Mijn werknemer meldt zich ziek, en nu?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Mijn werknemer meldt zich ziek, en nu?"

Transcriptie

1 Mijn werknemer meldt zich ziek, en nu? Heb je een zieke werknemer, dan is het belangrijk om de procedurele kant van het verhaal goed en volledig te doorlopen. Belangrijk voor de gezondheid van je werknemer én voor de gezondheid van je bedrijf. Zieke werknemers kosten nou eenmaal geld. In dit whitepaper een overzicht van je plichten in de verschillende situaties. In dit whitepaper: Ziekmelding Re-integratie Ontslag tijdens ziekte Tips van ondernemers en experts tip Tijdig ziekmelden Doe de ziekmelding bij het UWV op tijd, anders riskeer je een boete van maximaal 455 euro. De ziekmelding kun je online doen. tip Investeren in kort verzuim Als je vroeg in de ziekteperiode van je werknemer begint met een gedegen plan van aanpak, is de kans op werkhervatting groter. Al na acht weken ziekte, verkleint de kans op terugkeer aanzienlijk. Investeer dus in de aanpak van kort verzuim! Ziekmelding Een zieke werknemer kost je gemiddeld 250 euro per dag, volgens kennisorganisatie TNO. Moet je vervanging regelen, dan loopt dat zelfs op naar 400 euro. En vergeet het regelwerk niet: vooral bij langdurig verzuim kost het omgooien van planning, het inwerken van nieuwe krachten en het reintegratietraject je veel tijd. Ziekmelding Als een van je werknemers ziek is, meldt hij dat natuurlijk eerst bij jou. Maar hij is niet de enige die een ziekmelding moet doen: jij als werkgever moet dat óók. Je bent verplicht in de zesde ziekteweek een arbodienst of bedrijfsarts in te schakelen. Ziekmelding bij de arbodienst of bedrijfsarts Binnen zes weken moet je de ziekte van je werknemer melden bij de bedrijfsarts of arbodienst, maar liever doe je dat eerder: binnen een dag of vier. Dit om meteen te zorgen voor een goed plan dat langdurig verzuim (hopelijk) voorkomt en oorzaken direct aanpakt. Als er sprake is van langdurig verzuim, maakt de arts of arbodienst een probleemanalyse (lees hier meer over in hoofdstuk 2). 1

2 Daniëlle Kleyheeg i4talent tip Ziektewetuitkering Krijgt je werknemer een Ziektewetuitkering van 70 procent van zijn loon en staat in de cao dat je 100 procent van zijn loon moet doorbetalen tijdens ziekte? Dan moet jij de resterende 30 procent betalen aan je personeelslid. tip CAO afspraken Heb je in de arbeidsovereenkomst of via een cao afgesproken dat je meer dan 70 procent doorbetaalt tijdens ziekte, dan moet je je daar natuurlijk aan houden. Daniëlle Kleyheeg is eigenaar van detacheringsorganisatie i4talent met 75 medewerkers. Gelukkig komt verzuim binnen mijn bedrijf niet zoveel voor en áls het voorkomt gaat het om kort verzuim: zo n 3 procent per maand. Als iemand zich ziekmeldt, bel ik diezelfde dag nog op om te vragen hoe het gaat. Dat zou ik andere ondernemers ook willen aanraden: zorg dat je erachter komt waarom iemand ziek is; misschien zit er meer achter en loop je risico op langdurig verzuim. Ziekmelding bij het UWV Behalve bij de arbodienst of bedrijfsarts, moet je (mogelijk) ook een ziekmelding doen bij het UWV. Of en wanneer dat moet, hangt af van de situatie: Als het dienstverband van je werknemer stopt tijdens zijn ziekte, dan maakt je werknemer aanspraak op een Ziektewetuitkering vanaf het moment dat hij uit dienst treedt. Doe de ziekmelding in deze situatie precies op de laatste werkdag van je werknemer. De werknemer ontvangt de Ziektewetuitkering dan zélf van het UWV. Heb je een uitzendkracht? Dan ligt de taak van ziekmelding niet bij jou, maar bij het uitzendbureau. Er zijn twee mogelijkheden: - Heb je een uitzendkracht met een contract met uitzendbeding? Dan eindigt de uitzendovereenkomst zodra de werknemer zich bij het uitzendbureau ziekmeldt. Het uitzendbureau is vervolgens degene die deze uitzendkracht moet ziekmelden bij het UWV om een Ziektewetuitkering aan te vragen. - Heb je een uitzendkracht met een contract zónder uitzendbeding? Dan heeft de werknemer tijdens ziekte geen recht op een Ziektewetuitkering en betaalt het uitzendbureau zijn loon door. Als je werknemer ziek is vanwege een zwangerschap of bevalling, ziek is door orgaandonatie, gebruik maakt van de compensatieregeling (werknemers die op leeftijd zijn en voormalig werkloos) of een no-riskpolis (werknemers met een arbeidshandicap of ziekte) heeft, dan heeft hij recht op een Ziektewetuitkering. Jij als werkgever hebt de plicht om werknemers met een vast contract door te betalen. Daarom ben jij degene die deze Ziektewetuitkering ontvangt, zodat je die kunt verrekenen met het loon. Is er geen sprake van de bovenstaande gevallen? Dan moet je je werknemer uiterlijk ziekmelden in de 42e week van zijn ziekte. Dit wordt ook wel de 42e-weeksmelding genoemd. Helder op een rijtje wanneer je moet ziekmelden? Kijk in de tabel op pagina

3 Pieter van Soest Omnia Vastgoedonderhoud BV Pieter van Soest is eigenaar van Omnia Vastgoedonderhoud BV, een bedrijf in het reinigen, beschermen en onderhouden van gebouwen. Hij heeft 18 medewerkers in dienst. Als een werknemer zich ziekmeldt, geef ik dat direct door bij de arbodienst. Zelf bel ik de werknemer pas na drie dagen om te vragen hoe het gaat. Doe je dat eerder, kan je werknemer dat als druk ervaren: daar voelt hij zich niet beter door. Wacht je even, dan is je werknemer er sneller bovenop. Mathé Straathof Vakgarage Straathof Mathé Straathof is samen met broer Arjan Straathof eigenaar van Vakgarage Straathof, een allround garagebedrijf met 11 personeelsleden. Wat ik doe na een ziekmelding, is afhankelijk van de situatie. Ik heb weleens een ziekmelding gehad van een werknemer die al niet zo lekker in zijn functie zat en waarbij ik een burnout vreesde. Dan bel ik meteen de bedrijfsarts voor een controle. Maar als iemand belt voor een griepje en ik dat heb zien aankomen, dan laat ik de bedrijfsarts er buiten. Ziektewetuitkering Heeft je zieke werknemer recht op een Ziektewetuitkering? Dan kan hij daar maximaal twee jaar na zijn eerste ziektedag gebruik van maken. De hoogte van deze uitkering is afhankelijk van de vorm van ziekte van je werknemer. Is hij of zij ziek vanwege een zwangerschap, bevalling of orgaandonatie? Dan krijgt je werknemer 100 procent van zijn gemiddelde dagloon. Werknemers met een no-riskpolis en werknemers met een compensatieregeling krijgen 70 tot 100 procent van hun dagloon. Loon doorbetalen Een zieke werknemer met een vast contract moet je doorbetalen. Dat ben je in de eerste twee jaar van de ziekte van je werknemer verplicht. Dit loon moet in het eerste jaar minstens 70 procent van het bruto laatstverdiende loon én minimaal het minimumloon zijn. In het tweede jaar van de ziekte van je werknemer hoeft dat alleen die 70 procent van het minimumloon te zijn. Wanneer ziekmelden bij UVV? Op laatste werkdag ja Ziek uit dienst Uitzendkracht met uitzendbeding Uiterlijk op de Zwanger en ziek tijdens 6 tot 14 vierde ziektedag weken vóór uitgerekende datum tot ingangsdatum zwangerschapsverlof (flexibiliseringsperiode) ja Uiterlijk binnen 6 weken na eerste ziektedag ja Zwanger en ziek als gevolg zwangerschap vóór flexibiliseringsperiode, maar nog niet ziek gemeld Ziek als gevolg van zwangerschap of bevalling ná zwangerschapsverlof Fictief dienstverband Ziek door orgaandonatie Zieke werknemer met no-riskpolis Ziek als gevolg van de zwangerschap vóór zwangerschapsverlof Uiterlijk binnen Zieke, oudere, voormalig werkloze 4 dagen nadat werknemer (Compensatieregeling) uw werknemer ja 13 weken ziek is 3

