Besluiten College sanering van dinsdag 12 mei Casus. a. Onroerende zaken

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Besluiten College sanering van dinsdag 12 mei 2015. Casus. a. Onroerende zaken"

Transcriptie

1 Besluiten College sanering van dinsdag 12 mei 2015 Casus a. Onroerende zaken Casus 2504 Stichting Laurentius Ziekenhuis Roermond; uitgifte recht van erfpacht de WTZi aan de Stichting Laurentius Ziekenhuis Roermond, gevestigd te 6043 CV Roermond, Monseigneur Driessenstraat 6, voor de uitgifte van een recht van erfpacht op een perceel grond gelegen aan de Monseigneur Driessenstraat 6 te Roermond, kadastraal bekend als gemeente Roermond, sectie B, nummer 6574 (gedeeltelijk), groot circa 3360 m², aan de Stichting Zorggroep Noord- en Midden-Limburg, gevestigd te 5915 PN Venlo, Auxiliatrixweg 35, voor een eenmalig verschuldigde canon van ,- exclusief belastingen en kosten erfpachter. Casus 2718 De Stouwe te Meppel, locatie woonzorgcentrum ABC te Meppel de WTZi aan de verhuur door Stichting De Stouwe, gevestigd aan de Blankenstein 136 te 7943 PE Meppel, van een deel van het voormalig woonzorgcentrum ABC, gelegen aan de Reestlaan 2 te 7944 BB Meppel aan: a. Stichting Promens Care, gevestigd aan de Lauwers 17 te 9405 BL Assen, van 24 verblijfsappartementen op basis van een maandhuur bij aanvang van 375,- per unit exclusief servicekosten op een bruto vloeroppervlak van 1660 m² tegen een totaal huurprijs van ,- op jaarbasis ingaande op 1 januari 2016; b. Stichting Promens Care, gevestigd aan de Lauwers 17 te 9405 BL Assen, van 24 (verbouwde) verblijfsunits inclusief ondersteunende ruimten op basis van een maandhuur bij aanvang van 450,- per unit exclusief servicekosten op een bruto vloeroppervlak van 1950 m² tegen een totaal huurprijs van ,- op jaarbasis ingaande op 1 september Beide overeenkomsten worden aangegaan voor een periode van 10 jaar waarbij de huur jaarlijks geïndexeerd wordt op basis van een vaste index van 2,5% tot en met Daarna zal de verhoging van de huurprijs gerelateerd worden aan de CPI-Index. Als compensatie voor de financiering door Promens Care van de noodzakelijke verbouwkosten van De Stouwe krijgt de huurder op beide contracten een huurvrije periode van 4 jaar. 1

2 Casus 2835 De Zorggroep, locatie Zorghotel Laurentius Ziekenhuis te Roermond van de WTZi aan de Stichting Zorggroep Noord- en Midden Limburg, gevestigd aan de Auxiliatrixweg 35 te Venlo om in het nieuw te bouwen revalidatiehotel, gelegen op het terrein van het Laurentius Ziekenhuis te Roermond, te gaan verhuren aan het Laurentius Ziekenhuis, gevestigd aan de Monseigneur Driessenstraat 6 te Roermond, 1317 m 2 ruimte voor een periode van 35 jaar en een aanvangshuur van 138,42 per m 2 per jaar, te indexeren volgens de Consumenten Prijs Index, alsmede 10 bedden tegen een nader vast te stellen vergoeding; Casus 3000 Altrecht, locatie Oudegracht 364 te Utrecht van de WTZi aan Stichting Altrecht, Distelvlinder 1 te Den Dolder voor de verkoop van: a. een perceel grond met gebouwencomplex en verder aanbehoren plaatselijk bekend Oudegracht 364, 364BIS en 364A te 3511 PP Utrecht, kadastraal bekend gemeente Utrecht, sectie C, nummer 8231, groot 8 are en 10 centiare; b. het bij de Akte vestiging opstalrecht door de gemeente Utrecht ten behoeve van verkoper gevestigde recht van opstal tot het hebben, houden en onderhouden en herstellen van de werfkelders behorende bij het in sub A genoemde gebouwencomplex aan de heer Y.B. te K. of Stadsheeren B.V. gevestigd te Utrecht 3581 SH, Maliestraat 7, in beide gevallen in combinatie met Invictus Vastgoed- en financieringsmaatschappij B.V. gevestigd te 3771 LK Barneveld, Baron van Nagellstraat 127 tegen een prijs van ,- k.k. Casus 3049 Surplus Zorg, verkoop dijkperceel te Fijnaart van de WTZi aan Stichting Surplus Zorg te Zevenbergen voor de verkoop van een dijkperceel, plaatselijk bekend Kadedijk te Fijnaart, kadastraal bekend gemeente Fijnaart, sectie F, nummer 1164, groot 175 m², aan de gemeente Moerdijk tegen een prijs van 1,- k.k.. 2

