTUUR LASSER BEKLEDE ELEKTRODE OPLEIDINGENSTRUCTUUR LASSER BEKLEDE ELEKTRODE 1. BESCHRIJVING Referentiekaders: WELZIJN OP HET WERK Beroepsprofielen (SERV, oktober 2004) PIJPLASSER Beroepscompetentieprofiel (SERV/INOM, juli 2008) De

Nadere informatie

Apparatuur voor het MIG/MAG lassen

Apparatuur voor het MIG/MAG lassen Laskennis opgefrist (nr. 43) Apparatuur voor het MIG/MAG lassen Het MIG/MAG proces is een veelzijdig proces dat toepasbaar is voor het lassen van zowel dunne plaat als dikwandige werkstukken. Er zijn diverse

Nadere informatie

INFOFICHES RVS [DEEL 4-2]

INFOFICHES RVS [DEEL 4-2] ALGEMEEN Bij dit algemeen verspreid en zeer flexibel lasproces worden beklede elektroden gebruikt. Dit proces kan worden toegepast voor alle lasbare roestvaste staalsoorten en dit in een breed toepassingsgebied.

Nadere informatie

Fred Neessen. Het lassen van ongelijksoortige verbindingen Kan dat allemaal wel?

Fred Neessen. Het lassen van ongelijksoortige verbindingen Kan dat allemaal wel? 2 Het lassen van ongelijksoortige verbindingen Kan dat allemaal wel? 3 Het lassen van ongelijksoortige verbindingen. Kan dat allemaal wel? en Harm Meelker, Lincoln Smitweld B.V., Nijmegen Inleiding Het

Nadere informatie

MIG/MAG-lassen met massieve draad

MIG/MAG-lassen met massieve draad Laskennis opgefrist (nr. 24) MIG/MAG-lassen met massieve draad Het eerste patent voor het gasbooglassen met een afsmeltende elektrode, die gemechaniseerd werd aangevoerd, stamt uit de Verenigde Staten

Nadere informatie

Apparatuur voor het Onderpoeder lassen

Apparatuur voor het Onderpoeder lassen Laskennis opgefrist (nr. 16) Apparatuur voor het Onderpoeder lassen Het onderpoederlassen kan vergeleken worden met het MIG-lassen: er wordt een boog onderhouden tussen een continue aangevoerde draadelektrode

Nadere informatie

Lastechnische theorie trainingen

Lastechnische theorie trainingen Lastechnische theorie trainingen Algemene informatie Problemen kosten onnodig veel tijd en geld. Daarom bieden wij een pakket lastechnische trainingen aan. Deze trainingen dragen bij aan het verbeteren

Nadere informatie

Brabant last iedereen wint praktijk Pagina 1

Brabant last iedereen wint praktijk Pagina 1 1.0 Laspraktijk Zonder dat het expliciet vermeld wordt, wordt in elke module van de lasser verwacht dat hij/zij zelfstandig: De las kan monteren en hechten De nodige voorzorgsmaatregelen zal nemen om vervormingen

Nadere informatie

Workshop MIG/MAG-gevorderden RVS en Aluminium

Workshop MIG/MAG-gevorderden RVS en Aluminium Workshop MIG/MAG-gevorderden RVS en Aluminium Leo Vermeulen (IWE) 1 Workshop MIG/MAG-lassen Procesprincipe MIG/MAG lassen, procesaanduidingen Stroombronnen en boogtypen Beschermgassoorten Toevoegmaterialen

Nadere informatie

Hygiënische lassen. Leo Vermeulen / Michel Voorhout. Hygiënische lassen 4 oktober

Hygiënische lassen. Leo Vermeulen / Michel Voorhout. Hygiënische lassen 4 oktober Hygiënische lassen Leo Vermeulen / Michel Voorhout 1 Hygiënische lassen Om de kwaliteit van laswerk te borgen is er uitgebreid stelsel aan maatregelen en normen voorhanden. In deze presentatie wordt een

Nadere informatie

ESAB Swift Arc Transfer TM MAG-lassen met zeer hoge voortloopsnelheid

ESAB Swift Arc Transfer TM MAG-lassen met zeer hoge voortloopsnelheid ESAB Swift Arc Transfer TM MAG-lassen met zeer hoge voortloopsnelheid Het ultieme hoge-productiviteits proces. STRENGTH THROUGH COOPERATION ESAB Swift Arc Transfer (SAT TM ) ESAB Swift Arc Transfer (SAT

Nadere informatie

Zin én Onzin over Laskostenbeheersing

Zin én Onzin over Laskostenbeheersing Zin én Onzin over Laskostenbeheersing Inleiding Sinds er gelast wordt is er al veel geschreven en gezegd over laskosten en de beheersing daarvan. Ook bestaan er vele overzichten van de zogenaamde kosten

Nadere informatie

Apparatuur voor het TIG lassen

Apparatuur voor het TIG lassen Laskennis opgefrist (nr. 44) Apparatuur voor het TIG lassen In aflevering 14 (december 1999) van Laskennis opgefrist is het TIG lasproces al beschreven. Bij dit proces wordt in plaats van een beschermende

