CHIRO VOSSELAAR INFOBROCHURE

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CHIRO VOSSELAAR INFOBROCHURE"

Transcriptie

1 CHIRO VOSSELAAR INFOBROCHURE

2

3 Algemene voorstelling Chiro, waar staan we voor? Chiro is meer dan de wekelijkse zondagnamiddag, voor ons is het een manier van leven. We vatten onze chirodroom samen in drie waarden: gaarne zien, rechtvaardigheid en innerlijkheid. Ieder van ons verdient het om graag gezien te worden. Pas als je graag gezien wordt, kan je jouw talenten en mogelijkheden ontplooien. Deze kansen willen wij je in de chiro zeker bieden! Met de waarde innerlijkheid gaan we in tegen oppervlakkig leven en overdreven consumeren. We maken bewuste en doordachte keuzes en durven nadenken over wat ons ten diepste beweegt om aan chiro te doen. Dat stilstaan maakt ons weerbaar en sterk om onze dromen concreet te maken. We komen op voor een rechtvaardige samenleving waar aan iedereen eerlijke kansen worden geboden. Zolang dit niet kan en er mensen uitgesloten worden, komen we als chiro op voor diegenen die uit de boot dreigen te vallen. Hoe willen we dit realiseren? Op een speelse en actieve manier zoeken wij samen met kinderen en jongeren hoe we kunnen samenleven. Hiervoor hebben we geen gewichtige woorden nodig, we beleven het elke week in ontelbare kleine details die van een gewone spelnamiddag een echte chirozondag maken. Liever dan erover te praten, laten we kinderen en jongeren ervaren wat Chiro betekent. We geven het intuïtieve een belangrijke plaats.

4 Een plaatselijke chiro, zoals de onze, is meer dan een optelsom van de verschillende afdelingen en de leidingsploeg. Plaatselijke chirogroepen vormen een gemeenschap waar klein en groot hun plaats in kunnen vinden. We werken meestal leeftijdsgericht maar kiezen uitdrukkelijk voor groepsmomenten waar we verantwoordelijkheid dragen ten opzichte van elkaar. Ieder kind of iedere jongere heeft eigen mogelijkheden, eigen sterke en zwakke kanten. We vinden het belangrijk dat ieder deze mogelijkheden kan benutten. Sterker nog, we spreken kinderen en jongeren net op die mogelijkheden aan. We zorgen ervoor dat iedereen mee verantwoordelijkheid opneemt voor het samenleven. Dat opnemen van verantwoordelijkheid betekent niet voor elke afdeling hetzelfde. We zien hier een evolutie: van jongsaf aan betrekken we onze leden bij het chirogebeuren, gaandeweg wordt dit meer uitgebouwd. Als chiro proberen we zelf ook te participeren aan de samenleving rondom ons. We nemen deel aan het parochie- en buurtleven, we willen mee vorm geven aan de samenleving. Het is belangrijk om de stem van kinderen en jongeren te laten horen en onze verantwoordelijkheid op te nemen, ook buiten de chiro. Het hoogtepunt van het jaar is zeker het bivak tijdens de grote vakantie. Zo n kamp vraagt een intense voorbereiding van de leidingsploeg, maar ook voor de verschillende afdelingen. Er wordt 10 dagen (7 dagen voor speelclubs) samen geleefd, gewerkt, gelachen, gebabbeld, op- en afgebouwd, ruzie gemaakt en ook weer bijgelegd. De chirobivakken vormen een mini-maatschappijtje die in samenspraak en met respect voor de omgeving aan hun chirodroom bouwen. (Een Chirokamp kost zo n 15 per dag)

5 Enkele praktische zaken ivm chiro Vosselaar Chiro Sint-Jozef Vosselaar is een gemengde chiro voor kinderen vanaf 6 jaar. Elke zondag is er activiteit van 14 u tot 17 u. In onze chiro zijn er 5 verschillende afdelingen: speelclubs (6-9 jaar), rakwi s (9-12 jaar), tito s (12-14 jaar), keti s (14-16 jaar) en aspi s (16-17 jaar). Het lidgeld bedraagt 25 euro, dit kan je betalen op een zondag namiddag of via het rekeningnummer BE Dit bedrag omvat voornamelijk de verzekering van uw kind. Elke zondag heeft het kind de mogelijk een Cola, Fanta, Sprite of water aan te kopen tegen 0,5 euro. Ze mogen zelf ook hun eigen drank meebrengen. Eten op de chiro is echter niet toegestaan. Dit doen we om jaloezie tussen de kinderen te vermijden, bv. als de een iets heeft en de andere niets. Omdat we de chiro graag allemaal samen willen afsluiten, willen we graag aan alle ouders vragen aan de poort te blijven wachten. Zo kunnen we in alle rust een toffe chiro-namiddag afsluiten.

6 Verzekering Samenkomen met kinderen en jongeren houdt onvermijdelijk risico s in. Enthousiast spelen, op tocht gaan en jezelf amuseren in je groep zijn zaken die een goede verzekering meer dan noodzakelijk maken. Maar niet alles is te verzekeren! Dikwijls worden verantwoordelijkheden onterecht doorgeschoven naar de leiding van de chiro. Niet alles wat in de chiro gebeurt, moet sowieso door de verzekering van de chiro worden betaald. Voor zaken waar ouders normaal aansprakelijk gesteld worden, zal gewoonlijk dezelfde verantwoordelijkheid gelden, al gebeurden de zaken in chiroverband. Hieronder vatten we de zaken kort samen. Wil je meer weten, bekijk dan onze verzekeringspolis. (http://www.chiro.be/vastenverzekering) Waarvoor is men in de chiro verzekerd? 1. De Burgerlijke Aansprakelijkheid Iemand begaat een fout, met lichamelijke of stoffelijke schade als gevolg. Wanneer je kind schade berokkende aan een derde (= andere kinderen van de Chiro of personen of materialen vreemd aan de groep), dan valt dit niet ten laste van de Chiropolis, maar wel van je eigen familiale verzekering. Dat is bij wet geregeld in 1992 en concreet gemaakt door een overeenkomst tussen de verzekeringsmaatschappijen. Bij materiële schade moet je altijd zelf een vrijstelling betalen van ongeveer 200 euro. Als je geen familiale polis hebt, zal de Chiroverzekering de schade betalen op dezelfde manier als de familiale polis, dus ook met de vrijstelling voor materiële schade van 200 euro die je zelf moet betalen.

