WGA EBD NN maakt voor Donatus de WIA eenvoudig

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WGA EBD 2007. NN maakt voor Donatus de WIA eenvoudig"

Transcriptie

1 WGA EBD 2007 NN maakt voor Donatus de WIA eenvoudig

2 Doelstelling Bijeenkomst 1. Informeren over: Wet- en regelgeving WGA eigen risico dragen Het antwoord van NN voor Donatus 2

3 Wet- en regelgeving WGA EBD 3

4 Inleiding op wet en regelgeving (1) WIA per 1 januari 2006 IVA voor volledig arbeidsongeschikten WGA voor gedeeltelijk arbeidsgeschikten vanaf 35 % Eigen risico dragen WGA door werkgever: Uittreden uit publiek bestel (WGA) vanaf 1 januari 2007 voor zowel kleine als grote bedrijven (> ) Uittreedmomenten: Aanmelden vóór 1 april uittreden per 1 juli 2007 Aanmelden vóór 1 oktober uittreden per 1 januari

5 Inleiding op wet en regelgeving (2) Uitkeringstermijn WGA-uitkering voor EigenRisicoDrager Zieken vanaf t/m : 4 jaar (overgangsregeling) Zieken vanaf : 10 jaar Geen vaste sectorpremies voor WGA Differentiatie van de premie (min. max.) per bedrijf 5

6 Inleiding op wet en regelgeving (3) Instroom WGA via vangnet WULBZ blijft bij UWV UWV-premie is inclusief werkgeverslasten Werkgever kan 50 % WGA-lasten (gediff. premie) doorbelasten op nettoloon! 6

7 WIA in t kort 7

8 Verzuim en arbeidsongeschiktheid: tot 2006 Ziekengeld: twee jaar WAO / WAO-Gat Poortwachter Pemba WAO 100 CAO WAO-GAT WULBZ WULBZ PEMBA WAO 0 1e jaar 2e jaar 4 jaar 65 jr. 8

9 Verzuim en arbeidsongeschiktheid: WIA Ziekengeld: twee jaar Pemba WAO Poortwachter 100 CAO 70 WULBZ WULBZ WIA Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen 0 1e jaar 2e jaar 65 jr. 9

10 WIA in vogelvlucht Loondoorbetalingsperiode van 2 jaar Volledig en duurzaam arbeidsongeschikt IVA uitkering van UWV Entree keuring door UWV Gedeeltelijk arbeidsgeschikt (> 35%) of volledig niet duurzaam arbeidsongeschikt WGA-uitkering < 35% arbeidsgeschikt Geen uitkering 10

11 WGA Eigen Beheer Daggelddekking 100 CAO 70 WULBZ WULBZ Loongerelateerde uitkering Loonaanvulling Vervolguitkering 0 1e jaar 2e jaar max. 3 jr - 2 mnd (minimumloon) 65 jr. 11

12 WGA Eigen Beheer Daggelddekking 100 CAO 70 Verzekerd WULBZ WULBZ UWV Verzekerd Loonaanvulling Vervolguitkering 0 1e jaar 2e jaar 2006: 4 jaar / 2007: 10 jaar 65 jr. 12

13 Status Publiek Bestel 2007 (1) Twee beschikkingen voor UWV- premies werkgever: Beschikking 1: WAO/WIA basis- en WAO gedifferentieerde premie WAO/WIA basispremie is totaaltelling van drie basispremies WAO, WGA en IVA Beschikking 2: WGA gedifferentieerde premie UWV betaalt uitkeringen en verzorgt re-integratie 13

14 Status Publiek Bestel 2007 (2) Berekening gedifferentieerde Premies UWV werkgever WAO gedifferentieerde premie Gemiddelde premie 0,55 % Kleine bedrijven premiedifferentiatie per sector (vaste premie) Grote bedrijven premiedifferentiatie op bedrijfsniveau (min. en max.) Per uniforme premie 0,2 % voor Groot en Klein bedrijven WGA gedifferentieerde premie 2007 Gemiddelde landelijke premie 0,70 % (UWV 0,23 % + RH 0,47 %) Klein Bedrijven : 3 x landelijk gemiddelde premie Groot Bedrijven: 4 x landelijk gemiddelde premie 14

