DEFENSIE. een toekomstbeeld

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DEFENSIE. een toekomstbeeld"

Transcriptie

1 DEFENSIE een toekomstbeeld Marc Lambotte, CEO Agoria 13 februari 2015

2 Agoria groepeert en verdedigt ondernemingen in de technologische industrie, waaronder meerdere bedrijven die actief zijn in het domein van Aeronautics, Space, Security, Defence Technology. Met lidbedrijven is Agoria de grootste sectorfederatie van het land. Agoria Reyerslaan 80, 1030 Brussel Marc Lambotte, CEO Agoria,

3 INHOUDSTAFEL Context... 4 Synthese... 5 Heeft de Belgische samenleving nood aan een defensieapparaat in 2030?... 5 Kernopdrachten... 5 In welke zin dient de Belgische Defensie te evolueren, vertrekkend van de realiteit van vandaag?... 5 Nood aan een defensieapparaat... 6 Evolutie... 6 De opdrachten van Defensie... 6 Algemeen... 6 Mogelijke toekomst... 6 Industrieel canvas... 7 Defensiegerelateerde aspecten die voor de industrie belangrijk zijn... 8 Vitrine van Belgische knowhow... 8 Stabiliteit van de partnerlanden... 8 Veilige omgeving... 8 Samenwerking met Defensie... 8 Gebruik van nieuwe technologieën... 8 Security of Supply... 9 Conclusie... 9 Internationalisering van de industrie... 9 Nood aan fysieke tussenkomsten... 9 Burden sharing Risk sharing... 9 Nood aan sterkte op (middel)lange termijn... 9 Nood aan een defensieapparaat in Kernopdrachten Karakteristieken van kernopdrachten Nationale en internationale prioriteiten Nationale veiligheidsbelangen Specialiseren vs. dupliceren First in class Economische waarde Aspecten die voor de industrie belangrijk zijn Investeringen rentabiliseren Hoge toegevoegde waarde van de vereiste industriële processen Bereidheid tot internationale industriële samenwerking Conclusie Politiek kader Hoofdkarakteristieken van kernopdrachten Evolutie van de Belgische Defensie Huidige situatie ( As is ) Personeel Inlichtingen en veiligheid Operationele uitrusting Infrastructuur Budget Samenwerking met de industrie Mogelijke evolutie ( to be ) Concentratie van middelen Brede waaier van opdrachten Aspecten die voor de industrie belangrijk zijn Uitbesteding Security of Supply Economisch en wetenschappelijk potentieel Cybersecurity Belgische essentiële veiligheidsbelangen Conclusie Industriële bereidheid tot samenwerking Hoofdassen van de evolutie Timing

4 CONTEXT In zijn brief van 29 december 2014 legt Steven Vandeput, Belgisch minister van Defensie, drie vragen voor aan een wise pen team, met de bedoeling hun input in overweging te nemen bij het opstellen van een strategisch plan voor de Belgische Defensie. 1. Heeft de Belgische samenleving nood aan een defensieapparaat in 2030? 2. Zo ja, wat zouden de kernopdrachten dan moeten zijn? 3. In welke zin dient de Belgische Defensie dan te evolueren, vertrekkend van de realiteit van vandaag? Dit document behandelt deze vragen vanuit de invalshoek van de Belgische industrie. 4

5 SYNTHESE Heeft de Belgische samenleving nood aan een defensieapparaat in 2030? Vertrekkend van de redelijke veronderstelling dat België in 2030 nog zal bestaan, heeft ons land een eigen defensieapparaat nodig: als onderdeel van de instrumenten die de regering kan gebruiken om onze veiligheid en ons welzijn te verzekeren; om als volwaardig lid van de internationale gemeenschap zijn eerlijke bijdrage ( fair share ) te kunnen leveren bij interventies of als afschrikking ( deterrence ). Om in geval van nood een beroep te kunnen doen op de hulp van bevriende landen, moet België zijn internationale rol als volwaardige partner blijven vervullen. Kernopdrachten De specifieke kernopdrachten moeten aan een aantal gemeenschappelijke vereisten voldoen. Zij moeten omkaderd worden door een aangepast, relevant wettelijk kader zodat de Belgische essentiële nationale veiligheidsbelangen ingevuld kunnen worden. De verdediging van de Belgische economische belangen in het buitenland maakt deel uit van de onderliggende drijvende krachten die het beleid ondersteunen. De opdrachten moeten passen in een Europees kader, zodat België zich kan specialiseren in taken die het ook op langere termijn kan onderhouden. Elders beschikbare capaciteiten moeten door internationale samenwerking gebruikt worden om zo onnodige duplicatie te vermijden. Het belang van de Belgische bedrijven gaat meer uit naar de karakteristieken van de kernopdrachten dan naar de kernopdrachten zelf. In welke zin dient de Belgische Defensie te evolueren, vertrekkend van de realiteit van vandaag? Rekening houdend met de budgettaire beperkingen (zowel algemeen als op personeelsvlak), moet een hoge prioriteit worden gegeven aan de uitbesteding van zoveel mogelijk standaardtaken. Dankzij de schaalvoordelen die externe bedrijven kunnen realiseren, moet het mogelijk zijn om de behoefte aan eigen personeel bij Defensie te reduceren en zich toe te spitsen op kernvaardigheden die afgestemd zijn op het vervullen van de kerntaken. Op die manier kunnen de personeelskosten teruggedrongen worden en de functioneringskosten geoptimaliseerd. Door de kernopdrachten snel te bepalen en met een stevig wettelijk kader te ondersteunen, kunnen de prioritaire investeringsprogramma s geïdentificeerd en gerechtvaardigd worden (bv. vervanging van Air Combat Capability, vervanging van Surface Combat Ships, vervanging van Mine Counter Measures Vessels, etc.). 5

6 NOOD AAN EEN DEFENSIEAPPARAAT EVOLUTIE De overheid beschikt over een reeks middelen die ze kan aanwenden om de veiligheid en het welzijn van de bevolking te garanderen of op zijn minst te verhogen. Naast diplomatie, economische overeenkomsten, sociaal overleg, gebruik van media en vele andere gereedschappen moet Defensie een belangrijke rol spelen. In het verleden werd al aangetoond dat België een rol kan spelen, zowel in scenario s met interventies als in scenario s waarin afschrikking centraal stond. De focus die tot WO II op interventie lag, werd nadien verlegd naar afschrikking. Sinds het einde van de Koude Oorlog wordt weer vaker actief tussengekomen in conflicten terwijl een afschrikkingseffect behouden blijft door het signaal dat België in staat is om snel en doeltreffend tussen te komen wanneer het nodig is. DE OPDRACHTEN VAN DEFENSIE Algemeen De opdrachten van Defensie worden door de regering vastgelegd en kunnen binnen verscheidene contexten uitgevoerd worden: nationaal, Verenigde Naties, NAVO, Europese Unie, coalitie, humanitair, etc. Ook in het type activiteit zien we een grote verscheidenheid, in het militaire jargon vaak omschreven als Hulp aan de natie, Non-combatant Evacuation Operation (NEO), B-FAST, Peace Enforcement, Peace Keeping, Air Policing, etc. Mogelijke toekomst Het recente verleden heeft nog maar eens aangetoond dat een grote flexibiliteit nodig is om snel en doeltreffend nieuwe opdrachten te kunnen aangaan. De uitdagingen die Defensie hierbij het hoofd moet bieden, lopen gelijk met die van de industrie en het zakenleven in het algemeen. Er moet snel kunnen worden ingespeeld op nieuwe situaties door in te zetten op materieel, personeel, vorming, training, techniek en procedures die alle gekenmerkt worden door een grote mate van aanpasbaarheid. Rigide doctrines, tactieken en keuzes zijn niet meer geschikt voor de omgeving waarin een moderne Defensie moet kunnen functioneren. Europese initiatieven rond buitenlands beleid, defensie en veiligheid zullen een grote invloed hebben op de opdrachten die onze Belgische Defensie zal moeten kunnen uitvoeren (denk aan de Common Security and Defence Policy, de External Action Service etc.). 6

