Voedselveiligheid & Kwaliteit

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voedselveiligheid & Kwaliteit"

Transcriptie

1

2 Voedselveiligheid & Kwaliteit Noodzakelijke pijlers voor een veilig en kwaliteitsvol eindproduct De permanente aandacht en het verbeteren van de kwaliteit en veiligheid van voedingsmiddelen en de productieprocessen is een belangrijk aandachtspunt voor de voedingsindustrie. Elke voedselproducent is zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit en de veiligheid van de voedings-middelen. Het hele productieproces moet immers op een hygiënische en voedselveilige manier gebeuren. De voedingsproducten mogen de gezondheid van de consument niet schaden of in het gedrang brengen. Bovendien bestaan er al geruime tijd wettelijke verplichtingen inzake GMP en HACCP, en is er het recente Koninklijke Besluit betreffende voedselveiligheid en autocontrole. Daarnaast stelt ook de retail steeds meer eisen. Alsmaar meer bedrijven streven om deze reden naar een HACCP-, BRC-, IFS- of ISO certificatie. IPV biedt daarom een aantal opleidingen / begeleidingen aan om bedrijven te helpen in hun bijdrage tot meer voedselveiligheid en kwaliteit. Deze opleidingen bestaan in twee formules: opleidingen / begeleidingen in uw bedrijf, op maat van het bedrijf. IPV biedt een aanzienlijke financiële tussenkomst in de opleidingskost. opleidingen in open aanbod: gratis voor kleine bedrijven (<100 werknemers), 150 per deelnemer per dag voor een werknemers of meer telt. sopgave WETTELIJK KADER Uitwerken, implementeren en actualiseren van een basisvoorwaardenbeleid en HACCP-plan... 6 HACCP-stappenplan & methodiek van gevarenanalyse: nader toegelicht... 7 HACCP-en basisvoorwaarden: kennismaking voor bedrijsleiders & hoger management... 8 Autocontrole opleiding en begeleiding op maat... 9 Autocontrolewetgeving: wat is 'extra' vereist tov d basisvoorwaarden en HACCP? Etikettering en voedselinformatie Nutritionele etikettering: wat en hoe? Allergenen Kennismaking met levensmiddelenwetgeving Verpakking en andere materialen in contact met voeding Uitwerken van monstername- en analyseplan Hoe voorbereiden op een FAVV-inspectie? Aankoop: leveranciersselectie- en beoordeling COMMERCIËLE NORMEN Gecertificeerde kwaliteitsnormen in de voedingssector: een praktisch overzicht BRC / IFS / ISO / COMEOS Food Standaard BRC-standaard IFS-standaard ISO norm / FSSC standaard OPLEIDINGEN VOOR VLOERPERSONEEL Praktische benadering van de basisvoorwaarden en het HACCP-plan Technische dienst: taken en verantwoordelijkheen binnen een kwaliteits-en voedselveiligheidssysteem Hoe overtuig ik medewerkers tot voedselveilig denken en handelen? Bewust omgaan met baisvoorwaarden voor voedselveiligheid op de wekrvloer Praktische GMP-HACCP-vorming op maat van het bedrijf AUDITING Interne auditor HACCP BRC IFS ISO Upgrade Interne auditor HACCP BRC IFS ISO Training leveranciersaudit MICROBIOLOGIE Inleiding tot de levensmiddelenmicrobiologie

3 2

4 ANDERE OPLEIDINGEN VOOR KWALITEITSVERANTWOORDELIJKEN Food Fraude Food Defense S: Fundament van uw voedselveiligheidssysteem Incidentenmanagement Quality Manager of Quality Admnistrator & Root cause analysis Ongedierte: een preventieve aanpak voor voedingsbedrijven Train-the-trainer-voedselveiligheid: tips en tools om voedselveiligheid uit te leggen aan anderstaligen of laaggeletterden Algemene voorwaarden

5 4

6 HACCP Wat is HACCP? Al in het KB van 7 februari 1997 betreffende de algemene voedingsmiddelenhygiëne werd gesteld dat elke schakel in de voedselketen, na de primaire productie, voedselveiligheidsprocedures dient uit te werken en toe te passen die gebaseerd zijn op de HACCP-principes. Ook in het recente KB van 14 november 2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen, wordt heel duidelijk gesteld dat voor de veiligheid van de levensmiddelen het autocontrolesysteem gebaseerd moet zijn op de principes van de HACCP-systematiek. Een goed en functioneel HACCP-plan moet dus de basis zijn van het autocontrolesysteem in elke onderneming. Niet enkel nationaal maar ook internationaal is de HACCP-systematiek erkend als de meest geschikte methode voor het beheersen van de voedselveiligheid. Naast de wettelijke verplichting is de toepassing ervan ook een noodzaak om te voldoen aan de verwachtingen van de klant en om het eigen bedrijf zo goed mogelijk te beschermen tegen eventuele calamiteiten op het vlak van volksgezondheid. Om een correct en functioneel HACCP-plan uit te werken, is echter de juiste kennis vereist. Daarnaast dienen ook alle medewerkers zich bewust te zijn van het belang van dit systeem en van hun verantwoordelijkheid in dit kader. HACCP-opleidingen en begeleidingen van uw bedrijf De opleiding HACCP kan tevens georganiseerd worden in uw bedrijf, op maat van uw bedrijf. Ze bestaat uit drie modules: module A: basisopleiding HACCP / basisopleiding autocontrole module B: begeleiding van het denkproces m.b.t. de invoering van HACCP / autocontrole op maat van het bedrijf, op basis van een nulmeting module C: HACCP voor het productiepersoneel Meer informatie? Contacteer Tom De Cock voor meer informatie:

7 WETTELIJK KADER Uitwerken, implementeren en actualiseren van een basisvoorwaardenbeleid en HACCP-plan alle bedrijven uit gehele voedingssector alle medewerkers en/of leden van de HACCPwerkgroep die betrokken zijn bij het opstellen, actualiseren en implementeren van het HACCPplan (kwaliteitsverantwoordelijken, kwaliteitsmedewerkers, bedrijfsleiding, hygiëneverantwoordelijken, productieverantwoordelijken,...) verstrekken van theoretische en praktische kennis en informatie inzake de basisvoorwaarden (BVP s/gmp s) en HACCP begeleiden en opleiden van de deelnemers bij het uitwerken, implementeren en actualiseren van een HACCP-plan zodat het bedrijf na de opleiding de kennis heeft om de basisvoorwaarden en het HACCP-plan in te voeren, te actualiseren en praktisch toe te passen. Het volledige programma omvat vier volledige dagen. Iedere deelnemer volgt iedere module. inleiding link met de levensmiddelenwetgeving / autocontrole HACCP in relatie tot GMP-BVP HACCP in relatie tot kwaliteit en commerciële normen bespreking van de gevaren in de voedingsindustrie: microbiologische gevaren, chemische gevaren, fysische gevaren en allergenen bespreking van de basisvoorwaarden (BVP s of GMP s) de basisvoorwaarden: praktische oefening en voorbeelden opstellen van een HACCP-studie: het 14- stappenplan en de theorie van de gevarenanalyse verder uitgediept opstellen van een HACCP-studie: praktijkoefeningen Een interactieve en pragmatische aanpak (tips & tricks uit de praktijkervaring van de lesgeefster), gecombineerd met ervaringsuitwisseling tussen de cursisten. Aantal deelnemers min. 4 - max. 10 (max. 3 per bedrijf) GROBBENDONK Aldhem NAZARETH Van der Valk Hotel Nazareth 01/10, 32u 09u00-17u00, Veerle Van Hoecke IPV/152/41/0101/ /10, 15/10 (Veerle Van Hoecke 40954/01 en Consult bvba) 22/10/ /11, 24/11, 01/12 en 08/12/ u 09u00-17u00, Eva Moens (Eva MOENS Consult V.O.F.) IPV/152/41/0101/ 40955/

8 HACCP-stappenplan & methodiek van gevarenanalyse: nader toegelicht Alle medewerkers en/of leden van het HACCP-team die de HACCP-systematiek onder de knie moeten krijgen. Toelichting van de HACCP-systematiek: het HACCP-stappenplan en de methodiek van de gevarenanalyse inleiding & historiek van HACCP link met de wetgeving link met commerciële normen (BRC, IFS, ) overzicht van de diverse HACCP-plannen (het 7- stappenplan vs. het 14-stappenplan) theoretische toelichting van de verscheidene stappen doorheen het stappenplan de verschillende methodieken van de gevarenanalyse: de beslissingsboom, de KxEtechniek, opstellen van een HACCP-studie: praktijkoefening Een interactieve en pragmatische aanpak (tips & tricks uit de praktijkervaring van de lesgeefster), gecombineerd met ervaringsuitwisseling tussen de cursisten. Aantal deelnemers min. 4 - max. 10 (max. 3 per bedrijf) 5/10/2015 8u 09u00-17u00, Eva Moens IPV/152/41/0101/ (Eva MOENS 40956/01 Consult V.O.F.) LUMMEN INTERMOTEL ROESELARE Ondernemerscentrum Roeselare NAZARETH Van der Valk Hotel Nazareth GROBBENDONK Aldhem 15/10/2015 8u 09u00-17u00, 23/11/2015 8u 09u00-17u00, 17/12/2015 8u 09u00-17u00, Eva Moens (Eva MOENS Consult V.O.F.) Veerle Van Hoecke (Veerle Van Hoecke Consult bvba) Veerle Van Hoecke (Veerle Van Hoecke Consult bvba) IPV/152/41/0101/ 40957/01 IPV/152/41/0101/ 40958/01 IPV/152/41/0101/ 40959/

9 HACCP en basisvoorwaarden: kennismaking voor bedrijfsleiders & hoger management Het opstellen, actualiseren en implementeren van een HACCP-plan is meestal de taak van de kwaliteitsverantwoordelijke(n). De praktische toepassing en opvolging op de werkvloer valt vaak onder de bevoegdheid van de productie-, afdelingsen/of lijnverantwoordelijken. Elke medewerker draagt zijn steentje bij inzake opvolging van goede hygiënische praktijken! De betrokkenheid van bedrijfsleiding en hoger management is finaal dé sleutel tot succes. Zij moeten het HACCP team ondersteunen, hebben een belangrijke voorbeeldfunctie en betrachten aldus het voedselveiligheidsbeleid correct te voeren en om te zetten in praktijk. In deze opleiding willen we aan de doelgroep (bedrijfsleiding en hoger management) de nodige inzichten en achtergrondinformatie meegeven om het voedselveiligheidsbeleid op een correcte manier te voeren. Bijbrengen van achtergrondinformatie en kennis omtrent de noodzaak aan én de inhoud van hygiënische BASISVOORWAARDEN en HACCP - inleiding - link met wetgeving / link met certificatie - overzicht van de gevaren in de voedingsindustrie: microbiologische gevaren, fysische gevaren, chemische gevaren en allergenen - bespreking van de basisvoorwaarden (BVP s of GMP s) - bespreking van het HACCP-stappenplan Een interactieve en pragmatische aanpak (tips & tricks uit de praktijkervaring van de lesgeefster); gecombineerd met ervaringsuitwisseling tussen de cursisten. Aantal deelnemers min. 4 - max. 10 (max. 3 per bedrijf) NAZARETH Van der Valk Hotel Nazareth 26/11/2015 8u 09u00-17u00, Eva Moens (Eva MOENS Consult V.O.F.) IPV/152/41/0101/ 40960/

