CHIRO VOSSELAAR INFOBROCHURE

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CHIRO VOSSELAAR INFOBROCHURE"

Transcriptie

1 CHIRO VOSSELAAR INFOBROCHURE

2

3 Algemene voorstelling Chiro, waar staan we voor? Chiro is meer dan de wekelijkse zondagnamiddag, voor ons is het een manier van leven. We vatten onze chirodroom samen in drie waarden: gaarne zien, rechtvaardigheid en innerlijkheid. Ieder van ons verdient het om graag gezien te worden. Pas als je graag gezien wordt, kan je jouw talenten en mogelijkheden ontplooien. Deze kansen willen wij je in de chiro zeker bieden! Met de waarde innerlijkheid gaan we in tegen oppervlakkig leven en overdreven consumeren. We maken bewuste en doordachte keuzes en durven nadenken over wat ons ten diepste beweegt om aan chiro te doen. Dat stilstaan maakt ons weerbaar en sterk om onze dromen concreet te maken. We komen op voor een rechtvaardige samenleving waar aan iedereen eerlijke kansen worden geboden. Zolang dit niet kan en er mensen uitgesloten worden, komen we als chiro op voor diegenen die uit de boot dreigen te vallen. Hoe willen we dit realiseren? Op een speelse en actieve manier zoeken wij samen met kinderen en jongeren hoe we kunnen samenleven. Hiervoor hebben we geen gewichtige woorden nodig, we beleven het elke week in ontelbare kleine details die van een gewone spelnamiddag een echte chirozondag maken. Liever dan erover te praten, laten we kinderen en jongeren ervaren wat Chiro betekent. We geven het intuïtieve een belangrijke plaats.

4 Een plaatselijke chiro, zoals de onze, is meer dan een optelsom van de verschillende afdelingen en de leidingsploeg. Plaatselijke chirogroepen vormen een gemeenschap waar klein en groot hun plaats in kunnen vinden. We werken meestal leeftijdsgericht maar kiezen uitdrukkelijk voor groepsmomenten waar we verantwoordelijkheid dragen ten opzichte van elkaar. Ieder kind of iedere jongere heeft eigen mogelijkheden, eigen sterke en zwakke kanten. We vinden het belangrijk dat ieder deze mogelijkheden kan benutten. Sterker nog, we spreken kinderen en jongeren net op die mogelijkheden aan. We zorgen ervoor dat iedereen mee verantwoordelijkheid opneemt voor het samenleven. Dat opnemen van verantwoordelijkheid betekent niet voor elke afdeling hetzelfde. We zien hier een evolutie: van jongsaf aan betrekken we onze leden bij het chirogebeuren, gaandeweg wordt dit meer uitgebouwd. Als chiro proberen we zelf ook te participeren aan de samenleving rondom ons. We nemen deel aan het parochie- en buurtleven, we willen mee vorm geven aan de samenleving. Het is belangrijk om de stem van kinderen en jongeren te laten horen en onze verantwoordelijkheid op te nemen, ook buiten de chiro. Het hoogtepunt van het jaar is zeker het bivak tijdens de grote vakantie. Zo n kamp vraagt een intense voorbereiding van de leidingsploeg, maar ook voor de verschillende afdelingen. Er wordt 10 dagen (7 dagen voor speelclubs) samen geleefd, gewerkt, gelachen, gebabbeld, op- en afgebouwd, ruzie gemaakt en ook weer bijgelegd. De chirobivakken vormen een mini-maatschappijtje die in samenspraak en met respect voor de omgeving aan hun chirodroom bouwen. (Een Chirokamp kost zo n 15 per dag)

5 Enkele praktische zaken ivm chiro Vosselaar Chiro Sint-Jozef Vosselaar is een gemengde chiro voor kinderen vanaf 6 jaar. Elke zondag is er activiteit van 14 u tot 17 u. In onze chiro zijn er 5 verschillende afdelingen: speelclubs (6-9 jaar), rakwi s (9-12 jaar), tito s (12-14 jaar), keti s (14-16 jaar) en aspi s (16-17 jaar). Het lidgeld bedraagt 25 euro, dit kan je betalen op een zondag namiddag of via het rekeningnummer BE Dit bedrag omvat voornamelijk de verzekering van uw kind. Elke zondag heeft het kind de mogelijk een Cola, Fanta, Sprite of water aan te kopen tegen 0,5 euro. Ze mogen zelf ook hun eigen drank meebrengen. Eten op de chiro is echter niet toegestaan. Dit doen we om jaloezie tussen de kinderen te vermijden, bv. als de een iets heeft en de andere niets. Omdat we de chiro graag allemaal samen willen afsluiten, willen we graag aan alle ouders vragen aan de poort te blijven wachten. Zo kunnen we in alle rust een toffe chiro-namiddag afsluiten.

6 Verzekering Samenkomen met kinderen en jongeren houdt onvermijdelijk risico s in. Enthousiast spelen, op tocht gaan en jezelf amuseren in je groep zijn zaken die een goede verzekering meer dan noodzakelijk maken. Maar niet alles is te verzekeren! Dikwijls worden verantwoordelijkheden onterecht doorgeschoven naar de leiding van de chiro. Niet alles wat in de chiro gebeurt, moet sowieso door de verzekering van de chiro worden betaald. Voor zaken waar ouders normaal aansprakelijk gesteld worden, zal gewoonlijk dezelfde verantwoordelijkheid gelden, al gebeurden de zaken in chiroverband. Hieronder vatten we de zaken kort samen. Wil je meer weten, bekijk dan onze verzekeringspolis. (http://www.chiro.be/vastenverzekering) Waarvoor is men in de chiro verzekerd? 1. De Burgerlijke Aansprakelijkheid Iemand begaat een fout, met lichamelijke of stoffelijke schade als gevolg. Wanneer je kind schade berokkende aan een derde (= andere kinderen van de Chiro of personen of materialen vreemd aan de groep), dan valt dit niet ten laste van de Chiropolis, maar wel van je eigen familiale verzekering. Dat is bij wet geregeld in 1992 en concreet gemaakt door een overeenkomst tussen de verzekeringsmaatschappijen. Bij materiële schade moet je altijd zelf een vrijstelling betalen van ongeveer 200 euro. Als je geen familiale polis hebt, zal de Chiroverzekering de schade betalen op dezelfde manier als de familiale polis, dus ook met de vrijstelling voor materiële schade van 200 euro die je zelf moet betalen.

7 De leiding is verzekerd voor de Burgerlijke Aansprakelijkheid in geval van toezicht- en organisatiefouten. Wanneer er in de Chiro een ongeval gebeurt en je vindt dat dit te wijten is aan een toezichts- of organisatiefout, dan kun je de leiding burgerlijk aansprakelijk stellen via je eigen rechtsbijstandsverzekering van de familiale polis (dus de familiale van het slachtoffer). 2. Ongevallenverzekering Het gaat hier over gewond raken door een plotse gebeurtenis. Bij een ongeval stuurt de leiding binnen de 8 dagen een ongevalsaangifte én een medisch attest naar LDB, de verzekeringsmakelaar van Chiro. Als ouder ontvang je dan een brief met een dossiernummer. Nadat je alle kosten voor dokters, apothekers, kliniek, enz., betaald hebt, ga je naar jouw mutualiteit. Die betaalt haar aandeel terug en levert een formulier af waarop de bijdrage vermeld staat die je zelf betaald hebt. Stuur dat naar Ic verzekeringen, Kempische Steenweg 404, 3500 Hasselt, met vermelding van je dossiernummer en je eigen rekeningnummer. Let op: een ziekte tijdens een bivak is geen ongeval en valt onder de gewone terugbetalingen via de mutualiteit. Schade aan een bril is enkel verzekerd als dat gepaard gaat met lichamelijk letsel. 3. Overlijden en blijvende invaliditeit Ook in deze gevallen voorziet de Chiroverzekering een vergoeding. Voor alle details hierover raadpleeg je best de polis.

8 4. Materiële schade Persoonlijke bezittingen van je kind (kleren, rugzak, fiets, enzovoort) zijn niet verzekerd door de Chiropolis. Als je je auto gebruikt voor de Chiro, is dat op eigen verantwoordelijkheid. De schade berokkend aan een derde is ten laste van je eigen autoverzekering. Eigen schade door eigen fout is volledig voor jou. Daarom vragen we uitdrukkelijk je auto nooit door anderen te laten besturen.

9 Attesten allerlei U heeft er misschien al over gehoord. Als uw kind lid is bij de chiro, kan je dit lidgeld terugvorderen op een aantal manieren. Hieronder worden de meest voorkomende manieren kort voorgesteld. Voor meer informatie kan je altijd bij de instanties terecht. 1. Attest CM: Voor het lidmaatschap van een jeugdbeweging en/of de deelname aan een vakantiekamp geeft de CM een tegemoetkoming. Deze tegemoetkoming is voor kinderen en jongeren tot 25 jaar. Een attest kan je downloaden van de CM site of bij uw CM kantoor gaan halen. Als u dit meegeeft met uw kind naar de chiro, wordt dit ingevuld terugbezorgd. 2. Attesten ziekenfonds: Ook bij andere ziekenfondsen kan je een attest voor kampen verkrijgen. Je kan hiervoor best uw ziekenfonds raadplegen. 3. Fiscale attesten: Ouders kunnen kampen en weekends inbrengen in de belastingen. Deze attesten worden automatisch door ons opgemaakt en tijdig aan u bezorgd. Dit wil zeggen dat na een deelname aan kamp/weekend een attest wordt opgemaakt dat u bij de belastingen kan steken. Dit geldt voor kinderen tot 12 jaar. Dit wil zeggen dat dit attest telt tot op de dag dat uw kind twaalf wordt. Is uw kind al twaalf jaar op kamp of weekend, kan er geen attest opgemaakt worden.

