CHIRO VOSSELAAR INFOBROCHURE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CHIRO VOSSELAAR INFOBROCHURE"

Transcriptie

1 CHIRO VOSSELAAR INFOBROCHURE

2

3 Algemene voorstelling Chiro, waar staan we voor? Chiro is meer dan de wekelijkse zondagnamiddag, voor ons is het een manier van leven. We vatten onze chirodroom samen in drie waarden: gaarne zien, rechtvaardigheid en innerlijkheid. Ieder van ons verdient het om graag gezien te worden. Pas als je graag gezien wordt, kan je jouw talenten en mogelijkheden ontplooien. Deze kansen willen wij je in de chiro zeker bieden! Met de waarde innerlijkheid gaan we in tegen oppervlakkig leven en overdreven consumeren. We maken bewuste en doordachte keuzes en durven nadenken over wat ons ten diepste beweegt om aan chiro te doen. Dat stilstaan maakt ons weerbaar en sterk om onze dromen concreet te maken. We komen op voor een rechtvaardige samenleving waar aan iedereen eerlijke kansen worden geboden. Zolang dit niet kan en er mensen uitgesloten worden, komen we als chiro op voor diegenen die uit de boot dreigen te vallen. Hoe willen we dit realiseren? Op een speelse en actieve manier zoeken wij samen met kinderen en jongeren hoe we kunnen samenleven. Hiervoor hebben we geen gewichtige woorden nodig, we beleven het elke week in ontelbare kleine details die van een gewone spelnamiddag een echte chirozondag maken. Liever dan erover te praten, laten we kinderen en jongeren ervaren wat Chiro betekent. We geven het intuïtieve een belangrijke plaats.

4 Een plaatselijke chiro, zoals de onze, is meer dan een optelsom van de verschillende afdelingen en de leidingsploeg. Plaatselijke chirogroepen vormen een gemeenschap waar klein en groot hun plaats in kunnen vinden. We werken meestal leeftijdsgericht maar kiezen uitdrukkelijk voor groepsmomenten waar we verantwoordelijkheid dragen ten opzichte van elkaar. Ieder kind of iedere jongere heeft eigen mogelijkheden, eigen sterke en zwakke kanten. We vinden het belangrijk dat ieder deze mogelijkheden kan benutten. Sterker nog, we spreken kinderen en jongeren net op die mogelijkheden aan. We zorgen ervoor dat iedereen mee verantwoordelijkheid opneemt voor het samenleven. Dat opnemen van verantwoordelijkheid betekent niet voor elke afdeling hetzelfde. We zien hier een evolutie: van jongsaf aan betrekken we onze leden bij het chirogebeuren, gaandeweg wordt dit meer uitgebouwd. Als chiro proberen we zelf ook te participeren aan de samenleving rondom ons. We nemen deel aan het parochie- en buurtleven, we willen mee vorm geven aan de samenleving. Het is belangrijk om de stem van kinderen en jongeren te laten horen en onze verantwoordelijkheid op te nemen, ook buiten de chiro. Het hoogtepunt van het jaar is zeker het bivak tijdens de grote vakantie. Zo n kamp vraagt een intense voorbereiding van de leidingsploeg, maar ook voor de verschillende afdelingen. Er wordt 10 dagen (7 dagen voor speelclubs) samen geleefd, gewerkt, gelachen, gebabbeld, op- en afgebouwd, ruzie gemaakt en ook weer bijgelegd. De chirobivakken vormen een mini-maatschappijtje die in samenspraak en met respect voor de omgeving aan hun chirodroom bouwen. (Een Chirokamp kost zo n 15 per dag)

5 Enkele praktische zaken ivm chiro Vosselaar Chiro Sint-Jozef Vosselaar is een gemengde chiro voor kinderen vanaf 6 jaar. Elke zondag is er activiteit van 14 u tot 17 u. In onze chiro zijn er 5 verschillende afdelingen: speelclubs (6-9 jaar), rakwi s (9-12 jaar), tito s (12-14 jaar), keti s (14-16 jaar) en aspi s (16-17 jaar). Het lidgeld bedraagt 25 euro, dit kan je betalen op een zondag namiddag of via het rekeningnummer BE Dit bedrag omvat voornamelijk de verzekering van uw kind. Elke zondag heeft het kind de mogelijk een Cola, Fanta, Sprite of water aan te kopen tegen 0,5 euro. Ze mogen zelf ook hun eigen drank meebrengen. Eten op de chiro is echter niet toegestaan. Dit doen we om jaloezie tussen de kinderen te vermijden, bv. als de een iets heeft en de andere niets. Omdat we de chiro graag allemaal samen willen afsluiten, willen we graag aan alle ouders vragen aan de poort te blijven wachten. Zo kunnen we in alle rust een toffe chiro-namiddag afsluiten.

6 Verzekering Samenkomen met kinderen en jongeren houdt onvermijdelijk risico s in. Enthousiast spelen, op tocht gaan en jezelf amuseren in je groep zijn zaken die een goede verzekering meer dan noodzakelijk maken. Maar niet alles is te verzekeren! Dikwijls worden verantwoordelijkheden onterecht doorgeschoven naar de leiding van de chiro. Niet alles wat in de chiro gebeurt, moet sowieso door de verzekering van de chiro worden betaald. Voor zaken waar ouders normaal aansprakelijk gesteld worden, zal gewoonlijk dezelfde verantwoordelijkheid gelden, al gebeurden de zaken in chiroverband. Hieronder vatten we de zaken kort samen. Wil je meer weten, bekijk dan onze verzekeringspolis. (http://www.chiro.be/vastenverzekering) Waarvoor is men in de chiro verzekerd? 1. De Burgerlijke Aansprakelijkheid Iemand begaat een fout, met lichamelijke of stoffelijke schade als gevolg. Wanneer je kind schade berokkende aan een derde (= andere kinderen van de Chiro of personen of materialen vreemd aan de groep), dan valt dit niet ten laste van de Chiropolis, maar wel van je eigen familiale verzekering. Dat is bij wet geregeld in 1992 en concreet gemaakt door een overeenkomst tussen de verzekeringsmaatschappijen. Bij materiële schade moet je altijd zelf een vrijstelling betalen van ongeveer 200 euro. Als je geen familiale polis hebt, zal de Chiroverzekering de schade betalen op dezelfde manier als de familiale polis, dus ook met de vrijstelling voor materiële schade van 200 euro die je zelf moet betalen.

7 De leiding is verzekerd voor de Burgerlijke Aansprakelijkheid in geval van toezicht- en organisatiefouten. Wanneer er in de Chiro een ongeval gebeurt en je vindt dat dit te wijten is aan een toezichts- of organisatiefout, dan kun je de leiding burgerlijk aansprakelijk stellen via je eigen rechtsbijstandsverzekering van de familiale polis (dus de familiale van het slachtoffer). 2. Ongevallenverzekering Het gaat hier over gewond raken door een plotse gebeurtenis. Bij een ongeval stuurt de leiding binnen de 8 dagen een ongevalsaangifte én een medisch attest naar LDB, de verzekeringsmakelaar van Chiro. Als ouder ontvang je dan een brief met een dossiernummer. Nadat je alle kosten voor dokters, apothekers, kliniek, enz., betaald hebt, ga je naar jouw mutualiteit. Die betaalt haar aandeel terug en levert een formulier af waarop de bijdrage vermeld staat die je zelf betaald hebt. Stuur dat naar Ic verzekeringen, Kempische Steenweg 404, 3500 Hasselt, met vermelding van je dossiernummer en je eigen rekeningnummer. Let op: een ziekte tijdens een bivak is geen ongeval en valt onder de gewone terugbetalingen via de mutualiteit. Schade aan een bril is enkel verzekerd als dat gepaard gaat met lichamelijk letsel. 3. Overlijden en blijvende invaliditeit Ook in deze gevallen voorziet de Chiroverzekering een vergoeding. Voor alle details hierover raadpleeg je best de polis.

8 4. Materiële schade Persoonlijke bezittingen van je kind (kleren, rugzak, fiets, enzovoort) zijn niet verzekerd door de Chiropolis. Als je je auto gebruikt voor de Chiro, is dat op eigen verantwoordelijkheid. De schade berokkend aan een derde is ten laste van je eigen autoverzekering. Eigen schade door eigen fout is volledig voor jou. Daarom vragen we uitdrukkelijk je auto nooit door anderen te laten besturen.

9 Attesten allerlei U heeft er misschien al over gehoord. Als uw kind lid is bij de chiro, kan je dit lidgeld terugvorderen op een aantal manieren. Hieronder worden de meest voorkomende manieren kort voorgesteld. Voor meer informatie kan je altijd bij de instanties terecht. 1. Attest CM: Voor het lidmaatschap van een jeugdbeweging en/of de deelname aan een vakantiekamp geeft de CM een tegemoetkoming. Deze tegemoetkoming is voor kinderen en jongeren tot 25 jaar. Een attest kan je downloaden van de CM site of bij uw CM kantoor gaan halen. Als u dit meegeeft met uw kind naar de chiro, wordt dit ingevuld terugbezorgd. 2. Attesten ziekenfonds: Ook bij andere ziekenfondsen kan je een attest voor kampen verkrijgen. Je kan hiervoor best uw ziekenfonds raadplegen. 3. Fiscale attesten: Ouders kunnen kampen en weekends inbrengen in de belastingen. Deze attesten worden automatisch door ons opgemaakt en tijdig aan u bezorgd. Dit wil zeggen dat na een deelname aan kamp/weekend een attest wordt opgemaakt dat u bij de belastingen kan steken. Dit geldt voor kinderen tot 12 jaar. Dit wil zeggen dat dit attest telt tot op de dag dat uw kind twaalf wordt. Is uw kind al twaalf jaar op kamp of weekend, kan er geen attest opgemaakt worden.

