Bij de vorige begroting waren de ledentallen resp. 2370, 1145 en 423.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bij de vorige begroting waren de ledentallen resp. 2370, 1145 en 423."

Transcriptie

1 Toelichting op de begroting 2014 van de NTTB Afdeling Noord. INKOMSTEN: Afdelingscontributie Basisleden 2350 x 3, ,00 Competitiegerechtigde senioren 1050 x 8, ,00 Competitiegerechtigde jeugd 385 x 4, ,00 totaal ,00 Afgerond een bedrag van ,00. Bij de vorige begroting waren de ledentallen resp. 2370, 1145 en Boetes Hierop wordt de opbrengst geraamd van de competitie boetes en de verzuimbijdrage van de ALV Bijdrage deelnemers aan het ROC Er komen geen bijdragen van de deelnemers ROC meer binnen, aangezien de ROC met ingang van het schooljaar niet meer bestaat Bijdrage fondsen aan de begroting 2014 De bijdrage zijn ten behoeve van de rekeningen: ,--; rekening ,--; rekening ,-- en rekening , Subsidie ROC De Gemeente Groningen heeft het afdelingsbestuur per brief laten weten dat de subsidie voor de Lootschool (ROC) met ingang van 1 september 2013 wordt stop gezet in verband met verregaande bezuinigingen binnen de Gemeente. Het Afd. bestuur is daarop in gesprek gegaan met de bond en gezamenlijk is besloten om de deelnemers ROC een afvloeiingsregeling aan te bieden, in de vorm van , te betalen in twee termijnen van ( de 1e in september 2013 en de tweede in 2014) Advertenties Website Inschrijfgelden P/W toernooien Inschrijfgelden meisjestoernooien

2 8202. Inschrijfgelden top 6 toernooi ( Top 12 ). Bijdrage geraamd op basis van deelname van 100 senioren en 50 jeugdspelers Bijdrage deelnemers RBT Bijdrage NTTB aan RBT. Geen bijdrage NTTB geraamd Inschrijfgelden Dag van het Talent Geraamde inkomsten op basis Bijdrage deelnemers NTTB jeugdcup Met een welpen- en pupillenteam ( 12 spelers/speelsters) nemen wij deel aan dit evenement. Bijdrage is per deelnemer Opbrengst B/C toernooi Geraamde opbrengst van dit toernooi Inschrijfgelden NJM Inschrijfgelden NK jeugdklassentoernooi Op de NK wordt een landelijk jeugdtoernooi georganiseerd Opbrengst wedstrijdformulierenboekjes Geraamde inkomsten op basis van het aantal verkochte boekjes over Overige opbrengsten ( balanspost ). In drie jaar wordt de kleding voor de jeugd op deze rekening afgeschreven. De waarde op de balans per 31 december 2013 bedraagt dan 650,--. Het saldo van de aankoop en de verkoop van de wedstrijdformulierenboekjes wordt ook als belanspost opgevoerd Rente Betreft de rente op de spaarrekening ING en de rekening-courant bij de NTTB.

3 UITGAVEN: Algemene ledenvergadering De kosten zijn voor 2 ALV's en bestaan uit de volgende kosten zaalhuur en consumpties; reiskosten afdelingsbestuurders; porti en administratiekosten Regiovergaderingen De kosten zijn hoofdzakelijk reiskosten AB vergaderingen Dit betreft reiskosten en bestuur- en administratiekosten Kosten Bondsraadsleden Voor het bezoeken van de bondsraad door twee afgevaardigden wordt dit bedrag geraamd. De vergoeding bondsraadsleden is in overeenstemming met het declaratiebesluit Noord Overige commissiekosten Betreft de reiskosten en overige kosten van de diverse commissies Reis- en verblijfkosten Voor bezoek aan de afdelingsevenementen, toernooien en wedstrijden worden aan de afdelingsfunctionarissen een reiskostenvergoeding toegekend, op basis van het declaratiebesluit Noord Jubileum- en representatiekosten Alle gemaakte kosten voor jubilea en representatie vallen hieronder Kosten website De nieuwe website is in 2013 gestart. Tot nu zijn nog geen kosten in rekening gebracht. Voor 2014 wel een bedrag gereserveerd Kosten administratie Hieronder vallen de abonnementskosten van het boekhoudprogramma Exact-online waarmee afd. Noord werkt Kantoorbenodigdheden Hieronder de posten: porto, telefoon en kantoorbenodigdheden van de bestuurs- en commissieleden. Dit alles op basis van het declaratiebesluit Noord Nationale Jeugdmeerkampen Voorronde van de Nationale Jeugdmeerkampen: Betreft zaalhuur; tafelhuur en organisatiekosten en afdracht aan de NTTB voor onze deelnemers aan de landelijke NJM ronden.

