ANBODE. Het ledenblad van afdeling ANBO Utrecht SEPTEMBER ANBO Utrecht komt op voor de belangen van senioren in de gemeente Utrecht - 0 -

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ANBODE. Het ledenblad van afdeling ANBO Utrecht SEPTEMBER 2015. ANBO Utrecht komt op voor de belangen van senioren in de gemeente Utrecht - 0 -"

Transcriptie

1 ANBODE Het ledenblad van afdeling ANBO Utrecht SEPTEMBER 2015 ANBO Utrecht komt op voor de belangen van senioren in de gemeente Utrecht - 0 -

2 Ledenblad september Jaargang 2015 nummer 3 Inhoudsopgave Van het afdelingsteam De zelfstandige oudere Van passief gedrag naar actieve deelname 2 Partnerschap 3 Nieuwsbrief 4 Leny van Ooyen in het zonnetje gezet 4 Introductie nieuwe gastvrouw 5 Bereikbaarheid ANBO afdeling Utrecht 6 ANBO schudt politiek wakker uit zomerslaap 6 Van, voor en door de leden De verhuisadviseur, deel III door Jan Jansen 7 Steunpunt Mantelzorg Utrecht, interview met Ans van den Berg 8 Lunetten Wil Wel 9 Samen in de Stad, interview met Ingrid Bulsink 10 Oopoeh, interview met Annette Mossing Holsteijn 11 Aankondigingen Dagtochten 12 Kunstkijken met Theo Festen en Magda Spermon 14 Leer mij Utrecht Kennen en wordt een Utrecht-Kenner 15 Gotiek en Neo-Gotiek in de Domkerk en de Sint Willibrordkerk 16 Lezingen Wilhelminakerk door Hogeschool Utrecht 16 Weet wat u slikt, Utrecht NoordOost 17 Informatiemarkt Janskerk 17 Oproepen, tips en puzzel Betaalbare hulp bij het huishouden 18 Uw medische gegevens 18 Tegemoetkoming zorgkosten 19 Handige telefoonnummers/websites 19 Oproep: gastvrouwen en gastheren 19 Puzzel september 20 Oplossing puzzel juni 20 Colofon ANBODE is het ledenblad van de ANBO-afdeling Utrecht. Redactieadres: Antoniushof ZA Utrecht De redactie bestaat uit: Joke van der Linden Maria van Rooyen De in het ledenblad geplaatste teksten zijn door leden, andere organisaties, zorginstellingen en ondernemers aangeleverd en zo nodig bewerkt door de redactie van de ANBODE, of verzorgd door bestuur en redactie. Heeft u een redactionele bijdrage? Neem dan contact op met de redactie

3 VAN HET AFDELINGSTEAM De ZELFSTANDIGE oudere Van passief gedrag naar actieve deelname Joop de Bruin, namens het afdelingsteam Hoewel senioren vaak beperkingen en chronische ziektes hebben, zijn zij met de juiste ondersteuning vaak nog tot veel in staat. Daarbij is het belangrijk dat de toegankelijkheid van de eigen woning, de directe leefomgeving en voorzieningen in de buurt goed is; dit bevordert de zelfredzaamheid van ouderen. Wat wordt er door u als senior belangrijk gevonden? De risico s en problemen op het gebied van welzijn, woon- en leefomstandigheden en participatie in de samenleving. Verder heeft een deel van de senioren behoefte aan praktische ondersteuning bij de administratie, hulp bij financiën en het aanvragen van voorzieningen. Ook steun van andere senioren helpt bij dit soort zaken; senioren voelen zich door andere senioren sneller serieus genomen. En hulpverlenende senioren nemen vaak meer tijd voor het onderlinge contact. Door te wijzen op mogelijkheden om sociale contacten aan te gaan met andere senioren kan eenzaamheid worden voorkomen en/of vermindert. Het is ook in uw belang dat beleidsmakers uit uw mond vernemen wat u belangrijk vindt en wat u nodig vindt om zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen. Help mee om de zorgvraag gestuurd te ontwikkelen en niet aanbod gestuurd. ONZE PARTNERS In de vorige ANBODE heeft u kunnen lezen dat wij druk bezig zijn om met onze partners in de wijken gezamenlijk sociale netwerken op te zetten. Wij hopen dat u, als ANBO-lid, actief deel gaat nemen aan dit goede initiatief en mee wilt helpen bij het verder ontwikkelen van deze netwerken. De Telefonische Hulpdienst ( ) is er voor u 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Deze service is gratis. Raad en Daad ( ) kunt u benaderen bij problemen i.v.m. de ingewikkeldheid en onoverzichtelijkheid van wet- en regelgeving op het gebied van inkomen, gezondheid en wonen. Bij Humanitas kunt u onder ander vragen om een bezoek aan huis ( ). Bij de buurtteams kunt u altijd terecht met uw vragen rond echtscheiding, werkloosheid, huiselijk geweld, psychische problemen, schulden, eenzaamheid, overlast en meer (zie laatste blz. van deze ANBODE voor de buurtteams in uw wijk). Wilt u meer weten wat in uw wijk/buurt speelt neem dan contact op met Samen in de Stad/wijken ( )

4 WAT ORGANISEREN WIJ EN MET WIE OVERLEGGEN WIJ In de wijken gaan wij lezingen geven met de Hogeschool Utrecht (zie ook blz. 17), wij hopen ook u daar te zien. Met de apothekersvereniging en met de apothekers in uw wijk is afgesproken dat in alle 10 Utrechtse wijken ANBO Utrecht bijeenkomsten organiseert met als thema Weet wat U slikt (zie ook blz. 18). Met de gemeente voeren wij overleg omtrent de leesbaarheid en het makkelijk kunnen gebruiken van hun website, de uitvoering door de gemeente van de WMO is daar een belangrijk onderdeel van. Met de directeur van de Huisartsen Utrecht Stad is recentelijk gesproken over senioren en huisartsenzorg. Met het RIVM is contact geweest over een onderzoek dat zij gaan doen m.b.t. wat de wensen en behoeften van verschillende groepen ouderen zijn; op weg naar een betere aansluiting bij wat ouderen zelf willen kunnen. De Hogeschool Utrecht doet onderzoek naar zaken die voor ons senioren van belang zijn. U kunt uzelf en andere senioren een dienst bewijzen door u op te geven voor de onderzoeken van ANBO Utrecht partners. Deze oproepen kunt u in de toekomst vinden in onze nieuwsbrief, de website en de ANBODE. Ik eindig met de woorden: van passief gedrag naar actieve deelname. Het gaat om u. PARTNERSCHAP Bob Selman, namens het afdelingsteam Het afgelopen jaar is ANBO afdeling Utrecht druk bezig geweest om contacten te leggen met organisaties waarvan wij denken dat zij een dienst, activiteit, kennis of deskundigheid bezitten waar onze leden baat bij kunnen hebben. Elk partnerschap moet zo zijn afgestemd dat het extra waarde biedt voor ANBO Utrecht, de leden en de partner. Het partnerprogramma van ANBO Utrecht kijkt niet alleen naar wie de beste dienst of activiteit heeft, maar wij kijken ook naar hoe wij onze partnerschappen in een duurzame relatie kunnen omzetten en welke partnerschappen direct invloed kunnen hebben op het uitbreiden van bestaande expertise, zodat ANBO Utrecht haar leden de meest complete ondersteuning kan bieden. Partners zijn van belang om ANBO Utrecht uit te breiden en daarmee aan de behoeften van de leden te kunnen voldoen. Zij leiden tot vergroting van het ledenbestand van ANBO Utrecht en vergroten tevens de aanwezigheid van ANBO Utrecht in de stad. Wij zijn erg blij met onze huidige partners en hopen in de toekomst meer partners te verwelkomen. Begin januari 2016 verschijnt er een speciale editie van het ANBODE ledenblad met uitgebreide informatie over onze partners

5 NIEUWSBRIEF Bob Selman, namens het afdelingsteam Het ligt in ons voornemen om ANBO activiteiten steeds meer per wijk te organiseren, omdat de praktijk leert dat dat de voorkeur heeft van senioren. Dicht bij huis en haard. De ANBODE verschijnt 4 maal per jaar waardoor het moeilijk is activiteiten snel onder uw aandacht te brengen. Ook bestaande activiteiten moeten soms door onvoorziene omstandigheden worden aangepast, wat heel veel tijd en inspanning kost van de organisatoren om deze veranderingen tijdig onder uw aandacht te brengen. Om u snel en up-to-date te informeren gaat afdeling Utrecht gebruik maken van een elektronische nieuwsbrief. Veel leden hebben reeds hun adres aan ons doorgegeven om een bericht te ontvangen wanneer de digitale ANBODE beschikbaar is. Deze leden zullen de nieuwsbrief automatisch ontvangen. Wilt u ook de ANBO Utrecht nieuwsbrief ontvangen? Stuur een met uw gegevens naar Op alle nieuwsbrieven staat een link waarmee u zich kunt afmelden indien u geen verdere toezending wenst. Namen en adressen zijn uitsluitend voor ANBO Utrecht bestemd en worden niet doorgegeven aan derden. LENY VAN OOYEN IN HET ZONNETJE GEZET! Clara J. Roozendaal Leny staat weer vriendelijk glimlachend bij de bus om iedereen welkom te heten voor onze dagtocht op dinsdag 25 augustus Het is een bijzondere dag voor haar, vandaag is het de laatste keer dat zij meereist als lid van de ANBO-reiscommissie. Vanaf 2009 ging zij met de bustochten mee. In die tijd was Betsy onze zeer gewaardeerde gastvrouw. Toen Betsy steun nodig had sprong Leny haar bij waar dat nodig was. In 2011 nam zij de taken van Betsy over. Zij werd daarbij geholpen door Anita van Basten die de verantwoording voor de financiële kant op zich nam

