Confectie of Passend Onderwijs? Hoornbeeck College scoort goed in mbo-land. Prestaties door relaties!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Confectie of Passend Onderwijs? Hoornbeeck College scoort goed in mbo-land. Prestaties door relaties!"

Transcriptie

1 hoorn nummer 13 maart 2010 Confectie of Passend Onderwijs? Hoornbeeck College scoort goed in mbo-land Prestaties door relaties! SP-Kamerlid Van Dijk bezoekt Hoornbeeck College Amersfoort

2 Vitamine noemen wij het. Als je ondernemers wilt adviseren, moet je natuurlijk kunnen rekenen. Het is belangrijk dat je weet hoe een financiële administratie in elkaar zit. Maar wat je vooral in je moet hebben, is vitamine ROZA. Resultaatgerichtheid, Ondernemerschap, Zorgvuldigheid en Ambitie. Of je nu stage loopt bij ons of een praktijkopdracht uitvoert, die vitamine laten we je graag proeven. Ga naar of bel (0318) voor een afspraak in Amersfoort, Gorinchem, Opheusden of Veenendaal. gezond ondernemen Amersfoort Gorinchem Opheusden Veenendaal

3 Voorwoord PRESTATIES DOOR RELATIES Zo luidt het jaarthema van het Hoornbeeck College voor Om iets te kunnen bereiken zijn relaties van groot belang. Al jarenlang investeert het Hoornbeeck College hierin. Meer en meer worden wij een netwerkschool. De resultaten van alle inspanningen mogen er zijn: Intensieve contacten met VO-scholen en instellingen hebben in verschillende regio s geleid tot verbreding van ons opleidingenaanbod. Regionaal en landelijk participeren we in het samenwerkingsproject Passend Onderwijs, dat leidt tot een goede afstemming van onderwijszorg. Ook buiten onze landsgrenzen worden er resultaten geboekt. De Secretary Training in Sri Lanka is daar een mooi voorbeeld van. Ten slotte mogen we vermelden dat onze school bijzonder hoog scoort in de MBO-gids Dit alles was niet mogelijk geweest zonder onze relaties. Onze kracht ligt echter niet allereerst in deze horizontale verbanden. In al ons werk zijn we diep afhankelijk van de Heere. Deze overtuiging is heilzaam en behoort tot het hart van ons onderwijs. Ook SP-Kamerlid van Dijk kan dat inmiddels weten. Tolle lege! Namens de redactie, A.C.H. van Vuuren Inhoud Colofon Locaties Hoornbeeck College: Amersfoort, Apeldoorn, Goes, Kampen, Rotterdam Adres hoofdlocatie Utrechtseweg ET Amersfoort Tel: (033) Confectie of Passend Onderwijs? 5 Hoornbeeck College scoort goed in mbo-land 7 Relatieschool 9 Prestaties door relaties! 10 Wartburg ziet kwaliteitsverbetering 10 Succes in Kampen door samenwerking 11 Driestar bijzonder blij met nieuwe mogelijkheden 11 Platform Techniek 13 Leerlingafdeling Meerkanten 15 Crash Course Competent in compleet andere cultuur 16 SP-Kamerlid Van Dijk bezoekt Hoornbeeck College Amersfoort 17 Discussie over exclusief toelatingsbeleid 17 Bezorgd 19 Column 19 Finaliste voor beste secretaresse van Nederland 19 Jaarverslag 2008 Uitgave Hoornbeeck College Vormgeving, realisatie en acquisitie KRB Reclame, Barneveld Oplage exemplaren Redactie C.P. den Bok J. Houweling Mw. J.C. van de Merwe A.C.H. van Vuuren P.W. van de Wege Hoornsignaal - nummer 13, maart

4 Confectie of Passend Onderwijs? HET DOEL IS EEN PASSENDE ARBEIDSPLEK VOOR AL ONZE STUDENTEN! Een jongeman komt binnen voor een intakegesprek. Je wilt graag een opleiding tot monteur? Klopt. Nou, vriend, ga maar op tafel staan. We pakken een overall en gaan kijken of het wat voor je is. Dit moet jouw maat zijn. De overall past inderdaad redelijk goed. Toch knelt hij nog wat bij de schouders en zijn de mouwen iets te lang. Geen probleem. Meteen staat een korps docenten en begeleiders klaar. De een met een schaar en de ander met een naald en draad. Passend onderwijs. Aanpassingen Confectie is handig, maar er zijn altijd studenten die aanpassingen nodig hebben. Op het Hoornbeeck College wordt tijdens een zorgvuldige intake eerst gekeken naar een passende opleiding. Meestal passen opleiding en student goed bij elkaar. Soms zijn er enkele aanpassingen nodig om de studie goed te laten verlopen. Vaak heeft de student zelf bij de intake al bijzondere omstandigheden aangegeven. In enkele gevallen heeft hij een rugzak (leerlinggebonden fi nanciering) bij zich met diverse mogelijkheden voor passende begeleiding. In overleg met alle betrokkenen wordt een traject uitgezet. Om de opleiding op maat te maken is het soms nodig deskundigen van buiten de school te betrekken bij de begeleiding. Het Hoornbeeck College vindt de samenwerking met externe partners op het gebied van Passend Onderwijs belangrijk. Reeds enkele jaren doen wij mee in het project van een van de koplopers: de landelijke reformatorische regio. In vier subregio s (Zeeland, Zwolle, Randstad en Ede) wordt concreet gestalte gegeven aan het optimaliseren van de onderwijszorg voor kinderen en jongeren van 0 tot 23 jaar. Het is een groot voordeel dat wij in dit project kunnen werken vanuit dezelfde visie. We zijn daardoor minder tijd kwijt aan de bestuurlijke drukte waar andere regio s in terecht zijn gekomen. Aan het werk We zijn gewoon aan het werk en dat is ook merkbaar op het Hoornbeeck College. Er is al een loket geopend (in Ede), dat toegankelijk is voor zorgcoördinatoren, ouders en jongeren. Er worden afspraken gemaakt over de overdracht vanuit het voortgezet onderwijs. De zorgstructuren van de deelnemende scholen worden op elkaar afgestemd. Verder hebben we onze samenwerking met NOHE-OVERSTAP geïntensiveerd door afspraken te maken over de extra begeleiding en arbeidstoeleiding van risicostudenten. Ook is er een studiedag voor docenten en leraren georganiseerd op een van onze locaties. Momenteel denken we na over een betere doorstroom van studenten met een beperking. Het uiteindelijke doel is het met goed gevolg doorlopen van de opleiding en het verwerven van een passende arbeidsplek voor al onze studenten. Die handschoen past ons: we nemen hem graag op! A.C.H. van Vuuren Staffunctionaris Studentenvoorzieningen

5 Hoornbeeck College scoort goed in mbo-land KEUZEGIDS MBO 2010 BIEDT RANGLIJST Onlangs werd voor het eerst de Keuzegids MBO 2010 uitgegeven. In deze gids wordt het Hoornbeeck College beoordeeld als het op één na beste mbo van Nederland. Het vakcollege Sint Lucas in Boxtel scoort als beste. De beoordeling is gebaseerd op gegevens van het CFI (het statistiekbureau van het ministerie van Onderwijs) en op de resultaten van het zogenaamde ODINonderzoek. Het ODIN-onderzoek is een breed landelijk tevredenheidsonderzoek onder mbo-studenten. Het Hoornbeeck heeft een hoog slagingspercentage en relatief weinig uitval, terwijl de studenten bovengemiddeld tevreden zijn. Publiciteit Op diverse wijzen is dit geweldige resultaat in de publiciteit geweest. De NRC heeft hier in zijn uitgave van 14 november een positief artikel aan gewijd, evenals het AD-Amersfoort in de uitgave van 23 november. Op 20 november heeft SP-Kamerlid de heer Van Dijk de locatie Amersfoort bezocht. Ook tijdens dat bezoek, waarbij ook de pers aanwezig was, werd dit feit gememoreerd. Dankbaar Waaraan hebben we dit resultaat te danken? Vanuit onze identiteit staat kwaliteit hoog in ons vaandel. De docenten tonen een grote mate van betrokkenheid, terwijl er een goede relatie is tussen docenten en studenten. Studenten zijn er in het algemeen op aanspreekbaar dat ze hun talenten moeten ontwikkelen. Dit alles is geen reden om ons te verheffen. Wel mogen we hier oprecht dankbaar voor zijn. Dat we die dank dan ook zullen brengen bij de Gever van al het goede. Daarnaast aan ons de opdracht om het niveau dat we hebben ook te behouden. We zijn het immers aan onze identiteit verplicht een goede kwaliteit te leveren! Ing. J.C. van Dam Coördinator Centraal Managementteam Hoornsignaal - nummer 13, maart

6 In de keuken kookt u zelf, zo gezond mogelijk. Eenvoudig, maar ook uitgebreid voor een speciale gelegenheid. In een naar uw smaak ingericht kookvertrek kookt u uw eigen potje. Huisman Keukens is een bedrijf dat gaat voor dat éne stapje meer. Persoonlijke interesse samen met een groot aanbod topmerkkeukens en -accessoires: u bent onder de pannen! Ik kook mijn eigen potje Voltastraat 1, 2952 AW Alblasserdam, tel. (078) , maandag gesloten, vrijdag koopavond

