Confectie of Passend Onderwijs? Hoornbeeck College scoort goed in mbo-land. Prestaties door relaties!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Confectie of Passend Onderwijs? Hoornbeeck College scoort goed in mbo-land. Prestaties door relaties!"

Transcriptie

1 hoorn nummer 13 maart 2010 Confectie of Passend Onderwijs? Hoornbeeck College scoort goed in mbo-land Prestaties door relaties! SP-Kamerlid Van Dijk bezoekt Hoornbeeck College Amersfoort

2 Vitamine noemen wij het. Als je ondernemers wilt adviseren, moet je natuurlijk kunnen rekenen. Het is belangrijk dat je weet hoe een financiële administratie in elkaar zit. Maar wat je vooral in je moet hebben, is vitamine ROZA. Resultaatgerichtheid, Ondernemerschap, Zorgvuldigheid en Ambitie. Of je nu stage loopt bij ons of een praktijkopdracht uitvoert, die vitamine laten we je graag proeven. Ga naar of bel (0318) voor een afspraak in Amersfoort, Gorinchem, Opheusden of Veenendaal. gezond ondernemen Amersfoort Gorinchem Opheusden Veenendaal

3 Voorwoord PRESTATIES DOOR RELATIES Zo luidt het jaarthema van het Hoornbeeck College voor Om iets te kunnen bereiken zijn relaties van groot belang. Al jarenlang investeert het Hoornbeeck College hierin. Meer en meer worden wij een netwerkschool. De resultaten van alle inspanningen mogen er zijn: Intensieve contacten met VO-scholen en instellingen hebben in verschillende regio s geleid tot verbreding van ons opleidingenaanbod. Regionaal en landelijk participeren we in het samenwerkingsproject Passend Onderwijs, dat leidt tot een goede afstemming van onderwijszorg. Ook buiten onze landsgrenzen worden er resultaten geboekt. De Secretary Training in Sri Lanka is daar een mooi voorbeeld van. Ten slotte mogen we vermelden dat onze school bijzonder hoog scoort in de MBO-gids Dit alles was niet mogelijk geweest zonder onze relaties. Onze kracht ligt echter niet allereerst in deze horizontale verbanden. In al ons werk zijn we diep afhankelijk van de Heere. Deze overtuiging is heilzaam en behoort tot het hart van ons onderwijs. Ook SP-Kamerlid van Dijk kan dat inmiddels weten. Tolle lege! Namens de redactie, A.C.H. van Vuuren Inhoud Colofon Locaties Hoornbeeck College: Amersfoort, Apeldoorn, Goes, Kampen, Rotterdam Adres hoofdlocatie Utrechtseweg ET Amersfoort Tel: (033) Confectie of Passend Onderwijs? 5 Hoornbeeck College scoort goed in mbo-land 7 Relatieschool 9 Prestaties door relaties! 10 Wartburg ziet kwaliteitsverbetering 10 Succes in Kampen door samenwerking 11 Driestar bijzonder blij met nieuwe mogelijkheden 11 Platform Techniek 13 Leerlingafdeling Meerkanten 15 Crash Course Competent in compleet andere cultuur 16 SP-Kamerlid Van Dijk bezoekt Hoornbeeck College Amersfoort 17 Discussie over exclusief toelatingsbeleid 17 Bezorgd 19 Column 19 Finaliste voor beste secretaresse van Nederland 19 Jaarverslag 2008 Uitgave Hoornbeeck College Vormgeving, realisatie en acquisitie KRB Reclame, Barneveld Oplage exemplaren Redactie C.P. den Bok J. Houweling Mw. J.C. van de Merwe A.C.H. van Vuuren P.W. van de Wege Hoornsignaal - nummer 13, maart

4 Confectie of Passend Onderwijs? HET DOEL IS EEN PASSENDE ARBEIDSPLEK VOOR AL ONZE STUDENTEN! Een jongeman komt binnen voor een intakegesprek. Je wilt graag een opleiding tot monteur? Klopt. Nou, vriend, ga maar op tafel staan. We pakken een overall en gaan kijken of het wat voor je is. Dit moet jouw maat zijn. De overall past inderdaad redelijk goed. Toch knelt hij nog wat bij de schouders en zijn de mouwen iets te lang. Geen probleem. Meteen staat een korps docenten en begeleiders klaar. De een met een schaar en de ander met een naald en draad. Passend onderwijs. Aanpassingen Confectie is handig, maar er zijn altijd studenten die aanpassingen nodig hebben. Op het Hoornbeeck College wordt tijdens een zorgvuldige intake eerst gekeken naar een passende opleiding. Meestal passen opleiding en student goed bij elkaar. Soms zijn er enkele aanpassingen nodig om de studie goed te laten verlopen. Vaak heeft de student zelf bij de intake al bijzondere omstandigheden aangegeven. In enkele gevallen heeft hij een rugzak (leerlinggebonden fi nanciering) bij zich met diverse mogelijkheden voor passende begeleiding. In overleg met alle betrokkenen wordt een traject uitgezet. Om de opleiding op maat te maken is het soms nodig deskundigen van buiten de school te betrekken bij de begeleiding. Het Hoornbeeck College vindt de samenwerking met externe partners op het gebied van Passend Onderwijs belangrijk. Reeds enkele jaren doen wij mee in het project van een van de koplopers: de landelijke reformatorische regio. In vier subregio s (Zeeland, Zwolle, Randstad en Ede) wordt concreet gestalte gegeven aan het optimaliseren van de onderwijszorg voor kinderen en jongeren van 0 tot 23 jaar. Het is een groot voordeel dat wij in dit project kunnen werken vanuit dezelfde visie. We zijn daardoor minder tijd kwijt aan de bestuurlijke drukte waar andere regio s in terecht zijn gekomen. Aan het werk We zijn gewoon aan het werk en dat is ook merkbaar op het Hoornbeeck College. Er is al een loket geopend (in Ede), dat toegankelijk is voor zorgcoördinatoren, ouders en jongeren. Er worden afspraken gemaakt over de overdracht vanuit het voortgezet onderwijs. De zorgstructuren van de deelnemende scholen worden op elkaar afgestemd. Verder hebben we onze samenwerking met NOHE-OVERSTAP geïntensiveerd door afspraken te maken over de extra begeleiding en arbeidstoeleiding van risicostudenten. Ook is er een studiedag voor docenten en leraren georganiseerd op een van onze locaties. Momenteel denken we na over een betere doorstroom van studenten met een beperking. Het uiteindelijke doel is het met goed gevolg doorlopen van de opleiding en het verwerven van een passende arbeidsplek voor al onze studenten. Die handschoen past ons: we nemen hem graag op! A.C.H. van Vuuren Staffunctionaris Studentenvoorzieningen

