de Persgroep Publishing Mediafin Vacature

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "de Persgroep Publishing Mediafin Vacature"

Transcriptie

1 de Persgroep Publishing Mediafin Vacature

2 1 Op de Cover (van links naar rechts) Eco Print Center (vlnr) bo ven: Joh n Peirlinckx, tech nisch directeur E PC Dirk Bertrem, tech nisch manager E PC Manfred Janssens, productie manager E PC Wim Maes, technisch directeur E PC Erwin Coeck, aankoopmanager E PC onder: Steven Baelen, manager flashcenter E PC Chantale de Langh e, sales manager E PC Het Parool (vlnr) Jeroen Swart, financieel directeur Het Parool Jan van der Marel, comm ercieel directeur Het Parool Barbara van Beukering, h oofdredacteur Het Parool Frits Campagne, algem een directeur Het Parool Rob Siebelink, waarnem end h oofdredacteur Het Parool Albert de Lange, waarnem end hoofdredacteur Het Parool Radio (vlnr) Bert Geenen, programmadirecteur 4fm Ann De Bissch op, comm ercieel directeur Qgroup Erwin Deckers, programmadirecteur Qgroup & Q-music N ederland Peter Bossaert, algem een directeur Qgroup & Q-music Wouter van der Goes, programmadirecteur Q-music N ederland Ton Loohuizen, financieel manager Q-music N ederland Marc Antonioli, comm ercieel directeur Q-music N ederland Rob Beijersbergen, verkoopsdirecteur Q-music N ederland de Persgroep Publishing (vlnr) boven: Piet Vroman, financieel directeur dpp Jaak Sm eets, directeur uitgever dpp Xavier Verellen, comm ercieel directeur dpp Rudy Bertels, algem een directeur dpp onder: Koen Clem ent, directeur HRM & corporate affairs dpp Luc Verbist, ICT directeur dpp Mediafin (vlnr) Tom Enckels, financieel directeur Mediafin Geert Wellens, directeur pu blicaties Mediafin Dirk Velgh e, algem een directeur Mediafin Frederik Delaplace, directeur redacties Mediafin Vacature Christoph e Glorieux, algem een directeur Vacature VMMa (vlnr) bo ven: Ben Jansen, comm ercieel directeur VMMa Laurens Verbeke, programmadirecteur VMMa Jozef Mertens, directeur pu blicatiefaciliteiten VMMa Peter Quagh ebeur, algem een directeur VMMa Bob Jacobs, financieel administratief directeur VMMa Eric Goens, directeur informatie VMMa onder: Jan Segers, programmadirecteur VMMa Jo Nachtergaele, directeur marketing & communicatie VMMa Studio A Ph ilippe Bonamie, algem een directeur Studio A Paratel Yannic Beckers, algem een directeur Paratel ATV (vlnr) Frank Bell, algem een directeur AT V Marleen Van Bouwel, comm ercieel directeur AT V Hans Hellemans, h oofdredacteur AT V

3 2

4 3

5 4 Voorwoord van de Voorzitter Dames en Heren, Nog meer dan de voorgaande jaren is het voor mij een genoegen om u namens de Raad van Bestuur van De Persgroep de resultaten over het boekjaar 2007 te mogen voorstellen. Vorig jaar hadden wij u immers aangekondigd dat De Persgroep vanaf 2007 de vruchten zou beginnen plukken van het zware investeringsprogramma van de voorbije drie jaar. Met dit investeringsprogramma beoogde onze groep zijn fundamenten op structurele wijze te verbreden en te versterken, en dit zowel op technologisch vlak, als productmatig en geografisch. In 2005 startten de bouwwerken van onze nieuwe drukkerij, het Eco Print Center in Lokeren, met zo n 100 miljoen euro de grootste investering ooit van De Persgroep. Maar de echte uitdaging zat hem in de vooruitstrevende technologie waarvoor we gekozen hadden. Vandaag weten we dat de keuze voor de waterloze offset de juiste was: EPC behaalt inderdaad een superieure drukkwaliteit op een zeer milieuvriendelijke wijze. Na de overname van De Tijd in 2005, werd de zakenkrant samen met haar Franstalige tegenhanger L Echo, in Mediafin ondergebracht, een joint-venture van De Persgroep en Rossel. Na een intens overgangsjaar, heeft Mediafin in 2007 op overtuigende wijze bewezen dat de financiële media inderdaad een nieuwe en beloftevolle pijler van De Persgroep uitmaken. In 2005 tenslotte breidde De Persgroep zijn activiteiten in Nederland uit door de overname van het zwaar verlieslatende Radio Noordzee. Na de ombouw ervan tot Q-music Nederland en twee jaar hard werken, liggen de eerste winsten in het verschiet. Hiermede is ook radio uitgegroeid tot een kernactiviteit van De Persgroep, die er aldus nog een nieuwe pijler heeft bij gekregen, actief in twee landen. Maar ook de bestaande activiteiten deden het uitstekend in Bij de Vlaamse Media Maatschappij is er een ploeg aan het werk die het creatieve duidelijk heeft gekoppeld aan de noodzaak van

6 5 een duurzame rendabiliteit. Ook de Persgroep Publishing sloot zijn eerste werkingsjaar na de fusie af met een sterk resultaat, wat aangeeft dat onze uitgeefactiviteiten, zowel in print als op het internet, nog een mooie toekomst hebben. Als we de financiële resultaten over het boekjaar 2007 als waardemeter nemen, dan kunnen we enkel vaststellen dat De Persgroep op overtuigende wijze geslaagd is in zijn opzet: de omzet steeg met 9% en overschreed voor het eerst de kaap van 500 miljoen euro; de operationele cash flow steeg met niet minder dan 48% tot 75 miljoen euro; en het geconsolideerde netto resultaat kende zelfs een groei van 67% tot 34 miljoen euro. Dergelijk succes is slechts haalbaar dank zij het talent en de passie van elkeen van onze medewerkers. Ik sta er dan ook op om, namens de Raad van Bestuur, hen allen te danken voor de inzet waarmee zij, elke dag weer opnieuw, de toekomst van onze groep verder gestalte geven. Ludwig Criel, Voorzitter vlnr: Christian Van Thillo, gedelegeerd bestuurder Eric Verbeeck, bestuurder Emmanu el Van Th illo, bestuurder Ludwig Criel, voorzitter Ch ristoph e Con vent, secretaris-generaal Karel Van Miert, bestuurder Léon Seyna ve, bestuurder