10 Autocontrole opleiding en begeleiding op maat MODULE A: Basisopleiding HACCP / Autocontrole voor het HACCP-team of kwaliteitsteam gericht naar de bedienden (management, leden van de HACCP-werkgroep, ploegleiders, kwaliteitsverantwoordelijken, productieverantwoordelijken, enz.) doel: een basisinzicht bieden in de mogelijke gevaren, de HACCP-systematiek, het leren toepassen van de HACCP-principes en het verkrijgen van commitment van de betrokken medewerkers. Tevens kan in deze module een nulmeting plaatsvinden als basis van de begeleiding (zie module B). Deel 1: achtergrondinformatiehistoriek wetgeving relatie tot goede hygiënische praktijken (GHP) en goede werkmethodiek (GMP) basisvoorwaardenprogramma's relatie tot kwaliteit en kwaliteitsmanagementsystemen voorwaarden voor een goed HACCP-project basisbegrippen uit de microbiologie overzicht van de mogelijke gevaren overzicht van de autocontrolewetgeving Deel 2: de HACCP-systematiekBespreking van de technieken om een HACCP-systeem op te zetten op maat van het bedrijf: het 14-stappenplan de voorbereidende stappen het opstellen van analyseplannen: de gevarenidentificatie, de risico-inschatting, de determinatie van kritische controlepunten en punten van aandacht het opstellen van beheersplannen voor de CCP's en de PVA's: het vastleggen van kritische limieten en toleranties, een bewakingssysteem en corrigerende maatregelen verificatie en herziening van het HACCP-plan geïllustreerd met praktische voorbeelden. Duur: 1 à 2 sessies + voorbereidingssessie(s), afhankelijk van de noden van het bedrijf. MODULE B: Begeleiding van het denkproces m.b.t. de invoering van HACCP / Autocontrole op maat van het bedrijf Bespreking van de technieken om een HACCP-of Autocontrolesysteem op te zetten op maat van het bedrijf: gericht op de leden van de HACCP-werkgroep doel: op basis van de nulmeting (zie module A) het bedrijf begeleiden bij de uitwerking, de implementatie of de verbetering/ actualisatie van het HACCP-of Autocontrolesysteem voor één of meerdere productgroepen wisselwerking tussen het bedrijf en de instructeur: - inventarisatie van de gevaren (microbiologisch, chemisch, fysisch, allergenen) - inschatting van de risico's en determinatie van de CCP's - determinatie van de limieten en de toleranties voor elk CCP - onderzoeken en aanpassen van de werkinstructies - opstellen van een bewakingsplan, een bijsturingsplan en een verificatieplan - herzien en bijsturen van de werkinstructies - implementatie van het Autocontrolesysteem o.b.v. de sectorgids Duur: afhankelijk van de stand van zaken in het bedrijf op het vlak van HACCP en de noden van het bedrijf (max. 10 sessies). MODULE C: HACCP / Autocontrole voor het productiepersoneel gericht naar de medewerkers op de werkvloer doel: het vertalen van het uitgewerkte HACCPplan naar de medewerkers op de werkvloer, en het toelichten van de autocontrolewetgeving aan het personeel op de werkvloer. Tevens wordt de link gelegd tussen enerzijds het HACCP-plan en anderzijds de GMP s en hygiëneregels die door het vloerpersoneel moeten worden opgevolgd. samen met het management en de HACCPcoördinator wordt aan de productiemedewerkers: - het kader verduidelijkt waarin het HACCPplan tot stand kwam - de HACCP-systematiek kort toegelicht - de gevaren toegelicht - de CCP's en PVA's toegelicht - de beheersplannen voor de CCP's en PVA's en de bijhorende procedures toegelicht - het belang van hygiënisch werken en een goede werkmethodiek toegelicht - de taken en verantwoordelijkheden binnen het HACCP-systeem duidelijk toegelicht Duur: 1 à 2 opleidingssessies per groep productiemedewerkers + voorbereidingssessie(s), naargelang de noden. - Deze opleiding kan worden aangepast aan de noden van uw bedrijf. IPV tussenkomst 200 EUR per sessie Meer info Tom De Cock Code web

11 Autocontrolewetgeving: wat is 'extra' vereist tov de basisvoorwaarden en HACCP? Kwaliteitsverantwoordelijken of andere verantwoordelijken van het bedrijf betrokken bij het opzetten van een autocontrolesysteem of de uitbreiding van commerciële standaarden naar autocontrole. In het KB van 14/11/2003 betreffende autocontrole wordt verwezen naar de implementatie van een autocontrolesysteem op bedrijfsniveau. Vertrekkend vanuit de generieke checklist van het FAVV en de reeds gepubliceerde autocontrolegidsen vinden we een sleutelelement terug waarin een beheersysteem voor voedselveiligheid wordt vereist. Hierin zijn vereisten opgenomen zoals een beleidsverklaring, functieomschrijvingen, interne audit, afhandeling van klachten en afwijkende producten, corrigerende en preventieve maatregelen,. Dit zijn allemaal vereisten gebaseerd op de ISO 9000-principes met als doel het autocontrole gebeuren (gebaseerd op de implementatie van basisvoorwaarden/ghp/gmp en HACCP) in het bedrijf te kunnen sturen en stroomlijnen. Inleiding (o.a. situering autocontrole; waarom een "beheersysteem voedselveiligheid"; generieke versus specifieke checklist autocontrole; ) bespreking vereisten uit sleutelelement 1 van de generieke checklist van FAVV: - voedselveiligheidsbeleid, inzet directie, - documentenbeheer, procedures, specificaties, handboek - interne audit en controle - beheersing afwijkende producten, klachten, correcties - etikettering (opgelet: enkel de basisprincipes! Meer en concrete info: zie specifieke opleiding 'Etikettering en voedselinformatie') - Een interactieve aanpak (tips & tricks uit de praktijkervaring van de lesgeefster), gecombineerd met ervaringsuitwisseling tussen de cursisten. Het doel van deze opleiding is een kennismaking met deze vereisten, met de nadruk op de praktische invulling op bedrijfsniveau. Aantal deelnemers min. 4 - max. 10 (max. 3 per bedrijf) GROBBENDONK Aldhem NAZARETH Van der Valk Hotel Nazareth 26/10/2015 8u 09u00-17u00, Eva Moens IPV/152/41/0101/ (Eva MOENS 40961/01 Consult V.O.F.) 15/12/2015 8u 09u00-17u00, Veerle Van Hoecke (Veerle Van Hoecke Consult bvba) IPV/152/41/0101/ 40962/

12 Etikettering en voedselinformatie Alle personen binnen een onderneming (alle sectoren) die betrokken zijn bij het ontwerpen, opmaken en bepalen van de correcte inhoud van etiketten, verpakkingen én technische fiches/specificaties. De deelnemers wegwijs maken in de horizontale wetgeving inzake etikettering. In het bijzonder, het toepassen van Verordening 1169/2011 betreffende de verstrekking van voedselinformatie aan consumenten (FIC). Specifieke verticale regelgeving (sectorspecifiek) komt in deze OPEN opleiding niet aan bod! situering (toekomstige) wetgeving overgangsperiode belang van correcte informatie op etiketten, verpakkingen én technische fiches/specificaties verplichte en vrijwillige vermeldingen (claims,.) - duidelijke vergelijking tussen de huidige en toekomstige wetgeving Mogelijkheid tot concrete vraagstelling aan de hand van door de deelnemers meegebrachte voorbeelden Methodiek Interactieve, praktische aanpak gecombineerd met ervaringsuitwisseling tussen deelnemers en lesgever. Mee te brengen!!! Recepten, etiketten, verpakkingen, technische fiches/specificaties,.. of andere actuele vragen/discussies vanuit het bedrijf. Aantal deelnemers min. 4 - max. 12 (max. 3 per bedrijf) ROESELARE Ondernemerscentrum Roeselare NAZARETH Van der Valk Hotel Nazareth 18/09/2015 8u 09u00-17u00, Eva Moens IPV/152/41/0101/ (Eva MOENS 40963/01 Consult V.O.F.) LUMMEN INTERMOTEL EDEGEM Ter Elst SINT-NIKLAAS Hotel Serwir 13/10/2015 8u 09u00-17u00, 3/11/2015 8u 09u00-17u00, 19/11/2015 8u 09u00-17u00, 8/12/2015 8u 09u00-17u00, Veerle Van Hoecke (Veerle Van Hoecke Consult bvba) Eva Moens (Eva MOENS Consult V.O.F.) Veerle Van Hoecke (Veerle Van Hoecke Consult bvba) Veerle Van Hoecke (Veerle Van Hoecke Consult bvba) IPV/152/41/0101/ 40964/01 IPV/152/41/0101/ 40967/01 IPV/152/41/0101/ 40968/01 IPV/152/41/0101/ 40970/

13 Nutritionele etikettering: wat en hoe? Alle personen binnen een onderneming (alle sectoren) die betrokken zijn bij het opmaken en bepalen van de correcte nutritionele informatie op etiketten, verpakkingen én technische fiches/specificaties. Toelichting van de nutritionele eigenschappen van een levensmiddel die op het etiket vermeld (moeten) worden - berekenen/bepalen van de nutritionele waarde en het (mogelijke) gebruik van voedings- en gezondheidsclaims. inleiding: situering wetgeving verplichte nutritionele informatie: inhoud, berekening, uitdrukking, presentatie gebruik van voedings-en gezondheidsclaims Een interactieve en pragmatische aanpak (tips & tricks uit de praktijkervaring van de lesgeefster); gecombineerd met ervaringsuitwisseling tussen de cursisten. BELANGRIJK: gelieve een zakrekenmachine of laptop mee te brengen!!! Aantal deelnemers min. 4 - max. 12 (max. 3 per bedrijf) NAZARETH Van der Valk Hotel Nazareth ROESELARE Ondernemerscentrum Roeselare BERCHEM Vergadercentrum ALM Berchem 29/09/2015 4u 9u00-13u00 Eva Moens IPV/152/41/0101/ (Eva MOENS 40972/01 Consult V.O.F.) PAAL PAAL 26 4/11/2015 4u 9u00-13u00 Eva Moens (Eva MOENS Consult V.O.F.) 12/11/2015 4u 9u00-13u00 Veerle Van Hoecke (Veerle Van Hoecke Consult bvba) 10/12/2015 4u 9u00-13u00 Veerle Van Hoecke (Veerle Van Hoecke Consult bvba) IPV/152/41/0101/ 40975/01 IPV/152/41/0101/ 40977/01 IPV/152/41/0101/ 40978/

14 Allergenen Kwaliteitsverantwoordelijken, R en D verantwoordelijken, Aankopers Deze vernieuwde training wil een antwoord bieden op vragen rond wetgeving, normen, het werken met en beperken van allergenen in de voedingsmiddelen en implementatie van allergenenbeheerssystemen. Tevens is er een nieuwe oefening mbt de VITALdrempelwaarden. Interactieve, praktische aanpak gecombineerd met de ervaringsuitwisseling tussen de cursisten. inleiding - definities en evolutie - verschillende allergenen en hun symptomen wetten en normen - wetgeving & etikettering - allergenen in BRC en IFS - allergenen volgens Alba - allergenenbeleid ~ allergenen in grondstoffen ~ vermijden van kruiscontaminatie in productie en rework ~ etikettering ~ opslag ~ opleiding HACCP - gevarenanalyse - maatregelen - validatie, Verificatie & analysemethodes praktische oefening - inventarisatie allergenen case Aantal deelnemers min. 4 - max. 12 (max. 3 per bedrijf) DE PINTE Brasserie 't Klooster GROBBENDONK Aldhem ROESELARE Ondernemerscentrum Roeselare 23/10/2015 8u 09u00-17u00, Kristien Neyts IPV/152/41/0101/ (Quality Coaching) 40982/01 30/10/2015 8u 09u00-17u00, 24/11/2015 8u 09u00-17u00, Karin Vantilt (Quality Coaching) Kristien Neyts (Quality Coaching) IPV/152/41/0101/ 40983/01 IPV/152/41/0101/ 40984/

15 Kennismaking met levensmiddelenwetgeving kwaliteitsverantwoordelijken bedrijfsleiders elke persoon binnen een onderneming die te maken heeft met warenwetgeving en de interpretatie daarvan is de deelnemers wegwijs te maken in de opbouw en de inhoud van de Europese en Belgische levensmiddelenwetgeving. Dit is noodzakelijk als achtergrondinformatie om een gefundeerd HACCP-plan op te stellen. De algemene levensmiddelenwetgeving wordt besproken, alsook de meest relevante wetgeving mbt voedselveiligheid. inleiding: Bevoegdheidsverdeling internationaal, EU en national niveau / Overzicht levensmiddelenwetgeving algemene levensmiddelen- en hygiënewetgeving wetgeving mbt HACCP (microbiologische gevaren, chemische gevaren, fysische gevaren en allergenen) Een interactieve en pragmatische aanpak (tips & tricks uit de praktijkervaring van de lesgeefster), gecombineerd met ervaringsuitwisseling tussen de cursisten. Aantal deelnemers min. 4 - max. 15 (max. 3 per bedrijf) NAZARETH Van der Valk Hotel Nazareth GROBBENDONK Aldhem 29/10 en 16u 09u00-17u00, Veerle Van Hoecke IPV/152/41/0101/ /11/2015 (Veerle Van Hoecke 40985/01 09/11 en 16/11/ u 09u00-17u00, Consult bvba) Eva Moens (Eva MOENS Consult V.O.F.) IPV/152/41/0101/ 40986/

