TRACER IS HET TWEEWEKELIJKSE MEDEWERKERSBLAD VAN HET VU MEDISCH CENTRUM UITGAVE: DIENST COMMUNICATIE NUMMER 24

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "TRACER IS HET TWEEWEKELIJKSE MEDEWERKERSBLAD VAN HET VU MEDISCH CENTRUM UITGAVE: DIENST COMMUNICATIE NUMMER 24"

Transcriptie

1 5 Collega s vangen elkaar op 7 Dunne 8 darm doorgelicht Het heilige VU-UUR van start 24 november 2005 TRACER IS HET TWEEWEKELIJKSE MEDEWERKERSBLAD VAN HET VU MEDISCH CENTRUM UITGAVE: DIENST COMMUNICATIE NUMMER 24 FOTO: RICHELLE VAN DER VALK KiKaberen onverminderd populair Zo n 1000 KiKaberen kregen vorige week een nieuwe eigenaar. Twee dagen lang waren vrijwilligers van de fondsenwerver in de hoofdhal van het ziekenhuis aanwezig om beertjes te verkopen. Zowel bezoekers als medewerkers grepen de kans om een exemplaar aan te schaffen. Naast de bekende bruine beer, waarmee de actie drie jaar geleden startte, zijn er inmiddels ook zwarte, beige en witte beren in de collectie opgenomen. De helft van de totale opbrengst van deze actie gaat naar KiKa. Deze organisatie werft fondsen voor onderzoek, waarmee versneld therapieën beschikbaar moeten komen om kinderkanker beter te behandelen en genezen. Het geld gaat naar zeven kinderkankercentra, waaronder VUmc. Vorig jaar stelde KiKa ruim 1,7 miljoen euro beschikbaar voor acht onderzoeksprojecten. Bij VUmc richt het onderzoek zich op nieuwe behandelingen van leukemie. Gezonde bloedcellen bevatten eiwitten die de celgroei remmen. Bij leukemie wordt de aanmaak van deze zogenaamde tyrosine fosfatases onderdrukt. Onderzoekers kijken met welke medicijnen de remfunctie van de eiwitten kan worden versterkt. Daarmee zouden meer kinderen kunnen genezen, met minder bijwerkingen. Daarnaast neemt VUmc deel aan het onderzoek Later, dat in alle zeven centra plaatsvindt. Hierbij wordt gekeken welke schade chemotherapie aan gezonde cellen veroorzaakt en wat de consequenties hiervan zijn op de lange termijn. MK Akkoord over nieuwe CAO bereikt De Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra, nfu, heeft een onderhandelaarsakkoord bereikt over een nieuwe cao met de vier centrales voor overheidspersoneel, acop, cmhf, ac en ccoop. Zij leggen dit akkoord de komende tijd voor aan hun achterbannen. Er is ondermeer overeengekomen dat de eindejaarsuitkering met 0,75% wordt verhoogd. De salarissen zullen per 1 april 2006 met 1,5% en per 1 januari 2007 met 0,7% stijgen. Daarnaast is een bijdrage in de levensloopregeling afgesproken van 1,05% van het salaris. Verder zijn er een aantal afspraken gemaakt, die verband houden met de stelselwijzigingen vanuit de overheid, zoals de fiscale behandeling vut/prépensioen, de zorgverzekeringswet en de ingrepen in sociale zekerheid. De nieuwe cao heeft een looptijd van 24 maanden, van 1 juni dit jaar tot 1 juni In het volgende nummer van Tracer zal verder worden ingegaan op de praktische consequenties van het bereikte akkoord. MK Financiële situatie dankzij Gerichte groei verbeterd Edith krab Bijna aan het eind van het jaar wordt duidelijk dat de financiële situatie van VU medisch centrum fors verbeterd is, mede dankzij Gerichte groei. Reden om met bestuursvoorzitter Elmer Mulder terug te kijken op deze grote bezuinigingsoperatie, maar ook om vooruit te kijken: kom je als organisatie ooit van bezuinigingen af? Hoe staan we er financieel voor? Mulder: Onze financiële positie is door Gerichte groei binnen een jaar fors verbeterd. We kunnen onze exploitatie in 2005 naar verwachting sluitend afronden en ook de ramingen voor de komende jaren ontwikkelen zich positief. Hierbij ga ik uit van een normaal resultaat uit het productieoverleg met verzekeraars. Iedereen verdient dan ook een geweldig compliment omdat dit zo snel bereikt is. Ik realiseer me goed, dat het niet gemakkelijk is geweest of nog is, maar ingrijpen op zo n grote schaal was nodig. We hadden geen reserves meer om financiële maatregelen op te vangen of nieuw beleid in te zetten. Financiële tekorten maken je afhankelijk van banken en verzekeraars. Je kunt geen beslissingen meer nemen, waardoor onzekerheid in de organisatie ontstaat. Nu ziet onze financiële toekomst er beter uit en is de organisatie duidelijk verbeterd en meer beheersbaar geworden. Hoe kijkt u terug op de sociale kant van Gerichte groei? Mulder: Achteraf kunnen we constateren dat als we niet op deze manier hadden ingegrepen we in een hele ernstige fase waren terechtgekomen. Dat maakt het Zonder ingrijpen hadden we nu in een heel ernstige situatie gezeten niet minder zuur dat er medewerkers boventallig zijn geworden. Door alle inspanningen zijn nu nog 18 van de 179 boventallige medewerkers niet herplaatst. Ik realiseer me dat dit voor deze medewerkers moeilijk is. Maar als raad van bestuur zijn we opgelucht dat dit getal relatief laag is gebleven. We voelen ons sterk verantwoordelijk voor dit hele proces en doen ons best voor deze medewerkers een oplossing te vinden. Nu is er ZILVER, weer een bezuinigingsslag, waarom is die nodig? Mulder: In 2006 moet nog een aanvullende bezuiniging van 5 miljoen euro gehaald worden. Dit proberen wij te doen door gerichte maatregelen te nemen en te voorkomen dat we de kaasschaaf methode moeten toepassen. Het verschil met Gerichte groei is dat die bezuinigingsmaatregelen, gezien de financiële situatie, snel genomen moesten worden. zilver kan in een rustiger tempo en daardoor is er de mogelijkheid om de veranderingen, die onvermijdelijk gaan komen, zorgvuldig te implementeren. zilver is een volgende stap om onze organisatie financieel gezond te maken en onze marktpositie te versterken. Komt een organisatie in deze tijd van krimpende middelen, ooit nog van bezuinigen af? Mulder: Ik ben optimistisch. Elke organisatie die zich wil handhaven moet zich continu verbeteren. Dat is niet alleen een intern proces, maar dit verwacht ook de buitenwereld. We moeten goede kwaliteit leveren tegen aanvaardbare kosten. Als je werkt aan voortdurende (productiviteits)verbeteringen en in de meerjarenplanning goed en reëel zicht houdt op financiële consequenties, ben je als organisatie in staat om ontwikkelingen voor te zijn en (externe) financiële maatregelen tijdig op te vangen. Neem de net afgesloten cao. Wij hebben eerder in onze meerjarenplanning met deze nieuwe cao rekening gehouden, waardoor de financiële consequenties hiervan zijn gedekt. Hieruit blijkt maar weer dat hoe actiever je zelf op de ontwikkelingen inspeelt, hoe meer ruimte je hebt om eigen beslissingen te nemen en afwegingen te maken. Een positief toekomstbeeld dus? Mulder: Zeker, via Gerichte groei hebben we een betere financiële uitgangspositie gecreëerd. Via zilver zullen we deze positie geleidelijk verder verbeteren. De gevolgen voor medewerkers zijn nog niet te overzien, maar gedwongen collectief ontslag is op basis van de huidige inzichten voor dit vervolgtraject niet aan de orde.

2 Carrièrepad voor vrouwen niet eenvoudig Mariet Buddingh Als Nelleke Tolboom de baas zou zijn... Eigenlijk kan ze zich daar nu nog moeilijk iets bij voorstellen. Tolboom is pas sinds september in dienst van VU medisch centrum, als arts-onderzoeker neurologie. Ze doet promotieonderzoek naar Alzheimer, met gebruik van de petscan. Ik ben überhaupt pas net uit de schoolbanken. Ik moet meer inzicht hebben in het functioneren van organisaties voordat ik kan zeggen waarvan ik de baas zou willen zijn. Maar als ik dat inzicht eenmaal heb... Lachend: Dan zou ik overal wel een vinger in de pap willen hebben. Op de vraag of ze ook wat voelt voor een positie in de raad van bestuur zegt ze - oprecht enthousiast: Tuurlijk. Dat lijkt me echt hartstikke leuk. Denkend over zaken waar Tolboom - los van eventuele toekomstige leidinggevende posities - verandering in aan wil brengen, voert ze het thema vrouwvriendelijkheid op. Tolboom: Het carrièrepad van vrouwen in de geneeskunde is niet altijd eenvoudig. Voor mijzelf - ik ben 25 en heb nog geen kinderwens - speelt het niet zo. Maar ik zie aan studiegenootjes dat ze nu al keuzes maken met het oog op eventuele kinderen. Ik vind dat zonde, maar begrijp het wel. Als voorbeeld noemt ze een oud-studiegenote die de opleiding tot huisarts volgt, FOTO: RICHELLE VAN DER VALK Als ik de baas zou zijn is een rubriek waarin medewerkers wordt gevraagd op de stoel van een belangrijke beslisser te gaan zitten. Loop je al langer met het idee rond dat je bijvoorbeeld betere plannen hebt om je afdeling/dienst/cluster/organisatie aan te sturen, dan is dit je kans. Of pak je het liever nationaal aan en kies je voor de stoel van de minister? Kruip in de huid van jouw favoriete beslisser en zet jezelf aan het roer. omdat die opleiding maar drie jaar duurt en promoveren voor huisartsen geen must is. Ze voegt onmiddellijk toe: Niet dat huisartsgeneeskunde geen goede keuze is, maar eigenlijk had ze een ander, klinisch specialisme willen kiezen. Pessimisme is niets voor Tolboom. De soms wat zure toon waarop er over het onderwerp vrouwen en carrière wordt gepraat, past haar niet. Ze heeft er alle vertrouwen in dat er de komende jaren een verandering op zal treden, waardoor vrouwen Als Nelleke Tolboom de baas was zich niet door een kinderwens geremd zullen voelen in hun keuze voor een bepaald specialisme. Tijdens mijn opleiding heb ik bijna allemaal mannelijke begeleiders gehad. Hier zie ik voor het eerst ook jonge vrouwelijke specialisten. Gezien het grote percentage vrouwelijke studenten zullen er steeds meer vrouwen in de top van de medische organisatie komen en dus ook in de medische staven. Zo komt die verandering vanzelf. Tolboom realiseert zich terdege dat ze spreekt vanuit een luxe positie. Voorlopig richten haar ambities zich volledig op haar werk. Ik wil neuroloog worden en promoveren en voel me op geen enkele wijze belemmerd. Mijn afdeling - neurologie - heeft een jonge en moderne staf. Er zitten relatief veel vrouwen in de staf. Parttime werken of in deeltijd de opleiding volgen is mogelijk. Ik was aangenaam verrast door dat prettige klimaat. Het viel echt op, zeker als ik dat vergelijk met verhalen van collega-assistenten uit andere ziekenhuizen. Die prettige en positieve sfeer waarin Tolboom nu werkt, die zou zij, als ze de baas zou zijn, tot norm verheffen. Tolboom zou streven naar een klimaat waar vier dagen werken volledig geaccepteerd is en waar selectie plaatsvindt op ambitie en kwaliteit in plaats van op sekse. Ze geeft aan dat voor de opleidingsplaatsen bij sommige specialismen er nu al zo weinig mannen zijn, dat een middelmatige man de voorkeur krijgt boven een serie briljante vrouwen. Tolboom vindt het overwicht van vrouwelijke studenten in de geneeskunde een vanzelfsprekend gevolg van veranderingen in de opleiding. Van heel celbiologisch wordt het steeds meer een studie van groepjes, veel praten en praktijkgericht onderwijs. Toch denk ik niet dat het een typisch mannen- of vrouwenvak is. Geneeskunde is zo n basaal vak, waarmee je nog zoveel kanten op kan. 4e jaargang, nummer november 2005 Tracer is het tweewekelijkse medewerkersblad van het VU medisch centrum. Oplage: Tracer wordt gemaakt onder verantwoordelijkheid van de dienst communicatie. Het redactiestatuut vindt u op de intranetpagina s van Tracer. Eindredactie Monique Krinkels Redactie Mariet Bolluijt, Mariet Buddingh, Pauline Diemel, Jakomien ter Haar, Edith Krab, Ilse van Wijk Redactieraad Marieke Cats, Henk Groenewegen, Lies Pelger, Tom Stoof, Riekie de Vet Redactie-adviesgroep Erik van Aalst, Ellen Binnema, Lys Bouma, Marisca Butterman, Clemens Dirven, Barbara de Graaff, Marcel van der Haagen, Peter de Haan, Daniëlle van der Windt Fotografie René den Engelsman, Daan van Eijndhoven, Annuska Houtappels, Richelle van der Valk Vaste bijdragen Rick Dros, Armand Girbes, Piet Hoogland Redactiesecretariaat dienst communicatie VU medisch centrum kamer 0b102 telefoon (020) , fax (020) Vormgeving De Ontwerperij, Karin van der Meer Druk Hoonte Bosch & Keuning, Utrecht Advertenties Adverteren in Tracer is mogelijk. Neem voor meer informatie contact op met het redactiesecretariaat of kijk op de website. Abonnement Het eerste half jaar is een abonnement op Tracer gratis. Daarna bedraagt de abonnementsprijs voor ex-medewerkers en andere geïnteresseerden 30,00 euro per jaar. Gepensioneerden betalen 20,00 euro per jaar. Opgave en vragen over abonnmenten Abonnementenland Postbus 20, 1910 AA Uitgeest Tel , fax Beëindigen abonnement: Opzeggingen (uitsluitend schriftelijk) dienen 8 weken voor afloop van de abonnementsperiode in ons bezit te zijn. Prijswijzigingen voorbehouden. Volgende Tracer De volgende Tracer verschijnt op donderdag 8 december. Deadline voor kopij is 1 december om uur. Aantal ontslagen verder beperkt Het aantal boventallige medewerkers dat door Gerichte groei geen ander werk dreigt te kunnen vinden is sterk teruggebracht. Er resteren er nog slechts 18 voor wie daadwerkelijk ontslag dreigt. In totaal is er voor 128 medewerkers een oplossing gevonden. Het merendeel van de boventallige medewerkers heeft binnen VUmc ander werk gevonden en 49 collega s hebben besloten vervroegd met pensioen te gaan. Er werden 33 tijdelijke contracten niet verlengd. In drie gevallen was sprake van toepassing van de remplaçantenregeling. Dat het aantal ontslagen kan worden beperkt, is vooral te danken aan de flexibele instelling van de betrokken medewerkers, de gezamenlijke inspanningen van het loopbaanadviesbureau en de P&O adviseurs, maar het is zeker ook een gevolg van het verplicht centraal aanmelden en reserveren van vacatures in VUmc. Dit laatste is ingesteld met de start van Gerichte groei. Het herplaatsen verliep daardoor veel gunstiger dan oorspronkelijk werd ingeschat. MK Benoeming Dr. O.S. Hoekstra is per 15 november benoemd tot hoofd van de afdeling nucleaire geneeskunde & pet research. Hij oefent deze functie uit samen met professor A.A. Lammertsma. Verbouwing centrale hal ziekenhuis in januari Een parketvloer, een enorme klok, een wand die het Vermaat winkel- en restaurantgedeelte afscheidt, een grote receptiebalie en kunst. Dat zijn de ingrediënten van de nieuwe hal van het ziekenhuis. Een hal die aansluit bij de sfeer in de nieuwbouw en een grand caféachtige uitstraling krijgt. Edith Krab Projectleider Josianne Mol, unit bouw en techniek, is er druk mee. De verbouwing van de hoofdhal zelf is al een grote klus. Maar om in januari van start te kunnen gaan en de centrale hal in de kerstperiode niet volledig overhoop te halen, vinden nu al allerlei voorbereidende verbouwingen plaats. Zo is het apothekerservicepunt al verplaatst naar 0C85 en wordt er een nieuwe toiletgroep gerealiseerd in de gang bij de meldkamer. Daarnaast gaat het flexbureau naar een tijdelijke locatie bij de foyer. Daar komt ook tijdelijk de Readshop. Professor W.W.A. Zuurmond is per 1 november benoemd tot hoogleraar anesthesiologie, in het bijzonder de palliatieve zorg en pijnbestrijding. Tot die datum was hij bijzonder hoogleraar. Uitgangspunt bij de verbouwing is dat alle publieks- en patiëntenvoorzieningen in de centrale hal te vinden zijn. Hieronder valt ook het flexbureau, dit krijgt in de nieuwe situatie een prominente plek voor in de hal. De Vermaat winkel en restaurant worden van de hal afgescheiden door een houten wand met daar voor een langwerpige receptiebalie. De zitjes van Vermaat verschuiven naar het huidige winkelgedeelte. Mol over deze indeling: We hebben geprobeerd helderheid te creëren in de looproute. Met name voor bezoekers is de huidige hal onoverzichtelijk. Daarnaast gaan we de mozaïekwand beter uitlichten, zodat deze als kunstobject kan worden gewaardeerd. Er is bewust niet gekozen voor een doorgang naar de foyer. Mol hierover: De foyer blijft afgescheiden van de hal zodat die ruimte exclusief beschikbaar blijft voor congressen, symposia en colleges. Ook de Readshop ontkomt niet aan een grondige metamorfose. Deze druk bezochte winkel blijft nagenoeg op dezelfde plaats, maar wordt groter omdat het postkantoor per 1 december vervalt. In de nieuwe Rectificatie Readshop komt een post servicepunt met reguliere dienstverlening, zoals het verwerken van poststukken en verkopen van strippenkaarten, maar kashandelingen zijn dan niet meer mogelijk. Overlast De verbouwing zal letterlijk niet zonder slag of stoot plaatsvinden. Mol verwacht dat medewerkers in de directe omgeving van de hal hinder zullen ondervinden. Met name de werkzaamheden om de huidige tegelvloer er uit te krijgen zullen voor geluidsoverlast zorgen. Om de overlast te beperken, slopen we zoveel mogelijk buiten de reguliere werkuren. Maar van enige hinder zal zeker sprake zijn. De medewerkers die hier de meeste last van gaan ondervinden worden uitgebreider geïnformeerd. De verbouwing moet eind april 2006 klaar zijn. Tijdelijke locaties - apothekersservicepunt 0C85 - flexbureau 0C83/81 (per 30 november) In Tracer nummer 20, 29 september 2005 stond vermeld dat heelkunde een physician assistant zou hebben aangesteld. Dit had anesthesiologie moeten zijn. 2 Tracer 24 november 2005 Nieuws Onderwijs Onderzoek Patiëntenzorg Organisatie Mededelingen Vacatures

3 VUmc Lustrum Blik op toekomst medisch wetenschappelijke kennis Met het lustrumcongres VUmc in Ontwikkelingen en verwachtingen voor de toekomst werd de tweede grote lustrumdag van VUmc gevierd. De start van het jaar waarin VUmc vijf jaar fusie tussen faculteit geneeskunde en VU ziekenhuis viert, was op 29 oktober. In het lustrumcongres op 22 november presenteerden notoire sprekers van binnen en buiten VUmc frisse gedachten over de toekomst van medisch wetenschappelijke kennis. Verandering van de verwerving en overdracht van kennis lijkt na hetgeen gezegd is niet meer uitgesloten. Sprekers die goed ingebed zijn in het fundamentele wetenschappelijke onderzoek, zoals UvA natuurkundige Robbert Dijkgraaf, astronaut en hoogleraar medische ruimtevaart van de VU André Kuipers, maar ook hematologen Wim Fibbe van lumc en Peter Huijgens van ons VUmc pleitten zeer sterk voor veel meer vrijheid van Advertentie VU medisch centrum Benefitsplan Hoge personeelskortingen voor ù op Verzekeringen Hypotheken Makelaardij OG Bel ons voor informatie (020) of kijk op intranet via de link: Personeel en Organisatie en ons logo. Meeùs, Gelderlandplein 75E, 1082 LV Amsterdam Tel. (020) , Fax (020) I E Meeùs is onderdeel van AEGON. de fundamenteel wetenschapper. Op momenten dat het toeval de vrije hand had, werden de meest baanbrekende wetenschappelijke resultaten geboekt, verwoordde Fibbe dit. Alleen wanneer de fundamenteel wetenschapper de aanpak van zijn werk mag sturen en bijsturen, kan Nederland internationaal een rol van betekenis spelen, voegde hij daar op het congres aan toe. Ook Peter Huijgens was hierover duidelijk. De mens is van nature nieuwsgierig. Die drang om te weten hoe dingen in elkaar zitten, vormt de basis van de wetenschap, hield hij de zaal voor. Het zou toch zonde zijn dat verlangen naar het antwoord op vragen in te kapselen in structuren, regels en instituten? Toch gingen zij, maar ook andere sprekers ook in op het dilemma dat de wetenschapper gemotiveerd moet blijven in het vinden van een bijzondere uitkomst, maar vooral de directe noden van de samenleving zou moeten dienen. De uitkomsten van ons wetenschappelijk moeten vroeg of laat toepasbaar zijn in de praktijk zei decaan en lid van de raad van bestuur Ed van der Veen al in de openingsspeech. De vraagstelling moet voortkomen uit de zieke mens. Over de toekomst van VUmc had Van der Veen een bijzonder idee: Met initiatieven waarmee ook de gelden van vermogende particulieren kunnen worden aangewend om het medisch wetenschappelijk onderzoek te doen zou VUmc in 2025 wellicht een nog groter verschil kunnen maken. Het lustrumjaar van VUmc biedt voor elke relatie van en betrokkenen bij de organisatie wat wils. Bij de eerste VUmc gebouwenloop en de open dag op 29 oktober waren dat omwonenden, medewerkers en voormalig medewerkers, mensen die betrokken willen raken bij VUmc en andere genodigden. Het lustrumjaar eindigt in oktober JtH Gezondheid wereldwijd De maaltijd, die in de faculteit werd georganiseerd ter gelegenheid van Gezondheid wereldwijd, is druk bezocht. Daarmee sloten de studenten een dag van lezingen en debat af over de verschillende gezondheidssystemen wereldwijd die plaatsvond op donderdag 10 november. De organisatie was in handen van ifmsa, het internationale netwerk van studenten. Binnenkort organiseert ifmsa een feest op Wereld aids Dag en er wordt op dit moment een bezoek van geneeskundestudenten uit Zuid- Afrika voorbereid. Voor meer informatie: Mobieltjes voor gastenverblijf In de week van 28 november kunnen medewerkers hun oude mobieltjes inleveren ten bate van het gastenverblijf. Iedereen die zijn mobiele telefoon in die week op maandag, dinsdag of donderdag tussen en uur bij de stand voor de ingang van het personeelsrestaurant afgeeft, krijgt als beloning een autoscan FM radiootje cadeau. Veel mensen hebben nog oude telefoons in de kast liggen, waar ze verder niets meer aan hebben. Gemiddeld koopt een mobiele telefoonbezitter elke twee jaar een nieuw exemplaar, aldus Marlies Prins, huismanager van het gastenverblijf. Het gastenverblijf is een stichting, die geheel afhankelijk is van donateurs en wordt gerund door 65 vrijwilligers. Deze actie is een van de manieren om het noodzakelijke geld in te zamelen. De mobieltjes mogen overigens niet ouder zijn dan vijf jaar en het aanbod geldt alleen voor bepaalde merken en types. Voor de gratis telefoons van bijvoorbeeld de Postbank krijgt het gastenverblijf niets. Het is een uitbreiding van onze actie met gebruikte cartridges van printers en kopieerders, die in de milieuafvalboxen worden gedaan. In samenwerking met de afvalcoördinatoren van zowel VU als VUmc gaan deze naar het recyclebedrijf Accutecc, die het gastenverblijf daarvoor een vergoeding geeft, legt Prins Column Koffie verkeerd Piet Hoogland uit. Medewerkers kunnen ook hun lege cartridges van thuis hier inleveren. Het bedrijf Accutecc bleek ook mobiele telefoons te kunnen verwerken. Deze gaan naar derde wereldlanden of de nog bruikbare onderdelen worden eruit gehaald; het restmateriaal wordt op een milieuvriendelijke manier verwerkt. Het is dus een goede manier om van oude mobiele telefoons af te komen en het gastenverblijf profiteert mee. Al eerder werd een gelijksoortige inleveractie op de VU gehouden. Daar bleek het een groot succes te zijn. MK Elmer Mulder is een van de eersten die zijn oude mobiele telefoon aan het gastenhuis schenkt De een drinkt de koffie zwart, de ander met melk en suiker en ook met alleen melk of suiker is mogelijk. Maar zodra het aandeel van de melk dat van de koffie overschrijdt, wordt het ineens zonder waarschuwing koffie verkeerd. Leg maar eens aan iemand uit wat daar nu verkeerd aan is! Zo heb je ook een dieet waarbij je jezelf helemaal vol mag proppen en je toch afvalt, terwijl heel veel mensen van niets eten al dik schijnen te worden. Of al die diëten wel zo gezond zijn doet er eigenlijk niet toe, want van zwaarlijvigheid krijg je zoveel kwalen dat je daar ook niet gelukkig van wordt. Lange mensen leven korter maar kleine mensen willen vaak weer wat langer zijn. Hoe vaker je geslachtsgemeenschap hebt, hoe kleiner de kans op een zwangerschap (maar het is niet de veiligste methode om zwangerschap te voorkomen). Het kan heel wel voorkomen dat je pijn aan je knie hebt, maar dat de oorzaak in je heup ligt en je moet niet schrikken als je huisarts neusdruppels voorschrijft tegen de oorpijn. Sommige mensen krijgen de kriebels in hun keel als ze in hun oor zitten te pulken. Wetenschappelijk onderzoek heeft uitgewezen dat intelligente mensen hun hersens minder gebruiken dan domme mensen. Vrouwen hebben dan wel gemiddeld iets minder hersenen dan mannen maar het zou daarom best eens zo kunnen zijn dat met de toename van het aantal vrouwelijke studenten, blond of niet, het gemiddelde IQ van de geneeskunde student toch omhoog gaat, want gerichte groei betekent eigenlijk ook gewoon inkrimping. De beste werknemers krijgen altijd de laagste salarissen en hoe harder ik werk hoe meer klussen er blijven liggen. Hoe zieker je wordt des te minder kunnen de dokters voor je doen. En zelfs van roken zijn wel eens positieve effecten beschreven! Het ligt dus helemaal in de lijn van deze schijnbare tegenstellingen dat bij toename van het aantal studenten het aantal docenten afneemt. Eigenlijk gewoon heel logisch als je er even over nadenkt bij een kopje koffie verkeerd. FOTO:AVC, ANNUSKA HOUTAPPELS Tracer 24 november 2005 Nieuws Onderwijs Onderzoek Patiëntenzorg Organisatie Mededelingen Vacatures 3

