Algemene Vergadering Infobundel 2 Bijlage 3: Financieel Verslag aan de AV Resultaat 2014 en Begroting 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene Vergadering 2015 - Infobundel 2 Bijlage 3: Financieel Verslag aan de AV Resultaat 2014 en Begroting 2015"

Transcriptie

1 Algemene Vergadering Infobundel 2 Bijlage 3: Financieel Verslag aan de AV Resultaat 2014 en Begroting 2015 INHOUD 1. Overzicht van het resultaat 2014 en de begroting Commentaren bij het resultaat over Inleiding Overzicht resultaten Overzicht opbrengsten Activisme Fondsenwerving Opbrengsten uit fondsenwerving: detail Particuliere schenkers Andere fondsenwerving Subsidies Vlaamse Gemeenschap Diverse inkomsten Overzicht kosten Beweging Directie Fondsenwerving Centrale Diensten Algemene kosten Communicatiedienst Beleid-Beweging Projecten Resultaat Balans Infobundel 2 Bijlage 3 Algemene Vergadering

2 3. Begroting Inleiding Onze ambities Analyse van de pijnpunten uit de voorbije plannen Internationaal kader Fondsenwervingsstrategie Begroting 2015 en verder Inkomsten Activisme Fondsenwerving Subsidies Diverse inkomsten Kosten Beweging internationale bijdrage Directie Fondsenwerving Centrale Diensten Algemene kosten Communicatiedienst Beleid-Beweging Projecten Exploitatieresultaat en eigen vermogen Verslag van de kascommissie Verklarende woordenlijst fondsenwerving Fondsenwerving algemeen Particuliere schenkers (donateurs, donors) Kanalen Manieren van recurrent of structureel schenken Infobundel 2 Bijlage 3 Algemene Vergadering

3 1. OVERZICHT VAN HET RESULTAAT 2014 EN DE BEGROTING 2015 AMNESTY INTERNATIONAL VLAANDEREN VZW Resultaat 2014/Begroting 2015 Resultaat Begroting Resultaat Begroting I OPBRENGSTEN ACTIVISME lidgelden groepsbijdragen giften voor groepen evenementen FONDSENWERVING Particuliere schenkers bestendige opdrachten niet DD bestendige opdrachten wel DD Sepa spontane en andere giften doneren on line Direct Mail mecenassen legaten renteafstand Triodos Andere Fondsenwerving omzet productverkoop licensing sponsoring & giften in natura Infobundel 2 Bijlage 3 Algemene Vergadering

4 19 Spaar-ze-vrij / Triodos SUBSIDIES Vlaamse gemeenschap DIVERSE INKOMSTEN Financiële opbrengsten Provincies Gemeenten Uitzonderlijke opbrengsten Diversen TOTAAL OPBRENGSTEN KOSTEN Resultaat Begroting Resultaat Begroting BEWEGING IS bijdragen ,3% 23,9% DIRECTIE FONDSENWERVING CENTRALE DIENSTEN ALGEMENE KOSTEN Overhead Personeel Infobundel 2 Bijlage 3 Algemene Vergadering

5 COMMUNICATIEDIENST CAMPAGNE/BEWEGING PROJECTEN TOTAAL KOSTEN SALDO EXPLOITATIE Legaten > EUR SALDO EXPL. incl. legaten > EUR Fondsen van de vereniging overgedragen resultaat resultaat van het boekjaar Reserves i/d balans einde periode Bestemd fonds IS-bijdrage begin boekjaar Bestemd fonds IS-bijdrage einde boekjaar Eigen vermogen De detail van de begroting voor fondsenwervinginkomsten en -uitgaven voor 2015 zijn te vinden in het hoofdstuk fondsenwerving vanaf pagina 7. Infobundel 2 Bijlage 3 Algemene Vergadering

6 2. COMMENTAREN BIJ HET RESULTAAT OVER INLEIDING Voor 2014 hadden wij initieel een deficitaire begroting voorzien van euro berekend op een inkomstenbegroting van euro en een uitgavenbegroting van euro. Dit begrootte deficitaire resultaat werd grotendeels verklaard door de kosten voor fondsenwerving die met 23% stijgen (opgelopen vertraging in het investeringsprogramma) en van de toename van de internationale bijdrage. Een jaar later presenteren wij jullie een uiteindelijk resultaat van , tegenover een begroting van euro. Globaal gezien ontvingen we euro en gaven euro uit. Ook de legaten boven euro gaven een sterk positief resultaat: er werden euro geregistreerd tegenover euro in de begroting. Het uiteindelijke resultaat van het boekjaar is dus positief ( euro) Meer details vinden jullie hierover in dit financieel verslag. De interne presentatie van de resultatenrekening volgt hetzelfde schema als vorig jaar. Wat wij onderaan ter verduidelijking toegevoegd hebben, is het uiteindelijke resultaat en ook de reserves die Amnesty International Vlaanderen op dit ogenblik bezit. Wegens afronding, kunnen de cijfers in de hiernavolgende grafieken en tabellen lichtjes afwijken OVERZICHT RESULTATEN Totale opbrengsten Totale kosten Resultaat Jaarrekening Begroting Jaarrekening Begroting Jaarrekening Infobundel 2 Bijlage 3 Algemene Vergadering

7 2.3. OVERZICHT OPBRENGSTEN * Fondsenwerving Subsidies Activisme Diverse inkomsten (*) TOTALE INKOMSTEN Resultaat Begroting Resultaat Begroting Resultaat * incl. inkomsten legaten > Infobundel 2 Bijlage 3 Algemene Vergadering

8 ACTIVISME De inkomsten uit activisme bedragen , een stuk lager dan vorig jaar en dan begroot. De lidgelden hebben we in de lijn met de AV-beslissing - afgeschaft en alle bijdragen van leden staan nu onder inkomsten uit fondsenwerving. De groepsbijdragen zijn nogmaals gevoelig gedaald FONDSENWERVING (Op het einde van deze bundel vinden jullie een verklarende woordenlijst voor enkele specifieke termen gelinkt aan fondsenwerving. De verklaarde termen staan cursief.) Ook in 2014 zetten we in op fondsenwerving waarbij we onze strategische keuzes bleven volgen: Schenkerbehoud via verschillende kanalen, met verschillende boodschappen en vragen voor engagement. We stuurden fideliseringsmailings naar onze supporters die losse giften gaven, we werkten op het verbeteren van onze welkomcommunicaties voor nieuwe schenkers, we informeerden al onze supporters over onze inkomsten en uitgaven. We begonnen met eerste testen met supporter journeys. Schenkerwerving waarbij direct dialogue het belangrijkste kanaal blijft. Maar ook conversie van leden bracht nieuwe giften binnen (zowel losse giften als recurrente giften), conversie van losse giften en oude Belgische domiciliëring, reactivatie via direct mailing en telemarketing etc. We bleven ook kleinere testen op conversie van leads doen. Major donors en Legatenwerking. De investering op major donorwerving begint eerste vruchten af te werpen. We zien hier een eerste voorzichtige inkomstenstijging. Dit oa. door reactivatie van een aantal voormalige grotere schenkers, het vergroten van de bijdrages van bestaande schenkers door persoonlijk proactief contact en mooie cases for support. Ook de jarenlange investeringen op legatenwerving blijven hun vruchten afwerpen in de vorm van inkomsten en meer mensen laten ons weten Amnesty in hun testament te hebben opgenomen. Er komen ook meer vragen over onze werking.. Monitoring. Om dit alles beter te kunnen opvolgen en tijdig te kunnen bijsturen hebben we in 2014 ook weer grote stappen vooruit gezet in de technische ondersteuning en kennis die we hiervoor nodig hadden. Infobundel 2 Bijlage 3 Algemene Vergadering

9 Inkomsten fondsenwerving 2014 Begroting Resultaat Verschil Result vs Begr ACTIVISME Lidgelden FONDSENWERVING incl lidgelden Particuliere schenkers incl lidgelden bestendige opdrachten niet DD bestendige opdrachten wel DD Sepa subtotaal BO wel DD + Sepa spontane en andere giften doneren on line Direct Mail mecenassen Legaten renteafstand Triodos Andere Fondsenwerving omzet productverkoop Licensing nieuwe initiatieven sponsoring & giften in natura Spaar-ze-vrij / Triodos Bij de beslissing om over te stappen van betalend lidmaatschap naar gratis lidmaatschap hadden we voorzien om de betalende leden te converteren naar schenkers, uiteraard met behoud van hun lidmaatschap. In de begroting werd het bedrag van het lidgeld onder deze Infobundel 2 Bijlage 3 Algemene Vergadering

10 noemer behouden maar dit moet eigenlijk bij de inkomsten van particuliere schenkers gerekend worden. De leden die nog wel een financiële bijdrage bleven doen, vinden we terug in verschillende inkomstenposten: sepa, spontane en andere giften, direct mailings en mecenassen. Het is op dit moment onmogelijk om het juiste aandeel in deze posten te benoemen door de oude codes gekoppeld aan giften & lidgelden die nog niet op het nieuwe systeem is afgestemd. Het resultaat in 2014 voor inkomsten fondsenwerving eindigt op euro minder dan begroot. Voornaamste redenen hiervoor: Vertraagde opstart van de werving door Direct dialogue en mindere resultaten die als gevolg hebben minder schenkers voor We noteerden wel een hoger gemiddeld bedrag per maand. Direct mail: we hebben getest op grotere bestanden met het oog op het uitbreiden van het direct mailing bestand. Testen houdt altijd in dat je leert van je fouten om op termijn te verbeteren. Daarnaast werd er een upgrade test niet uitgerold. Wel hebben we een extra mailing gedaan in het najaar. Telemarketing inbound bleek niet rendabel waardoor we de plannen moesten bijsturen en enkele voorziene telemarketing-acties stopgezet hebben. Telemarketing reactivatie testen op grotere groepen: ook hier geldt dat je met uitproberen leert uit je fouten.. Ledenconversie: minder leden die sepa doen, meer die losse gift doen. Hier zagen we nog wel een inhaalbeweging tijdens de tweede helft van het jaar, waar men terug grotere schenkingen deed OPBRENGSTEN UIT FONDSENWERVING: DETAIL We geven hierna meer detail-informatie over volgende punten: Particuliere schenkers Structurele/recurrente schenkers Algemene cijfers Aantallen recurrente schenkers Gemiddelde maandgift Renewal rates Fondsenwervings-activiteiten Direct dialogue werving Telemarketing Ledenconversie Retentie Losse giften Infobundel 2 Bijlage 3 Algemene Vergadering

11 Mailinggiften Renteafstand Triodosspaarders Mecenassen Legaten Andere fondsenwerving Productverkoop Licenties Sponsering in natura Spaar ze vrij / Triodos PARTICULIERE SCHENKERS We bereikten in 2014 het hoogste inkomstenniveau sinds 6 jaar, maar wel nog steeds minder dan het piekjaar Het aantal financiële supporters (minimaal 1 bijdrage in het jaar) bleef verder dalen. Daarmee zitten we terug op het niveau van vóór de groeiperiode Infobundel 2 Bijlage 3 Algemene Vergadering