16 Verpakking en andere materialen in contact met voeding In 2009 was migratie van chemicaliën uit verpakking naar voeding toe een van de belangrijke oorzaken van veelal zeer dure recalls. In 2008 bedroeg dit maar liefst 9 % van het totaal aantal recalls op europees niveau. Om dit te vermijden dienen we in de voedingsindustrie voldoende garanties te krijgen van de verpakkingsfabrikanten ivm voedingsgeschiktheid. Maar de wetgeving is uitgebreid, attesten veelal onduidelijk en migratietesten zijn duur. Kwaliteitsverantwoordelijken, verpakkingsverantwoordelijken, aankopers, verantwoordelijken productonwikkeling. Deze cursus wenst zonder diep in te gaan op specifieke verpakkingsmethoden- een overzicht te bieden van de huidige wetgeving en normen en hun interpretatie en toepassing. De bedoeling is voldoende achtergrondinformatie te bieden zodat voldaan kan worden aan de huidige eisen van klanten en wetgever. Interactieve, praktische aanpak gecombineerd met de ervaringsuitwisseling tussen de cursisten. inleiding en situering verschillende contactmaterialen en hun eigenschappen enkele veel voorkomende additieven, contaminanten, zware metalen en hun toxiciteit wetgeving: evolutie, huidige europese en belgische wetgeving, overzicht - overzicht europese wetgevingen - basisverordening 1935/2004, inclusief eisen ivm tracering - good Manufacturing practices in de verpakkingsindustrie - richtlijn EC VO 10/2011 ivm plastiek verpakking en coatings - specifieke wetgeving: actieve en intelligente verpakkingen, geregenereerde cellulosefilm, gerecycleerde plastic, elastomeren en rubbers, keramiek, weekmakers - verdere evoluties normen - interpretatie eisen BRC, IFS, ISO BRC Iop migratietesten: welke zijn nodig (Richtlijn VO 10/2011), simulanten, migratielimieten Aantal deelnemers min. 4 - max. 12 (max. 3 per bedrijf) DE PINTE 20/10/2015 4u 9u00-13u00 Dominique Delanghe IPV/152/41/0101/ Brasserie 't Klooster (Quality Coaching) 40987/01 GROBBENDONK 24/11/2015 4u 9u00-13u00 Karin Vantilt IPV/152/41/0101/ Aldhem (Quality Coaching) 40989/01 KORTRIJK Ondernemerscentrum 10/12/2015 4u 9u00-13u00 Dominique Delanghe (Quality Coaching) IPV/152/41/0101/ 40990/

17 Uitwerken van een monstername- en analyseplan Alle medewerkers en/of leden van het HACCP-team die betrokken zijn bij het opstellen van een monstername- en analyseplan (kwaliteitsverantwoordelijken, kwaliteitsmedewerkers, bedrijfsleiding, labomedewerkers,...) Het leren opstellen van een onderbouwd monstername- en analyseplan voor grondstoffen, proces en eindproducten Inleiding & wettelijk kader Overzicht van te analyseren parameters/gevaren Enkele belangrijke definities op een rijtje Opstellen van onderbouwde monstername- en analyseplannen voor - Grondstoffen - Eindproducten - Water- en luchtanalyses - Omgevingsanalyses - Validaties van proces & apparatuur Een interactieve en pragmatische aanpak (tips & tricks uit de praktijkervaring van de lesgeefster); gecombineerd met ervaringsuitwisseling tussen de cursisten. Aantal deelnemers min. 4 - max. 12 (max. 3 per bedrijf) GROBBENDONK Aldhem NAZARETH Van der Valk Hotel Nazareth 17/11/2015 8u 09u00-17u00, Veerle Van Hoecke IPV/152/41/0101/ (Veerle Van Hoecke 40991/01 Consult bvba) 3/12/2015 8u 09u00-17u00, Eva Moens (Eva MOENS Consult V.O.F.) IPV/152/41/0101/ 40992/

18 Hoe voorbereiden op een FAVV-inspectie? Alle medewerkers die betrokken worden bij FAVV inspecties: bedrijfsleiders, kwaliteitsverantwoordelijken, productieverantwoordelijken, productiemedewerkers, Levensmiddelenbedrijven voorbereiden teneinde de FAVV inspecties met succes te doorstaan. inleiding/kennismaking met de FAVV-inspecties - waarom - frequentie (+link naar autocontrolecertificatie) - link naar de inspectielijsten - link naar de wetgeving generieke inhoud van de horizontale inspectielijsten : inhoudelijk uitdiepen van de FAVV inspectielijsten + correcte oplossingen leren formuleren - vragen van het FAVV - antwoorden van de operatoren Een interactieve en pragmatische aanpak (tips & tricks uit de praktijkervaring van de lesgeefster); gecombineerd met ervaringsuitwisseling tussen de cursisten. Aantal deelnemers min. 4 - max. 12 (max. 3 per bedrijf) GROBBENDONK Aldhem 21/09 en 28/09/ u 09u00-17u00, Eva Moens (Eva MOENS IPV/152/41/0101/ 40993/ NAZARETH Van der Valk Hotel Nazareth 07/12 en 14/12/ u 09u00-17u00, Consult V.O.F.) Eva Moens (Eva MOENS Consult V.O.F.) IPV/152/41/0101/ 40994/

19 Aankoop: leveranciersselectie-en beoordeling Aankoopdienst, kwaliteitsverantwoordelijken, productontwikkeling, bedrijfsleiders, alle betrokkenen inzake aankoop van goederen en diensten. De betrokkenheid van aankoopdienst en andere verantwoordelijken verscherpen ten aanzien van voedselveiligheid en kwaliteit; dit aan de hand van een overzicht van de huidige wetgeving en de gangbare normen inzake leveranciersselectie & leveranciersbewaking. Interactieve, praktische aanpak gecombineerd met de ervaringsuitwisseling tussen de cursisten. Inleiding en situering Leveranciersselectie (grondstoffen, verpakkingsen contactmaterialen, diensten, ): beleid en criteria Controle tijdens ontvangst, productie, gebruik, van geleverde goederen en diensten Leveranciersbeoordeling: beleid en criteria Link en aanvulling tov commerciële normen: IFS, BRC, Aantal deelnemers min. 4 - max. 12 (max. 3 per bedrijf) NAZARETH Van der Valk Hotel Nazareth 20/10/2015 8u 09u00-17u00, Veerle Van Hoecke (Veerle Van Hoecke Consult bvba) IPV/152/41/0101/ 40995/

20 COMMERCIËLE NORMEN Gecertificeerde kwaliteitsnormen in de voedingssector: een praktisch overzicht Ziet u door het bos de bomen nog?. Vandaag is het bijna niet meer mogelijk om zonder gecertificeerd kwaliteitssysteem te produceren onder private label voor de retail, en meer en meer, ook voor klanten uit de voedingssector, catering en groothandel. Kwaliteits-, productiemanagers, directie, commerciële -, HR managers, van bedrijven die al of niet een gecertificeerd systeem hebben en in een korte tijd een overzicht wensen te krijgen rond de diverse kwaliteitsstandaarden en wat ze betekenen. De doelstellingen van deze opleiding zijn : de toegevoegde waarde maar ook de valkuilen van een gecertificeerd kwaliteitssysteem identificeren een duidelijk en kort overzicht van de meest gebruikte standaarden in de voedingssector geven de sterktes en zwaktes van de diverse normen de grootste verschillen tussen de normen en het verloop van een audit. de te verwachten evoluties De standaarden worden samenvattend overlopen en niet in detail, dat is het onderwerp van andere open IPV opleidingen. De cursist moet in staat zijn een goed beeld te hebben van de waarde en belangrijkste inhoud van de besproken standaarden. Interactieve, praktische, no nonsense aanpak gecombineerd met de ervaringsuitwisseling tussen de cursisten. basisvoorwaarden voor een goed kwaliteitssysteem en de valkuilen verschil tussen systeem- en procesaudits overzicht van de meest voorkomende standaarden - o.a. BRC, IFS, HACCP-certificatie, ISO 22000, FSSC 22000, Fedis, ACS, ISO 9001, IFS logistics, Brc Storage & distribution, BRC iop, sterke/zwakke punten van de diverse standaarden evoluties Aantal deelnemers min. 4 - max. 12 (max. 3 per bedrijf) BERCHEM Vergadercentrum ALM Berchem 11/12/2015 8u 09u00-17u00, Peter Maes (Quality Coaching) IPV/152/41/0102/ 40996/

21 BRC / IFS / ISO / COMEOS Food Standaard Module A: Projectvoorbereiding / nulmeting korte uiteenzetting omtrent de BRC-/IFSstandaard (historiek, eisen, audit, afwijkingen, situering t.o.v. andere normen) of een andere gewenste standaard zoals ISO of FEDIS Food voor KMO s nulmeting: doorlichting en een initiële toetsing van het bestaande systeem t.o.v. de basiseisen van de BRC- en de IFS-standaard of een andere gewenste standaard zoals ISO 22000, FEDIS Food voor KMO s of de autocontrolegids opmaak verslag en projecttiming voor de uitbouw van het kwaliteitszorgsysteem en toelichting van het verslag aan het management. Duur: 1 à 4 sessies, afhankelijk van de uitbouw van een kwaliteitszorgsysteem in het bedrijf en de graad van verslaggeving Module B: Begeleiding bij de uitbouw van het kwaliteitszorgsysteem conform de eisen van de BRC- en de IFS-standaard of een andere gewenste standaard zoals ISO of FEDIS Food voor KMO s kennisoverdracht naar het kwaliteitsteam omtrent de uitbouw van een kwaliteitszorgsysteem volgens de eisen van de standaard, en de integratie van het HACCP-plan en handboek binnen dit kwaliteitszorgsysteem begeleiden van het HACCP-team / kwaliteitsteam bij de uitbouw of het bijsturen van het kwaliteitszorgsysteem, conform de eisen, uitgaande van de specifieke bedrijfssituatie. Duur: max. 15 sessies, uitgaande van de veronderstelling dat het bedrijf de nodige voorbereidingen kan verrichten. Module C: Vertaling van het kwaliteitszorgsysteem naar het uitvoerend personeel Samen met de directie / het management wordt aan het uitvoerend personeel: het kader verduidelijkt waarin het kwaliteitszorgsysteem tot stand kwam de BRC- en de IFS-standaard of een andere gewenste standaard zoals ISO of FEDIS Food voor KMO s kort toegelicht het kwaliteitsbeleid en de kwaliteitsdoelstellingen toegelicht de belangrijkste procedures toegelicht de taken en verantwoordelijkheden binnen het kwaliteitszorgsysteem algemeen toegelicht de rol van het productiepersoneel tijdens een audit verduidelijkt. Duur: 1 voorbereidingssessie, 1 opleidingssessie per groep van uitvoerend personeel. Module D: Opvolgingssessies Tijdens de opvolgingssessies wordt begeleiding voorzien van het HACCP-team / kwaliteitsteam bij o.a.: het optimaliseren of bijsturen van het kwaliteitszorgsysteem zoals uitgewerkt in module B na een periode van implementatie het bijsturen van het kwaliteitszorgsysteem in navolging van een audit de opmaak van een verbeterplan en het verzamelen van objectief bewijsmateriaal in navolging van een audit de aanpassing van het kwaliteitszorgsysteem bij versiewijzigingen van de standaarden. Duur: max. 4 sessies. Deze vier modules, kunnen afhankelijk van de stand van zaken binnen het bedrijf op het vlak van kwaliteitszorg en de kennis van de specifieke standaard afzonderlijk gegeven worden. Om het aantal begeleidingssessies van module B zo optimaal mogelijk in te schatten, wordt echter aan bedrijven die kiezen voor deze module, ten stelligste aangeraden om modules A en B te combineren. - Deze opleiding kan worden aangepast aan de noden van uw bedrijf. IPV tussenkomst 200 EUR per opleidingssessie of 100 EUR per begeleidingssessie. Meer info Tom De Cock Code web

22 BRC-STANDAARD Wat is BRC? In de voedingsbedrijven kwam de jongste decennia steeds meer nadruk te liggen op een veilig en kwaliteitsvol productieproces en eindproduct (cf. de wettelijke verplichting rond GMP's en HACCP). Sinds enkele jaren heeft in het hele gamma van kwaliteitsnormen de BRC-norm een felle opgang gemaakt. Deze norm werd eind 1998 vastgelegd onder de coördinatie van het British Retail Consortium (de groepering van Britse retailers). Door het BRC werd een eenduidige standaard vastgelegd die voldoet aan de Engelse Food Safety Act, nl. de BRC Technical Standard. Concreet betekent dit dat de leverancier in staat moet zijn een eindproduct te leveren dat: voldoet aan de overeengekomen specificaties veilig is geproduceerd werd conform de wetgeving. Naast de productveiligheid is dus tevens de productkwaliteit van belang. De BRC-norm legt enerzijds de nadruk op elementen van kwaliteitsmanagement (beleid, klachten-beheer, audits, enz.) met betrekking tot de productie en de procesbeheersing, en anderzijds op GMP en HACCP, kortom de elementen die ook grotendeels terug te vinden zijn in HACCP- of ISO-gecertificeerde systemen. Om deze reden wordt de BRC-norm als de meest algemene en omvattende norm beschouwd, niet alleen op de Engelse markt maar tevens binnen de Nederlandse en Belgische retailsector. BRC-opleidingen en begeleidingen van uw bedrijf De opleiding BRC kan ook georganiseerd worden in uw bedrijf, op maat van uw bedrijf. Ze bestaat uit vier modules: module A: projectvoorbereiding en nulmeting, m.i.v. uiteenzetting over de inhoud van de BRC-norm module B: begeleiding bij de uitbouw of re-engineering van het kwaliteitszorgsysteem conform de eisen van de BRC-standaard module C: vertaling van de BRC-norm naar het uitvoerend personeel module D: opvolgingssessie Meer informatie? Contacteer Tom De Cock voor meer informatie: 0473/

