VERSLAG BEVRAGING EINDGEBRUIKERSGROEP PERSONEN MET EEN VISUELE BEPERKING 3 MAART 2009

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VERSLAG BEVRAGING EINDGEBRUIKERSGROEP PERSONEN MET EEN VISUELE BEPERKING 3 MAART 2009"

Transcriptie

1 VERSLAG BEVRAGING EINDGEBRUIKERSGROEP PERSONEN MET EEN VISUELE BEPERKING 3 MAART 2009 Aanwezigen eindgebruikersgroep: Donald Cornelis, cursist (blind) Herman Caulier, lid Inrichtende Macht (blind) Guy Baeyens, cursist (slechtziend) Eric Deman, cursist (slechtziend) Lieve Meerschaut, cursist (zwaar slechtziend) Joris Van Gansbeke, cursist (zwaar slechtziend) Aanwezigen partners van CO- project: Karel Spitaels (TML) Stefan Danschutter (WTCB) Annelies Verschatse (In-HAM) Bart Degryse (In-HAM) Aanwezigen experten: Marc Delsuphe (Verlichtingspecialist firma Etap) George Baes (brandexpert bij ANPI) Locatie: Sint-Rafaël Instituut Maagdestraat Gent (Contactpersoon: Ignace Dhondt) Korte inleiding door de projectleider (Stefan Danschutter) Het doel van het Collectief Onderzoeksproject is een evaluatie te maken van toegankelijkheid en evacuatiemogelijkheden van een gebouw voor mensen met een beperking. Daarvoor deelt men een gebouw in, in diensten en routes. Aan de hand van een computermodel worden alle parameters in kaart gebracht. We breiden ons plan rond evacuatie en brandveiligheid uit naar diverse eindgebruikersgroepen, met name mensen die in een rolwagen zitten, slechtzienden, gehoorgestoorden en personen met een cognitieve beperking, kortom voor mensen met beperkingen in de breedste zin van het woord. De bevraging is daarbij noodzakelijk om na te gaan welke hulpmiddelen een meerwaarde kunnen zijn bij een evacuatie. Pagina 1

2 Aan de hand van diverse scenario s ontleden we de problematiek. Scenario 1 : Het is nacht, je bevindt je in een hotelkamer op de 4e verdieping, er weerklinkt een brandalarm. Vraag1: Wat is je reactie? Iemand zou heel hard om hulp roepen. Een ander persoon zou telefoneren naar de receptie en uitleg vragen wat er gaande is. Nog een ander persoon, vraagt steeds bij het inchecken vooraf waar de nooduitgang is. De ervaring leert dat men nooit vanuit het hotelwezen zelf de route uitlegt zonder de vraag te krijgen, zelfs wanneer men duidelijk ziet dat iemand blind is. Een andere bedenking: bij het bijwonen van een vergadering, een concert is de slechtziende meestal begeleid door een derde, maar zelfs dan nog zou het aanbevolen zijn om telkens te weten waar de nooduitgangen zich bevinden. Voor mensen die ergens meermaals cursus volgen bijvoorbeeld, zou men bij aanvang ook samen eens de vluchtroute moeten bewandelen. Iemand maakt de opmerking dat dergelijke service zelfs niet aan bod komt in de oogafdeling van een ziekenhuis. Toch een plaats waar men er attent zou moeten voor zijn. Een ander persoon zou iemand aanklampen in de gang en de schouder vastnemen om zo begeleid te worden naar buiten. Een andere tip is de deuren te nemen die naar buiten draaien, weliswaar is deze conventie niet altijd van toepassing in hotels. Niemand zou in de kamer blijven en afwachten. Iemand zou zich behelpen door op het geluid af te gaan. Vraag 2: Stel dat er samen met het alarmsignaal tevens een stroboscopisch licht wordt weergegeven? Het zou bijvoorbeeld aan het plafond of ter hoogte van de deur in elke ruimte opgehangen worden. Zo zou het zowel voor blinden als doven functioneel zijn. Iemand maakt de opmerking dat het beter bij elke deur wordt gehangen zodat op die manier de deuropening geaccentueerd wordt. Een andere opmerking is dat de samenhang tussen het gebruik van stroboscopisch licht, de adrenalinestoot door het brandalarm en de mogelijke rookontwikkeling ervoor zou kunnen zorgen dat de panische angst nog meer in de hand gewerkt wordt. Algemeen kan toch geconcludeerd worden dat indien het licht bij de deuren geplaatst wordt richting nooduitgang het meer als hulpmiddel kan beschouwd worden dan belemmering. Pagina 2

