3. Professionalisering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "3. Professionalisering"

Transcriptie

1 3. Professionalisering

2 Assessorendossier Inhoudsopgave Inleiding 3 Inleiding bij het assessorendossier 3 Waarom gekozen voor het aanleggen van een assessorendossier? 4 Overzicht van functie assessorendossier 4 Waarde van het assessorendossier in je eigen werksituatie 5 De opdrachten 5 Bijlagen 7 Bijlage 1: De assessorencompetenties 7 Bijlage 2: Selfassessment formulier 9 Bijlage 3: Assessorendossier 10 Blad 1: Persoonlijke gegevens 10 Blad 2: Overzicht werkervaring en scholing, cursussen en training (CV) 10 Blad 3: Persoonlijk overzicht assessorencompetenties en bijbehorende bewijsstukken 11 Copyright ADEF,

3 Inleiding Inleiding bij het Assessorendossier Je begint straks aan een training tot assessor bij een Hogeschool. Tijdens de training werk je aan de ontwikkeling van specifieke competenties voor assessoren. Om bewust te worden van die ontwikkeling en vast te leggen hoe dat in zijn werk gaat, bouw je (verder) aan een assessorendossier. Niemand van de cursisten komt blanco binnen; waarschijnlijk beschik je al over eerder verworven competenties (EVC s) die aansluiten bij de competenties voor assessoren, heb je al eerder een assessorentraining gedaan, of heb je (meer of minder) ervaring als assessor. Om de stand van zaken bij binnenkomst vast te leggen is het nuttig een selfassessment te doen. Hiermee leg je vast in welke mate je bij aanvang van de (vervolg)training bepaalde assessorencompetenties al in huis hebt en wat je (verder) wilt gaan ontwikkelen. Je probeert hier ook bewijsstukken bij op te voeren. Tijdens de (vervolg) training wordt er (verder) geoefend met instrumenten die bij het afnemen van een assessment worden ingezet, o.a.: het criterium gericht interview (CGI), de START-methode en het beoordelen van bewijsstukken, al dan niet in specifieke situaties (bv. bij een EVC assessment). Dit draagt bij aan het (verder) ontwikkelen van je assessorencompetenties. Je beschrijvingen van je ontwikkeling en de tijdens de (vervolg)trainingen verzamelde bewijsstukken voeg je toe aan het assessorendossier. Bij elke trainingsbijeenkomst zal je assessorendossier een rol spelen. Na elke bijeenkomst kunnen er leervragen, beschrijvingen, bewijsstukken of aanscherpingen van bewijsstukken toegevoegd worden. Aan het eind van de training maak je de balans nog een keer op in een selfassessment, dat je gebruikt om invulling te geven aan je leer- en feedbackvragen voor de periode die volgt. Daarin zul je zelf minstens twee maal een assessment afnemen. Het zelf afnemen van assessment is uiteraard waar het om draait en zal daarom het meest leerzame onderdeel van het trainingstraject vormen. Wanneer je voor jezelf leerdoelen vaststelt, zal het leren bewuster gaan. De ontwikkeling aan competenties zal waarschijnlijk inzichtelijker worden en er kan gericht aan bewijsstukken gewerkt worden. Na de periode waarin je zelf assessments afneemt wordt de (vervolg)training afgesloten met een terugkombijeenkomst. Daarvoor heb je in je dossier in ieder geval één competentie compleet uitgewerkt. Je ontwikkeling m.b.t. deze competentie ligt nu van af startpunt tot aan het einde vast. Dit proces stopt natuurlijk niet bij deze terugkombijeenkomst. Copyright ADEF, 20093

4 Zo kun je bv. deel gaan nemen aan de certificeringprocedure expertassessor, dan bouw je je dossier uit tot een compleet assessorenportfolio, waarin je je ontwikkeling van al je assessorencompetenties vastlegt. Waarom gekozen voor het aanleggen van een assessorendossier? Het gekozen traject maakt duidelijk hoe de studenten in een competentiegerichte opleiding werken. Daar wordt ook van af het begin van de studie bewust en gericht gewerkt aan het ontwikkelen van de competenties geformuleerd door het SBL. De studenten starten vrijwel direct met het bijhouden van een ontwikkelingsportfolio (NB: kandidaten aan een EVC-procedure maken zelfs al vóór ze een opleiding starten een portfolio). Bij de tussentijdse assessments (bijvoorbeeld hoofdfasebekwaam en afstudeerbekwaam voor de voltijdstudenten) wordt er vooral naar ontwikkeling gekeken. Bij het assessment startbekwaam tenslotte wordt er aan de hand van o.a. een presentatieportfolio een beoordeling gegeven van het totale proces van de student: is de student nu startbekwaam? Met het assessorendossier dat in deze training gebruikt wordt, wordt een deel van het proces van de student gevolgd. Door dit proces zelf te doorlopen, zal het inzicht in de portfolio s van studenten alleen maar toenemen. Overzicht van functie assessorendossier Het dossier bestaat uit een gestandaardiseerd overzicht van individuele leer- en werkervaringen van de assessor (in opleiding). Dit dossier is belangrijk om inzicht te verkrijgen in de verworven competenties. In het kader van de training voor assessoren dient het bijhouden van het

5 Tot slot kun je je dossier uitbouwen tot een compleet portfolio, waarmee je bekwaamheid als expertassessor bewijst. Dan is het dossier dus ook van belang voor het verkrijgen van het certificaat dossier op het gebied van assessorcompetenties drie doelen: Het leidt ten eerste tot leerwensen en vragen die richting kunnen geven aan het volgen van de (vervolg)training. Ten tweede doorloop je door het bijhouden van een dossier en evt. door het deelnemen aan de certificeringprocedure een soortgelijk proces als de kandidaat waarbij jij straks een assessment gaat afnemen. Zodoende weet je wat de verschillende aspecten zijn van de opdracht die je zelf bij anderen gaat beoordelen. Het derde doel is gericht op de inhoud van de (vervolg)training. Het dossier zal meermalen dienen als startpunt voor oefeningen tijdens de bijeenkomsten. Copyright ADEF, 2009 Waarde van het assessorendossier in je eigen werksituatie Het assessorendossier is te gebruiken bij de eigen functionering- en beoordelingsgesprekken. Voor diegenen die al in eerdere trainingstrajecten aan een portfolio hebben gewerkt, heeft dit dossier een letterlijk toevoegende waarde; het maakt het professionele portfolio completer. De opdrachten Het assessorendossier komt tot stand door er aan de hand van opdrachten die thuis en bij assessments uitgevoerd worden aan te werken, gecombineerd met de activiteiten in de trainingen. De opdrachten zullen per training verschillen. Voor de eerste bijeenkomst van elke training is het belangrijk de voorbereidende opdracht te maken en het gehele dossier mee naar de bijeenkomst te nemen. Tijdens de bijeenkomst wordt het werk onderling uitgewisseld. Voorbereidingsopdracht bij elke nieuw te volgen training: Werk- en leerervaring vergeleken met de assessorencompetenties Belangrijk! De opdrachten zijn ter voorbereiding op de bijeenkomst en dienen dus vooraf te worden gemaakt. De voorbereidingen voor de bijeenkomsten Copyright ADEF,

6 kosten gemiddeld een uur per keer. Neem je dossier telkens mee naar elke trainingsbijeenkomst. Vooraf Indien je al eerder een assessorendossier hebt gemaakt, werk daar dan mee verder en sla de tekst op de rest van deze pagina over: actualiseer je assessorendossier (blad 1 t/m 3), spits je daarbij toe op de doelgroep en het type assessment waarvoor je een (vervolg)training gaat doen; vul opnieuw het selfassessmentformulier in (bijlage 2); formuleer leervragen voor de (vervolg)training. In onderstaande tekst wordt er verder vanuit gegaan dat je nog niet eerder aan een assessorendossier hebt gewerkt: Inleiding Er zijn negen assessorencompetenties geformuleerd in het assessorendossier. Er staan hier ook kerntaken bij omschreven; de kerntaken geven concreet aan wat de competentie inhoudt. Ter kennismaking met de competenties en als start met de opbouw van je assessorendossier (bijlage 3) maak je vóór de eerste trainingsbijeenkomst de voorbereidingsopdracht. Deze opdracht bestaat uit 3 onderdelen. Het laatste onderdeel maakt een begin met de opbouw van het dossier. Hier wordt uitgegaan van het traject van beschrijven naar bewijzen.

7 Onderdeel 1 Lees de assessorencompetenties in bijlage 1 aandachtig door. Geef op het selfassessment formulier in bijlage 2 aan waar je zelf denkt dat op dit moment te staan in je assessorencompetenties. De instructie staat verder in bijlage 2. Onderdeel 2 Je maakt dat de gegevens op blad 1 en blad 2 van het assessorendossier (bijlage 3) volledig zijn. Blad 1 zijn je persoonlijke gegevens en blad 2 is een korte CV. Onderdeel 3 Bijlagen Geef van in ieder geval één competentie een concreet voorbeeld en / of beschrijf een kenmerkende situatie, waarmee je denkt aan te tonen dat je deze competentie (gedeeltelijk) beheerst. Spits je hierbij zo mogelijk toe op de doelgroep en het type assessment waarvoor je een (vervolg)training gaat doen. Tip bij onderdeel 3: Denk bij het beschrijven van een ervaring bijvoorbeeld aan: taken die je hebt uitgevoerd; waar je dat hebt gedaan, organisatie/bedrijf en functie; wat je precies deed en wat het effect hiervan was; welk product je hebt gemaakt of welk resultaat je moest bereiken; of je zelfstandig of onder leiding werkte. Copyright ADEF, 2009 Bijlage 1: De assessorencompetenties Competentie 1: Interpersoonlijk Copyright ADEF,

8 De assessor is in staat om een veilige beoordelingsomgeving te bieden. De assessor is bekend met de principes die noodzakelijk zijn voor het scheppen van een vriendelijke en coöperatieve sfeer. Competentie 2: Observeren De assessor is in staat om op adequate wijze de kandidaat te observeren (indien een observatie bij één van de instrumenten / methodieken van de procedure hoort) en aan deze observatie, in relatie met de bekwaamheidseisen, een beoordeling te koppelen. Competentie 3: Interviewen De assessor is in staat om door middel van het toepassen van vraag- en interviewtechnieken de competenties/kwaliteiten van de kandidaat boven tafel te krijgen en die in het gesprek te vergelijken met de bekwaamheidseisen. De assessor stelt vragen om de waarde van de ervaring (kennis en kunde) te onderzoeken. Competentie 4: Beoordelen De assessor is in staat op adequate wijze een beoordeling te geven van de competenties van de kandidaat, aan de hand van de gebruikte assessmentinstrumenten in de assessmentprocedure (bijvoorbeeld portfolio, proeve van bekwaamheid, criteriumgericht interview). De assessor is in staat gedrag te beoordelen aan de hand van bekwaamheidseisen (vastgelegd in de wet beroepen in het onderwijs), bewijzen en antwoorden van een kandidaat. Competentie 5: Terugkoppelen / Feedback geven De assessor is in staat om de kandidaat op een constructieve, motiverende wijze feedback te geven over het assessment en de uitslag hiervan, passend bij het niveau van de kandidaat. De assessor kan de beslissingen, die genomen zijn op basis van de beoordeling en die aangeven op welke punten de kandidaat bekwaam is, duidelijk uitleggen en onderbouwen.

