Bewoners Jeruzalem blij met groot onderhoud Tjeu Hertogs: Ik kan niets anders zeggen dan: Chapeau!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bewoners Jeruzalem blij met groot onderhoud Tjeu Hertogs: Ik kan niets anders zeggen dan: Chapeau!"

Transcriptie

1 1 Tjeu Hertogs en Linda van de Meulenhof HUURVERHOGING OPNIEUW LAAG, P3 I OPLAADPUNTEN ELEKTRISCHE FIETSEN, P5 I TIPS VOOR EEN LAGE(RE) ENERGIEREKENING, P7 I VOORDELIG VERZEKERD, P9 Bewoners Jeruzalem blij met groot onderhoud Tjeu Hertogs: Ik kan niets anders zeggen dan: Chapeau! In de buurt Jeruzalem heeft Volksbelang in de eerste helft van het jaar groot onderhoud uitgevoerd aan de woningen. Daken, goten, raamkozijnen en deuren zijn vervangen. De woningen kunnen weer een behoorlijke tijd mee. Bovendien zullen de energiekosten dalen door de verbeterde isolatie en zijn de woningen beter beveiligd, doordat er betere sloten zijn aangebracht. En dat allemaal zonder extra huurverhoging. Tjeu Hertogs en Linda van de Meulenhof zijn er erg blij mee. Een hele vooruitgang Volksbelang heeft het gewoon goed gedaan, vindt Tjeu Hertogs uit de Dirck Boutstraat. Een goed dak, goede isolatie, geluid- en wind- en trekwerende ramen, goede deuren en noem maar op... Ik kan niets anders zeggen dan: Chapeau! Ook Linda van de Meulenhof uit de Jan van Eijckstraat vindt het een hele vooruitgang: Het was eerst koud en tochtig, nu blijft de warmte beter binnen. Als het goed is, gaat de gasrekening flink omlaag. En het wordt niet meer zo warm, voegt Tjeu toe. In de zomer kon het hier vroeger snikheet worden. Nu het dak geïsoleerd is, blijft het veel koeler in huis. Van overlast is er niet veel sprake geweest tijdens de werkzaamheden. Tjeu: De werklui hebben het allemaal heel netjes gedaan. Er is niets kapot gegaan, er was geen rommel, ze kwamen afspraken na. De ene dag deden ze de voorkant, de andere de achterkant. In twee dagen was alles aan de gevels gebeurd en in een week tijd deden ze de daken van een heel blok. Goed geïnformeerd Ik ben in september naar de informatieavond gegaan waar alles werd uitgelegd en het was wel zo duidelijk, vertelt Tjeu over de informatievoorziening. Linda was er niet bij, maar ook zij vindt dat ze voldoende geïnformeerd is: Ik heb netjes alle informatie thuisgestuurd gekregen, met plattegronden en een duidelijk overzicht waarin stond wanneer welke huizen aan de beurt waren. Ik heb twee dagen vrij genomen, maar dat vind ik normaal. We krijgen zelfs nog een overlastvergoeding. Zowel Linda als Tjeu wonen met veel plezier in hun wijk. Nu de woningen opgeknapt zijn, willen ze er helemaal niet meer weg.

2 Voorwoord Onze mensen Spreekbuis 3 Is uw woning goed geïsoleerd en energiezuinig? Volksbelang is volop aan het inventariseren hoe energiezuinig haar woningen zijn. Woningcorporaties zijn immers vanaf 1 januari 2009 verplicht een energielabel (EPA-W) te overhandigen aan hun huurders. Het energielabel geeft aan hoe energie- Theo van de Vossenberg verlaat Bloem- en Paardenvelden zuinig een huis is. Bij nieuwbouw maken we al gebruik van energiebesparende maatregelen. Maar ook onze oudere woningen willen we energiezuiniger maken. Na de inventarisatieronde voor de EPA-labels zullen we daarom beleid ontwikkelen om alle bestaande woningen binnen 10 jaar naar het gewenste label te brengen. Meer informatie over onze activiteiten rondom de EPA-labels vindt u in deze Volksmond. Aangezien door de hoge olieprijzen de prijzen voor gas en energie maar blijven stijgen, is het waarschijnlijk ook in uw geval verstandig om dit jaar rekening te houden met hoge nota s. Veel energiebedrijven hebben hun tarieven zelfs al op 1 juli aangepast. Natuurlijk is een label alleen niet voldoende om een hoge energie- en gasrekening te voorkomen. Het is handig om te weten wat u er zelf aan kunt doen om uw verbruik terug te dringen. Eén manier om energie te besparen, is de energie niet gebruiken. Laat bijvoorbeeld apparatuur niet onnodig aanstaan, ook niet in de stand-by modus. Ook kunt u allerlei andere besparende maatregelen nemen. Denk aan spaarlampen, energiezuinige apparatuur, enzovoorts. Verderop in deze Volksmond vindt u allerlei praktische tips. Daarnaast kunt u natuurlijk altijd bij Volksbelang terecht met uw vragen over energiebesparende maatregelen aan uw woning. Behalve over energie, leest u in deze Volksmond over allerhande andere onderwerpen die te maken hebben met mens en milieu, met wonen en leven. We hebben weer een mooie mix van artikelen waar u vast en zeker nieuwe energie uit kunt halen. Veel leesplezier! Inez Farneubun al 25 jaar bij Volksbelang Op 1 april 1983 begon ze haar carrière bij Volksbelang achter de balie. Hoewel ze haar werk en de organisatie meteen al heel leuk vond, had Inez Farneubun nooit verwacht dat ze nu 25 jaar later nog steeds bij Volksbelang zou werken. Intussen is ze, al sinds 1987, directiesecretaresse en denkt ze de veertig jaar bij Volksbelang ook gemakkelijk te halen. Ik vind de veelzijdigheid van mijn werk heel leuk. Het is hollen en stilstaan. Toen ik nog achter de balie werkte, had ik veel klantencontacten en dat vond ik leuk. Nu is dat minder, omdat ik nu secretaresse ben voor het bestuur, de directie en de Raad van Commissarissen. Daardoor heb ik meer eigen verantwoordelijkheden. Ik heb ook het hele proces doorgemaakt van de verhuizing van Volksbelang en een steeds professionelere werkwijze. Dat is allemaal heel positief verlopen, vind ik. Werk en kinderen Inez werkt parttime bij Volksbelang. Soms vindt ze dat jammer, omdat ze daardoor niet alles kan doen wat ze zou willen doen. Aan de andere kant is het juist door het parttime werken dat ze nog steeds in dienst is bij Volksbelang. Ik had eigenlijk gedacht dat ik zou werken totdat er kinderen kwamen, op mijn vijfendertigste bijvoorbeeld. Toen het al op Ruim vijf jaar zette Theo van de Vossenberg zich in voor de Bloem- en Paardenvelden. Samen met Thea van Lieshout en Rieky van Harsel vormde hij bewonersorganisatie Bloem- en Paardenvelden. En nu verhuist hij naar een mooie woning van de Binnenstad. Rieky en Thea gunnen hem deze verhuizing van harte, maar ze zullen hem zeker missen. Als penningmeester, en als buurtbewoner. Initiatief nemen, daar is Theo goed in, vertelt Thea van Lieshout, voorzitter van de bewonersorganisatie. Hij heeft een heel boekje in elkaar gezet met informatie voor de nieuwe bewoners in onze wijk. Hij was altijd goed aanspreekbaar en heeft veel dingen voor elkaar gekregen. Na vijf jaar waren Theo, Rieky en Thea zo goed op elkaar ingespeeld dat ze precies wisten wat ze aan elkaar hadden. We zijn drie heel verschillende mensen die toch goed bij elkaar passen en die goed kunnen samenwerken. Dat verandert nu. Met degene die de taken van Theo zal overnemen, moeten we dat opnieuw opbouwen. Werk voor twee Voorlopig draagt Thea zelf zorg voor de penningen en kijkt Theo nog een beetje over haar schouder mee. Intussen zorgt Lilianne van der Linden al voor versterking van de bewonersorganisatie. In de toekomst wordt de bewonersorganisatie misschien zelfs uitgebreid met nog een buurtbewoner die een deel van de voormalige taken van Theo op zich neemt. Het geeft een beetje aan hoeveel Theo betekende voor de organisatie. Hij was formeel penningmeester, maar hij zorgde ook voor de PR, hij nam deel aan het bewonersplatform en hij onderhield allerlei contacten. Bijvoorbeeld met Volksbelang. Hij was, Theo van de Vossenberg samen met Thea, nauw betrokken bij het eerste leefregelproject in de wijk en de voorbereidingen voor het vervolg op dat project. We zijn Theo heel dankbaar voor zijn inzet, aldus Thea. Ik heb in de Binnenstad ook al gezegd dat ze aan hem een goede zullen hebben! Ondanks het vertrek van Theo, hebben Thea en Rieky gelukkig veel vertrouwen in de toekomst van de bewonersorganisatie en van de wijk. Samen blijven zij er zich voor inzetten en voor versterking wordt gezorgd. Huurverhoging opnieuw laag Johan Flemminks Smid, Directeur Volksbelang mijn dertigste begon te kriebelen, bestond bij Volksbelang ook de mogelijkheid om parttime te gaan werken. In die tijd was dat nog best bijzonder. De gedachte om te stoppen met werken was toen snel verdwenen. Nu Inez kinderen wat groter zijn en steeds zelfstandiger worden, wordt het voor haar weer gemakkelijker om het moederschap en werk te combineren. Ik houd het nog wel Jaarlijks worden op 1 juli de huurprijzen van huurwoningen aangepast. Dit jaar is de huurverhoging vastgesteld op 1,6 %. In het regeerakkoord is afgesproken dat de huren niet harder mogen stijgen dan de inflatie. Dit is natuurlijk goed nieuws voor onze huurders. De huurverhoging geldt vanaf 1 juli 2008 voor vrijwel al onze huurders. Er is één groep huurders die geen huurverhoging krijgt, namelijk de huurders van woningen in herstructureringsgebieden waarvoor het sloopbesluit officieel is genomen. een tijdje vol hier, zegt Inez dan ook volmondig. Meer informatie over huurverhoging vindt u op de website van VROM,

