INDEX. Into the light. Rabbits can t swim Texas Falls Biography

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INDEX. Into the light. Rabbits can t swim 2009. Texas Falls 2004. Biography"

Transcriptie

1

2 INDEX Into the light Rabbits can t swim 2009 Texas Falls 2004 Northern Night 2010 Biography

3 INTO THE LIGHT Cindy Jansen is in search of culprit images that actually shouldn t be seen and want to be left undiscovered. She looks for images that create an expectation but don t reveal. The images lack a clearly defined horizon or perspective, both litteral and figuratively. Repeating forms and compulsive rhythms bend their content to form and feelings to rhythm: the rhythm of recurrence, of compulsive behaviour, of nature that recreates itself. Each work is a research of an area that cannot clearly be defined, in fields that only exist by personal perception. Subject of her works are shimmering grounds between the ordinary and the unusual, between reality and illusion, between recognizable and obscure, between dreams and awakening. They show themselves as a paradox, as a passage. These areas are hard to describe, because defining them would make their ambiguous character disappear. The transitory zones have their own easthetics where beauty forces itself to darkness; loneliness, being lost, madness and danger. With her videos and films Jansen reflects on psychological and social patterns. By changing the frame of reference she examines several forms of compulsive behavior, such as sadomasochism and codependency. The response of the audience places the work in a wider, sociological framework; that of contemporary morality and ethics. Cindy Jansen is op zoek naar schuldige beelden, naar momenten die eigenlijk niet gezien mogen worden en met rust gelaten willen worden. Naar beelden die een verwachting scheppen maar die ze niet inzichtelijk maken. Er ontbreekt een duidelijk gedefiniëerde horizon of perspectief, zowel letterlijk als figuurlijk. Herhalende vormen en dwangmatige ritmes buigen de inhoud naar vorm en gevoel naar ritme: het ritme van de herhaling, van dwangmatig gedrag, van de zichzelf herscheppende natuur. Elk werk is een onderzoek naar een gebied dat niet helder te definiëren is, dat pas bestaat in de persoonlijke perceptie. Onderwerp van haar werk zijn schemergebieden tussen gewoon en ongewoon, tussen realiteit en illusie, tussen herkenbaar en obscuur, tussen dromen en waken. Zij tonen zich als paradox, als overgang, als moeilijk te omschrijven omdat door het omschrijven hun ambigue karakter weer verdwijnt. De schemergebieden hebben hun eigen esthetiek waar de schoonheid zich opdringt aan de duisternis; aan eenzaamheid, aan verlorenheid, aan waanzin, aan gevaar. Met haar video s en films geeft Jansen psychologische en sociale patronen weer. Door het veranderen van het referentiekader onderzoekt zij verschillende vormen van dwangmatig gedrag, zoals sado-masochisme en co-dependency - de ziekelijke afhankelijkheid van een ander. De reactie van de toeschouwer op het getoonde, plaatst het werk in een ruimer, sociologisch kader; dat van de hedendaagse moraal en ethiek.

4 RABBITS CAN T SWIM 2010 / 12 photos / edition 8 / 70 x 70 cm / Hahnemuhle paper In the urbanized society, the evenings are no longer dark. The photo series Rabbits can t swim shows those nocturnal environments, that are determined by artificial lights; where skies are no longer dark, grey or blue, but green, yellow or pink. Rabbits can t swim hearts the conflict between human space and natural space; the insoluble contrast. The two can meet but will never fully join. The title playfully hints towards this incompatibility. The artificial light attempts to unify nature with its human mastery, but ultimately deprives her elusive beauty. The alienating light makes her rather indefinite and ominous, suggests something has happened or is about to happen. In de verstedelijkte samenleving is het s avonds nooit meer donker. De fotoserie Rabbit s can t swim toont locaties die door dit nachtelijk licht worden bepaald. Waarvan de luchten niet donker, grijs of blauw zijn maar groen, geel of roze. In Rabbit s can t swim staat de botsing centraal tussen de natuurlijke ruimte en de menselijke ruimte; het onoplosbare contrast. De twee kunnen niet samen, er blijft altijd een scheiding. De titel Rabbits can t swim duidt op deze incompatibiliteit. Het kunstmatige licht poogt de natuur met de menselijke inbreng te unificeren, maar ontneemt uiteindelijk haar onvatbare schoonheid. Het vervreemdende licht maakt haar eerder onbepaald en omineus, suggereert dat er iets is gebeurd of staat te gebeuren.