4 tip Aanpak Hebben de klachten van je zieke werknemer geen lichamelijke, maar een psychische oorzaak? Kies dan voor een aanpak die hierop aansluit. Daniëlle Kleyheeg i4talent Ik heb in totaal twee keer te maken gehad met langdurig verzuim. Bij één personeelslid ging dat om psychisch verzuim, bij het andere personeelslid om een ernstige ziekte. Bij de eerste werknemer heb ik gefocust op het in gesprek blijven: wat speelt er, hoe gaat het? En ik heb een plan van aanpak gemaakt met de bedrijfsarts, om zwart op wit te zetten wat we allemaal gingen doen om de werknemer weer op de rit te krijgen. In een geval zoals bij mijn andere langdurig zieke werknemer kun je eigenlijk niks doen als werkgever. Ik vind het vooral belangrijk om een medewerker in dat geval bij te staan tijdens zijn ziekbed en goed te luisteren naar wat hij of zij wil. Re-integratie Als je werknemer kort ziek is (minder dan vier weken), dan hoef je eigenlijk niet eens zoveel te regelen als werkgever. Natuurlijk is het slim om contact met je personeelslid te houden, zodat je weet wanneer je weer op hem kunt rekenen, maar je hoeft niks te melden bij het UWV en hoeft geen re-integratieverslag aan te leggen. Een ander verhaal wordt het als je werknemer langer dan zes weken ziek is of dreigt te zijn: langdurig verzuim. Bij langdurig verzuim zijn jij en je werknemer verplicht om te werken aan reintegratie. Wat is re-integratie? Re-integratie is de manier waarop jij en je werknemer samen ervoor zorgen dat je werknemer zo snel mogelijk weer aan het werk kan. Re-integratie is niet iets waar je voor kunt kiezen als werkgever; vanuit de Wet Verbetering Poortwachter ben je verplicht om via re-integratie te voorkomen dat je werknemer langdurig thuis zit en uiteindelijk in de WIA belandt. Re-integratietraject Als werkgever speel je een belangrijke rol in het reintegratietraject. Behalve voor het plan van aanpak, ben je ook verantwoordelijk voor het aanstellen van een casemanager (niet verplicht) en voor het re-integratieverslag. Re-integratieverslag Het re-integratieverslag bestaat uit de volgende onderdelen: de probleemanalyse, met daarin de klachten, verzuimoorzaken en een re-integratieadvies. Plus eventueel een bijgestelde probleemanalyse; het plan van aanpak, en eventueel een bijgesteld plan van aanpak; verslagen van de voortgangsgesprekken die je minstens één keer in de zes weken met je werknemer hebt gehad; een eerstejaarsevaluatie; een actueel oordeel bij de probleemanalyse, opgesteld door de arbodienst of bedrijfsarts; een eindevaluatie. 4

5 tip Verslag Om te kunnen bewijzen dat jij en je werknemer genoeg hebben gedaan aan reintegratie, is een re-integratieverslag noodzakelijk. Pieter van Soest Omnia Vastgoedonderhoud BV Als iemand zich ziekmeldt, ga je er niet vanuit dat hij twee jaar ziek zal zijn. Toch is het me twee keer gebeurd. Beide werknemers zitten nu in de WW, omdat het voor hen niet meer mogelijk was om fysiek werk zoals bij ons te doen. Iemand die gewend is gevelonderhoud te doen, zet je nou eenmaal niet zo makkelijk achter een bureau. Mathé Straathof Vakgarage Straathof In de laatste tien jaar is hier één keer iemand langdurig ziek geweest en dat was iemand die al eerder overspannen is geweest. Helaas keerde dat dus terug. Ik heb geprobeerd tijdens zijn verzuim contact te houden. In het begin ging dat moeizaam, en vooral via zijn vriendin. Toch ben ik blijven aansturen op contact: hoe langer je wacht, des te moeilijker het voor jou en voor de overspannen werknemer wordt. Probleemanalyse Als je werknemer een langere tijd ziek is, moet je binnen zes weken een probleemanalyse laten opstellen door je bedrijfsarts of arbodienst. Dit is verplicht vanuit de Wet Verbetering Poortwachter. In deze probleemanalyse staan nauwkeurig de klachten en de oorzaak van het verzuim beschreven. Ook bevat de analyse een onafhankelijk advies over de vraag of je werknemer zijn werk in de toekomst nog zal kunnen doen en - zo ja - over de manier waarop je werknemer het beste kan reintegreren. Jij moet dit advies delen met je zieke personeelslid. Plan van aanpak Op basis van de probleemanalyse ga je vervolgens met je werknemer in gesprek over re-integratie, dat leidt tot een plan van aanpak. Dit moet binnen acht weken op tafel liggen, klaar om uitgevoerd te worden. Het doel van dit plan van aanpak is terugkeer van je werknemer op de werkvloer. Maak daarom afspraken over opleiding, aangepast werk, begeleiding en/ of aanpassing van de werkplek. Bespreek ook het aantal contactmomenten: kies bijvoorbeeld voor een vaste dag en tijdstip in de week waarop je je werknemer belt om te vragen hoe het gaat. Om te zorgen dat jullie allebei de gemaakte afspraken nakomen, kun je een casemanager aanwijzen. Dat kan een medewerker van de arbodienst zijn, maar ook een leidinggevende binnen je bedrijf of een andere medewerker. Het is de bedoeling dat zowel jij als je werknemer bij de casemanager terecht kan als iets niet volgens afspraak verloopt. Vervroegde IVA-aanvraag Als na de probleemanalyse al duidelijk is dat je werknemer niet meer zal kunnen terugkeren naar de werkvloer en niet meer beter wordt, dan kan je werknemer al na 3 weken ziekte (en tot maximaal 68 weken ziekte) een vervroegde IVA-aanvraag doen: een Inkomensvoorziening voor Volledig en duurzaam Arbeidsongeschikten. Beslist het UWV dat je werknemer inderdaad de uitkering krijgt, dan gaat die tien weken na de aanvraag in. Vanaf dat moment heb jij als werkgever geen re-integratieverplichtingen meer. Deze IVA-uitkering kun aftrekken van het loon van je zieke werknemer, dat je nog twee jaar moet doorbetalen. 5

6 Daniëlle Kleyheeg i4talent tip Ander werk Je werknemer is verplicht om mee te werken aan re-integratie. Dat betekent dat hij (tijdelijk) ander werk binnen je bedrijf of een cursus moet accepteren. Doet hij dit niet, dan mag je minder loon betalen. tip Samen doen Doet je werknemer zelf voorstellen voor ander werk binnen jouw bedrijf of een ander bedrijf? Ga daar dan op in. Samen bereik je vaak het beste resultaat. Communicatie is het toverwoord bij reintegratie. Wat wil je werknemer en hoe vul je dat samen in? Ik probeer bij elke situatie te kijken wat het beste is. Als een werknemer bijvoorbeeld net een flinke tijd van huis is geweest vanwege een opname in het ziekenhuis, maar tóch het liefst direct weer aan het werk gaat, dan stel ik voor om te beginnen met thuiswerk. Dat soort dingen neem ik overigens altijd op met de bedrijfsarts: hij weet wat een werknemer wel of niet aankan. Re-integratie eerste spoor en tweede spoor Als werkgever ben je verplicht om te onderzoeken of je zieke werknemer ergens binnen je bedrijf weer aan de slag kan gaan. Dit kan ook op een andere functie zijn dan waar je hem voor hebt aangenomen. Dit wordt re-integratie eerste spoor genoemd. Zie je intern geen mogelijkheden, dan ben je verplicht om een re-integratie tweede spoor te starten: de zoektocht naar werk voor je zieke medewerker bij een andere werkgever. Een re-integratiebedrijf kan je hierbij helpen. Eerstejaarsevaluatie Als je zieke werknemer na een jaar nog niet terug is, dan is het tijd om met hem te bespreken hoe het in het afgelopen jaar is gegaan. Is je werknemer goed op weg om weer aan het werk te gaan of heeft het plan van aanpak een aanpassing nodig? Misschien blijkt dat je medewerker andere begeleiding nodig heeft of dat er binnen jouw bedrijf toch te weinig mogelijkheden zijn voor je medewerker. Stel het plan van aanpak dan bij en ga - zo nodig - op zoek naar werk voor je personeelslid bij een andere werkgever. Als het plan van aanpak nog steeds van toepassing is, gaan jullie gewoon samen verder op de ingeslagen weg. Poortwachtertoets Als je werknemer na 93 weken nog ziek is, kan hij een WIAuitkering aanvragen. Het UWV doet vervolgens op basis van het re-integratieverslag de poortwachtertoets, wat inhoudt dat de overheidsinstantie beoordeelt of jij en je medewerker genoeg moeite hebben gedaan om je werknemer weer aan het werk te krijgen. Als het re-integratieverslag niet compleet is of niet voldoende is uitgewerkt, kan het UWV oordelen dat je na twee jaar ziekte het loon langer moet doorbetalen. 6

