ANBODE. Het ledenblad van afdeling ANBO Utrecht SEPTEMBER ANBO Utrecht komt op voor de belangen van senioren in de gemeente Utrecht - 0 -

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ANBODE. Het ledenblad van afdeling ANBO Utrecht SEPTEMBER 2015. ANBO Utrecht komt op voor de belangen van senioren in de gemeente Utrecht - 0 -"

Transcriptie

1 ANBODE Het ledenblad van afdeling ANBO Utrecht SEPTEMBER 2015 ANBO Utrecht komt op voor de belangen van senioren in de gemeente Utrecht - 0 -

2 Ledenblad september Jaargang 2015 nummer 3 Inhoudsopgave Van het afdelingsteam De zelfstandige oudere Van passief gedrag naar actieve deelname 2 Partnerschap 3 Nieuwsbrief 4 Leny van Ooyen in het zonnetje gezet 4 Introductie nieuwe gastvrouw 5 Bereikbaarheid ANBO afdeling Utrecht 6 ANBO schudt politiek wakker uit zomerslaap 6 Van, voor en door de leden De verhuisadviseur, deel III door Jan Jansen 7 Steunpunt Mantelzorg Utrecht, interview met Ans van den Berg 8 Lunetten Wil Wel 9 Samen in de Stad, interview met Ingrid Bulsink 10 Oopoeh, interview met Annette Mossing Holsteijn 11 Aankondigingen Dagtochten 12 Kunstkijken met Theo Festen en Magda Spermon 14 Leer mij Utrecht Kennen en wordt een Utrecht-Kenner 15 Gotiek en Neo-Gotiek in de Domkerk en de Sint Willibrordkerk 16 Lezingen Wilhelminakerk door Hogeschool Utrecht 16 Weet wat u slikt, Utrecht NoordOost 17 Informatiemarkt Janskerk 17 Oproepen, tips en puzzel Betaalbare hulp bij het huishouden 18 Uw medische gegevens 18 Tegemoetkoming zorgkosten 19 Handige telefoonnummers/websites 19 Oproep: gastvrouwen en gastheren 19 Puzzel september 20 Oplossing puzzel juni 20 Colofon ANBODE is het ledenblad van de ANBO-afdeling Utrecht. Redactieadres: Antoniushof ZA Utrecht De redactie bestaat uit: Joke van der Linden Maria van Rooyen De in het ledenblad geplaatste teksten zijn door leden, andere organisaties, zorginstellingen en ondernemers aangeleverd en zo nodig bewerkt door de redactie van de ANBODE, of verzorgd door bestuur en redactie. Heeft u een redactionele bijdrage? Neem dan contact op met de redactie

3 VAN HET AFDELINGSTEAM De ZELFSTANDIGE oudere Van passief gedrag naar actieve deelname Joop de Bruin, namens het afdelingsteam Hoewel senioren vaak beperkingen en chronische ziektes hebben, zijn zij met de juiste ondersteuning vaak nog tot veel in staat. Daarbij is het belangrijk dat de toegankelijkheid van de eigen woning, de directe leefomgeving en voorzieningen in de buurt goed is; dit bevordert de zelfredzaamheid van ouderen. Wat wordt er door u als senior belangrijk gevonden? De risico s en problemen op het gebied van welzijn, woon- en leefomstandigheden en participatie in de samenleving. Verder heeft een deel van de senioren behoefte aan praktische ondersteuning bij de administratie, hulp bij financiën en het aanvragen van voorzieningen. Ook steun van andere senioren helpt bij dit soort zaken; senioren voelen zich door andere senioren sneller serieus genomen. En hulpverlenende senioren nemen vaak meer tijd voor het onderlinge contact. Door te wijzen op mogelijkheden om sociale contacten aan te gaan met andere senioren kan eenzaamheid worden voorkomen en/of vermindert. Het is ook in uw belang dat beleidsmakers uit uw mond vernemen wat u belangrijk vindt en wat u nodig vindt om zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen. Help mee om de zorgvraag gestuurd te ontwikkelen en niet aanbod gestuurd. ONZE PARTNERS In de vorige ANBODE heeft u kunnen lezen dat wij druk bezig zijn om met onze partners in de wijken gezamenlijk sociale netwerken op te zetten. Wij hopen dat u, als ANBO-lid, actief deel gaat nemen aan dit goede initiatief en mee wilt helpen bij het verder ontwikkelen van deze netwerken. De Telefonische Hulpdienst ( ) is er voor u 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Deze service is gratis. Raad en Daad ( ) kunt u benaderen bij problemen i.v.m. de ingewikkeldheid en onoverzichtelijkheid van wet- en regelgeving op het gebied van inkomen, gezondheid en wonen. Bij Humanitas kunt u onder ander vragen om een bezoek aan huis ( ). Bij de buurtteams kunt u altijd terecht met uw vragen rond echtscheiding, werkloosheid, huiselijk geweld, psychische problemen, schulden, eenzaamheid, overlast en meer (zie laatste blz. van deze ANBODE voor de buurtteams in uw wijk). Wilt u meer weten wat in uw wijk/buurt speelt neem dan contact op met Samen in de Stad/wijken ( )

4 WAT ORGANISEREN WIJ EN MET WIE OVERLEGGEN WIJ In de wijken gaan wij lezingen geven met de Hogeschool Utrecht (zie ook blz. 17), wij hopen ook u daar te zien. Met de apothekersvereniging en met de apothekers in uw wijk is afgesproken dat in alle 10 Utrechtse wijken ANBO Utrecht bijeenkomsten organiseert met als thema Weet wat U slikt (zie ook blz. 18). Met de gemeente voeren wij overleg omtrent de leesbaarheid en het makkelijk kunnen gebruiken van hun website, de uitvoering door de gemeente van de WMO is daar een belangrijk onderdeel van. Met de directeur van de Huisartsen Utrecht Stad is recentelijk gesproken over senioren en huisartsenzorg. Met het RIVM is contact geweest over een onderzoek dat zij gaan doen m.b.t. wat de wensen en behoeften van verschillende groepen ouderen zijn; op weg naar een betere aansluiting bij wat ouderen zelf willen kunnen. De Hogeschool Utrecht doet onderzoek naar zaken die voor ons senioren van belang zijn. U kunt uzelf en andere senioren een dienst bewijzen door u op te geven voor de onderzoeken van ANBO Utrecht partners. Deze oproepen kunt u in de toekomst vinden in onze nieuwsbrief, de website en de ANBODE. Ik eindig met de woorden: van passief gedrag naar actieve deelname. Het gaat om u. PARTNERSCHAP Bob Selman, namens het afdelingsteam Het afgelopen jaar is ANBO afdeling Utrecht druk bezig geweest om contacten te leggen met organisaties waarvan wij denken dat zij een dienst, activiteit, kennis of deskundigheid bezitten waar onze leden baat bij kunnen hebben. Elk partnerschap moet zo zijn afgestemd dat het extra waarde biedt voor ANBO Utrecht, de leden en de partner. Het partnerprogramma van ANBO Utrecht kijkt niet alleen naar wie de beste dienst of activiteit heeft, maar wij kijken ook naar hoe wij onze partnerschappen in een duurzame relatie kunnen omzetten en welke partnerschappen direct invloed kunnen hebben op het uitbreiden van bestaande expertise, zodat ANBO Utrecht haar leden de meest complete ondersteuning kan bieden. Partners zijn van belang om ANBO Utrecht uit te breiden en daarmee aan de behoeften van de leden te kunnen voldoen. Zij leiden tot vergroting van het ledenbestand van ANBO Utrecht en vergroten tevens de aanwezigheid van ANBO Utrecht in de stad. Wij zijn erg blij met onze huidige partners en hopen in de toekomst meer partners te verwelkomen. Begin januari 2016 verschijnt er een speciale editie van het ANBODE ledenblad met uitgebreide informatie over onze partners

5 NIEUWSBRIEF Bob Selman, namens het afdelingsteam Het ligt in ons voornemen om ANBO activiteiten steeds meer per wijk te organiseren, omdat de praktijk leert dat dat de voorkeur heeft van senioren. Dicht bij huis en haard. De ANBODE verschijnt 4 maal per jaar waardoor het moeilijk is activiteiten snel onder uw aandacht te brengen. Ook bestaande activiteiten moeten soms door onvoorziene omstandigheden worden aangepast, wat heel veel tijd en inspanning kost van de organisatoren om deze veranderingen tijdig onder uw aandacht te brengen. Om u snel en up-to-date te informeren gaat afdeling Utrecht gebruik maken van een elektronische nieuwsbrief. Veel leden hebben reeds hun adres aan ons doorgegeven om een bericht te ontvangen wanneer de digitale ANBODE beschikbaar is. Deze leden zullen de nieuwsbrief automatisch ontvangen. Wilt u ook de ANBO Utrecht nieuwsbrief ontvangen? Stuur een met uw gegevens naar Op alle nieuwsbrieven staat een link waarmee u zich kunt afmelden indien u geen verdere toezending wenst. Namen en adressen zijn uitsluitend voor ANBO Utrecht bestemd en worden niet doorgegeven aan derden. LENY VAN OOYEN IN HET ZONNETJE GEZET! Clara J. Roozendaal Leny staat weer vriendelijk glimlachend bij de bus om iedereen welkom te heten voor onze dagtocht op dinsdag 25 augustus Het is een bijzondere dag voor haar, vandaag is het de laatste keer dat zij meereist als lid van de ANBO-reiscommissie. Vanaf 2009 ging zij met de bustochten mee. In die tijd was Betsy onze zeer gewaardeerde gastvrouw. Toen Betsy steun nodig had sprong Leny haar bij waar dat nodig was. In 2011 nam zij de taken van Betsy over. Zij werd daarbij geholpen door Anita van Basten die de verantwoording voor de financiële kant op zich nam

