Cocaïne en andere stimulerende

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Cocaïne en andere stimulerende"

Transcriptie

1 124 1 Cocaïne en andere stimulerende stoffen door drs. L.. E. Maat 1. Inleiding Cocaïne Cocaïne en daarop gelijkende stoffen in de geneeskunde Amfetamine Amfetamineachtige stoffen in de geneeskunde Werking van stimulantia Misbruik van stimulantia Ecstasy Aanvullende literatuur

2 Inleiding Zoals in Chemische Feitelijkheid 120 wordt vermeld, noemt de Opiumwet veel middelen die een geheel andere werking hebben dan opium. Opium is net als heroïne, morfine, methadon en andere opiaten een verdovend middel; cocaïne heeft daarentegen een opwekkende, stimulerende werking. In deze Chemische Feitelijkheid zullen cocaïne en andere stimulantia worden besproken. Daarnaast is er nog een derde groep stoffen die in de Opiumwet wordt vermeld, namelijk die van de bewustzijnsverruimende stoffen zoals LSD, hasj en psylocibine. Ook aan deze groep stoffen zal een Chemische Feitelijkheid worden gewijd. De enige overeenkomst tussen de drie groepen stoffen is dat zij verslavend kunnen werken en gevaar kunnen opleveren bij gebruik. 2. Cocaïne et gebruik van cocaïne is niet van de laatste jaren. Al eeuwenlang is het gebruik bekend bij de Inca s in Zuid-Amerika. Lang voordat de Europeanen de Inca-cultuur vernietigden, was het kauwen op cocabladeren door de bevolking heel gebruikelijk. et werken in onherbergzame streken hoog in het Andesgebergte was wellicht alleen mogelijk doordat de Inca s gebruik konden maken van de opwekkende en stimulerende werking van cocaïne. De komst van de Spanjaarden betekende niet het einde van deze gewoonte. Nog steeds wordt door de plaatselijke bevolking op cocabladeren gekauwd. alverwege de vorige eeuw werden cocabladeren op steeds grotere schaal in Europa ingevoerd. De werking leek op die van een wondermiddel en de opmars was dan ook niet meer te stuiten toen uit de cocabladeren de werkzame stof cocaïne kon worden afgescheiden. De toedieningsvorm kon daardoor veranderen: het was niet langer nodig om op bladeren te kauwen, maar het werd nu mogelijk om een glaasje versterkende cocaïnehoudende wijn te drinken. Deze Marianiwijn was, vanaf 1860, tientallen jaren lang zeer populair. In 1888 werd in Noord-Amerika een drank gelanceerd waarin cocaïne

3 124 4 Cocaïne en andere stimulerende stoffen O C O 3 CO O C Cocaïne 3 C N met siroop en koolzuurhoudend water was gemengd; het werd verkocht onder de naam Coca Cola. Groot pleitbezorger van de cocaïne was Sigmund Freud, die de bijzondere werking bij zichzelf probeerde en zonder enig voorbehoud de stof als wondermiddel propageerde. Nadat de cocaïne was geïsoleerd en de stof ook zonder wijn of spuitwater kon worden ingenomen of geïnjecteerd, werden de nadelige effecten duidelijk. Na gebruik van een hogere dosis treedt, als de stof is uitgewerkt, een zware depressie op, die het best kan worden bestreden met een nieuwe dosis cocaïne. Toegeven aan deze verslaving betekent vaak een ernstige psychose die normaal functioneren in de samenleving moeilijk of onmogelijk maakt. et bekend worden van deze feiten, aan het eind van de vorige eeuw, betekende het einde van een veel bejubeld wondermiddel. En ijlings werd de cocaïne in Coca Cola vervangen door extra cafeïne. 3. Cocaïne en daarop gelijkende stoffen in de geneeskunde Zuivere cocaïne wordt in de geneeskunde weinig meer toegepast, maar enkele op cocaïne lijkende stoffen zijn waardevolle geneesmiddelen. Freud had al ontdekt dat cocaïne in de mond tot gevoelloosheid leidde; deze eigenschap werd verder gebruikt bij de ontwikkeling van lokale anaesthetica. Een hoge concentratie cocaïne of soortgelijke stof in de buurt van een zenuw is in staat de werking ervan effectief te blokkeren. Wellicht de bekendste van deze stoffen is lidocaïne. Bij de toepassing van Otalgan in druppels tegen oorpijn wordt gebruikgemaakt van de verdovende eigenschappen van lidocaïne. Verder wordt deze stof onder de naam Xylocaïne toegepast bij opera-