10 Chirokledij Ma, mag ik een uniform hebben? Het is een vraag die je zoon of dochter al stelde of die binnenkort komen zal. Waarom dragen chiromensen eigen kledij? Waarom allemaal gelijk? Hoeveel kost dat? Waar kan je zo n ding kopen? Zijn de kleren eerlijk gefabriceerd? Enkele vragen waarop wij graag antwoorden. Onze bewegingskledij is een uitdrukking van onderlinge verbondenheid. Waar je ons ook tegenkomt op straat, tijdens jouw vakantie ergens in de Kempen of in de Ardennen, je kan ons aan onze kledij herkennen. Blauwe hemden, beige broekjes, broekrokjes of rokken, rode T-shirts, het zijn symbolen van diezelfde chirofamilie. Ons samenkomen in die kledij verwijst naar die grote groep, naar dezelfde idealen en dromen voor onze wereld. Dat ons speelse uniform - eigenlijk spreken we liever over chirokledij - ook uitdrukking is van een vorm van gelijkwaardigheid spreekt voor zich. Dezelfde outfit zegt: geen onderscheid in rang of stand, geen uiterlijke tegenstellingen meer. Zelfs het vroegere onderscheid meisje-jongen, waarbij iedere sekse een eigen uniform met eigen kleuren had, werd opgegeven. Een volledig assortiment, sweater, broek of rok, hemd, T-shirt kost afhankelijk van de maat ± 90 euro voor de kleinsten, ± 110 euro voor de grootsten. Daar naast is er ook randkledij die niet bij de bewegingskledij hoort. Bv. en regenjasje met reflecterende veiligheidsstrips enz. Bij chiro Vosselaar wordt er verwacht van de drie oudste groepen (tito, keti en aspi), dat zij een volledig uniform dragen. Hiermee wordt bedoeld een chiro T-shirt, een beige broek of rok en een blauw chiro-hemd. Van de jongste twee groepen (speelclub en rakwi) verwachten we, dat ze enkel een chiro T-

11 shirt dragen. Hiermee willen we er rekening mee houden dat zij op een leeftijd zitten waarin ze nog veel groeien en zo meerdere uniformen zouden verslijten in hun jongere chirocarrière. Je kan de chiro-uniformen aankopen in de Banier. Een gepersonaliseerd Chiro-Vosselaar T-shirt kan je aankopen tegen 7 euro. Er zijn ook Chiro-Vosselaar truien te bestellen bij de leiding. De kostprijs van een Chiro-Vosselaar trui is 25 euro. Voor de meisjes hebben we ook een Chiro-Vosselaar topje. Dit topje kan ook besteld worden bij de leiding en kost 7,5 euro. Breng het geld gewoon mee naar de eerst volgende activiteit, iemand van de leiding zal je dan helpen met het zoeken naar de juiste maat voor het kind. Chiro laat de chirokledij produceren door bedrijven die een eerlijke prijs aan de arbeiders betalen. Aan de werkgever werd gevraagd een protocol te ondertekenen waarbij ze verklaren de sociale rechten van de werknemers te eerbiedigen. Zowel bij het ontwerp, de keuze van de materialen als bij de productie van de chirokledij wordt er voor kwaliteit gekozen. Wekelijks gedragen chirokledij moet tegen een stootje kunnen.

12 Verhuur tenten Legertent U heeft het misschien al gezien. We hebben met onze Chiro in 2011 een splinternieuwe legertent aangekocht. Dit omdat we onze oudste groepen de kans willen geven op een unieke ervaring: 10 dagen overnachten in een tent. Omdat dit een grote investering was, hebben we besloten om onze tent ook te verhuren om zo een deel van de kosten terug te verdienen. Dus als jij een fantastisch tuinfeest wil geven, maar je wil daarbij toch een gezellig dak boven je hoofd, aarzel dan niet om naar onze legertent te vragen. Ideaal voor communie- of lentefeest of gewoon een gezellige barbecue. Ook verenigingen die de tent willen gebruiken om op kamp te gaan kunnen bij ons terecht. Afmetingen: 6m x 16m Let wel, zorg dat je tuin groot genoeg is want de tent is maar liefst 6 meter bij 16 meter (+2 meter rondom voor de koorden). De tent biedt daarmee ruimte voor 32 slaapplaatsen of tot wel 100 staanplaatsen. Doordat je zelf kan kiezen of je de zijkanten aanbrengt of niet is deze tent ideaal, zelfs bij twijfelachtig weer. De zijwanden zijn iets hoger dan een traditionele legertent, waardoor je ook aan de zijkant goed rechtop kunt staan.

13 Prijs: Wij zijn geen commerciële organisatie en zijn ook niet van plan om winst te maken met de verhuur. Wij hanteren daarom volgende huurprijzen voor verenigingen en particulieren: 4 dagen 150,00 7 dagen 250,00 10 dagen 350,00 Opstellen: Indien je niet weet hoe je zulke tent moet opstellen, kan je steeds een beroep doen op onze Keti s en Aspi s. Voor 75 euro komen zij samen met een deel van de leiding de tent rechtzetten. Deze opbrengst gaat grotendeels in hun spaarpot, zodat ze al eens een speciale activiteit kunnen doen. Voor leden van Chiro Vosselaar kunnen we uiteraard wat meer en voor hen valt er over de prijs te onderhandelen. ;)

14 Partytent (NIEUW) Sinds oktober 2013 hebben we ook een geheel nieuwe vervanger voor onze partytent. Afmetingen: 5m x 10m Deze partytent is 5 meter breed en 10 meter lang. De nokhoogte van de tent bedraagt ongeveer 3,30 meter. Uniek aan deze tent is de doorloophoogte van 220 cm. Daarmee is deze tent ideaal om tegen een gevel met openslaande deuren te plaatsen. De partytent is voorzien van 2 zijwanden van 10 meter en 2 kopse wanden. Prijs: Wij zijn geen commerciële organisatie en zijn ook niet van plan om winst te maken met de verhuur. Wij hanteren daarom volgende huurprijzen voor verenigingen en particulieren: 4 dagen 50,00 7 dagen 80,00 10 dagen 110,00 Opstellen: Voor 10 euro komen wij de tent rechtzetten en weer afbreken (vervoerskosten niet inbegrepen). Voor leden van Chiro Vosselaar kunnen we uiteraard wat meer en voor hen valt er over de prijs te onderhandelen. ;)

15 Chiro USB-stick Sinds 2013 hebben we ook een nieuwe primeur: De enige echt Chiro Vosselaar USB Stick. Wat krijg je als je deze stick koopt? - Een USB stick van 8Gb - Alles foto s van het chiro jaar (Een schitterend attribuut om mee te stoefen bij je vrienden en collega s) Wat moet dat kosten? Wij vragen de ronde prijs van 10 euro voor deze geweldige USB-stick. EN!!! Deze kan je jaar na jaar hergebruiken om de nieuwe foto s op te laten zetten! Wil jij ook zo een USB-stick bestellen? Vraag er dan even naar bij een van onze leid(st)ers. Zij zullen je met plezier verder helpen.

16 Speelclubs In deze groep vinden we onze jongste telgen. De kinderen in deze groep zijn tussen 6 en 9 jaar of bevinden zich in het eerste, tweede of derde leerjaar. De leiding van deze groep zijn dit jaar: Rani, Toon en Dries. Hun afdelingsfiguurtje is Rupsje Ribbel. Hallo, ik ben Rani Claessen, ik ben 19 jaar en ik begin aan mijn 4de jaar als leidster. Ik ben afkomstig uit Vorselaar maar ik woon nu in Vosselaar. Dit is ondertussen al mijn 15de jaar in De Chiro van Vosselaar (en ik ben er trots op)! Verder ben ik afgestudeerd als kok / receptioniste aan VTI-Spijker te Hoogstraten en vanaf dit jaar volg ik een Selectieve LerarenOpleiding (SLO) om praktijkleerkracht te worden. Mijn hobby's zijn uiteraard CHIRO, wandelen met mijn hond Zappa & schaatsen. Ik ben tevens ook een grote fan van de Formule 1 (GO Lewis Hamilton!). Zo dat was het wel een beetje en vergeet niet: Als je 't mij vraagt CHIRO! Hey, ik ben Toon. Op de dertigste dag van de eerste maand van het jaar 1996, zo rond een uur of elf was de aarde weer een chiro'er rijker.ik woon in vosselaar waar ik ondertussen al 12 jaar elke zondag naar de Chiro kom. Ik deed dit 12 jaar met veel plezier en ik ben er dan ook klaar voor de volgende generatie chiro'ers te amuseren. Ik studeer nu Biomedische in Leuven. Mijn hobby's zijn Chiro, Chiro en nog eens Chiro!!

