Inleiding. Voorwoord. Organisatie. Medewerkers. Leveranciers & klanten. Milieu. Colofon. Vooruit kijken. Maatschappij

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inleiding. Voorwoord. Organisatie. Medewerkers. Leveranciers & klanten. Milieu. Colofon. Vooruit kijken. Maatschappij"

Transcriptie

1 MVO verslag 2014

2 You cannot get through a single day without having an impact on the world around you. What you do makes a difference, and you have to decide what kind of difference you want to make. Jane Goodal Voorwoord 4 Inleiding 6 H1 Organisatie 8 H2 H3 H4 Medewerkers Leveranciers & klanten Milieu H5 H6 Maatschappij Vooruit kijken Colofon

3 Duurzaam DNA voorwoord Onze leerling-stoffeerder Chiel Roozeboom heeft gisteren de derde prijs gewonnen tijdens het NK Woningstofferen voor jongeren! Het is één van de berichtjes die voorbij kwam afgelopen jaar. Op het moment dat ik dit voorwoord schrijf, moet ik er weer even aan denken. Chiel is in 2013 bij ons komen werken via Technisch Werk Nederland. Een organisatie die jonge enthousiaste talenten plaatst bij technische bedrijven. Chiel was opgeleid tot timmerman, maar kon in de bouw geen baan vinden. Wij gaven hem de kans zich om te scholen tot stoffeerder en hij maakte er een successtory van. Door zijn verhaal ontstond in 2014 het idee ook andere projectinrichters op de hoogte te brengen van dit mooie initiatief. In onze branche is jonge instroom immers van groot belang gezien de hoge gemiddelde leeftijd van stoffeerders. Ik pakte de telefoon en belde enkele bedrijven. Inmiddels zijn er meer leerling- stoffeerders via Technische Werk Nederland bij branchegenoten geplaatst. Daaruit bleek dat er weinig voor nodig is mensen bij elkaar te brengen. Enthousiasme en enkele gesprekken volstaan. 4 Voor ons is het niet zinvol eindeloos te vergaderen over hoe wij omgaan met de drie P s, People, Planet en Profit, die horen bij Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Ze zitten in ons hart, omdat wij graag bezig zijn met ons werk. Iedereen heeft daarin zijn eigen aandeel. Want allemaal hebben we wel iets waar we warm voor lopen. Ons vuurtje houden we brandend door het enthousiasme over wat wij bereiken met anderen te delen. Niet door te plannen en te organiseren, maar door te doen terwijl we het bedenken. Ofwel de brug te bouwen terwijl je er overheen loopt. Iets dat ook wel bekend staat als doenken. Daarom willen we 2015 graag betitelen als het jaar van het doenken. Door te delen waar wij mee bezig zijn, ontstaan er vaak bijzondere samenwerkingen. Gewoon omdat ons plezier aanstekelijk is. Lees er meer over in dit MVO-jaarverslag. 5 Kristel Leerkes-Boerhof directeur

4 Over dit verslag inleiding Dit is het derde MVO-verslag van Boerhof Projectinrichters. Het biedt een uitgebreide blik op ons MVO-beleid, beschrijft activiteiten en toont cijfers over het jaar We beschrijven wat we tot nu toe hebben bereikt en hoe wij denken in de toekomst nog maatschappelijk verantwoorder te kunnen ondernemen. Daarom ligt het in de lijn om ook volgend jaar weer een MVO-verslag uit te brengen over De inhoud van dit verslag is gebaseerd op de richtlijnen dat Boerhof onbewust eigenlijk altijd al maatschappelijk van het Global Reporting Initiative (GRI), een internationaal verantwoord ondernam, maar dat er ook ruimte was voor gebruikte richtlijn voor duurzaamheidsverslaglegging. Twee verbetering. In 2008 zijn intern drie werkgroepen belangrijke aspecten hierin zijn: betrokkenheid van belang- (Communicatie, Inkoop en Milieu) gevormd om structureel hebbenden (stakeholders) en materialiteit (material issues). met deze aandachtspunten aan de slag te gaan. Voor laatstgenoemde hebben we de nadruk gelegd op een aantal onderwerpen die zowel voor ons als onze stakeholders De afgelopen jaren zijn er diverse maatregelen en voor- van belang zijn: innovatie, arbeidsomstandigheden en zieningen getroffen om ons MVO beleid meer vorm en recycling. structuur te geven. Zo is Boerhof sinds 2000 officieel ISO9001 en VCA* gecertificeerd. Een ander belangrijk aspect is ons Al in 2007 hebben wij een Duurzaamheid Strategie Scan PPI keurmerk, waarin duurzaamheid een speerpunt is. laten uitvoeren door Beco (adviesbureau voor duurzame 6 ontwikkeling). Aan de hand van de interviews met stakeholders (medewerkers, klanten, leveranciers, omgeving) Dit MVO verslag is geschreven en samengesteld voor een ieder die in onze inspanningen ten aanzien van MVO en 7 werd de stand van zaken op gebied van MVO beschreven duurzaamheid geïnteresseerd is. en zijn diverse aandachtspunten benoemd. Hieruit bleek