3 Vraag 3: Hoe zou je reageren op een stem (via een toestelletje dat je bij je draagt) of via luidsprekers je de juiste vluchtweg aangeeft? Iemand met professionele ervaring in de liftsector, stelt uit onderzoek vast, dat wanneer iemand in een noodsituatie verkeert in een lift en rechtstreeks in verbinding komt te staan met een persoon, de paniek gereduceerd wordt en mensen een veiliger gevoel krijgen. In de U.K. werd een technologie ontwikkelt die geluid een richting geeft. M.a.w. wanneer vanuit een luidspreker een bepaalde toon of stem weerklinkt, hoort men meteen vanwaar het geluid komt. Dit in tegenstelling tot een het weerklinken van een sirene die de eigenschap heeft niet te weten vanwaar het geluid komt. Het richtinggevende geluid (Directional Sounder) maakt het mogelijk om een evacuatieweg uit te stippelen via de opstelling van luidsprekers. Je hoort een stem weerklinken die je bijv.zegt ga hier naar rechts, of neem hier de brandtrap., De mogelijk bestaat eveneens om een evacuatie te laten gebeuren door eenvoudigweg het een geluidssignaal te volgen. Uit onderzoek blijkt dat de evacuatietijd hierdoor met 70% wordt gereduceerd, zelfs wanneer de personen niet op de hoogte zijn van de werking van het systeem. (Zie bijkomende info op: (Zie bijlage 1 rapport van: Professor Deborah Withington van de University of Leeds en Mike Lunch onderzoeker bij Sound Alert Technology ) (Zie bijlage 2: Frequently Asked Questions Exit Point) Dergelijke systemen zijn reeds operationeel. Het systeem met luidsprekers wordt algemeen aangenomen als het meest efficiënte, een los toestelletje om bij je te houden is vaak in de noodsituatie niet altijd direct aanwezig bij de persoon zelf. Iemand oppert dat men ook dient rekening te houden dat een gesproken boodschap niet altijd efficiënt is, denken we hierbij maar aan de diverse talen die gesproken worden. Een andere belangrijke opmerking is dat de geluidsfrequentie voldoende hoog moet zijn, vermits er door paniek en het rondrennen van mensen er reeds een geluidsoverlast kan veroorzaakt worden waardoor de geluidsprekers onvoldoende hoorbaar zijn. Scenario 2 : Je verlaat je hotelkamer, je zoekt de deur. Vraag 4: Wat kan er als hulpmiddel dienen bij het verlaten van de kamer? Naast de voorgaande aangegeven hulpmiddelen uit scenario 1. Bijvoorbeeld een tactiele deurplaat aanbrengen op de deur, die de richting van de evacuatieweg aangeeft (een namaak deurplaat wordt als didactische materiaal wordt doorgegeven). Pagina 3

4 De afgeronde noppen geven aan dat dit de evacuatiedeur is Een afgeschuind vlakje heeft de RICHTING aan nadat men de deur heeft gepasseerd (op deze foto is dit naar rechts) Door te voelen aan de deur of er dergelijk plaatje hangt, weet je al ten eerste dat je de juiste deur gevonden hebt, meer nog het plaatje heeft afgeronde nopjes en een afgeschuind vlakje. De helling van de afschuining geeft aan of je naar links of rechts moet om de nooduitgang te vinden. Een gesofistikeerd ontwerp zou kunnen zijn, dat de hellingsgraad van het plaatje zich automatisch aanpast op elektronische wijze, in functie van de situering van de brand. Diverse opmerkingen wijzen er toch op dat het niet als garantie kan dienen, vermits je bijv. ook in een situatie kan komen waar bijv. de trappenhal noordzijde reeds vol rook is en je dan wel verplicht bent om de nooduitgang zuid te nemen. Op de luchthaven te Düsseldorf hebben ze gewerkt via visuele pijlen die aangeven welke kant je dan dient te volgen. Een opmerking als zou je als slechtziende toch het voordeel hebben dat je de rook en de warmte beter kunt waarnemen, gaat volgens de blinden onder de groep niet op. Je zal de rook wel ruiken maar daarom niet beter kunnen inschatten van welke kant ze komt. Blijkt ook dat er een misopvatting bestaat omtrent een betere zintuiglijke ontwikkeling bij blinden. Mensen die niet kunnen zien zullen wel een extra inspanning doen om te luisteren, doch hun gehoor is daardoor niet scherper geworden, noch hun aanvoelen. Men kan er wel bepaalde trainingen voor volgen, bv echolocatie, doch in panieksituaties en luidruchtige omgevingen zullen deze van geen tel zijn. Mensen kunnen wel qua mobiliteit zich trainen in bepaalde omgevingen en gaan dan eerder intuïtief hun weg vinden, doch dit alles mag niet veralgemeend worden. Wel mag gesteld worden dat iemand die blind geboren is betere capaciteiten heeft dan iemand die pas later blind werd. Scenario 3 : Je bevindt je reeds in de grote gang. Wat kan als hulpmiddel gebruikt worden op zoek naar de nooduitgang? Pagina 4