Nadere informatie

OPLEIDINGENSTRUCTUUR PLAATLASSER

OPLEIDINGENSTRUCTUUR PLAATLASSER OPLEIDINGENSTRUCTUUR PLAATLASSER 1. BESCHRIJVING Referentiekaders: WELZIJN OP HET WERK Beroepsprofielen (SERV, oktober 2004) PLAATLASSER Beroepscompetentieprofiel (SERV/INOM, juli 2008) De plaatlasser

Nadere informatie

Lasbaarheid van Materialen Staal

Lasbaarheid van Materialen Staal Laskennis opgefrist (nr. 59) Lasbaarheid van Materialen Staal Oorzaak lasonvolkomenheden Tijdens het lassen moet de lasser zien te voorkomen dat er onvolkomenheden ontstaan in de las, zeker als de las

Nadere informatie

OPLEIDINGENSTRUCTUUR CONTAINERHERSTELLER

OPLEIDINGENSTRUCTUUR CONTAINERHERSTELLER OPLEIDINGENSTRUCTUUR CONTAINERHERSTELLER 1. BESCHRIJVING Referentiekaders: WELZIJN OP HET WERK Beroepsprofielen (SERV, oktober 2004) HOEKNAADLASSER Beroepscompetentieprofiel (SERV/INOM, juli 2008) PLAATLASSER

Nadere informatie

BIL-KATERN LASPROCESSEN VOORLICHTINGSFICHE ALUMINIUM DEEL IV

BIL-KATERN LASPROCESSEN VOORLICHTINGSFICHE ALUMINIUM DEEL IV LASPROCESSEN VOORLICHTINGSFICHE ALUMINIUM DEEL IV In deze vierde voorlichtingsfiche rond aluminium vindt u het vervolg op TIG-lassen (lasuitvoering, lasfouten, insluitsels en andere lasfouten) en het eerste

Nadere informatie

OPLEIDINGENSTRUCTUUR HOEKNAADLASSER HOEKNAADLASSER

OPLEIDINGENSTRUCTUUR HOEKNAADLASSER HOEKNAADLASSER OPLEIDINGENSTRUCTUUR HOEKNAADLASSER 1. BESCHRIJVING Referentiekaders: WELZIJN OP HET WERK Beroepsprofielen (SERV, oktober 2004) HOEKNAADLASSER Beroepscompetentieprofiel (SERV/INOM, juli 2008) De ser last

Nadere informatie

INFOFICHES ROESTVAST STAAL [DEEL 4-3]

INFOFICHES ROESTVAST STAAL [DEEL 4-3] INFOFICHES ROESTVAST STAAL [DEEL 4-3] -LASSEN ROESTVAST STAAL In het vierde deel van de reeks rond roestvast staal geven we een overzicht van de lasprocessen die kunnen worden ingezet, elk met hun specifieke

Nadere informatie

Gezondheid, veiligheid en het voorkomen van ongevallen -

Gezondheid, veiligheid en het voorkomen van ongevallen - Laskennis opgefrist (nr. 47) Gezondheid, veiligheid en het voorkomen van ongevallen - gezondheidsrisico's ten gevolge van rook en gassen gedurende het lassen De hoeveelheid en de samenstelling van de lasrook

Nadere informatie

Symbolen weergave op tekeningen Las- en soldeerverbindingen

Symbolen weergave op tekeningen Las- en soldeerverbindingen Symbolen weergave op tekeningen Las- en soldeerverbindingen NEN-EN-ISO 2553:2014 Leo Vermeulen (IWE) 17 maart 2015 1 Onafhankelijke stichting Opgericht in 1934 (81 jaar!) Behartiging van collectieve belangen

Nadere informatie

Opleidingscatalogus: Lassen

Opleidingscatalogus: Lassen Opleidingscatalogus: Lassen t WEB Opleidingen, Adviezen & Subsidies Hoofdvestiging: Zeppelinstraat 7 7903 BR Hoogeveen Tel: 0528 280 888 Fax: 0528 280 889 foto's Harm Noor Presentaties Website: www.tweb.nl

Nadere informatie

OEFENVRAGEN MIG/MAG STAAL niv. 1

OEFENVRAGEN MIG/MAG STAAL niv. 1 OEFENVRAGEN MIG/MAG STAAL niv. 1 Vraag 1. Helium en argon zijn. 1. In zuivere toestand geschikte beschermgassen voor het 2. MIG-lassen van staal. 3. Actieve gassen; ze vormen de voornaamste bestanddelen

Nadere informatie

NEN EN ISO 9606-1: 2013

NEN EN ISO 9606-1: 2013 NEN EN ISO 9606-1: 2013 Richard Blom (IWT) Senior Inspector & Roy van de Schoor (IWE) Lead Specialist Welding Version 03/2014 Working together for a safer world De gehele serie voor de kwalificatie van

Nadere informatie

Het CMT-proces (Cold Metal Transfer)

Het CMT-proces (Cold Metal Transfer) Het CMT-proces (Cold Metal Transfer) Principe Het Cold Metal Transfer-proces (CMT) van Fronius kan gezien worden als een verdere ontwikkeling van het MAG-kortsluitbooglassen. [1], [2], [3], [4], [5], [6]