7 De evolutie van de rollen van de NAVO (strategisch concept, summits, emerging challenges, ) en de VN zal eveneens een grote invloed hebben op onze opdracht. Het is aan de regering om te bepalen welke rol België wil (blijven) vervullen binnen deze internationale organisaties en in welke mate onderdelen van de huidige Nationale Soevereiniteit eventueel zouden kunnen worden getransfereerd. Welke beslissingen ook genomen worden, het is belangrijk dat het volledige gamma van defensieopdrachten ter beschikking van de regering blijft onafhankelijk van welke organisatie ze in de feiten zal uitvoeren. INDUSTRIEEL CANVAS Exportgerichte industriële activiteit is de motor van onze economie. Zij zorgt ervoor dat belangrijke financiële middelen naar België vloeien, dat werkgelegenheid beschikbaar is en dat zich rondom de zuiver industriële bezigheden ook een intensieve dienstenmarkt kan ontwikkelen. 74% van de in België geleverde diensten zijn rechtstreeks afhankelijk van de industriële activiteiten. Meer dan 76.5% van wat we in de Belgische industrie produceren wordt geëxporteerd. De volgende kerngetallen geven een beeld van de Belgische industrie: BELGISCHE INDUSTRIE # BEDRIJVEN % SME 95% # WERKPLEKKEN % BELGIAN PRIVATE SECTOR 18% JAARLIJKSE OMZET (M ) OMZET TOT EXPORT (%) 76,5% Hoewel ons land voornamelijk uit kleine ondernemingen bestaat, zien we dat de export en de innovatiegerelateerde inspanningen die de basis vormen van onze toekomst, voornamelijk door (middel)grote ondernemingen geleverd worden. Het is dan ook van het allergrootste belang deze bedrijven in België te verankeren om onze welvaart te beschermen. 7

8 DEFENSIEGERELATEERDE ASPECTEN DIE BELANGRIJK ZIJN VOOR DE INDUSTRIE Een goed uitgebouwde Defensie kan ook haar steentje bijdragen tot de verdere ontwikkeling van de industriële activiteiten in België. Op die manier kan Defensie het industriële canvas dat voor de middelen zorgt waarmee de overheid onze welvaart ondersteunt en beschermt, op haar beurt een duwtje in de rug geven. Met andere woorden, Defensie kan er mee voor zorgen dat de Belgische export aangezwengeld wordt waardoor België over de middelen kan beschikken die maken dat België een land is waar het goed ondernemen en leven is. De volgende factoren zijn van belang. De opsomming heeft niet de intentie volledig te zijn, noch om een prioriteit toe te wijzen. Vitrine van Belgische knowhow Defensie kan de Belgische industrie helpen op internationale markten. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren door de Belgische troepen met Belgische kwaliteitsproducten uit te rusten, in welk context (training, operaties) dan ook. Naast het vitrine -effect worden op die manier de verschillende kwaliteiten en kenmerken van het materieel (of de diensten) duidelijk en in een operationele omgeving gedemonstreerd. Buitenlandse troepen en verantwoordelijken zullen dan de Belgische knowhow in een realistische omgeving kunnen inschatten. Andere landen doen dit al. Stabiliteit van de partnerlanden Defensie kan bijdragen tot het bewaren van de stabiliteit in onze partnerlanden die een rol spelen als klant, leverancier of gastland voor buitenlandse vestigingen van Belgische bedrijven. Op die manier wordt een voorspelbaar klimaat gecreëerd dat het mogelijk maakt onze industriële activiteiten voort te zetten en uit te bouwen. Veilige omgeving Kunnen werken in een veilige omgeving is fundamenteel voor de ontwikkeling van onze bedrijven zowel in België als in het buitenland. De verbindingslijnen tussen de verschillende stappen in de waardeketens van de bedrijven moeten uiteraard ook veilig zijn. Samenwerking met Defensie Samenwerken in domeinen waar synergieën mogelijk zijn, lijkt een evidentie. Defensie kan haar expertise op het vlak van dreigingen delen met de industrie, die op haar beurt kennis over beschermende middelen ter beschikking kan stellen bijvoorbeeld op het vlak van cybercrime. Deze samenwerking kan snellere en diepgaandere innovatie stimuleren en zo de concurrentiële positie van onze Belgische producten verbeteren. Gebruik van nieuwe technologieën De aankoopprocedures zouden de keuze van de beste kwaliteit/prijs-verhouding moeten bevorderen. Momenteel is het aspect prijs zo doorslaggevend bij de uiteindelijke keuze, dat het risico op technologische stagnatie groot is. 8

9 Door de focus te leggen op de prijs van het aan te kopen product (of de te kiezen dienst) wordt al te vaak de volledige waardeketen uit het oog verloren. Ook heel wat bedrijven maken deze fout, vaak met ernstige financiële of zelfs nog ernstigere gevolgen. Security Of Supply De Belgische industrie moet kunnen blijven functioneren om de Belgische troepen te kunnen steunen en hun materieel te kunnen onderhouden in alle mogelijke omstandigheden, in zowel het binnen- als het buitenland. Conclusie Internationalisering van de industrie Onze industriële activiteiten zijn steeds meer afhankelijk van een groot aantal globale factoren zoals: beschikbaarheid van grondstoffen, transportinfrastructuur (zowel voor import als voor export), stabiliteit van de buitenlandse valuta, stabiliteit van de beurzen, betrouwbaarheid van de ICT-kanalen. Elke verstoring in deze globale keten kan onze welvaart ernstige schade toebrengen. Defensie moet een rol spelen bij de bescherming van de globale waardeketens. Nood aan fysieke tussenkomsten De sleutelfactoren uit het vorige punt zijn gevoelig voor allerlei risico s: natuurrampen, internationale criminaliteit (bv. piraterij), terroristische acties en nog vele andere. De industriële wereld beschikt niet over de mogelijkheid noch over het mandaat om fysiek in te grijpen wanneer dit nodig is. Het is aan de overheid om dergelijke storingen onder controle te houden ook internationaal. Burden sharing risk sharing Defensie heeft niet de mogelijkheid alle mogelijke opdrachten zelf uit te voeren. Het is daarom noodzakelijk dat België binnen het kader van internationale samenwerkingsverbanden een redelijke bijdrage kan leveren om zo ook te kunnen gebruikmaken van de taken die door andere landen uitgevoerd worden. Nood aan sterkte op (middel)lange termijn Verstoringen van de wereldorde hebben langdurige effecten die op hun beurt oplossingen vergen die voor een lange periode moeten uitgerold worden. Om deze oplossingen tot een goed einde te brengen, moeten we dus in staat zijn onze Belgische bijdrage tot het internationale samenwerkingsverband zowel betrouwbaar als bestendig te maken. Nood aan een defensieapparaat in 2030 Het antwoord op deze vraag is dus ongetwijfeld positief: onze economische activiteiten hebben nood aan voldoende globale stabiliteit en om die te kunnen verzekeren is een efficiënt defensieapparaat nodig. 9

10 KERNOPDRACHTEN KARAKTERISTIEKEN VAN KERNOPDRACHTEN Nationale en internationale prioriteiten Het bepalen van de kernopdrachten van Defensie moet gebeuren binnen het kader dat bepaald wordt voor de prioriteiten die België op het vlak van zijn binnenlands en buitenlands beleid wil stellen. Elke kernopdracht moet bijdragen tot minstens een van deze twee beleidsdomeinen. Nationale veiligheidsbelangen Een andere basisvoorwaarde om de kernopdrachten te kunnen identificeren, is de definitie van de Belgische essentiële veiligheidsbelangen. Elke kernopdracht moet een bijdrage kunnen leveren voor de verdediging van deze belangen. onnodig dubbel werk vermeden wordt (elimineren van duplicatie), een evenwicht bewaard wordt in de verdeling van de kosten onder de partners om te voorkomen dat iedereen zich toelegt op de minst dure delen van de totaaloplossing. Burden sharing en risk sharing zullen dus het onderwerp uitmaken van belangrijke onderhandelingen. De gemaakte keuzes kunnen echter ook een positieve impact hebben op het bedrijfsleven van sommige partners. Reward sharing zal dus even zwaar moeten wegen in de onderhandelingen. Specialiseren vs. dupliceren Door de focus te leggen op kernopdrachten, aanvaardt men dat andere taken niet noodzakelijk meer door de Belgische Defensie of zelfs met Belgische middelen uitgevoerd zullen worden. Men kiest met andere woorden voor het specialiseren van de Belgische Defensie en rekent erop dat andere taken door anderen zullen kunnen worden vervuld. First in class In een internationale context is het ondenkbaar dat een lid een capaciteit ter beschikking van zijn bondgenoten zou stellen zonder dat deze capaciteit van een zeer hoog kwaliteitsniveau is. De definitie van de kernopdrachten moet bijgevolg gepaard gaan met de garantie dat het gepaste kwaliteitsniveau kan worden verzekerd. In een internationale omgeving bestaat de kans dat andere landen dezelfde redenering zullen volgen en zich op hun eigen kernopdrachten zullen toespitsen. Het is niettemin van essentieel belang dat de uitvoering van alle nodige opdrachten mogelijk blijft (dus ook de opdrachten die door niemand als kernopdrachten beschouwd worden). Alle nodige middelen moeten dus ergens beschikbaar blijven onder aanvaardbare voorwaarden. De verdeling van alle nodige taken is dus een noodzakelijke voorwaarde voor landen die zich (i.c. hoofdzakelijk) willen toeleggen op hun kernopdrachten. Binnen een internationaal samenwerkingsverband zal het totaalplaatje steeds opnieuw bekeken moeten worden om ervoor te zorgen dat: Economische waarde Welke de gekozen kernopdrachten ook zijn, deze moeten economisch gezien zo kostenefficiënt mogelijk zijn. Beschikbare middelen moeten zo optimaal mogelijk gebruikt worden. Internationale samenwerking moet schaal- en scopevoordelen opleveren. Bij de evaluatie van de verschillende opties moet de ratio kost/doeltreffendheid determinerend zijn. Kost betekent hierbij de kostprijs voor de Belgische samenleving. Deze kostprijs kan sterk gereduceerd worden wanneer de economische gevolgen van een keuze positief zijn (bijvoorbeeld doordat Belgische innovatie gestimuleerd wordt, maar vooral als er in België werkgelegenheid mee gecreëerd wordt). 10

