Nieuwsbrief Landstede Welzijn Raalte

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nieuwsbrief Landstede Welzijn Raalte"

Transcriptie

1 Nieuwsbrief Landstede Raalte jaargang 9 nummer 2 oktober 2012 Feestelijke heropening Kulturhus Raalte Op 10 oktober is het Kulturhus in Raalte feestelijk heropend. De openingshandeling werd verricht door Ed Penninks, directeur van SallandWonen en wethouder Gosse Hiemstra van de gemeente Raalte. Rond het thema Kulturhus: smaakmaker van Raalte! waren er voor jong en oud diverse activiteiten. Landstede presenteerde onder meer de nieuwe huisstijl van Vrijwilligerspunt Raalte (voorheen Vrijwilligerssteunpunt, zie pag. 3). De bibliotheek organiseerde een kindermodeshow en sloot aan bij de Kinderboekenweek, die tegelijkertijd - van 3 t/m 14 oktober - plaatsvond. De Wereldwinkel en Stichting De Parabool verzorgden een grabbeljurk en schonken samen Fairtrade koffie en thee. Kunstobject De heropening bood de gelegenheid om de inwoners van de gemeente Raalte te laten kennismaken met de verschillende organisaties die het Kulturhus herbergt en waarvoor de bezoeker in het Kulturhus terecht kan. Dit werd op een symbolische manier uitgedrukt door kunstenares Lobke Meekens van Smaakmakers. Zij vormde alle smaakmakers (de organisaties in het Kulturhus) om tot een smaak: een kunstobject waarin alle smaken tot uiting kwamen. In het Kulturhus participeren zes organisaties: Landstede (Infoshop, Volksuniversiteit en Projectteams), Wereldwinkel, Stichting De Parabool, Bibliotheek Raalte, Vrijwilligerspunt Raalte (Landstede ) en PopRockFactory. Geslaagde opening Kulturhus (foto: Daan Utermark). 1

2 Meedoen naar Vermogen koppelt vrijwillige personal coaches aan jongeren Ik zou graag mijn opleiding af willen maken Het project Meedoen naar Vermogen heeft inmiddels een aantal succesvolle koppelingen tussen jongeren en vrijwillige personal coaches opgeleverd. Roos* is één van de jongeren die sinds juli jl. een traject volgt. Ze wordt begeleid door personal coach Janneke Berends. Waarom doen jullie mee aan dit project? Roos: Ik heb onder andere de niveau 4-opleiding Randgroepjongerenwerk bij Landstede MBO gevolgd, maar moest vanwege persoonlijke omstandigheden tussentijds stoppen. Vervolgens lukte het daardoor ook niet meer om de studie op te pakken. Daarnaast ben ik moeder van twee kinderen en werk ik één dag in de week bij een restaurant. De gemeente wees mij op dit traject: het kan mij helpen om te ontdekken wat ik wil en kan. Janneke: Ik wil graag mijn steentje bijdragen en wat betekenen voor anderen: uit ervaring weet ik wat het is om met vallen en opstaan groot te worden. Dus toen Paulien Zandbelt van Landstede, die ik al kende vanuit mijn werk bij Sensoor, mij voor dit project vroeg, was ik meteen enthousiast. Ook omdat het goed past bij wat ik tot nu toe heb gedaan. Zo ben ik - na twaalf jaar vertegenwoordiger te zijn geweest - in de reïntegratiebranche terecht gekomen en heb daar veel ervaring opgedaan. Ook heb ik voor mijn werk diverse coachopleidingen gevolgd. Momenteel heb ik geen vaste baan, dus wat is een mooiere tijdsinvulling dan een jongere enthousiasmeren om iets van zijn of haar toekomst te maken? Hoe verloopt het onderlinge contact? Roos: Prima. In het begin was het best spannend: er moet een klik zijn, dat is belangrijk voor mij. De verwachtingen van buitenaf zorgen toch wel voor wat druk en dat voel ik bij Janneke niet. Janneke is er voor me. Het is een hele fijne vrouw. Dat ze bij me thuiskomt vind ik ook heel prettig. Janneke vult aan: Ik ben ook niet iemand die druk op de ketel zet, of zegt: Dit moeten we doen. Nee, ik kijk vanuit de visie van de jongere wat er nodig is. Daar gaan we vervolgens - in haar tempo - mee bezig. Uiteraard met het uiteindelijke doel om een bij haar passie en talenten passende baan of opleiding te vinden. Jullie zien elkaar wekelijks. Wat bespreken jullie met elkaar en welke stappen zijn er tot nu toe ondernomen? Roos: We zijn begonnen om alles op orde te krijgen, zodat ik voor mezelf duidelijk heb wat ik wil en wat er kan. Van daaruit kijken we naar de mogelijkheden. Zo zou ik - als het haalbaar is - heel graag mijn opleiding bij Landstede af willen maken, want ik had het daar erg naar mijn zin. De sfeer op school was fijn. Janneke: Je moet elkaar eerst leren kennen en weten wat de jongere nodig heeft. Ze kan bij mij haar verhaal kwijt en al haar vragen stellen waarbij ik dan probeer duidelijkheid te geven. Ook lossen we kleine problemen op. Als je bijvoorbeeld het sporten van je kinderen niet kunt betalen, vragen we bij de gemeente via een formulier om een lees verder op pag. 3 > Meedoen naar Vermogen Het innovatieve project Meedoen naar Vermogen van Landstede richt zich op jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het project wil een soepele overgang van uitkering naar de arbeidsmarkt en/of onderwijs mogelijk maken. De jongeren (18-27 jaar) nemen daarvoor deel aan een werk- en/of scholingstraject waarbij vrijwillige personal coaches (actieve 55-plussers) en maatjes (studenten van Landstede MBO) worden ingezet. Gemaakte koppelingen Inmiddels zijn er 14 jongeren aan een personal coach gekoppeld. Er zijn inmiddels 25 personal coaches geworven. Ook een aantal bedrijven heeft aangegeven maatschappelijk te willen ondernemen door deze jongeren een kans te geven. Nieuwe wet & innovatieplatform Het project Meedoen naar Vermogen is gebaseerd op de Wet Werken naar Vermogen (WWnV). Landstede en Landstede Training, Opleiding & Advies hebben een aan het project verbonden innovatieplatform opgezet waarin verschillende partijen (werkgevers, werknemers, UWV, maatschappelijke organisaties, gemeenten) een aanpak ontwikkelen die aansluit op de uitvoering van de nieuwe wet. -indrukvel-algemeen

3 < vervolg van pag. 2 financiële tegemoetkoming: daar zijn potjes voor. Ook geef ik creatieve voorbeelden hoe je met weinig inkomen toch een leuke vakantie voor je kinderen kunt maken. Naast deze praktische zaken hebben we een toekomstgericht projectplan geschreven waarin we de te nemen stappen naar werk of scholing benoemen. Alle coaches krijgen begeleiding vanuit Landstede, zo wordt er onder andere een training gesprekstechnieken gegeven. Heb je daar iets aan? Janneke: Hoewel ik deze trainingen zelf ook heb gegeven, ik heb een jaar vrijwilligers begeleid, hoop ik er wat van te leren. Ik zit dan immers aan de andere kant. Verder is de begeleiding van Paulien Zandbelt uitstekend, ze is heel gedreven, ik kan haar altijd bellen of mailen. Het project op zich vind ik ook een goed initiatief, het is laagdrempelig, alle betrokkenen kunnen makkelijk instappen. Ik ben blij dat ik daarvan deel uit mag maken! * Vanwege privacyreden is dit niet haar echte naam. Meer weten over het project Meedoen naar Vermogen? Bel of mail Paulien Zandbelt, , Nieuwe huisstijl voor Vrijwilligerspunt Raalte Het Vrijwilligerssteunpunt Raalte heet vanaf nu Vrijwilligerspunt Raalte. Tegelijk met de naamswijziging is ook het logo aangepast en is een nieuwe folder ontwikkeld. De huisstijlwijzigingen werden op 10 oktober tijdens de heropening van het Kulturhus in Raalte gepresenteerd (zie ook pag. 1). Aanleiding voor de naamswijziging is de landelijke ontwikkeling die in plaats van steunen op meer insteekt op zelfredzaamheid van mensen. Centraal daarbij staat dat het Vrijwilligerspunt er voor iedereen is die vrijwilligerswerk zoekt. Termen als verbindingen leggen, toegankelijk, betrokken, samen, contact maken en de blik naar buiten/de maatschappij typeren het vernieuwde Vrijwilligerspunt. Het Vrijwilligerspunt Raalte brengt vraag en aanbod bij elkaar, is een vraagbaak, geeft advies en biedt persoonlijke ondersteuning. Bent u vrijwilliger of wilt u dat worden of zoekt u vrijwilligers? Kijk voor meer informatie, nieuws én alle vacatures op: Of mail naar Landste 3