4 4 Achter het nieuws Alliantie Slotervaart en VUmc Vervolgstappen in kaart gebracht De afgelopen maand zijn de locatieprofielen voor de alliantie toegespitst. Doel van de alliantie is een betere organisatie van de medische zorg in Amsterdam-West. Aan de hand van een aantal vragen schetst Elmer Mulder de voortgang. Hij is voorzitter van de stuurgroep alliantie VUmc-SLZ. Wanneer zijn de veranderingen door de alliantie zichtbaar? Het is onmogelijk om alle voorgenomen veranderingen in 2006 te realiseren. Dat komt omdat de ontwikkelingen die voortkomen uit de alliantie veel mensen aangaan, soms bouwkundige of andere infrastructurele aanpassingen vereisen én betrekking hebben op twee verschillende locaties. Voor het uitvoeren van alle veranderingen is vanaf januari maximaal twee jaar uitgetrokken. Ondertussen is het van belang patiënten en verwijzers zo snel mogelijk duidelijk te maken dat zij voor goede zorg bij de alliantie terecht kunnen. Worden de opleidingen van medisch specialisten samengevoegd? Uitgangspunt is dat geen aparte opleidingen op twee locaties blijven bestaan. Er komt één opleiding per specialisme. Ook hier geldt dat de praktische uitwerking een tijdspad kent van maximaal twee jaar. Binnen afzienbare tijd zullen de opleidingscommissies van slz en VUmc gezamenlijk een regulier overleg starten om een begeleidende rol te spelen bij het proces van samengaan van de opleidingen. Hoe staat het met de ontwikkelingen rondom acute en intensieve zorg? De werkgroep locatieprofielen zal zo spoedig mogelijk een nadere uitwerking van het onderwerp aanbieden. Het gaat dan om een concrete beschrijving van voorzieningen als de presentatieafdeling, de ic level 1, de pacu, het observatorium en dergelijke. De stuurgroep gaat vooralsnog uit van de volgende kaders: de ic level 1 is een voorziening is met maximaal vier high care bedden (24 uurs zorg), organisatorisch en professioneel verbonden met de ic van het VUmc, de pacu levert beademing tot maximaal 6 uur na de laatste operatie; beschikbaarheid van een okteam voor acute situaties wordt in alliantieverband gerealiseerd. Wat is het standpunt over de organisatie van moeder- en kindzorg in Amsterdam- West? De stuurgroep ziet niets in het voorstel van de commissie Jonkman voor één enkele organisatie in Amsterdam-West die de volledige vakgebieden omvat, met vaste groepen patiënten, een centrale planning en een optie op een buitenpoli vanuit het St. Lucas Andreas Ziekenhuis op locatie slz. Wij gaan er van uit dat de concentratie in eerste instantie wordt beperkt tot de 2e lijns verloskundige zorg en direct daaraan gerelateerde neonatale zorg. De locatiekeuze voor een 1e lijns verloskundig centrum is een verantwoordelijkheid van de initiatiefnemers daarvan. In het slz zullen door kindergeneeskunde in alliantieverband volwaardige poliklinieken algemene kindergeneeskunde gehouden worden. Klinische activiteiten gaan over naar VUmc. Ook de polikliniek gynaecologie en verloskunde blijft bestaan op de slz locatie. Op de slz locatie zal met name de gynaecologische dagbehandeling (endoscopische chirurgie) worden gestimuleerd. De cardiologen van beide locaties hebben een aangepast voorstel gedaan. Wat gebeurt daarmee? De werkgroep locatieprofielen zal nader adviseren over de zienswijze zoals ingebracht door beide vakgroepen. Vooralsnog gaat de stuurgroep er vanuit dat de klinische capaciteit op het slz aanzienlijk zal verminderen; de poliklinische capaciteit blijft ten minste behouden. De ccu op het slz blijft gedurende de transitieperiode op het slz bestaan, totdat de voorzieningen en capaciteiten bij VUmc op orde zijn. Wat zijn de volgende stappen in het alliantieproces? De werkgroep locatieprofielen heeft een concept-businessplan voorbereid. Dit plan is gemaakt mede op basis van de gesprekken die deze werkgroep heeft gevoerd met vertegenwoordigers van vakgroepen en afdelingen. Het plan bevat een meer gedetailleerde uitwerking van de locatieprofielen. Jan Kiemel en ik zullen over dit concept-plan eind november met de zorgverzekeraars overleggen. Verder heeft de stuurgroep een overeenkomst in voorbereiding waarbij slz en VUmc afspreken hoe het verdere proces tot eind januari 2006 gaat verlopen. Eind januari kunnen beide besturen een definitieve samenwerkingsovereenkomst als voorgenomen besluit voorleggen aan de adviesorganen. Er is dus nog heel wat werk te doen. IvW FOTO: ACC, RICHELLE VAN DER VALK Moeilijke formulieren aangepakt, kopte afgelopen week het Algemeen Dagblad. Patiënten die door ziekenhuizen worden bestookt met lange en vooral ingewikkelde formulieren moeten binnenkort kunnen aankloppen bij een klachtencommissie. Dit is een voorstel dat in de Tweede Kamer ruime steun krijgt. Herkennen medewerkers van VUmc dit probleem? Freek Gillissen, zorgcoördinator Alzheimercentrum Ik hoor altijd terug dat met name ouderen die zorgen voor een ander daar al zoveel tijd aan moeten besteden, dat zij geen tijd en energie meer over hebben voor alle administratie. Een groot probleem is het bemachtigen van het formulier dat je in moet vullen. Zorgverleners en instellingen fuseren frequent en veranderen dan ook van naam, adres en telefoonnummer, zelfs internet en het telefoonboek zijn niet tot nauwelijks in staat deze veranderingen bij te houden. Daarnaast zijn formulieren vaak in hulpverlenerstaal opgesteld en dus niet te begrijpen voor anderen. Verder staan er dingen in die niet kunnen. Een formulier indicatie opname in een verpleeghuis moet worden ondertekend door de betrokkene zelf. Die weigert vaak te tekenen omdat hij/zij het niet begrijpt of achterdochtig is. Algemeen geldende juridische regel is, dat een demente patiënt niet handelingsbekwaam meer is, met andere woorden zijn handtekening is niet rechtsgeldig. Desondanks komt het regelmatig voor dat medewerkers van het CIZ (centrum indicatie zorg) weigeren een aanvraag zonder handtekening in behandeling te nemen. Annemiek Bredius, opleider zorgadministratie Verschillende poliklinieken (heelkunde, dermatologie, neurologie en interne geneeskunde) en medewerkers van facturering (BIZA) ontvangen geen klachten van patiënten over ingewikkelde formulieren. Medewerkers herkennen het probleem niet, ook niet voor henzelf. Schriftelijke informatie over medische behandeling, bijvoorbeeld over chemotherapie, wordt door artsen uitgereikt tijdens het spreekuur. Patiënten kunnen altijd terecht op de werkplekken met vragen over de voorlichtingsen behandelingsfolders. In de opleiding medewerker zorgadministratie zijn lesuren over patiëntenvoorlichting opgenomen, net zoals training doelmatig telefoneren een lesonderdeel is. Rolande Franx, klachtenfunctionaris Als klachtenfunctionaris VUmc heb nog nooit met klachten over formulieren te maken gehad. Philip Scheltens, hoogleraar neurologie Lijkt me vergezocht. Het is inderdaad zo dat veel poliklinieken tegenwoordig, al dan niet in kader van onderzoek, de patiënt voorafgaand aan het bezoek een vragenlijst toesturen, doch: - er is altijd de vrijheid om deze niet in te vullen; - het is in het belang van de patiënt omdat voorafgaand aan het bezoek bepaalde gegevens al voorhanden zijn, hetgeen de kwaliteit van zorg verhoogt; - het voorkomt deels dat zaken opnieuw moeten worden gevraagd (juist een veelgehoorde klacht van patiënten); - het kan helemaal geen kwaad dat mensen door een dergelijke vragenlijst toegestuurd te krijgen zich realiseren dat zij een academisch centrum gaan bezoeken. Overigens worden de vragenlijsten doorgaans zo simpel mogelijk gehouden, anders is de kans op onvolledige invulling groot. Albert Pater, hoofd patiëntenadministratie kliniek Vanuit zorgadministratie sturen wij geen lange en moeilijke formulieren naar de patiënt; het enige wat af en toe wordt gevraagd zijn verzekeringsgegevens of een verzoek om de baby aan te melden bij een zorgverzekeraar. Wij willen dergelijke correspondentie echter tot het minimum beperken, omdat we veelal zelf via diverse kanalen aan deze informatie kunnen komen en wij de patiënt niet willen belasten met administratieve rompslomp. Tracer 24 november 2005 Nieuws Onderwijs Onderzoek Patiëntenzorg Organisatie Mededelingen Vacatures Dictee wemelt van valstrikken Leontine Bijman van het secretariaat patiëntenvoorlichting heeft de wisseltrofee gewonnen tijdens de Grote Secretaressebijeenkomst. Zij maakte slechts enkele fouten in het door Erna Baars voorgelezen dictee. Dit jaar waren het vooral de hoofdletters en de tussen n die voor de nodige fouten zorgden. Het dictee werd voorafgegaan door een drietal lezingen over proefdiergebruik. Plastisch chirurg Hay Winters legde uit dat het noodzakelijk is om het hechten van bloedvaten ook op levende dieren te oefenen. Met zijn zeer informatieve en met veel humor doorspekte presentatie over zijn werk als plastisch chirurg zette hij de toon voor een fantastische middag. Vervolgens vertelde Ronald van der Neut, directeur van het Universitair Proefdier Centrum, waarom, op welke wijze en met welke proefdieren wordt gewerkt en gaf hij een kijkje in het in aanbouw zijnde centrum dat zal voldoen aan de nieuwste inrichtingseisen voor dier en mens, zoals een ok, skills labs, quarantaine-afdeling en een mouse-house. René Remie van Solvay sprak over de rol van dieren in de maatschappij (van knuffeldier tot proefdier) en toonde de laatste ontwikkeling: een mede door hem ontwikkelde latex kunstrat waarop microchirurgische ingrepen kunnen worden getraind. Door eerst de techniek te trainen op de kunstrat, zijn minder proefdieren nodig in de opleiding tot chirurg. Kunstenaar/fotograaf Sjoerd van Oevelen presenteerde de achtergronden van zijn Landfall project: verspreid over de Zuidas staan billboards met foto s van het eiland Surtsey, dat qua afmetingen even groot is als de Zuidas. De door de IJslandse vulkanoloog Villi Knudsen vervaardigde spectaculaire film van het ontstaan van dit jongste eiland ter wereld sloot de middag af. MK

5 MPU biedt psychiatrische patiënt integrale zorg Judith Kuneken Half mei 2006 opent de medisch psychiatrische unit (MPU) haar deuren. Dit is een afdeling die generalistische specialistische zorg biedt aan ziekenhuispatiënten met zowel complexe somatische als psychiatrische problematiek. De integratie van somatische en psychiatrische zorg binnen één unit creëert een specifieke expertise, die de kwaliteit van de patiëntenzorg verhoogt. Eind november 2005 zijn de initiatiefnemers van start gegaan met het werven van verpleegkundig personeel. Het inzetten van de medisch psychiatrische unit sluit aan op het concept Zorg op maat, waar VUmc momenteel aan werkt. Daarbinnen past ook de mpu, namelijk als unit voor intensieve generalistische specialistische (integrale) zorg. Elke opgenomen patiënt krijgt tijdig die zorg die hij nodig heeft van medewerkers met specifieke expertise, vertelt Elise Bijvank, zorgmanager cluster II. Juiste zorg Volgens Annette Boenink, hoofd psychiatrische consultatieve dienst (pcd), bestaat er in de huidige situatie voor een aantal patiënten met gecombineerde somatische en psychiatrische problematiek geen goede zorgeenheid in VUmc. Door de integratie van somatische en psychiatrische zorg in één mpu kan ook voor deze groep patiënten volgens de initiatiefnemers conform de zorgvisie van VUmc de juiste zorg op het juiste moment door de juiste mensen en op de juiste plek worden geboden. De huidige praktijk - opname op een gewone zorgeenheid - kan voor deze groep leiden tot incidenten in de patiëntenzorg, soms met ernstige consequenties. Want, zo geeft Boenink aan, van patiënten die nu in consult worden gezien door de psychiatrische consultatieve dienst, is ongeveer tien procent zodanig complex dat zij op een gewone zorgeenheid onvoldoende kunnen worden behandeld. Nog eens vijf à tien procent kan wel op de gewone zorgeenheid behandeld worden, maar veroorzaakt daar veel onrust waardoor de behandeling tijdrovend wordt. Bij de afdeling mpu kunnen wij door de bundeling van expertise de best denkbare zorg aan patiënten met diverse ziektebeelden verlenen. De geboden zorg omvat zowel diagnostiek als behandeling. De patiënten met een mpu-indicatie zijn afkomstig van onder andere de afdelingen traumatologie, inwendige geneeskunde, neurologie en cardiologie. Zelfstandige unit De mpu is een zelfstandige unit binnen een bestaande zorgeenheid. Na de verbouwingen wordt de unit gehuisvest op de vierde etage bij de zorgeenheid algemene inwendige geneeskunde. Iedere medisch specialist uit VUmc kan in principe verwijzen naar de mpu. In overleg met de psychiater wordt bepaald of het inderdaad een mpuindicatie is. In het geval dat de somatische aandoening voldoende is behandeld, wordt de patiënt ontslagen, of overgeplaatst naar een psychiatrische voorziening wanneer hiervoor een indicatie is. Men verwacht acht bedden te vullen met patiënten uit VUmc. De gemiddelde opnameduur van deze patiënten is erg variabel (1-100 dagen en meer). De drie regionale psychiatrische instellingen in Amsterdam erkennen het gebrek aan mpu-bedden in de regio. Juist door het integreren van somatische en psychiatrische zorg binnen de mpu wordt een specifieke expertise gecreëerd die de kwaliteit van de geboden patiëntenzorg nadrukkelijk verhoogt. Half mei 2006 opent de medisch psychiatrische unit haar deuren. Vanaf eind november 2005 gaat de werving van medisch personeel voor de mpu van start. We zoeken personeel met verschillende expertises. Vanaf 1 mei 2006 gaat de scholing voor het nieuwe team van start, aldus Theo Brouwer, hoofd zorgeenheid interne geneeskunde. Belangstelling voor collegiale opvang groot Dat medewerkers soms heftige ervaringen hebben binnen VU medisch centrum zal voor iedereen duidelijk zijn. Tot enkele jaren geleden ging men er vanuit, dat zoiets nu eenmaal bij het werken in een ziekenhuis hoort en dat medewerkers daarop ingesteld zouden moeten zijn. Maar zo werkt het niet, legt Martin Kersloot, projectleider collegiale opvang uit. Vandaar dat we dit jaar zijn gestart met het invoeren van een protocol, waarbij iemand door zijn collega s kan worden opgevangen. Collega s opvangen die zojuist een ingrijpende of schokkende gebeurtenis hebben meegemaakt klinkt heel vanzelfsprekend. Toch blijkt er in de praktijk meer nodig te zijn dan iemand z n verhaal te laten doen en een kopje koffie inschenken. We hebben inmiddels veertig medewerkers opgeleid, die op hun eigen afdelingen structureel de opvang verzorgen van collega s die door een gebeurtenis uit hun gewone doen zijn, aldus Martin Kersloot. Het kan daarbij om heel verschillende gebeurtenissen gaan. Dat iemand in een ziekenhuis sterft, zeker op afdelingen waar ernstig zieken worden verpleegd, is op zich niet erg schokkend. Toch kan het, zeker in bijzondere omstandigheden, iemand diep raken. Dat kan zijn omdat er een bijzondere band is ontstaan met patiënt en familie, maar ook het stapelen van ingrijpende gebeurtenissen kan tot klachten leiden. Natuurlijk konden mensen altijd al naar bedrijfsmaatschappelijk werk als ze in de knoop dreigden te raken, maar dat doen mensen niet zo snel. Daarom moet de drempel om te praten over ingrijpende of schokkende gebeurtenissen zo laag mogelijk zijn. De eerste opvang dient dan ook op de werkplek zelf plaats te vinden, meent Kersloot. En het gaat natuurlijk niet alleen om sterfgevallen, want ook het worstelen met ethische dilemma s, het omgaan met agressie, een medische fout maken of een moeizame samenwerking met collega s kan een tol eisen. Ingrijpende ervaringen kunnen vroeg of laat lichamelijke en/of psychische reacties tot gevolg hebben. Veel belangstelling De belangstelling voor de training tot opvanger is hem zeker niet tegengevallen. Van twintig afdelingen kwam of de leidinggevende of er was een geschikte collega gekozen door de medewerkers. Zij volgden de tweedaagse training zodat ze over voldoende gereedschap beschikken om de eerste opvang goed uit te kunnen voeren. Daarnaast worden er workshops gehouden om de rol van de leidinggevende in het proces van collegiale opvang onder de aandacht te brengen. Het is een heel leerzame cursus, meent Erica Spoor van de ic neonatologie. Het herkennen van de mechanismen waarmee mensen zaken verwerken was erg interessant. Zeker als je bedenkt dat het inzicht, over de manier waarop je collega s kunt helpen, verandert. Waar er vroeger werd gedacht dat je alles moest uitpraten om iets te kunnen verwerken, weten we nu dat dit lang niet voor iedereen geldt. Het drie-gesprekkenmodel wat wij hier invoeren wordt al drie jaar met succes toegepast in het olvg, geeft Kersloot aan. Uitgangspunt is dat het eerste gesprek na de schokkende gebeurtenis binnen 72 uur plaatsvindt. Na twee weken volgt een vervolggesprek en tenslotte wordt er na zes weken gecontroleerd of iemand met de gebeurtenis om kan gaan. Is dat niet het geval dan is de volgende stap het zoeken van hulp bij bedrijfsmaatschappelijk werk, die een vervolgtraject kan inzetten. MK Oefenen met stomamateriaal Tijdens het symposium Stomazorg in theorie en praktijk dat op 10 november werd gehouden, konden de 125 deelnemers na de pauze oefenen met diverse stomamaterialen. Het symposium was georganiseerd door stomaverpleegkundigen Conny Laan, Sylvia van den Ancker en Paula van Keizerswaard. Ze wilden op deze manier verpleegkundigen en verzorgenden op de hoogte stellen van de laatste ontwikkelingen. Met name op het gebied van materialen was er veel nieuws te melden. Het was de eerste keer dat er een symposium gericht op stoma s op VUmc werd gehouden. De belangstelling was onverwacht groot, zodat late inschrijvingen moesten worden geweigerd. Over twee jaar hopen de organisatoren opnieuw een symposium op de agenda te zetten. MK Gaat VUmc voor NIAZ accreditatie? Op vrijdag 2 december organiseert de programmagroep kwaliteit een themabijeenkomst over niazaccreditatie. niaz staat voor Nederlands Instituut Accreditatie van Ziekenhuizen en is het nationaal erkende instituut voor het beoordelen van de continue kwaliteit van ziekenhuizen. Doel van de bijeenkomst is duidelijk maken waarom een niaz-accreditatie goed is voor VUmc, uitleggen wat een instelling moet doen om geaccrediteerd te worden, duidelijk maken waar Advertentie auditoren op letten bij een audit en inzicht geven in hoe een instelling zich kan voorbereiden en wat de randvoorwaarden zijn. Sprekers zijn onder meer mw. Beaard, directeur niaz, en mw. Smitsman, kwaliteitsbureau umc St. Radboud. Iedereen met interesse in kwaliteit is welkom. Aanmelden graag vooraf bij Guusje Gentis, toestel Voor meer informatie en aanmelding: Marco van der Noorda, toestel VU medisch centrum Benefitsplan FOTO: RENE DEN ENGELSMAN Verzekeringen: Extra korting tot 10%* boven collectiviteitskorting van 10% op alle verzekeringen in het Meeùs Accent Pakket * vraag naar de voorwaarden Gelderlandplein 75E, 1082 LV Amsterdam Tel. (020) , Fax (020) I E Meeùs is onderdeel van AEGON. Tracer 24 november 2005 Nieuws Onderwijs Onderzoek Patiëntenzorg Organisatie Mededelingen Vacatures 5

6 Postdoc Retraite 2005 Onderzoekers moeten zelf mogelijkheden creëren Anna van Rietschoten en Anke Klerkx De wetenschapper die na zijn promotie als postdoc-onderzoeker start, streeft er meestal naar een eigen onderzoeksgroep op te zetten. Dat dát niet altijd mogelijk is ondervindt 80% van de postdocs. Wat moet je in huis hebben en wat moet je doen om de kans op een academische carrière te vergroten? Postdocs, onderzoeksinstituutdirecteuren en groepsleiders discussieerden hierover tijdens het slotdebat van de Postdoc Retraite De vijfde Postdoc Retraite trok dit jaar 150 deelnemers van zeven academische ziekenhuizen en instituten. Tijdens deze driedaagse bijeenkomst in Egmond aan Zee, oorspronkelijk een initiatief van het nki-avl, kregen ook 17 postdocs van VUmc de kans met collega-onderzoekers te praten over en te werken aan hun wetenschappelijke loopbaan. Het thema van deze retraite was Making the Right Moves, gebaseerd op een gelijknamige managementcursus. In het kader van dit thema namen de onderzoekers deel aan interactieve workshops en seminars over (time)management, artikelen publiceren, subsidies aanvragen en in teamverband werken, ook met onderzoeksgroepen buiten het instituut. Kritisch debat Gevoed met praktische informatie en tips van gevestigde wetenschappers en opgezweept door decaan Peter Peters namen de bezoekers aan het eind van de derde dag deel aan een kritisch slotdebat. Aangevoerd door de Duitse celbioloog Kai Simons discussieerden postdocs en panelleden Ton Berns, Titia Sixma, Georg Kraal, Carl Figdor en Kees Melief over Making the Right Moves. Wat moet een postdoc doen om een succesvolle wetenschappelijke carrière op te bouwen? De algehele sfeer tijdens de retraite - wil je vooruitkomen moet je zelf het initiatief nemen - was ook voelbaar tijdens het debat. In dat debat kwamen verschillende loopbaanknelpunten aan bod. Breed onderzoek doen of specialiseren? Hoe essentieel is buitenlandervaring? Hoe zinvol is de investering in management- en communicatiecapaciteiten? Panel en publiek discussieerden bovendien over de samenwerking met andere onderzoeksgroepen. En over in hoeverre een groepsleider een postdoc in zijn loopbaan moet begeleiden. De meningen over deze standpunten liepen soms uiteen. Zo zag het panel werken in het buitenland, in een compleet andere werkomgeving en -mentaliteit, als een pre voor het cv. Maar voor veel postdocs zijn buitenland en partner of gezin moeilijk verenigbaar. Sixma: Je moet commitment tonen met het onderzoek wil je kans maken een onafhankelijk onderzoeker te worden. Dit betekent flexibel zijn in het zoeken naar oplossingen voor de combinatie werk en gezin. Samenwerking Volgens Berns heeft een onderzoeker management en leidinggevende kwaliteiten pas nodig wanneer hij of zij een eigen onderzoeksgroep leidt. De zaal vindt dat deze communicatievaardigheden ook al nuttig zijn in de samenwerking met collega s uit de eigen onderzoeksgroep én met buitenlandse groepen. Kraal: Samenwerken is zeer belangrijk voor je netwerk, investeer in politieke vaardigheden. Zoek aansluiting bij je eigen generatie postdocs en creëer kleine onderzoeksgroepjes. Wie onafhankelijk onderzoek wil doen moet zijn eigen weg durven te volgen, adviseerde Simons de zaal. Melief: Blijf niet hangen op één plek of bij één groepsleider als je carrière niet vlot. Vraag je eigen subsidies aan en creëer je eigen mogelijkheden. Heikel punt is de beoordeling van de kwaliteiten van een postdoc. In de ogen van postdocs communiceren hun mentoren vaak niet (goed), krijgen postdocs soms niet realistische toekomstperspectieven voorgeschoteld. Meer feedback is zeer gewenst. Ook al voldoe je aan alle voorwaarden voor een voorspoedige wetenschappelijke carrière is dit geen garantie voor een academische loopbaan, vindt het publiek. De starre structuur van de Nederlandse onderzoeksinstellingen biedt nauwelijks ruimte om een eigen onderzoeksgroep te starten. Ook zijn er weinig alternatieven voor degenen die niet de ambitie hebben om groepsleider te worden, maar wel onderzoek willen blijven doen. Beide mogelijkheden worden volgens Berns en Figdor mondjesmaat gecreëerd. Het systeem zal structureel moeten veranderen om aan die behoefte te voldoen. Een mooie taak voor de directeuren van onderzoeksinstituten. Blijft overeind dat ook op het gebied van onderzoeksbeleid postdocs zelf zullen moeten vechten voor een betere toekomst. Op 27 januari 2006 wordt de vervolgbijeenkomst Which move did you make? georganiseerd. Meer informatie hierover is te vinden op de website Duitse celbioloog en forumleider Kai Simons en de panelleden (vlnr) Ton Berns, Titia Sixma, Carl Figdor en Kees Melief discussieerden met de aanwezigen over wat een postdoc moet doen om een succesvolle wetenschappelijke carrière op te bouwen. Het evenement trok zelfs de belangstelling van Nature, die in het nummer van 3 november aandacht aan het postdoc retraite besteedde iets extra s 6 De patiëntenzorg binnen VU medisch centrum speelt zich af op de zorgeenheden en op de polikliniek, letterlijk binnen de muren van het ziekenhuis. Toch zijn er binnen VUmc drie afdelingen die zich bezig houden met zorg buiten deze muren: huisartsgeneeskunde, sociale geneeskunde en verpleeghuis geneeskunde. Samen vormen zij de extramurale vakken. Iets extra s biedt een kijkje binnen deze vakgebieden. Edith Krab Academische werkplaats breekt ivoren toren af Mireille van Poppel heeft een optimistische uitstraling. Met geduld en duidelijk gewend om zich overzichtelijk uit te drukken, geeft ze antwoord op vragen over de afdeling sociale geneeskunde en een nieuwe ontwikkeling, de academische werkplaats gezondheidsbevordering, in het bijzonder. Het principe van een academische werkplaats is samenwerking. Samenwerking tussen het veld en een kennisinstituut, in dit geval VUmc. Doel van deze samenwerking is om van elkaars expertise gebruik te maken op het gebied van onderwijs, onderzoek en patiëntenzorg. Neem onderzoek: dat moet geen ivoren toren zijn, maar praktisch en toepasbaar. Om dit te realiseren hebben we het veld, in ons geval de ggd s, nodig. Op welke vragen uit de praktijk moet een antwoord komen? De wisselwerking is dat het veld meer evidence-based gaat werken, zij passen interventies toe waarvan uit onderzoek is gebleken dat deze effectief zijn. Ook brengen we bij de ggd s vaardigheden binnen, zodat zij zelf onderzoek beter kunnen uitvoeren. Eigenlijk is de academische werkplaats een soort proeftuin voor het evalueren en implementeren van interventies op het gebied van gezondheidsbevordering. Uiteindelijk doel van de samenwerking is om de zorg te verbeteren. Puzzelen Waar komt haar fascinatie voor onderzoek vandaan? Onderzoek doen is een soort puzzelen. Ik vind alle fases leuk. Van het schrijven van een onderzoeksvoorstel tot de eindconclusie wanneer alle stukjes op hun plaats vallen. Ze richt zich binnen het aandachtgebied gezondheidsbevordering op bewegen, met name het stimuleren van meer bewegen. Andere aandachtsgebieden binnen de poot gezondheidsbevordering zijn bijvoorbeeld gezonde voeding en stoppen met roken. Doel van haar onderzoek is programma s te ontwikkelen met bewezen positieve effecten op de gezondheid. Zo begeleidt ze nu een promovendus die onderzoek doet naar gewichtstoename bij zwangeren en het effect van bewegen hierop. Naam Mireille van Poppel Geboren 1966 in Doetinchem Opleiding Medische biologie Postacademische opleiding epidemiologie Promotie preventie van lage rugklachten op het werk Werkzaam als senior onderzoeker, coördinator onderzoekslijn lichamelijk activiteit en gezondheid Afdeling sociale geneeskunde Aandachtsgebied bewegen Drijfveer intellectuele uitdaging, toegepast onderzoek Onderzoeksvoorstellen binnen de academische werkplaats zijn er genoeg. We willen met de ggd s in de kop van Noord-Holland onderzoeken wat het effect van bewegen is op ouderen met psychische problemen. Ook willen we met de ggd Alkmaar een programma evalueren, SportHero genaamd. In dit programma, gericht op te dikke jarigen, worden kinderen niet alleen begeleid bij het bewegen, maar ook in weerbaarheid getraind en natuurlijk voorgelicht over gezonde voeding. Ook de ouders worden betrokken; zij krijgen bijvoorbeeld samen met de kinderen kookles. In dit project blijkt duidelijk de voordelen van de samenwerking met de ggd s. Zij zijn al begonnen met dit programma, maar hadden niet de expertise om het onderzoek op een verantwoorde wijze te evalueren. Die kennis brengen wij nu in. iets extra s Tracer 24 november 2005 Nieuws Onderwijs Onderzoek Patiëntenzorg Organisatie Mededelingen Vacatures W e t e n s - w a a r d i g Diagnosecriteria MS aanzienlijk verbeterd Neuroloog en hoofd van het ms centrum Chris Polman en radioloog Frederik Barkhof hebben de criteria voor diagnose met behulp van de mri zodanig aangescherpt, dat het vroeger en onomstotelijk vaststellen van Multiple Sclerose mogelijk is. Bij vroege diagnose zijn de nu beschikbare medicijnen effectiever. Het vaststellen van de criteria vond plaats in een internationaal panel onder leiding van Polman. De revisie van de criteria is een verbetering van de vijf jaar geleden ontwikkelde en internationaal erkende McDonald-criteria. In die criteria was voor het eerst beeldvorming van het zenuwstelsel met mri toegevoegd aan de diagnosemogelijkheden van ms. Ze zijn vernoemd naar de toenmalige voorzitter van het panel dat de criteria vaststelde. De nieuwe criteria bieden nog meer duidelijkheid over het gebruik van de mri. Zij zullen nu de internationale standaard worden. In de nieuwe criteria zijn de zogenoemde Barkhof-criteria verwerkt. Dat zijn internationaal gehanteerde criteria waarmee een duidelijker onderscheid kan worden gemaakt tussen ms en andere diagnoses met een afwijkende mri. Deze criteria zijn door radioloog Frederik Barkhof ontwikkeld. Een omschrijving van de nieuwe criteria voor ms wordt deze week gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Annals of Neurology.