17 Dag lieve chiro ers. Mijn naam is Dries Versmissen en ik ben geboren op 9 augustus in het jaar Ik ben ondertussen 18 jaar oud geworden. Mijn tweede jaar als chiroleider gaat van start. Ik zit vanaf het 1 ste middelbaar in de chiro en in de jaren daarvoor (een vorig leven laten we het noemen), was ik lid van de scouts. Buiten de chiro houd ik me voornamelijk bezig met muziek want ik zit nu in mijn eerste jaar Muziekpedagogie. De instrumenten die ik bespeel zijn piano en saxofoon. En sinds vorig jaar ben ik ook dirigent bij Crescendo (De Jeugdfanfare). Van sport deed ik turnen en trampoline samen met Sem. Maar daar ben ik spijtig genoeg mee moeten stoppen vanwege een knieblessure. Ik kijk uit naar het nieuwe jaar, zodat ik samen met de speelclubs geweldig van start kan gaan!! Rakwi s

18 In deze groep vinden we onze jongeren van 9 tot 12 jaar of in andere termen de kinderen van het vierde, vijfde en zesde leerjaar. De leidings bestaat uit Nissy, Anne-Sophie en Ian. Hun afdelingsfiguurtje is Sjoepap. Hallo, ik ben Nissy. Op 10 november 2014 word ik 18 jaar. Dit is mijn tweede jaar als rakwi leiding en ook mijn 12de chirojaar!!! Ik ben nog steeds student en volg het zevende esthetische schoonheidsverzorging. Na mijn school uren ben ik veel bezig met de Chiro! Later wil ik graag leerkracht lager onderwijs worden. Maar om dit te bereiken zal ik nog even moeten studeren! Hierbij weet ik dat ik een leuke groep heb dit jaar en dat we samen veel leuke activiteiten gaan doen!. OOK WEL WAAR!!! Heeey iedereen, ik ben Anne-Sophie en op 26 juli 1993 zag ik voor het eerst het daglicht. Ik begin nu al aan mijn 4e jaar leiding ö wat vliegt de tijd vooruit! Na de KA's en SC gooi ik het dit jaar over een heel andere boeg en ga ik van start bij de RAKWI's. Naast de chiro dans ik al 13 jaar lang bij Dance Desire, wat één van mijn grootste hobby's is. Lachen en plezier maken staan bij mij voorop, maar er moet natuurlijk ook gedacht worden aan mijn studies. Vanaf nu studeer ik voor medische secretaresse aan Syntra te Turnhout. Als laatste wil ik ook nog even zeggen dat ik enorm uitkijk naar dit nieuwe CHIRO-jaar!!

19 Mijn naam is Ian Claessen, ik ben 18 jaar en afkomstig uit Vorselaar. Nu woon ik in Vosselaar. Mijn hobby's zijn CHIRO & gamen. Ik heb eerst zeven jaar als lid in de Chiro doorgebracht en nu ben ik helemaal klaar voor mijn tweede jaar leiding! Verder studeer ik aan de Hogeschool Kortrijk voor Digital Arts and Entertainment. Well that's all folks!

20 Tito s Bij de tito s zitten onze jonge pubertjes. Hiermee bedoelen we de jongeren van jaar of zij die in het 1 ste en 2 de middelbaar ziten. Zij worden dit jaar begeleid door Sem en Joke. Hun afdelingsfiguurtjes zijn Flamm en Spetter. Goedendag beste chiroleden! Mijn naam is Sem Van Eyck en ik ben heden ten dage 18 jaar. Ik zit al in de chiro sinds ik nog maar een klein jongentje van 6 jaar oud was. Sindsdien heb ik (zoals iedereen in de chiro) de chirokriebels, welke het meest beginnen werken rond de periode van begin augustus. Ik studeer geschiedenis aan de KU Leuven. Naast chiro-lid-leider ben ik ook nog turner. Dit doe ik één keer in de week. Ook heb ik 7 jaar muziekschool en 6 jaar gitaarles gevolgd. Dit is mijn tweede jaar als leider en ik kijk er naar uit, zeker omdat ik dit jaar, na een jaar als speelclubleiding, bij een totaal andere groep kom: de tito's! Eerst de algemeenheden: 18 jaar, brunette, blauwe ogen, 8 jaar loopbaan in de chiro, en altijd goed gezind, behalve als ik niet goed gezind ben Ik ga proberen er samen met de groep een heel tof chirojaar van te maken en ik weet zeker: dat wordt top! Buiten de chiro speel ik nog toneel bij teyater basaal en probeer ik toch iets of wat conditie te hebben door te gaan fitnessen. Maar als je het mij vraagt CHIROO! ;D

21 Keti s & Aspi s De Keti s en Aspi s zullen vooral activiteiten samendoen. Hun leid(st)ers zijn dit jaar Samme en Kevin. Bij de keti s bevinden zich onze oudste pubers. Dit zijn de jongeren van 14 tot 16 jaar, of de jongeren van het 3 de en 4 de middelbaar. Hun afdelingsfiguurtjes zijn Boo en Bie de bevers. De aspi s zijn een groepje apart. Zij worden klaargestoomd door de leiding om het volgende jaar zelf leiding te worden. De leeftijd bij de aspi s kan variëren. Ze hebben de leeftijd van 17 of 18 jaar en bevinden zich in het 5 e en 6 e middlbaar. Hun afdelingsfiguur is Freek de egel. Hallo mijn lieve chiromensen, Ik heb op 15 februari 1994 de naam 'Samme' gekregen van mijn lieve mama en papa. Ik ben geboren in Turnhout, maar woon nu in Beerse. Als klein meisje van 6jaar heb ik de leuke wereld van de chiro ontdekt en nu nog steeds vertoef ik mij bij de leukste chirogroep van Vlaanderen! CHIRO VOSSELAAR. Verder zit ik 1 dag in de week op de schoolbanken in het volwassen onderwijs in Antwerpen, daar studeer ik maatschappelijk werk of althans probeer ik dat te studeren. :) De rest van de week kan je me vinden in het kapsalon. Naast werken en school ontspan ik me graag met vrienden en kan je me wel eens tegenkomen in cafe ''de Lindekes.'' Dit jaar ga ik voor twee nieuwe uitdaging in de chiro. Zo zal ik de financiële kant van de chiro beheren en ga ik ook voluit voor het ''entertainen'' van onze oudste leden. Hier heb ik al reuze veel zin!! WANT als je het mij vraagt: CHIRO.

22 Hellow, ik ben Kevin Moons. Ik ben geboren op 14 februari 1989, kortweg Valentijn 89 en daarmee ben ik den oudste van den hoop. Van mijn 25 levensjaren op aarde bevind ik me al 17 jaar tussen het scheve chirovolk. Maar ik ben het nog niet beu, dus doe ik er nog een 18e jaartje bij. Na negen jaar als lid wordt dit ondertussen ook mijn 9 e (en wellicht laatste) jaar als leiding. Na mijn middelbare carrière op t College in Turnhout, ben ik in 2011 aan de KHK afgestudeerd als industrieel ingenieur elektromechanica. Ik rij ondertussen al enkele jaren als ne werkende mens elke weekdag met de auto richting TEGEMA in Eindhoven. Binnen dit ingenieurskantoor werk ik mee aan het ontwerpen van de machines van ASML. Deze immense machines maken de minuscule computerchips voor o.a. Samsung, Nikon, Intel,... Als ik s avonds thuis kom ben ik niet alleen bezig met Chiro. Ik maak sinds enkele jaren ook deel uit van de Vosselaarse Jeugdraad. Ik heb ook 15 jaar gevolleybald, maar vorig jaar heb ik de volleybal echter tijdelijk vaarwel gezegd omdat ik samen met mijn vriendin* aan ons eigen (t)huisje aan het bouwen ben. Dit is ook de reden waarom ik dit jaar een deel van mijn taken als groepsleiding over ga dragen aan Rani en Samme. * Voor diegenen die het nog niet wisten: De groepsleidster van de scouts

23 Belangrijke datums van het chirojaar Familiebarbecue begin chirojaar: 7 september 2014 Eerste zondagactiviteit: OVERGANG 21 september 2014 Leidingsweekend (geen chiro) 2 november 2014 Christus Koning 23 november 2014 Sinterklaasfeest 30 november 2014 Kerstfeestje 22 december 2014 Kerstboomverbranding 10 januari 2015 Spaghettidag 8 februari 2015 Ledenweekend maart 2015 Individuele daguitstap 19 april 2015 Algemene daguitstap 28 juni 2015 Kamp 1 t/m 10 augustus 2015 Op volgende zondagen is het helaas geen chiro 26 oktober november december december februari februari april april mei mei 2015 Afhankelijk van de examens van de leiding zou het kunnen dat er in januari en juni nog enkele zondagen wegvallen Indien de datums zouden wijzigen, wordt u hiervan tijdig verwittigd.

