Nieuwsbrief Landstede Welzijn Raalte

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nieuwsbrief Landstede Welzijn Raalte"

Transcriptie

1 Nieuwsbrief Landstede Raalte jaargang 9 nummer 2 oktober 2012 Feestelijke heropening Kulturhus Raalte Op 10 oktober is het Kulturhus in Raalte feestelijk heropend. De openingshandeling werd verricht door Ed Penninks, directeur van SallandWonen en wethouder Gosse Hiemstra van de gemeente Raalte. Rond het thema Kulturhus: smaakmaker van Raalte! waren er voor jong en oud diverse activiteiten. Landstede presenteerde onder meer de nieuwe huisstijl van Vrijwilligerspunt Raalte (voorheen Vrijwilligerssteunpunt, zie pag. 3). De bibliotheek organiseerde een kindermodeshow en sloot aan bij de Kinderboekenweek, die tegelijkertijd - van 3 t/m 14 oktober - plaatsvond. De Wereldwinkel en Stichting De Parabool verzorgden een grabbeljurk en schonken samen Fairtrade koffie en thee. Kunstobject De heropening bood de gelegenheid om de inwoners van de gemeente Raalte te laten kennismaken met de verschillende organisaties die het Kulturhus herbergt en waarvoor de bezoeker in het Kulturhus terecht kan. Dit werd op een symbolische manier uitgedrukt door kunstenares Lobke Meekens van Smaakmakers. Zij vormde alle smaakmakers (de organisaties in het Kulturhus) om tot een smaak: een kunstobject waarin alle smaken tot uiting kwamen. In het Kulturhus participeren zes organisaties: Landstede (Infoshop, Volksuniversiteit en Projectteams), Wereldwinkel, Stichting De Parabool, Bibliotheek Raalte, Vrijwilligerspunt Raalte (Landstede ) en PopRockFactory. Geslaagde opening Kulturhus (foto: Daan Utermark). 1

2 Meedoen naar Vermogen koppelt vrijwillige personal coaches aan jongeren Ik zou graag mijn opleiding af willen maken Het project Meedoen naar Vermogen heeft inmiddels een aantal succesvolle koppelingen tussen jongeren en vrijwillige personal coaches opgeleverd. Roos* is één van de jongeren die sinds juli jl. een traject volgt. Ze wordt begeleid door personal coach Janneke Berends. Waarom doen jullie mee aan dit project? Roos: Ik heb onder andere de niveau 4-opleiding Randgroepjongerenwerk bij Landstede MBO gevolgd, maar moest vanwege persoonlijke omstandigheden tussentijds stoppen. Vervolgens lukte het daardoor ook niet meer om de studie op te pakken. Daarnaast ben ik moeder van twee kinderen en werk ik één dag in de week bij een restaurant. De gemeente wees mij op dit traject: het kan mij helpen om te ontdekken wat ik wil en kan. Janneke: Ik wil graag mijn steentje bijdragen en wat betekenen voor anderen: uit ervaring weet ik wat het is om met vallen en opstaan groot te worden. Dus toen Paulien Zandbelt van Landstede, die ik al kende vanuit mijn werk bij Sensoor, mij voor dit project vroeg, was ik meteen enthousiast. Ook omdat het goed past bij wat ik tot nu toe heb gedaan. Zo ben ik - na twaalf jaar vertegenwoordiger te zijn geweest - in de reïntegratiebranche terecht gekomen en heb daar veel ervaring opgedaan. Ook heb ik voor mijn werk diverse coachopleidingen gevolgd. Momenteel heb ik geen vaste baan, dus wat is een mooiere tijdsinvulling dan een jongere enthousiasmeren om iets van zijn of haar toekomst te maken? Hoe verloopt het onderlinge contact? Roos: Prima. In het begin was het best spannend: er moet een klik zijn, dat is belangrijk voor mij. De verwachtingen van buitenaf zorgen toch wel voor wat druk en dat voel ik bij Janneke niet. Janneke is er voor me. Het is een hele fijne vrouw. Dat ze bij me thuiskomt vind ik ook heel prettig. Janneke vult aan: Ik ben ook niet iemand die druk op de ketel zet, of zegt: Dit moeten we doen. Nee, ik kijk vanuit de visie van de jongere wat er nodig is. Daar gaan we vervolgens - in haar tempo - mee bezig. Uiteraard met het uiteindelijke doel om een bij haar passie en talenten passende baan of opleiding te vinden. Jullie zien elkaar wekelijks. Wat bespreken jullie met elkaar en welke stappen zijn er tot nu toe ondernomen? Roos: We zijn begonnen om alles op orde te krijgen, zodat ik voor mezelf duidelijk heb wat ik wil en wat er kan. Van daaruit kijken we naar de mogelijkheden. Zo zou ik - als het haalbaar is - heel graag mijn opleiding bij Landstede af willen maken, want ik had het daar erg naar mijn zin. De sfeer op school was fijn. Janneke: Je moet elkaar eerst leren kennen en weten wat de jongere nodig heeft. Ze kan bij mij haar verhaal kwijt en al haar vragen stellen waarbij ik dan probeer duidelijkheid te geven. Ook lossen we kleine problemen op. Als je bijvoorbeeld het sporten van je kinderen niet kunt betalen, vragen we bij de gemeente via een formulier om een lees verder op pag. 3 > Meedoen naar Vermogen Het innovatieve project Meedoen naar Vermogen van Landstede richt zich op jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het project wil een soepele overgang van uitkering naar de arbeidsmarkt en/of onderwijs mogelijk maken. De jongeren (18-27 jaar) nemen daarvoor deel aan een werk- en/of scholingstraject waarbij vrijwillige personal coaches (actieve 55-plussers) en maatjes (studenten van Landstede MBO) worden ingezet. Gemaakte koppelingen Inmiddels zijn er 14 jongeren aan een personal coach gekoppeld. Er zijn inmiddels 25 personal coaches geworven. Ook een aantal bedrijven heeft aangegeven maatschappelijk te willen ondernemen door deze jongeren een kans te geven. Nieuwe wet & innovatieplatform Het project Meedoen naar Vermogen is gebaseerd op de Wet Werken naar Vermogen (WWnV). Landstede en Landstede Training, Opleiding & Advies hebben een aan het project verbonden innovatieplatform opgezet waarin verschillende partijen (werkgevers, werknemers, UWV, maatschappelijke organisaties, gemeenten) een aanpak ontwikkelen die aansluit op de uitvoering van de nieuwe wet. -indrukvel-algemeen

3 < vervolg van pag. 2 financiële tegemoetkoming: daar zijn potjes voor. Ook geef ik creatieve voorbeelden hoe je met weinig inkomen toch een leuke vakantie voor je kinderen kunt maken. Naast deze praktische zaken hebben we een toekomstgericht projectplan geschreven waarin we de te nemen stappen naar werk of scholing benoemen. Alle coaches krijgen begeleiding vanuit Landstede, zo wordt er onder andere een training gesprekstechnieken gegeven. Heb je daar iets aan? Janneke: Hoewel ik deze trainingen zelf ook heb gegeven, ik heb een jaar vrijwilligers begeleid, hoop ik er wat van te leren. Ik zit dan immers aan de andere kant. Verder is de begeleiding van Paulien Zandbelt uitstekend, ze is heel gedreven, ik kan haar altijd bellen of mailen. Het project op zich vind ik ook een goed initiatief, het is laagdrempelig, alle betrokkenen kunnen makkelijk instappen. Ik ben blij dat ik daarvan deel uit mag maken! * Vanwege privacyreden is dit niet haar echte naam. Meer weten over het project Meedoen naar Vermogen? Bel of mail Paulien Zandbelt, , Nieuwe huisstijl voor Vrijwilligerspunt Raalte Het Vrijwilligerssteunpunt Raalte heet vanaf nu Vrijwilligerspunt Raalte. Tegelijk met de naamswijziging is ook het logo aangepast en is een nieuwe folder ontwikkeld. De huisstijlwijzigingen werden op 10 oktober tijdens de heropening van het Kulturhus in Raalte gepresenteerd (zie ook pag. 1). Aanleiding voor de naamswijziging is de landelijke ontwikkeling die in plaats van steunen op meer insteekt op zelfredzaamheid van mensen. Centraal daarbij staat dat het Vrijwilligerspunt er voor iedereen is die vrijwilligerswerk zoekt. Termen als verbindingen leggen, toegankelijk, betrokken, samen, contact maken en de blik naar buiten/de maatschappij typeren het vernieuwde Vrijwilligerspunt. Het Vrijwilligerspunt Raalte brengt vraag en aanbod bij elkaar, is een vraagbaak, geeft advies en biedt persoonlijke ondersteuning. Bent u vrijwilliger of wilt u dat worden of zoekt u vrijwilligers? Kijk voor meer informatie, nieuws én alle vacatures op: Of mail naar Landste 3

