Ten dienste van de openbare dienst

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ten dienste van de openbare dienst"

Transcriptie

1 INHOUD 02 Dossier Meer doen met minder Alle ambtenaren moeten het voortaan kunnen. P September 2015 Nr. 1 Maandelijkse uitgave VOORWOORD DOOR RIK DE NOLF Ten dienste van de openbare dienst V erschillen overheidsbedrijven, parastatalen, semi-overheidsbedrijven of verstuurd naar een kwalitatieve selectie van Trends Public Sector wordt tien keer per jaar administraties zo van de andere ondernemingen dat ze speciale journalisbrief wil de journalistieke referentie voor de beslissingsnemers van de overheid. De nieuwstieke aandacht verdienen? Ja en nee. Ja, want door hun openbaar karakter moeten ze in sommige opzichten andere regels volgen dan de privéondernemingen. Denk aan rekrutering, bezoldiging, aankoopbeleid of communicatie. openbare sector worden. Met een duidelijk en praktisch formaat gaat hij naar de kern van de zaak. Want alle managers, of ze nu voor de overheid of in de privésector werken, hebben dezelfde bekommernis: geen tijd verliezen. Ja, omdat ze niet altijd volgens de wetten van de markt functioneren. Maar ook nee: overheidsbedrijven en administraties zijn niet altijd anders dan privéondernemingen. Ze kampen met dezelfde uitdagingen: motivering en behoud van personeel, rendabiliteit van de ingezette middelen, behalen van doelstellingen, enzovoort. Rekening houdend met die verschillen en overeenkomsten wil de redactie van Trends de beslissingsnemers De redactie wenst u veel leesplezier. uit de RIK DE NOLF, overheidssector kwaliteitsvolle informatie bezorgen. CEO van Roularta Media Group We houden rekening met hun bekommernissen, en reiken praktische instrumenten aan. Met speciale dossiers, interviews, analyses en vragen aan experts wil de nieuwsbrief Trends Public Sector informatie geven waarmee de beslissingsnemers de uitdagingen waar ze voor staan beter kunnen begrijpen en aanpakken. Of we proberen hun nieuwsgierigheid te wekken voor onderwerpen die interessant kunnen zijn. En, wie weet, ook contact te leggen met collega s die met dezelfde vragen zitten. 06 Benchmark De stad Mechelen heeft ledverlichtin in haar straten. 08 Uit de privésector TCO Service levert maaltijden aan grote organisaties. 10 Vragen aan experts Welek opties kunnen uw autoverzekering goedkoper maken? Debat over bestuurskracht staat nog in de kinderschoenen. Verantwoorder pendelen. Volgend nummer van «Trends Public Sector» verschijnt op 8 oktober ISTOCK Nr. 1 september 2015 Trends Public Sector 1

2 DOSSIER ISTOCK HOE ADMINISTRATIES MET MINDER MIDDELEN DE KLUS KLAREN Meer doen met minder, een dagelijkse uitdaging De openbare diensten op elk bestuursniveau moeten de buikriem aanhalen. In krappe budgettaire omstandigheden, waar slechts een op de vijf ambtenaren die met pensioen gaan vervangen wordt, is er geen andere keuze. Hoe kan de dienstverlening aan de burger gegarandeerd blijven? Ieder doet het op zijn manier, maar niemand lijkt al de toverformule te hebben. MÉLANIE GEELKENS Meer doen met minder, het is het dagelijkse leven van de ambtenaar. Federaal worden vier van de vijf ambtenaren die met pensioen gaan, niet vervangen. In de gewesten is het niet anders. Het is dan ook moeilijk om vol te houden dat de werkdruk van de blijvers niet verhoogt. Volgens de statistieken van de officiële site pdata.be is het aantal ambtenaren tussen 2006 en 2014 teruggelopen van tot ( ). Daarbij moest Financiën veruit de grootste federale overheidsdienst het zwaarst incasseren (van naar ambtenaren). Defensie, Economie en de RVA werden evenmin gespaard. Daarentegen is de personeelssterkte erop vooruitgegaan bij de federale overheidsdiensten Mobiliteit en Vervoer (+307), Binnenlandse Zaken (+848), Justitie (+264) en bij de penitentiaire instellingen (+1729). Feit is dat de meerderheid van de diensten zijn personeelsbestand veeleer ziet dalen dan toenemen. En dan hebben we het nog niet over de materiële besparingen. Voortaan telt elke euro, onbezonnen uitgaven zijn out. De aanbestedingen voor benodigdheden worden doorgaans door verschillende diensten samen uitgeschreven, logistieke steun wordt gemeenschappelijk georganiseerd procent van hun taak Meer doen met minder dus, maar hoe? En vooral, hoe kan de dienstverlening aan de burger in stand gehouden worden? De mensen die we die vragen stelden, antwoorden allen hetzelfde: door de werkdruk te verhogen. De mensen wordt gevraagd meer te doen om te trachten op schema te blijven, schetst Michel Andries, verantwoordelijke van het Adeps-centrum in Neufchâteau. Sommigen voeren tegenwoordig 110 procent van hun taak uit. Ik ken er zelfs die hun dossiers meenemen op vakantie. Het typische beeld van de ambtenaar klopt niet meer. Er zijn nog plantrekkers, maar het is een minderheid geworden. Als er iemand minder is, wordt er anders georganiseerd, de taken verdeeld en iets meer werk op de schouders genomen, voegt Anne Feron, de directrice van het OCMW van Leuze eraan toe. Maar dat kan niet zo blijven duren. De mentaliteit van de ambtenaren is echt veranderd, verzekert ons een medewerker van de operationele directie Economie, Werkgelegenheid en Onderzoek (DG06) van de Waalse openbare dienst SPW. Ik voel nu een plichtgevoel dat ik twintig jaar niet merkte. Maar het is niet elke dag gemakkelijk. We voelen een loodzware druk, meer bepaald om de deadlines te halen zodat de rechthebbenden niet benadeeld worden. We worden verplicht een superorganisatie te zijn. Iedereen vraagt zich voortdurend af: aan welke touwtjes kunnen we nu nog trekken? We zitten in een proces van continue verbetering. En een verantwoordelijke van Justitie zegt: Met zo n overbelasting kunnen we niet anders dan de rug rechten. Multitasking Flexibiliteit is een woord dat voortaan tot de dagelijkse woordenschat hoort. We moeten nieuwe taken aanleren, getuigt Christian Draguet van de federale overheidsdienst Sociale Zekerheid, en vakbondsvertegenwoordiger van de CGSP AMiO. Op zich is dat interessant, behalve als de dreiging van een negatieve evaluatie achter de hoek loert. Hij heeft het ook over heel wat klusjes die, bij gebrek aan specifiek personeel, hoger in de hiërarchie moeten uitgevoerd worden. We moeten nieuwe methodes leren, merkt een verantwoordelijke van Financiën op. In de dienst Belastinginning moet een ambtenaar die belast is met de btw-ontvangsten nu ook de personenen de vennootschapsbelasting behandelen. Het gebeurt dat taken uitbesteed worden aan privépartners, zoals het technische en informaticaonderhoud, documenten in een omslag steken enzovoort. De modernisering van de overheidsadministratie gaat vaak gepaard met herstructureringen. Als grootste dienst in aantal ambtenaren, betaalt Financiën in eerste instantie het gelag via de Coperfin-hervorming. Die is al tien jaar aan de gang, maar krijgt nu langzaam maar zeker vaste vorm. Het plan heeft verschillende geledingen: bevordering van de informatisering, reorganisatie van de diensten (niet langer volgens type van geïnde belasting, maar volgens doelgroep, sluiting van plaatselijke kantoren enzovoort. Ook andere diensten zijn het mikpunt van hervormingen. Zo lanceerden Sociale Zekerheid en de directie-generaal Personen met een Handicap eind 2013 het project Handicare. Dat moet volgens het jaarverslag van de dienst een nieuwe manier van werken en een nieuwe organisatiecultuur tot stand brengen tegen Op het programma staan administratieve vereenvoudiging en snellere behandeling van de dossiers, dankzij nieuw informatica die de uitwisseling van informatie moet versoepelen. IT is een van de belangrijkste middelen om de werking van de overheidsdiensten te optimaliseren. Iedereen heeft al aanzienlijke inspannin- WE TRACHTEN HET CONTACT VIA HET INTERNET ZOVEEL MOGELIJK TE BEVORDEREN, OOK AL IS DAT SOMS DELICAAT MERCI DE VÉRIFIER LA POSITION DES PUBS DANS LES BLOCS Als dé bank van de publieke sector hebben wij een jarenlange traditie van grondig studiewerk opgebouwd. Wij delen onze studies graag met u. Als dé bank van de publiek sector hebben wij een jarenlange traditie i van grondig studiewerk erk opgebouwd. Wij delen onz studies graag met u. 2 Trends Public Sector september 2015 N 1 N 1 september 2015 Trends Public Sector 3

