[NIEUWSBULLETIN] [4] [5] Zorgnieuws [2] Nieuwbouw Waalsprong gestart Verwijzen & diagnostiek [3] Wederzijdse verzoeken tussen eerste en tweede lijn

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "[NIEUWSBULLETIN] [4] [5] Zorgnieuws [2] Nieuwbouw Waalsprong gestart Verwijzen & diagnostiek [3] Wederzijdse verzoeken tussen eerste en tweede lijn"

Transcriptie

1 INFORMATIE VOOR VERWIJZERS OVER NIEUWS EN ONTWIKKELINGEN IN CWZ NR 1 februari 2015 Zorgnieuws [2] Nieuwbouw Waalsprong gestart Verwijzen & diagnostiek [3] Wederzijdse verzoeken tussen eerste en tweede lijn [4] A-Status voor laboratorium CWZ / CWZ voert veilige naalden in / Specialisten s-heeren Loo starten spreekuur in poli Druten [5] Let op met budget- of selectiefpolis / Huid en oedeemtherapie vertrekt / Medische microbiologie vervangt testen / Diagnostiek Mycoplasma genitalium [6] Nieuws Zorgdomein / Aanpassing diagnostiek ziekte van Pfeiffer / Actuele patiënteninformatie voor CWZ Buitenpoli s [NIEUWSBULLETIN] [4] Het eerstelijns laboratorium Rivierenland Gelre van CWZ heeft de hoogst haalbare A-status van het VGZ behaald. Voor de VGZ-patiënt betekent dit o.a. toegang tot een groot aantal bloedafnamefaciliteiten dichtbij de huisarts én tegen de laagste prijs. [5] Vrijwel alle grote zorgverzekeraars hebben op dit moment een contract gesloten met CWZ. Uitzonderingen zijn de zogenoemde budget- of selectief polissen. Om te voorkomen dat patiënten achteraf in financiële problemen komen, is het verstandig dat zij hun polis controleren vóórdat ze een afspraak maken.

2 [2] ZORGNIEUWS [ ] Nieuwbouw Waalsprong gestart Rond de kerst werd een groot grapend gat gegraven naast buitenpoli CWZ. Dat was het begin van de nieuwbouw. Op dit moment komen de contouren van het gebouw al in beeld. Bedoeling is dat hier een mooi nieuwbouwpand verrijst, waarin de poli Waalsprong zich kan vestigen. De constructie bereikt in maart het hoogste punt. De geplande oplevering van het gebouw is februari Veel patiënten waarderen de poli Waalsprong vanwege het kleinschalige karakter en de persoonlijke benadering, zegt Jet Liebrand, hoofd poli Waalsprong en Druten. De collega s hier zijn gewend om flexibel te werken. Een patiënt die van de arts bloed moet laten prikken of een röntgenfoto moet maken, kan direct doorlopen naar de prikpost of röntgenkamer. In het nieuwe pand blijft de persoonlijke aandacht en gastvrijheid bestaan. Ook de centrale receptie, persoonlijke ontvangst, gratis koffie en parkeergelegenheid voor de deur blijven gehandhaafd. Poli Waalsprong biedt spreekuren van vrijwel alle specialismen, mogelijkheden voor röntgenfoto s, echo s en bloedprikken./foto RM

