Inleiding. Uit De Marge is het Vlaams steunpunt voor jeugdwerk met kinderen en jongeren in een maatschappelijk kwetsbare situatie.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inleiding. Uit De Marge is het Vlaams steunpunt voor jeugdwerk met kinderen en jongeren in een maatschappelijk kwetsbare situatie."

Transcriptie

1 Vorming najaar 2012

2 Inleiding Uit De Marge is het Vlaams steunpunt voor jeugdwerk met kinderen en jongeren in een maatschappelijk kwetsbare situatie. Onze kadervorming richt zich in de eerste plaats naar jeugdwerkers die met deze groepen werken, maar het aanbod staat ook open voor medewerkers van jeugddiensten of andere sectoren die met deze kinderen en jongeren werken in een vrijwillige setting. Naast de geprogrammeerde kadervorming levert Uit De Marge ook vorming op maat, in antwoord op concrete vormingsvragen. Op basis van bijzondere noden en behoeften van jeugdwerkingen, organisaties uit het middenveld of lokale besturen en overheidsdiensten. Meer informatie over Uit De Marge en het volledige vormingsaanbod vind je op INLEIDING 2

3 Deelnemen aan een vorming? Je schrijft in met het inschrijvingsformulier op of met een mail naar Een inschrijving is definitief na overschrijving van de deelnameprijs op rekening van Uit De Marge vzw. Na ontvangst van je inschrijving, sturen we je een bevestiging. Annuleren, om welke reden dan ook, kan tot de uiterste inschrijfdatum. Later annuleren kan niet. Wel kan een collega je vervangen. Alleen deelnemers aan een volledige vormingsactiviteit ontvangen een bewijs van deelname met vermelding van het aantal vormingsuren. Hoeveel mag dat kosten? Tenzij anders vermeld kost deelnemen aan een vorming van één dag 45 euro voor leden of 60 euro voor nietleden. Een tweedaagse vorming kost 90 euro voor leden of 120 euro voor niet-leden. Voor een vierdaagse vorming betalen leden 180 euro en niet-leden 240 euro. Maaltijden, drank en een syllabus zijn inbegrepen in de prijs. Is jouw werking of jeugddienst al lid van Uit De Marge? Leden van Uit De Marge krijgen voordelen in het hele aanbod. De vorming staat open voor elke geïnteresseerde. Medewerkers van lidorganisaties krijgen een aanzienlijke korting. Bovendien is lidmaatschap helemaal niet duur: Jeugdwerkingen en andere initiatieven met maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren betalen 30 euro per jaar. Gemeentelijke jeugddiensten, initiatieven uit andere jeugdwerksectoren en sympathiserende organisaties betalen 60 euro per jaar. Leden genieten ook 15 procent korting per uur bij vorming op maat. En eenmalig advies is gratis. PRAKTISCH 3

4 Inhoud vorming 1. Basisvorming voor jeugdwerkers Uit De Marge organiseert basiscursussen voor beginnende jeugdwerkers in het jeugdwerk met maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren. De cursussen bestaan uit afzonderlijke vormingsdagen. Hierin bieden we een stevige basis aan kennis, inzicht en vaardigheden, specifiek afgestemd op het werken met maatschappelijk kwetsbare doelgroepen. 2. Thematische vorming Het thematische vormingsaanbod van Uit De Marge richt zich in de eerste plaats naar werkers en coördinatoren uit het jeugdwerk met maatschappelijk kwetsbare jeugd. De vorming staat ook open voor geïnteresseerden uit andere jeugdwerkinitiatieven of uit andere sectoren. 3. Vorming op maat Naast geprogrammeerde vorming biedt Uit De Marge ook vorming op maat aan, over meerdere thema s. Voor enkele uren, een dag of meerdere dagen. Op maat van jouw organisatie, uit het jeugdwerk of uit een andere sector, zoals sport of welzijn. Verder in dit boekje vind je een greep uit het aanbod. Voor alle verdere vragen over het vormingsaanbod van Uit De Marge kan je terecht bij Robert Crivit op tel of mail inhoud themavorming 4

5 Basisvorming Basiscursus voor jeugdwerkers 6 Themavorming Doelmatig communiceren 7 Basiscursus Outreach 8 Creatief aan de slag met alledaags materiaal in je kinderwerking 9 Omgaan met grensoverschrijdend gedrag, conflict en agressie vanuit een positieve benadering 10 Vindplaatsgericht werken. Zo veel meer dan toeleiden naar je aanbod 11 Gluren bij de buren: op bezoek bij de jeugdwelzijnswerkingen in Leuven 12 Hoe bedoel je? Een training gesprekstechnieken 13 Aan de slag met actietheater 14 Intervisie Intervisie voor coördinatoren 15 Animatorcursus 16 Hoofdanimatorcursus 17 Vorming op maat 18 THEMAVORMING INHOUD 5

6 basisvorming 6 WAT? Basiscursus voor jeugdwerkers WIE? Vorming voor beginnende jeugdwerkers met kinderen en jongeren in een maatschappelijk kwetsbare situatie. In deze cursus krijg je een basis mee: kennis en inzichten, vaardigheden en attitudes waarover je best beschikt als professionele werker met maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren. We werken op drie niveaus: de jeugdwerker in zijn werking, de jeugdwerker en zijn werking in relatie met de buurt en de jeugdwerking in de bredere samenleving. We starten met een analyse van de omgeving waarin je werkt en de knelpunten die onze kinderen en jongeren er ervaren. Vervolgens onderzoeken we wat jij als jeugdwerker kunt betekenen voor de kinderen en jongeren. En hoe je creatief aan de slag kan met je werkomgeving. Op 25 oktober, 8 november, 15 november en 22 november telkens van 9u30 tot 16u30 in Antwerpen, Scoutel, Stoomstraat 2 Welke houding hanteren we in onze relatie met de kinderen en de jongeren? Hoe kunnen we emancipatorisch werken? Hoe komen we als jeugdwerker samen met de kinderen en jongeren op voor hun belangen? We ontrafelen dit proces in verschillende stappen. En we leren werken met concrete projecten. Vervolgens zoomen we in op jouw plaats als jeugdwerker in je werking, werkrelaties met vrijwilligers en collega s. We behandelen thema s als omgaan met grenzen en conflicten, hanteren van een goede begeleiderhouding en de deontologische code. We zoeken het evenwicht tussen professionele afstand en betrokken nabijheid bij de kinderen en jongeren. Meer informatie over de basiscursus, doelstellingen en inhoud, vind je op BEGELEIDING Jennifer Lamote en Nina Henkens, stafmedewerker Uit De Marge. INSCHRIJVEN Vóór woensdag 17 oktober. Zie pagina 3.

7 Doelmatig communiceren WIE? Voor ervaren jeugdwerkers, coördinatoren en communicatiemedewerkers, al dan niet uit het jeugdwerk met kinderen en jongeren in een maatschappelijk kwetsbare situatie. WAT? Met onze werkingen willen we graag het beleid beïnvloeden in functie van de belangen van kinderen en jongeren in een maatschappelijk kwetsbare situatie. Daarvoor is het nodig om het maatschappelijk draagvlak voor de werking te versterken bij de bewoners van de buurt waar we werken, bij organisaties uit het middenveld en bij beleidsverantwoordelijken. Maar hoe doen we dat? Stel dat je de schepen wilt overtuigen om het jongerenlokaal te vernieuwen. Is het dan zinvol om deel te nemen aan een wijkdebat? Organiseer je een actie? Of laat je een petitie tekenen? Hoe verleidelijk ook: start beter niet met een concrete actie. Vraag je eerst en vooral af wat je wilt bereiken, waarom en met wie. Donderdag 27 september van 9u30 tot 16u30 bij Unicef, Keizerinlaan 66, 1000 Brussel Uiteraard spelen de maatschappelijke en politieke context ook mee. In deze vorming bouwen we aan een doelmatige communicatiestrategie. Een krachtveldanalyse brengt voor- en tegenstanders in kaart. We onderzoeken hoe we hierop vat krijgen. De piramide van ontkenning leert ons meer over mogelijke motivaties en weerstanden van de tegenpartij. Op basis van die analyse werken we een strategie uit en kiezen we concrete stappen en specifieke acties. We bekijken mogelijke communicatiekanalen en andere middelen zoals een persbericht, storytelling en de elevator speech. Ook bij deze vorming sluiten we zo nauw mogelijk aan bij de werksituatie van de deelnemers. We stemmen de vorming mee af op de specifieke leervragen in de groep. BEGELEIDING Jeroen Robbe en Jan Deduytsche, stafmedewerkers van Uit De Marge. INSCHRIJVEN Vóór woensdag 19 september. Zie pagina 3. themavorming 7

8 themavorming 8 Woensdag 3 oktober Donderdag 11 oktober Dinsdag 16 oktober Maandag 22 oktober telkens van 9u30 tot 16u30 in Antwerpen, locatie te bepalen Basiscursus Outreach WIE? Voor jeugdwerkers, jeugdhulpverleners en jeugdopbouwwerkers die werken met kinderen en jongeren in een maatschappelijk kwetsbare situatie. WAT? Steeds vaker stellen welzijnsorganisaties vast dat ze bepaalde groepen in de samenleving niet bereiken. Ook jeugdwerkingen vinden soms moeilijk aansluiting bij nieuwe doelgroepen. Ondanks alle pogingen om de drempels te verlagen, blijken die soms nog te hoog. De nood groeit om ook buiten de muren van de werking te werken. Op de plaatsen waar we onze doelgroepen kunnen vinden. Aansluiting zoeken bij hun leefwereld, luisteren en hierop inspelen. Kortom: outreachend werken. In deze vorming werken we eerst aan onze mens- en maatschappijvisie. We reiken handvatten aan voor de praktijk van het outreachend werken met onze eigen organisatie. We bouwen aan een inhoudelijk kader waarin we onze eigen werking kunnen situeren. En we kijken ook naar de dagelijkse praktijk: we oefenen in het contact leggen en het verleggen of bewaken van onze grenzen. Daarnaast bekijken we deontologische kwesties. Specifiek in het jeugdwerk gaan we vaak met groepen aan de slag of hebben we de opdracht om structureel te werken. Maar wat betekent dat in de praktijk? Tot slot bekijken we welke randvoorwaarden moeten vervuld zijn en welke omkadering er nodig is om outreachend te kunnen werken. BEGELEIDING: Cis Dewaele, projectverantwoordelijke Reach Out! en Bart Neirynck, stafmedewerker van Uit De Marge. Deze vorming is een samenwerking tussen Reach Out! en Uit De Marge. Reach Out! is een samenwerkingsverband tussen het Steunpunt Algemeen Welzijnswerk, Straathoekwerk Vlaanderen en Cera. INSCHRIJVEN Vóór woensdag 26 september. KOSTEN Deelname aan deze vierdaagse kost 280 euro.

9 Creatief aan de slag met alledaags materiaal in je kinderwerking Dinsdag 6 november van 9u30 tot 16u30, in het ABC-huis Gaucheretplein 13, 1030 Brussel WIE? Voor kinderwerkers, al dan niet uit het jeugdwelzijnswerk. WAT? We maken kennis met de Japanse verteltechniek kamishibai en creative storytelling. We werken met eigen verhalen en tekeningen, maar ook met die van de kinderen. En we ontdekken 1001 mogelijkheden en attributen om verhalen te vertellen zoals dia s, touw, licht, zakdoeken en dobbelstenen. Na de middag leren we werken met eenvoudige en alledaagse voorwerpen, zoals wegwerpmateriaal en zelfs met etenswaren. We maken vliegers van wasspelden, vingerolifanten, wortelmonsters, banaantatoeages en meer van dat moois. Deze workshop bestookt je met inspiratie en geeft zeker een boost aan je creativiteit. Om leuke en vernieuwende dingen te proberen, moet je het niet altijd ver zoeken. En het hoeft vooral niet duur te zijn. BEGELEIDING: Een medewerker van het ABC-huis en Hanne Daniels, projectmedewerker van Uit De Marge. INSCHRIJVEN Vóór woensdag 31 oktober. Zie pagina 3. THEMAVORMING 9

10 Zaterdag 10 november van 9u30 tot 12u30, in Scoutel Stoomstraat 2, 2000 Antwerpen Omgaan met grensoverschrijdend gedrag, conflict en agressie vanuit een positieve benadering WIE? themavorming 10 Voor vrijwillige basiswerkers al dan niet uit het jeugdwerk met kinderen en jongeren in een maatschappelijk kwetsbare situatie. WAT? Als je met kinderen of jongeren werkt, loopt niet alles altijd even perfect. Kinderen en jongeren experimenteren en nemen risico s. Soms overtreden kinderen of jongeren afgesproken regels of overschrijden ze jouw persoonlijke grenzen. Hoe ga je hier passend mee om? In deze cursus zoeken we samen aandachtspunten. Hierbij hanteren we een positieve benadering. Hoe combineer je het aangeven van grenzen met de opbouw van een respectvolle en fijne relatie met de kinderen of jongeren waarmee je werkt? BEGELEIDING Jennifer Lamote, freelance medewerkster Uit De Marge. INSCHRIJVEN Deelnemen aan deze vorming kost 17 euro (broodjesmaaltijd inbegrepen). Inschrijven vóór vrijdag 2 november. Zie pagina 3.

11 Vindplaatsgericht werken. Zo veel meer dan toe leiden naar je aanbod WIE? Voor basiswerkers en coördinatoren, al dan niet uit het jeugdwerk met kinderen en jongeren in een maatschappelijk kwetsbare situatie. WAT? De jongste jaren groeit in het jeugdwerk de interesse voor vindplaatsgericht werken. Dat is geen toeval. Ondanks alle inspanningen om de drempels van de werking zo laag mogelijk te houden, blijken die voor sommige groepen nog te hoog, zelfs in het jeugdwelzijnswerk. Willen we ook jongeren uit kwetsbare groepen bereiken die niet naar de werking komen, dat moeten we als jeugdwerker ook de straat op. De plaatsen opzoeken waar we de jongeren vinden. Aansluiting zoeken in hun leefwereld, luisteren en een vertrouwensrelatie opbouwen. Kortom: vindplaatsgericht werken. Wat willen we bereiken met vindplaatsgericht werken? Welke vormen bestaan er? Welke mogelijkheden en meerwaarde biedt vindplaatsgericht werken in het jeugdwelzijnswerk? Hoe pakken we het aan? In deze vorming maken we ook kennis met het jeugdopbouwwerk. Jeugdopbouwwerkers hanteren vindplaatsgericht werken als methodiek. Tegelijk vertrekken ze van een grondige analyse van de lokale maatschappelijk kwetsbare situatie van kinderen en jongeren. Zij toetsen die analyse aan de beleving van de jongeren. Op die basis formuleren jeugdopbouwwerkers signalen waarmee ze aan de slag gaan met de relevante lokale actoren voor de situatie van de kinderen en de jongeren. Zo werken jeugdopbouwwerkers aan de structurele versterking van de positie van deze kinderen en jongeren. BEGELEIDING Bart Neirynck, stafmedewerker Uit De Marge. INSCHRIJVEN Dinsdag 13 november van 9u30 tot 16u30 bij Unicef Keizerinlaan 66, 1000 Brussel. Vóór woensdag 7 november. Zie pagina 3. THEMAVORMING 11

12 themavorming 12 Donderdag 29 november van 9u30 tot 16u30. We verzamelen in het Café Royal, recht tegenover het station van Leuven om 9u30 Gluren bij de buren: kennismaken met het jeugdwelzijnswerk in Leuven WIE? Voor basiswerkers, al dan niet uit het jeugdwerk met maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren. WAT? We maken kennis met de jeugdwelzijnswerkingen in Leuven. Vier werkingen zijn er nauw betrokken op kinderen en jongeren die leven in een maatschappelijk kwetsbare situatie. Elk van de werkingen steunt mee op een sterke vrijwilligerswerking. We krijgen een rondleiding, maken kennis met de werking en laten ons inspireren. We starten de dag met een bezoek aan Leren Ondernemen, een vereniging waar armen het woord nemen. We maken kennis met hun kinder- en jongerenwerking. Leren Ondernemen werkt al een tijd vanuit de confrontatie met kunst. Ook rond onderwijs is Leren Ondernemen sterk actief. Daarna bezoeken we kinderwerking Fabota en jongerenwerking Den Tube. Fabota en Den Tube zijn deelwerkingen van Buurtwerk t Lampeke. Het buurtwerk verwelkomt ons in hun gloednieuwe loods. Onderwijs, circus en percussie, het ontwikkelen van educatief spelmateriaal over armoede: het is maar een kleine greep uit de vele projecten waarrond deze vereniging actief is. Ook kinderwerking De Kettekeet komt aan bod. Deze stedelijke werking is actief in de sociale woonwijk Sint- Maartensdal. We eindigen de dag met een bezoek aan Buurtwerk Casablanca in Kessel-Lo. Hun jongerenwerking ging vorig jaar aan de slag met een theaterproject. Ook muziek en dans krijgen een belangrijke plaats in de werking. En sinds kort werkt Casablanca aan de oprichting van een kinder- en tienerwerking. BEGELEIDING Medewerkers van Casablanca, t Lampeke, Leren Ondernemen en De Kettekeet en Mieke Nolf, stafmedewerkster Uit De Marge. INSCHRIJVEN Vóór woensdag 21 november. Zie pagina 3.

13 Hoe bedoel je? Een training gesprekstechnieken WIE? Voor jeugdwerkers, al dan niet uit het jeugdwerk met kinderen en jongeren in een maatschappelijk kwetsbare situatie. WAT? Voor het opbouwen van een duurzame vertrouwensrelatie met de kinderen en jongeren waarmee je werkt, probeer je de gasten beter te leren kennen. Je wil meer dan een oppervlakkige babbel. Je wil immers ook signalen opvangen en werken met wat er leeft bij je kinderen en jongeren. Hiervoor heb je feeling en geduld nodig. Maar welke vragen stel dan je eigenlijk? Hoe vind je aansluiting? En wanneer vraag je door, ook al stuit je op een gevoelige plek? Als jongeren straffe verhalen vertellen, denken we vaak te snel in termen van hulpverlening. Maar hoe weet je of een jongere al dan niet een echte hulpvraag formuleert? Een gezonde portie nieuwsgierigheid brengt je al ver. En soms kan je ook kiezen voor de confrontatie. Ook Donderdag 13 en donderdag 20 december telkens van 9u30 tot 16u30, bij Vormingsplus, Reigerstraat 8, 9000 Gent wanneer je een conflict ziet of er zelfs bij betrokken bent, is het niet eenvoudig om hier een gesprek over te voeren. Hoe pak je dit aan en maak je het voorval bespreekbaar en begrijpbaar? In deze tweedaagse training staan we stil bij onze begeleiderhouding en het stellen van goede vragen. We oefenen een aantal gespreksmethodieken zoals actief luisteren, oplossingsgericht begeleiden en het praten met jongeren in crisis. We polsen op voorhand naar jullie specifieke vragen en verwachtingen, zodat we de vorming hierop kunnen afstemmen. BEGELEIDING Jennifer Lamote, freelance medewerkster bij Uit De Marge, en Bart Neirynck en Mieke Nolf, stafmedewerkers van Uit De Marge. INSCHRIJVEN Vóór woensdag 5 december. Zie pagina 3. THEMAVORMING 13

14 Dinsdag 18 december van 9u30 tot 16u30, in het Scoutel Stoomstraat 2, 2000 Antwerpen Aan de slag met actietheater WIE? themavorming 14 Voor basiswerkers en coördinatoren die werken met kinderen en jongeren in een maatschappelijk kwetsbare situatie. WAT? In het jeugdwerk behoren emanciperend werken, signaleren en belangen behartigen tot onze opdracht. De kinderen en jongeren waarmee we werken, ervaren uitsluiting en maatschappelijk onrecht. Hier willen wij ons niet bij neerleggen: we komen samen met de jongeren op voor hun basisrechten. We staan stil bij de rol die theater kan spelen bij bewustwording, emancipatie en maatschappelijke verandering. We maken kennis met theatre of the oppressed. In forumtheater analyseren we aan de hand van rollenspel situaties uit het dagelijkse leven van onze jongeren. Bij image theater beelden we begrippen als discriminatie en uitsluiting uit, maar ook geluk en emancipatie en we stellen die begrippen in vraag. In deze vorming schetsen we de methodiek en gaan we ook volop oefenen. We bekijken ook een aantal voorbeelden aan de hand van filmmateriaal. Op het eind van de dag bekijken we wat deze werkvorm kan betekenen in het dagelijks werken met onze kinderen en jongeren. Welke elementen zijn bruikbaar en hoe kunnen we er concreet mee aan de slag. BEGELEIDING Jeroen Robbe, trainer theatre of the oppressed en Mieke Nolf, stafmedewerkster Uit De Marge. INSCHRIJVEN Vóór woensdag 12 december. Zie pagina 3.

15 Intervisie Intervisie is een krachtige leermethode. Via de intervisiemethodiek zoeken we collegiaal, doelgericht en gestructureerd naar mogelijke alternatieve oplossingen voor concrete knelpunten waarmee we in ons werk geconfronteerd worden. We vertrekken van herkenbare gebeurtenissen en die gaan we samen analyseren. We staan stil bij onze eigen ervaring en die van collega s. Zo doen we nieuwe ideeën en inzichten op. We komen tot diverse mogelijke oplossingen en strategieën en we formuleren bijkomende leervragen. Voor coördinatoren WIE? Voor coördinatoren van werkingen of diensten die werken met kinderen en/of jongeren in een maatschappelijk kwetsbare situatie. WANNEER en WAAR? Op drie vrijdagochtenden in het najaar, telkens van 9u30 tot 12u30, in Brussel bij Uit De Marge, Henegouwenkaai 29. BEGELEIDING Robert Crivit, coördinator Uit De Marge. PRIJS De deelname aan de intervisie is gratis. We verwachten van de deelnemers wel een engagement: je neemt deel aan de afgesproken samenkomsten van de intervisiegroep en brengt zelf eigen inzichten en ervaringen in. INSCHRIJVEN Om in te schrijven voor deze intervisiegroep mail je naar Voor meer informatie bel je Robert Crivit op intervisie 15

16 Animatorcursus WIE? Voor jongeren vanaf 16 jaar die als vrijwilliger of als jobstudent willen werken met kinderen of jongeren in een maatschappelijk kwetsbare situatie. Deze cursus levert de basis voor het attest animator in het jeugdwerk. WAT? animatorcursus 16 De animatorcursus stoomt jongeren vanaf 16 jaar klaar tot animator. Een leuke maar niet altijd eenvoudige taak. De deelnemers verwerven een goede basishouding, een creatieve aanpak en een gepaste begeleiderstijl. In het praktijkgerichte traject leren en oefenen deelnemers kleine en grote spelen te plannen en ineen te steken. We bekijken hoe je activiteiten begeleidt op een participatieve manier en leren drama en andere creatieve expressievormen te hanteren. Op een speelse manier krijg je als deelnemer ook zicht op de achtergrond van de kinderen en jongeren waarmee je zult werken. Groepsdynamiek, communicatieve vaardigheden, conflictbeheersing, omgaan met grensoverschrijdend gedrag en zelfs EHBO: je pikt het allemaal mee tijdens de cursus. Na de cursus van 60 uur trekken de deelnemers naar huis met een rugzak vol nuttige inzichten, praktische vaardigheden en een gepaste houding om met (maatschappelijk kwetsbare) kinderen en jongeren te werken. Wie na de animatorcursus ook nog eens met succes 60 uren stage loopt, krijgt het attest animator in het jeugdwerk. Indien nodig helpt Uit De Marge graag een stageplek te vinden. MEER INFO? Uit De Marge organiseert in de herfstvakantie een animatorcursus in Mechelen. Het wordt een cursus zonder overnachting. Voor meer informatie mail je Hanne Daniels op of bel

17 Hoofdanimatorcursus WIE? Voor jongeren vanaf 17 jaar die graag vrijwillig of betaald als hoofdanimator aan de slag willen met kinderen of jongeren in een maatschappelijk kwetsbare situatie. Deze cursus levert de basis voor het attest hoofdanimator in het jeugdwerk. Deelnemers moeten een attest animator in het jeugdwerk hebben of 100 uur leidingervaring in een jeugdwerkinitiatief. WAT? De hoofdanimatorcursus stoomt jongeren vanaf 17 jaar klaar tot hoofdanimator. In een praktijkgerichte traject leren en oefenen deelnemers om met groepen aan de slag te gaan, grote spelen te plannen en ineen te steken en animatoren te begeleiden en coachen. Doorheen deze cursus staan we voldoende stil bij de achtergrond van de kinderen en jongeren waarmee we zullen werken. We maken kennis met drie verklaringsmodellen voor armoede en maatschappelijke achterstelling. En maken ons een kritische visie op jeugdwerk eigen. We reflecteren over de eigen begeleiderstijl en richten onze aandacht hierbij specifiek naar het werken met groepen en het coachen en begeleiden van animatoren. Hoe sta je voor een groep? Hoe trek je de aandacht en krijg je de groep mee? Ook animatoren hebben een eigen begeleiderstijl. Hoe speel je hierop in en zorg je voor een optimale afstemming en samenwerking in het animatorenteam? Tot slot maken we voldoende tijd voor conflictbeheersing en het omgaan met grensoverschrijdend gedrag. Na de cursus van 30 uur trekken de deelnemers naar huis met een rugzak vol nuttige inzichten, praktische vaardigheden en een gepaste houding om met (maatschappelijk kwetsbare) kinderen, jongeren en animatoren te werken. Wie na de cursus ook nog eens met succes 30 uren stage loopt, krijgt het attest hoofdanimator in het jeugdwerk. Indien nodig helpt Uit De Marge graag een stageplek te vinden. MEER INFO? Uit De Marge organiseert in de herfstvakantie een hoofdanimatorcursus met? overnachting. Voor meer informatie mail je Hanne Daniels op of bel animatorcursus 17

18 vorming op maat 18 Vorming op maat Advies, vorming en begeleiding Hoe betrek je de kinderen en jongeren in je buurt? Of hoe betrek je de buurt op je werking? Wat gaat er om in je doelgroep? Hoe kan je doelmatiger werken? Welke activiteiten organiseer je? Hoe doe je dat? Hoe ga je om met conflict? Of met agressie? Hoe reageer je als een jongere je in vertrouwen neemt? Welke grenzen hanteer je en waarom? En hoe laat je die respecteren? Hoe motiveer je je team? Hoe zet je veranderingsprocessen op? Klinkt dit soort vragen jou bekend in de oren, dan is je werking of je team misschien wel aan een grondige denkoefening of een deugddoende vorming toe. Zoek je daarbij begeleiding en advies, dan ben je bij Uit De Marge aan het juiste adres. Maatwerk werkt Je kunt bij Uit De Marge terecht voor vorming en ondersteuning, coaching en advies. Alles op maat van jouw situatie. Uit De Marge begeleidt zowel korte, thematische vormingsactiviteiten van enkele uren als programma s van meerdere dagen. En we begeleiden ook langer lopende projecten, zoals verbetertrajecten in middenveld organisaties of de lokale maatschappelijke dienstverlening. Uit De Marge is een partner van zowel het professionele jeugdwerk als van organisaties die gedragen worden door vrijwilligers. Ook openbare besturen of andere organisaties uit sectoren als welzijn of sport doen een beroep op ons. Emancipatorisch werken met kinderen en jongeren in een maatschappelijk kwetsbare situatie, dat is de rode draad door onze vorming en onze ondersteuningsopdrachten. De vorming en begeleiding door Uit De Marge is gericht op kwaliteitsverbetering in het werken met maatschappelijk kwetsbare groepen. De versterking van hun maatschappelijke positie staat bij ons centraal. Voorbereiden of begeleiden van een vormingsactiviteit betekent voor Uit De Marge nooit het voor de zoveelste maal afleveren van een standaardprogramma: altijd denken we mee over mogelijke veranderingsstrategieën, aangepast aan jouw bijzondere situatie. Jouw vraag, jouw verhaal Wij werken graag op maat van jouw organisatie. Voor we een aanbod doen, luisteren we graag naar jouw verhaal. Zo sluit ons vormingsprogramma het beste aan bij de leerpunten in jouw concrete situatie. Een vorming op maat van jouw verwachtingen en behoeften werkt nu eenmaal beter en heeft een langer effect.

19 Hieronder lees je een greep uit ons aanbod. Maar we stellen altijd een programma samen op basis van jouw noden en behoeften. Vormingsthema s Wat is maatschappelijke kwetsbaarheid? Samen staan we stil bij de leefwereld van onze jongeren. Hoe omgaan met rondhangende jongeren? Van vertrouwen opbouwen naar participatie. Verzet, spijbelen, drugs, vandalisme Fases in een negatieve spiraal? Hoe stel je je op? Op zoek naar een positieve basishouding als werker met maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren. Vindplaatsgericht werken als strategie. Hoe bewaar je het evenwicht tussen afstand en nabijheid? Jeugdwerk: werken met de kinderen en de jongeren, of met de hele buurt? Wanneer is grensoverschrijdend gedrag ook echt grensoverschrijdend? Wie trekt de grenzen? Hoe ga je positief om met conflict en agressie? Streng maar rechtvaardig? Positieve en negatieve aandacht. Straffen en belonen. De kans op goedmaken en het belang van positieve feedback. Hoe verlagen wij de drempel voor onze werking? Hoe maken we van diversiteit een kans in onze werking en in ons team? Activiteiten organiseren. Kan het beter? Heb je zicht op je eigen leiderschapstijl? Hoe kan je hieraan werken? Gesprekstechniek en doelmatig vergaderen. Doelmatig en procesmatig werken en evalueren. Zorgzaam personeelsmanagement in je organisatie. Omgaan met conflict in je werking: van crisis naar groeikans? Hoe ontwikkelen we een positief beleid ten aanzien van rondhangende jongeren? Hoeveel kost het? De kostprijs bepalen we in onderling overleg. Veel hangt af van de omvang en de duur van het programma, de medewerkers die we inschakelen en de locatie die we afspreken. vorming op maat 19

20 Korting Organisaties en diensten die lid zijn van Uit De Marge genieten een belangrijke korting. Afhankelijk van de stad of de provincie waar je werkt zijn er nog diverse andere subsidiemogelijkheden. Je krijgt hierover van ons de nodige informatie. Organisaties uit de provincie Antwerpen kunnen beroep doen op een korting van 80 procent bij de Provinciale Jeugddienst Antwerpen. Meer informatie en voorwaarden vind je op Interesse? Contacteer ons voor meer informatie of voor overleg bij de opmaak van een vormingsprogramma. Bel of mail: Bart Neirynck op , Nina Henkens op , Mieke Nolf op , Organisaties uit de provincie Oost-Vlaanderen maken aanspraak op een korting van 100 euro bij kadervorming om animatoren te sensibiliseren over de positie van kinderen en jongeren in een maatschappelijk kwetsbare situatie. Meer informatie vind je bij Provincie Oost-Vlaanderen onder de campagne Jeugdwerk voor allen. vorming op maat 20

21 Studiedag Maatschappelijk kwetsbare jongeren en sportclubs Donderdag 18 oktober Antwerpen, Huis van de Sport Kunnen sportverenigingen een duurzame meerwaarde betekenen voor kinderen en jongeren in een maatschappelijk kwetsbare situatie? Hoe ervaren deze jongeren hun sportdeelname? En wanneer zijn sportclubs voor hen bruikbaar? In opdracht van Uit De Marge, Cera en Demos onderzocht de vakgroep Sportbeleid van de VUB de participatie van maatschappelijk kwetsbare jongeren in lokale sportclubs. Onderzoekers interviewden jongeren en clubverantwoordelijken, analyseerden gesprekken en toetsten bevindingen bij praktijkdeskundigen. Dat resulteerde in aanbevelingen voor trainers en jeugdwerkers, voor clubs en beleidsmakers. Op de studiedag 18 oktober stellen we de resultaten het onderzoek voor. In praktijkgerichte workshops krijgen de deelnemers de kans om de aanbevelingen te toetsen aan de eigen praktijkervaring. Congres Uit De Marge Economische crisis Jeugdwelzijnswerk uitgedaagd! Dinsdag 20 november Antwerpen, Provinciehuis De crisis grijpt diep in in het leven van kinderen en jongeren in een maatschappelijk kwetsbare situatie. Werk vinden is voor lager geschoolden almaar moeilijker en aan sociale basisrechten koppelt men almaar meer voorwaarden voor wat, hoort wat. De actieve welvaartstaat voert de druk op, in alle levensdomeinen, zowel in de openbare als in de privé ruimte. Het jeugdwelzijnswerk staat voor enorme uitdagingen. Hoe bouwen we aan alternatieven, voor en met kinderen, jongeren en hun omgeving? Welke sterktes kunnen we benutten? Met welke partners kunnen we samenwerken? s Morgens geeft Chris Serroyen, hoofd van de studiedienst van het ACV, de aftrap. Zijn inleiding krijgt commentaar van bevoorrechte getuigen. Na de middag is het woord aan jeugdwerkers, coördinatoren, medewerkers van jeugddiensten, academici en beleidsmedewerkers. Meer informatie en inschrijven op Meer informatie en inschrijven op studiedag & congres 21

22 themavorming nieuwe publicaties 22 Nieuwe publicatie Uit De Marge Jeugdwerk en sociale uitsluiting Handvatten voor emanciperend jeugdbeleid (red. Filip Coussée en Mieke Nolf) De maatschappij zet zwaar in op toeleiding naar de arbeidsmarkt, ook van jongeren. In een samenleving die consumptie, concurrentie en individuele prestatie vooropstelt, haken steeds meer mensen af. De samenleving tolereert dat niet. Ook niet van kinderen en jongeren. Zoeken naar structurele factoren bij het afhaken, krijgt geen prioriteit. Eerder kiest men voor het behandelen en bijschaven van de afhakers via opvoeding, therapie, medicatie of straf. Van mensen die rechtstreeks met kinderen en jongeren werken, verwacht men inspanningen om problemen te detecteren en toe te leiden naar deskundigen voor verdere behandeling. Ook jeugdwerkers voelen de druk om zich in te schakelen in de ketting van preventie, detectie, diagnose en behandeling. Hebben zij een andere keuze? Enerzijds duidt Jeugdwerk en sociale uitsluiting mechanismen die sociale problemen vertalen in individuele problemen met en van kinderen en jongeren. Mechanismen die de achterstelling van kinderen, jongeren en gezinnen onderaan de sociale ladder versterken. Anderzijds belicht het boek in het tweede deel hoe jeugdwerkers en lokale beleidsmakers afstand kunnen nemen van die marginaliserende mechanismen en samen met kinderen en jongeren een emancipatorische praktijk kunnen ontwikkelen. Met bijdragen van o.m. André Mommen, Stijn Oosterlynck, Paul Verhaeghe, Rudi Roose, Bruno Vanobbergen, Loïc Wacquant, Danny Wildemeersch, Dirk De Block, Pascal Debruyne, Jan Naert, Filip De Rynck, Alain Storme, Ico Maly en Jan Blommaert. Bestel nu het boek tegen de voorintekenprijs van 15,50 euro! Meer informatie en bestellen op

23 Overzicht vorming - najaar 2012 September Donderdag 27 september Doelmatig communiceren Brussel Oktober Woensdag 3 oktober Basiscursus Outreach, deel 1 Donderdag 11 oktober Basiscursus Outreach, deel 2 Dinsdag 16 oktober Basiscursus Outreach, deel 3 Maandag 22 oktober Basiscursus Outreach, deel 4 Donderdag 25 oktober Basiscursus voor jeugdwerkers, deel 1 Antwerpen November Dinsdag 6 november Donderdag 8 november Zaterdag 10 november Dinsdag 13 november Donderdag 15 november Donderdag 22 november Donderdag 29 november December Donderdag 6 december Donderdag 13 december Dinsdag 18 december Creatief aan de slag met alledaagse materialen in je kinderwerking Brussel Basiscursus voor jeugdwerkers, deel 2 Antwerpen Omgaan met grensoverschrijdend gedrag, conflict en agressie vanuit een positieve benadering Antwerpen Vindplaatsgericht werken Brussel Basiscursus voor jeugdwerkers, deel 3 Antwerpen Basiscursus voor jeugdwerkers, deel 4 Antwerpen Gluren bij de buren: op bezoek bij de jeugdwelzijnswerkingen in Leuven Leuven Hoe bedoel je? Training gesprekstechnieken, deel 1 Gent Hoe bedoel je? Training gesprekstechnieken, deel 2 Gent Aan de slag met theater als middel tot maatschappelijke verandering Antwerpen 23

24 in partnerschap met

Vormingen voorjaar 2015

Vormingen voorjaar 2015 Vormingen voorjaar 2015 www.zorgsaam.be ondersteuning - vorming - opleiding - ondersteuning - vor Inhoud vormingen voorjaar 2015 Zorgzaam samenleven voor iedereen Mensen ontmoeten geen andere culturen,

Nadere informatie

OPLEIDINGSAANBOD 2015 BESCHUTTE WERKPLAATSEN. in samenwerking met

OPLEIDINGSAANBOD 2015 BESCHUTTE WERKPLAATSEN. in samenwerking met OPLEIDINGSAANBOD 2015 BESCHUTTE WERKPLAATSEN in samenwerking met INVESTEREN IN OPLEIDING Weet jij al hoe je opleidingsbeleid er zal uitzien in 2015? Sta eens stil bij volgende uitgangspunten. Welke objectieven

Nadere informatie

OPLEIDINGSBROCHURE 2014

OPLEIDINGSBROCHURE 2014 Elke wijze uil begon als uilskuiken (Bond Zonder Naam) OPLEIDINGSBROCHURE 2014 BESCHUTTE WERKPLAATSEN in samenwerking met het Vormingsfonds van de Beschutte Werkplaatsen 1 OPLEIDINGEN MET RESULTAAT Hoe

Nadere informatie

lokale diensteneconomie najaar 2014 VOLLEDIGE AANBOD vormingen uitgebreid aanbod Overtuig jezelf en schrijf in! voor doelgroepwerknemers

lokale diensteneconomie najaar 2014 VOLLEDIGE AANBOD vormingen uitgebreid aanbod Overtuig jezelf en schrijf in! voor doelgroepwerknemers lokale diensteneconomie vormingen najaar 2014 VOLLEDIGE AANBOD uitgebreid aanbod voor doelgroepwerknemers én omkaderingspersoneel Overtuig jezelf en schrijf in! EEN AANBOD VAN HET VORMINGSFONDS LOKALE

Nadere informatie

Samen n koffie en dan actie! 9 praktijkverhalen over sport, bewegen en mensen in armoede

Samen n koffie en dan actie! 9 praktijkverhalen over sport, bewegen en mensen in armoede Samen n koffie en dan actie! 9 praktijkverhalen over sport, bewegen en mensen in armoede Putte Vorselaar Diest Lier Gent Willebroek Brugge Sint-Niklaas Herent INHOUDSTAFEL 2 voorwoord 3-4 Inleiding 5-6

Nadere informatie

VORMING. Programma 2015

VORMING. Programma 2015 VORMING Programma 2015 Colofon Een uitgave van Samenlevingsopbouw Vlaanderen vzw Vooruitgangstraat 323 bus 2 1030 Brussel tel. 02 201 05 65 fax. 02 201 05 14 info.vlaanderen@samenlevingsopbouw.be www.samenlevingsopbouw.be

Nadere informatie

Handboek Koplopers: een vorming tot leiderschap

Handboek Koplopers: een vorming tot leiderschap LEIDERSCHAPSVORMING Handboek Koplopers: een vorming tot leiderschap Een gemeenschappelijk uitgave van JES vzw en Uit de Marge vzw Marie De Leener, Touria Aziz en Dirk De Block (red.) koplopers koplopers05.indd

Nadere informatie

Training Zorgzaam signaleren, motiveren en doorverwijzen voor vertrouwenscontactpersonen in sportclubs of -organisaties

Training Zorgzaam signaleren, motiveren en doorverwijzen voor vertrouwenscontactpersonen in sportclubs of -organisaties Training Zorgzaam signaleren, motiveren en doorverwijzen voor vertrouwenscontactpersonen in sportclubs of -organisaties Maak jij je wel eens zorgen over het welzijn of over de thuissituatie van één van

Nadere informatie

vormingen najaar 2014

vormingen najaar 2014 lokale diensteneconomie vormingen najaar 2014 gratis aanbod voor doelgroepwerknemers én omkaderingspersoneel Overtuig jezelf en schrijf in! EEN AANBOD VAN HET VORMINGSFONDS LOKALE DIENSTENECONOMIE i.s.m.

Nadere informatie

Fit in joen ooft. Inspiratie om de geestelijke gezondheid te bevorderen bij mensen met een lage sociaal-economische status

Fit in joen ooft. Inspiratie om de geestelijke gezondheid te bevorderen bij mensen met een lage sociaal-economische status ( ( Fit in joen ooft Inspiratie om de geestelijke gezondheid te bevorderen bij mensen met een lage sociaal-economische status (2) i Inhoudstafel (3) 1. Ontstaan van deze inspiratiekit 5 1.1. Inleiding

Nadere informatie

cursus Dit stageboekje is van niemand minder dan... naam: adres:

cursus Dit stageboekje is van niemand minder dan... naam: adres: cursus R U E T C U R T S N I k r e w d g u e j in het Dit stageboekje is van niemand minder dan... naam: adres: geboortedatum: erkenningsnummer van je cursus:ljw/e45/20.../ stageplaats: stageperiode: Lange

Nadere informatie

VONX PROFS* voor iedereen die mensen met een beperking ondersteunt

VONX PROFS* voor iedereen die mensen met een beperking ondersteunt VONX PROFS* voor iedereen die mensen met een beperking ondersteunt NAJAAR 2014 2 VONX VONX: ÉÉN ORGANISATIE, VIER BROCHURES VONX is een vormingsorganisatie voor volwassenen van 18 tot 108 jaar. We hebben

Nadere informatie

OPLEIDINGSAANBOD 2015

OPLEIDINGSAANBOD 2015 OPLEIDINGSAANBOD 2015 SOCIALE WERKPLAATSEN in samenwerking met VORMINGSFONDS SOCIALE WERKPLAATSEN INVESTEREN IN OPLEIDING Weet jij al hoe je opleidingsbeleid er zal uitzien in 2015? Sta eens stil bij

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Armoede is geen eigen keuze maar een onrecht dat kan verdwijnen door te investeren in mensen en door de inzet van velen.

Jaarverslag 2014. Armoede is geen eigen keuze maar een onrecht dat kan verdwijnen door te investeren in mensen en door de inzet van velen. Jaarverslag 2014 2015, Beweging van Mensen met Laag Inkomen en Kinderen vzw Huis van de Mensenrechten, Nieuwebosstraat 3, 9000 Gent tel. 09 224 12 15 - fax 09 233 10 63 secretariaat@bmlik.be Website :

Nadere informatie

WE MAKE THE ROAD BY WALKING OVER STRAATHOEKWERK EN STRUCTUREEL WERKEN

WE MAKE THE ROAD BY WALKING OVER STRAATHOEKWERK EN STRUCTUREEL WERKEN WE MAKE THE ROAD BY WALKING OVER STRAATHOEKWERK EN STRUCTUREEL WERKEN Deze publicatie werd gemaakt door Vlastrov April 2010 vlastrov@steunpunt.be fotografie: Jan Lietaert Titel publicatie is afkomstig

Nadere informatie

Vormingsprogramma 2015-2016 leef aanstekelijk

Vormingsprogramma 2015-2016 leef aanstekelijk Vormingsprogramma - leef aanstekelijk sociaal-cultureel volwassenenwerk 2 voorwoord 3 www.prh.be In deze programmabrochure vind je ons vernieuwd vormingsaanbod. Een vormingsaanbod dat je de kans geeft:

Nadere informatie

Leerbehoeftenonderzoek

Leerbehoeftenonderzoek Leerbehoeftenonderzoek regio Mechelen Eric Goubin (Memori) Marc Rubben (Memori) m.m.v. Fanny Matheusen (Cimic) Suzanne Monkasa (Cimic) Inhoud Inleiding 3 1. Basisbegrippen 5 2. Doelen, leerbehoeften en

Nadere informatie

welkom in de groep concrete tips en aandachtspunten voor het werken met vluchtelingenkinderen in het jeugdwerk

welkom in de groep concrete tips en aandachtspunten voor het werken met vluchtelingenkinderen in het jeugdwerk welkom in de groep concrete tips en aandachtspunten voor het werken met vluchtelingenkinderen in het jeugdwerk Oost-Vlaams Diversiteitscentrum (ODiCe vzw) Lieselotte Reynvoet Inhoud Voorwoord 5 Inleiding

Nadere informatie

Met vrijwilligers blijf je bezig

Met vrijwilligers blijf je bezig Met vrijwilligers blijf je bezig Handleiding bij het spel - Voor jeugdhuizen van Formaat - HANDLEIDING JEUGDHUIZEN 1 Alles uit deze uitgave mag worden overgenomen met uitdrukkelijke bronvermelding. november

Nadere informatie

leef aanstekelijk Vormingsprogramma juli 2014-2015 sociaal-cultureel volwassenenwerk

leef aanstekelijk Vormingsprogramma juli 2014-2015 sociaal-cultureel volwassenenwerk leef aanstekelijk Vormingsprogramma juli - sociaal-cultureel volwassenenwerk In deze programmabrochure vind je ons vernieuwd vormingsaanbod. Een vormingsaanbod dat je de kans geeft: om jezelf te verstevigen,

Nadere informatie

AANDACHT voor DIVERSITEIT 1+1=3

AANDACHT voor DIVERSITEIT 1+1=3 de AANDACHT voor DIVERSITEIT 1+1=3 (samen)werken met allochtone verenigingen Ervaringen uit het project Ondersteuning van allochtone wijkverenigingen van het Antwerps minderhedencentrum de8 en de Federatie

Nadere informatie

III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL?

III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL? INHOUDSOPGAVE III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL? A. Het opstarten van een brede school... 3 1. Fasen in het opstartproces... 4 1.1. Verkennen... 4 1.2. Plannen maken... 8 2. Om rekening mee te houden...

Nadere informatie

Opleidingsbrochure Najaar 2014

Opleidingsbrochure Najaar 2014 Najaar 2014 Inhoud Een opleiding voor iedere werkplaats... 1 Aanbod voor monitoren en omkaderingspersoneel... 3 Basismodule voor monitoren: een competentiegerichte benadering... 4 Verdiepingsmodules in

Nadere informatie

vormingsaanbod 2015-2016 KLEUTERschool directies en zorgcoördinatoren CEGO komt naar je toe!

vormingsaanbod 2015-2016 KLEUTERschool directies en zorgcoördinatoren CEGO komt naar je toe! vormingsaanbod 2015-2016 KLEUTERschool directies en zorgcoördinatoren CEGO komt naar je toe! CEGO komt naar je toe! Hier is die weer: onze nascholingsbrochure voor 2015-2016. We hebben getracht een mooi

Nadere informatie

EEN WORKSHOP GEVEN OVER DIVERSITEIT IN PARTICIPATIEFORA: HOE DOE JE DAT?

EEN WORKSHOP GEVEN OVER DIVERSITEIT IN PARTICIPATIEFORA: HOE DOE JE DAT? 2015 Publicatie Minderhedenforum EEN WORKSHOP GEVEN OVER DIVERSITEIT IN PARTICIPATIEFORA: HOE DOE JE DAT? Kathleen Vandendaele, Wouter Verstraete Verantwoordelijke uitgever: Hüseyin Aydinli 2 INHOUDSTAFEL

Nadere informatie

CEREIN. Gehandicaptenzorg. Cursussen 2015. Open aanbod

CEREIN. Gehandicaptenzorg. Cursussen 2015. Open aanbod CEREIN Cursussen 2015 Open aanbod Gehandicaptenzorg De ouder wordende cliënt Cliëntgericht ondernemen Vernieuwen in dagbesteding Coachen, leiden, managen Leergang Zorgcoördinator Post HBO: Masterclass

Nadere informatie

Halfjaarlijks magazine mei 2010. Vorming en studiedagen voor OCMW & gemeente

Halfjaarlijks magazine mei 2010. Vorming en studiedagen voor OCMW & gemeente Halfjaarlijks magazine mei 2010 Vorming en studiedagen voor OCMW & gemeente Samen verbeteren Organisatieverbetering staat hoog op de agenda van veel lokale besturen. VVSG start daarom met een nieuwe dienstverlening

Nadere informatie

Vzw Al-arm, een vereniging waar armen het woord nemen te Geel

Vzw Al-arm, een vereniging waar armen het woord nemen te Geel Naam van het project: Gezond en wel in je vel Indiener? Wat? Welke zijn de partnerorganisaties? Wat is de termijn van het Vzw Al-arm, een vereniging waar armen het woord nemen te Geel - Fietslessen: vanuit

Nadere informatie

Opleidingsbrochure. Sociale Werkplaatsen INSCHRIJVEN TOT 8 JANUARI 2014 - UITGEZONDERD DE BASISCURSUS VOOR BEGELEIDERS

Opleidingsbrochure. Sociale Werkplaatsen INSCHRIJVEN TOT 8 JANUARI 2014 - UITGEZONDERD DE BASISCURSUS VOOR BEGELEIDERS 2014 Opleidingsbrochure Sociale Werkplaatsen INSCHRIJVEN TOT 8 JANUARI 2014 - UITGEZONDERD DE BASISCURSUS VOOR BEGELEIDERS In samenwerking met het Vormingsfonds van de Sociale Werkplaatsen 1 Een goede

Nadere informatie

Voorwoord. Natalie Troch Coördinator burenbemiddeling 14 april 2015

Voorwoord. Natalie Troch Coördinator burenbemiddeling 14 april 2015 Kopje koffie, buur? Voorwoord Burenbemiddeling Gent startte in 2010 met 25 gemotiveerde vrijwilligers en 1 coördinator. De doelstelling was om buren, via het herstel van communicatie, beter te laten samenleven.

Nadere informatie