Inleiding. Voorwoord. Organisatie. Medewerkers. Leveranciers & klanten. Milieu. Colofon. Vooruit kijken. Maatschappij

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inleiding. Voorwoord. Organisatie. Medewerkers. Leveranciers & klanten. Milieu. Colofon. Vooruit kijken. Maatschappij"

Transcriptie

1 MVO verslag 2014

2 You cannot get through a single day without having an impact on the world around you. What you do makes a difference, and you have to decide what kind of difference you want to make. Jane Goodal Voorwoord 4 Inleiding 6 H1 Organisatie 8 H2 H3 H4 Medewerkers Leveranciers & klanten Milieu H5 H6 Maatschappij Vooruit kijken Colofon

3 Duurzaam DNA voorwoord Onze leerling-stoffeerder Chiel Roozeboom heeft gisteren de derde prijs gewonnen tijdens het NK Woningstofferen voor jongeren! Het is één van de berichtjes die voorbij kwam afgelopen jaar. Op het moment dat ik dit voorwoord schrijf, moet ik er weer even aan denken. Chiel is in 2013 bij ons komen werken via Technisch Werk Nederland. Een organisatie die jonge enthousiaste talenten plaatst bij technische bedrijven. Chiel was opgeleid tot timmerman, maar kon in de bouw geen baan vinden. Wij gaven hem de kans zich om te scholen tot stoffeerder en hij maakte er een successtory van. Door zijn verhaal ontstond in 2014 het idee ook andere projectinrichters op de hoogte te brengen van dit mooie initiatief. In onze branche is jonge instroom immers van groot belang gezien de hoge gemiddelde leeftijd van stoffeerders. Ik pakte de telefoon en belde enkele bedrijven. Inmiddels zijn er meer leerling- stoffeerders via Technische Werk Nederland bij branchegenoten geplaatst. Daaruit bleek dat er weinig voor nodig is mensen bij elkaar te brengen. Enthousiasme en enkele gesprekken volstaan. 4 Voor ons is het niet zinvol eindeloos te vergaderen over hoe wij omgaan met de drie P s, People, Planet en Profit, die horen bij Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Ze zitten in ons hart, omdat wij graag bezig zijn met ons werk. Iedereen heeft daarin zijn eigen aandeel. Want allemaal hebben we wel iets waar we warm voor lopen. Ons vuurtje houden we brandend door het enthousiasme over wat wij bereiken met anderen te delen. Niet door te plannen en te organiseren, maar door te doen terwijl we het bedenken. Ofwel de brug te bouwen terwijl je er overheen loopt. Iets dat ook wel bekend staat als doenken. Daarom willen we 2015 graag betitelen als het jaar van het doenken. Door te delen waar wij mee bezig zijn, ontstaan er vaak bijzondere samenwerkingen. Gewoon omdat ons plezier aanstekelijk is. Lees er meer over in dit MVO-jaarverslag. 5 Kristel Leerkes-Boerhof directeur

4 Over dit verslag inleiding Dit is het derde MVO-verslag van Boerhof Projectinrichters. Het biedt een uitgebreide blik op ons MVO-beleid, beschrijft activiteiten en toont cijfers over het jaar We beschrijven wat we tot nu toe hebben bereikt en hoe wij denken in de toekomst nog maatschappelijk verantwoorder te kunnen ondernemen. Daarom ligt het in de lijn om ook volgend jaar weer een MVO-verslag uit te brengen over De inhoud van dit verslag is gebaseerd op de richtlijnen dat Boerhof onbewust eigenlijk altijd al maatschappelijk van het Global Reporting Initiative (GRI), een internationaal verantwoord ondernam, maar dat er ook ruimte was voor gebruikte richtlijn voor duurzaamheidsverslaglegging. Twee verbetering. In 2008 zijn intern drie werkgroepen belangrijke aspecten hierin zijn: betrokkenheid van belang- (Communicatie, Inkoop en Milieu) gevormd om structureel hebbenden (stakeholders) en materialiteit (material issues). met deze aandachtspunten aan de slag te gaan. Voor laatstgenoemde hebben we de nadruk gelegd op een aantal onderwerpen die zowel voor ons als onze stakeholders De afgelopen jaren zijn er diverse maatregelen en voor- van belang zijn: innovatie, arbeidsomstandigheden en zieningen getroffen om ons MVO beleid meer vorm en recycling. structuur te geven. Zo is Boerhof sinds 2000 officieel ISO9001 en VCA* gecertificeerd. Een ander belangrijk aspect is ons Al in 2007 hebben wij een Duurzaamheid Strategie Scan PPI keurmerk, waarin duurzaamheid een speerpunt is. laten uitvoeren door Beco (adviesbureau voor duurzame 6 ontwikkeling). Aan de hand van de interviews met stakeholders (medewerkers, klanten, leveranciers, omgeving) Dit MVO verslag is geschreven en samengesteld voor een ieder die in onze inspanningen ten aanzien van MVO en 7 werd de stand van zaken op gebied van MVO beschreven duurzaamheid geïnteresseerd is. en zijn diverse aandachtspunten benoemd. Hieruit bleek

5 Vanuit liefde voor het vak naar resultaat In 2014 volgden we binnen Boerhof een speciaal traject om opnieuw stil te staan bij onze missie, ons doel en onze kernwaarden. Daaruit kwam naar voren dat iedereen binnen Boerhof met veel liefde met zijn of haar vak bezig is. Belangrijk daarbij is het opbouwen van een duurzame relatie met de klant. Centraal staat: U wilt een functionele omgeving? Wij voegen daar beleving en duurzaamheid aan toe. Dat we dit doen door loyaal, betrokken en nieuwsgierig te zijn en transparant te werken, spreekt voor ons eigenlijk voor zich. Dat we daarnaast allemaal graag verwachtingen overtreffen, is misschien wel de belangrijkste motor van onze gedrevenheid. Van tapijt naar totaalinrichting medewerkers krijgen de ruimte zich te ontplooien en er is Het waren John en Miep Boerhof die de basis legden voor veel oog voor sociale en emotionele waarden. Boerhof Projectinrichters. Zij begonnen in 1973 met de verkoop van tapijt vanuit Tapijthal Heeten. De eerste jaren Onze missie: Hier gaan we voor 8 H1 organisatie alleen op vrijdag en zaterdag. Toen Boerhof in 1987 de opdracht kreeg een kantoorgebouw in Zwolle aan te kleden, is Boerhof Projecten geboren. Deze aparte afdeling had als taak bedrijven en instellingen te stofferen. De activiteiten waren beperkt tot het leggen van vloerbedekking en het aanbrengen van raamdecoratie. In 1999 kwam daar projectmeubilair bij. Door continu te vernieuwen, de nadruk Kijken naar de toekomst is kijken naar wat wij willen bereiken. Dat is het creëren van een omgeving waarin onze kinderen veilig kunnen opgroeien. Daarvoor is het nodig om innovatief, flexibel en duurzaam te werken. Zoals hierboven al aangegeven: U wilt een functionele omgeving? Wij voegen daar beleving en duurzaamheid aan toe. 9 te leggen op het leveren van een goede prestatie en het Onze kernwaarden: Hier staan we voor opbouwen van een goede relatie met de klant, werd Boerhof Vernieuwen, presteren, beleven en vertrouwen. Het zijn niet één van de meest toonaangevende projectinrichters. zomaar enkele woorden die Boerhof omschrijven. In ons bedrijf zijn deze termen helemaal met elkaar verweven. In de Ondanks de groei is bij Boerhof altijd het karakter van het praktijk houdt dit in, dat we samen met onze klanten steeds oorspronkelijke familiebedrijf behouden. Ook toen dochter kijken naar het maximaal haalbare op elk van die vlakken. Kristel in 2002 het stokje van haar ouders overnam. Zij breidde Zo aarzelen we niet onze relaties te wijzen op nieuwe milieu- de showroom uit en koos voor specialisaties als zorg, vriendelijke producten. Integendeel, we zien het als onze onderwijs en kantoor. Wat al die tijd overeind is gebleven, taak om voorop te lopen en daar hoort duurzaam denken is de informele, laagdrempelige organisatiestructuur. Alle gewoon bij.

