Donderdag 25/10/2007 (leren kennen) Start 10u00 einde 16u30

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Donderdag 25/10/2007 (leren kennen) Start 10u00 einde 16u30"

Transcriptie

1

2 Donderdag 25/10/2007 (leren kennen) Start 10u00 einde 16u30 Deel 1 : voorstelling project (probleemstelling, doelstelling, doelgroep) Deel 2 : voorstelling pilootprojecten Deel 3 : voorstelling Parcours HBR LUNCH Deel 4 : ontdekken archetypen, impact naar duurzaamheid, combinatie van verschillende invalshoeken en vertrekpunten + oefeningen

3 Vrijdag 26/10/2007 (ondervinden) Start 10u00 einde 16u30 Deel 1 : zelf ervaren via oefening LUNCH Deel 2 : competentiematrix Deel 3 : Competentie-CV

4 ESF-project Jobs in vrouwenhanden Presentatie 25/10/2007

5 DEEL 1 Voorstelling project

6 Probleemstelling JIV Vaststelling: hoge werkloosheid onder jongeren uit administratieve richtingen in secundair onderwijs. Verschillende verklaringen aan vraag- en aanbodzijde. Vraagzijde: - verzwaring takenpakket administratieve medewerkers; - sectoren met permanent tekort aan arbeidskrachten, met veel mogelijkheden voor jongeren uit administratieve richtingen. Aanbodzijde: - vraag naar adm. bedienden < - inhoud job - verdringing door hoger geschoolden - jongeren moeilijk te overtuigen van alternatieve jobsporen - onbekendheid andere sectoren

7 Doelstelling JIV Scoop verbreden van alle betrokkenen bij opleiding, (her)oriëntatie, toeleiding, begeleiding en tewerkstelling van jongeren uit administratieve studierichtingen Op zoek naar ruimer & duurzaam jobdoelwit met behoud van competenties en drijfveren; Ontwikkelen en aftoetsen van instrumenten en methodieken voor werkzoekenden, arbeidsbemiddelaars, uitzendconsulenten, stagebegeleiders,

8 Doelgroep Werkzoekenden tot 25 jaar, afgestudeerd of school verlaten in een admin. studierichting (TSO, BSO, DO, DBSO); AMI (ArbeidsMarkt Informatiesysteem) Selectie ( 25 jr, adm. Opleid., kantoor Mechelen, ingeschreven bij VDAB) Resultaten TSO: 37 V 40 M (WZ 15 V of 40 % en 17 M of 42 %) BSO: 88 V 59 M (WZ 69 V of 78 % en 41 M of 69 %) DO: 11 V 6 M (WZ 5 V of 45 % en 1 M of 16 %) Vnl. allochtone meisjes Wat met de jongens?

9 Verloop JIV Fase 1: inventarisatie en analyse aanbodzijde en intermediairen (sectorconsulenten, diverse bedrijven, onderwijs directie, LK, LL, uitzendsector, ) Fase 2: aanzet methodiek en opstart eerste testcase Fase 3: analyse van de vraagzijde Fase 4: matching vraag en aanbod Fase 5: tweede testcase obv ervaringen uit eerste exp. + verdere methodiekontwikkeling Fase 6: disseminatie

10 DEEL 2: PILOOTprojecten PP 1 & PP 2

11 Voorstelling pilootprojecten PP 1 Groep - 2/10/06 t.e.m. 6/10/06-7 kandidaten vnl. allochtone origine - 4 A2 kantoor, 2 DBSO, 1 zonder diploma Programma D1: kennismaking, Hal der herinnering, hal van leren, hal van weten D2: Huis van vorm, spiegelpaleis, grot van dromen, echovallei, huis van kracht, kasteel van plezier D3: BB DHL Bornem, Fabriekje van Vanalles & Co D4: BB Somers-Zaden NV, resultaten, competentie-cv D5: BB Alcon Couvreur + BB Resultaten Calloperator N-allo, onthaalbediende VDAB, Opleiding BKO, polyvalent medewerker bij Fedasil, horeca, arbeider bij DHL Bornem, bakkerij.

