Wijkraad en gemeente winnen samen rechtszaak

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wijkraad en gemeente winnen samen rechtszaak"

Transcriptie

1 MET O.A. 2 ESTHER BRASSER ALS VIS IN HET WATER. 3 OLIESLAGERSLAAN / SCHOUWTJESLAAN. 4 BERICHTEN VAN DE GEMEENTE. 5 VRIENDEN VAN DE HOUT VERZAMELEN BLIK. 6 SLOOP VITAE VESPER KOMT DICHTERBIJ. 8 HILDEBRAND MONUMENT IN OUDE LUISTER HERSTELD. 10 WIJKSCHOUW. 11 UITSLAG ENQUETTE. 12 DE COLOMN. BUURTGEVOEL Wijkraad en gemeente winnen samen rechtszaak Een enorme opluchting, zo zouden de bewoners van de twee appartementen achter de Iordensstraat 78 de uitspraak van de Raad van State van 3 september wel willen noemen. Eindelijk is de dreiging van een nieuwbouwhuis van 12 meter hoog op nog geen 10 meter voor hun ramen van de baan. Eerder bepaalde de bestuursrechter dat de aangevraagde nieuwbouw wel mocht, waarmee een besluit van het College van B&W, die de vergunningaanvraag had geweigerd, werd vernietigd. Echter zo blijkt nu, heeft de bestuursrechter zich in die zaak onvoldoende terug- houdend opgesteld, aldus de Raad van State in zijn vonnis, en heeft zich daarmee teveel bemoeid met de discretionaire bevoegdheid van het gemeentebestuur. In gewone woorden: de rechter heeft niet alleen de wet getoetst, maar ook de beleidsruimte van het College beoordeeld. En daarmee is de bestuursrechter te ver gegaan. Voor het zover was heeft even geduurd. De zaak begon al in 2010, toen panden aan de Wagenweg en de Iordensstraat en het pand van de voormalige graveerinrichting op het binnenterrein in een erfenis terecht kwamen. De erfgenamen namen het besluit tot opsplitsing in appartementen (Wagenweg en binnenterrein) c.q. verkoop en dichtbouwen van een klein stukje grond waarop een oude garage stond (en staat). Sinds 2010 zijn meerdere bestemmingsplannen voor dit gebiedje gepasseerd, waaronder zelfs een verschuiving van de gebiedsgrens precies in dit terrein - noem het toeval. Maar in alle plannen waren de voorziene plannen niet mogelijk. Maar gemeentelijke ambtenaren die over de bouwplannen gaan vonden dat geen probleem. Mondeling werden allerlei toezeggingen gedaan, maar toen de Wijkraad en belanghebbenden in het geweer kwamen en duidelijk aantoonden dat dit echt niet kon, werd de bouwvergunning niet verleend door het College. Maar een beroepszaak van de aanvrager won het van de gemeente, want er waren al te veel toezeggingen gedaan. Strijdigheid met het bestemmingsplan en allerlei gemeentelijke regels werden door de rechter van tafel geveegd, de eerdere mondelinge toezeggingen telden zwaarder. Dat is nu dus door de hoogste rechter van ons land rechtgezet. N 3 OKT Gelukkig gingen niet alleen de Wijkraad en de bewoners in beroep, maar ook de gemeente. En dit keer was het verweer van de gemeente stevig genoeg. Op de zitting was door belanghebbenden zelfs Thijs Asselbergs, de voormalige stadsarchitect, ingezet, die een met veel feiten, kaarten en projecties onderbouwd betoog hield. Voldoende dus. De Raad van State heeft nu bepaald dat het College van Burgemeester en Wethouders de enige instantie is die formele instemming kan verlenen, en dat ambtelijke toezeggingen niet gelden. Een harde dobber voor sommige gemeentelijke afdelingen in Haarlem! Maar een zege voor de democratie. De formele rechtsverhoudingen in dit land zijn nu ook voor Haarlem bevestigd. Auke Douma Enquête éénrichtigs verkeer Olieslagerslaan Binnenkort is de nieuwbouw in de Olieslagerslaan gereed en wordt de bestrating hersteld. Op dat moment moet duidelijk zijn hoe de rijrichting in de Olieslagerslaan gaat worden. Want officieel loopt de straat nog steeds dood op een paaltje voor het Nauwe Geldelozepad en geldt er tweerichtingverkeer. Bij de gemeente én Wijkraad bestaat de indruk dat de huidige tijdelijke regeling met eenrichtingverkeer van de Koninginneweg naar de Wagenweg goed voldoet. Maar de gemeente wilde ook graag weten of de bewoners dat ook vinden. Daarom is er een korte enquête gehouden onder de straatbewoners. De uitslag was overtuigend: bij een respons van 56% was 74% van de bewoners vóór de huidige regeling, 22% tegen, terwijl 1 bewoner het paaltje terug wilde. Het resultaat is door de Wijkraad aan de gemeente gemeld. 1

