2 G E R S W I N T O W N H O U S E S A M S T E R D A M 3 I N T R O D U C T I O N

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2 G E R S W I N T O W N H O U S E S A M S T E R D A M 3 I N T R O D U C T I O N"

Transcriptie

1 6 Unique Villas

2 2 G E R S W I N T O W N H O U S E S A M S T E R D A M 3 I N T R O D U C T I O N Modern living amidst green surroundings between the cosmopolitan buildings on the Zuidas in Amsterdam: it is all possible. A frontyard as well as a backyard, your own frontdoor on a car-free private road, the option for a roof terrace, approx 230 m 2 net usable, three spacious levels and two private parking spaces. These are the features which characterise the uber-chic Townhouses designed inside Gershwin, the upcoming residential area of the Zuidas. Live grandiose on a high end location. Modern wonen in het groen tussen de kosmopolitische gebouwen op de Amsterdamse Zuidas: het bestaat. Een voor- en achtertuin, een eigen voordeur die grenst aan een autovrije privéstraat, een mogelijkheid voor een dakterras, circa 230 m 2 gbo, drie ruimtelijke woonlagen en twee privé parkeerplaatsen. Deze kenmerken typeren de uberchique Townhouses van Gershwin in de upcoming woonwijk van de Zuidas. Groots wonen op een toplocatie.

3 4 G E R S W I N T O W N H O U S E S A M S T E R D A M 5 GERSHWIN TOWNHOUSES These six Townhouses represent a modern way of living. Luxurious living in an urban district, but on a beautiful courtyard. Sheltered between green surroundings, these spacious and very light urban villas are located on a carfree private road. The stylish exterior has been designed by the architect with utmost care, the interior can be fully designed after personal tastes. The facade made from natural stone and the wooden elements that have been used for the exterior, give the villas a luxurious charisma and character. The facades of the Townhouses consist mainly of glass. This, combined with the high ceilings inside the Townhouses, generates space and light. The balconies, the frontyard and the backyard and the optional roof terrace, result in a feeling of absolute freedom. Het is een moderne manier van wonen in de zes Townhouses. Luxueus leven in een urban district, maar wel aan een prachtig hofje. Beschut tussen het groen staan deze ruime en zeer lichte urban villa s in een autovrije straat. Het stijlvolle exterieur is door de architect met zorg ontworpen, het interieur kan volledig naar eigen wens worden ingevuld. De natuurstenen gevel en de houten elementen die gebruikt zijn voor de buitenkant, geven een luxe uitstraling en karakter aan de villa s. De gevels bestaan vrijwel geheel uit glas. Dit genereert, samen met de extra vrije hoogte binnen, ruimte en licht. De balkons, de vooren achtertuin en een optioneel dakterras geven een gevoel van maximale vrijheid.

4 6 G E R S W I N T O W N H O U S E S A M S T E R D A M 7 GERSHWINLAAN Modern garden square living. The courtyard where the six Townhouses are located can be secluded and ring-fenced to guarantee the privacy of the residents. The facade consists of white natural stones, the window frames have been finished with gloss polish stainless steel, and the double front door is made of deep coloured wood these details ensure that the entrance of the Townhouses will be a real eye-catcher. They instantly invite to enter this new world. Amidst the city s hectic, this is where one will find peace and space. Modern wonen met veel buitenruimte. Het hofje met de zes Townhouses kan worden afgesloten met een hek om privacy te garanderen. De witte natuurstenen gevel, met RVS hoogglans gepolijste kozijnen en de diepgekleurde dubbele houten voordeur maken de entree van de Townhouses tot een ware eyecatcher. Ze nodigen direct uit om binnen te stappen in een nieuwe wereld. In de hectiek van de stad, vind je hier rust en ruimte.

5 8 G E R S W I N T O W N H O U S E S A M S T E R D A M 9

6 1 0 G E R S W I N T O W N H O U S E S A M S T E R D A M 1 1 ENTRANCE The Townhouses are also accessible via the parking garage, with two private parking spaces at the entrance of your home. In the parking garage the entrance has been finished with the same luxury and grandeur as the Townhouses themselves. The corner house has a second entrance, which allows for multi-functional use. De Townhouses zijn ook toegankelijk via de garage, met twee eigen parkeerplaatsen bij de entree. In de parkeergarage is de entree van de Townhouses afgewerkt met dezelfde luxe en grandeur. Het hoekhuis heeft een tweede entree, waardoor multifunctioneel gebruik mogelijk is.

7 1 2 G E R S W I N T O W N H O U S E S A M S T E R D A M 1 3 OUTSIDE By experimenting with space and sightlines, the architects were able to create a feeling of maximum freedom between the surrounding buildings. The garden captures maximum sun and day light. In addition to the front yard and backyard, all Townhouses are equipped with a balcony and an optional roof terrace. There are opportunities to get creative with the balconies as well as the roof terraces, which can be used to extend living space both on the front and the back. Door te spelen met ruimte en zichtlijnen, hebben de architecten het gevoel van maximale vrijheid tussen de omliggende gebouwen weten te creëren. Het zon- en daglicht valt optimaal in de tuin. Naast de voor- en achtertuin, beschikken alle woningen over balkons en optioneel een dakterras. Met de balkons en terrassen is te spelen; zowel aan de voor- als achterzijde kan hiermee de woonruimte worden uitgebreid.

8 1 4 G E R S W I N T O W N H O U S E S A M S T E R D A M 1 5 A cup of coffee in the morning in the front yard, a cocktail in the afternoon on the roof terrace, and a dinner with friends in the backyard. The courtyard, which has been designed by the landscape architect, and the adjacent backyards of the other Townhouses, add to the feeling of living in the countryside whilst living in the city centre of Amsterdam. s Ochtends koffie in de voortuin, na het werk een cocktail op het dakterras en diner met vrienden in de achtertuin. De door de architect vormgegeven binnentuin en de aangrenzende achtertuinen van de Townhouses, geven een gevoel van buitenleven in Amsterdam.

9 1 6 G E R S W I N T O W N H O U S E S A M S T E R D A M 1 7

10 1 8 G E R S W I N T O W N H O U S E S A M S T E R D A M 1 9 P E R G O L A Moveable slats P E R G O L A Verstelbare lamellen The architect & the materials N a t u r a l s t o n e Marble stone type Prinos from the Greek island of Thassos in the Mediterranean. White colored with light grey crystals. G E R S W I N T O W N H O U S E S N a t u u r s t e e n Marmer type Prinos afkomstig van het Griekse eiland Thassos in de Middellandse zee. Wit gekleurd met licht grijze kristallen. B a l c o n y Anthracite grey coated steel artistically bended balcony. B A L K O N Antracietgrijs gecoat stalen balkon, artistiek gebogen. S t a i n l e s s s t e e l Gloss polished stainless steel, with highest sheen. R V S Gepolijst RVS voorzien van de hoogste glansgraad. w o o d Wooden extra high- double front door, furnished with stainless steel door handles. h o u t Houten hoge dubbele voordeur, voorzien van RVS deurgrepen. The Gershwin Townhouses were established by a design of Felix Claus from renowned architects Claus & Kaan. The use of luxurious, durable and high-quality materials such as natural stone, stainless steel and wood give the villas their very own character. Together, they constitute a special eyecatching timeless design. For instance the white marble delivers an incredible contrast with the stainless steel high-gloss polished window frames of the facades, the stylishly designed anthracite grey balcony fences, as well as with the wooden touches. Claus & Kaan s design combines tight lines and rhythmical facades with eclectic references to modern architecture history. In the Gershwin Townhouses, this results in an exciting design that ensures pleasant living within an urban district. Living in style as can be expected in Amsterdam South, but with a unique innovative product on the Zuidas. Felix Claus De Gershwin Townhouses zijn tot stand gekomen naar een ontwerp van Felix Claus van het gerenommeerde architectenbureau Claus & Kaan. Het gebruik van luxe, duurzame en hoogwaardige materialen zoals natuursteen, RVS en hout geven de villa s een heel eigen karakter. Ze vormen samen een bijzonder in het oog springend tijdloos ontwerp. Het witte marmer contrasteert bijvoorbeeld met de RVS hoogglans gepolijste kozijnen van de gevels, de stijlvol vormgegeven antracietgrijze balkonhekken en de hout accenten. Het ontwerp van Claus & Kaan combineert strakke lijnen en ritmische gevels met eclectische referenties aan de moderne architectuurgeschiedenis. Bij de Gershwin Townhouses resulteert dit in een spannend ontwerp dat wonen in een urbandistrict zeer aangenaam maakt. Wonen in stijl zoals in Amsterdam Zuid gebruikelijk is, maar een uniek vernieuwd product aan de Zuidas. Felix Claus

11 2 0 G E R S W I N T O W N H O U S E S A M S T E R D A M 2 1 GERSHWIN MASTERPLAN B e e t h o v e n s t r a at The Zuidas is strategically located and provides optimal access. Along the Gershwinlaan, adjacent to the Beethovenstraat, the residential area Gershwin is in full development. Living on the Zuidas is trending topic. A growing number of people are discovering the advantages and special features of living differently, in an area where business and leisure seamlessly blend together. Even though the Townhouses are surrounded by cosmopolitan buildings, it still feels like living in the countryside due to the amount of vegetation and the sightlines which were taken account in the urban planning design. De Zuidas ligt strategisch en is optimaal bereikbaar. Langs de Gershwinlaan, grenzend aan de Beethovenstraat, is de woonwijk Gershwin volop in ontwikkeling. Wonen op de Zuidas is trending topic. Steeds meer mensen ontdekken de voordelen en bijzondere eigenschappen van anders wonen, in een omgeving waar business en leisure samenkomen. En hoewel de Townhouses omringd zijn door kosmopolitische gebouwen, voelt het alsof je buiten woont door al het groen en de zichtlijnen waarmee in het stedenbouwkundig ontwerp rekening is gehouden. D e B o e l e l a a n