11 ASPECTEN DIE VOOR DE INDUSTRIE BELANGRIJK ZIJN Conclusie Investeringen rendabiliseren Om Defensie zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen, en bijgevolg tot de Security of Supply te kunnen bijdragen, is het van belang dat het geheel (nationaal en internationaal) van de industriële activiteiten die de kernopdrachten ondersteunen een voldoende grote kritische massa heeft. Hoge toegevoegde waarde van de vereiste industriële processen Aangezien de Belgische industrie zich noodgedwongen door de hoge loonkosten op sectoren met hoge toegevoegde waarde richt, is het meer dan wenselijk dat een nauwe samenwerking tussen Defensie en het industriële canvas zich tot doel stelt de economische activiteit in deze sectoren te bevorderen. Bereidheid tot internationale industriële samenwerking Gelet op de te verwachten bereidheid van de Belgische Defensie om internationale samenwerkingsakkoorden aan te gaan, is het voor de Belgische industrie van groot belang dat ze nauw betrokken wordt bij alle internationale industriële samenwerkingsactiviteiten. Politiek kader Een eerste onontbeerlijke stap om kernopdrachten te kunnen bepalen, is het opstellen van een buitenlands beleid en van een wettelijke definitie van de gekozen Belgische essentiële veiligheidsbelangen. Op datum van januari 2015 bevat de wet geen dergelijke definitie. Hoofdkarakteristieken van kernopdrachten Eerder dan de op zich te definiëren kernopdrachten, bepalen we in dit document de hoofdkenmerken ervan. Deze kenmerken moeten tot een zo productief mogelijk effect (kost/doeltreffendheid) leiden. Coherentie met Belgisch buitenlands beleid en essentiële veiligheidsbelangen. Lage ratio kost/militaire doeltreffendheid. Hoge internationale toegevoegde waarde (geen duplicatie, hoge betrouwbaarheid). Excellentie van personeel, materieel en vaardigheden (aankoop, onderhoud, scholing, training). Lage behoefte aan logistiek op het terrein dankzij een goede samenwerking met de industrie. 11

12 EVOLUTIE VAN DE BELGISCHE DEFENSIE HUIDIGE SITUATIE ( AS IS ) Personeel Operationele uitrusting In de komende jaren zal een groot aantal ervaren medewerkers op natuurlijke wijze afvloeien. Over een periode van 5 jaar gaat het om mensen (26% van het effectief). De opvang van deze vertrekken vergt grote inspanningen op het vlak van aanwerving en vorming. De tijd dringt omdat naargelang van het vereiste niveau een inwerkperiode nodig is die kan oplopen tot enkele jaren. Pas na die tijd is voldoende impliciete kennis overgedragen zodat de rekruut een volwaardig Defensiemedewerker geworden is. Inlichtingen en veiligheid Elk van de vier machten gebruikt wapensystemen die een bepaalde levensduur hebben. We merken dat materieel door gebrek aan investeringen verouderd is terwijl de operationele capaciteit niettemin verzekerd moet worden. Infrastructuur Ondanks de saneringsacties van de jongste jaren blijft Defensie met een aanzienlijke achterstand kampen op het vlak van infrastructuur (bv. verouderde gebouwen) en oefenmogelijkheden (bv. simulatiemiddelen). Hoewel de verscheidenheid aan opdrachten al groot was, is ze recent nog verder toegenomen. Denk maar aan de sterk verhoogde dreiging rond cybersecurity. De beschikbare middelen om deze problemen aan te pakken zijn beperkt en een uitbreiding valt niet onmiddellijk te verwachten. Samenwerking met de industriële wereld kan een deel van de oplossing bieden (denk aan de samenwerking die momenteel gezocht wordt binnen het kader van de taken betreffende de bescherming van het economisch en wetenschappelijk potentieel). Budget De economische toestand heeft de regering tot drastische besparingsmaatregelen gedwongen. De eerder vermelde factoren (personeel, operationele uitrusting en infrastructuur) zetten veel druk op het bestaande budget. Om op langere termijn tot structurele en betekenisvolle besparingen te kunnen komen, zullen waarschijnlijk op korte en middellange termijn extra middelen beschikbaar gemaakt moeten worden om de noodzakelijke investeringen die leiden tot de besparingen te kunnen doen. 12

13 Samenwerking met de industrie Het relationeel model In tegenstelling tot andere landen (bv. Nederland), is de samenwerking tussen Defensie, kennisinstellingen en het bedrijfsleven in België suboptimaal. Er is zo goed als geen gouden driehoek. Toch zou een dergelijke samenwerking zowel tot een verbetering van de inzetbaarheid van Defensie als tot een kostenbesparing kunnen leiden. Elke partij van de driehoek zou immers een duidelijke en onderbouwde (middel)langetermijnstrategie kunnen ontwikkelen in perfecte harmonie met haar partners. Bestaande voorbeelden van dergelijke samenwerkingen tussen de Belgische overheid, de academische wereld en de industrie zijn de initiatieven rond Factories of the Future, Intelligent Transport Systems en Proton Therapy. Het wettelijk kader In een reactie op fouten uit het verleden heeft de wetgever de samenwerkingsmodaliteiten aan strikte banden gelegd. Het zou voor alle partijen waardevol kunnen zijn om die beperkingen te herzien. MOGELIJKE EVOLUTIE ( TO BE ) Er bestaan twee belangrijke opties voor de verdere evolutie van de Belgische Defensie: Concentratie van middelen Deze optie stemt overeen met specialiseren. Zoals eerder vermeld kan deze optie maar onder welbepaalde voorwaarden gekozen worden. Op lange termijn heeft ze vrijwel onomkeerbare gevolgen. Het is onrealistisch te veronderstellen dat deze optie op korte termijn gerealiseerd kan worden binnen de huidige internationale context. Een gefaseerde aanpak waarbij België instapt in internationale samenwerkingsakkoorden die leiden tot een begin van specialisering valt echter te overwegen. Hoe ver we dan staan in 2030 is de grote vraag. Externe factoren kunnen dit scenario zowel versnellen als vertragen. Brede waaier van opdrachten Deze optie gaat ervan uit dat geen specialisering mogelijk is op middellange termijn en dat bijgevolg de volledige waaier van opdrachten in de schoot van de Belgische Defensie moet behouden worden tot de internationale politieke toestand een evolutie naar verdere specialisering zou mogelijk maken. Rekening houdend met de realiteit van vandaag (zie as is ) zijn er dan wel drastische beslissingen nodig om het tekort aan personeel op te vangen en de noodgedwongen vervanging van verouderd materieel mogelijk te maken. ASPECTEN DIE VOOR DE INDUSTRIE BELANGRIJK ZIJN Uitbesteding Meer uitbesteden kan de personeelsproblematiek minstens gedeeltelijk aanpakken. Uitbesteding kan ook budgettaire voordelen hebben zij het dan enkel in domeinen waar schaalvoordelen spelen (bv. door gebruik te maken van diensten die nu al gebruikelijk zijn in de burgerwereld). 13