23 BRC-standaard kwaliteitsverantwoordelijken productieverantwoordelijken management kritisch inzicht geven in de nieuwe BRC norm versie 7 verschilpunten qua auditprotocol en alle criteria met versie 6 in welke mate is uw systeem conform de BRC norm versie 7 zodat actieplan kan opgesteld worden BRC audit intern kunnen begeleiden BRC gebruiken als middel om kwaliteitsmanagement effectief in te voeren/ te behouden De opleiding bestaat uit onderstaand programma: BRC versie 7 nieuwe auditprotocol en vergelijking met protocol versie 6 BRC versie 7 alle criteria en vergelijking met vorige versie 6 Via praktijkvoorbeelden en interactie met de cursisten worden de eisen kritisch overlopen om zo de cursist toe te laten meer uit de BRC te halen als Q managementmiddel dan enkel het certificaat. Voorkennis Een basiskennis van de BRC eisen versie 6 is een aanbeveling. Aantal deelnemers min. 4 - max. 12 (max. 3 per bedrijf) DE PINTE Brasserie 't Klooster 20/10/2015 8u 09u00-17u00, Peter Maes IPV/152/41/0102/ (Quality Coaching) 40997/01 SINT-NIKLAAS Hotel Serwir ROESELARE Ondernemerscentrum Roeselare GROBBENDONK Aldhem 30/10/2015 8u 09u00-17u00, 17/11/2015 8u 09u00-17u00, 9/12/2015 8u 09u00-17u00, Peter Maes (Quality Coaching) Peter Maes (Quality Coaching) Peter Maes (Quality Coaching) IPV/152/41/0102/ 40998/01 IPV/152/41/0102/ 41000/01 IPV/152/41/0102/ 41001/

24 IFS-STANDAARD Wat is IFS? In 1999 startten de Duitse retailers, verenigd in de Bundesvereinigung Deutscher Handelsverbände (BDH), met de ontwikkeling van een eigen standaard voor de beoordeling van hun leveranciers van huismerken. Uitgangspunten hierbij waren de BRC-standaard en het GFSI-document. In oktober 2001 werd een eerste ontwerptekst opgesteld. De inhoud is zeer gelijklopend met de BRC-standaard. Verschilpunten zijn echter de opbouw van de standaard en de beoordelingswijze van de eisen tijdens de audit. Hieromtrent vond in 2003 overleg plaats tussen de Duitse en de Franse grootdistributeurs. Dit resulteerde in een nieuwe versie van de IFS-standaard (versie 4) die verschenen is in januari 2004 (IFS International Food Standard). Intussen is ook versie 5 de revue gepasseerd. Recentelijk verscheen versie 6. De IFS-standaard heeft een zeer ruime scope. Immers, zowel het HACCP-systeem als een kwaliteitszorgsysteem met product- en procesbeheersing als GMP, worden onder de loep genomen. M.a.w., niet alleen productveiligheid komt aan bod maar ook de andere aspecten van productkwaliteit dienen door het zorgsysteem van de leverancier gewaarborgd te worden. Deze standaard wordt geaccepteerd door Belgische en Nederlandse retailers en meer en meer geëist door Franse, Duitse en Italiaanse retailers. Samenvattend kan gesteld worden, dat de klant via een auditrapport hetzij op basis van de BRC-standaard, hetzij op basis van de IFS-standaard, inzage wil krijgen in de mate waarin de producten onder hun eigen merk: veilig zijn voldoen aan de overeengekomen specificaties in overeenstemming zijn met de wettelijke vereisten. IFS-opleidingen en begeleidingen van uw bedrijf De opleiding IFS kan ook georganiseerd worden in uw bedrijf, op maat van uw bedrijf. Ze bestaat uit vier modules: module A: projectvoorbereiding en nulmeting, m.i.v. uiteenzetting over de inhoud van de IFS-norm module B: begeleiding bij de uitbouw of re-engineering van het kwaliteitszorgsysteem conform de eisen van de IFS-standaard module C: vertaling van de IFS-norm naar het uitvoerend personeel module D: opvolgingssessie Meer informatie? Contacteer Tom De Cock voor meer informatie:

25 IFS-standaard kwaliteitsverantwoordelijken productieverantwoordelijken management van bedrijven die (wensen te) leveren aan retailers die de IFS-norm volgen Aangezien IFS steeds belangrijker wordt als norm voor de voedingsbedrijven, organiseert het IPV hieromtrent enkele opleidingssessies om de bedrijven een beter inzicht te verschaffen in de IFSnorm. Doel is m.a.w. om de deelnemers inzicht te verschaffen over : IFS-norm versie 6 de mate waarin uw kwaliteitssysteem voldoet aan de IFS-norm vergelijking met BRC-Haccp-ISO normen. De opleiding bestaat uit onderstaand programma : IFS: achtergrond, voor- en nadelen, (te verwachten) ontwikkelingen IFS-standaardinhoud overeenkomsten en verschillen met HACCP- BRC-ISO 9001-ISO integratie met bestaande kwaliteitssystemen (oa BRC, Haccp-certificatie) IFS-audit: werkwijze, resultaten, meest voorkomende majors, actieplan, opvolging, interne begeleiding Aantal deelnemers min. 4 - max. 12 (max. 3 per bedrijf) DE PINTE Brasserie 't Klooster GROBBENDONK Aldhem 27/10/2015 8u 09u00-17u00, Peter Maes IPV/152/41/0102/ (Quality Coaching) 41003/01 18/11/2015 8u 09u00-17u00, Peter Maes (Quality Coaching) IPV/152/41/0102/ 41004/

26 ISO norm / FSSC standaard Inleiding Wat houdt de ISO 22000/FSSC norm in en voor wie is deze bedoeld; een overzicht van de eisen, pro s en contra s Deze ISO norm, die in september 2005 gepubliceerd werd, stelt eisen aan een managementsysteem voor voedselveiligheid gericht op alle schakels in de voedselketen. Deze nieuwe loot aan de ISO-stam voor managementsystemen combineert 'the best of both worlds': concrete voedselveiligheidcondities, gebaseerd op de basishygiënevoorwaarden en de HACCP-standaard van de Codex Alimentarius, en een effectief management van de beheersmaatregelen op basis van de kwaliteitsmanagementstandaard ISO De norm is ketengericht en van toepassing op bedrijven in de agrofoodsector, variërend van primaire productie tot retail, en de toeleverende bedrijven zoals de verpakkings- en de reinigingsmiddelenindustrie. ISO biedt daarmee een antwoord op de internationale vraag naar een certificeerbare norm die pre-requisites, HACCP, en managementelementen combineert tot een efficiënte managementsysteemnorm voor voedselveiligheid. In ferbruari 2010, werd het FSC (Food Safety Certificat) 22000, die ISO combineert met TS (vroeger PAS 220 (prp bijlage), aanvaard door het GFSI. Daardoor krijgt ISO terug meer aandacht als alternatief voor de BRC IFS standaarden. Kwaliteits-, productiemanagers, directie van bedrijven die voedselveiligheidssysteem wensen te laten certificeren; zowel bedrijven met certificaat (oa BRC, IFS, HACCP, ISO 9001, ISO 22000) als andere zijn welkom; ware het om de pro s en contra s tegen elkaar af te wegen of om een algemeen overzicht te krijgen van de eisen. Kennis van Haccp, GMP en kwaliteitsmanagement is zeker wenselijk. Heel wat voedingsbedrijven worden geconfronteerd met verschillende normen zoals BRC, IFS, HACCP en nu ook ISO 22000/FSC Via deze opleiding wenst het IPV een praktisch hulpmiddel aan te bieden om de ISO en de FSC te situeren. De doelstellingen van deze opleiding zijn: kennisoverdracht inzake de ISO /FSSC standaard evaluatie van het reeds aanwezige kwaliteitszorgsysteem (BRC / IFS / HACCPcertificatie / ISO9001) ten opzichte van de eisen van de ISO22000-standaard Interactieve, praktische aanpak gecombineerd met de ervaringsuitwisseling tussen de cursisten. ISO 22000/FSSC 22000: achtergrond, voor- en nadelen, (te verwachten) ontwikkelingen ISO 22000/FSC en TS eisen overeenkomsten en verschillen met HACCP certificaat / BRC / IFS / ISO Integratie bestaande kwaliteitssystemen ISO 22000/FSC audit Aantal deelnemers min. 4 - max. 12 (max. 3 per bedrijf) SINT-NIKLAAS Hotel Serwir 23/11/2015 8u 09u00-17u00, Peter Maes (Quality Coaching) IPV/152/41/0102/ 41005/

27 OPLEIDINGEN VOOR VLOERPERSONEEL Praktische benadering van de basisvoorwaarden en het HACCP-plan Het opstellen, actualiseren en implementeren van het HACCP-plan is de verantwoordelijkheid van de kwaliteitsverantwoordelijke. De toepassing en opvolging op de werkvloer valt echter onder de bevoegdheid van de productie-, afdelings- en/of lijnverantwoordelijken. Deze opleiding richt zich dan ook in het bijzonder naar éénieder die noties moet hebben van de basisvoorwaarden en HACCP: de teamleden die als ondersteuning van de kwaliteitsverantwoordelijke in het HACCP-team zijn opgenomen de medewerkers die verantwoordelijk zijn voor de implementatie van HACCP en de bewaking van de CCP's op de werkvloer de medewerkers die verantwoordelijk zijn voor de opvolging van hygiëne en hygiënisch werken alle verantwoordelijken die binnen hun afdeling de gedachte van hygiënisch en voedselveilig werken dienen over te dragen naar hun medewerkers productieverantwoordelijken, lijnverantwoordelijken, hygiëneverantwoordelijken, verantwoordelijken technische dienst, inkoopverantwoordelijken, enz., zijn de doelgroep voor deze opleiding De opleiding heeft als doel de nodige achtergrondinformatie en kennis omtrent de noodzaak en de inhoud van de hygiënische basisvoorwaarden en HACCP bij te brengen. Tevens ook alle medewerkers sensibiliseren, zodat zij op hun beurt hun collega s en medewerkers kunnen motiveren en stimuleren. Alsmede heeft de opleiding als doel dat medewerkers constructief kunnen meedenken m.b.t. basisvoorwaarden en HACCP. inleiding en achtergrond van de basisvoorwaarden en HACCP link naar autocontrole en commerciële normen bespreking van de gevaren in de voedingsindustrie: microbiologische gevaren, fysische gevaren, chemische gevaren en allergenen bespreking van de basisvoorwaarden (BVP s of GMP s) bespreking van HACCP en de praktische toepassing van PVA s en CCP s Een interactieve en pragmatische aanpak (tips & tricks uit de praktijkervaring van de lesgeefster), gecombineerd met ervaringsuitwisseling tussen de cursisten. Aantal deelnemers min. 4 - max. 12 (max. 3 per bedrijf) LUMMEN INTERMOTEL 24/09 en 25/09/ u 09u00-17u00, Veerle Van Hoecke (Veerle Van Hoecke IPV/152/41/0103/ 41006/ ROESELARE Ondernemerscentrum Roeselare NAZARETH Van der Valk Hotel Nazareth AARTSELAAR Kasteel Solhof 24/09 en 01/10/ /10 en 30/10/ /11 en 03/12/ u 09u00-17u00, 16u 09u00-17u00, 16u 09u00-17u00, Consult bvba) Eva Moens (Eva MOENS Consult V.O.F.) Eva Moens (Eva MOENS Consult V.O.F.) Veerle Van Hoecke (Veerle Van Hoecke Consult bvba) IPV/152/41/0103/ 41007/01 IPV/152/41/0103/ 41009/01 IPV/152/41/0103/ 41010/