5 Hoornbeeck College scoort goed in mbo-land KEUZEGIDS MBO 2010 BIEDT RANGLIJST Onlangs werd voor het eerst de Keuzegids MBO 2010 uitgegeven. In deze gids wordt het Hoornbeeck College beoordeeld als het op één na beste mbo van Nederland. Het vakcollege Sint Lucas in Boxtel scoort als beste. De beoordeling is gebaseerd op gegevens van het CFI (het statistiekbureau van het ministerie van Onderwijs) en op de resultaten van het zogenaamde ODINonderzoek. Het ODIN-onderzoek is een breed landelijk tevredenheidsonderzoek onder mbo-studenten. Het Hoornbeeck heeft een hoog slagingspercentage en relatief weinig uitval, terwijl de studenten bovengemiddeld tevreden zijn. Publiciteit Op diverse wijzen is dit geweldige resultaat in de publiciteit geweest. De NRC heeft hier in zijn uitgave van 14 november een positief artikel aan gewijd, evenals het AD-Amersfoort in de uitgave van 23 november. Op 20 november heeft SP-Kamerlid de heer Van Dijk de locatie Amersfoort bezocht. Ook tijdens dat bezoek, waarbij ook de pers aanwezig was, werd dit feit gememoreerd. Dankbaar Waaraan hebben we dit resultaat te danken? Vanuit onze identiteit staat kwaliteit hoog in ons vaandel. De docenten tonen een grote mate van betrokkenheid, terwijl er een goede relatie is tussen docenten en studenten. Studenten zijn er in het algemeen op aanspreekbaar dat ze hun talenten moeten ontwikkelen. Dit alles is geen reden om ons te verheffen. Wel mogen we hier oprecht dankbaar voor zijn. Dat we die dank dan ook zullen brengen bij de Gever van al het goede. Daarnaast aan ons de opdracht om het niveau dat we hebben ook te behouden. We zijn het immers aan onze identiteit verplicht een goede kwaliteit te leveren! Ing. J.C. van Dam Coördinator Centraal Managementteam Hoornsignaal - nummer 13, maart

6 In de keuken kookt u zelf, zo gezond mogelijk. Eenvoudig, maar ook uitgebreid voor een speciale gelegenheid. In een naar uw smaak ingericht kookvertrek kookt u uw eigen potje. Huisman Keukens is een bedrijf dat gaat voor dat éne stapje meer. Persoonlijke interesse samen met een groot aanbod topmerkkeukens en -accessoires: u bent onder de pannen! Ik kook mijn eigen potje Voltastraat 1, 2952 AW Alblasserdam, tel. (078) , maandag gesloten, vrijdag koopavond

7 Relatieschool Wat is een school? Dat lijkt een wonderlijke vraag. Iedereen kent het antwoord. Of toch niet? DE school bestaat immers niet. Er zijn veel verschillen tussen scholen. Een school voor voortgezet onderwijs is anders dan een mbo-school. Bovendien zijn tussen scholen van hetzelfde type soms ook grote verschillen. Maatschappelijke onderneming Als ik inzoom op het Hoornbeeck College als mbo-school, dan zijn we allang niet meer de traditionele lessenschool. Mede door het grote aandeel van de stage binnen het Hoornbeeck zijn er veel contacten met bedrijven en instellingen. Met het oog op een goede doorstroom vanuit het voortgezet onderwijs worden de contacten met de toeleverende scholen intensiever. Voor het opstellen van de programma s liggen er relaties met de kenniscentra. Vanuit de maatschappelijke opdracht van de school is de gemeente, maar ook de buurt van de school van belang. De school is in de loop der jaren een maatschappelijke onderneming geworden. Relaties zijn voor onze school belangrijk geworden. Ook de relatie met u, lezer van het Hoornsignaal. Als thema in het jaar 2010 hanteert onze school: Prestaties door relaties! Hoge opvatting Vanuit bovengenoemde relaties werken we aan onze prestaties. Jongeren worden toegerust voor een plaats in de maatschappij. Binnen het Hoornbeeck College hanteren we de Bijbel als kompas voor deze vorming. We hebben een hoge opvatting van onze taak. Dankbaar waren we toen recent bleek dat in de Benchmark mbo en ook in de mbo-keuzegids onze prestaties gewaardeerd werden: het Hoornbeeck College bleek het beste ROC te zijn. Verder kreeg onze school een nummer 2-positie, een vakcollege kwam op nummer 1, op de mboranglijst. Dankbaar. Dat zijn we. Allereerst jegens God van Wie we de kracht en wijsheid ontvangen. Dankbaar ook richting u, lezer, die ons type onderwijs draagt: als ouder, als stagebedrijf of -instelling, als kerkenraad. Want alleen door een relatie ontstaat een prestatie! Ook voor de toekomst. Drs. W.J. de Potter Lid College van Bestuur Hoornsignaal - nummer 13, maart

8 De ervaringen van C.J. Hoekman, A. Vlijm, Drs. W. de Kloe en G. Middelkoop over de samenwerking met het Hoornbeeck College leest u op pagina 10 en 11.