12 Ondanks de daling van het aantal schenkers steeg de totale gifteninkomst. Dit is volledig te danken aan een significante stijging van de gemiddelde jaargift (zowel gemiddelde als mediaan stijgen). Op 10 jaar tijd steeg de gemiddelde jaargift van 52,6 per schenker tot 76,84, met een duidelijke groeiversnelling in de laatste 3 jaar. Begroting Resultaat Verschil Result vs Begr Particuliere schenkers incl lidgelden Onder de giften van particuliere schenkers rekenen we volgende inkomsten: inkomsten uit bestendige opdrachten (BO) niet en wel DD, sepa mandaten spontane giften private giften online doneren mailinggiften mecenaat legaten (op balans) triodos renteafstand extra gift op lidmaatschap (niet meer van toepassing sinds lidgeld 0 is) extra gift op productverkoop. We eindigen voor particuliere schenkers op euro minder dan begroot. Deze minderinkomst is het grootste deel van de achterstand op totale inkomsten via fondsenwerving. Voornaamste redenen werden hierboven reeds aangehaald. Verder volgt een meer gedetailleerde toelichting van de inkomsten van particuliere schenkers. Infobundel 2 Bijlage 3 Algemene Vergadering

13 STRUCTURELE / RECURRENTE SCHENKERS Begroting Resultaat Verschil Result vs Begr bestendige opdrachten niet DD bestendige opdrachten wel DD Sepa subtotaal BO wel DD + Sepa De achterstand in bestendige opdrachten niet DD, heeft vooral te maken met het aandeel Belgische domiciliëringen die hieruit verdwenen zijn. De uitval bij bestendige opdrachten wel DD was minder groot dan ingeschat. Onder sepa moeten we ook een deel van de conversie lidgelden toevoegen die hier in de begroting apart staan maar in het resultaat in sepa. Welk aandeel dit is, is moeilijk toe te wijzen door gebrek aan detailcijfers (de huidige codering in de databank laat dat op dit moment niet toe). In de laatste maanden hebben we hard gewerkt aan een nieuwe manier van analyse en rapportage van evoluties binnen de groep recurrente schenkers (de belangrijkste groep binnen het schenkerbestand). Door een goede integratie van civicrm (crm-systeem) RapidMiner (analyse server) en Qlikview (data visualisatie) ontwikkelden we een eerste versie van actuele en interactieve rapportages. In het kader van de herstart face-to-face in de zomer werken we aan een tweede, betere versie. Dit laat ons toe om een goed globaal beeld te krijgen. ALGEMENE CIJFERS Aantallen recurrente schenkers Sinds 2007 compenseert de nieuwe werving enkel de uitval van schenkers. Ze creëert geen nieuwe groei. In 2011 en 2013 kende het aantal actieve recurrente schenkers een dip in vergelijking met de jaren daarvoor met gemiddeld per maand zo n actieve schenkers, versus actieve schenkers. In 2014 keerden we die dip weer lichtjes om, met gemiddeld actieve schenkers per maand. Dit globale beeld toont vooral het belang aan van een grotere focus en inspanning op retentie. Infobundel 2 Bijlage 3 Algemene Vergadering

14 (blauwe lijn: cumul van alle recurrente schenker ooit geworven, rood: schenkers actief die maand) De gemiddelde maandgift We werkten in de afgelopen 2 jaar sterk op de verhoging van de gemiddelde maandgift van recurrente donors. We zien op lange termijn inderdaad een gunstige evolutie. Voor nieuwe recurrente schenkers groeiden we tot 10,15 eind 2014 versus 7,8 eind 2012 en 8,5 eind Voor bestaande actieve schenkers groeiden we tot 6,5 eind 2014 versus 6,18 eind 2012 en 6,3 eind Bestaande actieve schenkers hebben een lager gemiddeld maandbedrag omwille van een historische erfenis, toen we nog minder vroegen. Ook deze stijging is een element in de verklaring voor de stijging van het totale fondsenwervinginkomen in 2de helft van Infobundel 2 Bijlage 3 Algemene Vergadering

15 Renewal rates Renewal rates (mate waarin een schenker na 1 jaar terug schenkt of blijft schenken) zijn een belangrijke lead indicator voor retentie op langere termijn. Waar we tot 2012 vooral een dalende trend zagen in renewal rates, zien we daarna terug een stijging. De inspanningen in de welkomprocedure voor nieuwe schenkers die daartoe in de laatste 2 jaar geleverd zijn brengen dus degelijk op. We willen hier nog verder op inzetten. De donor journeys gedurende moeten na de eerste jaren verder uitgetekend en geïmplementeerd worden. In de context van Amnesty Vlaanderen hebben twee losstaande factoren hier een invloed op. Een goede donorcommunicatie is belangrijk zodat de donoren bij onze organisatie blijven (retentie programma). Het tweede aspect is eerder technisch, met name het correct aanbieden aan de bank bij SDD. FONDSENWERVINGSACTIVITEITEN Direct dialogue Begin 2014 beslisten we om voor onze straatwerving samen te werken met Pepperminds. We sloten een overeenkomst af voor nieuwe schenkers in De afspraak was om de werving van de eerste 500 schenkers als een pilootproject te beschouwen (duurtijd: ongeveer 3 maanden). De werving zou normaal starten in maart maar begon pas op 20 mei. Reden hiervoor was vooral een vertraging bij de leverancier bij de uitwerking van het werfconcept. Dit resulteerde in een vertraging van de inkomsten voor 2014 en zorgde dat het objectief van schenkers niet gehaald werd. We eindigden eind 2014 op een duizendtal nieuwe schenkers. De pilot eindigde eind augustus en op dat moment waren er 500 schenkers (bruto) geworven. De evaluatie van deze pilot was niet onverdeeld positief. De explosieve groei van Pepperminds tijdens de opstartfase zorgde voor een mindere kwaliteit van de wervers. Ook lag de focus van de leverancier op grotere contracten (met grotere volumes dus) bij andere ngo s. De zomerfestivalwerving was eveneens niet zoals het moest zijn: onvoldoende ondersteuning van de wervers (coaching, motivatie, slechte keuzes van Pepperminds ) Hierin heeft de leverancier haar fout erkend en ons ook een compensatie voor de slechte resultaten gegeven. Na de test namen we een aantal pistes in overweging: stoppen vs doorgaan vs enkel werven op de boekenbeurs te Antwerpen. Het compensatievoorstel van Pepperminds voor creditering van een stuk van de kosten van festivalwerving toonde ons dat ze zich bewust zijn van het probleem, en engagement tonen voor een betere samenwerking. Daarom hebben we de werving toch verdergezet in De kwaliteit van de geworven schenkers was behoorlijk. Zowel qua leeftijd van de schenkers als gemiddeld bedrag per maand zaten de resultaten goed. De uitval heeft een acceptabel niveau. Pepperminds is er echter niet in geslaagd het aangepaste volume te halen in 2014, deels door hun eigen werking en de achterstand opgelopen in de eerste fase. Maar gedeeltelijk ook door onvoldoende capaciteit voor opvolging en beheer van deze volumes bij Amnesty. Infobundel 2 Bijlage 3 Algemene Vergadering

16 Telemarketing In de afgelopen periode werd telemarketing vooral ingezet voor inbound en voor 2 projecten outbound: de ledenconversie en de reactivatie van recurrente schenkers. Inbound werd ingevoerd om twee redenen: werkdruk van inkomende telefoons op afdeling fondsenwerving en een poging tot downgrade van stopzetters. We kwamen echter vrij snel tot de conclusie dat een inbound garantie op dit moment financieel en organisatorisch moeilijk houdbaar was: Downgrade van de stoppers lukte onvoldoende Inbound drukt te veel op outbound (te lange spreiding van acties) Operationele issues ivm het actuele data bij telemarketing-kantoor Daarom bouwden we het inbound programma af en zetten we het in de zomer volledig stop met een verwachte verhoging van tijdsinvestering bij de mederwerkers van de afdeling fondsenwerving. De outbound-activiteiten focusten zich vooral op conversie (oude Belgische domiciliëring naar sepa, losse schenkers naar recurrente schenkers en leden naar schenkers) en reactivatie. Upgrade was initieel ingepland, maar we verkozen om in 2014 hier nog niet op te werken. Reden hiervoor is dat bij upgrade campagnes het risico op negatieve effecten groter is. In het slechtste geval contacteer je de verkeerde groep mensen die gevraagd wordt om te upgraden, met een verkeerd verhaal en een verkeerde vraag. Die daarop beslissen dat ze stoppen met hun steun aan Amnesty. In de zomer 2014 besloten we het outbound telemarketing programma tijdelijk stop te zetten. We vonden immers dat er te veel elementen waren die het moeilijk maakten om de investering te rentabiliseren. Eind november / begin december deden we een korte heropstart van de TM-activiteiten. Hierin testten we enkele bijsturingen rond de dataprocessen die we invoerden, en inventariseerden we nieuwe uitdagingen. Dit korte belproject bracht 141 nieuwe SDD-mandaten met een gemiddeld maandbedrag van 6,1 op die we in de loop van januari 2015 opstartten. Omwille van enkele data-technische issues besloten we geen gedetailleerde cijferanalyse te maken, maar de conclusie was wel dat de resultaten nog niet goed genoeg waren. Conclusies die we meenemen naar 2015: Om telemarketing, wat op zich een rendabel fondsenwervingsinstrument is, voor AIVL goed in te zetten zijn er enkele werkpunten die we in de loop van verder opnemen. Focus op goede data-processen. Tijd en ruimte voor kwalitatieve training van callagents. Systematisch testen: verschillende telemarketingbureaus naast elkaar, kwalitatieve scripts, selecties Infobundel 2 Bijlage 3 Algemene Vergadering

17 Ledenconversie De ledenconversie heeft de dalende trend in het aantal financiële supporters niet doen stoppen. De ledenconversie heeft de gemiddelde bijdrage per financiële supporter wel significant doen stijgen. Gemiddelde bijdrage steeg in die mate dat de daling in aantal supporters compenseerde tot een hogere totale inkomst. Vanuit fondsenwerving is er vooral ingezet op conversie richting SDD, maar de supporters converteerden vooral naar losse giften. Daardoor kregen we een andere verhouding in de donorsegmenten: recurrente vs one off schenkers en een andere verhouding in de resultaten van verschillende technieken: vooral telemarketing vs direct marketing We onderscheiden twee groepen: mensen die in 2013 enkel betalend lid waren en mensen die betalend lid waren en daarbovenop extra schonken. We behielden 63,88% van leden die enkel lidgeld betaalden. Deze groep schonk in 2014 wel meer dan ze in 2013 aan lidgeld gaven (o.m. dankzij het argument dat een gift van 40 euro voor een stuk aftrekbaar is van de belastingen). Daardoor krijgen we een significante stijging van de gemiddelde gift wat zorgt voor een kentering in de dalende trend van de gemiddelde totale bijdrage. Wat vroeger lidgeld was verschoof vooral richting losse giften en bestendigde opdrachten en in beperktere mate naar SDD. Van de leden die ook een extra gift gaven bovenop hun lidgeld behielden we 89,09% als schenker. Deze licht ingekrompen groep schonk wel evenveel als vorig jaar. Dit resulteert ook weer in een stijging van de gemiddelde gift, wat een versnelling gaf van de stijgende trend. Wat hier vroeger lidgeld was verschoof vooral naar SDD en BO. Bij de halfjaarresultaten zagen we in de groep leden minder mensen die gaven en ook drastisch minder inkomsten dan in dezelfde periode van het jaar ervoor. In de tweede helft van het jaar stegen de inkomsten terug en zagen we betere resultaten dan verwacht in de helft van het jaar. Retentie In 2014 verbeterden we enkele basiselementen in de welkomprocedure die op zich al een effect tonen, bvb. in verhoging % renewal rates. We deden ook een eerste test met het opzetten en uitvoeren van een specifieke donor journey bij de schrijfmarathon. Het is evenwel nog te vroeg om hieruit resultaten te kunnen halen LOSSE GIFTEN Noot: Losse giften omvat spontane giften ea. en online giften. Spontane giften en andere omvatten de spontane giften, private giften, extra gift op lidgeld en giften uit productverkoop Begroting Resultaat Verschil Result vs Begr spontane en andere giften doneren online Infobundel 2 Bijlage 3 Algemene Vergadering

