2 G E R S W I N T O W N H O U S E S A M S T E R D A M 3 I N T R O D U C T I O N

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2 G E R S W I N T O W N H O U S E S A M S T E R D A M 3 I N T R O D U C T I O N"

Transcriptie

1 6 Unique Villas

2 2 G E R S W I N T O W N H O U S E S A M S T E R D A M 3 I N T R O D U C T I O N Modern living amidst green surroundings between the cosmopolitan buildings on the Zuidas in Amsterdam: it is all possible. A frontyard as well as a backyard, your own frontdoor on a car-free private road, the option for a roof terrace, approx 230 m 2 net usable, three spacious levels and two private parking spaces. These are the features which characterise the uber-chic Townhouses designed inside Gershwin, the upcoming residential area of the Zuidas. Live grandiose on a high end location. Modern wonen in het groen tussen de kosmopolitische gebouwen op de Amsterdamse Zuidas: het bestaat. Een voor- en achtertuin, een eigen voordeur die grenst aan een autovrije privéstraat, een mogelijkheid voor een dakterras, circa 230 m 2 gbo, drie ruimtelijke woonlagen en twee privé parkeerplaatsen. Deze kenmerken typeren de uberchique Townhouses van Gershwin in de upcoming woonwijk van de Zuidas. Groots wonen op een toplocatie.

3 4 G E R S W I N T O W N H O U S E S A M S T E R D A M 5 GERSHWIN TOWNHOUSES These six Townhouses represent a modern way of living. Luxurious living in an urban district, but on a beautiful courtyard. Sheltered between green surroundings, these spacious and very light urban villas are located on a carfree private road. The stylish exterior has been designed by the architect with utmost care, the interior can be fully designed after personal tastes. The facade made from natural stone and the wooden elements that have been used for the exterior, give the villas a luxurious charisma and character. The facades of the Townhouses consist mainly of glass. This, combined with the high ceilings inside the Townhouses, generates space and light. The balconies, the frontyard and the backyard and the optional roof terrace, result in a feeling of absolute freedom. Het is een moderne manier van wonen in de zes Townhouses. Luxueus leven in een urban district, maar wel aan een prachtig hofje. Beschut tussen het groen staan deze ruime en zeer lichte urban villa s in een autovrije straat. Het stijlvolle exterieur is door de architect met zorg ontworpen, het interieur kan volledig naar eigen wens worden ingevuld. De natuurstenen gevel en de houten elementen die gebruikt zijn voor de buitenkant, geven een luxe uitstraling en karakter aan de villa s. De gevels bestaan vrijwel geheel uit glas. Dit genereert, samen met de extra vrije hoogte binnen, ruimte en licht. De balkons, de vooren achtertuin en een optioneel dakterras geven een gevoel van maximale vrijheid.

4 6 G E R S W I N T O W N H O U S E S A M S T E R D A M 7 GERSHWINLAAN Modern garden square living. The courtyard where the six Townhouses are located can be secluded and ring-fenced to guarantee the privacy of the residents. The facade consists of white natural stones, the window frames have been finished with gloss polish stainless steel, and the double front door is made of deep coloured wood these details ensure that the entrance of the Townhouses will be a real eye-catcher. They instantly invite to enter this new world. Amidst the city s hectic, this is where one will find peace and space. Modern wonen met veel buitenruimte. Het hofje met de zes Townhouses kan worden afgesloten met een hek om privacy te garanderen. De witte natuurstenen gevel, met RVS hoogglans gepolijste kozijnen en de diepgekleurde dubbele houten voordeur maken de entree van de Townhouses tot een ware eyecatcher. Ze nodigen direct uit om binnen te stappen in een nieuwe wereld. In de hectiek van de stad, vind je hier rust en ruimte.

5 8 G E R S W I N T O W N H O U S E S A M S T E R D A M 9

6 1 0 G E R S W I N T O W N H O U S E S A M S T E R D A M 1 1 ENTRANCE The Townhouses are also accessible via the parking garage, with two private parking spaces at the entrance of your home. In the parking garage the entrance has been finished with the same luxury and grandeur as the Townhouses themselves. The corner house has a second entrance, which allows for multi-functional use. De Townhouses zijn ook toegankelijk via de garage, met twee eigen parkeerplaatsen bij de entree. In de parkeergarage is de entree van de Townhouses afgewerkt met dezelfde luxe en grandeur. Het hoekhuis heeft een tweede entree, waardoor multifunctioneel gebruik mogelijk is.

7 1 2 G E R S W I N T O W N H O U S E S A M S T E R D A M 1 3 OUTSIDE By experimenting with space and sightlines, the architects were able to create a feeling of maximum freedom between the surrounding buildings. The garden captures maximum sun and day light. In addition to the front yard and backyard, all Townhouses are equipped with a balcony and an optional roof terrace. There are opportunities to get creative with the balconies as well as the roof terraces, which can be used to extend living space both on the front and the back. Door te spelen met ruimte en zichtlijnen, hebben de architecten het gevoel van maximale vrijheid tussen de omliggende gebouwen weten te creëren. Het zon- en daglicht valt optimaal in de tuin. Naast de voor- en achtertuin, beschikken alle woningen over balkons en optioneel een dakterras. Met de balkons en terrassen is te spelen; zowel aan de voor- als achterzijde kan hiermee de woonruimte worden uitgebreid.

8 1 4 G E R S W I N T O W N H O U S E S A M S T E R D A M 1 5 A cup of coffee in the morning in the front yard, a cocktail in the afternoon on the roof terrace, and a dinner with friends in the backyard. The courtyard, which has been designed by the landscape architect, and the adjacent backyards of the other Townhouses, add to the feeling of living in the countryside whilst living in the city centre of Amsterdam. s Ochtends koffie in de voortuin, na het werk een cocktail op het dakterras en diner met vrienden in de achtertuin. De door de architect vormgegeven binnentuin en de aangrenzende achtertuinen van de Townhouses, geven een gevoel van buitenleven in Amsterdam.