7 Dunne darm doorgelicht Ursula Wopereis Een ontmoeting met het team van de poliklinische zorgeenheid maag-, darm- en leverziekten (PZE-MDL) roept associaties op met de ontdekkingsreizen van Stanley en Livingstone in centraal Afrika. De dunne darm was tot enkele jaren geleden voor een groot deel onontgonnen gebied. Inmiddels brengen videocapsules en dubbelballon endoscopie het complete maagdarmkanaal in kaart. Truus van der Meulen, verpleegkundig hoofd (pze), duwt resoluut de videocapsule in mijn hand. De camerapil is zo groot als een kootje van een damespink. Ik kijk recht in een piepklein cameralensje. Van der Meulen: Deze capsule is afkomstig uit Israël en sinds vijf jaar op de markt. Geloof het of niet: oorspronkelijk is de capsule ontwikkeld voor spionagedoeleinden. Pure science fiction! Bij klachten over de dunne darm doen wij tegenwoordig eerst een videocapsuleonderzoek. Op basis van de uitkomsten wordt bekeken of de patiënt in aanmerking komt voor endoscopisch onderzoek. Poli voor videocapsules Verpleegkundig specialist Erik Herdes heeft inmiddels een jaar ervaring met de videocapsule. Ik ben aangenomen om de polikliniek voor videocapsules op te zetten. Naast het feitelijke onderzoek organiseer ik de infrastructuur, afspraaktrajecten, patiëntenvoorlichting en evaluaties. Wij kunnen binnen een week na aanvraag een onderzoek garanderen. Ik geef patiënten uitgebreid voorlichting. Achteraf wordt geëvalueerd hoe de patiënt de kwaliteit van het totale onderzoek heeft ervaren. Herdes heeft inmiddels 175 patiënten begeleid. Deskundig demonstreert hij de apparatuur: De patiënt krijgt een band om zijn buik met een datarecorder. Op vaste plekken op het lichaam worden acht plakkers met sensoren aangebracht, die digitale signalen ontvangen van de capsule in het lichaam. Vanaf het moment van inname maakt de camera twee beelden per seconde. Na acht uur komt de patiënt bij me terug, ik verwijder de sensoren en begin gelijk met het downloaden van de data naar de hoofdcomputer. Ik laat patiënten vaak even meekijken. De videocapsule verlaat het lichaam na enkele dagen via de natuurlijke weg. Geavanceerd programma De videobeelden geven in kleur het maag-darmkanaal weer. Waar een leek zich in een vleeskleurige achtbaan waant, herkent Herdes direct afwijkingen in kleur of textuur. Ik versnel de opnamen tot 21 beelden per seconde en bekijk de video in ongeveer een uur. Signaleer ik iets belangrijks, dan markeer ik het beeld als thumbnail. Alle thumbnails blijven tijdens het afspelen van de video onder in beeld zichtbaar, zodat je in een oogopslag alle bijzonderheden ziet. Ik analyseer, maar de arts beoordeelt de thumbnails en stelt de diagnose. We streven ernaar binnen drie weken de diagnose en het eventuele vervolgtraject via de betrokken arts naar de patiënt te communiceren. Herdes geniet duidelijk van zijn werk: Het is natuurlijk de sport om ook de kleinste afwijking te signaleren. Maar de capsule draait om zijn as en volgt de natuurlijke bewegingen van het maagdarmkanaal, dus je kunt iets missen. Herdes werkt nauw samen met Van der Meulen en Maarten Jacobs, medisch hoofd mdl. Jacobs: De videocapsule heeft een diagnostische opbrengst van bijna 80%. Het onderzoek is minder belastend voor de patiënt dan endoscopisch onderzoek. Zoals Erik al zei is er ook een keerzijde: de videocapsule beschrijft slechts en kan beelden missen. Wij zien enteroscopie en de videocapsule als complementaire methodes. Dubbelballon endoscopie Drie jaar geleden werd de dubbelballon enteroscoop geïntroduceerd. Het apparaat dankt zijn naam aan de ballonnen die zowel op de endoscoop als op de overtube zijn aangebracht. Door lucht in de ballonnen te blazen of juist te laten ontsnappen kan de scoop zich een weg door het darmkanaal banen. Door de pushpull methode is nu het gehele maagdarmkanaal endoscopisch bereikbaar. De methode wordt op de polikliniek uitgevoerd tijdens een dagbehandeling. Jacobs: Dubbelballon endoscopie maakt het mogelijk om tijdens het onderzoek weefselbiopten te nemen, interventies uit te voeren of het weefsel te manipuleren. De slang heeft een extra kanaal van twee millimeter doorsnee om minuscule apparatuur in te brengen. Waar nodig kunnen we een hapje uit het weefsel nemen of poliepen wegbranden. Bij bijvoorbeeld tumoren kunnen we een tatoeage zetten, waardoor de gevarenzone grijs gemarkeerd en visueel duidelijk herkenbaar is. Dat scheelt tijd bij het vervolg van de behandeling. Nieuwe gouden standaard Veruit de grootste groep patiënten die voor dubbelballon enteroscopie in aanmerking komt heeft bloedverlies uit het maagdarmkanaal of de twaalfvingerige darm, chronisch inflammatoire darmziekten (ibd) of coeliakie. Jacobs besluit: Dubbelballon endoscopie is een veilige methode met een hoge opbrengst. Ik denk dan ook dat dit de nieuwe gouden standaard gaat worden. Onderzoekers van het AMC en VUmc hebben in moedermelk een suikercomponent gevonden die de overdracht van HIV van moeder op kind kan voorkomen. Deze component, Lewis X, is op meerdere manieren actief in het immuunsysteem. De onderzoeksresultaten zijn gepubliceerd in The Journal of Clinical Investigation. Teunis Geijtenbeek en Irene Ludwig van de afdeling moleculaire celbiologie en immunologie van het VUmc waren nauw betrokken bij het onderzoek. Yvette van Kooyk, hoogleraar moleculaire celbiologie, licht toe: Onze groep doet onderzoek naar de relatie tussen suikerstructuren, dendritische cellen (dc s) en de werking van het immuunsysteem. dc s zijn wijdvertakte hulpcellen op plaatsen die in contact staan met de buitenwereld zoals bijvoorbeeld de huid, de slijmvliezen of de slokdarm. De dc s staan ook in verbinding met het lymfesysteem. Normaal gesproken wordt een virus in de dc s in stukjes aan de t-cel gepresenteerd, waardoor de afweer tegen het virus wordt geactiveerd. Dc-sign is een receptor die gespecialiseerd is in het herkennen van suikermoleculen die voor kunnen komen op ziekteverwekkers. Het heeft de eigenschap dat het sterk aan hiv kan binden. Dit voorkomt dat het virus in de dc wordt afgebroken. Presentatie van het héle virus leidt tot infectie van de t-cel. Dit zou de overdracht van hiv kunnen verklaren. Bij bepaalde virussen, Lewis X actief in moedermelk bacteriën of kankercellen kan zelfs onderdrukking optreden, waardoor de juiste immuunreactie uitblijft. Stoffen als Lewis x blokkeren de binding van dc s met virussen en voorkomen dus transmissie van hiv naar de t-cellen. Actief immuunsysteem Het accent in de publicatie ligt op de relatie tussen moedermelk en immuniteit tegen hiv. Het amc als hiv-hotspot heeft het voortouw genomen in dit specifieke moedermelkonderzoek. Dat wil niet zeggen dat de impact van deze ontdekking tot hiv beperkt blijft. Van Kooyk: Integendeel! Onze onderzoeksprioriteit ligt bij het reguleringsproces van het totale immuunsysteem. Wij zijn geïnteresseerd in de vraag wat deze componenten doen voor allerlei virussen, infecties of tumoren. Ik noem een voorbeeld: een moeder kan allergisch zijn voor een bepaalde stof. Die allergie activeert het immuunsysteem. Wij willen weten wat voor effect dit op haar kind heeft als ze borstvoeding geeft. Welke component is actief en wat doet het? En bindt Lewis x zich aan een eiwit of aan een vetzuur? Spraakmakend onderzoek Het moedermelkonderzoek maakt veel reacties los. Ongeveer een kwart van de zuigelingen raakt via het drinken van moedermelk besmet met hiv. Met hiv geïnfecteerde moeders krijgen nu het advies om hun baby geen moedermelk te geven, terwijl ze dat misschien wel graag zouden willen. Van Kooyk: Ik ben onder andere gebeld door Radio Zuid-Afrika, met de vraag wat die natuurlijke component in moedermelk is. Deze problematiek is daar heel actueel. Wij zijn hier nog bezig met in vitro onderzoek. Een volgende stap is of die bescherming ook echt in praktijk werkt. Ben je daar achter dan is het wellicht mogelijk Lewis x component aan poedermelk of aan een medicijncocktail toe te voegen. Voordat onze kennis tot concrete adviezen over zuigelingenzorg of nieuwe medicijnen leidt, zullen de onderzoeksresultaten toch eerst op grotere schaal in de praktijk getest moeten worden. Dat ligt buiten ons werkterrein. Zoiets kost tijd en leidt uiteindelijk ook tot een ethische vraag: wie is bereid om zijn kind deze component te geven? UW Yvette van Kooyk (rechts), Teunis Geytenbeek en Irene Ludwig onderzoeken wat Lewis X doet voor allerlei virussen, infecties en tumoren. FOTO:AVC, ANNUSKA HOUTAPPELS Tracer 24 november 2005 Nieuws Onderwijs Onderzoek Patiëntenzorg Organisatie Mededelingen Vacatures 7

8 Nieuw onderwijsprogramma positief op koers Docentenlunch wordt Het Heilig VU-UUR De eerste spannende maanden voor het nieuwe onderwijsprogramma zitten erop. De resultaten tot nu toe zijn positief en bemoedigend voor de veranderingen die nog op stapel staan. Dermatologe Marjolein Wintzen mede-cursuscoördinator in het eerste semester licht een en ander toe naar aanleiding van de eerste evaluaties. Jan Spee Globaal gezien zijn we heel tevreden over het programma. Natuurlijk heb je kinderziektes dat kan ook niet anders. Die proberen we nu zo snel mogelijk op te lossen. Daarvoor moeten we onder andere goed naar de studenten luisteren, ook om zaken aantrekkelijker te maken binnen de marges van de mogelijkheden van het studieprogramma. We zijn feitelijk constant aan het evalueren en proberen de informatie ook direct te benutten. Zo bleek uit de eerste blokken dat het slotcollege niet goed ging. Daar hebben we nu een oplossing voor gevonden en de slotcolleges lijken nu efficiënter te verlopen. Studenten gaan nu op een totaal andere wijze met de stof om dan eerder het geval was. Ze moeten veel aan zelfstudie doen terwijl de klassieke manier van kennisoverdracht via hoorcolleges op de achtergrond is gekomen. Wintzen: Dat is voor iedereen wennen. Maar je ziet nu al een positief effect. Bijvoorbeeld in het blok rond huid en afweer, dat ik samen met Rob Beelen coördineerde. We startten met een patiënt die als gevolg van ernstig eczeem zijn bedrijf heeft moeten opgeven. Het gaat dan niet alleen om de somatische klachten, maar ook om de (psycho)sociale gevolgen van een ziekte. Ook daar worden de studenten dus van het begin af aan bewust van gemaakt. De patiënt wordt veel meer als een geheel benaderd en dat is een grote winst van deze manier van leren. Studenten pakken dat ook goed op. In de leergroepen gaan ze, onder begeleiding, dieper in op vragen naar aanleiding van zo n patiënt. Of je kunt hen ook zelf relevante vragen laten bedenken. Eigen ervaringen Op sommige plekken in de organisatie is nog wel wat weerstand ten opzichte van het nieuwe onderwijsprogramma te bespeuren. Leren de studenten wel genoeg in de nieuwe opzet, is dan een veel gehoorde klacht. Hoe kijkt Wintzen daar tegenaan? Ik herken dat wel. Je bent erg geneigd om vanuit je eigen vak te denken, terwijl het nieuwe studieprogramma een multidisciplinaire aanpak heeft. Je kijkt vanuit meerdere invalshoeken (en vakgebieden) naar een bepaald ziektebeeld. Dat is voor iedereen natuurlijk wennen en het vraagt veel samenwerking om die omslag te maken. Hoewel niet alle resultaten tot nu toe even goed zijn, weet ik zeker dat we op de goede weg zitten. In het meeste recente Onderwijskatern vertelt ook mede coördinator Rob Beelen over de eerste positieve ervaringen met het nieuwe onderwijsprogramma. Onderwijskatern no. 2 ligt nu in alle rekken van VUmc. De maandelijkse lunchbijeenkomst voor hoogleraren kent een lange traditie van debat over de meest uiteenlopende medische en niet-medische onderwerpen. De commissie Docentenlunch wil dit debat met ingang van maandag 5 december verbreden en verdiepen onder de titel Het Heilig VU-UUR. Het Heilig vu-uur is de maandelijkse lunchbijeenkomst voor hoogleraren en andere leden van de wetenschappelijke staf van VUmc. Ook de collega s uit de partnerziekenhuizen en de huisartspraktijken in de basiszorgregio van VUmc zullen voortaan tot de genodigden behoren. Het Heilig vu-uur is een initiatief van Ed van der Veen, Christien Dijkstra en Wim Stalman. Na een prikkelende inleiding door een gerenommeerd spreker is er ruimte voor uitgebreide discussie over allerlei thema s, die raken aan het academisch werkterrein. Controversiële stellingen zullen de discussie zeker doen oplaaien tot een vurig debat; een debat dat zal bijdragen aan de inspiratie en motivatie van de deelnemers. Naast de inhoudelijke aspecten van het debat, biedt Het Heilig vu-uur ook gelegenheid aan collega s van de wetenschappelijke staf van VUmc en regio om elkaar tijdens de lunch op informele wijze te ontmoeten. Het Heilig vu-uur zal worden georganiseerd op de derde donderdag van de maand. Om uur staan broodjes klaar in de Foyer, om uur start de spreker in de Amstelzaal. Het programma zal worden aangekondigd op posters door het hele VUmc en in de agenda van Tracer. Programma De sprekers bij de eerste drie lezingen zijn inmiddels bekend. Maandag 5 december: Léon de Caluwé, hoogleraar Advieskunde VU over verandermanagement. De wereld van zorg is voortdurend aan het veranderen en kan op dit gebied wel wat hulp gebruiken. Donderdag 19 januari: Ed van der Veen, decaan, lid raad van bestuur. Donderdag 16 februari: Els Borst-Eilers, voormalig minister van Volksgezondheid OK populair bij leerlingen Handig bedient Achmed Aboutaleb de robot op de ok en verraadt daarmee zijn technische achtergrond. De Amsterdamse wethouder nam vorige week deel aan Future Expedition, de excursie van zo n honderd derdejaars vmbo-studenten, die in VUmc kennis kwamen maken met de techniek in een medisch centrum. Hoewel het doel van de bijeenkomst was om meer leerlingen voor de technische vakken te interesseren, bleken veel meisjes vooral te zijn gekomen om achter de schermen te kijken. Zij gaven aan later in de zorg te willen werken, dus is ook hun bezoek wat ons betreft geslaagd. De expeditie naar de ok was het meest populair, vertelt Loek Zwarekant van fmt, die de excursie vanuit VUmc begeleidde. Door de grote belangstelling van de pers dreigden de leerlingen tijdens het ok bezoek ondergesneeuwd te raken. Gelukkig konden ze met een eenvoudig oefensysteem zelf aan te slag, terwijl journalisten zich om Aboutaleb verdrongen. Aan het einde van de expeditie hield wethouder Aboutaleb een vlammend betoog voor techniek. Leerlingen moeten een brede blik houden, stelde hij. Met een technische opleiding kom je later gemakkelijk aan het werk. MK FOTO:AVC, ANNUSKA HOUTAPPELS Kwaliteit terminale zorg vrijwel onbekend Over de kwaliteit van de zorg voor terminale patiënten in Nederland is weinig bekend. Het ontbreekt aan systematische informatie over de kwaliteit van leven in de laatste levensfase. Daardoor is het zeer moeilijk om inzicht krijgen in de behoefte in de zorg voor terminale patiënten en waar bijgevolg het beleid corrigerend moet optreden, aldus Luc Deliëns, bijzonder hoogleraar publieke gezondheid en palliatieve zorg. Samen met Wouter Zuurmond is hij verbonden aan het expertisecentrum palliatieve zorg in oprichting. De benoeming van Deliëns is uniek in Nederland. Slechts op enkele plekken in de wereld zijn hoogleraren benoemd die zich richten op de trans- en extramurale zorg voor terminale patiënten. Door de benoeming van Deliëns beschikt VU medisch centrum nu over twee leerstoelen palliatieve zorg, de leerstoel van Luc Deliëns gericht op public health en de leerstoel van Wouter Zuurmond gericht op klinische zorg. Het is een hele eer en ik ben zeer verheugd met deze aanstelling. Omdat ik ook deeltijds in België werk, wil ik me ook toeleggen op comparatieve studies. Nederland en België zijn interessant in hun ontwikkelingen inzake regulering van euthanasie en hebben een verschillende ontwikkelingsgeschiedenis inzake palliatieve zorg. Comparatieve studies zullen nieuwe inzichten kunnen opleveren, aldus Luc Deliëns. De leerstoel van Deliëns is ondergebracht bij het emgo instituut en de afdeling sociale geneeskunde. Deliëns zal zich richten op drie thema s: behoeften en problemen in de palliatieve zorg, kwaliteit van zorg en tot slot de relatie tussen palliatieve zorg en medische beslissingen rond het levenseinde. Vanuit de leerstoel wordt gewerkt aan het initiëren en stimuleren van maatschappelijke discussies over de kwaliteit van sterven. Palliatieve zorg is de zorg voor patiënten die niet meer reageren op een behandeling gericht op genezing. Naast behandeling van pijn en andere symptomen vormen ook de bestrijding van psychologische en sociale problemen en aandacht voor zingevingaspecten integrale onderdelen van palliatieve zorg. Het doel van palliatieve zorg is het bereiken van de best mogelijke kwaliteit van leven, zowel voor de patiënt als voor dienst naasten. De bijzondere leerstoel Publieke Gezondheid en Palliatieve Zorg wordt gevestigd door Monuta Uitvaartzorg en -verzekeringen. De Monuta-leerstoel van Luc Deliëns past prima binnen onze kijk op uitvaart, die breder is dan de directe dienstverlening alleen. Kwaliteit van leven en kwaliteit van sterven liggen tenslotte dicht bij elkaar. Daarom vindt Monuta de komst van deze leerstoel zo belangrijk, aldus directeur van Monuta, Cors Hage. BH 8 Tracer 24 november 2005 Nieuws Onderwijs Onderzoek Patiëntenzorg Organisatie Mededelingen Vacatures

9 Verpleegkundekatern 24 november 2005, nummer 6 Het VerpleegkundeKatern is een tweemaandelijks blad van het VU medisch centrum uitgave: dienst communicatie De nieuwe medisch psychiatrische unit (MPU) van VU medisch centrum moet ervoor zorgen dat vrijheidsbeperkende interventies bij patiënten afnemen. Maar helemaal voorkomen is onmogelijk: vandaar dat VUmc ook nieuwe richtlijnen vrijheidsbeperkende maatregelen in gebruik neemt. Lees alles over deze onderwerpen op pagina 1 en 3. Somatiek en psychiatrie wegen even zwaar Medisch psychiatrische unit start mei 2006 Regelmatig roept het onmacht of frustratie op bij verpleegkundigen: patiënten met een psychiatrische achtergrond of een depressie, delier of psychose. Speciaal voor deze categorie patiënten opent VU medisch centrum vanaf half mei 2006 een medisch psychiatrische unit (MPU). Ilse van Wijk Op de vierde verdieping van VUmc zal een verbouwd deel van de zorgeenheid inwendige geneeskunde dienen als gesloten unit waar zorg gegeven kan worden aan mensen met zowel somatische als psychiatrische problemen. Want van patiënten die nu in consult worden gezien door de psychiatrische consultatievedienst (pcd) is ongeveer tien procent zodanig complex dat zij op een gewone zorgeenheid onvoldoende behandeld kunnen worden. Nog eens vijf à tien procent kan wel op de gewone zorgeenheid behandeld worden, maar veroorzaakt daar veel onrust waardoor de behandeling tijdrovend wordt. De mpu telt om te beginnen acht bedden. Gecombineerd Het bijzondere aan de mpu van VUmc is dat deze in tegenstelling tot andere ziekenhuizen niet voortkomt uit een paaz. Binnen de mpu ligt het accent op zowel de somatiek als psychiatrie, stelt Marga Jaspers, verpleegkundig specialist psychiatrie. Ze is nauw betrokken bij de opzet van de mpu en verwacht dat deze unit een beter behandeling- en bejegeningsklimaat oplevert voor patiënten die niet in staat zijn vanwege hun psychische problemen mee te werken aan hun behandeling. Jaspers: Het leuke aan werken met deze patiëntencategorie is dat geen enkele patiënt hetzelfde is. Tot nu toe zorgen we er vooral voor dat de psychiatrische patiënten de somatische behandeling zonder kleerscheuren doorkomen. Op de mpu kijken we ook naar de psychische aandoening. Ze vervolgt: We willen de patiënten zoveel mogelijk activeren en in een huiskameromgeving laten functioneren. Er zal ook speciale activiteitenbegeleiding komen. Maar belangrijkste is dat de toekomstige mpu-verpleegkundigen de juiste kennis hebben om zowel de lichamelijke als psychiatrische klachten te kunnen begeleiden. Hoofdleverancier Lies van der Weide, senior gespecialiseerd verpleegkundige neurologie, verwacht dat haar eenheid hoofdleverancier wordt van de mpu, samen met de traumatologie en inwendige geneeskunde. Wij hebben eigenlijk altijd wel een patiënt op de afdeling die in aanmerking komt voor de mpu: het is ook voor onze verpleegkundigen prettig als iemand met een delier of conversieproblemen kan worden opgevangen op een afdeling die de juiste zorg biedt. Niemand vindt het fijn om een patiënt te fixeren of te sederen. Ik verwacht dat het aantal patiënten dat gefixeerd moet worden afneemt door de komst van de mpu. En dat is goed nieuws. Lies van der Weide: Ik verwacht dat het aantal patiënten dat gefixeerd moet worden afneemt door de komst van de MPU. En dat is goed nieuws. Criteria Met Intermed heeft neurologie sinds een jaar of twee al een goed middel in handen om preventief te screenen of een patiënt risico loopt op psychische decompensatie. De mpu ziet Van der Weide als aanvullend middel om neurologische patiënten met psychiatrische problemen optimaal te kunnen behandelen. Maar niet iedere patiënt kan zonder meer terecht; de pcd heeft criteria opgesteld waaraan een patiënt moet voldoen. Jaspers garandeert: Wanneer een patiënt niet zwaar genoeg is voor de mpu en op de zorgeenheid blijft, kunnen wij net zoals nu het geval is geconsulteerd worden. Spoedcursus Zowel Jaspers als Van der Weide maakt onderdeel uit van de werkgroep scholing, werving & selectie van de mpu. We zoeken verpleegkundigen met zowel a- als b-ervaring, affiniteit met de psychiatrie, die hoge complexiteit van zorg aankunnen, veel geduld hebben en goed zijn in de coördinatie van zorg, licht Van der Weide toe. Jaspers vult aan: Elke mpu-verpleegkundige krijgt een scholing van twee aaneengesloten weken. Tijdens deze scholing wordt getraind in het omgaan met psychiatrische patiënten die suïcidale, depressieve of delirante neigingen vertonen. Daarnaast krijgen verpleegkundigen in deze spoedcursus les in neurologie, traumatologie en inwendige geneeskunde. Interesse in werken op de mpu? De vacature staat in de Tracer van 24 november. FOTO : RICHELLE VAN DER VALK ILLUSTRATIE: JAN ZANDSTRA Ontbijt met minister Hoogervorst Daar heb ik wel wat te vertellen, dacht Antje Stapert toen ze de uitnodiging voor het ontbijt met minister Hoogervorst kreeg via zorgmanager Gerda Berkhout. De seniorverpleegkundige geneeskundige oncologie is na afloop van het ontbijt op 27 oktober zeer te spreken over de minister: Hoogervorst ziet ons, de verpleegkundige beroepsgroep, stáán. Ilse van Wijk Met tachtig anderen schoof zij voor dag en dauw aan bij de minister. Hoogtepunt was voor Stapert het moment waarop zij zelf opstond om haar ervaringen te delen: Het ging over cultuur en patiëntveiligheid, een onderwerp dat mij nauw aan het hart ligt. Nadat ik een tijdje zat te luisteren naar de reacties van anderen, voelde ik dat ik met ons project rondom de toediening van cytostatica wat toe te voegen had. Draagvlak De seniorverpleegkundige vertelde aan de minister en de anderen over de wijze waarop binnen de eenheid geneeskundige oncologie draagvlak is ontstaan voor het verbeteren van de patiëntveiligheid. Vanaf het begin van het project toediening cytostatica hebben wij (Antje Stapert en haar twee collega s Kimja en Trees) alle verpleegkundigen bij het project betrokken. We hebben collega s één op één of in kleine groepjes gesproken. We hebben ze achtergrondinformatie gegeven rondom patiëntveiligheid en de eventuele angst om een incident te melden benoemd. Mede door de persoonlijke benadering is er een veilige cultuur ontstaan, waardoor verpleegkundigen actief meedenken en meedoen. Oplossingsgericht Wat Stapert belangrijk vindt, is de verschuiving van schuldvraag naar oplossingsgericht denken. Het gaat er niet om wie de fout maakt, maar welke omstandigheden er toe hebben geleid dat het incident plaatsvond. Zelf is de seniorverpleegkundige zich ervan bewust dat ook zij met haar achttien jaar ervaring elke dag weer risico loopt om fouten te maken. Maar wanneer dat gebeurt, helpen vragen als wat waren de omstandigheden? en wat zou je geholpen hebben om het incident te voorkomen? Tuchtrecht Achteraf vindt ze het jammer dat ze niet meer is ingegaan op de rol die het tuchtrecht of de big-wet speelt rondom incidenten melden. Blame-freereporting is bedoeld als prikkel om meer naar het systeem in plaats van naar de persoon te kijken. Maar wat blijft staan is, dat als ik een fout maak die mij volgens de big-wet te verwijten valt, dat ik wél persoonlijk aansprakelijk ben. Het is belangrijk om dat in de discussie over patiëntveiligheid uit elkaar te trekken.