3 4 Leefbaarheid Werkgroep Salaam: wie is Mounira? 5 Jongeren zetten zich in voor onderlinge contacten Werkgroep Salaam neemt volop initiatieven voor leefbaarheid Werkgroep Salaam is een groep van negen jongeren uit Helmond. De jongeren zijn van verschillende komaf, maar hebben veel dingen met elkaar gemeen: allemaal vinden ze het van essentieel belang de onderlinge contacten tussen bewoners van allerlei culturen te bevorderen en de verbindingen tussen verschillende bewoners in Helmond te versterken. En allemaal zijn ze bereid zich daarvoor actief in te zetten. Werkgroep Salaam wil door middel van diverse acties de negatieve beeldvorming doorbreken en als voorbeeld gaan fungeren voor andere jongeren in de hele stad. M hamed Yahia, jongerenwerker bij Stichting Welzijn Helmond (SWH), begeleidt de jongeren daarbij. De jongeren houden zich bezig met thema s als arbeidsparticipatie, communicatie, veiligheid en politiek. Om hun doelen te bereiken, hebben ze al verschillende initiatieven ontplooid. Mounira (19 jaar): Het afgelopen jaar hebben we bijvoorbeeld een comedy-avond in het jongerencentrum Het Badhuis georganiseerd om jongeren te laten kennismaken met het jongerencentrum. Daar kwamen meer dan honderd jongeren op af en de avond is heel goed verlopen. Nieuwe contacten, nieuwe inzichten Een ander voorbeeld is een bijeenkomst die de werkgroep organiseerde voor inwoners van de Helmondse Binnenstad op 15 mei in De Fonkel. Een gezamenlijke maaltijd, inleidingen door onder andere de voorzitters van de werkgroep en de wijkvereniging, tafelgesprekken en een cabaretoptreden vormden tijdens die avond een eerste aanzet tot het gezamenlijk opzetten en uitvoeren van allerlei initiatieven. Want: door elkaar te leren kennen, ontstaan nieuwe inzichten, ideeën en initiatieven die de samenhang in de binnenstad kunnen bevorderen. De avond was erg geslaagd en de opkomst was groot: in plaats van de verwachte honderd mensen, verschenen er meer dan tweehonderd. Ik was zelf gespreksleider tijdens de tafelgesprekken, vertelt Mounira. Bij mij aan tafel zaten twee autochtonen en twee allochtonen met mij erbij drie en er was echt ruimte om met elkaar te communiceren. Eigenlijk is er ook niet veel verschil tussen autochtoon en allochtoon, vind ik. M Hamed Yahia: De Binnenstad van Helmond is een wijk in ontwikkeling en wij merkten dat er weinig contact is tussen allochtone en autochtone bewoners. Daarom hebben we contact gezocht met Volksbelang met de vraag of zij ons wilden ondersteunen bij het organiseren van deze activiteit. Volksbelang ondersteunt de initiatieven van werkgroep Salaam van harte en heeft een financiële bijdrage geleverd. Mede daardoor kon de avond op 15 mei gerealiseerd worden. Daarnaast onderhoudt M hamed nauw contact met Volksbelang. We kunnen bij Volksbelang terecht als we iets willen bespreken. De samenwerking is heel goed. Voor woningcorporaties zijn onze activiteiten volgens ons ook van belang. Het gaat ook om hun bewoners en op het moment dat die bewoners goed met elkaar kunnen communiceren, gaat het met de corporatie ook beter. Het verbetert de leefbaarheid en dat zorgt voor minder problemen. Van betekenis voor de samenleving De jongeren van werkgroep Salaam worden steeds zelfstandiger in hun werk. Voor de bijeenkomst op 15 mei hebben ze zelf erg veel geregeld, van consumptiebonnen tot tafelschikking en van het ontvangen van de gasten en het bijhouden van de presentielijst tot het leiden van gesprekken. De ervaring die de jongeren opdoen, is niet alleen goed voor de jongeren zelf, maar ook voor de samenleving in de Helmondse wijken. Goed voorbeeld, doet immers goed volgen. Over waarom een vlotte meid van 19 dit allemaal vrijwillig en in haar vrije tijd doet, is Mounira heel duidelijk: Ik vind het leuk om iets te betekenen voor de samenleving en daar inbreng in te hebben. Of dat nu vrijwillig is, of niet! Zorgeloos blijven huren als u ouder wordt? Schrijf u op tijd in! Oplaadpunten elektrische fietsen Zolang u nog volledig zelfstandig functioneert, kunt u zich waarschijnlijk prima redden in de woning die u nu huurt. Maar misschien vraagt u zich ook wel eens af wat er gebeurt als u wat slechter ter been wordt, of wanneer u meer zorg nodig hebt? Veel mensen gaan op zoek naar een appartement of een seniorenwoning als zij wat ouder worden. Die woningen bieden mensen immers de mogelijkheid om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen, eventueel met de faciliteiten die de zorginstellingen in de buurt bieden. Omdat u niet de enige bent die wellicht over een tijdje wil verhuizen naar een woning op maat, en omdat seniorenwoningen helaas nog schaars zijn, is het verstandig om u op tijd in te schrijven als woningzoekende. Mocht u er dan onverhoopt behoefte aan krijgen om bijvoorbeeld gelijkvloers te gaan wonen vanwege een beperking, dan is de kans veel groter dat u snel passende woonruimte krijgt aangeboden. Blijft u nog lang in goede geestelijke en lichamelijke conditie, dan maakt u gewoon voorlopig nog geen gebruik van het aanbod. Uw inschrijving kost u slechts eenmaal 15, - en blijft geldig zolang u dat wenst. Wacht dus niet af; neem nu alvast voorzorgsmaatregelen, zodat u de keuze hebt wanneer het nodig is. Regelmatig krijgen we bij Volksbelang het verzoek om een stopcontact in de berging aan te leggen voor het opladen van een elektrische fiets. Volksbelang probeert zoveel mogelijk aan deze behoefte te voldoen. Wanneer u voor de aanleg van een oplaadpunt een kostendekkende huurverhoging. Uiteraard in aanmerking wilt komen, dan zullen we bekijken of het mogelijk is om een oplaadpunt aan betalen. Verder wordt uw huur verhoogd met kunt u de kosten voor de aanleg ook in één keer te leggen in uw berging. Het is van belang dat 2 voor de verbruikskosten van elektriciteit. u uw verzoek schriftelijk indient. Het is niet toegestaan om elektrische fietsen in de algemene van oplaadpunten, dan kunt u contact opnemen Hebt u nog vragen over de aanleg of het gebruik ruimten van het complex op te laden. met de Technische Dienst. Op werkdagen is de Technische dienst tussen 9.00 en uur bereikbaar via telefoonnummer Kosten De aanleg van een oplaadpunt voor uw elektrische fiets in uw eigen berging gaat gepaard met