12 22 GERSWIN TOWNHOUSES AMSTERDAM GERSHWIN TOWNHOUSES GREENING BEETHOVENSTRAAT P Imagine living in the Urban Jungle of the Zuidas; a green oasis between the Gershwin Townhouses. Every Townhouse has a landscape architect designed front yard which is in line with the design of the villas. The backyards can be designed according to personal preferences and are adjacent to the large courtyard of Gershwin. In addition to the small court and the car-free street, the courtyard enhances the feeling of even more protection and privacy. A niche within dynamic surroundings. Waan je in de Urban Jungle van de Zuidas; een groene oase tussen de architect ontworpen voortuin die in lijn is met de architectuur van de villa s. De achtertuinen mogen naar eigen wens worden aangepast en grenzen aan de grote binnentuin van Gershwin. De binnentuin draagt, naast het hofje en de autovrije straat, bij aan nog meer beschutting en privacy. Een niche in een dynamische omgeving. RIN GW EG A10 ABN AMRO HO VE NS TR SYMPHONY AA DJANGO T MAHLERPLEIN INTERMEZZO (2017) L EO N AR D BE R N S T EI NSTRA AT BLOK 9 P ET ER S CH AT ST RAAT BUIT ENVE LDER TSEL AAN B EN JA MI N BR I T T E NSTR AAT SUMMERTIME (2016) 6 ET GUSTAV MAHLERLAAN 900 MAHLER 5 BE NEW AMSTERDAM 4 3 3,5 m AN 2 N MAHLERPLEIN SS YL A NBER GLAA N T TEN STR AAT BEN JAM IN BRI EB U DE D BENJAMI N BRIT TENSTRA AT PARN ASSU SWEG C LA U 1 STATION AMSTERDAM ZUID ARN OLD SCHO DE BOELEGRACHT GEORGE GERSHWINLAAN Gershwin Townhouses. Ieder Townhouse heeft een door een landschaps- GEORGE GERSHWIN L A A N MILES CROWN PLAZA OPZUID GERSHWIN TOWNHOUSES DE BOELELAAN VU N

13 2 4 G E R S W I N T O W N H O U S E S A M S T E R D A M 2 5 Interior Interieur

14 2 6 G E R S W I N T O W N H O U S E S A M S T E R D A M 2 7 In order to display the endless possibilities of the spacious Townhouses, for inspiration an interior design was created for every individual Townhouse. The floor plans of the designs have been drawn such that they can be applied to any of the Townhouses and are interchangeable. Om de eindeloze mogelijkheden van de ruime Townhouses te laten zien, is er voor iedere woning een interieurontwerp bedacht ter inspiratie. De plattegronden van de ontwerpen zijn zo getekend dat ze in ieder huis toegepast kunnen worden en uitwisselbaar zijn.

15 2 8 G E R S W I N T O W N H O U S E S A M S T E R D A M 2 9

16 3 0 G E R S W I N T O W N H O U S E S A M S T E R D A M 3 1 Exciting ideas for the bedroom, bathroom and kitchen as well as for the use of fabrics and materials. An extra feature is the preparation for the installation of a private elevator and a preparation for a gas fireplace. In addition, the opportunity exists to extend the living space by building onto the terraces. Get inspired! Prikkelende ideeën voor de slaapkamer, de badkamer en de keuken en het gebruik van stoffen en materialen. Extra feature is de voorbereiding voor de installatie van een privélift in huis en de voorbereidingen voor een gashaard. Daarnaast is door het bebouwen van de terrassen, uitbreiding van de woonruimte mogelijk. Laat je inspireren!

17 3 2 G E R S W I N T O W N H O U S E S A M S T E R D A M 3 3 KITCHEN The kitchens are designed as the heart of the home. A space where you can live with pleasure. Here you will meet with friends and family. A family dinner, a good glass of wine, a pleasant conversation. A kitchen is always a very personal choice. Poggenpohl Amsterdam have selected kitchens for the 6 villa s based on the different types. Every Townhouse has a fully fitted luxury kitchen designed by Poggenpohl with Integrated appliances from Gaggenau. De keuken vormt het middelpunt van het huis. Een ruimte waarin u met plezier kunt leven. Hier komt u samen met vrienden en familie. Een hapje, een goed glas wijn, een prettig gesprek. Een keuken is altijd een zeer persoonlijke keuze. Poggenpohl Amsterdam heeft voor de 6 villa s een keuken samengesteld op basis van de verschillende types. Ieder Townhouse heeft een zeer complete en luxe keuken met inbouwapparatuur van Gaggenau. For specifications see page 53 Voor specificaties zie pagina 53

18 3 4 G E R S W I N T O W N H O U S E S A M S T E R D A M 3 5 BATHROOM Timeless, elegant, modern, warm and sustainable were the key words which inspired the bathroom designs from DIS Studio. Every Townhouse had bathrooms designed by DIS. For the Townhouses, DIS Studio selected gorgeous materials by Boffi such as corian white and solid aluminium taps. Lovely mat ceramic tiles in light colours by caesar added the finishing touch. Tijdloos, elegant, modern, warm en duurzaam zijn inspiratie voor het ontwerp van de badkamers van DIS Studio. Ieder Townhouse heeft door DIS ontworpen badkamers. DIS Studio heeft voor de Townhouses prachtige materialen van Boffi geselecteerd zoals wit corian en massieve RVS kranen. Mooie, matte keramische tegels in lichte kleuren van caesar om het geheel af te maken. For specifications see page 53 Voor specificaties zie pagina 53

19 3 6 G E R S W I N T O W N H O U S E S A M S T E R D A M 3 7 PARKING The Gershwin Townhouses are located on a car-free private road. All Townhouses have two parking spaces in the parking garage underneath, which allows for direct access to the basement of the villas. It is possible to equip the basement with an inside bicycle storage or extra living space such as a gym or an entertainment room. De Gershwin Townhouses liggen aan een autovrije privéstraat. Alle Townhouses hebben twee parkeerplaatsen in de onderliggende parkeergarage, die directe toegang geven tot het souterrain van de villa s. Het souterrain kan tevens worden voorzien van een inpandige fietsenstalling of extra woonruimte zoals een biljart of gym.

20 3 8 G E R S W I N T O W N H O U S E S A M S T E R D A M 3 9 L E S S I S M O R E D E K U N S T V A N H E T W E G L A T E N Our designs are characterized by a forceful spaciousness without unnecessary additions. Onze ontwerpen kenmerken zich door een sterke ruimtelijkheid zonder onnodige toevoegingen. ILA How can one live creatively and differently without compromising on functionality? The young and ambitious architects from architect agency ILA have created three provocative designs for the layout of the Townhouses. With her designs, ILA wants to show the endless possibilities of the spacious villas. Hoe kun je creatief en anders wonen, zonder dat dit ten koste gaat van de functionaliteit? De jonge, ambitieuze architecten van bureau ILA hebben drie uitdagende ontwerpen gemaakt voor de indeling van de Townhouses. ILA wil met haar ontwerpen de eindeloze mogelijkheden laten zien van de ruime villa s. We want to inspire people and show the full range of possibilities. As such, we tend to take things one step further than is conventional We willen mensen inspireren en het palet aan mogelijkheden laten zien. Hierbij verkiezen we het bijzondere boven het alledaagse Joost Baks van ILA The design of ila are for inspirational purposes. Please refer to the sales team for the possibilities and additional costs. De ontwerpen van ila zijn ter inspiratie. Vraagt u ons sales team naar de mogelijkheden en meerwerkkosten. 3Interiors by ila Interieurs van ila

21 4 0 G E R S W I N T O W N H O U S E S A M S T E R D A M 4 1 STAIRWAY TO HEAVEN S i d e v i e w Z i j a a n z i c h t m. The name requires no further explanation; De naam zegt het al, de trap is dé eyecatcher the staircase is the eye catcher in this in dit Townhouse en een belangrijk element M A N C AV E Townhouse and an essential element in its in het ontwerp. Deze loopt vanaf beneden tot FIREPL ACES design. It runs from downstairs all the way en met de tweede verdieping in één lijn naar B I G B E D R O O M S to the second floor in one fluent line, which boven en laat hierdoor veel ruimte over in de P R I VAT E B E D R O O M S thus creates a lot of space in the house. woning. De lichtstraat in het dak verlicht de W E L L N E S S The stairway is lit by natural light flooding trap uitbundig m. from the roof skylight. The layout of the design is both spacious De indeling van dit ontwerp is ruimtelijk en tegelijkertijd intiem, hier gaat het niet om 5.13 m m. and intimate; it doesn t feature corridors gangen maar juist om open ruimtes. but open spaces. Sliding doors simply Kamers zijn van elkaar af te scheiden separate or link the rooms together. of juist te koppelen door schuifdeuren. Bathrooms, toilets, storage and the kitchen Badkamers, toiletten, opslag en de keuken are located in separate blocks on each bevinden zich in aparte blokken per floor and also serve as partition between verdieping en dienen ook als afscheiding stairways and rooms. One of the blocks tussen trappen en kamers. In een van even houses a lift. de blokken bevindt zich ook een lift in m m m m. The design of ila are for inspirational purposes. Please refer to the sales team for the possibilities and additional costs. De ontwerpen van ila zijn ter inspiratie. Vraagt u ons sales team naar de mogelijkheden en meerwerkkosten.

