Aanpak, richtlijnen en vereisten gesteld aan VMM-maatsoftware

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aanpak, richtlijnen en vereisten gesteld aan VMM-maatsoftware"

Transcriptie

1 Aanpak, richtlijnen en vereisten gesteld aan VMM-maatsoftware 1 Situering Het project Windows Desktop Migratie betekent dat applicaties in een andere omgeving moeten draaien. Het vorige client operating systeem (Windows NT4.0) speelde nogal laks om met systeemzaken (o.a. veiligheid en stabiliteit). Het nieuwe client operating systeem (Windows XP SP2) is een stuk strenger wat systeem-instellingen en componenten betreft en is daardoor veel robuuster en veiliger. Zowel de bestandenstructuur als het centrale register (registry) zijn extra beveiligd. Niettemin is het evengoed mogelijk alles te laten werken mits de inachtname van bepaalde regels. De strengere regels kunnen problemen veroorzaken voor oude applicaties (of applicaties gebaseerd op oude regels wat betreft plaats in bestandenstructuur en registergebruik). Er wordt bij de VMM uitgegaan van een situatie waarin de gebruiker, met gewone permissies (zoals voorzien door Microsoft), de applicaties moet kunnen gebruiken! De gelijktijdige overgang naar een meer gecentraliseerde omgeving (Citrix MPS 4.0 op Windows 2003 SP1) stelt daarbij nog extra multi-user eisen aan de applicaties. In het kader van de migratie moeten alle applicaties in MSI-formaat gepackaged ( verpakt ) worden. Een pakket kan daarmee automatisch geïnstalleerd worden op zowel Windows XP (met GPO s) als op Citrix (met ingebouwde installer). 2 Indeling applicaties Voor de volledigheid van dit document wordt de aanpak beschreven dat het dvp SYS/HD aanhoudt voor alle applicaties. De applicaties worden ingedeeld in hoofdcategoriën naargelang afkomst en functie: 1. Commerciëel algemeen : samenvoeging van applicaties met dezelfde functies. Waar mogelijk vervalt het pakket, van de overblijvende wordt zoveel als mogelijk de meest recente versie ingezet. Er wordt rekening gehouden met reeds aanwezige bestandstypes. Enkele gebruikers ( key-users ) worden gecontacteerd over de noodzaak of het nut ervan en het dvp SYS/HD doet een voorstel. De beslissing over welk pakket het uiteindelijk wordt gebeurt in samenspraak met de gebruikers (functioneel) en met het dvp LOG (budgettair). Zoveel als mogelijk komen de applicaties op Citrix, en zoveel als mogelijk worden de pakketten voorbereid voor automatische installatie (tenzij heel beperkt aantal installaties). De voorkeur voor Citrix houdt in dat applicaties gevalideerd moeten worden op multiuser-gedrag (zie verder). Ook bij aankoop moet daarmee rekening mee gehouden worden. 2. Commerciëel dev-tools : hier gaat het over de ontwikkelingstools die aangekocht werden voor het dvp ASW of sommige andere programmeurs. Door het dvp SYS/HD worden geen voorstellen gedaan, de applicaties zullen enkel op de desktops komen. De inspanning voor repackaging (automatische installatie) zal hier minimaal zijn, gezien het beperkte aantal installaties en de meestal hogere complexiteit ervan. De ontwikkelsoftware zal dus meestel manueel geïnstalleerd moeten worden. 3. Commerciëel technical : software die bij bepaalde toestellen hoort, meestal direct aan de computer gekoppeld. Overschakeling naar andere versies worden niet voorgesteld door het dvp SYS/HD aangezien het toestel hier bepalend is welk programma er gebruikt moet worden. De installatie van de pakketten zal meestal enkel op de desktops/portables gebeuren, zoveel als mogelijk zal automatische installatie voorzien worden. 4. VMM-maatsoft ASW : deze applicaties zijn kritisch voor de VMM en vereisen een aparte aanpak. Weinig applicaties kunnen vervallen en samenvoegen is ook niet mogelijk. Applicaties die extern ontwikkeld geweest zijn maar naderhand door ASW te onderhouden zijn komen ook in deze categorie. Deze applicaties dienen altijd op Citrix te werken, met automatische installatie. De keuze voor Citrix houdt in dat applicaties gevalideerd moeten worden op multiuser-gedrag (zie verder). Ook bij het opmaken van lastenboeken en beoordeling van offertes van aannemers moet daarmee rekening mee gehouden worden! 5. VMM-maatsoft non-asw : applicaties specifiek van VMM maar niet aangeleverd of onderhouden door ASW. De applicaties kunnen zowel bij de VMM (niet-asw) ontwikkeld geweest zijn maar evengoed bij externe bedrijven. In deze categorie komen de belangrijkste bij de VMM ontwikkelde VB(A)-, Filemakeren Access-applicaties. Andere applicaties van externe bedrijven zijn bijv. de Cevi-, Cipal- en Adifoapplicaties. Platform 1 ste keus is altijd Citrix, pas in 2 de instantie kunnen ze op desktop (pc s) komen. De voorkeur voor Citrix houdt in dat applicaties gevalideerd moeten worden op multiuser-gedrag (zie verder). Bij ontwikkeling van nieuwe applicaties moet daarmee rekening gehouden worden. Altijd 1

2 automatische installaties (dus alles moet in MSI-formaat geplaatst worden, tenzij er niets op het Windows XP-toestel moet komen). 6. VMM-Middleware : alles wat, in ruime zin, met middleware te maken heeft werd hier bijeengebracht. Het gaat dus om meer dan enkel de componenten voor toegang tot databanken, ook bepaalde VB-dll s, client-managers, common ini-files,. Een uitvoerige beschrijving van de aanpak is terug te vinden in een apart document (VMM middleware-framework). De benaming van de applicaties bestaat steeds uit 3 delen: <org-name>-<product-name>-<version>: - <org-name>: firma, organisatie of maker programma (bij VMM-apps is dat steeds VMM ) - <product-name>: de naam van het programma (bijv. emissie-afvalwater) - <version>: de versie. Opmerking: de heel specifieke applicaties op labo-toestellen komen voor het migratieproject niet in aanmerking. Wegens het (meestal) afwijkende merk en type, stuurprogramma s, taalkwesties en heel specifieke toepassingen kan er te weinig aan geautomatiseerd worden. 3 Aanpak VMM-maatsoftware (al of niet van ASW) 3.1 Algemeen Alle applicaties dienen vooreerst opgelijst te worden, met telkens de erbij horende dependencies (1). Dat kan gaan over bepaalde dll s, middleware, plug-in s,.... Dat is niet altijd even vanzelfsprekend. Sommige componenten (dll s, ocx-en, ) staan bijv. wel al op de computer van programmeurs (want meegekomen met andere pakketten of de ontwikkelsoftware) maar daarom nog niet op de computers waarop het ontwikkelde programma uiteindelijk moet werken. Die dependencies moeten zoveel als mogelijk in één document komen en aan dvp SYS/HD bezorgd worden. Een reeds bestaand document per applicatie voor de eindgebruiker (bijv. een installatie- of gebruikershandleiding) is daarvoor niet voldoende. Het moet gaan om een specifiek document waarin beschreven wordt wat het platform extra moet bieden aan de applicatie. Na dat werk dient de ontwikkelaar het pakket enigszins voor te bereiden op de nieuwe omgeving (2). Zoals eerder gesteld is Windows XP (en Windows 2003 met Citrix) een stuk strenger en dienen bepaalde richtlijnen ( Windows XP Logo Program ) in acht genomen te worden (zie verder). Tenslotte dient de applicatie getest te worden in een zo representatief mogelijke omgeving (3). Een applicatie dient altijd te kunnen werken op Windows XP, wat altijd een eerste test zou moeten zijn. Op Terminal Server (Citrix) moet de applicatie getest worden op multi-user gedrag Oplijsting van applicaties + beschrijving van dependencies (1) Delphi/Omnis (ASW) Het dvp SYS/HD verwacht van ASW dat alle Delphi/Omnis-applicaties overzichtelijk opgesomd worden in één document. Er dient telkens een vermelding van de dependencies te komen, waaronder vooral ook de middleware. Het is noodzakelijk dat de middleware nauwkeurig vermeld wordt, aangezien dvp SYS/HD voor die installatie zal instaan. Enkele voorbeelden van het vereiste detailniveau: 1) applicatie GWIP : - dependent runtime: OMNIS 73 v7.0.2 runtime - middleware software: MDAC 2.8 SP1 + Informix 2.81 TC2 - middleware db -configuratie: ODBC 0applicaties, 0water, 4applicaties en 4water 2) applicatie HeffingenGV : - dependent app: Microsoft Word 2000 of dependent hardware: handscanner op seriële poort - middleware software: MDAC 2.8 SP1 + Informix 2.81 TC2 + Microsoft Jet Microsoft XML4 EN SP2 + Barcode-fonts - middleware db-configuratie: ODBC...; BDE 0Heffingen, BDE 2Heffingen,... Let op, informatie als xlkjd.dll is benodigd voor het correct draaien van de applicatie kan niet worden getolereerd. Dergelijke bibliotheken zijn bevat in middleware pakketten en dienen als dusdanig te worden bekeken. De Delphi/Omnis-applicaties zullen allemaal gerepackaged moeten worden, wat een opdracht van het dvp SYS/HD is. De repackager haalt uit de legacy-setup eventueel sommige componenten uit omdat die apart geïnstalleerd dienen te worden of gewoon overbodig zijn. De middleware-componenten (drivers + configuratie) zijn altijd apart te installeren (zie specifiek document). De opmerkingen komen in een 2

