SPeCIAL. Zware voertuigen en industriële uitrusting. Nieuwe opleidingen > Klantgericht van a tot z > Elektriciteit industriële voertuigen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SPeCIAL. Zware voertuigen en industriële uitrusting. Nieuwe opleidingen > Klantgericht van a tot z > Elektriciteit industriële voertuigen"

Transcriptie

1 Zware voertuigen en industriële uitrusting SPeCIAL Opleidingscatalogus Uitgave Nieuwe opleidingen > Klantgericht van a tot z > Elektriciteit industriële voertuigen

2 EDUCAM Service helpt u uw doelstellingen te bereiken 2

3 Edito Edito Inhoudsopgave EDUCAM Service, uw opleidingspartner Zware voertuigen en industriële uitrusting Special Uitgave 2013 Geachte mevrouw, geachte heer, De wereld verandert constant. De concurrentie wordt steeds sterker. In zulke omstandigheden uw bedrijf beheren vormt een regelrechte uitdaging. De klant staat in het centrum van uw activiteit en u stelt bij hem bovendien nieuwe gewoonten en andere keuzes vast. Naast deze externe elementen moet u ook uw interne hulpmiddelen beheren. Uw menselijk kapitaal, vanzelfsprekend, want dit vormt de grootste rijkdom van uw bedrijf. Dan is er ook nog de efficiëntie van de verschillende stromen om ervoor te zorgen dat u uw klant correct bedient en dat uw rendement gewaarborgd blijft. Gezien die talrijke uitdagingen kan een efficiënte partner u helpen om uw doelstellingen te bereiken. Dit is wat EDUCAM Service u aanbiedt. Als opleidingsspecialist helpen we u om een opleidingsbeleid uit te stippelen dat op uw ambities afgestemd is. Want als u uw medewerkers correct opleidt, geniet u een dubbel voordeel: uw bedrijf evolueert gunstig en uw personeel blijft gemotiveerd. Zo kunt u uw bedrijfsdoelstellingen bereiken. In deze catalogus vindt u een overzicht van onze opleidingen die speciaal voor uw vakgebied ontwikkeld zijn. Om uw technische kennis te verruimen, maar ook om uw niet-technische competenties te ontplooien, zoals klantenrelaties en management. Meer nog. U mag ook op ons advies en onze ervaring in bedrijven zoals dat van u rekenen. Als uzelf een opleiding wenst te organiseren, bijvoorbeeld, of in samenwerking met een andere operator, zorgen we ervoor dat u premies en sectorale steun kunt genieten. EDUCAM Service wil u een écht partnerschap aanbieden. Voorzie wat tijd om ons te ontmoeten en laat u verrassen door ons uitgebreid dienstenaanbod dat we u voorstellen. Tot zeer binnenkort, om u uw concrete projecten te helpen realiseren. 4 Inleiding 5 Advies en begeleiding 6 CAO s en steunmaatregelen 12 Opleidingen van EDUCAM Service 43 Expertise van EDUCAM Service 44 EDUCAM Service Training Centers ANDERE BESCHIKBARE CATALOGI Elk vakgebied in de sector heeft eigen interessesferen. Bijgevolg was het logisch dat we u niet één maar vijf catalogi op maat aanbieden. Auto, Vrachtwagen, Carrosserie, Zware voertuigen en industriële uitrusting en Diensten en distributie: in elke uitgave vindt u uitsluitend de informatie die voor u relevant is. Is er geen catalogus voor uw vakgebied? Raadpleeg dan ons volledige aanbod op Deze editie is een uitgave van EDUCAM Service NV so, J. Bordetlaan 164, 1140 Brussel Ontwerp: LUON - Paul-Henri Gilissen Managing director 3

4 Inleiding Uw medewerkers, uw beste investering Technologie en wetenschap evolueren razendsnel en de toepassingen ervan dringen vandaag tot op de werkvloer door. U investeert in spitstechnologische machines, professioneel gereedschap en promotiecampagnes. Maar denkt u er ook aan om te investeren in menselijk kapitaal? Competente medewerkers vormen de kracht van uw bedrijf en maken het verschil om uw klanten tevreden te stellen en ze aan uw bedrijf te binden. EDUCAM Service is gespecialiseerd in cursusontwikkeling en bedrijfsadvies voor de autosector en de aanverwante sectoren. We zijn er speciaal voor u. Zo helpen wij u met het realiseren van een betere bedrijfsvoering en een hoger rendement. Competente medewerkers maken het verschil om uw klanten tevreden te houden 4

5 Advies en begeleiding Advies en begeleiding van EDUCAM Service Hebt u een vraag? Wij hebben voor u het antwoord! Uw account manager bij EDUCAM Service is uw contactpersoon. U kunt bij hem of haar terecht met al uw vragen over ontwikkeling van competenties: > technische en niet-technische opleidingen van EDUCAM Service; > opleidingsprogramma s en planning; > praktische organisatie en materieel; > instrumenten voor competentiebeheer. sectorale ondersteuning: > opleidingsplan; > individueel opleidingsrecht en nieuwe beschikkingen in de CAO; > opleidingskrediet; > erkenningen en premies. Unieke behoeften vergen unieke oplossingen. Uw bedrijf is uniek. En heeft unieke behoeften. Het kan dus zijn dat bestaande oplossingen uw behoeften niet helemaal invullen. Om uw specifieke vraag beter te begrijpen stellen we u een aanpak in vier stappen voor: 1. Identificering van uw behoeften; 2. Actieplan; 3. Implementering van een accurate oplossing; 4. Evaluatie. Hoe verloopt dit concreet? Tijdens een eerste gesprek met uw account manager kunt u de grote beheerslijnen van uw bedrijf toelichten: > uw bedrijfsdoelstellingen; > de aanwezige competenties in uw team; > de noodzakelijke kennis om uw beroep uit te oefenen; > de evolutie van uw menselijk kapitaal op korte en middellange termijn; > de marktontwikkelingen en uw concurrenten. Met dit overzichtsbeeld van uw bedrijf kunnen we uw behoeften nauwkeurig identificeren en kunnen we u een actieplan op maat aanbieden. Dus geen standaardoplossing, maar een gepersonaliseerd antwoord op al uw opleidingsvragen. Dit plan kunt u opstellen voor één medewerker, een bepaald profiel of voor een grotere groep werknemers. Op regelmatige evaluatiemomenten hebt u de kans om uw keuzes te bevestigen of om ze aan de evolutie van uw bedrijf aan te passen, indien nodig. Wat brengt dit u op? Een maximale meerwaarde. Want u investeert precies daar waar het nodig is en waar zich nieuwe opportuniteiten aanbieden. Zo rendeert uw investering maximaal. Voor meer informatie, surf naar bel naar of mail ons via 5

6 CAO s en sectorale steunmaatregelen CAO s en sectorale steunmaatregelen Als werkgever weet u hoe belangrijk het is om competente medewerkers te hebben. En in onze snel evoluerende sector is opleiding onmisbaar geworden. De collectieve arbeidsovereenkomsten (CAO s) voorzien maatregelen en assistentie om het kennisniveau en de competenties van werknemers, toekomstige werknemers en hun werkgevers op peil te houden. Uw account manager zorgt ervoor dat uw bedrijf de CAO-verplichtingen naleeft en dat u het recht op sectorale ondersteuning geniet. Competenties correct beheren om duurzaam te groeien De competenties van het individu als centrale zorg van Europa De strategie van Lissabon, die in 2000 door de lidstaten van de Europese Unie aangenomen is, beklemtoont het belang van levenslang leren. De kennis en de innovatie die daaruit voortvloeien vormen belangrijke troeven voor bedrijven en werknemers in de Europese Unie aangezien de concurrentie op wereldvlak toeneemt. De lidstaten moesten nationale hervormingen doorvoeren om de competenties van alle individuen te ontwikkelen. In onze sectoren hebben de sociale partners altijd hun krachten gebundeld om acties te ondersteunen die de competenties van de werknemers verhogen en zo het tekort aan kwalificaties bestrijden. De afgesloten akkoorden in de recentste CAO s bevestigen een sterke verbintenis van werkgevers en werknemers om het initiatief te bestendigen. Een dubbel voordeel voor uw bedrijf Een competentie, wat is dat? Een meetbaar geheel van kennis, inzicht, vaardigheden en attitudes, waarmee u de doelstellingen in een concrete arbeidssituatie kunt bereiken. Een doordacht competentiebeleid maakt het mogelijk om de competenties van uw werknemers te kruisen met de doelstellingen en toekomstige ontwikkelingen van uw bedrijf. Het resultaat? U waarborgt de rendabiliteit en de groei van uw bedrijf, maar ook de ontplooiing en de motivatie van uw werknemers. Hoe gaat u tewerk? Competentiemanagement in uw bedrijf invoeren, moeilijk is het niet. Het vergt een investering in tijd, die u snel terugverdient dankzij een hogere efficiëntie, productiviteit, rendabiliteit en een sterkere motivatie van uw werknemers. Talrijke bedrijven hebben dit al begrepen en doen een beroep op EDUCAM Service om verder geholpen te worden. Er zijn verschillende gratis tools beschikbaar om u in de verschillende stappen te helpen bij de opvolging van uw medewerkers, van hun aanwerving via hun opleiding tot de uitstippeling van hun persoonlijke ontwikkelingsplan. Ontdek ze op blz of op Een duwtje in de rug als opstap naar competentiebeheer In de Talentenhefboom van EDUCAM vindt u meer informatie over competentiebeleid en talentontwikkeling. Er worden vier s in behandeld: positionering, communicatie, kapitaal en tools. Nuttige tips en links bezorgen u een beeld van het onderwerp en ideeën om het in uw bedrijf in te voeren, of dit nu groot of klein is. Download de Talentenhefboom op 6