5 Vanuit liefde voor het vak naar resultaat In 2014 volgden we binnen Boerhof een speciaal traject om opnieuw stil te staan bij onze missie, ons doel en onze kernwaarden. Daaruit kwam naar voren dat iedereen binnen Boerhof met veel liefde met zijn of haar vak bezig is. Belangrijk daarbij is het opbouwen van een duurzame relatie met de klant. Centraal staat: U wilt een functionele omgeving? Wij voegen daar beleving en duurzaamheid aan toe. Dat we dit doen door loyaal, betrokken en nieuwsgierig te zijn en transparant te werken, spreekt voor ons eigenlijk voor zich. Dat we daarnaast allemaal graag verwachtingen overtreffen, is misschien wel de belangrijkste motor van onze gedrevenheid. Van tapijt naar totaalinrichting medewerkers krijgen de ruimte zich te ontplooien en er is Het waren John en Miep Boerhof die de basis legden voor veel oog voor sociale en emotionele waarden. Boerhof Projectinrichters. Zij begonnen in 1973 met de verkoop van tapijt vanuit Tapijthal Heeten. De eerste jaren Onze missie: Hier gaan we voor 8 H1 organisatie alleen op vrijdag en zaterdag. Toen Boerhof in 1987 de opdracht kreeg een kantoorgebouw in Zwolle aan te kleden, is Boerhof Projecten geboren. Deze aparte afdeling had als taak bedrijven en instellingen te stofferen. De activiteiten waren beperkt tot het leggen van vloerbedekking en het aanbrengen van raamdecoratie. In 1999 kwam daar projectmeubilair bij. Door continu te vernieuwen, de nadruk Kijken naar de toekomst is kijken naar wat wij willen bereiken. Dat is het creëren van een omgeving waarin onze kinderen veilig kunnen opgroeien. Daarvoor is het nodig om innovatief, flexibel en duurzaam te werken. Zoals hierboven al aangegeven: U wilt een functionele omgeving? Wij voegen daar beleving en duurzaamheid aan toe. 9 te leggen op het leveren van een goede prestatie en het Onze kernwaarden: Hier staan we voor opbouwen van een goede relatie met de klant, werd Boerhof Vernieuwen, presteren, beleven en vertrouwen. Het zijn niet één van de meest toonaangevende projectinrichters. zomaar enkele woorden die Boerhof omschrijven. In ons bedrijf zijn deze termen helemaal met elkaar verweven. In de Ondanks de groei is bij Boerhof altijd het karakter van het praktijk houdt dit in, dat we samen met onze klanten steeds oorspronkelijke familiebedrijf behouden. Ook toen dochter kijken naar het maximaal haalbare op elk van die vlakken. Kristel in 2002 het stokje van haar ouders overnam. Zij breidde Zo aarzelen we niet onze relaties te wijzen op nieuwe milieu- de showroom uit en koos voor specialisaties als zorg, vriendelijke producten. Integendeel, we zien het als onze onderwijs en kantoor. Wat al die tijd overeind is gebleven, taak om voorop te lopen en daar hoort duurzaam denken is de informele, laagdrempelige organisatiestructuur. Alle gewoon bij.

6 Vernieuwen We vinden het belangrijk trendsetter te zijn in de branche. Beleven Als het gaat om totaalinrichting dan speelt beleving een Organisatiestructuur Door mee te denken over nieuwe oplossingen en aan de wieg te staan van milieuvriendelijke ontwikkelingen, zetten wij vaak nieuwe producten in de markt en bieden we de ruimte noviteiten te testen. Dit streven naar innovatie is terug te zien centrale rol. Waarom is het prettig ergens te verblijven en te werken? Wat heeft de klant nodig? Voor elk project verdiepen we ons grondig in de gebruikers en zijn we continu op zoek naar de juiste balans tussen functionaliteit en beleving. We Kristel Leerkes-Boerhof Directeur Henry Wilms Controller in de nieuwsgierigheid en toewijding van onze medewerkers. houden niet van standaardoplossingen, maar zoeken binnen de door de klant gecreëerde randvoorwaarden steeds naar Presteren Boerhof werkt uitsluitend met kwalitatief hoogwaardige onverwachte en creatieve invalshoeken. We zien het als onze taak om te verrassen en zo verwachtingen te overtreffen. Accountmanagement Projectmanagement Ondersteuning Uitvoering Magazijn producten. Daarvoor zoeken wij naar leveranciers die net als wij innovatief en duurzaam denken. Vaak leidt dit tot Vertrouwen transparante samenwerkingsverbanden waarin we elkaar Lean and mean zijn belangrijke waarden binnen ons stimuleren om een nog betere prestatie te leveren. Door bedrijf. Wij streven naar een open, eerlijke en toegankelijke bijvoorbeeld producten of oplossingen te perfectioneren of werkwijze in onze productie en communicatie. Wederzijds van het leveren van een enkele bureaustoel tot het inrichten PPI Keur aan te passen aan de eisen die een klant stelt. Een belang- vertrouwen is een onmisbaar fundament voor een langdurige van een compleet bedrijf. Op onze actieve klantenlijst staan Boerhof is al vanaf de oprichting lid van het Platform Project- rijke rol daarbij is weggelegd voor onze eigen medewerkers, en loyale relatie. Onze stakeholders ofwel alle belang- grote namen als de Jaarbeurs Utrecht, Fontys Hogescholen, inrichting (PPI). Dit is een Nederlandse brancheorganisatie die met hun kennis en expertise de kwaliteit vertegenwoor- hebbenden garanderen wij dat we onze afspraken vastleggen TenneT en Urenco. Maar ook diverse ziekenhuizen, scholen die zich richt op het verhogen van de kwaliteit in de gehele digen die wij willen leveren. We doen wat we zeggen en en nakomen. We gaan zelfs nog een stapje verder en monitoren en zorginstellingen behoren tot onze klantenkring. In dit keten voor projectinrichting. Het stimuleren van innovatie, 10 zeggen wat we doen. regelmatig de vragen en behoeftes van onze klanten en leveranciers. Vervolgens gebruiken we onze kennis, mensen duurzaamheidsverslag zijn enkele voorbeelden van referentieprojecten opgenomen. het verbeteren van arbeidsomstandigheden en het verhogen van duurzaamheid zijn de speerpunten. Binnen PPI zijn 11 en middelen om hier waar nodig snel en doeltreffend op in projectinrichters, leveranciers en fabrikanten van harde en te spelen. Door te investeren in duurzame relaties zijn we in Onze producten zachte vloerbedekking, lijmen, raambekleding en andere staat om het iedere dag een beetje beter te doen. Als totaalinrichter leveren wij een groot assortiment aan relevante productgroepen vertegenwoordigd. Als lid van het producten en diensten waaronder vloeren, raamdecoratie, PPI werkt Boerhof volgens het PPI-Keur. Dit keurmerk is er Onze klanten zonwering, meubilair, speciaalbouw, verlichting, planten en voor bedrijven die handelen volgens objectief vastgestelde Boerhof Projectinrichters werkt op landelijk niveau voor zelfs kunstobjecten. Daarnaast biedt Boerhof de klanten procedures. Door periodieke (onaangekondigde) inspecties zeer veel verschillende opdrachtgevers. Het grootste gedeelte aftersales in de vorm van Boerhof Service & Onderhoud. staat het garant voor een blijvende borging van de kwaliteit. van de klanten valt onder de noemers kantoor, onderwijs Deze speciale tak binnen het bedrijf houdt zich uitsluitend en zorg, maar ook retail, horeca en musea horen tot de bezig met onderhoud en reparatie van de inrichting. klantenkring. Als het gaat om de projecten variëren deze

