Wat het eerst in het oog springt bij aankomst is de vernieuwde hal. Veel licht en ruimte, met een modern restaurant, een nieuwe winkel en kapsalon.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wat het eerst in het oog springt bij aankomst is de vernieuwde hal. Veel licht en ruimte, met een modern restaurant, een nieuwe winkel en kapsalon."

Transcriptie

1 juni Nieuws uit het Streekziekenhuis Koningin Beatrix Winterswijk In deze uitgave o.a Anesthesiepaspoort uniek in Nederland Allergietesten in het SKB maatwerk Wachtlijsten oogpoli fors omlaag Veilige lasertechnologie bij huidafwijkingen Streekziekenhuis Koningin Beatrix: Een organisatie voortdurend in beweging Veel licht en ruimte in de nieuwe hal Vrouw-kindeenheid SKB Het jaar 2010 is voor het Streekziekenhuis Koningin Beatrix een spannend jaar. De eerste resultaten van de renovatie zijn zichtbaar voor iedereen; de parkeerplaats, de ingang, de ruime hal. Ondertussen wordt er hard gewerkt aan andere projecten, zoals de renovatie van het operatiecomplex en de vrouw-kindafdeling. 15 Behandeling hartpatiënten bovengemiddeld goed 17 Cliëntenraad SKB kritisch en betrokken 19 Oncologische zorg in SKB gewaardeerd Colofon SKBeeld is een uitgave van het Streekziekenhuis Koningin Beatrix in Winterswijk en verschijnt twee keer per jaar. Het blad wordt huis aan huis verspreid in een oplage van stuks. Eindredactie Mary Wijnveen (Bedrijfsjournalist afd. Communicatie) Redactie Suzanne Pothof (Zorggroepmanager) Marieke Hartgerink (Klinisch geriater) Ellie Halink (Teammanager kliniek E1) Ria Huntink (Anesthesioloog) Theo van Veldhuizen (Zorggroepmanager) Vormgeving lvdm.communicatie Uitgever ESHA Drukwerk Faciliteiten Bezoekadres ziekenhuis Beatrixpark BN Winterswijk T F Wat het eerst in het oog springt bij aankomst is de vernieuwde hal. Veel licht en ruimte, met een modern restaurant, een nieuwe winkel en kapsalon. Ook zijn een aantal afdelingen vernieuwd, zoals neonatologie, de kinderafdeling, de polikliniek voor de longartsen én is er een buitenpolikliniek in Eibergen geopend. Daarnaast wordt op dit moment hard gewerkt om het operatiecomplex te vernieuwen en willen we nog dit jaar een dialysecentrum voor nierpatiënten realiseren. En dat allemaal in een jaar waarin de zorgsector onder druk staat en niet ontkomt aan bezuinigingen en een efficiencyslag op meerdere fronten. Zorg op maat Bij al deze ontwikkelingen staat het welzijn van de patiënten vanzelfsprekend voorop. Zij profiteren, in die zin dat het SKB nu en in de toekomst meer service en zorg op maat kan bieden. Bijvoorbeeld door een snellere behandeling bij huidkanker doordat dermatologen en plastisch chirurgen nauwer samenwerken. Een ander voorbeeld is de succesvolle behandeling van maculadegeneratie, een veel voorkomende oogziekte, en het aanbieden van allergietesten op maat. Ook heeft het SKB kraamsuites, zodat beide ouders dichtbij hun pasgeboren kind kunnen zijn. Over al deze ontwikkelingen leest u in meer in deze krant. Verse sappen en luxe broodjes in Het Kwartier. Kwaliteit Speerpunten van het SKB zijn de kwaliteit van zorg en (patiënt) veiligheid. Het SKB voldoet sinds 2006 aan de eisen van het Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg (NIAZ). Deze organisatie beoordeelt de kwaliteit van ziekenhuizen. Ook dit jaar heeft het SKB er weer alle vertrouwen in dat deze beoordeling positief zal zijn. Een tweede speerpunt is de veiligheid van patiënten. Door middel van diverse projecten zijn medewerkers voortdurend bezig om de veiligheid van patiënten te bewaken en te verbeteren. Door kennis te ontwikkelen en te delen worden medewerkers geïnspireerd, en dat komt de patiëntveiligheid ten goede. Kortom, het SKB is voordurend in beweging. Mocht u na het lezen van deze krant nog meer informatie willen, via de vernieuwde internetsite van ons ziekenhuis, houden wij u voortdurend op de hoogte! Henri Janssen, algemeen directeur SKB

2 Anesthesiepaspoort uniek in Nederland De anesthesiologen van het SKB hebben een anesthesiepaspoort ingevoerd. In het buitenland wordt hier al regelmatig gebruik van gemaakt, in Nederland is het nog vrij uniek. Verdoving Het anesthesiepaspoort bevat medische informatie over de patiënt in relatie tot narcose of verdoving. Wanneer een patiënt allergisch reageert op een narcosemiddel is dat voor de anesthesioloog belangrijk om te weten en komt het in het anesthesiepaspoort. Zo kan bij een volgende narcose een levensgevaarlijke complicatie worden voorkomen. Nederlandse maatstaven Voor het paspoort is gebruik gemaakt van een bestaand Duits model dat is aangepast naar Nederlandse maatstaven. Vervolgens is het in de praktijk een aantal keren gebruikt. Na een uitgebreide evaluatie met anesthesiologen en anesthesiemedewerkers is de definitieve versie tot stand gekomen. Goed voorbereid In de praktijk is het soms lastig een beademingsbuisje in de luchtpijp te brengen. Ook deze informatie wordt opgenomen in het anesthesiepaspoort, zodat de anesthesioloog zich bij een volgende narcose goed kan voorbereiden. Op de hoogte De patiënt dient het anesthesiepaspoort bij zich te dragen en voor een operatie aan de anesthesioloog te tonen. De informatie staat zowel in het Nederlands als in het Engels weergegeven, zodat ook in het buitenland de anesthesioloog op de hoogte is. Anesthesioloog Ria Huntink en anesthesiemedewerker Leo Postma hebben veel tijd gestoken in het ontwikkelen van het paspoort. juni 2010 pagina 3 BIBA-poli voor vrouwen met kinderwens en overgewicht Om vrouwen met overgewicht of andere risicofactoren te helpen op weg naar zwangerschap, heeft de vakgroep gynaecologie van het Streekziekenhuis Koningin Beatrix sinds april dit jaar een speciale poli ingericht. Deze polikliniek heet de BIBA-poli. BIBA staat voor Begeleiding Infertiliteit (ongewild kinderloos) Bij Adipositas (overgewicht). Gezond leefpatroon Naast de gynaecoloog zijn een lifestyle consulente en een diëtiste betrokken bij het behandelingstraject. Een lifestyle consulente is een specialist op het gebied van gezond leven. Samen met de diëtiste streeft zij naar het bewerkstelligen van een zo gezond mogelijk leefpatroon van de patiënt in relatie tot zwangerschap en gewichtsverlies. De gynaecoloog onderzoekt of er andere redenen zijn waarom zwangerschap nog niet tot stand is gekomen. Na verwijzing van de huisarts volgt een afspraak bij een gynaecoloog, die in overleg met de patiënt bepaalt of doorverwijzing naar de BIBA-poli plaats vindt. Eén dagdeel Patiënten kunnen op één dagdeel terecht bij de drie betrokken disciplines. De BIBA-poli is geopend op dinsdagen dondermiddag. Patiënten die in aanmerking komen voor begeleiding via de BIBA-poli zijn vrouwen met een BMI (Body Mass Index) van 30 of meer. Medisch specialisten binnen het ziekenhuis houden elkaar scherp Ook als je je werk goed doet, valt er altijd wel iets te verbeteren. Onder dit motto voeren de medisch specialisten in het Streekziekenhuis Koningin Beatrix functioneringsgesprekken met elkaar. De meeste medisch specialisten zijn in dienst van het ziekenhuis en krijgen jaarlijks een functioneringsgesprek. In dit gesprek wordt gevraagd hoe het gaat, of iemand plezier in zijn werk heeft, of er problemen op het werk zijn en hoe de specialist naar de toekomst kijkt. Omdat niet alle artsen in dienst van het ziekenhuis zijn en dus niet automatisch zo n gesprek krijgen, houden de specialisten deze gesprekken met elkaar. Sterke kanten De gesprekken worden door speciaal daarvoor opgeleide medespecialisten uitgevoerd. Het doel is inzicht te krijgen in de sterke, maar ook de minder sterke kanten van het functioneren van de specialist, en om de minder sterke punten te verbeteren. Dit komt de kwaliteit van de zorg ten goede. Tips en tops Een onderdeel van dit traject is medewerkers die samenwerken met de specialist naar hun ervaringen te vragen. Zo wordt gevraagd hoe de specialist naar hun mening functioneert. Deze medewerkers beschrijven anoniem drie sterke punten en drie verbeterpunten. Deze zogeheten tips en tops worden door de gespreksleider met de betreffende specialist besproken. Hierna maakt deze zelf een plan wat er het komende jaar veranderd zou kunnen worden. Inspectie De Inspectie voor de Gezondheidszorg vindt het erg belangrijk dat deze gesprekken gehouden worden. Zij willen inzicht Enkele initiatiefnemers van het project in overleg. Van links naar rechts hoofd laboratorium Hans van der Vuurst, geriater Marieke Hartgerink en radioloog Miranda Wamelink. hebben in de mate waarin deze gesprekken zijn ingebed in de organisatie. Het SKB is eind vorig jaar begonnen en is goed op weg!