4 Brainstormsessie over vormen van samenwerking die meerwaarde bieden Wat kunnen Schuilenburg en de buurt voor elkaar betekenen? Tijdens de ideeëncarrousel over woonzorgcomplex Schuilenburg in Raalte- Noord op 9 oktober jl. werden ideeën uitgewisseld over de invulling van het zorgcomplex met wijksteunpunt en het zoeken naar samenwerkingsvormen met meerwaarde. Bij deze brainstormsessie waren naast bewoners ook afgevaardigden van Salland Wonen, gemeente Raalte, RIBW IJssel Vecht, Landstede MBO en Landstede aanwezig, maar ook de drie organisaties die binnen Schuilenburg daadwerkelijk woningen zullen betrekken: Zorggroep Raalte, de Parabool en stichting WIRA. Ter voorbereiding heeft Landstede met verschillende bewoners en professionals van de betrokken organisaties gesproken over de sterke en minder sterke kanten van de wijk en wat de komst van Schuilenburg kan betekenen op het gebied van vrijetijdsbesteding en ontmoeting. De reacties zijn meegenomen tijdens de Ideeëncarrousel. De carrousel heeft vele ideeën opgebracht en verbindingen gelegd. Vervolgens worden binnenkort de beste ideeën geselecteerd en zullen de betrokkenen benaderd worden om dit verder concreet uit te werken. Landstede zal hierin een spilfunctie vervullen met betrekking tot informatievoorziening, verbinding en facilitering. Meer weten over het project Schuilenburg? Neem contact op met Tamara Noot: of Woonzorgcomplex Schuilenburg Schuilenburg is een nieuwbouwproject van SallandWonen in Raalte-Noord waar de leefbaarheid in de wijk - tussen woonzorgcomplexbewoners en bewoners uit de buurt - centraal staat. Zowel Landstede als Landstede MBO zijn erbij betrokken. richt zich op ontmoeten en het ontwikkelen van activiteiten die inspelen op de behoefte van (wijk) bewoners. Daarbij wordt de eigen kracht van de burger gestimuleerd. Voor studenten van verschillende Landstede-opleidingen biedt het project een leerwerkplek. Landstede verwacht dat door de komst van studenten en kinderen met ouders uit de buurt de bedrijvigheid in het gebouw zal toenemen. Marijke de Boer stelt zich voor Marijke de Boer is in september jl. aan de slag gegaan als sociaal cultureel werker bij Landstede. werkzaamheden: De komende maanden houd ik me bezig met het 1000seniorenbanenplan (zie pag. 5) en een aantal op te zetten activiteiten voor ouderen in de gemeente Raalte. Denk hierbij aan een cursus mobiele telefonie of internet maar ook iets creatiefs spreekt waarschijnlijk wel aan. ervaring: In 2006 ben ik afgestudeerd aan Hogeschool Windesheim in Zwolle. Daar heb ik de opleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming gevolgd. Daarna heb ik voornamelijk in de culturele en evenementenbranche gewerkt. Voor productiebedrijf Niek van der Sprong heb ik een aantal jaren het Bevrijdingsfestival mede georganiseerd. Bij Kunst & Cultuur Overijssel (KCO) ondersteunde ik opkomende popbands in de provincie. De afgelopen jaren heb ik in mijn woonplaats Kampen gewerkt in t Ukien, een cultureel jongerenpodium. Daarbij werd samengewerkt met bijvoorbeeld het seniorenwerk en de Vrijwilligerscentrale. Daardoor heb ik veel welzijnservaring opgebouwd. Hier in Raalte zitten al die activiteiten voor de diverse groepen onder één dak: lekker korte lijnen! Een half jaar geleden ben ik als ZZP er gestart en organiseer en adviseer ik organisaties bij evenementen. Dit sluit mooi aan op mijn werk bij Landstede. missie: Ik geloof echt dat je samen verantwoordelijk bent om de samenleving draaiende, maar ook leuk te houden en dat we aan elkaars geluk kunnen bijdragen. Het 1000seniorenbanenplan daagt ouderen bijvoorbeeld uit hun kennis en ervaring in te zetten en te delen en zo hun steentje bij te dragen. In mijn vrije tijd ben ik vanuit deze overtuiging ook politiek actief voor GroenLinks in Kampen. Zo wil ik wat bijdragen. -indrukvel-algemeen

5 Donderdag 25 oktober, van uur uur in De Leeren Lampe Passie en Ervaring : Dé banenmarkt voor vrijwillige 50-plussers Voor alle 50-plussers in de gemeente Raalte is er op 25 oktober in de Leeren Lampe in Raalte de Passie en Ervaring-markt. Tijdens deze markt ontmoeten vrijwilligers en organisaties elkaar op een ludieke manier. Gelijktijdig vindt ook de DankZij vrijwilligersavond plaats (zie pag. 7). Het doel van de markt is om, zoals de naam al suggereert, 1000 (vrijwillige) banen in de provincie Overijssel voor 50-plussers in te vullen en/of nieuwe vrijwilligers onder 50-plussers te werven. Een veelal nog heel vitale doelgroep die graag actief is en veel kennis en ervaring in huis heeft en deze nog prima kan inzetten en delen. Want hoe langer mensen actief blijven des te langer hun welzijnsgevoel hoog blijft en ze ook zelfstandig kunnen blijven functioneren, zo is de gedachte. Win-winsituatie Tijdens de markt ontmoeten ervaren en nieuwe, potentiële, vrijwilligers elkaar in een feestelijke sfeer: want vrijwilligerswerk doen is vooral leuk. Helemaal als het iets is waar je specifiek talent voor hebt, aldus Marijke de Boer van Landstede. Ze vervolgt: De uitdaging is om een win-winsituatie te creëren. Zowel voor de vrijwilliger als de organisatie moet de inzet een toegevoegde waarde bieden. Active Ageing De Passie en Ervaring-markt vindt plaats in het kader van het Europees Jaar van Active Ageing, Wat inhoudt dat ouderen actief blijven door langer te werken d.m.v. vrijwilligerswerk of door later met pensioen te gaan. Een veelal nog vitale, actieve doelgroep met veel ervaring Arcon, een advies- en onderzoeksbureau dat werkt in opdracht van de provincie Overijssel, heeft de markt samen met Landstede - die het project coördineert - opgezet. Verder wordt samengewerkt met Zorggroep Raalte, de Kring van Raalter Werkgevers (KRW) en Salland Wonen. Meer weten over de Passie en Ervaring-markt? Bel of mail Marijke de Boer, , t.a.v. Marijke de Boer. Donderdag 25 oktober in de Leeren Lampe De jaarlijkse Meidenverwendag De Meidenverwendag is inmiddels uitgegroeid tot een jaarlijks terugkerend bekend en spetterend evenement. Donderdag 25 oktober ( uur) kunnen alle meiden van 12 t/m 16 jaar uit Raalte en omgeving zich weer uitleven in de Leeren Lampe in Raalte. De dag staat in het teken van verwennen en voorlichting. Zo zijn er bijvoorbeeld stands van kappers en visagisten en kunnen de meiden een hennatattoo laten zetten. Ook de GGD en Tactus Verslavingszorg zijn aanwezig. En natuurlijk is er nog veel meer te zien en te beleven. De entree is 2,50 (excl. eventuele consumpties). Opgave vooraf is niet nodig! Ook vorig jaar vond de Meidenverwendag plaats. 5