3 DOSSIER FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIËN De grootste in aantal ambtenaren, en dus het meest gevoelig voor de hervormingen. Sterke cijfers maken sterke bedrijven. Aan wie vertrouwt u uw cijfers toe? BDO, partner in het beheer van uw cijfers BDO staat voor deskundig advies van een hoog niveau. Beschikbaarheid, nabijheid, integriteit, een pragmatische aanpak en ons internationaal netwerk zijn onze troeven. In België heeft BDO meer dan 500 Partners en medewerkers verspreid over het hele land. Wij werken vanuit 9 vestigingen in Antwerpen, Brussel (Airport), Brussel (Centre), Gent, Hasselt, La Hulpe, Liège, Namur-Charleroi en Roeselare. BDO maakt deel uit van een sterk internationaal netwerk dat met een ploeg van circa Partners en medewerkers actief is in meer dan 140 landen. AUDIT & ASSURANCE ACCOUNTING & REPORTING TAX & LEGAL SPECIAL ADVISORY SERVICES BDO is the brand name for the BDO network and for each of the BDO Member Firms BDO. All rights reserved. gen geleverd om procedures te automatiseren, zowel intern als extern. Het frappantste voorbeeld is Tax-on-Web. De tool om de belastingaangifte in te vullen via het internet wint elk jaar aan belangstelling bij de belastingplichtigen. We trachten het contact via het internet zoveel mogelijk te bevorderen, ook al is dat soms delicaat, vertelt een verantwoordelijke bij Financiën. We kunnen niet alles doen langs dat kanaal en bovendien is het materiaal niet altijd up-to-date. We hebben regelmatig af te rekenen met problemen en defecten. Daarom waren er in het begin van de zomer lange files toen de belastingplichtigen hun aangiften kwamen invullen. Over de kwaliteit van de computers en de programma s is men het niet unaniem eens, maar iedereen benadrukt het belang van de informatisering, al zijn de voordelen soms subtiel. We hebben formulieren online gezet, meldt een ambtenaar van de DG06. Zo eenvoudig mogelijk om te vermijden dat we vragen krijgen langs de telefoon, want we weten dat het te lang duurt om die te behandelen. Zoals in de ondernemingen werden FAQ s geplaatst op de websites om een maximum aan informatie te leveren en de taak van de contactcenters te verlichten. Die werken trouwens steeds meer volgens vastgelegde scenario s om het probleem zo snel mogelijk te regelen en de mensen zo kort mogelijk aan de lijn te houden. Eerste slachtoffer Oplossingen uit de privésector worden ook steeds meer toegepast in de openbare diensten. Het idee is dat de privésector efficiënter werkt en dat we ons dus moeten inspireren op zijn methodes, zegt een ingenieur van de DG02 (SPW Mobiliteit). Zo hebben we noties als rendabiliteit, klant, doelstelling, performance geïntroduceerd in de openbare dienst. Heel wat administratieve structuren werden gewijzigd en werkprocedures aangepast. Het hrmanagement heeft zich vertrouwd gemaakt met concepten als de evolutie van de loopbaan volgens verdienste, management, hiërarchie enzovoort. Bij aanwervingen is een professionele ervaring in de privésector voortaan een pluspunt. De evaluatie van de manier van werken is gemeengoed geworden. Wie een taak heeft uitgevoerd, moet achteraf een formulier invullen zodat we kunnen vaststellen of er efficiënt gewerkt werd. We moeten procedures volgen om te garanderen dat de kwaliteit van de dienstverlening altijd dezelfde is, beschrijft de ingenieur van DG02, volgens wie die procedures de werklast nog verhogen. In theorie gaat die nieuwe aanpak gepaard met BELGA IMAGE een grotere autonomie voor elke dienst. Naar verluidt is dat in de praktijk op verre na niet het geval. Sinds kort moeten we al onze dossiers voorleggen aan de centrale administratie, aan de minister, aan de inspectie van Financiën,... Dat is moeilijk te dragen, klaagt de verantwoordelijke van Justitie. Het eerste slachtoffer van de administratie is de ambtenaar zelf, voegt een andere verantwoordelijke eraan toe. Men vraagt ons altijd maar te vereenvoudigen, de procedures te automatiseren. Tegelijkertijd moeten we steeds meer rapporten maken, terwijl de wetgeving ingewikkelder wordt en we bovendien rekening moeten houden met de Europese regelgeving. Telewerk en besparingen De invoering van methodes uit de privésector past in de new way of working (NWOW). De federale overheidsdienst Sociale Zekerheid was een van de voortrekkers, snel gevolgd door Mobiliteit en Vervoer. Op het programma staan onder meer de invoering van telewerk, de vervanging van individuele werkposten door open space en de introductie van management by objectives (MBO). De kwaliteit van de door de ambtenaren geleverde diensten wordt niet meer gemeten aan de hand van de uren die aan het bureau doorgebracht worden, maar aan de vervulling van bepaalde opdrachten die in samenspraak met de dienstchef vastgelegd worden. Het onderliggende idee is de ambtenaren te responsabiliseren en opnieuw te motiveren. En ze meer te doen werken? Dat vindt toch Christian Draguet van Sociale Zaken: De ambtenaren zijn zeker vragende partij voor telewerk. Dat stimuleert het personeel, de mensen zijn blij dat ze zich niet meer hoeven te verplaatsen. Ze kunnen hun privéen beroepsleven beter op elkaar kunnen afstemmen en daarvoor zijn ze bereid hun werklast te verhogen, benadrukt hij. Als een van mijn medewerkers er vijf in plaats van tien uur over doet om een taak uit te voeren en de vrijgekomen tijd gebruikt om iets anders te doen, des te beter, verklaarde onlangs Laurent Ledoux, voorzitter van het uitvoerend comité van de federale overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer. De cultuur van presenteïsme dient tot niets. Ik ben tegen controle. We gaan 95 procent van de mensen niet lastig vallen omdat 5 procent er de kantjes afloopt. Vooral omdat de new way of working een fikse besparing van overheidsgeld mogelijk maken. Bij Mobiliteit werd de werkoppervlakte met 30 procent verlaagd, wat een jaarlijkse besparing van 4 miljoen euro betekent. De invoering van de open space en de aankoop van meer ergonomisch kantoormateriaal vergden een belangrijke investering, die volgens Ledoux niettemin ruimschoots gecompenseerd werd. Om nog wat centen uit te sparen, werd Emmanuelle Roppe, de directrice human resources bij de SPW, gevraagd telewerken in alle diensten mogelijk te maken. De reden was eenvoudig, vertelt ze. Wegens de staatshervorming gingen federale ambtenaren bij ons intrekken, maar er was niet genoeg plaats voor iedereen. Nadat ze de toestand bestudeerd had, kwam Roppe tot de bevinding dat de invoering van telewerken op grote schaal op dit ogenblik onmogelijk is in de SPW. Het was allemaal nog onvoldoende gerijpt, in de organisatie van de ruimte, de collectieve cultuur, de managementpraktijken en de prestatie van de informaticatechnologie.. We werken nog altijd zoals 30 jaar geleden De recepten voor de modernisering van de openbare dienst worden dus niet overal op dezelfde wijze toegepast. De gemeenten en de OCMW s, bijvoorbeeld, lijken nog te ontsnappen aan de volledige omvorming van hun manier van werken. Maar ook daar overheerst de indruk dat meer moet gedaan worden met minder. Dat is duidelijk, zegt OCMW-directrice Feron. Ik kan begrijpen dat de middelen wat verlaagd worden. In het verleden heeft men ons misschien te veel gegeven... Maar zo kunnen we niet verder. Er kan niet meer beknibbeld worden zonder te herstructureren. We moeten onze manier van organiseren opnieuw bekijken. We werken nog altijd zoals 30 jaar geleden. Om te besparen moeten ook daar de materiële uitgaven nauwkeurig beheerd worden ( zoals in een gezin ), sommige opdrachten uitbesteed worden ( bijvoorbeeld de technische diensten ) en de informatisering aangemoedigd worden. Op dat punt werd enorme vooruitgang geboekt, maar we plukken daar nog onvoldoende de vruchten van en dat weerhoudt ons ervan in de praktijk verder te gaan. Is de dienstverlening aan de burger nu beter en efficiënter geworden? Geen van de ambtenaren die we de vraag stelden, wil dat bevestigen. Het is misschien niet slechter dan vroeger, maar het is in elk geval niet beter, antwoordden ze in koor. Ze voorspelden wel dat de openbare dienst zich moet concentreren op bepaalde opdrachten ten koste van andere, omdat hij niet alles op zich kan nemen. Meer doen met minder, betekent niet noodzakelijk het beter doen, noch alles kunnen doen. HET IS MISSCHIEN NIET SLECHTER DAN VROEGER, MAAR HET IS IN ELK GEVAL NIET BETER Ten dienste van de openbare sector sinds Trends Public Sector september 2015 N 1 N 1 september 2015 Trends Public Sector 5

4 BENCHMARK PHILIPS D. TERMONIA PHILIPS MECHELEN De stad schakelde al in 2011 over op ledverlichting in de straten. NIEUW LED-VERLICHTING IN STAD MECHELEN KRIJGT NAVOLGING Lunavision voor de Maneblussers De stad Mechelen is een van de tien genomineerden voor de Belfius Smart City Award, met haar Lunavision-project voor slimme en duurzame straatverlichting. Ondertussen heeft het project navolging gekregen in drie andere steden. ALAIN MOUTON Enkele maanden geleden lanceerde Belfius de eerste editie van de Smart City Award. Met die wedstrijd wil het de meest creatieve stad of gemeente in duurzame innovatie bekronen. Een professionele jury nomineerde tien steden en gemeenten voor de finale: Antwerpen, Brussel Stad, Deinze, Gent, Herstal, Terhulpen, Luik, Lier, Oostende en Mechelen. In november kan het publiek. Op 2 december kennen we de winnaar. Mechelen is genomineerd met Maneblussers voor Lunavision. Met Lunavision positioneert Mechelen zich als voortrekker in slimme en duurzame stadsverlichting, klinkt het bij het stadsbestuur. Mechelen was in 2011 de eerste Vlaamse stad die voor led-technologie koos voor de openbare verlichting. Wanneer de term duurzame innovatie valt, denkt men niet direct aan vernieuwde stadsverlichting. Wat maakt het project in Mechelen dan zo bijzonder? Het gaat om te beginnen om een besparingsoperatie. De armaturen zijn zuiniger en gaan drie keer langer mee dan klassieke lantaarnpalen. In vier jaar tijd heeft de stad al 36,6 megawatt bespaard, een daling van zo n 18 procent. Dat komt overeen met 8,5 ton minder CO2. Versterken van het veiligheidsgevoel Led-lampen zijn niet alleen zuinig. De technologie kan ook gekoppeld worden aan slimme toepassingen zoals dimming s nachts en bewegingsdetectie. Daarbij neemt de lichtsterkte toe wanneer er beweging wordt waargenomen. Daarnaast zorgt het voor een hoger veiligheidsgevoel en werkt het ontradend voor wie minder goede bedoelingen heeft. Door de verlichting zijn gezichten gemakkelijker te herkennen. De totale kostprijs bedroeg euro voor 577 armaturen. Daarmee werden 90 Mechelse straten verlicht. Het stadsbestuur is positief over het project: Lunavision dat verwijst naar onze bijnaam Maneblussers. Het zorgt voor een flinke verbetering van de uitstraling, de sfeer, het veiligheidsgevoel en het milieu in de binnenstad. Bovendien draagt deze innovatie bij aan het engagement van de stad om de CO2-uitstoot te verminderen en te streven naar een klimaatneutrale organisatie tegen In Mechelen zijn er lichtpunten die in 2011 nog goed waren voor een elektriciteitsverbruik van ruim 4400 MWh. Door de plaatsing van de ledverlichting in de binnenstad en enkele wijken buiten de ring werden al 622 armaturen vervangen. Ook de feestverlichting werd door led-verlichting vervangen. De energiebesparing is fors, maar ook de verbruiksfactuur daalde al met 6500 euro per jaar. Door de verdere uitrol van de led-verlichting én het dimregime zal de stad nog meer besparingen kunnen doen. LED-technologie is volgens het stadsbestuur een duurzame investering. De garantietermijn bedraagt branduren of vijftien jaar voor alle elektrische componenten van het verlichtingstoestel. Binnen die termijn staat de leverancier in voor alle herstellingen of vervangingen. Mechelen krijgt navolging De voorbije jaren heeft het Mechelse project navolging gekregen. Eerst in Deinze en Lier. Sinds mei heeft ook Ninove besloten de jaarlijkse energiekosten drastisch te verminderen met led-verlichting. Ninove kiest voor 150 nieuwe armaturen. Ook hier is de beslissing ingegeven door een behoefte aan besparingen en het verhogen van de veiligheid. Ninove kiest voor de led-verlichting in een beperkt aantal delen van de stad. Met de vernieuwing is een bedrag van euro gemoeid, wat dat de stad volledig met eigen middelen betaalt. Als de resultaten positief zijn, wordt overwogen om versneld ook in andere stadsdelen led-verlichting te installeren. Samenwerking tussen Philips Lighting en Eandis Toen Mechelen de beslissing nam om over te schakelen op ledverlichting, bestond er nog geen normering en geen goedgekeurde armatuur. Eandis heeft zich geëngageerd om in te gaan op de wens van de stad door een normering tot stand te brengen en het aankoopdossier op te stellen. Bij de keuze van dit armatuur hebben Mechelen en Eandis bij de aanbestedingsprocedure naast de technische aspecten ook grote aandacht gehad voor een vooruitstrevend armatuur zowel in design als in mogelijke toekomstige. Uit drie gevalideerde offertes, werd het contract gegund aan Philips Lighting. DE ENERGIEBESPARING IS FORS, EN OOK HET ONDERHOUD IS GOEDKOPER. ACTUA Regering lanceert zes trajecten voor modernisering federale overheid Minister van Ambtenarenzaken Steven Vandeput (N-VA) wil de federale overheid via zes trajecten moderniseren. In het regeerakkoord verbinden de coalitiepartners zich ertoe meer efficiënte te creëren en tegelijk een betere dienstverlening aan BELGAIMAGE STEVEN VANDEPUT burgers en ondernemingen te verzekeren. De zes trajecten zijn: centraal gecoördineerde federale aankopen, betere inning van overheidsinkomsten, efficiënter vastgoedpatrimoniumbeheer van de overheid, operationele verbetering en excellentie in het domein veiligheid, idem in het domein gezondheid en ten slotte de integratie van de dienstverlenende processen in één horizontale pijler. Regering wil in drie jaar 400 miljoen euro besparen op ambtenarenpensioenen Volgens een interne nota wil de federale regering de komende drie jaar 400 miljoen euro besparen op ambtenarenpensioenen. Dat werd in juli werd afgesproken tijdens het overleg over de taxshift. De besparing is verdeeld over 2016 (57 miljoen euro), 2017 (142,5 miljoen) en 2017 (200 miljoen in 2018). Het geld wordt gevonden door een einde te maken aan de regeling waardoor het aantal gewerkte jaren van ambtenaren BELGAIMAGE DANIEL BACQUELAINE zwaarder weegt dat de gewerkte jaren van werknemers. Een gevolg daarvan is dat ambtenaren nu minder dan 45 jaar moeten werken om recht te hebben op een volledig pensioen. Daarnaast worden de diplomabonificaties bijgestuurd en tellen de studiejaren van ambtenaren op termijn niet meer mee voor het berekenen van het pensioenbedrag. Eerder besliste de regering al dat ambtenaren hun studiejaren op termijn niet meer kunnen meetellen om vervroegd met pensioen te kunnen. Volgens minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine is echter nog niets definitief beslist en volgt er nog overleg met de sociale partners. 6 Trends Public Sector september 2015 Nr 1 Nr 1 september 2015 Trends Public Sector 7