6 Leny s optreden heeft zich gekenmerkt door rust en bescheidenheid. Ze houdt zich het liefst op de achtergrond. Dat ze vandaag in het zonnetje gezet zal worden hoeft voor haar niet echt. Wij doen dat toch! Tijdens de koffiestop in Urk bedankt onze afdelingscoördinator de heer H.J. de Bruin Leny voor haar goede zorgen. Een bloemetje heeft hij niet mee. Dat komt hij thuis bezorgen. Hij vertelt ons dat Anita de taken van Leny, die het wat te veel wordt, overneemt. Trudy Zandbergen haalt 'stiekem' een bijdrage op. Lenie kan daarvan iets leuks kopen naar eigen inzicht. Annemarie heeft een mooie map gemaakt waarin we een boodschap voor Lenie kunnen schrijven. Na de lunch in Hindeloopen, als wij geluisterd hebben naar de grappige verhalen van twee vissersvrouwen, neemt Netty van Luyn het woord. Ze bedankt Leny, vertelt dat Leny altijd voor je klaar stond als dat nodig was en dat haar rustige optreden een goede invloed had op iemand die in paniek was, zoals toen ikzelf dacht dat ik mijn gehoorapparaat kwijt was. Op de terugweg krijgt Lenie van Annemarie de map met verhalen. Ed, de chauffeur bedankt Lenie, ook namens Eemlandreizen. Hij heeft heel prettig met haar samengewerkt. Ze komt toch niet zonder bloemen thuis, Ed heeft voor haar onder in de bus bloemen klaarliggen. Nog één keer nemen we afscheid van Lenie als gastvrouw, de volgende de keer bij de meerdaagse reis kan ze lekker ontspannen, net als wij allemaal, zonder drukkende verantwoordelijkheden, genieten! INTRODUCTIE NIEUWE GASTVROUW Joke van der Linden, redactie Zoals u ook al in de vorige ANBODE heeft kunnen lezen is de afdeling Utrecht op zoek naar vrijwilligers die zich o.a. willen inzetten als gastvrouw/heer op de bijeenkomsten die door onze afdeling georganiseerd worden. Ria Neef uit Hoograven is er daar één van. Zij is geboren in 1946 en woont in de wijk Hoograven, haar gastvrouwschap zal zich dan ook voornamelijk richten op deze wijk. Na een werkzaam leven bij haar eigen tuinontwerpbureau en als re-integratiecoach is zij lid geworden van de ANBO, om goed geïnformeerd te blijven over zaken die voor ouderen van belang zijn en hulp bij de belastingaangifte. Bij het lezen van de vernieuwde ANBODE werd zij geïnspireerd om ook zelf voor de ANBO Utrecht actief te worden. We heten haar dan ook van harte welkom. Wilt u ook gastvrouw/heer worden, kijk dan op blz. 20 om u aan te melden. DOEN! Wij hebben uw hulp nodig

7 BEREIKBAARHEID ANB0 AFDELING UTRECHT Afdeling Utrecht werkt uitsluitend met vrijwilligers dus ook voor wat betreft het bestuurswerk. Meerdere leden die het telefoonnummer belden voor vragen en adviezen gaven aan het vreemd te vinden dat ze naar een privénummer moesten bellen en dat het opgegeven adres ook een privéadres is. Onze afdeling heeft geen kantoor en het is kostbaar om een kantoorruimte te huren en te bemensen. Mijn vrouw en ik hebben in overleg besloten ons privételefoonnummer en ons huisadres op te geven indien leden vragen hebben over onze afdeling. Ik hoop u met deze informatie van dienst te zijn geweest, H.J. de Bruin (Joop), afdelingscoördinator/voorzitter ANBO schudt politiek wakker uit zomerslaap ANBO heeft de politiek flink wakker geschud tegen het eind van het zomerreces. Aanleiding was het wederom achteruitgaan van de koopkracht van gepensioneerden, zoals bleek uit de raming van het Centraal Planbureau (CPB). In één week tijd hebben publicaties over het ANBO onderzoek naar het koopkrachtverlies en een brandbrief van ANBO aan minister Asscher over het repareren ervan geleid tot het hevig oplaaien van het debat. Mede dankzij deze ANBO-actie is inmiddels besloten de schade te beperken. Voor zover nu bekend stijgt de koopkracht voor gepensioneerden met 0,2 procent, terwijl eerder een daling van 1,1 procent werd voorzien. Om de koopkracht voor gepensioneerden te repareren heeft het kabinet inmiddels de volgende maatregelen genomen: bezuiniging op de huurtoeslag wordt uitgesteld; de zorgtoeslag valt volgend jaar iets hoger uit; de ouderenkorting wordt eenmalig verhoogd. Waarom lid worden? Vragen over lid worden? BEL Fikse korting bij vijftien zorgverzekeraars Belasting-invulservice Hulp bij invullen huur- en zorgtoeslagformulieren Gratis acht keer per jaar het landelijke ANBO Magazine Gratis vier keer per jaar de Utrechtse ANBODE Bespaar op uw energierekening met het ANBO Energiecollectief Korting op reizen, uitstapjes en artikelen Nieuwe mensen ontmoeten en deelnemen aan activiteiten in uw buurt - 6 -

8 VAN, VOOR EN DOOR DE LEDEN DE VERHUISADVISEUR door Jan Jansen Er zijn grote veranderingen gaande in het ouderenbeleid. Onze regering heeft bepaald dat we zo lang mogelijk zelfstandig moeten blijven wonen. Mantelzorg en burenhulp moeten ertoe bijdragen dat mensen niet in de knel komen en vereenzamen. Drie artikelen in de ANBODE gaan over wonen en zorg. Dit is artikel 3. We bespraken in de twee vorige artikelen hoe ouderen zelf de kwaliteit van het bestaan ervaren en de rol van de gemeente die verantwoordelijk is voor het uitvoeren van de WMO. Mensen worden meer aangesproken op hun eigen verantwoordelijkheid en de gemeente springt in waar dat nodig is. De gemeente zelf heeft wel geconstateerd dat er een groot tekort bestaat aan geschikte woonvormen voor mensen met beperkingen. Door het overheidsbeleid ouderen zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen zal dit tekort snel oplopen en dreigen ouderen in de knel te komen omdat hun woning onvoldoende aangepast kan worden. Om dit probleem voor een deel op te lossen heeft de gemeente begin 2013 een aantal wijzigingen in de woonruimteverordening doorgevoerd. Ouderen krijgen voorrang bij het verlenen van een woningtoewijzing als zij een eengezinswoning achterlaten en kiezen voor een appartement. Het doel is doorstroming te bevorderen van groot naar beter. Daarbij hebben de Utrechtse woningcorporaties afgesproken om een kortingsregeling voor de huur van appartementen voor zestigplussers in te voeren. De huur van het nieuwe appartement zal slechts vijftig euro hoger worden dan de huur van de bestaande woning. Om ouderen nog een extra steuntje in de rug te geven hebben de gemeente en de woningcorporaties samen een verhuisadviseur aangesteld. Veel ouderen melden zich bij de via de huisarts, mantelzorger of woningcorporatie bij verhuisadviseur Claartje Sadée. Zij begeleidt met twee vrijwilligers ouderen die zoeken naar een geschikte woonvorm en naar een prettige buurt waar ze graag willen wonen. De verhuisadviseur houdt gedurende het hele proces contact met de familie en met hulpverleners. Een duidelijke wens van veel van de ouderen is om in de eigen buurt te blijven wonen vanwege de sociale contacten. Door de verhuisadviseur wordt zo n tien uur per klant aan begeleiding besteed. Er is momenteel een lijst van zo n 230 klanten die hebben aangegeven graag te willen verhuizen. In 2014 zijn er door bemiddeling van de verhuisadviseur 38 klanten naar tevredenheid verhuisd. Een knelpunt blijft echter het aantal geschikte appartementen voor ouderen met beperkingen. In Utrecht is er weinig bestuurlijke actie om vaart te maken met het bouwen van die woonvormen. Woningcorporaties hebben voorlopig geen nieuwbouwplannen meer omdat ze te maken hebben met een verhuurderheffing, opgelegd door de minister. Particuliere ontwikkelaars richten zich vooralsnog op studenten en starterappartementen vanwege een hoger financieel rendement. Voorlopig zullen woningzoekenden het dus moeten doen met appartementen in de bestaande voorraad

9 STEUNPUNT MANTELZORG UTRECHT Interview met Ans van den Berg, consulent door Maria van Rooyen Mantelzorger word je meestal ongemerkt, het kan iedereen overkomen. Iedereen die langdurig en intensief zorg verleent aan een ouder, partner, gehandicapt kind, vriend of buur is een mantelzorger. Onder langdurig wordt verstaan: langer dan drie maanden; onder intensief: meer dan acht uur per week. Er zijn in Utrecht ongeveer mantelzorgers. Mensen zorgen meestal graag voor iemand uit hun omgeving, maar zorg kan op den duur ook belastend worden. Het Steunpunt Mantelzorg biedt steun aan mantelzorgers, professionals en organisaties. Mantelzorgers krijgen allerlei informatie en er worden bijeenkomsten en evenementen georganiseerd. Steunpunt Mantelzorg Utrecht geeft individueel advies, voorlichting en organiseert gespreksgroepen o.a. voor mantelzorgers van mensen met dementie, ouders met een gehandicapt kind of voor Marokkaanse en Turkse mantelzorgers. Cursussen worden gegeven waarin je leert om een goede balans te vinden tussen de zorg voor een ander en het goed blijven zorgen voor jezelf. De cursus Verzorging Thuis komt met bruikbare tips en praktische handvaten zoals o.a. het oefenen met tillen, verplaatsen, wassen en aankleden. Voorlichting wordt gegeven over actuele veranderingen zoals in het PGB en de WMO voorzieningen. De gemeente Utrecht wil mantelzorgers meer waardering tonen. Daarom worden er sinds dit jaar meer 'waarderingsdagen' georganiseerd. Dit zijn dagen waarop mensen elkaar kunnen treffen op een ontspannen manier, bijvoorbeeld tijdens een boottochtje, een bezoek aan een beauty farm of een speciale themadag zoals een 'Vincent van Gogh' dag. Zijn jongere broer Theo stond hem altijd bij, tegenwoordig zouden we hem een mantelzorger noemen. Ideeën over de invulling van waarderingsdagen zijn altijd welkom. De jaarlijkse Dag van de Mantelzorger wordt dit jaar in Utrecht op 8 november gehouden. Op deze dag worden mantelzorgers al jaren gefêteerd. Het Steunpunt fungeert ook als lokaal kenniscentrum voor Utrechtse professionals. Er wordt ondersteuning geboden, kennisdeling en consultatie aan bijvoorbeeld ouderen adviseurs en praktijkondersteuners van huisartsen. Voor individuele hulp kunnen mantelzorgers sinds 1 januari 2015 in hun eigen omgeving terecht bij de Buurtteams. Maar als ze vragen hebben kunnen ze ook het Steunpunt Mantelzorg bellen. Ans van den Berg vindt het belangrijk dat de mantelzorgers nu met de nieuwe ingevoerde WMO wetgeving assertiever zijn en zich niet met een kluitje in het riet moeten laten sturen. Binnen U Centraal, de organisatie waar het Steunpunt Mantelzorg een onderdeel van is, is een assertiviteitstraining waar je kunt leren goed voor jezelf op te komen. Er zijn verschillende vormen voor Mantelzorg en Wonen. Mezzo, de landelijke vereniging die opkomt voor de belangen van mantelzorgers geeft goede informatie over inwoning, verhui