12 Voorstelling pilootprojecten PP 2 Groep - 26/02/07 tem 9/03/07-7 kandidaten (heterogener qua samenstelling) - 4 A2 kantoor, 3 TSO handel Programma D1: kennismaking, Hal der herinnering, hal van leren, hal van weten D2: Huis van vorm, Spiegelpaleis, grot van dromen D3: Huis van kracht, Fabriekje van Vanalles & Co, bespreking D4: uitleg interim, bespreking resultaten, opmaak stappenplan D5: competentie-cv D6: BB ziekenhuis + soll training D7: BB DHL + soll training D8: soll training + competentie-cv + inschrijven bij interim D9: soll training Resultaten Opleiding kleuteronderwijs, opleiding boekhouden, opleiding fotografie, calloperator, administratief medewerker, opstarten eigen zaak maar werkzoekend, werkzoekend

13 DEEL 3 Holle Bolle Reis

14 Voorstelling parcours HBR - een reis in verschillende etappes-

15 Kennismaking Voorstelling van elkaar, het parcours en het project Waarom deze week? De doelstelling en het beoogde resultaat worden hier toegelicht. Waarom zij? Wie zijn wij? Het programma (reisroute) wordt voorgesteld en gesitueerd, ook wat het natraject betreft. Aankondigen dat o.a. zal gewerkt worden met goden en godinnen + duidelijke toelichting. Afspraken rond vertrouwelijkheid, roken, pauzes, time out, stiptheid, Geen éénrichtingsverkeer! TIPS: - opstelling begeleider! - Afspraken noteren op groot blad + ophangen - Kennismakingsmethode afstemmen op doelgroep - Voorstelling godinnen: aangenaam & levendig

16 Hal der Herinnering Doelstelling: Dominante archetype tijdens kindertijd detecteren. Luik 1: Het archetype Luik 2: Keuze van het speelgoed Luik 3: Keuze van het spel Luik 4: De godin als kind TIPS: - Elke deelnemer set kaarten - Observatiefiche - Voldoende materiaal

17 Hal van lering Doelstelling: nagaan welk het overheersende archetype is tijdens de schooltijd Luik 1: vragenlijst Luik 2: de schoolloopbaan Luik 3: groepsgesprek Luik 4: de godin als leerling TIPS: - Leeftijd afbakenen

18 Hal van weten Doelstelling: Zicht krijgen op de aanwezige kennis, interesses, noden bij de jongeren. Nagaan bij welke archetype deze het beste aansluiten. Luik 1: duo-interview Luik 2: voorstellen van elkaar aan de groep Luik 3: groepsbespreking TIPS: - Eventueel werken met camera - Bespreking: varieer in kringopstelling en wees creatief

19 Huis van vorm Doelstelling: Nagaan of de jongeren belang hechten aan schoonheid, creativiteit en vormgeving. Het achterliggende archetype blootleggen. Luik 1: kamer behangen Luik 2: Groepsbespreking TIPS: - Voldoende materiaal - Elkaar laten aanvullen

20

21 Spiegelpaleis Doelstelling: Hoe nemen de jongeren zichzelf waar als ze zichzelf een spiegel voorhouden? Onbewust archetype achterhalen. Luik 1: Tekenen Luik 2: vragen beantwoorden Luik 3: de ander aan het woord over mezelf Luik 4: de 5 centrale kenmerken TIPS: - Elkaar tekenen geeft vertrouwen - Pauzeer tijdig - Ga voorzichtig om met informatie

22

23 Grot van dromen Doelstelling: Tijdens de grot van dromen willen we de toekomstverwachtingen achterhalen van de deelnemers. Luik 1: Keuze uit verschillende jobkaarten Luik 2: de ballon van dromen Luik 3: groepsbespreking TIPS: - Voorzie voldoende visueel materiaal - Voldoende begeleiding bij benoemen componenten

24

25 Huis van kracht Doelstelling: We gaan hier polsen naar hun werkervaring, EVC, fysieke kracht, behoefte aan beweging. Om dit naderhand te kunnen koppelen aan een onbewust archetype. Luik 1: blanco steekkaarten Luik 2: thermometer TIPS: - Duidelijk zijn in het benoemen van de velden - Maak gebruik van de groep

26 Fabriekje van vanalles & Co Doelstelling: De jongere gaat op basis van de informatie uit de voorgaande fasen 3 jobs kiezen. Luik 1: keuze uit jobkaarten Luik 2: Invullen van de competentiematrix Luik 3: Groepsbespreking + terugkoppeling naar het archetype TIPS: - Laat de deelnemers eerst zelf hun puzzel leggen - Na het invullen van de matrix: bespreking van de begeleiding (begeleiding legt puzzel), dan pas terugkoppeling naar de deelnemers