18 In losse schenkingen zitten de spontane schenkingen waarvan we intussen weten dat die niet zo spontaan zijn. Een deel van deze giften kunnen toegewezen worden aan direct mailings, telemarketingacties, ledenconversie etc. Een deel van deze inkomsten zijn inkomsten die boven 250 euro zitten (dus middelgrote en grote schenkers). De daling die we hier zien is vooral te wijten aan een verschuiving naar mecenassen. Alle grotere schenkers werden geboekt op de post mecenassen om de evoluties beter te kunnen opvolgen. Dit geeft tav de begroting voor 2014 wel een vertekend beeld. Als we echter beide samentellen komen we uit op een verhoging van euro die vooral toe te wijzen is aan het reactiveren van uitgevallen grote(re) schenkers en het verhogen van bestaande grote(re) schenkers. MAILINGGIFTEN Begroting Resultaat Verschil Result vs Begr Direct Mail De achterstand op direct mail heeft te maken met testen die op grotere groepen gedaan worden waarbij niet elk segment even goed scoort. Een upgrade-actie die voorzien was, werd in 2014 niet uitgevoerd. De Kost per Geworven Euro (KGE) zit goed voor alle mailings. De rentabiliteit van de mailings verder opdrijven veronderstelt blijvende investeringen (goede copy en creatie, regelmaat van mailings, fijnere segmentaties ). In zo n scenario kunnen we echter de KGE enkel drukken/stabiel houden als de schaal van het mailingprogramma vergroot wordt. Momenteel zijn de oplages nog net iets te klein. Daarom hebben we de afgelopen op grotere oplages verzonden en zullen we dat ook in de toekomst doen. Zo evalueren we het potentieel van de huidige database. Uit de snelle opvolging van drie mailings in het najaar leerden we dat meer mailings niet lijken te leiden tot een lagere respons (al gaat het sowieso om een actievere groep schenkers). Dit willen we volgend jaar verder onderzoeken met een gecontroleerde lange termijn test. In de context van de ledenconversie is het ook belangrijk dat we in deze mailings de vroegere leden mee opnamen. We zien in de resultaten dat de DMs een belangrijke rol speelden in de ledenconversie, zeker in de groep die vroeger reeds lidmaatschap combineerden met losse giften, maar ook in de groep die vroeger enkel lid was. Infobundel 2 Bijlage 3 Algemene Vergadering

19 RENTEAFSTAND TRIODOSSPAARDERS Begroting Resultaat Verschil Result vs Begr renteafstand Triodos Zoals verwacht zien we een daling in de inkomsten van de renteafstand, nog lager dan begroot: minder rente en geen prioriteit in de werving van nieuwe fondsen op dit moment MECENASSEN (GROTE EN MIDDELGROTE SCHENKERS) Begroting Resultaat Verschil Result vs Begr Mecenassen Ook hier zien we de vertekening waarvan sprake bij de spontane giften omwille van een shift van deze inkomsten. We kunnen echter wel stellen dat de inzet op major donors haar vruchten begon af te werpen in LEGATEN Begroting Resultaat Verschil Result vs Begr Legaten We haalden in 2015 meer op via legaten dan voorzien. We zien ook hier, zowel in opengelegde legaten als in aanvragen voor informatie of mensen die ons laten weten dat zij Amnesty in hun legaat hebben opgenomen een meer dan voldoende return on investment van de laatste jaren. Ook hier blijven we overtuigd dat proactieve aanpak van legatenwerving loont ANDERE FONDSENWERVING Begroting Resultaat Verschil Result vs Begr Andere Fondsenwerving Op andere fondsenwerving zien we een klein overschot tov begroting. Dit komt vooral door een meerinkomst op licenties van het jaar ervoor die toch nog in 2014 zijn uitbetaald. Infobundel 2 Bijlage 3 Algemene Vergadering

20 PRODUCTVERKOOP Begroting Resultaat Verschil Result vs Begr omzet productverkoop Het niet expliciet inzetten op productverkoop in de eindejaarsperiode heeft zoals verwacht geresulteerd in een minderinkomst die in lijn ligt met de begroting hierop. De doelstelling van onze productverkoop en de organisatie hiervan op middellange termijn bekijken we de komende periode LICENTIES Begroting Resultaat Verschil Result vs Begr Licensing In 2014 hebben we enkel inkomsten gekregen van Belarto alsook een niet verwachte inkomst daterend We zien licenties op dit moment niet als prioritair. Dat vertaalt zich ook in een dalend aantal overeenkomsten en dalende inkomsten SPONSORING/GIFTEN IN NATURA Begroting Resultaat Verschil Result vs Begr sponsoring & giften in natura De Nationale Loterij keurde het subsidiedossier voor de Letter Writing Marathon goed.. Hier zien we echter ook de effecten van de crisis door een iets lagere toewijzing SPAAR-ZE-VRIJ / TRIODOS BANK Begroting Resultaat Verschil Result vs Begr Spaar-ze-vrij / Triodos Infobundel 2 Bijlage 3 Algemene Vergadering

21 We doen hierop iets beter dan verwacht, zonder extra inspanningen. Wel brengt de nieuwe berekening en regel vanwege Triodos een stuk minder op dan in het verleden. Zij willen dit van hun kant ook herbekijken SUBSIDIES VLAAMSE GEMEENSCHAP Deze subsidie is toegekend voor 5 jaar, tot in 2015, met toepassing van een indexformule. We hebben de geplande subsidie 2014 voor 100% ontvangen DIVERSE INKOMSTEN FINANCIËLE OPBRENGSTEN Gezien de rente op de termijnrekening bij Triodos gedaald is tot 1,4% in 2014, zijn de financiële opbrengsten lager dan voorzien GEMEENTES / PROVINCIEBESTUREN De bijdragen van de gemeentes zijn fors lager dan vorig jaar en lager dan begroot. We vermoeden dat het effect van de besparingen door de regering hierin meespeelt DIVERSEN De belangrijkste inkomsten in deze rubriek zijn schadedossiers verzekeringen, winstdeelnemingen bij Baloise en opbrengsten van lezingen. Deze inkomsten zijn moeilijk vooraf in te schatten en werden begroot op het gemiddelde van de voorbije jaren OVERZICHT KOSTEN Algemene kosten Bewegin g Fondsen - wervin g Projecte n Communi - catiedien st Directie Central e dienste n Campagn e Beweging Resultaat Begroting Resultaat Begroting Resultaat Infobundel 2 Bijlage 3 Algemene Vergadering

22 BEWEGING Dit bedrag bestaat uit de bijdragen aan de Internationale bijdragen de IS-bijdrage- ( ) en aan het European Institutions Office ( ).De internationale bijdrage werd begroot op basis van de verwachte inkomsten in 2014, berekend op basis van de assessmenttabel van het Internationaal Secretariaat. De reële kosten echter, zoals deze werden gefactureerd, zijn gebaseerd op twee jaar terug, waardoor het resultaat gunstiger uitviel dan begroot. Tevens zitten in deze rubriek Beweging de uitgaven voor de organisatie van de Algemene Vergadering, de internationale vergaderingen, de kosten voor de Raad van Bestuur en Steunpunten en voor de landen- en themateams DIRECTIE Dit zijn voornamelijk uitgaven voor deelname van personeelsleden aan internationale operationele vergaderingen, collectieve vormingsmomenten, vrijwilligerskosten voor het directiesecretariaat en uitgaven voor sociale activiteiten. Op verschillende subposten werd er minder uitgegeven dan begroot, ondermeer door goedkopere deelnames aan internationale meetings en door minder uitgave op de kost van collectieve vorming FONDSENWERVING UITGAVEN FONDSENWERVING 2014 PROJECT Begroting Resultaat Verschil Result vs Begr Lidgeldconversie A Infobundel 2 Bijlage 3 Algemene Vergadering

23 AFDELING FONDSENWERVING A Fondsenwerving A Direct Mail A Direct dialogue A Productaankoop A Fondsenwerven online A Mecenaat A Vorming-opleiding A Legaten A Retentie A Upgrade A Reactivatie A Conversie A We eindigden in 2014 op euro minder uitgaven dan begroot. De voornaamste redenen hiervoor: Minder-uitgaven door verminderde werving Direct dialogue De vertraagde opstart en minder gewerkte uren verklaren de minder-uitgave voor de werving via direct dialogue. Minder-uitgaven op Telemarketing Het is best om de budgetten van retentie, upgrade, reactivatie en conversie voor een groot stuk samen te zien omdat het overgrote deel daarvan telemarketing-budgetten zijn waartussen geschoven werd. We hebben in 2014 besloten om voorlopig geen upgrade op te starten (de kost bij deze post is de algemene opstartkost die we gelijkmatig verdeeld hebben over de verschillende telemarketingkostenplaatsen) omwille van de verhoogde mogelijke negatieve effecten (cfr toelichting bij de inkomsten). vooral op reactivatie te testen op grotere groepen mensen waarbij voor sommige groepen de resultaten goed zijn, voor andere minder. Op die manier kunnen we het profiel analyseren van voormalige schenkers die reactiveerbaar zijn, wat de efficiëntie van ons toekomstig reactivatieprogramma verbetert. Conclusies: telemarketing blijft een zeer waardevol kanaal voor fondsenwerving en retentie. Cruciaal hierbij is: focus op goede data-processen tijd en ruimte voor kwalitatieve training van personen in het callcenter. systematisch testen Infobundel 2 Bijlage 3 Algemene Vergadering