10 2MAC nieuws Materiaaladviescommissies (MAC s) in het VU medisch centrum beheren een artikelassortiment dat breed gebruikt wordt. Er wordt gelet op een optimaal gebruik voor medewerker en patiënt, op de kosten en op de logistiek. Beheer van wondspecialties In het project standaardisatie van verbanden/gazen/pleisters gaat het over bulkartikelen en wondspecialties. Bij standaardisatie van bulkartikelen is het van belang te komen tot een zo klein mogelijk gewogen pakket. De wondspecialties zijn steriel, en vaak patiëntgebonden, waarbij het om kleine afnamen gaat. Op veel afdelingen liggen /lagen geopende verpakkingen wondspecialties in kasten op voorraad met als gevolg onnodig kapitaalverlies. De projectgroep heeft daarom een beheerssysteem bedacht. Vanaf eind oktober 2005 levert het centraal steriel magazijn van de CSA de specialties per stuk uit op advies van de decubitus- en wondverpleegkundigen. Er zijn 14 specialties op voorraad. De afdelingen kunnen deze zelf bij de CSA ophalen of bestellen. Het voordeel is dat het materiaal optimaal gebruikt wordt, zonder onnodige overschotten te creëren. Het hele pakket verbanden/pleisters/gazen wordt in 2006 Europees aanbesteed. Verpleegkundesite opnieuw ingericht Overzichtelijker, beter toegankelijk en completer was het doel dat Willy Schuppert zich stelde, toen ze de intranetsite met verpleegkundige informatie aanpakte. Bovendien moest de vormgeving aansluiten bij de rest van het VUmc intranet. Als coördinator automatisering informatievoorziening zorg ging ze aan de slag om de informatie die verpleegkundigen in hun beroep nodig hebben beter te rangschikken. Dankzij de grondige opknapbeurt, kan iedereen sinds kort snel de noodzakelijke informatie vinden. VerpleegkundeKatern Monique Krinkels 3e jaargang, nummer 6 24 november 2005 VerpleegkundeKatern is het tweemaandelijkse verpleegkundige blad van het VU medisch centrum. Oplage: VerpleegkundeKatern wordt gemaakt onder verantwoordelijkheid van de dienst communicatie. Het redactiestatuut staat op intra- en internet. Eindredactie Marcel Licher en Ilse van Wijk Redactie Liesbeth van Gemert, Kris Hemmink, Marjol Horselenberg, Marieke Kempen, Anton Lamers, Willy Schuppert, Jettie Vreugdenhil, Cora Visser. Fotografie AVC VU/VU medisch centrum Illustratie Jan Zandstra Redactiesecretariaat Dienst communicatie VU medisch centrum Kamer 0b102. telefoon (020) , fax (020) , Vormgeving De Ontwerperij, Karin van der Meer Druk: Hoonte Bosch & Keuning, Utrecht Advertenties Adverteren in het VerpleegkundeKatern is mogelijk. Neem voor meer informatie contact op met het redactiesecretariaat of kijk op de website. Verspreiding VerpleegkundeKatern wordt grotendeels binnen het VU medisch centrum verspreid. 500 exemplaren worden verstuurd aan externe relaties. Een abonnement nemen op het VerpleegkundeKatern is niet mogelijk. VerpleegkundeKatern op internet Volgende VerpleegkundeKatern Het volgende VerpleegkundeKatern verschijnt donderdag 16 februari Deadline voor kopij is 4 februari 2005 om uur. VerpleegkundeKatern 24 november 2005 De website is eind jaren negentig gebouwd en door de jaren heen is er steeds informatie toegevoegd. Langzaam maar zeker werd de menubalk daardoor een chaos, vertelt Schuppert. Als je de weg niet wist, was het behoorlijk lastig om de pagina te vinden die je nodig had. Natuurlijk heb ik door de jaren heen wel het een en ander aangepast, maar uiteindelijk helpt dat niet meer. Het was nu echt nodig om de hele zaak opnieuw in te delen. Dat dat gelukt is zal iedereen die de website heeft bezocht bevestigen. Het menu bestaat uit een overzichtelijk kort lijstje, waarachter zich submenu s bevinden. Zelfs degenen die niet dagelijks over deze site surfen zullen daardoor gemakkelijk de gezochte informatie vinden. Voor nieuwe verpleegkundigen is een checklist toegevoegd, zodat het zeker is dat ze volledig geïnformeerd aan de slag gaan. Schuppert is van oorsprong verpleegkundige en beschikt dus ook over inhoudelijke kennis van het vakgebied. Maar ik heb dit natuurlijk niet alleen gedaan. Zorgmanagers, afdelingshoofden en beleidsmedewerkers hebben meegedacht over welke informatie de nieuwe site zou moeten bevatten. En natuurlijk heeft Ben Nijman, de eigenaar van deze website, het nodige bijgedragen. Sinds de oprichting in mei 2005, heeft de Verpleegkundige Adviesraad (VAR) zich al behoorlijk op de kaart gezet in het VUmc. In de VAR zitten verpleegkundigen uit alle clusters die de achterban vertegenwoordigen. De leden zijn momenteel druk bezig met de voorbereidingen voor de eerste jaarvergadering in januari Judith Kuneken Lopende zaken 1) Inventarisatie fase: - evaluatie drukmeetsysteem - evaluatie vrijheid beperkende middelen 2) Specificatie fase: - vervanging diathermie apparatuur - bepalen nieuwe standaard voor infuusstandaard - vervanging voedingspompen (MAC voeding) - vervanging plano bedden (MAC bedden) 3) Marktonderzoek: - standaardisatie pakket verbanden/gazen/pleisters. - evaluatie pakket incontinentie materiaal. Met trots kijkt Jettie Vreugdenhil, vice-voorzitter var, terug op de activiteiten van de adviesraad van het afgelopen jaar. De raad heeft middels adviezen, presentaties en samenwerkingsverbanden een duidelijke positie verworven binnen het VUmc. Zo participeren leden van de var in de werkgroep zilver en in de klankbordgroep van de alliantie met het Slotervaartziekenhuis. Het zijn slechts een paar voorbeelden van de manier waarop de adviesraad de stem van de verpleegkundige wil vertegenwoordigen. De werkzaamheden voor de var verricht Vreugdenhil, net zoals andere leden, naast haar reguliere werk als praktijkopleider VUmc. Jaarvergadering in januari Momenteel is de var druk bezig met de voorbereidingen voor de eerste jaarvergadering in januari 2006 waarbij alle verpleegkundigen welkom zijn. Het activiteitenplan voor het komende jaar wordt dan ondermeer gepresenteerd. Aandacht wordt besteed aan de hoofdactiviteit van de var, het gevraagd en ongevraagd adviezen geven aan de raad van bestuur met als doel een bijdrage te leveren aan de verbetering van de kwaliteit - evaluatie pakket voeding (MAC voeding) - vervanging zuurstofcilinders en houders door mobicielen. 4) Test fase: - nieuwe standaard postoel - vervanging trolley matrassen (MAC bedden) - vervanging standaard laken op poli MDL (mac textiel). 5) Implementatie fase: - nieuwe standaard witte plastic wasgoedzak (MAC textiel) - vervanging kindermatras (MAC bedden) - vervanging clinirest + (MAC bedden) 6) Evaluatie fase: Willy Schuppert: De site trekt gemiddeld tachtig bezoekers per dag van zorg. Vreugdenhil merkt op: De var heeft echter geen wettelijke status zoals de ondernemingsraad en houdt zich niet bezig met arbeidsvoorwaarden of individuele belangenbehartiging. Daarnaast blijft één van de speerpunten het uitbreiden van de contacten met de verpleegkundigen op de werkvloer. Vreugdenhil: Wij zijn druk bezig met het organiseren van presentaties voor het aankomende jaar. Op die manier maken wij onze werkzaamheden zichtbaar, proberen wij inzicht te krijgen in wat er in het werkveld leeft en duidelijk te maken waarvoor de verpleegkundigen terecht kunnen bij de raad. Vacature In steeds meer Nederlandse ziekenhuizen zijn verpleegkundige adviesraden actief. Op 12 mei 2005 is de var van start gegaan in het VUmc. Binnen de adviesraad wordt ieder cluster vertegenwoordigd door drie verpleegkundigen. Interesse om ook een rol te spelen in de var? Momenteel staan er drie vacatures voor verpleegkundigen uit cluster I en III bij de adviesraad open (zie kader). De var beschikt ook over een intranetsite. Het adres is - invoering nieuwe naalden en spuiten. - infuuspompen 7) Afgehandeld - vervanging infuus drukband Zo is er bijvoorbeeld gekozen om alleen vaste informatie op de site te zetten. Voor nieuwsachtige elementen moet je elders zijn, legt Schuppert uit. In de huidige opzet is ook die informatie overigens gemakkelijk te vinden. Het VerpleegkundeKatern is via het startmenu direct toegankelijk en externe websites met verpleegkundenieuws zijn in de linken ondergebracht. Dat de website met verpleegkundige informatie aan een behoefte voldoet is inmiddels duidelijk. Ik heb er een teller in gezet, zodat we precies weten hoe vaak de website wordt Afdeling/dienst Verpleegkundige Advies Raad (VAR) Werktijd ongeveer 2 dagdelen per maand. De zittingstermijn is drie jaar. Algemeen Op 12 mei 2005 is de VAR in het VUmc geïnstalleerd. De VAR vertegenwoordigt alle verpleegkundigen in het VUmc en is een afspiegeling van de verpleegkundige beroepsgroep uit alle clusters. De VAR wordt bestuurd door het algemeen bestuur (AB) en dagelijks bestuur(db). In het algemeen bestuur is nog plaats voor actieve en enthousiaste verpleegkundigen, die de VAR in het VUmc inhoud en vaart willen geven. Met name verpleegkundigen uit cluster I en III worden hiervoor uitgenodigd! Functie-inhoud Het doel van de VAR is de raad van bestuur te adviseren, vooral over ontwikkelingen binnen de verpleging en de zorg. De advisering gebeurt in samenspraak met het stafconvent. Als lid van het algemeen bestuur lever je vanuit de praktijk een bijdrage aan het werk van de VAR èn ben je mede het gezicht van de VAR binnen het VUmc. Je houdt beleidsontwikkelingen binnen de gezondheidszorg bij. Je onderhoudt het contact met de achterban en je participeert in vergaderingen en werkgroepen van de VAR. Klachten of informatie * Klachten over materialen kunt u doorgeven aan de operationele inkoop. Vermeld bij de klacht ook het artikelnummer en het batchnummer. * Voor vragen, opmerkingen, suggesties voor de diverse Materiaal Advies Commissies kunt u terecht bij Anita Klein Gunnewiek. tel: en bij coördinator materiaalbeleid Gerard Zwerver. tel: Bezoek onze website! Op intranet / commissies / mac zijn achtergronden en nieuwe informatie te vinden over alle materiaal advies commissies en de overige projecten. bezocht en welke pagina s er worden bekeken. Gemiddeld zijn het er tachtig per dag. Voor een beroepsgroep die niet de hele dag achter een pc zit, is dat een behoorlijk aantal. Dat geeft wel aan dat men deze informatie echt nodig heeft in het werk. Verpleegkundige Adviesraad staat op de kaart FOTO RICHELLE VAN DER VALK Functie-eisen Je bent BIG-geregistreerd verpleegkundige of een student verpleegkunde met een aanstelling van minimaal 0,5 fte. Je hebt toestemming van je leidinggevende om de VAR activiteiten binnen je werkzaamheden in te passen. Je bent geïnteresseerd in de ontwikkelingen van het verpleegkundig beroep in de gezondheidszorg en in het VUmc. Het VAR-lidmaatschap is voor iedereen nieuw. Je moet het leuk vinden om samen te ontwikkelen en om eventueel bijscholing te volgen. beloning in natura : Het opzetten van een nieuwe raad geeft energie. Hiermee krijg je de kans om verder dan de klapdeuren te kijken. Door samen met collega-verpleegkundigen naar de inhoud van het beroep en de zorgverlening te kijken en hierover te adviseren kun je je eigen kennis en ervaring verder uitbreiden. Inlichtingen Hans Huizendveld, verpleegkundige 5D, h Hilda Ket HZE 5B en 5C, 42073/42150

11 Er is een nieuwe richtlijn voor vrijheidsbeperkende interventies. Die is hard nodig want er heerst veel onduidelijkheid over het toepassen van zo n interventie, terwijl het in de praktijk veel voorkomt. Wilma Mik Elke dag komt het wel voor dat een verpleegkundige de vrijheid van een patiënt moet inperken. Bijvoorbeeld omdat hij zo onrustig of verward is, dat hij een gevaar voor zichzelf of anderen vormt. Meestal worden vrijheidsbeperkende interventies alleen toegepast als de patiënt en zijn familie toestemming hebben verleend. Maar soms is dit overleg niet mogelijk. Bijvoorbeeld als er plotsklaps een gevaarlijke situatie ontstaat, of als de familie niet te bereiken is. Soms willen patiënt en familie geen toestemming geven, terwijl de veiligheid wel in het geding is. Wat doe je dan? De huidige richtlijn biedt onvoldoende houvast. Er heerst onduidelijkheid over het verpleegkundig beleid en er ontstaan discussies over juridische verantwoordelijkheden. En dit terwijl het om een belangrijke kwestie gaat. Vrijheidsbeperkende interventies zijn een inbreuk op het fundamentele recht op bewegingsvrijheid en zelfbeschikking van ieder mens. Daarom zal iedere zorgverlener zich moeten kunnen verantwoorden als hij een dergelijke interventie toepast. Algemeen uitgangspunt moet altijd zijn dat zo n handeling ongewenst en risicovol is. Verkeerde of onzorgvuldige toepassing kan fatale gevolgen hebben. Vandaar dat er een nieuwe richtlijn is ontworpen. Daarin zijn een juridisch raamwerk opgenomen, worden indicaties, achtergronden, motieven en verantwoordelijkheden verduidelijkt en staan aanbevelingen over verslaglegging en evaluatie. Winst De richtlijn is echter geen hulpmiddel waarmee pasklare oplossingen gevonden kunnen worden in alle individuele zorgsituaties. Het is ook geen beslisboom die je simpelweg langs kunt lopen om bij het juiste antwoord te komen. Ook met de nieuwe richtlijn moet elke beslissing over vrijheidsbeperkende interventies door de arts en de verpleegkundige, samen met de patiënt en de familie, bepaald worden. Maar met de richtlijn in de hand verloopt de besluitvorming een stuk zorgvuldiger en gestructureerder, zegt Liesbeth van Gemert, verpleegkundig specialist bij de pcd en een van de opstellers van de richtlijn. En dat is winst, want zo wordt de patiëntveiligheid gewaarborgd. Naast de richtlijn zijn acht verschillende zorgprotocollen opgesteld, waarin praktische handvatten zijn te vinden Vrijheidsbeperkend handelen in nieuwe richtlijn vervat voor de voorbereiding, uitvoering en nazorg van vrijheidsbeperkende interventies. In het zorgprotocol over fixeren met een Zweedse band staat bijvoorbeeld beschreven wat de indicaties en contra-indicaties zijn, de mogelijke complicaties, tips voor de veiligheid en een opsomming van de benodigde middelen. Maar ook een schets van het juridische kader en hoe de coördinatie dient te verlopen. Er is bovendien een speciaal formulier ontwikkeld voor de registratie van deze interventies. De richtlijn, zorgprotocollen en het registratieformulier verschijnen deze week op Webwijzer. De fixatiematerialen worden momenteel beoordeeld op veiligheid en deugdelijkheid, want daar schort het hier en daar ook aan. Binnen enkele weken gaat er een advies naar de materiaaladviescommissie. Bescherming Claudine Davids kan deze tekortkoming beamen. Ze werkt als verpleegkundige op Interne en soms is de situatie zo kritiek dat er gefixeerd moet worden. Maar dan hebben we de juiste middelen niet en moeten we die lenen bij een andere afdeling. Het materiaal moet natuurlijk gewoon ook op onze afdeling zijn. Met de richtlijn zelf kan ze goed uit de voeten. Het is allemaal heel duidelijk beschreven. Je kunt van tevoren bekijken welke stappen je moet zetten als je tot fixatie overgaat. Soms, als er sprake is van een acute situatie, lukt dat niet maar kun je achteraf nagaan of je iets over het hoofd hebt gezien en het bijstellen. Het werkt heel prettig als je weet dat je op de juiste manier hebt gehandeld en de patiënt daardoor ook niet schaadt. Allereerst is het een bescherming naar de patiënt toe, in de tweede plaats naar jezelf. En door het te registeren, sta je bij eventuele discussies met de familie ook sterker. Ze merkt ook dat haar kennis weer is opgefrist nu ze de richtlijn en de protocollen heeft doorgenomen. Bijvoorbeeld hoe je moet handelen bij het toedienen van onrustmedicatie. Natuurlijk had ik dat vroeger wel geleerd, maar het komt niet zo vaak voor op onze afdeling en dan merk je dat die kennis wat is weggezakt. Datzelfde geldt voor het op een juiste manier aanbrengen van de Zweedse band. Een paar weken geleden moest ik die gebruiken en zag dat een collega het niet volgens de richtlijn deed. Ik kon haar meteen corrigeren. Zo staan er veel meer praktische zaken in beschreven op een heel heldere manier. Werkgroepleden Liesbeth van Gemert, Marga Jaspers en Michelle Mutschelknauss overleggen met Jay Martel van het ISC over de kwaliteit van een onrustband. FOTO: ANNUSKA HOUTAPPELS Claudine Davids: Met deze richtlijn kan ik goed uit de voeten Training In februari start een speciale scholing om de nieuwe richtlijn in het hele ziekenhuis in te voeren. Er is gekozen voor een train-de-trainer-aanpak. Op elke afdeling worden twee verpleegkundigen tot trainer benoemd. Zij worden een dag onderwezen in de wetgeving op dit gebied en de richtlijn zelf. Ook preventieve maatregelen komen uitgebreid aan de orde. Marga Jaspers, verpleegkundig specialist bij de pcd en een van de samenstellers van de training: Het is niet alleen beter voor de patiëntenzorg om preventieve maatregelen te nemen, wettelijk gezien ben je ook verplicht eerst in die sfeer oplossingen te zoeken. Het is altijd beter om fixeren te voorkomen. Dat kan bijvoorbeeld door in een vroeg stadium verwardheid en onrust te onderkennen en daar passende maatregelen voor te treffen. Of als iemand gedesoriënteerd raakt, de familie er meteen bijhalen. Daarna volgt oefenen in het praktisch toepassen van de richtlijn. Een vertaalslag die best lastig is, gezien de complexiteit van de wetgeving. Ook krijgen de trainers een vaardigheidsoefening in fixeren. Om al deze kennis en vaardigheden op een goede manier aan hun collega s over te brengen, krijgen ze tot slot een klinische les aangeboden die ze zelf op de afdeling kunnen geven. Verantwoordelijk Het artikel in Nursing over de aanpak in het VUmc heeft diverse reacties opgeleverd. Jaspers: Er zijn veel ziekenhuizen die belangstelling hebben voor de richtlijn, maar ook voor de wijze waarop wij de implementatie aanpakken. Dat is namelijk het lastigste gedeelte: hoe krijg je het voor elkaar dat iedereen volgens de richtlijn gaat werken? Meestal beperkt de invoering zich tot enkele klinische lessen. Door onze train-de-trainer-aanpak hebben wij ervoor gekozen de afdelingen zelf verantwoordelijk te maken voor de invoering. Daarin zijn we vrij uniek. Hoewel fixeren geen voorbehouden handeling is, is het toch ondergebracht in dit cluster. Jaspers: Dan zit het in een systeem, waardoor je zeker weet dat er elke twee, drie jaar wordt getoetst op een juiste manier van fixeren. FOTO : RICHELLE VAN DER VALK Real life soap over verpleegkundigen op internet Binnenkort start op een website in de Verenigde Staten een real life soap over verpleegkundigen. De website gaat dertien weken lang zes verpleegkundigen volgen. Zij komen uit alle delen van de vs en gaan werken in de ziekenhuizen in Orange County. De website is in het leven geroepen door het uitzendbureau Access Nurses. Dit bureau denkt erover om uiteindelijk de belevenissen van de verpleegkundigen ook via de televisie te gaan uitzenden. Met de show wil het uitzendbureau mensen er toe bewegen het vak van verpleegkundigen te kiezen. Inmiddels heeft Nursetv al de nodige aandacht gehad in de vs. Niet alleen weblogs als Hospitalimpact.org schreven over het initiatief, ook kranten publiceerden over dit online-programma. Het adres van de site is Verpleegkundige introductie aangepast Het speciale middagintroductieprogramma voor nieuwe verpleegkundigen wordt per 1 december niet meer gegeven. Voortaan wordt het ict-gedeelte opgenomen in de scholing Visy en dient het verpleegkundig hoofd van de zorgeenheid de andere gebruikelijke onderwerpen op te nemen in het inwerkprogramma van de zorgeenheid. Op de verpleegkundesite op intranet is een checklist geplaatst. Deze checklist dient als hulpmiddel voor zowel de zorgeenheid als de nieuwe medewerker en geeft aan welke onderwerpen er aan de orde dienen te komen tijdens de introductie. Ook een eventuele rondleiding voor de nieuwe medewerker bij het gastenverblijf of het Ronald McDonaldhuis moet voortaan door de zorgeenheid zelf geregeld worden. Nieuwe richtlijn euthanasie snel verwacht De nieuwe euthanasierichtlijn voor de samenwerking tussen arts en verpleegkundige verschijnt in januari De richtlijn, die nu 91 en de avvv in samenwerking met de knmg ontwikkelen, geeft inzicht in de taakafbakening en samenwerking tussen arts en verpleegkundige, en verzorgenden, bij de procedure rond euthanasie en hulp bij zelfdoding. De herziening van de afspraken tussen artsen en andere zorgverleners is nodig omdat de huidige euthanasiewet, sinds 1 april 2002 van kracht, geen handvatten biedt voor de rol van verpleegkundigen en verzorgenden bij de voorbereiding en uitvoering van een euthanasieverzoek. (Nursing 15 november 2005) Op 13 december organiseren senior verpleegkundigen weer een Care Oké Café. Thema is dit keer vrijwillig incidenten melden. Het café is bedoeld voor alle verpleegkundigen. VerpleegkundeKatern 24 november

12 FOTO RICHELLE VAN DER VALK 10 vragen aan Erik Bauwens Verpleegkundige 4B (inwendige geneeskunde) Verpleegkundige sinds? Altijd al verpleegkundige willen worden? Om een lang verhaal kort te maken: ik werkte als technicus in het olvg. Daar zag ik de verpleegkundigen hun werk doen, en dacht: dat is iets voor mij. Werk waarin je veel contact hebt met mensen. Toen ben ik op mijn 27e de oude in-service opleiding gaan doen. VU medisch centrum Na mijn opleiding heb ik bewust op uitzendbasis op veel verschillende plekken gewerkt. Om ervaring op te doen en rond te kijken in verschillende organisaties. Zo kwam ik in 2001 ook op het voormalige 5 Oost: gastro/enterologie. Na een motorreis door vijf Aziatische landen, kreeg ik vervolgens een contract. Perifeer of academisch? VU medisch centrum bevalt mij goed. Het is hier wat laagdrempeliger en minder hiërarchisch. Vooral in de perifere ziekenhuizen heb je als verpleegkundige minder makkelijk toegang tot de artsen. 4 B Het leuke aan deze afdeling is dat we hier patiënten van vijf verschillende specialismen hebben. Dat maakt het werk afwisselend en uitdagend. Uitdaging heb ik nodig om mijn werk met plezier te blijven doen. Uitdaging heeft voor mij alles te maken met het begrip kennis. Ik wil graag dingen leren, door bijscholing en door steeds meer ervaring op te doen. Daarom heb ik ook bewust nog een aantal jaar uitzendwerk gedaan naast de drie dagen die ik hier werkte. Ergocoach Ik ben een van de ergocoaches van de afdeling. Dat betekent dat ik bijvoorbeeld instructies geef over bewust tillen. Favoriete verpleegkundige handeling Het instrueren van leerlingen vind ik het leukst om te doen. Ik houd er van om kennis over te dragen, ook aan collega s. Favoriete patiënt Ik houd ervan als mensen echt zijn. Als ze rechtstreeks zijn en niet hun woorden verpakken. Bij het opnamegesprek zeg ik dat ook altijd tegen patiënten. Als zij recht-door-zee zijn, is het voor mij als verpleegkundige makkelijker om ze te helpen. Dag, late of nachtdienst? Late dienst. Doordat er minder verschillende disciplines rondlopen, is het wat rustiger op de afdeling. Daardoor heb ik wat meer tijd voor patiënten. Daarbij lijkt het alsof je s avonds je eigen toko hebt. Erik privé Ik rijd motor en hou van reizen. In totaal ben ik, met en zonder motor, al in 27 landen geweest. Twee keer per week fitness ik en ik vind internetten leuk. Ook besteed ik, met mijn vrouw, veel tijd aan onze biologische moes- en bloementuin. Dat kost, zeker in de zomer, veel tijd. Het grootste gedeelte van ons eten komt uit eigen tuin. MB Edilse Goeloe nieuw hoofd praktijkopleiding verpleegkunde Praktijk en theorie dichter bij elkaar brengen Haar naam heeft het ritme van een dichtregel, ze is doelgericht, heeft een inspirerende honger naar kennis en is vastbesloten haar team duidelijk op de kaart te zetten. Edilse Goeloe (1968) is het nieuwe hoofd praktijkopleiding verpleegkunde binnen het VU medisch centrum. Ursula Wopereis (hgzo). In 2001 kon ik doorstromen naar de functie van praktijkopleider icv. Maar het ging weer kriebelen. Dus: naar de Universiteit van Utrecht. Op 21 oktober heb ik mijn bacheloropleiding onderwijskunde afgerond. Normaal gesproken staat daar twee jaar voor, maar ik heb het in een jaar gedaan. Dit jaar concentreer ik me op mijn nieuwe functie, maar in de toekomst wil ik verder met de masteropleiding onderwijskundig ontwerp en advisering. Prachtige naam! Waar komt die vandaan? Mijn oma komt uit Cuba. Zij heeft mij deze naam gegeven. Eigenlijk spreek je het uit als Edilsè, met de klemtoon op de laatste e. Je komt van Curaçao. Hoe ben je in het VUmc terecht gekomen? Toen ik negentien was ben ik naar Nederland gekomen om te leren voor doktersassistent. Na deze opleiding schreef ik me in voor de hbo-v. Maar toen ik in 1995 afstudeerde was er nauwelijks werk. Via een uitzendproject kwam ik terecht op de afdeling urologie en cardiochirurgie in het VUmc. Hier kreeg ik de kans om de nodige praktijkervaring op te doen in special care cardiochirurgie. In 1997 deed ik de ic-opleiding en gaf ik als gastdocent les aan de Amstel Academie. Heel inspirerend, maar onderwijs stelt andere eisen. Dus volgde ik de docentenopleiding aan de VU Ik ben onder de indruk! Mijn motto is: begin je met iets, dan maak je het af. Ik ben kritisch en oriënteer me goed. Ik maak heel bewuste keuzes. Op de een of andere manier komen in mijn leven op het juiste moment nieuwe uitdagingen op mijn pad. Ik ben dankbaar voor de kansen die ik krijg, maar weet ze ook te benutten. Zo ging het ook met deze baan. Ik zag de vacature voor hoofd praktijkopleiding en mijn eerste reactie was: Hé, dat vind ik leuk. Wat een uitdaging! Ik ga solliciteren! Wat zijn je plannen met de afdeling praktijkopleiding? Oh, zo veel! Mijn handen jeuken! Ik ben in oktober begonnen. Het team bestaat uit tien praktijkopleiders plus een secretariaat. Er is een uitgebreid activiteitenplan waar we hard aan werken. Het streven naar de kwaliteit van opleiden heeft onze prioriteit. Ik heb geen managementervaring, dus Edilse Goeloe: Mijn motto is: begin je met iets, dan maak je het af doe ik momenteel een postbachelor opleiding bedrijfskundig management. Het is nog een beetje aftasten maar ik heb wel het gevoel dat ik erbij hoor. Ik heb twee duidelijke doelen voor ogen: ten eerste de afdeling intern duidelijker profileren en op de kaart zetten. Herkenbaarheid, directe betrokkenheid bij de organisatie en een intensievere samenwerking van de afdeling met alle betrokken partijen zijn dus belangrijk. Ten tweede wil ik de externe contacten intensiveren. Wij werken veel samen met de hogescholen en roc s en maken ons sterk voor onderwijsvernieuwingen. We willen praktijk en theorie dichter bij elkaar brengen. FOTO: ANNUSKA HOUTAPPELS 4 VerpleegkundeKatern 24 november 2005

