VMM-infrastructuur Versie: Situering... 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VMM-infrastructuur Versie: 3.01. 1 Situering... 1"

Transcriptie

1 VMM-infrastructuur: Aanpak, richtlijnen en vereisten voor maat- en pakketsoftw are 1 Situering Software Indeling toepassingen Aanpak VMM-maatsoftware (al of niet van ASW) MSI achtergrond info ThinApp Ontwikkel-, Test- en Productieomgeving Ontwikkelomgeving Testomgeving Productieomgeving Hardware Principeopbouw van serverhardware Databankservers Citrixservers Vmware Principeschema van het netwerk WAN van de VMM Datacommunicatie- en beveiligingsvoorwaarden voor maat- en-pakketsoftware Algemeen Datastromen Authenticatie Security Situering In de periode werd bij de VMM een Windows Desktop Migratie -project uitgevoerd. Hierbij werd er naast de omschakeling naar Windows XP als desktop besturingssysteem, de centralisatie van alle bestanden op de centrale bestandenserver op een SAN te Aalst en het aanbieden van centrale toepassingen via Citrix eveneens gestandaardiseerd naar beveiliging. Dit betekent concreet dat toepassingen (in elke vorm) aan bepaalde eisen moeten voldoen om te kunnen werken binnen de verstrengde en gestandaardiseerde veiligheidsvoorschriften van de VMM. Het vorige desktop besturingssysteem (Windows NT4.0) speelde nogal laks om met systeemzaken (o.a. veiligheid en stabiliteit). Het nieuwe desktop besturingssysteem (Windows XP SP2) is een stuk strenger wat systeeminstellingen en -componenten betreft en is daardoor robuuster en veiliger. Zowel de bestandenstructuur als het centrale register (registry) zijn extra beveiligd. Niettemin is het evengoed mogelijk alles te laten werken mits de inachtname van bepaalde regels. De strengere regels kunnen problemen veroorzaken voor oude toepassingen (of toepassingen gebaseerd op oude regels wat betreft plaats in bestandenstructuur en registergebruik). Er wordt bij de VMM uitgegaan van een situatie waarin de gebruiker, met gewone permissies (zoals door Microsoft voorzien in het gebruikersprofiel standard user ), de toepassingen moet kunnen gebruiken! Daarnaast worden er bijkomende multi-user eisen gesteld aan de toepassing omwille van de gecentraliseerde Citrix-omgeving (Citrix MPS 4.0 RU4 op Windows 2003 SP2). Alle toepassingen dienen aangeboden te worden in MSI-formaat voor automatische installatie op zowel Windows XP (via GPO s) als op Citrix (via CIM, de ingebouwde Citrix Installation Manager). Momenteel is er een project opgestart om te migreren naar een recentere versie van zowel het standaardbureauticapakket, het desktopbesturingssysteem en het citrixplatform (Office 2010/Windows 2008 x64/xenapp 6/XenDestop 4). Dit nieuw platform zal nieuwe eisen stellen aan hoe software zich dient te gedragen, in de tussentijd blijven alle eisen aan software voor de combinatie Windows XP/Office 2003/Windows 2003/Citrix MPS4 van kracht. 2 Software Afdeling Kennisbeheer Team Systeembeheer, Tel. +32 (53) , Fax +32 (53)

2 2.1 Indeling toepassingen Voor de volledigheid van dit document wordt de aanpak beschreven die de VMM aanhoudt voor alle toepassingen. De toepassingen worden ingedeeld in hoofdcategoriën naargelang afkomst en functie: Commerciëel algemeen Dit is een samenvoeging van toepassingen met dezelfde functies. Het betreft hier commerciële pakketsoftware van Microsoft, Adobe, ESRI, AutoDesk Van de verschillende toepassingen wordt slechts één versie ondersteund en toepassingen met gelijkaardige functionaliteit worden geconsolideerd in één toepassing. Aanvragen voor een nieuwe versie dienen gemotiveerd te worden op de WG Databeheer. Deze toepassingen worden bij voorkeur via Citrix aangeboden en de installatiepakketten dienen dan ook voorbereid te zijn voor automatische installatie via GPO of CIM. Gebruik op Citrix houdt in dat de toepassingen gevalideerd en gecertificeerd door de fabrikant moeten zijn op multiuser-gedrag (zie verder). Dit is een voorwaarde voor aankoop en ondersteuning Commerciëel dev-tools Het betreft hier ontwikkelingstools die aangekocht werden voor het Team applicatiesoftware of andere programmeurs. Wegens de hoge complexiteit van dergelijke toepassingen en het relatief lage aantal installaties, zal hier geen automatische installatie voorzien worden. De ontwikkelsoftware zal dus manueel geïnstalleerd worden door door applicatiesoftware Commerciëel technical Het betreft hier software die bij bepaalde toestellen hoort, meestal direct aan de computer gekoppeld. De installatie van de pakketten zal enkel op desktops of portables gebeuren en hiervoor zal, indien mogelijk, een automatische installatie voorzien worden. Een overschakeling naar andere versies wordt niet voorgesteld door systeembeheer aangezien het toestel de bepalende factor voor de toepassing is. Nieuwe versies kunnen noodzakelijk zijn i.h.k.v. onderhoud en upgrades van het besturingssysteem VMM-maatsoft ASW Deze set van toepassingen is kritisch voor de VMM en vereisen een aparte aanpak. Weinig toepassingen vervallen en het samenvoegen van functionaliteit is ook niet mogelijk. Toepassingen die extern ontwikkeld werden, maar naderhand door applicatiesoftware te onderhouden zijn, vallen eveneens in deze categorie. Deze toepassingen dienen altijd op Citrix te werken met automatische installatie via CIM. Het aanbieden via Citrix houdt in dat toepassingen gevalideerd moeten worden op multiuser-gedrag (zie verder). Ook bij de opmaak van lastenboeken en beoordeling van offertes van aannemers moet daarmee rekening mee gehouden worden! VMM-maatsoft non-asw Deze toepassingen zijn specifiek voor VMM, maar zijn niet aangeleverd of onderhouden door ASW. Deze toepassingen kunnen zowel bij de VMM (niet-applicatiesoftware) ontwikkeld zijn maar evenzeer bij externe bedrijven. Onder deze categorie vallen de belangrijkste bij de VMM ontwikkelde VB(A)-, en Accesstoepassingen. Andere toepassingen, van externe bedrijven, zijn bijv. de Cevi-, Cipal- en Adifo-toepassingen. Deze toepassingen worden bij voorkeur aangeboden via Citrix, pas in 2 de instantie worden ze op desktop (pc s) geïnstalleerd. Het aanbieden via Citrix houdt in dat toepassingen gevalideerd moeten worden op multiuser-gedrag (zie verder). Ook bij de opmaak van lastenboeken en beoordeling van offertes van aannemers moet daarmee rekening mee gehouden worden! Deze toepassingen dienen altijd op Citrix te werken met automatische installatie via CIM VMM-Middleware Dit betreft alles wat, in ruime zin, met middleware te maken heeft. Het gaat dus om meer dan enkel de componenten voor toegang tot databanken, ook bepaalde VB-dll s, client-managers, common ini-files,. Een uitvoerige beschrijving van de aanpak is terug te vinden in een apart document (VMM middlewareframework) Algemeen De benaming van de toepassingen bestaat steeds uit 3 delen: <org-name>-<product-name>-<version>: <org-name>: firma, organisatie of maker programma (bij VMM-apps is dat steeds VMM ) <product-name>: de naam van het programma (bijv. emissie-afvalwater) <version>: de versie. 2.2 Aanpak VMM-maatsoftware (al of niet van ASW) Algemeen Afdeling Kennisbeheer Team Systeembeheer, Tel. +32 (53) , Fax +32 (53)

3 Alle toepassingen dienen opgelijst te worden met telkens de bijhorende dependencies (zie ). Dat kan gaan over bepaalde dll s, middleware, plug-in s,.... Dat is niet altijd even vanzelfsprekend. Sommige componenten (dll s, ocx-en, ) staan bv. wel al op de computer van programmeurs (want meegeïnstalleerd met andere pakketten of de ontwikkelsoftware), maar daarom nog niet op de computers of servers waarop het ontwikkelde programma uiteindelijk moet draaien. De dependencies moeten in één document komen en aan systeembeheer bezorgd worden. Een reeds bestaand document per toepassing voor de eindgebruiker (bv. een installatie- of gebruikershandleiding) is daarvoor niet voldoende. Het moet gaan om een specifiek document waarin beschreven wordt wat het platform extra moet bieden aan de toepassing. Na dat werk dient de ontwikkelaar het pakket voor te bereiden op de nieuwe omgeving (zie ). Zoals eerder gesteld is Windows XP (en Windows 2003 met Citrix) een stuk strenger en dienen bepaalde richtlijnen ( Windows XP Logo Program ) in acht genomen te worden (zie verder). Tenslotte dient de toepassing getest te worden in een zo representatief mogelijke omgeving (zie ). Een toepassing dient altijd te kunnen werken op Windows XP, wat altijd een eerste test zou moeten zijn. Op Terminal Server (Citrix) moet de toepassing getest worden op multi-user gedrag Oplijsting van toepassingen + beschrijving van dependencies Delphi/Omnis (ASW) Het Team systeembeheer verwacht van de ontwikkelaars dat alle Delphi/Omnis-toepassingen overzichtelijk opgesomd worden in één document. Er dient telkens een vermelding van de dependencies te komen, waaronder vooral ook de middleware. Het is noodzakelijk dat de middleware nauwkeurig vermeld wordt, aangezien systeembeheer voor die installatie zal instaan. Enkele voorbeelden van het vereiste detailniveau: - toepassing GWIP : - dependent runtime: OMNIS 73 v7.0.2 runtime - middleware software: MDAC 2.8 SP1 + Informix 2.81 TC2 - middleware db -configuratie: ODBC 0toepassingen, 0water, 4toepassingen en 4water - toepassing HeffingenGV : - dependent app: Microsoft Word 2000 of dependent hardware: handscanner op seriële poort - middleware software: MDAC 2.8 SP1 + Informix 2.81 TC2 + Microsoft Jet Microsoft XML4 EN SP2 + Barcode-fonts - middleware db-configuratie: ODBC...; BDE 0Heffingen, BDE 2Heffingen,... Let op, informatie als xlkjd.dll is benodigd voor het correct draaien van de toepassing wordt niet aanvaard. Dergelijke bibliotheken zijn bevat in middleware pakketten en dienen als dusdanig te worden bekeken. De Delphi/Omnis-toepassingen zullen allemaal gerepackaged moeten worden door de leverancier van de toepassing. De repackager haalt uit de legacy-setup componenten uit die apart geïnstalleerd dienen te worden, die gemeenschappelijk zijn voor verschillende toepassingen of die overbodig zijn. De middleware-componenten (drivers + configuratie) zijn altijd apart te installeren. De opmerkingen komen in een documentje. Het Team systeembeheer zal na packaging en installatie van de middleware-componenten zelf instaan voor een beperkte technische test: de opstart van de toepassing en de logon (op test en productie). De verdere functionele testen moeten door het Team applicatiesoftware en key-users gebeuren. De repackaging verandert niets aan de software zelf waardoor het resultaat van de testen gedeeltelijk voorspeld worden Web (van ASW of andere oorsprong) Het Team systeembeheer verwacht van alle ontwikkelaars dat ook de web-gebaseerde maatsoftware overzichtelijk opgesomd worden in één document. Er dient eveneens telkens melding gemaakt te worden van de dependencies. Sommige vereisen bv. een Java-runtime, Excel, Word,. Indien een plug-in een specifieke versie moet zijn moet dat ook vermeld worden. Ook specifieke browserinstellingen kunnen de werking beïnvloeden en dienen daarom vermeld te worden Toepassingen van andere oorsprong Het Team systeembeheer stelt dezelfde eisen aan alle leveranciers van software, dus zoveel mogelijk detail van vereiste dll s, achtergrond-toepassingen, plug-in s, instellingen,.... Het Team systeembeheer verkiest een aangeleverd pakket in MSI-formaat, maar kan toepassing aangeleverd in afzonderlijke componenten (dll s, ocx en,...) of in de vorm van een legacy-setup (in niet MSI-formaat) gedogen Algemene eisen aan aangeleverde software Het Team systeembeheer stelt een aantal zaken ter beschikking: - Roaming-profiles: het Windows-platform maakt gebruik van beperkte roaming profiles op de Citrixservers. Hiermee kunnen instellingen (in registry, ini-files, ) en bestanden (shortcuts, ) meegaan naar de server(s) waarop de gebruiker werkt. De beperkte roaming profiles houden in dat er Afdeling Kennisbeheer Team Systeembeheer, Tel. +32 (53) , Fax +32 (53)