6 Leny s optreden heeft zich gekenmerkt door rust en bescheidenheid. Ze houdt zich het liefst op de achtergrond. Dat ze vandaag in het zonnetje gezet zal worden hoeft voor haar niet echt. Wij doen dat toch! Tijdens de koffiestop in Urk bedankt onze afdelingscoördinator de heer H.J. de Bruin Leny voor haar goede zorgen. Een bloemetje heeft hij niet mee. Dat komt hij thuis bezorgen. Hij vertelt ons dat Anita de taken van Leny, die het wat te veel wordt, overneemt. Trudy Zandbergen haalt 'stiekem' een bijdrage op. Lenie kan daarvan iets leuks kopen naar eigen inzicht. Annemarie heeft een mooie map gemaakt waarin we een boodschap voor Lenie kunnen schrijven. Na de lunch in Hindeloopen, als wij geluisterd hebben naar de grappige verhalen van twee vissersvrouwen, neemt Netty van Luyn het woord. Ze bedankt Leny, vertelt dat Leny altijd voor je klaar stond als dat nodig was en dat haar rustige optreden een goede invloed had op iemand die in paniek was, zoals toen ikzelf dacht dat ik mijn gehoorapparaat kwijt was. Op de terugweg krijgt Lenie van Annemarie de map met verhalen. Ed, de chauffeur bedankt Lenie, ook namens Eemlandreizen. Hij heeft heel prettig met haar samengewerkt. Ze komt toch niet zonder bloemen thuis, Ed heeft voor haar onder in de bus bloemen klaarliggen. Nog één keer nemen we afscheid van Lenie als gastvrouw, de volgende de keer bij de meerdaagse reis kan ze lekker ontspannen, net als wij allemaal, zonder drukkende verantwoordelijkheden, genieten! INTRODUCTIE NIEUWE GASTVROUW Joke van der Linden, redactie Zoals u ook al in de vorige ANBODE heeft kunnen lezen is de afdeling Utrecht op zoek naar vrijwilligers die zich o.a. willen inzetten als gastvrouw/heer op de bijeenkomsten die door onze afdeling georganiseerd worden. Ria Neef uit Hoograven is er daar één van. Zij is geboren in 1946 en woont in de wijk Hoograven, haar gastvrouwschap zal zich dan ook voornamelijk richten op deze wijk. Na een werkzaam leven bij haar eigen tuinontwerpbureau en als re-integratiecoach is zij lid geworden van de ANBO, om goed geïnformeerd te blijven over zaken die voor ouderen van belang zijn en hulp bij de belastingaangifte. Bij het lezen van de vernieuwde ANBODE werd zij geïnspireerd om ook zelf voor de ANBO Utrecht actief te worden. We heten haar dan ook van harte welkom. Wilt u ook gastvrouw/heer worden, kijk dan op blz. 20 om u aan te melden. DOEN! Wij hebben uw hulp nodig

7 BEREIKBAARHEID ANB0 AFDELING UTRECHT Afdeling Utrecht werkt uitsluitend met vrijwilligers dus ook voor wat betreft het bestuurswerk. Meerdere leden die het telefoonnummer belden voor vragen en adviezen gaven aan het vreemd te vinden dat ze naar een privénummer moesten bellen en dat het opgegeven adres ook een privéadres is. Onze afdeling heeft geen kantoor en het is kostbaar om een kantoorruimte te huren en te bemensen. Mijn vrouw en ik hebben in overleg besloten ons privételefoonnummer en ons huisadres op te geven indien leden vragen hebben over onze afdeling. Ik hoop u met deze informatie van dienst te zijn geweest, H.J. de Bruin (Joop), afdelingscoördinator/voorzitter ANBO schudt politiek wakker uit zomerslaap ANBO heeft de politiek flink wakker geschud tegen het eind van het zomerreces. Aanleiding was het wederom achteruitgaan van de koopkracht van gepensioneerden, zoals bleek uit de raming van het Centraal Planbureau (CPB). In één week tijd hebben publicaties over het ANBO onderzoek naar het koopkrachtverlies en een brandbrief van ANBO aan minister Asscher over het repareren ervan geleid tot het hevig oplaaien van het debat. Mede dankzij deze ANBO-actie is inmiddels besloten de schade te beperken. Voor zover nu bekend stijgt de koopkracht voor gepensioneerden met 0,2 procent, terwijl eerder een daling van 1,1 procent werd voorzien. Om de koopkracht voor gepensioneerden te repareren heeft het kabinet inmiddels de volgende maatregelen genomen: bezuiniging op de huurtoeslag wordt uitgesteld; de zorgtoeslag valt volgend jaar iets hoger uit; de ouderenkorting wordt eenmalig verhoogd. Waarom lid worden? Vragen over lid worden? BEL Fikse korting bij vijftien zorgverzekeraars Belasting-invulservice Hulp bij invullen huur- en zorgtoeslagformulieren Gratis acht keer per jaar het landelijke ANBO Magazine Gratis vier keer per jaar de Utrechtse ANBODE Bespaar op uw energierekening met het ANBO Energiecollectief Korting op reizen, uitstapjes en artikelen Nieuwe mensen ontmoeten en deelnemen aan activiteiten in uw buurt - 6 -

8 VAN, VOOR EN DOOR DE LEDEN DE VERHUISADVISEUR door Jan Jansen Er zijn grote veranderingen gaande in het ouderenbeleid. Onze regering heeft bepaald dat we zo lang mogelijk zelfstandig moeten blijven wonen. Mantelzorg en burenhulp moeten ertoe bijdragen dat mensen niet in de knel komen en vereenzamen. Drie artikelen in de ANBODE gaan over wonen en zorg. Dit is artikel 3. We bespraken in de twee vorige artikelen hoe ouderen zelf de kwaliteit van het bestaan ervaren en de rol van de gemeente die verantwoordelijk is voor het uitvoeren van de WMO. Mensen worden meer aangesproken op hun eigen verantwoordelijkheid en de gemeente springt in waar dat nodig is. De gemeente zelf heeft wel geconstateerd dat er een groot tekort bestaat aan geschikte woonvormen voor mensen met beperkingen. Door het overheidsbeleid ouderen zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen zal dit tekort snel oplopen en dreigen ouderen in de knel te komen omdat hun woning onvoldoende aangepast kan worden. Om dit probleem voor een deel op te lossen heeft de gemeente begin 2013 een aantal wijzigingen in de woonruimteverordening doorgevoerd. Ouderen krijgen voorrang bij het verlenen van een woningtoewijzing als zij een eengezinswoning achterlaten en kiezen voor een appartement. Het doel is doorstroming te bevorderen van groot naar beter. Daarbij hebben de Utrechtse woningcorporaties afgesproken om een kortingsregeling voor de huur van appartementen voor zestigplussers in te voeren. De huur van het nieuwe appartement zal slechts vijftig euro hoger worden dan de huur van de bestaande woning. Om ouderen nog een extra steuntje in de rug te geven hebben de gemeente en de woningcorporaties samen een verhuisadviseur aangesteld. Veel ouderen melden zich bij de via de huisarts, mantelzorger of woningcorporatie bij verhuisadviseur Claartje Sadée. Zij begeleidt met twee vrijwilligers ouderen die zoeken naar een geschikte woonvorm en naar een prettige buurt waar ze graag willen wonen. De verhuisadviseur houdt gedurende het hele proces contact met de familie en met hulpverleners. Een duidelijke wens van veel van de ouderen is om in de eigen buurt te blijven wonen vanwege de sociale contacten. Door de verhuisadviseur wordt zo n tien uur per klant aan begeleiding besteed. Er is momenteel een lijst van zo n 230 klanten die hebben aangegeven graag te willen verhuizen. In 2014 zijn er door bemiddeling van de verhuisadviseur 38 klanten naar tevredenheid verhuisd. Een knelpunt blijft echter het aantal geschikte appartementen voor ouderen met beperkingen. In Utrecht is er weinig bestuurlijke actie om vaart te maken met het bouwen van die woonvormen. Woningcorporaties hebben voorlopig geen nieuwbouwplannen meer omdat ze te maken hebben met een verhuurderheffing, opgelegd door de minister. Particuliere ontwikkelaars richten zich vooralsnog op studenten en starterappartementen vanwege een hoger financieel rendement. Voorlopig zullen woningzoekenden het dus moeten doen met appartementen in de bestaande voorraad

9 STEUNPUNT MANTELZORG UTRECHT Interview met Ans van den Berg, consulent door Maria van Rooyen Mantelzorger word je meestal ongemerkt, het kan iedereen overkomen. Iedereen die langdurig en intensief zorg verleent aan een ouder, partner, gehandicapt kind, vriend of buur is een mantelzorger. Onder langdurig wordt verstaan: langer dan drie maanden; onder intensief: meer dan acht uur per week. Er zijn in Utrecht ongeveer mantelzorgers. Mensen zorgen meestal graag voor iemand uit hun omgeving, maar zorg kan op den duur ook belastend worden. Het Steunpunt Mantelzorg biedt steun aan mantelzorgers, professionals en organisaties. Mantelzorgers krijgen allerlei informatie en er worden bijeenkomsten en evenementen georganiseerd. Steunpunt Mantelzorg Utrecht geeft individueel advies, voorlichting en organiseert gespreksgroepen o.a. voor mantelzorgers van mensen met dementie, ouders met een gehandicapt kind of voor Marokkaanse en Turkse mantelzorgers. Cursussen worden gegeven waarin je leert om een goede balans te vinden tussen de zorg voor een ander en het goed blijven zorgen voor jezelf. De cursus Verzorging Thuis komt met bruikbare tips en praktische handvaten zoals o.a. het oefenen met tillen, verplaatsen, wassen en aankleden. Voorlichting wordt gegeven over actuele veranderingen zoals in het PGB en de WMO voorzieningen. De gemeente Utrecht wil mantelzorgers meer waardering tonen. Daarom worden er sinds dit jaar meer 'waarderingsdagen' georganiseerd. Dit zijn dagen waarop mensen elkaar kunnen treffen op een ontspannen manier, bijvoorbeeld tijdens een boottochtje, een bezoek aan een beauty farm of een speciale themadag zoals een 'Vincent van Gogh' dag. Zijn jongere broer Theo stond hem altijd bij, tegenwoordig zouden we hem een mantelzorger noemen. Ideeën over de invulling van waarderingsdagen zijn altijd welkom. De jaarlijkse Dag van de Mantelzorger wordt dit jaar in Utrecht op 8 november gehouden. Op deze dag worden mantelzorgers al jaren gefêteerd. Het Steunpunt fungeert ook als lokaal kenniscentrum voor Utrechtse professionals. Er wordt ondersteuning geboden, kennisdeling en consultatie aan bijvoorbeeld ouderen adviseurs en praktijkondersteuners van huisartsen. Voor individuele hulp kunnen mantelzorgers sinds 1 januari 2015 in hun eigen omgeving terecht bij de Buurtteams. Maar als ze vragen hebben kunnen ze ook het Steunpunt Mantelzorg bellen. Ans van den Berg vindt het belangrijk dat de mantelzorgers nu met de nieuwe ingevoerde WMO wetgeving assertiever zijn en zich niet met een kluitje in het riet moeten laten sturen. Binnen U Centraal, de organisatie waar het Steunpunt Mantelzorg een onderdeel van is, is een assertiviteitstraining waar je kunt leren goed voor jezelf op te komen. Er zijn verschillende vormen voor Mantelzorg en Wonen. Mezzo, de landelijke vereniging die opkomt voor de belangen van mantelzorgers geeft goede informatie over inwoning, verhui