7 CAO s en sectorale steunmaatregelen Individueel opleidingsrecht Nieuw in de CAO van 2011 (*) Sinds 2004 wordt een collectief opleidingsrecht opgebouwd a rato van vier uur per kwartaal en per arbeider, dus twee per jaar, dat het vormingskrediet genoemd wordt. Deze maatregel ondergaat geen wijzigingen. De nieuwe CAO van 29 september 2011 voorziet een extra maatregel: in het kader van het collectief opleidingsrecht moet elke arbeider verplicht 1 opleidingsdag volgen per periode van twee jaar. Opleidingspremies Financiële steun van de sector EDUCAM Service ontwikkelt opleidingen en diensten die perfect met de CAO s van de sectoren in overeenstemming zijn. Elk opleidingsuur kan recht op een premie geven als bepaalde voorwaarden vervuld zijn. Dit geldt voor alle opleidingen die door EDUCAM gegeven en/of erkend zijn. Uw account manager zorgt ervoor dat uw bedrijf de CAO-verplichtingen naleeft en dat u het recht op sectorale ondersteuning geniet. Samen met de betrokken arbeider bepaalt het bedrijf welke opleiding in dit kader gevolgd zal worden. Deze moet vervolgens voor elke arbeider op het opleidingsplan vermeld worden. Voor meer informatie, surf naar bel naar of mail ons via In amper enkele klikken kunt u uw opleidingen laten erkennen en het recht op sectorale steun genieten. Ga naar of bel ons op het nummer voor snelle assistentie. (*) Collectieve Arbeidsovereenkomst van 29 september 2011 voor de metaalhandel 7

8 CAO s en sectorale steunmaatregelen Managementtools en goede plannen voor bedrijven Als bedrijfsleider hebt u zeker oog voor de opbrengst van uw investeringen. Met de tools op de volgende bladzijden en het advies van uw EDUCAM Service-account manager maakt u van opleiding een werkelijk rendabele investering. Laat u begeleiden. Het opleidingsplan en bijbehorende leidraad Wat is een opleidingsplan? Met een opleidingsplan brengt u de opleidingsbehoeften van de arbeiders in uw onderneming voor het komende jaar duidelijk en gestructureerd in kaart. U vindt een model van opleidingsplan voor uw activiteitensector op Opleidingsplan en CAO Volgens de CAO van 29 september 2011 voor de sector van de metaalhandel moet elk bedrijf met vijftien of meer werknemers verplicht een opleidingsplan indienen. Dit moet per brief naar EDUCAM verzonden worden op uiterlijk 15 februari van het jaar waarover het plan gaat en geeft recht op een opleidingskrediet. Naar een hoger niveau met de leidraad De leidraad is een onontbeerlijke aanvulling om een kwalitatief hoogstaand opleidingsplan op te stellen. Hij is uitgewerkt door EDUCAM in samenwerking met actoren uit de sector, bedrijven en de sociale partners. Laat u stap voor stap begeleiden in een denkoefening over uw bedrijf, uw doelstellingen, uw toekomstige ontwikkelingen en uw medewerkers. Vervolgens kunt u uw werkelijke opleidingsbehoeften op uw jaarlijks plan registreren. Efficiëntie en rendabiliteit gewaarborgd. Raadpleeg en download de leidraad gratis op Voor assistentie om de gids en het opleidingsplan in te vullen kunt u bij uw account manager terecht. Een must voor alle werkgevers! Het opleidingsplan is verplicht voor ondernemingen met minstens 15 werknemers (*). Maar het is even interessant voor kleinere bedrijven. Als u uw opleidingen goed plant, hebt u tijd om een juiste keuze te maken en om u zodanig te organiseren dat u werkonderbrekingen vermijdt. (*) voor bedrijven uit het PSC (metaalhandel) Voor meer informatie, surf naar bel naar of mail ons via 8

9 CAO s en sectorale steunmaatregelen Anne d Escrienne HR-verantwoordelijke bij Disteel De leidraad zorgt voor een globalere reflectie over het HR-beleid. Hij stelt vragen over specifieke s, bijvoorbeeld: Zullen er medewerkers van functie veranderen? Gaan we nieuwe medewerkers aanwerven? Wat zijn de vereiste competenties? Ik gebruik de leidraad als een praktische tool om projecten te ontwikkelen die eigen aan mijn onderneming zijn. Hij dient als basis die ik stapsgewijs op de behoeften van de onderneming afstem. De leidraad vormt een stevige basis om een opleidingsplan op te stellen. 9

10 CAO s en sectorale steunmaatregelen Opleidings-CV Sectorale beroepsprofielen Sinds 1 april 2010 voorziet het sectoraal akkoord voor het PSC (metaalhandel) dat elk bedrijf voor elke arbeider een opleidings-cv moet invullen en permanent bijhouden. Het is een inventaris van de uitgeoefende functies, gevolgde beroepsopleidingen en behaalde certificaten van een arbeider. Welke meerwaarde heeft het opleidings-cv? > Een volledig overzicht van de reeds gevolgde opleidingen en behaalde certificaten van de medewerkers in een bedrijf > Een beter zicht op de kennis en vaardigheden van de medewerkers > Hulp bij de opmaak van de persoonlijke ontwikkelingsplannen van de medewerkers > Objectieve keuzes voor opleidingen maken Beroepsprofielen zijn een weergave van de taken die iemand vandaag de dag in een beroep uitvoert, aangevuld met de kennis en vaardigheden die nodig zijn om het beroep correct uit te kunnen oefenen. Waarom is dit zo belangrijk? De beroepen in de autosector en de aanverwante sectoren krijgen te maken met verscheidene veranderingen (technische evoluties, elektronische evoluties, marktevoluties enz.). Deze hebben onvermijdelijk een impact op de werkorganisatie, de taken die mensen krijgen, de vaardigheden die men nodig heeft enz. Om te garanderen dat het onderwijs, de sectorinitiatieven enz. afgestemd blijven op de permanent evoluerende praktijk, ontwikkelt en beheert EDUCAM sectorale beroepsprofielen in overleg met vertegenwoordigers van bedrijven en sociale en institutionele partners. Beschikbaar voor u Zoekt u informatie over een beroep of wilt u weten over welke competenties een technicus burgerlijke bouwkunde, een fietsmecanicien enz., moet beschikken? Raadpleeg dan de sectorale beroepsprofielen van EDUCAM en de beroepscompetentieprofielen die de sector goedgekeurd heeft. Profielen op maat voor uw bedrijf EDUCAM Service kan voor uw bedrijf functieprofielen op maat uitwerken. Ze worden ontwikkeld op basis van de sectorale beroepsprofielen en omschrijven de taken en de vereiste kennis en competenties om een bepaald beroep in een bepaald bedrijf correct uit te kunnen oefenen. Functieprofielen vormen een echte basistool voor uw personeelsbeheer: voor uw selectieprocedure, uw werkorganisatie, uw personeelsopvolging en -ontwikkeling enz. Wat is de meerwaarde voor uw bedrijf? > Duidelijkheid scheppen in de taken van uw medewerkers > Duidelijke richtlijnen aanreiken bij wervingsacties > De mogelijkheid bieden tot het meten van een functie > Een basisdocument aanreiken voor functioneringsen evaluatiegesprekken > Een basisdocument aanreiken om de arbeidsloopbaan en het opleidingsplan uit te stippelen > Een basisdocument aanreiken om de persoonlijke ontwikkelingsplannen van uw medewerkers op te stellen > Een basisdocument vormen om de opleidingsbehoeften beter in te schatten en het opleidingsplan op te stellen EDUCAM stelt een model van opleidings-cv beschikbaar, samen met een handleiding. Ontdek ze op Wenst u meer informatie over sectorale beroepsprofielen? Bel naar of surf naar Wilt u hierover graag advies inwinnen bij een EDUCAM-consulent? Stuur een mail naar of bel naar We zullen u graag helpen. 10