28 Technische dienst: taken en verantwoordelijkheden binnen een kwaliteits- en voedselveiligheidssysteem Inleiding Hoewel de handelingen die door techniekers uitgevoerd worden, sterk verschillend zijn van de handelingen van productiemedewerkers, merken we dat de eisen die aan beiden gesteld worden op het vlak van hygiëne en voedselveiligheid steeds dichter naar elkaar toe groeien. Klanten stellen steeds meer specifieke eisen om voedselveiligheidsrisico s vanuit deze technische hoek te voorkomen of tot een minimum te beperken. De rol en de verantwoordelijkheid van de technische dienst in dit kader is immers niet te onderschatten. Door een goed en correct ontwerp en technisch onderhoud van machines en installaties kunnen storingen en stilstanden of productverontreinigingen vermeden worden. Anderzijds dient absoluut vermeden te worden dat technische interventies op zich een contaminatiebron zijn. Bewustmaking, gepaste voorzorgsmaatregelen en afspraken zijn bijgevolg noodzakelijk. Hoofd Technische Dienst, Techniekers, Engineering, Productieverantwoordelijken werkzaam bij voedingsbedrijven Met deze opleiding willen we de medewerkers van de Technische Dienst er voldoende bewust van maken dat zij een essentiële schakel zijn binnen het kwaliteits- en voedselveiligheidssysteem. Hygiënebewustzijn, orde en netheid en communicatie met Productie en Kwaliteit zijn hierbij cruciaal. Tevens zullen ook de basisprincipes van HACCP worden toegelicht zodat de cursisten voldoende basiskennis verwerven om de nodige ondersteuning en input te bieden binnen het HACCP-team van hun onderneming. Interactieve, praktische aanpak gecombineerd met de ervaringsuitwisseling tussen de cursisten en de trainer De opleiding omvat: een basisuiteenzetting omtrent GMP-/HACCP en de mogelijke risico s, specifiek toegespitst op de technische dienst toe te passen regels omtrent orde en netheid, hygiëne, werkmethodiek van technische dienstzowel in het atelier als in productie aandachtspunten correctief onderhoud vereisten vanuit normen en standaarden (BRC / IFS, FSSC 22000, Tesco) specifiek voor de technische dienst vrijgave na onderhoud vrijgave van nieuwe installaties basisprincipes van HACCP het HACCP-team van de onderneming Aantal deelnemers min. 4 - max. 12 (max. 3 per bedrijf) GROBBENDONK 28/10/2015 4u 9u00-13u00 Karin Vantilt IPV/152/41/0103/ Aldhem (Quality Coaching) 41011/01 SINT-NIKLAAS 30/10/2015 4u 9u00-13u00 Kristien Neyts IPV/152/41/0103/ Hotel Serwir (Quality Coaching) 41012/01 ROESELARE Ondernemerscentrum Roeselare 4/12/2015 4u 9u00-13u00 Kristien Neyts (Quality Coaching) IPV/152/41/0103/ 41013/

29 Hoe overtuig ik medewerkers tot voedselveilig denken en handelen? Alle personen met verantwoordelijkheid en/of een leidinggevende functie tegenover uitvoerende medewerkers op de werkvloer: kwaliteitsmedewerkers en eerstelijnsverantwoordelijken zoals meestergasten, brigadiers, ploegbazen, supervisors, (arbeiders of bedienden) Kwaliteitsmedewerkers en eerstelijnsverantwoordelijken vormen een belangrijke schakel tussen het management van het bedrijf en de werkvloer. Vaak echter worden ze heen en weer geslingerd tussen de productiedruk enerzijds en de steeds toenemende eisen rond hygiëne, voedselveiligheid en kwaliteit anderzijds. Beiden zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden maar het evenwicht vinden en medewerkers blijvend motiveren, is vaak een moeilijke oefening. Het doel van deze opleiding bestaat er dan ook uit om de eerstelijns-verantwoordelijken bewust te maken van het belang van persoonlijke en algemene bedrijfshygiëne als basisvoorwaarden voor de beheersing van voedselveiligheidsrisico's op de werkvloer met vermindering van interne afkeur en klantenklachten; vaardigheden bij te brengen om hun job als hygiëne- en voedselveiligheidssupervisor op de werkvloer goed uit te voeren. Welke inzichten en vaardigheden verwerft de cursist na de opleiding? het hoe en waarom van de basisvoorwaarden als onderdeel van HACCP; de mogelijke gevolgen van niet-hygiënisch handelen op de veiligheid van uw voedingsproducten; het belang van zijn rol als supervisor m.b.t. hygiëne en voedselveiligheid; het correct informeren, communiceren, aanleren, motiveren en opvolgen evenals de vaardigheden om dit te realiseren. Op een visueel aantrekkelijke manier en in begrijpbare bewoordingen wordt de cursist overtuigd van het belang van hygiënisch en voedselveilig werken en van zijn sleutelrol als supervisor. Er wordt zo goed mogelijk aansluiting gezocht bij de specifieke bedrijfs- en werkomgeving van de cursist door middel van concrete voorbeelden en interactie. Het programma omvat twee volledige opleidingsdagen. Dag 1 voormiddag basisvoorwaarden en voedselveiligheid - het belang van hygiëne voor voedselveiligheid. - de gevaren voor voedselveiligheid als gevolg van het niet naleven van de basisvoorwaarden: vreemde voorwerpen, chemische gevaren, microbiologische gevaren, allergenen. - de persoonlijke bijdrage van iedere medewerker tot de hygiëne van het bedrijf en het bewaken van de voedselveiligheid door het naleven van een aantal essentiële Good Manufacturing Practices -afspraken en het beheersen van de CCP s. - controle en bewaking: belangrijke taken van de eerstelijnsverantwoordelijken. Dag 1 namiddag waarom werken medewerkers wel of niet volgens de voorgeschreven hygiëne- en voedselveiligheidsregels? - het referentiekader van de medewerker: welke kennis, ervaringen, gevoelens, behoeften heeft een medewerker waardoor hij al dan niet de regels rond voedselveiligheid naleeft? - de krachtenveldanalyse van de regels rond voedselveiligheid: wat zijn krachten die veranderingen bevorderen en wat zijn krachten die veranderingen tegenhouden? Hoe kunnen we deze drijvende krachten vergroten en de belemmerende krachten verminderen? - de machtsbasissen: een leidinggevende heeft macht en met deze macht moet correct en zorgvuldig omgegaan worden. Niet alle machtsbasissen hebben een positief effect en daarom is het belangrijk te weten welke macht je wanneer inzet. Dag 2 voormiddag hoe leer je medewerkers volgens de hygiëne- en voedselveiligheidsregels werken? - de voorbereidingen van een instructie. - richtlijnen, tips & tricks voor het geven van een instructie. Dag 2 namiddag hoe corrigeer je medewerkers als ze niet volgens de hygiëne- en voedselveiligheidsregels werken? - assertiviteit: hoe stel je je op tegenover een medewerker die zich niet aan de hygiëneregels houdt? - hoe voer je op een constructieve manier feedbackgesprekken? 28

VOEDSELVEILIGHEID & KWALITEIT

VOEDSELVEILIGHEID & KWALITEIT VOEDSELVEILIGHEID & KWALITEIT Noodzakelijke pijlers voor een veilig en kwaliteitsvol eindproduct De permanente aandacht en het verbeteren van de kwaliteit en veiligheid van voedingsmiddelen en de productieprocessen

Nadere informatie

WAT KUNNEN WE VOOR JE DOEN?

WAT KUNNEN WE VOOR JE DOEN? WAT KUNNEN WE VOOR JE DOEN? Alimento werkt ook op maat van je bedrijf. Vind je een opleiding niet terug? Wil je een opleiding voor een hele groep werknemers organiseren? Contacteer ons, onze medewerkers

Nadere informatie

Opleidingen voor alle werknemers van de voedingsindustrie. Voedselveiligheid en kwaliteit

Opleidingen voor alle werknemers van de voedingsindustrie. Voedselveiligheid en kwaliteit Opleidingen voor alle werknemers van de voedingsindustrie. Voedselveiligheid en kwaliteit 2016 Voedselveiligheid en kwaliteit Noodzakelijke pijlers voor een veilig en kwaliteitsvol eindproduct De permanente

Nadere informatie

Voedselveiligheid & kwaliteit - Opleidingen op maat

Voedselveiligheid & kwaliteit - Opleidingen op maat Voedselveiligheid & kwaliteit - Opleidingen op maat INLEIDING Hygiëne en HACCP: noodzakelijke peilers voor een veilig en kwaliteitsvol eindproduct De permanente aandacht en het verbeteren van de kwaliteit

Nadere informatie

OPLEIDINGEN VOEDSELVEILIGHEID & KWALITEIT

OPLEIDINGEN VOEDSELVEILIGHEID & KWALITEIT OPLEIDINGEN VOEDSELVEILIGHEID & KWALITEIT INHOUDSTAFEL INHOUDSTAFEL - P2 Inleiding 3 HACCP: opleiding en begeleiding 4 BRC/IFS: opleiding en begeleiding 7 Interne auditor HACCP/ BRC/ IFS/ ISO 22000/ autocontrole

Nadere informatie

VOEDSELVEILIGHEID EN KWALITEIT WAT KUNNEN WE VOOR JE DOEN? ALIMENTO ONDERSTEUNT JE PERSONEELS- EN ORGANISATIEBELEID BEKIJK OOK ONZE ANDERE OPLEIDINGEN

VOEDSELVEILIGHEID EN KWALITEIT WAT KUNNEN WE VOOR JE DOEN? ALIMENTO ONDERSTEUNT JE PERSONEELS- EN ORGANISATIEBELEID BEKIJK OOK ONZE ANDERE OPLEIDINGEN WAT KUNNEN WE VOOR JE DOEN? Alimento werkt ook op maat van je bedrijf. Vind je een opleiding niet terug? Wil je een opleiding voor een hele groep werknemers organiseren? Contacteer ons, onze medewerkers

Nadere informatie

2.7 Eisen aan de bedrijfsomgeving (IFS5 ; 4.6) 2.9 Beheersing van vreemde materialen (IFS5 ; 4.9) 2.11 Ontvangst van goederen en opslag (IFS5 ; 4.

2.7 Eisen aan de bedrijfsomgeving (IFS5 ; 4.6) 2.9 Beheersing van vreemde materialen (IFS5 ; 4.9) 2.11 Ontvangst van goederen en opslag (IFS5 ; 4. Belangrijkste wijzigingen IFS Versie 5 tov versie 4 IFS Versie 5 03/01/2008 1/9 1. Algemene wijzigingen 1.1 Auditfrequentie 1.2 Audit scope 1.3 Niveau van de vereisten 1.4 KO 2. Belangrijkste wijzigingen

Nadere informatie

IPV IPV IPV IPV OPLEIDING ACS-ZUIVEL. Opleidingsadviseur van de voedingsindustrie. Opleidingsadviseur van de voedingsindustrie

IPV IPV IPV IPV OPLEIDING ACS-ZUIVEL. Opleidingsadviseur van de voedingsindustrie. Opleidingsadviseur van de voedingsindustrie OPLEIDING ACS-ZUIVEL Vlaanderen 2014 Hotel Van der Valck Beveren Opleiding ACS-Zuivel voor bedienden Opleidingsadviseur van de voedingsindustrie BELGISCHE CONFEDERATIE VAN DE ZUIVELINDUSTRIE Opleidingsadviseur

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE VAN DE AUTOCONTROLEGIDS VAN CHOPRABISCO/FENACO

INHOUDSOPGAVE VAN DE AUTOCONTROLEGIDS VAN CHOPRABISCO/FENACO INHOUDSOPGAVE VAN DE AUTOCONTROLEGIDS VAN CHOPRABISCO/FENACO DEEL 1 : INLEIDING...8 1.1 DOELSTELLING... 8 1.2 INITIATIEF EN REPRESENTATIVITEIT... 8 1.2.1 Representativiteit voor de vervaardiging van beschuiten

Nadere informatie

FAQ - Sectorgids voor wegtransport en opslag in de voedselketen

FAQ - Sectorgids voor wegtransport en opslag in de voedselketen PB 07 FAQ (G-017) REV 0 2011-1/5 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen FAQ - Sectorgids voor wegtransport en opslag in de voedselketen Van toepassing vanaf: 15-02-2011 Opgesteld door:

Nadere informatie

Levensmiddelenhygiëne, autocontrole en traceerbaarheid: wij helpen u op weg. Informatiebrochure voor werkgevers

Levensmiddelenhygiëne, autocontrole en traceerbaarheid: wij helpen u op weg. Informatiebrochure voor werkgevers Levensmiddelenhygiëne, autocontrole en traceerbaarheid: wij helpen u op weg Informatiebrochure voor werkgevers Levensmiddelenhygiëne, autocontrole en traceerbaarheid: wij helpen u op weg 1. Hygiënisch

Nadere informatie

(G.I.4.2.) Zijn de taken / verantwoordelijkheden / bevoegdheden vastgelegd? KB 14-11-2003, art. 3, 1 VO 852/2004, art. 3

(G.I.4.2.) Zijn de taken / verantwoordelijkheden / bevoegdheden vastgelegd? KB 14-11-2003, art. 3, 1 VO 852/2004, art. 3 Documentatie Implementatie Besluit Na corr. Actie Volgnummer PB 03 - CL 16 - REV 2-2008 - 1/8 SPECIFIEKE CHECKLIST VOOR DE VALIDATIE VAN HET AUTOCONTROLESYSTEEM IN DE BROOD- EN BANKETBAKKERIJEN (SECTOR

Nadere informatie

Gids autocontrole. voor de sector van de biscuit-, chocolade-, praline- en suikergoedindustrie

Gids autocontrole. voor de sector van de biscuit-, chocolade-, praline- en suikergoedindustrie Gids autocontrole voor de sector van de biscuit-, chocolade-, praline- en suikergoedindustrie vertegenwoordigd door de beroepsverenigingen Choprabisco en Fenaco Samengesteld door: Kristien Neyts Liesbeth

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE. Hennij Oldenhave

CURRICULUM VITAE. Hennij Oldenhave CURRICULUM VITAE Hennij Oldenhave OPLEIDINGEN 1980 1985 IHBO Eindhoven Middelbare Laboratorium Opleiding Studierichting: Microbiologie CURSUSSEN 2011 Cursus Allergenenmanagement Allergenen Consultancy

Nadere informatie

Certificatie BRC7 vraagt ketenbeheer

Certificatie BRC7 vraagt ketenbeheer Certificatie BRC7 vraagt ketenbeheer Ambition Competence Lisette Stam: Competence Manager ISACert NL Confidence Algemeen Update BRC7 Standaard door bezorgdheid over: Traceerbaarheid in de hele keten Onduidelijkheid

Nadere informatie

Dit document is gebaseerd op het business plan van het Agentschap en de waarden opgenomen in de gidsen.