3 juni 2010 pagina 5 Allergietesten in het SKB maatwerk In het Streekziekenhuis Koningin Beatrix kan iedereen met allergische klachten terecht, van jong tot oud. Voor de allerkleinsten die mogelijk aan een voedselallergie lijden, zijn er de voedseltesten. Mensen met een ernstige vorm van hooikoorts of die heel erg allergisch zijn voor hun huisdier, kunnen in het SKB een prikkuur ondergaan. Het SKB vindt het belangrijk in deze vorm van zorg te investeren, want maar liefst 20 procent van de bevolking lijdt aan een of andere vorm van allergie, en dat aantal neemt naar verwachting alleen maar toe. Het effect van een prikkuur is levenslang merkbaar. Effectieve behandelmethode Immunotherapie is het ongevoelig maken voor bepaalde stoffen. Het is een effectieve behandeling voor bepaalde allergieën zoals hooikoorts (boom- en graspollen), huisstofmijt, een insectensteek (wesp, bij, hommel) of, in sommige gevallen, een allergie voor katten of honden. De therapie bestrijdt de oorzaak van de allergie en niet alleen de symptomen. Immunotherapie kan op aantal manieren worden gedaan: druppelkuur, tabletten of injecties. Tabletten zijn alleen geschikt bij een graspolallergie. Tijdens een gesprek overlegt de KNO-arts met de patiënt welke behandeling het meest geschikt is. Zo wordt er maatwerk geleverd, met een balans tussen enerzijds de allergische klachten en anderzijds de meest passende behandeling. KNO-arts Alvarado-van Os: Prikkuren bij kinderen doen we op de kinderafdeling, onder begeleiding van verpleegkundigen die weten hoe ze de kinderen op hun gemak moeten stellen. Stokpaardje Saskia van Daalen is één van de kinderartsen van de afdeling kindergeneeskunde van het Streekziekenhuis Koningin Beatrix. Eén van haar stokpaardjes noemt zij de voedselallergie; zij is lid van de (landelijke) sectie Kinderallergologie. Mede dankzij dat feit kan het SKB al een jaar of vier voedselallergietesten uitvoeren, wat daarvoor alleen nog maar mogelijk was in de academische ziekenhuizen van Utrecht, Rotterdam en Groningen. Koemelk of pinda s De test op een allergie voor bijvoorbeeld koemelk of pinda s houdt in dat een patiëntje twee ochtenden in het ziekenhuis komt, en volgens een tijdschema voedingsmiddelen krijgt toegediend. De ene keer met de stof waarvoor het kindje mogelijk allergisch is, de andere keer met op het oog dezelfde voedingsmiddelen maar dan zonder die stof. Noch de patiënt en de ouders, noch het behandelende team inclusief dokter Van Daalen, weten wanneer welke stof wordt toegediend. Zo kan exact en onbevooroordeeld worden bepaald of er inderdaad sprake is van een allergische reactie, en zo ja in welke mate. Sociaal isolement Saskia van Daalen wil door het uitvoeren van deze test, die dubbelblinde placebogecontroleerde voedselprovocatie heet, zorgen dat niemand meer onterecht op een dieet wordt gezet. Niet alleen omdat een dieet volgen belastend is, en zelfs tot een sociaal isolement kan leiden. Onterecht een dieet volgen is wél schadelijk, want dan ontwikkel je juist klachten. Men denkt nog wel eens: baat het niet, dan schaadt het niet, dus volg maar een dieet. Fout! Want inmiddels is gebleken dat onterecht een dieet volgen wél schadelijk is, want dan ontwikkel je juist klachten! Je wordt er dus ziek van, in plaats van dat het je beter maakt. Met daarnaast nog het feit dat een dieet volgen emotioneel en sociaal belastend is. Je kunt niet gewoon meedoen, mee-eten met iedereen. Dat kan zelfs tot een sociaal isolement leiden, betoogt de kinderarts, die zich ook inzet als opleider, om deze informatie via nascholingen door te geven aan collega s zoals huisartsen. Absolute zekerheid Veel te vaak - in 50 tot 75 procent van de gevallen - wordt ten onrechte de diagnose voedselallergie gegeven. Met kwalijke gevolgen voor de gezondheid, als er onterecht een streng dieet wordt gevolgd. Om dat te voorkómen, wil ik graag zoveel mogelijk van de testcapaciteit in het SKB benutten. Om voor zoveel mogelijk mensen met klachten absolute zekerheid te krijgen. Over of het nu wel of niet een voedselallergie is, en zo ja, in welke mate. Pas dan kun je goed bepalen of een dieet nodig is, aldus kinderarts Saskia van Daalen. Prikkuur dichtbij huis Mensen die in hun dagelijkse activiteiten gestoord worden door hooikoorts, of een huisstofmijtallergie hebben maar met medicijnen niet voldoende verlichting krijgen, kunnen in het SKB terecht voor een prikkuur. En dat is prettig voor patiënten uit de omgeving, want de dichtstbijzijnde ziekenhuizen die ook prikkuren geven zijn de ziekenhuizen in Arnhem en Hengelo. Voor een prikkuur in het SKB komt de patiënt onder behandeling van een KNO-arts, die het verloop van de injecties bespreekt. Snel resultaat De patiënt krijgt een injectie met een kleine hoeveelheid van de stof waarvoor hij allergisch is. Deze wordt onder de huid van de bovenarm gespoten, in wekelijks oplopende hoeveelheden. Op deze manier went de patiënt aan de stof, en zal het lichaam steeds minder heftig op de stof reageren. Na deze instelfase van zeven weken krijgt de patiënt nog slechts één maal per zes weken een injectie om het gewenste resultaat te behouden. Op de korte termijn wordt het gebruik van medicijnen teruggedrongen en nemen de allergische klachten af. Na drie jaar prikken is de patiënt klachtenvrij of zijn de klachten blijvend verlaagd. Het positieve effect van een prikkuur blijft levenslang merkbaar. Bekertjes met koemelk worden klaargezet voor een allergietest. Een dieet volgen is emotioneel en sociaal belastend. Je kunt niet gewoon meedoen, mee-eten met iedereen. Ook voor kinderen De prikkuren worden in het SKB gegeven door de KNO-artsen, mevrouw J. R. Alvarado-van Os en dhr. J. B. Hinderink. De officiële naam voor de prikkuur is subcutane immunotherapie, maar patiënten kennen vooral de term prikkuur, vertelt Corine Alvarado-van Os. De prikkuren worden ook bij kinderen vanaf vijf jaar toegepast. De KNO-artsen werken daarom intensief samen met de kinderartsen. Prikkuren bij kinderen doen we op de kinderafdeling, onder begeleiding van verpleegkundigen die weten hoe ze de kinderen op hun gemak moeten stellen. En dan merk je dat zelfs kinderen die bang zijn voor prikken de kuur goed doorstaan. Patiënten die wij behandelen zijn blij met het resultaat, en wij zijn blij dat we deze extra service aan onze patiënten kunnen bieden. Saskia van Daalen is één van de kinderartsen van de afdeling kindergeneeskunde van het Streekziekenhuis Koningin Beatrix en lid van de (landelijke) sectie Kinderallergologie.

4 juni 2010 pagina 7 Wachtlijsten oogpoli dankzij inspanningen Karl Boden en collega s fors omlaag Karl Boden is oogarts en sinds januari 2009 medisch coördinator van de afdeling Oogheelkunde van het Streekziekenhuis Koningin Beatrix. De uit Duitsland afkomstige oogarts is er samen met zijn collega s in geslaagd om de wachtlijsten fors terug te dringen. Daarnaast boekt hij goede resultaten met een nieuwe behandelwijze van patiënten met maculadegeneratie, een veel voorkomende oogziekte. Oogarts Karl Boden: Ik wil niets liever in mijn werk dan mensen helpen om zoveel mogelijk te blijven zien. Karl Boden: In januari 2009 hebben we de werkzaamheden op de afdeling aangepast. Dat heeft er toe geleid dat patiënten veel sneller dan voorheen terecht kunnen voor een afspraak op de poli. Veelal lukt het ons om binnen twee weken een afspraak aan te bieden. Die toegangstijd tot de polikliniek was nog niet zo lang geleden twaalf weken. Daarnaast kon voor operaties de wachttijd worden verkort van twaalf naar drie weken. Zes oogartsen Volgens Boden is dit allemaal voor een belangrijk deel mogelijk dankzij de inzet van alle zes in het SKB werkzame oogartsen. Naast zijn Duitse collega s mevrouw Schmickler, professor Althaus en dokter Cartsburg, tevens werkzaam in de Augenpraxis Ahaus, zijn dat dokter Diep (van oorsprong Vietnamees) en dokter Chumbley (Amerikaanse nationaliteit). Boden: We zijn een internationaal gezelschap. Het mooie is dat we elk vanuit verschillende windrichtingen onze ervaring en specialisaties meenemen en samen oogheelkundige zorg aan patiënten uit de regio aanbieden waar ik trots op ben! Overigens is de taal geen probleem voor onze patiënten, want de artsen waarmee zij op de poli te maken krijgen, spreken allemaal goed Nederlands. Veel voorkomende oogziekte Het terugbrengen van de wachtlijsten is niet het enige dat Karl Boden in de afgelopen periode heeft bereikt. Hij maakte zich in het afgelopen jaar ook sterk voor de introductie van nieuwe, succesvolle behandelingen in het SKB. Een voorbeeld daarvan is de behandeling van maculadegeneratie (MD). De oogarts promoveerde op onderzoek naar deze veel voorkomende oogziekte en vertelt enthousiast over nieuwe, geavanceerde behandelmethoden waarmee in het SKB patiënten geholpen kunnen worden. Bij maculadegeneratie krijgt de patiënt eerst een vertekend beeld, later ziet hij een vage vlek midden in zijn gezichtsveld. Die vlek wordt steeds zwarter en breidt zich uit. 1,0 0,1 0,3 0,02 Zwarte vlek Boden legt uit: De macula is het middelste gedeelte van het netvlies, achter in het oog. Dat deel zorgt voor het scherpe zien, het zien van de details. Door veroudering kan de macula ziek worden. Daardoor krijgt de patiënt eerst een vertekend beeld, later ziet hij een vage vlek midden in zijn gezichtsveld. Die vlek wordt steeds zwarter en breidt zich uit. Op den duur kan de maculadegeneratie leiden tot blindheid. Het wordt erger op hogere leeftijd. En omdat we steeds ouder worden, komt het ook steeds vaker voor. Daarom is het fijn dat het SKB een goede methode kan aanbieden om daar iets aan te doen. Ons streven is ervoor te zorgen dat mensen uit de regio dichtbij huis over de beste oogheelkundige zorg kunnen beschikken. Er is een droge en een natte vorm van MD. Bij de droge vorm gaat het verslechteringsproces heel langzaam, bij de natte - waarbij er sprake is van bloedinkjes in de macula - wordt het zien snel slechter. De behandelmethode die door Boden en zijn collega s wordt gebruikt, kan de natte vorm van MD terugbrengen naar de veel langzamer voortschrijdende droge vorm. Soms kan zelfs het gezichtsvermogen worden verbeterd. Behandeling dichtbij huis De behandeling bestaat uit een cyclus van drie injecties in het oog. Die behandeling werd voorheen alleen in oogklinieken in Velp of Nijmegen gegeven. Dat betekende veel reistijd wat erg belastend was voor patiënten, omdat een cyclus uit meerdere injecties bestaat met tussenpozen van enkele weken. En gemiddeld heeft een patiënt ruim vijf injecties nodig. Boden: Ons streven is ervoor te zorgen dat de mensen uit de regio dichtbij huis over de beste oogheelkundige zorg kunnen beschikken. Mede door de samenwerking met de oogartsen van de Augenpraxis Ahaus kan patiënten worden gegarandeerd dat een behandeling altijd volgens het vereiste tijdschema verloopt. Daarbij gebeuren deze behandelingen in het SKB uiteraard volgens de strengste internationale normen en richtlijnen. Vroegtijdige diagnose belangrijk Bij een derde van de patiënten wordt het zien volgens de oogarts daarna beter. Bij een derde blijft het zien gelijk, maar wordt het proces van degeneratie sterk vertraagd of zelfs stilgezet. Helaas helpt de behandeling bij het overige deel van de patiënten niet. Maar waar we tot voor kort niets konden doen, kunnen we nu in elk geval bij twee derde van de patiënten wel wat doen, vertelt de oogarts. Hij benadrukt dat vroegtijdige diagnose van MD belangrijk is, want hoe vroeger de behandeling start des te meer succes het heeft. Voor een goede diagnose is onderzoek nodig. Dat gebeurt door bij een patiënt contrastvloeistof in de bloedbaan te spuiten, waarna foto s van het oog worden gemaakt. Boden: Blind worden is een grote angst voor veel mensen. Ik wil niets liever in mijn werk dan mensen helpen om zoveel mogelijk te blijven zien.