7 Relatieschool Wat is een school? Dat lijkt een wonderlijke vraag. Iedereen kent het antwoord. Of toch niet? DE school bestaat immers niet. Er zijn veel verschillen tussen scholen. Een school voor voortgezet onderwijs is anders dan een mbo-school. Bovendien zijn tussen scholen van hetzelfde type soms ook grote verschillen. Maatschappelijke onderneming Als ik inzoom op het Hoornbeeck College als mbo-school, dan zijn we allang niet meer de traditionele lessenschool. Mede door het grote aandeel van de stage binnen het Hoornbeeck zijn er veel contacten met bedrijven en instellingen. Met het oog op een goede doorstroom vanuit het voortgezet onderwijs worden de contacten met de toeleverende scholen intensiever. Voor het opstellen van de programma s liggen er relaties met de kenniscentra. Vanuit de maatschappelijke opdracht van de school is de gemeente, maar ook de buurt van de school van belang. De school is in de loop der jaren een maatschappelijke onderneming geworden. Relaties zijn voor onze school belangrijk geworden. Ook de relatie met u, lezer van het Hoornsignaal. Als thema in het jaar 2010 hanteert onze school: Prestaties door relaties! Hoge opvatting Vanuit bovengenoemde relaties werken we aan onze prestaties. Jongeren worden toegerust voor een plaats in de maatschappij. Binnen het Hoornbeeck College hanteren we de Bijbel als kompas voor deze vorming. We hebben een hoge opvatting van onze taak. Dankbaar waren we toen recent bleek dat in de Benchmark mbo en ook in de mbo-keuzegids onze prestaties gewaardeerd werden: het Hoornbeeck College bleek het beste ROC te zijn. Verder kreeg onze school een nummer 2-positie, een vakcollege kwam op nummer 1, op de mboranglijst. Dankbaar. Dat zijn we. Allereerst jegens God van Wie we de kracht en wijsheid ontvangen. Dankbaar ook richting u, lezer, die ons type onderwijs draagt: als ouder, als stagebedrijf of -instelling, als kerkenraad. Want alleen door een relatie ontstaat een prestatie! Ook voor de toekomst. Drs. W.J. de Potter Lid College van Bestuur Hoornsignaal - nummer 13, maart

8 De ervaringen van C.J. Hoekman, A. Vlijm, Drs. W. de Kloe en G. Middelkoop over de samenwerking met het Hoornbeeck College leest u op pagina 10 en 11.

9 Prestaties door relaties! UITBREIDING TECHNISCHE OPLEIDINGEN OP DIVERSE LOCATIES In de tweede helft van 2008 is een uitstroomonderzoek uitgevoerd onder de zeven reformatorische VO-scholen. Dit onderzoek gaf opnieuw aan dat er voor verschillende leerlingen van het VO geen vervolg is op het Hoornbeeck College op die locatie, terwijl er wel voldoende vraag is. Dit betreft met name opleidingen binnen techniek. De sector Techniek & ICT is namelijk voornamelijk geconcentreerd in Amersfoort. Hier komt met ingang van het cursusjaar verandering in. Op diverse locaties van de toeleverende scholen zullen BBL-opleidingen worden aangeboden. Een BBL-opleiding wil zeggen dat de studenten één dag op school zijn en vier dagen in een bedrijf. Stand van zaken Wat is momenteel de stand van zaken? Op het Van Lodensteincollege hopen we met de opleiding Autotechniek en Bedrijfsautotechniek te starten. Op de locatie De Swaef van het Wartburg College in Rotterdam en op het Driestar College in Gouda met de opleiding Timmerkracht en Metselaar. Zoals het er nu naar uitziet, is er voor deze opleidingen voldoende belangstelling om rendabel te kunnen starten. Deze opleidingen worden dus verzorgd op de betreffende VO-scholen onder verantwoordelijkheid van het Hoornbeeck College. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van de lokalen en de expertise van de betreffende VO-scholen. Wanneer gebruik gemaakt wordt van bevoegde vmbo-docenten zullen deze gedetacheerd worden bij het Hoornbeeck College. Docenten van het Hoornbeeck College zullen ook aan deze opleidingen verbonden worden. Pieter Zandt In Kampen draait nu voor het derde jaar de BBLopleiding Timmerkracht op het Hoornbeeck College. De band met de Pieter Zandt Scholengemeenschap is echter wat aangehaald. Met ingang van het nieuwe cursusjaar zal deze opleiding ook op de locatie van de Pieter Zandt worden verzorgd. We zijn blij dat we in gezamenlijkheid de leerlingen kunnen behouden voor het reformatorisch onderwijs. Er wordt ook gekeken naar mogelijkheden om tijdwinst te behalen door een deel van de mbo-opleiding al in het vierde leerjaar van het vmbo te doen. Dit zal nog meer vragen van de onderlinge samenwerking. Verdere contacten Er zijn momenteel al contacten met de Jacobus Fruytier Scholengemeenschap in Apeldoorn en met het Calvijn College in Goes om te onderzoeken wat daar de mogelijkheden zijn. Deze initiatieven zijn uiteraard een prachtige aanjager voor het technisch onderwijs, waarvan zowel de vmbo-scholen, het Hoornbeeck College als de leerlingen profi teren. Bovenal dragen deze initiatieven bij tot het vervullen van ons gezamenlijke opdracht, namelijk het bieden van reformatorisch beroepsonderwijs aan onze achterban. Ing. J.C. van Dam Sectordirecteur Techniek & ICT Hoornsignaal - nummer 13, maart

10 Wartburg ziet kwaliteitsverbetering Enkele jaren geleden is er vanuit het Wartburg College de wens ontstaan om in samenwerking met het Hoornbeeck College BBL-2 voor de afdelingen van techniek in Rotterdam aan te bieden. We zijn dan ook blij met het feit dat BBL-2 Bouwkunde met ingang van het cursusjaar gaat starten. De wens is dat voor de afdelingen elektro-, metaalen voertuigentechniek een dergelijke opleiding in de toekomst ook mogelijk wordt, zeker gezien het feit dat we in het Rotterdamse nadenken over gezamenlijke huisvesting. We zijn ervan overtuigd dat deze samenwerking tot een kwaliteitsverbetering leidt voor de overstap van vmbo naar mbo. Wat echter nog belangrijker is, is dat we door deze samenwerking in staat zijn om onze leerlingen langer reformatorisch onderwijs aan te bieden. C.J. Hoekman Adjunct-directeur Techniek Wartburg College, locatie De Swaef Succes in Kampen door samenwerking Al enige tijd biedt het Hoornbeeck College de opleiding Bouwkunde niveau 2 en 3 BBL aan in Kampen. Omdat de belangstelling gering is, was er behoefte om deze opleiding steviger neer te zetten. In gesprek met de Pieter Zandt Scholengemeenschap werd bekeken waar er mogelijkheden liggen. Nadat duidelijk was hoe hier invulling aan gegeven kon worden, werden de Samenwerkingsverbanden Bouwnijverheid in de regio erbij betrokken, om een goede afstemming te krijgen met deze leerbedrijven. Hierdoor kan er komend cursusjaar gestart worden met zowel de BOL- als de BBL-opleiding op de Pieter Zandt en worden de lessen zoveel als mogelijk gegeven door de docenten van het Hoornbeeck. Het mooie van deze constructie is dat de leerlingen niet hoeven te wachten tot na de diplomering om te starten met de niveau 2-opleiding, maar dat deze gestart kan worden zodra de leerling het programma van toetsing en afsluiting van het vmbo heeft afgerond. Dit betekent in veel gevallen enige maanden tijdwinst: eerder de niveau 2-opleiding afgerond en een snellere start met de niveau 3-opleiding. Als blijkt dat een leerling (nog) geen leerbedrijf heeft, kan gestart worden met BOL-variant. Een overstap naar BBL, bij het realiseren van een leerwerkovereenkomst, kan op ieder moment plaatsvinden. A. Vlijm Decaan Pieter Zandt Scholengemeenschap Kampen

11 Driestar bijzonder blij met nieuwe mogelijkheden Met ingang van het nieuwe schooljaar zal het Hoornbeeck College op verschillende locaties in samenwerking met de plaatselijke reformatorische vmbo-scholen, een opleiding BBL niveau 2 Bouwkunde starten. De leerlingen die een vmbo-diploma gehaald hebben, kunnen dan hun mboopleiding tot timmerman of metselaar op de oude school vervolgen. De leerlingen staan ingeschreven bij het Hoornbeeck College. Het mbo is ook verantwoordelijk voor de inrichting en de kwaliteit van de opleiding. Maar het onderwijs wordt gegeven door docenten van de oude school, in een vertrouwde omgeving. Wij van het Driestar College zijn bijzonder blij met de mogelijkheid die geboden wordt. Onze leerlingen die in de bouw gaan werken, blijven nog voor een dag in de week aan het reformatorisch onderwijs verbonden. Daarnaast sluiten de opleidingen naadloos op elkaar aan, zodat geen onnodige overlap plaatsvindt en de leerlingen effectief voorbereid worden op hun toekomstige beroep. Samen met het Hoornbeeck College zijn we druk bezig met de voorbereidingen. Onze docenten zijn enthousiast. Vanuit de leerlingen horen we positieve geluiden. We zien dan ook uit naar een mooie verrijking van het onderwijsaanbod. Omdat het een uitdaging is voor onze scholen. Maar vooral omdat het de mogelijkheid biedt om leerlingen nog beter voor te bereiden om als christen hun plaats in de samenleving in te nemen. Drs. W. de Kloe Directeur onderwijs Driestar College Platform Techniek Het Platform Techniek, het samenwerkingsverband voor doorlopende leerlijnen van vmbo naar mbo, is heel blij met de ontwikkeling waarbij de BBL-2 opleidingen voor de technische vakken op de vmbo-scholen worden aangeboden. Het grote voordeel is vooral dat deze leerlingen hun opleiding binnen de identiteit van het reformatorisch onderwijs kunnen voortzetten. Wij zien in de toekomst als ideaal de doorstroming voor al de technische vakken vanuit het vmbo naar het Hoornbeeck College. G. Middelkoop Voorzitter platform Techniek Teammanager Techniek & ICT Van Lodenstein College Hoornsignaal - nummer 13, maart