9 Prestaties door relaties! UITBREIDING TECHNISCHE OPLEIDINGEN OP DIVERSE LOCATIES In de tweede helft van 2008 is een uitstroomonderzoek uitgevoerd onder de zeven reformatorische VO-scholen. Dit onderzoek gaf opnieuw aan dat er voor verschillende leerlingen van het VO geen vervolg is op het Hoornbeeck College op die locatie, terwijl er wel voldoende vraag is. Dit betreft met name opleidingen binnen techniek. De sector Techniek & ICT is namelijk voornamelijk geconcentreerd in Amersfoort. Hier komt met ingang van het cursusjaar verandering in. Op diverse locaties van de toeleverende scholen zullen BBL-opleidingen worden aangeboden. Een BBL-opleiding wil zeggen dat de studenten één dag op school zijn en vier dagen in een bedrijf. Stand van zaken Wat is momenteel de stand van zaken? Op het Van Lodensteincollege hopen we met de opleiding Autotechniek en Bedrijfsautotechniek te starten. Op de locatie De Swaef van het Wartburg College in Rotterdam en op het Driestar College in Gouda met de opleiding Timmerkracht en Metselaar. Zoals het er nu naar uitziet, is er voor deze opleidingen voldoende belangstelling om rendabel te kunnen starten. Deze opleidingen worden dus verzorgd op de betreffende VO-scholen onder verantwoordelijkheid van het Hoornbeeck College. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van de lokalen en de expertise van de betreffende VO-scholen. Wanneer gebruik gemaakt wordt van bevoegde vmbo-docenten zullen deze gedetacheerd worden bij het Hoornbeeck College. Docenten van het Hoornbeeck College zullen ook aan deze opleidingen verbonden worden. Pieter Zandt In Kampen draait nu voor het derde jaar de BBLopleiding Timmerkracht op het Hoornbeeck College. De band met de Pieter Zandt Scholengemeenschap is echter wat aangehaald. Met ingang van het nieuwe cursusjaar zal deze opleiding ook op de locatie van de Pieter Zandt worden verzorgd. We zijn blij dat we in gezamenlijkheid de leerlingen kunnen behouden voor het reformatorisch onderwijs. Er wordt ook gekeken naar mogelijkheden om tijdwinst te behalen door een deel van de mbo-opleiding al in het vierde leerjaar van het vmbo te doen. Dit zal nog meer vragen van de onderlinge samenwerking. Verdere contacten Er zijn momenteel al contacten met de Jacobus Fruytier Scholengemeenschap in Apeldoorn en met het Calvijn College in Goes om te onderzoeken wat daar de mogelijkheden zijn. Deze initiatieven zijn uiteraard een prachtige aanjager voor het technisch onderwijs, waarvan zowel de vmbo-scholen, het Hoornbeeck College als de leerlingen profi teren. Bovenal dragen deze initiatieven bij tot het vervullen van ons gezamenlijke opdracht, namelijk het bieden van reformatorisch beroepsonderwijs aan onze achterban. Ing. J.C. van Dam Sectordirecteur Techniek & ICT Hoornsignaal - nummer 13, maart

10 Wartburg ziet kwaliteitsverbetering Enkele jaren geleden is er vanuit het Wartburg College de wens ontstaan om in samenwerking met het Hoornbeeck College BBL-2 voor de afdelingen van techniek in Rotterdam aan te bieden. We zijn dan ook blij met het feit dat BBL-2 Bouwkunde met ingang van het cursusjaar gaat starten. De wens is dat voor de afdelingen elektro-, metaalen voertuigentechniek een dergelijke opleiding in de toekomst ook mogelijk wordt, zeker gezien het feit dat we in het Rotterdamse nadenken over gezamenlijke huisvesting. We zijn ervan overtuigd dat deze samenwerking tot een kwaliteitsverbetering leidt voor de overstap van vmbo naar mbo. Wat echter nog belangrijker is, is dat we door deze samenwerking in staat zijn om onze leerlingen langer reformatorisch onderwijs aan te bieden. C.J. Hoekman Adjunct-directeur Techniek Wartburg College, locatie De Swaef Succes in Kampen door samenwerking Al enige tijd biedt het Hoornbeeck College de opleiding Bouwkunde niveau 2 en 3 BBL aan in Kampen. Omdat de belangstelling gering is, was er behoefte om deze opleiding steviger neer te zetten. In gesprek met de Pieter Zandt Scholengemeenschap werd bekeken waar er mogelijkheden liggen. Nadat duidelijk was hoe hier invulling aan gegeven kon worden, werden de Samenwerkingsverbanden Bouwnijverheid in de regio erbij betrokken, om een goede afstemming te krijgen met deze leerbedrijven. Hierdoor kan er komend cursusjaar gestart worden met zowel de BOL- als de BBL-opleiding op de Pieter Zandt en worden de lessen zoveel als mogelijk gegeven door de docenten van het Hoornbeeck. Het mooie van deze constructie is dat de leerlingen niet hoeven te wachten tot na de diplomering om te starten met de niveau 2-opleiding, maar dat deze gestart kan worden zodra de leerling het programma van toetsing en afsluiting van het vmbo heeft afgerond. Dit betekent in veel gevallen enige maanden tijdwinst: eerder de niveau 2-opleiding afgerond en een snellere start met de niveau 3-opleiding. Als blijkt dat een leerling (nog) geen leerbedrijf heeft, kan gestart worden met BOL-variant. Een overstap naar BBL, bij het realiseren van een leerwerkovereenkomst, kan op ieder moment plaatsvinden. A. Vlijm Decaan Pieter Zandt Scholengemeenschap Kampen

11 Driestar bijzonder blij met nieuwe mogelijkheden Met ingang van het nieuwe schooljaar zal het Hoornbeeck College op verschillende locaties in samenwerking met de plaatselijke reformatorische vmbo-scholen, een opleiding BBL niveau 2 Bouwkunde starten. De leerlingen die een vmbo-diploma gehaald hebben, kunnen dan hun mboopleiding tot timmerman of metselaar op de oude school vervolgen. De leerlingen staan ingeschreven bij het Hoornbeeck College. Het mbo is ook verantwoordelijk voor de inrichting en de kwaliteit van de opleiding. Maar het onderwijs wordt gegeven door docenten van de oude school, in een vertrouwde omgeving. Wij van het Driestar College zijn bijzonder blij met de mogelijkheid die geboden wordt. Onze leerlingen die in de bouw gaan werken, blijven nog voor een dag in de week aan het reformatorisch onderwijs verbonden. Daarnaast sluiten de opleidingen naadloos op elkaar aan, zodat geen onnodige overlap plaatsvindt en de leerlingen effectief voorbereid worden op hun toekomstige beroep. Samen met het Hoornbeeck College zijn we druk bezig met de voorbereidingen. Onze docenten zijn enthousiast. Vanuit de leerlingen horen we positieve geluiden. We zien dan ook uit naar een mooie verrijking van het onderwijsaanbod. Omdat het een uitdaging is voor onze scholen. Maar vooral omdat het de mogelijkheid biedt om leerlingen nog beter voor te bereiden om als christen hun plaats in de samenleving in te nemen. Drs. W. de Kloe Directeur onderwijs Driestar College Platform Techniek Het Platform Techniek, het samenwerkingsverband voor doorlopende leerlijnen van vmbo naar mbo, is heel blij met de ontwikkeling waarbij de BBL-2 opleidingen voor de technische vakken op de vmbo-scholen worden aangeboden. Het grote voordeel is vooral dat deze leerlingen hun opleiding binnen de identiteit van het reformatorisch onderwijs kunnen voortzetten. Wij zien in de toekomst als ideaal de doorstroming voor al de technische vakken vanuit het vmbo naar het Hoornbeeck College. G. Middelkoop Voorzitter platform Techniek Teammanager Techniek & ICT Van Lodenstein College Hoornsignaal - nummer 13, maart