5 UIT DE PRIVÉSECTOR CHRSTIAN EN JEANNE COLLARD In de keukens van TCO Service worden 9500 maaltijden per dag bereid. TCO SERVICE LEVERT MAALTIJDEN AAN GROTE ORGANISATIES We leveren een dienst, niet zomaar een maaltijd TCO Service levert maaltijden aan grote organisaties. Het familiebedrijf probeert overheidscontracten in de wacht te slepen door duurzaam en gezond te werken, eerder dan puur op de prijs te spelen. ALICE DIVE Eeanne Collard, operationeel directrice van TCO Service, valt met de deur in huis: Tot voor kort waren de vrije scholen niet onderworpen aan de wet op de overheidsopdrachten. Onder de 120 onderwijsinstellingen die we elke dag bedienen in Waals-Brabant en Brussel behoort 80 procent tot het officiële en 20 procent tot het vrije net. Maar in die verhouding komt verandering. De toestand wijzigt en we moeten ons zo snel mogelijk aanpassen. Sinds 1 juli 2013 geldt de nieuwe regelgeving op overheidsopdrachten, die bepaalt dat vzw s die voor meer dan 50 procent gefinancierd worden met overheidssubsidies de principes van de overheidsopdrachten moeten volgen. Omdat de vrije scholen door de staat gesubsidieerd worden, moeten ook zij openbare aanbestedingen uitschrijven, zegt Christian Collard, bestuurder van TCO Services. Voor ons biedt dat uiteraard nieuwe kansen, maar het brengt ook een niet te verwaarlozen administratieve kostprijs mee, waar we rekening mee moeten houden als we willen meespelen, luidt zijn commentaar. Het echtpaar Collard zette in oktober 1992 TCO Service op, dat gezonde en duurzame bereidt en levert aan grote organisaties. Aanvankelijk geraakte ze bekend als een traiteurdienst in Ottignies-Louvain-la-Neuve. Hij stond in de keuken, zij zorgde voor de administratie en het contact met de klanten. Enkele jaren later, in 2000, ontdekken ze via een klant de mogelijkheden van grote organisaties. Het vooruitzicht om maaltijden te leveren aan kinderdagverblijven, scholen, ondernemingen en rusthuizen beviel ons zeer. Maar dan enkel op voorwaarde dat we kwaliteit konden leveren tegen een democratische prijs, benadrukt Jeanne Collard. Eerst goed en gezond, dan geleidelijk bio, duurzaam en korte keten. Prijs is niet meer het enige criterium Het familiebedrijf met een vijftigtal medewerkers beschikt nu over negen keukens in Wallonië en Brussel. Het bezorgt zowat 9500 maaltijden per dag en draait een jaarlijkse omzet van 4,5 miljoen euro. We leveren een dienst, niet zomaar een maaltijd, benadrukt de bazin. TCO Service vergemakkelijkt de overgang aan naar een ander voedingsgedrag, onder meer met een programma van opleiding en sensibilisering. Dat moet het bedrijf een aantal mooie overheidsopdrachten kunnen opleveren op dit ogenblik zijn dat er een vijftiental in de scholen. Het speciale aan die opdrachten is dat de prijs niet meer het doorslaggevend argument is, merkt Christian Collard op. Er wordt nu ook rekening gehouden met andere criteria, vult zijn echtgenote aan. Zaken als voedingskwaliteit, het percentage bio, duurzame vis, producten uit de eerlijke handel, maar ook de sensibilisering. We worden ook beoordeeld op ons vermogen om een plan tegen voedselverspilling op te zetten. Het is een echte uitdaging om aan al die criteria te voldoen. De percentages bio, eerlijke handel, korte keten zijn de meest uitdagende, omdat de leveringen niet altijd aangepast zijn aan de organisaties. Wat we betreuren, besluit Christian Collard, is dat er in Wallonië geen enkel georganiseerd bevoorradingssysteem in korte keten bestaat. Natuurlijk heeft de ene of de andere Waalse minister het daar wel eens over gehad, maar tot nog toe werden daarover geen concrete beslissingen getroffen. ZAKEN ALS KWALITEIT, HET PERCENTAGE BIO, DUURZAME VIS, PRODUCTEN UIT DE EERLIJKE HANDEL EN SENSIBILISERING ZIJN NU OOK BELANGRIJK ACTUA Instituut overheid KUL start opleiding bemiddelaar in bestuurszaken De burger stelt beslissingen van de overheid steeds vaker ter discussie, soms via juridische procedures. Vaak resulteren die echter in een procedureslag waar niemand beter van wordt. Alternatieve vormen van geschillenbeslechting, waaronder bemiddeling, kunnen een oplossing bieden. Daarom organiseert de Rechtsfaculteit en het Instituut voor de Overheid van de KU Leuven volgend academiejaar ( ) voor de tweede keer het postgraduaat Bemiddelaar in Bestuurszaken. Deze opleiding bestaat uit een basismodule en een specialisatiemodule. In de basismodule werken studenten rond algemene principes en vaardigheden van het bemiddelen. In de specialisatiemodule krijgen ze de kans dieper inzicht te verwerven in oplossingsmechanismen voor conflicten tussen burger en bestuur. Oproep voor kandidaten Ethias Prevention Awards Leidt u een departement van een publieke instelling of een organisatie uit de nonprofitsector en hebt u initiatieven ondernomen om ongevallen te voorkomen? Vergeet dan niet uw kandidatuur in te dienen voor de derde Ethias Prevention Awards. De prijs bekroont preventieacties, met als doel best practices algemeen bekend te maken. Het thema van dit jaar is Mobiliteit en Verplaatsing. Het omvat alle initiatieven om het aantal ongevallen te verminderen op de weg naar en van het werk en tijdens beroepsverplaatsingen. De kandidaturen moeten voor 4 januari ingediend worden. De laureaten worden bekendgemaakt in mei Info: Studiedag openbare investeringen De vereniging van Waalse steden en gemeenten organiseert een studiedag met als thema Beperking van de openbare investeringen door het Europese kader: wat zijn de oplossingen? op maandag 28 september ( u) in de lokalen van de Union des Classes Moyennes, Chaussée de Marche 637 in Namen. Aan de studiedag wordt deelgenomen door vertegenwoordigers van Belfius, de Waalse Bouwconfederatie, het Waals Gewest en de Union Wallonne des Entreprises. 8 Trends Public Sector september 2015 Nr 1 Nr 1 september 2015 Trends Public Sector 9