10 Chirokledij Ma, mag ik een uniform hebben? Het is een vraag die je zoon of dochter al stelde of die binnenkort komen zal. Waarom dragen chiromensen eigen kledij? Waarom allemaal gelijk? Hoeveel kost dat? Waar kan je zo n ding kopen? Zijn de kleren eerlijk gefabriceerd? Enkele vragen waarop wij graag antwoorden. Onze bewegingskledij is een uitdrukking van onderlinge verbondenheid. Waar je ons ook tegenkomt op straat, tijdens jouw vakantie ergens in de Kempen of in de Ardennen, je kan ons aan onze kledij herkennen. Blauwe hemden, beige broekjes, broekrokjes of rokken, rode T-shirts, het zijn symbolen van diezelfde chirofamilie. Ons samenkomen in die kledij verwijst naar die grote groep, naar dezelfde idealen en dromen voor onze wereld. Dat ons speelse uniform - eigenlijk spreken we liever over chirokledij - ook uitdrukking is van een vorm van gelijkwaardigheid spreekt voor zich. Dezelfde outfit zegt: geen onderscheid in rang of stand, geen uiterlijke tegenstellingen meer. Zelfs het vroegere onderscheid meisje-jongen, waarbij iedere sekse een eigen uniform met eigen kleuren had, werd opgegeven. Een volledig assortiment, sweater, broek of rok, hemd, T-shirt kost afhankelijk van de maat ± 90 euro voor de kleinsten, ± 110 euro voor de grootsten. Daar naast is er ook randkledij die niet bij de bewegingskledij hoort. Bv. en regenjasje met reflecterende veiligheidsstrips enz. Bij chiro Vosselaar wordt er verwacht van de drie oudste groepen (tito, keti en aspi), dat zij een volledig uniform dragen. Hiermee wordt bedoeld een chiro T-shirt, een beige broek of rok en een blauw chiro-hemd. Van de jongste twee groepen (speelclub en rakwi) verwachten we, dat ze enkel een chiro T-

11 shirt dragen. Hiermee willen we er rekening mee houden dat zij op een leeftijd zitten waarin ze nog veel groeien en zo meerdere uniformen zouden verslijten in hun jongere chirocarrière. Je kan de chiro-uniformen aankopen in de Banier. Een gepersonaliseerd Chiro-Vosselaar T-shirt kan je aankopen tegen 7 euro. Er zijn ook Chiro-Vosselaar truien te bestellen bij de leiding. De kostprijs van een Chiro-Vosselaar trui is 25 euro. Voor de meisjes hebben we ook een Chiro-Vosselaar topje. Dit topje kan ook besteld worden bij de leiding en kost 7,5 euro. Breng het geld gewoon mee naar de eerst volgende activiteit, iemand van de leiding zal je dan helpen met het zoeken naar de juiste maat voor het kind. Chiro laat de chirokledij produceren door bedrijven die een eerlijke prijs aan de arbeiders betalen. Aan de werkgever werd gevraagd een protocol te ondertekenen waarbij ze verklaren de sociale rechten van de werknemers te eerbiedigen. Zowel bij het ontwerp, de keuze van de materialen als bij de productie van de chirokledij wordt er voor kwaliteit gekozen. Wekelijks gedragen chirokledij moet tegen een stootje kunnen.

12 Verhuur tenten Legertent U heeft het misschien al gezien. We hebben met onze Chiro in 2011 een splinternieuwe legertent aangekocht. Dit omdat we onze oudste groepen de kans willen geven op een unieke ervaring: 10 dagen overnachten in een tent. Omdat dit een grote investering was, hebben we besloten om onze tent ook te verhuren om zo een deel van de kosten terug te verdienen. Dus als jij een fantastisch tuinfeest wil geven, maar je wil daarbij toch een gezellig dak boven je hoofd, aarzel dan niet om naar onze legertent te vragen. Ideaal voor communie- of lentefeest of gewoon een gezellige barbecue. Ook verenigingen die de tent willen gebruiken om op kamp te gaan kunnen bij ons terecht. Afmetingen: 6m x 16m Let wel, zorg dat je tuin groot genoeg is want de tent is maar liefst 6 meter bij 16 meter (+2 meter rondom voor de koorden). De tent biedt daarmee ruimte voor 32 slaapplaatsen of tot wel 100 staanplaatsen. Doordat je zelf kan kiezen of je de zijkanten aanbrengt of niet is deze tent ideaal, zelfs bij twijfelachtig weer. De zijwanden zijn iets hoger dan een traditionele legertent, waardoor je ook aan de zijkant goed rechtop kunt staan.

13 Prijs: Wij zijn geen commerciële organisatie en zijn ook niet van plan om winst te maken met de verhuur. Wij hanteren daarom volgende huurprijzen voor verenigingen en particulieren: 4 dagen 150,00 7 dagen 250,00 10 dagen 350,00 Opstellen: Indien je niet weet hoe je zulke tent moet opstellen, kan je steeds een beroep doen op onze Keti s en Aspi s. Voor 75 euro komen zij samen met een deel van de leiding de tent rechtzetten. Deze opbrengst gaat grotendeels in hun spaarpot, zodat ze al eens een speciale activiteit kunnen doen. Voor leden van Chiro Vosselaar kunnen we uiteraard wat meer en voor hen valt er over de prijs te onderhandelen. ;)

14 Partytent (NIEUW) Sinds oktober 2013 hebben we ook een geheel nieuwe vervanger voor onze partytent. Afmetingen: 5m x 10m Deze partytent is 5 meter breed en 10 meter lang. De nokhoogte van de tent bedraagt ongeveer 3,30 meter. Uniek aan deze tent is de doorloophoogte van 220 cm. Daarmee is deze tent ideaal om tegen een gevel met openslaande deuren te plaatsen. De partytent is voorzien van 2 zijwanden van 10 meter en 2 kopse wanden. Prijs: Wij zijn geen commerciële organisatie en zijn ook niet van plan om winst te maken met de verhuur. Wij hanteren daarom volgende huurprijzen voor verenigingen en particulieren: 4 dagen 50,00 7 dagen 80,00 10 dagen 110,00 Opstellen: Voor 10 euro komen wij de tent rechtzetten en weer afbreken (vervoerskosten niet inbegrepen). Voor leden van Chiro Vosselaar kunnen we uiteraard wat meer en voor hen valt er over de prijs te onderhandelen. ;)

15 Chiro USB-stick Sinds 2013 hebben we ook een nieuwe primeur: De enige echt Chiro Vosselaar USB Stick. Wat krijg je als je deze stick koopt? - Een USB stick van 8Gb - Alles foto s van het chiro jaar (Een schitterend attribuut om mee te stoefen bij je vrienden en collega s) Wat moet dat kosten? Wij vragen de ronde prijs van 10 euro voor deze geweldige USB-stick. EN!!! Deze kan je jaar na jaar hergebruiken om de nieuwe foto s op te laten zetten! Wil jij ook zo een USB-stick bestellen? Vraag er dan even naar bij een van onze leid(st)ers. Zij zullen je met plezier verder helpen.

16 Speelclubs In deze groep vinden we onze jongste telgen. De kinderen in deze groep zijn tussen 6 en 9 jaar of bevinden zich in het eerste, tweede of derde leerjaar. De leiding van deze groep zijn dit jaar: Rani, Toon en Dries. Hun afdelingsfiguurtje is Rupsje Ribbel. Hallo, ik ben Rani Claessen, ik ben 19 jaar en ik begin aan mijn 4de jaar als leidster. Ik ben afkomstig uit Vorselaar maar ik woon nu in Vosselaar. Dit is ondertussen al mijn 15de jaar in De Chiro van Vosselaar (en ik ben er trots op)! Verder ben ik afgestudeerd als kok / receptioniste aan VTI-Spijker te Hoogstraten en vanaf dit jaar volg ik een Selectieve LerarenOpleiding (SLO) om praktijkleerkracht te worden. Mijn hobby's zijn uiteraard CHIRO, wandelen met mijn hond Zappa & schaatsen. Ik ben tevens ook een grote fan van de Formule 1 (GO Lewis Hamilton!). Zo dat was het wel een beetje en vergeet niet: Als je 't mij vraagt CHIRO! Hey, ik ben Toon. Op de dertigste dag van de eerste maand van het jaar 1996, zo rond een uur of elf was de aarde weer een chiro'er rijker.ik woon in vosselaar waar ik ondertussen al 12 jaar elke zondag naar de Chiro kom. Ik deed dit 12 jaar met veel plezier en ik ben er dan ook klaar voor de volgende generatie chiro'ers te amuseren. Ik studeer nu Biomedische in Leuven. Mijn hobby's zijn Chiro, Chiro en nog eens Chiro!!

