Inleiding. Uit De Marge is het Vlaams steunpunt voor jeugdwerk met kinderen en jongeren in een maatschappelijk kwetsbare situatie.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inleiding. Uit De Marge is het Vlaams steunpunt voor jeugdwerk met kinderen en jongeren in een maatschappelijk kwetsbare situatie."

Transcriptie

1 Vorming najaar 2012

2 Inleiding Uit De Marge is het Vlaams steunpunt voor jeugdwerk met kinderen en jongeren in een maatschappelijk kwetsbare situatie. Onze kadervorming richt zich in de eerste plaats naar jeugdwerkers die met deze groepen werken, maar het aanbod staat ook open voor medewerkers van jeugddiensten of andere sectoren die met deze kinderen en jongeren werken in een vrijwillige setting. Naast de geprogrammeerde kadervorming levert Uit De Marge ook vorming op maat, in antwoord op concrete vormingsvragen. Op basis van bijzondere noden en behoeften van jeugdwerkingen, organisaties uit het middenveld of lokale besturen en overheidsdiensten. Meer informatie over Uit De Marge en het volledige vormingsaanbod vind je op INLEIDING 2

3 Deelnemen aan een vorming? Je schrijft in met het inschrijvingsformulier op of met een mail naar Een inschrijving is definitief na overschrijving van de deelnameprijs op rekening van Uit De Marge vzw. Na ontvangst van je inschrijving, sturen we je een bevestiging. Annuleren, om welke reden dan ook, kan tot de uiterste inschrijfdatum. Later annuleren kan niet. Wel kan een collega je vervangen. Alleen deelnemers aan een volledige vormingsactiviteit ontvangen een bewijs van deelname met vermelding van het aantal vormingsuren. Hoeveel mag dat kosten? Tenzij anders vermeld kost deelnemen aan een vorming van één dag 45 euro voor leden of 60 euro voor nietleden. Een tweedaagse vorming kost 90 euro voor leden of 120 euro voor niet-leden. Voor een vierdaagse vorming betalen leden 180 euro en niet-leden 240 euro. Maaltijden, drank en een syllabus zijn inbegrepen in de prijs. Is jouw werking of jeugddienst al lid van Uit De Marge? Leden van Uit De Marge krijgen voordelen in het hele aanbod. De vorming staat open voor elke geïnteresseerde. Medewerkers van lidorganisaties krijgen een aanzienlijke korting. Bovendien is lidmaatschap helemaal niet duur: Jeugdwerkingen en andere initiatieven met maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren betalen 30 euro per jaar. Gemeentelijke jeugddiensten, initiatieven uit andere jeugdwerksectoren en sympathiserende organisaties betalen 60 euro per jaar. Leden genieten ook 15 procent korting per uur bij vorming op maat. En eenmalig advies is gratis. PRAKTISCH 3

4 Inhoud vorming 1. Basisvorming voor jeugdwerkers Uit De Marge organiseert basiscursussen voor beginnende jeugdwerkers in het jeugdwerk met maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren. De cursussen bestaan uit afzonderlijke vormingsdagen. Hierin bieden we een stevige basis aan kennis, inzicht en vaardigheden, specifiek afgestemd op het werken met maatschappelijk kwetsbare doelgroepen. 2. Thematische vorming Het thematische vormingsaanbod van Uit De Marge richt zich in de eerste plaats naar werkers en coördinatoren uit het jeugdwerk met maatschappelijk kwetsbare jeugd. De vorming staat ook open voor geïnteresseerden uit andere jeugdwerkinitiatieven of uit andere sectoren. 3. Vorming op maat Naast geprogrammeerde vorming biedt Uit De Marge ook vorming op maat aan, over meerdere thema s. Voor enkele uren, een dag of meerdere dagen. Op maat van jouw organisatie, uit het jeugdwerk of uit een andere sector, zoals sport of welzijn. Verder in dit boekje vind je een greep uit het aanbod. Voor alle verdere vragen over het vormingsaanbod van Uit De Marge kan je terecht bij Robert Crivit op tel of mail inhoud themavorming 4

5 Basisvorming Basiscursus voor jeugdwerkers 6 Themavorming Doelmatig communiceren 7 Basiscursus Outreach 8 Creatief aan de slag met alledaags materiaal in je kinderwerking 9 Omgaan met grensoverschrijdend gedrag, conflict en agressie vanuit een positieve benadering 10 Vindplaatsgericht werken. Zo veel meer dan toeleiden naar je aanbod 11 Gluren bij de buren: op bezoek bij de jeugdwelzijnswerkingen in Leuven 12 Hoe bedoel je? Een training gesprekstechnieken 13 Aan de slag met actietheater 14 Intervisie Intervisie voor coördinatoren 15 Animatorcursus 16 Hoofdanimatorcursus 17 Vorming op maat 18 THEMAVORMING INHOUD 5

6 basisvorming 6 WAT? Basiscursus voor jeugdwerkers WIE? Vorming voor beginnende jeugdwerkers met kinderen en jongeren in een maatschappelijk kwetsbare situatie. In deze cursus krijg je een basis mee: kennis en inzichten, vaardigheden en attitudes waarover je best beschikt als professionele werker met maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren. We werken op drie niveaus: de jeugdwerker in zijn werking, de jeugdwerker en zijn werking in relatie met de buurt en de jeugdwerking in de bredere samenleving. We starten met een analyse van de omgeving waarin je werkt en de knelpunten die onze kinderen en jongeren er ervaren. Vervolgens onderzoeken we wat jij als jeugdwerker kunt betekenen voor de kinderen en jongeren. En hoe je creatief aan de slag kan met je werkomgeving. Op 25 oktober, 8 november, 15 november en 22 november telkens van 9u30 tot 16u30 in Antwerpen, Scoutel, Stoomstraat 2 Welke houding hanteren we in onze relatie met de kinderen en de jongeren? Hoe kunnen we emancipatorisch werken? Hoe komen we als jeugdwerker samen met de kinderen en jongeren op voor hun belangen? We ontrafelen dit proces in verschillende stappen. En we leren werken met concrete projecten. Vervolgens zoomen we in op jouw plaats als jeugdwerker in je werking, werkrelaties met vrijwilligers en collega s. We behandelen thema s als omgaan met grenzen en conflicten, hanteren van een goede begeleiderhouding en de deontologische code. We zoeken het evenwicht tussen professionele afstand en betrokken nabijheid bij de kinderen en jongeren. Meer informatie over de basiscursus, doelstellingen en inhoud, vind je op BEGELEIDING Jennifer Lamote en Nina Henkens, stafmedewerker Uit De Marge. INSCHRIJVEN Vóór woensdag 17 oktober. Zie pagina 3.

7 Doelmatig communiceren WIE? Voor ervaren jeugdwerkers, coördinatoren en communicatiemedewerkers, al dan niet uit het jeugdwerk met kinderen en jongeren in een maatschappelijk kwetsbare situatie. WAT? Met onze werkingen willen we graag het beleid beïnvloeden in functie van de belangen van kinderen en jongeren in een maatschappelijk kwetsbare situatie. Daarvoor is het nodig om het maatschappelijk draagvlak voor de werking te versterken bij de bewoners van de buurt waar we werken, bij organisaties uit het middenveld en bij beleidsverantwoordelijken. Maar hoe doen we dat? Stel dat je de schepen wilt overtuigen om het jongerenlokaal te vernieuwen. Is het dan zinvol om deel te nemen aan een wijkdebat? Organiseer je een actie? Of laat je een petitie tekenen? Hoe verleidelijk ook: start beter niet met een concrete actie. Vraag je eerst en vooral af wat je wilt bereiken, waarom en met wie. Donderdag 27 september van 9u30 tot 16u30 bij Unicef, Keizerinlaan 66, 1000 Brussel Uiteraard spelen de maatschappelijke en politieke context ook mee. In deze vorming bouwen we aan een doelmatige communicatiestrategie. Een krachtveldanalyse brengt voor- en tegenstanders in kaart. We onderzoeken hoe we hierop vat krijgen. De piramide van ontkenning leert ons meer over mogelijke motivaties en weerstanden van de tegenpartij. Op basis van die analyse werken we een strategie uit en kiezen we concrete stappen en specifieke acties. We bekijken mogelijke communicatiekanalen en andere middelen zoals een persbericht, storytelling en de elevator speech. Ook bij deze vorming sluiten we zo nauw mogelijk aan bij de werksituatie van de deelnemers. We stemmen de vorming mee af op de specifieke leervragen in de groep. BEGELEIDING Jeroen Robbe en Jan Deduytsche, stafmedewerkers van Uit De Marge. INSCHRIJVEN Vóór woensdag 19 september. Zie pagina 3. themavorming 7

8 themavorming 8 Woensdag 3 oktober Donderdag 11 oktober Dinsdag 16 oktober Maandag 22 oktober telkens van 9u30 tot 16u30 in Antwerpen, locatie te bepalen Basiscursus Outreach WIE? Voor jeugdwerkers, jeugdhulpverleners en jeugdopbouwwerkers die werken met kinderen en jongeren in een maatschappelijk kwetsbare situatie. WAT? Steeds vaker stellen welzijnsorganisaties vast dat ze bepaalde groepen in de samenleving niet bereiken. Ook jeugdwerkingen vinden soms moeilijk aansluiting bij nieuwe doelgroepen. Ondanks alle pogingen om de drempels te verlagen, blijken die soms nog te hoog. De nood groeit om ook buiten de muren van de werking te werken. Op de plaatsen waar we onze doelgroepen kunnen vinden. Aansluiting zoeken bij hun leefwereld, luisteren en hierop inspelen. Kortom: outreachend werken. In deze vorming werken we eerst aan onze mens- en maatschappijvisie. We reiken handvatten aan voor de praktijk van het outreachend werken met onze eigen organisatie. We bouwen aan een inhoudelijk kader waarin we onze eigen werking kunnen situeren. En we kijken ook naar de dagelijkse praktijk: we oefenen in het contact leggen en het verleggen of bewaken van onze grenzen. Daarnaast bekijken we deontologische kwesties. Specifiek in het jeugdwerk gaan we vaak met groepen aan de slag of hebben we de opdracht om structureel te werken. Maar wat betekent dat in de praktijk? Tot slot bekijken we welke randvoorwaarden moeten vervuld zijn en welke omkadering er nodig is om outreachend te kunnen werken. BEGELEIDING: Cis Dewaele, projectverantwoordelijke Reach Out! en Bart Neirynck, stafmedewerker van Uit De Marge. Deze vorming is een samenwerking tussen Reach Out! en Uit De Marge. Reach Out! is een samenwerkingsverband tussen het Steunpunt Algemeen Welzijnswerk, Straathoekwerk Vlaanderen en Cera. INSCHRIJVEN Vóór woensdag 26 september. KOSTEN Deelname aan deze vierdaagse kost 280 euro.

9 Creatief aan de slag met alledaags materiaal in je kinderwerking Dinsdag 6 november van 9u30 tot 16u30, in het ABC-huis Gaucheretplein 13, 1030 Brussel WIE? Voor kinderwerkers, al dan niet uit het jeugdwelzijnswerk. WAT? We maken kennis met de Japanse verteltechniek kamishibai en creative storytelling. We werken met eigen verhalen en tekeningen, maar ook met die van de kinderen. En we ontdekken 1001 mogelijkheden en attributen om verhalen te vertellen zoals dia s, touw, licht, zakdoeken en dobbelstenen. Na de middag leren we werken met eenvoudige en alledaagse voorwerpen, zoals wegwerpmateriaal en zelfs met etenswaren. We maken vliegers van wasspelden, vingerolifanten, wortelmonsters, banaantatoeages en meer van dat moois. Deze workshop bestookt je met inspiratie en geeft zeker een boost aan je creativiteit. Om leuke en vernieuwende dingen te proberen, moet je het niet altijd ver zoeken. En het hoeft vooral niet duur te zijn. BEGELEIDING: Een medewerker van het ABC-huis en Hanne Daniels, projectmedewerker van Uit De Marge. INSCHRIJVEN Vóór woensdag 31 oktober. Zie pagina 3. THEMAVORMING 9

10 Zaterdag 10 november van 9u30 tot 12u30, in Scoutel Stoomstraat 2, 2000 Antwerpen Omgaan met grensoverschrijdend gedrag, conflict en agressie vanuit een positieve benadering WIE? themavorming 10 Voor vrijwillige basiswerkers al dan niet uit het jeugdwerk met kinderen en jongeren in een maatschappelijk kwetsbare situatie. WAT? Als je met kinderen of jongeren werkt, loopt niet alles altijd even perfect. Kinderen en jongeren experimenteren en nemen risico s. Soms overtreden kinderen of jongeren afgesproken regels of overschrijden ze jouw persoonlijke grenzen. Hoe ga je hier passend mee om? In deze cursus zoeken we samen aandachtspunten. Hierbij hanteren we een positieve benadering. Hoe combineer je het aangeven van grenzen met de opbouw van een respectvolle en fijne relatie met de kinderen of jongeren waarmee je werkt? BEGELEIDING Jennifer Lamote, freelance medewerkster Uit De Marge. INSCHRIJVEN Deelnemen aan deze vorming kost 17 euro (broodjesmaaltijd inbegrepen). Inschrijven vóór vrijdag 2 november. Zie pagina 3.

11 Vindplaatsgericht werken. Zo veel meer dan toe leiden naar je aanbod WIE? Voor basiswerkers en coördinatoren, al dan niet uit het jeugdwerk met kinderen en jongeren in een maatschappelijk kwetsbare situatie. WAT? De jongste jaren groeit in het jeugdwerk de interesse voor vindplaatsgericht werken. Dat is geen toeval. Ondanks alle inspanningen om de drempels van de werking zo laag mogelijk te houden, blijken die voor sommige groepen nog te hoog, zelfs in het jeugdwelzijnswerk. Willen we ook jongeren uit kwetsbare groepen bereiken die niet naar de werking komen, dat moeten we als jeugdwerker ook de straat op. De plaatsen opzoeken waar we de jongeren vinden. Aansluiting zoeken in hun leefwereld, luisteren en een vertrouwensrelatie opbouwen. Kortom: vindplaatsgericht werken. Wat willen we bereiken met vindplaatsgericht werken? Welke vormen bestaan er? Welke mogelijkheden en meerwaarde biedt vindplaatsgericht werken in het jeugdwelzijnswerk? Hoe pakken we het aan? In deze vorming maken we ook kennis met het jeugdopbouwwerk. Jeugdopbouwwerkers hanteren vindplaatsgericht werken als methodiek. Tegelijk vertrekken ze van een grondige analyse van de lokale maatschappelijk kwetsbare situatie van kinderen en jongeren. Zij toetsen die analyse aan de beleving van de jongeren. Op die basis formuleren jeugdopbouwwerkers signalen waarmee ze aan de slag gaan met de relevante lokale actoren voor de situatie van de kinderen en de jongeren. Zo werken jeugdopbouwwerkers aan de structurele versterking van de positie van deze kinderen en jongeren. BEGELEIDING Bart Neirynck, stafmedewerker Uit De Marge. INSCHRIJVEN Dinsdag 13 november van 9u30 tot 16u30 bij Unicef Keizerinlaan 66, 1000 Brussel. Vóór woensdag 7 november. Zie pagina 3. THEMAVORMING 11

12 themavorming 12 Donderdag 29 november van 9u30 tot 16u30. We verzamelen in het Café Royal, recht tegenover het station van Leuven om 9u30 Gluren bij de buren: kennismaken met het jeugdwelzijnswerk in Leuven WIE? Voor basiswerkers, al dan niet uit het jeugdwerk met maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren. WAT? We maken kennis met de jeugdwelzijnswerkingen in Leuven. Vier werkingen zijn er nauw betrokken op kinderen en jongeren die leven in een maatschappelijk kwetsbare situatie. Elk van de werkingen steunt mee op een sterke vrijwilligerswerking. We krijgen een rondleiding, maken kennis met de werking en laten ons inspireren. We starten de dag met een bezoek aan Leren Ondernemen, een vereniging waar armen het woord nemen. We maken kennis met hun kinder- en jongerenwerking. Leren Ondernemen werkt al een tijd vanuit de confrontatie met kunst. Ook rond onderwijs is Leren Ondernemen sterk actief. Daarna bezoeken we kinderwerking Fabota en jongerenwerking Den Tube. Fabota en Den Tube zijn deelwerkingen van Buurtwerk t Lampeke. Het buurtwerk verwelkomt ons in hun gloednieuwe loods. Onderwijs, circus en percussie, het ontwikkelen van educatief spelmateriaal over armoede: het is maar een kleine greep uit de vele projecten waarrond deze vereniging actief is. Ook kinderwerking De Kettekeet komt aan bod. Deze stedelijke werking is actief in de sociale woonwijk Sint- Maartensdal. We eindigen de dag met een bezoek aan Buurtwerk Casablanca in Kessel-Lo. Hun jongerenwerking ging vorig jaar aan de slag met een theaterproject. Ook muziek en dans krijgen een belangrijke plaats in de werking. En sinds kort werkt Casablanca aan de oprichting van een kinder- en tienerwerking. BEGELEIDING Medewerkers van Casablanca, t Lampeke, Leren Ondernemen en De Kettekeet en Mieke Nolf, stafmedewerkster Uit De Marge. INSCHRIJVEN Vóór woensdag 21 november. Zie pagina 3.

13 Hoe bedoel je? Een training gesprekstechnieken WIE? Voor jeugdwerkers, al dan niet uit het jeugdwerk met kinderen en jongeren in een maatschappelijk kwetsbare situatie. WAT? Voor het opbouwen van een duurzame vertrouwensrelatie met de kinderen en jongeren waarmee je werkt, probeer je de gasten beter te leren kennen. Je wil meer dan een oppervlakkige babbel. Je wil immers ook signalen opvangen en werken met wat er leeft bij je kinderen en jongeren. Hiervoor heb je feeling en geduld nodig. Maar welke vragen stel dan je eigenlijk? Hoe vind je aansluiting? En wanneer vraag je door, ook al stuit je op een gevoelige plek? Als jongeren straffe verhalen vertellen, denken we vaak te snel in termen van hulpverlening. Maar hoe weet je of een jongere al dan niet een echte hulpvraag formuleert? Een gezonde portie nieuwsgierigheid brengt je al ver. En soms kan je ook kiezen voor de confrontatie. Ook Donderdag 13 en donderdag 20 december telkens van 9u30 tot 16u30, bij Vormingsplus, Reigerstraat 8, 9000 Gent wanneer je een conflict ziet of er zelfs bij betrokken bent, is het niet eenvoudig om hier een gesprek over te voeren. Hoe pak je dit aan en maak je het voorval bespreekbaar en begrijpbaar? In deze tweedaagse training staan we stil bij onze begeleiderhouding en het stellen van goede vragen. We oefenen een aantal gespreksmethodieken zoals actief luisteren, oplossingsgericht begeleiden en het praten met jongeren in crisis. We polsen op voorhand naar jullie specifieke vragen en verwachtingen, zodat we de vorming hierop kunnen afstemmen. BEGELEIDING Jennifer Lamote, freelance medewerkster bij Uit De Marge, en Bart Neirynck en Mieke Nolf, stafmedewerkers van Uit De Marge. INSCHRIJVEN Vóór woensdag 5 december. Zie pagina 3. THEMAVORMING 13

14 Dinsdag 18 december van 9u30 tot 16u30, in het Scoutel Stoomstraat 2, 2000 Antwerpen Aan de slag met actietheater WIE? themavorming 14 Voor basiswerkers en coördinatoren die werken met kinderen en jongeren in een maatschappelijk kwetsbare situatie. WAT? In het jeugdwerk behoren emanciperend werken, signaleren en belangen behartigen tot onze opdracht. De kinderen en jongeren waarmee we werken, ervaren uitsluiting en maatschappelijk onrecht. Hier willen wij ons niet bij neerleggen: we komen samen met de jongeren op voor hun basisrechten. We staan stil bij de rol die theater kan spelen bij bewustwording, emancipatie en maatschappelijke verandering. We maken kennis met theatre of the oppressed. In forumtheater analyseren we aan de hand van rollenspel situaties uit het dagelijkse leven van onze jongeren. Bij image theater beelden we begrippen als discriminatie en uitsluiting uit, maar ook geluk en emancipatie en we stellen die begrippen in vraag. In deze vorming schetsen we de methodiek en gaan we ook volop oefenen. We bekijken ook een aantal voorbeelden aan de hand van filmmateriaal. Op het eind van de dag bekijken we wat deze werkvorm kan betekenen in het dagelijks werken met onze kinderen en jongeren. Welke elementen zijn bruikbaar en hoe kunnen we er concreet mee aan de slag. BEGELEIDING Jeroen Robbe, trainer theatre of the oppressed en Mieke Nolf, stafmedewerkster Uit De Marge. INSCHRIJVEN Vóór woensdag 12 december. Zie pagina 3.

15 Intervisie Intervisie is een krachtige leermethode. Via de intervisiemethodiek zoeken we collegiaal, doelgericht en gestructureerd naar mogelijke alternatieve oplossingen voor concrete knelpunten waarmee we in ons werk geconfronteerd worden. We vertrekken van herkenbare gebeurtenissen en die gaan we samen analyseren. We staan stil bij onze eigen ervaring en die van collega s. Zo doen we nieuwe ideeën en inzichten op. We komen tot diverse mogelijke oplossingen en strategieën en we formuleren bijkomende leervragen. Voor coördinatoren WIE? Voor coördinatoren van werkingen of diensten die werken met kinderen en/of jongeren in een maatschappelijk kwetsbare situatie. WANNEER en WAAR? Op drie vrijdagochtenden in het najaar, telkens van 9u30 tot 12u30, in Brussel bij Uit De Marge, Henegouwenkaai 29. BEGELEIDING Robert Crivit, coördinator Uit De Marge. PRIJS De deelname aan de intervisie is gratis. We verwachten van de deelnemers wel een engagement: je neemt deel aan de afgesproken samenkomsten van de intervisiegroep en brengt zelf eigen inzichten en ervaringen in. INSCHRIJVEN Om in te schrijven voor deze intervisiegroep mail je naar Voor meer informatie bel je Robert Crivit op intervisie 15

16 Animatorcursus WIE? Voor jongeren vanaf 16 jaar die als vrijwilliger of als jobstudent willen werken met kinderen of jongeren in een maatschappelijk kwetsbare situatie. Deze cursus levert de basis voor het attest animator in het jeugdwerk. WAT? animatorcursus 16 De animatorcursus stoomt jongeren vanaf 16 jaar klaar tot animator. Een leuke maar niet altijd eenvoudige taak. De deelnemers verwerven een goede basishouding, een creatieve aanpak en een gepaste begeleiderstijl. In het praktijkgerichte traject leren en oefenen deelnemers kleine en grote spelen te plannen en ineen te steken. We bekijken hoe je activiteiten begeleidt op een participatieve manier en leren drama en andere creatieve expressievormen te hanteren. Op een speelse manier krijg je als deelnemer ook zicht op de achtergrond van de kinderen en jongeren waarmee je zult werken. Groepsdynamiek, communicatieve vaardigheden, conflictbeheersing, omgaan met grensoverschrijdend gedrag en zelfs EHBO: je pikt het allemaal mee tijdens de cursus. Na de cursus van 60 uur trekken de deelnemers naar huis met een rugzak vol nuttige inzichten, praktische vaardigheden en een gepaste houding om met (maatschappelijk kwetsbare) kinderen en jongeren te werken. Wie na de animatorcursus ook nog eens met succes 60 uren stage loopt, krijgt het attest animator in het jeugdwerk. Indien nodig helpt Uit De Marge graag een stageplek te vinden. MEER INFO? Uit De Marge organiseert in de herfstvakantie een animatorcursus in Mechelen. Het wordt een cursus zonder overnachting. Voor meer informatie mail je Hanne Daniels op of bel

17 Hoofdanimatorcursus WIE? Voor jongeren vanaf 17 jaar die graag vrijwillig of betaald als hoofdanimator aan de slag willen met kinderen of jongeren in een maatschappelijk kwetsbare situatie. Deze cursus levert de basis voor het attest hoofdanimator in het jeugdwerk. Deelnemers moeten een attest animator in het jeugdwerk hebben of 100 uur leidingervaring in een jeugdwerkinitiatief. WAT? De hoofdanimatorcursus stoomt jongeren vanaf 17 jaar klaar tot hoofdanimator. In een praktijkgerichte traject leren en oefenen deelnemers om met groepen aan de slag te gaan, grote spelen te plannen en ineen te steken en animatoren te begeleiden en coachen. Doorheen deze cursus staan we voldoende stil bij de achtergrond van de kinderen en jongeren waarmee we zullen werken. We maken kennis met drie verklaringsmodellen voor armoede en maatschappelijke achterstelling. En maken ons een kritische visie op jeugdwerk eigen. We reflecteren over de eigen begeleiderstijl en richten onze aandacht hierbij specifiek naar het werken met groepen en het coachen en begeleiden van animatoren. Hoe sta je voor een groep? Hoe trek je de aandacht en krijg je de groep mee? Ook animatoren hebben een eigen begeleiderstijl. Hoe speel je hierop in en zorg je voor een optimale afstemming en samenwerking in het animatorenteam? Tot slot maken we voldoende tijd voor conflictbeheersing en het omgaan met grensoverschrijdend gedrag. Na de cursus van 30 uur trekken de deelnemers naar huis met een rugzak vol nuttige inzichten, praktische vaardigheden en een gepaste houding om met (maatschappelijk kwetsbare) kinderen, jongeren en animatoren te werken. Wie na de cursus ook nog eens met succes 30 uren stage loopt, krijgt het attest hoofdanimator in het jeugdwerk. Indien nodig helpt Uit De Marge graag een stageplek te vinden. MEER INFO? Uit De Marge organiseert in de herfstvakantie een hoofdanimatorcursus met? overnachting. Voor meer informatie mail je Hanne Daniels op of bel animatorcursus 17

18 vorming op maat 18 Vorming op maat Advies, vorming en begeleiding Hoe betrek je de kinderen en jongeren in je buurt? Of hoe betrek je de buurt op je werking? Wat gaat er om in je doelgroep? Hoe kan je doelmatiger werken? Welke activiteiten organiseer je? Hoe doe je dat? Hoe ga je om met conflict? Of met agressie? Hoe reageer je als een jongere je in vertrouwen neemt? Welke grenzen hanteer je en waarom? En hoe laat je die respecteren? Hoe motiveer je je team? Hoe zet je veranderingsprocessen op? Klinkt dit soort vragen jou bekend in de oren, dan is je werking of je team misschien wel aan een grondige denkoefening of een deugddoende vorming toe. Zoek je daarbij begeleiding en advies, dan ben je bij Uit De Marge aan het juiste adres. Maatwerk werkt Je kunt bij Uit De Marge terecht voor vorming en ondersteuning, coaching en advies. Alles op maat van jouw situatie. Uit De Marge begeleidt zowel korte, thematische vormingsactiviteiten van enkele uren als programma s van meerdere dagen. En we begeleiden ook langer lopende projecten, zoals verbetertrajecten in middenveld organisaties of de lokale maatschappelijke dienstverlening. Uit De Marge is een partner van zowel het professionele jeugdwerk als van organisaties die gedragen worden door vrijwilligers. Ook openbare besturen of andere organisaties uit sectoren als welzijn of sport doen een beroep op ons. Emancipatorisch werken met kinderen en jongeren in een maatschappelijk kwetsbare situatie, dat is de rode draad door onze vorming en onze ondersteuningsopdrachten. De vorming en begeleiding door Uit De Marge is gericht op kwaliteitsverbetering in het werken met maatschappelijk kwetsbare groepen. De versterking van hun maatschappelijke positie staat bij ons centraal. Voorbereiden of begeleiden van een vormingsactiviteit betekent voor Uit De Marge nooit het voor de zoveelste maal afleveren van een standaardprogramma: altijd denken we mee over mogelijke veranderingsstrategieën, aangepast aan jouw bijzondere situatie. Jouw vraag, jouw verhaal Wij werken graag op maat van jouw organisatie. Voor we een aanbod doen, luisteren we graag naar jouw verhaal. Zo sluit ons vormingsprogramma het beste aan bij de leerpunten in jouw concrete situatie. Een vorming op maat van jouw verwachtingen en behoeften werkt nu eenmaal beter en heeft een langer effect.

19 Hieronder lees je een greep uit ons aanbod. Maar we stellen altijd een programma samen op basis van jouw noden en behoeften. Vormingsthema s Wat is maatschappelijke kwetsbaarheid? Samen staan we stil bij de leefwereld van onze jongeren. Hoe omgaan met rondhangende jongeren? Van vertrouwen opbouwen naar participatie. Verzet, spijbelen, drugs, vandalisme Fases in een negatieve spiraal? Hoe stel je je op? Op zoek naar een positieve basishouding als werker met maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren. Vindplaatsgericht werken als strategie. Hoe bewaar je het evenwicht tussen afstand en nabijheid? Jeugdwerk: werken met de kinderen en de jongeren, of met de hele buurt? Wanneer is grensoverschrijdend gedrag ook echt grensoverschrijdend? Wie trekt de grenzen? Hoe ga je positief om met conflict en agressie? Streng maar rechtvaardig? Positieve en negatieve aandacht. Straffen en belonen. De kans op goedmaken en het belang van positieve feedback. Hoe verlagen wij de drempel voor onze werking? Hoe maken we van diversiteit een kans in onze werking en in ons team? Activiteiten organiseren. Kan het beter? Heb je zicht op je eigen leiderschapstijl? Hoe kan je hieraan werken? Gesprekstechniek en doelmatig vergaderen. Doelmatig en procesmatig werken en evalueren. Zorgzaam personeelsmanagement in je organisatie. Omgaan met conflict in je werking: van crisis naar groeikans? Hoe ontwikkelen we een positief beleid ten aanzien van rondhangende jongeren? Hoeveel kost het? De kostprijs bepalen we in onderling overleg. Veel hangt af van de omvang en de duur van het programma, de medewerkers die we inschakelen en de locatie die we afspreken. vorming op maat 19

20 Korting Organisaties en diensten die lid zijn van Uit De Marge genieten een belangrijke korting. Afhankelijk van de stad of de provincie waar je werkt zijn er nog diverse andere subsidiemogelijkheden. Je krijgt hierover van ons de nodige informatie. Organisaties uit de provincie Antwerpen kunnen beroep doen op een korting van 80 procent bij de Provinciale Jeugddienst Antwerpen. Meer informatie en voorwaarden vind je op Interesse? Contacteer ons voor meer informatie of voor overleg bij de opmaak van een vormingsprogramma. Bel of mail: Bart Neirynck op , Nina Henkens op , Mieke Nolf op , Organisaties uit de provincie Oost-Vlaanderen maken aanspraak op een korting van 100 euro bij kadervorming om animatoren te sensibiliseren over de positie van kinderen en jongeren in een maatschappelijk kwetsbare situatie. Meer informatie vind je bij Provincie Oost-Vlaanderen onder de campagne Jeugdwerk voor allen. vorming op maat 20

21 Studiedag Maatschappelijk kwetsbare jongeren en sportclubs Donderdag 18 oktober Antwerpen, Huis van de Sport Kunnen sportverenigingen een duurzame meerwaarde betekenen voor kinderen en jongeren in een maatschappelijk kwetsbare situatie? Hoe ervaren deze jongeren hun sportdeelname? En wanneer zijn sportclubs voor hen bruikbaar? In opdracht van Uit De Marge, Cera en Demos onderzocht de vakgroep Sportbeleid van de VUB de participatie van maatschappelijk kwetsbare jongeren in lokale sportclubs. Onderzoekers interviewden jongeren en clubverantwoordelijken, analyseerden gesprekken en toetsten bevindingen bij praktijkdeskundigen. Dat resulteerde in aanbevelingen voor trainers en jeugdwerkers, voor clubs en beleidsmakers. Op de studiedag 18 oktober stellen we de resultaten het onderzoek voor. In praktijkgerichte workshops krijgen de deelnemers de kans om de aanbevelingen te toetsen aan de eigen praktijkervaring. Congres Uit De Marge Economische crisis Jeugdwelzijnswerk uitgedaagd! Dinsdag 20 november Antwerpen, Provinciehuis De crisis grijpt diep in in het leven van kinderen en jongeren in een maatschappelijk kwetsbare situatie. Werk vinden is voor lager geschoolden almaar moeilijker en aan sociale basisrechten koppelt men almaar meer voorwaarden voor wat, hoort wat. De actieve welvaartstaat voert de druk op, in alle levensdomeinen, zowel in de openbare als in de privé ruimte. Het jeugdwelzijnswerk staat voor enorme uitdagingen. Hoe bouwen we aan alternatieven, voor en met kinderen, jongeren en hun omgeving? Welke sterktes kunnen we benutten? Met welke partners kunnen we samenwerken? s Morgens geeft Chris Serroyen, hoofd van de studiedienst van het ACV, de aftrap. Zijn inleiding krijgt commentaar van bevoorrechte getuigen. Na de middag is het woord aan jeugdwerkers, coördinatoren, medewerkers van jeugddiensten, academici en beleidsmedewerkers. Meer informatie en inschrijven op Meer informatie en inschrijven op studiedag & congres 21

22 themavorming nieuwe publicaties 22 Nieuwe publicatie Uit De Marge Jeugdwerk en sociale uitsluiting Handvatten voor emanciperend jeugdbeleid (red. Filip Coussée en Mieke Nolf) De maatschappij zet zwaar in op toeleiding naar de arbeidsmarkt, ook van jongeren. In een samenleving die consumptie, concurrentie en individuele prestatie vooropstelt, haken steeds meer mensen af. De samenleving tolereert dat niet. Ook niet van kinderen en jongeren. Zoeken naar structurele factoren bij het afhaken, krijgt geen prioriteit. Eerder kiest men voor het behandelen en bijschaven van de afhakers via opvoeding, therapie, medicatie of straf. Van mensen die rechtstreeks met kinderen en jongeren werken, verwacht men inspanningen om problemen te detecteren en toe te leiden naar deskundigen voor verdere behandeling. Ook jeugdwerkers voelen de druk om zich in te schakelen in de ketting van preventie, detectie, diagnose en behandeling. Hebben zij een andere keuze? Enerzijds duidt Jeugdwerk en sociale uitsluiting mechanismen die sociale problemen vertalen in individuele problemen met en van kinderen en jongeren. Mechanismen die de achterstelling van kinderen, jongeren en gezinnen onderaan de sociale ladder versterken. Anderzijds belicht het boek in het tweede deel hoe jeugdwerkers en lokale beleidsmakers afstand kunnen nemen van die marginaliserende mechanismen en samen met kinderen en jongeren een emancipatorische praktijk kunnen ontwikkelen. Met bijdragen van o.m. André Mommen, Stijn Oosterlynck, Paul Verhaeghe, Rudi Roose, Bruno Vanobbergen, Loïc Wacquant, Danny Wildemeersch, Dirk De Block, Pascal Debruyne, Jan Naert, Filip De Rynck, Alain Storme, Ico Maly en Jan Blommaert. Bestel nu het boek tegen de voorintekenprijs van 15,50 euro! Meer informatie en bestellen op

23 Overzicht vorming - najaar 2012 September Donderdag 27 september Doelmatig communiceren Brussel Oktober Woensdag 3 oktober Basiscursus Outreach, deel 1 Donderdag 11 oktober Basiscursus Outreach, deel 2 Dinsdag 16 oktober Basiscursus Outreach, deel 3 Maandag 22 oktober Basiscursus Outreach, deel 4 Donderdag 25 oktober Basiscursus voor jeugdwerkers, deel 1 Antwerpen November Dinsdag 6 november Donderdag 8 november Zaterdag 10 november Dinsdag 13 november Donderdag 15 november Donderdag 22 november Donderdag 29 november December Donderdag 6 december Donderdag 13 december Dinsdag 18 december Creatief aan de slag met alledaagse materialen in je kinderwerking Brussel Basiscursus voor jeugdwerkers, deel 2 Antwerpen Omgaan met grensoverschrijdend gedrag, conflict en agressie vanuit een positieve benadering Antwerpen Vindplaatsgericht werken Brussel Basiscursus voor jeugdwerkers, deel 3 Antwerpen Basiscursus voor jeugdwerkers, deel 4 Antwerpen Gluren bij de buren: op bezoek bij de jeugdwelzijnswerkingen in Leuven Leuven Hoe bedoel je? Training gesprekstechnieken, deel 1 Gent Hoe bedoel je? Training gesprekstechnieken, deel 2 Gent Aan de slag met theater als middel tot maatschappelijke verandering Antwerpen 23

24 in partnerschap met

Cursus Animator/ Hoofdanimator in het jeugdwerk

Cursus Animator/ Hoofdanimator in het jeugdwerk Cursus Animator/ Hoofdanimator in het jeugdwerk Ben je lid van een jeugdvereniging en wil je jezelf vormen tot een competente leidinggevende? Of werk je graag met kinderen en jongeren en wil je je hierin

Nadere informatie

Basisvorming outreach Dag 1

Basisvorming outreach Dag 1 Basisvorming outreach Dag 1 Inhoud 1. Kennismaking 2. Quickscan 3. Definitie 4. Visie 5. Doel 6. Doelgroep 7. Participatieve basishouding 8. De cirkel REACH OUT! Voorgeschiedenis Straathoekwerk kreeg vragen

Nadere informatie

PROGRAMMA VRIJWILLIGERSACADEMIE NAJAAR 2014. Cursus Datum + tijd Locatie Aantal plekken Snelcursus

PROGRAMMA VRIJWILLIGERSACADEMIE NAJAAR 2014. Cursus Datum + tijd Locatie Aantal plekken Snelcursus Augustus PROGRAMMA VRIJWILLIGERSACADEMIE NAJAAR 2014 Cursus Datum + tijd Locatie Aantal plekken Snelcursus De Noordster EHBO Maandag 18-08 & 25-08 19.30u-21.30u Dinsdag 19-08 13.00u-14.30u Landsmeerstraat

Nadere informatie

Vormingsmomenten voor kinderbegeleiders

Vormingsmomenten voor kinderbegeleiders Vormingsmomenten voor kinderbegeleiders Vormingsmoment voor kinderbegeleiders Kinderopvang is volop in beweging. Vanuit het Steunpunt Kinderopvang van de VVSG en Diverscity willen we mee invulling geven

Nadere informatie

BIJLAGE. Bijlage nr. 1. Fiches. Titel initiatief: Caleidoscoop. Initiatiefnemer: GC De Vaartkapoen. Projectomschrijving

BIJLAGE. Bijlage nr. 1. Fiches. Titel initiatief: Caleidoscoop. Initiatiefnemer: GC De Vaartkapoen. Projectomschrijving BIJLAGE Bijlage nr. 1 Fiches Titel initiatief: Caleidoscoop Initiatiefnemer: GC De Vaartkapoen Caleidoscoop is een zelforganisatie die is ingebed in het gemeenschapscentrum. Een 8-tal vrouwelijke, allochtone

Nadere informatie

Basiscursus voor monitoren

Basiscursus voor monitoren Basiscursus voor monitoren 2015 V.U. Vakantiewerking Scherpenheuvel-Zichem, August Nihoulstraat 13-15, 3270 Scherpenheuvel Voor wie? Ben je minimum 16 jaar of word je nog 16 in de loop van 2015? Kan je

Nadere informatie

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie!

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie! Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden Jouw talent, onze ambitie! Je vindt het belangrijk om te blijven investeren in je eigen ontwikkeling. Zeker als je nieuwe vaardigheden

Nadere informatie

Ontwikkeling. Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling

Ontwikkeling. Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling Ontwikkeling Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling Waarom? Ik heb het idee dat ik wel eens tekortschiet als het erom gaat anderen duidelijk te maken wat ik bedoel. Ik

Nadere informatie

Onderwijs en OCMW: pleidooi voor meer samenwerking! Lege brooddozen op school symposium 14 oktober 2014

Onderwijs en OCMW: pleidooi voor meer samenwerking! Lege brooddozen op school symposium 14 oktober 2014 Onderwijs en OCMW: pleidooi voor meer samenwerking! Lege brooddozen op school symposium 14 oktober 2014 Programma armoedebestrijding cijfers Armoede in Kortrijk In Kortrijk leven in 2011 11.227 inwoners

Nadere informatie

programma 9.00 Onthaal met koffie en versnaperingen 9.30 Workshopronde 1 - kies uit 8 workshops 12.30 Middagpauze met broodjeslunch

programma 9.00 Onthaal met koffie en versnaperingen 9.30 Workshopronde 1 - kies uit 8 workshops 12.30 Middagpauze met broodjeslunch programma Goede kinderopvang vraagt de juiste persoon met het juiste talent op de juiste plaats. Die juiste persoon ben jij! Jouw inzet, als kinderbegeleider, maakt het verschil in de kinderopvang: kinderen

Nadere informatie

Nieuwe regelgeving geattesteerde kadervorming

Nieuwe regelgeving geattesteerde kadervorming Beste speelpleinwerking, De regelgeving geattesteerde zegt je waarschijnlijk niet veel. En toch kom je er als speelpleiner en of VDS er heel vaak mee in contact. Kijk eens in je portefeuille: Misschien

Nadere informatie

Boekvoorstelling Verbinding in de vrije tijd Recyclart 17 juni 2014

Boekvoorstelling Verbinding in de vrije tijd Recyclart 17 juni 2014 Boekvoorstelling Verbinding in de vrije tijd Recyclart 17 juni 2014 Armoede tegengaan, betekent dan ook werkelijk inzetten op een egalitaire samenleving, op het voor iedereen toegankelijk maken van de

Nadere informatie

Stageboekje HOOFDanimator in het jeugdwerk

Stageboekje HOOFDanimator in het jeugdwerk Stageboekje HOOFDanimator in het jeugdwerk Jeugd Rode Kruis vzw Motstraat 40 2800 Mechelen www.jeugdrodekruis.be jeugdrodekruis@rodekruis.be 1 INHOUDSTAFEL Praktische gegevens 3 Stage info 4 Voor de start

Nadere informatie

Medewerker Ontmoetingshuis De Moazoart vzw

Medewerker Ontmoetingshuis De Moazoart vzw Medewerker Ontmoetingshuis De Moazoart vzw Vacature Maart 2015 De Moazoart biedt een onderkomen aan organisaties die werken met maatschappelijk kwetsbare groepen en creeërt ruimte voor ontmoeting, vorming,

Nadere informatie

Verslag themanamiddag Een museum toegankelijk maken

Verslag themanamiddag Een museum toegankelijk maken Verslag themanamiddag Een museum toegankelijk maken Plaats: Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen Datum: 21 maart 2013 Om de twee maanden organiseert het Fonds Vrijetijdsparticipatie een themanamiddag

Nadere informatie

organisaties instellingen lokale overheden diversiteit

organisaties instellingen lokale overheden diversiteit organisaties instellingen lokale overheden diversiteit Vlaanderen is divers. Van alle vormen van diversiteit is etnisch-culturele diversiteit wellicht het meest zichtbaar en het meest besproken. Diversiteit

Nadere informatie

Opleiding tot kindercoach met inzet van paarden

Opleiding tot kindercoach met inzet van paarden Opleiding tot kindercoach met inzet van paarden Inleiding Kinderen zijn volop in ontwikkeling. Coaching met behulp van paarden geeft op het terrein van denken, doen en voelen veel beweging.om al die veranderingen

Nadere informatie

Concreet aan de slag: checklist strategisch vto-beleidsplan

Concreet aan de slag: checklist strategisch vto-beleidsplan Concreet aan de slag: checklist strategisch vto-beleidsplan De weg is belangrijker dan de wegwijzer Tussen de wil om het huidige vormingsbeleid meer af te stemmen op de uitdagingen inzake toenemende kwaliteitseisen

Nadere informatie

Sportweetje. Het Katwijkse. sportieve toekomst! naar een. Nieuws, trends en tips voor een gezond en sportief verenigingsleven

Sportweetje. Het Katwijkse. sportieve toekomst! naar een. Nieuws, trends en tips voor een gezond en sportief verenigingsleven Het Katwijkse Sportweetje Nieuws, trends en tips voor een gezond en sportief verenigingsleven digitale nieuwsbrief voor het verenigingsleven editie 2015.2 klik en lees het artikel van uw interesse volg

Nadere informatie

Beste coördinator Beste omkaderingslid. Wanneer? Maandag 31 mei 2010

Beste coördinator Beste omkaderingslid. Wanneer? Maandag 31 mei 2010 Kdag Ontdek het leiderschap in jezelf Een uniek, interactief en inspirerend dagtraject voor elke leider. Beste coördinator Beste omkaderingslid Mensen motiveren en inspireren, open en duidelijk communiceren,

Nadere informatie

cursus Dit stageboekje is van niemand minder dan... naam: adres:

cursus Dit stageboekje is van niemand minder dan... naam: adres: cursus R U E T C U R T S N I k r e w d g u e j in het Dit stageboekje is van niemand minder dan... naam: adres: geboortedatum: erkenningsnummer van je cursus:ljw/e45/20.../ stageplaats: stageperiode: Lange

Nadere informatie

Centrum voor Volwassenenonderwijs LBC-NVK Sint-Niklaas

Centrum voor Volwassenenonderwijs LBC-NVK Sint-Niklaas Opleiding Begeleider in de kinderopvang Schooljaar 2015-2016 versie mei 2015 leerlijk boeiend creatief Centrum voor Volwassenenonderwijs LBC-NVK Sint-Niklaas Kroonmolenstraat 4-9100 Sint-Niklaas Tel. 03

Nadere informatie

Training Resultaatgericht Coachen

Training Resultaatgericht Coachen Training Resultaatgericht Coachen met aandacht voor zingeving Herken je dit? Je bent verantwoordelijk voor de gang van zaken op je werk. Je hebt alle verantwoordelijkheid, maar niet de bijbehorende bevoegdheden.

Nadere informatie

werkbladen, telefoons en opnametoestel

werkbladen, telefoons en opnametoestel DE BAAN OP! De jongeren organiseren zelf één of meerdere bedrijfsbezoeken. Ze verzamelen informatie over verschillende bedrijven en op basis hiervan kiezen ze met de hele klas het meest interessante bedrijf

Nadere informatie

CRITERIA VOOR HET TOEKENNEN VAN ATTESTEN AAN JEUGDWERKERS

CRITERIA VOOR HET TOEKENNEN VAN ATTESTEN AAN JEUGDWERKERS CRITERIA VOOR HET TOEKENNEN VAN ATTESTEN AAN JEUGDWERKERS geldig vanaf 1 juni 2009 VLAAMSE OVERHEID Ministerie van Cultuur, Jeugd, Sport en Media IVA Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen Afdeling

Nadere informatie

WORKSHOPS EN TRAININGEN NAJAAR 2013. Georganiseerd door STUVO-KAHO Technologiecampus in samenwerking met STUVO-LUCA

WORKSHOPS EN TRAININGEN NAJAAR 2013. Georganiseerd door STUVO-KAHO Technologiecampus in samenwerking met STUVO-LUCA WORKSHOPS EN TRAININGEN NAJAAR 2013 Georganiseerd door STUVO-KAHO Technologiecampus in samenwerking met STUVO-LUCA Uitstelgedrag te lijf: doe het nu! * Blijf je taken voor je uitschuiven? * Begin je pas

Nadere informatie

Slim Werken. Wil je meer doen en bereiken in minder tijd?

Slim Werken. Wil je meer doen en bereiken in minder tijd? Slim Werken Wil je meer doen en bereiken in minder tijd? Slim Werken (5 dagen) Het is voor vrijwel iedereen een uitdaging om in de hectiek van alledag waarin veel informatie op je af komt je werk zo aan

Nadere informatie

Onlinehulpverlening en Mediawijsheid. in het sociaal werk

Onlinehulpverlening en Mediawijsheid. in het sociaal werk Onlinehulpverlening en Mediawijsheid in het sociaal werk Infobrochure vormingsaanbod Onlinehulpverlening en Media-W 2015 Project Mediawijsheid Een smartphone, laptop, tablet, computer en internet zijn

Nadere informatie

KEI-JONG vzw is... bijleren kennismaken op stap gaan oefenen zelfstandiger worden toekomst vragen stellen

KEI-JONG vzw is... bijleren kennismaken op stap gaan oefenen zelfstandiger worden toekomst vragen stellen KEI-JONG vzw is... Cursussen en aangepaste publicaties voor jongeren van 17 tot en met 30 jaar met een lichte tot matige verstandelijke handicap. bijleren kennismaken op stap gaan oefenen zelfstandiger

Nadere informatie

Laagdrempelige verenigingen: omgaan met mensen uit kansengroepen. Workshop Roeselare stadhuis donderdag 10 september

Laagdrempelige verenigingen: omgaan met mensen uit kansengroepen. Workshop Roeselare stadhuis donderdag 10 september Laagdrempelige verenigingen: omgaan met mensen uit kansengroepen Workshop Roeselare stadhuis donderdag 10 september www.demos.be Tatjana van Driessche Stafmedewerker lokale netwerken en sport Ondersteuning

Nadere informatie

ECTS-fiche. Graduaat Sociaal-Cultureel werk Samenwerkingsvaardigheden. Lestijden. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot

ECTS-fiche. Graduaat Sociaal-Cultureel werk Samenwerkingsvaardigheden. Lestijden. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Module Code Lestijden Studiepunten Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot Graduaat Sociaal-Cultureel werk Samenwerkingsvaardigheden AC2 40

Nadere informatie

Communicatieve vaardigheden Ac 1

Communicatieve vaardigheden Ac 1 Communicatieve vaardigheden Ac 1 HIK Hoger Instituut der Kempen Afdeling Graduaat Maatschappelijk Werk Academiejaar 2008-2009 Els Boven en Lize Vandereycken Module: A Sociaal werk Ac1 Communicatieve vaardigheden

Nadere informatie

Redactie: Maaike Kluft en Corrie van Dam Eindredactie: afdeling communicatie Movisie Vormgeving: Ontwerpburo Suggestie en Illusie Drukwerk: Libertas

Redactie: Maaike Kluft en Corrie van Dam Eindredactie: afdeling communicatie Movisie Vormgeving: Ontwerpburo Suggestie en Illusie Drukwerk: Libertas Redactie: Maaike Kluft en Corrie van Dam Eindredactie: afdeling communicatie Movisie Vormgeving: Ontwerpburo Suggestie en Illusie Drukwerk: Libertas Werk ik wel volgens de uitgangspunten van de Wmo en

Nadere informatie

WAT NA DE CURSUS? Free-Time vzw

WAT NA DE CURSUS? Free-Time vzw WAT NA DE CURSUS? Free-Time vzw RODE DRAAD Kamp Zoeken Extranet Voorbereiding Stage Groeipad Bureau Werkgroep Monitoren 2 KAMP ZOEKEN 3 Soorten Kampen Vakantieperiodes Waar zoeken? Hoe aanvragen? Uitstappen

Nadere informatie

Het Grote Interactiespel voor Kinderdagverblijven

Het Grote Interactiespel voor Kinderdagverblijven Het Grote Interactiespel voor Kinderdagverblijven Ben je een betrokken leidinggevende, docent, trainer of coach die (aankomend) pedagogisch medewerkers wil stimuleren om de belangrijkste pedagogische vaardigheden

Nadere informatie

Kijkwijzer 2.0, Methodiek voor kwaliteitsverbetering in Brede Scholen

Kijkwijzer 2.0, Methodiek voor kwaliteitsverbetering in Brede Scholen Kijkwijzer 2.0, Methodiek voor kwaliteitsverbetering in Brede Scholen Agenda 1. Kwaliteitsontwikkeling in Brede Scholen in Brussel en Kent - Verwachtingen? 2. Extended Schools & kwaliteitsontwikkeling

Nadere informatie

Word LEERMEESTER in de horecasector

Word LEERMEESTER in de horecasector Word LEERMEESTER in de horecasector Word leermeester Wil je iemand met een stage- of opleidingscontract opleiden in je bedrijf? Of misschien heb je hier al ervaring mee maar zoek je een inspirerende manier

Nadere informatie

Tumult vzw I Kon. Astridlaan 160 I 2800 Mechelen I 015 43 56 96 I info@tumult.be I www.tumult.be

Tumult vzw I Kon. Astridlaan 160 I 2800 Mechelen I 015 43 56 96 I info@tumult.be I www.tumult.be 1. TUMULT IS 1.1 ONZE KERNTHEMA S Conflicten hanteren en geweld aanpakken Bevorderen van de culturele dialoog Oorlog en vrede exploreren Citaat van een vrijwilliger We zijn een organisatie waar jongeren

Nadere informatie

Vormingsaanbod Kind & ruimte. Vormingsaanbod 2014-2015. kind & samenleving vzw

Vormingsaanbod Kind & ruimte. Vormingsaanbod 2014-2015. kind & samenleving vzw Vormingsaanbod KIND & RUIMTE 2014-2015 kind & samenleving vzw 1 Inhoud 1.Intro 3 2.Onze vormingen 2.1. Over de kansen en uitdagingen van inspraak 5 2.2. Hoe creëer je een goed speelterrein? 5 2.3. Quick

Nadere informatie

GRONDHOUDINGEN IN HET OMGAAN MET (KANSARME) MENSEN

GRONDHOUDINGEN IN HET OMGAAN MET (KANSARME) MENSEN GRONDHOUDINGEN IN HET OMGAAN MET (KANSARME) MENSEN We vragen ons vaak af hoe we op een goede manier kunnen omgaan met gekwetste mensen. Dit is een vraag waarop we geen pasklaar antwoord kunnen geven. We

Nadere informatie

VACATURE Trajectbegeleider (m/v) Persoonlijke ontwikkelingstrajecten vzw LEJO 100% Voor een op te starten P.O.T.-antenne in Boom

VACATURE Trajectbegeleider (m/v) Persoonlijke ontwikkelingstrajecten vzw LEJO 100% Voor een op te starten P.O.T.-antenne in Boom VACATURE Trajectbegeleider (m/v) Persoonlijke ontwikkelingstrajecten vzw LEJO 100% Voor een op te starten P.O.T.-antenne in Boom In diensttreding: 1 september 2010 Contactadres: vzw LEJO Borgerhoutsestraat

Nadere informatie

ECTS-fiche. Graduaat Maatschappelijk Werk Structuurgericht werken. Lestijden. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot

ECTS-fiche. Graduaat Maatschappelijk Werk Structuurgericht werken. Lestijden. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot ECTS-fiche Opzet van de ECTS-fiche is om een uitgebreid overzicht te krijgen van de invulling en opbouw van de module. Er bestaat slechts één ECTS-fiche voor elke module. 1. Identificatie Opleiding Module

Nadere informatie

Sportweetje. Het Katwijkse. sportieve toekomst! naar een. Nieuws, trends en tips voor een gezond en sportief verenigingsleven

Sportweetje. Het Katwijkse. sportieve toekomst! naar een. Nieuws, trends en tips voor een gezond en sportief verenigingsleven Het Katwijkse Sportweetje Nieuws, trends en tips voor een gezond en sportief verenigingsleven digitale nieuwsbrief voor het verenigingsleven editie 2015.1 klik en lees het artikel van uw interesse volg

Nadere informatie

Succesvol Veranderingen Realiseren

Succesvol Veranderingen Realiseren Training Succesvol Veranderingen Realiseren Effectief resultaten boeken door de kern aan te pakken. Training Succesvol veranderingen realiseren ph advies Organisaties kunnen niet bloeien zonder verandering,

Nadere informatie

KureghemNet is een project van MAKS vzw. Computerles Programmaboekje sep dec 2014

KureghemNet is een project van MAKS vzw. Computerles Programmaboekje sep dec 2014 @ KureghemNet is een project van MAKS vzw Computerles Programmaboekje sep dec 2014 2 Iedereen mee met de PC Heb je nog nooit een computer gebruikt en wil je de basis leren? Zoek je werk of wil je beter

Nadere informatie

Young Professional programma. Voorbeeld van de opbouw van een YP programma

Young Professional programma. Voorbeeld van de opbouw van een YP programma Young Professional programma Voorbeeld van de opbouw van een YP programma 1 Flow van het programma: Het programma Intake (½ dag) Ik & mijn leiderschap (2 dagen groepsprogramma) Ik & de ander (2 dagen groepsprogramma)

Nadere informatie

Inspecteren is een vak. Programma Professionalisering

Inspecteren is een vak. Programma Professionalisering Inspecteren is een vak Programma Professionalisering Programma Professionalisering Programma Professionalisering Professioneel handelen van toezichtmedewerkers is een belangrijk thema binnen de Inspectieraad.

Nadere informatie

Trainingen. Attitude en Mindset. Moraal Resultaatgericht Coachen

Trainingen. Attitude en Mindset. Moraal Resultaatgericht Coachen Moraal Resultaatgericht Coachen coaching & training voor bedrijven en particulieren Hoornplantsoen 64 2652 BM Berkel en Rodenrijs telefoon 010-5225426 Hoornplantsoen 64 mobiel 06-40597816 info@resultaatgericht-coachen.nl

Nadere informatie

Onthaalbureau Inburgering Limburg vzw. Presentatie voor ERSV (18/12/2012) AI in het Onthaalbureau

Onthaalbureau Inburgering Limburg vzw. Presentatie voor ERSV (18/12/2012) AI in het Onthaalbureau Onthaalbureau Inburgering Limburg vzw Presentatie voor ERSV (18/12/2012) AI in het Onthaalbureau Inhoud 1. Wat doet Onthaalbureau Inburgering Limburg? 2. VuurWerkt als methode voor perspectiefbepaling

Nadere informatie

Word LEERMEESTER in de horecasector

Word LEERMEESTER in de horecasector Word LEERMEESTER in de horecasector Waarom? Wat kan je verwachten? Word LEERMEESTER in de horeca Wil je iemand met een stage- of opleidingscontract opleiden in je bedrijf? Of misschien heb je hier al ervaring

Nadere informatie

Studiedag: in de kijker. workshop: de ergotherapeut als coach

Studiedag: in de kijker. workshop: de ergotherapeut als coach Studiedag: in de kijker workshop: de ergotherapeut als coach Opbouw workshop Korte duiding van de theorie ( theorie wordt aangehaald) Kennismaking adhv exploreren Zelf in de ervaring stappen: oefenen op

Nadere informatie

Inhoud van de cursussen van DLB, najaar 2012

Inhoud van de cursussen van DLB, najaar 2012 Inhoud van de cursussen van DLB, najaar 2012 Hieronder volgt een beschrijving van de cursussen die vanuit het project DLB in het najaar van 2012 worden georganiseerd. Er zijn drie cursussen, bedoeld voor:

Nadere informatie

Proefhoofdstuk Spaans. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. info@centrumvoorafstandsonderwijs.

Proefhoofdstuk Spaans. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. info@centrumvoorafstandsonderwijs. Proefhoofdstuk Spaans www.centrumvoorafstandsonderwijs.be www.centrumvoorafstandsonderwijs.be Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat

Nadere informatie

Opleiding tot kindercoach met inzet van paarden

Opleiding tot kindercoach met inzet van paarden Opleiding tot kindercoach met inzet van paarden Inleiding Kinderen zijn volop in ontwikkeling. Coaching met behulp van paarden geeft op het terrein van denken, doen en voelen veel beweging.om al die veranderingen

Nadere informatie

Voorstelling Onafhankelijk leven

Voorstelling Onafhankelijk leven Voorstelling Onafhankelijk leven Inhoudsopgave 1. Wat is Onafhankelijk leven?... 3 2. Waarom is Onafhankelijk Leven belangrijk?... 4 3.1. Met een persoonlijk assistentie budget (PAB) kan je onafhankelijk

Nadere informatie

ADMIBUNDEL ATTESTEN PROCEDURE

ADMIBUNDEL ATTESTEN PROCEDURE ADMIBUNDEL ATTESTEN PROCEDURE Hoe kan je een attest Animator Hoofdanimator Instructeur uitgereikt door de Vlaamse overheid behalen? Hoe zit dat nu met terugbetaling van cursusgeld? Met subsidies voor geattesteerde

Nadere informatie

Lokale bestrijding. kinderarmoede. Groeiactieplan. kinderarmoede

Lokale bestrijding. kinderarmoede. Groeiactieplan. kinderarmoede Lokale bestrijding kinderarmoede Groeiactieplan kinderarmoede Overzicht 1. Algemeen kader 2. Greep uit de acties in Gent 3. Succesfactoren/knelpunten à Debat Psychologische Dienst - OCMW Gent 2 1. Algemeen

Nadere informatie

Historiek Uit De Marge

Historiek Uit De Marge Historiek Uit De Marge Ontstaan Het jeugdwerk met maatschappelijk achtergestelde jongeren ontwikkelde zich in Vlaanderen vanaf de jaren zeventig van vorige eeuw. Binnen het lokale open jeugdwerk, zoals

Nadere informatie

GEZOND WERKEN INDIGO BRABANT. Training en ondersteuning in mentaal fit werken

GEZOND WERKEN INDIGO BRABANT. Training en ondersteuning in mentaal fit werken GEZOND WERKEN INDIGO BRABANT Training en ondersteuning in mentaal fit werken 2 Gezond Werken Gezonde werknemers gaan met plezier naar het werk. Ze zijn geestelijk fit en blijven fit. Gezonde werkdruk biedt

Nadere informatie

Trainingsaanbod. Studiecentrum Bureau Jeugdzorg Utrecht Voor beroepskrachten die met ouders en kinderen werken

Trainingsaanbod. Studiecentrum Bureau Jeugdzorg Utrecht Voor beroepskrachten die met ouders en kinderen werken Trainingsaanbod Studiecentrum Bureau Jeugdzorg Utrecht Voor beroepskrachten die met ouders en kinderen werken 1 Trainingsaanbod Als beroepskracht hoort en ziet u veel en bent u vaak de eerste die mogelijke

Nadere informatie

Proefhoofdstuk Spaans voor beginners. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be

Proefhoofdstuk Spaans voor beginners. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be Proefhoofdstuk Spaans voor beginners www.centrumvoorafstandsonderwijs.be www.centrumvoorafstandsonderwijs.be Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050

Nadere informatie

CEGOvormingen. kinderopvang. cego. hét centrum voor welbevinden en betrokkenheid. vormingen kinderopvang 1

CEGOvormingen. kinderopvang. cego. hét centrum voor welbevinden en betrokkenheid. vormingen kinderopvang 1 kinderopvang CEGOvormingen 2013 2014 cego. hét centrum voor welbevinden en betrokkenheid vormingen kinderopvang 1 VOORWOORD Graag stellen wij u het vormingsaanbod van CEGO voor. Met de Ziko en de Ziko-Vo,

Nadere informatie

Proeftuinen jeugdwerk met jongeren in armoede

Proeftuinen jeugdwerk met jongeren in armoede Proeftuinen jeugdwerk met jongeren in armoede VVJ DRIEDAAGSE 11.03.2010 Proeftuinen jeugdwerk met jongeren in armoede 1. Jongeren in armoede 2. Proeftuinen 3. Concrete projecten 4. Jeugdwerk met jongeren

Nadere informatie

basiseducatie Wie kan terecht in een centrum voor basiseducatie? Wat kan je er leren?

basiseducatie Wie kan terecht in een centrum voor basiseducatie? Wat kan je er leren? basis educatie Heb je problemen met lezen, schrijven of rekenen? Je bent niet alleen! In Vlaanderen heeft 1 op 7 mensen er moeite mee. Bij Basiseducatie kan je opnieuw bijbenen. Er zijn 13 Centra voor

Nadere informatie

Politiek leiderschap. Hoe wordt je optreden krachtiger en effectiever?

Politiek leiderschap. Hoe wordt je optreden krachtiger en effectiever? vijfdaags leertraject Politiek leiderschap Hoe wordt je optreden krachtiger en effectiever? VOOR BURGEMEESTERS, OCMW-VOORZITTERS EN SCHEPENEN Politiek leiderschap Hoe wordt je optreden krachtiger en effectiever?

Nadere informatie

Op cursus met KEI-JONG vzw zeker iets voor jou...!?

Op cursus met KEI-JONG vzw zeker iets voor jou...!? Op cursus met KEI-JONG vzw zeker iets voor jou...!? Op cursus met KEI-JONG vzw is... op stap gaan bijleren nieuwe mensen Bijleren op een plezante manier. Nieuwe dingen uitproberen. Nieuwe mensen leren

Nadere informatie

WIVO vzw ondersteunt overheden om het beste uit hun mensen te halen. Nele Hermie T 050 40 31 81 M 0495 54 74 40 E nele.hermie@wivo.

WIVO vzw ondersteunt overheden om het beste uit hun mensen te halen. Nele Hermie T 050 40 31 81 M 0495 54 74 40 E nele.hermie@wivo. WIVO vzw ondersteunt overheden om het beste uit hun mensen te halen Nele Hermie T 050 40 31 81 M 0495 54 74 40 E nele.hermie@wivo.be 1 Wat wij geloven Wij geloven dat de échte kracht van organisaties verscholen

Nadere informatie

Onderdompeling in de wereld van dementie

Onderdompeling in de wereld van dementie Studiedag: Onderdompeling in de wereld van dementie 12 Inhoud Werken met mensen met dementie en op een goede manier met hen omgaan, veronderstelt een goed inzicht in wat dementie precies is en wat het

Nadere informatie

Over mixen, matchen en switchen. Vrijetijdsbeleving van kinderen in armoede

Over mixen, matchen en switchen. Vrijetijdsbeleving van kinderen in armoede Over mixen, matchen en switchen. Vrijetijdsbeleving van kinderen in armoede Filip Coussee & Griet Roets Vakgroep Sociale Agogiek, Universiteit Gent 28 juni 2011 Wat is het probleem? Jeugdwerk en culturele

Nadere informatie

Training Teamleiderschap

Training Teamleiderschap Training Teamleiderschap Versterk uw rol als boegbeeld van uw team In vier dagen een effectief Teamleider Training Teamleiderschap U bent als teamleider het boegbeeld van uw team. Uw teamleden verwachten

Nadere informatie

Wie doet wat hij deed, krijgt wat hij kreeg

Wie doet wat hij deed, krijgt wat hij kreeg Wie doet wat hij deed, krijgt wat hij kreeg Voor wie? Waarom? Wat? Hoe? Voor Omdat leiding Ervaringsgerichte Door middel van leidinggevenden, geven, adviseren en coaching en werkvormen waarbij het adviseurs

Nadere informatie

DESKUNDIG AAN HET WERK OUDEREN. Trainingen op het gebied van psychische problemen of psychiatrische stoornissen

DESKUNDIG AAN HET WERK OUDEREN. Trainingen op het gebied van psychische problemen of psychiatrische stoornissen DESKUNDIG AAN HET WERK OUDEREN Trainingen op het gebied van psychische problemen of psychiatrische stoornissen 2 3 INHOUDSOPAVE PAGINA Kennis over psychische problemen bij ouderen nodig?! 4 Praktische

Nadere informatie

Animator worden in Herent. De Speelkriebels

Animator worden in Herent. De Speelkriebels Animator worden in Herent De Speelkriebels Welke info vind je terug in deze folder? Cursussen animator in het jeugdwerk - - p4 Welke organisaties zijn erkend? - - p4 Wat daarna? - - p8 Wat zijn de kosten?

Nadere informatie

Inspireren, Leren & Werken. Werken aan een nieuwe werkwijze

Inspireren, Leren & Werken. Werken aan een nieuwe werkwijze Inspireren, Leren & Werken Werken aan een nieuwe werkwijze WIE, WAT, WAAR? BOOTCAMP JEUGDWERK 2014 BLZ 4 DAG 4 DONDERDAG 4 SEPTEMBER BLZ 8 DAG 1 MAANDAG 1 SEPTEMBER BLZ 5 DAG 5 VRIJDAG 5 SEPTEMBER BLZ

Nadere informatie

TOELICHTING HANDVEST SUCCESVOL VRIJWILLIGEN

TOELICHTING HANDVEST SUCCESVOL VRIJWILLIGEN TOELICHTING HANDVEST SUCCESVOL VRIJWILLIGEN Het Handvest succesvol vrijwilligen is opgevat als een handig en visueel aantrekkelijke tool. Het moet organisaties toelaten zich te profileren als vrijwilligersorganisatie(-dienst

Nadere informatie

Communiceren bij veranderingen de rol van de middelmanager

Communiceren bij veranderingen de rol van de middelmanager Communiceren bij veranderingen de rol van de middelmanager Dat communiceren bij veranderingen cruciaal is, daar zijn heel wat managers het over eens. Maar vaak leiden de inspanningen die organisaties doen

Nadere informatie

Vormingsaanbod voor universiteiten en hogescholen 2014/2015

Vormingsaanbod voor universiteiten en hogescholen 2014/2015 Vormingsaanbod voor universiteiten en hogescholen 2014/2015 Inhoud 3 Vooraf 5 Een andere kijk op spijbelen 6 Over de diepere betekenis van kinderspel 7 Kinderen hebben zo hun kijk op quality time 8 Plan

Nadere informatie

Weekschema maken. Je gaat praten over de dingen die jij in één week doet. Deze activiteiten ga je in een schema op de computer uitwerken.

Weekschema maken. Je gaat praten over de dingen die jij in één week doet. Deze activiteiten ga je in een schema op de computer uitwerken. Weekschema maken Je gaat praten over de dingen die jij in één week doet. Deze activiteiten ga je in een schema op de computer uitwerken. Leer en oefen: Neem samen me de docent/assistent het fotoboek de

Nadere informatie

Workshops geestelijke gezondheid. Locoregionale uitvoering Vlaams Actieplan Suïcidepreventie Oost-Vlaanderen

Workshops geestelijke gezondheid. Locoregionale uitvoering Vlaams Actieplan Suïcidepreventie Oost-Vlaanderen Workshops geestelijke gezondheid Locoregionale uitvoering Vlaams Actieplan Suïcidepreventie Oost-Vlaanderen Work shop Voel je goed met NokNok! Je goed in je vel voelen en sterk in je schoenen staan, kan

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE - 2 -

INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE - 2 - Workshops Top Secretaries 2012 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE - 2-1 TRAININGSCARROUSEL - 3-1.1. Projectmanagement - 3-1.2. Overtuigend beïnvloeden - 4-1.3. Communiceren met NLP - 5-1.4. Effectiever met emotionele

Nadere informatie

Opleiding DIFERENCI TRAINER FACILITATOR

Opleiding DIFERENCI TRAINER FACILITATOR Opleiding DIFERENCI J RINER FCILIOR rainen/facilitaten is een vak, een ambacht. Dat doe je met heel je hebben en houwen als je het tenminste een uitdaging vindt om mensen in beweging te brengen Dit ambacht

Nadere informatie

Wacht maar tot ik groot ben!

Wacht maar tot ik groot ben! www.geerttaghon.be Wacht maar tot ik groot ben! Omgaan met agressie bij kleine kinderen Geert Taghon 2013 Ontwikkeling kleine kind De wereld leren kennen en zich hieraan aanpassen (adaptatie) Processen

Nadere informatie

Vliegende start voor starters Overzicht cursusaanbod voor starters in het onderwijs

Vliegende start voor starters Overzicht cursusaanbod voor starters in het onderwijs Training, cursussen en coaching Vliegende start voor starters Overzicht cursusaanbod voor starters in het onderwijs 2008/2009 Volg een cursus bij AOb scholing Scholing Starters 08-09.indd 1 28-05-2008

Nadere informatie

Verstandelijke beperking en middelengebruik. Een folder voor mantelzorgers en begeleiders van mensen met een verstandelijke beperking

Verstandelijke beperking en middelengebruik. Een folder voor mantelzorgers en begeleiders van mensen met een verstandelijke beperking Verstandelijke beperking en middelengebruik Een folder voor mantelzorgers en begeleiders van mensen met een verstandelijke beperking Johan woont al enkele jaren zelfstandig. Als begeleider ga jij twee

Nadere informatie

Teamkompas voor Zelfsturing

Teamkompas voor Zelfsturing Teamkompas voor Zelfsturing Wat is het teamkompas: Met dit instrument kun je inzicht krijgen in de ontwikkeling van je team als het gaat om effectief samenwerken: Waar staan wij als team? Hoe werken wij

Nadere informatie

Diverse school, diverse kansen

Diverse school, diverse kansen Diverse school, diverse kansen Stel je buur de volgende 3 vragen: 1. Hoe kom jij in aanraking met diversiteit in onderwijs? 2. Wat is het eerste gevoel dat jij hebt wanneer je denkt aan diversiteit? 3.

Nadere informatie

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING:

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Leadership: Weet jij wat jouw hart sneller doet kloppen? Communiceren en continue verbeteren met

Nadere informatie

INFO - Alternatieve stage - Over de grenzen. 3 BaKO 2015-2016

INFO - Alternatieve stage - Over de grenzen. 3 BaKO 2015-2016 INFO - Alternatieve stage - Over de grenzen 3 BaKO 2015-2016 Overzicht 1. Alternatieve stage/ Over de grenzen Wat is dit? Het competentieprofiel Mogelijkheden alternatieve stage Mogelijkheden over de grenzen

Nadere informatie

OPLOSSINGSGERICHT WERKEN MET JONGEREN MISSION POSSIBLE

OPLOSSINGSGERICHT WERKEN MET JONGEREN MISSION POSSIBLE OPLOSSINGSGERICHT WERKEN MET JONGEREN MISSION POSSIBLE OPEN INSCHRIJVING IN UTRECHT WAT IS MISSION POSSIBLE? Bent u geïnteresseerd te ontdekken waar de motivatie van jongeren ligt om hun problemen zelf

Nadere informatie

Nieuwsflits: Augustus 2014

Nieuwsflits: Augustus 2014 Nieuwsflits: Augustus 2014 MEER! met elkaar is een plek waar vrouwen van alle nationaliteiten en leeftijden elkaar kunnen ontmoeten. Waar veel vrijwilligers actief zijn. Waar je elkaar kunt steunen, jezelf

Nadere informatie

Functieprofiel. Wat is het?

Functieprofiel. Wat is het? Functieprofiel Wat is het? Een functieprofiel is een omschrijving van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van een functie binnen een organisatie. Het zorgt ervoor dat discussies worden vermeden

Nadere informatie

Training Netwerken Forum 12-5-2014

Training Netwerken Forum 12-5-2014 Training Netwerken Forum 12-5-2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 Doelen 4 Deelnemers 4 Werkvormen 4 Programma 4 Voorstellen & introductie 5 Inleiding 6 Opdracht Je eigen netwerk 7 Theorie 8 Opdracht In gesprek

Nadere informatie

WAT NA DE CURSUS? Free-Time vzw

WAT NA DE CURSUS? Free-Time vzw WAT NA DE CURSUS? Free-Time vzw 2 RODE DRAAD Kamp Zoeken Extranet Voorbereiding Stage Groeipad Bureau Werkgroep Monitoren 3 KAMP ZOEKEN 4 Soorten Kampen Vakantieperiodes Waar zoeken? Hoe aanvragen? Uitstappen

Nadere informatie

Annette Koops: Een dialoog in de klas

Annette Koops: Een dialoog in de klas Annette Koops: Een dialoog in de klas Als ondersteuning bij het houden van een dialoog vindt u hier een compilatie aan van Spreken is zilver, luisteren is goud : een handleiding voor het houden van een

Nadere informatie

TRAINING VOOR VERTROUWENSPERSONEN Over integriteit en vertrouwelijkheid

TRAINING VOOR VERTROUWENSPERSONEN Over integriteit en vertrouwelijkheid TRAINING VOOR VERTROUWENSPERSONEN Over integriteit en vertrouwelijkheid Training voor medewerkers die binnen hun bedrijf als vertrouwenspersoon optimaal willen functioneren. Training vertrouwenspersonen

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Jaargang 2 September 2013 VOORWOORD. In dit nummer: - Voorwoord 1. - Wist u dat 2 - SWPBS 2. - Intervisie R&W 3. - Op maat trajecten 3

NIEUWSBRIEF. Jaargang 2 September 2013 VOORWOORD. In dit nummer: - Voorwoord 1. - Wist u dat 2 - SWPBS 2. - Intervisie R&W 3. - Op maat trajecten 3 NIEUWSBRIEF Jaargang 2 September 2013 In dit nummer: - Voorwoord 1 - Wist u dat 2 - SWPBS 2 - Intervisie R&W 3 - Op maat trajecten 3 - Nieuw aanbod 3 - Uitgelichte workshops 4 - KECCademy 5 VOORWOORD Voor

Nadere informatie

steunpunt sociaal-cultureel volwassenenwerk ONTDEK ONS AANBOD VOOR 2016

steunpunt sociaal-cultureel volwassenenwerk ONTDEK ONS AANBOD VOOR 2016 steunpunt sociaal-cultureel volwassenenwerk ONTDEK ONS AANBOD VOOR 2016 Onze samenleving is voortdurend in beweging. Oude vormen, gewoontes en patronen worden in vraag gesteld. Deze evoluties brengen niet

Nadere informatie

Feedback. in hapklare brokken

Feedback. in hapklare brokken Feedback in hapklare brokken Jan van Baardewijk Zorgteamtrainer Op zorgteamtraining.nl is de meest recente versie van feedback gratis beschikbaar. Mocht je willen weten of je de meest recente versie hebt,

Nadere informatie

Karuur vzw JEUGDBELEIDSPARTICIPATIE BINNEN LOKALE BESTUREN

Karuur vzw JEUGDBELEIDSPARTICIPATIE BINNEN LOKALE BESTUREN Karuur vzw JEUGDBELEIDSPARTICIPATIE BINNEN LOKALE BESTUREN Wat is Karuur? Ontstaan in 2009 Gesubsidieerd door de Vlaamse overheid (decreet Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid) 3 vaste stafmedewerkers,

Nadere informatie

GOED GEVOEL Een afdeling van Mivas

GOED GEVOEL Een afdeling van Mivas GOED GEVOEL Een afdeling van Mivas Missie als uitgangspunt bij alle acties Goed Gevoel verenigt in haar sociale kruidenier 't Hofke en sociaal restaurant Kome Netemensen in armoede, vrijwilligers en werknemers

Nadere informatie