5 RABBITS CAN T SWIM, #1 / 70 x 70 cm / Hahnemuhle paper

6 RABBITS CAN T SWIM, #4 / 70 x 70 cm cm / Hahnemuhle paper RABBITS CAN T SWIM, #2 / 70 x 70 cm / Hahnemuhle paper

7 RABBITS CAN T SWIM, #10 / 70 x 70 cm / Hahnemuhle paper

8 RABBITS CAN T SWIM, #9 / 70 x 70 cm / Hahnemuhle paper RABBITS CAN T SWIM, #7 / 70 x 70 cm / Hahnemuhle paper

9 RABBITS CAN T SWIM, #5 / 70 x 70 cm / Hahnemuhle paper

10 RABBITS CAN T SWIM, #3 / 70 x 70 cm / Hahnemuhle paper RABBITS CAN T SWIM, #8 / 70 x 70 cm / Hahnemuhle paper

11 RABBITS CAN T SWIM, #6 / 70 x 70 cm / Hahnemuhle paper RABBITS CAN T SWIM, #12 / 70 x 70 cm / Hahnemuhle paper

12 RABBITS CAN T SWIM, #11 / 70 x 70 cm / Hahnemuhle paper

13 TEXAS FALLS 2004 / 2 photos / edition 8 / 60 x 60 cm / Hahnemuhle paper Denton, Texas. The darkness of the night hides things daylight can t face. The black car in the shadow of a drive, streetlights making a black lacy pattern. The outside is shown to only suggest what happens inside. Denton, Texas. De donkerte van de nacht verbergt dingen die het daglicht niet wil zien. De zwarte auto in de schaduw van een oprit, straatverlichting dat een zwart, kant-achtig patroon door een boom op de grond werpt. De buitenkant wordt getoond om enkel te suggeren wat er binnen gebeurt.

14 texas falls, #1 / 60 x 60 cm / Hahnemuhle paper texas falls, #2 / 60 x 60 cm / Hahnemuhle paper

15 NORTHERN NIGHT 2010 / 1 photo / edition 8 / 87 x 87 cm / Hahnemuhle paper Lappland, Sweden. Winter. Minus thirty degrees, where human presence seems unnatural. Where only their husky dogs seem to fit the climate. The sun never rises above the horizon, but lights the impeccable whiteness of the snow with silver and bluish traces. The light is as quiet as the absorbing silence. Lapland, Zweden. Winter. Dertig graden onder nul, waar menselijke aanwezigheid onnatuurlijk lijkt. Waar alleen hun poolhonden in het klimaat lijken te passen. De zon komt nooit boven de horizon, maar haar schijnsel bedekt wel de smetteloos witte sneeuw met een zilverblauwe zweem. Het licht is even rustig als de absorberende stilte.