15 UWV premies 2007 > ,- Minimaal klein bedrijf 0,40% groot bedrijf 0,05% Gemiddeld 0,70% 0,70% Maximaal 2,10% 2,80% 15

16 Verplichtingen bij Eigen Risico Dragen WGA Een werkgever kan er voor kiezen eigenrisicodrager te worden. Keuze: voor eigen rekening (dan is borgstelling nodig) verzekeren bij een particuliere verzekeraar Eigenrisicodrager is verantwoordelijk voor: 10 jaar WGA uitkering werknemers re-integratie zieke werknemers 16

17 Voordelen voor uittreden Premiestabiliteit t.o.v. premieschommelingen UWV-premie Concurrerende premie bij private verzekering De doorbelasting van 50 % van de WGA-premielasten naar werknemers (netto-loon) in structureel lager. Re-integratie in eigen hand. 17

18 WGA EBD: belang voor de ondernemer Winst & continuïteit Overzicht / inzicht (transparantie) Budgettaire zekerheid Eenvoud en Gemak Ondersteuning bij re-integratie Rechtsbijstand Bronnen: D&O 2005; VAP (Milward Brown) 2005; Heliview Verzekeringen 2004/5; NIP 2004; Millward Brown, 2006 productconcept test 18

19 Antwoord Nationale-Nederlanden 19

20 WGA EBD Nationale-Nederlanden: Donatus Deskundigheid NN heeft ruime ervaring met eigenrisicodragerschap. Groot aandeel in de markt maakt professionele ondersteuning betaalbaar Gemak Vaste premie voor bedrijven < 1,25 miljoen met bijbehorende akkoordverklaring Offertes voor bedrijven > 1,25 miljoen = maatwerk op aanvraag Scherpe prijs Voor bedrijven < 1,25 miljoen: 0,34 % (zonder Donatus-Ziekengeldpolis 0,37%) Bij Maatwerk > 1,25 milj. wordt premie afgestemd op het (verzuim-)profiel van het bedrijf Geen hevige premieschommelingen door premiestabiliteit (per 3 jaar) Continuïteit Uitgebreide dekking Re-integratieondersteuning door Keerpunt, toegespitst op de relatie die de klant (al) met NN heeft. Rechtsbijstand via SRK 20

21 Productkenmerken (1) Garantstelling jegens UWV voor de WGA-uitkering Uitkering bij arbeidsongeschiktheid Premiepercentage inclusief werkgeverslasten Uitgebreide ondersteuning bij re-integratie (door Keerpunt) 21

22 Ondersteuning door Keerpunt :kenmerken Selecteren en contracteren van de juiste dienstverleners voor de uitvoering van overeengekomen activiteiten en interventies Bemiddeling bij het vinden van ander werk (2e spoor) Bemiddeling bij het krijgen van subsidie Vergoeding van de re-integratiekosten, met inbegrip van een voorschot op eventuele subsidies. 22

23 Ondersteuning door Keerpunt: gericht op Pro-actieve aanpak Zonder NN-Ziekengeldpolis: start vanaf week 26 als kans groot is dat zieke werknemer na 2 jaar in de WGA komt. Doel pro-actieve benadering: Voorkomen instroom WGA Goede naam NN waarmaken en onderscheiden als actief op re-integratievlak. Verzekeringnemer heeft altijd recht op ondersteuning Keerpunt bij uitvoering Plan van Aanpak (Poortwachter). 23

24 Ondersteuning door Keerpunt: procedure 26 weken na eerste ziektedag schademelding bij NN Risico-inschatting instroom WGA door NN Indien risico, inschakeling Keerpunt (communicatie via NN-VMT) Keerpunt doet nader onderzoek Keerpunt informeert NN en houdt vinger aan de pols (telefonisch contact wk 52 en wk 78) Bij kans op re-integratie stelt Keerpunt re-integratie advies op. Keerpunt wordt Casemanager Werkgever verplicht ondersteuning te volgen (cf. polisvw). 24

25 Productkenmerken (2) Rechtsbijstand ondersteuning bij conflicten tussen werkgever en werknemer verhaal bij schuldige derde (regres) bij sancties op de werknemer Premiestabiliteit gedurende eerste contractsperiode (periode waarvoor de verzekering is aangegaan loopt tot 1 januari 2011) Vanaf tweede contractperiode experience rating mogelijk Minimum premie 150,- 25