9 Competentie 6: Schriftelijk communiceren De assessor is in staat om een duidelijk, gedetailleerd en gestructureerd verslag op te stellen. De assessor beschrijft in zijn verslag de competenties van de kandidaat en niet de persoonskenmerken. Competentie 7: Inhoudelijke bekwaamheid De assessor is inhoudelijk bekwaam op het gebied van het leraarschap en dient te beschikken over voldoende ervaring en kwalificaties in het beroep. De assessor kan bewijzen dat hij voldoende inhoudelijk onderlegd is en bereid is op de hoogte te blijven van verdere ontwikkelingen in de sector. De assessor is bekend met de bekwaamheidseisen en heeft kennis van de arbeidsmarkt. Competentie 8: Begeleiden De begeleider is in staat om informatie over de assessmentprocedure op een systematische en duidelijke manier te presenteren. De begeleider is in staat om doelgericht interviewtechnieken te gebruiken om de formele en informele vaardigheden/kwaliteiten/competenties aan het licht te brengen in het kader van de begeleiding van de deelnemer (in het kader van het herkennen van de eigen competenties). De begeleider kan de te volgen stappen in het beoordelingsproces identificeren en herkennen, en weet wat de deelnemer moet doen om de assessmentprocedure succesvol te doorlopen. Competentie 9: Reflecterend en lerend vermogen De assessor heeft inzicht in eigen voorkennis en culturele bagage wat betreft het beoordelen van het gedrag van kandidaten op basis van de gestelde criteria. De assessor heeft inzicht in eigen vooroordelen en kennis van eigen subjectiviteit. De asssessor is in staat te reflecteren op eigen gedrag en daarin ontwikkelpunten aan te geven. Copyright ADEF, 20099

10 Copyright ADEF, 2009 Bijlage 2: Selfassessment formulier Eigen oordeel over de verworven competenties: een selfassessment Instructie: Geef in onderstaande tabel een persoonlijk oordeel weer op twee verschillende momenten. Het eerste moment is bij de voorbereiding op de training. Het tweede moment is voor de periode waarin je zelf assessments af gaat nemen (met de doelgroep uit de (vervolg)training). Eigen oordeel over het aanwezig zijn van de competenties Formuleer in termen van: ja/ neen/ gedeeltelijk (+/-) en heb je bewijs? start voor het zelf afnemen van assessments datum Assessorencompetenties ja nee +/- ja nee +/- bewijs Copyright ADEF,

11 Bijlage 3: Assessorendossier 1: Persoonlijke gegevens interpersoonlijk observeren interviewen beoordelen terugkoppelen / feedback geven schriftelijk communiceren inhoudelijke bekwaamheid begeleiden reflecterend en lerend vermogen Achternaam en voorletters: Geboortedatum: Geboorteplaats: 1: Overzicht werkervaring en scholing, cursussen en training (CV) Instructie: Copyright ADEF,

12 Geef hieronder aan welke relevante werk- en assessorenervaring je hebt. Geef aan welke scholing, cursussen en training je hebt gedaan. Geef ook aan in welk schoolvak en in welk schooltype je de ervaring hebt opgedaan. Copyright ADEF,

13 3: Persoonlijk overzicht assessorencompetenties en bijbehorende bewijsstukken Competenties Concrete voorbeelden en / of kenmerkende situaties met verwijzing naar bewijzen Competentie 1: Interpersoonlijk De assessor is in staat om een veilige leeromgeving te bieden. De assessor is bekend met de principes die noodzakelijk zijn voor het scheppen van een vriendelijke en coöperatieve sfeer. Kerntaak De assessor hanteert communicatie- en omgangsvormen die de deelnemer uitnodigen om tot een optimale prestatie te komen. Competentie 2: Observeren De assessor is in staat om op adequate wijze de kandidaat te observeren (indien een observatie bij één van de instrumenten / methodieken van de procedure hoort) en aan deze observatie, in relatie met de bekwaamheidseisen, een beoordeling te koppelen. Kerntaak De assessor beoordeelt het gedrag en de resultaten van de kandidaat tijdens de presentatie of in de praktijk. Daartoe observeert de assessor en maakt objectieve aantekeningen. Op basis van observatieresultaten interpreteert en evalueert de assessor het proces en product in relatie tot de bekwaamheidseisen. Copyright ADEF,

14 Competentie 3: Interviewen De assessor is in staat om door middel van het toepassen van vraag- en interviewtechnieken de competenties/kwaliteiten van de kandidaat boven tafel te krijgen en die in het gesprek te vergelijken met de bekwaamheidseisen. De assessor stelt vragen om de waarde van de ervaring (kennis en kunde) te onderzoeken. Kerntaak De assessor voert een gesprek (volgens een passende interviewmethode, bijvoorbeeld het criteriumgericht interview) met de kandidaat om te beoordelen wat de kwaliteit van de ervaring (kennis en kunde) van de kandidaat is in relatie tot de bekwaamheidseisen. Competentie 4: Beoordelen De assessor is in staat op adequate wijze een beoordeling te geven van de competenties van de kandidaat, aan de hand van de gebruikte assessmentinstrumenten in de assessmentprocedure (bijvoorbeeld portfolio, proeve van bekwaamheid, criteriumgericht interview). De assessor is in staat gedrag te beoordelen aan de hand van bekwaamheidseisen (vastgelegd in de wet beroepen in het onderwijs), bewijzen en antwoorden van een kandidaat te beoordelen. Kerntaken

15 De assessor beoordeelt de waarde van het portfolio en de bewijzen aan de hand van verschillende criteria (zoals authenticiteit, relevantie, actualiteit enzovoort). De assessor interpreteert en waardeert op basis van zijn bevindingen (zoals de beoordeling van het portfolio en proeve van bekwaamheid/ praktische testsituatie) de activiteiten die verband houden met de vereiste competenties. De assessor beoordeelt de activiteiten en de producten. Hij legt het verband tussen producten en de bekwaamheidseisen. Copyright ADEF, 2009 Competentie 5: Terugkoppelen / Feedback geven De assessor is in staat om de kandidaat op een constructieve, motiverende wijze feedback te geven over het assessment en de uitslag hiervan, passend bij het niveau van de kandidaat. De assessor kan de beslissingen, die genomen zijn op basis van de beoordeling en die aangeven op welke punten de kandidaat bekwaam is, duidelijk uitleggen en onderbouwen. Copyright ADEF,

16 Kerntaken De assessor overlegt met de andere assessor om tot een eindbeoordeling te komen. Op basis van de onafhankelijke beoordelingen van alle assessoren wordt een eindoordeel gegeven gebaseerd op consensus. De assessor geeft de kandidaat feedback over de uitkomsten van het assessment. Competentie 6: Schriftelijk communiceren De assessor is in staat om een duidelijk, gedetailleerd en gestructureerd verslag op te stellen. De assessor beschrijft in zijn verslag de competenties van de kandidaat en niet de persoonskenmerken. Kerntaak De assessor stelt een eindrapportage op. Hierin wordt duidelijk informatie verschaft over het resultaat van de beoordeling. Op basis van dit rapport kan een examencommissie beslissingen nemen en onderbouwen. De begeleider neemt deze informatie mee als input voor eventuele vervolgstappen die met de kandidaat worden besproken (bijvoorbeeld in een Persoonlijk Ontwikkel Plan).

17 Competentie 7: Inhoudelijke bekwaamheid De assessor is inhoudelijk bekwaam op het gebied van het leraarschap en dient te beschikken over voldoende ervaring en kwalificaties in het beroep. De assessor kan bewijzen dat hij voldoende inhoudelijk onderlegd is en bereid is op de hoogte te blijven van verdere ontwikkelingen in de sector. De assessor is bekend met de bekwaamheidseisen en heeft kennis van de arbeidsmarkt. Kerntaak De assessor kent het onderwijsveld en beoordeelt de prestaties van de kandidaat in de context van de werkplek waarbinnen de kandidaat heeft gefunctioneerd. Competentie 8: Begeleiden De begeleider is in staat om informatie over de assessmentprocedure op een systematische en duidelijke manier te presenteren. De begeleider is in staat om doelgericht interviewtechnieken te gebruiken om de formele en informele vaardigheden/kwaliteiten/competenties aan het licht te brengen in het kader van de begeleiding van de deelnemer (in het kader van het herkennen van de eigen competenties). De begeleider kan de te volgen stappen in het beoordelingsproces identificeren en herkennen, en weet wat de deelnemer moet doen om de assessmentprocedure succesvol te doorlopen. Kerntaken De begeleider informeert de deelnemer aan de assessmentprocedure over de procedure, de te volgen stappen in die procedure, het tijdspad en de instrumenten De begeleider verzorgt het.portfolio- begeleidingstraject. De begeleider beoordeelt de volledigheid van het portfolio. Copyright ADEF, 2009 Copyright ADEF,

18

19 Competentie 9: Reflecterend en lerend vermogen De assessor heeft inzicht in eigen voorkennis en culturele bagage wat betreft het beoordelen van het gedrag van kandidaten op basis van de gestelde criteria. De assessor heeft inzicht in eigen vooroordelen en kennis van eigen subjectiviteit. De asssessor is in staat te reflecteren op eigen gedrag en daarin ontwikkelpunten aan te geven. Copyright ADEF,

20 Assessorentraining EVC Inhoudsopgave 1. De EVC-procedure 1.1 EVC 3 procedure Rol van de assessor in de EVC 3 procedure Taken van de assessor in de EVC 3 procedure De professionalisering van assessoren Assessoren vervolgtraining EVC Inleiding Inhoud vervolgtraining EVC Inzet deelnemers Middelen Programma vervolgtraining EVC Voorbereidingsopdracht op dagdeel Dagdeel Voorbereiding op dagdeel Dagdeel 2 28 Bijlagen 31 Bijlage 1: Observatiemethode volgens WAKKER 31 Bijlage 2: Rollen en taken van begeleider en assessor EVC 34 Bijlage 3: Kwaliteitseisen bewijsmateriaal 36 Bijlage 4: Hulpformulier Criterium Gericht Interview m.b.v. START-methodiek 38 Bijlage 5: Gespreksinterventies 39 Bijlage 6: Valkuilen bij beoordelen 41

21 1. De EVC-procedure Copyright ADEF, EVC 3-procedure In de EVC-procedure worden de volgende stappen doorlopen. I. Oriëntatie en advies 0. Quickscan EVC (optioneel) 1. Voorlichtingsgesprek 2. Aanmeldingsformulier II. Herkennen, beoordelen en erkennen van competenties 3. Samenstellen van een portfolio 4. Beoordelen van het portfolio 5. Criteriumgericht interview 6. Feedback & voorlopig oordeel assessoren 7. Opstellen EVC Rapportage (eindfase voor assessment) III. Erkennen van competenties door de opleiding 8. De opleiding waardeert de EVC rapportage door examencommissie; overzicht verkregen vrijstellingen en nog te volgen opleidingstraject In de oriëntatie- en adviesfase is vastgesteld voor welke opleiding EVC 3 mogelijk is en wat de kandidaat daarvoor moet doen. Persoonlijke doelen en afspraken zijn vastgelegd. Ten behoeve van het assessment heeft de kandidaat vervolgens een portfolio samengesteld: een map waarin stukken zijn opgenomen die ervaringen en kwaliteiten in relatie tot het competentieprofiel van de opleiding [naam opleiding] tonen. Een zelfevaluatie, bewijzen ter onderbouwing hiervan en reflecties op specifieke situaties en het eigen gedrag, maken deel uit van het portfolio. Het portfolio vormt de basis voor het assessmentgesprek dat met twee assessoren wordt gevoerd. Doel van het assessmentgesprek is te beoordelen in hoeverre de kandidaat daadwerkelijk beschikt over de vereiste competenties. Aan de hand van de zelfevaluatie en documenten in het portfolio wordt ingegaan op: de (complexiteit) van context waarin beroepstaken en handelingen worden uitgevoerd; de aanpak die de kandidaat hanteert; de kennis en vaardigheden die daarbij nodig zijn; de mate van zelfstandigheid bij uitvoering van beroepshandelingen; de behaalde resultaten en de transfer naar Copyright ADEF,

