INHOUD INLEIDING. DE TAAK VAN DE ADVOCAAT... 1 HOOFDSTUK I. DE TOEGANGSVOORWAARDEN TOT DE STAGE EN HET BEROEP... 3

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INHOUD INLEIDING. DE TAAK VAN DE ADVOCAAT... 1 HOOFDSTUK I. DE TOEGANGSVOORWAARDEN TOT DE STAGE EN HET BEROEP... 3"

Transcriptie

1 INHOUD INLEIDING. DE TAAK VAN DE ADVOCAAT HOOFDSTUK I. DE TOEGANGSVOORWAARDEN TOT DE STAGE EN HET BEROEP A. De toegangsvoorwaarden De nationaliteit Het diploma Het bewijs van goed gedrag De eedaflegging De inschrijving op de lijst van de stagiairs De permanente vorming De advocaat-bemiddelaar De jeugdadvocaat De ereadvocaat B. De onverenigbaarheden Absolute onverenigbaarheden Relatieve onverenigbaarheden a. Openbare bezoldigde betrekkingen of werkzaamheden b. Private bezoldigde betrekkingen of werkzaamheden HOOFDSTUK II. DE STRUCTUREN VAN DE BALIE A. De Orde van Vlaamse Balies (O.V.B.) B. De Orde van Advocaten bij het Hof van Cassatie C. De Orde van Advocaten De Stafhouder a. Administratieve bevoegdheid b. Tuchtrechtelijke bevoegdheid De Raad van de Orde D. Het Bureau voor juridische bijstand E. Internationale organisaties vii

2 Deontologie van de Vlaamse advocaat HOOFDSTUK III. HET KANTOOR A. De kantoorruimte B. Het management C. De publiciteit Naambord Briefpapier Naamkaart Telefoongidsen Media Jaarboeken, brochures en website D. De samenwerkingsvormen De begripsomschrijving De associaties De groeperingen De netwerken Het multidisciplinair partnership (MDP) E. De overdracht van cliënteel F. De fiscale verplichtingen Fiscale documenten a. Ontvangstbewijsboekjes b. Dagboek c. Individuele rekeningen d. Fiche e. Fiscale aangifte f. Vrijstelling van btw g. Meldingsplicht witwasgeld Onderzoeksmaatregelen ter beschikking van de fiscus a. Ten opzichte van de belastingplichtige zelf b. Tegenover derden G. De beroepsaansprakelijkheids verzekering H. Het sociaal statuut van de advocaat Het wettelijk stelsel a. De sociale verzekeringskas b. De ziekenfondsen Aanvullende voorzieningen a. Voorzorgskas voor Advocaten b. Aanvullende ziekteverzekering Pensioencumulatie viii

3 Inhoud I. Het personeel J. Het archief HOOFDSTUK IV. DE KOSTEN- EN ERELOONSTAAT A. De tariefregeling Administratieve kosten Het ereloon a. Recht op ereloon b. Criteria voor het begroten van het ereloon c. De provisies d. Het abonnement e. Rechtsbijstandsverzekering f. Onrechtmatige bedingen g. Vergoedbare schade / verhaalbaarheid van advocatenhonoraria 96 h. Gemeenschapsrecht De gerechtskosten B. De vergoeding van de advocaat-gerechtelijk mandataris C. De betwistingen Minnelijk Gerechtelijke procedure D. De opvolging E. De verjaring van de ereloonvordering F. Het bevoorrechte karakter G. De derdenrekening HOOFDSTUK V. CONFRATERNITEIT EN LOYALITEIT A. De confraterniteit B. De briefwisseling Briefwisseling tussen advocaten Briefwisseling met de stafhouder Briefwisseling met de cliënt Briefwisseling met de cliënt-gedetineerde Briefwisseling met tegenpartij die in persoon verschijnt Briefwisseling met syndicale afgevaardigde / belastingambtenaren Briefwisseling met gerechtelijke mandatarissen Briefwisseling met notarissen ix