26 Aanvraag bij loonsom < 1,25 miljoen Blanco akkoordverklaring Donatus Werkgever moet invullen: NAW-gegevens (conform loonheffinggegevens) Loonsomgegevens Fiscale Loonheffingsnummer en naam Handtekening Voorwaarde: Géén zieke werknemers met een datum eerste ziektedag voor 1 januari 2007 of (ex)werknemers met een WGA-uitkering. 26

27 Aanvraag bij loonsom > 1,25 miljoen NAW-gegevens (conform loonheffinggegevens) Loonheffingnummer fiscus Aantal werknemers Verzuim Leeftijd werknemers Totaal SV loon Optioneel: Koopsom risicotermijn

28 Procedure voor uittreden per Vóór 1 april bij Belastingdienst aanmelden M.b.v. standaard formulier (Pdf op site Belastingdienst of op MijnNN.nl) Bij het uittreedformulier moet de werkgever een garantieverklaring aanleveren In overleg met de Belastingdienst volstaat voor de NN-relaties: dekkingsbevestiging van NN. Dekkingsbevestiging NN moet uiterlijk 4 weken ná 1 april bij de Belastingdienst binnen zijn. NN verstuurt de dekkingsbevestiging rechtstreeks naar Belasting vóór 30 april 28

29 Wat kunt u doen? Direct sluiten met gratis inloopdekking voor verzuim vanaf Aanvraag via Donatus insturen vóór 25 april Belangrijk: zorgen dat aanvraag tot uittreden vóór 1 april bij Belastingdienst ingediend is NN zorgt voor de rest. 29

30 Top 8 - aanbod Nationale-Nederlanden 1. Vergoeding WGA-uitkering bij arbeidsongeschikte werknemers die in de WGA terecht komen. 2. Zeer uitgebreide re-integratie ondersteuning 3. Zeer volledige rechtsbijstand ondersteuning 4. Scherp concurrerend tarief 5. Inloopdekking voor ziekte gevallen ontstaan op of na 1 januari > 1,25 miljoen: optie koopsom voor risicoperiode Premiestabiliteit voor de eerste periode waarvoor de verzekering gesloten wordt (behoudens wijziging in de landelijke instroomcijfers WGA die het UWV hanteert) 8. Service: verzending garantieverklaring (dekkingsbevestiging) door NN aan de Belastingdienst voor de WGA-dekking en deskundige ondersteuning aan Donatus door de NN binnen- en buitendienst. 30

31 Belangrijke aandachtspunten De berekening van de WGA gedifferentieerde premie 2007 De premiedifferentiatiebrief 2007 en de invloed van WAOuitkeringen op WGA gedifferentieerde premie Startende bedrijven 31

32 Berekening WGA Gedifferentieerde premie Twee UWV-beschikkingen voor WIA-premies werkgever: Beschikking 1: WAO/WIA basis- en WAO gedifferentieerde premie WAO/WIA basispremie is totaaltelling van drie basispremies WAO, WGA en IVA Beschikking 2: WGA gedifferentieerde premie 32

33 Berekening WGA Gedifferentieerde Premie in 4 stappen 1. Individueel werkgeversrisico: Uitkeringen WAO/WGA (T-2) / Verhouding gem. loonsom(t-2) 2. Gewogen werkgeversrisico: Ind. werkgeversrisico -/- landelijk werkgeversrisico 3. Gediff.. Premie vóór weging: Rekenpremie + gewogen werkgeversrisico x correctiefactor 4. Gediff.. Premie na weging schaal Klein/Groot bedrijf 33

34 Voorbeeld 1 Gegevens bedrijf v. Wijck Loonsom 2005 (T-2): ,- WAO/WGA uitkeringen 2005 (T-2): 0,- Indeling UWV: Klein bedrijf Loonsom 2007: ,- 34