22 Niet of onvoldoende aangetoond: De competentie is niet of zwak ontwikkeld, of de kandidaat heeft hiervoor geen bewijzen aangeleverd omdat deze competentie niet van toepassing is. ndere situaties. In deze rapportage wordt per competentie een oordeel gegeven, waarbij sprake kan zijn van de volgende uitkomsten: Basisniveau: kennisniveau: Bijvoorbeeld: cursus gevolgd op dit terrein; als belanghebbende betrokken geweest hierbij. Bijdrage geleverd hieraan, bijvoorbeeld als onderwijsassistent. Gevorderd niveau: Zelfstandig uitgevoerd, bijvoorbeeld in de rol van leerkracht of groepsleider. Bachelor niveau: Verdiepend (analyserend, plannend en (zelf)evaluerend handelen) en professioneel (standpuntbepalend, alternatieven overwegend, zowel individueel als in overleg; met anderen overleggend en handelend). Op basis van dit eindoordeel (fase 3) stelt de examencommissie van de opleiding [naam opleiding] vast voor welke vrijstellingen de kandidaat in aanmerking komt en wat het nog te volgen opleidingstraject is, indien de kandidaat zich inschrijft voor de opleiding. Dit laatste is verwoord in de bijlage behorend bij de rapportage ( EVC-verklaring examencommissie ). 1.2 Rol van de assessor in de EVC 3-procedure Bij de EVC 3-procedure zijn twee assessoren betrokken. Hier is voor gekozen om de intersubjectiviteit te bevorderen. De assessoren zijn inhoudsdeskundigen in het gekozen beroepsdomein. Er zijn drie soorten assessoren, waarbij vak- en opleidingsassessor in één persoon vertegenwoordigd zijn: De opleidingsassessor: Deze is werkzaam in de opleiding en zijn inhoudsdeskundigheid ligt in het opleiden van leraren. De veldassessor: Deze is afkomstig uit het werkveld en heeft doorgaans ook inhoudsdeskundigheid in het tweedegraads vak waarvoor de EVC 3 procedure is aangevraagd (het tweedegraads veld van VO, VMBO en MBO). De vakassessor:

23 Deze is werkzaam in het vak- en de vakdidactiek op de opleiding. In principe wordt een duo van een opleidingsassessor en veldassessor ingezet in de EVC 3 procedure. Copyright ADEF, 2009 Indien de kandidaat besluit tot een opleidingstraject aan hetzelfde instituut als waar hij de EVC 3 procedure heeft doorlopen, is de vakassessor behulpzaam bij het vertalen van de EVC rapportage naar een opleidingsplan. Zo wordt een goede aansluiting gegarandeerd tussen EVC procedure en maatwerktraject op de opleiding. Dat er vanuit iedere opleiding een vakassessor is, vergroot het draagvlak voor EVC bij die opleidingen. Uiteraard is de EVC procedure en rapportage opleidingsonafhankelijk en is de kandidaat volkomen vrij in de keuze voor een eventueel opleidingstraject. De assessoren hebben in de EVC 3-procedure de rol van beoordelaar. Hun kerntaak is om te onderzoeken en beoordelen op welk niveau de kandidaat de competenties uit het gekozen competentieprofiel heeft ontwikkeld. Dit betekent dat het accent van de rol van de assessor ligt in de fasen beoordelen en erkennen van het EVC-model. De instrumenten die de Hogescholen inzetten tijdens de beoordelingsfase zijn de portfoliobeoordeling en het criteriumgerichte interview. Tijdens het CGI voeren de twee assessoren een gesprek met de kandidaat op basis van de informatie over de opgedane ervaring die in het portfolio is aangeleverd. In aanvulling op het interview kan een toets of een praktijkproef deel uit maken van de procedure. De praktijkproef of andere aanvullende informatie wordt eveneens door de assessoren beoordeeld. Copyright ADEF,

24 2. De professionalisering van assessoren Op basis van de verzamelde informatie over het competentieniveau van de kandidaat wordt een eindoordeel gegeven, welke wordt weergegeven in de EVC-rapportage. 1.3 Taken van de assessor in de EVC 3-procedure De taken van de assessor in de EVC-procedure zijn als volgt: Beoordelen van het portfolio; Voeren van het criteriumgerichte interview; Vaststellen van een eindoordeel op basis van alle tijdens de beoordeling verzamelde informatie over de competenties van de kandidaat; Opstellen van de EVC 3-rapportage; Informeren van de kandidaat over het gegeven eindoordeel; Consensusgesprekken met de mede assessor (assessorenvergadering) bij de diverse onderdelen van de EVC procedure. Er worden drie niveaus onderscheiden in de ontwikkeling van assessoren. Basisassessor: Heeft een basistraining doorlopen en afgesloten met een peerassessment op basis van het assessorendossier, waarin minimaal één assessorencompetentie is aangetoond. Parallel aan de basistraining heeft de (toen nog aankomend) assessor minimaal 2 assessments afgenomen. Ervaren assessor: Heeft enkele jaren ervaring als assessor met verschillende opleidings- en/of andere assessments en heeft al dan niet een of meerdere vervolgtrainingen doorlopen. Expertassessor: Heeft een zeer ruime ervaring als assessor en heeft in een certificeringprocedure aangetoond alle assessorencompetenties te onderhoudsprogramma afnemen assessments portfolio bijhouden intervisie etc. bezitten. Expertassessoren zijn, afhankelijk van hun specifieke expertise

25 3. De assessoren vervolgtraining EVC 3 behalve als assessor ook inzetbaar voor andere taken (bijvoorbeeld: het begeleiden van aankomend assessoren, het geven van assessorentrainingen of het uitvoeren van audits). Het professionaliseringsaanbod voor assessoren bestaat uit een basistraining voor alle typen assessoren en begeleiders en één of meerdere assessment specifieke vervolgtrainingen. Daarnaast worden in het kader van het onderhoudsprogramma jaarlijks een of meerdere terugkombijeenkomsten georganiseerd. expertassessor EVC (of anders) certificeringsprocedure expertassessor basistraining assessor voor alle typen assessoren en begeleiders, af te sluiten met peerassessment ervaren assessor aankomend assessor Copyright ADEF, Inleiding Deze training richt zich op assessoren die de basistraining voor assessoren gevolgd hebben. Uitgangspunt voor deze training is dat de deelnemer zijn vervolgtraining EVC vervolgtraining anders basisassessor assessorencompetenties verder ontwikkeld binnen de context van de EVC 3 procedure. Deze procedure richt zich met name op kandidaten die veel werkervaring hebben in het werkveld van het (v)mbo en/of werkzaam zijn als onbevoegd docent. Copyright ADEF,

26 Het samen met een ervaren EVC-assessor afnemen van twee EVC-assessments. Doordat de inhoud van de training afgestemd is op het competentieprofiel assessor van het landelijk EVC-centrum kunnen deelnemers na afloop van de training ook deelnemen aan de certificeringprocedure expertassessor. Kandidaten hiervoor dienen hun assessorendossier na de training uit te bouwen tot een compleet assessorenportfolio, waarin ze aantonen alle assessorencompetenties te bezitten. Er dient daarbij o.a. gebruik gemaakt te worden van beeldfragmenten van de kandidaat tijdens het afnemen van een of meerdere EVC-assessments. Tijdens de certificeringprocedure wordt de kandidaat in een criterium gericht interview verder bevraagd over de ontwikkeling van zijn assessorencompetenties. Het certificeringtraject is een individueel traject en kan op ieder moment worden aangevraagd. 3.2 Inhoud vervolgtraining EVC De vervolgtraining EVC bestaat uit: 1 dagdeel gericht op: assessorendossier (voorbereidingsopdracht en reflectie achteraf), basiskenmerken en instrumenten EVC, de EVC-kandidaat begeleiding van EVC kandidaat - het EVC-portfolio en het CGI bij een EVC-kandidaat 1 dagdeel gericht op: beoordelen van EVC het vakdeel van het EVC portfolio de rapportage reflectie in assessorendossier (inclusief het formuleren van leervragen voor tijdens de uitvoering van de EVC 3 assessments) 1 dagdeel terugkombijeenkomst gericht op: ervaringen uitwisselen (aan de hand van videofragmenten) het geven van feedback en collectieve reflectie successen en knelpunten vastleggen en benoemen mogelijke oplossingen evaluatie training assessorendossier aanvullen voorbereiding op certificeringprocedure

27 3.3 Inzet deelnemers Van de deelnemers wordt tijdens de training gevraagd: actieve voorbereiding op en deelname aan de bijeenkomsten bijhouden van het assessorendossier, o.a.: - een zelfbeoordeling schrijven aan de hand van het competentieprofiel van de assessor - beschrijven van de praktijkervaring als assessor Van de deelnemers wordt tijdens de terugkombijeenkomst gevraagd: een aangepaste zelfbeoordeling aan de hand van het competentieprofiel van de assessor; een montage van beeldfragmenten uit een video-opname van voorgesprek, het criteriumgericht interview en het reflectiegesprek bij een EVC assessment; op schrift gestelde feedback die de assessor van zijn mede-assessor heeft ontvangen; op schrift gestelde feedback die de assessor aan zijn mede-assessor heeft gegeven; twee voorbeelden van door de assessor opgestelde rapportages; ontwikkelpunten waarop de assessor zich verder wil professionaliseren. Als aan deze voorwaarden met goed gevolg is voldaan kan na afloop van de training ook aan de certificeringprocedure worden deelgenomen. Bij positief resultaat hiervan ontvangt de deelnemer het certificaat expertassessor. 3.4 Middelen Programma en trainingsmateriaal: zie hoofdstuk 4 en de bijlagen van deze map. Voorbeelden van portfolio s van EVC kandidaten en ingevulde rapportages Beeldfragmenten van EVC begeleidingsgesprek en CGI tijdens EVC assessessment Copyright ADEF, 2009 Copyright ADEF,

28 Literatuur: Aan de slag met assessment; G.P.J. Sinke; onderwijsadviesbureau Dekkers; Nuenen; (te bestellen via Informatie over de organisatie en uitvoering van de EVC-procedure aan de eigen instelling Copyright ADEF,

29 4. Programma vervolgtraining EVC Voorbereidingsopdracht op dagdeel 1 Start maken met assessorendossier 1 óf assessorendossier uit basistraining actualiseren: selfassessment op assessorencompetenties persoonlijke gegevens en CV bij één competentie: recent voorbeeld uitwerken, waarmee je aantoont in welke mate je deze competentie beheerst leervragen formuleren voor EVC vervolgtraining Voorbereiden presentatie in 1 minuut: iets wat je al kunt op het gebied van EVC-assessment; iets wat je daarin in deze training wilt leren of verder ontwikkelen. Gekoppeld aan een (of meerdere) assessorencompetentie(s). 4.2 Dagdeel 1 Competenties Assessor/begeleider Hoofdstuk Observeren Interviewen Beoordelen Terugkoppelen / feedback geven Schriftelijk communiceren Vaktechnische k.i.,...mk.iri Begeleiden Reflectief en lerend vermogen 1 Welkom en introductie: - inventariseren ervaringen en leerwensen assessoren X X - koppelen aan programma training 2 Portret van de EVC kandidaat: - observeren van de EVC3 kandidaat aan de hand van filmfragmenten X X 3 De begeleider: - begeleiden van de EVC 3 kandidaat - herkennen van EVC s bij de kandidaat X X X X 4 Criterium Gericht Interview: - CGI aan de hand van portfolio - vraagstelling bij EVC kandidaten X X X X 1 Zie (apart) document: Het assessorendossier Copyright ADEF,

30 5 Reflectie: - terugblik op de dag X X X X X X - aanvullen assessorendossier Tijd Onderwerp 13:00 13:30 1. Welkom en introductie: - ervaringen en leerwensen van assessoren inventariseren m.b.v. taties 1 minuut presen- - koppelen aan programma training 13:30 14:15 2. Portret van een EVC-kandidaat: - aan de hand van filmfragmenten 14:15 15:15 3. De begeleider: - begeleiden van de EVC 3 kandidaat - herkennen van EVC s bij de kandidaat 15:15 15:30 Pauze 15:30 16:45 4. Criterium gericht interview: - CGI aan de hand van portfolio - vraagstelling bij EVC kandidaten 16:45 17:00 5. Reflectie: - terugblik op de dag - aanvullen assessorendossier en voorbereiding op dagdeel ad 1: Welkom, voorstellen trainer en evt. HH mededelingen (5 min.) Elke deelnemer presenteert in 1 minuut. (totaal 15 min.) Trainer legt een koppeling naar het programma van de training en geeft aan dat de eigen leervragen richting moeten geven voor de keuzes die je bij elk programmaonderdeel maakt. Het resultaat van je leren houd je bij in het assessorendossier. (10 min.)