6 VRAGEN AAN EXPERTS WELKE OPTIES KUNNEN UW AUTOVERZEKERING GOEDKOPER MAKEN? DEBAT OVER BESTUURSKRACHT STAAT NOG IN DE KINDERSCHOENEN Verzekeringen zijn een belangrijke kostenpost voor organisaties met een grote vloot bedrijfsvoertuigen. Ze verdienen dan ook alle aandacht. Want er zijn zeker besparingen te doen. Een overzicht van de mogelijkheden. Van openbare besturen wordt verwacht dat ze bestuurskrachtig zijn. Maar wat houdt die term precies in? En wat zijn de positieve aspecten van een overheid die voldoende bestuurskracht aan de dag legt? GIJS MOENS, verantwoordelijke voor schadeverzekeringen (lokale besturen en ondernemingen) bij Ethias Een weldoordachte aankoopstrategie bij de vernieuwing van uw autopark kan uw verzekeringskosten gevoelig verlagen. In deze tijden van besparingen is dat niet onbelangrijk. Oog hebben voor de veiligheid is cruciaal voor de beheerders van wagenparken. Minder verkeersongevallen leiden niet alleen tot een verlaging van de autoverzekeringspremie, maar ook tot een hogere aanwezigheidsgraad van de medewerkers en dat kan dan weer een positief effect hebben op de arbeidsongevallenpolis. De denkoefening over een veiliger voertuigenvloot begint bij de keuze van de modellen. Een sportieve wagen of een krachtige motor zet aan tot sneller en agressiever rijden. Kies dus voor een redelijk motorvermogen, wat bovendien ook zuiniger is. Het verschil in aankoopprijs kan dan nuttig geïnvesteerd worden in opties die de veiligheid van de bestuurder verbeteren en het risico op ongevallen verlagen. Dat geldt onder meer voor de volgende opties: parkeerhulp, camera s (voor achteruitrijden of om een dode hoek op te vangen), waarschuwing als u een witte lijn overschrijdt, adaptive cruise control (verlaagt de snelheid als u een ander voertuig of een hindernis nadert), automatisch remsysteem of waarschuwing als de bestuurder indommelt. Soms is het wenselijk om zulke opties verplicht te maken in plaats van te vertrouwen op de keuze van de gebruiker, die misschien de voorkeur geeft aan lederen zetels of een open dak boven veiligheidsvoorzieningen. Hetzelfde geldt ook voor de constructeurs. Die hebben lange tijd vooral aandacht besteed aan het rijcomfort (stuurbekrachtiging, airconditioning) of de beperking van de gevolgen van een ongeval (veiligheidsriem, airbag). Maar nu bestaan er wel degelijk technologische gadgets die het aantal en de ernst van de ongevallen kunnen verminderen. Ze zijn al beschikbaar op de meeste nieuwe wagens en worden almaar goedkoper. Bedrijfswagens hebben vaak een levensduur van vier of vijf jaar. Als u nieuwe aankoopregels invoert en bepaalde modeltypes of opties oplegt, dan beschikt u over DE DENKOEFENING OVER EEN VEILIGER VOERTUIGENVLOOT BEGINT BIJ DE KEUZE VAN DE MODELLEN. enkele jaren over een fleet die duidelijk veiliger is. Het loont de moeite om uw verzekeraar daarover in te lichten en met hem te onderhandelen om rekening te houden met die evolutie bij de berekening van de premies. Naast de keuze van opties kan het ook nuttig zijn om een veiligheidsparameter in te bouwen in de car policy van uw organisatie. Al te vaak beperkt die zich tot regels voor het gebruik van het voertuig (wie mag rijden, wanneer en waar?), terwijl aandringen op respect voor de wegreglementering en defensief rijden minstens even belangrijk is. Het rijgedrag blijft immers een risicofactor. Aan die principes moet dan ook regelmatig herinnerd worden tijdens opleidingen, preventiecampagnes of via interne communicatie. De term bestuurskracht duikt vaak op in de discussies over efficiëntie van de overheid. Er worden meer en meer seminars aan het onderwerp gewijd. Toch is het niet altijd duidelijk wat het precies inhoudt. Het gaat om een zeer breed begrip waar geen eenduidige definitie over bestaat. Volgens mij is een gedegen definitie van bestuurskracht een overheid die haar rol op een performante manier opneemt. Ze werkt efficiënt, effectief en kwaliteitsvol. Het gaat om algemene principes, maar wat betekenen ze in de praktijk? Concreet moet een overheid slagkrachtig zijn als ze over voldoende financiële middelen beschikt en er ook voldoende personeel is met de juiste competenties. Daarnaast betekent bestuurskracht dat overheden zich duidelijke doelstellingen moeten stellen. Een slagkrachtige overheid beschikt dus over een performante, gedegen organisatie en is in staat om een daadkrachtig beleid te voeren. Meteen rijst de vraag of overheden wel nog performant en dus bestuurskrachtig kunnen zijn, als blijkt dat er geen dag voorbijgaat of er wordt gesproken over besparingen, en dat bij verschillende overheidsinstellingen. Een heikel thema, want als bepaalde overheden over steeds minder financiële middelen beschikken rijst de vraag op ze nog autonoom kunnen werken. De vraag moet gesteld worden of de voorwaarden vervuld zijn voor een efficiënt overheidsbeleid. We moeten een aantal zaken wel in historisch perspectief plaatsen. Overheidsorganisaties waren vroeger vooral gericht op het opvangen van piekperiodes. Er is ondertussen bespaard en die buffer van de piekperiodes is er nu niet meer. Overheden kiezen voor outsourcing en plooien zich bij hun dienstverlening terug op de kerntaken. Veel overheden worstelen ermee om de slagkracht van de overheden op een accurate manier te evalueren. Je kan natuurlijk een aantal zaken becijferen, zoals de investeringen die overheden doen in bijvoorbeeld infrastructuur, welzijn of onderwijs. Dat is maar een eerste stap. Over de input, vooral dan financieel, zijn uiteraard voldoende data aanwezig. Maar over wat men de output noemt, of de resultaten, is dat veel minder het geval. Ook het meten van de tevredenheid van de stakeholders laat soms te wensen over. Op die domeinen staat het debat over bestuurskracht nog in de kinderschoenen. Met het oog op de toekomst zijn er daarom drie uitdagingen om de bestuurskracht van overheden te verhogen. Ten eerste moeten de overheden aantonen wat het rendement is van de middelen die ze aanwenden. Wat is de return on investment? Ten tweede moeten de effecten van de beleidsbeslissingen worden gemeten. Ten derde moet gewerkt worden aan de integratie van de beleidsniveaus. Als overheidsniveaus met elkaar samenwerken, zal de bestuurskracht verhogen. Het debat over bepaalde overlappende taken tussen de overheidsniveaus mag gerust nog altijd gevoerd worden. De discussie houdt direct verband met het feit dat bepaalde taken in algemeen een federale of regionale bevoegdheid zijn, zoals veiligheid, maar in de praktijk vooral op lokaal vlak worden uitgevoerd en dat ook het lokale niveau de financiële last draagt. Zo worden de politiezones en brandweer vooral lokaal gefinancierd. FRANK DE SMET, partner BDO Public Sector ALS OVERHEIDSNIVEAUS MET ELKAAR SAMENWERKEN, ZAL DE BESTUURSKRACHT VERHOGEN. 10 Trends Public Sector september 2015 Nr 1 Nr 1 september 2015 Trends Public Sector 11

7 VRAGEN AAN EXPERTS VERANTWOORDER PENDELEN Wat een Parijzenaar zo mooi omschrijft als métro-boulot-dodo, is meer dan een cliché. Dagelijkse sleur is een probleem dat ondernemingen en administraties moeten oplossen BERNARD DEHAYE, coördinator Mobiliteit, Milieu en Duurzame Ontwikkeling bij Belfius Trends Family Business is een uitgave van ROULARTA MEDIA GROUP Meiboomlaan 33, 8800 Roeselare Gedelegeerd bestuurder : Rik De Nolf. Verantwoordelijk uitgever: Sophie Van Iseghem, Meiboomlaan 33, 8800 Roeselare Directeur magazines : Xavier Bouckaert. Hoofdredacteur Trends : Daan Killemaes. Coördinatie : Alain Mouton. Eindredactie : Frans Baeyens, Ellen Devos, Tamara Mestdagh, Wim Ver Elst. Vormgeving : Roland Van Campenhout, Pascale LIntermans. Werkten mee aan dit nummer : Alice Dive, Mélanie Geelkens, Jean-Louis Godet, Alain Mouton. Nationale regie : Roularta Media, Z.1. Researchpark 120, 1731 Zellik (Brussel) General manager: Philippe Belpaire Dit magazine is auteursrechtelijk beschermd. Wenst u artikels te scannen, digitaal op te slaan, te drukken, meermaals te kopiëren of commercieel te gebruiken? Contacteer Ann Soete: H et zit niet in het DNA van de Belgische werknemer om zo dicht mogelijk bij het werk te wonen. Velen veroordelen zich zelf tot pendelaar en overladen zo onze vervoernetwerken. Door ons massaal te verplaatsen tijdens de spitsuren scheppen we files op de snelwegen en proppen we de treinen, de bussen en de metro vol. De infrastructuur aanpassen om die stromen op te vangen, zou onbetaalbaar zijn. Het is een moeilijk probleem voor om het even welke organisatie. Die wil immers zo toegankelijk mogelijk zijn voor haar klanten, en tegelijk kunnen rekenen op stressvrij personeel. Stress achter het stuur leidt tot absenteïsme. Die vaststelling overtuigde ons in 2000 om een mobiliteitsplan in te voeren dat solorijden ontmoedigt en alternatieve manieren om op het werk te geraken bevordert. Bij dat soort maatregelen moet rekening gehouden worden met de gemiddelde woonwerkafstand: hoe groter die is, hoe meer de trein zich opdringt als het beste alternatief voor de auto. Bij Belfius bedraagt die afstand 42 km, het dubbele van het Belgische gemiddelde. Daarom hebben we besloten het personeel van de hoofdzetel onder te brengen in gebouwen die dicht bij een groot station of de metro liggen. Door het openbaar vervoer gratis aan te bieden willen we een verschuiving van de auto naar de trein in de hand werken. We betalen ook de parkingkosten terug voor wie zijn auto aan het station achterlaat. En we dragen bij in de verplaatsingskosten tussen woning en station. Tweede krachtlijn: solorijden ontmoedigen. Wie BELFIUS HEEFT EEN MOBILITEITSPLAN DAT SOLORIJDEN ONTMOEDIGT EN ALTERNATIEVE MANIEREN OM OP HET WERK TE GERAKEN BEVORDERT. alleen met de auto naar het werk komt, betaalt ongeveer 350 euro per jaar voor een parkeerplaats onder zijn gebouw in Brussel. Voor carpoolers, mensen met beperkte mobiliteit, motorrijders en fietsers is dat gratis. Bij carpooling is niet alleen de parking en het abonnement bij de centrale gratis, de chauffeur en zijn passagiers krijgen ook een identieke vergoeding. Derde krachtlijn: de tweewielers in de watten leggen. Bij ons beschikken ze over een beveiligde en goed uitgeruste stalling, een kleedkamer, douches en een individueel opbergkastje. Wie met de fiets of te voet komt, krijgt 0,22 euro per kilometer, vrij van belastingen en sociale lasten. Daarnaast zijn er nog begeleidende maatregelen, zoals glijdende werkuren (aankomst op het werk tussen 7.30 en 10 u. s morgens), telewerk dat door een op twee werknemers gedaan wordt, thuis of in een telecenter, occasioneel of structureel (8 procent), of de 36- urige werkweek gespreid over vier dagen, waarvan 8 procent van het personeel gebruikmaakt. Het resultaat: - In 2000 kwam 55 procent van ons personeel alleen in de auto naar het werk in Brussel; - Vandaag is dat nog maar 18 procent (waarvan slechts 10 procent met een bedrijfswagen), terwijl het Belgische gemiddelde rond 67 procent ligt. Twee derde van onze medewerkers komt met de trein en 7 procent maakt dagelijks gebruik van de fiets, 5 procent om naar het station te rijden en 2 procent om rechtstreeks naar kantoor te komen. 12 Trends Public Sector september 2015 Nr 1

