Leefgroep 2 Onthaalbrochure voor ouders

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Leefgroep 2 Onthaalbrochure voor ouders"

Transcriptie

1 Kinder- en Jeugdpsychiatrie Leefgroep 2 Onthaalbrochure voor ouders

2 Inhoud Welkom in leefgroep Het weekprogramma Bij wie kunt u allemaal terecht?...7 Wie werkt nog samen met leefgroep 2? Afspraken...10 Leefgroepafspraken...10 Algemene afspraken...10 Weekends en bezoek Telefoneren en gsm Post Zakgeld Kleding Taakverdeling Radio, Nintendo, psp Snoep Roken Fasen Fasen...13 Groeifase (basisfase)...13 Alarmfase...13 Denkfase...13 Verantwoordelijkheidsfase...14 Weekprogramma leefgroep

3 Welkom in leefgroep 2 Wij zijn een leefgroep van de dienst Kinder en Jeugdpsychiatrie van het AZ Sint-Lucas te Brugge. In onze leefgroep verblijven 8 à 9 jongeren tussen 11 en 15 jaar. Op dit moment zit u waarschijnlijk met veel vragen. Via deze onthaalbrochure willen we u wat wegwijs maken in het gebeuren hier in leefgroep 2. We vinden het belangrijk om te weten hoe uw kind denkt over zijn / haar opname. Hij/zij krijgt bij opname 5 vragen, waarin de verwachtingen, motivatie, oplossingen, rond de opname worden overlopen. De 5 vragen samengevat: 1. De mensen die voor jou zorgen, kiezen voor een opname omdat het de laatste tijd niet meer zo goed gaat. Denk hier eens over na. Wat loopt er volgens jou moeilijk thuis, op school of in je vrije tijd? 2. Wat moet er volgens jou gebeuren zodat het met jou beter zou gaan? Wat zou je hier willen leren, verbeteren of wat zou je willen veranderen aan jezelf? 3. Wie zijn voor jou de belangrijkste figuren die een rol spelen in je leven: ouders, grootouders, broers, zussen, vrienden,? Schrijf naast hun naam wat die personen voor jou betekenen en waarom. Wat kunnen deze personen doen om jou te helpen? 4. We zouden je graag beter leren kennen. Stel jezelf eens voor: Wat gaat er goed? Wat zou je graag behouden? Dus, wat wil je zeker niet veranderen? Wat zou je liever uit je leven laten verdwijnen? Wat wil je weg? Wat zijn de sterke kanten van je karakter? Waar ben je goed in? Wat zijn je hobby s? Wat zijn je minder goeie kanten? Wat doe je niet graag? Waar heb je schrik voor? 5. Maak een tijdsband van je levensverhaal: dit is de lijn waarop de belangrijkste momenten en gebeurtenissen van je leven staan, samen met je leeftijd. 5

4 1 Het weekprogramma (zie schema achteraan) We hanteren hier een min of meer vast weekschema. We houden rekening met een evenwicht tussen individuele en groepsactiviteiten, tussen opgelegde en keuzeactiviteiten, tussen ontspannende en inspannende momenten. Vaste groepsactiviteiten zijn o.a. kookactiviteit, sportnamiddag, knutselen, groepsgesprek, zwemmen en vorming (een activiteit waarbij we iets willen bijleren. Dat kan een knutseltechniek zijn, een bezoek aan een museum of een andere bezienswaardigheid, een inhoudelijke film bekijken, een gesprek rond een actueel onderwerp ). Elke maandagmorgen zitten we samen rond de tafel om het weekprogramma vast te leggen. We noteren de voorstellen van de jongeren. De groepsleiding bekijkt dan wat haalbaar is en werkt een aantal zaken uit (ook in samenwerking met de jongeren). Een vast schema kan houvast en tijd geven om een aantal zaken voor te bereiden. Anderzijds willen we ons ook niet altijd vastpinnen aan dit schema. Misschien zijn er op een bepaald moment andere zaken belangrijker (bv. de noodzaak aan een gesprek); misschien is de activiteit niet haalbaar (bv. wegens moeilijkheden in de groep); misschien zijn er praktische belemmeringen (bv. een consultatie, een nieuwe opname, vervoer, ) waar we rekening mee moeten houden. Voor het weekprogramma van leefgroep 2, zie achteraan. 6