16 NORTHERN NIGHT / 87 x 87 cm / Hahnemuhle paper

17 CINDY JANSEN Works and lives in Rotterdam, The Netherlands. During and after her studies at the art academies in Arnhem and Milan, Jansen has specialized in photography, film and video. Over the last ten years she has had several national and international screenings, groupshows and solo exhibitions where she showed both her films and photographs. In her latest groupshow she exhibited the project With love, where she combined both techniques into one work of art. In 2005 and 2007 Jansen attended the international script development and directors program at the Binger Filmlab in Amsterdam. With the filmscript of Floating, Fingergame, Sandman, she took part in the Cinemart 2008, the professional production market of the International Filmfestival Rotterdam and the Marché du Film in Cannes. She was selected for the Berlinale Talentcampus in the same year, and started to build an international network that has resulted in a price winning cooperation with Addie Reiss, the cinematographer of Jansen s last short film Come Spring. In june 2010, the Rotterdam Filmfund selected the synopsis for the feature film Suicide Melody for the competition Lang Rotterdams and awarded Jansen with a subsidy for development of a treatment. Jansen is now working on the development of the treatment into a sreenplay, supported by the Art Council Rotterdam. Jansen s filmworks vary from non-linear narrations to more fragmented artworks that find their platform in both the art scene and filmfestivals. Werkt en woont in Rotterdam, Nederland. Tijdens en na haar studie aan de kunstacademies in Arnhem en Milaan, heeft Jansen zich gespecialiseerd in fotografie, film en video. In de laatste tien jaar heeft Jansen haar foto s, video s en films vertoond in verscheidene nattionale en internationale exposities en filmfestivals. Tijdens haar laatste groepsexpositie heeft Jansen het werk With love getoond, waar beiden technieken zijn gecombineerd in een kunstwerk. In 2005 en 2007 studeerde zij aan de internationale script- en regisseursopleiding van het Binger Filmlab in Amsterdam. Met het filmscript Floating, Fingergame, Sandman, nam zij deel aan de Cinemart 2008, de professionele markt van het Internationaal Filmfestival Rotterdam en aan de Marché du Film in Cannes. In hetzelfde jaar werd ze geselecteerd voor de Berlinale Talentcampus, waar zij haar internationale netwerk verder uitbreidde, waaruit een prijswinnende samenwerking is ontstaan met Addie Reiss, de cameraman van Jansen s korte film Come Spring. In juni 2010 heeft het Rotterdams Fonds voor de Film de synopis voor de speelfilm Suicide Melody geselecteerd voor de competitie Lang Rotterdams en Jansen een subsidie toegekend om het filmplan verder te ontwikkelen. Met ondersteuning van de Dienst Kunst en Cultuur Rotterdam wordt Suicide Melody nu uitgewerkt tot filmscript. De films van Jansen variëren tussen non-lineaire vertellingen tot gefragmenteerde kunstwerken die hun platform zowel in de kunstscene vinden als op filmfestivals.