13 Deze vacatures zijn ook te bekijken op de P&O site van intranet (http://intranet/dpz/vacatures/indexvac.htm). Uw schriftelijke reactie kunt u binnen twee weken na plaatsing richten aan de personeelsadministratie van het cluster waar de vacature onder valt. Cluster I: 4 A 15, cluster II: 2 B 104, cluster III: 5 Z 185, cluster IV: 2 B 116, cluster V: 4 D 182, cluster VI: BS 7 C369, cluster stafbureau en facilitair bedrijf: 2 TC 24. Vermeld op brief en envelop het vacaturenummer. Dit nummer vindt u boven aan de vacature. I Staf- en beleidsmedewerker afdeling/dienst onderwijsinstituut, cluster VI algemeen Het onderwijsinstituut is dat verantwoordelijk is voor de organisatie en coördinatie van wetenschappelijk- en postacademisch onderwijs. De innovatie van onderwijs en opleiding wordt vorm gegeven vanuit het onderwijsinstituut. functie-inhoud U krijgt een belangrijke rol in de ontwikkeling en ondersteuning van de medische vervolgopleidingen binnen VUmc. U volgt ontwikkelingen en verricht onderzoek op dit beleidsterrein en neemt deel aan in- en externe overleggen. U vertaalt onderzoeksresultaten en ontwikkelingen naar (meerjaren)beleidsvoorstellen en -notities en adviseert het management. U stelt jaarlijks een werkplan op t.b.v het beleidsgebied. U implementeert doelen, middelen en ontwikkelingstrajecten, begeleidt management en medewerkers bij de toepassing en adviseert de onderliggende niveaus over de toepassing en/of uitwerking van beleid. U verzorgt managementinformatie m.b.t. het tactische en strategisch beleid. functie-eisen U heeft een universitair werk- en denkniveau. Gedegen kennis van en ervaring met de opbouw, de organisatie en de regelgeving van het medisch opleidingscontinuüm, in het bijzonder de medisch specialistische opleidingen is een must. U beschikt over een goed netwerk m.b.t. dit beleidsterrein. U beschikt daarnaast over goede contactuele eigenschappen, probleemoplossend vermogen en bent zowel in staat om zelfstandig als in teamverband te werken. salarisschaal 12 arbeidsvoorwaarden Aanstelling geschiedt voor 1 jaar; bij gebleken geschiktheid volgt een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Een assessment onderzoek kan deel uitmaken van het selectieproces. inlichtingen E. de Leede, tst I Technicus support functie en verpleegapparatuur afdeling/dienst afdeling fysica en medische technologie (FMT), cluster 5 werktijd 36 uur uur per week algemeen De afdeling fysica en medische technologie ondersteunt met een klantgerichte en vraaggestuurde organisatie patiëntenzorg, onderwijs, onderzoek en de daarbij benodigde bedrijfsvoering van VUmc. Ook voert de afdeling een eigen onderzoekprogramma uit. De afdeling FMT is onderverdeeld in drie secties, respectievelijk fysica, ontwikkeling, en support, en wordt ondersteund door een bedrijfsbureau. De supportgroep functie- en verpleegapparatuur, die deel uitmaakt van de sectie support, richt zich op de toepassing van medische techniek binnen de functie afdelingen en op de verpleegunits. functie-inhoud Je bent, samen met je collega s in deze groep, verantwoordelijk voor de technische kwaliteit en veiligheid van de medische apparatuur. Tevens bevorder je een juist en veilig gebruik van de apparatuur. Je werkzaamheden bestaan uit het afhandeling van storingen en het uitvoeren (of laten uitvoeren) van reparaties, preventief onderhoud en kwaliteitscontroles. Ook het uitvoeren van werkzaamheden in het kader van aanschaf van nieuwe apparatuur behoort tot je taak. functie-eisen Je beschikt over een HBO werk- en denkniveau, kennis van elektronica of fijnmechanische techniek en medische techniek. Je voelt je goed thuis in een team maar kunt ook zelfstandig je werk organiseren en uitvoeren. Je bent accuraat, zowel technisch als administratief en kunt snel anticiperen op wisselende omstandigheden. Je bent klantgericht en hebt goede sociale vaardigheden. salarisschaal 8 inlichtingen L.J. Zwarekant, groepsleider supportgroep functie- en verpleegapparatuur, tst ing. J. Huisman, hoofd sectie medische techniek, afdeling fysica en medische techniek, tst I Senior verpleegkundige MPU afdeling/dienst zorgeenheid inwendige geneeskunde, cluster I algemeen De medisch psychiatrische unit (MPU) is een nieuw op te richten unit met acht bedden waar zorg wordt geboden aan patiënten met somatische aandoeningen en psychiatrische co-morbiditeit. Er vindt zowel diagnostiek als behandeling plaats. De meerwaarde van de MPU is gebaseerd op de specifieke medische en verpleegkundige deskundigheid, het therapeutische afdelingsmilieu en het feit dat de MPU op indicatie afgesloten kan worden. Bij de patiënten is sprake van complexe problematiek. Cognitieve stoornissen en/of gedragsstoornissen maken daarvan deel uit waardoor patiënten niet altijd in staat zijn tot het meewerken aan de behandeling. Naast intensieve somatische zorg behoeven de patiënten gerichte observatie, een systematische benadering en toezicht. functie-inhoud De verpleegkundige zorg wordt bepaald door een grote variatie aan ziektebeelden op zowel het somatische- als het psychiatrische vlak. De senior verpleegkundige draagt zorg voor de directe aansturing van de medewerkers van de unit en de organisatie van de zorg. De senior verpleegkundige motiveert, inspireert, begeleidt en ondersteunt de medewerkers binnen de doelstelling en taakstellingen van de unit. Hij/zij ziet het opzetten van de unit als een uitdaging en heeft hiervoor de capaciteiten. Van de senior wordt verwacht dat hij/zij ook een aandeel heeft in de dagelijkse zorg. functie-eisen Verpleegkundige met HBO werk- en denkniveau; werkervaring in een algemeen ziekenhuis en werkervaring in de psychiatrie; aantoonbare leidinggevende capaciteiten; kernkwaliteiten: besluitvaardig, zelfstandig, plannen, organiseren en flexibiliteit. salarisschaal 8A inlichtingen T. Brouwer, verplk. hfd. ZE, tst mw. M. Jaspers, verplk. specialist, tst I Verpleegkundigen MPU (circa 10 FTE) afdeling/dienst zorgeenheid inwendige geneeskunde, cluster I werktijd uur per week algemeen De medisch psychiatrische unit (MPU) is een nieuw op te richten unit met acht bedden waar zorg wordt geboden aan patiënten met somatische aandoeningen en psychiatrische co-morbiditeit. Er vindt zowel diagnostiek als behandeling plaats. De meerwaarde van de MPU is gebaseerd op de specifieke medische en verpleegkundige deskundigheid, het therapeutische afdelingsmilieu en het feit dat de MPU op indicatie afgesloten kan worden. Bij de patiënten is sprake van complexe problematiek. Cognitieve stoornissen en/of gedragsstoornissen maken daarvan deel uit waardoor patiënten niet altijd in staat zijn tot het meewerken aan de behandeling. Naast intensieve somatische zorg behoeven de patiënten gerichte observatie, een systematische benadering en toezicht. functie-inhoud De verpleegkundige zorg wordt bepaald door een grote variatie aan ziektebeelden op zowel het somatische- als het psychiatrische vlak. Als verpleegkundige ben je verantwoordelijk voor de totale verpleegkundige zorgverlening van een aantal patiënten. Aangezien het om een nieuwe unit gaat, wordt een actieve bijdrage aan de ontwikkeling hiervan verwacht. De opening van de MPU wordt voorafgegaan door een scholing van twee weken van het verpleegkundig team. functie-eisen Verpleegkundige met HBO werk- en denkniveau; minimaal 1 jaar werkervaring in een algemeen ziekenhuis en bij voorkeur werkervaring in de psychiatrie; affiniteit met de combinatie somatiek en psychiatrie; willen werken als generalist; grote mate van flexibiliteit; het opzetten van een nieuwe unit als uitdaging zien. salarisschaal 7 inlichtingen T. Brouwer, verplgk. hfd. ZE, tst mw. M. Jaspers, verplgk. specialist, tst I Researchanalist afdeling/dienst afdeling KNO, sectie tumorbiologie, cluster II algemeen De sectie tumorbiologie van de afdeling keel-, neus- en oorheelkunde verricht onderzoek naar de preventie, diagnostiek en therapie van kanker in het hoofd-halsgebied. Deze tumoren ontstaan in het slijmvlies door een accumulatie van (epi)genetische veranderingen. Recent onderzoek heeft laten zien dat de tumoren worden voorafgegaan door grote genetische veranderde voorloperafwijkingen die klinisch veelal niet zichtbaar zijn, en daardoor vaak achterblijven na chirurgische verwijdering van de tumor. functie-inhoud De researchanalist die we zoeken neemt deel aan het project: Diagnose en therapie van slijmvlies voorloperafwijkingen in de mond- en keelholte bij behandelde hoofd-halskanker patiënten. Dit project betreft een samenwerking met de afdeling mondheelkunde en kaakchirurgie. U ontwikkelt DNA-technieken om met een borsteltje verkregen slijmvliescellen te analyseren op de aanwezigheid van genetische veranderingen. U maakt gebruik van moleculair biologische en moderne genetische technieken, celkweek en immunocytochemie/histochemie. Daarnaast werkt u mee in de organisatie van het laboratorium en het praktisch begeleiden van studenten. functie-eisen Wij vragen een analist met een HLO-diploma richting (bio)chemie/medische biologie. Goede contactuele eigenschappen zijn een vereiste. Enige werkervaring en ervaring met kanker-genetische analyses strekt tot aanbeveling, en u kunt zowel zelfstandig als in teamverband werken. salarisschaal 7 arbeidsvoorwaarden Het betreft een tijdelijk dienstverband, in eerste instantie voor twee jaar. inlichtingen prof. dr. R.H. Brakenhoff, tst I Technicus instrumenteel service centrum afdeling/dienst fysica en medische technologie, cluster V algemeen Met een klantgerichte en vraaggestuurde organisatie wil FMT patiëntenzorg, onderwijs, onderzoek en de daarbij benodigde bedrijfsvoering optimaal ondersteunen. De afdeling FMT is onderverdeeld in drie secties, respectievelijk fysica, ontwikkeling en support. De supportgroep functie- en verpleegkundige apparatuur (F&V) draagt op hoog professioneel niveau zorg voor de technische support van medische techniek voor functie-onderzoek en verpleging. De medewerkers van deze groep zijn verantwoordelijk voor kwaliteit en veiligheid van de medische apparatuur en materialen en zien toe op het juist en veilig gebruik ervan. Onderdeel van de supportgroep F&V vormt het Instrumenteel Service Centrum (ISC) dat voorziet in het beschikbaar stellen van en het technisch onderhoud aan medisch-verpleegkundige apparatuur, hulpmiddelen en materialen. Voor dit instrumenteel service centrum zijn wij op zoek naar een technicus ISC. functie-inhoud Het beheren van het ISC; het uitvoeren (of laten uitvoeren) van reparaties, onderhoud en kwaliteitscontroles; het bevorderen van juist en veilig gebruik van apparatuur en materialen; het ontwikkelen en verzorgen van lessen, instructies en instructiemateriaal. functie-eisen U heeft kennis van (medische) techniek en/of verpleegkunde op MBO-niveau en goede kennis van het gebruik van medische apparatuur/materialen in de verpleegkunde. Het is belangrijk te beschikken over een flexibele, systematische en effectieve werkstijl. U bezit het vermogen om zelfstandig te werken maar ook in teamverband, en bent in staat uw werk goed te organiseren. U heeft een klantgerichte en dienstverlenende instelling en u beschikt over een goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid. U heeft oog voor de VUmc-organisatie, ook buiten uw eigen groep en afdeling. salarisschaal 7 inlichtingen ing. L.J. Zwarekant, tst I Technicus support laboratorium en dialyse afdeling/dienst fysica en medische technologie, cluster V algemeen De afdeling fysica en medische technologie ondersteunt met een klantgerichte en vraaggestuurde organisatie patiëntenzorg, onderwijs, onderzoek en de daarbij benodigde bedrijfsvoering van VUmc. Ook voert de afdeling een eigen onderzoekprogramma uit. De afdeling FMT is onderverdeeld in drie secties, respectievelijk fysica, ontwikkeling, en support, en wordt ondersteund door een bedrijfsbureau. De supportgroep laboratorium en dialyse, die deel uitmaakt van de sectie support, richt zich op de medische techniek binnen de dialyseafdeling en de laboratoriumapparatuur. functie-inhoud Je bent, samen met je collega s in deze groep, verantwoordelijk voor de technische kwaliteit en veiligheid van de medische- en laboratoriumapparatuur. Tevens bevorder je een juist en veilig gebruik van de apparatuur. Je werkzaamheden bestaan uit het afhandeling van storingen en het uitvoeren (of laten uitvoeren) van reparaties, preventief onderhoud en kwaliteitscontroles. Ook het uitvoeren van werkzaamheden in het kader van aanschaf van nieuwe apparatuur behoort tot je taak. De supportgroep kent een bereikbaarheidsdienst voor het behandelen van storingen buiten kantooruren. functie-eisen Je beschikt over een MBO werk- en denkniveau en kennis van elektronica of fijnmechanische techniek. Daarnaast is kennis van en interesse voor koude- en laboratoriumtechniek noodzakelijk voor een goede uitvoering van de functie. Je voelt je goed thuis in een team maar kunt ook zelfstandig je werk organiseren en uitvoeren. Je bent accuraat zowel technisch als administratief en kunt snel anticiperen op wisselende omstandigheden. Je bent klantgericht en hebt goede sociale vaardigheden. salarisschaal 7 inlichtingen G. Strengholt, groepsleider support laboratorium en dialyse, tst ing. J. Huisman, hoofd sectie medische techniek, afdeling fysica en medische techniek, tst I PostDoc afdeling/dienst cluster I algemeen Dit project maakt deel uit van een geïntegreerd Europees Project met 30 Europese partners. Doel van het onderzoek is om nieuwe in vitro assays te ontwikkelen voor de detectie van respiratoire en contact allergenen. Deze in vitro assays zullen uiteindelijk dierproeven moeten vervangen. Hiertoe is een uitgebreide karakterisering vereist van epidermale cellen, dendritische cellen (DC) en T- cellen. Ook de interacties tussen deze cel typen zullen worden bestudeerd. Het project wordt uitgevoerd binnen de afdelingen dermatologie en pathologie, waardoor brede kennis over allergische contact dermatitis en immunologische effectormechanismen effectief gecombineerd kan worden. Dit onderzoeksprogramma wordt uitgevoerd binnen het VU-institute for Cancer and Immunology (V-ICI), en maakt deel uit van V-ICI programma 2: Immunopathogenese, met als research thema: ontsteking en homeostase. functie-inhoud Jouw aandeel in het project zal zich vooral richten op cellulaire interacties tussen epidermale cellen en dendritische cellen, en de effecten van contact met allergenen. De nadruk zal liggen op ontwikkeling en toepassing van in vivo like cellen/ cel-lijnen en van 3D gereconstrueerde modellen waarbij epidermale cellen al dan niet in combinatie met dendritische cellen geincorporeerd zijn. Als deelnemer van het Europese consortium zul je in staat zijn om: Genomische, proteomische en metabonomische kenmerken van DC cellijnen te vergelijken met DC voorloper cellen, Langerhans cellen en dermale DC, met name in relatie tot sensitisatie; Langerhans cellen en dermale DC te introduceren in humane huidequivalenten waardoor onderzoek naar immunologische mechanismen betrokken bij sensitisatie vergemakkelijkt wordt; Nieuwe in vitro assays te ontwikkelen waarmee de allergeniciteit van diverse synthetische en natuur-producten bepaald kan worden. functie-eisen PhD in de immunologie. Er wordt van je verwacht dat je effectief samenwerkt met verschillende collega s werkzaam binnen het Europese consortium, kunt bijdragen tot de data base en een belangrijke rol kunt spelen in de supervisie van het project. salarisschaal Salaris voor de duur van 3 jaar conform de CAO van de universiteit. inlichtingen dr. S. Gibbs, tst dr. T. Rustemeyer, tst I Verpleegkundige afdeling/ dienst zorgeenheid neurochirurgie & orthopedie, cluster II werktijd 24/36 uur per week algemeen De zorgeenheid VNCO heeft 27 bedden voor patiënten met de meest uiteenlopende neurochirurgische èn orthopedische opname-indicaties. Voor de Neurochirurgie zijn de belangrijkste opname indicaties: hersentumoren en hersenbloedingen (met name de subarachnoïdale bloeding). Voor orthopedie zijn dit: Totale heup/ knie prothese, wervelkolomoperaties en oncologisch/ orthopedische aandoeningen. Ook nemen we patiënten op met botbreuken en hersenletsel na een ongeval. Het gaat om geplande en acute opnames. Dit zorgt voor veel afwisseling en brengt de nodige hectiek met zich mee. Van verpleegkundigen vraagt het een veelzijdige en flexibele inzetbaarheid. Bij de behandeling van de patiënt zijn diverse disciplines betrokken. De afdeling is altijd volop in beweging en continue op zoek naar mogelijkheden om de zorg aan onze patiënten en processen hieromheen te verbeteren. functie-inhoud Je bent verantwoordelijk voor de totale verpleegkundige zorg van de aan jou toegewezen patiënten. Binnen het multidisciplinaire team coördineer jij de door de betrokken disciplines te verlenen zorg. Het accent van je functie ligt op observatie, het geven van basiszorg, het verrichten van hoog- en laagcomplexe verpleegtechnische handelingen en de psychosociale begeleiding van de patiënt en diens naasten. Ook begeleid je HBO-V- en BBL-stagiaires. Je denkt kritisch mee over actuele onderwerpen op de verpleegeenheid en levert op enthousiaste wijze een bijdrage aan de diverse werkgroepen. Het spreekt vanzelf dat we je ondersteunen door scholing in het specialisme en dat je gecoacht wordt door je collega s en de verpleegkundige leiding van de zorgeenheid. functie-eisen Je hebt het diploma Verpleegkunde-A of HBO-V en je voelt je aangesproken door de specialismen Neurochirurgie en Orthopedie. Daarnaast zijn wij vooral op zoek naar verpleegkundigen met ruime ervaring. Ook zie je het als een uitdaging om mede invulling te geven aan de diverse veranderingen en vernieuwingen op de verpleegeenheid. Je bent flexibel, bezit doorzettingsvermogen en je hebt gevoel voor humor. salarisschaal 7 inlichtingen R. Gabel, tst /*98932 Tracer 24 november 2005 Nieuws Onderwijs Onderzoek Patiëntenzorg Organisatie Mededelingen Vacatures 9

14 Vacatureteksten Tracer maximaal 250 woorden I Communicatieadviseur afdeling/dienst dienst communicatie werktijd 32 uur per week algemeen De dienst communicatie ontwikkelt, adviseert en implementeert het interne en externe communicatiebeleid en beleid op sponsoring en fondsenwervinggebied. Belangrijkste doelstellingen: realiseren een krachtige profilering en positionering van VUmc door het goed laten verlopen van de interne en externe communicatie en informatievoorziening met diverse doelgroepen; ontwikkelen van beleidsinstrumenten voor en het uitvoeren van het (marketing) beleid om geld te werven voor additionele middelen ten behoeve van de patiëntenzorg en organisatie. Er is een zestal hoofdactiviteiten te onderscheiden: interne en externe communicatie; sponsoring en fondsenwerving; ondersteuning uitvoering patiëntenvoorlichting; (bedrijfs) journalistiek; wetenschapsvoorlichting; mediabeleid. functie-inhoud Adviseren van de raad van bestuur en 2e echelon bij (strategische) beleidsontwikkelingen op het gebied van de in- en externe communicatie. Opstellen van communicatieplannen voor diverse organisatiebrede projecten, coördineren van de uitvoering van communicatieplannen en de productie van middelen (o.a. artikelen, evalueren van de nieuwswaarde, externe communicatie). De adviseur adviseert de mediabenadering en middelen. Hij verzorgt pr-activiteiten. Legt contacten en biedt medewerkers ondersteuning in hun contacten met media. De communicatie-adviseur treedt zelfstandig op als woordvoerder. functie-eisen U heeft tenminste twee jaar ervaring als communicatieadviseur. U heeft een brede interesse en een generalistische instelling binnen het vakgebied. Een actieve, enthousiaste houding. U functioneert professioneel zelfstandig in teamverband. Relevante opleidingen: HBO/WO niveau, bijvoorbeeld communicatiewetenschappen, HEAOcommunicatie, NIMA PR/B-C of HBOjournalistiek. salarisschaal 10 arbeidsvoorwaarden Aanstelling geschiedt voor 1 jaar; bij gebleken geschiktheid volgt een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. inlichtingen mw. M. Bolluijt, hoofd, tst I Promovendus afdeling/dienst EMGO- Instituut, cluster VI werktijd 38 uur per week algemeen Er zijn aanwijzingen dat psychiatrische aandoeningen de kans op hart- en vaatziekten vergroten. Data van de reeds lopende Netherlands Study of Depression and Anxiety (NESDA), een longitudinaal onderzoek naar depressie en angst, maken het mogelijk uit te zoeken of deze link daadwerkelijk bestaat, en of de twee stress-systemen (de cortisol-as en het autonome zenuwstelsel) hierin een verklarende rol spelen. Voor de NESDA studie worden 2850 personen met en zonder depressieve en angststoornissen acht jaar lang uitgebreid gevolgd. Dit multidisciplinaire onderzoek wordt uitgevoerd door diverse vakgroepen van het VUmc in samenwerking met o.a. het LUMC (Leiden) en het UMCG (Groningen). functie-inhoud De promovendi zullen actief bijdragen aan de gegevensverzameling- en invoer, en de analyse en rapportage in de vorm van wetenschappelijke artikelen. Subsidiering van dit specifieke project is mogelijk middels een toegekende VIDI-subsidie door ZonMW. De promovendi worden ingebed bij het EMGO-instituut en de vakgroep psychiatrie van het VUmc. functie-eisen Afgeronde academische opleiding (Gezondheids- of biomedische wetenschappen, Psychologie, Bewegingswetenschappen, Geneeskunde of vergelijkbare opleiding). Goede contactuele en organisatorische capaciteiten. Ervaring met het schrijven van wetenschappelijke publicaties, kwantitatieve data-analyse and affiniteit met pathofysiologisch en epidemiologisch onderzoek op het terrein van de geestelijke gezondheid is een pré. Het onderzoek dient te worden afgerond met een promotie. salarisschaal aio arbeidsvoorwaarden Wij bieden een fulltime aanstelling voor de duur van 1 jaar, hetgeen bij goed functioneren leidt tot verlenging voor de totale duur van 4 jaar. inlichtingen mw. B.W. Penninx, tst prof. dr. R. van Dyck I Klinisch IT specialist afdeling/dienst intensive care volwassenen, cluster IV algemeen De IC locatie 6D (14 bedden), IC locatie 7D (14 bedden) en de medium care locatie 2D (9 bedden) vormen samen de afdeling intensive care volwassenen. De ICV is een klinisch dynamische en technisch hoog complexe afdeling die qua ICT-ontwikkelingen volop in beweging is. Op de afdeling ICV werken circa 200 medewerkers uit diverse disciplines, waaronder verpleegkundig en ondersteunend personeel, research verpleegkundigen, een praktijkopleider en twee klinisch IT specialisten. functie-inhoud U doet voorstellen met betrekking tot het automatiseringsbeleid van de afdeling op het gebied van patiëntenzorg-, onderwijsen onderzoekprocessen. U coördineert, ontwikkelt, implementeert, optimaliseert en beheert de bedrijfskritische automatiseringsprocessen van de ICV en voert het door het management bekrachtigde beleid uit binnen het daarvoor ter beschikking gestelde budget. U bent aanspreekpunt voor ICT-vernieuwingen c.q. wijzigingen binnen de afdeling, stelt implementatieplannen op en ontwerpt onderdelen voor nieuwe applicaties. De configuratie en beheer van het Patiënt Data Management Systeem (PDMS), dat gekoppeld is aan diverse andere systemen, neemt in de functieuitvoering een centrale plaats in. U bewaakt de kwaliteit van dit systeem, toetst het gebruik van applicaties op eisen en normen, en treft wanneer nodig maatregelen. functie-eisen De werkzaamheden vereisen naast brede kennis en vaardigheden op het gebied van automatisering ook een klinische specialistische kennis op het gebied van intensieve zorg. De functie vraagt diepgaande kennis van implementatie van complexe ICT-systemen en functionaliteit, ontwerp en bouw van software. U heeft kennis van methoden en technieken op het gebied van projectmanagement en de organisatie. U bent besluitvaardig en beschikt over analytisch vermogen. U beschikt over goede communicatieve vaardigheiden en bent in staat om te enthousiasmeren en te stimuleren en kan zowel zelfstandig als in teamverband Vanuit het oogpunt van interne communicatie en mobiliteit is het belangrijk dat in Tracer een aantrekkelijk overzicht van de vacatures te vinden is. Daarom wordt vacaturehouders vriendelijk doch dringend verzocht hun vacatureteksten voor Tracer te beperken tot 250 woorden. goed werken. U beschikt over een HBO of gelijkwaardig werk- en denkniveau. U bent bereid tot bereik-/beschikbaarheidsdiensten. U beheerst de Engelse taal. salarisschaal 10 arbeidsvoorwaarden De ICV biedt u een aanstelling voor onbepaalde tijd. Het salaris is afhankelijk van uw opleiding en relevante ervaring (FUWAVAZ schaal 10). De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO -Academische Ziekenhuizen. inlichtingen K.H. Aij, verpl.manager IVC, tst J. Peppink, klin. ITspec.ICV, tst I Praktijkassistente afdeling/dienst UHP, cluster VI werktijd 21,6 uur per week algemeen De satellietpraktijk van de UHP-VUmc is een huisartspraktijk in de wijk Buitenveldert waar ca vaste patiënten ingeschreven zijn. Per zullen er twee huisartsen en twee praktijkassistentes werkzaam zijn. Op termijn zal de satellietpraktijk UHP-VUmc participeren in de opleiding tot arts en huisarts, en bijdragen leveren aan de ontwikkeling van nieuwe beroepen binnen de eerste lijn. De core-business is het leveren van goede patiëntenzorg. functie-inhoud Als praktijkassistente oefent u de reguliere taken in de volle breedte uit. Daarnaast bent u nauw betrokken bij de verdere ontwikkeling van deze satellietpraktijk en zorgt u samen met de twee huisartsen en een collega praktijkassistente voor een zorgvuldige en volledig geautomatiseerde registratie van de patiëntgegevens. U levert bijdragen aan innovatieve projecten m.b.t. patiëntenzorg, onderwijs en onderzoek. functie-eisen Wij zijn op zoek naar een enthousiaste, gediplomeerde praktijkassistente met tenminste enkele jaren ervaring in de huisartspraktijk. U beschikt over goede communicatieve eigenschappen en bent in staat om als professional te functioneren. U kunt samenwerken met anderen en hebt affiniteit met onderwijs, onderzoek en projectmatig werken. U bent bereid zich verder te bekwamen op het gebied van huisartsgedelegeerde taken naar praktijkassistenten, onderwijs en/of onderzoek. salarisschaal 6 arbeidsvoorwaarden Het betreft een arbeidsovereenkomst voor een jaar met mogelijkheid tot verlenging. Op termijn kan de werktijd worden uitgebreid naar voltijds. inlichtingen J.F. Bastiaans, hoofd UHP, tst mw. G.A.M. van Huystee, huisarts, tst I Medewerker personeelsadministratie afdeling/dienst bedrijfs- en personeelsadministratie, facilitair bedrijf werktijd 32 uur per week algemeen De medewerkers personeelsadministratie ondersteunen, samen met de P&O-adviseurs, het management bij de uitvoering van het integraal personeelsbeleid. Je werkt in een gedecentraliseerde setting binnen de bedrijfsstaf van het facilitair bedrijf. Je krijgt een afwisselende baan, waarin je de personeelsadministratie uitvoert voor het facilitair bedrijf en de stafdiensten. functie-inhoud Je werkt aan de hand van de personele regelgeving die beschikbaar is via intranet. Belangrijke taken zijn het afhandelen van correspondentie over indiensttreding- en ontslagprocedures, het registreren van personele gegevens en het doen van mutaties in het personeelsinformatiesysteem (Peoplesoft). Verder informeer je medewerkers over zaken als de CAO, regelgeving en salaris. Ook voer je zelfstandig arbeidsvoorwaardengesprekken met nieuwe medewerkers. functie-eisen Je hebt een MBO opleiding richting P&A of bent studerend hiervoor.je hebt ervaring met (personeels)informatiesystemen en Word. Je formuleert helder, organiseert je werk goed en je bent nauwkeurig en klantgericht. Je kunt zowel zelfstandig als in teamverband werken. Je kunt goed omgaan met een sterk afwisselende werkdruk en met een variabel takenpakket. Je weet goed in te spelen op een breed scala aan (onvoorziene) arbeidsrechtelijke vragen. Je vindt het leuk om zelf dingen op te pakken en je hebt aantoonbare ervaring op het gebied van personeels-/salarisadministratie. Je kunt zowel zelfstandig als in teamverband werken. Competenties: flexibiliteit, professioneel handelen, plannen en organiseren, in- en externe klantgerichtheid en initiatief. salarisschaal 7 arbeidsvoorwaarden Het betreft een dienstverband voor een jaar. Een persoonlijk geschiktheidsonderzoek kan deel uit maken van de procedure. inlichtingen mw. G. Gootjes, leidinggevend PA, tst mw. M. Bottenburg, hfd. Bedr.staf, tst I Promovendus afdeling/dienst moleculaire celbiologie en immunologie, cluster V werktijd 38 uur per week algemeen De afdeling moleculaire celbiologie en immunologie verricht onderzoek op het gebied van chronische ontstekingsprocessen en naar de rol die cellulaire en moleculaire interacties daarbij spelen. De afdeling bestaat uit vijf onderzoeksgroepen. Binnen de onderzoeksgroep Functionele Immunogenomics wordt, in samenwerking met diverse groepen binnen de VU/VUmc maar ook nationaal en internationaal, onderzoek gedaan naar het ontstaan en de pathogenese van chronisch inflammatoire ziekten zoals multiple sclerosis (MS) en reumatoide artritis (RA). functie-inhoud Reumatoide artritis (RA) is een autoimmuunziekte die wordt gekenmerkt door chronische ontsteking van het gewrichtsweefsel, dat kan leiden tot onomkeerbare schade aan pezen, kraakbeen en bot. De vorming van bloedvaten, genaamd angiogenese, in het ontstoken gewrichtsweefsel is van essentieel belang in het voortschrijden van de ontsteking. Hierbij is de interactie tussen stromale cellen in het gewrichtsweefsel en de cellen die de binnenbekleding van de bloedvaten vormen, de zgn. endotheelcellen, essentieel. Gedetailleerd inzicht in het proces van angiogenese in RA is van groot belang om geneesmiddelen te kunnen ontwikkelen die dit proces remmen. Tijdens voorwerk, waarbij gebruik gemaakt is van functionele genoom analyses middels DNA microarray technologie, hebben wij een gespecialiseerde stromale cel in het ontstoken gewrichtsweefsel van patienten met RA ontdekt die sterk lijkt op de myofibroblast. De myofibroblast is een cel die een belangrijke rol speelt in de angiogenese en andere cellen aantrekt. Het onderzoeksproject heeft als doel om vast te stellen of deze myofibroblast-achtige cellen in het ontstoken gewricht van patienten met RA inderdaad een functie hebben in het proces van angiogenese en wat de herkomst van deze cellen is. Voor uw onderzoek maakt u gebruik van een scala aan biochemische, moleculaire- en celbiologische technieken. Tevens zullen DNA- en antilichaam microarrays gebruikt worden voor de analyse van mrna- en eiwitexpressieprofielen. Het onderzoeksproject wordt gefinancierd door het Reumafonds. functie-eisen U bent afgestudeerd biochemicus of afgestudeerd moleculair celbioloog. U levert een bijdrage aan het onderwijs van de afdeling. inlichtingen prof. dr. C.L. Verweij, tst dr. C.T.M. van der Pouw Kraan, tst I Promovendus afdeling/dienst moleculaire celbiologie en immunologie, cluster V werktijd 38 uur per week algemeen De afdeling moleculaire celbiologie en immunologie verricht onderzoek op het gebied van chronische ontstekingsprocessen en naar de rol die cellulaire en moleculaire interacties daarbij spelen. De afdeling bestaat uit vijf onderzoeksgroepen. Binnen de onderzoeksgroep Functionele Immunogenomics wordt, in samenwerking met diverse groepen binnen de VU/VUmc maar ook nationaal en internationaal, onderzoek gedaan naar het ontstaan en de pathogenese van chronisch inflammatoire ziekten zoals multiple sclerosis (MS) en reumatoide artritis (RA). functie-inhoud Multiple sclerose (MS) is een ziekte van het centrale zenuwstelsel die wordt gekarakteriseerd door ontsteking en afbraak/verlies van zenuwcellen. De oorzaak is onbekend en het ziektebeeld is heterogeen. Met behulp van microarray analyses hebben we genexpressieprofielen gegenereerd van bloedcellen van patienten met MS. De genexpressieprofielen bevatten een schat aan informatie betreffende de biologische processen die een rol spelen bij MS. Wij hebben uit deze profielen kunnen afleiden dat patienten met MS een geactiveerd virus-response programma in hun perifeer bloedcellen hebben. Het hier geplande onderzoek is gericht op het nader analyseren van de genexpressie data en het zoeken naar de oorzaak van de activatie van het virus-response programma in MS. Voorts zal onderzocht worden wat de klinische betekenis is van de MS specifieke genexpressieprofielen door de expressie van ziekte-specifieke genen in verschillende fases en subtypes van de ziekte te bestuderen. Bij het onderzoek wordt gebruik gemaakt van gen expressie data bestanden. Voor uw onderzoek maakt u gebruik van een scala aan biochemische, moleculaireen celbiologische technieken. Tevens zullen DNA- en antilichaam microarrays gebruikt worden voor de analyse van mrna- en eiwitexpressie profielen. Het onderzoeksproject wordt gefinancierd door de Stichting MS Research. functie-eisen U bent afgestudeerd biochemicus of afgestudeerd moleculair celbioloog en u heeft ervaring/interesse in het analyseren van gen expressie data sets. U levert een bijdrage aan het onderwijs van de afdeling. inlichtingen prof. dr. C.L. Verweij, tst dr. C.T.M. van der Pouw Kraan, tst Tracer 24 november 2005 Nieuws Onderwijs Onderzoek Patiëntenzorg Organisatie Mededelingen Vacatures