Nadere informatie

EN-ISO 9606-1, de opvolger van EN 287-1

EN-ISO 9606-1, de opvolger van EN 287-1 Commissie: 341008 Lassen en verwante processen Secretaris: ir. J. Weber Datum: 2013-05-03 EN-ISO 9606-1, de opvolger van EN 287-1 De opvolger van de EN 287-1 heeft in de Europese industrie nogal wat stof

Nadere informatie

RICHTLIJNEN VOOR HET KIEZEN VAN EEN DOE-HET-ZELF LASAPPARAAT

RICHTLIJNEN VOOR HET KIEZEN VAN EEN DOE-HET-ZELF LASAPPARAAT RICHTLIJNEN VOOR HET KIEZEN VAN EEN DOE-HET-ZELF LASAPPARAAT WELCO 120 C3156215 WELCO TURBO 210 C3156176 WELCO TURBO 300 C3156230 INVERTER X1300 C3156255 INVERTER X1600 C3156265 WELCOMATIC 141+ C3165697

Nadere informatie

Zicht op lasboogsystemen dankzij lichtboogprojector.

Zicht op lasboogsystemen dankzij lichtboogprojector. Zicht op lasboogsystemen dankzij lichtboogprojector. 2 Inzet lichtboogprojector verheldert het inzicht in uw lasboogsystemen. De lichtboogprojector maakt de gevolgen van diverse invloedsfactoren op het

Nadere informatie

Toepassingsnormen, praktijkrichtlijnen en kwaliteitsniveaus

Toepassingsnormen, praktijkrichtlijnen en kwaliteitsniveaus Laskennis opgefrist (nr. 22) Toepassingsnormen, praktijkrichtlijnen en kwaliteitsniveaus Toepassingsnormen en praktijkrichtlijnen moeten verzekeren dat een constructie of een component een acceptabel kwaliteitsniveau

Nadere informatie

Normpakket: Lassen A-Z

Normpakket: Lassen A-Z CEN ISO/TR 15608 Welding - Guidelines for a metallic materials grouping system /TR 15608:2013) CEN ISO/TR 20172 Lassen - Groepsindelingen voor materialen - Europese materialen /TR 20172:2009) CEN ISO/TR

Nadere informatie

Defecten en onvolkomenheden in lasverbindingen: stolscheuren

Defecten en onvolkomenheden in lasverbindingen: stolscheuren Laskennis opgefrist (nr. 30) Defecten en onvolkomenheden in lasverbindingen: In deze aflevering van 'Laskennis Opgefrist', een bewerking van 'Job knowledge for welders' van TWI, gaan we in op de. Omdat

Nadere informatie

LIJ08: overzichtlijst EN1090 documenten

LIJ08: overzichtlijst EN1090 documenten FPC 1 B Kwaliteitshandboek & documenten: Conform EN100-2 (EXC2) en EN ISO 3834-3" Fabriekbeheersingsysteem (FPC) - KwaliteitsHandBoek (KHB) 1 PRO 1 B Taken en verantwoordelijkheden lascoördinator Procedures

Nadere informatie

Laskwaliteit in de koudetechniek

Laskwaliteit in de koudetechniek E - LASKWALITEIT IN DE KOUDETECHNIEK Laskwaliteit in de koudetechniek Laskwaliteit Algemeen In de koudetechniek wordt naast het solderen de lastechniek toegepast voor het vervaardigen van leidingen in

Nadere informatie

kwalificatie van lasprocedures, lassers en lasoperateurs

kwalificatie van lasprocedures, lassers en lasoperateurs Laskennis opgefrist (nr. 23). Laskennis opgefrist: Normen kwalificatie van lasprocedures, lassers en Voor een gegeven toepassing is de meest voor de hand liggende route om de laskwaliteit zeker te stellen,

Nadere informatie

Kwaliteits- en productiviteitsverhoging door aanwending van innovatieve booglasvarianten. Lasproeven op dunne plaat

Kwaliteits- en productiviteitsverhoging door aanwending van innovatieve booglasvarianten. Lasproeven op dunne plaat Voortgangsverslag Collectief Onderzoeksproject Innolas (IWT 060859) Kwaliteits- en productiviteitsverhoging door aanwending van innovatieve booglasvarianten Lasproeven op dunne plaat Belgisch Instituut

Nadere informatie

Vandaag lassen met technologie van morgen. Arc. Q-Spot Q-START MULTITACK DYNAMIC ARC. Rowig 220 T

Vandaag lassen met technologie van morgen. Arc. Q-Spot Q-START MULTITACK DYNAMIC ARC. Rowig 220 T Vandaag lassen met technologie van morgen Arc DYNAMIC ARC MULTITACK Q-Spot Rowig 220 T Rowig 220 T: Applications Dankzij zijn afmetingen en de verhouding gewicht-power/duty cyclus is de 220T de beste optie

Nadere informatie

Dag 2 MTB-technics. Dinsdag

Dag 2 MTB-technics. Dinsdag Dag 2 MTB-technics Dinsdag Vandaag heb ik gewerkt aan een omheining voor een klant. Gisteren heb ik de 21 palen gezaagd op juiste maat die dan in de grond komen. vandaag heb ik alle kanten van de palen

Nadere informatie

DE NIEUWE ISO 15614-1 DE TUSSEN STAND OP 5 NOVEMBER 2014.

