GEZONDHEIDSZORG. Verspreidingsgebied: Jutphaas/Wijkersloot, Zuilenstein, Huis de Geer, Stadscentrum en Blokhoeve. Herfst 2011 nummer 118

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GEZONDHEIDSZORG. Verspreidingsgebied: Jutphaas/Wijkersloot, Zuilenstein, Huis de Geer, Stadscentrum en Blokhoeve. Herfst 2011 nummer 118"

Transcriptie

1 GEZONDHEIDSZORG ook uw zorg! Verspreidingsgebied: Jutphaas/Wijkersloot, Zuilenstein, Huis de Geer, Stadscentrum en Blokhoeve Herfst 2011 nummer 118

2 31 e jaargang, nr.3, 118 de editie, herfstnummer 2011 Redactiesecretariaat: Vormgeving en druk: Mondriaanlaan 7, 3431 GA Nieuwegein drukkerij Van den Boogaard Nieuwegein Coördinatie en verspreiding: C. Swart, Oplage: 7500 exemplaren Verschijning: 4 x per jaar in de wijken Jutphaas/Wijkersloot, Zuilenstein, Huis de Geer, Stadscentrum en Blokhoeve in de gemeente Nieuwegein. Overname van artikelen uit deze krant is toegestaan, na toestemming van de auteur en de redactie, met bronvermelding. Inhoud Bladzijde Van de redactie 13 Totaalaanpak ouderenzorg 14 Huidveranderingen bij ouderen 15 Ondervoeding 16 Sociale kaart ouderen EMC Nieuwegein 18 Ouderen en psychische klachten 12 Griep 14 Nuldelijnstandaard Moedervlekken 17 Nuldelijnstandaard Wratten 18 Wratten 19 Alcohol en medicijnen 21 Ouderzorg: ook onze zorg 23 Kunst in het Gezondheidscentrum 24 Even voorstellen 25 Samenstelling redactie 27 2 Herfst 2011

3 Van de redactie Door N. de Hartog, huisarts Mondriaanlaan Geachte lezer, Voor u ligt weer een nieuwe uitgave van de gezondheidskrant. Wederom hebben we er voor gekozen om een aantal specifiek op ouderen gerichte artikelen te plaatsen. Dit in de eerste plaats omdat we meer bekendheid willen geven aan het aanbod van de verschillende zorgverleners binnen het EMC, specifiek gericht op de oudere mens. (EMC staat voor Eerstelijns Medisch Centrum Nieuwegein.) We weten allemaal dat de vergrijzing toeneemt. Ook in Nieuwegein is dat niet anders dan elders in het land. Wellicht behoort u zelf tot deze groeiende groep. Daarnaast hebben we allemaal met ouderen te maken. Denk aan de ouders, opa of oma, de buurman of buurvrouw, een vriend of vriendin. Misschien bent u wel mantelzorger voor een ouder iemand. Mantelzorg wordt omschreven als zorg die niet wordt gegeven in het kader van een hulpverlenend beroep, maar door een of meer leden uit de directe omgeving van de hulpbehoevende. Daarbij vloeit de zorgverlening voort uit de directe sociale relatie. Wij als redactie vinden dat er meer bekendheid moet komen wat betreft de mogelijkheden die er zijn voor ouderen met vragen en beperkingen. Dit kan allerlei zaken betreffen, zowel op lichamelijk, psychisch als praktisch vlak. In een aantal artikelen gaan wij in op een deel van het totale aanbod. We hopen hiermee dat u beter op de hoogte bent wat wij kunnen bieden, maar bovenal dat u of uw naaste er van kan profiteren, hetzij als mantelzorger, of als partner, als familielid of als goede buur en niet in de laatste plaats als zorgvrager zelf. Wij wensen u weer veel leesplezier toe. Herfst

4 Totaalaanpak ouderenzorg Door L. Dekker, Coördinator EMC Nieuwegein Sinds jaar en dag kiest EMC Nieuwegein met een duur woord - voor geïntegreerde zorg. Dit betekent dat de zorgverleners elkaar informeren, onderling afspraken maken en hun werkwijze afstemmen. Zo n integrale aanpak is er nu ook voor de ouderenzorg. De praktijk leert dat dit zijn vruchten afwerpt. Wat is het probleem? Eerst een paar cijfers: uit landelijk onderzoek is bekend dat twee derde van alle 65-plussers twee of meer chronische aandoeningen heeft. Ook weten wij uit onderzoek dat 16% van de ouderen last heeft van ernstige depressieve klachten in één jaar. Bij ouderen is vaak sprake van multi-problematiek, hetgeen ook duidelijk blijkt uit de zogenaamde wijkscan. Vandaar dat EMC Nieuwegein extra aandacht wil geven aan kwetsbare ouderen. De EMC-aanpak De gezamenlijke aanpak is zeker niet nieuw. Bij veelgebruikers van medicijnen bijvoorbeeld is een patiëntgebonden medicatie-overleg tussen huisartsen en apotheker van EMC Nieuwegein al langere tijd gemeengoed. Bij de behandeling van chronische zorg (Diabetes, COPD en CVRM) werken de zorgverleners aan de hand van een vaste samenwerkingsafspraken. In de projectgroep Zorg voor kwetsbare ouderen zitten alle disciplines van EMC Nieuwegein: huisartsen, apotheker, fysiotherapeuten, psychologen en diëtisten. Ook de poh-ers (praktijkondersteuners huisartsen) van de huisartsenpraktijken Mondriaanlaan en Jutphaas nemen deel. Zo zijn er afspraken in de maak over ondervoeding, derde levensfase problematiek, geheugenstoornissen, emotionele stoornissen, verminderde mobiliteit en valpreventie. Intussen zijn de poh-ers onder begeleiding van de huisarts begonnen met een preventief huisbezoek onder de groep 75-plussers. Wat moet het opleveren? De extra aandacht moet ertoe leiden dat de zorgverleners beter gebruik maken van elkaars kennis, deskundigheden en mogelijkheden, met als resultaat: meer succesvolle interventies, kortweg betere zorg. Verder is het van belang dat preventie bij ouderen deel uitmaakt van een wijkgerichte aanpak, waarin gezondheid, welzijn en welbevinden centraal staan en de gemeente een deel van de regie op zich neemt. Bij de zorg voor ouderen in de wijk kan EMC Nieuwegein een voortrekkersrol vervullen. 4 Zomer 2011

5 Huidveranderingen bij ouderen Door A. van der Kuip, huid-oedeemtherapeut Wanneer een mens ouder wordt, verandert de huid. De huid wordt slapper waardoor er rimpels en plooien ontstaan. Op de huid kunnen onregelmatigheden en kleurveranderingen voorkomen. Deze tekenen van huidveroudering beginnen vanaf het 30e levensjaar. Deze huidverandering neemt in de loop van de jaren toe. De factoren van de huidverandering Vanuit het lichaam zelf: Vermindering van het vermogen om nieuwe cellen aan te maken, Minder actieve talg- en zweetklieren, Lagere oestrogeenproductie. Factoren van buiten af: Blootstelling aan UV-straling, Gebruik van genotmiddelen, zoals roken en alcohol, Klimaat en weersinvloeden. Wat heeft dit tot gevolg? De huid wordt dun en kwetsbaar omdat de genezing langzamer gaat. Hierdoor wordt de huid gevoeliger voor infecties. Doordat de talgklieren minder talg aanmaken wordt de huid droger en kan gaan jeuken. Nagels gaan langzamer groeien en worden dikker. Omdat er minder elastische vezels zijn kunnen er verwijde bloedvaatjes (couperose) in het gezicht, vooral de wangen en neus, ontstaan. Bij oudere dames kan er overbeharing in het gezicht ontstaan. We kunnen dit proces van ouder worden niet remmen maar wel beïnvloeden, door middel van verzorgende crème, bescherming tegen de zon, goede voeding en niet roken. Couperose en zwarte overbeharing kunnen worden behandeld met licht- of laserbehandelingen. Blonde en grijze haren kunnen behandeld worden met elektrisch epilatie. Herfst

6 Ouderdomswratten Deze wratten komen veelvuldig voor op de oude dag. Ze geven geen last, behalve dat ze ontsierend zijn. Je ziet ze het meest op de slapen in het gezicht. De kleur varieert van lichtgeel tot donkerbruin. Ze liggen iets verheven boven het huidniveau. Soms kunnen ze jeuk veroorzaken. Ze verdwijnen niet spontaan. Medisch zijn ze niet van groot belang, behalve dat ze soms moeten worden onderscheiden van wel kwaadaardige aandoeningen. Zie de Nuldelijnsstandaard verderop in deze krant. Hoe worden ouderdomswratten behandeld? Omdat deze wratten goedaardig zijn, hoeven ze niet te worden verwijderd. Veel mensen willen ze toch graag weg hebben om cosmetische redenen of omdat ze in de weg zitten. In mijn praktijk verwijder ik de plekken doormiddel van wegbranden (elektrocoagulatie). Andere behandeltechnieken zijn afschrapen met een scherpe lepel, bevriezen met een vloeibare stikstof en wegsnijden. Na verloop van tijd kunnen er weer nieuwe wratten ontstaan. Deze zijn dan vaak stukken kleiner en daardoor gemakkelijker te behandelen. Ondervoeding Door P. Koenjer, diëtist Vialente Helaas is ondervoeding bij ziekte nog steeds een groot probleem in de Nederlandse gezondheidszorg. Wist u dat ongeveer 15% van de 65-plussers ondervoed is? Er zijn bepaalde situaties en ziektes waarbij een groter risico op ondervoeding aanwezig is, zoals bij mensen met kanker, COPD of Parkinson of als er slikproblemen zijn. Het risico neemt toe bij 75-plussers, omdat de smaak vermindert en de eetlust afneemt. 6 Herfst 2011

7 Wanneer is er sprake van ondervoeding? We spreken van ondervoeding als iemand: - ongewenst meer dan 3 kilo afvalt in een maand, - meer dan 6 kilo afvalt in 6 maanden, - een BMI heeft die lager is dan 18,5. Bij ouderen > 65 jaar bij een BMI onder de 20 en bij COPD geldt dat al onder de 21. (BMI staat voor Body Mass Index. Dat is een rekensom om de verhouding tussen gewicht en lengte van het lichaam te bepalen), - een armomtrek heeft lager dan 25 cm. Risico s van ondervoeding Ondervoeding brengt de volgende risico s met zich mee: - afname van de spiermassa en daardoor krachtsverlies, waardoor iemand bijvoorbeeld minder goed kan lopen of sneller kan vallen, - langzamer herstel en meer complicaties bij ziekte en operaties, - daling van de weerstand, - verhoogde kans op decubitus (doorligwonden) en vertraagde wondgenezing, - afname van kwaliteit van leven, - verhoogde kans op overlijden. Het is belangrijk dat ondervoeding op tijd wordt ontdekt. De laatste tijd is er steeds meer aandacht voor het probleem en worden patiënten eerder behandeld. Daarnaast vindt er steeds eerder een screening plaats op ondervoeding door middel van bijvoorbeeld een vragenlijst waarin op eenvoudige wijze kan worden bepaald of iemand risico loopt om ondervoed te raken. Aanpassen van de voeding Over het algemeen zal een patiënt, als er sprake is van (dreigende) ondervoeding, worden doorverwezen naar een diëtist. De diëtist zal samen met de patiënt bespreken of er mogelijkheden zijn om de huidige voeding energieen eiwitrijker te maken, bijvoorbeeld door meer beleg op het brood, producten te kiezen met meer calorieën of meerdere keren op een dag gebruik te maken van tussendoortjes. Als dit onvoldoende helpt zijn er medische voedingen, meestal drinkvoeding dat in de volksmond astronautenvoeding wordt genoemd, die kunnen helpen om de energie- en eiwitinname te verhogen. Indien ook dit onvoldoende resultaat oplevert is er eventueel, afhankelijk van de situatie van de patiënt, de mogelijkheid om (tijdelijk) sondevoeding te starten. Het uiteindelijke doel is het verbeteren van de conditie van de patiënt. Herfst