7 6 Nieuwe fundamenten onder De Persgroep Het is intussen drie jaar geleden dat ons Groepscomité een ambitieus plan voorlegde aan de Raad van Bestuur van De Persgroep. Na een lange periode van gestage groei in omzet en resultaten, legden we een plan voor dat zou breken met deze traditie. Het plan bestond erin om een aantal ambitieuze projecten uit te voeren die stuk voor stuk onze groep structureel moesten versterken in de toekomst. We hadden de timing van sommige projecten niet in de hand en daarom kwamen vele zaken eerder toevallig samen, waardoor het geheel nogal indrukwekkend oogde. Maar onze Raad van Bestuur heeft ons gevolgd vanuit de overtuiging dat een tijdelijke daling van de groepsresultaten de onvermijdelijke prijs was die we moesten betalen voor een toekomstplan dat op termijn prachtige kansen bood. We hebben dus gekozen voor ondernemersschap en visie op lange termijn, twee waarden die essentieel zijn in de bedrijfsfilosofie van De Persgroep. De resultaten van onze onderneming voor het boekjaar 2007 lijken op het eerste zicht vrij spectaculair maar ze moeten gezien worden in het kader van ons driejarenplan, want ze zijn er een logisch gevolg van. Verderop in dit jaarverslag kan u het verhaal lezen van de mensen die de verschillende afdelingen van de groep besturen. Het gaat zowel over onze bestaande als over onze nieuwe activiteiten, want ze hebben allemaal een boeiend verhaal te vertellen en zowat overal werden belangrijke projecten uitgevoerd. Door de fusie van twee kranten- en een tijdschriftenuitgeverij is de Persgroep Publishing (dpp) met voorsprong het grootste bedrijf van de groep geworden. Het was het eerste werkingsjaar van deze nieuwe uitgeverij en ondanks het feit dat de organisatie fel door elkaar geschud werd door alle veranderingen, weten we nu al dat we de juiste keuze gemaakt hebben. We zijn geëvolueerd van drie totaal onafhankelijke businessunits naar één centraal persbedrijf dat ondersteuning en sturing geeft aan verschillende titels en internetsites die uiteraard zelf inhoudelijk onafhankelijk blijven. Men zou kunnen denken dat zulke constructie vooral leidt tot kostenbesparingen, wat ook gedeeltelijk klopt, maar de echte kracht die ervan uitgaat is de stroom aan frisse ideeën en nieuwe projecten die het resultaat zijn van een bundeling van talent. Het geheel is zondermeer sterker dan de som der delen en de resultaten van dpp bewijzen dat nu al. Bijna al onze titels lieten een mooie stijging noteren in de jaarlijkse CIM-bereiksstudie en de oplages van de meeste titels toonden opnieuw een stijgende lijn. Met een oplage die nu hoger is dan exemplaren per week lijkt er maar geen einde te komen aan het succesverhaal van Dag Allemaal en ook onze andere titels presteerden sterk. Goed gepositioneerde tijdschriften hebben weinig last van nieuwe media en we geloven dat dit ook zo zal blijven. Ondanks alle doemscenario s over de toekomst van dagbladen, blijven we rotsvast geloven in dit medium dat sinds het begin een kernactiviteit van De Persgroep is geweest. Het komt erop aan om het businessmodel van kranten opnieuw uit te vinden en om voluit voor marktleiderschap te gaan. Het internet is veeleer een grote kans dan een bedreiging voor dagbladen. Het is onze overtuiging dat de sterkste nieuwssites zullen uitgebouwd worden vanuit krantenbedrijven omdat de nieuwsexpertise daar het grootst is. dpp heeft een ijzersterke positie op het internet en de omzet van onze sites stijgt zeer snel. Ook onze nieuwe drukkerij in Lokeren die een volle dochter is van dpp, kende zijn eerste werkingsjaar, zij het slechts gedeeltelijk want enkel de krant De Morgen werd er gedrukt. Sinds begin 2008 worden Het Laatste Nieuws en verschillende tijdschriften van de groep eveneens gedrukt bij EPC waardoor de onderneming pas vanaf dit jaar op volle toeren zal draaien. Voor Het Parool, onze Amsterdamse stadskrant, was 2007 eveneens een heel mooi jaar. De krant is marktleider in de stad en lijkt deze positie verder te zullen verstevigen ondanks de hevige concurrentie. Ook de winstgevendheid is verder gestegen. Bij de Vlaamse Media Maatschappij (VMMa) stond 2007 in het teken van de inhoudelijke versterking van onze televisiezenders, het opstarten van nieuwe activiteiten zoals interactieve televisie en mobiele telefonie en het optimaliseren van onze

8 7 bedrijfsprocessen. De resultaten waren ronduit indrukwekkend want op de drie terreinen werd grote vooruitang geboekt. Ondanks het feit dat we al tien jaar actief zijn in VMMa, heb ik de indruk dat we pas sinds vorig jaar kunnen zeggen dat televisie echt in het hart van onze groep zit. We worden inhoudelijk sterker en we begrijpen de zakelijke kant van commerciële televisie alsmaar beter. Onze radioactiviteiten kenden opnieuw een prachtig jaar. In België was het vooral de overname en integratie van 4fm die de aandacht vroegen, maar er werd ook hard gewerkt aan de verdere uitbouw van Q-music in België en Nederland. De evolutie van onze zenders overtreft onze stoutste verwachtingen en het is nu al duidelijk dat radio een stevige nieuwe pijler onder de groep zal worden. De Persgroep heeft grote risico s genomen met Q-music Nederland en de recente overname van 4fm is ook een grote uitdaging, maar het ziet ernaar uit dat we juist hebben ingezet en dat het meer dan de moeite waard zal zijn geweest was ook het jaar van de grote doorbraak van Mediafin. Na een zenuwslopend 2006 met een zware herstructurering en de verhuis naar een nieuwe locatie, stond vorig jaar voor het eerst in het teken van de groei. De kranten en sites werden zeer duidelijk en met veel succes geherpositioneerd, de reclameregie schoot als een raket uit de startblokken en de resultaten waren dan ook onverhoopt goed. Mediafin is de specialist in financiële media en we denken dat dit bedrijf nog prachtige kansen heeft om substantieel te groeien in binnen- en buitenland. Naast radio is Mediafin een tweede nieuw en sterk fundament onder onze groep. Het logische gevolg van al deze mooie successen is uiteraard dat de groep ook financieel sterk uit de hoek is gekomen. Met een operationele cashflow van 75 miljoen euro halen we bijna 15% rendement op omzet en ook onze netto courante winst die op bijna 40 miljoen euro uitkwam, was merkelijk beter dan begroot. De Persgroep is vandaag een mooi gediversifieerd mediabedrijf, actief in dagbladen, tijdschriften, financiële media, televisie, radio en internet. Veruit het grootste deel van de omzet komt uit België maar de activiteiten in Nederland evolueren erg goed en het is onze bedoeling om er een tweede thuismarkt van te maken. Onze ondernemingen worden stuk voor stuk geleid door getalenteerde directies en de financiële positie van de groep is zeer gunstig. De tijd lijkt ons dan ook rijp om ernstig na te denken over een verdere uitbreiding van onze groep. Ik hoop dat we dat in 2008 of uiterlijk het jaar daarna zullen kunnen waarmaken. Christian Van Thillo Gedelegeerd bestuurder vlnr: Peter Quagh ebeur, algem een directeur VMMa Christian Van Thillo, gedelegeerd bestuurder De Persgroep Frits Campagne, algem een directeur Het Parool Christoph e Convent, secretaris-generaal De Persgroep Rudy Bertels, algem een directeur de Persgroep Pu blish ing Koen Clem ent, directeur HRM & Corporate Affairs de Persgroep Pu blish ing Xavier Verellen, comm ercieel directeur de Persgroep Pu blish ing Piet Vroman, financieel directeur De Persgroep en de Persgroep Publishing Dirk Velgh e, algem een directeur Mediafin

9 8 Het Jaar In Cijfers lezers voor Dag Allemaal 20 regio-edities van Het Laatste Nieuws bedienen de Vlaamse dagbladlezer op zijn wenken verkochte exemplaren op bepaalde zaterdagen dankzij bijlagen bij De Tijd & L Echo v o o r J I M M o b i l e abonnees liefhebbers van foute muziek op de Q-party verkochte exemplaren van De Morgen, naar aanleiding van de gratis bijgevoegde CD van Sarah Bettens. Meer dan unieke bezoekers per dag op HLN.be kranten, rollen per uur over de persen in EPC 1 krijgen dagelijks een exemplaar van Het Laatste Nieuws onder ogen. 1,1 Meer miljoen dan Vlamingen 900 ton De jaarlijks verbruikteinkt in EPC ondernemingen plaatsten in totaal functieaanbiedingen via de verschillende Vacature Media miljoen totale omzet van Trustmedia 44 programma s in de top , voor de strategische doelgroep van vtm kijkers voor wereldkampioenschap veldrijden op Kanaaltwee De nummer voor de luisteraar die Het Geluid herkende op Q-music. in Amsterdam, positie van Het Parool dat een winstsprong van ruim 30 procent boekte

10 9 Inhoudsopgave Voorwoord van de Voorzitter Ludwig Criel 4 Nieuwe fundamenten onder De Persgroep 6 voorwoord van de gedelegeerd bestuurder Christian Van Thillo Het jaar in Cijfers 8 Groepsstructuur De Persgroep 10 Familie Album de Persgroep Publishing 12 Mediafin: een gevoel van trots 16 Radio: van Vlaanderen tot Nederland 19 EPC, Printing tomorrow! 22 Televisie 24 Het Parool: de ipod Touch onder de Nederlandse kranten 28 Scrapbook de Persgroep Publishing 32 Mediafin en Vacature 36 Radio 38 EPC 40 Televisie 42 Het Parool 44 De goede doelen van De Persgroep 45 Financieel jaarverslag De Persgroep Corporate Governance 48 Resultatenrekening 50 Geconsolideerde balans 52 Geconsolideerde resultatenrekening 54 Geconsolideerde financieringstabel 55 Colofon 56

11 10 Print & Internet 100% de Persgroep Publishing 50% Mediafin 58,43% Het Parool 100% 33% Eco Print Center 33% Vacature 65% 50% ViaFred Job & Careers A

12 11 Televisie & Radio 100% 50% 50% Q-music Vlaamse Media Maatschappij ATV 100% Paratel Studio-A 100% Groepsstructuur per 30 maart 2008 van De Persgroep