5 Nieuwe praktijk voor huid- en oedeemtherapie Het Streekziekenhuis Koningin Beatrix beschikt vanaf september over een huidtherapeut, die zich naast de afdeling dermatologie op poli 1 zal vestigen. De meeste huidtherapeutische behandelingen worden door de zorgverzekering vergoedt, mits deze op verwijzing van een arts zijn. juni 2010 pagina 9 Veilige lasertechnologie bij huidafwijkingen De behandelmogelijkheden bij huidafwijkingen in het Streekziekenhuis Koningin Beatrix op de afdeling dermatologie worden uitgebreid met lasertechnologie. Het SKB schaft hiervoor twee laserapparaten aan. Beschadigde huid Een huidtherapeut is gespecialiseerd in de behandeling van een beschadigde huid. Daarnaast behandelt de huidtherapeut ook op cosmetisch gebied huidproblemen zoals oedeem (vochtophoping), littekens, acne, pigmentvlekken, overbeharing, fijne rimpels en een verouderde huid. Huidtherapeutische en cosmetische behandelingen die de huidtherapeut aanbiedt zijn: oedeemtherapie, littekentherapie, acnetherapie, dieptepeelings zoals glycolzuurpeelings en microdermabrasie, camouflagetherapie, elektrische epilatie, het verwijderen van steelwratjes en verwijde bloedvaatjes en lasertherapie. Huidadvies Tijdens een gesprek wordt bekeken welke behandeling het best bij een patiënt past en wordt er een gericht huidadvies gegeven. De meeste huidtherapeutische behandelingen worden door de zorgverzekering vergoedt, mits deze op verwijzing van een arts zijn. De huidtherapeut heeft nauw contact met de afdeling dermatologie in het SKB. Dermatologieverpleegkundige Krista Harbers heeft een uitgebreid trainingsprogramma gevolgd om de vaatlaser straks te kunnen bedienen. Dermavitaal Ga voor meer informatie over de praktijk of vragen over de verschillende behandelingsmogelijkheden naar de website of neem contact op met mevrouw B. de Mul, telefoonnummer Vanaf september bent u van harte welkom voor een behandeling of een adviesgesprek. Huidtherapeut Brenda de Mul is gespecialiseerd in de behandeling van een beschadigde huid. Verdampende laser Eén apparaat, een verdampende laser, wordt ingezet bij de behandeling van huidafwijkingen die het voorstadium zijn van huidkanker. Het gebruik van deze technologie is een waardevolle aanvulling op de behandelingsmogelijkheden die de dermatologen nu al inzetten. Het betreft medisch geïndiceerde en daarmee verzekerde zorg. Vaatlaser Het tweede apparaat dat wordt aangeschaft is een zogeheten vaatlaser. Met dit apparaat kunnen oppervlakkige vaatafwijkingen worden behandeld. Te denken valt aan spatadertjes en couperose. Een deel van de behandelingen met de vaatlaser wordt vergoed door de verzekeraar. Het is ook mogelijk om tegen betaling een cosmetische laserbehandeling te ondergaan in het SKB. De tarieflijst is momenteel in ontwikkeling. Trainingsprogramma De verdampende laser wordt uitsluitend door de dermatologen bediend. Behandelingen met de vaatlaser worden grotendeels uitgevoerd door een dermatologieverpleegkundige of huidtherapeute, onder directe supervisie van een dermatoloog. De dermatologieverpleegkundige en huidtherapeute hebben hiervoor een uitgebreid trainingsprogramma gevolgd. Hoge eisen Laserbehandeling in het SKB is veilig. Dit komt in de eerste plaats door de aanwezige kennis bij de professionals. Ten tweede is het mogelijk om, indien nodig, direct een dermatoloog te raadplegen tijdens het vaatlaseren. In de derde plaats is een laserbehandeling veilig vanwege de hoge eisen die zijn gesteld aan de apparaten en het onderhoud. Het laseren vindt plaats in een speciaal hiervoor ingerichte ruimte binnen de polikliniek dermatologie. De planning is om met ingang van september lasertechnologie in te zetten. Eind augustus volgt verdere informatie over de mogelijkheden voor cosmetische vaatlaserbehandelingen en de hieraan verbonden kosten. Intensieve samenwerking versnelt behandeling huidkanker De dermatologen en plastisch chirurgen in het SKB werken al jaren intensief samen bij de behandeling van huidkanker en van huidafwijkingen die het voorstadium van huidkanker kunnen zijn. Als straks de beide poliklinieken zijn gerenoveerd, worden deze specialismen samengevoegd zodat patiënten nog sneller geholpen kunnen worden. Afspraak binnen twee weken Nadat een patiënt door de huisarts is doorverwezen, regelt het secretariaat van de poli dermatologie dat de patiënt binnen twee weken terecht kan bij één van de dermatologen, W. van den Berg of H. Rudel. De dermatoloog beoordeelt de huidafwijking en laat eventueel aanvullend onderzoek verrichten. In de meeste gevallen voert de dermatoloog de behandeling zelf uit, maar in een aantal gevallen is een plastisch chirurgische ingreep noodzakelijk. Dit is afhankelijk van de groeiwijze van de tumor, de plaats of grootte. Direct doorverwezen Als bij een eerste bezoek aan de dermatoloog al blijkt dat plastisch chirurgische operatie nodig is, wordt de patiënt direct doorverwezen naar één van de plastisch chirurgen, T. Lijftogt of O. Zöphel. Hij zal vervolgens een ingreep bespreken en plannen. Dermatoloog H. Rudel is één van de vier artsen die intensief samenwerken bij de behandeling van huidafwijkingen.

6 Veel licht en ruimte De winkel in de hal heeft een uitgebreid assortiment; servies, toiletartikelen, sieraden. SKB is het officiële ziekenhuis van De Graafschap De nieuwe hal van het Streekziekenhuis Koningin Beatrix valt direct op bij binnenkomst. Een grote ruimte en veel licht. Bezoekers van het SKB blijven bij binnenkomst even staan om het geheel in zich op te nemen. De winkel, de kapsalon en het restaurant: alles is vernieuwd en het assortiment uitgebreid. In de hal hebben de receptie en de beveiliging nieuwe werkplekken gekregen. Het Kwartier, het restaurant voor bezoekers en patiënten, is tegelijk met de verbouwing van de hal vernieuwd. Daarbij is het assortiment uitgebreid: verse sappen en luxe broodjes en in de zomermaanden ook vers fruit. Ook de winkel en de kapsalon hebben een facelift ondergaan. In de winkel zijn nu ook sieraden en servies van Landleven en Wiebe van der Zee te koop. De naastgelegen kapsalon oogt fris en modern. Binnentuin Achter de winkel en de kapsalon ligt, in een hoekje van de hal, de nieuwe binnentuin. Tachtig vierkante meter, voorzien van parasols, zodat bezoekers en patiënten niet in de volle zon hoeven te zitten. Je kunt er zelfs een ijsje eten, vertelt Dennis Plate, manager van het restaurant. We willen bezoekers en patiënten graag laten profiteren van ons vernieuwde aanbod. Daarom bieden wij twee kortingen aan; tegen inlevering van de kortingsbonnen op deze pagina kan een bezoeker of een patiënt een glas vers sap krijgen voor 1,00 in plaats van voor 2,50. Bij een knipbeurt in de kapsalon wordt, bij inlevering van de bon, een korting van 50 procent gegeven. De gastenservice is een netwerk van betrokken vrijwilligers die patiënten en bezoekers bijstaan. Netwerk van vrijwilligers Wie in de binnentuin gaat zitten, ziet aan de overkant van de hal de gastenservice en de patiënteninformatie. De gastenservice is een netwerk van betrokken vrijwilligers die patiënten en bezoekers bijstaan. Taken van de vrijwilligers zijn onder andere het uitreiken van voorlichtingsmateriaal, helpen bij het inschrijven voor voorlichtingsavonden, helpen bij het oproepen van de taxi, begeleiden van patiënten naar verpleegafdeling of polikliniek, enzovoort. Patiënteninformatie Bij Patiënteninformatie in de centrale hal kan men 24 uur per dag terecht voor informatie over een ziekte, aandoening, onderzoek of behandeling. Van maandag tot en met vrijdag zijn er overdag vrijwilligers om u te helpen. Op maandagochtend kunt u bij Patiënteninformatie terecht voor vragen over borstkanker. De borstkankervereniging houdt dan inloopspreekuur van tot uur. De inloopspreekuren zijn open en vrijblijvend. Uitstraling Bij de renovatie van het ziekenhuis en de inrichting van de hal is het SKB niet over één nacht ijs gegaan. Al in 2002 is men Bij Patiënteninformatie in de centrale hal kan men 24 uur per dag terecht. begonnen met het ontwerpen van een interieurstijl die bij het SKB past. We hebben nagedacht over ons imago en de sfeer die we willen uitstralen, vertelt hoofd dienstencentrum en voorzitter van de interieurcommissie Jo Huijsman. Hoe kunnen we onze eigen identiteit vertalen naar de nieuwe interieurstijl. De natuurlijke omgeving van ons ziekenhuis heeft ook sterk meegespeeld in de uiteindelijke keuze. We wilden een goede balans tussen binnen en buiten.

7 juni 2010 pagina 11 in nieuwe hal SKB Een impressie van de nieuwe hal en de winkel. De winkel, de kapsalon en het restaurant: alles is vernieuwd en het assortiment uitgebreid. Vijftig procent korting op een knipbeurt tegen inlevering van de bon op deze pagina. Een glas vers sap voor minder dan de helft van de prijs met de kortingsbon op deze pagina. In de nieuwe binnentuin een glas vers sap drinken, terwijl de zon op je gezicht schijnt. Het resultaat van deze afwegingen was voor het eerst zichtbaar bij de balie op de oogpoli. De balie, ontwikkeld door architecten- en ingenieursbureau De Jong Gortemaker Algra, dient als basis voor alle nieuwe balies in het ziekenhuis. Ook op afdeling D2/E2 en de nieuwe vrouw-kindafdeling is deze interieurstijl terug te vinden. Jo Huijsman: We willen graag dat ons imago professioneel, functioneel, transparant en vriendelijk is. Als we kijken naar de inrichting van de ruimtes is er een duidelijke relatie tussen binnen en buiten. Zo willen we graag dat anderen ons zien. Alles wat we voor ogen hadden, is terug te vinden in de nieuwe interieurstijl. Tegen inlevering van deze bon kunt u in Het Kwartier een glas vers sap krijgen voor 1,00 ipv 2,50. Kortingsbon Deze bon is goed voor 50% korting op een knipbeurt in de kapsalon van het SKB. Kortingsbon Deze actie is geldig tot en met 31 oktober Deze actie is geldig tot en met 31 oktober Beatrixpark BN Winterswijk Beatrixpark BN Winterswijk