2 Esther Brasser Als een vis in het water in Haarlem Esther Brasser is directeur van Haarlem Marketing, een organisatie sinds 2009 bestaat en voortkwam uit een fusie tussen Haarlem Promotie en de VVV Zuid-Kennemerland én inwoner van de Koninginnebuurt. Ze is net terug uit Groningen, waar citymarketing-directeuren met elkaar in gesprek gingen tijdens een forum en ideeën hebben uitgewisseld. Heel inspirerend om elkaars ervaringen te delen en te horen hoe anderen het aanpakken in hún gemeente, zegt ze er over. Het is ook goed om zo nu en dan even met afstand naar Haarlem te kijken. Voor dat je het weet zit je onder een kaasstolp in je eigen stad. onwijs leuke school. Toch besloot ze op haar zeventiende Haarlem te verruilen voor Amsterdam, om daar economie te gaan studeren. Zaken als vraag en aanbod, overvloed en schaarste hadden haar interesse. Tijdens het rectorschap van de studentenvereniging stak ze veel op over communicatie en organisatie. kan ik intens van genieten. Ze heeft nog wel één punt van orde, en wijst op de banieren met (het Haarlem - logo) het Haarlem Beeldmerk bij het toeristen informatie kantoor van de VVV, die ook onderdeel is van Haarlem Marketing. Kijk, dat beeldmerk zou je bij evenementen gewoon overal terug moeten zien. In Amsterdam gebeurt dat met het logo I Amsterdam, dat je op heel veel plekken tegenkomt en dat bij evenementen als centraal beeldmerk wordt gebruikt. Wij streven er naar dat dit in Haarlem ook gebeurt. PaulLips Olieslagerslaan gedeeltelijk uit de steigers Schouwtjeslaan aan de rand van bouwput Op de website valt te lezen waar de organisatie zich zoals mee bezighoudt. Met haar activiteiten draagt Haarlem Marketing bij aan de versterking van de stedelijke kwaliteiten op het gebied van kunst, cultuur, economie, winkelen, horeca, sport, toerisme en recreatie. Dit alles aan de hand van de geformuleerde kernwaarden kwaliteit, oorspronkelijkheid en menselijke maat. Het opzetten van promotiecampagnes, het verzorgen van persbezoeken en het ondersteunen van Haarlemse initiatieven zijn daarbij belangrijke elementen. Niet voor niets werd de oprichting van het fenomeen Gitaarlem (ter ondersteuning van Serious Request en het Glazen Huis) van de broers Daan en Joost Speelman van harte omarmd door Haarlem Marketing. Voordat het Glazen Huis in december op de Grote Markt zal verrijzen is de afdeling Haarlem Marketing koortsachtig aan het werk om alle bijbehorende zaken in goede banen te leiden. Ongeveer een jaar nadat werd begonnen met sloop en sanering van de bouwplek aan de Olieslagerslaan, zijn de eerste drie huizen uit de steigers. Het betreft het markantste gedeelte, inclusief opvallend torentje. De vormgeving is duidelijk ingegeven door wat mode was in deze en omliggende buurten aan het begin van de vorige eeuw. Hier in retro herhaald, maar dan op 75% van de grootte. De eerste reacties zijn positief. Aan de resterende vijf huizen wordt hard gewerkt om ze voor de inval van de winter dicht te krijgen. Gevreesde overlast is tot nu toe meegevallen. Waar het ene bouwproject aan de eidfase begint stort het ander bouwproject zich in de modder. Aan de Schouwtjeslaan is drie maanden geleden begonnen met het intrillen van stalen damwanden. Dit voor de bouw van van drie en twintig woningen. Onder de woningen en het hof - Kroonhof is de naam van het projekt - bevindt zich een stallinggarage met 44 parkeerplekken, 3 motorplekken en 23 grote bergingen. Voorlopig wordt er gegraven en gepomt en zal het nog wel even duren voor de echte bouw zichtbaar wordt. Ook als niet bewoner van Kroonhof kunt u, voor euro, eigenaar worden van een parkeerplek in de parkeergarage (kroonhofhaarlem.nl). Brasser: Dat is natuurlijk geweldig voor de stad Haarlem, dat dat Glazen Huis op de Grote Markt komt te staan. Maar ik herinner me dat Giel Beelen aanvankelijk best sceptisch was over de komst van het Glazen Huis naar zijn eigen stad. Hij dacht dat het misschien wel helemaal niks zou worden. Immers, Haarlemmers kunnen zeer kritisch naar activiteiten binnen de eigen gemeente kijken. Om maar even in de terminologie van Hildebrand te blijven: Haarlemmers kunnen nurks zijn. Na een aantal omzwervingen woont ze nu met veel plezier in de Koninginnebuurt. Net ietsje stadser dan Bos en Vaart, zegt ze er over. Haar middelbare schooltijd speelde zich af op College Hageveld in Heemstede. Een Ze woonde in Kuala Lumpur en Londen alvorens ze aan de slag ging als directeur Haarlem Marketing. Het was prettig om weer terug te komen en te zien hoe Haarlem in positieve zin was veranderd in al die jaren. Haarlem voelt als een oud leren jack. Ik voel me hier als een vis in het water. Het is heerlijk om leiding te geven aan een gemotiveerd team waarin ieder bezig is in zijn of haar discipline. Het is natuurlijk ook heel gevarieerd werk, je hebt te maken met burgemeester en wethouders, met de gemeenteraad, de provincie en allerlei bedrijven en instellingen. Uiteraard doen wij als Haarlem Marketing er alles aan om het merk Haarlem te versterken en te promoten. Mensen bij elkaar brengen die iets moois neerzetten, daar

3 Berichten van de gemeente De Vereniging Vrienden van de Haarlemmerhout heeft een goed doel: Voor en door Blik Haarlemmerhout In de Haarlemmerhout gaat dit jaar flink gekapt worden. Een stuk of 30 oude bomen zijn gevaarlijk geworden, omdat ze dreigen om te vallen. Ook gaat er gedund worden, bedoeld om een bedrag van 500,- euro bij el- Hout is op de eerste woensdag van de maand de overblijvende bomen een betere kans te kaar gespaard was. Binnen de een mogelijkheid om blik, ijzer, allerlei metalen geven. In verschillende delen van de Hout zal AdviesCie.Haarlemmerhout waar- als jampotdeksels, oude fietsonderdelen, gor- daarnaast ook nieuwe aanplant komen. Een in de VVHh zitting heeft, was in- dijnrails, schroeven en spijkers of doppen van en ander betekent nogal wat activiteiten deze middels de Stichting Herstel Hil- wijnflessen en wat niet al van metaal, in te winter. debrandmonument opgericht en brengen. De opbrengst gaat naar een goed zij moesten fondsen werven om doel. Wij gaan nu een mooie eik in de Hout Herinrichting Dreef en Houtplein het herstel van de fontein te rea- planten om ons 5-jarig bestaan te vieren. Het ziet er naar uit dat de - bescheiden - her- liseren ,- euro stelde de Daarna is er een aantal kunstwerken in de Hout inrichting van de Dreef en het Houtplein met gemeente beschikbaar. De rest die nodig gerestaureerd moet worden. Dat zal enkele maanden van start kan gaan. Het Col- van de totale som moest van een volgend goed doel worden. Ter gelegen- lege van B&W heeft de voorstellen in onge- Fondsen, donateurs, gulle gevers, heid van het onthullen van de Hildebrandfon- wijzigde vorm aan de gemeenteraad voorge- en Haarlemmers komen. De Ver- tein is een mooi boekje verschenen dat voor legd. Grootste gesprekpunt was de verlegging eniging Vrienden van de Haar- 15,- euro te koop is. van het fietspad op de Dreef naar de binnen- De vereniging Vrienden van de HH is opgericht lemmerhout is trots dat zij 500,- euro heeft zijde van de bomenrij. De opknapbeurt gaat in Dus is het nu het eerste jublileumjaar. kunnen schenken voor dit zeer goede doel euro kosten, waarvan de provincie Sinds 2011 hebben de Vrienden blikjes, en Sinds begin 2014 is er een inzameldag in de het leeuwendeel voor zijn rekening neemt ( euro). Nieuwe parkeergarage Dreef In onze wijk is afgelopen maand een nieuw on- Veiligheid in Tubergen onderzocht later allerlei metalen, ingezameld voor een goed doel. December 2013 was het zover dat Hout ingesteld door een actieve Vriendin van de Hout. Op het hondenveldje in de Grote Titi des Bouvrie. dergrondse parkeergarage geopend, en wel onder het Provinciehuis aan de Dreef. Eigenaar Studenten van het Novacollege hebben deze is de provincie, maar de exploitatie is in handen zomer samen met wijkagent Frits de Vries in gelegd van de gemeente. De nieuwe garage het wijkje Tubergen een veiligheidsproject heeft in totaal over twee verdiepingen 229 uitgevoerd. Het project hield in dat vooral ge- plaatsen. Op werkdagen is ongeveer de helft keken is naar de achteroms en de tuinhekken. voor de provincie bestemd, maar in de avonden Met enkele foto s wordt een indruk gegeven en in het weekend zijn alle plaatsen beschikbaar. hoe dat er aan toeging. Vernieuwing Buitenrustbruggen Inwoners van onze wijk die richting Amsterdam reizen zullen deze winter flink wat overlast gaan ondervinden bij het passeren van het Spaarne. Beide ophaalbruggen worden namelijk vervangen door nieuwe bruggen. Tegelijk worden de vaste brugdelen hersteld. Een en ander betekent dat beurtelings steeds één brug een tijd buiten dienst gaat, en dat zal niet zonder fileleed gaan. Wanneer het werk precies gaat beginnen is nog niet bekend. 4 5