13 12 de Persgroep Publishing De samenvoeging van De Morgen, Magnet Magazines en Aurex in één groot bedrijf - de Persgroep Publishing - leidde in 2006 tot nogal wat sceptische commentaren. De concentratie van zoveel verschillende titels, van de kwaliteitskrant De Morgen tot het populaire dagblad Het Laatste Nieuws, van het brede familie- en televisieweekblad Dag Allemaal tot een nichetijdschrift als Genieten, kon dat wel? Dat lijkt 2007 ondertussen wel bewezen te hebben, met bij alle media vaak uitstekende verkoop- en CIM-cijfers, soms dwars tegen nationale en internationale trends in. Opvallende constatering daarbij is dat de redactionele onafhankelijkheid van de diverse redacties in 2007 meer en meer als onderscheidende kracht werd uitgespeeld. Die onafhankelijkheid gold zelfs als groot uitgangspunt. Elke titel heeft zijn eigen verhaal. Niemand kent zijn publiek zo goed als het specifieke medium zelf. Dààr zitten de beste specialisten. Je zou wel gek zijn als je daar aan zou gaan morrelen, zeggen directeuruitgever Jaak Smeets en commercieel directeur Xavier Verellen. Zo goed als alle tijd en energie van de verschillende hoofdredacteurs en hun redacties ging in 2007 naar het continu verbeteren van hun media. Geen spektakelpolitiek, geen radicale omwentelingen of ronkende vernieuwingen, maar elke dag on the field fine-tunen, verfijnen, je medium proberen te verbeteren. Dàt waren de grote ordewoorden van elke dag. Ondersteunende diensten Groot verschilpunt met vroeger is dat die onafhankelijke redacties nu worden ondersteund door centrale diensten, zoals drukkerij, boekhouding, personeelsdienst, merchandising en ICT-diensten. Het kostte tijd en energie om alles op de juiste plaats te krijgen maar dat lukte sneller en ook beter dan verwacht, en leidde er vooral toe dat de redacties van de verschillende media op elk terrein door echte specialisten worden omringd. Het meest overtuigende bewijs hiervan werd geleverd in het begin van dit jaar, bij de metamorfose die Het Laatste Nieuws onderging. De overgang van de oude drukkerij in Kobbegem naar het milieuvriendelijke Eco Print Center in Lokeren was een gewaagde operatie die uiteindelijk zonder kleerscheuren is doorstaan. vlnr hoofdredacteurs: Frank Depoorter Paul Daenen Mick Van Loon Evi Robert

14 Evolutie verkoop breedpublieksbladen Bron: CIM-Verkoop (maandag-zaterdag) Evolutie verkoop selectieve kranten Bron: CIM-Verkoop maandag-zaterdag 13 0 Het Laatste Nieuws Nieuwsblad Gazet van Antwerpen Het Volk Belang van Limburg 0 De Standaard De Tijd De Morgen De lezers merkten er niets van, of het moest aan hun vingers zijn. Die worden niet meer zoals vroeger zwart van het omslaan van de krantenbladzijden, maar blijven schoon dankzij de revolutionaire druktechnologie. De grootste krant van België Als het over 2007 gaat, staan de cijfers bij de Persgroep Publishing in de plus. De oplages en lezerscijfers van de CIM van alle titels toonden een opwaartse beweging. Alleen de verkoopcijfers van Het Laatste Nieuws liepen licht terug, maar de krant slaagde er wel in haar torenhoog lezersbereik uit 2006 te bevestigen. Meer dan 1,1 miljoen Vlamingen krijgen dagelijks een exemplaar van Het Laatste Nieuws onder ogen. De overstap naar het nieuwe Berliner formaat in 2008 lijkt trouwens qua verkoop opnieuw het allerbeste te beloven. Hoofdredacteurs Paul Daenen en Frank Depoorter werkten in 2007 samen met art director Hilde Demets en een groot deel van de redactie quasi een heel jaar aan de voorbereiding van de vernieuwde krant, met een totaal opgefriste, eigentijdse vormgeving, een nieuwe consumentenbijlage op maandag en, als kers op de taart, een vrij ambitieuze regio-politiek, waarmee in 2007 al werd gestart. West-Vlaanderen kreeg toen al twee nieuwe edities en uiteindelijk moeten niet minder dan 20 regio-edities van Het Laatste Nieuws de Vlaamse dagbladlezer op zijn wenken bedienen. Ook zeer opvallend in 2007: de definitieve doorbraak van het gratis vrouwenmagazine Nina, dat op zaterdag uitgroeide tot een lezersmagneet van jewelste, en door de journalistieke wereld wordt bewonderd om zijn inventiviteit en creativiteit. De Morgen schrijft geschiedenis Het aantreden van Klaus Van Isacker als nieuwe hoofdredacteur bezorgde De Morgen onmiskenbaar een nieuwe, journalistieke boost, die door de lezers duidelijk werden geapprecieerd en die in de laatste CIM-cijfers voor de grootste procentuele groei van alle kranten leidde. De ambities zijn duidelijk: een toonaangevende, spraakmakende en betrouwbare kwaliteitskrant maken. De krant kreeg op vrijdag met Media.com een nieuwe bijlage, terwijl het glossy DM Magazine zich verder ontpopte tot de toonaangevende zaterdagbijlage vlnr hoofdredacteurs: Rudy Collier Peter Mijlemans Klaus Van Isacker van de Vlaamse kwaliteitskranten. De dagkrant onderging inhoudelijk en layoutmatig voortdurend kleine aanpassingen, die de krant zowel bij het publiek als in de mediawereld opnieuw spraakmakend en trendsettend maken. De promotiepolitiek van de krant lag in het verlengde hiervan was het beste jaar ooit, zegt marketing manager van De Morgen, Nico Sablon, zonder aarzelen. We hebben op een golf gesurft. Onze boekenreeksen over fotografen, kunstenaars en architecten creëerden een echt rumour around the brand die geweldig was. Maar het absolute hoogtepunt was de grote Sarah Bettens-actie, waarbij haar nieuwe cd Shine gratis werd weggegeven. Wat Prince eerder in Groot Brittannië deed, maakte Bettens op 13 oktober in België waar. Sablon is er nog steeds lyrisch over. Normaal gesproken verkopen we op zaterdag zo n kranten, maar op 13 oktober waren dat er , bijna drie keer zo veel als normaal. Een fenomenaal succes. Het wonderjaar van Dag Allemaal De identiteit van De Persgroep? Die merk ik aan het DNA van de mensen. Het zijn allemaal winnaars. Let wel, alle andere bladen in het schap, ook die van onze eigen groep, zijn stuk voor stuk mijn concurrent.