3 VERWIJZEN & DIAGNOSTIEK [3] Wederzijdse verzoeken tussen eerste en tweede lijn De huisarts krijgt regelmatig vragen vanuit de tweede lijn om bepaalde handelingen te verrichten. Daarbij is het soms onduidelijk of dit eerstelijns zorg betreft (dus een terecht verzoek) of dat er verschuivingen optreden vanuit de tweedelijns zorg. Daar komt bij dat de overdracht van informatie naar de huisarts niet altijd adequaat is. Andersom zijn er ook soms verzoeken vanuit de huisarts naar de tweede lijn toe die op de verkeerde plek terechtkomen. Binnen de Commissie Samenwerking 1e-2e lijn is gesproken over hoe we het beste om kunnen gaan met deze verzoeken. In het algemeen heeft het de voorkeur als huisarts en specialist telefonisch overleggen. Als het om standaard handelingen gaat is een schriftelijk verzoek ook mogelijk. Voorbeelden van verzoeken vanuit de 2de lijn aan de huisarts zijn: Typische huisartsenzorg Voorbeeld: de anesthesist vindt pre-operatief een verhoogde bloeddruk. De patiënt wordt terug verwezen naar de huisarts voor diagnostiek en behandeling. Het verzoek is in het belang van de huisarts Voorbeeld: een patiënt met prostaatcarcinoom is verder gezond en is nauwelijks in beeld bij de huisarts. Het regelmatig toedienen van hormooninjecties biedt de huisarts de kans contact met de patiënt te hebben. Het verzoek is in het belang van de patiënt Voorbeeld: de patiënt moet een flinke afstand afleggen naar het ziekenhuis voor bijvoorbeeld injecties. De uitvoering hiervan door de huisarts scheelt de patiënt veel tijd en energie. Tweedelijns zorg Voorbeelden van ongewenste verschuivingen naar de eerste lijn: de specialist wenst een patiënt na een operatie op het spreekuur terug te zien, de zieke patiënt moet per ambulance vervoerd worden en de specialist vraagt de huisarts dit te regelen. het omzetten van antistolling vanwege een geplande operatieve ingreep. Hiernaast zijn er ook voorbeelden vanuit de eerste lijn die onterecht bij de specialist komen: Verkeerde specialist Voorbeeld: een patiënt is onder periodieke controle na een hartklepoperatie. De patiënt meldt nu op het spreekuur: Ik heb bloedarmoede en moest dan van de huisarts met u bespreken. Verkeerde route Voorbeeld: een patiënt komt voor controle van zijn schouderklachten bij de orthopeed met een briefje Wilt u ook naar de knie kijken? Verzoek aan de huisarts om duidelijk aan te geven als het om twee of meer verschillende klachten gaat danwel om nieuwe klachten bij een chronische patiënt, zodat bij het poliklinisch bezoek rekening gehouden kan worden met de (tijds)planning. Zo zijn er in beide richtingen diverse andere voorbeelden te bedenken. Zowel in de eerste als in de tweede lijn is het leveren van gezamenlijke goede zorg ten bate van onze patiënt het uitgangspunt. Sleutelwoorden daarbij zijn heldere communicatie en respect voor elkaar.

4 [4] VERWIJZEN & DIAGNOSTIEK A-Status voor laboratorium CWZ Het eerstelijns laboratorium Rivierenland Gelre van CWZ heeft op basis van een aantal kwaliteitsindicatoren en de uitstekende service aan patiënt en huisarts de hoogst haalbare A-status van het VGZ behaald. Voor de VGZ-patiënt betekent dit o.a. toegang tot een groot aantal bloedafnamefaciliteiten dichtbij zijn/haar huisarts of in situaties waar dat geïndiceerd is - zelfs aan huis - én tegen de laagste prijs. Voor de patiënt die bij VGZ is verzekerd, houdt dit een duidelijke besparing van kosten in omdat laboratoriumonderzoeken onder het eigen risico vallen. Voor informatie over prikposten en kosten bij andere zorgverzekeraars, kunt u de website van CWZ raadplegen. (https://www.cwz.nl/specialismen/huisartsen/voor-huisartsen.html) CWZ voert veilige naalden in Het ziekenhuis gaat over op het gebruik van veilige naalden. Het klinisch chemisch laboratorium van CWZ heeft de afgelopen maanden de veilige naalden van BD Diagnostics (de E-clipse naald) succesvol uitgetest op de prikpoli s en tijdens prikrondes op de verpleegafdelingen. We gaan de veilige naalden ook introduceren bij de zelfprikkende huisartsenpraktijken en instellingen. Met de veilige naalden wordt het vrijwel onmogelijk voor de medewerker om zich per ongeluk te prikken met de gebruikte naald. Ook is het werken met de nieuwe naalden hygiënischer. Met de invoering van de veilige naalden voldoet CWZ aan de nieuwe Europese regelgeving ten aanzien van de veiligheid van medewerkers in de gezondheidszorg. Voor uw praktijk betekent dit dat de naalden waarmee u nu bloed afneemt, vervangen worden door de e-clipse naalden. Wij hebben met u een afspraak gemaakt om instructies te geven hoe er gewerkt moet worden met deze naald. Tijdens deze afspraak zullen wij ook uw eventuele voorraad omruilen. Mocht er met uw praktijk nog geen afspraak gemaakt zijn, dan kunt u dit telefonisch melden op nummer (024) Specialisten s-heeren Loo starten spreekuur in poli Druten Sinds 2 februari houden een gedragspsycholoog en een arts voor verstandelijk gehandicapten (AGV) van Advisium (onderdeel van s-heeren Loo) spreekuur in CWZ Druten. Mensen met een verstandelijke beperking uit Maas en Waal en omgeving kunnen daardoor dichtbij huis terecht voor de gespecialiseerde zorg die zij nodig hebben. De gedragspsycholoog houdt elke maandag spreekuur en de AVG-arts eenmaal per maand. De verwachting is dat er in de toekomst meer spreekuren voor mensen met een verstandelijke beperking komen, ook in samenwerking met specialisten van CWZ. Locatie Druten is hiervoor bijzonder geschikt omdat deze rustig, overzichtelijk en voor veel cliënten van s-heerenloo dichtbij hun woning is. CWZ vindt het belangrijk om samen te werken met andere zorgaanbieders, om de zorg zo goed mogelijk op de behoeften van patiënten af te stemmen. Op de foto geeft burgemeester van Druten Luciën van Riswijk de aftrap voor het samenwerkingsverband./foto RM