5 Bijvoorbeeld: het aanbrengen van grote handgrepen in de gang, waarachter terugverende klepjes zijn aangebracht. Als het klepje niet terugveert dan ben je in de verkeerde richting aan het lopen. Als je het klepje met je vinger kan wegduwen, dan volg je de goede richting. De handgrepen worden afgebogen en buigen mee om een hoek. Wordt een handgreep even onderbroken, bijv. voor een deuropening, dan loop je gewoon rechtdoor. Indien een uiteinde van dergelijk handgreep een afgeschuinde kant heeft, dan moet je in de gang oversteken. Dergelijke systemen berusten op conventionele afspraken. (Australisch systeem. Zie bijkomende info op: Het feit dat dergelijke handgrepen in de gang aan de muur bevestigd worden kan ook het voordeel hebben dat men op de buisvormige handgrepen het kamernummer in braille kan aanbrengen, en eventueel een pijl kan graveren. Braille wordt steeds gezien als een meerwaarde. Wel moet men de bedenking maken er maar een beperkt percentage van de slechtzienden of blinden in staat is om braille te lezen. Opnieuw komt er de opmerking i.v.m. de locatie van de brandhaard. De richting die de klepjes aangeeft kan ook hier de verkeerde vluchtweg zijn. Indien de klepjes enkel mechanisch functioneren en niet elektrisch kunnen ingesteld worden, worden ze niet als praktisch bevonden. Bovendien vreest men er zich aan te kwetsen. De handgrepen op zich zijn echter wel multifunctioneel, indien aangebracht op de ideale hoogte (1m20). Pagina 5

6 Iemand blijft herhalen dat het steeds belangrijk is om bij het inchecken vooraf op verkenning te gaan. Iemand anders maakt de opmerking dat de visuele pictogrammen ook een richting aangeven met een pijl doch dat ook deze niet steeds bindend zijn indien de brandhaard zich in die richting bevindt. Bijvoorbeeld het aanbrengen van een lichtgevende tactiele geleidingsstrip. Afgeschuind vlakje geeft je de RICHTING van de vluchtweg aan 3 opeenvolgende oneffenheden geven aan om van richting te veranderen De strip is fluorescerend of wordt verlicht, er worden pictogrammen in verwerkt, afgeschuinde vlakjes geven de richting aan en 3 opeenvolgende oneffenheden geven aan dat je van richting moet veranderen. Een variant op het systeem van de handgrepen. Iemand maakt de opmerking om dit systeem te implementeren samen met de handgrepen beschreven in bovenstaand scenario. De strip alleen is minder functioneel. Zijn pictogrammen nuttig en aan welke voorwaarden moeten ze voldoen? Een pictogram voor het aangeven van de nooduitgang waarop het figuurtje van een lopend persoon is afgebeeld, heeft niet echt een meerwaarde. Indien men een grotere pijl zou zien, zou dit efficiënter zijn voor slechtzienden. Het soort pijl is ook belangrijk, liefst een pijl met duidelijk zichtbare vleugeltjes. Pictogrammen zijn ook vaak te klein, hangen op diverse hoogte of er is een overaanbod. Indien men nooduitgangen aangeeft met kleuren in combinatie met bijv. handgrepen dient men ook het volgende in acht te nemen. De ideale kleurencombinaties voor slechtzienden zijn: wit/zwart, wit/rood of wit/donkerblauw. Groen/rood is moeilijk en Pagina 6