7 tip UWV Zowel jij als je werknemer mag een deskundigenoordeel aanvragen bij het UWV, als het re-integratietraject dreigt vast te lopen. Pieter van Soest Omnia Vastgoedonderhoud BV Na een jaar ziekte wordt een onafhankelijk arbeidskundig onderzoek gedaan. Daarbij kijkt een arbeidsdeskundige of de zieke medewerker nog wel terug kan keren in dezelfde functie of dat het beter is om elders aan de slag te gaan. Tijdens een re-integratietraject zet je met alle partijen alles op alles om te zorgen dat je zieke personeelslid weer aan de slag kan. Dat is het prettigst voor je werknemer en ook voor jou als werkgever. Deskundigenoordeel In principe is het de bedoeling dat jij en je werknemer het reintegratietraject samen doorlopen. Loopt de re-integratie vast en kan de arbodienst of de bedrijfsarts jullie niet verder helpen? Dan kun je het UWV om een deskundigenoordeel vragen. Hierbij leg je een concrete vraag en/of case voor aan het UWV, die vervolgens beoordeelt: of de werknemer zijn eigen werk kan doen; of de werknemer genoeg heeft gedaan voor zijn reintegratie; of het werk dat de werknemer binnen of buiten het bedrijf moet doen passend is; of jij als werkgever genoeg hebt gedaan aan de reintegratie van je werknemer. Of je iets doet met dit deskundigenoordeel, is in principe aan jou. Wel weegt het UWV dit oordeel mee bij de beoordeling van het re-integratieverslag. Het deskundigenoordeel kost je 400 euro. Als je werknemer het aanvraagt, kost het hem 100 euro. WIA Is het zo slecht met je werknemer gesteld dat het voor hem of haar niet meer mogelijk is om terug te keren op de werkvloer? Als hij na twee jaar ziekte meer dan 35 procent arbeidsongeschikt is, heeft hij recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Deze WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen) bestaat uit twee regelingen: WGA en IVA. De WGA (werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten) is voor werknemers die nog gedeeltelijk kunnen werken, de IVA (inkomensvoorziening volledig en duurzaam arbeidsongeschikten) is voor mensen die helemaal niet meer kunnen werken. Jij als werkgever hoeft deze WIA niet aan te vragen, die taak ligt bij je zieke medewerker. Wat in deze situatie wél belangrijk is voor jou als werkgever, is dat het UWV bij de behandeling van de WIA-aanvraag altijd kijkt of jij en je werknemer genoeg hebben gedaan aan re-integratie. 7

8 Mathé Straathof Vakgarage Straathof De re-integratie van mijn overspannen medewerker heb ik via een adviseur uitbesteed aan een re-integratiebegeleider. Ik heb er zelf geen kaas van gegeten en wilde niet het risico lopen iets verkeerd te doen. Werken met de begeleider beviel goed, maar helaas is het uiteindelijk niet gelukt te integreren in ons eigen bedrijf, er zat teveel spanning bij die werknemer. Ontslag tijdens ziekte Als je personeelslid een ernstige ziekte krijgt of vanwege een persoonlijk conflict uit de running ligt, wil je hem na langdurig verzuim natuurlijk het allerliefst terug op kantoor. Maar een werknemer die steeds opnieuw ziek wordt en een blok aan je been vormt, zou je soms liever kwijt zijn. Wat zijn de opties rondom ontslag bij ziekte? In de eerste twee jaar van ziekte of arbeidsongeschiktheid van je werknemer, mag je hem of haar in principe niet ontslaan, vanwege zijn ontslagbescherming. Na twee jaar ziekte of arbeidsongeschiktheid mag je je werknemer wel ontslaan, als: je werknemer volledig arbeidsongeschikt is voor de overeengekomen werkzaamheden, jij en je werknemer genoeg re-integratie-inspanningen hebben verricht, maar dit zonder resultaat is, re-integratie van je werknemer in aangepaste of passende arbeid binnen afzienbare termijn niet mogelijk is, ook niet met scholing, en je kunt aantonen dat je werknemer niet binnen 26 weken weer aan het werk kan. Pas als je aan al deze voorwaarden voldoet, kun je de arbeidsrelatie met wederzijds goedvinden beëindigen. Stemt de werknemer niet in met het ontslag, dan moet je een procedure bij het UWV of bij de kantonrechter starten. 8

9 Pieter van Soest Omnia Vastgoedonderhoud BV Ontslag tijdens ziekte mag en kán niet, hoe graag sommige werkgevers dat soms ook zouden willen. Want ja, een zieke medewerker kost gemiddeld 250 euro per dag. Bij ons is nooit zoiets voorgekomen, ik heb hier dus ook geen ervaring mee. Toch eerder ontslag? In sommige gevallen mag je je zieke werknemer toch ontslaan binnen twee jaar. Is één van de volgende situaties het geval? Dan mag je je werknemer wél ontslaan in zijn ziekteperiode. 1 Je hebt met je werknemer een arbeidsovereenkomst gesloten voor een bepaalde periode. In dat geval eindigt de overeenkomst gewoon op de vastgestelde datum. Overigens ben je tot het eind van die periode gewoon verplicht het loon door te betalen en samen met je werknemer te werken aan re-integratie, ook al weet je dat de overeenkomst binnenkort eindigt. Is je werknemer al zes weken voor het einde van zijn dienstverband ziek, dan ben je verplicht een re-integratieverslag aan te leggen. 2 Als je werknemer zonder duidelijke reden zijn verplichtingen niet nakomt (en bijvoorbeeld niet meewerkt aan het opstellen van een plan van aanpak of passende arbeid weigert), dan geldt het ontslagverbod niet meer en kun je het UWV om ontslagadvies vragen. 3 Je wilt je werknemer om een andere reden ontslaan, bijvoorbeeld om bedrijfseconomische redenen of vanwege reorganisatie. Dit kan overigens alleen via de kantonrechter omdat in dat geval ook het opzegverbod van kracht blijft. 4 Je hebt al vóór de ziekteperiode van de werknemer een ontslagadvies bij het UWV ingediend en die is toegewezen. 5 Je werknemer is regelmatig ziek, waardoor het werk van collega s of het productieproces onder druk komt te staan. Is dit het geval, dan kun je een ontslagadvies aanvragen. Het UWV kijkt dan: wat de gevolgen van het ziekteverzuim zijn voor de organisatie, wat de hoogte van het ziekteverzuim binnen de organisatie is, of er mogelijkheden zijn om de arbeidsomstandigheden te verbeteren, en of er sprake van een chronische ziekte is. 9