5 2 Bij wie kunt u allemaal terecht? De jongere is hier gekomen omdat hij / zij een probleem heeft. Ons team wil hem / haar graag begeleiden in het zoeken naar manieren om met deze problemen om te gaan. Vooreerst is er de groepsleiding. Die 7 mensen leven met hen samen in de leefgroep. Ze willen hen zo veel mogelijk begeleiden. Ze proberen op vaste momenten bij hen langs te gaan (bv. bij het evalueren van de dag). De jongere kan ons ook steeds aanspreken. De leefgroep is te bereiken op tel Wie werkt nog samen met leefgroep 2? Dr. E. Nelis Rik Els Martine & Greet Valerie, Paul Yves, Tania & Sofie de kinderpsychiater de hoofdverpleegkundige de psychologe de therapeuten de leerkrachten de nachtverpleegkundigen Elke jongere krijgt in het begin van de opname een individuele begeleider (IB) toegewezen. Dit is iemand van de groepsleiding die de jongere van nabij volgt, die erop let dat de dingen die afgesproken zijn, ook zo gebeuren. Kort na de opname krijgt de jongere ook een persoonlijke map, met uitleg over het weekschema en de afspraken en waarin de jongere gedurende de opname zijn / haar blaadjes kan bijhouden (therapie, groepsgesprek, ). Naast de gesprekken met de groepsleiding zijn er vaste gesprekken of testonderzoek bij Els, onze psychologe. Zij is te bereiken via tel of via Op maandag komt dr. Nelis langs bij de jongeren. De jongeren kunnen aan hem vragen stellen over de opname, medicatie, bezoekmomenten 7

6 Oudergesprekken: Tweewekelijks zitten wij (dr. Nelis, GL, de psychologe, de ouders en de jongere) samen om eens te kijken hoe de opname hier verloopt. Dit gesprek gaat door in het bureau van dr. Nelis. Na het gesprek is er de mogelijkheid om nog max. 1 uur iets te doen met de jongere, om samen af te ronden. Op het einde van de periode van 6 weken wordt in het keuzemoment de afgelopen opname overlopen. Wij doen een voorstel, het is aan de ouders en de jongere om tot een beslissing te komen. Twee keer per week krijgen de jongeren ergotherapie en psychomotoriek. In de creatieve groep gaat de jongere op zoek naar zijn of haar creatieve mogelijkheden. Naast het experimenteren met diverse materialen, het uitbouwen van eigen vaardigheden en verantwoordelijkheden, staan we ook stil bij onze werkhouding. De jongere krijgt de kans om ervaringen op te doen en te zoeken naar oplossingen. In de bewegingsgroep krijgt de jongere via een bewegingsaanbod de kans om op zoek te gaan naar zichzelf. Het actief zijn samen met leeftijdsgenoten staat centraal. Het accent ligt op meedoen, uitproberen en niet zozeer op presteren. Een sportman of -vrouw hoef je niet te zijn! Klas: Er is een schools aanbod (individueel of in kleine groepjes) op maat van uw kind. Er wordt daarvoor ook contact opgenomen met de school. Dit kan betekenen: op peil houden van de leerstof, toetsen welk niveau bereikt is vb. qua taal of wiskunde, nakijken van werktempo, concentratie, Wekelijks is er op donderdag houtatelier waar jongeren in hout zelf iets kunnen maken (onder begeleiding). De bedoeling is de positieve krachten naar boven te halen, succeservaring te verkrijgen en zo het zelfwaardegevoel te versterken. Het touwenparcours gaat door samen met jongeren en GL van leefgroep 3. Tijdens het touwenparcours worden een aantal opdrachten uitgevoerd: hiervoor zijn een aantal oefeningen vooral gericht op samenwerken, terwijl andere oefeningen meer gericht zijn op overleg. 8

7 Babbelspel: dit is een gezelschapsspel in groep, rond het trainen van sociale vaardigheden. Oudergroepen: Tweewekelijks wordt er een oudergroep georganiseerd, waarop alle ouders van opgenomen kinderen uitgenodigd worden. Verscheidende thema s waarmee u als ouder bij een opname kunt geconfronteerd worden, komen aan bod. De oudergroep gaat door op woensdagmiddag van 12.30u tot 14u, zonder de jongeren. 9