11 CAO s en sectorale steunmaatregelen Certificering Globaal is certificering een procedure waarmee een onafhankelijke organisatie schriftelijk waarborgt dat een persoon kennis, competenties, vaardigheden of knowhow over het beoordeelde onderwerp bezit. Voor uw vakgebied bestaan er verschillende soorten certificeringen: > wettelijke certificeringen: LPG, Klimaatbeheersing, BA4, BA5, VCA enz.; > sectorale certificeringen voor werkgevers als antwoord op een wettelijk kader: Veilig werken aan elektrische en hybride voertuigen. Enkele goede redenen om zich te laten certificeren: > omdat de wet het vereist; > om de arbeidsveiligheid te waarborgen; > om een objectief beeld te krijgen van de competenties van uw medewerkers; > maar ook: om het vertrouwen van uw klanten te versterken. Voor meer informatie, surf naar bel naar of mail ons via 11

12 Opleidingen van EDUCAM Service Opleidingen van EDUCAM Service Maak uw keuze Elk bedrijf zijn formule EDUCAM Service biedt u meer dan honderd hoogwaardige trainingen aan. En er komen er nog elke dag bij. Dankzij meer dan twintig jaar ervaring in bedrijven zoals dat van u en ons permanente toezicht op de markt gaan onze opleidingen ook over de recentste technieken en kunt u ze direct in de werkplaats inzetten. We werken ze regelmatig bij en lopen zo op toekomstige ontwikkelingen voor. Het resultaat? > Opleidingen waarvan de efficiëntie bewezen is > Die perfect overeenstemmen met de realiteit in uw bedrijf > Die rekening houden met de recentste evoluties in uw sector > Die verzorgd worden door ervaren specialisten Op het programma? Hoogtechnologische trainingen, maar ook opleidingen over management en klantenrelaties. Wilt u weten welke opleidingen speciaal voor u ontwikkeld zijn? Neem vandaag nog met uw account manager contact op. De meerwaarde van EDUCAM Service bevindt zich niet alleen in de grote diversiteit van zijn opleidingsaanbod, maar ook in de talrijke formules die we voorstellen. Zowel kleine bedrijven als grootschalige netwerken vinden bij ons hun gading in formules die perfect voor uw beschikbaarheid en ambities uitgedacht zijn. Formule open sessie: dit zijn sessies waarvoor medewerkers uit verschillende bedrijven zich kunnen inschrijven. De groepen bestaan uit acht tot twaalf cursisten om de kwaliteit van de opleiding te kunnen waarborgen. Formule in-company: de opleiding is uitsluitend voor medewerkers uit uw bedrijf toegankelijk. Formule maatwerk: de opleiding wordt volledig aan uw behoeften aangepast. Geen kant-en-klare oplossing maar een nagelnieuwe opleiding die lesgevers en technische consulenten van EDUCAM Service uitsluitend voor u ontwikkelen. Wilt u een praktisch overzicht van onze trainingen? Surf naar Voor uw gebruiksgemak hebben we de opleidingen op basis van uw vakgebied gerangschikt. Voor meer informatie, surf naar bel naar of mail ons via Voor meer informatie, surf naar bel naar of mail ons via 12

13 Opleidingen van EDUCAM Service Niet-technische opleidingen EDUCAM Service biedt u opleidingen over management en klantenrelaties 13

14 Opleidingen van EDUCAM Service Niet-technische opleidingen Dag Moors Coördinator Soft Skills, EDUCAM Het gedrag van uw klanten verandert, hun referenties ook. Ze informeren zich over beschikbare producten en diensten op de markt en laten zich leiden door aanbevelingen van andere consumenten. Een goede technische service aanbieden is niet langer voldoende. Uw medewerkers moeten ook beschikken over competenties van een andere aard, waar uw klanten gevoelig voor zijn. EDUCAM Service kan u adviseren over deze nieuwe niet-technische competenties, de zogenaamde soft skills. Hoe verloopt dit? Tijdens een gesprek met u analyseert een specialist van EDUCAM Service de aanwijzingen die u in uw team opmerkt en legt hij samen met u de doelstellingen vast die u nastreeft. Vervolgens stelt hij u oplossingen voor die perfect met de realiteit in uw bedrijf overeenstemmen. Echt maatwerk. Ontdek onze opleidingen over management, verkoop en omgang met klanten. De inhoud ervan is speciaal voor uw activiteitensector ontwikkeld. Ze bevatten talrijke oefeningen over situaties die voor de deelnemer zeer herkenbaar zijn. Met het oog op een onmiddellijke toepassing ervan. U kunt het volledige opleidingsaanbod raadplegen op of ons bellen op het nummer Niemand twijfelt nog aan het belang van bijscholing, al verschilt de situatie wel naargelang de omvang en de activiteitensector van het bedrijf. Van het belang van technische trainingen zijn bedrijven al ongeveer twintig jaar lang overtuigd. Maar wat vooral opvalt, is de opmars van de niet-vaktechnische opleidingen. Waarom slaat dat soort opleidingen zo aan? Dag Moors beantwoordt onze vraag heel nauwkeurig: Dat komt door de complexere producten en organisaties, de grote hoeveelheid informatie waarmee we moeten kunnen omgaan, de diversiteit in de teams, de opkomst van virtueel management en het belang van networking. Die elementen veranderen de business voortdurend en maken permanente vorming noodzakelijk, zowel in grote als kleinere organisaties. 14

15 Niet-technisch Niet-technisch Opleidingen van EDUCAM Service Communiceren op de werkvloer Leiding geven op de werkvloer HR-beheer 2 HR-beheer 3 Deze opleiding richt zich tot de werknemer voor wie bedrijfsinterne communicatie een belangrijke vaardigheid is om op het werk een optimale kwaliteit en efficiëntie te behalen. > > Communicatieproces > > Typologie > > Verbale en nonverbale communicatie > > Actief luisteren feedback > > Omgaan met conflicten Na het volgen van deze opleiding is de deelnemer in staat om effectief en efficiënt met collega s te communiceren. De deelnemer begrijpt het belang van duidelijke en open communicatie om miscommunicatie te vermijden en is in staat om dit toe te passen. Leidinggevenden van arbeiders die zich dagelijks op de werkvloer begeven. Dag 1: Ik, de leider > > Wie was ik voordat ik leider was? > > Hoe ben ik leider geworden? > > Wat voor leider ben ik? > > Leiderschapsstijlen > > Praktijkoefeningen en groepsgesprek > > Belang van communicatie voor de leidinggevende Dag 2: De ideale leider > > Wat is leiderschap? > > Flexibel leiderschap > > Doelstellingen maken en doorgeven > > Motivatie en motiveren Dag 3: Ik, de ideale leider > > Valkuilen van het leiderschap > > Assertiviteit > > Feedback geven > > Neen-zeggen > > Slecht nieuws brengen > > Absenteïsme bespreken > > Correctief gesprek > > Tips en trucs voor de leidinggevende Na het volgen van deze opleiding beschikt de deelnemer over een gestructureerd kader dat bestaat uit de elementaire en fundamentele bouwstenen van het leiding geven. De deelnemer kan doelen stellen, rollen en taken sturen, moeilijke gesprekssituaties beheersen, flexibel leiding geven en bronnen van macht gebruiken. Hierdoor is hij in staat om de meest voorkomende situaties op de werkvloer in te schatten en er gepast op te reageren. Meer info Meer info 15