8 Sociale kaart ouderen EMC Nieuwegein In deze sociale kaart staan de voorzieningen die in Nieuwegein bestaan voor ouderen. Met dank aan Bianca Wildenburg, praktijkondersteunster huisartsen, voor het verzamelen van de gegevens. Algemene hulpdienst Nieuwegein: Telefoonnummer: , maandag t/m vrijdag van uur. De algemene hulpdienst Nieuwegein is een stichting die erop is gericht om inwoners van Nieuwegein te ondersteunen in hun sociale functioneren. Iedereen die door ziekte, leeftijd, eenzaamheid of andere beperking behoefte heeft aan hulp kan bij hen terecht. Zij werken met vrijwilligers. Zij bemiddelt tussen vraag en aanbod van vrijwillige hulpverlening in de zorg- en dienstsector, bijvoorbeeld: klussen in en om het huis, boodschappen en vervoer. CIZ: Tel: op werkdagen uur bereikbaar. Indicatiestelling voor persoonlijke verzorging, dagopvang, grotere hulpmiddelen (bijvoorbeeld ziekenhuisbed), medisch-technische apparatuur, plaatsing verzorgingshuis, opname verpleeghuis. Gemeente Nieuwegein loket WMO: Tel: , maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag uur, woensdag uur bereikbaar. Hier kunnen mensen terecht voor: - woonvoorzieningen: aanpassingen in woning, traplift, tillift, douche-/toiletstoel en verhuiskostenvergoeding, - vervoersvoorzieningen: scoot-mobiel, driewielerfiets, gesloten buitenwagen, aanpassingen aan eigen auto en/of fiets en vervoerspas voor de regiotaxi. Voor regiotaxi zijn er 2 mogelijkheden: WMO pas (wanneer patiënt door ziekte niet meer zelf naar bus/tram kan lopen) en de 65+ pas (patiënten die zelf nog naar bus/tram kunnen lopen). - hulp in de huishouding - rolstoelen voor langdurig gebruik (langer dan 6 maanden): handbewogen rolstoelen, elektrische rolstoelen en sportrolstoelen. 8 Herfst 2011

9 Rijbewijs: Rijbewijshouders van 70 jaar of ouder moeten medisch worden gekeurd. Deze procedure kost tijd, dus op tijd aan beginnen! U hebt een zogenaamde verklaring van geschiktheid nodig. Deze verklaring is tegen betaling bij Burgerzaken te verkrijgen. Deze verklaring moet worden ingevuld door een arts (keuring),dit is dus niet uw eigen huisarts. De ingevulde verklaring verstuurt u naar het CBR. Voor het aanvragen van het rijbewijs bij de gemeente kan een afspraak gemaakt worden. Tel: maandag t/m vrijdag uur. Rollator: Verzekeringsmaatschappijen hebben verschillende manieren om een rollator aan te vragen. Zie de websites van de betreffende verzekeraars. Rouwverwerking: - Vitras Algemeen Maatschappelijk Werk tel: ( uur) - Humanitas: tel: ; Humanitas is een landelijke vereniging voor maatschappelijke dienstverlening en samenlevingsopbouw, die in haar werk uitgaat van een algemeen-humanistische visie. De dienstverlening is veelal kleinschalig (maatjescontacten, huisbezoek) persoonlijk en wordt lokaal georganiseerd. Centraal staan de humanistische waarden; gelijkwaardigheid, zelfbeschikking, verantwoordelijkheid en verbondenheid. - Landelijke Steunpunt Rouw (LSR): ma-vr ) Stichting MEE Nieuwegein: valt onder regio Zuid-west Utrecht tel: MEE biedt ondersteuning bij leven met een lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke beperking of beperkingen ten gevolge van een chronische ziekte. Zij zijn vertrouwd met praktische problemen, regels en instanties en kunnen u bij vragen helpen. Herfst

10 SWN (Stichting Welzijn Nieuwegein) Tel: Activerend huisbezoek De vrijwillige medewerkers van het Activerend Huisbezoek bezoeken en geven maximaal een half jaar tijdelijke ondersteuning aan kwetsbare mensen (55+) in Nieuwegein. Helpen met het weer oppakken van de draad van hun leven. - Vriendschapsbemiddeling (55+) Voor zelfstandig wonende 55+ers die mensen willen ontmoeten met dezelfde interesses, vriendschap willen sluiten of hun vriendenkring willen uitbreiden. - Meer bewegen voor ouderen De MBVO activiteiten bieden de mogelijkheid om in eigen tempo mee te doen aan sport. Plezier en ontspanning lopen als een rode draad door elke les. Bovendien biedt MBVO de mogelijkheid om sociale contacten op te doen, te ontspannen en de eigen grenzen te verleggen. - Informatiepunt ouderen Voor vragen over activiteiten, zorg/verzorging, vervoer, adressen voor hulpmiddelen, patiëntenverenigingen etc. Daarnaast kunt u terecht voor het invullen van formulieren zoals bijvoorbeeld het formulier huurtoeslag en zorgtoeslag en belasting formulieren. Maandag en woensdag van uur en donderdag van uur. Tel: Thuisadministratie: tel: Hulp bij het ordenen van administratie en het invullen van formulieren. Vitras: Tel: Op werkdagen uur bereikbaar. voor: - Uitleen van zorgmaterialen voor kortdurend gebruik (maximaal 6 maanden): handbewogen rolstoelen, loophulpmiddelen zoals een rollator of looprek, hoog/laagbed, anti-decubitusmateriaal en elleboogkrukken - Aanvraag personenalarmering - Dagsoos voor ouderen (indicatie CIZ nodig) - Maaltijdservice - Mantelzorgondersteuning 10 Herfst 2011

11 Zorgspectrum: Tel. servicebureau: , maandag t/m donderdag uur. Zorgspectrum is een zorgorganisatie die zich richt op het welbevinden van ouderen. Zorgspectrum biedt u hulp-, advies-, en zorgdiensten aan in onze zorgcentra, in zorgspectrum dag voorzieningen en bij u thuis. Ondersteunen, helpen, begeleiden en zorgen. Thuis of vlakbij, in één van de zorglocaties in Nieuwegein, Houten of Vianen. Ook voor informatie over de wachtlijsten in een woon-zorgcomplex van Zorgspectrum (Zuilenstein/Vreeswijk). Zorgverzekeraar: Voorzieningen/hulpmiddelen voor langdurig gebruik (langer dan 6 maanden) kunnen worden aangevraagd via de zorgverzekeraar (valt onder ZVW zorgverzekeringswet) Dit gaat om: rollator, trippelstoel, loopfiets, sta-op stoel, hoog-laagbed, gehoorapparaat, incontinentiemateriaal en hulpmiddelen voor diabetici. Handige internetadressen: Herfst

12 Ouderen en psychische klachten Door C. Bartels, psycholoog Bij ouderen komen vaak psychische klachten voor. Net als mensen in andere leeftijdscategorieën kunnen zij te maken krijgen met klachten als angst en depressie. Er kunnen verschillende oorzaken aan ten grondslag liggen. Maar ook problemen passend bij de leeftijd van ouderen, kunnen een rol spelen in het ontstaan en verloop van psychische klachten. Hierbij spelen zowel psychische, als lichamelijke en sociale factoren een rol. Somberheid Mensen op hogere leeftijd krijgen sneller te maken met het verlies van geliefde personen in hun omgeving. Het overlijden of dementeren van een echtgenoot, maar ook het verhuizen van de kinderen kan er voor zorgen dat het sociale netwerk krimpt en de oudere zich eenzaam gaat voelen. Ook het verminderen van de conditie en het krijgen van lichamelijke beperkingen kan dit gevoel versterken. Door de verminderde mobiliteit kan het moeilijker worden afspraken buiten de deur te hebben, waardoor een isolement kan ontstaan. Dit kan leiden tot somberheid en angstgevoelens. Geheugenproblemen Achteruitgang van (cognitief) functioneren kan op oudere leeftijd ook een rol spelen. Geheugenproblemen en (beginnende) dementie kunnen gepaard gaan met onzekerheid, angstig voelen en depressieve gevoelens. Geheugenproblemen zijn soms te genezen, afhankelijk van de oorzaken. Ze kunnen bijvoorbeeld samenhangen met slechte voeding, bloedarmoede, suikerziekte, het gebruik van verkeerde of teveel medicijnen of alcoholverslaving. Vroege signalering is hierbij van belang. Piekeren Ook kunnen ingrijpende gebeurtenissen uit het verleden nog dwars zitten. Vaak ook juist doordat een stuk afleiding wegvalt, besteden mensen meer tijd met het piekeren hierover. Dit kan leiden tot vragen rondom zingeving en kan somberheid en interesseverlies veroorzaken. Reflectie Iedere oudere beleeft het ouder worden anders. Veel ouderen nemen in deze fase van hun leven de tijd voor reflectie. Ze staan stil bij het leven wat ze hebben geleefd. 12 Herfst 2011

13 Ook kan een oudere het fijn vinden dat er minder verantwoordelijkheden bij hem of haar liggen en kunnen dan meer genieten van de tijd die ze doorbrengen met anderen, zoals de kleinkinderen. Het is dan ook niet zo dat psychische klachten bij het ouder worden horen. Het hangt vaak samen met de positie waarin de oudere zich bevindt en is onder meer afhankelijk van iemands persoonlijkheid, financiële mogelijkheden, levensgeschiedenis, geslacht van de oudere en de gezondheidstoestand. Kwaliteit van leven Wanneer u iemand kent, of als u zelf een oudere bent die te maken heeft met psychische klachten als somberheid, angstgevoelens en onzekerheid, dan is het altijd raadzaam om met de huisarts hierover te praten. Hij/zij kan met u kijken wat er mogelijk is om deze klachten te verminderen, waardoor de kwaliteit van leven ook op oudere leeftijd- zoveel mogelijk gewaarborgd blijft. Herfst