18 Solo exhibition 2011 Natuurhistorisch Museun, Rabbits can t swim, Rotterdam, the Netherlands Art Amsterdam, Bob Smit Gallery, Rabbits can t swim, Amsterdam 2005 Loop 05, Grosse Freiheit, MK Gallery, Barcelona, Spain Constructed Moment, The Weak and the Willing, s Hertogenbosch, the Netherlands 2004 Galerie de Aanschouw, Manu First, Rotterdam, the Netherlands 2003 Art Factory, Spectrum, Milan, Italy 2001 Erasmus University, Beautiful Death, Rotterdam, the Netherlands Meesters Fotovaklab, Beautiful Death, Amsterdam, the Netherlands Group show 2011 Cucosa, With love, International Filmfestival Rotterdam, XL programma, Rotterdam x100 Zwervende tentoonstelling #15, Kelly, Simone, Rotterdam, The Netherlands Bob Smit Gallery, Rabbits can t swim, Come spring, Rotterdam, the Netherlands 2008 De Salon #12, In the Dark, Don t hit me I love you, Rotterdam, the Netherlands 2005 MK Gallery, Solo, D s Playground, Rotterdam, the Netherlands Noorderlicht, Contrast, photography, Veendam, the Netherlands Fotomuseum Rotterdam, Solo, Rotterdam, the Netherlands 2003 Vila Serena, Puttani, Bologne, Italy Care Of, Puttani, Milan, Italy Prizes and nominations 2010 Suicide Melody, Rotterdam Filmfund, competition: Long Rotterdams, awarded with a subsidy for the development of a treatment Come Spring (Vogelvrij), New Arrivals, an online platform for short film. Come Spring (Vogelvrij), Film Festival Duistere Openbaringen, Prize for Best Cinematography (by Addie Reiss) 2004 Useless is Blood, One minute Awards, second prize in the category Documentary and Daily Life Publications and articles 2011 Rotterdam edition of Lost & Found, by Julia van Mourik, NRC Handelsblad, Sm-meesteres aan het aanrecht, by Sandra Smets 2007 Hollands Diep, nr Credits, nr. 4 Screenings With love (HD, 9:30 minutes, production: Cindy Jansen, 2011) 2011 International Film Festival Rotterdam, XL program, Lost & Found / Cucosa, Rotterdam, The Netherlands Come Spring (Vogelvrij) (HD, 25 minutes, production: seriousfilm, 2009) 2010 Antenne TV, plus interview, Rotterdam, The Netherlands Off Screen, Zaal de Unie, Rotterdam, the Netherlands Film Festival Duistere Openbaringen, Eindhoven, the Netherlands International Film Festival Rotterdam, the Netherlands Don t hit me, I love you (super8 mm, 11 minutes, production: Cindy Jansen, 2008) 2010 Off Screen, Zaal de Unie, Rotterdam, the Netherlands Goodnightfilm, Rotterdam, the Netherlands 2008 De Salon #12, In the Dark, Rotterdam, the Netherlands Oswald s Traces (35 mm, 13 minutes, production: Eyeworks, 2006) 2010 Goodnightfilm, Rotterdam, the Netherlands 2006 Internationaal Film Festival Rotterdam, the Netherlands Useless is Blood (16 mm, 1 minutes, production: NYFA/ICJ, 2004) 2010 Goodnightfilm, Rotterdam, the Netherlands 2005 Tabor Film Festival, T-portal competition, Tabor, Croatia Off Screen, Zaal de Unie, Rotterdam, the Netherlands International Film Festival Rotterdam, the Netherlands 2004 Television; Salto, Amsterdam Kabeltelevision, the Netherlands Television; VPRO Nightstage, the Netherlands Alice (35 mm, 13 minutes, production: Balance MHP/ ICJ, 2004) 2010 Goodnightfilm, Rotterdam, the Netherlands 2006 European Media Art Festival, Osnabruck, Germany 2005 Avecom, Amsterdam Plaza Futura, Eindhoven, the Netherlands 2004 Jakarta International Film Festival, Jakarta, Indonesia Video.it-Milano. Milan, Italy Nieuwe Blikken, Gelders Film Festival, Arnhem, the Netherlands Impakt Film Festival, Utrecht, the Netherlands Dutch Film Festival, Utrecht, the Netherlands New York International Independent Film & Video Festival, Los Angeles Bunker Film Festival, Ventimiglia, Italy Rome International Film Festival, Georgia Open air Cinema, Rotterdam, the Netherlands Noordelijk Filmfestival, Oerol, the Netherlands International Short Film Festival Hamburg, Germany New York International Independent Film & Video Festival, New York Off Screen, Zaal de Unie, Rotterdam, the Netherlands Internationaal Film Festival Rotterdam, the Netherlands

19

FEMKE SCHAAP SHORT CATALOG 2011

FEMKE SCHAAP SHORT CATALOG 2011 FEMKE SCHAAP SHORT CATALOG 2011 FEMKE SCHAAP SHORT CATALOG 2011 SHORT CATALOG 2011 FEMKE SCHAAP BIOGRAPHY PG 5 WORKS PG 7 TABLE OF CONTENTS PG 139 CURRICULUM VITAE PG 143 CONTACT PG 155 BIOGRAPHY FEMKE

Nadere informatie

S I N T - L U K A S g a l e r i e b r u s s e l

S I N T - L U K A S g a l e r i e b r u s s e l S I N T - L U K A S g a l e r i e b r u s s e l T I J D S C H R I F T N U M M E R 1 d e c e m b e r 2 0 0 6 - j a n u a r i - f e b r u a r i 2 0 0 7 E r k e n n i n g s n u m m e r P 2 A 9 2 5 1 belgië

Nadere informatie

Z33. House for contemporary art. Nu. 2008-2010

Z33. House for contemporary art. Nu. 2008-2010 Z33. Nu. n u Z33. House for contemporary art. Nu. 2008-2010 EN Z33 is a house for contemporary art. Since its foundation in 2002, Z33 s mission has essentially boiled down to this: in projects and exhibitions,

Nadere informatie

The Power of the Object

The Power of the Object The Power of the Object How do museums deal with contested historical issues? How do you exhibit causes, effects and concepts by means of objects? These are just two of the key issues facing contemporary

Nadere informatie

Design is a humanist activity. If it s not, I don t know what it s doing.