17 Dag lieve chiro ers. Mijn naam is Dries Versmissen en ik ben geboren op 9 augustus in het jaar Ik ben ondertussen 18 jaar oud geworden. Mijn tweede jaar als chiroleider gaat van start. Ik zit vanaf het 1 ste middelbaar in de chiro en in de jaren daarvoor (een vorig leven laten we het noemen), was ik lid van de scouts. Buiten de chiro houd ik me voornamelijk bezig met muziek want ik zit nu in mijn eerste jaar Muziekpedagogie. De instrumenten die ik bespeel zijn piano en saxofoon. En sinds vorig jaar ben ik ook dirigent bij Crescendo (De Jeugdfanfare). Van sport deed ik turnen en trampoline samen met Sem. Maar daar ben ik spijtig genoeg mee moeten stoppen vanwege een knieblessure. Ik kijk uit naar het nieuwe jaar, zodat ik samen met de speelclubs geweldig van start kan gaan!! Rakwi s

18 In deze groep vinden we onze jongeren van 9 tot 12 jaar of in andere termen de kinderen van het vierde, vijfde en zesde leerjaar. De leidings bestaat uit Nissy, Anne-Sophie en Ian. Hun afdelingsfiguurtje is Sjoepap. Hallo, ik ben Nissy. Op 10 november 2014 word ik 18 jaar. Dit is mijn tweede jaar als rakwi leiding en ook mijn 12de chirojaar!!! Ik ben nog steeds student en volg het zevende esthetische schoonheidsverzorging. Na mijn school uren ben ik veel bezig met de Chiro! Later wil ik graag leerkracht lager onderwijs worden. Maar om dit te bereiken zal ik nog even moeten studeren! Hierbij weet ik dat ik een leuke groep heb dit jaar en dat we samen veel leuke activiteiten gaan doen!. OOK WEL WAAR!!! Heeey iedereen, ik ben Anne-Sophie en op 26 juli 1993 zag ik voor het eerst het daglicht. Ik begin nu al aan mijn 4e jaar leiding ö wat vliegt de tijd vooruit! Na de KA's en SC gooi ik het dit jaar over een heel andere boeg en ga ik van start bij de RAKWI's. Naast de chiro dans ik al 13 jaar lang bij Dance Desire, wat één van mijn grootste hobby's is. Lachen en plezier maken staan bij mij voorop, maar er moet natuurlijk ook gedacht worden aan mijn studies. Vanaf nu studeer ik voor medische secretaresse aan Syntra te Turnhout. Als laatste wil ik ook nog even zeggen dat ik enorm uitkijk naar dit nieuwe CHIRO-jaar!!

19 Mijn naam is Ian Claessen, ik ben 18 jaar en afkomstig uit Vorselaar. Nu woon ik in Vosselaar. Mijn hobby's zijn CHIRO & gamen. Ik heb eerst zeven jaar als lid in de Chiro doorgebracht en nu ben ik helemaal klaar voor mijn tweede jaar leiding! Verder studeer ik aan de Hogeschool Kortrijk voor Digital Arts and Entertainment. Well that's all folks!

20 Tito s Bij de tito s zitten onze jonge pubertjes. Hiermee bedoelen we de jongeren van jaar of zij die in het 1 ste en 2 de middelbaar ziten. Zij worden dit jaar begeleid door Sem en Joke. Hun afdelingsfiguurtjes zijn Flamm en Spetter. Goedendag beste chiroleden! Mijn naam is Sem Van Eyck en ik ben heden ten dage 18 jaar. Ik zit al in de chiro sinds ik nog maar een klein jongentje van 6 jaar oud was. Sindsdien heb ik (zoals iedereen in de chiro) de chirokriebels, welke het meest beginnen werken rond de periode van begin augustus. Ik studeer geschiedenis aan de KU Leuven. Naast chiro-lid-leider ben ik ook nog turner. Dit doe ik één keer in de week. Ook heb ik 7 jaar muziekschool en 6 jaar gitaarles gevolgd. Dit is mijn tweede jaar als leider en ik kijk er naar uit, zeker omdat ik dit jaar, na een jaar als speelclubleiding, bij een totaal andere groep kom: de tito's! Eerst de algemeenheden: 18 jaar, brunette, blauwe ogen, 8 jaar loopbaan in de chiro, en altijd goed gezind, behalve als ik niet goed gezind ben Ik ga proberen er samen met de groep een heel tof chirojaar van te maken en ik weet zeker: dat wordt top! Buiten de chiro speel ik nog toneel bij teyater basaal en probeer ik toch iets of wat conditie te hebben door te gaan fitnessen. Maar als je het mij vraagt CHIROO! ;D

21 Keti s & Aspi s De Keti s en Aspi s zullen vooral activiteiten samendoen. Hun leid(st)ers zijn dit jaar Samme en Kevin. Bij de keti s bevinden zich onze oudste pubers. Dit zijn de jongeren van 14 tot 16 jaar, of de jongeren van het 3 de en 4 de middelbaar. Hun afdelingsfiguurtjes zijn Boo en Bie de bevers. De aspi s zijn een groepje apart. Zij worden klaargestoomd door de leiding om het volgende jaar zelf leiding te worden. De leeftijd bij de aspi s kan variëren. Ze hebben de leeftijd van 17 of 18 jaar en bevinden zich in het 5 e en 6 e middlbaar. Hun afdelingsfiguur is Freek de egel. Hallo mijn lieve chiromensen, Ik heb op 15 februari 1994 de naam 'Samme' gekregen van mijn lieve mama en papa. Ik ben geboren in Turnhout, maar woon nu in Beerse. Als klein meisje van 6jaar heb ik de leuke wereld van de chiro ontdekt en nu nog steeds vertoef ik mij bij de leukste chirogroep van Vlaanderen! CHIRO VOSSELAAR. Verder zit ik 1 dag in de week op de schoolbanken in het volwassen onderwijs in Antwerpen, daar studeer ik maatschappelijk werk of althans probeer ik dat te studeren. :) De rest van de week kan je me vinden in het kapsalon. Naast werken en school ontspan ik me graag met vrienden en kan je me wel eens tegenkomen in cafe ''de Lindekes.'' Dit jaar ga ik voor twee nieuwe uitdaging in de chiro. Zo zal ik de financiële kant van de chiro beheren en ga ik ook voluit voor het ''entertainen'' van onze oudste leden. Hier heb ik al reuze veel zin!! WANT als je het mij vraagt: CHIRO.

22 Hellow, ik ben Kevin Moons. Ik ben geboren op 14 februari 1989, kortweg Valentijn 89 en daarmee ben ik den oudste van den hoop. Van mijn 25 levensjaren op aarde bevind ik me al 17 jaar tussen het scheve chirovolk. Maar ik ben het nog niet beu, dus doe ik er nog een 18e jaartje bij. Na negen jaar als lid wordt dit ondertussen ook mijn 9 e (en wellicht laatste) jaar als leiding. Na mijn middelbare carrière op t College in Turnhout, ben ik in 2011 aan de KHK afgestudeerd als industrieel ingenieur elektromechanica. Ik rij ondertussen al enkele jaren als ne werkende mens elke weekdag met de auto richting TEGEMA in Eindhoven. Binnen dit ingenieurskantoor werk ik mee aan het ontwerpen van de machines van ASML. Deze immense machines maken de minuscule computerchips voor o.a. Samsung, Nikon, Intel,... Als ik s avonds thuis kom ben ik niet alleen bezig met Chiro. Ik maak sinds enkele jaren ook deel uit van de Vosselaarse Jeugdraad. Ik heb ook 15 jaar gevolleybald, maar vorig jaar heb ik de volleybal echter tijdelijk vaarwel gezegd omdat ik samen met mijn vriendin* aan ons eigen (t)huisje aan het bouwen ben. Dit is ook de reden waarom ik dit jaar een deel van mijn taken als groepsleiding over ga dragen aan Rani en Samme. * Voor diegenen die het nog niet wisten: De groepsleidster van de scouts

23 Belangrijke datums van het chirojaar Familiebarbecue begin chirojaar: 7 september 2014 Eerste zondagactiviteit: OVERGANG 21 september 2014 Leidingsweekend (geen chiro) 2 november 2014 Christus Koning 23 november 2014 Sinterklaasfeest 30 november 2014 Kerstfeestje 22 december 2014 Kerstboomverbranding 10 januari 2015 Spaghettidag 8 februari 2015 Ledenweekend maart 2015 Individuele daguitstap 19 april 2015 Algemene daguitstap 28 juni 2015 Kamp 1 t/m 10 augustus 2015 Op volgende zondagen is het helaas geen chiro 26 oktober november december december februari februari april april mei mei 2015 Afhankelijk van de examens van de leiding zou het kunnen dat er in januari en juni nog enkele zondagen wegvallen Indien de datums zouden wijzigen, wordt u hiervan tijdig verwittigd.