4 Sloop Vitae Vesper komt snel dichterbij. Herenhuizen op de plek van voormalig verzorgingshuis In januari zou de sloop van Vitae Vesper al kunnen beginnen. Woningcorporatie Pré Wonen maakte tijdens de presentatie van de plannen voor het terrein van het voormalige verzorgingshuis dat het vaart wil maken. Het is niet de eerste keer dat de woningcorporatie nieuwbouwplannen op het terrein heeft. Toen waren er plannen voor de bouw van een appartementencomplex, maar die gingen niet door vanwege de crisis op de woningmarkt. Nu wil Pré Wonen er herenhuizen bouwen, en laten ontwerpen door dezelfde architect als vijf jaar geleden. Svetla Stevanova heeft volgens projectontwikkelaar Benno Riteco laten zien dat ze goed begrijpt wat er bij het karakter van de buurt past. Rode baksteen en veel hout waren kenmerken van haar oude ontwerpen en die materialen spelen ook bij de nieuwe tekeningen een rol. Het was voor Pré Wonen een logische stap om opnieuw met haar in zee te gaan en daarom is het volgens Riteco niet nodig om weer met de buurt te gaan praten over de eisen waaraan de nieuwbouw moet voldoen. Die zouden niet zijn veranderd. Vandaar dat de corporatie verwacht dat eind dit jaar de tekeningen voor de nieuwbouw klaar kunnen zijn. November dit jaar komt het pand van Vitae Vesper vrij. De afgelopen drie jaar werd het gebruikt als tijdelijke huisvesting voor mensen die daar via de Regionale Instelling Beschermd Wonen werden ondergebracht. Pré Wonen neemt het beheer van het gebouw over en denkt dat het aan het begin van het nieuwe jaar begonnen kan worden met de sloop. De tijd hangt af van het verplaatsen van het transformatorstation van Liander en de uitkomsten van het Flora en Faunaonderzoek. Als de plannen zo worden uitgevoerd dan komen er nieuwe woningen van tien meter diep en een maximale nokhoogte van 14 meter. De huizen krijgen een voor- en achtertuin. De nieuwe bewoners krijgen een parkeerplaats op hun eigen terrein. De gemeente laat in het nieuwe bestemmingsplan ruimte om de bebouwing tot aan de straat door te trekken, maar Pré Wonen is dat volgens Riteco niet van plan. We willen aansluiten bij de bestaande bebouwing. De poort naar de Meester Lottelaan verdwijnt. De direct omwonenden in het Westerhoutpark toonden zich op de informatieavond 8 september ingenomen met de plannen. Het enige waar het mij echt om gaat is dat ze een damwand slaan, zegt een van hen. Maar verder mogen ze wat mij betreft snel gaan bouwen. Mocht de sloop langer dan gepland op zich laten wachten, dan is Pré Wonen van plan er tijdelijk een kraakwacht onder te brengen. De corporatie gaat pas bouwen als een bepaald percentage van de woningen, die acht ton moeten gaan kosten, is verkocht. Mocht dat niet lukken, dan weet een andere buurtbewoner daar wel een oplossing voor: Maak er een moestuin of een trapveldje van. Annemieke Windt A D V E R T E N T I E Er is een belangwekkend boek verschenen vanuit onze buurt! Spirituele actie. Spiritueel handelen in het dagelijkse leven Geschreven door buurtgenoot Ernest Spronck samen met Ton Rijkers uit Castricum. Het HuidBuro Praktijk voor Huid en Oedeemtherapie Het HuidBuro is een paramedische praktijk voor huid & oedeemtherapie en in januari 2014 opgericht door Marlies Teeuwen. Marlies heeft haar vierjarige Hbo-studie huidtherapie doorlopen aan de Hogeschool van Utrecht. Na twaalf jaar in diverse praktijken en ziekenhuizen werkzaam te zijn geweest, werd het tijd voor een eigen praktijk. Aldus Marlies. Huidtherapeuten zijn HBO-gediplomeerde paramedici en deskundigen op het gebied van paramedische, cosmedische en cosmetische huidzorg. U kunt bij Het HuidBuro terecht voor een breed scala aan behandelingen. Littekens, acne, oedeem (vochtophoping), spataderen, pigmentvlekken, ongewenste haar- groei en storende rode bloedvaatjes in het gezicht worden vaak behandeld in de praktijk aan de Wagenweg. Ook kunt u bij Het HuidBuro terecht voor cosmetische huidverbetering en massages. Het HuidBuro heeft contracten met alle zorgverzekeraars. Een aantal medische behandelingen worden geheel of gedeeltelijk vergoedt vanuit uw basis of aanvullende polis. Sinds 2012 kunt u bij de huidtherapeut terecht zonder verwijzing van de huisarts of specialist. We noemen dit direct toegankelijke zorg. Het HuidBuro is ook in de avonduren en op zaterdag geopend. Westerhoutpark 29 (zijstraat Wagenweg) 2012 JL Haarlem Koninginnebuurt op Twitter: Accountnaam: Koninginnebuurt Uitgegeven door Boekscout.nl Een complete en echt eigentijdse gids voor de spirituele praktijk! Stijlvolle en kleurrijke schoenen voor meisjes en vrouwen Kijk in de etalage boekwinkel van Ook te bestellen in de erkende boekhandel. ISBN: Prijs: 16,75 excl. verzendkosten. Girls love shoes!xx Contact: Zwanenburgplantsoen 15, 2012 GS Haarlem. Tel Gedempte Oude Gracht 116 Haarlem Openingstijden: woensdag t/m vrijdag van , zaterdag van Nu ook online te bestellen: 6 7