14 Security of supply Deel uitmaken van de Supply Chain van Defensie, al dan niet via OEM s, is van groot belang voor de Belgische industrie om haar internationale aanwezigheid te verstevigen. Gezonde, Belgische bedrijven in de eigen leveringsketen hebben, impliceert ook voordelen voor Defensie (meer soepelheid en hogere snelheid in de leveringen). De Belgische industrie kan haar steentje bijdragen aan zowel Maintenance/Repair/Overhaul (MRO) van wapensystemen als aan modernisering in alle domeinen (kwalificatie, gereedschappen, reserveonderdelen, simulatie & training, ). Conclusie Industriële bereidheid tot samenwerking De industrie is vragende partij om nauwer met Defensie samen te werken in alle domeinen waar industriële samenwerking tot het oplossen van de verschillende uitdagingen van Defensie kan bijdragen. Economisch en wetenschappelijk potentieel Een doorgedreven samenwerking tussen openbare diensten en industrie in het domein van de bescherming van het economisch en wetenschappelijk potentieel is per definitie een belangrijk aspect voor de industrie. Hoofdassen van de evolutie De hoofdassen van de evolutie zouden als volgt moeten zijn: het ontstaan van een Belgische gouden driehoek rond Defensie mogelijk maken, optimaal gebruikmaken van uitbesteding. Cybersecurity Doordat de cyberdreiging universeel is geworden, biedt het domein van cybersecurity één van de meest vanzelfsprekende samenwerkingsopportuniteiten. De in dit domein gebruikte technologieën zijn immers ook buiten Defensie van toepassing. Belgische essentiële veiligheidsbelangen Timing De timing van de verschillende actielijnen zou snel geregeld moeten worden om: besparingen zo vroeg mogelijk te realiseren, alle besparingen binnen Defensie te kunnen gebruiken om tot de voorspelbare meerkosten van de transitie bij te dragen. De wettelijke bepaling van welke de Belgische essentiële veiligheidsbelangen zijn is niet alleen nodig bij het bepalen van de kernopdrachten. Deze belangen zijn even belangrijk voor de industrie om er de industriële strategieën op af te stemmen. 14

15

Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s

Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s In een globaliserende economie moeten regio s en ondernemingen internationaal concurreren. Internationalisatie draagt bij tot de economische

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD STUK 459 (2011-2012) Nr. 1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZIT TING 2011-2012 17 NOVEMBER 2011 VOORSTEL VAN RESOLUTIE van mevrouw Elke ROEX betreffende het waarborgen van het recht op kinderopvang

Nadere informatie

HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO

HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO N HANDELSPRAT - Fitness A04 Brussel, 29 september 2010 MH/SL/AS A D V I E S over EEN ONTWERP VAN KONINKLIJK BESLUIT BETREFFENDE DE FITNESS- EN WELLNESSCONTRACTEN

Nadere informatie

CONSTANT ONDERHANDEN WERK ZORGT VOOR STABIELE DOORLOOPTIJDEN

CONSTANT ONDERHANDEN WERK ZORGT VOOR STABIELE DOORLOOPTIJDEN CONSTANT ONDERHANDEN WERK ZORGT VOOR STABIELE DOORLOOPTIJDEN Klanten verwachten tegenwoordig een grotere leverbetrouwbaarheid, tegen lagere kosten, met betere kwaliteit en dat allemaal tegelijk. Diegenen

Nadere informatie

SOC Maakindustrie & Made Different. Wilson De Pril, Directeur-generaal Agoria Vlaanderen 15 mei 2014

SOC Maakindustrie & Made Different. Wilson De Pril, Directeur-generaal Agoria Vlaanderen 15 mei 2014 SOC Maakindustrie & Made Different Wilson De Pril, Directeur-generaal Agoria Vlaanderen 15 mei 2014 Agoria: federatie van de technologische industrie 1.700 ondernemingen 10 domeinen Information and Communication

Nadere informatie

NATIONALE COALITIE DIGITALE DUURZAAMHEID BEGINSELVERKLARING. CONCEPT 4 juni 2007 DE UITDAGING

NATIONALE COALITIE DIGITALE DUURZAAMHEID BEGINSELVERKLARING. CONCEPT 4 juni 2007 DE UITDAGING NATIONALE COALITIE DIGITALE DUURZAAMHEID BEGINSELVERKLARING CONCEPT 4 juni 2007 DE UITDAGING Versterking van de wetenschap en een betere benutting van de resultaten zijn een onmisbare basis, als Nederland

Nadere informatie

Stafmobiliteit gewikt en gewogen

Stafmobiliteit gewikt en gewogen Stafmobiliteit gewikt en gewogen Isabelle De Ridder Vlaamse Onderwijsraad Vlaamse Onderwijsraad (Vlor) Strategische adviesraad voor het beleidsdomein onderwijs en vorming - Opdracht: o Adviezen op vraag

Nadere informatie

HAAL INKOOP VAN ZIJN EILAND

HAAL INKOOP VAN ZIJN EILAND HAAL INKOOP VAN ZIJN EILAND Gerco Rietveld pleit voor nieuw inkoopparadigma Gerco Rietveld, auteur van Facilitair Inkoopmanagement, heeft een nieuw boek uit: Inkoop: Een Nieuw Paradigma. Inkoopafdelingen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 31 460 Project SPEER Nr. 36 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 5 november 2013 De vaste commissie voor Defensie heeft een aantal vragen

Nadere informatie

Persconferentie «Ecobouw stimuleren» 8 februari 2007 Toespraak van Evelyne Huytebroeck

Persconferentie «Ecobouw stimuleren» 8 februari 2007 Toespraak van Evelyne Huytebroeck Persconferentie «Ecobouw stimuleren» 8 februari 2007 Toespraak van Evelyne Huytebroeck De potentiële verbetering van de energie- en milieuprestaties van gebouwen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is

Nadere informatie

betreffende het komen tot een energievisie en een energiepact en de rol daarin van het Vlaams Parlement

betreffende het komen tot een energievisie en een energiepact en de rol daarin van het Vlaams Parlement ingediend op 342 (2014-2015) Nr. 1 29 april 2015 (2014-2015) Voorstel van resolutie van Robrecht Bothuyne, Andries Gryffroy, Willem-Frederik Schiltz, Jos Lantmeeters, Valerie Taeldeman en Wilfried Vandaele

Nadere informatie

Uittocht uit de industrie onstuitbaar? Prof. Dr. J. Konings VIVES - KULeuven

Uittocht uit de industrie onstuitbaar? Prof. Dr. J. Konings VIVES - KULeuven Uittocht uit de industrie onstuitbaar? Prof. Dr. J. Konings VIVES - KULeuven Overzicht Stylized Facts Theoretisch kader Sterke en zwakke sectoren in Vlaanderen? De supersterren van de Vlaamse economie

Nadere informatie

uitgroeien tot een Vlaamse, Europese en internationale topregio met economische creativiteit als concept voor meer welvaart en welzijn in de regio.

uitgroeien tot een Vlaamse, Europese en internationale topregio met economische creativiteit als concept voor meer welvaart en welzijn in de regio. Flanders Smart Hub 1. Waarom dit project? 2. Wie maakt deel uit van dit project? 3. Vanwaar komt de naam? 4. Het vertrekpunt van het project 5. Actiedomeinen 6. Wat zijn onze doelstellingen? 7. Logistiek

Nadere informatie

Recruitment Process Outsourcing

Recruitment Process Outsourcing Recruitment Process Outsourcing Whitepaper : Recruitment Process Outsourcing Auteur : Jacco Valkenburg RPO: Recruitment Process Outsourcing Nu organisaties weer aan groei durven denken kan het aantrekkelijk

Nadere informatie

2014 KPMG Advisory N.V

2014 KPMG Advisory N.V 02 Uitbesteding & assurance 23 Overwegingen bij uitbesteding back- en mid-office processen van vermogensbeheer Auteurs: Alex Brouwer en Mark van Duren Is het zinvol voor pensioenfondsen en fiduciair managers

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG

Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG Datum 20 december 2011 Onderwerp Raadsbrief: Sociale structuurvisie Categorie B Verseonnummer 668763 / 681097 Portefeuillehouder De heer Rensen en de heer

Nadere informatie

B².DNA. Strategische GedragsVerbetering

B².DNA. Strategische GedragsVerbetering Het begrip waarde is een modewoord. Maar wat waarde precies is weten maar weinigen. In dit artikel wordt het begrip overzichtelijk uit de doeken gedaan. Met concrete aanwijzingen voor de praktijk van de

Nadere informatie

Startbijeenkomst keten innovatieprogramma. Kunststof & Rubber in de Ondergrondse Infrastructuur

Startbijeenkomst keten innovatieprogramma. Kunststof & Rubber in de Ondergrondse Infrastructuur Startbijeenkomst keten innovatieprogramma Kunststof & Rubber in de Ondergrondse Infrastructuur Utrecht, 21 oktober 2015 Inhoud Introductie 3 Zij waren er bij! 4 Circulaire economie 5 RACE programma 6 Sectoranalyse

Nadere informatie

Mevrouw de voorzitter, Geachte leden van het Bureau, Dames en heren,

Mevrouw de voorzitter, Geachte leden van het Bureau, Dames en heren, Vrijdag 10 september 2010 Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Comité van de Regio s Resource Efficient Europa Mevrouw de voorzitter, Geachte leden van het Bureau,

Nadere informatie

Casenso. Optimaliseer Uw Bedrijf. Casenso Consultancy

Casenso. Optimaliseer Uw Bedrijf. Casenso Consultancy Casenso Optimaliseer Uw Bedrijf Casenso Consultancy Internet : E-mail : office@casenso.nl Telefoon : +31 (0)24 322 0872 : Engels of Nederlands Consultancy Alle organisaties (bedrijven, non-profit, overheid)