4 Brainstormsessie over vormen van samenwerking die meerwaarde bieden Wat kunnen Schuilenburg en de buurt voor elkaar betekenen? Tijdens de ideeëncarrousel over woonzorgcomplex Schuilenburg in Raalte- Noord op 9 oktober jl. werden ideeën uitgewisseld over de invulling van het zorgcomplex met wijksteunpunt en het zoeken naar samenwerkingsvormen met meerwaarde. Bij deze brainstormsessie waren naast bewoners ook afgevaardigden van Salland Wonen, gemeente Raalte, RIBW IJssel Vecht, Landstede MBO en Landstede aanwezig, maar ook de drie organisaties die binnen Schuilenburg daadwerkelijk woningen zullen betrekken: Zorggroep Raalte, de Parabool en stichting WIRA. Ter voorbereiding heeft Landstede met verschillende bewoners en professionals van de betrokken organisaties gesproken over de sterke en minder sterke kanten van de wijk en wat de komst van Schuilenburg kan betekenen op het gebied van vrijetijdsbesteding en ontmoeting. De reacties zijn meegenomen tijdens de Ideeëncarrousel. De carrousel heeft vele ideeën opgebracht en verbindingen gelegd. Vervolgens worden binnenkort de beste ideeën geselecteerd en zullen de betrokkenen benaderd worden om dit verder concreet uit te werken. Landstede zal hierin een spilfunctie vervullen met betrekking tot informatievoorziening, verbinding en facilitering. Meer weten over het project Schuilenburg? Neem contact op met Tamara Noot: of Woonzorgcomplex Schuilenburg Schuilenburg is een nieuwbouwproject van SallandWonen in Raalte-Noord waar de leefbaarheid in de wijk - tussen woonzorgcomplexbewoners en bewoners uit de buurt - centraal staat. Zowel Landstede als Landstede MBO zijn erbij betrokken. richt zich op ontmoeten en het ontwikkelen van activiteiten die inspelen op de behoefte van (wijk) bewoners. Daarbij wordt de eigen kracht van de burger gestimuleerd. Voor studenten van verschillende Landstede-opleidingen biedt het project een leerwerkplek. Landstede verwacht dat door de komst van studenten en kinderen met ouders uit de buurt de bedrijvigheid in het gebouw zal toenemen. Marijke de Boer stelt zich voor Marijke de Boer is in september jl. aan de slag gegaan als sociaal cultureel werker bij Landstede. werkzaamheden: De komende maanden houd ik me bezig met het 1000seniorenbanenplan (zie pag. 5) en een aantal op te zetten activiteiten voor ouderen in de gemeente Raalte. Denk hierbij aan een cursus mobiele telefonie of internet maar ook iets creatiefs spreekt waarschijnlijk wel aan. ervaring: In 2006 ben ik afgestudeerd aan Hogeschool Windesheim in Zwolle. Daar heb ik de opleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming gevolgd. Daarna heb ik voornamelijk in de culturele en evenementenbranche gewerkt. Voor productiebedrijf Niek van der Sprong heb ik een aantal jaren het Bevrijdingsfestival mede georganiseerd. Bij Kunst & Cultuur Overijssel (KCO) ondersteunde ik opkomende popbands in de provincie. De afgelopen jaren heb ik in mijn woonplaats Kampen gewerkt in t Ukien, een cultureel jongerenpodium. Daarbij werd samengewerkt met bijvoorbeeld het seniorenwerk en de Vrijwilligerscentrale. Daardoor heb ik veel welzijnservaring opgebouwd. Hier in Raalte zitten al die activiteiten voor de diverse groepen onder één dak: lekker korte lijnen! Een half jaar geleden ben ik als ZZP er gestart en organiseer en adviseer ik organisaties bij evenementen. Dit sluit mooi aan op mijn werk bij Landstede. missie: Ik geloof echt dat je samen verantwoordelijk bent om de samenleving draaiende, maar ook leuk te houden en dat we aan elkaars geluk kunnen bijdragen. Het 1000seniorenbanenplan daagt ouderen bijvoorbeeld uit hun kennis en ervaring in te zetten en te delen en zo hun steentje bij te dragen. In mijn vrije tijd ben ik vanuit deze overtuiging ook politiek actief voor GroenLinks in Kampen. Zo wil ik wat bijdragen. -indrukvel-algemeen

5 Donderdag 25 oktober, van uur uur in De Leeren Lampe Passie en Ervaring : Dé banenmarkt voor vrijwillige 50-plussers Voor alle 50-plussers in de gemeente Raalte is er op 25 oktober in de Leeren Lampe in Raalte de Passie en Ervaring-markt. Tijdens deze markt ontmoeten vrijwilligers en organisaties elkaar op een ludieke manier. Gelijktijdig vindt ook de DankZij vrijwilligersavond plaats (zie pag. 7). Het doel van de markt is om, zoals de naam al suggereert, 1000 (vrijwillige) banen in de provincie Overijssel voor 50-plussers in te vullen en/of nieuwe vrijwilligers onder 50-plussers te werven. Een veelal nog heel vitale doelgroep die graag actief is en veel kennis en ervaring in huis heeft en deze nog prima kan inzetten en delen. Want hoe langer mensen actief blijven des te langer hun welzijnsgevoel hoog blijft en ze ook zelfstandig kunnen blijven functioneren, zo is de gedachte. Win-winsituatie Tijdens de markt ontmoeten ervaren en nieuwe, potentiële, vrijwilligers elkaar in een feestelijke sfeer: want vrijwilligerswerk doen is vooral leuk. Helemaal als het iets is waar je specifiek talent voor hebt, aldus Marijke de Boer van Landstede. Ze vervolgt: De uitdaging is om een win-winsituatie te creëren. Zowel voor de vrijwilliger als de organisatie moet de inzet een toegevoegde waarde bieden. Active Ageing De Passie en Ervaring-markt vindt plaats in het kader van het Europees Jaar van Active Ageing, Wat inhoudt dat ouderen actief blijven door langer te werken d.m.v. vrijwilligerswerk of door later met pensioen te gaan. Een veelal nog vitale, actieve doelgroep met veel ervaring Arcon, een advies- en onderzoeksbureau dat werkt in opdracht van de provincie Overijssel, heeft de markt samen met Landstede - die het project coördineert - opgezet. Verder wordt samengewerkt met Zorggroep Raalte, de Kring van Raalter Werkgevers (KRW) en Salland Wonen. Meer weten over de Passie en Ervaring-markt? Bel of mail Marijke de Boer, , t.a.v. Marijke de Boer. Donderdag 25 oktober in de Leeren Lampe De jaarlijkse Meidenverwendag De Meidenverwendag is inmiddels uitgegroeid tot een jaarlijks terugkerend bekend en spetterend evenement. Donderdag 25 oktober ( uur) kunnen alle meiden van 12 t/m 16 jaar uit Raalte en omgeving zich weer uitleven in de Leeren Lampe in Raalte. De dag staat in het teken van verwennen en voorlichting. Zo zijn er bijvoorbeeld stands van kappers en visagisten en kunnen de meiden een hennatattoo laten zetten. Ook de GGD en Tactus Verslavingszorg zijn aanwezig. En natuurlijk is er nog veel meer te zien en te beleven. De entree is 2,50 (excl. eventuele consumpties). Opgave vooraf is niet nodig! Ook vorig jaar vond de Meidenverwendag plaats. 5