24 Datum Omschrijving Opmerkingen zo 7 sep 14 BBQ zo 14 sep 14 Chiro zo 21 sep 14 OVERGANG zo 28 sep 14 Chiro zo 5 okt 14 Chiro zo 12 okt 14 Chiro zo 19 okt 14 Chiro zo 26 okt 14 GEEN Chiro (Herfstvakantie) zo 2 nov 14 GEEN Chiro LEIDINGSWEEKEND zo 9 nov 14 Chiro Wel Chiro ondanks 11/11 zo 16 nov 14 Chiro zo 23 nov 14 CHRISTUS KONING zo 30 nov 14 SINTERKLAASFEEST zo 7 dec 14 Chiro (examens?) zo 14 dec 14 Chiro (examens?) zo 21 dec 14 GEEN Chiro (Kerstvakantie) ma 22 dec 14 KERSTFEESTJE zo 28 dec 14 GEEN Chiro (Kerstvakantie) zo 4 jan 15 Chiro zo 11 jan 15 Chiro (examens?) zo 18 jan 15 Chiro (examens?) LK zo 25 jan 15 Chiro (examens?) zo 1 feb 15 Chiro zo 8 feb 15 SPAGHETTIDAG zo 15 feb 15 GEEN Chiro (Carnavalvakantie) zo 22 feb 15 GEEN Chiro (Carnavalvakantie) zo 1 mrt 15 Chiro zo 8 mrt 15 Chiro 6 mrt: 100-dagen zo 15 mrt 15 LEDENWEEKEND zo 22 mrt 15 Chiro zo 29 mrt 15 Chiro zo 5 apr 15 GEEN Chiro (Pasen) zo 12 apr 15 GEEN Chiro (Paasvakantie) zo 19 apr 15 INDIVIDUELE DAGUITSTAP zo 26 apr 15 Chiro zo 3 mei 15 Chiro (Weekend 1 mei) zo 10 mei 15 Chiro zo 17 mei 15 GEEN Chiro (O.H.Hemelvaart 14-17) zo 24 mei 15 GEEN Chiro (Pinksteren) zo 31 mei 15 Chiro zo 7 jun 15 Chiro zo 14 jun 15 Chiro (examens?) zo 21 jun 15 Chiro (examens?) zo 28 jun 15 ALGEMENE DAGUITSTAP

25 Contactgegeven leidingsploeg Groepsleiding: Kevin Moons Hoortverten 71 Tel.: Vosselaar GSM: Rani Claessen Grootheidestraat Vosselaar GSM Samme Eelen Cardinaal Kardijnlaan Beerse GSM: Speelclubs: Rani Claessen Grootheidestraat Vosselaar GSM Toon Suls Fazantenlaan Vosselaar GSM: Dries Versmissen Jan de Wittestraat 2350 Vosselaar GSM Rakwi s: Nissy Vermeulen Bgr. Stroobantlaan Vosselaar GSM: Anne-Sophie Dedeyne Tichelarijstraat 60/ Turnhout GSM: Ian Claessen Grootheidestraat Vosselaar GSM Tito s: Sem Van Eyck Hofeinde Vosselaar GSM Joke Van Elsen Boekweitstraat Vosselaar GSM: Keti s & Aspi s: Kevin Moons Hoortverten 71 Tel.: Vosselaar GSM: Sam Eelen Cardinaal Kardijnlaan Beerse GSM:

26

27

CHIRO VOSSELAAR INFOBROCHURE

CHIRO VOSSELAAR INFOBROCHURE CHIRO VOSSELAAR INFOBROCHURE 2013 2014 Algemene voorstelling Chiro, waar staan we voor? Chiro is meer dan de wekelijkse zondagnamiddag, voor ons is het een manier van leven. We vatten onze chirodroom

Nadere informatie

Infobrief Pallieters. Wie is de leiding? De zondag

Infobrief Pallieters. Wie is de leiding? De zondag Infobrief Pallieters Wie is de leiding? De leiding van de Pallieters is een 5-koppig team dat op zondag steeds paraat staat voor uw Pallieterke. Wij zijn ook het aanspreekpunt voor al uw vragen: zondag

Nadere informatie

Elke zondagmiddag, tenzij anders meegedeeld in de agenda (Het Pimpernelleke, door de leiding of op onze site http://www.chiropimpernel.

Elke zondagmiddag, tenzij anders meegedeeld in de agenda (Het Pimpernelleke, door de leiding of op onze site http://www.chiropimpernel. Deze folder is bedoeld om je te laten kennismaken met de chirowerking, zowel met onze chiro als met het gewest en chiro nationaal. Ook vind je in deze folder wat meer uitleg over de verzekering en over

Nadere informatie

CHIRO KRISTAL. Stabroek. infobrochure.

CHIRO KRISTAL. Stabroek. infobrochure. CHIRO KRISTAL Stabroek infobrochure www.chirokristal.be Beste ouders, De start van het CHIROjaar vinden we het juiste moment om een infofolder uit te brengen. Wij, de leiding, vinden het belangrijk dat

Nadere informatie

Chiro Hekeko 2013-2014

Chiro Hekeko 2013-2014 Chiro Hekeko 2013-2014 Praktische informatie www.chirohekeko.be info@chirohekeko.be www.facebook.com/chirohekeko Chiro Hekeko Overwinningstraat 96 3010 Kessel-Lo Welkom! Beste Chirovrienden en ouders,

Nadere informatie

Chiro Hekeko 2015-2016

Chiro Hekeko 2015-2016 Chiro Hekeko 2015-2016 Praktische informatie www.chirohekeko.be info@chirohekeko.be www.facebook.com/chirohekeko Chiro Hekeko Overwinningstraat 96 3010 Kessel-Lo Welkom! Beste Chirovrienden en ouders,

Nadere informatie

Chiro Budingen 2011 2012

Chiro Budingen 2011 2012 Chiro Budingen 2011 2012 Beste vrienden, Het geweldig jaar is weer begonnen, zeker na zo een spetterende startdag. De kriebels zijn waarschijnlijk boven gekomen. Om jou verder te helpen, in dit geweldig

Nadere informatie

Beste ouders en leden,

Beste ouders en leden, t Patotterke Beste ouders en leden, Hier is dan ons laatste patotterke van het jaar. Je kan hier weer alle info in terug vinden die je nodig hebt. Indien je nog vragen hebt over iets dan kan je ons zeker

Nadere informatie

CHIRO WINGENE STELT VOOR: Jomeetje. Nieuwsbrief voor leden en ouders van Chiro Jokwy-Mekwy

CHIRO WINGENE STELT VOOR: Jomeetje. Nieuwsbrief voor leden en ouders van Chiro Jokwy-Mekwy CHIRO WINGENE STELT VOOR: Jomeetje Nieuwsbrief voor leden en ouders van Chiro Jokwy-Mekwy Dit jomeetje is voor: België-Belgique P.B. 8750 Wingene 3/8910 Verschijnt tweemaandelijks; 18de jaargang 2014-2015

Nadere informatie

4 mei. Jarigen van de maand mei

4 mei. Jarigen van de maand mei Temporterke mei Groepsnieuws: Heeft u een vraag? Dat kan altijd! Stuur een e-mail naar groepsleiding@chirotempo.be (Deze mail komt terecht bij Shauni&Wonne) of spreek op zondag iemand van de leidingsploeg

Nadere informatie

CHIRO JEUGDDROOM. KratSKE

CHIRO JEUGDDROOM. KratSKE CHIRO JEUGDDROOM KratSKE INFORMATIE INSCHRIJVING EN LIDGELD De eerste zondag van een nieuw lid noteren we alle nodige contactinformatie. Enkele weken later komt de leiding eventjes langs om het lidgeld

Nadere informatie

Chiromeisjes Westmeerbeek Mgr Raeymaekersstraat 19 2235 WESTMEERBEEK INFOBROCHURE

Chiromeisjes Westmeerbeek Mgr Raeymaekersstraat 19 2235 WESTMEERBEEK  INFOBROCHURE Chiromeisjes Westmeerbeek Mgr Raeymaekersstraat 19 2235 WESTMEERBEEK www.chiro-westmeerbeek.be INFOBROCHURE GOEIEDAG! Mag ik bij de Chiro? Is mijn chiropull gestreken? Wie staat in leiding bij mijn zoon/dochter?

Nadere informatie

Beste ouders, liefste kindjes.

Beste ouders, liefste kindjes. Beste ouders, liefste kindjes. Jullie denken er blijkbaar aan om lid te worden van Chiro Ganshoren, maar zitten nog met een aantal vragen. Uiteraard kunnen jullie hiervoor steeds terecht bij de leidingsploeg,

Nadere informatie

9 maart Jeugddag!