9 1 6 G E R S W I N T O W N H O U S E S A M S T E R D A M 1 7

10 1 8 G E R S W I N T O W N H O U S E S A M S T E R D A M 1 9 P E R G O L A Moveable slats P E R G O L A Verstelbare lamellen The architect & the materials N a t u r a l s t o n e Marble stone type Prinos from the Greek island of Thassos in the Mediterranean. White colored with light grey crystals. G E R S W I N T O W N H O U S E S N a t u u r s t e e n Marmer type Prinos afkomstig van het Griekse eiland Thassos in de Middellandse zee. Wit gekleurd met licht grijze kristallen. B a l c o n y Anthracite grey coated steel artistically bended balcony. B A L K O N Antracietgrijs gecoat stalen balkon, artistiek gebogen. S t a i n l e s s s t e e l Gloss polished stainless steel, with highest sheen. R V S Gepolijst RVS voorzien van de hoogste glansgraad. w o o d Wooden extra high- double front door, furnished with stainless steel door handles. h o u t Houten hoge dubbele voordeur, voorzien van RVS deurgrepen. The Gershwin Townhouses were established by a design of Felix Claus from renowned architects Claus & Kaan. The use of luxurious, durable and high-quality materials such as natural stone, stainless steel and wood give the villas their very own character. Together, they constitute a special eyecatching timeless design. For instance the white marble delivers an incredible contrast with the stainless steel high-gloss polished window frames of the facades, the stylishly designed anthracite grey balcony fences, as well as with the wooden touches. Claus & Kaan s design combines tight lines and rhythmical facades with eclectic references to modern architecture history. In the Gershwin Townhouses, this results in an exciting design that ensures pleasant living within an urban district. Living in style as can be expected in Amsterdam South, but with a unique innovative product on the Zuidas. Felix Claus De Gershwin Townhouses zijn tot stand gekomen naar een ontwerp van Felix Claus van het gerenommeerde architectenbureau Claus & Kaan. Het gebruik van luxe, duurzame en hoogwaardige materialen zoals natuursteen, RVS en hout geven de villa s een heel eigen karakter. Ze vormen samen een bijzonder in het oog springend tijdloos ontwerp. Het witte marmer contrasteert bijvoorbeeld met de RVS hoogglans gepolijste kozijnen van de gevels, de stijlvol vormgegeven antracietgrijze balkonhekken en de hout accenten. Het ontwerp van Claus & Kaan combineert strakke lijnen en ritmische gevels met eclectische referenties aan de moderne architectuurgeschiedenis. Bij de Gershwin Townhouses resulteert dit in een spannend ontwerp dat wonen in een urbandistrict zeer aangenaam maakt. Wonen in stijl zoals in Amsterdam Zuid gebruikelijk is, maar een uniek vernieuwd product aan de Zuidas. Felix Claus

11 2 0 G E R S W I N T O W N H O U S E S A M S T E R D A M 2 1 GERSHWIN MASTERPLAN B e e t h o v e n s t r a at The Zuidas is strategically located and provides optimal access. Along the Gershwinlaan, adjacent to the Beethovenstraat, the residential area Gershwin is in full development. Living on the Zuidas is trending topic. A growing number of people are discovering the advantages and special features of living differently, in an area where business and leisure seamlessly blend together. Even though the Townhouses are surrounded by cosmopolitan buildings, it still feels like living in the countryside due to the amount of vegetation and the sightlines which were taken account in the urban planning design. De Zuidas ligt strategisch en is optimaal bereikbaar. Langs de Gershwinlaan, grenzend aan de Beethovenstraat, is de woonwijk Gershwin volop in ontwikkeling. Wonen op de Zuidas is trending topic. Steeds meer mensen ontdekken de voordelen en bijzondere eigenschappen van anders wonen, in een omgeving waar business en leisure samenkomen. En hoewel de Townhouses omringd zijn door kosmopolitische gebouwen, voelt het alsof je buiten woont door al het groen en de zichtlijnen waarmee in het stedenbouwkundig ontwerp rekening is gehouden. D e B o e l e l a a n

12 22 GERSWIN TOWNHOUSES AMSTERDAM GERSHWIN TOWNHOUSES GREENING BEETHOVENSTRAAT P Imagine living in the Urban Jungle of the Zuidas; a green oasis between the Gershwin Townhouses. Every Townhouse has a landscape architect designed front yard which is in line with the design of the villas. The backyards can be designed according to personal preferences and are adjacent to the large courtyard of Gershwin. In addition to the small court and the car-free street, the courtyard enhances the feeling of even more protection and privacy. A niche within dynamic surroundings. Waan je in de Urban Jungle van de Zuidas; een groene oase tussen de architect ontworpen voortuin die in lijn is met de architectuur van de villa s. De achtertuinen mogen naar eigen wens worden aangepast en grenzen aan de grote binnentuin van Gershwin. De binnentuin draagt, naast het hofje en de autovrije straat, bij aan nog meer beschutting en privacy. Een niche in een dynamische omgeving. RIN GW EG A10 ABN AMRO HO VE NS TR SYMPHONY AA DJANGO T MAHLERPLEIN INTERMEZZO (2017) L EO N AR D BE R N S T EI NSTRA AT BLOK 9 P ET ER S CH AT ST RAAT BUIT ENVE LDER TSEL AAN B EN JA MI N BR I T T E NSTR AAT SUMMERTIME (2016) 6 ET GUSTAV MAHLERLAAN 900 MAHLER 5 BE NEW AMSTERDAM 4 3 3,5 m AN 2 N MAHLERPLEIN SS YL A NBER GLAA N T TEN STR AAT BEN JAM IN BRI EB U DE D BENJAMI N BRIT TENSTRA AT PARN ASSU SWEG C LA U 1 STATION AMSTERDAM ZUID ARN OLD SCHO DE BOELEGRACHT GEORGE GERSHWINLAAN Gershwin Townhouses. Ieder Townhouse heeft een door een landschaps- GEORGE GERSHWIN L A A N MILES CROWN PLAZA OPZUID GERSHWIN TOWNHOUSES DE BOELELAAN VU N

13 2 4 G E R S W I N T O W N H O U S E S A M S T E R D A M 2 5 Interior Interieur

14 2 6 G E R S W I N T O W N H O U S E S A M S T E R D A M 2 7 In order to display the endless possibilities of the spacious Townhouses, for inspiration an interior design was created for every individual Townhouse. The floor plans of the designs have been drawn such that they can be applied to any of the Townhouses and are interchangeable. Om de eindeloze mogelijkheden van de ruime Townhouses te laten zien, is er voor iedere woning een interieurontwerp bedacht ter inspiratie. De plattegronden van de ontwerpen zijn zo getekend dat ze in ieder huis toegepast kunnen worden en uitwisselbaar zijn.