6 Meer dan 200 intenties tot samenwerking Weer veel matches tijdens 2e Maatschappelijke Stagemarkt Het Vrijwilligerspunt Raalte (onderdeel van Landstede welzijn) en het Carmel College Salland hebben op 18 september de tweede Maatschappelijke Stagemarkt georganiseerd. Zo n 300 leerlingen uit het voortgezet onderwijs zochten een geschikte maatschappelijke stage uit het aanbod van maatschappelijke organisaties, instellingen, verenigingen en bedrijven. De markt was een succes: er zijn ruim 200 intenties tot samenwerking uitgesproken. De MaS-markt is een gezamenlijk initiatief van Carmel College Salland, gemeente Raalte en Vrijwilligerspunt Raalte. Tijdens de markt hebben Landstede (directeur Yvonne van der Heijden) en het Carmel College Salland (rector Johan Supèr) een samenwerkingsovereenkomst ondertekend waarin beide partijen de intentie uitspreken zich in te zetten om de maatschappelijke stage in de gemeente Raalte te blijven uitvoeren en tot een succes te maken. Goed voorbereid De leerlingen hadden zich goed voorbereid op de markt: zo bezochten ze een voorstelling over vrijwilligerswerk in de Leeren Lampe en voerden ze individueel en in groepen diverse opdrachten uit. Ook leerlingen uit het vmbo (leerjaar 1 en 2) doen een maatschappelijke stage. Tijdens de NL Doet-dagen voeren zij klassikaal klussen uit. Verplicht vrijwillig Vanaf het schooljaar zijn alle leerlingen in het voortgezet onderwijs wettelijk verplicht om gedurende hun studie 30 uur maatschappelijke stage te lopen. Ze gaan in die tijd vrijwilligerswerk verrichten. Het doel is de maatschappelijke participatie en betrokkenheid van leerlingen te vergroten. Bovendien draagt de stage bij aan de ontwikkeling van sociale vaardigheden, het besef van waarden en normen en actief burgerschap. Meer weten? Kijk op vrijwilligerswerkraalte.nl en maatschappelijkestage.nl of bel of mail Marieke Korterik van Landstede, , De stage draagt bij aan de ontwikkeling van sociale vaardigheden, het besef van waarden en normen en actief burgerschap Tips voor organisaties Ter voorbereiding op de markt verzorgde stagemakelaar Marieke Korterik van Landstede op 5 september een workshop voor vrijwilligersorganisaties. Aan bod kwamen de positieve effecten van de markt voor organisaties (bv. 17% van de stagebieders zien de jongeren en/of hun ouders/kennissen terug). Daarnaast kregen de organisaties allerlei tips over de voorbereiding en de stage zelf, het werven van jongeren en wet- en regelgeving. Ook werd ingegaan op hoe het puberbrein werkt en wat jongeren belangrijk vinden en hoe organisaties daarop kunnen inspelen. De samenwerkingsovereenkomst wordt ondertekend (foto s: Daan Utermark). Enthousiaste reacties De in totaal zestien deelnemers reageerden achteraf zeer enthousiast: Het was een informatieve avond, want ook al werk ik niet met stagiair(e)s: ik heb toch een aantal nieuwe dingen opgepikt. Iemand anders gaf aan de informatie zeker door te geven aan andere plaatselijke organisaties. -indrukvel-algemeen

7 DankZij vrijwilligersavond en bekendmaking Vrijwilliger en Organisatie van het jaar Vrijwilligerspunt Raalte bedankt vrijwilligers Ook dit jaar zet Vrijwilligerspunt Raalte alle vrijwilligers in de gemeente Raalte in het zonnetje met een DankZij vrijwilligersavond. Tijdens deze avond, die plaatsvindt op donderdag 25 oktober in de Leeren Lampe in Raalte, wordt ook de vrijwilliger en organisatie van het jaar bekendgemaakt. De vrijwilligers kunnen tijdens de DankZij vrijwilligersavond meedoen aan workshops als decopatchen (een voorwerp beplakken met decoratief papier), klompen verven, herfststukken maken, cupcakes versieren en wildbreien/ haken. Maar ook workshops op het gebied van PR (affiches maken voor vrijwilligersorganisaties), fondsenwerven, vergadertechnieken en het vinden en binden van vrijwilligers staan op het programma. Met dit gevarieerde aanbod van educatieve en creatieve workshops en de mogelijkheid om even na te praten met andere vrijwilligers onder het genot van een hapje en een drankje willen we onze waardering tonen voor hun inzet, aldus Saskia Pijnappel van Vrijwilligerspunt Raalte, dat onderdeel is van Landstede en werkt in opdracht van de gemeente Raalte. Vrijwilliger en Organisatie van het jaar Dit jaar wordt tijdens de DankZij vrijwilligersavond de Vrijwilliger en Organisatie van het Jaar bekend gemaakt. Inwoners van de gemeente Raalte konden vrijwilligers en organisaties die zij voor deze titel in aanmerking vonden komen, aanmelden bij het Vrijwilligerspunt Raalte. Meer weten over de DankZij vrijwilligersavond? Mail naar DankZij vrijwilligers DankZij vrijwilligers is het vieren en waarderen van de kracht van al het vrijwilligerswerk in de gemeente Raalte. Dankzij de inzet van talloze vrijwilligers worden er vele sportieve, educatieve en welzijns-activiteiten uitgevoerd in de gemeente Raalte en haar buurtdorpen. Zonder al deze vrijwilligers zou het activiteitenaanbod aanzienlijk minder zijn en daardoor de leefbaarheid in deze dorpen minder aantrekkelijk. Vrijwilligers bevorderen de saamhorigheid onder de bevolking en versterken de sociale relaties. Nieuwsbrief digitaal Wilt u de nieuwsbrief in het vervolg digitaal ontvangen? Mail ons dan uw gegevens via: o.v.v. Nieuwsbrief. TraXX ook op donderdagavond open Sinds 13 september zet TraXX de deuren ook op donderdagavond open voor jongeren. Van uur zijn alle jongeren van 14 t/m 21 jaar van harte welkom in het jongerencentrum. De donderdagavond is erbij gekomen omdat we zien dat er steeds meer jongeren naar TraXX komen, vertelt Ilse Rozendal van Landstede. De middagen worden al goed bezocht door de tieners en jongeren. Zij kunnen er onder andere op een groot scherm in een zithoek televisie kijken. Ook is er een Playstation en een Nintendo Wii en kunnen ze diverse bordspelen doen, tafeltennissen en tafelvoetbal spelen. 7

8 Kunstwerken verkopen tijdens houtdorpen Raalte De afgelopen vakantie is er in Raalte weer flink gewerkt tijdens de drie houtdorpen (Raalte Noord, Rohda Raalte en Pauluskerk). Timmeren, schilderen en knutselen stonden centraal bij de maar liefst 450 deelnemers. Het weer was fantastisch en bij de Pauluskerk genoten de kinderen dan ook van de natte buikschuifbaan. Creahoek De houtdorpen hadden ook een creahoek waar de kinderen prachtige kunstwerken maakten. Belangstellende ouders, organisaties, buren en andere bezoekers die de laatste dag de dorpen kwamen bezichtigen, konden natuurlijk niet vertrekken zonder er één te kopen. Meehelpen? De houtdorpen worden door fanatieke en enthousiaste vrijwilligers gedraaid. Maar meer enthousiaste vrijwilligers zijn natuurlijk altijd welkom: om te helpen tijdens de houtdorpen en/of bij de organisatie vooraf. Interesse? Bel of mail dan met Ilse Rozendal, , Timmeren, schilderen en knutselen stonden centraal tijdens het houtdorp bij de Pauluskerk in Raalte. Colofon De Nieuwsbrief is een uitgave van Landstede Raalte. De Nieuwsbrief informeert over ontwikkelingen die met de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in de gemeente Raalte te maken hebben. De volgende Nieuwsbrief verschijnt in december Redactie Yvonne van der Heijden, Henriëtte Linthorst (Landstede Raalte) en Astrid Grootenhuis (Circade, Zwolle) Weer een Tienerdisco in TraXX De zomervakantie is weer voorbij. De kinderen die vorig jaar in groep 6 zaten zitten nu in groep 7 en eindelijk mochten ze dan ook naar de Tienerdisco in Jongerencentrum TraXX! Op vrijdagavond 12 oktober ( uur) konden de voetjes weer van de vloer op de muziek van DJ Lucien. Alle kinderen uit groep 7 en 8 van de basisscholen uit Raalte waren welkom. Aan dit nummer werkten mee Anouk Beekers, Janneke Berends, Marijke de Boer, Willemien Haarman, Folkert Hilarides, Marieke Korterik, Saskia Pijnappel, Ilse Rozendal, Paulien Zandbelt en Roos. Redactie- en informatieadres Landstede Marktstraat 65, 8102 CJ Raalte Tel indrukvel-algemeen

Nieuwsbrief Landstede Welzijn Raalte

Nieuwsbrief Landstede Welzijn Raalte Nieuwsbrief Landstede Raalte jaargang 9 nummer 3 december 2012 De betekenis van ons leven ligt in het verschil dat we maken in de levens van anderen. Samen maken wij 2013! Bedankt! Bedankt voor uw inzet

Nadere informatie

Nieuwsbrief Landstede Welzijn Raalte

Nieuwsbrief Landstede Welzijn Raalte Nieuwsbrief Landstede Raalte jaargang 10 nummer 2 oktober 2013 Gasterij De Noaber in Schuilenburg officieel open Vanaf 1 oktober is Gasterij De Noaber in woonzorgcomplex Schuilenburg officieel geopend.