4 6 Weverspoort staat in de volksmond bekend als de derde fase Herstructurering Binnenstad Helmond. De ervaringen die zijn opgedaan door organisaties en bewoners in de andere twee herstructureringsgebieden Vossenberg en Zonnekwartier zijn meegenomen in dit nieuwe plan. Mede in overleg met het Platform Helmondse Bewonersorganisaties is een breed beheerplan opgesteld om de leefbaarheid in de nieuwe wijk zo optimaal mogelijk te houden. Fris, modern, en toch warm Binnenkort wordt er gestart met de bouw van ruim 400 nieuwe woningen in het gebied. Volksbelang zorgt voor 61 woningen en Woonpartners voor 358 nieuwe woningen. De ontwikkelingsgeschiedenis van de Binnenstad vormt een belangrijke inspiratiebron voor de architectuur van de nieuwe woningen, in het bijzonder de tuinstadgedachte uit de jaren 20 tot 40. Toch zal de nieuwe wijk een frisse en moderne uitstraling krijgen, met raakpunten naar het verleden en een warm gevoel voor goed wonen. In het midden van de nieuwe wijk Weverspoort nemen de levendige Heistraat en het nieuwe buurtpark een belangrijke plaats in. De naam Weverspoort legt een relatie met de industrie uit het verleden, waarbij het woord poort een gevoel van gastvrijheid en welkom geeft. Natuurlijk houden wij u de komende tijd op de hoogte van de ontwikkelingen op onze website, Andere projecten Ook op andere terreinen bouwt Volksbelang aan woningen voor zorgeloos huren. In het Zonnekwartier zijn we gestart met de oplevering van blok K en ook de nieuwbouwwoningen in Dierdonk worden deze zomer opgeleverd. We wensen de nieuwe bewoners van al deze nieuwbouwwoningen veel woongenot! Waar de mond van vol is Weverspoort: genieten in de binnenstad De Helmondse Binnenstad ondergaat een grootschalige herstructurering, dat zal u niet ontgaan zijn. De nieuwe wijk die wordt gebouwd aan de zuidzijde van de Heistraat, het gebied rondom de Karel Raaijmakersstraat, heeft een nieuwe naam: Weverspoort. Dierdonkse Heide Momenteel hebben we ook verschillende projecten in voorbereiding en in ontwikkeling: de bouw van ongeveer 20 huurwoningen in blok J van het Zonnekwartier, tien koopwoningen en twaalf huurappartementen in de Pistoriusstraat, het Bedrijvencentrum Heistraat (BCH) op de zogenaamde CSK-locatie. Daarnaast maken we plannen voor de invulling van het voormalig TPG-gebouw op de Oostende. In 2009 starten we met het nieuwbouwproject aan de Kluisstraat, de Zuidende en de Noord Koninginnewal. Er worden huurappartementen en koopappartementen gebouwd. Bijzonder in dit project zijn het atrium met de loopbruggen, de aanleg van 149 parkeerplaatsen op twee niveaus en een bovenplein. Deelplan 1 (Kluisstraat Noord Koninginnewal) heet Koninginnehof, deelplan 2 (Kluisstraat Zuidende) krijgt tevens de naam Koninginnehof. Wilt u meer weten over onze projecten? Bezoek dan eens onze website: Dierdonkse Heide Tips voor een lage(re) energierekening Wist u dat een gemiddeld huishouden jaarlijks 400 tot 550 kwh verbruikt door apparatuur in de stand-by modus te laten staan? Dat komt neer op 80 tot 110 per jaar, en die kosten kunt u zomaar besparen als u de TV, computer, magnetron, geluidsapparatuur, printer of scanner simpelweg echt uitzet, desnoods door de stekker eruit te halen. Het is een fabel dat computers en televisies sneller slijten als u ze vaak aan- en uitzet. Als u er even over nadenkt, valt er eigenlijk heel veel te besparen. Wij geven u graag nog een paar tips. Haal opladers uit het stopcontact als u ze niet gebruikt of als het op te laden apparaat vol is. U hebt vast meer opladers dan u denkt: denk aan opladers voor een kruimeldief, elektrische tandenborstel, gameboy, mobiele telefoon of batterijen. Voorkom dat randapparatuur bij uw computer onnodig stroom verbruiken: schaf een stekkerdoos met een aan/uitknop aan, waarmee u ineens alle apparaten kunt uitschakelen. Een koelkast verbruikt minder energie als de warmte die aan de achterkant vrij komt makkelijk weg kan. Plaats de koelkast op een koele plaats, niet te dicht bij verwarming, fornuis of de zon en met de achterkant minstens 10 centimeter van de muur af. Houd de achterzijde van de koelkast stofvrij en open de deur zo weinig en zo kort mogelijk. Zorg ervoor dat de deur goed sluit. Ontdooi uw koelkast bovendien als er een laagje ijs verschijnt. Ontdooi ingevroren producten in de koelkast. De kou die vrijkomt wordt gebruikt voor de koeling. Zet de koelkast tijdens vakanties uit (met de deur op een kier om schimmels tegen te gaan). Gebruik tijdens het koken pannen die niet groter zijn dan nodig is, maar die wel groter zijn dan de pit waarop u kookt. Gebruik niet teveel water om in te koken en houd tijdens het koken de deksels op de pannen. Een snelkookpan bespaart tijd en energie. Voor het koken van water is de waterkoker energiezuiniger dan het gasfornuis. Het gasfornuis is energiezuiniger dan de magnetron. Door de juiste lampen op de juiste plekken toe te passen, kunt u met minder lampen en dus minder energie beter licht in huis halen. Zet de kamerthermostaat een uur voor vertrek of voor het slapen gaan op 13 tot 15 graden, of ongeveer 5 tot 7 graden lager dan de normale temperatuur. Alleen in huizen die na 1994 zijn gebouwd kan het efficiënter zijn om het huis huis s nachts op dezelfde temperatuur te houden. De thermostaat overdag één graad lager, bespaart gemiddeld al zeven procent op uw energiegebruik voor verwarming. Dat scheelt een gemiddeld huishouden 90 m 3 gas of ruim 51! Als u s avonds de gordijnen sluit, houdt u veel warmte binnen. Zet de pomp van de centrale verwarming in de zomer uit als er in uw huis een oude cv-ketel zit. Laat de pomp wel 1 keer per maand even lopen om te voorkomen dat deze vast gaat zitten. Als u langer dan 5 dagen van huis gaat kunt u de waakvlam van een oude cv-ketel uitdoen. Ook s zomers kan de waakvlam uit. Dit bespaart alweer ruim vijftig euro. Per jaar bespaart u met een waterbesparende douchekop 10 m 3 water en 45 m 3 gas: een paar tientjes per persoon. Eén minuut korter douchen bespaart warm water en dus energie. Een bad kost meer warm water dan een douche. Ligt u graag lang in een warm bad, overweeg dan eens de badkuip te isoleren. Het water blijft dan langer warm. Wassen op 60 graden kost twee keer zoveel energie als wassen op 40 graden. Wassen op 90 graden kost drie keer zoveel energie als wassen op 40 graden. Moderne wasmiddelen werken uitstekend op 40 graden. Was zoveel mogelijk met een volle trommel en centrifugeer het wasgoed goed voordat het de droger ingaat. Hierdoor gaat het droogproces sneller en bespaart u energie. Stel de droogtijd met een tijdklok niet té lang in. Langer drogen bij een lage temperatuur bespaart energie. Nog liever: hang de was buiten te drogen. Dat kost u helemaal niets. Bron: 7