8 juni 2010 pagina 13 Vrouw-kindeenheid SKB: bevallen in een huiselijke omgeving, voorzien van de beste specialistische zorg Zwangerschap, bevalling en kraamtijd doormaken in een sfeer die de thuissituatie zo dicht mogelijk benadert. Dat is de visie achter de vrouw-kindeenheid, een nieuwe afdeling in het Streekziekenhuis Koningin Beatrix. Daar komt het nodige bij kijken, vertelt Sandra ter Horst, die samen met Monique Beckers leiding geeft aan de professionals die deze zorg bieden. Ook fase twee, de verbouwing van de afdeling neonatologie, is inmiddels klaar. Daar zijn vier Neon-suites gebouwd, met elk twee plekken voor de verzorging van pasgeboren baby s met een vroege of moeilijke start. Bijzonder is dat in een suite ook plek is voor de moeder. Dat willen we graag: moeder - en de rest van het gezin - waar mogelijk dicht bij de pasgeborene laten zijn en betrekken bij de zorg voor het kindje. Door de inrichting van de afdeling kunnen we flexibel omspringen met bezoektijden. Partner Sandra vervolgt: In deze fase hebben we ook één van de zes te realiseren kraamsuites gebouwd. In een kraamsuite is alles aanwezig om de bevalling te laten plaatsvinden en na de geboorte goede zorg aan de moeder en de pasgeboren baby te geven. De partner van de kraamvrouw kan er indien gewenst blijven slapen, en we richten alles zo huiselijk mogelijk in. Ook zijn er twee tweepersoonskamers gerealiseerd. Fase drie omvat de realisatie van de overige vijf kraamsuites en nog een aantal patiëntenkamers. Als laatste worden de poli s van de kinderartsen en gynaecologie aangepast aan de eisen die nodig zijn voor een zo goed en soepel mogelijk verlopende behandeling. De nieuwe kinderafdeling is de eerste fase van de renovatie van de vrouw-kindeenheid. Op de nieuwe vrouw-kindafdeling van het SKB worden vrouwen en kinderen behandeld die onder de specialismen gynaecologie, verloskunde en kindergeneeskunde vallen. Om die specialismen te integreren, gaat een heel proces vooraf. Teammanager Sandra ter Horst: Eigenlijk begint het met het in elkaar schuiven van wat oorspronkelijk twee afdelingen waren: de kraam- en gynaecologieafdeling en de kind- en tienerafdeling. Sandra vervolgt: Wat we hebben gedaan is het team van de kraam- en gynaecologieafdeling meer leren over verzorging en verpleging van een specifieke groep pasgeboren baby s. Je kunt daarbij denken aan baby s met een infuusje, baby s onder de lamp, etcera. Het team van de kinder- en tienerafdeling heeft scholing gehad op het gebied van de verzorging van de kraamvrouw. Dat leidt tot het op elkaar aansluiten en uitwisselbaar zijn van de teams voor een deel van de werkzaamheden. Alle disciplines bij elkaar Om daadwerkelijk het ideaalbeeld van behandelen te bereiken is echter veel meer nodig. Het verbouwen en aanpassen van de verpleegafdelingen is dan een vereiste. Maar ook zorgen dat alle disciplines die nodig zijn, op elkaar aansluiten. Gynaecologie, verloskunde, neonatologie, kinderartsen, alle disciplines moeten dicht bij elkaar zitten. En dan niet alleen de poliklinieken, maar ook de verpleegafdelingen. Daar zijn we nu mee bezig, vertelt Sandra. Goede start Sandra ter Horst is enthousiast over de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de zorg voor vrouw en kind. We kunnen straks alle aandacht geven aan wat we belangrijk vinden. Dat betekent dat we de zorg rondom de bevalling, ook als er hulp bij nodig is, zo natuurlijk mogelijk laten verlopen. En in elk geval de start voor de pasgeborene zo goed mogelijk maken: doordat beide ouders zijn betrokken. Flexibele bezoektijden Ook goede voorlichting over en hulp bij het geven van borstvoeding - de eerste keuze van het SKB voor een pasgeborene - kan zo op een natuurlijke manier en goed gebeuren. En door de inrichting van de afdeling met de suites kunnen we flexibel omspringen met bezoektijden. In overleg is dan veel mogelijk. De nieuwe afdeling is naar verwachting begin volgend jaar helemaal klaar. De teammanagers Sandra ter Horst (links) en Monique Beckers geven samen leiding aan de vrouw-kindafdeling. Vier suites De eerste fase, de renovatie van de kinderafdeling, is begin dit jaar afgerond. De nieuwe kinderafdeling is voorzien van alle moderne faciliteiten, zowel voor de patiëntjes als hun ouders. Zo is er een mooie ruime speelkamer voor de kinderen, maar ook voor de ouders zijn kamers ingericht waar ze even kunnen ontspannen. Kunstenares Lucretia Kuijpers heeft de muren voorzien van vrolijke en interessante schilderingen. Dat willen we graag, het hele gezin betrekken bij de zorg voor het pasgeboren kind. Kunstenares Lucretia Kuijpers heeft de muren voorzien van vrolijke en interessante tekeningen.

9 juni 2010 pagina 15 SKB presteert goed bij behandeling hartpatiënten Uit vergelijkingen met andere ziekenhuizen blijkt dat het Streekziekenhuis Koningin Beatrix bovengemiddeld goed presteert bij de behandeling van mensen met een hartinfarct. Dat is mede te danken aan het werk dat wordt verzet om de kwaliteit van de zorg in het SKB te meten en vast te leggen in zogeheten prestatie-indicatoren. Transparante zorg Bij zorg van goede kwaliteit horen ook keuzevrijheid en transparantie. Op verschillende manieren moet het SKB dan ook verantwoording afleggen over de geleverde prestaties. De prestaties van het SKB en ervaringen van patiënten kunnen zo worden vergeleken met die van andere ziekenhuizen, om de kwaliteit van zorg goed te kunnen beoordelen. De uitkomsten van de metingen worden gebruikt bij benchmarks tussen ziekenhuizen (aantonen van kwaliteitsverschillen tussen ziekenhuizen), als publieksinformatie voor keuzebepaling van de beste zorg, als middel voor de uitoefening van de toezichtfunctie (Inspectie), ter bepaling van de mate van patiëntveiligheid (Centramed) en (bij onderhandelingen) door zorgverzekeraars. Het SKB vindt het belangrijk om transparant en inzichtelijk te maken hoe het presteert. Zo verzamelt het SKB onder andere gegevens voor: de Inspectie voor de Gezondheidszorg Zichtbare Zorg Ziekenhuizen VMS (Veiligheidsmanagementsysteem) Centramed (schadeverzekeraar) Om de prestaties van ziekenhuizen te kunnen controleren en vergelijken, zijn deze prestatie-indicatoren van overheidswege vastgesteld. Vast ligt welke gegevens een ziekenhuis moet bijhouden en op welke wijze dat moet gebeuren. Cardioloog Chris van der Lee is lid van de werkgroep die het bijhouden van de gegevens aanstuurt in het Streekziekenhuis Koningin Beatrix. Hij besteedt sinds twee jaar veel tijd aan het bijhouden van gegevens over hoe de afdeling cardiologie van het Streekziekenhuis Koningin Beatrix presteert bij de behandeling van mensen met een hartinfarct. Op tijd in beeld Toen we begonnen, hebben we de gegevens vergeleken met andere ziekenhuizen. Het SKB deed het goed, vergelijkbaar met andere ziekenhuizen. Maar het kan altijd beter. Een patiënt met een acuut hartinfarct is snel te herkennen. Het wordt moeilijker als de patiënt klachten heeft maar de meetgegevens niet eenduidig zijn. Terwijl dat juist het moment is dat een cardioloog in beeld wil komen: voordat er sprake is van schade. Daarom ben ik begonnen met het heel goed bijhouden van de gegevens van alle patiënten die we zien in onze cardiologiepraktijk, vertelt Chris van der Lee. De meeste tijd gaat daarbij zitten in de minder goed meetbare dingen. Hij doelt daarbij op bijvoorbeeld het verhaal van de patiënt over zijn klachten, en op het interpreteren van soms minieme veranderingen of afwijkingen in het ECG (elektrocardiogram of hartfilmpje) van een patiënt. Uitstekende resultaten Dankzij het vele werk dat wordt gestoken in het bijhouden van alle informatie over de circa duizend patiënten met een acuut hartinfarct die per jaar worden behandeld door de cardiologen, kan worden aangetoond dat deze aanpak succes heeft. Zodanig dat het ziekenhuis in Enschede de cardiologen van het SKB het vertrouwen geeft, en op hun oordeel afgaat wanneer er een patiënt wordt ingestuurd. Hoe sneller, hoe beter Hier in de Achterhoek blijkt bij patiënten de neiging groot om nog maar even af te wachten. Om de dokter nog maar niet lastig te vallen. En dat is jammer. Want uit de informatie die we hebben verzameld, blijkt dat zo snel mogelijk ingrijpen het beste is. Ik heb honderd keer liever dat een patiënt voor niets bij me komt, en dat ik hem kan geruststellen omdat zijn pijn in de borststreek maar een spierpijntje blijkt te zijn. Veel liever dat dan dat een patiënt me niet lastig valt, en vervolgens toch schade aan zijn hart oploopt die anders voorkomen had kunnen worden. Ook hierbij geldt, net als bij het gebruik van een AED (een apparaat dat de hartactie van een patiënt registreert) bij een hartritmestoornis: hoe sneller, hoe beter!, besluit Chris van der Lee zijn verhaal. Op de website van de NVZ, de vereniging van ziekenhuizen, kunnen bezoekers informatie over ziekenhuizen raadplegen en kunnen ziekenhuizen hun gegevens presenteren. Vage klachten Uit alle informatie die zo werd verzameld, bleek dat de meeste sterfgevallen door een hartinfarct in het SKB voorkwamen bij mensen die thuis al een paar dagen met vage klachten hadden rondgelopen. Dat was reden om te kiezen voor een meer offensieve behandeling van patiënten, in plaats van een meer behoudende, ook wel conservatieve aanpak genoemd. Een conservatieve aanpak is meer afwachtend, eigenlijk pas handelen als er goed meetbare indicaties voor een hartinfarct zijn. Met een offensieve aanpak bedoelen we dat we patiënten al snel insturen om te katheteriseren en te dotteren. Eigenlijk als het nog niet zo exact meetbaar is dat er een infarct dreigt. Meer op basis van het verhaal van de patiënt en zijn klachten. Dat betekent dat we elkaar als collega s scherp moeten houden, om te zorgen dat we de juiste diagnose stellen en de juiste beslissingen voor behandelingen nemen, vertelt Van der Lee. De patiënten van het SKB gaan voor het dotteren of een hartoperatie veelal naar het Medisch Spectrum Twente in Enschede. Cardioloog Chris van der Lee: Zo snel mogelijk ingrijpen is het beste. Ik heb honderd keer liever dat iemand voor niets bij me komt, dan dat hij hartproblemen oploopt die voorkomen hadden kunnen worden.

10 Op de foto staand v.l.n.r. R. Hüdepohl, H. Stroeken, P. Bouma en G. Gönning. Zittend v.l.n.r. mevrouw M. Nijman en mevrouw W. Wormgoor (op de foto ontbreekt mw. M. Jansen). juni 2010 pagina 17 Cliëntenraad SKB kritisch en betrokken De Cliëntenraad behartigt de belangen van patiënten en cliënten van het Streekziekenhuis Koningin Beatrix. De Cliëntenraad wil en krijgt steeds meer inspraak bij het ziekenhuisgebeuren. Dat gebeurt door regelmatig overleg te voeren met de directeur van het ziekenhuis, Henri Janssen, over onderwerpen als voeding, kwaliteitsbeleid, informatieverstrekking en privacy. De Cliëntenraad houdt ook een vinger aan de pols wat betreft de renovatie en verbouwing van het ziekenhuis, vooral als de privacy van patiënten aan de orde is. Afscheid twee leden Vanwege het aflopen van de zittingstermijn is eerder dit jaar afscheid genomen van twee leden; Rien Booden en Frans de Wit. Maar liefst zeven jaar hebben zij zich ingezet voor de Cliëntenraad en hebben zij zich betrokken getoond bij het wel en wee van de Cliëntenraad en het SKB. Eind vorig jaar was Marian Nijman-Hijink uit Aalten al toegetreden tot de Cliëntenraad. Sinds mei dit jaar zijn, vanwege het vertrek van de heren Booden en De Wit, twee nieuwe leden toegetreden; Willemien Wormgoor-Arfman uit Neede en Ruud Hüdepohl uit Winterswijk. Beiden lopen sinds december vorig jaar mee met de zittende CR-leden. Nieuwe folder De Cliëntenraad heeft sinds kort een nieuwe folder. De raad wil meer naamsbekendheid en wil vooral graag weten wat de mening is van patiënten en bezoekers over het SKB. In de nieuwe folder wordt onder andere uitgelegd wat de Cliëntenraad doet, wie er deel uitmaken van de raad en wat zijn bevoegdheden en rechten zijn. De folder ligt bij de receptie en vanaf eind 2010 in de folderrekken op alle poli s. Brievenbus De raad wil het contact met de achterban vergroten. Op de SKB-directeur Henri Janssen nam onlangs de nieuwe folder van de Cliëntenraad in ontvangst uit handen van Rien Booden en Huub Stroeken (rechts). laatste pagina van de folder kan iedereen daarom zijn adviezen, opmerkingen of suggesties over het SKB kwijt. Deze pagina kan worden opgestuurd naar het secretariaat van de Cliëntenraad, maar ook in de brievenbus van de Cliëntenraad worden gedeponeerd. De brievenbus hangt in de centrale hal bij de receptie. Stichting Vrienden SKB maakt zich hard voor golfkarretje Patiënten en bezoekers van het Streekziekenhuis Koningin Beatrix die slecht ter been zijn, kunnen binnenkort gebruik maken van een golfkarretje die hen naar de gewenste poli of afdeling brengt. Het golfkarretje is een gift van de Stichting Vrienden van het SKB. Deze stichting probeert op allerlei manieren geld in te zamelen om grote én kleine projecten in het SKB te financieren. Projecten die ertoe bijdragen dat het ziekenhuisverblijf voor patiënten wat minder zwaar is. Lange gangen Het ziekenhuis is een groot gebouw met lange gangen, waar soms flinke afstanden moeten worden afgelegd, aldus Rob Klein Goldewijk van de stichting Vrienden van het SKB. Niet iedere patiënt of bezoeker is in staat deze afstanden zelfstandig te overbruggen. Uiteraard zijn er voldoende rolstoelen en rollators ter beschikking, maar we willen nog meer doen voor patiënten en bezoekers. Het SKB is een gastvrij ziekenhuis waar voortdurend gewerkt wordt aan het verbeteren van de service. De stichting Vrienden is daar een groot voorstander van, en is zo op het idee gekomen het ziekenhuis een golfkarretje te schenken. Boot Vanaf welke datum de golfkar daadwerkelijk ingezet gaat worden is nog niet helemaal duidelijk. Hij staat nu nog op een boot ergens op de Atlantische oceaan, dus het is nog lastig om aan te geven wanneer hij precies gebruiksklaar in het SKB is. We proberen dit zo spoedig mogelijk gereed te hebben, vertelt Klein Goldewijk. Dankzij de golfkar hoeven patiënten en bezoekers die slecht ter been zijn straks niet meer de lange gang af te lopen. De stichting Vrienden voorzag de afdeling spoedeisende hulp eerder dit jaar van een partij knuffelberen. Knuffelberen en muurschilderingen Maar de stichting heeft het afgelopen jaar meer voor elkaar gekregen. Zo werden zeven rollators aangeschaft en kreeg de afdeling spoedeisende hulp een partij knuffelberen voor kinderen die daar zijn behandeld. Dankzij giften van verenigingen zoals dit jaar de Nordic Walking Vereniging Winterswijk en de handwerkdames (voorheen de Unie Van Vrijwilligers), slaagt de stichting er zo steeds weer in om dergelijke middelen aan te schaffen. Verder heeft de stichting kunstenares Lucretia Kuijpers begin dit jaar ingeschakeld om de muren van de nieuwe kinderafdeling te voorzien van leuke en interessante schilderingen, zodat de kinderafdeling wat meer kleur heeft gekregen.