14 Griep Door N. de Hartog, huisarts Mondriaanlaan Elke winter krijgt gemiddeld één op de tien mensen griep. Verkoudheid wordt vaak griep of grieperigheid genoemd, maar echte griep is iets anders. Als u echt griep heeft, bent u flink ziek. Griep wordt veroorzaakt door het influenzavirus en heet daarom ook wel influenza. Het griepvirus verspreidt zich via heel kleine druppeltjes tijdens hoesten of niezen en via de handen. Griep gaat gemakkelijk over van de ene mens op de andere, bijvoorbeeld door hoesten, niezen of praten of door elkaar een hand te geven. Omdat we in de winter allemaal dichter op elkaar zitten en minder ventileren, verspreidt het virus zich gemakkelijk onder de mensen. Goed ventileren van de ruimten is dus essentieel. Griep kan bij sommige mensen ernstige gevolgen hebben. De griepprik verkleint de kans op griep. Voor wie is de griepprik? mensen van 60 jaar en ouder mensen van alle leeftijden met: hart- en vaatziekten longziekten diabetes (suikerziekte) nieraandoeningen weinig weerstand door andere ziekten of door een medische behandeling, zoals chemotherapie. Voor deze groepen geldt dat de gevolgen van griep ernstiger kunnen zijn dan voor mensen jonger dan 60 jaar die deze ziektes niet hebben. Hun eigen ziekte kan ook erger worden. De jaarlijkse griepprik helpt dit voorkomen. Dat geldt ook voor vrouwen uit bovenstaande groepen die zwanger zijn. Zwangere vrouwen kunnen gewoon de griepprik halen. 14 Herfst 2011

15 Waarom vanaf 60 jaar? Mensen hebben al vanaf 60 jaar een grotere kans op ernstige gevolgen van griep. Ook al voelt u zich heel fit, als mensen ouder worden, veroudert ook hun afweersysteem. Hoe werkt de griepprik? Als u een griepprik krijgt, dan gaat uw lichaam afweerstoffen maken tegen het griepvirus. De griepprik werkt na twee weken. Als u daarna besmet wordt met het griepvirus,kunnen de afweerstoffen in uw lichaam het griepvirus onschadelijk maken. Als u de jaarlijkse griepprik heeft gehad, dan is de kans dat u griep krijgt kleiner. Ook de kans op complicaties zoals een longontsteking is kleiner. Door de griepprik is de kans ook kleiner dat uw eigen ziekte erger wordt door griep. Beschermt de griepprik tegen influenza A ( H1N1) 2009 (Mexicaanse griep?) Ja, de prik die u dit jaar krijgt, beschermt ook tegen het virus Influenza A (H1N1) Dit virus veroorzaakte twee jaar geleden de Mexicaanse griep en komt naar verwachting komende winter opnieuw voor. De jaarlijkse griepprik beschermt u tegen de meest voorkomende griepvirussen. Elk voorjaar voorspellen deskundigen welke griepvirussen komende winter het meest zullen voorkomen. Stukjes van die virussen komen in de griepprik. Kunt u van de griepprik bijwerkingen krijgen? Soms kunt u bijwerkingen krijgen van de griepprik. De plaats van de prik op uw arm kan de eerste dag pijnlijk, rood of dik zijn. U kunt zich na de griepprik een paar dagen minder lekker voelen. Van de griepprik kunt u géén griep krijgen. Heeft u een bijwerking na de griepprik? Meld dit dan bij uw huisarts. Waarom elk jaar een griepprik? Het griepvirus verandert regelmatig. Daardoor kunt u elk jaar opnieuw griep krijgen. Daarom heeft u ook elk jaar een nieuwe griepprik nodig. Zo kan uw lichaam elk jaar nieuwe afweerstoffen aanmaken. De samenstelling van de griepprik wordt elk jaar opnieuw bepaald. In de griepprik zitten stukjes van de virussen die naar verwachting de komende winter veel voor gaan komen. Haal dus elk najaar tussen half oktober en half november de griepprik. Herfst

16 Belangrijk U krijgt de griepprik in uw bovenarm. Wilt u kleding aandoen waarbij u gemakkelijk uw bovenarm bloot kunt maken? Bent u allergisch voor kippenei-eiwit? U mag dan misschien de griepprik niet hebben. Neem contact op met uw huisartsenpraktijk of de arts van de zorginstelling waar u verblijft. De griepprik is op de praktijk of in de zorginstelling aanwezig. U hoeft dus niet naar de apotheek te gaan. Uitnodiging voor de griepprik Wilt u de brief meenemen wanneer u de griepprik komt halen? Griepprik halen bij de Huisartsenpraktijk Mondriaanlaan Als u in aanmerking komt voor de griepprik, krijgt u automatisch begin oktober een uitnodiging in de brievenbus. De griepprikken worden gegeven op: woensdag 26 oktober van , en van uur en op vrijdag 28 oktober van uur en van uur. Griepprik halen bij de Huisartsenpraktijk Jutphaas De griepprikken in de huisartsenpraktijk Jutphaas worden gegeven op: woensdag 26 oktober van uur en op dinsdag 1 november van uur. Griepprik op eigen verzoek Ook als u medisch gezien niet in aanmerking komt voor de griepprik, kunt u deze wel krijgen. Hier zijn wel kosten aan verbonden. De kosten voor een griepprik op eigen verzoek bedragen 13,50. Wilt u dit bedrag contant (en het liefst gepast) meenemen? Het vaccin kost 22,15 en dit betaalt u bij de apotheek. U kunt de griepprik op eigen verzoek aanvragen aan de balie van de huisartsenpraktijk. U krijgt dan een oproep voor de griepprik en een recept voor het vaccin. Met het recept haalt u bij de apotheek het griepvaccin op en u komt met het vaccin en de oproep naar de huisartsenpraktijk op een van bovenstaande data en tijden. Meer informatie Voor meer informatie over de griepprik kunt u kijken op 16 Herfst 2011

17 Moedervlekken De klachten - moedervlekken zijn donker gekleurde vlekjes in de huid - soms zijn ze vanaf de geboorte aanwezig Naar de dokter? - nee, moedervlekken zijn gewoonlijk ongevaarlijk - ja, wanneer een moedervlek donkerder wordt of meerdere kleuren krijgt - ja, wanneer een moedervlek groter wordt of een andere vorm krijgt - ja, wanneer de rand of de omgeving om een moedervlek rood wordt - ja, wanneer een moedervlek gaat jeuken of steken, wanneer er een korstje op komt - of wanneer de plek gemakkelijk gaat bloeden Wat kunt u zelf doen? - verstandig zonnen maakt de kans kleiner dat moedervlekken kwaadaardig worden. Dat betekent beginnen met korte periodes (30 minuten) en niet zonnen tussen en uur - gebruik zonnebrandcrème. Hoe hoger de beschermingsfactor hoe langer men in de zon kan blijven - gebruik na het zonnen opnieuw crème omdat de inwerking van de zon nog een tijdje doorgaat. Copyright Paul van Dijk Herfst

18 Wratten De klachten - kleine eeltachtige uitwassen op de huid, meestal met een ruw oppervlak - wratten zitten vaak op de handen of voeten - wratten kunnen ook op de voetzool zitten. Door het lopen worden ze plat en komen terecht in de eeltlaag van de voet - waterwratjes zijn gladde doorschijnende kleine bolletjes. Ze zitten in groepen bij elkaar - ze komen vooral voor bij jonge kinderen Naar de dokter? - nee, wratten zijn onschuldig en verdwijnen vanzelf - ja, wanneer wratten pijn doen, of wanneer iemand het storend en vies vindt - ja, wanneer wratten op de geslachtsdelen zitten Wat kunt u zelf doen? - mogelijk kunnen wratten worden voorkomen door schoenen of slippers te dragen in gymzaal en zwembad - door peuteren en bijten kan het aantal wratten zich uitbreiden - aanstippen met wrattentinctuur of vloeibaar stikstof. Beiden zijn verkrijgbaar in de apotheek of drogist - waterwratjes kunnen het best onbehandeld blijven. Ze gaan meestal snel (binnen een jaar) vanzelf weer weg Copyright Paul van Dijk 18 Herfst 2011

19 Wratten Door A. Denteneer, huisarts Mondriaanlaan Wratten zijn vervelend. Onze doktersassistentes en huisartsen krijgen er geregeld vragen over. In dit artikel kunt U lezen wat er bekend is over wratten en wat eraan valt te doen. Er zijn nogal wat soorten wratten: gewone wratten, waterwratten, ouderdomswratten, genitale wratten Dit artikel gaat over de gewone wratten. Virus oorzaak van wratten Gewone wratten worden veroorzaakt door een virus. Huidcellen worden geïnfecteerd en als reactie produceren de cellen extra eelt. Dat geeft het typische wrat-aspect. Niet elke besmetting met het wrattenvirus leidt tot wratten en ook besmette personen zonder wratten (virusdragers) kunnen het virus overdragen. Deze overdracht kan plaatsvinden door direct contact of via huidschilfers; bijvoorbeeld in het gezin, in de klas, via vloeren van gymzalen of zwembaden. Wratten komen vooral voor aan de handen, de voeten en de knieën en vooral bij kinderen, maar ze komen ook wel bij andere leeftijdsgroepen voor. Mensen met een gestoorde afweer Waterwratten kunnen erg veel wratten hebben. In een groep van 1000 kinderen hebben er 47 wratten. Wratten veroorzaken meestal geen klachten. Soms geven ze echter pijn (vooral wratten onder de voetzolen), ongemak (bijvoorbeeld wratten bij de nagelriemen) of geven cosmetische klachten. Soms worden kinderen gepest of gemeden vanwege wratten. Tweederde van de wratten verdwijnt binnen twee jaar zonder behandeling. Ze dienen dus alleen behandeld te worden als ze veel hinder geven. Soms weegt de hinder van de wrat niet op tegen de hinder en de pijn van de behandeling. De behandeling De meest toegepaste behandeling van wratten is het aanstippen met vloeibare stikstof. Deze heeft een temperatuur van -196 graden Celcius. De wrat wordt hiermee bevroren: dat is te zien door het wit worden van de wrat en een paar millimeter huid eromheen. Herfst

20 De cellen met het wratvirus worden zo vernietigd. Er ontstaat een blaar en bij de genezing laat het blaardak met daarin de wrat los. Soms is het nodig de behandeling een paar keer te herhalen. Een andere manier van behandelen is het aanbrengen van een zalf met daarin salicylzuur (20-40%). Hiermee wordt het eelt verweekt. Regelmatig kan met een vijl, een rasp of een mesje de verweekte huid met daarin de besmette cellen worden weggeschraapt. De gezonde huid rondom de wrat moet bij deze procedure wel worden beschermd, bijvoorbeeld met vaseline of door een pleister (met daarin een gat waar de wrat uitsteekt. Het opbrengen van de salicylzuurzalf kan het beste met een wattenstokje gebeuren en niet met de vinger, want dan verweekt ook het dunne eeltlaagje op de vinger. Soms worden deze twee behandelingen ook gecombineerd. Onderzoek Er is onlangs onderzoek gedaan in de Nederlandse huisartspraktijken naar het effect van de wratbehandelingen. Dertien weken na de start van de behandeling is gekeken of de wratten weg waren. Bij de stikstofbehandeling was het genezingspercentage 39%, bij de zalf 24% en een afwachtend beleid (niets doen) 16%. Daarbij moet gezegd dat de laatste 2 opties het minst pijnlijk zijn. Heel soms worden wratten weggesneden of met een scherpe lepel weggehaald. Dit geeft altijd een risico op littekenvorming en ook daarbij is niet zeker of de wrat wegblijft. Daarnaast bestaat het gevaar dat het virus zich verspreid. Verwijzing naar een dermatoloog (huidarts) komt slechts in aanmerking bij langdurig bestaande (jaren) wratten die niet verdwenen zijn na behandelingen van de huisarts. 20 Herfst 2011