6 Meer dan 200 intenties tot samenwerking Weer veel matches tijdens 2e Maatschappelijke Stagemarkt Het Vrijwilligerspunt Raalte (onderdeel van Landstede welzijn) en het Carmel College Salland hebben op 18 september de tweede Maatschappelijke Stagemarkt georganiseerd. Zo n 300 leerlingen uit het voortgezet onderwijs zochten een geschikte maatschappelijke stage uit het aanbod van maatschappelijke organisaties, instellingen, verenigingen en bedrijven. De markt was een succes: er zijn ruim 200 intenties tot samenwerking uitgesproken. De MaS-markt is een gezamenlijk initiatief van Carmel College Salland, gemeente Raalte en Vrijwilligerspunt Raalte. Tijdens de markt hebben Landstede (directeur Yvonne van der Heijden) en het Carmel College Salland (rector Johan Supèr) een samenwerkingsovereenkomst ondertekend waarin beide partijen de intentie uitspreken zich in te zetten om de maatschappelijke stage in de gemeente Raalte te blijven uitvoeren en tot een succes te maken. Goed voorbereid De leerlingen hadden zich goed voorbereid op de markt: zo bezochten ze een voorstelling over vrijwilligerswerk in de Leeren Lampe en voerden ze individueel en in groepen diverse opdrachten uit. Ook leerlingen uit het vmbo (leerjaar 1 en 2) doen een maatschappelijke stage. Tijdens de NL Doet-dagen voeren zij klassikaal klussen uit. Verplicht vrijwillig Vanaf het schooljaar zijn alle leerlingen in het voortgezet onderwijs wettelijk verplicht om gedurende hun studie 30 uur maatschappelijke stage te lopen. Ze gaan in die tijd vrijwilligerswerk verrichten. Het doel is de maatschappelijke participatie en betrokkenheid van leerlingen te vergroten. Bovendien draagt de stage bij aan de ontwikkeling van sociale vaardigheden, het besef van waarden en normen en actief burgerschap. Meer weten? Kijk op vrijwilligerswerkraalte.nl en maatschappelijkestage.nl of bel of mail Marieke Korterik van Landstede, , De stage draagt bij aan de ontwikkeling van sociale vaardigheden, het besef van waarden en normen en actief burgerschap Tips voor organisaties Ter voorbereiding op de markt verzorgde stagemakelaar Marieke Korterik van Landstede op 5 september een workshop voor vrijwilligersorganisaties. Aan bod kwamen de positieve effecten van de markt voor organisaties (bv. 17% van de stagebieders zien de jongeren en/of hun ouders/kennissen terug). Daarnaast kregen de organisaties allerlei tips over de voorbereiding en de stage zelf, het werven van jongeren en wet- en regelgeving. Ook werd ingegaan op hoe het puberbrein werkt en wat jongeren belangrijk vinden en hoe organisaties daarop kunnen inspelen. De samenwerkingsovereenkomst wordt ondertekend (foto s: Daan Utermark). Enthousiaste reacties De in totaal zestien deelnemers reageerden achteraf zeer enthousiast: Het was een informatieve avond, want ook al werk ik niet met stagiair(e)s: ik heb toch een aantal nieuwe dingen opgepikt. Iemand anders gaf aan de informatie zeker door te geven aan andere plaatselijke organisaties. -indrukvel-algemeen

7 DankZij vrijwilligersavond en bekendmaking Vrijwilliger en Organisatie van het jaar Vrijwilligerspunt Raalte bedankt vrijwilligers Ook dit jaar zet Vrijwilligerspunt Raalte alle vrijwilligers in de gemeente Raalte in het zonnetje met een DankZij vrijwilligersavond. Tijdens deze avond, die plaatsvindt op donderdag 25 oktober in de Leeren Lampe in Raalte, wordt ook de vrijwilliger en organisatie van het jaar bekendgemaakt. De vrijwilligers kunnen tijdens de DankZij vrijwilligersavond meedoen aan workshops als decopatchen (een voorwerp beplakken met decoratief papier), klompen verven, herfststukken maken, cupcakes versieren en wildbreien/ haken. Maar ook workshops op het gebied van PR (affiches maken voor vrijwilligersorganisaties), fondsenwerven, vergadertechnieken en het vinden en binden van vrijwilligers staan op het programma. Met dit gevarieerde aanbod van educatieve en creatieve workshops en de mogelijkheid om even na te praten met andere vrijwilligers onder het genot van een hapje en een drankje willen we onze waardering tonen voor hun inzet, aldus Saskia Pijnappel van Vrijwilligerspunt Raalte, dat onderdeel is van Landstede en werkt in opdracht van de gemeente Raalte. Vrijwilliger en Organisatie van het jaar Dit jaar wordt tijdens de DankZij vrijwilligersavond de Vrijwilliger en Organisatie van het Jaar bekend gemaakt. Inwoners van de gemeente Raalte konden vrijwilligers en organisaties die zij voor deze titel in aanmerking vonden komen, aanmelden bij het Vrijwilligerspunt Raalte. Meer weten over de DankZij vrijwilligersavond? Mail naar DankZij vrijwilligers DankZij vrijwilligers is het vieren en waarderen van de kracht van al het vrijwilligerswerk in de gemeente Raalte. Dankzij de inzet van talloze vrijwilligers worden er vele sportieve, educatieve en welzijns-activiteiten uitgevoerd in de gemeente Raalte en haar buurtdorpen. Zonder al deze vrijwilligers zou het activiteitenaanbod aanzienlijk minder zijn en daardoor de leefbaarheid in deze dorpen minder aantrekkelijk. Vrijwilligers bevorderen de saamhorigheid onder de bevolking en versterken de sociale relaties. Nieuwsbrief digitaal Wilt u de nieuwsbrief in het vervolg digitaal ontvangen? Mail ons dan uw gegevens via: o.v.v. Nieuwsbrief. TraXX ook op donderdagavond open Sinds 13 september zet TraXX de deuren ook op donderdagavond open voor jongeren. Van uur zijn alle jongeren van 14 t/m 21 jaar van harte welkom in het jongerencentrum. De donderdagavond is erbij gekomen omdat we zien dat er steeds meer jongeren naar TraXX komen, vertelt Ilse Rozendal van Landstede. De middagen worden al goed bezocht door de tieners en jongeren. Zij kunnen er onder andere op een groot scherm in een zithoek televisie kijken. Ook is er een Playstation en een Nintendo Wii en kunnen ze diverse bordspelen doen, tafeltennissen en tafelvoetbal spelen. 7

8 Kunstwerken verkopen tijdens houtdorpen Raalte De afgelopen vakantie is er in Raalte weer flink gewerkt tijdens de drie houtdorpen (Raalte Noord, Rohda Raalte en Pauluskerk). Timmeren, schilderen en knutselen stonden centraal bij de maar liefst 450 deelnemers. Het weer was fantastisch en bij de Pauluskerk genoten de kinderen dan ook van de natte buikschuifbaan. Creahoek De houtdorpen hadden ook een creahoek waar de kinderen prachtige kunstwerken maakten. Belangstellende ouders, organisaties, buren en andere bezoekers die de laatste dag de dorpen kwamen bezichtigen, konden natuurlijk niet vertrekken zonder er één te kopen. Meehelpen? De houtdorpen worden door fanatieke en enthousiaste vrijwilligers gedraaid. Maar meer enthousiaste vrijwilligers zijn natuurlijk altijd welkom: om te helpen tijdens de houtdorpen en/of bij de organisatie vooraf. Interesse? Bel of mail dan met Ilse Rozendal, , Timmeren, schilderen en knutselen stonden centraal tijdens het houtdorp bij de Pauluskerk in Raalte. Colofon De Nieuwsbrief is een uitgave van Landstede Raalte. De Nieuwsbrief informeert over ontwikkelingen die met de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in de gemeente Raalte te maken hebben. De volgende Nieuwsbrief verschijnt in december Redactie Yvonne van der Heijden, Henriëtte Linthorst (Landstede Raalte) en Astrid Grootenhuis (Circade, Zwolle) Weer een Tienerdisco in TraXX De zomervakantie is weer voorbij. De kinderen die vorig jaar in groep 6 zaten zitten nu in groep 7 en eindelijk mochten ze dan ook naar de Tienerdisco in Jongerencentrum TraXX! Op vrijdagavond 12 oktober ( uur) konden de voetjes weer van de vloer op de muziek van DJ Lucien. Alle kinderen uit groep 7 en 8 van de basisscholen uit Raalte waren welkom. Aan dit nummer werkten mee Anouk Beekers, Janneke Berends, Marijke de Boer, Willemien Haarman, Folkert Hilarides, Marieke Korterik, Saskia Pijnappel, Ilse Rozendal, Paulien Zandbelt en Roos. Redactie- en informatieadres Landstede Marktstraat 65, 8102 CJ Raalte Tel indrukvel-algemeen

Nieuwsbrief Landstede Welzijn Raalte

Nieuwsbrief Landstede Welzijn Raalte Nieuwsbrief Landstede Raalte jaargang 9 nummer 3 december 2012 De betekenis van ons leven ligt in het verschil dat we maken in de levens van anderen. Samen maken wij 2013! Bedankt! Bedankt voor uw inzet

Nadere informatie

Nieuwsbrief Landstede Welzijn Raalte

Nieuwsbrief Landstede Welzijn Raalte Nieuwsbrief Landstede Raalte jaargang 10 nummer 2 oktober 2013 Gasterij De Noaber in Schuilenburg officieel open Vanaf 1 oktober is Gasterij De Noaber in woonzorgcomplex Schuilenburg officieel geopend.

