Inleiding. Uit De Marge is het Vlaams steunpunt voor jeugdwerk met kinderen en jongeren in een maatschappelijk kwetsbare situatie.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inleiding. Uit De Marge is het Vlaams steunpunt voor jeugdwerk met kinderen en jongeren in een maatschappelijk kwetsbare situatie."

Transcriptie

1 Vorming najaar 2012

2 Inleiding Uit De Marge is het Vlaams steunpunt voor jeugdwerk met kinderen en jongeren in een maatschappelijk kwetsbare situatie. Onze kadervorming richt zich in de eerste plaats naar jeugdwerkers die met deze groepen werken, maar het aanbod staat ook open voor medewerkers van jeugddiensten of andere sectoren die met deze kinderen en jongeren werken in een vrijwillige setting. Naast de geprogrammeerde kadervorming levert Uit De Marge ook vorming op maat, in antwoord op concrete vormingsvragen. Op basis van bijzondere noden en behoeften van jeugdwerkingen, organisaties uit het middenveld of lokale besturen en overheidsdiensten. Meer informatie over Uit De Marge en het volledige vormingsaanbod vind je op INLEIDING 2

3 Deelnemen aan een vorming? Je schrijft in met het inschrijvingsformulier op of met een mail naar Een inschrijving is definitief na overschrijving van de deelnameprijs op rekening van Uit De Marge vzw. Na ontvangst van je inschrijving, sturen we je een bevestiging. Annuleren, om welke reden dan ook, kan tot de uiterste inschrijfdatum. Later annuleren kan niet. Wel kan een collega je vervangen. Alleen deelnemers aan een volledige vormingsactiviteit ontvangen een bewijs van deelname met vermelding van het aantal vormingsuren. Hoeveel mag dat kosten? Tenzij anders vermeld kost deelnemen aan een vorming van één dag 45 euro voor leden of 60 euro voor nietleden. Een tweedaagse vorming kost 90 euro voor leden of 120 euro voor niet-leden. Voor een vierdaagse vorming betalen leden 180 euro en niet-leden 240 euro. Maaltijden, drank en een syllabus zijn inbegrepen in de prijs. Is jouw werking of jeugddienst al lid van Uit De Marge? Leden van Uit De Marge krijgen voordelen in het hele aanbod. De vorming staat open voor elke geïnteresseerde. Medewerkers van lidorganisaties krijgen een aanzienlijke korting. Bovendien is lidmaatschap helemaal niet duur: Jeugdwerkingen en andere initiatieven met maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren betalen 30 euro per jaar. Gemeentelijke jeugddiensten, initiatieven uit andere jeugdwerksectoren en sympathiserende organisaties betalen 60 euro per jaar. Leden genieten ook 15 procent korting per uur bij vorming op maat. En eenmalig advies is gratis. PRAKTISCH 3

4 Inhoud vorming 1. Basisvorming voor jeugdwerkers Uit De Marge organiseert basiscursussen voor beginnende jeugdwerkers in het jeugdwerk met maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren. De cursussen bestaan uit afzonderlijke vormingsdagen. Hierin bieden we een stevige basis aan kennis, inzicht en vaardigheden, specifiek afgestemd op het werken met maatschappelijk kwetsbare doelgroepen. 2. Thematische vorming Het thematische vormingsaanbod van Uit De Marge richt zich in de eerste plaats naar werkers en coördinatoren uit het jeugdwerk met maatschappelijk kwetsbare jeugd. De vorming staat ook open voor geïnteresseerden uit andere jeugdwerkinitiatieven of uit andere sectoren. 3. Vorming op maat Naast geprogrammeerde vorming biedt Uit De Marge ook vorming op maat aan, over meerdere thema s. Voor enkele uren, een dag of meerdere dagen. Op maat van jouw organisatie, uit het jeugdwerk of uit een andere sector, zoals sport of welzijn. Verder in dit boekje vind je een greep uit het aanbod. Voor alle verdere vragen over het vormingsaanbod van Uit De Marge kan je terecht bij Robert Crivit op tel of mail inhoud themavorming 4

5 Basisvorming Basiscursus voor jeugdwerkers 6 Themavorming Doelmatig communiceren 7 Basiscursus Outreach 8 Creatief aan de slag met alledaags materiaal in je kinderwerking 9 Omgaan met grensoverschrijdend gedrag, conflict en agressie vanuit een positieve benadering 10 Vindplaatsgericht werken. Zo veel meer dan toeleiden naar je aanbod 11 Gluren bij de buren: op bezoek bij de jeugdwelzijnswerkingen in Leuven 12 Hoe bedoel je? Een training gesprekstechnieken 13 Aan de slag met actietheater 14 Intervisie Intervisie voor coördinatoren 15 Animatorcursus 16 Hoofdanimatorcursus 17 Vorming op maat 18 THEMAVORMING INHOUD 5

6 basisvorming 6 WAT? Basiscursus voor jeugdwerkers WIE? Vorming voor beginnende jeugdwerkers met kinderen en jongeren in een maatschappelijk kwetsbare situatie. In deze cursus krijg je een basis mee: kennis en inzichten, vaardigheden en attitudes waarover je best beschikt als professionele werker met maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren. We werken op drie niveaus: de jeugdwerker in zijn werking, de jeugdwerker en zijn werking in relatie met de buurt en de jeugdwerking in de bredere samenleving. We starten met een analyse van de omgeving waarin je werkt en de knelpunten die onze kinderen en jongeren er ervaren. Vervolgens onderzoeken we wat jij als jeugdwerker kunt betekenen voor de kinderen en jongeren. En hoe je creatief aan de slag kan met je werkomgeving. Op 25 oktober, 8 november, 15 november en 22 november telkens van 9u30 tot 16u30 in Antwerpen, Scoutel, Stoomstraat 2 Welke houding hanteren we in onze relatie met de kinderen en de jongeren? Hoe kunnen we emancipatorisch werken? Hoe komen we als jeugdwerker samen met de kinderen en jongeren op voor hun belangen? We ontrafelen dit proces in verschillende stappen. En we leren werken met concrete projecten. Vervolgens zoomen we in op jouw plaats als jeugdwerker in je werking, werkrelaties met vrijwilligers en collega s. We behandelen thema s als omgaan met grenzen en conflicten, hanteren van een goede begeleiderhouding en de deontologische code. We zoeken het evenwicht tussen professionele afstand en betrokken nabijheid bij de kinderen en jongeren. Meer informatie over de basiscursus, doelstellingen en inhoud, vind je op BEGELEIDING Jennifer Lamote en Nina Henkens, stafmedewerker Uit De Marge. INSCHRIJVEN Vóór woensdag 17 oktober. Zie pagina 3.

7 Doelmatig communiceren WIE? Voor ervaren jeugdwerkers, coördinatoren en communicatiemedewerkers, al dan niet uit het jeugdwerk met kinderen en jongeren in een maatschappelijk kwetsbare situatie. WAT? Met onze werkingen willen we graag het beleid beïnvloeden in functie van de belangen van kinderen en jongeren in een maatschappelijk kwetsbare situatie. Daarvoor is het nodig om het maatschappelijk draagvlak voor de werking te versterken bij de bewoners van de buurt waar we werken, bij organisaties uit het middenveld en bij beleidsverantwoordelijken. Maar hoe doen we dat? Stel dat je de schepen wilt overtuigen om het jongerenlokaal te vernieuwen. Is het dan zinvol om deel te nemen aan een wijkdebat? Organiseer je een actie? Of laat je een petitie tekenen? Hoe verleidelijk ook: start beter niet met een concrete actie. Vraag je eerst en vooral af wat je wilt bereiken, waarom en met wie. Donderdag 27 september van 9u30 tot 16u30 bij Unicef, Keizerinlaan 66, 1000 Brussel Uiteraard spelen de maatschappelijke en politieke context ook mee. In deze vorming bouwen we aan een doelmatige communicatiestrategie. Een krachtveldanalyse brengt voor- en tegenstanders in kaart. We onderzoeken hoe we hierop vat krijgen. De piramide van ontkenning leert ons meer over mogelijke motivaties en weerstanden van de tegenpartij. Op basis van die analyse werken we een strategie uit en kiezen we concrete stappen en specifieke acties. We bekijken mogelijke communicatiekanalen en andere middelen zoals een persbericht, storytelling en de elevator speech. Ook bij deze vorming sluiten we zo nauw mogelijk aan bij de werksituatie van de deelnemers. We stemmen de vorming mee af op de specifieke leervragen in de groep. BEGELEIDING Jeroen Robbe en Jan Deduytsche, stafmedewerkers van Uit De Marge. INSCHRIJVEN Vóór woensdag 19 september. Zie pagina 3. themavorming 7

8 themavorming 8 Woensdag 3 oktober Donderdag 11 oktober Dinsdag 16 oktober Maandag 22 oktober telkens van 9u30 tot 16u30 in Antwerpen, locatie te bepalen Basiscursus Outreach WIE? Voor jeugdwerkers, jeugdhulpverleners en jeugdopbouwwerkers die werken met kinderen en jongeren in een maatschappelijk kwetsbare situatie. WAT? Steeds vaker stellen welzijnsorganisaties vast dat ze bepaalde groepen in de samenleving niet bereiken. Ook jeugdwerkingen vinden soms moeilijk aansluiting bij nieuwe doelgroepen. Ondanks alle pogingen om de drempels te verlagen, blijken die soms nog te hoog. De nood groeit om ook buiten de muren van de werking te werken. Op de plaatsen waar we onze doelgroepen kunnen vinden. Aansluiting zoeken bij hun leefwereld, luisteren en hierop inspelen. Kortom: outreachend werken. In deze vorming werken we eerst aan onze mens- en maatschappijvisie. We reiken handvatten aan voor de praktijk van het outreachend werken met onze eigen organisatie. We bouwen aan een inhoudelijk kader waarin we onze eigen werking kunnen situeren. En we kijken ook naar de dagelijkse praktijk: we oefenen in het contact leggen en het verleggen of bewaken van onze grenzen. Daarnaast bekijken we deontologische kwesties. Specifiek in het jeugdwerk gaan we vaak met groepen aan de slag of hebben we de opdracht om structureel te werken. Maar wat betekent dat in de praktijk? Tot slot bekijken we welke randvoorwaarden moeten vervuld zijn en welke omkadering er nodig is om outreachend te kunnen werken. BEGELEIDING: Cis Dewaele, projectverantwoordelijke Reach Out! en Bart Neirynck, stafmedewerker van Uit De Marge. Deze vorming is een samenwerking tussen Reach Out! en Uit De Marge. Reach Out! is een samenwerkingsverband tussen het Steunpunt Algemeen Welzijnswerk, Straathoekwerk Vlaanderen en Cera. INSCHRIJVEN Vóór woensdag 26 september. KOSTEN Deelname aan deze vierdaagse kost 280 euro.