3 documentje. Het dvp SYS/HD zal na packaging en installatie zelf instaan voor een beperkte test: de opstart van de applicatie en de logon (op test en productie). De verdere testen (functionele) moeten door ASW en key-users gebeuren. De repackaging verandert eigenlijk niets aan de software zelf, daardoor kan het resultaat van de testen gedeeltelijk voorspeld worden Web (van ASW of andere oorsprong) Het dvp SYS/HD verwacht van ASW dat ook de web-gebaseerde maatsoftware overzichtelijk opgesomd worden in één document. Er dient eveneens telkens melding gemaakt te worden van de dependencies. Sommige vereisen bijv. een Java-runtime of Excel, Word,. Indien een plug-in een specifieke versie moet zijn moet dat ook vermeld worden. Ook specifieke browserinstellingen kunnen de werking beïnvloeden en dienen daarom vermeld te worden Applicaties van andere oorsprong Grosso-modo worden dezelfde eisen gesteld, dus zoveel mogelijk detail van vereiste dll s, achtergrondapplicaties, plug-in s, instellingen,.... De applicatie kan aangeleverd worden in afzonderlijke componenten (dll s, ocx en,...) of in de vorm van een legacy-setup (in niet MSI-formaat) Voorbereiden maatsoftware op de nieuwe omgeving (2) Men zou al onmiddellijk kunnen beginnen testen met de applicaties op Windows XP of Windows 2003 van zodra die omgeving beschikbaar is. Echter, een betere strategie is vooraf een analyse te maken van het pakket. Het pakket moet getoetst worden aan wat de nieuwe omgeving zal bieden (en niet zal bieden). Het dvp SYS/HD stelt een aantal extra zaken ter beschikking: - Roaming-profiles: het dvp SYS/HD zal het gebruik van roaming profiles op beperkte wijze invoeren. Daarmee kunnen instellingen (in registry, ini-files, ) en bestanden (shortcuts, ) meegaan naar de computer(s) waarop de gebruiker werkt. Dat zal zowel binnen de Citrixomgeving gebeuren (tussen de servers onderling) en op de Windows XP-computers. De beperkte wijze houdt in dat er slechts een aantal zaken in roaming komen, bijv. internet favorieten, cookies, instellingen van Outlook,. - Een L-schijf: dezelfde schijfletter zal er zijn voor Windows XP als onder Citrix (wat standaardisatie toelaat), maar de inhoud ervan zal gescheiden zijn! - Middleware-omgeving: de middleware komt uitgebreid aan bod in een specifiek document (VMM Middleware-framework-vx.y). Het beheer van de middleware ligt bij het dvp SYS/HD, aangezien dit een basis is voor alle programma s die bij de VMM moeten (samen) werken Het dvp SYS/HD verwacht dat het dvp ASW en andere programmeurs ook een zekere uniformiteit hanteert i.v.m. benamingen: - in het register wordt (onder software altijd de hoofdkey VMM (zonder punten ertussen!) gehanteerd, zowel onder HKLM als onder HKCU. Onder HKLM komen zaken die op de gehele computer betrekking hebben (bijv. applicatie-versie), onder HKCU komen zaken die betrekking hebben op de aangemelde gebruiker (bijv. een pad naar een map waar het laatst een document opgeslaan werd, een printerkeuze of papierlade,. - idem voor het wegschrijven onder de verschillende folderstructuren (dus niet vmmware maar vmm ). - in tijdelijke bestanden, lokale tabellen of het register altijd en overal de eigen globalisatieregels respecteren. Bijv. nergens nog oppervlaktewater maar steeds immissieoppervlaktewater. Een afkorting daarvan kan ook (bijv. imm-oppl ), maar dan steeds dezelfde. - Gezien het standaard strengere beleid op Windows XP/2003 dient er daar vooraf al mee rekening gehouden te worden. Microsoft heeft een specifiek document gepubliceerd met te volgen richtlijnen om programma s goed te laten werken, meer bepaald het document Designed for Microsoft Windows XP. Het document is algemeen van aard en bedoeld voor (commerciële) software-leveranciers. Een kopie staat ter beschikking in de AOP-map voor alle programmeurs. Het dvp SYS/HD gaat ervan uit dat de richtlijnen gevolgd worden. Ter informatie: de meeste problemen vloeien voort uit ondertussen totaal achterhaalde en verkeerde gewoontes uit de Windows 3.1-wereld! Hierna volgt een opsomming van de meest bekende problemen: gebruik van hard-coded paden: paden dienen altijd relatief te zijn, en indien er moet naartoe geschreven worden dan moet ook de verwijzing daarmee rekening houden. Ook het programma zelf mag 3