3 Casus 3077 Stichting Zorgbalans, locatie woonzorgcentrum Parkzicht te Haarlem de WTZi aan Stichting Zorgbalans, gevestigd te Haarlem, kantoorhoudende aan de Schipholpoort 100 (2034 MC) Haarlem, voor de vervreemding van woonzorgcentrum Parkzicht gevestigd op de Helmlaan 10 te 2015 LE Haarlem, kadastraal bekend als gemeente Haarlem II, sectie T, nummer 3044, groot 3143 m², aan Martha Flora Beheer b.v., kantoorhoudende te 1071 DB Amsterdam, Paulus Potterstraat 34-II, handelend voor zich dan wel voor een nader te noemen meester, tegen een koopprijs van ,- k.k. Levering zal plaatsvinden in de overdrachtsbelasting. Casus 3144 GGNet, locatie Mr. van Rhemenslaan 11 te Apeldoorn van de WTZi voor de verkoop door de Stichting GGNet, Vordenseweg 2 te 7231 PA Warnsveld, aan de heer R.P en mevrouw S.H. te A., van het pand Mr. van Rhemenslaan 11, kadastraal bekend gemeente Apeldoorn, sectie H, nummer 9653, groot 1155 m 2, tegen een bedrag van ,- k.k. Casus 3164 Leekerweide, locatie Breitnerhof 23 te Hoorn van de WTZi aan Stichting Leekerweide, Verlengde Kerkweg 1, 1687 CC Wognum, voor de verkoop van de woning Breitnerhof 23 te 1628 XL Hoorn, kadastraal bekend Hoorn, sectie K, nummer 6177, groot 1 are en 17 centiare, aan de heer P.J. te H. voor de koopsom van ,- k.k. Casus 3169 Sanquin, locatie Bloedbank Utrecht te Utrecht Het College sanering zorginstellingen besluit De Stichting Sanquin Bloedvoorziening, gevestigd aan de Plesmanstraat 125, 1066 CX te Amsterdam, schriftelijk te laten weten dat er geen bezwaar bestaat tegen de verkoop van het recht van erfpacht en het appartementsrecht van het gebouw van de Bloedbank Utrecht Uithof, Lundlaan 8 te 3584 EA Utrecht, kadastraal bekend gemeente Utrecht, sectie N nummer 1093-A, appartementsindex 2 aan het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU), gevestigd te Utrecht en (onder meer) kantoorhoudend te 3585 CX Utrecht, Heidelberglaan 100 voor een bedrag van ,- k.k. Casus 3297 Pluryn Exploitatie, locatie Joubertweg 5-7 te Oosterbeek van de WTZi aan de Stichting Pluryn Exploitatie te Nijmegen voor de verkoop van de woning en verdere aanhorigheden, plaatselijk bekend Joubertweg 5-7 te Oosterbeek, kadastraal bekend gemeente Oosterbeek, sectie C, nummer 3891, groot 11 are en 50 centiare, aan CdZ Investments B.V. te Arnhem, tegen een prijs van ,- k.k. 3