9 Creatief aan de slag met alledaags materiaal in je kinderwerking Dinsdag 6 november van 9u30 tot 16u30, in het ABC-huis Gaucheretplein 13, 1030 Brussel WIE? Voor kinderwerkers, al dan niet uit het jeugdwelzijnswerk. WAT? We maken kennis met de Japanse verteltechniek kamishibai en creative storytelling. We werken met eigen verhalen en tekeningen, maar ook met die van de kinderen. En we ontdekken 1001 mogelijkheden en attributen om verhalen te vertellen zoals dia s, touw, licht, zakdoeken en dobbelstenen. Na de middag leren we werken met eenvoudige en alledaagse voorwerpen, zoals wegwerpmateriaal en zelfs met etenswaren. We maken vliegers van wasspelden, vingerolifanten, wortelmonsters, banaantatoeages en meer van dat moois. Deze workshop bestookt je met inspiratie en geeft zeker een boost aan je creativiteit. Om leuke en vernieuwende dingen te proberen, moet je het niet altijd ver zoeken. En het hoeft vooral niet duur te zijn. BEGELEIDING: Een medewerker van het ABC-huis en Hanne Daniels, projectmedewerker van Uit De Marge. INSCHRIJVEN Vóór woensdag 31 oktober. Zie pagina 3. THEMAVORMING 9

10 Zaterdag 10 november van 9u30 tot 12u30, in Scoutel Stoomstraat 2, 2000 Antwerpen Omgaan met grensoverschrijdend gedrag, conflict en agressie vanuit een positieve benadering WIE? themavorming 10 Voor vrijwillige basiswerkers al dan niet uit het jeugdwerk met kinderen en jongeren in een maatschappelijk kwetsbare situatie. WAT? Als je met kinderen of jongeren werkt, loopt niet alles altijd even perfect. Kinderen en jongeren experimenteren en nemen risico s. Soms overtreden kinderen of jongeren afgesproken regels of overschrijden ze jouw persoonlijke grenzen. Hoe ga je hier passend mee om? In deze cursus zoeken we samen aandachtspunten. Hierbij hanteren we een positieve benadering. Hoe combineer je het aangeven van grenzen met de opbouw van een respectvolle en fijne relatie met de kinderen of jongeren waarmee je werkt? BEGELEIDING Jennifer Lamote, freelance medewerkster Uit De Marge. INSCHRIJVEN Deelnemen aan deze vorming kost 17 euro (broodjesmaaltijd inbegrepen). Inschrijven vóór vrijdag 2 november. Zie pagina 3.

11 Vindplaatsgericht werken. Zo veel meer dan toe leiden naar je aanbod WIE? Voor basiswerkers en coördinatoren, al dan niet uit het jeugdwerk met kinderen en jongeren in een maatschappelijk kwetsbare situatie. WAT? De jongste jaren groeit in het jeugdwerk de interesse voor vindplaatsgericht werken. Dat is geen toeval. Ondanks alle inspanningen om de drempels van de werking zo laag mogelijk te houden, blijken die voor sommige groepen nog te hoog, zelfs in het jeugdwelzijnswerk. Willen we ook jongeren uit kwetsbare groepen bereiken die niet naar de werking komen, dat moeten we als jeugdwerker ook de straat op. De plaatsen opzoeken waar we de jongeren vinden. Aansluiting zoeken in hun leefwereld, luisteren en een vertrouwensrelatie opbouwen. Kortom: vindplaatsgericht werken. Wat willen we bereiken met vindplaatsgericht werken? Welke vormen bestaan er? Welke mogelijkheden en meerwaarde biedt vindplaatsgericht werken in het jeugdwelzijnswerk? Hoe pakken we het aan? In deze vorming maken we ook kennis met het jeugdopbouwwerk. Jeugdopbouwwerkers hanteren vindplaatsgericht werken als methodiek. Tegelijk vertrekken ze van een grondige analyse van de lokale maatschappelijk kwetsbare situatie van kinderen en jongeren. Zij toetsen die analyse aan de beleving van de jongeren. Op die basis formuleren jeugdopbouwwerkers signalen waarmee ze aan de slag gaan met de relevante lokale actoren voor de situatie van de kinderen en de jongeren. Zo werken jeugdopbouwwerkers aan de structurele versterking van de positie van deze kinderen en jongeren. BEGELEIDING Bart Neirynck, stafmedewerker Uit De Marge. INSCHRIJVEN Dinsdag 13 november van 9u30 tot 16u30 bij Unicef Keizerinlaan 66, 1000 Brussel. Vóór woensdag 7 november. Zie pagina 3. THEMAVORMING 11

12 themavorming 12 Donderdag 29 november van 9u30 tot 16u30. We verzamelen in het Café Royal, recht tegenover het station van Leuven om 9u30 Gluren bij de buren: kennismaken met het jeugdwelzijnswerk in Leuven WIE? Voor basiswerkers, al dan niet uit het jeugdwerk met maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren. WAT? We maken kennis met de jeugdwelzijnswerkingen in Leuven. Vier werkingen zijn er nauw betrokken op kinderen en jongeren die leven in een maatschappelijk kwetsbare situatie. Elk van de werkingen steunt mee op een sterke vrijwilligerswerking. We krijgen een rondleiding, maken kennis met de werking en laten ons inspireren. We starten de dag met een bezoek aan Leren Ondernemen, een vereniging waar armen het woord nemen. We maken kennis met hun kinder- en jongerenwerking. Leren Ondernemen werkt al een tijd vanuit de confrontatie met kunst. Ook rond onderwijs is Leren Ondernemen sterk actief. Daarna bezoeken we kinderwerking Fabota en jongerenwerking Den Tube. Fabota en Den Tube zijn deelwerkingen van Buurtwerk t Lampeke. Het buurtwerk verwelkomt ons in hun gloednieuwe loods. Onderwijs, circus en percussie, het ontwikkelen van educatief spelmateriaal over armoede: het is maar een kleine greep uit de vele projecten waarrond deze vereniging actief is. Ook kinderwerking De Kettekeet komt aan bod. Deze stedelijke werking is actief in de sociale woonwijk Sint- Maartensdal. We eindigen de dag met een bezoek aan Buurtwerk Casablanca in Kessel-Lo. Hun jongerenwerking ging vorig jaar aan de slag met een theaterproject. Ook muziek en dans krijgen een belangrijke plaats in de werking. En sinds kort werkt Casablanca aan de oprichting van een kinder- en tienerwerking. BEGELEIDING Medewerkers van Casablanca, t Lampeke, Leren Ondernemen en De Kettekeet en Mieke Nolf, stafmedewerkster Uit De Marge. INSCHRIJVEN Vóór woensdag 21 november. Zie pagina 3.

13 Hoe bedoel je? Een training gesprekstechnieken WIE? Voor jeugdwerkers, al dan niet uit het jeugdwerk met kinderen en jongeren in een maatschappelijk kwetsbare situatie. WAT? Voor het opbouwen van een duurzame vertrouwensrelatie met de kinderen en jongeren waarmee je werkt, probeer je de gasten beter te leren kennen. Je wil meer dan een oppervlakkige babbel. Je wil immers ook signalen opvangen en werken met wat er leeft bij je kinderen en jongeren. Hiervoor heb je feeling en geduld nodig. Maar welke vragen stel dan je eigenlijk? Hoe vind je aansluiting? En wanneer vraag je door, ook al stuit je op een gevoelige plek? Als jongeren straffe verhalen vertellen, denken we vaak te snel in termen van hulpverlening. Maar hoe weet je of een jongere al dan niet een echte hulpvraag formuleert? Een gezonde portie nieuwsgierigheid brengt je al ver. En soms kan je ook kiezen voor de confrontatie. Ook Donderdag 13 en donderdag 20 december telkens van 9u30 tot 16u30, bij Vormingsplus, Reigerstraat 8, 9000 Gent wanneer je een conflict ziet of er zelfs bij betrokken bent, is het niet eenvoudig om hier een gesprek over te voeren. Hoe pak je dit aan en maak je het voorval bespreekbaar en begrijpbaar? In deze tweedaagse training staan we stil bij onze begeleiderhouding en het stellen van goede vragen. We oefenen een aantal gespreksmethodieken zoals actief luisteren, oplossingsgericht begeleiden en het praten met jongeren in crisis. We polsen op voorhand naar jullie specifieke vragen en verwachtingen, zodat we de vorming hierop kunnen afstemmen. BEGELEIDING Jennifer Lamote, freelance medewerkster bij Uit De Marge, en Bart Neirynck en Mieke Nolf, stafmedewerkers van Uit De Marge. INSCHRIJVEN Vóór woensdag 5 december. Zie pagina 3. THEMAVORMING 13

14 Dinsdag 18 december van 9u30 tot 16u30, in het Scoutel Stoomstraat 2, 2000 Antwerpen Aan de slag met actietheater WIE? themavorming 14 Voor basiswerkers en coördinatoren die werken met kinderen en jongeren in een maatschappelijk kwetsbare situatie. WAT? In het jeugdwerk behoren emanciperend werken, signaleren en belangen behartigen tot onze opdracht. De kinderen en jongeren waarmee we werken, ervaren uitsluiting en maatschappelijk onrecht. Hier willen wij ons niet bij neerleggen: we komen samen met de jongeren op voor hun basisrechten. We staan stil bij de rol die theater kan spelen bij bewustwording, emancipatie en maatschappelijke verandering. We maken kennis met theatre of the oppressed. In forumtheater analyseren we aan de hand van rollenspel situaties uit het dagelijkse leven van onze jongeren. Bij image theater beelden we begrippen als discriminatie en uitsluiting uit, maar ook geluk en emancipatie en we stellen die begrippen in vraag. In deze vorming schetsen we de methodiek en gaan we ook volop oefenen. We bekijken ook een aantal voorbeelden aan de hand van filmmateriaal. Op het eind van de dag bekijken we wat deze werkvorm kan betekenen in het dagelijks werken met onze kinderen en jongeren. Welke elementen zijn bruikbaar en hoe kunnen we er concreet mee aan de slag. BEGELEIDING Jeroen Robbe, trainer theatre of the oppressed en Mieke Nolf, stafmedewerkster Uit De Marge. INSCHRIJVEN Vóór woensdag 12 december. Zie pagina 3.