6 Vernieuwen We vinden het belangrijk trendsetter te zijn in de branche. Beleven Als het gaat om totaalinrichting dan speelt beleving een Organisatiestructuur Door mee te denken over nieuwe oplossingen en aan de wieg te staan van milieuvriendelijke ontwikkelingen, zetten wij vaak nieuwe producten in de markt en bieden we de ruimte noviteiten te testen. Dit streven naar innovatie is terug te zien centrale rol. Waarom is het prettig ergens te verblijven en te werken? Wat heeft de klant nodig? Voor elk project verdiepen we ons grondig in de gebruikers en zijn we continu op zoek naar de juiste balans tussen functionaliteit en beleving. We Kristel Leerkes-Boerhof Directeur Henry Wilms Controller in de nieuwsgierigheid en toewijding van onze medewerkers. houden niet van standaardoplossingen, maar zoeken binnen de door de klant gecreëerde randvoorwaarden steeds naar Presteren Boerhof werkt uitsluitend met kwalitatief hoogwaardige onverwachte en creatieve invalshoeken. We zien het als onze taak om te verrassen en zo verwachtingen te overtreffen. Accountmanagement Projectmanagement Ondersteuning Uitvoering Magazijn producten. Daarvoor zoeken wij naar leveranciers die net als wij innovatief en duurzaam denken. Vaak leidt dit tot Vertrouwen transparante samenwerkingsverbanden waarin we elkaar Lean and mean zijn belangrijke waarden binnen ons stimuleren om een nog betere prestatie te leveren. Door bedrijf. Wij streven naar een open, eerlijke en toegankelijke bijvoorbeeld producten of oplossingen te perfectioneren of werkwijze in onze productie en communicatie. Wederzijds van het leveren van een enkele bureaustoel tot het inrichten PPI Keur aan te passen aan de eisen die een klant stelt. Een belang- vertrouwen is een onmisbaar fundament voor een langdurige van een compleet bedrijf. Op onze actieve klantenlijst staan Boerhof is al vanaf de oprichting lid van het Platform Project- rijke rol daarbij is weggelegd voor onze eigen medewerkers, en loyale relatie. Onze stakeholders ofwel alle belang- grote namen als de Jaarbeurs Utrecht, Fontys Hogescholen, inrichting (PPI). Dit is een Nederlandse brancheorganisatie die met hun kennis en expertise de kwaliteit vertegenwoor- hebbenden garanderen wij dat we onze afspraken vastleggen TenneT en Urenco. Maar ook diverse ziekenhuizen, scholen die zich richt op het verhogen van de kwaliteit in de gehele digen die wij willen leveren. We doen wat we zeggen en en nakomen. We gaan zelfs nog een stapje verder en monitoren en zorginstellingen behoren tot onze klantenkring. In dit keten voor projectinrichting. Het stimuleren van innovatie, 10 zeggen wat we doen. regelmatig de vragen en behoeftes van onze klanten en leveranciers. Vervolgens gebruiken we onze kennis, mensen duurzaamheidsverslag zijn enkele voorbeelden van referentieprojecten opgenomen. het verbeteren van arbeidsomstandigheden en het verhogen van duurzaamheid zijn de speerpunten. Binnen PPI zijn 11 en middelen om hier waar nodig snel en doeltreffend op in projectinrichters, leveranciers en fabrikanten van harde en te spelen. Door te investeren in duurzame relaties zijn we in Onze producten zachte vloerbedekking, lijmen, raambekleding en andere staat om het iedere dag een beetje beter te doen. Als totaalinrichter leveren wij een groot assortiment aan relevante productgroepen vertegenwoordigd. Als lid van het producten en diensten waaronder vloeren, raamdecoratie, PPI werkt Boerhof volgens het PPI-Keur. Dit keurmerk is er Onze klanten zonwering, meubilair, speciaalbouw, verlichting, planten en voor bedrijven die handelen volgens objectief vastgestelde Boerhof Projectinrichters werkt op landelijk niveau voor zelfs kunstobjecten. Daarnaast biedt Boerhof de klanten procedures. Door periodieke (onaangekondigde) inspecties zeer veel verschillende opdrachtgevers. Het grootste gedeelte aftersales in de vorm van Boerhof Service & Onderhoud. staat het garant voor een blijvende borging van de kwaliteit. van de klanten valt onder de noemers kantoor, onderwijs Deze speciale tak binnen het bedrijf houdt zich uitsluitend en zorg, maar ook retail, horeca en musea horen tot de bezig met onderhoud en reparatie van de inrichting. klantenkring. Als het gaat om de projecten variëren deze

7 H2 medewerkers PEOPLE Boerhof en de P van People De P van People vormt het hart van Boerhof. Zonder mensen komt niets tot stand. Producten als vloerbedekking, zonwering of meubels krijgen pas waarde als ze door vakkundige mensen zijn geïnstalleerd en gemonteerd. Daarom investeren we in het opleiden van eigen mensen en zorgen we voor veilige arbeidsomstandigheden en goed materiaal. Ook het welzijn van onze medewerkers heeft onze volle aandacht. Een goed voorbeeld daarvan is dat wij beschikken over de officiële erkenning mantelzorgvriendelijk bedrijf. Onze eigen mensen CAO Wonen. Daarnaast faciliteren we onder andere Het team van Boerhof bestaat uit ongeveer dertig spelers. bedrijfsfitness, een collectieve ziektekostenverzekering, een Zij zijn de mensen die elke dag weer met veel enthousiasme pensioenregeling, reiskostenvergoeding, scholing- en studiefaciliteiten, bedrijfssparen en diverse thuiswerkmogelijkheden. zorgen voor een succesvol verloop van onze projecten. De inzet en motivatie van al die verschillende mensen beschouwen we niet als iets vanzelfsprekends. Iemand kan Duurzame inzet medewerkers alleen goed functioneren als er sprake is van wederzijds Vorig jaar is door De Groot & Kolman een scan gemaakt van respect en waardering. Daarom creëren management en het bedrijf. Toen zijn naast de cultuur ook de inrichting, directie zoveel mogelijk voorwaarden die zorgen voor een sturing en kernkwaliteiten van Boerhof in beeld gebracht. gunstige arbeidsverhouding. Zo schrijft onze branche Een traject dat we dit jaar gaan verfijnen door te bepalen geen officiële CAO voor, maar werkt Boerhof volgens de welke richting Boerhof op wil en welke rol de medewerkers aantal medewerkers dienstverband Leeftijdsverdeling 8 vrouwen 23 mannen 9 parttime 22 fulltime t/m 64 jaar t/m 45 jaar t/m 30 jaar

8 Monique kwam via een re-integratie- daarin spelen. Dat houdt in dat we nadrukkelijk aan de is een bedrijf dat zich heeft gespecialiseerd in het bemid- traject bij Boerhof Projectinrichters: slag gaan met drijfveren- en competentieanalyses van de delen bij de plaatsing van BBL-ers (Beroepsbegeleidende medewerkers. Per medewerker gaan we een ontwikkelplan leerweg) in de technische sector. Via dit bedrijf hebben wij in Het was voor Monique Kogelman een hele opgave haar werk opstellen waarin we opnemen waar ze goed in zijn, wat ze 2013 een leerling-stoffeerder aangenomen die is opgeleid tot als filiaalleider van de Bruna in Apeldoorn na een auto- belangrijk vinden in hun werk en hoe ze daar invulling aan timmerman en nu omgeschoold wordt tot stoffeerder. Wij ongeluk op te geven. Bij de botsing tegen een boom hadden kunnen geven. Dit ondersteunen we met gerichte individuele- en wilden dit succes zo graag delen dat we in 2014 samen met Officieel mantelzorgvriendelijk vooral haar benen een flinke klap gekregen en er waren groepscoaching en door training op competenties. Technisch Werk Nederland en enkele leveranciers een werk- Op dit moment combineert gemiddeld één op de acht veel operaties en enkele jaren revalidatie nodig om weer te groep hebben gevormd die jongeren enthousiasmeert voor werknemers in Nederland mantelzorgtaken met een baan. kunnen functioneren. Lang staan en veel lopen kon ik niet Social Return de stofferingsbranche. Vanuit dit initiatief zijn er inmiddels Bij Boerhof is dat aantal zelfs één op vijf. Daarom is er een meer. Thuiszitten was voor mij ook geen optie, dus vond ik Social Return staat voor winst voor de samenleving en al diverse jongeren als leerling-stoffeerder in onze branche aantal jaren geleden al een beleid voor mantelzorg ontwik- het heerlijk dat ik bij het bedrijf waar mijn man werkte wat inwoners en is bedoeld om werklozen, jongeren en arbeids- geplaatst. keld. Bij Boerhof houdt dit in dat er veel aandacht is voor klusjes kon doen. Bij Boerhof Projectinrichters plakte ze gehandicapten of andere mensen met een afstand tot de flexibiliteit in werktijden, mogelijkheden om thuis te werken eerst postzegels, maar langzamerhand ging ze steeds meer arbeidsmarkt, aan werk te helpen. Social return is een Verantwoord en gezond werkklimaat of eventueel de functie aan te passen. Zo is het denkbaar administratief werk doen. Toen heeft de autoverzekering verplicht onderdeel voor bedrijven die actief zijn op het Voor een duurzaam behoud van ons werkkapitaal, zorgen dat iemand die normaal veel onderweg is, een functie op voor mij een re-integratietraject opgezet waarbij ik begon gebied van Europese aanbestedingen. Voor Boerhof past we voor veilige arbeidsomstandigheden en verantwoord kantoor krijgt, zodat het gemakkelijker is tijdens werktijden met een halve dag per week. Binnen een half jaar werkte ik het echter ook prima binnen de eigen visie van goed materieel. Wij werkten al met oplosmiddelvrije producten zorgtaken uit te voeren. drie dagen per week bij Boerhof en dat is inmiddels twaalf ondernemerschap. lang voordat hiervoor een wettelijke verplichting bestond. en een half jaar geleden. Wat haar vooral aan het werken Boerhof is VCA gecertificeerd en onze uitvoerende mensen Onderaannemers bij Boerhof bevalt, is dat ze iedere keer nieuwe uitdagingen Wij hebben enkele jaren geleden een medewerker aangeno- beschikken over een arbo-koffer met persoonlijke Om altijd goed in te kunnen spelen op de wensen van onze krijgt. Ik ben begonnen als telefoniste, kreeg daarna de 14 men via de Wet Wajong, die in ons bedrijf wordt opgeleid tot stoffeerder. Tevens hebben wij medewerkers aange- beschermingsmiddelen en alle gereedschappen en materieel worden jaarlijks gekeurd. Bij de aanschaf van opdrachtgevers, doen we voor uitvoerende werkzaamheden regelmatig een beroep op een vaste groep onderaannemers. kans offertes te maken en de projectadministratie te doen. Nu houd ik me vooral bezig met de facturatie en aanbeste- 15 nomen/herplaatst uit een re-integratietraject en met een nieuw materiaal zoeken we naar de meest ergonomische Deze worden streng geselecteerd en conformeren zich aan dingen, maar dit kan ook zo weer veranderen. Dat het werk WAO-status. In 2014 vormde Social Return een onderdeel van en veilige oplossingen en we beschikken uiteraard over een onze (veiligheids-)voorschriften en richtlijnen, waaronder door die afwisseling boeiend blijft, is voor mij als geboren verschillende projecten zoals bij de gemeente Nijmegen en aantal BHV-ers en een preventiemedewerker. VCA. Ook krijgen de onderaannemers een instructie over ondernemer heel belangrijk. FM Haaglanden. de procedures die horen bij het PPI-keurmerk, omdat een inspectie ook kan plaatsvinden op het project waar zij aan Leerbedrijf het werk zijn. Daarnaast betrekken wij hen zoveel mogelijk Als officieel erkend Leerbedrijf biedt Boerhof volop ruimte bij productpresentaties en cursussen voor het verwerken aan jong talent. Omdat er sprake is van een beperkte van (nieuwe) materialen. instroom van starters in de sector techniek, hebben we samenwerking gezocht met Technisch Werk Nederland. Dat