10 zing om dichter bij elkaar te wonen, bijbouwen, verbouwen, een mantelzorgwoning plaatsen (bijvoorbeeld in de tuin) en de duo- of kangoeroewoningen, dit zijn twee zelfstandige woningen die geschakeld zijn. Een persoonlijke noot van interviewster Maria. "Ik ben jarenlang mantelzorger geweest voor mijn moeder. Van begin jaren negentig tot aan haar dood in 2007 op 91-jarige leeftijd. De laatste jaren kreeg ik hulp van de Thuiszorg bij het wassen, douchen (1x in de week) en aankleden. Zij heeft 15 jaar bij ons ingewoond." In de gemeente Utrecht biedt U Centraal sociaal werk. Er zijn verschillende projecten zoals o.a. de Boodschappen PlusBus en Buddyzorg Midden Nederland. Voor meer informatie over alle projecten: Meer weten? Steunpunt Mantelzorg Utrecht U Centraal: persoonlijk advies ; activiteiten ; website De landelijke Mantelzorglijn van Mezzo is te bereiken op (10ct p/m) of Lunetten Wil Wel is een wijkinitiatief rond wonen, leven en oud(er) worden in de wijk Lunetten. Het doel is om samen prettig oud te worden in een aantrekkelijke wijk door middel van leuke, zinvolle en helpende activiteiten met elkaar te ondernemen. Er heeft een overleg plaatsgevonden tussen Lous Brouwer en Martin Kind, bestuurders van Lunetten Wil Wel, en Maria van Rooyen, namens de ANBO Utrecht. Overlegd werd o.a. over het samen in Lunetten organiseren van Weet wat u slikt en de mogelijkheid lezingen te organiseren van de Hogeschool Utrecht (HU). ANBO dat zijn de leden Hoe meer leden hoe sterker wij zijn. Werf een lid! Heeft u een familielid, buur of kennis die ook ANBO lid wil worden? Help ons groeien. BEL

11 SAMEN IN DE STAD Op 10 augustus jl. heeft Maria van Rooyen Ingrid Bulsink, projectleider zorg bij Samen in de Stad, op aanraden van Berber Schrijver, communicatieadviseur bij en onder auspiciën van AxionContinu, geïnterviewd. AxionContinu is een dienstverlenende organisatie voor ouderen in Utrecht en omstreken, die hoogwaardige zorg aanbiedt aan haar cliënten en afstemming zoekt tussen wens en mogelijkheden. AxionContinu is samen met U Centraal, Wijk&Co, Me'kaar, Doenja Dienstverlening en Vooruit initiatiefnemer van Samen in de Stad. Samen in de Stad werkt aan wijkgerichte netwerken met als doel 65-plussers nu en in de toekomst te ondersteunen en te zorgen dat zij op een fijne, prettige manier zelfstandig in de wijk kunnen blijven wonen. Er wordt uitgegaan van de eigen kracht van senioren om hun mogelijkheden aan te bieden een eigen netwerk te creëren, vast te houden of uit te breiden. Zo'n netwerk brengt wijkbewoners, jong en oud met elkaar in contact, zodat ze praktisch iets voor elkaar kunnen betekenen. Samen in de Stad brengt 'vraag en aanbod' bij elkaar. Motto is Wonen in de stad, dat doen we Samen. Samen in de Stad is in 2013 in de wijk Hoograven gestart om in te spelen op veranderingen in de Ouderenzorg. SamenHoograven is een successtory geworden, die nu navolging vindt in 8 wijken van Utrecht. Meer dan 40 organisaties in deze wijk werken gericht samen en zorgen voor een laagdrempelig aanbod voor senioren. Speerpunten van SamenHoograven zijn: het opzetten en ondersteunen van verschillende ontmoetingsplekken in de wijk, zoals de bibliotheek voor koffieochtenden, het woonzorg centrum Tolsteeg voor eetafspraken, het stadspark Rotsoord voor andere afspraken; het koppelen van hulpvragen van (kwetsbare) ouderen aan jongere actieve wijkbewoners en vice versa, studenten die werkmiddagen houden om verkoopbare producten te maken en voorleesouderen op een basisschool, zo zijn er talloze ideeën die vorm geven aan het netwerk in de wijk. Een vaste contactpersoon zorgt voor de coördinatie

12 Over ideeën gesproken: op 4 juli mochten ouderen, die graag de Grand départ van de Tour de France wilden zien en niet aan de weg konden staan, als VIP de start van de Tour meemaken. Op de eerste rij bij de grote wielrenners show! vitale 60-plussers die vitaal willen blijven kunnen zich aansluiten bij de selectie van de FC Utrecht Oldstars voor walking football op een kleiner plat veld. Zo houdt men de ouderen actief! Of genieten van voetbal in het eigen ouderenvak bij FC Utrecht. Hebt u als oudere een idee voor uw eigen wijk/buurt? Laat het ons weten! Samen in de Stad is uitvoerder van de zogeheten motie 80+, een motie van de gemeenteraad op initiatief van het CDA, waarin zij pleiten voor een jaarlijkse inventarisatie van de positie van de oudste inwoners van de stad door het afleggen van huisbezoeken. De gemeenteraad van Utrecht heeft deze motie op 13 februari 2013 aangenomen. Samen in de Stad biedt ouderen vanaf 65+ in de Samenwijken aan om op bezoek te komen of zich juist actief in te zetten voor de eigen buurt en wijk. De doelstelling van de huisbezoeken is het in kaart brengen van de noden en wensen van deze groep inwoners. Ouderen worden hiervoor benaderd door de eigen huisarts, maar kunnen zich natuurlijk ook op eigen initiatief aanmelden. Na een éénmalig bezoek volgt soms een vervolggesprek. Verder worden na een huisbezoek de bevindingen teruggekoppeld naar de coördinator/ondersteuner in de desbetreffende wijk van Samen in de Stad. DOE MEE MET SAMEN IN DE STAD! Contactpersonen bij AxionContinu zijn de projectleiders Ingrid Bulsink, en Jenny Westrik, , Een folder van Samen in de Stad en overige contactadressen in de wijken van de stad Utrecht: OOPHOE Interview met Annette Mossing Holsteijn door Maria van Rooyen Stichting Oopoeh (Opa's en Oma's Passen Op Een Huisdier) is in 2012 opgericht in Amsterdam door Sofie Brouwer vanuit de wens huisdieren en senioren meer van elkaars gezelschap te laten genieten. Nu treedt de stichting op in verschillende steden, mede dankzij het enthousiaste werk van ambassadeurs die naamsbekendheid hebben gegenereerd en veel nieuwe ouderen en baasjes van huisdieren (honden, katten, vogels) hebben aangetrokken in de respectievelijke wijken. Voor Oopoeh's zijn er veel voordelen: het genieten van een huisdier wanneer het uitkomt, de kosteloze zorg, de uitjes en heel belangrijk 'de sociale contacten'. In Zeist is Annette Mossing Holsteijn actief als ambassadeur. Ze benadert de lokale pers, staat op de vrijwilligersmarkt, werkt mee aan informatiebijeenkomsten en helpt bij het inschrijven van nieuwe Oopoeh leden. Via postcodes wordt naar de geschikte match in de buurt

13 gezocht, als het klikt volgt een periode van blijheid aan drie kanten: van de oudere, het beestje en het baasje. Op de website zijn veel successtory's vermeld. Verder worden er uitjes georganiseerd, bijvoorbeeld een Dogwalk in Kijkduin, een rondleiding bij Stichting AAP, een stamppottenbuffet, een Artis Zoomeravond etc. Voor informatie: tel ; website AANKONDIGINGEN DAGTOCHTEN IN oktober: VERRASSINGSTOCHT Een uitstapje, waarvan u de bestemming niet weet, is altijd weer spannend. Een avontuur! Maar één ding is zeker: het wordt een gezellig, ontspannen dagje uit. Onder andere met een aantrekkelijk toeristische route door mooi Nederland naar... ja, ja. U raadt het nooit! Vertrek Maarssenbroek achter AH 8.30 uur; Winkelcentrum Utrecht Overvecht achter C&A 9.00 uur. Kosten 45,00 per persoon; introducees 47,50 (incl.koffie mèt en lunch). Opgave en betaling voor 20 oktober; gegevens betreffende inschrijfformulier en betaling: zie Algemeen. 24 november: ROYAL DEN HAAG OMNIVERSUM MAURITSHUIS Dinsdag de 24ste rijden we rechtstreeks naar Den Haag en gebruiken koffie mèt in het Omniversum, waarna een indrukwekkende (soort 3D-) film over Jeruzalem begint. Lunch in Paviljoen Malieveld. Tijdens de Royal-tour met de touringcar rijden we o.a. langs paleizen,

14 ambassades, musea, het Binnenhof met uitgebreide uitleg van uw chauffeur/reisleider. In de middag bezoeken we het Mauritshuis, dat onlangs schitterend gerestaureerd is, waardoor de uitgestalde kunstwerken prachtig tot hun recht kunnen komen. Heeft u een museumjaar- kaart (graag vermelden op het inschrijfformulier) dan is de entree gratis en geniet u een korting van 12,50 op de dagtochtprijs. Vertrek Utrecht Overvecht Winkelcentrum achter C&A 8.30 uur; Maarssenbroek achter AH 9.00 uur. Kosten voor deelnemers met museumjaarkaart 44,00 per persoon; introducees 46,50; deelnemers zonder museumjaarkaart betalen 56,50 per persoon; introducees 59,00. Opgave en betaling voor 17 november; gegevens betreffende inschrijfformulier en betaling: zie Algemeen. 15 december: DINER IN KERSTSFEER We toeren via een toeristische route over de Veluwe naar Nunspeet. Daar, sprookjesachtig in de bossen in een winters landschap, ligt De Dennenhoeve. Sfeervol en gezellig. We nemen plaats in een zaal praktisch voor ons alleen met sfeervolle achtergrondmuziek, waar een sprookje verteld kan worden. Het kerstdiner dat voor ons klaar staat bestaat uit een voorgerecht van tomatenbouillon met basilicum en room; een hoofdgerecht van varkensfilet met brie, champignonsaus en uitgebreide garnituur en een nagerechttriologie van ijs met slagroom. Vertrek Maarssenbroek achter AH uur; Winkelcentrum Utrecht Overvecht achter C&A uur. Kosten 36,50 per persoon; introducees 39,00. Opgave en betaling voor 8 december; gegevens betreffende inschrijfformulier en betaling: zie Algemeen. Algemeen Betaling: te voldoen op rekening NL32INGB t.n.v. ANBO Reiscommissie Aanmelden: via het op de website te downloaden inschrijfformulier, of telefonisch aan te vragen bij Anita van Basten, Het inschrijfformulier kunt u zenden aan A. van Basten, A. Romerostraat 625, 3573 AT Utrecht. Zorg dat u 10 minuten voor vertrek aanwezig bent

15 KUNSTKIJKEN met Theo Festen en Magda Spermon Oktober Van Bosch tot Bruegel: de ontdekking van het dagelijks leven Bordelen schranspartijen, bedelaars en kwakzalvers. Van Bosch tot Bruegel toont schilderijen en prenten met voorstellingen die aan de keurigheid voorbijgaan. Nooit eerder is een tentoonstelling met topwerken uit de periode vanaf de late Middeleeuwen tot circa 1570 rondom dit thema gemaakt. Het bekendste schilderij is misschien wel 'De Marskramer' van Jheronimus Bosch, met het alledaagse tafereel van de reiziger die omkijkt naar het bordeel achter hem. Op dinsdag 13 oktober gaan we naar het Museum Boijmans in Rotterdam. Daar is tot 18 januari 2016 de tentoonstelling 'Van Bosch tot Bruegel: de ontdekking van het dagelijks leven' te bezichtigen. Het is mogelijk dat er een toeslag geheven wordt. We vertrekken vanaf het NS Station Utrecht Centraal (zie ook algemeen) met de trein van uur vanaf spoor 8 of 9 richting Rotterdam Centraal. Vandaar is het 15 minuten lopen, of we nemen tram 4. Afwijkende aanmeldingsvoorwaarden ANBO leden: zie Algemeen. November Gevaar en schoonheid. Turner en de traditie van het sublieme De invloed van Joseph Mallord William Turner ( ) reikt tot ver buiten zijn eigen land en tijd. Hij belichaamt het sublieme landschap, dat een revolutionaire visie op de natuur verbeeldde, waarin gevaar en schoonheid elkaar niet uitsluiten maar juist verstrengeld zijn. Turner liet zichzelf ooit vastbinden aan de mast van een schip in zwaar weer om die overweldigende sensatie van de natuur in beeld te brengen. Hij schilderde het verlammende geraas van een storm op zee, de adembenemende diepte van een ravijn en het verblindende licht van een vuurspuwende vulkaan