7 De leiding is verzekerd voor de Burgerlijke Aansprakelijkheid in geval van toezicht- en organisatiefouten. Wanneer er in de Chiro een ongeval gebeurt en je vindt dat dit te wijten is aan een toezichts- of organisatiefout, dan kun je de leiding burgerlijk aansprakelijk stellen via je eigen rechtsbijstandsverzekering van de familiale polis (dus de familiale van het slachtoffer). 2. Ongevallenverzekering Het gaat hier over gewond raken door een plotse gebeurtenis. Bij een ongeval stuurt de leiding binnen de 8 dagen een ongevalsaangifte én een medisch attest naar LDB, de verzekeringsmakelaar van Chiro. Als ouder ontvang je dan een brief met een dossiernummer. Nadat je alle kosten voor dokters, apothekers, kliniek, enz., betaald hebt, ga je naar jouw mutualiteit. Die betaalt haar aandeel terug en levert een formulier af waarop de bijdrage vermeld staat die je zelf betaald hebt. Stuur dat naar Ic verzekeringen, Kempische Steenweg 404, 3500 Hasselt, met vermelding van je dossiernummer en je eigen rekeningnummer. Let op: een ziekte tijdens een bivak is geen ongeval en valt onder de gewone terugbetalingen via de mutualiteit. Schade aan een bril is enkel verzekerd als dat gepaard gaat met lichamelijk letsel. 3. Overlijden en blijvende invaliditeit Ook in deze gevallen voorziet de Chiroverzekering een vergoeding. Voor alle details hierover raadpleeg je best de polis.

8 4. Materiële schade Persoonlijke bezittingen van je kind (kleren, rugzak, fiets, enzovoort) zijn niet verzekerd door de Chiropolis. Als je je auto gebruikt voor de Chiro, is dat op eigen verantwoordelijkheid. De schade berokkend aan een derde is ten laste van je eigen autoverzekering. Eigen schade door eigen fout is volledig voor jou. Daarom vragen we uitdrukkelijk je auto nooit door anderen te laten besturen.

9 Attesten allerlei U heeft er misschien al over gehoord. Als uw kind lid is bij de chiro, kan je dit lidgeld terugvorderen op een aantal manieren. Hieronder worden de meest voorkomende manieren kort voorgesteld. Voor meer informatie kan je altijd bij de instanties terecht. 1. Attest CM: Voor het lidmaatschap van een jeugdbeweging en/of de deelname aan een vakantiekamp geeft de CM een tegemoetkoming. Deze tegemoetkoming is voor kinderen en jongeren tot 25 jaar. Een attest kan je downloaden van de CM site of bij uw CM kantoor gaan halen. Als u dit meegeeft met uw kind naar de chiro, wordt dit ingevuld terugbezorgd. 2. Attesten ziekenfonds: Ook bij andere ziekenfondsen kan je een attest voor kampen verkrijgen. Je kan hiervoor best uw ziekenfonds raadplegen. 3. Fiscale attesten: Ouders kunnen kampen en weekends inbrengen in de belastingen. Deze attesten worden automatisch door ons opgemaakt en tijdig aan u bezorgd. Dit wil zeggen dat na een deelname aan kamp/weekend een attest wordt opgemaakt dat u bij de belastingen kan steken. Dit geldt voor kinderen tot 12 jaar. Dit wil zeggen dat dit attest telt tot op de dag dat uw kind twaalf wordt. Is uw kind al twaalf jaar op kamp of weekend, kan er geen attest opgemaakt worden.

10 Chirokledij Ma, mag ik een uniform hebben? Het is een vraag die je zoon of dochter al stelde of die binnenkort komen zal. Waarom dragen chiromensen eigen kledij? Waarom allemaal gelijk? Hoeveel kost dat? Waar kan je zo n ding kopen? Zijn de kleren eerlijk gefabriceerd? Enkele vragen waarop wij graag antwoorden. Onze bewegingskledij is een uitdrukking van onderlinge verbondenheid. Waar je ons ook tegenkomt op straat, tijdens jouw vakantie ergens in de Kempen of in de Ardennen, je kan ons aan onze kledij herkennen. Blauwe hemden, beige broekjes, broekrokjes of rokken, rode T-shirts, het zijn symbolen van diezelfde chirofamilie. Ons samenkomen in die kledij verwijst naar die grote groep, naar dezelfde idealen en dromen voor onze wereld. Dat ons speelse uniform - eigenlijk spreken we liever over chirokledij - ook uitdrukking is van een vorm van gelijkwaardigheid spreekt voor zich. Dezelfde outfit zegt: geen onderscheid in rang of stand, geen uiterlijke tegenstellingen meer. Zelfs het vroegere onderscheid meisje-jongen, waarbij iedere sekse een eigen uniform met eigen kleuren had, werd opgegeven. Een volledig assortiment, sweater, broek of rok, hemd, T-shirt kost afhankelijk van de maat ± 90 euro voor de kleinsten, ± 110 euro voor de grootsten. Daar naast is er ook randkledij die niet bij de bewegingskledij hoort. Bv. en regenjasje met reflecterende veiligheidsstrips enz. Bij chiro Vosselaar wordt er verwacht van de drie oudste groepen (tito, keti en aspi), dat zij een volledig uniform dragen. Hiermee wordt bedoeld een chiro T-shirt, een beige broek of rok en een blauw chiro-hemd. Van de jongste twee groepen (speelclub en rakwi) verwachten we, dat ze enkel een chiro T-