15 2 8 G E R S W I N T O W N H O U S E S A M S T E R D A M 2 9

16 3 0 G E R S W I N T O W N H O U S E S A M S T E R D A M 3 1 Exciting ideas for the bedroom, bathroom and kitchen as well as for the use of fabrics and materials. An extra feature is the preparation for the installation of a private elevator and a preparation for a gas fireplace. In addition, the opportunity exists to extend the living space by building onto the terraces. Get inspired! Prikkelende ideeën voor de slaapkamer, de badkamer en de keuken en het gebruik van stoffen en materialen. Extra feature is de voorbereiding voor de installatie van een privélift in huis en de voorbereidingen voor een gashaard. Daarnaast is door het bebouwen van de terrassen, uitbreiding van de woonruimte mogelijk. Laat je inspireren!

17 3 2 G E R S W I N T O W N H O U S E S A M S T E R D A M 3 3 KITCHEN The kitchens are designed as the heart of the home. A space where you can live with pleasure. Here you will meet with friends and family. A family dinner, a good glass of wine, a pleasant conversation. A kitchen is always a very personal choice. Poggenpohl Amsterdam have selected kitchens for the 6 villa s based on the different types. Every Townhouse has a fully fitted luxury kitchen designed by Poggenpohl with Integrated appliances from Gaggenau. De keuken vormt het middelpunt van het huis. Een ruimte waarin u met plezier kunt leven. Hier komt u samen met vrienden en familie. Een hapje, een goed glas wijn, een prettig gesprek. Een keuken is altijd een zeer persoonlijke keuze. Poggenpohl Amsterdam heeft voor de 6 villa s een keuken samengesteld op basis van de verschillende types. Ieder Townhouse heeft een zeer complete en luxe keuken met inbouwapparatuur van Gaggenau. For specifications see page 53 Voor specificaties zie pagina 53

18 3 4 G E R S W I N T O W N H O U S E S A M S T E R D A M 3 5 BATHROOM Timeless, elegant, modern, warm and sustainable were the key words which inspired the bathroom designs from DIS Studio. Every Townhouse had bathrooms designed by DIS. For the Townhouses, DIS Studio selected gorgeous materials by Boffi such as corian white and solid aluminium taps. Lovely mat ceramic tiles in light colours by caesar added the finishing touch. Tijdloos, elegant, modern, warm en duurzaam zijn inspiratie voor het ontwerp van de badkamers van DIS Studio. Ieder Townhouse heeft door DIS ontworpen badkamers. DIS Studio heeft voor de Townhouses prachtige materialen van Boffi geselecteerd zoals wit corian en massieve RVS kranen. Mooie, matte keramische tegels in lichte kleuren van caesar om het geheel af te maken. For specifications see page 53 Voor specificaties zie pagina 53

19 3 6 G E R S W I N T O W N H O U S E S A M S T E R D A M 3 7 PARKING The Gershwin Townhouses are located on a car-free private road. All Townhouses have two parking spaces in the parking garage underneath, which allows for direct access to the basement of the villas. It is possible to equip the basement with an inside bicycle storage or extra living space such as a gym or an entertainment room. De Gershwin Townhouses liggen aan een autovrije privéstraat. Alle Townhouses hebben twee parkeerplaatsen in de onderliggende parkeergarage, die directe toegang geven tot het souterrain van de villa s. Het souterrain kan tevens worden voorzien van een inpandige fietsenstalling of extra woonruimte zoals een biljart of gym.

20 3 8 G E R S W I N T O W N H O U S E S A M S T E R D A M 3 9 L E S S I S M O R E D E K U N S T V A N H E T W E G L A T E N Our designs are characterized by a forceful spaciousness without unnecessary additions. Onze ontwerpen kenmerken zich door een sterke ruimtelijkheid zonder onnodige toevoegingen. ILA How can one live creatively and differently without compromising on functionality? The young and ambitious architects from architect agency ILA have created three provocative designs for the layout of the Townhouses. With her designs, ILA wants to show the endless possibilities of the spacious villas. Hoe kun je creatief en anders wonen, zonder dat dit ten koste gaat van de functionaliteit? De jonge, ambitieuze architecten van bureau ILA hebben drie uitdagende ontwerpen gemaakt voor de indeling van de Townhouses. ILA wil met haar ontwerpen de eindeloze mogelijkheden laten zien van de ruime villa s. We want to inspire people and show the full range of possibilities. As such, we tend to take things one step further than is conventional We willen mensen inspireren en het palet aan mogelijkheden laten zien. Hierbij verkiezen we het bijzondere boven het alledaagse Joost Baks van ILA The design of ila are for inspirational purposes. Please refer to the sales team for the possibilities and additional costs. De ontwerpen van ila zijn ter inspiratie. Vraagt u ons sales team naar de mogelijkheden en meerwerkkosten. 3Interiors by ila Interieurs van ila