7 H2 medewerkers PEOPLE Boerhof en de P van People De P van People vormt het hart van Boerhof. Zonder mensen komt niets tot stand. Producten als vloerbedekking, zonwering of meubels krijgen pas waarde als ze door vakkundige mensen zijn geïnstalleerd en gemonteerd. Daarom investeren we in het opleiden van eigen mensen en zorgen we voor veilige arbeidsomstandigheden en goed materiaal. Ook het welzijn van onze medewerkers heeft onze volle aandacht. Een goed voorbeeld daarvan is dat wij beschikken over de officiële erkenning mantelzorgvriendelijk bedrijf. Onze eigen mensen CAO Wonen. Daarnaast faciliteren we onder andere Het team van Boerhof bestaat uit ongeveer dertig spelers. bedrijfsfitness, een collectieve ziektekostenverzekering, een Zij zijn de mensen die elke dag weer met veel enthousiasme pensioenregeling, reiskostenvergoeding, scholing- en studiefaciliteiten, bedrijfssparen en diverse thuiswerkmogelijkheden. zorgen voor een succesvol verloop van onze projecten. De inzet en motivatie van al die verschillende mensen beschouwen we niet als iets vanzelfsprekends. Iemand kan Duurzame inzet medewerkers alleen goed functioneren als er sprake is van wederzijds Vorig jaar is door De Groot & Kolman een scan gemaakt van respect en waardering. Daarom creëren management en het bedrijf. Toen zijn naast de cultuur ook de inrichting, directie zoveel mogelijk voorwaarden die zorgen voor een sturing en kernkwaliteiten van Boerhof in beeld gebracht. gunstige arbeidsverhouding. Zo schrijft onze branche Een traject dat we dit jaar gaan verfijnen door te bepalen geen officiële CAO voor, maar werkt Boerhof volgens de welke richting Boerhof op wil en welke rol de medewerkers aantal medewerkers dienstverband Leeftijdsverdeling 8 vrouwen 23 mannen 9 parttime 22 fulltime t/m 64 jaar t/m 45 jaar t/m 30 jaar

8 Monique kwam via een re-integratie- daarin spelen. Dat houdt in dat we nadrukkelijk aan de is een bedrijf dat zich heeft gespecialiseerd in het bemid- traject bij Boerhof Projectinrichters: slag gaan met drijfveren- en competentieanalyses van de delen bij de plaatsing van BBL-ers (Beroepsbegeleidende medewerkers. Per medewerker gaan we een ontwikkelplan leerweg) in de technische sector. Via dit bedrijf hebben wij in Het was voor Monique Kogelman een hele opgave haar werk opstellen waarin we opnemen waar ze goed in zijn, wat ze 2013 een leerling-stoffeerder aangenomen die is opgeleid tot als filiaalleider van de Bruna in Apeldoorn na een auto- belangrijk vinden in hun werk en hoe ze daar invulling aan timmerman en nu omgeschoold wordt tot stoffeerder. Wij ongeluk op te geven. Bij de botsing tegen een boom hadden kunnen geven. Dit ondersteunen we met gerichte individuele- en wilden dit succes zo graag delen dat we in 2014 samen met Officieel mantelzorgvriendelijk vooral haar benen een flinke klap gekregen en er waren groepscoaching en door training op competenties. Technisch Werk Nederland en enkele leveranciers een werk- Op dit moment combineert gemiddeld één op de acht veel operaties en enkele jaren revalidatie nodig om weer te groep hebben gevormd die jongeren enthousiasmeert voor werknemers in Nederland mantelzorgtaken met een baan. kunnen functioneren. Lang staan en veel lopen kon ik niet Social Return de stofferingsbranche. Vanuit dit initiatief zijn er inmiddels Bij Boerhof is dat aantal zelfs één op vijf. Daarom is er een meer. Thuiszitten was voor mij ook geen optie, dus vond ik Social Return staat voor winst voor de samenleving en al diverse jongeren als leerling-stoffeerder in onze branche aantal jaren geleden al een beleid voor mantelzorg ontwik- het heerlijk dat ik bij het bedrijf waar mijn man werkte wat inwoners en is bedoeld om werklozen, jongeren en arbeids- geplaatst. keld. Bij Boerhof houdt dit in dat er veel aandacht is voor klusjes kon doen. Bij Boerhof Projectinrichters plakte ze gehandicapten of andere mensen met een afstand tot de flexibiliteit in werktijden, mogelijkheden om thuis te werken eerst postzegels, maar langzamerhand ging ze steeds meer arbeidsmarkt, aan werk te helpen. Social return is een Verantwoord en gezond werkklimaat of eventueel de functie aan te passen. Zo is het denkbaar administratief werk doen. Toen heeft de autoverzekering verplicht onderdeel voor bedrijven die actief zijn op het Voor een duurzaam behoud van ons werkkapitaal, zorgen dat iemand die normaal veel onderweg is, een functie op voor mij een re-integratietraject opgezet waarbij ik begon gebied van Europese aanbestedingen. Voor Boerhof past we voor veilige arbeidsomstandigheden en verantwoord kantoor krijgt, zodat het gemakkelijker is tijdens werktijden met een halve dag per week. Binnen een half jaar werkte ik het echter ook prima binnen de eigen visie van goed materieel. Wij werkten al met oplosmiddelvrije producten zorgtaken uit te voeren. drie dagen per week bij Boerhof en dat is inmiddels twaalf ondernemerschap. lang voordat hiervoor een wettelijke verplichting bestond. en een half jaar geleden. Wat haar vooral aan het werken Boerhof is VCA gecertificeerd en onze uitvoerende mensen Onderaannemers bij Boerhof bevalt, is dat ze iedere keer nieuwe uitdagingen Wij hebben enkele jaren geleden een medewerker aangeno- beschikken over een arbo-koffer met persoonlijke Om altijd goed in te kunnen spelen op de wensen van onze krijgt. Ik ben begonnen als telefoniste, kreeg daarna de 14 men via de Wet Wajong, die in ons bedrijf wordt opgeleid tot stoffeerder. Tevens hebben wij medewerkers aange- beschermingsmiddelen en alle gereedschappen en materieel worden jaarlijks gekeurd. Bij de aanschaf van opdrachtgevers, doen we voor uitvoerende werkzaamheden regelmatig een beroep op een vaste groep onderaannemers. kans offertes te maken en de projectadministratie te doen. Nu houd ik me vooral bezig met de facturatie en aanbeste- 15 nomen/herplaatst uit een re-integratietraject en met een nieuw materiaal zoeken we naar de meest ergonomische Deze worden streng geselecteerd en conformeren zich aan dingen, maar dit kan ook zo weer veranderen. Dat het werk WAO-status. In 2014 vormde Social Return een onderdeel van en veilige oplossingen en we beschikken uiteraard over een onze (veiligheids-)voorschriften en richtlijnen, waaronder door die afwisseling boeiend blijft, is voor mij als geboren verschillende projecten zoals bij de gemeente Nijmegen en aantal BHV-ers en een preventiemedewerker. VCA. Ook krijgen de onderaannemers een instructie over ondernemer heel belangrijk. FM Haaglanden. de procedures die horen bij het PPI-keurmerk, omdat een inspectie ook kan plaatsvinden op het project waar zij aan Leerbedrijf het werk zijn. Daarnaast betrekken wij hen zoveel mogelijk Als officieel erkend Leerbedrijf biedt Boerhof volop ruimte bij productpresentaties en cursussen voor het verwerken aan jong talent. Omdat er sprake is van een beperkte van (nieuwe) materialen. instroom van starters in de sector techniek, hebben we samenwerking gezocht met Technisch Werk Nederland. Dat