9 Duurzaamheid doorgeven H3 leveranciers & klanten Al veertig jaar lang werkt Boerhof aan het opbouwen van een duurzame relatie met klanten en leveranciers. Vanaf het begin ligt daarbij de nadruk op het bieden van een stukje toegevoegde waarde. Vaak door mee te denken over duurzame oplossingen voor de lange termijn. In dat opzicht was Boerhof de tijd altijd al ver vooruit. Nu nog steeds streven wij als totaalinrichter naar het investeren in relaties door samen te werken aan vernieuwing of te zoeken naar een milieuvriendelijker wijze van produceren. Ook brengen wij als tussenschakel klanten en leveranciers met elkaar in contact tijdens bedrijfsbezoeken en spelen we een voortrekkersrol tijdens het debat over duurzaamheid. In dit hoofdstuk komen een aantal voorbeelden van innovaties aan bod waaraan Boerhof heeft bijgedragen. Organische vloer van Recover In 2014 gebruikte Boerhof Projectinrichters op één van de verdiepingen bij de Jaarbeurs in Utrecht voor het eerst RE/ COVER Green van Vorwerk. Deze projectvloeren vertegenwoordigen een nieuwe generatie elastische vloeren die esthetisch en ecologisch zijn. De organische vloer bestaat voor negentig procent uit natuurlijke grondstoffen, zoals 16 Ricinus- of Castor-olie en Lijnzaadolie en is er in dertig 17 varianten, kleuren en decors. Deze bijzondere designs zijn geïnspireerd op zowel de natuur als de digitale wereld. De vloer is ontwikkeld door het gerenommeerde architectuuren designbureau Hadi Teherani en is volledig afgestemd op de wensen voor vloeren in kantoren, winkels, hotels en gezondheidszorg. Een zeer duurzame vloer omdat het polyvinylchloride is vervangen door Bio-Polyurethaan. Daardoor is de vloer PVC-vrij, chloorvrij en bevat deze geen weekmakers en oplosmiddelen. Bovendien is de vloer onderhoudsvriendelijk en extreem slijtvast, namelijk klasse 43 voor industrieel gebruik.

10 Cube it Simple Cradle to cradle In plaats van de traditionele kunststof emmers en cans Bij Desso is Boerhof vanaf het begin al betrokken bij de gebruiken we al jaren Cube it Simple. Dit is een milieuvriendelijke ontwikkeling van het unieke Take Back-programma en verpakking van Unipro voor lijmen en voorstrijk, inmiddels al een aantal jaren de grootste klant wat betreft ontwikkeld in samenwerking met Boerhof. Voor de productie het aanleveren van gebruikte tapijttegels. In 2014 lag het van deze praktische verpakking van karton is minder primaire aantal door Boerhof aangeleverde kilo s rond de Met energie nodig. Een tweede voordeel is dat de verpakking de innovatieve techniek Refinity Installation scheidt Desso minder afval oplevert, omdat de kartonnen doos bij het oud het garen en andere vezels van de rug. De bitumen rug kan papier kan om te worden gerecycled. De kunststof liner kan dienen als grondstof voor dakbedekking, wegenbouw en retour naar de fabrikant. Tot slot nemen de vierkante dozen, cementindustrie. Het PA6 garen is heel eenvoudig, op rendabele doordat ze op een pallet op elkaar te plaatsen zijn, minder wijze en eco-efficiënt om te zetten naar caprolactam en ruimte in voor transport en opslag. Daardoor komt er bij het kan zo opnieuw als grondstof voor garen dienen. transport minder CO2 vrij. Cradle tot cradle zijn ook de tapijttegels van Shaw die we in Geurloos en droog lijmen 2014 bij verschillende projecten hebben gebruikt. Bij TenneT In 2014 heeft Boerhof al regelmatig gewerkt met de nieuwste in Arnhem hebben we deze tegels gelegd met de duurzame lijmtechniek Sigan ofwel het volledig geurloos en droog Lokdots en bij de Jaarbeurs in Utrecht zijn op meerdere lijmen over bestaande vloerbedekking heen. Het is een verdiepingen de bijzonder vorm gegeven Hexagon tegels methode waarmee zonder overlast van stof en geluid heel snel te lijmen is. Deze techniek bestaat uit een ondervloer van van Shaw gelegd. Marmoleum Recycling Service Al een aantal jaren werkt Boerhof met Forbo Marmoleum zelfklevend papier, die onder de vloerbedekking te leggen is. samen om het snijafval dat overblijft bij het leggen te 18 Dit papier vervangt de lijm en de ondervloer blijft volledig aangeleverde kilo s recyclen. Maar liefst 97% van de grondstoffen voor 19 schoon en de bestaande vloerbedekking hoeft bijvoorbeeld niet eerst verwijderd te worden. Deze snelle, nauwkeurige en schone manier van werken, maakt het gebruik van Sigan bij uitstek geschikt voor de renovatie van openbare ruimtes, kantoren en zorginstellingen. Een belangrijk voordeel is dat de renovatie snel te realiseren is én de vloerbedekking later weer kan worden verwijderd zonder dat er lijmresten achterblijven. Bovendien wordt vorming van naden door verandering van afmeting of door spanning door deze innovatieve manier van leggen effectief voorkomen. tapijt(tegels) bij Desso voor recycling 2014: CONTAINER KG ROLLERDOCS KG TOTAAL KG marmoleum is natuurlijk, waarvan 70% hernieuwbaar is en bijna 40% gerecycled kan worden. Daarmee was Boerhof de eerste die als pilot het retourafnamesysteem van Forbo toepaste. Inmiddels zijn de eerste tests gedaan om deze service te kunnen uitbreiden met het terugnemen van geïnstalleerd marmoleum. Boerhof heeft daar al een aantal keren aan meegewerkt. Tot op heden is gebruikt marmoleum nog niet goed te recyclen. Dit komt doordat het lijmresten bevat, maar daar wordt volop aan gewerkt.

11 naturalpeople

12 PLANET Afval verminderen Al in 1993 wonnen wij onze eerste recycling prijs. Dat was in die tijd zeer vooruitstrevend. Nu nog steeds lopen we voorop als het gaat om milieubewust handelen. Op alle niveaus binnen ons bedrijf streven we ernaar het effect van onze bedrijfsactiviteiten op het milieu te verminderen. Daarnaast adviseren we onze klanten altijd producten van milieuvriendelijke materialen te gebruiken en houden we er ook rekening mee dat ze onder acceptabele arbeidsomstandigheden tot stand zijn gekomen. H4 milieu Hybride personenauto s Ook in 2014 zijn er in ons wagenpark weer een aantal personenauto s vervangen door hybride personenauto s. In 2013 was het wagenpark van Boerhof al vernieuwd met 4 Mercedes Vito Bussen. Deze zijn uitgerust met een BlueEFFICIENCY-pakket. Dat staat voor een aantal innovatieve technologieën, die het verbruik en de emissie merkbaar verlagen. Daarvoor verantwoordelijk is onder andere de Euro 5-dieselmotor, die bekend is door de uitstekende ecologische eigenschappen. Andere voordelen van het pakket zijn een ECO-bestuurbekrachtigingspomp en een geregelde brandstofpomp. De laadruimte van de bussen is bovendien zo ontworpen dat alle materialen en gereedschappen op efficiënte en veilige wijze kunnen worden vervoerd. In totaal bestaat het wagenpark uit 18 bedrijfswagens waarvan 8 hybride personenauto s en 4 bussen uitgerust met BlueEFFICIENCY. Daarnaast beschikt onze vrachtwagen over een Euro 4 norm motor

13 24 Afvalstraat Boerhof beschikt over een eigen afvalstraat waarin we maar liefst 9 afvalstromen scheiden: tapijt, tapijttegels, plastic, karton/papier, PVC lamellen, snijafval lino, snijafval PVC, metalen en restafval. Afval en restproducten uit de montage gaan terug naar de leverancier voor hergebruik of worden door gekeurde en gecertificeerde ondernemingen afgevoerd en verwerkt voor hergebruik. Zo hoeft maar een heel klein percentage restafval te worden gestort.in 2014 is het aantal kilo s restafval met circa 15% verminderd ten opzichte van Ook zoeken we samen met de leveranciers continu naar manieren om het afval verder te beperken door verpakkingsmaterialen te verminderen en aan projecten voor hergebruik te initiëren of hieraan mee te werken. Refill Cartridges Om het milieu zo min mogelijk te belasten staan onze printers standaard ingesteld op dubbelzijdig afdrukken in zwart/wit en printen we alleen op chloor- en houtvrij papier dat FSC gekeurd is. Een stap verder naar duurzaam printen zetten we door de cartridges opnieuw te laten vullen. Wij leveren cartridges in via Eeko, een bedrijf dat als doel heeft een deel van de milieuzorg uit handen te nemen, door lege cartridges en gebruikte mobiele telefoons in te zamelen. Afgelopen jaar hebben wij circa 35 toners/cartridges ingeleverd. Daarvoor hebben we een duurzaamheidscertificaat van hen ontvangen. Duurzame producten Niet alleen samen met de leveranciers werken we aan de ontwikkeling van duurzame producten als Cube it Simple, een milieuvriendelijke verpakking voor lijmen en voorstrijk. Ook bij onze eigen inkoop kiezen we bij voorkeur voor de meest milieuvriendelijke variant. Zo zijn onze koffie en thee biologisch, springen we verantwoord om met het gebruik van papier en streven we naar een papierloos kantoor. Daarbij is het belangrijk dat al onze medewerkers meedenken en verantwoord omgaan met de keuzes die ze elke dag weer maken. Boerhof denkt goed met ons mee, werkt oplossingsgericht en de service is goed. Dat is belangrijk, omdat bij ons de planning meestal vrij strak is.