5 8 9 V.I.P. Voordelig verzekerd Atlant Partnership: brug van mens naar werk Sinds 1 januari 2008 draagt Stichting Atlant Partnership haar steentje bij om mensen die moeilijk aan werk komen (meer) kansen te bieden op een baan. In het Atlant Partnership hebben bijna 100 partners uit het regionale bedrijfsleven, de non-profitsector en de overheid zich verenigd en een initiatief ontwikkeld dat verder gaat dan mooie praatjes en goede voornemens. Volksbelang is een van de deelnemers en levert, behalve een financiële bijdrage, ook een bijdrage door groen- en schoonmaakwerkzaamheden te laten uitvoeren door de Atlant Groep. Peter Swinkels Voorzitter van het bestuur van het Atlant Partnership is Peter Swinkels (oud-directievoorzitter Bavaria). De Atlant Groep is een van de initiatiefnemers van het Atlant Partnership. Deze organisatie streeft ernaar langdurig werklozen, arbeidsgehandicapten en andere personen die een grote afstand hebben tot de arbeidsmarkt blijvend deel te laten nemen aan het arbeidsproces. Theo van Kroonenburg, algemeen directeur: In plaats van deze mensen in bijvoorbeeld een sociale werkplaats te laten werken, proberen we ze zoveel mogelijk te plaatsen bij bedrijven. We werken met bijzondere groepen mensen. Naar onze overtuiging krijgen mensen de beste kansen in een zo gewoon mogelijke werkomgeving. In een passende werkplek waarin de werknemer het beste tot zijn recht komt, kan de werknemer zijn talenten optimaal benutten en echt participeren in onze maatschappij. Daarom is de social community van het Atlant Parnership met veel deelnemende werkgevers zo van belang. Door de community kunnen deze mensen makkelijker en beter aan zo regulier mogelijk werk worden geholpen. Met de oprichting van Stichting Atlant Partnership worden de komende jaren veel moeilijk plaatsbare mensen in de regio Helmond aan een baan geholpen. Partners binnen het Atlant Partnership zetten zich samen in om de mogelijkheden te vergroten voor degenen die het in onze maatschappij nét wat moeilijker hebben als het gaat om de invulling van het gebied arbeid in hun leven. Het Atlant Partnership is uniek vanwege de grote diversiteit aan bedrijven en instellingen die zich samen voor hetzelfde doel inzetten. Surf voor meer informatie over het Atlant Partnership naar: Als er iets gebeurt met uzelf, uw gezinsleden, uw bezittingen of uw vervoermiddel is dat natuurlijk altijd vervelend. Op zo n moment is het wel zo prettig als de schade gedekt is. In Nederland kunnen we gelukkig van alles verzekeren. Volksbelang biedt haar huurders vanaf nu de mogelijkheid om dat op een zeer voordelige manier te doen. Als huurder van Volksbelang kunt u profiteren van een collectiviteitsvoordeel wanneer u uw verzekeringen afsluit bij Rivez Assurantiën & Risicobeheer. Rivez is een assurantiekantoor met een specialisme op het gebied van het verzekeren van alles wat met wonen te maken heeft. Deze verzekeraar biedt al concurrerende prijzen bij een enkele verzekering, en hoe meer verzekeringen u in uw pakket opneemt, des te hoger uw korting. Uw voordeel kan oplopen tot dertig procent. Op die manier kunt u uw woonlasten behoorlijk verminderen én verzekerd zijn van een ruime dekking bij schade. Pakket op maat Wiljon Schepers van Rivez Assurantiën & Risicobeheer: Wij ervaren steeds vaker dat de huidige verzekeringen de belangen van de huurder niet goed omschrijven of zelfs onvoldoende dekking bieden. Onze huurderspakketpolis is op maat gemaakt voor de huurder en biedt een ruimere Energieprestaties dekking voor de specifieke belangen van de huurder. Rivez biedt u als huurder de mogelijkheid het pakket naar wens samen te stellen. Zekerheid, veiligheid, gemak, overzichtelijkheid, heldere voorwaarden en een snelle, probleemloze schadeafwikkeling staan centraal in de dienstverlening van Rivez. Interesse in de huurderspakketpolis? Als u toegang heeft tot het internet kunt u het pakket bekijken op website Heeft u geen toegang tot het internet maar bent u wel geïnteresseerd neem dan contact op met Rivez, telefoonnummer of stuur de antwoordkaart van de flyer naar het kantoor van Rivez. De flyers liggen in de hal van ons kantoor. Als u vermeldt dat u huurt bij Volksbelang zorgt Rivez voor de gehele afwikkeling. Volgens de Europese regelgeving moeten huis- en gebouweigenaren op het moment van overdracht (verhuur of verkoop) een Energieprestatieadvies voor Woningen (EPA-W) kunnen overleggen. Op basis van dit certificaat krijgen nieuwe huurders of kopers een beeld van de energieprestaties van de woning. De inventarisatie van de energiegegevens en de aan hoe zuinig de installaties voor verwarming, bepaling van de energiewaarde per woning of warm water en ventilatie zijn. De optelsom van gebouw is een ingrijpende klus. Woningcorporaties hebben dan ook nog tot januari 2009 de krijgt. Het label geeft de energiezuinigheid al deze bevindingen bepaalt welk label het huis tijd om deze klus te klaren. Volksbelang heeft aan in de klassen A t/m G. Een woning met het de inventarisatie voor haar woningbezit laten A-label is het energiezuinigst en met het G-label uitvoeren door Cycle Systems, een gecertificeerd het minst zuinig. Het energielabel bevat ook EPA-adviesbureau. maatregelen om het huis energiezuiniger te maken. Met die maatregelen gaat Volksbelang Zuinig met energie actief aan de slag. De EPA-W zegt iets over de isolatie van de vloer, de muren, de ramen en het dak. Ook geeft het