9 Duurzaamheid doorgeven H3 leveranciers & klanten Al veertig jaar lang werkt Boerhof aan het opbouwen van een duurzame relatie met klanten en leveranciers. Vanaf het begin ligt daarbij de nadruk op het bieden van een stukje toegevoegde waarde. Vaak door mee te denken over duurzame oplossingen voor de lange termijn. In dat opzicht was Boerhof de tijd altijd al ver vooruit. Nu nog steeds streven wij als totaalinrichter naar het investeren in relaties door samen te werken aan vernieuwing of te zoeken naar een milieuvriendelijker wijze van produceren. Ook brengen wij als tussenschakel klanten en leveranciers met elkaar in contact tijdens bedrijfsbezoeken en spelen we een voortrekkersrol tijdens het debat over duurzaamheid. In dit hoofdstuk komen een aantal voorbeelden van innovaties aan bod waaraan Boerhof heeft bijgedragen. Organische vloer van Recover In 2014 gebruikte Boerhof Projectinrichters op één van de verdiepingen bij de Jaarbeurs in Utrecht voor het eerst RE/ COVER Green van Vorwerk. Deze projectvloeren vertegenwoordigen een nieuwe generatie elastische vloeren die esthetisch en ecologisch zijn. De organische vloer bestaat voor negentig procent uit natuurlijke grondstoffen, zoals 16 Ricinus- of Castor-olie en Lijnzaadolie en is er in dertig 17 varianten, kleuren en decors. Deze bijzondere designs zijn geïnspireerd op zowel de natuur als de digitale wereld. De vloer is ontwikkeld door het gerenommeerde architectuuren designbureau Hadi Teherani en is volledig afgestemd op de wensen voor vloeren in kantoren, winkels, hotels en gezondheidszorg. Een zeer duurzame vloer omdat het polyvinylchloride is vervangen door Bio-Polyurethaan. Daardoor is de vloer PVC-vrij, chloorvrij en bevat deze geen weekmakers en oplosmiddelen. Bovendien is de vloer onderhoudsvriendelijk en extreem slijtvast, namelijk klasse 43 voor industrieel gebruik.

10 Cube it Simple Cradle to cradle In plaats van de traditionele kunststof emmers en cans Bij Desso is Boerhof vanaf het begin al betrokken bij de gebruiken we al jaren Cube it Simple. Dit is een milieuvriendelijke ontwikkeling van het unieke Take Back-programma en verpakking van Unipro voor lijmen en voorstrijk, inmiddels al een aantal jaren de grootste klant wat betreft ontwikkeld in samenwerking met Boerhof. Voor de productie het aanleveren van gebruikte tapijttegels. In 2014 lag het van deze praktische verpakking van karton is minder primaire aantal door Boerhof aangeleverde kilo s rond de Met energie nodig. Een tweede voordeel is dat de verpakking de innovatieve techniek Refinity Installation scheidt Desso minder afval oplevert, omdat de kartonnen doos bij het oud het garen en andere vezels van de rug. De bitumen rug kan papier kan om te worden gerecycled. De kunststof liner kan dienen als grondstof voor dakbedekking, wegenbouw en retour naar de fabrikant. Tot slot nemen de vierkante dozen, cementindustrie. Het PA6 garen is heel eenvoudig, op rendabele doordat ze op een pallet op elkaar te plaatsen zijn, minder wijze en eco-efficiënt om te zetten naar caprolactam en ruimte in voor transport en opslag. Daardoor komt er bij het kan zo opnieuw als grondstof voor garen dienen. transport minder CO2 vrij. Cradle tot cradle zijn ook de tapijttegels van Shaw die we in Geurloos en droog lijmen 2014 bij verschillende projecten hebben gebruikt. Bij TenneT In 2014 heeft Boerhof al regelmatig gewerkt met de nieuwste in Arnhem hebben we deze tegels gelegd met de duurzame lijmtechniek Sigan ofwel het volledig geurloos en droog Lokdots en bij de Jaarbeurs in Utrecht zijn op meerdere lijmen over bestaande vloerbedekking heen. Het is een verdiepingen de bijzonder vorm gegeven Hexagon tegels methode waarmee zonder overlast van stof en geluid heel snel te lijmen is. Deze techniek bestaat uit een ondervloer van van Shaw gelegd. Marmoleum Recycling Service Al een aantal jaren werkt Boerhof met Forbo Marmoleum zelfklevend papier, die onder de vloerbedekking te leggen is. samen om het snijafval dat overblijft bij het leggen te 18 Dit papier vervangt de lijm en de ondervloer blijft volledig aangeleverde kilo s recyclen. Maar liefst 97% van de grondstoffen voor 19 schoon en de bestaande vloerbedekking hoeft bijvoorbeeld niet eerst verwijderd te worden. Deze snelle, nauwkeurige en schone manier van werken, maakt het gebruik van Sigan bij uitstek geschikt voor de renovatie van openbare ruimtes, kantoren en zorginstellingen. Een belangrijk voordeel is dat de renovatie snel te realiseren is én de vloerbedekking later weer kan worden verwijderd zonder dat er lijmresten achterblijven. Bovendien wordt vorming van naden door verandering van afmeting of door spanning door deze innovatieve manier van leggen effectief voorkomen. tapijt(tegels) bij Desso voor recycling 2014: CONTAINER KG ROLLERDOCS KG TOTAAL KG marmoleum is natuurlijk, waarvan 70% hernieuwbaar is en bijna 40% gerecycled kan worden. Daarmee was Boerhof de eerste die als pilot het retourafnamesysteem van Forbo toepaste. Inmiddels zijn de eerste tests gedaan om deze service te kunnen uitbreiden met het terugnemen van geïnstalleerd marmoleum. Boerhof heeft daar al een aantal keren aan meegewerkt. Tot op heden is gebruikt marmoleum nog niet goed te recyclen. Dit komt doordat het lijmresten bevat, maar daar wordt volop aan gewerkt.