12 Wat ik zoek in een baan is werken met hart, hoofd en handen. Bij de Hervormde Stichting Sonneburgh zijn identiteit en kwaliteit de twee pijlers waarop het werk in de organisatie is gebaseerd. Wanneer jij je bij onze identiteit thuis voelt, dan willen we graag even met je kennismaken. Spreekt werken voor en met mensen je aan? Dan is een betrekking in de verpleeghuiszorg net iets voor jou! Wij hebben nog enkele plaatsen open voor (Leerling-) Verzorgenden I.G. / Vakantiemedewerkers Stichting Sonneburgh is een protestants-christelijke zorgverlener die in de regio Rijnmond diverse instellingen beheert. Sonneburgh telt, verdeeld over de locaties Groene Kruisweg te Rotterdam-Charlois, Ravenswaard te Rotterdam-IJsselmonde en Het Havenlicht te Pernis, 286 verzorgingsplaatsen, 189 servicewoningen, 116 somatische verpleeghuisbedden, 36 plaatsen voor pg-bewoners en 6-8 plaatsen voor dagbehandeling. Van de kandidaten wordt verwacht dat zij de protestants-christelijke identiteit van de Hervormde Stichting Sonneburgh kunnen onderschrijven. Wat hebben we te bieden? De C.A.O - Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg is van toepassing. Actieve begeleiding van nieuwe medewerkers. Inlichtingen Inlichtingen zijn te verkrijgen via telefoon (010) Indien je nadere informatie wenst, vraag dan naar mevrouw J.L. op t Hof- van Soest, Zorgmanager. Wil je meer weten over de functie van Leerling-Verzorgende I.G., vraag dan naar mevrouw A. van Schelven, Hoofd Opleidingen. Solliciteren Wil je direct solliciteren, stuur dan je sollicitatiebrief met C.V. naar: Hervormde Stichting Sonneburgh, Afdeling Personeelszaken, Groene Kruisweg 381, 3084 LM Rotterdam. S o n n e b u r g h Wat je ook zoekt in werk. Bij Sonneburgh vind je t!

13 Sinds het cursusjaar heeft het Hoornbeeck College, samen met ROC Landstede, een leerafdeling bij Meerkanten: eerst als een project, sinds het cursusjaar als een structurele leerafdeling. Meerkanten is een instelling voor geestelijke gezondheidszorg die opereert in Flevoland en op de Veluwe. De leerafdeling op een van de units van Oosterhoorn Heesters (ouderenpsychiatrie) is gevestigd in Ermelo. Met name is deze leerafdeling gericht op studenten van de opleiding Verzorgende en Verpleegkundige. Een bijzondere leerafdeling die tamelijk uniek is in Nederland: er zijn nog niet veel leerafdelingen in de geestelijke gezondheidszorg. Totstandkoming samenwerking Hoewel er al langere tijd contacten waren met Meerkanten (voorheen Veldwijk), kwam Meerkanten via Janneke Hoeflake, opleidingsfunctionaris, met het verzoek om in het kader van hun oriëntatie rondom het eventueel starten van een leerafdeling hierover een gesprek te hebben met het Hoornbeeck College sector Gezondheidszorg op de locatie Amersfoort. Dit heeft er toe geleid dat er in januari 2008 een kennismakingsbijeenkomst plaatsvond met GGZ Meerkanten, ROC Landstede en het Hoornbeeck College, die uitmondde in een samenwerkingsverband. Met Calibris, kenniscentrum voor Zorg & Welzijn, als adviseur is er een projectplan geschreven door een gezamenlijke projectgroep. In vrij korte tijd is de leerafdeling opgezet en geoperationaliseerd aan het begin van het cursusjaar Na een succesvol projectjaar is de leerafdeling vervolgd als een structurele leerafdeling. In november 2009 is de defi nitieve samenwerkingsovereenkomst door de drie partijen ondertekend. Terugblik Het achterliggende traject van ontwikkelen en experimenteren was heel positief en leerzaam. In de eerste plaats omdat er bij Meerkanten een duidelijke visie aanwezig was op het fenomeen leerafdeling, de meerwaarde daarvan in de formulering van de doelen en hoe een leerafdeling zou moeten functioneren. Verder konden de beide opleidingscentra hun expertise ten aanzien van het onderwijs uitwisselen en inbrengen in de vormgeving van de leerafdeling. Er was - en is nog steeds - een goede constructieve samenwerking, gekenmerkt door wederzijds vertrouwen. Leerlingafdeling Meerkanten Meerwaarde De meerwaarde van deze samenwerking is dat dit een leerafdeling is in een branche waarin nog niet veel leerafdelingen zijn in Nederland. Verder zie ik als meerwaarde dat door middel van de leerafdeling een bijdrage wordt geleverd aan het in stand houden van de kwantitatieve en de kwalitatieve aspecten van de zorgverlening binnen de GGZ. In het bijzonder voor Meerkanten in het opleiden van studenten ten aanzien van de beroepsuitoefening in het algemeen en voor de GGZ door het sturen op het ontwikkelen van zelfstandigheid en probleemoplossend vermogen en in het in staat stellen van medewerkers hun competenties ten aanzien van de omschreven rollen en taken te versterken en te ontwikkelen. Ervaring studenten De studenten zijn enthousiast over dit samenwerkingsconcept: het is een andersoortige leerafdeling dan die in een verpleeghuis en/of woonzorgcentrum. Bovendien werken hier studenten van twee verschillende roc s met ieder hun eigenheid met elkaar samen en krijgen zij op de leerafdeling ook les van docenten van de verschillende scholen. Veel studenten vinden dat verrijkend in hun vorming en toerusting voor hun staan in het toekomstig beroep: dan moeten zij ook meestal samenwerken met collega s met verschillende opvattingen. De begeleiding vanuit school is wel gebonden aan de eigen docenten. We hechten veel waarde aan deze begeleiding in verband met de toerusting en vorming vanuit onze identiteit. Ervaring collega s en andere partners De betrokken collega s zijn erg enthousiast. Er is een goede samenwerking en onderlinge afstemming van taken en onderwijsinhoud. Nogmaals: een constructieve samenwerking. Het feit dat we met de drie samenwerkingspartners de leerafdeling vanuit een projectfase naar een structurele leerafdeling hebben getild en er nog steeds enthousiasme is, zegt mijns inziens genoeg! Drs. A.G. Blonk Sectordirecteur Gezondheidszorg Hoornsignaal - nummer 13, maart

14 Crash Course Competent in co

15 mpleet andere cultuur SRI LANKA BEDANKT HOORNBEECK AMERSFOORT VOOR DE SECRETARY TRAINING (Batticaloa/Sri Lanka) Met recht kan er gesproken worden van een tropenweek op Sri Lanka. In vier dagen moest er een secretaressetraining gegeven worden aan leerlingen die nog leren typen op een oude typemachine en gehuisvest zijn in een lokaal met een temperatuur van 35 graden. Om van het meubilair maar niet te spreken. Gammele tafels en ongemakkelijke krukjes! Deze werkomgeving hinderde de toekomstige secretaresses niet om ons keurig tegemoet te treden. s Morgens bij binnenkomst wachtten ze met gaan zitten tot ze ons begroet hadden en bij het beantwoorden van een vraag gingen ze staan. Een ja- antwoord werd bekrachtigd met hoofdschudden van links naar rechts. Een nee- antwoord met een ja-knikje Crash course En toen begonnen de lessen. Toch wel even iets anders om groepsopdrachten te krijgen, een rollenspel met betrekking tot bezoekers ontvangen te doen en een presentatie te houden. De studentes van het Vocational Training Centre ondergingen het niet alleen, maar genoten er ook van. Normaal hadden ze dus les op oude typemachines. Nu deden ze iets aan agendabeheer, bezoekers ontvangen, archiveren, telefoneren en presenteren. Het was allemaal niet eenvoudig, want alles gebeurde in het Engels. Terwijl de secretaresses gewend zijn om Tamil te spreken en te schrijven. Maar de Engelse taalcompetentie is een eerste vereiste om goed te kunnen functioneren. De studentes zijn veelal meisjes die uit een weeshuis komen en nu via het Training Centre de gelegenheid krijgen om zich verder te ontwikkelen en hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. Revolutie Het werken veroorzaakte een ware revolutie. Alles was anders. De opleiding stond op z n grondvesten te trillen, aldus chairman Revd. Dr. S. Jeyanesan. Want na vier dagen moesten de secretaresses een presentatie geven over dat wat ze geleerd hadden. En dat voor de directie, docenten en de staf. Een bijna onmogelijke opdracht in een cultuur waar dit niet gewoon is! Drie groepjes presteerden het toch. Conclusie We kunnen zeggen dat bij deze Crash Course de competenties die de secretaresses hebben (o.a. gedisciplineerd werken) onderstreept zijn en de competenties met betrekking tot de kantoorwerkzaamheden en de Engelse taal ontwikkeld werden. Een project c.q. correspondentieproject tussen de secretaresses van VTC Sri Lanka en Hoornbeeck Secretarieel Amersfoort wordt gestart. Een nuttige manier om de Engelse taalvaardigheid van beide partijen te bevorderen, de cultuur van elkaar beter te leren kennen en de secretariële competenties te oefenen! Mevrouw H. Bos Docente opleiding secretarieel Sector Economie & Handel Hoornsignaal - nummer 13, maart