Nadere informatie

Jaarverslag Vrijwilligers Informatiepunt Zandvoort 2014

Jaarverslag Vrijwilligers Informatiepunt Zandvoort 2014 Jaarverslag Vrijwilligers Informatiepunt Zandvoort 2014 Sinds mei 2011 fungeert het Vrijwilligers Informatiepunt Zandvoort ( VIP-Zandvoort) als een soort TOMTOM die bezoekers wegwijs maakt in het vrijwilligerswerk.

Nadere informatie

Hand-out Maatschappelijke Stage in de sport

Hand-out Maatschappelijke Stage in de sport Hand-out Maatschappelijke Stage in de sport Inleiding Jongeren hebben de toekomst. Met de Maatschappelijke Stage (MaS) wordt een hoop jonge energie aan het vrijwilligerscollectief toegevoegd. In Zwolle

Nadere informatie

Sportweetje. Het Katwijkse. sportieve toekomst! naar een. Nieuws, trends en tips voor een gezond en sportief verenigingsleven

Sportweetje. Het Katwijkse. sportieve toekomst! naar een. Nieuws, trends en tips voor een gezond en sportief verenigingsleven Het Katwijkse Sportweetje Nieuws, trends en tips voor een gezond en sportief verenigingsleven digitale nieuwsbrief voor het verenigingsleven editie 2015.1 klik en lees het artikel van uw interesse volg

Nadere informatie

Eigen kweek. buitenaf

Eigen kweek. buitenaf Ontdek Scouting WAT IS MAATSCHAPPELIJKE STAGE? Iedere scholier krijgt er wel mee te maken: de maatschappelijke stage. Sommige scholieren gaan aan de slag in peuterspeelzalen, bejaardentehuizen of sociale

Nadere informatie

Gewoon meedoen in je eigen wijk! TOOLKIT VOOR WERKERS

Gewoon meedoen in je eigen wijk! TOOLKIT VOOR WERKERS Gewoon meedoen in je eigen wijk! TOOLKIT VOOR WERKERS December 2012 1 Draaiboek Gewoon meedoen in je wijk! Aanleiding van dit draaiboek Gewoon Meedoen in je wijk is een pilotproject dat in 2010 en 2011

Nadere informatie

Lieve vrienden van El Manguaré,

Lieve vrienden van El Manguaré, Lieve vrienden van El Manguaré, Vanuit een warm en nat Iquitos... de eerste tamtam van 2013. Wij zijn dit jaar met veel energie en positiviteit gestart. Ons kleine, maar zeer enthousiaste, team en een

Nadere informatie

Samenwerken èn netwerken

Samenwerken èn netwerken Samenwerken èn netwerken Stappenplan voor versterken van zelforganisaties Auteurs Saskia van Grinsven en Jamila Achahchah Fotografie: Guillermo Dazelle MOVISIE Juni 2012 Inleiding Voor je ligt een stappenplan

Nadere informatie

Januari 2016 nr 7 IN DIT NUMMER: In deze nieuwsbrief een overzicht van activiteiten die binnen kort naschools en in de buurt georganiseerd worden.

Januari 2016 nr 7 IN DIT NUMMER: In deze nieuwsbrief een overzicht van activiteiten die binnen kort naschools en in de buurt georganiseerd worden. IN DIT NUMMER: In deze nieuwsbrief een overzicht van activiteiten die binnen kort naschools en in de buurt georganiseerd worden. Januari 2016 nr 7 OPROEP In deze nieuwsbrief wil ik ook graag een oproep

Nadere informatie

Jaarplan schooljaar

Jaarplan schooljaar Jaarplan schooljaar 2013-2014 Arnhem, september 2013 Voor u ligt het jaarplan schooljaar 2013-2014. Dit jaarplan bevat de uitgangspunten en doelen die centraal staan bij de invulling van het betreffende

Nadere informatie

Subsidieplafonds Subsidieplafonds 2016

Subsidieplafonds Subsidieplafonds 2016 Subsidieplafonds Subsidieplafonds 1 0360_15 Subsidieplafonds V1 Subsidieplafonds 2 Subsidieplafonds Beoogd Maatschappelijk Effect stelling Bedrag Jaarlijkse subsidie Samenredzaamheid 1. Ambitie Bewoners

Nadere informatie

JANUARI 2014. leerlingen nieuwe ervaringen kunnen opdoen. Vrijwilligers zullen vanuit school begeleid worden op vakinhoudelijk en didactisch gebied.

JANUARI 2014. leerlingen nieuwe ervaringen kunnen opdoen. Vrijwilligers zullen vanuit school begeleid worden op vakinhoudelijk en didactisch gebied. UITGAVE NR 2 ATELIER SPECIAAL JANUARI 2014 Eerste Atelier Speciaal een groot succes In november vond de eerste Atelier Speciaal plaats op Olivijn. Mede dankzij een groep van 16 enthousiaste vrijwilligers

Nadere informatie

Het gaf mij veel energie om een eigen evenement te organiseren.

Het gaf mij veel energie om een eigen evenement te organiseren. Het Cruyff Foundation Community Program De Johan Cruyff Foundation wil jongeren langdurig binden aan het Cruyff Court en de wijk. Wij willen jongeren meer zelfvertrouwen geven, kansen bieden om hun talent

Nadere informatie

Wmo-netwerkbijeenkomst over sport

Wmo-netwerkbijeenkomst over sport Wmo-netwerkbijeenkomst over sport Verslag Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning)-netwerkbijeenkomst gemeente Oud-Beijerland 16 april 2013 Voor de Wmo-netwerkbijeenkomst van 16 april 2013, met als dagvoorzitter

Nadere informatie

Werkboek. In 7 stappen aan de slag met maatschappelijke stage. Maatschappelijke stage in en rond de kerk. In 7 stappen

Werkboek. In 7 stappen aan de slag met maatschappelijke stage. Maatschappelijke stage in en rond de kerk. In 7 stappen kerk en stage Maatschappelijke stage in en rond de kerk In 7 stappen Werkboek In 7 stappen aan de slag met maatschappelijke stage Inhoudsopgave In zeven stappen aan de slag met maatschappelijke stage 4

Nadere informatie

Dagbesteding Bijzonder

Dagbesteding Bijzonder Dagbesteding Bijzonder Bijzonder biedt dagbesteding met een kleinschalig karakter. Hierdoor is er veel tijd voor persoonlijke aandacht, en sta je als mens centraal. De cliënt moet zich hier thuis en beschermd

Nadere informatie

Startnotitie. Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014. Versie: 21 april 2011 1

Startnotitie. Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014. Versie: 21 april 2011 1 Startnotitie Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014 Versie: 21 april 2011 1 1. Aanleiding 1.1. Voor u ligt de startnotitie vrijwilligersbeleid, directe aanleiding voor deze startnotitie

Nadere informatie

Nieuwe A. Amsterdammers en taalcoaches gaan samen op stap

Nieuwe A. Amsterdammers en taalcoaches gaan samen op stap Nieuwe A Amsterdammers en taalcoaches gaan samen op stap Mixen in Mokum Nieuwe Amsterdammers en taalcoaches gaan samen op stap Volwassen Amsterdammers met verschillende culturele achtergronden ontmoeten

Nadere informatie

Servicepunt Vrijwilligers/ VrijwilligersVacatureBank

Servicepunt Vrijwilligers/ VrijwilligersVacatureBank Servicepunt Vrijwilligers/ VrijwilligersVacatureBank Voor vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties Servicepunt Vrijwilligers Het Servicepunt Vrijwilligers van Punt Welzijn ondersteunt vrijwilligers en

Nadere informatie

Nieuwsbrief oktober 2015

Nieuwsbrief oktober 2015 Nieuwsbrief oktober 2015 Welkom! Via deze nieuwsbrief ook een warm welkom aan alle ouders/verzorgers van de locatie Van der Muydenstraat. Vanaf heden zullen namelijk beide locaties van ons Kindcentrum;

Nadere informatie

Vooruit in Hoograven: een interview met Mark Verhoef

Vooruit in Hoograven: een interview met Mark Verhoef Verslag Utrecht Hoograven Activiteitenmarkt Hart van Hoograven, 18 november 2015 Op woensdag 18 november organiseerde Vooruit een activiteitenmarkt in het Hart van Hoograven, waarbij vrijwilligers, professionals

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF JEUGD & JONGEREN December 2015. Column van Puck. Hallo Allemaal,

NIEUWSBRIEF JEUGD & JONGEREN December 2015. Column van Puck. Hallo Allemaal, NIEUWSBRIEF JEUGD & JONGEREN December 2015 Agenda Column van Puck 4 December Auti Soos 11 december Soep- en spellenavond 12 december Auti Actie Dag 29 december AutiJongerenCafé Vanaf Januari 2016 Auti

Nadere informatie

Goudvoorelkaar. Online marktplaats waar vraag en aanbod van vrijwilligers, vrijwilligerswerk en professionele hulp in Gouda bij elkaar komt.