9 maart Jeugddag! TEMPORTERKE MAART! 9 maart 2014 - Jeugddag! Op 9 maart is het jeuggdag! Jeugddag? Wat is dat? Wel: dat leggen we even uit.. J Vorig schooljaar kwam er op de Jeugdraad van Ekeren het idee om eens een activiteit

Nadere informatie

PLAY-LIST WAAROM LEIDING WORDEN

PLAY-LIST WAAROM LEIDING WORDEN PLAY-LIST WAAROM LEIDING WORDEN Onderwerp(en): Doelgroep: Duur: Preleidingsvorming Aspi s en andere leden die leiding worden 5 minuten per vraag + 5 minuten per opdracht + nabespreking Contactpersoon:

Nadere informatie

Meisjeschiro Okapi Kortessem

Meisjeschiro Okapi Kortessem Meisjeschiro Okapi Kortessem Infobrochure 2015-2016 Wat? Elke zondag, van 14u00 tot 17u00, staat er een enthousiaste leidingsploeg klaar die met de leden allerlei leuke activiteiten doet: bosspelen, knutselen,

Nadere informatie

Sikamberke. Januari 2013

Sikamberke. Januari 2013 Sikamberke Januari 2013 Wij wensen alle leden, ouders, leiders en Chirosympathisanten een spetterend 2013! We gaan weer voor een jaar vol Chiroplezier! We geven er samen een lap op! Karen De Waele Hoofdleidster

Nadere informatie

Gekrabbeld. We zijn dit chirojaar zeer goed gestart! Ons nieuwe. grasveld achter de lokalen is bijna speelklaar en we

Gekrabbeld. We zijn dit chirojaar zeer goed gestart! Ons nieuwe. grasveld achter de lokalen is bijna speelklaar en we ! 2 Gekrabbeld Hallo chirowieten en ouders We zijn dit chirojaar zeer goed gestart! Ons nieuwe grasveld achter de lokalen is bijna speelklaar en we mochten weer tal van nieuwe leden verwelkomen. Hopelijk

Nadere informatie

Welkom. Data. Opendeurweekend jongenschiro

Welkom. Data. Opendeurweekend jongenschiro Het Informatiefke Welkom Beste chirovrienden, Na een lange vakantie met veel goed weer en een supertof kamp is jammer genoeg het schooljaar terug begonnen. Maar niet getreurd, want dat betekent natuurlijk

Nadere informatie

Als je t mij vraagt: CHIRO

Als je t mij vraagt: CHIRO Als je t mij vraagt: CHIRO Chirojeugd-Vlaanderen vzw Kipdorp 30 2000 Antwerpen [ Tel.] 03-231 07 95 [ Fax ] 03-232 51 62 [ E-mail ] info@chiro.be [ Site ] www.chiro.be GOEIEDAG Mag ik bij de Chiro? Is

Nadere informatie

Temporterke februari. de computer uitschakelen en naar de Chiro gaan!

Temporterke februari. de computer uitschakelen en naar de Chiro gaan! Temporterke februari de computer uitschakelen en naar de Chiro gaan! Groepsnieuws: Heeft u een vraag? Dat kan altijd! Stuur een e-mail naar groepsleiding@chirotempo.be (Deze mail komt terecht bij Shauni&Wonne)

Nadere informatie

Aantal enquêtes 70 60 50 40 30 20 10 0 Gemaakt Teruggekregen 2

Aantal enquêtes 70 60 50 40 30 20 10 0 Gemaakt Teruggekregen 2 Chiro Liezele Aantal enquêtes 7 3 1 Gemaakt Teruggekregen Enquête Chiro Liezele 3 Aantal leden 9 8 7 3 1 Wie vult de enquête in? 3 1 1 Mama Papa Samen Prijs lidgeld 3 3 1 1 Te duur Goed Te weinig Blanco

Nadere informatie

CHIRO WINGENE STELT VOOR: Jomeetje. Nieuwsbrief voor leden en ouders van Chiro Jokwy-Mekwy

CHIRO WINGENE STELT VOOR: Jomeetje. Nieuwsbrief voor leden en ouders van Chiro Jokwy-Mekwy CHIRO WINGENE STELT VOOR: Jomeetje Nieuwsbrief voor leden en ouders van Chiro Jokwy-Mekwy Dit jomeetje is voor: België-Belgique P.B. 8750 Wingene 3/8910 Verschijnt tweemaandelijks; 20 e jaargang 2015-2016

Nadere informatie

Praktisch: Beste ouders,

Praktisch: Beste ouders, Beste ouders, Om een idee te hebben hoe jullie over onze chirowerking denken, zouden we jullie willen vragen even deze enquête anoniem in te vullen. Op deze manier hopen we alle chiro-ouders te bereiken,

Nadere informatie

CHIRO SLORATOKELS

CHIRO SLORATOKELS CHIRO SLORATOKELS 2017-2018 www.sloratokels.be AFDELINGEN Omdat meer volk altijd beter is, besloten we enkele jaren terug de jongste groepen samen te gooien. Op deze manier krijgen we grotere groepen,

Nadere informatie

het Jomeetje T 'T ALMENAKSKE

het Jomeetje T 'T ALMENAKSKE het Jomeetje ~ Nieuwsbrief voor ouders, leden & sympathisanten ~ T 'T ALMENAKSKE 23 februari Chiro, niet zomaar een zondag! + repetitie boeffinge 2 maart Carnaval + repetitie boeffinge 9 maart Chiro, niet

Nadere informatie

CHIRO WINGENE STELT VOOR: Jomeetje. Nieuwsbrief voor leden en ouders van Chiro Jokwy-Mekwy

CHIRO WINGENE STELT VOOR: Jomeetje. Nieuwsbrief voor leden en ouders van Chiro Jokwy-Mekwy CHIRO WINGENE STELT VOOR: Jomeetje Nieuwsbrief voor leden en ouders van Chiro Jokwy-Mekwy Dit jomeetje is voor: België-Belgique P.B. 8750 Wingene 3/8910 Verschijnt tweemaandelijks; 20 e jaargang 2016-2017

Nadere informatie

Een zalig kerstfeest & een gelukkig nieuwjaar

Een zalig kerstfeest & een gelukkig nieuwjaar Een zalig kerstfeest & een gelukkig nieuwjaar Beste ouders, liefste leden en leiding, In dit briefje willen wij jullie vooral een voorspoedig, aangenaam, gelukkig, vrolijk en bovenal een met leuke Chiro-activiteiten

Nadere informatie

Startjoleitje

Startjoleitje Startjoleitje 2015-2016 1 Inhoudstafel Voorblad 1 Inhoudstafel 2 Voorwoordje 3 agenda 3 Jaarthema 4 Verzekering 5 Website 6 Uniform 6 Banier 6 Speelclub 7 Kwiks 8 Rakkers 9 Tippers 10 Toppers 11 Tiptiens

Nadere informatie

Inleiding. Inleefdag. Actie melk. Juni = examenmaand

Inleiding. Inleefdag. Actie melk. Juni = examenmaand MEI - JUNI Inleiding Jammer, maar helaas.. We zijn aan het laatste boekje van het jaar. Wel volgt er binnenkort nog een superzalig kampboekje met alle informative die jullie nodig hebben om op kamp te

Nadere informatie

Inhoudstafel. Flupke april

Inhoudstafel. Flupke april FLUPKE APRIL Inhoudstafel De leiding van de maand: Thomas, Wouter Chirowinkel De Banier Tweede hands chirokledij vraag en aanbod Programma kristallekes Programma speelclub Speelclubweekend Programma rakwi

Nadere informatie

FEBRUARI 2016. Chiro-uren. Reservekledij

FEBRUARI 2016. Chiro-uren. Reservekledij FEBRUARI 2016 Chiro-uren Speelclub: 14u tot 17u Rakkers: 14u tot 17u Toppers: 14u tot 18.30u Kerels: 14u tot 18.30u Aspiranten: 14u tot 19u Reservekledij Het is aangeraden om elke zondag reservekledij

Nadere informatie

Info gekrabbeld. Uniform. Belangrijke data. Verjaardagen. Overzicht speelclub. Overzicht rakwi. Overzicht tito. Overzicht keti.

Info gekrabbeld. Uniform. Belangrijke data. Verjaardagen. Overzicht speelclub. Overzicht rakwi. Overzicht tito. Overzicht keti. Info gekrabbeld Uniform Belangrijke data Verjaardagen Overzicht speelclub Overzicht rakwi Overzicht tito Overzicht keti Overzicht aspi Groepsweekend Spaghetti- avond GEKRABBELD Hallo Chirowieten en ouders,

Nadere informatie

Welkom bij Scouts Akabe Neerpelt!

Welkom bij Scouts Akabe Neerpelt! Welkom bij Scouts Akabe Neerpelt! Onthaalbrochure nieuwe leden Inhoud 1. Akawatte?!... 3 2. Voor wie?... 3 3. Takken... 3 3.1 Okapi s... 3 3.2 Jariboes... 3 3.3 Tapirs... 4 4. Activiteiten... 4 4.1 Wat?...

Nadere informatie

-Www.chirozuienkerke.be20

-Www.chirozuienkerke.be20 -Www.chirozuienkerke.be20 2 19 Met dank aan onze sponsors Lieve Chirowietjes en ouders Alweer een nieuw Chirojaar voor de deur. En wat voor een jaar! We starten met de opening van onze gloednieuwe Chalet.

Nadere informatie

EEN BROCHURE. voor ouders. Chiro is voor alle kinderen en jongeren van 6 tot 18 jaar Spel, plezier en beweging zijn het belangrijkste!

EEN BROCHURE. voor ouders. Chiro is voor alle kinderen en jongeren van 6 tot 18 jaar Spel, plezier en beweging zijn het belangrijkste! EEN BROCHURE voor ouders Chiro is voor alle kinderen en jongeren van 6 tot 18 jaar Spel, plezier en beweging zijn het belangrijkste! ]foto: Dominique Vankan[ Chiro is de grootste Nederlandstalige organisatie

Nadere informatie

www.chiroganshoren.be Beste ouders en ketten Het nieuwe chirojaar gaat bijna weer van start. Dat betekent dat er de komende acht maanden weer wekelijks een nieuwe activiteit voor de ketten klaarstaat.

Nadere informatie

Welkom. Beste chirovrienden,

Welkom. Beste chirovrienden, Het Informatiefke Welkom Beste chirovrienden, Binnenkort is het weer zover. De zondag waar je al een heel jaar naar uitkijkt. Zeker de oudere afdelingen weten al waarover we het hebben, binnenkort is het

Nadere informatie

Goedendag! Ik, ik ben. Ben jij? En jij? Jij bent! nee. één. twee. drie. vier. vijf. zes. zeven. acht. negen. tien. Gaat het? Het gaat goed.