8 3 Afspraken Leefgroepafspraken We leven hier in groep. Het samenleven kan dan ook niet zonder afspraken. Het is belangrijk dat de jongere deze afspraken goed kent en ze ook respecteert. Dit bevordert de leefbaarheid in de leefgroep. Er zijn een aantal afspraken rond de orde op de kamer, hygiëne, tafelsituatie, gedrag. Een overzicht van de afspraken in leefgroep 2 kunt u terugvinden in de persoonlijke map van de jongere die hij/zij op de kamer heeft. Algemene afspraken Weekends en bezoek: Op woensdag kan de jongere naar huis van 14.00u tot 20.00u. Het weekend start van zaterdag 14.00u t.e.m. zondag 20.00u. De eerste twee weekends van de opname zijn van zaterdag 14.00u t.e.m. zondag 12.00u. In de namiddag is er weer bezoekmogelijkheid van 14.00u tot 20.00u. Het bezoek gaat zo veel mogelijk door buiten de verpleegeenheid. Er is ook bezoek op de verpleegeenheid mogelijk (door volwassenen die toestemming kregen van de ouders en na overleg met het team). Telefoneren en gsm: Gsm s kunnen in leefgroep 2 niet gebruikt worden en worden bij voorkeur terug meegegeven naar huis. De jongeren kunnen opgebeld worden (bij voorkeur tussen 19.00u en 21u) en kunnen zelf ook bellen (bellen naar gsm-nummers is wel duur). De telefoonregeling spreken we af tijdens het opnamegesprek. Telefoonnummer van de leefgroep:

9 Post: Mits akkoord van de ouders kan de jongere post ontvangen en/ of brieven schrijven. Adres: (Naam) AZ Sint-Lucas Kinder en Jeugdpsychiatrie, Leefgroep 2 Sint-Lucaslaan Brugge Zakgeld: Bij opname vragen we 5 euro zakgeld. Het zakgeld wordt bewaard bij de groepsleiding. Bij opname, na bezoek of na een weekend, wordt het zakgeld afgegeven aan de groepsleiding. Geld wordt niet op de kamer bijgehouden. Kleding: Voor de sportactiviteiten is er sportkleding nodig en zwemgerief. Een pet of andere hoofddeksels kunnen niet in de leefgroep gedragen worden, wel als we naar buiten gaan. Er mag geen kleding gedragen worden met duidelijke verwijzingen naar agressieve of seksuele thema s. Taakverdeling: We vinden het belangrijk dat iedereen zijn steentje bijdraagt in de taken van de leefgroep. Aan de keukendeur hangt een blad uit met de taakverdeling (tafel dekken, afruimen, afwassen ). GL controleert of de taken zorgvuldig uitgevoerd zijn. Radio, Nintendo, psp : Kan dagelijks op afgesproken momenten. Alleen spelletjes op leeftijdsniveau kunnen gespeeld worden. Met andere woorden: 16+- of 18+-spelletjes kunnen hier niet. Snoep: Alle snoep, koeken, drankjes worden bewaard in de kast in de leefgroep. Niemand heeft snoep of drank op de kamer. Roken: Binnen het ziekenhuis en dus ook op onze verpleegeenheid is er een algemeen rookverbod. 11

10 Fasen: We brengen iedere jongere onder in een fase. Er bestaan 4 fasen. Naargelang het gevoel van samenwerking en vertrouwen verandert de fase (en wordt de zelfstandigheid van de jongere groter). Bij opname start iedereen in de basisfase. Dagelijks beslist de groepsleiding in overleg in welke fase de jongere zit, afhankelijk van hoe er gewerkt wordt in de opname, hoe de jongere omgaat met vertrouwen, 12