Goudvoorelkaar. Online marktplaats waar vraag en aanbod van vrijwilligers, vrijwilligerswerk en professionele hulp in Gouda bij elkaar komt. Online marktplaats waar vraag en aanbod van vrijwilligers, vrijwilligerswerk en professionele hulp in Gouda bij elkaar komt. Goudse inwoners bij elkaar brengen. Dát doet Goudvoorelkaar.nl. Op deze online

Nadere informatie

t Bruggetje Nieuwsbrief 6 november/december 2016 Buurthuis De Brug

t Bruggetje Nieuwsbrief 6 november/december 2016 Buurthuis De Brug t Bruggetje Nieuwsbrief 6 november/december 2016 Buurthuis De Brug Buurthuis De Brug Sperwerkamp 38 3972 WE Driebergen 0343-510366 www.buurthuisdebrug.com E-mail: info@buurthuisdebrug.com BESTE BUURTBEWONERS,

Nadere informatie

Moeder- en kindcentrum

Moeder- en kindcentrum Moeder- en kindcentrum Jaarverslag 2012 'Een Duurzame Toekomst 2011-2014' Februari 2013 Moeder- en Kindcentrum Bij-1 Schimmelweg 1 2524 VT Den Haag 070 785 58 20 06 19 45 43 47 info@bij-1.nl Stichting

Nadere informatie

Nieuwsbrief Maart 2011

Nieuwsbrief Maart 2011 Nieuwsbrief Maart 2011 Voor u ligt de nieuwsbrief voor vrijwilligers in Edam-Volendam. U leest hieronder nieuws die voor u en uw organisatie van belang kunnen zijn. Nog 4 dagen tot NL Doet! NLDOET, het

Nadere informatie

PROJECT - SOCIAAL VERBONDEN

PROJECT - SOCIAAL VERBONDEN PROJECT - SOCIAAL VERBONDEN Organisatie: Stichting: Senioren Hobby Centrum gemeente Mill en Sint Hubert (SHC) Doelstelling SHC: Het Senioren Hobby Centrum is de plek waar ontspanning en inspanning samengaan.

Nadere informatie

Als school in het voortgezet onderwijs heeft u waarschijnlijk al te maken met maatschappelijke stage of er op zijn minst iets van gehoord. Maatschappelijke stage is een vorm van leren waarbij alle jongeren

Nadere informatie

MEE op Weg. IJsseloevers

MEE op Weg. IJsseloevers IJsseloevers MEE op Weg Vanuit haar droom van een inclusieve samenleving en missie MEE maakt meedoen mogelijk heeft MEE IJsseloevers het initiatief genomen tot het project MEE op Weg. MEE op Weg Vanuit

Nadere informatie

PRIKBORD 1TWEEWEKELIJKSE INFORMATIE VOOR OUDERS

PRIKBORD 1TWEEWEKELIJKSE INFORMATIE VOOR OUDERS Uden, 11 september 2015 Beste ouders, De kop is eraf, het nieuwe schooljaar is met een razende vaart begonnen. Afgelopen maandag zijn we enthousiast gestart met IPC en daar hoor ik al mooie geluiden over.

Nadere informatie

Taal verbindt mensen Wij verbinden mensen met taal Want Taal doet meer dan schrijven, spreken en lezen Het is de sleutel naar een nieuwe toekomst!

Taal verbindt mensen Wij verbinden mensen met taal Want Taal doet meer dan schrijven, spreken en lezen Het is de sleutel naar een nieuwe toekomst! Taal verbindt mensen Wij verbinden mensen met taal Want Taal doet meer dan schrijven, spreken en lezen Het is de sleutel naar een nieuwe toekomst! Taal doet meer In Utrecht wonen meer dan 15.000 volwassenen

Nadere informatie

Vraag 1: Hoe werft uw organisatie nieuwe vrijwilligers? Indien u meerdere methodes toepast, welke methode is dan het meest succesvol?...

Vraag 1: Hoe werft uw organisatie nieuwe vrijwilligers? Indien u meerdere methodes toepast, welke methode is dan het meest succesvol?... Kennisbijeenkomst 12 februari thema vrijwilligersmanagement Uitwerking workshop werven en behoud Inhoud Vraag 1: Hoe werft uw organisatie nieuwe vrijwilligers? Indien u meerdere methodes toepast, welke

Nadere informatie

Gebedskalender september - november 2016. Alle tieners uit het. dorp zitten op de club!

Gebedskalender september - november 2016. Alle tieners uit het. dorp zitten op de club! Gebedskalender september - november 2016 Alle tieners uit het dorp zitten op de club! Gelovig of niet, iedereen is welkom! Marieke Bor is al jaren Rock Solid-leider in de PKN-gemeente in Goudriaan, een

Nadere informatie

Stichting Z11 Jongerencoaching. Jaarverslag 2013

Stichting Z11 Jongerencoaching. Jaarverslag 2013 Stichting Z11 Jongerencoaching Jaarverslag 2013 Inhoud Visie en Missie Z11 Hoofdstuk 1 - Activiteiten - Samenwerking - Resultaat en kosten - Organisatie Hoofdstuk 2 - Ontwikkelingen Hoofdstuk 3 - Financiële

Nadere informatie

Digitale Nieuwsbrief Stipepunten Zuidwest Friesland

Digitale Nieuwsbrief Stipepunten Zuidwest Friesland Digitale Nieuwsbrief Stipepunten Zuidwest Friesland Hierbij ontvangt u de derde digitale nieuwsbrief Stipepunten Zuidwest Friesland. Deze nieuwsbrief geeft informatie over zaken rondom vrijwilligerswerk,

Nadere informatie

BASISSCHOOL DE ZEVENSPRONG

BASISSCHOOL DE ZEVENSPRONG T KLEPPERTJE BASISSCHOOL DE ZEVENSPRONG Nummer 3 jaargang 15 verschijnt iedere twee schoolweken op de website www.zevensprong.nl pag. 1 t/m 6 Directiepraatje Kennismakingskamp: Afgelopen week hebben alle

Nadere informatie

WELKOM OP HET GROENE LYCEUM!