11 juni 2010 pagina 19 Oncologische zorg in SKB door patiënt en organisaties gewaardeerd Het Streekziekenhuis Koningin Beatrix is er voor patiënten met alle vormen van kanker. De meest voorkomende vormen worden er behandeld. Voor zeldzame of moeilijk behandelbare vormen van kanker wordt intensief samengewerkt met gespecialiseerde ziekenhuizen. Mensen met kanker maken een zware tijd door. Daarom streeft het SKB naar snelle toegang tot de poli en behandeling. De Oncologiemarkt die op 22 april werd gehouden was een succes. Patiënten waren tevreden over het ruime aanbod aan informatie dat werd gepresenteerd. Met de kleinschaligheid en persoonlijke en betrokken zorg worden patiënten niet alleen medisch, maar ook psychisch ondersteund. Met de in april gehouden oncologiemarkt laat het SKB zien dat het ook aandacht schenkt aan de mogelijkheden tot nazorg, als de patiënt het ziekenhuis heeft verlaten. Want lang niet altijd is bekend hoe breed het scala aan begeleidende en ondersteunende mogelijkheden is. Patiënten enthousiast over oncologiemarkt Enthousiaste zorgverleners en standhouders verzorgden tijdens de oncologiemarkt op donderdag 22 april interessante presentaties bij een ontspannen sfeer. Ongeveer 130 mensen bezochten de oncologiemarkt, die in de ruime, nieuwe hal van het SKB was opgezet. Patiënten reageerden enthousiast. Goed dat dit georganiseerd wordt, was een veelgehoorde reactie. Een breed scala aan onderwerpen, was een andere reactie. Ook de nieuwe hal oogstte veel bewondering. De presentaties sloten goed aan bij het thema van de markt. Hein Voskamp, psychotherapeut in het Nijmeegs Kenniscentrum Chronische Vermoeidheid, gaf een presentatie over vermoeidheid. Tomas Rejda, bedrijfsarts in het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis Amsterdam hield een lezing over werk en werkhervatting. Gynaecoloog René Gerritse hield ten slotte een boeiend verhaal over het behoud van vruchtbaarheid na kankertherapie. Ga zo door, dit is belangrijk, aldus een tevreden bezoeker. Afsluitend werd het minicongres Toekomst na Kanker gehouden voor hulpverleners van het SKB. Lastmeter De Lastmeter is een middel om structureel aandacht te besteden aan mogelijke psychosociale problemen van een patiënt. Aanleiding voor de invoering van deze Lastmeter is dat een kwart van alle patiënten tijdens of na het behandeltraject zoveel problemen ervaart, dat verwijzing naar een gespecialiseerde psychosociale hulpverlener nodig is. Nu maakt slechts 10 procent van alle kankerpatiënten gebruik van deze professionele hulp. Door tijdige (h)erkenning en verwijzing naar de juiste hulpverlener, kan de kwaliteit van leven en tevredenheid over de medische zorg worden verhoogd. Het is van belang dat een patiënt op de hoogte is van het aanbod van psychosociale signalering van het SKB en met de juiste hulpverleners in gesprek gaat. Hiervoor is een informatiefolder en een sociale kaart ontwikkeld. Op de sociale kaart wordt het externe en interne netwerk van zorg- en hulpverleners, gespecialiseerd in oncologische zorg, aangegeven. Goede oncologische zorg volgens patiënten Samen met aangesloten patiëntenorganisaties heeft de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) een patiëntenwijzer voor de oncologische zorg opgesteld, waarin wordt beschreven wat kankerpatiënten verwachten van de kankerzorg. De informatie in de patiëntenwijzer gaat over de organisatie van de zorg in het ziekenhuis. Het is belangrijk dat de kankerzorg goed georganiseerd is, omdat deze complex is. Er zijn verschillende artsen en afdelingen betrokken. Hoe beter de organisatie, hoe beter de zorg. De patiëntenorganisaties stellen een aantal voorwaarden aan de organisatie van de zorg, zoals: Het ziekenhuis heeft artsen en verpleegkundigen die zijn gespecialiseerd in kankerzorg. Zorgverleners en afdelingen in het ziekenhuis werken samen, met elkaar en ook met bijvoorbeeld huisarts en thuiszorg. De patiënt krijgt de juiste informatie op het juiste moment. Zorgverleners hebben aandacht voor de mens achter de patiënt. Patiënten en hun naasten moeten verwezen worden naar maatschappelijke of psychische hulp als dat nodig is of als ze dat willen. Er zijn inmiddels drie patiëntenwijzers online: bloed- en lymfklierkanker, dikkedarmkanker en borstkanker. Het SKB voldoet in alle drie de gevallen aan de eisen zoals ze door de patiëntenorganisatie worden gesteld. Hier zijn we erg blij mee, want de NFK is als belangenbehartiger van de patiënt een belangrijke partij voor het SKB. Meer informatie is te vinden via of via Sponsorloop SKB levert twee hoofdhuidkoelers op De sponsorloop van het Streekziekenhuis Koningin Beatrix op zaterdag 12 juni was in alle opzichten geslaagd. Ruim 275 mensen renden of wandelden voor de actie Loop mee voor een koel doel en brachten zo bijna euro bij elkaar. Genoeg om een hoofdhuidkoeler aan te schaffen, waarmee het doel van de sponsorloop is behaald. De actie was een initiatief van de afdeling Oncologie en had als doel geld in te zamelen voor de aanschaf van een hoofdhuidkoeler. Dit apparaat kan mogelijk haarverlies voorkomen bij patiënten die behandeld worden met chemotherapie. Na afloop van de sponsorloop maakte de stichting Roparun, die zich inzet voor mensen met kanker, bekend dat het geld beschikbaar stelt voor een tweede hoofdhuidkoeler voor het SKB. Deelnemers aan de sponsorloop waren medewerkers van het SKB, familieleden, (ex)-patiënten, huisartsen en specialisten, maar ook leden van wandelverenigingen. Ongeveer 275 mensen, jong en oud, deden mee aan de sponsorloop van het SKB op 12 juni.

Allergiewijzer Allergovit

Allergiewijzer Allergovit 1/5 Keel-, neus- en oorheelkunde (KNO) Allergiewijzer Allergovit Allergiewijzer van Prikkuur met Inleiding U bent met uw arts overeengekomen dat een prikkuur voor u een oplossing kan zijn voor uw hooikoorts

Nadere informatie

Welkom op de polikliniek voor kinderen met allergische klachten

Welkom op de polikliniek voor kinderen met allergische klachten Welkom op de polikliniek voor kinderen met allergische klachten Albert Schweitzer ziekenhuis augustus 2012 pavo 0916 Inleiding U bent door uw arts verwezen naar de polikliniek voor kinderen met allergische

Nadere informatie

Voedselprovocatie. Havenziekenhuis. april 2012

Voedselprovocatie. Havenziekenhuis. april 2012 Voedselprovocatie april 2012 Een allergie is een reactie van het afweersysteem van het lichaam gericht tegen niet schadelijke stoffen als stuifmeel, huidschilfers of voedingsmiddelen met allergische klachten

Nadere informatie

Algemene informatie polikliniek Cardiologie

Algemene informatie polikliniek Cardiologie Algemene informatie polikliniek Cardiologie U heeft binnenkort een afspraak op de polikliniek Cardiologie van het Havenziekenhuis. In deze folder leest u wat er op deze poli gebeurt en welke onderzoeken

Nadere informatie

Afdeling Verloskunde

Afdeling Verloskunde Afdeling Verloskunde Vrouw en Kind Centrum Zutphen Op afdeling Verloskunde wordt u opgenomen tijdens uw zwangerschap of rond de bevalling. De afdeling Verloskunde is een onderdeel van het Vrouw en Kind

Nadere informatie

Informatie over de behandeling bij diabetes (suikerziekte)

Informatie over de behandeling bij diabetes (suikerziekte) Diabeteszorg Informatie over de behandeling bij diabetes (suikerziekte) Vanwege suikerziekte (diabetes mellitus) wordt u doorgestuurd naar de diabetespolikliniek van het Havenziekenhuis. Diabetes mellitus

Nadere informatie

Spoedeisende Hulp en triage

Spoedeisende Hulp en triage Spoedeisende Hulp en triage Welkom op de afdeling Spoedeisende Hulp (SEH) van het Laurentius Ziekenhuis. Op de afdeling SEH komen dagelijks 40 tot 70 patiënten. Een kwart van deze personen wordt met de

Nadere informatie

Maculadegeneratie (MD)

Maculadegeneratie (MD) Maculadegeneratie (MD) Deze folder is samengesteld door de oogartsen prof.dr. C. B. Hoyng en prof.dr. J.E.E. Keunen. Inleiding In deze folder vindt u informatie over de leeftijdsgebonden maculadegeneratie

Nadere informatie

Avastin-injecties bij natte maculadegeneratie en macula-oedeem

Avastin-injecties bij natte maculadegeneratie en macula-oedeem Avastin-injecties bij natte maculadegeneratie en macula-oedeem Albert Schweitzer ziekenhuis Polikliniek Oogheelkunde mei 2012 pavo 0642 Inleiding Uw oogarts heeft met u besproken dat uw oogaandoening behandeld

Nadere informatie

Ondersteunende zorg voor mensen met kanker

Ondersteunende zorg voor mensen met kanker Ondersteunende zorg voor mensen met kanker Máxima Oncologisch Centrum (MOC) Inleiding Als u van uw behandelend arts te horen krijgt dat u kanker heeft, krijgen u en uw naasten veel informatie en emoties