4 slechts een aantal zaken in roaming komen, bv. internet favorieten, cookies, instellingen van Outlook,. - Een L-schijf: dezelfde schijfletter zal er zijn voor Windows XP als onder Citrix (wat standaardisatie toelaat), maar de inhoud ervan zal gescheiden zijn! - Middleware-omgeving: de middleware komt uitgebreid aan bod in een specifiek document (VMM Middleware-framework-vx.y). Het beheer van de middleware ligt bij het Team systeembeheer, aangezien dit een basis is voor alle programma s die bij de VMM moeten (samen) werken. Het Team systeembeheer verwacht van het Team applicatiesoftware en andere programmeurs uniformiteit i.v.m. benamingen: - in het register wordt (onder software ) altijd de hoofdkey VMM (zonder punten ertussen!) gehanteerd, zowel onder HKLM als onder HKCU. Onder HKLM komen zaken die op de gehele computer betrekking hebben (bijv. toepassing-versie), onder HKCU komen zaken die betrekking hebben op de aangemelde gebruiker (bijv. een pad naar een map waar het laatst een document opgeslaan werd, een printerkeuze of papierlade, - voor het wegschrijven onder de verschillende folderstructuren, wordt eveneens vmm gebruikt, dus niet vmmware - in tijdelijke bestanden, lokale tabellen of het register altijd en overal de eigen globalisatieregels respecteren. Bijv. nergens nog oppervlaktewater maar steeds immissie-oppervlaktewater. Een afkorting daarvan kan ook (bijv. imm-oppl ), maar dan steeds dezelfde. Gezien het standaard strengere beleid op Windows XP/2003 dient er daar vooraf al mee rekening gehouden te worden. Microsoft heeft een specifiek document gepubliceerd met te volgen richtlijnen om programma s goed te laten werken, meer bepaald het document Designed for Microsoft Windows XP. Het document is algemeen van aard en bedoeld voor (commerciële) software-leveranciers. Een kopie staat ter beschikking in de AOP-map voor alle programmeurs. Het Team systeembeheer gaat ervan uit dat de richtlijnen gevolgd worden. Ter informatie: de meeste problemen vloeien voort uit ondertussen totaal achterhaalde en verkeerde gewoontes uit de Windows 3.1-wereld! Hierna volgt een opsomming van de meest bekende problemen: - gebruik van hard-coded paden: paden dienen altijd relatief te zijn, en indien er moet naartoe geschreven worden dan moet ook de verwijzing daarmee rekening houden. Ook het programma zelf mag niet verwachten in een specifieke map te zitten. Bijv. mag de toepassing emissie-afvalwater niet verwachten in de map te staan onder c:\vmmware\ Op Windows XP-computers komen de programma s onder G:\Apps\<appname> te staan. Op Citrix-servers komen de programma s onder F:\Apps\<appname> te staan. Enkel ter info dus, de programmeur mag deze paden niet vast in de programma s verwerken! - Niet kunnen werken met lange padnamen. Meestal is de oorzaak een gehele of gedeeltelijke aanwezigheid van 16bit-code, deze toepassingen worden zo mogelijk geweigerd wegens diverse moeilijkheden - Geen gebruik maken van environment variables : tal van environment variables staan al langer ter beschikking om het gebruik van absolute paden te kunnen vermijden. De set variabelen is onder Windows XP (en Citrix-servers) uitgebreider dan onder Windows NT4. Het gebruik ervan zou maximaal moeten zijn, daarom volgt hieronder een lijstje met de meest interessante ervan voor programmeurs: - CommonProgramFiles : verwijst naar C:\Program Files\Common Files, voor het wegschijven van gemeenschappelijjke files van een specifiek bedrijf of organisatie. Wegschrijven gebeurt enkel bij installatie van programma s. Het Team systeembeheer zal voorzien in een subfolder VMM voor VMM-specifieke zaken (bv. middleware-configuratie). Deze componenten zijn niet uniek per programma en zullen daarom altijd blijven staan na een uninstall van een programma. - appdata : voor toepassing-specifieke bestanden (wegschrijven wijzigbare tijdelijke data horend bij een toepassing). Deze variabele verwijst naar een specifieke plaats per gebruiker (C:\Documents and Settings\<username>\Application Data) waar verder een structuur kan opgebouwd worden per softwareleverancier. Alle VMM-maatsoftware dient onder de naam VMM te komen. Dit mag enkel gebruikt worden voor heel kleine hulpbestanden, vermits deze locatie mee opgenomen wordt in het roaming profile en dus bij elke logon gekopieerd wordt!. - homedrive en homepath : via centrale instellingen zal de verwijzing van homedrive steeds gebeuren naar P:, en homepath steeds naar \. Dat zal zowel het geval zijn op Windows XP als op Citrix! - clientname : hier staat steeds de (DNS-naam) name van de computer. Deze naamgeving is gestructureerd en bestaat uit een prefix per locatie, een streepje en een oplopen nummer. bv. GAS voor computers van Aalst. Voor Citrix-servers begint de naam steeds met MAIN. - sessionname : hierop kan een detectie gebeuren of de toepassing in multi-user mode moet werken of niet. Op Windows XP-computers is dat steeds Console, binnen een Terminal Server-sessie begint de variabele steeds met RDP-... en binnen een Citrix-sessie is begint deze steeds met ICA- Afdeling Kennisbeheer Team Systeembeheer, Tel. +32 (53) , Fax +32 (53)