11 naturalpeople

12 PLANET Afval verminderen Al in 1993 wonnen wij onze eerste recycling prijs. Dat was in die tijd zeer vooruitstrevend. Nu nog steeds lopen we voorop als het gaat om milieubewust handelen. Op alle niveaus binnen ons bedrijf streven we ernaar het effect van onze bedrijfsactiviteiten op het milieu te verminderen. Daarnaast adviseren we onze klanten altijd producten van milieuvriendelijke materialen te gebruiken en houden we er ook rekening mee dat ze onder acceptabele arbeidsomstandigheden tot stand zijn gekomen. H4 milieu Hybride personenauto s Ook in 2014 zijn er in ons wagenpark weer een aantal personenauto s vervangen door hybride personenauto s. In 2013 was het wagenpark van Boerhof al vernieuwd met 4 Mercedes Vito Bussen. Deze zijn uitgerust met een BlueEFFICIENCY-pakket. Dat staat voor een aantal innovatieve technologieën, die het verbruik en de emissie merkbaar verlagen. Daarvoor verantwoordelijk is onder andere de Euro 5-dieselmotor, die bekend is door de uitstekende ecologische eigenschappen. Andere voordelen van het pakket zijn een ECO-bestuurbekrachtigingspomp en een geregelde brandstofpomp. De laadruimte van de bussen is bovendien zo ontworpen dat alle materialen en gereedschappen op efficiënte en veilige wijze kunnen worden vervoerd. In totaal bestaat het wagenpark uit 18 bedrijfswagens waarvan 8 hybride personenauto s en 4 bussen uitgerust met BlueEFFICIENCY. Daarnaast beschikt onze vrachtwagen over een Euro 4 norm motor

13 24 Afvalstraat Boerhof beschikt over een eigen afvalstraat waarin we maar liefst 9 afvalstromen scheiden: tapijt, tapijttegels, plastic, karton/papier, PVC lamellen, snijafval lino, snijafval PVC, metalen en restafval. Afval en restproducten uit de montage gaan terug naar de leverancier voor hergebruik of worden door gekeurde en gecertificeerde ondernemingen afgevoerd en verwerkt voor hergebruik. Zo hoeft maar een heel klein percentage restafval te worden gestort.in 2014 is het aantal kilo s restafval met circa 15% verminderd ten opzichte van Ook zoeken we samen met de leveranciers continu naar manieren om het afval verder te beperken door verpakkingsmaterialen te verminderen en aan projecten voor hergebruik te initiëren of hieraan mee te werken. Refill Cartridges Om het milieu zo min mogelijk te belasten staan onze printers standaard ingesteld op dubbelzijdig afdrukken in zwart/wit en printen we alleen op chloor- en houtvrij papier dat FSC gekeurd is. Een stap verder naar duurzaam printen zetten we door de cartridges opnieuw te laten vullen. Wij leveren cartridges in via Eeko, een bedrijf dat als doel heeft een deel van de milieuzorg uit handen te nemen, door lege cartridges en gebruikte mobiele telefoons in te zamelen. Afgelopen jaar hebben wij circa 35 toners/cartridges ingeleverd. Daarvoor hebben we een duurzaamheidscertificaat van hen ontvangen. Duurzame producten Niet alleen samen met de leveranciers werken we aan de ontwikkeling van duurzame producten als Cube it Simple, een milieuvriendelijke verpakking voor lijmen en voorstrijk. Ook bij onze eigen inkoop kiezen we bij voorkeur voor de meest milieuvriendelijke variant. Zo zijn onze koffie en thee biologisch, springen we verantwoord om met het gebruik van papier en streven we naar een papierloos kantoor. Daarbij is het belangrijk dat al onze medewerkers meedenken en verantwoord omgaan met de keuzes die ze elke dag weer maken. Boerhof denkt goed met ons mee, werkt oplossingsgericht en de service is goed. Dat is belangrijk, omdat bij ons de planning meestal vrij strak is.

14 Boerhof actief Gaat het om maatschappelijke betrokkenheid dan is Boerhof vooral actief in het steunen van goede doelen. Het is een vanzelfsprekend onderdeel van de bedrijfsvoering om iets terug te willen geven aan de maatschappij. Sponsoring, deelname aan evenementen of het verzorgen van gastlessen zijn enkele van de voorbeelden. H5 maatschappij Sport & Recreatie Al vanaf het begin is Boerhof sponsor van de Deventer voetbalclub Go Ahead Eagles. Met de groei van het bedrijf zijn daar verschillende andere grote en kleinere organisaties en landelijke en regionale projecten bijgekomen. Zo sponsort Boerhof ook regionale sportverenigingen, waaronder voetbal- en handbalverenigingen. Regionale evenementen die kunnen rekenen op steun van Boerhof zijn Stöppelhaene, Ribs & Blues in Raalte en de Ponymarkt in Heeten. Hospice Raalte In 2014 werd Boerhof benaderd voor de inrichting van een nieuwe hospice in Raalte. Onze eigen interieurontwerpsters maakten een voorstel hiervoor en inmiddels is gestart met de inrichting van de vier slaapkamers, de huiskamer, het kantoor en de vergaderkamer. Daarbij is gekeken naar de wensen van de opdrachtgever en de materialen. Deze laatste moeten geschikt zijn voor gebruik in een ziekenhuisomgeving. Boerhof draagt bij door dit traject gedeeltelijk voor eigen rekening te nemen. Ook leveren verschillende medewerkers een bijdrage door werk uit te voeren in eigen tijd. De verwachting is dat de Hospice in de zomer van 2015 in gebruik genomen kan worden.