10 zing om dichter bij elkaar te wonen, bijbouwen, verbouwen, een mantelzorgwoning plaatsen (bijvoorbeeld in de tuin) en de duo- of kangoeroewoningen, dit zijn twee zelfstandige woningen die geschakeld zijn. Een persoonlijke noot van interviewster Maria. "Ik ben jarenlang mantelzorger geweest voor mijn moeder. Van begin jaren negentig tot aan haar dood in 2007 op 91-jarige leeftijd. De laatste jaren kreeg ik hulp van de Thuiszorg bij het wassen, douchen (1x in de week) en aankleden. Zij heeft 15 jaar bij ons ingewoond." In de gemeente Utrecht biedt U Centraal sociaal werk. Er zijn verschillende projecten zoals o.a. de Boodschappen PlusBus en Buddyzorg Midden Nederland. Voor meer informatie over alle projecten: Meer weten? Steunpunt Mantelzorg Utrecht U Centraal: persoonlijk advies ; activiteiten ; website De landelijke Mantelzorglijn van Mezzo is te bereiken op (10ct p/m) of Lunetten Wil Wel is een wijkinitiatief rond wonen, leven en oud(er) worden in de wijk Lunetten. Het doel is om samen prettig oud te worden in een aantrekkelijke wijk door middel van leuke, zinvolle en helpende activiteiten met elkaar te ondernemen. Er heeft een overleg plaatsgevonden tussen Lous Brouwer en Martin Kind, bestuurders van Lunetten Wil Wel, en Maria van Rooyen, namens de ANBO Utrecht. Overlegd werd o.a. over het samen in Lunetten organiseren van Weet wat u slikt en de mogelijkheid lezingen te organiseren van de Hogeschool Utrecht (HU). ANBO dat zijn de leden Hoe meer leden hoe sterker wij zijn. Werf een lid! Heeft u een familielid, buur of kennis die ook ANBO lid wil worden? Help ons groeien. BEL

11 SAMEN IN DE STAD Op 10 augustus jl. heeft Maria van Rooyen Ingrid Bulsink, projectleider zorg bij Samen in de Stad, op aanraden van Berber Schrijver, communicatieadviseur bij en onder auspiciën van AxionContinu, geïnterviewd. AxionContinu is een dienstverlenende organisatie voor ouderen in Utrecht en omstreken, die hoogwaardige zorg aanbiedt aan haar cliënten en afstemming zoekt tussen wens en mogelijkheden. AxionContinu is samen met U Centraal, Wijk&Co, Me'kaar, Doenja Dienstverlening en Vooruit initiatiefnemer van Samen in de Stad. Samen in de Stad werkt aan wijkgerichte netwerken met als doel 65-plussers nu en in de toekomst te ondersteunen en te zorgen dat zij op een fijne, prettige manier zelfstandig in de wijk kunnen blijven wonen. Er wordt uitgegaan van de eigen kracht van senioren om hun mogelijkheden aan te bieden een eigen netwerk te creëren, vast te houden of uit te breiden. Zo'n netwerk brengt wijkbewoners, jong en oud met elkaar in contact, zodat ze praktisch iets voor elkaar kunnen betekenen. Samen in de Stad brengt 'vraag en aanbod' bij elkaar. Motto is Wonen in de stad, dat doen we Samen. Samen in de Stad is in 2013 in de wijk Hoograven gestart om in te spelen op veranderingen in de Ouderenzorg. SamenHoograven is een successtory geworden, die nu navolging vindt in 8 wijken van Utrecht. Meer dan 40 organisaties in deze wijk werken gericht samen en zorgen voor een laagdrempelig aanbod voor senioren. Speerpunten van SamenHoograven zijn: het opzetten en ondersteunen van verschillende ontmoetingsplekken in de wijk, zoals de bibliotheek voor koffieochtenden, het woonzorg centrum Tolsteeg voor eetafspraken, het stadspark Rotsoord voor andere afspraken; het koppelen van hulpvragen van (kwetsbare) ouderen aan jongere actieve wijkbewoners en vice versa, studenten die werkmiddagen houden om verkoopbare producten te maken en voorleesouderen op een basisschool, zo zijn er talloze ideeën die vorm geven aan het netwerk in de wijk. Een vaste contactpersoon zorgt voor de coördinatie

12 Over ideeën gesproken: op 4 juli mochten ouderen, die graag de Grand départ van de Tour de France wilden zien en niet aan de weg konden staan, als VIP de start van de Tour meemaken. Op de eerste rij bij de grote wielrenners show! vitale 60-plussers die vitaal willen blijven kunnen zich aansluiten bij de selectie van de FC Utrecht Oldstars voor walking football op een kleiner plat veld. Zo houdt men de ouderen actief! Of genieten van voetbal in het eigen ouderenvak bij FC Utrecht. Hebt u als oudere een idee voor uw eigen wijk/buurt? Laat het ons weten! Samen in de Stad is uitvoerder van de zogeheten motie 80+, een motie van de gemeenteraad op initiatief van het CDA, waarin zij pleiten voor een jaarlijkse inventarisatie van de positie van de oudste inwoners van de stad door het afleggen van huisbezoeken. De gemeenteraad van Utrecht heeft deze motie op 13 februari 2013 aangenomen. Samen in de Stad biedt ouderen vanaf 65+ in de Samenwijken aan om op bezoek te komen of zich juist actief in te zetten voor de eigen buurt en wijk. De doelstelling van de huisbezoeken is het in kaart brengen van de noden en wensen van deze groep inwoners. Ouderen worden hiervoor benaderd door de eigen huisarts, maar kunnen zich natuurlijk ook op eigen initiatief aanmelden. Na een éénmalig bezoek volgt soms een vervolggesprek. Verder worden na een huisbezoek de bevindingen teruggekoppeld naar de coördinator/ondersteuner in de desbetreffende wijk van Samen in de Stad. DOE MEE MET SAMEN IN DE STAD! Contactpersonen bij AxionContinu zijn de projectleiders Ingrid Bulsink, en Jenny Westrik, , Een folder van Samen in de Stad en overige contactadressen in de wijken van de stad Utrecht: OOPHOE Interview met Annette Mossing Holsteijn door Maria van Rooyen Stichting Oopoeh (Opa's en Oma's Passen Op Een Huisdier) is in 2012 opgericht in Amsterdam door Sofie Brouwer vanuit de wens huisdieren en senioren meer van elkaars gezelschap te laten genieten. Nu treedt de stichting op in verschillende steden, mede dankzij het enthousiaste werk van ambassadeurs die naamsbekendheid hebben gegenereerd en veel nieuwe ouderen en baasjes van huisdieren (honden, katten, vogels) hebben aangetrokken in de respectievelijke wijken. Voor Oopoeh's zijn er veel voordelen: het genieten van een huisdier wanneer het uitkomt, de kosteloze zorg, de uitjes en heel belangrijk 'de sociale contacten'. In Zeist is Annette Mossing Holsteijn actief als ambassadeur. Ze benadert de lokale pers, staat op de vrijwilligersmarkt, werkt mee aan informatiebijeenkomsten en helpt bij het inschrijven van nieuwe Oopoeh leden. Via postcodes wordt naar de geschikte match in de buurt

13 gezocht, als het klikt volgt een periode van blijheid aan drie kanten: van de oudere, het beestje en het baasje. Op de website zijn veel successtory's vermeld. Verder worden er uitjes georganiseerd, bijvoorbeeld een Dogwalk in Kijkduin, een rondleiding bij Stichting AAP, een stamppottenbuffet, een Artis Zoomeravond etc. Voor informatie: tel ; website AANKONDIGINGEN DAGTOCHTEN IN oktober: VERRASSINGSTOCHT Een uitstapje, waarvan u de bestemming niet weet, is altijd weer spannend. Een avontuur! Maar één ding is zeker: het wordt een gezellig, ontspannen dagje uit. Onder andere met een aantrekkelijk toeristische route door mooi Nederland naar... ja, ja. U raadt het nooit! Vertrek Maarssenbroek achter AH 8.30 uur; Winkelcentrum Utrecht Overvecht achter C&A 9.00 uur. Kosten 45,00 per persoon; introducees 47,50 (incl.koffie mèt en lunch). Opgave en betaling voor 20 oktober; gegevens betreffende inschrijfformulier en betaling: zie Algemeen. 24 november: ROYAL DEN HAAG OMNIVERSUM MAURITSHUIS Dinsdag de 24ste rijden we rechtstreeks naar Den Haag en gebruiken koffie mèt in het Omniversum, waarna een indrukwekkende (soort 3D-) film over Jeruzalem begint. Lunch in Paviljoen Malieveld. Tijdens de Royal-tour met de touringcar rijden we o.a. langs paleizen,

14 ambassades, musea, het Binnenhof met uitgebreide uitleg van uw chauffeur/reisleider. In de middag bezoeken we het Mauritshuis, dat onlangs schitterend gerestaureerd is, waardoor de uitgestalde kunstwerken prachtig tot hun recht kunnen komen. Heeft u een museumjaar- kaart (graag vermelden op het inschrijfformulier) dan is de entree gratis en geniet u een korting van 12,50 op de dagtochtprijs. Vertrek Utrecht Overvecht Winkelcentrum achter C&A 8.30 uur; Maarssenbroek achter AH 9.00 uur. Kosten voor deelnemers met museumjaarkaart 44,00 per persoon; introducees 46,50; deelnemers zonder museumjaarkaart betalen 56,50 per persoon; introducees 59,00. Opgave en betaling voor 17 november; gegevens betreffende inschrijfformulier en betaling: zie Algemeen. 15 december: DINER IN KERSTSFEER We toeren via een toeristische route over de Veluwe naar Nunspeet. Daar, sprookjesachtig in de bossen in een winters landschap, ligt De Dennenhoeve. Sfeervol en gezellig. We nemen plaats in een zaal praktisch voor ons alleen met sfeervolle achtergrondmuziek, waar een sprookje verteld kan worden. Het kerstdiner dat voor ons klaar staat bestaat uit een voorgerecht van tomatenbouillon met basilicum en room; een hoofdgerecht van varkensfilet met brie, champignonsaus en uitgebreide garnituur en een nagerechttriologie van ijs met slagroom. Vertrek Maarssenbroek achter AH uur; Winkelcentrum Utrecht Overvecht achter C&A uur. Kosten 36,50 per persoon; introducees 39,00. Opgave en betaling voor 8 december; gegevens betreffende inschrijfformulier en betaling: zie Algemeen. Algemeen Betaling: te voldoen op rekening NL32INGB t.n.v. ANBO Reiscommissie Aanmelden: via het op de website te downloaden inschrijfformulier, of telefonisch aan te vragen bij Anita van Basten, Het inschrijfformulier kunt u zenden aan A. van Basten, A. Romerostraat 625, 3573 AT Utrecht. Zorg dat u 10 minuten voor vertrek aanwezig bent