4 124 5 O C 2 5 N C C 2 N C 2 5 Lidocaïne ties, vooral in de tandheelkunde en in de keel-, neus- en mondheelkunde. Ook wordt Xylocaïne gebruikt als spray tegen ernstige jeuk en huidirritaties. De blokkerende werking van lidocaïne wordt tevens gebruikt bij ventrikelaritmieën en bij vergiftiging met digitalis (vingerhoedskruid). In Dentinox wordt lidocaïne gebruikt bij gevoelig tandvlees en zelfs als pijnstillend middel bij doorkomende tanden bij kleine kinderen. Een ander cocaïneachtige stof, prilocaïne, wordt regelmatig gebruikt als verdovingsmiddel bij het trekken van tanden of kiezen. Emla, toegepast als verdovende crème bij huidoperaties, bevat een mengsel van lidocaïne en prilocaïne. O N C C N C 3 7 Prilocaïne Een heel ander toepassingsgebied van lidocaïnederivaten is de bestrijding van hartritmestoornissen. Dit is de bekendste werking van procaïnamide in Pronestyl. 2 N O C NC 2 C 2 N Procaïnamide C 2 5 C

5 124 6 Cocaïne en andere stimulerende stoffen 4. Amfetamine Omdat cocaïne een natuurprodukt is en amfetamine een synthetisch bereide stof, is niet algemeen bekend dat de werking in grote lijnen hetzelfde is (zie par. 6). Amfetamine heeft precies dezelfde invloed op het zenuwsysteem als cocaïne, zij het dat het aangrijpingspunt op de zenuwuiteinden iets anders is. Amfetamine lijkt sterk op natuurlijk humaan noradrenaline C 2 C N 2 Amfetamine De stof werd in 1935 bereid door Gordon Ales, die op zoek was naar een bronchusverwijdend geneesmiddel ten behoeve van astmapatiënten. Onder de naam Benzedrine werden verstuivers in de handel gebracht die het nieuwe geneesmiddel direkt in de longen brachten. Al snel werd bij het publiek bekend dat het geneesmiddel een aantal aangename bijwerkingen had. De stimulerende werking werd vooral onder studenten populair, die er letterlijk hun tentamencijfers mee oppepten. Deze praktijk duurde voort tot ver na de Tweede Wereldoorlog. Nog een andere groep die van de stimulerende werking kon profiteren, waren soldaten in de Tweede Wereldoorlog. Op vrij grote schaal werden aan Engelse, Duitse en Japanse soldaten amfetaminepillen verstrekt. Sneller reageren, geen last van vermoeidheid en een groter uithoudingsvermogen waren het gevolg. Dat velen na enige tijd amfetamineverslaafd waren geworden, bleek pas na afloop van de oorlog.