15 Intervisie Intervisie is een krachtige leermethode. Via de intervisiemethodiek zoeken we collegiaal, doelgericht en gestructureerd naar mogelijke alternatieve oplossingen voor concrete knelpunten waarmee we in ons werk geconfronteerd worden. We vertrekken van herkenbare gebeurtenissen en die gaan we samen analyseren. We staan stil bij onze eigen ervaring en die van collega s. Zo doen we nieuwe ideeën en inzichten op. We komen tot diverse mogelijke oplossingen en strategieën en we formuleren bijkomende leervragen. Voor coördinatoren WIE? Voor coördinatoren van werkingen of diensten die werken met kinderen en/of jongeren in een maatschappelijk kwetsbare situatie. WANNEER en WAAR? Op drie vrijdagochtenden in het najaar, telkens van 9u30 tot 12u30, in Brussel bij Uit De Marge, Henegouwenkaai 29. BEGELEIDING Robert Crivit, coördinator Uit De Marge. PRIJS De deelname aan de intervisie is gratis. We verwachten van de deelnemers wel een engagement: je neemt deel aan de afgesproken samenkomsten van de intervisiegroep en brengt zelf eigen inzichten en ervaringen in. INSCHRIJVEN Om in te schrijven voor deze intervisiegroep mail je naar Voor meer informatie bel je Robert Crivit op intervisie 15

16 Animatorcursus WIE? Voor jongeren vanaf 16 jaar die als vrijwilliger of als jobstudent willen werken met kinderen of jongeren in een maatschappelijk kwetsbare situatie. Deze cursus levert de basis voor het attest animator in het jeugdwerk. WAT? animatorcursus 16 De animatorcursus stoomt jongeren vanaf 16 jaar klaar tot animator. Een leuke maar niet altijd eenvoudige taak. De deelnemers verwerven een goede basishouding, een creatieve aanpak en een gepaste begeleiderstijl. In het praktijkgerichte traject leren en oefenen deelnemers kleine en grote spelen te plannen en ineen te steken. We bekijken hoe je activiteiten begeleidt op een participatieve manier en leren drama en andere creatieve expressievormen te hanteren. Op een speelse manier krijg je als deelnemer ook zicht op de achtergrond van de kinderen en jongeren waarmee je zult werken. Groepsdynamiek, communicatieve vaardigheden, conflictbeheersing, omgaan met grensoverschrijdend gedrag en zelfs EHBO: je pikt het allemaal mee tijdens de cursus. Na de cursus van 60 uur trekken de deelnemers naar huis met een rugzak vol nuttige inzichten, praktische vaardigheden en een gepaste houding om met (maatschappelijk kwetsbare) kinderen en jongeren te werken. Wie na de animatorcursus ook nog eens met succes 60 uren stage loopt, krijgt het attest animator in het jeugdwerk. Indien nodig helpt Uit De Marge graag een stageplek te vinden. MEER INFO? Uit De Marge organiseert in de herfstvakantie een animatorcursus in Mechelen. Het wordt een cursus zonder overnachting. Voor meer informatie mail je Hanne Daniels op of bel

17 Hoofdanimatorcursus WIE? Voor jongeren vanaf 17 jaar die graag vrijwillig of betaald als hoofdanimator aan de slag willen met kinderen of jongeren in een maatschappelijk kwetsbare situatie. Deze cursus levert de basis voor het attest hoofdanimator in het jeugdwerk. Deelnemers moeten een attest animator in het jeugdwerk hebben of 100 uur leidingervaring in een jeugdwerkinitiatief. WAT? De hoofdanimatorcursus stoomt jongeren vanaf 17 jaar klaar tot hoofdanimator. In een praktijkgerichte traject leren en oefenen deelnemers om met groepen aan de slag te gaan, grote spelen te plannen en ineen te steken en animatoren te begeleiden en coachen. Doorheen deze cursus staan we voldoende stil bij de achtergrond van de kinderen en jongeren waarmee we zullen werken. We maken kennis met drie verklaringsmodellen voor armoede en maatschappelijke achterstelling. En maken ons een kritische visie op jeugdwerk eigen. We reflecteren over de eigen begeleiderstijl en richten onze aandacht hierbij specifiek naar het werken met groepen en het coachen en begeleiden van animatoren. Hoe sta je voor een groep? Hoe trek je de aandacht en krijg je de groep mee? Ook animatoren hebben een eigen begeleiderstijl. Hoe speel je hierop in en zorg je voor een optimale afstemming en samenwerking in het animatorenteam? Tot slot maken we voldoende tijd voor conflictbeheersing en het omgaan met grensoverschrijdend gedrag. Na de cursus van 30 uur trekken de deelnemers naar huis met een rugzak vol nuttige inzichten, praktische vaardigheden en een gepaste houding om met (maatschappelijk kwetsbare) kinderen, jongeren en animatoren te werken. Wie na de cursus ook nog eens met succes 30 uren stage loopt, krijgt het attest hoofdanimator in het jeugdwerk. Indien nodig helpt Uit De Marge graag een stageplek te vinden. MEER INFO? Uit De Marge organiseert in de herfstvakantie een hoofdanimatorcursus met? overnachting. Voor meer informatie mail je Hanne Daniels op of bel animatorcursus 17

18 vorming op maat 18 Vorming op maat Advies, vorming en begeleiding Hoe betrek je de kinderen en jongeren in je buurt? Of hoe betrek je de buurt op je werking? Wat gaat er om in je doelgroep? Hoe kan je doelmatiger werken? Welke activiteiten organiseer je? Hoe doe je dat? Hoe ga je om met conflict? Of met agressie? Hoe reageer je als een jongere je in vertrouwen neemt? Welke grenzen hanteer je en waarom? En hoe laat je die respecteren? Hoe motiveer je je team? Hoe zet je veranderingsprocessen op? Klinkt dit soort vragen jou bekend in de oren, dan is je werking of je team misschien wel aan een grondige denkoefening of een deugddoende vorming toe. Zoek je daarbij begeleiding en advies, dan ben je bij Uit De Marge aan het juiste adres. Maatwerk werkt Je kunt bij Uit De Marge terecht voor vorming en ondersteuning, coaching en advies. Alles op maat van jouw situatie. Uit De Marge begeleidt zowel korte, thematische vormingsactiviteiten van enkele uren als programma s van meerdere dagen. En we begeleiden ook langer lopende projecten, zoals verbetertrajecten in middenveld organisaties of de lokale maatschappelijke dienstverlening. Uit De Marge is een partner van zowel het professionele jeugdwerk als van organisaties die gedragen worden door vrijwilligers. Ook openbare besturen of andere organisaties uit sectoren als welzijn of sport doen een beroep op ons. Emancipatorisch werken met kinderen en jongeren in een maatschappelijk kwetsbare situatie, dat is de rode draad door onze vorming en onze ondersteuningsopdrachten. De vorming en begeleiding door Uit De Marge is gericht op kwaliteitsverbetering in het werken met maatschappelijk kwetsbare groepen. De versterking van hun maatschappelijke positie staat bij ons centraal. Voorbereiden of begeleiden van een vormingsactiviteit betekent voor Uit De Marge nooit het voor de zoveelste maal afleveren van een standaardprogramma: altijd denken we mee over mogelijke veranderingsstrategieën, aangepast aan jouw bijzondere situatie. Jouw vraag, jouw verhaal Wij werken graag op maat van jouw organisatie. Voor we een aanbod doen, luisteren we graag naar jouw verhaal. Zo sluit ons vormingsprogramma het beste aan bij de leerpunten in jouw concrete situatie. Een vorming op maat van jouw verwachtingen en behoeften werkt nu eenmaal beter en heeft een langer effect.