22 4 2 G E R S W I N T O W N H O U S E S A M S T E R D A M 4 3 S O U T E R R A I N S O U T E R R A I N G R O U N D F L O O R B E G A N E G R O N D 1 s t F L O O R 1 e V E R D I E P I N G 2 n d F L O O R 2 e V E R D I E P I N G TERRACE TERRACE TERRACE LAWN LAWN LAWN MK MK MK BATHROOM TOILET MANCAVE STORAGE SAUNA WTW TOILET WELLNESS FIREPLACE TOILET LIVING BATHROOM TOILET SAUNA WTW TOILET WELLNESS FIREPLACE MANCAVE STORAGE TOILET LIVING BATHROOM TOILET MANCAVE STORAGE SAUNA WTW TOILET WELLNESS FIREPLACE TOILET LIVING LIFT LIFT BIKE SHED LIFT LIFT FIREPLACE LIFT LIFT LIFT BIKE SHED LIFT FIREPLACE LIFT LIFT LIFT BIKE SHED LIFT FIREPLACE BATHROOM WALK-IN WARDROBE MASTER SCULLERY KITCHEN DINING BATHROOM WALK-IN WARDROBE MASTER SCULLERY KITCHEN DINING BATHROOM WALK-IN WARDROBE MASTER SCULLERY KITCHEN LAUNDRY ROOM LAUNDRY ROOM LAUNDRY ROOM LAUNDRY ROOM LAUNDRY ROOM LAUNDRY ROOM LAUNDRY ROOM LAUNDRY ROOM LAUNDRY ROOM LAWN TERRACE LAWN TERRACE LAWN STAIRWAY TO HEAVEN The design of ila are for inspirational purposes. Please refer to the sales team for the possibilities and additional costs. De ontwerpen van ila zijn ter inspiratie. Vraagt u ons sales team naar de mogelijkheden en meerwerkkosten.

23 4 4 G E R S W I N T O W N H O U S E S A M S T E R D A M 4 5 WUTHERING HEIGHTS S i d e v i e w Z i j a a n z i c h t m. You can imagine you re in the mini In dit Townhouse waan je je in het mini- Guggenheim in this Townhouse. The open Guggenheim. De vide die doorloopt van G U G G E N H E I M space runs from the basement to the top souterrain tot helemaal naar boven en YO G A floor and the rounded balustrades give a de ronde balustrades geven dit kleurrijke H O M E O F F I C E grandiose effect to this colourful design. ontwerp een monumentaal effect. Het laat W E L L N E S S It shows that you need to create space to zien dat je ruimte moet creëren om het get a feeling of space. gevoel van ruimte te krijgen m. The connection between the various floors is a real experience here and would lend De verbinding tussen de verschillende verdiepingen is hier een belevenis en zou zich 6.41 m m. itself brilliantly to display works of art: the bijvoorbeeld uitstekend lenen voor het tonen rounded hallways, height and natural light van kunstwerken. Die komen hier volledig tot will exhibit them to their full effect. A space hun recht dankzij de ronde gangen, de hoogte that inspires. en de lichtinval. Een plek die inspireert m m m m. The design of ila are for inspirational purposes. Please refer to the sales team for the possibilities and additional costs. De ontwerpen van ila zijn ter inspiratie. Vraagt u ons sales team naar de mogelijkheden en meerwerkkosten.

24 4 6 G E R S W I N T O W N H O U S E S A M S T E R D A M 4 7 S O U T E R R A I N S O U T E R R A I N G R O U N D F L O O R B E G A N E G R O N D 1 s t F L O O R 1 e V E R D I E P I N G 2 n d F L O O R 2 e V E R D I E P I N G R O O F T E R R A C E D A K T E R R A S WALK-IN MASTER WARDROBE BATHROOM MK KITCHEN GYM BATHROOM BIKESHED WALK-IN WARDROBE HALL WTW WALK-IN WARDROBE MASTER MK BATHROOM KITCHEN BATHROOM WALK-IN WARDROBE WTW MASTER GYM BATHROOM BIKESHED HALL WALK-IN WARDROBE MK KITCHEN BATHROOM GYM WALK-IN WARDROBE BIKESHED WTW MASTER BATHROOM HALL WALK-IN WARDROBE MK KITCHEN DINING TERRACE ROOF TERRACE LIVING OFFICE DINING TERRACE ROOF TERRACE LIVING OFFICE ROOF TERRACE DINING TERRACE LIVING OFFICE WUTHERING HEIGHTS The design of ila are for inspirational purposes. Please refer to the sales team for the possibilities and additional costs. De ontwerpen van ila zijn ter inspiratie. Vraagt u ons sales team naar de mogelijkheden en meerwerkkosten.

25 4 8 G E R S W I N T O W N H O U S E S A M S T E R D A M ROOMS S i d e v i e w Z i j a a n z i c h t m. ILA created this design, inspired by the Geïnspireerd op de grote Italiaanse paleizen S PAT I A L F R A M E S A R T W O R K G A L L E R Y large Italian palazzos, which had large opens spaces instead of corridors. waar geen gangen waren maar aaneengesloten kamers, heeft ILA dit ontwerp getekend m. L I B R A R Y H O M E C I N E M A FA M I LY L I V I N G We actually reinvented an entire traditional structure or design of a home. We started with the walls and floors then started Eigenlijk hebben we een hele traditionele structuur of indeling van een woning opnieuw uitgevonden. We hebben eerst 5.13 m m. breaking them Joost Baks from ila wanden en vloeren gemaakt en zijn deze toen gaan doorbreken. Joost Baks from ila The home consists of connections from room to room. From the one space one De woning bestaat uit verbindingen van can see the other space, both horizontally kamer naar kamer. Vanuit de ene ruimte as well as vertically, which causes the result heb je zicht op de andere ruimte, zowel to be dynamic due to the fact that one horizontaal als verticaal. Dit zorgt ervoor feels movement everywhere. There are a dat het resultaat dynamisch is omdat je huge number of rooms and there is great overal beweging voelt. Er zijn heel veel flexibility in design, without the spacious kamers en flexibiliteit in indeling, zonder effect disappearing. The living space is dat het ruimtelijke effect wegvalt. Hier is m. maximized here. de woonruimte gemaximaliseerd m m m. The design of ila are for inspirational purposes. Please refer to the sales team for the possibilities and additional costs. De ontwerpen van ila zijn ter inspiratie. Vraagt u ons sales team naar de mogelijkheden en meerwerkkosten.

26 5 0 G E R S W I N T O W N H O U S E S A M S T E R D A M 5 1 S O U T E R R A I N S O U T E R R A I N G R O U N D F L O O R B E G A N E G R O N D 1 s t F L O O R 1 e V E R D I E P I N G 2 n d F L O O R 2 e V E R D I E P I N G A B A B A GALLERY MASTER WALK-IN CLOSET OFFICE ROOM BATHROOM HOME CINEMA STORAGE GALLERY BIKE SHED BATHROOM BATHROOM WTW DINING KITCHEN HALL LIVING TOILET MK GALLERY MASTER WALK-IN CLOSET OFFICE ROOM BATHROOM GALLERY BATHROOM BATHROOM WTW HOME CINEMA STORAGE BIKE SHED DINING KITCHEN HALL LIVING TOILET MK GALLERY MASTER WALK-IN CLOSET OFFICE ROOM BATHROOM HOME CINEMA GALLERY STORAGE BIKE SHED BATHROOM BATHROOM WTW DINING KITCHEN LIVING A B A B A TERRACE TERRACE TERRACE 1001 ROOMS The design of ila are for inspirational purposes. Please refer to the sales team for the possibilities and additional costs. De ontwerpen van ila zijn ter inspiratie. Vraagt u ons sales team naar de mogelijkheden en meerwerkkosten.

27 5 2 G E R S W I N T O W N H O U S E S A M S T E R D A M 5 3 Specifications Specificaties

28 5 4 G E R S W I N T O W N H O U S E S A M S T E R D A M 5 5 SPECIFICATIONS K i t c h e n S a n i t a r y F l o o r i n g W a l l s Poggenpohl kitchen with feature island Boffi bathrooms and sanitary facilities Underfloor heating Tight plastered and white painted Integrated cabinet walls with frame Wall finishes with ceramic tiles and Comfort cooling (optional) to all rooms Handle-less drawers and cabinets stucco Brushed stainless steel mixer tap Floor finishes with ceramic tiles V l o e r e n W a n d e n and Quooker pro Boffi brushed stainless steel mixer tap Vloerverwarming Strak gestuct en wit gesausd in alle Integrated appliances: Boffi wall-mounted mirrored cabinet Vloerkoeling (kopersoptie) ruimten Gaggenau steam oven Boffi wall mounted WC with soft Gaggenau Espresso machine close seat Gaggenau dishwasher Boffi bath D o o r s N o t e Gaggenau fridge freezer Easydrain zero Wooden blunt high hinged or sliding Variations occur between houses types, Bora gas- or induction hob Underfloor heating doors please refer to the sales team for individual Bora pro integrated stainless steel Wooden floor height frames specifications. extraction S a n i t a i r Hidden hinges brushed stainless steel Boffi badkamers en sanitaire ruimten N o t i t i e K e u k e n Wandafwerking met keramische tegels en D e u r e n De indeling is per woning verschillend, Poggenpohl keuken met kookeiland stucwerk Houten hoge draai- of schuifdeuren vraagt u ons sales team voor de specificaties Geïntegreerde kastenwanden met Vloerafwerking met keramische tegels Stompe houten verdiepingshoge kozijnen per woning. omlijsting Boffi mengkranen in geborsteld RVS Verborgen scharnieren geborsteld RVS Greeploze lades en kasten Boffi wastafel met spiegel en meubel RVS geborstelde mengkraan en Boffi wand toilet met soft close C e i l i n g s Quooker pro Boffi ligbad Tight plastered and white painted Geïntegreerde apparatuur: Easydrain zero douchegoot to all rooms Gaggenau stoomoven Vloerverwarming Gaggenau Espresso apparaat P l a f o n d s Gaggenau vaatwasser Strak gestuct en wit gesausd in alle Gaggenau koel- vriescombinatie ruimten Bora gas- of inductie kookplaat Bora pro geïntegreerd RVS afzuigsysteem We reserves the right to make changes to specific brands and / or materials referred to in the specification. In such cases a similar alternative will be provided. Impressions are based on ila designs, the ila designs are for inspirational proposes. Wij houden ons het recht voor om veranderingen aan te brengen in merken en / of materialen genoemd in bovenstaande specificatie. Mocht dit geval zich voordoen wordt er een vergelijkbaar alternatief gezocht. Getoonde impressies zijn op basis van ila ontwerpen, de ila ontwerpen gebruikt ter inspiratie.