6 Amfetamineachtige stoffen in de geneeskunde Ook amfetamineachtige stoffen worden in de geneeskunde gebruikt. Al vóór de ontdekking van amfetamine was efedrine bekend, dat dezelfde bronchusverwijdende eigenschappen heeft als amfetamine. Efedrine wordt onder de merknaam Famel-siroop nog steeds verkocht in hoestmiddelen en neusdruppels bij hoest tijdens verkoudheid en griep. Flesjes met (pseudo)efedrine en hoge concentraties cafeïne worden als smart drug verkocht op house-parties. O C C N SO 4 Efedrine Een van de opvallendste eigenschappen van de stimulantia cocaïne, amfetamine en aanverwante stoffen is de eetlustremmende werking. De Spanjaarden rapporteerden al dat de Indianen na gebruik van cocabladeren langdurig zwaar werk konden verrichten zonder daarbij veel te eten. Dezelfde eetlustremmende werking ervaren veel cocaïne- en amfetaminegebruikers. Vandaar dat amfetaminetabletten lang werden verkocht als afslankmiddel. De aangename bijwerking van dit middel zal ongetwijfeld bijgedragen hebben tot een langdurige en dus effectieve werking. Weliswaar is amfetamine nu verboden, maar een andere amfetamineachtige stof, fenfluramine, wordt nog steeds voor dit doel gebruikt. Fenfluramine heeft een zwakkere stimulerende werking dan amfetamine, terwijl het eetlustremmend effect vergelijkbaar is. Deze stof zit als werkzaam bestanddeel in Ponderal en Isomeride. De enige medische toepassing van amfetamine komt heden nog voor bij de behandeling van narcolepsie (slaapziekte). Een op het eerste gezicht heel merkwaardige medische toepassing was het gebruik van amfetamine als concentratieverhogende stof bij hyperactieve kinderen. et blijkt dat hyperactiviteit wordt veroor-

7 124 8 Cocaïne en andere stimulerende stoffen F 3 C C 2 C N C Fenfluramine zaakt door het onvermogen van deze kinderen zich op één bezigheid te concentreren. Terwijl anderen bij gebruik van amfetamine actiever en creatiever worden, kalmeren hyperactieve kinderen na gebruik van amfetamine. Ze kunnen zich nu scherp en helder op één onderwerp richten, waardoor het voor ouders en leraren zenuwslopend gedrag van deze kinderen wordt onderdrukt. Tegenwoordig wordt er geen amfetamine meer voor dit doel gebruikt. et geneesmiddel Ritalin, dat methylfenidaat bevat, is ervoor in de plaats gekomen. O C O C2 N C C C C 2 C 2 6. Werking van stimulantia Methylfenidaat De werking van de cocaïne berust op het aanspreken van het zenuwsysteem dat de toestand van grotere paraatheid veroorzaakt bij dreigend gevaar. et gebruik leidt tot een grotere alertheid op binnenkomende signalen, een verhoogde hartslag en dus betere bloedvoorziening in het lichaam; bovendien verwijdt het de bronchiën en vergroot daarmee de opnamemogelijkheid van zuurstof. De signaaloverbrenging door zenuwcellen zelf is elektrisch van aard. Maar waar twee zenuwcellen aan elkaar grenzen, wordt het signaal overgebracht door moleculen van een neurotransmitter (signaal-

8 124 9 overbrenger). In het lichaam zijn veel verschillende zenuwcellen actief; elke zenuwcel is te karakteriseren door het type neurotransmitter dat hij gebruikt om een signaal aan de volgende zenuwcel door te geven. Cocaïne, amfetamine en aanverwante stoffen grijpen aan op zenuwen die gebruik maken van de stof dopamine als neurotransmitter. Dit soort zenuwen komt voor in de hersenen en verder in het hele lichaam, bijvoorbeeld bij spieren. Zij hebben invloed op de gemoedstoestand via de spiersamentrekkingen in het lichaam. Nadat een signaal door de neurotransmitter-molekulen van één zenuw naar een volgende zenuw is overgebracht, worden overbodige transmitter-molekulen geadsorbeerd door het zenuwuiteinde. De ruimte tussen de zenuwuiteinden wordt schoongeveegd, en daardoor wordt voorkomen dat het signaal te lang aanhoudt of te snel erna de volgende zenuwcel weer prikkelt. Cocaïne blijkt het wegvangen van de neurotransmitter dopamine te remmen, zodat een volgende prikkeling (te) snel plaatsvindt. Amfetamine daarentegen werkt in op de zenuwuiteinden zelf en stimuleert het vrijkomen van de dopamine uit het zenuwuiteinde, ook als dit niet nodig is. De uitwerking is beide gevallen gelijk: er worden op veel plaatsen in het dopamine-zenuwsysteem extra prikkels opgewekt, die voor een grotere alertheid zorgen. Omdat de werking van de genoemde zenuwsystemen erg ingewikkeld is en nog niet volledig begrepen wordt, is het onderzoek naar de precieze invloed van stimulantia als cocaïne en amfetamine nog lang niet afgesloten. 7. Misbruik van stimulantia Sinds het begin van deze eeuw is bekend dat cocaïne verslavende eigenschappen heeft. Vooral als het wordt ingespoten, of als zogenaamde vrije base wordt gesnoven (free base, crack), geeft het een snelle en zeer opwindende ervaring. et gevoel van alertheid daarna geeft de gebruiker de illusie de hele wereld aan te kunnen. Deze illusie is echter maar tijdelijk en na enige tijd is een nieuwe dosis nodig om de depressie die erop volgt te verdrijven. Uiteindelijk wordt