Dit document is gebaseerd op het business plan van het Agentschap en de waarden opgenomen in de gidsen. TECHNISCHE SPECIFICATIE VOOR HET BEPALEN VAN HET AANTAL MANDAGEN EN VAN DE FREQUENTIE BIJ AUDITS IN HET KADER VAN DE VALIDATIES VAN AUTOCONTROLESYSTEMEN Versie 14-12-07 I. INLEIDING De bedoeling van dit

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE. Helmie Keijsers

CURRICULUM VITAE. Helmie Keijsers CURRICULUM VITAE Helmie Keijsers OPLEIDINGEN 1993-1996 Katholieke Universiteit Brabant te Tilburg Management- en organisatiewetenschappen 1989-1993 HEAO te Arnhem Richting logistiek CURSUSSEN 2013 2009

Nadere informatie

1. kwaliteitssystemen en voedselveiligheid 2. organiseren 3. projecten. 1 Kwaliteitssystemen & voedselveiligheid

1. kwaliteitssystemen en voedselveiligheid 2. organiseren 3. projecten. 1 Kwaliteitssystemen & voedselveiligheid nr Tekst 0 Home Thielen Consult is de partner voor bedrijven en organisaties in de voedselketen. Samen met onze klanten bouwen wij aan veilig en eerlijk voedsel. We begeleiden onze klanten en organiseren

Nadere informatie

FAQ - Gids voor de invoering van een autocontrolesysteem voor de sector van grootkeukens

FAQ - Gids voor de invoering van een autocontrolesysteem voor de sector van grootkeukens PB 07 FAQ (G-025) REV 3 2010-1/10 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen FAQ - Gids voor de invoering van een autocontrolesysteem voor de sector van grootkeukens Van toepassing vanaf:

Nadere informatie

FAQ - Gids autocontrolesysteem consumptie-ijsindustrie

FAQ - Gids autocontrolesysteem consumptie-ijsindustrie PB 07 FAQ (G-005) REV 2 2010-1/6 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen FAQ - Gids autocontrolesysteem consumptie-ijsindustrie Van toepassing vanaf: 11/10/2013 Opgesteld door: DG Controlebeleid

Nadere informatie

Introductie LRQA 2003

Introductie LRQA 2003 ! Introductie ! Lloyd s Register Quality Assurance(LRQA) " Onderdeel van de Lloyd s Register group " Wereldwijd marktleider in certificatie " + 1 300 assessors " + 33 000 certificaten " Geaccrediteerd

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 14 november 2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen

Koninklijk besluit van 14 november 2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen PB 07 FAQ (G-019) REV 0 2009-2/6 I. DOELSTELLINGEN EN TOEPASSINGSGEBIED De bedoeling van dit document is de vaak gestelde vragen, afkomstig van operatoren, auditoren,... aangaande gids voor het ontwikkelen

Nadere informatie

Het Kamer van Koophandelsnummer van de VWA voor Unilever Nederland is

Het Kamer van Koophandelsnummer van de VWA voor Unilever Nederland is Unilever Nederland Nassaukade 5 3071 JL Rotterdam Postbus 160 3000 AD Rotterdam Telefoon +31 (0)10 4394911 Fax +31 (0)10 Datum Telefoonnummer 03-08-2016 +31 (0) 10 439 3927 Betreft Voedselveiligheid Specificaties

Nadere informatie

Omzendbrief met betrekking tot materialen en voorwerpen bestemd om met levensmiddelen in aanraking te komen.

Omzendbrief met betrekking tot materialen en voorwerpen bestemd om met levensmiddelen in aanraking te komen. Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Omzendbrief met betrekking tot materialen en voorwerpen bestemd om met levensmiddelen in aanraking te komen. Referentie PCCB/S3/CDP/5200333 Datum

Nadere informatie

HACCP-stappenplan. Aan de slag met HACCP 24-09-08. Stap 6 Basisvoorwaardenprogramma. Stap 6 Basisvoorwaardenprogramma. Govert Schouten.

HACCP-stappenplan. Aan de slag met HACCP 24-09-08. Stap 6 Basisvoorwaardenprogramma. Stap 6 Basisvoorwaardenprogramma. Govert Schouten. HACCP-stappenplan Aan de slag met HACCP Govert Schouten Schouten Advies B.V. Giessen www.schoutenadvies.nl Stap 1 HACCP-team en validatie-team samenstellen Stap 2 Beschrijven van producten Stap 3 Bedoeld

Nadere informatie

SPECIFIEKE CHECKLIST VOOR DE VALIDATIE VAN HET AUTOCONTROLESYSTEEM IN DE BROOD- EN BANKETBAKKERIJEN (SECTOR DISTRIBUTIE)

SPECIFIEKE CHECKLIST VOOR DE VALIDATIE VAN HET AUTOCONTROLESYSTEEM IN DE BROOD- EN BANKETBAKKERIJEN (SECTOR DISTRIBUTIE) Documentatie Implementatie Besluit Na corr. Actie Volgnummer Referentie Wetgeving PB 03 - CL 15 - REV 2-2008 -1/7 SPECIFIEKE CHECKLIST VOOR DE VALIDATIE VAN HET AUTOCONTROLESYSTEEM IN DE BROOD- EN BANKETBAKKERIJEN

Nadere informatie

FAQ - Gids voor de invoering van een autocontrolesysteem voor de HORECA sector

FAQ - Gids voor de invoering van een autocontrolesysteem voor de HORECA sector PB 07 FAQ (G-023) REV 1 2007-1/9 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen FAQ - Gids voor de invoering van een autocontrolesysteem voor de HORECA sector Van toepassing vanaf: 30-10-2009

Nadere informatie

PROCEDURE EQUIVALENTIE VAN BEPAALDE AUDITREFERENTIELEN MET DE AUTOCONTROLEGIDSEN

PROCEDURE EQUIVALENTIE VAN BEPAALDE AUDITREFERENTIELEN MET DE AUTOCONTROLEGIDSEN Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen 2014/767/PCCB PROCEDURE EQUIVALENTIE VAN BEPAALDE AUDITREFERENTIELEN MET DE AUTOCONTROLEGIDSEN Versie 1 dd 8-07-14 In toepassing vanaf 28-07-14

Nadere informatie

FAQ - Gids voor de invoering van een autocontrolesysteem voor de HORECA sector

FAQ - Gids voor de invoering van een autocontrolesysteem voor de HORECA sector PB 07 FAQ (G-023) REV 3 2007-1/10 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen FAQ - Gids voor de invoering van een autocontrolesysteem voor de HORECA sector Van toepassing vanaf: 10-09-2010

Nadere informatie

Richtlijnen voor non-conformiteiten in het kader van de audits

Richtlijnen voor non-conformiteiten in het kader van de audits PB 00 L 01 - REV 2 2005-1/9 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Richtlijnen voor non-conformiteiten in het kader van de audits Van toepassing vanaf: 01-08-2010 Opgesteld door: Gecontroleerd

Nadere informatie

Minimumeisen didactische leskeukens met de nadruk op voedselveiligheid. Laatste nieuwe wetgeving

Minimumeisen didactische leskeukens met de nadruk op voedselveiligheid. Laatste nieuwe wetgeving Minimumeisen didactische leskeukens met de nadruk op voedselveiligheid Laatste nieuwe wetgeving VISIE VAN HET FAVV OP DIDACTISCHE LESKEUKENS Didactische leskeukens = klaslokalen of laboratoria waar beginselen

Nadere informatie

FAQ - Gids autocontrolesysteem zuivelindustrie

FAQ - Gids autocontrolesysteem zuivelindustrie PB 07 FAQ (G-002) REV 2 2012-1/9 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen FAQ - Gids autocontrolesysteem zuivelindustrie Van toepassing vanaf: 09-09-2013 Opgesteld door: DG Controlebeleid

Nadere informatie

Voedselveiligheid. Michael Gore, Quality Point

Voedselveiligheid. Michael Gore, Quality Point Business Club international - Food Voedselveiligheid 23/02/2010 Michael Gore, Quality Point Kwaliteit garanderen van uw producten is geen evidentie en vraagt een dagelijkse motivatie van uw medewerkers.

Nadere informatie

3115 PRI-TRA Autocontrolesysteem bij NIET gevalideerd/gecertificeerd ACS AUTOCONTROLE [3115] v1

3115 PRI-TRA Autocontrolesysteem bij NIET gevalideerd/gecertificeerd ACS AUTOCONTROLE [3115] v1 Provinciale dienst van : Datum : Veranwoordelijke controleur : Nr : Operator : N uniek : Adres : 115 PRI-TRA Autocontrolesysteem bij NIET gevalideerd/gecertificeerd ACS AUTOCONTROLE [115] v1 C: conform

Nadere informatie

Goede Hygiëne Praktijken ( GHP ) De opmaak van een GHP-plan

Goede Hygiëne Praktijken ( GHP ) De opmaak van een GHP-plan Goede Hygiëne Praktijken ( GHP ) De opmaak van een GHP-plan Wetgeving KB 14-11-2003 Koninklijk besluit betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen KB 27-04-2007 Koninklijk

Nadere informatie

VMT INTRODUCTIECURSUS VOEDINGSMIDDELENINDUSTRIE. Module Kwaliteitsmanagement 3 september 2014 Hanneke Vriend

VMT INTRODUCTIECURSUS VOEDINGSMIDDELENINDUSTRIE. Module Kwaliteitsmanagement 3 september 2014 Hanneke Vriend VMT INTRODUCTIECURSUS VOEDINGSMIDDELENINDUSTRIE Module Kwaliteitsmanagement 3 september 2014 Hanneke Vriend Onderwerpen Belang van kwaliteit en voedselveiligheid binnen de foodsector rol van QA en QC binnen

Nadere informatie

Omzendbrief met betrekking tot de validatie van het autocontrolesysteem in het kader van export naar derde landen

Omzendbrief met betrekking tot de validatie van het autocontrolesysteem in het kader van export naar derde landen Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Omzendbrief met betrekking tot de validatie van het autocontrolesysteem in het kader van export naar derde landen Referentie PCCB/S4/1220694 Datum

Nadere informatie

FAQ - Gids autocontrole voor de sector van de biscuit-, chocolade-, praline- en suikergoedindustrie

FAQ - Gids autocontrole voor de sector van de biscuit-, chocolade-, praline- en suikergoedindustrie PB 07 FAQ (G-022) REV 0 2011-1/5 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen FAQ - Gids autocontrole voor de sector van de biscuit-, chocolade-, praline- en suikergoedindustrie Van toepassing

Nadere informatie

FAQ - Gids autocontrole vissector

FAQ - Gids autocontrole vissector PB 07 FAQ (G-032) REV 1 2012-1/8 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen FAQ - Gids autocontrole vissector Van toepassing vanaf: 18-12-2012 Opgesteld door: DG Controlebeleid Vincent

Nadere informatie

Leveranciersvragenlijst

Leveranciersvragenlijst Pagina : 1 van 5 Ten behoeve van ons Kwaliteit Management Systeem (HACCP), en de borging van de voedselveiligheid binnen ons bedrijf, verzoeken wij u onderstaande vragenlijst zo volledig mogelijk in te