11 4 Fasen Groeifase (basisfase) De groeifase is een basisfase, in deze fase start men bij opname. Er is een groot functioneren binnen de leefgroep, maar met zo veel mogelijk toezicht van groepsleiding. Het is tevens een kennismakingsperiode. Anderzijds kan deze fase ook gebruikt worden om hulp te bieden aan de jongere die moeite heeft met sociale vaardigheden. Welke zijn: zelfzorg, vertrouwen, behulpzaamheid, respect, medewerking, inzet, eerlijkheid Alarmfase Die fase is een signaal, zo kan het niet verder, zo kunnen we niet samenleven in een groep, in een school, in een gezin, in een maatschappij. Hier is het contact met de groep beperkt tot een minimum. Aanleidingen voor deze fase zijn ernstige conflicten, geen medewerking, geen respect, De jongere laat ons merken dat er te veel van hem wordt verwacht, dat hij meer hulp van volwassenen nodig heeft om het hoofd boven water te houden. Denkfase In de denkfase willen we de jongere aansporen zich te herpakken. Binnen de groep kan het wat fout lopen, de medewerking is minder dan verwacht wordt, materiaal wordt niet respectvol behandeld, het verwoorden van gevoelens verloopt niet zoals het verwacht wordt, Het is een rustmoment waarbij de jongere in kamermomenten meer op zichzelf terugvalt en tijd heeft om na te denken, opdrachten te maken of gesprekken te voeren. Kortom, zoeken naar oplossingen om te kunnen groeien. 13

12 Verantwoordelijkheidsfase Binnen die fase kan men de zorg voor zichzelf opnemen. Het vertrouwen is er om alleen te functioneren zonder aanwezigheid van groepsleiding. Men is binnen de groep iemand die oog heeft voor de anderen, die open staat voor het groepsgebeuren en voor de sfeer. Er is respect voor zichzelf, anderen van de groep, therapeuten, andere medewerkers van de dienst, voor materiaal, Er is medewerking en inzet van de jongere naar het programma en de werking toe. In iedere fase kan de jongere verwezen worden naar de kamer wanneer een bepaald gedrag ontoelaatbaar is en wordt er tijd genomen om eraan te werken. Na een stressmoment of ontlading in afzondering, kan de jongere niet zomaar terug naar de leefgroep komen. Samen met ons worden er afspraken gemaakt rond het verdere verloop of eventueel herstel Het veranderen van fase gebeurt telkens na de overdracht. Dit steeds na overleg met alle aanwezige groepsleiding en teamcoördinator. Na de overdracht wordt de jongere op de hoogte gebracht van die verandering. 14

13 Weekprogramma leefgroep 2 GL maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag 07.45u wekken 09.00u leesmoment / IK-schrift 10.00u 10.15u kamer soep of fruit leesmoment / klas kamer soep of fruit ontbijt + taken + kamer opruimen individuele activiteit kamer soep of fruit leesmoment creatieve groep houtatelier (09.00u u) kamer soep of fruit of bewegingsgroep soep of fruit opmaken weekprogramma opkuis leefgroep (vrije invulling in de leefgroep) babbelspel 12.15u kamermoment 12.30u middagmaal + het nieuws 14.00u leefgroep bezoek klas 14.15u kamer / overdracht creatieve groep bewegingsgroep sporten knutselen weekevaluatie open activiteit klas / kamer kamermoment (overdracht) 15.15u groepsgesprek zwemmen of vorming 15.30u koffietafel 18.00u u avondmaal + taken of kort kamermoment 19.00u kamermoment / invullen van groepsgesprek 19.30u programma in de leefgroep 21.30u naar kamer + zich klaarmaken voor de nacht (volgens leeftijd) 22.30u licht uit koken / sport / bibliotheek / gezelschapsspel Bezoek vanaf 14.00u of WE Iedereen is terug tegen 20.00u

14 MVD-SUBREHAB-C1-K&J-BROCHURE.LG2 (10/13)

Welkom in leefgroep 3

Welkom in leefgroep 3 Welkom in leefgroep 3 Psychiatrisch Centrum Caritas Caritasstraat 76 9090 Melle tel. 09 252 16 45 www.pccaritas.be Hallo, Tijdens het intakegesprek in De Kaap, heeft men jou veel verteld over De Kaap en

Nadere informatie

WELKOM OP DE INTENSIEVE BEHANDELEENHEDEN WEL & STROOM

WELKOM OP DE INTENSIEVE BEHANDELEENHEDEN WEL & STROOM WELKOM OP DE INTENSIEVE BEHANDELEENHEDEN WEL & STROOM Psychiatrisch Ziekenhuis Bethaniënhuis Andreas Vesaliuslaan 39 2980 Zoersel Tel. 03 380 30 11 pzbethanienhuis@emmaus.be www.pzbethanienhuis.be Binnen

Nadere informatie

Deze brochure geeft je een leidraad om op dit alles zicht te krijgen en om af en toe op terug te vallen als afspraken en regels onduidelijk worden.