16 Op dinsdag 10 november gaan we naar museum De Fundatie in Zwolle. Vanaf 5 september tot en met 3 januari 2016 is daar de tentoonstelling 'Gevaar en schoonheid. Turner en de traditie van het sublieme' te zien. We vertrekken vanaf station Utrecht Centraal met de trein van (voor zover nu bekend) uur op spoor 9. Van het station Zwolle af is het niet langer dan een kwartier lopen naar het museum. Wie dat wil kan de bus nemen vanaf het station tot vlakbij het museum. December Moderne kunst in Nederland 'Kleur wordt bevrijd van de ketenen van de zichtbare werkelijkheid en krijgt een eigen betekenis' zegt de aankondiging. Het moet een waar feest voor het oog zijn met werken van Nederlandse schilders als Leo Gestel, Jan Toorop, Piet Mondriaan en Jan Sluijters en Belgische schilders als James Ensor, Henry van de Velde en vooral ook Rik Wouters. Op dinsdag 8 december bezoeken we het Gemeentemuseum in Den Haag. Daar is vanaf 3 oktober tot 3 januari de tentoonstelling 'Moderne kunst in Nederland '. We vertrekken van station Utrecht Centraal (voor zover nu bekend) om uur van spoor 20. In Den Haag nemen we tram 17 tot aan het museum. Algemeen Voor wie mee wil: verzamelen, uiterlijk vijftien minuten tevoren op het Centraal Station bij de banken in de centrale hal tegenover de ticketservice aldaar. Aanmelden via: Oktober. Zowel ANBO als KBO leden bij Magda Spermon: tel.: , (Theo Festen is dan nog op vakantie). November en december. ANBO leden bij Theo Festen: bij voorkeur per desnoods telefonisch LEER ME UTRECHT KENNEN EN WORD EEN UTRECHT-KENNER Voor verse inwoners van onze stad verzorgt Gilde-Utrecht in opdracht van de Gemeente een interessante excursiereeks waarmee men onze stad in al zijn facetten zal leren kennen. Ook voor Utrechters die de stad beter willen leren kennen, is dit een echte aanrader! Op 6 zaterdagen in september en oktober leiden bevlogen gidsen u per keer 3 uur langs verrassende plekken met mooie verhalen over spannende thema s. Zo word u een echte Utrecht-Kenner, en dat voor de aantrekkelijke prijs van 75,00!

17 Het aantal beschikbare plaatsen is beperkt, dus twijfel niet u aan te melden. Dat kan via de website van Gilde Utrecht; of kom tijdens kantooruren, uur even langs op ons kantoor aan de Smeestraat 7 of meld u telefonisch aan, Mocht u na deze basiscursus de smaak te pakken hebben, dan kunt u in maart 2016 uw hart ophalen bij de vervolgcursus: Leer me Utrecht BETER kennen. Onze mooie stad verdient vele Utrecht-Kenners. GOTIEK EN NEOGOTIEK IN DE DOMKERK EN DE WILLIBRORDKERK Op donderdag 19 en vrijdag 20 november wordt wederom een dagexcursie georganiseerd naar de Domkerk en de Sint Willibrordkerk, met als thema Gotiek en Neogotiek. Het programma van de dagexcursie is als volgt: uur: ontvangst en koffie in de sacristie van de Domkerk; inleiding uur: rondleiding Domkerk uur: lunch in het DomCafé uur: rondleiding Willibrordkerk uur: thee/koffie in de Cour van de Willibrordkerk Kosten voor deze rondleiding 29,50. U kunt reserveren via LEZINGEN WILHELMINAKERK Deze lezingen worden verzorgd door de Hogeschool Utrecht. 26 oktober kunt u in de Wilhelminakerk de lezing Beeldzorg voor ouderen; wat het is en het belang ervan bijwonen door Thijs van Houwelingen MscN 8 december volgt dan de lezing Leefstijl en gezond gedrag door Dr Harriet Wittink in 2016 starten wij op 18 januari met Zorg voor ouderen in de thuiszorg door Dr Nienke Bleijenberg Locatie: Huiskamer van de Schildersbuurt, Hobbemastraat 41, 3583 CW Utrecht (op de hoek van de Hobbemastraat en de Ruisdaelstraat). Voor deze lezingen kunt u zich opgeven bij Marian van Giezen, tel of schriftelijk brievenbus Wilhelminakerk, Hobbemastraat 35, 3583 CW Utrecht. Er zijn geen kosten aan verbonden en de bijeenkomst is toegankelijk voor alle belangstellenden dus ook NIET LEDEN van de ANBO. Wilt u op de hoogte worden gehouden over de andere lezingen, dan kunt u dit kenbaar maken aan Marian van Giezen. Verder zullen toekomstige lezingen ook via de nieuwsbrief bekend worden gemaakt

18 'WEET WAT U SLIKT' in NoordOost ANBO afdeling Utrecht organiseert samen met de Apothekersvereniging Midden-Nederland (AVMN) en apothekers uit de wijk NoordOost alweer de derde lezing in de serie Weet wat u slikt. Als u medicijnen op een goede manier gebruikt, kunnen ze uw leven een stuk aangenamer maken. Maar medicijnen kunnen ook nadelen hebben. Hoe meer medicijnen u gebruikt, hoe groter de kans is dat u te maken krijgt met die nadelen. Veel ouderen gebruiken vijf of meer verschillende medicijnen. Misschien bent u één van deze mensen. Het programma ziet er als volgt uit: - Presentatie dor de apothekersvereniging - Pauze - Presentatie door een ervaringsdeskundige - Discussie met de aanwezigen Na afloop kunt u een afspraak maken met uw apotheker voor individuele vragen. Wanneer: dinsdag 29 september Waar: Wijkcentrum De Helden, Jan van Galenstraat 6, Utrecht Tijd: 13:45 uur ontvangst deelnemers; 14:00 uur start programma; 16:00 uur einde programma Voor wie: senioren en andere belangstellenden, lid of geen lid van ANBO Utrecht. Toegang gratis, aanmelding is niet nodig. De volgende voorlichtingsmiddag zal op Kanaleneiland plaatsvinden, op dit moment zijn datum en plaats nog niet bekend. U wordt daar middels de nieuwsbrief van in kennis gesteld. INFORMATIEMARKT JANSKERK COSBO-Stad-Utrecht organiseert ter gelegenheid van de Internationale Dag van de Ouderen op woensdag 30 september 2015 van tot uur in de Janskerk te Utrecht een informatiemarkt voor ouderen. De toegang is gratis. Tientallen Utrechtse bedrijven en organisaties, waaronder ANBO Utrecht, staan hier voor u klaar om meer te vertellen over hun diensten en producten op het terrein van gezondheid, wonen, levensvragen, activiteiten, vrijwilligerswerk, geldzaken en zo meer. Er is tevens de nodige informatie over gemeentelijke regelingen en voorzieningen. Een prettige gelegenheid om anderen te ontmoeten en kennis te maken met organisaties waarvan u het bestaan misschien nog niet kent. Bezoek de ANBO Utrecht stand en maak kennis met het afdelingsteam

19 OPROEPEN, TIPS EN PUZZEL BETAALBARE HULP BIJ HET HUISHOUDEN Bent u 67 jaar of ouder of mantelzorger in Utrecht en kunt u zelf uw huishouden niet meer doen? Kijk dan eerst in uw omgeving welke oplossingen er zijn. U kunt hulp vragen aan familie of vrienden, of zelf hulp bij het huishouden inkopen. Inwoners van Utrecht kunnen in 2015 en 2016 voor een laag tarief hulp bij het huishouden inkopen. Dit gaat via de vijftien aanbieders waarmee de gemeente Utrecht een contract heeft afgesloten voor Hulp bij het Huishouden (HBH). U kunt bij hen hulp inkopen voor een bedrag tussen de 9,00 en 10,50. De gemeente neemt een deel van de kosten voor haar rekening. U betaalt dit lage tarief als u: 67 jaar of ouder bent (en er niemand in uw huishouden jonger is dan 67), of een Wmo-voorziening hebt, of een indicatie voor de Wet langdurige zorg (Wlz) hebt, of langdurig persoonlijke verzorging krijgt via de zorgverzekeraar, of mantelzorger bent, zelf in Utrecht woont en mantelzorg levert aan een inwoner van Utrecht. U regelt de inkoop van deze hulp zelf. Dat hoeft niet via de gemeente. U beslist zelf voor hoeveel uur en voor welk werk de hulp is. U mag maximaal 3 uur per week inkopen. Dat kan zijn hulp bij het schoonhouden van uw huis. Maar u kunt ook hulp bij het boodschappen doen inkopen. Of misschien wilt u af en toe hulp bij het lezen van de krant. Dat kan allemaal. De aanbieders van hulp bij het huishouden kunnen u vertellen welke diensten zij leveren. Hoe pakt u dit aan? U neemt contact op met een van de aanbieders (zie onderstaande link) die met de gemeente Utrecht een contract heeft afgesloten voor Hulp bij het Huishouden (HBH). Van die aanbieder hoort u hoe u in aanmerking kunt komen voor hulp in het huishouden tegen het lage tarief. UW MEDISCHE GEGEVENS Wilt u meer weten over het elektronisch delen van uw medische gegevens? Bijvoorbeeld wie uw gegevens kunnen inzien en om welke gegevens dat gaat? Vraag dan uw huisarts of apotheek om de brochure 'Uw medische gegevens delen? Alleen met uw toestemming!' Voor meer informatie kunt u ook kijken op of bellen naar het VZVZ Informatiepunt:

20 TEGEMOETKOMING ZORGKOSTEN Had u in 2014/2015 hoge zorgkosten als gevolg van een chronische ziekte of handicap en was uw verzamelinkomen in 2013 lager dan ,00? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een eenmalige tegemoetkoming in uw zorgkosten van 200,00. U kunt deze tegemoetkoming aanvragen als één van de volgende situaties voor u geldt. u hebt in 2013 de algemene tegemoetkoming Wtcg ontvangen (deze regeling is in 2014 afgeschaft) u betaalt een eigen bijdrage Wmo u had in de afgelopen twaalf maanden meer dan 200,00 aan zorgkosten door een chronische ziekte of handicap, die niet werden vergoed. Uw eigen risico telt niet mee voor de aanvraag. Meer informatie over deze tegemoetkoming en een aanvraagformulier vindt u op Heeft u geen dan kunt u bellen met Aanvragen kan tot 15 november HANDIGE TELEFOONNUMMERS/WEBSITES Deze keer de U Gids, geen telefoonnummer maar wel de website en hoe u een papieren exemplaar kunt bemachtigen. Adressen die op de website terug te vinden zijn, zijn o.a. de mogelijkheden van eettafels in de diverse wijken (doorklikken naar eenzaamheid/samen eten); onder het zelfde kopje treft u ook contact met mensen en iemand op bezoek aan. Verder zijn er o.a. hoofdstukken over zorg, mantelzorg, financiën etc. etc. Allemaal in Utrecht en vaak bij u in de buurt. Kijk dus eens op en klik door. Voor de niet computergebruikers onder ons: U Gids is ook de basis van de Plusgids Utrecht. Deze handzame gids is gratis af te halen bij buurthuizen, bibliotheken, huisartsenpraktijken, woonzorgcentra en bij U Centraal, Pieterskerkhof 16 in Utrecht. OOK IN UW WIJK ZIJN ZE NODIG: GASTVROUWEN EN GASTHEREN Samen met onze partners in de wijken organiseren we activiteiten voor senioren. Wij zoeken ANBO leden die bereid zijn tijdens evenementen, die plaats vinden in hun wijk, aanwezig te zijn als gastvrouw/heer. Mocht u meer informatie willen hebben of wilt u zich aanmelden als gastvrouw/heer in uw wijk, stuur een naar Peter Majoor: of bellen:

21 PUZZEL SEPTEMBER Waar ligt het eerste fietspad van Utrecht? Onder de goede oplossingen wordt een VVV-bon van 25,00 verloot. Oplossingen liefst via een , onder vermelding van naam en adres, voor 25 oktober 2015, sturen aan: of schriftelijk redactie ANBODE, Antoniushof 3, 3583 ZA Utrecht. OPLOSSING PUZZEL JUNI Op 29 juli reikte redactielid/tekenaar Maria van Rooyen de prijs van de juni puzzel uit aan mevrouw C. van de Weerd. Bij de verloting van alle goede inzendingen kwam zij als winnaar uit de bus. De goede oplossing was Op het terras van de Winkel van Sinkel. ANBO komt op voor de belangen van haar leden van haar leden

22 ANBO Utrecht Partners

Producten- en Dienstencatalogus 2017

Producten- en Dienstencatalogus 2017 Producten- en Dienstencatalogus 2017 Voor thuiswonenden December 2016 Inhoud Voorwoord blz. 3 Thuiszorg blz. 5 Huishoudelijke zorg blz. 6 Dagbesteding blz. 7 Behandeling blz. 8 Maaltijd aan huis blz. 9

Nadere informatie

Ik heb een vraag over: Voorwoord. Ik voel me thuis niet prettig, kan ik met iemand praten?

Ik heb een vraag over: Voorwoord. Ik voel me thuis niet prettig, kan ik met iemand praten? Ik heb een vraag...... over zorg, huiselijk geweld en kindermishandeling, hulp en ondersteuning, opvoeding en jeugdhulp, ziekenhuisopname, beschermd wonen, schulden, werkloosheid, mijn arbeidsbeperking

Nadere informatie

Mantelzorg & mantelzorgondersteuning

Mantelzorg & mantelzorgondersteuning Welzijn Ouderen Thuisadministratie Mantelzorg & mantelzorgondersteuning Voor iedereen in Amsterdam-Noord. Dus ook voor u! Doras Maatschappelijke dienstverlening Amsterdam-Noord Zorgt u voor een naaste

Nadere informatie

Samen beter in Zuylenstede Wonen, welzijn en zorg in Utrecht - Overvecht

Samen beter in Zuylenstede Wonen, welzijn en zorg in Utrecht - Overvecht Samen beter in Zuylenstede Wonen, welzijn en zorg in Utrecht - Overvecht Mevrouw Somers en meneer De Bruijn oefenen samen de passen. Morgen is er een dansavond met buurtgenoten. Wonen bij Vecht en IJssel

Nadere informatie

Zorg, begeleiding, werk en inkomen. Hulp bij het Huishouden

Zorg, begeleiding, werk en inkomen. Hulp bij het Huishouden Zorg, begeleiding, werk en inkomen Hulp bij het Huishouden Wmo, Hulp bij het Huishouden Toch hulp nodig via de gemeente? Heeft u geprobeerd om zelf hulp te regelen maar lukt het niet om uw probleem zelf

Nadere informatie

Samen beter in Transwijk Wonen, welzijn en zorg in Utrecht - Kanaleneiland

Samen beter in Transwijk Wonen, welzijn en zorg in Utrecht - Kanaleneiland Samen beter in Transwijk Wonen, welzijn en zorg in Utrecht - Kanaleneiland Met kleinzoon Stijn trekt meneer Zijlstra er vroeg op uit. Samen vangen ze die snoekbaars wel. Wonen bij Vecht en IJssel betekent

Nadere informatie

HULP BIJ ZORG VOOR EEN ANDER

HULP BIJ ZORG VOOR EEN ANDER Steunpunt Mantelzorg Nieuwegein HULP BIJ ZORG VOOR EEN ANDER Steunpunt Mantelzorg Nieuwegein Zorgen voor een ander, dan doe je gewoon.. Maar soms is een beetje hulp en steun meer dan welkom! In Nieuwegein

Nadere informatie

Woensdag 12 en 19 augustus Bustocht en Pannenkoeken eten

Woensdag 12 en 19 augustus Bustocht en Pannenkoeken eten Activiteitenkrant augustus 2015 12 en 19 augustus Bustocht en Pannenkoeken eten Bij Pannenkoekenboerderij De Ponthoeve in Vianen Kijk voor meer informatie in deze krant. ZOMERMARKT 2015 GROOT SUCCES. Mooi

Nadere informatie

Nieuwsbrief Sociaal Domein Kop van Noord-Holland

Nieuwsbrief Sociaal Domein Kop van Noord-Holland Nieuwsbrief Sociaal Domein Kop van Noord-Holland Maandag 28 juli 2014 Nieuwsbrief nummer 3 Colleges Den Helder, Schagen en Hollands Kroon wijzigen samenwerking Sociaal Domein De colleges van Den Helder,

Nadere informatie

Mantelzorg en mantelzorgondersteuning

Mantelzorg en mantelzorgondersteuning Welzijn Ouderen Thuisadministratie Mantelzorg en mantelzorgondersteuning Voor iedereen in Amsterdam-Noord. Dus ook voor u! Doras Maatschappelijke dienstverlening Amsterdam-Noord Mantelzorg en mantelzorgondersteuning

Nadere informatie

Dagbesteding Psychogeriatrie

Dagbesteding Psychogeriatrie Dagbesteding Psychogeriatrie Contact: Stichting Rosengaerde Pastoriestraat 1 7721 CT DALFSEN Telefoon algemeen (0529) 431541 Telefoon keuken (0529) 432514 Fax (0529) 432937 e-mail Internet Info@rosengaerde.nl

Nadere informatie

Enquête Mantelzorgcentrum. Graag ontvangen wij uw reactie vóór 3 februari. Zijn de afbeeldingen in dit bericht niet zichtbaar? Klik dan hier.

Enquête Mantelzorgcentrum. Graag ontvangen wij uw reactie vóór 3 februari. Zijn de afbeeldingen in dit bericht niet zichtbaar? Klik dan hier. Digitale nieuwsbrief Mantelzorgcentrum met nieuws en activiteiten voor mantelzorgers en organisaties. Inschrijven voor de nieuwsbrief Zijn de afbeeldingen in dit bericht niet zichtbaar? Klik dan hier.

Nadere informatie

Activiteitenkrant december 2016 Zondag 11 december Kerstdiner bij Van der Valk

Activiteitenkrant december 2016 Zondag 11 december Kerstdiner bij Van der Valk Activiteitenkrant december 2016 Zondag 11 december Kerstdiner bij Van der Valk Aanvang: 16:00 uur Einde: 20:30 uur Zaal open vanaf 15:30 uur. Uw bijdrage: 15,00. Deze uitnodiging is alléén voor onze vaste

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr. 3, september 2013. Hoge opkomst ontbijtbijeenkomsten Aalsmeer en Amstelveen

Nieuwsbrief nr. 3, september 2013. Hoge opkomst ontbijtbijeenkomsten Aalsmeer en Amstelveen Nieuwsbrief nr. 3, september 2013 Hoge opkomst ontbijtbijeenkomsten Aalsmeer en Amstelveen Amstelveen, donderdagochtend 29 augustus om 7.45 uur s ochtends op het plein voor het raadhuis. Een vriendelijk

Nadere informatie

Zorg, ondersteuning werk en inkomen. Hulp bij het Huishouden

Zorg, ondersteuning werk en inkomen. Hulp bij het Huishouden Zorg, ondersteuning werk en inkomen Hulp bij het Huishouden zodanig te ondersteunen dat u zo lang mogelijk en zo prettig mogelijk in uw eigen omgeving kunt blijven en goed kunt deelnemen aan de samenleving.

Nadere informatie

GARANTWONINGEN WZH Hoge Veld

GARANTWONINGEN WZH Hoge Veld GARANTWONINGEN WZH Hoge Veld Zelfstandig wonen met zorg, service en gemak WZH Hoge Veld gelegen aan de Laan van Wateringse Veld in Den Haag, tussen Rijswijk en Wateringen, biedt Garantwoningen voor ouderen

Nadere informatie

MEE. Ondersteuning bij leven met een beperking. Algemene brochure. voor mensen met een beperking. MEE maakt meedoen mogelijk

MEE. Ondersteuning bij leven met een beperking. Algemene brochure. voor mensen met een beperking. MEE maakt meedoen mogelijk MEE Ondersteuning bij leven met een beperking Algemene brochure voor mensen met een beperking MEE maakt meedoen mogelijk 1 Colofon Tekst en samenstelling Eenvoudig Communiceren Amsterdam Afd. Communicatie

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk bij Carintreggeland

Vrijwilligerswerk bij Carintreggeland Vrijwilligerswerk bij Carintreggeland Meld u ook aan als vrijwilliger! 2 Het waarom van vrijwilligerswerk De één doet het om een zinvolle bijdrage te leveren aan de maatschappij. De ander doet het om andere

Nadere informatie

Zorgt u voor iemand die niet bij u in buurt woont, dan kan de afstand

Zorgt u voor iemand die niet bij u in buurt woont, dan kan de afstand Mantelzorg en Wonen Zorgt u voor iemand die niet bij u in buurt woont, dan kan de afstand Zorgen een probleem zijn. voor U en degene een voor ander wie u zorgt en kunnen geldzaken dan dichter bij Me elkaar

Nadere informatie

Algemeen: Antwoorden in rood op vragen gesteld op de bijeenkomst over zorg in Stadsdorp Rivierenbuurt 13 december 2014.