4 Deontologie van de Vlaamse advocaat C. Elektronische transacties D. Conclusies en bewijsstukken HOOFDSTUK VI. HET BEROEPSGEHEIM A. De geheimhouding Geheimhouding in beroepszaken De zwijgplicht van de advocaat B. Verschoningsgronden De openbare orde De getuigplicht De tuchtoverheden Beroepsaansprakelijkheid C. Medische expertises D. Advocaat-gerechtelijk mandataris E. De gerechtelijke bemiddeling F. Het beslag in handen van een advocaat G. De huiszoeking HOOFDSTUK VII. DE BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID A. De contractuele aansprakelijkheid B. De quasi-delictuele aansprakelijkheid C. Schadegevallen D. Verjaring HOOFDSTUK VIII. HET TUCHTRECHT A. De tuchtrechtelijke instanties De Stafhouder a. Onderzoeksrechter b. Bewarende maatregelen De tuchtraden De tuchtraad van beroep B. Het tuchtrecht De klacht De voorzitter van de tuchtraad De onpartijdigheid x

5 Inhoud 4. De openbaarheid De tuchtrechtspleging a. Eerste aanleg b. Verzet c. Hoger beroep d. Cassatieberoep e. De uitvoerbaarheid C. De tuchtstraffen De sancties De weglating De wederinschrijving Opschorting van uitspraak Verjaring Het eerherstel BIBLIOGRAFIE BIJLAGEN GerechtelijkWetboek Reglementen O.V.B Gedragscode voor advocaten van de Europese Gemeenschap Reglement van 25 maart 2009 betreffende de beroepsopleiding Reglement van 7 mei 2008 betreffende de stage Reglement van 30 januari 2008 betreffende het eensluidend verklaren van kopieën van bij een voorziening in cassatie te voegen stukken Reglement van 21 november 2007 betreffende de voor de Raad van de Orde geldende procedure volgens de tuchtrechts pleging Reglement van 21 november 2007 betreffende de aanvaarding van gerechtelijke mandaten Reglement van 14 maart 2007 betreffende het mandaat dat de advocaat niet rechtstreeks van zijn cliënt ontvangt Reglement van 31 januari 2007 betreffende de aan procedures verbonden regels van confraterniteit Reglement van 8 november 2006 betreffende samenwerkingsverbanden tussen advocaten en betreffende eenpersoonsvennootschappen van advocaten Reglement van 8 juni 2005 betreffende het statuut van de advocaat 245 Reglement van 3 november 2004 inzake opvolging Reglement van 2 juni 2004 inzake permanente vorming xi

6 Deontologie van de Vlaamse advocaat Reglement van 22 januari 2003 inzake beroeps matige samenwerking met niet-advocaten Reglement van 4 juni 2003 inzake advocaat en media Reglement van 4 juni 2003 inzake de financiële regeling bij de overstap naar een andere balie Reglement van 4 juni 2003 inzake vestiging van meerdere kantoren Reglement van 4 juni 2003 inzake publiciteit Reglement van 11 december 2002 inzake de verhandeling van gelden van clienten of derden Reglement van 18 september 2002 inzake de advocaat-syndicus van een vereniging van mede-eigenaars Reglementen van de Nationale Orde van Advocaten Reglement van 10 januari 1992 inzake beslag onder derden in handen van een advocaat Reglementen van 6 juni 1970, 6 maart 1980, 8 mei 1980 en 22 april 1986 inzake het overleggen van briefwisseling tussen advocaten Reglement van 10 maart 1977 inzake het overleggen van briefwisseling tussen advocaten en gerechtelijke mandatarissenadvocaten Reglement van 25 mei 1972 inzake de eedaflegging door getuigen in het kader van een tuchtprocedure TREFWOORDENREGISTER xii

INHOUD. Juridische handleiding. I. Leidraad bij de juridische handleiding 1. II. Partijen in de schuldbemiddeling 1

INHOUD. Juridische handleiding. I. Leidraad bij de juridische handleiding 1. II. Partijen in de schuldbemiddeling 1 INHOUD Juridische handleiding I. Leidraad bij de juridische handleiding 1 Hoofdstuk 1: Schuldbemiddeling, een complexe taak 1 Hoofdstuk 2: Juridisch draaiboek 3 1. Hiërarchie tussen de verschillende wetten

Nadere informatie

VOORWOORD DEEL I. HANDELS- EN ECONOMISCH RECHT. Wetboek van Koophandel. Distributiecontracten. Mededingingsrecht