15 I Leidinggevende keuken afdeling/dienst unit voeding, facilitair bedrijf werktijd uur per week functie-inhoud In deze veelzijdige functie geeft u leiding aan het team keuken dat bestaat uit een kookgroep en medewerkers voedingshygiëne. U werkt intensief samen met uw collega-leidinggevenden van de teams banqueting, restaurant en het bureau voedingsadministratie. U vindt het een uitdaging om met het beschikbare budget en de aanwezige middelen een maximaal resultaat te behalen. functie-eisen Wij zijn op zoek naar een enthousiaste leidinggevende die het leuk vindt om leiding te geven aan twee senior medewerkers keuken en een kleurrijk team van medewerkers. U bent zelfstandig en levert in overleg met uw leidinggevende een actieve bijdrage aan het vernieuwings- en veranderingstraject binnen de unit voeding. U bent op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het vakgebied, adviseert en doet op eigen initiatief voorstellen ter verbetering van de dienstverlening. U heeft een flexibele en klantgerichte instelling en u weet het overzicht te behouden in hectische situaties. De geschikte kandidaat heeft minimaal 5 jaar leidinggevende ervaring in een vergelijkbare functie alsmede aantoonbare vakkennis en leidinggevende capaciteiten. Een potentieel beoordeling zal deel uit maken van de sollicitatie procedure. salarisschaal 7 arbeidsvoorwaarden Het dienstverband wordt aangegaan voor de duur van 1 jaar. inlichtingen M.M. Roosemalen, hoofd Voeding, tst I Medewerker medische administratie afdeling/dienst pwe hlk/anesthesiologie, cluster IV algemeen De werkeenheid is onderdeel van cluster IV en bevindt zich samen met 9 andere poliklinische werkeenheden in het polikliniekgebouw. De werkeenheid heelkunde en anesthesiologie biedt faciliteiten ter ondersteuning van patiëntenzorg, onderwijs en onderzoek aan de volgende specialismen: algemene heelkunde, vaatchirurgie, oncologische chirurgie, ongevalchirurgie, gastro-intestinale chirurgie, orthopaedie, cardiochirurgie, kinderchirurgie, plastische chirurgie, urologie en anesthesiologie/ pijnbestrijding. Het team bestaat uit verpleegkundigen, polikliniekassistenten, medisch administratief medewerkers, gipsverbandmeesters en vasculair diagnostisch laboranten. Totaal ongeveer 56 fte. Dagelijks bezoeken zo n 300 patiënten onze werkeenheid. functie-inhoud Je levert een belangrijke bijdrage aan ons streven naar snelle en efficiënte dienstverlening aan onze bezoekers. Je houdt de patiëntgebonden en algemene administratie bij, helpt bezoekers aan de balie, regelt (ook telefonisch) afspraken, bereidt het spreekuur voor en behandelt de medische correspondentie. functie-eisen Je bent in het bezit van het diploma medische secretaresse of je hebt een vergelijkbare opleiding gedaan. Enige werkervaring in een vergelijkbare functie strekt tot de aanbeveling. Je hebt een flexibele instelling en beschikt over goede communicatieve vaardigheden. salarisschaal 5 inlichtingen mw. M. Butterman, tst R. Ruygrok, tst. *98350 I Diëtist afdeling/dienst diëtetiek, cluster I werktijd uur per week algemeen In VU medisch centrum besteden we veel aandacht aan voeding. De dienst diëtetiek en voedingswetenschappen is een zelfstandige, paramedische dienst, met klinisch en poliklinisch werkende diëtisten en een voedingsteam. De dienst is volop in ontwikkeling. Naast directe patiëntenzorg wordt veel aandacht besteed aan onderwijs en toegepast onderzoek teneinde een bijdrage te leveren aan de wetenschappelijke onderbouwing van het vakgebied diëtetiek. Vanwege projectfinanciering hebben wij tijdelijke vacatureruimte. functie-inhoud Ter versterking van ons team zijn wij momenteel voor verschillende specialismen op zoek naar een diëtist. De werkzaamheden zullen met name bestaan uit het behandelen van (poli)klinische patiënten, het adviseren van zorgverleners en het verzorgen van klinische lessen. Het betreft een tijdelijke dienstverband. functie-eisen U bent in het bezit van het diploma HBO-voeding en diëtetiek en staat ingeschreven in het basisregister paramedici. Ervaring of een aanvullende opleiding is een pré. U beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden, een grote mate van zelfstandigheid en een kritische, innovatieve en resultaatgerichte werkhouding. salarisschaal 8 inlichtingen mw. J.A.E. Langius, teamleider, tst mw. M.A.E. van Bokhorst, hoofd, tst I (Senior)(Kern) Analist virologische en moleculaire diagnostiek afdeling/dienst medische microbiologie en infectiepreventie, cluster V algemeen Binnen de afdeling medische microbiologie en infectiepreventie (MMI) werkt de werkeenheid virologische en moleculaire diagnostiek (VMD) nauw samen met de andere werkeenheden: bacteriologie/ parasitologie/ mycologie, infectiepreventie en onderzoek/ onderwijs. Ondersteunende eenheden van de afdeling zijn de mediabereiding en de administratie. De afdeling VMD is sterk in ontwikkeling, zowel met het verbeteren als met het uitbreiden van de diagnostiek. functie-inhoud Ter ondersteuning hiervan zijn we op zoek naar een nieuwe collega. Je werk bestaat, na een op maat gesneden inwerkperiode, uit een breed scala van technieken op patiëntenmateriaal: antistofbepaling m.b.v. o.a. EIA, immuunfluorescentie, VIDAS, virusisolatie m.b.v. klassieke viruskweek, virusdetectie met conventionele PCR en/of met real-time PCR. Ten behoeve van de viruskweek onderhoud je cellijnen. functie-eisen Je hebt een afgeronde opleiding HLO of HLO-AB richting medische microbiologie. Ook als je net afgestudeerd bent, ben je welkom op onze afdeling. Omdat je in een academisch ziekenhuis werkt, vinden we het belangrijk dat je nieuwe ontwikkelingen volgt, de vakliteratuur bijhoudt en je kennis en ervaring deelt met je collega s. Ervaring op het gebied van viruskweek is een pré. salarisschaal 6-8 inlichtingen mw. dr. M. Damen, tst dr. P.H.M. Savelkoul, tst I Arts-assistent in opleiding afdeling/dienst afdeling mondziekten en kaakchirurgie, cluster II werktijd 46 uur per week algemeen De afdeling mondziekten en kaakchirurgie van VUmc maakt tevens deel uit van het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam. De afdeling heeft zowel een top-klinische als een topreferente functie, waardoor een gevarieerd patiëntenaanbod wordt bereikt. Deze zorg omvat o.a.: osteotomieën, distractie, hoofd-hals oncologie, reconstructieve pre-prothetische chirurgie en implantologie, schisis, kaakgewrichtsaandoeningen en traumatologie. functie-inhoud Bij de afdeling is per januari 2007 plaats voor een arts-assistent die opgeleid wil worden tot specialist in de mondziekten en kaakchirurgie. De opleiding duurt 4 jaar, waarvan een deel als perifere stage. Tijdens de opleiding participeert u in de patiëntenzorg, het wetenschappelijk onderzoek en het onderwijs aan studenten tandheelkunde. functie-eisen U heeft bij voorkeur zowel het tandartsexamen als het basisartsexamen met goed gevolg afgelegd. Indien u één van beide examens heeft afgelegd en in een vergevorderd stadium bent met het andere examen kunt u ook solliciteren. salarisschaal 11a inlichtingen prof. dr. I. van der Waal, tst I Analist afdeling/dienst klinische chemie, cluster V algemeen Binnen de DNA diagnostiek en research unit in het metabool laboratorium, afdeling klinische chemie, wordt diagnostiek en onderzoek verricht naar aangeboren stofwisselingsstoornissen, zowel ten behoeve van patiëntenzorg als van de research. De vacature betreft werkzaamheden ten behoeve van de diagnostiek. functie-inhoud Uw werkzaamheden betreffen een groot pakket van DNA analyses in DNA uit bloed, chorionvlokken en vruchtwatercellen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van verschillende DNA technieken, zoals DNA en RNA isolaties, PCR, DNA sequentie analysen, MLPA, site-directed mutagenese en kloneren. Nauwkeurig werken, ook onder tijdsdruk, interpretatie van de resultaten en meedenken over innovaties vormen een belangrijk onderdeel van uw taak. Een kritische en enthousiaste instelling met interesse in de genetica en biochemie is onontbeerlijk. functie-eisen U heeft een afgeronde HLO opleiding in de (moleculaire) biologie of een medisch wetenschappelijke richting. U heeft een groot verantwoordelijkheidsgevoel voor de patiëntenzorg, interesse in de genetische en biochemische achtergronden van stofwisselingsziekten. U bent accuraat en flexibel, toont initiatief en kunt zelfstandig, maar ook in een team werken. Ervaring met PCR en DNA sequentie analyse is vereist. salarisschaal 6 inlichtingen dr. G. Salomons, klinisch moleculair geneticus, tst prof. dr. ir. C. Jakobs, hoofd Metabool Laboratorium, tst Informatie over personele zaken vindt u ook op intranet onder de rubriek personeel I Genetisch consulent (i.o.) afdeling/dienst klinische genetica, cluster III werktijd 32 uur functie-inhoud U voert gesprekken met mensen die voor erfelijkheidsadvies komen onder supervisie van een medisch specialist. Verder levert u een bijdrage aan ondersteuning, kwaliteitsbewaking en trajectbewaking. Eventueel volgt u een tweejarige opleiding tot genetisch consulent. De opleiding omvat zowel onderwijs als diverse stages. functie-eisen Relevante HBO opleiding, u kunt goed zelfstandig werken en beschikt over prima communicatieve vaardigheden. salarisschaal 8 inlichtingen dr. F.H. Menko, klinisch geneticus, tst Levensloopregeling De Tweede kamer heeft initiatieven genomen om de Levensloop wetgeving te wijzigen. Staatssecretaris Wijn heeft toegezegd de wet te zullen veranderen. De essentie is dat de gedwongen keus voor 1 januari wordt los gelaten. Het jaar 2006 wordt een overgangsjaar waarin medewerkers meer gelegenheid hebben om te kiezen tussen spaarloon en levensloop. Medewerkers die nu deelnemen aan de spaarloonregeling krijgen in december 2005 schriftelijke informatie over de keus voor spaarloon of levensloop. Medewerkers die nu niet deelnamen aan de spaarloonregeling worden op andere wijze geinformeerd. U wordt op de hoogte gehouden. Kijk vooral op het p&o intranet. Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen In 2006 wordt de WAO vervangen door de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA). De Eerste Kamer heeft op 8 november 2005 het wetsvoorstel WIA aanvaard. De WIA zal op 1 januari 2006 (formeel op ) in werking treden. Wat dit tot voor gevolgen heeft voor de medewerkers van het VUmc zult u binnenkort middels p&o intranet kunnen lezen. Compensatie ZKAZ In tegenstelling tot hetgeen tot nu toe is gemeld, zijn CAO partijen overeengekomen dat de compensatieregeling zoals vermeld in artikel en CAO-AZ wordt gecontinueerd. Dit houdt in dat de compensatie tot 1 oktober 2007 blijft bestaan. De postactieven (oud-medewerkers) die een ZVOO vergoeding kregen, krijgen dit niet meer vanaf 1 januari 2006, maar er geldt voor hen wel een overgangsregeling. Presentatie IZA/AZ zorgverzekering U kunt de sheets die door IZA-AZ zijn gebruikt bij de presentaties op 1 november j.l. nog eens rustig bekijken op de p&o site. Tevens is er een video gemaakt van deze bijeenkomst. Deze video duurt ongeveer 18 minuten. Dus als u geluid bij de computer heeft en u heeft Windows Mediaplayer 9 geinstalleerd dan kunt u alles nog een keer rustig bekijken en beluisteren. Tijdens deze bijeenkomsten zijn de volgende onderwerpen aan de orde gekomen: waarom verandert het zorgstelsel, wat verandert er voor de medewerker en wat kan er van IZA verwacht worden. Inleveren declaraties! Wij maken u er op attent dat het laatste kwartaal van dit jaar is ingegaan en daarmee ook de laatste mogelijkheden om uw declaraties in te dienen. Dat geldt dus ook voor de declaraties personeel in loondienst en de functiegebonden kosten. Op tijd inleveren betekent op tijd uitbetalen. Wij adviseren u dan ook daar niet te lang mee te wachten. Amstel Academie Laan van Kronenburg AS Amstelveen telefoon (020) Bedrijfsopleidingen Meta Ponsen telefoon (020) Verpleegkundige bijscholingen Shabnam Jairam telefoon (020) Verpleegkundige vervolgopleidingen telefoon (020) Verhuur accomodatie telefoon (020) Adviesvaardigheden U wilt anderen overtuigen van de juistheid van uw advies of van de noodzaak van een voorgeschreven handelwijze en u merkt dat de werkelijkheid nogal weerbarstig is. Het komt soms voor dat uw advies niet geheel of geheel niet overgenomen wordt. Kennelijk is er meer nodig dan uw vakdeskundigheid. In de training leert u die vaardigheden die u als specialist naast uw inhoudelijke deskundigheid nodig heeft om effectief te kunnen adviseren. De training vindt plaats op 16, 17 en 30 januari 2006 Coachingsvaardigheden De huidige ontwikkelingen vragen om medewerkers die in toenemende mate zelfstandig kunnen werken en bereid en in staat zijn zich breed te ontwikkelen. Dat vraagt om een daarbij passende stijl van leidinggeven. De leidinggevende zal steeds meer taken die tot nu toe door het management werden gedaan moeten delegeren aan medewerkers en daarbij de rol van coach in moeten nemen. Tijdens de training neemt u kennis van de uitgangspunten bij coaching als managementstijl. U krijgt inzicht in uw kwaliteiten en valkuilen als coach. U verwerft vaardigheden om medewerkers te leren zelfstandig doelstellingen te realiseren. Als belangrijk hulpmiddel en kader hierbij wordt gebruik gemaakt van de Myers Briggs Type Indicator (MBTI). De training vindt plaats op 26 en 27 januari 2006 Roosterplanning Wellicht is er geen taak in een organisatie waarop zoveel factoren van invloed zijn als het ontwerpen en plannen van een rooster. Personeelsbezetting, werklast, regels en afspraken bepalen het planproces in hoge mate. Onduidelijkheden en wijzigingen in deze determinanten kunnen de roosterplanner moedeloos maken. In deze praktische training leert de cursist om met deze veelheid aan factoren om te gaan. De training is een goede voorbereiding op het gaan plannen met geautomatiseerde systemen zoals Harmony. De training vindt plaats op 2 en 3 februari 2006 Tracer 24 november 2005 Nieuws Onderwijs Onderzoek Patiëntenzorg Organisatie Mededelingen Vacatures 11

16 In de rubriek oproepen en advertenties kunnen medewerkers en vrijwilligers van het VU medisch centrum gratis een advertentie plaatsen. De tekst mag niet meer dan 25 woorden bevatten en moet voorzien zijn van een achternaam en toestelnummer. De prijs van de te koop aangeboden goederen mag niet meer dan 2250 euro bedragen. Advertenties bij voorkeur aanleveren via Informatie over het Menu vindt u ook op intranet onder de rubriek service Donderdag 24 november Soep geb. champignonsoep; Madrileensesoep. Menu bami; pindasaus; stukje kip in pittige saus; atjar met kroepoek. Veg Veg. bami + omelet. Vrijdag 25 november Soep geb. kippensoep; held. aspergesoep. Menu gebakken vis/ gestoofde zalm; remouladesaus; stoofprei; gebakken aardappelen. Zaterdag 26 november Soep geb. tomatensoep; Chinese kippensoep. Menu karbonade; haricots verts; gebakken.aardappelen. Veg bloemkool-kaasburger. Zondag 27 november Soep geb. aspergesoep; held. groentesoep. Menu kip-cordon bleu; champignonsaus; snijbonen; gebakken aardappelen. Veg groenteloempia Maandag 28 november Soep geb. kip-kerriesoep; tomaatvermicellisoep. Menu stamppot boerenkool; rookworst. Veg Veg. omelet-champignons. Dinsdag 29 november Soep goulashsoep; held. vermicellisoep. Menu gehaktbal h-o-h; doperwten, macaroni garni, paprikasaus. Veg Veg. mexicaanse-bonen schotel. Woensdag 30 november Soep geb. tomatensoep; held. kippensoep. Menu tjap tjoy; witte rijst Veg Veg. tjap tjoy. Donderdag 01 december Soep linzensoep; held. kerriesoep. Menu gebakken vis; remouladesaus; spinazie; gebakken aardappelen. Vrijdag 02 december Soep geb. champignonsoep; Madrileensesoep. Menu spaghetti Bolognese; komkommersalade; parmezaanse kaas. Veg Veg. bolognesesaus. Zaterdag 03 december Soep geb. kippensoep; held. aspergesoep. Menu varkensschnitzel; kerriesaus; ratatouille; gebakken aardappelen. Veg groenteschnitzel. Zondag 04 december Soep geb. tomatensoep; Chinese kippensoep. Menu tagliatelli verde, carbonarasaus; tomatensalade; geraspte kaas. Veg Veg. carbonarasaus. Maandag 05 december Soep geb. aspergesoep; held. groentesoep. Menu rundvlees à la bourguignon; rode kool; tarly. Veg Veg. ragout. Dinsdag 06 december Soep geb. kip-kerriesoep; tomaatvermicellisoep. Menu karbonade; lof, gebakken aardappelen. Veg Veg. omelet-champignons. Woensdag 07 december Soep goulashsoep; held. vermicellisoep. Menu geb. vis; cocktailsaus; spinazie; aardappelpuree. Veg Veg. Mexicaanse bonenschotel Gezocht: gezonde, niet-rokende, geen medicatie (niet de pil!) gebruikende vrouwen (18-35 jaar) voor vatenonderzoek. Duur anderhalve dag niet aaneengesloten. Financiële vergoeding. Inlichtingen: Gezocht: kinderen zonder ADHD of andere ontwikkelingsstoornis tussen de 8 en 12 jaar in MEG scanner. Testsessies buiten schooltijd. Niet gevaarlijk en niet invasief. Info: Christien de Jong, of Te huur aangeboden: 3-kamerappartement, 60m2, te delen met huisgenote, in Amsterdam-West. Periode: 15/01/ /06/2005, 425,- per maand incl. (met ADSL internetverbinding). Gemeubileerd. Eigen slaapkamer met balkon, gedeelde woonkamer, keuken, badkamer, zolderkamer (studeerplek/wasmachine), balkon op zuiden. Voor meer info: of Vrijwilligers voor onderzoek Voor een onderzoek naar de ontlediging van de maag zoeken wij 8 vrijwilligers. U dient in 2 weken twee maal -nuchter- naar het ziekenhuis te komen. Aldaar krijgt u een suikerdrankje met een kleine hoeveelheid radioactief materiaal te drinken. Dmv een camera wordt dan de snelheid van de maagontlediging bepaald. Tevens zal gedurende het onderzoek bloed worden afgenomen. Wij zoeken gezonde proefpersonen in de leeftijd van jaar. De vergoeding bedraagt éénmalig 75 ook uw reiskosten worden vergoed. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Gerdien Melis, onderzoeker afdeling chirurgie (42908), Promoties *vrijdag 2 december - aula, uur. M.C. Jansen-van der Weide, Handling requests for euthanasia and physician-assisted suicide promotor: prof.dr. G. van der Wal copromotor: dr. B.D. Onwuteaka-Philipsen *vrijdag 2 december - aula, uur. R.A.H.M. Swinkels, Measurement instruments for patients with rheumatic disorders: a clinimetric appraisal promotoren: prof.dr. L.M. Bouter, prof.dr. R.A.B. Oostendorp *dinsdag 6 december - aula, uur. H. Vrenken, Echoes of Pathology. Quantitative Magnetic Resonance Studies of the Normal- Appearing White and Gray Matter in Multiple Sclerosis promotoren: prof.dr. C.H. Polman, prof.dr. F. Barkhof, prof.dr. J.A. Castelijns copromotor: dr. P.J.W. Pouwels *donderdag 8 december - aula, uur. S.W. van der Merwe, Pathogenesis of hepatic osteodystrophy: the effects of parenchymal inflammation, portal hypertension and portasystemic shunting promotor: prof.dr. C.J.J. Mulder *maandag 12 december - aula, uur. A.Ph. van Wijk, Juvenile sex offenders and non-sex offenders. A comparative study promotoren: prof.dr. Th.A.H. Doreleijers, prof.dr. R.A.R. Bullens copromotoren: prof.dr. R. Loeber, prof.dr. R. Vermeiren *woensdag 14 december - aula, uur. E.A. Struijs, Diagnostic, biochemical, and genetic studies of D-2-hydroxyglutaric aciduria: Unravelling a neurometabolic disorder promotor: prof.dr.ir. C.A.J.M. Jakobs copromotoren: dr. N.M. Verhoeven, dr. G.S. Salomons Book Aid Project, IFMSA-NL Terwijl artsen en uitgeverijen in Nederland de inhoud van hun boekenkast elk jaar vernieuwen met nieuwe drukken en mooiere boeken, hebben veel medische studenten in armere landen amper boeken tot hun beschikking. Dit terwijl boeken juist in de studie Geneeskunde een belangrijke rol spelen. Daarom verzamelt IFMSA-NL (International Federation of Medical Students Associations) in Nederland tweedehands (of nieuwe) Engelstalige boeken van artsen, bibliotheken, uitgevers, etc. om deze vervolgens te versturen naar de studenten die de boeken wel hard nodig hebben. Van 5 tot en met 9 december 2005 zullen er voor het Book Aid Project medische studenten klaarstaan op alle 8 medische faculteiten en/of academische ziekenhuizen om uw boeken te verzamelen. Hebt u Engelstalige boeken die u kwijt kunt? Doneer ze dan tijdens deze landelijke inzamelingsweek bij het verzamelpunt in uw academisch ziekenhuis of medische faculteit! De precieze plaatsen en tijden zullen per ziekenhuis en/of faculteit te vinden zijn op onder Book Aid Project. Kijk voor meer informatie op de website of mail naar Wetenschapsdag donderdag 15 december. Doel van de wetenschapsdag VUmc is het stimuleren van contacten tussen onderzoekers van de vijf onderzoekinstituten en het uitwisselen van kennis over thema s van onderzoek, dat bij onderzoekinstituten is ondergebracht. Aanvang 9.00 uur Opening door de dagvoorzitter * Presentatie door het onderzoekinstituut De rubriek agenda staat ook op intranet onder de rubriek nieuws en agenda. Deze site wordt tweewekelijks herzien. De eerste plaatsing in Tracer wordt gemarkeerd met een *. *maandag 19 december - aula, uur. M. van der Torn, A sound-producing voice prosthesis promotor: prof.dr. H.F. Mahieu copromotoren: dr.ir. J.M. Festen, dr. I.M. Verdonck-de Leeuw *dinsdag 20 december - aula, uur. ONDER VOORBEHOUD J. Grill, Genetherapy and virotherapy of braintumors with recombinant adenoviruses. Targeting with capsid modifications and conditional oncolysis promotoren: prof.dr. H.M. Pinedo, prof.dr. W.P. Vandertop copromotoren: dr. W.R. Gerritsen, dr. C.M.F. Dirven *dinsdag 20 december - aula, uur. B. Geörger, Conditionally Replicative Adenoviruses for the Treatment of Malignant Glioma and Neuroblastoma promotoren: prof.dr. W.P. Vandertop, prof. G. Vassal copromotoren: dr. V.W. van Beusechem, dr. C.M.F. Dirven *donderdag 22 december - auditorium, uur.p.a. Borggreven, Surgical Treatment with Microvascular Reconstruction of Oral and Oropharyngeal Cancer. Prognostic Factors and Outcome promotor: prof.dr. C.R. Leemans copromotor: dr. I.M. Verdonck-de Leeuw Oratie *vrijdag 2 december - aula, uur. prof.dr. B.L.H. Bemelmans, Urologie in de hof van Eden Symposia en cursussen 24 november Nascholingscyclus Huisartsgeneeskunde 2005/2006: Themaavond Nieuwe ontwikkelingen - WORDT UITGESTELD ICaR-VU (Thema: Verbetering van Hartfunctie bij Hartfalen, sprekers: Dr. S Simonides, Prof. dr. AC van Rossum, Dr. M Diamant, Drs. Tj Germans) * Presentatie door het onderzoekinstituut MOVE (Thema: Belasting en weefselregeneratie, sprekers: Prof. dr. P. Lips, Dr. GS Tjabringa, Drs. CMA Reijnders) * Presentatie door het onderzoekinstituut ICEN (Thema: Witte Stof, sprekers: Prof. dr. C Dijkstra, Dr. J Pronk en Dr. J Geurts) Lunch/Posterpresentatie * Presentatie door het onderzoekinstituut V-ICI (Thema: Four themes, one goal, sprekers: Prof. dr. GA Meijer, Prof.dr. GAMS van Dongen, Mw. Dr. CA Aarnoudse Mw. Dr. TM Westers) Pauze * Presentatie door het EMGO-instituut (Thema: Musculoskeletal Disorders, sprekers: Prof. dr. HCW de Vet, dr. MW Heymans en drs. V de Groot) * Uitreiking Posterprijs gevolgd door een presentatie van de drie auteurs van de posters, die op de eerste -, tweede - en derde plaats eindigen Borrel Inlichtingen: PAOG cursus- en congresorganisatie, mw. L. Ligtvoet, telefoon (020) t/m 30 november Klinimetrie: het ontwikkelen en evalueren van meetinstrumenten (C202) Organisatie: Postinitieel masteronderwijs Epidemiologie - Soesterberg Inlichtingen: EMGO Instituut en afd. KEB /Onderzoekschool CaRe, telefoon (020) , fax (020) , VUmc.nl 6 december e Nascholingsdag Kinderverpleegkundigen en 3e Herfstconferentie Obstetrie en Gynaecologie Inlichtingen: PAOG cursus- en congresorganisatie, dhr. R. Ligterink, telefoon (020) , 8, 14, 15, 16 december Logistische regressie en analyse van overlevingsduren (A050) Organisatie: Postinitieel masteronderwijs Epidemiologie - Amsterdam Inlichtingen: EMGO Instituut en afd. KEB, VU medisch centrum, Amsterdam, telefoon (020) , fax (020) , VUmc.nl 12 december Cursus screening op diabetische retinopathie Inlichtingen: PAOG cursus- en congresorganisatie, R. Ligterink, telefoon (020) *19 en 20 december Cursus praktische neuroanatomie en moderne brain imaging technieken (MRI, CT en PET) Inlichtingen: PAOG cursus- en congresorganisatie, mw. Ligtvoet, telefoon (020) Posters Maximaal 8 posters mogen per instituut worden ingediend. De posters dienen aan te sluiten bij het door het onderzoekinstituut aangewezen onderzoeksthema. Posters mogen niet ouder dan 1 jaar zijn. Posters dienen om 8.30 uur te worden opgehangen in de posterruimte rondom de Amstelzaal. Abstract van de posters moeten vóór 22 november 2005 naar het secretariaat van de Vaste Commissie voor de Wetenschapsbeoefening (VCW) t.a.v. dr. P. de Haan, Polidakopbouw, kamer 6Z204 worden gestuurd. Nederlandse Hartstichting zoekt vrijwilligers Op zoek naar leuk vrijwilligerswerk? Of wil je een bijdrage leveren aan het werk en de doelstellingen van de Nederlandse Hartstichting? Voor de medische begeleiding van de deelnemers is de Hartstichting op zoek naar artsen en verpleegkundigen, die tussen 7 juli en 25 augustus 2006 op vrijwillige basis een week hun medewerking willen verlenen aan een vakantieweek. De vakantieweken zijn voor kinderen, jongeren en verstandelijk gehandicapten met een aangeboren hartafwijking, en voor gezinnen met een kind met een aangeboren hartafwijking en vinden plaats in de Hartenark, het trainings- en ontmoetingscentrum van de Nederlandse Hartstichting in Bilthoven. Naast het genieten van een leuke vakantie zijn uitwisseling van ervaringen tussen deelnemers onderling en het verkennen van de eigen grenzen een belangrijk aspect van de weken. Iedere vakantieweek wordt voorbereid en begeleid door een team van vrijwilligers, waaronder een medisch team, bestaande uit een arts en 2 verpleegkundigen. Reiskosten worden vergoed en verzekeringen afgesloten. Andere vrijwilligersfuncties zijn te vinden op de vacaturebank van de Hartstichting Hartenark/Nederlandse Hartstichting Postbus 132, 3720 AC Bilthoven tel: Kerstreis Parijs Binnenkort krijgt een ieder bericht thuis gestuurt!! En even heel belangrijk : We vertrekken om 6.00 uur vanaf de van de Boechorststraat bij het restaurant. Wees op tijd. Sinterklaasfeest: Sinterklaasfeest : is vol, vergeet uw uitnodigingen niet op te halen bij de Tip van Boots. VU Podium organiseert voor de Vereniging VU Windesheim: Naar een levensbeschouwelijke universiteit De identiteit van de Vrije Universiteit is onderwerp van discussie. In het verleden zijn de VU en de met haar verbonden instellingen vaak gezien onder het gezichtspunt van de christelijke organisatie, te vergelijken met een school of omroep. Met name in de Vereniging voor christelijk wetenschappelijk onderwijs leefde dit beeld van bovenaf sterk. Maar het kan ook anders. De Vereniging wil aan deze discussie een bijdrage leveren door het laten organiseren van een bijeenkomst over de relatie tussen wetenschap en levensbeschouwing. VU podium kiest daarvoor een andere invalshoek dan die van de VU als christelijke organisatie. Wetenschappers, docenten en onderzoekers wordt de volgende vraag voorgelegd: Wanneer stuit u in uw werk op vragen van levensbeschouwelijke aard en hoe gaat u daarmee om? Die vraag gaat over wat specifiek is voor een universiteit: wetenschapsbeoefening. Het is een vraag naar de dagelijkse praktijk van onderwijs en onderzoek. Deze down-to earth benadering stemt overeen met de wens van het College van Decanen om de relatie wetenschap - levensbeschouwing meer praktisch gestalte te geven. Ze kan de discussie over de identiteit van de universiteit op een ander spoor zetten. Zaterdag 17 december uur AM- STERDAM Auditorium Vrije Universiteit De Boelelaan 1105 toegang gratis Meer informatie en reserveren: of bel Tracer 24 november 2005 Nieuws Onderwijs Onderzoek Patiëntenzorg Organisatie Mededelingen Vacatures