Nadere informatie

Hand-out Maatschappelijke Stage in de sport

Hand-out Maatschappelijke Stage in de sport Hand-out Maatschappelijke Stage in de sport Inleiding Jongeren hebben de toekomst. Met de Maatschappelijke Stage (MaS) wordt een hoop jonge energie aan het vrijwilligerscollectief toegevoegd. In Zwolle

Nadere informatie

Jaarverslag Vrijwilligers Informatiepunt Zandvoort 2014

Jaarverslag Vrijwilligers Informatiepunt Zandvoort 2014 Jaarverslag Vrijwilligers Informatiepunt Zandvoort 2014 Sinds mei 2011 fungeert het Vrijwilligers Informatiepunt Zandvoort ( VIP-Zandvoort) als een soort TOMTOM die bezoekers wegwijs maakt in het vrijwilligerswerk.

Nadere informatie

Sportweetje. Het Katwijkse. sportieve toekomst! naar een. Nieuws, trends en tips voor een gezond en sportief verenigingsleven

Sportweetje. Het Katwijkse. sportieve toekomst! naar een. Nieuws, trends en tips voor een gezond en sportief verenigingsleven Het Katwijkse Sportweetje Nieuws, trends en tips voor een gezond en sportief verenigingsleven digitale nieuwsbrief voor het verenigingsleven editie 2015.1 klik en lees het artikel van uw interesse volg

Nadere informatie

Servicepunt Vrijwilligers/ VrijwilligersVacatureBank

Servicepunt Vrijwilligers/ VrijwilligersVacatureBank Servicepunt Vrijwilligers/ VrijwilligersVacatureBank Voor vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties Servicepunt Vrijwilligers Het Servicepunt Vrijwilligers van Punt Welzijn ondersteunt vrijwilligers en

Nadere informatie

Werkboek. In 7 stappen aan de slag met maatschappelijke stage. Maatschappelijke stage in en rond de kerk. In 7 stappen

Werkboek. In 7 stappen aan de slag met maatschappelijke stage. Maatschappelijke stage in en rond de kerk. In 7 stappen kerk en stage Maatschappelijke stage in en rond de kerk In 7 stappen Werkboek In 7 stappen aan de slag met maatschappelijke stage Inhoudsopgave In zeven stappen aan de slag met maatschappelijke stage 4

Nadere informatie

Januari 2016 nr 7 IN DIT NUMMER: In deze nieuwsbrief een overzicht van activiteiten die binnen kort naschools en in de buurt georganiseerd worden.

Januari 2016 nr 7 IN DIT NUMMER: In deze nieuwsbrief een overzicht van activiteiten die binnen kort naschools en in de buurt georganiseerd worden. IN DIT NUMMER: In deze nieuwsbrief een overzicht van activiteiten die binnen kort naschools en in de buurt georganiseerd worden. Januari 2016 nr 7 OPROEP In deze nieuwsbrief wil ik ook graag een oproep

Nadere informatie

Eigen kweek. buitenaf

Eigen kweek. buitenaf Ontdek Scouting WAT IS MAATSCHAPPELIJKE STAGE? Iedere scholier krijgt er wel mee te maken: de maatschappelijke stage. Sommige scholieren gaan aan de slag in peuterspeelzalen, bejaardentehuizen of sociale

Nadere informatie

Lieve vrienden van El Manguaré,

Lieve vrienden van El Manguaré, Lieve vrienden van El Manguaré, Vanuit een warm en nat Iquitos... de eerste tamtam van 2013. Wij zijn dit jaar met veel energie en positiviteit gestart. Ons kleine, maar zeer enthousiaste, team en een

Nadere informatie

Maatschappelijke stage

Maatschappelijke stage scholen Maatschappelijke stage Informatie voor scholen Leerlingen midden in de maatschappij dankzij maatschappelijke stage Via de maatschappelijke stage maken jongeren tijdens hun middelbare schooltijd

Nadere informatie

Samenwerken èn netwerken

Samenwerken èn netwerken Samenwerken èn netwerken Stappenplan voor versterken van zelforganisaties Auteurs Saskia van Grinsven en Jamila Achahchah Fotografie: Guillermo Dazelle MOVISIE Juni 2012 Inleiding Voor je ligt een stappenplan

Nadere informatie

Digitale Nieuwsbrief Stipepunten Zuidwest Friesland

Digitale Nieuwsbrief Stipepunten Zuidwest Friesland Digitale Nieuwsbrief Stipepunten Zuidwest Friesland Hierbij ontvangt u de derde digitale nieuwsbrief Stipepunten Zuidwest Friesland. Deze nieuwsbrief geeft informatie over zaken rondom vrijwilligerswerk,

Nadere informatie

Nieuwe A. Amsterdammers en taalcoaches gaan samen op stap

Nieuwe A. Amsterdammers en taalcoaches gaan samen op stap Nieuwe A Amsterdammers en taalcoaches gaan samen op stap Mixen in Mokum Nieuwe Amsterdammers en taalcoaches gaan samen op stap Volwassen Amsterdammers met verschillende culturele achtergronden ontmoeten

Nadere informatie

Vooruit in Hoograven: een interview met Mark Verhoef

Vooruit in Hoograven: een interview met Mark Verhoef Verslag Utrecht Hoograven Activiteitenmarkt Hart van Hoograven, 18 november 2015 Op woensdag 18 november organiseerde Vooruit een activiteitenmarkt in het Hart van Hoograven, waarbij vrijwilligers, professionals

Nadere informatie

Omdat elk kind moet kunnen dansen, zingen of muziek maken VUGHT SLUIT ZICH AAN BIJ HET JEUGDCULTUURFONDS

Omdat elk kind moet kunnen dansen, zingen of muziek maken VUGHT SLUIT ZICH AAN BIJ HET JEUGDCULTUURFONDS No. 3, juni 2015 Omdat elk kind moet kunnen dansen, zingen of muziek maken VUGHT SLUIT ZICH AAN BIJ HET JEUGDCULTUURFONDS Sinds 1 april is Vught aangesloten bij het jeugdcultuurfonds. Dit fonds maakt het

Nadere informatie

Nieuwsbrief 4 nazomer 2008

Nieuwsbrief 4 nazomer 2008 Nieuwsbrief 4 nazomer 2008 Van de redactie Hierbij ontvangt u de nazomer nieuwsbrief van Haagse Ontmoetingen Wij houden graag iedereen op de hoogte van de gebeurtenissen in en rond dit bijzondere project.

Nadere informatie

Moeder- en kindcentrum

Moeder- en kindcentrum Moeder- en kindcentrum Jaarverslag 2012 'Een Duurzame Toekomst 2011-2014' Februari 2013 Moeder- en Kindcentrum Bij-1 Schimmelweg 1 2524 VT Den Haag 070 785 58 20 06 19 45 43 47 info@bij-1.nl Stichting

Nadere informatie

Week tegen Eenzaamheid Raalte, 26 september t/m 5 oktober

Week tegen Eenzaamheid Raalte, 26 september t/m 5 oktober Week tegen Eenzaamheid Raalte, 26 september t/m 5 oktober Programma: Donderdag 26 september 14-17 uur Opening Week tegen Eenzaamheid locatie: Kulturhus Raalte Landstede Welzijn organiseert in samenwerking

Nadere informatie

Het gaf mij veel energie om een eigen evenement te organiseren.