27 Stappenplan Doelstelling: Na de HBR stappenplan uittekenen om het alternatief te bereiken. Informatie over: - De godinnen waarin ik het meest te herkennen ben - Sterkste competenties - Arbeidsvoorwaarden die voor mij heel belangrijk zijn om terug te vinden in een job - De best passende jobs - Wat moet ik allemaal ondernemen om in deze job aan de slag te kunnen op korte en lange termijn? - Zet deze acties nu in chronologische volgorde en probeer er een timing bij te zetten. (wat is de eerste stap, de tweede stap, )

28 Competentie-CV Startpunt = Huis van kracht Links: standaardgegevens Rechts: Motivatie en competenties Aanvullen met voorbeelden DYNAMISCH DOCUMENT!

29 Personalia Geboren op 2 juli 1985 te Mechelen, België Ongehuwd Belg M. Gandhistraat 100/ Mechelen GSM : 0499/ Talenkennis Nederlands zeer goed Frans matig Engels goed Spaans goed Informatica Word Excel PowerPoint Outlook Internet Acces Opleidingen : 7 Kantoor en gegevensbeheer (Uruslinen Mechelen) : Kantoor (Ursulinen Mechelen) : Handel (Ursulinen Mechelen) : Sociaal Technische Wetenschappen : Moderne Wetenschappen Werkervaringen Vakantiewerk 2006 : VOKA Vilvoorde : prospectielijsten telefonisch opvolgen, lijsten in excel aanvullen, afspraken plannen in outlook, mails versturen, 2005 : Wasserij De Roos Mechelen 2004 : Stadhuis Mechelen Praktische ervaringen (stages) : Randstad (2d/week gedurende 1 jaar) : klasseren en onthaal : Dodoens ziekenhuis (2d/week, half jaar) : klasseren en onthaal : Fortis bank (2d/week, half jaar) : klasseren Vrijwilligerswerk : Betlehem kinderopvang. CV Naïma Swarovski Motivatie Ik vind het belangrijk dat ik de klant effectief kan helpen met zijn behoeften, vragen en bemerkingen en werk graag met producten waarvan ik zelf overtuigd ben. Vanuit mijn opleiding kan ik klanten in het Frans en het Engels verder helpen. Vaardigheden Ordelijk : ik werk ordelijk en gestructureerd. In mijn manier van werken zal ik proberen een eigen manier van structureren te voorzien. Gedreven : ik ga er steeds voor om mijn werk zo goed mogelijk uit te voeren. Ik zet door en geef niet op. Initiatiefnemer : ik neem het initiatief wanneer er zaken dreigen aan te slepen. Klantgericht : ik vind het belangrijk dat de klant tevreden is en zal al het mogelijke doen om hem of haar op de juiste manier verder te helpen. Ik kan snel het vertrouwen van mensen winnen. Inleven : ik kan me goed inleven in de situatie van de klant en pas me daaraan aan. Persoonlijkheid Gestructureerd : Ik breng graag structuur aan maar vind het wel belangrijk dat dit ook door de organisatie ondersteund wordt. Sociaal : ik ben vlot in de omgang met klanten en heb nood aan voldoende sociaal contact binnen mijn job. Uiterlijk voorkomen : ik ben netjes en ordelijk en pas me aan aan de normen van de organisatie.

30 Sollicitatietraining Afwerken van het stappenplan Praktisch aan de slag gaan met nieuwe informatie Concreet: - Opmaken balans - Uitwerken competenties met voorbeelden - Welke bedrijven zijn er? Hoe zit de A- markt in elkaar? - Jobkanalen/werksporen - CV - Tewerkstellingsmaatregelen - Website VDAB - Telefoneren naar een WG - Sollicitatiebrief en formulier - Rekrutering en selectie - Selectiegesprek

31 Bedrijfsbezoeken DHL Bornem Imelda Somers-Zaden NV Alcon Couvreur TIPS: - Deelnemers kunnen onbeperkt vragen stellen (ook naar verloning, ) - Nabespreking: wie zou men aannemen en waarom?

32 Trajectbegeleiding Tweewekelijkse terugkomnamiddag voor alle kandidaten die geen werk hebben. Verzamelen in de infotheek en stappenplan overlopen. Welke stappen zijn reeds gezet, waar ondervinden ze moeilijkheden, Opzoeken vacatures en gericht solliciteren.