12 Wat ik zoek in een baan is werken met hart, hoofd en handen. Bij de Hervormde Stichting Sonneburgh zijn identiteit en kwaliteit de twee pijlers waarop het werk in de organisatie is gebaseerd. Wanneer jij je bij onze identiteit thuis voelt, dan willen we graag even met je kennismaken. Spreekt werken voor en met mensen je aan? Dan is een betrekking in de verpleeghuiszorg net iets voor jou! Wij hebben nog enkele plaatsen open voor (Leerling-) Verzorgenden I.G. / Vakantiemedewerkers Stichting Sonneburgh is een protestants-christelijke zorgverlener die in de regio Rijnmond diverse instellingen beheert. Sonneburgh telt, verdeeld over de locaties Groene Kruisweg te Rotterdam-Charlois, Ravenswaard te Rotterdam-IJsselmonde en Het Havenlicht te Pernis, 286 verzorgingsplaatsen, 189 servicewoningen, 116 somatische verpleeghuisbedden, 36 plaatsen voor pg-bewoners en 6-8 plaatsen voor dagbehandeling. Van de kandidaten wordt verwacht dat zij de protestants-christelijke identiteit van de Hervormde Stichting Sonneburgh kunnen onderschrijven. Wat hebben we te bieden? De C.A.O - Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg is van toepassing. Actieve begeleiding van nieuwe medewerkers. Inlichtingen Inlichtingen zijn te verkrijgen via telefoon (010) Indien je nadere informatie wenst, vraag dan naar mevrouw J.L. op t Hof- van Soest, Zorgmanager. Wil je meer weten over de functie van Leerling-Verzorgende I.G., vraag dan naar mevrouw A. van Schelven, Hoofd Opleidingen. Solliciteren Wil je direct solliciteren, stuur dan je sollicitatiebrief met C.V. naar: Hervormde Stichting Sonneburgh, Afdeling Personeelszaken, Groene Kruisweg 381, 3084 LM Rotterdam. S o n n e b u r g h Wat je ook zoekt in werk. Bij Sonneburgh vind je t!

13 Sinds het cursusjaar heeft het Hoornbeeck College, samen met ROC Landstede, een leerafdeling bij Meerkanten: eerst als een project, sinds het cursusjaar als een structurele leerafdeling. Meerkanten is een instelling voor geestelijke gezondheidszorg die opereert in Flevoland en op de Veluwe. De leerafdeling op een van de units van Oosterhoorn Heesters (ouderenpsychiatrie) is gevestigd in Ermelo. Met name is deze leerafdeling gericht op studenten van de opleiding Verzorgende en Verpleegkundige. Een bijzondere leerafdeling die tamelijk uniek is in Nederland: er zijn nog niet veel leerafdelingen in de geestelijke gezondheidszorg. Totstandkoming samenwerking Hoewel er al langere tijd contacten waren met Meerkanten (voorheen Veldwijk), kwam Meerkanten via Janneke Hoeflake, opleidingsfunctionaris, met het verzoek om in het kader van hun oriëntatie rondom het eventueel starten van een leerafdeling hierover een gesprek te hebben met het Hoornbeeck College sector Gezondheidszorg op de locatie Amersfoort. Dit heeft er toe geleid dat er in januari 2008 een kennismakingsbijeenkomst plaatsvond met GGZ Meerkanten, ROC Landstede en het Hoornbeeck College, die uitmondde in een samenwerkingsverband. Met Calibris, kenniscentrum voor Zorg & Welzijn, als adviseur is er een projectplan geschreven door een gezamenlijke projectgroep. In vrij korte tijd is de leerafdeling opgezet en geoperationaliseerd aan het begin van het cursusjaar Na een succesvol projectjaar is de leerafdeling vervolgd als een structurele leerafdeling. In november 2009 is de defi nitieve samenwerkingsovereenkomst door de drie partijen ondertekend. Terugblik Het achterliggende traject van ontwikkelen en experimenteren was heel positief en leerzaam. In de eerste plaats omdat er bij Meerkanten een duidelijke visie aanwezig was op het fenomeen leerafdeling, de meerwaarde daarvan in de formulering van de doelen en hoe een leerafdeling zou moeten functioneren. Verder konden de beide opleidingscentra hun expertise ten aanzien van het onderwijs uitwisselen en inbrengen in de vormgeving van de leerafdeling. Er was - en is nog steeds - een goede constructieve samenwerking, gekenmerkt door wederzijds vertrouwen. Leerlingafdeling Meerkanten Meerwaarde De meerwaarde van deze samenwerking is dat dit een leerafdeling is in een branche waarin nog niet veel leerafdelingen zijn in Nederland. Verder zie ik als meerwaarde dat door middel van de leerafdeling een bijdrage wordt geleverd aan het in stand houden van de kwantitatieve en de kwalitatieve aspecten van de zorgverlening binnen de GGZ. In het bijzonder voor Meerkanten in het opleiden van studenten ten aanzien van de beroepsuitoefening in het algemeen en voor de GGZ door het sturen op het ontwikkelen van zelfstandigheid en probleemoplossend vermogen en in het in staat stellen van medewerkers hun competenties ten aanzien van de omschreven rollen en taken te versterken en te ontwikkelen. Ervaring studenten De studenten zijn enthousiast over dit samenwerkingsconcept: het is een andersoortige leerafdeling dan die in een verpleeghuis en/of woonzorgcentrum. Bovendien werken hier studenten van twee verschillende roc s met ieder hun eigenheid met elkaar samen en krijgen zij op de leerafdeling ook les van docenten van de verschillende scholen. Veel studenten vinden dat verrijkend in hun vorming en toerusting voor hun staan in het toekomstig beroep: dan moeten zij ook meestal samenwerken met collega s met verschillende opvattingen. De begeleiding vanuit school is wel gebonden aan de eigen docenten. We hechten veel waarde aan deze begeleiding in verband met de toerusting en vorming vanuit onze identiteit. Ervaring collega s en andere partners De betrokken collega s zijn erg enthousiast. Er is een goede samenwerking en onderlinge afstemming van taken en onderwijsinhoud. Nogmaals: een constructieve samenwerking. Het feit dat we met de drie samenwerkingspartners de leerafdeling vanuit een projectfase naar een structurele leerafdeling hebben getild en er nog steeds enthousiasme is, zegt mijns inziens genoeg! Drs. A.G. Blonk Sectordirecteur Gezondheidszorg Hoornsignaal - nummer 13, maart