16 SP-Kamerlid Van Dijk bezoekt Hoornbeeck College Amersfoort Bijzondere dag dankzij hartverwarmende tegenweer Vrijdag 20 november jl. heeft de heer Van Dijk van de SP op onze uitnodiging een werkbezoek afgelegd op het Hoornbeeck College. De aanleiding hiervoor waren zijn uitspraken in de Tweede Kamer. Hij stelde namelijk het bestaansrecht van bijzonder onderwijs ter discussie en hij wil alle scholen een acceptatieplicht voor iedere leerling opleggen. Daarnaast is hij stellig van mening dat het reformatorisch onderwijs een bijdrage levert tot segregatie (scheiding) in plaats van integratie (inpassing) in de samenleving. Het werd een bijzondere dag. Hartverwarmend om te zien en te horen hoe onze docenten en in het bijzonder onze studenten met overgave aan de heer Van Dijk uitlegden waar ze voor staan en welke betekenis het reformatorisch onderwijs voor hen heeft. Hoezo zijn onze studenten niet geïntegreerd? De vertegenwoordigers van niet-identiteitsgebonden bedrijven en instellingen en de voorzitter van de mbo-raad konden moeiteloos aantonen dat onze studenten gewaardeerde stagiair(e)s zijn en in het algemeen gemotiveerde en collegiale medewerkers! Het werkbezoek had kennelijk iets gedaan met het SP-kamerlid. Voor het eerst gaf de heer Van Dijk aan dat hij serieus overweegt voor scholen die consequent zijn in hun identiteitsgebonden beleid, geen acceptatieplicht op te leggen. Waarvan acte! M.F. van Leeuwen Voorzitter College van Bestuur

17 DISCUSSIE OVER EXCLUSIEF TOELATINGSBELEID Bezorgd Open en ontspannen, zo was de sfeer toen de heer Jasper van Dijk, lid van de Tweede Kamer voor de Socialistische Partij (SP), op vrijdag 20 november onze school, het Hoornbeeck College in Amersfoort, bezocht. Iedereen sprak vanuit dezelfde overtuiging: het is goed zoals het nu is, waarom moet er dan iets veranderd worden? Wij spraken allemaal vanuit onze overtuiging, niet in de eerste plaats om de heer Van Dijk op andere gedachten te brengen, maar wel om hem aan het denken te zetten. Het deed ons goed om zo n dag samen te zijn als bestuur, docenten, leerlingen en het bedrijfsleven met iemand die fel tegen het toelatingsbeleid van onze school is. Het bezoek van Tweede Kamerlid Van Dijk (SP) aan onze school was mijns inziens goed en nodig! Met eigen ogen kon de heer Van Dijk zien hoe het er op een reformatorische school aan toegaat. Persoonlijk vond ik het hartverwarmend om te zien hoe onze studenten vaak heel positief met hem in gesprek gingen. Daarbij lieten ze uitdrukkelijk zien waar ons onderwijs voor staat! Toch ben ik na het bezoek van de heer Van Dijk zeker niet minder bezorgd geworden over de toekomst van ons eigen onderwijs: Hoe lang zal het-voorheen-christelijke- Nederland ons reformatorische onderwijs nog een volwaardige plek gunnen? Ik weet het niet. Eén ding is echter wel zeker: In de wereld zult gij verdrukking hebben (op welke manier dan ook); maar hebt goeden moed, Ik heb de wereld overwonnen Dat geeft - ondanks alles - moed! L. Post Docent sector Economie & Handel Adriaan de Vreugd Student Sector Economie & Handel Hoornsignaal - nummer 13, maart

18 n i e u w b o u w v e r b o u w o n d e r h o u d r e n o v a t i e vakkundig aangenomenn Aannemingsbedrijf A. van Engelenhoven & Zn b.v. Max Planckstraat BD Ede tel. (0318) fax (0318)

19 Column FLOW IN DE ORGANISATIE..? Waar gaat het over? Aan het begin van deze eeuw schreef de Hongaarse Mihaly Csikszentmihalyi een managementbestseller over het begrip flow. Wat is FLOW? Is flow de blow van know how? Of gewoon bezieling? Tijdens een klein onderzoekje werd duidelijk dat managers, maar ook medewerkers, veel kunnen doen om de condities van FLOW de realiseren. De belangrijkste voorwaarden voor FLOW in organisaties zijn: De doelen van de organisatie duidelijk maken: het systeem van missie tot de individuele prestatiedoelen moet geheel transparant en voor een ieder begrijpelijk en toegankelijk zijn, zodat leidinggevende en medewerker weten wat hij/zij moet doen, en waarom. Mirjam de Heus Finaliste voor beste secretaresse van Nederland Sinds 29 januari 2010 mag Mirjam de Heus, studente van de opleiding Secretarieel, zich fi naliste van Skills Masters 2010 noemen. Als directiesecretaresse in spé nam ze deel aan de regionale beroepenwedstrijd georganiseerd door Ecabo. Mirjam werd dus genomineerd voor de fi nale, ze werd eerste met 97 punten van de 100. Nu gebleken is dat ze haar vak verstaat en een uitblinker is, mag ze haar vaardigheden aan het grote publiek tonen tijdens Skills Masters. Die wordt gehouden op 4,5 en 6 maart in Ahoy Rotterdam. Wie weet komt ze als de beste secretaresse van Nederland terug. Ook mag vermeld worden dat Henriëtte Duel, studente van de opleiding sprint Secretarieel, tijdens deze wedstrijd tweede werd. Ze behaal de 87 punten van de 100. Een geweldig resultaat! Mevrouw H. Bos Namens kernteam secretarieel Amersfoort Goede feedback, d.w.z. directe en specifieke feedback geven en krijgen: van anderen, het normbesef vanuit het werk en vanuit de eigen waarden en normen. Uitdagingen en vaardigheden op elkaar afstemmen. Het beste FLOW-kanaal wordt geschapen wanneer de activiteit en kwaliteit van de ervaring in balans zijn met de vaardigheden en de uitdagingen. Jaarverslag 2008 Het Hoornbeeck College wil graag naast de eigen medewerkers ook alle andere (externe) betrokkenen inzicht geven in het reilen en zeilen van het ROC. Het Jaarverslag 2008 is te vinden op onze website In juni 2010 zal het jaarverslag 2009 beschikbaar zijn. Jaarverslag 2008 Inspirerend beroepsonderwijs voor jong talent Als je bovenstaande bekijkt valt er nog veel te leren voor iedereen. Een FLOW errijk jaar toegewenst! G.H. Siereveld Docent Gezondheidszorg Voorzitter Vakgroepberaad Verpleegkunde Hoornsignaal - nummer 13, maart

20 Amersfoort I Apeldoorn I Goes I Kampen I Rotterdam Hoornbeeck College Postbus AW Amersfoort t (033) f (033)

Vraag en antwoord voor ouders. Steun waar nodig. Speciaal waar het moet

Vraag en antwoord voor ouders. Steun waar nodig. Speciaal waar het moet Vraag en antwoord voor ouders Steun waar nodig Speciaal waar het moet Regulier waar mogelijk, steun waar nodig, speciaal waar het moet Alle kinderen moeten een plek krijgen op een school die past bij hun

Nadere informatie

Vraag en antwoord voor docenten. Steun waar nodig. Speciaal waar het moet

Vraag en antwoord voor docenten. Steun waar nodig. Speciaal waar het moet Vraag en antwoord voor docenten Steun waar nodig Speciaal waar het moet Regulier waar mogelijk, steun waar nodig, speciaal waar het moet Alle kinderen moeten een plek krijgen op een school die past bij

Nadere informatie

HANDEL & VERKOOP. creatief en commercieel HANDEL & VERKOOP. creatief en commercieel. Handel en Verkoop

HANDEL & VERKOOP. creatief en commercieel HANDEL & VERKOOP. creatief en commercieel. Handel en Verkoop HANDEL & VERKOOP creatief en commercieel HANDEL & VERKOOP creatief en commercieel Handel en Verkoop 20e jaargang nummer 2 november 2012 informatiebrochure 2014-2015 Handel en Verkoop Een goed verkoopgesprek

Nadere informatie

Het vmbo van de toekomst. Strategische alliantie vmbo-mbo? Succesvol samenwerken kan!

Het vmbo van de toekomst. Strategische alliantie vmbo-mbo? Succesvol samenwerken kan! Het vmbo van de toekomst Strategische alliantie vmbo-mbo? Succesvol samenwerken kan! Voorstellen Mirjam Bosch, plv. directeur CSV Veenendaal Dennis Heijnens, adviseur bij Actis Advies Programma deelsessie

Nadere informatie

Onderwijs met een plus

Onderwijs met een plus Onderwijs met een plus Ons onderwijs richting 2020 www.hoornbeeck.nl Doel Deze brochure bevat de strategische doelen van het Hoornbeeck College voor de periode 2015 2020. In vier hoofdlijnen schetsen we

Nadere informatie

College voor. beroepsonderwijs. vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen. algemeen toegankelijk

College voor. beroepsonderwijs. vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen. algemeen toegankelijk College voor vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen algemeen toegankelijk beroepsonderwijs College voor Beroepsonderwijs Wie zijn we? Alle leerlingen die de basisberoepsgerichte of de kaderberoepsgerichte

Nadere informatie

hoorn Samenwerking heeft wederzijds stimulerend effect Het Hoornbeeck in de buurt! Verse koffie, koek en popcorn Nieuw jaar; alle dagen pauze?

hoorn Samenwerking heeft wederzijds stimulerend effect Het Hoornbeeck in de buurt! Verse koffie, koek en popcorn Nieuw jaar; alle dagen pauze? hoorn nummer 12 februari 2009 Samenwerking heeft wederzijds stimulerend effect Het Hoornbeeck in de buurt! Verse koffie, koek en popcorn Nieuw jaar; alle dagen pauze? Wij zoeken per direct: bouwbedrijf

Nadere informatie

Het PENTA college in Hoogvliet is sinds augustus 2014 een gecertificeerde BUSINESS SCHOOL voor mavo en havo-top.