33 Deel 4 Voorstelling archetypen

Competentiebilan. Het competentiebilan: een instrument voor de toekomst

Competentiebilan. Het competentiebilan: een instrument voor de toekomst Het competentiebilan: een instrument voor de toekomst 1 Voorwoord Competentiebilan RESOC Kempen en VDAB geloven, samen met de partners die bij de ontwikkeling van het competentiebilan betrokken waren,

Nadere informatie

Inhoudstafel Inhoudstafel...2 Inleiding...3...4 Doelstelling 2: weten waar je vacatures kan vinden... 30 Doelstelling 3: een goed CV...

Inhoudstafel Inhoudstafel...2 Inleiding...3...4 Doelstelling 2: weten waar je vacatures kan vinden... 30 Doelstelling 3: een goed CV... Inhoudstafel Inhoudstafel...2 Inleiding...3 Doelstelling 1: weten waarop je zal solliciteren...4 1.1 Zelfanalyse: wie ben ik?...5 1.2 Verwachtingen bij gaan werken: wat wil je?...6 1.3 Waar let jij op

Nadere informatie

> INFO VOOR JONGEREN > JE MELDING

> INFO VOOR JONGEREN > JE MELDING Als jongere tot 27 jaar neem je binnen de bijstandswet (WWB) een bijzondere plek in. Voor jou gelden namelijk aanvullende rechten en plichten. Alles is er hierbij op gericht dat je snel een opleiding volgt,

Nadere informatie

Wanneer je op zoek bent naar een nieuwe job, stel je je waarschijnlijk een heleboel vragen:

Wanneer je op zoek bent naar een nieuwe job, stel je je waarschijnlijk een heleboel vragen: Wanneer je op zoek bent naar een nieuwe job, stel je je waarschijnlijk een heleboel vragen: > Hoe moet ik mij inschrijven als werkzoekende? > Waar vind ik passende werkaanbiedingen? > Hoe stel ik mij voor

Nadere informatie

Werkzoekende wordt loopbaanondernemer

Werkzoekende wordt loopbaanondernemer Werkzoekende wordt loopbaanondernemer 1 WERKR8! werd gerealiseerd met de steun van het Europees Sociaal Fonds. Jobcentrum is promotor van dit project. JES en Dominiek Savio Instituut zijn partners. Redactie:

Nadere informatie

Sollicitatietraining Forum 30-5-2014

Sollicitatietraining Forum 30-5-2014 Sollicitatietraining Forum 30-5-2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 Doelen 4 Deelnemers 4 Werkvormen 4 Programma 4 Voorstellen & introductie 5 Inleiding 6 Opdracht Kwaliteitenspel 6 Theorie 7 Opdracht Sollicitatiegesprek

Nadere informatie

HANDBOEK SOLLICITEREN

HANDBOEK SOLLICITEREN HANDBOEK SOLLICITEREN Handboek solliciteren van HLS Personeelsdiensten Inhoud Hoofdstuk 1: Hoofdstuk 2: Hoofdstuk 3: Hoofdstuk 4: Hoofdstuk 5: Hoofdstuk 6: Hoofdstuk 7: Hoofdstuk 8: Wat zijn mijn sterke

Nadere informatie

de start van een loopbaan

de start van een loopbaan de start van een loopbaan Jongeren die afstuderen, zitten vaak met vragen over de arbeidsmarkt. Met het lessenpakket De start van een loopbaan stoom je de leerlingen klaar voor hun zoektocht naar werk

Nadere informatie

Proefhoofdstuk HR-management. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be

Proefhoofdstuk HR-management. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be Proefhoofdstuk HR-management Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 Brussel, Timmerhoutkaai 4, 1000 Maak van je opleiding

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE. Ken jezelf! Inhoud. Doelgroep. Vakgebied. Materialen. Doelen STERKE SCHAKELS

CURRICULUM VITAE. Ken jezelf! Inhoud. Doelgroep. Vakgebied. Materialen. Doelen STERKE SCHAKELS CURRICULUM VITAE In dit lespakket maken jongeren hun cv. Vermits sommige jongeren al van bij het begin van het schooljaar op zoek gaan naar een job of stageplaats, maken ze zeer snel een eerste exemplaar

Nadere informatie

Infomap Begeleiding van langdurig werkzoekende 50-plussers Levanto, 2013 2

Infomap Begeleiding van langdurig werkzoekende 50-plussers Levanto, 2013 2 2 De projectpartners Atel, Job&Co en Werkvormm. In het bijzonder Gretel Moorthamer, Manuella Dedeckker, Mie Locquet, Francine Vandenbussche, Frank Vanpraet en Chris Bryssinckx, voor hun inzet en gedrevenheid