24 Minder-uitgaven op Major Donor vooral door de Direct mail upgrade die we in 2014 niet deden CENTRALE DIENSTEN Minder kosten zijn voornamelijk toe te wijzen aan informatica/telecom aangezien de voorziene uitgaven vervanging Lotus Notes door Office 365 onder impuls van het Internationaal Secretariaat pas gebeurt in ALGEMENE KOSTEN De algemene kosten bevatten alle personeelskosten, de huisvesting en alle daarmee gerelateerde kosten. Het is de grootste kostencategorie van het totaal budget. Met uitzondering van de personeelskosten, zitten alle algemene kosten op budget. Het aantal VTE s (Voltijds Equivalenten) ging van 19.8 in 2013 naar 18,7 in De personeelskosten zijn hoger uitgevallen dan voorzien ( ), omwille van een extra provisie vakantiegeld ( ) en een verhoging van de provisie voor meer-uren. ( ). Deze provisie voor vakantiegeld is gebaseerd op het wettelijk maximum toegelaten bedrag (18,8% van de bruto-lonen voor bedienden). De meer-uren zullen volgend jaar grotendeels worden afgebouwd COMMUNICATIEDIENST De uitgaven zijn lager dan begroot. Dit is toe te wijzen aan drie factoren. Enerzijds is de verzending van het supporters-magazine Amnesty in Actie goedkoper uitgevallen. Daarnaast zijn er verschuivingen geweest binnen projecten voor de website die in 2014 een besparing met zich meebrachten. Tenslotte waren de algemene kosten voor de afdeling (vrijwilligers en opleiding) kleiner dan begroot BELEID-BEWEGING De uitgaven voor de afdeling Beleid en Beweging algemeen zijn lager dan oorspronkelijk begroot. De voornaamste verklaring hiervoor is dat de facturen voor de Amnesty-dag pas in 2015 betaald werden. Er waren in de begroting Service aan de Beweging middelen voorzien voor telemarketing en voor de uitrol van het communicatieplan voor het gratis maken van het lidmaatschap. Die kosten werden uiteindelijk gedragen door de begroting voor fondsenwerving en ledenconversie. De telemarketingactie was beperkter dan voorzien. Een deel van de communicatie werd per mail gevoerd in plaats van per brief PROJECTEN Voor de campagnes bleven we in 2014 globaal binnen de begroting. Er was een meeruitgave voor de campagne My Body My Rights die geheel toe te schrijven was aan de kosten voor de enquête omtrent verkrachting in België. De onkosten voor de campagne tegen Foltering vielen iets lager uit dan begroot. Infobundel 2 Bijlage 3 Algemene Vergadering

25 Dat geldt ook voor de Eindejaarscampagne en de Schrijfmarathon. Daar blijven we onder begroting omdat een deel van de campagnematerialen en de reiskosten voor Ales Bialiatski gesponsord werden. De minder-uitgave op ledenconversie heeft vooral te maken met een lagere telemarketing-kost. Er werden minder mensen gebeld en bereikt dan ingeschat omdat we veel minder bruikbare en juiste telefoongegevens in onze database hadden dan verwacht. Al deze mensen hebben een brief gekregen, wat goedkoper is, maar ook een slechtere conversierate. Op dit moment zijn de juiste gegevens om dit te becijferen niet op die manier gecodeerd in het systeem. Een minderuitgaven op de posten zoals Communicatie, Beleid Beweging en Projecten betekent niet dat er minder activiteiten werden gerealiseerd. Het Jaarverslag 2014 geeft een mooi overzicht van de activiteiten en impact die in 2014 door de Vlaamse afdeling van Amnesty werden gerealiseerd. Er kunnen verschillende redenen zijn voor de minderuitgaven, bijvoorbeeld het verkrijgen van gratis of goedkoper actiemateriaal, advertentieruimte etc of geplande en door ons gebudgetteerde - acties van het Internationaal Secretariaat die niet doorgaan. Daarnaast voorzien we ook steeds wat marge om in te kunnen spelen op onverwachte opportuniteiten RESULTAAT Zie overzichtstabel op pagina BALANS De jaarrekening (inclusief waarderingsregels) zal samen met het verslag van de bedrijfsrevisor en het verslag van de kascommissie in de volgende AV infobundel zitten die op de Algemene vergadering zelf zal worden bezorgd. Infobundel 2 Bijlage 3 Algemene Vergadering

26 3. BEGROTING 2015 Samenvatting We vragen de Algemene Vergadering de begroting van 2015 goed te keuren zoals weergegeven in de tabel op pagina 1 en hierna verder toegelicht. Met deze begroting en plannen lanceren we een programma om onze organisatie financieel gezond te maken en de inkomsten voor de organisatie over de volgende vijf jaar gevoelig te verhogen. We vragen de AV om de begroting 2015 goed te keuren in de wetenschap dat vanaf 2015 en daarop volgende 2 tot 3 jaren dit plan de reserves van de organisatie volledig zal gebruiken. Indien nodig vragen we een lening van het Internationaal Secretariaat aan om de plannen verder uit te voeren. Het Internationaal Secretariaat heeft op onze vraag een audit gedaan om na te gaan waarom de uitvoering van de plannen in het verleden niet gelukt is. De voornaamste conclusie was dat de bestaande ambities niet groot genoeg waren voor AIVL als sectie, maar wel té groot voor de huidige personeelsbezetting binnen de afdeling fondsenwerving. Het Internationaal Secretariaat heeft ons eveneens geholpen met het opzetten van dit nieuwe plan en zal ons ook bij de uitvoering en de opvolging ervan verder ondersteunen. De essentie van de plannen is: 1. een versterking van de afdeling fondsenwerving door de aanwerving van 4 extra voltijdse equivalenten gespreid over 2015 en het rekruteren van grotere volumes van schenkers via directe dialoogwerving. Dit door enerzijds met meerdere leveranciers naast elkaar te werken en anderzijds vanaf eind 2016 de werving door externe leveranciers te combineren met werving die we zelf in-huis organiseren. 3. bestaande & nieuwe schenkers aan de organisatie binden en onze supportersbasis vergroten om daaruit schenkers te rekruteren. Anne Vleminckx, Penningmeester We lichten hieronder de plannen en begroting verder in detail toe. Infobundel 2 Bijlage 3 Algemene Vergadering

27 3.1. INLEIDING ONZE AMBITIES Amnesty International Vlaanderen heeft de uitdaging financieel gezond te worden en te groeien. Deze ambitie is niet nieuw en in het verleden zijn er reeds plannen en begrotingen in deze geest opgemaakt. Wel nieuw is dat we met het plan dat we aan deze Algemene Vergadering voorstellen onze organisatie terug gezond maken en op 5 jaar tijd de inkomsten van AIVL substantieel verhogen. En dit met slechts één doel: om op termijn onze impact op mensenrechten te vergroten. We zijn ervan overtuigd dat meer financiële middelen ervoor kunnen zorgen dat we meer en beter onze mensenrechtenthema s (nationaal & internationaal) op de agenda van de media & beleidsmakers kunnen zetten. Met meer middelen kunnen we het groter publiek beter informeren en overtuigen van het belang van mensenrechten en kunnen we meer en beter supporters mobiliseren voor ons mensenrechtenwerk ANALYSE VAN DE PIJNPUNTEN UIT DE VOORBIJE PLANNEN Amnesty International Vlaanderen heeft steeds vooraan gestaan wat betreft vernieuwende ideeën op de fondsenwervingsmarkt. Zo waren we bij de eerste ngo s om te starten met Direct dialogue, een investering die zich ondertussen erg goed heeft terugbetaald. We hebben de afgelopen tijd ingezet op het betrekken van en de tweerichtings communicatie met supporters, het doorbreken van silo s tussen supporters en het belang van een sterk verhaal vertellen. Daar waar onze ideeën sterk waren, bleef het uitrollen en technisch ondersteunen van onze plannen achter. Dankzij een doorlichting van onze fondsenwerving door het internationaal secretariaat in het najaar van 2014 hebben we de juiste analyse in handen waar we nu het verschil kunnen maken met de plannen uit het verleden. In het verleden heeft AIVL reeds extra middelen geïnvesteerd in fondsenwerving vanuit haar reserves. Dit werd echter gespreid over verschillende jaren. De audit door de experten van het IS in december gaf ons de analyse waarom dit in het verleden niet lukte, nl. een kleinere investering gespreid over jaren is een te kleine stimulator voor groei. De voornaamste conclusie was dat de bestaande ambities niet groot genoeg waren voor AIVL als sectie, maar wel té groot voor de huidige personeelsbezetting binnen de afdeling fondsenwerving. Met de huidige ploeg kan er niet voldoende opvolging en coördinatie aan de verschillende fondsenwervingsprogramma s gegeven worden. We zullen daarom investeren in een versterking van de afdeling fondsenwerving door de aanwerving van 4 extra voltijdse equivalenten gespreid over 2015 en We zullen eveneens investeren in het recruteren van grote volumes schenkers. Dit laatste door enerzijds met meerdere leveranciers te werken en anderzijds vanaf 2017 de werving door externe leveranciers te combineren met werving die we zelf in-huis organiseren. Infobundel 2 Bijlage 3 Algemene Vergadering

28 Ervaringen van andere ngo s en andere Amnesty-secties, waaronder oa AIBf leren dat de kwaliteit van je werving beter is wanneer je alles zelf in huis organiseert. Door de combinatie van de samenwerking met leveranciers en inhuis-werving spreid je de risico s en kan je de good practices van beide benutten. We kunnen ook lessen trekken uit onze eigen korte 'in house' ervaring uit 2007 en Twee belangrijke peilers zijn: enerzijds een voldoende opvolging en omkadering aan de geworven schenkers (opstart van hun betaling, communicatie om hen op lange termijn aan Amnesty te binden) en anderzijds genoeg personeel om zowel de wervers aan te werven en op te leiden, als de praktische organisatie van de straatwerving. We zijn er daarom van overtuigd dat we met deze voorwaarden wel kunnen slagen. Ten slotte zetten we in op het binden van de bestaande en de nieuwe schenkers aan onze organisatie en op het vergroten van onze supportersbasis om daaruit schenkers te rekruteren INTERNATIONAAL KADER De investering ziet er - onder impuls van de internationale organisatie - om tweeërlei reden anders uit dan in het verleden. Ten eerste wordt de investering uit de eigen reserves niet langer gespreid over verschillende jaren maar worden de beschikbare middelen over slechts enkele jaren gebruikt om sneller en sterker te kunnen groeien. Ten tweede is er de mogelijkheid om beroep te doen op een lening van het Internationaal Secretariaat. Deze lening uit het FIF (Fundraising Investment Funds) van IS zorgt niet alleen voor de financiële input, daarbij komt ook nauwgezette monitoring en ondersteuning van het IS bij de uitvoering van de plannen. Ze delen daardoor in het risico. We hebben sterke indicaties dat we deze lening zullen krijgen, maar formeel zal de beslissing pas in oktober genomen worden. Op de Algemene Vergadering zal een verantwoordelijke van het Internationaal Secretariaat de steun voor dit plan komen toelichten. Onze strategie ligt in de lijn met de internationale groeistrategie en noodzakelijke succesfactoren. Andere Amnesty-secties zijn ons reeds met succes voorgegaan in een gelijkaardig groeiplan met een FIF-lening (ondermeer Ierland, Nieuw-Zeeland, Denemarken) FONDSENWERVINGSSTRATEGIE Onze fondsenwerving strategie zal bestaan uit vier onderling sterk samenhangende - pijlers: nl. werving van grotere volumes in een mix van technieken, retentie, proactieve major donors & legatenwerving en monitoring. Het slagen van een sterke fondsenwervingsstrategie hangt mede af van verschillende organisatorische randvoorwaarden. Deze zullen zich moeten vertalen in een aangepaste structuur van, en cultuur op het nationaal secretariaat. De komende periode gaat men op het secretariaat werken aan een lange termijn strategie voor de ganse ploeg BEGROTING 2015 EN VERDER De begroting 2015 eindigt met een verwacht tekort van 469,827. Ook in 2016 en 2017 zien we nog belangrijke tekorten en eindigt de vereniging met een negatief eigen vermogen. Infobundel 2 Bijlage 3 Algemene Vergadering