Het PENTA college in Hoogvliet is sinds augustus 2014 een gecertificeerde BUSINESS SCHOOL voor mavo en havo-top. Het PENTA college in Hoogvliet is sinds augustus 2014 een gecertificeerde BUSINESS SCHOOL voor mavo en havo-top. Heb je een mavo- of mavo/havo-advies en wil je het beste uit jezelf halen? Kom dan eens

Nadere informatie

ik ga voor de academie voor economie en ondernemen

ik ga voor de academie voor economie en ondernemen ik ga voor de academie voor economie en ondernemen Een secretaresse voert natuurlijk heel ander werk uit dan een commercieel medewerker bij een bank, een juridisch medewerker bij een gemeente of een marketingmedewerker.

Nadere informatie

ik ga voor de 2015-2016 school voor economie en ondernemen

ik ga voor de 2015-2016 school voor economie en ondernemen ik ga voor de 2015-2016 school voor economie en ondernemen Een secretaresse voert natuurlijk heel ander werk uit dan een commercieel medewerker bij een bank, een juridisch medewerker bij een gemeente of

Nadere informatie

Succesvolle leerlingen in een kleurrijke omgeving februari 2015

Succesvolle leerlingen in een kleurrijke omgeving februari 2015 - Missie/Visie - Succesvolle leerlingen in een kleurrijke omgeving februari 2015 Op AMS staat de leerling centraal. Dat betekent dat alles wat we doen er op gericht is om iedere leerling zo goed mogelijk

Nadere informatie

HET GAAT OM DE INHOUD BIJ KIES!

HET GAAT OM DE INHOUD BIJ KIES! HET GAAT OM DE INHOUD BIJ KIES! Schooljaar 2012-2013 Lesbrief bij Kies! mbo-gids 2013-2014 voor Twente BL/KL versie Naam:.... Klas: Mentor:.... Onderwerp: LOB Lesbrief bij KIES - Pagina 1 van 13 Beste

Nadere informatie

DIRECTEUR BEDRIJFSVOERING MBO-COLLEGE ALMERE. ROC van Flevoland

DIRECTEUR BEDRIJFSVOERING MBO-COLLEGE ALMERE. ROC van Flevoland DIRECTEUR BEDRIJFSVOERING MBO-COLLEGE ALMERE ROC van Flevoland ROC van Flevoland Het Regionaal Opleidingen centrum van Flevoland behoort tot een van de ruim 40 ROC s van ons land. Inspelend op de veranderende

Nadere informatie

Maak nu de opdrachten in deze lesbrief en kom erachter of jij je keuze al kunt maken!

Maak nu de opdrachten in deze lesbrief en kom erachter of jij je keuze al kunt maken! Beste leerling, Kiezen is best lastig, zeker als het om een vervolgopleiding gaat. Om je hierbij te helpen is er LOB, Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding. Iedere vo-school geeft hier op zijn eigen manier

Nadere informatie

Drechtsteden College. De school waar ik mezelf kan zijn! vmbo. Techniek Zorg & Welzijn Economie

Drechtsteden College. De school waar ik mezelf kan zijn! vmbo. Techniek Zorg & Welzijn Economie Drechtsteden College De school waar ik mezelf kan zijn! Techniek Zorg & Welzijn Economie vmbo Je zit in groep 8 en je hebt een VMBOadvies gekregen. Maar welke school past nu het beste bij je? Waar voel

Nadere informatie

IK GA VOOR DE SCHOOL VOOR ECONOMIE EN ONDERNEMEN MBOAMERSFOORT.NL

IK GA VOOR DE SCHOOL VOOR ECONOMIE EN ONDERNEMEN MBOAMERSFOORT.NL IK GA VOOR DE SCHOOL VOOR ECONOMIE EN ONDERNEMEN MBOAMERSFOORT.NL MET JOU LOOPT ALLES OP ROLLETJES Werken in een bedrijf is elke dag anders. Ben je liever eigen baas? Leer dan alles over zelfstandig ondernemer

Nadere informatie

Wij zijn Kai & Charis van de Super Student en wij geven studenten zin in de toekomst.

Wij zijn Kai & Charis van de Super Student en wij geven studenten zin in de toekomst. Hallo, Wij zijn Kai & Charis van de Super Student en wij geven studenten zin in de toekomst. Dat is namelijk helemaal niet zo makkelijk. Veel studenten weten nog niet precies wat ze willen en hoe ze dat

Nadere informatie

Verantwoordingsdocument September 2014 PERSONEELSPLAN

Verantwoordingsdocument September 2014 PERSONEELSPLAN Verantwoordingsdocument September 2014 PERSONEELSPLAN Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Organisatiestructuur... 4 2.1 Rollen binnen de Netwerkschool (zie bijlage)... 4 2.2 Het kernteam... 5 2.3 De Interne flexibele

Nadere informatie

groene lyceum het Kom naar DE GROENE ROUTE NAAR HET HBO WWW.GROENEWELLE.NL

groene lyceum het Kom naar DE GROENE ROUTE NAAR HET HBO WWW.GROENEWELLE.NL Kom naar het groene lyceum WWW.GROENEWELLE.NL SCHOOLJAAR 15/16 DE GROENE ROUTE NAAR HET HBO Ondernemend onderwijs voor slimme doeners in een groene omgeving. Dat is Het Groene Lyceum van De Groene Welle.

Nadere informatie

OVO Talentontwikkeling

OVO Talentontwikkeling OVO Talentontwikkeling www.stichtingovo.nl Stichting OVO: Samen werken aan talent Samen gaan wij een nog mooiere toekomst tegemoet Stichting OVO vormt het bovenschools bestuur voor acht basisscholen en

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord 5. Hoe gebruik je dit boek? 6

Inhoud. Voorwoord 5. Hoe gebruik je dit boek? 6 Inhoud Voorwoord 5 Hoe gebruik je dit boek? 6 Deel 1 Klassenmanagement 9 1. De aandacht van de leerlingen krijgen 10 2. Regels en routines instellen 13 3. Effectief omgaan met wangedrag 16 4. Klassenmanagementtips

Nadere informatie

OP HET STREEK TEL IK MEE!

OP HET STREEK TEL IK MEE! OP HET STREEK TEL IK MEE! CSG Het Streek Zandlaan voor vmbo/mavo en praktijkonderwijs, Een nieuwe school, heel anders dan de basisschool. Veel verschillende docenten. Andere vakken. Krijg je al de kriebels

Nadere informatie

HANDEL & VERKOOP. creatief en commercieel. Handel en Verkoop

HANDEL & VERKOOP. creatief en commercieel. Handel en Verkoop HANDEL & VERKOOP creatief en commercieel Handel en Verkoop 20e jaargang nummer 2 november 2012 informatiebrochure 2012-2013 Handel en Verkoop Een goed verkoopgesprek voeren, met kassa s omgaan, boekhouden,

Nadere informatie

Preventieproject De Overstap 2015 April 2015

Preventieproject De Overstap 2015 April 2015 Preventieproject De Overstap 2015 April 2015 Gemeente Den Haag Dienst Onderwijs, Cultuur en Welzijn Afdeling Leerlingzaken Postbus 12 652 2500 DP Den Haag Bezoekadres: Spui 70, Den Haag Projectcoördinatoren

Nadere informatie

Christelijke school voor vmbo met leerwegondersteuning. College de OpMaat. Op maat voor jou!

Christelijke school voor vmbo met leerwegondersteuning. College de OpMaat. Op maat voor jou! Christelijke school voor vmbo met leerwegondersteuning College de OpMaat Op maat voor jou! 2015-2016 College de OpMaat: Op maat voor jou! Leuke activiteiten Ik kan me niet zo goed concentreren in een grote

Nadere informatie

novacollege.nl/autotechniek Autotechniek 2016/2017

novacollege.nl/autotechniek Autotechniek 2016/2017 novacollege.nl/autotechniek Autotechniek Autotechniek 2016/2017 Iemand die zo sociaal is als jij, moet je niet verstoppen in een werkplaats. Dat zei mijn stagebegeleider tegen mij. Ik puzzel graag net

Nadere informatie

IK GA VOOR DE HOTELSCHOOL AMERSFOORT MBOAMERSFOORT.NL

IK GA VOOR DE HOTELSCHOOL AMERSFOORT MBOAMERSFOORT.NL IK GA VOOR DE HOTELSCHOOL AMERSFOORT MBOAMERSFOORT.NL JIJ LAAT MENSEN GENIETEN Jij let op alle details. Ligt het bestek perfect op tafel? Zijn de glazen goed gepoetst? Ziet elk gerecht er fantastisch uit?

Nadere informatie

HET GAAT OM DE INHOUD BIJ KIES!