Belfius award Slimme stad Maneblussers gaan met visie voor Lunavision

Belfius award Slimme stad Maneblussers gaan met visie voor Lunavision Belfius award Slimme stad Maneblussers gaan met visie voor Lunavision Maneblussers gaan met visie voor Lunavision 1. Inleiding en algemeen kader 2. Investeren in innovatieve infrastructuur 3. Investeren

Nadere informatie

Belfius Smart City Award 2015

Belfius Smart City Award 2015 Belfius Smart City Award 2015 «Stadslab2050 Energie voor het Antwerpse hart» Stad Antwerpen Stadslab2050 (http://stadslab2050.be/) is een stedelijk laboratorium dat de omslag naar een duurzaam Antwerpen

Nadere informatie

verkeer veilige veiligheid verbindingen BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT staat stad stiptheid stress tijd tram trein treinen uur veilig

verkeer veilige veiligheid verbindingen BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT staat stad stiptheid stress tijd tram trein treinen uur veilig flexibiliteit genoeg geraken gezondheid goed goede goedkoop grote BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT Grafische voorstelling open antwoorden andere belangrijke zaken bij verplaatsingen aankomen aansluiting

Nadere informatie

Belfius : al 13 jaar inspanningen wat betreft Mobiliteit. Bernard Dehaye Mobiliteitscoördinator Business Mobility Awards 4 juni 2014

Belfius : al 13 jaar inspanningen wat betreft Mobiliteit. Bernard Dehaye Mobiliteitscoördinator Business Mobility Awards 4 juni 2014 Belfius : al 13 jaar inspanningen wat betreft Mobiliteit Bernard Dehaye Mobiliteitscoördinator Business Mobility Awards 4 juni 2014 Een blik in de achteruitkijkspiegel Eind 1997: mijn aanvraag voor een

Nadere informatie

Het principe van de sociale voorkeur

Het principe van de sociale voorkeur Vragen naar: Sébastien Pereau E-mail: Sebastien.Pereau@mi-is.be Tel : 02 508 86 81 Fax : 02 508 86 72 http://socialeconomy.fgov.be Ons kenmerk Datum laatste wijziging ESE/30/2 donderdag 24 mei 2007 Betreft:

Nadere informatie

managing people meeting aspirations Natuurlijke groei

managing people meeting aspirations Natuurlijke groei managing people meeting aspirations Natuurlijke groei geloof Wij hebben een gemeenschappelijke visie pagina - managing people, meeting aspirations Vandaag verhoogt CPM de prestaties op elk niveau van uw

Nadere informatie

nr. 807 van BERT MAERTENS datum: 1 juli 2015 aan LIESBETH HOMANS e-tendering - Gebruik door lokale besturen

nr. 807 van BERT MAERTENS datum: 1 juli 2015 aan LIESBETH HOMANS e-tendering - Gebruik door lokale besturen SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 807 van BERT MAERTENS datum: 1 juli 2015 aan LIESBETH HOMANS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE

Nadere informatie

Dienst Logistiek. 1 Dienst Logistiek

Dienst Logistiek. 1 Dienst Logistiek Dienst Logistiek 1 Dienst Logistiek Dienst Logistiek 2 1 VOORSTELLING A. Opdrachten Directie Generaal 1) Ondersteuning 2) Innovatie en verandering De dienst Logistiek biedt logistieke ondersteuning aan

Nadere informatie

Volgsystemen. tegen diefstal van voertuigen. Informatiefolder bestemd voor de gebruikers van een volgsysteem

Volgsystemen. tegen diefstal van voertuigen. Informatiefolder bestemd voor de gebruikers van een volgsysteem Volgsystemen tegen diefstal van voertuigen Informatiefolder bestemd voor de gebruikers van een volgsysteem U hebt een auto of u staat op het punt er een te kopen en u wenst uw voertuig al dan niet op verzoek

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008-179-

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008-179- Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008-179- VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN FRANK VANDENBROUCKE VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS

Nadere informatie

Let it be led. Smart Relighting Project. IMPACT vzw Transform3

Let it be led. Smart Relighting Project. IMPACT vzw Transform3 Let it be led. Smart Relighting Project IMPACT vzw Transform3 1 Eén project, vijf maal return on investment. Het innovatieve verlichtingsproject LET it be LED bespaart energie, vermindert de energiefactuur,

Nadere informatie

REKENHOF. Consolideren en motiveren om vooruitgang te boeken

REKENHOF. Consolideren en motiveren om vooruitgang te boeken REKENHOF Consolideren en motiveren om vooruitgang te boeken STRATEGISCH PLAN 2010-2014 2 Inleiding Dit document stelt de resultaten voor van de strategische planning van het Rekenhof voor de periode 2010-2014.

Nadere informatie

DRASTISCHE AFBOUW VAN UW PENSIOEN

DRASTISCHE AFBOUW VAN UW PENSIOEN DRASTISCHE AFBOUW VAN UW PENSIOEN De federale regering wil de berekeningswijze voor het pensioen van de ambtenaren hervormen. Dit houdt een drastische afbouw van het ambtenarenpensioen in. En de regering

Nadere informatie

Presentatie Fleet Barometer 2013. Amerongen, 11 juni 2013

Presentatie Fleet Barometer 2013. Amerongen, 11 juni 2013 Presentatie Fleet Barometer 2013 Amerongen, 11 juni 2013 Wat is CVO? CVO is een internationaal en onafhankelijk expertiseplatform gericht op de zakelijke automarkt een instrument om alle actoren van de

Nadere informatie

Commerciële buitenfuncties krijgen de zwaarste factuur

Commerciële buitenfuncties krijgen de zwaarste factuur Persbericht SD Worx en LeasePlan berekenen welke impact de nieuwe bedrijfswagenbelasting heeft op portemonnee van werknemers Commerciële buitenfuncties krijgen de zwaarste factuur Beroepsgroep voor wie

Nadere informatie

Studiedag over pensioenen 09.06.2015

Studiedag over pensioenen 09.06.2015 Dames en heren, Studiedag over pensioenen 09.06.2015 Vooreerst dank ik u voor de uitnodiging op deze studiedag. U hebt mij uitgenodigd om te spreken over een fundamentele kwestie: «Met welke uitdagingen

Nadere informatie

De specifieke rol van de ombudsman binnen de administratieve lastenproblematiek. Beleidsinformatie en rechten van burgers als gebruikers

De specifieke rol van de ombudsman binnen de administratieve lastenproblematiek. Beleidsinformatie en rechten van burgers als gebruikers de Federale ombudsman De specifieke rol van de ombudsman binnen de administratieve lastenproblematiek Beleidsinformatie en rechten van burgers als gebruikers Marc De Mesmaeker overzicht Situering van de

Nadere informatie

De FOD Economie informeert u! De innovatiepremie. Een creatieve werknemer belonen? Ja! Dankzij de fiscale vrijstelling van de innovatiepremies

De FOD Economie informeert u! De innovatiepremie. Een creatieve werknemer belonen? Ja! Dankzij de fiscale vrijstelling van de innovatiepremies De FOD Economie informeert u! De innovatiepremie Een creatieve werknemer belonen? Ja! Dankzij de fiscale vrijstelling van de innovatiepremies De innovatiepremie Een creatieve werknemer belonen? Ja! Dankzij

Nadere informatie

ernationale - Advocaten gespecialiseerd in sociaal recht - Dis Individueel arbeidsrecht - Collectieve arbeidsrelaties - Alternatief loon en

ernationale - Advocaten gespecialiseerd in sociaal recht - Dis Individueel arbeidsrecht - Collectieve arbeidsrelaties - Alternatief loon en ernationale - Advocaten gespecialiseerd in sociaal recht - Dis Individueel arbeidsrecht - Collectieve arbeidsrelaties - Alternatief loon en fiscaliteit - Herstructureringen en overgang van ondernemingen

Nadere informatie

Brussel, 10 september _AdviesBBB_Toerisme_Vlaanderen. Advies. Oprichtingsdecreet Toerisme Vlaanderen

Brussel, 10 september _AdviesBBB_Toerisme_Vlaanderen. Advies. Oprichtingsdecreet Toerisme Vlaanderen Brussel, 10 september 2003 091003_AdviesBBB_Toerisme_Vlaanderen Advies Oprichtingsdecreet Toerisme Vlaanderen Inhoud Inhoud... 2 1. Inleiding...3 2. Krachtlijnen van het advies... 3 3. Advies...4 3.1.

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken.

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken. FUNCTIEBESCHRIJVING Functie Graadnaam: AFDELINGSHOOFD Afdeling TECHNISCHE ZAKEN Functienaam: AFDELINGSHOOFD Dienst TECHNISCHE ZAKEN Functionele loopbaan: A4a A4b Omschrijving van de afdeling en dienst

Nadere informatie

Exemplarité en gestion de la flotte dans le cadre du plan de déplacements d entreprise PART 2. Voorbeeldgedrag vlootbeheer in het bedrijfsvervoerplan

Exemplarité en gestion de la flotte dans le cadre du plan de déplacements d entreprise PART 2. Voorbeeldgedrag vlootbeheer in het bedrijfsvervoerplan Exemplarité en gestion de la flotte dans le cadre du plan de déplacements d entreprise PART 2 Voorbeeldgedrag vlootbeheer in het bedrijfsvervoerplan 1 Een bedrijfsvervoerplan? VERPLICHTING VOOR BEDRIJVEN

Nadere informatie

Stand van zaken van de Smart City -dynamiek in België: een kwantitatieve barometer

Stand van zaken van de Smart City -dynamiek in België: een kwantitatieve barometer Stand van zaken van de Smart City -dynamiek in België: een kwantitatieve barometer AUTEURS Jonathan Desdemoustier, onderzoeker-doctorandus, Smart City Institute, HEC-Liège, Universiteit van Luik (België)

Nadere informatie

USE-IT ZOEKT: COÖRDINATOR

USE-IT ZOEKT: COÖRDINATOR USE-IT ZOEKT: COÖRDINATOR USE-IT is een toeristische dienst voor jongeren. De organisatie maakt drukwerk, houdt een infobalie open in Brussel, en runt een website. USE-IT is niet-commercieel en werkt zonder

Nadere informatie

Inhoudstafel. 1. Wat is een kostenvergoeding precies?... 1. 2. Vragen en antwoorden over de algemene forfaitaire kostenvergoeding...