17 Bezoek de medische en verpleegkundige bibliotheek in het VUmc op locatie 0A1 (achteraan in de centrale hal) of in de medische faculteit op de vijfde etage. Openingstijden: maandag t/m donderdag van 9.00 tot uur en vrijdag van 9.00 tot uur. Telefoon (020) Web: Afscheid Na 32 dienstjaren bij de afdeling radiologie gaat Jan Boddeke, medisch administratief medewerker, gebruik maken van de FPU-regeling. Vrijdag 25 november 2005 zal de laatste werkdag voor Jan zijn. Wij zullen zijn aanwezigheid missen en wensen hem een fijne tijd tegemoet. Namens alle collega s. Afscheid Per 1 december a.s. zal Henk Hoogwerf, medewerker archief radiologie, VUmc verlaten en gebruikmaken van de FPU-regeling. Zijn laatste werkdag zal zijn vrijdag 25 november. Wij danken Henk voor zijn inzet en wensen hem een fijne tijd tegemoet. Namens alle collega s. Afscheid Dinsdag 29 november wordt onze laatste werkdag in VUmc. Joke Mollevanger zal na een dienstverband van bijna 25 jaar het sleutel en parkeerbeheer overdragen, en Wim van Erkelens na een dienstverband van 25 jaar binnen de schoonmaak en later binnen het FB hun werk afsluiten. U bent van harte welkom om op onze afscheidsreceptie die zal plaatsvinden op dinsdag 29 november a.s. vanaf uur in de Kuyp bij het restaurant. Bedankt! Op 27 oktober werd door onze collega s een afscheidsreceptie georganiseerd in verband met ons vertrek van de afdeling ergotherapie Graag willen wij een ieder die ons verraste met zijn / haar komst of door het sturen van een gezellige of leuke attentie via deze weg nogmaals hartelijk danken. Sjouck Bakker - Renema, Paula Geerts, Marian Velthuys Afscheid Het gaat er toch van komen: VUmc en Hans van der Vinden nemen afscheid van elkaar. Op 15 augustus 1961 trad een jonge Hans van der Vinden als leerling instrumentmaker in dienst bij het Scheikundig Laboratorium van de VU-faculteit scheikunde. Dat Hans en de VU het goed met elkaar konden vinden blijkt wel uit het feit dat hij pas op 1 december a.s., na maar liefst 44 jaar!, VU en VUmc achter zich laat. In al die jaren groeide Hans uit tot de kundige technicus binnen de afdeling fysica en medische technologie (FMT), zoals iedereen hem kent. Zijn specialiteiten: oogheelkundige apparatuur, microscopen, weegschalen/balansen. Om Hans te bedanken voor zijn jarenlange enthousiaste en vakkundige inzet voor VU en VUmc bieden wij Hans, zijn vrouw en kinderen, graag een receptie aan op: Donderdag 1 december 2005, van 15:30 uur tot 18:00 uur, de Waver Wij nodigen u van harte uit om deze hechte/trouwe relatie te vieren en Hans en zijn gezin uit te zwaaien op weg naar een nieuwe levensfase. prof.dr. R.M Heethaar, hoofd afdeling fysica en medische technologie 25 jaar Op 8 december is Peter de Groot 25 jaar werkzaam bij de dienst ergotherapie. Wij willen het behalen van deze mijlpaal een feestelijk tintje geven. Wij zouden het leuk vinden als je daarbij aanwezig bent. Je bent van harte uitgenodigd op 6 december van uur tot uur op de afdeling ergotherapie. Ruimte -1 Z 110. Anke Maasdam Afscheid drs. Ko van de Lagemaat neemt na twintig jaar afscheid als pastor/ geestelijk verzorger en centrum - supervisor afscheid van de dienst Pastoraat en geestelijke verzorging, PGV. De afscheidsreceptie wordt gehouden op donderdag 24 november vanaf in zaal De Waver. Op zondag 27 november is zijn laatste viering. Aanvang uur in de kapel van het VUmc. Cursus: hoe vind ik een speld in een hooiberg? Kom naar het Wegwijsuur van de medische bibliotheek! De bibliotheek biedt een schat aan publicaties in digitale en gedrukte vorm maar de weg erheen wijst zich niet altijd vanzelf. Daarom verzorgen wij elke week de éénurige minicursus Wegwijs in de medische bibliotheek. De cursus bestaat uit een computerdemo met uitleg en is speciaal voor artsen, verpleegkundigen, paramedici, onderzoekers, docenten en studenten die sneller publicaties willen vinden voor hun beroepspraktijk en studie. Aanmelden is niet nodig. Elke dinsdag van 12:30 tot 13:30. Locatie: medische faculteit, 5e verdieping, instructieruimte D-514. Startcursus Reference Manager Schrijft u een verslag, scriptie of onderzoek? Voor medewerkers en studenten van het VUmc, bewegingswetenschappen en tandheelkunde verzorgen wij korte startcursussen Reference Manager, software voor het efficiënt beheren en publiceren van literatuurverwijzingen. Met Reference Manager hebt u al uw gegevens zo op een rijtje. De 2-urige instructies worden gegeven in de medische faculteit, 5e verdieping, instructieruimte D-514. Aanmelden kan per ovv reference manager (in de onderwerpsregel) en uw afdeling of studiejaar. Cursusdata en info op onze website: > vakgebieden > geneeskunde > reference manager > cursus. Gastroenterology Vanaf 16 november is het toptijdschrift Gastroenterology elektronisch beschikbaar via onze website op Elseviers Science Direct. Er hoeven geen passwords of logins meer opgegeven te worden. > e-journals > Gastroenterology. BioMed Central, publiceren in een open access omgeving Na een hapering van enkele maanden is het VU / VUmc membership voor BioMed Central vernieuwd. BioMed Central (BMC) is een jonge, commerciële uitgever van wetenschappelijke tijdschriften en andere informatie op biomedisch gebied, die een belangrijke rol speelt in het streven naar een open toegang tot de resultaten van wetenschappelijk onderzoek. Omdat de bibliotheek dit open publiceermodel helpt te bevorderen, hebben wij specifiek voor (kandidaat-)auteurs binnen het VUmc de author fee voorgefinancierd tot een maximum van 16 artikelen in het komende jaar. Voor meer informatie over de voordelen van publiceren op BMC kunt u kijken op de website: Nieuwe e-journals Er zitten weer veel nieuwe elektronische tijdschriften in onze collectie! Van uitgever Mary Ann Liebert hebben we er diverse mooie titels bij, zoals Human Gene Therapy, Journal of Gynecologic Surgery, Journal of Palliative Medicine, Obesity Management, Thyroid, en vele andere. Deze titels zijn te vinden in onze lijst e- Journals: > e-journals. De artikelen erin zijn ook via de VU-link toegankelijk in databases als PubMed, Embase en Web of Science. VU-link Ontdek de voordelen van de VU-link! Om het makkelijk te maken de fulltext van uw referenties te vinden, is de VU-link in verschillende elektronische bestanden (zoals PubMed en Web of Science) beschikbaar mits u die benadert via onze website! Om bijvoorbeeld de VU-link in PubMed gepresenteerd te krijgen, gebruikt u de speciale link die te vinden is via > e-resources. Zoek op PubMed en volg de link. Elke referentie die u vervolgens in PubMed vindt, krijgt dan een extra icoon met het VUlogo. Als u daarop klikt, verschijnt er een scherm dat u zegt wáár u de fulltext van de referentie kunt vinden: soms is deze elektronisch beschikbaar, soms op papier en zo niet dan kunt u de fulltext eventueel bij ons bestellen door te klikken op order this document via IBL. Daarnaast worden er nog meer mogelijkheden getoond om naar fulltext te zoeken. Meer informatie over de VU-link vindt u hier: > digitale diensten > VU-Link. Voor inhoudelijke vragen en adviezen kunt u contact opnemen met medisch informatiespecialisten. Ingrid Riphagen (020-59) 85260; tracer: *97 337; Hans Ket (020-44) 42523; Introductie nieuwe medewerkers Op donderdag 1 december vindt de maandelijkse introductie voor nieuwe medewerkers plaats. Het algemene gedeelte start in de projectiezaal van het audiovisueel centrum (AVC), receptie Q in de polikliniek, om uur. Verzamelen om 9.30 uur bij restaurant Vermaat in de hoofdhal van het ziekenhuis. Ook stagiaires en anderen die tijdelijk (drie maanden of langer), in het VU medisch centrum werken, zijn welkom. Als u wilt deelnemen aan de introductie en geen persoonlijke uitnodiging heeft ontvangen, kunt u contact opnemen met de dienst communicatie, tst Na de lunch is er een introductie bestemd voor verpleegkundigen. Deze start om uur en wordt om uur afgesloten met een rondleiding door het gastenverblijf. Verzamelen rond uur in DeKuyp. Ook medici en beroepsbeoefenaren die (tijdelijk) bij het VU medisch centrum in dienst treden, kunnen in de middaguren een vervolgintroductie bijwonen. Deze vindt plaats in vergaderzaal 6 Z 194 van tot uur. U kunt zich hiervoor inschrijven bij het secretariaat bureau medische zaken, tst / Primeur! Het team banqueting organiseert voor u een kerstontbijt of kerstlunch. Speciaal voor deze gelegenheid is de Waverzaal in een kerstsfeer omgetoverd In de week 50 en 51 (maandag t/m vrijdag) kunt u samen met uw collega s (minimaal 15 personen) even ontsnappen aan de werkdruk en genieten van een geheel verzorgd kerstontbijt of kerstlunch. Deze unieke kans kost u slechts 12,50 of 17,50 per persoon, wees er snel bij. Inschrijving via het servicepunt fb per of telefonisch op nummer Hulpsinterklazen Elk jaar organiseert het team pedagogisch werk van het VU medisch centrum een echt Sinteklaasfeest voor de opgenomen kinderen in de kinderkliniek. Verder komt elk jaar de Stadssinterklaas langs als hij is aangekomen in Amsterdam. De kinderafdelingen van VU medisch centrum hebben het dringende verzoek aan alle hulpsinterklazen om geen bezoek te brengen aan de kinderen in de kliniek. Soms worden verpleegeenheden van de kinderkliniek rond Sinterklaastijd ineens verrast met vreemde Sinterklazen, dit wekt veel verwarring bij kinderen en personeel. Dus: alle goed bedoelde bezoekjes van hulpsinterklazen, liever niet... Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met S.Snel, leidinggevende pedagogisch werk. Vervallen van de kas Tot onze spijt zal met ingang van 1 december 2005 de postbank stoppen met de exploitatie van haar kantoor in de hoofdhal van het VUmc. De hoofdhal wordt vanaf die datum ingrijpend verbouwd. De Fa. Vermaat zal in de nieuwe boekwinkel (Readshop) een postservicepunt inrichten. U kunt daar terecht voor: - Postzegels, briefkaarten en adreswijzigingskaarten; - Aannemen en frankeren van briefpost, pakketten en braillepost; - Aannemen van aangetekende post; - Aannemen van frankeermachinepost; - Aannemen van briefpost en pakjes tot 2 kg naar het buitenland; - Uitreiken van post(pakketten); - Strippenkaarten/abonnementen; - (Mobiele) telefoonkaarten; - Boncadeau. Voor alle duidelijkheid: kashandelingen (stortingen, opname etc.) komen vanaf december te vervallen. Kasvoorschotten worden na de sluiting van het postagentschap tijdelijk alleen door middel van bankoverschrijvingen overgemaakt, hiervoor zal de huidige procedure aangepast worden. In de komende maanden wordt er gezocht naar een oplossing om in de toekomst beperkte kashandelingen uit te blijven voeren. De geldautomaat voor het ziekenhuis blijft bestaan evenals de chipknip-oplaadpunten in de hoofdhal van ziekenhuis en polikliniek. De veranderingen op het servicepunt van het facilitair bedrijf per 1 december 2005 zijn de volgende: - De borg van de medewerkers passen wordt verhoogd naar 20,= - Resterend saldo wordt niet meer uitbetaald. Zorg dat uw pas leeg is bij inlevering. - Er vindt geen verkoop meer plaats van kopieerkaarten. - De borg van de parkeerpas (zoals wisselpassen, passen voor buitenterrein polikliniek) wordt verhoogd naar 20, Bovenstaande maatregelen zijn noodzakelijk om de kashandelingen te minimaliseren om uiteindelijk tot een kasloos servicepunt te komen. Wijziging onderhoud Medec wand-gasafnamepunten Het facilitair bedrijf (FB) en de afdeling fysica en medische technologie (FMT) zijn overeengekomen dat het technisch support en beheer van de Medec wand-gasafnamepunten voor zuurstof, perslucht, vacuüm en lachgas uitgevoerd gaat worden door FMT. De verwachting is dat de decentrale support organisatie van FMT direkter kan inspelen op storingen en op wensen van de klanten bij planmatig onderhoud. De storingsafhandeling van de gasafnamepunten binnen normale werktijden wordt sinds 7 november j.l. uitgevoerd door FMT. Storingen buiten normale werktijden blijven afgehandeld worden door het FB. In het onderstaande overzicht treft u gedetailleerde informatie over de storingsafhandeling. Het planmatig onderhoud gaat met ingang van 2006 door FMT uitgevoerd worden. Het onderhoudsinterval voor de gasafnamepunten bedraagt 3 jaar. Zodra planmatig onderhoud binnen uw afdeling aan de orde is zullen technici van FMT u tijdig benaderen voor overleg over planning en uitvoering. FMT support, J.Huisman en L. Zwarekant Storingsmelding Medec wand-gasafnamepunten Ingangsdatum: 7 november 2005 Binnen normale werkuren (8.00 tot 16.30) Binnen normale werkuren kunnen storingen aan Medec wand-gasafnamepunten gemeld worden aan de afdeling FMT op onderstaande tracers en telefoonnummers: OK s en verkoever *98237 of *98000 tst (FMT-IC/OK) ICVI, ICVC, en MICV *98241 tst (FMT-IC/OK) EHH en CCU *98242 tst (FMT-IC/OK) INEO en IKIN *98284 tst (FMT-IC/OK) Overige afdelingen: *98238 tst (FMT-ISC) *98009 tst (FMT-ISC) Buiten normale werkuren in spoed eisende situaties Alle afdelingen tst (FB) Voor een snelle storingsafhandeling zijn de volgende gegevens belangrijk: naam melder, afdeling, soort afnamepunt (zuurstof, vacuum, lachgas of perslucht), uitvoering afnamepunt (rond, rechthoekig), ruimtenummer, aard van het defect. Verhuizing flexbureau 29 november verhuist het flexbureau van de hoofdhal naar het tijdelijke onderkomen 0 C 83. Die dag, 29 november zal het flexbureau gesloten zijn. Via de mail kunt u eventuele aanvragen uitzetten. Een van onze medewerkers zal deze bekijken en verwerken. Woensdag 30 november is het flexbureau weer geopend. Diny Lanser, Tracer 24 november 2005 Nieuws Onderwijs Onderzoek Patiëntenzorg Organisatie Mededelingen Vacatures 13

18 DE TAS VAN Peter de Haan secretaris medisch ethische commissie Wat er in mijn tas zit? Eens even kijken... O ja, dit is misschien wel interessant, zegt Peter de Haan enthousiast. Uit zijn tas haalt hij een ingelijste wereldkaart. Heb ik laatst gekocht, leuk hè. De kaart is afkomstig uit de Winkler Prins van 1950 en geeft de breuklijnen en aardbevingsgebieden aan. Ik heb dit gekocht omdat het de wereld voorstelt, met als middelpunt De Bilt. Dat komt natuurlijk omdat daar het KNMI is gevestigd, maar ik kom uit dat dorpje. Ik wilde altijd, dat ik in een grote stad geboren was, zoals Amsterdam of Utrecht, omdat iedereen dan weet wat je bedoelt als je zei waar je vandaan komt. Ik hang deze plaat op boven mijn bureau, omdat ik dan het gevoel heb dat De Bilt bijna net zo belangrijk is als Amsterdam! De wereldkaart wordt gevolgd door een uitnodiging. We hebben vanavond een bijeenkomst van alumni van de Universiteit Utrecht. Daar heb ik gestudeerd. De spreker is een voormalig directeur van het KNMI en hij zal het een en ander over klimaatveranderingen uitleggen. Uit zijn tas komt ook een cursusboek Spaans te voorschijn. Ja, ik volg die cursus al drie jaar, want ik ben van plan om in 2007 naar Bolivia te gaan. Drie jaar geleden is mijn dochter een half jaar bij een Boliviaans gastgezin geweest en ze heeft nog steeds contact met die familie. In Bolivia spreken ze geen engels en je wilt je daar toch wel een beetje verstaanbaar kunnen maken. Soms studeer ik tussen de middag nog een halfuurtje op het werk, daarom zit dat boek in mijn tas. Met de kerstdagen komt een van de dochters vanuit Bolivia bij ons logeren, dus dan heb ik de kans om goed te oefenen. Tot slot vist hij ook nog een bakje met Weerribben yoghurt uit zijn tas. Waarom niet gewoon yoghurt uit de personeelskantine? Tja, deze is ecologisch en gewoon veel lekkerder; zacht en ik heb zelf stukjes appel erin gedaan. Ik heb lang moeten zoeken maar twee weken geleden heb ik een winkel ontdekt waar ze dit verkopen. Nu neem ik elke dag mijn eigen yoghurt mee. Sterre Houweling Naast het werk Werken is leuk, maar activiteiten naast het werk zijn soms nog veel leuker. Deze keer Onno Takx, coördinator traumacentrum en naast het werk trompettist. Het kan raar lopen. Je hebt 25 jaar geen trompet gespeeld, maar voor je het weet, speel je met het Symfonie Orkest Haerlem in Berlijn en wordt er een cd opgenomen. Het overkwam Onno Takx begin juni van dit jaar. Ik ben met muziek begonnen zoals zoveel kinderen. Eerst algemene muzikale vorming, daarna kies je een instrument, in mijn geval de trompet. Ik was tien en had er niet heel veel ideeën bij. Ik vond het vooral een leuk instrument omdat je het overal bovenuit hoort. Hij stopte op zijn zestiende met spelen omdat er een andere passie op zijn pad kwam: tennis. Ik speelde vrij hoog en de tijd ontbrak om tennis en trompet te combineren. Het werd tennis. Een verstandige keuze zo bleek, want Onno deed een aantal keren succesvol mee aan de Nederlandse jeugdkampioenschappen. Een blessure maakte een einde aan zijn tennisaspiraties. Wat rest is tennis op recreatief niveau. Muziekschool Daardoor kwam een paar jaar geleden de trompet opnieuw in beeld. Ik ging met mijn kinderen naar de open dag van de muziekschool. Daar was ook een trompetlerares. Zij vroeg mij om wat te blazen en van het een kwam het ander. Ik ging op les en speelde zo nu en dan tijdens optredens van de muziekschool. Tot mijn grote verbazing kwam ik eind februari 2005 via mijn lerares in contact met het Symfonie Orkest Haerlem. Zij vroegen of ik als gast-trompettist mee wilde spelen met drie concerten in Berlijn. En dus vertrok Onno met een groep van vijftig muzikanten naar Berlijn. Hij had nog nooit in een orkest gespeeld. Het was een bijzondere ervaring. Voorafgaand heb ik veel geoefend en tijdens repetities het orkest en de dirigent leren kennen. We hebben in vier dagen, drie concerten gegeven. We spelen klassieke symfonieën van bekende componisten: Schubert, Mozart en Beethoven. Ik ben in korte tijd meegezogen in het orkest. Het is mooi om te zien dat je zo snel met z n allen steeds betere muziek gaat maken. Dat is ook mijn drijfveer, kijken of je steeds een stapje verder kunt komen. De samenwerking met de dirigent is essentieel. Zijn aanwijzingen zijn bepalend: wanneer val je in, hoe hard speel je, hoe zorg je dat je in hetzelfde ritme speelt, wanneer kun je een accent aanbrengen door harder te spelen of juist zachter. Spelen in een orkest is teamwork met de dirigent als leidinggevende. Parallel Is er een parallel te trekken tussen trompet spelen en zijn werk als coördinator van het traumacentrum? De neiging om je te blijven ontwikkelen en te kijken of je kunt groeien, heb ik in mijn werk ook. In die zin vind ik mezelf wel ambitieus. Wat kun je uit jezelf halen, hoe kun je je verder verbeteren, dat zijn voor mij leidende vragen. Verder vind ik het leuk om samen te werken, dat zie ik in het orkest ook. Ik wil het samen doen, maar wel met een eigen bijdrage. Een pure solist ben ik niet. Blijft het bij klassieke muziek? Voorlopig wel, ik heb pas weer meegespeeld in een serie najaarsconcerten met het symfonieorkest Haerlem. Maar ik kan me voorstellen dat jazz ook heel leuk is. EK Samen, maar wel met een eigen bijdrage Lorenzo De telefooncentrale Medewerkers van de telefooncentrale krijgen af en toe wel heel lastige vragen voorgeschoteld. De telefonisten verzamelen de meest opvallende gesprekken. Trring! VU medisch centrum, goedemiddag. Schikt het wel dat ik bel? Ik hoop dat het gelegen komt. 14 Tracer 24 november 2005 Nieuws Onderwijs Onderzoek Patiëntenzorg Organisatie Mededelingen Vacatures

Kwaliteitszorg. Test jezelf.

Kwaliteitszorg. Test jezelf. Kwaliteitszorg. Test jezelf. Pagina 1 Weet jij hoe je je deskundigheid of die van je collega s kunt bevorderen of professionaliseren? Kun je goed samenwerken? Kun je kwaliteitszorg leveren? Doe de testjes

Nadere informatie

is er voor u! plannen voor 2015 1

is er voor u! plannen voor 2015 1 is er voor u! plannen voor 2015 1 Welkom bij de Eik! In 2014 was het alweer 10 jaar geleden dat de Eik haar deuren opende. In de prachtige omgeving van landgoed Eikenburg met een prettige, warm aandoende

Nadere informatie

Verpleegkundige in opleiding

Verpleegkundige in opleiding Volg je hart, gebruik je hoofd Verpleegkundige in opleiding Opleiding verpleegkunde Zoek je zinvol werk en wil je graag voor mensen zorgen? Word dan verpleegkundige! Kom naar VUmc. Wij zijn je ideale partner

Nadere informatie

Polikliniek familiaire tumoren. voor patiënten met familiaire belasting voor borst- en / of eierstokkanker

Polikliniek familiaire tumoren. voor patiënten met familiaire belasting voor borst- en / of eierstokkanker Polikliniek familiaire tumoren voor patiënten met familiaire belasting voor borst- en / of eierstokkanker Inleiding U bent doorverwezen naar de polikliniek familiaire tumoren van het UMC Utrecht, Cancer

Nadere informatie

MedPsych Center (MPC) Voor klinische patiënten

MedPsych Center (MPC) Voor klinische patiënten MedPsych Center (MPC) Voor klinische patiënten Brengt medische en psychische kennis samen MedPsych Center (MPC) voor klinische patiënten 1. Welkom 3 2. Voor welke patiënten is de MPU bedoeld? 3 3. Wachtlijst

Nadere informatie

Een niet vrijwillige opname in het verpleeghuis

Een niet vrijwillige opname in het verpleeghuis Een niet vrijwillige opname in het verpleeghuis Ouderen Een niet vrijwillige opname in het verpleeghuis Introductie Op dit moment is uw dementerend familielid in behandeling bij Mondriaan Ouderen van Mondriaan.

Nadere informatie

dagopname op de afdeling dagbehandeling

dagopname op de afdeling dagbehandeling patiënteninformatie dagopname op de afdeling dagbehandeling In overleg met uw arts heeft u besloten tot opname op de afdeling Dagbehandeling in het Onze lieve Vrouwe Gasthuis (OLVG). Op de afdeling Dagbehandeling

Nadere informatie

POP polikliniek. voor vrouwen vóór, tijdens en na de zwangerschap. Wat moet u echt weten! We kijken samen hoe we u kunnen helpen.

POP polikliniek. voor vrouwen vóór, tijdens en na de zwangerschap. Wat moet u echt weten! We kijken samen hoe we u kunnen helpen. POP polikliniek voor vrouwen vóór, tijdens en na de zwangerschap U heeft een afspraak op de POP-poli. Dit betekent Psychiatrie, Obstetrie (verloskunde) en Pediatrie (kindergeneeskunde). In de POP polikliniek

Nadere informatie

Patiëntinformatie TES

Patiëntinformatie TES Patiëntinformatie TES Datum: 6 november 2013 Onderwerp: Proefpersoneninformatie Geachte heer / mevrouw, U bent gevraagd om mee te doen aan een onderzoek naar de behoefte aan ondersteuning bij zorgen over

Nadere informatie

Post-hbo opleiding seksuologie

Post-hbo opleiding seksuologie Post-hbo opleiding seksuologie mensenkennis Plezierige overdracht, de docent spreekt uit ervaring en brengt veiligheid en openheid in de groep door haar respectvolle wijze van benaderen. Top! Post-hbo

Nadere informatie

dagbehandeling bij kinderen

dagbehandeling bij kinderen patiënteninformatie dagbehandeling bij kinderen Binnenkort wordt uw kind voor een behandeling of ingreep opgenomen op afdellng Dagbehandeling, locatie F1. Wat kunt u thuis doen om uw kind voor te bereiden

Nadere informatie

Bewustwording drinkgedrag

Bewustwording drinkgedrag School: Bedrijf: Titel project: 1. De opdracht Opdrachtgever Cardioloog, dhr. Eelko Ronner, hoofdonderzoeker verbonden aan Renier de Graaf Groep. Situatie Hart- en vaatziekten zijn een belangrijke doodsoorzaak

Nadere informatie

Verslag onderzoek UvA-senioren

Verslag onderzoek UvA-senioren Verslag onderzoek UvA-senioren 1. Inleiding De Kring UvA-senioren heeft een enquête gehouden onder haar leden. Met deze enquête is onderzocht hoe de leden de activiteiten ervaren, wat ze van de Uitdienstbode

Nadere informatie

Nieuwsbrief 6, maart 2011

Nieuwsbrief 6, maart 2011 Postbus 3364 3502 GJ Utrecht Telefoon: 030 22 99 922 Nieuwsbrief 6, maart 2011 Steeds beter op de kaart Na de presentatie van de glossy in september is er weer genoeg gebeurd. In de gemeente Lopik is in

Nadere informatie

De arts-onderzoekers van morgen

De arts-onderzoekers van morgen Erasmus MC De arts-onderzoekers van morgen Junior Med School 2017 2018 De artsonderzoekers van morgen Junior Med School 2017 2018 Het programma Dit programma loopt parallel aan VWO-5 en -6 en bestaat uit

Nadere informatie

Polikliniek maag-darmlever

Polikliniek maag-darmlever Polikliniek maag-darmlever (MDL) Binnenkort heeft u een afspraak op de polikliniek Maag-, Darm- en Leverziekten (MDL) van Rijnstate. In deze folder vindt u informatie over de gang van zaken op de polikliniek

Nadere informatie

Máxima Medisch Centrum (g)een gewoon bedrijf. 11 april 2013 Welkom VOC

Máxima Medisch Centrum (g)een gewoon bedrijf. 11 april 2013 Welkom VOC Máxima Medisch Centrum (g)een gewoon bedrijf 11 april 2013 Welkom VOC Hoogwaardige en persoonlijke patiëntenzorg Máxima Medisch Centrum: het grootste ziekenhuis in Zuidoost-Brabant Ruim 3.300 medewerkers,

Nadere informatie

Postmaster opleiding systeemtherapeut

Postmaster opleiding systeemtherapeut Postmaster opleiding systeemtherapeut mensenkennis In de context met cliënten, gezinnen en kinderen was dit leerzaam en direct bruikbaar in mijn werk. evaluatie deelnemer Postmaster opleiding systeemtherapeut

Nadere informatie

dagopname op de afdeling Dagbehandeling

dagopname op de afdeling Dagbehandeling patiënteninformatie dagopname op de afdeling Dagbehandeling In overleg met uw arts heeft u besloten tot opname op de afdeling Dagbehandeling in het Onze lieve Vrouwe Gasthuis (OLVG). Op de afdeling Dagbehandeling

Nadere informatie

Brijder Verslavingszorg Hoofddorp

Brijder Verslavingszorg Hoofddorp Ons Team Ons team is zeer divers. We bestaan uit het secretariaat, psychologen, maatschappelijk werkers, sociaal psychiatrisch verpleegkundigen, cognitief gedragstherapeutisch werkers, ervaringsdeskundigen,

Nadere informatie

Generalistisch werkende artsen palliatieve geneeskunde in en vanuit het ziekenhuis. Jan Lavrijsen Maaike Veldhuizen Marlie Spijkers

Generalistisch werkende artsen palliatieve geneeskunde in en vanuit het ziekenhuis. Jan Lavrijsen Maaike Veldhuizen Marlie Spijkers Generalistisch werkende artsen palliatieve geneeskunde in en vanuit het ziekenhuis Jan Lavrijsen Maaike Veldhuizen Marlie Spijkers Disclosure belangen sprekers (potentiële) belangenverstrengeling Voor

Nadere informatie

Zwanger, bevallen en je baby. Cursusaanbod

Zwanger, bevallen en je baby. Cursusaanbod Zwanger, bevallen en je baby Cursusaanbod Zwanger, bevallen en je baby Gefeliciteerd met je zwangerschap. Als je zwanger bent verandert er veel in je lichaam, maar ook in je leven. Het is een leuke en

Nadere informatie

Patiëntenrechten en kinderen

Patiëntenrechten en kinderen Patiëntenrechten en kinderen 2 Wanneer uw kind in CWZ wordt behandeld, vertrouwt u de zorg voor uw kind toe aan een arts of een andere deskundige. Kinderen worden in CWZ zoveel mogelijk betrokken bij zaken

Nadere informatie

Medisch-wetenschappelijk onderzoek Algemene informatie voor de proefpersoon

Medisch-wetenschappelijk onderzoek Algemene informatie voor de proefpersoon Uitgave Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Postadres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag Bezoekadres Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag Telefoon (070) 340 79 11 Informatie Voor informatie en vragen

Nadere informatie

Publieksverslag CQ-index 2015

Publieksverslag CQ-index 2015 Publieksverslag CQ-index 2015 Datum 19-10-2015 De NFU heeft, net als de afgelopen twee jaar, een patiëntenonderzoek gehouden in de acht universitair medische centra (umc s). In totaal zijn 103.000 patiënten

Nadere informatie

NTERVIEW. In Bedrijf.Bite Coaching, loopbaan & studiekeuze. Doen waar je goed in bent

NTERVIEW. In Bedrijf.Bite Coaching, loopbaan & studiekeuze. Doen waar je goed in bent NTERVIEW In Bedrijf.Bite Coaching, loopbaan & studiekeuze Doen waar je goed in bent Ieder mens moet regelmatig keuzes maken. Dat begint al met de keuze voor een bepaalde school, een studie of een opleiding.