16 Niet-technisch Niet-technisch De klantenprofiler Adviseren en verkopen aan de balie Klantenrelaties 1 dag Klantenrelaties 2 Deze opleiding is bedoeld voor deelnemers met al meer dan één jaar ervaring in klantencontacten. Inleiding: de relatie met de klant 1. Wie ben ik? 2. De klant, een soort die een miljoen jaar geleden verscheen > > Wat is JOUW ervaring met klanten? > > Enkele voorbeelden van moeilijke klanten 3. Non-verbale communicatie > > Belang van non-verbale communicatie > > Het lichaam, spiegel van de ziel > > Het beheer van de ruimte > > Nut van non-verbale communicatie 4. Klantentypologie > > Het model > > De energieas > > De sturende as > > Enkele voorbeelden 5. Hoe reageren op gedragingen van klanten? > > Actie reactie: het resultaat van een behoefte > > Opbouw van een vertrouwensband > > De typologie in een telefonische relatie Na het volgen van deze opleiding zal de deelnemer in staat zijn om het gedrag van klanten te analyseren en te interpreteren en erop te reageren. Baliemedewerkers die commerciële vaardigheden willen aanleren of ze aanscherpen. De structuur van een verkoopgesprek aan de balie > > Ontvangst van de klant aan de balie > > Behoefteanalyse > > Engagement Omgaan met bezwaren > > Verschillende kwaliteiten en prijzen van de producten beargumenteren > > Leverbaarheid van producten Binnenkomende telefoons aannemen > > Het gesprek aannemen > > De behoefteanalyse aan de telefoon > > De bestelling telefonisch verkopen Na het volgen van deze opleiding is de deelnemer in staat om: > > het verschil aan te geven tussen een warm en een koud onthaal aan de balie; > > de juiste vragen te stellen om de behoeften van de klant te inventariseren; > > een product te beargumenteren volgens de geïnventariseerde behoeften; > > een deel-, proef- en slotafsluiting te gebruiken; > > met de meest voorkomende bezwaren aan de balie om te gaan; > > de telefoon aan te nemen en een telefonisch verkoopgesprek te voeren. Meer info Meer info 16

17 Niet-technisch Niet-technisch Klantgericht van a tot z Van onthaal tot interactieve receptie Klantenrelaties 2 Klantenrelaties 3 Frontlinie-medewerkers die regelmatig persoonlijk contact hebben met de klant. Er is geen specifieke voorkennis vereist. > > Klantgericht omgaan, waarom zouden we? > > Een klantgericht adviesgesprek > > Lastige momenten of lastige klanten? Na het volgen van deze opleiding is de deelnemer in staat om klantgericht en adviserend te reageren in persoonlijke contacten met klanten. De deelnemer: > > kan zijn rol als bedrijfsambassadeur opnemen; > > kan een adviserend, serviceverlenend gesprek aangaan; Benoît Klontz Soft Skills Consultant, EDUCAM > > kan positief en professioneel op een klacht reageren; > > kan bondig verslag uitbrengen van de belangrijkste elementen in een klantencontact. Het bedrijfsimago is de weerspiegeling van de kwaliteit van de producten en diensten, de relaties met klanten, de bedrijfswaarden... Maar ook van dynamische medewerkers die hun commerciële gedrag in elk stadium van de relatie met de klant aanpassen. Soms verloopt het contact met de klant wat stroever. In de opleiding Klantgericht van a tot z leert de deelnemer de aangepaste houding op het juiste moment te kiezen. Na de opleiding zal de deelnemer in staat zijn om professioneel en positief te reageren met het oog op een duurzame relatie met zijn klanten. Receptionisten. Een eerste relevante werkervaring is aangewezen. Dag 1 > > De rol en het belang van de receptionist > > Communicatie en feedback Dag 2 > > Klantentypologie en het eerste contact > > Effectief telefoneren > > Koopsignalen detecteren en gebruiken Dag 3 > > Omgaan met werkdruk > > Klachtenbehandeling en conflicthantering Na het volgen van deze opleiding is de deelnemer in staat om zijn communicatie als middel in te zetten tot het optimaliseren van de aftersales rendabiliteit. De deelnemer kan: > > zijn activiteiten in verband brengen met de optimalisering van de werkplaatsrendabiliteit; > > de zeven contactmomenten met de klant professioneel en klantgericht volbrengen; > > omgaan met de dagelijkse werkdruk en weet wat hij hieraan kan doen om zijn werk met een comfortabeler gevoel te volbrengen. Meer info Meer info 17

18 Niet-technisch Niet-technisch Prospecteren Adviserend verkopen Klantenrelaties 2 Klantenrelaties 2 Beginnende verkopers en verkopers die hun prospectievaardigheden grondig willen opfrissen. Beginnende verkopers en verkopers die hun verkoopvaardigheden grondig willen opfrissen. Dag 1 > > Belang en zin van prospectie > > De canvasmethode van prospectie > > Prospectklassificatie > > Prospectiestructuur > > Prospectieplan > > Telefonische prospectie Dag 2 > > Concrete leads stimuleren > > Leadkanalen opzetten, gebruiken en onderhouden > > Een prospectiegesprek openen > > Verkoopondersteunend gedrag bij het bezoek > > Offertes opvolgen Na het volgen van deze opleiding beschikt de deelnemer over voldoende kennis om zelfstandig een prospectieplan op te stellen en uit te voeren. Aan de hand van een aangeleverd sjabloon stelt hij tijdens de opleiding onder begeleiding een prospectieplan op dat hij meteen na de opleiding kan gebruiken. Hij leert de essentiële vaardigheden met betrekking tot het uitvoeren van een prospectieplan: > > een prospectieactie organiseren; > > een prospectiegesprek voeren aan de telefoon; > > een eerste gesprek met een nieuwe potentiële klant voorbereiden en uitvoeren. Dag 1 > > Verkoopplan > > Psychologie van de klant > > Het gesprek openen > > Sell-o-gram > > Behoefteanalyse > > Vraag- en luistertechnieken Dag 2 > > Soorten bezwaren > > Leren omgaan met bezwaren > > Argumenteren met het belang van de klant voor ogen > > Koopsignalen detecteren en erop inspelen > > Nazorg als aanzet tot herhalingsaankoop > > Persoonlijke organisatie voor duurzaam succes in een verkoopcarrière Door deze tweedaagse opleiding te volgen verwerft de deelnemer een stevig commercieel fundament in de verkoopkunde. Hij ontwikkelt een commerciële reflex door de behoeften van de klant accuraat te leren inschatten en zijn verkoopargumentatie hierop af te stemmen. Hij leert zijn verkoopargumentatie gestructureerd te inventariseren en gericht te gebruiken. Hij leert om te gaan met algemene en specifieke bezwaren en leert te zoeken naar een effectief akkoord en verkoopafsluiting voor zijn eigen productportfolio. Meer info Meer info 18

19 Niet-technisch Operationele marketing Management 2 (Aankomende) zaakvoerders van mobiliteitsen metaalhandelsbedrijven. Praktijkervaring is aangewezen. Deel 1 Marketing in ruimere context > > Definitie en doelstellingen > > Automotive en industriële marketing t.o.v. consumentenmarketing > > Marktgerichte aanpak en klantgerichte aanpak > > Marketingfunctie in de onderneming > > Specifieke kenmerken in functie van de eigen onderneming Inzicht in het consumentengedrag van de klant binnen de eigen onderneming > > Behoeftestructuur en consumentengedrag: kenmerken en inzichten > > Koopgedrag: inzichten > > Gevolgen voor het marketingbeleid van de onderneming Marktsegmentering > > Doelstelling van segmenteren > > Toepassing in de eigen sector en onderneming Marketing-mix > > De 5 P s: praktische duiding met toepassing op het eigen bedrijf in functie van de opmaak van een marketingplan > > Prijs, product, promotie, plaats, personen Marketingplan > > Aanzet tot opmaak van het marketingplan Deel 2 Communicatiemanagement > > Belang van communicatie in marketing > > Middelen tot communicatie > > Samenwerking met leverancier / andere / enz. Marketingbudget > > Bouwstenen van het marketingbudget > > Parameters: financiële en operationele (+ verband) > > Prognoses Betrouwbaarheid Opmaak van een budget > > Boordtabellen met het oog op de opvolging Uitwerking van een marketingplan en marketingstrategie > > Opmaak van een plan > > Uitwerking van een strategie Na deze opleiding is de deelnemer in staat om: > > een marketingstrategie te ontwikkelen op basis van theorie en modellen voor de eigen mobiliteits- of metaalhandelsonderneming; > > de marketinginspanningen voor de eigen onderneming te managen en zijn ondernemerschap optimaal aan te wenden; > > zelf een praktisch marketingplan uit te werken voor de eigen onderneming. Meer info 19