9 Cocaïne en andere stimulerende stoffen een verslaafde vaak psychotisch. De patiënt raakt hierbij niet echt in de war, maar heeft de waanvoorstelling dat alles om hem heen speciaal voor hem gebeurt en met een speciale reden voor hem wordt geregisseerd. Een ander, meer lichamelijk gevolg is het optreden van een kriebelgevoel onder de huid, alsof daar beestjes of wormpjes kruipen. Voor een arts die zulke verschijnselen bij een patiënt constateert, hoort dit reden te zijn om naar cocaïnegebruik te informeren. Als de patiënt dit weet te verzwijgen is er kans dat hij behandeld gaat worden met een cocaïneachtige stof als het hierboven besproken jeukremmende middel Xylocaïne. Dat zich criminele organisaties meester hebben gemaakt van de cocastruiken in de Andes mag als bekend worden verondersteld. Nog vaak werkt daar de plaatselijke bevolking al cocabladeren kauwend aan de verzorging van de cocaplantages. et maken en verhandelen van amfetamine is niet zo gemonopoliseerd. Iedereen met enige chemische ervaring kan in principe amfetamine fabriceren. Vooral in ons land is deze kennis op grote schaal in praktijk gebracht. 8. Ecstasy (XTC) Inmiddels zijn ook amfetaminederivaten bijvoorbeeld methoxyamfetamines ontwikkeld, die een andere werking hebben. Deze methoxyamfetamines werden in eerste instantie niet geproduceerd ter vervanging van amfetamine zelf, maar om een beter werkend soort mescaline te verkrijgen. et nadeel van mescaline is namelijk dat het een zwakke uitwerking heeft, zodat voor het gewenste effect relatief veel (ca. 250 mg) ineens moet worden ingenomen. ierdoor worden darmstoornissen veroorzaakt. Door het mescalinemolecuul te wijzigen ontdekte Shulgin in San Francisco enkele werkzame stoffen die veel leken op de al veel eerder ontdekte stof 3,4-methyleendioxy-N-methylamfetamine (MDMA), oftewel Ecstasy. Deze stof werd, overigens zonder al te veel succes, gebruikt als eetlustremmer of als soort waarheidsserum. In de hippietijd, in de jaren 60, veranderde het gebruik echter radicaal.