Nadere informatie

Welkom op verpleegafdeling 3-Oost

Welkom op verpleegafdeling 3-Oost Welkom op verpleegafdeling 3-Oost gemini-ziekenhuis.nl Inhoudsopgave Op welke kamer ligt u en wie is uw hoofdbehandelaar? 3 Globale dagindeling 3 Het behandelteam 3 Wat mag u van ons verwachten 4 Elke

Nadere informatie

Welkom op verpleegafdeling F

Welkom op verpleegafdeling F Welkom op verpleegafdeling F Welkom U bent opgenomen in het Albert Schweitzer ziekenhuis, locatie Zwijndrecht. In de folder vertellen we graag hoe de gang van zaken is op verpleegafdeling F en met welke

Nadere informatie

SUIKERZIEKTE EN HET OOG (DIABETISCHE RETINOPATHIE)

SUIKERZIEKTE EN HET OOG (DIABETISCHE RETINOPATHIE) SUIKERZIEKTE EN HET OOG (DIABETISCHE RETINOPATHIE) 1096 Wat is diabetische retinopathie? Diabetische retinopathie is een complicatie van suikerziekte (diabetes), waarbij veranderingen optreden in de bloedvaten

Nadere informatie

AANMELDINGSFORMULIER ONCOLOGISCHE NAZORG HERSTEL & BALANS OF FYSIEKE TRAINING

AANMELDINGSFORMULIER ONCOLOGISCHE NAZORG HERSTEL & BALANS OF FYSIEKE TRAINING AANMELDINGSFORMULIER ONCOLOGISCHE NAZORG HERSTEL & BALANS OF FYSIEKE TRAINING Om in aanmerking te komen voor Oncologische Nazorg dient u het aanmeldingsformulier invullen en binnen drie weken retourneren

Nadere informatie

PATIËNTEN INFORMATIE. Laseren. Poli Plastische Chirurgie

PATIËNTEN INFORMATIE. Laseren. Poli Plastische Chirurgie PATIËNTEN INFORMATIE Laseren Poli Plastische Chirurgie 2 PATIËNTENINFORMATIE Door middel van deze informatiefolder wil de polikliniek Plastische Chirurgie van het Maasstad Ziekenhuis u informeren over

Nadere informatie

Scheelzien. Oogheelkunde

Scheelzien. Oogheelkunde 1/5 Oogheelkunde Scheelzien Inleiding Scheelzien betekent dat twee ogen niet meer samen op één punt gericht staan. Er zijn verschillende manieren van scheel kijken. Zo kan het afwijkende oog naar binnen

Nadere informatie

Centrumlocatie. Voedselprovocatie. Afdeling Allergologie

Centrumlocatie. Voedselprovocatie. Afdeling Allergologie Centrumlocatie Voedselprovocatie Afdeling Allergologie Met u is afgesproken dat u een voedselprovocatie zult doen. Dit is tot op heden de enige test waarin nagegaan kan worden of u een echte reactie krijgt

Nadere informatie

Afdeling oncologie 361

Afdeling oncologie 361 Afdeling oncologie 361 Wat u moet weten mca.nl Inhoudsopgave Belangrijke telefoonnummers 3 Welkom op de afdeling oncologie 3 Hoe bereikt u de afdeling? 3 Het specialisme oncologie 3 De medewerkers van

Nadere informatie

Afdeling Spoedeisende hulp (SEH) B54

Afdeling Spoedeisende hulp (SEH) B54 Afdeling Spoedeisende hulp (SEH) B54 Welkom op de afdeling Spoedeisende Hulp (SEH) van het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis in Nijmegen. Per jaar melden zich 28.000 mensen op de SEH voor een medische behandeling,

Nadere informatie

Fysieke training tijdens en/of na kankerbehandeling

Fysieke training tijdens en/of na kankerbehandeling FYSIOTHERAPIE Fysieke training tijdens en/of na kankerbehandeling BEHANDELING Fysieke training tijdens en/of na kankerbehandeling Als u te maken krijgt met kanker is dit zeer ingrijpend. Tijdens en na

Nadere informatie

Interne Geneeskunde Oncologie Dagcentrum

Interne Geneeskunde Oncologie Dagcentrum Interne Geneeskunde Oncologie Dagcentrum Expertisecentrum voor infuustherapie en medische interventies Interne Geneeskunde Oncologie U bent door uw behandelend arts doorverwezen naar het Dagcentrum van

Nadere informatie

Slijtage van het netvlies

Slijtage van het netvlies Slijtage van het netvlies Maculadegeneratie (MD) Deze folder geeft u informatie over de diagnose maculadegeneratie (MD). Dit wordt in de volksmond ook wel slijtage van het netvlies genoemd. De diagnose

Nadere informatie

Praktische informatie

Praktische informatie Praktische informatie Patiënten Informatie Map Maagkanker Deze map is eigendom van: Patiëntensticker Uw behandelend arts is: Bij bijzonderheden waarschuwen (contactpersoon): Naam:... Telefoonnummer:...

Nadere informatie

Avastin bij acute maculadegeneratie

Avastin bij acute maculadegeneratie Avastin bij acute maculadegeneratie De oogarts heeft bij u natte maculadegeneratie vastgesteld en de mogelijkheid van behandeling met Avastin - injecties. In deze folder leest u meer over deze ziekte en

Nadere informatie

Dagbehandeling oncologie

Dagbehandeling oncologie Dagbehandeling oncologie Wat u moet weten mca.nl Inhoudsopgave 1. Dagbehandeling oncologie 2. Verpleegkundig spreekuur 3. Bloeduitslagen 4. Telefonisch consult 5. De verpleegkundige zorg 6. Uw verblijf

Nadere informatie

Polikliniek Cardiologie en Thoraxchirurgie

Polikliniek Cardiologie en Thoraxchirurgie Centrumlocatie U heeft van uw arts een verwijzing gekregen voor de cardioloog. De cardioloog onderzoekt en behandelt patiënten onder andere op de polikliniek Cardiologie. Waarschijnlijk is u hierover al

Nadere informatie

UMC St Radboud. Verpleegkundig spreekuur voor ziekte van Crohn of Colitis Ulcerosa

UMC St Radboud. Verpleegkundig spreekuur voor ziekte van Crohn of Colitis Ulcerosa UMC St Radboud Verpleegkundig spreekuur voor ziekte van Crohn of Colitis Ulcerosa Patiënteninformatie Van uw behandelende arts heeft u gehoord dat u de ziekte van Crohn of Colitis Ulcerosa heeft. Een ziekte

Nadere informatie

Melanoom. Wat is een melanoom? Hoe krijgt u een melanoom? Welke klachten geeft een melanoom en hoe ziet een melanoom eruit?

Melanoom. Wat is een melanoom? Hoe krijgt u een melanoom? Welke klachten geeft een melanoom en hoe ziet een melanoom eruit? Melanoom Huidkanker, kwaadaardige moedervlek Wat is een melanoom? Een melanoom is een vorm van huidkanker die ontstaat uit pigmentcellen (melanocyten). pigmentcellen komen vooral voor in de huid. In groepjes

Nadere informatie

Maculadegeneratie. Oogheelkunde

Maculadegeneratie. Oogheelkunde 1/7 Oogheelkunde Maculadegeneratie Inleiding Maculadegeneratie is een aandoening van het centrale gedeelte van het netvlies, de macula lutea, of gele vlek. U kunt het vergelijken met een fototoestel waarbij

Nadere informatie

hartfalen polikliniek

hartfalen polikliniek Cardiologie hartfalen polikliniek 1 2 Inleiding Uw cardioloog heeft bij u de diagnose hartfalen gesteld. Hij verwijst u daarom door naar de hartfalenverpleegkundige op de poli cardiologie. In deze folder

Nadere informatie

H.362201.0715. Anesthesie en opname bij kinderen

H.362201.0715. Anesthesie en opname bij kinderen H.362201.0715 Anesthesie en opname bij kinderen Inleiding U heeft met de behandelend arts afgesproken dat uw kind een behandeling onder narcose moet ondergaan. Dit kan voor u en uw kind een spannende en

Nadere informatie

Informatiebrochure voor patiënten Samen naar een gezond gewicht

Informatiebrochure voor patiënten Samen naar een gezond gewicht Informatiebrochure voor patiënten Samen naar een gezond gewicht De Nederlandse Obesitas Kliniek, het centrum voor patiënten met morbide obesitas De Nederlandse Obesitas Kliniek (NOK) is hét centrum van

Nadere informatie

Polikliniek Oogheelkunde

Polikliniek Oogheelkunde Polikliniek Oogheelkunde U bent doorverwezen naar polikliniek Oogheelkunde van het Radboudumc in Nijmegen. In deze folder wordt informatie gegeven over de gang van zaken op de polikliniek. Als u na het

Nadere informatie

EEN INJECTIE IN HET OOG

EEN INJECTIE IN HET OOG EEN INJECTIE IN HET OOG 1105 Intravitreale injectie In overleg met uw oogarts is besloten om een injectie in het oog te plaatsen. Deze behandeling wordt ook wel een intravitreale injectie genoemd. Vaak

Nadere informatie

Littekencorrectie. Het verbeteren van littekens door de plastisch chirurg

Littekencorrectie. Het verbeteren van littekens door de plastisch chirurg Littekencorrectie Het verbeteren van littekens door de plastisch chirurg 2 Bij beschadiging van de huid als gevolg van een operatieve behandeling, een ongeval of een brandwond treedt littekenvorming op.

Nadere informatie

Interne Geneeskunde Allergologie Immunotherapie met inhalatieallergenen

Interne Geneeskunde Allergologie Immunotherapie met inhalatieallergenen Interne Geneeskunde Allergologie Immunotherapie met inhalatieallergenen Desensibilisatie Interne Geneeskunde Allergologie Inleiding U reageert allergisch op stuifmeel, huisstofmijt, of huidschilfers van

Nadere informatie

Oogheelkunde. Maculadegeneratie. www.catharinaziekenhuis.nl

Oogheelkunde. Maculadegeneratie. www.catharinaziekenhuis.nl Oogheelkunde Maculadegeneratie www.catharinaziekenhuis.nl Inhoud Wat is de macula?... 3 Wat zijn de gevolgen van MD?... 3 De belangrijkste typen MD... 4 Seniele MD... 4 Juveniele MD... 4 Waaruit bestaat

Nadere informatie

Behandeling met Avastin in het oog

Behandeling met Avastin in het oog Oogheelkunde Behandeling met Avastin in het oog Inleiding De oogarts heeft bij u een oogafwijking vastgesteld. In overleg met u is besloten om dit te gaan behandelen met Avastin. Dit is een geneesmiddel

Nadere informatie

dagbehandeling bij kinderen

dagbehandeling bij kinderen patiënteninformatie dagbehandeling bij kinderen Binnenkort wordt uw kind voor een behandeling of ingreep opgenomen op afdellng Dagbehandeling, locatie F1. Wat kunt u thuis doen om uw kind voor te bereiden

Nadere informatie

Wat vraag ik aan mijn arts?