Nadere informatie

Danielle Raspoet. VRWB Clusters en hun Speerpunten gelinkt aan Vlaanderen in Actie Pact 2020. Vlaamse Raad voor Wetenschapsbeleid

Danielle Raspoet. VRWB Clusters en hun Speerpunten gelinkt aan Vlaanderen in Actie Pact 2020. Vlaamse Raad voor Wetenschapsbeleid VRWB Clusters en hun Speerpunten gelinkt aan Vlaanderen in Actie Pact 2020 Danielle Raspoet Vlaamse Raad voor Wetenschapsbeleid Vlaams Innovatienetwerk, Gent 1 Technologie & Innovatie in Vlaanderen: Prioriteiten

Nadere informatie

Afschakelplan en Stroomtekort 2014

Afschakelplan en Stroomtekort 2014 Afschakelplan en Stroomtekort 2014 Komt het tot afschakelen? Wat is het afschakelplan / Ben ik erbij betrokken? Verloop van het afschakelplan 2 13. 225 MW De afnamepiek op het net van Elia in 2013: 13.225

Nadere informatie

Digital agenda Deel V. juli 2015

Digital agenda Deel V. juli 2015 Digital agenda Deel V juli 2015 Inhoudstafel Deel V - Bescherming en beveiliging van digitale gegevens... 1 V.1 Cybersecurity... 1 V.2 Beveiliging van betalingen... 3 V.3 Vertrouwen van de consumenten

Nadere informatie

ATLEC. Ondersteunende Technologie Leren via Eenvormig Curriculum. State of the Art en Onderzoeksanalyse Samenvatting

ATLEC. Ondersteunende Technologie Leren via Eenvormig Curriculum. State of the Art en Onderzoeksanalyse Samenvatting ATLEC Ondersteunende Technologie Leren via Eenvormig Curriculum State of the Art en Onderzoeksanalyse Samenvatting WP nummer WP titel Status WP2 State of the Art en Onderzoeksanalyse F Project startdatum

Nadere informatie

Factsheet 1 WAAROM EEN INVESTERINGSPLAN VOOR DE EU?

Factsheet 1 WAAROM EEN INVESTERINGSPLAN VOOR DE EU? Factsheet 1 WAAROM EEN INVESTERINGSPLAN VOOR DE EU? Als gevolg van de wereldwijde economische en financiële crisis heeft de EU met een laag investeringsniveau te kampen. Alleen met gezamenlijke gecoördineerde

Nadere informatie

De doelstellingen van directie en personeel worden expliciet omschreven in een beleidsplan en worden jaarlijks beoordeeld door de directie.

De doelstellingen van directie en personeel worden expliciet omschreven in een beleidsplan en worden jaarlijks beoordeeld door de directie. FUNCTIE: Directeur POC AFKORTING: DIR AFDELING: Management 1. DOELSTELLINGEN INSTELLING De doelstellingen staan omschreven in het beleidsplan POC. Vermits de directie de eindverantwoordelijkheid heeft

Nadere informatie

INNOVATIEVE PROCESSEN in de voertuigindustrie in Vlaanderen

INNOVATIEVE PROCESSEN in de voertuigindustrie in Vlaanderen INNOVATIEVE PROCESSEN in de voertuigindustrie in Vlaanderen Prof.dr.ir.. Hendrik Van Landeghem Onderzoekscentrum voor In-Plant Logistics (AoG) Lean Enterprise Research Center Vakgroep Industrieel Beheer

Nadere informatie

Azure in de praktijk o.a. case van Heineken en Talpa

Azure in de praktijk o.a. case van Heineken en Talpa consulting - sourcing - solutions Azure in de praktijk o.a. case van Heineken en Talpa Marcel van Rijn Marco van Veen 9 januari 2014 Marcel van Rijn Mede oprichter Connect2Crowd Meer dan 15 jaar corporate

Nadere informatie

Entrepreneurial Growth Monitor (EGMO)

Entrepreneurial Growth Monitor (EGMO) Entrepreneurial Growth Monitor (EGMO) Prof. Hans Crijns Impulscentrum Groeimanagement 1. Inleiding Dit is de eerste editie van de Entrepreneurial Growth Monitor (EGMO) een overzicht van de trends in ondernemingsgroei

Nadere informatie

Zes valkuilen bij capaciteit- en scheepsplanning

Zes valkuilen bij capaciteit- en scheepsplanning Managementsamenvatting Zes valkuilen bij capaciteit- en scheepsplanning Ontdek hoe u scheepsproductiviteit maximaliseert en uw winstmarges optimaliseert MARITIEME PLANNING Vlootplanning en de uitvoering

Nadere informatie

Veiligheidsbeleid: Gemeenschappelijk Globaal PreventiePlan 2020

Veiligheidsbeleid: Gemeenschappelijk Globaal PreventiePlan 2020 Veiligheidsbeleid: Gemeenschappelijk Globaal PreventiePlan 2020 Hoofdthema s Gemeenschappelijk Globaal Preventieplan Uitgangspunten Tot stand brengen van een gedragsverandering binnen de gehele operationele

Nadere informatie

SVHT-IT. Mission statement

SVHT-IT. Mission statement SVHT-IT Mission statement Wij leveren oplossingen en diensten aan het MKB op het gebied van ICT, waarbij service, flexibiliteit en een persoonlijke relatie met de klant voorop staan SVHT-IT is een onderneming

Nadere informatie

Federaal Plan Armoedebestrijding. Reactie van BAPN vzw. Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012

Federaal Plan Armoedebestrijding. Reactie van BAPN vzw. Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012 Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012 Federaal Plan Armoedebestrijding Reactie van BAPN vzw BAPN vzw Belgisch Netwerk Armoedebestrijding Vooruitgangstraat 333/6 1030

Nadere informatie

Commissie interne markt en consumentenbescherming. van de Commissie interne markt en consumentenbescherming

Commissie interne markt en consumentenbescherming. van de Commissie interne markt en consumentenbescherming EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie interne markt en consumentenbescherming 29.5.2012 2011/0299(COD) ONTWERPADVIES van de Commissie interne markt en consumentenbescherming aan de Commissie industrie,

Nadere informatie

TH-SCI Sales Capability Indicator. Best Peter Sales Representative

TH-SCI Sales Capability Indicator. Best Peter Sales Representative Best Peter Sales Representative TH-SCI Sales Capability Indicator Dit rapport werd gegenereerd op 03-09-2013 door White Alan van Brainwave Ltd.. De onderliggende data dateren van 24-07-2013. OVER DE SALES

Nadere informatie

Competentiemanagement bij de federale overheid

Competentiemanagement bij de federale overheid Competentiemanagement bij de federale overheid Competentieprofielen Basis Leidinggevend A4 December 2009 LEIDINGGEVEND A4 1/ BASISPROFIEL Tabel informatie begrijpen taken Taken uitvoeren Leidinggevend

Nadere informatie

Energie van ons allemaal

Energie van ons allemaal VNO-NCW Themabijeenkomst Energietransitie Michael Fraats Trianel Energie B.V. 28 November 2011 1 Energie van ons allemaal 30-11-2011 2 Energie van ons allemaal is de essentie van Trianel Energie: Gericht

Nadere informatie

Zes waarden gedragen door de vzw Werken Glorieux

Zes waarden gedragen door de vzw Werken Glorieux Zes waarden gedragen door de vzw Werken Glorieux FINANCIELE EN LOGISTIEKE INFO Financiële informatie Omzet 118.526.662 Balanstotaal 103.844.293 Personeelslasten 48.974.289 Bron: Jaarverslag 2012 2/12/2014

Nadere informatie

Het nieuw industrieel beleid: - een korte review -de rol van Agentschap Ondernemen

Het nieuw industrieel beleid: - een korte review -de rol van Agentschap Ondernemen Het nieuw industrieel beleid: - een korte review -de rol van Agentschap Ondernemen Industrie in Vlaanderen blijft belangrijk 40 % Vlaamse toegevoegde waarde (15% BBP) 70 % O&O uitgaven 80 % Vlaamse export

Nadere informatie

Tabel competentiereferentiesysteem

Tabel competentiereferentiesysteem Bijlage 3 bij het ministerieel besluit van tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 december 2001 tot uitvoering van sommige bepalingen van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling

Nadere informatie

Mijnheer de Voorzitter van het Vlaams ACV, Mevrouw de Nationaal Secretaris, Dames en heren,

Mijnheer de Voorzitter van het Vlaams ACV, Mevrouw de Nationaal Secretaris, Dames en heren, TOESPRAAK DOOR KRIS PEETERS VLAAMS MINISTER-PRESIDENT EN VLAAMS MINISTER VAN ECONOMIE, BUITENLANDS BELEID, LANDBOUW EN PLATTELANDSBELEID ACV Studiedag Industrie 18 februari 2014 Mijnheer de Voorzitter

Nadere informatie

Een Smart Industry is een industrie met (productie)faciliteiten die een maximale flexibiliteit realiseren met betrekking tot:

Een Smart Industry is een industrie met (productie)faciliteiten die een maximale flexibiliteit realiseren met betrekking tot: Jac. Gofers 16 april 2015 1 Smart Industry Een Smart Industry is een industrie met (productie)faciliteiten die een maximale flexibiliteit realiseren met betrekking tot: de productvraag (specificaties,

Nadere informatie

Burgerparticipatie, wie durft?