24 Datum Omschrijving Opmerkingen zo 7 sep 14 BBQ zo 14 sep 14 Chiro zo 21 sep 14 OVERGANG zo 28 sep 14 Chiro zo 5 okt 14 Chiro zo 12 okt 14 Chiro zo 19 okt 14 Chiro zo 26 okt 14 GEEN Chiro (Herfstvakantie) zo 2 nov 14 GEEN Chiro LEIDINGSWEEKEND zo 9 nov 14 Chiro Wel Chiro ondanks 11/11 zo 16 nov 14 Chiro zo 23 nov 14 CHRISTUS KONING zo 30 nov 14 SINTERKLAASFEEST zo 7 dec 14 Chiro (examens?) zo 14 dec 14 Chiro (examens?) zo 21 dec 14 GEEN Chiro (Kerstvakantie) ma 22 dec 14 KERSTFEESTJE zo 28 dec 14 GEEN Chiro (Kerstvakantie) zo 4 jan 15 Chiro zo 11 jan 15 Chiro (examens?) zo 18 jan 15 Chiro (examens?) LK zo 25 jan 15 Chiro (examens?) zo 1 feb 15 Chiro zo 8 feb 15 SPAGHETTIDAG zo 15 feb 15 GEEN Chiro (Carnavalvakantie) zo 22 feb 15 GEEN Chiro (Carnavalvakantie) zo 1 mrt 15 Chiro zo 8 mrt 15 Chiro 6 mrt: 100-dagen zo 15 mrt 15 LEDENWEEKEND zo 22 mrt 15 Chiro zo 29 mrt 15 Chiro zo 5 apr 15 GEEN Chiro (Pasen) zo 12 apr 15 GEEN Chiro (Paasvakantie) zo 19 apr 15 INDIVIDUELE DAGUITSTAP zo 26 apr 15 Chiro zo 3 mei 15 Chiro (Weekend 1 mei) zo 10 mei 15 Chiro zo 17 mei 15 GEEN Chiro (O.H.Hemelvaart 14-17) zo 24 mei 15 GEEN Chiro (Pinksteren) zo 31 mei 15 Chiro zo 7 jun 15 Chiro zo 14 jun 15 Chiro (examens?) zo 21 jun 15 Chiro (examens?) zo 28 jun 15 ALGEMENE DAGUITSTAP

25 Contactgegeven leidingsploeg Groepsleiding: Kevin Moons Hoortverten 71 Tel.: Vosselaar GSM: Rani Claessen Grootheidestraat Vosselaar GSM Samme Eelen Cardinaal Kardijnlaan Beerse GSM: Speelclubs: Rani Claessen Grootheidestraat Vosselaar GSM Toon Suls Fazantenlaan Vosselaar GSM: Dries Versmissen Jan de Wittestraat 2350 Vosselaar GSM Rakwi s: Nissy Vermeulen Bgr. Stroobantlaan Vosselaar GSM: Anne-Sophie Dedeyne Tichelarijstraat 60/ Turnhout GSM: Ian Claessen Grootheidestraat Vosselaar GSM Tito s: Sem Van Eyck Hofeinde Vosselaar GSM Joke Van Elsen Boekweitstraat Vosselaar GSM: Keti s & Aspi s: Kevin Moons Hoortverten 71 Tel.: Vosselaar GSM: Sam Eelen Cardinaal Kardijnlaan Beerse GSM:

26

27

CHIRO VOSSELAAR INFOBROCHURE

CHIRO VOSSELAAR INFOBROCHURE CHIRO VOSSELAAR INFOBROCHURE 2013 2014 Algemene voorstelling Chiro, waar staan we voor? Chiro is meer dan de wekelijkse zondagnamiddag, voor ons is het een manier van leven. We vatten onze chirodroom

Nadere informatie

Infobrief Pallieters. Wie is de leiding? De zondag

Infobrief Pallieters. Wie is de leiding? De zondag Infobrief Pallieters Wie is de leiding? De leiding van de Pallieters is een 5-koppig team dat op zondag steeds paraat staat voor uw Pallieterke. Wij zijn ook het aanspreekpunt voor al uw vragen: zondag

Nadere informatie

Elke zondagmiddag, tenzij anders meegedeeld in de agenda (Het Pimpernelleke, door de leiding of op onze site http://www.chiropimpernel.

Elke zondagmiddag, tenzij anders meegedeeld in de agenda (Het Pimpernelleke, door de leiding of op onze site http://www.chiropimpernel. Deze folder is bedoeld om je te laten kennismaken met de chirowerking, zowel met onze chiro als met het gewest en chiro nationaal. Ook vind je in deze folder wat meer uitleg over de verzekering en over

Nadere informatie

Chiro Hekeko 2013-2014

Chiro Hekeko 2013-2014 Chiro Hekeko 2013-2014 Praktische informatie www.chirohekeko.be info@chirohekeko.be www.facebook.com/chirohekeko Chiro Hekeko Overwinningstraat 96 3010 Kessel-Lo Welkom! Beste Chirovrienden en ouders,

Nadere informatie

Chiro Hekeko 2015-2016

Chiro Hekeko 2015-2016 Chiro Hekeko 2015-2016 Praktische informatie www.chirohekeko.be info@chirohekeko.be www.facebook.com/chirohekeko Chiro Hekeko Overwinningstraat 96 3010 Kessel-Lo Welkom! Beste Chirovrienden en ouders,

Nadere informatie

Chiro Budingen 2011 2012

Chiro Budingen 2011 2012 Chiro Budingen 2011 2012 Beste vrienden, Het geweldig jaar is weer begonnen, zeker na zo een spetterende startdag. De kriebels zijn waarschijnlijk boven gekomen. Om jou verder te helpen, in dit geweldig

Nadere informatie

Beste ouders en leden,

Beste ouders en leden, t Patotterke Beste ouders en leden, Hier is dan ons laatste patotterke van het jaar. Je kan hier weer alle info in terug vinden die je nodig hebt. Indien je nog vragen hebt over iets dan kan je ons zeker

Nadere informatie

CHIRO JEUGDDROOM. KratSKE

CHIRO JEUGDDROOM. KratSKE CHIRO JEUGDDROOM KratSKE INFORMATIE INSCHRIJVING EN LIDGELD De eerste zondag van een nieuw lid noteren we alle nodige contactinformatie. Enkele weken later komt de leiding eventjes langs om het lidgeld

Nadere informatie

4 mei. Jarigen van de maand mei

4 mei. Jarigen van de maand mei Temporterke mei Groepsnieuws: Heeft u een vraag? Dat kan altijd! Stuur een e-mail naar groepsleiding@chirotempo.be (Deze mail komt terecht bij Shauni&Wonne) of spreek op zondag iemand van de leidingsploeg

Nadere informatie

CHIRO WINGENE STELT VOOR: Jomeetje. Nieuwsbrief voor leden en ouders van Chiro Jokwy-Mekwy

CHIRO WINGENE STELT VOOR: Jomeetje. Nieuwsbrief voor leden en ouders van Chiro Jokwy-Mekwy CHIRO WINGENE STELT VOOR: Jomeetje Nieuwsbrief voor leden en ouders van Chiro Jokwy-Mekwy Dit jomeetje is voor: België-Belgique P.B. 8750 Wingene 3/8910 Verschijnt tweemaandelijks; 18de jaargang 2014-2015

Nadere informatie

Meisjeschiro Okapi Kortessem

Meisjeschiro Okapi Kortessem Meisjeschiro Okapi Kortessem Infobrochure 2015-2016 Wat? Elke zondag, van 14u00 tot 17u00, staat er een enthousiaste leidingsploeg klaar die met de leden allerlei leuke activiteiten doet: bosspelen, knutselen,

Nadere informatie

PLAY-LIST WAAROM LEIDING WORDEN

PLAY-LIST WAAROM LEIDING WORDEN PLAY-LIST WAAROM LEIDING WORDEN Onderwerp(en): Doelgroep: Duur: Preleidingsvorming Aspi s en andere leden die leiding worden 5 minuten per vraag + 5 minuten per opdracht + nabespreking Contactpersoon:

Nadere informatie

Beste ouders, liefste kindjes.

Beste ouders, liefste kindjes. Beste ouders, liefste kindjes. Jullie denken er blijkbaar aan om lid te worden van Chiro Ganshoren, maar zitten nog met een aantal vragen. Uiteraard kunnen jullie hiervoor steeds terecht bij de leidingsploeg,

Nadere informatie

Welkom. Data. Opendeurweekend jongenschiro

Welkom. Data. Opendeurweekend jongenschiro Het Informatiefke Welkom Beste chirovrienden, Na een lange vakantie met veel goed weer en een supertof kamp is jammer genoeg het schooljaar terug begonnen. Maar niet getreurd, want dat betekent natuurlijk

Nadere informatie

Als je t mij vraagt: CHIRO

Als je t mij vraagt: CHIRO Als je t mij vraagt: CHIRO Chirojeugd-Vlaanderen vzw Kipdorp 30 2000 Antwerpen [ Tel.] 03-231 07 95 [ Fax ] 03-232 51 62 [ E-mail ] info@chiro.be [ Site ] www.chiro.be GOEIEDAG Mag ik bij de Chiro? Is

Nadere informatie

Sikamberke. Januari 2013

Sikamberke. Januari 2013 Sikamberke Januari 2013 Wij wensen alle leden, ouders, leiders en Chirosympathisanten een spetterend 2013! We gaan weer voor een jaar vol Chiroplezier! We geven er samen een lap op! Karen De Waele Hoofdleidster

Nadere informatie

het Jomeetje T 'T ALMENAKSKE

het Jomeetje T 'T ALMENAKSKE het Jomeetje ~ Nieuwsbrief voor ouders, leden & sympathisanten ~ T 'T ALMENAKSKE 23 februari Chiro, niet zomaar een zondag! + repetitie boeffinge 2 maart Carnaval + repetitie boeffinge 9 maart Chiro, niet

Nadere informatie

Inhoudstafel. Flupke april

Inhoudstafel. Flupke april FLUPKE APRIL Inhoudstafel De leiding van de maand: Thomas, Wouter Chirowinkel De Banier Tweede hands chirokledij vraag en aanbod Programma kristallekes Programma speelclub Speelclubweekend Programma rakwi

Nadere informatie

CHIRO JEUGDDROOM. KratSKE

CHIRO JEUGDDROOM. KratSKE CHIRO JEUGDDROOM KratSKE INLEIDING 1001 nachten 1001, *Arabische nachten 1001, te gekke zotte chironachten dit jaar trekt Chiro Jeugddroom erop uit! We vliegen met z n allen naar het betoverende Agrabaah!