4 niet verwachten in een specifieke map te zitten. Bijv. mag de applicatie emissie-afvalwater niet verwachten in de map te staan onder c:\vmmware\.... Ter info: op Windows XP-computers komen de programma s onder C:\Program Files\VMM\<appname> te staan. Op Citrix-servers komen de programma s onder F:\Apps\VMM\<appname> te staan. Enkel ter info dus, de programmeur mag deze paden niet vast in de programma s verwerken! onmogelijkheid te werken met lange padnamen. Meestal is de oorzaak een gehele of gedeeltelijke aanwezigheid van 16bit-code, deze applicaties worden zo mogelijk geweigerd wegens diverse moeilijkheden) het niet gebruiken van environment variables : tal van environment variables staan al langer ter beschikking om het gebruik van absolute paden te kunnen vermijden. Die set variabelen is onder Windows XP (en Citrix-servers) uitgebreider dan onder Windows NT4. Het gebruik ervan zou maximaal moeten zijn, daarom volgt hieronder een lijstje met de meest interessante ervan voor programmeurs: - CommonProgramFiles : verwijst naar C:\Program Files\Common Files, voor het wegschijven van gemeenschappelijjke files van een specifiek bedrijf of organisatie. Wegschrijven gebeurt enkel bij installatie van programma s. Het dvp SYS/HD zal voorzien in een subfolder VMM voor VMM-specifieke zaken (bijv. middleware-configuratie). Deze componenten zijn niet uniek per programma en zullen daarom altijd blijven staan na een uninstall van een programma. - appdata : voor applicatie-specifieke bestanden (wegschrijven wijzigbare tijdelijke data behorend bij een applicatie). Verwijst naar een specifieke plaats per gebruiker (C:\Documents and Settings\<username>\Application Data) waar verder een structuur kan opgebouwd worden per softwareleverancier. Alle VMM-maatsoftware dient onder de naam VMM te komen. Enkel te gebruiken voor heel kleine hulpbestanden, want deze lokatie zal mee opgenomen worden in de roaming!. - homedrive en homepath : via centrale instellingen zal de verwijzing van homedrive steeds gebeuren naar P:, en homepath steeds naar \. Dat zal zowel het geval zijn op Windows XP als op Citrix!. - clientname : hier staat steeds de (NETBIOS) name van de computer. Bij de VMM is dat bijv. steeds GAS voor computers van de Gasthuisstraat, begint de naam met MAIN dan draait het programma op een Citrix-server. - sessionname : hierop kan een detectie gebeuren of de applicatie in multi-user mode moet werken of niet. Op Windows XP-computers is dat altijd Console, binnen een Terminal Serversessie begint dat steeds met RDP-... en binnen een Citrix-sessie is dat steeds beginnend met ICA-. - temp (of tmp ): voor wegschrijven op de lokale hard-disk van tijdelijke bestanden. Er kan absoluut geen gebruik meer gemaakt worden van C:\temp, dat bestaat niet meer! De bestanden die tijdelijk naar %temp% weggeschreven worden mogen redelijk groot zijn, aangezien deze folder niet mee gaat roamen. De door het programma gecreëerde files moeten na afsluiten van het programma steeds verwijderd worden! De programma s mogen niet verwachten dat bij de volgende opstart er daar nog iets van een vorige keer teruggevonden kan worden. - verkeerd gebruik van de registry-keys HKLM en HKCU : die keys hebben een specifiek doel en moeten correct gebruikt worden. HKLM dient vooral voor algemene gegevens m.b.t. het programma, zoals versie-info, standaard-instellingen,.... HKCU dient voor user-gebonden zaken, zoals gemaakte menukeuze s, kleurinstellingen, laatste keer opgestart, pad naar lokatie van data, ladekeuze van een printer voor bijv. speciaal papier,.... Een gewone gebruiker heeft geen schrijfrechten op HKLM, wat ook zo hoort te zijn. verkeerd gebruik van de bestandenstructuur: nogal wat programma s proberen zaken weg te schrijven die niet toegankelijk zijn voor een gebruiker met normale gebruiksrechten. Bijv. de logging voorzien naar het pad c:\ is niet mogelijk verkeerd gebruik van de bestandenstructuur: applicaties proberen soms output-data weg te schrijven naar een vast gecodeerd pad in een submap van de applicatie. De applicatie moet er steeds in voorzien de gebruiker de vrije keuze te geven waar gegevens terecht moeten komen (op een map naar keuze op server). Deze keuze kan weggeschreven worden in de HKCU. het veelvuldig en/of verkeerd gebruik van ini-files: het gebruik ervan is te vermijden. Het gebruik ervan moet dan wel correct zijn, ttz. (systeem-) instellingen die eerder bij de installatie of de computer horen moeten in een andere ini-file terechtkomen dan voor gebruikersinstellingen. Gebruikersinstellingen moeten terechtkomen in een ini-file die weggeschreven wordt op een plaats waarop de gebruiker schrijfrechten heeft (profiel van de gebruiker). 4

5 het wegschrijven naar Windows Protected zone s : Windows XP laat niet meer toe dat er tal van dll s weggeschreven worden naar de system-folder (c:\windows\system32). Deze zone is beschermd om een oplossing te bieden aan de zogenaamde Dll-hell. In de plaats moeten dll s die bij programma s horen terecht te komen onder de eigen folder of een andere gemeenschappelijke folder (zoals bijv. C:\Program Files\Common Files\Borland Shared voor de gemeenschappelijke zaken van Borland) Applicaties testen op een zo representatief mogelijke omgeving (3) De testen dienen te gebeuren op een zo representatief mogelijke omgeving. Het moet vooral een systeem zijn waarop de ontwikkelsoftware, of delen ervan, niet aanwezig zijn. Het dvp SYS/HD kan op dit moment al een vrij goede testomgeving onder Windows XP beschikbaar stellen aan programmeurs. Daarop kunnen alvast alle applicaties al getest worden. Een testomgeving met Terminal Server en Citrix is moeilijker te bezorgen. De extra eisen gesteld door Terminal Server zijn multi-user gedrag, een goede werking op Windows XP en de inachtname van de multi-user - regels zullen het testwerk kunnen beperken. Belangrijke opmerkingen: 1. veel programmeurs beschikken over de verhoogde gebruikersrechten om het programmeerwerk te verrichten. Sommige beschikken zelfs (al of niet tijdelijk) over installatierechten en hebben de neiging dan daarmee te testen. Die testen zijn zo goed als waardeloos om eerder vermelde redenen. Het testen dient het best zelfs te gebeuren met een gewone gebruikers-account die nog nooit eerder installatierechten verkregen heeft! Daarom heeft het dvp. SYS/HD voorzien in testaccounts met de naam test-v.achternaam. Alle testen van ASW-maatsoftware dienen daarmee te gebeuren. 2. het dvp SYS/HD doet slechts een heel beperkte test van applicaties. Het dvp doet slechts het volgende: - gewone applicaties: opstarten en enkele menu s doorlopen, eventueel openen van een bestand - applicaties met aanlogprocedure op een database: opstarten + uitvoeren aanlogprocedure. Het logon-test zal gebeuren op de verschillende db s (voor zover er een logon+paswoord ter beschikking gesteld werd). Daar stopt het testwerk van het dvp SYS/HD. Het verdere testen wordt beschouwd als zijnde functionele testen en dient uitgevoerd te worden door andere mensen (key-users, applicatieverantwoordelijken, referentie-gebruikers,...). In geen geval kan van het dvp SYS/HD een inhoudelijke kennis van de applicaties verwacht worden! 4 MSI achtergrond info (begeleidende info voor lastenboeken) Het dvp SYS/HD wil zoveel als mogelijk automatische installaties kunnen uitvoeren. Het installatiesysteem werkt enkel op basis van MSI-pakketten, een Microsoft-techniek die ingevoerd werd sinds het jaar Een MSI-file is in feite een database in de vorm van een bestand die alle elementen bevat (of kan bevatten) die nodig zijn om een pakket op een computer te krijgen. In een lastenboek zou er aan leveranciers van maatsoftware kunnen gevraagd worden om het pakket te bezorgen in de vorm van een MSI-file. Komt het pakket zo van huis uit (een zogenaamde native MSI ), dan is het relatief eenvoudig voor het dvp SYS/HD daar nadien een zogenaamde MSI Transform (MST) voor te maken. In zo n transform zitten dan de keuzes die normaal in dialoog verschijnen bij een manuele installatie, het is dus een soort answer file. Omdat de installaties meestal net iets anders moeten gebeuren naargelang het platform (bijv. installatiepad van op Windows Server 2003 is steeds F:\apps ) zijn er soms meerdere MST s van toepassing op éénzelfde MSI. Belangrijke opmerkingen: - de applicatie-leverancier moet steeds bij inschrijving al melding maken van alle dependencies (zie ook eerder). In de regel is alles wat geen eigen code is een dependency! - de applicatie-leverancier mag absoluut geen redistributables in een eigen native MSI verwerken. Eventuele redistributables moeten steeds apart geleverd worden. Bij de VMM zijn die er meestal al, al of niet in een afwijkende versie (bijv..net Framework 1.1). - de MSI mag absoluut geen extra scripts of andere installatie-hulpmiddelen zoals ISScript nodig hebben of bevatten. - De Installer-property INSTALLDIR moet steeds correct gebruikt worden om de VMM toe te laten de applicatie op een pad naar keuze te installeren. 5