19 Hieronder lees je een greep uit ons aanbod. Maar we stellen altijd een programma samen op basis van jouw noden en behoeften. Vormingsthema s Wat is maatschappelijke kwetsbaarheid? Samen staan we stil bij de leefwereld van onze jongeren. Hoe omgaan met rondhangende jongeren? Van vertrouwen opbouwen naar participatie. Verzet, spijbelen, drugs, vandalisme Fases in een negatieve spiraal? Hoe stel je je op? Op zoek naar een positieve basishouding als werker met maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren. Vindplaatsgericht werken als strategie. Hoe bewaar je het evenwicht tussen afstand en nabijheid? Jeugdwerk: werken met de kinderen en de jongeren, of met de hele buurt? Wanneer is grensoverschrijdend gedrag ook echt grensoverschrijdend? Wie trekt de grenzen? Hoe ga je positief om met conflict en agressie? Streng maar rechtvaardig? Positieve en negatieve aandacht. Straffen en belonen. De kans op goedmaken en het belang van positieve feedback. Hoe verlagen wij de drempel voor onze werking? Hoe maken we van diversiteit een kans in onze werking en in ons team? Activiteiten organiseren. Kan het beter? Heb je zicht op je eigen leiderschapstijl? Hoe kan je hieraan werken? Gesprekstechniek en doelmatig vergaderen. Doelmatig en procesmatig werken en evalueren. Zorgzaam personeelsmanagement in je organisatie. Omgaan met conflict in je werking: van crisis naar groeikans? Hoe ontwikkelen we een positief beleid ten aanzien van rondhangende jongeren? Hoeveel kost het? De kostprijs bepalen we in onderling overleg. Veel hangt af van de omvang en de duur van het programma, de medewerkers die we inschakelen en de locatie die we afspreken. vorming op maat 19

20 Korting Organisaties en diensten die lid zijn van Uit De Marge genieten een belangrijke korting. Afhankelijk van de stad of de provincie waar je werkt zijn er nog diverse andere subsidiemogelijkheden. Je krijgt hierover van ons de nodige informatie. Organisaties uit de provincie Antwerpen kunnen beroep doen op een korting van 80 procent bij de Provinciale Jeugddienst Antwerpen. Meer informatie en voorwaarden vind je op Interesse? Contacteer ons voor meer informatie of voor overleg bij de opmaak van een vormingsprogramma. Bel of mail: Bart Neirynck op , Nina Henkens op , Mieke Nolf op , Organisaties uit de provincie Oost-Vlaanderen maken aanspraak op een korting van 100 euro bij kadervorming om animatoren te sensibiliseren over de positie van kinderen en jongeren in een maatschappelijk kwetsbare situatie. Meer informatie vind je bij Provincie Oost-Vlaanderen onder de campagne Jeugdwerk voor allen. vorming op maat 20

21 Studiedag Maatschappelijk kwetsbare jongeren en sportclubs Donderdag 18 oktober Antwerpen, Huis van de Sport Kunnen sportverenigingen een duurzame meerwaarde betekenen voor kinderen en jongeren in een maatschappelijk kwetsbare situatie? Hoe ervaren deze jongeren hun sportdeelname? En wanneer zijn sportclubs voor hen bruikbaar? In opdracht van Uit De Marge, Cera en Demos onderzocht de vakgroep Sportbeleid van de VUB de participatie van maatschappelijk kwetsbare jongeren in lokale sportclubs. Onderzoekers interviewden jongeren en clubverantwoordelijken, analyseerden gesprekken en toetsten bevindingen bij praktijkdeskundigen. Dat resulteerde in aanbevelingen voor trainers en jeugdwerkers, voor clubs en beleidsmakers. Op de studiedag 18 oktober stellen we de resultaten het onderzoek voor. In praktijkgerichte workshops krijgen de deelnemers de kans om de aanbevelingen te toetsen aan de eigen praktijkervaring. Congres Uit De Marge Economische crisis Jeugdwelzijnswerk uitgedaagd! Dinsdag 20 november Antwerpen, Provinciehuis De crisis grijpt diep in in het leven van kinderen en jongeren in een maatschappelijk kwetsbare situatie. Werk vinden is voor lager geschoolden almaar moeilijker en aan sociale basisrechten koppelt men almaar meer voorwaarden voor wat, hoort wat. De actieve welvaartstaat voert de druk op, in alle levensdomeinen, zowel in de openbare als in de privé ruimte. Het jeugdwelzijnswerk staat voor enorme uitdagingen. Hoe bouwen we aan alternatieven, voor en met kinderen, jongeren en hun omgeving? Welke sterktes kunnen we benutten? Met welke partners kunnen we samenwerken? s Morgens geeft Chris Serroyen, hoofd van de studiedienst van het ACV, de aftrap. Zijn inleiding krijgt commentaar van bevoorrechte getuigen. Na de middag is het woord aan jeugdwerkers, coördinatoren, medewerkers van jeugddiensten, academici en beleidsmedewerkers. Meer informatie en inschrijven op Meer informatie en inschrijven op studiedag & congres 21

22 themavorming nieuwe publicaties 22 Nieuwe publicatie Uit De Marge Jeugdwerk en sociale uitsluiting Handvatten voor emanciperend jeugdbeleid (red. Filip Coussée en Mieke Nolf) De maatschappij zet zwaar in op toeleiding naar de arbeidsmarkt, ook van jongeren. In een samenleving die consumptie, concurrentie en individuele prestatie vooropstelt, haken steeds meer mensen af. De samenleving tolereert dat niet. Ook niet van kinderen en jongeren. Zoeken naar structurele factoren bij het afhaken, krijgt geen prioriteit. Eerder kiest men voor het behandelen en bijschaven van de afhakers via opvoeding, therapie, medicatie of straf. Van mensen die rechtstreeks met kinderen en jongeren werken, verwacht men inspanningen om problemen te detecteren en toe te leiden naar deskundigen voor verdere behandeling. Ook jeugdwerkers voelen de druk om zich in te schakelen in de ketting van preventie, detectie, diagnose en behandeling. Hebben zij een andere keuze? Enerzijds duidt Jeugdwerk en sociale uitsluiting mechanismen die sociale problemen vertalen in individuele problemen met en van kinderen en jongeren. Mechanismen die de achterstelling van kinderen, jongeren en gezinnen onderaan de sociale ladder versterken. Anderzijds belicht het boek in het tweede deel hoe jeugdwerkers en lokale beleidsmakers afstand kunnen nemen van die marginaliserende mechanismen en samen met kinderen en jongeren een emancipatorische praktijk kunnen ontwikkelen. Met bijdragen van o.m. André Mommen, Stijn Oosterlynck, Paul Verhaeghe, Rudi Roose, Bruno Vanobbergen, Loïc Wacquant, Danny Wildemeersch, Dirk De Block, Pascal Debruyne, Jan Naert, Filip De Rynck, Alain Storme, Ico Maly en Jan Blommaert. Bestel nu het boek tegen de voorintekenprijs van 15,50 euro! Meer informatie en bestellen op

23 Overzicht vorming - najaar 2012 September Donderdag 27 september Doelmatig communiceren Brussel Oktober Woensdag 3 oktober Basiscursus Outreach, deel 1 Donderdag 11 oktober Basiscursus Outreach, deel 2 Dinsdag 16 oktober Basiscursus Outreach, deel 3 Maandag 22 oktober Basiscursus Outreach, deel 4 Donderdag 25 oktober Basiscursus voor jeugdwerkers, deel 1 Antwerpen November Dinsdag 6 november Donderdag 8 november Zaterdag 10 november Dinsdag 13 november Donderdag 15 november Donderdag 22 november Donderdag 29 november December Donderdag 6 december Donderdag 13 december Dinsdag 18 december Creatief aan de slag met alledaagse materialen in je kinderwerking Brussel Basiscursus voor jeugdwerkers, deel 2 Antwerpen Omgaan met grensoverschrijdend gedrag, conflict en agressie vanuit een positieve benadering Antwerpen Vindplaatsgericht werken Brussel Basiscursus voor jeugdwerkers, deel 3 Antwerpen Basiscursus voor jeugdwerkers, deel 4 Antwerpen Gluren bij de buren: op bezoek bij de jeugdwelzijnswerkingen in Leuven Leuven Hoe bedoel je? Training gesprekstechnieken, deel 1 Gent Hoe bedoel je? Training gesprekstechnieken, deel 2 Gent Aan de slag met theater als middel tot maatschappelijke verandering Antwerpen 23

24 in partnerschap met

Cursus Animator/ Hoofdanimator in het jeugdwerk

Cursus Animator/ Hoofdanimator in het jeugdwerk Cursus Animator/ Hoofdanimator in het jeugdwerk Ben je lid van een jeugdvereniging en wil je jezelf vormen tot een competente leidinggevende? Of werk je graag met kinderen en jongeren en wil je je hierin

Nadere informatie

Competentieprofiel medewerker BAAL

Competentieprofiel medewerker BAAL Het competentieprofiel is opgebouwd uit enerzijds de algemene competenties vanuit het ruime werkkader van vzw Jongerenwerking Pieter Simenon en anderzijds uit de beroepsspecifieke competenties gericht

Nadere informatie

SAMENSPRAAK 2012. Perspectieven in het omgaan met verontrusting en maatschappelijke noodzaak

SAMENSPRAAK 2012. Perspectieven in het omgaan met verontrusting en maatschappelijke noodzaak Integrale Jeugdhulp Regio Vlaams-Brabant en Brussel SAMENSPRAAK Perspectieven in het omgaan met verontrusting en maatschappelijke noodzaak -Herhaling startdagen 2011 op algemene vraag van de voorzieningen-

Nadere informatie

Inspiratiedag VVSG Ouderen- en thuiszorg. Cis Dewaele

Inspiratiedag VVSG Ouderen- en thuiszorg. Cis Dewaele Inspiratiedag VVSG Ouderen- en thuiszorg Cis Dewaele Inhoud 1. Waarom outreach 2. Quickscan 3. De visie 4. De cirkel 1. Waarom outreach Niet bereikte groepen De relatie werkt! (leefwereld, waarden en normen)

Nadere informatie

Inspiratiedag Jeugdwerk in de stad 02/02/2017. Bruggen bouwen in en naar de vrije tijd Kris De Visscher Demos vzw

Inspiratiedag Jeugdwerk in de stad 02/02/2017. Bruggen bouwen in en naar de vrije tijd Kris De Visscher Demos vzw Inspiratiedag Jeugdwerk in de stad 02/02/2017 Bruggen bouwen in en naar de vrije tijd Kris De Visscher Demos vzw Armoede tegengaan, betekent dan ook werkelijk inzetten op een egalitaire samenleving, op

Nadere informatie

Voorbeelden compententieprofiel mentor

Voorbeelden compententieprofiel mentor BIJLAGE 1 Voorbeelden compententieprofiel mentor Voorbeeld 1 Meetindicator voor competenties en gedragingen van een mentor, opgesteld door Ryhove, beschutte werkplaats in Gent (PH= persoon met een handicap)