DE NIEUWE ISO 15614-1 DE TUSSEN STAND OP 5 NOVEMBER 2014. DE TUSSEN STAND OP 5 NOVEMBER 2014. Chronologische volgorde vanaf 1992 procedure kwalificaties. - EN 288-3 : 1992. - ISO 15614-1 : 2004 - ISO 15614-1 : waarschijnlijk medio 2015. - Dan al te gebruiken

Nadere informatie

Brabant last iedereen wint- juni 2009 praktijk Pagina 1

Brabant last iedereen wint- juni 2009 praktijk Pagina 1 1.0 Laspraktijk Zonder dat het expliciet vermeld wordt, wordt in elke module van de lasser verwacht dat hij/zij zelfstandig: De las kan monteren en hechten De nodige voorzorgsmaatregelen zal nemen om vervormingen

Nadere informatie

3.3 Lassen. Meisjes kunnen vaak netter lassen dan jongens. Zij bewegen minder met hun handen en kunnen daardoor keurig lassen.

3.3 Lassen. Meisjes kunnen vaak netter lassen dan jongens. Zij bewegen minder met hun handen en kunnen daardoor keurig lassen. 3.3 Lassen Meisjes kunnen vaak netter lassen dan jongens. Zij bewegen minder met hun handen en kunnen daardoor keurig lassen. lassen Lassen is één van de methoden om onderdelen aan elkaar te verbinden.

Nadere informatie

Apparatuur voor het booglassen met beklede elektroden

Apparatuur voor het booglassen met beklede elektroden Laskennis opgefrist (nr. 42) Apparatuur voor het booglassen met beklede elektroden Hoewel voor het booglassen met elektroden relatief eenvoudige apparatuur benodigd is, is het toch van belang dat de lasser

Nadere informatie

NEDERLANDS INSTITUUT VOOR LASTECHNIEK

NEDERLANDS INSTITUUT VOOR LASTECHNIEK NEDERLANDS INSTITUUT VOOR LASTECHNIEK Voorbeeld examenvragen 2014: alle lasprocessen Blad 1 van 8 Meerkeuze vragen Autogeen vraag: 1. In welk temperatuurgebied vindt het hardsolderen plaats? Autogeen vraag:

Nadere informatie

StudieGids 2015/2016

StudieGids 2015/2016 Omdat verbinden kennis vereist StudieGids 2015/2016 Lastechnische opleidingen Booglassen met NIL-einddiploma Certificeren van lassers Lastechnische trainingen op maat Opleiding lascoördinator S2C is onderdeel

Nadere informatie

Historiek van EN ISO :

Historiek van EN ISO : Historiek van EN ISO 9606-1 : Inleiding: Het totstandkomen van de vervanger voor de EN 287-1 heeft reeds vele voeten in de aarde gehad. Het was de bedoeling om de Europese norm EN 287-1: Het kwalificeren

Nadere informatie

WOLFRAM elektroden. Abicor BINZEL. optimale laseigenschappen. Des électrodes tungstène pour des propriétés de soudage optimales.

WOLFRAM elektroden. Abicor BINZEL. optimale laseigenschappen. Des électrodes tungstène pour des propriétés de soudage optimales. WOLFRAM elektroden Abicor BINZEL. Wolframelektroden voor optimale laseigenschappen. Des électrodes tungstène pour des propriétés de soudage optimales. Voor het TIG-lassen zijn er verschillende Wolframelektroden

Nadere informatie

Defecten en onvolkomenheden in lasverbindingen: slakinsluitingen

Defecten en onvolkomenheden in lasverbindingen: slakinsluitingen Laskennis opgefrist (nr. 31) Defecten en onvolkomenheden in lasverbindingen: slakinsluitingen Slakinsluitingen in lasverbindingen komen voornamelijk voor bij die lasprocessen waarbij op de één of andere

Nadere informatie

Ontwikkelingen op het. gebied van NEN-EN-ISO 9606-1. Marchel Kaspers

Ontwikkelingen op het. gebied van NEN-EN-ISO 9606-1. Marchel Kaspers Ontwikkelingen op het gebied van NEN-EN-ISO 9606-1 Marchel Kaspers 1 Het NIL heeft zitting in de NEN normcommissie 341008 (Lassen). 2 Versie 1.3 1 ISO 9606-1 De nieuwe ISO 9606-1 werd gezamenlijk door

Nadere informatie

Gezondheid, veiligheid en het voorkomen van ongevallen bij het lassen. Gevaren bij elektriciteit - Stroombronnen en installaties

Gezondheid, veiligheid en het voorkomen van ongevallen bij het lassen. Gevaren bij elektriciteit - Stroombronnen en installaties Laskennis opgefrist (nr. 11) Gezondheid, veiligheid en het voorkomen van ongevallen bij het lassen. Gevaren bij elektriciteit - Stroombronnen en installaties Veilig werken met elektrische (las)apparatuur