Deze brochure geeft je een leidraad om op dit alles zicht te krijgen en om af en toe op terug te vallen als afspraken en regels onduidelijk worden. INLEIDING Er zijn moeilijkheden, thuis of elders. Je ouders, familie en jij zien geen uitweg meer en weten niet goed hoe het verder moet. Daarom heeft de verwijzende instantie, al dan niet samen met jou

Nadere informatie

Crisisgroep Palet. Wat gebeurt er als je een tijdje wordt opgenomen bij Karakter. Klik hier voor meer informatie over: voor jongeren

Crisisgroep Palet. Wat gebeurt er als je een tijdje wordt opgenomen bij Karakter. Klik hier voor meer informatie over: voor jongeren voor jongeren Wat gebeurt er als je een tijdje wordt opgenomen bij Karakter Welkom op het Palet, de crisisafdeling van Karakter Almelo. Je hebt over je verblijf hier vast nog wel het één en ander te vragen.

Nadere informatie

Dienst Kinder- en Jeugdpsychiatrie. Afdeling De Beren. (voor kinderen van 6 tot 12 jaar)

Dienst Kinder- en Jeugdpsychiatrie. Afdeling De Beren. (voor kinderen van 6 tot 12 jaar) Dienst Kinder- en Jeugdpsychiatrie Afdeling De Beren (voor kinderen van 6 tot 12 jaar) 2 Hallo Binnenkort kom je op onze afdeling De Beren terecht. Waarschijnlijk ben je hier wel wat nieuwsgierig naar

Nadere informatie

Vrijwilligers zoeken. Vacature opmaken. Wat? Hoe? Stap 1: Denken

Vrijwilligers zoeken. Vacature opmaken. Wat? Hoe? Stap 1: Denken Vrijwilligers Vrijwilligers zoeken Vacature opmaken Wat? Een vacature helpt je om goed te verwoorden waarvoor je een vrijwilliger zoekt, wat die vrijwilliger moet kunnen en wanneer die beschikbaar moet

Nadere informatie

infobrochure leefgroep Hinkstap

infobrochure leefgroep Hinkstap infobrochure leefgroep Hinkstap Welkom Wie je ook bent, vanwaar je ook komt, je bent welkom bij ons In deze wat vreemde en nieuwe wereld wil dit boekje je gids zijn. Lees het, als je vragen hebt, vraag

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement Opgesteld op: 22-09-11 Geldig tot: 2015 Laatste wijziging: 25-07-12 Huishoudelijk reglement OOOC Luein Code: ALG Type: document Auteur: kwaliteit coördinator Huishoudelijk reglement OOOC Luein Dorp-Oost

Nadere informatie

augustus 2011. INFORMATIE GROEP 3 KENMERKEN

augustus 2011. INFORMATIE GROEP 3 KENMERKEN augustus 2011. INFORMATIE GROEP 3 KENMERKEN Groep 3 is een zeer intensieve groep; er moeten veel vaardigheden aangeleerd worden, lezen, rekenen, schrijven, enz. De leerlingen zijn gedwongen langer stil

Nadere informatie

HUISWERKBEGELEIDING: HOE KINDEREN ONDERSTEUNEN BIJ HET MAKEN VAN HUN HUISWERK?

HUISWERKBEGELEIDING: HOE KINDEREN ONDERSTEUNEN BIJ HET MAKEN VAN HUN HUISWERK? HUISWERKBEGELEIDING: HOE KINDEREN ONDERSTEUNEN BIJ HET MAKEN VAN HUN HUISWERK? Inleiding Huiswerk maken is voor kinderen niet altijd even prettig. Daarnaast zorgt het dikwijls ook voor heel wat spanningen,

Nadere informatie

Iedereen heeft een eigen verhaal

Iedereen heeft een eigen verhaal informatie voor ouders Iedereen heeft een eigen verhaal > Goed om te weten als uw kind tijdelijk bij JJC verblijft Uw zoon of dochter gaat tijdelijk naar JJC in Den Haag. Wij gaan uw kind intensief begeleiden