Het gaf mij veel energie om een eigen evenement te organiseren. Het Cruyff Foundation Community Program De Johan Cruyff Foundation wil jongeren langdurig binden aan het Cruyff Court en de wijk. Wij willen jongeren meer zelfvertrouwen geven, kansen bieden om hun talent

Nadere informatie

Gewoon meedoen in je eigen wijk! TOOLKIT VOOR WERKERS

Gewoon meedoen in je eigen wijk! TOOLKIT VOOR WERKERS Gewoon meedoen in je eigen wijk! TOOLKIT VOOR WERKERS December 2012 1 Draaiboek Gewoon meedoen in je wijk! Aanleiding van dit draaiboek Gewoon Meedoen in je wijk is een pilotproject dat in 2010 en 2011

Nadere informatie

JANUARI FEBRUARI MAART 2015 NIEUWSBRIEF STICHTING WELZIJN BRUMMEN

JANUARI FEBRUARI MAART 2015 NIEUWSBRIEF STICHTING WELZIJN BRUMMEN JANUARI FEBRUARI MAART 2015 NIEUWSBRIEF STICHTING WELZIJN BRUMMEN REDACTIE: Graaf van Limburg Stirumplein 5 6971 CE Brummen Tel: 0575-561988 Postadres: Postbus 141 6970 AC Brummen Website Stichting Welzijn

Nadere informatie

Presentatie kwalitatief onderzoek beleving respondenten moestuinproject Asten - Someren

Presentatie kwalitatief onderzoek beleving respondenten moestuinproject Asten - Someren Presentatie kwalitatief onderzoek beleving respondenten moestuinproject Asten - Someren Dia 1: Hallo allemaal en welkom bij mijn presentatie. Ik heb onderzoek gedaan bij Moestuin d n Erpel in Someren.

Nadere informatie

MEE op Weg. IJsseloevers

MEE op Weg. IJsseloevers IJsseloevers MEE op Weg Vanuit haar droom van een inclusieve samenleving en missie MEE maakt meedoen mogelijk heeft MEE IJsseloevers het initiatief genomen tot het project MEE op Weg. MEE op Weg Vanuit

Nadere informatie

Nieuwsbrief oktober 2015

Nieuwsbrief oktober 2015 Nieuwsbrief oktober 2015 Welkom! Via deze nieuwsbrief ook een warm welkom aan alle ouders/verzorgers van de locatie Van der Muydenstraat. Vanaf heden zullen namelijk beide locaties van ons Kindcentrum;

Nadere informatie

Alleen maar Winnaars

Alleen maar Winnaars Alleen maar Winnaars 55-plussers aan de slag Projectvoorstel gericht op een vergroting van de arbeidsinzet van oudere werkzoekenden Samenwerkingsproject VBOB 1, Paladijn en UWV juni 2013 Robert Tops Mat

Nadere informatie

Nieuwsbrief Maart 2011

Nieuwsbrief Maart 2011 Nieuwsbrief Maart 2011 Voor u ligt de nieuwsbrief voor vrijwilligers in Edam-Volendam. U leest hieronder nieuws die voor u en uw organisatie van belang kunnen zijn. Nog 4 dagen tot NL Doet! NLDOET, het

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF JEUGD & JONGEREN December 2015. Column van Puck. Hallo Allemaal,

NIEUWSBRIEF JEUGD & JONGEREN December 2015. Column van Puck. Hallo Allemaal, NIEUWSBRIEF JEUGD & JONGEREN December 2015 Agenda Column van Puck 4 December Auti Soos 11 december Soep- en spellenavond 12 december Auti Actie Dag 29 december AutiJongerenCafé Vanaf Januari 2016 Auti

Nadere informatie

Nieuwsflits: Augustus 2014

Nieuwsflits: Augustus 2014 Nieuwsflits: Augustus 2014 MEER! met elkaar is een plek waar vrouwen van alle nationaliteiten en leeftijden elkaar kunnen ontmoeten. Waar veel vrijwilligers actief zijn. Waar je elkaar kunt steunen, jezelf

Nadere informatie

Nieuwsbrief MTC december 2014

Nieuwsbrief MTC december 2014 Nieuwsbrief MTC december 2014 Afscheid van een tennisvriend Op 8 december 2014 is helaas veel te vroeg, ons sympathieke en altijd vrolijke tennislid Fred Koster overleden. Wij bewaren mooie herinneringen

Nadere informatie

maatschappelijke stage iets betekenen voor een ander!

maatschappelijke stage iets betekenen voor een ander! maatschappelijke stage iets betekenen voor een ander! carmel www.carmelcollegesalland.nl college salland Inleiding Wat is een maatschappelijke stage? Je gaat een maatschappelijke stage lopen als onderdeel

Nadere informatie

Taal verbindt mensen Wij verbinden mensen met taal Want Taal doet meer dan schrijven, spreken en lezen Het is de sleutel naar een nieuwe toekomst!

Taal verbindt mensen Wij verbinden mensen met taal Want Taal doet meer dan schrijven, spreken en lezen Het is de sleutel naar een nieuwe toekomst! Taal verbindt mensen Wij verbinden mensen met taal Want Taal doet meer dan schrijven, spreken en lezen Het is de sleutel naar een nieuwe toekomst! Taal doet meer In Utrecht wonen meer dan 15.000 volwassenen

Nadere informatie

BASISSCHOOL DE ZEVENSPRONG

BASISSCHOOL DE ZEVENSPRONG T KLEPPERTJE BASISSCHOOL DE ZEVENSPRONG Nummer 3 jaargang 15 verschijnt iedere twee schoolweken op de website www.zevensprong.nl pag. 1 t/m 6 Directiepraatje Kennismakingskamp: Afgelopen week hebben alle

Nadere informatie

Een belevenis creëren. Maak van uw vrijwilligersactiviteit een beleving voor jongeren

Een belevenis creëren. Maak van uw vrijwilligersactiviteit een beleving voor jongeren Een belevenis creëren Maak van uw vrijwilligersactiviteit een beleving voor jongeren Auteur: Inge van Steekelenburg Fotografie: Redmar Kruithof Opmaak: Suggestie & illusie Drukwerk: True Colours Bestellen:

Nadere informatie

OUDERHULPKRANT 2014-2015

OUDERHULPKRANT 2014-2015 OUDERHULPKRANT 2014-2015 Schooljaar 2014-2015 Ook dit jaar willen wij, teamleden van het Festival, de ouders van onze leerlingen graag bij het schoolgebeuren betrekken. Het contact tussen u en de school

Nadere informatie

Woensdag 12 en 19 augustus Bustocht en Pannenkoeken eten

Woensdag 12 en 19 augustus Bustocht en Pannenkoeken eten Activiteitenkrant augustus 2015 12 en 19 augustus Bustocht en Pannenkoeken eten Bij Pannenkoekenboerderij De Ponthoeve in Vianen Kijk voor meer informatie in deze krant. ZOMERMARKT 2015 GROOT SUCCES. Mooi

Nadere informatie

Informatie Vrijwilligerswerk

Informatie Vrijwilligerswerk Informatie Vrijwilligerswerk 1 Stichting Vrije Tijd en Vorming Midden-Holland Bloemendaalsweg 68 2804 AB Gouda Telefoon 0182 527 566 Fax 0182 532 942 Internet www.vtvmiddenholland.nl E-mail info@vtvmiddenholland.nl

Nadere informatie

JANUARI 2014. leerlingen nieuwe ervaringen kunnen opdoen. Vrijwilligers zullen vanuit school begeleid worden op vakinhoudelijk en didactisch gebied.

JANUARI 2014. leerlingen nieuwe ervaringen kunnen opdoen. Vrijwilligers zullen vanuit school begeleid worden op vakinhoudelijk en didactisch gebied. UITGAVE NR 2 ATELIER SPECIAAL JANUARI 2014 Eerste Atelier Speciaal een groot succes In november vond de eerste Atelier Speciaal plaats op Olivijn. Mede dankzij een groep van 16 enthousiaste vrijwilligers

Nadere informatie

Management samenvatting Ongekend Talent. De woorden Ongekend Talent zijn begonnen om een verhaal te vertellen

Management samenvatting Ongekend Talent. De woorden Ongekend Talent zijn begonnen om een verhaal te vertellen Management samenvatting Ongekend Talent De woorden Ongekend Talent zijn begonnen om een verhaal te vertellen De managementsamenvatting van Ongekend Talent is mede mogelijk gemaakt door Equal subsidiering

Nadere informatie

WELKOM OP HET GROENE LYCEUM!