5 - temp (of tmp ): voor wegschrijven op de lokale hard-disk van tijdelijke bestanden. Er kan absoluut geen gebruik meer gemaakt worden van C:\temp, deze folder bestaat niet meer! De bestanden die tijdelijk naar %temp% weggeschreven worden mogen redelijk groot zijn, aangezien deze folder niet mee genomen in het roaming-profile. De door het programma gecreëerde files in %temp% moeten na afsluiten van het programma steeds verwijderd worden! De programma s mogen niet verwachten dat bij de volgende opstart er daar nog iets van een vorige keer teruggevonden kan worden. - verkeerd gebruik maken van de registry-keys HKLM en HKCU : deze keys hebben een specifiek doel en moeten correct gebruikt worden. HKLM dient vooral voor algemene gegevens m.b.t. het programma, zoals versie-info, standaard-instellingen,.... HKCU dient voor user-gebonden zaken, zoals gemaakte menukeuze s, kleurinstellingen, laatste keer opgestart, pad naar lokatie van data, ladekeuze van een printer voor bijv. speciaal papier,.... Een gewone gebruiker heeft geen schrijfrechten op HKLM, wat ook zo hoort te zijn. - verkeerd gebruik maken van de bestandenstructuur: nogal wat programma s proberen zaken weg te schrijven die niet toegankelijk zijn voor een gebruiker met normale gebruiksrechten. Bijv. de logging voorzien naar het pad c:\ is niet mogelijk - verkeerd gebruik maken van de bestandenstructuur: toepassingen proberen soms output-data weg te schrijven naar een vast gecodeerd pad in een submap van de toepassing. De toepassing moet er steeds in voorzien de gebruiker de vrije keuze te geven waar gegevens terecht moeten komen (op een map naar keuze op server). Deze keuze kan weggeschreven worden in de HKCU. - het veelvuldig en/of verkeerd gebruik maken van ini-files, het gebruik ervan is sowieso te vermijden. Indien ze toch gebruikt worden, moet dit op een correcte manier zijn, ttz. (systeem-) instellingen, die eerder bij de installatie of de computer horen, moeten in een andere ini-file terechtkomen dan de gebruikersinstellingen. Gebruikersinstellingen moeten terechtkomen in een ini-file die weggeschreven wordt op een plaats waarop de gebruiker schrijfrechten heeft (profiel van de gebruiker). - het wegschrijven naar Windows Protected zone s : Windows XP laat niet meer toe dat er tal van dll s weggeschreven worden naar de system-folder (c:\windows\system32). Deze zone is beschermd om een oplossing te bieden aan de zogenaamde DLL-hell. In de plaats moeten dll s die bij programma s horen terecht te komen onder de eigen folder of een andere gemeenschappelijke folder (zoals bijv. C:\Program Files\Common Files\Borland Shared voor de gemeenschappelijke zaken van Borland) Toepassingen testen op een zo representatief mogelijke omgeving Het testen van software dient te gebeuren op een zo representatief mogelijke omgeving, het is dus van zeer groot belang dat dit een systeem is waarop de ontwikkelsoftware, of delen ervan, niet aanwezig is. Het Team systeembeheer stelt testomgevingen onder Citrix ter beschikking aan programmeurs (zie ook 3) Belangrijke opmerkingen: Veel programmeurs beschikken over verhoogde gebruikersrechten om het programmeerwerk te verrichten. Sommige beschikken zelfs (al of niet tijdelijk) over installatierechten en hebben de neiging dan daarmee te testen. Deze testen zijn waardeloos om eerder vermelde redenen en worden dus niet geaccepteerd. Het testen dient te gebeuren met een gewone gebruikers-account die nog nooit eerder verhoogde rechten heeft verkregen! Daarom voorziet het Team systeembeheer in test-accounts met de naam test-v.achternaam. Alle testen van maat- en pakketsoftware dienen hiermee te gebeuren. Het Team systeembeheer doet slechts een heel beperkte (technische) test van toepassingen: - gewone toepassingen: opstarten van de toepassing en enkele menu s doorlopen, eventueel openen van een bestand - toepassingen met aanlogprocedure op een database: opstarten van de toepassing en uitvoeren van de aanlogprocedure. De aanlogprocedure zal gebeuren op de verschillende databanken (voor zover er een gebruikersnaam en paswoord ter beschikking gesteld werd). Het verder testen van de toepassing wordt beschouwd als zijnde functioneel of inhoudelijk testen en dit dient uitgevoerd te worden door andere mensen (key-users, applicatieverantwoordelijken, referentiegebruikers,...). In geen geval kan van het Team systeembeheer een inhoudelijke kennis van de toepassingen verwacht worden! Dit geldt eveneens voor het testen en aanpassen van Accessbestanden. 2.3 MSI achtergrond info Het Team systeembeheer wil zoveel als mogelijk automatische installaties kunnen uitvoeren. Het installatiesysteem werkt enkel op basis van MSI-pakketten. Deze MSI-pakketten worden op Windows XP toestellen verdeeld via GPO s en op Citrix via de ingebouwde CIM (Citrix Installation Manager). Een MSI-pakket is feitelijk een database in de vorm van een bestand dat alle elementen bevat (of kan bevatten) die nodig zijn om een toepassing op een computer te krijgen. Leveranciers van maatsoftware dienen hun toepassing aan te bieden onder de vorm van een MSI- pakket. Afdeling Kennisbeheer Team Systeembeheer, Tel. +32 (53) , Fax +32 (53)

6 Dergelijke native MSI-pakketten kunnen door het Team systeembeheer gemanipuleerd worden via een MSI Transform (MST), waarin alle antwoorden op de keuzes die normaal via dialoogvensters gesteld worden, vervat zitten. Het installatiepad voor MSI-pakket is verschillend op Citrix en op Windows XP, wat opgevangen d.m.v. verschillende MST s naargelang het platform waarop het geïnstalleerd wordt. De leverancier van de toepassing moet steeds bij inschrijving al melding maken van alle dependencies (zie ook eerder). In de regel is alles wat geen eigen code is een dependency! De leverancier van de toepassing mag absoluut geen redistributables in een eigen native MSI verwerken. Eventuele redistributables moeten steeds apart aangeleverd worden. Bij de VMM zijn die er meestal al, al of niet in een afwijkende versie (bijv..net Framework 1.1). Het MSI-pakket mag absoluut geen extra scripts of andere installatie-hulpmiddelen zoals ISScript nodig hebben of bevatten. De Installer-property INSTALLDIR moet steeds correct gebruikt worden om de VMM toe te laten de toepassing op een pad naar keuze te installeren. Andere installatietechnieken (zogenaamde legacy setups ) vereisen aanzienlijk meer voorbereidingswerk, dan moet nl. het MSI-pakket volledig zelf gemaakt worden. De aanmaak van een MSI-pakket kan vrij ingewikkeld zijn. Veel applicatie-leveranciers zijn trouwens zelf niet in staat dat tot een goed einde te brengen. Ofwel besteden ze dat dan zelf uit of hebben ze de neiging af te komen met een half-afgewerkt pakket (met een ellenlange manuele installatieprocedure. Elke maat- en pakketsoftware die bij de VMM binnenkomt (via het Team applicatiesoftware, maar evengoed via anders Team s!) dient daarom aan een evaluatie-onderzoek onderworpen te worden. De kwaliteit van dat pakket is mede bepalend voor acceptie van de toepassing. Opgelet: een installatiepakket dat native MSI aangeleverd werd, zal nooit in een nieuw MSI-pakket gestoken worden door het Team systeembeheer, dit om geen conflicten te generen tussen het eigen MSIpakket en latere updates van de leverancier. Het belang van kwaliteitsvolle MSI-pakketten aangeleverd door leveranciers kan daarom niet genoeg benadrukt worden in lastenboeken. Daarnaast, eigenlijk los van het MSI-verhaal, eisen wij als VMM-opdrachtgever bepaalde normen (in het bijzonder voor toepassingen in de categorie VMM-maatsoft ASW en VMM-maatsoft non-asw ). Het Team systeembeheer zal die normen niet zelf beschrijven, maar verwijst daarvoor logischerwijze naar publiekelijk beschikbare documenten op het internet (Microsoft website). Eerder werd al zo n document vermeld, nl. het document Windows XP Logo Program. Gezien het standaard platform voor toepassingen bij de VMM Terminal Server/Citrix server is, dienen zeker de VMM-toepassingen multi-user te zijn. Op het internet zijn talrijke document met richtlijnen voor software-ontwikkelaars beschikbaar. Het Team systeembeheer verwacht dat de ontwikkelaars zich op eigen initiatief informeren over de nieuwe ontwikkelingen en daarmee maximaal rekening mee houden. 2.4 ThinApp Sommige toepassing kunnen niet herschreven worden of vragen zeer veel werk om te packagen. Bijvoorbeeld toepassingen met een activatiecode die dynamisch bepaald wordt a.d.h.v. unieke systeeminformatie. Deze toepassingen kunnen dus, zonder de nodige aanpassingen, niet automatisch verdeeld worden over verschillende werkstations. De manipulaties voor een MSI-pakket zijn niet altijd succesrijk en voor dergelijke toepassingen kan er gepoogd worden om ze aan te bieden via ThinApp, waarbij ze in een gevirtualiseerde bubble draaien op een PC/server. De instellingen van deze bubble zijn op alle toestellen identiek. 3 Ontwikkel-, Test- en Productieomgeving Projecten voor nieuwe maat- en pakketsoftware dienen gebruik te maken van een 3-omgevingenmodel: ontwikkel, test en productie. De voornaamste eigenschappen van elke omgeving worden hieronder opgesomd. 3.1 Ontwikkelomgeving Dit is de omgeving waarin de toepassing ontwikkeld wordt, hier wordt gebruik gemaakt van lokaal geïnstalleerde ontwikkeltools en verhoogde rechten en toegangen voor de ontwikkelaar. De eerste (technische) testen gebeuren eveneens op deze omgeving. In het geval van pakketsoftware is deze omgeving aan te raden, maar niet strict noodzakelijk. 3.2 Testomgeving Dit is de omgeving waarin de toepassing inhoudelijk getest wordt door Informatica en inhoudelijk verantwoordelijken. Op deze omgeving is niets van de originele ontwikkelsoftware voorhanden Deze omgeving is onderhevig aan dezelfde beperkingen en softwareversies als de productieomgeving. In het geval van databankbevragingen dient van de databankomgeving eveneens een testomgeving voorzien te worden. Afdeling Kennisbeheer Team Systeembeheer, Tel. +32 (53) , Fax +32 (53)

7 3.3 Productieomgeving Na doorlopen van inhoudelijke testen en schriftelijke acceptatie van de toepassing door key-users, inhoudelijke testers e.d. wordt de toepassing op de productieomgeving geplaatst en opengesteld naar de gebruikers. 4 Hardware 4.1 Principeopbouw van serverhardware De serverinfrastructuur van de VMM is opgebouwd volgens het bovenstaand schema. Er wordt omwille van energetische, flexibiliteit en modulariteit geopteerd om te werken met Blade Servers i.p.v. standaard rackservers. Deze laatste worden enkel getolereerd indien de toepassing dit vereist (bv. specifieke insteekkaart). Voor het gebruik van USB-sleutels wordt gebruik gemaakt van AnywhereUSB-devices. De respectievelijke toepassing moet hiermee compatibel zijn. Alle Blade Centers zijn redundant uitgebouwd (redundante voeding, redundante interne netwerswitches en redundante interne SAN-switches), de connecties van de interne netwerk- en SAN-switches naar de redundante backbone verlopen eveneens over verschillende paden. De blade servers maken maximaal gebruik van deze redundantie. De Blade Servers worden typisch uitgerold via het boot-from-san principe waarbij er geen gebruik wordt gemaakt van lokale disken, maar van LUN s op een centraal storagesysteem. Indien de toepassing dit vereist, wordt van dit principe afgeweken (bv. domain controllers). De verschillende storagesystemen van de VMM zijn geconsolideerd via een Storage Volume Controller. Indien de noodzakelijke opslagcapaciteit te groot is, kan hiervan afgeweken worden door LUN s rechtstreeks via een storage controller aan te bieden (bv. de diskpool van de back-upserver). De VMM maakt eveneens maximaal gebruik van Low-Voltage processoren in zijn servers i.p.v. de iets snellere, maar veel meer verbruikende standaardprocessoren (bv. 50à 60W per processor i.p.v. 100 à 120W per processor). 4.2 Databankservers De databankservers en ondersteunende systemen draaien via Boot-From-SAN op SUSE Linux. De standaard database bij de VMM is Informix Citrixservers De Citrixservers draaien op Citrix Metaframe Presentation Server 4.0 RU6 en Windows 2003 SP Vmware De VMM maakt gebruik van een VMwareomgeving gebaseerd op vsphere Enterprise en beheerd door vcenter. De VMwareomgeving is opgebouwd volgens bovenstaande hardwareprincipes. Op deze Vmwareomgeving wordt naast de volledige cyclus van ontwikkel-, test- en productieomgevingen voor maat-, pakket- en rapporteringssoftware ook andere productiesystemen (printservers, Blackberry, SCBA, CEVI, Citrix,...) aangeboden. Afdeling Kennisbeheer Team Systeembeheer, Tel. +32 (53) , Fax +32 (53)