Algemeen: Antwoorden in rood op vragen gesteld op de bijeenkomst over zorg in Stadsdorp Rivierenbuurt 13 december 2014. Antwoorden in rood op vragen gesteld op de bijeenkomst over zorg in Stadsdorp Rivierenbuurt 13 december 2014. Zie ook http://www.amsterdam.nl/zorg-welzijn/zorg-ouderen/ Algemeen: Wat betekenen de bezuinigingen

Nadere informatie

De Berkhof. Wonen Welzijn Zorg. Dagcentrum. Woonzorgcentrum. Groepswonen

De Berkhof. Wonen Welzijn Zorg. Dagcentrum. Woonzorgcentrum. Groepswonen De Berkhof Dagcentrum Woonzorgcentrum Groepswonen Wonen Welzijn Zorg Welkom in De Berkhof Nabij het centrum van Winterswijk en landelijk gelegen door het aangrenzende park ligt woonzorgcentrum De Berkhof.

Nadere informatie

Belangrijk nieuws voor alle Utrechters! Ondersteuning, zorg, jeugdhulp en werk in 2015

Belangrijk nieuws voor alle Utrechters! Ondersteuning, zorg, jeugdhulp en werk in 2015 Belangrijk nieuws voor alle Utrechters! Ondersteuning, zorg, jeugdhulp en werk in 2015 Utrecht.nl Nieuwe taken voor de gemeente; wat betekent dat voor u? Buurtteams in 2015 Vanaf 1 januari 2015 kunt u

Nadere informatie

Extra Vertrouwd Dichtbij

Extra Vertrouwd Dichtbij Extra s voor een goed leven Extra Fijn die extra s. Ze maken mijn leven een stuk prettiger en makkelijker. Extra informatie, voordeel en gemak ZuidZorg ondersteunt u op alle mogelijke manieren. En als

Nadere informatie

Mantelzorgers in het zonnetje

Mantelzorgers in het zonnetje Mantelzorgers in het zonnetje Mantelzorgers worden in het zonnetje gezet voor hun inzet voor hulpbehoevende inwoners uit onze stad. De gemeente Helmond is daarvoor een waarderingsactie gestart, in samenwerking

Nadere informatie

wmo wijzer hulp en ondersteuning thuis

wmo wijzer hulp en ondersteuning thuis wmo wijzer hulp en ondersteuning thuis 1 Inleiding Hulp en ondersteuning thuis Hulp en ondersteuning thuis valt deels onder de Wmo (gemeente) maar soms ook onder de AWBZ of uw zorg verzekering. Dit maakt

Nadere informatie

c A R i N T R E G G E L A N D H u i s T GERBRAND H E N G E LO

c A R i N T R E G G E L A N D H u i s T GERBRAND H E N G E LO carintreggeland huis T GERBRAND HENGELO Een warme sfeer in een modern jasje. Van harte welkom! Wilt u graag wonen in een mooi en comfortabel appartement? Vindt u een gezellige en veilige woonomgeving belangrijk?

Nadere informatie

Beth San. Wonen Welzijn Zorg en behandeling. Dagcentrum. Woonzorgcentrum. Groepswonen. Uitleenbalie hulpmiddelen

Beth San. Wonen Welzijn Zorg en behandeling. Dagcentrum. Woonzorgcentrum. Groepswonen. Uitleenbalie hulpmiddelen Beth San Dagcentrum Woonzorgcentrum Groepswonen Uitleenbalie hulpmiddelen Wonen Welzijn Zorg en behandeling Welkom in Beth San Op loopafstand van het centrum van Aalten, vlakbij het station, ligt Beth

Nadere informatie

ZorgRbij. Regel zelf uw professionele zorg via ZorgRbij. www.zorgrbij.nl

ZorgRbij. Regel zelf uw professionele zorg via ZorgRbij. www.zorgrbij.nl ZorgRbij Regel zelf uw professionele zorg via ZorgRbij Regel zelf uw professionele zorg via ZorgRbij Hebt u thuis zorg nodig, bijvoorbeeld bij het aankleden, wassen of eten? Dan kunt u dit zelf regelen

Nadere informatie

Compleet wonen in Schavenweide

Compleet wonen in Schavenweide Compleet wonen in Wonen in In november 2013 is het nieuwe geopend: een eigentijds woonzorgcentrum dat van alle gemakken is voorzien. Voor senioren een prachtige en veilige plek om te wonen. bestaat uit

Nadere informatie

Onderzoek naar wensen en behoeften op het gebied van dagbesteding van (kwetsbare) ouderen en hun mantelzorgers in het Schilderskwartier in Woerden

Onderzoek naar wensen en behoeften op het gebied van dagbesteding van (kwetsbare) ouderen en hun mantelzorgers in het Schilderskwartier in Woerden Onderzoek naar wensen en behoeften op het gebied van dagbesteding van (kwetsbare) ouderen en hun mantelzorgers in het Schilderskwartier in Woerden Voor wie is dit onderzoek? 1) Zelfstandig wonende ouderen

Nadere informatie

STEUNPUNT MANTELZORG. Datum: mei 2015 Betreft: nieuwsbrief. Geachte heer, mevrouw,

STEUNPUNT MANTELZORG. Datum: mei 2015 Betreft: nieuwsbrief. Geachte heer, mevrouw, STEUNPUNT MANTELZORG Datum: mei 2015 Betreft: nieuwsbrief Geachte heer, mevrouw, Via deze weg wil ik u graag informeren over nieuws en activiteiten voor mantelzorgers. Bij sommige activiteiten is aanmelden

Nadere informatie

Ik, bepaal zelf wel hoe ik leef

Ik, bepaal zelf wel hoe ik leef Ik, bepaal zelf wel hoe ik leef Welkom bij De Goede Zorg Zelf zorg kiezen Bij De Goede Zorg kiest u zelf de zorg of hulp die u nodig heeft. Onze dienstverlening is erop gericht dat u zo lang mogelijk zelfstandig

Nadere informatie

Uw persoonlijke dienstverlening op maat

Uw persoonlijke dienstverlening op maat Uw persoonlijke dienstverlening op maat Het beste van twee werelden Kemp & Van Egeraat Medioren Senioren Woon en Zorg Makelaardij, biedt alles wat u nodig heeft om tot op zeer hoge leeftijd zelfstandig

Nadere informatie

jan-mrt 2011 Contactenkrant Samen boodschappen doen op de markt? Wie fietst er ook graag? Ik zoek een kaartmaatje

jan-mrt 2011 Contactenkrant Samen boodschappen doen op de markt? Wie fietst er ook graag? Ik zoek een kaartmaatje jan-mrt 2011 Contactenkrant Wie vindt het leuk om samen af en toe te koken? Wie wil samen met mij gaan wandelen? Samen zwemmen? Samen boodschappen doen op de markt? Ik zoek een kaartmaatje Gezocht: vriend(in)

Nadere informatie

Aangenaam... De Friese Wouden. www.friesewouden.nl

Aangenaam... De Friese Wouden. www.friesewouden.nl Aangenaam... De Friese Wouden www.friesewouden.nl Wij zijn er voor u De Friese Wouden levert diensten op het gebied van wonen, welzijn en zorg. Als klant houdt u hierbij de regie in eigen handen, het gaat

Nadere informatie

c A r i n T r E g g E L A n d h u i s TiTus BrAndsMAhOf A L M E LO

c A r i n T r E g g E L A n d h u i s TiTus BrAndsMAhOf A L M E LO carintreggeland huis Titus Brandsmahof ALMELO Thuis in een veilige en moderne omgeving Van harte welkom! Wilt u graag wonen in een mooi en comfortabel appartement? Vindt u een gezellige en veilige woonomgeving

Nadere informatie

Individuele voorzieningen van de Wet maatschappelijke ondersteuning

Individuele voorzieningen van de Wet maatschappelijke ondersteuning Meedoen in Zoetermeer Individuele voorzieningen van de Wet maatschappelijke ondersteuning 24420 Folder WMO-Algemeen_5_DRUK.indd 1 27-08-13 09:23 24420 Folder WMO-Algemeen_5_DRUK.indd 2 27-08-13 09:23 In

Nadere informatie

Informatie 2017 over de WMO. Maatschappelijke ondersteuning

Informatie 2017 over de WMO. Maatschappelijke ondersteuning Informatie 2017 over de WMO Maatschappelijke ondersteuning WMO, wet maatschappelijke ondersteuning Het uitgangspunt van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is dat u zo lang mogelijk zelfstandig

Nadere informatie

Steunpunt Mantelzorg Veenendaal

Steunpunt Mantelzorg Veenendaal Steunpunt Mantelzorg Veenendaal Omdat u belangrijk bent! Omdat jij belangrijk bent! 1 Zorgt u langdurig en onbetaald voor een naaste die extra hulp nodig heeft? Zorgt u bijvoorbeeld voor een ouder, partner,

Nadere informatie

Familie- en vriendenzorg. Informatie voor mantelzorgers. Zorgbalans Omdat goede zorg heel persoonlijk is

Familie- en vriendenzorg. Informatie voor mantelzorgers. Zorgbalans Omdat goede zorg heel persoonlijk is Familie- en vriendenzorg Informatie voor mantelzorgers Zorgbalans Omdat goede zorg heel persoonlijk is Familie- en vriendenzorg Uw partner, familielid, vriend of andere naaste krijgt zorg bij Zorgbalans.

Nadere informatie

U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat?

U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat? U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat? U wilt zorg die betaald wordt uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). U kunt daar altijd een aanvraag voor doen. Het CIZ (Centrum indicatiestelling zorg)

Nadere informatie

Ambthuis. Wonen Welzijn Zorg en behandeling. Woonzorgcentrum. Appartementen te huur. Groepswonen

Ambthuis. Wonen Welzijn Zorg en behandeling. Woonzorgcentrum. Appartementen te huur. Groepswonen Ambthuis Woonzorgcentrum Appartementen te huur Groepswonen Wonen Welzijn Zorg en behandeling Welkom in het Ambthuis In het centrum van het stadje Bredevoort staat het Ambthuis. Wonen in het Ambthuis betekent

Nadere informatie

Afdeling Harderwijk-Hierden

Afdeling Harderwijk-Hierden Afdeling Harderwijk-Hierden Nieuwsbrief Januari 2014 Van de bestuurstafel Na de hernieuwde start op de ledenvergadering van september 2013 zet het bestuur zich met enthousiasme in om de afdeling Harderwijk-Hierden

Nadere informatie

met de wmo doet iedereen gewoon mee

met de wmo doet iedereen gewoon mee De Wet maatschappelijke ondersteuning eenvoudig verteld Dit boekje met informatie over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) legt de belangrijkste onderdelen van de Wmo uit. Wilt u meer weten over

Nadere informatie

Algemene informatie Wmo

Algemene informatie Wmo Algemene informatie Wmo Informatie over de Wmo Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de Wmo. Wmo betekent Wet maatschappelijke ondersteuning. Veel mensen met een beperking krijgen daar mee te maken. Het

Nadere informatie

Mariënhof. Groepswonen. Wonen Welzijn Zorg en behandeling

Mariënhof. Groepswonen. Wonen Welzijn Zorg en behandeling Mariënhof Groepswonen Wonen Welzijn Zorg en behandeling Welkom in Mariënhof Mariënhof ligt aan de Lievelderweg in Lichtenvoorde. Naast Mariënhof staan woningen en in de buurt zijn bedrijven gevestigd.