29 5 6 G E R S W I N T O W N H O U S E S A M S T E R D A M 5 7 SPECIFICATIONS B a l c o n i e s L i f t P E R G O L A G e n e r a l Anthracite gray coated steel fence For every house there is taken into A pergola will be built on the roof All houses will be sold with the benefit account that placing an lift is possible, terrace on the 2nd floor. The pergola of a Woningborg certificate. B a l k o n s this is optional. There are a variety of is composed of moveable slats. Purchasers can select structural and Antracietgrijs gecoat stalen hekwerk finishing options for the lift. outfitting work for a limited period. P e r g o l a L i f t Ter plaatse van het dakterras op de A l g e m e e n V o i d s In iedere woning is een lift mogelijk, 2e verdieping wordt een pergola Alle woningen worden verkocht onder Voids or staircases dit is optioneel. Er zijn tal van aangebracht. De pergola bestaat uit het Woningborg certificaat. Where applicable, steal balcony struc- afwerkingsmogelijkheden van de lift. verstelbare lamellen. Koperskeuzes in de ruw- en afbouw ture with glass balustrades. kunnen tot beperkte datum worden meegenomen. V i d e s R o o f t o p C a r P a r k i n g Vides en trapsparingen For every house there is taken into For every house there are 2 car parking Waar nodig, zwart stalen structuur account that placing an rooftop with spaces in the underneath parking N o t e voorzien van glas. structure is possible, this is optional. garage. From the parking garage you Variations occur between houses types, have direct access to the house. please refer to the sales team for individual D a k t e r r a s Charging point for electric cars is specifications. W i n d o w f r a m e s i n s i d e Optioneel kan er voor een dakterras optional. Aluminum, color choice anthracite, met opbouw worden gekozen. N o t e gray or white P a r k e r e n De indeling is per woning verschillend, Voor iedere woning zijn er 2 parkeer- vraagt u ons sales team voor de specificaties G e v e l k o z i j n e n plaatsen in de ondergelegen parkeer- per woning. b i n n e n z i j d e garage. Vanuit de parkeergarage heeft Aluminium, keuze uit kleuren antraciet, u rechtstreeks toegang tot de woning. grijs of wit Oplaadpunt voor elektrische auto s wordt optioneel aangeboden. We reserves the right to make changes to specific brands and / or materials referred to in the specification. In such cases a similar alternative will be provided. Impressions are based on ila designs, the ila designs are for inspirational proposes. Wij houden ons het recht voor om veranderingen aan te brengen in merken en / of materialen genoemd in bovenstaande specificatie. Mocht dit geval zich voordoen wordt er een vergelijkbaar alternatief gezocht. Getoonde impressies zijn op basis van ila ontwerpen, de ila ontwerpen gebruikt ter inspiratie.

30 5 8 G E R S W I N T O W N H O U S E S A M S T E R D A M 5 9 Team Marketing Suite The Gershwin Townhouses are developed by G&S Vastgoed. G&S Vastgoed has developed and constructed buildings in Amsterdam that offer a pleasant working or living environment for more than thirty years. We do so with particular attention to the quality of the product and the service to our customers. De Gershwin Townhouses zijn een ontwikkeling van G&S Vastgoed. G&S Vastgoed ontwikkeld en bouwt al ruim vijfendertig jaar gebouwen in Amsterdam waar mensen graag willen verblijven. Dat doen we met veel aandacht voor de kwaliteit van het product en voor de dienstverlening aan onze klanten. Gershwin Townhouses Marketing Suite Gustav Mahlerlaan MC Amsterdam The Netherlands By appointment only Alleen op afspraak Disclaimer Great care has been taken in compiling the Gershwin Townhouses brochure to give you a good impression of the houses and some of the available options. The illustrated drawings and plans are merely impressions and no rights may be derived from them. The drawings are intended to give the best possible impression of the apartments. The dimensions and floor spaces included in the drawings are indicative and no rights may be derived from them. The layout drawings of the interior designer are a location indicator and a suggestion for a design layout and therefore will not be supplied. The brochure is emphatically not a contract document and/or does not contain equivalent information. De brochure van de Gershwin Townhouses is met zorg samengesteld en geeft u een indruk van de villa s en een aantal van de mogelijke opties. De afgebeelde tekeningen en plattegronden, zijn slechts impressies. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De tekeningen zijn bedoeld om een zo goed mogelijke indruk te geven van de appartementen. De op de tekening opgenomen (oppervlakte) maten zijn indicatief, waaraan geen rechten ontleend kunnen worden. De indelingstekeningen van de interieurarchitect betreffen een locatieaanduiding en een suggestie voor een indelingsontwerp, deze worden niet geleverd. De brochure is nadrukkelijk geen contractstuk en/of bevat geen daarmee gelijk te stellen informatie. Sales Agents Notary Broersma Nieuwbouw Kees Kemp Nanneke Koopman T +31 (0) Eefje Voogd Makelaardij Eefje Voogd Merel de Leeuw T +31 (0) HMK Notarissen Arnoud Matthijssen T +31 (0)

31 EEN ONTWIKKELING VAN

Acaciapark 58 te Hilversum

Acaciapark 58 te Hilversum T: 035-631 91 91 F: 035-621 03 08 Groest 22 1211 EC HILVERSUM info@wvmakelaardij.nl www.wvmakelaardij.nl ALGEMENE OMSCHRIJVING Op 5 fietsminuten van de Internationale School Alberdinkh Thijmligt in Hilversum

Nadere informatie

Zuidwal 1 DEN HAAG. Person in charge : Kim Bezemer. Frisia Makelaars Javastraat 1 a 2585 AA DEN HAAG

Zuidwal 1 DEN HAAG. Person in charge : Kim Bezemer. Frisia Makelaars Javastraat 1 a 2585 AA DEN HAAG Zuidwal 1 DEN HAAG Person in charge : Kim Bezemer Javastraat 1 a 2585 AA DEN HAAG Tel : 070-3420101 E-mail : info@frisiamakelaars.nl Photo presentation Photo presentation Javastraat 1 a 2585 AA DEN HAAG

Nadere informatie

Entree;video bellentableu, hal met lift, gerenoveerd en nieuw per 2010.

Entree;video bellentableu, hal met lift, gerenoveerd en nieuw per 2010. Te Huur Zeeruststraat 82 2584 BZ Den Haag (Scheveningen) (English text below) Omschrijving Direct aan het strand met uizicht op de zee, geheel nieuw gerenoveerd en gemeubileerd appartement (ca 90m2),hoog

Nadere informatie

objectinformatie Sloepstraat 41 2584 VS 'S-Gravenhage

objectinformatie Sloepstraat 41 2584 VS 'S-Gravenhage Vrijblijvende Dubbele bovenwoning objectinformatie Sloepstraat 41 2584 VS 'S-Gravenhage Deze vrijblijvende informatie is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Voor de juistheid van deze

Nadere informatie

APPARTEMENT BREDERODESTRAAT 73 I AMSTERDAM. Huurprijs 1.700,00 per maand. MTH Makelaars B.V. T 020-5736000. 1071 KG AMSTERDAM I www.mthmakelaars.

APPARTEMENT BREDERODESTRAAT 73 I AMSTERDAM. Huurprijs 1.700,00 per maand. MTH Makelaars B.V. T 020-5736000. 1071 KG AMSTERDAM I www.mthmakelaars. APPARTEMENT BREDERODESTRAAT 73 I AMSTERDAM Huurprijs 1.700,00 per maand Omschrijving Super 3 kamer appartement van ca. 70 m2 in Oud West! In een van de meest gewilde stukken van de populaire Helmersbuurt

Nadere informatie

TE KOOP. RE/MAX Hofstad Makelaars 169.750 K.K. Troelstrakade 27 2531 AA Den Haag. RE/MAX Hofstad Makelaars. Soestdijksekade 337 2574 AL Den Haag

TE KOOP. RE/MAX Hofstad Makelaars 169.750 K.K. Troelstrakade 27 2531 AA Den Haag. RE/MAX Hofstad Makelaars. Soestdijksekade 337 2574 AL Den Haag RE/MAX Hofstad Makelaars TE KOOP Troelstrakade 27 2531 AA Den Haag RE/MAX Hofstad Makelaars Soestdijksekade 337 2574 AL Den Haag 070-4483150 info@remax-hofstad.nl remax-hofstad.nl 169.750 K.K. Ruim vierkamer

Nadere informatie

Fraaie villa op centrale lokatie nabij de Vinkeveense plassen.

Fraaie villa op centrale lokatie nabij de Vinkeveense plassen. Fraaie villa op centrale lokatie nabij de Vinkeveense plassen. Vinkeveen, Groenlandse kade 2 twitter.com/bertvanvulpen facebook.com/bertvanvulpen.makelaars ***** For English summary see below **** Rustig

Nadere informatie

TE KOOP FOR SALE. Dierenriem 94 AMSTERDAM - NOORD

TE KOOP FOR SALE. Dierenriem 94 AMSTERDAM - NOORD TE KOOP FOR SALE Dierenriem 94 AMSTERDAM - NOORD Kenmerken Features Woonoppervlakte van 79 m² Erfpacht Oplevering in overleg Surface area of 79 m² Leasehold Delivery in consultation Algemeen General Dierenriem

Nadere informatie

PROJECT INFORMATION Building De Meerlanden Nieuweweg 65 in Hoofddorp

PROJECT INFORMATION Building De Meerlanden Nieuweweg 65 in Hoofddorp BT Makelaars Aalsmeerderweg 606 Rozenburg Schiphol Postbus 3109 2130 KC Hoofddorp Telefoon 020-3 166 166 Fax 020-3 166 160 Email: info@btmakelaars.nl Website : www.btmakelaars.nl PROJECT INFORMATION Building

Nadere informatie

Oostelijke Handelskade 1079

Oostelijke Handelskade 1079 TE KOOP FOR SALE Oostelijke Handelskade 1079 AMSTERDAM - OOSTELIJKE EILANDEN Kenmerken Features Ca. 118 m² woonruimte, incl loggia van 10 m² Inclusief parkeerplaats in garage Veel bergruimte, 2 ruime slaapkamers