5 Hildebrand monument in oude luister hersteld Jarenlang oogde de plek waar ooit het Hildebrandmonument te bewonderen viel als een treurig stukje Haarlemmerhout, waar vernielzuchtige hangjongeren de scepter leken te zwaaien. Sinds zaterdag 13 september staan de figuren uit het boek Camera Obscura weer fier op hun plek, alsook Hildebrand zelf die het tafereel vanaf enige meters verderop gadeslaat vanaf zijn hoge sokkel. Het Hildebrandmonument is terug. De beeldengroep van Jan Bronner werd op 1 juni 1962 onthuld in door een achterkleindochter van Nicolaas Beets, in aanwezigheid van onder ander Godfried Bomans en vele duizenden andere belangstellenden. Het moest vooral ook een monument voor de jeugd zijn, zo blijkt uit de overlevering. De beelden - gehouwen uit Euville-kalksteen - waren echter niet bestand tegen vandalisme en werden tot drie keer toe vernield. Ook kunststofreplica s, samengesteld uit epoxyhars gevuld met polyurethaan-schuim werden in brand gestoken en uiteindelijk door de gemeente verwijderd. Waar de gemeente Haarlem uitmunt in aarzeling werd in januari 2013 door een aantal voortvarende Haarlemmers de Stichting Herstel Hildebrandmonument opgericht. Binnen twee jaar wist de stichting - met hulp van de gemeente - de benodigde financiële middelen te vergaren. Er kwam een plan van aanpak en onder toeziend oog van beeldhouwer Ellen Wolff werden de beelden uitgevoerd in brons, met daarop een zandsteenkleurige laag. De feestelijke onthulling van 13 september viel samen met de tweehonderdste geboortedag van Hildebrand alias Nicolaas Beets ( ). Alle ingrediënten waren aanwezig: sfeervolle muziek van het dames-saxofoonkwartet Double Espresso, een optocht van historische figuren van Letterlievende Vereniging J.J. Cremer - met daarin de figuren uit de Camera Obscura als Grootmoeder Kegge, Stastok, Suzette Noiret en Robertus Nurks - een drankje en hapje en verschillende toespraken. Oh, Haerlemmers van Noord en Zuid, Van Oost en West Weerom bedreigt Uw oude vest Een grote ramp, een nieuwe pest. Wat is hier naam lijk aan de hand Met de fraaiste laan van Nederland? Ziet toch alom wat er gebeurt, Waarin Uw stad thans wordt gesleurd. Neemt nu Uw trommels en Uw fluiten En stormt eendrachtelijk naar buiten. Naar t zuid lijk grote, groene bos En laat daar Uw protesten los. Oh, laat de slechtaards niet begaan Ziet hoe Uw allermooiste laan Door t sluipend gif van t kapitaal Nu wordt bezoedeld, heel te maal, Lezers schrijven Door borden om Uw blik te leiden Naar ijdel ondeugd dezer tijden. Komt allen op tegen reclame: De mooie Hout is van u samen! Bedenkt hoe Kenau wist te strijden In heel wat moeizamere tijden. Maar nu zult GIJ het moeten doen Terwille van Uw schaarse groen. Gaat op de barricaden staan Ende beschermt Uw lindenlaan. Laat ieder t weten: voor den donder Uw Spanjaardslaan gaat zo ten onder! Clara de Jong, voormalig bewoonster Wilhelminapark Voor en na de onthulling Ook al zal het niet zo druk geweest zijn als bij de oorspronkelijk onthulling in 1962, talloze Haarlemmers genoten van het moment dat de fontein begon te spuiten en het water op de vijver nederdaalde. Het monument als geheel is zo veel mogelijk hufterproof gemaakt en omringd door hulst, dat venijnig prikt. De Stichting Herstel Hildebrandmonument wil dat dit gedeelte van De Hout weer een plek wordt waar het goed toeven is. Of men in deze opzet is geslaagd zal in de toekomst moeten blijken. Paul Lips 8 9