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk bij Carintreggeland

Vrijwilligerswerk bij Carintreggeland Vrijwilligerswerk bij Carintreggeland Meld u ook aan als vrijwilliger! Het waarom van vrijwilligerswerk De één doet het om een zinvolle bijdrage te leveren aan de maatschappij. De ander doet het om andere

Nadere informatie

Dagbehandeling Beweging 3.0

Dagbehandeling Beweging 3.0 Dagcentra Beweging 3.0 Postbus 1599 3800 BN Amersfoort T (033) 469 20 20 E dagcentra@beweging3.nl www.beweging3.nl VBD-006-0513 Dagbehandeling Beweging 3.0 Welkom In deze brochure vindt u informatie over

Nadere informatie

Mantelzorgondersteuning Hillegom en Lisse

Mantelzorgondersteuning Hillegom en Lisse Mantelzorgondersteuning Hillegom en Lisse Beste mantelzorger, Dit is de eerste nieuwsbrief van dit jaar met informatie voor mantelzorgers uit Hillegom en Lisse. Wij informeren u middels deze nieuwsbrief

Nadere informatie

Hebt u zorg nodig? Informatie over de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en het aanvragen van zorg

Hebt u zorg nodig? Informatie over de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en het aanvragen van zorg Hebt u zorg nodig? Informatie over de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en het aanvragen van zorg JANUARI 2010 INHOUDSOPGAVE Waar gaat deze folder over? Welke zorg hoort bij de AWBZ? Vijf zorgfuncties

Nadere informatie

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE Hoe word ik als cliënt geïnformeerd over de veranderingen? Met een brief van de gemeente Met een persoonlijk gesprek in 2015

Nadere informatie

Kleinschalig wonen Het Zonnehof Bovenkerk

Kleinschalig wonen Het Zonnehof Bovenkerk zonnehuisgroep amstelland Kleinschalig wonen Mijn man voelt zich echt thuis. Hij heeft zijn eigen kamer, maar brengt veel tijd door in de gezellige huiskamer met de andere bewoners. Elke dag helpt hij

Nadere informatie

jaargang 18 nummer 5 oktober 2015 Uitnodiging

jaargang 18 nummer 5 oktober 2015 Uitnodiging Secr. Gerard Thijssen Rozenbloemstraat 34, 4921 KG Made Tel: 0162-683323 Mail: heemkundemadedrimmelen@gmail.com NIEUWSBRIEF jaargang 18 nummer 5 oktober 2015. Uitnodiging Op dinsdag 20 oktober organiseert

Nadere informatie

Ik heb een vraag over. zorg... ondersteuning... opvoeding... jeugdhulp... mijn arbeidsbeperking... mijn uitkering... werk...

Ik heb een vraag over. zorg... ondersteuning... opvoeding... jeugdhulp... mijn arbeidsbeperking... mijn uitkering... werk... Ik heb een vraag over zorg... ondersteuning... opvoeding... jeugdhulp... mijn arbeidsbeperking... mijn uitkering... werk... 1 Ik heb een laag inkomen en vind het moeilijk om werk te vinden... Ik wil me

Nadere informatie

Rapportage Huisbezoek Allochtone Ouderen 60+ 2010-2012

Rapportage Huisbezoek Allochtone Ouderen 60+ 2010-2012 Rapportage Huisbezoek Allochtone Ouderen 60+ 2010-2012 Almelo, juli 2012 Rapportage Huisbezoek Allochtone Ouderen 60+ 2010-2012 In 2006 is Scoop gestart met het bezoeken van 75-plussers in de gemeente

Nadere informatie

Zorgwijzer. 030 6915000 Laan van Vollenhove 1014 3706 AH Zeist

Zorgwijzer. 030 6915000 Laan van Vollenhove 1014 3706 AH Zeist Zorgwijzer voor senioren in de gemeente Zeist Stichting MeanderOmnium MeanderOmnium is de lokale welzijnsorganisatie in de gemeente Zeist. Deze organisatie levert naast diensten en activiteiten voor mensen

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk Vrijwillige hulp

Vrijwilligerswerk Vrijwillige hulp Vrijwilligerswerk Mantelzorg Vrijwillige hulp Burenhulp Maak samen het verschil. Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil. Hun inzet op het gebied van onder andere cultuur, zorg, sport, natuur

Nadere informatie

Kennismaking met Woonzorgcentrum

Kennismaking met Woonzorgcentrum Kennismaking met Woonzorgcentrum Hof van Batenstein Hof van Batenstein, dicht bij u in de buurt In Vianen kunt u zorg krijgen die bij u past. Dit kan bij u thuis zijn of in Hof van Batenstein, in uw eigen

Nadere informatie

Nieuwsbrief Odensehuis Hoeksche Waard no.3. 1 e kwartaal 2015. Inleiding

Nieuwsbrief Odensehuis Hoeksche Waard no.3. 1 e kwartaal 2015. Inleiding Nieuwsbrief Odensehuis Hoeksche Waard no.3. 1 e kwartaal 2015 Inleiding Over 3 maanden is het Odensehuis al weer een jaar open. We beginnen goed op gang te komen. Het is duidelijk dat er behoefte is aan

Nadere informatie

HOE U DE SAMENWERKING MET THUISZORGMEDEWERKERS VERBETERT

HOE U DE SAMENWERKING MET THUISZORGMEDEWERKERS VERBETERT HOE U DE SAMENWERKING MET THUISZORGMEDEWERKERS VERBETERT Tips voor mantelzorgers die voor thuiswonende ouderen zorgen ZORGNETWERK VAN EEN KWETSBARE OUDERE Team van verpleegkundigen en verzorgenden Partner

Nadere informatie

Daarvoor gaat u naar Minters

Daarvoor gaat u naar Minters Opvoeden & Opgroeien Eigen functioneren & Relaties Een leefbare buurt Daarvoor gaat u naar Minters U weet zelf vaak het beste wat goed is voor uzelf of uw gezin. En u gaat voor goede raad of praktische

Nadere informatie

Ontmoetingscentrum Houtstroom Voor mensen met geheugenproblemen en/of dementie en hun mantelzorgers

Ontmoetingscentrum Houtstroom Voor mensen met geheugenproblemen en/of dementie en hun mantelzorgers Ontmoetingscentrum Houtstroom Voor mensen met geheugenproblemen en/of dementie en hun mantelzorgers Soms merk ik dat ik dingen die ik graag deed, zoals fietsen en koken, niet meer kan doen. Daardoor heb

Nadere informatie

Compleet wonen in woonzorgcentrum Schavenweide

Compleet wonen in woonzorgcentrum Schavenweide Compleet wonen in woonzorgcentrum Appartementen gebouw B, C & D Woonzorgcentrum In november 2013 is het nieuwe geopend: een eigentijds woonzorgcentrum dat van alle gemakken is voorzien. Voor senioren een

Nadere informatie

Zo regelt Den Haag de maatschappelijke ondersteuning

Zo regelt Den Haag de maatschappelijke ondersteuning Zo regelt Den Haag de maatschappelijke ondersteuning Alles over uw rechten en plichten en de aanvraagprocedure binnen de Wmo 2015 Ondersteuning voor thuiswonende Hagenaars Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten

Nadere informatie

Natuurlijk... NUTH. NUTH... Natuurlijk DE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO)

Natuurlijk... NUTH. NUTH... Natuurlijk DE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO) DE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO) Natuurlijk... NUTH NUTH... Natuurlijk Gemeente Nuth - Deweverplein 1 - Postbus 22000-6360 AA Nuth - 045-5659100 - www.nuth.nl VOORWOORD wethouder J.J.C van den

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF APRIL 2016 VAN DE VOORZITTER BELASTINGAANGIFTE 2015 CAPELSE ZOMERSCHOOL 2016

NIEUWSBRIEF APRIL 2016 VAN DE VOORZITTER BELASTINGAANGIFTE 2015 CAPELSE ZOMERSCHOOL 2016 NIEUWSBRIEF APRIL 2016 VAN DE VOORZITTER Het is weer voorjaar! Er breekt weer een fijne tijd aan voor velen van ons. Ons eerste busreisje van dit jaar naar het van Gogh museum was erg gezellig en smaakt

Nadere informatie

Informatie over de WMO. Maatschappelijke ondersteuning

Informatie over de WMO. Maatschappelijke ondersteuning Informatie over de WMO Maatschappelijke ondersteuning WMO, wet maatschappelijke ondersteuning Het uitgangspunt van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is dat u zo lang mogelijk zelfstandig kunt

Nadere informatie

Wat verandert er voor ouderen in het sociale domein?

Wat verandert er voor ouderen in het sociale domein? Wat verandert er voor ouderen in het sociale domein? 11 juni 2014 Bijeenkomst SBO provincie Utrecht NUZO Netwerk Utrecht Zorg voor Ouderen presentatie door Anneke van Heertum directeur Cosbo-Stad-Utrecht

Nadere informatie

Dagbesteding en dagbehandeling in Rotterdam

Dagbesteding en dagbehandeling in Rotterdam Dagbesteding en dagbehandeling in Rotterdam In Rotterdam wonen veel actieve senioren. Bent u één van hen? Voor u wil Lelie zorggroep graag het bruisende middelpunt van de wijk zijn! Wij doen dit door activiteiten

Nadere informatie

Voorwoord. Inhoudsopgave. Werk Informatie voor werkgevers 2

Voorwoord. Inhoudsopgave. Werk Informatie voor werkgevers 2 Mei 2014 Voorwoord In deze tweede digitale nieuwsbrief weer volop nieuws. Zo kunt u lezen over WeHelpen.nl; een nieuwe, laagdrempelige manier om hulp aan te bieden en te ontvangen. Zo kan iedereen een

Nadere informatie

In deze Nieuwsbrief Agenda * Meet & Greet * Oproepjes * Tips

In deze Nieuwsbrief Agenda * Meet & Greet * Oproepjes * Tips DE ONTMOETING VRIENDSCHAP IN UTRECHT Editie 21 September 2017 In deze Nieuwsbrief Agenda * Meet & Greet * Oproepjes * Tips Vriendschap in Utrecht Kromme Nieuwegracht 50 3512 HK Utrecht 06 1078 5423 (ook

Nadere informatie

Vredense Hof. Wonen Welzijn Zorg en behandeling. Dagopvang speciaal. Woonzorgcentrum. Appartementen te huur. Groepswonen

Vredense Hof. Wonen Welzijn Zorg en behandeling. Dagopvang speciaal. Woonzorgcentrum. Appartementen te huur. Groepswonen Vredense Hof Dagopvang speciaal Woonzorgcentrum Appartementen te huur Groepswonen Wonen Welzijn Zorg en behandeling Welkom in de Vredense Hof Aan de oostelijke rand van Winterswijk nabij weilanden en de

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk bij Doras

Vrijwilligerswerk bij Doras Welzijn Ouderen Thuisadministratie Vrijwilligerswerk bij Doras Voor iedereen in Amsterdam-Noord. Dus ook voor u! Doras Maatschappelijke dienstverlening Amsterdam-Noord Vrijwilligerswerk bij Doras Doras

Nadere informatie

PrivaZorg. PrivaZorg thuiszorg klantgericht en persoonlijk!