15 KUNSTKIJKEN met Theo Festen en Magda Spermon Oktober Van Bosch tot Bruegel: de ontdekking van het dagelijks leven Bordelen schranspartijen, bedelaars en kwakzalvers. Van Bosch tot Bruegel toont schilderijen en prenten met voorstellingen die aan de keurigheid voorbijgaan. Nooit eerder is een tentoonstelling met topwerken uit de periode vanaf de late Middeleeuwen tot circa 1570 rondom dit thema gemaakt. Het bekendste schilderij is misschien wel 'De Marskramer' van Jheronimus Bosch, met het alledaagse tafereel van de reiziger die omkijkt naar het bordeel achter hem. Op dinsdag 13 oktober gaan we naar het Museum Boijmans in Rotterdam. Daar is tot 18 januari 2016 de tentoonstelling 'Van Bosch tot Bruegel: de ontdekking van het dagelijks leven' te bezichtigen. Het is mogelijk dat er een toeslag geheven wordt. We vertrekken vanaf het NS Station Utrecht Centraal (zie ook algemeen) met de trein van uur vanaf spoor 8 of 9 richting Rotterdam Centraal. Vandaar is het 15 minuten lopen, of we nemen tram 4. Afwijkende aanmeldingsvoorwaarden ANBO leden: zie Algemeen. November Gevaar en schoonheid. Turner en de traditie van het sublieme De invloed van Joseph Mallord William Turner ( ) reikt tot ver buiten zijn eigen land en tijd. Hij belichaamt het sublieme landschap, dat een revolutionaire visie op de natuur verbeeldde, waarin gevaar en schoonheid elkaar niet uitsluiten maar juist verstrengeld zijn. Turner liet zichzelf ooit vastbinden aan de mast van een schip in zwaar weer om die overweldigende sensatie van de natuur in beeld te brengen. Hij schilderde het verlammende geraas van een storm op zee, de adembenemende diepte van een ravijn en het verblindende licht van een vuurspuwende vulkaan

16 Op dinsdag 10 november gaan we naar museum De Fundatie in Zwolle. Vanaf 5 september tot en met 3 januari 2016 is daar de tentoonstelling 'Gevaar en schoonheid. Turner en de traditie van het sublieme' te zien. We vertrekken vanaf station Utrecht Centraal met de trein van (voor zover nu bekend) uur op spoor 9. Van het station Zwolle af is het niet langer dan een kwartier lopen naar het museum. Wie dat wil kan de bus nemen vanaf het station tot vlakbij het museum. December Moderne kunst in Nederland 'Kleur wordt bevrijd van de ketenen van de zichtbare werkelijkheid en krijgt een eigen betekenis' zegt de aankondiging. Het moet een waar feest voor het oog zijn met werken van Nederlandse schilders als Leo Gestel, Jan Toorop, Piet Mondriaan en Jan Sluijters en Belgische schilders als James Ensor, Henry van de Velde en vooral ook Rik Wouters. Op dinsdag 8 december bezoeken we het Gemeentemuseum in Den Haag. Daar is vanaf 3 oktober tot 3 januari de tentoonstelling 'Moderne kunst in Nederland '. We vertrekken van station Utrecht Centraal (voor zover nu bekend) om uur van spoor 20. In Den Haag nemen we tram 17 tot aan het museum. Algemeen Voor wie mee wil: verzamelen, uiterlijk vijftien minuten tevoren op het Centraal Station bij de banken in de centrale hal tegenover de ticketservice aldaar. Aanmelden via: Oktober. Zowel ANBO als KBO leden bij Magda Spermon: tel.: , (Theo Festen is dan nog op vakantie). November en december. ANBO leden bij Theo Festen: bij voorkeur per desnoods telefonisch LEER ME UTRECHT KENNEN EN WORD EEN UTRECHT-KENNER Voor verse inwoners van onze stad verzorgt Gilde-Utrecht in opdracht van de Gemeente een interessante excursiereeks waarmee men onze stad in al zijn facetten zal leren kennen. Ook voor Utrechters die de stad beter willen leren kennen, is dit een echte aanrader! Op 6 zaterdagen in september en oktober leiden bevlogen gidsen u per keer 3 uur langs verrassende plekken met mooie verhalen over spannende thema s. Zo word u een echte Utrecht-Kenner, en dat voor de aantrekkelijke prijs van 75,00!

17 Het aantal beschikbare plaatsen is beperkt, dus twijfel niet u aan te melden. Dat kan via de website van Gilde Utrecht; of kom tijdens kantooruren, uur even langs op ons kantoor aan de Smeestraat 7 of meld u telefonisch aan, Mocht u na deze basiscursus de smaak te pakken hebben, dan kunt u in maart 2016 uw hart ophalen bij de vervolgcursus: Leer me Utrecht BETER kennen. Onze mooie stad verdient vele Utrecht-Kenners. GOTIEK EN NEOGOTIEK IN DE DOMKERK EN DE WILLIBRORDKERK Op donderdag 19 en vrijdag 20 november wordt wederom een dagexcursie georganiseerd naar de Domkerk en de Sint Willibrordkerk, met als thema Gotiek en Neogotiek. Het programma van de dagexcursie is als volgt: uur: ontvangst en koffie in de sacristie van de Domkerk; inleiding uur: rondleiding Domkerk uur: lunch in het DomCafé uur: rondleiding Willibrordkerk uur: thee/koffie in de Cour van de Willibrordkerk Kosten voor deze rondleiding 29,50. U kunt reserveren via LEZINGEN WILHELMINAKERK Deze lezingen worden verzorgd door de Hogeschool Utrecht. 26 oktober kunt u in de Wilhelminakerk de lezing Beeldzorg voor ouderen; wat het is en het belang ervan bijwonen door Thijs van Houwelingen MscN 8 december volgt dan de lezing Leefstijl en gezond gedrag door Dr Harriet Wittink in 2016 starten wij op 18 januari met Zorg voor ouderen in de thuiszorg door Dr Nienke Bleijenberg Locatie: Huiskamer van de Schildersbuurt, Hobbemastraat 41, 3583 CW Utrecht (op de hoek van de Hobbemastraat en de Ruisdaelstraat). Voor deze lezingen kunt u zich opgeven bij Marian van Giezen, tel of schriftelijk brievenbus Wilhelminakerk, Hobbemastraat 35, 3583 CW Utrecht. Er zijn geen kosten aan verbonden en de bijeenkomst is toegankelijk voor alle belangstellenden dus ook NIET LEDEN van de ANBO. Wilt u op de hoogte worden gehouden over de andere lezingen, dan kunt u dit kenbaar maken aan Marian van Giezen. Verder zullen toekomstige lezingen ook via de nieuwsbrief bekend worden gemaakt

18 'WEET WAT U SLIKT' in NoordOost ANBO afdeling Utrecht organiseert samen met de Apothekersvereniging Midden-Nederland (AVMN) en apothekers uit de wijk NoordOost alweer de derde lezing in de serie Weet wat u slikt. Als u medicijnen op een goede manier gebruikt, kunnen ze uw leven een stuk aangenamer maken. Maar medicijnen kunnen ook nadelen hebben. Hoe meer medicijnen u gebruikt, hoe groter de kans is dat u te maken krijgt met die nadelen. Veel ouderen gebruiken vijf of meer verschillende medicijnen. Misschien bent u één van deze mensen. Het programma ziet er als volgt uit: - Presentatie dor de apothekersvereniging - Pauze - Presentatie door een ervaringsdeskundige - Discussie met de aanwezigen Na afloop kunt u een afspraak maken met uw apotheker voor individuele vragen. Wanneer: dinsdag 29 september Waar: Wijkcentrum De Helden, Jan van Galenstraat 6, Utrecht Tijd: 13:45 uur ontvangst deelnemers; 14:00 uur start programma; 16:00 uur einde programma Voor wie: senioren en andere belangstellenden, lid of geen lid van ANBO Utrecht. Toegang gratis, aanmelding is niet nodig. De volgende voorlichtingsmiddag zal op Kanaleneiland plaatsvinden, op dit moment zijn datum en plaats nog niet bekend. U wordt daar middels de nieuwsbrief van in kennis gesteld. INFORMATIEMARKT JANSKERK COSBO-Stad-Utrecht organiseert ter gelegenheid van de Internationale Dag van de Ouderen op woensdag 30 september 2015 van tot uur in de Janskerk te Utrecht een informatiemarkt voor ouderen. De toegang is gratis. Tientallen Utrechtse bedrijven en organisaties, waaronder ANBO Utrecht, staan hier voor u klaar om meer te vertellen over hun diensten en producten op het terrein van gezondheid, wonen, levensvragen, activiteiten, vrijwilligerswerk, geldzaken en zo meer. Er is tevens de nodige informatie over gemeentelijke regelingen en voorzieningen. Een prettige gelegenheid om anderen te ontmoeten en kennis te maken met organisaties waarvan u het bestaan misschien nog niet kent. Bezoek de ANBO Utrecht stand en maak kennis met het afdelingsteam

19 OPROEPEN, TIPS EN PUZZEL BETAALBARE HULP BIJ HET HUISHOUDEN Bent u 67 jaar of ouder of mantelzorger in Utrecht en kunt u zelf uw huishouden niet meer doen? Kijk dan eerst in uw omgeving welke oplossingen er zijn. U kunt hulp vragen aan familie of vrienden, of zelf hulp bij het huishouden inkopen. Inwoners van Utrecht kunnen in 2015 en 2016 voor een laag tarief hulp bij het huishouden inkopen. Dit gaat via de vijftien aanbieders waarmee de gemeente Utrecht een contract heeft afgesloten voor Hulp bij het Huishouden (HBH). U kunt bij hen hulp inkopen voor een bedrag tussen de 9,00 en 10,50. De gemeente neemt een deel van de kosten voor haar rekening. U betaalt dit lage tarief als u: 67 jaar of ouder bent (en er niemand in uw huishouden jonger is dan 67), of een Wmo-voorziening hebt, of een indicatie voor de Wet langdurige zorg (Wlz) hebt, of langdurig persoonlijke verzorging krijgt via de zorgverzekeraar, of mantelzorger bent, zelf in Utrecht woont en mantelzorg levert aan een inwoner van Utrecht. U regelt de inkoop van deze hulp zelf. Dat hoeft niet via de gemeente. U beslist zelf voor hoeveel uur en voor welk werk de hulp is. U mag maximaal 3 uur per week inkopen. Dat kan zijn hulp bij het schoonhouden van uw huis. Maar u kunt ook hulp bij het boodschappen doen inkopen. Of misschien wilt u af en toe hulp bij het lezen van de krant. Dat kan allemaal. De aanbieders van hulp bij het huishouden kunnen u vertellen welke diensten zij leveren. Hoe pakt u dit aan? U neemt contact op met een van de aanbieders (zie onderstaande link) die met de gemeente Utrecht een contract heeft afgesloten voor Hulp bij het Huishouden (HBH). Van die aanbieder hoort u hoe u in aanmerking kunt komen voor hulp in het huishouden tegen het lage tarief. UW MEDISCHE GEGEVENS Wilt u meer weten over het elektronisch delen van uw medische gegevens? Bijvoorbeeld wie uw gegevens kunnen inzien en om welke gegevens dat gaat? Vraag dan uw huisarts of apotheek om de brochure 'Uw medische gegevens delen? Alleen met uw toestemming!' Voor meer informatie kunt u ook kijken op of bellen naar het VZVZ Informatiepunt:

20 TEGEMOETKOMING ZORGKOSTEN Had u in 2014/2015 hoge zorgkosten als gevolg van een chronische ziekte of handicap en was uw verzamelinkomen in 2013 lager dan ,00? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een eenmalige tegemoetkoming in uw zorgkosten van 200,00. U kunt deze tegemoetkoming aanvragen als één van de volgende situaties voor u geldt. u hebt in 2013 de algemene tegemoetkoming Wtcg ontvangen (deze regeling is in 2014 afgeschaft) u betaalt een eigen bijdrage Wmo u had in de afgelopen twaalf maanden meer dan 200,00 aan zorgkosten door een chronische ziekte of handicap, die niet werden vergoed. Uw eigen risico telt niet mee voor de aanvraag. Meer informatie over deze tegemoetkoming en een aanvraagformulier vindt u op Heeft u geen dan kunt u bellen met Aanvragen kan tot 15 november HANDIGE TELEFOONNUMMERS/WEBSITES Deze keer de U Gids, geen telefoonnummer maar wel de website en hoe u een papieren exemplaar kunt bemachtigen. Adressen die op de website terug te vinden zijn, zijn o.a. de mogelijkheden van eettafels in de diverse wijken (doorklikken naar eenzaamheid/samen eten); onder het zelfde kopje treft u ook contact met mensen en iemand op bezoek aan. Verder zijn er o.a. hoofdstukken over zorg, mantelzorg, financiën etc. etc. Allemaal in Utrecht en vaak bij u in de buurt. Kijk dus eens op en klik door. Voor de niet computergebruikers onder ons: U Gids is ook de basis van de Plusgids Utrecht. Deze handzame gids is gratis af te halen bij buurthuizen, bibliotheken, huisartsenpraktijken, woonzorgcentra en bij U Centraal, Pieterskerkhof 16 in Utrecht. OOK IN UW WIJK ZIJN ZE NODIG: GASTVROUWEN EN GASTHEREN Samen met onze partners in de wijken organiseren we activiteiten voor senioren. Wij zoeken ANBO leden die bereid zijn tijdens evenementen, die plaats vinden in hun wijk, aanwezig te zijn als gastvrouw/heer. Mocht u meer informatie willen hebben of wilt u zich aanmelden als gastvrouw/heer in uw wijk, stuur een naar Peter Majoor: of bellen:

21 PUZZEL SEPTEMBER Waar ligt het eerste fietspad van Utrecht? Onder de goede oplossingen wordt een VVV-bon van 25,00 verloot. Oplossingen liefst via een , onder vermelding van naam en adres, voor 25 oktober 2015, sturen aan: of schriftelijk redactie ANBODE, Antoniushof 3, 3583 ZA Utrecht. OPLOSSING PUZZEL JUNI Op 29 juli reikte redactielid/tekenaar Maria van Rooyen de prijs van de juni puzzel uit aan mevrouw C. van de Weerd. Bij de verloting van alle goede inzendingen kwam zij als winnaar uit de bus. De goede oplossing was Op het terras van de Winkel van Sinkel. ANBO komt op voor de belangen van haar leden van haar leden

22 ANBO Utrecht Partners

Woensdag 12 en 19 augustus Bustocht en Pannenkoeken eten

Woensdag 12 en 19 augustus Bustocht en Pannenkoeken eten Activiteitenkrant augustus 2015 12 en 19 augustus Bustocht en Pannenkoeken eten Bij Pannenkoekenboerderij De Ponthoeve in Vianen Kijk voor meer informatie in deze krant. ZOMERMARKT 2015 GROOT SUCCES. Mooi

Nadere informatie

Samen beter in Zuylenstede Wonen, welzijn en zorg in Utrecht - Overvecht

Samen beter in Zuylenstede Wonen, welzijn en zorg in Utrecht - Overvecht Samen beter in Zuylenstede Wonen, welzijn en zorg in Utrecht - Overvecht Mevrouw Somers en meneer De Bruijn oefenen samen de passen. Morgen is er een dansavond met buurtgenoten. Wonen bij Vecht en IJssel

Nadere informatie

Samen beter in Transwijk Wonen, welzijn en zorg in Utrecht - Kanaleneiland

Samen beter in Transwijk Wonen, welzijn en zorg in Utrecht - Kanaleneiland Samen beter in Transwijk Wonen, welzijn en zorg in Utrecht - Kanaleneiland Met kleinzoon Stijn trekt meneer Zijlstra er vroeg op uit. Samen vangen ze die snoekbaars wel. Wonen bij Vecht en IJssel betekent

Nadere informatie

Nieuwsbrief Sociaal Domein Kop van Noord-Holland

Nieuwsbrief Sociaal Domein Kop van Noord-Holland Nieuwsbrief Sociaal Domein Kop van Noord-Holland Maandag 28 juli 2014 Nieuwsbrief nummer 3 Colleges Den Helder, Schagen en Hollands Kroon wijzigen samenwerking Sociaal Domein De colleges van Den Helder,

Nadere informatie

Mantelzorg & mantelzorgondersteuning

Mantelzorg & mantelzorgondersteuning Welzijn Ouderen Thuisadministratie Mantelzorg & mantelzorgondersteuning Voor iedereen in Amsterdam-Noord. Dus ook voor u! Doras Maatschappelijke dienstverlening Amsterdam-Noord Zorgt u voor een naaste

Nadere informatie

Zorgt u voor iemand die niet bij u in buurt woont, dan kan de afstand

Zorgt u voor iemand die niet bij u in buurt woont, dan kan de afstand Mantelzorg en Wonen Zorgt u voor iemand die niet bij u in buurt woont, dan kan de afstand Zorgen een probleem zijn. voor U en degene een voor ander wie u zorgt en kunnen geldzaken dan dichter bij Me elkaar

Nadere informatie

GARANTWONINGEN WZH Hoge Veld

GARANTWONINGEN WZH Hoge Veld GARANTWONINGEN WZH Hoge Veld Zelfstandig wonen met zorg, service en gemak WZH Hoge Veld gelegen aan de Laan van Wateringse Veld in Den Haag, tussen Rijswijk en Wateringen, biedt Garantwoningen voor ouderen

Nadere informatie

STEUNPUNT MANTELZORG. Datum: mei 2015 Betreft: nieuwsbrief. Geachte heer, mevrouw,

STEUNPUNT MANTELZORG. Datum: mei 2015 Betreft: nieuwsbrief. Geachte heer, mevrouw, STEUNPUNT MANTELZORG Datum: mei 2015 Betreft: nieuwsbrief Geachte heer, mevrouw, Via deze weg wil ik u graag informeren over nieuws en activiteiten voor mantelzorgers. Bij sommige activiteiten is aanmelden

Nadere informatie

HULP BIJ ZORG VOOR EEN ANDER

HULP BIJ ZORG VOOR EEN ANDER Steunpunt Mantelzorg Nieuwegein HULP BIJ ZORG VOOR EEN ANDER Steunpunt Mantelzorg Nieuwegein Zorgen voor een ander, dan doe je gewoon.. Maar soms is een beetje hulp en steun meer dan welkom! In Nieuwegein

Nadere informatie

Mantelzorgers in het zonnetje

Mantelzorgers in het zonnetje Mantelzorgers in het zonnetje Mantelzorgers worden in het zonnetje gezet voor hun inzet voor hulpbehoevende inwoners uit onze stad. De gemeente Helmond is daarvoor een waarderingsactie gestart, in samenwerking

Nadere informatie

Nieuwsbrief Odensehuis Hoeksche Waard no.3. 1 e kwartaal 2015. Inleiding

Nieuwsbrief Odensehuis Hoeksche Waard no.3. 1 e kwartaal 2015. Inleiding Nieuwsbrief Odensehuis Hoeksche Waard no.3. 1 e kwartaal 2015 Inleiding Over 3 maanden is het Odensehuis al weer een jaar open. We beginnen goed op gang te komen. Het is duidelijk dat er behoefte is aan

Nadere informatie

Dagbesteding Psychogeriatrie

Dagbesteding Psychogeriatrie Dagbesteding Psychogeriatrie Contact: Stichting Rosengaerde Pastoriestraat 1 7721 CT DALFSEN Telefoon algemeen (0529) 431541 Telefoon keuken (0529) 432514 Fax (0529) 432937 e-mail Internet Info@rosengaerde.nl

Nadere informatie

Algemeen: Antwoorden in rood op vragen gesteld op de bijeenkomst over zorg in Stadsdorp Rivierenbuurt 13 december 2014.

Algemeen: Antwoorden in rood op vragen gesteld op de bijeenkomst over zorg in Stadsdorp Rivierenbuurt 13 december 2014. Antwoorden in rood op vragen gesteld op de bijeenkomst over zorg in Stadsdorp Rivierenbuurt 13 december 2014. Zie ook http://www.amsterdam.nl/zorg-welzijn/zorg-ouderen/ Algemeen: Wat betekenen de bezuinigingen

Nadere informatie

Belangrijk nieuws voor alle Utrechters! Ondersteuning, zorg, jeugdhulp en werk in 2015

Belangrijk nieuws voor alle Utrechters! Ondersteuning, zorg, jeugdhulp en werk in 2015 Belangrijk nieuws voor alle Utrechters! Ondersteuning, zorg, jeugdhulp en werk in 2015 Utrecht.nl Nieuwe taken voor de gemeente; wat betekent dat voor u? Buurtteams in 2015 Vanaf 1 januari 2015 kunt u

Nadere informatie

U ZORGT VOOR EEN ANDER, EN WIE IS ER VOOR U? STEUNPUNT MANTELZORG DE BILT

U ZORGT VOOR EEN ANDER, EN WIE IS ER VOOR U? STEUNPUNT MANTELZORG DE BILT U ZORGT VOOR EEN ANDER, EN WIE IS ER VOOR U? STEUNPUNT MANTELZORG DE BILT Steunpunt Mantelzorg De Bilt is onderdeel van MENS De Bilt, www.mensdebilt.nl. Maatschappelijke ondersteuning in de zes kernen

Nadere informatie

wmo wijzer hulp en ondersteuning thuis

wmo wijzer hulp en ondersteuning thuis wmo wijzer hulp en ondersteuning thuis 1 Inleiding Hulp en ondersteuning thuis Hulp en ondersteuning thuis valt deels onder de Wmo (gemeente) maar soms ook onder de AWBZ of uw zorg verzekering. Dit maakt

Nadere informatie

Iedereen moet kunnen meedoen

Iedereen moet kunnen meedoen Nieuwe wet voor maatschappelijke ondersteuning in uw gemeente Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inhoud 2 Voorwoord 5 Wat is de Wmo? 5 Waarom is de Wmo belangrijk? 9 Negen taken voor uw

Nadere informatie

Compleet wonen in Schavenweide

Compleet wonen in Schavenweide Compleet wonen in Wonen in In november 2013 is het nieuwe geopend: een eigentijds woonzorgcentrum dat van alle gemakken is voorzien. Voor senioren een prachtige en veilige plek om te wonen. bestaat uit