Nadere informatie

Van Krevelenhuis. Unit B

Van Krevelenhuis. Unit B Informatieboekje Van Krevelenhuis Unit B Zorgprogramma ontwikkelingsstoornissen Kind 2 Van Krevelenhuis Curium-LUMC Endegeesterstraatweg 27 2342 AK Oegstgeest Algemeen telefoonnummer: 071-5159600 Voor

Nadere informatie

Begeleid Zelfstandig Wonen met DE KIEZEL

Begeleid Zelfstandig Wonen met DE KIEZEL Begeleid Zelfstandig Wonen met DE KIEZEL Ons HULPVERLENINGSVOORSTEL Met deze brochure willen wij jou voorstellen wat jij van ons mag verwachten en wat wij van jou verwachten als we van start gaan met een

Nadere informatie

Pedagogisch Beleidsplan Stichting Sport-BSO 0-12 jaar

Pedagogisch Beleidsplan Stichting Sport-BSO 0-12 jaar Pedagogisch Beleidsplan Stichting Sport-BSO 0-12 jaar Versie : 0.3 d.d. 01 juli 2011 Bezoekadres : Hof van Naeltwijck 24; 2631 WX Nootdorp Postadres : Postbus 18545; 2502 EM s-gravenhage Internet : www.sport-bso.nl,

Nadere informatie

Huisregels locatie Prisma open jeugdzorg Voor jongeren

Huisregels locatie Prisma open jeugdzorg Voor jongeren Huisregels locatie Prisma open jeugdzorg Voor jongeren Inhoudsopgave 1. Algemene inleiding 3 1.1. Omgangsvormen 3 2. Binnenkomst 3 3. Behandeling 4 3.1. Perspectiefplan 4 3.2. Drugs- en drankverbod 4 3.3.

Nadere informatie

B e h a n d e l - c e n t r u m S G LV G

B e h a n d e l - c e n t r u m S G LV G B e h a n d e l - c e n t r u m S G LV G Kliniek voor mensen met een licht verstandelijke beperking, ernstige gedragsstoornissen en/of psychiatrische aandoeningen S G LV G - K l i n i e k De SGLVG-Kliniek

Nadere informatie

DEEL 1 Stage of werken in een theaterdagbesteding (maandag t/m vrijdag)

DEEL 1 Stage of werken in een theaterdagbesteding (maandag t/m vrijdag) Welkom bij theaterwerkplaats Tiuri! Theaterwerkplaats Tiuri is een werkplaats voor mensen met een (verstandelijke) beperking. De acteurs bezoeken de theaterwerkplaats in het kader van dagbesteding. Over

Nadere informatie

Informatie Nieuwmarke

Informatie Nieuwmarke 1 Informatie Nieuwmarke INFORMATIE Persoonlijk begeleider: Gedragsdeskundige: Coördinerend begeleider: Postadres: Postbus 94, 7200 AB Zutphen Bezoekadres: Dr. W. Slotlaan 12, Rekken T 088 547 73 00 2 INFORMATIE

Nadere informatie

Déclick. P s yc h i at r i s c h Ziekenhui s D u f f e l. Afdeling voor mensen met een verslavingsproblematiek

Déclick. P s yc h i at r i s c h Ziekenhui s D u f f e l. Afdeling voor mensen met een verslavingsproblematiek P s yc h i at r i s c h Ziekenhui s D u f f e l Déclick Afdeling voor mensen met een verslavingsproblematiek Stationsstraat 22 C 2570 Duffel tel: 015 30 40 30 www.pz-duffel.be Informatie Informatie voor

Nadere informatie

Pedagogisch Beleid Beregoed

Pedagogisch Beleid Beregoed Pedagogisch Beleid Beregoed Uitgebreide Versie voor ouders : januari 2015 Het creëren van een fijne en veilige leefomgeving waar het kind zich kan ontwikkelen tot een gelukkig en evenwichtig persoon is

Nadere informatie

Kennismaking met Begeleid Zelfstandig Wonen. Wat mag jij van het BZW-team verwachten... en wat verwachten wij van jou