VOORWOORD DEEL I. HANDELS- EN ECONOMISCH RECHT. Wetboek van Koophandel. Distributiecontracten. Mededingingsrecht VOORWOORD DEEL I. HANDELS- EN ECONOMISCH RECHT Wetboek van Koophandel Wetboek van Koophandel (Uittreksel).... 3 Boek I. Koophandel in het algemeen.............. 3 Wet houdende Titels I tot IV van het Wetboek

Nadere informatie

Deel I. Handels- en economisch recht

Deel I. Handels- en economisch recht Deel I. Handels- en economisch recht Wetboek van Koophandel............... 3 Wetboek van Koophandel (Uittreksel)......... 3 Boek I. Koophandel in het algemeen................. 3 Wet houdende Titels I tot

Nadere informatie

HET REGLEMENT VAN PLICHTENLEER BEROEPINSTITUUT VAN VASTGOEDMAKELAARS (B.I.V.)

HET REGLEMENT VAN PLICHTENLEER BEROEPINSTITUUT VAN VASTGOEDMAKELAARS (B.I.V.) WAARSCHUWING De wettelijke teksten en reglementen die voorkomen op deze site zijn in geconsolideerde versie ten titel van inlichting. In geen enkel geval vormen zij een officiële publicatie (zie www.staatsblad.be)

Nadere informatie

DE ONAFHANKELIJKHEID VAN DE ADVOCAAT

DE ONAFHANKELIJKHEID VAN DE ADVOCAAT DE ONAFHANKELIJKHEID VAN DE ADVOCAAT Stafhouder Edgar BOYDENS HOOFDSTUK I. INLEIDING De meeste auteurs bevestigen dat het essentiële kenmerk van ons beroep onze onafhankelijkheid is, en dat daarin de reden

Nadere informatie

A. ALGEMENE VOORWAARDEN. 1. Begripsbepalingen, toelichtingen en toepasselijkheid

A. ALGEMENE VOORWAARDEN. 1. Begripsbepalingen, toelichtingen en toepasselijkheid A. ALGEMENE VOORWAARDEN 1. Begripsbepalingen, toelichtingen en toepasselijkheid Cliënt : de natuurlijke persoon, de rechtspersoon of de overheid die gebruik maakt van de aangeboden dienstverlening. Groepering

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 : Deontologie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 : Deontologie ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 : Deontologie Alle advocaten van Hermans-Wirix advocaten zijn advocaat in België en ingeschreven bij de Orde van Advocaten te Tongeren. Alle advocaten van Hermans-Wirix advocaten

Nadere informatie

DE NKGB P.25 PERMANENTE COMMISSIES DEONTOLOGIE - DERDENREKENING TOEGANG TOT HET BEROEP P.37

DE NKGB P.25 PERMANENTE COMMISSIES DEONTOLOGIE - DERDENREKENING TOEGANG TOT HET BEROEP P.37 DE NKGB P.25 PERMANENTE COMMISSIES DEONTOLOGIE - DERDENREKENING P.28 TOEGANG TOT HET BEROEP P.37 RECENTE ONTWIKKELIN- GEN IN HET BEROEP VAN GERECHTS- DEURWAARDER P.38 KERNCIJFERS P.42 ECONOMISCHE EN SOCIALE

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN HET TOELATINGSEXAMEN TOT DE STAGE VAN ACCOUNTANT OF BELASTINGCONSULENT*

PROGRAMMA VAN HET TOELATINGSEXAMEN TOT DE STAGE VAN ACCOUNTANT OF BELASTINGCONSULENT* PROGRAMMA VAN HET TOELATINGSEXAMEN TOT DE STAGE VAN ACCOUNTANT OF BELASTINGCONSULENT* *In toepassing van : - de wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen, in het bijzonder

Nadere informatie

VLAAMSE OVERHEID. Beleidsdomein Financiën en Begroting Agentschap Vlaamse Belastingdienst. Onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking

VLAAMSE OVERHEID. Beleidsdomein Financiën en Begroting Agentschap Vlaamse Belastingdienst. Onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking VLAAMSE OVERHEID Beleidsdomein Financiën en Begroting Agentschap Vlaamse Belastingdienst Onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking Overheidsopdracht voor aanneming van diensten Juridische