15 14 Evolutie verkoop TV bladen Dag Allemaal HUMO Story TV Blad TV-Familie Bron: CIM circulaire Audit 2007 (Q3) Het De Standaard Nieuwsblad Unieke bezoekers nieuws sites VRT Nieuws HLN/ 7S De Morgen Bron: CIM N ico Sablon, marketing manager De Morgen Wat dat betreft zijn we helemaal onafhankelijk en is iedereen mijn concurrent. Aan het woord: Ilse Beyers. Ze is hoofdredacteur van Dag Allemaal, het grootste weekblad van Vlaanderen. De verkoopcijfers haalden historische hoogten en de marktpenetratie in Vlaanderen van Dag Allemaal is in Europa nauwelijks gezien. Maar dat was in 2006 ook al zo. Maakte dat het hoofdredacteur Ilse Beyers niet extra moeilijk om niet tevreden achterover te leunen? Wat is het referentiekader voor de marktleider? Beyers: Dag Allemaal is voor mij pas een succes als ik een perfect gelaagd blad heb gemaakt. Onze doelgroep is immens groot en daardoor gevarieerd en dus moet er voor iedereen iets terug te vinden zijn. Niet alleen maar emoties, de lach en de traan, maar een perfecte variatie qua verhaalkeuzes doorheen alle pagina s. Het ultieme nummer van Dag Allemaal heeft veel weg van een goed gemaakte aflevering van Eurosong: het heeft alles: de winnaars, de verliezers, de wannabe s, de underdogs, de helden, de lelijke en de mooie en vooral ook: de fans. Dag Allemaal moet een premium-merk zijn. Dan moet je toonaangevend zijn. Dan neem je een belangrijke positie in het leven van mensen in. Dan moet en kun je taboes doorbreken. Ik wil gezinsmomenten claimen. Zoals kerstmis. Dat is een moment van Dag Allemaal, inclusief de Kerst Gelukskaarten, waarbij iedereen wint. Joepie! Net als de meeste andere titels van de Persgroep Publishing kreeg Joepie in 2007 een inhoudelijke facelift. Het eerste deel van het tijdschrift ging helemaal back to basics en is opnieuw vooral op muziek, jonge zangidolen en internationale sterren gericht, terwijl het tweede deel zich meer dan ooit focust op de wonderbaarlijke wereld van jonge tienermeisjes tussen 12 en 18 jaar. Niet zonder succes trouwens. Onder hoofdredacteur Tinne Marant en haar adjunct Sylvia Van Driessche groeide Joepie uit tot de spreekbuis en het spiegelbeeld! - van jong Vlaanderen. Er zijn in Europa géén jongerenbladen met zo n groot bereik als Joepie hier in Vlaanderen. Dat zegt veel over de drive van de redactie. TV-Familie: Vlaams en internationaal Voor de ontwikkeling van TV-Familie werd in 2007 goed gekeken naar nieuwe, zeer visuele showbizzbladen, die in het buitenland furore maakten met veel kort en snel nieuws over internationale sterren, en tegelijkertijd véél mode en praktische tips voor de jongere, drukbezette werkende vrouw van nu. Een echte vergelijking met het buitenland is niet mogelijk, omdat de Vlaamse lezer altijd zijn grote portie Vlaams showbizznieuws zal blijven willen, maar hoofdredactrice Isabelle Vandenberghe, art-director Christelle Lucats en de redactie deden wat ze beloofden: dankzij o.a. een flinke facelift van de lay-out, veranderde het wat duffe tv-blad van vroeger in een snel, pittig en praktisch tijdschrift, waarbij de lezer op een zeer aangename maar snelle manier wordt geïnformeerd over de Vlaamse en internationale showbizz-wereld. Goed Gevoel: het grootste maandblad Er is in België geen maandblad te vinden dat een hogere verkoop en hogere lezerscijfers haalt dan Goed Gevoel. Het lifestyle-maandblad onder leiding van Famke Robberechts ging in 2007 voort op de succesvolle weg die ook al een jaar eerder werd gevolgd. Het sérieux van het blad bleef behouden, het praktische gezondheidsaspect werd zelfs nog versterkt, maar tegelijkertijd werd gewerkt aan een betere fotografie en sterke interviews, zodat Goed Gevoel vooral ook een zeer aangenaam blad blijft om lezen. Guy De Nyn, manager Zone / magazines Genieten: Luxe De kleinste titel van de Persgroep Publishing, maar misschien wel diegene waar nog de meeste groeimogelijkheden zitten, is het luxe-tijdschrift Genieten. Ondanks een uitgesproken groei van de CIM-cijfers, blijft het publiek voor de exclusieve inhoud van Genieten relatief klein en bescheiden. Maar of dat zo blijft? 2008 biedt zeker nog groeimogelijkheden. Zone/magazines: Specials succes Na een moeizame start wisten de gratis tijdschriften voor de actieve stedeling in 2007 de weg terug omhoog te vinden en dat was voor een niet onbelangrijk deel het gevolg van het succes van de acht specials over mode, wonen en restaurants die de manager van de Zone/magazines, Guy De Nyn, in de markt zette. Het is de eerste keer dat alle edities van Zone/magazines uit de verliescijfers zijn, stelt De Nyn trots. Dat komt voor een gedeelte omdat we onze juiste vorm gevonden hebben. We zijn van een wekelijks magazine overgeschakeld naar een tweewekelijks ritme. Dat past ons precies want het blijkt dat mensen hun plannen ongeveer twee weken op voorhand maken. Voor de plannen op het laatste moment kunnen de Zone-lezers ook steeds beter terecht op de internet-site van Zone/magazines. Maar de grote succesnummers zijn in toe-

16 nemende mate de specials. En dat is een perfect samenspel van de redactie en de marketingafdeling en de enorme kracht van het apparaat achter de Persgroep Publishing, stelt De Nyn. Internet : nieuws en actualiteit, de klok rond! Het internet als medium is onder de vleugels van de nieuwe structuur van de Persgroep Publishing uitgegroeid van een lelijk eendje tot een stevige zwaan. Veel titels binnen de Persgroep Publishing hebben hun heel eigen aanpak en omgang met het internet. Bij De Morgen lijkt de website nog het meest op de websites die kranten en magazines gewend zijn te gebruiken, maar HLN.be staat dan weer bijna helemaal los van de papieren krant. Terwijl op de website van De Morgen prominent het dagelijkse commentaar van de krant van die dag te lezen is, is het opiniestuk van Het Laatste Nieuws juist opvallend afwezig op HLN.be. Daarmee zijn de websites een maatpak voor de titels van de Persgroep Publishing. We moeten ten alle tijde vermijden dat het internet een concurrentie van de titels zelf gaat worden, stelt Mick Van Loon en wordt daarin bijgevallen door bijna al zijn collega s bij de Persgroep Publishing. Dat neemt niet weg dat internet een steeds belangrijkere plek inneemt binnen de Persgroep Publishing. De website van De Morgen was in 2006 al gereïncarneerd, maar kwam volgens Mick Van Loon pas in 2007 echt tot zijn recht. HLN.be, dat in 2007 doorgroeide tot meer dan unieke bezoekers per dag, werd uitgebreid met een aantal subrubrieken zoals You dat zich richt op de vrouwelijke bezoekers van de website. Tegelijkertijd werd de Franstalige versie 7sur7.be voor het eerst echt in Franstalig België op de markt gezet waardoor de bezoekersaantallen spectaculair stegen. De kern van de internetactiviteiten van de Persgroep Publishing wordt gevormd door de internetredactie onder aanvoering van Van Loon. Hij beschikt over een redactie van achttien Nederlandstalige en zes Franstalige webredacteurs die enkel en alleen voor de internetpublicaties van de Persgroep Publishing schrijven. Het is één redactie voor alle titels. De webredacteurs schrijven niet voor een unieke titel, maar voor zowel HLN.be als voor de website van De Morgen of voor goedgevoel.be, legt Van Loon uit. Bij de diverse titels van de Persgroep Publishing zitten vervolgens redacteurs die de aangeleverde kopij van de internetredactie beoordelen of ze al dan niet relevant voor het eigen lezerspubliek zijn. En zo ja, of er nog aan de vorm geschaafd moet worden om het in de sfeer van die titel te laten passen. De Belgische markt voor nieuwsites kenmerkt zich vooral door de afwezigheid van een vanzelfsprekende marktleider, stelt Van Loon. In België bestond in de televisiemarkt geen toegewijde nieuwszender zoals CNN of BBC World die vervolgens bijna als vanzelfsprekend ook het nieuws op internet ging domineren. Wij in België hebben die traditie niet en lijken wat dat betreft een beetje op landen als Noorwegen en Zweden, waar een natuurlijke marktleider ontbreekt en de bestaande mediamerken proberen de markt te veroveren. Van Loon is apetrots op zijn jonge redactie die bulkt van energie en inzet. Dat gaat ver, niet alleen in 2007 maar zeker in De grootste geplande evenementen van het jaar zijn de Amerikaanse verkiezingen en de Olympische Spelen in Peking en die kenmerken zich allebei door een behoorlijk tijdsverschil met Europa waardoor de kranten door hun min of meer vast sluitingsuur niet altijd het laatste nieuws mee kunnen hebben. Daar gaat de internetredactie van de Persgroep Publishing op inspelen. De websites nemen de actualiteit over op het moment dat de kranten zakken. In 2008 wil Van Loon nog meer werk maken van de samenwerking tussen diverse websites. En daarbij beperkt hij zich nadrukkelijk niet tot het domein van de Persgroep Publishing. Zo kijkt hij begerig naar de Nederlandse De Persgroep-dochter Het Parool: België doet niet mee aan het Europees Kampioenschap voetbal in Zwitserland en Oostenrijk. Nederland wel. Ik kan me voorstellen dat er wat inhoud wordt uitgewisseld tussen de Nederlandse en Belgische sites. Maar het kan ook verder gaan. Cultuurverhalen en reisreportages kunnen net zo goed uitgewisseld worden. Het wordt een mooi jaar. 15 vlnr h oofdredacteurs: Famke Robberech ts Tinne Marant Ilse Beyers Martine Wauters Isabelle Vanden bergh e