10 Doordat de stof bewustzijnsveranderende eigenschappen heeft, maar ook de typische stimulerende eigenschappen van amfetamine, kan de stof bij beide groepen ingedeeld worden. C 2 O O C C N 3,4-Methyleendioxy-N-methylamfetamine (MDMA, Ecstasy) Gezien de molecuulstructuur ligt een vergelijking met amfetamine voor de hand. Alle effecten (onvermoeibaar kunnen doordansen) en bijwerkingen (snellere hartslag, hogere bloeddruk, wijde pupillen) van amfetamine komen inderdaad ook bij Ecstasy voor. Een typisch bewustzijnsveranderend aspect van de stof is dat de werking sterk wordt beïnvloed door de gemoedsstemming bij inname van de stof. Een positieve stemming bij een house party zal waarschijnlijk worden versterkt en doordat remmingen wegvallen, is het leggen van intieme contacten met vrienden en vreemden erg gemakkelijk. Daarentegen leidt gebruik door agressieve groepen, vooral in combinatie met alcohol, vaak tot uitbarstingen van geweld. Inmiddels (sinds 1985) is Ecstasy verboden en ook allerlei op Ecstasy lijkende designer drugs zijn kort geleden verboden. De term designer drug wijst op het feit dat het MDMA molekuul chemisch vrij gemakkelijk enigszins te wijzigen is. Daarbij verandert de uitwerking ook. et molekuul is min of meer naar eigen ontwerp te veranderen en aan te passen aan de gewenste uitwerking. Discussies of het verbod op al deze stoffen verstandig is, zullen voorlopig niet verstommen. Immers, door het verbod is controle op de zuiverheid moeilijk geworden; men kan geen overheidsinstantie meer vragen naar de kwaliteit van een verboden stof. Juist door de sterk wisselende samenstelling kunnen tabletten voor house-parties gevaarlijk zijn: soms is haast geen werkzame stof aanwezig, dan weer is de concentratie erg hoog en de uitwerking onverwacht hevig. Een andere keer is zelfs cocaïne bijgemengd.

11 Cocaïne en andere stimulerende stoffen Instanties die de samenstelling op house-parties controleren, worden niet alleen oogluikend toegestaan, maar veelal gesubsidieerd. Naast dit probleem bestaat het gevaar dat gebruikers en handelaren in het criminele circuit worden getrokken. Er is helaas geen scherpe grens te trekken tussen de werking van de stimulerende middelen als Ecstasy, amfetamine en cocaïne. Nadat de overheid dit had ingezien, zat er niet veel anders op dan alle stoffen tussen Ecstasy en cocaïne onder de Opiumwet te brengen. 9. Aanvullende literatuur Snyder, S.., Psychofarmaca (ersenen onder invloed), Wetenschappelijke bibliotheek Natuur & Techniek (1989) ISBN Dessing, J.(red), Repertorium 94/95; Sdu, Den aag (1994) ISBN Maat, L.. E. en Pluim Mentz, A., Drugwerk (drugs en hun werking). Brochure van de Faculteit Scheikunde van de Vrije Universiteit (1993). Aan te vragen bij het faculteitsbureau, De Boelelaan 1083, 1081 V Amsterdam. Brussel, G.. A. van, XTC, een nieuwe soft drug?, Nederlands Tijdschrift voor de Geneeskunde, 1991; 135, nr. 44.

uit gewerkt komt er een extreme vermoeidheid Tenslotte bestaan er bewustzijnsveranderende

uit gewerkt komt er een extreme vermoeidheid Tenslotte bestaan er bewustzijnsveranderende 1993 Drugwerk 38 Al eeuwenlang wordt de mens gefascineerd door stoffen die invloed hebben op de geest. Tegenwoordig noemen we dat soort stoffen drugs, en daarmee hebben we het gewone Engelse woord voor

Nadere informatie

If you re going to San Francisco. Be sure to wear some flowers in your hair.

If you re going to San Francisco. Be sure to wear some flowers in your hair. LSD If you re going to San Francisco. Be sure to wear some flowers in your hair. Papier gedoopt in een verdunde LSD-oplossing. Een klein vierkantje met zijden van 5 mm bevat voldoende LSD voor een trip.