7 vervaagt in grijze tinten. De lichtintensiteit mag hoger zijn dan gebruikelijk om alles goed scherp te kunnen waarnemen. Het pictogram moet heel eenvoudig zijn. Evenals de aanduiding van het verdiep bij het uitstappen uit de lift is van groot belang. Hou wel in acht dat de deur in een contrasterende kleur ten opzichte van de muren dient geschilderd te worden. Op de deur kan ev een contrasterend cijfer worden aangebracht. Een donker geschilderde deur geeft voor slechtzienden vaak de indruk dat ze openstaat. Let op pictogrammen of cijfers aanbrengen op deuren hebben het grote nadeel dat ze niet zichtbaar zijn wanneer de deur openstaat. Beter is ze rechts van de deuropening te voorzien. Een alternatief voor een brandveilige wachtzone is de minder mobiele personen onder te brengen in een aantal kamers op het gelijkvloers of maximaal op de eerste verdieping. Om de evacuatie op het eerste verdiep vlotter te laten verlopen kan men een glijbaan, spiraaltrap of een hellend vlak voorzien. Wat is het meest geschikte lettertype om tekst weer te geven? Verdana en Arial zijn meest geschikt, met voorkeur van Verdana en liefst zonder gebruik van hoofdletters. Verdana Arial Evacuatie (Arial) Evacuatie (Verdana) Aan welke voorwaarden en eigenschappen moeten pictogrammen gecombineerd met braille voldoen? Handig indien de pictogrammen op schouderhoogte (1m60) aangebracht worden en ze steeds rechts van de deur worden opgehangen. Pictogrammen voorzien van braille wordt niet echt gezien als een praktisch hulpmiddel. Pagina 7

8 Er bestaan controverse over de plaats waar drukknoppen om brandalarm aan te geven worden opgehangen. Er zal navraag gedaan worden bij personen die gespecialiseerd zijn in toegankelijkheid. Kunnen tactiele aanduidingen van nut zijn? Bijvoorbeeld aan trapleuningen. Indien een trapleuning vroeg genoeg begint en lang genoeg uitdraait is het niet nodig een indicatie te krijgen op de trapleuning zelf, die aangeeft dat de trap eindigt. De normen zijn : de trapleuning moet 60 cm vroeger beginnen dan het begin van de trap en afschuinen naar beneden en doorlopen tot helemaal beneden en opnieuw 60 cm verder afschuinen naar beneden toe. De afschuining geeft zo het begin en einde van de trap aan. Het soort trapleuning is ook van belang, ze moet omgrijpbaar zijn liever geen platte rechtopstaande plank. Op die leuning tekeningen of tekst aanbrengen is niet zo interessant, ze worden heel moeilijk waargenomen door blinden. Voor roltrappen is er van Universal Design een ontwerp die op de band waar je je moet vastnemen een teken dat aangeeft of de trap naar boven of naar beneden gaat. Een andere tip is de onderste of bovenste trede te voorzien van een contrasterende strip, doch in werkelijkheid wordt dit vaak achterwege gelaten omwille van esthetische aspecten. Pagina 8

9 Waar plaatst men het best pictogrammen of tactiele borden? Pictogrammen die nooduitgangen aangeven moeten wettelijk op 2m hoogte geplaatst worden. Zo kan men ze nog zien indien er een grote menigte mensen aanwezig is. Een tegenargument is echter dat in geval van brand ze vaak op die manier niet lang zichtbaar zijn door de rookontwikkeling op die hoogte. Welke noodverlichting is het meest aangewezen? Voor slechtzienden was de belichting op foto G het best belicht. Foto A is het minst goed belicht. Fluorescerende strips kunnen een hulpmiddel zijn voor velen, doch één bemerking hieromtrent, niet alle slechtzienden zijn hiermee gebaat. Pictogrammen die aangebracht worden op een noodverlichting mogen niet te fel doorgelicht worden anders creëer een reflectie, waardoor de zichtbaarheid sterk afneemt en verblinding optreedt. De Europese normen zijn de volgende, pictogrammen met een hoogte van 13 cm die aangelicht zijn, hebben een herkenbaarheidsafstand van 13 meter, pictogrammen van 13cm hoogte die doorgelicht zijn hebben een herkenbaarheidsafstand van 26 meter. Een pictogram op een armatuur aanbrengen is dus goed op voorwaarde dat er daarnaast ook nog noodverlichting aanwezig is die de vluchtweg aangeeft. Indien er veiligheidsverlichting aangebracht wordt dan liever vanuit het plafond dan vanop de grond. Liefst egale verlichting om geen schaduwvlekken te veroorzaken. Koud licht geeft beter contrast. Zijdelingse verlichting op trappen is ook een aanrader. Pagina 9