WELKOM OP HET GROENE LYCEUM! De andere route naar het hbo! WELKOM OP HET GROENE LYCEUM! Binnenkort ga jij naar het voortgezet onderwijs. Een grote stap! Kun je goed leren, maar ben je ook praktisch ingesteld? Dan past het Groene Lyceum

Nadere informatie

Stichting Z11 Jongerencoaching. Jaarverslag 2013

Stichting Z11 Jongerencoaching. Jaarverslag 2013 Stichting Z11 Jongerencoaching Jaarverslag 2013 Inhoud Visie en Missie Z11 Hoofdstuk 1 - Activiteiten - Samenwerking - Resultaat en kosten - Organisatie Hoofdstuk 2 - Ontwikkelingen Hoofdstuk 3 - Financiële

Nadere informatie

WELKOM BIJ VERPLEEGHUIS DE LINGEHOF

WELKOM BIJ VERPLEEGHUIS DE LINGEHOF WELKOM BIJ VERPLEEGHUIS DE LINGEHOF VOOR EEN LEVEN MET KLEUR Welkom bij De Lingehof het huis in het hart van het Over-Betuwse Bemmel In De Lingehof kunt u aangenaam wonen met gespecialiseerde verzorging

Nadere informatie

AGENDA MEDEDELINGEN. Stichting Vrienden HSV: Nieuwe keyboards voor juf Floor. Borrel stichting Vrienden HSV. de HSV. Vast noteren: Do 10 dec

AGENDA MEDEDELINGEN. Stichting Vrienden HSV: Nieuwe keyboards voor juf Floor. Borrel stichting Vrienden HSV. de HSV. Vast noteren: Do 10 dec Vrijdag 2 oktober 2015 week 40 AGENDA Ma 5 oktober Vrij 6 nov 20.00 uur Vast noteren: Do 10 dec Dag van de Leraar Stichting Vrienden van de HSV-borrel op de HSV. ALV MEDEDELINGEN Stichting Vrienden HSV:

Nadere informatie

Nieuwsbrief editie 4. April/Mei 2012

Nieuwsbrief editie 4. April/Mei 2012 Nieuwsbrief editie 4 April/Mei 2012 Inleiding Deze nieuwsbrief heeft als thema: Beweging. Een actueel thema, waarmee ik de afgelopen periode weer regelmatig ben geconfronteerd. Mijn column met als titel:

Nadere informatie

Gemeenten kunnen lokaal kiezen waarom ze voor Sportdorp kiezen en wat ze hierin belangrijk vinden.

Gemeenten kunnen lokaal kiezen waarom ze voor Sportdorp kiezen en wat ze hierin belangrijk vinden. Sportdorpen Limburg Wat is Sportdorp? Sportdorp is een samenwerkingsverband van sportverenigingen en andere lokale partijen in een dorpskern om inwoners vanuit hun eigen behoefte meer en vaker te laten

Nadere informatie

TEVREDENHEIDSONDERZOEK

TEVREDENHEIDSONDERZOEK TEVREDENHEIDSONDERZOEK Platform Internationale - en Migrantenkerken In maart en april hebben wij een aantal kerken gevraagd mee te werken aan een tevredenheidsonderzoek. De uitkomsten en aanvullingen van

Nadere informatie

Cursussen voor volwassenen

Cursussen voor volwassenen Groningen Drenthe Overijssel 26 2014-2015 Cursussen voor volwassenen www.alfa-college.nl U volgt uw cursus bij het Alfa-college Het Alfa-college is het regionaal opleidingen centrum voor Noorden Oost-Nederland,

Nadere informatie

Maatschappelijke stage

Maatschappelijke stage scholen Maatschappelijke stage Informatie voor scholen Leerlingen midden in de maatschappij dankzij maatschappelijke stage Via de maatschappelijke stage maken jongeren tijdens hun middelbare schooltijd

Nadere informatie

PRIKBORD 1TWEEWEKELIJKSE INFORMATIE VOOR OUDERS

PRIKBORD 1TWEEWEKELIJKSE INFORMATIE VOOR OUDERS Uden, 11 september 2015 Beste ouders, De kop is eraf, het nieuwe schooljaar is met een razende vaart begonnen. Afgelopen maandag zijn we enthousiast gestart met IPC en daar hoor ik al mooie geluiden over.

Nadere informatie

Wij zijn op zoek naar enthousiaste vrijwilligers voor in onze Kids on tour werkgroep:

Wij zijn op zoek naar enthousiaste vrijwilligers voor in onze Kids on tour werkgroep: Stichting Welzijn Baarn Stichting Welzijn Baarn is de brede welzijnsinstelling in de gemeente Baarn. Welzijn Baarn zet zich in voor activiteiten op het gebied van ontspanning, ontmoeting, informatie en

Nadere informatie

Activiteiten Jaarverslag 2013

Activiteiten Jaarverslag 2013 Activiteiten Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave 1 Een bezoek van de wethouder 2 Project Kunst en Cohesie 3 Bewonersdag 4 Bijeenkomst met de wijkbewoners 5 Burendag 6 Culturele thee avonden 7 De tafel van één

Nadere informatie

Draaiboek Maatschappelijke stages voor stagebieders De Vrijwilligerscentrale Deventer, oktober 2009. Inhoud

Draaiboek Maatschappelijke stages voor stagebieders De Vrijwilligerscentrale Deventer, oktober 2009. Inhoud Draaiboek Maatschappelijke stages voor stagebieders De Vrijwilligerscentrale Deventer, oktober 2009 Inhoud 1. Oriëntatie op de maatschappelijke stage 2. Eigen visie ontwikkelen 3. Afstemming zoeken 4.

Nadere informatie

Thema maatschappelijke participatie

Thema maatschappelijke participatie Naam organisatie Jongerenvereniging KPJ Limburg 1. Activiteitnaam (en nummer) LimburgPaviljoen 2. Korte omschrijving Jongeren hebben verfrissende ideeën en weten hoe ze andere jongeren kunnen enthousiasmeren.

Nadere informatie

Met een rugzakje vol info ga ik naar huis, veel gesprekken, leuke manier van middagvulling.

Met een rugzakje vol info ga ik naar huis, veel gesprekken, leuke manier van middagvulling. Leerzaam, leuk, nieuwe contacten opgedaan, nieuwe ideeën. Het open Space concept is geweldig. Met een rugzakje vol info ga ik naar huis, veel gesprekken, leuke manier van middagvulling. Ontspannen maar

Nadere informatie

Woerdens Techniek Talent

Woerdens Techniek Talent Woerdens Techniek Talent Werkgroep Promotie en werving Concept Activiteitenplan 2013/2014 versie 3.0, Woerden, 23-08- 2013 Aanleiding Het Woerdens Techniek Talent is een initiatief van onderwijsinstellingen,

Nadere informatie

Tips voor verenigingen

Tips voor verenigingen Tips voor verenigingen Tips voor sportverenigingen die meer leden willen: levensfase gepensioneerden (zo ongeveer vanaf 60 jaar en ouder) Ook als je als club al 60plus leden hebt! Er zijn nog zoveel 60plussers

Nadere informatie

Olivijn Nieuwsbrief 1

Olivijn Nieuwsbrief 1 Olivijn Nieuwsbrief 1 Jaargang 4 30-8-2013 www.olivijn.almere-speciaal.nl De tweede editie van de nieuwsbrief Belangrijke data voor de komende periode: Donderdag 26 september 10 minuten gesprekken Woensdag

Nadere informatie

De reïntegratiecoach. WW-uitkering en op zoek naar werk? Wat kan de reïntegratiecoach voor u betekenen?

De reïntegratiecoach. WW-uitkering en op zoek naar werk? Wat kan de reïntegratiecoach voor u betekenen? De reïntegratiecoach WW-uitkering en op zoek naar werk? Wat kan de reïntegratiecoach voor u betekenen? Werk boven uitkering UWV verstrekt tijdelijk inkomen in het kader van wettelijke regelingen als de

Nadere informatie

23 3 januari K E R S T V A K A N T I E

23 3 januari K E R S T V A K A N T I E AGENDA maandag t/m vrijdag 23 3 januari K E R S T V A K A N T I E januari 2014 Activiteit culturele activiteiten vrijdag 10 Bezoek Scheepvaartmuseum groep 7A en 7C Rijksmuseum groep 6C en van Goghmuseum

Nadere informatie

Welkom. Neem contact op zodat wij aan de hand van uw situatie specifieker kunnen aangeven wat wij kunnen betekenen. Werkgever. Werknemer.

