Wijkraad en gemeente winnen samen rechtszaak

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wijkraad en gemeente winnen samen rechtszaak"

Transcriptie

1 MET O.A. 2 ESTHER BRASSER ALS VIS IN HET WATER. 3 OLIESLAGERSLAAN / SCHOUWTJESLAAN. 4 BERICHTEN VAN DE GEMEENTE. 5 VRIENDEN VAN DE HOUT VERZAMELEN BLIK. 6 SLOOP VITAE VESPER KOMT DICHTERBIJ. 8 HILDEBRAND MONUMENT IN OUDE LUISTER HERSTELD. 10 WIJKSCHOUW. 11 UITSLAG ENQUETTE. 12 DE COLOMN. BUURTGEVOEL Wijkraad en gemeente winnen samen rechtszaak Een enorme opluchting, zo zouden de bewoners van de twee appartementen achter de Iordensstraat 78 de uitspraak van de Raad van State van 3 september wel willen noemen. Eindelijk is de dreiging van een nieuwbouwhuis van 12 meter hoog op nog geen 10 meter voor hun ramen van de baan. Eerder bepaalde de bestuursrechter dat de aangevraagde nieuwbouw wel mocht, waarmee een besluit van het College van B&W, die de vergunningaanvraag had geweigerd, werd vernietigd. Echter zo blijkt nu, heeft de bestuursrechter zich in die zaak onvoldoende terug- houdend opgesteld, aldus de Raad van State in zijn vonnis, en heeft zich daarmee teveel bemoeid met de discretionaire bevoegdheid van het gemeentebestuur. In gewone woorden: de rechter heeft niet alleen de wet getoetst, maar ook de beleidsruimte van het College beoordeeld. En daarmee is de bestuursrechter te ver gegaan. Voor het zover was heeft even geduurd. De zaak begon al in 2010, toen panden aan de Wagenweg en de Iordensstraat en het pand van de voormalige graveerinrichting op het binnenterrein in een erfenis terecht kwamen. De erfgenamen namen het besluit tot opsplitsing in appartementen (Wagenweg en binnenterrein) c.q. verkoop en dichtbouwen van een klein stukje grond waarop een oude garage stond (en staat). Sinds 2010 zijn meerdere bestemmingsplannen voor dit gebiedje gepasseerd, waaronder zelfs een verschuiving van de gebiedsgrens precies in dit terrein - noem het toeval. Maar in alle plannen waren de voorziene plannen niet mogelijk. Maar gemeentelijke ambtenaren die over de bouwplannen gaan vonden dat geen probleem. Mondeling werden allerlei toezeggingen gedaan, maar toen de Wijkraad en belanghebbenden in het geweer kwamen en duidelijk aantoonden dat dit echt niet kon, werd de bouwvergunning niet verleend door het College. Maar een beroepszaak van de aanvrager won het van de gemeente, want er waren al te veel toezeggingen gedaan. Strijdigheid met het bestemmingsplan en allerlei gemeentelijke regels werden door de rechter van tafel geveegd, de eerdere mondelinge toezeggingen telden zwaarder. Dat is nu dus door de hoogste rechter van ons land rechtgezet. N 3 OKT Gelukkig gingen niet alleen de Wijkraad en de bewoners in beroep, maar ook de gemeente. En dit keer was het verweer van de gemeente stevig genoeg. Op de zitting was door belanghebbenden zelfs Thijs Asselbergs, de voormalige stadsarchitect, ingezet, die een met veel feiten, kaarten en projecties onderbouwd betoog hield. Voldoende dus. De Raad van State heeft nu bepaald dat het College van Burgemeester en Wethouders de enige instantie is die formele instemming kan verlenen, en dat ambtelijke toezeggingen niet gelden. Een harde dobber voor sommige gemeentelijke afdelingen in Haarlem! Maar een zege voor de democratie. De formele rechtsverhoudingen in dit land zijn nu ook voor Haarlem bevestigd. Auke Douma Enquête éénrichtigs verkeer Olieslagerslaan Binnenkort is de nieuwbouw in de Olieslagerslaan gereed en wordt de bestrating hersteld. Op dat moment moet duidelijk zijn hoe de rijrichting in de Olieslagerslaan gaat worden. Want officieel loopt de straat nog steeds dood op een paaltje voor het Nauwe Geldelozepad en geldt er tweerichtingverkeer. Bij de gemeente én Wijkraad bestaat de indruk dat de huidige tijdelijke regeling met eenrichtingverkeer van de Koninginneweg naar de Wagenweg goed voldoet. Maar de gemeente wilde ook graag weten of de bewoners dat ook vinden. Daarom is er een korte enquête gehouden onder de straatbewoners. De uitslag was overtuigend: bij een respons van 56% was 74% van de bewoners vóór de huidige regeling, 22% tegen, terwijl 1 bewoner het paaltje terug wilde. Het resultaat is door de Wijkraad aan de gemeente gemeld. 1

2 Esther Brasser Als een vis in het water in Haarlem Esther Brasser is directeur van Haarlem Marketing, een organisatie sinds 2009 bestaat en voortkwam uit een fusie tussen Haarlem Promotie en de VVV Zuid-Kennemerland én inwoner van de Koninginnebuurt. Ze is net terug uit Groningen, waar citymarketing-directeuren met elkaar in gesprek gingen tijdens een forum en ideeën hebben uitgewisseld. Heel inspirerend om elkaars ervaringen te delen en te horen hoe anderen het aanpakken in hún gemeente, zegt ze er over. Het is ook goed om zo nu en dan even met afstand naar Haarlem te kijken. Voor dat je het weet zit je onder een kaasstolp in je eigen stad. onwijs leuke school. Toch besloot ze op haar zeventiende Haarlem te verruilen voor Amsterdam, om daar economie te gaan studeren. Zaken als vraag en aanbod, overvloed en schaarste hadden haar interesse. Tijdens het rectorschap van de studentenvereniging stak ze veel op over communicatie en organisatie. kan ik intens van genieten. Ze heeft nog wel één punt van orde, en wijst op de banieren met (het Haarlem - logo) het Haarlem Beeldmerk bij het toeristen informatie kantoor van de VVV, die ook onderdeel is van Haarlem Marketing. Kijk, dat beeldmerk zou je bij evenementen gewoon overal terug moeten zien. In Amsterdam gebeurt dat met het logo I Amsterdam, dat je op heel veel plekken tegenkomt en dat bij evenementen als centraal beeldmerk wordt gebruikt. Wij streven er naar dat dit in Haarlem ook gebeurt. PaulLips Olieslagerslaan gedeeltelijk uit de steigers Schouwtjeslaan aan de rand van bouwput Op de website valt te lezen waar de organisatie zich zoals mee bezighoudt. Met haar activiteiten draagt Haarlem Marketing bij aan de versterking van de stedelijke kwaliteiten op het gebied van kunst, cultuur, economie, winkelen, horeca, sport, toerisme en recreatie. Dit alles aan de hand van de geformuleerde kernwaarden kwaliteit, oorspronkelijkheid en menselijke maat. Het opzetten van promotiecampagnes, het verzorgen van persbezoeken en het ondersteunen van Haarlemse initiatieven zijn daarbij belangrijke elementen. Niet voor niets werd de oprichting van het fenomeen Gitaarlem (ter ondersteuning van Serious Request en het Glazen Huis) van de broers Daan en Joost Speelman van harte omarmd door Haarlem Marketing. Voordat het Glazen Huis in december op de Grote Markt zal verrijzen is de afdeling Haarlem Marketing koortsachtig aan het werk om alle bijbehorende zaken in goede banen te leiden. Ongeveer een jaar nadat werd begonnen met sloop en sanering van de bouwplek aan de Olieslagerslaan, zijn de eerste drie huizen uit de steigers. Het betreft het markantste gedeelte, inclusief opvallend torentje. De vormgeving is duidelijk ingegeven door wat mode was in deze en omliggende buurten aan het begin van de vorige eeuw. Hier in retro herhaald, maar dan op 75% van de grootte. De eerste reacties zijn positief. Aan de resterende vijf huizen wordt hard gewerkt om ze voor de inval van de winter dicht te krijgen. Gevreesde overlast is tot nu toe meegevallen. Waar het ene bouwproject aan de eidfase begint stort het ander bouwproject zich in de modder. Aan de Schouwtjeslaan is drie maanden geleden begonnen met het intrillen van stalen damwanden. Dit voor de bouw van van drie en twintig woningen. Onder de woningen en het hof - Kroonhof is de naam van het projekt - bevindt zich een stallinggarage met 44 parkeerplekken, 3 motorplekken en 23 grote bergingen. Voorlopig wordt er gegraven en gepomt en zal het nog wel even duren voor de echte bouw zichtbaar wordt. Ook als niet bewoner van Kroonhof kunt u, voor euro, eigenaar worden van een parkeerplek in de parkeergarage (kroonhofhaarlem.nl). Brasser: Dat is natuurlijk geweldig voor de stad Haarlem, dat dat Glazen Huis op de Grote Markt komt te staan. Maar ik herinner me dat Giel Beelen aanvankelijk best sceptisch was over de komst van het Glazen Huis naar zijn eigen stad. Hij dacht dat het misschien wel helemaal niks zou worden. Immers, Haarlemmers kunnen zeer kritisch naar activiteiten binnen de eigen gemeente kijken. Om maar even in de terminologie van Hildebrand te blijven: Haarlemmers kunnen nurks zijn. Na een aantal omzwervingen woont ze nu met veel plezier in de Koninginnebuurt. Net ietsje stadser dan Bos en Vaart, zegt ze er over. Haar middelbare schooltijd speelde zich af op College Hageveld in Heemstede. Een Ze woonde in Kuala Lumpur en Londen alvorens ze aan de slag ging als directeur Haarlem Marketing. Het was prettig om weer terug te komen en te zien hoe Haarlem in positieve zin was veranderd in al die jaren. Haarlem voelt als een oud leren jack. Ik voel me hier als een vis in het water. Het is heerlijk om leiding te geven aan een gemotiveerd team waarin ieder bezig is in zijn of haar discipline. Het is natuurlijk ook heel gevarieerd werk, je hebt te maken met burgemeester en wethouders, met de gemeenteraad, de provincie en allerlei bedrijven en instellingen. Uiteraard doen wij als Haarlem Marketing er alles aan om het merk Haarlem te versterken en te promoten. Mensen bij elkaar brengen die iets moois neerzetten, daar