14 Crash Course Competent in co

15 mpleet andere cultuur SRI LANKA BEDANKT HOORNBEECK AMERSFOORT VOOR DE SECRETARY TRAINING (Batticaloa/Sri Lanka) Met recht kan er gesproken worden van een tropenweek op Sri Lanka. In vier dagen moest er een secretaressetraining gegeven worden aan leerlingen die nog leren typen op een oude typemachine en gehuisvest zijn in een lokaal met een temperatuur van 35 graden. Om van het meubilair maar niet te spreken. Gammele tafels en ongemakkelijke krukjes! Deze werkomgeving hinderde de toekomstige secretaresses niet om ons keurig tegemoet te treden. s Morgens bij binnenkomst wachtten ze met gaan zitten tot ze ons begroet hadden en bij het beantwoorden van een vraag gingen ze staan. Een ja- antwoord werd bekrachtigd met hoofdschudden van links naar rechts. Een nee- antwoord met een ja-knikje Crash course En toen begonnen de lessen. Toch wel even iets anders om groepsopdrachten te krijgen, een rollenspel met betrekking tot bezoekers ontvangen te doen en een presentatie te houden. De studentes van het Vocational Training Centre ondergingen het niet alleen, maar genoten er ook van. Normaal hadden ze dus les op oude typemachines. Nu deden ze iets aan agendabeheer, bezoekers ontvangen, archiveren, telefoneren en presenteren. Het was allemaal niet eenvoudig, want alles gebeurde in het Engels. Terwijl de secretaresses gewend zijn om Tamil te spreken en te schrijven. Maar de Engelse taalcompetentie is een eerste vereiste om goed te kunnen functioneren. De studentes zijn veelal meisjes die uit een weeshuis komen en nu via het Training Centre de gelegenheid krijgen om zich verder te ontwikkelen en hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. Revolutie Het werken veroorzaakte een ware revolutie. Alles was anders. De opleiding stond op z n grondvesten te trillen, aldus chairman Revd. Dr. S. Jeyanesan. Want na vier dagen moesten de secretaresses een presentatie geven over dat wat ze geleerd hadden. En dat voor de directie, docenten en de staf. Een bijna onmogelijke opdracht in een cultuur waar dit niet gewoon is! Drie groepjes presteerden het toch. Conclusie We kunnen zeggen dat bij deze Crash Course de competenties die de secretaresses hebben (o.a. gedisciplineerd werken) onderstreept zijn en de competenties met betrekking tot de kantoorwerkzaamheden en de Engelse taal ontwikkeld werden. Een project c.q. correspondentieproject tussen de secretaresses van VTC Sri Lanka en Hoornbeeck Secretarieel Amersfoort wordt gestart. Een nuttige manier om de Engelse taalvaardigheid van beide partijen te bevorderen, de cultuur van elkaar beter te leren kennen en de secretariële competenties te oefenen! Mevrouw H. Bos Docente opleiding secretarieel Sector Economie & Handel Hoornsignaal - nummer 13, maart

16 SP-Kamerlid Van Dijk bezoekt Hoornbeeck College Amersfoort Bijzondere dag dankzij hartverwarmende tegenweer Vrijdag 20 november jl. heeft de heer Van Dijk van de SP op onze uitnodiging een werkbezoek afgelegd op het Hoornbeeck College. De aanleiding hiervoor waren zijn uitspraken in de Tweede Kamer. Hij stelde namelijk het bestaansrecht van bijzonder onderwijs ter discussie en hij wil alle scholen een acceptatieplicht voor iedere leerling opleggen. Daarnaast is hij stellig van mening dat het reformatorisch onderwijs een bijdrage levert tot segregatie (scheiding) in plaats van integratie (inpassing) in de samenleving. Het werd een bijzondere dag. Hartverwarmend om te zien en te horen hoe onze docenten en in het bijzonder onze studenten met overgave aan de heer Van Dijk uitlegden waar ze voor staan en welke betekenis het reformatorisch onderwijs voor hen heeft. Hoezo zijn onze studenten niet geïntegreerd? De vertegenwoordigers van niet-identiteitsgebonden bedrijven en instellingen en de voorzitter van de mbo-raad konden moeiteloos aantonen dat onze studenten gewaardeerde stagiair(e)s zijn en in het algemeen gemotiveerde en collegiale medewerkers! Het werkbezoek had kennelijk iets gedaan met het SP-kamerlid. Voor het eerst gaf de heer Van Dijk aan dat hij serieus overweegt voor scholen die consequent zijn in hun identiteitsgebonden beleid, geen acceptatieplicht op te leggen. Waarvan acte! M.F. van Leeuwen Voorzitter College van Bestuur