14 Boerhof actief Gaat het om maatschappelijke betrokkenheid dan is Boerhof vooral actief in het steunen van goede doelen. Het is een vanzelfsprekend onderdeel van de bedrijfsvoering om iets terug te willen geven aan de maatschappij. Sponsoring, deelname aan evenementen of het verzorgen van gastlessen zijn enkele van de voorbeelden. H5 maatschappij Sport & Recreatie Al vanaf het begin is Boerhof sponsor van de Deventer voetbalclub Go Ahead Eagles. Met de groei van het bedrijf zijn daar verschillende andere grote en kleinere organisaties en landelijke en regionale projecten bijgekomen. Zo sponsort Boerhof ook regionale sportverenigingen, waaronder voetbal- en handbalverenigingen. Regionale evenementen die kunnen rekenen op steun van Boerhof zijn Stöppelhaene, Ribs & Blues in Raalte en de Ponymarkt in Heeten. Hospice Raalte In 2014 werd Boerhof benaderd voor de inrichting van een nieuwe hospice in Raalte. Onze eigen interieurontwerpsters maakten een voorstel hiervoor en inmiddels is gestart met de inrichting van de vier slaapkamers, de huiskamer, het kantoor en de vergaderkamer. Daarbij is gekeken naar de wensen van de opdrachtgever en de materialen. Deze laatste moeten geschikt zijn voor gebruik in een ziekenhuisomgeving. Boerhof draagt bij door dit traject gedeeltelijk voor eigen rekening te nemen. Ook leveren verschillende medewerkers een bijdrage door werk uit te voeren in eigen tijd. De verwachting is dat de Hospice in de zomer van 2015 in gebruik genomen kan worden.

15 Hulp aan Filippijnen Gastlessen Ook in 2014 verzorgden wij weer enkele gastlessen op het Carmel College en Deltion College. Bij het Deltion college gaven we les in solliciteren aan studenten die zich voor- Voor het Heetens Hulp Goederen Centrum bereiden op het werkveld. Op het Carmel college stonden Filippijnen stelde Boerhof ook in 2014 weer opslagruimte en materialen beschikbaar. we voor leerlingen van VMBO 2 die een richting moesten gaan kiezen. We doceerden hen over de mogelijkheden binnen de techniek en vertelden over de functies die op Deze vrijwilligersorganisatie houdt zich sinds uitvoering gericht zijn. Boerhof is zich er zeer van bewust 1990 al bezig met het verzamelen, in ontvangst nemen, verpakken en verzendklaar maken van dat het belangrijk is om verworven kennis en expertise te delen en over te brengen. Om op deze manier jong talent enthousiast te maken voor het beroepenveld. Andere goederen voor de Filippijnen. Daaronder initiatieven, die betrekking hebben op het onderwijs, zijn Studenten begeleiden vallen materialen voor ziekenhuizen zoals krukken, rolstoelen en bedden, schriften en het afnemen van praktijkexamens en het beoordelen van examenopdrachten voor onder andere Deltion College (woninginrichting & design) en Cibap (vakschool voor Vorig jaar hebben we verschillende studenten begeleid tijdens hun stage of onderzoek. In de eerste helft van het jaar heeft Erwin bij ons onderzoek gedaan naar de CRM boeken voor scholen, gereedschap en andere verbeelding). systemen en heeft hij de processen en procedures beoor- 28 materialen voor in de bouw en voeding zoals zakken rijst, macaroni en spaghetti en materialen voor persoonlijke hygiëne. Dit wordt verzameld in grote containers, die naar de gebieden worden gestuurd waar hulp nodig is. Salland Cross Circuit Dit jaar deden enkele medewerkers van Boerhof mee aan het Salland Cross Circuit. Dit bestaat uit elf crosslopen in het winterseizoen. Een evenement dat ook door Boerhof wordt gesponsord met als doel zoveel mogelijk mensen het plezier van hardlopen te laten ervaren. Ook is sporten gezond en is deeld die we gebruikten ter ondersteuning van Expeditie Boerhof. Het onderzoek is onderdeel van zijn opleiding Small Business en Retail Management aan het Saxion in Deventer. Van september tot en met december 2014 werkten vier derdejaars accountant studenten Van Hogeschool Windesheim uit Zwolle bij ons aan een adviesopdracht waar 29 Boerhof draagt ook bij door gordijnstoffen het belangrijk om werk en ontspanning te combineren. normaal een externe deskundige voor ingeschakeld zou en vitrages ter beschikking te stellen. Deze worden in de Filippijnen gebruikt om klamboe s worden. Het onderwerp van hun stage was het schrijven van een marketing/salesplan en het uitvoeren van een marktonderzoek in het kader van de vakken Management van de maken, als kleedje voor op een altaar & Organisatie en Strategisch Management. en soms ook als basis voor kleding voor vrouwen of kinderen. 28

16 PROFIT Stimuleren en enthousiasmeren Duurzaam denken heeft alles te maken met investeren in de toekomst. In een tijd waarin de focus vooral ligt op de laagste prijs, wil Boerhof duidelijk blijven focussen op een stukje meerwaarde. Dit bieden wij door te blijven ontwikkelen en voorop te willen lopen als het gaat om groen produceren en installeren. Daardoor binden we klanten en leveranciers aan ons die met ons mee willen denken over een toekomst waarin er genoeg ruimte en aandacht is voor het milieu. Dat we daar enthousiast over zijn, is vaak al genoeg om anderen te stimuleren. H6 Nieuwe website In 2014 bouwden we een nieuwe website. Doel is om online ook een platform te bieden voor duurzaam ondernemen. Daarom besteden we op onze site apart aandacht aan MVO. Ook willen we in ons blog regelmatig berichten over nieuwe initiatieven en mogelijkheden die te maken hebben met duurzaam ondernemen. Belangrijk voor ons is die blogs te delen op social media om zo onze klanten en relaties te informeren over waar wij mee bezig zijn. In het beste geval 30 brengt dit anderen op ideeën en zijn we zo in staat onze 31 vooruit kijken visie te verspreiden. Werken vanuit kracht Speciaal voor dit MVO-verslag hebben we een aantal van MVO is bij ons een belangrijk onderwerp van gesprek en dat onze eigen medewerkers laten fotograferen. Zij staan betekent dat iedereen hieraan zijn eigen steentje bijdraagt. model voor de manier waarop wij werken. Door dat wat zij De stoffeerder kan dit doen door bijvoorbeeld iemand die uitstralen en uitdragen, kunnen wij ons steeds verder blijven wil herintreden te begeleiden, iemand op kantoor door ontwikkelen als het gaat om duurzaam ondernemen. bewust te printen en de interieurontwerpster door te kiezen Aandacht hebben voor de omgeving en bijhouden van voor de nieuwste duurzame alternatieven. Iedereen handelt nieuwe ontwikkelingen, speelt daarbij een belangrijke rol. kortom vanuit eigen kracht.

17 Samen duurzaam Wij realiseren ons dat wij slechts een schakel zijn in de keten. Leveranciers zijn voor ons van groot belang. Bij het selecteren van leveranciers hanteren we strenge criteria op het gebied van milieu- en arbeidsomstandigheden (volgens 32 de ILO norm) en maken hierover duidelijke afspraken. Ook 33 baseren wij onze leveranciersselectie op het toepassen van Social Return (SR). Zo hebben wij onze belangrijkste leveranciers gevraagd om in kaart te brengen wat zij op dit moment doen aan SR en wat de plannen zijn voor de toekomst. Het verheugt ons dat veel van onze leveranciers al veel aandacht aan SR besteden. Een positief voorbeeld is onze (binnen) zonweringsfabrikant, bijna 6% van hun personeelsbestand valt in de categorie SR. Daarnaast hebben vele andere fabrikanten initiatieven met sociale werkplaatsen. 2015: Het jaar van het doenken Het nieuwe jaar staat in het teken van doenken : het verbinden van denken en doen. Al denkend creëren en al makend analyseren. Nog veel meer dan voorgaande jaren willen we ons er bewust van zijn dat MVO vooral te maken heeft met het handelen van mensen. Daarom heeft het sociale aspect van MVO bij ons heel veel waarde. De eigen medewerkers staan centraal bij het bedenken en uitvoeren van ons MVO-beleid. Zij zijn het die in hun eigen vakgebied in staat zijn alternatieven aan te dragen die duurzamer zijn. Om hen de ruimte te geven deze te introduceren, is het voor ons belangrijk tijdens elke stap in het proces open te staan voor nieuwe ideeën en hier flexibel op in te spelen. Dit doenken ofwel doen terwijl je het bedenkt, is een manier van werken die ons op het lijf is geschreven. Het is de manier waarop Boerhof het liefst werkt, maar in 2015 willen we daar extra bij stil staan, zodat we daar nog meer winst uit kunnen halen. Niet onbelangrijk natuurlijk is dat Boerhof volledig transparant werkt en ze duidelijk laten zien waar ze hun geld verdienen.

18 Colofon Dit MVO-verslag is een uitgave van Boerhof Projectinrichters en verschijnt één keer per jaar. Eindredactie Kristel Leerkes-Boerhof Ontwerp en realisatie Quapa creative minds, Deventer Fotografie Paul Remmelts, Deventer Nasluitertijd, Halle Teksten Prent, Deventer Referentieprojecten Rabobank Salland, Deventer Provinciehuis, Groningen TenneT, Weert Vitus College, Bussum 34 Op onze website kunt u een digitaal exemplaar van dit MVO-verslag downloaden. Hier kunt u tevens een gedrukt exemplaar aanvragen. Deze brochure is uiteraard op milieuvriendelijk papier gedrukt.

19 Bezoekadres Dorpsstraat AC Heeten Tel:

Voorwoord. Inleiding. Organisatie. Medewerkers. Leveranciers & klanten 16. Milieu. Colofon. Vooruit kijken. Maatschappij

Voorwoord. Inleiding. Organisatie. Medewerkers. Leveranciers & klanten 16. Milieu. Colofon. Vooruit kijken. Maatschappij Mvo-verslag 2013 Voorwoord Inleiding H1 Organisatie 4 6 8 H2 Medewerkers 12 H3 Leveranciers & klanten 16 H4 Milieu 22 H5 Maatschappij 26 H6 Vooruit kijken 30 Colofon 34 Geef groen de ruimte Op het moment

Nadere informatie

Duurzaamheidsverklaring

Duurzaamheidsverklaring DUURZAAMHEIDSVERKLARING Ondergetekende: [Naam Leverancier en rechtsvorm [ ], statutair gevestigd te [plaats], aan de [straat, nummer en postcode] (KvK ), hierna te noemen Leverancier, hierbij rechtsgeldig

Nadere informatie

onderneemt maatschappelijk verantwoord

onderneemt maatschappelijk verantwoord onderneemt maatschappelijk verantwoord www.coffeefresh.nl Coffee Fresh investeert in MVO Koffie is tegenwoordig meer dan zomaar een kopje koffie. Het is een beleving waarbij wij u nét dat beetje meer bieden.