6 Andere installatietechnieken (zogenaamde legacy setups ) vereisen aanzienlijk meer voorbereidingswerk, dan moet nl. het MSI-pakket volledig zelf gemaakt worden (taak van dvp SYS/HD). De aanmaak van een MSI-pakket kan vrij ingewikkeld zijn. Veel applicatie-leveranciers zijn trouwens zelf niet in staat dat tot een goed einde te brengen. Ofwel besteden ze dat dan zelf uit of hebben ze de neiging af te komen met een half-afgewerkt pakket (met een ellenlange manuele installatieprocedure. Elk binnenkomend pakket met (maat-)software dat bij de VMM binnenkomt (via het dvp ASW maar evengoed via anders dvp s!) dient daarom aan een evaluatie-onderzoek onderworpen te worden. De kwaliteit van dat pakket is mede bepalend voor acceptie van de applicatie. Opgelet: een installatiepakket die native MSI aangeleverd werd zal nooit in een nieuw MSI-pakket gestoken worden door het dvp SYS/HD. Want op eigen aangemaakte MSI s zijn latere updates van de leverancier daarop niet meer mogelijk. Het belang van kwaliteitsvolle MSI-pakketten aangeleverd door leveranciers kan daarom niet genoeg benadrukt worden in lastenboeken. Daarnaast, eigenlijk los van het MSI-verhaal, kunnen wij als VMM-opdrachtgever bepaalde normen eisen (in het bijzonder voor applicaties in de categorie VMM-maatsoft ASW en VMM-maatsoft non-asw ). Het dvp SYS/HD zal die normen niet zelf beschrijven maar verwijst daarvoor logischerwijze naar publiekelijk beschikbare documenten op het internet (Microsoft website). Eerder werd al zo n document vermeld, nl. het document Windows XP Logo Program. Dat document staat centraal beschikbaar onder de map Z:\AOP\Migratie Windows XP-Citrix\documenten voor ontwikkelaars. Gezien het standaard platform voor applicaties bij de VMM Terminal Server/Citrix server is, dienen zeker de VMM-applicaties multi-user te zijn. Een document met richtlijnen betreffende het optimaliseren van applicaties voor Citrix-servers kan onder dezelfde map teruggevonden worden. Ook dat document moet als input gebruikt worden voor lastenboeken. Tenslotte zijn er op het internet talrijke document met richtlijnen voor software-ontwikkelaars beschikbaar. Het dvp SYS/HD verwacht dat de ontwikkelaars zich op eigen initiatief informeren over de nieuwe ontwikkelingen en daarmee maximaal rekening mee houden. 6

VMM-infrastructuur Versie: 3.01. 1 Situering... 1

VMM-infrastructuur Versie: 3.01. 1 Situering... 1 VMM-infrastructuur: Aanpak, richtlijnen en vereisten voor maat- en pakketsoftw are 1 Situering... 1 2 Software... 1 2.1 Indeling toepassingen... 2 2.2 Aanpak VMM-maatsoftware (al of niet van ASW)... 2

Nadere informatie

HANDLEIDING DMS Plugin Installatie, configuratie & werking

HANDLEIDING DMS Plugin Installatie, configuratie & werking HANDLEIDING DMS Plugin Installatie, configuratie & werking Dit document is de handleiding voor de installatie, configuratie en werking van de DMS Plugin. Versie 1-12/09/2005 Inhoudstafel 1 Installatie...

Nadere informatie

Technische nota AbiFire5 Rapporten maken via ODBC

Technische nota AbiFire5 Rapporten maken via ODBC Technische nota AbiFire5 Rapporten maken via ODBC Laatste revisie: 29 juli 2009 Inhoudsopgave Inleiding... 2 1 Installatie ODBC driver... 2 2 Systeeminstellingen in AbiFire5... 3 2.1 Aanmaken extern profiel...

Nadere informatie

DuboCalc 4.0. Installatie instructie

DuboCalc 4.0. Installatie instructie DuboCalc 4.0 Installatie instructie Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Verwijderen bestaande installaties... 3 3 Installatie DuboCalc Project... 4 4 Foutmeldingen... 8 1 DuboCalc Project 2.2 Installatie

Nadere informatie

UBC op Microsoft Windows 64-bits

UBC op Microsoft Windows 64-bits UBC op Microsoft Windows 64-bits Inleiding Op de 64-bits varianten van Windows werkt de UBC (en vele andere pakketten) op een andere manier dan op de oudere 32-bits varianten van deze Windows versies.

Nadere informatie

Installatie en configuratie 1.1. Licentie Systeem. Dé specialist in ruimtelijke informatievoorziening

Installatie en configuratie 1.1. Licentie Systeem. Dé specialist in ruimtelijke informatievoorziening 1.1 Installatie en configuratie, Licentie Systeem Dé specialist in ruimtelijke informatievoorziening Copyright Deze publicatie is een uitgave van Crotec BV, s-hertogenbosch (KvK Oost Brabant 1715 9294)

Nadere informatie

Installatiehandleiding. Facto minifmis

Installatiehandleiding. Facto minifmis Installatiehandleiding Facto minifmis 1. Installatie Facto MiniFMIS 1.1 Achtergrond Facto MiniFMIS biedt facilitaire organisaties een eenvoudige en gebruikersvriendelijke hulpmiddel bij het uitvoeren van

Nadere informatie

KeyLink B.V. KeyLink CTI Client Installation Manual - Dutch

KeyLink B.V. KeyLink CTI Client Installation Manual - Dutch KeyLink B.V. KeyLink CTI Client Installation Manual - Dutch Product(en): Versie: KeyLink CTI software V4.13.1 Document Versie: 1.16 Datum: 8 januari 2013 Auteur: Technical Support Overzicht Dit document

Nadere informatie

uziconnect Installatiehandleiding

uziconnect Installatiehandleiding uziconnect Installatiehandleiding VANAD Enovation is een handelsnaam van ENOVATION B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen in een

Nadere informatie

Installatie/Update/Intake formulier.

Installatie/Update/Intake formulier. Installatie/Update/Intake formulier. APPLICATIENAAM: APPLICATIEVERSIE: PACKAGE NAAM: APPLICATIETAAL: NL INDIEN ANDERS: INTAKE\INSTALLATIE DATUM: PRODUCTIE DATUM: 0 ORGANISATIE In dit hoofdstuk wordt alle

Nadere informatie

Beginnen met businessdesk

Beginnen met businessdesk Beginnen met businessdesk Inleiding De businessdesk oplossingen van Desk Solutions zijn specifieke oplossingen die u een flexibele desktop omgeving leveren zonder dat u zich zorgen hoeft te maken over

Nadere informatie

Planbord installatie instructies

Planbord installatie instructies Planbord installatie instructies Uit Comprise Wiki Inhoud 1 Basis installatie 1.1 Installeren 1.1.1 Microsoft Data Access Components 1.2 De eerste keer starten 2 Veelgestelde vragen 2.1 "Network resource

Nadere informatie

Dit document beschrijft de hardware eisen voor het gebruik van WBI software.

Dit document beschrijft de hardware eisen voor het gebruik van WBI software. gebruikers van het WBI instrumentarium Hardware eisen WBI2017 Zuiderwagenplein 2 8224 AD LELYSTAD Postbus 2232 3500 GE UTRECHT T 0320 298411 F 0320 249218 www.rijkswaterstaat.nl Contactpersoon Robert Slomp

Nadere informatie

Outlookkoppeling installeren

Outlookkoppeling installeren Outlookkoppeling installeren Voordat u de koppeling kunt installeren, moet outlook afgesloten zijn. Stappenplan Controleer of het bestand VbaProject.OTM aanwezig is. (zie 3.2) Controleer of de map X:\RADAR\PARAMETERS\

Nadere informatie

uziconnect Installatiehandleiding

uziconnect Installatiehandleiding uziconnect Installatiehandleiding VANAD Enovation is een handelsnaam van ENOVATION B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen in een

Nadere informatie

Factuur2King 2.1 installeren (ook bij upgrades)

Factuur2King 2.1 installeren (ook bij upgrades) Factuur2King 2.1 installeren (ook bij upgrades) Pak het Factuur2King.zip bestand uit en plaats de bestanden op de gewenste locatie op de PC (de locatie maakt niet uit). Controleer dat de volgende twee

Nadere informatie

Easy Business Tools - Multi-user module

Easy Business Tools - Multi-user module Easy Business Tools Multi-user module Wat is de Multi-user module en wat kan ik er mee doen? De multi-user module is een gebruikerslicentie waardoor 5 computers in een netwerk kunnen samenwerken in Mijn

Nadere informatie

Installatiegids 'Analyse van de Rekenfeiten' PRO versie

Installatiegids 'Analyse van de Rekenfeiten' PRO versie Installatiegids 'Analyse van de Rekenfeiten' PRO versie Algemeen Het programma kan worden geïnstallleerd op zowel standalone desktop pc's, laptops als in een netwerk. De installatie gebeurt op een locatie