10 Iemand uit de groep concludeerde nog als volgt : De verantwoordelijkheid inzake brandveiligheid en evacuatie ligt niet alleen bij de bouwheer, maar ook bij de persoon zelf die logeert of verblijft in het gebouw. Vooraf zelf op verkenning gaan, gebruik maken van je witte stok zijn eenvoudige tips die van heel groot belang kunnen zijn in dergelijke noodsituaties. Hartelijk dank aan allen die meewerkten aan dit project. Voor verslag, Bart Degryse 13/03/09 Pagina 10

Evacuatie van personen met beperkte mobiliteit bij brand

Evacuatie van personen met beperkte mobiliteit bij brand Hoewel er eisen bestaan inzake de toegankelijkheid van openbare gebouwen voor personen met beperkte mobiliteit, worden er slechts weinig middelen ingezet om de evacuatie van deze personen in geval van

Nadere informatie

Niet zo, maar zo. Tips voor de omgang. met blinden en slechtzienden. Oversteken. De engelbewaarder. Hoe te leiden

Niet zo, maar zo. Tips voor de omgang. met blinden en slechtzienden. Oversteken. De engelbewaarder. Hoe te leiden Niet zo, maar zo Tips voor de omgang met blinden en slechtzienden In Nederland zijn er ongeveer 625.000 mensen met verminderd gezichtsvermogen. Hiervan hebben er 158.000 een zeer ernstige visuele beperking

Nadere informatie

Handig bij zelfstandig

Handig bij zelfstandig Handig bij zelfstandig Hulpmiddelengids veilig en zelfstandig wonen voor mensen met geheugenproblemen en dementie Deze gids is te downloaden op www.amsterdam.nl Vooraf Colofon 4 Inleiding 5 Verklaring

Nadere informatie

EVACUATIEPLAN VOOR DE: Gereformeerde Opstandingskerk Rijksstraatweg 95 97 2988 BB Rijsoord GEREFORMEERDE OPSTANDINGKERK

EVACUATIEPLAN VOOR DE: Gereformeerde Opstandingskerk Rijksstraatweg 95 97 2988 BB Rijsoord GEREFORMEERDE OPSTANDINGKERK Pagina 1 van 8 versie: 03 EVACUATIEPLAN VOOR DE: Gereformeerde Opstandingskerk Rijksstraatweg 95 97 2988 BB Rijsoord Pagina 1 van 8 Pagina 2 van 8 versie: 03 Inhoud: Inhoud:... 1 1 Inleiding... 3 1.1 Reden

Nadere informatie

Checklist veiligheid Zorginstellingen. Auteurs Marion Keizer Harmen Jonker

Checklist veiligheid Zorginstellingen. Auteurs Marion Keizer Harmen Jonker Checklist veiligheid Zorginstellingen Auteurs Marion Keizer Harmen Jonker 1 Colofon 2011 Vilans Met speciale dank aan: Sytske Keizer, staffunctionaris facilitair bedrijf van OsiraGroep Amsterdam Aansprakelijkheid

Nadere informatie

Traumatisch hersenletsel. Wat kunt u zelf doen?

Traumatisch hersenletsel. Wat kunt u zelf doen? Traumatisch hersenletsel Wat kunt u zelf doen? 2 Inhoud 1. Inleiding 4 1.1 Het doel van deze brochure 4 1.2 Wat u vooraf moet weten 4 1.3 Tien tips bij het lezen van deze brochure 4 1.4 Tenslotte 5 2.

Nadere informatie

Kom Beter Binnen over toegankelijkheid van kerken en andere gebedsruimten

Kom Beter Binnen over toegankelijkheid van kerken en andere gebedsruimten Kom Beter Binnen over toegankelijkheid van kerken en andere gebedsruimten Colofon Een uitgave van Adres Auteur Interkerkelijke Stichting Kom Beter Binnen Joseph Haydnlaan 2a 3533 AE Utrecht E-mail: info@kombeterbinnen.nl

Nadere informatie

Zoekmachine optimalisatie Een overzicht SEOcenter.nl 2011

Zoekmachine optimalisatie Een overzicht SEOcenter.nl 2011 Zoekmachine optimalisatie Een overzicht SEOcenter.nl 2011 Beste lezer, In dit E-book vindt u een aantal van de gepubliceerde artikelen van SEOcenter.nl uit het jaar 2010. Deze artikelen zijn op logische