3 Berichten van de gemeente De Vereniging Vrienden van de Haarlemmerhout heeft een goed doel: Voor en door Blik Haarlemmerhout In de Haarlemmerhout gaat dit jaar flink gekapt worden. Een stuk of 30 oude bomen zijn gevaarlijk geworden, omdat ze dreigen om te vallen. Ook gaat er gedund worden, bedoeld om een bedrag van 500,- euro bij el- Hout is op de eerste woensdag van de maand de overblijvende bomen een betere kans te kaar gespaard was. Binnen de een mogelijkheid om blik, ijzer, allerlei metalen geven. In verschillende delen van de Hout zal AdviesCie.Haarlemmerhout waar- als jampotdeksels, oude fietsonderdelen, gor- daarnaast ook nieuwe aanplant komen. Een in de VVHh zitting heeft, was in- dijnrails, schroeven en spijkers of doppen van en ander betekent nogal wat activiteiten deze middels de Stichting Herstel Hil- wijnflessen en wat niet al van metaal, in te winter. debrandmonument opgericht en brengen. De opbrengst gaat naar een goed zij moesten fondsen werven om doel. Wij gaan nu een mooie eik in de Hout Herinrichting Dreef en Houtplein het herstel van de fontein te rea- planten om ons 5-jarig bestaan te vieren. Het ziet er naar uit dat de - bescheiden - her- liseren ,- euro stelde de Daarna is er een aantal kunstwerken in de Hout inrichting van de Dreef en het Houtplein met gemeente beschikbaar. De rest die nodig gerestaureerd moet worden. Dat zal enkele maanden van start kan gaan. Het Col- van de totale som moest van een volgend goed doel worden. Ter gelegen- lege van B&W heeft de voorstellen in onge- Fondsen, donateurs, gulle gevers, heid van het onthullen van de Hildebrandfon- wijzigde vorm aan de gemeenteraad voorge- en Haarlemmers komen. De Ver- tein is een mooi boekje verschenen dat voor legd. Grootste gesprekpunt was de verlegging eniging Vrienden van de Haar- 15,- euro te koop is. van het fietspad op de Dreef naar de binnen- De vereniging Vrienden van de HH is opgericht lemmerhout is trots dat zij 500,- euro heeft zijde van de bomenrij. De opknapbeurt gaat in Dus is het nu het eerste jublileumjaar. kunnen schenken voor dit zeer goede doel euro kosten, waarvan de provincie Sinds 2011 hebben de Vrienden blikjes, en Sinds begin 2014 is er een inzameldag in de het leeuwendeel voor zijn rekening neemt ( euro). Nieuwe parkeergarage Dreef In onze wijk is afgelopen maand een nieuw on- Veiligheid in Tubergen onderzocht later allerlei metalen, ingezameld voor een goed doel. December 2013 was het zover dat Hout ingesteld door een actieve Vriendin van de Hout. Op het hondenveldje in de Grote Titi des Bouvrie. dergrondse parkeergarage geopend, en wel onder het Provinciehuis aan de Dreef. Eigenaar Studenten van het Novacollege hebben deze is de provincie, maar de exploitatie is in handen zomer samen met wijkagent Frits de Vries in gelegd van de gemeente. De nieuwe garage het wijkje Tubergen een veiligheidsproject heeft in totaal over twee verdiepingen 229 uitgevoerd. Het project hield in dat vooral ge- plaatsen. Op werkdagen is ongeveer de helft keken is naar de achteroms en de tuinhekken. voor de provincie bestemd, maar in de avonden Met enkele foto s wordt een indruk gegeven en in het weekend zijn alle plaatsen beschikbaar. hoe dat er aan toeging. Vernieuwing Buitenrustbruggen Inwoners van onze wijk die richting Amsterdam reizen zullen deze winter flink wat overlast gaan ondervinden bij het passeren van het Spaarne. Beide ophaalbruggen worden namelijk vervangen door nieuwe bruggen. Tegelijk worden de vaste brugdelen hersteld. Een en ander betekent dat beurtelings steeds één brug een tijd buiten dienst gaat, en dat zal niet zonder fileleed gaan. Wanneer het werk precies gaat beginnen is nog niet bekend. 4 5

4 Sloop Vitae Vesper komt snel dichterbij. Herenhuizen op de plek van voormalig verzorgingshuis In januari zou de sloop van Vitae Vesper al kunnen beginnen. Woningcorporatie Pré Wonen maakte tijdens de presentatie van de plannen voor het terrein van het voormalige verzorgingshuis dat het vaart wil maken. Het is niet de eerste keer dat de woningcorporatie nieuwbouwplannen op het terrein heeft. Toen waren er plannen voor de bouw van een appartementencomplex, maar die gingen niet door vanwege de crisis op de woningmarkt. Nu wil Pré Wonen er herenhuizen bouwen, en laten ontwerpen door dezelfde architect als vijf jaar geleden. Svetla Stevanova heeft volgens projectontwikkelaar Benno Riteco laten zien dat ze goed begrijpt wat er bij het karakter van de buurt past. Rode baksteen en veel hout waren kenmerken van haar oude ontwerpen en die materialen spelen ook bij de nieuwe tekeningen een rol. Het was voor Pré Wonen een logische stap om opnieuw met haar in zee te gaan en daarom is het volgens Riteco niet nodig om weer met de buurt te gaan praten over de eisen waaraan de nieuwbouw moet voldoen. Die zouden niet zijn veranderd. Vandaar dat de corporatie verwacht dat eind dit jaar de tekeningen voor de nieuwbouw klaar kunnen zijn. November dit jaar komt het pand van Vitae Vesper vrij. De afgelopen drie jaar werd het gebruikt als tijdelijke huisvesting voor mensen die daar via de Regionale Instelling Beschermd Wonen werden ondergebracht. Pré Wonen neemt het beheer van het gebouw over en denkt dat het aan het begin van het nieuwe jaar begonnen kan worden met de sloop. De tijd hangt af van het verplaatsen van het transformatorstation van Liander en de uitkomsten van het Flora en Faunaonderzoek. Als de plannen zo worden uitgevoerd dan komen er nieuwe woningen van tien meter diep en een maximale nokhoogte van 14 meter. De huizen krijgen een voor- en achtertuin. De nieuwe bewoners krijgen een parkeerplaats op hun eigen terrein. De gemeente laat in het nieuwe bestemmingsplan ruimte om de bebouwing tot aan de straat door te trekken, maar Pré Wonen is dat volgens Riteco niet van plan. We willen aansluiten bij de bestaande bebouwing. De poort naar de Meester Lottelaan verdwijnt. De direct omwonenden in het Westerhoutpark toonden zich op de informatieavond 8 september ingenomen met de plannen. Het enige waar het mij echt om gaat is dat ze een damwand slaan, zegt een van hen. Maar verder mogen ze wat mij betreft snel gaan bouwen. Mocht de sloop langer dan gepland op zich laten wachten, dan is Pré Wonen van plan er tijdelijk een kraakwacht onder te brengen. De corporatie gaat pas bouwen als een bepaald percentage van de woningen, die acht ton moeten gaan kosten, is verkocht. Mocht dat niet lukken, dan weet een andere buurtbewoner daar wel een oplossing voor: Maak er een moestuin of een trapveldje van. Annemieke Windt A D V E R T E N T I E Er is een belangwekkend boek verschenen vanuit onze buurt! Spirituele actie. Spiritueel handelen in het dagelijkse leven Geschreven door buurtgenoot Ernest Spronck samen met Ton Rijkers uit Castricum. Het HuidBuro Praktijk voor Huid en Oedeemtherapie Het HuidBuro is een paramedische praktijk voor huid & oedeemtherapie en in januari 2014 opgericht door Marlies Teeuwen. Marlies heeft haar vierjarige Hbo-studie huidtherapie doorlopen aan de Hogeschool van Utrecht. Na twaalf jaar in diverse praktijken en ziekenhuizen werkzaam te zijn geweest, werd het tijd voor een eigen praktijk. Aldus Marlies. Huidtherapeuten zijn HBO-gediplomeerde paramedici en deskundigen op het gebied van paramedische, cosmedische en cosmetische huidzorg. U kunt bij Het HuidBuro terecht voor een breed scala aan behandelingen. Littekens, acne, oedeem (vochtophoping), spataderen, pigmentvlekken, ongewenste haar- groei en storende rode bloedvaatjes in het gezicht worden vaak behandeld in de praktijk aan de Wagenweg. Ook kunt u bij Het HuidBuro terecht voor cosmetische huidverbetering en massages. Het HuidBuro heeft contracten met alle zorgverzekeraars. Een aantal medische behandelingen worden geheel of gedeeltelijk vergoedt vanuit uw basis of aanvullende polis. Sinds 2012 kunt u bij de huidtherapeut terecht zonder verwijzing van de huisarts of specialist. We noemen dit direct toegankelijke zorg. Het HuidBuro is ook in de avonduren en op zaterdag geopend. Westerhoutpark 29 (zijstraat Wagenweg) 2012 JL Haarlem Koninginnebuurt op Twitter: Accountnaam: Koninginnebuurt Uitgegeven door Boekscout.nl Een complete en echt eigentijdse gids voor de spirituele praktijk! Stijlvolle en kleurrijke schoenen voor meisjes en vrouwen Kijk in de etalage boekwinkel van Ook te bestellen in de erkende boekhandel. ISBN: Prijs: 16,75 excl. verzendkosten. Girls love shoes!xx Contact: Zwanenburgplantsoen 15, 2012 GS Haarlem. Tel Gedempte Oude Gracht 116 Haarlem Openingstijden: woensdag t/m vrijdag van , zaterdag van Nu ook online te bestellen: 6 7