Wat vraag ik aan mijn arts? Wat vraag ik aan mijn arts? Tips voor in de spreekkamer mca.nl Inhoudsopgave Tijdens het consult 3 Uw voorbereiding 3 Informatie die u kunt geven aan uw arts 4 Vragen over het onderzoek 5 Vragen over behandeling,

Nadere informatie

Keel-, neus- en oorheelkunde Kindergeneeskunde. Patiënteninformatie. Trommelvliesbuisje. Operatie bij kinderen. Slingeland Ziekenhuis

Keel-, neus- en oorheelkunde Kindergeneeskunde. Patiënteninformatie. Trommelvliesbuisje. Operatie bij kinderen. Slingeland Ziekenhuis Keel-, neus- en oorheelkunde Kindergeneeskunde Trommelvliesbuisje i Patiënteninformatie Operatie bij kinderen Slingeland Ziekenhuis Algemeen De specialist heeft u het advies gegeven om bij uw kind een

Nadere informatie

dagopname op de afdeling dagbehandeling

dagopname op de afdeling dagbehandeling patiënteninformatie dagopname op de afdeling dagbehandeling In overleg met uw arts heeft u besloten tot opname op de afdeling Dagbehandeling in het Onze lieve Vrouwe Gasthuis (OLVG). Op de afdeling Dagbehandeling

Nadere informatie

AEGON Zorgverzekering AEGON ZorgConsulent / AEGON Privé Zorgpakket

AEGON Zorgverzekering AEGON ZorgConsulent / AEGON Privé Zorgpakket AEGON Zorgverzekering AEGON ZorgConsulent / AEGON Privé Zorgpakket Omdat alleen de beste zorg voor u goed genoeg is AEGON Ziektekosten onderscheidt zich als een kwalitatieve zorgverzekeraar met hart voor

Nadere informatie

Logboek Polikliniek hartfalen

Logboek Polikliniek hartfalen Logboek Polikliniek hartfalen Inleiding Uw cardioloog heeft u naar de hartfalenpolikliniek verwezen. De hartfalenverpleegkundige is er om u te begeleiden hoe u met uw hartklachten om kunt gaan. Hij/zij

Nadere informatie

Patiënteninformatie. Het Downteam van het Martini Ziekenhuis. Het Downteam van het Martini Ziekenhuis 1

Patiënteninformatie. Het Downteam van het Martini Ziekenhuis. Het Downteam van het Martini Ziekenhuis 1 Patiënteninformatie Het Downteam van het Martini Ziekenhuis Het Downteam van het Martini Ziekenhuis 1 Het Downteam van het Martini Ziekenhuis Polikliniek Kindergeneeskunde, route 2.2 Telefoon (050) 524

Nadere informatie

Tia Service Radboud universitair medisch centrum

Tia Service Radboud universitair medisch centrum Tia Service Inleiding In overleg met uw behandelend arts bent u doorverwezen naar de TIA poli op de polikliniek Neurologie of Spoedeisende Hulp van het Radoudumc. Dit omdat u kortgeleden mogelijk kortdurend

Nadere informatie

Een aandoening van de oogzenuw

Een aandoening van de oogzenuw Een aandoening van de oogzenuw Glaucoom Informatie voor patiënten F0312-3415 juli 2014 Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl MCH Antoniushove, Burgemeester Banninglaan 1 Postbus 411, 2260 AK Leidschendam

Nadere informatie

Kanker in het hoofd-halsgebied

Kanker in het hoofd-halsgebied Kanker in het hoofd-halsgebied Afdeling Keel- Neus- en Oorheelkunde Deze patiënteninformatie map is eigendom van: Naam: Adres: Postcode: Plaats: Telefoon: 10-2015-6094 Geachte... U heeft een bezoek gebracht

Nadere informatie

Koninklijke Visio expertisecentrum voor slechtziende en blinde mensen

Koninklijke Visio expertisecentrum voor slechtziende en blinde mensen Koninklijke Visio expertisecentrum voor slechtziende en blinde mensen Perspectief voor iedereen In Nederland krijgen jaarlijks duizenden mensen te maken met blijvende slechtziendheid of blindheid. Wanneer

Nadere informatie

Jodiumhoudende contrastmiddelen Informatie voor patiënten

Jodiumhoudende contrastmiddelen Informatie voor patiënten Jodiumhoudende contrastmiddelen Informatie voor patiënten Afdeling radiologie Welke contrastmiddelen? Deze informatie gaat over jodiumhoudende contrastmiddelen die bij radiologische onderzoeken in bloedvaten

Nadere informatie

Hartrevalidatie. Uw afspraak. U wordt verwacht op: datum:. tijdstip:...

Hartrevalidatie. Uw afspraak. U wordt verwacht op: datum:. tijdstip:... Hartrevalidatie Uw afspraak U wordt verwacht op: datum:. tijdstip:... Inhoudsopgave Hartrevalidatie... 1 Waarom hartrevalidatie... 1 De belangrijkste doelen van hartrevalidatie zijn:... 1 Hoe komt u in

Nadere informatie

Maatschap Oogheelkunde. Behandeling van natte Maculadegeneratie met Avastin

Maatschap Oogheelkunde. Behandeling van natte Maculadegeneratie met Avastin Maatschap Oogheelkunde Behandeling van natte Maculadegeneratie met Avastin Algemeen Uw behandelend arts heeft met u gesproken over de mogelijkheid van een behandeling met Avastin-injecties. Om u zo goed

Nadere informatie

COPD: uw opname van dag tot dag

COPD: uw opname van dag tot dag Longgeneeskunde COPD: uw opname van dag tot dag www.catharinaziekenhuis.nl Inhoud De opnamedag (dag 0)... 4 Wat gebeurt elke ochtend... 5 Dag 1... 6 Dag 2... 7 Dag 3... 7 Dag 4... 7 Dag 5... 8 Dag 6...

Nadere informatie

Opname bij Chirurgie

Opname bij Chirurgie Opname bij Chirurgie Inhoudsopgave Waar vind ik de verpleegafdelingen Chirurgie?...3 De planning van mijn opname en operatie...3 1. Vóór de opname...3 1.1 Pre-operatief onderzoek en intakegesprekken...3

Nadere informatie

Mijlpaal: 1 jaar Samen Zorgen voor Twente

Mijlpaal: 1 jaar Samen Zorgen voor Twente Mijlpaal: 1 jaar Samen Zorgen voor Twente De eerste resultaten van de samenwerking tussen MST en ZGT zijn onder handbereik. In januari 2015 start het gezamenlijke initiatief om de best mogelijke geboortezorg

Nadere informatie

Spataderen. Behandelingen. Poli (Vaat)chirurgie Poli Dermatologie

Spataderen. Behandelingen. Poli (Vaat)chirurgie Poli Dermatologie 00 Spataderen Behandelingen Poli (Vaat)chirurgie Poli Dermatologie Inleiding In overleg met de (vaat)chirurg of dermatoloog heeft u een afspraak gemaakt voor de behandeling van spataderen. Deze operatie

Nadere informatie

Buisjeswijzer. Keel- neus- en oorheelkunde

Buisjeswijzer. Keel- neus- en oorheelkunde 1/5 Keel- neus- en oorheelkunde Buisjeswijzer Inleiding Uw kind heeft een trommelvliesbuisje laten plaatsen. In deze brochure krijgt u praktische adviezen aangeboden. Informatie over de ingreep zelf kunt

Nadere informatie

Hartrevalidatie. Poli Hartrevalidatie

Hartrevalidatie. Poli Hartrevalidatie 00 Hartrevalidatie Poli Hartrevalidatie Waarom hartrevalidatie? Een hartaandoening is een ingrijpende gebeurtenis. Het kan grote lichamelijke en psychische gevolgen hebben. Het vertrouwen in uw eigen lichaam

Nadere informatie

ImmunotherapIe een injectiekuur wat is het? Voor wie? hoe gebeurt het?

ImmunotherapIe een injectiekuur wat is het? Voor wie? hoe gebeurt het? Immunotherapie Immunotherapie De behandeling van allergie bestaat uit drie stappen: 1. het zoveel mogelijk vermijden van de stof die allergische klachten veroorzaakt (bijvoorbeeld saneren van de slaapkamer);

Nadere informatie

Hersenoperatie. Informatie voor patiënten. Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl

Hersenoperatie. Informatie voor patiënten. Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl Hersenoperatie Informatie voor patiënten F0647-3415 december 2011 Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl MCH Antoniushove, Burgemeester Banninglaan 1 Postbus 411, 2260 AK Leidschendam 070 357 44

Nadere informatie

Openingstijden poliklinieken De poliklinieken zijn geopend van maandag t/m vrijdag van 07.45-17.00 uur.

Openingstijden poliklinieken De poliklinieken zijn geopend van maandag t/m vrijdag van 07.45-17.00 uur. Openingstijden poliklinieken De poliklinieken zijn geopend van maandag t/m vrijdag van 07.45-17.00 uur. Om in de polikliniek geholpen te worden, hebt u altijd een pasje van ons ziekenhuis nodig. Dit kunt

Nadere informatie

huidtest Wilhelmina Kinderziekenhuis

huidtest Wilhelmina Kinderziekenhuis Wilhelmina Kinderziekenhuis huidtest Wat staat er in deze folder Inleiding voor ouders 2 Informatie voor jongeren vanaf 12 jaar 4 Huidtest 6 Tips 12 Wil je meer weten? 12 Voor ouders: voorbereiding en

Nadere informatie

Diabetes en zwangerschap

Diabetes en zwangerschap Afdeling: Onderwerp: Gynaecologie 1 In het kort Bij diabetes (suikerziekte) is er te veel suiker (glucose) in uw bloed: de bloedsuikerspiegel is te hoog. Diabetes kan al bestaan voordat u zwanger bent,

Nadere informatie

Deel 2. Kanker van de vulva

Deel 2. Kanker van de vulva . Kanker van de vulva Inhoud Wat is kanker van de vulva? 1 Aantallen 2 Het ontstaan van kanker van de vulva 3 Uitzaaiingen 3 Onderzoek 4 Behandeling 4 Mogelijke bijwerkingen en complicaties van de behandelingen

Nadere informatie

Uw rechten en plichten als patiënt

Uw rechten en plichten als patiënt Uw rechten en plichten als patiënt In de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Wet Bescherming Persoonsgegevens staan uw rechten en plichten als patiënt beschreven. Het is belangrijk

Nadere informatie

Polikliniek Keel- Neus- en Oorheelkunde

Polikliniek Keel- Neus- en Oorheelkunde Polikliniek Keel- Neus- en Oorheelkunde In overleg met uw behandelend arts heeft u een afspraak gemaakt op de polikliniek Keel- Neus- Oorheelkunde (KNO) van het Radboudumc. In deze folder informeren wij

Nadere informatie

Geen ziekenhuis, maar een medisch centrum waar iedereen terecht kan

Geen ziekenhuis, maar een medisch centrum waar iedereen terecht kan Gewoon goed! Geen ziekenhuis, maar een medisch centrum waar iedereen terecht kan Wie zijn wij? Wij zijn Máxima Medisch Centrum, ofwel afgekort: MMC. Het grootste medisch centrum van de regio Zuidoost-Brabant.

Nadere informatie

Polikliniek Buitenpolikliniek Lievensberg ziekenhuis te Steenbergen

Polikliniek Buitenpolikliniek Lievensberg ziekenhuis te Steenbergen Polikliniek Buitenpolikliniek Lievensberg ziekenhuis te Steenbergen Polikliniek Steenbergen Lindenburghlaan 7 4651 TM Steenbergen telefoon: 0167 569582 De polikliniek Steenbergen is gevestigd bij verpleeghuis

Nadere informatie

Hartrevalidatie. Persoonlijke doelen. mca.nl

Hartrevalidatie. Persoonlijke doelen. mca.nl Hartrevalidatie Persoonlijke doelen mca.nl Inhoudsopgave Persoonlijke doelstellingen 3 Wat mag u verwachten van hartrevalidatie? 3 Bewegen 3 Psychosociale steun 4 Een gezonde leefstijl 5 Uw vragen 6 Notities

Nadere informatie

Kleine dermatologische operatie

Kleine dermatologische operatie Kleine dermatologische operatie H14.024-01 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 Hoe bereidt u zich voor?... 2 Wat moet u de arts vertellen?... 2 Mag u voor de operatie eten en drinken?... 2

Nadere informatie

Bezoekers. Informatie en regels

Bezoekers. Informatie en regels 00 Bezoekers Informatie en regels Als bezoeker bent u van harte welkom in SJG Weert. Het is vaak een moment waar patiënten naar toeleven. In deze folder vindt u meer informatie over een bezoek aan de verpleegafdeling.