6 10 11 Leefbaarheid buurtpreventie bloem- en paardenvelden: een levendige en gevarieerde wijk Samen zorgen we ervoor dat er dingen echt aangepakt worden In de Bloem- en Paardenvelden in Helmond maakt Buurtpreventie een belangrijk onderdeel uit van het Project Leefbaarheid Helmond-Noord. Al in 1995 is het buurtpreventieproject ontstaan. Sinds 2000 is Hans de Gooijer voorzitter. Er zijn op dit moment zestien straatcoördinatoren. Hans de Gooijer: Buurtpreventie is geen ongecontroleerde burgerwacht, maar een geregelde vorm van burenhulp. Een straatcoördinator houdt in de gaten wat er in zijn straat en in de straten daaromheen gebeurt. We proberen dingen te signaleren en daarmee naar buiten te komen. Mét en voor elkaar Alle leden van het buurtpreventieteam leveren vrijwillig een bijdrage aan het verbeteren van de veiligheid en leefbaarheid in de wijk. Straatcoördinatoren zijn een aanspreekpunt voor de bewoners. We zijn geen oplosser voor privéproblemen, maar dingen die we signaleren geven we wel door aan de juiste instanties, zoals het maatschappelijk werk. We werken samen met het leefregelproject en het signaleringsteam. Als er iets aan de hand is, dan worden we daarbij ingeschakeld. Op onze beurt kunnen wij niet zonder de politie. We hebben contact met de buurtbrigadier, met Stichting Welzijn Helmond, met de Terp, enzovoort. De buurtpreventie is betrokken bij de projectgroep Helmond-Noord. Aanpakken De leefbaarheid is in Helmond-Noord behoorlijk vooruitgegaan, vindt Hans. We hebben in een dip gezeten, maar de laatste jaren is het beter geworden. Vanuit instanties zoals het welzijnswerk en ook door Volksbelang worden de schouders eronder gezet. Buurtpreventie draagt een steentje bij op allerlei fronten. We zitten achter het onderhoud van de groenvoorzieningen aan. We hebben er mede voor gezorgd dat er een drainagesysteem is aangebracht bij een trapveldje omdat dit altijd onder water stond bij zware regen. We schrijven brieven over overlast door brommers op wandelpaden, waardoor er uiteindelijk hekken komen. We zitten er steeds bovenop, blijven herhalen wat de problemen zijn en de mogelijke oplossingen. Samen zorgen we ervoor dat er dingen echt aangepakt worden en dat dit goed gecoördineerd wordt. Wij houden de zaak een beetje in de gaten, dan houd je een leefbare wijk. Als we niets doen, gebeurt er ook niets, zeg ik altijd. Jaarlijkse algemene ledenvergadering Op dinsdag 11 december 2007 vond onze jaarlijkse Algemene LedenVergadering (ALV) plaats in wijkhuis De Fonkel. Tijdens de vergadering werden allerlei algemene beleidskwesties behandeld. Intussen zijn de notulen beschikbaar. Voor wie de ledenvergadering gemist heeft, zetten we hieronder de belangrijkste wetenswaardigheden op een rijtje. De voorzitter, de heer J. Verbiest, heette alle aanwezigen tijdens het openingswoord hartelijk welkom. Tijdens de algemene beschouwing besteedde de voorzitter aandacht aan onder andere de ontwikkelingen op het gebied van herstructurering en nieuwbouwplannen. Volksbelang heeft verschillende projecten in uitvoering, in voorbereiding of in ontwikkeling, zoals de derde en vierde fase van het Zonnekwartier, een bedrijvencentrum en appartementencomplex in de Binnenstad, een winkel- en woonplein aan de Heistraat, de herstructurering aan de Timmermanstraat e.o., en nieuwbouw aan de Kluisstraat, in Dierdonk, in de Pistoriusstraat, op de Ehadterreinen en in Brandevoort. Daarnaast was er aandacht voor samenwerking met marktpartijen, gemeente en collega-corporaties, onderhoud, bewonersparticipatie, huurverhoging, leefbaarheid, begeleid wonen, zorg en het betrekken van bewoners bij beleid en beheer. De leden hebben de notulen van de algemene ledenvergadering van 14 december 2006 goedgekeurd. De voorzitter van de Raad van Commissarissen, de heer G. van Maurik, gaf een korte toelichting op de financiële hoofdpunten uit het volkshuisvestingsverslag. Ook lichtte hij het verslag van de Raad van Commissarissen over de jaarrekening 2006 en de begrotingen voor 2008 toe. Er is door de leden geen gebruik gemaakt van het inzagerecht in de jaarrekening en er zijn geen schriftelijke vragen gesteld. De jaarrekening en de begrotingen zijn goedgekeurd. De heer H.F.J. Bekkers stelde zich als aftredend lid van de raad van commissarissen opnieuw beschikbaar voor een zetel in de raad en werd door de Raad van Commissarissen unaniem bindend voorgedragen. De voordracht is goedgekeurd door de Algemene Ledenvergadering. De heer A.G.F. Verberne stelde zich opnieuw verkiesbaar als bestuurslid. De heer J.H.A. Raaymakers werd voorgedragen als nieuwe kandidaat. Na stemming is de heer Verberne herkozen als lid van het algemeen bestuur. Tijdens de rondvraag kregen de leden de gelegenheid om vragen te stellen en opmerkingen te plaatsen. Daarna bedankte de voorzitter alle aanwezigen voor hun belangstelling en werd de vergadering gesloten. Wilt u de volledige notulen nalezen? Neem dan contact op met Volksbelang. Wilt u ook een bijdrage leveren? Nieuwe straatcoördinatoren zijn altijd welkom. Neem contact op met leden van Buurtpreventie in uw wijk of met de afdeling bewonerszaken van Volksbelang. Bereikbaarheid tijdens de zomervakantie (0492) In verband met de zomervakantie is Volksbelang Volksbelang of voor rekening van de huurder gesloten van maandag 28 juli t/m vrijdag 8 augustus. Alleen voor storingen en spoedeisende en in de informatiegids die u van ons ontvangen zijn. Informatie hierover vindt u op onze website reparatieverzoeken kunt u tijdens deze periode hebt. Als de kosten voor een reparatie voor bellen naar het volgende telefoonnummer: rekening van de huurder zijn, kunt u het verschuldigde bedrag voldoen aan het bedrijf dat de reparatie uitvoert. Wij adviseren u om vooraf te controleren of de kosten voor een reparatie voor rekening van Wij wensen u fijne en zonnige zomerdagen! Hans de Gooijer