15 Hulp aan Filippijnen Gastlessen Ook in 2014 verzorgden wij weer enkele gastlessen op het Carmel College en Deltion College. Bij het Deltion college gaven we les in solliciteren aan studenten die zich voor- Voor het Heetens Hulp Goederen Centrum bereiden op het werkveld. Op het Carmel college stonden Filippijnen stelde Boerhof ook in 2014 weer opslagruimte en materialen beschikbaar. we voor leerlingen van VMBO 2 die een richting moesten gaan kiezen. We doceerden hen over de mogelijkheden binnen de techniek en vertelden over de functies die op Deze vrijwilligersorganisatie houdt zich sinds uitvoering gericht zijn. Boerhof is zich er zeer van bewust 1990 al bezig met het verzamelen, in ontvangst nemen, verpakken en verzendklaar maken van dat het belangrijk is om verworven kennis en expertise te delen en over te brengen. Om op deze manier jong talent enthousiast te maken voor het beroepenveld. Andere goederen voor de Filippijnen. Daaronder initiatieven, die betrekking hebben op het onderwijs, zijn Studenten begeleiden vallen materialen voor ziekenhuizen zoals krukken, rolstoelen en bedden, schriften en het afnemen van praktijkexamens en het beoordelen van examenopdrachten voor onder andere Deltion College (woninginrichting & design) en Cibap (vakschool voor Vorig jaar hebben we verschillende studenten begeleid tijdens hun stage of onderzoek. In de eerste helft van het jaar heeft Erwin bij ons onderzoek gedaan naar de CRM boeken voor scholen, gereedschap en andere verbeelding). systemen en heeft hij de processen en procedures beoor- 28 materialen voor in de bouw en voeding zoals zakken rijst, macaroni en spaghetti en materialen voor persoonlijke hygiëne. Dit wordt verzameld in grote containers, die naar de gebieden worden gestuurd waar hulp nodig is. Salland Cross Circuit Dit jaar deden enkele medewerkers van Boerhof mee aan het Salland Cross Circuit. Dit bestaat uit elf crosslopen in het winterseizoen. Een evenement dat ook door Boerhof wordt gesponsord met als doel zoveel mogelijk mensen het plezier van hardlopen te laten ervaren. Ook is sporten gezond en is deeld die we gebruikten ter ondersteuning van Expeditie Boerhof. Het onderzoek is onderdeel van zijn opleiding Small Business en Retail Management aan het Saxion in Deventer. Van september tot en met december 2014 werkten vier derdejaars accountant studenten Van Hogeschool Windesheim uit Zwolle bij ons aan een adviesopdracht waar 29 Boerhof draagt ook bij door gordijnstoffen het belangrijk om werk en ontspanning te combineren. normaal een externe deskundige voor ingeschakeld zou en vitrages ter beschikking te stellen. Deze worden in de Filippijnen gebruikt om klamboe s worden. Het onderwerp van hun stage was het schrijven van een marketing/salesplan en het uitvoeren van een marktonderzoek in het kader van de vakken Management van de maken, als kleedje voor op een altaar & Organisatie en Strategisch Management. en soms ook als basis voor kleding voor vrouwen of kinderen. 28

16 PROFIT Stimuleren en enthousiasmeren Duurzaam denken heeft alles te maken met investeren in de toekomst. In een tijd waarin de focus vooral ligt op de laagste prijs, wil Boerhof duidelijk blijven focussen op een stukje meerwaarde. Dit bieden wij door te blijven ontwikkelen en voorop te willen lopen als het gaat om groen produceren en installeren. Daardoor binden we klanten en leveranciers aan ons die met ons mee willen denken over een toekomst waarin er genoeg ruimte en aandacht is voor het milieu. Dat we daar enthousiast over zijn, is vaak al genoeg om anderen te stimuleren. H6 Nieuwe website In 2014 bouwden we een nieuwe website. Doel is om online ook een platform te bieden voor duurzaam ondernemen. Daarom besteden we op onze site apart aandacht aan MVO. Ook willen we in ons blog regelmatig berichten over nieuwe initiatieven en mogelijkheden die te maken hebben met duurzaam ondernemen. Belangrijk voor ons is die blogs te delen op social media om zo onze klanten en relaties te informeren over waar wij mee bezig zijn. In het beste geval 30 brengt dit anderen op ideeën en zijn we zo in staat onze 31 vooruit kijken visie te verspreiden. Werken vanuit kracht Speciaal voor dit MVO-verslag hebben we een aantal van MVO is bij ons een belangrijk onderwerp van gesprek en dat onze eigen medewerkers laten fotograferen. Zij staan betekent dat iedereen hieraan zijn eigen steentje bijdraagt. model voor de manier waarop wij werken. Door dat wat zij De stoffeerder kan dit doen door bijvoorbeeld iemand die uitstralen en uitdragen, kunnen wij ons steeds verder blijven wil herintreden te begeleiden, iemand op kantoor door ontwikkelen als het gaat om duurzaam ondernemen. bewust te printen en de interieurontwerpster door te kiezen Aandacht hebben voor de omgeving en bijhouden van voor de nieuwste duurzame alternatieven. Iedereen handelt nieuwe ontwikkelingen, speelt daarbij een belangrijke rol. kortom vanuit eigen kracht.

17 Samen duurzaam Wij realiseren ons dat wij slechts een schakel zijn in de keten. Leveranciers zijn voor ons van groot belang. Bij het selecteren van leveranciers hanteren we strenge criteria op het gebied van milieu- en arbeidsomstandigheden (volgens 32 de ILO norm) en maken hierover duidelijke afspraken. Ook 33 baseren wij onze leveranciersselectie op het toepassen van Social Return (SR). Zo hebben wij onze belangrijkste leveranciers gevraagd om in kaart te brengen wat zij op dit moment doen aan SR en wat de plannen zijn voor de toekomst. Het verheugt ons dat veel van onze leveranciers al veel aandacht aan SR besteden. Een positief voorbeeld is onze (binnen) zonweringsfabrikant, bijna 6% van hun personeelsbestand valt in de categorie SR. Daarnaast hebben vele andere fabrikanten initiatieven met sociale werkplaatsen. 2015: Het jaar van het doenken Het nieuwe jaar staat in het teken van doenken : het verbinden van denken en doen. Al denkend creëren en al makend analyseren. Nog veel meer dan voorgaande jaren willen we ons er bewust van zijn dat MVO vooral te maken heeft met het handelen van mensen. Daarom heeft het sociale aspect van MVO bij ons heel veel waarde. De eigen medewerkers staan centraal bij het bedenken en uitvoeren van ons MVO-beleid. Zij zijn het die in hun eigen vakgebied in staat zijn alternatieven aan te dragen die duurzamer zijn. Om hen de ruimte te geven deze te introduceren, is het voor ons belangrijk tijdens elke stap in het proces open te staan voor nieuwe ideeën en hier flexibel op in te spelen. Dit doenken ofwel doen terwijl je het bedenkt, is een manier van werken die ons op het lijf is geschreven. Het is de manier waarop Boerhof het liefst werkt, maar in 2015 willen we daar extra bij stil staan, zodat we daar nog meer winst uit kunnen halen. Niet onbelangrijk natuurlijk is dat Boerhof volledig transparant werkt en ze duidelijk laten zien waar ze hun geld verdienen.