5 Hildebrand monument in oude luister hersteld Jarenlang oogde de plek waar ooit het Hildebrandmonument te bewonderen viel als een treurig stukje Haarlemmerhout, waar vernielzuchtige hangjongeren de scepter leken te zwaaien. Sinds zaterdag 13 september staan de figuren uit het boek Camera Obscura weer fier op hun plek, alsook Hildebrand zelf die het tafereel vanaf enige meters verderop gadeslaat vanaf zijn hoge sokkel. Het Hildebrandmonument is terug. De beeldengroep van Jan Bronner werd op 1 juni 1962 onthuld in door een achterkleindochter van Nicolaas Beets, in aanwezigheid van onder ander Godfried Bomans en vele duizenden andere belangstellenden. Het moest vooral ook een monument voor de jeugd zijn, zo blijkt uit de overlevering. De beelden - gehouwen uit Euville-kalksteen - waren echter niet bestand tegen vandalisme en werden tot drie keer toe vernield. Ook kunststofreplica s, samengesteld uit epoxyhars gevuld met polyurethaan-schuim werden in brand gestoken en uiteindelijk door de gemeente verwijderd. Waar de gemeente Haarlem uitmunt in aarzeling werd in januari 2013 door een aantal voortvarende Haarlemmers de Stichting Herstel Hildebrandmonument opgericht. Binnen twee jaar wist de stichting - met hulp van de gemeente - de benodigde financiële middelen te vergaren. Er kwam een plan van aanpak en onder toeziend oog van beeldhouwer Ellen Wolff werden de beelden uitgevoerd in brons, met daarop een zandsteenkleurige laag. De feestelijke onthulling van 13 september viel samen met de tweehonderdste geboortedag van Hildebrand alias Nicolaas Beets ( ). Alle ingrediënten waren aanwezig: sfeervolle muziek van het dames-saxofoonkwartet Double Espresso, een optocht van historische figuren van Letterlievende Vereniging J.J. Cremer - met daarin de figuren uit de Camera Obscura als Grootmoeder Kegge, Stastok, Suzette Noiret en Robertus Nurks - een drankje en hapje en verschillende toespraken. Oh, Haerlemmers van Noord en Zuid, Van Oost en West Weerom bedreigt Uw oude vest Een grote ramp, een nieuwe pest. Wat is hier naam lijk aan de hand Met de fraaiste laan van Nederland? Ziet toch alom wat er gebeurt, Waarin Uw stad thans wordt gesleurd. Neemt nu Uw trommels en Uw fluiten En stormt eendrachtelijk naar buiten. Naar t zuid lijk grote, groene bos En laat daar Uw protesten los. Oh, laat de slechtaards niet begaan Ziet hoe Uw allermooiste laan Door t sluipend gif van t kapitaal Nu wordt bezoedeld, heel te maal, Lezers schrijven Door borden om Uw blik te leiden Naar ijdel ondeugd dezer tijden. Komt allen op tegen reclame: De mooie Hout is van u samen! Bedenkt hoe Kenau wist te strijden In heel wat moeizamere tijden. Maar nu zult GIJ het moeten doen Terwille van Uw schaarse groen. Gaat op de barricaden staan Ende beschermt Uw lindenlaan. Laat ieder t weten: voor den donder Uw Spanjaardslaan gaat zo ten onder! Clara de Jong, voormalig bewoonster Wilhelminapark Voor en na de onthulling Ook al zal het niet zo druk geweest zijn als bij de oorspronkelijk onthulling in 1962, talloze Haarlemmers genoten van het moment dat de fontein begon te spuiten en het water op de vijver nederdaalde. Het monument als geheel is zo veel mogelijk hufterproof gemaakt en omringd door hulst, dat venijnig prikt. De Stichting Herstel Hildebrandmonument wil dat dit gedeelte van De Hout weer een plek wordt waar het goed toeven is. Of men in deze opzet is geslaagd zal in de toekomst moeten blijken. Paul Lips 8 9

6 Wijkschouw Door de slechte staat van de riolering ontstaan gaten in het wegdek van de Noorder Emmakade en de Cruquiusstraat. De voetgangersoversteek bij de Emmabrug gane grond. Het resultaat is dat er een grote hoeveelheid fietsen permanent op trottoir gestald wordt. De gemeente ziet vooralsnog geen taak weggelegd om deze problematiek Uitslag van de enquête in het noordelijke gedeelte van de wijk weet niet wat deze raad doet. Men vind ze afstandelijk en pietluttig. Ook vind men het technisch en daardoor een hoge drempel. Enkelen willen wel betrokken blijven bij de buurt. ten behoeve van de leerlingen aan de school aan te pakken. Zaterdag 28 september vond er een wijkschouw plaats in het bijzijn van Lex Wijnbeek, wijkbeheerder van Haarlem zuidwest gemeente Haarlem. De vorige wijkschouw had tot concreet resultaat dat het Tuinlaantje herbestraat werd. Gelet op de financiële positie van de gemeente hoefden we dit keer niet op niet reeds geplande grootschalige verbetering te rekenen. De lijst van schots en scheef liggende trottoirtegels is te lang voor een volledige opsomming maar hier is een selectie: Lakenkoperstraat passage rond bomen Mecklenburgerstraat passage rond bomen Koninginneweg vanaf Tapuit tot Nr99 Prins Clausstraat hobbelige bestrating door Plantaanwortels. De losliggende trottoirtegels aan het begin van de Koninginneweg komende vanaf de schouwburg zijn een geval apart. Op verzoek van de fietsersbond is het paaltje in Noorder Emmakade/Leeghwaterstraat (Bos en Vaart-school) staat slecht afgesteld hierdoor ontstaat filevorming terwijl de school nog lang niet uit is. Doordat huizen in de Koninginnebuurt steeds vaker door meerdere mensen worden bewoond ontstaat een gebrek aan inpandige fietsenberging. Het duidelijkst is dat rond de winkels van de Wagenweg. Boven deze winkels zijn 4 tot 6 zelfstandige wooneenheden gebouwd zonder de nodige berging op de be- Tot slot gingen we even kijken bij Zorgresidentie Hildebrand. Het onlangs geheel gerenoveerde pand heeft voor de deur een enorm reclamebord staan. Die het zorgvuldig gerestaureerde monument voor een niet onbelangrijk deel afdekt. Het is vanzelfsprekend dat je tijdens de bouw en direct daarna aan de nodige acquisitie doet maar nu het zorghotel volop in bedrijf is mag dit ontsierende bord wel weg. Henk Sloos In het kader van het onderwerp sociale cohesie in de wijk heb ik een korte enquête gehouden in de wijk. Uitgedeeld zijn 90 formulieren waarvan er 25 ingevuld zijn teruggekomen. Woonsituatie. Vele mensen wonen al vele jaren in de wijk en voelen er zich thuis. Een nadeel is, zegt iemand, dat je als oudere bewoner in de straat geen contact hebt met de nieuwe jonge gezinnen. En dat oudere bekenden en vrienden om hen heen wegvallen. Het parkeren in noord is nu goed. Betrokkenheid. De betrokkenheid is ook groot, zegt men, maar dat is alleen beperkt tot eigen buurt en vaak passief betrokken. Als er iets georganiseerd wordt, dan gaat men er heen als het dicht in de buurt is zoals een buurtborrel. Maar ook hierbij haken bewoners toch af en hoeft het niet van hun. Veiligheid/groen in de wijk. Men voelt zich zeer veilig in de wijk, maar sommigen zeggen wel in de avond niet alleen de straat op te gaan en de deur op slot te doen. Men is ook alert voor vreemden in de wijk. De groenvoorziening is redelijk tot goed, en men houdt de buurt groen en schoon, maar wel alleen eigen stoep en voortuintje. Maar sommige bewoners onderhouden hun voortuintje niet! Niettemin ergert men zich aan afval in de wijk en vooral door de jeugd. En bij de vuilcontainer. Gedacht wordt dat als ieder zijn afval opruimt in zijn of haar omgeving, dan zou het een stuk schoner worden. Willemien en wijkraad De Willemien wordt zeer goed gelezen door iedereen, kwalitatief goede krant, belangrijk nieuws voor de buurt en ik wil op de hoogte blijven. Maar ook wat een zure toonzetting afgrijselijk en erg negatief en vooral gericht op de oudere bouw en straten. De wijkraad is minder in beeld en weinigen volgen het, men Buurtcontacten We zijn dan toch wel een sociale buurt want in het noordelijke gedeelte zijn de contacten met de buren prima. Men leent elkaar wat uit en men vertrouwt elkaar; als iemand weg is dan zorgt men voor elkaars huis. 100% gaat actie ondernemen als de gordijnen dicht blijven. Conclusie. Een hele prettige en veilige wijk om in te wonen, men is sociaal indien nodig en helpt elkaar.. Het groen in de wijk is nogal rommelig en de straten zouden schoner en opgeruimder kunnen zijn. In het kader van de sociale cohesie in de wijk willen we met de wijkraad ook in het najaar hier mee door gaan. Een ieder die hier in geïnteresseerd is kan zich aanmelden! Alle bewoners bedankt voor de medewerking! Henny de Vos het fietspad verwijderd. Gevolg is wel dat auto s Fietsenoverlast op stoep Wagenweg Ontsierend bord kan wel weg hier de mogelijkheid hebben om te draaien waardoor de trottoirbestrating geruïneerd is. Ook maakt het ontbrekende paaltje het mogelijk dat de onverlichte boom als zodanig dienst gaat doen. De gemeente is gevraagd een reflector op het paaltje voor de boom te plaatsen. De vraag is of je rond bomen wel bestrating moet aanbrengen als je weet dat de wortels deze zal doen opbollen. Op plekken waar naast de bomen nauwelijks gelopen zal worden b.v. in de Julianastraat ter hoogte van de Mecklenburgstraat valt het te overwegen om Fysiotherapie te beplanten i.p.v. bestrating. Langs het Tuinlaantje staan een aantal bomen Algra zo scheef dat het risico bestaat dat ze omvallen, de gemeente houdt het in de gaten. De Jong Landelijke hobbel in Mecklenburgstraat Gallandat Huet Tel: Voor alle behandelingsmogelijkheden zie