Nadere informatie

UW IDS NAAR WERK. Layout: Kurasaw Productions - www.kurasaw.be V.U.: Véronique De Leener, G. Moreaustraaat 110, 1070 Anderlecht

UW IDS NAAR WERK. Layout: Kurasaw Productions - www.kurasaw.be V.U.: Véronique De Leener, G. Moreaustraaat 110, 1070 Anderlecht UW IDS NAAR WERK Layout: Kurasaw Productions - www.kurasaw.be V.U.: Véronique De Leener, G. Moreaustraaat 110, 1070 Anderlecht 1 Een brochure van KURASAW TEWERKSTELLING George Moreaustraat 36-1070 Brussel

Nadere informatie

WegWijs in competenties

WegWijs in competenties WegWijs in competenties 1 Woord Vooraf Ieder bedrijf dat zijn opdrachten wil realiseren én tegelijkertijd de competenties van zijn medewerkers optimaal wil benutten, maakt werk van competentiemanagement.

Nadere informatie

Handreiking. Organisatie Talentenbeurs Amsterdam West. Creëren en presenteren van kansen 6 december 2013

Handreiking. Organisatie Talentenbeurs Amsterdam West. Creëren en presenteren van kansen 6 december 2013 Handreiking Organisatie Talentenbeurs Amsterdam West Creëren en presenteren van kansen 6 december 2013 1 2 Colofon Dit is een uitgave van Amsterdam West. Aan de organisatie van de Talentenbeurs hebben

Nadere informatie

MIK OP EEN JOB Solliciteren: iedereen kan het

MIK OP EEN JOB Solliciteren: iedereen kan het MIK OP EEN JOB Solliciteren: iedereen kan het acv-bijblijven.be Inhoud HOOFDSTUK 1 ZOEK EEN JOB DIE IN JE KRAAM PAST ZELFONDERZOEK 4 HOOFDSTUK 4 STUUR HET GESPREK IN DE GOEIE RICHTING HET SOLLICITATIEGESPREK

Nadere informatie

Stagetraining FORUM 3-4-2014

Stagetraining FORUM 3-4-2014 Stagetraining FORUM 3-4-2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding 3 Doelen 4 Deelnemers 4 Werkvormen Praktische voorbereiding 4 Programma 5 Voorstellen & introductie 6 Inleiding 7 Elevator pitch 7 Introductie

Nadere informatie

de start van een loopbaan

de start van een loopbaan de start van een loopbaan Binnenkort loopt het laatste schooljaar ten einde en behaal jij een diploma. Alvast gefeliciteerd! Het is een belangrijke stap in jouw leven, het belang ervan is immers niet te

Nadere informatie

Productenwijzer Meer perspectief voor jouw carrière Durf jij het aan?

Productenwijzer Meer perspectief voor jouw carrière Durf jij het aan? werken in NOORDOOST BRABANT.NL Productenwijzer Meer perspectief voor jouw carrière Durf jij het aan? Inleiding Voor je ligt de productenwijzer van Werken in Noordoost Brabant, de gezamenlijke site voor

Nadere informatie

SMARTPOP is een project van vzw WEB (WEB-Consult) en wordt medegefinancierd door ESF en de Vlaamse Gemeenschap.

SMARTPOP is een project van vzw WEB (WEB-Consult) en wordt medegefinancierd door ESF en de Vlaamse Gemeenschap. SMARTPOP is een project van vzw WEB (WEB-Consult) en wordt medegefinancierd door ESF en de Vlaamse Gemeenschap. SMARTPOP POP-trajecten schoolverlaters leren en werken Inleiding Sinds april 2011 loopt bij

Nadere informatie

Methodiekboek Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP) en C-Stick

Methodiekboek Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP) en C-Stick Methodiekboek Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP) en C-Stick De C-Stick is een digitaal portfolio dat personen helpt een beter zicht te krijgen op hun competenties, hun leertraject en persoonlijk ontwikkelingsplan

Nadere informatie

Wegwijzer solliciteren Handvaten bij het zoeken naar een nieuwe job

Wegwijzer solliciteren Handvaten bij het zoeken naar een nieuwe job Wegwijzer solliciteren Handvaten bij het zoeken naar een nieuwe job Vlaamse overheid 2 Voorwoord Ik blijf de laatste tijd bij het lezen van de krant langer dan anders stilstaan bij de katern vacatures.