21 Alcohol en medicijnen Door Rick Henderik, apotheker in opleiding Alcohol komt via de slokdarm, de maag en de dunne darm in het bloed. Via het bloed verspreidt het zich over het hele lichaam. Het kan dan ook in het hele lichaam effect hebben. Hoe sterk deze effecten zijn, verschilt per persoon en per situatie, afhankelijk van leeftijd, geslacht, lichaamsgewicht, conditie en of de persoon heeft gegeten. Alcohol is voor het lichaam een vreemde stof. De lever zorgt voor de afbraak van vreemde stoffen. De afbraak kost tijd; met één glas drank is de lever één tot anderhalf uur bezig. Effecten op het lichaam Verdoving van de hersenen is één van de belangrijkste effecten van alcohol. De stemming verandert, u voelt zich suffer, en kunt zich moeilijker concentreren. Als een man meer dan twee glazen drinkt, gaan zijn reactie- en concentratievermogen achteruit. Bij een vrouw gebeurt dit al na ruim één glas. Autorijden is daarom verboden als u meer dan 0.5 promille alcohol in uw bloed heeft. Voor beginnende bestuurders (gedurende de eerste vijf jaar na het behalen van het rijbewijs) is autorijden verboden bij meer dan 0,2 promille alcohol in het bloed. Alcohol onttrekt vocht aan het lichaam, zodat u vaker moet plassen. U kunt een laag bloedsuikergehalte krijgen als u alcohol drinkt en weinig eet. U merkt dit doordat u duizelig wordt, een raar gevoel in de maag krijgt, wazig gaat zien en gaat zweten en trillen. Wetenschappers zijn het nog niet eens over het effect van alcohol op hart- en vaatziekten. Waarschijnlijk vermindert een matig gebruik van alcohol (één tot twee glazen per dag) het risico op hart- en vaatziekten. Dit gunstige effect geldt alleen voor gezonde mannen boven de 40 jaar en gezonde vrouwen na de overgang. Medicijnen Bij sommige medicijnen vindt u op het etiket of in de bijsluiter een waarschuwing voor het gebruik in combinatie met alcohol. Hoe beïnvloeden alcohol en medicijnen elkaars werking? Herfst

22 - Medicijnen kunnen de afbraak van alcohol vertragen. Hierdoor blijft een giftig afbraakproduct van alcohol langer in het lichaam. Dit kan onaangename effecten geven, zoals een warm en rood gezicht, misselijkheid, hoofdpijn, daling van de bloeddruk, duizeligheid en hartkloppingen. - Alcohol kan de afbraak van sommige medicijnen vertragen, waardoor deze langer in het lichaam blijven. Dat kan hetzelfde effect hebben als een overdosering van dat medicijn. - Alcohol kan de werking en bijwerking van sommige medicijnen versterken. Waarschuwingsstickers De apotheek waarschuwt u op verschillende manieren voor het gebruik van alcohol in combinatie met medicijnen. Een gele sticker op de verpakking met de tekst Dit geneesmiddel kan uw reactievermogen verminderen': als u alcohol gebruikt in combinatie met zo`n middel zal uw reactievermogen nog slechter worden. Het is daarom voor uw veiligheid en die van anderen niet verstandig alcohol te drinken als u zo'n medicijn gebruikt. Een etiket met de tekst Gebruik geen alcohol bij dit middel': als u bij deze medicijnen alcohol drinkt, kunt u last krijgen van onaangename effecten, zoals een warm en rood gezicht, misselijkheid, hoofdpijn, daling van de bloeddruk en hartkloppingen. Een etiket met de tekst Pas op met alcohol': als u bij deze medicijnen alcohol drinkt, zullen bepaalde effecten van het medicijn versterkt worden. Gebruikt u bijvoorbeeld een middel waar u suf van wordt, zoals een kalmeringsmiddel, dan zult u door alcohol te drinken extra suf worden. Als u aan het verkeer wilt deelnemen of andere activiteiten wilt ondernemen waarbij u goed moet opletten, is de combinatie van zo`n medicijn met alcohol dus af te raden. Een etiket met de tekst Pas op met alcohol in verband met maagklachten`: bepaalde medicijnen hebben als bijwerking dat zij het maagslijmvlies irriteren. Alcohol versterkt deze bijwerking, waardoor u eerder last krijgt van uw maag. Wilt u meer informatie of weet u niet zeker of uw medicijnen te combineren zijn met alcohol, vraag het gerust in de apotheek. 22 Herfst 2011

23 Ouderenzorg: ook onze zorg! Door M. Wijma, Paramedisch Centrum Nieuwegein Zoals u ook elders in deze uitgave kunt lezen, werken voor het plan geïntegreerde ouderenzorg binnen het EMC verschillende disciplines samen. Het Paramedisch Centrum Nieuwegein is hier onderdeel van en kan u het volgende bieden. Intake Na het eerste gesprek met een 75-plusser zal bepaald worden welke aanpassingen, voorzieningen of zorg kunnen worden ingeschakeld. Wat paramedische zorg betreft kunt u dan denken aan ondersteuning bij twee belangrijke pijlers binnen de ouderenzorg: valpreventie en een beweegprogramma voor senioren gericht op 75-plussers. Voor beide onderdelen geldt dat er veel aandacht zal zijn voor de specifieke situatie per persoon. Door middel van een bezoek aan huis wordt in kaart gebracht hoe het staat met uw beweeggedrag, eventuele bewegingsangst, stabiliteit en mobiliteit. Plan op maat Desgewenst zal de paramedicus voor u een plan op maat samenstellen, waarbij naast valpreventie en een beweegprogramma ook, indien nodig, ergotherapie en oedeemtherapie kunnen worden betrokken. Bij ergotherapie kunt u denken aan het aanleren van alternatieve beweegstrategieën om bepaalde moeilijk uit te voeren bewegingen op een aangepaste wijze toch te kunnen blijven doen, zoals het lopen met een rollator. Bij oedeemtherapie kunt u onder andere denken aan het aanmeten van elastische kousen, zodat het voor u prettiger en veiliger wordt in beweging te blijven. Herfst

24 Kunst in het Gezondheidscentrum Gedurende het vierde seizoen van dit jaar exposeren een moeder en dochter hun schilderijen in het Gezondheidscentrum aan de Mondriaanlaan. Zij stellen zich aan u voor. Pauline van Driel geboren 9 februari 1937 te Oengaran Midden Java. Na hard werken tot mijn 59-ste, was schilderen een uitkomst om mijn vrije tijd te vullen. Het is een hobby geworden met passie. Soms kan het een obsessie zijn als iets niet lukt. Maar schilderen geeft mij uiteindelijk rust en het verruimt de geest. Mijn jongste dochter heeft net als ik, van het schilderen haar hobby gemaakt. Ik ben er trots op dat ik van mijn dochter zoveel plezier mag beleven in deze kunstvorm. Afgelopen zomer hebben we een expositie gehouden in de Synagoge in Buren. Het was een hele ervaring om samen te genieten van elkaars makelij. Dit laatste kwartaal van 2011 wederom een expositie, hier in het Gezondheidscentrum aan de Mondriaanlaan. Monique Willemse geboren 21 september 1961 te Zeist. Een aantal jaren geleden heb ik net als mijn moeder van het schilderen mijn hobby gemaakt. Naast mijn baan lukt het niet altijd om regelmatig te schilderen. Maar. als het even kan pak ik de kwast en hoop dit in de toekomst meer te mogen doen. Het schrijven van korte verhalen is ook een hobby; ik wissel het schrijven en schilderen een beetje af. Soms ontstaat er een verhaal tijdens het schilderen, maar het kan ook dat een schilderij zomaar blijkt te passen bij een verhaal wat ik al eerder heb geschreven. Als ik schilder, experimenteer ik met diverse technieken; acrylverf, zand, papier, textiel, hout, draden en kleine objecten. Ik bouw de schilderijen op; laag over laag, dikke verf, dunne verf. Een fout of vergissing haal ik weg en dit leidt mij regelmatig naar een beter resultaat; hoe meer lagen, hoe mooier. Zo gaat het vaak ook bij het schrijven; tekst opbouwen en weer strepen om tot een beter resultaat te komen. Ik boetseer als het ware een schilderij of een verhaal! Kunst of kunnen? Doet het ertoe? Schilderen betekent voor ons, zoeken, spelen, leren, kwellen, ervaren, genieten! We willen dit graag met u delen 24 Herfst 2011

25 Even voorstellen Marike Zeeuwen Via deze weg wil ik me graag aan u voorstellen. Ik ben Marike Zeeuwen, 34 jaar en moeder van drie jongens. Per 1 september 2011 start ik met mijn opleiding tot huisarts via het UMC. Voor deze opleiding zal ik 3 dagen per week gedurende 1 jaar werken in de Huisartsenpraktijk Mondriaanlaan onder supervisie van dokter Blommestein. Maandag, dinsdag en vrijdag zal ik in de praktijk aanwezig zijn. Op donderdag volg ik onderwijs aan het opleidingsinstituut in De Bilt. Ik heb erg veel zin om aan deze nieuwe uitdaging te beginnen. De basisopleiding Geneeskunde heb ik gevolgd aan de Universiteit van Amsterdam van 1997 tot Gedurende deze opleiding heb ik 6 maanden een wetenschappelijke stage gedaan aan de Johns Hopkins University in Baltimore, USA. Na het afronden van mijn studie in 2004 ben ik moeder geworden van mijn oudste zoon. Begin 2005 ben ik gestart met de opleiding tot consultatiebureau-arts en heb sindsdien met veel plezier op het consultatiebureau in De Meern gewerkt. Tijdens deze periode is ons gezin uitgebreid met nog 2 kleine mannetjes. Gezien het mijn ambitie is om een goede huisarts te worden, vind ik het na ruim 6 jaar als consultatiebureau-arts geweldig om deze kans te krijgen. In mijn vrije tijd ben ik natuurlijk veel met mijn 3 jongens bezig samen met mijn man. De jongens zijn 7, 4 en 3 jaar oud en het is heerlijk hen te zien ontwikkelen en opgroeien. Heerlijk naar het bos, strand of park in het weekend om te ontdekken wat daar leeft, groeit en bloeit..genieten! Verdere hobby s van mij zijn skiën, skeeleren en fotografie. Maar de komende 3 jaar zullen veel in het teken staan van mijn opleiding tot huisarts. Ik hoop op een leerzame en fijne tijd bij de huisartsenpraktijk Mondriaanlaan in Nieuwegein. Herfst