18 Colofon Dit MVO-verslag is een uitgave van Boerhof Projectinrichters en verschijnt één keer per jaar. Eindredactie Kristel Leerkes-Boerhof Ontwerp en realisatie Quapa creative minds, Deventer Fotografie Paul Remmelts, Deventer Nasluitertijd, Halle Teksten Prent, Deventer Referentieprojecten Rabobank Salland, Deventer Provinciehuis, Groningen TenneT, Weert Vitus College, Bussum 34 Op onze website kunt u een digitaal exemplaar van dit MVO-verslag downloaden. Hier kunt u tevens een gedrukt exemplaar aanvragen. Deze brochure is uiteraard op milieuvriendelijk papier gedrukt.

19 Bezoekadres Dorpsstraat AC Heeten Tel:

Duurzaam werken, duurzaam leven. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2010.

Duurzaam werken, duurzaam leven. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2010. Duurzaam werken, duurzaam leven. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2010. 2 Steeds meer mensen hebben oprechte belangstelling voor duurzaamheid. Gelukkig maar, want door duurzaam met de

Nadere informatie

MVO-rapportage 20 10

MVO-rapportage 20 10 MVO-rapportage 20 10 Voorwoord Veel bedrijven streven ernaar hun negatieve impact op het milieu te reduceren. Wij doen het meteen goed en streven naar een positieve impact op mens en milieu. Zo willen

Nadere informatie

MVO-jaarverslag. Op basis van de MVO-wijzer en ISO 26000. Gebr. Janssen bv Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen

MVO-jaarverslag. Op basis van de MVO-wijzer en ISO 26000. Gebr. Janssen bv Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen MVO-jaarverslag 2013 Op basis van de MVO-wijzer en ISO 26000 Januari Gebr. Janssen bv Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING...3 1.1 VOORWOORD...3 1.2 WAT IS MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD

Nadere informatie

MVO 2011/2012. Green happy healthy buildings!

MVO 2011/2012. Green happy healthy buildings! MVO 2011/2012 Green happy healthy buildings! Green, happy, healthy! Voorwoord 4 Over dit verslag 6 Ons bedrijf 9 Kwaliteit voorop 10 Ons MVO beleid in de aandacht 12 Green 14 Happy 30 Healthy 33 Betrokken

Nadere informatie

MVO-jaarverslag 2012 - Maart 2013. MVO-jaarverslag

MVO-jaarverslag 2012 - Maart 2013. MVO-jaarverslag MVO-jaarverslag 2012 - Maart 2013 MVO-jaarverslag 2012 Disclaimer Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt, op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming

Nadere informatie

OBT DUURZAAMHEIDSVERSLAG

OBT DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2014 OBT DUURZAAMHEIDSVERSLAG OBT bv, juni 2015 De cijfers van dit verslag zijn tot stand gekomen vanuit de milieu- en kwaliteits management systemen van de twee OBT bedrijven in Den Haag en Leiden. Beide

Nadere informatie

Samen sterk. Corporate Social Responsibility verslag 2008

Samen sterk. Corporate Social Responsibility verslag 2008 Samen sterk Corporate Social Responsibility verslag 2008 Inhoud pagina Samen sterk 1 Onze headlines in 2008 2 Totstandkoming en leeswijzer 3 De scope van dit verslag 4 Onze prestaties en ambities 5 1.

Nadere informatie

Duurzaam. De 4 talenten van Descol People, Planet, Prosperity en Pulastic. magazine van Descol sportvloeren

Duurzaam. De 4 talenten van Descol People, Planet, Prosperity en Pulastic. magazine van Descol sportvloeren challenges magazine van Descol sportvloeren ParaStars Talent in de spotlights. Lees hier hoe 6 paralympische topsporters hun sport naar een hoger niveau tillen. Pagina 7 Megatrends Met duurzame initiatieven

Nadere informatie

WAT GROEN KAN DOEN. Duurzaam en Betrokken Ondernemen. Landal GreenParks

WAT GROEN KAN DOEN. Duurzaam en Betrokken Ondernemen. Landal GreenParks WAT GROEN KAN DOEN Duurzaam en Betrokken Ondernemen Landal GreenParks 2014 DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2014 Inhoudsopgave 3 01 BELEID EN VISIE 02 DUURZAAM OP DE PARKEN 03 BETROKKEN MEDEWERKERS P6 P14 P26 04

Nadere informatie

MVO-beleid 2014-2017. Pagina van 20

MVO-beleid 2014-2017. Pagina van 20 MVO-beleid 2014-2017 Pagina van 20 1 MVO-beleidsverklaring De status van onze wereld vraagt om een meer verantwoorde wijze van produceren en consumeren om ook toekomstige generaties te kunnen bedienen.

Nadere informatie

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. 2009 2010 Een duurzame visie, een praktische aanpak. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Visie Door mensen dagelijks de zekerheid te bieden van goede hygiëne, dienen we direct hun gezondheid. We zien

Nadere informatie

Leidraad Duurzaam Inkopen. Amsterdam kiest voor duurzame inkoop

Leidraad Duurzaam Inkopen. Amsterdam kiest voor duurzame inkoop Leidraad Duurzaam Inkopen Amsterdam kiest voor duurzame inkoop Volg de groene golf in het inkooptraject Inhoud Leeswijzer 1 Inleiding 2 1 Inkoopvoorbereiding 5 2 Specificeren 13 3 Selecteren 23 4 Contracteren

Nadere informatie

Duurzaamheidsverslag 2012

Duurzaamheidsverslag 2012 Duurzaamheidsverslag 2012 inhoud Cofely wil duurzaamheid zichtbaarder en voelbaarder maken. Daarvoor zetten we in 2012 belangrijke stappen. Duurzaam groeien, met respect voor mens en milieu, op die manier

Nadere informatie

Duurzaam Ondernemen bij Macintosh Retail Group N.V.