17 16 Mediafin: een gevoel van trots In 2005 waren De Tijd en L Echo nog twee verschillende ondernemingen was het jaar van de fusie met een grote herstructurering, de verhuis van beide bedrijven naar één nieuwe locatie, nieuwe informatiecasystemen, nieuwe managementorganisatie enz. En 2007 werd dan het eerste echte werkingsjaar van de nieuwe onderneming. Mediafin is een joint-venture van De Persgroep en de Franstalige mediagroep Rossel, waarin twee financieel-economische kranten, De Tijd en L Echo, werden ondergebracht samen met hun websites en een aantal financiële nieuwsbrieven. Tot eind 2007 hoorde daar ook het bedrijf Tijd Beurs Media bij dat zich toelegt op het verkopen van financiële data maar deze onderneming werd begin 2008 verkocht. Mediafin werd opgericht in 2005 toen de aandeelhouders beslisten om een Nederlandstalig en een Franstalig financieel mediabedrijf samen te brengen in één nieuwe onderneming en de resultaten waren van meet af aan positief. In 2005 waren De Tijd en L Echo nog twee verschillende ondernemingen was het jaar van de fusie met een grote herstructurering, de verhuis van beide bedrijven naar één nieuwe locatie, nieuwe informatiecasystemen, nieuwe managementorganisatie enz. En 2007 werd dan het eerste echte werkingsjaar van de nieuwe onderneming, zo vat Dirk Velghe, algemeen directeur van Mediafin het samen. In 2006 werd reeds een eerste operationele winst gemaakt van 1,4 miljoen euro, maar voor 2007 werden de ambities sterk bijgesteld met als objectief een resultaat van 8 miljoen euro. Deze ambitieuze doelstelling werd echter ruimschoots overtroffen en het operationele resultaat klokte af op 11,7 miljoen euro of een bruto marge op omzet van bijna 20%. Heel snel werd duidelijk dat het Mediafin-project een succes zou worden zo zegt Dirk Velghe. Ik merk elke dag opnieuw dat de snelle groei van de onderneming zorgt voor een grote trots bij onze 240 medewerkers. Bovendien zijn we er in geslaagd om een professionele bedrijfscultuur te creëren, met respect voor de eigenheid van beide taalgroepen en de daaraan verbonden kranten. Ook de geslaagde integratie van nieuwe medewerkers geeft grote voldoening. Mediafin recruteerde immers 57 nieuwe medewerkers tijdens Dirk Velghe ziet vijf sleutelmomenten die geleid hebben tot de mooie prestaties van het voorbije jaar: Dirk Velgh e, algem een directeur Mediafin maart: een recordmaand op het vlak van advertentie-inkomsten met een omzet van 3,4 miljoen euro en dat in een maand dat het duidelijk werd dat de andere dagbladen een heel moeilijk jaar tegemoet gingen. Dit was dan ook te danken aan de helder gedefinieerde doelgroep die Mediafin bereikt en aan de nieuwe aanpak van onze regie Trustmedia. juni: de bezoekers van de websites waren tijdens het eerste halfjaar aanzienlijk gestegen maar dat nam niet weg dat ook de netto verkochte oplage van beide kranten met ex. per dag de groeiverwachtingen ruimschoots overtroffen. juli en augustus: niet alleen de omzet leek bij te dragen tot het resultaat maar ook de kostenbeheersing leidde ertoe dat zelfs tijdens de moeilijke zomermaanden een operationele winst werd geboekt door Mediafin. september: het initieel businessplan werd herzien en Mediafin begon aan de uitwerking van een aantal nieuwe projecten waaronder het nieuwe luxemagazine Sabato en de personal finance site Money24. november: de resultaten van de eerste tien maanden rollen binnen en het jaarobjectief op niveau van het resultaat is al bereikt.

18 Operationele cash-flow Mediafin 14 mio Unieke bezoekers 2007 Tijd.be + Lecho.be week werkdagen jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec Lezersmarkt De oplage van beide kranten is met 2% gegroeid in Het was vooral in het laatste kwartaal dat de verkoop van beide kranten een sterk stijgende lijn vertoonde met een groei van meer dan 6% in vergelijking met De belangrijkste groeimotor voor de verkoop van de kranten is zonder twijfel het weekend geweest. Zowel De Tijd als L Echo werden immers versterkt met een personal finance bijlage Netto en Mon Argent alsook met een katern L Echo Week-end voor L Echo. Soms werden er ook speciale bijlagen ontwikkeld zoals Uw Geld in 2008, Terugblik op 2007 enz. Op sommige zaterdagen werd er zelfs een boek bij de krant gevoegd en dat alles heeft er toe geleid dat we op bepaalde zaterdagen een verkoop hebben gerealiseerd van meer dan exemplaren. Ook de abonnementenpolitiek van onze kranten kreeg meer aandacht en vandaag gaat het al om 80% van de totale verkoop. Op het internet kenden we een opmerkelijke evolutie. Terwijl we in januari nog unieke bezoekers per dag verwelkomden op onze site, waren dat er al in november en december. Web-tv werd in de vorm van interviews, commentaren van onze journalisten, weblogs, enz. toegevoegd aan onze sites als meest belangrijke inhoudelijke vernieuwing. En ook in 2008 hebben we grote ambities op het net. De omzet van de newsletters De Belegger, l Investisseur en Global Investor bedroeg 3,8 miljoen euro vorig jaar met een mooie winstmarge. Naast al deze cijfers die aantonen dat Mediafin een sterk jaar achter de rug heeft kunnen we niet voorbij gaan aan de actualiteit die al even boeiend was in Martine Maelschalck, hoofdredactrice van L Echo: Zonder twijfel was de subprime crisis in de Verenigde Staten het belangrijkste economische nieuws. Deze crisis heeft de banksector op zijn grondvesten doen daveren, zowel in de Verenigde Staten als in Europa. Ook de overname van ABN/ Amro door Fortis, Royal Bank of Schotland en Santander was een saga die door onze beide kranten van dag tot dag op de voet gevolgd werd. vlnr h oofdredacteurs: Frederik Delaplace Martine Maelschalck Frank Dem ets

19 18 Reclame inkomsten 2007 per medium Online 12% Magazines 9% Krant 79% Martine Maelschalck, h oofdredactrice L Ech o Zoals al het geval was in 2006 met de overname van Arcelor door Mittal waren we ook in 2007 getuige van de verdere doorbraak van de Aziatische groeilanden die een alsmaar grotere rol spelen op de overnamemarkt. Vandaag is het zelfs zo dat de grootste aandeelhouder van Fortis een Chinese verzekeringsmaatschappij is! Hier in België was het de politieke crisis die het nieuws gedomineerd heeft en dat was een unieke gelegenheid voor Franstalige en Nederlandstalige journalisten om samen te werken wat tot een grote kruisbestuiving geleid heeft van informatie en analyses. In de financiële mediasector tenslotte viel vooral de overname op van de Wall Street Journal door de Australische mediamagnaat Rupert Murdoch alsook de overname van Reuters door het Canadese Thomson en tenslotte ook deze van de Franse economische krant Les Echos door Bernard Arnault, eigenaar van LVMH. De drie overnames bewijzen dat er een uitgesproken interesse bestaat bij de grote mediagroepen in sterke financiële mediamerken met hoge toegevoegde waarde. De advertentiemarkt Voor onze reclameregie Trustmedia werd 2007 een fantastisch jaar met een groei van maar liefst 20% vergeleken met 2006 en dat in een markt die bijzonder moeilijk was voor de dagbladen in het algemeen. Een grote uitdaging waren de financiële advertenties aangezien beursgenoteerde ondernemingen voor het eerst niet meer wettelijk verplicht waren om hun resultaten te publiceren in de pers. Ondanks deze nieuwe wetgeving zijn we er toch in geslaagd om de omzet uit financiële advertenties te verhogen met 7,5% waardoor dit soort advertenties voor onze onderneming de belangrijkste reclameinkomstenbron waren met een totale omzet van 14,5 miljoen euro. De nationale merkreclame met een totale omzet van 14 miljoen euro, groeide met maar liefst 32%. Tijd Beurs Media (TBM) Tijd Beurs Media is een onderneming die financiele data op elektronische wijze verkoopt aan ondernemingen, vooral andere mediabedrijven en ondernemingen in de financiële sector. TBM realiseerde een omzet van 6,5 miljoen euro met een operationele marge van bijna 12%. Ondanks deze excellente resultaten heeft Mediafin beslist om de onderneming te verkopen aangezien deze gespecialiseerde business niet langer beschouwd wordt als een kernactiviteit van de onderneming. Na een brede bevraging van de spelers op deze markt werd het Duitse beursgenoteerde bedrijf VWD weerhouden als de ideale kandidaat om TBM over te nemen. De verkoop werd medio februari 2008 gesloten. Vooruitzichten voor 2008 Mediafin verwacht voor 2008 een resultaat dat verder in stijgende lijn zal gaan maar de echte klemtoon zal toch voornamelijk op de inhoudelijke kwaliteitsverbetering van de publicaties en de websites liggen. Ook de magazinebijlagen Netto en Mon Argent krijgen een inhoudelijke en vormelijke opfrisbeurt. Op de redacties van de kranten en de websites zal de klemtoon vooral liggen op de crossmediale aanpak die er toe moet leiden dat de interactiviteit met de lezers en internetgebruikers verder aanzienlijk zou toenemen. Diezelfde lezers krijgen in hun krant nog een aantal nieuwe bijlagen waarvan de meest in het oog springende het luxemagazine op zaterdag Sabato is dat vanaf begin maart elke zaterdag verschijnt en de bijlagen Exception en BesteDingen vervangt met een nieuwe redactionele formule en een erg stijlvolle layout. Een ander project op het internet is M24, een personal finance site naar een breder publiek. Ook deze site zal tijdens het voorjaar 2008 het daglicht zien. Tenslotte kunnen we niet onvermeld laten dat De Tijd in 2008 zijn 40ste verjaardag viert en dit zal met tal van evenementen en speciale bijlagen opgeluisterd worden.