31 Copyright ADEF, 2009 ad 2: We tonen fragmenten uit een begeleidingsgesprek met een EVC-kandidaat in de voorbereidingsfase en uit een CGI tijdens het EVC-assessment 1. (10 min) Kijkvraag voor de deelnemers: Welke aandachtspunten levert je dit op voor het oefenen met een EVCportfolio en CGI? In groepjes: Aandachtspunten uitwisselen. Voor mensen zonder ervaring met EVC-kandidaten: Wat is anders als bij gesprekken met studenten in of aan het eind van de opleiding? (30 min) Plenair: Groepjes rapporteren. (5 min) ad 3: Plenair: Trainer bespreekt rollen en taken van begeleider en assessor + herhaling kwaliteitseisen aan bewijzen 2. De deelnemers krijgen vervolgens een halfproduct van het portfolio van een EVC-kandidaat. (10 min.) In groepjes (30 min): Gebruik het portfolio en bespreek in groepjes de kwaliteitseisen en criteria van bewijslast aan de hand van concrete bewijsstukken uit het portfolio gericht op de vakinhoudelijke en didactische competentie. Gebruik daarbij de evidentiematrix: + Wat draagt de kandidaat aan aan bewijzen (informatie)? + Zie je in het portfolio ook bewijslast (informatie) die de kandidaat over het hoofd ziet? Hoe kun je de student helpen deze bewijslast expliciet te maken: + Over welke bewijzen wil je meer informatie; + Wat wil je meer weten; + Welke vraag stel je dan (START-methodiek) 3. Plenair: Bespreking bewijslast in het portfolio: De trainer hangt drie flappen op: Hobby s/vrije tijd, werkervaring (heden/verleden) en opleiding. Iedere flap heeft twee kolommen. De trainer vraagt de deelnemers mogelijke bewijslast te noemen en schrijft dit in de eerste kolom op de verschillende flappen. Vervolgens bespreekt de trainer kritisch alle genoemde bewijslast met de groep. Hij vult bewijslast aan of streept weg en bespreekt wanneer een bewijsstuk van voldoende kwaliteit is 25

32 (of zou kunnen zijn) en wanneer dat niet het geval is. (20 min) 1 Bijlage 1: Observatiemethode volgens WAKKER 2 Bijlage 2: Rollen en taken van begeleider en assessor EVC Bijlage 3: Kwaliteitseisen bewijsmateriaal 3 Bijlage 4: Hulpformulier Criterium Gericht Interview m.b.v. START-methodiek Bijlage 5: Gespreksinterventies ad 4: Individueel: (20 min) Noteer leervraag / aandachtspunt voor CGI op een kaartje Lees portfolio EVC-kandidaat, alléén competentie 3 en noteer vragen die je in CGI zou willen stellen. Schrijf er enkele helemaal uit (en let op gebruik van opleidings- en vakjargon). Duo s: (10 min) Vergelijk bevindingen en vragen en bereid een CGI voor Plenair: (45 min) Met acteur: elk duo krijgt max. 5 minuten om één vraag te stellen (inclusief doorvragen). Telkens éérst leervragen / aandachtspunten noemen. Na elk duo een korte feedbackronde. óf Groepje van 4: (30 min) Rollenspel met 1 kandidaat, 2 assessoren en 1 observant. Bij genoeg tijd ook een keer wisselen van rol, zodat iedereen een keer assessor is geweest. Geef elkaar feedback op persoonlijke leervragen / aandachtspunten. Plenair: (15 min) Uitwisselen, bv: Wat zijn goede of juist lastige vragen? Met welke vragen (of andere interventies) help je de kandidaat verder? 4.3 Voorbereidingsopdracht op dagdeel 2 Bijwerken assessorendossier met feedback, reflectie en nieuwe leervragen of aandachtspunten uit bijeenkomst 1. Voorbereiden: Zoek in je eigen instituut een vakinhoudelijk deel in het portfolio van een EVC-kandidaat voor je eigen vak (zij-instroom mag evt. ook) Leg deze naast de kennisbasis voor je eigen vak. Noteer: Op welke manier zou jij het waarderen van de vakcompetenties van deze Copyright ADEF,

33 kandidaat aanpakken, welke methodieken en criteria zou je (willen) gebruiken (bv. afvinken domeinen uit de kennisbasis)? Wat zou bij deze kandidaat je oordeel zijn (op basis van wat je in het portfolio ziet)? Hoe zou je dat aan de kandidaat rapporteren? Copyright ADEF, 2009 NB: Als je geen portfolio te pakken kunt krijgen, bekijk dan in elk geval de instructie voor het vakdeel van het portfolio in relatie tot de kennisbasis. 4.4 Dagdeel 2 Competenties Assessor/begeleider Hoofdstuk Observeren Interviewen Beoordelen Terugkoppelen / feedback geven Schriftelijk communiceren Vaktechnische bekwaamheid Begeleiden Reflectief en lerend vermogen 1 Welkom en introductie: - terugkijken naar de vorige keer - valkuilen bij beoordeling 2 Vakdeel van het EVC assessment: - instrumenten en criteria bij waarderen vakinhoudelijke competentie X X X X X X X 3 Rapporteren: - voorbeelden van rapportages uit EVC assessments - tips formuleren X X X 4 Reflectie en vooruitblik: - terugblik op de dag - aanvullen assessorendossier - vooruitblik op zelf afnemen EVC assessments - info over certificeringprocedure X X X X X 27

34 Tijd Onderwerp 13:00 13:50 1. Welkom en programma: - terugkijken naar de vorige keer - valkuilen bij beoordeling 13:50 15:20 2. Vakdeel van het EVC assessment - voorbereidingsopdracht bespreken - instrumenten en criteria bij waarderen vakinhoudelijke competentie. 15:20 15:35 Pauze 15:35 16:30 3. Rapporteren: - voorbeelden van rapportages uit EVC3 assessments bekijken - tips formuleren 16:30 17:00 4. Reflectie en vooruitblik: - terugblik op de dag - aanvullen assessorendossier - vooruitblik op zelf afnemen EVC assessments - info over certificeringsprocedure ad 1: Welkom en evt. HH mededelingen Terugblik naar vorige bijeenkomst (15 min) Individueel (5 min) Elke deelnemer bedenkt een situatie waarin hij/zij in één van de valkuilen bij beoordelen 4 is gevallen. In duo s bespreken: (20 min) Hoe verliep de situatie? Wat was de oorzaak van het in de valkuil trappen Hoe had u het anders aan kunnen pakken? Hoe kunt u voorkomen dat u in een volgende situatie in dezelfde valkuil valt? Plenair: (10 min) De trainer inventariseert welke valkuilen de deelnemers besproken hebben. ad 2: In trio s: (60 min) Aan de hand van voorbereidingsopdracht bespreken instrumenten en criteria bij waarderen vakinhoudelijke competentie. Copyright ADEF,

35 Plenair: (30 min) Bijlagen De trainer inventariseert waarover consensus is en waarover juist veel discussie. Als er voldoende tijd is, laat de discussie dan ook maar voeren. Eindig met het vaststellen van de prioriteiten. ad 3: De trainer introduceert de (verschillende?) rapportageformats van de EVC-assessments. Er zijn een aantal ingevulde exemplaren aanwezig. (10 min) In groepjes: (30 min) Ieder groepje bekijkt en bespreekt de rapportages. Centrale vragen daarbij zijn: - Wat valt op aan de rapportages? - Wat is goed aan de rapportage? 4 Bijlage 6: Valkuilen bij beoordeling Copyright ADEF, 2009 Wat kan beter aan de rapportages? Wat is een goed voorbeeld en waarom? Plenair: (15 min) De trainer inventariseert de bevindingen uit de groepjes. De trainer formuleert een aantal tips voor het opstellen van 29

36 rapportages. Bijlage 1: Observatiemethode volgens WAKKER Waarnemen: De beoordelaar observeert het concrete, feitelijke gedrag van de kandidaat: wat een kandidaat doet en zegt. De kenmerken, de geoperationaliseerde criteria, vormen het uitgangspunt voor de observatie. Van belang is dat in het beoordelingsproces de waarnemingen niet direct worden geïnterpreteerd. Aantekeningen maken: Het vastleggen van observaties is noodzakelijk voor de objectiviteit en betrouwbaarheid van het beoordelingsproces. Als er geen aantekeningen worden gemaakt en de beoordelaar aangewezen is op zijn geheugen, ontstaat het risico van vertekening en willekeur. Feitelijke observaties kunnen verloren gaan. Feitelijke observatie is dat wat u ziet Copyright ADEF,

37 of hoort, geen interpretatie ervan. Door waarnemingen te registreren kunt u er te allen tijde op terug vallen. Classificeren: Alle gedragingen worden vervolgens gekoppeld aan de kenmerken van de beoordelingscriteria. Welke gedragingen zeggen iets over welke criteria? Het leren herkennen van gedrag en toewijzing aan criteria, vormt de kern van de classificatievaardigheid. Kwalificeren: Er wordt een vergelijking gemaakt tussen de verzamelde, geclassificeerde observaties, en de standaard. Nu kunnen er conclusies worden getrokken over de mate waarin een kwaliteit bij de persoon in de beoordelingssituatie aan de standaard voldoet. Evalueren: In het assessorenoverleg worden de bevindingen van de assessoren bij elkaar gelegd en besproken. Achteraf moet men tot een gezamenlijk totaaloordeel komen. Twijfelt men over bevindingen dan vergelijkt men het gedrag van de kandidaat met de concrete gedragingen die genoteerd zijn in de fase van aantekeningen maken. Copyright ADEF, 2009 Rapporteren: De beoordelingen worden neergelegd in een rapport en besproken met de kandidaat. De bespreking resulteert in een persoonlijk ontwikkelplan (POP) of een advies voor erkenning of een ander advies. De verwijzer, opdrachtgever, kan op basis van het rapport beslissen welk vervolgtraject het meest geschikt is voor de kandidaat. In het dagelijkse leven worden oordelen in alle vormen gebruikt en misbruikt. Iedereen heeft wel ergens een mening over. Afhankelijk van de bril 31

38 het gesystematiseerd observeren; het werken met professionele beoordelaars; het betrekken van de kandidaat bij de totaalbeoordeling; zelfbeoordeling. waardoor u kijkt verschilt die mening. Observeren of waarnemen van gedrag wordt gebruikt om het gedrag van mensen te kunnen beoordelen. Beoordelen, zich een oordeel vormen over, is het proces om te komen tot een oordeel. Oordelen, een oordeel over iemand hebben, is het product van het proces. Voor assessmentmethodes is het van groot belang dat er op een eenduidige wijze geobserveerd en beoordeeld wordt. Verschillende assessoren moeten hetzelfde gedrag op een zelfde manier beschrijven en interpreteren (=betrouwbaarheid). Mensen maken fouten bij beoordelen. We oordelen in het algemeen: te snel; te vaag waar nauwkeurigheid past; te precies waar om een ruime blik gevraagd wordt; op basis van te weinig informatie; te stellig. Evenals bij gesprekstechnieken heeft u bij het beoordelen te maken met mogelijke valkuilen. De genoemde valkuilen bij gesprekstechnieken zijn ook van toepassing voor de beoordelings technieken. Oorzaken van de fouten worden bepaald door: de persoonlijkheid van de assessor. Kan de assessor er bijvoorbeeld tegen dat een heel vervelende kandidaat heel goed presteert? Is de assessor geneigd snel uit te schieten in zijn oordelen, of is de assessor overdreven voorzichtig? de kenmerken van de beoordelingssituatie. Dit heeft betrekking op zaken als: wat is het effect van een negatieve beoordeling voor de kandidaat. Hoeveel last heeft de assessor van een zeer positieve of zeer negatieve beoordeling. Al deze mogelijke fouten moeten zoveel mogelijk voorkomen worden vanwege de grote negatieve invloed op de betrouwbaarheid. Dit kan door: het vastleggen van de observaties zodat er geen informatie verloren kan gaan; Observeren staat voor de doelgerichte en systematische waarnemingen en gedragingen en uitingen, met de bedoeling het waargenomen gedrag te beschrijven en samen te vatten. Het gaat om het in kaart brengen van Copyright ADEF,

39 feitelijk gedrag. De informatie wordt verzameld met een bepaald doel en gebeurt systematisch. Er is duidelijk afgesproken: wat geobserveerd wordt (standaard); hoe geobserveerd wordt (WAKKER-procedure); wie er optreden als beoordelaars. Copyright ADEF,