11 shirt dragen. Hiermee willen we er rekening mee houden dat zij op een leeftijd zitten waarin ze nog veel groeien en zo meerdere uniformen zouden verslijten in hun jongere chirocarrière. Je kan de chiro-uniformen aankopen in de Banier. Een gepersonaliseerd Chiro-Vosselaar T-shirt kan je aankopen tegen 7 euro. Er zijn ook Chiro-Vosselaar truien te bestellen bij de leiding. De kostprijs van een Chiro-Vosselaar trui is 25 euro. Voor de meisjes hebben we ook een Chiro-Vosselaar topje. Dit topje kan ook besteld worden bij de leiding en kost 7,5 euro. Breng het geld gewoon mee naar de eerst volgende activiteit, iemand van de leiding zal je dan helpen met het zoeken naar de juiste maat voor het kind. Chiro laat de chirokledij produceren door bedrijven die een eerlijke prijs aan de arbeiders betalen. Aan de werkgever werd gevraagd een protocol te ondertekenen waarbij ze verklaren de sociale rechten van de werknemers te eerbiedigen. Zowel bij het ontwerp, de keuze van de materialen als bij de productie van de chirokledij wordt er voor kwaliteit gekozen. Wekelijks gedragen chirokledij moet tegen een stootje kunnen.

12 Verhuur tenten Legertent U heeft het misschien al gezien. We hebben met onze Chiro in 2011 een splinternieuwe legertent aangekocht. Dit omdat we onze oudste groepen de kans willen geven op een unieke ervaring: 10 dagen overnachten in een tent. Omdat dit een grote investering was, hebben we besloten om onze tent ook te verhuren om zo een deel van de kosten terug te verdienen. Dus als jij een fantastisch tuinfeest wil geven, maar je wil daarbij toch een gezellig dak boven je hoofd, aarzel dan niet om naar onze legertent te vragen. Ideaal voor communie- of lentefeest of gewoon een gezellige barbecue. Ook verenigingen die de tent willen gebruiken om op kamp te gaan kunnen bij ons terecht. Afmetingen: 6m x 16m Let wel, zorg dat je tuin groot genoeg is want de tent is maar liefst 6 meter bij 16 meter (+2 meter rondom voor de koorden). De tent biedt daarmee ruimte voor 32 slaapplaatsen of tot wel 100 staanplaatsen. Doordat je zelf kan kiezen of je de zijkanten aanbrengt of niet is deze tent ideaal, zelfs bij twijfelachtig weer. De zijwanden zijn iets hoger dan een traditionele legertent, waardoor je ook aan de zijkant goed rechtop kunt staan.

13 Prijs: Wij zijn geen commerciële organisatie en zijn ook niet van plan om winst te maken met de verhuur. Wij hanteren daarom volgende huurprijzen voor verenigingen en particulieren: 4 dagen 150,00 7 dagen 250,00 10 dagen 350,00 Opstellen: Indien je niet weet hoe je zulke tent moet opstellen, kan je steeds een beroep doen op onze Keti s en Aspi s. Voor 75 euro komen zij samen met een deel van de leiding de tent rechtzetten. Deze opbrengst gaat grotendeels in hun spaarpot, zodat ze al eens een speciale activiteit kunnen doen. Voor leden van Chiro Vosselaar kunnen we uiteraard wat meer en voor hen valt er over de prijs te onderhandelen. ;)

14 Partytent (NIEUW) Sinds oktober 2013 hebben we ook een geheel nieuwe vervanger voor onze partytent. Afmetingen: 5m x 10m Deze partytent is 5 meter breed en 10 meter lang. De nokhoogte van de tent bedraagt ongeveer 3,30 meter. Uniek aan deze tent is de doorloophoogte van 220 cm. Daarmee is deze tent ideaal om tegen een gevel met openslaande deuren te plaatsen. De partytent is voorzien van 2 zijwanden van 10 meter en 2 kopse wanden. Prijs: Wij zijn geen commerciële organisatie en zijn ook niet van plan om winst te maken met de verhuur. Wij hanteren daarom volgende huurprijzen voor verenigingen en particulieren: 4 dagen 50,00 7 dagen 80,00 10 dagen 110,00 Opstellen: Voor 10 euro komen wij de tent rechtzetten en weer afbreken (vervoerskosten niet inbegrepen). Voor leden van Chiro Vosselaar kunnen we uiteraard wat meer en voor hen valt er over de prijs te onderhandelen. ;)

15 Chiro USB-stick Sinds 2013 hebben we ook een nieuwe primeur: De enige echt Chiro Vosselaar USB Stick. Wat krijg je als je deze stick koopt? - Een USB stick van 8Gb - Alles foto s van het chiro jaar (Een schitterend attribuut om mee te stoefen bij je vrienden en collega s) Wat moet dat kosten? Wij vragen de ronde prijs van 10 euro voor deze geweldige USB-stick. EN!!! Deze kan je jaar na jaar hergebruiken om de nieuwe foto s op te laten zetten! Wil jij ook zo een USB-stick bestellen? Vraag er dan even naar bij een van onze leid(st)ers. Zij zullen je met plezier verder helpen.