Nadere informatie

Nr 6 (extra nummer) 17 september De regionale ondersteunpunten kinderopvang of ROK s. 2. Bouwsteen 1: Werkgroep kwaliteit

Nr 6 (extra nummer) 17 september De regionale ondersteunpunten kinderopvang of ROK s. 2. Bouwsteen 1: Werkgroep kwaliteit Nr 6 (extra nummer) 17 september 2010 Lees dit e-zine op www.vvsg.be stuur een bericht naar de redactie schrijf in/uit 1. De regionale ondersteunpunten kinderopvang of ROK s 2. Bouwsteen 1: Werkgroep kwaliteit

Nadere informatie

UITDAGENDE VORMINGEN VOOR SOCIAAL WERKERS EN HULPVERLENERS

UITDAGENDE VORMINGEN VOOR SOCIAAL WERKERS EN HULPVERLENERS UITDAGENDE VORMINGEN VOOR SOCIAAL WERKERS EN HULPVERLENERS KRACHTGERICHTE HULPVERLENING IN DIALOOG Bind-Kracht staat voor een kwaliteitsvolle hulpverlening aan mensen in armoede. Krachtgericht werken,

Nadere informatie

Basisvorming outreach Dag 1

Basisvorming outreach Dag 1 Basisvorming outreach Dag 1 Inhoud 1. Kennismaking 2. Quickscan 3. Definitie 4. Visie 5. Doel 6. Doelgroep 7. Participatieve basishouding 8. De cirkel REACH OUT! Voorgeschiedenis Straathoekwerk kreeg vragen

Nadere informatie

NAJAAR highlights: voorwoord > interview Jan Deduytsche > nieuwe vormingen > studiedagen > intervisie...

NAJAAR highlights: voorwoord > interview Jan Deduytsche > nieuwe vormingen > studiedagen > intervisie... NAJAAR 2016 highlights: voorwoord > interview Jan Deduytsche > nieuwe vormingen > studiedagen > intervisie... in lei ding Bij het begin van het nieuwe werkjaar hoort ook een nieuw aanbod. We zetten dit

Nadere informatie

Vormingsmomenten voor kinderbegeleiders

Vormingsmomenten voor kinderbegeleiders Vormingsmomenten voor kinderbegeleiders Vormingsmoment voor kinderbegeleiders Kinderopvang is volop in beweging. Vanuit het Steunpunt Kinderopvang van de VVSG en Diverscity willen we mee invulling geven

Nadere informatie

Brugfiguur flankerend onderwijs FUNCTIEBESCHRIJVING

Brugfiguur flankerend onderwijs FUNCTIEBESCHRIJVING Brugfiguur flankerend onderwijs FUNCTIEBESCHRIJVING PLAATS IN HET ORGANOGRAM Je werkt onder de leiding van de secretaris en het diensthoofd van de Welzijnsdienst. Je werkt constructief samen met OCMW -

Nadere informatie

Outreach: ja hallo 19/05/2016

Outreach: ja hallo 19/05/2016 Outreach: ja hallo 19/05/2016 Inhoud 1. Visie 2. Quality of Life 3. Quickscan 4. De cirkel Visie? Visie geeft denken en handelen vorm Mens-en maatschappijvisie Ruimer dan outreach alleen Iedereen heeft

Nadere informatie

ERGOTHERAPIE BIJ ROUW EN PALLIATIEVE ZORG

ERGOTHERAPIE BIJ ROUW EN PALLIATIEVE ZORG Driedaagse vormingsreeks c Sterk in mijn functie als ergotherapeut in de STUDIEDAG ouderenzorg ERGOTHERAPIE of de geestelijke gezondheidszorg BIJ ROUW EN PALLIATIEVE ZORG 27 NOVEMBER 2014 De Kronkels-studiedag

Nadere informatie

Vrijetijd wordt emancipatorische (s)t(r)ijd:

Vrijetijd wordt emancipatorische (s)t(r)ijd: Vrijetijd wordt emancipatorische (s)t(r)ijd: aan de slag met maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren. Kinderen en jongeren ondersteunen/versterken om verandering te realiseren : VPGW --------- vrijetijdswerking

Nadere informatie

Ontwikkeling. Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling

Ontwikkeling. Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling Ontwikkeling Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling Waarom? Ik heb het idee dat ik wel eens tekortschiet als het erom gaat anderen duidelijk te maken wat ik bedoel. Ik

Nadere informatie

Zo kijkt VVJ naar participatie 1

Zo kijkt VVJ naar participatie 1 Zo kijkt VVJ naar participatie Groeien naar meer participatief besturen Groeien naar, want kun je niet snel snel, en niet in je eentje Participatief besturen : is voor VVJ een voorwaarde voor goed beleid

Nadere informatie

PROGRAMMA VRIJWILLIGERSACADEMIE NAJAAR 2014. Cursus Datum + tijd Locatie Aantal plekken Snelcursus

PROGRAMMA VRIJWILLIGERSACADEMIE NAJAAR 2014. Cursus Datum + tijd Locatie Aantal plekken Snelcursus Augustus PROGRAMMA VRIJWILLIGERSACADEMIE NAJAAR 2014 Cursus Datum + tijd Locatie Aantal plekken Snelcursus De Noordster EHBO Maandag 18-08 & 25-08 19.30u-21.30u Dinsdag 19-08 13.00u-14.30u Landsmeerstraat

Nadere informatie

Wij(k) in Verandering : een oefening in samenwerking tussen jeugdwerk en politie. Genk

Wij(k) in Verandering : een oefening in samenwerking tussen jeugdwerk en politie. Genk Wij(k) in Verandering : een oefening in samenwerking tussen jeugdwerk en politie Genk 09.11.2017 Wie is wie? Jinnih Beels: voormalig Dienst Diversiteit en wijkwerking Lokale Politie Antwerpen en Lokale

Nadere informatie

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie!

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie! Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden Jouw talent, onze ambitie! Je vindt het belangrijk om te blijven investeren in je eigen ontwikkeling. Zeker als je nieuwe vaardigheden

Nadere informatie

Basiscursus voor monitoren

Basiscursus voor monitoren Basiscursus voor monitoren 2015 V.U. Vakantiewerking Scherpenheuvel-Zichem, August Nihoulstraat 13-15, 3270 Scherpenheuvel Voor wie? Ben je minimum 16 jaar of word je nog 16 in de loop van 2015? Kan je

Nadere informatie

Boekvoorstelling Verbinding in de vrije tijd Recyclart 17 juni 2014

Boekvoorstelling Verbinding in de vrije tijd Recyclart 17 juni 2014 Boekvoorstelling Verbinding in de vrije tijd Recyclart 17 juni 2014 Armoede tegengaan, betekent dan ook werkelijk inzetten op een egalitaire samenleving, op het voor iedereen toegankelijk maken van de

Nadere informatie

BIJLAGE. Bijlage nr. 1. Fiches. Titel initiatief: Caleidoscoop. Initiatiefnemer: GC De Vaartkapoen. Projectomschrijving

BIJLAGE. Bijlage nr. 1. Fiches. Titel initiatief: Caleidoscoop. Initiatiefnemer: GC De Vaartkapoen. Projectomschrijving BIJLAGE Bijlage nr. 1 Fiches Titel initiatief: Caleidoscoop Initiatiefnemer: GC De Vaartkapoen Caleidoscoop is een zelforganisatie die is ingebed in het gemeenschapscentrum. Een 8-tal vrouwelijke, allochtone

Nadere informatie

organisaties instellingen lokale overheden diversiteit

organisaties instellingen lokale overheden diversiteit organisaties instellingen lokale overheden diversiteit Vlaanderen is divers. Van alle vormen van diversiteit is etnisch-culturele diversiteit wellicht het meest zichtbaar en het meest besproken. Diversiteit

Nadere informatie

Vertrek van je eigen brede kijk op jeugd en jeugdbeleid

Vertrek van je eigen brede kijk op jeugd en jeugdbeleid STAPPENPLAN fiche 4 Gericht gegevens verzamelen die je jeugdbeleid richting kunnen geven. Waarover gaat het? Het jeugdbeleid in jouw gemeente is geen blanco blad. Bij de opmaak van een nieuw jeugdbeleidsplan

Nadere informatie

Laagdrempelige verenigingen: omgaan met mensen uit kansengroepen. Workshop Roeselare stadhuis donderdag 10 september

Laagdrempelige verenigingen: omgaan met mensen uit kansengroepen. Workshop Roeselare stadhuis donderdag 10 september Laagdrempelige verenigingen: omgaan met mensen uit kansengroepen Workshop Roeselare stadhuis donderdag 10 september www.demos.be Tatjana van Driessche Stafmedewerker lokale netwerken en sport Ondersteuning

Nadere informatie

Maatschappelijke uitdagingen voor brede scholen

Maatschappelijke uitdagingen voor brede scholen Maatschappelijke uitdagingen voor brede scholen Inspiratiedag Brede School - 29 april 2014 - BRONKS Programma armoedebestrijding cijfers Armoede in Kortrijk In Kortrijk leven in 2011 11.227 inwoners in

Nadere informatie

WELKOM. Jeugdwerk in de Stad

WELKOM. Jeugdwerk in de Stad WELKOM op het startmoment van het traject Jeugdwerk in de Stad Stedelijkheid? Heel breed! Stedelijkheid beperkt zich niet tot de kern van steden, maar lekt naar randgebieden Het Brussels Hoofdstedelijk

Nadere informatie

CRITERIA VOOR HET TOEKENNEN VAN ATTESTEN AAN JEUGDWERKERS

CRITERIA VOOR HET TOEKENNEN VAN ATTESTEN AAN JEUGDWERKERS Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen Afdeling Jeugd Arenbergstraat 9 1000 Brussel Contactpersoon: Hilde Van Dyck T 02 553 41 42 F 02 553 41 17 E-mail: hilde.vandyck@cjsm.vlaanderen.be

Nadere informatie

cursus Dit stageboekje is van niemand minder dan... naam: adres:

cursus Dit stageboekje is van niemand minder dan... naam: adres: cursus R U E T C U R T S N I k r e w d g u e j in het Dit stageboekje is van niemand minder dan... naam: adres: geboortedatum: erkenningsnummer van je cursus:ljw/e45/20.../ stageplaats: stageperiode: Lange

Nadere informatie

DIVERSITEIT IN de gemeente

DIVERSITEIT IN de gemeente DIVERSITEIT IN de gemeente Ondersteuning op maat van lokale besturen Diversiteit in Vlaanderen Een diversiteitsvriendelijk Vlaanderen Vlaanderen is divers, ook etnisch-cultureel. De aanwezigheid van mensen

Nadere informatie

Klas-in-zicht Wat? Hoe gaan we tewerk? Aan de slag en verder?