HET GAAT OM DE INHOUD BIJ KIES! HET GAAT OM DE INHOUD BIJ KIES! Schooljaar 2013-2014 Lesbrief bij Kies! mbo-gids 2014-2015 voor Twente GL/TL-versie Naam:. Klas: Mentor: Onderwerp: LOB Lesbrief bij Kies! - Pagina 1 van 13 Beste vierdeklasser,

Nadere informatie

Op het Nova College leer je een vak. Bijvoorbeeld verpleegkundige, monteur of kok. Dat kies je zelf, waarschijnlijk samen met je

Op het Nova College leer je een vak. Bijvoorbeeld verpleegkundige, monteur of kok. Dat kies je zelf, waarschijnlijk samen met je GELOOF IN JEZELF Jij verwacht dat je bij ons een vak kunt leren. Dat je goed onderwijs krijgt, zodat je kennis opbouwt die je nodig hebt voor later. Dat je tijdens je stage werkervaring kunt opdoen die

Nadere informatie

Doelomschrijving vier deelnemende scholen

Doelomschrijving vier deelnemende scholen Doelomschrijving vier deelnemende scholen 1 doelgroepomschrijvingen Leerbedrijf BAVA (ROC-AKA) Het leerbedrijf Basisvaardigheden (BAVA) is onderdeel van de school voor AKA van het ROC Midden Brabant. Bij

Nadere informatie

Decanaat Lekkerkerk. Loopbaanoriëntatie en begeleiding in VMBO-BK2. Loopbaan Oriëntie en Beroep (LOB)

Decanaat Lekkerkerk. Loopbaanoriëntatie en begeleiding in VMBO-BK2. Loopbaan Oriëntie en Beroep (LOB) Decanaat Loopbaanoriëntatie en begeleiding in VMBO-BK2 Loopbaan: Als je bezig bent met je schoolloopbaan dan ben je bezig met vragen over jouw toekomst. Wat voor beroepen vind je interessant? Wat voor

Nadere informatie

Samenvatting effecten en resultaten Masterplan CGO Zuid-Holland

Samenvatting effecten en resultaten Masterplan CGO Zuid-Holland BIJLAGE: Samenvatting effecten en resultaten Masterplan CGO Zuid-Holland Pagina 1: Effecten bij leerlingen Effecten bedrijven - onderwijs Toelichting: De percentages onder het kopje Nul zijn de uitersten

Nadere informatie

Professionele leeromgeving. Inleiding

Professionele leeromgeving. Inleiding Professionele leeromgeving Het onderwijs aan studenten is gebaat bij betrokken en professionele onderwijsteams. Het bieden van professionele ruimte geeft teams de gelegenheid om het onderwijs op een optimale

Nadere informatie

LEREN VOOR DE PRAKTIJK

LEREN VOOR DE PRAKTIJK LEREN VOOR DE PRAKTIJK Een nieuwe school, heel anders dan de basisschool. Veel verschillende docenten. Andere vakken. Krijg je al de kriebels in je buik? Niet nodig, hoor. Op Het Streek aan de Zandlaan

Nadere informatie

Tineke Boudewijns VERSTAG

Tineke Boudewijns VERSTAG Tineke Boudewijns VERSTAG Colofon Eindredactie Joost Pool Redactie Boris Goddijn Vormgeving Pien Vermazeren Fotografie Boris Goddijn Beeldbewerking Pien Vermazeren Copyright en disclaimer Het overnemen

Nadere informatie

MELANCHTHON KRALINGEN. christelijke school voor mavo+ en vmbo JE BENT IEMAND, JE KUNT IETS EN JE HOORT ERBIJ

MELANCHTHON KRALINGEN. christelijke school voor mavo+ en vmbo JE BENT IEMAND, JE KUNT IETS EN JE HOORT ERBIJ MELANCHTHON KRALINGEN christelijke school voor mavo+ en vmbo JE BENT IEMAND, JE KUNT IETS EN JE HOORT ERBIJ Je bent iemand, je kunt iets en je hoort erbij het is hier klein, veilig en gezellig onze mavo/tl-afdeling

Nadere informatie

WELKOM OP HET GROENE LYCEUM!

WELKOM OP HET GROENE LYCEUM! De andere route naar het hbo! WELKOM OP HET GROENE LYCEUM! Binnenkort ga jij naar het voortgezet onderwijs. Een grote stap! Kun je goed leren, maar ben je ook praktisch ingesteld? Dan past het Groene Lyceum

Nadere informatie

Stichtse Vrije School

Stichtse Vrije School Studiewijzer Eindwerkstuk Stichtse Vrije School Klas 11A / 11B Schooljaar 2014-2015 Algemeen Je sluit je vrijeschooltijd af door een eindwerkstuk te maken. Je bent vrij in de keuze van de vorm en inhoud

Nadere informatie

DECANOLOGICA LEERJAAR 2 VMBO

DECANOLOGICA LEERJAAR 2 VMBO DECANOLOGICA LEERJAAR 2 VMBO 2014-2015 1 Inhoudsopgave 1 Het onderwijs verandert blz 3 2 Kiezen in VMBO-2 blz 4 3 De opleidingen binnen het Minkema College blz 5 Basis- en kaderberoepsgerichte leerweg

Nadere informatie

MBO OPLEIDINGEN VOOR TOPSPORTERS EN TALENTEN

MBO OPLEIDINGEN VOOR TOPSPORTERS EN TALENTEN MBO OPLEIDINGEN VOOR TOPSPORTERS EN TALENTEN Sport & Business: Medewerker Marketing & Communicatie Medewerker Evenementenorganisatie Nijmegen 2016-17 JOHAN CRUYFF COLLEGE UNIVERSITY INSTITUTE Johan Cruijff

Nadere informatie

IK GA VOOR DE HOTELSCHOOL AMERSFOORT MBOAMERSFOORT.NL

IK GA VOOR DE HOTELSCHOOL AMERSFOORT MBOAMERSFOORT.NL IK GA VOOR DE HOTELSCHOOL AMERSFOORT MBOAMERSFOORT.NL JIJ LAAT MENSEN GENIETEN Jij let op alle details. Ligt het bestek perfect op tafel? Zijn de glazen goed gepoetst? Ziet elk gerecht er fantastisch uit?

Nadere informatie

ik ga voor de School voor Economie en Ondernemen Academie voor Economie en Ondernemen

ik ga voor de School voor Economie en Ondernemen Academie voor Economie en Ondernemen ga jn mi n ka l wi t wa t wa en zi et g at we we La n ge ei ga voor de School voor Economie en Ondernemen Academie voor Economie en Ondernemen Een secretaresse voert natuurlijk heel ander werk uit dan

Nadere informatie

Herziening MBO voor leerbedrijven. Versie 1.0 juli 2015

Herziening MBO voor leerbedrijven. Versie 1.0 juli 2015 Herziening MBO voor leerbedrijven Versie 1.0 juli 2015 De presentatie in het kort Het mbo-onderwijs verandert Keuzedelen, nieuw in de mbo-opleiding Kansen voor het bedrijfsleven Het mbo-onderwijs verandert

Nadere informatie

Verzorgende IG BBL. TOELATING Wettelijke toelatingseisen DIT KUN JE DOEN NA JE STUDIE. thuiszorg.

Verzorgende IG BBL. TOELATING Wettelijke toelatingseisen DIT KUN JE DOEN NA JE STUDIE. thuiszorg. thuiszorg. Crebo Duur Niveau Leerweg 25491 3 jaar Niveau 3 BeroepsBegeleidende Leerweg (BBL) Start september, januari, maart, juni (start bij voldoende aanmeldingen) Locatie(s) Kronenburgsingel, Arnhem

Nadere informatie

Verslag ouderavond FIT(s) OP DE KRING

Verslag ouderavond FIT(s) OP DE KRING Verslag ouderavond FIT(s) OP DE KRING In gesprek met elkaar. Uitwerking van de stellingen. De onderstaande stellingen hebben we deze avond besproken onder elke stelling staan een aantal opmerkingen die

Nadere informatie

Op expeditie naar waarde(n)

Op expeditie naar waarde(n) Op expeditie naar waarde(n) 21e eeuwse educatie Effectief leiderschap Vakmanschap: de leraar doet ertoe! Verbinding met de gemeenschap Waardengedreven onderwijs Op expeditie naar waarde(n) De hele opvoeding

Nadere informatie

Slinge: ontdek je talent!

Slinge: ontdek je talent! Slinge: ontdek je talent! Een kleine, veilige en gezellige school Aandacht voor jouw talent en loopbaan Extra taal, rekenen, skills, sport en cultuur Vier leuke beroepsopleidingen Slagingspercentage 99%

Nadere informatie

INFORMATIE V M B 2015 B

INFORMATIE V M B 2015 B INFORMATIE VMBO 2015 BORNEGO COLLEGE GOED VOOR ELKAAR! WWW.BORNEGO.NL Ik ben geen type om met mijn neus in de boeken te zitten. Daarom doe ik basis. We hebben bij Bornego Beugel gelukkig veel praktijklessen.

Nadere informatie

Winnaar Beste Calibris Leerbedrijf Sport 2010 Sciandri Sportmanagement Haarlem JURYRAPPORTAGE

Winnaar Beste Calibris Leerbedrijf Sport 2010 Sciandri Sportmanagement Haarlem JURYRAPPORTAGE Winnaar Beste Calibris Leerbedrijf Sport 2010 Sciandri Sportmanagement Haarlem JURYRAPPORTAGE Achtergrond Calibris kiest jaarlijks het Beste Calibris Leerbedrijf. De prijs wordt afwisselend uitgereikt

Nadere informatie

Onderwijsassistent (niveau 4 BOL, 3 jaar) Wat zijn mijn taken als onderwijsassistent?

Onderwijsassistent (niveau 4 BOL, 3 jaar) Wat zijn mijn taken als onderwijsassistent? Onderwijsassistent Onderwijsassistent (niveau 4 BOL, 3 jaar) Een school, een groepsleraar en een lokaal met vaak 25 of meer kinderen. Dat kan heel gezellig zijn voor de leerlingen, maar voor de leraar

Nadere informatie

BBL-OPLEIDINGEN ZORG & WELZIJN KRAMERSGILDEPLEIN ARNHEM ROC A12

BBL-OPLEIDINGEN ZORG & WELZIJN KRAMERSGILDEPLEIN ARNHEM ROC A12 BBL-OPLEIDINGEN ZORG & WELZIJN KRAMERSGILDEPLEIN ARNHEM ROC A12 Kleinschalig BBL-onderwijs INHOUDS OPGAVE 2 3 4 5 6 8 10 12 13 Welkom bij ROC A12 Professionalisering in de praktijk BBL, de uitleg Subsidie

Nadere informatie

op het Hondsrug vakcollege

op het Hondsrug vakcollege op het Hondsrug vakcollege Het Hondsrug College, een slimme start voor je toekomst! Jij gaat het maken! Op het Hondsrug vakcollege Ben jij een Knexx bouwer of haal je jouw mobieltje uit elkaar om te weten

Nadere informatie

Zelfreflectie Jaar 1 Marco Kleine Deters 1550275 Bedrijfskundige Informatica

Zelfreflectie Jaar 1 Marco Kleine Deters 1550275 Bedrijfskundige Informatica Zelfreflectie Jaar 1 Marco Kleine Deters 1550275 Bedrijfskundige Informatica Auteur: Marco Kleine Deters Opleiding: Bedrijfskundige Informatica Klas: BIEV2B Studentcode: 1550275 Datum: 8-6-2009 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Denken (Diploma. En nu????)