16 Speelclubs In deze groep vinden we onze jongste telgen. De kinderen in deze groep zijn tussen 6 en 9 jaar of bevinden zich in het eerste, tweede of derde leerjaar. De leiding van deze groep zijn dit jaar: Rani, Toon en Dries. Hun afdelingsfiguurtje is Rupsje Ribbel. Hallo, ik ben Rani Claessen, ik ben 19 jaar en ik begin aan mijn 4de jaar als leidster. Ik ben afkomstig uit Vorselaar maar ik woon nu in Vosselaar. Dit is ondertussen al mijn 15de jaar in De Chiro van Vosselaar (en ik ben er trots op)! Verder ben ik afgestudeerd als kok / receptioniste aan VTI-Spijker te Hoogstraten en vanaf dit jaar volg ik een Selectieve LerarenOpleiding (SLO) om praktijkleerkracht te worden. Mijn hobby's zijn uiteraard CHIRO, wandelen met mijn hond Zappa & schaatsen. Ik ben tevens ook een grote fan van de Formule 1 (GO Lewis Hamilton!). Zo dat was het wel een beetje en vergeet niet: Als je 't mij vraagt CHIRO! Hey, ik ben Toon. Op de dertigste dag van de eerste maand van het jaar 1996, zo rond een uur of elf was de aarde weer een chiro'er rijker.ik woon in vosselaar waar ik ondertussen al 12 jaar elke zondag naar de Chiro kom. Ik deed dit 12 jaar met veel plezier en ik ben er dan ook klaar voor de volgende generatie chiro'ers te amuseren. Ik studeer nu Biomedische in Leuven. Mijn hobby's zijn Chiro, Chiro en nog eens Chiro!!

17 Dag lieve chiro ers. Mijn naam is Dries Versmissen en ik ben geboren op 9 augustus in het jaar Ik ben ondertussen 18 jaar oud geworden. Mijn tweede jaar als chiroleider gaat van start. Ik zit vanaf het 1 ste middelbaar in de chiro en in de jaren daarvoor (een vorig leven laten we het noemen), was ik lid van de scouts. Buiten de chiro houd ik me voornamelijk bezig met muziek want ik zit nu in mijn eerste jaar Muziekpedagogie. De instrumenten die ik bespeel zijn piano en saxofoon. En sinds vorig jaar ben ik ook dirigent bij Crescendo (De Jeugdfanfare). Van sport deed ik turnen en trampoline samen met Sem. Maar daar ben ik spijtig genoeg mee moeten stoppen vanwege een knieblessure. Ik kijk uit naar het nieuwe jaar, zodat ik samen met de speelclubs geweldig van start kan gaan!! Rakwi s

18 In deze groep vinden we onze jongeren van 9 tot 12 jaar of in andere termen de kinderen van het vierde, vijfde en zesde leerjaar. De leidings bestaat uit Nissy, Anne-Sophie en Ian. Hun afdelingsfiguurtje is Sjoepap. Hallo, ik ben Nissy. Op 10 november 2014 word ik 18 jaar. Dit is mijn tweede jaar als rakwi leiding en ook mijn 12de chirojaar!!! Ik ben nog steeds student en volg het zevende esthetische schoonheidsverzorging. Na mijn school uren ben ik veel bezig met de Chiro! Later wil ik graag leerkracht lager onderwijs worden. Maar om dit te bereiken zal ik nog even moeten studeren! Hierbij weet ik dat ik een leuke groep heb dit jaar en dat we samen veel leuke activiteiten gaan doen!. OOK WEL WAAR!!! Heeey iedereen, ik ben Anne-Sophie en op 26 juli 1993 zag ik voor het eerst het daglicht. Ik begin nu al aan mijn 4e jaar leiding ö wat vliegt de tijd vooruit! Na de KA's en SC gooi ik het dit jaar over een heel andere boeg en ga ik van start bij de RAKWI's. Naast de chiro dans ik al 13 jaar lang bij Dance Desire, wat één van mijn grootste hobby's is. Lachen en plezier maken staan bij mij voorop, maar er moet natuurlijk ook gedacht worden aan mijn studies. Vanaf nu studeer ik voor medische secretaresse aan Syntra te Turnhout. Als laatste wil ik ook nog even zeggen dat ik enorm uitkijk naar dit nieuwe CHIRO-jaar!!

19 Mijn naam is Ian Claessen, ik ben 18 jaar en afkomstig uit Vorselaar. Nu woon ik in Vosselaar. Mijn hobby's zijn CHIRO & gamen. Ik heb eerst zeven jaar als lid in de Chiro doorgebracht en nu ben ik helemaal klaar voor mijn tweede jaar leiding! Verder studeer ik aan de Hogeschool Kortrijk voor Digital Arts and Entertainment. Well that's all folks!

20 Tito s Bij de tito s zitten onze jonge pubertjes. Hiermee bedoelen we de jongeren van jaar of zij die in het 1 ste en 2 de middelbaar ziten. Zij worden dit jaar begeleid door Sem en Joke. Hun afdelingsfiguurtjes zijn Flamm en Spetter. Goedendag beste chiroleden! Mijn naam is Sem Van Eyck en ik ben heden ten dage 18 jaar. Ik zit al in de chiro sinds ik nog maar een klein jongentje van 6 jaar oud was. Sindsdien heb ik (zoals iedereen in de chiro) de chirokriebels, welke het meest beginnen werken rond de periode van begin augustus. Ik studeer geschiedenis aan de KU Leuven. Naast chiro-lid-leider ben ik ook nog turner. Dit doe ik één keer in de week. Ook heb ik 7 jaar muziekschool en 6 jaar gitaarles gevolgd. Dit is mijn tweede jaar als leider en ik kijk er naar uit, zeker omdat ik dit jaar, na een jaar als speelclubleiding, bij een totaal andere groep kom: de tito's! Eerst de algemeenheden: 18 jaar, brunette, blauwe ogen, 8 jaar loopbaan in de chiro, en altijd goed gezind, behalve als ik niet goed gezind ben Ik ga proberen er samen met de groep een heel tof chirojaar van te maken en ik weet zeker: dat wordt top! Buiten de chiro speel ik nog toneel bij teyater basaal en probeer ik toch iets of wat conditie te hebben door te gaan fitnessen. Maar als je het mij vraagt CHIROO! ;D