Klas-in-zicht Wat? Hoe gaan we tewerk? Aan de slag en verder? Klas-in-zicht Wat? Een negatieve groepsdynamiek, leerlingen die niet met elkaar overeenkomen, een vertroebelde relatie tussen leerlingen en leerkrachten, moeilijk les kunnen geven door storend gedrag zijn

Nadere informatie

Concreet aan de slag: checklist strategisch vto-beleidsplan

Concreet aan de slag: checklist strategisch vto-beleidsplan Concreet aan de slag: checklist strategisch vto-beleidsplan De weg is belangrijker dan de wegwijzer Tussen de wil om het huidige vormingsbeleid meer af te stemmen op de uitdagingen inzake toenemende kwaliteitseisen

Nadere informatie

Studiedag: in de kijker. workshop: de ergotherapeut als coach

Studiedag: in de kijker. workshop: de ergotherapeut als coach Studiedag: in de kijker workshop: de ergotherapeut als coach Opbouw workshop Korte duiding van de theorie ( theorie wordt aangehaald) Kennismaking adhv exploreren Zelf in de ervaring stappen: oefenen op

Nadere informatie

Kijk je doelgroepin de ogen

Kijk je doelgroepin de ogen Provinciale bijeenkomst 3 oktober Kijk je doelgroepin de ogen Zijn we met z n allen niet te veel aan het vergaderen? Zitten we niet te veel aan onze bureau en te weinig op straat? Moeten we onze doelgroep,

Nadere informatie

Lokale jeugddiensten en het participatiedecreet

Lokale jeugddiensten en het participatiedecreet Lokale jeugddiensten en het participatiedecreet Inhoud 1. Van waar komen we? 2. Vrijetijdsparticipatie: Drempels 3. Het Participatiedecreet 4. De lokale afsprakennota vrijetijdsparticipatie Van waar komen

Nadere informatie

VACATURE Trajectbegeleider / educatief medewerker (m/v) Persoonlijke ontwikkelingstrajecten vzw LEJO (tijdelijke vervanging 1 december 30 juni)

VACATURE Trajectbegeleider / educatief medewerker (m/v) Persoonlijke ontwikkelingstrajecten vzw LEJO (tijdelijke vervanging 1 december 30 juni) VACATURE Trajectbegeleider / educatief medewerker (m/v) Persoonlijke ontwikkelingstrajecten vzw LEJO (tijdelijke vervanging 1 december 30 juni) Indiensttreding: Contactadres: vzw LEJO Antwerpsesteenweg

Nadere informatie

Onderwijs en OCMW: pleidooi voor meer samenwerking! Lege brooddozen op school symposium 14 oktober 2014

Onderwijs en OCMW: pleidooi voor meer samenwerking! Lege brooddozen op school symposium 14 oktober 2014 Onderwijs en OCMW: pleidooi voor meer samenwerking! Lege brooddozen op school symposium 14 oktober 2014 Programma armoedebestrijding cijfers Armoede in Kortrijk In Kortrijk leven in 2011 11.227 inwoners

Nadere informatie

vaardigheden - 21st century skills

vaardigheden - 21st century skills vaardigheden - 21st century skills 21st century skills waarom? De Hoeksteen bereidt leerlingen voor op betekenisvolle deelname aan de wereld van vandaag en de toekomst. Deze wereld vraagt kinderen met

Nadere informatie

Vrijetijdsbeleving van kinderen in armoede

Vrijetijdsbeleving van kinderen in armoede 28 juni 2011 Vrijetijdsbeleving van kinderen in armoede Voorstelling van het onderzoek Dagprogramma 9u00 9u30 9u45 10u45 11u00 12u30 14u00 16u30 Onthaal Verwelkoming en toespraak door Pascal Smet Vlaams

Nadere informatie

CRITERIA VOOR HET TOEKENNEN VAN ATTESTEN AAN JEUGDWERKERS

CRITERIA VOOR HET TOEKENNEN VAN ATTESTEN AAN JEUGDWERKERS CRITERIA VOOR HET TOEKENNEN VAN ATTESTEN AAN JEUGDWERKERS geldig vanaf 1 juni 2009 VLAAMSE OVERHEID Ministerie van Cultuur, Jeugd, Sport en Media IVA Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen Afdeling

Nadere informatie

De provincie Vlaams-Brabant je jeugdbeleid!

De provincie Vlaams-Brabant je jeugdbeleid! De provincie Vlaams-Brabant je jeugdbeleid! De provincie Vlaams-Brabant je jeugdbeleid! Naar een verdieping hoger met je gemeentelijk jeugdbeleid, of een volledige make-over? PROCEDURE Vraag je begeleiding

Nadere informatie

Verslag themanamiddag Een museum toegankelijk maken

Verslag themanamiddag Een museum toegankelijk maken Verslag themanamiddag Een museum toegankelijk maken Plaats: Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen Datum: 21 maart 2013 Om de twee maanden organiseert het Fonds Vrijetijdsparticipatie een themanamiddag

Nadere informatie

LIGHT. plan. jeugd. beleids

LIGHT. plan. jeugd. beleids LIGHT J E U G D E N B R U S S E L jeugd beleids plan voorwoord voorwoord Je bent jong of werkt met kinderen en jongeren in Brussel? Dan wil je natuurlijk weten wat er voor jou allemaal te beleven of te

Nadere informatie

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING:

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Leadership: Weet jij wat jouw hart sneller doet kloppen? Communiceren en continue verbeteren met

Nadere informatie

Nieuwe regelgeving geattesteerde kadervorming

Nieuwe regelgeving geattesteerde kadervorming Beste speelpleinwerking, De regelgeving geattesteerde zegt je waarschijnlijk niet veel. En toch kom je er als speelpleiner en of VDS er heel vaak mee in contact. Kijk eens in je portefeuille: Misschien

Nadere informatie

werkbladen, telefoons en opnametoestel

werkbladen, telefoons en opnametoestel DE BAAN OP! De jongeren organiseren zelf één of meerdere bedrijfsbezoeken. Ze verzamelen informatie over verschillende bedrijven en op basis hiervan kiezen ze met de hele klas het meest interessante bedrijf

Nadere informatie

Master in Personal. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING:

Master in Personal. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Personal Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Personal Leadership: Weet jij wat jouw hart sneller doet kloppen? Communiceren en continue

Nadere informatie

Samen maken wij het verschil!

Samen maken wij het verschil! Samen maken wij het verschil! Biest 43 6001 AP Weert T 0495 456 491 F 0495 456 499 www.landvanhorne.nl WAAR STAAN WE VOOR EN WAAR GAAN WE VOOR? inhoud onze identiteit 4 onze zorgvisie 6 onze kernwaarden

Nadere informatie

Sportweetje. Het Katwijkse. sportieve toekomst! naar een. Nieuws, trends en tips voor een gezond en sportief verenigingsleven

Sportweetje. Het Katwijkse. sportieve toekomst! naar een. Nieuws, trends en tips voor een gezond en sportief verenigingsleven Het Katwijkse Sportweetje Nieuws, trends en tips voor een gezond en sportief verenigingsleven digitale nieuwsbrief voor het verenigingsleven editie 2015.2 klik en lees het artikel van uw interesse volg

Nadere informatie

Vrijetijdsbeleid van kinderen in armoede tijdens de zomer

Vrijetijdsbeleid van kinderen in armoede tijdens de zomer 28 juni 2011 Vrijetijdsbeleid van kinderen in armoede tijdens de zomer Voorstelling van het onderzoek Dagprogramma 9u00 9u30 9u45 10u45 11u00 12u30 14u00 16u30 Onthaal Verwelkoming en toespraak door Pascal

Nadere informatie

Opleiding tot kindercoach met inzet van paarden

Opleiding tot kindercoach met inzet van paarden Opleiding tot kindercoach met inzet van paarden Inleiding Kinderen zijn volop in ontwikkeling. Coaching met behulp van paarden geeft op het terrein van denken, doen en voelen veel beweging.om al die veranderingen

Nadere informatie

Competenties van leerkrachten in scholen met een katholiek geïnspireerd opvoedingsproject

Competenties van leerkrachten in scholen met een katholiek geïnspireerd opvoedingsproject Competenties van leerkrachten in scholen met een katholiek geïnspireerd opvoedingsproject Deze lijst is het onderzoekresultaat van een PWO-traject binnen de lerarenopleidingen van de KAHO Sint-Lieven,

Nadere informatie

ECTS-fiche. Graduaat Maatschappelijk Werk Structuurgericht werken. Lestijden. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot

ECTS-fiche. Graduaat Maatschappelijk Werk Structuurgericht werken. Lestijden. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot ECTS-fiche Opzet van de ECTS-fiche is om een uitgebreid overzicht te krijgen van de invulling en opbouw van de module. Er bestaat slechts één ECTS-fiche voor elke module. 1. Identificatie Opleiding Module

Nadere informatie

Sportweetje. Het Katwijkse. sportieve toekomst! naar een. Nieuws, trends en tips voor een gezond en sportief verenigingsleven

Sportweetje. Het Katwijkse. sportieve toekomst! naar een. Nieuws, trends en tips voor een gezond en sportief verenigingsleven Het Katwijkse Sportweetje Nieuws, trends en tips voor een gezond en sportief verenigingsleven digitale nieuwsbrief voor het verenigingsleven editie 2015.1 klik en lees het artikel van uw interesse volg

Nadere informatie

7 stappen naar bredere toegankelijkheid van bewonersgroepen in Gent

7 stappen naar bredere toegankelijkheid van bewonersgroepen in Gent 7 stappen naar bredere toegankelijkheid van bewonersgroepen in Gent voorwoord Gent en zijn wijken zijn superdivers geworden. De stad is een microkosmos van zo n 160 verschillende nationaliteiten; allemaal

Nadere informatie

WORKSHOPS EN TRAININGEN NAJAAR 2013. Georganiseerd door STUVO-KAHO Technologiecampus in samenwerking met STUVO-LUCA

WORKSHOPS EN TRAININGEN NAJAAR 2013. Georganiseerd door STUVO-KAHO Technologiecampus in samenwerking met STUVO-LUCA WORKSHOPS EN TRAININGEN NAJAAR 2013 Georganiseerd door STUVO-KAHO Technologiecampus in samenwerking met STUVO-LUCA Uitstelgedrag te lijf: doe het nu! * Blijf je taken voor je uitschuiven? * Begin je pas

Nadere informatie

VACATURE Trajectbegeleider (m/v) Persoonlijke ontwikkelingstrajecten vzw LEJO 100% Voor een op te starten P.O.T.-antenne in Boom

VACATURE Trajectbegeleider (m/v) Persoonlijke ontwikkelingstrajecten vzw LEJO 100% Voor een op te starten P.O.T.-antenne in Boom VACATURE Trajectbegeleider (m/v) Persoonlijke ontwikkelingstrajecten vzw LEJO 100% Voor een op te starten P.O.T.-antenne in Boom In diensttreding: 1 september 2010 Contactadres: vzw LEJO Borgerhoutsestraat

Nadere informatie

Vormingskalender Samen bouwen aan kinderkansen

Vormingskalender Samen bouwen aan kinderkansen Vormingskalender Samen bouwen aan kinderkansen 2015 Vorming Klare taal - duidelijk gesproken & geschreven taal Klare taal - duidelijk gesproken taal Datum (telkens dezelfde vorming op Doelgroep Locatie

Nadere informatie

Traject Diversiteit in/en het jeugdwerk in de stad. Een overzicht 27 september 2016

Traject Diversiteit in/en het jeugdwerk in de stad. Een overzicht 27 september 2016 Traject Diversiteit in/en het jeugdwerk in de stad Een overzicht 27 september 2016 Aanleiding Cf. Heterogeen samengestelde samenleving superdiversiteit Twee vaststellingen: Participatie MKKJ lager dan

Nadere informatie

Voor ik naar hier kwam, heb ik nog even een kijkje genomen op de. organisaties, vzw s die al dan niet dringend op zoek zijn naar

Voor ik naar hier kwam, heb ik nog even een kijkje genomen op de. organisaties, vzw s die al dan niet dringend op zoek zijn naar Vrijdag 3 december 2010 Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Belgische medialaunch Europees Jaar 2011 Vrijwilligerswerk (enkel het gesproken woord telt) Dames

Nadere informatie

Het Grote Interactiespel voor Kinderdagverblijven

Het Grote Interactiespel voor Kinderdagverblijven Het Grote Interactiespel voor Kinderdagverblijven Ben je een betrokken leidinggevende, docent, trainer of coach die (aankomend) pedagogisch medewerkers wil stimuleren om de belangrijkste pedagogische vaardigheden

Nadere informatie

Jaartraining System dynamics

Jaartraining System dynamics Deze jaartraining richt zich op ieder die zich wil bijscholen in de systemische manier van kijken en handelen met toepassingen in de verschillende levensdomeinen: familie, relatie, opvoeden, werk, helpen,...

Nadere informatie

2 Inleiding op de hoofdstukken 3, 4 en 5 21

2 Inleiding op de hoofdstukken 3, 4 en 5 21 Vooraf 11 1 Inleiding 15 Deel I Didactiek 19 2 Inleiding op de hoofdstukken 3, 4 en 5 21 3 De Voortgangsbespreking 27 3.1 Nieuwsgierig en gul met belonen 28 3.2 Nagaan hoe het werk zelfstandig gegaan is

Nadere informatie

programma 9.00 Onthaal met koffie en versnaperingen 9.30 Workshopronde 1 - kies uit 8 workshops 12.30 Middagpauze met broodjeslunch

programma 9.00 Onthaal met koffie en versnaperingen 9.30 Workshopronde 1 - kies uit 8 workshops 12.30 Middagpauze met broodjeslunch programma Goede kinderopvang vraagt de juiste persoon met het juiste talent op de juiste plaats. Die juiste persoon ben jij! Jouw inzet, als kinderbegeleider, maakt het verschil in de kinderopvang: kinderen

Nadere informatie

Medewerker Ontmoetingshuis De Moazoart vzw

Medewerker Ontmoetingshuis De Moazoart vzw Medewerker Ontmoetingshuis De Moazoart vzw Vacature Maart 2015 De Moazoart biedt een onderkomen aan organisaties die werken met maatschappelijk kwetsbare groepen en creeërt ruimte voor ontmoeting, vorming,

Nadere informatie

Kijkwijzer 2.0, Methodiek voor kwaliteitsverbetering in Brede Scholen

Kijkwijzer 2.0, Methodiek voor kwaliteitsverbetering in Brede Scholen Kijkwijzer 2.0, Methodiek voor kwaliteitsverbetering in Brede Scholen Agenda 1. Kwaliteitsontwikkeling in Brede Scholen in Brussel en Kent - Verwachtingen? 2. Extended Schools & kwaliteitsontwikkeling

Nadere informatie

Ouders in Huis: gesprekskaarten. Gesprekskaarten Ouders in Huis - Thematische methodiek. Ontmoeten

Ouders in Huis: gesprekskaarten. Gesprekskaarten Ouders in Huis - Thematische methodiek. Ontmoeten Ouders in Huis: gesprekskaarten Gesprekskaarten Ouders in Huis - Thematische methodiek Ontmoeten 1. Vind je dat er initiatieven nodig zijn waar ouders elkaar kunnen leren kennen? Heb je hier ideeën over?

Nadere informatie

Inspireren, Leren & Werken. Werken aan een nieuwe werkwijze

Inspireren, Leren & Werken. Werken aan een nieuwe werkwijze Inspireren, Leren & Werken Werken aan een nieuwe werkwijze WIE, WAT, WAAR? BOOTCAMP JEUGDWERK 2014 BLZ 4 DAG 4 DONDERDAG 4 SEPTEMBER BLZ 8 DAG 1 MAANDAG 1 SEPTEMBER BLZ 5 DAG 5 VRIJDAG 5 SEPTEMBER BLZ

Nadere informatie

TRAINING POSITIEVER DENKEN, LEVEN, WERKEN

TRAINING POSITIEVER DENKEN, LEVEN, WERKEN TRAINING POSITIEVER DENKEN, LEVEN, WERKEN INHOUD De training is gebaseerd op 7 hoofdonderwerpen. De 7 sleutels tot positieve verandering: 1. Bevorder je positieve emoties 2. Denk positiever 3. Waardeer

Nadere informatie

TEAMNASCHOLINGEN EIGEN KRACHT GENERALISTISCH WERKEN IN GEZINNEN EN SOCIALE WIJKTEAMS

TEAMNASCHOLINGEN EIGEN KRACHT GENERALISTISCH WERKEN IN GEZINNEN EN SOCIALE WIJKTEAMS TEAMNASCHOLINGEN EIGEN KRACHT GENERALISTISCH WERKEN IN GEZINNEN EN SOCIALE WIJKTEAMS MODULES: EIGEN KRACHT VAN DE CLIËNT EN ZIJN SYSTEEM INTEGRAAL WERKEN MET MULTI PROBLEEMGEZINNEN COMBINEREN VAN FORMELE

Nadere informatie

Mats Werkt! WWW.MATSWERKT.NL DÉ CURSUS VOOR HET BEGELEIDEN VAN MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING OP DE WERKVLOER.

Mats Werkt! WWW.MATSWERKT.NL DÉ CURSUS VOOR HET BEGELEIDEN VAN MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING OP DE WERKVLOER. Mats Werkt! DÉ CURSUS VOOR HET BEGELEIDEN VAN MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING OP DE WERKVLOER. WWW.MATSWERKT.NL Mats werkt: Dé cursus voor het begeleiden van mensen met een arbeidsbeperking op de werkvloer.

Nadere informatie

Training Resultaatgericht Coachen

Training Resultaatgericht Coachen Training Resultaatgericht Coachen met aandacht voor zingeving Herken je dit? Je bent verantwoordelijk voor de gang van zaken op je werk. Je hebt alle verantwoordelijkheid, maar niet de bijbehorende bevoegdheden.

Nadere informatie

Beste coördinator Beste omkaderingslid. Wanneer? Maandag 31 mei 2010

Beste coördinator Beste omkaderingslid. Wanneer? Maandag 31 mei 2010 Kdag Ontdek het leiderschap in jezelf Een uniek, interactief en inspirerend dagtraject voor elke leider. Beste coördinator Beste omkaderingslid Mensen motiveren en inspireren, open en duidelijk communiceren,

Nadere informatie

Centrum voor Volwassenenonderwijs LBC-NVK Sint-Niklaas

Centrum voor Volwassenenonderwijs LBC-NVK Sint-Niklaas Opleiding Begeleider in de kinderopvang Schooljaar 2015-2016 versie mei 2015 leerlijk boeiend creatief Centrum voor Volwassenenonderwijs LBC-NVK Sint-Niklaas Kroonmolenstraat 4-9100 Sint-Niklaas Tel. 03

Nadere informatie

basiseducatie Wie kan terecht in een centrum voor basiseducatie? Wat kan je er leren?

basiseducatie Wie kan terecht in een centrum voor basiseducatie? Wat kan je er leren? basis educatie Heb je problemen met lezen, schrijven of rekenen? Je bent niet alleen! In Vlaanderen heeft 1 op 7 mensen er moeite mee. Bij Basiseducatie kan je opnieuw bijbenen. Er zijn 13 Centra voor

Nadere informatie

Inhoud van de cursussen van DLB, najaar 2012

Inhoud van de cursussen van DLB, najaar 2012 Inhoud van de cursussen van DLB, najaar 2012 Hieronder volgt een beschrijving van de cursussen die vanuit het project DLB in het najaar van 2012 worden georganiseerd. Er zijn drie cursussen, bedoeld voor:

Nadere informatie

Master in Personal. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING:

Master in Personal. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Personal Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Personal Leadership: Weet jij wat jouw hart sneller doet kloppen? Communiceren en continue

Nadere informatie

Special Cursusaanbod Bureau Herstel. Bureau Herstel organiseert.

Special Cursusaanbod Bureau Herstel. Bureau Herstel organiseert. Nummer 2, jaargang 4, juli 2015 Special Cursusaanbod Bureau Herstel Beste lezer.. Voor je ligt de Herstel nieuwsbrief. Deze keer met als onderwerp het cursusaanbod van Bureau Herstel. Cursusaanbod voor

Nadere informatie

Opdrachtsverklaring Missie - Visie

Opdrachtsverklaring Missie - Visie Opdrachtsverklaring Missie - Visie 1. Missie Sint-Lodewijk biedt aangepast onderwijs en/of begeleiding op maat aan kinderen, jongeren en volwassenen met een motorische beperking. Ook het gezin en breder

Nadere informatie

Succesvol Veranderingen Realiseren

Succesvol Veranderingen Realiseren Training Succesvol Veranderingen Realiseren Effectief resultaten boeken door de kern aan te pakken. Training Succesvol veranderingen realiseren ph advies Organisaties kunnen niet bloeien zonder verandering,

Nadere informatie

L8 Coachend leidinggeven binnen Huisartsenposten

L8 Coachend leidinggeven binnen Huisartsenposten L8 Coachend leidinggeven binnen Huisartsenposten Inleiding Steeds meer Huisartsenposten kiezen voor een nieuwe functie Coördinerend Assistente. Deze coördinerend assistente ressorteert hiërarchisch gezien

Nadere informatie

Agenda. 1. Verwelkoming 2. Kennismaking 3. Huis van het kind - Toelichting 4. Ronde tafel met kernvragen 5. Cirkels 6. Slot

Agenda. 1. Verwelkoming 2. Kennismaking 3. Huis van het kind - Toelichting 4. Ronde tafel met kernvragen 5. Cirkels 6. Slot Agenda 1. Verwelkoming 2. Kennismaking 3. Huis van het kind - Toelichting 4. Ronde tafel met kernvragen 5. Cirkels 6. Slot 1. Verwelkoming door Schepen Kaat Olivier 2. Kennismaking 3. Huis van het kind

Nadere informatie

Stageboekje HOOFDanimator in het jeugdwerk

Stageboekje HOOFDanimator in het jeugdwerk Stageboekje HOOFDanimator in het jeugdwerk Jeugd Rode Kruis vzw Motstraat 40 2800 Mechelen www.jeugdrodekruis.be jeugdrodekruis@rodekruis.be 1 INHOUDSTAFEL Praktische gegevens 3 Stage info 4 Voor de start

Nadere informatie

De ergotherapeut als brug. thuis en het WZC ERGOTHERAPIE BIJ ROUW EN PALLIATIEVE ZORG

De ergotherapeut als brug. thuis en het WZC ERGOTHERAPIE BIJ ROUW EN PALLIATIEVE ZORG STUDIEDAG 8 SEPTEMBER 2015 De ergotherapeut als brug STUDIEDAG tussen ERGOTHERAPIE thuis en het WZC BIJ ROUW EN PALLIATIEVE ZORG 27 NOVEMBER 2014 Het zorglandschap is de afgelopen decennia sterk veranderd

Nadere informatie

SOCIALE EN BURGERSCHAPSCOMPETENTIE

SOCIALE EN BURGERSCHAPSCOMPETENTIE Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel SOCIALE EN BURGERSCHAPSCOMPETENTIE Algemene vorming op het einde van de derde graad secundair onderwijs Voor de sociale

Nadere informatie

Onlinehulpverlening en Mediawijsheid. in het sociaal werk

Onlinehulpverlening en Mediawijsheid. in het sociaal werk Onlinehulpverlening en Mediawijsheid in het sociaal werk Infobrochure vormingsaanbod Onlinehulpverlening en Media-W 2015 Project Mediawijsheid Een smartphone, laptop, tablet, computer en internet zijn

Nadere informatie

Waar gaan ze naartoe? Trajectbegeleiding van jongeren in een risicomaatschappij. Jan Naert en Peter Colle 24/10/2014

Waar gaan ze naartoe? Trajectbegeleiding van jongeren in een risicomaatschappij. Jan Naert en Peter Colle 24/10/2014 Waar gaan ze naartoe? Trajectbegeleiding van jongeren in een risicomaatschappij Jan Naert en Peter Colle 24/10/2014 Inhoud 1 Korte geschiedenis van het project 2 Idee voor een boek 3 krachtlijnen uit het

Nadere informatie

Op cursus met KEI-JONG vzw zeker iets voor jou...!?

Op cursus met KEI-JONG vzw zeker iets voor jou...!? Op cursus met KEI-JONG vzw zeker iets voor jou...!? Op cursus met KEI-JONG vzw is... op stap gaan bijleren nieuwe mensen Bijleren op een plezante manier. Nieuwe dingen uitproberen. Nieuwe mensen leren

Nadere informatie

ECTS-fiche. Graduaat Sociaal-Cultureel werk Samenwerkingsvaardigheden. Lestijden. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot

ECTS-fiche. Graduaat Sociaal-Cultureel werk Samenwerkingsvaardigheden. Lestijden. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Module Code Lestijden Studiepunten Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot Graduaat Sociaal-Cultureel werk Samenwerkingsvaardigheden AC2 40

Nadere informatie

Kinderrechten- en ontwikkelingseducatie voor uw toekomstige leerkrachten!

Kinderrechten- en ontwikkelingseducatie voor uw toekomstige leerkrachten! Kinderrechten- en ontwikkelingseducatie voor uw toekomstige leerkrachten! samen voor kinderen 2 2 Waarom is het belangrijk om leerlingen en leerkrachten te sensibiliseren over de Rechten van het Kind?

Nadere informatie

WAT NA DE CURSUS? Free-Time vzw

WAT NA DE CURSUS? Free-Time vzw WAT NA DE CURSUS? Free-Time vzw RODE DRAAD Kamp Zoeken Extranet Voorbereiding Stage Groeipad Bureau Werkgroep Monitoren 2 KAMP ZOEKEN 3 Soorten Kampen Vakantieperiodes Waar zoeken? Hoe aanvragen? Uitstappen

Nadere informatie

COMMUNICEREN VANUIT JE KERN

COMMUNICEREN VANUIT JE KERN COMMUNICEREN VANUIT JE KERN Wil je duurzaam doelen bereiken? Zorg dan voor verbonden medewerkers! Afgestemde medewerkers zijn een belangrijke aanjager voor het realiseren van samenwerking en innovatie

Nadere informatie

10 tips voor meer diversiteit in overleg

10 tips voor meer diversiteit in overleg 10 tips voor meer diversiteit in overleg Changemakers: 10 tips voor meer diversiteit in overleg Parlement, gemeenteraad, oudercomité, sportraad ze blinken zelden uit in diversiteit. Nochtans is onze samenleving

Nadere informatie

Communicatieve vaardigheden Ac 1

Communicatieve vaardigheden Ac 1 Communicatieve vaardigheden Ac 1 HIK Hoger Instituut der Kempen Afdeling Graduaat Maatschappelijk Werk Academiejaar 2008-2009 Els Boven en Lize Vandereycken Module: A Sociaal werk Ac1 Communicatieve vaardigheden

Nadere informatie

Agentschap Integratie en Inburgering Oost-Vlaanderen

Agentschap Integratie en Inburgering Oost-Vlaanderen Agentschap Integratie en Inburgering Oost-Vlaanderen Agentschap: wie zijn we? Extern Verzelfstandigd Agentschap (EVA) sinds 1 januari 2015 Alle diensten voor: Integratie Inburgering Sociaal tolken en vertalen

Nadere informatie

Vecht & Dans - Kort op de Bal. In de niche tussen Sport en Jeugdwerk

Vecht & Dans - Kort op de Bal. In de niche tussen Sport en Jeugdwerk Vecht & Dans - Kort op de Bal In de niche tussen Sport en Jeugdwerk Wie? - 2 proefprojecten - In opdracht van vlaams minister van sport - Versterking van clubs in grootstedelijke context - Grootstedelijke

Nadere informatie

Slim Werken. Wil je meer doen en bereiken in minder tijd?

Slim Werken. Wil je meer doen en bereiken in minder tijd? Slim Werken Wil je meer doen en bereiken in minder tijd? Slim Werken (5 dagen) Het is voor vrijwel iedereen een uitdaging om in de hectiek van alledag waarin veel informatie op je af komt je werk zo aan

Nadere informatie

Word LEERMEESTER in de horecasector

Word LEERMEESTER in de horecasector Word LEERMEESTER in de horecasector Word leermeester Wil je iemand met een stage- of opleidingscontract opleiden in je bedrijf? Of misschien heb je hier al ervaring mee maar zoek je een inspirerende manier

Nadere informatie

Thema in de kijker : Filosoferen met kinderen

Thema in de kijker : Filosoferen met kinderen Thema in de kijker : Filosoferen met kinderen Wat is filosoferen met kinderen? Samen op een gestructureerde wijze nadenken en praten over filosofische vragen. Zoeken naar antwoorden op vragen die kinderen

Nadere informatie