Inhoudstafel. 1. Wat is een kostenvergoeding precies?... 1. 2. Vragen en antwoorden over de algemene forfaitaire kostenvergoeding... Inhoudstafel 1. Wat is een kostenvergoeding precies?... 1 1.1. In principe een terugbetaling van kosten door uw vennootschap... 1 1.1.1. U heeft betaald voor uw vennootschap en zij betaalt u dat terug...

Nadere informatie

Definitieve resultaten eindejaarscontroles

Definitieve resultaten eindejaarscontroles Definitieve resultaten eindejaarscontroles Persbericht 14 januari 211 2 Na zes weken sensibilisering en alcoholcontroles op de weg maken Staatssecretaris voor Mobiliteit Etienne Schouppe en het Belgisch

Nadere informatie

Mobility Management. Hans Van Neyghem. Mobility Manager

Mobility Management. Hans Van Neyghem. Mobility Manager Mobility Management binnen ING Bank Hans Van Neyghem Mobility Manager Inhoudstafel Even kort voorstellen Eerste stappen in Mobility Management Ken de mobiliteit binnen je bedrijf Focus in 2012 Focus in

Nadere informatie

VERKEERSVEILIGHEID TRACTEBEL ENGINEERING. 25 juni 2014

VERKEERSVEILIGHEID TRACTEBEL ENGINEERING. 25 juni 2014 VERKEERSVEILIGHEID TRACTEBEL ENGINEERING CHOOSE EXPERTS, FIND PARTNERS 25 juni 2014 Verkeersveiligheid Tractebel Engineering 2 Tractebel Engineering = studiebureau met activiteiten in 3 grote domeinen

Nadere informatie

Themasessie: The Safe Mile

Themasessie: The Safe Mile Themasessie: The Safe Mile Rein Casters DrivOlution Rik De Winne Baloise 1 Programma Schade: hoe ernstig is het probleem in organisaties? Best practices in fleet safety: resultaten van de enquête Definitie

Nadere informatie

E-Newsletter Een Econocom newsletter met focus op leasing

E-Newsletter Een Econocom newsletter met focus op leasing in dit nummer Een Econocom newsletter met focus op leasing Nr 2 Operationele lease is altijd dan zelf kopen Een Econocom newsletter met focus op leasing In dit nummer Nr 2 sluiten 03 Inleiding 04 Verborgen

Nadere informatie

FEDERALE PRIJS ARMOEDEBESTRIJDING 2010 *** Reglement

FEDERALE PRIJS ARMOEDEBESTRIJDING 2010 *** Reglement FEDERALE PRIJS ARMOEDEBESTRIJDING 2010 *** Reglement Hoofdstuk 1: voorwerp van het reglement Artikel 1 Dit reglement bepaalt het doel, de deelnemingsvoorwaarden, de selectieprocedure en de toekenningcriteria

Nadere informatie

Enquête rond het familiebedrijf in België

Enquête rond het familiebedrijf in België www.pwc.be Enquête rond het familiebedrijf in België December 2010 Kernbevindingen 1. 1 op 2 respondenten ziet overheidsbeleid en regulering als één van de voornaamste externe uitdagingen voor hun onderneming.

Nadere informatie

$% "& "'#( $ "# + $ %& -"2 +. ' %( 3.

$% & '#( $ # + $ %& -2 +. ' %( 3. ! " " #!"#$ $% "& "'#( $ )% "&#*'#(+ +,"##-, $./"# 01#' $ "# + $ %& -"2 +. ' %( 3. $"*. )#'# 0 +%*' 0 Beheersovereenkomst AFM 2007 2010 2 )" *.4 "2#-, 0-"2'#-,*"## # '*#'# "2 +, - % 5 6 $- # 7 $ 8"# ).

Nadere informatie

Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting

Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting Feiten en cijfers Van hoeveel mensen is de energie geheel of gedeeltelijk afgesloten? Aangezien de drie gewesten niet dezelfde

Nadere informatie

Versie 21-02-2012 DEEL V Titel I Hoofdstuk X Afdeling I Gebruik van een dienstvoertuig voor persoonlijke aangelegenheden Inhoudsopgave

Versie 21-02-2012 DEEL V Titel I Hoofdstuk X Afdeling I Gebruik van een dienstvoertuig voor persoonlijke aangelegenheden Inhoudsopgave Versie 21-02-2012 DEEL V Titel I Hoofdstuk X Afdeling I Gebruik van een dienstvoertuig voor persoonlijke aangelegenheden Inhoudsopgave 1. Wettelijke en reglementaire grondslagen 2. Algemeen 3. Draagwijdte

Nadere informatie

1. VEREENVOUDIGEN EN HARMONISEREN

1. VEREENVOUDIGEN EN HARMONISEREN 04 1. VEREENVOUDIGEN EN HARMONISEREN 1. VEREENVOUDIGEN EN HARMONISEREN HARMONISERING Integratie Publieke verantwoordelijkheid parking.brussels zet in op een harmonisering en vereenvoudiging van de parkeerregels

Nadere informatie

Vragenlijst over uw visie op mobiliteit

Vragenlijst over uw visie op mobiliteit Vragenlijst over uw visie op mobiliteit U kunt de vragenlijst ook online invullen op www.mobiliteitsplanvlaanderen.be Waarvoor dient deze vragenlijst? Met deze vragenlijst wordt gepeild naar uw visie op

Nadere informatie

Let it be led. Smart Relighting Project. IMPACT vzw Zuiderlicht cvba

Let it be led. Smart Relighting Project. IMPACT vzw Zuiderlicht cvba Let it be led. Smart Relighting Project IMPACT vzw Zuiderlicht cvba 1 Eén project, vier maal return on investment. Het innovatieve verlichtingsproject LET it be LED bespaart energie, creëert tewerkstelling,

Nadere informatie

DIENSTENCHEQUES SECTOR (PC 322.01) ECONOMISCHE WERKLOOSHEID

DIENSTENCHEQUES SECTOR (PC 322.01) ECONOMISCHE WERKLOOSHEID 1 DIENSTENCHEQUES SECTOR (PC 322.01) ECONOMISCHE WERKLOOSHEID WWW.ACCG.BE 2 INHOUD 3 Economische werkloosheid 3 Sectorale CAO 4 Overleg in de onderneming 6 Vervangende tewerkstelling 6 Cijfers economische

Nadere informatie

Interne communicatie wordt alsmaar belangrijker in de Belgische ondernemingen

Interne communicatie wordt alsmaar belangrijker in de Belgische ondernemingen Interne communicatie wordt alsmaar belangrijker in de Belgische ondernemingen Het Belgische communicatieadviesbureau Corporate Creative Strategies (www.ccstrategies.be), dat zich toelegt op corporate communicatie,

Nadere informatie

Exemplarité en gestion de la flotte dans le cadre du plan de déplacements d entreprise PART 2. Voorbeeldgedrag vlootbeheer in het bedrijfsvervoerplan

Exemplarité en gestion de la flotte dans le cadre du plan de déplacements d entreprise PART 2. Voorbeeldgedrag vlootbeheer in het bedrijfsvervoerplan Exemplarité en gestion de la flotte dans le cadre du plan de déplacements d entreprise PART 2 Voorbeeldgedrag vlootbeheer in het bedrijfsvervoerplan 1 Verplichte bedrijfsvervoerplannen VERPLICHTING VOOR

Nadere informatie

CO2 reductiedoelstellingen 2020. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 3.0

CO2 reductiedoelstellingen 2020. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 3.0 CO2 reductiedoelstellingen 2020 Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 3.0 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1. Doelstellingen 3 2 Subdoelstellingen 4 2.1. Subdoelstelling kantoren 4 2.2. Subdoelstelling

Nadere informatie

Belastingvermindering bij de aankoop van een elektrisch voertuig

Belastingvermindering bij de aankoop van een elektrisch voertuig EENDRACHT MAAKT MACHT Belastingvermindering bij de aankoop van een elektrisch voertuig en/of bij de installatie van een laadpaal Inkomsten 2010 en 2011 (aanslagjaren 2011 en 2012) Maatregelen geldig van

Nadere informatie

Geert Vandepitte Verantwoordelijke Vlaanderen

Geert Vandepitte Verantwoordelijke Vlaanderen Geert Vandepitte Verantwoordelijke Vlaanderen presentatie ISAGRI het bedrijf ISA systeem manier van werken PRODUCTEN ISA GPS perceelsmeting ISA 360 gps ISATEELT teeltregistratie ISA app smartphone ENKELE

Nadere informatie

HET BRUSSELS GEWEST ONDERTEKENT DE EERSTE INSCHAKELINGSCONTRACTEN!

HET BRUSSELS GEWEST ONDERTEKENT DE EERSTE INSCHAKELINGSCONTRACTEN! PERSDOSSIER PRIMEUR: EEN JOB VOOR 12 MAANDEN VOOR DE MEEST KWETSBARE BRUSSELSE JONGEREN HET BRUSSELS GEWEST ONDERTEKENT DE EERSTE INSCHAKELINGSCONTRACTEN! KABINET VAN MINISTER GOSUIN 13/07/2016 Inhoud

Nadere informatie

Personen met een handicap. Tegemoetkomingen en andere maatregelen

Personen met een handicap. Tegemoetkomingen en andere maatregelen Personen met een handicap Tegemoetkomingen en andere maatregelen 1 Heb je een handicap? Heeft je kind een handicap? Dan kan je bij ons (de Directiegeneraal Personen met een handicap) terecht voor: De

Nadere informatie

Studiedag «Prestatie-audit in de federale overheid: stand van zaken en vooruitblik» K.U.Leuven-Instituut voor de Overheid

Studiedag «Prestatie-audit in de federale overheid: stand van zaken en vooruitblik» K.U.Leuven-Instituut voor de Overheid Studiedag «Prestatie-audit in de federale overheid: stand van zaken en vooruitblik» K.U.Leuven-Instituut voor de Overheid ROLLEN VOOR DE INSPECTIE VAN FINANCIEN IN HET BELGISCH AUDITSYSTEEM 29 oktober