Nadere informatie

Installatie Handleiding voor Modelit Applicatieprogrammatuur

Installatie Handleiding voor Modelit Applicatieprogrammatuur Modelit Elisabethdreef 5 4101 KN Culemborg Telefoon +31 345 521121 info@modelit.nl www.modelit.nl Installatie Handleiding voor Modelit Applicatieprogrammatuur Datum 27 April 2007 Modelit KvK Rivierenland

Nadere informatie

Installatie en configuratie documentatie

Installatie en configuratie documentatie Installatie en configuratie documentatie Assistance Web Portal v. 2.58, 2.60 Voor Windows 2003 / 2008 / XP / Vista / Windows 7 Assistance PSO handleiding, uitgegeven door Assistance Software. Alle rechten

Nadere informatie

PictoWorks Netwerk infrastructuur

PictoWorks Netwerk infrastructuur PictoWorks Netwerk infrastructuur dongle server file server validatie bestandsuitwisseling Op de file server bevindt zich de client-software van PictoWorks: {PictoWorks-directory} thumbs\ pictogrammen\

Nadere informatie

edocs database structuur info

edocs database structuur info edocs database structuur info EMAIL WEBSITE Zwolle, 3 jan. 12 j.moorman@edocs.nl www.edocs.nl PAGINA 2 VAN 6 Background info edocs is een digitale archiveringsproduct voor windows platforms geschreven

Nadere informatie

Installatiehandleiding FWG 3.0/2011-2012. Netwerkversie. Nieuwe installatie van FWG 3.0/2011-2012 met Oracle

Installatiehandleiding FWG 3.0/2011-2012. Netwerkversie. Nieuwe installatie van FWG 3.0/2011-2012 met Oracle Installatiehandleiding FWG 3.0/2011-2012 Netwerkversie Nieuwe installatie van FWG 3.0/2011-2012 met Oracle Wij willen u er op wijzen dat ons systeem FWG3.0 Cd-rom versie dit jaar (2011) voor de laatste

Nadere informatie

Installatie handleiding Reinder.NET.Optac

Installatie handleiding Reinder.NET.Optac Installatie handleiding Reinder.NET.Optac Versie : 2012.1.0.1 Inhoudsopgave 1 Systeemvereisten... 2 2 Pincode... 2 3 Licentie... 2 4 Installatie... 2 5 Eerste gebruik... 4 Titel Pagina 1 van 6 23-1-2012

Nadere informatie

Technische Specificaties

Technische Specificaties Technische Specificaties 1) Installatie Om Sophia te starten, hoeft niets geïnstalleerd te worden op de server. Sophia is een Windows applicatie: Sophia.ECDL.exe (app. 15 MB) Bij de installatie zal er

Nadere informatie

Summa Cutter Tools. 1 Cutter tools. Met dit programma kunnen twee dingen geïnstalleerd worden:

Summa Cutter Tools. 1 Cutter tools. Met dit programma kunnen twee dingen geïnstalleerd worden: Summa Cutter Tools 1 Cutter tools Met dit programma kunnen twee dingen geïnstalleerd worden: 1. Plug-in voor Corel (vanaf versie 11) en Adobe Illustrator (vanaf versie CS). De plug-in voor Corel installeert

Nadere informatie

ALL-CRM Installatie handleiding

ALL-CRM Installatie handleiding ALL-CRM Installatie handleiding Auteur: Shams Hadi Datum: 05-06-2014 Version: v1.2 2014, All-CRM 1 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave 2 2 Systeem vereisten 3 2.1 Cliënt (Desktop applicaties) 3 2.2 Cliënt (Internet

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Plato3

Gebruikershandleiding Plato3 Gebruikershandleiding Plato3 Versie: 8-12-2011 Pagina 1 van 10 Inloggen op Plato3 Ga in internet explorer naar: https://plato3.minez.nl Type bij Gebruikersnaam de gebruikersnaam van je EZ account Type

Nadere informatie

Rent+ Pre-requirements

Rent+ Pre-requirements Pre-requirements Inhoudstafel A. Algemeen... 3 B. Type installaties... 3 C. Hardware en software vereisten... 4 1. PC Clients... 4 2. Terminal Server Clients (Thin Clients)... 4 3. Server... 4 D. Operating

Nadere informatie

Installing XDMS - Client.

Installing XDMS - Client. XDMS Installing XDMS - Client. Toleindestraat 7/0101 B-9080 Beervelde T +32 9 353 90 20 F +32 9 353 90 29 info@xpower.be www.xpower.be VAT BE 0451.526.090 IBAN: BE51 4182 0548 6162 BIC: KREDBEBB Inhoudstafel

Nadere informatie

Nieuwe Installatie/Factuur2King bijwerken

Nieuwe Installatie/Factuur2King bijwerken Nieuwe Installatie/Factuur2King bijwerken Volg de onderstaande stappen om een nieuwe versie van Factuur2King 2.1 te installeren of een bestaande installatie bij te werken. 1. Uitpakken zipbestanden Pak

Nadere informatie

Handleiding voor het installeren van VBA scripts in Outlook

Handleiding voor het installeren van VBA scripts in Outlook Handleiding voor het installeren van VBA scripts in Outlook Brondocument E:\OutLook\InstallerenVBAScriptOutlook.odt Versiebeheer Versie Datum Uitleg 1.0v 21-03-12 1e versie na draaien prototype klant 1.1v

Nadere informatie

OtcNet. OtcNet Installeren. Opticom Engineering B.V.

OtcNet. OtcNet Installeren. Opticom Engineering B.V. OtcNet Installeren Opticom Engineering B.V. 1 Handleiding OtcNet Installeren 2 Inhoud OtcNet... 4 OtcNet installatie en registratie... 5 OtcNet locatie databestanden...13 OtcNet aanmelden...14 OtcNet configuratie...16

Nadere informatie

WoordenSTART in een netwerk installeren

WoordenSTART in een netwerk installeren WoordenSTART in een netwerk installeren WoordenSTART is een programma voor het jongste kind en behandelt de basiswoorden die beheerst dienen te worden voordat een kind aan het aanvankelijk leesonderwijs

Nadere informatie

Meerdere gebruikersaccounts aanmaken

Meerdere gebruikersaccounts aanmaken Meerdere gebruikersaccounts aanmaken In Windows XP heeft u de mogelijkheid om met meerdere gebruikersaccounts te werken. Werken er meerdere personen op de computer dan ontkomt u er al niet meer aan en

Nadere informatie

Installatiehandleiding FWG 3.0/2009-2010

Installatiehandleiding FWG 3.0/2009-2010 Installatiehandleiding FWG 3.0/2009-2010 Netwerkversie Nieuwe installatie van FWG 3.0/2009-2010 met Oracle Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Voorbereiden van de installatie... 2 2.1 Gegevens verzamelen...

Nadere informatie

Installatie Handleiding voor: TiC Narrow Casting Certified. System Integrators

Installatie Handleiding voor: TiC Narrow Casting Certified. System Integrators Installatie Handleiding voor: TiC Narrow Casting Certified System Integrators Installatiehandleiding TiC Narrow Casting Manager Inhoudsopgave 1. Algemeen - 3-2. Installatie PostgreSQL database server -

Nadere informatie

Intramed procedure. Intramed en Windows 7. 1. Upgraden naar Windows 7

Intramed procedure. Intramed en Windows 7. 1. Upgraden naar Windows 7 1. Upgraden naar Windows 7 Voorbereiding Als u straks gebruik wilt maken van een applicatie die nu op een andere computer draait, raden wij u aan om voordat u tot de installatie overgaat alle eventuele

Nadere informatie

Installatiehandleiding SafeSign en PKI Klasse X certificaten

Installatiehandleiding SafeSign en PKI Klasse X certificaten Installatiehandleiding SafeSign en PKI Klasse X certificaten Juni 2014 2014 Copyright KPN Lokale Overheid Alle rechten voorbehouden. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van KPN Lokale overheid

Nadere informatie

Technische Specificaties

Technische Specificaties Technische Specificaties 1) Installatie Om Sophia te starten, hoeft niets geïnstalleerd te worden op de server. Sophia is een Windows applicatie: Sophia.ECDL.exe (app. 30 MB) Bij de installatie zal er

Nadere informatie

Multi-user module 5.5

Multi-user module 5.5 Handleiding Multi-user module 5.5 Versie Datum 1.1 27-2-2012 Multi-user 5 LogiVert 1 Wat is de Multi-user module en wat kan ik er mee doen? De multi-user module is een gebruikerslicentie waardoor er 5

Nadere informatie

XAMPP Web Development omgeving opzetten onder Windows.