21 4 0 G E R S W I N T O W N H O U S E S A M S T E R D A M 4 1 STAIRWAY TO HEAVEN S i d e v i e w Z i j a a n z i c h t m. The name requires no further explanation; De naam zegt het al, de trap is dé eyecatcher the staircase is the eye catcher in this in dit Townhouse en een belangrijk element M A N C AV E Townhouse and an essential element in its in het ontwerp. Deze loopt vanaf beneden tot FIREPL ACES design. It runs from downstairs all the way en met de tweede verdieping in één lijn naar B I G B E D R O O M S to the second floor in one fluent line, which boven en laat hierdoor veel ruimte over in de P R I VAT E B E D R O O M S thus creates a lot of space in the house. woning. De lichtstraat in het dak verlicht de W E L L N E S S The stairway is lit by natural light flooding trap uitbundig m. from the roof skylight. The layout of the design is both spacious De indeling van dit ontwerp is ruimtelijk en tegelijkertijd intiem, hier gaat het niet om 5.13 m m. and intimate; it doesn t feature corridors gangen maar juist om open ruimtes. but open spaces. Sliding doors simply Kamers zijn van elkaar af te scheiden separate or link the rooms together. of juist te koppelen door schuifdeuren. Bathrooms, toilets, storage and the kitchen Badkamers, toiletten, opslag en de keuken are located in separate blocks on each bevinden zich in aparte blokken per floor and also serve as partition between verdieping en dienen ook als afscheiding stairways and rooms. One of the blocks tussen trappen en kamers. In een van even houses a lift. de blokken bevindt zich ook een lift in m m m m. The design of ila are for inspirational purposes. Please refer to the sales team for the possibilities and additional costs. De ontwerpen van ila zijn ter inspiratie. Vraagt u ons sales team naar de mogelijkheden en meerwerkkosten.

22 4 2 G E R S W I N T O W N H O U S E S A M S T E R D A M 4 3 S O U T E R R A I N S O U T E R R A I N G R O U N D F L O O R B E G A N E G R O N D 1 s t F L O O R 1 e V E R D I E P I N G 2 n d F L O O R 2 e V E R D I E P I N G TERRACE TERRACE TERRACE LAWN LAWN LAWN MK MK MK BATHROOM TOILET MANCAVE STORAGE SAUNA WTW TOILET WELLNESS FIREPLACE TOILET LIVING BATHROOM TOILET SAUNA WTW TOILET WELLNESS FIREPLACE MANCAVE STORAGE TOILET LIVING BATHROOM TOILET MANCAVE STORAGE SAUNA WTW TOILET WELLNESS FIREPLACE TOILET LIVING LIFT LIFT BIKE SHED LIFT LIFT FIREPLACE LIFT LIFT LIFT BIKE SHED LIFT FIREPLACE LIFT LIFT LIFT BIKE SHED LIFT FIREPLACE BATHROOM WALK-IN WARDROBE MASTER SCULLERY KITCHEN DINING BATHROOM WALK-IN WARDROBE MASTER SCULLERY KITCHEN DINING BATHROOM WALK-IN WARDROBE MASTER SCULLERY KITCHEN LAUNDRY ROOM LAUNDRY ROOM LAUNDRY ROOM LAUNDRY ROOM LAUNDRY ROOM LAUNDRY ROOM LAUNDRY ROOM LAUNDRY ROOM LAUNDRY ROOM LAWN TERRACE LAWN TERRACE LAWN STAIRWAY TO HEAVEN The design of ila are for inspirational purposes. Please refer to the sales team for the possibilities and additional costs. De ontwerpen van ila zijn ter inspiratie. Vraagt u ons sales team naar de mogelijkheden en meerwerkkosten.

23 4 4 G E R S W I N T O W N H O U S E S A M S T E R D A M 4 5 WUTHERING HEIGHTS S i d e v i e w Z i j a a n z i c h t m. You can imagine you re in the mini In dit Townhouse waan je je in het mini- Guggenheim in this Townhouse. The open Guggenheim. De vide die doorloopt van G U G G E N H E I M space runs from the basement to the top souterrain tot helemaal naar boven en YO G A floor and the rounded balustrades give a de ronde balustrades geven dit kleurrijke H O M E O F F I C E grandiose effect to this colourful design. ontwerp een monumentaal effect. Het laat W E L L N E S S It shows that you need to create space to zien dat je ruimte moet creëren om het get a feeling of space. gevoel van ruimte te krijgen m. The connection between the various floors is a real experience here and would lend De verbinding tussen de verschillende verdiepingen is hier een belevenis en zou zich 6.41 m m. itself brilliantly to display works of art: the bijvoorbeeld uitstekend lenen voor het tonen rounded hallways, height and natural light van kunstwerken. Die komen hier volledig tot will exhibit them to their full effect. A space hun recht dankzij de ronde gangen, de hoogte that inspires. en de lichtinval. Een plek die inspireert m m m m. The design of ila are for inspirational purposes. Please refer to the sales team for the possibilities and additional costs. De ontwerpen van ila zijn ter inspiratie. Vraagt u ons sales team naar de mogelijkheden en meerwerkkosten.

24 4 6 G E R S W I N T O W N H O U S E S A M S T E R D A M 4 7 S O U T E R R A I N S O U T E R R A I N G R O U N D F L O O R B E G A N E G R O N D 1 s t F L O O R 1 e V E R D I E P I N G 2 n d F L O O R 2 e V E R D I E P I N G R O O F T E R R A C E D A K T E R R A S WALK-IN MASTER WARDROBE BATHROOM MK KITCHEN GYM BATHROOM BIKESHED WALK-IN WARDROBE HALL WTW WALK-IN WARDROBE MASTER MK BATHROOM KITCHEN BATHROOM WALK-IN WARDROBE WTW MASTER GYM BATHROOM BIKESHED HALL WALK-IN WARDROBE MK KITCHEN BATHROOM GYM WALK-IN WARDROBE BIKESHED WTW MASTER BATHROOM HALL WALK-IN WARDROBE MK KITCHEN DINING TERRACE ROOF TERRACE LIVING OFFICE DINING TERRACE ROOF TERRACE LIVING OFFICE ROOF TERRACE DINING TERRACE LIVING OFFICE WUTHERING HEIGHTS The design of ila are for inspirational purposes. Please refer to the sales team for the possibilities and additional costs. De ontwerpen van ila zijn ter inspiratie. Vraagt u ons sales team naar de mogelijkheden en meerwerkkosten.