8 4.5 Principeschema van het netwerk Buitendienst x Telenet WAN Printer Internet DMZ Public Mail Relay Exchange Cluster Databankservers Citrix Servers Centrale Firewall DMZ Private Proxy Servers (forward/reverse) Domain Controllers Trust Servers Web Server VMware Servers Trust Clients File Server Cluster Printer Het principeschema hierboven toont hoe het netwerk van de VMM opgesplitst is zonder onnodig te detailleren en toont ook de locatie van een aantal essentiële netwerkcomponenten. Het netwerk te Aalst is opgesplitst in 4 grote zones en een aantal kleinere met specifieke toepassingen. De 4 zones zijn de volgende: - Trust clients: hierin bevinden zich alle PC s, printers en plotters van Aalst en via VLAN s ook deze van de buitendiensten. - DMZ Public: hierin bevinden zich alle servers die rechtstreeks vanaf het internet bereikt kunnen worden (bv. het SFTA-systeem voor versturen van grote bestanden en de reverse proxy voor de websites van de VMM) - DMZ Private: hierin bevinden zich alle servers die rechtstreeks naar het internet dienen te gaan (bv. de forward-proxy van de VMM) - Trust Servers: hierin bevinden zich alle servers (Citrix, DNS, DHCP,...) - Al deze zones zijn getermineerd op een redundante firewall te Aalst die enkel de datastromen die nodig zijn toelaat. Alle andere datastromen worden tegengehouden. 4.6 WAN van de VMM Het WAN van de VMM is uitbesteed aan de firma Telenet en bestaat uit een combinatie van glasvezelverbingen, xdsl en Coaxverbindingen. Alle verbindingen zijn geïmplementeerd d.m.v. MPLS (Multi Protocol Layered Switching), waarop QoS van toepassing is. 5 Datacommunicatie- en beveiligingsvoorwaarden voor maat- en-pakketsoftware 5.1 Algemeen Het Team systeembeheer van de VMM heeft als doel nu en ook in de toekomst de ondersteuning van de VMM-toepassingen zo goed mogelijk te garanderen. De grote problematiek hierbij is dat het Team systeembeheer betreffende bepaalde bestaande- toepassingen over onvoldoende info qua datacommunicatie beschikt. Andere toepassingen zijn dan weer niet opgezet zoals dit in feite zou moeten Afdeling Kennisbeheer Team Systeembeheer, Tel. +32 (53) , Fax +32 (53)

9 zijn. Om dergelijke problemen voor toekomstige projecten/applicaties te vermijden, volgt hierna een oplijsting van een aantal zaken waaraan nieuwe projecten/ontwikkelingen op het gebied van datacommunicatie moeten voldoen. Enkel bij schriftelijke toestemming van het Team systeembeheer van de VMM mag er van bepaalde zaken in dit document afgeweken worden 5.2 Datastromen Het Team systeembeheer moet een gedetailleerde beschrijving (inclusief gebruikte protocol, poorten, source, destination, feit of al dan niet natting noodzakelijk is ) verkrijgen van alle communicatiestromen die de toepassing nodig heeft. Dit document is zeer gedetailleerd en is op de volgende manier opgebouwd: Trustservers Server x abc.def.ghi.jkl DMZ-private Server y mno.pqr.stu.vwx tcp_80 tcp_443 udp_80 DMZ-public Server x abc.def.ghi.jkl Untrust Server y mno.pqr.stu.vwx tcp_80 tcp_443 Dit document wordt ruim op voorhand voorgelegd aan het Team Systeembeheer ter controle en bij aanvaarding door het Team Systeembeheer worden de afgesproken policies geïmplementeerd op de centrale firewall. Op deze manier wordt een, voor beide partijen, tijdverliezend ad-hoc en trial-en-error proces vermeden om de datastromen herstellen. Het Team systeembeheer wenst steeds te beschikken over een up-to-date netwerkschema van de datastromen van de toepassing. Indien er nieuwe datastromen noodzakelijk zijn, dan wordt het vernieuwde document ter goedkeuring voorgelegd. De datastromen moeten overweg kunnen met gangbare controles en acties op moderne firewalls, routers, switches, proxies, load-balancers en andere. Hierbij denken we vooral aan zaken zoals het gebruik van tcp-keep-alives, statefull inspection, application layer gateway, intrusion detection systems en dergelijke. Vooral aan het correct gebruik van tcp-keep-alives dient de nodige aandacht besteed te worden. De toegang naar internet vanuit toepassingen en servers wordt enkel toegelaten over poorten tcp_80 (http) en tcp_443 (https) en dit over een forward proxyserver waarop de interne gebruikers zich authenticeren via NTLM. Andere vormen van authenticatie op deze proxy worden niet toegelaten. Webtoepassingen en/of toepassingen die naar internet gaan, moeten zowel overweg kunnenmet zowel een transparente proxy-opstelling als een expliciete (manual proxy configuration, automatic proxy configuration url, autodetect proxy settings for this network). Ook in deze gevallen moet er gewerkt kunnen worden met NTLM-authenticatie. Het gebruik van de forward proxyserver is verplicht en hiervan wordt niet afgeweken. Alle webtoepassingen die zich intern in het vmm-netwerk bevinden en waarop er via een webbrowser geconnecteerd moet worden, moeten zich in een daarvoor voorzien firewall-zone bevinden (trust-server, dmz-public of dmz-private). Deze webservices worden niet gehost in firewall-zones die voorzien zijn voor client-pc s. Ook hier geldt dat er enkel (web)verkeermogelijk mag zijn via een forward proxy- naar poorten tcp_80 (http) en tcp_443 (https). Toepassingen die aangeboden worden aan externe partijen (publiek internet of VPN s zoals VONet), moeten voorzien zijn van mechanismen die bandbreedtebeperkingen aanbieden. Toepassingen moeten eveneens de mogelijkheid hebben om het caching behaviour (in proxy, client, e.a.) in te stellen. 5.3 Authenticatie Voor authenticatie van gebruikers wordt gebruik gemaakt van Active Directory waarbij group membership op een correcte manier toegepast dient te worden. Voor toepassingen die aangeboden worden via het publieke internet wordt geen koppeling met Active Directory toegelaten. Hoervoor dienen andere mechanismen voorzien te worden (bv. locale accounts, ADAM of ADLDS). Op termijn zal eid ingezet kunnen worden. 5.4 Security Zwakke protocollen dienen vermeden te worden. Hierbij wordt hoofdzakelijk gedacht aan niet geëncrypteerd verkeer (echter niet beperkend). De protocollen telnet, ftp, snmp v1 & v2 moeten respectievelijk vervangen worden door ssh, sftp/scp, snmp v3 m.a.w. geëncrypteerde communicatiestromen. Het gebruik van externe weblogins voor authenticatie via http wordt niet aanvaard en dient vervangen te worden door een authenticatie via https d.m.v. een publiek SSL-certificaat (GlobalSign, VeriSign, ). Interne weblogins dienen via een intern SSL-certificaat beveiligd te worden. Gevoelige informatie mag enkel in een geëncrypteerde vorm over het internet en of het VMM-LAN getransporteerd worden. Encryptie dient eveneens te gebeuren a.d.h.v. een publiek SSL-certificaat. Account-info (paswoorden) in configuratiebestanden moet steeds in een geëncrypteerde vorm verschijnen, nooit in leesbare text. Afdeling Kennisbeheer Team Systeembeheer, Tel. +32 (53) , Fax +32 (53)

10 Het Team systeembeheer verwacht duidelijke afspraken over hoe en door wie de security-updates van de toepassing uitgevoerd worden. We denken hier dan aan gekende security-problemen in bv. apache en dergelijke waarvoor er reeds een patch/upgrade bestaat. Ook het testen van de updates is een taak voor de leverancier van de toepassing. Het Team systeembeheer staat in voor de security-updates van het besturingssysteem, tenzij dit op voorhand afgesproken wordt. Het Team systeembeheer verwacht gedetailleerde informatie over hoe backup s en restores uitgevoerd dienen te worden. Alle communicatiestromen tussen netwerken beheerd door het Team systeembeheer en externe netwerken mag uitsluitend gebeuren over een PEP (policy enforcement point) beheerd door het Team systeembeheer. Met een PEP wordt een fysiek toestel zoals firewall, forward/reverse proxy, SSL-VPN en dergelijke bedoeld. Deze PEP s, alsmede andere (netwerk)infrastructuur, mogen zich uitsluitend bevinden in afgesloten lokalen of serverkasten, opdat enkel VMM-IT-personeel zich hiertoe toegang kan verschaffen. Indien externe ondersteuning voorzien wordt, dient deze te beschikken over een toegankelijke SPOC (single point of contact). Gelieve systeembeheer te contacteren mochten bepaalde zaken hieromtrent niet duidelijk zijn. 5.5 Schermovername door externen Tools die door externe partijen gebruikt worden voor schermovername dienen eveneens te voldoen aan bovenstaande regels meer bepaald NTLM-authenticatie via de proxy en enkel gebruik van poorten tcp_80 en tcp_443 (bij voorkeur). Afdeling Kennisbeheer Team Systeembeheer, Tel. +32 (53) , Fax +32 (53)

Aanpak, richtlijnen en vereisten gesteld aan VMM-maatsoftware

Aanpak, richtlijnen en vereisten gesteld aan VMM-maatsoftware Aanpak, richtlijnen en vereisten gesteld aan VMM-maatsoftware 1 Situering Het project Windows Desktop Migratie betekent dat applicaties in een andere omgeving moeten draaien. Het vorige client operating