Nadere informatie

Badhuisstraat 272#S 2584 HN Den Haag

Badhuisstraat 272#S 2584 HN Den Haag Badhuisstraat 272#S 2584 HN Den Haag 1.250,- p.m. ex. g/w/l Met strand, zee en boulevard om de hoek gelegen, luxueus royaal (130 m²) driekamer appartement met 2 slaapkamers op de 3e verdieping met

Nadere informatie

TE KOOP FOR SALE. Graafschapstraat 38 AMSTERDAM - RIVIERENBUURT

TE KOOP FOR SALE. Graafschapstraat 38 AMSTERDAM - RIVIERENBUURT TE KOOP FOR SALE Graafschapstraat 38 AMSTERDAM - RIVIERENBUURT Kenmerken Features Woonoppervlak circa 94 m2 (NEN 2580) Servicekosten 100,- per maand Oplevering kan snel Living space approximately 94 m2

Nadere informatie

TE KOOP FOR SALE. Weenahof 25-I AMSTERDAM - BUITENVELDERT

TE KOOP FOR SALE. Weenahof 25-I AMSTERDAM - BUITENVELDERT TE KOOP FOR SALE Weenahof 25-I AMSTERDAM - BUITENVELDERT Kenmerken Features Ca. 100 m² woonruimte (NEN2580) Verbouwd in 2005, o.a nieuwe keuken en badkamer Goed geïsoleerd, o.a. dubbelglas Oplevering in

Nadere informatie

Balthasar Floriszstraat 16 II

Balthasar Floriszstraat 16 II TE KOOP FOR SALE Balthasar Floriszstraat 16 II AMSTERDAM - OUD-ZUID Kenmerken Features Woonoppervlak van 52 m² Balkon op het Zuiden Oplevering in overleg, op korte termijn mogelijk Surface area of 52 m²

Nadere informatie

Milletstraat 26 IV Amsterdam

Milletstraat 26 IV Amsterdam Milletstraat 26 IV Amsterdam Huurprijs 875, per maand Omschrijving Milletstraat 26 IV Amsterdam In een rustige straat nabij de Beethovenstraat en de Zuid As gelegen mooi gerenoveerd (studio) appartement

Nadere informatie

SERVICEKOSTEN INDICATIE PARKEREN KOOPSOM V.O.N.

SERVICEKOSTEN INDICATIE PARKEREN KOOPSOM V.O.N. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 NR. WOONOPP. CA BUITENRUIMTE CA. SERVICEKOSTEN INDICATIE PARKEREN KOOPSOM V.O.N. JAARLIJKSE CANON 2.1 % STATUS 1 ca. 241 m 2 gbo Ca. 150 m2 gbo 30,00 per maand 1.075.000,00 3.279,00

Nadere informatie

\vraagprijs 620.000,- k.k. Huurprijs: 3.000,00 p.m. Luxe geschakelde villa met inpandige garage aan open vaarwater met vaarverbinding naar de Vliet.

\vraagprijs 620.000,- k.k. Huurprijs: 3.000,00 p.m. Luxe geschakelde villa met inpandige garage aan open vaarwater met vaarverbinding naar de Vliet. V O O R S C H O T E N Meerkoeteiland 10 # \vraagprijs 620.000,- k.k. Huurprijs: 3.000,00 p.m. Luxe geschakelde villa met inpandige garage aan open vaarwater met vaarverbinding naar de Vliet. Uitstekend

Nadere informatie

THEO LASEROMSSTRAAT 14

THEO LASEROMSSTRAAT 14 THEO LASEROMSSTRAAT 14 ROTTERDAM THEO LASEROMSSTRAAT 14 ROTTERDAM OMSCHRIJVING MODERNE goed onderhouden RUIME EENGEZINSWONING met royaal hardhouten terras op het westen aan het water, gelegen op één van

Nadere informatie

Stadsvilla s Grienden. Puttershoek 1997-2004

Stadsvilla s Grienden. Puttershoek 1997-2004 Stadsvilla s Grienden Puttershoek 1997-2004 Stadsvilla s Grienden Puttershoek 1997-2004 nieuwbouw 46 woningen in de vrije huursector en medisch centrum in 2 fasen, Penningkruid, Puttershoek bouwsom ca.

Nadere informatie

Huurprijs: 1.400,-- per maand

Huurprijs: 1.400,-- per maand Nieuwe Herengracht 31 E - Amsterdam Huurprijs: 1.400,-- per maand Regio Holland Makelaardij 1069 CE Amsterdam Nieuwe Herengracht 31 E Amsterdam LUXE TWEEKAMERAPPARTEMENT VAN CIRCA 62 M2 GELEGEN IN EEN

Nadere informatie

Huurprijs: 950, per maand

Huurprijs: 950, per maand Breedstraat 46 A Alkmaar Huurprijs: 950, per maand Regio Holland Makelaardij Omschrijving Op een fantastische locatie in de binnenstad gelegen, zojuist geheel gerenoveerd appartement met een groot gemeenschappelijk

Nadere informatie

Yo u n g H o r e c a. w w w. y o u n g h o r e c a. n l

Yo u n g H o r e c a. w w w. y o u n g h o r e c a. n l Yo u n g H o r e c a Are you looking for an inspiring place to do business, a dynamic environment where ambitions and relationships are central? Inspire, communicate and motivate your team, create new

Nadere informatie

Spaarne 11 app.2 - Haarlem

Spaarne 11 app.2 - Haarlem Spaarne 11 app.2 - Haarlem Huurprijs 1.550,-- p.m. Spaarne 11 - app. 2 te Haarlem- Centrum Te huur, 1.550,- per maand excl. (duur: onbepaalde tijd). Mooi wonen in een Rijksmonument aan het Spaarne! Wonen

Nadere informatie

JULIANALAAN 5 - AALSMEER

JULIANALAAN 5 - AALSMEER JULIANALAAN 5 - AALSMEER Vraagprijs 175.000,- k.k. Eveleens Makelaars o.z. Punterstraat 2 1431 CT AALSMEER Tel: 0297-344 444 E-mail: info@eveleens.nl Website:www.eveleens.nl KENMERKEN Object gegevens Open

Nadere informatie

AF-61 transformatie van een bedrijfsverzamelgebouw interieur ontwerp opgeleverd december 2013

AF-61 transformatie van een bedrijfsverzamelgebouw interieur ontwerp opgeleverd december 2013 AF-61 transformatie van een bedrijfsverzamelgebouw interieur ontwerp opgeleverd december 2013 Een bestaand kantoorgebouw op het Schinkel terrein In Amsterdam wordt nieuw leven ingeblazen als bedrijfsverzamelgebouw.

Nadere informatie

TE KOOP FOR SALE. Geschutswerf 5 +PP AMSTERDAM - CENTRUM

TE KOOP FOR SALE. Geschutswerf 5 +PP AMSTERDAM - CENTRUM TE KOOP FOR SALE Geschutswerf 5 +PP AMSTERDAM - CENTRUM Kenmerken Features Ca. 165 m² woonoppervlak conform NEN2580 Rijksmonument, met hoog comfort (o.a. dubbelglas) Inclusief parkeerplaats in garage,

Nadere informatie

0903 Castellatoren Nijmegen. 0903 Castellatower Nijmegen

0903 Castellatoren Nijmegen. 0903 Castellatower Nijmegen 090 Castellatoren 090 Castellatower Fotograaf Photographer : Arjen Schmitz De Ruyterstraat NIeuwe entree voor New entrance to locatie: De Ruyterstraat 22, gps: 51 50 19.7 N 5 51 08. E programma: 60 woningen,

Nadere informatie

TE HUUR BEGIJNENHOF 27 EINDHOVEN

TE HUUR BEGIJNENHOF 27 EINDHOVEN TE HUUR BEGIJNENHOF 27 EINDHOVEN Accelerating success. COLLIERS INTERNATIONAL TE HUUR BEGIJNENHOF 27 - EINDHOVEN OPPERVLAKTE GEBOUW Het gebouw is in totaliteit circa 1.158 m² groot. SURFACE BUILDING The

Nadere informatie

TE HUUR BEGIJNENHOF 27 EINDHOVEN

TE HUUR BEGIJNENHOF 27 EINDHOVEN TE HUUR BEGIJNENHOF 27 EINDHOVEN Accelerating success. COLLIERS INTERNATIONAL TE HUUR BEGIJNENHOF 27 - EINDHOVEN OPPERVLAKTE GEBOUW Het gebouw is in totaliteit circa 1.158 m² groot. SURFACE BUILDING The

Nadere informatie

Charmant dubbel bovenhuis op een prachtige plek in de Watergraafsmeer!