29 De ommekeer gebeurt in Tegen eind 2020 is het eigen vermogen substantieel verhoogd tav eind INKOMSTEN De totale inkomsten nemen toe tot 2,34 miljoen in 2015, een stijging met 6,5% ten aanzien van Dit is vooral onder impuls van de inkomsten uit fondsenwerving ACTIVISME We voorzien een stijging in de inkomsten uit groepsbijdragen en giften van groepen, van in 2014 naar in De inkomsten uit events dalen naar op deze post, omdat een aantal verwachte inkomsten nu bij major donors worden gerapporteerd en niet langer hier. Dit is meer in overeenstemming met de realiteit FONDSENWERVING De fondsenwervingsstrategie die we voor de komende jaren voorstellen bestaat uit 4 pijlers 1. Rekruteren van grotere volumes schenkers in een mix van technieken 2. Inzetten op het behoud van onze bestaande en nieuwe schenkers (retentie) 3. (Blijvend) proactief inzetten op Major donors en Legaten 4. Monitoring De eerste drie pijlers hangen onlosmakelijk samen. Strategisch liggen deze pijlers in lijn met de strategische keuzes van het verleden en die van het internationale secretariaat. 1. Nieuwe instroom via F2F 2. Nieuwe instroom via leads generation Major donors Legatarissen Cultivatie Retentie Monitoring Testing Optimalisatie Pijler 1. Voor de rekrutering van nieuwe (voornamelijk recurrente) schenkers zijn grotere volumes, de combinatie in huis & werken met verschillende externe leveranciers en een mix van technieken de sleutel. Door de combinatie in huis en werken met verschillende leveranciers Infobundel 2 Bijlage 3 Algemene Vergadering

30 - compenseren we de capaciteitsproblemen die je hebt wanneer te werken met slechts één leverancier - kunnen we verschillende leveranciers tegen elkaar uitspelen ten voordele van AI - kunnen we zelf beter benchmarken tussen verschillende leveranciers Dit was in het verleden niet mogelijk met de bestaande medewerkers en budgetten. Het grote voordeel is het volume, de mogelijkheid om good practices over te nemen. Zo spreiden we het risico en kunnen we beter benchmarken. Daarnaast kunnen we op die manier koststructuren en prijzen onderhandelen en meer belang krijgen bij de leverancier. Voor het rekruteren van nieuwe schenkers zetten we naast straatwerving en grote donateurs/legaten op een later ogenblik ook verder in op lead-generation via verschillende (nieuwe) kanalen ( ing, sms en andere) binnen de multi-step rekrutering. Pijler 2. Een centrale pijler uit onze voorbije plannen was het behouden van de bestaande en nieuwe schenkers. Dit blijft ook een belangrijke pijler in het nieuwe plan. Een goed retentie-beleid vormt een noodzakelijke tandem met een rekruteringsbeleid om te kunnen groeien. Een noodzakelijke voorwaarde voor een goed retentiebeleid is een goed CRM-systeem waar we de afgelopen periode grote vooruitgang in hebben geboekt. Dit is o.a. nodig om de supporter journeys te kunnen automatiseren. Binnen dit retentiebeleid zullen we op de juiste momenten via de juiste kanalenmix ( , papier, sms ) met de juiste inhoud contact blijven houden met onze supporters. Pijler 3. Pro-actief inzetten op grote gevers en legaten loont de moeite, zoals we in de afgelopen jaren gezien hebben. Over de return on investment van legatenwerking bestaat geen twijfel meer en ook investeren in major donor-werving en behoud begint duidelijk haar vruchten af te werpen. We blijven hierop dan ook verder inzetten. Pijler 4. Fondsenwerving anno 2015 is een samenspel van vele factoren waardoor de opvolging van de verschillende parameters en resultaten sleutel is tot het realiseren van groei. Er moeten immers voortdurend lessen kunnen getrokken worden wat niet of beter werkt om zo de aanpak bij te sturen. De uitbreiding op technische en analytische capaciteit oa in de vorm van ons nieuwe CRMsysteem creëert nieuwe mogelijkheden en meer zicht op de resultaten en geleverde inspanningen. Dankzij deze indicatoren kunnen we onze financiële prognoses beter en regelmatiger actualiseren en controleren. Ook het Internationaal Secretariaat zal onze investeringen maandelijks mee monitoren. Inkomsten fondsenwerving 2015 Particuliere schenkers en fondsen F2F - extern Infobundel 2 Bijlage 3 Algemene Vergadering

AV infobundel 3 - BIJLAGE FINANCIEEL VERSLAG ALGEMENE VERGADERING 2014

AV infobundel 3 - BIJLAGE FINANCIEEL VERSLAG ALGEMENE VERGADERING 2014 AV infobundel 3 - BIJLAGE FINANCIEEL VERSLAG ALGEMENE VERGADERING 2014 AMNESTY INTERNATIONAL VLAANDEREN vzw - FINANCIEEL VERSLAG - PAG. 1 - ALGEMENE VERGADERING 2014 AMNESTY INTERNATIONAL VLAANDEREN Resultaat

Nadere informatie

Bijlage bij AV SET 2 FINANCIEEL VERSLAG AAN DE ALGEMENE VERGADERING

Bijlage bij AV SET 2 FINANCIEEL VERSLAG AAN DE ALGEMENE VERGADERING Bijlage bij AV SET 2 FINANCIEEL VERSLAG AAN DE ALGEMENE VERGADERING AMNESTY INTERNATIONAL VLAANDEREN vzw FINANCIEEL VERSLAG - PAG. 1 ALGEMENE VERGADERING 2011 FINANCIEEL VERSLAG AAN DE ALGEMENE VERGADERING

Nadere informatie

Beknopt financieel rapport Belgische Mucovereniging, boekjaar 2012-2013

Beknopt financieel rapport Belgische Mucovereniging, boekjaar 2012-2013 Beknopt financieel rapport Belgische Mucovereniging, boekjaar 2012-2013 Gebruikte kostenplaatsen: info In onze analytische resultatenrekening wordt tot op heden geen onderscheid gemaakt voor de kosten

Nadere informatie

Propositie Fondsenwerving

Propositie Fondsenwerving Propositie Fondsenwerving Auteur: Onno Ebbens Leeuwarden, 20 juni 2011 Versie 2.0 Onno Ebbens is partner bij CrossOver Holding en heeft zich gespecialiseerd in de optimalisatie van klantcontacten in traditionele

Nadere informatie

Structurele Sponsor- en Fondsenwerving Kansen & hobbels

Structurele Sponsor- en Fondsenwerving Kansen & hobbels Structurele Sponsor- en Fondsenwerving Kansen & hobbels Voor het goede begrip - Vermogensfondsen en loterijen - Particulieren zoals leden,vrienden, donateurs, grote giften van vermogende particulieren,

Nadere informatie

Expertisecentra kraamzorg

Expertisecentra kraamzorg Expertisecentra kraamzorg Financiële inspecties 2013 26 februari 2014 adres Koning Albert II-laan 35 bus 31 1030 Brussel telefoon 02 553 34 34 fax 02 553 34 35 mail contact@zorginspectie.be web www.zorginspectie.be

Nadere informatie

Bedankt! You are fabulous

Bedankt! You are fabulous 1 2 3 Bedankt! You are fabulous 4 #HoGentfib Conferentie Fondsenwerving in België 9u00-9u45 9u45-10u15 10u15-10u45 10u45-11u30 11u30-12u15 Onderzoeksresultaten Fondsenwerving in België: een analyse Eef

Nadere informatie

Begroting Vastgesteld door het Curatorium WNM in de vergadering van 15 december

Begroting Vastgesteld door het Curatorium WNM in de vergadering van 15 december Begroting 2016 Vastgesteld door het Curatorium WNM in de vergadering van 15 december 2015-1 - Inhoud pagina Inhoud... 2 Toelichting... 3 Begroting 2016... 5 1. Staat van baten en lasten 2. Toelichtingen

Nadere informatie

Oxfam& Partners. Jaarrapport 2007. é Het Zuiden roert zich é Financiële gegevens é Overzicht resultaten

Oxfam& Partners. Jaarrapport 2007. é Het Zuiden roert zich é Financiële gegevens é Overzicht resultaten PP D r i e m a a n d e l i j k s t i j d s c h r i f t v a n O x f a m - S o l i d a r i t e i t a p r i l - m e i - j u n i 2 0 0 8 n u m m e r 1 1 Oxfam& Partners BC 10682 Brussel X P501325 - Afgiftekantoor

Nadere informatie

Boekhouding verenigingen 28 februari Sylvia Thienpont

Boekhouding verenigingen 28 februari Sylvia Thienpont Boekhouding verenigingen 28 februari 2015 Sylvia Thienpont Boekhouding verenigingen 1. Wettelijk kader boekhoudkundige Kleine verenigingen Grote en zeer grote verenigingen 2. Dubbel boekhouden versus vereenvoudigd

Nadere informatie

Kredietverlening aan Vlaamse ondernemingen

Kredietverlening aan Vlaamse ondernemingen Kredietverlening aan Vlaamse ondernemingen Monitoring Rapport: Januari 2012 Jan van Nispen Inleiding Sinds 2008 zijn woorden zoals crisis, financieringsproblemen, waarborgen en bailouts niet meer uit de

Nadere informatie

Dossier regionale luchthavens. 0. Aanleiding:

Dossier regionale luchthavens. 0. Aanleiding: Dossier regionale luchthavens 0. Aanleiding: In 2004 presenteerde het Vlaams Forum Luchtvaart een rapport en aanbevelingen aan de Vlaamse regering over de luchtvaart in Vlaanderen [2]. Belangrijk onderdeel

Nadere informatie

Evaluatie van Open Bedrijvendag

Evaluatie van Open Bedrijvendag Evaluatie van Open Bedrijvendag Departement Economie, Wetenschap en Innovatie Afdeling Strategie en Coördinatie Koning Albert II-laan 35 bus 10 1030 Brussel April 2011 Samenvatting De Open Bedrijvendag

Nadere informatie

Een snapshot van de 4de Pijler in Vlaanderen

Een snapshot van de 4de Pijler in Vlaanderen SAMENVATTING Een snapshot van de 4de Pijler in Vlaanderen 4de Pijlersteunpunt/11.11.11 - Jacques Mevis - Januari 2016 Actuele en representatieve cijfers over de 4de Pijler in Vlaanderen zijn belangrijk.