Nadere informatie

Stilstaan bij vooruitgang

Stilstaan bij vooruitgang Stilstaan bij vooruitgang Thuis in duurzaam organiseren Duurzaam rendement is geld verdienen... en meer... Onze visie op duurzaamheid Duurzaamheid is een modewoord geworden. Om mee te gaan met de trend

Nadere informatie

Wijzer worden van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Wijzer worden van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen De Meeuw Nederland Industrieweg 8 Postbus 18 5688 ZG Oirschot T +31 (0)499 57 20 24 F +31 (0)499 57 46 05 info@demeeuw.com www.demeeuw.com De Meeuw en MVO Wijzer worden van Maatschappelijk Verantwoord

Nadere informatie

De brug naar Duurzame techniek

De brug naar Duurzame techniek ar duurzame tech a n g u niek r b e d Samenleving Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is de ondernemingsstrategie waarbij aandacht voor de samenleving, de aarde en de onderneming in balans is. Steeds

Nadere informatie

afspraken maken afspraken nakomen transparant zijn naar alle stakeholders (de informatie bieden die deze stakeholder nodig heeft)

afspraken maken afspraken nakomen transparant zijn naar alle stakeholders (de informatie bieden die deze stakeholder nodig heeft) Duurzaamheid: Een organisatie kiest niet voor duurzaamheid maar handelt naar duurzaamheid, geen duurzaamheid betekent geen lange termijn, geen lange termijn geen toekomst! Voor ons betekent Duurzaamheid

Nadere informatie

Wie we zijn? Mogen we ons even voorstellen? Projecten Nederland Kennis van het product.

Wie we zijn? Mogen we ons even voorstellen? Projecten Nederland Kennis van het product. Wie we zijn? Mogen we ons even voorstellen? Projecten Nederland is een landelijke dienstverlener die gespecialiseerd is in zorgeloos doorwerken terwijl uw werk of zorgplek onder handen genomen wordt. Of

Nadere informatie

MVO. Be-Pall International BV Zilverstraat 4, 8211 AN Lelystad Tel 0320-234940 http:/www.be-pall.nl

MVO. Be-Pall International BV Zilverstraat 4, 8211 AN Lelystad Tel 0320-234940 http:/www.be-pall.nl Be-Pall International BV Zilverstraat 4, 8211 AN Lelystad Tel 0320-234940 http:/www.be-pall.nl Een bedrijf waar Mensen gezamenlijk werken aan een kwalitatief en milieuvriendelijk product, rekening houdend

Nadere informatie

Rapportage VHG MVO Wijzer

Rapportage VHG MVO Wijzer Rapportage VHG MVO Wijzer Van Dijk Groenvoorzieningen BV juni 202 Gegenereerd op 26-0-202 - pagina van voor Van Dijk Groenvoorzieningen BV Rapportage VHG MVO Wijzer Van Dijk Groenvoorzieningen BV Maatschappelijk

Nadere informatie

Ontzorgen Met alle denkbare diensten

Ontzorgen Met alle denkbare diensten In 1993 zijn Frank Scholten en Dion Awater een bedrijf gestart, omdat zij een duidelijke visie hadden op de IT-wereld: IT moet eenvoudiger! Samen met een aantal gedreven vakmensen begonnen zij aan hun

Nadere informatie

Rapportage VHG MVO Wijzer

Rapportage VHG MVO Wijzer Rapportage VHG MVO Wijzer Aardoom Hoveniers B.V. 9 april 202 Gegenereerd op 9-04-202 - pagina van 0 voor Aardoom Hoveniers B.V. Rapportage VHG MVO Wijzer Aardoom Hoveniers B.V. Maatschappelijk verantwoord

Nadere informatie

SANITAIR PAPIER > SATINO > VAN HOUTUM

SANITAIR PAPIER > SATINO > VAN HOUTUM SANITAIR PAPIER > SATINO > VAN HOUTUM PAPIER > PAPIER > PAPIER > PAPIER > PAPIER > PAPIER Wie aan duurzaamheid denkt, denkt misschien niet direct aan papieren handdoekjes en toiletpapier. In breder perspecfief

Nadere informatie

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Visie en Beleid (samenvatting) MVO loont! Duurzaamheid is onontbeerlijk om onze planeet en maatschappij voor nu en op langere termijn leefbaar te houden. Maatschappelijk

Nadere informatie

1nergiek. Succes begint bij aandacht voor mens en welzijn.

1nergiek. Succes begint bij aandacht voor mens en welzijn. 1nergiek. Succes begint bij aandacht voor mens en welzijn. Wij zijn 1nergiek. Wij geloven dat een bewuste en betere werk- en leefwereld begint bij energieke, gezonde en opgewekte mensen. Daarom leveren

Nadere informatie

GESCHIEDENIS. Officious is al meer dan 35 jaar totaal leverancier van inspirerende werkomgevingen.

GESCHIEDENIS. Officious is al meer dan 35 jaar totaal leverancier van inspirerende werkomgevingen. PROJECTINRICHTING GESCHIEDENIS Officious is al meer dan 35 jaar totaal leverancier van inspirerende werkomgevingen. Ons bedrijf is begonnen in 1975 onder de naam Rietveld Kantoorinstallaties in een speelgoedwinkel

Nadere informatie

HECTAS Uw partner in facilitaire diensten. Betrouwbare service

HECTAS Uw partner in facilitaire diensten. Betrouwbare service HECTAS Uw partner in facilitaire diensten Betrouwbare service Altijd binnen bereik Soms ligt iets dat goed is heel dichtbij. Neem nou HECTAS. Onze decentrale, klantgerichte organisatie heeft diverse vestigingen

Nadere informatie

MVO JAARVERSLAG 2013. Coolmark B.V.

MVO JAARVERSLAG 2013. Coolmark B.V. MVO JAARVERSLAG 2013 Coolmark B.V. Zweth 6 2991 LH Barendrecht Versie 08.08.2014 Inhoud 1. Voorwoord... 2 MVO strategie en visie... 2 MVO samen met u... 2 2. People... 3 2.1 Goede arbeidsvoorwaarden...

Nadere informatie

onze groene kijk op hygiene ecolabel reinigingsconcept

onze groene kijk op hygiene ecolabel reinigingsconcept onze groene kijk op hygiene ecolabel reinigingsconcept een duurzame keuze Traditioneel maar eenvoudig en efficiënter Duurzaam reinigen kan dat ook? Ja dat kan zeer zeker! als conventioneel systeem kan

Nadere informatie

Duurzaamheidscriteria van inkoopbeleid Ordina

Duurzaamheidscriteria van inkoopbeleid Ordina Duurzaamheidscriteria van inkoopbeleid Ordina Datum Auteur(s) Versie Classificatie Status 9 augustus 2013 Hke08033/Apo20090 1.1 Definitief Ordina Nederland B.V. ING Bank 069.68.64.649 KvK 30086514 BTW

Nadere informatie

Resultaten van ons duurzaamheidsbeleid

Resultaten van ons duurzaamheidsbeleid Resultaten van ons duurzaamheidsbeleid In 2013 zijn we van start gegaan met de implementatie van ons duurzaamheidsbeleid en onderstaand ziet u de doelstellingen uit onze duurzaamheidsverklaring en de behaalde

Nadere informatie

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together Gids voor werknemers Rexel, Building the future together Editorial Beste collega s, De wereld om ons heen verandert snel en biedt ons nieuwe uitdagingen en kansen. Aan ons de taak om effectievere oplossingen

Nadere informatie

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen MaXXus Communications Winkelhaak 77 Postbus 24021 2490 AA Den Haag Tel. 070 3076666 Fax. 070 3076699 www.maxxus.nl info@maxxus.nl Versie 3.1 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Versie: 3.1 Versie3.1

Nadere informatie

onze groene kijk op hygiene ecolabel reinigingsconcept

onze groene kijk op hygiene ecolabel reinigingsconcept onze groene kijk op hygiene ecolabel reinigingsconcept een duurzame keuze Traditioneel maar eenvoudig en efficiënter Duurzaam reinigen kan dat ook? Ja dat kan zeer zeker! als conventioneel systeem kan

Nadere informatie

Een duurzame boodschap. Duurzaamheidsbeleid en resultaten over 2013

Een duurzame boodschap. Duurzaamheidsbeleid en resultaten over 2013 Een duurzame boodschap Duurzaamheidsbeleid en resultaten over 2013 Een duurzame koers als familiebedrijf Jumbo is een echt familiebedrijf, dat middenin de samenleving staat. Daar zijn we trots op. Een

Nadere informatie

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen Maatschappelijk verantwoord ondernemen Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) wint aan terrein in het bedrijfsleven en in de samenleving als geheel. Het verwachtingspatroon

Nadere informatie

Maatschappelijk verantwoord ondernemen bestaat in onze visie uit twee pijlers:

Maatschappelijk verantwoord ondernemen bestaat in onze visie uit twee pijlers: Onze kernwaarden ondersteunen het inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen. Maatschappelijk draagvlak voor onze service en dienstverlening is een voorwaarde voor onze continuïteit. Ons beleid is gebaseerd

Nadere informatie

koffieapparatuur / automaten / 2-uursservice / ingrediënten / hygiëne producten / papierwaren

koffieapparatuur / automaten / 2-uursservice / ingrediënten / hygiëne producten / papierwaren koffieapparatuur / automaten / 2-uursservice / ingrediënten / hygiëne producten / papierwaren Directeur Henk-Jan Westhoff: Hoe goed de producten ook zijn, de mensen maken het verschil. 2 De mens is hét

Nadere informatie

MVO-rapportage. van Kesselwegenbouw bv

MVO-rapportage. van Kesselwegenbouw bv MVO-rapportage van Kesselwegenbouw bv Rijnstraat 76-4191cm Geldermalsen - Opgesteld met MVO-zelfscan van Bouwend Nederland - Pagina 1 Inhoudsopgave Inleiding... 4 Medewerkers... 5 Veiligheid... 5 Gezondheid...