Nadere informatie

BASISOPLEIDING VOOR MOBILITEITSCOÖRDINATOREN INHOUD VAN DE OPLEIDING

BASISOPLEIDING VOOR MOBILITEITSCOÖRDINATOREN INHOUD VAN DE OPLEIDING BASISOPLEIDING VOOR MOBILITEITSCOÖRDINATOREN INHOUD VAN DE OPLEIDING Module 1 Mobiliteitsmanagement en verkeersveiligheid in alle facetten In module 1 wordt het verband gelegd tussen mobiliteitsmanagement

Nadere informatie

Toetsing allergenen management bij certificering. Ir. Maike te Riele 13-11-2014. Competence. Ambition. Confidence ISACERT, AUDITING AND CERTIFICATION

Toetsing allergenen management bij certificering. Ir. Maike te Riele 13-11-2014. Competence. Ambition. Confidence ISACERT, AUDITING AND CERTIFICATION Toetsing allergenen management bij certificering Competence 13-11-2014 Ambition Ir. Maike te Riele Confidence Allergenen = verschillend in wetgeving van landen = verschillend in certificatieschema s =

Nadere informatie

Omzendbrief met betrekking tot de validatie van het autocontrolesysteem in het kader van export naar derde landen

Omzendbrief met betrekking tot de validatie van het autocontrolesysteem in het kader van export naar derde landen Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Omzendbrief met betrekking tot de validatie van het autocontrolesysteem in het kader van export naar derde landen Referentie PCCB/S4/1220694 Datum

Nadere informatie

EXPORTBOOST RUSLAND KATHLEEN MALFROY HOOFDCONSULTANT AS

EXPORTBOOST RUSLAND KATHLEEN MALFROY HOOFDCONSULTANT AS EXPORTBOOST RUSLAND KATHLEEN MALFROY HOOFDCONSULTANT AS4 23-01-2014 INHOUD AS4 Is mijn product klaar voor export? Is mijn onderneming klaar voor export? Bezoek uit Rusland Besluit WIE ZIJN WIJ? AS4 Erkend

Nadere informatie

FAQ - Gids voor de invoering van een autocontrolesysteem voor de sector van grootkeukens

FAQ - Gids voor de invoering van een autocontrolesysteem voor de sector van grootkeukens PB 07 FAQ (G-025) REV 4 2010-1/11 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen FAQ - Gids voor de invoering van een autocontrolesysteem voor de sector van grootkeukens Van toepassing vanaf:

Nadere informatie

Integrale Kwaliteitszorg in de Voedingsindustrie

Integrale Kwaliteitszorg in de Voedingsindustrie Integrale Kwaliteitszorg in de Voedingsindustrie Beheersing van de voedselkwaliteit met extra aandacht voor voedselveiligheid en autocontrole Postacademische opleiding Module 0: Inleiding 16 en 23 maart

Nadere informatie

FAQ - Gids voor de invoering van een autocontrolesysteem voor de brood- en banketbakkerij in de sector transformatie

FAQ - Gids voor de invoering van een autocontrolesysteem voor de brood- en banketbakkerij in de sector transformatie PB 07 FAQ (G-026 B2B) REV0 2014-1/7 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen FAQ - Gids voor de invoering van een autocontrolesysteem voor de brood- en banketbakkerij in de sector transformatie

Nadere informatie

FAQ - Gids voor de invoering van een autocontrolesysteem voor de brood- en banketbakkerij in de sector transformatie

FAQ - Gids voor de invoering van een autocontrolesysteem voor de brood- en banketbakkerij in de sector transformatie PB 07 FAQ (G-026 B2B) REV0 2014-1/8 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen FAQ - Gids voor de invoering van een autocontrolesysteem voor de brood- en banketbakkerij in de sector transformatie

Nadere informatie

Warenwetgeving & voeding. Opleidingskalender 2014 Boeken voor professionals

Warenwetgeving & voeding. Opleidingskalender 2014 Boeken voor professionals Warenwetgeving & voeding Opleidingskalender 2014 Boeken voor professionals SESSIE 1 HACCP di. 11 maart 2014 Opleidingsreeks Hoe voorkom ik problemen in mijn voedingsbedrijf? (5 sessies) Waar en hoe kunnen

Nadere informatie

Auditreferentiëlen - De relatie tussen de sectoriële gidsen en de privé auditreferentiëlen

Auditreferentiëlen - De relatie tussen de sectoriële gidsen en de privé auditreferentiëlen Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Auditreferentiëlen - De relatie tussen de sectoriële gidsen en de privé auditreferentiëlen Bornem 15-10-09 Jacques Inghelram Cel Validatie Gidsen

Nadere informatie

FAQ - Gids Autocontrole: aardappelen, groenten, fruit verwerkende industrie en handel

FAQ - Gids Autocontrole: aardappelen, groenten, fruit verwerkende industrie en handel PB 07 FAQ (G-014) REV 1 2009-1/8 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen FAQ - Gids Autocontrole: aardappelen, groenten, fruit verwerkende industrie en handel Van toepassing vanaf: 15-04-2011

Nadere informatie

FAQ - Gids autocontrole voor de sector van de biscuit-, chocolade-, praline- en suikergoedindustrie

FAQ - Gids autocontrole voor de sector van de biscuit-, chocolade-, praline- en suikergoedindustrie PB 07 FAQ (G-022) REV2 2014-1/6 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen FAQ - Gids autocontrole voor de sector van de biscuit-, chocolade-, praline- en suikergoedindustrie Van toepassing

Nadere informatie

PB 00 L 01 - REV /8

PB 00 L 01 - REV /8 PB 00 L 01 - REV 0 2005-1/8 PB 00 L 01 - REV 0 2005-2/8 I. DOELSTELLINGEN EN TOEPASSINGGEBIED Een audit is een methodisch en onafhankelijk onderzoek met als doel na te gaan of de activiteiten en resultaten

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 14 november 2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen

Koninklijk besluit van 14 november 2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen PB 07 FAQ (G-006) REV 1 2009-2/8 I. DOELSTELLINGEN EN TOEPASSINGGEBIED De bedoeling van dit document is de vragen, afkomstig van operatoren, auditoren,... aangaande de Generische autocontrolegids voor

Nadere informatie

WORKSHOPS & LEERGANGEN VOEDSELVEILIGHEID

WORKSHOPS & LEERGANGEN VOEDSELVEILIGHEID KBBL Kenniscentrum organiseert: WORKSHOPS & LEERGANGEN VOEDSELVEILIGHEID Open inschrijvingen, voorjaar 2007 Workshop Levensmiddelen Etikettering & Allergenen Leergang voor alle levensmiddelen bedrijven

Nadere informatie

HACCP & ALLERGENEN. Voorlichtingscel FAVV

HACCP & ALLERGENEN. Voorlichtingscel FAVV HACCP & ALLERGENEN Voorlichtingscel FAVV Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Opgericht in 2000 Bevoegdheden: Voedselveiligheid Dierengezondheid Plantenbescherming Van riek tot vork

Nadere informatie

FAQ - Gids autocontrolesysteem zuivelindustrie

FAQ - Gids autocontrolesysteem zuivelindustrie PB 07 FAQ (G-002) REV 3 2014-1/9 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen FAQ - Gids autocontrolesysteem zuivelindustrie Van toepassing vanaf : 22/10/2014 Opgesteld door: DG Controlebeleid

Nadere informatie

Deze zijn niet verplicht, maar zijn wel een goed idee! Het betreffen hier dus optionele documenten.

Deze zijn niet verplicht, maar zijn wel een goed idee! Het betreffen hier dus optionele documenten. Inleiding 0/0/09 De nieuwe kwaliteitsmap bouwt verder op de bekende blauwe HACCP-map, geïntroduceerd bij alle Keurslagers in 994, en biedt de kans om nog veel verder te gaan. Het biedt een handleiding

Nadere informatie

KWALITEITSZORG JAVA +

KWALITEITSZORG JAVA + Pag: 1/7 Beste klant, Als distributeur wil JAVA niet alleen een doorgeefluik zijn tussen producent en grootkeuken, maar ook een kwaliteitsfilter, die alert controleert bij de receptie van goederen, het

Nadere informatie

Concordantietabel BRC-IFS- FSSC vs gidsen

Concordantietabel BRC-IFS- FSSC vs gidsen Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Concordantietabel BRC-IFS- FSSC 22.000 vs gidsen RC 25-09-13 Vereisten (voor de operatoren) -Refenrtieel BRC-IFS-FSSC 22.000 Verschillende invalshoeken

Nadere informatie

FAQ - Gids voor de invoering van een autocontrolesysteem voor de sector van grootkeukens

FAQ - Gids voor de invoering van een autocontrolesysteem voor de sector van grootkeukens PB 07 FAQ (G-025) REV 6-1/11 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen FAQ - Gids voor de invoering van een autocontrolesysteem voor de sector van grootkeukens Van toepassing vanaf: 23-02-2013

Nadere informatie

Expo 60+ 09/10/2009. sodexo.com

Expo 60+ 09/10/2009. sodexo.com Expo 60+ 09/10/2009 Smiley van het FAVV in een grootkeuken - Vanuit de wetgeving tot aan de toepassing sodexo.com Inhoud 1. Definitie & wetgeving 2. Toepassing page 2 Ontwikkeling van een autocontrolesysteem

Nadere informatie

Omzendbrief met betrekking tot de toelating en erkenning voor hoevezuivelproducenten en het gebruik van de autocontrolegidsen

Omzendbrief met betrekking tot de toelating en erkenning voor hoevezuivelproducenten en het gebruik van de autocontrolegidsen Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Omzendbrief met betrekking tot de toelating en erkenning voor hoevezuivelproducenten en het gebruik van de autocontrolegidsen Referentie PCCB/S3/EME/1136184

Nadere informatie

FAQ - Gids Autocontrole: aardappelen, groenten, fruit verwerkende industrie en handel

FAQ - Gids Autocontrole: aardappelen, groenten, fruit verwerkende industrie en handel PB 07 FAQ (G-014) REV 2 2009-1/11 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen FAQ - Gids Autocontrole: aardappelen, groenten, fruit verwerkende industrie en handel Van toepassing vanaf:

Nadere informatie

ZNA Nierkliniek. Op weg naar de ISO 9001:2008

ZNA Nierkliniek. Op weg naar de ISO 9001:2008 ZNA Nierkliniek Op weg naar de ISO 9001:2008 Het idee 2002 artsen dromen tijdens looptrainingen over samenwerking 2004 oprichting ZNA brengt ons dichter bij elkaar 2007 ZNA wordt één ziekenhuis 2011 artsen

Nadere informatie

TUSSENHANDEL IN DIERVOEDERS (HYGIËNECODE/GMP + B 3.2)

TUSSENHANDEL IN DIERVOEDERS (HYGIËNECODE/GMP + B 3.2) TUSSENHANDEL IN DIERVOEDERS (HYGIËNECODE/GMP + B 3.2) 1 juli 2008 1 Toepassing in uw onderneming HTP Advies B.V. Begeleiding bij o.a. ISO (9001, 22000), GMP +, HACCP (www.htp-advies.nl) Praktijkervaring

Nadere informatie

Module Melkkeukens 1

Module Melkkeukens 1 Module Melkkeukens 1 Inhoudstafel 1. Inleiding 5 1.1 Toepassingsgebied 5 1.2 Hoe deze module toepassen? 5 2. Goede hygiënepraktijken 6 3. Processtroomdiagrammen 8 4. Kritische controlepunten (CCP s) en

Nadere informatie

FTN. 621302005 HERZIENING inclusief aanbevelingen 08052014. Certex Industrie Food

FTN. 621302005 HERZIENING inclusief aanbevelingen 08052014. Certex Industrie Food Certex Industrie Food Uitgangspunt Dit document is een aanvulling/supplement van/op het Certex Kwaliteitshandboek versie 2013. De eisen en richtlijnen die in dit document beschreven worden, gelden als

Nadere informatie

FAQ - Gids autocontrolesysteem zuivelindustrie

FAQ - Gids autocontrolesysteem zuivelindustrie PB 07 FAQ (G-002) REV 4 2016-1/10 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen FAQ - Gids autocontrolesysteem zuivelindustrie Van toepassing vanaf: 13/05/2016 Opgesteld door: DG Controlebeleid

Nadere informatie

Vergelijking van de eisen in ISO 9001:2008 met die in ISO FDIS 9001:2015

Vergelijking van de eisen in ISO 9001:2008 met die in ISO FDIS 9001:2015 ISO Revisions Nieuw en herzien Vergelijking van de eisen in ISO 9001:2008 met die in ISO FDIS 9001:2015 Inleiding Dit document maakt een vergelijking tussen ISO 9001:2008 en de Final Draft International

Nadere informatie

Bijlage. Validatie van het autocontrolesysteem

Bijlage. Validatie van het autocontrolesysteem Bijlage Validatie van het autocontrolesysteem 1 Inhoudstafel 1. Toelichting voor de operatoren 5 2. Vereisten voor de OCI s 5 2.1 Accreditatie 5 2.2 Erkenning 5 2.3 Inspectiemethode 6 2.4 Kwalificatie

Nadere informatie

INTEGRATIE VAN MANAGEMENTSYSTEMEN. Leen Scheers Senior consultant

INTEGRATIE VAN MANAGEMENTSYSTEMEN. Leen Scheers Senior consultant Welkom INTEGRATIE VAN MANAGEMENTSYSTEMEN Leen Scheers Senior consultant GEGEVEN bedrijven wensen verschillende managementsystemen met certificaten meerdere invalshoeken (KVM), zowel op managementniveau

Nadere informatie

Waarom dit programma?