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2017. Stichting Kleinschalige Afrikaanse Projecten

Beleidsplan 2014-2017. Stichting Kleinschalige Afrikaanse Projecten Beleidsplan 2014-2017 Stichting Kleinschalige Afrikaanse Projecten Februari 2014 Inhoudsopgave 1 Onze stichting 3 1.1 Visie, missie, strategie, kernwaarden 3 1.1.1 Missie 1.1.2 Strategie 1.1.3 Kernwaarden

Nadere informatie

Kredietverlening aan Vlaamse ondernemingen

Kredietverlening aan Vlaamse ondernemingen Kredietverlening aan Vlaamse ondernemingen Monitoring Rapport: Mei 212 Jan van Nispen Inleiding De start van de financiële crisis ligt nu al enkele jaren achter ons, maar in 211 voelden we nog steeds de

Nadere informatie

De Geefwet en donaties aan cultuur in Nederland *1. René Bekkers, r.bekkers@vu.nl Saskia Franssen, s.e.franssen@vu.nl

De Geefwet en donaties aan cultuur in Nederland *1. René Bekkers, r.bekkers@vu.nl Saskia Franssen, s.e.franssen@vu.nl De Geefwet en donaties aan cultuur in Nederland *1 René Bekkers, r.bekkers@vu.nl Saskia Franssen, s.e.franssen@vu.nl Sinds giften aan culturele instellingen fiscaal gezien aantrekkelijker zijn geworden,

Nadere informatie

Hoog aantal vastgoedtransacties in het afgelopen trimester. De vastgoedmarkt herpakt zich na een relatief rustige maand maart

Hoog aantal vastgoedtransacties in het afgelopen trimester. De vastgoedmarkt herpakt zich na een relatief rustige maand maart I. Vastgoedactiviteit in België Hoog aantal vastgoedtransacties in het afgelopen trimester De vastgoedmarkt herpakt zich na een relatief rustige maand maart In het 2de trimester van 2013 waren er in ons

Nadere informatie

Analyse groei tolkuren VAPH 2017 januari juli CAB 20/09/17

Analyse groei tolkuren VAPH 2017 januari juli CAB 20/09/17 Analyse groei tolkuren VAPH 2017 januari juli CAB 20/09/17 1. Inleiding : constellatie maandelijkse monitoring tot en met juli De maandelijkse monitoring tot en met juli toont een groei van de getolkte

Nadere informatie

Klantgericht communiceren met donateurs

Klantgericht communiceren met donateurs Klantgericht communiceren met donateurs 4orange, 2016 4orange, 2013 Hogehilweg 24 1101 CD Amsterdam Zuidoost www.4orange.nl 2 Klantgericht communiceren met donateurs Iedereen in de non-profit branche die

Nadere informatie

FBTO voorspelt binnen 24 uur na lancering het resultaat van een online campagne.

FBTO voorspelt binnen 24 uur na lancering het resultaat van een online campagne. FBTO voorspelt binnen 24 uur na lancering het resultaat van een online campagne. Toen het in kaart brengen van bezoekersgedrag op websites nog in de kinderschoenen stond, beperkten marketeers zich tot

Nadere informatie

STICHTING FOODWATCH NEDERLAND TE AMSTERDAM

STICHTING FOODWATCH NEDERLAND TE AMSTERDAM Balans 31 dec 2014 STICHTING FOODWATCH NEDERLAND TE AMSTERDAM JAARREKENING 2014 Balans 31 dec 2014 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (NA RESULTAATBESTEMMING) ACTIVA 31 december 2014 31 december 2013 VASTE ACTIVA

Nadere informatie

Diesterweg's Hulpkas Evolutie van de uitgaven en inkomsten van de v.z.w.

Diesterweg's Hulpkas Evolutie van de uitgaven en inkomsten van de v.z.w. Diesterweg's Hulpkas Evolutie van de uitgaven en inkomsten van de v.z.w. 1.1. Uitgaven in 214-215 1. Uitgaven 1.1.1 Aantal leerlingen dat een tussenkomst kreeg Tabel 1. Aantal leerlingen dat in het stedelijk

Nadere informatie

Wachten tot de witte raaf aan de deur komt kloppen? Een analyse van het instroom- en retentiebeleid bij bedrijven

Wachten tot de witte raaf aan de deur komt kloppen? Een analyse van het instroom- en retentiebeleid bij bedrijven Wachten tot de witte raaf aan de deur komt kloppen? Een analyse van het instroom- en retentiebeleid bij bedrijven Valsamis, D. & Vandeweghe, B. 2012. Instroom- en retentiebeleid van bedrijven: wachten

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARVERSLAG NVBT OVER 2014

FINANCIEEL JAARVERSLAG NVBT OVER 2014 FINANCIEEL JAARVERSLAG NVBT OVER 2014 Nijkerk, 16 april 2015 Versie 1.0 Balans NVBT Balans NVBT per 31-12-2014 Activa 31-12-2014 31-12-2013 Passiva 31-12-2014 31-12-2013 Vaste activa 0 0 Eigen Vermogen

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag 2012

Financieel Jaarverslag 2012 Financieel Jaarverslag 2012 Versie 1: 10-05-2013 Versie 2: 14-05-2013 bestemd voor ALV Gastvrijheidsgilde Postbus 386 6710 BJ Ede Inhoudsopgave Voorwoord 1 Budget 2012 2 Budget 2012 2 Toelichting bij budget

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag 2008

Financieel Jaarverslag 2008 Financieel Jaarverslag 2008 Inhoud 1) Voorwoord van de voorzitter... 3 2) Inleiding... 4 3) Balans... 5 4) Resultaten rekening... 6 5) Toelichting op de balans en resultatenrekening... 7 6) Verslag kascommissie...

Nadere informatie

notarisbarometer 2012 : meer vastgoedtransacties in België Vastgoedactiviteit in België www.notaris.be 106,4 106,8 101,6 99,2 100 99,2 99,8

notarisbarometer 2012 : meer vastgoedtransacties in België Vastgoedactiviteit in België www.notaris.be 106,4 106,8 101,6 99,2 100 99,2 99,8 notarisbarometer Vastgoed, vennootschappen, familie www.notaris.be A B C D E n 15 Oktober - december Trimester 4 - Vastgoedactiviteit in België Prijsevolutie Registratierechten Vennootschappen De familie

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Stichting Matthias. Colofon Uitgave: Stichting Matthias Inhoud: bestuur Stichting Matthias

Jaarverslag 2011. Stichting Matthias. Colofon Uitgave: Stichting Matthias Inhoud: bestuur Stichting Matthias Jaarverslag 2011 Colofon Uitgave: Stichting Matthias Inhoud: bestuur Stichting Matthias Postadres: Postbus 277 1970 AG IJmuiden Telefoon: 06-22840270 Fax 084-7289657 Email: info@stichting-matthias.nl Opgericht

Nadere informatie

Een goed 2015, een aarzelend

Een goed 2015, een aarzelend Een goed 2015, een aarzelend 2016 Conjunctuurenquête Expeditiesector 1e kwartaal 2016 Een goed 2015, een aarzelend 2016 Conjunctuurenquête Expeditiesector 1e kwartaal 2016 De 3-maandelijkse conjunctuurenquête

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2007 en begroting 2008 Stichting Reddingsstation Wijdenes. 20 januari 2008

Financieel jaarverslag 2007 en begroting 2008 Stichting Reddingsstation Wijdenes. 20 januari 2008 Financieel jaarverslag 2007 en begroting 2008 Stichting Reddingsstation Wijdenes 20 januari 2008 Inkomsten Financieel is de Stichting Reddingsstation 2007 er heel goed uitgesprongen. Weliswaar zijn in

Nadere informatie

Distributiekanalen van de verzekering: cijfers 2012

Distributiekanalen van de verzekering: cijfers 2012 DOSSIER Distributiekanalen van de verzekering: cijfers 2012 13 Distributiekanalen van de verzekering: cijfers 2012 Verzekeringsmakelaar blijft stand houden Onlangs verscheen het jaarlijkse rapport van

Nadere informatie

Geadresseerd reclamedrukwerk in België

Geadresseerd reclamedrukwerk in België Met een bruto-investering van 351 miljoen en een groei in het laatste semester van 2008 consolideert geadresseerde Direct Mail zijn vooruitgang van de laatste jaren. Sinds begin 2008 worden de bruto-investeringen

Nadere informatie

Financieel Forum West-Vlaanderen Kortrijk 4 mei Herman Daems

Financieel Forum West-Vlaanderen Kortrijk 4 mei Herman Daems Financieel Forum West-Vlaanderen Kortrijk 4 mei 2010 Na de financiële storm Hoe gaan we verder? Herman Daems Deze presentatie is onvolledig zonder de mondelinge toelichting. Gelieve niet te citeren zonder

Nadere informatie

DE EVOLUTIE VAN DE BELGISCHE VASTGOEDPRIJZEN IN 2016: DATA ADS 1 INLEIDING

DE EVOLUTIE VAN DE BELGISCHE VASTGOEDPRIJZEN IN 2016: DATA ADS 1 INLEIDING CONFEDERATIE VAN IMMOBILIENBEROEPEN VLAANDEREN Kortrijksesteenweg 1005, 9000 Gent www.cibweb.be DE EVOLUTIE VAN DE BELGISCHE VASTGOEDPRIJZEN IN 2016: DATA ADS 1 INLEIDING De benchmark voor de evolutie

Nadere informatie

OCMW Lier Meerjarenplan Budget 2015 V

OCMW Lier Meerjarenplan Budget 2015 V Lier OCMW OCMW Lier Meerjarenplan 2015 2019 Budget 2015 V. 4.0 2014.11.18 Pag. 1 Investeringen (Uitgaven & Opbrengsten) 1. Uitgangspunten 2. Focus op investeringen Meerjarenplanning 2015 2019 en budget

Nadere informatie

... om de toekomst beter te beheren

... om de toekomst beter te beheren ... om de toekomst beter te beheren HannaH is een veelzijdig en krachtig financieel planningsen opvolgingsprogramma, onmisbaar bij het nemen van financiële beslissingen. HannaH laat u toe : Gedetailleerde

Nadere informatie

Advies MAT budgetwijziging 2016/1

Advies MAT budgetwijziging 2016/1 ADVIES MAT BUDGETWIJZIGING 2016/1 Gemeenteraad d.d. 30 juni 2016 1 1. VOORWOORD Het advies van het MAT over het ontwerp van de budgetwijziging 2016/1 slaat enkel op de wettelijkheid en de te verwachten

Nadere informatie

JAARREKENING 2013 STICHTING VOEDSELBANK DORDRECHT

JAARREKENING 2013 STICHTING VOEDSELBANK DORDRECHT JAARREKENING 2013 STICHTING VOEDSELBANK DORDRECHT 1 Exploitatie overzicht 2013 Het voor Voedselbank Dordrecht turbulente jaar 2013 ligt achter ons. In juli zijn wij begonnen met het verbouwen van de hal

Nadere informatie

nr. 271 van JAN BERTELS datum: 8 april 2015 aan ANNEMIE TURTELBOOM Schenkingsrechten - Ontvangsten

nr. 271 van JAN BERTELS datum: 8 april 2015 aan ANNEMIE TURTELBOOM Schenkingsrechten - Ontvangsten SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 271 van JAN BERTELS datum: 8 april 2015 aan ANNEMIE TURTELBOOM VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BEGROTING, FINANCIËN EN ENERGIE Schenkingsrechten

Nadere informatie

Amnesty & Sociale media. Bart van Kuijk, Emile Affolter Webmasterdag, 8 november 2014

Amnesty & Sociale media. Bart van Kuijk, Emile Affolter Webmasterdag, 8 november 2014 Amnesty & Sociale media Bart van Kuijk, Emile Affolter Webmasterdag, 8 november 2014 Missie Amnesty Amnesty International werkt voor mensenrechten. Die waarborgen vrijheid, gelijkheid en rechtvaardigheid.

Nadere informatie

Projectsubsidies organisaties: doel

Projectsubsidies organisaties: doel Projectsubsidies organisaties: doel De projectsubsidiëring is erop gericht organisaties die niet structureel ondersteund worden, de kans te bieden om één project, afgerond in tijd en doelstelling, te realiseren.