Burgerparticipatie, wie durft? Burgerparticipatie, wie durft? Participatie binnen het gemeentelijk mobiliteitsbeleid 28 februari 2013 Valere Ceyssens Strategisch adviseur ARCADIS Belgium NV 1 of 22 25 February 2013 2009 ARCADIS AGENDA

Nadere informatie

COHESIEBELEID 2014-2020

COHESIEBELEID 2014-2020 GEÏNTEGREERDE TERRITORIALE INVESTERING COHESIEBELEID 2014-2020 De nieuwe wet- en regelgeving voor de volgende investeringsronde van het EU-cohesiebeleid voor 2014-2020 is in december 2013 formeel goedgekeurd

Nadere informatie

Bark Verpakkingen. Outsourcing Concept

Bark Verpakkingen. Outsourcing Concept Bark Verpakkingen Outsourcing Concept Outsourcing Bark Verpakkingen BV als uw partner in strategisch verpakkingsmanagement. De win-win relatie tussen 'outsourcing' en uw 'core business efficiency'. Met

Nadere informatie

Enquête rond het familiebedrijf in België

Enquête rond het familiebedrijf in België www.pwc.be Enquête rond het familiebedrijf in België December 2010 Kernbevindingen 1. 1 op 2 respondenten ziet overheidsbeleid en regulering als één van de voornaamste externe uitdagingen voor hun onderneming.

Nadere informatie

De KMO en zijn import-export WORKSHOP. De KMO en zijn import--export in het Shortseagebied. in het Shortseagebied. (Europa) Maandag 27 oktober 2008

De KMO en zijn import-export WORKSHOP. De KMO en zijn import--export in het Shortseagebied. in het Shortseagebied. (Europa) Maandag 27 oktober 2008 WORKSHOP De KMO en zijn import-export in het Shortseagebied (Europa) Maandag 27 oktober 2008 De rol van de expediteur in de import-export van de KMO Spreker: Dhr. Marc Huybrechts Voorzitter VEA (Vereniging

Nadere informatie

Nearshoring in kleine bedrijven. Hoe werkt dat (niet)?

Nearshoring in kleine bedrijven. Hoe werkt dat (niet)? Nearshoring in kleine bedrijven. Hoe werkt dat (niet)? Wat nearshoring voor kleine bedrijven kan betekenen en het stappenplan om hier een succes van te maken. Nearshoring (in het buitenland, dicht bij

Nadere informatie

SD Worx blijft investeren in de social profit sector. Hans Joris Algemeen directeur SD Worx België

SD Worx blijft investeren in de social profit sector. Hans Joris Algemeen directeur SD Worx België SD Worx blijft investeren in de social profit sector Hans Joris Algemeen directeur SD Worx België Agenda Marktsituatie Missie, visie en strategie SD Worx Strategisch belang social profit voor SD Worx SSC

Nadere informatie

REKRUTERING & SELECTIE: TENDENSEN EN UITDAGINGEN (#TRENDSR&S)

REKRUTERING & SELECTIE: TENDENSEN EN UITDAGINGEN (#TRENDSR&S) REKRUTERING & SELECTIE: TENDENSEN EN UITDAGINGEN (#TRENDSR&S) GOING BEYOND BUSINESS AS USUAL DIRK BUYENS, VERONIEK DE SCHAMPHELAERE, JASMIJN VERBRIGGHE, SARAH VERHAEGHE @VDSCHAM OVERZICHT I. Uitgangspunt

Nadere informatie

Facilitair inkopen. Met gereedschappen en methodieken om het inkoopvak beter te beheersen

Facilitair inkopen. Met gereedschappen en methodieken om het inkoopvak beter te beheersen Facilitair inkopen Met gereedschappen en methodieken om het inkoopvak beter te beheersen Inhoud Voorwoord Eeuwige spagaat bij duurzaam inkopen Outsourcing: integraal uitbesteden van facilitaire diensten

Nadere informatie

Observatorium voor Gezondheid en Welzijn OPERATIONEEL PLAN 2011-2014

Observatorium voor Gezondheid en Welzijn OPERATIONEEL PLAN 2011-2014 Observatorium voor Gezondheid en Welzijn OPERATIONEEL PLAN 2011-2014 1. OPDRACHTEN VAN HET OBSERVATORIUM VOOR GEZONDHEID EN WELZIJN 1.1 Wettelijke basis De opdrachten van het Observatorium staan opgesomd

Nadere informatie

Medical Services Textile Services Logistic Services. Logistieke dienstverlening voor de medische industrie

Medical Services Textile Services Logistic Services. Logistieke dienstverlening voor de medische industrie Medical Services Textile Services Logistic Services Logistieke dienstverlening voor de medische industrie Facts & Figures Geïntegreerd procesmanagement STERIMA-VANGUARD wil de first in mind regionale en

Nadere informatie

Unified Enterprise Security wordt geleverd door onze strategische partner Masergy, de wereldspeler in global communications en security.

Unified Enterprise Security wordt geleverd door onze strategische partner Masergy, de wereldspeler in global communications en security. Het verlengstuk van uw IT security operations: altijd (24x7) de beste expertise en meest actuele kennis, geïntegreerd zicht op wat er gebeurt in uw datacenter en eerder en Security as a Service Het verlengstuk

Nadere informatie

De strategische keuzes die moeten gemaakt worden zijn als volgt: Interne controle of zelfcontrole/sociale controle

De strategische keuzes die moeten gemaakt worden zijn als volgt: Interne controle of zelfcontrole/sociale controle 1 Hoofdstuk 1 1.1 Dirigeren en coördineren p43 1.1.1 Dirigeren Dirigeren is een synoniem voor delegeren. Dirigeren houdt in dat bepaalde bevoegdheden overgedragen worden naar een persoon met een lagere

Nadere informatie

Gimv Health & Care fonds Investeren in de gezondheids- en zorgsector van de toekomst. Brussel, 27 februari 2013

Gimv Health & Care fonds Investeren in de gezondheids- en zorgsector van de toekomst. Brussel, 27 februari 2013 Gimv Health & Care fonds Investeren in de gezondheids- en zorgsector van de toekomst Brussel, 27 februari 2013 Inhoud 1. Health & Care fonds zorgt voor kritische massa en multiplicatoreffect (Urbain Vandeurzen)

Nadere informatie

Evaluatie National Contact Point-werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma

Evaluatie National Contact Point-werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma Evaluatie National Contact Point-werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma Departement Economie, Wetenschap en Innovatie Afdeling Strategie en Coördinatie Koning Albert II-laan 35 bus 10 1030 Brussel

Nadere informatie

FULL-TIME MASTER MASTER IN HET MANAGEMENT ONDERSCHEID JEZELF MET EEN PRAKTIJKGERICHTE MANAGEMENTOPLEIDING

FULL-TIME MASTER MASTER IN HET MANAGEMENT ONDERSCHEID JEZELF MET EEN PRAKTIJKGERICHTE MANAGEMENTOPLEIDING FULL-TIME MASTER MASTER IN HET MANAGEMENT ONDERSCHEID JEZELF MET EEN PRAKTIJKGERICHTE MANAGEMENTOPLEIDING COMBINEER MANAGEMENT- KENNIS MET PRAKTISCHE MANAGEMENTVAARDIGHEDEN Deze Master in het Management

Nadere informatie

ADVIES 191 GROENBOEK STAATSHERVORMING 28 NOVEMBER 2013

ADVIES 191 GROENBOEK STAATSHERVORMING 28 NOVEMBER 2013 ADVI ES191 GROENBOEK STAATSHERVORMI NG 28NOVEMBER2013 ADVIES 191 GROENBOEK STAATSHERVORMING 28 NOVEMBER 2013 GROENBOEK STAATSHERVORMING 2/7 INHOUD SAMENVATTING EXECUTIVE SUMMARY INLEIDING SITUERING ADVIES

Nadere informatie

Topsectoren. Hoe & Waarom

Topsectoren. Hoe & Waarom Topsectoren Hoe & Waarom 1 Index Waarom de topsectorenaanpak? 3 Wat is het internationale belang? 4 Hoe werken de topsectoren samen? 5 Wat is de rol voor het MKB in de topsectoren? 6 Wat is de rol van

Nadere informatie

Netwerkbijeenkomst VAVI, VIGEF & NEBAFA

Netwerkbijeenkomst VAVI, VIGEF & NEBAFA Netwerkbijeenkomst VAVI, VIGEF & NEBAFA Bio-based Economy Den Haag, 17 april 2013 VAVI VAVI is een belangenvereniging die de belangen behartigt van 7 Nederlandse ondernemingen binnen de aardappelverwerkende

Nadere informatie

HEMPACORE. Passieve brandbeveiliging

HEMPACORE. Passieve brandbeveiliging HEMPACORE Passieve brandbeveiliging Duurzaamheid De sterkte van onze coatings minimaliseert het risico op beschadigingen tijdens transport, verwerking en blootstelling aan weersinvloeden. U kunt rekenen

Nadere informatie

Welkom op dit symposium met de pakkende titel Cybercrime, de digitale vijand voor ons allen.