Nadere informatie

Gekrabbeld. We zijn dit chirojaar zeer goed gestart! Ons nieuwe. grasveld achter de lokalen is bijna speelklaar en we

Gekrabbeld. We zijn dit chirojaar zeer goed gestart! Ons nieuwe. grasveld achter de lokalen is bijna speelklaar en we ! 2 Gekrabbeld Hallo chirowieten en ouders We zijn dit chirojaar zeer goed gestart! Ons nieuwe grasveld achter de lokalen is bijna speelklaar en we mochten weer tal van nieuwe leden verwelkomen. Hopelijk

Nadere informatie

Aantal enquêtes 70 60 50 40 30 20 10 0 Gemaakt Teruggekregen 2

Aantal enquêtes 70 60 50 40 30 20 10 0 Gemaakt Teruggekregen 2 Chiro Liezele Aantal enquêtes 7 3 1 Gemaakt Teruggekregen Enquête Chiro Liezele 3 Aantal leden 9 8 7 3 1 Wie vult de enquête in? 3 1 1 Mama Papa Samen Prijs lidgeld 3 3 1 1 Te duur Goed Te weinig Blanco

Nadere informatie

2015-2016. Voor meer info check www.chirosplinter.be!

2015-2016. Voor meer info check www.chirosplinter.be! 2015-2016 Voor meer info check www.chirosplinter.be! 1 Welkom in de Chiro! We heten je van harte welkom in Chiro Splinter! Reeds 60 jaar komen wij s zondags wekelijks bijeen en dat zal dit chirojaar niet

Nadere informatie

Inleiding. Inleefdag. Actie melk. Juni = examenmaand

Inleiding. Inleefdag. Actie melk. Juni = examenmaand MEI - JUNI Inleiding Jammer, maar helaas.. We zijn aan het laatste boekje van het jaar. Wel volgt er binnenkort nog een superzalig kampboekje met alle informative die jullie nodig hebben om op kamp te

Nadere informatie

Akabe Funk. Fascinerend unieke start! Een antwoord op al je vragen.

Akabe Funk. Fascinerend unieke start! Een antwoord op al je vragen. Akabe Funk Fascinerend unieke start! Een antwoord op al je vragen. Inhoud Wat is Akabe Funk?...3 Vanaf wanneer kan ik in leiding komen?...4 Hoe werken wij?...5 Algemeen...5 Verdeling in takken...6 Verloop

Nadere informatie

KAMPBOEKJE MOL 2014. Als je t mij vraagt: Chiro Gijmel. BE42 7785 9287 3654 (met vermelding kamp 2014 + naam kind)

KAMPBOEKJE MOL 2014. Als je t mij vraagt: Chiro Gijmel. BE42 7785 9287 3654 (met vermelding kamp 2014 + naam kind) KAMPBOEKJE MOL 2014 Leven op het ritme van de wind & van de zon, Zingen op de melodie van bos en beek en bron, Slapen met t getrommel van de regen op het dak, Ontwaken met de morgendauw, Joepieee, we gaan

Nadere informatie

t 3-maandelijkse Chirokrantje van Chiro Gruitrode - jaargang 9 - nummer 2 januari, februari, maart & april 2016

t 3-maandelijkse Chirokrantje van Chiro Gruitrode - jaargang 9 - nummer 2 januari, februari, maart & april 2016 t 3-maandelijkse Chirokrantje van Chiro Gruitrode - jaargang 9 - nummer 2 januari, februari, maart & april 2016 Lieve leden, beste ouders, Sinterklaas is op bezoek geweest en de kerstvakantie is begonnen.

Nadere informatie

Goedendag! Ik, ik ben. Ben jij? En jij? Jij bent! nee. één. twee. drie. vier. vijf. zes. zeven. acht. negen. tien. Gaat het? Het gaat goed.

Goedendag! Ik, ik ben. Ben jij? En jij? Jij bent! nee. één. twee. drie. vier. vijf. zes. zeven. acht. negen. tien. Gaat het? Het gaat goed. Vocabulaire En Action 5 : Nederlans naar Frans Unité 1 Goedendag! Ik ben Ik, ik ben ja Ben jij? En jij? Jij bent! nee één twee drie vier vijf zes zeven acht negen tien Unité 2 Gaat het? Het gaat goed.

Nadere informatie

De Flits. Chiro Klaasje Heiligstraat 6 2620 Hemiksem

De Flits. Chiro Klaasje Heiligstraat 6 2620 Hemiksem De Flits Chiro Klaasje Heiligstraat 6 BESTE OUDERS Nieuwe verdeling afdelingen Onze afdelingen zijn dit jaar anders ingedeeld dan de afgelopen jaren wegens een kleinere leidingsploeg. In plaats van Ribbels,

Nadere informatie

CHIRONIEUWSJE 2013-2014. St.-Jozef & Alle info voor het nieuwe jaar. Winkelstap 100 Van Praetlei 137

CHIRONIEUWSJE 2013-2014. St.-Jozef & Alle info voor het nieuwe jaar. Winkelstap 100 Van Praetlei 137 CHIRONIEUWSJE 2013-2014 St.-Jozef & Winkelstap 100 Van Praetlei 137 Alle info voor het nieuwe jaar CHIRO VOOR DUMMY S De anciens onder ons kennen natuurlijk al lang het reilen en zeilen binnen Chiro St.-Jozef.

Nadere informatie

Peeïkske November 2015 Belangrijke data

Peeïkske November 2015 Belangrijke data Peeïkske November 2015 Belangrijke data 1 november: geen chiro 21 november: werkdag 22 november: Christus Koning Hey Chirofanaten! De tijd vliegt weeral voorbij We zijn al weer november. Dit wil zeggen

Nadere informatie

STM in een notendop 2011-2012. V.U. Michiel Peeters, Stw. Op Hoogstraten 63 2330 Merksplas

STM in een notendop 2011-2012. V.U. Michiel Peeters, Stw. Op Hoogstraten 63 2330 Merksplas STM in een notendop 2011-2012 V.U. Michiel Peeters, Stw. Op Hoogstraten 63 2330 Merksplas www.scouts-sint-michiel.be Kapoenenleiding kapoenen@scouts-sint-michiel.be Joke Delsard 01/03/1987 6de jaar leiding

Nadere informatie

OPROEP OPROEP OPROEP OPROEP OPROEP OPROEP OPROEP OPROEP:

OPROEP OPROEP OPROEP OPROEP OPROEP OPROEP OPROEP OPROEP: Evenementenblaadje Het is de maand mei, dat betekent dat we gaan kunnen aftellen naar het kamp! Maar eerst nog twee maanden boordevol plezier. En mei belooft een feestmaand te worden! Wat we gaan doen

Nadere informatie

Peeïkske December 2014 Belangrijke data

Peeïkske December 2014 Belangrijke data Peeïkske December 2014 Belangrijke data 06/12: Sintfuif 07/12: Sint op de chiro 14/12: Schaatsen 28/12: geen chiro 04/01: geen chiro Hohoho! December is er weer klaar voor, jullie ook? Het wordt duidelijk

Nadere informatie

Lidgeld. Dus bijvoorbeeld:

Lidgeld. Dus bijvoorbeeld: Krabbels Nov/Dec Lidgeld Hoeveel kost het om je kind een fantastisch jaar bij de chiro te laten beleven? Je betaalt 30 om je kind in te schrijven, maar vanaf het 2de kind betaal je nog maar 25 (dus het

Nadere informatie

The Regenboog Times NEDERBOELARE, MAART - APRIL 2015. In januari bakten de Ribbels cupcakes, en wat waren ze lekker!