6 Wijkschouw Door de slechte staat van de riolering ontstaan gaten in het wegdek van de Noorder Emmakade en de Cruquiusstraat. De voetgangersoversteek bij de Emmabrug gane grond. Het resultaat is dat er een grote hoeveelheid fietsen permanent op trottoir gestald wordt. De gemeente ziet vooralsnog geen taak weggelegd om deze problematiek Uitslag van de enquête in het noordelijke gedeelte van de wijk weet niet wat deze raad doet. Men vind ze afstandelijk en pietluttig. Ook vind men het technisch en daardoor een hoge drempel. Enkelen willen wel betrokken blijven bij de buurt. ten behoeve van de leerlingen aan de school aan te pakken. Zaterdag 28 september vond er een wijkschouw plaats in het bijzijn van Lex Wijnbeek, wijkbeheerder van Haarlem zuidwest gemeente Haarlem. De vorige wijkschouw had tot concreet resultaat dat het Tuinlaantje herbestraat werd. Gelet op de financiële positie van de gemeente hoefden we dit keer niet op niet reeds geplande grootschalige verbetering te rekenen. De lijst van schots en scheef liggende trottoirtegels is te lang voor een volledige opsomming maar hier is een selectie: Lakenkoperstraat passage rond bomen Mecklenburgerstraat passage rond bomen Koninginneweg vanaf Tapuit tot Nr99 Prins Clausstraat hobbelige bestrating door Plantaanwortels. De losliggende trottoirtegels aan het begin van de Koninginneweg komende vanaf de schouwburg zijn een geval apart. Op verzoek van de fietsersbond is het paaltje in Noorder Emmakade/Leeghwaterstraat (Bos en Vaart-school) staat slecht afgesteld hierdoor ontstaat filevorming terwijl de school nog lang niet uit is. Doordat huizen in de Koninginnebuurt steeds vaker door meerdere mensen worden bewoond ontstaat een gebrek aan inpandige fietsenberging. Het duidelijkst is dat rond de winkels van de Wagenweg. Boven deze winkels zijn 4 tot 6 zelfstandige wooneenheden gebouwd zonder de nodige berging op de be- Tot slot gingen we even kijken bij Zorgresidentie Hildebrand. Het onlangs geheel gerenoveerde pand heeft voor de deur een enorm reclamebord staan. Die het zorgvuldig gerestaureerde monument voor een niet onbelangrijk deel afdekt. Het is vanzelfsprekend dat je tijdens de bouw en direct daarna aan de nodige acquisitie doet maar nu het zorghotel volop in bedrijf is mag dit ontsierende bord wel weg. Henk Sloos In het kader van het onderwerp sociale cohesie in de wijk heb ik een korte enquête gehouden in de wijk. Uitgedeeld zijn 90 formulieren waarvan er 25 ingevuld zijn teruggekomen. Woonsituatie. Vele mensen wonen al vele jaren in de wijk en voelen er zich thuis. Een nadeel is, zegt iemand, dat je als oudere bewoner in de straat geen contact hebt met de nieuwe jonge gezinnen. En dat oudere bekenden en vrienden om hen heen wegvallen. Het parkeren in noord is nu goed. Betrokkenheid. De betrokkenheid is ook groot, zegt men, maar dat is alleen beperkt tot eigen buurt en vaak passief betrokken. Als er iets georganiseerd wordt, dan gaat men er heen als het dicht in de buurt is zoals een buurtborrel. Maar ook hierbij haken bewoners toch af en hoeft het niet van hun. Veiligheid/groen in de wijk. Men voelt zich zeer veilig in de wijk, maar sommigen zeggen wel in de avond niet alleen de straat op te gaan en de deur op slot te doen. Men is ook alert voor vreemden in de wijk. De groenvoorziening is redelijk tot goed, en men houdt de buurt groen en schoon, maar wel alleen eigen stoep en voortuintje. Maar sommige bewoners onderhouden hun voortuintje niet! Niettemin ergert men zich aan afval in de wijk en vooral door de jeugd. En bij de vuilcontainer. Gedacht wordt dat als ieder zijn afval opruimt in zijn of haar omgeving, dan zou het een stuk schoner worden. Willemien en wijkraad De Willemien wordt zeer goed gelezen door iedereen, kwalitatief goede krant, belangrijk nieuws voor de buurt en ik wil op de hoogte blijven. Maar ook wat een zure toonzetting afgrijselijk en erg negatief en vooral gericht op de oudere bouw en straten. De wijkraad is minder in beeld en weinigen volgen het, men Buurtcontacten We zijn dan toch wel een sociale buurt want in het noordelijke gedeelte zijn de contacten met de buren prima. Men leent elkaar wat uit en men vertrouwt elkaar; als iemand weg is dan zorgt men voor elkaars huis. 100% gaat actie ondernemen als de gordijnen dicht blijven. Conclusie. Een hele prettige en veilige wijk om in te wonen, men is sociaal indien nodig en helpt elkaar.. Het groen in de wijk is nogal rommelig en de straten zouden schoner en opgeruimder kunnen zijn. In het kader van de sociale cohesie in de wijk willen we met de wijkraad ook in het najaar hier mee door gaan. Een ieder die hier in geïnteresseerd is kan zich aanmelden! Alle bewoners bedankt voor de medewerking! Henny de Vos het fietspad verwijderd. Gevolg is wel dat auto s Fietsenoverlast op stoep Wagenweg Ontsierend bord kan wel weg hier de mogelijkheid hebben om te draaien waardoor de trottoirbestrating geruïneerd is. Ook maakt het ontbrekende paaltje het mogelijk dat de onverlichte boom als zodanig dienst gaat doen. De gemeente is gevraagd een reflector op het paaltje voor de boom te plaatsen. De vraag is of je rond bomen wel bestrating moet aanbrengen als je weet dat de wortels deze zal doen opbollen. Op plekken waar naast de bomen nauwelijks gelopen zal worden b.v. in de Julianastraat ter hoogte van de Mecklenburgstraat valt het te overwegen om Fysiotherapie te beplanten i.p.v. bestrating. Langs het Tuinlaantje staan een aantal bomen Algra zo scheef dat het risico bestaat dat ze omvallen, de gemeente houdt het in de gaten. De Jong Landelijke hobbel in Mecklenburgstraat Gallandat Huet Tel: Voor alle behandelingsmogelijkheden zie