40 Bijlage De taken 2: van Rollen de begeleider en taken in de van EVC-procedure begeleider zijn en als assessor volgt: EVC Voeren van het intakegesprek Rol Taken Verzorgen van het portfolio-begeleidingstraject Beoordelen volledigheid van het portfolio De begeleider Verzorgen van de begeleiding van de Voeren van het intakegesprek kandidaat ter voorbereiding op de Verzorgen van het portfolio-begelei- beoordelingsdag dingstraject Beoordelen volledigheid van het portfolio De assessor Beoordelen van de competenties van de Beoordelen van het portfolio ter voorbekandidaat t.o.v. het gekozen competen- reiding op de beoordelingsdag tieprofiel Uitvoeren van de beoordelingsdag Vaststellen van een eindoordeel op basis van alle tijdens de beoordelingsdag verzamelde informatie over de competenties van de kandidaat Opstellen van de EVC-rapportage Telefonisch informeren van de kandidaat over het gegeven eindoordeel De rol en de taken van een portfolio begeleider EVC De rol van de begeleider is het begeleiden van de kandidaat gedurende de voorbereidingen op de beoordeling. Anders dan de assessor heeft de begeleider nadrukkelijk géén rol in de beoordeling. Tijdens deze fase moet de kandidaat aan het werk om voor de assessoren op papier inzichtelijk te maken in welke mate hij/zij de competenties uit het betreffende competentieprofiel heeft ontwikkeld. Het hoofdinstrument dat de Hogescholen hierbij inzetten is het portfolio. Om het portfolio goed te kunnen maken is het van groot belang dat de kandidaat goed weet op welke competenties hij beoordeeld zal worden, wat als relevant en betrouwbaar bewijsmateriaal aangewend kan worden om het eigen competentieniveau aan te tonen en hoe hij het eigen professioneel handelen in beroepskritische situaties kan beschrijven. De ervaring leert echter dat richtlijnen op papier vaak onvoldoende houvast bieden voor kandidaten om hun ervaring zodanig in het portfolio te beschrijven dat het duidelijk bewijs vormt bij de vereiste competenties, en dat het de assessoren een reëel en volledig beeld geeft van het totale scala aan ervaring. De rol van begeleider is daarom van groot belang, enerzijds om de kandidaten goed voor te bereiden op de beoordelingsdag, anderzijds om er voor te zorgen dat de juiste informatie over de opgedane ervaring voor de assessoren inzichtelijk wordt gemaakt. ad 2:

41 Handreikingen voor het verzorgen van het portfolio-begeleidingstraject: De kandidaat heeft, nadat voorlichting en intake zijn afgerond, een leeg portfolio ontvangen. In een groepsbijeenkomst is het invullen van dit portfolio besproken. Doel van de portfolio begeleiding is het optimaliseren van de kwaliteit van het portfolio, zodat een goede beoordeling van EVC mogelijk is. De taal: Kandidaten hebben vaak moeite met het onderwijsjargon dat in de competenties is verstopt. Wat betekenen de competenties in de beroepspraktijk en hoe zijn ze daar te zien? Een toelichting hierbij kan helpen. Begeleiding bij het in beeld brengen van leer- en werkervaringen: De begeleider kan de kandidaat helpen dit zo specifiek mogelijk te maken. Denk hierbij aan STARR. Het is hierbij van belang dat de kandidaat de ervaring kan decontextualiseren en over kan zetten naar de betekenis ervan voor de beroepspraktijk. Het gaat bij deze vraag dus om: - Decontextualiseren - Specifiek maken - Concretiseren Begeleiding bij koppeling van de werk- en leerervaringen aan de beoordelingsstandaard: De begeleider helpt de kandidaat situaties te laten concretiseren en te laten verbinden met de competenties. Betekenis geven aan leerervaringen houdt in dat de kandidaat kan aangeven waaruit de verworven competenties blijken. Het ondersteunen in het vinden van bewijs: Veel kandidaten komen niet verder dat het vinden van bewijzen uit het formele leren zoals diploma s en certificaten. De begeleider kan helpen bij het vinden van bewijzen uit ervaring en informeel leren. De begeleider kan de evidentiematrix gebruiken en de kandidaat helpen bewijzen te vinden die voldoen aan de criteria: - Kwaliteit - Authenticiteit - Variatie naar context, naar bron en soort - Relevantie Copyright ADEF,

42 Bijlage 3: Kwaliteitseisen bewijsmateriaal De kwaliteit van bewijsstukken wordt gewogen aan onderstaande criteria (de evidentiematrix): Authentiek: Dit verwijst naar het vertrouwen dat een bewijsstuk ook een accurate representatie is voor ervaring en deskundigheid van deze deelnemer. Is dit echt door deze deelnemer uitgevoerd? Relevant: Actueel: Dit zegt iets over de mate waarin de meest belangrijke elementen van de taak/competentie worden gedekt. Zegt dit bewijs daadwerkelijk iets over de gewenste vaardigheden/ kennis? Dit geeft een indruk over de mate waarin het bewijs iets zegt over het huidige kunnen/functioneringsniveau van de deelnemer. Hoe lang is het geleden en wat zegt dat over de kennis/vaardigheden van de deelnemer op dit moment? Kwantiteit: Dit heeft betrekking op het aantal maanden of jaren dat de deelnemer de ervaring heeft opgedaan in een bepaalde functie. Of betreft het hier een eenmalige ervaring? Variatie: Dit heeft betrekking op de verschillende contexten waarin de ervaring is opgedaan. Zijn de taken in verschillende situaties uitgevoerd? Aspect Goed (+) Matig (±) Onvoldoende (-) Authenticiteit Er is geen twijfel, overduidelijk eigen inbreng. Er is twijfel, wat is de eigen inbreng van de kandidaat. De inbreng van de kandidaat is overduidelijk ontoereikend. Relevantie Er is duidelijk bewijs dat de kandidaat de gewenste competenties heeft verworven en adequaat kan toepassen. Wat de kandidaat demonstreert zegt niet alles over de aanwezigheid en beheersing van gewenste competenties. Er is geen duidelijke relatie tussen de gedemonstreerde bewijslast en de vereisten die nodig zijn om de gewenste competenties op het gewenste niveau uit te voeren. Actualiteit De ervaring is recent opgedaan, dus minder dan bijvoorbeeld drie jaar geleden. Het is meer dan drie jaar geleden maar niet langer dan bijvoorbeeld tien jaar. Het is meer dan tien jaar geleden.

Het assessorendossier

Het assessorendossier Het assessorendossier Ten behoeve van de certificering tot assessor 2016-2017 Judith Kortas Herry in den Bosch Edy van Renselaar Chrisma Immens Hannah Wielenga 1 Bureau Assessments, Assessorentraining

Nadere informatie

Competentieprofiel Assessor Detailhandel in een EVC-procedure

Competentieprofiel Assessor Detailhandel in een EVC-procedure Competentieprofiel Assessor Detailhandel in een EVC-procedure Algemene informatie Ontwikkeld door: Kenniscentrum Handel, afdeling Educatieve Diensten en Projecten Bron document(en) 1. Naar competente assessoren

Nadere informatie

EVC-traject Wft-Pensioenverzekeringen WFTNIVO

EVC-traject Wft-Pensioenverzekeringen WFTNIVO EVC-traject Wft-Pensioenverzekeringen WFTNIVO Handleiding voor de kandidaat Bijgewerkt: 19 maart 2013 1 Contactgegevens: WFTNIVO Villawal 11 3432 NX Nieuwegein Tel. 030 6023075 info@wftnivo.nl www.wftnivo.nl

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Copyright ADEF, 2009 2

Inhoudsopgave. Copyright ADEF, 2009 2 2. Kwaliteitszorg Inhoudsopgave Evaluatieformulier voor de EVC-assessor 3 Toelichting 4 Training assessoren inclusief terugkombijeenkomsten 4 Beoordeling portfolio s 5 Criteriumgerichte interviews (portfoliogesprekken)

Nadere informatie

Leren van een assessment. Workshop IVG Scholingsdag Toetsing Eric Entken en Titia van Eijndhoven 12 november 2012

Leren van een assessment. Workshop IVG Scholingsdag Toetsing Eric Entken en Titia van Eijndhoven 12 november 2012 Leren van een assessment Workshop IVG Scholingsdag Toetsing Eric Entken en Titia van Eijndhoven 12 november 2012 Doelstelling Hoe kun je de kwaliteit van jouw beoordeling en feedback verbeteren bij een

Nadere informatie

Vrijstelling op grond van praktijkervaring binnen de bacheloropleiding Psychologie

Vrijstelling op grond van praktijkervaring binnen de bacheloropleiding Psychologie Vrijstelling op grond van praktijkervaring binnen de bacheloropleiding Psychologie Een vrijstelling op basis van praktijkervaring is alleen mogelijk voor vier cursussen uit de bacheloropleiding, te weten

Nadere informatie

Handleiding EVC-procedure

Handleiding EVC-procedure Handleiding EVC-procedure Informatie voor de kandidaat VAPRO Basisoperator VAPRO A VAPRO B VAPRO C december 2007 Inhoud 1 Inleiding...3 2 De EVC-procedure...4 2.1 Afnemen van een quick scan...4 2.2 Verzamelen

Nadere informatie

Profiel EVC-assessor

Profiel EVC-assessor Profiel EVC-assessor Colofon Titel: Profiel EVC-assessor Auteur : Kenniscentrum EVC Versie: 1.0 Datum: Maart 2011 Projectnummer: 12822.05 Kenniscentrum EVC Postbus 19194 3501 DD Utrecht Tel: 030-6374711

Nadere informatie

Doel training. Programma Programma Voordelen voor de kandidaat. Uitgangspunten EVC. Assessoren en EVC-begeleiders training

Doel training. Programma Programma Voordelen voor de kandidaat. Uitgangspunten EVC. Assessoren en EVC-begeleiders training Assessoren en EVC-begeleiders training 19 februari 2009 en 15 januari 2010 Desirée Joosten-ten Brinke, CELSTEC, Open Universiteit Nederland Doel training Aan het einde van deze training weten de deelnemers:

Nadere informatie

Portfolio vrijstellingsverzoek op grond van praktijkervaring

Portfolio vrijstellingsverzoek op grond van praktijkervaring Vrijstelling op grond van praktijkervaring binnen de bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid Door relevante praktijkervaring ontstaat voor u de mogelijkheid vrijstelling te krijgen voor maximaal 5 modulen

Nadere informatie

Vrijstelling op grond van praktijkervaring binnen de bacheloropleiding Milieunatuurwetenschappen

Vrijstelling op grond van praktijkervaring binnen de bacheloropleiding Milieunatuurwetenschappen Vrijstelling op grond van praktijkervaring binnen de bacheloropleiding Milieunatuurwetenschappen Het doel van vrijstelling op grond van praktijkervaring is om vast te stellen welke cursussen uit de bacheloropleiding

Nadere informatie

Handleiding Nivometing SVMNIVO Kandidaat SCVM

Handleiding Nivometing SVMNIVO Kandidaat SCVM Handleiding Nivometing SVMNIVO Kandidaat SCVM Contactgegevens: Laatst bijgewerkt: 29 februari 2012 1 SVMNIVO Postbus 774 3430 AT Nieuwegein Tel. 030-60 230 60 Fax. 030-60 370 32 info@svmnivo.nl www.svmnivo.nl

Nadere informatie

Competentieprofiel Assessor/Praktijkbeoordelaar Kern competentie Toelichting Praktijkbeoordelaar Voorbereiding assessment

Competentieprofiel Assessor/Praktijkbeoordelaar Kern competentie Toelichting Praktijkbeoordelaar Voorbereiding assessment Competentieprofiel Assessor/Praktijkbeoordelaar Kern competentie Toelichting Praktijkbeoordelaar Voorbereiding assessment bereidt het assessment voor informeert kandidaat over de praktische kant van het