The Regenboog Times NEDERBOELARE, MAART - APRIL 2015. In januari bakten de Ribbels cupcakes, en wat waren ze lekker! The Regenboog Times NEDERBOELARE, MAART - APRIL 2015 In januari bakten de Ribbels cupcakes, en wat waren ze lekker! INHOUD VOORWOORD 3 KALENDER 4 VERJAARDAGEN 5 LEUTIG BLADVULSEL 6 WIST JE DAT... 7 RIBBELS

Nadere informatie

V.U.: Elien Bellon, Kleine Keiberg 45, 3080 Vossem

V.U.: Elien Bellon, Kleine Keiberg 45, 3080 Vossem Tijdschrift van Gidsen Tervuren Nr 3 MAART - ARPIL 2013 V.U.: Elien Bellon, Kleine Keiberg 45, 3080 Vossem Aandacht! Aandacht! Aandacht! o Ouders voor ouders Als jullie uniformen hebben liggen die te klein

Nadere informatie

Chiro As-Niel 2014-2015 Boekje 1

Chiro As-Niel 2014-2015 Boekje 1 Chiro As-Niel 2014-2015 Boekje 1 Inleiding: Dit jaar zal er weer een bonte avond zijn. Deze zal doorgaan op zaterdag 18 april 2015. In de toekomst zal er om het jaar een bonte avond plaatsvinden en het

Nadere informatie

V.U. Sielke De Mecheleer, Frans Verbeekstraat 15, 3090 Overijse

V.U. Sielke De Mecheleer, Frans Verbeekstraat 15, 3090 Overijse V.U. Sielke De Mecheleer, Frans Verbeekstraat 15, 3090 Overijse Liefste chiromeisjes en ouders, Eerst en vooral willen wij jullie met de hele leidingsploeg een gelukkig, spetterend, speels en avontuurlijk

Nadere informatie

E-MAIL: info@chiro-elsum.be

E-MAIL: info@chiro-elsum.be Editie: September & oktober Maandboekje van Chiro Kringel Geel Twintigste jaargang nummer 1 sept - okt 2015 V.U.: Toon Gielis, Dr. Peetersstraat 28, B-2440 Geel E-MAIL: info@chiro-elsum.be 2 VOORWOORD

Nadere informatie

t Kringeltje Maandboekje van Chiro Kringel Geel Negentiende jaargang nummer 3 Jan - Feb 2014 V.U.: Toon Gielis, Dr. Peetersstraat 28, B-2440 Geel

t Kringeltje Maandboekje van Chiro Kringel Geel Negentiende jaargang nummer 3 Jan - Feb 2014 V.U.: Toon Gielis, Dr. Peetersstraat 28, B-2440 Geel Editie: Januari & Februari t Kringeltje Maandboekje van Chiro Kringel Geel Negentiende jaargang nummer 3 Jan - Feb 2014 V.U.: Toon Gielis, Dr. Peetersstraat 28, B-2440 Geel E-MAIL: info@chiro-elsum.be

Nadere informatie

Liefste chirovrienden,

Liefste chirovrienden, Liefste chirovrienden, DECEMBER is aangebroken, We hebben ons stoveke aangestoken. Het koude weer staat voor de deur, Neem alvast die warme muts en sjaal, zonder gezeur. Het wordt kouder en kouder, De

Nadere informatie

Beste ouders. Indien u toch nog met vragen zit, kan u contact opnemen via groepsploeg@gmail.com. Beste ouders

Beste ouders. Indien u toch nog met vragen zit, kan u contact opnemen via groepsploeg@gmail.com. Beste ouders Agenda: 6-8/11: Leidingsweekend Tak van dienst: 24/10: Verkenners 31/10: JIN Het Schilderhofke Jaargang: 2015-2016 Redactie: Eline Debrock Mail: groepsleiding@schilderhof.be Website: www.schilderhof.be

Nadere informatie

23November: 11u-17u. Tot dan!

23November: 11u-17u. Tot dan! 23November: 11u-17u Ja, jullie hebben het goed gelezen. Dit jaar gaat Kristus Koning helemaal anders zijn. We doen het dit jaar alleen met onze Chiro en niet met alle Chiro s van Brasschaat samen. Kom

Nadere informatie

OKTOBER 2015. Chiro-uren. Reservekledij

OKTOBER 2015. Chiro-uren. Reservekledij OKTOBER 2015 Chiro-uren Speelclub: 14u tot 18u Rakkers: 14u tot 18u Toppers: 14u tot 18.30u Kerels: 14u tot 18.30u Aspiranten: 14u tot 19u Reservekledij Het is aangeraden om elke zondag reservekledij mee

Nadere informatie

www.77ste.be Wij vliegen er met veel goesting in en verwelkomen jullie graag op onze eerste activiteit, de jaarmarkt!!

www.77ste.be Wij vliegen er met veel goesting in en verwelkomen jullie graag op onze eerste activiteit, de jaarmarkt!! Liefste leden en ouders, Een nieuw scoutsjaar staat weer voor de deur. Wellicht is er enorm genoten van een verlof met temperatuurstijgingen en -dalingen, maar de leden hebben vooral genoten van het fantastische

Nadere informatie

Periodiek Maandblad 30e Jaargang Nr. 4 DECEMBER 11. scougi@scoutsengidsenbeerse.be

Periodiek Maandblad 30e Jaargang Nr. 4 DECEMBER 11. scougi@scoutsengidsenbeerse.be ! Periodiek Maandblad 30e Jaargang Nr. 4 SCOUGI DECEMBER 11 WWW.Scoutsengidsenbeerse.be scougi@scoutsengidsenbeerse.be! Lieve Sint, Omdat u bijna langskomt hebben wij onze wensen voor de activiteiten van

Nadere informatie

JANUARI 2016. Winteruur. Beste ouders,

JANUARI 2016. Winteruur. Beste ouders, JANUARI 2016 Winteruur Beste ouders, Vanaf 8 november gaat ook bij de chiro het winteruur in. Dit wil zeggen dat de speelclub en de rakkers maar tot 5 uur chiro hebben. Voor alle andere groepen blijven

Nadere informatie

Inhoudstafel. Flupke februari

Inhoudstafel. Flupke februari FLUPKE FEBRUARI Inhoudstafel Jeneverkraam Bierbodega De leiding van de maand: Angelique en Lise Chirowinkel De Banier Tweede hands chirokledij vraag en aanbod Programma kristallekes Programma speelclub

Nadere informatie

Belangrijke data: 20 september: OVERGANG. September-oktober

Belangrijke data: 20 september: OVERGANG. September-oktober Belangrijke data: 20 september: OVERGANG September-oktober Xaverius-St.Rita A21/46G Dag beste ouders, leden en sypathisanten, September 2015 De zomervakantie is weer bijna voorbij, september staat voor

Nadere informatie

Sam Kaat Michiel Sara

Sam Kaat Michiel Sara Kapoenen doren 2015-2016 Wie zijn wij? Dag kapoenen! Mijn naam is Sam en ik heb ongelofelijk veel zin om dit jaar jullie leiding te zijn. Mijn totem is prismablauwe goedaardige antilope. Deze foto is trouwens

Nadere informatie

Hoe vul ik een schadeaangifte in?

Hoe vul ik een schadeaangifte in? Hoe vul ik een schadeaangifte in? Inhoud Wat te doen bij een schadegeval?... 2 Algemene richtlijnen... 2 Aangifte doen bij KLJ Nationaal... 2 Richtlijnen van KBC-verzekeringen... 2 Enkele belangrijke tips...

Nadere informatie

AMBIBLAD b + KAMPEDITIE 2008

AMBIBLAD b + KAMPEDITIE 2008 bambiblad + KAMPEDITIE 2008 Dag beste ouders, leden en chirovrienden, Welkom bij de kampeditie van het Ambiblad. Dit is een heel belangrijk Ambiblad, hou dit dus zeker goed bij! In deze editie vind je

Nadere informatie

Chiro As-Niel 2014-2015 Boekje 4

Chiro As-Niel 2014-2015 Boekje 4 Chiro As-Niel 2014-2015 Boekje 4 Info t jes: Bivak: In 2015 zal het bivak doorgaan van 23 juli tot 1 augustus. Waar we naartoe gaan blijft uiteraard nog even geheim. We komen binnenkort ook nog langs bij

Nadere informatie

300 AANDEEL 2011/020304-10/022

300 AANDEEL 2011/020304-10/022 startbedrag 300 AANDEEL 2011/020304-10/021 300 Je merkt dat er twee ribbels zijn die naar de Chiro moeten komen van hun ouders. Zij houden hun jas de hele dag aan en vragen voortdurend of het nog geen

Nadere informatie

Waarborg burgerlijke aansprakelijkheid (BA)

Waarborg burgerlijke aansprakelijkheid (BA) rd e k e z r e v d Goe w jeugdhuis at van jou Polissen op ma Inleiding Als je een jeugdhuis wil uitbaten, is het soms nodig om meer dan de wettelijk verplichte verzekeringen af te sluiten. Zeker als het

Nadere informatie

Peeïkske Februari 2015 Belangrijke data

Peeïkske Februari 2015 Belangrijke data Peeïkske Februari 2015 Belangrijke data 14/02: chiromantische fakkeltocht 15/02: geen chiro 01/03: geen chiro Hallo beste peeikske-lezers! Wat is januari weer snel voorbij! Je weet wat ze zeggen, de tijd

Nadere informatie

t Oekedoeleken Oktober 2015 Beste Bermino s!

t Oekedoeleken Oktober 2015 Beste Bermino s! Maandblad Scouts en Gidsen Mgr. Bermijn Sint-Pauwels Jaargang 37, Nummer 1 t Oekedoeleken Oktober 2015 Beste Bermino s! De maand oktober belooft een drukke maand te worden! We beginnen zoals jullie weten

Nadere informatie

Chirokrantje September - Oktober

Chirokrantje September - Oktober Chirokrantje September - Oktober Editoriaal Dag chirovrienden, In ons museum is de rust al een tijdje teruggekeerd en de schilderijen beginnen zich zelfs stilaan te vervelen. Ook rond de chirolokalen is

Nadere informatie

Chiroboekje December!