10 Daniëlle Kleyheeg i4talent Ik doe verschillende dingen om verzuim te voorkomen. Ik bied bijvoorbeeld bedrijfsfitness aan om medewerkers gezond en fit te houden. Ook luister ik goed naar medewerkers, door maandelijks een gesprek met ze te houden. En vergeet het nut van teambuildingsuitjes niet, die organiseer ik twee keer per jaar. Wat bij mijn bedrijf lastig is, is dat mijn medewerkers niet binnen i4talent werken, maar bij externe opdrachtgevers op een opdracht zitten. Daardoor kan ik bij conflicten op het werk niet zo heel veel doen of direct ingrijpen. Ik blijf altijd goed luisteren en grijp in waar dat kan. Pieter van Soest Omnia Vastgoedonderhoud BV Houd het ziektepatroon van je werknemers goed in de gaten. Soms is een medewerker tien keer in een jaar één dag ziek. Dat klopt niet, dan moet er iets aan de hand zijn: je werknemer gaat te snel aan het werk na ziekte, heeft het niet naar zijn zin op zijn werk of heeft een andere reden om vaak kortdurend te verzuimen. Ontdek je zo n patroon, ga dan met je medewerker in gesprek. In het tweede jaar worden het namelijk tien keer twee dagen en weer een jaar later langdurig verzuim. Doorbreek het! Mathé Straathof Vakgarage Straathof Een goede, open sfeer en oprechte interesse heeft een positief effect op ziekteverzuim. Ik wil niet als een soort alleenheerser het bedrijf leiden, we werken mét elkaar. In zo n sfeer nemen werknemers je ook eerder in vertrouwen, om te vertellen wat er speelt. Heeft een werknemer te maken met een sterfgeval of bijvoorbeeld met een zwangere vriendin, dan vind ik het prettig dat vanaf het begin te weten, zodat ik hem zijn verhaal kan laten doen. Powered by Over MKB Servicedesk. Als strategisch partner van MKB-Nederland is de MKB Servicedesk de vraagbaak voor ondernemend Nederland. Op vind je betrouwbare, concrete en betaalbare antwoorden op alle ondernemersvragen in het middenen kleinbedrijf. Maandelijks bezoeken meer dan ondernemers mkbservicedesk.nl. Het is niet toegestaan om beeldmateriaal en informatie afkomstig uit dit document zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van MKB Servicedesk te kopiëren in welke vorm dan ook. Servicedesk

Loondoorbetaling bij ziekte. Informatie voor werknemers

Loondoorbetaling bij ziekte. Informatie voor werknemers Loondoorbetaling bij ziekte Informatie voor werknemers Betaalt uw werkgever uw loon door als u ziek bent? Uw werkgever betaalt maximaal twee jaar uw loon door als u ziek bent. U krijgt tijdens uw ziekte

Nadere informatie

Ik heb een zieke werknemer. Wat nu?

Ik heb een zieke werknemer. Wat nu? uwv.nl werk.nl Ik heb een zieke werknemer. Wat nu? Informatie voor werkgevers over re-integratie tijdens de eerste twee jaar ziekte en de Ziektewet Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie

Nadere informatie

Wet Verbetering poortwachter (WvP) uitgewerkt

Wet Verbetering poortwachter (WvP) uitgewerkt - ALGEMENE INFORMATIE- Wet Verbetering poortwachter (WvP) in het kort Dag 1 - verzuimmelding bij uw arbodienst» U meldt het verzuim bij uw arbodienst» Het verzuimbegeleidingsproces start Week 6 - probleemanalyse»

Nadere informatie

Ik heb een zieke werknemer. Wat nu? Informatie voor werkgevers over re-integratie tijdens de eerste twee jaar ziekte en de Ziektewet

Ik heb een zieke werknemer. Wat nu? Informatie voor werkgevers over re-integratie tijdens de eerste twee jaar ziekte en de Ziektewet Ik heb een zieke werknemer. Wat nu? Informatie voor werkgevers over re-integratie tijdens de eerste twee jaar ziekte en de Ziektewet Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij.

Nadere informatie

Ik heb een zieke werknemer. Wat nu? Informatie voor werkgevers over reïntegratie en Ziektewet

Ik heb een zieke werknemer. Wat nu? Informatie voor werkgevers over reïntegratie en Ziektewet Ik heb een zieke werknemer. Wat nu? Informatie voor werkgevers over reïntegratie en Ziektewet Inhoud Als u een zieke werknemer heeft 4 Reïntegratie: zo snel mogelijk beginnen 5 Zodra uw werknemer ziek

Nadere informatie

Ik heb een zieke werknemer. Wat nu? Informatie voor werkgevers over re-integratie en Ziektewet

Ik heb een zieke werknemer. Wat nu? Informatie voor werkgevers over re-integratie en Ziektewet Ik heb een zieke werknemer. Wat nu? Informatie voor werkgevers over re-integratie en Ziektewet Inhoud Als u een zieke werknemer heeft 2 Re-integratie: zo snel mogelijk beginnen 3 Hoe zit het met het inkomen

Nadere informatie

Ik heb een zieke werknemer. Wat nu?

Ik heb een zieke werknemer. Wat nu? uwv.nl werk.nl Ik heb een zieke werknemer. Wat nu? Informatie voor werkgevers over re-integratie tijdens de eerste twee jaar ziekte en de Ziektewet Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie

Nadere informatie

Ik ben ziek Wat nu? Informatiebrochure voor werknemers November 2007

Ik ben ziek Wat nu? Informatiebrochure voor werknemers November 2007 Ik ben ziek Wat nu? Informatiebrochure voor werknemers November 2007 Inhoudsopgave Inleiding... 3 De Wet Verbetering Poortwachter (WVP).. 4 Contact met de arbodienst 4 Opstellen Plan van Aanpak 5 Uitvoeren

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheid in het UMC. Wat nu?

Arbeidsongeschiktheid in het UMC. Wat nu? Arbeidsongeschiktheid in het UMC. Wat nu? Inhoudsopgave pagina 1 Antwoorden op vragen over arbeidsongeschiktheid 3 2 Wat wordt er van u verwacht en wie kunnen u ondersteunen? 3 3 Andere functie gevonden?

Nadere informatie

Ik ben ziek. Wat nu? uwv.nl werk.nl. Wilt u meer weten? Heeft u een werkgever? Vraag dan bij hem of uw bedrijfsarts om meer informatie.

Ik ben ziek. Wat nu? uwv.nl werk.nl. Wilt u meer weten? Heeft u een werkgever? Vraag dan bij hem of uw bedrijfsarts om meer informatie. uwv.nl werk.nl Ik ben ziek. Wat nu? Wilt u meer weten? Vraag dan bij hem of uw bedrijfsarts om meer informatie. Kijk dan voor meer informatie op uwv.nl. Wilt u daarna nog meer weten over uw uitkering?

Nadere informatie

Ik heb een zieke werknemer. Wat nu? Informatie voor werkgevers over reïntegratie en Ziektewet

Ik heb een zieke werknemer. Wat nu? Informatie voor werkgevers over reïntegratie en Ziektewet Ik heb een zieke werknemer. Wat nu? Informatie voor werkgevers over reïntegratie en Ziektewet Werk boven uitkering UWV verstrekt tijdelijk inkomen in het kader van wettelijke regelingen als de WW en de

Nadere informatie

Verzuim- en reïntegratietraject

Verzuim- en reïntegratietraject Verzuim- en reïntegratietraject Q-koorts Juan Bouwmans, bedrijfsarts 30 november Even voorstellen Bedrijfsarts Arbo Unie Den Bosch en Tilburg Projectleider infectieziekten Brabants Kennisnetwerk Zoönosen

Nadere informatie

Deskundigenoordeel van UWV

Deskundigenoordeel van UWV uwv.nl werk.nl Deskundigenoordeel van UWV Informatie voor werkgever en werknemer Wilt u meer weten? Kijk voor meer informatie op uwv.nl. Als u daarna nog vragen heeft, bel dan met: UWV Telefoon Werknemers

Nadere informatie

Deskundigenoordeel van UWV. Informatie voor werkgever en werknemer

Deskundigenoordeel van UWV. Informatie voor werkgever en werknemer Deskundigenoordeel van UWV Informatie voor werkgever en werknemer Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en te houden. Is werken

Nadere informatie

Wat wordt van u verwacht als werknemer?

Wat wordt van u verwacht als werknemer? Zo'n 12.000 mensen krijgen dementie voordat ze 65 jaar zijn. Deze mensen vaak nog aan het werk op het moment dat iemand de diagnose dementie krijgt. Dementie kan veel invloed hebben op het werk. Het ligt

Nadere informatie

Ik ben langdurig ziek. Wat nu?

Ik ben langdurig ziek. Wat nu? Ik ben langdurig ziek. Wat nu? Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en te houden. Is werken niet mogelijk, dan zorgen wij voor

Nadere informatie

Zieke werknemer: wat te doen?

Zieke werknemer: wat te doen? Zieke werknemer: wat te doen? Maart 2015 2 Met het oog op resultaat Inhoudsopgave Inleiding 4 Zieke werknemer 5 Beloning uitzendkracht 9 Sancties zieke werknemer 10 Ontslag en ziekte 12 Re-integratie 2e

Nadere informatie

Ziek zijn en werken in de taxisector. 2 jaar doorbetaald Werken als het kan. En verder?