7 12 Op woensdag 2 april vond in wijkhuis De Fonkel de BBSH-avond plaats. Het Besluit Beheer Sociale Huursector (BBSH) bevat de regels waaraan woningcorporaties (en gemeentelijke woningbedrijven) zich moeten houden. De BBSH-avond was door Volksbelang georganiseerd om huurders te informeren over de manier waarop Volksbelang haar taken op dit gebied invult. Ruim honderd belangstellenden bezochten de informatieavond: een hoge opkomst! Volgens het Besluit Beheer Sociale Huursector dienen de werkzaamheden van woningcorporaties op het terrein van de volkshuisvesting te liggen. Het BBSH noemt zes prestatievelden: kwaliteit van de woningen, verhuur van de woningen, betrekken van bewoners bij beleid en beheer, financiële continuïteit, leefbaarheid en wonen en zorg. Verder geeft het BBSH regels over de verslaglegging en het toezicht op woningcorporaties. Het zijn allemaal zaken waar ook Volksbelang veel belang aan hecht. Klantenbinding Huurders betrokken bij beheer en beleid Tijdens de BBSH-avond kregen huurders informatie over zaken zoals het EPA-W label, de nieuwbouwplannen en het onderhoud aan de woningen. De interesse voor deze onderwerpen bleek onder andere uit de vragen die door huurders werden gesteld, de meningen die werden gegeven en het geduld en respect waarmee iedereen naar elkaar luisterde. Zelfs na afloop van het formele deel van de avond werd er in de bar van de Fonkel nog gezellig nagepraat, onder het genot van een drankje. We kijken terug op een heel geslaagde avond! Openingstijden en spreekuren Adres Molenstraat 83 Postbus AG Helmond Telefoon: Fax: Internet: Openingstijden Maandag t/m donderdag: van 9.00 uur tot uur en van uur tot uur Vrijdag: van 9.00 uur tot uur Inschrijving woningzoekenden Maandag t/m vrijdag: van uur tot uur, of op afspraak Afdeling Verhuur, telefonisch spreekuur Maandag t/m donderdag: van uur tot uur Afdeling Bewonerszaken, telefonisch spreekuur Maandag t/m vrijdag: van uur tot uur Buurtbeheerder, telefonisch spreekuur Maandag t/m vrijdag: van 9.00 uur tot uur Afdeling Technische Dienst, ( ) reparatieverzoeken en storingsmeldingen Telefonisch spreekuur: Maandag t/m vrijdag van 9.00 tot uur Telefonisch inspreken op het antwoordapparaat: van uur tot de volgende ochtend 9.00 uur en in het weekend Via de website: 24 uur per dag, 7 dagen per week COLOFON Juli 2008 De Volksmond Het bewonersblad van Woningbouwvereniging Volksbelang verschijnt twee maal per jaar in een oplage van exemplaren en wordt door Volksbelang huis aan huis verspreid. Tekst Noot van de Redactie Eindredactie Irma Kromkamp, Volksbelang Fotografie Gerard van Hal Fotografie Ontwerp en opmaak Frisbi Correspondentieadres Volksbelang Redactie De Volksmond Postbus AG Helmond Telefoon: Fax: De volgende editie van De Volksmond verschijnt in december 2008.

oonwijs Positief nieuws Feestelijke opening De Kleine Maatjes Geen onderhoud meer aan de woning? Het bewonersblad van de Stichting Wonen Wierden Enter

oonwijs Positief nieuws Feestelijke opening De Kleine Maatjes Geen onderhoud meer aan de woning? Het bewonersblad van de Stichting Wonen Wierden Enter Het bewonersblad van de Stichting Wonen Wierden Enter oonwijs Jaargang 16 December 2011 Nummer 3 winter Positief nieuws Feestelijke opening De Kleine Maatjes Geen onderhoud meer aan de woning? Terugblik

Nadere informatie

OFW Vizier D U U R Z A A M H E I D S P E C I A L

OFW Vizier D U U R Z A A M H E I D S P E C I A L OFW Vizier is een uitgave van Oost Flevoland Woondiensten 10e jaargang februari 2007 1nummer OFW Vizier S P E C I A L D U U R Z A A M H E I D D u u r z a a m h e i d v o l g e n s O F W B e w o n e r s

Nadere informatie

Wonen. Informatieblad van WSN WSN G R O E N B E S PA A R D Á Á R. Juni 2010 jaargang 35 nr. 2. 'Ik woon graag groen'

Wonen. Informatieblad van WSN WSN G R O E N B E S PA A R D Á Á R. Juni 2010 jaargang 35 nr. 2. 'Ik woon graag groen' Informatieblad van WSN Het Groene Nummer Het Groene Nummer Wonen Juni 2010 jaargang 35 nr. 2 I N G E S P R E K M E T D E H E E R B E E K M A N 'Ik woon graag groen' WSN G R O E N Onze inspanningen voor

Nadere informatie

Stammershoefstraat Toen en nu. LEKSTEDEwonen pakt aan! Waar gaat uw huur naar toe? Kennismaken met... Jaargang 1 november 2014