Nadere informatie

Portfoliobeoordeling. Mini-workshop 17 juni 2014, Brussel

Portfoliobeoordeling. Mini-workshop 17 juni 2014, Brussel Portfoliobeoordeling Mini-workshop 17 juni 2014, Brussel Programma Portfolio als assessmentinstrument (presentatie) (20 min) Soorten bewijsstukken en VRAAK-criteria (presentatie en oefening) (10 min) Koppelen

Nadere informatie

Werkend Leren in de Procestechniek Training en certificering assessoren Bevoegd en Bekwaam

Werkend Leren in de Procestechniek Training en certificering assessoren Bevoegd en Bekwaam Werkend Leren in de Procestechniek Training en certificering assessoren Bevoegd en Bekwaam Certiforce 1 INHOUDSOPGAVE 1. Aanleiding van dit voorstel 3 Aanleiding 3 2. Werkwijze 3 3. Procedure 5 A. Trainen

Nadere informatie

Handleiding Assessment Startbekwaamheid

Handleiding Assessment Startbekwaamheid Handleiding Assessment Startbekwaamheid Hoofdfase 3, ALO Opleiding Academie voor Lichamelijke Opvoeding Bachelor of Sport and Physical Education Domein Bewegen, Sport en Voeding Februari 2013 Inhoud Introductie

Nadere informatie

Kwalificatiedossiers. Kerntaken werkprocessen

Kwalificatiedossiers. Kerntaken werkprocessen Inhoudsopgave Inleiding Wat is EVC? EVC staat voor Erkenning van Verworven Competenties. EVC is een instrument dat de werknemer / werkzoekende en belanghebbende organisatie in staat stelt om competenties

Nadere informatie

Portfoliobegeleiding. Roland Leenaarts Roland@fluitendnaarjewerk.nl

Portfoliobegeleiding. Roland Leenaarts Roland@fluitendnaarjewerk.nl Portfoliobegeleiding Roland Leenaarts Roland@fluitendnaarjewerk.nl Agenda Welkom Kennismaking Uitleg bijeenkomst Werkplekleren Inhoud portfolio Portfolio-opdrachten Eindkwalificaties Reflectie op de kernopgaven

Nadere informatie

Algemene handleiding EVC-procedure CGO

Algemene handleiding EVC-procedure CGO Algemene handleiding EVC-procedure CGO Oktober 2008 Inhoud 1 Inleiding...3 2 De EVC-procedure...4 2.1 Afnemen van een quick scan...4 2.2 Verzamelen van ervaringen...4 2.3 Meten van persoonsgebonden criteria...4

Nadere informatie

Checklist EVC-procedure voor organisaties

Checklist EVC-procedure voor organisaties Checklist EVC-procedure: voor organisaties Checklist EVC-procedure voor organisaties Eén van de instrumenten uit de toolbox van het kwaliteitsmodel EVC is de checklist voor organisaties. Met behulp van

Nadere informatie

Handleiding Nivometing Kandidaat SVMNIVO

Handleiding Nivometing Kandidaat SVMNIVO Handleiding Nivometing Kandidaat SVMNIVO Laatst bijgewerkt: 24 november 2011 1 Contactgegevens: SVMNIVO Postbus 774 3430 AT Nieuwegein Tel. 030-60 230 60 Fax. 030-60 370 32 info@svmnivo.nl www.svmnivo.nl

Nadere informatie

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer 91370. Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer 91370. Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Leg het fundament Crebonummer 91370 Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE 2 Inhoudsopgave Inleiding 3 Opdrachten

Nadere informatie

Toelatings- en vrijstellingsbeleid Hbo Bachelor Verpleegkunde

Toelatings- en vrijstellingsbeleid Hbo Bachelor Verpleegkunde Toelatings- en vrijstellingsbeleid Hbo Bachelor Verpleegkunde Toelating Hbo-ba Verpleegkunde vs.29.10.2015 Pagina 1 1. Toelatingsbeleid 1.1 Officiële toelatingseisen Als voorwaarde voor toelating tot de

Nadere informatie

Competentieprofiel beoordelaar

Competentieprofiel beoordelaar Competentieprofiel beoordelaar LTTR, SHE en SLEBB Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in

Nadere informatie

Handleiding Portfolio assessment UvA-docenten

Handleiding Portfolio assessment UvA-docenten Handleiding Portfolio assessment UvA-docenten najaar 2005 Inleiding In het assessment UvA-docent wordt vastgesteld welke competenties van het docentschap door u al verworven zijn en welke onderdelen nog

Nadere informatie

Beschrijving Basiskwalificatie onderwijs

Beschrijving Basiskwalificatie onderwijs universitair onderwijscentrum groningen hoger onderwijs Beschrijving Basiskwalificatie onderwijs 2008-2009 september 2008 Basiskwalificatie onderwijs 2 Wat is de basiskwalificatie onderwijs (BKO)? De basiskwalificatie

Nadere informatie

Beoordelingskader en normering onderzoek kwaliteit EVC-procedures in Nederland

Beoordelingskader en normering onderzoek kwaliteit EVC-procedures in Nederland KWALITEITSCODE EVC Beoordelingskader en normering onderzoek kwaliteit EVC-procedures in Nederland CODE 1. DOEL Het doel van EVC is het zichtbaar maken, waarderen en erkennen van individuele competenties.

Nadere informatie

Proeve van Bekwaamheid. kerntaak 2. Uitvoeren van taken ten behoeve van het jongerenwerk, de organisatie en het beroep

Proeve van Bekwaamheid. kerntaak 2. Uitvoeren van taken ten behoeve van het jongerenwerk, de organisatie en het beroep Proeve van Bekwaamheid kerntaak 2 Uitvoeren van taken ten behoeve van het jongerenwerk, de organisatie en het beroep ROC van Amsterdam,augustus 2007 Voorwoord Voor u ligt een proeve van bekwaamheid voor

Nadere informatie

COMPETENTIETOETSEN DOMEIN APPLIED SCIENCE ANTOINETTE VAN BERKEL HOGESCHOOL VAN AMSTERDAM 23 MAART 2017

COMPETENTIETOETSEN DOMEIN APPLIED SCIENCE ANTOINETTE VAN BERKEL HOGESCHOOL VAN AMSTERDAM 23 MAART 2017 COMPETENTIETOETSEN DOMEIN APPLIED SCIENCE ANTOINETTE VAN BERKEL HOGESCHOOL VAN AMSTERDAM 23 MAART 2017 1 DOCENTEN AAN HET WOORD Wat is adequaat bewijs om competenties aan te tonen? Hoe kom ik tot een intersubjectief

Nadere informatie

De beoordeling van een proeve van bekwaamheid. 1. Inleiding. 2. De voorbereiding van de beoordeling. 2.1 De beoordelaars

De beoordeling van een proeve van bekwaamheid. 1. Inleiding. 2. De voorbereiding van de beoordeling. 2.1 De beoordelaars De beoordeling van een proeve van bekwaamheid Een Handreiking - Groene Norm, maart 2017 1. Inleiding Groene Norm ontwikkelt proeven van bekwaamheid voor het groene vmbo. Deze proeven zijn al vele jaren

Nadere informatie

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Leg het fundament Crebonummer 91370 Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE 1 e herziene druk: november 2013 ISBN:

Nadere informatie

EVC procedure CVO Leuven Landen Handleiding. EVC procedure

EVC procedure CVO Leuven Landen Handleiding. EVC procedure EVC procedure 1. Inleiding... 2 1.1. Wat zijn EVC = Elders Verworven Competenties?... 2 1.2. Wat is EVK = Elders Verworven Kennis?... 2 2. Welke stappen?... 2 3. Informeren... 2 4. De aanmelding... 3 4.1.

Nadere informatie

BBL-4, topklinisch traject RdGG Pagina 1 van 7 Persoonlijke ontwikkeling Portfolio ~ POP ~ PAP

BBL-4, topklinisch traject RdGG Pagina 1 van 7 Persoonlijke ontwikkeling Portfolio ~ POP ~ PAP BBL-4, topklinisch traject RdGG Pagina 1 van 7 Inleiding en leerdoelen Het begrip portfolio komt oorspronkelijk uit de wereld van kunst en architectuur. Kunstenaars en architecten kunnen bij hun sollicitaties

Nadere informatie

EVC Reacties kunt u geven via het feedbackformulier.

EVC Reacties kunt u geven via het feedbackformulier. EVC Reacties kunt u geven via het feedbackformulier. Datum gegenereerd: 24-6-2016 11:40:16 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Informatie vrijstelling en/of toelating... 4 Informatie ervaringscertificaat...6

Nadere informatie

Autoschadehersteller. Crebonummer 91750 / 95030. PvB 01. Voertuig afleveringsklaarmaken na reparatie. Handleiding Proeve van Bekwaamheid

Autoschadehersteller. Crebonummer 91750 / 95030. PvB 01. Voertuig afleveringsklaarmaken na reparatie. Handleiding Proeve van Bekwaamheid Autoschadehersteller Crebonummer 91750 / 95030 PvB 01 Voertuig afleveringsklaarmaken na reparatie Handleiding Proeve van Bekwaamheid Voor de beoordelaar Handleiding PvB Carrosserietechniek voor de beoordelaar.

Nadere informatie

Toetsvormen. Onderwijsmiddag 14 februari 2012 Ferdi Engels & Gerrit Heil toetsadviescommissie

Toetsvormen. Onderwijsmiddag 14 februari 2012 Ferdi Engels & Gerrit Heil toetsadviescommissie Toetsvormen Onderwijsmiddag 14 februari 2012 Ferdi Engels & Gerrit Heil toetsadviescommissie 1 Waarom wordt er getoetst? Om te beoordelen in hoeverre de student in staat is te handelen zoals op academisch

Nadere informatie

ten behoeve van het beoordelingsportfolio Startbekwaamheid Hoofdfase 3, ALO

ten behoeve van het beoordelingsportfolio Startbekwaamheid Hoofdfase 3, ALO Zelfevaluatie ten behoeve van het beoordelingsportfolio Startbekwaamheid Hoofdfase 3, AL pleiding Academie voor Lichamelijke pvoeding Februari 2013 Zelfevaluatie ten behoeve van het beoordelingsportfolio

Nadere informatie

Erkenning Verworven Competenties

Erkenning Verworven Competenties Erkenning Verworven Competenties workshop Hoe bak ik een specialist? 9-10-2009 Workshop EVC B.J. Starink 1 Recept Men lene...... uit een andere opleiding een halfgare specialist neem deze de maat voeg

Nadere informatie

Checklist uitwerking EVC-procedure ten behoeve van pilot EVC-HBO

Checklist uitwerking EVC-procedure ten behoeve van pilot EVC-HBO Checklist uitwerking EVC-procedure ten behoeve van pilot EVC-HBO Deze notitie geeft een checklist voor hogescholen die gebruikt kán worden bij het opzetten van een EVC-procedure in het kader van het pilot-project

Nadere informatie

Assessoren beleid hernieuwd beleid per 2015

Assessoren beleid hernieuwd beleid per 2015 Assessoren beleid hernieuwd beleid per 2015 Assessoren beleid Doel Hernieuwing Opzet Portfolio Bevoegd en bekwaam Kwaliteitscontrole Uren en kosten Rollen en verantwoordelijkheden Traject Doel Recht doen

Nadere informatie

Profiel EVC-begeleider

Profiel EVC-begeleider Profiel EVC-begeleider Colofon Titel: Profiel EVC-begeleider Auteur : Kenniscentrum EVC Versie: 1.0 Datum: Maart 2011 Projectnummer: 12822.05 Kenniscentrum EVC Postbus 19194 3501 DD Utrecht Tel: 030-6374711

Nadere informatie

Naam:... Personeel 23 september Naam:... Portfolio in het kader van het assessment. Personeel/Fout! Geen tekst met de opgegeven stijl in het

Naam:... Personeel 23 september Naam:... Portfolio in het kader van het assessment. Personeel/Fout! Geen tekst met de opgegeven stijl in het Werkveld Datum Personeel 23 september 2016 Naam:... Portfolio in het kader van het assessment Personeel/Fout! Geen tekst met de opgegeven stijl in het Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 1.1 Persoonlijke gegevens

Nadere informatie

Versie MEP-3 beoordeling Portfolio 1

Versie MEP-3 beoordeling Portfolio 1 Versie 20141219 MEP-3 beoordeling Portfolio 1 Beoordelingsprotocol Portfolio Meesterexamen Patissier Doelstelling beoordelen portfolio: Het portfolio is de tweede beoordeling in het Meesterexamen Patissier.