7 Lang leve de Koninginnebuurt! Buurtgevoel Als je, zoals ik, met de kont naar de Koninginnebuurt woont, maak je er dan deel van uit? Bij ons thuis aan de Wagenweg - samen onder één kap met café De Tapuit - voelt de buurt in elk geval niet als de onze. Al acht jaar niet trouwens, want zo lang wonen ik en mijn vrouw in dit gedeelte van de buurt. Geen buurtgevoel, dat klinkt behoorlijk dramatischer dan het is. We zijn namelijk een boel weg, komen van oorsprong uit het centrum en Amsterdam, verdienen de kost ver weg. Ziedaar diverse mogelijkheden van, en oorzaken voor het volledig ontbreken van een warm buurtgevoel. Het is gewoon onze eigen schuld, we nemen te weinig tijd om hier te aarden. Het is niet zo dat we iets tegen de buurt hebben. Helemaal niet zelfs, maar om te zeggen dat we er deel van uitmaken? Wel geprobeerd, tussen de bedrijven door. Met stukjes tikken voor de Willemien, diverse praatjes met groentejuwelier Jos, volop zwaaien naar buren, en bezoekjes aan sympathieke winkels en het park. Het leverde goede kennissen op, een boel leuke momenten, maar een buurtgevoel? Nou, nee. Het is alsof je in de Koninginnebuurt - althans, in onze hoek - sowieso weinig met elkaar deelt. Ik ken geen wijkagent, wordt niet gevraagd voor een handtekeningenactie, en ben nooit Heeft u een mooi, leuk of emotioneel verhaal over onze Koninginnebuurt? Laat ons verbazen! Schrijf uw column (max 600 worden) en stuur in. Dit keer uitgenodigd voor een buurtbarbecue. Ooit via buurtgenoot Andrew Groeneveld. een buurtlink een rolsteiger te leen aangeboden, maar de vrouw van een paar straten verderop die m wilde hebben, liet na een paar dagen niets meer van zich horen. Dat werd dus ook al niks. De enige verwanten die we hier in 8 jaar hebben verzameld, zijn bezoekers van De Tapuit, die ons ongevraagd tot in de verre uithoeken van de stad met hé buurman en hé buurvrouw begroeten.tijdens zondagavondwandelingen genieten we van de villa s en de stille pleinen. Dan lopen we door naar de snackbar aan de overkant van de brug, waar ze de beste patatten van de provincie schijnen te verkopen. Een snackbar is in potentie het epicentrum van een buurt. Misschien dat daarom de samenhang in deze wijk zo moeilijk te vinden is: er ontbreekt gewoon een goede snackbar. Of een slechte, want snackbar De Snor in de Kleine Houtstraat - mijn vorige woonadres - was met zijn beroerde kroketten het ideale bindmiddel voor samenscholingen van ontevreden buurtbewoners. Afijn, laat ik niet afdwalen. Waar ik naartoe wil is het bloemencorso. We hebben het geluk dat we bovenop de route van de jaarlijkse parade wonen. We nodigen ieder jaar vrienden uit, eten tosti s met bier, en vinden er van alles van, zittend op onze stoep. Het is de enige dag in het jaar dat de buurt leegstroomt en zich met klapstoeltjes in ons territorium nestelt om het corso van dichtbij te bekijken. Wat me ieder jaar onmiddellijk opvalt, is dat ik er geen één van ken: de echtparen niet, de spelende kinderen niet, de oudevandagen niet, zelfs de eenzame 50-plusser op zijn fiets komt me niet bekend voor. Het kan twee dingen betekenen: of ik heb in die 8 jaar niet zitten opletten óf de toeschouwers van het bloemencorso komen uit een andere buurt Beide opties lijken me onwaarschijnlijk. Eén mogelijkheid is waarschijnlijker. En dat is dat mijn buurtbewoners ook geen buurtgevoel hebben en dat ze - net als ik - op zondagavond hun patatten aan de andere kant van de Leidsevaart bekomen. We spelen met de gedachte om naar een andere stad te verkassen. Dat heeft niets met bovenstaande te maken. Maar nu het afscheid aanstaande is, lijkt me een tip aan mijn buurtgenoten wel op z n plaats: zorg voor een eigen snackbar! Redactie: Auke Douma tel Paul Lips tel Annemieke Windt Jacques Overtoom Redactieadres: tel (vormgeving) Stolbergstraat 2, 2012 EP Haarlem Bestuur Wijkraad Secretariaat: Koninginneweg 87 Leden: Casper van Boltaringen tel Henk Sloos tel Anneke Volbeda tel Henny de Vos tel Wijkraadvergaderingen: Woensdag 12 november, 10 december. Stichting De Baan. Nauwe Geldelozepad 17 Aanvang uur. COLOFON Kijk ook eens op onze website: De volgende Willemien verschijnt half december. Kopij is welkom tot eind november. Emmaplein 34 t.o. Kathedraal St. Bavo Koninginnebuurt op Twitter: Accountnaam: Koninginnebuurt 2014 VA Haarlem Tel

Wijkschouw Stadsveld Zuid

Wijkschouw Stadsveld Zuid Wijkschouw Stadsveld Zuid Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in Enschede

Nadere informatie

Buurtenquête Getfert-Perik

Buurtenquête Getfert-Perik Buurtenquête Getfert-Perik Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in Enschede

Nadere informatie

WIJKRAAD KONINGINNEBUURT Olieslagerslaan 16 2012 EX Haarlem

WIJKRAAD KONINGINNEBUURT Olieslagerslaan 16 2012 EX Haarlem WIJKRAAD KONINGINNEBUURT Olieslagerslaan 16 2012 EX Haarlem VERSLAG van de openbare vergadering van de Wijkraad op dinsdag 1 juni 2010 om 20.00 uur in de Tapuit tel. 023-5324368 E-mail: info@koninginnebuurt.nl

Nadere informatie

Wijkschouw Bothoven deel D

Wijkschouw Bothoven deel D Wijkschouw Bothoven deel D Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in Enschede

Nadere informatie

Buurtenquête Stevenfenne

Buurtenquête Stevenfenne Buurtenquête Stevenfenne Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in Enschede een

Nadere informatie

Wijkschouw Boswinkel en De Braker

Wijkschouw Boswinkel en De Braker Wijkschouw Boswinkel en De Braker Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in Enschede

Nadere informatie

Elk seizoen een nieuw interieur

Elk seizoen een nieuw interieur 52 Stijlvol Wonen B i n n e n k i j k e n Elk seizoen een nieuw interieur De kans dat Anke en Geert ooit uitgekeken raken op hun interieur, is wel heel erg klein. De inrichting wordt namelijk regelmatig

Nadere informatie

Wijkschouw Voortman, Amelink en Ankrot

Wijkschouw Voortman, Amelink en Ankrot Wijkschouw Voortman, Amelink en Ankrot Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten

Nadere informatie

Burgemeester Van Maasakkers stelt als eerste een woning samen. sept 2009

Burgemeester Van Maasakkers stelt als eerste een woning samen. sept 2009 sept 2009 7 Foto: Marcel Bosmans, Gemerts Nieuwsblad Burgemeester Van Maasakkers stelt als eerste een woning samen Op 16 september hebben de gemeente Gemert-Bakel en BL Huisvesting de exploitatieovereenkomst

Nadere informatie

Wijkschouw Helmerhoek Zuid

Wijkschouw Helmerhoek Zuid Wijkschouw Helmerhoek Zuid Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in Enschede

Nadere informatie

Stand van zaken werkzaamheden

Stand van zaken werkzaamheden Nummer 22 - april 2014 Met de nieuwsbrief Kersenbaan houden wij u op de hoogte over de aanleg van de Kersenbaan. In deze editie leest u meer over de stand van zaken van de werkzaamheden, de bouwvergunningaanvraag