20 Radio: van Vlaanderen tot Nederland 19 De radioactiviteiten hebben sinds 2007 hun eigen structuur. Alle radiozenders waarin De Persgroep participeert vallen onder de Qgroup. Daarbij gaat het niet langer alleen om Q-music in Vlaanderen en Nederland maar sinds eind 2007 ook de Vlaams commerciële zender 4fm. vlnr programmadirecteurs: Bert Geenen Erwin Deckers Wouter van der Goes Ze staan een beetje paf bij Q-music want het is niet eenvoudig om als grootste commerciële radiozender nog beter te presteren dan Q in 2007 deed. We staan nu op een punt dat we moeilijk nog overtreffen kunnen, klinkt programmadirecteur Erwin Deckers. De programmering van Q-music in Vlaanderen staat na vijf jaar niet alleen op punt, maar werpt ook zijn vruchten af. Dat laat ruimte voor nieuwe experimenten zoals een pre-ochtendshow tussen vier en zes uur s morgens. Of is het dan nog nacht? Hoe dan ook, de muziekcomputer wordt al net voor het nieuws van 4 uur uitgezet en maakt plaats voor een energiek live-programma. Die ruimte is er omdat Q-music in de beoogde doelgroep heer en meester is. Na het al buitengewoon succesvolle 2006 heeft Q-music onder de radioluisteraars van 18 tot 44 jaar een marktaandeel van 28 procent. Daarmee is het in die doelgroep veruit de grootste radiozender en werd de kloof met de naaste belager Radio Donna nog groter. Wat dat betreft is de concurrentie nu echt wel wakker geschoten wordt het jaar dat de concurrentie er echt alles aan zal doen om ons het marktleiderschap te ontnemen, zegt programmadirecteur Deckers. Wij hebben daarin maar één wapen: we moeten blijven doen waar we zelf goed in zijn. Niet uitgaan van de kracht van de anderen, maar vanuit onszelf. En als je jezelf blijft hoef je geen schrik voor de concurrentie te hebben. Maar wat is Q-music dan? Q-music staat - naast verkeersinformatie en de accurate meldingen van waar de politie snelheidscontroles houdt - in ieder geval voor spectaculaire acties, zoals de Ruimtereis die vorig jaar weggeschonken werd. Dat was nog nooit vertoond: een radiozender die een reis naar het heelal wegschonk onder zijn luisteraars. Of neem maart, toen Q-music net zo vrolijk elke dag een auto weggaf. En daar tussendoor werden klassiekers uit het verleden herhaald. Zoals Het Geluid. De luisteraar die het open- en dichtschuiven van een bakje van de wasmachine juist herkende ging met euro naar huis. Echt, het is ongelooflijk wat dat soort acties allemaal losmaken.

21 Marktaandeel Radiostations Vlaanderen Q-Music 4FM Radio 1 Radio 2 Radio Donna Studio Brussel Bron: CIM Niet alleen bij de luisteraars, maar ook op het gebied van media-aandacht. Dat soort evenementen zijn echt the talk of the town, grijnst Erwin Deckers. En daar komt ook de samenwerking met de salesafdeling om de hoek kijken. De actie Q betaalt je huis af waarbij de hypotheek van de winnende luisteraar in één beweging werd kwijtgescholden was gesponsord door de bankverzekeraar Dexia en Win elke dag een auto kwam er in nauw overleg gecoördineerd met Lancia. Deckers: Vergis u niet hoor, dit hebben we tot in de details uitgespeeld. Van begin tot eind is iedereen bij deze acties betrokken, van de redactie tot en met de marketing. De populariteit van Q-music in Vlaanderen heeft zelfs de hele radioadvertentiemarkt veranderd, stelt Ann De Bisschop, commercieel directeur van Qgroup: Deze zender heeft de markt voor radioreclame overduidelijk gedynamiseerd. Radio was voor adverteerders vroeger toch vooral een traffic builder, waarmee je als adverteerder op piekmomenten klanten naar je zaak kon trekken. Dat is veranderd. Radioreclame wordt sinds een paar jaar ook gebruikt door bedrijven die hun imago willen neerzetten. Dat is nieuw. Vroeger was het relatief eenvoudig : de grote adverteerders waren de autoproducenten, de banksector en de telecombedrijven die op de radio aanwezig waren. Die tijd is voorbij. Je ziet nu ook heel duidelijk dat producenten van fast moving consumer goods aan de deur kloppen. En dat is heel divers. Levensmiddelenconcern Kraft, maar bijvoorbeeld ook het outletcentrum Maasmechelen Village. Het is ook een aantrekkelijk podium: in vergelijking met televisie zijn de productiekosten alsook de advertentietarieven ontzettend laag. Q-music biedt een grote diversiteit aan sponsormogelijkheden. Zo kon De Bisschop ook aan de slag met de Foute 128, de populaire hitlijst waarvoor de meest foute muzieknummers worden geselecteerd. De Foute Dag wordt traditioneel afgesloten met een groot fout feest voor meer dan mensen in Flanders Expo. Nederland Q-music Nederland bezet een bijzondere positie binnen de Qgroup. In tegenstelling tot de twee andere stations is Q-music Nederland volledig in handen van De Persgroep. Q-music België en 4fm zijn eigendom van de Vlaamse Mediamaatschappij, een samenwerkingsverband tussen De Persgroep en Roularta. Het Nederlandse Q-music haalde in 2007 historische cijfers. In de algemene doelgroep, de luisteraars van tien jaar en ouder, had Q-music Nederland Ann De Bisschop, comm ercieel directeur van Qgroup een marktaandeel van meer dan 7,3 procent. Bij de voor adverteerders zo belangrijke doelgroep in de leeftijdscategorie 20 tot 49 had Q-music Nederland zelfs een marktaandeel van 11,2 procent en was daarmee de op twee na grootste op de zeer fel bestreden Nederlandse radiomarkt. Dat succes was voor een deel te danken aan grote acties zoals de Ruimtereis en Het Geluid. Die laatste actie leverde in Nederland een luisteraar ruim euro op en ook Q-music Nederland mocht een ruimtereis weggeven. Maar dat was niet de enige reden waarom er in Nederland meer en meer over Q-music werd gesproken. In de zeer concurerentiële Nederlandse radiomarkt zijn diskjockeys welhaast de belangrijkste roerende goederen van een zender. Een overstap van een dj van het ene naar het andere station is dan ook vaak minstens even groot nieuws als een belangrijke transfer in het topvoetbal. In dat opzicht was de overstap van de diskjockeys Ruud de Wild en Jeroen Kijk in de Vegte opzienbarend. Die twee nemen vanaf maart 2008 de ochtendpresentatie voor hun rekening. De legendarische Jeroen van Inkel blijft bij Q-music en gaat de middagprogrammering presenteren. Al die wijzigingen hebben tot gevolg dat Q-music Nederland kan uitpakken met een ijzersterke dj-line-up. Maar liefst 88% van alle Nederlanders luistert iedere week naar de radio. Deze groep luistert gemiddeld bijna 3,5 uur per dag. Radio doet het als reclamemedium dan ook bijzonder goed en neemt alsmaar vaker een vaste plaats in het mediaplan. Q-music neemt hier een steeds sterkere positie in, aldus Rob Beijersbergen verkoopsdirecteur van Q-music in Nederland. De duidelijke programmering, de consistente marketing en met name de opvallende en spraakmakende acties slaan ook aan in Nederland. Geen enkele partij voert die zo sterk uit als Q-music. Wij hebben hierin een voorsprong. En naast de groei van het aantal luisteraars helpt dit enorm bij de verkoop van zendtijd. Planners en adverteerders kennen de promoties en vragen ons of wij weten wat Het geluid is, of hoeveel geld er in het Spaarvarken zit. Q-music leeft onder de bevolking