Nadere informatie

Bijlage: Individueel tijdspad portfolio 1

Bijlage: Individueel tijdspad portfolio 1 Bijlage: Individueel tijdspad portfolio 1 Karin Kleine, projectleider Ontwikkeling traineeship HBO-afgestudeerden Marlous Beijer, projectsecretaris Jeugdzorg Nederland 1 Dit document is geschreven in het

Nadere informatie

Ruime ervaring als schoolleider, en toch nog niet geregistreerd?

Ruime ervaring als schoolleider, en toch nog niet geregistreerd? Ruime ervaring als schoolleider, en toch nog niet geregistreerd? MijnID.nu en QRM helpen je op weg naar geregistreerd directeur onderwijs. MijnID.nu en QRM bieden gezamenlijk een traject aan tot een erkend

Nadere informatie

Professionaliseren van de didactische aanpak van het informatievaardighedenonderwijs

Professionaliseren van de didactische aanpak van het informatievaardighedenonderwijs Professionaliseren van de didactische aanpak van het informatievaardighedenonderwijs Angelique van het Kaar Risbo Erasmus Universiteit Rotterdam 7 november 2012 Overzicht onderwerpen Training Didactische

Nadere informatie

Dossier Informatieblad praktijkopleider: voorbereiden en beoordelen proeve van bekwaamheid, niveau 4

Dossier Informatieblad praktijkopleider: voorbereiden en beoordelen proeve van bekwaamheid, niveau 4 Dossier 2012-2013 Informatieblad praktijkopleider: voorbereiden en beoordelen proeve van bekwaamheid, niveau 4 Examinering hout & meubelopleidingen niveau 4 Aan het eind van de opleiding moet een kandidaat

Nadere informatie

c. De deelnemer ontvangt een factuur op naam als hij besloten heeft deel te willen nemen aan het traject. Bedrijven ontvangen een totaalfactuur.

c. De deelnemer ontvangt een factuur op naam als hij besloten heeft deel te willen nemen aan het traject. Bedrijven ontvangen een totaalfactuur. Procedures EVC security. Bijbehorende documenten (via website): - Aanmeldingsformulier EVC traject - Flyer EVC security - Handboek EVC 1. Aanmelding en intake a. De deelnemer vult het aanmeldingsformulier

Nadere informatie

COMPETENTIETOETSEN IN HBO OPLEIDINGEN

COMPETENTIETOETSEN IN HBO OPLEIDINGEN COMPETENTIETOETSEN IN HBO OPLEIDINGEN COMPETENT GETOETST TOETSEN & EXAMINEREN IN HET HBO ANTOINETTE VAN BERKEL HOGESCHOOL VAN AMSTERDAM 4 OKTOBER 2016 1 DOCENTEN AAN HET WOORD Wat is adequaat bewijs om

Nadere informatie

Eindbeoordeling van het assessment Startbekwaam (op grond van portfolio, presentatie en criterium gericht interview)

Eindbeoordeling van het assessment Startbekwaam (op grond van portfolio, presentatie en criterium gericht interview) Eindbeoordeling van het assessment Startbekwaam (op grond van portfolio, presentatie en criterium gericht interview) Student: Opleidingsassessor: Studentnummer:. Veldassessor:. Datum: Een startbekwaam

Nadere informatie

HaKa Nederland b.v. 24-11-2012

HaKa Nederland b.v. 24-11-2012 EVC in de Jeugdzorg HaKa Nederland b.v. 24-11-2012 EVC in de jeugdzorg Wat is EVC? EVC staat voor Erkennen van Verworven Competenties. Het is een instrument waarmee werknemers hun kennis en ervaring -

Nadere informatie

Voorwoord Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning

Voorwoord Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning Voorwoord Voor u ligt een proeve van bekwaamheid voor de opleiding Helpende Zorg & Welzijn, niveau 2, voor de kerntaak 1: Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning Deze proeve sluit

Nadere informatie

Het voeren van ontwikkelingsgerichte begeleidings- en beoordelingsgesprekken GWOO

Het voeren van ontwikkelingsgerichte begeleidings- en beoordelingsgesprekken GWOO Het voeren van ontwikkelingsgerichte begeleidings- en beoordelingsgesprekken GWOO Inleiding Tijdens de BPV-periode heeft de deelnemer recht op gesprekken. Afhankelijk van de duur van de opleiding zal de

Nadere informatie

Vrijstelling op grond van praktijkervaring binnen de bacheloropleiding Bedrijfskunde

Vrijstelling op grond van praktijkervaring binnen de bacheloropleiding Bedrijfskunde Vrijstelling op grond van praktijkervaring binnen de bacheloropleiding Bedrijfskunde Het doel van vrijstelling op grond van praktijkervaring is om vast te stellen welke cursussen uit de bacheloropleiding

Nadere informatie

EVC-procedure EVC4U. Algemene informatie

EVC-procedure EVC4U. Algemene informatie EVC-procedure EVC4U Algemene informatie Inhoudsopgave 1 1. Inleiding 2 2. Algemene informatie over EVC 2.1 Wat zijn eerder verworven competenties? 3 2.2 Wat is een EVC-procedure 3 2.3 Het doel van EVC

Nadere informatie

Dit portfolio is van. Naam kandidaat: Werkzaam bij:

Dit portfolio is van. Naam kandidaat: Werkzaam bij: Dit portfolio is van Naam kandidaat: Werkzaam bij: INHOUDSOPGAVE PORTFOLIO 1. Doel en functie portfolio Deel 1 2. Persoonsgegevens portfoliobezitter 3. Overzicht van leerervaringen 4. Overzicht van werkervaringen

Nadere informatie

Beoordelen, een begripsbepaling

Beoordelen, een begripsbepaling Beoordelen, een begripsbepaling 1 Dit hoofdstuk gaat over de begrippen toetsen en beoordelen en wat dat betekent voor competentiegericht onderwijs. Beoordelen is in het competentiegerichte leren een ijkpunt

Nadere informatie

Proeve van Bekwaamheid. Onderzoeken en presenteren. Crebonummer 93500. Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Proeve van Bekwaamheid. Onderzoeken en presenteren. Crebonummer 93500. Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL Proeve van Bekwaamheid Onderzoeken en presenteren Crebonummer 93500 Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE Kwalificatiedossier 2012-2013 Inhoudsopgave Inleiding

Nadere informatie

ALGEMENE INSTRUCTIE EXAMINERING BEROEPSOPDRACHT A (BOL)

ALGEMENE INSTRUCTIE EXAMINERING BEROEPSOPDRACHT A (BOL) ALGEMENE INSTRUCTIE EXAMINERING BEROEPSOPDRACHT A (BOL) VOOR STUDENTEN EN BEOORDELAARS Datum: AUG 2015 Crebo 95 ALGEMENE INLEIDING Elke beroepstaak bestaat uit een aantal beroepsopdrachten dat de student

Nadere informatie

Dienstenbeschrijving communicatieve vaardigheden

Dienstenbeschrijving communicatieve vaardigheden Dienstenbeschrijving communicatieve vaardigheden Training-1 Training-2 Training-3 : Basistraining communicatieve vaardigheden : Communicatieve vaardigheden voor professionals : Hoe voer ik een intakegesprek

Nadere informatie

Pakket Versneld Studeren voor aanvang studie. Instituut Archimedes. Samenstelling René Karman Portefeuillehouder onderwijs Instituut Archimedes FE

Pakket Versneld Studeren voor aanvang studie. Instituut Archimedes. Samenstelling René Karman Portefeuillehouder onderwijs Instituut Archimedes FE Samenstelling René Karman Portefeuillehouder onderwijs Instituut Archimedes FE Pakket Versneld Studeren voor aanvang studie Versie definitief Instituut Archimedes Datum 20 mei 2015 Hogeschool Utrecht Bronvermelding

Nadere informatie

Regeling SAPA Uitwerking Onderwijs Assessor. Certificatiesysteem Assessoren en Procesbeoordelaars Assessments. Uitwerking. Onderwijs Assessor

Regeling SAPA Uitwerking Onderwijs Assessor. Certificatiesysteem Assessoren en Procesbeoordelaars Assessments. Uitwerking. Onderwijs Assessor Certificatiesysteem Assessoren en Procesbeoordelaars Assessments Uitwerking Onderwijs Assessor versie 1.2 datum: 1-6-2014 blz 1 van 10 Inhoudsopgave Voorwoord...3 Positionering...3 1 Toetsing van vakbekwaamheid...4

Nadere informatie

Workshop voorbereiden Authentieke instructiemodel

Workshop voorbereiden Authentieke instructiemodel Workshop voorbereiden Authentieke instructiemodel Workshop voorbereiden Uitleg Start De workshop start met een echte, herkenbare en uitdagende situatie. (v.b. het is een probleem, een prestatie, het heeft

Nadere informatie

Klik op een van onderstaande linken om direct naar het betreffende onderdeel te gaan:

Klik op een van onderstaande linken om direct naar het betreffende onderdeel te gaan: Klik op een van onderstaande linken om direct naar het betreffende onderdeel te gaan: aansluiting BDB (inclusief BKE) op onderwijs- en personeelsbeleid opzet leertraject BDB (inclusief BKE) toetsing en

Nadere informatie

me nse nkennis Competentiegericht opleiden in de BIG opleidingen Getting started

me nse nkennis Competentiegericht opleiden in de BIG opleidingen Getting started me nse nkennis Competentiegericht opleiden in de BIG opleidingen Getting started Inhoud Competentiegericht opleiden 3 Doel van praktijktoetsen 4 Wijze van evalueren en beoordelen 4 Rollen 5 Getting started

Nadere informatie

Autospuiter. Crebonummer PvB 08. Applicatiefouten herstellen. Handleiding Proeve van Bekwaamheid. Voor de beoordelaar

Autospuiter. Crebonummer PvB 08. Applicatiefouten herstellen. Handleiding Proeve van Bekwaamheid. Voor de beoordelaar Autospuiter Crebonummer 91770 PvB 08 Applicatiefouten herstellen. Handleiding Proeve van Bekwaamheid Voor de beoordelaar Handleiding PvB Carrosserietechniek voor de beoordelaar. 1 Wat is een Proeve van

Nadere informatie

Opleiding Verzorgende IG PROEVE

Opleiding Verzorgende IG PROEVE Opleiding Verzorgende IG PROEVE Uitleg Albeda College Branche Gezondheidszorg Kwalificatieniveau 3 Cohort: 2015-2016 Crebocode: 95530 Februari 2015 Naam student: Proeve Cohort 2012-2013 verzorgende IG

Nadere informatie

Training & Certificering

Training & Certificering WERKEND LEREN IN DE PROCESTECHNIEK Training & Certificering Voor praktijkopleiders en assessoren in de procestechniek Maart 2012 1 2 Leren, Toetsen en het Examen Inhoudsopgave Inleiding 5 Opleidingsaanbod

Nadere informatie

BPV-praktijkboek. Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent

BPV-praktijkboek. Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent BPV-praktijkboek Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent Crebocode 90440, dossier 2013-2014 Bedrijfsnaam :. Naam Student : Cohort :.. Wat is een BPV werkboek Dit BPV werkboek maakt onderdeel uit van de Opleiding

Nadere informatie

Handreiking Traineeship 1

Handreiking Traineeship 1 Handreiking Traineeship 1 Karin Kleine, projectleider Ontwikkeling traineeship HBO-afgestudeerden Marlous Beijer, projectsecretaris Jeugdzorg Nederland 1 Dit document is geschreven in het kader van het

Nadere informatie

Competentiemeter docent beroepsonderwijs

Competentiemeter docent beroepsonderwijs Competentiemeter docent beroepsonderwijs De beschrijving van de competenties in deze competentiemeter is gebaseerd op: - de bekwaamheidseisen uit de Algemene Maatregel van Bestuur als uitwerking van de

Nadere informatie

Een toetsprogramma om van te leren. Platform leren van toetsen 2 juni 2017 Wendy Peeters en Nienke Zijlstra

Een toetsprogramma om van te leren. Platform leren van toetsen 2 juni 2017 Wendy Peeters en Nienke Zijlstra Een toetsprogramma om van te leren Platform leren van toetsen 2 juni 2017 Wendy Peeters en Nienke Zijlstra Even voorstellen.. Wendy Peeters Nienke Zijlstra Uitgangspunten en doel sessie Uitgangspunten:

Nadere informatie

Educatieve Hogeschool van Amsterdam, lerarenopleiding vo/bve Beoordelingsformulier voor het werkplekleren (definitieve versie, november 2007)

Educatieve Hogeschool van Amsterdam, lerarenopleiding vo/bve Beoordelingsformulier voor het werkplekleren (definitieve versie, november 2007) Educatieve Hogeschool van Amsterdam, lerarenopleiding vo/bve sformulier voor het werkplekleren (definitieve versie, november 2007) Toelichting bij het beoordelen in het Werkplekleren. De tweedegraads lerarenopleiding

Nadere informatie

1 Augustus 2017, Bureau Assessments en Validering, onderdeel van KCC, Faculteit Educatie C.I.

1 Augustus 2017, Bureau Assessments en Validering, onderdeel van KCC, Faculteit Educatie C.I. assessmentbureau.archimedes@hu.nl 1 Augustus 2017, Bureau Assessments en Validering, onderdeel van KCC, Faculteit Educatie C.I. Beste collega, Inleiding: In deze brochure wordt uitgelegd wat de training

Nadere informatie

Handleiding Mbo-hbo doorstroomassessment jij en het hbo ..een succesvolle combinatie?