Nadere informatie

Rent+ Pre-requirements

Rent+ Pre-requirements Pre-requirements Inhoudstafel A. Algemeen... 3 B. Type installaties... 3 C. Hardware en software vereisten... 4 1. PC Clients... 4 2. Terminal Server Clients (Thin Clients)... 4 3. Server... 4 D. Operating

Nadere informatie

Cerussa HR Pre-requirements

Cerussa HR Pre-requirements Pre-requirements Inhoudstafel A. Algemeen... 3 B. Type installaties... 3 C. Hardware en software vereisten... 4 1. PC Clients... 4 2. Terminal Server Clients (Thin Clients)... 4 3. Server... 4 D. Operating

Nadere informatie

Cerussa HR Pre-requirements

Cerussa HR Pre-requirements Pre-requirements Inhoudstafel A. Algemeen... 3 B. Type installaties... 3 C. Hardware en software vereisten... 4 1. PC Clients... 4 2. Terminal Server Clients (Thin Clients)... 4 3. Server... 4 D. Operating

Nadere informatie

Cerussa FIN Pre-requirements

Cerussa FIN Pre-requirements Pre-requirements Inhoudstafel A. Algemeen... 3 B. Type installaties... 3 C. Hardware en software vereisten... 4 1. PC Clients... 4 2. Terminal Server Clients (Thin Clients)... 4 3. Server... 4 D. Operating

Nadere informatie

MKG Whitepapers augustus 2015

MKG Whitepapers augustus 2015 Document: Onderdeel: MKG Configuratie Whitepaper MKG Workgroup Server Een whitepaper definieert de ondersteunde en gegarandeerde installatie en configuratie van een product. Alle niet genoemde producten

Nadere informatie

Vraag : Antwoord : Meer Infos.pdf. Wat zijn de minimum systeemeisen voor Bouwsoft?

Vraag : Antwoord : Meer Infos.pdf. Wat zijn de minimum systeemeisen voor Bouwsoft? Vraag : Wat zijn de minimum systeemeisen voor Bouwsoft? Antwoord : Systeemvereisten lokale pc of netwerk / Verdere technische info bouwsoft.eu 1. Pc met pentium III 1000Mhz - 512MB RAM (1GB igv Vista)-

Nadere informatie

Cerussa Mobile / MyCerussa Pre-requirements

Cerussa Mobile / MyCerussa Pre-requirements Pre-requirements Inhoudstafel A. Algemeen... 3 B. Type installaties... 3 C. Hardware en software vereisten... 4 1. PC Clients... 4 2. Mobile Device... 4 3. Server... 4 4. WI-FI... 4 D. Operating System

Nadere informatie

Geracc.Net Pre-requirements

Geracc.Net Pre-requirements Pre-requirements Inhoudstafel A. Algemeen... 3 B. Type installaties... 3 C. Hardware en software vereisten... 4 1. PC Clients... 4 2. Terminal Server Clients (Thin Clients)... 4 3. Server... 4 D. Operating

Nadere informatie

Documentnaam: Technisch Ontwerp Datum: 25-10-2011 Samenstelling: Bas, Chris & Teun Team Bas / Teun / Chris Versie: 1.4. Overzicht Tekening...

Documentnaam: Technisch Ontwerp Datum: 25-10-2011 Samenstelling: Bas, Chris & Teun Team Bas / Teun / Chris Versie: 1.4. Overzicht Tekening... TECHNISCH ONTWERP INHOUD Overzicht Tekening... 2 1.0 Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Bronnen... 3 2.0 Thread Management Gateway (forefront)... 3 2.1 Inleiding... 3 2.2 Hardware... 3 2.3 Services...

Nadere informatie

Technische nota AbiFire5 Rapporten maken via ODBC

Technische nota AbiFire5 Rapporten maken via ODBC Technische nota AbiFire5 Rapporten maken via ODBC Laatste revisie: 29 juli 2009 Inhoudsopgave Inleiding... 2 1 Installatie ODBC driver... 2 2 Systeeminstellingen in AbiFire5... 3 2.1 Aanmaken extern profiel...

Nadere informatie

Cerussa Mobile / MyCerussa Pre-requirements

Cerussa Mobile / MyCerussa Pre-requirements Pre-requirements Inhoudstafel A. Algemeen... 3 B. Type installaties... 3 C. Hardware en software vereisten... 4 1. PC Clients... 4 2. Mobile Device... 4 3. Server... 4 4. WI-FI... 4 D. Operating System

Nadere informatie

ManualMaster Systeem 6.1 (ManualMaster Administrator, ManualMaster WebAccess en ManualMaster WebEdit)

ManualMaster Systeem 6.1 (ManualMaster Administrator, ManualMaster WebAccess en ManualMaster WebEdit) Let op: de versie op de gebruikerswebsite kan worden bijgewerkt! Het kan dus zijn dat uw geprinte versie verouderd is. Van toepassing op ManualMaster Systeem 6.1 (ManualMaster Administrator, ManualMaster

Nadere informatie

Planbord installatie instructies

Planbord installatie instructies Planbord installatie instructies Uit Comprise Wiki Inhoud 1 Basis installatie 1.1 Installeren 1.1.1 Microsoft Data Access Components 1.2 De eerste keer starten 2 Veelgestelde vragen 2.1 "Network resource

Nadere informatie

PictoWorks Netwerk infrastructuur

PictoWorks Netwerk infrastructuur PictoWorks Netwerk infrastructuur dongle server file server validatie bestandsuitwisseling Op de file server bevindt zich de client-software van PictoWorks: {PictoWorks-directory} thumbs\ pictogrammen\

Nadere informatie

Technische eisen & Testomgeving bij klant

Technische eisen & Testomgeving bij klant Technische eisen & Testomgeving bij klant Versie: 4.0 Datum: 16 december 2016 Gevoeligheid: Vertrouwelijk Status: Definitief Postbus 75293 1070 AG Amsterdam T 085 01 60 555 www.zivver.com KvK 64894665

Nadere informatie

Technische Eisen Applicaties

Technische Eisen Applicaties Technische Eisen Applicaties Inleiding In dit document specificeert Automatisering Utrecht de technische eisen waaraan een applicatie moet voldoen om te kunnen werken op de ICT infrastructuur van de gemeente

Nadere informatie

Installatie en configuratie 1.1. Licentie Systeem. Dé specialist in ruimtelijke informatievoorziening

Installatie en configuratie 1.1. Licentie Systeem. Dé specialist in ruimtelijke informatievoorziening 1.1 Installatie en configuratie, Licentie Systeem Dé specialist in ruimtelijke informatievoorziening Copyright Deze publicatie is een uitgave van Crotec BV, s-hertogenbosch (KvK Oost Brabant 1715 9294)

Nadere informatie

Welkom bij IT-Workz. Etten-Leur, 16 november 2010. Altijd en overal werken en leren. Applicatie en Desktop Delivery met Quest vworkspace

Welkom bij IT-Workz. Etten-Leur, 16 november 2010. Altijd en overal werken en leren. Applicatie en Desktop Delivery met Quest vworkspace Welkom bij IT-Workz Altijd en overal werken en leren Applicatie en Desktop Delivery met Quest vworkspace Etten-Leur, 16 november 2010 IT-Workz is de verzelfstandigde Dienst ICT van het ROC West-Brabant.

Nadere informatie

De integratie van het OCMW in de gemeente technisch bekeken Shopt-IT 2015 Slide 1

De integratie van het OCMW in de gemeente technisch bekeken Shopt-IT 2015 Slide 1 We willen het in deze presentatie hebben over technische concepten die een optimale werking van onze nieuwe organisatie mogelijk maken. Tevens willen we jullie een mogelijk stappenplan voorstellen. Uiteraard

Nadere informatie

Systeemeisen Exact Compact product update 406

Systeemeisen Exact Compact product update 406 1 van 6 08-10-2013 12:07 Exact Compact Systeemeisen Exact Compact product update 406 Een pressionele administratie moet bedrijfszeker zijn. U moet er in het dagelijks gebruik snel en zonder onderbrekingen

Nadere informatie

Handleiding Inloggen met SSL VPN

Handleiding Inloggen met SSL VPN Handleiding Inloggen met SSL VPN Beveiligd verbinding maken met het bedrijfsnetwerk via de Desktop Portal Versie: 24 april 2012 Handleiding SSL-VPN Pagina 1 van 10 Inleiding SSL VPN is een technologie

Nadere informatie

Gebruikershandleiding E-Zorg Remote Access.

Gebruikershandleiding E-Zorg Remote Access. Gebruikershandleiding E-Zorg Remote Access. Inhoud 1) Inleiding Pagina 2 2) Het token Pagina 2 3) De eerste keer inloggen Pagina 2 4) Terminal Sessions Pagina 5 5) Gebruik vanaf Apple of Linux systemen

Nadere informatie

Pervasive Server V9 Installatiegids

Pervasive Server V9 Installatiegids Pervasive Server V9 Installatiegids 1 Inhoudsopgave 1. Om te beginnen... 3 2. Systeemeisen... 3 2.1 Server... 3 2.1.1 Hardware... 3 2.1.2 Software... 3 2.2 Client... 3 2.2.1 Hardware... 3 2.2.2 Software...

Nadere informatie

Factuur2King 2.1 installeren (ook bij upgrades)

Factuur2King 2.1 installeren (ook bij upgrades) Factuur2King 2.1 installeren (ook bij upgrades) Pak het Factuur2King.zip bestand uit en plaats de bestanden op de gewenste locatie op de PC (de locatie maakt niet uit). Controleer dat de volgende twee

Nadere informatie

KeyLink B.V. KeyLink CTI Client Installation Manual - Dutch

KeyLink B.V. KeyLink CTI Client Installation Manual - Dutch KeyLink B.V. KeyLink CTI Client Installation Manual - Dutch Product(en): Versie: KeyLink CTI software V4.13.1 Document Versie: 1.16 Datum: 8 januari 2013 Auteur: Technical Support Overzicht Dit document

Nadere informatie

SPACE ProAccess 3.0. Voor nadere toelichting kan contact opgenomen worden met SALTO.

SPACE ProAccess 3.0. Voor nadere toelichting kan contact opgenomen worden met SALTO. SPACE ProAccess 3.0 SALTO voorziet de partner van een document dat als checklist dient voor een juiste voorbereiding van de SALTO Web Software en de vereisten van het netwerk. Dit document is bedoeld voor

Nadere informatie

Gebruikershandleiding E-Zorg Remote Access.