Nadere informatie

ontdek. De beste zorg voor u, thuis. Informatie over: Thuiszorg

ontdek. De beste zorg voor u, thuis. Informatie over: Thuiszorg ontdek. Informatie over: Thuiszorg De beste zorg voor u, thuis. Zo goed en zelfstandig mogelijk leven in uw eigen vertrouwde omgeving. Laurens biedt alle zorg die u hierbij nodig heeft. meer dan zorg Langer

Nadere informatie

Zorgwijzer. 030 6915000 Laan van Vollenhove 1014 3706 AH Zeist

Zorgwijzer. 030 6915000 Laan van Vollenhove 1014 3706 AH Zeist Zorgwijzer voor senioren in de gemeente Zeist Stichting MeanderOmnium MeanderOmnium is de lokale welzijnsorganisatie in de gemeente Zeist. Deze organisatie levert naast diensten en activiteiten voor mensen

Nadere informatie

Ik, bepaal zelf wel hoe ik leef

Ik, bepaal zelf wel hoe ik leef Ik, bepaal zelf wel hoe ik leef Welkom bij De Goede Zorg Zelf zorg kiezen Bij De Goede Zorg kiest u zelf de zorg of hulp die u nodig heeft. Onze dienstverlening is erop gericht dat u zo lang mogelijk zelfstandig

Nadere informatie

Rapportage Huisbezoek Allochtone Ouderen 60+ 2010-2012

Rapportage Huisbezoek Allochtone Ouderen 60+ 2010-2012 Rapportage Huisbezoek Allochtone Ouderen 60+ 2010-2012 Almelo, juli 2012 Rapportage Huisbezoek Allochtone Ouderen 60+ 2010-2012 In 2006 is Scoop gestart met het bezoeken van 75-plussers in de gemeente

Nadere informatie

Extra Vertrouwd Dichtbij

Extra Vertrouwd Dichtbij Extra s voor een goed leven Extra Fijn die extra s. Ze maken mijn leven een stuk prettiger en makkelijker. Extra informatie, voordeel en gemak ZuidZorg ondersteunt u op alle mogelijke manieren. En als

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk bij Carintreggeland

Vrijwilligerswerk bij Carintreggeland Vrijwilligerswerk bij Carintreggeland Meld u ook aan als vrijwilliger! 2 Het waarom van vrijwilligerswerk De één doet het om een zinvolle bijdrage te leveren aan de maatschappij. De ander doet het om andere

Nadere informatie

Beleidsnotitie. Hulpdienst Nijmegen

Beleidsnotitie. Hulpdienst Nijmegen Beleidsnotitie Hulpdienst Nijmegen 2012-2016 2 INLEIDING Stichting Hulpdienst Nijmegen is een vrijwilligersorganisatie die zinvolle en nuttige ontmoetingen organiseert tussen vrijwilligers, hulpbehoevenden

Nadere informatie

De Molenberg. Dagcentrum Woonzorgcentrum Appartementen te huur Verpleeghuis Groepswonen. Wonen Welzijn Zorg en behandeling

De Molenberg. Dagcentrum Woonzorgcentrum Appartementen te huur Verpleeghuis Groepswonen. Wonen Welzijn Zorg en behandeling De Molenberg Dagcentrum Woonzorgcentrum Appartementen te huur Verpleeghuis Groepswonen Wonen Welzijn Zorg en behandeling Welkom in De Molenberg In het centrum van Groenlo, nabij parken en winkels, ligt

Nadere informatie

Verzorgingshuis Zonnewiede

Verzorgingshuis Zonnewiede Verzorgingshuis Zonnewiede Inhoud 1. Wonen in Zonnewiede 3 1.1 Eigen sfeer 3 1.2 Vragen 3 2. Hoe komt u in aanmerking? 4 2.1 Eigen bijdrage 4 2.2 Wachtlijst 4 3. Zorg en begeleiding 5 3.1 Eerstelijns (zorg)diensten

Nadere informatie

Ambthuis. Wonen Welzijn Zorg en behandeling. Woonzorgcentrum. Appartementen te huur. Groepswonen

Ambthuis. Wonen Welzijn Zorg en behandeling. Woonzorgcentrum. Appartementen te huur. Groepswonen Ambthuis Woonzorgcentrum Appartementen te huur Groepswonen Wonen Welzijn Zorg en behandeling Welkom in het Ambthuis In het centrum van het stadje Bredevoort staat het Ambthuis. Wonen in het Ambthuis betekent

Nadere informatie

Dagbesteding en dagbehandeling in Rotterdam

Dagbesteding en dagbehandeling in Rotterdam Dagbesteding en dagbehandeling in Rotterdam In Rotterdam wonen veel actieve senioren. Bent u één van hen? Voor u wil Lelie zorggroep graag het bruisende middelpunt van de wijk zijn! Wij doen dit door activiteiten

Nadere informatie

jan-mrt 2011 Contactenkrant Samen boodschappen doen op de markt? Wie fietst er ook graag? Ik zoek een kaartmaatje

jan-mrt 2011 Contactenkrant Samen boodschappen doen op de markt? Wie fietst er ook graag? Ik zoek een kaartmaatje jan-mrt 2011 Contactenkrant Wie vindt het leuk om samen af en toe te koken? Wie wil samen met mij gaan wandelen? Samen zwemmen? Samen boodschappen doen op de markt? Ik zoek een kaartmaatje Gezocht: vriend(in)

Nadere informatie

Vredense Hof. Wonen Welzijn Zorg en behandeling. Dagopvang speciaal. Woonzorgcentrum. Appartementen te huur. Groepswonen

Vredense Hof. Wonen Welzijn Zorg en behandeling. Dagopvang speciaal. Woonzorgcentrum. Appartementen te huur. Groepswonen Vredense Hof Dagopvang speciaal Woonzorgcentrum Appartementen te huur Groepswonen Wonen Welzijn Zorg en behandeling Welkom in de Vredense Hof Aan de oostelijke rand van Winterswijk nabij weilanden en de

Nadere informatie

Wanneer u woont in een woonstudio neemt u automatisch het basisarrangement af.

Wanneer u woont in een woonstudio neemt u automatisch het basisarrangement af. Wanneer u bij ons komt wonen, zorgen wij ervoor dat bepaalde voorzieningen en diensten vanzelfsprekend beschikbaar zijn. Zo kunt u erop rekenen dat zorgmedewerkers 24 uur per dag voor u zijn. Wanneer u

Nadere informatie

Inhoud. Thuiszorg Persoonsalarmering 7. Adressen en openingstijden

Inhoud. Thuiszorg Persoonsalarmering 7. Adressen en openingstijden Inhoud 1. De Buurthuiskamer 2. Warme maaltijd 3. ZINNpas 4. ZINN tours 5. ZINN Behandeldiensten 6. Wat biedt ZINN nog meer? Thuiszorg Persoonsalarmering 7. Adressen en openingstijden 2 Zo lang mogelijk

Nadere informatie

met de wmo doet iedereen gewoon mee

met de wmo doet iedereen gewoon mee De Wet maatschappelijke ondersteuning eenvoudig verteld Dit boekje met informatie over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) legt de belangrijkste onderdelen van de Wmo uit. Wilt u meer weten over

Nadere informatie

Compleet wonen in woonzorgcentrum Schavenweide

Compleet wonen in woonzorgcentrum Schavenweide Compleet wonen in woonzorgcentrum Appartementen gebouw B, C & D Woonzorgcentrum In november 2013 is het nieuwe geopend: een eigentijds woonzorgcentrum dat van alle gemakken is voorzien. Voor senioren een

Nadere informatie

Voor ouderen van 50+: Lunteren Driebergen Ede. Voor ouderen met meer zorg: Lunteren

Voor ouderen van 50+: Lunteren Driebergen Ede. Voor ouderen met meer zorg: Lunteren Voor ouderen van 50+: Lunteren Driebergen Ede Voor ouderen met meer zorg: Lunteren Wilt u er even tussen uit met een groep ouderen? Dan bent u van harte welkom op één van onze vakantieweken! Deze weken

Nadere informatie

Aesopus, uw persoonlijke keuze. laurens Aesopus

Aesopus, uw persoonlijke keuze. laurens Aesopus Aesopus, uw persoonlijke keuze laurens Aesopus Aesopus Laurens Aesopus is een woonbehandelcentrum voor ouderen met psychiatrische problemen en fysieke beperkingen, met veelal ook een verslavingsachtergrond.

Nadere informatie

Den Hoogenban, uw persoonlijke keuze. laurens DEN HOOGENBAN

Den Hoogenban, uw persoonlijke keuze. laurens DEN HOOGENBAN Den Hoogenban, uw persoonlijke keuze laurens DEN HOOGENBAN Den Hoogenban Laurens Den Hoogenban is een woonzorglocatie voor ouderen, die is gelegen in de wijk Overschie. De locatie kenmerkt zich door de

Nadere informatie

Mariënhof. Groepswonen. Wonen Welzijn Zorg en behandeling

Mariënhof. Groepswonen. Wonen Welzijn Zorg en behandeling Mariënhof Groepswonen Wonen Welzijn Zorg en behandeling Welkom in Mariënhof Mariënhof ligt aan de Lievelderweg in Lichtenvoorde. Naast Mariënhof staan woningen en in de buurt zijn bedrijven gevestigd.

Nadere informatie

Aangenaam... De Friese Wouden. www.friesewouden.nl

Aangenaam... De Friese Wouden. www.friesewouden.nl Aangenaam... De Friese Wouden www.friesewouden.nl Wij zijn er voor u De Friese Wouden levert diensten op het gebied van wonen, welzijn en zorg. Als klant houdt u hierbij de regie in eigen handen, het gaat

Nadere informatie

Oktober 2013. Aan leden van de SARW,

Oktober 2013. Aan leden van de SARW, Redaktie Nieuwsbrief F.J.J. Scholtes-Brinkman email:francinescholtes@sarw.nl Oktober 2013 Aan leden van de SARW, In de laatste bijeenkomst van de SARW (afgevaardigden van ANBO, PCOB en KBO) werd aangegeven

Nadere informatie

Voor u ligt het programma van de Zomerschool voor Senioren 2014. We bestaan dit jaar 5 jaar en daarom hebben we een mooi programma samengesteld.