25 4 8 G E R S W I N T O W N H O U S E S A M S T E R D A M ROOMS S i d e v i e w Z i j a a n z i c h t m. ILA created this design, inspired by the Geïnspireerd op de grote Italiaanse paleizen S PAT I A L F R A M E S A R T W O R K G A L L E R Y large Italian palazzos, which had large opens spaces instead of corridors. waar geen gangen waren maar aaneengesloten kamers, heeft ILA dit ontwerp getekend m. L I B R A R Y H O M E C I N E M A FA M I LY L I V I N G We actually reinvented an entire traditional structure or design of a home. We started with the walls and floors then started Eigenlijk hebben we een hele traditionele structuur of indeling van een woning opnieuw uitgevonden. We hebben eerst 5.13 m m. breaking them Joost Baks from ila wanden en vloeren gemaakt en zijn deze toen gaan doorbreken. Joost Baks from ila The home consists of connections from room to room. From the one space one De woning bestaat uit verbindingen van can see the other space, both horizontally kamer naar kamer. Vanuit de ene ruimte as well as vertically, which causes the result heb je zicht op de andere ruimte, zowel to be dynamic due to the fact that one horizontaal als verticaal. Dit zorgt ervoor feels movement everywhere. There are a dat het resultaat dynamisch is omdat je huge number of rooms and there is great overal beweging voelt. Er zijn heel veel flexibility in design, without the spacious kamers en flexibiliteit in indeling, zonder effect disappearing. The living space is dat het ruimtelijke effect wegvalt. Hier is m. maximized here. de woonruimte gemaximaliseerd m m m. The design of ila are for inspirational purposes. Please refer to the sales team for the possibilities and additional costs. De ontwerpen van ila zijn ter inspiratie. Vraagt u ons sales team naar de mogelijkheden en meerwerkkosten.

26 5 0 G E R S W I N T O W N H O U S E S A M S T E R D A M 5 1 S O U T E R R A I N S O U T E R R A I N G R O U N D F L O O R B E G A N E G R O N D 1 s t F L O O R 1 e V E R D I E P I N G 2 n d F L O O R 2 e V E R D I E P I N G A B A B A GALLERY MASTER WALK-IN CLOSET OFFICE ROOM BATHROOM HOME CINEMA STORAGE GALLERY BIKE SHED BATHROOM BATHROOM WTW DINING KITCHEN HALL LIVING TOILET MK GALLERY MASTER WALK-IN CLOSET OFFICE ROOM BATHROOM GALLERY BATHROOM BATHROOM WTW HOME CINEMA STORAGE BIKE SHED DINING KITCHEN HALL LIVING TOILET MK GALLERY MASTER WALK-IN CLOSET OFFICE ROOM BATHROOM HOME CINEMA GALLERY STORAGE BIKE SHED BATHROOM BATHROOM WTW DINING KITCHEN LIVING A B A B A TERRACE TERRACE TERRACE 1001 ROOMS The design of ila are for inspirational purposes. Please refer to the sales team for the possibilities and additional costs. De ontwerpen van ila zijn ter inspiratie. Vraagt u ons sales team naar de mogelijkheden en meerwerkkosten.

27 5 2 G E R S W I N T O W N H O U S E S A M S T E R D A M 5 3 Specifications Specificaties

28 5 4 G E R S W I N T O W N H O U S E S A M S T E R D A M 5 5 SPECIFICATIONS K i t c h e n S a n i t a r y F l o o r i n g W a l l s Poggenpohl kitchen with feature island Boffi bathrooms and sanitary facilities Underfloor heating Tight plastered and white painted Integrated cabinet walls with frame Wall finishes with ceramic tiles and Comfort cooling (optional) to all rooms Handle-less drawers and cabinets stucco Brushed stainless steel mixer tap Floor finishes with ceramic tiles V l o e r e n W a n d e n and Quooker pro Boffi brushed stainless steel mixer tap Vloerverwarming Strak gestuct en wit gesausd in alle Integrated appliances: Boffi wall-mounted mirrored cabinet Vloerkoeling (kopersoptie) ruimten Gaggenau steam oven Boffi wall mounted WC with soft Gaggenau Espresso machine close seat Gaggenau dishwasher Boffi bath D o o r s N o t e Gaggenau fridge freezer Easydrain zero Wooden blunt high hinged or sliding Variations occur between houses types, Bora gas- or induction hob Underfloor heating doors please refer to the sales team for individual Bora pro integrated stainless steel Wooden floor height frames specifications. extraction S a n i t a i r Hidden hinges brushed stainless steel Boffi badkamers en sanitaire ruimten N o t i t i e K e u k e n Wandafwerking met keramische tegels en D e u r e n De indeling is per woning verschillend, Poggenpohl keuken met kookeiland stucwerk Houten hoge draai- of schuifdeuren vraagt u ons sales team voor de specificaties Geïntegreerde kastenwanden met Vloerafwerking met keramische tegels Stompe houten verdiepingshoge kozijnen per woning. omlijsting Boffi mengkranen in geborsteld RVS Verborgen scharnieren geborsteld RVS Greeploze lades en kasten Boffi wastafel met spiegel en meubel RVS geborstelde mengkraan en Boffi wand toilet met soft close C e i l i n g s Quooker pro Boffi ligbad Tight plastered and white painted Geïntegreerde apparatuur: Easydrain zero douchegoot to all rooms Gaggenau stoomoven Vloerverwarming Gaggenau Espresso apparaat P l a f o n d s Gaggenau vaatwasser Strak gestuct en wit gesausd in alle Gaggenau koel- vriescombinatie ruimten Bora gas- of inductie kookplaat Bora pro geïntegreerd RVS afzuigsysteem We reserves the right to make changes to specific brands and / or materials referred to in the specification. In such cases a similar alternative will be provided. Impressions are based on ila designs, the ila designs are for inspirational proposes. Wij houden ons het recht voor om veranderingen aan te brengen in merken en / of materialen genoemd in bovenstaande specificatie. Mocht dit geval zich voordoen wordt er een vergelijkbaar alternatief gezocht. Getoonde impressies zijn op basis van ila ontwerpen, de ila ontwerpen gebruikt ter inspiratie.