Handleiding Mbo-hbo doorstroomassessment jij en het hbo ..een succesvolle combinatie? Handleiding jij en het hbo..een succesvolle combinatie? Inhoudsopgave Leeswijzer 3 Inleiding 4 1. Het portfolio 5 1.1 Kwaliteitseisen 5 1.2 Samenstelling van het portfolio 5 1.3 Inleveren portfolio 6 1.4

Nadere informatie

Assessmentprocedure. EVC procedure Master opleiding Archeologie. 1 v-3

Assessmentprocedure. EVC procedure Master opleiding Archeologie. 1 v-3 Assessmentprocedure EVC procedure Master opleiding Archeologie 1 Versiebeheer Titel Assessmentprocedure Versie Datum publicatie Auteur 1 19 december 2009 MH/CNe 2 22 januari 2010 MH/CNe 3 04 februari 2010

Nadere informatie

Introductie voor Trainers

Introductie voor Trainers Introductie voor Trainers Inleiding Sinds de implementatie van het competentiegerichte onderwijs staat het leren in de praktijk in de spotlights. Er worden bijvoorbeeld steeds meer initiatieven genomen

Nadere informatie

Van peer tot peer: Collegiaal leren en auditen. 1 oktober 2015

Van peer tot peer: Collegiaal leren en auditen. 1 oktober 2015 Van peer tot peer: Collegiaal leren en auditen 1 oktober 2015 Welkom Voorstellen. Karin van Wijnen, Kwaliteitsnetwerk mbo Carlijn van Diepen, ROC A12 en BVMBO Marloes van Bussel, NCP EQAVET Doelen 1. Deelnemers

Nadere informatie

Informatie voor assessoren bij het 2 e jaars gedragsassessment

Informatie voor assessoren bij het 2 e jaars gedragsassessment Hogeschool van Amsterdam Informatie voor assessoren bij het 2 e jaars gedragsassessment Bachelor: Sociaal Pedagogische Hulpverlening Voltijd Domein: Maatschappij en Recht December 2012 1. Inleiding Deze

Nadere informatie

Veel succes met het invullen van de Quickscan. Quickscan EVC Centrum Nederland Pagina 2/ 6

Veel succes met het invullen van de Quickscan. Quickscan EVC Centrum Nederland Pagina 2/ 6 Quickscan Inleiding EVC staat voor Erkenning Verworven Competenties. Met kennis en ervaring die u op uw werkplek of mogelijk zelf in privé en/of vrijwilligerswerk heeft opgedaan, komt u mogelijk in aanmerking

Nadere informatie

Heb jij je diploma al?

Heb jij je diploma al? Heb jij je diploma al? 1 Haal nu je Er varingscertificaat (EVC) voor de zwembranche. Omdat jouw praktijker var ing veel waard is kun je met een EVCtraject in aanmerking komen voor een erkend branchediploma

Nadere informatie

Handleiding Praktijkopleider

Handleiding Praktijkopleider Ontwikkelingsgericht Digitaal beoordelen DOSSIER : Dienstverlening DOSSIERCREBO : 23189 KWALIFICATIE : Helpende Zorg en Welzijn KWALIFICATIECREBO : 25498 NIVEAU : 2 COHORT : Vanaf 2015 KERNTAAK : Alle

Nadere informatie

Toelichting Startbekwaamheidsgesprek voor opleidings- en werkveldexaminatoren

Toelichting Startbekwaamheidsgesprek voor opleidings- en werkveldexaminatoren Toelichting Startbekwaamheidsgesprek voor opleidings- en werkveldexaminatoren Dit document is bedoeld om de opleidings- en werkveldexaminatoren te informeren over de achtergronden van het Startbekwaamheidsgesprek.

Nadere informatie

Werkgroep portfolio & coaching. portfolio handleiding

Werkgroep portfolio & coaching. portfolio handleiding portfolio handleiding Werkgroep portfolio & coaching 1 De plaats van portfolio in het leren op het VMBO. In enkele notities en werkdocumenten is het kader voor het nieuwe onderwijs geschetst. Dit komt

Nadere informatie

Leerjaar Doelstelling opdracht. Activiteit Betrokkenen Loopbaancompetenties. Motievenreflectie Kwaliteitenreflectie

Leerjaar Doelstelling opdracht. Activiteit Betrokkenen Loopbaancompetenties. Motievenreflectie Kwaliteitenreflectie LOB matrix KWC afdeling SMS Noteer in onderstaand schema alle activiteiten die jij als professional of binnen de afdeling waar je werkzaam bent mee gewerkt wordt. Dit kunnen losse instrumenten zijn zoals

Nadere informatie

1. Algemene informatie over het EVC-traject

1. Algemene informatie over het EVC-traject EVC biijj de Hogeschooll Rotterdam Handlleiidiing voor deellnemers aan een EVC-trajject IInhoud 1. Algemene informatie over het EVC-traject EVC BIJ DE HOGESCHOOL ROTTERDAM 2 Algemene infforrmatti i ie

Nadere informatie

PVB 3.4 Aansturen van sportkader

PVB 3.4 Aansturen van sportkader PVB 3.4 Aansturen van sportkader Deelkwalificatie van volleybaltrainer 3 Inleiding Om het door de Nevobo en NOC*NS erkende diploma volleybaltrainer 3 te behalen, moet je vier kerntaken op niveau 3 beheersen.

Nadere informatie

Allround AV-medewerker Niveau 3

Allround AV-medewerker Niveau 3 Examinering Allround AV-medewerker Cohort 2005-2006 en 2006-2007 Informatie voor cursisten Inhoud: Hoofdstuk 1 Inleiding. 3 1.1. Inleiding. 3 Hoofdstuk 2 Het examendossier. 4 2.1. Inleiding. 4 2.2. Het

Nadere informatie

Deelnemershandleiding

Deelnemershandleiding Deelnemershandleiding Handleiding voor Assessment Deelnemers Versie: 1.0 assessmenthandbook.pdf Uitgegeven: FitComplete Erkenningen Datum uitgave: 3 januari 2015 Auteur: Armand Bottse Contact: info@fitcomplete.nl

Nadere informatie

Formulier Erkenningsaanvraag

Formulier Erkenningsaanvraag Formulier Erkenningsaanvraag Een erkenningsaanvraag voor de cursus Preventieassistent kan ingediend worden door het bijgaande Formulier naar waarheid in te vullen en gevraagde documentatie bij te voegen.

Nadere informatie

Machinevaardigheid. Inleiding

Machinevaardigheid. Inleiding Machinevaardigheid Inleiding Wat is het doel van deze examenstandaard? Deze examenstandaard is de basis voor het inrichten, uitvoeren en beoordelen van de proeve van bekwaamheid die de deelnemer gaat afleggen.

Nadere informatie

Toelatingsprocedure (mogelijkheden voor instroom zonder Bachelor diploma)

Toelatingsprocedure (mogelijkheden voor instroom zonder Bachelor diploma) Toelatingsprocedure (mogelijkheden voor instroom zonder Bachelor diploma) Toelichting voor kandidaten Schouten & Nelissen University Van Heemstraweg-West 5 5301 PA Zaltbommel Postbus 266 5300 AG Zaltbommel

Nadere informatie

Handleiding bij het opstellen van een Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP)

Handleiding bij het opstellen van een Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) Handleiding bij het opstellen van een Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) In de voorbereiding op het Pop gesprek stelt de medewerker een persoonlijk ontwikkelingsplan op. Hierbij maakt de medewerker gebruik

Nadere informatie

1 De leraar creëert een veilig pedagogisch klimaat

1 De leraar creëert een veilig pedagogisch klimaat KIJKWIJZER PEDAGOGISCH-DIDACTISCH HANDELEN IN DE KLAS School : Vakgebied : Leerkracht : Datum : Groep : Observant : 1 De leraar creëert een veilig pedagogisch klimaat (SBL competenties 1 en 2) 1.1* is

Nadere informatie

Als huiswerk voor de tweede bijeenkomst moeten de cursisten oefening 03.2 & 03.3 maken

Als huiswerk voor de tweede bijeenkomst moeten de cursisten oefening 03.2 & 03.3 maken Bijeenkomst 1 De trainer stelt zichzelf voor en geeft een korte toelichting over de inhoud en het doel van de training. Licht de afspraken en regels toe die gelden voor deelname. Neemt hier de tijd voor,

Nadere informatie

normering voor de beoordeling van evc aanbieders BESCHRIJVING VAN DE GEHANTEERDE NORMERING EN DE WERKWIJZE VAN BEOORDELENDE ORGANISATIES

normering voor de beoordeling van evc aanbieders BESCHRIJVING VAN DE GEHANTEERDE NORMERING EN DE WERKWIJZE VAN BEOORDELENDE ORGANISATIES normering voor de beoordeling van evc aanbieders BESCHRIJVING VAN DE GEHANTEERDE NORMERING EN DE WERKWIJZE VAN BEOORDELENDE ORGANISATIES VERSIE FEBRUARI 2007 Inhoudsopgave 1. Beoordeling van EVC aanbieders...3

Nadere informatie

Leerjaar 4: Lesopbouw en suggesties (incl. bewijzenblad) voor leerroute A

Leerjaar 4: Lesopbouw en suggesties (incl. bewijzenblad) voor leerroute A Leerjaar 4: Lesopbouw en suggesties (incl. bewijzenblad) voor leerroute A Thema 12: Het vinden van werk c: Kiezen en solliciteren naar passende stageplek Thema 1 Introles De leerling oriënteert zich op

Nadere informatie

Beoordelingsprocedure Eindassessment 2014-2015

Beoordelingsprocedure Eindassessment 2014-2015 Beoordelingsprocedure Eindassessment Dagopleiding (DAG) Dag-/avondopleiding (DAV) Verkorte opleiding (VO) 2014-2015 Voor assessoren HU PABO - Instituut Theo Thijssen 1 Inhoud Inhoud Inhoud... 2 Inleiding...

Nadere informatie

Ontwikkelplan trainee 1

Ontwikkelplan trainee 1 1 Ontwikkelplan trainee 1 Karin Kleine, projectleider Ontwikkeling traineeship HBO-afgestudeerden Marlous Beijer, projectsecretaris Jeugdzorg Nederland 1 Dit document is geschreven in het kader van het

Nadere informatie

Kwaliteitsregister Paramedici: Dispensatie- en herintrederregeling

Kwaliteitsregister Paramedici: Dispensatie- en herintrederregeling Kwaliteitsregister Paramedici: Dispensatie- en herintrederregeling Inleiding Zorgverzekeraars zijn verplicht kwalitatief goede zorg in te kopen en werkgevers zijn verplicht er zorg voor te dragen dat vanuit

Nadere informatie