Nadere informatie

Opiaten. door drs. L.H.E. Maat Alkmaar

Opiaten. door drs. L.H.E. Maat Alkmaar 120 1 piaten door drs. L..E. Maat Alkmaar 1. Inleiding en indeling 120 3 2. Geschiedenis van de opiaten 120 4 3. Verslaving door opiaten 120 6 4. piaten als geneesmiddelen 120 8 5. Werking van opiaten

Nadere informatie

1 Wat zijn drugs en hoe werken ze?

1 Wat zijn drugs en hoe werken ze? 1 Wat zijn drugs en hoe werken ze? Roel Kerssemakers 1.1 Defi nitie drugs Alcohol en drugs raken veel aspecten van het menselijk leven. Drugs hebben te maken met genot, plezier, opwinding, inzichten in

Nadere informatie

Chiara Bisschop Robin Simon. Sector: Economie Klas: T4C Vakdocent: Meneer Kramer

Chiara Bisschop Robin Simon. Sector: Economie Klas: T4C Vakdocent: Meneer Kramer Chiara Bisschop Robin Simon Sector: Economie Klas: T4C Vakdocent: Meneer Kramer Inhoudsopgave Pagina Inleiding 3 Hoofdstuk 1 6 deelvragen 4 Hoofdstuk 2 Beantwoording Hoofdvraag+Conclusie 28 Hoofdstuk 3

Nadere informatie

Tim Leary bundelde de practicumverslagen

Tim Leary bundelde de practicumverslagen 2002 High 122 If you re going to San Francisco. Be sure to wear some flowers in your hair. Zonder Timothy Leary zou dit liedje waarschijnlijk niet geschreven zijn. Dat San Francisco het centrum van de

Nadere informatie

Nederlands. Alcohol, tabak, drugs en medicijnen in Nederland. opvattingen, feiten en risico's

Nederlands. Alcohol, tabak, drugs en medicijnen in Nederland. opvattingen, feiten en risico's Nederlands Alcohol, tabak, drugs en medicijnen in Nederland 1 opvattingen, feiten en risico's Bijna overal ter wereld... Bijna overal ter wereld gebruiken mensen alcohol, tabak en drugs. Voor de smaak

Nadere informatie

Drugs Informatie en Monitoring Systeem

Drugs Informatie en Monitoring Systeem Drugs Informatie en Monitoring Systeem Jaarbericht - Update 2013 Het DIMS en het testen van drugs Het Drugs Informatie en Monitoring Systeem (DIMS) is een landelijk netwerk van instellingen voor verslavingszorg,

Nadere informatie

drugs Wat iedereen over zou moeten weten Over deze brochure

drugs Wat iedereen over zou moeten weten Over deze brochure Over deze brochure De één is er tegen, voor de ander is het minder een probleem. Wat je ook van drugs vindt, de kans is groot dat je er ooit mee te maken krijgt. Als opvoeder, familielid of vriend(in),

Nadere informatie

LEREN SIGNALEREN TRAINERSHANDLEIDING SIGNAALTAAL VAN DE WEST-FRIESE JEUGD

LEREN SIGNALEREN TRAINERSHANDLEIDING SIGNAALTAAL VAN DE WEST-FRIESE JEUGD LEREN SIGNALEREN TRAINERSHANDLEIDING SIGNAALTAAL VAN DE WEST-FRIESE JEUGD Niek Kuijper Hoorn, september 2008 Op de eerste maandag van 2008 bereikt ons het bericht dat het 11-jarig jongetje Bram zich heeft

Nadere informatie

drugs Wat iedereen over zou moeten weten Over deze brochure

drugs Wat iedereen over zou moeten weten Over deze brochure Over deze brochure De één is er tegen, voor de ander is het minder een probleem. Wat je ook van drugs vindt, de kans is groot dat je er ooit mee te maken krijgt. Als opvoeder, familielid of vriend(in),

Nadere informatie

4.4 Blokkeren en beõènvloeden 62 4.5 Schakelingen 63 4.6 Twee vormen van neurotransmissie 65

4.4 Blokkeren en beõènvloeden 62 4.5 Schakelingen 63 4.6 Twee vormen van neurotransmissie 65 Inhoud Inleiding 9 1 Wat zijn psychofarmaca? 11 1.1 Inname 12 1.2 Dosering 14 1.3 Bijwerkingen en therapeutisch venster 15 1.4 Titreren en tolerantie 16 1.5 Onderzoek naar de werking van psychofarmaca