Charmant dubbel bovenhuis op een prachtige plek in de Watergraafsmeer! Charmant dubbel bovenhuis op een prachtige plek in de Watergraafsmeer! Linnaeusparkweg 114-boven te Amsterdam Algemeen: Een fantastisch sfeervol dubbel bovenhuis in een karakteristiek pand gebouwd rond

Nadere informatie

TE HUUR. RE/MAX Hofstad Makelaars 1.250 P/M. Landréstraat 1009 2551 BP Den Haag. RE/MAX Hofstad Makelaars. Soestdijksekade 337 2574 AL Den Haag

TE HUUR. RE/MAX Hofstad Makelaars 1.250 P/M. Landréstraat 1009 2551 BP Den Haag. RE/MAX Hofstad Makelaars. Soestdijksekade 337 2574 AL Den Haag RE/MAX Hofstad Makelaars TE HUUR Landréstraat 1009 2551 BP Den Haag RE/MAX Hofstad Makelaars Soestdijksekade 337 2574 AL Den Haag 070-4483150 info@remax-hofstad.nl remax-hofstad.nl 1.250 P/M Exclusief

Nadere informatie

Buiten Brouwersstraat 6 IV

Buiten Brouwersstraat 6 IV TE KOOP FOR SALE Buiten Brouwersstraat 6 IV AMSTERDAM - CENTRUM Kenmerken Features Ca. 56 m2 woonoppervlak conform NEN2580 Rijksmonument op eigen grond Direct op te leveren Approx. 56 m2 living space according

Nadere informatie

TE KOOP FOR SALE. Tolstraat 81 III AMSTERDAM - DE PIJP

TE KOOP FOR SALE. Tolstraat 81 III AMSTERDAM - DE PIJP TE KOOP FOR SALE Tolstraat 81 III AMSTERDAM - DE PIJP Kenmerken Features Woonoppervlak 78 m² conform NEN2580, inclusief de zolderkamer Houten vloeren, 2 balkons Oplevering in overleg Living space 78 m²

Nadere informatie

TE HUUR KENNEDYPLEIN 101 EINDHOVEN

TE HUUR KENNEDYPLEIN 101 EINDHOVEN TE HUUR KENNEDYPLEIN 101 EINDHOVEN Accelerating success. COLLIERS INTERNATIONAL TE HUUR KENNEDYPLEIN 101 - EINDHOVEN OPPERVLAKTE GEBOUW Het gebouw is in totaliteit circa 6.643 m² groot. SURFACE BUILDING

Nadere informatie

Huurprijs: 990,-- per maand

Huurprijs: 990,-- per maand Hekelstraat 35 - Alkmaar Huurprijs: 990,-- per maand Regio Holland Makelaardij Hekelstraat 35 - Alkmaar ALKMAAR: SAMENWONEN MET VRIENDEN IN DE BINNENSTAD!? Op een prachtige locatie in het hart van het

Nadere informatie

TE KOOP. Muntendamstraat 22 AMSTERDAM OOST/CENTRUM

TE KOOP. Muntendamstraat 22 AMSTERDAM OOST/CENTRUM TE KOOP Muntendamstraat 22 AMSTERDAM OOST/CENTRUM Kenmerken Oppervlak: ca. 77m² (NEN2580 gemeten) Bouwjaar: ca. 1989 Bouwwijze: Betonskeletbouw, baksteen Isolatie: voorzien van thermopane beglazing Inhoud:

Nadere informatie

Huurprijs: 895,- per maand

Huurprijs: 895,- per maand Magdalenenstraat 17B - Alkmaar Huurprijs: 895,- per maand Regio Holland Makelaardij Magdalenenstraat 17B Alkmaar EEN TOPAPPARTEMENT VOOR ÉÉNIEDER DIE IN DE BINNENSTAD VAN ALKMAAR WIL WONEN!!! Royaal en

Nadere informatie

Vrijstaande villa gelegen in Groenelaan

Vrijstaande villa gelegen in Groenelaan Vrijstaande villa gelegen in Groenelaan Amstelveen, Kringloop 169 twitter.com/bertvanvulpen facebook.com/bertvanvulpen.makelaars Vrijstaande woningen zijn in Amstelveen schaars, de meeste woningen in het

Nadere informatie

0014 Coornhert Lyceum, Haarlem. 0014 Coornhert Lyceum, Haarlem

0014 Coornhert Lyceum, Haarlem. 0014 Coornhert Lyceum, Haarlem 0014 Coornhert Lyceum, 0014 Coornhert Lyceum, Photo: Arjen Schmitz COORNHERT LYCEUM locatie: Lyceumlaan, Het Coornhert Lyceum is een openbare school voor voortgezet onderwijs The Coornhert Lyceum is a

Nadere informatie

Plaatsbeschrijving Description of house

Plaatsbeschrijving Description of house Page 1 Plaatsbeschrijving Description of house Addendum bij huurcontract Annex to rental contract Adres/Address: Hoogveld 56, 3990 Wijchmaal (Peer) Dit document (14 blz.) beschrijft en toont de staat van

Nadere informatie

Schiphol Airport Logistics Centre. 25,000 sqm built-to-suit development opportunity in Schiphol Airport. Is your logistics. ready for take-off?

Schiphol Airport Logistics Centre. 25,000 sqm built-to-suit development opportunity in Schiphol Airport. Is your logistics. ready for take-off? Schiphol Airport Logistics Centre 25,000 sqm built-to-suit development opportunity in Schiphol Airport Is your logistics ready for take-off? Schiphol Airport Logistics Centre Naritaweg, 1436 Aalsmeerderbrug,

Nadere informatie

www.albaniamakelaar.nl Met vriendelijke groet S. GjonBala mob: 0031 643937565 plaveguci@hotmail.com villas primošten

www.albaniamakelaar.nl Met vriendelijke groet S. GjonBala mob: 0031 643937565 plaveguci@hotmail.com villas primošten villas primošten Mediterranean blue in front of you. Welcome! dalmatia Welcome to Dalmatia, a beautiful central and southern region of Croatian adriatic coast. Pleasant warm mediterranean climate and crystal

Nadere informatie

Huurprijs 1.750,- p.m.

Huurprijs 1.750,- p.m. Alle verstrekte informatie moet beschouwd worden als een uitnodiging tot het doen van een bod of om in onderhandeling te treden. Er kunnen geen rechten worden verleend aan deze woninginformatie. Makelaarskantoor

Nadere informatie

Station Bijlmer. Metrohalte Bullewijk. Afrit 3 A 9

Station Bijlmer. Metrohalte Bullewijk. Afrit 3 A 9 H a a r l e r b e r g w e g - A m s t e r d a m - Z u i d o o s t Station Bijlmer Metrohalte Bullewijk Afrit 3 S111 ZUIDOOST A 9 2 N 5 RDZEEKANAAL WEG N202 NENBURG 19 HAARLEM/BEVERWIJK/ALKMAAR LEIDEN/DEN

Nadere informatie

Huurprijs 2425,00 per maand

Huurprijs 2425,00 per maand Bereklauw 52 - Monnickendam Huurprijs 2425,00 per maand Regio Holland Makelaardij Bereklauw 52 - Monnickendam Uitstekend onderhouden villa, gelegen in een villa-wijk aan de buitenrand van Monnickendam.

Nadere informatie

Ontpopping. ORGACOM Thuis in het Museum

Ontpopping. ORGACOM Thuis in het Museum Ontpopping Veel deelnemende bezoekers zijn dit jaar nog maar één keer in het Van Abbemuseum geweest. De vragenlijst van deze mensen hangt Orgacom in een honingraatpatroon. Bezoekers die vaker komen worden

Nadere informatie

M a c r o l o t A A B o u l o g n e B i l l a n c o u r t, P a r i s c o m p e t i t i o n, 2 n d p l a c e

M a c r o l o t A A B o u l o g n e B i l l a n c o u r t, P a r i s c o m p e t i t i o n, 2 n d p l a c e M a c r o l o t A A B o u l o g n e B i l l a n c o u r t, P a r i s c o m p e t i t i o n, 2 n d p l a c e Macro LOT AA Boulogne Billancourt, Paris opdracht Nexity / SAEM ontwerpteam Arie van der Neut,

Nadere informatie

HHet bedrijf hoffz interieur

HHet bedrijf hoffz interieur HOFFZ 2 HHet bedrijf hoffz interieur Het bedrijf is opgezet door Carola v.d. Weide en haar partner Jules Kessels in 2007. De collectie van Hoffz ademt een pure, verweerde en sobere sfeer uit. Hoffz mixt

Nadere informatie

Van der Hoopstraat 107 III - Amsterdam

Van der Hoopstraat 107 III - Amsterdam Van der Hoopstraat 107 III - Amsterdam Vraagprijs 195.000,- k.k. Omschrijving (English summary is given later in this text) Een heerlijk 2-kamer appartement om de hoek van het gezellige en bruisende westerpark

Nadere informatie

Verhuurbrochure Oostkanaalweg 37 Ter Aar

Verhuurbrochure Oostkanaalweg 37 Ter Aar Verhuurbrochure Oostkanaalweg 37 Ter Aar Huurprijs: 8.900,- per maand Description General information UNIQUE VILLA FOR RENT ON A UNIQUE LOCATION, situated on a very small distance from Amsterdam, Schiphol

Nadere informatie

TE HUUR. Anjeliersstraat 177 huis, 1015 NG Amsterdam. Huurprijs 1.750,- p.m.

TE HUUR. Anjeliersstraat 177 huis, 1015 NG Amsterdam. Huurprijs 1.750,- p.m. TE HUUR Anjeliersstraat 177 huis, 1015 NG Huurprijs 1.750,- p.m. Omschrijving In the most popular quarter of, the Jordaan Area, we have this very lovely furnished ground floor apartment available for you.

Nadere informatie

Mississippi 25 Amstelveen WONINGINFORMATIE

Mississippi 25 Amstelveen WONINGINFORMATIE Mississippi 25 Amstelveen WONINGINFORMATIE Mississippi 25 Charmante ruime EENGEZINSWONING gelegen in de kindvriendelijke woonwijk Groenelaan. Door de ligging van de woning in een hofje en vlakbij groen,

Nadere informatie

LAMMERMARKT 126 TE LEIDEN

LAMMERMARKT 126 TE LEIDEN LAMMERMARKT 126 TE LEIDEN Op een mooie locatie in het centrum van Leiden ligt deze in 2011 gerenoveerd 3-kamer appartement met een mooi uitzicht over de Lammermarkt en Molen de Valk. Geheel gelijkvloers

Nadere informatie

Ganzenhoef Cultural Educational Centre. Cultureel Educatief Centrum Ganzenhoef. Hans van Heeswijk architecten. Ertskade 111 1019 BB Amsterdam

Ganzenhoef Cultural Educational Centre. Cultureel Educatief Centrum Ganzenhoef. Hans van Heeswijk architecten. Ertskade 111 1019 BB Amsterdam Cultureel Educatief Centrum Ganzenhoef Ganzenhoef Cultural Educational Centre Ertskade 111 1019 BB Amsterdam t +3120 622 57 17 f +3120 623 82 84 e info@heeswijk.nl i www.heeswijk.nl Bouwblok over 4 tot

Nadere informatie

Vraagprijs 695.000,-- k.k.