Nadere informatie

Geometrische afwijkingen - deel 1

Geometrische afwijkingen - deel 1 Laskennis opgefrist (nr. 56) Geometrische afwijkingen - deel 1 In deze aflevering bespreken we: Bovenmatig lasmetaal Randinkarteling Overbloezing Uitlijnigheid Onvolledige lasnaadvulling Dergelijke onvolkomenheden

Nadere informatie

Krimpvervorming - Verschijningsvormen en oorzaken

Krimpvervorming - Verschijningsvormen en oorzaken Laskennis opgefrist (nr. 4) Krimpvervorming - Verschijningsvormen en oorzaken Figuur 1: Doordieping (bukkeling) van de staalplaat tussen de verticale en horizontale verstijvingsprofielen ten gevolge van

Nadere informatie

Een las wordt ook wel lassnoer of lasrups genoemd, omdat de las de vorm van een snoer of rups kan hebben.

Een las wordt ook wel lassnoer of lasrups genoemd, omdat de las de vorm van een snoer of rups kan hebben. Lassen Een las is een verbinding. Lassen betekent dan ook niets anders dan verbinden of samenvoegen. Maar in de techniek wordt er een heel specifieke manier van samenvoegen mee bedoeld, namelijk het laten

Nadere informatie

FPC01 Overzichtsplan kwaliteitshandboek & documenten Conform EN1090-2 en EN ISO 3834-2

FPC01 Overzichtsplan kwaliteitshandboek & documenten Conform EN1090-2 en EN ISO 3834-2 FPC01 Overzichtsplan kwaliteitshandboek & documenten Conform EN1090-2 en EN ISO 3834-2 Alle documenten die hieronder vermeld staan vormen samen het kwaliteitshandboek. Dit document toont beknopt hoe, waar

Nadere informatie

Lastechnologie. G. den Ouden VSSD

Lastechnologie. G. den Ouden VSSD Lastechnologie Lastechnologie G. den Ouden VSSD 4 VSSD Eerste druk 1987 Derde druk 1993-2006 Uitgegeven door: VSSD Leeghwaterstraat 42, 2628 CA Delft, The Netherlands tel. + 31 15 2782124, telefax +31

Nadere informatie

Up-to-date kennis van beschermgassen voor al uw las- en snijprocessen met RVS

Up-to-date kennis van beschermgassen voor al uw las- en snijprocessen met RVS Up-to-date kennis van beschermgassen voor al uw las- en snijprocessen met RVS Een prima eindresultaat in beider belang. De technologische vorderingen op het gebied van RVS-processen nemen alsmaar toe.

Nadere informatie

en wolframelektroden optimale laseigenschappen. Des électrodes tungstène pour des propriétés de soudage optimales.

en wolframelektroden optimale laseigenschappen. Des électrodes tungstène pour des propriétés de soudage optimales. Wolframelektroden voor optimale laseigenschappen. Des électrodes tungstène pour des propriétés de soudage optimales. Voor het TIG-lassen zijn er verschillende Wolframelektroden beschikbaar, dit zowel voor

Nadere informatie

Inhoud modules Lasser. BMBE-lasser

Inhoud modules Lasser. BMBE-lasser Inhoud modules Lasser BMBE-lasser Basis elektriciteit doelstelling primeert. Deze module brengt vaardigheden aan welke noodzakelijk zijn in meerdere opleidingen. De inhoud van de module beoogt het realiseren

Nadere informatie

STANDAARDTRAJECT Lassen - constructie duaal

STANDAARDTRAJECT Lassen - constructie duaal STANDAARDTRAJECT Lassen - constructie duaal ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 1. Inhoud standaardtraject Het standaardtraject voor

Nadere informatie

STUDIEGEBIED MECHANICA-ELEKTRICITEIT

STUDIEGEBIED MECHANICA-ELEKTRICITEIT STUDIEGEBIED MECHANICA-ELEKTRICITEIT Modulaire opleiding TIG-Lasser BO ME 209 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 18 Inhoud 1 Deel 1 Opleiding... 4 1.1 Korte beschrijving... 4 1.1.1 Relatie opleiding - beroep...

Nadere informatie

BEROEPSKWALIFICATIE (0237) Pijplasser

BEROEPSKWALIFICATIE (0237) Pijplasser BEROEPSKWALIFICATIE (0237) Pijplasser ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 1. Globaal 1.1 TITEL Pijplasser 1.2 DEFINITIE De pijplasser

Nadere informatie

Lasrookemissie Neptune

Lasrookemissie Neptune Lasrookemissie Neptune Inleiding Met behulp van de module C.3.1 Lassen van het werkboek metalektro industrie van maart 05 is een visie ontwikkeld op de te nemen milieumaatregelen bij het lasproces. De

Nadere informatie

Ir. Roger Creten, EWE. gastdocent Lessius Mechelen. Lastek LGRN Puls MIG 1

Ir. Roger Creten, EWE. gastdocent Lessius Mechelen. Lastek LGRN Puls MIG 1 Ir. Roger Creten, EWE Lastek Belgium n.v. Herentals gastdocent Lessius Mechelen Lastek 16.06.2011 LGRN Puls MIG 1 MIG/MAG-lassen MIG/MAG MAG-lassen: elektrisch booglassen met een continue draadelektrode