Nadere informatie

Illegale drugs: XTC, tripmiddelen. enecodrugs

Illegale drugs: XTC, tripmiddelen. enecodrugs Illegale drugs: XTC, tripmiddelen enecodrugs 2 Verslaving is waarschijnlijk het beste woord om het gevoel van verloren zijn, dat in onze hedendaagse maatschappij zo vaak voorkomt, duidelijk te maken. Door

Nadere informatie

Effecten van lichaamsvreemde stoffen op rijgedrag: een literatuuroverzicht

Effecten van lichaamsvreemde stoffen op rijgedrag: een literatuuroverzicht Effecten van lichaamsvreemde stoffen op rijgedrag: een literatuuroverzicht Frank J.J.M. Steyvers Karel A. Brookhuis VK WR-96-01 December 1996 Tweede oplage april 1997 Verkeerskundig Studiecentrum VSC Rijksuniversiteit

Nadere informatie

Colofon Auteur Layout cover Verantwoordelijke uitgever

Colofon Auteur Layout cover Verantwoordelijke uitgever Colofon Auteur Gilles Geeraerts, stafmedewerker VAD Laura Hermans, stafmedewerker VAD Fred Laudens, stafmedewerker VAD Jochen Schrooten, stafmedewerker VAD Layout cover www.epo.be Verantwoordelijke uitgever

Nadere informatie

1 Definitie en afbakening

1 Definitie en afbakening 1 Definitie en afbakening Om wie gaat het? Wanneer noemen we iemand verslaafd? Waar kun je allemaal verslaafd aan raken? Door welke oorzaken ontstaat een verslaving? In dit eerste hoofdstuk wordt een overzicht

Nadere informatie

Financieel ondersteund door een educatieve subsidie van Reckitt Benckiser Pharmaceuticals. www.mijnbehandelingmijnkeuze.eu

Financieel ondersteund door een educatieve subsidie van Reckitt Benckiser Pharmaceuticals. www.mijnbehandelingmijnkeuze.eu Financieel ondersteund door een educatieve subsidie van Reckitt Benckiser Pharmaceuticals. www.mijnbehandelingmijnkeuze.eu 02 Mijn Behandeling Mijn Keuze 03 Inhoud Jouw lichaam Jouw keuze... 04 Wat is

Nadere informatie

Dat doet mijn kind niet, toch? Informatie over verslaving en verslavende middelen

Dat doet mijn kind niet, toch? Informatie over verslaving en verslavende middelen Dat doet mijn kind niet, toch? Informatie over verslaving en verslavende middelen Inleiding Blowen, (veel) drinken, snuiven Ouders, maar ook docenten of jongerenwerkers, denken soms dat hun kinderen/leerlingen

Nadere informatie

Hoofdstuk 19 Middelgebonden stoornissen en verslaving. Reinout W. Wiers, Remco C. Havermans, Anita Jansen & Ronald A. Knibbe. 19.

Hoofdstuk 19 Middelgebonden stoornissen en verslaving. Reinout W. Wiers, Remco C. Havermans, Anita Jansen & Ronald A. Knibbe. 19. Wiers, R., Havermans, R., Jansen, A., & Knibbe, R. (2006). Middelgebonden stoornissen en verslaving. In H.T. van der Molen, S. Perreijn & M.A. van den Hout (Eds.). Klinische psychologie: theorieën en psychopathologie.