XAMPP Web Development omgeving opzetten onder Windows. XAMPP Web Development omgeving opzetten onder Windows. Inhoudsopgave 1. Lees dit eerst... 2 2. Inleiding... 2 1 Xampp downloaden... 2 2 Installatie Xampp 1.7.4 op externe harddisk... 3 3 XAMPP herconfiguren...

Nadere informatie

Upgrade naar People Inc 3.5.0

Upgrade naar People Inc 3.5.0 I Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 1 1.1 Installeren... van de upgrade 2 1.2 Uitvoeren... van de upgrade 5 1.3 Installatie... Applicatie Server 9 1.4 Installatie... Gebruikers programma's 15 1.5 Afronding...

Nadere informatie

Handmatig je lokale mailbox migreren

Handmatig je lokale mailbox migreren Handmatig je lokale mailbox migreren Mailbox data locatie opsporen: Start Outlook en ga naar de hoofdmap van de mailbox, klik hier met de rechtermuisknop en kies voor Open File Location of Open bestands

Nadere informatie

Problemen 2Work. Foutmeldingen die 2Work bij het opstarten kan geven

Problemen 2Work. Foutmeldingen die 2Work bij het opstarten kan geven Problemen 2Work Foutmeldingen die 2Work bij het opstarten kan geven Object width is niet ingesteld Installeer/Herinstalleer de Extra Windows Bibliotheken. Deze kan van onze website onder Downloads afgehaald

Nadere informatie

De ontwikkelaar heeft het recht om af te zien van verdere ontwikkeling en/of ondersteuning van dit pakket.

De ontwikkelaar heeft het recht om af te zien van verdere ontwikkeling en/of ondersteuning van dit pakket. 1. Licentieovereenkomst BELANGRIJK! LEES DEZE OVEREENKOMST ALVORENS DE SOFTWARE TE INSTALLEREN! Het aanvaarden van deze overeenkomst geeft u het recht tot gebruik van deze software, de software blijft

Nadere informatie

HANDLEIDING REMOTE LEEUWNET

HANDLEIDING REMOTE LEEUWNET HANDLEIDING REMOTE LEEUWNET INLEIDING Deze handleiding beschrijft het gebruik van de thuiswerkplek Remote Leeuwnet. Remote Leeuwnet biedt via een beveiligde internet verbinding toegang tot het netwerk

Nadere informatie

Migratie NVC 5.99 naar NPRO Norman Endpoint Manager wordt geïnstalleerd op de NVC 5.99 distributieserver

Migratie NVC 5.99 naar NPRO Norman Endpoint Manager wordt geïnstalleerd op de NVC 5.99 distributieserver Migratie NVC 5.99 naar NPRO Norman Endpoint Manager wordt geïnstalleerd op de NVC 5.99 distributieserver Migratie NVC 5.99 naar NPRO 1 december 2009 1 STAPPENPLAN KORT Belangrijk! Let op dat er geen NVC

Nadere informatie

Installatie en configuratie documentatie

Installatie en configuratie documentatie Installatie en configuratie documentatie Assistance Web Portal v. 2.x Voor Windows 2003 / XP / Vista Assistance PSO handleiding, uitgegeven door Assistance Software. Alle rechten voorbehouden. Niets uit

Nadere informatie

Installatie Remote Backup

Installatie Remote Backup Juni 2015 Versie 1.2 Auteur : E.C.A. Mouws Pagina 1 Inhoudsopgave BusinessConnect Remote Backup... 3 Kenmerken... 3 Beperkingen... 3 Gebruik op meerdere systemen... 3 Systeemeisen... 4 Support... 4 Installatie...

Nadere informatie

Nieuwe Installatie/Factuur2King 2.1 MU bijwerken

Nieuwe Installatie/Factuur2King 2.1 MU bijwerken Nieuwe Installatie/Factuur2King 2.1 MU bijwerken Volg de onderstaande stappen om Factuur2King 2.1 MU te installeren of een bestaande installatie bij te werken. Werkt u op dit moment nog met Factuur2King

Nadere informatie

1. Hardware Installatie...3 2. Installatie van Quasyscan...6 A. Hoe controleren of je een actieve internetverbinding hebt?...6 B.

1. Hardware Installatie...3 2. Installatie van Quasyscan...6 A. Hoe controleren of je een actieve internetverbinding hebt?...6 B. Quasyscan 1. Hardware Installatie...3 2. Installatie van Quasyscan...6 A. Hoe controleren of je een actieve internetverbinding hebt?...6 B. Zodra er een internetverbinding tot stand is gebracht...7 C.

Nadere informatie

1. Installatie van het programma MfcElmV33.exe: einde loopbaan maatregelen.

1. Installatie van het programma MfcElmV33.exe: einde loopbaan maatregelen. 1. Installatie van het programma MfcElmV33.exe: einde loopbaan maatregelen. Inleiding Het programma MfcElmV33.exe dient voor de aanmaak van de gegevens voor de tweede periode definitief. Hiervoor wordt

Nadere informatie

AZO@Home installatie

AZO@Home installatie AZO@Home installatie OPGELET Deze nieuwe technologie kan enkel gebruikt worden op de door Microsoft courant ondersteunde versies van Windows. Momenteel is dit: Windows 7, Windows 8 en 8.1 0. Registratie

Nadere informatie

Installatie van sqlserver

Installatie van sqlserver Installatie van sqlserver Download SQLserver 2005 Express basis van de website van 2work: www.2work.nl, tabblad downloads; beveiligde zone. De inlog gegevens kunnen via de helpdesk aangevraagd worden.

Nadere informatie

Installatie Accowin (versie 2)

Installatie Accowin (versie 2) Installatie Accowin (versie 2) Versie 2.0 Inhoudsopgave 1. Download Accowin... 2 2. Accowin2Setup uitvoeren... 3 2.1 Selecteer componenten...3 2.2 Selectie van installatie directory...4 2.2.1 Client locatie...

Nadere informatie

Plato gebruikershandleiding

Plato gebruikershandleiding Plato gebruikershandleiding Deze handleiding is voor zowel nieuwe installaties van Plato als voor installaties die niet meer werken. Deze handleiding bestaat uit meerdere instructies voor zowel Microsoft

Nadere informatie

ManualMaster Systeem 6.1 (ManualMaster Administrator, ManualMaster WebAccess en ManualMaster WebEdit)

ManualMaster Systeem 6.1 (ManualMaster Administrator, ManualMaster WebAccess en ManualMaster WebEdit) Let op: de versie op de gebruikerswebsite kan worden bijgewerkt! Het kan dus zijn dat uw geprinte versie verouderd is. Van toepassing op ManualMaster Systeem 6.1 (ManualMaster Administrator, ManualMaster

Nadere informatie

De laatste versie is beschikbaar Van onze software

De laatste versie is beschikbaar Van onze software De laatste versie is beschikbaar Van onze software In dit document informeren wij u over Aandachtspunten installatie pagina 2 van 5 Systeemeisen pagina 3 van 5 Releasenotes pagina 5 van 5 Versie 2013.12.01

Nadere informatie

Installatie SQL: Server 2008R2

Installatie SQL: Server 2008R2 Installatie SQL: Server 2008R2 Download de SQL Server 2008.exe van onze site: www.2work.nl Ga naar het tabblad: Downloads en meld aan met: klant2work en als wachtwoord: xs4customer Let op! Indien u een

Nadere informatie

1. Inleiding. 1. Inleiding... 1. 1.1. Installatieprocedure...2. 1.1.1. De installatie van LisCAD 5.0... 3. 1.2. Licentieprocedure...