35 Berekening WGA Gedifferentieerde Premie in stappen 1. Uitkeringen WAO/WGA (T-2) / Verhouding gem. loonsom(t-2) 0,-- / ,- 2. Ind. werkgeversrisico -/- landelijk werkgeversrisico 0 % -/- 1,39 % 3. Rekenpremie + gewogen werkgeversrisico x correctiefactor 0,75 % + 0 % x 0,5 4. Gediff. Premie na weging schaal Klein/Groot bedrijf 0,37 % = 0,40 % (min. premie) x ,- = 1.200,- 35

36 Voorbeeld 2 Gegevens bedrijf v. Wijck Loonsom 2005 (T-2): ,- WAO/WGA uitkeringen 2005 (T-2): ,- Indeling UWV: Klein bedrijf Loonsom 2007: ,- 36

37 Berekening WGA Gedifferentieerde Premie in stappen 1. Uitkeringen WAO/WGA (T-2) / Verhouding gem. loonsom(t-2) / ,- 2. Ind. werkgeversrisico -/- landelijk werkgeversrisico 5,45 % -/- 1,39 % 3. Rekenpremie + gewogen werkgeversrisico x correctiefactor 0,75 % + 4,06 % x 0,5 4. Gediff. Premie na weging schaal Klein/Groot bedrijf 2,41 % = 2,10 % (max. premie) x ,- = 6.300,- 37

38 Voorbeeld 3 Gegevens bedrijf v. Wijck Loonsom 2005 (T-2): ,- WAO/WGA uitkeringen 2005 (T-2): 0,- Indeling UWV: Groot bedrijf Loonsom 2007: ,- 38

39 Berekening WGA Gedifferentieerde Premie in stappen 1. Uitkeringen WAO/WGA (T-2) / Verhouding gem. loonsom(t-2) 0,-- / ,- 2. Ind. werkgeversrisico -/- landelijk werkgeversrisico 0 % -/- 1,39 % 3. Rekenpremie + gewogen werkgeversrisico x correctiefactor 0,75 % + -1,39 % x 0,5 4. Gediff. Premie na weging schaal Klein/Groot bedrijf -0,64 % = 0,05 % (min. premie) x ,- = 937,50,- 39

40 Voorbeeld 4 Gegevens bedrijf v. Wijck Loonsom 2005 (T-2): ,- WAO/WGA uitkeringen 2005 (T-2): ,- Indeling UWV: Groot bedrijf Loonsom 2007: ,- 40

41 Berekening WGA Gedifferentieerde Premie in stappen 1. Uitkeringen WAO/WGA (T-2) / Verhouding gem. loonsom(t-2) / ,- 2. Ind. werkgeversrisico -/- landelijk werkgeversrisico 2,62 % -/- 1,39 % 3. Rekenpremie + gewogen werkgeversrisico x correctiefactor 0,75 % % x 0,5 4. Gediff. Premie na weging schaal Klein/Groot bedrijf 0,99 % = 0,99 % x ,- = ,- 41

42 Invloed WAO-uitkeringen op WGA-premie Bij vaststelling uitkeringen T-2 worden óók de WAOuitkeringen in dat jaar meegenomen In 2005 bestaan de uitkeringen alléén uit WAO-uitkeringen Bij uittreden WGA worden WAO-uitkeringen niet meegegeven! Een extra financieel voordeel voor bedrijven met oude WAO-instroom 42

43 Voorbeelden van financieel voordeel Voorbeeld 1 van bedrijf van Wijck levert bij uittreden een besparing op van: UWV- premie 0,40 % van ,- = 1.200,- NN premie 0,34 % van ,- = 1.020,- 80,- * Voorbeeld 2 levert bij uittreden een besparing op van: UWV- premie 2,10 % van ,- = 6.300,- NN premie 0,34 % van ,- = 1020, ,- * * In 2007 een besparing van 50% van het voordeel 43

44 Voorbeelden van financieel voordeel Voorbeeld 3 levert bij uittreden een besparing op van: UWV- premie 0,05 % van ,- = 937,50 NN premie 0,34 % van ,- = 6.375, ,50 * Voorbeeld 4 levert bij uittreden een besparing op van: UWV- premie 0,99 % van ,- = ,- NN premie 0,34 % van ,- = 6.375, ,- * * In 2007 een besparing van 50% van het voordeel 44