Voor u ligt het programma van de Zomerschool voor Senioren 2014. We bestaan dit jaar 5 jaar en daarom hebben we een mooi programma samengesteld. VIJF JAAR ZOMERSCHOOL VOOR SENIOREN Voor u ligt het programma van de Zomerschool voor Senioren 2014. We bestaan dit jaar 5 jaar en daarom hebben we een mooi programma samengesteld. Inschrijven Op 25 juni

Nadere informatie

Langdurige zorg in een zorginstelling

Langdurige zorg in een zorginstelling Langdurige zorg in een zorginstelling Inhoud Hoe kiest u uw zorgaanbieder 3 Zorgleveringsovereenkomst en zorgplan 4 Uw rechten 5 Wachtlijst en wachtstatus 6 Betaling van de zorg 7 Verhuizen 8 Hebt u advies

Nadere informatie

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE Hoe word ik als cliënt geïnformeerd over de veranderingen? Met een brief van de gemeente Met een persoonlijk gesprek in 2015

Nadere informatie

ZorgRbij. Regel zelf uw professionele zorg via ZorgRbij. www.zorgrbij.nl

ZorgRbij. Regel zelf uw professionele zorg via ZorgRbij. www.zorgrbij.nl ZorgRbij Regel zelf uw professionele zorg via ZorgRbij Regel zelf uw professionele zorg via ZorgRbij Hebt u thuis zorg nodig, bijvoorbeeld bij het aankleden, wassen of eten? Dan kunt u dit zelf regelen

Nadere informatie

Nieuwsbrief Herfst 2012. Inhoud: Vermogensbijtelling Rolstoelcursus voor vrijwilligers Dag van de Mantelzorger Meerkosten berekenen WWZ beurs

Nieuwsbrief Herfst 2012. Inhoud: Vermogensbijtelling Rolstoelcursus voor vrijwilligers Dag van de Mantelzorger Meerkosten berekenen WWZ beurs Nieuwsbrief Herfst 2012 Inhoud: Vermogensbijtelling Rolstoelcursus voor vrijwilligers Dag van de Mantelzorger Meerkosten berekenen WWZ beurs Niet vergeten De Gehandicaptenraad heeft m.i.v. 1 juli 2012

Nadere informatie

De Hassinkhof. Wonen Welzijn Zorg en behandeling. Appartementen te huur. Woonzorgcentrum. Tijdelijke zorg. Groepswonen

De Hassinkhof. Wonen Welzijn Zorg en behandeling. Appartementen te huur. Woonzorgcentrum. Tijdelijke zorg. Groepswonen De Hassinkhof Appartementen te huur Woonzorgcentrum Tijdelijke zorg Groepswonen Wonen Welzijn Zorg en behandeling Welkom in De Hassinkhof De Hassinkhof ligt in het kloppend hart van Beltrum en is onderdeel

Nadere informatie

SOORTEN PGB PGB- SERVICE UW BUDGET

SOORTEN PGB PGB- SERVICE UW BUDGET SOORTEN PGB PGB- SERVICE UW BUDGET Folder Soorten PGB - 1 Over Uw Budget Mag ik mij even aan u voorstellen? Mijn naam is Rob Hansen en ben eigenaar van het bedrijf. Ik heb het bedrijf opgericht in 2004

Nadere informatie

Onderzoek naar wensen en behoeften op het gebied van dagbesteding van (kwetsbare) ouderen en hun mantelzorgers in het Schilderskwartier in Woerden

Onderzoek naar wensen en behoeften op het gebied van dagbesteding van (kwetsbare) ouderen en hun mantelzorgers in het Schilderskwartier in Woerden Onderzoek naar wensen en behoeften op het gebied van dagbesteding van (kwetsbare) ouderen en hun mantelzorgers in het Schilderskwartier in Woerden Voor wie is dit onderzoek? 1) Zelfstandig wonende ouderen

Nadere informatie

MEE. Ondersteuning bij leven met een beperking. Algemene brochure. voor mensen met een beperking. MEE maakt meedoen mogelijk

MEE. Ondersteuning bij leven met een beperking. Algemene brochure. voor mensen met een beperking. MEE maakt meedoen mogelijk MEE Ondersteuning bij leven met een beperking Algemene brochure voor mensen met een beperking MEE maakt meedoen mogelijk 1 Colofon Tekst en samenstelling Eenvoudig Communiceren Amsterdam Afd. Communicatie

Nadere informatie

Daarvoor gaat u naar Minters

Daarvoor gaat u naar Minters Opvoeden & Opgroeien Eigen functioneren & Relaties Een leefbare buurt Daarvoor gaat u naar Minters U weet zelf vaak het beste wat goed is voor uzelf of uw gezin. En u gaat voor goede raad of praktische

Nadere informatie

Zorgen voor een ander

Zorgen voor een ander Zorgen voor een ander Ruggesteun en het Steunpunt voor Mantelzorgers R U GGESTE U N Zorgen voor een ander Steunpunt voor Mantelzorgers Soms hebben mensen meer nodig dan goede zorg alleen; een extra luisterend

Nadere informatie

uw persoonlijke keuze laurens Huize Sint Petrus

uw persoonlijke keuze laurens Huize Sint Petrus Huize Sint Petrus, uw persoonlijke keuze laurens Huize Sint Petrus Huize Sint Petrus Laurens Huize Sint Petrus is een woonzorgcentrum voor ouderen in Berkel en Rodenrijs. De locatie kent een lange traditie

Nadere informatie

Eenzaamheid onder ouderen

Eenzaamheid onder ouderen Eenzaamheid onder ouderen Een inventarisatie van de stand van zaken en van een mogelijke aanpak in Ede (versie 31 oktober 2011) Op 3 februari 2011 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen over eenzaamheid

Nadere informatie

Zelfstandig wonen: de mening van senioren en mantelzorgers uit de stadsregio Rotterdam

Zelfstandig wonen: de mening van senioren en mantelzorgers uit de stadsregio Rotterdam Zelfstandig wonen: de mening van senioren en mantelzorgers uit de stadsregio Rotterdam Inleiding Het Tympaan Instituut heeft in de zomer van 2013 verschillende groepen (potentiële) zorgvragers en mantelzorgers

Nadere informatie

Hebt u zorg nodig? Informatie over de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en het aanvragen van zorg

Hebt u zorg nodig? Informatie over de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en het aanvragen van zorg Hebt u zorg nodig? Informatie over de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en het aanvragen van zorg JANUARI 2010 INHOUDSOPGAVE Waar gaat deze folder over? Welke zorg hoort bij de AWBZ? Vijf zorgfuncties

Nadere informatie

Algemene informatie Wmo

Algemene informatie Wmo Algemene informatie Wmo Informatie over de Wmo Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de Wmo. Wmo betekent Wet maatschappelijke ondersteuning. Veel mensen met een beperking krijgen daar mee te maken. Het

Nadere informatie

Wegwijzer voor mensen die zorgen voor een familielid, buur, partner of vriend(in) met een ziekte of handicap.

Wegwijzer voor mensen die zorgen voor een familielid, buur, partner of vriend(in) met een ziekte of handicap. Mantelzorgwijzer Arnhem Wegwijzer voor mensen die zorgen voor een familielid, buur, partner of vriend(in) met een ziekte of handicap. Waarom een mantelzorgwijzer? Voor veel mensen is het verzorgen van

Nadere informatie

Meest gestelde vragen en antwoorden Van AWBZ naar WMO

Meest gestelde vragen en antwoorden Van AWBZ naar WMO Meest gestelde vragen en antwoorden Van AWBZ naar WMO In 2015 gaat er veel veranderen in de zorg. De gemeente krijgt er nieuwe taken bij. Wat betekenen deze veranderingen voor u? 1. Wat gaat er veranderen

Nadere informatie

Afdeling Harderwijk-Hierden

Afdeling Harderwijk-Hierden Afdeling Harderwijk-Hierden Nieuwsbrief Januari 2014 Van de bestuurstafel Na de hernieuwde start op de ledenvergadering van september 2013 zet het bestuur zich met enthousiasme in om de afdeling Harderwijk-Hierden

Nadere informatie

HOE U DE SAMENWERKING MET THUISZORGMEDEWERKERS VERBETERT

HOE U DE SAMENWERKING MET THUISZORGMEDEWERKERS VERBETERT HOE U DE SAMENWERKING MET THUISZORGMEDEWERKERS VERBETERT Tips voor mantelzorgers die voor thuiswonende ouderen zorgen ZORGNETWERK VAN EEN KWETSBARE OUDERE Team van verpleegkundigen en verzorgenden Partner

Nadere informatie

Afdeling VeluwerandMeer

Afdeling VeluwerandMeer Afdeling VeluwerandMeer Nieuwsbrief Nr. 3 2015 Van de bestuurstafel Deze keer een wat ander voorwoord dan u van mij gewend bent. Omdat er belangrijke zaken te melden zijn, praat het bestuur u graag bij

Nadere informatie

Kennismaking met Woonzorgcentrum

Kennismaking met Woonzorgcentrum Kennismaking met Woonzorgcentrum Hof van Batenstein Hof van Batenstein, dicht bij u in de buurt In Vianen kunt u zorg krijgen die bij u past. Dit kan bij u thuis zijn of in Hof van Batenstein, in uw eigen

Nadere informatie

Informatie-uitwisseling contractvervoer

Informatie-uitwisseling contractvervoer Nieuwsbrief voor bestuursleden Hoofdredactie: Lidia van den Eijnde Eindredactie: Tabitha Poolen E-mail: informatief@anbo.nl ANBO Informatief staat ook op Intranet Postadres: Postbus 18003 3501 CA Utrecht

Nadere informatie

Uw persoonlijke dienstverlening op maat

Uw persoonlijke dienstverlening op maat Uw persoonlijke dienstverlening op maat Het beste van twee werelden Kemp & Van Egeraat Medioren Senioren Woon en Zorg Makelaardij, biedt alles wat u nodig heeft om tot op zeer hoge leeftijd zelfstandig

Nadere informatie

Voorwoord. Inhoudsopgave. Werk Informatie voor werkgevers 2

Voorwoord. Inhoudsopgave. Werk Informatie voor werkgevers 2 Mei 2014 Voorwoord In deze tweede digitale nieuwsbrief weer volop nieuws. Zo kunt u lezen over WeHelpen.nl; een nieuwe, laagdrempelige manier om hulp aan te bieden en te ontvangen. Zo kan iedereen een

Nadere informatie

Preventief huisbezoek 75+

Preventief huisbezoek 75+ Hollandsspoor 37 3994 VT Houten Postbus 209 3990 GA Houten tel. 030-7001500 info@vanhoutenenco.nl www.vanhoutenenco.nl Preventief huisbezoek 75+ Houten Noord-West de ERVEN en het OUDE DORP 'van Houten&co'

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk bij Doras

Vrijwilligerswerk bij Doras Welzijn Ouderen Thuisadministratie Vrijwilligerswerk bij Doras Voor iedereen in Amsterdam-Noord. Dus ook voor u! Doras Maatschappelijke dienstverlening Amsterdam-Noord Vrijwilligerswerk bij Doras Doras

Nadere informatie

Zeddam in het mooie Montferland, de parel van de Achterhoek

Zeddam in het mooie Montferland, de parel van de Achterhoek Zeddam in het mooie Montferland, de parel van de Achterhoek Voor u ligt de nieuwe folder van ons hotel voor 2015. We organiseren dit jaar 8 weekarrangementen met 3 bustochten, 1 boottocht en 1 huifkartocht.