Kennismaking met Begeleid Zelfstandig Wonen. Wat mag jij van het BZW-team verwachten... en wat verwachten wij van jou Kennismaking met Begeleid Zelfstandig Wonen Wat mag jij van het BZW-team verwachten... en wat verwachten wij van jou Begeleid Zelfstandig Wonen In deze brochure leggen we uit wat jij van het BZW -team

Nadere informatie

Pedagogische beleidsplan 2014

Pedagogische beleidsplan 2014 Pedagogische beleidsplan 2014 update aug. 2014 1 Buitenschoolse opvang De Lolifantjes Inhoudsopgave Inleiding Blz. 5 Motivatie Deel 1 Pedagogisch beleid en visie Blz. 6 1.1 Algemene Doelstellingen 1.2

Nadere informatie

Montessori School Venray

Montessori School Venray Montessori School Venray Sleutelbloem 22 t/m 28 5803 KH Venray Telefoon 0478-51 57 50 Email: info@montessorischoolvenray.nl Website: www.montessorischoolvenray.nl Nawoord... We zijn trots op onze school

Nadere informatie

EEN WOORD VOORAF. Wat staat er in deze schoolgids

EEN WOORD VOORAF. Wat staat er in deze schoolgids EEN WOORD VOORAF Voor u ligt de schoolgids 2015-2016 van De Piramide te Gennep. Met deze gids willen we u informatie geven over onze school. Onze school is een speciale school voor basisonderwijs (SBO).

Nadere informatie

Kinderparticipatie. Hoofdstuk 14

Kinderparticipatie. Hoofdstuk 14 176 In samenwerking met Marja van Dijk, JSO expertisecentrum voor jeugd, samenleving en opvoeding. 177 Het is woensdagmiddag. Een aantal jongens en meisjes in de groep wil voetballen. Helaas is de bal

Nadere informatie

De Taag. P s yc h i at r i s c h Ziekenhui s D u f f e l. Afdeling voor senioren met complexe en langdurige psychiatrische problematiek

De Taag. P s yc h i at r i s c h Ziekenhui s D u f f e l. Afdeling voor senioren met complexe en langdurige psychiatrische problematiek P s yc h i at r i s c h Ziekenhui s D u f f e l De Taag Afdeling voor senioren met complexe en langdurige psychiatrische problematiek Stationsstraat 22 C 2570 Duffel tel: 015 30 40 30 www.pz-duffel.be

Nadere informatie

Elk kind een belofte. Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten. Mei, 2011. Elk kind een belofte. Pagina 1

Elk kind een belofte. Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten. Mei, 2011. Elk kind een belofte. Pagina 1 Elk kind een belofte Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten Mei, 2011 Elk kind een belofte. Pagina 1 Inhoud INLEIDING... 3 Hoofdstuk 1 Pieter Wijten binnen het samenwerkingsverband...

Nadere informatie

Pedagogisch Beleid Kinderopvang Delftlanden 01-01-2015

Pedagogisch Beleid Kinderopvang Delftlanden 01-01-2015 Pedagogisch Beleidsplan 01-01-2015 1 Inhoudsopgave pedagogisch beleid. Voorwoord blz. 3 1. Visie op het kind blz. 4 2. Doelstelling en opvoedingsdoelen blz. 5 3. Het Pedagogisch Beleid blz. 6 3.1 Veiligheid,

Nadere informatie

GRENZEN STELLEN BIJ PUBERS: een moeilijke evenwichtsoefening

GRENZEN STELLEN BIJ PUBERS: een moeilijke evenwichtsoefening GRENZEN STELLEN BIJ PUBERS: een moeilijke evenwichtsoefening 2 Grenzen stellen bij pubers Kan dat? Mag ik dat toelaten? Ben ik te streng? Ben ik ouderwets? Met deze en soortgelijke vragen worden we regelmatig

Nadere informatie

Leerpakket Wmo Competenties. Hoe stuur ik aan op betrokkenheid en participatie?

Leerpakket Wmo Competenties. Hoe stuur ik aan op betrokkenheid en participatie? Leerpakket Wmo Competenties Hoe stuur ik aan op betrokkenheid en participatie INHOUDSOPGAVE 1. Introductie van de competentie 3 2. Teamopdrachten 5 1. Vijf gouden regels 5 2. Energiegevers en energievreters

Nadere informatie