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding

Inhoudsopgave. Inleiding >> > Inleiding Inhoudsopgave 3 U, als slachtoffer, staat centraal 8 Respectvol met elkaar omgaan 13 De schadebehandeling inzichtelijk houden 17 Overleggen in harmonie 20 Een goed tempo in de schadebehandeling

Nadere informatie

Tips- en aanbevelingen

Tips- en aanbevelingen Tips- en aanbevelingen ten aanzien van de veiligheid van verminderd zelfredzame mensen voor bestuurders en professionele hulpverleners Project: WATER, GEEN NOOD! www.watergeennood.nl Colofon WATER, GEEN

Nadere informatie

Handreiking Comfortabel wonen met dementie. Tips en suggesties voor de aanpassing van bestaande woningen, voor familieleden en hulpverleners

Handreiking Comfortabel wonen met dementie. Tips en suggesties voor de aanpassing van bestaande woningen, voor familieleden en hulpverleners Handreiking Comfortabel wonen met dementie Tips en suggesties voor de aanpassing van bestaande woningen, voor familieleden en hulpverleners 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 1.1 Waarom een handreiking? 5 1.2

Nadere informatie

KNKV waarnemer/beoordelaar

KNKV waarnemer/beoordelaar ARBITRALE OPLEIDINGEN KNKV Opleiding tot KNKV waarnemer/beoordelaar Cursistenmap September 2013 Inhoudsopgave W/B 1. Inleiding... 2 W/B 2. Te volgen route bij de opleiding KNKV-beoordelaar... 3 W 1: Inleiding:...

Nadere informatie

omgaan met mensen met een beperking

omgaan met mensen met een beperking omgaan met mensen met een beperking educatieve bundel Mentor vzw tel. : 056/26.44.34 info@mentorvzw.be - www.mentorvzw.be - Omgaan met - september 2012 1 Een initiatief van : Ref. : www.opkracht.be Een

Nadere informatie

Indicatie tilsysteem. Praktische informatie voor besluitvorming technische mogelijkheden en bouwkundige aanpassingen

Indicatie tilsysteem. Praktische informatie voor besluitvorming technische mogelijkheden en bouwkundige aanpassingen Indicatie tilsysteem Praktische informatie voor besluitvorming technische mogelijkheden en bouwkundige aanpassingen Voor wie is dit boekje bedoeld? Inhoudsopgave Sinds 1996 wordt er door ons geadviseerd

Nadere informatie

Dorpshuis zonder drempels

Dorpshuis zonder drempels Dorpshuis zonder drempels Inleiding Het dorpshuis is er voor alle inwoners. Iedereen, met of zonder beperking moet er gebruik van kunnen maken. Een goede toegankelijkheid van het dorpshuis is dan van groot

Nadere informatie

Business Plan Phnom Tong Daeng Golden Heart Hotel. Security hand book. Eco-vriendelijk Hotel, Restaurant en Duurzaam Toerisme

Business Plan Phnom Tong Daeng Golden Heart Hotel. Security hand book. Eco-vriendelijk Hotel, Restaurant en Duurzaam Toerisme Business Plan Phnom Tong Daeng Golden Heart Hotel Eco-vriendelijk Hotel, Restaurant en Duurzaam Toerisme Security hand book SECURITY Hand Book PTD Golden Heart Hotel This security hand book contains all

Nadere informatie

Zelfredzaamheid bij brand. Tien mythen ontkracht

Zelfredzaamheid bij brand. Tien mythen ontkracht Zelfredzaamheid bij brand Tien mythen ontkracht ZELFREDZAAMHEID BIJ BRAND TIEN MYTHEN ONTKRACHT Het Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid Nibra (NIFV) heeft een uitgebreide literatuurstudie gedaan naar

Nadere informatie

Toegankelijkheid van trappen Randbemerkingen bij 2.4.2 van TV 198

Toegankelijkheid van trappen Randbemerkingen bij 2.4.2 van TV 198 NORMALISERING REGLEMENTERING CERTIFICERING. Aangezien het aantal ouderlingen en personen met beperkingen in onze maatschappij almaar toeneemt en trappen voor velen onder hen een belangrijke hindernis vormen,

Nadere informatie

cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers

cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers, 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: social media anno nu... 4 1.1 Hoeveel mensen maken er gebruik