4 4705. Pupillen en welpen toernooien Betreft bijdragen aan verenigingen in de kosten van het houden van toernooien Afdelingskampioenschappen De regio kampioenschappen worden georganiseerd onder verantwoordelijkheid van de verenigingen. De begroting van inkomsten en uitgaven dient ter goedkeuring aan het afdelingsbestuur te worden voorgelegd. In 2014 is voor de regio Groningen Oldambt aan de beurt; voor Friesland is dit FTTV uit Franeker en voor Drenthe organiseert ttv. Assen dit evenement. Ttv. Assen organiseert in 2014 ook het Afdelingskampioenschap. De bondsgedelegeerden worden voor hun reiskosten uit deze post betaald Ranglijsttoernooien Betreft het landelijk B/C toernooi Assen, een gezamenlijk samenwerkingsverband van ttv Assen en de afdeling Noord. De verdeling is op basis van 70% - 30% van de netto opbrengst van het B/C toernooi Top 6 meerkampen ( Top 12 ). Het bestuur is voornemens per competitieklasse een top-12 toernooi te (laten) organiseren. Per klasse 4 deelnemers per regio Competitievergaderingen Betreft alle kosten van de competities en de overige kosten voor het organiseren van de competities. Zie hiervoor ook rekening Wedstrijdformulierenboekjes Betreft aankoop van deze boekjes Internationale uitwisseling Het evenement wordt jaarlijks gehouden en is een samenwerkingsverband tussen de afdeling Oost, Noord, Grafschaft Bentheim en Kreis Emst. Afd. Noord heeft dit toernooi in 2013 in Assen georganiseerd. In 2014 zal dit toernooi door Kreis Emst worden georganiseerd. Kosten worden gedekt uit Fonds Uitwisseling Subsidie tt2 en tt3 Aan leden van afd. Noord wordt een subsidie verstrekt bij het behalen van het diploma tt2 en tt3. Kosten komen ten laste van Fonds Trainersopleidingen Bijscholingen Om het niveau en de kennis op peil te houden vinden bijscholingen plaats. Bijscholingen zijn er voor de geslaagden van tt2 en tt3.

5 4820. Trainersservice De regeling is bedoeld voor "kleine verenigingen" die niet over een eigen trainer beschikken. Onder bepaalde voorwaarden kan een subsidie worden verstrekt. Kosten komen ten laste van Fonds Trainersservice Table Stars/kindertafeltennisfeest Een subsidie wordt toegekend van per vereniging die met Table Stars programma bijvoorbeeld een schooldag organiseren Ledenwerf- en behoudactie De afdeling geeft de verenigingen een subsidie van 10,-- per lid als er op 1/1 en 31/12 van enig jaar een ledenaanwas is van meer dan 3%. Kosten komen ten last van Fonds Ledenwerving en Behoud Overige kosten jeugdzaken Afd. heeft middelen gereserveerd voor aanschaf kleding. Kleding zal in 3 jaar worden afgeschreven. Zie hiervoor rekening Afdelingstraining De afdeling is van plan in 2014 de jeugd een extra stimulans te geven door extra trainingen te laten geven door samenwerkende verenigingen (stimulering jeugdbeleid) Regionale Bondstraining De afdeling is van plan om in 2014 trainingen te verzorgen als voorbereiding op diverse evenementen en in aansluiting op de resultaten van de samenwerking van verenigingen Dag van het Talent Dit is een verwervingstoernooi voor onze jongste leden. Door de trainers wordt tevens een "schouw"gehouden voor de regio trainingen. De beste 8 jongens en meisjes worden afgevaardigd naar de Landelijke Dag van het Talent Regionaal Opleidingscentrum (ROC) Voor 2014 is nog een bedrag gereserveerd van voor de deelnemers. Daarna is het ROC ten einde. Zie eerdere opmerkingen; o.a. bij rekening Kosten komen ten laste van Voorziening Talentcentrum Kosten NTTB Jeugdcup Deelname met 4 teams, bestaande uit jongens en meisjes. Het evenement vindt plaats op het Nationaal Sportcentrum Papendal. De NTTB brengt de afdeling voor dit evenement in rekening. Het restant aan kosten betreft reiskosten deelnemers en kosten begeleiders. Oosterwijtwerd, 14 oktober Afdelingsbestuur NTTB Noord Jan Janssens, penningmeester