Design is a humanist activity. If it s not, I don t know what it s doing. Design is a humanist activity. If it s not, I don t know what it s doing. Susan Szenasy preface The Rotterdam Design Prize believes its duty is to stimulate thought and debate on design s role in the cultural

Nadere informatie

het fenomeen van de scha al the phenemenon of scale de kuns t van nanotechnologie the art of nanotechnology

het fenomeen van de scha al the phenemenon of scale de kuns t van nanotechnologie the art of nanotechnology het fenomeen van de scha al the phenemenon of scale de kuns t van nanotechnologie the art of nanotechnology Uitgave in het kader van QUA ART QUA SCIENCE M a r t h a J. H a v e m a n h e t f e n o m e e

Nadere informatie

DUTCH DESIGN HOTEL ARTEMIS D&A EXPO 15.1: ROOD-WIT-BLAUW-ORANJE; VAN NEDERLANDSE BODEM. design artemis

DUTCH DESIGN HOTEL ARTEMIS D&A EXPO 15.1: ROOD-WIT-BLAUW-ORANJE; VAN NEDERLANDSE BODEM. design artemis DUTCH DESIGN HOTEL ARTEMIS D&A EXPO 15.1: ROOD-WIT-BLAUW-ORANJE; VAN NEDERLANDSE BODEM design artemis Welkom Welcome DUTCH DESIGN HOTEL ARTEMIS is een design en kunst hotel, geïnspireerd door de puurheid

Nadere informatie

beyond control Freedom and authority in the work of Bjørn Melhus Stefan Heidenreich

beyond control Freedom and authority in the work of Bjørn Melhus Stefan Heidenreich beyond control Freedom and authority in the work of Bjørn Melhus Stefan Heidenreich Beyond Control Freedom and authority in the work of Bjørn Melhus It might seem contradictory that the country with the

Nadere informatie

CABINET NEW SERIES OF SENTIENT CREATURES LECTURES CINEGRID WHAT IS A FAB LAB?

CABINET NEW SERIES OF SENTIENT CREATURES LECTURES CINEGRID WHAT IS A FAB LAB? /magazine MEI/MAY 2007 Wisselkabinet Een Fab Lab om dingen te maken Sentient Creatures op herhaling Verslag Cyberspace Salvations EXCHANGE CABINET NEW SERIES OF SENTIENT CREATURES LECTURES CINEGRID WHAT

Nadere informatie

VanSpijk/Rekafa Publishers voorjaar 2015 spring

VanSpijk/Rekafa Publishers voorjaar 2015 spring VanSpijk/Rekafa Publishers voorjaar 2015 spring nieuwe boeken / new books Wim Gijzen Een bezoek aan alle 863 gemeenten in Nederland - 1972 p. 1-3 Jan Kersschot Bodyscapes p. 4-5 Ryan Mendoza Amerikkka

Nadere informatie

i n t e r a c t i v e e x p e r i m e n t s i n p u b l i c s p a c e e i n d h o v e n 2 3 4 n o v e m b e r 2 0 0 7

i n t e r a c t i v e e x p e r i m e n t s i n p u b l i c s p a c e e i n d h o v e n 2 3 4 n o v e m b e r 2 0 0 7 i n t e r a c t i v e e x p e r i m e n t s i n p u b l i c s p a c e e i n d h o v e n 2 3 4 n o v e m b e r 2 0 0 7 Main support Image Radio 2007 is produced by MAD emergent art center Special credits:

Nadere informatie

REPORT OF. June 12+13 13

REPORT OF. June 12+13 13 REPORT OF Oerol Seminar Sense of Place June 12+13 13 Cultural Landscape Development in a World Heritage Area 1 The real voyage of discovery consists not in seeking new landscapes, but in having new eyes.