7 Lang leve de Koninginnebuurt! Buurtgevoel Als je, zoals ik, met de kont naar de Koninginnebuurt woont, maak je er dan deel van uit? Bij ons thuis aan de Wagenweg - samen onder één kap met café De Tapuit - voelt de buurt in elk geval niet als de onze. Al acht jaar niet trouwens, want zo lang wonen ik en mijn vrouw in dit gedeelte van de buurt. Geen buurtgevoel, dat klinkt behoorlijk dramatischer dan het is. We zijn namelijk een boel weg, komen van oorsprong uit het centrum en Amsterdam, verdienen de kost ver weg. Ziedaar diverse mogelijkheden van, en oorzaken voor het volledig ontbreken van een warm buurtgevoel. Het is gewoon onze eigen schuld, we nemen te weinig tijd om hier te aarden. Het is niet zo dat we iets tegen de buurt hebben. Helemaal niet zelfs, maar om te zeggen dat we er deel van uitmaken? Wel geprobeerd, tussen de bedrijven door. Met stukjes tikken voor de Willemien, diverse praatjes met groentejuwelier Jos, volop zwaaien naar buren, en bezoekjes aan sympathieke winkels en het park. Het leverde goede kennissen op, een boel leuke momenten, maar een buurtgevoel? Nou, nee. Het is alsof je in de Koninginnebuurt - althans, in onze hoek - sowieso weinig met elkaar deelt. Ik ken geen wijkagent, wordt niet gevraagd voor een handtekeningenactie, en ben nooit Heeft u een mooi, leuk of emotioneel verhaal over onze Koninginnebuurt? Laat ons verbazen! Schrijf uw column (max 600 worden) en stuur in. Dit keer uitgenodigd voor een buurtbarbecue. Ooit via buurtgenoot Andrew Groeneveld. een buurtlink een rolsteiger te leen aangeboden, maar de vrouw van een paar straten verderop die m wilde hebben, liet na een paar dagen niets meer van zich horen. Dat werd dus ook al niks. De enige verwanten die we hier in 8 jaar hebben verzameld, zijn bezoekers van De Tapuit, die ons ongevraagd tot in de verre uithoeken van de stad met hé buurman en hé buurvrouw begroeten.tijdens zondagavondwandelingen genieten we van de villa s en de stille pleinen. Dan lopen we door naar de snackbar aan de overkant van de brug, waar ze de beste patatten van de provincie schijnen te verkopen. Een snackbar is in potentie het epicentrum van een buurt. Misschien dat daarom de samenhang in deze wijk zo moeilijk te vinden is: er ontbreekt gewoon een goede snackbar. Of een slechte, want snackbar De Snor in de Kleine Houtstraat - mijn vorige woonadres - was met zijn beroerde kroketten het ideale bindmiddel voor samenscholingen van ontevreden buurtbewoners. Afijn, laat ik niet afdwalen. Waar ik naartoe wil is het bloemencorso. We hebben het geluk dat we bovenop de route van de jaarlijkse parade wonen. We nodigen ieder jaar vrienden uit, eten tosti s met bier, en vinden er van alles van, zittend op onze stoep. Het is de enige dag in het jaar dat de buurt leegstroomt en zich met klapstoeltjes in ons territorium nestelt om het corso van dichtbij te bekijken. Wat me ieder jaar onmiddellijk opvalt, is dat ik er geen één van ken: de echtparen niet, de spelende kinderen niet, de oudevandagen niet, zelfs de eenzame 50-plusser op zijn fiets komt me niet bekend voor. Het kan twee dingen betekenen: of ik heb in die 8 jaar niet zitten opletten óf de toeschouwers van het bloemencorso komen uit een andere buurt Beide opties lijken me onwaarschijnlijk. Eén mogelijkheid is waarschijnlijker. En dat is dat mijn buurtbewoners ook geen buurtgevoel hebben en dat ze - net als ik - op zondagavond hun patatten aan de andere kant van de Leidsevaart bekomen. We spelen met de gedachte om naar een andere stad te verkassen. Dat heeft niets met bovenstaande te maken. Maar nu het afscheid aanstaande is, lijkt me een tip aan mijn buurtgenoten wel op z n plaats: zorg voor een eigen snackbar! Redactie: Auke Douma tel Paul Lips tel Annemieke Windt Jacques Overtoom Redactieadres: tel (vormgeving) Stolbergstraat 2, 2012 EP Haarlem Bestuur Wijkraad Secretariaat: Koninginneweg 87 Leden: Casper van Boltaringen tel Henk Sloos tel Anneke Volbeda tel Henny de Vos tel Wijkraadvergaderingen: Woensdag 12 november, 10 december. Stichting De Baan. Nauwe Geldelozepad 17 Aanvang uur. COLOFON Kijk ook eens op onze website: De volgende Willemien verschijnt half december. Kopij is welkom tot eind november. Emmaplein 34 t.o. Kathedraal St. Bavo Koninginnebuurt op Twitter: Accountnaam: Koninginnebuurt 2014 VA Haarlem Tel

BESTEMMINGSPLAN DOOR RAAD VAN STATE VERNIETIGD

BESTEMMINGSPLAN DOOR RAAD VAN STATE VERNIETIGD MET O.A. 2 BESTEMMINGSPLAN VERNIETIGD. 4 KONINGINNEBUURT DUURZAMER. 6 BERICHTEN VAN DE GEMEENTE. 7 SNEEUW RUIMEN EN WONEN AAN DIACONESSENPLEIN WORDT NOG LEUKER. 10 SLOOP PROVINCIEHUIS. 11 TOEKOMSTVISIE

Nadere informatie

Jaarvergadering. Wandeling door het Florapark met Lukas Mulder. 2 april, 19.45 uur, De Baan. Sociale cohesie in de buurt. Aftreden Joop Roozeboom

Jaarvergadering. Wandeling door het Florapark met Lukas Mulder. 2 april, 19.45 uur, De Baan. Sociale cohesie in de buurt. Aftreden Joop Roozeboom MET O.A. 2 JAARVERGADERING EN SOCIALE COHESIE. 3 JAARVERSLAG. 7 FINANCIELE VERANTWOORDING. 8 MARIJKE DON EN DE WERKING VAN HET LICHT. 9 BERICHTEN VAN DE GEMEENTE. 10 SCHOUWTJESLAAN ONVEILIGER. 11 COLUMN;

Nadere informatie

WIJKKRANT NIEUWE PARK

WIJKKRANT NIEUWE PARK December 2012 WIJKKRANT NIEUWE PARK Het wijkteam en de redactie van de wijkkrant wensen alle bewoners van Nieuwe Park en alle andere lezers van ons blad een prettige kerst en een goed en gezond 2013 toe

Nadere informatie

Jaargang 5, nummer 3, oktober 2012. Mitros en de financiële crisis. Nieuwsgierige televisieman wil de diepte in

Jaargang 5, nummer 3, oktober 2012. Mitros en de financiële crisis. Nieuwsgierige televisieman wil de diepte in Jaargang 5, nummer 3, oktober 2012 Mitros en de financiële crisis Nieuwsgierige televisieman wil de diepte in Loopwapen tegen zwerfvuil Een wijk om op te (vr)eten! Colofon Ondiep Exclusief is een gezamenlijke

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Heistraatbraderie. Inhoud. H e l m o n d b i n n e n s t a d

Nieuwsbrief. Heistraatbraderie. Inhoud. H e l m o n d b i n n e n s t a d H e l m o n d b i n n e n s t a d Nieuwsbrief n a j a a r 2 0 1 3 Inhoud Semibungalows in aanbouw... 2 Buurtfeest Vossenberg... 3 Kunstwerk in Weverspark... 4 Binnen kijken in de groepswoningen... 5 Bouwen

Nadere informatie

Oranjegangers, het gaat weer gebeuren!!