Vraagprijs 695.000,-- k.k. Wanningstraat 10 II - Amsterdam Vraagprijs 695.000,-- k.k. Wanningstraat 10 II Amsterdam Op een toplocatie direct achter het concertgebouw gelegen mooi groot licht appartement ca. 120m2 met lift in een

Nadere informatie

Einsteinstraat 17 Kudelstaart WONINGINFORMATIE

Einsteinstraat 17 Kudelstaart WONINGINFORMATIE Einsteinstraat 17 Kudelstaart WONINGINFORMATIE Einsteinstraat 17 Ruime EENGEZINSWONING met ruime voor- en achtertuin en 4 slaapkamers! De woning is gelegen in een rustige straat met alle dagelijkse voorzieningen

Nadere informatie

TE KOOP / FOR SALE. bungalow # 7 & 7a.

TE KOOP / FOR SALE. bungalow # 7 & 7a. TE KOOP / FOR SALE. bungalow # 7 & 7a. d i s c o v e r t h e p u r i t y o f B o n a i r e LOCATIE BUNGALOW. LOCATION HOUSE. De bungalows zijn gelegen op het schitterende park Bonaire Exclusief. Dit park

Nadere informatie

SINT-JANSHAVEN 563 3087 ED ROTTERDAM

SINT-JANSHAVEN 563 3087 ED ROTTERDAM SINT-JANSHAVEN 563 3087 ED ROTTERDAM Huurprijs 825 per maand AANKOOP VERKOOP TAXATIES FINANCIEEL ADVIES BEDRIJFSHUISVESTING SINT-JANSHAVEN 563, 3087 ED ROTTERDAM TE HUUR Modern gemeubileerd appartement

Nadere informatie

HELLING 6 - AALSMEER Huurprijs 1.200 per maand exclusief gas, water, elektra, televisie & internet

HELLING 6 - AALSMEER Huurprijs 1.200 per maand exclusief gas, water, elektra, televisie & internet HELLING 6 - AALSMEER Huurprijs 1.200 per maand exclusief gas, water, elektra, televisie & internet Eveleens Makelaars o.z. Punterstraat 2 1431 CT AALSMEER Tel: 0297-344 444 E-mail: info@eveleens.nl Website:www.eveleens.nl

Nadere informatie

Huis te Landelaan 532

Huis te Landelaan 532 Huis te Landelaan 532 2283VK, RIJSWIJK Vraagprijs Soort woning : portiekflat Type woning : appartement/flat Bouwjaar : 1957 Aantal kamers : 3 Woonoppervlakte : 80 m² Inhoud : 220 m³ 0900-9100100 (lokaal

Nadere informatie

Vaartweg. Hilversum 2001-2003

Vaartweg. Hilversum 2001-2003 Vaartweg Hilversum 2001-2003 Vaartweg Hilversum 2001-2003 nieuwbouw 8 woningen en bedrijfsruimte in de vrije sector aan een hof, Vaartweg 123, Hilversum bouwsom ca. 2.000.000,- excl. BTW opdrachtgever

Nadere informatie

i29 interior architects

i29 interior architects i29 interior architects We are i29 l interior architects, a creative and versatile interior design studio. Our aim is to create intelligent designs and striking images. Space is the leitmotiv, the result

Nadere informatie

Pricelist Weltevree Collection Prijslijst Weltevree Collectie

Pricelist Weltevree Collection Prijslijst Weltevree Collectie list Weltevree Collection lijst Weltevree Collectie Stonestove by Dick van Hoff Wheelbench by Rogier Martens Axechair by Floris Schoonderbeek Elementstair by Floris Schoonderbeek Tilestove small by Dick

Nadere informatie

APPARTEMENT WILLEMSPARKWEG 151 II AMSTERDAM. 900.000,00 kosten koper. MTH Makelaars B.V. T 020-5736000. 1071 KG AMSTERDAM I www.mthmakelaars.

APPARTEMENT WILLEMSPARKWEG 151 II AMSTERDAM. 900.000,00 kosten koper. MTH Makelaars B.V. T 020-5736000. 1071 KG AMSTERDAM I www.mthmakelaars. APPARTEMENT WILLEMSPARKWEG 151 II AMSTERDAM 900.000,00 kosten koper MTH Makelaars B.V. T 020-5736000 Omschrijving Royaal en karakteristiek bovenhuis van ca. 150 m2 met eigen entree en dakterras op een

Nadere informatie

Non-Obligatory information TO LET Shannonweg 15 Rotterdam Botlek

Non-Obligatory information TO LET Shannonweg 15 Rotterdam Botlek Non-Obligatory information TO LET Shannonweg 15 Rotterdam Botlek Pagina 1 Property Location To Let Shannonweg 15 in Rotterdam-Botlek. Distripark Botlek is excellently situated in the Rotterdam Port area.

Nadere informatie

Ruim twee onder één kap woning met garage!!

Ruim twee onder één kap woning met garage!! Ruim twee onder één kap woning met garage!! Amstelveen, De Zon 25 twitter.com/bertvanvulpen facebook.com/bertvanvulpen.makelaars Een twee onder één kap woning met garage spreekt natuurlijk veel mensen

Nadere informatie

NIEUWE KERKSTRAAT 20A

NIEUWE KERKSTRAAT 20A NIEUWE KERKSTRAAT 20A NIEUWE KERKSTRAAT 20A OMSCHRIJVING In de oude dorpskern van Hillegersberg, gelegen gestoffeerde DUBBELE BENEDENWONING (in de breedte) met voor- en zonnige diepe achtertuin (ca. 10.00x10.00)

Nadere informatie

Lelystad, Mainport Park A6

Lelystad, Mainport Park A6 Lelystad, Mainport Park A6 kavels vanaf 0,5 tot 21 hectare building plots as of 5,000 up 21 hectares 100% bebouwbaar site coverage 100% direct aan luchthaven directly linked to airport centraal in Nederland

Nadere informatie

Daalmeerstraat 3-19/20 HOOFDDORP

Daalmeerstraat 3-19/20 HOOFDDORP Daalmeerstraat 3-19/20 HOOFDDORP INFORMATION WITHOUT OBLIGATION Project: Various industrial buildings with office spaces of different sizes, located on business park Hoofddorp-Noord. Each unit has an electric

Nadere informatie

Flexibility within the perimeter block

Flexibility within the perimeter block SERVICE ZONE: BATHROOM, TOILET, ETC. POLYVALENT SPACES HOUSING CONCEPT: the flexible home POLYVALENT SPACE : FLEXIBILITY IN THE USE OF SPACE? LIVING ROOM POLYVALENT SPACE : FLEXIBILITY IN THE USE OF SPACE

Nadere informatie

TE KOOP FOR SALE. Knsm-Laan 64 AMSTERDAM - OOSTELIJKE EILANDEN

TE KOOP FOR SALE. Knsm-Laan 64 AMSTERDAM - OOSTELIJKE EILANDEN TE KOOP FOR SALE Knsm-Laan 64 AMSTERDAM - OOSTELIJKE EILANDEN Algemeen General Knsm-Laan 64 in Amsterdam Stijlvol gerenoveerd 3 -kamer hoekappartement op de 4e verdieping van een al even stijlvol appartementencomplex

Nadere informatie

Rustenburgerdwarsstraat 2C

Rustenburgerdwarsstraat 2C TE KOOP FOR SALE Rustenburgerdwarsstraat 2C AMSTERDAM - DE PIJP Kenmerken Features Woonoppervlak ruim 100 m² Servicekosten 200,- per maand Oplevering: in overleg Living space over 100 m² Service costs

Nadere informatie

It Merkelan 15 - Beetsterzwaag Vraagprijs 1.250.000,-- kosten koper

It Merkelan 15 - Beetsterzwaag Vraagprijs 1.250.000,-- kosten koper It Merkelan 15 - Beetsterzwaag Vraagprijs 1.250.000,-- kosten koper Omschrijving It Merkelan 15 - Beetsterzwaag Luxe nieuwbouw in vertrouwde omgeving! Deze zeer royale, nieuw gebouwde villa met grote geïsoleerde

Nadere informatie

You can safely leave your car in the underground

You can safely leave your car in the underground maart.qxd 7/06/2006 13:38 Page 1 PARKING U kan uw wagen met een gerust hart achterlaten in de ondergrondse parking van het Ladeuzeplein, op nauwelijks 100 m van het hotel, en een ticket nemen. Aan de receptie

Nadere informatie

Predikantslaantje 8 - OEGSTGEEST

Predikantslaantje 8 - OEGSTGEEST Predikantslaantje 8 - OEGSTGEEST 188.500,- k.k. Predikantslaantje 8 - OEGSTGEEST * LICHT * VRIJHEID * WIJDS UITZICHT * Drie unieke verkooppunten van dit COMFORTABELE 3-KAMER TOP APPARTEMENT (2008) MET

Nadere informatie

Woonoppervlakte 390 m 2. Graaf Florislaan 8 #S Den Haag TE HUUR. Makelaar: Jos van der Ham

Woonoppervlakte 390 m 2. Graaf Florislaan 8 #S Den Haag TE HUUR. Makelaar: Jos van der Ham Woonoppervlakte 390 m 2 TE HUUR Graaf Florislaan 8 #S Den Haag Makelaar: Jos van der Ham OMSCHRIJVING In the well known residential area 'Vroondaal' located superb detached new (2010) villa of approx.

Nadere informatie

studeerkamer open haard bad douche https://www.homeswapinternational.com/greatbritain-cheltenham garage car exchange / use of car study

studeerkamer open haard bad douche https://www.homeswapinternational.com/greatbritain-cheltenham garage car exchange / use of car study Madness 1 Home swap Flash info read Bekijk de website en lees de tekst. Wat is het Nederlandse woord voor home swap? studeerkamer open haard bad douche https://www.homeswapinternational.com/greatbritain-cheltenham

Nadere informatie

LONG-STAY SHORT-STAY SUITES....with a incredible view!