WELKOM OP HET GROENE LYCEUM! De andere route naar het hbo! WELKOM OP HET GROENE LYCEUM! Binnenkort ga jij naar het voortgezet onderwijs. Een grote stap! Kun je goed leren, maar ben je ook praktisch ingesteld? Dan past het Groene Lyceum

Nadere informatie

Management samenvatting Ongekend Talent. De woorden Ongekend Talent zijn begonnen om een verhaal te vertellen

Management samenvatting Ongekend Talent. De woorden Ongekend Talent zijn begonnen om een verhaal te vertellen Management samenvatting Ongekend Talent De woorden Ongekend Talent zijn begonnen om een verhaal te vertellen De managementsamenvatting van Ongekend Talent is mede mogelijk gemaakt door Equal subsidiering

Nadere informatie

Participatieverslag Nieuw & Anders

Participatieverslag Nieuw & Anders Participatieverslag Nieuw & Anders Op 26 en 31 maart vonden twee bijeenkomsten plaats met de titel Nieuw & Anders plaats. Twee bijeenkomsten die druk bezocht werden door vrijwilligers, verenigingen en

Nadere informatie

We zijn er weer! De 1e editie van de nieuwsbrief schooljaar BELANGRIJKE DATA:

We zijn er weer! De 1e editie van de nieuwsbrief schooljaar BELANGRIJKE DATA: Nieuwsbrief 1 Jaargang 7 16-09-2016 www.aventurijn.almere-speciaal.nl De 1e editie van de nieuwsbrief schooljaar 2016-2017 We zijn er weer! BELANGRIJKE DATA: 20 september: Algemene informatie avond 26

Nadere informatie

Nieuwsflits: Augustus 2014

Nieuwsflits: Augustus 2014 Nieuwsflits: Augustus 2014 MEER! met elkaar is een plek waar vrouwen van alle nationaliteiten en leeftijden elkaar kunnen ontmoeten. Waar veel vrijwilligers actief zijn. Waar je elkaar kunt steunen, jezelf

Nadere informatie

Utrecht 26 september Tijd voor thee

Utrecht 26 september Tijd voor thee Utrecht 26 september 2013 Tijd voor thee Met dank aan deze Utrechtse migranten zelforganisaties Stichting CSP Het Zonnetje Mandaeers club Utrecht Nos Bohios Club Moria Stichting Asha Stichting Nisbo Vrouwengroep

Nadere informatie

Presentatie kwalitatief onderzoek beleving respondenten moestuinproject Asten - Someren

Presentatie kwalitatief onderzoek beleving respondenten moestuinproject Asten - Someren Presentatie kwalitatief onderzoek beleving respondenten moestuinproject Asten - Someren Dia 1: Hallo allemaal en welkom bij mijn presentatie. Ik heb onderzoek gedaan bij Moestuin d n Erpel in Someren.

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Servicepunt Vrijwilligerswerk Hengelo. Onderdeel. Maatschappelijke Stage

Plan van Aanpak. Servicepunt Vrijwilligerswerk Hengelo. Onderdeel. Maatschappelijke Stage Plan van Aanpak Servicepunt Vrijwilligerswerk Hengelo Onderdeel Maatschappelijke Stage 2012 Concept 0.2 Inhoud Deel I Kaders 1. Inleiding 2. Doelgroep 3. Doelstelling 4. Kerntaken 4.1 Makelen en verbinden

Nadere informatie

Inleiding. En uw parochie kan daaraan meedoen!

Inleiding. En uw parochie kan daaraan meedoen! MaS In de Parochie Inleiding De maatschappelijke stage (MaS) is definitief begonnen en in volle gang. In Nederland zijn middelbare scholieren verplicht gedurende hun middelbare school carrière een maatschappelijke

Nadere informatie

MEE DOEN /26012012 Pagina 1

MEE DOEN /26012012 Pagina 1 MEE DOEN Buytenwegh Inleiding De gemeente Zoetermeer streeft er naar om op het niveau van de wijken, in samenspraak met maatschappelijke organisaties en inwoners, een op maat gesneden aanpak voor de betreffende

Nadere informatie

Alleen maar Winnaars

Alleen maar Winnaars Alleen maar Winnaars 55-plussers aan de slag Projectvoorstel gericht op een vergroting van de arbeidsinzet van oudere werkzoekenden Samenwerkingsproject VBOB 1, Paladijn en UWV juni 2013 Robert Tops Mat

Nadere informatie

voorstel aan de raad Kadernota Vrijwillige Inzet Kenmerk Vergaderdatum 4 november 2014 Jaargang en nummer

voorstel aan de raad Kadernota Vrijwillige Inzet Kenmerk Vergaderdatum 4 november 2014 Jaargang en nummer voorstel aan de raad Opgesteld door Maatschappelijke Ontwikkeling Kenmerk 14.009866 Vergadering Raadsinformatieavond Vergaderdatum 4 november 2014 Jaargang en nummer Geheim Nee Kadernota Vrijwillige Inzet

Nadere informatie

23 3 januari K E R S T V A K A N T I E

23 3 januari K E R S T V A K A N T I E AGENDA maandag t/m vrijdag 23 3 januari K E R S T V A K A N T I E januari 2014 Activiteit culturele activiteiten vrijdag 10 Bezoek Scheepvaartmuseum groep 7A en 7C Rijksmuseum groep 6C en van Goghmuseum

Nadere informatie

Workshops en trainingen. september 2015 t/m mei 2016

Workshops en trainingen. september 2015 t/m mei 2016 Workshops en trainingen september 2015 t/m mei 2016 3 INHOUD Inleiding... 4 Vrijwilligerscentrale Roermond Informatieavond... 5 Informatieavond: afspraken/regels rondom vrijwilligerswerk als tegenprestatie...

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Tilburg. Stichting Prisma Tilburg

Jaarverslag 2014. Tilburg. Stichting Prisma Tilburg 2014 Jaarverslag 2014 Tilburg Stichting Prisma Tilburg Voorwoord Sinds 2008 zetten wij ons als stichting in voor een harmonieuze samenleving. We streven naar een samenleving waarin iedereen meedoet, waar

Nadere informatie

Utrecht West. Terugkoppeling Netwerkbijeenkomst 2 oktober 2014, Buurtcentrum Rosa

Utrecht West. Terugkoppeling Netwerkbijeenkomst 2 oktober 2014, Buurtcentrum Rosa Utrecht West Terugkoppeling Netwerkbijeenkomst 2 oktober 2014, Buurtcentrum Rosa We willen u als bewoner van Utrecht West graag informeren over de uitkomsten van de netwerkbijeenkomst in buurtcentrum Rosa.

Nadere informatie

Maatschappelijke stage

Maatschappelijke stage scholen Maatschappelijke stage Informatie voor scholen Leerlingen midden in de maatschappij dankzij maatschappelijke stage Via de maatschappelijke stage maken jongeren tijdens hun middelbare schooltijd

Nadere informatie

Nieuwsbrief 4 nazomer 2008

Nieuwsbrief 4 nazomer 2008 Nieuwsbrief 4 nazomer 2008 Van de redactie Hierbij ontvangt u de nazomer nieuwsbrief van Haagse Ontmoetingen Wij houden graag iedereen op de hoogte van de gebeurtenissen in en rond dit bijzondere project.

Nadere informatie

Nieuwsbrief september 2015

Nieuwsbrief september 2015 Nieuwsbrief september 2015 Dit is de nieuwsbrief van Praktijk de Regenboog. Via regelmatige nieuwsbrieven willen wij u als ouder, collega of andere geïnteresseerde op de hoogte houden van het laatste nieuws.

Nadere informatie

Activiteiten Jaarverslag 2013

Activiteiten Jaarverslag 2013 Activiteiten Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave 1 Een bezoek van de wethouder 2 Project Kunst en Cohesie 3 Bewonersdag 4 Bijeenkomst met de wijkbewoners 5 Burendag 6 Culturele thee avonden 7 De tafel van één

Nadere informatie

Docentenhandleiding Educatieprogramma

Docentenhandleiding Educatieprogramma Docentenhandleiding Educatieprogramma Hoe, wat & waar Primair Onderwijs groep 3 t/m 6 Inhoud Het Dordrechts Museum..p.3 Algemene doelstelling programma...p.3 Aansluiting bij kerndoelen. p.3,4 Programma:Hoe,

Nadere informatie

Bijlagen: Verzonden: Ondersteunen van burgerinitiatieven; A Participatie van burgers met een afstand tot de arbeidsmarkt middels vrijwilligerswerk;

Bijlagen: Verzonden: Ondersteunen van burgerinitiatieven; A Participatie van burgers met een afstand tot de arbeidsmarkt middels vrijwilligerswerk; FSCHRIFT G E M E E N T E an de leden van de gemeenteraad Datum: 24 maart 2014 Uw brief van: Uw kenmerk: Ons kenmerk: U. 14.01556 Behandeld door: Onderwerp: Bijlagen: Verzonden: mevrouw M. Doveren Raadsinformatie:

Nadere informatie

OUDERHULPKRANT 2014-2015

OUDERHULPKRANT 2014-2015 OUDERHULPKRANT 2014-2015 Schooljaar 2014-2015 Ook dit jaar willen wij, teamleden van het Festival, de ouders van onze leerlingen graag bij het schoolgebeuren betrekken. Het contact tussen u en de school

Nadere informatie

Hebben uw jeugdleden ook talent buiten de baan? Doe er dan wat mee!