21 Keti s & Aspi s De Keti s en Aspi s zullen vooral activiteiten samendoen. Hun leid(st)ers zijn dit jaar Samme en Kevin. Bij de keti s bevinden zich onze oudste pubers. Dit zijn de jongeren van 14 tot 16 jaar, of de jongeren van het 3 de en 4 de middelbaar. Hun afdelingsfiguurtjes zijn Boo en Bie de bevers. De aspi s zijn een groepje apart. Zij worden klaargestoomd door de leiding om het volgende jaar zelf leiding te worden. De leeftijd bij de aspi s kan variëren. Ze hebben de leeftijd van 17 of 18 jaar en bevinden zich in het 5 e en 6 e middlbaar. Hun afdelingsfiguur is Freek de egel. Hallo mijn lieve chiromensen, Ik heb op 15 februari 1994 de naam 'Samme' gekregen van mijn lieve mama en papa. Ik ben geboren in Turnhout, maar woon nu in Beerse. Als klein meisje van 6jaar heb ik de leuke wereld van de chiro ontdekt en nu nog steeds vertoef ik mij bij de leukste chirogroep van Vlaanderen! CHIRO VOSSELAAR. Verder zit ik 1 dag in de week op de schoolbanken in het volwassen onderwijs in Antwerpen, daar studeer ik maatschappelijk werk of althans probeer ik dat te studeren. :) De rest van de week kan je me vinden in het kapsalon. Naast werken en school ontspan ik me graag met vrienden en kan je me wel eens tegenkomen in cafe ''de Lindekes.'' Dit jaar ga ik voor twee nieuwe uitdaging in de chiro. Zo zal ik de financiële kant van de chiro beheren en ga ik ook voluit voor het ''entertainen'' van onze oudste leden. Hier heb ik al reuze veel zin!! WANT als je het mij vraagt: CHIRO.

22 Hellow, ik ben Kevin Moons. Ik ben geboren op 14 februari 1989, kortweg Valentijn 89 en daarmee ben ik den oudste van den hoop. Van mijn 25 levensjaren op aarde bevind ik me al 17 jaar tussen het scheve chirovolk. Maar ik ben het nog niet beu, dus doe ik er nog een 18e jaartje bij. Na negen jaar als lid wordt dit ondertussen ook mijn 9 e (en wellicht laatste) jaar als leiding. Na mijn middelbare carrière op t College in Turnhout, ben ik in 2011 aan de KHK afgestudeerd als industrieel ingenieur elektromechanica. Ik rij ondertussen al enkele jaren als ne werkende mens elke weekdag met de auto richting TEGEMA in Eindhoven. Binnen dit ingenieurskantoor werk ik mee aan het ontwerpen van de machines van ASML. Deze immense machines maken de minuscule computerchips voor o.a. Samsung, Nikon, Intel,... Als ik s avonds thuis kom ben ik niet alleen bezig met Chiro. Ik maak sinds enkele jaren ook deel uit van de Vosselaarse Jeugdraad. Ik heb ook 15 jaar gevolleybald, maar vorig jaar heb ik de volleybal echter tijdelijk vaarwel gezegd omdat ik samen met mijn vriendin* aan ons eigen (t)huisje aan het bouwen ben. Dit is ook de reden waarom ik dit jaar een deel van mijn taken als groepsleiding over ga dragen aan Rani en Samme. * Voor diegenen die het nog niet wisten: De groepsleidster van de scouts

23 Belangrijke datums van het chirojaar Familiebarbecue begin chirojaar: 7 september 2014 Eerste zondagactiviteit: OVERGANG 21 september 2014 Leidingsweekend (geen chiro) 2 november 2014 Christus Koning 23 november 2014 Sinterklaasfeest 30 november 2014 Kerstfeestje 22 december 2014 Kerstboomverbranding 10 januari 2015 Spaghettidag 8 februari 2015 Ledenweekend maart 2015 Individuele daguitstap 19 april 2015 Algemene daguitstap 28 juni 2015 Kamp 1 t/m 10 augustus 2015 Op volgende zondagen is het helaas geen chiro 26 oktober november december december februari februari april april mei mei 2015 Afhankelijk van de examens van de leiding zou het kunnen dat er in januari en juni nog enkele zondagen wegvallen Indien de datums zouden wijzigen, wordt u hiervan tijdig verwittigd.