Welkom op dit symposium met de pakkende titel Cybercrime, de digitale vijand voor ons allen. Speech Erik Akerboom, Secretaris-generaal Ministerie van Defensie Symposium KVNRO Cybercrime, de digitale vijand voor ons allen Donderdag 20 november, KMA te Breda Dames en heren, Welkom op dit symposium

Nadere informatie

KBC GROEP GROEPSWIJD WERKNEMERS-STAKEHOLDERSBELEID

KBC GROEP GROEPSWIJD WERKNEMERS-STAKEHOLDERSBELEID KBC GROEP GROEPSWIJD WERKNEMERS-STAKEHOLDERSBELEID Inleiding De KBC-groep wil een onafhankelijke bank-verzekeraar zijn voor particulieren en kleine en middelgrote ondernemingen in geselecteerde Europese

Nadere informatie

VLAAMSE OUDERENRAAD Advies 2013/3 over de overdracht van de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB) naar Vlaanderen

VLAAMSE OUDERENRAAD Advies 2013/3 over de overdracht van de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB) naar Vlaanderen VLAAMSE OUDERENRAAD Advies 2013/3 over de overdracht van de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB) naar Vlaanderen Vlaamse Ouderenraad vzw 18 december 2013 Koloniënstraat 18-24 bus 7 1000 Brussel

Nadere informatie

Voorbeeld case: Gietstuk Bruijs/Hapam Stappenplan kostprijsreductie met aluminium Versie: april 2011

Voorbeeld case: Gietstuk Bruijs/Hapam Stappenplan kostprijsreductie met aluminium Versie: april 2011 Voorbeeld case: Gietstuk Bruijs/Hapam Stappenplan kostprijsreductie met aluminium Versie: april 2011 Stap 1_Verkennen Stap 2_Vergelijken Stap 3_Vinden Stap 4_Verifiëren Stap 1_Verkennen Omschrijf het oorspronkelijke

Nadere informatie

tailor-made solutions

tailor-made solutions tailor-made solutions TailoR-made solutions Zoekt u een moderne presentatieruimte voor de directie? Overweegt u een auditorium in te richten in uw museum? Wilt u kosten besparen door uw beveiliging te

Nadere informatie

Standaard Eurobarometer 80. DE PUBLIEKE OPINIE IN DE EUROPESE UNIE Najaar 2013 NATIONAAL RAPPORT BELGIË

Standaard Eurobarometer 80. DE PUBLIEKE OPINIE IN DE EUROPESE UNIE Najaar 2013 NATIONAAL RAPPORT BELGIË Standaard Eurobarometer 80 DE PUBLIEKE OPINIE IN DE EUROPESE UNIE Najaar 2013 NATIONAAL RAPPORT BELGIË Opiniepeiling besteld en gecoördineerd door de Europese Commissie, Directoraat-generaal Communicatie.

Nadere informatie

BELEID OP VLAK VAN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING: IN BELGIË EN DAARBUITEN

BELEID OP VLAK VAN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING: IN BELGIË EN DAARBUITEN BELEID OP VLAK VAN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING: IN BELGIË EN DAARBUITEN KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 1. Het landbouwdossier Het feit dat Westerse landbouwproducten de lokale markten in het Zuiden verstoren.

Nadere informatie

Beleids- en BeheersCyclus. Cursus beleidsplanning, -monitoring en evaluatie: Inleidend hoofdstuk

Beleids- en BeheersCyclus. Cursus beleidsplanning, -monitoring en evaluatie: Inleidend hoofdstuk Beleids- en BeheersCyclus Cursus beleidsplanning, -monitoring en evaluatie: Inleidend hoofdstuk Inhoud cursus Rode draad 1.2 Inleiding 1.3 Definities 1.4 Model strategisch 1.5 Belang strategisch 1.6 Belang

Nadere informatie

Ontzorgen Met alle denkbare diensten

Ontzorgen Met alle denkbare diensten In 1993 zijn Frank Scholten en Dion Awater een bedrijf gestart, omdat zij een duidelijke visie hadden op de IT-wereld: IT moet eenvoudiger! Samen met een aantal gedreven vakmensen begonnen zij aan hun

Nadere informatie

Een stand van zaken van ICT in België in 2012

Een stand van zaken van ICT in België in 2012 Een stand van zaken van ICT in België in 2012 Brussel, 20 november 2012 De FOD Economie geeft elk jaar een globale barometer van de informatie- en telecommunicatiemaatschappij uit. Dit persbericht geeft

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Raadszitting van donderdag 2 mei 2002 ----------------------------------------------------------------------------------

Gemeenschappelijke Raadszitting van donderdag 2 mei 2002 ---------------------------------------------------------------------------------- CENTRALE RAAD VOOR HET BEDRIJFSLEVEN NATIONALE ARBEIDSRAAD ADVIES Nr. 1.402 Gemeenschappelijke Raadszitting van donderdag 2 mei 2002 ----------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Topsectoren aanpak en de Nederlandse Defensie & Veiligheid gerelateerde industrie. Samen naar de top!

Topsectoren aanpak en de Nederlandse Defensie & Veiligheid gerelateerde industrie. Samen naar de top! Ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie Topsectoren aanpak en de Nederlandse Defensie & Veiligheid gerelateerde industrie Samen naar de top! Drs. G.M. Landheer Directeur Topsectoren en Industriebeleid

Nadere informatie

PARTICIPATIE: ÓÓK IN OOST-GRONINGEN!

PARTICIPATIE: ÓÓK IN OOST-GRONINGEN! PARTICIPATIE: ÓÓK IN OOST-GRONINGEN! DOELEN VAN PARTICIPATIEWET ALLEEN TE HALEN ALS RIJK, PROVINCIE, GEMEENTEN, ONDERWIJS EN SOCIALE PARTNERS GEZAMENLIJK AAN DE SLAG GAAN! DE PARTICIPATIEWET IN OOST-GRONINGEN:

Nadere informatie

Aanvullende informatie over elke mindset krijgt u door te klikken op de vlakken in de roadmap.

Aanvullende informatie over elke mindset krijgt u door te klikken op de vlakken in de roadmap. Wij stellen u graag de nieuwste versie van de Talent Management Roadmap voor. Twee mindsets rond duurzaam HR werden toegevoegd: - Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen - Business Model Aanvullende informatie

Nadere informatie

Onderhoud kan productieprocessen LEAN-er maken. LEAN en onderhoud in de voedingsmiddelen industrie 16 september 2011. Inhoud

Onderhoud kan productieprocessen LEAN-er maken. LEAN en onderhoud in de voedingsmiddelen industrie 16 september 2011. Inhoud Onderhoud kan productieprocessen LEAN-er maken LEAN en onderhoud in de voedingsmiddelen industrie 16 september 2011 Rob Brager 1 Inhoud 1. Inleiding 2. Waarom productieprocessen? 3. Traditioneel productieproces

Nadere informatie

betreffende onderwijs in ontwikkelingssamenwerking

betreffende onderwijs in ontwikkelingssamenwerking ingediend op 439 (2014-2015) Nr. 1 16 juli 2015 (2014-2015) Voorstel van resolutie van Ingeborg De Meulemeester, Sabine de Bethune, Herman De Croo, Tine Soens en Wouter Vanbesien betreffende onderwijs

Nadere informatie

Veerkracht en zelfredzaamheid vanuit internationaal perspectief Keynote Congres Voorbereid op zelfredzaamheid

Veerkracht en zelfredzaamheid vanuit internationaal perspectief Keynote Congres Voorbereid op zelfredzaamheid Veerkracht en zelfredzaamheid vanuit internationaal perspectief Keynote Congres Voorbereid op zelfredzaamheid Georg Frerks Hoogleraar Rampenstudies, Wageningen Universiteit Bredere Context Globalisering

Nadere informatie

In 8 stappen naar bedrijfskundig FM. Van FM-specialist tot strategisch businesspartner

In 8 stappen naar bedrijfskundig FM. Van FM-specialist tot strategisch businesspartner In 8 stappen naar bedrijfskundig FM Van FM-specialist tot strategisch businesspartner Inhoud STAP 1. Maak een businessplan voor FM STAP 2. Zorg voor een optimale werkomgeving STAP 3. Zorg voor een flexibele

Nadere informatie

1. Situering. Hierbij worden volgende voorwaarden opgelegd:

1. Situering. Hierbij worden volgende voorwaarden opgelegd: Vlaamse Woonraad Koning Albert II-laan 19 bus 23 1210 Brussel vlaamse.woonraad@rwo.vlaanderen.be www.vlaamsewoonraad.be Advies 2015/08 datum 9 oktober 2015 bestemmeling kopie onderwerp Mevrouw Liesbeth

Nadere informatie

Seminar! BETEKENIS VAN INTERNE AUDIT voor specifieke verzekeraars! Internal Audit en doeltreffendheid van! risk management system!