45 Wat kunt u nu doen? Premiebeschikkingen 2007 opvragen en klant informeren over uittreden per 1 juli 2007 Bij uitstel keuze voor 1 januari 2008 wijzen op groter onverzekerd inlooprisico Met bedrijfstaktabel snel premie offreren met gratis inloopdekking voor verzuim vanaf (<1,25 (<1,25 milj.)!! Belangrijk voor uw relatie: zorg allereerst dat aanvraag tot uittreden vóór 1 april bij Belastingdienst ingediend is Aanvraag aan NN insturen vóór 25 april NN zorgt voor de rest. 45

46 Uw vragen

47 Dank voor uw aandacht: Samen kunnen we de WIA aan!

Modernisering van de Ziektewet

Modernisering van de Ziektewet Modernisering van de Ziektewet en de gevolgen voor Verzuim & WIA Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen Waarom Ingewikkelder Alsmaar? Er kunnen geen rechten aan de presentatie worden ontleend Wet beperking

Nadere informatie

Eigenrisicodrager worden voor de WGA Bij het opstellen van deze notitie is uitgegaan van de stand van zaken zoals bekend op 27 september 2006

Eigenrisicodrager worden voor de WGA Bij het opstellen van deze notitie is uitgegaan van de stand van zaken zoals bekend op 27 september 2006 Eigenrisicodrager worden voor de WGA Bij het opstellen van deze notitie is uitgegaan van de stand van zaken zoals bekend op 27 september 2006 Bij ziekte van een werknemer moet de werkgever twee jaar lang

Nadere informatie

Modernisering Ziektewet

Modernisering Ziektewet Modernisering Ziektewet Inhoud Nieuwe regels, nieuwe risico s 3 1 Van overheid naar werkgever dat is de weg van de Sociale zekerheid: 3 Volgens Lubbers is Nederland ziek 3 Van overheid naar werkgevers

Nadere informatie

Uw Combinatieverzekering Verzuim & Ziektewet

Uw Combinatieverzekering Verzuim & Ziektewet VSZ ASSURADEUREN Informatie voor de werkgever Uw Combinatieverzekering Verzuim & Ziektewet Hét antwoord op de nieuwe Ziektewet. Verzuim en Eigenrisicodragerschap Ziektewet in één keer verzekerd! Transparant

Nadere informatie

Productwijzer verzekering voor WGA-eigenrisicodragers

Productwijzer verzekering voor WGA-eigenrisicodragers Productwijzer verzekering voor WGA-eigenrisicodragers Productwijzer verzekering voor WGA-eigenrisicodragers In deze productwijzer vindt u belangrijke algemene informatie over de verzekering voor WGA-eigenrisicodragers.

Nadere informatie

Met het oog op morgen...

Met het oog op morgen... Met het oog op morgen... Modernisering Ziektewet ( Wet BeZaVa: Beperking Ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid Vangnetters) Inhoudsopgave Inleiding Stand van zaken WGA ERD BeZaVa Problematiek Gevolgen

Nadere informatie

Masterclass Eigenrisicodragerschap WGA 2.0. Actualiteiten

Masterclass Eigenrisicodragerschap WGA 2.0. Actualiteiten Masterclass Eigenrisicodragerschap WGA 2.0 Actualiteiten door Joost van den Wildenberg 27 maart 2012 Inhoud Meldingen van politieke ontwikkelingen Private markt is ook in beweging Historisch perspectief

Nadere informatie

Ziekte en/of arbeidsongeschiktheid van uw werknemers.

Ziekte en/of arbeidsongeschiktheid van uw werknemers. Ziekte en/of arbeidsongeschiktheid van uw werknemers. Informatie over: Verzuimverzekering, WIA-aanvullingsverzekering en WGA-eigenrisicodragersverzekering Inhoud 1. Inleiding. 4 2. Het wettelijk kader

Nadere informatie

Eén complete oplossing voor verzuim, preventie én re-integratie. VerzuimVizier Plus WGA-eigenrisicoverzekering

Eén complete oplossing voor verzuim, preventie én re-integratie. VerzuimVizier Plus WGA-eigenrisicoverzekering Eén complete oplossing voor verzuim, preventie én re-integratie VerzuimVizier Plus WGA-eigenrisicoverzekering VerzuimVizier Plus WGA-eigenrisicoverzekering. De kracht van de combinatie Als ondernemer wilt

Nadere informatie

UPDATE MODERNISERING ZIEKTEWET

UPDATE MODERNISERING ZIEKTEWET UPDATE MODERNISERING ZIEKTEWET Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid Door de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters wordt de werkgever nu ook tot maximaal 12 jaar

Nadere informatie

Daar word je samen beter van!