Goedendag! Ik, ik ben. Ben jij? En jij? Jij bent! nee. één. twee. drie. vier. vijf. zes. zeven. acht. negen. tien. Gaat het? Het gaat goed. Vocabulaire En Action 5 : Nederlans naar Frans Unité 1 Goedendag! Ik ben Ik, ik ben ja Ben jij? En jij? Jij bent! nee één twee drie vier vijf zes zeven acht negen tien Unité 2 Gaat het? Het gaat goed.

Nadere informatie

Werkjaar Januari-Juli

Werkjaar Januari-Juli Werkjaar 2009-2010 Januari-Juli Hallo Hier zijn we weer, na een lange kerstvakantie hebben we er weer veel zin in en gaan we weer van start met allerlei fantastische activiteiten. In dit boekje staan de

Nadere informatie

CHIRO JEUGDDROOM. KratSKE

CHIRO JEUGDDROOM. KratSKE CHIRO JEUGDDROOM KratSKE INLEIDING 1001 nachten 1001, *Arabische nachten 1001, te gekke zotte chironachten dit jaar trekt Chiro Jeugddroom erop uit! We vliegen met z n allen naar het betoverende Agrabaah!

Nadere informatie

t Slagske Mei, 26 e jaargang

t Slagske Mei, 26 e jaargang t Slagske Mei, 26 e jaargang Kalender 2016-2017 Tito-weekend 5 tot 7 mei Keti en aspi-weekend 5 tot 7 mei Kamp: 7 tot 15 juli Er is er eentje jarig 8 Brent speelclub 10 Luna rakwi 14 Lotte speelclub 29

Nadere informatie

Hopelijk begint u het nieuwe jaar met niet al te veel buikkrampen, katers en verkoudheden.

Hopelijk begint u het nieuwe jaar met niet al te veel buikkrampen, katers en verkoudheden. Evenementenblaadje Gelukkig nieuwjaar allemaal! Hopelijk begint u het nieuwe jaar met niet al te veel buikkrampen, katers en verkoudheden. Wij beginnen 2012 alvast met toffe activiteiten! 1 januari mag

Nadere informatie

De Stamdaard Onverantwoord plezant maandelijkse uitgave van Chiro STAM

De Stamdaard Onverantwoord plezant maandelijkse uitgave van Chiro STAM De Stamdaard Onverantwoord plezant... - 2 maandelijkse uitgave van Chiro STAM Infostamdaard jaargang 16 Beste leden en ouders, Dit jaar werken we met hetzelfde systeem als vorig jaar om jullie op de hoogte

Nadere informatie

Informatieblad voor ouders en leden

Informatieblad voor ouders en leden Informatieblad voor ouders en leden Chiro De Schakel Nummer 1 2007-2008 Hoi chiro-fanaten, Jullie hebben er even op moeten wachten, maar hier is hij dan: het 1 e Schakeltje van dit chirowerkjaar!!! Hiep

Nadere informatie

OPROEP OPROEP OPROEP OPROEP OPROEP OPROEP OPROEP OPROEP:

OPROEP OPROEP OPROEP OPROEP OPROEP OPROEP OPROEP OPROEP: Evenementenblaadje Het is de maand mei, dat betekent dat we gaan kunnen aftellen naar het kamp! Maar eerst nog twee maanden boordevol plezier. En mei belooft een feestmaand te worden! Wat we gaan doen

Nadere informatie

Lidgeld. Dus bijvoorbeeld:

Lidgeld. Dus bijvoorbeeld: Krabbels Nov/Dec Lidgeld Hoeveel kost het om je kind een fantastisch jaar bij de chiro te laten beleven? Je betaalt 30 om je kind in te schrijven, maar vanaf het 2de kind betaal je nog maar 25 (dus het

Nadere informatie

Akabe Funk. Fascinerend unieke start! Een antwoord op al je vragen.

Akabe Funk. Fascinerend unieke start! Een antwoord op al je vragen. Akabe Funk Fascinerend unieke start! Een antwoord op al je vragen. Inhoud Wat is Akabe Funk?...3 Vanaf wanneer kan ik in leiding komen?...4 Hoe werken wij?...5 Algemeen...5 Verdeling in takken...6 Verloop

Nadere informatie

Infoboekje 2013-2014. Chiro Tel Aviv Scheldewindeke Sportstraat 2, 9860 Scheldewindeke. info@chirotelaviv.be

Infoboekje 2013-2014. Chiro Tel Aviv Scheldewindeke Sportstraat 2, 9860 Scheldewindeke. info@chirotelaviv.be - 1 - Infoboekje 2013-2014 Chiro Tel Aviv Scheldewindeke Sportstraat 2, 9860 Scheldewindeke info@chirotelaviv.be - 2 - www.chirotelaviv.be - 3 - Wie kan aansluiten? Alle meisjes vanaf het eerste leerjaar.

Nadere informatie

KAMPBOEKJE MOL 2014. Als je t mij vraagt: Chiro Gijmel. BE42 7785 9287 3654 (met vermelding kamp 2014 + naam kind)

KAMPBOEKJE MOL 2014. Als je t mij vraagt: Chiro Gijmel. BE42 7785 9287 3654 (met vermelding kamp 2014 + naam kind) KAMPBOEKJE MOL 2014 Leven op het ritme van de wind & van de zon, Zingen op de melodie van bos en beek en bron, Slapen met t getrommel van de regen op het dak, Ontwaken met de morgendauw, Joepieee, we gaan

Nadere informatie

Traditiegetrouw organiseren wij op vrijdag 7 oktober onze spetterende fuif Waksation als evenement van ons Waksationweekend. Om de 800 feestgangers

Traditiegetrouw organiseren wij op vrijdag 7 oktober onze spetterende fuif Waksation als evenement van ons Waksationweekend. Om de 800 feestgangers Start van het nieuwe chirojaar 2016-2017 September 2016 Traditiegetrouw organiseren wij op vrijdag 7 oktober onze spetterende fuif Waksation als evenement van ons Waksationweekend. Om de 800 feestgangers

Nadere informatie

9 Vader. Vaders kijken anders. Wat doe ik hier vandaag? P Ik leer mijn Vader beter kennen. P Ik weet dat Hij mij geadopteerd

9 Vader. Vaders kijken anders. Wat doe ik hier vandaag? P Ik leer mijn Vader beter kennen. P Ik weet dat Hij mij geadopteerd 53 9 Vader Wat doe ik hier vandaag? P Ik leer mijn Vader beter kennen. P Ik weet dat Hij mij geadopteerd heeft. P Ik begin steeds beter te begrijpen dat het heel bijzonder is dat ik een kind van God, mijn

Nadere informatie

MAANDLIJST. Gelukkig Nieuwjaaaar! DECEMBER - JANUARI

MAANDLIJST. Gelukkig Nieuwjaaaar! DECEMBER - JANUARI MAANDLIJST Gelukkig Nieuwjaaaar! DECEMBER - JANUARI Algemene informatie vrij! Ons kamp zal dit jaar doorgaan in Aarschot van 2 tot 11 augustus dus hou deze data zeker Heb je nog geen sjaaltje, t-shirt

Nadere informatie

Chiro Leeuwerik Chiro Windekind

Chiro Leeuwerik Chiro Windekind Chiro Leeuwerik Chiro Windekind ALGEMEEN Welkom bij Chiro Winnik! Alle meisjes en jongens vanaf zes jaar zijn welkom bij Chiro Windekind (voor de meisjes) en Chiro Leeuwerik (voor de jongens). We komen

Nadere informatie

OKTOBER 2015. Chiro-uren. Reservekledij

OKTOBER 2015. Chiro-uren. Reservekledij OKTOBER 2015 Chiro-uren Speelclub: 14u tot 18u Rakkers: 14u tot 18u Toppers: 14u tot 18.30u Kerels: 14u tot 18.30u Aspiranten: 14u tot 19u Reservekledij Het is aangeraden om elke zondag reservekledij mee

Nadere informatie

2015-2016. Voor meer info check www.chirosplinter.be!