1. Inleiding. 1. Inleiding... 1. 1.1. Installatieprocedure...2. 1.1.1. De installatie van LisCAD 5.0... 3. 1.2. Licentieprocedure... 1. Inleiding... 1 1.1. Installatieprocedure...2 1.1.1. De installatie van LisCAD 5.0... 3 1.2. Licentieprocedure...8 1.2.1. Introductie... 8 1.2.2. Evaluatielicenties... 8 1.2.3. Het bestellen van een

Nadere informatie

NIS Notarieel Informatie Systeem

NIS Notarieel Informatie Systeem INSTALLATIEHANDLEIDING CONVISO ID-SCAN NIS Notarieel Informatie Systeem Sportlaan 2h, 818 BE Heerde T (0578) 693646, F (0578) 693376 www.vanbrug.nl, info@vanbrug.nl 2014 Van Brug Software B.V. Hoewel deze

Nadere informatie

Installatie- en gebruikshandleiding Risicoverevening. 11 april 2007 ZorgTTP

Installatie- en gebruikshandleiding Risicoverevening. 11 april 2007 ZorgTTP Installatie- en gebruikshandleiding Risicoverevening 11 april 2007 ZorgTTP Inleiding In het kader van Risicoverevening wordt gepseudonimiseerd informatie aangeleverd aan het College voor Zorgverzekeringen

Nadere informatie

Tarief van invoerrechten downloaden en installeren

Tarief van invoerrechten downloaden en installeren Tarief van invoerrechten downloaden en installeren Downloaden Op de website http://www.kluwer.be/dbtar/nl/, krijg je volgend scherm te zien, waar je dient te klikken op het bestand Dbtarncd.zip. Tarief

Nadere informatie

BELANGRIJK! LEES DEZE OVEREENKOMST ALVORENS DE SOFTWARE TE INSTALLEREN!

BELANGRIJK! LEES DEZE OVEREENKOMST ALVORENS DE SOFTWARE TE INSTALLEREN! 1. Licentieovereenkomst BELANGRIJK! LEES DEZE OVEREENKOMST ALVORENS DE SOFTWARE TE INSTALLEREN! Het aanvaarden van deze overeenkomst geeft U het recht tot gebruik van deze software, de software blijft

Nadere informatie

Installatiehandleiding Business Assistent

Installatiehandleiding Business Assistent Installatiehandleiding Business Assistent Wijzigingsgeschiedenis Versie Datum Omschrijving Status 0.1 25-09-2014 Eerste opzet van het installatie Concept document. 1.0 04-11-2014 Geen: Commercieel maken

Nadere informatie

Profin migratie naar Terminal Server. Cervus Automatisering BV Midden Engweg 4 3882 TT Putten www.cervus.nl

Profin migratie naar Terminal Server. Cervus Automatisering BV Midden Engweg 4 3882 TT Putten www.cervus.nl Profin migratie naar Terminal Server Cervus Automatisering BV Stappenplan: 1. Virtuele harddisk maken voor de Profin data 2. Map structuur maken: Prog, Client en Profdata 3. Inhoud Program Files\Profin

Nadere informatie

Wat te doen na de aanschaf van:

Wat te doen na de aanschaf van: Wat te doen na de aanschaf van: - Een nieuw werkstation - Een nieuwe server Inhoud Inleiding... 2 De juiste werkomgeving... 2 Eén computer, één gebruiker... 2 De database op een server en één of meerdere

Nadere informatie

HANDLEIDING HOSTED EXCHANGE 2007 (PC-EN)

HANDLEIDING HOSTED EXCHANGE 2007 (PC-EN) HANDLEIDING HOSTED EXCHANGE 2007 (PC-EN) Met de Hosted Exchange oplossing van De Hostfabriek beschik je steeds over al je e-mails, publieke documenten en afspraken. Afhankelijk van de beschikbare mogelijkheden

Nadere informatie

Handleiding Installeren Thuiswerkportaal

Handleiding Installeren Thuiswerkportaal Handleiding Installeren Thuiswerkportaal Auteur: Thái Nguyen Afdeling: D-ICT Datum: 01 mrt 2016 Versie: 2.3 1 Inleiding Om de Desktop EZIS via het Thuiswerkportaal te kunnen starten heeft u Externe toegang

Nadere informatie

Installatiehandleiding TiC Narrow Casting Manager

Installatiehandleiding TiC Narrow Casting Manager Installatiehandleiding TiC Narrow Casting Manager Inhoudsopgave 1. Algemeen - 3-2. Installatie PostgreSQL database server - 4-3. Installatie FTP server - 9-4. Aanmaken account in FileZilla server - 13

Nadere informatie

Door: Ruud van Eeghem Datum: juni 2008 Versie: 1.0. Handleiding gebruik EPBD GIPC tool

Door: Ruud van Eeghem Datum: juni 2008 Versie: 1.0. Handleiding gebruik EPBD GIPC tool Door: Ruud van Eeghem Datum: juni 2008 Versie: 1.0 Handleiding gebruik EPBD GIPC tool Aanleiding De EPBD GIPC tool is een database die ontwikkeld is om het gebruik van de generieke interface van de EPBD

Nadere informatie

DL: L462. ~Ooodan SYSTEEMEISEN HIS MM/LM. ten behoeve van. RWS Dienst Weg- en Waterbouwkunde. Amsterdam, 21 december2000. Kenmerk: G0029. e.

DL: L462. ~Ooodan SYSTEEMEISEN HIS MM/LM. ten behoeve van. RWS Dienst Weg- en Waterbouwkunde. Amsterdam, 21 december2000. Kenmerk: G0029. e. ~Ooodan DL: L462 u SYSTEEMEISEN HIS MM/LM ten behoeve van RWS Dienst Weg- en Waterbouwkunde Amsterdam, 21 december2000 Kenmerk: G0029 e. nr:07j7j Geodan SYSTEEMEISEN HIS MM/LM ten behoeve van RWS Dienst

Nadere informatie

Pervasive Server V9 Installatiegids

Pervasive Server V9 Installatiegids Pervasive Server V9 Installatiegids 1 Inhoudsopgave 1. Om te beginnen... 3 2. Systeemeisen... 3 2.1 Server... 3 2.1.1 Hardware... 3 2.1.2 Software... 3 2.2 Client... 3 2.2.1 Hardware... 3 2.2.2 Software...

Nadere informatie

1 INHOUDSOPGAVE 1 INHOUDSOPGAVE INLEIDING DE TOEPASSING INSTALLEREN DE TOEPASSING OPSTARTEN

1 INHOUDSOPGAVE 1 INHOUDSOPGAVE INLEIDING DE TOEPASSING INSTALLEREN DE TOEPASSING OPSTARTEN 1 INHOUDSOPGAVE 1 INHOUDSOPGAVE... 1.1 2 INLEIDING... 2.1 3 DE TOEPASSING INSTALLEREN... 3.1 4 DE TOEPASSING OPSTARTEN... 4.1 5 DE TOEPASSING GEBRUIKEN... 5.1 2 INLEIDING Dit document beschrijft de installatie

Nadere informatie

VMware ThinApp. Application Virtualization Platform that enables complex software to be delivered as self-contained EXE files

VMware ThinApp. Application Virtualization Platform that enables complex software to be delivered as self-contained EXE files VMware ThinApp Application Virtualization Platform that enables complex software to be delivered as self-contained EXE files Edwin Friesen Senior Solution Consultant @ Ictivity B.V. edwin.friesen@ictivity.nl

Nadere informatie

Drivers van het internet op je computer installeren

Drivers van het internet op je computer installeren Drivers van het internet op je computer installeren 1 Drivers van het internet op je computer installeren Op de websites van de verschillende fabrikanten kan je drivers terug vinden van al hun producten.

Nadere informatie

Xampp Web Development omgeving opzetten onder Windows.

Xampp Web Development omgeving opzetten onder Windows. Xampp Web Development omgeving opzetten onder Windows. Inhoudsopgave 1. Lees dit eerst... 2 2. Inleiding... 2 3. Installatie Xampp... 3 1.1 Installatie Xampp Launcher... 7 1.2 Controle geïnstalleerde bestanden...