26 Bram Sikking Mijn naam is Bram Sikking en onder de vleugels van Yvonne van der Helm zal ik dit jaar beginnen aan mijn opleiding tot huisarts. Momenteel woon ik samen met mijn vriendin in Utrecht, 10 km van Nieuwegein, een mooie fietsafstand! Ik ben regelmatig te vinden op de racefiets/tennisbaan of ontspannen in een zeilbootje op de Loosdrechtse plassen. Al op jonge leeftijd wilde ik graag huisarts worden, ik ben blij met de mogelijkheid dit te gaan realiseren. Het intensieve patiëntencontact (veel meer dan in ziekenhuis!) en de veelzijdigheid zijn voornaamste redenen dat ik heb gekozen voor het vak. Geen dag in de praktijk is hetzelfde. Na het behalen van mijn artsenbul in 2009 heb ik bijna 2 jaar ervaring opgedaan als arts-assistent bij de Gynaecologie in Nieuwegein, in Malawi op de kinderafdeling en in Utrecht in het verpleeghuis. Deze ervaring komt goed van pas omdat je regelmatig met ziekenhuis of verpleeghuis in overleg moet treden en je dan dus weet hoe zo n organisatie van binnenuit werkt. Het eerste jaar van de opleiding tot huisarts bestaat uit twee delen: een praktijk gedeelte op dinsdag, woensdag en vrijdag een theoretisch deel op donderdag die ik zal volgen bij de huisartsenopleiding van het UMC in Utrecht. Bovendien zal ik samen met mijn opleider te vinden zijn op de huisartsenpost. Mijn eerste indruk van de praktijk op de Mondriaanlaan is erg goed. Tot ziens in de praktijk! 26 Herfst 2011

27 Samenstelling redactie Mw. C. Bartels, psycholoog Psychologenpraktijk Mondriaanlaan, Mondriaanlaan 7, 3431 GA Nieuwegein Dhr. L Dekker, coördinator EMC Nieuwegein Mondriaanlaan 7, 3431 GA Nieuwegein Dhr. J. Dubbers, fysiotherapeut Paramedisch Centrum Nieuwegein, Mondriaanlaan 9, 3431 GA Nieuwegein Mw. M. Frankhuisen, apotheker Apotheek Nieuwegein, Mondriaanlaan 5, 3431 GA Nieuwegein Mw. N. de Hartog, huisarts Huisartsenpraktijk Mondriaanlaan, Mondriaanlaan 7, 3431 GA Nieuwegein Dhr. H. van der Heu, wijkbewoner/patiënt, foto s Salamanderweide 9, 3437 VH Nieuwegein Mw. M. Jaklofsky, diëtist Vialente, Mondriaanlaan 7, 3431 GA Nieuwegein Mw. C. Swart, praktijkmanager Huisartsenpraktijk Mondriaanlaan, Mondriaanlaan 7, 3431 GA Nieuwegein Mw. Y. van Viegen, oefentherapeut Cesar Paramedisch Centrum, Mondriaanlaan 9, 3431 GA Nieuwegein Ook uw bijdragen in de vorm van vragen, opmerkingen, verzoeken om artikelen over een bepaald onderwerp blijven zeer gewenst. U kunt altijd contact opnemen met een van de redactieleden of een briefje sturen naar het redactieadres: Redactie gezondheidskrant Mondriaanlaan GA Nieuwegein. Herfst

28

Waarom krijgt u een uitnodiging voor de griepprik?

Waarom krijgt u een uitnodiging voor de griepprik? Griepprik 2014 Uw (huis)arts nodigt u uit voor de griepprik. Deze folder geeft u informatie over de griepprik. Kiest u voor de griepprik? Ga de griepprik dan halen en wacht niet tot de griep heerst. De

Nadere informatie

GRIEPVACCINATIE 2012. Waardoor komt het? Wat zijn de verschijnselen? Adviezen

GRIEPVACCINATIE 2012. Waardoor komt het? Wat zijn de verschijnselen? Adviezen GRIEPVACCINATIE 2012 De griepprik zal dit jaar op woensdag 14 november worden gegeven, tussen 15 en 18 uur. Mensen die ervoor in aanmerking komen krijgen ongeveer 2 weken van tevoren een uitnodiging toegestuurd.

Nadere informatie

Waarom krijgt u een uitnodiging voor de griepprik?

Waarom krijgt u een uitnodiging voor de griepprik? Griepprik 2015 Uw (huis)arts nodigt u uit voor de griepprik. Deze folder geeft u informatie over de griepprik. U kunt de griepprik het beste halen tussen half oktober en half november. U krijgt de griepprik

Nadere informatie

Griepprik 2013 Informatie over de griepprik 2013

Griepprik 2013 Informatie over de griepprik 2013 Griepprik 2013 Informatie over de griepprik 2013 Uw (huis)arts nodigt u uit voor de griepprik. Deze folder geeft u informatie over de griepprik. Kiest u voor de griepprik? Ga de griepprik dan halen en

Nadere informatie

De belangrijkste informatie:

De belangrijkste informatie: Griepprik 2017 Uw (huis)arts nodigt u uit voor de griepprik. Deze folder geeft u informatie over de griepprik. Wat is griep? Bij griep heeft u vaak hoge koorts, koude rillingen, keelpijn, hoofdpijn en

Nadere informatie

Nieuwsbrief Apotheek Rijnoever

Nieuwsbrief Apotheek Rijnoever W I N T E R 2 0 1 3 Nieuwsbrief Apotheek Rijnoever In dit nummer Apotheek nieuws Alcohol en medicijnen Winterdepressie Anke geeft advies Beste lezer, dit is weer de laatste nieuwsbrief van het jaar 2013.

Nadere informatie

LAAT GRIEP DEZE WINTER IN DE KOU STAAN

LAAT GRIEP DEZE WINTER IN DE KOU STAAN LAAT GRIEP DEZE WINTER IN DE KOU STAAN 10 vragen over griepvaccinatie GRIEPVACCINATIE.BE AGENTSCHAP ZORG & GEZONDHEID 1. Waarom vaccinatie tegen griep? Vaccinatie is de enige manier om je tegen griep en

Nadere informatie

Inleiding Risicogroep Hoe lang blijven wratten bestaan? Hoe wordt de diagnose gesteld?

Inleiding Risicogroep Hoe lang blijven wratten bestaan? Hoe wordt de diagnose gesteld? WRATTEN 561 Inleiding Wratten (Verruca vulgaris) zijn ruw aanvoelende, bloemkoolachtige, knobbeltjes. Het wordt veroorzaakt door het Humane papilloma virus (HPV). Dit virus bevindt zich in de wrat en niet

Nadere informatie

Wratten. Belangrijk VRAAG OVER UW MEDICIJNEN? WWW.APOTHEEK.NL

Wratten. Belangrijk VRAAG OVER UW MEDICIJNEN? WWW.APOTHEEK.NL U kunt de wrat ook bevriezen met een middel in een spuitbusje, dat te koop is bij de apotheek. Volg de gebruiksaanwijzingen in de bijsluiter goed op. Laat u eventueel helpen door iemand die u vertrouwt.

Nadere informatie

Zwangerschap en vaccinatie tegen Nieuwe Influenza A (H1N1) ZO HOUDEN WE GRIP OP GRIEP

Zwangerschap en vaccinatie tegen Nieuwe Influenza A (H1N1) ZO HOUDEN WE GRIP OP GRIEP Zwangerschap en vaccinatie tegen Nieuwe Influenza A (H1N1) ZO HOUDEN WE GRIP OP GRIEP Zwangerschap en vaccinatie tegen Nieuwe Influenza A (H1N1) Nieuwe Influenza A, ook wel Mexicaanse griep genoemd, geeft

Nadere informatie

Wratten. Vraag je Alphega apotheek om meer informatie en advies. Jouw gezondheid is onze zorg

Wratten. Vraag je Alphega apotheek om meer informatie en advies. Jouw gezondheid is onze zorg Wratten Vraag je Alphega apotheek om meer informatie en advies Jouw gezondheid is onze zorg Inhoud Klachten en symptomen 3 Oorzaken 4 Wanneer arts raadplegen 5 Voorkomen van wratten 5 Wat kun je zelf doen

Nadere informatie

Netwerk Ouderenzorg Regio Noord

Netwerk Ouderenzorg Regio Noord Netwerk Ouderenzorg Regio Noord Vragenlijst Behoefte als kompas, de oudere aan het roer Deze vragenlijst bestaat vragen naar uw algemene situatie, lichamelijke en geestelijke gezondheid, omgang met gezondheid

Nadere informatie

Gezond gewicht. Wat kunt u er zelf aan doen? altijd dichtbij. Vraag ons gerust om advies.

Gezond gewicht. Wat kunt u er zelf aan doen? altijd dichtbij. Vraag ons gerust om advies. Gezond gewicht Wat kunt u er zelf aan doen? Vraag ons gerust om advies altijd dichtbij www.alphega-apotheek.nl Gezond gewicht De meeste mensen willen graag een aantal kilo s afvallen. Maar is dat wel nodig?

Nadere informatie

P Doe de risicotest P Laat uw bloedsuikerwaarde meten P Lees wat u zelf kunt doen

P Doe de risicotest P Laat uw bloedsuikerwaarde meten P Lees wat u zelf kunt doen Diabetes en uw apotheek Als bij u diabetes is vastgesteld, dan kunt u natuurlijk terecht bij uw apotheek. Het apotheekteam zorgt ervoor dat u: Op tijd het juiste medicijn krijgt. Medicijnen krijgt die

Nadere informatie

Depressie bij ouderen

Depressie bij ouderen Depressie bij ouderen Bij u of uw familielid is een depressie vastgesteld. Hoewel relatief veel ouderen last hebben van depressieve klachten, worden deze niet altijd als zodanig herkend. In deze folder

Nadere informatie

Veel gestelde vragen (seizoens)griepvaccinatie

Veel gestelde vragen (seizoens)griepvaccinatie Veel gestelde vragen (seizoens)griepvaccinatie Griep of griepje? De symptomen van verkoudheid lijken soms wel wat op die van griep waardoor men al snel denkt met een griepje te maken te hebben. Maar in

Nadere informatie

Wilhelmina Ziekenhuis Assen. Vertrouwd en dichtbij. Informatie voor patiënten. Wratten

Wilhelmina Ziekenhuis Assen. Vertrouwd en dichtbij. Informatie voor patiënten. Wratten Wilhelmina Ziekenhuis Assen Vertrouwd en dichtbij Informatie voor patiënten Wratten z Wratten zijn meestal bloemkoolachtige uitgroeiseltjes van de huid met een ruw oppervlak. Vaak zijn er meer wratten

Nadere informatie

De plaats op aarde. Hoe dichter bij de evenaar en hoe hoger in de bergen hoe sterker het UV-licht.