Welkom. Neem contact op zodat wij aan de hand van uw situatie specifieker kunnen aangeven wat wij kunnen betekenen. Werkgever. Werknemer. http://www. Welkom Organisaties die afscheid gaan nemen van medewerkers helpen wij door deze medewerkers te begeleiden op weg naar nieuw werk: tijdig, passend en in een goede sfeer. Dat scheelt organisaties

Nadere informatie

Informatie Vrijwilligerswerk

Informatie Vrijwilligerswerk Bloemendaalsweg 68 2804 AB Gouda Telefoon 0182 527 566 Fax 0182 532 942 Internet www.deklupgouda.nl E-mail info@deklupgouda.nl Informatie Vrijwilligerswerk Welkom bij De Klup Om wat voor reden dan ook

Nadere informatie

Docentenhandleiding Educatieprogramma

Docentenhandleiding Educatieprogramma Docentenhandleiding Educatieprogramma Hoe, wat & waar Primair Onderwijs groep 3 t/m 6 Inhoud Het Dordrechts Museum..p.3 Algemene doelstelling programma...p.3 Aansluiting bij kerndoelen. p.3,4 Programma:Hoe,

Nadere informatie

Raadsstuk. CDA fractie Haarlem Cees-Jan Pen/Ria Keesstra. College van B&W T.a.v. portefeuillehouders Onderwijs en Welzijn

Raadsstuk. CDA fractie Haarlem Cees-Jan Pen/Ria Keesstra. College van B&W T.a.v. portefeuillehouders Onderwijs en Welzijn Raadsstuk Raadsstuk B&W datum Sector/Afd Reg.nr(s) Onderwerp 001/2009 9 december 2008 STZ/jos 08/202871 Beantwoording vragen van de heer C.J. Pen en mevrouw M.J.M. Keesstra- Tiggelman inzake maatschappelijke

Nadere informatie

Computercursus voor laaggeletterden. Klik & Tik en E-TV. Leven Lang Leren pilot, BasisBibliotheek Maasland. Inhoud: Projectplan 2

Computercursus voor laaggeletterden. Klik & Tik en E-TV. Leven Lang Leren pilot, BasisBibliotheek Maasland. Inhoud: Projectplan 2 Computercursus voor laaggeletterden Klik & Tik en E-TV Inhoud: Projectplan 2 Tussentijdse evaluatie (februari 20) 6 Projectplan Computercursus voor laaggeletterden Klik & Tik en E-TV Aanleiding Op 30 maart

Nadere informatie

Jaargang 3 nr. 10 5 juni 2015. = Kind op Maandag. Carrousel Nieuws. Agenda

Jaargang 3 nr. 10 5 juni 2015. = Kind op Maandag. Carrousel Nieuws. Agenda Jaargang 3 nr. 10 5 juni 2015 = Kind op Maandag Week 24: 8 14 juni Uitgeblust? 1 Koningen 19 Alle mensen hebben kunnen zien dat de Heer God is, zelfs koning Achab. Maar koningin Izebel is boos, zij wil

Nadere informatie

Workshops en trainingen. september 2015 t/m mei 2016

Workshops en trainingen. september 2015 t/m mei 2016 Workshops en trainingen september 2015 t/m mei 2016 3 INHOUD Inleiding... 4 Vrijwilligerscentrale Roermond Informatieavond... 5 Informatieavond: afspraken/regels rondom vrijwilligerswerk als tegenprestatie...

Nadere informatie

Deze cirkel bestaat uit vijf stappen die u kunt doorlopen om uw wervingscampagne systematisch op te zetten. Waar wil je vrijwilligers voor werven?

Deze cirkel bestaat uit vijf stappen die u kunt doorlopen om uw wervingscampagne systematisch op te zetten. Waar wil je vrijwilligers voor werven? Werving U wilt nieuwe vrijwilligers werven. Mensen die één keer aan een actie meedoen, mensen waar u af en toe een beroep op kunt doen, of mensen die voor langere tijd willen meewerken. U wilt hen in elk

Nadere informatie

Checklist Afspraken met elkaar maken voor scholen en stagebieders

Checklist Afspraken met elkaar maken voor scholen en stagebieders Rondom: Hoe werk je samen aan een goed begeleide stage? Checklist Afspraken met elkaar maken voor scholen en stagebieders Deze checklist is voor scholen en (potentiële) stagebieders die elkaar beter willen

Nadere informatie

Nieuwsbrief 2012, aflevering 4, oktober. Maatschappelijk nuttig. Hulp bij verhuizing. In dit nummer:

Nieuwsbrief 2012, aflevering 4, oktober. Maatschappelijk nuttig. Hulp bij verhuizing. In dit nummer: Nieuwsbrief 2012, aflevering 4, oktober In dit nummer: Hulp bij verhuizing/ Burendag/Samenwerking met Stichting Present/Alzheimertuin/ Salomon gastlocatie voor Dag van Dialoog/ Taalcoach/Fietscursus en

Nadere informatie

Juf Brenda s verlof komt tot langzaam tot een eind; in november zal zij haar taken weer hervatten.

Juf Brenda s verlof komt tot langzaam tot een eind; in november zal zij haar taken weer hervatten. De Scheepsbel Schooljaar 2015/2016, nummer 1, september 2015 Belangrijke data 30 september Playbackshow (alleen voor de kinderen) 2 oktober Weeksluiting groep 8 7 oktober Start Kinderboekenweek 14 oktober

Nadere informatie

Onderzoek MaS 2.0. Samenvatting en conclusies:

Onderzoek MaS 2.0. Samenvatting en conclusies: Onderzoek MaS 2.0 De vrijwilligerscentrale heeft in september 2013 een onderzoek laten uitvoeren door een MBO student marketing medewerker bij de huidige stage bieders, waarbij gevraagd is naar de bevindingen

Nadere informatie

Melanchthon Business nieuws (december 2013)

Melanchthon Business nieuws (december 2013) Melanchthon Business nieuws (december 2013) Nieuwsbrief voor ouders en leerlingen van Melanchthon Business School ----------------------------------------------- Algemeen Inleiding Via deze nieuwsbrief

Nadere informatie

Nieuwsbrief September 2014

Nieuwsbrief September 2014 Nieuwsbrief September 2014 Netwerkgroep45plus: ontstaan en doel De Netwerkgroep45plus Nijmegen is een zelfregiegroep van gemotiveerde 45-plussers, met zeer ruime en uiteenlopende werkervaringen. Naast

Nadere informatie

Maatschappelijke stage

Maatschappelijke stage stagebieders Maatschappelijke stage Informatie voor stagebieders Vanaf 2011-2012 zoeken zo n 195.000 leerlingen per jaar een leuke, leerzame en zinvolle stageplaats Wat is dat eigenlijk, de maatschappelijke

Nadere informatie

Eigen Kracht 2013 2014 van barrière naar carrière

Eigen Kracht 2013 2014 van barrière naar carrière Eigen Kracht 2013 2014 van barrière naar carrière Projectplan Eigen Kracht - Van barrière naar carrière LEVgroep Penningstraat 55 5701 MZ Helmond Projectperiode 2013 2014 1 1 Inleiding Eigen Kracht is

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF januari 2015

NIEUWSBRIEF januari 2015 NIEUWSBRIEF januari 2015 Beste ouders / verzorgers, Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van januari. We wensen u veel leesplezier. Welkom Deze maand zijn de volgende leerlingen bij ons op school gekomen:

Nadere informatie

Cursus Klantgericht denken en handelen NUMMER 93, 20 MAART 2015

Cursus Klantgericht denken en handelen NUMMER 93, 20 MAART 2015 NUMMER 93, 20 MAART 2015 IN DIT NUMMER Cursus Klantgericht denken en handelen lees verder Molen zoekt molenaar (m/v) lees verder Maand van de geschiedenis 2015 lees verder Officiële aftrap Knoal! lees

Nadere informatie

De rol van de bibliotheek bij verankering van leesbevordering in de opleidingen

De rol van de bibliotheek bij verankering van leesbevordering in de opleidingen De rol van de bibliotheek bij verankering van leesbevordering in de opleidingen Aanvulling Competent in leesbevordering Docentengids voor opleidingen Pedagogisch Werk en Onderwijsassistent Auteur: Margriet

Nadere informatie

Verslag ouderavond FIT(s) OP DE KRING

Verslag ouderavond FIT(s) OP DE KRING Verslag ouderavond FIT(s) OP DE KRING In gesprek met elkaar. Uitwerking van de stellingen. De onderstaande stellingen hebben we deze avond besproken onder elke stelling staan een aantal opmerkingen die

Nadere informatie

SPECIFIEK IN DE BOUWWERELD

SPECIFIEK IN DE BOUWWERELD TECHNICHE SPECIFIEK IN DE BOUWWERELD Pannenbier Werken aan het hoogst haalbare. Voor zakelijk succes is meer nodig dan alleen het koppelen van de juiste kandidaten aan uw bedrijf. Een bouwwerk is ook niet

Nadere informatie

COMMUNICATIEPLAN SOCIAAL (WIJK)TEAM

COMMUNICATIEPLAN SOCIAAL (WIJK)TEAM COMMUNICATIEPLAN SOCIAAL (WIJK)TEAM 1. Inleiding In dit PR en communicatieplan is te lezen op welke wijze invulling gegeven wordt aan de PR en communicatie voor de invoering van Sociaal (wijk) Teams in

Nadere informatie

Namens het team van basisschool de Bongerd wensen wij u alvast hele fijne kerstdagen en een goed en gezond 2016!