Denken (Diploma. En nu????) Denken (Diploma. En nu????) Delen (Met ouders,vrienden,decaan) Doen (Aan de slag en zet m op!!) Voorwoord Beste 4 e klasser, Dit schooljaar ga je examen doen. Als alles meezit ga je onze school verlaten

Nadere informatie

Juridische medewerker

Juridische medewerker 28-11-2013 Sectorwerkstuk Juridische medewerker Temel, Elif HET ASSINK LYCEUM Inhoudsopgave Inhoud Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 Hoeveel procent van de opleiding bestaat uit stage?... 6 o Begeleiding...

Nadere informatie

Beleid Horizontale dialoog Hogeschool Viaa

Beleid Horizontale dialoog Hogeschool Viaa Beleid Horizontale dialoog Hogeschool Viaa Vastgesteld door het college van bestuur op 4 januari 2016 Positief advies beleidsoverleg 13 oktober 2015 Goedgekeurd door de raad van toezicht 18 december 2015

Nadere informatie

Informatiebrochure Bouwen aan talent! Hoofdstuk. Vakcollege Economie en Ondernemen Vakcollege Zorg & Welzijn

Informatiebrochure Bouwen aan talent! Hoofdstuk. Vakcollege Economie en Ondernemen Vakcollege Zorg & Welzijn Hoofdstuk Bouwen aan talent! Informatiebrochure 2015-2016 Vakcollege Economie en Ondernemen Vakcollege Zorg & Welzijn 1 Informatiebrochure_Windroos.indd 1 07-10-15 11:08 Het draait om jou! Het draait om

Nadere informatie

in verbinding schoolplan 2012-2016

in verbinding schoolplan 2012-2016 in verbinding schoolplan 2012-2016 Onze kernwaarden Zo werken we samen Verantwoording Visie Verantwoordelijkheid Verbinding Vertrouwen Vrijheid Waarom zijn we er? De Jacobus Fruytier scholengemeenschap

Nadere informatie

VISIE OP DE ORGANISATIE

VISIE OP DE ORGANISATIE VISIE OP DE ORGANISATIE WE ZIJN ER ALS ORGANISATIE VOOR PUBLIEK, ONDERNEMERS, BESTUUR EN COLLEGA S 00 INHOUDSOPGAVE 0. Inhoudsopgave 2 1. Missie visie kernwaarden 3 2. Toelichting 4 3. De kernwaarden 5

Nadere informatie

Voor het beoordelen en het becijferen van de modules en projecten wordt door de docenten een scoringsformulier van competenties ingevuld.

Voor het beoordelen en het becijferen van de modules en projecten wordt door de docenten een scoringsformulier van competenties ingevuld. PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING Vak: Innovatieve Techniek Inleiding Innovatieve Techniek is een vak waarbij je een brede oriëntatie op techniek krijgen. Je werkt in de vorm van modules en projecten,

Nadere informatie

Herziening MBO voor leerbedrijven. Versie 1.0 september 2015

Herziening MBO voor leerbedrijven. Versie 1.0 september 2015 Herziening MBO voor leerbedrijven Versie 1.0 september 2015 De presentatie in het kort Het mbo-onderwijs verandert Keuzedelen, nieuw in de mbo-opleiding Kansen voor het bedrijfsleven Het mbo-onderwijs

Nadere informatie

ALTRA COLLEGE NOORD / ZUIDOOST. Leren en werken voor je toekomst WWW.ALTRA.NL

ALTRA COLLEGE NOORD / ZUIDOOST. Leren en werken voor je toekomst WWW.ALTRA.NL ALTRA COLLEGE NOORD / ZUIDOOST Leren en werken voor je toekomst WWW.ALTRA.NL Beste leerling, welkom bij Altra College! Mentor Goedemorgen, goed dat je er bent! We zijn blij dat je er bent. Bij de beroepsopleiding

Nadere informatie

Maak nu de opdrachten in deze lesbrief en kom erachter of jij je keuze al kunt maken!

Maak nu de opdrachten in deze lesbrief en kom erachter of jij je keuze al kunt maken! Beste leerling, Kiezen is best lastig, zeker als het om een vervolgopleiding gaat. Om je hierbij te helpen is er LOB, Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding. Iedere vo-school geeft hier op zijn eigen manier

Nadere informatie

Bovenbouw: op weg naar jouw toekomst!

Bovenbouw: op weg naar jouw toekomst! Bovenbouw: op weg naar jouw toekomst! Weet jij al welke afdeling je in de bovenbouw van het vmbo gaat kiezen? Vanaf klas 1 ben je al bezig om je talenten te ontwikkelen en kom je er geleidelijk achter

Nadere informatie

TALENT IN PRAKTIJK HPC CENTRUM

TALENT IN PRAKTIJK HPC CENTRUM TALENT IN PRAKTIJK WELKOM Aan de rand van Rotterdam Centrum, tussen allerlei hoge huizen, staat Het Praktijkcollege Centrum. Onze school is op veel gebieden uniek. Je hebt heel veel mogelijkheden om certificaten

Nadere informatie

EEN WERELD SCHOOL. zorg en welzijn techniek business en office. Gemini Vakcolleges

EEN WERELD SCHOOL. zorg en welzijn techniek business en office. Gemini Vakcolleges EEN WERELD SCHOOL zorg en welzijn techniek business en office Gemini Vakcolleges Welk vakcollege past bij jou? Het vakcollege, iets voor jou! Je hebt advies vmbo basis of kader Het vakcollege is voor leerlingen

Nadere informatie

INFOBOEKJE KLAS 4 2013-2014

INFOBOEKJE KLAS 4 2013-2014 INFOBOEKJE KLAS 4 2013-2014 1 Inhoud Inleiding 3 Schoolexamen 4 1. SE PTA. Wat betekenen deze afkortingen? 2. Herkansingen 3. Tijdens het Schoolexamen Rekenexamen 6 Info van de decaan 7 Maatschappelijke

Nadere informatie

IK GA VOOR DE SCHOOL VOOR GEZONDHEIDSZORG

IK GA VOOR DE SCHOOL VOOR GEZONDHEIDSZORG IK GA VOOR DE SCHOOL VOOR GEZONDHEIDSZORG MBOAMERSFOORT.NL JE KAN JE GOED INLEVEN IN EEN ANDER In de gezondheidszorg is veel werk. En het is mooi werk. Je werk is heel belangrijk voor de mensen die jij

Nadere informatie

IK GA VOOR DE ENTREE- OPLEIDINGEN MBOAMERSFOORT.NL

IK GA VOOR DE ENTREE- OPLEIDINGEN MBOAMERSFOORT.NL IK GA VOOR DE ENTREE- OPLEIDINGEN MBOAMERSFOORT.NL WERKEN AAN JE EIGEN TOEKOMST Een entree-opleiding is voor iedereen die nog geen diploma heeft. We hebben opleidingen in 7 richtingen uit 4 sectoren: horeca,

Nadere informatie

> TAALWERKBLAD PARTICIPATIE

> TAALWERKBLAD PARTICIPATIE TAALWERKBLAD PARTICIPATIE aanpak coach cultuur deelnemen doel eigenschappen heden integreren kwaliteiten meedoen mentor nu plan samenleving toekomst vaardigheden verleden verwachtingen wensen DE WERKWOORDSTIJDEN

Nadere informatie

ED 5-14. Graafschap College JURIDISCHE DIENSTVERLENING. Opleidingen. Juridische dienstverlening

ED 5-14. Graafschap College JURIDISCHE DIENSTVERLENING. Opleidingen. Juridische dienstverlening JURIDISCHE DIENSTVERLENING ED 5-14 Graafschap College Opleidingen Juridische dienstverlening 2014-2015 Jouw advies helpt mensen verder Ben je hulpvaardig en kun je goed met mensen omgaan? Lijkt het je

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KEUZE VAN LEERLINGEN! VMBO-BASIS/KADER VOOR DE RICHTING BWI/BOUW!

ONDERZOEK NAAR KEUZE VAN LEERLINGEN! VMBO-BASIS/KADER VOOR DE RICHTING BWI/BOUW! ONDERZOEK NAAR KEUZE VAN LEERLINGEN VMBO-BASIS/KADER VOOR DE RICHTING BWI/BOUW 2 november 2015 Inleiding De instroom in de bouwopleidingen is de afgelopen jaren sterk afgenomen. De moeilijke tijden waarmee

Nadere informatie

EEN OPEN DAG BEZOEKEN

EEN OPEN DAG BEZOEKEN Activiteit voor in de les: EEN BEZOEKEN Middels dit document wil De Haagse Hogeschool de aankomende studenten tools geven om zich goed voor te bereiden op hun studiekeuze via het bezoeken van een Open

Nadere informatie

DECANOLOGICA LEERJAAR 2 VMBO

DECANOLOGICA LEERJAAR 2 VMBO DECANOLOGICA LEERJAAR 2 VMBO 2015-2016 1 Inhoudsopgave 1 Het onderwijs verandert blz 3 2 Kiezen in VMBO-2 blz 4 3 De opleidingen binnen het Minkema College blz 5 Basis- en kaderberoepsgerichte leerweg

Nadere informatie

op het Hondsrug vakcollege

op het Hondsrug vakcollege op het Hondsrug vakcollege Het Hondsrug College, een slimme start voor je toekomst! Jij gaat het maken! Op het Hondsrug vakcollege Ben jij een Knexx bouwer of haal je jouw mobieltje uit elkaar om te weten

Nadere informatie

School- en functieprofiel conrector HAVO / VWO GSR vestiging Rotterdam. Oktober 2015

School- en functieprofiel conrector HAVO / VWO GSR vestiging Rotterdam. Oktober 2015 School- en functieprofiel conrector HAVO / VWO GSR vestiging Rotterdam Oktober 2015 1. Informatie over de GSR Algemene informatie De Gereformeerde Scholengemeenschap Randstad is een brede scholengemeenschap

Nadere informatie

Erkend leerbedrijf. dáár wordt het vak geleerd. horeca bakkerij reizen recreatie facilitaire dienstverlening

Erkend leerbedrijf. dáár wordt het vak geleerd. horeca bakkerij reizen recreatie facilitaire dienstverlening Erkend leerbedrijf dáár wordt het vak geleerd horeca bakkerij reizen recreatie facilitaire dienstverlening Waarom erkend leerbedrijf? Jonge mensen wegwijs maken in de sector: dat is de taak van een leerbedrijf.