Ziek zijn en werken in de taxisector. 2 jaar doorbetaald Werken als het kan. En verder? Ziek zijn en werken in de taxisector 2 jaar doorbetaald Werken als het kan En verder? Ziek zijn en werken in de taxisector Arbeidsongeschiktheid betekent dat je niet of maar deels je normale functie uit

Nadere informatie

Uitgangspunt: re-integratie is een zaak van werkgever en werknemer samen en dient in overleg plaats te vinden

Uitgangspunt: re-integratie is een zaak van werkgever en werknemer samen en dient in overleg plaats te vinden RE-INTEGRATIE 1 e : Verplichtingen werkgever 2 e : Verplichtingen werknemer Uitgangspunt: re-integratie is een zaak van werkgever en werknemer samen en dient in overleg plaats te vinden 1 e : - bij contract

Nadere informatie

Whitepaper maart 2015. Zieke werknemer: wat te doen?

Whitepaper maart 2015. Zieke werknemer: wat te doen? Whitepaper maart 2015 Zieke werknemer: wat te doen? Inhoudsopgave Inleiding Inleiding 3 Zieke werknemer 4 Beloning uitzendkracht 8 Sancties zieke werknemer 9 Ontslag en ziekte 10 Re-integratie 2e spoor

Nadere informatie

Werknemer ziek. Wat Nu? Stappenplan bij ziekte.

Werknemer ziek. Wat Nu? Stappenplan bij ziekte. Werknemer ziek. Wat Nu? Stappenplan bij ziekte. Heeft een werknemer zich ziek gemeld? Beoordeel de verzuimmelding en meld binnen 8 uur uw zieke werknemer aan bij uw arbodienst of bedrijfsarts. Doe dit

Nadere informatie

Ziekte en verzuim in de praktijk. Het kader. Wet Verbetering Poortwachter 1. Breda, 24 maart 2009

Ziekte en verzuim in de praktijk. Het kader. Wet Verbetering Poortwachter 1. Breda, 24 maart 2009 Ziekte en verzuim in de praktijk Breda, 24 maart 2009 Het kader Wet Verbetering Poortwachter Beleidsregels beoordelingskader poortwachter (UWV) Burgerlijk wetboek Wet Verbetering Poortwachter 1 Ziekmelding

Nadere informatie

VERZUIMREGLEMENT (VE R S I E 2. 2 )

VERZUIMREGLEMENT (VE R S I E 2. 2 ) VERZUIMREGLEMENT (VE R S I E 2. 2 ) 1 Begripsbepalingen Medewerker: personeelslid van stichting PCPO Capelle-Krimpen Werkgever: Stichting PCPO Capelle-Krimpen Directeur: eindverantwoordelijke van de school.

Nadere informatie

Dubbel U - Verzuimreglement

Dubbel U - Verzuimreglement Dubbel U - Verzuimreglement Inleiding In dit verzuimprotocol zijn de regels vastgelegd die gelden voor werknemers van Dubbel U die de werkzaamheden niet kunnen verrichten in verband met ziekte (hierna

Nadere informatie

Wet Verbetering Poortwachter

Wet Verbetering Poortwachter Wet Verbetering Poortwachter Snel en effectief ingrijpen bij verzuim Om het aantal werknemers dat langdurig ziek is terug te dringen, is de Wet Verbetering Poortwachter ingesteld. Het uitgangspunt hierbij

Nadere informatie

Nierpatiënten Vereniging Nederland. Biedt perspectief!

Nierpatiënten Vereniging Nederland. Biedt perspectief! Nierpatiënten Vereniging Nederland Biedt perspectief! PROCEDURE Wet verbetering poortwachter Week 1: ziekmelding bij werkgever en arbodienstverlening. Week 6: probleemanalyse bedrijfsarts (evaluatie/bijstelling

Nadere informatie

Detacheren: werken bij een andere werkgever

Detacheren: werken bij een andere werkgever Detacheren: werken bij een andere werkgever Een oplossing voor de re-integratie van uw zieke werknemer Ik wil meer informatie Meer informatie vindt u op uwv.nl. U kunt ook contact opnemen met UWV Telefoon

Nadere informatie

Werknemer ziek. Wat Nu? Stappenplan bij ziekte.

Werknemer ziek. Wat Nu? Stappenplan bij ziekte. Werknemer ziek. Wat Nu? Stappenplan bij ziekte. Heeft een werknemer zich ziek gemeld? Beoordeel de verzuimmelding en meld binnen 8 uur uw zieke werknemer aan bij uw arbodienst of bedrijfsarts. Doe dit

Nadere informatie

VeReFi model Verzuimprotocol

VeReFi model Verzuimprotocol VeReFi model Verzuimprotocol Als een werknemer zich ziek meldt, is het belangrijk om zo snel mogelijk vast te stellen hoe ernstig de situatie is. Gaat het om kortdurend of langer verzuim, zijn er aanpassingen

Nadere informatie

Verzuimbegeleiding. in één oogopslag. Verzuimprotocol. Verzuimtijdlijn. Goed om te weten

Verzuimbegeleiding. in één oogopslag. Verzuimprotocol. Verzuimtijdlijn. Goed om te weten < 2 3 4 5 7 9 0 2 > < VORIGE PAGINA VOLGENDE PAGINA > Protocol verzuimbegeleiding Voor de leidinggevende Jij en je medewerker zijn samen verantwoordelijk voor reintegratie. De eerste weken zijn het belangrijkst

Nadere informatie

Als u arbeidsongeschikt bent

Als u arbeidsongeschikt bent Landelijke vereniging Artsen in Dienstverban Als u arbeidsongeschikt bent Na twee jaar ziekte Arbeidsongeschiktheid heeft ingrijpende gevolgen. Door ziekte of een handicap kunt u uw vroegere werkzaamheden

Nadere informatie

De wet Werk en Inkomen naar. Arbeidsvermogen. Deze wet is van kracht geworden. Op 29 december 2005

De wet Werk en Inkomen naar. Arbeidsvermogen. Deze wet is van kracht geworden. Op 29 december 2005 De WIA De wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen. Deze wet is van kracht geworden Op 29 december 2005 1 De poortwachter De Wet Verbetering Poortwachter 1 is van kracht geworden Op 1april 2002 2 De arbodienst

Nadere informatie

Verzuimprotocol: ziekteverlof aanvragen

Verzuimprotocol: ziekteverlof aanvragen Bij verzuim ligt het accent op wat je nog wel kan. Ziek is ziek, maar betekent niet automatisch dat je niet kunt werken. Ziekteverzuim is minder vrijblijvend en vraagt van werkgever en medewerker meer

Nadere informatie

Inzicht in subsidieland. Door Mariska Doornbos

Inzicht in subsidieland. Door Mariska Doornbos Inzicht in subsidieland Door Mariska Doornbos Het Veluwe Portaal geeft antwoord op al uw vragen met betrekking tot arbeidsmobiliteit en personeel. Om u inzicht te geven in de regelgeving en subsidiemogelijkheden

Nadere informatie

Ik word ziek, en dan..

Ik word ziek, en dan.. Ik word ziek, en dan.. Verzuimregels in vogelvlucht Geestelijk gezond in Zeeland Wat zijn je rechten en plichten bij ziekte? Burgerlijk Wetboek & Wet Verbetering Poortwachter (WVP) Uitgangspunt is: loon

Nadere informatie

Het kiezen van het juiste re-integratie bureau

Het kiezen van het juiste re-integratie bureau Het kiezen van het juiste re-integratie bureau Presentatie: Het kiezen van het juiste re-integratie bureau Re-integratie tweede spoor biedt werkgevers en werknemers de mogelijkheid om naar passende arbeid

Nadere informatie

Wet verbetering Poortwachter. Marcel Geerts, bedrijfsarts 15 april 2015 marcel.geerts@arbounie.nl

Wet verbetering Poortwachter. Marcel Geerts, bedrijfsarts 15 april 2015 marcel.geerts@arbounie.nl Wet verbetering Poortwachter Marcel Geerts, bedrijfsarts 15 april 2015 marcel.geerts@arbounie.nl Psychische steeds groter aandeel van verzuim Jaar Oorzaak Mannen Vrouwen Totaal Totaal GVD a 2010 Klachten

Nadere informatie

Het stappenplan bij ziekte. Een checklist voor de terugkeer naar werk, stap voor stap

Het stappenplan bij ziekte. Een checklist voor de terugkeer naar werk, stap voor stap Het stappenplan bij ziekte. Een checklist voor de terugkeer naar werk, stap voor stap In dit stappenplan staan van week tot week alle afspraken over wat te doen als een werknemer ziek of arbeidsongeschikt

Nadere informatie

Ik ben ziek. Wat nu? Informatie over re-integratie en inkomen

Ik ben ziek. Wat nu? Informatie over re-integratie en inkomen Ik ben ziek. Wat nu? Informatie over re-integratie en inkomen Werk boven uitkering UWV verstrekt tijdelijk inkomen in het kader van wettelijke regelingen als de WW, WIA en de WAO. Maar koppelt dat altijd

Nadere informatie

Is de WGA-uitkering op of na 1 januari 2007 ingegaan? Dan neemt het UWV na 10 jaar de betaling van de uitkering over van Nij Smellinghe.