Oranjegangers, het gaat weer gebeuren!! Oranjegangers, het gaat weer gebeuren!! Het lijkt vanzelfsprekend;; natuurlijk gaat ons jaarlijks oranjefeestje in de wijk door! Uiteraard zijn wij met ons Oranje Comité al druk in de weer om ook dit jaar

Nadere informatie

Wijkkrant Slachthuisbuurt Augustus 2013 Jaargang 11 nummer 2

Wijkkrant Slachthuisbuurt Augustus 2013 Jaargang 11 nummer 2 Wijkkrant Slachthuisbuurt Augustus 2013 Jaargang 11 nummer 2 Pag. 2 Colofon Pag. 3 Voorwoord van de voorzitter Pag. 4 25 jaar aandacht voor wijken/plantenbakken Pag. 5 Opening nieuwbouw Hartekampgroep

Nadere informatie

nr. 1 2015 RUN OP DE TUIN TANJA VAN DE KNUTSELCLUB GROENE MIENT OP DE KAART

nr. 1 2015 RUN OP DE TUIN TANJA VAN DE KNUTSELCLUB GROENE MIENT OP DE KAART nr. 1 2015 RUN OP DE TUIN TANJA VAN DE KNUTSELCLUB GROENE MIENT OP DE KAART De VruchtenPers nr. 1 - maart 2015 Inhoud 7 RUN OP DE TUIN 14 ONS RESTAFVAL DAGELIJKS ONDERGRONDS 21 EEN WELKOME NIEUWKOMER

Nadere informatie

jaargang 7 nummer 6 december 2013 wijk krant zuid oost

jaargang 7 nummer 6 december 2013 wijk krant zuid oost jaargang 7 nummer 6 december 2013 wijk krant zuid oost Voor woonruimte in Enschede Woonwinkel Enschede Weth. Beversstraat 175 bezoekadres ma t/m vr 8.30 tot 17.00 uur openingstijden 0900-9678 (lokaal tarief)

Nadere informatie

Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die vragen heeft over de vuurwerkramp.

Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die vragen heeft over de vuurwerkramp. Nieuwskrant 13 Mei Uitgave 1, juni 2001 Informatief magazine betreffende de gevolgen van de vuurwerkramp Uitgave 1, april 2001 Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die vragen heeft

Nadere informatie

Binnen! Het magazine van Stek over wonen en meer. Edwin van der Sar opent opgeknapt speelveld Beukenrode. Na 57 jaar weer terug in Hillegom

Binnen! Het magazine van Stek over wonen en meer. Edwin van der Sar opent opgeknapt speelveld Beukenrode. Na 57 jaar weer terug in Hillegom Het magazine van Stek over wonen en meer Binnen! nr. 6 I 2010 Edwin van der Sar opent opgeknapt speelveld Beukenrode Na 57 jaar weer terug in Hillegom Familie De Graaff geniet van nieuwe Miva woning 4

Nadere informatie

DE STADSWACHTER. Uitgave: Politieke Vereniging Sterk Meppel 31e jaargang no. 3, Zomer 2012 GRACHTENFESTIVAL WEER EEN MOOI FEEST

DE STADSWACHTER. Uitgave: Politieke Vereniging Sterk Meppel <www.sterkmeppel.nl> 31e jaargang no. 3, Zomer 2012 GRACHTENFESTIVAL WEER EEN MOOI FEEST DE STADSWACHTER Uitgave: Politieke Vereniging Sterk Meppel 31e jaargang no. 3, Zomer 2012 GRACHTENFESTIVAL WEER EEN MOOI FEEST De lange baan Sterk Meppel is een partij met hart voor

Nadere informatie

Wijkplan Kersenboogerd 2012 2015

Wijkplan Kersenboogerd 2012 2015 Wijkplan Kersenboogerd 2012 2015 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Wijkgericht werken in Kersenboogerd... 4 2. Terugblik vorig wijkplan... 5 3. De Kersenboogerd en ontwikkelingen.... 5 4. Resultaten bewonersenquête...

Nadere informatie

Werk Inkomen Jeugd Zorg OMMENWIJZ! De informatiegids voor werk, inkomen, jeugd en zorg

Werk Inkomen Jeugd Zorg OMMENWIJZ! De informatiegids voor werk, inkomen, jeugd en zorg Werk Inkomen Jeugd Zorg OMMENWIJZ! De informatiegids voor werk, inkomen, jeugd en zorg Bewaarexemplaar 2014 r je leven Leer voor je leven Heeft uw kind leer- of gedragsproblemen? U kunt bij Psychologische

Nadere informatie

InDetail. Hof Meermansburg Er zijn wel mensen met een kat, maar die mag niet naar buiten. Het merkwaardigste café in de merkwaardigste straat van Velp

InDetail. Hof Meermansburg Er zijn wel mensen met een kat, maar die mag niet naar buiten. Het merkwaardigste café in de merkwaardigste straat van Velp InDetail Magazine van het Restauratiefonds JAARGANG 4 / NR 7 / 2013 Hof Meermansburg Er zijn wel mensen met een kat, maar die mag niet naar buiten Het merkwaardigste café in de merkwaardigste straat van

Nadere informatie

10 jaar. wonen op IJburg! De échte Amsterdammer Aaf Brandt Corstius zoekt uit wie dat is

10 jaar. wonen op IJburg! De échte Amsterdammer Aaf Brandt Corstius zoekt uit wie dat is Juni 2012 Vijfde jaargang Huurdersmagazine 10 jaar wonen op IJburg! De échte Amsterdammer Aaf Brandt Corstius zoekt uit wie dat is Ontmoeten, eten en werken op één plek Korting bij de Krugerkamer in Oost

Nadere informatie

Bijzondere nieuwbouw in Haarlem en Beverwijk. Haarlemse Slachthuisbuurt behoudt Zuid-Oosterkerk. Week van de Indische buurt in Beverwijk een succes

Bijzondere nieuwbouw in Haarlem en Beverwijk. Haarlemse Slachthuisbuurt behoudt Zuid-Oosterkerk. Week van de Indische buurt in Beverwijk een succes Haarlemse Slachthuisbuurt behoudt Zuid-Oosterkerk Week van de Indische buurt in Beverwijk een succes Tweede leven voor De Hamelink Wijkcontactvrouwen brengen mensen bij elkaar Bijzondere nieuwbouw in Haarlem