Nadere informatie

Installatie i2 producten algemeen

Installatie i2 producten algemeen Installatie i2 producten algemeen Postbus 872 3900 AW Veenendaal Vendelier 65 3905 PD Veenendaal T +31 318 543173 F +31 318 541937 E info@dataexpert.nl W www.dataexpert.nl Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2

Nadere informatie

Pervasive Server V9 Installatiegids

Pervasive Server V9 Installatiegids Pervasive Server V9 Installatiegids 1 Inhoudsopgave 1. Om te beginnen... 3 2. Systeemeisen... 3 2.1 Server... 3 2.1.1 Hardware... 3 2.1.2 Software... 3 2.2 Client... 3 2.2.1 Hardware... 3 2.2.2 Software...

Nadere informatie

Handleiding Migratie. Bronboek Professional

Handleiding Migratie. Bronboek Professional Handleiding Migratie Bronboek Professional Laatste wijziging: 25/02/2015 Inhoudsopgave Controles en acties vooraf pag. 1 Installatie en configuratie Microsoft SQL met de Bronboek Helpdesk Tool pag. 3 Migratie

Nadere informatie

End of Support. Windows XP Office 2003. maar ook: Exchange 2003 (oa gebruikt in SBS 2003) (link met gegevens) SQL 2000

End of Support. Windows XP Office 2003. maar ook: Exchange 2003 (oa gebruikt in SBS 2003) (link met gegevens) SQL 2000 End of Support Windows XP Office 2003 maar ook: Exchange 2003 (oa gebruikt in SBS 2003) (link met gegevens) SQL 2000 Oplossingen Niets doen en afwachten Upgrade licentie bestaande PC Nieuwe PC hardware

Nadere informatie

Bijlage I. 2. Kies : Weergave op kleine pictogrammen. 3. Kies Java en de tab General : Kamer van Koophandel Nederland

Bijlage I. 2. Kies : Weergave op kleine pictogrammen. 3. Kies Java en de tab General : Kamer van Koophandel Nederland Bijlage I Deel A: Schonen van de Java cache t.b.v. nieuwe versie KvK Handtekeningservice applet Bij de nieuwe release van de KvK handtekeningservice zal de browser op uw werkplekken moeten worden geschoond,

Nadere informatie

Plan van aanpak Meesterproef 2: Workflowbeheer Voorwoord

Plan van aanpak Meesterproef 2: Workflowbeheer Voorwoord Plan van aanpak Meesterproef 2: Workflowbeheer Voorwoord Dit is het PVA versie 2. Dit wil zeggen dat ik de informatie op het gebeid van de netwerk instellingen en de setup heb verwerkt en uitgebreid heb

Nadere informatie

Installatie Handleiding

Installatie Handleiding Installatie Handleiding Index Introductie... 3 Systeem en software-vereisten... 4 Ondersteunde softwareapplicaties... 4 Programma architectuur... 5 Registerinstellingen... 5 Snelkoppeling... 6 Benodigde

Nadere informatie

Installatie handleiding

Installatie handleiding Installatie handleiding Pagina 2 van 7 1 Inleiding Vanwege de zeer uitgebreide elektronica op Porsche voertuigen is het noodzakelijk dat de diagnosesoftware enorm snel evolueert. De installatie en verdere

Nadere informatie

Remote Back-up Personal

Remote Back-up Personal handleiding Remote Back-up Personal Versie 4 1 INLEIDING... 3 1.1 SYSTEEMEISEN... 3 1.2 BELANGRIJKSTE FUNCTIES... 3 2 INSTALLATIE BACK-UP MANAGER... 4 2.1 VOLLEDIGE DATA BESCHIKBAARHEID IN 3 STAPPEN...

Nadere informatie

WiPaM Desktop Application. Handleiding. IXSyS 1/19 manual wipam ver. 1.1

WiPaM Desktop Application. Handleiding. IXSyS 1/19 manual wipam ver. 1.1 WiPaM Desktop Application Handleiding IXSyS 1/19 manual wipam ver. 1.1 Index Introductie...3 Starten...4 Configuratie...5 Patient Aanmaken...8 Spirometrie...10 ECG...10 Resultaten Uploaden...11 WiPaM Web

Nadere informatie

Vraag : Antwoord : Meer Infos.pdf. Wat zijn de minimum systeemeisen voor Bouwsoft?

Vraag : Antwoord : Meer Infos.pdf. Wat zijn de minimum systeemeisen voor Bouwsoft? Vraag : Wat zijn de minimum systeemeisen voor Bouwsoft? Antwoord : Systeemvereisten lokale pc of netwerk / Verdere technische info bouwsoft.eu 1. Pc met pentium III 1000Mhz - 512MB RAM (1GB igv Vista)-

Nadere informatie

De netwerkversie van een Jabbla softwarepakket installeren

De netwerkversie van een Jabbla softwarepakket installeren De netwerkversie van een Jabbla softwarepakket installeren Copyright Jabbla Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, overgedragen, overgeschreven, opgeslagen in een

Nadere informatie

DYKA e-shop. ICM-Handleiding

DYKA e-shop. ICM-Handleiding DYKA e-shop ICM-Handleiding Deze handleiding is samengesteld uit de informatie van de handleidingen EasyTransfer en EasyConnect en speciaal bedoeld voor een recht-toe-recht-aan installatie van Easy-Transfer

Nadere informatie

ZIEZO Remote Back-up Personal

ZIEZO Remote Back-up Personal handleiding ZIEZO Remote Back-up Personal Versie 4 1 INLEIDING... 3 1.1 SYSTEEMEISEN... 3 1.2 BELANGRIJKSTE FUNCTIES... 3 2 INSTALLATIE BACK-UP MANAGER... 4 2.1 VOLLEDIGE DATA BESCHIKBAARHEID IN 3 STAPPEN...

Nadere informatie

Technische documentatie Klankie 2010 voor systeembeheerders/installateurs

Technische documentatie Klankie 2010 voor systeembeheerders/installateurs Technische documentatie Klankie 2010 voor systeembeheerders/installateurs Van harte gefeliciteerd met uw aankoop van Klankie 2010, de netwerkversie. Deze documentatie is bedoeld voor degene die de netwerkinstallatie

Nadere informatie

Installatiehandleiding FWG 3.0/2011-2012. Stand-alone / Netwerkversie. Nieuwe Installatie van FWG 3.0/2011-2012 met een MS Access database

Installatiehandleiding FWG 3.0/2011-2012. Stand-alone / Netwerkversie. Nieuwe Installatie van FWG 3.0/2011-2012 met een MS Access database Installatiehandleiding FWG 3.0/2011-2012 Stand-alone / Netwerkversie Nieuwe Installatie van FWG 3.0/2011-2012 met een MS Access database Wij willen u er op wijzen dat ons systeem FWG3.0 Cd-rom versie dit

Nadere informatie

Installatie Handleiding

Installatie Handleiding 2001 Installatie Handleiding In opdracht van Hans Moviat Moviat Automatisering Datum 17 januari 2003 Moviat Automatisering (0162 470534) Versie 1.1 1 / 8 Installatie handleiding VIS2001 Deze handleiding

Nadere informatie

Installatiehandleiding Business Assistent

Installatiehandleiding Business Assistent Installatiehandleiding Business Assistent Wijzigingsgeschiedenis Versie Datum Omschrijving Status 0.1 25-09-2014 Eerste opzet van het installatie Concept document. 1.0 04-11-2014 Geen: Commercieel maken

Nadere informatie

Installatiehandleiding Cane Webservices.nl Integratie

Installatiehandleiding Cane Webservices.nl Integratie Installatiehandleiding Cane Webservices.nl Integratie Inhoud INHOUD... 1 1. INTRODUCTIE... 2 DOELSTELLING DOCUMENT... 2 GERELATEERDE DOCUMENTEN... 2 GEBRUIK VAN HET DOCUMENT... 2 LEZERS DOELGROEP... 2

Nadere informatie

Als u de installatie-cd van Pervasive in cd-romspeler stopt wordt het installatiemenu automatisch gestart.

Als u de installatie-cd van Pervasive in cd-romspeler stopt wordt het installatiemenu automatisch gestart. Voordat u Intramed en Pervasive gaat installeren is het belangrijk dat u eerst in Windows een account met wachtwoord aanmaakt. U gaat als volgt te werk: 1. Klik op de Windows button 2. Klik op Configuratiescherm

Nadere informatie