De plaats op aarde. Hoe dichter bij de evenaar en hoe hoger in de bergen hoe sterker het UV-licht. Verstandig zonnen Zonnestraling De zon geeft ons warmte, daglicht, maar ook UV-straling. Twee soorten UV-straling, bereiken de aarde. Het UV-A licht is het gedeelte van het zonlicht waardoor de huid bruin

Nadere informatie

WRATTEN FRANCISCUS GASTHUIS

WRATTEN FRANCISCUS GASTHUIS WRATTEN FRANCISCUS GASTHUIS Inleiding Wratten (verruca vulgaris) zijn ruw aanvoelende, bloemkoolachtige knobbeltjes. Ze worden veroorzaakt door het humane papilloma virus (HPV). Dit virus bevindt zich

Nadere informatie

Gezond gewicht. Vraag je Alphega apotheek om meer informatie en advies. Jouw gezondheid is onze zorg

Gezond gewicht. Vraag je Alphega apotheek om meer informatie en advies. Jouw gezondheid is onze zorg Gezond gewicht Vraag je Alphega apotheek om meer informatie en advies Jouw gezondheid is onze zorg Inhoud Overgewicht 3 Oorzaken 4 Gezond gewicht 4 Tailleomvang 5 Voorkomen van overgewicht 6 Wat kun je

Nadere informatie

COPD. Patiënten informatiefolder. verkoudheden en andere infecties zoals griep) - Jaarlijkse griepprik halen

COPD. Patiënten informatiefolder. verkoudheden en andere infecties zoals griep) - Jaarlijkse griepprik halen COPD Patiënten informatiefolder Wat is COPD? COPD is een afkorting voor het Engelse Chronic Obstructive Pulmonary Disease. Het is een verzamelnaam voor chronische bronchitis en longemfyseem. Klachten zijn

Nadere informatie

Infectiepreventie. De jaarlijkse griepprik

Infectiepreventie. De jaarlijkse griepprik Infectiepreventie De jaarlijkse griepprik 1 De jaarlijkse griepprik Deze folder informeert u over de vaccinatie tegen de seizoensgriep. U krijgt deze folder omdat u, net als uw collega s, ook dit jaar

Nadere informatie

Instructies voor het gebruik van. Stelara (ustekinumab)

Instructies voor het gebruik van. Stelara (ustekinumab) Instructies voor het gebruik van Stelara (ustekinumab) Inhoudsopgave 1 Inleiding... 1 2 Voor wie is deze therapie geschikt?... 1 3 Voor het starten met de behandeling... 1 4 Starten met Stelara... 2 5

Nadere informatie

Hoesten, niezen en neus snuiten in papieren zakdoekje. Zakdoekje direct weggooien. Handen wassen met water en zeep. ZO HOUDEN WE GRIP OP GRIEP

Hoesten, niezen en neus snuiten in papieren zakdoekje. Zakdoekje direct weggooien. Handen wassen met water en zeep. ZO HOUDEN WE GRIP OP GRIEP Hoesten, niezen en neus snuiten in papieren zakdoekje. Zakdoekje direct weggooien. Handen wassen met water en zeep. ZO HOUDEN WE GRIP OP GRIEP Lees deze brochure aandachtig. In deze brochure staat praktische

Nadere informatie

prednison bij darmziekten

prednison bij darmziekten patiënteninformatie prednison bij darmziekten Uw maag-darm-leverarts heeft u prednison voorgeschreven voor de behandeling van de ziekte van Crohn, Colitis Ulcerosa of auto-immuun hepatitis. Om dit medicijn

Nadere informatie

Onderzoek naar wensen en behoeften op het gebied van dagbesteding van (kwetsbare) ouderen en hun mantelzorgers in het Schilderskwartier in Woerden

Onderzoek naar wensen en behoeften op het gebied van dagbesteding van (kwetsbare) ouderen en hun mantelzorgers in het Schilderskwartier in Woerden Onderzoek naar wensen en behoeften op het gebied van dagbesteding van (kwetsbare) ouderen en hun mantelzorgers in het Schilderskwartier in Woerden Voor wie is dit onderzoek? 1) Zelfstandig wonende ouderen

Nadere informatie

Sportief bewegen met een depressie. Depressie

Sportief bewegen met een depressie. Depressie Sportief bewegen met een depressie Depressie Sportief bewegen met een depressie...................................... Bewegen: gezond en nog leuk ook! Regelmatig bewegen heeft een positieve invloed op

Nadere informatie

Griep, feiten en tips vaccinatie tegen seizoensgriep

Griep, feiten en tips vaccinatie tegen seizoensgriep Griep, feiten en tips vaccinatie tegen seizoensgriep Wat is griep? De wetenschappelijke benaming voor griep is influenza. Griep is een besmettelijke ziekte en wordt veroorzaakt door het influenzavirus.

Nadere informatie

Gezond genieten. Stellingen 55-plussers en alcohol: WAAR OF NIET WAAR?

Gezond genieten. Stellingen 55-plussers en alcohol: WAAR OF NIET WAAR? Gezond genieten Stellingen 55-plussers en alcohol: WAAR OF NIET WAAR? 1. Op oudere leeftijd kun je lichamelijk beter tegen alcohol. 2. Vanaf het vijfenveertigste jaar heeft alcohol een gunstig effect op

Nadere informatie

Grieppandemie. Wat moet u weten over een grieppandemie (wereldgriep)?

Grieppandemie. Wat moet u weten over een grieppandemie (wereldgriep)? Grieppandemie Wat moet u weten over een grieppandemie (wereldgriep)? Grieppandemie 2 Wat leest u in deze folder? Deze folder gaat over een grieppandemie (wereldgriep). U leest de antwoorden op 10 belangrijke

Nadere informatie

Instructies voor het gebruik van Enbrel (etanercept)

Instructies voor het gebruik van Enbrel (etanercept) Instructies voor het gebruik van Enbrel (etanercept) Inhoudsopgave 1 Inleiding... 1 2 Voor wie is deze therapie geschikt?... 1 3 Voor het starten met de behandeling... 1 4 Starten met Enbrel... 2 5 Toediening...

Nadere informatie

Griep en griepvaccinatie 1/5

Griep en griepvaccinatie 1/5 Griep en griepvaccinatie 1/5 E-info Griep en griepvaccinatie 1 Wat is griep? Griep wordt veroorzaakt door het influenzavirus en wordt daarom ook wel influenza genoemd. Het influenzavirus veroorzaakt een

Nadere informatie

Dermatologie. Wratten

Dermatologie. Wratten Dermatologie Wratten Wat zijn wratten Wratten zijn verheven, bloemkoolachtige en vast aanvoelende uitgroeisels van de huid. De officiële benaming is verruca. Meestal zijn er meerdere wratten gelijktijdig

Nadere informatie

Prednis(ol)on bij de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa

Prednis(ol)on bij de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa Prednis(ol)on bij de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa Ziekenhuis Gelderse Vallei Uw behandelend arts en/of verpleegkundige heeft met u gesproken over het gebruik van Prednis(ol)on. In deze folder krijgt

Nadere informatie

Voorkom onnodige achteruitgang in het ziekenhuis Handleiding voor patiënten

Voorkom onnodige achteruitgang in het ziekenhuis Handleiding voor patiënten Voorkom onnodige achteruitgang in het ziekenhuis Handleiding voor patiënten Inhoudsopgave Klik op het onderwerp om verder te gaan. Waarom deze informatie? 2 Gebruiksaanwijzing 3 Cartoon 1 bereid uw ziekenhuisopname

Nadere informatie

Depressie bij ouderen

Depressie bij ouderen Depressie bij ouderen 2 Depressie bij ouderen komt vaak voor, maar is soms moeilijk te herkennen. Deze folder geeft informatie over de kenmerken en de behandeling van een depressie bij ouderen. Wat is

Nadere informatie

Algemene informatie. Voorkom onnodige achteruitgang in het ziekenhuis - Kom uit het bed -

Algemene informatie. Voorkom onnodige achteruitgang in het ziekenhuis - Kom uit het bed - Algemene informatie Voorkom onnodige achteruitgang in het ziekenhuis - Kom uit het bed - 1 U zult misschien wel schrikken als u leest dat drie maanden na ontslag ongeveer 30% van de ouderen die behandeld

Nadere informatie

Diabetes en mondgezondheid

Diabetes en mondgezondheid Diabetes en mondgezondheid Dit doet diabetes met de mond Hebt u suikerziekte? Let dan extra op uw gebit en tandvlees. Mensen met diabetes hebben vaker problemen met hun tanden en tandvlees. Dat kan komen

Nadere informatie

Slaapproblemen, angst en onrust

Slaapproblemen, angst en onrust Slaapproblemen, angst en onrust WAT KUNT U ZELF DOEN WAT KAN UW APOTHEKER VOOR U DOEN WAT GEBEURT ER ALS U STOPT AUTORIJDEN INFORMATIE ADRESSEN HULPVERLENING VRAAG OVER UW MEDICIJNEN? WWW.APOTHEEK.NL SLAAPPROBLEMEN,

Nadere informatie

Verslaving. Deze folder is voor doven en slechthorenden die meer willen weten over verslaving. Als iemand niet meer zonder... kan

Verslaving. Deze folder is voor doven en slechthorenden die meer willen weten over verslaving. Als iemand niet meer zonder... kan ggz voor doven & slechthorenden Verslaving Als iemand niet meer zonder... kan Deze folder is voor doven en slechthorenden die meer willen weten over verslaving Herkent u dit? Veel mensen gebruiken soms

Nadere informatie

Refaja Ziekenhuis Stadskanaal. Voorkom onnodige achteruitgang in het ziekenhuis -Kom uit bed-

Refaja Ziekenhuis Stadskanaal. Voorkom onnodige achteruitgang in het ziekenhuis -Kom uit bed- Voorkom onnodige achteruitgang in het ziekenhuis -Kom uit bed- VOORKOM ONNODIGE ACHTERUITGANG IN HET ZIEKENHUIS -KOM UIT BED- INLEIDING U zult misschien wel schrikken als u leest dat drie maanden na ontslag

Nadere informatie

Inhoud Hoe BRAVO ben jij?

Inhoud Hoe BRAVO ben jij? Inhoud Hoe BRAVO ben jij? Inleiding 2 De behandeling van een aandoening 2 Medicijnen 2 Leefstijl 5 Een verergering van je klachten 6 Jouw behandelplan 8 Bewegen 8 Roken 8 Alcohol en voeding 8 Ontspanning

Nadere informatie

Melanoom. Wat is een melanoom? Hoe krijgt u een melanoom? Welke klachten geeft een melanoom en hoe ziet een melanoom eruit?