20 Niet-technisch Werkplaatsmanagement (3 d) Management 3 Leidinggevenden van het aftersalesdomein, met voorop de werkplaatsmanager. De opleiding is ook toegankelijk voor de aftersalesmanager, de werkplaatsleider, de receptionist en de brigadier met minimaal vijf jaar ervaring. Dag 1: Bedrijfseconomie van de werkplaats Het opzet van het individueel verbeterplan > > Verkenning van een werkplaatsanalyse op basis van het EDUCAM-sjabloon > > Planning en afspraken bij het opstellen van het verbeterplan De werkplaats als profitcenter in een concurrentiële omgeving > > Analyse van de werkplaats in zijn concurrentiële context > > De kwaliteitsbeleving van de werkplaats door de ogen van de klant Meer info Werkplaatsproductiviteit > > Productiviteit, bezettingsgraad en efficiency > > De werkorderanalyse Praktijkopdracht Dag 2: Sturen en verbeteren van de werkplaats Voorstelling van de praktijkopdracht uit lesdag 1 > > Bespreking van de belangrijkste vaststellingen uit de praktijkopdrachten van de deelnemers Urenberekening, kostprijscalculatie en rendabiliteit > > VABIP (vuistmethode berekening productieve en improductieve uren) > > Kostprijsberekening uren > > Kostprijsberekening gereedschappen en apparaten > > Verkooptarieven berekenen Processen in de werkplaats > > Kwaliteitsprocedures tussen verschillende afdelingen > > Werken met flowcharts > > Communicatie tussen afdelingen: de interne klant Praktijkopdracht Dag 3: De afdelingsbegroting opstellen, bijsturen en bewaken Voorstelling van de praktijkopdracht uit lesdag 2 > > Bespreking van de belangrijkste vaststellingen uit de praktijkopdrachten van de deelnemers Een werkplaatsbegroting opstellen en opvolgen > > Structuur van een werkplaatsbegroting > > Werken met werkplaats-kpi s > > Bijsturen en bewaken Een verbeterplan presenteren en verdedigen > > Presentatievaardigheden > > Praktijkoefeningen De praktijkopdracht kan optioneel verder uitgewerkt worden op basis van zelfwerkzaamheid. Afspraken over de inlevering van de praktijk-opdracht en de feedback over de praktijkopdracht worden in voorkomend geval met de trainer gemaakt. Benoît Klontz Soft Skills Consultant, EDUCAM Na het volgen van deze opleiding is de deelnemer in staat om: > > de kengetallen van de werkplaatsafdeling te lezen, te interpreteren en te vertalen in de praktijk van cijfermatige rapportages; > > deze kengetallen in te zetten bij het nemen van beslissingen; > > interne kwaliteits- en communicatieprocedures op te zetten, te analyseren en te verbeteren; > > de werkplaatsafdeling qua marketing te plaatsen en te sturen in het lokale concurrentieveld; > > een actieplan met verbeterpunten te schrijven (op basis van een sjabloon), te verdedigen voor de directie en te implementeren voor de werkplaatsafdeling. In de huidige onzekere economische situatie, waarin alle managementbeslissingen het financiële resultaat beïnvloeden, moet de werkplaatsleider in staat zijn de rendabiliteit van zijn werkplaats objectief te meten. Door middel van verschillende formules van rendabiliteit (KPI) leert de deelnemer zijn werkplaatsproductie, de verloren uren en de beschikbare uren beter te beheersen, dus alle parameters die de werkplaatsplanning beïnvloeden. Deze opleiding verklaart ook hoe men processen in de werkplaats kan invoeren om de dagelijkse situaties van een technicus pragmatisch te beschrijven. 20

21 Niet-technisch Niet-technisch Veiligheid en milieu Veiligheid en gedrag Veiligheid van werknemers In Company 1 dag Veiligheid van werknemers In Company 1 dag Elke mecanicien die werkzaam is in een autodistributie- of reparatiebedrijf (ADRO) of in de behandeling van afgedankte zware voertuigen. De opleiding behandelt veiligheid en milieu op basis van foto s van concrete situaties die kenmerkend zijn voor garage- en koetswerkbedrijven. Elk van beide s wordt vanuit zeven invalshoeken uitgewerkt: > > milieu: energie, geluid, lucht, water, bodem, verpakkingen en afval; > > veiligheid: brand, gevaarlijke producten, gezondheid en hygiëne, rug, bescherming, werkplaats en gevaarsignalen. > > Sensibiliseren rond alle veiligheidsen milieuaspecten in de werkplaats > > Aanleren van het correcte gebruik van preventie- en beschermingsmiddelen > > Motiveren voor het toepassen van milieubeschermende en -reddende handelingen Deze opleiding richt zich tot alle medewerkers in een onderneming. > > Veiligheid rationeel bekeken > > Veiligheid emotioneel bekeken > > Consequenties van (on)veilig gedrag > > Consolidatie voor veilig gedrag Na het volgen van deze opleiding is de deelnemer zich bewust van de invloed van zijn gedrag op de veiligheid van de eigen werkzaamheden en die van zijn omgeving. De deelnemer is in staat zijn gedrag aan te passen aan de veiligheidsvoorschriften en de omstandigheden. Benoît Klontz Soft Skills Consultant, EDUCAM Alle ondernemingen kampen met het niet-naleven van veiligheidsregels. In deze opleiding ligt de focus meer op het gedrag van de medewerker dan op de gebruikte middelen. Hoe kan men veiligheidsregels spontaan door werknemers laten naleven? Deze opleiding gebruikt een nieuwe methode om het gedrag van de deelnemer te beïnvloeden, zodat hij de geldende veiligheidsregels in de werkplaats anders bekijkt. Na de opleiding is de deelnemer in staat zijn eigen actieplan op te stellen. Meer info Meer info 21

22 Technische opleidingen Opleidingen die perfect overeenstemmen met de realiteit in uw bedrijf 22

23 Opleidingen van EDUCAM Service Technische opleidingen Op de volgende bladzijden vindt u een selectie van de technische opleidingen die EDUCAM Service voor uw vakgebied ontwikkeld heeft. Vanzelfsprekend zijn er vragen waarvoor er geen kant-en-klaar antwoord bestaat. In dat geval kan EDUCAM Service u een opleiding op maat uitwerken. Een eerste gesprek met uw EDUCAM-account manager vormt steeds het begin van de oplossing. Wat hebt u daarvoor nodig? Welke doelstellingen wilt u bereiken? Voor wie is de opleiding bedoeld? Welke competenties wilt u er absoluut in opnemen? Onze account managers, technici en lesgevers ontwikkelen vervolgens de inhoud, vanzelfsprekend in overleg met u. U kunt het volledige opleidingsaanbod ook raadplegen op of ons bellen op het nummer Daniël Vandormael Sales Coordinator, EDUCAM Elektronica-Diagnostiek DS A1 > > DS Elektrische metingen > > DS Schemalezen > > DS Sensoren > > DS Actuatoren Elektriciteit en elektronica zijn in onze hedendaagse moderne voertuigen niet meer weg te denken. Om de monteur hierin wegwijs te maken en ervoor te zorgen dat hij zich blijft ontwikkelen stelt EDUCAM Service volgend traject voor: In dit vierdaagse traject leert de deelnemer een diagnose te stellen op basis van objectieve elementen. Het schemalezen, het zoeken van storingen en het meten van signalen worden ook uitgebreid behandeld. In dit opleidingsparcours verfijnt de deelnemer zijn kennis over elektronica en elektriciteit. Ontdek de gedetailleerde inhoud van dit traject in de beschrijvingen van de individuele modules in deze catalogus. Wenst u meer info over dit traject of andere trajecten? Bel ons op het nummer of mail naar 23

24 Technisch > Onderhoud - Reparatie Technisch > Onderhoud - Reparatie Praktijkstudie elektrische kring DS Elektrische metingen Elektriciteit - Elektronica In Company 3 Elektriciteit - Elektronica 1 dag Medewerkers die bij het uitvoeren van hun taak geconfronteerd worden met het elektrische gedeelte van een voertuig. Voor deze opleiding is geen specifieke voorkennis vereist. > > Inleiding tot de elektriciteit > > Opbouw van een elektrische kring > > Kenmerkende grootheden van een elektrische kring > > Begrip vermogen > > Spanningsopwekking en -controle > > Gevolgen van stroom in een kring > > Weerstanden > > Begrijpen van de begrippen wisselspanning, gelijkspanning, stroom, weerstand en vermogen > > Kunnen uitvoeren van praktische metingen aan voertuigen, meer bepaald op de plaats die de constructeur voorschrijft > > Kunnen lezen en interpreteren van meetwaarden met behulp van een stroomloopschema > > Kunnen herkennen van basiscomponenten in schema s met het oog op een eenvoudige diagnosestelling van analoge kringen > > Kunnen detecteren van kortsluitingen, stroomverliezen, draadbreuken en overgangsweerstanden Technici werkzaam in de onafhankelijke markt die zich willen verdiepen in de elektriciteit en elektronica voor personenwagens. > > Elektrische grootheden > > Metingen aan de elektrische kring > > Praktische oefeningen > > Herstellingen aan dradenbundels > > Kunnen meten van spanning, stroom en weerstand met behulp van een multimeter en een ampèremetertang > > Kennen van de begrippen spanning, stroom, weerstand en vermogen en de onderlinge verhoudingen > > Opsporen van een spanningsval > > Kennen van het basisprincipe van kringen met serie- en parallelschakelingen > > Kunnen uitvoeren van basiscontroles aan de laad- en startkring Meer info Meer info 24