4 Casus 3332 Vincent van Gogh, verhuur Dag Activiteiten Centrum te Venlo van de WTZi aan Stichting Vincent van Gogh voor de verhuur van het activiteitencentrum gelegen aan de Jan van Venlostraat1 te Venlo, kadastraal bekend gemeente Venlo, sectie F, nummer 2128, aan Zelfregiecentrum B.V. te Venlo, tegen een jaarlijkse huurprijs van ,-, jaarlijks geïndexeerd conform de consumentenprijsindex, reeks alle huishoudens, ingaande 1 januari 2015 en lopende tot en met 31 december 2015, met een jaarlijkse optie tot verlening. Casus 3463 Evean Zorg te Purmerend, locatie Botterstraat 32 te Amsterdam de WTZi aan de verkoop door Stichting Evean Zorg, gevestigd en kantoorhoudende Waterlandplein 5, 1441 RP Purmerend, aan de heer H.L. en mevrouw C.P. te A., betreffende het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de vierkamerflat op de 3 e verdieping van na te melden gebouw, alsmede de bergplaats in de parterre van dat gebouw, plaatselijk bekend Botterstraat 32 te 1034 BS Amsterdam, kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie AM, complexaanduiding 57-A, appartementsindex 32, uitmakende het 1.050/ e onverdeelde aandeel in de gemeenschap, omvattende het gebouw met toebehoren te Amsterdam aan de Botterstraat, met de rechten van de erfpachter op de onderliggende grond, eigendom van de gemeente Amsterdam, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie AM, nummer 6, groot 12 aren en 81 centiaren, voor een koopsom van ,- kosten koper. Casus 3478 Medisch Spectrum Twente, verhuur behandelruimte te Enschede van de WTZi aan Stichting Medisch Spectrum Twente te Enschede, voor de verhuur van ruimten gelegen in het gebouw aan de Koningsstraat/Beltstraat (toekomstig Koningsplein) te Enschede: a. ruimtenummer D en D01.060, groot circa 27 m² v.v.o. voor 2 dagen per week, aan Lasercentrum Twente te Denekamp, tegen een jaarlijkse huurprijs van 2313,36, jaarlijks geïndexeerd conform de consumentenprijsindex, reeks alle huishoudens, ingaande vanaf het moment van ingebruikname van het ziekenhuis en voor de duur van vijf jaren; b. ruimtenummer D01.033, groot circa 13 m² v.v.o. aan Praktijk voor Huid- en Oedeemtherapie Ter Linde te Denekamp, tegen een jaarlijkse huurprijs van 2784,60, jaarlijks geïndexeerd conform de consumentenprijsindex, reeks alle huishoudens, ingaande vanaf het moment van ingebruikname van het ziekenhuis en voor de duur van vijf jaren. 4

5 b. Extramuralisering Casus 3444 ZorgAccent, extramuraliseren locatie De Koppel te Almelo Het College sanering zorginstellingen besluit: 1. goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting ZorgAccent te Almelo voor de verhuur van de nagenoemde appartementen op de locatie De Koppel te Almelo, tegen een huurprijs van ten minste 70% van de maximale maandelijkse huurprijs, berekend op basis van het WWS, zoals hierna is gespecificeerd: LOCATIE DE KOPPEL, BROUWERIJSTRAAT 1 TE ALMELO Type Korte omschrijving m² punten 70% 100% B appartementen begane grond ,61 602,30 B-50 2 appartementen begane grond ,45 676,36 1V appartementen 1 e verdieping ,54 443,63 1V-B30 1 appartement 1 e verdieping ,64 459,49 1V-H31 1 appartement 1 e verdieping ,24 448,91 1V-B31 1 appartement 1 e verdieping ,35 464,78 1V-B33 1 appartement 1 e verdieping ,46 480,65 1V-H34 3 appartementen 1 e verdieping ,06 470,08 1V-44 1 appartement 1 e verdieping ,40 570,57 2V appartementen 2 e en 3 e verdieping ,85 438,35 2V-B30 2 appartementen 2 e en 3 e verdieping ,24 448,91 2V-H31 2 appartementen 2 e en 3 e verdieping ,54 443,63 2V-B31 2 appartementen 2 e en 3 e verdieping ,64 459,49 2V-B33 2 appartementen 2 e en 3 e verdieping ,06 470,08 2V-H34 6 appartementen 2 e en 3 e verdieping ,35 464,78 2V-44 2 appartementen 2 e en 3 e verdieping ,70 565,29 2V-55 2 appartementen 2 e en 3 e verdieping ,25 697,50 2. het goedkeuringsbesluit te laten gelden tot twee jaar na dagtekening van de goedkeuringsbeschikking, tenzij er tussentijds wijzigingen optreden die leiden tot een lagere minimumprijs dan 70% van de maximale maandelijkse huurprijs. 5

6 Casus 3456 Stg. Protestants Christelijke Zorgcentrum 't Slot, extramuraliseren te Gameren Het College sanering zorginstellingen besluit: 1. goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan de Stichting Protestants Zorgcentrum t Slot voor de verhuur van de nagenoemde appartementen in het complex gelegen aan de Ridderhof 1 te Gameren, tegen een huurprijs van ten minste 70% van de maximale maandelijkse huurprijs, berekend op basis van het WWS, zoals hierna is gespecificeerd; LOCATIE RIDDERHOF 1 TE GAMEREN Type Korte omschrijving Punten 70% 100% A t/m F 32 appartementen met een grootte van 50 m ,26 514,65 A t/m L 23 appartementen met een grootte van 70 m ,03 577,19 2. het goedkeuringsbesluit te laten gelden tot twee jaar na dagtekening van de goedkeuringsbeschikking, tenzij er tussentijds wijzigingen optreden die leiden tot een lagere minimumprijs dan 70% van de maximale maandelijkse huurprijs. 6