Melanoom. Wat is een melanoom? Hoe krijgt u een melanoom? Welke klachten geeft een melanoom en hoe ziet een melanoom eruit? Melanoom Huidkanker, kwaadaardige moedervlek Wat is een melanoom? Een melanoom is een vorm van huidkanker die ontstaat uit pigmentcellen (melanocyten). pigmentcellen komen vooral voor in de huid. In groepjes

Nadere informatie

Azathioprine (Imuran) bij de ziekte van Crohn, colitis ulcerosa en auto-immuun hepatitis

Azathioprine (Imuran) bij de ziekte van Crohn, colitis ulcerosa en auto-immuun hepatitis Azathioprine (Imuran) bij de ziekte van Crohn, colitis ulcerosa en auto-immuun hepatitis Uw behandelend arts heeft met u gesproken over het gebruik van Azathioprine (Imuran). In deze folder krijgt u informatie

Nadere informatie

H.40001.0915. Zorg voor kwetsbare ouderen

H.40001.0915. Zorg voor kwetsbare ouderen H.40001.0915 Zorg voor kwetsbare ouderen 2 Inleiding Uw naaste is opgenomen in het ziekenhuis. Een oudere patiënt is kwetsbaar als er sprake is van een wankel evenwicht in de gezondheid en het dagelijks

Nadere informatie

Diabetes mellitus. De behandeling van diabetes mellitus

Diabetes mellitus. De behandeling van diabetes mellitus Diabetes mellitus Diabetes mellitus (suikerziekte) is een ziekte van de stofwisseling; hierbij zit er te veel glucose in het bloed Dat kan twee oorzaken hebben: bil type 1 diabetes maakt het lichaam niet

Nadere informatie

Antibiotica VRAAG OVER UW MEDICIJNEN? WWW.APOTHEEK.NL

Antibiotica VRAAG OVER UW MEDICIJNEN? WWW.APOTHEEK.NL Antibiotica HOE GEBRUIKT U ANTIBIOTICA COMBINATIE MET ANDERE MIDDELEN BIJWERKINGEN WAT KAN UW APOTHEKER VOOR U DOEN GEBRUIK TIJDENS ZWANGERSCHAP EN BORSTVOEDING RESISTENTIE TEGEN ANTIBIOTICA VRAAG OVER

Nadere informatie

(Risico op) ondervoeding

(Risico op) ondervoeding (Risico op) ondervoeding Op oudere leeftijd is het soms lastig om regelmatig, gezond en voldoende te eten. Dit kan uiteindelijk leiden tot een verminderde voedingstoestand en zelfs ondervoeding. Dit komt

Nadere informatie

Dieetadviezen bij een ontstoken alvleesklier

Dieetadviezen bij een ontstoken alvleesklier VOEDING & DIEET Dieetadviezen bij een ontstoken alvleesklier ADVIES Dieetadviezen bij een ontstoken alvleesklier Als u klachten hebt die worden veroorzaakt door een, kunt u met een aantal leefregels en

Nadere informatie

U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat?

U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat? U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat? U wilt zorg die betaald wordt uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). U kunt daar altijd een aanvraag voor doen. Het CIZ (Centrum indicatiestelling zorg)

Nadere informatie

Fysieke training tijdens en/of na kankerbehandeling

Fysieke training tijdens en/of na kankerbehandeling FYSIOTHERAPIE Fysieke training tijdens en/of na kankerbehandeling BEHANDELING Fysieke training tijdens en/of na kankerbehandeling Als u te maken krijgt met kanker is dit zeer ingrijpend. Tijdens en na

Nadere informatie

Verkoudheid en griep

Verkoudheid en griep 400038 Verkoudheid en griep_400038 Verkoudheid en griep 17-08-11 15:19 Pagina Verkoudheid en griep WAT IS VERKOUDHEID EN WAT IS GRIEP WAT KUNT U ZELF DOEN WAT KAN UW APOTHEKER VOOR U DOEN WANNEER KUNT

Nadere informatie

speciaal onderwijs lesbrief alcohol UITGAVE: STICHTING VOORKOM! T (030) 637 31 44 E-MAIL: STICHTING@VOORKOM.NL WWW.VOORKOM.NL

speciaal onderwijs lesbrief alcohol UITGAVE: STICHTING VOORKOM! T (030) 637 31 44 E-MAIL: STICHTING@VOORKOM.NL WWW.VOORKOM.NL speciaal onderwijs UITGAVE: STICHTING VOORKOM! T (00) 67 1 44 E-MAIL: STICHTING@VOORKOM.NL WWW.VOORKOM.NL inhoud LES 1: KENNISMAKING MET ALCOHOL SOORTEN DRANK DE WERKING VAN ALCOHOL 4 DE GEVOLGEN VOOR

Nadere informatie

Mantelzorg. Praktische informatie en tips voor mantelzorgers

Mantelzorg. Praktische informatie en tips voor mantelzorgers Mantelzorg Praktische informatie en tips voor mantelzorgers Inleiding Met de mantelzorger bedoelen we diegene die een belangrijke rol in de zorg voor een naaste vervult. Vaak is dit een ouder, partner

Nadere informatie

Een goede conditie helpt vallen voorkomen. Praktische tips om gezond en fit te blijven

Een goede conditie helpt vallen voorkomen. Praktische tips om gezond en fit te blijven Een goede conditie helpt vallen voorkomen Praktische tips om gezond en fit te blijven Met een goede conditie voelt u zich zowel lichamelijk als geestelijk fit. Dat is een voorwaarde om lekker te doen en

Nadere informatie

Voorkom onnodige achteruitgang in het ziekenhuis

Voorkom onnodige achteruitgang in het ziekenhuis Voorkom onnodige achteruitgang in het ziekenhuis Wat kunt u zelf doen? mca.nl Inhoudsopgave Patiëntveiligheidskaart 3 Gebruiksaanwijzing 3 Bereid uw ziekenhuisopname voor 4 Laat u ook uw naasten de brochure

Nadere informatie

Gezondheids centrum. advies, therapie en behandeling door onze experts. Gezondheidscentrum Valkenhof

Gezondheids centrum. advies, therapie en behandeling door onze experts. Gezondheidscentrum Valkenhof Gezondheids centrum advies, therapie en behandeling door onze experts 1 Gezondheidscentrum Valkenhof Inhoud Verwijzing en vergoeding Fysiotherapie Diëtetiek Ergotherapie Logopedie Specialist ouderengeneeskunde

Nadere informatie

Ouderen in ziekenhuis Tjongerschans. Voorkom onnodige achteruitgang in het ziekenhuis

Ouderen in ziekenhuis Tjongerschans. Voorkom onnodige achteruitgang in het ziekenhuis Ouderen in ziekenhuis Tjongerschans Voorkom onnodige achteruitgang in het ziekenhuis Inhoudsopgave Inleiding... 1 Beter naar huis... 1 Tips... 2 Familieparticipatie... 9 Vragen... 9 Inleiding Ouderen lopen

Nadere informatie

Hoe krijgt u een melanoom?

Hoe krijgt u een melanoom? Melanoom Wat is een melanoom? Een melanoom is een vorm van huidkanker die ontstaat uit pigmentcellen (melanocyten). Pigmentcellen komen vooral voor in de huid. In groepjes bij elkaar vormen zij een moedervlek.

Nadere informatie

Maag-, darm- en leverziekten

Maag-, darm- en leverziekten Afdeling: Onderwerp: Maag-, darm- en leverziekten Prednison bij ziekte van Crohn en Colitis ulcerosa Inleiding De maag-darm-leverarts (MDL-arts) heeft samen met u besloten om u te behandelen met Prednison.

Nadere informatie

Instructies voor het gebruik van Ustekinumab-Stelara

Instructies voor het gebruik van Ustekinumab-Stelara Instructies voor het gebruik van Ustekinumab-Stelara Inhoud 1. Inleiding 2. Wie is geschikt voor deze therapie 3. Voor het starten met de behandeling 4. Starten met Stelara 5. Toediening 6. Effectiviteit

Nadere informatie

Stap dichter naar huis. Zo fit mogelijk blijven tijdens uw verblijf in het ziekenhuis

Stap dichter naar huis. Zo fit mogelijk blijven tijdens uw verblijf in het ziekenhuis Stap dichter naar huis Zo fit mogelijk blijven tijdens uw verblijf in het ziekenhuis 2 Waarom deze folder? Een ziekenhuisverblijf is een hele gebeurtenis, waarbij onderzoek en behandeling veelal centraal

Nadere informatie

Kwetsbare ouderen. Wat kunt u er zelf aan doen?

Kwetsbare ouderen. Wat kunt u er zelf aan doen? Kwetsbare ouderen. Wat kunt u er zelf aan doen? Hoeveel procent van Nederland is ouder dan 65 jaar? A 11 % B 5 % C 42% Hoeveel wonen er zelfstandig A. 50% van de 70 jaar en ouder B. 83 % van de 70 jaar

Nadere informatie

Een ziekenhuisopname Wat kunt u doen?

Een ziekenhuisopname Wat kunt u doen? Een ziekenhuisopname Wat kunt u doen? Tips om lichamelijke en geestelijke achteruitgang te voorkomen patiënteninformatie Inhoud Inleiding...4 Hoe werkt het?...4 Bereid uw ziekenhuisopname voor...6 Tips...

Nadere informatie

De mantelzorg DER LIEFDE

De mantelzorg DER LIEFDE De mantelzorg DER LIEFDE Ongeveer 3,5 miljoen Nederlanders zorgen onbetaald en langdurig voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner of familielid. Ook op de HAN zijn veel medewerkers

Nadere informatie

Prednis(ol)on. bij de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa. Informatiefolder. N-ICC folder PRED uitgave november 2014

Prednis(ol)on. bij de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa. Informatiefolder. N-ICC folder PRED uitgave november 2014 Prednis(ol)on bij de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa Informatiefolder N-ICC folder PRED uitgave november 2014 Deze folder is tot stand gekomen door samenwerkende IBD verpleegkundigen en MDL artsen

Nadere informatie

VRAGENLIJST. Zorgvrager

VRAGENLIJST. Zorgvrager VRAGENLIJST pagina 2 Uw ervaringen als zorgvrager zijn waardevol U ontvangt zorg. In deze lijst staan vragen over wat die zorg betekent voor u als zorgvrager. Uw antwoorden worden gebruikt in onderzoek

Nadere informatie

De Lastmeter. Hoeveel last heeft u van problemen, klachten en zorgen? Oncologie

De Lastmeter. Hoeveel last heeft u van problemen, klachten en zorgen? Oncologie 00 De Lastmeter Hoeveel last heeft u van problemen, klachten en zorgen? Oncologie 1 Kanker is een ziekte die uw leven ingrijpend kan verstoren. De ziekte en behandeling kunnen niet alleen lichamelijke

Nadere informatie

COPD- en Astmacontroleboekje van:

COPD- en Astmacontroleboekje van: De Astma apotheken en COPD van Zorggroep Uw behandelplan Almere Inhoudsopgave Waarom dit boekje 1 Controleafspraak voor astma / COPD 4, 6, 8, 10 Doelen voor de controle de volgende keer 5, 7, 9, 11 Andere

Nadere informatie

Prednison / Prednisolon (corticosteroïden) bij Inflammatoire darmziekten (ziekte van Crohn, Colitis Ulcerosa)

Prednison / Prednisolon (corticosteroïden) bij Inflammatoire darmziekten (ziekte van Crohn, Colitis Ulcerosa) Prednison / Prednisolon (corticosteroïden) bij Inflammatoire darmziekten (ziekte van Crohn, Colitis Ulcerosa) Uw behandelend arts heeft met u gesproken over het gebruik van prednison/ prednisolon. In

Nadere informatie

Oncologie. Patiënteninformatie. Omgaan met kanker. Bij wie kunt u terecht? Slingeland Ziekenhuis

Oncologie. Patiënteninformatie. Omgaan met kanker. Bij wie kunt u terecht? Slingeland Ziekenhuis Oncologie Omgaan met kanker i Patiënteninformatie Bij wie kunt u terecht? Slingeland Ziekenhuis Algemeen Het hebben van kanker kan grote gevolgen hebben voor uw leven en dat van uw naasten. Lichamelijk

Nadere informatie

Adviezen voor na uw ontslag

Adviezen voor na uw ontslag LONGGENEESKUNDE Adviezen voor na uw ontslag ADVIES Adviezen voor na uw ontslag U krijgt deze folder omdat u binnenkort uit het ziekenhuis ontslagen wordt. U vindt er praktische informatie in over uw verdere