Duurzaam Ondernemen bij Macintosh Retail Group N.V. Duurzaam Ondernemen bij Macintosh Retail Group N.V. over backstage BACK stage In dit verslag kijken we terug op vijf jaar Duurzaam Ondernemen bij Macintosh Retail Group. We geven hierin uitleg van ons

Nadere informatie

Duurzaamheidsverslag

Duurzaamheidsverslag Duurzaamheidsverslag Kern Profiel Koninklijke BAM Groep wil op verantwoorde wijze deelnemen aan de maatschappij. Verdere uitwerking van het beleid op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen

Nadere informatie

ondernemen in smallingerland Duurzaam

ondernemen in smallingerland Duurzaam duurzaam ondernemen in smallingerland Planet Enthousiasme Innovatie Inzicht Minder afval Toekomstbestendig Duurzaam Mobiliteit Ervaringen delen Energiebesparing Verantwoord Kostenbesparing Profit Transparantie

Nadere informatie

MVO-VERSLAG 2012 GROEN HEEFT DE TOEKOMST

MVO-VERSLAG 2012 GROEN HEEFT DE TOEKOMST MVO-VERSLAG 2012 GROEN HEEFT DE TOEKOMST Inhoudsopgave Voorwoord VAn de CEO Tegen de stroom in 2 Bedrijfsprofiel 4 Case Beelen Recycling we doen wat we zeggen en zijn daar transparant over 6 Kerncijfers

Nadere informatie

MVO-jaarverslag 2011. Jumbo Supermarkten. Een duurzame boodschap

MVO-jaarverslag 2011. Jumbo Supermarkten. Een duurzame boodschap MVO-jaarverslag Jumbo Supermarkten Een duurzame boodschap Onze MVO-strategie Inhoudsopgave Managementverklaring 3 Samenvatting 4 1 MVO-strategie 6 2 Energie 8 Vermindering CO 2 emissies 8 Energiebesparing

Nadere informatie

MVO en duurzaamheidsverslag

MVO en duurzaamheidsverslag MVO en duurzaamheidsverslag Over het jaar 2014 Inhoud 1 Duurzame ambities waarmaken 2 People 3 Planet 4 Prosperity 1.1 Voorwoord 1.2 Onze organisatie in 2014 1.3 GP Groot in de branches 1.4 Nieuwe ontwikkelingen

Nadere informatie

De succesformule van het MKB

De succesformule van het MKB De succesformule van het MKB Een praktijkonderzoek onder 10 succesverhalen Bas Vlemminx Fenneke van Vliet-de Nooij Met een voorwoord van Rens de Jong (BNR) Voorwoord Nu begint het pas Er is een tijd geweest

Nadere informatie

Werken aan het nu! Strategisch beleidsplan

Werken aan het nu! Strategisch beleidsplan Werken aan het nu! Strategisch beleidsplan 2014-2016 Als je niet weet waar je naar toe gaat, zou je weleens ergens anders terecht kunnen komen (Dr. L.J. Peter) Strategisch beleidsplan Baalderborg Groep

Nadere informatie

BMA Ergonomics DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2013

BMA Ergonomics DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2013 BMA Ergonomics DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2013 Inhoud Voorwoord 5 Over dit verslag 6 De kringloop sluiten 8 Onze stakeholders 10 Ons bedrijf 12 Productie 18 Ontwikkeling 18 Leveranciers 20 Medewerkers 22 Gebruik

Nadere informatie

Smaakmakers in snoep. Perfetti Van Melle Benelux Maatschappelijk Jaarverslag over het jaar 2012 Juni 2013, Breda

Smaakmakers in snoep. Perfetti Van Melle Benelux Maatschappelijk Jaarverslag over het jaar 2012 Juni 2013, Breda Smaakmakers in snoep Perfetti Van Melle Benelux Maatschappelijk Jaarverslag over het jaar 2012 Juni 2013, Breda 1 Over Perfetti Van Melle Perfetti Van Melle draagt de naam van haar oprichters: de Italiaanse

Nadere informatie

MVO profiel Inter Visual Systems

MVO profiel Inter Visual Systems MVO profiel Inter Visual Systems Maart 2010 Versie 1 1 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. People... 4 2.1 Mission statement... 4 2.2 Personeelsbeleid... 4 2.3 Personeelsbestand... 4 2.4 Personeelsbehoud... 4

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Het duurzaam inzetbaar houden van mensen werkt. Daar zit onze toegevoegde waarde: voor de medewerker, voor de klant én voor ons zelf!

Jaarverslag 2012 Het duurzaam inzetbaar houden van mensen werkt. Daar zit onze toegevoegde waarde: voor de medewerker, voor de klant én voor ons zelf! Jaarverslag 2012 Het duurzaam inzetbaar houden van mensen werkt. Daar zit onze toegevoegde waarde: voor de medewerker, voor de klant én voor ons zelf! Meurs & Molijn Jaarverslag 2012 Voorwoord Het was

Nadere informatie

GREEN BUILDINGS. Trends en best practices op het gebied van duurzaamheid, kostenreductie en Het Nieuwe Werken

GREEN BUILDINGS. Trends en best practices op het gebied van duurzaamheid, kostenreductie en Het Nieuwe Werken GREEN BUILDINGS Trends en best practices op het gebied van duurzaamheid, kostenreductie en Het Nieuwe Werken Corporate Facility Partners Amersfoortseweg 15a 7313 AB Apeldoorn Tel.: +31 (0)55 355 5199 Fax.:

Nadere informatie

inhoudsopgave VOORWOORD BELEIDSVERKLARING 6 PEOPLE PLANET PROFIT NAWOORD 27 Directie 4 Voorwoord - Manager HRM Frank Schoof 9 Personeelsbeleid 10

inhoudsopgave VOORWOORD BELEIDSVERKLARING 6 PEOPLE PLANET PROFIT NAWOORD 27 Directie 4 Voorwoord - Manager HRM Frank Schoof 9 Personeelsbeleid 10 mvo jaarverslag 2013 inhoudsopgave VOORWOORD Directie 4 BELEIDSVERKLARING 6 PEOPLE Voorwoord - Manager HRM Frank Schoof 9 Personeelsbeleid 10 PLANET Voorwoord - mvo-officer Michel Korstanje 17 CO 2 -Prestatieladder

Nadere informatie

J A A R V E R S L A G 2 0 1 3

J A A R V E R S L A G 2 0 1 3 JAARVERSLAG 2013 IBN Social Return draait om mensen, geeft veel terug en vormt ons. Social Return, in mensen investeren, is nu gericht en winstgevend in te zetten voor opdrachtgevers en nemers. De pragmatische

Nadere informatie

Great place to Work. In gesprek met

Great place to Work. In gesprek met In gesprek met Liza Hofland, Coca-Cola Enterprises Niels Bos, HILTI Nederland Harjan Dijkema & Sabine Beute, Solviteers Jacqueline de Block, Business School for Sales Priscilla van de Pol, KPN Wesley Brouwer

Nadere informatie

Voor u ligt het sociaal- en financieel jaarverslag van Mondial Movers. Hierin leest u de verslaglegging van het jaar 2012.

Voor u ligt het sociaal- en financieel jaarverslag van Mondial Movers. Hierin leest u de verslaglegging van het jaar 2012. Jaarverslag 2012 Voor u ligt het sociaal- en financieel jaarverslag van Mondial Movers. Hierin leest u de verslaglegging van het jaar 2012. Het jaarverslag samen met de GRI-index is voor iedereen toegankelijk

Nadere informatie