Nadere informatie

INTRANET SUITE: SOCIAL INTRANET IN ÉÉN DAG

INTRANET SUITE: SOCIAL INTRANET IN ÉÉN DAG INTRANET SUITE: SOCIAL INTRANET IN ÉÉN DAG Een sociaal intranet met unieke, aanvullende portals Uw medewerkers zijn van grote waarde om de doelstellingen van uw organisatie te behalen. Een effectieve interne

Nadere informatie

SENSIBILISATIE VOOR EEN POSITIEVE MODAL SHIFT BIJ EEN VERHUIS

SENSIBILISATIE VOOR EEN POSITIEVE MODAL SHIFT BIJ EEN VERHUIS SENSIBILISATIE VOOR EEN POSITIEVE MODAL SHIFT BIJ EEN VERHUIS 19/01/2015 ELIEN SPOOREN ENVIRONMENTAL SPECIALIST BENELUX THOMAS VANDER PUTTEN DELIVERY SERVICES MANAGER BENELUX NESPRESSO BELGIË N.V. Nespresso

Nadere informatie

Welkom bij de FOD Financiën. Infosessie - 22 augustus 2016 Economisten & Juristen

Welkom bij de FOD Financiën. Infosessie - 22 augustus 2016 Economisten & Juristen Welkom bij de FOD Financiën Infosessie - 22 augustus 2016 Economisten & Juristen De FOD Financiën als organisatie - De grootste FOD => Meer dan 23.000 personeelsleden - Ongeveer 120 werklocaties verspreid

Nadere informatie

BTW-recuperatie op bedrijfsauto s

BTW-recuperatie op bedrijfsauto s BTW-recuperatie op bedrijfsauto s Nieuwe regels voor de BTW-recuperatie van toepassing in 2013. Voor BTW-plichtigen: De recuperatie van de BTW hangt voortaan af van het percentage beroepsgebruik van een

Nadere informatie

Eerder verschenen cases: Case opvragen? www.kadenza.nl/cases. www.kadenza.nl. Eemnesserweg 55 1251 NB Laren +31 (0)35 539 44 90

Eerder verschenen cases: Case opvragen? www.kadenza.nl/cases. www.kadenza.nl. Eemnesserweg 55 1251 NB Laren +31 (0)35 539 44 90 case closed Eerder verschenen cases: Case opvragen? www.kadenza.nl/cases www.kadenza.nl Eemnesserweg 55 1251 NB Laren +31 (0)35 539 44 90 Athlon Car Lease Nederland is een krachtige en onderscheidende

Nadere informatie

mobi4u OUD vs. NIEUW Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer

mobi4u OUD vs. NIEUW Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer mobi4u OUD vs. NIEUW Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer Introductie Het leidt geen twijfel dat het stimuleren van duurzame ontwikkeling en duurzame mobiliteit één van de grootste uitdagingen

Nadere informatie

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via Aan de Voorzitter van het OCMW van Dilbeek Itterbeeksebaan 210 1701 Itterbeek Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Aantal 1 OCMW / W65B / 2016 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Nadere informatie

Mobiliteitsmanagement in uw bedrijf Trends en opportuniteiten waarop u kan inspelen

Mobiliteitsmanagement in uw bedrijf Trends en opportuniteiten waarop u kan inspelen Mobiliteitsmanagement in uw bedrijf Trends en opportuniteiten waarop u kan inspelen VSV basisopleiding mobiliteitscoördinatoren Bart Desmedt, Traject, 18 april 2013 Opportuniteiten om te werken rond mobiliteit

Nadere informatie

Het speelveld van e-government

Het speelveld van e-government Het speelveld van e-government Freddy Deprez Leuven, 14 september 2007 Overzicht competitie of samenwerking alle heil komt van boven / van beneden Mensen of machines Processen in vraag stellen Laten we

Nadere informatie

www.econocom.com Optimaliseer het gebruik van uw IT en Telecom infrastructuur

www.econocom.com Optimaliseer het gebruik van uw IT en Telecom infrastructuur www.econocom.com Optimaliseer het gebruik van uw IT en Telecom infrastructuur Efficiëntie Meegaan met de tijd Mobiliteit De markt verandert evenals onze manier van werken. Het leven wordt mobieler en we

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD STUK 581 (2014-2015) Nr.1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2014-2015 17 JUNI 2015 VOORSTEL VAN RESOLUTIE - van mevrouw Annemie MAES - betreffende het Brussels medialandschap 1355 2 TOELICHTING

Nadere informatie

Het beleid rond administratieve lasten kritisch bekeken

Het beleid rond administratieve lasten kritisch bekeken Het beleid rond administratieve lasten kritisch bekeken Prof. dr. Frankie Schram Gastprofessor Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen UA Gastprofessor Instituut voor de Overheid K.U.Leuven Medewerker

Nadere informatie

Snel en stressvrij op uw bestemming geraken? Na de trein verder op de fiets! Blue-bike maakt de verplaatsing met de trein af door comfortabele

Snel en stressvrij op uw bestemming geraken? Na de trein verder op de fiets! Blue-bike maakt de verplaatsing met de trein af door comfortabele tot uw beschikking Snel en stressvrij op uw bestemming geraken? Na de trein verder op de fiets! Blue-bike maakt de verplaatsing met de trein af door comfortabele stadsfietsen te voorzien aan de Belgische

Nadere informatie

Impact op Mobiliteit en Milieu

Impact op Mobiliteit en Milieu Impact op Mobiliteit en Milieu Tom Van Lier MOBI Vrije Universiteit Brussel Impact van telewerken in grote bedrijven in Brussels Hoofdstedelijk Gewest Tom van Lier & Cathy Macharis Rondetafel Nieuwe Werken

Nadere informatie

www.weerwerkpremie.be

www.weerwerkpremie.be www.weerwerkpremie.be Handleiding bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juni 2005 Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 6/2005 Inhoud Woord vooraf 2 1. Op wie is de maatregel van toepassing? 3

Nadere informatie

Hoog ziekteverzuim in Limburg

Hoog ziekteverzuim in Limburg PERSBERICHT Hoog ziekteverzuim in Limburg Limburgse werknemers zijn meest ziek in vergelijking met andere Vlaamse provincies Hasselt, 24 november 2016 Limburgse werknemers hebben het meest aantal ziekte-uren

Nadere informatie

Resultaten werkgeversenquête Itinera-Partena eenheidsstatuut

Resultaten werkgeversenquête Itinera-Partena eenheidsstatuut logo-partena.pdf 1 8/02/2012 14:36:09 ITINERA INSTITUTE in samenwerking met Resultaten werkgeversenquête Itinera-Partena eenheidsstatuut 2013/04 22 03 2013 MENSEN WELVAART BESCHERMING In samenwerking met

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot aanpassing van de regelgeving

Nadere informatie

Eerlijker, eenvoudiger, efficiënter

Eerlijker, eenvoudiger, efficiënter Eerlijker, eenvoudiger, efficiënter Naar een nieuw en modern belastingsysteem #jijmaaktmorgen België is uitzonderlijk. Je belast kapitaal niet en je overbelast arbeid. Dat moet je dus herzien. Pascal Saint-Amans

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Inkoopmanagement & Procurement De cursus Inkoopmanagement & Procurement duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

UNIFORME LAADSTEKKER VOOR PUBLIEKE OPLAADINFRASTRUCTUUR ELEKTRISCHE VOERTUIGEN

UNIFORME LAADSTEKKER VOOR PUBLIEKE OPLAADINFRASTRUCTUUR ELEKTRISCHE VOERTUIGEN PERSMEDEDELING VAN VICEMINISTER-PRESIDENT INGRID LIETEN VLAAMS MINISTER VAN INNOVATIE, OVERHEIDSINVESTERINGEN, MEDIA EN ARMOEDEBESTRIJDING 25 mei 2012 UNIFORME LAADSTEKKER VOOR PUBLIEKE OPLAADINFRASTRUCTUUR

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid 1 Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/12/348 BERAADSLAGING NR. 12/118 VAN 4 DECEMBER 2012 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Onze 6 punten voor een betere mobiliteit in Hasselt

Onze 6 punten voor een betere mobiliteit in Hasselt Onze 6 punten voor een betere mobiliteit in Hasselt 1) Openbaar vervoer 2) Park en Ride Signalisatie 3) Doorgaand verkeer 4) Binnen de grote ring 5) Sluipverkeer 6) Alternatieve vervoersmiddelen De Situatie

Nadere informatie

E-Procurement. Federale Dienst e-procurement. Waldo Van den Broeck

E-Procurement. Federale Dienst e-procurement. Waldo Van den Broeck E-Procurement Federale Dienst e-procurement Waldo Van den Broeck Inhoud Huidige situatie Korte demonstratie e-notification e-tendering Principes uitrol Vlaamse Overheid Bespreking samenwerkingsakkoord

Nadere informatie

In de slimme stad bestaat bijna alle info over de stad, haar diensten, haar voorzieningen, de bevolking, de economie, het milieu, digitaal.

In de slimme stad bestaat bijna alle info over de stad, haar diensten, haar voorzieningen, de bevolking, de economie, het milieu, digitaal. 2 In de slimme stad bestaat bijna alle info over de stad, haar diensten, haar voorzieningen, de bevolking, de economie, het milieu, digitaal. Deze gegevens zijn van belang voor onderzoekers en de pers,

Nadere informatie

De verkeersveiligheid in 2008

De verkeersveiligheid in 2008 Kabinet van de Staatssecretaris PERSCONFERENTIE VAN 25 FEBRUARI 2009 De verkeersveiligheid in 2008 Resultaten van de Verkeersveiligheidsbarometer Etienne SCHOUPPE Staatssecretaris voor Mobiliteit Voorzitter

Nadere informatie

Werkgoesting in de zorg 25 maart 2010, Hasselt

Werkgoesting in de zorg 25 maart 2010, Hasselt Werkgoesting in de zorg 25 maart 2010, Hasselt Verslag werkgroep 6A: innovatie in de zorgberoepen Actie 1: e-learning E-learning wordt als waardevol aanzien: Flexpoint: Federgom organiseert tegenwoordig

Nadere informatie

Directie-generaal Personen met een handicap. Tegemoetkomingen en andere maatregelen

Directie-generaal Personen met een handicap. Tegemoetkomingen en andere maatregelen Directie-generaal Personen met een handicap Tegemoetkomingen en andere maatregelen 1 Heb je een handicap? Heeft je kind een handicap? Dan kan je bij ons (de Directiegeneraal Personen met een handicap)

Nadere informatie

Charter van gebruiker POD MI

Charter van gebruiker POD MI Charter van gebruiker POD MI Een charter aangaan is meer dan het droogweg meedelen van de werking van een nieuw project. Het is een overeenkomst, een engagement. Het houdt verwachtingen in voor de toekomst.