Nadere informatie

Fietsparkeren in Leiden

Fietsparkeren in Leiden Fietsparkeren in Leiden peiling Leids JongerenPanel Colofon Serie Statistiek 2011 / 12 Gemeente Leiden Afdeling Strategie en Onderzoek, BOA Postbus 9100, 2300 PC Leiden E-mail: boa@leiden.nl Website: www.leiden.nl/jongerenpanel

Nadere informatie

Huizen. Vrij parkeren. Betaalbaar wonen. Park. Centrale ligging. Winkelvoorzieningen. Azielaan 598, 3526 ST Utrecht H61

Huizen. Vrij parkeren. Betaalbaar wonen. Park. Centrale ligging. Winkelvoorzieningen. Azielaan 598, 3526 ST Utrecht H61 Huizen vanhendriks Azielaan 598, 3526 ST Utrecht Betaalbaar wonen Centrale ligging Park Vrij parkeren Winkelvoorzieningen H61 Kenmerken Soort Kamers Woonoppervlakte Inhoud Bouwjaar Tuin Garage Verwarming

Nadere informatie

Huizen. Luxe keuken. Vrij uitzicht. Twee goede slaapkamers. Moderne bouw. Eigen parkeerplaats. Ringweg-Kruiskamp 71 H, 3814 TE Amersfoort H47 H47

Huizen. Luxe keuken. Vrij uitzicht. Twee goede slaapkamers. Moderne bouw. Eigen parkeerplaats. Ringweg-Kruiskamp 71 H, 3814 TE Amersfoort H47 H47 Huizen vanhendriks Ringweg-Kruiskamp 71 H, 3814 TE Amersfoort Vrij uitzicht Moderne bouw Twee goede slaapkamers Luxe keuken Eigen parkeerplaats H47 H47 Kenmerken Soort Kamers Woonoppervlakte Inhoud Bouwjaar

Nadere informatie

Terugkoppeling enquête Velp Noordoost

Terugkoppeling enquête Velp Noordoost Terugkoppeling enquête Velp Noordoost Ik buurt mee!-lezing op 8 februari 2014 8,4 Dat is het gemiddelde cijfer waarmee u en uw buurtgenoten de buurt hebben beoordeeld. * De enquête is door 125 mensen ingevuld

Nadere informatie

Advies blok Wonen en buitenruimte

Advies blok Wonen en buitenruimte Als Kindergemeenteraad hebben we ons twee jaar lang verdiept in verschillende beleidsterreinen. We werden hierbij ondersteund door drie adviescommissies: Milieu, Economie en Veiligheid. Ook hebben er ruim

Nadere informatie

Grachtengordel Amsterdam

Grachtengordel Amsterdam Grachtengordel Amsterdam Door AnnaRosa Klaver, Dorian Rijsdijk, Isaac Blom en Yvonne Dijksterghuis, 2B Klas van mr. Van Montfoort Veel van de Amsterdamse grachtenpanden zijn gebouwd in of na de 17e eeuw,

Nadere informatie

Buurtenquête Glanerbrug-Zuid

Buurtenquête Glanerbrug-Zuid Buurtenquête Glanerbrug-Zuid Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in Enschede

Nadere informatie

Buurtenquête Walhof, Roessingh, t Sander

Buurtenquête Walhof, Roessingh, t Sander Buurtenquête Walhof, Roessingh, t Sander Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten

Nadere informatie

Wijkschouw Helmerhoek-Noord

Wijkschouw Helmerhoek-Noord Wijkschouw Helmerhoek-Noord Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in Enschede

Nadere informatie

Le tour du Mont Ventoux 2014

Le tour du Mont Ventoux 2014 Le tour du Mont Ventoux 2014 Geen berg zo hoog of... deel 2 waar gaan we heen? 16 december 2013 Fietstocht Mont Ventoux, Pagina 1 Waar ben ik aan begonnen...? Nou, om eerlijk te zijn weet ik dat wel. Maar

Nadere informatie

Wijkschouw Hogeland-Noord

Wijkschouw Hogeland-Noord Wijkschouw Hogeland-Noord Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in Enschede

Nadere informatie

Nieuwsbrief Amigos. maart 2014 DE SAN JUAN DE FLORES

Nieuwsbrief Amigos. maart 2014 DE SAN JUAN DE FLORES Nieuwsbrief Amigos maart 2014 DE SAN JUAN DE FLORES Voorwoord Beste Amigos, Terwijl wij hier in Nederland al weer helemaal het gevoel krijgen in het voorjaar te zijn beland, hebben de bursalen in Guatemala

Nadere informatie

Buurtenquête Horstlanden-Veldkamp

Buurtenquête Horstlanden-Veldkamp Buurtenquête Horstlanden-Veldkamp Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in Enschede

Nadere informatie

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Uitgave van Stichting Be Aware Januari 2015 WIL JE MINDER GAMEN?

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Uitgave van Stichting Be Aware Januari 2015 WIL JE MINDER GAMEN? Uitgave van Stichting Be Aware Januari 2015 WIL JE MINDER GAMEN? Je vindt dat je teveel tijd doorbrengt met het spelen van games. Je beseft dat je hierdoor in de problemen kunt raken: je huiswerk lijdt

Nadere informatie

Waar staan wij voor?

Waar staan wij voor? Almere, juni 2015 De Stichting Vrienden van Archipel bestaat alweer bijna een jaar. In 2014 zijn we begonnen met het werven van donateurs en sponsors en gelukkig kunnen wij u melden dat we op de goede

Nadere informatie

Buurtenquête De Posten - Oosterveld

Buurtenquête De Posten - Oosterveld Buurtenquête De Posten - Oosterveld Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in

Nadere informatie

Opening speelplek in Het Bosveld

Opening speelplek in Het Bosveld Februari 2014 PAGINA 1 In dit nummer Opening speelplek Bosveld Informatie Nieuwbouw Vogels voeren Inrichting openbare ruimte Een mooie speelplek voor de jeugdige bewoners van Het Bosveld Speelplek Het

Nadere informatie

Aan tafel in Overasselt

Aan tafel in Overasselt Aan tafel in Overasselt Dorp in ontwikkeling Overasselt maakte in 2009 een dorpsplan. Tijdens de Inspiratiedag op 3 oktober 2015 kregen we een rondleiding door het dorp om met eigen ogen de resultaten

Nadere informatie

Invulling voormalig gemeentehuis Delden

Invulling voormalig gemeentehuis Delden Invulling voormalig gemeentehuis Delden Resultaten peiling 5 Hofpanel 30 juni 2009 Inleiding De gemeente Hof van Twente neemt dit najaar een beslissing over een nieuwe invulling van de locatie van het

Nadere informatie

Waar winkelen de inwoners van de gemeente Ede? Een onderzoek op basis van 304 winkelmomenten

Waar winkelen de inwoners van de gemeente Ede? Een onderzoek op basis van 304 winkelmomenten Waar winkelen de inwoners van de gemeente? Een onderzoek op basis van 304 winkelmomenten In opdracht van de SGP Door Studentenpool Bestuurlijke Bedrijfskunde Academie Mens & Organisatie Christelijke Hogeschool

Nadere informatie

Antwoorden Thema 5 woonomgeving. Oefening 3. 1. mag 2. moest 3. Mag 4. moeten 5. Mag 6. moeten 7. moet 8. mogen 9. mocht 10.

Antwoorden Thema 5 woonomgeving. Oefening 3. 1. mag 2. moest 3. Mag 4. moeten 5. Mag 6. moeten 7. moet 8. mogen 9. mocht 10. Antwoorden Thema 5 woonomgeving Oefening 3 A 1. mag 2. moest 3. Mag 4. moeten 5. Mag 6. moeten 7. moet 8. mogen 9. mocht 10. moesten B 1. Kon 2. Willen 3. Kan 4. kunnen 5. mocht 6. Kan - kan 7. wilde 8.

Nadere informatie

Datum: 25 januari 2015 Onderwerp: aanvraag omgevingsvergunning Hoofdstraat 146 nr. HZ_WABO

Datum: 25 januari 2015 Onderwerp: aanvraag omgevingsvergunning Hoofdstraat 146 nr. HZ_WABO Datum: 25 januari 2015 Onderwerp: aanvraag omgevingsvergunning Hoofdstraat 146 nr. HZ_WABO-14-2000 Geachte Burgemeester en Wethouders, Recentelijk is een vergunning aangevraagd, voor de uitbreiding van

Nadere informatie

Tocht, stank en ziek door vocht en schimmels; bewoners pikken het niet langer en vragen aandacht voor hun probleem!