Nadere informatie

Prednis(ol)on. Bij de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa

Prednis(ol)on. Bij de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa Prednis(ol)on Bij de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa Uw behandelend arts en/of verpleegkundige heeft met u gesproken over het gebruik van Prednis(ol)on. In deze folder krijgt u informatie over de

Nadere informatie

Ongeneeslijk ziek. Samen uw zorg tijdig plannen

Ongeneeslijk ziek. Samen uw zorg tijdig plannen Ongeneeslijk ziek Samen uw zorg tijdig plannen Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 1.1 Een naaste die met u meedenkt...3 1.2 Gespreksonderwerpen...3 2. Belangrijke vragen...3 2.1 Lichamelijke veranderingen...3

Nadere informatie

Informatie voor zorgpersoneel. Vaccinatie tegen Nieuwe Influenza A (H1N1) Bescherming tegen de Mexicaanse Griep ZO HOUDEN WE GRIP OP GRIEP

Informatie voor zorgpersoneel. Vaccinatie tegen Nieuwe Influenza A (H1N1) Bescherming tegen de Mexicaanse Griep ZO HOUDEN WE GRIP OP GRIEP Informatie voor zorgpersoneel Vaccinatie tegen Nieuwe Influenza A (H1N1) Bescherming tegen de Mexicaanse Griep 1 ZO HOUDEN WE GRIP OP GRIEP U ontvangt deze folder omdat u in aanmerking komt voor een vaccinatie

Nadere informatie

acne Wat is acne? Wat zijn de verschijnselen? Hoe ontstaat het?

acne Wat is acne? Wat zijn de verschijnselen? Hoe ontstaat het? acne Acne vulgaris, kortweg acne genoemd, is de medische term voor jeugdpuistjes. Wat is acne? En hoe is het te behandelen? Dat en meer leest u in deze folder. Wat is acne? Bij acne zijn talgkliertjes

Nadere informatie

Prednison. bij kinderen en jongeren met de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa

Prednison. bij kinderen en jongeren met de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa Prednison bij kinderen en jongeren met de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa Waarom deze folder? Je dokter heeft met je gesproken over het gebruik van prednison. In deze folder lees je de belangrijkste

Nadere informatie

Griep en griepvaccinatie. Infodocument

Griep en griepvaccinatie. Infodocument Griep en griepvaccinatie Infodocument Griep en griepvaccinatie 1 Wat is griep? Griep wordt veroorzaakt door het influenzavirus en wordt daarom ook wel influenza genoemd. Het influenzavirus veroorzaakt

Nadere informatie

U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat?

U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat? U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat? U wilt zorg die betaald wordt uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). U kunt daar altijd een aanvraag voor doen. Het CIZ (Centrum indicatiestelling zorg)

Nadere informatie

Informatie aan patiënten opgenomen na een hartinfarct, pci of hartoperatie (CABG en/of klep)

Informatie aan patiënten opgenomen na een hartinfarct, pci of hartoperatie (CABG en/of klep) Informatie aan patiënten opgenomen na een hartinfarct, pci of hartoperatie (CABG en/of klep) Eigendom van Naam Adres Plaats Telefoonnummer Bij verlies wordt de vinder vriendelijk verzocht contact op te

Nadere informatie

Paulo Freire NIEUWS brief

Paulo Freire NIEUWS brief Paulo Freire NIEUWS brief 6 januari 2016 schooljaar 2015-2016 Week 1 Nummer 16 NIEUWJAAR Het team wenst alle kinderen en ouders een geweldig 2016 toe. We hopen dat het voor iedereen een gezellig en succesvol

Nadere informatie

Kennis- en behandelteam

Kennis- en behandelteam 0348-44 17 14 info@rijnhoven.nl Kennis- en behandelteam In goede handen met uw gezondheidsklachten Een thuis voor ouderen. Met zelfstandigheid waar mogelijk. En precies de zorg die nodig is. Welkom bij

Nadere informatie

Gezondheids centrum advies, therapie en behandeling door onze experts

Gezondheids centrum advies, therapie en behandeling door onze experts Gezondheids centrum advies, therapie en behandeling door onze experts Gezondheidscentrum Valkenhof Inhoud Verwijzing en vergoeding Fysiotherapie Diëtetiek Ergotherapie Logopedie Specialist ouderengeneeskunde

Nadere informatie

VRAGENLIJST. Zorgvrager, vervolgmeting

VRAGENLIJST. Zorgvrager, vervolgmeting VRAGENLIJST pagina 2 Uw ervaringen als zorgvrager zijn waardevol U ontvangt zorg. In deze lijst staan vragen over wat die zorg betekent voor u als zorgvrager. Uw antwoorden worden gebruikt in onderzoek

Nadere informatie

Adalimumab (Humira) bij de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa Maag-Darm-Levercentrum. Beter voor elkaar

Adalimumab (Humira) bij de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa Maag-Darm-Levercentrum. Beter voor elkaar Adalimumab (Humira) bij de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa Maag-Darm-Levercentrum Beter voor elkaar 2 Inleiding Uw behandelend arts heeft met u gesproken over het gebruik van Adalimumab (Humira).

Nadere informatie

Tijdelijke verwardheid (delier) Ondervoeding Vallen Fysieke beperkingen

Tijdelijke verwardheid (delier) Ondervoeding Vallen Fysieke beperkingen Kwetsbare ouderen Het Van Weel Bethesda ziekenhuis zet zich extra in voor de zorg aan ouderen van 70 jaar en ouder. Het ziekenhuis volgt een landelijk Veiligheidsprogramma (VMS) gericht op Kwetsbare Ouderen.

Nadere informatie

HULP BIJ ZORG VOOR EEN ANDER

HULP BIJ ZORG VOOR EEN ANDER Steunpunt Mantelzorg Nieuwegein HULP BIJ ZORG VOOR EEN ANDER Steunpunt Mantelzorg Nieuwegein Zorgen voor een ander, dan doe je gewoon.. Maar soms is een beetje hulp en steun meer dan welkom! In Nieuwegein

Nadere informatie

Ons Advies. graag. Zij komen ook bij u thuis. Behandeling & expertise

Ons Advies. graag. Zij komen ook bij u thuis. Behandeling & expertise Ons Advies & Behandelteam helpt u graag Zij komen ook bij u thuis Behandeling & expertise Welkom Vertrouwd en verantwoord Woonzorg Flevoland is een organisatie die een breed aanbod heeft aan zorg, diensten

Nadere informatie

Azathioprine (Imuran )

Azathioprine (Imuran ) Afdeling dermatologie/allergologie, locatie AZU Azathioprine (Imuran ) bij constitutioneel eczeem (CE) In overleg met uw behandelend arts heeft u besloten het geneesmiddel azathioprine te gaan gebruiken.

Nadere informatie

Behandeling met methylprednisolon bij multiple sclerose

Behandeling met methylprednisolon bij multiple sclerose Behandeling met methylprednisolon bij multiple sclerose Informatie voor patiënten F0674-3415 juli 2011 Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl MCH Antoniushove, Burgemeester Banninglaan 1 Postbus

Nadere informatie

MDL. Prednis(ol)on. bij de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa

MDL. Prednis(ol)on. bij de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa MDL Prednis(ol)on bij de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa Inhoudsopgave Algemeen 4 Werking 4 Gebruik 5 Bijwerkingen 5 Stoppen met Predni(so)lon 7 Interactie met andere geneesmiddelen 8 Vaccinaties

Nadere informatie

Feiten en cijfers mantelzorg

Feiten en cijfers mantelzorg Feiten en cijfers mantelzorg Hieronder leest u de meest belangrijke feiten en cijfers op het gebied van mantelzorg in Nederland uit het SCP-rapport 'Informele hulp: wie doet er wat?' (2015). Aantal mantelzorgers

Nadere informatie

Trastuzumab (Herceptin )

Trastuzumab (Herceptin ) Trastuzumab (Herceptin ) Borstkanker (mammacarcinoom) De diagnose borstkanker is bij u vastgesteld. Dit wordt ook wel een mammacarcinoom genoemd. De behandeling van een mammacarcinoom bestaat uit een operatieve

Nadere informatie

Tips tegen nervositeit

Tips tegen nervositeit Vijf jaar lang heb ik een slaapmiddel gebruikt om in slaap te komen soms had ik de moed om het eens zonder dat tabletje te proberen. Ik sliep dan zo slecht, dat ik de moed snel weer opgaf. Toch vond ik

Nadere informatie

Ik heb een vraag over. zorg... ondersteuning... opvoeding... jeugdhulp... mijn arbeidsbeperking... mijn uitkering... werk...

Ik heb een vraag over. zorg... ondersteuning... opvoeding... jeugdhulp... mijn arbeidsbeperking... mijn uitkering... werk... Ik heb een vraag over zorg... ondersteuning... opvoeding... jeugdhulp... mijn arbeidsbeperking... mijn uitkering... werk... 1 Ik heb een laag inkomen en vind het moeilijk om werk te vinden... Ik wil me

Nadere informatie

Ferinject. Moeder en Kind Centrum. Beter voor elkaar

Ferinject. Moeder en Kind Centrum. Beter voor elkaar Ferinject Moeder en Kind Centrum Beter voor elkaar 2 Inleiding De gynaecoloog heeft met u besproken dat het ijzergehalte van uw bloed te laag is. Als een behandeling met een ander middel onvoldoende resultaat

Nadere informatie

DIT GENEESMIDDEL KAN HET REACTIEVERMOGEN VERMINDEREN

DIT GENEESMIDDEL KAN HET REACTIEVERMOGEN VERMINDEREN Op sommige geneesmiddelverpakkingen zit een gele sticker waarop staat: DIT GENEESMIDDEL KAN HET REACTIEVERMOGEN VERMINDEREN - of die waarschuwing staat op het etiket. Dit betekent: extra opletten dat u

Nadere informatie

Ik dacht dat ik niets meer mocht eten van de dietist, vanwege mijn diabetes. Maar ik kreeg zelfs lekkere recepten voor mijn dieet!

Ik dacht dat ik niets meer mocht eten van de dietist, vanwege mijn diabetes. Maar ik kreeg zelfs lekkere recepten voor mijn dieet! : : : : Ik ben veel afgevallen, had verschillende wondjes, voelde me slap en futloos. Door de behandeling van de dietist, ben ik weer de oude. Ik dacht dat ik niets meer mocht eten van de dietist, vanwege

Nadere informatie

Prednison voor de behandeling van de ziekte van Crohn en Colitis Ulcerosa

Prednison voor de behandeling van de ziekte van Crohn en Colitis Ulcerosa Patiënteninformatie Prednison voor de behandeling van de ziekte van Crohn en Colitis Ulcerosa rkz.nl Uw MDL-arts (maag-,darm-,leverarts) heeft u Prednison voorgeschreven voor de behandeling van de ziekte

Nadere informatie

Nieuwsbrief MCL Medisch Centrum Loudon & Medisch Centrum Landscheiding

Nieuwsbrief MCL Medisch Centrum Loudon & Medisch Centrum Landscheiding Nieuws van de redactie 4 e kwartaal 2017 De verbouwing van apotheek Loudon is inmiddels achter de rug. Op woensdag 20 september heeft Benu Apotheek Loudon haar deuren weer geopend. Alles is vernieuwd en

Nadere informatie