Hebben uw jeugdleden ook talent buiten de baan? Doe er dan wat mee! Hebben uw jeugdleden ook talent buiten de baan? Doe er dan wat mee! WhoZnext is een campagne die tennisjongeren tussen 14 en 21 jaar stimuleert activiteiten te organiseren voor hun leeftijdsgenoten. Onder

Nadere informatie

16-9 t/m 18-9-2015 Middenbouw Kamp 28-9 t/m 30-9-2015 Bovenbouw Kamp. Dinsdag 6-10-2015 Ouderavond informatie groep 8: 20.00-21.

16-9 t/m 18-9-2015 Middenbouw Kamp 28-9 t/m 30-9-2015 Bovenbouw Kamp. Dinsdag 6-10-2015 Ouderavond informatie groep 8: 20.00-21. Met deze nieuwsbrief wordt u op de hoogte gebracht van alle wetenswaardigheden binnen onze school. 09-09-2015 Agenda Donderdag 10-9-2015 Kennismakingsdag onderbouw tot 11-9-2015 Kind/ouder gesprekken Maandag

Nadere informatie

Thema maatschappelijke participatie

Thema maatschappelijke participatie Naam organisatie Jongerenvereniging KPJ Limburg 1. Activiteitnaam (en nummer) LimburgPaviljoen 2. Korte omschrijving Jongeren hebben verfrissende ideeën en weten hoe ze andere jongeren kunnen enthousiasmeren.

Nadere informatie

Expertmeeting: Jongerenparticipatie

Expertmeeting: Jongerenparticipatie Expertmeeting: Jongerenparticipatie 2 Programma expertmeeting Locatie: Dynamo Eindhoven 19:00 tot 19:30 uur Binnenkomst deelnemers 19:30 uur Start Expertmeeting 19:30 tot 19:45 uur Openingswoord door Nancy

Nadere informatie

Gemeenten kunnen lokaal kiezen waarom ze voor Sportdorp kiezen en wat ze hierin belangrijk vinden.

Gemeenten kunnen lokaal kiezen waarom ze voor Sportdorp kiezen en wat ze hierin belangrijk vinden. Sportdorpen Limburg Wat is Sportdorp? Sportdorp is een samenwerkingsverband van sportverenigingen en andere lokale partijen in een dorpskern om inwoners vanuit hun eigen behoefte meer en vaker te laten

Nadere informatie

Agenda 15 september 2014 Schoolfotograaf 16 september 2014 Ouderavond VSO 23 september 2014 Ouderavond SO 24 september 2014 Koffieochtend OR

Agenda 15 september 2014 Schoolfotograaf 16 september 2014 Ouderavond VSO 23 september 2014 Ouderavond SO 24 september 2014 Koffieochtend OR Pagina 1 van 5 Inhoudsopgave Voorwoord Algemeen: Personeel Algemeen: Nieuwe collega s Algemeen: Nieuwe stagiaires Algemeen: Toestemmingsformulier Algemeen: Schoolfotograaf Algemeen: Gym Algemeen: Vooraankondiging

Nadere informatie

Culturele en Maatschappelijke Vorming. CMV voltijd de opleiding en het werkveld.... van mensen zonder werk ondernemers maakt

Culturele en Maatschappelijke Vorming. CMV voltijd de opleiding en het werkveld.... van mensen zonder werk ondernemers maakt Culturele en Maatschappelijke Vorming CMV voltijd de opleiding en het werkveld... van mensen zonder werk ondernemers maakt Culturele en Maatschappelijke Vorming (CMV) voltijd Samenleven in buurt en stad,

Nadere informatie

Mei 2016 Nieuwsbrief #4

Mei 2016 Nieuwsbrief #4 Mei 2016 Nieuwsbrief #4 Beste ouders, leerlingen, opa s en oma s en andere belangstellenden. Nog maar 6 weken en dan is het al weer zomervakantie. Wat is dit schooljaar ontzettend snel voorbij gegaan.

Nadere informatie

Olivijn Nieuwsbrief 1

Olivijn Nieuwsbrief 1 Olivijn Nieuwsbrief 1 Jaargang 4 30-8-2013 www.olivijn.almere-speciaal.nl De tweede editie van de nieuwsbrief Belangrijke data voor de komende periode: Donderdag 26 september 10 minuten gesprekken Woensdag

Nadere informatie

Maatschappelijke stage

Maatschappelijke stage scholen Maatschappelijke stage Informatie voor scholen Leerlingen midden in de maatschappij dankzij maatschappelijke stage Via de maatschappelijke stage maken jongeren tijdens hun middelbare schooltijd

Nadere informatie

Nieuwsbrief editie 4. April/Mei 2012

Nieuwsbrief editie 4. April/Mei 2012 Nieuwsbrief editie 4 April/Mei 2012 Inleiding Deze nieuwsbrief heeft als thema: Beweging. Een actueel thema, waarmee ik de afgelopen periode weer regelmatig ben geconfronteerd. Mijn column met als titel:

Nadere informatie

No Distance. We make the difference. Hallo allemaal, Hartelijke groet, Team No Distance. Nieuwsbrief januari Uitje van de maand januari

No Distance. We make the difference. Hallo allemaal, Hartelijke groet, Team No Distance. Nieuwsbrief januari Uitje van de maand januari Nieuwsbrief januari 2017 Hallo allemaal, In deze nieuwsbrief een terugblik op het uitje van december, maar ook informatie over het uitje van de maand januari. Marianne zal zich voorstellen in deze nieuwsbrief.

Nadere informatie

Kleine school, grote toekomst!

Kleine school, grote toekomst! Christelijke school voor mavo en onderbouw mavo/havo Kleine school, grote toekomst! Informatie voor ouders Schooljaar 2015-2016 De SAV: kleine school, grote toekomst De SAV is een open christelijke school

Nadere informatie

Nieuwsbrief 2012, aflevering 4, oktober. Maatschappelijk nuttig. Hulp bij verhuizing. In dit nummer:

Nieuwsbrief 2012, aflevering 4, oktober. Maatschappelijk nuttig. Hulp bij verhuizing. In dit nummer: Nieuwsbrief 2012, aflevering 4, oktober In dit nummer: Hulp bij verhuizing/ Burendag/Samenwerking met Stichting Present/Alzheimertuin/ Salomon gastlocatie voor Dag van Dialoog/ Taalcoach/Fietscursus en

Nadere informatie

JANUARI FEBRUARI MAART 2015 NIEUWSBRIEF STICHTING WELZIJN BRUMMEN

JANUARI FEBRUARI MAART 2015 NIEUWSBRIEF STICHTING WELZIJN BRUMMEN JANUARI FEBRUARI MAART 2015 NIEUWSBRIEF STICHTING WELZIJN BRUMMEN REDACTIE: Graaf van Limburg Stirumplein 5 6971 CE Brummen Tel: 0575-561988 Postadres: Postbus 141 6970 AC Brummen Website Stichting Welzijn

Nadere informatie

maatschappelijke stage iets betekenen voor een ander!

maatschappelijke stage iets betekenen voor een ander! maatschappelijke stage iets betekenen voor een ander! carmel www.carmelcollegesalland.nl college salland Inleiding Wat is een maatschappelijke stage? Je gaat een maatschappelijke stage lopen als onderdeel

Nadere informatie

Met een rugzakje vol info ga ik naar huis, veel gesprekken, leuke manier van middagvulling.