22 Marktaandeel Radiostations Nederland FM Q-music Sky Radio Veronica Radio2 Bron: RAB / Intomart Gfk 21 en ook onder de inkopers van reclamezendtijd. De bekendheid en ontwikkeling van Q-music hebben er toe geleid dat steeds meer adverteerders en hun mediabureaus hun vertrouwen in Q-music tonen. Het aantal adverteerders is fors toegenomen alsook het gemiddelde budget. Dit heeft er toe geleid dat de omzet afgelopen jaar is gegroeid met maar liefst 47%. Voor Q-music was 2007 om meerdere redenen dus een zeer bijzonder jaar, vindt Rob Beijersbergen. In 2008 gaan wij dan ook door op de ingeslagen weg om onze positie verder uit te bouwen. De komst van onze nieuwe top-dj s Ruud de Wild en Jeroen Kijk in de Vegte zullen hieraan zeker een belangrijke bijdrage leveren. die spitsmomenten regeert de rust met muziek. Bert Geenen, commercieel directeur Ann De Bisschop en programmadirecteur Erwin Deckers zijn het er over eens: 2007 was voor 4fm vooral een overgangsjaar. Het heeft uiteindelijk tot begin 2008 geduurd voordat ook het nieuwe uitzendschema van 4fm helemaal klaar was. Bert Geenen heeft er tijdens het gesprek over 4fm net twee uitzendingen van de door hemzelf gepresenteerde ochtendshow 4fm actueel opzitten. In dat ochtendlijke actualiteitenprogramma wordt voor het eerst door een commerciële radiozender in Vlaanderen de publieke nieuwszender Radio 1 concurrentie aangedaan. Maar niet alleen Radio 1, hoor haast Geenen zich. Het is duidelijk dat we een pak meer luisteraars nodig hebben. Nu hebben we een marktaandeel van 5 tot 6 procent. Dat is absoluut onvoldoende. En alleen muziek, zoals 4fm in het verleden deed, dat is echt niet genoeg. En dus brengt 4fm sinds 1 februari 2008 twee maal daags een blok actualiteiten. s Morgens is dat tussen 6 en 9 uur programmadirecteur Geenen zelf. Bert Geenen is terug. En hij heeft nieuws, pronkt de zender. In de namiddag en het begin van de avond vult Leen Demaré het tweede actualiteitsblok. Ik wil luisteraars informeren, een beetje zoals de krant dat s morgens doet, zegt Geenen. 4fm Sinds de overname van de Vlaamse commerciële radiozender 4fm van Talpa door de Qgroup halverwege 2007 is er veel gebeurd. Q en 4fm waren dan ook geen vreemden voor elkaar. In Vlaanderen werkte 4fm al voor de overname samen met de regie van Qgroup. Sinds de overname van 4fm door Qgroup is de samenwerking van de twee stations een versnelling hoger gezet. De inkt onder de verkoopsovereenkomst was nog maar amper droog of 4fm verhuisde van Schaarbeek naar Vilvoorde. We hebben de hele vloer aangepast. Er zijn muren uitgebroken, computersystemen bijgestuurd, herinnert programmadirecteur Erwin Deckers terug. Met dezelfde snelheid werd het doelgroepprofiel van 4fm zo aangepast dat het perfect aansloot op dat van Q-music. 4fm sluit mooi aan bij Q-music. Wij richten ons vooral op de dertigers en de veertigers, terwijl de Q-music-luisteraar tussen 18 en 34 is, zegt de programmadirecteur van 4fm, Bert Geenen. Tegelijkertijd werd er na de overname flink geïnvesteerd in de zender 4fm. De verhuizing was niet meer dan één van de elementen. Er werd flink wat geld gepompt in nieuw radiotalent en in het station als zodanig, er kwamen nieuwe jingles. Kortom: de hele zender ging op de schop. Onder de slogan Enjoy 4fm en met een focus op de werkende Vlaming die vooral in de ochtend- en avondspits naar de radio luistert. Tussen Rob Beijersbergen, verkoopsdirecteur van Q-music N ederland

Over transformatie en groei

Over transformatie en groei 1 WOORD VAN CHRISTIAN VAN THILLO, gedelegeerd bestuurder Over transformatie en groei 2013 was opnieuw een jaar met zeer ingrijpende veranderingen in de mediasector, positieve en negatieve. Optimistisch

Nadere informatie

Bouwen aan De Persgroep van morgen

Bouwen aan De Persgroep van morgen De Persgroep Jaarverslag 2014 Bouwen aan De Persgroep van morgen Jaarverslag 2014 2 De Persgroep jaarverslag 2014 3 Jaarverslag 2014 De Persgroep Inhoudsopgave Colofon Bouwen aan de groep Bouwen aan merken

Nadere informatie

Jongeren verlekkerd op VRT

Jongeren verlekkerd op VRT 151 driemaandelijks magazine van Var mei juli 2014 afgiftekantoor Gent X Jongeren verlekkerd op VRT IN DIT NUMMER VOORAF Thibaut Renard: Een hitlijst presenteren is een kwestie van seconden STRATEGIE 18

Nadere informatie

MERK-WAARDIGE ONTMOETINGEN

MERK-WAARDIGE ONTMOETINGEN ROULARTA IN 2014 ROULARTA IN 2014 64 COLOFON, ROULARTA IN 2014 IS EEN CONCEPT EN EEN UITGAVE VAN ROULARTA CUSTOM MEDIA 03 merk-waardige ontmoetingen VOORWOORD 05 de strategie van de sterke merken ROULARTA

Nadere informatie

MERK-WAARDIGE ONTMOETINGEN

MERK-WAARDIGE ONTMOETINGEN ROULARTA IN 2014 ROULARTA IN 2014 64 COLOFON, ROULARTA IN 2014 IS EEN CONCEPT EN EEN UITGAVE VAN ROULARTA CUSTOM MEDIA 03 merk-waardige ontmoetingen VOORWOORD 05 de strategie van de sterke merken ROULARTA

Nadere informatie

Marketing voor persbedrijven: mediasystemen in beweging

Marketing voor persbedrijven: mediasystemen in beweging UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2008 2009 Marketing voor persbedrijven: mediasystemen in beweging Masterproef voorgedragen tot het bekomen van de graad van Master in

Nadere informatie

Online-kranten in Vlaanderen: een historisch overzicht van midden jaren 90 tot vandaag

Online-kranten in Vlaanderen: een historisch overzicht van midden jaren 90 tot vandaag http://comcom.uvt.nl/e-view/04-2/inhoud.htm Online-kranten in Vlaanderen: een historisch overzicht van midden jaren 90 tot vandaag Hans Beyers (hans.beyers@ua.ac.be) Inleiding We re almost out of newspapers

Nadere informatie

Het magazine van het jaarverslag

Het magazine van het jaarverslag Roularta in 2013 Jaarverslag 2013 4 5 Het magazine van het jaarverslag Roularta in 2013. Dat is uiteraard het onderwerp van dit jaarverslag. Behalve met cijfermateriaal wilden we het jaar 2013 ook weergeven

Nadere informatie

AANDACHT EDITIE. Nov. 2014 / de Persgroep. Je vindt het origineel in het Mauritshuis. De ultieme blend tussen online en offline heeft de toekomst

AANDACHT EDITIE. Nov. 2014 / de Persgroep. Je vindt het origineel in het Mauritshuis. De ultieme blend tussen online en offline heeft de toekomst Nov. 2014 / de Persgroep AANDACHT EDITIE Marketeers aan het woord De betekenis van aandacht 3 Emilie Gordenker Je vindt het origineel in het Mauritshuis 6 Christian van Thillo De ultieme blend tussen online

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Mobistar focust op transparantie voor zijn klant

Jaarverslag 2012. Mobistar focust op transparantie voor zijn klant Jaarverslag 2012 Mobistar focust op transparantie voor zijn klant 1 Een uitdagend jaar, dat is het minste wat Mobistar kan zeggen over 2012. De telecomsector onderging grote veranderingen, die een belangrijke

Nadere informatie

P!NK HOOR JE OP SKY RADIO

P!NK HOOR JE OP SKY RADIO Q1-Q2 2013 15e jaargang nr. 1 P!NK HOOR JE OP SKY RADIO www.skyradiogroup.nl DE PLATENKAST VAN Roy Teysse van Universal Music ONDERZOEK Het brein is de sleutel UITGELICHT Disneyland Paris en Sky Radio

Nadere informatie

driemaandelijks magazine van Var augustus oktober 2014 afgiftekantoor Gent X De slimme radio van de toekomst

driemaandelijks magazine van Var augustus oktober 2014 afgiftekantoor Gent X De slimme radio van de toekomst 152 driemaandelijks magazine van Var augustus oktober 2014 afgiftekantoor Gent X De slimme radio van de toekomst IN DIT NUMMER VOORAF Lieven Vandenhaute: We gaan telkens op zoek naar de bijzondere bomen

Nadere informatie

backstage De Brands Observer van IP: de consument onder de loep Print + digital: blik op het buitenland Optimise your ROI!

backstage De Brands Observer van IP: de consument onder de loep Print + digital: blik op het buitenland Optimise your ROI! December 2013 - Nummer 36 Afgiftekantoor: Brussel X backstage De Brands Observer van IP: de consument onder de loep Print + digital: blik op het buitenland Optimise your ROI! Watch & Buy 2 Digital Natives