Nadere informatie

Welke lastechniek? 2015 Motiv Tools Autogereedschap.com

Welke lastechniek? 2015 Motiv Tools Autogereedschap.com Lassen, weet waar u aan begint: MIG/MAG/MMA lassen is snel te leren en met een niet al te dure machine zijn professionele resultaten haalbaar. Zeker als u een oldtimer opknapt, of uw youngtimer laswerk

Nadere informatie

Lasfouten / lasonvolkomenheden in lasverbindingen - "lamellar tearing"

Lasfouten / lasonvolkomenheden in lasverbindingen - lamellar tearing Laskennis opgefrist (nr. 34) Lasfouten / lasonvolkomenheden in lasverbindingen - "lamellar tearing" In deze aflevering van Laskennis opgefrist, een bewerking van 'Job knowledge for welders' van TWI, gaan

Nadere informatie

Hoeklassen. overzicht en praktische tips

Hoeklassen. overzicht en praktische tips Laskennis opgefrist (nr. 58) Hoeklassen overzicht en praktische tips Hoeklassen vormen het merendeel van alle lasverbindingen.vaak worden de problemen die kunnen voorkomen bij het vervaardigen ervan onderschat.

Nadere informatie

Handleiding RABBIT 160

Handleiding RABBIT 160 Handleiding RABBIT 160 2 Inhoudsopgave 1.1. Elektrische veiligheidsregels...3 1.2. Regels i.v.m. brandveiligheid...3 1.3. Eigen veiligheid...4 1.4. Hoofdbescherming...4 1.5. Lichaamsbescherming...4 2.

Nadere informatie

Catalogus lastoevoegmaterialen

Catalogus lastoevoegmaterialen Catalogus lastoevoegmaterialen Informatie elektroden Verpakking elektroden 7 8 Rutiel elektroden voor ongelegeerd C-staal IW 28 9 IW 48 10 IW 46S 11 IW 68 12 IW C23-130 13 IW C23-150 14 IW C23-200 15 IW

Nadere informatie

Product/Gasvoerend lassen.

Product/Gasvoerend lassen. Product/Gasvoerend lassen. Inleiding De wereld is een continu bedrijf, werken en leven gaat dag en nacht door, dus ook de levering van water, elektriciteit en gas. Om te zeker te stellen dat de levering

Nadere informatie

Versie KVBG / /2002 KWALIFICATIE VAN DE LASPROCEDURE VOOR STAAL

Versie KVBG / /2002 KWALIFICATIE VAN DE LASPROCEDURE VOOR STAAL Versie KVBG / 2000.22.01 10/2002 KWALIFICATIE VAN DE LASPROCEDURE VOOR STAAL 1. INLEIDING Een lasprocedure geeft, binnen bepaalde grenzen, de werkwijze weer die men moet volgen om een lasverbinding tot

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Inverter lasapparatuur. Inhoudsopgave 1

INHOUDSOPGAVE. Inverter lasapparatuur. Inhoudsopgave 1 INHOUDSOPGAVE Inverter lasapparatuur TIG lasapparatuur AC/DC... 2 Cebora TIG Sound 1531/M AC/DC... 2 Cebora TIG Sound 2240/M AC/DC... 3 Cebora TIG EVO 260/T AC/DC Synergic... 4 Cebora TIG EVO 330/T AC/DC

Nadere informatie

Maximale productiviteit

Maximale productiviteit Wat u ook last, dankzij Air Products nieuwe reeks las- en snijgassen bent u zeker van het allerbeste resultaat. De speciale samenstelling van elk gas zorgt voor een hogere productiviteit. Gemakkelijk in

Nadere informatie

Toelichting bij : ISO14341 voor massieve draad ISO voor vuldraden. Leen Dezillie, IWE- VCL i.s.m. Benny Droesbeke, IWE BIL

Toelichting bij : ISO14341 voor massieve draad ISO voor vuldraden. Leen Dezillie, IWE- VCL i.s.m. Benny Droesbeke, IWE BIL Toelichting bij : ISO14341 voor massieve draad ISO 17632 voor vuldraden Leen Dezillie, IWE- VCL i.s.m. Benny Droesbeke, IWE BIL Overzicht normen ivm toevoegmaterialen ISO 14341 Selecteren toevoegdraad

Nadere informatie

Lasopleidingen. Winterdijk 4a - Gouda - Postbus 2011-2800 BD Gouda - tel. (0182) 51 52 74 e-mail info@sbbgouda.nl - www.sbbgouda.