24 Datum Omschrijving Opmerkingen zo 7 sep 14 BBQ zo 14 sep 14 Chiro zo 21 sep 14 OVERGANG zo 28 sep 14 Chiro zo 5 okt 14 Chiro zo 12 okt 14 Chiro zo 19 okt 14 Chiro zo 26 okt 14 GEEN Chiro (Herfstvakantie) zo 2 nov 14 GEEN Chiro LEIDINGSWEEKEND zo 9 nov 14 Chiro Wel Chiro ondanks 11/11 zo 16 nov 14 Chiro zo 23 nov 14 CHRISTUS KONING zo 30 nov 14 SINTERKLAASFEEST zo 7 dec 14 Chiro (examens?) zo 14 dec 14 Chiro (examens?) zo 21 dec 14 GEEN Chiro (Kerstvakantie) ma 22 dec 14 KERSTFEESTJE zo 28 dec 14 GEEN Chiro (Kerstvakantie) zo 4 jan 15 Chiro zo 11 jan 15 Chiro (examens?) zo 18 jan 15 Chiro (examens?) LK zo 25 jan 15 Chiro (examens?) zo 1 feb 15 Chiro zo 8 feb 15 SPAGHETTIDAG zo 15 feb 15 GEEN Chiro (Carnavalvakantie) zo 22 feb 15 GEEN Chiro (Carnavalvakantie) zo 1 mrt 15 Chiro zo 8 mrt 15 Chiro 6 mrt: 100-dagen zo 15 mrt 15 LEDENWEEKEND zo 22 mrt 15 Chiro zo 29 mrt 15 Chiro zo 5 apr 15 GEEN Chiro (Pasen) zo 12 apr 15 GEEN Chiro (Paasvakantie) zo 19 apr 15 INDIVIDUELE DAGUITSTAP zo 26 apr 15 Chiro zo 3 mei 15 Chiro (Weekend 1 mei) zo 10 mei 15 Chiro zo 17 mei 15 GEEN Chiro (O.H.Hemelvaart 14-17) zo 24 mei 15 GEEN Chiro (Pinksteren) zo 31 mei 15 Chiro zo 7 jun 15 Chiro zo 14 jun 15 Chiro (examens?) zo 21 jun 15 Chiro (examens?) zo 28 jun 15 ALGEMENE DAGUITSTAP

25 Contactgegeven leidingsploeg Groepsleiding: Kevin Moons Hoortverten 71 Tel.: Vosselaar GSM: Rani Claessen Grootheidestraat Vosselaar GSM Samme Eelen Cardinaal Kardijnlaan Beerse GSM: Speelclubs: Rani Claessen Grootheidestraat Vosselaar GSM Toon Suls Fazantenlaan Vosselaar GSM: Dries Versmissen Jan de Wittestraat 2350 Vosselaar GSM Rakwi s: Nissy Vermeulen Bgr. Stroobantlaan Vosselaar GSM: Anne-Sophie Dedeyne Tichelarijstraat 60/ Turnhout GSM: Ian Claessen Grootheidestraat Vosselaar GSM Tito s: Sem Van Eyck Hofeinde Vosselaar GSM Joke Van Elsen Boekweitstraat Vosselaar GSM: Keti s & Aspi s: Kevin Moons Hoortverten 71 Tel.: Vosselaar GSM: Sam Eelen Cardinaal Kardijnlaan Beerse GSM:

26

27

VAST EN CHIRO WE ONTWARREN VOOR JOU DE KNOOP CHIRO EN VERZEKERING ANTWOORDEN OP DE MEEST GESTELDE VERZEKERINGSVRAGEN DE CHIROPOLIS

VAST EN CHIRO WE ONTWARREN VOOR JOU DE KNOOP CHIRO EN VERZEKERING ANTWOORDEN OP DE MEEST GESTELDE VERZEKERINGSVRAGEN DE CHIROPOLIS VAST EN verzekering Als je t mij vraagt: CHIRO WE ONTWARREN VOOR JOU DE KNOOP CHIRO EN VERZEKERING ANTWOORDEN OP DE MEEST GESTELDE VERZEKERINGSVRAGEN DE CHIROPOLIS Chirojeugd Vlaanderen Kipdorp 30 2000

Nadere informatie

De leidingsploeg van Chiro WAWW:

De leidingsploeg van Chiro WAWW: Chirokledij Waar je ons ook tegenkomt, je kunt niet naast ons kijken. Met ons Chirouniform zijn we duidelijk herkenbaar bij jong en oud. We dragen dezelfde kledij om te tonen dat we één groep zijn en willen

Nadere informatie

VAST EN CHIRO WE ONTWARREN VOOR JOU DE KNOOP CHIRO EN VERZEKERING. x ANTWOORDEN OP DE MEEST GESTELDE VERZEKERINGSVRAGEN x DE CHIROPOLIS

VAST EN CHIRO WE ONTWARREN VOOR JOU DE KNOOP CHIRO EN VERZEKERING. x ANTWOORDEN OP DE MEEST GESTELDE VERZEKERINGSVRAGEN x DE CHIROPOLIS VAST EN verzekering Als je t mij vraagt: CHIRO WE ONTWARREN VOOR JOU DE KNOOP CHIRO EN VERZEKERING x ANTWOORDEN OP DE MEEST GESTELDE VERZEKERINGSVRAGEN x DE CHIROPOLIS Chirojeugd Vlaanderen Kipdorp 30

Nadere informatie

Scouts en Gidsen Heilig Kruis Informatie- en afsprakenbrochure 2012-2013

Scouts en Gidsen Heilig Kruis Informatie- en afsprakenbrochure 2012-2013 Informatie & afsprakenbrochure 1 Scouts en Gidsen Heilig Kruis Informatie- en afsprakenbrochure 2012-2013 Informatie & afsprakenbrochure 2 A. Voorwoord We hebben dit boekje geschreven voor jullie, ouders

Nadere informatie

Trapper is de inhoudelijke verfijning van je persoonlijke Hoofdanimator

Trapper is de inhoudelijke verfijning van je persoonlijke Hoofdanimator Haak jezelf in voor een dag uitdaging met je groep! Het touwenparcours is actie en plezier, middenin de natuur van de Kluis. Zou je graag eens letterlijk met je hoofd in de bomen vertoeven of vraag je

Nadere informatie

IN-LEEF-TIJD Een werking op maat van de verschillende leeftijdsgroepen

IN-LEEF-TIJD Een werking op maat van de verschillende leeftijdsgroepen IN-LEEF-TIJD Een werking op maat van de verschillende leeftijdsgroepen Deze bundel hoort thuis in het deel Vele kleintjes INHOUD INLEIDING 1. WAT IS LEEFTIJDSGERICHT WERKEN 2. WAAROM LEEFTIJDSGERICHT WERK

Nadere informatie

Centen... DUBBELPUNT. ZET JE RAKWI S OP DE COVER... van het Ventieltje! (zie p.19) Palaveren op p.24

Centen... DUBBELPUNT. ZET JE RAKWI S OP DE COVER... van het Ventieltje! (zie p.19) Palaveren op p.24 DUBBELPUNT België -Belgique P.B. 8000 Brugge 1-2 4/121 P409362 Tijdschrift van en voor Chiroleiding verschijnt maandelijks, niet in juli en augustus nr. 3 november 2004 Chirojeugd Vlaanderen vzw v.u. &

Nadere informatie

Wij hopen dat uw contact met Scouting prettig zal zijn en wensen u, uw zoon(s)/dochter(s) een fijne tijd toe bij de Buys Ballotgroep.