PROJECT KOOP-/HUURINFORMATIE. Koningin Wilhelminastraat 86 en 86A te Reeuwijk

PROJECT KOOP-/HUURINFORMATIE. Koningin Wilhelminastraat 86 en 86A te Reeuwijk PROJECT KOOP-/HUURINFORMATIE Koningin Wilhelminastraat 86 en 86A te Reeuwijk Object : Winkelruimte met aangebouwde vuurwerk verkoop-/opslagruimte en thans verhuurde zelfstandige bovenwoning. Vloeroppervlakte

Nadere informatie

X X X Eerste Amsterdamse Onroerend Goed Veiling

X X X Eerste Amsterdamse Onroerend Goed Veiling X X X Eerste Amsterdamse Onroerend Goed Veiling Frans van Mierisstraat 59, 1071 RL AMSTERDAM Tel. 020-6733322/ fax 020-6733325 Email: info@mva-makelaars.nl Aan: MR ELISE VISSER FORMULIER S.V.P. RETOUR

Nadere informatie

Aan: MR A.M.J.M. PLOUMEN FORMULIER S.V.P. RETOUR UITERLIJK: OPGAVE VEILCONDITIES. van perceel/percelen nr.: 2 WIGBOLT RIPPERDASTRAAT 38 TE AMSTERAM

Aan: MR A.M.J.M. PLOUMEN FORMULIER S.V.P. RETOUR UITERLIJK: OPGAVE VEILCONDITIES. van perceel/percelen nr.: 2 WIGBOLT RIPPERDASTRAAT 38 TE AMSTERAM Eerste Amsterdamse Onroerend Goed Veiling Frans van Mierisstraat 59, 1071 RL AMSTERDAM Tel. 020-6733322/ fa 020-6733325 Email: info@mva-makelaars.nl Aan: MR A.M.J.M. PLOUMEN FORMULIER S.V.P. RETOUR UITERLIJK:

Nadere informatie

B. BEKENDE LASTEN EN BEPERKINGEN

B. BEKENDE LASTEN EN BEPERKINGEN 2 register 4, deel 10322, nummer 65, van het afschrift van een akte van levering ten titel van koop, houdende kwijting voor de betaalde koopsom, eenentwintig december tweeduizend voor mr. R.A. Westen,

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST WINKELRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:290 BW

HUUROVEREENKOMST WINKELRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:290 BW HUUROVEREENKOMST WINKELRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:290 BW Model door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) op 17 september 2012 vastgesteld en op 2 oktober 2012 gedeponeerd bij

Nadere informatie

Executoriale verkoping EX ART.3:268 B.W.

Executoriale verkoping EX ART.3:268 B.W. Executoriale verkoping EX ART.3:268 B.W. 15 SEPTEMBER 2014 BEATRIXLAAN 1-3 TE ALMERE COLLIERS INTERNATIONAL, AMSTERDAM COLLIERS INTERNATIONAL v1 Disclaimer: Deze informatie is niet bedoeld als aanbod.

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE En andere bedrijfsruimte niet ex., Artikel 7: 230a BW

HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE En andere bedrijfsruimte niet ex., Artikel 7: 230a BW ONDERGETEKENDEN De Vennootschap onder Firma Riversidelofts, gevestigd te (1017 NA) Amsterdam aan de Leidsegracht 13/15 hierna te noemen verhuurder, vertegenwoordigd door de heer M.R. van Dijk, en XXXXXXX,

Nadere informatie

60859, ----------------------------------------------------------------------------

60859, ---------------------------------------------------------------------------- Blad 1 van 376-1 - LEVERING REGISTERGOEDEREN Op dertig maart tweeduizend zeven, verschijnt voor mij, mr. Hermanus Laurentius Anthonius Maria Lohman, notaris te Rotterdam: ----------------------------------------------

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW

HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW Model door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) op 30 juli 2003 vastgesteld. Verwijzing naar dit model en het gebruik

Nadere informatie

VEILINGVOORWAARDEN (Scheepmakerskade 126 te 3011 VX Rotterdam)