Nadere informatie

Wat vraag ik aan mijn arts?

Wat vraag ik aan mijn arts? Wat vraag ik aan mijn arts? Tips voor in de spreekkamer gemini-ziekenhuis.nl Inhoudsopgave Tijdens het consult 3 Uw voorbereiding 3 Informatie die u kunt geven aan uw arts 4 Vragen over het onderzoek 5

Nadere informatie

Plastische Chirurgie Centrum voor Revalidatie Opheffen van de buigstand van de vingers

Plastische Chirurgie Centrum voor Revalidatie Opheffen van de buigstand van de vingers Plastische Chirurgie Centrum voor Revalidatie Opheffen van de buigstand van de vingers Ziekte van Dupuytren Plastische Chirurgie Centrum voor Revalidatie In overleg met uw arts heeft u besloten om een

Nadere informatie

Oogheelkunde. adviezen. retinitis. na een. pigmentosa. hernia-operatie. ZorgSaam

Oogheelkunde. adviezen. retinitis. na een. pigmentosa. hernia-operatie. ZorgSaam Oogheelkunde adviezen retinitis na een pigmentosa hernia-operatie ZorgSaam 1 RETINITIS PIGMENTOSA Inleiding Retinitis pigmentosa (RP), ook wel T.R.D., tapetoretinale dystrofie, genoemd, is eigenlijk niet

Nadere informatie

Voedselallergie en voedselprovocatietest bij kinderen

Voedselallergie en voedselprovocatietest bij kinderen Voedselallergie en voedselprovocatietest bij kinderen Albert Schweitzer ziekenhuis Oktober 2012 pavo 0596 Inleiding Uw kind heeft mogelijk een allergie voor een voedingsmiddel. Bijvoorbeeld voor melk,

Nadere informatie

PATIËNTEN INFORMATIE. Staar. Cataract

PATIËNTEN INFORMATIE. Staar. Cataract PATIËNTEN INFORMATIE Staar Cataract Algemeen Door middel van deze folder wil het Maasstad Ziekenhuis u informeren over staar (cataract) en de behandeling hiervan. U wordt geadviseerd deze informatie zorgvuldig

Nadere informatie

Afdeling Special Care. Informatie voor patiënt en familie

Afdeling Special Care. Informatie voor patiënt en familie 00 Afdeling Special Care Informatie voor patiënt en familie Verpleegafdeling Special Care De afdeling Special Care bevindt zich op de vijfde etage en is een verpleegafdeling voor intensieve verpleging,

Nadere informatie

Intravitreale injecties. Bloedvaten. Pupil. Lens. Netvlies. Regenboogvlies (iris) Macula

Intravitreale injecties. Bloedvaten. Pupil. Lens. Netvlies. Regenboogvlies (iris) Macula Intravitreale injecties Inleiding Uw oogarts heeft met u besproken dat uw oogaandoening behandeld kan worden met injecties. In deze folder geven we u informatie over de oogaandoeningen Macula degeneratie

Nadere informatie

ACUTE SHORT STAY (ASS) 1032 Inleiding U bent of uw naaste is opgenomen op de Acute Short Stay (ASS). Dit is een afdeling die speciaal is bedoeld voor korte opnames na een bezoek aan de Spoedeisende Hulp.

Nadere informatie

Afdeling Nierziekten (Dialyse, hemodialyse)

Afdeling Nierziekten (Dialyse, hemodialyse) Inwendige geneeskunde Afdeling Nierziekten (Dialyse, hemodialyse) www.catharinaziekenhuis.nl Wat is hemodialyse... 3 Waar wanneer en hoe laat wordt u gedialyseerd... 3 Wat kunt u verwachten... 4 Uw eigen

Nadere informatie

Plastische Chirurgie. Hidradenitis Voorbereiding, nazorg en leefregels na het verwijderen van hidradenitis

Plastische Chirurgie. Hidradenitis Voorbereiding, nazorg en leefregels na het verwijderen van hidradenitis Plastische Chirurgie Hidradenitis Voorbereiding, nazorg en leefregels na het verwijderen van hidradenitis Algemeen Binnenkort wordt u opgenomen in het Diaconessenhuis, omdat u een operatie zal ondergaan,

Nadere informatie

Carpaal tunnelsyndroom

Carpaal tunnelsyndroom Carpaal tunnelsyndroom Uw arts heeft bij u het carpale tunnelsyndroom geconstateerd. In deze folder kunt u lezen wat dit is, hoe de diagnose wordt gesteld en wat de eventuele behandeling inhoudt. Voor

Nadere informatie

Kliniek Interne Oncologie Afdeling B0 / B0-Zuid / B1. Oncologisch Centrum

Kliniek Interne Oncologie Afdeling B0 / B0-Zuid / B1. Oncologisch Centrum Daniel Kanker den Instituut Hoed Oncologisch Centrum U wordt opgenomen op één van de verpleegafdelingen binnen de Kliniek Interne Oncologie in het Erasmus MC Kanker Instituut, locatie Daniel den Hoed.

Nadere informatie

RUCO Prostaat Centrum

RUCO Prostaat Centrum RUCO Prostaat Centrum Uw specialist of huisarts heeft een afspraak gemaakt bij het RUCO Prostaat Centrum. Dit kan zijn omdat bij u een prostaataandoening of prostaatkanker is geconstateerd. In deze folder

Nadere informatie

Kan zorg nog beter? Laat het ons weten! Wat betekent CQI? Waar kunnen cliënten terecht bij klachten over de zorg?

Kan zorg nog beter? Laat het ons weten! Wat betekent CQI? Waar kunnen cliënten terecht bij klachten over de zorg? Wat gebeurt er met de resultaten? De uitkomsten van het onderzoek helpen: zorgverleners bij het verbeteren van de zorg die zij geven de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) de gezondheidszorg beter

Nadere informatie

WAAR KAN IK HULP VINDEN? Informatie over geestelijke gezondheidsproblemen

WAAR KAN IK HULP VINDEN? Informatie over geestelijke gezondheidsproblemen WAAR KAN IK HULP VINDEN? Informatie over geestelijke gezondheidsproblemen Tekst: Aziza Sbiti & Cha-Hsuan Liu Colofon: Deze brochure is totstandgekomen met hulp van het Inspraak Orgaan Chinezen. De inhoud

Nadere informatie

Photodynamische therapie (PDT)

Photodynamische therapie (PDT) Photodynamische therapie (PDT) De arts heeft met u gesproken over photodynamische therapie (PDT). In deze folder wordt deze vorm van therapie uitgelegd. Voor wie is deze behandeling bedoeld? PDT wordt

Nadere informatie

Het Nazorgbureau Voor prematuur en dysmatuur geboren kinderen

Het Nazorgbureau Voor prematuur en dysmatuur geboren kinderen Het Nazorgbureau Voor prematuur en dysmatuur geboren kinderen Albert Schweitzer ziekenhuis januari 2012 pavo 0757 Inleiding Baby s die te vroeg (prematuur) en/of te licht (dysmatuur) worden geboren, blijven

Nadere informatie

Diakonessenhuis. Het Keizersnedeboek. Diakonessenhuis. Polikliniek Gynaecologie

Diakonessenhuis. Het Keizersnedeboek. Diakonessenhuis. Polikliniek Gynaecologie Diakonessenhuis Het Keizersnedeboek Polikliniek Gynaecologie Polikliniek Gynaecologie, Diakonessenhuis locatie Utrecht Het Keizersnedeboek, januari 2015 Copyright Diakonessenhuis Utrecht Zeist Doorn Inleiding

Nadere informatie

Kraamafdeling. Informatieboekje voor kraamvrouwen die worden opgenomen op de kraamafdeling

Kraamafdeling. Informatieboekje voor kraamvrouwen die worden opgenomen op de kraamafdeling Kraamafdeling Informatieboekje voor kraamvrouwen die worden opgenomen op de kraamafdeling Inleiding Als het zeker is dat u in ziekenhuis Lievensberg gaat bevallen, zal de gynaecoloog u doorsturen naar

Nadere informatie

Diabetes en zwangerschap

Diabetes en zwangerschap Verloskunde/Gynaecologie Diabetes en zwangerschap Bij diabetes (suikerziekte) is er te veel suiker (glucose) in uw bloed: de bloedsuikerspiegel is te hoog. Diabetes kan al bestaan voordat u zwanger bent,

Nadere informatie

Jodiumhoudende contrastmiddelen in bloedvat

Jodiumhoudende contrastmiddelen in bloedvat RADIOLOGIE Jodiumhoudende contrastmiddelen in bloedvat U krijgt binnenkort een onderzoek bij de afdeling radiologie waar een jodiumhoudende contrastmiddel wordt gebruikt. Dit contrastmiddel wordt in een

Nadere informatie

Polikliniek Plastische Chirurgie handchirurgie, reconstructieve en esthetische chirurgie

Polikliniek Plastische Chirurgie handchirurgie, reconstructieve en esthetische chirurgie Polikliniek Plastische Chirurgie handchirurgie, reconstructieve en esthetische chirurgie In overleg met uw behandelend arts heeft u een afspraak gemaakt op de polikliniek Plastische Chirurgie van het

Nadere informatie

Acute Opname Afdeling

Acute Opname Afdeling AOA Acute Opname Afdeling In deze folder vindt u informatie over de gang van zaken op de Acute Opname Afdeling. Mocht u na het lezen van de folder nog vragen hebben, stel ze dan gerust. De afdeling Op

Nadere informatie

Carpaal tunnelsyndroom

Carpaal tunnelsyndroom Carpaal tunnelsyndroom Uw arts heeft bij u het carpaal tunnelsyndroom geconstateerd. In deze folder kunt u lezen wat dit is, hoe de diagnose wordt gesteld en wat de eventuele behandeling inhoudt. Neem

Nadere informatie

Waar kunt u terecht als u kanker hebt?

Waar kunt u terecht als u kanker hebt? Wilhelmina Ziekenhuis Assen Vertrouwd en dichtbij Informatie voor patiënten Waar kunt u terecht als u kanker hebt? z Vragen? 1 Er is kanker bij u geconstateerd. Als gevolg van uw ziekte kunt u te maken

Nadere informatie

De rechten en plichten van de patiënt

De rechten en plichten van de patiënt 1/6 Algemeen De rechten en plichten van de patiënt Inleiding Als patiënt hebt u een aantal rechten en plichten die zijn vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens, de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst

Nadere informatie

Bevallen in het ziekenhuis. Zowel poliklinische als een klinische opname

Bevallen in het ziekenhuis. Zowel poliklinische als een klinische opname Bevallen in het ziekenhuis Zowel poliklinische als een klinische opname Poliklinische bevalling Een normale bevalling in het ziekenhuis, onder leiding van een verloskundige of een huisarts. Klinische bevalling

Nadere informatie

Pijnbestrijding tijdens de bevalling

Pijnbestrijding tijdens de bevalling Pijnbestrijding tijdens de bevalling Inhoudsopgave 1 Inleiding... 1 2 Hoe ontstaat pijn?... 1 3 Invloed van pijn... 2 4 Hoe kan de pijn worden bestreden?... 2 5 Pijnbehandelingen met medicijnen... 3 Ruggenprik

Nadere informatie

Psychologisch onderzoek en behandeling Volwassenen. Afdeling Klinische Psychologie

Psychologisch onderzoek en behandeling Volwassenen. Afdeling Klinische Psychologie 00 Psychologisch onderzoek en behandeling Volwassenen Afdeling Klinische Psychologie Wat doet een psycholoog in het ziekenhuis? Een klinisch psycholoog of een gezondheidszorgpsycholoog is een deskundige

Nadere informatie