Gebruikershandleiding E-Zorg Remote Access. Gebruikershandleiding E-Zorg Remote Access. Inhoud 1) Inleiding Pagina 2 2) Het token Pagina 2 3) De eerste keer inloggen Pagina 3 4) Terminal Sessions Pagina 5 5) Gebruik vanaf Apple of Linux systemen

Nadere informatie

ICT Emmaüs. Technische richtlijnen Emmaüs implementatie

ICT Emmaüs. Technische richtlijnen Emmaüs implementatie 1 Versiebeheer Versie Datum Naam Opmerking Versie 1.9 04-MAA-2015 Wim Van Poel Verduidelijking ivm de switches Versie 1.8 02-JAN-2015 Wim Van Poel Switches moeten managed zijn en worden door ICT Emmaüs

Nadere informatie

Installatiehandleiding SafeSign en PKI Klasse X certificaten

Installatiehandleiding SafeSign en PKI Klasse X certificaten Installatiehandleiding SafeSign en PKI Klasse X certificaten Juni 2014 2014 Copyright KPN Lokale Overheid Alle rechten voorbehouden. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van KPN Lokale overheid

Nadere informatie

edocs database structuur info

edocs database structuur info edocs database structuur info EMAIL WEBSITE Zwolle, 3 jan. 12 j.moorman@edocs.nl www.edocs.nl PAGINA 2 VAN 6 Background info edocs is een digitale archiveringsproduct voor windows platforms geschreven

Nadere informatie

Summa Cutter Tools. 1 Cutter tools. Met dit programma kunnen twee dingen geïnstalleerd worden:

Summa Cutter Tools. 1 Cutter tools. Met dit programma kunnen twee dingen geïnstalleerd worden: Summa Cutter Tools 1 Cutter tools Met dit programma kunnen twee dingen geïnstalleerd worden: 1. Plug-in voor Corel (vanaf versie 11) en Adobe Illustrator (vanaf versie CS). De plug-in voor Corel installeert

Nadere informatie

HANDLEIDING DMS Plugin Installatie, configuratie & werking

HANDLEIDING DMS Plugin Installatie, configuratie & werking HANDLEIDING DMS Plugin Installatie, configuratie & werking Dit document is de handleiding voor de installatie, configuratie en werking van de DMS Plugin. Versie 1-12/09/2005 Inhoudstafel 1 Installatie...

Nadere informatie

VMware View 4.5 een overview. Eline Klooster Technical Trainer e.klooster@xtg.nl

VMware View 4.5 een overview. Eline Klooster Technical Trainer e.klooster@xtg.nl VMware View 4.5 een overview Eline Klooster Technical Trainer e.klooster@xtg.nl Eline Klooster Xpert Training Group VMware Authorized Training Center Citrix Authorized Learning Center Microsoft CPLS Eigen

Nadere informatie

Deel 4 Active Directory inleiding

Deel 4 Active Directory inleiding Deel 4 Active Directory inleiding 1 Wat is AD? 2 Structuur van AD? 3 Domain Controllers 4 Verschil met werkgroep 5 Install van een nieuw domain 6 AD Consoles Active Directory (AD) staat beheerders toe

Nadere informatie

Micro Computer Service Center. Installatie

Micro Computer Service Center. Installatie Micro Computer Service Center Installatie MCSC BDR versie 2.7 van 01/01/2013 2013 Contents I. Uit te voeren bij MCSC voor vertrek naar de klant... 3 1. Bdr opzetten... 3 2. Bdr aanmaken in McscCom... 3

Nadere informatie

Beginnen met businessdesk

Beginnen met businessdesk Beginnen met businessdesk Inleiding De businessdesk oplossingen van Desk Solutions zijn specifieke oplossingen die u een flexibele desktop omgeving leveren zonder dat u zich zorgen hoeft te maken over

Nadere informatie

Installatie Accowin (versie 2)

Installatie Accowin (versie 2) Installatie Accowin (versie 2) Versie 2.0 Inhoudsopgave 1. Download Accowin... 2 2. Accowin2Setup uitvoeren... 3 2.1 Selecteer componenten...3 2.2 Selectie van installatie directory...4 2.2.1 Client locatie...

Nadere informatie

Inhoud 0 Inleiding 1 Algemene netwerkbegrippen De installatie van Windows Server 2003

Inhoud 0 Inleiding 1 Algemene netwerkbegrippen De installatie van Windows Server 2003 vii Inhoud 0 Inleiding 1 0.1 In dit hoofdstuk 1 0.2 Dit boek 1 0.3 De taken van een netwerkbeheerder 3 0.4 Microsoft Windows-besturingssystemen 4 0.5 PoliForm bv 7 0.6 Dit boek doorwerken 8 0.7 De installatie

Nadere informatie

Scope van deze namiddag.

Scope van deze namiddag. Slide 1 Scope van deze namiddag. We willen het deze namiddag hebben over technische concepten die een optimale werking van onze nieuwe organisatie mogelijk maken. Tevens willen we jullie een mogelijk stappenplan

Nadere informatie

Datum 15 juni 2006 Versie 1.0.6. Exchange Online. Handleiding voor gebruiker Release 1.0

Datum 15 juni 2006 Versie 1.0.6. Exchange Online. Handleiding voor gebruiker Release 1.0 Datum 1.0.6 Exchange Online Handleiding voor gebruiker Release 1.0 1.0.6 Inhoudsopgave 1 Instellingen e-mail clients 2 1.1 Gebruik via Outlook 2003 2 1.2 Gebruik via ActiveSync 15 1.3 Gebruik via andere

Nadere informatie

In de meeste netwerkomgevingen staan de firewalls het browsen of surfen op internet toe.

In de meeste netwerkomgevingen staan de firewalls het browsen of surfen op internet toe. m:\helpdesk\vgmbox\documenten\handleiding - inzet binnen beveiligd netwerk (dmv proxyserver) - 20110112 - tbv pdf.doc Inzet van De VGM Box binnen een beveiligd netwerk Dit document beschrijft het functioneren

Nadere informatie

Installatie/Update/Intake formulier.

Installatie/Update/Intake formulier. Installatie/Update/Intake formulier. APPLICATIENAAM: APPLICATIEVERSIE: PACKAGE NAAM: APPLICATIETAAL: NL INDIEN ANDERS: INTAKE\INSTALLATIE DATUM: PRODUCTIE DATUM: 0 ORGANISATIE In dit hoofdstuk wordt alle

Nadere informatie

Installatie SQL: Server 2008R2

Installatie SQL: Server 2008R2 Installatie SQL: Server 2008R2 Download de SQL Server 2008.exe van onze site: www.2work.nl Ga naar het tabblad: Downloads en meld aan met: klant2work en als wachtwoord: xs4customer Let op! Indien u een

Nadere informatie

Virtueel of Fysiek. Uitdagingen bij migratie naar Windows 7

Virtueel of Fysiek. Uitdagingen bij migratie naar Windows 7 Het jaar 2011/2012 staat voor veel organisaties in het teken van Windows 7. De overstap van Windows XP naar Windows 7 lijkt in eerste instantie eenvoudig te zijn maar blijkt in de praktijk toch complex.

Nadere informatie

IAAS HANDLEIDING - SOPHOS FIREWALL

IAAS HANDLEIDING - SOPHOS FIREWALL IAAS HANDLEIDING - SOPHOS FIREWALL Contents IAAS HANDLEIDING - SOPHOS FIREWALL... 0 HANDLEIDING - SOPHOS FIREWALL... 2 STANDAARD FUNCTIONALITEITEN... 2 DNS... 2 DHCP... 2 BASIS INSTELLINGEN UITVOEREN...

Nadere informatie

Viktor van den Berg. Xpert Training Group VMware Authorized Training Center Citrix Authorized Learning Center Microsoft CPLS Eigen datacenter

Viktor van den Berg. Xpert Training Group VMware Authorized Training Center Citrix Authorized Learning Center Microsoft CPLS Eigen datacenter VIRTUALISATIE IRTUALISATIE & C...EEN EEN INTRODUCTIE & CLOUD COMPUTING VIKTOR VAN DEN BERG (XTG) INTRODUCTIE Viktor van den Berg VMware Certified Instructor Product Manager VMware Trainingen Dutch VMUG

Nadere informatie

Plan van aanpak Meesterproef 2: Workflowbeheer Voorwoord

Plan van aanpak Meesterproef 2: Workflowbeheer Voorwoord Plan van aanpak Meesterproef 2: Workflowbeheer Voorwoord Dit is het PVA versie 2. Dit wil zeggen dat ik de informatie op het gebeid van de netwerk instellingen en de setup heb verwerkt en uitgebreid heb

Nadere informatie

Aandachtspunten voor installatie suse in vmware server

Aandachtspunten voor installatie suse in vmware server Aandachtspunten voor installatie suse in vmware server Voorbereiden van vware virtueel machine: 1. Select linux Suse linux 2. Maak disksize 5Gb Denk er als je virtual machine wilt draaien op FAT32 vink

Nadere informatie

Installing XDMS - Client.

Installing XDMS - Client. XDMS Installing XDMS - Client. Toleindestraat 7/0101 B-9080 Beervelde T +32 9 353 90 20 F +32 9 353 90 29 info@xpower.be www.xpower.be VAT BE 0451.526.090 IBAN: BE51 4182 0548 6162 BIC: KREDBEBB Inhoudstafel

Nadere informatie

Installatie Remote Backup

Installatie Remote Backup Juni 2015 Versie 1.2 Auteur : E.C.A. Mouws Pagina 1 Inhoudsopgave BusinessConnect Remote Backup... 3 Kenmerken... 3 Beperkingen... 3 Gebruik op meerdere systemen... 3 Systeemeisen... 4 Support... 4 Installatie...