Tocht, stank en ziek door vocht en schimmels; bewoners pikken het niet langer en vragen aandacht voor hun probleem! Tocht, stank en ziek door vocht en schimmels; bewoners pikken het niet langer en vragen aandacht voor hun probleem! VERSLAG VAN EEN BEWONERS EN SP-ONDERZOEK KLACHTEN OVER WATEROVERLAST BEWONERS VAN DE

Nadere informatie

Parkeren dichtbij huis. Handleiding voor bewoners om parkeeren ruimteproblemen in de wijk aan te pakken

Parkeren dichtbij huis. Handleiding voor bewoners om parkeeren ruimteproblemen in de wijk aan te pakken Parkeren dichtbij huis Handleiding voor bewoners om parkeeren ruimteproblemen in de wijk aan te pakken 1 Parkeerproblemen in de woonwijk In veel woonwijken worden de bewoners dagelijks geconfronteerd met

Nadere informatie

Kinderfolder ALS JE EEN GELEIDEHOND TEGENKOMT

Kinderfolder ALS JE EEN GELEIDEHOND TEGENKOMT Kinderfolder ALS JE EEN GELEIDEHOND TEGENKOMT ROOS Roos (27) is zeer slechtziend. Ze heeft een geleidehond, Noah, een leuke, zwarte labrador. Roos legt uit hoe je het beste met geleidehond en zijn baas

Nadere informatie

werkt voor en met bewoners in wijken en buurten

werkt voor en met bewoners in wijken en buurten werkt voor en met bewoners in wijken en buurten Oma Geertje vertelt. 2 Welbions: we werken er allemaal. Wij zijn dé woningcorporatie van Hengelo en verhuren meer dan 13.000 woningen aan in totaal 25.000

Nadere informatie

» Informatiebijeenkomst Hoven II

» Informatiebijeenkomst Hoven II » Informatiebijeenkomst Hoven II Herontwikkeling Hoven II Sfeerverslag informatiebijeenkomst 19 mei 2015 Sfeerverslag Opening en doel van de avond Onno de Vries, communicatieadviseur gemeente Capelle aan

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over nieuwbouwwijk Vijfakkers-Noord

Veelgestelde vragen over nieuwbouwwijk Vijfakkers-Noord Veelgestelde vragen over nieuwbouwwijk Vijfakkers-Noord 18 en 20 september 2012 Algemeen Wat wordt er ontwikkeld in de nieuwbouwwijk Vijfakkers-Noord? In de nieuwbouwwijk Vijfakkers-Noord worden circa

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr. 3, september 2013. Hoge opkomst ontbijtbijeenkomsten Aalsmeer en Amstelveen

Nieuwsbrief nr. 3, september 2013. Hoge opkomst ontbijtbijeenkomsten Aalsmeer en Amstelveen Nieuwsbrief nr. 3, september 2013 Hoge opkomst ontbijtbijeenkomsten Aalsmeer en Amstelveen Amstelveen, donderdagochtend 29 augustus om 7.45 uur s ochtends op het plein voor het raadhuis. Een vriendelijk

Nadere informatie

Resultaten onderzoek winkelcentrum De Horden. Wat willen de winkeliers, de bezoekers en de omwonenden dat er met dit winkelcentrum gaat gebeuren?

Resultaten onderzoek winkelcentrum De Horden. Wat willen de winkeliers, de bezoekers en de omwonenden dat er met dit winkelcentrum gaat gebeuren? Resultaten onderzoek winkelcentrum De Horden Wat willen de winkeliers, de bezoekers en de omwonenden dat er met dit winkelcentrum gaat gebeuren? Augustus 2016 1 Vernieuwing buurtwinkelcentrum De Horden

Nadere informatie

2 k OKT Afd. PO Opbergen. E. J. den Ouden en J. Smit F. van Bourgondiëstraat ZL Alphen aan den Rijn. Ingekomen:

2 k OKT Afd. PO Opbergen. E. J. den Ouden en J. Smit F. van Bourgondiëstraat ZL Alphen aan den Rijn. Ingekomen: E. J. den Ouden en J. Smit F. van Bourgondiëstraat 36 2405 ZL Alphen aan den Rijn Ingekomen: Gemeenteraad van Alphen aan den Rijn Postbus 13 2400 AA Alphen aan den Rijn Alphen aan den Rijn, 22 oktober

Nadere informatie

Gebruik en waardering van het open water in Leiden. Uitkomsten peiling LeidenPanel

Gebruik en waardering van het open water in Leiden. Uitkomsten peiling LeidenPanel Gebruik en waardering van het open water in Leiden Uitkomsten peiling LeidenPanel Colofon Serie Statistiek 2012 / 11 Gemeente Leiden Afdeling Strategie en Onderzoek, Beleidsonderzoek en Analyse (BOA) Postbus

Nadere informatie

Bewonersenquête veiligheid Almere Poort

Bewonersenquête veiligheid Almere Poort Bewonersenquête veiligheid Almere Poort Het zou fijn zijn als de gemeente Almere Poort gaat zien als het visitekaartje van Almere. Daar kom je de stad binnen. Laat ze er iets moois van maken. [Geef tekst

Nadere informatie

Fractieflits 21-2011. De elektronische Nieuwsbrief van CDA Haarlem. De elektronische Nieuwsbrief van CDA Haarlem. In dit nummer: Houtmanpad

Fractieflits 21-2011. De elektronische Nieuwsbrief van CDA Haarlem. De elektronische Nieuwsbrief van CDA Haarlem. In dit nummer: Houtmanpad Fractieflits 21-2011 In dit nummer: Houtmanpad Haarlemse vergunningen waardeloos? Onderzoek naar handhaving Koopzondagen Over de vrijheid om te mogen geloven Wethouder Cassee nu ook echt Haarlemmer nog

Nadere informatie

IN EEN HUIS IN GEMENGDE HOEVESTIJL

IN EEN HUIS IN GEMENGDE HOEVESTIJL I N T E R I E U R W Wonen op de Windrichtingen IN EEN HUIS IN GEMENGDE HOEVESTIJL Tekst: ANNEMIE WILLEMSE Foto s: JAN VERLINDE 22 TIJDLOOS TIJDLOOS 23 Na een zoektocht naar de ideale bouwgrond, gingen

Nadere informatie

Enquête verkeersveil Enquête igheid school - thuis route

Enquête verkeersveil Enquête igheid school - thuis route Enquête verkeersveiligheid school - thuis route Inleiding Bij het maken van ons nieuwe schoolplan 2011-2015 is er onder de ouders van onze kinderen een tevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Bij dit onderzoek

Nadere informatie

Aangeboren bewondering

Aangeboren bewondering Aangeboren bewondering Na 50 jaar terug naar mijn geboortegrond. Niet dat ik nooit eerder in Amsterdam meer ben geweest, maar nog nooit was ik bij mijn geboortehuis. Dus vandaag combineerde ik een bezoek

Nadere informatie

RESULTATEN ENQUETE NIEUW WALDECK DUITS / OOSTENRIJKSE BUURT

RESULTATEN ENQUETE NIEUW WALDECK DUITS / OOSTENRIJKSE BUURT RESULTATEN ENQUETE NIEUW WALDECK DUITS / OOSTENRIJKSE BUURT Doel van het onderzoek was een peiling hoe de buurt door de bewoners wordt beleefd, welke contacten men heeft, en wat men graag verbeterd wil

Nadere informatie

JONGEREN IN GELDERLAND OVER

JONGEREN IN GELDERLAND OVER JONGEREN IN GELDERLAND OVER een sterk bestuur en hun gemeente Aanleiding De provincie Gelderland werkt samen met VNG Gelderland aan het project Sterk Bestuur Gelderland (SBG). In het project wordt het

Nadere informatie

Nieuwsbrief SHIB september 2013

Nieuwsbrief SHIB september 2013 Nieuwsbrief SHIB september 2013 www.shib.nl info@shib.nl Postbus 250, 3770 AG Barneveld Bankrekening 1526.55.018 t.n.v. SHIB SHIB 10 jaar en meer Al eerder lieten we weten: SHIB bestaat dit jaar 10 jaar!

Nadere informatie

Hoe gaat het met je studie?

Hoe gaat het met je studie? 195 195 HOOFDSTUK 12 Hoe gaat het met je studie? WOORDEN 1 Kies uit: onvoldoende controleren gymnastiek mening huiswerk 1 Heb je je al gemaakt? 2 Ik was op school niet zo goed in. Ik vond sport niet leuk.

Nadere informatie

Gebiedsprogramma bijdrage aan programma. Maatschappelijke participatie. Ondersteuning en zorg. Werk en inkomen. Duurzame stedelijke vernieuwing

Gebiedsprogramma bijdrage aan programma. Maatschappelijke participatie. Ondersteuning en zorg. Werk en inkomen. Duurzame stedelijke vernieuwing Gebiedsprogramma Haarlem ZuidWest 2017 757 654 700 246 349 622 485 679 430 803 799 498 801 725 411 817 309 649 272 497 826 776 494 257 429 723 300 457 261 765 270 809 254 496 275 166 693 825 470 247 806

Nadere informatie

Buurtenquête Stroinkslanden Zuid

Buurtenquête Stroinkslanden Zuid Buurtenquête Stroinkslanden Zuid Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in Enschede

Nadere informatie

Schooljaar 2015-2016 Telefoon: 040-2016092. 26 februari Weeksluiting groep 3a en 7a

Schooljaar 2015-2016 Telefoon: 040-2016092. 26 februari Weeksluiting groep 3a en 7a t Letterken Mededelingenblad van OBS t Smelleken Emmalaan 5, 5554 JM Valkenswaard Schooljaar 2015-2016 Telefoon: 040-2016092 Uitgave: 2 februari 2016 info@obstsmelleken.nl www.obstsmelleken.nl Belangrijke

Nadere informatie

Communiceren met ouderen

Communiceren met ouderen Communiceren met ouderen 1. Introductie a) Het SEE-GREEN project Het SEE-GREEN project is een Europees initiatief om de gevolgen voor de oudere generatie burgers in onze gemeenschappen te bepalen wanneer

Nadere informatie

HUIDIGE SITUATIE DC VAN HALL. Meer informatie www.dcvanhall.amsterdam BRAAK LIGGENDE KAVEL BEDRIJFS VERZAMEL GEBOUW MERKELBACH

HUIDIGE SITUATIE DC VAN HALL. Meer informatie www.dcvanhall.amsterdam BRAAK LIGGENDE KAVEL BEDRIJFS VERZAMEL GEBOUW MERKELBACH DC VAN HALL HUIDIGE SITUATIE NAARGEESTIGE U ITSTRALING DONKER CURTIUS ZIJDE (DEELS) VERVANGEN LIFTEN ONSAMENHANGEND GEHEEL PAND IN SLECHTE CONDITIE SLECHTE GALLERIJEN BRAAK LIGGENDE KAVEL BEDRIJFS VERZAMEL

Nadere informatie

Buurtenquête Cascade en WoWaLo

Buurtenquête Cascade en WoWaLo Buurtenquête Cascade en WoWaLo Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in Enschede

Nadere informatie

Chartreuse 49 HUURAPPARTEMENTEN IN UTRECHT STAD. zorgeloos huren nabij het stadshart. Oplevering. woneninchartreuse.nl.