Wij hopen dat uw contact met Scouting prettig zal zijn en wensen u, uw zoon(s)/dochter(s) een fijne tijd toe bij de Buys Ballotgroep. Juni 2015. Inhoudsopgave 1 Voorwoord... 3 2 Wat geschiedenis... 4 3 Organisatiestructuur... 5 4 Taken binnen de groep... 6 5 Proefperiode en lidmaatschap... 7 6 Speltakken en leeftijden... 8 7 Opkomsttijden...

Nadere informatie

Een Zinnig Woord. L. Beheydt

Een Zinnig Woord. L. Beheydt Een Zinnig Woord L. Beheydt In... zomer is het hier erg warm. Ik ga naar... stad. Jan speelt met... jongens van zijn klas. Joep is een vriend... mijn broer. An houdt... lekker eten. Dat boek is... mij.

Nadere informatie

CHIRO WINGENE STELT VOOR: Jomeetje. Nieuwsbrief voor leden en ouders van Chiro Jokwy-Mekwy

CHIRO WINGENE STELT VOOR: Jomeetje. Nieuwsbrief voor leden en ouders van Chiro Jokwy-Mekwy CHIRO WINGENE STELT VOOR: Jomeetje Nieuwsbrief voor leden en ouders van Chiro Jokwy-Mekwy Dit jomeetje is voor: België-Belgique P.B. 8750 Wingene 3/8910 Verschijnt tweemaandelijks; 18de jaargang 2014-2015

Nadere informatie

wegwijs in SCOUTS EN GIDSEN VLAANDEREN, GR LID WORDEN i VERZEKERING i TAKWERKING i GROEPSWERKING i KAMP

wegwijs in SCOUTS EN GIDSEN VLAANDEREN, GR LID WORDEN i VERZEKERING i TAKWERKING i GROEPSWERKING i KAMP België-Belgique P.B. AntwerpenX BC9827 Afzender: Scouts en Gidsen Vlaanderen vzw Lange Kievitstraat 74, B-2018 Antwerpen Zeswekelijks tijdschrift van Scouts en Gidsen Vlaanderen (uitgezonderd augustus

Nadere informatie

Om van het leven te genieten heb je niet veel geld nodig. Voor mij is belangrijk wat er voor mijn kinderen geregeld is

Om van het leven te genieten heb je niet veel geld nodig. Voor mij is belangrijk wat er voor mijn kinderen geregeld is extra Voor de deelnemers van Stichting Pensioenfonds Sligro Food Group Pensioenslim magazine 12 Bewaarexemplaar!! Om van het leven te genieten heb je niet veel geld nodig Voor mij is belangrijk wat er

Nadere informatie

Nieuwsbrief 12. Arbeid en zorg. 2 x 4 beleid voor iedereen?

Nieuwsbrief 12. Arbeid en zorg. 2 x 4 beleid voor iedereen? Nieuwsbrief 12 Arbeid en zorg 2 3 4 5 6 8 Voor u ligt de laatste editie van de nieuwsbrief van Dona Daria van het jaar 2008. Het thema is dit keer "Arbeid en zorg". Hoe combineren Rotterdammers arbeid

Nadere informatie

Met vrijwilligers blijf je bezig

Met vrijwilligers blijf je bezig Met vrijwilligers blijf je bezig Handleiding bij het spel - Voor jeugdhuizen van Formaat - HANDLEIDING JEUGDHUIZEN 1 Alles uit deze uitgave mag worden overgenomen met uitdrukkelijke bronvermelding. november

Nadere informatie

Over je KLJafdeling. Nota s Trainingsdagen - Over je KLJ-afdeling - -

Over je KLJafdeling. Nota s Trainingsdagen - Over je KLJ-afdeling - - Over je KLJafdeling In dit onderdeel behandelen we een aantal algemene thema s die cruciaal zijn voor een goede en verantwoorde afdelingswerking. Een onvergetelijk KLJ-jaar voor de leden en de leiding

Nadere informatie

Van dag tot (oude) dag.

Van dag tot (oude) dag. Van dag tot (oude) dag. Hoe denken mensen in armoede over later? Een project binnen de campagne Vroeger nadenken over later van de Koning Boudewijnstichting. Met dank aan de Koning Boudewijnstichting,

Nadere informatie

AMBIANCE VERZEKERD! En de rest?

AMBIANCE VERZEKERD! En de rest? AMBIANCE VERZEKERD! En de rest? Waarom deze gids? Iedereen die actief is in het jeugdwerk, wordt met de regelmaat van de klok geconfronteerd met vragen rond risico s, aansprakelijkheid en verzekeringen.