Lasopleidingen. Winterdijk 4a - Gouda - Postbus 2011-2800 BD Gouda - tel. (0182) 51 52 74 e-mail info@sbbgouda.nl - www.sbbgouda. Lasopleidingen Winterdijk 4a - Gouda - Postbus 2011-2800 BD Gouda - tel. (0182) 51 52 74 e-mail info@sbbgouda.nl - www.sbbgouda.nl Algemene informatie: SBB Gouda De las opleidingen van de SBB zijn al meer

Nadere informatie

WiseRoot+ ZEER EFFICIËNT LASSEN VAN GRONDLAGEN

WiseRoot+ ZEER EFFICIËNT LASSEN VAN GRONDLAGEN WiseRoot+ ZEER EFFICIËNT LASSEN VAN GRONDLAGEN 16.12.2017 WiseRoot+ PRODUCTIEF EN KWALITATIEF HOOGWAARDIG MIG- LASPROCES WiseRoot+ is een geoptimaliseerd kortsluitbooglasproces voor het lassen van grondlagen

Nadere informatie

Lasmechanisatie. complex of toch nog eenvoudig

Lasmechanisatie. complex of toch nog eenvoudig Lasmechanisatie complex of toch nog eenvoudig BIL / NIL Lassymposium, 24 en 25 november 2009, Gent, België Product Informatie Bulletin Ongeacht het lasproces dat men kiest, is de hoogste productiviteit

Nadere informatie

TOPTIG. Principe. elektrode. Figuur 1 : Schematische voorstelling TOPTIG. p. 1/5 [1], [2]

TOPTIG. Principe. elektrode. Figuur 1 : Schematische voorstelling TOPTIG. p. 1/5 [1], [2] TOPTIG Principe Vandaag worden de meeste gerobotiseerde lastoepassingen gerealiseerd met het MIG/MAGprocedé. Dit lasproces is hiervoor uitstekend geschikt, maar heeft wel één groot nadeel, namelijk de

Nadere informatie

Technische ondersteuning en advies op maat

Technische ondersteuning en advies op maat Technische ondersteuning en advies op maat Opleidingen en certificatie van metaallassers 50 lascabines Ervaren lasinstructeurs Persoonlijk advies & intensieve begeleiding Vervolmakingscentrum Voor Lassers

Nadere informatie

vm 124 Vereniging FME-CWM Vereniging van ondernemers in de technologisch-industriële sector Boerhaavelaan 40

vm 124 Vereniging FME-CWM Vereniging van ondernemers in de technologisch-industriële sector Boerhaavelaan 40 MIG/MAG lassen en zijn varianten vm 124 Vereniging FME-CWM Vereniging van ondernemers in de technologisch-industriële sector Boerhaavelaan 40 Postbus 190, 2700 AD Zoetermeer Telefoon: (079) 353 11 00 Telefax:

Nadere informatie

Basisinspectiemodule Lasrook

Basisinspectiemodule Lasrook Basisinspectiemodule Lasrook Deze BasisInspectieModule (BIM) is opgesteld aan de hand van de stand van de wetenschap en is geschreven voor intern gebruik bij de Inspectie SZW. Verder is de in deze BIM

Nadere informatie

BEROEPSKWALIFICATIE (0236) Constructielasser

BEROEPSKWALIFICATIE (0236) Constructielasser BEROEPSKWALIFICATIE (0236) Constructielasser ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 1. Globaal 1.1 TITEL Constructielasser 1.2 DEFINITIE

Nadere informatie

MIG155. MMA MIG TIG Plasma Puntlassen

MIG155. MMA MIG TIG Plasma Puntlassen MIG155 MMA MIG TIG Plasma Puntlassen X X Inhoud Voorwoord... 2 Veiligheidsinstructies... 3 Onderhoud... 5 Storingen / Reparaties... 6 Garantie... 7 Bedieningspaneel & Aansluitingen... 8 Gebruikersinformatie...

Nadere informatie

Nederlands Instituut voor Lastechniek

Nederlands Instituut voor Lastechniek Marchel Kaspers Lastechnisch adviseur Korte update op gebied van: - Lasserskwalificaties volgens NEN-EN-ISO 9606-1, de opvolger van EN 287-1; - Opstellen lasmethodebeschrijvingen volgens NEN-EN-ISO 15607;

Nadere informatie

Geometrische afwijkingen - deel 2

Geometrische afwijkingen - deel 2 Laskennis opgefrist (nr. 57) ] Geometrische afwijkingen - deel 2 In het eerste deel worden geometrische vormafwijkingen - typen en oorzaken van lasonvolkomenheden besproken. In het tweede deel beschouwen

Nadere informatie

GLT 400 600 800 1200

GLT 400 600 800 1200 GLT 400 600 800 1200 Versie 2.1 (oktober 2014) _ 2 Inhoudsopgave 1. Algemene regels... 3 1.1. Elektrische veiligheidsregels... 3 1.2. Regels i.v.m. brandveiligheid... 3 1.3. Eigen veiligheid... 4 1.4.

Nadere informatie

Presenteert... Het gebruik van vuldraden : 28 mei 2013

Presenteert... Het gebruik van vuldraden : 28 mei 2013 Presenteert... Het gebruik van vuldraden : 28 mei 2013 = staalband + poedermengsel Principe van een omgekeerde elektrode 1. KOOLSTOFSTAAL OK TUBROD 14.13 PZ 6113 OK TUBROD 15.00 2. ROESTVASTSTAAL Shield-Bright

Nadere informatie

Apparatuur voor het plasma lassen

Apparatuur voor het plasma lassen Laskennis opgefrist (nr. 45) Apparatuur voor het plasma lassen Het plasmalassen dankt zijn unieke kenmerken aan de constructie van de toorts. Evenals bij het TIG - lassen wordt de lasboog getrokken tussen