Stammershoefstraat Toen en nu. LEKSTEDEwonen pakt aan! Waar gaat uw huur naar toe? Kennismaken met... Jaargang 1 november 2014 01 Stammershoefstraat Toen en nu LEKSTEDEwonen pakt aan! Waar gaat uw huur naar toe? Kennismaken met... 1 Jaargang 1 november 2014 Inhoud 03 Beste lezer 04 Stammershoefstraat Toen en nu 06 Parlementaire

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Heistraatbraderie. Inhoud. H e l m o n d b i n n e n s t a d

Nieuwsbrief. Heistraatbraderie. Inhoud. H e l m o n d b i n n e n s t a d H e l m o n d b i n n e n s t a d Nieuwsbrief n a j a a r 2 0 1 3 Inhoud Semibungalows in aanbouw... 2 Buurtfeest Vossenberg... 3 Kunstwerk in Weverspark... 4 Binnen kijken in de groepswoningen... 5 Bouwen

Nadere informatie

Nummer 2 - December 2013 Molenstraat in Terwolde en de Schaeckerhof in Twello

Nummer 2 - December 2013 Molenstraat in Terwolde en de Schaeckerhof in Twello Nummer 2 - December 2013 Molenstraat in Terwolde en de Schaeckerhof in Twello Een nieuwe stek 2 Eindelijk duidelijkheid, we kunnen weer aan het werk Na 10 jaar gedoe weten we weer waar we aan toe zijn...

Nadere informatie

NIEUWSBLAD Thuis in wonen, actief in de wijk!

NIEUWSBLAD Thuis in wonen, actief in de wijk! NIEUWSBLAD nr. December 2011 3 NIEUWSBLAD Thuis in wonen, actief in de wijk! In dit nummer o.a.: Een schone en veilige wijk. De medewerkers leefbaarheid dragen hun steentje bij! PAG. 5 KW Digitale Klantenpanel

Nadere informatie

Groene Hart. te besparen houdt u geld over. Veranderingen in de zorg waar kunt u terecht? Binnenkijken bij Ferm Werk en Vluchtelingen Steunpunt

Groene Hart. te besparen houdt u geld over. Veranderingen in de zorg waar kunt u terecht? Binnenkijken bij Ferm Werk en Vluchtelingen Steunpunt GroenWest nr.1-2015 Veranderingen in de zorg waar kunt u terecht? Binnenkijken bij Ferm Werk en Vluchtelingen Steunpunt Groene Hart Door bewust op energie te besparen houdt u geld over ThuisBest Inhoud

Nadere informatie

thuıs Januari 2015 p. 16 Vernieuwing KwaZeGa uniek in geschiedenis Bo-Ex p. 22 Bo-Ex Panel: enquête over onderhoud

thuıs Januari 2015 p. 16 Vernieuwing KwaZeGa uniek in geschiedenis Bo-Ex p. 22 Bo-Ex Panel: enquête over onderhoud thuıs Januari 2015 p. 08 Besparen kan gemakkelijk in alle ruimtes p. 16 Vernieuwing KwaZeGa uniek in geschiedenis Bo-Ex p. 22 Bo-Ex Panel: enquête over onderhoud 1 Interactieve pdf Dit is de eerste interactieve

Nadere informatie

Het bewonersblad voor huurders van Waterweg Wonen jaargang 16, nummer 3, september 2014. Ervaar onze koopwoningen live!

Het bewonersblad voor huurders van Waterweg Wonen jaargang 16, nummer 3, september 2014. Ervaar onze koopwoningen live! Het bewonersblad voor huurders van Waterweg Wonen jaargang 16, nummer 3, september 2014 3 Laat je verrassen! Vlaardingen SuperTalent 2014 5 Vlaardingers Thuis de genieten Westwijkvan UitFestival 914 Krullen

Nadere informatie

o W Thuisgevoel voor onze bewoners pagina 3 Video s met klantinformatie beschikbaar pagina 6 Staedion in een nieuw jasje pagina 8 a s t e t e m en

o W Thuisgevoel voor onze bewoners pagina 3 Video s met klantinformatie beschikbaar pagina 6 Staedion in een nieuw jasje pagina 8 a s t e t e m en t o p S n o o W edion a t S t e m m en a s t e h f e Bele azine # 1 g a m n o o w mei 2015 Thuisgevoel voor onze bewoners pagina 3 Video s met klantinformatie beschikbaar pagina 6 Staedion in een nieuw

Nadere informatie

Wij geloven in de kracht van mensen zelf. uitgave 13, maart 2015. Het gezicht van de wijk. Met elkaar brengen we energiekosten omlaag

Wij geloven in de kracht van mensen zelf. uitgave 13, maart 2015. Het gezicht van de wijk. Met elkaar brengen we energiekosten omlaag uitgave 13, maart 2015 In deze uitgave van de Areander: Het gezicht van de wijk Wij geloven in de kracht van mensen zelf Met elkaar brengen we energiekosten omlaag Het voelt als luxe, dit ruime appartement

Nadere informatie

JAARGANG 17 - DECEMBER 2013

JAARGANG 17 - DECEMBER 2013 JAARGANG 1 - DECEMBER 201 2 Koffieochtend bewoners 2 e galerij Schepenenstraat. Vlinder -woningen in Het Meer Goede buur is beter dan verre vriend! Familie Visscher tevreden met kozijnen Veiligheid in

Nadere informatie

Een halve eeuw meer dan buren

Een halve eeuw meer dan buren Het bewonersblad van Viverion januari 2015 Ondernemingsplan 2015-2018 NIEUWS SPECIALE EDITIE OVER ONZE NIEUWE KOERS 2 Buurtimpuls; voor en door de buurt! 3 Holtenaren over Holten 8 Een halve eeuw meer

Nadere informatie

Inhoud. Colofon. Nieuw huis, nieuw dorp. Erg zuinig. 2 Extreem energiezuinige woningen krijgen het PEPhuis-label. 4 U kunt inbraken helpen voorkomen!

Inhoud. Colofon. Nieuw huis, nieuw dorp. Erg zuinig. 2 Extreem energiezuinige woningen krijgen het PEPhuis-label. 4 U kunt inbraken helpen voorkomen! Inhoud PEPhuis maakt huu 2 Extreem energiezuinige woningen krijgen het PEPhuis-label 4 U kunt inbraken helpen voorkomen! 5 Wat gaan we allemaal in uw wijk doen? 6 Welk onderhoud moet u als huurder zelf

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord... 5

Inhoud. Voorwoord... 5 Jaarverslag 2010 Inhoud Voorwoord... 5 Waarde voor de omgeving... 6 Waardevol bezit... 8 Waarde door kwaliteit... 12 Waarde door beleid... 14 Waarde voor de klant... 18 Waarde door de organisatie... 20

Nadere informatie

05 Veilig hangen sluitwerk. 10 Sophiastaete. 14 Wie werken er in uw wijk? Vul de aanmeldingskaart in!

05 Veilig hangen sluitwerk. 10 Sophiastaete. 14 Wie werken er in uw wijk? Vul de aanmeldingskaart in! 34e jaargang nummer 118 APRIL 2013 05 Veilig hangen sluitwerk Vul de aanmeldingskaart in! 10 Sophiastaete In deze Schakel aandacht voor de veelzijdigheid van de Sophiastaete 14 Wie werken er in uw wijk?