VEILINGVOORWAARDEN (Scheepmakerskade 126 te 3011 VX Rotterdam) - 1 - MLA\THO\00322791-000325\1066915 VEILINGVOORWAARDEN (Scheepmakerskade 126 te 3011 VX Rotterdam) Definities. Artikel 1. In deze akte wordt verstaan onder: - Aflevering: de inbezitstelling van het Registergoed

Nadere informatie

Algemene Consumentenvoorwaarden NVM Versie februari 2006

Algemene Consumentenvoorwaarden NVM Versie februari 2006 Algemene Consumentenvoorwaarden NVM Versie februari 2006 Deze Algemene Consumentenvoorwaarden van de Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en Vastgoeddeskundigen NVM zijn totstandgekomen

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE / BEDRIJFSRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW

HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE / BEDRIJFSRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE / BEDRIJFSRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW Model door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) in juli 2003 vastgesteld. Verwijzing naar dit model

Nadere informatie

KOOPOVEREENKOMST. Datum overeenkomst: *

KOOPOVEREENKOMST. Datum overeenkomst: * 1 KOOPOVEREENKOMST Datum overeenkomst: * De ondergetekenden: 1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Profund Ontwikkeling B.V., statutair gevestigd te Amersfoort, feitelijk adres: Bergstraat

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van toepassing op Spijker Beleggingen BV I Algemene bepalingen 1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op dienstverlening met

Algemene voorwaarden van toepassing op Spijker Beleggingen BV I Algemene bepalingen 1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op dienstverlening met Algemene voorwaarden van toepassing op Spijker Beleggingen BV I Algemene bepalingen 1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op dienstverlening met betrekking tot onroerend goed. Voor zover niet anders blijkt

Nadere informatie

Antea Vastgoed Palazzo CV

Antea Vastgoed Palazzo CV P R O S P E C T U S P R O S P E C T U S Antea Vastgoed Palazzo CV Uitgifte van 204 participaties ieder groot g 25.000 Minimumdeelname: g 50.000 (exclusief 3% emissiekosten) Initiatiefnemer: Antea Vastgoed

Nadere informatie

HOOFDSTUK II. BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN

HOOFDSTUK II. BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Onderstaande bijzondere veilingvoorwaarden vastgesteld. De vastgestelde bijzondere veilingvoorwaarden zijn vanaf heden op te vragen bij kantoor CMS Notarissen te Amsterdam. Artikel 3. Veilingvoorwaarden

Nadere informatie

Overeenkomst tot vestiging van een recht van opstal

Overeenkomst tot vestiging van een recht van opstal Overeenkomst tot vestiging van een recht van opstal Ondergetekenden, Drs. Henricus Petrus Theresia Maria Willems, wonende aan de Jeroen Boschlaan 8 te Drunen, burgemeester van de gemeente Heusden, ten

Nadere informatie

Algemene Consumentenvoorwaarden NVM. Versie februari 2011

Algemene Consumentenvoorwaarden NVM. Versie februari 2011 Algemene Consumentenvoorwaarden NVM Versie februari 2011 Algemene Consumentenvoorwaarden NVM Deze Algemene Consumentenvoorwaarden NVM zijn tot stand gekomen in overleg met Consumentenbond en Vereniging

Nadere informatie

ALGEMENE CONSUMENTENVOORWAARDEN NVM

ALGEMENE CONSUMENTENVOORWAARDEN NVM ALGEMENE CONSUMENTENVOORWAARDEN NVM Deze Algemene Consumentenvoorwaarden NVM zijn tot stand gekomen in overleg met Consumentenbond en Vereniging Eigen Huis in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg

Nadere informatie

Een commerciële balie-/kantoorruimte (voormalig postkantoor) op opvallende hoeklocatie aan rand van City Centrum Veldhoven.

Een commerciële balie-/kantoorruimte (voormalig postkantoor) op opvallende hoeklocatie aan rand van City Centrum Veldhoven. Te koop¹ Een commerciële balie-/kantoorruimte (voormalig postkantoor) op opvallende hoeklocatie aan rand van City Centrum Veldhoven. Adres Bree 117-119 te Veldhoven Omgevingsfactoren De getaxeerde balie-/kantoorruimte

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden NVM & Tarieven B/mak voor professionele opdrachtgevers

Algemene Voorwaarden NVM & Tarieven B/mak voor professionele opdrachtgevers Algemene Voorwaarden NVM voor professionele opdrachtgevers Algemene Voorwaarden NVM 1 Algemene Voorwaarden NVM voor professionele opdrachtgevers Versie februari 2011 Vooraf De algemene voorwaarden NVM