Nadere informatie

Burgerlijke beroepsaansprakelijkheid van advocaten

Burgerlijke beroepsaansprakelijkheid van advocaten Burgerlijke beroepsaansprakelijkheid van advocaten Definities gemeen aan het geheel van de waarborgen 1. Verzekeringsnemer : de Orde van Vlaamse Balies. 2. Verzekeringsmaatschappij : Ethias, gemeenschappelijke

Nadere informatie

ARBEIDSMARKTRECHT. Arbeidsbemiddeling en terbeschikkingstelling van werknemers

ARBEIDSMARKTRECHT. Arbeidsbemiddeling en terbeschikkingstelling van werknemers INTERUNIVERSITAIR CENTRUM VOOR ARBEIDSRECHT I.CA.-reeks ARBEIDSMARKTRECHT Arbeidsbemiddeling en terbeschikkingstelling van werknemers Headhunting - Outplacement - Plaatsing - Selectie - Uitzendarbeid -

Nadere informatie

ARBEIDSMARKTRECHT. Arbeidsbemiddeling en terbeschikkingstelling van werknemers

ARBEIDSMARKTRECHT. Arbeidsbemiddeling en terbeschikkingstelling van werknemers INTERUNIVERSITAIR CENTRUM VOOR ARBEIDSRECHT I.C.A.-reeks ARBEIDSMARKTRECHT Arbeidsbemiddeling en terbeschikkingstelling van werknemers Headhunting - Outplacement - Plaatsing - Selectie - Uitzendarbeid

Nadere informatie

Overeenkomst tussen advocaat en cliënt 1

Overeenkomst tussen advocaat en cliënt 1 Overeenkomst tussen advocaat en cliënt 1 Tussen : Meester Dimitri Vantomme, advocaat met kantoor te 8500 Kortrijk, Beheerstraat 32. hierna te noemen de advocaat (of het advocatenkantoor), en hierna te

Nadere informatie

BESTEK AANSTELLING ADVOCATEN

BESTEK AANSTELLING ADVOCATEN VLAAMSE OVERHEID AGENTSCHAP INSPECTIE RWO BESTEK AANSTELLING ADVOCATEN 2 VLAAMSE OVERHEID Beleidsdomein Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend erfgoed Agentschap Inspectie RWO Onderhandelingsprocedure

Nadere informatie

WAAR TUERLINCKX FISCALE ADVOCATEN VOOR STAAT

WAAR TUERLINCKX FISCALE ADVOCATEN VOOR STAAT ESSENTIELE 02 TUERLINCKX FISCALE ADVOCATEN WAAR TUERLINCKX FISCALE ADVOCATEN VOOR STAAT Tuerlinckx Fiscale Advocaten staat voor de belangenbehartiging van de belastingplichtige, maar komt ook tussen indien

Nadere informatie

KADERPOLIS VOOR DE VERZEKERING VAN DE BURGERLIJKE BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID VAN BEDRIJFSREVISOREN

KADERPOLIS VOOR DE VERZEKERING VAN DE BURGERLIJKE BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID VAN BEDRIJFSREVISOREN KADERPOLIS VOOR DE VERZEKERING VAN DE BURGERLIJKE BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID VAN BEDRIJFSREVISOREN Nr. 3017699 TUSSEN: Het Instituut der Bedrijfsrevisoren (IBR) met maatschappelijke zetel Arenbergstraat,

Nadere informatie

Fonds voor de Medische Ongevallen

Fonds voor de Medische Ongevallen Fonds voor de Medische Ongevallen 1 OVERZICHT 1.Procedure; 2.Structuur; 3.Contactgegevens. 2 a. Wie kan een aanvraag indienen? Elke persoon die van mening is dat hij schade heeft geleden als gevolg van

Nadere informatie

DE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE ADVOCAAT

DE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE ADVOCAAT DE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE ADVOCAAT Stafhouder Vincent COIGNIEZ HOOFSTUK I. INLEIDING De benadering van het vraagstuk van de aansprakelijkheid van de advocaat heeft een hele evolutie doorgemaakt. LAURENT