Chartreuse 49 HUURAPPARTEMENTEN IN UTRECHT STAD. zorgeloos huren nabij het stadshart. Oplevering. woneninchartreuse.nl. zorgeloos huren nabij het stadshart van Utrecht Oplevering 1 februari 2013 Diverse woningtypes Woonoppervlak van 56,9 tot 112,7 m 2 Inclusief parkeerplaats Voorzien van tuin, terras, balkon of loggia Huurprijs

Nadere informatie

Verslag/ Actielijst Welgelegen

Verslag/ Actielijst Welgelegen Aanwezig: Udo Kluijver Roel Ebbink Lex Wijnbeek Faber Hanneke Beelen (fietspad de Dreef) Jasper Putter ( Van Eedenstraat/ Tempelierstraat) Datum Onderwerp/Stand van zaken Actie: Deadline: Diversen/mededelingen

Nadere informatie

Wijk j sch c ouw u Tra r ns n burg r

Wijk j sch c ouw u Tra r ns n burg r Wijkschouw Transburg Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in Enschede een wijkbeheerplan

Nadere informatie

Interview met de Spaanse arts Betty Cerda de Palou, 63 jaar oud en sinds 32 jaar in Maastricht

Interview met de Spaanse arts Betty Cerda de Palou, 63 jaar oud en sinds 32 jaar in Maastricht 1 Interview met de Spaanse arts Betty Cerda de Palou, 63 jaar oud en sinds 32 jaar in Maastricht Betty: Ik ben Betty Cerda de Palou. Ik woon in Maastricht al 32 jaar. Ik ben 63 jaar. Ik ben arts, maar

Nadere informatie

Weyknieuws. Agenda: Algemene Ledenvergadering. Buurtcarrousel

Weyknieuws. Agenda: Algemene Ledenvergadering. Buurtcarrousel Weyknieuws 6E JAARGANG, NO.1, MAART 2009 NIEUWSBRIEF VAN DE WASSENAARSE BUURTVERENIGING BURGWEY HANDIGE ADRESSEN: Secretariaat: Prinsenweg 64 2242 EJ Wassenaar 070 5146492 info@burgwey.nl Contributie:

Nadere informatie

Gelselaar beschermd dorpsgezicht Wat betekent dat?

Gelselaar beschermd dorpsgezicht Wat betekent dat? Gelselaar beschermd dorpsgezicht Wat betekent dat? Het duurt niet lang meer of Gelselaar krijgt de status van beschermd dorpsgezicht. Het zal het tweede beschermde gezicht zijn in de gemeente Berkelland.

Nadere informatie

De Ontgroening. groenverlies in TU Noord

De Ontgroening. groenverlies in TU Noord De Ontgroening groenverlies in TU Noord De entree van Delft ligt in het oosten van de stad. Van de A13 naar het centrum kwam men vroeger door een groen gebied: aan de ene kant de Delftse Hout, aan de andere

Nadere informatie

DE KLEINE ONDERNEMER 50% KORTING HEEFT OOK KLEINGELD, ZEG MAAR.

DE KLEINE ONDERNEMER 50% KORTING HEEFT OOK KLEINGELD, ZEG MAAR. DE KLEINE ONDERNEMER 50% KORTING HEEFT OOK KLEINGELD, ZEG MAAR. Die oorspronkelijke bewoners gingen weg omdat, punt 1, geen huizen met een tuin. Drie kamers, vier kinderen, dat werkt allemaal niet. We

Nadere informatie

Nieuwsbrief, 8 januari 2013. Pyr s naar de Zoo

Nieuwsbrief, 8 januari 2013. Pyr s naar de Zoo Nieuwsbrief, 8 januari 2013 Beste PyrPlezier vrienden en vriendinnetjes, Allemaal natuurlijk de beste wensen voor 2013! Dat het maar een Pyr-gezellig jaar mag worden! In ieder geval gaan wij hiervoor ons

Nadere informatie

Voorwoord. Daarna ging ik praten met Chitra, een Tamilvrouw uit Sri Lanka. Zij zette zich in voor de Tamilstrijd.

Voorwoord. Daarna ging ik praten met Chitra, een Tamilvrouw uit Sri Lanka. Zij zette zich in voor de Tamilstrijd. Voorwoord In dit boek staan interviews van nieuwkomers over hun leven in Nederland. Ik geef al twintig jaar les aan nieuwkomers. Al deze mensen hebben prachtige verhalen te vertellen. Dus wie moest ik

Nadere informatie

Straten in Groningen

Straten in Groningen Straten in Groningen Laura de Jong Januari 2017 Marjolein Kolstein www.os-groningen.nl Inhoud Inhoud... 1 Samenvatting... 2 1. Inleiding... 3 2. Resultaten... 4 2.1 Verschillende groepen... 4 2.2 Tevredenheid

Nadere informatie

beschikking omgevingsvergunning Registratienummer: 20120161

beschikking omgevingsvergunning Registratienummer: 20120161 Aanvraag: Burgemeester en wethouders hebben op 27 maart 2012 via het omgevingsloket online een aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen voor het uitbreiden van een winkelpand op de volgende locatie:

Nadere informatie

Voorzieningen Leidsche Rijn

Voorzieningen Leidsche Rijn De wijkraad, de ogen en oren van de wijk Voorzieningen Leidsche Rijn maart 2012 Voorzieningen Leidsche Rijn inhoud Tussenstand wijkraadpleging voorzieningen 2012 Winkel Centrum Terwijde Leidsche Rijn Centrum

Nadere informatie

Welkom Informatiebijeenkomst Jozefschool ( )

Welkom Informatiebijeenkomst Jozefschool ( ) Welkom Informatiebijeenkomst Jozefschool (6-4-2017) Hoe het begon! Beleidsplan OHV Discussie Tuingracht Onvrede Oude Bibliotheek/St.Jan Boon >> Idee!! Jan Boon haakt af>>>vorming Coöperatie: Martin Dalenberg,

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Enquête leefbaarheid in uw buurt In deze vragenlijst stellen wij u een aantal vragen over de leefbaarheid in uw buurt. U kunt steeds een rapportcijfer geven tussen de 1 (zeer negatief) en 10 (zeer positief).

Nadere informatie

Meer succes met je website

Meer succes met je website Meer succes met je website Hoeveel geld heb jij geïnvesteerd in je website? Misschien wel honderden of duizenden euro s in de hoop nieuwe klanten te krijgen. Toch levert je website (bijna) niets op Herkenbaar?

Nadere informatie

Antwoordenmodel. Herhalingsoefeningen De Sprong, Thema 1. Oefening 1. studiejaar 2007/2008 studiejaar 2008/2009. 255 euro per maand 272 euro per maand

Antwoordenmodel. Herhalingsoefeningen De Sprong, Thema 1. Oefening 1. studiejaar 2007/2008 studiejaar 2008/2009. 255 euro per maand 272 euro per maand Antwoordenmodel Herhalingsoefeningen De Sprong, Thema 1 Oefening 1 1. studiejaar 2007/2008 studiejaar 2008/2009 255 euro per maand 272 euro per maand 182.000 studenten 200.000 studenten 5.800 Nederlandse

Nadere informatie

U leert in deze les "toestemming vragen". Toestemming vragen is vragen of u iets mag doen.

U leert in deze les toestemming vragen. Toestemming vragen is vragen of u iets mag doen. TOESTEMMING VRAGEN les 1 spreken inleiding en doel U leert in deze les "toestemming vragen". Toestemming vragen is vragen of u iets mag doen. Bij toestemming vragen is het belangrijk dat je het op een

Nadere informatie

Nieuwe bestemming voor Ooglijdersgasthuis

Nieuwe bestemming voor Ooglijdersgasthuis Nieuwe bestemming voor Ooglijdersgasthuis Initiatief Driestar BV is sinds 2011 eigenaar van het voormalige Ooglijdersgasthuis met bijbehorende gebouwen. Een deel van de gebouwen is rijksmonument. Het plan

Nadere informatie

Stadsenquête Leiden 2003

Stadsenquête Leiden 2003 Hoofdstuk 21. Milieu Samenvatting Zeven op de tien Leidenaren kent de Milieustraat, aan de J.C. de Rijpstraat, een voorziening waar inwoners van Leiden op vertoon van een legitimatie hun grof huishoudelijk

Nadere informatie

REGELS. Onderstreep de pluralisvorm in de zin.