29 5 6 G E R S W I N T O W N H O U S E S A M S T E R D A M 5 7 SPECIFICATIONS B a l c o n i e s L i f t P E R G O L A G e n e r a l Anthracite gray coated steel fence For every house there is taken into A pergola will be built on the roof All houses will be sold with the benefit account that placing an lift is possible, terrace on the 2nd floor. The pergola of a Woningborg certificate. B a l k o n s this is optional. There are a variety of is composed of moveable slats. Purchasers can select structural and Antracietgrijs gecoat stalen hekwerk finishing options for the lift. outfitting work for a limited period. P e r g o l a L i f t Ter plaatse van het dakterras op de A l g e m e e n V o i d s In iedere woning is een lift mogelijk, 2e verdieping wordt een pergola Alle woningen worden verkocht onder Voids or staircases dit is optioneel. Er zijn tal van aangebracht. De pergola bestaat uit het Woningborg certificaat. Where applicable, steal balcony struc- afwerkingsmogelijkheden van de lift. verstelbare lamellen. Koperskeuzes in de ruw- en afbouw ture with glass balustrades. kunnen tot beperkte datum worden meegenomen. V i d e s R o o f t o p C a r P a r k i n g Vides en trapsparingen For every house there is taken into For every house there are 2 car parking Waar nodig, zwart stalen structuur account that placing an rooftop with spaces in the underneath parking N o t e voorzien van glas. structure is possible, this is optional. garage. From the parking garage you Variations occur between houses types, have direct access to the house. please refer to the sales team for individual D a k t e r r a s Charging point for electric cars is specifications. W i n d o w f r a m e s i n s i d e Optioneel kan er voor een dakterras optional. Aluminum, color choice anthracite, met opbouw worden gekozen. N o t e gray or white P a r k e r e n De indeling is per woning verschillend, Voor iedere woning zijn er 2 parkeer- vraagt u ons sales team voor de specificaties G e v e l k o z i j n e n plaatsen in de ondergelegen parkeer- per woning. b i n n e n z i j d e garage. Vanuit de parkeergarage heeft Aluminium, keuze uit kleuren antraciet, u rechtstreeks toegang tot de woning. grijs of wit Oplaadpunt voor elektrische auto s wordt optioneel aangeboden. We reserves the right to make changes to specific brands and / or materials referred to in the specification. In such cases a similar alternative will be provided. Impressions are based on ila designs, the ila designs are for inspirational proposes. Wij houden ons het recht voor om veranderingen aan te brengen in merken en / of materialen genoemd in bovenstaande specificatie. Mocht dit geval zich voordoen wordt er een vergelijkbaar alternatief gezocht. Getoonde impressies zijn op basis van ila ontwerpen, de ila ontwerpen gebruikt ter inspiratie.

30 5 8 G E R S W I N T O W N H O U S E S A M S T E R D A M 5 9 Team Marketing Suite The Gershwin Townhouses are developed by G&S Vastgoed. G&S Vastgoed has developed and constructed buildings in Amsterdam that offer a pleasant working or living environment for more than thirty years. We do so with particular attention to the quality of the product and the service to our customers. De Gershwin Townhouses zijn een ontwikkeling van G&S Vastgoed. G&S Vastgoed ontwikkeld en bouwt al ruim vijfendertig jaar gebouwen in Amsterdam waar mensen graag willen verblijven. Dat doen we met veel aandacht voor de kwaliteit van het product en voor de dienstverlening aan onze klanten. Gershwin Townhouses Marketing Suite Gustav Mahlerlaan MC Amsterdam The Netherlands By appointment only Alleen op afspraak Disclaimer Great care has been taken in compiling the Gershwin Townhouses brochure to give you a good impression of the houses and some of the available options. The illustrated drawings and plans are merely impressions and no rights may be derived from them. The drawings are intended to give the best possible impression of the apartments. The dimensions and floor spaces included in the drawings are indicative and no rights may be derived from them. The layout drawings of the interior designer are a location indicator and a suggestion for a design layout and therefore will not be supplied. The brochure is emphatically not a contract document and/or does not contain equivalent information. De brochure van de Gershwin Townhouses is met zorg samengesteld en geeft u een indruk van de villa s en een aantal van de mogelijke opties. De afgebeelde tekeningen en plattegronden, zijn slechts impressies. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De tekeningen zijn bedoeld om een zo goed mogelijke indruk te geven van de appartementen. De op de tekening opgenomen (oppervlakte) maten zijn indicatief, waaraan geen rechten ontleend kunnen worden. De indelingstekeningen van de interieurarchitect betreffen een locatieaanduiding en een suggestie voor een indelingsontwerp, deze worden niet geleverd. De brochure is nadrukkelijk geen contractstuk en/of bevat geen daarmee gelijk te stellen informatie. Sales Agents Notary Broersma Nieuwbouw Kees Kemp Nanneke Koopman T +31 (0) Eefje Voogd Makelaardij Eefje Voogd Merel de Leeuw T +31 (0) HMK Notarissen Arnoud Matthijssen T +31 (0)

31 EEN ONTWIKKELING VAN

900 Mahler, an exceptional view 900 Mahler, een buitengewoon uitzicht At distant height, the city s bustle passes down below Op veilige hoogte raast

900 Mahler, an exceptional view 900 Mahler, een buitengewoon uitzicht At distant height, the city s bustle passes down below Op veilige hoogte raast 900 Mahler, an exceptional view 900 Mahler, een buitengewoon uitzicht At distant height, the city s bustle passes down below Op veilige hoogte raast de drukte aan u voorbij Space, quiet and comfort in

Nadere informatie

THE CONTENT - PART II

THE CONTENT - PART II THE CONTENT - PART II De inhoud - deel II Floor plans Plattegronden 5 Overview Overzicht 6 Façades Gevelaanzichten 8 Ground floor Begane grond 13 Penthouses Penthouses 15 Apartments Appartementen 19 Common