Nadere informatie

MBO Factsheet. 09MR Hoornbeeck College

MBO Factsheet. 09MR Hoornbeeck College 09MR Hoornbeeck College MBO Factsheet Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: november 2015 Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie

Nadere informatie

alfa-college.nl drenthecollege.nl mensoaltinggroningen.nl noorderpoort.nl

alfa-college.nl drenthecollege.nl mensoaltinggroningen.nl noorderpoort.nl alfa-college.nl drenthecollege.nl mboterra.nl mensoaltinggroningen.nl noorderpoort.nl Inleiding Er zijn ontzettend veel opleidingen in het mbo, wat het moeilijk maakt om te kiezen. Om jou te helpen bij

Nadere informatie

Stimulans kwaliteit BPV kinderopvang Amsterdam

Stimulans kwaliteit BPV kinderopvang Amsterdam Stimulans kwaliteit BPV kinderopvang Amsterdam Stimulans kwaliteit BPV kinderopvang Amsterdam Calibris richt zich vanuit haar wettelijke taken en maat schappelijke verantwoordelijkheid op de erkenning

Nadere informatie

WELKOM OP DE TALINGSTRAAT

WELKOM OP DE TALINGSTRAAT WELKOM OP DE TALINGSTRAAT Jouw stap naar de echte wereld LMC PRAKTIJK- ONDERWIJS WELKOM In Rotterdam Zuid staat langs de singel met fonteinen onze prachtige school de Talingstraat. Ons gebouw is klein

Nadere informatie

> HELPENDE ZORG & WELZIJN > VERZORGENDE > MBO-VERPLEEGKUNDIGE

> HELPENDE ZORG & WELZIJN > VERZORGENDE > MBO-VERPLEEGKUNDIGE > gereformeerd mbo Zwolle 2015-2016 Heb jij: talent voor organiseren, een flexibele instelling en hart voor mensen? Kom dan bij ons studeren! Gezondheidszorg > HELPENDE ZORG & WELZIJN > VERZORGENDE > MBO-VERPLEEGKUNDIGE

Nadere informatie

IK GA VOOR DE SCHOOL VOOR GEZONDHEIDSZORG

IK GA VOOR DE SCHOOL VOOR GEZONDHEIDSZORG IK GA VOOR DE SCHOOL VOOR GEZONDHEIDSZORG MBOAMERSFOORT.NL JE KAN JE GOED INLEVEN IN EEN ANDER In de gezondheidszorg is veel werk! En het is mooi werk. Je werk is heel belangrijk voor de mensen die jij

Nadere informatie

TANDARTSASSISTENTE. Lis Hendriks 11 NOVEMBER 2013. Sectorwerkstuk HET ASSINK LYCEUM

TANDARTSASSISTENTE. Lis Hendriks 11 NOVEMBER 2013. Sectorwerkstuk HET ASSINK LYCEUM TANDARTSASSISTENTE Lis Hendriks 11 NOVEMBER 2013 HET ASSINK LYCEUM Sectorwerkstuk Inhoudsopgave Inleiding... 3 Waarom heb je voor deze opleiding gekozen? Waarom zou je voor deze opleiding kiezen?... 3

Nadere informatie

Versterking van LOB in de doorlopende leerlijn vmbo-mbo

Versterking van LOB in de doorlopende leerlijn vmbo-mbo Stimuleringsproject LOB in het mbo Versterking van LOB in de doorlopende leerlijn vmbo-mbo Visie ontwikkelen in regionale inspiratiebijeenkomsten Wat verstaan we eigenlijk onder loopbaanoriëntatie en -begeleiding

Nadere informatie

09MR Hoornbeeck College. MBO Factsheet. Convenantjaar 2012-2013 Nieuwe voortijdige schoolverlaters voorlopige cijfers

09MR Hoornbeeck College. MBO Factsheet. Convenantjaar 2012-2013 Nieuwe voortijdige schoolverlaters voorlopige cijfers 09MR Hoornbeeck College MBO Factsheet Convenantjaar 2012-2013 Nieuwe voortijdige schoolverlaters voorlopige cijfers Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over Hoornbeeck College. De tabellen

Nadere informatie

Je maakt t op het Vakcollege Noordoostpolder

Je maakt t op het Vakcollege Noordoostpolder Je maakt t op het Vakcollege Noordoostpolder Schooljaar 16/17 Onderwijs voor jongeren met gouden handen die aan een gouden toekomst willen werken. Dat is het Vakcollege Noordoostpolder. Leerlingen die

Nadere informatie

Gouden handjes? Gouden toekomst!

Gouden handjes? Gouden toekomst! De missie van het Vakcollege Technisch talent al jong stimuleren en hen via een excellente leergang effectief opleiden voor een baan als gekwalificeerd vakman of vakvrouw in het bedrijfsleven. Gouden handjes?

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 26 maart 2012 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 26 maart 2012 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Stap 2 D Check Jouw droom

Stap 2 D Check Jouw droom D-Check van: Stap 1 D Check Waar sta jij nu? Misschien weet jij al wat je na het VMBO wilt gaan doen, maar misschien heb je nog geen enkel idee. Dan is het best een lastige keuze, er zijn namelijk veel

Nadere informatie

ROC nieuws. Welkom bij de afdeling Economie

ROC nieuws. Welkom bij de afdeling Economie Welkom bij de afdeling Economie De afdeling Economie van het ROC Kop van Noord-Holland verzorgt opleidingen die een goede basis bieden voor een toekomst in deze branche én daarbuiten. Wij, de makers van

Nadere informatie

Hoe gaat het eigenlijk met jou?

Hoe gaat het eigenlijk met jou? Hoe gaat het eigenlijk met jou? Amarins (medewerker) en Debbie (medewerker) vanboeijen.nl Hoe gaat het eigenlijk met jou? Een Goed leven voor cliënten. En Mooi werk voor medewerkers. Met elkaar. Daar staat

Nadere informatie

Meisjes en jongens, dames en heren,

Meisjes en jongens, dames en heren, Speech van commissaris van de koningin Max van den Berg, opening vmbo-schooljaar 2011-2012, Noorderpoort VMBO Groningen-Zuid/Zernike College, 15 september 2011 Meisjes en jongens, dames en heren, Het woord

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst ROCKO

Samenwerkingsovereenkomst ROCKO Samenwerkingsovereenkomst ROCKO Partijen: Summa College, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw T. van Hoogstraten, Korein, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer P. Notten, Kinderopvanggroep,

Nadere informatie

Met het project JEP had ons kraampje de meeste omzet tijdens de kerstmarkt! van schooljaar 2014/2015!

Met het project JEP had ons kraampje de meeste omzet tijdens de kerstmarkt! van schooljaar 2014/2015! Het PENTA college in Hoogvliet is sinds augustus 2014 een gecertificeerde BUSINESS SCHOOL voor mavo en havo-top. Heb je een mavo- of mavo/havo-advies en wil je het beste uit jezelf halen? Kom dan eens

Nadere informatie

op het Hondsrug vakcollege

op het Hondsrug vakcollege op het Hondsrug vakcollege Het Hondsrug College, een slimme start voor je toekomst! Jij gaat het maken! Op het Hondsrug vakcollege Ben jij een Knexx bouwer of haal je jouw mobieltje uit elkaar om te weten

Nadere informatie

dienstverlenend zijn. Volop doorstroommogelijkheden

dienstverlenend zijn. Volop doorstroommogelijkheden SAMIRA KIEST ICT 1 ICT is continu in ontwikkeling. Vraagt om mensen die goed kunnen samenwerken En die dienstverlenend zijn. Volop doorstroommogelijkheden naar hbo. Veel banen. Nu en in de toekomst. 2

Nadere informatie

Convenant. Kinderopvang en Onderwijs: Competentiegericht opleiden in de Kinderopvangorganisaties in de regio Limburg Zuid 2010-2013

Convenant. Kinderopvang en Onderwijs: Competentiegericht opleiden in de Kinderopvangorganisaties in de regio Limburg Zuid 2010-2013 Convenant Kinderopvang en Onderwijs: Competentiegericht opleiden in de Kinderopvangorganisaties in de regio Limburg Zuid 2010-2013 Dit convenant beschrijft de samenwerking tussen de aanbieders van Kinderopvang

Nadere informatie

De missie van het Vakcollege

De missie van het Vakcollege De missie van het Vakcollege Technisch talent al jong stimuleren en hen via een excellente leergang effectief opleiden voor een baan als gekwalificeerd vakman of vakvrouw in het bedrijfsleven. stempel

Nadere informatie

nieuwsbrief juni 2011

nieuwsbrief juni 2011 Continuïteit KBB Erkenning van Leerbedrijven Leermeestertrainingen Uitreiking Certificaten Leermeester VSBO / SBO Curaçao Workshops voor Praktijkbegeleiders Geslaagden SBO Continuïteit KBB In onze vorige

Nadere informatie