Nadere informatie

Aankopen en restaureren

Aankopen en restaureren Voorwoord 1 Foto's omslag: Ernest Anyas Nieuwsbrief 70 1 Voorwoord Onno Meerstadt 2 Stadsherstel krijgt vaste voet in Haarlem Gijs Hoen en Jaap Hulscher 4 Restauratie Bakenesserkerk gestart Alex Blommestijn

Nadere informatie

SCHALKWIJK! Blad voor Schalkwijkers nummer 7 December 2014

SCHALKWIJK! Blad voor Schalkwijkers nummer 7 December 2014 MIJN SCHALKWIJK! Blad voor Schalkwijkers nummer 7 December 2014 Van elkaar leren in de Poelbroektuin Gezelligheid met Indisch tintje En ook nog: z Burgemeester trapt door Schalkwijk z Huisvestingsplan

Nadere informatie

Vleuten-De Meern. en me openstellen voor grote en kleine zaken die in de wijk spelen.

Vleuten-De Meern. en me openstellen voor grote en kleine zaken die in de wijk spelen. Juni 2005 nummer 03 wijknieuws Vleuten-DeMeern Hoe gaat het met de wijk? Met de Wijkenmonitor onderzoekt de Gemeente Utrecht elk jaar hoe het gaat met de wijken en subwijken van Utrecht. De Wijkenmonitor

Nadere informatie

De crisis in een nieuw jasje

De crisis in een nieuw jasje Huurdersmagazine Zesde jaargang maart 2013 nummer 1 Jij een broek, ik een trui In de ruilwinkel is alles voor nop over de kabinetsplannen Ik ben er behoorlijk pissig over Wonen voor 800 in het centrum

Nadere informatie

betrokkenheid is groot. Lees het interview Grote renovatie in Wirdum

betrokkenheid is groot. Lees het interview Grote renovatie in Wirdum Woonieuws 2013 nummer 2 Infokrant voor en door bewoners Open dag in Boornbergum. Bewoners konden vast een kijkje nemen in hun nieuwbouwwoningen. Zie pagina 7. In dit nummer: Voorwoord... 2 Servicepagina...

Nadere informatie

amerpoort jaarbeeld 2011 Werelden die bij elkaar komen

amerpoort jaarbeeld 2011 Werelden die bij elkaar komen amerpoort jaarbeeld 2011 Werelden die bij elkaar komen Amerpoort in 2011: Werelden die bij elkaar komen Als ik nu terugblik, is het eigenlijk wonderlijk dat we nog nooit een Jaarbeeld hebben gemaakt rond

Nadere informatie

D E V E U R B O D E. Wijkkrant. Te lezen in deze wijkkrant onder andere: Beeklust / Groeneveld / Ossenkoppelerhoek 39 e Jaargang / november 2014.

D E V E U R B O D E. Wijkkrant. Te lezen in deze wijkkrant onder andere: Beeklust / Groeneveld / Ossenkoppelerhoek 39 e Jaargang / november 2014. D E V E U R B O D E Wijkkrant voor Beeklust / Groeneveld / Ossenkoppelerhoek 39 e Jaargang / november 2014 Te lezen in deze wijkkrant onder andere: Activiteitenagenda wijkcentrum Bericht van wijkagent

Nadere informatie

Venlo- Binnenstad 7-8 9-10 14-15 20-22. Jaargang 3 nr. 3 oktober 2004 DIT N UMMER. De Nolensfeeste. Flitsen. Kunstenaars.

Venlo- Binnenstad 7-8 9-10 14-15 20-22. Jaargang 3 nr. 3 oktober 2004 DIT N UMMER. De Nolensfeeste. Flitsen. Kunstenaars. Jaargang 3 nr. 3 oktober 2004 Venlo- Binnenstad Van de Redactie Op het moment dat we dit schrijven, genieten we van een nazomer waar je U tegen zegt. Het zonnetje was wat laat uit de veren maar maakt nu

Nadere informatie

Jasper Veldhuis. De kracht van kleine kernen

Jasper Veldhuis. De kracht van kleine kernen Vrijwilligers vertellen hoe zij voor leven in de brouwerij zorgen in hun dorp. Dat doen ze door een zorgcoöperatie op te zetten, hun dorpshuis een metamorfose te geven, een eigen jeugdsoos te runnen of

Nadere informatie

Modder aan je broek. Verhalen over het aanleggen van natuurlijke speelplekken samen met bewoners

Modder aan je broek. Verhalen over het aanleggen van natuurlijke speelplekken samen met bewoners Een natuurlijke speelplek in de woonwijk biedt kinderen de kans om dichtbij huis en school heerlijk buiten te spelen. Boompje klimmen, vlotje varen, bloemen plukken, verstoppertje spelen in de struiken;

Nadere informatie

magazine Schoonmaken, schilderen, schoffelen! Gabriëlschool en buurt in actie Foto-expositie kleurrijke kledij Eetproject Nieuwe Buren

magazine Schoonmaken, schilderen, schoffelen! Gabriëlschool en buurt in actie Foto-expositie kleurrijke kledij Eetproject Nieuwe Buren magazine Informatie en inspiratie voor huurders van vidomes augustus 2009 NR. 3 Foto-expositie kleurrijke kledij Eetproject Nieuwe Buren www. vidomes.nl is vernieuwd! Pag. 16 + 17 Schoonmaken, schilderen,

Nadere informatie

4 februari 2008. Informatie ingewonnen bij circa 175 email adressen verzameld tijdens de buurtenquête, er waren circa 40 reacties

4 februari 2008. Informatie ingewonnen bij circa 175 email adressen verzameld tijdens de buurtenquête, er waren circa 40 reacties 4 februari 2008 Buurtreacties op de vraag wat vindt men van het aanleggen van een kleine sportaccomodatie voor jongeren tegenover de supermarkt aan de breedestraat naast de vijver. Informatie ingewonnen

Nadere informatie

No. 2, juni 2014 - verenigingsblad

No. 2, juni 2014 - verenigingsblad - verenigingsblad Lorentzlaan Auteur: onbekend Bron: bekend Gebiedsvisie Buurt 15 4 Meer aandacht overlast arbeidsmigranten 12 Buurt 15 droomt en doet! 4 Beweegredenen toegangspassen 13 Kunstwerk op het

Nadere informatie