25 Technisch > Onderhoud - Reparatie Technisch > Onderhoud - Reparatie DS Schemalezen DS Meten van elektronische signalen Elektriciteit - Elektronica 1 dag Elektriciteit - Elektronica 1 dag Technici die hun kennis van voertuigelektronica willen verruimen en diagnoses willen leren stellen. De deelnemers moeten vlot met een multimeter kunnen werken. > > Elektromagnetisme > > Relais > > Diodes > > Bedradingsschema s > > Zoeken naar elektrische storingen > > De informatie kennen die beschikbaar is in een elektrisch schema > > Het basisprincipe van het elektromagnetisme kennen > > Het werkingsprincipe en het gebruik van een relais kennen > > Het werkingsprincipe en het gebruik van een diode kennen > > Kunnen stellen van een diagnose en kunnen lokaliseren van een storing met behulp van een bedradingsschema Technici die hun kennis van voertuigelektronica willen verruimen en diagnoses willen leren stellen. De deelnemers moeten vlot met een multimeter kunnen werken en kennis van elektrische schema s hebben. > > Het visualiseren van signalen > > Begrijpen en gebruiken van de oscilloscoop > > Meten van elektronische componenten > > De verschillende soorten elektrische signalen kennen > > Het werkingsprincipe en het gebruik van condensatoren kennen > > De verschillende elektrische signalen kunnen meten met behulp van een oscilloscoop > > De reële waarden kunnen lezen met behulp van een diagnoseapparaat Meer info Meer info 25

26 Technisch > Onderhoud - Reparatie Technisch > Onderhoud - Reparatie DS Sensoren DS Actuatoren Elektriciteit - Elektronica 1 dag Elektriciteit - Elektronica 1 dag Technici die hun kennis van voertuigelektronica willen verbeteren en diagnoses willen leren stellen. De deelnemers kunnen met een multimeter en oscilloscoop werken en hebben kennis van elektrische schema s. > > Rol van sensoren en randvoorwaarden > > Indeling van sensoren > > Werkingsprincipe en testprocedure > > Praktijkoefeningen > > De basisarchitectuur van elektronische systemen kennen > > De werkingsprincipes en het gebruik van de meest frequente receptoren kennen > > Kunnen controleren en diagnoses kunnen maken van deze verschillende receptoren Technici die hun kennis van voertuigelektronica willen verruimen en diagnoses willen leren stellen. De deelnemers kunnen vlot met multimeter en oscilloscoop werken en hebben kennis van elektrische systemen. Volgende onderwerpen komen aan bod in deze opleiding: > > rol van actuatoren en randvoorwaarden; > > transistoren; > > indeling van actuatoren; > > werkingsprincipe en testprocedure; > > praktijkoefeningen. > > De werkingsprincipes en het gebruik van LED en transistors kennen > > De verschillende soorten commando s van actuatoren kennen > > De werkingsprincipes en het gebruik van meest frequente actuatoren kennen > > Kunnen controleren van deze verschillende actuatoren en er een diagnose van kunnen stellen > > Een diagnose kunnen maken door de functie commando van actuatoren te gebruiken Meer info Meer info 26

27 Technisch > Onderhoud - Reparatie Technisch > Onderhoud - Reparatie Communicatienetwerken M2M Elektriciteit industriële voertuigen 1 Elektriciteit - Elektronica 2 Elektriciteit - Elektronica 2 Technici die hun kennis over bedrading en netwerken in voertuigen op een praktische wijze willen uitbreiden. Deelnemers aan de opleiding worden verondersteld een goede kennis van klassieke voertuigbedrading te hebben. Ze kunnen al vlot met een multimeter en een oscilloscoop werken en hebben een goed inzicht in de werking van sensoren en actuatoren. > > Soorten datanetwerken in moderne voertuigen: redenen, opbouw, voor- en nadelen > > CAN-bus: soorten, werking, diagnose en herstelling in de praktijk > > VAN-bus: werking en diagnose > > Lokale bussystemen: LIN-bus: werking en diagnose > > Optische communicatie: soorten, werking, diagnose en herstelling in de praktijk > > Draadloze netwerking in voertuigen: werking Na de opleiding zijn de cursisten in staat om een diagnose van een databussysteem te stellen. Daarvoor moeten ze: > > de werking en het doel van databussystemen begrijpen; > > de verschillende s databussystemen (s, categorieën, structuur enz.) onderscheiden; > > de basisbeginselen van optische databussystemen begrijpen; > > datalijnen in stroomloopschema s herkennen; > > de verschillende onderdelen van het netwerk van een voertuig identificeren; > > de verschillende signalen van de verschillende databussystemen kennen, kunnen meten en interpreteren. Werkplaats- en servicetechnici die aan industriële voertuigen werken. Er is geen specifieke voorkennis vereist. > > Elektrische grootheden: U, I en R > > Metingen aan een elektrische kring met een multimeter > > Elektrische storingen opzoeken met een multimeter: onderbroken kring, kortsluiting, spanningsval en verborgen verbruiker > > Elektrische schema s van de start- en laadkring van een industrieel voertuig lezen > > Meten met een multimeter in de start- en laadkring van een industrieel voertuig > > Storingzoeken met een multimeter in de start- en laadkring van een industrieel voertuig > > Verrichten van onderhoud met een multimeter in de start- en laadkring van een industrieel voertuig > > Veilig en waterdicht herstellen van elektrische verbindingen Na het volgen van deze opleiding is de cursist in staat om: > > de werking van de elektrische kring van een industriëel voertuig te verklaren; > > het elektrisch schema van de start- en laadkring van een machine te lezen en het te gebruiken bij het storingzoeken; > > een onderhoud uit te voeren van elektrische verbindingen en componenten met gebruik van een multimeter en andere hulpmiddelen; > > elektrische storingen op te sporen met een multimeter; > > elektrische storingen duurzaam en veilig te herstellen. Meer info Meer info 27

28 Technisch > Onderhoud - Reparatie Technisch > Onderhoud - Reparatie Elektriciteit industriële voertuigen 2 Elektro vrachtwagens Elektriciteit - Elektronica 2 Elektriciteit - Elektronica In Company 3 Werkplaats- en servicetechnici die aan industriële voertuigen werken. Cursisten beheersen verplicht de doelstellingen van de opleiding Elektriciteit industriële voertuigen 1. > > Elektrische grootheden: U, I, R en P > > Metingen aan een elektrische kring met een multimeter > > Lezen van elektrische schema s > > Metingen en storingen opsporen in de verlichtingskring en de elektromagnetische toepassingen van een industrieel voertuig met een multimeter > > Veilig en waterdicht aansluiten van elektrische toebehoren > > Metingen en storingen opsporen met een multimeter in sensoren en actuatoren van een industrieel voertuig > > De werking van de elektrische/elektronische kring van een industriëel voertuig verklaren > > Het elektrisch schema van de verlichting, de elektromagnetische toepassingen en de elektronische componenten van een industrieel voertuig lezen en het gebruiken bij het storingzoeken > > Een onderhoud uitvoeren van elektrische/ elektronische verbindingen en componenten van een industrieel voertuig, met gebruik van een multimeter en andere hulpmiddelen > > Elektrische/elektronische storingen opsporen met een multimeter > > Elektrische/elektronische storingen duurzaam en veilig herstellen en elektrische toebehoren duurzaam en veilig aansluiten Elektromonteurs en monteurs met een basiskennis auto- of vrachtwagenelektriciteit. > > Elektrische grootheden > > Elektrische metingen > > Bedradingsschema s lezen en interpreteren > > Elektrische componenten en sturing > > Diagnose stellen met toestel > > Foutcodes > > Schakelingen maken en bedrading herstellen Na een geslaagde opleiding zullen de cursisten: > > de elektrische grootheden kennen; > > een multimeter kunnen gebruiken; > > elektrische schema s kunnen lezen; > > een diagnose kunnen stellen; > > elektrische storingen kunnen opzoeken; > > bedrading kunnen herstellen. Eloi Lamberts Verantwoordelijke technische dienst en opleidingen bij Bergerat Monnoyeur In deze opleiding wordt veel aandacht besteed aan het opsporen en herstellen van allerlei storingen. Het simuleren van deze storingen gebeurt aan didactisch materiaal, maar ook aan onze eigen toestellen en machines, wat we zeer positief vinden. Het aspect veiligheid en het gebruik van meettoestellen (bv. een multimeter) komen ook geregeld aan bod. De cursus is zeer praktijkgericht en dankzij de talrijke oefeningen konden onze mecaniciens de verworven kennis meteen in de praktijk toepassen. Meer info Meer info 28

