OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG XHS B.V. Nummer: 2 Datum: 17 juli 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG XHS B.V. Nummer: 2 Datum: 17 juli 2014"

Transcriptie

1 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap XHS B.V., tevens handelend onder de namen Telecombizz en Neoluxx, statutair gevestigd en zaakdoende te Almere aan het adres Spoordreef 38, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer Faillissementsnummer : C/16/14/247 F Datum uitspraak : 18 maart 2014 Curator : mr. M.G. Oud-Elfferich R-C : mr. E.W.A. Vonk Activiteiten onderneming : colportage; deur tot deur verkoop van energie- en telecomcontracten; verkoop van TL- en LED-verlichting aan bedrijven. Omzetgegevens : 2013: : Personeel gemiddeld aantal : 40 Saldo einde verslagperiode : - Verslagperiode : 17 april juli 2014 Bestede uren in verslagperiode : 2 uur en 25 minuten Bestede uren Totaal : 8 uur en 35 minuten 1. Inventarisatie 1.1 Directie en organisatie : Bestuurder en enig aandeelhouder is de heer C.H. van Waveren. De heer van Waveren is tevens bestuurder en enig aandeelhouder van Marketeersgroup B.V. en Dante d Oro Holding B.V. Ook deze vennootschappen zijn op 18 maart 2014 in staat van faillissement verklaard. 1.2 Winst en verlies : In 2013 is een verlies geleden van ; 2012 werd afgesloten met een positief resultaat van

2 1.3 Balanstotaal : 2013: : Lopende procedures : geen/niet van gebleken 1.5 Verzekeringen : De verzekeringen waren reeds zoveel mogelijk opgezegd; er is niet gebleken dat er nog lopende verzekeringen zijn. 1.6 Huur : De bedrijfsruimte aan de Spoordreef 38 te Almere werd gehuurd; deze huurovereenkomst is met machtiging van de rechter-commissaris opgezegd en het pand is opgeleverd aan de verhuurder. 1.7 Oorzaak faillissement : XHS B.V. was een bestaande vennootschap, waarvan de aandelen in 2009 door de heer van Waveren zijn overgenomen ten behoeve van het verrichten van activiteiten op het gebied van deur tot deur verkoop van energiecontracten. Volgens de bestuurder zijn de marges in deze branche laag, terwijl er vaak relatief hoge kosten tegenover staan. In de afgelopen vijf jaar zou de failliete vennootschap reeds meerdere malen op de rand van omvallen hebben gestaan, maar is het tot 2013 telkens gelukt nieuwe opdrachtgevers te vinden. Nadat één van de grootste opdrachtgevers (Telfort) werd overgenomen door een partij (KPN) die reeds een eigen opdrachtnemer voor deur tot deur verkoop had, viel een belangrijk deel van de werkzaamheden weg. Vervolgens zou de bestuurder nog hebben getracht voor de medewerkers andere projecten te zoeken en tevens het personeelsbestand af te bouwen, doch nadat er geen nieuwe opdrachten meer binnen kwamen zag hij geen andere uitweg meer dan het aanvragen van de faillissementen van deze en twee gelieerde vennootschappen (Marketeersgroup B.V. en Dante d Oro Holding B.V). 2. Personeel 2.1 Aantal ten tijde van faill. : geen, althans er is niet gebleken dat er nog personeel in dienst was. 2.2 Aantal in jaar voor faill. : ca Datum ontslagaanzegging : niet van toepassing 2.4 Werkzaamheden : geen; een groot deel van de werknemers zou reeds medio 2013 zijn vertrokken (al dan niet naar zustervennootschap Marketeersgroup B.V.). In januari 2014 zou de rest van de arbeidsovereenkomsten zijn beëindigd met wederzijds goedvinden.