Waarom dit programma? Het Instituut voor Permanente Vorming Het Instituut voor Permanente Vorming (IVPV) van de Universiteit Gent berust op een continu samenwerkingsverband tussen de universiteit en de bedrijfswereld. De hoeksteen

Nadere informatie

INTERNATIONALE STANDAARDEN. IFS Food: wijzigingen mbt handelsproducten en uitbestede processen. IFS Broker versie 2, in voege vanaf 1/04/2014

INTERNATIONALE STANDAARDEN. IFS Food: wijzigingen mbt handelsproducten en uitbestede processen. IFS Broker versie 2, in voege vanaf 1/04/2014 Statiestraat 164 B-2600 Berchem-Antwerpen +32 3 287 37 60 +32 3 287 37 61 www.tuv-nord-integra.com info@tuv-nord-integra.com BE 0465 666 712 Beste klant, Beste consulent, December 2013 Op deze laatste

Nadere informatie

DÉ ONLINE DATABANK VOOR INFORMATIE OVER VOEDSELVEILIGHEID VAN INGREDIËNTEN

DÉ ONLINE DATABANK VOOR INFORMATIE OVER VOEDSELVEILIGHEID VAN INGREDIËNTEN DÉ ONLINE DATABANK VOOR INFORMATIE OVER VOEDSELVEILIGHEID VAN INGREDIËNTEN RISKPLAZA, DÉ TOEGANG TOT UP-TO-DATE DATA VOOR RISICOANALYSE VAN GRONDSTOFGEVAREN Riskplaza is een systeem voor de borging van

Nadere informatie

Captatie van risicosignalen door de keten heen

Captatie van risicosignalen door de keten heen Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Captatie van risicosignalen door de keten heen Gezamenlijke vergadering Wetenschappelijk & FAVV Brussel, 23 januari 2015 Doelstellingen Permanente

Nadere informatie

DIS 2446 Inspectie autocontrole in detailhandel [2446] v3

DIS 2446 Inspectie autocontrole in detailhandel [2446] v3 Provinciale dienst van:... Datum:... Verantwoordelijke Controleur:... Nr:... Operator :... N uniek... Adres :...... DIS 2446 Inspectie autocontrole in detailhandel [2446] v3 C : conform NC : niet-conform

Nadere informatie

ACTIVITEITENVERSLAG 2014 PUBLICATIE VAN DE

ACTIVITEITENVERSLAG 2014 PUBLICATIE VAN DE ACTIVITEITENVERSLAG 2014 PUBLICATIE VAN DE INSPECTIERESULTATEN Herman Diricks 30 juni 2015 Gedelegeerd bestuurder 1 ACTIVITEITENVERSLAG 2014 2015 : website + Feiten en Cijfers 2 Het FAVV ten DIENSTE van

Nadere informatie

Borging van voedselveiligheid in de levensmiddelenketen met betrekking tot de gevaren verbonden aan inkoop van consumptiegerede producten

Borging van voedselveiligheid in de levensmiddelenketen met betrekking tot de gevaren verbonden aan inkoop van consumptiegerede producten Contact info@vwa.nl 65 Titel Borging van voedselveiligheid in de levensmiddelenketen met betrekking tot de gevaren verbonden aan inkoop van consumptiegerede producten Inleiding Volgens de Algemene Levensmiddelenverordening

Nadere informatie

Bijlage II: Criteria voor acceptatie van kwaliteitssystemen door de NVWA

Bijlage II: Criteria voor acceptatie van kwaliteitssystemen door de NVWA Bijlage II: Criteria voor acceptatie van kwaliteitssystemen door de NVWA NVWA, vastgesteld 4 juni 2014 Introductie Omdat de overheid moet zorgen voor een passende infrastructuur voor nalevingstoezicht,

Nadere informatie

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen PB 07 FAQ (G-019) REV 3 2009-1/9 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen FAQ - Gids voor het ontwikkelen van autocontrolesystemen bij de productie van voedingsmiddelen in de sectoren:

Nadere informatie

Module. Productie van belegde broodjes

Module. Productie van belegde broodjes Module Productie van belegde broodjes 1 Inhoudstafel 1. Inleiding 5 1.1 Toepassingsgebied 5 1.2 Hoe deze module toepassen? 5 2. Goede hygiënepraktijken 6 3. Processtroomdiagrammen 7 4. Kritische controlepunten

Nadere informatie

Omzendbrief met betrekking tot de toelating en erkenning voor hoevezuivelproducenten en het gebruik van de autocontrolegidsen

Omzendbrief met betrekking tot de toelating en erkenning voor hoevezuivelproducenten en het gebruik van de autocontrolegidsen Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Omzendbrief met betrekking tot de toelating en erkenning voor hoevezuivelproducenten en het gebruik van de autocontrolegidsen Referentie PCCB/S3/EME/1136184

Nadere informatie

Certificering als gereedschap voor efficiënt organisatiemanagement

Certificering als gereedschap voor efficiënt organisatiemanagement Certification Certificering als gereedschap voor efficiënt organisatiemanagement Het nastreven en behalen van vooraf vastgestelde doelstellingen is de ultieme uitdaging voor iedere onderneming of instelling.

Nadere informatie

De verschillende items, voorzien in deze checklist, zijn verduidelijkt in de leidraad I. SLEUTELELEMENT : BEHEERSSYSTEEM VOEDSELVEILIGHEID

De verschillende items, voorzien in deze checklist, zijn verduidelijkt in de leidraad I. SLEUTELELEMENT : BEHEERSSYSTEEM VOEDSELVEILIGHEID CHECKLIST VOOR DE VALIDATIE VAN HET AUTOCONTROLESYSTEEM IN DE AARDAPPELEN-GROENTEN-FRUIT VERWERKENDE INDUSTRIE De verschillende items, voorzien in deze checklist, zijn verduidelijkt in de leidraad I. SLEUTELELEMENT

Nadere informatie

KWALITEITSNORM SPECIAAL ONDERWIJS

KWALITEITSNORM SPECIAAL ONDERWIJS KWALITEITSNORM SPECIAAL ONDERWIJS AANBOD 2015 2016 KWALITEITSNORM SPECIAAL ONDERWIJS AANBOD 2015 2016 Middels actieve promotie en facilitering door LECSO in het land zijn steeds meer (V)SO scholen bezig

Nadere informatie

De kosten van de verbruikte goederen kunnen zowel per dag, per maand of per jaar worden opgeroepen.

De kosten van de verbruikte goederen kunnen zowel per dag, per maand of per jaar worden opgeroepen. Internetmodule LOGISTIEK voor stockbeheer, traceerbaarheid en berekening food cost op maat van collectiviteitenkeukens. Lancering met een reeks gratis lezingen op 25, 26 en 27 september 2007. De expertisecel

Nadere informatie

DIS 2445 Inspectie autocontrole brood-en banket bakkerij [2445] v4

DIS 2445 Inspectie autocontrole brood-en banket bakkerij [2445] v4 Provinciale dienst van:... Datum:... Verantwoordelijke Controleur:... Nr:... Operator :... N uniek... Adres :...... DIS 2445 Inspectie autocontrole brood-en banket bakkerij [2445] v4 C : conform NC : niet-conform

Nadere informatie

FAQ - Gids voor de invoering van een autocontrolesysteem voor de brood- en banketbakkerij (sector distributie)

FAQ - Gids voor de invoering van een autocontrolesysteem voor de brood- en banketbakkerij (sector distributie) PB 07 FAQ (G-026) REV 0 2009-1/10 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen FAQ - Gids voor de invoering van een autocontrolesysteem voor de brood- en banketbakkerij (sector distributie)

Nadere informatie

Nieuwe trainingen! Scherpere prijzen!

Nieuwe trainingen! Scherpere prijzen! Nieuwe trainingen! Scherpere prijzen! In prijs verlaagd! 8 PeQasus Specs is een veelgebruikte softwareapplicatie voor online productspecificatiebeheer. Het webbased programma is logisch en intuïtief

Nadere informatie

WERKPLUS WAREGEM FUNCTIE- EN COMPETENTIEPROFIEL ADJUNCT - DIRECTEUR

WERKPLUS WAREGEM FUNCTIE- EN COMPETENTIEPROFIEL ADJUNCT - DIRECTEUR WERKPLUS WAREGEM FUNCTIE- EN COMPETENTIEPROFIEL ADJUNCT - DIRECTEUR 2/6 FUNCTIEBESCHRIJVING: Adjunct - Directeur Datum opmaak: 22-01-2012 Door: Nancy Cantens (Mentor consult) Datum bijwerking: Door: Reden

Nadere informatie

Total Food Care Trainingen 2013-2014 Cursus Hygiëne en voedselveiligheid (non food industrie - verpakkingen levensmiddelen)

Total Food Care Trainingen 2013-2014 Cursus Hygiëne en voedselveiligheid (non food industrie - verpakkingen levensmiddelen) 1 Ir. M.A.N. van der Veen Food Quality Plus Statenhof 19 4463 TV Goes 0113 563917 informatie@fqp.nl http://www.haccppagina.nl http://www.fqp.nl november 2013, Copyright Food Quality Plus Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Exportboost China KATHLEEN MALFROY HOOFDCONSULTANT AS

Exportboost China KATHLEEN MALFROY HOOFDCONSULTANT AS Exportboost China KATHLEEN MALFROY HOOFDCONSULTANT AS4 18-11-2014 Inhoud AS4 Is mijn product klaar voor export? Is mijn onderneming klaar voor export? Bezoek uit China Besluit WIE ZIJN WIJ? AS4 Erkend

Nadere informatie

weer wat nieuws KEMA KEMA Reden van verandering KLANT- & PRESTATIEGERICHT! Oude norm was onvoldoende 16-04-2003 KEMA Quality B.V.

weer wat nieuws KEMA KEMA Reden van verandering KLANT- & PRESTATIEGERICHT! Oude norm was onvoldoende 16-04-2003 KEMA Quality B.V. Ze hebben weer wat nieuws bedacht! 16-04-2003 Quality B.V. 1 Reden van verandering Oude norm was onvoldoende KLANT- & PRESTATIEGERICHT! 16-04-2003 Quality B.V. 2 1 Reden van verandering a. ISO normen iedere

Nadere informatie

A.Z. Sint Jan A.V. - apotheek. procedure. interne audit

A.Z. Sint Jan A.V. - apotheek. procedure. interne audit A.Z. Sint Jan A.V. - apotheek procedure interne audit nummer : ORG-00050 blz 1 van 3 eerste uitgiftedatum : 14.01.2000 datum herziening : 05.07.2007 verantwoordelijke : W. Renders uitgegeven door : apotheek

Nadere informatie

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen PB 07 FAQ (G-019) REV 2 2009-1/10 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen FAQ - Gids voor het ontwikkelen van autocontrolesystemen bij de productie van voedingsmiddelen in de sectoren:

Nadere informatie

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen PB 07 FAQ (G-018) REV 1 2009-1/9 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen FAQ - Generische autocontrolegids voor slachthuizen, uitsnijderijen en inrichtingen voor de vervaardiging van

Nadere informatie

De noodzaak van het statuut van bijproducten voor de voedingsindustrie

De noodzaak van het statuut van bijproducten voor de voedingsindustrie De noodzaak van het statuut van bijproducten voor de voedingsindustrie 4 de Vlaamse afval- en materialencongres 06.04.11 Inhoud Voorstelling FEVIA / voedingsindustrie Voedingscyclus Huidige situatie Art

Nadere informatie

ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000 Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 11 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER...

Nadere informatie

Borging van voedselveiligheid in de levensmiddelenketen betreffende de gevaren verbonden aan inkoop van consumptiegerede producten

Borging van voedselveiligheid in de levensmiddelenketen betreffende de gevaren verbonden aan inkoop van consumptiegerede producten Borging van voedselveiligheid in de levensmiddelenketen betreffende de gevaren verbonden aan inkoop van consumptiegerede producten Informatieblad 65 / maart 2009 Inleiding Volgens de Algemene Levensmiddelenverordening

Nadere informatie