17 DISCUSSIE OVER EXCLUSIEF TOELATINGSBELEID Bezorgd Open en ontspannen, zo was de sfeer toen de heer Jasper van Dijk, lid van de Tweede Kamer voor de Socialistische Partij (SP), op vrijdag 20 november onze school, het Hoornbeeck College in Amersfoort, bezocht. Iedereen sprak vanuit dezelfde overtuiging: het is goed zoals het nu is, waarom moet er dan iets veranderd worden? Wij spraken allemaal vanuit onze overtuiging, niet in de eerste plaats om de heer Van Dijk op andere gedachten te brengen, maar wel om hem aan het denken te zetten. Het deed ons goed om zo n dag samen te zijn als bestuur, docenten, leerlingen en het bedrijfsleven met iemand die fel tegen het toelatingsbeleid van onze school is. Het bezoek van Tweede Kamerlid Van Dijk (SP) aan onze school was mijns inziens goed en nodig! Met eigen ogen kon de heer Van Dijk zien hoe het er op een reformatorische school aan toegaat. Persoonlijk vond ik het hartverwarmend om te zien hoe onze studenten vaak heel positief met hem in gesprek gingen. Daarbij lieten ze uitdrukkelijk zien waar ons onderwijs voor staat! Toch ben ik na het bezoek van de heer Van Dijk zeker niet minder bezorgd geworden over de toekomst van ons eigen onderwijs: Hoe lang zal het-voorheen-christelijke- Nederland ons reformatorische onderwijs nog een volwaardige plek gunnen? Ik weet het niet. Eén ding is echter wel zeker: In de wereld zult gij verdrukking hebben (op welke manier dan ook); maar hebt goeden moed, Ik heb de wereld overwonnen Dat geeft - ondanks alles - moed! L. Post Docent sector Economie & Handel Adriaan de Vreugd Student Sector Economie & Handel Hoornsignaal - nummer 13, maart

18 n i e u w b o u w v e r b o u w o n d e r h o u d r e n o v a t i e vakkundig aangenomenn Aannemingsbedrijf A. van Engelenhoven & Zn b.v. Max Planckstraat BD Ede tel. (0318) fax (0318)

19 Column FLOW IN DE ORGANISATIE..? Waar gaat het over? Aan het begin van deze eeuw schreef de Hongaarse Mihaly Csikszentmihalyi een managementbestseller over het begrip flow. Wat is FLOW? Is flow de blow van know how? Of gewoon bezieling? Tijdens een klein onderzoekje werd duidelijk dat managers, maar ook medewerkers, veel kunnen doen om de condities van FLOW de realiseren. De belangrijkste voorwaarden voor FLOW in organisaties zijn: De doelen van de organisatie duidelijk maken: het systeem van missie tot de individuele prestatiedoelen moet geheel transparant en voor een ieder begrijpelijk en toegankelijk zijn, zodat leidinggevende en medewerker weten wat hij/zij moet doen, en waarom. Mirjam de Heus Finaliste voor beste secretaresse van Nederland Sinds 29 januari 2010 mag Mirjam de Heus, studente van de opleiding Secretarieel, zich fi naliste van Skills Masters 2010 noemen. Als directiesecretaresse in spé nam ze deel aan de regionale beroepenwedstrijd georganiseerd door Ecabo. Mirjam werd dus genomineerd voor de fi nale, ze werd eerste met 97 punten van de 100. Nu gebleken is dat ze haar vak verstaat en een uitblinker is, mag ze haar vaardigheden aan het grote publiek tonen tijdens Skills Masters. Die wordt gehouden op 4,5 en 6 maart in Ahoy Rotterdam. Wie weet komt ze als de beste secretaresse van Nederland terug. Ook mag vermeld worden dat Henriëtte Duel, studente van de opleiding sprint Secretarieel, tijdens deze wedstrijd tweede werd. Ze behaal de 87 punten van de 100. Een geweldig resultaat! Mevrouw H. Bos Namens kernteam secretarieel Amersfoort Goede feedback, d.w.z. directe en specifieke feedback geven en krijgen: van anderen, het normbesef vanuit het werk en vanuit de eigen waarden en normen. Uitdagingen en vaardigheden op elkaar afstemmen. Het beste FLOW-kanaal wordt geschapen wanneer de activiteit en kwaliteit van de ervaring in balans zijn met de vaardigheden en de uitdagingen. Jaarverslag 2008 Het Hoornbeeck College wil graag naast de eigen medewerkers ook alle andere (externe) betrokkenen inzicht geven in het reilen en zeilen van het ROC. Het Jaarverslag 2008 is te vinden op onze website In juni 2010 zal het jaarverslag 2009 beschikbaar zijn. Jaarverslag 2008 Inspirerend beroepsonderwijs voor jong talent Als je bovenstaande bekijkt valt er nog veel te leren voor iedereen. Een FLOW errijk jaar toegewenst! G.H. Siereveld Docent Gezondheidszorg Voorzitter Vakgroepberaad Verpleegkunde Hoornsignaal - nummer 13, maart

20 Amersfoort I Apeldoorn I Goes I Kampen I Rotterdam Hoornbeeck College Postbus AW Amersfoort t (033) f (033)

Hoornsignaal Nummer 14 november 2010. Nieuwe BBL-opleiding verpleegkundige Opening nevenvestiging Goes Goud in handen! Rekenen en taal: cruciaal!

Hoornsignaal Nummer 14 november 2010. Nieuwe BBL-opleiding verpleegkundige Opening nevenvestiging Goes Goud in handen! Rekenen en taal: cruciaal! Hoornsignaal Nummer 14 november 2010 Nieuwe BBL-opleiding verpleegkundige Opening nevenvestiging Goes Goud in handen! Rekenen en taal: cruciaal! Een duidelijk signaal. Ons werk. geliefd in elk kantoor

Nadere informatie

Hoornsignaal Nummer 15 juli 2011

Hoornsignaal Nummer 15 juli 2011 Hoornsignaal Nummer 15 juli 2011 Hoornbeeck College de beste mbo-school van Nederland Nieuw kenniscentrum levert professionele kwaliteit Onderwijs, iedere dag is anders! Nieuwbouw Hoornbeeck Kampen op

Nadere informatie

Hoornbeeck jaarverslag

Hoornbeeck jaarverslag Hoornbeeck jaarverslag 2012 www.hoornbeeck.nl Economie & Handel Gezondheidszorg & Welzijn Techniek & ICT inhoud 05 11 21 33 Onderwijs met een moreel kompas Verantwoording Raad van Toezicht 07 Verantwoording