3 3. Activa OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Bedrijfsmiddelen 3.6 Beschrijving : Er zijn geen bedrijfsmiddelen aangetroffen. De inventaris zou verouderd zijn en de bestuurder had dan ook het pand reeds voor faillissementsdatum leeggeruimd en zou de goederen naar de vuilstort hebben gebracht. Tot dusver heb ik geen aanwijzingen dat de bedrijfsmiddelen nog enige waarde vertegenwoordigden (uit de boekhouding leid ik een boekwaarde per 1 januari 2014 af van 800,=). 3.7 Verkoopopbrengst : nvt 3.8 Boedelbijdrage : nvt 3.9 Bodemvoorrecht fiscus : nvt 3.10 Werkzaamheden : Uit nader onderzoek is niet gebleken dat er goederen van enige waarde zijn verdwenen/geruimd. Voorraden/ onderhanden werk 3.11 Beschrijving : niet van toepassing; de werkzaamheden waren reeds begin 2014 gestaakt. Andere activa 3.15 Beschrijving : op de balans is een post 3.16 Verkoopopbrengst : nvt 3.17 Werkzaamheden : geen. ontwikkelingskosten ad 3.000,= geactiveerd, dit betreft evenwel de goodwill die is betaald voor de overname van de vennootschap en betreft geen thans voor verkoop vatbare activa. 4. Debiteuren 4.1 Omvang debiteuren : geen/niet van gebleken 5. Bank / Zekerheden 5.1 Vordering van bank(en) : geen. 5.2 Leasecontracten : niet van gebleken 5.3 Beschrijving zekerheden : niet van toepassing 5.4 Separatistenpositie : niet van toepassing

4 5.5 Boedelbijdragen : niet van toepassing 5.6 Eigendomsvoorbehoud : niet van toepassing 5.7 Reclamerechten : niet van toepassing 5.8 Retentierechten : niet van toepassing 5.9 Werkzaamheden : vooralsnog geen. 6. Doorstart / voortzetten Voortzetten 6.1 Exploitatie / zekerheden : niet van toepassing; de activiteiten waren reeds gestaakt. 7. Rechtmatigheid 7.1 Boekhoudplicht : de curator heeft toegang tot de volledige administratie, onder meer via een online boekhoudprogramma. Deze is inzichtelijk en tot faillissementsdatum bijgewerkt. 7.2 Depot jaarrekeningen : de jaarrekening over 2011 is gedeponeerd op De jaarrekening over 2012 is niet opgemaakt/niet gedeponeerd. 7.3 Goedk. Verkl. Accountant : niet van toepassing 7.4 Stortingsverpl. aandelen : Een eventuele vordering tot volstorting van de aandelen is reeds verjaard nu de gefailleerde vennootschap langer dan vijf jaar geleden is opgericht. Dit aspect zal dan ook niet verder worden onderzocht. 7.5 Onbehoorlijk bestuur : het niet openbaar maken van de jaarrekening leidt reeds tot de vaststelling dat er sprake is van onbehoorlijke taakvervulling. 7.6 Paulianeus handelen : geen aanwijzingen 7.7 Werkzaamheden : In de afgelopen verslagperiode is een nader onderzoek(je) gedaan naar de boekhouding. Er zijn vooralsnog voldoende aanwijzingen het faillissement andere belangrijke oorzaken heeft gehad en niet dat dit gelegen is in een onbehoorlijke taakvervulling.

5 8. Crediteuren OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG 8.1 Boedelvorderingen : de verhuurder heeft een boedelvordering ingediend van 4.128,= 8.2 Pref. vord. van de fiscus : , Pref. vord. van het UWV : niet ingediend 8.4 Andere pref. crediteuren : (nog) niet gemeld 8.5 Aantal concurrente crediteuren : Bedrag concurrente crediteuren : , Verwachte wijze van afwikkeling : opheffing wegens gebrek aan baten 8.8 Werkzaamheden : de gebruikelijke 9. Procedures 9.1 Naam wederpartij(en) : (nog) niet van toepassing 10. Overig 10.1 Termijn afwikkeling faill. : 3 maanden 10.2 Plan van aanpak : nu er geen vooruitzicht bestaat op enig boedelactief van betekenis, zal het faillissement naar verwachting reeds met het volgende verslag kunnen worden voorgedragen voor opheffing wegens de toestand van de boedel Indiening volgend verslag : 17 oktober Werkzaamheden : geen. Bijlagen: 1. Urenspecificatie 2. Overzicht vorderingen

Nummer: 2 Datum: 28 december 2010

Nummer: 2 Datum: 28 december 2010 OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 28 december 2010 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap ZappSpace B.V. Faillissementsnummer : F 10/741 Datum uitspraak : 28 september 2010 Rechter-commissaris

Nadere informatie

Gegevens onderneming : De Besloten vennootschap Onderhoudsbedrijf Kennemerland B.V. t.h.o.d.n. OKMaatwerk