Nadere informatie

magazine Woonoverlast de buurt Zelf zonnepanelen plaatsen Rust en onrust op de woningmarkt

magazine Woonoverlast de buurt Zelf zonnepanelen plaatsen Rust en onrust op de woningmarkt NUMMER 5 2015 PAGINA 10 Rust en onrust op de woningmarkt Woonoverlast in de buurt PAGINA 14 Chris-Jan Almekinders Het is echt een uniek gebouw voor Haerkense begrippen Zelf zonnepanelen plaatsen PAGINA

Nadere informatie

Gewoon goed wonen MAGAZINE

Gewoon goed wonen MAGAZINE Magazine voor huurders van Stichting Woningcorporaties Het Gooi en Omstreken Nummer 3, herfst 2012 Gewoon goed wonen MAGAZINE kijkje achter de voordeur We vinden het fijn in De Blaricummermeent Energiebesparing

Nadere informatie

Magazine. Inhoud. 100plus... en daarna?

Magazine. Inhoud. 100plus... en daarna? Magazine Uitgave 2 november 2014 Inhoud 100plus... en daarna? Ben C. Pluimer directeur-bestuurder HW Wonen Colofon Het WoonMagazine is een uitgave van HW Wonen. Dit magazine is bestemd voor huurders en

Nadere informatie

HUURDERSMAGAZINE VAN TRIVIRE JAARGANG 2 NUMMER 1

HUURDERSMAGAZINE VAN TRIVIRE JAARGANG 2 NUMMER 1 HUURDERSMAGAZINE VAN TRIVIRE JAARGANG 2 NUMMER 1 colofon Vitirine is een uitgave van Stichting Trivire en verschijnt 4 keer per jaar. Teksten: Eindredactie: Redactieraad Trivire Communicatie Trivire Ontwerp

Nadere informatie

Wonen. Het woongeluk in een bloemenzee van fuchsia's. Bewonersmagazine van Woningstichting Nijkerk. H e t w o o n g e l u k va n...

Wonen. Het woongeluk in een bloemenzee van fuchsia's. Bewonersmagazine van Woningstichting Nijkerk. H e t w o o n g e l u k va n... Bewonersmagazine van Woningstichting Nijkerk Het woongeluk in een bloemenzee van fuchsia's Wonen November 2011 jaargang 36 nr. 3 Lees verder op pagina 3! H e t w o o n g e l u k va n... FF t u s s e n

Nadere informatie

Opschoondag in Waddinxveen Komst weekendschool stap dichterbij Huurwoningen t Leliepark opgeleverd. Kwartaaluitgave van Woonpartners Midden-Holland

Opschoondag in Waddinxveen Komst weekendschool stap dichterbij Huurwoningen t Leliepark opgeleverd. Kwartaaluitgave van Woonpartners Midden-Holland NUMMER 1 APRIL 2009 Kwartaaluitgave van Woonpartners Midden-Holland Opschoondag in Waddinxveen Komst weekendschool stap dichterbij Huurwoningen t Leliepark opgeleverd w w w.w o o n p a r t n e r s - m

Nadere informatie

36e JAARGANG NUMMER 123 FEBRUARI 2015

36e JAARGANG NUMMER 123 FEBRUARI 2015 36e JAARGANG NUMMER 123 FEBRUARI 2015 BESTE HUURDER, 2 Column van de bestuurder 3 Rhiant 100 jaar! 4 Wie jarig is trakteert! 5 Take 100 6 Wim Klootwijk met pensioen 7 2015 in vogellucht 7 Piet Lodder 25

Nadere informatie

woonvenster Helvoirt en Haaren maken zich op voor nieuwbouw van Leyenhof en Haarensteyn Wateroverlast door regen Puzzel 9 4 2 2 1 5 www.puzzelpro.

woonvenster Helvoirt en Haaren maken zich op voor nieuwbouw van Leyenhof en Haarensteyn Wateroverlast door regen Puzzel 9 4 2 2 1 5 www.puzzelpro. Adressen en openingstijden Bezoekadres Afrikalaan 92, 5152 MD Drunen Postadres Postbus 127, 5150 AC Drunen T 0416-37 87 80 F 0416-37 32 76 E info@woonveste.nl www.woonveste.nl Openingstijden Maandag t/m

Nadere informatie

Terug naar de wijkverpleegkundige en andere veranderingen in de zorg

Terug naar de wijkverpleegkundige en andere veranderingen in de zorg BEWONERSMAGAZINE NUMMER 08 APRIL 2015 STEM VAN DE HUURDER Huurderscommissarissen aan het woord REPORTAGE Terug naar de wijkverpleegkundige en andere veranderingen in de zorg Woonlinie pagina. 2 Woonlinie

Nadere informatie

Het testpanel aan de slag. Vlnr: mevrouw Littel, de heer Borsje en mevrouw Blom.

Het testpanel aan de slag. Vlnr: mevrouw Littel, de heer Borsje en mevrouw Blom. speciale editie milieu QuaWoonJournaal jaargang 5 maart 2010 milieu-editie QuaWoonJournaal verschijnt 4 maal per jaar Inhoudsopgave 2 - Directiecolumn - Nieuwe woningen worden steeds beter geïsoleerd Bespaar

Nadere informatie

Magazine van Brabantse Waard Jubileum Megaproject

Magazine van Brabantse Waard Jubileum Megaproject Nummer 3 > 2014 Magazine van Brabantse Waard In dit nummer o.a. Jubileum Ad en Zus Clarijs uit Zevenbergen huren al 50 jaar Megaproject 62 woningen in Fijnaart gelijktijdig gerenoveerd Voorwoord directie

Nadere informatie

bij Antares Huis moet als warme deken aanvoelen ons huis blerick het sociale gezicht herrijst in oude stijl van antares

bij Antares Huis moet als warme deken aanvoelen ons huis blerick het sociale gezicht herrijst in oude stijl van antares Huis moet als warme deken aanvoelen ons huis blerick herrijst in oude stijl bij Antares Magazine voor huurders en relaties van Antares jaargang 13 juli 2012 nummer 40 het sociale gezicht van antares 10

Nadere informatie

JAARGANG 15 PEELRANDWONEN. Roerige tijden De HBV blikt terug Op de koffie. Lekker puzzelen Sparren over de Sparren Eerste reacties BoekelsePas

JAARGANG 15 PEELRANDWONEN. Roerige tijden De HBV blikt terug Op de koffie. Lekker puzzelen Sparren over de Sparren Eerste reacties BoekelsePas THUIS BIJdecember JAARGANG 15 2012 PEELRANDWONEN Lekker puzzelen Sparren over de Sparren Eerste reacties BoekelsePas Roerige tijden De HBV blikt terug Op de koffie DECEMBER 2011 1 Van de redactie Het is

Nadere informatie