2015-2016. Voor meer info check www.chirosplinter.be! 2015-2016 Voor meer info check www.chirosplinter.be! 1 Welkom in de Chiro! We heten je van harte welkom in Chiro Splinter! Reeds 60 jaar komen wij s zondags wekelijks bijeen en dat zal dit chirojaar niet

Nadere informatie

Sprokkelblad eerste editie

Sprokkelblad eerste editie Sprokkelblad eerste editie 2017-2018 Ook dit chirojaar zal informatie over wanneer het chiro is, er speciale events plaatsvinden niet langer enkel per mail verstuurd worden. We hebben er voor gekozen om

Nadere informatie

Chirokrantje Chiromeisjes Larum

Chirokrantje Chiromeisjes Larum Chirokrantje 2016-2017 Chiromeisjes Larum De groepen en hun leiding Hieronder vind je de indeling van de verschillende groepen en de leidingsverdeling voor dit chirojaar. Pinkels (1ste - 2de leerjaar)

Nadere informatie

www.77ste.be Wij vliegen er met veel goesting in en verwelkomen jullie graag op onze eerste activiteit, de jaarmarkt!!

www.77ste.be Wij vliegen er met veel goesting in en verwelkomen jullie graag op onze eerste activiteit, de jaarmarkt!! Liefste leden en ouders, Een nieuw scoutsjaar staat weer voor de deur. Wellicht is er enorm genoten van een verlof met temperatuurstijgingen en -dalingen, maar de leden hebben vooral genoten van het fantastische

Nadere informatie

Chiro Klaasje Heiligstraat Hemiksem

Chiro Klaasje Heiligstraat Hemiksem Chiro Klaasje Heiligstraat 6 BESTE OUDERS Hallo! Welkom bij de beste ouders. Hier vinden jullie meer info over belangrijke data, grote evenementen, weekend, kamp. Bij vragen voor de leiding kijk je best

Nadere informatie

t 3-maandelijkse Chirokrantje van Chiro Gruitrode - jaargang 9 - nummer 2 januari, februari, maart & april 2016

t 3-maandelijkse Chirokrantje van Chiro Gruitrode - jaargang 9 - nummer 2 januari, februari, maart & april 2016 t 3-maandelijkse Chirokrantje van Chiro Gruitrode - jaargang 9 - nummer 2 januari, februari, maart & april 2016 Lieve leden, beste ouders, Sinterklaas is op bezoek geweest en de kerstvakantie is begonnen.

Nadere informatie

Inhoudstafel. Programma speelclub...06 Programma rakwi...08 Programma tito...10 Programma keti...12

Inhoudstafel. Programma speelclub...06 Programma rakwi...08 Programma tito...10 Programma keti...12 KRABBELS MEI JUNI Inhoudstafel Programma speelclub...06 Programma rakwi...08 Programma tito...10 Programma keti...12 2 Hallo chirowieten en ouders, Gekrabbeld Hier zijn we al met de voorlaatste krabbels

Nadere informatie

BEZOEKDAG De bezoekdag zal plaatsvinden 24/07 van 14u tot 17u.

BEZOEKDAG De bezoekdag zal plaatsvinden 24/07 van 14u tot 17u. KRATSKE 2016 Tien dagen eropuittrekken met je vrienden om samen avonturen te beleven, dát is het hoogtepunt van een Chirojaar. Een heel jaar voorbereiden werpt dán zijn vruchten af. WAAR en WANNEER Het

Nadere informatie

Hou op zaterdag 16 april uw deurbel in de gaten, De asties gaan dan door alle Borsbeekse straten! Dan kan u een lekkere vlaai kopen, of misschien wel

Hou op zaterdag 16 april uw deurbel in de gaten, De asties gaan dan door alle Borsbeekse straten! Dan kan u een lekkere vlaai kopen, of misschien wel Enthousiast april Hou op zaterdag 16 april uw deurbel in de gaten, De asties gaan dan door alle Borsbeekse straten! Dan kan u een lekkere vlaai kopen, of misschien wel twee. Want wees nu eerlijk: tegen

Nadere informatie

Donderdag 28-jan 6:30 8:27 11:54 12:54 15:34 17:23 19:20

Donderdag 28-jan 6:30 8:27 11:54 12:54 15:34 17:23 19:20 Januari 2016 Vrijdag 1-jan 6:44 8:50 11:41 12:44 14:55 16:41 18:45 Zaterdag 2-jan 6:44 8:50 11:41 12:45 14:56 16:42 18:46 Zondag 3-jan 6:44 8:50 11:42 12:45 14:57 16:43 18:47 Maandag 4-jan 6:44 8:49 11:42

Nadere informatie

V.U.: Elien Bellon, Kleine Keiberg 45, 3080 Vossem

V.U.: Elien Bellon, Kleine Keiberg 45, 3080 Vossem Tijdschrift van Gidsen Tervuren Nr 3 MAART - ARPIL 2013 V.U.: Elien Bellon, Kleine Keiberg 45, 3080 Vossem Aandacht! Aandacht! Aandacht! o Ouders voor ouders Als jullie uniformen hebben liggen die te klein

Nadere informatie

Belangrijke data: 21 december: wafelverkoop kapoenen 28 december: GEEN VERGADERING. December

Belangrijke data: 21 december: wafelverkoop kapoenen 28 december: GEEN VERGADERING. December Belangrijke data: 21 december: wafelverkoop kapoenen 28 december: GEEN VERGADERING December Xaverius-St.Rita A21/46G December 2014 Dag beste ouders, leden en sympathisanten, Eerst en vooral willen wij

Nadere informatie

Jokske Januari Februari 2017

Jokske Januari Februari 2017 Jokske Januari Februari 2017 Aandacht! Aandacht! Praktische informatie Chirodagen Een chirodag gaat normaal door van 14u00 17u30 tenzij anders vermeld in het programma. Onze lokalen zijn gelegen in de

Nadere informatie

Chirojongens Retie. O ze Mette. Inhoud. Beste ouders/leden

Chirojongens Retie. O ze Mette. Inhoud. Beste ouders/leden Chirojongens Retie O ze Mette Sint Martinus Infofolder 10-11 Beste ouders/leden Met de start van het nieuwe chirojaar is het de moment om deze infofolder uit te brengen. Ondertussen zijn we toe aan de

Nadere informatie

STM in een notendop 2011-2012. V.U. Michiel Peeters, Stw. Op Hoogstraten 63 2330 Merksplas

STM in een notendop 2011-2012. V.U. Michiel Peeters, Stw. Op Hoogstraten 63 2330 Merksplas STM in een notendop 2011-2012 V.U. Michiel Peeters, Stw. Op Hoogstraten 63 2330 Merksplas www.scouts-sint-michiel.be Kapoenenleiding kapoenen@scouts-sint-michiel.be Joke Delsard 01/03/1987 6de jaar leiding

Nadere informatie

Chiro Hamburgers Steenokkerzeel. Wisselpas

Chiro Hamburgers Steenokkerzeel. Wisselpas Chiro Hamburgers Steenokkerzeel Wisselpas 2016-2017 En wat is chiro, nog meer dan spel? Dag chiroleden, ouders, vrienden van de chiro,... Het schooljaar is weer van start gegaan en daarbij hoort natuurlijk

Nadere informatie

Chiro Hamburgers Steenokkerzeel. Wisselpas

Chiro Hamburgers Steenokkerzeel. Wisselpas Chiro Hamburgers Steenokkerzeel Wisselpas 2017-2018 En wat is chiro, nog meer dan spel? Dag chiroleden, ouders, vrienden van de chiro,... Het schooljaar is weer van start gegaan en daarbij hoort natuurlijk

Nadere informatie

Chirokamp 2017 TIJDREIZEN BACK TO THE FUTURE

Chirokamp 2017 TIJDREIZEN BACK TO THE FUTURE Chirokamp 2017 TIJDREIZEN BACK TO THE FUTURE Beste tijdreizigers Onze motor van onze tijdmachine heeft een jaartje stilgelegen Met de zomer in aanzicht heeft onze prachtige machine weer een grote onderhoudsbeurt

Nadere informatie

DEEL 1. WERKBOEK 5 Eigen keuze. 2015 Monique van Dam YOU: De keuze is aan jou!

DEEL 1. WERKBOEK 5 Eigen keuze. 2015 Monique van Dam YOU: De keuze is aan jou! DEEL 1 1 WERKBOEK 5 Eigen keuze Inhoud 2 1. Hoe zit het met je keuzes? 3 2. Hoe stap je uit je automatische piloot? 7 3. Juiste keuzes maken doe je met 3 vragen 9 4. Vervolg & afronding 11 1. Hoe zit het

Nadere informatie

V.U. Sielke De Mecheleer, Frans Verbeekstraat 15, 3090 Overijse

V.U. Sielke De Mecheleer, Frans Verbeekstraat 15, 3090 Overijse V.U. Sielke De Mecheleer, Frans Verbeekstraat 15, 3090 Overijse Liefste chiromeisjes en ouders, Eerst en vooral willen wij jullie met de hele leidingsploeg een gelukkig, spetterend, speels en avontuurlijk

Nadere informatie

Beste ouders. Indien u toch nog met vragen zit, kan u contact opnemen via groepsploeg@gmail.com. Beste ouders

Beste ouders. Indien u toch nog met vragen zit, kan u contact opnemen via groepsploeg@gmail.com. Beste ouders Agenda: 6-8/11: Leidingsweekend Tak van dienst: 24/10: Verkenners 31/10: JIN Het Schilderhofke Jaargang: 2015-2016 Redactie: Eline Debrock Mail: groepsleiding@schilderhof.be Website: www.schilderhof.be

Nadere informatie

Chiromeisjes Retie O s Agnes

Chiromeisjes Retie O s Agnes In deze maand houden we onze werving. Dit wil zeggen dat we iedereen vanaf zes jaar uitnodigen om naar onze te komen. Breng gerust je vriendinnetjes mee. We organiseren in deze maand ook ons teerfeest.

Nadere informatie

Lieve Jogi s, Xoxo De leiding. Astrid Juliette Ellen Merle Julie Clara

Lieve Jogi s, Xoxo De leiding. Astrid Juliette Ellen Merle Julie Clara Lieve Jogi s, Na de vakantie en een fantastisch kamp is het nu weer tijd voor een nieuw super leuk scoutsjaar. Wij hopen dat jullie er evenveel zin in hebben als wij! Iedere week zorgt de leiding met veel

Nadere informatie

Drank- en drugsbeleid - CHIRO KEERBERGEN

Drank- en drugsbeleid - CHIRO KEERBERGEN Drank- en drugsbeleid - CHIRO KEERBERGEN Voorwoord Beste ouders, leden, leiding en medewerkers, Onze chiro steekt het hoofd niet in het zand. Het gebruik van tabakswaren, alcohol, softdrugs, harddrugs

Nadere informatie

Jeugd & Vrede organiseert ook dit jaar weer verschillende spetterende zomerkampen. Ga jij ook mee?