Nadere informatie

Ab Arbo-advisering i en duurzaamheid + MVO

Ab Arbo-advisering i en duurzaamheid + MVO Ab Arbo-advisering i en duurzaamheid + MVO Esther Loozen Atze Boerstra (Stanley Kurvers) NvvA Symposium 2010 1 Programma Introductie door Esther Loozen Korte inleiding over duurzaamheid+ MVO door Atze

Nadere informatie

Wat is maatschappelijk verantwoord ondernemen?

Wat is maatschappelijk verantwoord ondernemen? Wat is maatschappelijk verantwoord ondernemen? Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) wordt ook wel maatschappelijk ondernemen, maatschappelijk betrokken ondernemen, duurzaam ondernemen of ethisch

Nadere informatie

Totaalservice matten en moppen. Expert in vloerhygiëne

Totaalservice matten en moppen. Expert in vloerhygiëne Expert in vloerhygiëne Totaalservice matten en moppen Met onze totaalservice voor vloerhygiëne bespaart u tot 60% op schoonmaakkosten. Piekfijne vloerhygiëne is essentieel voor elke business. Hygiëne is

Nadere informatie

Certificeren Waardevol?? KVGM B.V.

Certificeren Waardevol?? KVGM B.V. Certificeren Waardevol?? KVGM Improvement Solutions: + Specialisten in verbetermanagement + 20 jaar ervaring + 6 deskundige, gedreven en pragmatische professionals + Praktische aanpak waarbij de klantorganisatie

Nadere informatie

Duurzaam Ondernemen en DGMR. 1. Inleiding. 1.1 Algemene missie DGMR. Betreft : Beleidsvisie Datum : 10 december 2012

Duurzaam Ondernemen en DGMR. 1. Inleiding. 1.1 Algemene missie DGMR. Betreft : Beleidsvisie Datum : 10 december 2012 Duurzaam Ondernemen en DGMR Betreft : Beleidsvisie Datum : 10 december 2012 1. Inleiding Deze DuOn-beleidsvisie is het overkoepelende document voor het beleid en de initiatieven van DGMR op het gebied

Nadere informatie

DE KRACHT VAN LINDHOUT

DE KRACHT VAN LINDHOUT DE LINDHOUT-LOOK Niet zomaar een vloer, maar iets speciaals. Een vloer die niet iedereen kan leggen, die vakmanschap en creativiteit vereist en dat ook uitstraalt. En een zonwering die er perfect op afgestemd

Nadere informatie

Gered Gereedschap en Dura Vermeer: een duurzame combinatie!?

Gered Gereedschap en Dura Vermeer: een duurzame combinatie!? Gered Gereedschap en Dura Vermeer: een duurzame combinatie!? Aanleiding Ondertekening door Dura Vermeer van Green Deal Circulair Inkopen Doel: ontwikkeling innovatieve contractvormen, maken van afspraken

Nadere informatie

Bark Verpakkingen. Outsourcing Concept

Bark Verpakkingen. Outsourcing Concept Bark Verpakkingen Outsourcing Concept Outsourcing Bark Verpakkingen BV als uw partner in strategisch verpakkingsmanagement. De win-win relatie tussen 'outsourcing' en uw 'core business efficiency'. Met

Nadere informatie

Organisatie. Wilhelm Arijjansen, van advies tot complete inrichting.

Organisatie. Wilhelm Arijjansen, van advies tot complete inrichting. Organisatie Wilhelm Arijjansen, van advies tot complete inrichting. In de maatschappij hebben snelle ontwikkelingen zoals mobiele telefoons, telewerken, internet en intranet, e-mail en e-commerce grote

Nadere informatie

EEN VAN ONZE EXPERTS. For every situation, there is a suitable line from a song

EEN VAN ONZE EXPERTS. For every situation, there is a suitable line from a song EEN VAN ONZE EXPERTS For every situation, there is a suitable line from a song Een netwerk van hoog opgeleide, ervaren zelfstandig FM-professionals. Wij zijn gepassioneerd bezig met ons vakgebied, zijn

Nadere informatie

Inhoud 1. Voorwoord... 2 Visie... 2 Doelstelling... 2 Aanpak... 2 MVO samen met u... 3 2. Duurzame organisatie... 4 2.1 CO 2 reductie... 4 2.

Inhoud 1. Voorwoord... 2 Visie... 2 Doelstelling... 2 Aanpak... 2 MVO samen met u... 3 2. Duurzame organisatie... 4 2.1 CO 2 reductie... 4 2. Coolmark MVO Jaarverslag 2014 Inhoud 1. Voorwoord... 2 Visie... 2 Doelstelling... 2 Aanpak... 2 MVO samen met u... 3 2. Duurzame organisatie... 4 2.1 CO 2 reductie... 4 2.2 Minimale milieubelasting...

Nadere informatie

Gebouwen CO2 compensatie Wagenpark Verhuismaterialen

Gebouwen CO2 compensatie Wagenpark Verhuismaterialen Gebouwen Het moderne bedrijfspand in Diemen is voorzien van extra isolatie in de muren, ramen en het dak om de warmte zomers buiten te laten en s winters binnen te laten. Een warmte terugwin-installatie

Nadere informatie

Duurzaamheid als drager voor gebiedsontwikkeling. Drs. ing. Bert Krikke Projectdirecteur

Duurzaamheid als drager voor gebiedsontwikkeling. Drs. ing. Bert Krikke Projectdirecteur Duurzaamheid als drager voor gebiedsontwikkeling Drs. ing. Bert Krikke Projectdirecteur Inhoud presentatie 0. Hoe omgaan met ambities 1. Wat is het Ecomunitypark 2. Voor wie is het park 3. Van samenwerking

Nadere informatie

Vario Grass B.V. Keteninitiatieven. Masters in Green. CO2-Prestatieladder Eis: 1.D.1, 1.D.2 en 3.D.1. Koningslinde 5b. 7131 MP, Lichtenvoorde

Vario Grass B.V. Keteninitiatieven. Masters in Green. CO2-Prestatieladder Eis: 1.D.1, 1.D.2 en 3.D.1. Koningslinde 5b. 7131 MP, Lichtenvoorde Keteninitiatieven CO2-Prestatieladder Eis: 1.D.1, 1.D.2 en 3.D.1 Vario Grass Masters in Green Organisatie: Adres: Opgesteld door: Vario Grass B.V. Koningslinde 5b 7131 MP, Lichtenvoorde Jasper Eppingbroek

Nadere informatie

energiemanagement & kwaliteitsmanagement

energiemanagement & kwaliteitsmanagement Energiemanagement Programma & managementsysteem Het beschrijven van het energiemanagement en kwaliteitsmanagementplan (zoals vermeld in de norm, voor ons managementsysteem). 1 Inleiding Maatschappelijk

Nadere informatie

Social Return waarde-vol!!

Social Return waarde-vol!! Social Return waarde-vol!! Hier komt tekst Gemeente Utrecht Thea Smid-Verheul Hier komt ook tekst Wat en waarom? Social return bij inkoop is: het vaststellen en uitvoeren van sociale voorwaarden door middel

Nadere informatie

RH en duurzaam ondernemen

RH en duurzaam ondernemen RH en duurzaam ondernemen Milieubeleid Zoals het een Scandinavisch bedrijf betaamt, werkt RH volgens een strikt milieubeleid. Onze vooruitstrevende mening is dat bedrijven behalve winst maken nog een andere

Nadere informatie

Relevantie, significantie en prioriteren van de MVO-kernthema s en onderwerpen

Relevantie, significantie en prioriteren van de MVO-kernthema s en onderwerpen Relevantie, significantie en prioriteren van de MVO-kernthema s en onderwerpen Van der Meer B.V. heeft in 2011 een nulmeting laten uitvoeren door een externe adviseur. Deze actie is genomen om op een objectieve

Nadere informatie

Bijlage 0220.1 Plan van aanpak reductieprogramma Versie 04: april 2015 Pagina 1 van 5. 1. Plan van aanpak

Bijlage 0220.1 Plan van aanpak reductieprogramma Versie 04: april 2015 Pagina 1 van 5. 1. Plan van aanpak Pagina 1 van 5 1. Plan van aanpak Het plan van aanpak beschrijft de maatregelen die in de periode 2015 t/m 2018 genomen gaan worden teneinde de reductiedoelstellingen zoals beschreven in Bijlage 0220.1

Nadere informatie

Natuurlijk. MK2 Audiovisueel. MK2 Audiovisueel. Minervum 7352, 4817 ZH Breda. Postbus 5680, 4801 EB Breda. Tel: 088-652 65 65. Fax: 088-652 65 66

Natuurlijk. MK2 Audiovisueel. MK2 Audiovisueel. Minervum 7352, 4817 ZH Breda. Postbus 5680, 4801 EB Breda. Tel: 088-652 65 65. Fax: 088-652 65 66 Natuurlijk MK2 Audiovisueel MK2 Audiovisueel Minervum 7352, 4817 ZH Breda Postbus 5680, 4801 EB Breda Tel: 088-652 65 65 Fax: 088-652 65 66 info@mk2.nl www.mk2.nl MK2 heeft ook vestigingen in: Amsterdam

Nadere informatie

Klantgerichte levering van energie

Klantgerichte levering van energie the energy co. Deta Batterijen heet voortaan Celectric. Bewaar het goede en verander dat wat beter kan. We werken met meer en met nieuwe leveranciers. Een breder assortiment en continue kwaliteitsoptimalisatie

Nadere informatie

Vestigingen Nederland Vestiging België the energy co. www.celectric.nl www.celectric.be

Vestigingen Nederland Vestiging België the energy co. www.celectric.nl www.celectric.be the energy co. Vooruit kijken Celectric is de meest betrouwbare partner in de energievoorziening van uw intern transport en elke andere elektrische machine of toepassing. Met een breed assortiment aan

Nadere informatie

Supplier Code of Conduct. Samen op weg naar een succesvolle, uitdagende en duurzame toekomst

Supplier Code of Conduct. Samen op weg naar een succesvolle, uitdagende en duurzame toekomst Supplier Code of Conduct Samen op weg naar een succesvolle, uitdagende en duurzame toekomst Bij Kramp gaan we voor zakelijk succes op de lange termijn. Daarbij voelen we een sterke verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Huur uw vrijheid in ruimte

Huur uw vrijheid in ruimte Huur uw vrijheid in ruimte Altijd een snelle, passende oplossing De Meeuw ontwikkelt en produceert al sinds 1929 flexibele huisvesting op maat. Dat doen we in nauwe samenwerking met onze opdrachtgevers.