Nadere informatie

NIS Notarieel Informatie Systeem

NIS Notarieel Informatie Systeem INSTALLATIEHANDLEIDING CONVISO ID-SCAN NIS Notarieel Informatie Systeem Sportlaan 2h, 818 BE Heerde T (0578) 693646, F (0578) 693376 www.vanbrug.nl, info@vanbrug.nl 2014 Van Brug Software B.V. Hoewel deze

Nadere informatie

Releaseplan Nieuwe Citrix servers / verhuizing KUN-RU domein / nieuwe ICA cliënt t.b.v. de ontsluiting van ISIS+ I&D, ISIS+ S&S en Redwood JCS

Releaseplan Nieuwe Citrix servers / verhuizing KUN-RU domein / nieuwe ICA cliënt t.b.v. de ontsluiting van ISIS+ I&D, ISIS+ S&S en Redwood JCS Releaseplan Nieuwe Citrix servers / verhuizing KUN-RU domein / nieuwe ICA cliënt t.b.v. de ontsluiting van ISIS+ I&D, ISIS+ S&S en Redwood JCS Auteurs: Andre Geenen (UCI), Thomas Dessing (DSZ) Datum: 25-9-2009

Nadere informatie

Agenda. doelstelling situering voor- en nadelen functionaliteit opbouw voorwaarden besluitvorming

Agenda. doelstelling situering voor- en nadelen functionaliteit opbouw voorwaarden besluitvorming 12/10/2010 1 Agenda doelstelling situering voor- en nadelen functionaliteit opbouw voorwaarden besluitvorming 2 doelstelling (nood aan) Windows 2008R2 situeren overzicht geven functionaliteit praktische

Nadere informatie

Handleiding Inloggen met SSL VPN

Handleiding Inloggen met SSL VPN Handleiding Inloggen met SSL VPN Beveiligd verbinding maken met het bedrijfsnetwerk via de CloudPortal Versie: 10 april 2015 Handleiding SSL-VPN Pagina 1 van 11 Inleiding SSL VPN is een technologie die

Nadere informatie

Handleiding Document Management Systeem (DMS)

Handleiding Document Management Systeem (DMS) Handleiding Document Management Systeem (DMS) 1/16 INDEX: 1.Wat?... 3 2.URL + aanmelding... 3 3.Opladen van documenten*... 7 4.Link voor externen:... 9 Download url:... 12 Inleiding:... 12 Instellingen...

Nadere informatie

Pervasive Server V10 SP3 Installatiegids

Pervasive Server V10 SP3 Installatiegids Pervasive Server V10 SP3 Installatiegids 1 Inhoudsopgave Pervasive Server V10 SP3 Installatiegids... 1 Inhoudsopgave... 2 1. Om te beginnen... 3 2. Systeemeisen... 3 2.1 Server... 3 2.1.1 Hardware... 3

Nadere informatie

Firewallpolicy VICnet/SPITS

Firewallpolicy VICnet/SPITS Ministerie van Verkeer en Waterstaat opq Rijkswaterstaat Firewallpolicy VICnet/SPITS 16 Februari 2005 Eindverantwoordelijkheid Goedgekeurd Naam Datum Paraaf Security Manager SPITS E.A. van Buuren Geaccepteerd

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding Installatiehandleiding TiSM- PC 10, 25, 100 en PRO Behorende bij TiSM Release 11.1 R e v i s i e 1 1 1 0 28 De producten van Triple Eye zijn onderhevig aan veranderingen welke zonder voorafgaande aankondiging

Nadere informatie

Enterprise SSO Manager (E-SSOM) Security Model

Enterprise SSO Manager (E-SSOM) Security Model Enterprise SSO Manager (E-SSOM) Security Model INHOUD Over Tools4ever...3 Enterprise Single Sign On Manager (E-SSOM)...3 Security Architectuur E-SSOM...4 OVER TOOLS4EVER Tools4ever biedt sinds 2004 een

Nadere informatie

Technische Specificaties

Technische Specificaties Technische Specificaties 1) Installatie Om Sophia te starten, hoeft niets geïnstalleerd te worden op de server. Sophia is een Windows applicatie: Sophia.ECDL.exe (app. 15 MB) Bij de installatie zal er

Nadere informatie

Projectwerk 2 Week 1. Nicolas Vermeulen, Yves Lenaerts, Preben Schaeken, Tom Putzeys, Dimitri Kozakiewiez en Lars Nooijens

Projectwerk 2 Week 1. Nicolas Vermeulen, Yves Lenaerts, Preben Schaeken, Tom Putzeys, Dimitri Kozakiewiez en Lars Nooijens Projectwerk 2 Week 1 Nicolas Vermeulen, Yves Lenaerts, Preben Schaeken, Tom Putzeys, Dimitri Kozakiewiez en Lars Nooijens 1 INHOUD Het netwerk Servers Security Automated Installations Onderhoud Computers

Nadere informatie

ASSISTANCE SOFTWARE INSTALLATIE-EISEN ASSISTANCE SOFTWARE FOR MICROSOFT DYNAMICS. Author : AV. Datum : 30 augustus 2013 Versie : 6 Status : Definitief

ASSISTANCE SOFTWARE INSTALLATIE-EISEN ASSISTANCE SOFTWARE FOR MICROSOFT DYNAMICS. Author : AV. Datum : 30 augustus 2013 Versie : 6 Status : Definitief ASSISTANCE SOFTWARE INSTALLATIE-EISEN ASSISTANCE SOFTWARE FOR MICROSOFT DYNAMICS Author : AV Datum : 30 augustus 2013 Versie : 6 Status : Definitief INHOUD INTRODUCTIE... 1 1. WERKSTATIONS... 2 1.1 GEBRUIKERS

Nadere informatie

Geracc.Net / HomePlus Pre-requirements

Geracc.Net / HomePlus Pre-requirements Pre-requirements Inhoudstafel A. Algemeen... 3 B. Type installaties... 3 C. Hardware en software vereisten... 4 1. PC Clients... 4 2. Terminal Server Clients (Thin Clients)... 4 3. Server... 4 D. Operating

Nadere informatie

Hard- en softwarevereisten voor

Hard- en softwarevereisten voor Hard- en softwarevereisten voor Datum Maart 2017 Versie 1.37 LIS BV www.lisbv.nl Inhoud Inhoud 1. Operating systemen en databases... 3 2.1. Minimale eisen (maximaal 3 gebruikers)... 4 2.1.1. Werkplek met

Nadere informatie

SPACE ProAccess 2.0. Voor nadere toelichting kan contact opgenomen worden met SALTO.

SPACE ProAccess 2.0. Voor nadere toelichting kan contact opgenomen worden met SALTO. SPACE ProAccess 2.0 SALTO voorziet de partner van een document dat als checklist dient voor een juiste voorbereiding van de SALTO Web Software en de vereisten van het netwerk. Dit document is bedoeld voor

Nadere informatie

Installatiehandleiding. Facto minifmis

Installatiehandleiding. Facto minifmis Installatiehandleiding Facto minifmis 1. Installatie Facto MiniFMIS 1.1 Achtergrond Facto MiniFMIS biedt facilitaire organisaties een eenvoudige en gebruikersvriendelijke hulpmiddel bij het uitvoeren van

Nadere informatie

SSL VPN. In deze handleiding zullen wij onderstaande SSL mogelijkheden aan u uitleggen. - SSL VPN account/groep creëren.

SSL VPN. In deze handleiding zullen wij onderstaande SSL mogelijkheden aan u uitleggen. - SSL VPN account/groep creëren. SSL VPN SSL VPN SSL VPN is een web based versie van VPN waarbij er geen VPN client software nodig is. Het wordt niet beperkt door netwerkomgevingen en is zeer eenvoudig te configureren. SSL staat voor

Nadere informatie

Handleiding Migratie. Bronboek Professional

Handleiding Migratie. Bronboek Professional Handleiding Migratie Bronboek Professional Laatste wijziging: 25/02/2015 Inhoudsopgave Controles en acties vooraf pag. 1 Installatie en configuratie Microsoft SQL met de Bronboek Helpdesk Tool pag. 3 Migratie

Nadere informatie

AZO@Home installatie

AZO@Home installatie AZO@Home installatie OPGELET Deze nieuwe technologie kan enkel gebruikt worden op de door Microsoft courant ondersteunde versies van Windows. Momenteel is dit: Windows 7, Windows 8 en 8.1 0. Registratie

Nadere informatie

Meerdere gebruikersaccounts aanmaken

Meerdere gebruikersaccounts aanmaken Meerdere gebruikersaccounts aanmaken In Windows XP heeft u de mogelijkheid om met meerdere gebruikersaccounts te werken. Werken er meerdere personen op de computer dan ontkomt u er al niet meer aan en

Nadere informatie

Migratie NVC 5.99 naar NPRO Norman Endpoint Manager wordt geïnstalleerd op de NVC 5.99 distributieserver

Migratie NVC 5.99 naar NPRO Norman Endpoint Manager wordt geïnstalleerd op de NVC 5.99 distributieserver Migratie NVC 5.99 naar NPRO Norman Endpoint Manager wordt geïnstalleerd op de NVC 5.99 distributieserver Migratie NVC 5.99 naar NPRO 1 december 2009 1 STAPPENPLAN KORT Belangrijk! Let op dat er geen NVC

Nadere informatie

NOD32 Antivirus Systeem Versie 2. Handleiding voor Installatie V1_0606/2003 Copyright 2003 ESET, LLC

NOD32 Antivirus Systeem Versie 2. Handleiding voor Installatie V1_0606/2003 Copyright 2003 ESET, LLC NOD32 Antivirus Systeem Versie 2 Handleiding voor Installatie V1_0606/2003 Copyright 2003 ESET, LLC 2 Inhoud 1. Introductie... 3 2. Installeren van NOD32 versie 2.........4 2.1 Eerste installatie.........4

Nadere informatie

Targets. Wie zou er iets tegen ons hebben? We zijn toch geen bank? Wat kunnen ze doen met onze gegevens?

Targets. Wie zou er iets tegen ons hebben? We zijn toch geen bank? Wat kunnen ze doen met onze gegevens? Roel Van Looy The bad guys The bad guys The bad guys Targets Wie zou er iets tegen ons hebben? Wat kunnen ze doen met onze gegevens? We zijn toch geen bank? Consumerisatie Haas (DDOS) Hackingtools Hackingtools

Nadere informatie

Easy Business Tools - Multi-user module

Easy Business Tools - Multi-user module Easy Business Tools Multi-user module Wat is de Multi-user module en wat kan ik er mee doen? De multi-user module is een gebruikerslicentie waardoor 5 computers in een netwerk kunnen samenwerken in Mijn

Nadere informatie

ZIEZO Remote Back-up Personal

ZIEZO Remote Back-up Personal handleiding ZIEZO Remote Back-up Personal Versie 4 1 INLEIDING... 3 1.1 SYSTEEMEISEN... 3 1.2 BELANGRIJKSTE FUNCTIES... 3 2 INSTALLATIE BACK-UP MANAGER... 4 2.1 VOLLEDIGE DATA BESCHIKBAARHEID IN 3 STAPPEN...