Nadere informatie

Rabobank vertrouwt op HeadFirst voor tijdelijke professionals

Rabobank vertrouwt op HeadFirst voor tijdelijke professionals Klantcase Rabobank vertrouwt op HeadFirst voor tijdelijke professionals HeadFirst heeft al sinds 2004 een inkooprelatie met de Rabobank voor de inhuur van tijdelijke capaciteit. Frank de Ruiter, sinds

Nadere informatie

2013 Eurostar Ashden Award for Sustainable Travel

2013 Eurostar Ashden Award for Sustainable Travel 2013 Eurostar Ashden Award for Sustainable Travel Dit document bevat een overzicht van de vragen die u moet invullen op het online inschrijvingsformulier. Beantwoord deze vragen online op: http://www.ashden.org/travel_awards

Nadere informatie

Uw KBC-verzekeringsagent, een stapje voor.

Uw KBC-verzekeringsagent, een stapje voor. Uw KBC-verzekeringsagent, altijd een stapje voor. We nemen uw verzekeringen serieus. Bij KBC vinden we verzekeringen voor particulieren en ondernemers zó belangrijk dat we er een apart netwerk voor hebben

Nadere informatie

Triple A rating voor investeringen in zonne-energie

Triple A rating voor investeringen in zonne-energie De beste energieoplossing voor uw bedrijf Triple A rating voor investeringen in zonne-energie A A A Investeer in zonne-energie en genereer nog steeds een mooi rendement! Wapen uw bedrijf tegen stijgende

Nadere informatie

Bedrijfsstage. Bedrijfsstage. Heb je net je diploma hoger of universitair onderwijs op zak? IN EEN WAALS BEDRIJF. Duur:: 4-24 we(e)k(en) Vanaf: 905

Bedrijfsstage. Bedrijfsstage. Heb je net je diploma hoger of universitair onderwijs op zak? IN EEN WAALS BEDRIJF. Duur:: 4-24 we(e)k(en) Vanaf: 905 Heb je net je diploma hoger of universitair onderwijs op zak? Duur:: 4-24 we(e)k(en) Vanaf: 905 Dit programma biedt de gelegenheid aan pas afgestudeerden uit het hoger onderwijs om in het kader van hun

Nadere informatie

De FOD Personeel en Organisatie wie zijn wij?

De FOD Personeel en Organisatie wie zijn wij? De FOD Personeel en Organisatie wie zijn wij? Wij maken ruimte voor talent Onze missie Wij geven vorm aan een dynamisch en strategisch federaal personeelsbeleid en leveren producten en diensten die inspelen

Nadere informatie

Fiscale handleiding voor de carpooler

Fiscale handleiding voor de carpooler Inkomsten 2014 Aangifte 2015 Fiscale handleiding voor de carpooler Met deze handleiding helpen wij jou aan het fiscale voordeel waar je als carpooler recht op hebt. We overlopen met jou de verschillende

Nadere informatie

Inleiding Ab van Marrewijk, directeur Wematrans

Inleiding Ab van Marrewijk, directeur Wematrans Inleiding Ab van Marrewijk, directeur Wematrans Mij is gevraagd iets te vertellen over onze pogingen om rendement in de bedrijfsvoering te verbinden met duurzaamheid. Dat is vooral een kwestie om met boerenverstand

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Post HBO Inkoopmanagement & Procurement De Post HBO opleiding Inkoopmanagement & Procurement duurt onge veer 5 maanden en omvat 10 colleges van 3 uur. U volgt de opleiding met 10-15 studenten in Utrecht.

Nadere informatie

ARVAL DRIVING EXCELLENCE

ARVAL DRIVING EXCELLENCE ARVAL DRIVING EXCELLENCE De trainingen en workshops van Arval Driving Excellence hebben als doelstelling een duurzame attitudeverandering teweeg te brengen bij uw bestuurders, zowel voor bestuurders van

Nadere informatie

In 20 minuten krijg je een goed beeld van de situatie van de persoon met een handicap

In 20 minuten krijg je een goed beeld van de situatie van de persoon met een handicap Getuigenissen van enkele partners in de gemeentes 2,5 maand na het lanceren van de nieuwe online aanvraagprocedure My Handicap vroegen we enkele partners uit de gemeentes naar hun ervaringen. Ruim 4850

Nadere informatie

Personen met een handicap. Tegemoetkomingen en andere maatregelen

Personen met een handicap. Tegemoetkomingen en andere maatregelen Personen met een handicap Tegemoetkomingen en andere maatregelen 1 Heb je een handicap? Heeft je kind een handicap? Dan kan je bij ons (de Directiegeneraal Personen met een handicap) terecht voor: De

Nadere informatie

VOORWOORD 13 HOOFDSTUK 1 IK BEN MOBIEL MET MIJN EIGEN NIEUWE WAGEN PRIVÉ 15

VOORWOORD 13 HOOFDSTUK 1 IK BEN MOBIEL MET MIJN EIGEN NIEUWE WAGEN PRIVÉ 15 MOBIFIS_DO_13001.book Page 3 Thursday, May 2, 2013 8:54 AM INHOUDSTAFEL VOORWOORD 13 HOOFDSTUK 1 IK BEN MOBIEL MET MIJN EIGEN NIEUWE WAGEN PRIVÉ 15 1. Aankoop van een nieuwe auto Btw 15 1.1. Definities

Nadere informatie

Social Profit. Over de kracht van de juiste mensen in Raad van Bestuur en organisatie. Donderdag 24 februari 2011 Salons Waerboom, Groot-Bijgaarden

Social Profit. Over de kracht van de juiste mensen in Raad van Bestuur en organisatie. Donderdag 24 februari 2011 Salons Waerboom, Groot-Bijgaarden Dagvan de Social Profit Over de kracht van de juiste mensen in Raad van Bestuur en organisatie P E R S O O N L I J K E U I T N O D I G I N G Donderdag 24 februari 2011 Salons Waerboom, Groot-Bijgaarden

Nadere informatie

N Mensenrechten A Brussel, 15 december 2015 MH/JC/AS ADVIES. over HET VOORONTWERP VAN NATIONAAL ACTIEPLAN BEDRIJVEN EN MENSENRECHTEN

N Mensenrechten A Brussel, 15 december 2015 MH/JC/AS ADVIES. over HET VOORONTWERP VAN NATIONAAL ACTIEPLAN BEDRIJVEN EN MENSENRECHTEN N Mensenrechten A Brussel, 15 december 2015 MH/JC/AS 740-2015 ADVIES over HET VOORONTWERP VAN NATIONAAL ACTIEPLAN BEDRIJVEN EN MENSENRECHTEN Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de KMO WTC III (17 e verd.)

Nadere informatie

V-A-2. Personeel in de overheidssector, uitsluitend onderworpen aan de verzekering geneeskundige verzorging (30 juni)

V-A-2. Personeel in de overheidssector, uitsluitend onderworpen aan de verzekering geneeskundige verzorging (30 juni) 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 Staat, Gemeenschappen en Gewesten 216.011 222.206 237.562 241.163 256.294 264.001 283.245 291.480 297.042 300.327 Leger (1) 42.632 43.879 41.521 39.929

Nadere informatie

Mobiliteit in Amsterdam Zuidoost Mobiliteit wordt beleid als de pijn voelbaar is

Mobiliteit in Amsterdam Zuidoost Mobiliteit wordt beleid als de pijn voelbaar is Mobiliteit in Amsterdam Zuidoost Mobiliteit wordt beleid als de pijn voelbaar is Bij mobiliteit denken we vaak aan auto s. Nog altijd. Maar is het niet meer dan dat? Werknemers verplaatsen zich voor hun

Nadere informatie

Workshop HR-scan. Naar een duurzaam HRM beleid

Workshop HR-scan. Naar een duurzaam HRM beleid Workshop HR-scan Naar een duurzaam HRM beleid Inhoud Voorstelling Wat is Human Resources? Overzicht bestaande tools Waarom de HRM Cockpit? Doel van de HRM Cockpit Opbouw van het model De HRM Cockpit Aan

Nadere informatie

Diagnostiek woon-werkverkeer 2014. Informatiesessiete Antwerpen op 19-06-2014

Diagnostiek woon-werkverkeer 2014. Informatiesessiete Antwerpen op 19-06-2014 Diagnostiek woon-werkverkeer 2014 Informatiesessiete Antwerpen op 19-06-2014 Toestand van de mobiliteit in België Stijgende vraag naar vervoer Verzadiging van de infrastructuur Budgettaire context Wiekanhandelen?

Nadere informatie

Evaluatie van Open Bedrijvendag

Evaluatie van Open Bedrijvendag Evaluatie van Open Bedrijvendag Departement Economie, Wetenschap en Innovatie Afdeling Strategie en Coördinatie Koning Albert II-laan 35 bus 10 1030 Brussel April 2011 Samenvatting De Open Bedrijvendag

Nadere informatie

Handleiding Financiële Personeelsadministratie

Handleiding Financiële Personeelsadministratie Handleiding Financiële Personeelsadministratie Einde Versie 10-05-2007 Boek 2 Hoofdstuk 6.12 : Terugbetaling van de verplaatsingskosten die het gevolg zijn van een erkend arbeidsongeval of een erkende

Nadere informatie

RAADGEVEND COMITÉ VOOR DE PENSIOENSECTOR

RAADGEVEND COMITÉ VOOR DE PENSIOENSECTOR RAADGEVEND COMITÉ VOOR DE PENSIOENSECTOR Het Raadgevend comité voor de pensioensector, dat werd opgericht krachtens het koninklijk besluit van 5 oktober 1994 houdende oprichting van een Raadgevend comité

Nadere informatie

Life@Ease. Wij beschermen u en uw naasten, zorgen voor uw pensioen en verminderen uw belastingen! HR INSURANCE

Life@Ease. Wij beschermen u en uw naasten, zorgen voor uw pensioen en verminderen uw belastingen! HR INSURANCE Life@Ease Wij beschermen u en uw naasten, zorgen voor uw pensioen en verminderen uw belastingen! HR INSURANCE Zelf uw professionele loopbaan bepalen, uw eigen baas zijn, klanten blij maken, uw eigen zaak

Nadere informatie

Juryverslag. Het Beste Rapport Duurzaam Ondernemen 2005 Prijs Instituut der Bedrijfsrevisoren. Koninklijk Instituut

Juryverslag. Het Beste Rapport Duurzaam Ondernemen 2005 Prijs Instituut der Bedrijfsrevisoren. Koninklijk Instituut Juryverslag Het Beste Rapport Duurzaam Ondernemen 2005 Prijs 2006 Instituut der Bedrijfsrevisoren Koninklijk Instituut Inleiding Het Instituut der Bedrijfsrevisoren heeft, op initiatief van de Association

Nadere informatie