Nadere informatie

Z-OUT MAGAZINE FLORENTIJN HOFMAN

Z-OUT MAGAZINE FLORENTIJN HOFMAN Z-OUT MAGAZINE FLORENTIJN HOFMAN Jan Boelen over Z-out Limburg een gezicht geven in de wereld. En omgekeerd de wereld zichtbaar maken in Limburg. Dat is de missie van Z33 en bij uitbreiding Z-out, het

Nadere informatie

INTERACT OR DIE! INLEIDING / INTRODUCTION

INTERACT OR DIE! INLEIDING / INTRODUCTION 1 2 INLEIDING / INTRODUCTION Het Dutch Electronic Art Festival (DEAF) is een internationale en interdisciplinaire biënnale op het gebied van kunst, technologie en samenleving, georganiseerd door V2_, Instituut

Nadere informatie

1 Hoofdprogramma Speelfilms NFF CATALOGUS 25 SEP-04 OKT UTRECHT

1 Hoofdprogramma Speelfilms NFF CATALOGUS 25 SEP-04 OKT UTRECHT 1 Hoofdprogramma Speelfilms NFF CATALOGUS 2013 25 SEP-04 OKT UTRECHT Hoe Duur was de Suiker Catalogus 2013 Legenda Legend B Gouden Kalf Competitie A Golden Calf Competition Debuutcompetitie Debut Competition

Nadere informatie

Transferium A non-place

Transferium A non-place Transferium A non-place Thesis from Ilse Beumer Master Public Space Design juni-2008 Index Nederlandse versie English version 2. Het transferium 6. Transferium als non-place 8. Ontwerp van informatie

Nadere informatie

B NIEUWS #06 ALDO VAN EYCK ALS BREEKIJZER IN DE DEMOCRATISERING (EN MEER) Delftse Lente PAGE 12 / 13

B NIEUWS #06 ALDO VAN EYCK ALS BREEKIJZER IN DE DEMOCRATISERING (EN MEER) Delftse Lente PAGE 12 / 13 B NIEUWS #06 FEBRUARY 2014 PERIODICAL FOR THE FACULTY OF ARCHITECTURE TU DELFT 1 ALDO VAN EYCK ALS BREEKIJZER IN DE DEMOCRATISERING (EN MEER) Delftse Lente PAGE 12 / 13 04/05 Shortsighted Architecture

Nadere informatie

2/3. Introduction. Introductie

2/3. Introduction. Introductie Introductie Introduction 2/3 De industriële revolutie was de revolutie van de ingenieurs. Nu zijn het designers die een nieuwe revolutie inluiden. Designers maken deel uit van netwerken die hun in staat

Nadere informatie

UITNODIGING. zaterdag zondag 12.00-18.00 uur. kunstenaarsinhetstatenkwartier.nl

UITNODIGING. zaterdag zondag 12.00-18.00 uur. kunstenaarsinhetstatenkwartier.nl UITNODIGING zaterdag zondag 12.00-18.00 uur kunstenaarsinhetstatenkwartier.nl In deze folder vindt u een overzicht van de deelnemende kunstenaars met een korte beschrijving van hun werk. U kunt op de kaart

Nadere informatie

Dutch Digital Design

Dutch Digital Design tekst / text Bert Hagendoorn, Nils Adriaans illustratie / illustration Marius Roosendaal Dutch Digital Design Nuchterheid, lef en eigenzinnigheid Als het aankomt op het winnen van prijzen in digital design,

Nadere informatie

HET VIRTUELE CO-CURATOR : NICOLA SETARI 05.04 07.05.2013

HET VIRTUELE CO-CURATOR : NICOLA SETARI 05.04 07.05.2013 museum cultuur strombeek gent About WAVes een concept over schilderkunst DEEL deel III ii VIA RE-FIGURATIE HET VIRTUELE CO-CURATOR : NICOLA SETARI 05.04 07.05.2013 publieksboekje The Insanity of the Virtual

Nadere informatie

Kunstenaars. Statenkwartier. in het

Kunstenaars. Statenkwartier. in het Kunstenaars in het Statenkwartier Ontmoeting & Verbeelding Kunstenaars in het Statenkwartier organiseren op 6 en 7 april 2013 de derde Kunstroute door hun wijk! De groep bestaat uit 82 kunstenaars die