PrivaZorg. PrivaZorg thuiszorg klantgericht en persoonlijk! PrivaZorg PrivaZorg thuiszorg klantgericht en persoonlijk! 1 Welkom bij PrivaZorg! PrivaZorg is een thuiszorgorganisatie, die werkt met gemotiveerde, zelfstandige zorgverleners. Thuiszorg is zorg bij mensen

Nadere informatie

Iedereen moet kunnen meedoen

Iedereen moet kunnen meedoen Nieuwe wet voor maatschappelijke ondersteuning in uw gemeente Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inhoud 2 Voorwoord 5 Wat is de Wmo? 5 Waarom is de Wmo belangrijk? 9 Negen taken voor uw

Nadere informatie

U ZORGT VOOR EEN ANDER, EN WIE IS ER VOOR U? STEUNPUNT MANTELZORG DE BILT

U ZORGT VOOR EEN ANDER, EN WIE IS ER VOOR U? STEUNPUNT MANTELZORG DE BILT U ZORGT VOOR EEN ANDER, EN WIE IS ER VOOR U? STEUNPUNT MANTELZORG DE BILT Steunpunt Mantelzorg De Bilt is onderdeel van MENS De Bilt, www.mensdebilt.nl. Maatschappelijke ondersteuning in de zes kernen

Nadere informatie

carintreggeland huis Anholtskamp Markelo

carintreggeland huis Anholtskamp Markelo carintreggeland huis Anholtskamp Markelo Een warme sfeer met een lokale knipoog Van harte welkom! Wilt u graag wonen in een mooi en comfortabel appartement? Vindt u een gezellige en veilige woonomgeving

Nadere informatie

Ik heb een vraag over:

Ik heb een vraag over: Ik heb een vraag...... over zorg, huiselijk geweld en kindermishandeling, hulp en ondersteuning, opvoeding en jeugdhulp, ziekenhuisopname, beschermd wonen, schulden, werkloosheid, mijn arbeidsbeperking

Nadere informatie

Informatie over de algemene tegemoetkoming Wtcg 2012

Informatie over de algemene tegemoetkoming Wtcg 2012 Informatie over de algemene tegemoetkoming Wtcg 2012 Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) Leven met een chronische ziekte of handicap brengt vaak extra kosten met zich mee. Door

Nadere informatie

De Volle Aandacht. Welkom

De Volle Aandacht. Welkom De Volle Aandacht Welkom Van harte welkom in De Volle Aandacht. Wij hopen dat u zich hier snel thuis voelt. Deze brochure met handige informatie helpt u daarbij. Heeft u vragen? U kunt altijd terecht bij

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2012

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2012 Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2012 Voor wie is deze folder? Ontvangt u zorg thuis zoals verpleegkundige hulp? Maakt u gebruik van hulp bij het huishouden? Of heeft u een hulpmiddel

Nadere informatie

Thema In en om het huis.

Thema In en om het huis. http://www.edusom.nl Thema In en om het huis. Les 22. Een huis zoeken Wat leert u in deze les? Praten over uw huis Informatie over het vinden van een nieuwe woning Praten over wat afgelopen is Veel succes!

Nadere informatie

Stegemanhof. Wonen Welzijn Zorg en behandeling. Woonzorgcentrum. Appartementen te huur. Verpleeghuiszorg in eigen appartement

Stegemanhof. Wonen Welzijn Zorg en behandeling. Woonzorgcentrum. Appartementen te huur. Verpleeghuiszorg in eigen appartement Stegemanhof Woonzorgcentrum Appartementen te huur Verpleeghuiszorg in eigen appartement Wonen Welzijn Zorg en behandeling Welkom in Stegemanhof Op loopafstand van het centrum van Aalten ligt Stegemanhof.

Nadere informatie

Cardia Landscheiding. Comfort en veiligheid voor senioren, ook in de wijk

Cardia Landscheiding. Comfort en veiligheid voor senioren, ook in de wijk Cardia Landscheiding Comfort en veiligheid voor senioren, ook in de wijk Woonzorgcentrum Cardia Landscheiding is verbouwd. Er zijn nieuwe voorzieningen gekomen om bewoners en mensen in de wijk nog beter

Nadere informatie

Deze maand hebben we weer tal van activiteiten voor u, o.a.: Zaterdag 15 april Paasbrunch met medewerking van de Donjongens. foto

Deze maand hebben we weer tal van activiteiten voor u, o.a.: Zaterdag 15 april Paasbrunch met medewerking van de Donjongens. foto April 2017 Deze maand hebben we weer tal van activiteiten voor u, o.a.: l Koningsfilm l Spelletjesmiddag l Bingo l Dansavond Zaterdag 15 april Paasbrunch met medewerking van de Donjongens foto Aanvang:

Nadere informatie

NIEUWS VAN DE STEUNPUNTEN MANTELZORG

NIEUWS VAN DE STEUNPUNTEN MANTELZORG NIEUWS VAN DE STEUNPUNTEN MANTELZORG Datum: oktober 2016 Geachte heer, mevrouw, Middels deze nieuwsbrief willen wij u graag informeren over nieuws en activiteiten voor mantelzorgers. Bij sommige activiteiten

Nadere informatie

DÓÓR EN VÓÓR MENSEN MET EEN VERSTANDELIJKE BEPERKING

DÓÓR EN VÓÓR MENSEN MET EEN VERSTANDELIJKE BEPERKING DÓÓR EN VÓÓR MENSEN MET EEN VERSTANDELIJKE BEPERKING 1 Inhoud: Voorbereidingen blz. 3 Onderling Sterk vereniging in Meppel blz. 4 Downpower op de basisscholen blz. 5 Wmo Markt blz. 6 Informatie avond aan

Nadere informatie

Persoonsgebonden budget (pgb)

Persoonsgebonden budget (pgb) Persoonsgebonden budget (pgb) Welkomstwoord door Jocko Rensen, wethouder Wmo Toelichting persoonsgebonden budget Wmo door Aagje Meijer, projectleider 2 Wmo en pgb Algemene informatie veranderingen Inzoomen

Nadere informatie

ontdek. De beste zorg voor u, thuis. Informatie over: Thuiszorg

ontdek. De beste zorg voor u, thuis. Informatie over: Thuiszorg ontdek. Informatie over: Thuiszorg De beste zorg voor u, thuis. Zo goed en zelfstandig mogelijk leven in uw eigen vertrouwde omgeving. Laurens biedt alle zorg die u hierbij nodig heeft. meer dan zorg Langer

Nadere informatie

Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken

Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken (in)formatieblad - eenvoudig verteld Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken november 2014 2 De Wet maatschappelijke ondersteuning 13 Ben je ouder dan 18 jaar? Woon je in je eigen

Nadere informatie

Minters Mantelzorg. Kenniscentrum voor mantelzorgers én professionals. Voor mantelzorgers. Voor professionals. Over mantelzorg

Minters Mantelzorg. Kenniscentrum voor mantelzorgers én professionals. Voor mantelzorgers. Voor professionals. Over mantelzorg Voor mantelzorgers Voor professionals Over mantelzorg Minters Mantelzorg Kenniscentrum voor mantelzorgers én professionals Zorgt u meer dan acht uur per week en/of langer dan drie maanden voor uw partner,

Nadere informatie

ditie E Berkenhove www.atlant.nl

ditie E Berkenhove www.atlant.nl Wonen in Berkenhove Berkenhove ligt op een prachtige locatie Vlakbij appartementencomplex Berkenhove vindt u de binnenstad van Apeldoorn. Theater Orpheus ligt op loopafstand, net als de gezellige winkels

Nadere informatie

De Wmo en de inkomensondersteuning. mei 2012

De Wmo en de inkomensondersteuning. mei 2012 De Wmo en de inkomensondersteuning Zorgpoort mei 2012 De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) De gemeente vindt het belangrijk dat inwoners zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven

Nadere informatie

Zorgen voor een ander

Zorgen voor een ander Zorgen voor een ander Ruggesteun en het Steunpunt voor Mantelzorgers R U GGESTE U N Zorgen voor een ander Steunpunt voor Mantelzorgers Soms hebben mensen meer nodig dan goede zorg alleen; een extra luisterend

Nadere informatie

VRAAGVERHELDERING EasyCare WELZIJN. Naam wijkbewoner / cliënt: Geboortedatum: Geboortedata gezinsleden: Datum/data vraagverheldering

VRAAGVERHELDERING EasyCare WELZIJN. Naam wijkbewoner / cliënt: Geboortedatum: Geboortedata gezinsleden: Datum/data vraagverheldering VRAAGVERHELDERING EasyCare WELZIJN Naam wijkbewoner / cliënt: Geboortedatum: Geboortedata gezinsleden: Datum/data vraagverheldering Andere aanwezige(n): Nee Ja Naam: Relatie tot cliënt: Easycare Welzijn

Nadere informatie

Samen beter in Ewoud Wonen, welzijn en zorg in IJsselstein

Samen beter in Ewoud Wonen, welzijn en zorg in IJsselstein Samen beter in Ewoud Wonen, welzijn en zorg in IJsselstein Meneer Zijlstra krijgt vaak bezoek van zijn kleinzoon Stijn. Samen voeren zij de dieren in de dierenweide. Wonen bij Vecht en IJssel betekent

Nadere informatie

ZorgRbij. Aan de slag als zelfstandig zorgverlener via ZorgRbij. www.zorgrbij.nl

ZorgRbij. Aan de slag als zelfstandig zorgverlener via ZorgRbij. www.zorgrbij.nl ZorgRbij Aan de slag als zelfstandig zorgverlener via ZorgRbij Maak kennis met ZorgRbij Komt u als zorgverlener graag bij mensen thuis en wilt u regelmatig een aantal uren per week werken? Maak dan kennis

Nadere informatie

Wonen en zorg. Leystromen biedt mogelijkheden

Wonen en zorg. Leystromen biedt mogelijkheden Wonen en zorg Leystromen biedt mogelijkheden U wilt zelfstandig blijven wonen, maar u heeft ook behoefte aan wat extra zorg? Dan zijn onze zorgwoningen misschien een uitkomst. Maar u kunt er natuurlijk

Nadere informatie

Meest gestelde vragen en antwoorden Van AWBZ naar WMO

Meest gestelde vragen en antwoorden Van AWBZ naar WMO Meest gestelde vragen en antwoorden Van AWBZ naar WMO In 2015 gaat er veel veranderen in de zorg. De gemeente krijgt er nieuwe taken bij. Wat betekenen deze veranderingen voor u? 1. Wat gaat er veranderen

Nadere informatie

Regelgeving & Geldzaken

Regelgeving & Geldzaken MEE Ondersteuning bij leven met een beperking Regelgeving & Geldzaken Regelgeving & Geldzaken Hoe regel ik mijn geldzaken? Ik vind het moeilijk om overzicht te houden en wil geen schulden maken. Wie zorgt

Nadere informatie