REGELS. Onderstreep de pluralisvorm in de zin. 61 61 REGELS 1 Onderstreep de pluralisvorm in de zin. 1 Ik woon met mijn gezin in een rijtjeshuis met vier slaapkamers. 2 De vijf appartementen in deze flat zijn heel klein. 3 Hij heeft een groot huis

Nadere informatie

Voor cliënten. Mijn AWBZ-begeleiding vervalt of wordt minder. Wat nu?

Voor cliënten. Mijn AWBZ-begeleiding vervalt of wordt minder. Wat nu? Voor cliënten Mijn AWBZ-begeleiding vervalt of wordt minder. Wat nu? Veel mensen met een beperking krijgen begeleiding. Hiermee kunnen ze hun leven zoveel mogelijk zelf vormgeven en meedoen in de maatschappij.

Nadere informatie

ROSANNE. Oh, oh, oh. Van Aemstel Produkties - De leukste uitjes van Amsterdam - www.amterdamexcursies.nl

ROSANNE. Oh, oh, oh. Van Aemstel Produkties - De leukste uitjes van Amsterdam - www.amterdamexcursies.nl ROSANNE Rosanne, ik weet dat er heel veel mannen zijn Elke keer weer een ander en mij doet 't pijn Want jou liefde waarmee jij mij soms verblijdt Wil ik liever, liever, liever, liever voor altijd Als ik

Nadere informatie

De brug van Adri. Rollen: Verteller Martje Adri Wim

De brug van Adri. Rollen: Verteller Martje Adri Wim De brug van Adri Rollen: Verteller Martje Adri Wim Daar loopt een meisje. Ze heet Martje. Ze kijkt boos en loopt langzaam. Ze weet niet waarheen. Martje kent Wim. Hij woont in dezelfde straat, maar Wim

Nadere informatie

Hof de Vriendschap Oordeel deelnemers en bewoners

Hof de Vriendschap Oordeel deelnemers en bewoners Hof de Vriendschap Oordeel deelnemers en bewoners Inhoud:. Conclusies. Oordeel over communicatie 3. Hoe ging de samenwerking? 4. Oordeel over verloop en resultaat 5. Oordeel over nieuwe participatie werkwijze.

Nadere informatie

1 e Werkatelier Dwars door de buurt 13 juli jl.

1 e Werkatelier Dwars door de buurt 13 juli jl. 1 e Werkatelier Dwars door de buurt 13 juli jl. Op 13 juli jl. kwamen er zo n 80 bewoners en andere geïnteresseerden naar De Bonte Kraai om hun wensen en ideeën te delen. Veel mensen, veel ideeën, veel

Nadere informatie

Dorpsraad komt naar je toe.. Bezoek Oude Dorp Zuid-West

Dorpsraad komt naar je toe.. Bezoek Oude Dorp Zuid-West Dorpsraad komt naar je toe.. Bezoek Oude Dorp Zuid-West Zaterdag 5 maart 2016 1 Verslag dorpsraad komt naar je toe. Algemeen. Op zaterdag 5 maart heeft de Dorpsraad een bezoek gebracht aan het Oude Dorp

Nadere informatie

13/6/2012 TRANSCRIPT RIET INTERVIEW. Sanni

13/6/2012 TRANSCRIPT RIET INTERVIEW. Sanni 13/6/2012 INTERVIEW TRANSCRIPT RIET Naam interviewer Naam respondent Pseudoniem respondent Datum interview 30-05-2012 Plaats interview Alkmaar Begintijd interview 12.00 Eindtijd interview 13.20 Leeftijd

Nadere informatie

ECLI:NL:RBNHO:2015:7536

ECLI:NL:RBNHO:2015:7536 ECLI:NL:RBNHO:2015:7536 Instantie Datum uitspraak 08-09-2015 Datum publicatie 09-09-2015 Rechtbank Noord-Holland Zaaknummer AWB - 15 _ 835 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Omgevingsrecht

Nadere informatie

Notulen vergadering d.d. 26 november 2014. Presentielijst. Agenda:

Notulen vergadering d.d. 26 november 2014. Presentielijst. Agenda: Notulen vergadering d.d. 26 november 2014 ielijst Wijkraadsleden Lucas van Kessel (voorzitter) Leo Hellinga (vicevoorzitter) Afwezig Tinka Nas (penningmeester) Afwezig Kees Rol Inge Zuurendonk Tineke Snel

Nadere informatie

Lekker ding. Maar Anita kijkt boos. Hersendoden zijn het!, zegt ze. Die Jeroen is de ergste. Ik kijk weer om en zie hem meteen zitten.

Lekker ding. Maar Anita kijkt boos. Hersendoden zijn het!, zegt ze. Die Jeroen is de ergste. Ik kijk weer om en zie hem meteen zitten. Lekker ding Pas op!, roept Anita. Achter je zitten de hersendoden! Ik kijk achterom. Achter ons zitten twee jongens en drie meisjes hun boterhammen te eten. Ze zijn gevaarlijk, zegt Anita. Ze schudt haar

Nadere informatie

Notulen vergadering d.d. 24 april 2014. Presentielijst. Agenda:

Notulen vergadering d.d. 24 april 2014. Presentielijst. Agenda: Notulen vergadering d.d. 24 april 2014 ielijst Wijkraadsleden Lucas van Kessel (voorzitter) Leo Hellinga (vicevoorzitter) Afwezig Tinka Nas (penningmeester) Kees Rol Inge Zuurendonk Tineke Snel Grim Bouwmeester

Nadere informatie

Buurtenquête Stroinkslanden Noord-West

Buurtenquête Stroinkslanden Noord-West Buurtenquête Stroinkslanden Noord-West Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten

Nadere informatie

Notulen Informatieavond Lighting donderdag 10 september, Eindhoven.

Notulen Informatieavond Lighting donderdag 10 september, Eindhoven. Notulen Informatieavond Lighting donderdag 10 september, Eindhoven. 1. VOSP (Voorlopig Ontwerp Stedenbouwkundig Plan). In het stedenbouwkundige plan wordt de ruimtelijke ordening geregeld en het vormt

Nadere informatie

Talismanbulletin 15 mei 2014

Talismanbulletin 15 mei 2014 Talismanbulletin 15 mei 2014 Beste ouders en verzorgers, Belangrijke data: Donderdag 15 mei Open podium 14:00 uur 8m, 6ml, 3m, 4d, 1-2c Vrijdag 16 mei Open podium 14.00 uur 7m,6c,4n,3s,1-2n,1-2mm Maandag

Nadere informatie

KOPIEERBLADEN. THEMA 5: Ik wil ridder worden! Plantyn - TotemTaal - Thema 5: ik wil ridder worden!

KOPIEERBLADEN. THEMA 5: Ik wil ridder worden! Plantyn - TotemTaal - Thema 5: ik wil ridder worden! KOPIEERBLADEN THEMA 5: Ik wil ridder worden! 97 97 Wat moet je doen om ridder te worden? Vind je dit goed? Moet er nog iets bij? Als je de opdrachten hier goed uitvoert, krijg je een ridderdiploma. Page

Nadere informatie

Adinda Keizer - Copyright 2013 Niets uit deze uitgave mag zonder toestemming van Vindjeklant.nl worden gekopieerd of gebruikt in commerciële

Adinda Keizer - Copyright 2013 Niets uit deze uitgave mag zonder toestemming van Vindjeklant.nl worden gekopieerd of gebruikt in commerciële Adinda Keizer - Copyright 2013 Niets uit deze uitgave mag zonder toestemming van Vindjeklant.nl worden gekopieerd of gebruikt in commerciële uitingen. Als startend ondernemer is alles nieuw. De boekhouding,

Nadere informatie

Welkom Herontwikkeling locatie Sportfondsenbad

Welkom Herontwikkeling locatie Sportfondsenbad 1 Welkom Herontwikkeling locatie Sportfondsenbad U vindt vanavond informatie over: Sloop zwembad Kaders voor wonen en openbare ruimte Vertrekpunten voor de ontwikkeling van wonen Schetsontwerp inrichting

Nadere informatie

In deze folder leest u gouden tips om prettig samen te leven, hoe u

In deze folder leest u gouden tips om prettig samen te leven, hoe u Een goede buur is goud waard! Overlast of prettig samenleven? Enkele tips Liever een goede buur Als bewoner heeft u te maken met buren naast, boven of onder u. Om ervoor te zorgen dat iedereen prettig

Nadere informatie

In de periode 2011-2015 wordt voor iedere Enschedese buurt een wijkbeheerplan opgesteld.

In de periode 2011-2015 wordt voor iedere Enschedese buurt een wijkbeheerplan opgesteld. Buurtenquête Pathmos Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in Enschede een wijkbeheerplan

Nadere informatie

Voor nog meer informatie over onze school Jaargang 22 Vrijdag is het feest (door de Sintcommissie)

Voor nog meer informatie over onze school Jaargang 22 Vrijdag is het feest (door de Sintcommissie) Kijk óók op: www.terdoes.nl Voor nog meer informatie over onze school Of volg ons op Twitter onder terdoes Jaargang 22 Nummer 15 27-11-2015 Redactie: Kees Hagenaars Vrijdag is het feest (door de Sintcommissie)

Nadere informatie

...wonen tussen stad en duin

...wonen tussen stad en duin ...wonen tussen stad en duin duinpoort DUINPOORT ALMERE POORT, WONEN TUSSEN STAD EN DUIN Duinpoort, een stijlvol appartementengebouw in het nieuwste stadsdeel van Almere, wordt gerealiseerd aan de rand

Nadere informatie