Nadere informatie

BUITENPLAATS DE WILDE ROOS LOOSDRECHT

BUITENPLAATS DE WILDE ROOS LOOSDRECHT BUITENPLAATS DE WILDE ROOS LOOSDRECHT W W W. B U I T E N P L A A T S D E W I L D E R O O S. N L PPROEF HET GROEN TUSSEN LOOSDRECHT EN HET GOOI... Water en bos. Groen en blauw. Met een heleboel schakeringen

Nadere informatie

ing real estate representatief, Functioneel Én geborgen ING Real Estate Zuidplein 200, H24 Royal Haskoning 600 m² Oktober 2005

ing real estate representatief, Functioneel Én geborgen ING Real Estate Zuidplein 200, H24 Royal Haskoning 600 m² Oktober 2005 representatief, Functioneel Én geborgen Op de 24 e verdieping van de H-toren heeft ING Real Estate glas - eigenaar van het WTC Amsterdam gebouwencomplex - een In het ontwerp is openheid een leidraad. Rechts

Nadere informatie

A T T IO VA M S T E R D A M

A T T IO VA M S T E R D A M ILLAVIOTTA A M S T E R D A M www.villaviotta.nl VILLAVIOTTA 5 KWALITEIT & UITSTRALING Het vinden van een geschikte kantoorruimte is geen gemakkelijke opgave. Zo zijn er de praktische zaken als bereikbaarheid

Nadere informatie

Stijldeuren Collectie Style Door Collection

Stijldeuren Collectie Style Door Collection Stijldeuren Collectie Style Door Collection 2 Inhoudsopgave Content 6 Classicisme Classicism 14 Hollandse Stijl Amsterdam Townhouse 28 Jaren 30 Dutch 1930s 46 Nieuw Klassiek New Classic 70 New Design

Nadere informatie

WORLD TRADE CENTER AMSTERDAM

WORLD TRADE CENTER AMSTERDAM WORLD TRADE CENTER AMSTERDAM interiors 2011 1 inhoud / contents WTC INTERIORS: ORIGINAL AND FAMILIAR Introduction 4 Central Hall, A Tower 6 Introduction to music 8 Art in the WTC 10 Bakker 12 Den Hartog

Nadere informatie

Verhuurbrochure Oostkanaalweg 37 Ter Aar

Verhuurbrochure Oostkanaalweg 37 Ter Aar Verhuurbrochure Oostkanaalweg 37 Ter Aar Huurprijs: 8.900,- per maand Description General information UNIQUE VILLA FOR RENT ON A UNIQUE LOCATION, situated on a very small distance from Amsterdam, Schiphol

Nadere informatie

architecture living ecology research teamwork van binnenuit from inside out

architecture living ecology research teamwork van binnenuit from inside out alert architecture living ecology research teamwork van binnenuit from inside out 4 3 12 21 35 Anders bekeken, Concreet en veelzijdig Viewing things differently, Concrete and versatile TOTAALBELEVING ALS

Nadere informatie

ARTA ARCHI- TECTEN- SELECTIE. Kunstencluster ONDERWERP GEMEENTE ARNHEM

ARTA ARCHI- TECTEN- SELECTIE. Kunstencluster ONDERWERP GEMEENTE ARNHEM ARTA ONDERWERP GEMEENTE ARNHEM Kunstencluster ARCHI- TECTEN- SELECTIE 2 Inleiding De gemeente Arnhem werkt aan de realisatie van ArtA, een nieuw openbaar cultuurgebouw dat onderdak moet bieden aan Museum

Nadere informatie

Het Eilandje - Beeldkwaliteitplan buitenruimte

Het Eilandje - Beeldkwaliteitplan buitenruimte Het Eilandje - Beeldkwaliteitplan buitenruimte 1. Historiek History Van haven naar stad In de 16de eeuw is er voor het eerst sprake van een stukje stadsgebied in het noorden van Antwerpen. Maar om de werkelijke

Nadere informatie

THE ICON IS OPEN. Welcome to Delftse Poort

THE ICON IS OPEN. Welcome to Delftse Poort THE ICON IS OPEN Welcome to Delftse Poort 1 TABLE OF CONTENTS A unique opportunity 3 Welcome to Rotterdam 7 Welcome to Rotterdam Central District 11 Welcome to Delftse Poort 15 Modern work and meeting

Nadere informatie

VERGADER- EN EVENEMENTENLOCATIES HAARLEM EN OMGEVING MEETING AND EVENT VENUES IN AND AROUND HAARLEM

VERGADER- EN EVENEMENTENLOCATIES HAARLEM EN OMGEVING MEETING AND EVENT VENUES IN AND AROUND HAARLEM VERGADER- EN EVENEMENTENLOCATIES HAARLEM EN OMGEVING MEETING AND EVENT VENUES IN AND AROUND HAARLEM HAARLEM.NL 1 2 Haarlem Marketing Haarlem, wereldplek met een menselijke maat Haarlem a friendly sized,

Nadere informatie

products experience WELTEVREE FOUNDERS OUTDOOR WELTEVREE & THE STONESTOVE INTERVIEW» dutchtub 4p, 2p / divewood / pag 16»

products experience WELTEVREE FOUNDERS OUTDOOR WELTEVREE & THE STONESTOVE INTERVIEW» dutchtub 4p, 2p / divewood / pag 16» products & experience INTERVIEW» WELTEVREE FOUNDERS Floris schoonderbeek & dick van hoff pag 2» OUTDOOR experience dutchtub 4p, 2p / divewood / WHEELBENCH & MORE pag 12» STORY» WELTEVREE & THE STONESTOVE

Nadere informatie

THE ICON IS OPEN. Welcome to Delftse Poort

THE ICON IS OPEN. Welcome to Delftse Poort THE ICON IS OPEN Welcome to Delftse Poort 1 TABLE OF CONTENTS A unique opportunity 3 Welcome to Rotterdam 7 Welcome to Rotterdam Central District 11 Welcome to Delftse Poort 15 Modern work and meeting

Nadere informatie

Vertaling: Menu About us Projects Partners News. Homepage COATING FOR ART AND INTERIOR View our most recent work.