Is de WGA-uitkering op of na 1 januari 2007 ingegaan? Dan neemt het UWV na 10 jaar de betaling van de uitkering over van Nij Smellinghe. 2 3 4 8 11 12 15 17 18 20 Nij Smellinghe is eigenrisicodrager voor de WGA (Wet werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten). De WGA is onderdeel van de WIA (Wet werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen).

Nadere informatie

H12 Ziektewet en wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

H12 Ziektewet en wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen Samenvatting Sociale kaart en sociale zekerheid Sharon. D 22-05-2017 H12 Ziektewet en wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen In dit hoofdstuk gaat het om 2 werknemersverzekeringen namelijk de ZW(ziektewet)

Nadere informatie

De Loonsanctie. mr. Hayat Barrahmun. 27 maart 2014

De Loonsanctie. mr. Hayat Barrahmun. 27 maart 2014 De Loonsanctie mr. Hayat Barrahmun 27 maart 2014 1 Eerste en tweede ziektejaar Re-integratie; Bedongen arbeid; Passende arbeid. 2 Vangnet-regeling/no-risk polis (I) Tegemoetkoming loondoorbetalingsplicht

Nadere informatie

Hoe vraag ik een WIA-uitkering aan?

Hoe vraag ik een WIA-uitkering aan? uwv.nl werk.nl Hoe vraag ik een WIA-uitkering aan? Wat u moet weten als u al enige tijd ziek bent Wilt u meer informatie? Meer informatie vindt u op uwv.nl. Wilt u daarna nog meer weten over uw uitkering?

Nadere informatie

Tegenover het recht op ziekengeld staan ook een aantal (op wet- en regelgeving gebaseerde) verplichtingen.

Tegenover het recht op ziekengeld staan ook een aantal (op wet- en regelgeving gebaseerde) verplichtingen. Verzuimprotocol Medewerkers Pay for People U bent werknemer van Pay for People en bent ziek waardoor u niet kunt werken. Het kan ook zijn dat u een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met Pay for People

Nadere informatie

Arbeidsrecht en Hyperemesis Gravidarum

Arbeidsrecht en Hyperemesis Gravidarum Arbeidsrecht en Hyperemesis Gravidarum Regelmatig lopen vrouwen die last hebben van Hyperemesis Gravidarum (HG) tegen arbeidsrechtelijke problemen aan. Contracten worden niet verlengd, er wordt gedreigd

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden

Bijzondere voorwaarden Bijzondere voorwaarden Bij de Conventionele Verzekering Wat geldt voor deze voorwaarden? Dit zijn onze bijzondere voorwaarden bij de Conventionele Verzekering die u met ons afsluit. Deze bijzondere voorwaarden

Nadere informatie

Ontslag, en nu? werk.nl uwv.nl. Wat u moet weten als u ontslag krijgt. Wilt u meer weten?

Ontslag, en nu? werk.nl uwv.nl. Wat u moet weten als u ontslag krijgt. Wilt u meer weten? werk.nl uwv.nl Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u weten wat voor u in uw situatie geldt? Kijk dan op werk.nl. Als u

Nadere informatie

Verzuimverlof aanvragen

Verzuimverlof aanvragen In dit protocol staan de door [naam organisatie] verplicht gestelde voorschriften en procedures als je door ziekte arbeidsongeschikt bent en je eigen werk niet kunt doen. 1. Verzuimverlof aanvragen Verzuimverlof

Nadere informatie

Stappenplan bij aanstelling, functioneren, verzuim en ontslag

Stappenplan bij aanstelling, functioneren, verzuim en ontslag Stappenplan bij aanstelling, functioneren, verzuim en ontslag Aanstelling/ Voorwaarden aanstelling/ Aanstelling/ voor bepaalde tijd Omzetting aanstelling/ bepaalde tijd in aanstelling/ onbepaalde tijd

Nadere informatie

Als werkgever en werknemer hulp nodig hebben bij de re-integratie Een deskundigenoordeel van UWV

Als werkgever en werknemer hulp nodig hebben bij de re-integratie Een deskundigenoordeel van UWV Als werkgever en werknemer hulp nodig hebben bij de re-integratie Een deskundigenoordeel van UWV UWV Juni 2006 Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend. VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN

Nadere informatie

Ik neem een werknemer met een ziekte of handicap in dienst. Voordelen van het in dienst nemen

Ik neem een werknemer met een ziekte of handicap in dienst. Voordelen van het in dienst nemen Ik neem een werknemer met een ziekte of handicap in dienst Voordelen van het in dienst nemen Werk boven uitkering UWV verstrekt tijdelijk inkomen in het kader van wettelijke regelingen als de WW, WAO,

Nadere informatie

Nierpatiënten V ereniging Vereniging Nederland Margreet Gorter

Nierpatiënten V ereniging Vereniging Nederland Margreet Gorter Nierpatiënten Vereniging Nederland Margreet Gorter ADPKD (Cystenieren) Werk, Uitkeringen,, g, Verzekeringen Werk, inkomen en nierziekte Kan je nog werken met een nierziekte? Wanneer vertel ik mijn collega

Nadere informatie

Afdeling Interne Dienstverlening/Unit Personele Administratie van de Dienst Organisatie en Ondersteuning

Afdeling Interne Dienstverlening/Unit Personele Administratie van de Dienst Organisatie en Ondersteuning GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Heerenveen. Nr. 4351 29 januari 2014 Verzuimprocol gemeente Heerenveen Hoofdstuk 1. Inleiding Op grond van de CAR/UWO, artikel 7:9, lid 5 stelt het college een

Nadere informatie

Model verzuimprotocol

Model verzuimprotocol Model verzuimprotocol 1 Ziekmelding Bij ziekte moet de werknemer zich op de eerste ziektedag telefonisch ziekmelden bij zijn direct leidinggevende. Wordt een werknemer tijdens werktijd

Nadere informatie

1 Arbeidsovereenkomst

1 Arbeidsovereenkomst 1 Arbeidsovereenkomst Arbeidsovereenkomst Artikel 7.610 en 7.750 BW Voorwaarden arbeidsovereenkomst Geen duidelijke afspraken Er is een arbeidsovereenkomst als een werknemer met een werkgever overeenkomt

Nadere informatie

TIJDPAD RE-INTEGRATIEMODEL

TIJDPAD RE-INTEGRATIEMODEL TIJDPAD RE-INTEGRATIEMODEL Eerste ziektedag De leidinggevende geeft de ziekmelding door aan de PSA (personeels- en salarisadministratie) en de PSA registreert de ziekmelding in Sapiens. Meldt zich op de

Nadere informatie

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en te houden. Is werken niet mogelijk,

Nadere informatie

Ziekte en re-integratie

Ziekte en re-integratie Landelijke vereniging Artsen in Dienstverban Ziekte en re-integratie Als u ziek bent, wilt u waarschijnlijk maar een ding: zo snel mogelijk herstellen en gewoon weer aan het werk. De meeste mensen zijn

Nadere informatie

Ziekteverzuimprotocol

Ziekteverzuimprotocol Ziekteverzuimprotocol Inhoudsopgave Inleiding 3 Melding van ziekte 4 Beoordeling door leidinggevende/werkgever 4 De rol van de bedrijfsarts 6 Verzuimbegeleiding is niet vrijblijvend 6 Thuisblijven en contact

Nadere informatie

Ontslag. Informatie voor werknemers

Ontslag. Informatie voor werknemers Ontslag Informatie voor werknemers Foto: Francis Lukombo Wanneer mag u worden ontslagen? Voor ontslag van een werknemer heeft een werkgever goede redenen nodig. U mag dus niet zomaar worden ontslagen.