Daar word je samen beter van! BEGRIPPENLIJST Algemeen Bij het zoeken naar informatie over verzuim- en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen komt u allerlei termen* tegen waarvan u misschien nog nooit heeft gehoord. Wij hebben deze termen

Nadere informatie

Mantelovereenkomst Inkomensverzekeringen Federatie van de Groothandel in Levensmiddelen. Het voorstel bestaat uit de onderdelen:

Mantelovereenkomst Inkomensverzekeringen Federatie van de Groothandel in Levensmiddelen. Het voorstel bestaat uit de onderdelen: Mantelovereenkomst Inkomensverzekeringen Federatie van de Groothandel in Levensmiddelen. Het voorstel bestaat uit de onderdelen: Voordelen geldend voor alle WIA-verzekeringen Premieoverzicht WIA-verzekeringen

Nadere informatie

Modernisering van de Ziektewet: de werkgever gaat betalen

Modernisering van de Ziektewet: de werkgever gaat betalen FACTSHEET Modernisering van de Ziektewet: de werkgever gaat betalen Update maart 2013 Mr. Stijn Hendriks, adviseur sociale zekerheid Loyalis Vangnetters zijn zieken die geen werkgever meer hebben. Ze veroorzaken

Nadere informatie

Marktonderzoek Inkomensverzekeringen

Marktonderzoek Inkomensverzekeringen Marktonderzoek Inkomensverzekeringen Inhoudsopgave Inleiding Toelichting wetgeving Verzekeringsvormen Marktonderzoek Inkomensverzekeringen Voordelen Inkomensverzekeringen Conclusie Mercer De wijze waarop

Nadere informatie

UITVOERINGSHANDLEIDING EIGENRISICODRAGER WGA. Versie 2.0 oktober 2008

UITVOERINGSHANDLEIDING EIGENRISICODRAGER WGA. Versie 2.0 oktober 2008 UITVOERINGSHANDLEIDING EIGENRISICODRAGER WGA Versie 2.0 oktober 2008 INHOUD 1 MIJN WERKNEMER IS ZIEK. WAT BETEKENT DAT VOOR MIJ ALS EIGENRISICODRAGER? 3 2 ZIEK EN BETER MELDEN 4 3 RE-INTEGRATIE TIJDENS

Nadere informatie

Zorg & Inkomen. Janthony Wielink Enkwest Opleiding & Advies

Zorg & Inkomen. Janthony Wielink Enkwest Opleiding & Advies Zorg & Inkomen Janthony Wielink Enkwest Opleiding & Advies Zorgen over uw inkomen? Ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid 1. Financiële prikkels voor werknemers 2. Financiële prikkels voor werkgevers Doelstelling

Nadere informatie

Slim inspelen op de gevolgen van de Modernisering Ziektewet

Slim inspelen op de gevolgen van de Modernisering Ziektewet Slim inspelen op de gevolgen van de Modernisering Ziektewet De nieuwe Ziektewet en de bijbehorende wijzigingen van de WIA hebben grote gevolgen voor werkgevers die veel met tijdelijke krachten werken.

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Financieel gezond bij arbeidsongeschiktheid

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Financieel gezond bij arbeidsongeschiktheid Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen Financieel gezond bij arbeidsongeschiktheid 2 WIA: financiële zekerheid is mogelijk In de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) staat werken naar vermogen centraal.