Nadere informatie

SILVER. Cradle to Cradle Duurzaamheid staat voorop. www.armstrong.nl/plafonds www.armstrong-plafonds.be

SILVER. Cradle to Cradle Duurzaamheid staat voorop. www.armstrong.nl/plafonds www.armstrong-plafonds.be SILVER Cradle to Cradle Duurzaamheid staat voorop www.armstrong.nl/plafonds www.armstrong-plafonds.be Cradle to Cradle - de ingeslagen weg Cradle to Cradle is een innovatief concept waarbij productieprocessen

Nadere informatie

hertalan welkom in de wereld van EPDM

hertalan welkom in de wereld van EPDM hertalan welkom in de wereld van EPDM hertalan the waterproof solution Hertalan levert wereldwijd unieke EPDM producten voor duurzame en watervaste oplossingen. Als eerste Europese producent van EPDM folies

Nadere informatie

inspireren en innoveren in MVO

inspireren en innoveren in MVO inspireren en innoveren in MVO Inleiding Gert Van Eeckhout Beleidsondersteuner MVO - Departement WSE Wat is MVO? Waarom MVO? Beleidslijnen Vlaamse overheid MVO? een proces waarbij ondernemingen vrijwillig

Nadere informatie

Wat is belang thema MVO voor 2010-2015? SWOT analyse UMC Utrecht

Wat is belang thema MVO voor 2010-2015? SWOT analyse UMC Utrecht Wat is belang thema MVO voor 2010-2015? SWOT analyse UMC Utrecht stap 1 Interne & externe analyse Onderzoeksvragen Eindproducten STAP 1: INTERNE & EXTERNE ANALYSE STAP 1: INTERNE & EXTERNE ANALYSE STAP

Nadere informatie

MVO-rapportage A&M Wegenbouw BV. Lindenheuvel 10-5165AZ waspik

MVO-rapportage A&M Wegenbouw BV. Lindenheuvel 10-5165AZ waspik MVO-rapportage A&M Wegenbouw BV Lindenheuvel 10-5165AZ waspik 8 juni 2015 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Medewerkers... 4 1.1. Veiligheid... 4 1.2. Gezondheid... 4 1.3. Opleiding... 4 2. Milieu... 5 2.1.

Nadere informatie

Duurzaamheidsverklaring

Duurzaamheidsverklaring Duurzaamheidsverklaring 2 > Duurzaamheidsverklaring Ricoh Duurzaamheidsverklaring Als wereldwijde speler in een snel veranderende maatschappij wil Ricoh, samen met haar internationale en lokale klanten,

Nadere informatie

Duurzaamheidsbeleid Doingoood

Duurzaamheidsbeleid Doingoood Duurzaamheidsbeleid Doingoood Over Doingoood Doingoood bestaat uit 2 delen: Doingoood volunteer work (sociale onderneming) en Doingoood foundation (stichting). In al onze werkwijzen en procedures gaan

Nadere informatie

Als u zaken doet met de overheid...

Als u zaken doet met de overheid... Als u zaken doet met de overheid... Het duurzame inkoopbeleid van de overheid Duurzaamheid staat hoog op de agenda van de overheid. Om de markt voor duurzame producten te stimuleren, geeft zij zelf het

Nadere informatie

SIKA S NORMEN EN WAARDEN

SIKA S NORMEN EN WAARDEN SIKA S NORMEN EN WAARDEN SIKA EEN WERElDlEIDER MEt NORMEN EN tradities Sinds de oprichting ruim 100 jaar geleden in zwitserland door de vooruitstrevende uitvinder Kaspar Winkler heeft Sika zich ontwikkeld

Nadere informatie

VOORSTEL AB AGENDAPUNT :

VOORSTEL AB AGENDAPUNT : VOORSTEL AB AGENDAPUNT : PORTEFEUILLEHOUDER : F.K.L. Spijkervet AB CATEGORIE : B-STUK (Beleidsstuk) VERGADERING D.D. : 26 november 2013 NUMMER : WM/MIW/RGo/7977 OPSTELLER : R. Gort, 0522-276805 FUNCTIE

Nadere informatie

Voorwoord. Noordwijk, 9 december 2014. Sandra Strunk John Franck Directie Arbo Concern BV

Voorwoord. Noordwijk, 9 december 2014. Sandra Strunk John Franck Directie Arbo Concern BV MVO Jaarplan 2015 Voorwoord. Onze medewerkers zijn elke dag bezig zich voor de volle 100% in te zetten voor onze klanten. Samen met onze klanten en onze partners in de keten proberen wij te werken aan

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel PvdA-GroenLinks

Initiatiefvoorstel PvdA-GroenLinks Initiatiefvoorstel PvdA-GroenLinks Onderwerp: social return en inbesteden Datum commissie: 6 juni 2013 Datum raad: Nummer: Documentnummer: Steller: Eric Dammingh Fractie: PvdA-GroenLinks Samenvatting Meedoen

Nadere informatie

Sector- en keteninitiatieven 2015-2016 CO 2 -prestatie

Sector- en keteninitiatieven 2015-2016 CO 2 -prestatie Sector- en keteninitiatieven 2015-2016 CO 2 -prestatie Mouwrik Waardenburg b.v. Steenweg 63 4181 AK WAARDENBURG tel. 0031 418 654 620 fax 0031 418 654 629 www.mouwrik.nl Opgesteld d.d.: Januari 2016 Revisie:

Nadere informatie

Datum: 10 januari 2011

Datum: 10 januari 2011 Kandidaat: Voorbeeld Ondernemer Datum: 10 januari 2011 DilemmaConsult biedt full-service dienstverlening bij inzetbaarheidsvraagstukken, organisatie-ontwikkeling, executive-coaching en leiderschapsontwikkeling.

Nadere informatie

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen ASN installaties, Birdaardetsraatweg 127 9101 BX - Dokkum www.asndokkum.nl info@asndokkum.nl Inhoud Inleiding...3 1. Stimuleren duurzame ontwikkelingen...4 1.1 Producent...

Nadere informatie

PERSBERICHT. Eindhoven, 12 oktober 2015 ONDERSTROOM PRESENTEERT WEDEROM UNIEK DESIGN VAN BEGINNEND ONTWERPERS OP DE DUTCH DESIGN WEEK

PERSBERICHT. Eindhoven, 12 oktober 2015 ONDERSTROOM PRESENTEERT WEDEROM UNIEK DESIGN VAN BEGINNEND ONTWERPERS OP DE DUTCH DESIGN WEEK PERSBERICHT Eindhoven, 12 oktober 2015 ONDERSTROOM PRESENTEERT WEDEROM UNIEK DESIGN VAN BEGINNEND ONTWERPERS OP DE DUTCH DESIGN WEEK Dutch Design Week 2015 komt er aan. Vanaf 17 oktober zal Eindhoven gedurende

Nadere informatie

Definitie. Wat is Duurzaamheid?

Definitie. Wat is Duurzaamheid? Duurzaamheid Definitie Wat is Duurzaamheid? Waarom is duurzaamheid belangrijk? Bevolkingsgroei 7naar 9Miljard Waarom is duurzaamheid belangrijk? Grondstofschaarste Waarom is duurzaamheid belangrijk? Ontbossing

Nadere informatie

Circulair Inkopen Utrecht op weg naar duurzame markttransformatie

Circulair Inkopen Utrecht op weg naar duurzame markttransformatie Circulair Inkopen Utrecht op weg naar duurzame markttransformatie Opdrachtgevers: - Provincie Utrecht - Gemeente Utrecht - Gemeente Amersfoort Middag/avond over biobased aanbesteden Centre of Expertise

Nadere informatie

ONZE VERANTWOORDELIJKHEID

ONZE VERANTWOORDELIJKHEID ONZE VERANTWOORDELIJKHEID CORPORATE RESPONSIBILITY POLICY I Inhoud Voorwoord 1 Waardering medewerkers 2 Ketenverantwoordelijkheid 3 Behoud van natuurlijke hulpbronnen 4 Maatschappelijke betrokkenheid

Nadere informatie

De perfecte kop koffie in een wereld die continu beweegt

De perfecte kop koffie in een wereld die continu beweegt De perfecte kop koffie in een wereld die continu beweegt Nestlé Professional D LIKE A SKINNY LATTE CAPPUCCINO skimmed milk MOCHA OFFEE make it stronger cold WATER UNGO DRINK ESPRESSOAMERICANO LATTECHOCOLATEE

Nadere informatie

Geeft richting in de wereld

Geeft richting in de wereld Geeft richting in de wereld werled van IT I T- m a k e l a a r IT-makelaar Hardware Software Wireless Cloud Virtualisatie Mobility Werkplek Data center Hardware Software Wireless Cloud Virtualisatie Mobility

Nadere informatie

De groene kant van de zwarte motor. maas coffee. your green selection.

De groene kant van de zwarte motor. maas coffee. your green selection. De groene kant van de zwarte motor. maas coffee. your green selection. Uw footprint met MAAS International Duurzame koffie Introductie Het onderwerp duurzaamheid is zo breed dat velen door de bomen het

Nadere informatie

Flexibiliteit! Kwaliteit! Gastvrijheid! Kostenbesparing!

Flexibiliteit! Kwaliteit! Gastvrijheid! Kostenbesparing! Flexibiliteit! Kwaliteit! Gastvrijheid! Kostenbesparing! Flavours to go Het flexibele concept voor uw interne catering waar u de smaak van te pakken krijgt! Flexibiliteit! Kwaliteit! Gastvrijheid! Kostenbesparing!