Nadere informatie

VMware ThinApp. Application Virtualization Platform that enables complex software to be delivered as self-contained EXE files

VMware ThinApp. Application Virtualization Platform that enables complex software to be delivered as self-contained EXE files VMware ThinApp Application Virtualization Platform that enables complex software to be delivered as self-contained EXE files Edwin Friesen Senior Solution Consultant @ Ictivity B.V. edwin.friesen@ictivity.nl

Nadere informatie

Windows XP Migratie opties. Bart van Dijk (b.van.dijk@hccnet.nl)

Windows XP Migratie opties. Bart van Dijk (b.van.dijk@hccnet.nl) Windows XP Migratie opties Bart van Dijk (b.van.dijk@hccnet.nl) Windows XP Migratie opties Wat is het probleem met Windows XP De opties te vervanging van Windows XP Migratie naar Linux Mint Probleem met

Nadere informatie

Installatie en configuratie documentatie

Installatie en configuratie documentatie Installatie en configuratie documentatie Assistance Web Portal v. 2.x Voor Windows 2003 / XP / Vista Assistance PSO handleiding, uitgegeven door Assistance Software. Alle rechten voorbehouden. Niets uit

Nadere informatie

Outlookkoppeling installeren

Outlookkoppeling installeren Outlookkoppeling installeren Voordat u de koppeling kunt installeren, moet outlook afgesloten zijn. Stappenplan Controleer of het bestand VbaProject.OTM aanwezig is. (zie 3.2) Controleer of de map X:\RADAR\PARAMETERS\

Nadere informatie

DE ELEKTRONISCHE IDENTITEITSKAART (EID)

DE ELEKTRONISCHE IDENTITEITSKAART (EID) DE ELEKTRONISCHE IDENTITEITSKAART (EID) MS OFFICE OUTLOOK 2007 (WINDOWS) VERSIE 1.1.1 NL Disclaimer Fedict is niet verantwoordelijk voor om het even welke schade die een derde zou ondervinden ingevolge

Nadere informatie

«Technische gids» Netwerkinstallatie en Terminal Server/Citrix

«Technische gids» Netwerkinstallatie en Terminal Server/Citrix 14/04/01 B50/v4.00/S/TG003.02 «Technische gids» Netwerkinstallatie en Terminal Server/Citrix System Voor gebruik bij de installatie van Sage BOB 50 School Edition 2014 Oplossing Sage BOB 50 2 Hoewel aan

Nadere informatie

DE ELEKTRONISCHE IDENTITEITSKAART (EID)

DE ELEKTRONISCHE IDENTITEITSKAART (EID) DE ELEKTRONISCHE IDENTITEITSKAART (EID) MS OFFICE 2007 (WINDOWS - WORD EN EXCEL) VERSIE 1.1.1 NL Disclaimer Fedict is niet verantwoordelijk voor om het even welke schade die een derde zou ondervinden ingevolge

Nadere informatie

Multi-user module 5.5

Multi-user module 5.5 Handleiding Multi-user module 5.5 Versie Datum 1.1 27-2-2012 Multi-user 5 LogiVert 1 Wat is de Multi-user module en wat kan ik er mee doen? De multi-user module is een gebruikerslicentie waardoor er 5

Nadere informatie

SURFconext Cookbook. Het koppelen van Alfresco aan SURFconext. Versie: 1.0. Datum: 8 december 2013. 030-2 305 305 admin@surfnet.nl www.surfnet.

SURFconext Cookbook. Het koppelen van Alfresco aan SURFconext. Versie: 1.0. Datum: 8 december 2013. 030-2 305 305 admin@surfnet.nl www.surfnet. SURFconext Cookbook Het koppelen van Alfresco aan SURFconext Auteur(s): Frank Niesten Versie: 1.0 Datum: 8 december 2013 Radboudkwartier 273 3511 CK Utrecht Postbus 19035 3501 DA Utrecht 030-2 305 305

Nadere informatie

Remote Back-up Personal

Remote Back-up Personal handleiding Remote Back-up Personal Versie 4 1 INLEIDING... 3 1.1 SYSTEEMEISEN... 3 1.2 BELANGRIJKSTE FUNCTIES... 3 2 INSTALLATIE BACK-UP MANAGER... 4 2.1 VOLLEDIGE DATA BESCHIKBAARHEID IN 3 STAPPEN...

Nadere informatie

Les 2, do 29-01- 15: Inleiding Server 2012 ii.2 VMware installeren en gereedmaken

Les 2, do 29-01- 15: Inleiding Server 2012 ii.2 VMware installeren en gereedmaken Week 5: Les 1, do 2901 15: Inleiding en basisbegrippen netwerk / IP i.1 Opbouw van de lessen Lessen van het boek Tussentijdse beoordelingsmomenten met theorietoets en eindopdracht i.2 Netwerkbegrippen

Nadere informatie

Handleiding voor het installeren van Tomcat7

Handleiding voor het installeren van Tomcat7 Handleiding voor het installeren van Tomcat7 Brondocument C:\WebServer\Handleiding\Tomcat\InstallerenTomcat.odt Versiebeheer Versie Datum Uitleg 1.0v 22-05-06 1e versie Tomcat 5.5 1.1v 24-05-06 Aanpassingen

Nadere informatie

Pervasive Server V9 Installatiegids

Pervasive Server V9 Installatiegids Pervasive Server V9 Installatiegids 17 mei yyyy - 1 - Inhoudsopgave 1. Om te beginnen...3 2. Systeemeisen...3 2.1 Server...3 2.1.1 Hardware...3 2.1.2 Software...3 2.2 Client...3 2.2.1 Hardware...3 2.2.2

Nadere informatie

Installatie Handleiding voor: TiC Narrow Casting Certified. System Integrators

Installatie Handleiding voor: TiC Narrow Casting Certified. System Integrators Installatie Handleiding voor: TiC Narrow Casting Certified System Integrators Installatiehandleiding TiC Narrow Casting Manager Inhoudsopgave 1. Algemeen - 3-2. Installatie PostgreSQL database server -

Nadere informatie

Lesplan: Schooljaar 2014-2015 versie: 1.0. HICMBO4P MS Server 2012 Planning

Lesplan: Schooljaar 2014-2015 versie: 1.0. HICMBO4P MS Server 2012 Planning Week 5: Les 1, do 2901 15: Inleiding en basisbegrippen netwerk / IP i.1 Opbouw van de lessen Lessen van het boek Tussentijdse beoordelingsmomenten met theorietoets en eindopdracht i.2 Netwerkbegrippen

Nadere informatie

Infosessie Systeembeheerders. 26 juni 2002. VPN aan de KULeuven

Infosessie Systeembeheerders. 26 juni 2002. VPN aan de KULeuven Infosessie Systeembeheerders VPN aan de KULeuven Doel (1) vertrouwelijke informatie ter beschikking stellen van 'KUL-vreemde' netwerken thuiswerkers mobiele gebruikers externe contracten kotnet constante

Nadere informatie

WoordenSTART in een netwerk installeren

WoordenSTART in een netwerk installeren WoordenSTART in een netwerk installeren WoordenSTART is een programma voor het jongste kind en behandelt de basiswoorden die beheerst dienen te worden voordat een kind aan het aanvankelijk leesonderwijs

Nadere informatie

Technische Specificaties

Technische Specificaties Technische Specificaties 1) Installatie Om Sophia te starten, hoeft niets geïnstalleerd te worden op de server. Sophia is een Windows applicatie: Sophia.ECDL.exe (app. 30 MB) Bij de installatie zal er

Nadere informatie

ebir th ebirth Configuraties voor het gebruik van de webtoepassing V1.3

ebir th ebirth Configuraties voor het gebruik van de webtoepassing V1.3 ebir th ebirth Configuraties voor het gebruik van de webtoepassing V1.3 Inhoudsopgave 1 DE URL OM TOEGANG TE KRIJGEN TOT DE TOEPASSING EBIRTH IN PRODUCTIE... 3 2 CONFIGURATIE FIREWALL EN PROXY... 4 3 CONFIGURATIE

Nadere informatie

Absentie Presentie Server Migratie

Absentie Presentie Server Migratie Absentie Presentie Server Migratie Auteur A. Boerkamp Versie V1.2 Datum 11-08-2010 Status Voor Intern / Extern gebruik Pincash International, 3066GS Rotterdam, Anthonetta Kuijlstraat 43-45, 010-2868000

Nadere informatie

SURFconext Cookbook. Het koppelen van Wordpress aan SURFconext. Versie: 1.0. Datum: 7 november 2013. 030-2 305 305 admin@surfnet.nl www.surfnet.

SURFconext Cookbook. Het koppelen van Wordpress aan SURFconext. Versie: 1.0. Datum: 7 november 2013. 030-2 305 305 admin@surfnet.nl www.surfnet. SURFconext Cookbook Het koppelen van Wordpress aan SURFconext Auteur(s): Frank Niesten Versie: 1.0 Datum: 7 november 2013 Radboudkwartier 273 3511 CK Utrecht Postbus 19035 3501 DA Utrecht 030-2 305 305

Nadere informatie

Cloud2 Online Backup - CrashplanPRO

Cloud2 Online Backup - CrashplanPRO Cloud2 Online Backup - CrashplanPRO Handleiding- CrashplanPRO - Online Backup Download de clients hier: Windows 32- bit: http://content.cloud2.nl/downloads/back01- cra.backupnoc.nl/crashplan_x86.exe Windows

Nadere informatie

Microsoft 70-685: Windows 7, Enterprise Desktop Support Technician Studerende

Microsoft 70-685: Windows 7, Enterprise Desktop Support Technician Studerende Personalia Naam: Frans Geboortedatum: 19-03-1987 Woonplaats: Weesp Nationaliteit: Nederlandse Burgerlijke staat: Ongehuwd Rijbewijs: B Profiel Frans is een sociaal ingesteld persoon die graag met mensen

Nadere informatie