Namens het team van basisschool de Bongerd wensen wij u alvast hele fijne kerstdagen en een goed en gezond 2016! Nieuwsbrief 7 11-12-2015 Namens het team van basisschool de Bongerd wensen wij u alvast hele fijne kerstdagen en een goed en gezond 2016! Sinterklaas Op vrijdag 4 december hebben we samen met basisschool

Nadere informatie

Achtergrond informatie Toolkit Ouderbetrokkenheid vakantieschool

Achtergrond informatie Toolkit Ouderbetrokkenheid vakantieschool Achtergrond informatie Toolkit Ouderbetrokkenheid vakantieschool De vakantieschool is een bijzonder moment, waarbij de sfeer op school anders is dan anders. Er is extra aandacht voor de leerlingen en de

Nadere informatie

adres» Spoorlaan 444 «5038 CH Tilburg post «Postbus 3078-5003 DB Tilburg tel «013 583 99 99

adres» Spoorlaan 444 «5038 CH Tilburg post «Postbus 3078-5003 DB Tilburg tel «013 583 99 99 Gemeente Krimpen aan den IJssel T.a.v. mevr. Noe Postbus 200 2920 AE KRIMPEN AAN DEN IJSSEL datum kenmerk onderwerp 8 april 2015 15181-LB/LvI Offerte Taalcoaching 2015 Geachte mevrouw Noe, Hierbij sturen

Nadere informatie

Iedereen doet mee Dorpen en wijken leefbaar Vrijwilligers aan zet Geluk is

Iedereen doet mee Dorpen en wijken leefbaar Vrijwilligers aan zet Geluk is Iedereen doet mee Dorpen en wijken leefbaar Vrijwilligers aan zet Welzijnsdiensten in Zuidwest-Drenthe en Noordwest-Overijssel Welzijn MensenWerk ondersteunt groepen bewoners en organiseert activiteiten

Nadere informatie

Geregeld. Instituut Theo Thijssen. Juni 2015, jaargang 5, nr. 5

Geregeld. Instituut Theo Thijssen. Juni 2015, jaargang 5, nr. 5 Geregeld Instituut Theo Thijssen Juni 2015, jaargang 5, nr. 5 Website voor de schoolopleiders: www.werkvelditt.hu.nl Agenda: 7 oktober: Opleidingsraad 15 september: BOIS overleg Redactie Geregeld: Henk

Nadere informatie

Jaarverslag Zeggenschap

Jaarverslag Zeggenschap Jaarverslag Zeggenschap 2014 1 Odion, januari 2015 hallo Hallo, 2014 is voorbij gevolgen. Er is weer veel gebeurd op het gebied van zeggenschap. In dit verslag breng ik jullie op de hoogte van alle gebeurtenissen,

Nadere informatie

Speerpunten Veenscentrale in 2015 :

Speerpunten Veenscentrale in 2015 : Speerpunten centrale in 2015 : Ondersteuning mantelzorgers via ontmoeting, informatie en advies Opstart en uitvoering mantelzorgwaardering: groepsgerichte bijeenkomsten en Twinkelingen. Vrijwilligers College:

Nadere informatie

Vanuit de kunsten gelden er geen beperkingen alleen maar mogelijkheden.

Vanuit de kunsten gelden er geen beperkingen alleen maar mogelijkheden. KOMpositie in beeld Vanuit de kunsten gelden er geen beperkingen alleen maar mogelijkheden. Inhoudsopgave Voorwoord Inleiding Waarom KOM? KOM erbij KOM praat KOM thuis bij KOM werken KOM samen Dankwoord

Nadere informatie

De derde editie van de nieuwsbrief

De derde editie van de nieuwsbrief Nieuwsbrief 3 Jaargang 2 13-10 - 2011 www.olivijn.almere-speciaal.nl De derde editie van de nieuwsbrief Belangrijke data voor de komende periode Nieuws vanuit de directie Nieuws vanuit de ouderraad Nieuws

Nadere informatie

Presentatie d.d. 23/4/2013 Huis van de Buurt Huis van.

Presentatie d.d. 23/4/2013 Huis van de Buurt Huis van. Presentatie d.d. 23/4/2013 Huis van de Buurt Huis van. Logo Huis van de Buurt Caroline van Gessel, coördinator Huis van de Buurt St. Zorgcentra de Betuwe Stel U wordt nu geboren, hoe zou u de zorg en welzijn

Nadere informatie

De leukste plek om te. leren. Versterken van het contact tussen docenten en coaches op de leerafdeling. Verbetering van de communicatie werkt!

De leukste plek om te. leren. Versterken van het contact tussen docenten en coaches op de leerafdeling. Verbetering van de communicatie werkt! De leukste plek om te leren Versterken van het contact tussen docenten en coaches op de leerafdeling Verbetering van de communicatie werkt! Aanleiding In opdracht van het ROC Midden Nederland (ROC MN)

Nadere informatie

jaarplan mensen die zich inzetten voor de acceptatie van lesbiennes, homo s, biseksuelen en transgenders in de samenleving.

jaarplan mensen die zich inzetten voor de acceptatie van lesbiennes, homo s, biseksuelen en transgenders in de samenleving. Homoseksualiteit de normaalste zaak van de wereld maken. Dat is waar we ook in 2015 voor gaan. In dit jaarplan vind je meer informatie over onze doelstellingen voor het komende jaar. Onmisbaar daarbij

Nadere informatie

WIJKACCOMMODATIES: BREDER EN BETER Groeiend nut en noodzaak van het netwerk van wijkaccommodaties in de stad Groningen

WIJKACCOMMODATIES: BREDER EN BETER Groeiend nut en noodzaak van het netwerk van wijkaccommodaties in de stad Groningen STRATEGISCHE VISIE BBOG zomer 2010 WIJKACCOMMODATIES: BREDER EN BETER Groeiend nut en noodzaak van het netwerk van wijkaccommodaties in de stad Groningen 1. BBOG Het BBOG staat voor Buurtcentra Besturen

Nadere informatie

Goed project maar geen geld? Fonds1818 helpt!

Goed project maar geen geld? Fonds1818 helpt! Goed project maar geen geld? Fonds1818 helpt! Emma s Hof Den Haag Aanvraag indienen Op de website www.fonds1818.nl kunt u het digitale aanvraagformulier invullen. Of u stuurt een uitgewerkt projectplan

Nadere informatie

Steunpunten vrijwilligers en mantelzorg

Steunpunten vrijwilligers en mantelzorg Steunpunten vrijwilligers en mantelzorg Welkom De steunpunten algemeen Stand van zaken steunpunt vrijwilligers Stand van zaken steunpunt mantelzorg Vragen Contactgegevens De steunpunten Startbijeenkomst

Nadere informatie

Brede School Zuid Oost

Brede School Zuid Oost Brede School Zuid Oost Met de lente voor de deur een nieuwe activiteitenfolder! Verschillende organisaties bieden ook in de derde periode van het schooljaar 2012-2013 een divers activiteitenprogramma aan

Nadere informatie

jaargang 18 nummer 1 donderdag 03-09-2015

jaargang 18 nummer 1 donderdag 03-09-2015 KBS De Zandberg Zandberglaan 60-62 4818 GL Breda Deze nieuwsbrief wordt verspreid onder alle ouders, personeelsleden en diverse betrokkenen. Wilt u informatie over een bericht opvragen, of reageren op

Nadere informatie