Vertaling: Menu About us Projects Partners News. Homepage COATING FOR ART AND INTERIOR View our most recent work. Vertaling: Menu About us Projects Partners News Homepage COATING FOR ART AND INTERIOR View our most recent work. About us Company is the number one specialist in Liquid Gloss. A transparent two-component

Nadere informatie

Le Manoir. St. Barthélemy. Selected Press Excerpts

Le Manoir. St. Barthélemy. Selected Press Excerpts Le Manoir St. Barthélemy Selected Press Excerpts One of the most contemporary houses in St. Barthélemy is also one of the oldest. A flourishing garden sets the scene for a modern complex that echoes the

Nadere informatie

MARIKE ANDEWEG De collecties van NotOnlyWhite zijn ontworpen door de Nederlandse ontwerpster Marike Andeweg (1978).

MARIKE ANDEWEG De collecties van NotOnlyWhite zijn ontworpen door de Nederlandse ontwerpster Marike Andeweg (1978). MARIKE ANDEWEG The collections of NotOnlyWhite are designed by Dutch designer Marike Andeweg (1978). Be a part of the experience this is what Marike wants to achieve with her new label NotOnlyWhite. Her

Nadere informatie

form follows people van den Oever Zaaijer & Partners architects ideas on corporate social responsibility and sustainability

form follows people van den Oever Zaaijer & Partners architects ideas on corporate social responsibility and sustainability form follows people van den Oever Zaaijer & Partners architects ideas on corporate social responsibility and sustainability A society is defined not only by what it creates but even more by what it elects

Nadere informatie

CO 2 TODAY. Inspirerende energie- en klimaatinitiatieven. Inspiring energy and climate initiatives

CO 2 TODAY. Inspirerende energie- en klimaatinitiatieven. Inspiring energy and climate initiatives TODAY Inspirerende energie- en klimaatinitiatieven Inspiring energy and climate initiatives 2010 2011 2010 2011 TODAY Inspirerende energie- en klimaatinitiatieven Inspiring energy and climate initiatives

Nadere informatie

RIJNHAVEN METROPOLITAN DELTA INNOVATION

RIJNHAVEN METROPOLITAN DELTA INNOVATION RIJNHAVEN METROPOLITAN DELTA INNOVATION RIJNHAVEN our invitation, your challenge inhoud Content In Rotterdam s case I have concluded that there are great assets that should be treasured on the one hand

Nadere informatie

dichtbij de natuur close to nature

dichtbij de natuur close to nature va n r o s s u m d e a l e r c a t a l o g u s d e a l e r c a t a l o g u e dichtbij de natuur close to nature Dichtbij de natuur. Middenin het leven. Al meer dan dertig jaar vinden de collecties van

Nadere informatie

Christiaan Huijg Managing Director Beheermaatschappij WTC Amsterdam

Christiaan Huijg Managing Director Beheermaatschappij WTC Amsterdam January 0 WTC News Ambities voor 0 Voorop Voor 0 koesteren we verschillende ambities. Buiten kijf staat dat we voorop willen blijven lopen als internationaal zakencentrum, met onze bereikbaarheid, voorzieningen

Nadere informatie

's-gravelandse Veer7--V 1011 KN Amsterdam

's-gravelandse Veer7--V 1011 KN Amsterdam VLIEG Makelaars OG Valkenburgerstraat 223 B 1011 MJ AMSTERDAM Telefoon 020-5247430 E-mail: amsterdam@vlieg.nl Internet: www.vlieg.nl 's-gravelandse Veer7--V 1011 KN Amsterdam Vraagprijs 750.000,- k.k.

Nadere informatie

Renovatie in Graz, Oostenrijk: Voordelen van infraroodfotografie en luchtdichtheidstest

Renovatie in Graz, Oostenrijk: Voordelen van infraroodfotografie en luchtdichtheidstest Inhoud Een waardevolle uitwisseling van internationale kennis Renovatieproject Kopenhagen, Denemarken: Plug-in kosteneffectieve warmteterugwinunit voor renovaties Deens prototype: Prefab lichtgewicht en

Nadere informatie

study program 008 contents

study program 008 contents hello 004 study program 008 contents design departments 014 man and leisure 016 man and communication 017 man and mobility 018 man and identity 019 man and well being 020 man and public space 021 man and

Nadere informatie

Transferium A non-place

Transferium A non-place Transferium A non-place Thesis from Ilse Beumer Master Public Space Design juni-2008 Index Nederlandse versie English version 2. Het transferium 6. Transferium als non-place 8. Ontwerp van informatie

Nadere informatie

DUTCH DESIGN HOTEL ARTEMIS D&A EXPO 15.1: ROOD-WIT-BLAUW-ORANJE; VAN NEDERLANDSE BODEM. design artemis

DUTCH DESIGN HOTEL ARTEMIS D&A EXPO 15.1: ROOD-WIT-BLAUW-ORANJE; VAN NEDERLANDSE BODEM. design artemis DUTCH DESIGN HOTEL ARTEMIS D&A EXPO 15.1: ROOD-WIT-BLAUW-ORANJE; VAN NEDERLANDSE BODEM design artemis Welkom Welcome DUTCH DESIGN HOTEL ARTEMIS is een design en kunst hotel, geïnspireerd door de puurheid

Nadere informatie

CO 2 TODAY. Inspirerende initiatieven in 17 steden TODAY. Inspiring initiatives in 17 cities. Klimaatinitiatieven gaan niet alleen over de

CO 2 TODAY. Inspirerende initiatieven in 17 steden TODAY. Inspiring initiatives in 17 cities. Klimaatinitiatieven gaan niet alleen over de Klimaatinitiatieven gaan niet alleen over de toekomst. Er gebeurt al ontzettend veel. Nu. Vandaag. Dit boek toont stimulerende plannen én gerealiseerde projecten van de Nederlandse steden die het Europese

Nadere informatie

NORTH RHINE WESTPHALIA

NORTH RHINE WESTPHALIA Brussels Press NORTH RHINE WESTPHALIA Aachen Duesseldorf supplement distributed with www.brusselspress.com GALERIA The Ultimate Fashion Store Inhoud/ Contents Peer Steinbrück 3 Fritz Schramma 4 Real Estate

Nadere informatie