Nadere informatie

TV as opportunity. TV als mogelijkheid. Jan Dibbets Weert (NL), 1941 Lives and works in Amsterdam (NL)

TV as opportunity. TV als mogelijkheid. Jan Dibbets Weert (NL), 1941 Lives and works in Amsterdam (NL) TV als mogelijkheid Jan Dibbets Weert (NL), 1941 Woont en werkt in Amsterdam (NL) TV as a Fireplace, 1969 Video, televisie (kleur, geluid), 23 48 Schenking kunstenaar, 1979 Jan Dibbets maakte Tv as a Fireplace

Nadere informatie

Amsterdam, kunst- en cultuurstad van wereldklasse. Advies kunstschouw Görgün Taner

Amsterdam, kunst- en cultuurstad van wereldklasse. Advies kunstschouw Görgün Taner Amsterdam, kunst- en cultuurstad van wereldklasse Advies kunstschouw Görgün Taner Amsterdam, kunst- en cultuurstad van wereldklasse Advies kunstschouw Görgün Taner 2 Görgün Taner (1959) is algemeen directeur

Nadere informatie

Company in the School Between experiment and heritage

Company in the School Between experiment and heritage Gezelschap in de School Tussen experiment en erfgoed Gedachten bij de residency van Emio Greco PC aan de Theaterschool van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten Company in the School Between experiment

Nadere informatie

konrad smoleński Roos van der Lint

konrad smoleński Roos van der Lint konrad smoleński Roos van der Lint Duiken in de geluidsgolven Hij dacht aan het telescherm met zijn nimmer slapend oor. Ze konden je dag en nacht bespioneren, maar als je je verstand bij elkaar hield,

Nadere informatie

introductie WONEN HERDENKEN

introductie WONEN HERDENKEN introductie 7 NL Met de tentoonstelling Atelier à Habiter kiest Z33 voor een thema dat ieder van ons aanbelangt: wonen. Wanneer het gaat over wonen en de problematieken errond, is iedereen expert. Iedereen

Nadere informatie

ALS LIEFHEBBER VAN DE NATUUR SNAP IK NIET HOE JE DE MOOISTE VORMEN MET DE MEEST SMERIGE MATERIALEN KAN MAKEN. Daan Bruggink, Alumni van het jaar.

ALS LIEFHEBBER VAN DE NATUUR SNAP IK NIET HOE JE DE MOOISTE VORMEN MET DE MEEST SMERIGE MATERIALEN KAN MAKEN. Daan Bruggink, Alumni van het jaar. B NIEUWS #04 25 NOVEMBER 2013 PERIODICAL OF THE FACULTY OF ARCHITECTURE TU DELFT ALS LIEFHEBBER VAN DE NATUUR SNAP IK NIET HOE JE DE MOOISTE VORMEN MET DE MEEST SMERIGE MATERIALEN KAN MAKEN. Daan Bruggink,

Nadere informatie

A project with undocumented people in amsterdam edition 01 / summer 2009 www.redocumented.org

A project with undocumented people in amsterdam edition 01 / summer 2009 www.redocumented.org A project with undocumented people in amsterdam edition 01 / summer 2009 www.redocumented.org EDOCUMENTED REDOCUMENTED Geen mens is illegaal, was een belangrijke kreet van een campagne tegen het vreemdelingenbeleid

Nadere informatie

SMBA. Resolution 18.04 31.05. Resolution. OPENING 18.04 3:30 7 p.m. Kristina Benjocki

SMBA. Resolution 18.04 31.05. Resolution. OPENING 18.04 3:30 7 p.m. Kristina Benjocki Resolution 827 Kristina Benjocki Lana Čmajčanin & Adela Jušić A n n ad a s o v i ć Doplgenger Saša Karalić Vladimir Miladinović Quenton Miller Charles van Otterdijk Nikola Radić Lucati OPENING 18.04 3:30

Nadere informatie