Nadere informatie

Vaders. en ouderschapsverlof

Vaders. en ouderschapsverlof Vaders en ouderschapsverlof Deze mooie brochure is speciaal gemaakt voor vaders. Je vindt hier meer uitleg over het ouderschapsverlof, waarmee je tijd kunt vrijmaken voor je kind. Ook over vaderschapsverlof

Nadere informatie

Scott de Jong http://www.positiefleren.nl 1

Scott de Jong http://www.positiefleren.nl 1 Scott de Jong http://www.positiefleren.nl 1 Je leest op dit moment versie 3.0 van het Gratis Ebook: Zelfvertrouwen Vergroten Bij Kinderen Geschreven door Scott de Jong. Download de allernieuwste versie

Nadere informatie

Onze Nieuwe Toekomst vzw. Werken. op de gewone arbeidsmarkt. ONTmoetingsdagen Werk aan de Winkel

Onze Nieuwe Toekomst vzw. Werken. op de gewone arbeidsmarkt. ONTmoetingsdagen Werk aan de Winkel Onze Nieuwe Toekomst vzw Werken op de gewone arbeidsmarkt ONTmoetingsdagen Werk aan de Winkel Onze Nieuwe Toekomst vzw is een beweging van, voor en door mensen met een verstandelijke beperking. We willen

Nadere informatie

Bijlage bij lesbrief Pensioenworkshop Mañana

Bijlage bij lesbrief Pensioenworkshop Mañana Stichting Weet Wat Je Besteedt (WWJB) Extra uitleg en Q&A Bijlage bij lesbrief Pensioenworkshop Mañana Wat is pensioen? Tekst uit het filmpje Wist je dat je nu waarschijnlijk al pensioen opbouwt? Een klein

Nadere informatie

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf September 2014 Jongeren & geld De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen Anna van der Schors Minou van der Werf SAMENVATTING EN CONCLUSIE... 5 De financiële situatie en de beleving

Nadere informatie

Financieel risicogedrag van jongeren: visie van jongeren op financiële educatie

Financieel risicogedrag van jongeren: visie van jongeren op financiële educatie Financieel risicogedrag van jongeren: visie van jongeren op financiële educatie Rapport Ilse Cornelis en Bérénice Storms Inhoudstafel 0. Introductie 6 1. Focusgroepen over financiële educatie 6 1.1. Opzet

Nadere informatie

Inlichtingsbrochure. Euro-Children vzw Karel Mirystraat 2 2020 Antwerpen Tel 03 247 88 50 Email: info@eurochildren.be

Inlichtingsbrochure. Euro-Children vzw Karel Mirystraat 2 2020 Antwerpen Tel 03 247 88 50 Email: info@eurochildren.be Euro-Children vzw Karel Mirystraat 2 2020 Antwerpen Tel 03 247 88 50 Email: info@eurochildren.be Inlichtingsbrochure Deze brochure geeft u enkele, algemene inlichtingen over de werking van Euro- Children

Nadere informatie

Starten. als zelfstandige LV Z. Alles wat je moet weten om je eigen zaak te beginnen

Starten. als zelfstandige LV Z. Alles wat je moet weten om je eigen zaak te beginnen Starten als zelfstandige Alles wat je moet weten om je eigen zaak te beginnen Jonge ondernemers delen hun ervaringen in deze startersgids aangeboden door LV Z Liberaal Verbond voor Zelfstandigen Vrij Ondernemen

Nadere informatie

Start nieuw werkjaar Chiro Bevere

Start nieuw werkjaar Chiro Bevere Start nieuw werkjaar Chiro Bevere Inhoudstafel Nieuwe verdeling afdelingen... 3 Leidingsvoorstelling speelclub... 4 Leider 1... 4 Leider 2... 4 Leidster 3... 5 Verslag Septemberfeesten... 6 Leidingsvoorstelling

Nadere informatie

Het pensioenmagazine over uw inkomen voor vandaag, morgen of later

Het pensioenmagazine over uw inkomen voor vandaag, morgen of later OVER MORGEN januari 2015 Het pensioenmagazine over uw inkomen voor vandaag, morgen of later Pensioenregeling aangepast Nieuwe voorzitter: Peter van Gameren De komst van de kleine zorgt ervoor dat je over

Nadere informatie

Proficiat! Adelheid Byttebier Vlaams minister van Welzijn, Gezondheid en Gelijke Kansen

Proficiat! Adelheid Byttebier Vlaams minister van Welzijn, Gezondheid en Gelijke Kansen Vaderboekje Inhoud Voorwoord 3 Vaders en moeders komen gelijk aan de start 4 Elk nieuw gezin zijn eigen verhaal 6 Zorgvader, lolvader, afwezige vader...: welke vader wil jij zijn? 7 Wegwijzers voor vaders

Nadere informatie

HVC. Informatiebrochure SWEET SIXTEEN. Tel. 015/ 31 73 78 Fax 015/ 32 12 36 Website www.hvcassur.be cdv 66906

HVC. Informatiebrochure SWEET SIXTEEN. Tel. 015/ 31 73 78 Fax 015/ 32 12 36 Website www.hvcassur.be cdv 66906 HVC Informatiebrochure SWEET SIXTEEN Verzekeringskantoor hvc assur bvba Oude Baan 2 2550 WAARLOOS-KONTICH Tel. 015/ 31 73 78 Fax 015/ 32 12 36 Website www.hvcassur.be cdv 66906 Minderjarig Meerderjarig:

Nadere informatie

Editoriaal. Het nieuwe BOL-Team. 11 redenen om lid te worden. Samenwerking Randstad. Combinatie CAO 26 en PAB. Wat als ik ziek word?

Editoriaal. Het nieuwe BOL-Team. 11 redenen om lid te worden. Samenwerking Randstad. Combinatie CAO 26 en PAB. Wat als ik ziek word? Editoriaal Inhoud Het nieuwe BOL-Team 11 redenen om lid te worden Samenwerking Randstad Combinatie CAO 26 en PAB Wat als ik ziek word? p. 2 p. 3 p. 4 p. 6 p. 7 p. 7 Kilometervergoedingen en vervoerskosten

Nadere informatie