Nadere informatie

informatie voor de werkgever

informatie voor de werkgever VerzuimVizier Plus WGA-eigenrisicoverzekering productkenmerken Mét WerkImpulz Alle ingrediënten voor preventie en re-integratie informatie voor de werkgever VerzuimVizier Plus WGA-eigenrisicoverzekering

Nadere informatie

Succesvol privaat uitvoeren van sociale zekerheid

Succesvol privaat uitvoeren van sociale zekerheid White paper Succesvol privaat uitvoeren van sociale zekerheid VSZ Assuradeuren daagt werkgevers uit verantwoordelijkheid te nemen in het organiseren van sociale zekerheid binnen hun onderneming. Wij zijn

Nadere informatie

Eigenrisicodragerschap WGA verzekering

Eigenrisicodragerschap WGA verzekering VSZ ASSURADEUREN Informatie voor de werkgever Eigenrisicodragerschap WGA verzekering Optimale schadelastbeheersing, inclusief uw nieuwe flexrisico s Transparant No-nonsense Oplossingsgericht Innovatief

Nadere informatie

Modernisering Ziektewet

Modernisering Ziektewet Modernisering Ziektewet 1. Inleiding Per 1 januari 2013 is de Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters (BeZaVa) in werking getreden. Deze wet heeft tot doel het aantal vangnetters

Nadere informatie

Verzekering. voor inkomen bij arbeidsongeschiktheid voor alle werknemers (collectief contract) Loyalis werkgevershandleiding > 1 90.0362.

Verzekering. voor inkomen bij arbeidsongeschiktheid voor alle werknemers (collectief contract) Loyalis werkgevershandleiding > 1 90.0362. Verzekering voor inkomen bij arbeidsongeschiktheid voor alle werknemers (collectief contract) 90.0362.13 Loyalis werkgevershandleiding > 1 1. In het kort Inleiding U hebt een collectief contract voor een

Nadere informatie

Welkom. 16.10 17.15 uur Inleidende lezing: belangrijke aandachtspunten bij zieke (ex-) uitzendkrachten

Welkom. 16.10 17.15 uur Inleidende lezing: belangrijke aandachtspunten bij zieke (ex-) uitzendkrachten Welkom Programma 16.10 17.15 uur Inleidende lezing: belangrijke aandachtspunten bij zieke (ex-) uitzendkrachten 17.15 17.45 uur Pauze 17.45 18.30 uur Lezing UWV: Eigenrisicodragerschap, wat is dit? En

Nadere informatie

Themablad ziekteverzuim. Ziekteverzuim. Meer dan zakelijk verzekerd met Univé. www.unive.nl/zekerzakelijkplus

Themablad ziekteverzuim. Ziekteverzuim. Meer dan zakelijk verzekerd met Univé. www.unive.nl/zekerzakelijkplus Themablad ziekteverzuim Ziekteverzuim Meer dan zakelijk verzekerd met Univé www.unive.nl/zekerzakelijkplus Ziekteverzuim Univé heeft in nauwe samenwerking met een beperkt aantal geselecteerde arbodiensten

Nadere informatie

W at vooraf ging Op 1 januari 2013 is de Wet beperking ziekteverzuim en

W at vooraf ging Op 1 januari 2013 is de Wet beperking ziekteverzuim en Whitepaper BeZaVa - 2015 en verder. inclusief update W at vooraf ging Op 1 januari 2013 is de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa) ingevoerd. Aanleiding hiervoor was

Nadere informatie

Modernisering Ziektewet

Modernisering Ziektewet Modernisering Ziektewet Is deze wetswijziging voor werkgevers horror of een uitdaging? februari 2013 Aanleiding WGA schade WIA evaluatie: inhoud WGA 71% heeft geen restverdiencapaciteit 14% benut capaciteit

Nadere informatie

Modernisering Ziektewet

Modernisering Ziektewet Modernisering Ziektewet de werkgever betaalt De wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters is een feit. Door deze wet wordt u als werkgever (tot maximaal 12 jaar) financieel verantwoordelijk

Nadere informatie

Protocol standaard WIA-WGA

Protocol standaard WIA-WGA Protocol standaard WIA-WGA Inhoud Voorwoord 3 Inleiding 4 Protocol standaard WIA-WGA 5 Eigen Risicodragen 5 Algemeen 6 Juridisch 7 Medisch 8 Arbeidskundig, re-integratie, loopbaanontwikkeling 9 Financieel

Nadere informatie

Het Nedasco Gezond Werken Pakket Personeel

Het Nedasco Gezond Werken Pakket Personeel Nedasco B.V. Wijzigingen voorbehouden. Versie 2010.1. Deze brochure is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Aan de inhoud ervan kunnen echter geen rechten worden ontleend. Het Nedasco Gezond Werken Pakket

Nadere informatie