Nadere informatie

Regionaal Instituut voor Dyslexie

Regionaal Instituut voor Dyslexie Dyslexie Voorwaarden vergoede dyslexiezorg Waarom kiezen voor het Regionaal Instituut voor Dyslexie? Van aanmelding tot en met behandeling Regionaal Instituut voor Dyslexie Dyslexie Waarom het Regionaal

Nadere informatie

UMC St Radboud. Mindfulness voor mensen met MS

UMC St Radboud. Mindfulness voor mensen met MS UMC St Radboud Mindfulness voor mensen met MS Patiënteninformatie De diagnose MS is ingrijpend voor u en uw omgeving. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat bij ziekte angst, depressie en andere psychologische

Nadere informatie

Informatiefolder. ParC Dagcentrum

Informatiefolder. ParC Dagcentrum Informatiefolder ParC Dagcentrum Achtergrond Het Parkinson Centrum Nijmegen (ParC) is een onderdeel van het Radboud Universitair Medisch Centrum te Nijmegen. Het ParC wil de kwaliteit van leven voor de

Nadere informatie

Depressie tijdens de zwangerschap uit de taboesfeer

Depressie tijdens de zwangerschap uit de taboesfeer Depressie tijdens de zwangerschap uit de taboesfeer Depressie en angstklachten tijdens de zwangerschap komen regelmatig voor. Toch wordt dit onderwerp nog vaak als taboe ervaren en is niet duidelijk welke

Nadere informatie

Wat vraag ik aan mijn arts?

Wat vraag ik aan mijn arts? Wat vraag ik aan mijn arts? Tips voor in de spreekkamer www.nwz.nl Inhoud Tijdens het consult 3 Uw voorbereiding 3 Informatie die u kunt geven aan uw arts 4 Vragen over het onderzoek 5 Vragen over behandeling,

Nadere informatie

Polikliniek Psychiatrie

Polikliniek Psychiatrie Polikliniek Psychiatrie U bent door uw arts verwezen naar de polikliniek Psychiatrie, onderdeel van de Zorgeenheid Psychiatrie/PMU van Rijnstate. Deze folder beschrijft wie deel uitmaakt van het behandelteam

Nadere informatie

Het CCE biedt scholing voor zorgprofessionals

Het CCE biedt scholing voor zorgprofessionals Scholing en training 2016 Het CCE biedt scholing voor zorgprofessionals die werken met cliënten met ernstig en aanhoudend probleemgedrag. De cliënten bij wie wij betrokken zijn, hebben een stoornis of

Nadere informatie

De OZG, ons ziekenhuis. met elkaar, respectvol, gastvrij

De OZG, ons ziekenhuis. met elkaar, respectvol, gastvrij De OZG, ons ziekenhuis met elkaar, respectvol, gastvrij De OZG, óns ziekenhuis De eerste keer dat ik binnenkwam bij de Ommelander Ziekenhuis Groep in 2011 voelde dat voor mij als binnenlopen in een huis

Nadere informatie

NFU-master. Kwaliteit en Veiligheid in de Patiëntenzorg

NFU-master. Kwaliteit en Veiligheid in de Patiëntenzorg NFU-master Kwaliteit en Veiligheid in de Patiëntenzorg 2016-2018 De master Kwaliteit en Veiligheid in de Patiëntenzorg De zorg heeft initiatiefnemers en leiders in kwaliteit en veiligheid van zorg nodig.

Nadere informatie

Wetenschappelijke stage in het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis (SLAZ) voor geneeskunde studenten van het VUmc

Wetenschappelijke stage in het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis (SLAZ) voor geneeskunde studenten van het VUmc Wetenschappelijke stage in het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis (SLAZ) voor geneeskunde studenten van het VUmc Inleiding De wetenschappelijke stage duurt 14 weken en vindt bij voorkeur plaats in het derde

Nadere informatie

Hart voor je patiënt, goed in je vak, trots op je werk

Hart voor je patiënt, goed in je vak, trots op je werk Visie Verpleging & Verzorging VUmc 2015 Preventie Zorg plannen Pro-actief State-of-the-art zorg Samen Zorg uitvoeren Gezamenlijk verant wo or de lijk Screening & diagnostiek Efficiënt Zinvolle ontmoeting

Nadere informatie

Medischwetenschappelijk. onderzoek. Algemene informatie voor de proefpersoon

Medischwetenschappelijk. onderzoek. Algemene informatie voor de proefpersoon Medischwetenschappelijk onderzoek Algemene informatie voor de proefpersoon Inhoud Inleiding 5 Medisch-wetenschappelijk onderzoek 6 Wat is medisch-wetenschappelijk onderzoek? Wat zijn proefpersonen? Wie

Nadere informatie

Poliklinische behandeling

Poliklinische behandeling Poliklinische behandeling Ouderen Poliklinische behandeling Introductie Mondriaan Ouderen is een onderdeel van Mondriaan. We verlenen hulp aan mensen van 65 jaar en ouder, die behoefte hebben aan behandeling,

Nadere informatie

Juni 2015. Interview Jeannette van Capelleveen. Regiotour KNOV-Bestuur

Juni 2015. Interview Jeannette van Capelleveen. Regiotour KNOV-Bestuur Juni 2015 Interview Jeannette van Capelleveen Het Tijdschrift voor Verloskundigen is in april vernieuwd en de klinisch verloskundigen hadden de eer om in het eerste nummer een hoofdrol te spelen. In diverse

Nadere informatie

Samen komen we verder. Draag bij aan onderzoek naar kanker, steun stichting VUmc CCA

Samen komen we verder. Draag bij aan onderzoek naar kanker, steun stichting VUmc CCA Samen komen we verder Draag bij aan onderzoek naar kanker, steun stichting VUmc CCA Uw bijdrage zorgt voor vooruitgang Juan Garcia, onderzoeker bij VUmc CCA: Ik studeerde geneeskunde omdat ik mensen wilde

Nadere informatie

Opname op de afdeling interne geneeskunde

Opname op de afdeling interne geneeskunde Opname op de afdeling interne geneeskunde De internist vond het nodig om u op te nemen en heeft dat met u besproken. Tijdens een opname gebeurt er veel en er komen heel wat mensen bij u langs. Een opname

Nadere informatie

Opname op de longafdeling

Opname op de longafdeling Opname op de longafdeling De longarts vond het nodig om u op te nemen. Tijdens een opname gebeurt er veel en er komen heel wat mensen bij u langs. Een opname is meestal niet prettig: u voelt zich niet

Nadere informatie

NL [BASICS PIF en IC wilsbekwaam Isala versie 2.0 dd ]

NL [BASICS PIF en IC wilsbekwaam Isala versie 2.0 dd ] BASICS: Basilar Artery International Cooperation Study Een gerandomiseerd onderzoek naar de veiligheid en effectiviteit van de lokale intra-arteriële behandeling na intraveneuze trombolyse bij een acute

Nadere informatie

Een klacht Laat het ons weten.

Een klacht Laat het ons weten. Een klacht Laat het ons weten www.nwz.nl Inhoud Mogelijkheden om uw klacht in te dienen 3 De kortste weg 3 De klachtenfunctionaris 4 Patiënten Klachtencommissie 5 Aansprakelijkstelling 7 Externe instanties

Nadere informatie

Serviceconcept. Presentatie. Onze Lieve Vrouwe Gasthuis Amsterdam

Serviceconcept. Presentatie. Onze Lieve Vrouwe Gasthuis Amsterdam Serviceconcept ZORGVISIE PERSBERICHT 17 maart 2010 Het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis (OLVG) in Amsterdam is een van de eerste ziekenhuizen in Nederland die met grote regelmaat mysteryguests gaat inzetten

Nadere informatie

Met subsidie en ontvangen stagevergoedingen financiert de SBOH sinds 1989 de huisartsopleiding en

Met subsidie en ontvangen stagevergoedingen financiert de SBOH sinds 1989 de huisartsopleiding en BOH in Beeld 2013 waar de sboh voor staat Met subsidie en ontvangen stagevergoedingen financiert de SBOH sinds 1989 de huisartsopleiding en sinds 2007 de opleiding tot specialist ouderen geneeskunde. De

Nadere informatie

Centrum Lichaam, Geest en Gezondheid

Centrum Lichaam, Geest en Gezondheid Centrum Lichaam, Geest en Gezondheid Onderzoek, diagnostiek en behandeling bij: Verklaarde- en onverklaarde lichamelijke klachten gecombineerd met psychische klachten Informatie voor patiënten Lichamelijke

Nadere informatie

Rode Kruis ziekenhuis. Patiënteninformatie. Opname op de longafdeling. rkz.nl

Rode Kruis ziekenhuis. Patiënteninformatie. Opname op de longafdeling. rkz.nl Patiënteninformatie Opname op de longafdeling rkz.nl De longarts vond het nodig om u op te nemen. Tijdens een opname gebeurt er veel en er komen heel wat mensen bij u langs. Een opname is meestal niet

Nadere informatie

Verpleegkundige opleiding Niveau 4

Verpleegkundige opleiding Niveau 4 Verpleegkundige opleiding Niveau 4 Verpleegkundige opleiding Welkom We willen je van harte uitnodigen om student verpleegkundige te worden in het St. Antonius Ziekenhuis, locatie Nieuwegein en Utrecht.

Nadere informatie

Visie Preall Auteur: Kerngroep/MR januari 2016 Definitief 1.0

Visie Preall Auteur: Kerngroep/MR januari 2016 Definitief 1.0 Visie op integrale geboortezorg in Almere Aanleiding Met het verschijnen van het Stuurgroep rapport Een goed begin is de organisatie van de verloskundige zorg in Nederland in de aandacht komen te staan.

Nadere informatie

LICHTE COGNITIEVE STOORNISSEN

LICHTE COGNITIEVE STOORNISSEN LICHTE COGNITIEVE STOORNISSEN Wel of geen diagnostiek? Wel of geen diagnose? BrainAgingMonitor Hoe oud is jouw brein? Donderdag 26 april 2012 www.brainagingmonitor.nl Toelichting PAO Heyendael organiseert

Nadere informatie

Onderzoek Alcohol en Zwangerschap

Onderzoek Alcohol en Zwangerschap Onderzoek Alcohol en Zwangerschap Mei 2011 - Nieuwsbrief Nr 2 Beste verloskundige en assistente, Dit is de tweede nieuwsbrief over het onderzoek Alcohol en Zwangerschap van het Nederlands Instituut voor

Nadere informatie

Angst de baas voor 55+

Angst de baas voor 55+ Angst de baas voor 55+ Ouderen Angst de baas voor 55+ Introductie Ben ik mijn angst de baas? Ieder mens is wel eens bang. Gelukkig maar, want angst kan mensen waarschuwen voor gevaar. Angst is pas een

Nadere informatie

Polikliniek Heelkunde

Polikliniek Heelkunde Polikliniek Heelkunde U bent verwezen naar de polikliniek Heelkunde van het Radboudumc. Bijzonderheden over de gang van zaken worden in deze folder beschreven. Als u na het lezen nog vragen heeft kunt

Nadere informatie

Welkom op de dagbehandeling Interne geneeskunde. www.nwz.nl

Welkom op de dagbehandeling Interne geneeskunde. www.nwz.nl Welkom op de dagbehandeling Interne geneeskunde www.nwz.nl Inhoud Wat kunt u verwachten op de dagbehandeling interne geneeskunde? 3 Uw afspraak 4 Uw voorbereiding 4 Dag van het onderzoek of de behandeling

Nadere informatie

Een klacht. Laat het ons weten. mca.nl

Een klacht. Laat het ons weten. mca.nl Een klacht Laat het ons weten mca.nl Inhoudsopgave Mogelijkheden om uw klacht in te dienen 3 De kortste weg 3 De klachtenfunctionaris 4 Patiënten Klachtencommissie 5 Aansprakelijkstelling 6 Externe instanties

Nadere informatie

Onder een klacht verstaat het UMC Utrecht een uiting van onvrede over de kwaliteit van zorg, behandeling of dienstverlening.

Onder een klacht verstaat het UMC Utrecht een uiting van onvrede over de kwaliteit van zorg, behandeling of dienstverlening. Jaarverslag klachten 2010 Patiëntenservice Onder een klacht verstaat het UMC Utrecht een uiting van onvrede over de kwaliteit van zorg, behandeling of dienstverlening. Totaal aantal klachten, meldingen

Nadere informatie

Niet reanimeren en andere behandelbeperkingen

Niet reanimeren en andere behandelbeperkingen Niet reanimeren en andere behandelbeperkingen In deze folder leest u over de behandelbeperkingen die u kunt afspreken met uw arts. Bekende voorbeelden van een behandelbeperking zijn niet reanimeren en

Nadere informatie

EEN ANALYSE METHODE DE PRAKTIJK

EEN ANALYSE METHODE DE PRAKTIJK EEN ANALYSE METHODE DE PRAKTIJK Ida Wijsman Ida Wijsman, Diabetesverpleegkundige en coördinator zorg Gelre Ziekenhuizen, locatie Zutphen Een analyse methode Het komende anderhalf uur. Het motto! Een analyse

Nadere informatie

Kenniscentrum patiëntenlogistiek VUmc-VU

Kenniscentrum patiëntenlogistiek VUmc-VU Kenniscentrum patiëntenlogistiek VUmc-VU Prof. Dr. Ger Koole Hoogleraar Optimalisatie van Bedrijfsprocessen VU, Faculteit der Exacte Wetenschappen Wat is er al gebeurd: een terugblik (1) Deelname VUmc

Nadere informatie

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid 18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid Goed, gezond en gemotiveerd aan het werk tot je pensioen? Dat bereik je door kansen te pakken op het werk. Leer aan de hand van onderstaande punten hoe je

Nadere informatie

Overdracht en samenwerking 1 e en 2 e lijns diëtisten bij de dieetbehandeling van ondervoede patiënten.

Overdracht en samenwerking 1 e en 2 e lijns diëtisten bij de dieetbehandeling van ondervoede patiënten. Overdracht en samenwerking 1 e en 2 e lijns diëtisten bij de dieetbehandeling van ondervoede patiënten. Inleiding Ziekte gerelateerde ondervoeding is nog steeds een groot probleem binnen de Nederlandse

Nadere informatie

Niet de afkomst, maar de toekomst! Inhouse-dag Erasmus MC Rotterdam Beeldvormingscampagne Kleur in de Zorg. 25 november 2010, Rotterdam

Niet de afkomst, maar de toekomst! Inhouse-dag Erasmus MC Rotterdam Beeldvormingscampagne Kleur in de Zorg. 25 november 2010, Rotterdam Niet de afkomst, maar de toekomst! Inhouse-dag Erasmus MC Rotterdam Beeldvormingscampagne Kleur in de Zorg 25 november 2010, Rotterdam 1 Kleur in de Zorg Projectleider: Yasmin Seddiki Fotografie: Mladen

Nadere informatie

Visie Dimence Groep op VerpleGinG en VerzorGinG

Visie Dimence Groep op VerpleGinG en VerzorGinG Visie Dimence Groep op verpleging en verzorging Visie Dimence Groep op verpleging en verzorging De zorg verandert en vindt zoveel mogelijk thuis of dichtbij huis plaats. Er worden minder mensen opgenomen

Nadere informatie

De gordijnen gaan weer open Maart 2011

De gordijnen gaan weer open Maart 2011 De gordijnen gaan weer open Maart 2011 Bij alle beleidnoties, evaluaties e.d. over Multiproblem gezinnen komen de termen als zelfredzaamheid of empowerment altijd sterk naar voren toe. Over het algemeen

Nadere informatie

Toepassing van Middelen en Maatregelen

Toepassing van Middelen en Maatregelen Toepassing van Middelen en Maatregelen 1. Inleiding 3 2. Wat zijn Middelen en Maatregelen? 3 3. Wanneer worden Middelen en Maatregelen 5 toegepast? 4. Wat is dwangbehandeling? 5 5. Wie is verantwoordelijk?

Nadere informatie

Collectieve waardeoverdracht bij de overgang umc s van ABP naar PFZW

Collectieve waardeoverdracht bij de overgang umc s van ABP naar PFZW Collectieve waardeoverdracht bij de overgang umc s van ABP naar PFZW Artikel Senior adviseur collectieve pensioenen mr. B. Sprokholt (Pensioenfonds Zorg en Welzijn) Collectieve waardeoverdracht bij de

Nadere informatie

Erasmus MC Junior Med School

Erasmus MC Junior Med School a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a Erasmus MC a a a a a a a a a a a a a a a

Nadere informatie

Keuzestage Ziekenhuispsychiatrie. Delta Zorgboulevard. informatie voor aios

Keuzestage Ziekenhuispsychiatrie. Delta Zorgboulevard. informatie voor aios Keuzestage Ziekenhuispsychiatrie Delta Zorgboulevard informatie voor aios Verdiepingsstage Ziekenhuispsychiatrie Delta Zorgboulevard De verdiepingsstage Ziekenhuispsychiatrie is een stage met een gevarieerd

Nadere informatie

MedPsych Center Voor poliklinische patiënten

MedPsych Center Voor poliklinische patiënten MedPsych Center Voor poliklinische patiënten Brengt medische en psychische kennis samen MedPsych Center voor poliklinische patiënten 1. Inleiding 3 2. Welke patiënten kunnen bij de MPC terecht? 4 3. Diagnostiek

Nadere informatie

Aanmelding, intake en diagnostiek. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers

Aanmelding, intake en diagnostiek. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers Aanmelding, intake en diagnostiek Kinderen en Jeugdigen Informatie voor ouders/verzorgers Aanmelding, intake en diagnostiek Inleiding In deze brochure geven wij u informatie over de aanmelding, de intake

Nadere informatie

VERSLAG van de vergadering van de Centrale Cliëntenraad

VERSLAG van de vergadering van de Centrale Cliëntenraad VERSLAG van de vergadering van de Centrale Cliëntenraad Datum: 10 oktober 2014 Tijd: 09.30 uur Locatie: Vergaderzaal 2 ABC Aanwezig: dhr. Pastoor, dhr. De Vries, dhr. Winters, mw. Hoogvliet, mw. Kamman,

Nadere informatie

AANMELDINGSFORMULIER ONCOLOGISCHE NAZORG HERSTEL & BALANS OF FYSIEKE TRAINING

AANMELDINGSFORMULIER ONCOLOGISCHE NAZORG HERSTEL & BALANS OF FYSIEKE TRAINING AANMELDINGSFORMULIER ONCOLOGISCHE NAZORG HERSTEL & BALANS OF FYSIEKE TRAINING Om in aanmerking te komen voor Oncologische Nazorg dient u het aanmeldingsformulier invullen en binnen drie weken retourneren

Nadere informatie

Erfelijkheidsonderzoek: de procedure

Erfelijkheidsonderzoek: de procedure Erfelijkheidsonderzoek: de procedure Divisie Biomedische Genetica, afdeling Genetica Erfelijkheidsonderzoek: de procedure Wanneer erfelijkheidsonderzoek? Er is reden voor een erfelijkheidsonderzoek als:

Nadere informatie

Ambulante behandeling

Ambulante behandeling Ambulante behandeling Ouderen Ambulante behandeling Mondriaan Ouderen geeft behandeling aan mensen met psychische en psychiatrische problemen vanaf de derde levensfase. Mondriaan Ouderen heeft verschillende

Nadere informatie

Generalistische basis ggz

Generalistische basis ggz Generalistische basis ggz Informatie voor patiënten Generalistische basis ggz U bent door uw huisarts verwezen voor behandeling naar de Generalistische Basis GGZ (GB-GGZ) van Mondriaan. Mondriaan Generalistische

Nadere informatie

interactie@tergooi Intensivist Gerard Innemee lid raad van bestuur Tergooi Nieuwe website orthopedie in de lucht Actueel

interactie@tergooi Intensivist Gerard Innemee lid raad van bestuur Tergooi Nieuwe website orthopedie in de lucht Actueel interactie@tergooi Nieuwsbrief voor huisartsen en specialisten van Tergooiziekenhuizen Nummer 3 maart 2010 Intensivist Gerard Innemee lid raad van bestuur Tergooi [1] Nieuwe Telefoonkaart Tergooi [2] Thomas

Nadere informatie

Ouderen en seksualiteit:

Ouderen en seksualiteit: Ouderen en seksualiteit: een oud taboe of een sexy verhaal? Vaak denken jongeren dat mensen van boven de 60 geen seks meer hebben, of daar toch zeker niet van genieten. Niets is minder waar. Maar ook in

Nadere informatie

Mogelijkheden van klachtafhandeling 5

Mogelijkheden van klachtafhandeling 5 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Mogelijkheden van klachtafhandeling 5 1 Bespreken op de afdeling 5 2 Indienen bij de afdeling klachtenbemiddeling 5 Melden ter kennisgeving 5 Bemiddeling 6 3 Klachtencommissie

Nadere informatie

Afdeling Bijzondere Chirurgie/Urologie

Afdeling Bijzondere Chirurgie/Urologie Afdeling Bijzondere Chirurgie/Urologie U komt te liggen op de afdeling Bijzondere Chirurgie/Urologie. In deze folder vindt u informatie over het verblijf op deze afdeling. Neem altijd uw verzekeringsgegevens

Nadere informatie

INFORMATIEBRIEF VOOR DE PATIËNT

INFORMATIEBRIEF VOOR DE PATIËNT INFORMATIEBRIEF VOOR DE PATIËNT Titel van het onderzoek Een gerandomiseerd onderzoek naar operatieve versus niet-operatieve behandeling van breuken van het kopje van het spaakbeen. Inleiding Geachte heer/mevrouw,

Nadere informatie

Hoe gaat het met je studie?

Hoe gaat het met je studie? 195 195 HOOFDSTUK 12 Hoe gaat het met je studie? WOORDEN 1 Kies uit: onvoldoende controleren gymnastiek mening huiswerk 1 Heb je je al gemaakt? 2 Ik was op school niet zo goed in. Ik vond sport niet leuk.

Nadere informatie

Analyserapport van de patiëntenvragenlijsten over de huisarts: Leenen

Analyserapport van de patiëntenvragenlijsten over de huisarts: Leenen Analyserapport van de patiëntenvragenlijsten over de huisarts: Leenen Datum aanmaak rapport:26-11-2015 1 Laatste ronde patiëntenvragenlijsten huisarts Periode waarin ingevuld van: 31-10-2013 tot 9-11-2013

Nadere informatie

Kwaliteitsregister Doktersassistent

Kwaliteitsregister Doktersassistent Kwaliteitsregister Doktersassistent Toetsbaar Sinds de start in 2011 kent het kwaliteitsregister al meer dan 4800 aanmeldingen. Een gediplomeerde doktersassistent kan zich inschrijven in het kwaliteitsregister

Nadere informatie

Pijnvoorlichting. Anesthesiologie / Pijnbestrijding Revalidatiegeneeskunde Klinische Psychologie IJsselland Ziekenhuis

Pijnvoorlichting. Anesthesiologie / Pijnbestrijding Revalidatiegeneeskunde Klinische Psychologie IJsselland Ziekenhuis Pijnvoorlichting Anesthesiologie / Pijnbestrijding Revalidatiegeneeskunde Klinische Psychologie IJsselland Ziekenhuis Heeft u al lang pijnklachten? Heeft de behandeling bij u niet of niet voldoende geholpen?

Nadere informatie

Slachtoffers van mensenhandel en geestelijke gezondheidszorg

Slachtoffers van mensenhandel en geestelijke gezondheidszorg Slachtoffers van mensenhandel en geestelijke gezondheidszorg Informatie voor cliënten Cliënten en geestelijke gezondheidszorg Slachtoffers van mensenhandel hebben vaak nare dingen meegemaakt. Ze zijn geschokt

Nadere informatie

Psychiatrie. De Stemmenpolikliniek

Psychiatrie. De Stemmenpolikliniek Psychiatrie De Stemmenpolikliniek Inhoud Inleiding 0 Stemmen horen 0 Klachten en symptomen 0 Oorzaken De behandeling 0 Doel 0 Voor wie 0 Tijdsduur 0 De inhoud van de behandeling 0 Coping-training 0 Psycho-educatie

Nadere informatie

Help! Verzuim voorkomen

Help! Verzuim voorkomen TIP: dit is een interactieve pdf. de inhoudsopgave en het menu onder aan de pagina s zijn clickable. Help! Verzuim voorkomen Een leidraad voor werkoverleg met medewerkers over verzuim Deze publicatie is

Nadere informatie

Nie uwsb rie f Stichting OE R S T I C H T I N G O N D E R W I J S E V A L U A T I E R A P P O R T J A A R G A N G 4, NR. 3 ( M A A R T 2 0 1 1 )

Nie uwsb rie f Stichting OE R S T I C H T I N G O N D E R W I J S E V A L U A T I E R A P P O R T J A A R G A N G 4, NR. 3 ( M A A R T 2 0 1 1 ) Nie uwsb rie f Stichting OE R S T I C H T I N G O N D E R W I J S E V A L U A T I E R A P P O R T J A A R G A N G 4, NR. 3 ( M A A R T 2 0 1 1 ) Nieuwsbrief Stichting OER Stichting Onderwijs Evaluatie

Nadere informatie

Kees Boele DE DROOM VAN. De droom van Kees Boele

Kees Boele DE DROOM VAN. De droom van Kees Boele 12 magazine Juni 2015 De droom van Kees Boele DE DROOM VAN Kees Boele CVB-voorzitter van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en onderwijsman in hart en nieren, Kees Boele, doet een appèl op leidinggevenden

Nadere informatie

zorgwijzer Zorg of advies nodig? CZ wijst u de weg 2012/2013 Weet u waar u de beste zorg kunt krijgen? Uw verzekering snel en digitaal regelen

zorgwijzer Zorg of advies nodig? CZ wijst u de weg 2012/2013 Weet u waar u de beste zorg kunt krijgen? Uw verzekering snel en digitaal regelen zorgwijzer 2012/2013 Weet u waar u de beste zorg kunt krijgen? Uw verzekering snel en digitaal regelen Zorg of advies nodig? CZ wijst u de weg Medische vraag? Stel hem aan onze deskundigen Toen mijn vriendin

Nadere informatie

verstandelijke beperking

verstandelijke beperking Besluitvorming in de palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking Over verhuizingen & medische interventies Informatie voor familie en andere naasten Wat is palliatieve zorg? Palliatieve

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma 2012-2013

Verkiezingsprogramma 2012-2013 Verkiezingsprogramma 2012-2013 UVASOCIAAL 5 mei 2012 UVASOCIAAL streeft naar keuzevrijheid, kwaliteit, gelijkheid en betrokkenheid, de belangrijkste voorwaarden voor een goede universiteit! Inleiding UVASOCIAAL

Nadere informatie

N.B. Het is niet toegestaan om informatie uit deze presentatie te kopiëren, te verspreiden of aan te passen zonder voorafgaande

N.B. Het is niet toegestaan om informatie uit deze presentatie te kopiëren, te verspreiden of aan te passen zonder voorafgaande N.B. Het is niet toegestaan om informatie uit deze presentatie te kopiëren, te verspreiden of aan te passen zonder voorafgaande toestemming van het AMC en het OLVG. Collegiaal en digitaal Hoe E-Health

Nadere informatie

Polikliniek Cardiologie en Thoraxchirurgie

Polikliniek Cardiologie en Thoraxchirurgie Centrumlocatie U heeft van uw arts een verwijzing gekregen voor de cardioloog. De cardioloog onderzoekt en behandelt patiënten onder andere op de polikliniek Cardiologie. Waarschijnlijk is u hierover al

Nadere informatie

16 augustus 2014. Onderzoek: Prijsplafonds in de zorg

16 augustus 2014. Onderzoek: Prijsplafonds in de zorg 16 augustus 2014 Onderzoek: Prijsplafonds in de zorg 1 Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online

Nadere informatie

Staffing Professionals On Site Services Payrolling

Staffing Professionals On Site Services Payrolling Staffing Professionals On Site Services Payrolling Logistiek Office Finance Industrie De heldere keuzes van Flexpoint flexpoint Dagelijks zijn meer dan 3000 Flexpoint medewerkers aan de slag bij onze opdrachtgevers

Nadere informatie

Uw verblijf op de PCU

Uw verblijf op de PCU Wilhelmina Ziekenhuis Assen Vertrouwd en dichtbij Informatie voor patiënten Uw verblijf op de PCU z Welkom op de Psychiatrische Comorbiditeitsunit (PCU). De PCU vormt samen met de interne verpleegafdeling

Nadere informatie

Colonoscopie. Alex Feldheimstraat 56 1930 Zaventem info@mirha.be Tel: 02/720 26 16. Geachte mevrouw, mijnheer,

Colonoscopie. Alex Feldheimstraat 56 1930 Zaventem info@mirha.be Tel: 02/720 26 16. Geachte mevrouw, mijnheer, Gynaecologie - Verloskunde - Senologie - Urogynaecologie Gastroenterologie - Plastische en esthetische heelkunde Kinesitherapie - Diëthetiek Alex Feldheimstraat 56 1930 Zaventem info@mirha.be Tel: 02/720

Nadere informatie