Nadere informatie

drugs WWW.VOORKOM.NL

drugs WWW.VOORKOM.NL UITGAVE: STICHTING VOORKOM! T (030) 637 31 44 E-MAIL: STICHTING@VOORKOM.NL WWW.VOORKOM.NL inhoud Les 1: Kennismaking met drugs 3 Verslaving in Nederland 3 Soorten drugs 3 Gewenning 5 Geestelijke Verslaving

Nadere informatie

1 Wat zijn psychofarmaca?

1 Wat zijn psychofarmaca? 1 Wat zijn psychofarmaca? Psychofarmaca zijn stoffen die gedrag beõènvloeden via een effect op het centraal zenuwstelsel, vooral de hersenen. Bekende voorbeelden zijn cafeõène, alcohol en nicotine, maar

Nadere informatie

XTC WAAR HEBBEN WE HET OVER? TOEN EN NU DE VRAGEN, DE ANTWOORDEN

XTC WAAR HEBBEN WE HET OVER? TOEN EN NU DE VRAGEN, DE ANTWOORDEN XTC DE VRAGEN, DE ANTWOORDEN XTC is de jongste jaren een van de veelbesproken nieuwe drugs. Wat zijn de eigenschappen? Hoe wordt het gebruikt? Welk jargon doet de ronde? Wat zijn de effecten en de risico

Nadere informatie

Genotmiddelen? Informatie voor ouders en begeleiders

Genotmiddelen? Informatie voor ouders en begeleiders Genotmiddelen? Informatie voor ouders en begeleiders Inleiding Van genotmiddelen kun je genieten. En dat doen ook heel veel mensen. Een kopje koffie 's ochtends om wakker te worden, op zaterdagavond in

Nadere informatie

Wat is XTC? XTC: toen en nu?

Wat is XTC? XTC: toen en nu? Vraag en antwoord: XTC Wat is XTC? Bij XTC gaat het in feite over MDMA, want dat is de stimulerende én bewustzijnsveranderende stof die in de drug zit. Het synthetische product MDMA staat voor 3,4 methyleen-dioxymethamfetamine.

Nadere informatie

Notitie Middelengebruik

Notitie Middelengebruik Notitie Middelengebruik Lichtenvoorde, februari 2011 Willem Warmerdam, sectormanager Status Beleidsnotitie Middelengebruik Auteur(s) W. Warmerdam, sectormanager Wlz Zuid Datum Februari 2011 Datum bespreking

Nadere informatie

DE PSYCHOPHARMACA. Inleiding. De psychopharmaca worden doorgaans in drie groepen verdeeld:

DE PSYCHOPHARMACA. Inleiding. De psychopharmaca worden doorgaans in drie groepen verdeeld: DE PSYCHOPHARMACA Inleiding De psychopharmaca worden doorgaans in drie groepen verdeeld: - Psycholeptica: stoffen die de hersenactiviteit overwegend remmen; - de Stimulantia of psychoanaleptica: stoffen

Nadere informatie

Misbruik van en verslaving aan 4 medicatie

Misbruik van en verslaving aan 4 medicatie Misbruik van en verslaving aan 4 medicatie Els Noorlander Figuur 4.1 4.1 Benzodiazepinen 4.1.1 geschiedenis Het gebruik van stoffen om angst en slaapstoornissen te bestrijden is vermoedelijk zou oud als

Nadere informatie

COCAINE/CRACK WAAR HEBBEN WE HET OVER? TOEN EN NU DE VRAGEN, DE ANTWOORDEN

COCAINE/CRACK WAAR HEBBEN WE HET OVER? TOEN EN NU DE VRAGEN, DE ANTWOORDEN COCAINE/CRACK DE VRAGEN, DE ANTWOORDEN De chique drug cocaïne en het ervan afgeleide en goedkopere crack lijken aan populariteit te winnen. Wat zijn hun eigenschappen? Hoe worden cocaïne en crack gebruikt?

Nadere informatie

SPEED. dossier speed. V.U.: F. Matthys Vanderlindentraat 15 1030 Brussel wettelijk depotnummer D/2005/6030/ 08

SPEED. dossier speed. V.U.: F. Matthys Vanderlindentraat 15 1030 Brussel wettelijk depotnummer D/2005/6030/ 08 V.U.: F. Matthys Vanderlindentraat 15 1030 Brussel wettelijk depotnummer D/2005/6030/ 08 SPEED dossier speed Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen vzw Vanderlindenstraat 15 1030 Brussel T 02

Nadere informatie