Nadere informatie

De langdurig zieke werknemer: rechten, plichten, tips en de rol van de bedrijfsarts

De langdurig zieke werknemer: rechten, plichten, tips en de rol van de bedrijfsarts De langdurig zieke werknemer: rechten, plichten, tips en de rol van de bedrijfsarts Informatiebijeenkomst 5 juni 2012, georganiseerd door Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid en Whiplash Stichting Nederland

Nadere informatie

inkomensverzekeringen

inkomensverzekeringen inkomensverzekeringen Productinformatie voor werkgevers Alles goed geregeld bij ziekte en arbeidsongeschiktheid van uw medewerkers Uw medewerker ziek of arbeidsongeschikt. Wat nu? Of u nu veel of weinig

Nadere informatie

Verzuimprotocol Adopsa Payroll

Verzuimprotocol Adopsa Payroll Verzuimprotocol Adopsa Payroll 1. Ziekmelding De medewerker meldt zich op de eerste dag van ziekte telefonisch vóór 10.00 uur ziek bij zowel Adopsa Payroll als bij zijn opdrachtgever. Wanneer een medewerker

Nadere informatie

UITVOERINGSHANDLEIDING EIGENRISICODRAGER WGA. Versie 1.4 1 februari 2007

UITVOERINGSHANDLEIDING EIGENRISICODRAGER WGA. Versie 1.4 1 februari 2007 UITVOERINGSHANDLEIDING EIGENRISICODRAGER WGA Versie 1.4 1 februari 2007 INHOUD 1 MIJN WERKNEMER IS ZIEK. WAT BETEKENT DAT VOOR MIJ ALS EIGENRISICODRAGER? 3 2 ZIEK EN BETER MELDEN 4 3 RE-INTEGRATIE TIJDENS

Nadere informatie

V&VN Arboverpleegkundigen

V&VN Arboverpleegkundigen Dik Roseboom V&VN Arboverpleegkundigen Sociale Zekerheid Van WAO naar WIA Wet verbetering Poortwachter Nieuwe ziektewet Van WAO naar WIA Wijziging regelgeving 2005-2006 1 juli 2004: nieuw schattingsbesluit

Nadere informatie

verzuimbrochure Ziek melden voor 10.00 uur bij de administratie Tel: 023-5319348

verzuimbrochure Ziek melden voor 10.00 uur bij de administratie Tel: 023-5319348 verzuimbrochure Ziek melden voor 10.00 uur bij de administratie Tel: 023-5319348 Hersteld melden zo spoedig mogelijk, ook op roostervrije dagen, bij de administratie 21 februari 2012 1 Verzuimbeleid Hart

Nadere informatie

Hoe vraag ik een WIA-uitkering aan? Wat u moet weten als u al enige tijd ziek bent

Hoe vraag ik een WIA-uitkering aan? Wat u moet weten als u al enige tijd ziek bent Hoe vraag ik een WIA-uitkering aan? Wat u moet weten als u al enige tijd ziek bent Inhoud Wat is de WIA? 2 Wanneer vraagt u een WIA-uitkering aan? 3 Als u een werkgever heeft 4 Als u geen werkgever heeft

Nadere informatie

Eerste hulp bij verzuim

Eerste hulp bij verzuim Eerste hulp bij verzuim Verzuim kost geld. Logisch dus dat u het verzuim onder uw werknemers wilt verlagen. Maar hoe kunt u dat het beste doen? En richt u zich dan op werknemers die al ziek zijn of juist

Nadere informatie

Verzuimprotocol Dibevo ZorgPortaal

Verzuimprotocol Dibevo ZorgPortaal Verzuimprotocol Dibevo ZorgPortaal Inhoud Inleiding... 2 Melding van ziekte... 3 Beoordeling door leidinggevende/werkgever... 3 De rol van de bedrijfsarts... 4 Verzuimbegeleiding is niet vrijblijvend...

Nadere informatie

Ik ben ziek. Wat nu? Informatie over re-integratie en inkomen VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN

Ik ben ziek. Wat nu? Informatie over re-integratie en inkomen VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN Ik ben ziek. Wat nu? Informatie over re-integratie en inkomen VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN Werk boven uitkering UWV verstrekt tijdelijk inkomen in het kader van wettelijke regelingen als de

Nadere informatie

WGA Uitstapverzekering. Voor Eigenrisicodragers WGA

WGA Uitstapverzekering. Voor Eigenrisicodragers WGA WGA Uitstapverzekering Voor Eigrisicodragers voor de WGA Uw WGA Uitstapverzekering van Avéro Stel, e van uw s is al 2 jaar ziek. En daardoor kan die niet of minder werk. U krijgt dan te mak met de Wet

Nadere informatie

Niet (kunnen) werken. 1. Werkloosheidswet (WW)

Niet (kunnen) werken. 1. Werkloosheidswet (WW) Niet (kunnen) werken Hieronder worden een aantal uitkeringen besproken waar mensen een beroep op kunnen doen wanneer zij buiten hun eigen toedoen niet kunnen werken. Bijvoorbeeld omdat zij hun baan verliezen,

Nadere informatie

Gezondheids-RisicoManagement

Gezondheids-RisicoManagement Gezondheids-RisicoManagement - Onafhankelijk advieskantoor - Advisering - Afdekken risico s - Second opinion Informatie over EBEX: eenvoud en gemak bij beheersen van verzuim-, ziektewet- en WIA-risico

Nadere informatie

Voorbeeld-reïntegratieprotocol

Voorbeeld-reïntegratieprotocol Dit TNO rapport is gemaakt in opdracht van Sectorfondsen Zorg en Welzijn 1 Voorbeeld-reïntegratieprotocol Beknopte reïntegratieprotocol (m.n. voor kleinere instellingen) TNO rapport 17944/35419.bru/wyn

Nadere informatie

Protocol Ziekteverzuim

Protocol Ziekteverzuim Protocol Ziekteverzuim Dit protocol beschrijft de gedragsregels die bij de Hogeschool der Kunsten Den Haag gelden ten aanzien van ziekte en arbeidsongeschiktheid. De gedragsregels zijn in overeenstemming

Nadere informatie

Verzuimprotocol Centrum Arbeid en Mobiliteit B.V.

Verzuimprotocol Centrum Arbeid en Mobiliteit B.V. Verzuimprotocol Centrum Arbeid en Mobiliteit B.V. 1. Ziekmelding De medewerker meldt zich op de eerste dag van ziekte telefonisch vóór 10.00 uur ziek bij zowel Centrum Arbeid en Mobiliteit B.V. (CAM) als

Nadere informatie

Als werkgever en werknemer hulp nodig hebben bij de reïntegratie Een deskundigenoordeel van UWV

Als werkgever en werknemer hulp nodig hebben bij de reïntegratie Een deskundigenoordeel van UWV Als werkgever en werknemer hulp nodig hebben bij de reïntegratie Een deskundigenoordeel van UWV Werk boven uitkering UWV verstrekt tijdelijk inkomen in het kader van wettelijke regelingen als de WW en

Nadere informatie

COLLECTIEVE INKOMENSVERZEKERINGEN

COLLECTIEVE INKOMENSVERZEKERINGEN COLLECTIEVE INKOMENSVERZEKERINGEN Productinformatie voor werkgevers Alles goed geregeld bij ziekte en arbeidsongeschiktheid van uw medewerkers UW MEDEWERKER ZIEK OF ARBEIDSONGESCHIKT. WAT NU? Of u nu veel

Nadere informatie

Wat kies jij? Wegwijzer in het fasemodel

Wat kies jij? Wegwijzer in het fasemodel Wat kies jij Wegwijzer in het fasemodel Van inkomen naar inkomen dit helpt PostNL helpt je op verschillende manieren. Met name via een financiële vergoeding, begeleiding van werk naar werk door Mobility

Nadere informatie

Titel Ziekteverzuimprotocol. Doelgroep Medewerkers

Titel Ziekteverzuimprotocol. Doelgroep Medewerkers Titel Ziekteverzuimprotocol Doelgroep Medewerkers Doel In het ziekteverzuimprotocol zijn de voorschriften opgenomen waar de medewerker zich aan dient te houden vanaf het moment van de aanvraag van het

Nadere informatie

3.8 RE-INTEGRATIEVERPLICHTINGEN VAN WERKGEVER EN WERKNEMER

3.8 RE-INTEGRATIEVERPLICHTINGEN VAN WERKGEVER EN WERKNEMER aanspraak op loon wanneer de werknemer erop heeft mogen vertrouwen dat de bedongen arbeid stilzwijgend is gewijzigd. Daarvoor is echter van belang dat is vastgesteld dat de werknemer blijvend ongeschikt

Nadere informatie

ZIEKTEVERZUIM SOCIALE WERKVOORZIENING. Jouw rechten en plichten

ZIEKTEVERZUIM SOCIALE WERKVOORZIENING. Jouw rechten en plichten ZIEKTEVERZUIM SOCIALE WERKVOORZIENING Jouw rechten en plichten november 2016 VOORWOORD Als je ziek bent, moet je je aan de regels houden. Maar dat geldt ook voor je werkgever en de bedrijfsarts. In dit

Nadere informatie

De Loonsanctie. Hayat Barrahmun Anouk Cordang. Roermond, 19 juni 2013

De Loonsanctie. Hayat Barrahmun Anouk Cordang. Roermond, 19 juni 2013 De Loonsanctie Hayat Barrahmun Anouk Cordang Roermond, 19 juni 2013 1 Eerste en tweede ziektejaar Re-integratie Bedongen arbeid; Passende arbeid; 2 Re-integratiedossier Probleemanalyse, in de 6 de ziekteweek;

Nadere informatie

Verzuimprotocol. 1. Inleiding. 2. Visie op verzuim

Verzuimprotocol. 1. Inleiding. 2. Visie op verzuim Verzuimprotocol 1. Inleiding Pieter van Foreest streeft naar een gezond personeelsbeleid, waarbij vitale medewerkers, goede werkomstandigheden, een optimale bezetting en medewerkers die met plezier werken

Nadere informatie

Model voor verzuimprotocol

Model voor verzuimprotocol Model voor verzuimprotocol Toelichting In een verzuimprotocol leggen werkgever en werknemer de spelregels vast die gelden voor de interactie tussen de zieke werknemer en de werkgever. Deze spelregels zijn

Nadere informatie

Hoe voorkom ik een loonsanctie WELKOM. Henriëtte Sterken Werkgeversrelaties UWV

Hoe voorkom ik een loonsanctie WELKOM. Henriëtte Sterken Werkgeversrelaties UWV Hoe voorkom ik een loonsanctie WELKOM Henriëtte Sterken Werkgeversrelaties UWV 1 Re-integratieverslag Het eerste spoor Deskundigenoordelen Het tweede spoor Loonsanctie WIA beoordeling Het re-integratieverslag

Nadere informatie

De volgende partijen zijn betrokken bij de uitvoering van het ziekteverzuimbeleid.

De volgende partijen zijn betrokken bij de uitvoering van het ziekteverzuimbeleid. Verzuimprotocol Inleiding De Arbowet verplicht de werkgever tot het voeren van een ziekteverzuimbeleid. Dit protocol maakt deel uit van het verzuimbeleid. Het verzuimprotocol is bestemd voor alle werkgevers

Nadere informatie

Verzuim- en re-integratieprotocol AURO

Verzuim- en re-integratieprotocol AURO Verzuim- en re-integratieprotocol AURO vastgesteld 15 september 2015 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Begrippenlijst 3. Rechten en plichten 4. Ik ben ziek en nu? 5. Rolverdeling 6. Procesverloop 7. Ziek

Nadere informatie

Verzuimprotocol Stichting Verenigde Nederlandse Apotheken

Verzuimprotocol Stichting Verenigde Nederlandse Apotheken Wanneer u wegens ziekte niet kunt werken, houdt u zich dan aan de volgende regels. 1. Op tijd ziekmelden Meldt u zich voor aanvang van de werktijd, echter uiterlijk om 09.00 uur s ochtends telefonisch

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheid kortdurend

Arbeidsongeschiktheid kortdurend Titel: Arbeidsongeschiktheid van personeel *** KWALITEITSDOCUMENT KINDEROPVANG SNOOPY *** Document code: 5.28 Soort document: Procedure Aantal pagina s: 6 Aantal bijlagen: Status: Vastgesteld Datum: Mei

Nadere informatie

Financiële voordelen werkgevers

Financiële voordelen werkgevers werk.nl uwv.nl Financiële voordelen werkgevers Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst Meer weten? U vindt meer informatie op uwv.nl, werk.nl en op belastingdienst.nl.

Nadere informatie

Een zieke werknemer? Dit moet u als werkgever in elk geval weten

Een zieke werknemer? Dit moet u als werkgever in elk geval weten DAS Wijzer Nummer (VOOR ONDERNEMERS) Ziekte en verzuim Personeel Een zieke werknemer? Dit moet u als werkgever in elk geval weten 10 Inhoud 1. Ziekteverzuim en loondoorbetaling Ziekte van een werknemer

Nadere informatie

Periode Protocol Actie

Periode Protocol Actie 34 Verzuimprotocol Periode Protocol Actie Dag 1 Na 1 e dag ZIEKMELDING De werknemer meldt zich zo snel mogelijk op de eerste dag van ziekte bij zijn of haar leidinggevende ziek. De leidinggevende zorgt

Nadere informatie

Vraag & Antwoord. Modernisering Ziektewet

Vraag & Antwoord. Modernisering Ziektewet Vraag & Antwoord Modernisering Ziektewet Vraag 1 Valt een medewerker met een 0-uren contract onder de BeZaVa (= Modernisering Ziektewet)? De medewerker met een 0-urencontract die ziek uit dienst gaat,

Nadere informatie

Ziekte en arbeidsongeschiktheid: wat is er voor jou geregeld?

Ziekte en arbeidsongeschiktheid: wat is er voor jou geregeld? Ziekte en arbeidsongeschiktheid: wat is er voor jou geregeld? Toekomstplannen. Een andere woning, een verre reis of kinderen die gaan studeren. Je hebt uitdagend werk, een inkomen en ambities. Je moet

Nadere informatie

Ontslag tijdens ziekte, arbeidsongeschiktheid & handicap. UWV Werkgeverscongressen najaar 2016

Ontslag tijdens ziekte, arbeidsongeschiktheid & handicap. UWV Werkgeverscongressen najaar 2016 Ontslag tijdens ziekte, arbeidsongeschiktheid & handicap UWV Werkgeverscongressen najaar 2016 mr. M.A.I. (Monique) Gerards, mr. drs. A.A.J. (Alfons) Kouwenhoven, bedrijfsadvocaat UWV business adviseur

Nadere informatie

Deskundigenoordeel van UWV

Deskundigenoordeel van UWV uwv.nl werk.nl Deskundigenoordeel van UWV Informatie voor werkgever en werknemer Wilt u meer weten? Kijk voor meer informatie op uwv.nl. Als u daarna nog vragen heeft, bel dan met: UWV Telefoon Werknemers

Nadere informatie

Verzuim kansrijk aanpakken

Verzuim kansrijk aanpakken Verzuim kansrijk aanpakken Maarten Jansen Katrien Praet Verzuimsteunpunt 28 september 2016 Het wettelijk systeem: werkgever en werknemer verantwoordelijk voor verzuim Loondoorbetaling Na 2 jaar: WIA -

Nadere informatie

VERZUIMKAART. Dag 1 Aanvraag verzuimverlof

VERZUIMKAART. Dag 1 Aanvraag verzuimverlof Dag 1 Aanvraag verzuimverlof Vraagt vóór aanvang van de werkdag persoonlijk verzuimverlof aan bij de direct leidinggevende Medewerkers productie en kantoorpersoneel melden zich voor aanvang werktijd bij

Nadere informatie

Ik neem een werknemer met een ziekte of handicap in dienst. Voordelen voor werkgevers

Ik neem een werknemer met een ziekte of handicap in dienst. Voordelen voor werkgevers Ik neem een werknemer met een ziekte of handicap in dienst Voordelen voor werkgevers Inhoud Iemand met een ziekte of handicap in dienst nemen 2 Wat zijn de voordelen? 4 Als u er niet zeker van bent dat

Nadere informatie