Seminar! BETEKENIS VAN INTERNE AUDIT voor specifieke verzekeraars! Internal Audit en doeltreffendheid van! risk management system! Seminar! BETEKENIS VAN INTERNE AUDIT voor specifieke verzekeraars! Internal Audit en doeltreffendheid van! risk management system!! Tom Veerman! Triple A Risk Finance B.V.! 1! Programma! Solvency II stand

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bewust willen en kunnen 4. Performance Support 5. Informele organisatie 5. Waarom is het zo moeilijk? 6

Inhoudsopgave. Bewust willen en kunnen 4. Performance Support 5. Informele organisatie 5. Waarom is het zo moeilijk? 6 Inleiding De afgelopen vijftien jaar hebben we veel ervaring opgedaan met het doorvoeren van operationele efficiencyverbeteringen in combinatie met ITtrajecten. Vaak waren organisaties hiertoe gedwongen

Nadere informatie

6 op 10 Limburgse bedrijven willen voluit investeren

6 op 10 Limburgse bedrijven willen voluit investeren PERSBERICHT Hasselt, 16 april 2015 Bevraging UNIZO-Limburg en VKW Limburg: 6 op 10 Limburgse bedrijven willen voluit investeren Groeiambitie voor 7 op 10 hoofdreden voor investeringen Investeringen hefboom

Nadere informatie

www.econocom.com Optimaliseer het gebruik van uw IT en Telecom infrastructuur

www.econocom.com Optimaliseer het gebruik van uw IT en Telecom infrastructuur www.econocom.com Optimaliseer het gebruik van uw IT en Telecom infrastructuur Efficiëntie Meegaan met de tijd Mobiliteit De markt verandert evenals onze manier van werken. Het leven wordt mobieler en we

Nadere informatie

WIN TIJD, WIN GELD WERELDWIJD

WIN TIJD, WIN GELD WERELDWIJD WIN TIJD, WIN GELD WERELDWIJD TNT GAAT EEN STAPJE VERDER Het zeer uitgebreide lucht- en wegennetwerk van TNT heeft nu een nog groter geografisch bereik: tot wel 99,9 % van de wereldwijde bestemmingen.

Nadere informatie

De logistiek van gekoelde producten made in Europa

De logistiek van gekoelde producten made in Europa De logistiek van gekoelde producten made in Europa Expert in 3 domeinen, één een enkele cultuur, die van de dienstverlening aan de klant, de motor achter ons succes. Logistiek Informatiesystemen Transport

Nadere informatie

Steun aan jonge innovatieve ondernemingen Formulier voor kandidaatstelling Oproep juli 2012

Steun aan jonge innovatieve ondernemingen Formulier voor kandidaatstelling Oproep juli 2012 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Steun aan jonge innovatieve ondernemingen Formulier voor kandidaatstelling Oproep juli 2012 Dit formulier dient in 5 exemplaren op papier + 1 elektronische versie te worden bezorgd

Nadere informatie

Febeliec represents the industrial consumers of electricity and natural gas in Belgium

Febeliec represents the industrial consumers of electricity and natural gas in Belgium Slim met energie opportuniteiten voor de industrie Smart Energy Solutions - 4 december 2012 Febeliec represents the industrial consumers of electricity and natural gas in Belgium FEBELIEC STELT ZICH VOOR

Nadere informatie

MINISTERIE VAN DEFENSIE WERKGROEP STAAL EERSTE DRUK, NOVEMBER 2007 VISIE LEIDINGGEVEN

MINISTERIE VAN DEFENSIE WERKGROEP STAAL EERSTE DRUK, NOVEMBER 2007 VISIE LEIDINGGEVEN MINISTERIE VAN DEFENSIE WERKGROEP STAAL EERSTE DRUK, NOVEMBER 2007 VISIE LEIDINGGEVEN INLEIDING Voorwoord Commandant der Strijdkrachten CONTEXT De complexe omgeving waarin bij Defensie leiding wordt gegeven

Nadere informatie

Moeilijke besluiten voor de Europese Raad

Moeilijke besluiten voor de Europese Raad Moeilijke besluiten voor de Europese Raad Korte omschrijving: Leerlingen gaan aan de slag met actuele Europese dilemma s. Er zijn vijf dilemma s. U kunt zelf kiezen welke dilemma s u aan de orde stelt.

Nadere informatie

E-CURSUS 1: WELKE WAARDEN ZIJN VAN WEZENLIJK BELANG VOOR JOU?

E-CURSUS 1: WELKE WAARDEN ZIJN VAN WEZENLIJK BELANG VOOR JOU? E-CURSUS 1: WELKE WAARDEN ZIJN VAN WEZENLIJK BELANG VOOR JOU? Thuis en op school heb je allerlei waarden meegekregen. Sommigen passen bij je, anderen misschien helemaal niet. Iedereen heeft waarden. Ken

Nadere informatie

Bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit

Bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit Bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit Informatie over het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) -1- Bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit 3 Bestuurlijke aanpak

Nadere informatie

IDENTIFICATIE VAN ECONOMISCH POTENTIEEL/TEWERKSTELLING EN SLEUTELSECTOREN VOOR OFFSHORE TECHNOLOGIEËN

IDENTIFICATIE VAN ECONOMISCH POTENTIEEL/TEWERKSTELLING EN SLEUTELSECTOREN VOOR OFFSHORE TECHNOLOGIEËN IDENTIFICATIE VAN ECONOMISCH POTENTIEEL/TEWERKSTELLING EN SLEUTELSECTOREN VOOR OFFSHORE TECHNOLOGIEËN Identificatie +/- 250 ondernemingen werden geïdentificeerd met potentiële interesse voor windenergie:

Nadere informatie

Veranderende informatiebehoefte bij opdrachtgevers in de bouw

Veranderende informatiebehoefte bij opdrachtgevers in de bouw Veranderende informatiebehoefte bij opdrachtgevers in de bouw Prof.dr.ir. Marleen Hermans Leerstoel Publiek opdrachtgeverschap in de bouw, TU Delft Managing Partner, Brink Management & Advies mede mogelijk

Nadere informatie

PLAN VOOR ULTRASNEL INTERNET IN BELGIË 2015-2020

PLAN VOOR ULTRASNEL INTERNET IN BELGIË 2015-2020 PLAN VOOR ULTRASNEL INTERNET IN BELGIË 2015-2020 België speelt momenteel een voortrekkersrol in het uitrollen van nieuwe technologieën voor ultrasnel internet. De Belgische overheid moet er alles aan doen

Nadere informatie

Horizontale planning - integratie in de gehele olie-en gas supply chain

Horizontale planning - integratie in de gehele olie-en gas supply chain Managementsamenvatting Horizontale planning - integratie in de gehele olie-en gas supply chain Neem planningsbesluiten voor maximale winst, meer veiligheid en minimalenadelige gevolgen voor het milieu

Nadere informatie

Samenvatting. 1. Wat houdt het begrip internationale samenwerking in?

Samenvatting. 1. Wat houdt het begrip internationale samenwerking in? Aanleiding voor het onderzoek Samenvatting In de 21 ste eeuw is de invloed van ruimtevaartactiviteiten op de wereldgemeenschap, economie, cultuur, milieu, etcetera steeds groter geworden. Ieder land dient

Nadere informatie

Samenvatting. Beginselen van Productie. en Logistiek Management

Samenvatting. Beginselen van Productie. en Logistiek Management Samenvatting Beginselen van Productie en Logistiek Management Pieter-Jan Smets 5 maart 2015 Inhoudsopgave I Voorraadbeheer 4 1 Inleiding 4 1.1 Globalisering........................................... 4

Nadere informatie

ING, partner van familiale ondernemers

ING, partner van familiale ondernemers ING, partner van familiale ondernemers Familiebedrijven, de motor van de economie Leidt u een familiebedrijf? Familiebedrijven professionaliseren In België vertegenwoordigen familiebedrijven maar liefst

Nadere informatie