Nadere informatie

2. Geografisch a. Duidelijk omzetverlies in België: ,2 miljoen 59,4 miljoen 50,6 miljoen

2. Geografisch a. Duidelijk omzetverlies in België: ,2 miljoen 59,4 miljoen 50,6 miljoen BIJLAGE NOTULEN ALGEMENE VERGADERING DD.29/04/2014 Samenvatting van de gestelde vragen en antwoorden. Tijdens de presentatie van het jaaroverzicht heeft dhr. Luc Switten, CEO, omstandig een toelichting

Nadere informatie

Beleidsplan fondsenwerving HagaVrienden 2013-2015

Beleidsplan fondsenwerving HagaVrienden 2013-2015 Beleidsplan fondsenwerving HagaVrienden 2013-2015 Opgesteld door: Helene Marcus-Baart, coördinator HagaVrienden I.s.m: Hans de Sonnaville, secretaris HagaVrienden (Beknopt) beleidsplan HagaVrienden 2013-2015

Nadere informatie

2013 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG

2013 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG 2013 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG 1 Toelichting op het jaarverslag In het Jaarverslag 2013 legt het pensioenfonds uitgebreid verantwoording af over de ontwikkelingen, besluiten en gebeurtenissen

Nadere informatie

Richtlijnen financieel verslag 2012 voor vrijwilligersorganisaties

Richtlijnen financieel verslag 2012 voor vrijwilligersorganisaties Richtlijnen financieel verslag 2012 voor vrijwilligersorganisaties Algemeen Organisaties die erkend zijn als autonome vrijwilligersorganisatie moeten jaarlijks volgende financiële stukken indienen: Er

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2014

Financieel jaarverslag 2014 Financieel jaarverslag 2014 2014 was wederom een financieel goed maar uitdagend jaar voor de Stichting Roeivalidatie. Door nieuwe investeringen, de verdere stijging van de kosten van huisvesting, de daling

Nadere informatie

Welkom. BOS+ Fondsenwerving door kleine organisaties

Welkom. BOS+ Fondsenwerving door kleine organisaties Welkom BOS+ Fondsenwerving door kleine organisaties = + het samenwerkingsverband tussen BOS+ Vlaanderen vzw en BOS+ tropen vzw: - BOS+ tropen: Vlaanderen: - Bosbehoud Duurzaam multifunctioneel Bosbeheer

Nadere informatie

Richtlijnen financieel verslag 2013 voor vrijwilligersorganisaties

Richtlijnen financieel verslag 2013 voor vrijwilligersorganisaties Richtlijnen financieel verslag 2013 voor vrijwilligersorganisaties Algemeen Organisaties die erkend zijn als autonome vrijwilligersorganisatie moeten jaarlijks volgende financiële stukken indienen: Verenigingen

Nadere informatie

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling Toelichting behorende bij concept jaarrekening 2015 Algemeen De jaarrekening is opgesteld conform de Richtlijn 650 Fondsenwervende Instellingen. Doel van deze richtlijn is inzicht te geven in de kosten

Nadere informatie

VZW en financiële rapportering

VZW en financiële rapportering VZW en financiële rapportering Wim Van De Walle 1 (c) 2013 Baker Tilly Belgium Thematiek Behoefte aan degelijke, transparante, coherente en betrouwbare beleids-en beheersrapportering Toezien dat rapportering

Nadere informatie

Financieel jaarverslag

Financieel jaarverslag Financieel jaarverslag 2011-2012 Inhoudsopgave H.1 Jaarverslag penningmeester H.2 Waarderingsgrondslagen H.3 Rekening van baten en lasten H.4 Balans H.5 Kascommissie 1. Jaarverslag penningmeester Het financieel

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting No Guts No Glory 2012

Jaarrekening Stichting No Guts No Glory 2012 2012 Opgesteld op 28-3-2013 door penningmeester: Erik Borgonjen Gecontroleerd op 01-4-2013 door Kascommissaris: Hanneke Landman 1 Inhoudsopgave 2012...1 Inleiding...3 Toelichting op de cijfers van 2012...4

Nadere informatie

Bijzondere jeugdbijstand

Bijzondere jeugdbijstand Bijzondere jeugdbijstand Financiële analyse 2009-2011 21 januari 2013 adres Koning Albert II-laan 35 bus 31 1030 Brussel telefoon 02 553 34 34 fax 02 553 34 35 mail contact@zorginspectie.be web www.zorginspectie.be

Nadere informatie

Geïntegreerde fondsenwerving

Geïntegreerde fondsenwerving FONDSENWERVINGSBELEID Het Leger des Heils in Nederland is een veelzijdige organisatie, bestaand uit een kerkgenootschap, vier stichtingen en een besloten vennootschap. Eén van deze onderdelen, de Stichting

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2013. Begroting 2014. Stichting de Vleugeltjes

Financieel jaarverslag 2013. Begroting 2014. Stichting de Vleugeltjes Financieel jaarverslag 2013 & Begroting 2014 Stichting de Vleugeltjes Stichting de Vleugeltjes Pagina 1 van 6 Algemeen Inleiding De Stichting draagt de naam Stichting de Vleugeltjes en is opgericht op

Nadere informatie

Exploitatie overzicht jaar 2013

Exploitatie overzicht jaar 2013 Exploitatie overzicht jaar 2013 IFES-NEDERLAND INHOUDSOPGAVE Pagina Inhoudsopgave 1 Voorwoord 2-3 Balans per 31 december 2012 4 Resultatenrekening jaar 2012 5 Toelichting op de resultatenrekening 6-7 Resultaatverdeling

Nadere informatie

Verder met (fondsenwerving voor) Historie in de bibliotheek

Verder met (fondsenwerving voor) Historie in de bibliotheek Verder met (fondsenwerving voor) Historie in de bibliotheek Slotbijeenkomst 29 november 2012 Hans van der Westen hans@leenaersverloop.nl; 06-22397980 BRINGING TOGETHER THE BEST OF BOTH WORLDS 1 Enkele

Nadere informatie

3.4 Financieel verslag

3.4 Financieel verslag 3.4 Financieel verslag Verplichte Ziekteverzekering (VP) Afsluiting 2012 2011 Het RIZIV heeft op het moment van de redactie van dit jaarverslag de rekeningen van de verplichte verzekering met betrekking

Nadere informatie

Evolutie van de uitgaven en inkomsten van de v.z.w.

Evolutie van de uitgaven en inkomsten van de v.z.w. Evolutie van de uitgaven en inkomsten van de v.z.w. Terminologie: Activiteiten: Sociale steun: Lidmaatschap: Giften: Legaten: Leerlingen: Onkosten, tijdens de schooldagen, die voortvloeien uit de maximumfactuur

Nadere informatie

Advies over de begroting 2018

Advies over de begroting 2018 Advies over de begroting 2018 Hans Maertens, ondervoorzitter SERV Erwin Eysackers, studiedienst SERV 12 juli 2017 Overzicht 2 Gunstig macro-economisch klimaat Belgische overheidsfinanciën onvoldoende verbeterd

Nadere informatie

Polsslag Ondernemend Limburg januari 2015

Polsslag Ondernemend Limburg januari 2015 Polsslag Ondernemend Limburg januari 2015 VKW Limburg en UNIZO-Limburg houden vinger aan de pols van de Limburgse economie Wat is de POL? Online bevraging bij Limburgse ondernemers en bedrijfsleiders Op

Nadere informatie

6. Fondsenwerving. 6.1 Resultaten. 6.2 Donateurs

6. Fondsenwerving. 6.1 Resultaten. 6.2 Donateurs 6. Fondsenwerving 6.1 Resultaten Fondsenwerving is een belangrijk onderdeel van het werk van de Nederlandse organisatie; zonder geld kunnen wij geen dieren beschermen. We ontvangen geen subsidies van de

Nadere informatie

Sterke groei autorisatie-opbrengsten stuwt Keywares halfjaarlijks resultaat

Sterke groei autorisatie-opbrengsten stuwt Keywares halfjaarlijks resultaat Published on Keyware Technologies (http://www.keyware.com) Sterke groei autorisatie-opbrengsten stuwt Keywares halfjaarlijks resultaat [1] augustus 2016 GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE PERSBERICHT 18 augustus

Nadere informatie

Advies. Tussentijds advies over het begrotingsbeleid van de Vlaamse gemeenschap

Advies. Tussentijds advies over het begrotingsbeleid van de Vlaamse gemeenschap Brussel, 16 juni 2009 160609_Begrotingsadvies 2009_ tussentijds Advies Tussentijds advies over het begrotingsbeleid van de Vlaamse gemeenschap 2009 2014 Inleiding Volgens de gebruikelijke procedure brengt

Nadere informatie

Samenvatting Brancherapport 2010.

Samenvatting Brancherapport 2010. Samenvatting Brancherapport 2010. De basis van dit rapport wordt gevormd door face-to-face interviews met ervaringsdeskundigen en een groot kwantitatief onderzoek onder meer dan 4.674 marketeers in Nederland

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2014

FINANCIEEL VERSLAG 2014 FINANCIEEL VERSLAG 2014 De financiële positie van het Museum Voorschoten sluit in het boekjaar 2014 met een lager resultaat dan in 2013. Ten opzichte van de begroting voor 2014 is wel een beter resultaat

Nadere informatie

Aan de slag met vrienden en donateurs werven. VSCD ALV 21 november 2011 1

Aan de slag met vrienden en donateurs werven. VSCD ALV 21 november 2011 1 Aan de slag met vrienden en donateurs werven VSCD ALV 21 november 2011 1 Leenaers Verloop Ervaren en gepassioneerde professionals Thuis in alle wervingsdisciplines Strategie & creatieve én werkbare ideeën

Nadere informatie

inspireren en innoveren in MVO

inspireren en innoveren in MVO inspireren en innoveren in MVO Inleiding Gert Van Eeckhout Beleidsondersteuner MVO - Departement WSE Wat is MVO? Waarom MVO? Beleidslijnen Vlaamse overheid MVO? een proces waarbij ondernemingen vrijwillig

Nadere informatie

Kenniscirkel Alternatieve financiering Introductie sponsor- en fondsenwerving

Kenniscirkel Alternatieve financiering Introductie sponsor- en fondsenwerving Kenniscirkel Alternatieve financiering Introductie sponsor- en fondsenwerving Pro Biblio Juni 2014 1 Leenaers Verloop Van der Westen Fondsenwerving, sponsoring, mecenaat Cultuur, onderwijs, zorg &welzijn,

Nadere informatie

De inflatie zakte in juni nog tot 1,5 punten. De daaropvolgende maanden steeg de inflatie tot 2,0 in augustus (Bron: NBB).