Jeugd & Vrede organiseert ook dit jaar weer verschillende spetterende zomerkampen. Ga jij ook mee? Jeugd & Vrede organiseert ook dit jaar weer verschillende spetterende zomerkampen Voor het vierde jaar op rij organiseert Jeugd & Vrede vzw weer kampen voor talloze lieve kindjes Jeugd & Vrede is misschien

Nadere informatie

De Flits. Chiro Klaasje Heiligstraat 6 2620 Hemiksem

De Flits. Chiro Klaasje Heiligstraat 6 2620 Hemiksem De Flits Chiro Klaasje Heiligstraat 6 BESTE OUDERS Nieuwe verdeling afdelingen Onze afdelingen zijn dit jaar anders ingedeeld dan de afgelopen jaren wegens een kleinere leidingsploeg. In plaats van Ribbels,

Nadere informatie

35 ste O.L.Vr. Ster der Zee

35 ste O.L.Vr. Ster der Zee 35 ste O.L.Vr. Ster der Zee Groepsnieuws 35 Beste ouders, leden en sympathisanten, De maand februari was een groot succes want begin februari hadden we nog een deeltje van het fantastische techniekenweekend.

Nadere informatie

E-MAIL: info@chiro-elsum.be

E-MAIL: info@chiro-elsum.be Editie: September & oktober Maandboekje van Chiro Kringel Geel Twintigste jaargang nummer 1 sept - okt 2015 V.U.: Toon Gielis, Dr. Peetersstraat 28, B-2440 Geel E-MAIL: info@chiro-elsum.be 2 VOORWOORD

Nadere informatie

KapoentjesKapoentjesKapoentjesKapoentjesKapoentjesKapoentjesKapoentjesKapoentjes. Kapoenen Beertjes

KapoentjesKapoentjesKapoentjesKapoentjesKapoentjesKapoentjesKapoentjesKapoentjes. Kapoenen Beertjes Kapoenen Beertjes Dag allerliefste kapoentjes, en de mama en papa natuurlijk ook. Wij willen jullie graag welkom heten bij onze tak, de KAPOENEN. Wij zijn speciaal uitverkozen om deze kapoentjes de tijd

Nadere informatie

Hoe vul ik een schadeaangifte in?

Hoe vul ik een schadeaangifte in? Hoe vul ik een schadeaangifte in? Inhoud Wat te doen bij een schadegeval?... 2 Algemene richtlijnen... 2 Aangifte doen bij KLJ Nationaal... 2 Richtlijnen van KBC-verzekeringen... 2 Enkele belangrijke tips...

Nadere informatie

Sprokkelblad. Chirokamp Sint-Truiden

Sprokkelblad. Chirokamp Sint-Truiden Sprokkelblad Chirokamp Sint-Truiden 0 Inhoud 1. Inleiding...2 2. Een dag in het sprookjesbos...3 3. Praktisch...4 4. De valiezen...6 5. Extra...7 6. De Banier...7 7. Wegbeschrijving...8 1 1. Inleiding

Nadere informatie

35 ste O.L.Vr. Ster der Zee

35 ste O.L.Vr. Ster der Zee 35 ste O.L.Vr. Ster der Zee Groepsnieuws 35 Beste leden, ouders en al de anderen, Allereerst wil ik jullie een fantastisch nieuwjaar wensen. Dat is natuurlijk niet alleen van mij maar ook van de volledige

Nadere informatie

Krabbels. Oktober December 2016

Krabbels. Oktober December 2016 Krabbels Oktober 2016 - December 2016 Speelclub Beste ouders en speelclubbers, Jullie vinden hier het programma van de komende maanden. 2 oktober : Helaas, geen Chiro! We zien jullie volgende week! 9 oktober

Nadere informatie

KRABBELS JANUARI FEBRUARI

KRABBELS JANUARI FEBRUARI KRABBELS JANUARI FEBRUARI Inhoudstafel Programma speelclub...07 Programma kwikjes...09 Programma rakkers...10 Programma tito...11 Programma keti...13 2 Gekrabbeld Hallo chirowieten en ouders We zijn dit

Nadere informatie

Periodiek Maandblad 30e Jaargang Nr. 4 DECEMBER 11. scougi@scoutsengidsenbeerse.be

Periodiek Maandblad 30e Jaargang Nr. 4 DECEMBER 11. scougi@scoutsengidsenbeerse.be ! Periodiek Maandblad 30e Jaargang Nr. 4 SCOUGI DECEMBER 11 WWW.Scoutsengidsenbeerse.be scougi@scoutsengidsenbeerse.be! Lieve Sint, Omdat u bijna langskomt hebben wij onze wensen voor de activiteiten van

Nadere informatie

t Patotterke Info- en programmaboekje van Chiro Coloma; verschijnt 3x per jaar trimester

t Patotterke Info- en programmaboekje van Chiro Coloma; verschijnt 3x per jaar trimester t Patotterke Info- en programmaboekje van Chiro Coloma; verschijnt 3x per jaar trimester 1 2016-2017 Check zeker ook onze facebook-pagina en website voor nieuwtjes Beste ouders en leden, Hier is ons eerste

Nadere informatie

Enthousiast Mei en Juni

Enthousiast Mei en Juni Enthousiast Mei en Juni We zijn jammer genoeg aan de laatste maanden gekomen van het fantastisch leuk chirojaar, maaaaaar... het leukste moet nog komen! En dat is dat we in Julisamen 10 dagen lang jaja

Nadere informatie

AGENDA WOUDLOPERS MECHELEN

AGENDA WOUDLOPERS MECHELEN 09 15 AGENDA WOUDLOPERS MECHELEN 10 15 Woordje vooraf Beste ouders, leden en sympathisanten Het is weer zover, het nieuwe scoutsjaar staat klaar om volledig los te barsten, met als grote begin natuurlijk

Nadere informatie

Eerst en vooral wensen wij, de leidingsploeg van Chiro Divora, jullie een gelukkig 2015! Dat al jullie wensen en goede voornemens mogen uitkomen.

Eerst en vooral wensen wij, de leidingsploeg van Chiro Divora, jullie een gelukkig 2015! Dat al jullie wensen en goede voornemens mogen uitkomen. Beste leden, ouders en sympathisanten, Eerst en vooral wensen wij, de leidingsploeg van Chiro Divora, jullie een gelukkig 2015! Dat al jullie wensen en goede voornemens mogen uitkomen. De voorbije maanden

Nadere informatie

Groepspraatje. Beste leden, ouders en symphatisanten

Groepspraatje. Beste leden, ouders en symphatisanten Groepspraatje Beste leden, ouders en symphatisanten Eerst en vooral wilt heel de leidingsploeg van Mooibos- Lievens U een fantastsich en spetterend 2012 wensen en dat u goed gevierd heeft. Ik kan u al

Nadere informatie

Dit is de steekkaart waarmee je het jaar afsluit. Alles wat je op kamp moet weten over verzekeringen vind je hier terug.

Dit is de steekkaart waarmee je het jaar afsluit. Alles wat je op kamp moet weten over verzekeringen vind je hier terug. Steekkaart 5 Kamp en weekend Dit is de steekkaart waarmee je het jaar afsluit. Alles wat je op kamp moet weten over verzekeringen vind je hier terug. Wat is standaard verzekerd op kamp? Lichamelijke ongevallen

Nadere informatie

Chiro As-Niel 2014-2015 Boekje 1

Chiro As-Niel 2014-2015 Boekje 1 Chiro As-Niel 2014-2015 Boekje 1 Inleiding: Dit jaar zal er weer een bonte avond zijn. Deze zal doorgaan op zaterdag 18 april 2015. In de toekomst zal er om het jaar een bonte avond plaatsvinden en het

Nadere informatie

Op cursus met KEI-JONG vzw zeker iets voor jou...!?

Op cursus met KEI-JONG vzw zeker iets voor jou...!? Op cursus met KEI-JONG vzw zeker iets voor jou...!? Op cursus met KEI-JONG vzw is... op stap gaan bijleren nieuwe mensen Bijleren op een plezante manier. Nieuwe dingen uitproberen. Nieuwe mensen leren

Nadere informatie

Werkboek Het is mijn leven

Werkboek Het is mijn leven Werkboek Het is mijn leven Het is mijn leven Een werkboek voor jongeren die zelf willen kiezen in hun leven. Vul dit werkboek in met mensen die je vertrouwt, bespreek het met mensen die om je geven. Er

Nadere informatie

Infobrief -16weekend 4 tot 6 april 2014 www.klj-vissenaken.be

Infobrief -16weekend 4 tot 6 april 2014 www.klj-vissenaken.be Infobrief -16weekend 4 tot 6 april 2014 www.klj-vissenaken.be Hallo beste KLJ ers, Het tweede deel van ons KLJ-jaar is al een tijdje van start gegaan, de koudste periode van de winter is voorbij en de

Nadere informatie