Nadere informatie

Er beweegt iets op één

Er beweegt iets op één 154 driemaandelijks magazine van Var februari april 2015 afgiftekantoor Gent X Er beweegt iets op één IN DIT NUMMER radiolandschap steekt Geert Vansant, research manager bij Var, het Kanaal over. Digitale

Nadere informatie

00 S TOP 500 COLDPLAY NR. 1 IN DE RADIO VERONICA DE PLATENKAST VAN ONDERZOEK UITGELICHT CROSS CASE. Remon Buter van GroupM. Zoekresultaat: Radio

00 S TOP 500 COLDPLAY NR. 1 IN DE RADIO VERONICA DE PLATENKAST VAN ONDERZOEK UITGELICHT CROSS CASE. Remon Buter van GroupM. Zoekresultaat: Radio okt-dec 12 14e jaargang nr. 4 DE PLATENKAST VAN Remon Buter van GroupM CROSS CASE Thermen Bussloo, Auping en Sky partners in campagne ONDERZOEK Zoekresultaat: Radio UITGELICHT Philip Alberdingk Thijm over

Nadere informatie

Verantwoordelijke uitgever: VFP - Ruggeveldlaan 522-2100 Antwerpen (Deurne) - Afgiftekantoor Gent X - P509183

Verantwoordelijke uitgever: VFP - Ruggeveldlaan 522-2100 Antwerpen (Deurne) - Afgiftekantoor Gent X - P509183 Maandelijks - 7de jaargang nr. 4 - mei 2011 met magazine Verantwoordelijke uitgever: VFP - Ruggeveldlaan 522-2100 Antwerpen (Deurne) - Afgiftekantoor Gent X - P509183 John Crombez en Ann Vanheste (SP.A)

Nadere informatie

BUSINESS ANGELS ondersteunen uw groei. Getuigenissen van ondernemende groeiers en hun Business Angels

BUSINESS ANGELS ondersteunen uw groei. Getuigenissen van ondernemende groeiers en hun Business Angels BUSINESS ANGELS ondersteunen uw groei Getuigenissen van ondernemende groeiers en hun Business Angels Inhoud 004 VOORWOORD Kris Peeters Minister-president van de Vlaamse regering Vlaams minister van Economie

Nadere informatie

MAGAZINE. Jaar Beleving... Rabobank Hockey World Cup 2014. Philips Health Tech Root Cause Analysis. Emirates, beleving op grote hoogte. Nr.

MAGAZINE. Jaar Beleving... Rabobank Hockey World Cup 2014. Philips Health Tech Root Cause Analysis. Emirates, beleving op grote hoogte. Nr. Nr.7 MAGAZINE 14 Jaar Beleving... Rabobank Hockey World Cup 2014 Emirates, beleving op grote hoogte Philips Health Tech Root Cause Analysis FUTUREMAGAZINE NR7 2 Voorwoord Wij nemen inspirerende en toonaangevende

Nadere informatie

Verslag 2010. Inhoud. Voorwoord. Management Think Media Think Media Think Media Magazines Think Media Digital Think Media Outdoor Live!

Verslag 2010. Inhoud. Voorwoord. Management Think Media Think Media Think Media Magazines Think Media Digital Think Media Outdoor Live! Inhoud Jaarlijks Financieel Verslag 2010 Voorwoord Deel I Beschrijving bedrijfsactiviteiten Management Think Media Think Media Think Media Magazines Think Media Digital Think Media Outdoor Live!tv Deel

Nadere informatie

De Conversation Manager

De Conversation Manager De Conversation Manager De Conversation Manager de kracht van de hedendaagse consument het einde van de traditionele adverteerder Steven Van Belleghem vormgeving cover en binnenwerk Pascal Van Hoorebeke

Nadere informatie

Jaarverslag 2010. pure retail, onze ambitie!

Jaarverslag 2010. pure retail, onze ambitie! Jaarverslag 2010 pure retail, onze ambitie! Euretco BV Euretco werkt anno 2011 samen met zo n 1.400 zelfstandige ondernemers en franchisenemers, die tezamen bijna 1.900 winkels exploiteren in de sectoren

Nadere informatie

Voorwoord 2. I. Een omroep met een missie 3. II. Bestuur en bestel 4. III. Televisie, radio en nieuwe media 9. IV. Uitgeverij 16

Voorwoord 2. I. Een omroep met een missie 3. II. Bestuur en bestel 4. III. Televisie, radio en nieuwe media 9. IV. Uitgeverij 16 JAARVERSLAG 2013 INHOUDSOPGAVE Voorwoord 2 I. Een omroep met een missie 3 II. Bestuur en bestel 4 III. Televisie, radio en nieuwe media 9 IV. Uitgeverij 16 V. Vereniging, ledenwerving en -binding 21 VI.

Nadere informatie

Het kruispunt van televisie, internet en telefonie

Het kruispunt van televisie, internet en telefonie J A A R V E R S L A G 2 0 0 2 Het kruispunt van televisie, internet en telefonie 2002 in vogelvlucht Telenet is een verhaal van internet en telefonie voor mensen, gezinnen en bedrijven in heel Vlaanderen

Nadere informatie

ALS VIP PERRY MET SKY NAAR KATY MYRADIO KLEURT ORANJE MET HET WK STATION DE NIEUWE GEZICHTEN VAN CLASSIC FM POWERVROUWEN IN CONCERT GROOT SUCCES

ALS VIP PERRY MET SKY NAAR KATY MYRADIO KLEURT ORANJE MET HET WK STATION DE NIEUWE GEZICHTEN VAN CLASSIC FM POWERVROUWEN IN CONCERT GROOT SUCCES apr-jun 14 16e jaargang nr. 2 www.skyradiogroup.nl MET SKY ALS VIP NAAR KATY PERRY MYRADIO KLEURT ORANJE MET HET WK STATION UITGELICHT: POWERVROUWEN IN CONCERT GROOT SUCCES DE NIEUWE GEZICHTEN VAN CLASSIC

Nadere informatie

Rabo magazine 2012? Welke zekerheden zijn er in. WIM DELVOYE Je moet zeker niet beleggen bij een bank. spaarrekeningen van het jaar.

Rabo magazine 2012? Welke zekerheden zijn er in. WIM DELVOYE Je moet zeker niet beleggen bij een bank. spaarrekeningen van het jaar. # 1 Welke zekerheden zijn er in 2012? WIM DELVOYE Je moet zeker niet beleggen bij een bank Ontdek de spaarrekeningen van het jaar Focus op uw spaargeld 2 Edito Geslaagde vergelijking 3 OOK IN 2012 HET

Nadere informatie

get the world view 2012

get the world view 2012 get the world view 2012 land Get the world You turn a page. Click for more. You learn something new. You like what you see. Sanoma is built on these moments. We believe in a world full of opportunities,

Nadere informatie

2 Hoe werkte het (opbouw) 9 2.1 Stem voor vrijheid 10 2.2 Het proces 11 2.3 Kosten-nul-methode 15 2.4 Brugfunctie 16

2 Hoe werkte het (opbouw) 9 2.1 Stem voor vrijheid 10 2.2 Het proces 11 2.3 Kosten-nul-methode 15 2.4 Brugfunctie 16 JAARVERSLAG 2008 1 INHOUDSOPGAVE 1 Vijf jaar Project Aware 17 1.1 Voorwoord 3 1.2 Samenvatting/introductie 4 1.3 Hoe het allemaal begon 5 1.4 Dit was Project Aware 6 1.5 Kernboodschap & kernpunten 7 1.6

Nadere informatie

OOR otterdam. Stem van de Stedelijke cultuur. Verrassende keuze Rotterdam ontvangt European Design Awards 2010. Bloeiend en divers

OOR otterdam. Stem van de Stedelijke cultuur. Verrassende keuze Rotterdam ontvangt European Design Awards 2010. Bloeiend en divers OOR otterdam Stem van de Stedelijke cultuur Deze uitgave hoort bij Adformatie nummer 17/18 FunX heeft intensieve band met eigen doelgroep Verrassende keuze Rotterdam ontvangt European Design Awards 2010

Nadere informatie

SRG LIVE UPDATE: THE CASES

SRG LIVE UPDATE: THE CASES 2015 17e jaargang nr. 1 www.skyradiogroup.nl DIGITAAL RADIO LUISTEREN BLIJFT POPULAIR SKY RADIO GROUP START MET MEETBAAR EN EFFECTIEF CAMPAGNE VOEREN IN BEELD: SRG LIVE UPDATE: THE CASES Sky Radio Group

Nadere informatie