De inflatie zakte in juni nog tot 1,5 punten. De daaropvolgende maanden steeg de inflatie tot 2,0 in augustus (Bron: NBB). NOTARISBAROMETER VASTGOED WWW.NOTARIS.BE T3 2017 Barometer 34 MACRO-ECONOMISCH Het consumentenvertrouwen trekt sinds juli terug aan, de indicator stijgt van -2 in juni naar 2 in juli en bereikte hiermee

Nadere informatie

Optimisme houdt stand Conjunctuurenquête Expeditiesector 4e kwartaal 2015

Optimisme houdt stand Conjunctuurenquête Expeditiesector 4e kwartaal 2015 Optimisme houdt stand Conjunctuurenquête Expeditiesector 4e kwartaal 2015 Optimisme houdt stand Conjunctuurenquête Expeditiesector 4e kwartaal 2015 Commentaren De 3-maandelijkse conjunctuurenquête van

Nadere informatie

... Graydon studie. Faillissementen. November 2017

... Graydon studie. Faillissementen. November 2017 ... Graydon studie Faillissementen November 2017 1 december 2017 [Typ hier] [Typ hier] [Typ hier] Overname en gebruik van dit onderzoek wordt aangemoedigd bronvermelding Graydon Belgium. Deze brochure

Nadere informatie

Aan de leden van Provinciale Staten

Aan de leden van Provinciale Staten Aan de leden van Provinciale Staten Datum : 18 december 2007 Briefnummer : 2007-51.989/51/A.19, CW Zaaknummer : 52215 Behandeld door : Dommelen R. van Telefoonnummer : (050) 316 4524 Antwoord op : Bijlage

Nadere informatie

VEDIS. Jaarverslag 2012

VEDIS. Jaarverslag 2012 VEDIS Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave 1 Balans per 31 december 2012 3 2 Winst- en verliesrekening over 2012 en begroting 2013 4 3 Toelichting op de jaarrekening 2012 5 3.1 Toelichting van de penningmeester

Nadere informatie

Evaluatie National Contact Point-werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma

Evaluatie National Contact Point-werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma Evaluatie National Contact Point-werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma Departement Economie, Wetenschap en Innovatie Afdeling Strategie en Coördinatie Koning Albert II-laan 35 bus 10 1030 Brussel

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag 2012

Financieel Jaarverslag 2012 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Financieel Jaarverslag 2012 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Balans per 31.12.2014. Activa 2014 2013 Passiva 2014 2013

Balans per 31.12.2014. Activa 2014 2013 Passiva 2014 2013 Jaarrekening Stichting Vrienden van het Barlaeus Gymnasium 2014 Balans per 31.12.2014 Activa 2014 2013 Passiva 2014 2013 Saldo betaalrekening 2.676,02 5,11 Kapitaal 33.308,19 38.429,26 Saldo rentemeerrekening

Nadere informatie

Het ondernemingsplan als beheersinstrument in de Vlaamse Overheid voor interne opvolging en dialoog tussen politiek en administratie

Het ondernemingsplan als beheersinstrument in de Vlaamse Overheid voor interne opvolging en dialoog tussen politiek en administratie Het ondernemingsplan als beheersinstrument in de Vlaamse Overheid voor interne opvolging en dialoog tussen politiek en administratie Een vergelijking van de inhoud en gebruik van ondernemingsplannen 2015

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag 2011 - Stichting Ministries Argentinas

Financieel Jaarverslag 2011 - Stichting Ministries Argentinas Stichting Ministries Argentinas Financieel Jaarverslag Boekjaar 2011 Bestuur Stichting Ministries Argentinas 11 Stichting Ministries Argentinas Disselboom 55 3763 ZJ Soest Nederland KvK-nummer: 32112010

Nadere informatie

RAPPORT KANSARMOEDE-INDICATOREN IN ERPE-MERE

RAPPORT KANSARMOEDE-INDICATOREN IN ERPE-MERE RAPPORT KANSARMOEDE-INDICATOREN IN ERPE-MERE Bij het openen van het rapport worden de meest recente gegevens uit de databank gehaald. Inleiding In dit document worden de kansarmoede-indicatoren weergegeven

Nadere informatie

ONDERZOEK FONDSENWERVEN VIA EVENEMENTEN

ONDERZOEK FONDSENWERVEN VIA EVENEMENTEN ONDERZOEK FONDSENWERVEN VIA EVENEMENTEN 1. INLEIDING In dit rapport staan de bevindingen van het onderzoek van Kentaa (voorheen en nader te noemen Mobillion) naar het gebruik van het actieplatform igive

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Assen, juni 2015 1

Jaarverslag 2014 Assen, juni 2015 1 Jaarverslag 2014 Assen, juni 2015 1 Inhoud Inhoud...2 1.Jaarverslag...3 2.Jaarrekening 2014...5 3. Overige gegevens...11 2 1. Jaarverslag 1.1. Algemene informatie Stichting Vrienden Leonardo Assen Boomgaard

Nadere informatie

De overheid geeft (te)veel uit? Weet u hoeveel

De overheid geeft (te)veel uit? Weet u hoeveel Page 1 of 6 Gepubliceerd op DeWereldMorgen.be (http://www.dewereldmorgen.be) De overheid geeft (te)veel uit? Weet u hoeveel en aan wat? door Phi-Rana di, 2013-11-12 15:45 Phi-Rana Er wordt vaak gezegd

Nadere informatie

VANDAAG IN VLAANDEREN INDUSTRIEËN CREATIEVE MAPPING EN BEDRIJFSECONOMISCHE ANALYSE

VANDAAG IN VLAANDEREN INDUSTRIEËN CREATIEVE MAPPING EN BEDRIJFSECONOMISCHE ANALYSE CREATIEVE INDUSTRIEËN IN VLAANDEREN VANDAAG MAPPING EN BEDRIJFSECONOMISCHE ANALYSE WAT? WAA 2 WAT ZIJN CREATIEVE INDUSTRIEËN? Het geheel van sectoren en activiteiten die een beroep doen op de input van

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.3 - December

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.3 - December Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.3 - December 2009-517- VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 60 van 29

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2016 Stichting Voedselbank De Bilt

Financieel jaarverslag 2016 Stichting Voedselbank De Bilt Financieel jaarverslag 2016 Stichting Voedselbank De Bilt Algemeen De begroting van 2016 gaf een negatief resultaat van onze jaarrekening voor dit jaar. Ook voor de toekomst blijft dit een jaarlijks terugkerend

Nadere informatie

Incompany training voor coöperaties

Incompany training voor coöperaties Incompany training voor coöperaties 2016 Erkend dienstverlener voor de kmo-portefeuille Incompany trainingen: wij komen naar uw coöperatie. Coopburo, de coöperatieve dienstverlener van Cera, biedt: 1.

Nadere informatie

Raad voor de Plaatselijke Geldwerving van de Protestantse Kerk in Nederland

Raad voor de Plaatselijke Geldwerving van de Protestantse Kerk in Nederland Raad voor de Plaatselijke Geldwerving van de Protestantse Kerk in Nederland Voorlopige resultaten Kerkbalans 2013 en levend geld 2007-2012 1. Methodiek, steekproef en respons De Raad voor de Plaatselijke

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008-179-

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008-179- Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008-179- VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN FRANK VANDENBROUCKE VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS

Nadere informatie

Begroting Bedrijfsresultaat

Begroting Bedrijfsresultaat Tabel: samenvattend overzicht begroting 2017 2021 Meer Jaren 2018-2021 (in 1.000) 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Totale baten (excl netto omzet) 70.258 75.967 77.100 78.776 79.591 80.669 Totale directe

Nadere informatie

Beleidsplan 2012-2015 Stichting Steensoep

Beleidsplan 2012-2015 Stichting Steensoep Beleidsplan 2012-2015 Stichting Steensoep Marian Bentvelzen en Monique Strijk Juli 2012 Brede Hilledijk 590, 3072 NK Rotterdam Tel.: 0613467100, 0653224897 KvK: 54218853 E: moniquestrijk@hotmail.com, post@marianbentvelzen.nl

Nadere informatie

jongeren zorg en beveiliging in Joods Nederland STEUNT Beknopt jaarverslag 66e actiejaar

jongeren zorg en beveiliging in Joods Nederland STEUNT Beknopt jaarverslag 66e actiejaar STEUNT jongeren zorg en beveiliging in Joods Nederland Beknopt jaarverslag 66e actiejaar Jaarverslag 66 e actiejaar Stichting Cefina. Centrale Financieringsactie voor Joods- Sociaal Werk Beknopt jaarverslag

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Stichting Fairchance.nu

Jaarverslag 2012 Stichting Fairchance.nu Jaarverslag 2012 Stichting Fairchance.nu ALGEMEEN ONZE MISSIE DONATIES & SPONSORING ACTIVITEITEN & PROJECTEN FINANCIEEL VERSLAG 2012 BELEIDSPLAN & BEGROTING 2012 ALGEMEEN Stichting Fairchance.nu is opgericht

Nadere informatie

Stichting Stéphanos. Jaarrapport 2015

Stichting Stéphanos. Jaarrapport 2015 Stichting Stéphanos Jaarrapport 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina A Balans per 31 december 2015 3 B Staat van baten en lasten over 2015 4 C Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 D Toelichting op de

Nadere informatie

Social Media Marketing strategie

Social Media Marketing strategie Social Media Marketing strategie --= werkboek =-- 1. Bepaal je doelstelling Vaak zal SMM een onderdeel zijn van bestaande marketingcommunicatieplannen. Een extra kanaal om je doelgroep te bereiken. Soms

Nadere informatie

Financieel overzicht Vereniging voor mensen met het Van Lohuizen syndroom (CMTC) 1999

Financieel overzicht Vereniging voor mensen met het Van Lohuizen syndroom (CMTC) 1999 Financieel overzicht Vereniging voor mensen met het Van Lohuizen syndroom (CMTC) 1999 Bedrag (fl) Saldo 1 januari 1999 661,59 Saldo 31 december 1999 889,72 Saldoverschil 228,13 Inkomsten - Uitgaven 228,13

Nadere informatie

VLAAMS WONINGFONDS VAN DE GROTE GEZINNEN cvba PERSBERICHT de Meeûssquare, 26-27 21 mei 2008 1000 BRUSSEL BLIKVANGER VAN HET ACTIVITEITENVERSLAG 2007

VLAAMS WONINGFONDS VAN DE GROTE GEZINNEN cvba PERSBERICHT de Meeûssquare, 26-27 21 mei 2008 1000 BRUSSEL BLIKVANGER VAN HET ACTIVITEITENVERSLAG 2007 VLAAMS WONINGFONDS VAN DE GROTE GEZINNEN cvba PERSBERICHT de Meeûssquare, 26-27 21 mei 2008 1000 BRUSSEL KBO 0421 111 543 RPR Brussel BLIKVANGER VAN HET ACTIVITEITENVERSLAG 2007 Dankzij het ter beschikking

Nadere informatie

Stichting Cultuurplatform Vechtstreek Financieel jaarverslag 2008 INHOUDSOPGAVE

Stichting Cultuurplatform Vechtstreek Financieel jaarverslag 2008 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding... 2 2 Balans... 2 3 Toelichting op de balans... 3 4 Winst- en verliesrekening... 4 5 Toelichting op de winst- en verliesrekening... 5 6 Bestemming resultaat boekjaar 2008...

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag De Vrijpionnen 2009 / 2010 en begroting 2010/2011

Financieel Jaarverslag De Vrijpionnen 2009 / 2010 en begroting 2010/2011 Jeugdschaakvereniging De Vrijpionnen Jeugdcentrum De Spelewey Breughelhof 8, Voorhout Tel. 0252-216817 Secretariaat: Distelweg 13, 2215 DS Voorhout Tel.: 0252-216063 www.vrijpionnen.nl / secretaris@vrijpionnen.nl

Nadere informatie