Gegevens onderneming : De Besloten vennootschap Onderhoudsbedrijf Kennemerland B.V. t.h.o.d.n. OKMaatwerk OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 2 januari 2012 Gegevens onderneming : De Besloten vennootschap Onderhoudsbedrijf Kennemerland B.V. t.h.o.d.n. OKMaatwerk Faillissementsnummer : 10/929 F

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) 1. Algemeen Mr. A. Koene Curator: Datum uitspraak: NL:Tz:00000004o9:Fool F.16/1 5/380 Insolventienummer: R-C Mr. L. Kuiper 1905-2015 Toezichtzaaknummer: Pagina 1 van 7 Aandelenbeheer De Eijckenhorst is

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 5 maart 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 5 maart 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 5 maart 2014 Gegevens onderneming : Vennootschap onder firma Sitara s Take Away, gevestigd te (1333 JV) Almere, aan de J.T.P. Bijlhouwerstraat 6, zaakdoende te (1335 JW)

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 1 Datum: 4 mei 2015 Gegevens onderneming: Arjan Uil Beheer B.V. (KbK nr. 02082548) gevestigd Datum uitspraak: 10 maart 2015 Curator:

Nadere informatie

twee bloemenwinkels. Omzetgegevens : 2007: 523.804,--; 2008: 533.897,--; 2009: 438.499,--.

twee bloemenwinkels. Omzetgegevens : 2007: 523.804,--; 2008: 533.897,--; 2009: 438.499,--. OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 5 april 2011 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap Fresh Chain Retail BV. Faillissementsnummer : F 11/176 Datum uitspraak : 1 maart 2011 Rechter-commissaris

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 1 Datum: 24 maart 2011 Gegevens onderneming: F1 Racing B.V. Faillissementsnummer: F 11.84 (Rechtbank Arnhem) Datum uitspraak: 1 maart

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Instore Retail Solutions B.V. Nummer: 4 Datum: 9 juni 2015

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Instore Retail Solutions B.V. Nummer: 4 Datum: 9 juni 2015 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Instore Retail Solutions B.V., statutair gevestigd te Zeewolde en zaakdoende te (1327 CJ) Almere aan het adres Palmpolstraat 92, ingeschreven bij de Kamer

Nadere informatie

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 28 augustus 2012 Gegevens onderneming : Time

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 augustus 2009

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 augustus 2009 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 augustus 2009 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 2 Datum: 12 januari 2012. Faillissementsnummer : F 11-225 Datum uitspraak : 22 maart 2011.

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 2 Datum: 12 januari 2012. Faillissementsnummer : F 11-225 Datum uitspraak : 22 maart 2011. OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 12 januari 2012 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap V1 Technology B.V. Faillissementsnummer : F 11-225 Datum uitspraak : 22 maart 2011 Rechter-commissaris

Nadere informatie

Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Inzake het faillissement van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Schilder- en afwerkingsbedrijf J. Walraven

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum : 16 januari 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum : 16 januari 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum : 16 januari 2015 Faillissement : MaDeRi B.V. Faillissementsnummer : F 05/14/1140 Datum uitspraak : 25 november 2014 Curator : Mr C.A. Hage Rechter-commissaris : Mr A.M.P.T.

Nadere informatie

statutair gevestigd te Amsterdam, zaakdoende te Abcoude Faillissementsnummer: 11/84 F (11.4 S) Datum uitspraak: 3-2-2011 (surséance 24-1-20110)

statutair gevestigd te Amsterdam, zaakdoende te Abcoude Faillissementsnummer: 11/84 F (11.4 S) Datum uitspraak: 3-2-2011 (surséance 24-1-20110) Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 1 Datum: 4-3-2011 Datum uitspraak: 3-2-2011 (surséance 24-1-20110) Curator: Mr S.K.Li R-C: Mevrouw Mr C.M. Degenaar Activiteiten

Nadere informatie

Verslagperiode : 2 juli 2014 tot en met 24 september 2014 Bestede uren in verslagperiode : 4 uur en 48 minuten Bestede uren Totaal : 16 uur

Verslagperiode : 2 juli 2014 tot en met 24 september 2014 Bestede uren in verslagperiode : 4 uur en 48 minuten Bestede uren Totaal : 16 uur FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MAAK & RAAK B.V., statutair gevestigd te Haarlemmermeer, gevestigd te (1363 WN) Almere aan