Met een rugzakje vol info ga ik naar huis, veel gesprekken, leuke manier van middagvulling. Leerzaam, leuk, nieuwe contacten opgedaan, nieuwe ideeën. Het open Space concept is geweldig. Met een rugzakje vol info ga ik naar huis, veel gesprekken, leuke manier van middagvulling. Ontspannen maar

Nadere informatie

Oktober SKH de Tweemaster SKH de Pontonnier SKH de Musketiers. Beste ouder(s), verzorger(s),

Oktober SKH de Tweemaster SKH de Pontonnier SKH de Musketiers. Beste ouder(s), verzorger(s), Oktober 2015 SKH de Tweemaster SKH de Pontonnier SKH de Musketiers Beste ouder(s), verzorger(s), Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief met belangrijke informatie over de locaties. Personeel: Het nieuwe schooljaar

Nadere informatie

Een belevenis creëren. Maak van uw vrijwilligersactiviteit een beleving voor jongeren

Een belevenis creëren. Maak van uw vrijwilligersactiviteit een beleving voor jongeren Een belevenis creëren Maak van uw vrijwilligersactiviteit een beleving voor jongeren Auteur: Inge van Steekelenburg Fotografie: Redmar Kruithof Opmaak: Suggestie & illusie Drukwerk: True Colours Bestellen:

Nadere informatie

Vrijwilligers Sport & Bewegen Informatie & Advies

Vrijwilligers Sport & Bewegen Informatie & Advies ensen brengt m samen Bij Stichting Welzijn Veere staan de inwoners van alle kernen van onze gemeente centraal. Bij ons draait het om u: hoe het met u gaat en of u zich thuis voelt in uw woonomgeving. Samen

Nadere informatie

Wij zijn op zoek naar enthousiaste vrijwilligers voor in onze Kids on tour werkgroep:

Wij zijn op zoek naar enthousiaste vrijwilligers voor in onze Kids on tour werkgroep: Stichting Welzijn Baarn Stichting Welzijn Baarn is de brede welzijnsinstelling in de gemeente Baarn. Welzijn Baarn zet zich in voor activiteiten op het gebied van ontspanning, ontmoeting, informatie en

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr.20 9 juni 2016

Nieuwsbrief nr.20 9 juni 2016 Nieuwsbrief nr.20 9 juni 2016 Vanuit de directie Gevonden voorwerpen In de ruimte naast de voordeur staat een bak met gevonden voorwerpen. In deze bak liggen jassen, shirtjes, broodtrommels, bekers etc.

Nadere informatie

Dag van de Mantelzorg zet mantelzorgers in 't zonnetje. Empowermentcursus voor vrouwen met vluchtelingstatus

Dag van de Mantelzorg zet mantelzorgers in 't zonnetje. Empowermentcursus voor vrouwen met vluchtelingstatus Nieuwsbrief niet goed leesbaar? Klik dan hier Inhoudsopgave So Solidez verhaalt over betrokken inwoners Positieve beoordeling door HKZ-auditor Dag van de Mantelzorg zet mantelzorgers in 't zonnetje Empowermentcursus

Nadere informatie

CP9. In gesprek over de toekomst

CP9. In gesprek over de toekomst CP9 In gesprek over de toekomst Na het voortgezet onderwijs kiest uw kind welk vak hij wil gaan leren en welke opleiding hij wil gaan volgen. Hij maakt een beroepskeuze. Een decaan of studiebegeleider

Nadere informatie

Algemene informatie MEE Friesland

Algemene informatie MEE Friesland Algemene informatie MEE Friesland Ondersteuning bij leven met een beperking Wie is MEE Friesland? MEE is een unieke organisatie waar mensen met een beperking en hun omgeving met vragen terecht kunnen

Nadere informatie

Nieuwsbrief Samen Sterk in de Wijk

Nieuwsbrief Samen Sterk in de Wijk Nieuwsbrief Samen Sterk in de Wijk September 2015 Nieuwsbrief De eerste interne nieuwsbrief Samen Sterk in de Wijk Vught. Deze brief verschijnt periodiek. Samenwerkende organisaties Samen Sterk in de Wijk

Nadere informatie

Nieuwsbrief MTC december 2014

Nieuwsbrief MTC december 2014 Nieuwsbrief MTC december 2014 Afscheid van een tennisvriend Op 8 december 2014 is helaas veel te vroeg, ons sympathieke en altijd vrolijke tennislid Fred Koster overleden. Wij bewaren mooie herinneringen

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr. 3, september 2013. Hoge opkomst ontbijtbijeenkomsten Aalsmeer en Amstelveen

Nieuwsbrief nr. 3, september 2013. Hoge opkomst ontbijtbijeenkomsten Aalsmeer en Amstelveen Nieuwsbrief nr. 3, september 2013 Hoge opkomst ontbijtbijeenkomsten Aalsmeer en Amstelveen Amstelveen, donderdagochtend 29 augustus om 7.45 uur s ochtends op het plein voor het raadhuis. Een vriendelijk

Nadere informatie

Informatie voor doorverwijzers Aanbod taalcoaching

Informatie voor doorverwijzers Aanbod taalcoaching Informatie voor doorverwijzers Aanbod taalcoaching Taal doet meer Taal doet meer heeft een niet meer weg te denken rol in de Utrechtse samenleving op het gebied van integratie en participatie. Door taal

Nadere informatie

Visiedocument. Educohof Podium voor duurzame leefomgeving. Presentatie versie

Visiedocument. Educohof Podium voor duurzame leefomgeving. Presentatie versie Visiedocument Educohof Podium voor duurzame leefomgeving Presentatie versie Courante communicatie, sponsoring, fondswerving Teylingerweg 35 2114 EG Vogelenzang T 020 716 5274 E nicole@courante.nl 13 augustus

Nadere informatie

Dagbesteding & Leer- en Werktrajecten

Dagbesteding & Leer- en Werktrajecten Leekerweide Dagbesteding & Leer- en Werktrajecten Leekerweide geeft kleur aan je dag www.leekerweide.nl Dagbesteding Inhoud Goede dagbesteding geeft zin 3 Atelier De Specht in Enkhuizen 4 De Kolk in Hoogkarspel

Nadere informatie

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid 18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid Goed, gezond en gemotiveerd aan het werk tot je pensioen? Dat bereik je door kansen te pakken op het werk. Leer aan de hand van onderstaande punten hoe je

Nadere informatie

jaargang 18 nummer 1 donderdag 03-09-2015

jaargang 18 nummer 1 donderdag 03-09-2015 KBS De Zandberg Zandberglaan 60-62 4818 GL Breda Deze nieuwsbrief wordt verspreid onder alle ouders, personeelsleden en diverse betrokkenen. Wilt u informatie over een bericht opvragen, of reageren op

Nadere informatie

Nieuwsbrief September 2014

Nieuwsbrief September 2014 Nieuwsbrief September 2014 Netwerkgroep45plus: ontstaan en doel De Netwerkgroep45plus Nijmegen is een zelfregiegroep van gemotiveerde 45-plussers, met zeer ruime en uiteenlopende werkervaringen. Naast

Nadere informatie

Meedoen Werkt! Geen werk, geen uitkering, wél ambitie? Ontwikkel je talent in Purmerend!

Meedoen Werkt! Geen werk, geen uitkering, wél ambitie? Ontwikkel je talent in Purmerend! Meedoen Werkt! Geen werk, geen uitkering, wél ambitie? Ontwikkel je talent in Purmerend! Heb je geen werk, geen uitkering maar wél ambitie? Wil je bijvoorbeeld graag werkervaring opdoen, in contact komen

Nadere informatie

Wmo-Menukaart. Mede mogelijk gemaakt door:

Wmo-Menukaart. Mede mogelijk gemaakt door: Wmo-Menukaart Mede mogelijk gemaakt door: Keuzemenu, onze specialiteit Onder het motto Ieder z n kracht wil Abrona werken aan een sterke samenleving, die mensen ondersteunt die het echt nodig hebben. Daardoor

Nadere informatie

Een innovatieve samenwerking tussen Stichting Eerstelijnszorg Appingedam en gemeente Appingedam.

Een innovatieve samenwerking tussen Stichting Eerstelijnszorg Appingedam en gemeente Appingedam. Een innovatieve samenwerking tussen Stichting Eerstelijnszorg Appingedam en gemeente Appingedam. Het is zover, de Damster Zorgbalie is gerealiseerd! Het bieden van tijdige, juiste en prettige ondersteuning

Nadere informatie

Leven in Leiden: Uitkomsten brainstorm Startbijeenkomst Sociaal Maatschappelijke Structuurvisie. Gemeente Leiden 6 april 2011

Leven in Leiden: Uitkomsten brainstorm Startbijeenkomst Sociaal Maatschappelijke Structuurvisie. Gemeente Leiden 6 april 2011 1. In 2025 is een kwart van de Leidse bevolking 65 jaar of ouder De vergrijzing is op dit moment in Leiden nog beperkt ten opzichte van de andere steden: 12% van de bevolking is 65+. Landelijk is dat nu

Nadere informatie

De Geluksvogel. Eerste steenlegging. Inhoud: Je hebt mazzel als je hier mag meedoen! Social media

De Geluksvogel. Eerste steenlegging. Inhoud: Je hebt mazzel als je hier mag meedoen! Social media Nummer 6: maart 2015 De Geluksvogel Je hebt mazzel als je hier mag meedoen! Inhoud: Eerste steenlegging De Geluksvogel door de Bril van Frans (directeur BSO De Boomhut) De Geluksvogel door de Bril van

Nadere informatie