Nadere informatie

c A R i N T R E G G E L A N D H u i s T GERBRAND H E N G E LO

c A R i N T R E G G E L A N D H u i s T GERBRAND H E N G E LO carintreggeland huis T GERBRAND HENGELO Een warme sfeer in een modern jasje. Van harte welkom! Wilt u graag wonen in een mooi en comfortabel appartement? Vindt u een gezellige en veilige woonomgeving belangrijk?

Nadere informatie

Achtergrondinformatie geldstromen en wetten

Achtergrondinformatie geldstromen en wetten Achtergrondinformatie geldstromen en wetten Tot stand gekomen in het kader van het project RAAK-MKB Ontwerpen voor zorgverleners Auteurs Dr. F. Verhoeven; onderzoeker lectoraat Co-design (HU) Ing. K. Voortman-Overbeek;

Nadere informatie

Op 1 januari 2015 verandert ons zorgstelsel. De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) wordt dan vervangen door vier wetten:

Op 1 januari 2015 verandert ons zorgstelsel. De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) wordt dan vervangen door vier wetten: Op 1 januari 2015 verandert ons zorgstelsel. De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) wordt dan vervangen door vier wetten: 1. De Wet langdurige zorg (Wlz) voor 24 uur intensieve zorg en toezicht

Nadere informatie

Zorgen voor een ander

Zorgen voor een ander Zorgen voor een ander Steunpunt voor Mantelzorgers en Ruggesteun R U GGESTE U N Zorgen voor een ander Soms hebben mensen meer nodig dan goede zorg alleen; een extra luisterend oor bijvoorbeeld, of iemand

Nadere informatie

Ondersteuning en hulp. in de gemeente Bunnik vanaf 1 januari 2015

Ondersteuning en hulp. in de gemeente Bunnik vanaf 1 januari 2015 Ondersteuning en hulp in de gemeente Bunnik vanaf 1 januari 2015 Voorwoord Dichtbij, bereikbaar en aanspreekbaar Het klinkt zo vanzelfsprekend en simpel: biedt mensen ondersteuning en hulp dichtbij, in

Nadere informatie

Wat staat er in zorgblad Het manteltje?

Wat staat er in zorgblad Het manteltje? Het zorgblad voor mantelzorgers en zorgvragers Hoe kunnen mantelzorgers ontlast worden? Alle mantelzorgers zouden zich minder belast voelen als ze eens op vakantie zouden kunnen gaan. Ze zouden er dan

Nadere informatie

Kleinschalig wonen Het Zonnehof Bovenkerk

Kleinschalig wonen Het Zonnehof Bovenkerk zonnehuisgroep amstelland Kleinschalig wonen Mijn man voelt zich echt thuis. Hij heeft zijn eigen kamer, maar brengt veel tijd door in de gezellige huiskamer met de andere bewoners. Elke dag helpt hij

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2011

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2011 Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2011 Voor wie is deze folder? Ontvangt u zorg thuis zoals verpleegkundige hulp? Maakt u gebruik van hulp bij het huishouden? Of heeft u een hulpmiddel

Nadere informatie

Woonzorgcentrum Theresia

Woonzorgcentrum Theresia zonnehuisgroep amstelland Woonzorgcentrum Theresia Het leeft hier. Er lopen altijd mensen rond. Net een dorp. Licht, vriendelijk en sfeervol. ruimte voor wensen Theresia is een kleinschalig woonzorgcentrum,

Nadere informatie

Sint Annaklooster, de beste zorg bij u in de wijk

Sint Annaklooster, de beste zorg bij u in de wijk Sint Annaklooster, de beste zorg bij u in de wijk Even voorstellen Sint Annaklooster is een brede zorginstelling in de regio Eindhoven en Helmond. Met een op maat gesneden aanbod van zorg- en dienstverlening

Nadere informatie

De Wmo en de inkomensondersteuning. mei 2012

De Wmo en de inkomensondersteuning. mei 2012 De Wmo en de inkomensondersteuning Zorgpoort mei 2012 De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) De gemeente vindt het belangrijk dat inwoners zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven

Nadere informatie

PrivaZorg. PrivaZorg thuiszorg klantgericht en persoonlijk!

PrivaZorg. PrivaZorg thuiszorg klantgericht en persoonlijk! PrivaZorg PrivaZorg thuiszorg klantgericht en persoonlijk! 1 Welkom bij PrivaZorg! PrivaZorg is een thuiszorgorganisatie, die werkt met gemotiveerde, zelfstandige zorgverleners. Thuiszorg is zorg bij mensen

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2012

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2012 Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2012 Voor wie is deze folder? Ontvangt u zorg thuis zoals verpleegkundige hulp? Maakt u gebruik van hulp bij het huishouden? Of heeft u een hulpmiddel

Nadere informatie

HELPENDE HANDEN DORDRECHT

HELPENDE HANDEN DORDRECHT NIEUWSBRIEF Jaargang 4, nummer 13 HELPENDE HANDEN DORDRECHT Stand van zaken: In de afgelopen periode viel 2 e Pinksterdag en dit was de laatste vrije dag tot aan de zomerperiode. Voor de leerlingen jammer

Nadere informatie

U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat?

U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat? U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat? U wilt zorg die betaald wordt uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). U kunt daar altijd een aanvraag voor doen. Het CIZ (Centrum indicatiestelling zorg)

Nadere informatie

Nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Opzet presentatie Wat zijn de veranderingen t.o.v. van huidige Wmo? Opdracht gemeente Maatwerkvoorzieningen specifiek begeleiding Vervolgstappen tot 1 januari

Nadere informatie

Thuiszorg Alerimus. Zorg om thuis te kunnen blijven wonen

Thuiszorg Alerimus. Zorg om thuis te kunnen blijven wonen Thuiszorg Alerimus Zorg om thuis te kunnen blijven wonen Alerimus biedt zorg op maat, niet alleen binnen de instelling maar ook in uw eigen woonomgeving. We willen allemaal zo lang mogelijk zelfstandig

Nadere informatie

Wegwijzer voor mantelzorgers

Wegwijzer voor mantelzorgers Wegwijzer voor mantelzorgers Zorgt u voor uw partner, vader, moeder, kind, vriend of vriendin? Dan bent u mantelzorger. Vaak gaat het zorgen goed, maar na verloop van tijd kan de zorg (te) zwaar voor u

Nadere informatie

De hoogte van de eigen bijdrage zou in een aantal gevallen niet in verhouding staan tot de omvang van de geleverde zorg.

De hoogte van de eigen bijdrage zou in een aantal gevallen niet in verhouding staan tot de omvang van de geleverde zorg. Memo Werkorganisatie van de gemeenten Van : Eric van Maaren (Beleidsadviseur Sociaal Beleid CGM) Aan : Commissie Burger gemeente Cuijk CC : Datum : 10 september 2015 Onderwerp : Her indicaties Pgb en eigen

Nadere informatie

Natuurlijk... NUTH. NUTH... Natuurlijk DE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO)

Natuurlijk... NUTH. NUTH... Natuurlijk DE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO) DE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO) Natuurlijk... NUTH NUTH... Natuurlijk Gemeente Nuth - Deweverplein 1 - Postbus 22000-6360 AA Nuth - 045-5659100 - www.nuth.nl VOORWOORD wethouder J.J.C van den

Nadere informatie

Vereniging Post - Actieven Belastingdienst Leiden

Vereniging Post - Actieven Belastingdienst Leiden Vereniging Post - Actieven Belastingdienst Leiden Cameliadal 6 2317 HK Leiden : 071-5212938 «hr_mv» «Voorl» «Voorv» «Naam» «Adres» «Postcode» «woonplaats» Leiden, september 2010 Nieuwsbrief 2010-2 De vakantieperiode

Nadere informatie

Niet alles verandert in de zorg

Niet alles verandert in de zorg Over wat blijft en wat er verandert in de zorg 15 september 2014, Hercules Diessen Niet alles verandert in de zorg. Gelukkig maar! Er gaat veel veranderen in de zorg. Maar er blijft gelukkig ook veel hetzelfde;

Nadere informatie

een helpende hand luisterend oor steun in de rug NETWERK VRIJWILLIGE THUISHULP ZEIST

een helpende hand luisterend oor steun in de rug NETWERK VRIJWILLIGE THUISHULP ZEIST een helpende hand luisterend oor steun in de rug NETWERK VRIJWILLIGE THUISHULP ZEIST NETWERK VRIJWILLIGE THUISHULP ZEIST Wie zijn wij? In het Netwerk Vrijwillige Thuishulp werken een tiental organisaties

Nadere informatie

Ontmoetingscentrum Houtstroom Voor mensen met geheugenproblemen en/of dementie en hun mantelzorgers

Ontmoetingscentrum Houtstroom Voor mensen met geheugenproblemen en/of dementie en hun mantelzorgers Ontmoetingscentrum Houtstroom Voor mensen met geheugenproblemen en/of dementie en hun mantelzorgers Soms merk ik dat ik dingen die ik graag deed, zoals fietsen en koken, niet meer kan doen. Daardoor heb

Nadere informatie

De Driestroom Begeleiding bij zelfstandig wonen

De Driestroom Begeleiding bij zelfstandig wonen De Driestroom voor mensen met een verstandelijke beperking Begeleiding bij zelfstandig wonen Begeleiding bij zelfstandig wonen Woont u zelfstandig of wilt u zelfstandig gaan wonen? Heeft u daar begeleiding

Nadere informatie

AxionContinu heeft ten aanzien van het mantelzorgbeleid de volgende uitgangspunten geformuleerd:

AxionContinu heeft ten aanzien van het mantelzorgbeleid de volgende uitgangspunten geformuleerd: Mantelzorgbeleid 1. Wat is mantelzorg Mantelzorg is een overkoepelend begrip voor veel vormen van meer dan gebruikelijke zorg, die partners, ouders, kinderen, familieleden, vrienden en buren elkaar verlenen.

Nadere informatie

ZorgRbij. Aan de slag als zelfstandig zorgverlener via ZorgRbij. www.zorgrbij.nl

ZorgRbij. Aan de slag als zelfstandig zorgverlener via ZorgRbij. www.zorgrbij.nl ZorgRbij Aan de slag als zelfstandig zorgverlener via ZorgRbij Maak kennis met ZorgRbij Komt u als zorgverlener graag bij mensen thuis en wilt u regelmatig een aantal uren per week werken? Maak dan kennis

Nadere informatie

Wonen en zorg. Leystromen biedt mogelijkheden

Wonen en zorg. Leystromen biedt mogelijkheden Wonen en zorg Leystromen biedt mogelijkheden U wilt zelfstandig blijven wonen, maar u heeft ook behoefte aan wat extra zorg? Dan zijn onze zorgwoningen misschien een uitkomst. Maar u kunt er natuurlijk

Nadere informatie

Informatie over de algemene tegemoetkoming Wtcg 2012

Informatie over de algemene tegemoetkoming Wtcg 2012 Informatie over de algemene tegemoetkoming Wtcg 2012 Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) Leven met een chronische ziekte of handicap brengt vaak extra kosten met zich mee. Door

Nadere informatie