Toelichting concept begroting 2015 NTTB Afdeling Noord (bijlage 2b). UITGAVEN

Toelichting concept begroting 2015 NTTB Afdeling Noord (bijlage 2b). UITGAVEN Toelichting concept begroting 2015 NTTB Afdeling Noord (bijlage 2b). UITGAVEN 4211 jaarvergadering / ALV De kosten zijn voor 2 ALV's en 1 vergadering met het hoofdbestuur NTTB en bestaan uit de volgende

Nadere informatie

5. Financieel Verslag NHV afd Oost 2009-2010

5. Financieel Verslag NHV afd Oost 2009-2010 5. Financieel Verslag NHV afd Oost 2009-2010 Blz. Bestuursverslag 27-28 Samenstellingsverklaring Accountant 29 Voorstel resultaatbestemming 30 Balans per 30 juni 2009 30 Verlies- en Winstrekening 2009-2010

Nadere informatie

Rapportage overzicht extra activiteiten 2014 t/m 2016

Rapportage overzicht extra activiteiten 2014 t/m 2016 Extra Bondsraadsvergadering 19 september 2015 Bijlage 17 (agendapunt 3) Rapportage overzicht extra activiteiten 2014 t/m 2016 Tijdens de laatste Bondsraadsvergadering van 27 juni jl. is aan het Hoofdbestuur

Nadere informatie

Beleidsplan 2005-2008

Beleidsplan 2005-2008 Beleidsplan 2005-2008 Afdeling West van de Nederlandse Tafeltennisbond versie: 16.12.2004. 1 Inhoudsopgave: 1. Inleiding. 2. Visie. 3. Speerpunten en doelstellingen. 4. Organisatie. 5. Taken van de afdeling.

Nadere informatie

BELEID MET EFFECT. Meerjarenbeleidsplan 2010 2016 NEDERLANDSE TAFELTENNISBOND

BELEID MET EFFECT. Meerjarenbeleidsplan 2010 2016 NEDERLANDSE TAFELTENNISBOND BELEID MET EFFECT Meerjarenbeleidsplan 2010 2016 NEDERLANDSE TAFELTENNISBOND Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Inleiding 4 2. Terugblik 4 3. Huidige situatie en positie 5 4. Missie en visie 6 5. Hoofdthema

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2010/2011 VCN King Software te Capelle aan den IJssel

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2010/2011 VCN King Software te Capelle aan den IJssel FINANCIEEL JAARVERSLAG 2010/2011 VCN King Software te Capelle aan den IJssel FINANCIEEL JAARVERSLAG Bestuursverslag Beste leden, Wij presenteren u het financieel verslag over het seizoen 2010-2011. Er

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag 2014-2015. begroting 2015-2016

Financieel Jaarverslag 2014-2015. begroting 2015-2016 Financieel Jaarverslag 2014-2015 en begroting 2015-2016 Financieel Jaarverslag 2014-2015 en begroting 2015-2016 pagina 0 van 10 1. INHOUD pagina 1. Inhoud... 1 2. Algemeen... 1 3. Balans... 2 4. Winst-

Nadere informatie

Reddingsplan Nederlandse Rugby Bond 2015

Reddingsplan Nederlandse Rugby Bond 2015 Reddingsplan Nederlandse Rugby Bond 2015 Inhoud Pagina 1. Inleiding 2 2. Achtergrond negatief eigen vermogen 4 3. Prognose 2014 6 4. Kernactiviteiten 2015 7 5. Organisatorische aanpassingen 9 6. Budget

Nadere informatie

Werkplan Huurdersvereniging het Zuiden 2014 Participatie als sleutel naar invloed

Werkplan Huurdersvereniging het Zuiden 2014 Participatie als sleutel naar invloed Werkplan Huurdersvereniging het Zuiden Participatie als sleutel naar invloed Dit werkplan geeft inzicht in de activiteiten van Op het Zuiden Vereniging voor Huurders in. Het werkplan bestaat uit drie onderdelen.