Nadere informatie

hoorn Vlak over de grens en toch internationaal Ervaringen nieuw gebouw Investering in studie is belegging in de toekomst!

hoorn Vlak over de grens en toch internationaal Ervaringen nieuw gebouw Investering in studie is belegging in de toekomst! hoorn nummer 11 juni 2008 Vlak over de grens en toch internationaal Ervaringen nieuw gebouw Investering in studie is belegging in de toekomst! Hoornbeeck-eigen CGO, geen overbodige luxe 0809_hoornsignaal

Nadere informatie

1. Inleiding. De projectgroep, Han Geluk Peter Kunst Johan van de Waerdt

1. Inleiding. De projectgroep, Han Geluk Peter Kunst Johan van de Waerdt 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Samenvatting... 4 3. Beschrijving van het vak technologie... 5 4. Reflectie op ambities en doelen uit het projectplan... 8 5. Technologie als concept... 24 6. Financiële

Nadere informatie

EEN STEDELIJK JONGERENCENTRUM IN DE GRUITPOORT >> INTERACTIEF EN BETROKKEN!<<

EEN STEDELIJK JONGERENCENTRUM IN DE GRUITPOORT >> INTERACTIEF EN BETROKKEN!<< EEN STEDELIJK JONGERENCENTRUM IN DE GRUITPOORT >> INTERACTIEF EN BETROKKEN!> INTERACTIEF EN BETROKKEN!

Nadere informatie

nummer 4 - februari 2014

nummer 4 - februari 2014 nummer 4 - februari 2014 Soufyan weet nu wat het begin van succes is Emile Roemer in gesprek met K!X-leerlingen Microsoft: met een goed idee kom je ver! Geen bla-bla, maar doen: dat is de kracht van K!X

Nadere informatie

de MBO krant Door laagdrempelige docentenstages kunnen praktijkopleider en docent hun relatie verbeteren, stelt Joop Eijkelenboom,

de MBO krant Door laagdrempelige docentenstages kunnen praktijkopleider en docent hun relatie verbeteren, stelt Joop Eijkelenboom, onderwijs dat werkt nummer 14 september 2010 Het afgelopen jaar hebben 25 studenten op zeven mbo-instellingen hun Job Academy-stage positief doorlopen. Onder wie Celesta Pluijmaeckers. Een interview. Door

Nadere informatie

13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM. Januari t/m juni 2015. ichange.uchange.wechange.

13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM. Januari t/m juni 2015. ichange.uchange.wechange. 13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM Januari t/m juni 2015 ichange.uchange.wechange. Inhoud INLEIDING 3 RESULTATEN 4 SPECIFIEKE INFORMATIE OVER JONGEREN MET EN ZONDER STARTKWALIFICATIE 4 AANVULLENDE INFORMATIE 4

Nadere informatie

de MBO krant Succes maken en bepalen

de MBO krant Succes maken en bepalen de MBO krant nummer 28 september 2013 Veertig docenten en andere betrokkenen bij de vijf Netwerkscholen delen hun onderwijsdromen in een op stapel staande publicatie. Het doel: inspireren en meebouwen.

Nadere informatie

# 01.2014 PASSEND ONDERWIJS & OUDERS & MBO / VO & VAN SPECIAAL NAAR REGULIER & HANDELINGSGERICHT INTEGRAAL ARRANGEREN

# 01.2014 PASSEND ONDERWIJS & OUDERS & MBO / VO & VAN SPECIAAL NAAR REGULIER & HANDELINGSGERICHT INTEGRAAL ARRANGEREN vakblad voor het primair en speciaal onderwijs # 01.2014 PASSEND ONDERWIJS & OUDERS & MBO / VO & VAN SPECIAAL NAAR REGULIER & HANDELINGSGERICHT INTEGRAAL ARRANGEREN 1 Hoog tijd voor inhoud en praktische

Nadere informatie

COMMISSIE AVEM ARBEIDSDEELNAME VROUWEN UIT ETNISCHE MINDERHEIDSGROEPEN. Aanbevelingen op maat

COMMISSIE AVEM ARBEIDSDEELNAME VROUWEN UIT ETNISCHE MINDERHEIDSGROEPEN. Aanbevelingen op maat COMMISSIE AVEM ARBEIDSDEELNAME VROUWEN UIT ETNISCHE MINDERHEIDSGROEPEN Aanbevelingen op maat B E K N O P T E U I T G A V E COLOFON TEKST Commissie Arbeidsdeelname Vrouwen uit Etnische Minderheidsgroepen

Nadere informatie

1 februari 2011 jaargang 7

1 februari 2011 jaargang 7 Meer over Toni op de volgende pagina # 1 februari 2011 jaargang 7 Praktijk is een vaktijdschrift over praktijkleren van de kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven Calibris ECABO Kenteq 10 tips voor

Nadere informatie

CVOpen. Burgerschapsvorming onder de loep

CVOpen. Burgerschapsvorming onder de loep CVOpen Jaargang 7 Juni 2007 4 Burgerschapsvorming onder de loep Wim Littooij weerspreekt onzin over onderwijsvernieuwing Identiteit weer op de CVO-agenda Steeds meer brede scholen Colofon In dit nummer

Nadere informatie

PERSOONLIJK ONDERNEMEND AMBITIEUS. Jaarverslag 2014. MBO Utrecht

PERSOONLIJK ONDERNEMEND AMBITIEUS. Jaarverslag 2014. MBO Utrecht PERSOONLIJK ONDERNEMEND AMBITIEUS MBO Utrecht MBO Utrecht Blik op de omgeving Deze publieksversie is afgeleid van het geïntegreerd jaardocument 2014 dat te vinden is op www.mboutrecht.nl Voor u ligt het

Nadere informatie

VAN LODENSTEIN COLLEGE JAARVERSLAG 2014. Jaarthema: Wat heb ík er aan

VAN LODENSTEIN COLLEGE JAARVERSLAG 2014. Jaarthema: Wat heb ík er aan VAN LODENSTEIN COLLEGE JAARVERSLAG 2014 Jaarthema: Wat heb ík er aan 1 Inhoud Algemene gegevens... 4 Voorwoord College van Bestuur... 7 1 Beleid en organisatie... 10 2 Onderwijsresultaten en -ontwikkelingen...