Nadere informatie

Een open en stimulerende bedrijfscultuur. Een coachende stijl van leidinggeven. Aandacht voor loopbaanbeleid en loopbaanadvisering

Een open en stimulerende bedrijfscultuur. Een coachende stijl van leidinggeven. Aandacht voor loopbaanbeleid en loopbaanadvisering POP-up in de sociale economie. Stimuli tot succes van een POP : Een open en stimulerende bedrijfscultuur Een coachende stijl van leidinggeven Aandacht voor loopbaanbeleid en loopbaanadvisering Voeren van

Nadere informatie

Hoe werkt de uitzendsector?

Hoe werkt de uitzendsector? Hoe werkt de uitzendsector? Opgelet: deze presentatie is een onderdeel van een opleiding van een halve dag over hoe de uitzendsector werkt. Deze presentatie kan handvaten bieden om beter gewapend contact

Nadere informatie

Waar werk ik in 2015? VOOR WERKNEMERS FORD EN TOELEVERANCIERS

Waar werk ik in 2015? VOOR WERKNEMERS FORD EN TOELEVERANCIERS Waar werk ik in 2015? VOOR WERKNEMERS FORD EN TOELEVERANCIERS Oriënteren op een job? p.4 Solliciteren? Waar werk ik in 2015? Lees meer over de diensten die Opleiding? p.12 je kunnen helpen. p.3 p.7 Andere

Nadere informatie

Maartje Voorbeeld 10.03.2014

Maartje Voorbeeld 10.03.2014 Maartje Voorbeeld 10.03.2014 Maartje Voorbeeld / 10.03.2014 / Inzetbaarheidsscan 2 Ben jij duurzaam inzetbaar? Blijf van waarde in de wereld van werk Iedereen wil graag gezond, productief en met plezier

Nadere informatie

Vrijwilligers zoeken. Vacature opmaken. Wat? Hoe? Stap 1: Denken

Vrijwilligers zoeken. Vacature opmaken. Wat? Hoe? Stap 1: Denken Vrijwilligers Vrijwilligers zoeken Vacature opmaken Wat? Een vacature helpt je om goed te verwoorden waarvoor je een vrijwilliger zoekt, wat die vrijwilliger moet kunnen en wanneer die beschikbaar moet

Nadere informatie

verkocht commerciële benadering van werkgevers voor trajectbegeleiders

verkocht commerciële benadering van werkgevers voor trajectbegeleiders verkocht commerciële benadering van werkgevers voor trajectbegeleiders voorwoord Deze brochure is ontwikkeld binnen het ESF - project Kansenwerkvloer (Oproep Sociale Inclusie). De medewerkers van Jobcentrum

Nadere informatie

Handleiding voor de leerkracht

Handleiding voor de leerkracht Handleiding voor de leerkracht ASO BSO TSO KSO Wijs! aan t werk (WAW) www.wijsaantwerk.be WAW is een project in het kader van het partnerschap Gent, stad in werking, gerealiseerd door Het Beroepenhuis

Nadere informatie

LOOPBAANBEGELEIDING 7 MAATSCHAPPELIJK WERK 9 ZIEKTEVERZUIM 11 OUTPLACEMENT 13 RE-INTEGRATIE 15 RE-INTEGRATIE 1E SPOOR 17 RE-INTEGRATIE 2E SPOOR 19

LOOPBAANBEGELEIDING 7 MAATSCHAPPELIJK WERK 9 ZIEKTEVERZUIM 11 OUTPLACEMENT 13 RE-INTEGRATIE 15 RE-INTEGRATIE 1E SPOOR 17 RE-INTEGRATIE 2E SPOOR 19 2 Mensen terugbrengen naar de arbeidsmarkt of ze begeleiden naar een ander beroep. Dat is de missie van WerkCompleet. We beschikken over alle competenties en kwaliteiten die voor dit inspirerende werk

Nadere informatie

CLIENTSCAN - CITATENVERSLAG

CLIENTSCAN - CITATENVERSLAG Vertrouwelijk CLIENTSCAN - CITATENVERSLAG AT-RECRUITMENT Auditor: Pieter van Galen Datum: 05/08/11 Management Information Ninoofsesteenweg 1078 bus 1 1080 Brussel, Tel. (02) 414 25 00 Informatie over Qfor:

Nadere informatie