Nadere informatie

Katholieke Bond van Ouderen Afdeling Veghel

Katholieke Bond van Ouderen Afdeling Veghel Katholieke Bond van Ouderen Afdeling Veghel Activiteitenreglement KBO Afdeling Veghel De KBO Afdeling Veghel kent een grote verscheidenheid aan activiteiten en daarmee ook een grote diversiteit van organisatie

Nadere informatie

Jaarrekening een korte oriëntatie

Jaarrekening een korte oriëntatie Jaarrekening een korte oriëntatie door Drs. J.C. Hoogheid AC 2008 Drs. J.C. Hoogheid AC Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze tekst mag worden vermenigvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand,

Nadere informatie

CONCEPT-JAARVERSLAG 2014 NTTB

CONCEPT-JAARVERSLAG 2014 NTTB Bondsraadsvergadering 27 juni 2015 Bijlage 9 (agendapunt 11a) CONCEPT-JAARVERSLAG 2014 NTTB Inhoudsopgave jaarverslag 2014 Bladzijde Voorwoord 2 1. Algemeen Bestuurlijke Zaken 3 2. Sport- en Productontwikkeling

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Werkorganisatie

Jaarverslag 2012 Werkorganisatie Agendapunt 5.2 Jaarverslag 2012 Werkorganisatie Het bestuur heeft gewerkt op basis van een door de Bondsvergadering goedgekeurd jaarplan met een aantal speerpunten. Hieronder wordt per speerpunt besproken

Nadere informatie

JAARVERSLAG ALUMNIVERENIGING OPEN UNIVERSITEIT 2014

JAARVERSLAG ALUMNIVERENIGING OPEN UNIVERSITEIT 2014 JAARVERSLAG ALUMNIVERENIGING OPEN UNIVERSITEIT 2014 INHOUDSOPGAVE: VOORWOORD... 1 2014: HET JAAR VAN INZETTEN OP VERANDERING... 1 BESTUURSVERSLAG... 2 ALGEMEEN... 2 BESTUUR EN BESTUURSVERGADERINGEN...

Nadere informatie

Ouder-/ Verwantenvereniging Merwebolder / Lingebolder Sliedrecht

Ouder-/ Verwantenvereniging Merwebolder / Lingebolder Sliedrecht Ouder-/ Verwantenvereniging Sliedrecht JAARREKENING 2014 ouder-verwantenvereniqlnq Z Zorg- en dienstverlening... Inhoud Jaarrekening Balans per 3 1 december 2014 Baten en Lasten over 2014 Toelichting op

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord 5. 3 1 Algemeen Bestuurlijke Zaken 6. 2 Sport- en productontwikkeling 8. 3 Topsport 16. 4 Wedstrijdzaken 19.

Inhoudsopgave. Voorwoord 5. 3 1 Algemeen Bestuurlijke Zaken 6. 2 Sport- en productontwikkeling 8. 3 Topsport 16. 4 Wedstrijdzaken 19. Jaarverslag 2013 1 2 Inhoudsopgave Voorwoord 5 3 1 Algemeen Bestuurlijke Zaken 6 2 Sport- en productontwikkeling 8 3 Topsport 16 4 Wedstrijdzaken 19 5 Marketing 22 6 Afdelingen 25 7 Financiën 33 Bijlagen

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering 2012

Algemene Ledenvergadering 2012 Algemene Ledenvergadering 2012 Het bestuur nodigt u uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op 21-05-2012. Aanvang 19.30 uur. Locatie: NOVA college, Steve Bikostraat 75, 2131RZ Hoofddorp.

Nadere informatie

3. Financieel jaarverslag

3. Financieel jaarverslag 3. Financieel jaarverslag 3.1. Algemeen Zoals zich al liet aankondigen is er in het afgelopen jaar een verlies gemaakt. Het resultaat over afgelopen boekjaar is - 1.614,14,-. Dit bedrag is gecorrigeerd

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT EHBO VERENIGING ADUARD.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT EHBO VERENIGING ADUARD. HUISHOUDELIJK REGLEMENT EHBO VERENIGING ADUARD. INHOUDSOPGAVE HET BESTUUR... 2 TAKEN VAN DE VOORZITTER... 2 TAKEN VAN DE SECRETARIS... 2 TAKEN VAN DE PENNINGMEESTER... 3 HET DAGELIJKS BESTUUR... 3 ALGEMENE

Nadere informatie

Haagse Schaakbond. Betref: Uitnodiging Algemene Vergadering d.d. 6 mei 2015. Den Haag, 29 april 2015. Beste schaakcollega s,