29 Technisch > Onderhoud - Reparatie Technisch > Onderhoud - Reparatie Klimaatbeheersing: analyse en storingzoeken Klimaatbeheersing: werking en onderhoud Comfort & Veiligheid 2 Comfort & Veiligheid 2 Mecaniciens die werken aan klimaatbeheersingsinstallaties en er vlot onderhouds-, reparatie- en diagnoseactiviteiten aan kunnen uitvoeren. Ze kunnen elektrische storingen verhelpen en elektrische schema s lezen. Ook kunnen ze werken met een multimeter en een oscilloscoop en kunnen ze sensoren en actuatoren uitmeten. Personen die zich bezighouden met de reparatie en het onderhoud van klimaatbeheersingssystemen en de systemen die ermee verbonden zijn. Kennis van elektriciteit en elektronica die overeenkomt met Elektrotechniek niveau 1 en niveau 2 is aangewezen. Bovendien wordt de cursist verondersteld een aircovultoestel te kunnen gebruiken. > > Thermodynamische cyclus Diagrammen (o.a. diagram van Mollier) Verloop in functie van druk, temperatuur en staat van het koudemiddel Diagnose gebaseerd op oververhitting en nakoeling > > Speciale compressoren > > Elektrische kring Stroomloopschema s van verschillende systemen Aansturing van ventilatoren > > Temperatuurcontrole en -regeling Principes van bediening Specifieke sensoren en actuatoren > > Bijverwarming Belang en soorten > > Spoelen van een klimaatbeheersingsinstallatie > > Diagnose Grondige controles van de koudekring Aansturing van de temperatuur en de elektrische kring > > Methodes en concrete voorbeelden van storingzoeken. Deze opleiding heeft tot doel kennis bij te brengen over: > > de gedetailleerde werking van de verschillende fasen van de koudekring; > > de praktische benadering van de begrippen nakoeling en oververhitting; > > het stellen van een diagnose van componenten van de kring; > > het stellen van een diagnose aan de hand van metingen, een vullingsgraadcontrole, een werkingsgraadbepaling en een modeldiagnosetabel; > > speciale compressors, recirculatiesystemen, olieafscheidersystemen en ventilatorregelingen; > > het spoelen van de installatie en hoe dit uit te voeren. > > Koudekring: werking van een koudekring en toelichting bij de verschillende fasen (samendrukking, condensatie, ontspanning en verdamping) Componenten van een installatie (soorten compressoren, koppeling, condensor, soorten ontspanners, aanzuigaccumulator, filter-droger, verdamper, leidingen, schokdempelementen, veiligheidssystemen, dienstverbindingen, ijsbeveiliger en pollenfilter) Tips voor gebruikers van een klimaatbeheersing Praktische meetoefeningen aan de installatie > > Elektrische basiskring, bediening van de compressor en bediening van de ventilatoren van de condensor > > Luchtkring en manuele temperatuurcontrolemethodes > > Onderhoud, diagnostiek (snel en volledig, met de noodzakelijke meetwaarden) Onderscheid tussen een storing in de koudekring en in de elektrische kring Integratie en interactie van de koudekring met overige voertuigonderdelen Deze opleiding heeft tot doel kennis bij te brengen over: > > de werking van de koudekring, de opbouwende elementen en de aansturing ervan; > > de elektrische componenten van de koudekring; > > de verschillende methodes om een klimaatbeheersingsinstallatie te onderhouden en te herstellen en verschillende controlemethodes; > > de oorzaken van storingen en het stellen van een diagnose van de verschillende onderdelen; > > het vermijden van damp- en geurproblemen. Meer info Meer info 29

Auto SPECIAL. Opleidingscatalogus Editie 2013 www.educam.be. Nieuwe opleidingen > Emissietechnologie bij dieselmotoren > Communiceren op de werkvloer

Auto SPECIAL. Opleidingscatalogus Editie 2013 www.educam.be. Nieuwe opleidingen > Emissietechnologie bij dieselmotoren > Communiceren op de werkvloer Auto SPECIAL Opleidingscatalogus Editie 2013 www.educam.be Nieuwe opleidingen > Emissietechnologie bij dieselmotoren > Communiceren op de werkvloer EDUCAM Service helpt u uw doelstellingen te bereiken

Nadere informatie

SPeCIAL. Carrosserie. Nieuwe opleidingen > Reparatietechnieken voor aluminium > Werkplaatsmanagement voor de carrosserie

SPeCIAL. Carrosserie. Nieuwe opleidingen > Reparatietechnieken voor aluminium > Werkplaatsmanagement voor de carrosserie Carrosserie SPeCIAL Opleidingscatalogus Editie 2013 www.educam.be Nieuwe opleidingen > Reparatietechnieken voor aluminium > Werkplaatsmanagement voor de carrosserie EDUCAM Service helpt u uw doelstellingen

Nadere informatie

EDU MAG. Hypermodern Training Center. Doe mee aan onze zomerwedstrijd en win een fijnproeverskoffer! HEV en veiligheid Kennis is levensnoodzakelijk

EDU MAG. Hypermodern Training Center. Doe mee aan onze zomerwedstrijd en win een fijnproeverskoffer! HEV en veiligheid Kennis is levensnoodzakelijk EDU MAG Doe mee aan onze zomerwedstrijd en win een fijnproeverskoffer! zomer 2011 EEN UITGAVE VAN Educam WWW.EDUCAM.BE NIEUW IN LOKEREN Hypermodern Training Center HEV en veiligheid Kennis is levensnoodzakelijk

Nadere informatie

Opleidingsprogramma 2014 2015 ESAP NV FORUM Event

Opleidingsprogramma 2014 2015 ESAP NV FORUM Event Opleidingsprogramma 2014 2015 September 2012 ESAP NV FORUM Event Kaatsspellaan 13 B 1150 Brussel Tel 32/2/771.43.13 Fax 32/2/771.31.70 GSM 32/479/53.66.43 E mail : forum@esap.be URL : http://www.esap.be/

Nadere informatie

Opleidingsprogramma 2014 2015 ESAP NV FORUM Event

Opleidingsprogramma 2014 2015 ESAP NV FORUM Event Opleidingsprogramma 2014 2015 September 2012 ESAP NV FORUM Event Kaatsspellaan 13 B 1150 Brussel Tel 32/2/771.43.13 Fax 32/2/771.31.70 GSM 32/479/53.66.43 E mail : forum@esap.be URL : http://www.esap.be/

Nadere informatie

Opleidingsprogramma in het bedrijfsleven

Opleidingsprogramma in het bedrijfsleven Opleidingsprogramma in het bedrijfsleven 2012 2013 September 2012 ESAP NV FORUM Event Kaatsspellaan 13 B 1150 Brussels Tel 32/2/771.43.13 Fax 32/2/771.31.70 GSM 32/479/53.66.43 E mail : forum@esap.be URL

Nadere informatie

CompetentieCompagnon

CompetentieCompagnon LNC Competent met je talent CompetentieCompagnon Actiemap voor een duurzaam HR-beleid INHOUD Voorwoord 5 Leeswijzer 7 Deel 1 De kernelementen - Kritische succesfactoren of KSF's 1 Visie en strategie 1.1

Nadere informatie

Werken en leren. Leren op de werkplek in de praktijk

Werken en leren. Leren op de werkplek in de praktijk Leren op de werkplek in de praktijk Dit is een publicatie van de SERV Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen Wetstraat 34-36 1040 Brussel T 02 20 90 111 F 02 21 77 008 stichting@serv.be www.serv.be/stichting

Nadere informatie

TIJD OM TE GROEIEN! van talenten naar competenties van competenties naar succes. Talent bloeit open voor werkgevers en werknemers.

TIJD OM TE GROEIEN! van talenten naar competenties van competenties naar succes. Talent bloeit open voor werkgevers en werknemers. TIJD OM TE GROEIEN! van talenten naar competenties van competenties naar succes Talent bloeit open voor werkgevers en werknemers. EDUCAM 1 EDUCAM 2 Positionering Communicatie Kapitaal Tools INHOUD talenten

Nadere informatie

Gratis White Paper. Hoe meer klanten en meer loyale klanten genereren door de ultieme verkoop en marketingaanpak te ontwikkelen?