Chiroboekje December! Chiroboekje December! Hoi Allemaal, Hier zijn we weer! * We willen iedereen die komen genieten is van onze Christus Koning viering bedanken. Hopelijk was het voor jullie ook een beetje feest. Wij hebben

Nadere informatie

Hopduveltjes Meldert

Hopduveltjes Meldert Hopduveltjes Meldert Scouts en Gidsen Vlaanderen Jaargang 37 nummer 2 V.U.: Pieter-Jan Morlion Voorwoord Beste ouders en leden, Ons eerste programma van dit scoutsjaar zit er alweer op, de tijd gaat snel

Nadere informatie

STM in een notendop 2012-2013

STM in een notendop 2012-2013 STM in een notendop 2012-2013 Kapoenenleiding kapoenen@scouts-sint-michiel.be Maarten Peeters 01/02/1990 2de jaar in leiding (1j kapoenen) Totem: Vindingrijke Kauw Studies: Burgerlijk Ingenieur-Architectuur

Nadere informatie

Toets Geletterdheid en Begrijpend Lezen

Toets Geletterdheid en Begrijpend Lezen 1. Print deze tekst 2. Download het geluidsbestand en luister Je gaat een toets Geletterdheid en Begrijpend Lezen maken. Dit is een leestoets. De toets heeft vijf delen. Deel A, B, C, D en E. Deze toets

Nadere informatie

als je t mij vraagt: CHiRO Wezembeek-Oppem

als je t mij vraagt: CHiRO Wezembeek-Oppem als je t mij vraagt: CHiRO Wezembeek-Oppem Voorstellingsboekje! 2 Inhoudstafel 1. Woordje vooraf... 5 2. Onze chiro als deel van een groter geheel 6 3. De leden... 8 3.1 Wie kan er je lid worden van de

Nadere informatie

De Schoolkrant. SO Alphons Laudy DIEREN. Juli 2014

De Schoolkrant. SO Alphons Laudy DIEREN. Juli 2014 De Schoolkrant Juli 2014 DIEREN SO Alphons Laudy Van de redactie Dit is de vijfde en laatste schoolkrant van dit schooljaar. Deze keer is het thema Dieren. Groep Muis heeft de mooie voorkant gemaakt.

Nadere informatie

Akabe Funk. Fascinerend unieke start! Een antwoord op al je vragen.

Akabe Funk. Fascinerend unieke start! Een antwoord op al je vragen. Akabe Funk Fascinerend unieke start! Een antwoord op al je vragen. 1 Korte inhoud Inhoud Korte inhoud... 2 Inhoud... 2 Wat is Akabe Funk?... 3 Hoe werken wij?... 4 Algemeen... 4 Verdeling in takken...

Nadere informatie

nummer 1-2015-2016 Chiro St.-Jan Rietvennestraat 18, 3511 Kuringen

nummer 1-2015-2016 Chiro St.-Jan Rietvennestraat 18, 3511 Kuringen nummer 1-2015-2016 Chiro St.-Jan Rietvennestraat 18, 3511 Kuringen BBQ 2015 Zaterdag 29 augustus was het weer zover, onze jaarlijkse barbeque voor de leden en hun familie. Het was een afsluiter van een

Nadere informatie

Paasvakantie 2014. Basisscholen Drongen

Paasvakantie 2014. Basisscholen Drongen Paasvakantie 2014 Basisscholen Drongen De basisscholen van de deelgemeente Drongen organiseren een netoverschrijdende vakantieopvang. We organiseren in de 1 e week van de paasvakantie themaweken in samenwerking

Nadere informatie

Belangrijke data: 10 januari: Nieuwjaarsontbijt OP Baloe. Clorisse. vormingen en diensten voor kinderopvang en onderwijs. December

Belangrijke data: 10 januari: Nieuwjaarsontbijt OP Baloe. Clorisse. vormingen en diensten voor kinderopvang en onderwijs. December Belangrijke data: 10 januari: Nieuwjaarsontbijt OP Baloe Clorisse vormingen en diensten voor kinderopvang en onderwijs December Xaverius-St.Rita A21/46G Januari 2015 Beste ouders, leden, vrienden en sympathisanten,

Nadere informatie

Het team van de kleine vorst heeft er alvast super veel zin om er keihard in te vliegen!

Het team van de kleine vorst heeft er alvast super veel zin om er keihard in te vliegen! Lieve Chirovrienden We zijn op zoek naar stoere jongens en meisjes die de kleine vorst in zijn queeste willen helpen! Daarom hadden we aan jullie gedacht!!! We gaan dit jaar allemaal samen met het openbaar

Nadere informatie

Beste ouders en kapoentjes,

Beste ouders en kapoentjes, Beste ouders en kapoentjes, Het is bijna zover! Het kamp is nog maar net voorbij en er staat alweer een nieuw scoutsjaar voor de deur. Jullie leiders zijn er na een aantal weken rust helemaal klaar voor

Nadere informatie

Groepspraatje. Beste leden, ouders en symphatisanten

Groepspraatje. Beste leden, ouders en symphatisanten Groepspraatje Beste leden, ouders en symphatisanten Eerst en vooral wilt heel de leidingsploeg van Mooibos- Lievens U een fantastsich en spetterend 2012 wensen en dat u goed gevierd heeft. Ik kan u al

Nadere informatie

Maandlijst oktober november

Maandlijst oktober november Maandlijst oktober november Hallo, Ons KLJ- jaar kan eindelijk weer beginnen en wij zijn er helemaal klaar voor! Hopelijk hebben jullie er ook al zin in. Er staan weer een heleboel activiteiten voor jullie

Nadere informatie

Domino, Rik, Sammy, Lex, Robbe, Sacha, Evelien, Jordy, Wouter, Noemi, Robbe en Shana.

Domino, Rik, Sammy, Lex, Robbe, Sacha, Evelien, Jordy, Wouter, Noemi, Robbe en Shana. oktober - november 2015 Groepsnieuws Beste leden, beste ouders, De overgang is alweer voorbij, dat wil zeggen dat we met het nieuwe chirojaar van start kunnen gaan. Een nieuw chirojaar wil zeggen dat er

Nadere informatie

35 ste O.L.Vr. Ster der Zee

35 ste O.L.Vr. Ster der Zee 35 ste O.L.Vr. Ster der Zee Groepsnieuws 35 Beste ouders, leden en sympathisanten, De maand februari was een groot succes want begin februari hadden we nog een deeltje van het fantastische techniekenweekend.

Nadere informatie

Chiro Sint-Jozef voor beginners

Chiro Sint-Jozef voor beginners Chiro Sint-Jozef voor beginners Leiding zijn is: Grote activiteiten op touw zetten, vergaderen, plezier maken, ernstig zijn, er zijn voor je leden, maar vooral elke zondag zorgen voor een fantastisch programma

Nadere informatie

Chirokrantje September - Oktober

Chirokrantje September - Oktober Chirokrantje September - Oktober Editoriaal Dag chirovriendinnen! Nu iedereen bekomen is van het kamp en het schooljaar alweer zijn normale ritme heeft aangenomen, is het tijd om ook de chiro weer eens

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Beste ouders,

NIEUWSBRIEF. Beste ouders, NIEUWSBRIEF Beste ouders, Allereerst willen wij iedereen bedanken die van onze derde en laatste muzische voormiddag op 28 mei een heus wereldfeest heeft gemaakt! Alweer zeer veel lachende gezichten, tevreden

Nadere informatie

Peeïkske Maart 2015 Belangrijke data

Peeïkske Maart 2015 Belangrijke data Peeïkske Maart 2015 Belangrijke data 01/03: geen chiro 28/03: Burgerecht 29/03: geen chiro Hey jij daar! Leuk dat je ook deze maand weer het pxke leest! Met een beetje vertraging krijgen jullie het pxke

Nadere informatie

Belangrijke data: 21 december: wafelverkoop kapoenen 28 december: GEEN VERGADERING. December

Belangrijke data: 21 december: wafelverkoop kapoenen 28 december: GEEN VERGADERING. December Belangrijke data: 21 december: wafelverkoop kapoenen 28 december: GEEN VERGADERING December Xaverius-St.Rita A21/46G December 2014 Dag beste ouders, leden en sympathisanten, Eerst en vooral willen wij

Nadere informatie

Infobrief -16weekend 4 tot 6 april 2014 www.klj-vissenaken.be

Infobrief -16weekend 4 tot 6 april 2014 www.klj-vissenaken.be Infobrief -16weekend 4 tot 6 april 2014 www.klj-vissenaken.be Hallo beste KLJ ers, Het tweede deel van ons KLJ-jaar is al een tijdje van start gegaan, de koudste periode van de winter is voorbij en de

Nadere informatie

NOVEMBER 2015. Winteruur. Beste ouders,

NOVEMBER 2015. Winteruur. Beste ouders, NOVEMBER 2015 Winteruur Beste ouders, Vanaf 8 november gaat ook bij de chiro het winteruur in. Dit wil zeggen dat de speelclub en de rakkers maar tot 5 uur chiro hebben. Voor alle andere groepen blijven

Nadere informatie

Dienstregeling 2015 KBS Sluis Klein Willebroek

Dienstregeling 2015 KBS Sluis Klein Willebroek regeling 2015 KBS Sluis Klein Willebroek lijst van : januari 2015 Sluis Klein Willebroek donderdag 01 jan - - - - 13:34-00:00 Nieuwjaar vrijdag 02 jan - - 11:06 18:06 02:12 14:36 07:00 zaterdag 03 jan

Nadere informatie

Dag ouders en leden, De maand Oktober is weer aangebroken, dat is ook tijd voor onze jaarlijkse editie van kipke aan t spit!