Nadere informatie

Koolboog Gutsen. Laskennis opgefrist (nr. 21)

Koolboog Gutsen. Laskennis opgefrist (nr. 21) Laskennis opgefrist (nr. 21) Koolboog Gutsen Het grote verschil tussen deze gutstechniek en de andere technieken is dat een aparte luchtstroom wordt gebruikt om het gesmolten metaal uit de gevormde groef

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Inverter lasapparatuur. Inhoudsopgave 1

INHOUDSOPGAVE. Inverter lasapparatuur. Inhoudsopgave 1 INHOUDSOPGAVE Inverter lasapparatuur TIG lasapparatuur AC/DC... 2 Cebora TIG Sound 1531/M AC/DC... 2 Cebora TIG Sound 2240/M AC/DC... 3 Cebora TIG Sound 2641/T AC/DC Synergic... 4 Cebora TIG Sound 3341/T

Nadere informatie

Lasbaarheid van materialen - gietijzer

Lasbaarheid van materialen - gietijzer Laskennis opgefrist (nr. 3) Lasbaarheid van materialen - gietijzer In deze aflevering van de rubriek Laskennis Opgefrist aandacht voor gietijzer. Gietijzer is een ijzerlegering met meer dan 2 % koolstof,

Nadere informatie

Lasbaarheid van materialen - Titaan en titaanlegeringen

Lasbaarheid van materialen - Titaan en titaanlegeringen Laskennis opgefrist (nr. 6) Lasbaarheid van materialen - Titaan en titaanlegeringen Titaan is een uniek materiaal, het is net zo sterk als staal maar is half zo zwaar als staal en heeft zeer goede corrosiebestendigheid.

Nadere informatie

TANERA. Kwalitatief onderwijs voor volwassenen in Aalst. LASSEN

TANERA. Kwalitatief onderwijs voor volwassenen in Aalst. LASSEN TANERA Kwalitatief onderwijs voor volwassenen in Aalst. LASSEN LASSEN Iedereen kan starten in de basiscursussen, en voor een echte beginner raden we de basis Gassmeltlassen aan. Met voldoende voorkennis

Nadere informatie

DE NIEUWE MIG/MAG GENERATIE SYNERGIC.PRO

DE NIEUWE MIG/MAG GENERATIE SYNERGIC.PRO DE NIEUWE MIG/MAG GENERATIE SYNERGIC.PRO 250-4 450-4 REHM De maatstaf voor modern lassen en snijden REHM online: www.rehm-online.de SYNERGIC.PRO 250-4 450-4 De nieuwe maatstaf voor het stappengeregeld

Nadere informatie

Basisinspectiemodule Lasrook

Basisinspectiemodule Lasrook Basisinspectiemodule Lasrook Deze BasisInspectieModule (BIM) is opgesteld aan de hand van de stand van de wetenschap en is geschreven voor intern gebruik bij de Inspectie SZW. Verder is de in deze BIM

Nadere informatie

Het lassen met beklede elektroden

Het lassen met beklede elektroden Laskennis opgefrist (nr. 26) Het lassen met beklede elektroden Het lassen met een elektrische boog is voor het eerst ontdekt door Sir Humphrey Davy in 1801. Het eerst patent werd verleend aan de Engelsman

Nadere informatie

Stroombronnen voor het booglassen

Stroombronnen voor het booglassen Praktijkaanbeveling nr. PA.08.08 december 2008 Stroombronnen voor het booglassen Er zijn de achterliggende jaren veel innovatieve ontwikkelingen geweest op het gebied van het lassen. Een deel van deze

Nadere informatie

Indien een norm wordt genoemd, dient de vigerende versie te worden gebruikt.

Indien een norm wordt genoemd, dient de vigerende versie te worden gebruikt. 1 Algemeen Te raadplegen overige documenten: - Algemeen Reglement HVO voor opleidingen OH1.00, toezicht en examens voor de niveaus 1, 2, 3 en 4 - Bijlage 1 t/m 5; deze bijlagen beschrijven de proces specifieke

Nadere informatie

Rendementsbepaling b i j TIG-lassen onder Verhoogde Druk. (tabellen en figuren) P.A. van Ingen

Rendementsbepaling b i j TIG-lassen onder Verhoogde Druk. (tabellen en figuren) P.A. van Ingen Rendementsbepaling b i j TIG-lassen onder Verhoogde Druk. (tabellen en figuren) P.A. van Ingen afstudeerverslag P.A. van Ingen van: begeleider: I r. J.P. Zijp afstudeerhoogleraar: Prof. Dr. G. den Ouden

Nadere informatie

1 DOELSTELLING Uitvoering en Kwaliteitscontrole van lasverbindingen in stalen gasleidingen en gasinstallaties.

1 DOELSTELLING Uitvoering en Kwaliteitscontrole van lasverbindingen in stalen gasleidingen en gasinstallaties. Blad : 1 van 7 TOEPASSINGSGEBIED: Enexis 1 DOELSTELLING Uitvoering en Kwaliteitscontrole van lasverbindingen in stalen gasleidingen en gasinstallaties. 2 TECHNISCHE AFBAKENING Deze instructie is van toepassing

Nadere informatie