Haagse Schaakbond. Betref: Uitnodiging Algemene Vergadering d.d. 6 mei 2015. Den Haag, 29 april 2015. Beste schaakcollega s, J.J.M. Nicolaas Burg. Patjnlaan 65 2585 BJ Den Haag Tel. 0641188743 E-mail: h.nicolaas@ziggo.nl Haagse Schaakbond Opgericht 11 november 1926 aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Schaakbond Aan: De

Nadere informatie

Notulen ALV 6 februari 2015

Notulen ALV 6 februari 2015 Notulen ALV 6 februari 2015 Afwezig en afgemeld: Mark Bosman, Vincent van Luijk en Jose Borst Volmacht voor: Jeroen Verhoef, Ilona Verhoef en Inge Bömer 1. Opening De voorzitter opent om 20.02 de ALV en

Nadere informatie

Agenda Algemene Ledenvergadering woensdag 14 mei 2014, 21.00 uur

Agenda Algemene Ledenvergadering woensdag 14 mei 2014, 21.00 uur Agenda Algemene Ledenvergadering woensdag 14 mei 2014, 21.00 uur 1. Opening 2. Mededelingen en ingekomen stukken 3. Notulen Algemene ledenvergadering 2013 4. Jaarverslagen clusters 5. Jaarverslag secretaris

Nadere informatie

Toelichting bij Meerjarenraming Energie-U, exclusief windpark

Toelichting bij Meerjarenraming Energie-U, exclusief windpark Toelichting bij Meerjarenraming Energie-U, exclusief windpark De begroting en meerjarenraming van Energie-U bestaat uit twee componenten: De verenigingsbegroting geeft een overzicht van alle verenigings-gerelateerde

Nadere informatie

Afdeling Midden Jaarstukken 2003 Algemene Ledenvergadering 2004

Afdeling Midden Jaarstukken 2003 Algemene Ledenvergadering 2004 Afdeling Midden Jaarstukken 2003 Algemene Ledenvergadering 2004 INHOUDSOPGAVE JAARSTUKKEN NTTB - AFDELING MIDDEN 2003 Uitnodiging + agenda + bijlagen pag. 1 t/m 7 Notulen extra Algemene Ledenvergadering

Nadere informatie

Vergaderstukken ALV 1 september 2015

Vergaderstukken ALV 1 september 2015 Vergaderstukken ALV 1 september 2015 ALGEMENE LEDENVERGADERING Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering 2014 Het bestuur nodigt u van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering van Caissa. Datum:

Nadere informatie

Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014. Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole op:

Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014. Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole op: Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014 Onderwerp: Uitnodiging voorjaarsvergadering 2014 Geachte heer/mevrouw, Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole

Nadere informatie

Bijlage 1a en 1b van de notulen van de jaarvergadering WBB 7 januari 2011

Bijlage 1a en 1b van de notulen van de jaarvergadering WBB 7 januari 2011 Bijlage 1a en 1b van de notulen van de jaarvergadering WBB 7 januari 2011 Bijlage 1a - Aansluiting bij de KNBB - behandeling van de enquête, de vragen en de antwoorden van de KNBB In het zwart onze vragen/in

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Balans 31-12-2014

Jaarverslag 2014. Balans 31-12-2014 Jaarverslag 2014 * Jaarrekening 2014 * Balans 31-12-2014 INHOUD JAARVERSLAG 2014 blz. Voorwoord bij Jaarverslag 1 Jaarverslag 2014 2 Bijlage 1 - Lijst met namen van medewerkers 9 Bijlage 2 - Lijst met

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement Algemene Indeling. 1. Algemeen. blz. 2 2. Bestuur. blz. 3-5 3. Commissies. blz. 6-8 4. Gedragsregels. blz. 9 5. Contributieregeling. blz. 10-11 6. Slotbepalingen. blz. 12 7. Organogram

Nadere informatie

Resultatenrekening 2011. jaarrekening Realisatie Begroot Realisatie. Totale baten 142.767,97 145.558,00 126.660,00. Financieel Jaarverslag 2011

Resultatenrekening 2011. jaarrekening Realisatie Begroot Realisatie. Totale baten 142.767,97 145.558,00 126.660,00. Financieel Jaarverslag 2011 Financieel Jaarverslag 2011 Resultatenrekening 2011 2 detail (grootboekniveau) Baten jaarrekening Realisatie Begroot Realisatie 31-12-2011 2011 2010 8000 Inkomsten lidmaatschap 0 128.403,81 - - 8010 Opbrengsten

Nadere informatie