Nadere informatie

Cursus sociale en communicatieve vaardigheden Mentor consult

Cursus sociale en communicatieve vaardigheden Mentor consult Cursus sociale en communicatieve vaardigheden Mentor consult Met de steun van Pagina 2 van 49 I. Inleiding Pagina 3 van 49 1.1 Doel van de sessies Deze sessies kaderen in het project Talentontwikkeling

Nadere informatie

Kanker... in gesprek met je arts

Kanker... in gesprek met je arts Kanker... in gesprek met je arts Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Het eerste contact met uw arts 4 Artsen zijn ook mensen 8 Begrijpen en onthouden 10 Vragen vóór de diagnose 13 Vragen over diagnose

Nadere informatie

Brandweer Enschede. Hoe gebruik ik mijn pand brandveilig?

Brandweer Enschede. Hoe gebruik ik mijn pand brandveilig? Brandweer Enschede Hoe gebruik ik mijn pand brandveilig? Ik ben niet gebruiksvergunningsplichtig, maar moet ik wel voldoen aan de brandveiligheidsvoorschriften? Jazeker, iedereen die een pand in gebruik

Nadere informatie

beeldschermwerk / werkdruk / vervoer

beeldschermwerk / werkdruk / vervoer beeldschermwerk / werkdruk / vervoer Deze arbocatalogus is gemaakt in opdracht van de sociale partners in de Sport: WOS, FBO, FNV Sport en De Unie. De arbocatalogus is gemaakt door De Goede Praktijk, in

Nadere informatie

DOSSIER ICC_Deel 1 / 2 / 3 2014 LKCA

DOSSIER ICC_Deel 1 / 2 / 3 2014 LKCA DOSSIER ICC_Deel 1 / 2 / 3 2014 LKCA 5 deel 1 Van passie naar beleid 9 hoofdstuk 1 Passie? 15 hoofdstuk 2 Inspiratie? 19 hoofdstuk 3 Persoonlijke betrokkenheid 23 hoofdstuk 4 Visie 31 hoofdstuk 5 Beleid

Nadere informatie

Checklist veiligheid kleinschalige woonvormen. Auteurs Marion Keizer Harmen Jonker

Checklist veiligheid kleinschalige woonvormen. Auteurs Marion Keizer Harmen Jonker Checklist veiligheid kleinschalige woonvormen Auteurs Marion Keizer Harmen Jonker Colofon 2011 Vilans Dank De totstandkoming van deze checklist was niet mogelijk zonder de inbreng van experts en ervaringsdeskundigen.

Nadere informatie

E-BOOK VERANDEREN GAAT SNELLER DAN JE DENKT! EXPRESS YOUR INNER POWER

E-BOOK VERANDEREN GAAT SNELLER DAN JE DENKT! EXPRESS YOUR INNER POWER E-BOOK VERANDEREN GAAT SNELLER DAN JE DENKT! EXPRESS YOUR INNER POWER INLEIDING Iedereen ervaart problemen in zijn dagelijkse bezigheden. Vaak gaat er veel tijd en energie zitten in het proberen op te

Nadere informatie

DE VERNIEUWDE TOEKOMST

DE VERNIEUWDE TOEKOMST 1 XIOS HOGESCHOOL LIMBURG DEPARTEMENT INDUSTRIELE WETENSCHAPPEN EN TECHNOLOGIE DE VERNIEUWDE TOEKOMST Joris CLAES Afstudeerwerk ingediend tot het behalen van het diploma van industrieel ingenieur in bouwkunde

Nadere informatie

ARBOinformatiethema: Inrichting van gebouwen & werken op hoogte

ARBOinformatiethema: Inrichting van gebouwen & werken op hoogte PRAKTISCH ARBOBELEID IN DE GRAFIMEDIA 11 ARBOinformatiethema: Inrichting van gebouwen & werken op hoogte Uitgave van: Werkgroep Arbeid en Gezondheid Grafimedia, versie 5 Auteurs: Harmen Geel en Peter Tegel,

Nadere informatie

Organisatie van toegankelijke evenementen voor iedereen

Organisatie van toegankelijke evenementen voor iedereen Organisatie van toegankelijke evenementen voor iedereen Colofon De publicaties werden samengesteld door Westkans vzw (West-Vlaams Adviesbureau voor Gelijke Kansen en Toegankelijkheid) en APF (Association

Nadere informatie