Nadere informatie

Duurzaamheid en Stern juni 2013. Jeffrey Eijking Manager Business Sales Stern4

Duurzaamheid en Stern juni 2013. Jeffrey Eijking Manager Business Sales Stern4 1 Duurzaamheid en Stern juni 2013 Jeffrey Eijking Manager Business Sales Stern4 Agenda Stern in vogelvlucht People Planet Vragen? 2 Stern Groep Retailgroep in automobiliteit 2.000 medewerkers 90 verkooppunten

Nadere informatie

DEFINITIES COMPETENTIES

DEFINITIES COMPETENTIES DEFINITIES COMPETENTIES A. MENSEN LEIDINGGEVEN A1 Sturen Geeft op een duidelijke manier richting aan een team, neemt de leiding op zich, zet mensen en middelen zodanig in dat doelen met succes worden bereikt.

Nadere informatie

DuurzaamAlmere.nl. Blijf innoveren. Duurzaam ondernemen. De Almere Principles: Blijf innoveren

DuurzaamAlmere.nl. Blijf innoveren. Duurzaam ondernemen. De Almere Principles: Blijf innoveren Blijf innoveren Om Almere vooruit te brengen, wil de gemeente Almere nieuwe en verbeterde processen, technologieën en infrastructuren aanmoedigen en experimenten en kennisuitwisseling ondersteunen. Zo

Nadere informatie

KOOI. Bouwen met. Special! 40 pagina s vakwerk van Bouwen met Kooi. Kooi 65 jaar vakmanschap. Tevreden & ontzorgen Wij leveren turnkey vakwerk

KOOI. Bouwen met. Special! 40 pagina s vakwerk van Bouwen met Kooi. Kooi 65 jaar vakmanschap. Tevreden & ontzorgen Wij leveren turnkey vakwerk Bouwen met KOOI nr 1 DECEMBER 2010 Special! 40 pagina s vakwerk van Kooi 65 jaar vakmanschap Tevreden & ontzorgen Wij leveren turnkey vakwerk 2. BOUWEN MET KOOI BOUWEN MET KOOI 3. korte lijnen. Dat is

Nadere informatie

Maatschappelijk Jaarverslag 2012

Maatschappelijk Jaarverslag 2012 Maatschappelijk Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave Blad Voorwoord 2 1. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) 3 2. MVO en Prins Bouw 3 3. Beleid 4 4. Speerpunten 5 5. Duurzaam bouwen 9 6. Toekomst 10

Nadere informatie

MVO. MVO Prestatieladder. Ondernemen met oog voor balans tussen 3- P s. People Planet Profit. MVO kan bijdragen om deze balans te vinden.

MVO. MVO Prestatieladder. Ondernemen met oog voor balans tussen 3- P s. People Planet Profit. MVO kan bijdragen om deze balans te vinden. MVO meetbaar gemaakt Themabijeenkomst VNO NCW 22 november 2010 MVO-Prestatieladder MVO Ondernemen met oog voor balans tussen 3- P s People Planet Profit MVO kan bijdragen om deze balans te vinden Wat valt

Nadere informatie

Duurzaamheidsrapport CCL Nutricontrol

Duurzaamheidsrapport CCL Nutricontrol Duurzaamheidsrapport CCL Nutricontrol Voorwoord Met trots presenteer ik u het allereerste duurzaamheidsverslag van CCL Nutricontrol! In dit eerste duurzaamheids verslag willen wij u laten zien dat wij

Nadere informatie

Het maken van een duurzaamheidsbeleid

Het maken van een duurzaamheidsbeleid Het maken van een duurzaamheidsbeleid Workshop Lekker Betrokken! Phyllis den Brok Projectleider Lekker Betrokken! phyllis@phliss.nl 06-22956623 hhp://www.phliss.nl/lb.html Duurzaamheid Definitie duurzaamheid:

Nadere informatie

Green Cleaning. Duurzaam schoonmaakonderhoud - ecologisch, economisch en ergonomisch waardevol

Green Cleaning. Duurzaam schoonmaakonderhoud - ecologisch, economisch en ergonomisch waardevol Green Cleaning Duurzaam schoonmaakonderhoud - ecologisch, economisch en ergonomisch waardevol Waarom green? Green is bij ons meer dan groen het staat voor duurzaam. HECTAS hecht nadrukkelijk veel waarde

Nadere informatie

Orapi Applied. right chemistry right people

Orapi Applied. right chemistry right people Orapi Applied right chemistry right people Orapi Applied Orapi Applied is wereldwijd één van de belangrijkste leveranciers van gespecialiseerde reinigings- en onderhoudsproducten, waarbij de nadruk ligt

Nadere informatie

Stappenplan certificering van de MVO Prestatieladder en de CO 2 -Prestatieladder. Datum: 18-08-2011 Versie: 02

Stappenplan certificering van de MVO Prestatieladder en de CO 2 -Prestatieladder. Datum: 18-08-2011 Versie: 02 Stappenplan certificering van de MVO Prestatieladder en de CO 2 -Prestatieladder Datum: 18-08-2011 Versie: 02 Opgesteld door: ing. N.G. van Moerkerk Inhoudsopgave Opbouw niveaus van de MVO Prestatieladder

Nadere informatie

De grootste specialist in industriële luchtzuivering. Luchtzuivering - Afzuiginstallaties - Filtertechnieken - Dampafzuiging - Transportsystemen

De grootste specialist in industriële luchtzuivering. Luchtzuivering - Afzuiginstallaties - Filtertechnieken - Dampafzuiging - Transportsystemen De grootste specialist in industriële luchtzuivering Luchtzuivering - Afzuiginstallaties - Filtertechnieken - Dampafzuiging - Transportsystemen Specialist in schone lucht Als het om innovatieve installaties

Nadere informatie

Ons nieuwe laboratoriuminrichtingssysteem

Ons nieuwe laboratoriuminrichtingssysteem Ons nieuwe laboratoriuminrichtingssysteem Als een ideale werking en een goed design elkaar innovatief aanvullen, hebben wij alles goed gedaan. Esthetische eisen vertalen in een goed design is één ding

Nadere informatie

Beleid db audiovisueel t.a.v. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)

Beleid db audiovisueel t.a.v. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) Beleid db audiovisueel t.a.v. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) Beleid db audiovisueel t.a.v. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) Voorwoord db audiovisueel ontwerpt en implementeert

Nadere informatie

Verhuur Grondverzetmachines Aanneming Cultuurtechnische werken. www.kavandaalenenzn.nl. Grondig specialist en betrouwbare partner

Verhuur Grondverzetmachines Aanneming Cultuurtechnische werken. www.kavandaalenenzn.nl. Grondig specialist en betrouwbare partner Verhuur Grondverzetmachines Aanneming Cultuurtechnische werken www.kavandaalenenzn.nl Grondig specialist en betrouwbare partner HET BEDRIJF Met onze kennis, goede service en een klantgerichte aanpak willen

Nadere informatie

Beleid duurzaam toerisme

Beleid duurzaam toerisme Beleid duurzaam toerisme Inhoudsopgave Inleiding 1 Energieverbruik 2 Papiergebruik 3 Afvalbeleid 4 Inkoopbeleid 5 Inleiding Duurzaam Toeristisch Ondernemen houdt in dat ondernemingen rekening houden met

Nadere informatie

Kwaliteit betekent tevreden klanten. Daar gaat het om

Kwaliteit betekent tevreden klanten. Daar gaat het om Alles in één hand Kwaliteit betekent tevreden klanten. Daar gaat het om Eric Bruggink Allround familiebedrijf met uitgebreid dienstenpakket Kwaliteit en klanttevredenheid gaan hand in hand bij Bruggink.

Nadere informatie

Verbeter de aarde. Waarom en hoe je mee kunt doen! Anneke Brom 24-2-2013

Verbeter de aarde. Waarom en hoe je mee kunt doen! Anneke Brom 24-2-2013 Verbeter de aarde Waarom en hoe je mee kunt doen! Anneke Brom 24-2-2013 Lees hoe je door eenvoudige acties kunt meewerken aan het welzijn van de aarde. Bekijk de aardevriendelijke producten en campagnes

Nadere informatie

GREAT COFFEE MADE EASY

GREAT COFFEE MADE EASY GREAT COFFEE MADE EASY HÉt koffieconcept dat iedereen perfect past Dat is de uitdaging! We hebben goed naar uw wensen geluisterd 1... Wisselende kwaliteit De vraag naar variatie Afval Tijdrovend Ingewikkelde

Nadere informatie

Tegeltapijt terugnameprogramma

Tegeltapijt terugnameprogramma 1 Tegeltapijt terugnameprogramma De volledige levenscyclus Interface startte in 1994 met het duurzaamheidsbeleid onder de naam Mission Zero, met als doel onze impact op het milieu uiterlijk in 2020 te

Nadere informatie

De service van KROHNE reikt verder.

De service van KROHNE reikt verder. De service van KROHNE reikt verder. Servicebrochure KROHNE: toonaangevend in meetinstrumentatie KROHNE staat voor een breed pakket aan hoogwaardige meetinstrumen tatie. Sinds het begin van de vorige eeuw

Nadere informatie

Partner in resultaat gericht vastgoed onderhoud

Partner in resultaat gericht vastgoed onderhoud Partner in resultaat gericht vastgoed onderhoud Etro Vastgoedzorg...partner in resultaatgericht vastgoedonderhoud Vakmanschap en een strakke organisatie zijn de stabiele pijlers onder ons bedrijf. Met

Nadere informatie

meilink groep meilink groep meilink industriële verpakkingen varekamp exportpacking & logistics schijndel industriële verpakkingen meilink kartonnage

meilink groep meilink groep meilink industriële verpakkingen varekamp exportpacking & logistics schijndel industriële verpakkingen meilink kartonnage meilink groep Een uniek totaalconcept in industriële verpakkingen De Meilink Groep biedt een totaalpakket in industriële verpakkingen. Wij zijn op dit gebied zelfs marktleider in de Benelux en behoren

Nadere informatie