Dag ouders en leden, De maand Oktober is weer aangebroken, dat is ook tijd voor onze jaarlijkse editie van kipke aan t spit! enthousiast oktober Dag ouders en leden, De maand Oktober is weer aangebroken, dat is ook tijd voor onze jaarlijkse editie van kipke aan t spit! Zaterdag 10 oktober kan je op de Chiro lekkere kip eten

Nadere informatie

Op cursus met KEI-JONG vzw zeker iets voor jou...!?

Op cursus met KEI-JONG vzw zeker iets voor jou...!? Op cursus met KEI-JONG vzw zeker iets voor jou...!? Op cursus met KEI-JONG vzw is... op stap gaan bijleren nieuwe mensen Bijleren op een plezante manier. Nieuwe dingen uitproberen. Nieuwe mensen leren

Nadere informatie

december 2014 Inhoud: - Voorwoord - Kienavond - Christus Koning - Bonte Namiddag - Sinterklaas - Kerstboomverbranding - Kalender - Pretpagina

december 2014 Inhoud: - Voorwoord - Kienavond - Christus Koning - Bonte Namiddag - Sinterklaas - Kerstboomverbranding - Kalender - Pretpagina december 2014 Inhoud: - Voorwoord - Kienavond - Christus Koning - Bonte Namiddag - Sinterklaas - Kerstboomverbranding - Kalender - Pretpagina VOORWOORD Beste Chiro-vrienden, Eerst en vooral: Dat al jullie

Nadere informatie

ADMIBUNDEL SOM- FONDS

ADMIBUNDEL SOM- FONDS ADMIBUNDEL SOM- FONDS Kan niet iedereen het lidgeld betalen? Lig je wakker van de kostprijs van kampen of activiteiten? Bereiken jullie voornamelijk blanke middenklasse en maakt dat je zorgen? Wat met

Nadere informatie

P608595 Afgiftekantoor 2300 Turnhout V.U. Reinanke Dupont Steenweg op Oosthoven 278 2300 Turnhout. jaargang 30 nummer 1 September 2015

P608595 Afgiftekantoor 2300 Turnhout V.U. Reinanke Dupont Steenweg op Oosthoven 278 2300 Turnhout. jaargang 30 nummer 1 September 2015 P608595 Afgiftekantoor 2300 Turnhout V.U. Reinanke Dupont Steenweg op Oosthoven 278 2300 Turnhout jaargang 30 nummer 1 September 2015 Allerliefst Akaberen, Voor dit gloednieuwe scoutsjaar staat er na de

Nadere informatie

35 ste O.L.Vr. Ster der Zee

35 ste O.L.Vr. Ster der Zee 35 ste O.L.Vr. Ster der Zee Groepsnieuws 35 Beste leden, ouders, sympathisanten De eerst maand van het jaar is weeral voorbijgevlogen, januari was weer een topmaand weer enkele extra leden voor de jongste

Nadere informatie

Hopduveltjes Meldert Scouts en Gidsen Vlaanderen

Hopduveltjes Meldert Scouts en Gidsen Vlaanderen Hopduveltjes Meldert Scouts en Gidsen Vlaanderen Jaargang 38 nummer 3 Voorwoord Een tijdje geleden lanceerde Scouts & Gidsen Vlaanderen een enquête waarin ze aan ongeveer 2000 actieve medewerkers vroegen

Nadere informatie

Gekrabbeld. Hallo chirowieten en ouders

Gekrabbeld. Hallo chirowieten en ouders 2 Gekrabbeld Hallo chirowieten en ouders Hier zijn we al weer met de tweede krabbels van het jaar! Voor jullie verder lezen, willen we jullie nog enkele belangrijke dingen vertellen. Een nieuw chirojaar

Nadere informatie

Het Studentenpakket alle verzekeringen voor de student die niet meer thuis woont

Het Studentenpakket alle verzekeringen voor de student die niet meer thuis woont Het Studentenpakket alle verzekeringen voor de student die niet meer thuis woont NnL 1 Het Studentenpakket Na een avondje stappen zie je bij thuiskomst de deur van je flat openstaan. Er is ingebroken.

Nadere informatie

Woordje vooraf. Scoutvriendelijke groeten,

Woordje vooraf. Scoutvriendelijke groeten, Woordje vooraf 28 e FOS De Sperwer De Wolven Heel graag heten wij jullie welkom binnen onze nieuwe wolventak! Met deze bundel willen we jullie op de hoogte brengen van wat onze wolvenwerking inhoud en

Nadere informatie

Maandlijst december-januari

Maandlijst december-januari Maandlijst december-januari Algemene informatie Heb je nog geen sjaaltje, tshirt of pull en wil je er graag ééntje kopen? Laat dit dan weten aan iemand van de leiding en dan bestellen wij dit voor jou.

Nadere informatie

U bent gekwetst naar aanleiding van een ongeval CHECKLIST VAN DE DOCUMENTEN DIE U IN UW DOSSIER MOET BIJHOUDEN

U bent gekwetst naar aanleiding van een ongeval CHECKLIST VAN DE DOCUMENTEN DIE U IN UW DOSSIER MOET BIJHOUDEN U bent gekwetst naar aanleiding van een ongeval CHECKLIST VAN DE DOCUMENTEN DIE U IN UW DOSSIER MOET BIJHOUDEN Met het oog op uw schadevergoeding, zijn ALLE documenten betreffende uw schade belangrijk.

Nadere informatie

EEN CHIROJAAR PLANNEN

EEN CHIROJAAR PLANNEN EEN CHIROJAAR PLANNEN Onderwerp(en): Doelgroep: Duur: Hoe plan je een Chirojaar volgens de verschillende karakters in een ploeg? Aspiranten Contactpersoon: Contactgegevens: [ Jouw naam] [ Telefoonnummer

Nadere informatie

t Zondagske Chirojongens Lennik for live België/Belgique P.B. B- 1750 Lennik 2/3304

t Zondagske Chirojongens Lennik for live België/Belgique P.B. B- 1750 Lennik 2/3304 t Zondagske Chirojongens Lennik for live België/Belgique P.B. B- 1750 Lennik 2/3304 V.U.: Dries Devos, Markt, 1750 Lennik. t Zondagske is een 3-jaarlijkse uitgave van de chirojongens Lennik, markt 9a 1750

Nadere informatie

Groepspraatje. Dag ouders en sympathisanten,

Groepspraatje. Dag ouders en sympathisanten, Groepspraatje Dag ouders en sympathisanten, Het scoutsjaar is nu wel echt begonnen, november is al de derde maand. Dit wil zeggen dan de leiding helemaal gerodeerd is, zowat alle leden ingeschreven zijn,

Nadere informatie

Trimester programma 2: Reis rond de wereld Overzicht 30 januari een doodgewoon twee- tot- viertje 6 februari geen vergadering 13 februari valentijn

Trimester programma 2: Reis rond de wereld Overzicht 30 januari een doodgewoon twee- tot- viertje 6 februari geen vergadering 13 februari valentijn Trimester programma 2: Reis rond de wereld Overzicht 30 januari een doodgewoon twee- tot- viertje 6 februari geen vergadering 13 februari valentijn vergadering 20 februari sport vergadering 27 februari

Nadere informatie

STM in een. notendop. VU: Sander Peeters, Steenweg op Hoogstraten 63, 2330 Merksplas

STM in een. notendop. VU: Sander Peeters, Steenweg op Hoogstraten 63, 2330 Merksplas STM in een notendop VU: Sander Peeters, Steenweg op Hoogstraten 63, 2330 Merksplas Kapoenenleiding kapoenen@scouts- sint- michiel.be Emma Geerts 06/07/1995 2e jaar leiding Totem: Goedhartige Torenvalk

Nadere informatie

Bivakgids 2013. Tenneville. Bivak 1

Bivakgids 2013. Tenneville. Bivak 1 Bivakgids 2013 Tenneville Bivak 1 13 Voorwoord Beste ouders/sympathisanten, Op zondag 21 juli 2013 is het weer zover: Het jaarlijkse chirobivak vangt aan. Wij als Oud Leiding kunnen dit enkel toejuichen

Nadere informatie