Nadere informatie

Te Huur. Vrijblijvende Projectinformatie. Kantoorruimte Prins Willem-Alexanderlaan 701-725 7311 ST APELDOORN. Object

Te Huur. Vrijblijvende Projectinformatie. Kantoorruimte Prins Willem-Alexanderlaan 701-725 7311 ST APELDOORN. Object Te Huur Vrijblijvende Projectinformatie Kantoorruimte Prins Willem-Alexanderlaan 701-725 7311 ST APELDOORN Object Te huur kantoorruimte gelegen op één van de mooiste locaties in Apeldoorn, aan de rand

Nadere informatie

O N T W E R P. eerste blad KOOPOVEREENKOMST

O N T W E R P. eerste blad KOOPOVEREENKOMST O N T W E R P eerste blad WILT U ELKE PAGINA PARAFEREN? KOOPOVEREENKOMST mr. J.P. Mensink notaris Terschelling Vlieland 0562-442500 De ondergetekenden: 1. Bernard Haantjes, wonende te 8894 KK Formerum,

Nadere informatie

Informatieboek Grondvermogen. Alles wat u moet weten om geld uit uw eigen grond te halen!

Informatieboek Grondvermogen. Alles wat u moet weten om geld uit uw eigen grond te halen! Informatieboek Grondvermogen Alles wat u moet weten om geld uit uw eigen grond te halen! 1 22 Informatieboek Grondvermogen (aankoop van een woning) U staat op het punt om een woning te kopen Finquiddity

Nadere informatie

ALGEMENE CONSUMENTENVOORWAARDEN. (brancheorganisatie)

ALGEMENE CONSUMENTENVOORWAARDEN. (brancheorganisatie) Algemene Consumentenvoorwaarden van de Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en Vastgoeddeskundigen NVM, de Landelijke Makelaarsvereniging en VBO Makelaar AV CZ/99 Deze Algemene Voorwaarden

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST VERENIGING VAN VERHUURMAKELAARS AMSTERDAM

HUUROVEREENKOMST VERENIGING VAN VERHUURMAKELAARS AMSTERDAM HUUROVEREENKOMST VERENIGING VAN VERHUURMAKELAARS AMSTERDAM De ondergetekenden: en, verhuurder, huurder Overwegende dat a. verhuurder eigenaar is van de woonruimte aan de te Amsterdam; b. verhuurder in

Nadere informatie

(registergoederen op en nabij de Van Roijensweg 15 te Bergentheim en nabij Kanaalweg Oost (ongenummerd))

(registergoederen op en nabij de Van Roijensweg 15 te Bergentheim en nabij Kanaalweg Oost (ongenummerd)) RHM/CB/MvB/17297638 5150965/40060393 Veilingvoorwaarden (registergoederen op en nabij de Van Roijensweg 15 te Bergentheim en nabij Kanaalweg Oost (ongenummerd)) De grond met het zich daarop bevindende

Nadere informatie

TOELICHTING OP DE KOOPOVEREENKOMST VOOR DE CONSUMENT*

TOELICHTING OP DE KOOPOVEREENKOMST VOOR DE CONSUMENT* TOELICHTING OP DE KOOPOVEREENKOMST VOOR DE CONSUMENT* *) Behorende bij model koopovereenkomst voor een recht van erfpacht op een appartementsrecht (model 2014). 1. Model koopovereenkomst met toelichting

Nadere informatie

Algemene Bepalingen voor voortdurende erfpacht 2000

Algemene Bepalingen voor voortdurende erfpacht 2000 Algemene Bepalingen voor voortdurende erfpacht 2000 Deze Algemene Bepalingen zijn vastgesteld door de Raad van de Gemeente Amsterdam bij zijn besluit van 15 november 2000 nummer 689 en opgenomen in een

Nadere informatie

ALGEMENE BEPALINGEN VOOR GELDLENINGEN d.d. 1 augustus 1996 Versie 2009 mei 2009. Westerdorpsstraat 68 Postbus 15 3870 DA Hoevelaken

ALGEMENE BEPALINGEN VOOR GELDLENINGEN d.d. 1 augustus 1996 Versie 2009 mei 2009. Westerdorpsstraat 68 Postbus 15 3870 DA Hoevelaken ALGEMENE BEPALINGEN VOOR GELDLENINGEN d.d. 1 augustus 1996 Versie 2009 mei 2009 Westerdorpsstraat 68 Postbus 15 3870 DA Hoevelaken INHOUDSOPGAVE - Artikel 1: Begripsbepalingen - Artikel 2: Algemeen - Artikel

Nadere informatie