Nadere informatie

IN HET FAILLISSEMENT VAN AUTO INTERNATIONAAL BV DE DATO

IN HET FAILLISSEMENT VAN AUTO INTERNATIONAAL BV DE DATO 1 e OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET FAILLISSEMENT VAN AUTO INTERNATIONAAL BV DE DATO 6 JULI 2015 Gegevens curandus/ onderneming Statutaire naam : Auto Internationaal BV Adres :

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Faillissementsnummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: NL:TZ:0000000343:F001 28-04-2015 Mr. Mark-Hendrik de Vries mr. Anneke Koene 1. Algemeen 1.1 Gegevens onderneming Se Dig Online B.V. 1.2 Activiteiten

Nadere informatie

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 23 juli 2012

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 23 juli 2012 Faillissementsverslag nummer 1 datum: 23 juli 2012 Gegevens onderneming : Rijnmond Staalbouw B.V. Faillissementsnummer : F12.432 Datum uitspraak : 12 juni 2012 Curator : mr. A.Y. Kroll Rechter-commissaris

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 22 mei 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 22 mei 2015 Van dit verslag is de digitale versie ter publicatie aan rechtspraak.nl aangeboden. De inhoud daarvan is identiek aan de inhoud van dit fysieke verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 22 mei 2015

Nadere informatie

besloten vennootschap Hendrickx-Pijls B.V. opgericht op 29 mei 2008 mr. J.A.C.M. Vlaminckx mr. I.R.A. Timmermans-Vermeer

besloten vennootschap Hendrickx-Pijls B.V. opgericht op 29 mei 2008 mr. J.A.C.M. Vlaminckx mr. I.R.A. Timmermans-Vermeer FAILLISSEMENTSVERSLAG Curator Nummer faillissement Naam faillissement Rechter-commissaris Rechtbank : mr. J.A.C.M. Vlaminckx : F09/276F : Hendrickx-Pijls B.V. : mr. I.R.A. Timmermans-Vermeer : Roermond

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG STB KRAAMZORG B.V. Nummer: 1 Datum: 27 september 2013

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG STB KRAAMZORG B.V. Nummer: 1 Datum: 27 september 2013 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap STB KRAAMZORG B.V., statutair gevestigd te Lisse, vestigingsadres (8233 AA) Lelystad, Ziekenhuisweg 100; ingeschreven in het handelsregister van de Kamer

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 oktober 2008

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 oktober 2008 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 oktober 2008 Gegevens gefailleerde : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Fritz Repro B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te 1355 EE

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Datum: 17 november 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Datum: 17 november 2014 Dit verslag ziet uitsluitend op hetgeen zich in de afgelopen verslagperiode heeft voorgaan. Daar waar de nummering ontbreekt, zijn de betreffende onderwerpen niet (langer) van toepassing en wordt voor

Nadere informatie

Omzetgegevens : Laatst bekend 2007 155.347 Personeel gemiddeld aantal : 0

Omzetgegevens : Laatst bekend 2007 155.347 Personeel gemiddeld aantal : 0 OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 11 mei 2012 Gegevens onderneming : Kessietrans B.V. Faillissementsnummer : F10/883 Datum uitspraak : 23 november 2010 Rechter-commissaris : Mr. P van Essen

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag

Openbaar faillissementsverslag Openbaar faillissementsverslag Nummer: 1 Datum: 5 december 2011 Gegevens: Kamer van Koophandel te onder nr. 34376662, statutair gevestigd te, gevestigd aan Admiraal de Ruijterweg 84 1 hoog (1056 GN) te

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MAAK & RAAK B.V., statutair gevestigd te Haarlemmermeer, gevestigd te (1363 WN) Almere aan

Nadere informatie

Turnaround Advocaten. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

Turnaround Advocaten. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 27 januari 2014 Gegevens onderneming Naam Adres Telefoonnummer Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW TEVENS EINDVERSLAG INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ROLAND PRINT B.V.

DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW TEVENS EINDVERSLAG INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ROLAND PRINT B.V. DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW TEVENS EINDVERSLAG INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ROLAND PRINT B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 6 januari 2012

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 6 januari 2012 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 6 januari 2012 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 23 april 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 23 april 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 23 april 2013 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie