Nieuwsbrief Landstede Welzijn Raalte

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nieuwsbrief Landstede Welzijn Raalte"

Transcriptie

1 Nieuwsbrief Landstede Raalte jaargang 9 nummer 2 oktober 2012 Feestelijke heropening Kulturhus Raalte Op 10 oktober is het Kulturhus in Raalte feestelijk heropend. De openingshandeling werd verricht door Ed Penninks, directeur van SallandWonen en wethouder Gosse Hiemstra van de gemeente Raalte. Rond het thema Kulturhus: smaakmaker van Raalte! waren er voor jong en oud diverse activiteiten. Landstede presenteerde onder meer de nieuwe huisstijl van Vrijwilligerspunt Raalte (voorheen Vrijwilligerssteunpunt, zie pag. 3). De bibliotheek organiseerde een kindermodeshow en sloot aan bij de Kinderboekenweek, die tegelijkertijd - van 3 t/m 14 oktober - plaatsvond. De Wereldwinkel en Stichting De Parabool verzorgden een grabbeljurk en schonken samen Fairtrade koffie en thee. Kunstobject De heropening bood de gelegenheid om de inwoners van de gemeente Raalte te laten kennismaken met de verschillende organisaties die het Kulturhus herbergt en waarvoor de bezoeker in het Kulturhus terecht kan. Dit werd op een symbolische manier uitgedrukt door kunstenares Lobke Meekens van Smaakmakers. Zij vormde alle smaakmakers (de organisaties in het Kulturhus) om tot een smaak: een kunstobject waarin alle smaken tot uiting kwamen. In het Kulturhus participeren zes organisaties: Landstede (Infoshop, Volksuniversiteit en Projectteams), Wereldwinkel, Stichting De Parabool, Bibliotheek Raalte, Vrijwilligerspunt Raalte (Landstede ) en PopRockFactory. Geslaagde opening Kulturhus (foto: Daan Utermark). 1

2 Meedoen naar Vermogen koppelt vrijwillige personal coaches aan jongeren Ik zou graag mijn opleiding af willen maken Het project Meedoen naar Vermogen heeft inmiddels een aantal succesvolle koppelingen tussen jongeren en vrijwillige personal coaches opgeleverd. Roos* is één van de jongeren die sinds juli jl. een traject volgt. Ze wordt begeleid door personal coach Janneke Berends. Waarom doen jullie mee aan dit project? Roos: Ik heb onder andere de niveau 4-opleiding Randgroepjongerenwerk bij Landstede MBO gevolgd, maar moest vanwege persoonlijke omstandigheden tussentijds stoppen. Vervolgens lukte het daardoor ook niet meer om de studie op te pakken. Daarnaast ben ik moeder van twee kinderen en werk ik één dag in de week bij een restaurant. De gemeente wees mij op dit traject: het kan mij helpen om te ontdekken wat ik wil en kan. Janneke: Ik wil graag mijn steentje bijdragen en wat betekenen voor anderen: uit ervaring weet ik wat het is om met vallen en opstaan groot te worden. Dus toen Paulien Zandbelt van Landstede, die ik al kende vanuit mijn werk bij Sensoor, mij voor dit project vroeg, was ik meteen enthousiast. Ook omdat het goed past bij wat ik tot nu toe heb gedaan. Zo ben ik - na twaalf jaar vertegenwoordiger te zijn geweest - in de reïntegratiebranche terecht gekomen en heb daar veel ervaring opgedaan. Ook heb ik voor mijn werk diverse coachopleidingen gevolgd. Momenteel heb ik geen vaste baan, dus wat is een mooiere tijdsinvulling dan een jongere enthousiasmeren om iets van zijn of haar toekomst te maken? Hoe verloopt het onderlinge contact? Roos: Prima. In het begin was het best spannend: er moet een klik zijn, dat is belangrijk voor mij. De verwachtingen van buitenaf zorgen toch wel voor wat druk en dat voel ik bij Janneke niet. Janneke is er voor me. Het is een hele fijne vrouw. Dat ze bij me thuiskomt vind ik ook heel prettig. Janneke vult aan: Ik ben ook niet iemand die druk op de ketel zet, of zegt: Dit moeten we doen. Nee, ik kijk vanuit de visie van de jongere wat er nodig is. Daar gaan we vervolgens - in haar tempo - mee bezig. Uiteraard met het uiteindelijke doel om een bij haar passie en talenten passende baan of opleiding te vinden. Jullie zien elkaar wekelijks. Wat bespreken jullie met elkaar en welke stappen zijn er tot nu toe ondernomen? Roos: We zijn begonnen om alles op orde te krijgen, zodat ik voor mezelf duidelijk heb wat ik wil en wat er kan. Van daaruit kijken we naar de mogelijkheden. Zo zou ik - als het haalbaar is - heel graag mijn opleiding bij Landstede af willen maken, want ik had het daar erg naar mijn zin. De sfeer op school was fijn. Janneke: Je moet elkaar eerst leren kennen en weten wat de jongere nodig heeft. Ze kan bij mij haar verhaal kwijt en al haar vragen stellen waarbij ik dan probeer duidelijkheid te geven. Ook lossen we kleine problemen op. Als je bijvoorbeeld het sporten van je kinderen niet kunt betalen, vragen we bij de gemeente via een formulier om een lees verder op pag. 3 > Meedoen naar Vermogen Het innovatieve project Meedoen naar Vermogen van Landstede richt zich op jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het project wil een soepele overgang van uitkering naar de arbeidsmarkt en/of onderwijs mogelijk maken. De jongeren (18-27 jaar) nemen daarvoor deel aan een werk- en/of scholingstraject waarbij vrijwillige personal coaches (actieve 55-plussers) en maatjes (studenten van Landstede MBO) worden ingezet. Gemaakte koppelingen Inmiddels zijn er 14 jongeren aan een personal coach gekoppeld. Er zijn inmiddels 25 personal coaches geworven. Ook een aantal bedrijven heeft aangegeven maatschappelijk te willen ondernemen door deze jongeren een kans te geven. Nieuwe wet & innovatieplatform Het project Meedoen naar Vermogen is gebaseerd op de Wet Werken naar Vermogen (WWnV). Landstede en Landstede Training, Opleiding & Advies hebben een aan het project verbonden innovatieplatform opgezet waarin verschillende partijen (werkgevers, werknemers, UWV, maatschappelijke organisaties, gemeenten) een aanpak ontwikkelen die aansluit op de uitvoering van de nieuwe wet. -indrukvel-algemeen

3 < vervolg van pag. 2 financiële tegemoetkoming: daar zijn potjes voor. Ook geef ik creatieve voorbeelden hoe je met weinig inkomen toch een leuke vakantie voor je kinderen kunt maken. Naast deze praktische zaken hebben we een toekomstgericht projectplan geschreven waarin we de te nemen stappen naar werk of scholing benoemen. Alle coaches krijgen begeleiding vanuit Landstede, zo wordt er onder andere een training gesprekstechnieken gegeven. Heb je daar iets aan? Janneke: Hoewel ik deze trainingen zelf ook heb gegeven, ik heb een jaar vrijwilligers begeleid, hoop ik er wat van te leren. Ik zit dan immers aan de andere kant. Verder is de begeleiding van Paulien Zandbelt uitstekend, ze is heel gedreven, ik kan haar altijd bellen of mailen. Het project op zich vind ik ook een goed initiatief, het is laagdrempelig, alle betrokkenen kunnen makkelijk instappen. Ik ben blij dat ik daarvan deel uit mag maken! * Vanwege privacyreden is dit niet haar echte naam. Meer weten over het project Meedoen naar Vermogen? Bel of mail Paulien Zandbelt, , Nieuwe huisstijl voor Vrijwilligerspunt Raalte Het Vrijwilligerssteunpunt Raalte heet vanaf nu Vrijwilligerspunt Raalte. Tegelijk met de naamswijziging is ook het logo aangepast en is een nieuwe folder ontwikkeld. De huisstijlwijzigingen werden op 10 oktober tijdens de heropening van het Kulturhus in Raalte gepresenteerd (zie ook pag. 1). Aanleiding voor de naamswijziging is de landelijke ontwikkeling die in plaats van steunen op meer insteekt op zelfredzaamheid van mensen. Centraal daarbij staat dat het Vrijwilligerspunt er voor iedereen is die vrijwilligerswerk zoekt. Termen als verbindingen leggen, toegankelijk, betrokken, samen, contact maken en de blik naar buiten/de maatschappij typeren het vernieuwde Vrijwilligerspunt. Het Vrijwilligerspunt Raalte brengt vraag en aanbod bij elkaar, is een vraagbaak, geeft advies en biedt persoonlijke ondersteuning. Bent u vrijwilliger of wilt u dat worden of zoekt u vrijwilligers? Kijk voor meer informatie, nieuws én alle vacatures op: Of mail naar Landste 3

4 Brainstormsessie over vormen van samenwerking die meerwaarde bieden Wat kunnen Schuilenburg en de buurt voor elkaar betekenen? Tijdens de ideeëncarrousel over woonzorgcomplex Schuilenburg in Raalte- Noord op 9 oktober jl. werden ideeën uitgewisseld over de invulling van het zorgcomplex met wijksteunpunt en het zoeken naar samenwerkingsvormen met meerwaarde. Bij deze brainstormsessie waren naast bewoners ook afgevaardigden van Salland Wonen, gemeente Raalte, RIBW IJssel Vecht, Landstede MBO en Landstede aanwezig, maar ook de drie organisaties die binnen Schuilenburg daadwerkelijk woningen zullen betrekken: Zorggroep Raalte, de Parabool en stichting WIRA. Ter voorbereiding heeft Landstede met verschillende bewoners en professionals van de betrokken organisaties gesproken over de sterke en minder sterke kanten van de wijk en wat de komst van Schuilenburg kan betekenen op het gebied van vrijetijdsbesteding en ontmoeting. De reacties zijn meegenomen tijdens de Ideeëncarrousel. De carrousel heeft vele ideeën opgebracht en verbindingen gelegd. Vervolgens worden binnenkort de beste ideeën geselecteerd en zullen de betrokkenen benaderd worden om dit verder concreet uit te werken. Landstede zal hierin een spilfunctie vervullen met betrekking tot informatievoorziening, verbinding en facilitering. Meer weten over het project Schuilenburg? Neem contact op met Tamara Noot: of Woonzorgcomplex Schuilenburg Schuilenburg is een nieuwbouwproject van SallandWonen in Raalte-Noord waar de leefbaarheid in de wijk - tussen woonzorgcomplexbewoners en bewoners uit de buurt - centraal staat. Zowel Landstede als Landstede MBO zijn erbij betrokken. richt zich op ontmoeten en het ontwikkelen van activiteiten die inspelen op de behoefte van (wijk) bewoners. Daarbij wordt de eigen kracht van de burger gestimuleerd. Voor studenten van verschillende Landstede-opleidingen biedt het project een leerwerkplek. Landstede verwacht dat door de komst van studenten en kinderen met ouders uit de buurt de bedrijvigheid in het gebouw zal toenemen. Marijke de Boer stelt zich voor Marijke de Boer is in september jl. aan de slag gegaan als sociaal cultureel werker bij Landstede. werkzaamheden: De komende maanden houd ik me bezig met het 1000seniorenbanenplan (zie pag. 5) en een aantal op te zetten activiteiten voor ouderen in de gemeente Raalte. Denk hierbij aan een cursus mobiele telefonie of internet maar ook iets creatiefs spreekt waarschijnlijk wel aan. ervaring: In 2006 ben ik afgestudeerd aan Hogeschool Windesheim in Zwolle. Daar heb ik de opleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming gevolgd. Daarna heb ik voornamelijk in de culturele en evenementenbranche gewerkt. Voor productiebedrijf Niek van der Sprong heb ik een aantal jaren het Bevrijdingsfestival mede georganiseerd. Bij Kunst & Cultuur Overijssel (KCO) ondersteunde ik opkomende popbands in de provincie. De afgelopen jaren heb ik in mijn woonplaats Kampen gewerkt in t Ukien, een cultureel jongerenpodium. Daarbij werd samengewerkt met bijvoorbeeld het seniorenwerk en de Vrijwilligerscentrale. Daardoor heb ik veel welzijnservaring opgebouwd. Hier in Raalte zitten al die activiteiten voor de diverse groepen onder één dak: lekker korte lijnen! Een half jaar geleden ben ik als ZZP er gestart en organiseer en adviseer ik organisaties bij evenementen. Dit sluit mooi aan op mijn werk bij Landstede. missie: Ik geloof echt dat je samen verantwoordelijk bent om de samenleving draaiende, maar ook leuk te houden en dat we aan elkaars geluk kunnen bijdragen. Het 1000seniorenbanenplan daagt ouderen bijvoorbeeld uit hun kennis en ervaring in te zetten en te delen en zo hun steentje bij te dragen. In mijn vrije tijd ben ik vanuit deze overtuiging ook politiek actief voor GroenLinks in Kampen. Zo wil ik wat bijdragen. -indrukvel-algemeen

5 Donderdag 25 oktober, van uur uur in De Leeren Lampe Passie en Ervaring : Dé banenmarkt voor vrijwillige 50-plussers Voor alle 50-plussers in de gemeente Raalte is er op 25 oktober in de Leeren Lampe in Raalte de Passie en Ervaring-markt. Tijdens deze markt ontmoeten vrijwilligers en organisaties elkaar op een ludieke manier. Gelijktijdig vindt ook de DankZij vrijwilligersavond plaats (zie pag. 7). Het doel van de markt is om, zoals de naam al suggereert, 1000 (vrijwillige) banen in de provincie Overijssel voor 50-plussers in te vullen en/of nieuwe vrijwilligers onder 50-plussers te werven. Een veelal nog heel vitale doelgroep die graag actief is en veel kennis en ervaring in huis heeft en deze nog prima kan inzetten en delen. Want hoe langer mensen actief blijven des te langer hun welzijnsgevoel hoog blijft en ze ook zelfstandig kunnen blijven functioneren, zo is de gedachte. Win-winsituatie Tijdens de markt ontmoeten ervaren en nieuwe, potentiële, vrijwilligers elkaar in een feestelijke sfeer: want vrijwilligerswerk doen is vooral leuk. Helemaal als het iets is waar je specifiek talent voor hebt, aldus Marijke de Boer van Landstede. Ze vervolgt: De uitdaging is om een win-winsituatie te creëren. Zowel voor de vrijwilliger als de organisatie moet de inzet een toegevoegde waarde bieden. Active Ageing De Passie en Ervaring-markt vindt plaats in het kader van het Europees Jaar van Active Ageing, Wat inhoudt dat ouderen actief blijven door langer te werken d.m.v. vrijwilligerswerk of door later met pensioen te gaan. Een veelal nog vitale, actieve doelgroep met veel ervaring Arcon, een advies- en onderzoeksbureau dat werkt in opdracht van de provincie Overijssel, heeft de markt samen met Landstede - die het project coördineert - opgezet. Verder wordt samengewerkt met Zorggroep Raalte, de Kring van Raalter Werkgevers (KRW) en Salland Wonen. Meer weten over de Passie en Ervaring-markt? Bel of mail Marijke de Boer, , t.a.v. Marijke de Boer. Donderdag 25 oktober in de Leeren Lampe De jaarlijkse Meidenverwendag De Meidenverwendag is inmiddels uitgegroeid tot een jaarlijks terugkerend bekend en spetterend evenement. Donderdag 25 oktober ( uur) kunnen alle meiden van 12 t/m 16 jaar uit Raalte en omgeving zich weer uitleven in de Leeren Lampe in Raalte. De dag staat in het teken van verwennen en voorlichting. Zo zijn er bijvoorbeeld stands van kappers en visagisten en kunnen de meiden een hennatattoo laten zetten. Ook de GGD en Tactus Verslavingszorg zijn aanwezig. En natuurlijk is er nog veel meer te zien en te beleven. De entree is 2,50 (excl. eventuele consumpties). Opgave vooraf is niet nodig! Ook vorig jaar vond de Meidenverwendag plaats. 5

6 Meer dan 200 intenties tot samenwerking Weer veel matches tijdens 2e Maatschappelijke Stagemarkt Het Vrijwilligerspunt Raalte (onderdeel van Landstede welzijn) en het Carmel College Salland hebben op 18 september de tweede Maatschappelijke Stagemarkt georganiseerd. Zo n 300 leerlingen uit het voortgezet onderwijs zochten een geschikte maatschappelijke stage uit het aanbod van maatschappelijke organisaties, instellingen, verenigingen en bedrijven. De markt was een succes: er zijn ruim 200 intenties tot samenwerking uitgesproken. De MaS-markt is een gezamenlijk initiatief van Carmel College Salland, gemeente Raalte en Vrijwilligerspunt Raalte. Tijdens de markt hebben Landstede (directeur Yvonne van der Heijden) en het Carmel College Salland (rector Johan Supèr) een samenwerkingsovereenkomst ondertekend waarin beide partijen de intentie uitspreken zich in te zetten om de maatschappelijke stage in de gemeente Raalte te blijven uitvoeren en tot een succes te maken. Goed voorbereid De leerlingen hadden zich goed voorbereid op de markt: zo bezochten ze een voorstelling over vrijwilligerswerk in de Leeren Lampe en voerden ze individueel en in groepen diverse opdrachten uit. Ook leerlingen uit het vmbo (leerjaar 1 en 2) doen een maatschappelijke stage. Tijdens de NL Doet-dagen voeren zij klassikaal klussen uit. Verplicht vrijwillig Vanaf het schooljaar zijn alle leerlingen in het voortgezet onderwijs wettelijk verplicht om gedurende hun studie 30 uur maatschappelijke stage te lopen. Ze gaan in die tijd vrijwilligerswerk verrichten. Het doel is de maatschappelijke participatie en betrokkenheid van leerlingen te vergroten. Bovendien draagt de stage bij aan de ontwikkeling van sociale vaardigheden, het besef van waarden en normen en actief burgerschap. Meer weten? Kijk op vrijwilligerswerkraalte.nl en maatschappelijkestage.nl of bel of mail Marieke Korterik van Landstede, , De stage draagt bij aan de ontwikkeling van sociale vaardigheden, het besef van waarden en normen en actief burgerschap Tips voor organisaties Ter voorbereiding op de markt verzorgde stagemakelaar Marieke Korterik van Landstede op 5 september een workshop voor vrijwilligersorganisaties. Aan bod kwamen de positieve effecten van de markt voor organisaties (bv. 17% van de stagebieders zien de jongeren en/of hun ouders/kennissen terug). Daarnaast kregen de organisaties allerlei tips over de voorbereiding en de stage zelf, het werven van jongeren en wet- en regelgeving. Ook werd ingegaan op hoe het puberbrein werkt en wat jongeren belangrijk vinden en hoe organisaties daarop kunnen inspelen. De samenwerkingsovereenkomst wordt ondertekend (foto s: Daan Utermark). Enthousiaste reacties De in totaal zestien deelnemers reageerden achteraf zeer enthousiast: Het was een informatieve avond, want ook al werk ik niet met stagiair(e)s: ik heb toch een aantal nieuwe dingen opgepikt. Iemand anders gaf aan de informatie zeker door te geven aan andere plaatselijke organisaties. -indrukvel-algemeen

7 DankZij vrijwilligersavond en bekendmaking Vrijwilliger en Organisatie van het jaar Vrijwilligerspunt Raalte bedankt vrijwilligers Ook dit jaar zet Vrijwilligerspunt Raalte alle vrijwilligers in de gemeente Raalte in het zonnetje met een DankZij vrijwilligersavond. Tijdens deze avond, die plaatsvindt op donderdag 25 oktober in de Leeren Lampe in Raalte, wordt ook de vrijwilliger en organisatie van het jaar bekendgemaakt. De vrijwilligers kunnen tijdens de DankZij vrijwilligersavond meedoen aan workshops als decopatchen (een voorwerp beplakken met decoratief papier), klompen verven, herfststukken maken, cupcakes versieren en wildbreien/ haken. Maar ook workshops op het gebied van PR (affiches maken voor vrijwilligersorganisaties), fondsenwerven, vergadertechnieken en het vinden en binden van vrijwilligers staan op het programma. Met dit gevarieerde aanbod van educatieve en creatieve workshops en de mogelijkheid om even na te praten met andere vrijwilligers onder het genot van een hapje en een drankje willen we onze waardering tonen voor hun inzet, aldus Saskia Pijnappel van Vrijwilligerspunt Raalte, dat onderdeel is van Landstede en werkt in opdracht van de gemeente Raalte. Vrijwilliger en Organisatie van het jaar Dit jaar wordt tijdens de DankZij vrijwilligersavond de Vrijwilliger en Organisatie van het Jaar bekend gemaakt. Inwoners van de gemeente Raalte konden vrijwilligers en organisaties die zij voor deze titel in aanmerking vonden komen, aanmelden bij het Vrijwilligerspunt Raalte. Meer weten over de DankZij vrijwilligersavond? Mail naar DankZij vrijwilligers DankZij vrijwilligers is het vieren en waarderen van de kracht van al het vrijwilligerswerk in de gemeente Raalte. Dankzij de inzet van talloze vrijwilligers worden er vele sportieve, educatieve en welzijns-activiteiten uitgevoerd in de gemeente Raalte en haar buurtdorpen. Zonder al deze vrijwilligers zou het activiteitenaanbod aanzienlijk minder zijn en daardoor de leefbaarheid in deze dorpen minder aantrekkelijk. Vrijwilligers bevorderen de saamhorigheid onder de bevolking en versterken de sociale relaties. Nieuwsbrief digitaal Wilt u de nieuwsbrief in het vervolg digitaal ontvangen? Mail ons dan uw gegevens via: o.v.v. Nieuwsbrief. TraXX ook op donderdagavond open Sinds 13 september zet TraXX de deuren ook op donderdagavond open voor jongeren. Van uur zijn alle jongeren van 14 t/m 21 jaar van harte welkom in het jongerencentrum. De donderdagavond is erbij gekomen omdat we zien dat er steeds meer jongeren naar TraXX komen, vertelt Ilse Rozendal van Landstede. De middagen worden al goed bezocht door de tieners en jongeren. Zij kunnen er onder andere op een groot scherm in een zithoek televisie kijken. Ook is er een Playstation en een Nintendo Wii en kunnen ze diverse bordspelen doen, tafeltennissen en tafelvoetbal spelen. 7

8 Kunstwerken verkopen tijdens houtdorpen Raalte De afgelopen vakantie is er in Raalte weer flink gewerkt tijdens de drie houtdorpen (Raalte Noord, Rohda Raalte en Pauluskerk). Timmeren, schilderen en knutselen stonden centraal bij de maar liefst 450 deelnemers. Het weer was fantastisch en bij de Pauluskerk genoten de kinderen dan ook van de natte buikschuifbaan. Creahoek De houtdorpen hadden ook een creahoek waar de kinderen prachtige kunstwerken maakten. Belangstellende ouders, organisaties, buren en andere bezoekers die de laatste dag de dorpen kwamen bezichtigen, konden natuurlijk niet vertrekken zonder er één te kopen. Meehelpen? De houtdorpen worden door fanatieke en enthousiaste vrijwilligers gedraaid. Maar meer enthousiaste vrijwilligers zijn natuurlijk altijd welkom: om te helpen tijdens de houtdorpen en/of bij de organisatie vooraf. Interesse? Bel of mail dan met Ilse Rozendal, , Timmeren, schilderen en knutselen stonden centraal tijdens het houtdorp bij de Pauluskerk in Raalte. Colofon De Nieuwsbrief is een uitgave van Landstede Raalte. De Nieuwsbrief informeert over ontwikkelingen die met de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in de gemeente Raalte te maken hebben. De volgende Nieuwsbrief verschijnt in december Redactie Yvonne van der Heijden, Henriëtte Linthorst (Landstede Raalte) en Astrid Grootenhuis (Circade, Zwolle) Weer een Tienerdisco in TraXX De zomervakantie is weer voorbij. De kinderen die vorig jaar in groep 6 zaten zitten nu in groep 7 en eindelijk mochten ze dan ook naar de Tienerdisco in Jongerencentrum TraXX! Op vrijdagavond 12 oktober ( uur) konden de voetjes weer van de vloer op de muziek van DJ Lucien. Alle kinderen uit groep 7 en 8 van de basisscholen uit Raalte waren welkom. Aan dit nummer werkten mee Anouk Beekers, Janneke Berends, Marijke de Boer, Willemien Haarman, Folkert Hilarides, Marieke Korterik, Saskia Pijnappel, Ilse Rozendal, Paulien Zandbelt en Roos. Redactie- en informatieadres Landstede Marktstraat 65, 8102 CJ Raalte Tel indrukvel-algemeen

VluchtelingenWerk WOBB Jaarverslag 2013 Locatie Bommelerwaard

VluchtelingenWerk WOBB Jaarverslag 2013 Locatie Bommelerwaard VluchtelingenWerk WOBB LOCATIE BOMMELERWAARD 1 VRIJWILLIGERS Zonder vrijwilligers zouden we onze taken niet kunnen uitvoeren. Vrijwilligers zijn de drijvende motor achter onze organisatie. In de Bommelerwaard

Nadere informatie

Vrijwilligers Centrale Regio Alkmaar Sterk in vrijwilligerswerk!

Vrijwilligers Centrale Regio Alkmaar Sterk in vrijwilligerswerk! jaarverslag 2014 Vrijwilligers Centrale Regio Alkmaar Sterk in vrijwilligerswerk! in t kort 12 Intern opgeleide coachvrijwilligers Introductie vijftigpluspunt Minder medewerkers in loondienst 500 Vrijwilligers

Nadere informatie

13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM. Januari t/m juni 2015. ichange.uchange.wechange.

13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM. Januari t/m juni 2015. ichange.uchange.wechange. 13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM Januari t/m juni 2015 ichange.uchange.wechange. Inhoud INLEIDING 3 RESULTATEN 4 SPECIFIEKE INFORMATIE OVER JONGEREN MET EN ZONDER STARTKWALIFICATIE 4 AANVULLENDE INFORMATIE 4

Nadere informatie

Onderwerp: Jaarverslag 2014. Doetinchem, 06-03-2015. Geachte heer/mevrouw

Onderwerp: Jaarverslag 2014. Doetinchem, 06-03-2015. Geachte heer/mevrouw Onderwerp: Jaarverslag 2014 Doetinchem, 06-03-2015 Geachte heer/mevrouw Met gepaste trots bieden wij u bijgevoegd ons jaarverslag 2014 aan. Het is een uitgebreid verslag geworden waarin duidelijk wordt

Nadere informatie

met Elkaar Vrijwilligers en Mantelzorg Centrale Almere Zomer 2014 Samen zorgen voor... Leuke middag voor mensen met dementie In gesprek met...

met Elkaar Vrijwilligers en Mantelzorg Centrale Almere Zomer 2014 Samen zorgen voor... Leuke middag voor mensen met dementie In gesprek met... Vrijwilligers en Mantelzorg Centrale Almere Samen zorgen voor... Leuke middag voor mensen met dementie In gesprek met... Rondkomen met een minimum inkomen met Elkaar Zomer 2014 VMCA Magazine zomer 2014

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Op een Bruisend Brusjesjaar 2014. Stichting Thuiszorg Gehandicapten. nr. 1- januari 2014. Retouradres: Jan Stuytstraat 44 2014 XK Haarlem

Nieuwsbrief. Op een Bruisend Brusjesjaar 2014. Stichting Thuiszorg Gehandicapten. nr. 1- januari 2014. Retouradres: Jan Stuytstraat 44 2014 XK Haarlem Stichting Thuiszorg Gehandicapten Nieuwsbrief nr. 1- januari 2014 Retouradres: Jan Stuytstraat 44 2014 XK Haarlem Op een Bruisend Brusjesjaar 2014 Nieuwsbrief STG - 1 STG Nieuwsbrief 01.2014.v3.indd 1

Nadere informatie

1 e halfjaarverslag 2014

1 e halfjaarverslag 2014 1 e halfjaarverslag 2014 Januari - juni 2014 SCw Leiderdorp INHOUDSOPGAVE Pagina 2 1. Inleiding Pagina 3 2. Trends en samenvatting Pagina 6. 3. Kinderwerk Pagina 9. 4. Jongerenwerk 16- Pagina 14. 5. Accommodatie

Nadere informatie

Methode Onbeperkt Actief

Methode Onbeperkt Actief Methode Onbeperkt Actief januari 2012 Inhoudsopgave Voorwoord Woord vooraf Inleiding 1. Onbeperkt actief in vogelvlucht 4 2. Onbeperkt actief; de aanpak in vijf stappen + de praktijk van alle dag 7 2.1

Nadere informatie

Jaarbeeld 2011. Ravelijn zoekt keien van vrijwilligers 8 Ik heb Sandra zien groeien 18 Bedrijfsruimten Havikshorst buitenkans 24

Jaarbeeld 2011. Ravelijn zoekt keien van vrijwilligers 8 Ik heb Sandra zien groeien 18 Bedrijfsruimten Havikshorst buitenkans 24 Jaarbeeld 2011 Stichting Ravelijn april 2012 In dit Jaarbeeld 2011 o.a. Ravelijn zoekt keien van vrijwilligers 8 Ik heb Sandra zien groeien 18 Bedrijfsruimten Havikshorst buitenkans 24 Stichting Ravelijn

Nadere informatie

Handreiking. Organisatie Talentenbeurs Amsterdam West. Creëren en presenteren van kansen 6 december 2013

Handreiking. Organisatie Talentenbeurs Amsterdam West. Creëren en presenteren van kansen 6 december 2013 Handreiking Organisatie Talentenbeurs Amsterdam West Creëren en presenteren van kansen 6 december 2013 1 2 Colofon Dit is een uitgave van Amsterdam West. Aan de organisatie van de Talentenbeurs hebben

Nadere informatie

Zakendoen met bedrijven: een goede business!

Zakendoen met bedrijven: een goede business! Zakendoen met bedrijven: Handleiding voor maatschappelijke organisaties over samenwerking met bedrijven MOVISIE, i.s.m. Het Nederlandse Rode Kruis, Humanitas, House of Sharing en Vereniging NOV, versie

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Hulp & advies Maatschappelijk werk. Samen leven in wijk & buurt. Vrijwilliger & mantelzorger. Senioren Jeugd & jongeren

Jaarverslag 2014. Hulp & advies Maatschappelijk werk. Samen leven in wijk & buurt. Vrijwilliger & mantelzorger. Senioren Jeugd & jongeren Samen werken aan welzijn Jaarverslag 2014 Samen leven in wijk & buurt Hulp & advies Maatschappelijk werk Vrijwilliger & mantelzorger Senioren Jeugd & jongeren Inhoud 2 Voorwoord 3 Gebieden 1.1 Team 4 1.2

Nadere informatie

Werk Inkomen Jeugd Zorg OMMENWIJZ! De informatiegids voor werk, inkomen, jeugd en zorg

Werk Inkomen Jeugd Zorg OMMENWIJZ! De informatiegids voor werk, inkomen, jeugd en zorg Werk Inkomen Jeugd Zorg OMMENWIJZ! De informatiegids voor werk, inkomen, jeugd en zorg Bewaarexemplaar 2014 r je leven Leer voor je leven Heeft uw kind leer- of gedragsproblemen? U kunt bij Psychologische

Nadere informatie

Eigen Kracht! Eigen Kracht. neem gratis mee. Investeer in jezelf met dit programma op maat! projectkrant. .. die zich verder willen ontwikkelen

Eigen Kracht! Eigen Kracht. neem gratis mee. Investeer in jezelf met dit programma op maat! projectkrant. .. die zich verder willen ontwikkelen neem gratis mee projectkrant Eigen Kracht Eigen Kracht!.. die zich verder willen ontwikkelen.. die hun weg willen vinden.. van alle culturen.. die hun kansen op werk willen vergroten Investeer in jezelf

Nadere informatie

PRAKTIJKBESCHRIJVINGEN INFORMEEL FORMEEL in de wijk

PRAKTIJKBESCHRIJVINGEN INFORMEEL FORMEEL in de wijk PRAKTIJKBESCHRIJVINGEN INFORMEEL FORMEEL in de wijk December 2012 Inhoudsopgave Inleiding... 2 Zorg in eigen kring... 3 De community aanpak eenzaamheid... 8 Burgerinitiatief ons Huukske... 12 Samenwerking

Nadere informatie

Vierde kwartaalrapportage Backoffice Radar Wmo, Werk & Ondernemen

Vierde kwartaalrapportage Backoffice Radar Wmo, Werk & Ondernemen Vierde kwartaalrapportage Backoffice Radar Wmo, Werk & Ondernemen December 2014 Han Paulides Programmaleider Zorg & Welzijn VOORWOORD Twee jaar werken in het centrum van Rotterdam zit er op. In deze kwartaalrapportage

Nadere informatie

Koffiekamer senioren in Caberg-Malpertuis voorbeeld van Wijkkracht

Koffiekamer senioren in Caberg-Malpertuis voorbeeld van Wijkkracht Trajektinfo jaargang 21 september 2013 De aftrap van Go Active Be Creative in de St. Franciscusschool te Reijmerstok. Rechts (in judopak) wethouder Piet Franssen van Gulpen-Wittem. Voor het artikel over

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond

Jaarverslag 2012. Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond Jaarverslag 2012 Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond Jaarverslag 2012 Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond Voorwoord Dit jaarverslag geeft u een beeld van de activiteiten

Nadere informatie

Prokkel Jaarbericht 2014

Prokkel Jaarbericht 2014 Prokkel Jaarbericht 2014 Founding Fathers Financiers Full Partners Inhoudsopgave Inleiding... 5 1. Week vol prikkelende ontmoetingen... 7 Nationale Prokkelstagedag... 7 Prokkels nader bekeken... 8 Prokkels

Nadere informatie

Nieuwsbrief Beursvloer Oldenzaal 11 september 2014 www.beursvloeroldenzaal.com

Nieuwsbrief Beursvloer Oldenzaal 11 september 2014 www.beursvloeroldenzaal.com Nieuwsbrief Beursvloer Oldenzaal 11 september 2014 www.beursvloeroldenzaal.com Ontmoeting tussen twee Werelden Beste ondernemers en vrijwilligers, Bedrijven en instellingen in Oldenzaal dragen bij aan

Nadere informatie

EEN STEDELIJK JONGERENCENTRUM IN DE GRUITPOORT >> INTERACTIEF EN BETROKKEN!<<

EEN STEDELIJK JONGERENCENTRUM IN DE GRUITPOORT >> INTERACTIEF EN BETROKKEN!<< EEN STEDELIJK JONGERENCENTRUM IN DE GRUITPOORT >> INTERACTIEF EN BETROKKEN!> INTERACTIEF EN BETROKKEN!

Nadere informatie

Humanitas is er voor iedereen

Humanitas is er voor iedereen INFOBULLETIN AFDELING LEEUWARDEN september 2014 In dit nummer 1 Voorwoord 2 Giften 3 Even voorstellen 4 Home-Start en doorstart 5 Vrijwilligersbeurs 6 Website 7 Humaa(N)tjes 8 Nieuw Erasmushiem 9 Vacatures

Nadere informatie

Jongeren nemen hun instellingen onder de loep

Jongeren nemen hun instellingen onder de loep Jongeren nemen hun instellingen onder de loep Participatie Audit (zwerf-)jongeren Almere: Keuring van onderop Jodi Mak Diane Bulsink Sanne Smid Maarten Davelaar Jongeren nemen hun instellingen onder de

Nadere informatie

Nieuwsbrief HERAUT. Nummer 29 / juli 2015

Nieuwsbrief HERAUT. Nummer 29 / juli 2015 Nieuwsbrief HERAUT Nummer 29 / juli 2015 Inhoudsopgave Voorwoord Nieuws vanuit het bestuur Verslag Algemene Ledenvergadering OOG voor verborgen talent Oproepjes Autikamp SGK Verslag Chill Auti Café Theaterlessen

Nadere informatie

Jaarverslag. Digitaal Trapveld Cybersoek

Jaarverslag. Digitaal Trapveld Cybersoek Jaarverslag 2012 Digitaal Trapveld Cybersoek Stichting Zeeburg Internetplein Maart 2013 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 Doelstellingen... 5 Doelgroepen... 6 Visie... 8 Werkwijze... 9 Succes en betekenis...

Nadere informatie

Moeder- en Kindcentrum

Moeder- en Kindcentrum Moeder- en Kindcentrum PROJECTPLAN EEN DUURZAME TOEKOMST Oktober 2013 Stichting Bij-1 Schimmelweg 1 2524 VT Den Haag info@bij-1.nl 070 785 58 20 06 19 45 43 47 KvK 53959965 Rekening nr: 398277974 Inhoudsopgave

Nadere informatie

1. SAMEN WERKEN... 3 2. INSPIRERENDE START... 4 3. REGIONALE ACTIVITEITEN UWV... 8 5. INVITATIONAL VRIJWILLIGERSWERK... 15

1. SAMEN WERKEN... 3 2. INSPIRERENDE START... 4 3. REGIONALE ACTIVITEITEN UWV... 8 5. INVITATIONAL VRIJWILLIGERSWERK... 15 EVALUATIE 2012 Stichting Week van de Chronisch Zieken Postbus 23328 3001 KH ROTTERDAM telefoon 010.43 66 799 e-mail info@chronischziek.nl www.chronischziek.nl INHOUD 1. SAMEN WERKEN... 3 2. INSPIRERENDE

Nadere informatie

Prik 1 Het Geluksbudget

Prik 1 Het Geluksbudget Sociale Herovering van de Riet Prik 1 Het Geluksbudget Mensen gaan pas iets voor de buurt doen als hun eigen leven op orde is. En voor een deel van de mensen in De Riet is dat niet het geval. Achter de

Nadere informatie

DE SUCCESFORMULE: Voor professionals over jongeren. 20 succesformules. Talentontwikkeling x Innovatie x Participatie.

DE SUCCESFORMULE: Voor professionals over jongeren. 20 succesformules. Talentontwikkeling x Innovatie x Participatie. DE SUCCESFORMULE: Talentontwikkeling x Innovatie x Participatie Toekomstbestendig NJR het Bureau is het jongerenadviesbureau voor professionals over jongeren. NJR het Bureau ontwikkelt: ǃ Beleidsadvies

Nadere informatie

Ze zijn geweldig! Maar waarom eigenlijk?

Ze zijn geweldig! Maar waarom eigenlijk? Ze zijn geweldig! Maar waarom eigenlijk? Inhoudsopgave Wat beweegt jongeren? 2 1. Pleziergerichte motieven 5 2. Carrièregerichte motieven 9 3. Normatieve motieven 13 4. Sociale motieven 17 5. Leermotieven

Nadere informatie