Gratis White Paper. Hoe meer klanten en meer loyale klanten genereren door de ultieme verkoop en marketingaanpak te ontwikkelen? Gratis White Paper Hoe meer klanten en meer loyale klanten genereren door de ultieme verkoop en marketingaanpak te ontwikkelen? Oké Marketing Kruidnagel 2 5275 KR Den Dungen T: 06 54 793 205 E: info@okemarketing.nl

Nadere informatie

Competentiebilan. Het competentiebilan: een instrument voor de toekomst

Competentiebilan. Het competentiebilan: een instrument voor de toekomst Het competentiebilan: een instrument voor de toekomst 1 Voorwoord Competentiebilan RESOC Kempen en VDAB geloven, samen met de partners die bij de ontwikkeling van het competentiebilan betrokken waren,

Nadere informatie

Opleidingen Voorjaar 2014

Opleidingen Voorjaar 2014 Opleidingen Voorjaar 2014 Geef vorm aan je toekomst! Een nieuw voorjaar, een nieuwe kalender met opleidingen. www.dontspoiltheparty.org Jaarlijks gaan miljoenen euro s verloren wanneer mensen een tafel

Nadere informatie

EEN MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMER IS EEN STERKERE ONDERNEMER

EEN MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMER IS EEN STERKERE ONDERNEMER D E M V O - G I D S V O O R K M O S EEN MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMER IS EEN STERKERE ONDERNEMER Colofon Een maatschappelijk verantwoord ondernemer is een sterkere ondernemer is het resultaat

Nadere informatie

persoonlijke ontwikkeling

persoonlijke ontwikkeling THEMA 3 Opleiding en persoonlijke ontwikkeling Het ontwikkelen van competenties en de bereidheid daartoe zijn essentieel binnen competentiebeleid. In de competentieagenda 2010 onderschreven de sociale

Nadere informatie

4.1 Leidinggevenden een onmisbare schakel

4.1 Leidinggevenden een onmisbare schakel THEMA 4 De rol van de direct leidinggevende 4.1 Leidinggevenden een onmisbare schakel 4.1.1 Ik als leidinggevende Om van competentieontwikkeling een succesverhaal te maken, spelen de direct leidinggevenden

Nadere informatie

FOPAS, uw blik op de toekomst. Fopas, your Assurance to Learn & Evolve for Change and Balance

FOPAS, uw blik op de toekomst. Fopas, your Assurance to Learn & Evolve for Change and Balance FOPAS, uw blik op de toekomst Fopas, your Assurance to Learn & Evolve for Change and Balance Inhoud Fopas, uw blik op de toekomst 03 Fopas, evolutie in competenties verzekerd 03 Tot wie richten we ons?

Nadere informatie

...omdat werken leuk moet blijven!

...omdat werken leuk moet blijven! Alle trainingen worden incompany aangeboden. Een aantal trainingen ook als open inschrijving. Kijk op www.dcenc.nl T r a i n i n g s a a n b o d DCenC, specialist in effectieve maatwerk trainingen Voor

Nadere informatie

el Basiskennis Financieel ma arktgericht Communicere iddle management Notuleen Onderhandel eelsmanagement Presenteren

el Basiskennis Financieel ma arktgericht Communicere iddle management Notuleen Onderhandel eelsmanagement Presenteren lgemeen management Arbeid echt Arbeidsvoorwaard oachend leidinggeven Debiteuenbeheer Cursussen en Doorgroeien na e start trainingen voor ArbeidsrechtFinan el Basiskennis Financieel ma ondernemende agement

Nadere informatie

WERKEN AAN COMPETENTIES PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR LEIDINGGEVENDEN EN MEDEWERKERS VAN STAD EN OCMW ANTWERPEN

WERKEN AAN COMPETENTIES PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR LEIDINGGEVENDEN EN MEDEWERKERS VAN STAD EN OCMW ANTWERPEN WERKEN AAN COMPETENTIES PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR LEIDINGGEVENDEN EN MEDEWERKERS VAN STAD EN OCMW ANTWERPEN juli, 2010 Inhoud Inleiding... 2 1 Wat is competentiemanagement?... 3 2 Het competentiemodel...

Nadere informatie

PERFECT 50+ HET COACH HANDBOEK. PERFECT 50+ Past Experience Recognised for Future Excellence through Coaching and Training 50+

PERFECT 50+ HET COACH HANDBOEK. PERFECT 50+ Past Experience Recognised for Future Excellence through Coaching and Training 50+ PERFECT 50+ HET COACH HANDBOEK PERFECT 50+ Past Experience Recognised for Future Excellence through Coaching and Training 50+ Financieel ondersteund door de Europese Commissie in het kader van het programma

Nadere informatie

Hoe overheidsorganisaties verbeteren door zelfevaluatie? Deel 1: Inhoud van het model

Hoe overheidsorganisaties verbeteren door zelfevaluatie? Deel 1: Inhoud van het model 1 Hoe overheidsorganisaties verbeteren door zelfevaluatie? Deel 1: Inhoud van het model 2013 Inhoudsopgave 5 Voorwoord 7 Algemene inleiding 13 Factoren 15 Criterium 1: Leiderschap 20 Criterium 2: Strategie

Nadere informatie

Gids voor: Het Nieuwe Werken

Gids voor: Het Nieuwe Werken Gids voor: Het Nieuwe Werken Gids voor: Het Nieuwe Werken 1 Inhoud Voorwoord... 4 Inleiding 7 Wat is het nieuwe werken?... 7 Argumenten om met het nieuwe werken aan de slag te gaan... 7 Investeren voor

Nadere informatie

Cursussen en trainingen voor ondernemende mensen. 2010/voorjaar 2011

Cursussen en trainingen voor ondernemende mensen. 2010/voorjaar 2011 Cursussen en trainingen voor ondernemende mensen 2010/voorjaar 2011 Cursussen en trainingen voor ondernemende mensen Investeren in mensen loont! Vorig jaar was voor veel ondernemers niet eenvoudig. De

Nadere informatie

Social Enterprising Europe (SEE)

Social Enterprising Europe (SEE) 1 Social Enterprising Europe (SEE) 2 SEE-leerprogramma Handboek voor studenten WP4: studiemateriaal Materiaal 4.2: Handboek voor studenten SEE valt onder een Creative Commons Attribution-Non-Commercial-Share

Nadere informatie

Duurzame trainingen in dienstverlening

Duurzame trainingen in dienstverlening Duurzame trainingen in dienstverlening Inhoudsopgave Waarvoor kun je terecht bij PubliContact? 4 Hoe werkt ontwikkelen in dienstverlening? 7 Duurzaam ontwikkelmodel dienstverlening 9 De medewerker dienstverlening

Nadere informatie

Nieuwe Verbindingen, Nieuwe Inzichten In beweging komen, In beweging blijven

Nieuwe Verbindingen, Nieuwe Inzichten In beweging komen, In beweging blijven Nieuwe Verbindingen, Nieuwe Inzichten In beweging komen, In beweging blijven Een selectie uit de Open Trainingen 2003-2004 Management en Leiderschap Voorwoord Transformat is het bureau voor Persoonlijkheidsvorming

Nadere informatie

OPLEIDINGEN VERKOOP EN MARKETING

OPLEIDINGEN VERKOOP EN MARKETING TRAINING COACHING ADVIES OPLEIDINGEN VERKOOP EN MARKETING NAJAAR 2015 050 40 30 90 info@sbmopleidingen.be www.sbmopleidingen.be 2 Ieper Kortrijk SBM TRAINT, COACHT EN ADVISEERT. SBM heeft een zeer gevarieerd

Nadere informatie

Duurzame trainingen in dienstverlening

Duurzame trainingen in dienstverlening Duurzame trainingen in dienstverlening Wat lees je in dit boek? Waarvoor kun je terecht bij PubliContact? 4 Wat gebeurt er allemaal in dienstverlening? 5 Waarom zou je kiezen voor PubliContact? 6 Hoe werkt

Nadere informatie

Aanbod trainingen 2006-2007

Aanbod trainingen 2006-2007 Aanbod trainingen 2006-2007 F-Act Training & Coaching Engelenstraat 19 6532 XL Nijmegen 024-8440900 / 06-25040123 info@f-act.com http://www.f-act.com Inhoudsopgave pagina De kenmerken van elke F-Act training

Nadere informatie

Handleiding Business Process Management 2015. Steundienst van het College van de hoven en rechtbanken, BPM-cluster

Handleiding Business Process Management 2015. Steundienst van het College van de hoven en rechtbanken, BPM-cluster Handleiding Business Process Management 2015 Steundienst van het College van de hoven en rechtbanken, BPM-cluster 1 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 1.1. Context... 4 1.2. Definities, doelstelling en

Nadere informatie