LONG-STAY SHORT-STAY SUITES....with a incredible view! LONG-STAY SHORT-STAY SUITES...with a incredible view! Welkom Welcome Midden in het historisch stadshart van Dordrecht bevindt zich De Kade Appartementen : prachtige luxe appartementen/suites met een panoramisch

Nadere informatie

Huurprijs 3.750,- p.m.

Huurprijs 3.750,- p.m. Alle verstrekte informatie moet beschouwd worden als een uitnodiging tot het doen van een bod of om in onderhandeling te treden. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan deze woninginformatie. Makelaarskantoor

Nadere informatie

liniled Cast Joint liniled Gietmof liniled Castjoint

liniled Cast Joint liniled Gietmof liniled Castjoint liniled Cast Joint liniled Gietmof liniled is een hoogwaardige, flexibele LED strip. Deze flexibiliteit zorgt voor een zeer brede toepasbaarheid. liniled kan zowel binnen als buiten in functionele en decoratieve

Nadere informatie

Woonoppervlakte 162 m 2 Vraagprijs 599.000,- kosten koper TE KOOP. Ben van Meerendonkstraat 156 +PP Amsterdam

Woonoppervlakte 162 m 2 Vraagprijs 599.000,- kosten koper TE KOOP. Ben van Meerendonkstraat 156 +PP Amsterdam Woonoppervlakte 162 m 2 Vraagprijs 599.000,- kosten koper TE KOOP Ben van Meerendonkstraat 156 +PP Amsterdam OMSCHRIJVING Alles wat IJburg u te bieden heeft, vindt u terug in deze woning: Ruimte, veel

Nadere informatie

ETS 4.1 Beveiliging & ETS app concept

ETS 4.1 Beveiliging & ETS app concept ETS 4.1 Beveiliging & ETS app concept 7 juni 2012 KNX Professionals bijeenkomst Nieuwegein Annemieke van Dorland KNX trainingscentrum ABB Ede (in collaboration with KNX Association) 12/06/12 Folie 1 ETS

Nadere informatie

Extreem veilig Het product Our product Voordeel Advantage Bajolock Bajolock Bajolock Bajolock Bajolock Bajolock Bajolock

Extreem veilig Het product Our product Voordeel Advantage Bajolock Bajolock Bajolock Bajolock Bajolock Bajolock Bajolock Extreem veilig Het product Alle koppeling zijn speciaal ontworpen en vervaardigd uit hoogwaardig RVS 316L en uitgevoerd met hoogwaardige pakkingen. Op alle koppelingen zorgt het gepatenteerde veiligheid

Nadere informatie

Sky Park 1-23 OUDE MEER

Sky Park 1-23 OUDE MEER Sky Park 1-23 OUDE MEER INFORMATION WITHOUT OBLIGATION Project: Multifunctional industrial units located on Sky Park. Location: Sky Park is located near Schiphol Oost and near the motorways A9 (Amsterdam-Alkmaar)

Nadere informatie

Op zoek naar een leuke studentenkamer in Vlissingen? Looking for a nice apartment in Flushing?

Op zoek naar een leuke studentenkamer in Vlissingen? Looking for a nice apartment in Flushing? Op zoek naar een leuke studentenkamer in Vlissingen? Looking for a nice apartment in Flushing? Dan kun je snel en eenvoudig terecht bij l escaut woonservice! Wij hebben een gevarieerd aanbod in studentenkamers.

Nadere informatie

Nieuwe spiegelstraat. Plantage KerKlaan 23B. Rijksmonument Renovated in 2009 Total 380 m² Parking possible Freehold

Nieuwe spiegelstraat. Plantage KerKlaan 23B. Rijksmonument Renovated in 2009 Total 380 m² Parking possible Freehold Fraaie originele stijlkenmerken Open haard Rijksmonument Renovated in 2009 Total 380 m² Parking possible Freehold Nabij Artis en op levendige locatie Balkon aan voorzijde Dakterras Airconditioning met

Nadere informatie

PROJECT INFORMATION Office villa Hoofdweg Oostzijde 850 2132 MC Hoofddorp

PROJECT INFORMATION Office villa Hoofdweg Oostzijde 850 2132 MC Hoofddorp PROJECT INFORMATION Office villa Hoofdweg Oostzijde 850 2132 MC Hoofddorp For sale/ to let Modern, representative office villa in Hoofddorp. Hoofdweg-Oostzijde 850, 2132 MC Hoofddorp. Project description

Nadere informatie

Door Hardware. Signature: Sliced. Arjan Moors

Door Hardware. Signature: Sliced. Arjan Moors Door Hardware Signature: Sliced Arjan Moors Signature: Sliced Arjan Moors Arjan Moors is een professional die zijn sporen in de (design) meubelindustrie heeft verdiend. Hij is niet alleen productontwerper

Nadere informatie

TE HUUR/FOR RENT Akeleilaan 65 - OEGSTGEEST. Huurprijs 995,- p.m. exclusief

TE HUUR/FOR RENT Akeleilaan 65 - OEGSTGEEST. Huurprijs 995,- p.m. exclusief TE HUUR/FOR RENT Akeleilaan 65 - OEGSTGEEST Huurprijs 995,- p.m. exclusief Akeleilaan 65 - OEGSTGEEST Op de 3e en tevens prettige bovenste woonlaag van het kleinschalige gebouw ligt dit uitstekend onderhouden

Nadere informatie

Interaction Design for the Semantic Web

Interaction Design for the Semantic Web Interaction Design for the Semantic Web Lynda Hardman http://www.cwi.nl/~lynda/courses/usi08/ CWI, Semantic Media Interfaces Presentation of Google results: text 2 1 Presentation of Google results: image

Nadere informatie

Patrijsstraat 34 - Alkmaar

Patrijsstraat 34 - Alkmaar Patrijsstraat 34 - Alkmaar Huurprijs 875,-- per maand Regio Holland Makelaardij Patrijsstraat 34 - Alkmaar In een rustige groene woonomgeving gelegen eengezinswoning met berging en een voor- en zonnige

Nadere informatie

T E K O O P. Pastoor Verbakelstraat 21 Budel-Schoot. Pastoor Verbakelstraat 21 - Budel-Schoot. De Pastoor Verbakelstraat is een

T E K O O P. Pastoor Verbakelstraat 21 Budel-Schoot. Pastoor Verbakelstraat 21 - Budel-Schoot. De Pastoor Verbakelstraat is een De Pastoor Verbakelstraat is een rustige straat aan de rand van de kern, grenzend aan landerijen. De bebouwing is gevarieerd met zowel voor- als naoorlogse woningen allen gelegen op ruime percelen. De

Nadere informatie

Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14

Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14 QUICK GUIDE C Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14 Version 0.9 (June 2014) Per May 2014 OB10 has changed its name to Tungsten Network

Nadere informatie

TE KOOP. diepeveenmakelaars.nl. Veenendaal Grebbeweg 19. Vraagprijs : 1.050.000,- k.k.

TE KOOP. diepeveenmakelaars.nl. Veenendaal Grebbeweg 19. Vraagprijs : 1.050.000,- k.k. TE KOOP diepeveenmakelaars.nl Veenendaal Grebbeweg 19 Optimale luxe en comfort! Deze schitterende VILLA is in 2013 gebouwd en biedt maar liefst 270 m² hoogwaardig afgewerkte leefruimte. O.a. een riante

Nadere informatie

Amstelveen WONINGINFORMATIE. Rembrandtweg 190-A

Amstelveen WONINGINFORMATIE. Rembrandtweg 190-A Amstelveen WONINGINFORMATIE Rembrandtweg 190-A Rembrandtweg 190-A In het prestigieuze en zeer luxe appartementencomplex 'Cortile' (1996) gelegen modern en zeer goed onderhouden 3-KAMER-APPARTEMENT met

Nadere informatie

Noorderkroon 62 Amstelveen WONINGINFORMATIE

Noorderkroon 62 Amstelveen WONINGINFORMATIE Noorderkroon 62 Amstelveen WONINGINFORMATIE Noorderkroon 62 Lichte eengezinswoning gelegen op 128 m² in de kindvriendelijke wijk Middenhoven. De achtertuin is zeer verzorgd aangelegd en gelegen op het

Nadere informatie

Opgave 2 Geef een korte uitleg van elk van de volgende concepten: De Yield-to-Maturity of a coupon bond.

Opgave 2 Geef een korte uitleg van elk van de volgende concepten: De Yield-to-Maturity of a coupon bond. Opgaven in Nederlands. Alle opgaven hebben gelijk gewicht. Opgave 1 Gegeven is een kasstroom x = (x 0, x 1,, x n ). Veronderstel dat de contante waarde van deze kasstroom gegeven wordt door P. De bijbehorende

Nadere informatie

Mirrors & Lighting. R30, R60 & Rflex by Robert Bronwasser Shaving mirrors by Geesa. Everyday inspiration

Mirrors & Lighting. R30, R60 & Rflex by Robert Bronwasser Shaving mirrors by Geesa. Everyday inspiration Mirrors & Lighting R30, R60 & Rflex by Robert Bronwasser s by Geesa Everyday inspiration Fixed forms slowly transform into a more elegant, fluent design. Straight lines change to wavy contours. A beautiful

Nadere informatie

een kopie van je paspoort, een kopie van je diploma voortgezet onderwijs (hoogst genoten opleiding), twee pasfoto s, naam op de achterkant

een kopie van je paspoort, een kopie van je diploma voortgezet onderwijs (hoogst genoten opleiding), twee pasfoto s, naam op de achterkant Vragenlijst in te vullen en op te sturen voor de meeloopochtend, KABK afdeling fotografie Questionnaire to be filled in and send in before the introduction morning, KABK department of Photography Stuur

Nadere informatie

kaviaarhuis dr lelykade 150 scheveningen

kaviaarhuis dr lelykade 150 scheveningen kaviaarhuis dr lelykade 150 scheveningen Tussen authentieke havengebouwen, eigentijdse horeca en smaakvolle nieuwbouw wordt het Kaviaarhuis gerealiseerd. Direct aan de gezellige kade kunt u wonen met

Nadere informatie