Nadere informatie

INLEIDING TOT HET RECHT VOOR GERECHTELIJKE EXPERTS

INLEIDING TOT HET RECHT VOOR GERECHTELIJKE EXPERTS PERMANENTE VORMING INLEIDING TOT HET RECHT VOOR GERECHTELIJKE EXPERTS (Faculteit Rechtsgeleerdheid, binnenkoer) Informatiebrochure ACADEMIEJAAR 2013-2014 Inleiding tot het recht voor Gerechtelijke Experts

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Wat zijn grondrechten? 11. 1.1. Achtergrond 11. 1.2. Belangrijke vindplaatsen en codificaties van mensenrechten 14

Hoofdstuk 1 Wat zijn grondrechten? 11. 1.1. Achtergrond 11. 1.2. Belangrijke vindplaatsen en codificaties van mensenrechten 14 Wegwijzer Inleiding TITEL I: HET GRONDRECHT PRIVACY EN HET GRONDRECHT BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS Inleiding 7 Hoofdstuk 1 Wat zijn grondrechten? 11 1.1. Achtergrond 11 1.2. Belangrijke vindplaatsen

Nadere informatie

TOETREDINGSFORMULIER. Instituut voor bedrijfsjuristen

TOETREDINGSFORMULIER. Instituut voor bedrijfsjuristen TOETREDINGSFORMULIER terug te sturen naar het IBJ, Stuiversstraat 8, 1000 Brussel Hierbij wens ik mij kandidaat te stellen als lid van het Instituut voor bedrijfsjuristen GELIEVE IN HOOFDLETTERS TE SCHRIJVEN

Nadere informatie

WET betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. gecoördineerd op 14 juli 1994

WET betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. gecoördineerd op 14 juli 1994 WET betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen BS 27/08/1994 in voege 06/09/1994 Gewijzigd door: gecoördineerd op 14 juli 1994 KB 22/12/2003 BS 30/12/2003 Programmawet

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 Het wettelijk kader

HOOFDSTUK 1 Het wettelijk kader DEEL 1 Algemene beginselen 41 HOOFDSTUK 1 Het wettelijk kader HOOFDSTUK 1 Het wettelijk kader De term vennootschapsboekhouden omhelst twee bestanddelen: vennootschappen en boekhouden. Beide hebben een

Nadere informatie

Titel. Inhoudstafel Tekst Begin

Titel. Inhoudstafel Tekst Begin Page 1 of 136 J U S T E L - Geconsolideerde wetgeving Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef Erratum Parlementaire werkzaamheden Einde Inhoudstafel 68 uitvoeringbesluiten 24 gearchiveerde

Nadere informatie

Overeenkomst tussen advocaat en private cliënt 1. 1. Voorwerp van de dienstverlening en taak van de advocaat 3

Overeenkomst tussen advocaat en private cliënt 1. 1. Voorwerp van de dienstverlening en taak van de advocaat 3 Overeenkomst tussen advocaat en private cliënt 1 Tussen : hierna te noemen de advocaat (of het advocatenkantoor) en hierna te noemen de cliënt(en) 2 Wordt het volgende overeengekomen : 1. Voorwerp van

Nadere informatie

BEMIDDELINGSREGLEMENT

BEMIDDELINGSREGLEMENT BEMIDDELINGSREGLEMENT Overwegende dat bemiddeling tot voorwerp heeft, door het samenbrengen van de partijen in een geschil, onder hen een gesprek tot stand te brengen, de voorwaarden voor een dialoog te

Nadere informatie

WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT. Boek III

WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT. Boek III WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT Boek III Inhoud BOEK III. - Vrijheid van vestiging, dienstverlening en algemene verplichtingen van de ondernemingen... 3 TITEL 1. - Vrijheid van vestiging en van dienstverlening...

Nadere informatie

Reglement Plichtenleer van het BIBF (KB van 23 december 1997) voorziet in zijn art. 17 exact dezelfde regeling.

Reglement Plichtenleer van het BIBF (KB van 23 december 1997) voorziet in zijn art. 17 exact dezelfde regeling. Naar een meer evenwichtige vertrouwensrelatie met de cliënt Tine Luyten Juriste IAB In de relatie tussen de cliënt en de accountant en/of belastingconsulent neemt vertrouwen een centrale plaats in. Naast

Nadere informatie