Nadere informatie

kenteq jaarbericht 2008 2009 zien

kenteq jaarbericht 2008 2009 zien kenteq jaarbericht 2008 2009 zien kenteq jaarbericht 2008 2009 zien voorwoord Zie hier het Kenteq jaarbericht 2008. Een bijzonder bericht, waarin we ons in drie delen laten zien. In het eerste deel durven

Nadere informatie

Calvijn Contact. 23 e jaargang - nummer 3 - april 2014. Voorbeelden en idolen

Calvijn Contact. 23 e jaargang - nummer 3 - april 2014. Voorbeelden en idolen Calvijn Contact 23 e jaargang - nummer 3 - april 2014 Voorbeelden en idolen Inhoudsopgave Voorwoord Ideaal of idool Voorwoord - Ideaal of idool...3 Mededelingen...4 Financiële opvoeding loont!...5 Sfeer

Nadere informatie

Voorwoord. Ik wens u veel leesgenot toe!

Voorwoord. Ik wens u veel leesgenot toe! Voorwoord In het voorwoord van het vorige jaarverslag van onze school was de eerste zin Wie beweert dat het onderwijs saai is, heeft het mis. Wel, dat is nog steeds het geval. En wellicht geldt de stelling

Nadere informatie

NOTA 4. Coaching. In dit nummer onder andere... De coachtrend. APK voor je loopbaan. Een unieke set aan kwaliteiten. Drijfveren en patronen

NOTA 4. Coaching. In dit nummer onder andere... De coachtrend. APK voor je loopbaan. Een unieke set aan kwaliteiten. Drijfveren en patronen NOTA 4 Coaching In dit nummer onder andere... De coachtrend APK voor je loopbaan Een unieke set aan kwaliteiten Drijfveren en patronen Professionele coach heeft de toekomst Eigen doelen helder Van GW naar

Nadere informatie

BBL IN ZORG EN WELZIJN

BBL IN ZORG EN WELZIJN BBL IN ZORG EN WELZIJN Onderzoek naar BBL-plaatsen in zorg en welzijn ZorgpleinNoord Petra Molenaars-Kooij Haren, mei 2011 BBL-plaatsen in Zorg en Welzijn Pagina 1 van 53 ZorgpleinNoord-reeks Beschikbaar

Nadere informatie

Studiewijzer (met OER) Administratief Medewerker

Studiewijzer (met OER) Administratief Medewerker Studiewijzer (met OER) Administratief Medewerker Nummer kwalificatiedossier: Naam kwalificatiedossier: CREBO nummers kwalificatie: 22156 Versie kwalificatiedossier: 2013 Administratief medewerker 90471,

Nadere informatie

onderwijsdroom in uitvoering 1 onderwijsdroom in uitvoering

onderwijsdroom in uitvoering 1 onderwijsdroom in uitvoering onderwijsdroom in uitvoering 1 onderwijsdroom in uitvoering voorwoord Voor je ligt de publicatie Onderwijsdroom in uitvoering, een bundeling met best practices van de Netwerkschool. Het doel: ervoor zorgen

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 3. A JAARVERSLAG 5 A 1 Jaarverslag College van Bestuur 7 A 2 Jaarverslag Raad van Toezicht 29

INHOUDSOPGAVE 3. A JAARVERSLAG 5 A 1 Jaarverslag College van Bestuur 7 A 2 Jaarverslag Raad van Toezicht 29 1 8 april 2014 2 INHOUDSOPGAVE 3 A JAARVERSLAG 5 A 1 Jaarverslag College van Bestuur 7 A 2 Jaarverslag Raad van Toezicht 29 B JAARREKENING 33 B 1 Grondslagen 35 B 2 Balans per 31 december 2013 37 B 3 Staat

Nadere informatie

K!X: Empoweren en netwerken

K!X: Empoweren en netwerken K!X: Empoweren en netwerken Handleiding voor K!X coördinatoren FORUM, Instituut voor Multiculturele Vraagstukken Handleiding voor K!X-coördinatoren Deze handleiding voor K!X-coördinatoren is een uitgave

Nadere informatie

Praktijkonderwijs & Duale Trajecten

Praktijkonderwijs & Duale Trajecten Praktijkonderwijs & Duale Trajecten Inhoud pagina pagina 1 Inleiding Project Duale Trajecten Wat mag u van het handboek verwachten? Website 2 Wat is een duaal traject: wat is het verschil met stage en

Nadere informatie

Peer support in Nederland

Peer support in Nederland Peer support in Nederland Een methode om leerlingen te leren samenwerken en elkaar te ondersteunen. Erik J.Luigies Ter gelegenheid van de in gebruik neming van de nieuwe gebouwen van het ROC Da Vinci College

Nadere informatie

Het heeft zoveel meerwaarde als een ander over je schouder meekijkt. VO-magazine

Het heeft zoveel meerwaarde als een ander over je schouder meekijkt. VO-magazine Magazine voor voortgezet onderwijs december 2010 jaargang 5 Het heeft zoveel meerwaarde als een ander over je schouder meekijkt Wim Littooij» CVO Rotterdam VO-magazine 3 Verder na 5 jaar VO-raad»!mpulse

Nadere informatie

Bovenstaande trends bepalen de context waarin het mbo, van de docent tot de bestuurder, zich zal moeten inspannen om de belangrijke rol van het

Bovenstaande trends bepalen de context waarin het mbo, van de docent tot de bestuurder, zich zal moeten inspannen om de belangrijke rol van het >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Middelbaar Beroeps Onderwijs IPC 2150 Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375

Nadere informatie

Praktijk. Hoezo? Werkplekleren in praktijk en theorie

Praktijk. Hoezo? Werkplekleren in praktijk en theorie Praktijk. Hoezo? Werkplekleren in praktijk en theorie Praktijk. Hoezo? Werkplekleren in praktijk en theorie onderwijs dat werkt Inhoud Voorwoord 5 Praktijk. Hoezo? 6 De praktijk aan het woord 9 Zes casussen

Nadere informatie