5 VERWIJZEN & DIAGNOSTIEK [5] Let op met budget- of selectiefpolis bij verwijzing naar CWZ Vrijwel alle grote zorgverzekeraars hebben op dit moment een contract gesloten met CWZ. Alleen voor de zogenoemde budgetpolissen of selectief polissen zijn geen contracten gesloten. Deze goedkope polissen worden steeds populairder, vooral onder studenten en mensen met lage inkomens. Deze polissen vergoeden in CWZ echter alleen spoedzorg, bevallingen en zorg aan kinderen onder 18 jaar. Om te voorkomen dat patiënten achteraf in financiële problemen komen, is het verstandig dat zij hun polis controleren vóórdat ze een afspraak maken. Wilt u hen hierop attenderen bij verwijzing?/foto BN Huid en oedeemtherapie vertrekt uit CWZ Per 1 april aanstaande stoppen de huid- en oedeemtherapeuten met hun praktijk in CWZ. Het ziekenhuis heeft besloten om verder te gaan zonder praktijk voor huid- en oedeemtherapie. De therapeuten willen u namens deze weg hartelijk danken voor de fijne samenwerking de afgelopen 18 jaren. Diagnostiek Mycoplasma genitalium Mycoplasma genitalium wordt in toenemende mate gezien als een relevante SOA. Na Chlamydia trachomatis is de prevalentie hiervan het hoogst. Chlamydia wordt in onze regio in 9.2% van de gevallen aangetoond en Mycoplasma in 3.6% (GO 1.1 en Trichomonas 0.4%). Bij mannen veroorzaakt Mycoplasma urethritis, bij vrouwen cervicitis en PID. Om deze redenen hebben wij de bepaling voor Mycoplasma sinds geruime tijd opgenomen in ons standaard SOA-pakket (als compleet pakket het goedkoopst van de hele regio). Behandeladvies is een vijfdaagse kuur azitromycine, zoals bij de uitslag staat vermeld. Aangeraden wordt om de partner mee te behandelen. Overigens komt ook in Nederland resistentie voor azitromycine voor. Een resistentiebepaling is nog niet voorhanden voor routinediagnostiek. Medische microbiologie vervangt testen Sinds woensdag 18 februari wordt van de infectieserologie geleidelijk aan een aantal testen vervangen. Het betreft de volgende testen: hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C, HIV en Rubella. Er wordt over gegaan op een zelfde soort testen, maar met (meestal) andere referentiewaarden. Gestart wordt met de hepatitis B bepalingen, daarna volgen Rubella en hepatitis A en ten slotte volgen de resterende testen.

6 [6] VERWIJZEN & DIAGNOSTIEK Nieuws Zorgdomein De jaarlijkse wijzigingen in het zorgdomein-menu zijn sinds 25 februari 2015 doorgevoerd. Het menu Kindergeneeskunde en kindergerelateerde verwijsredenen bij andere specialismen worden drastisch aangepast. Reden hiervoor is dat het menu Kindergeneeskunde in de loop van de jaren is uitgegroeid tot een uitgebreid en omslachtig menu. Verwijzers gaven aan dat het niet overzichtelijk was. Gevolg was dat in vergelijking met andere poortspecialismen relatief vaak gekozen werd voor: verwijsreden niet gespecificeerd/overig. We hopen dat deze aanpassing ervoor zorgt dat in de toekomst de verwijzingen specifieker en doeltreffender zullen zijn. Aanpassingen in het menu (zie bijgaande foto). Dermatologie: verwijsreden vulvaproblematiek Gynaecologie/verloskunde: verwijsreden zwangerschap en partus: zwangerschapsafbreking en overgangsklachten Neurologie: verwijsreden flauwvallen Plastische chirurgie: verwijsreden kind Beeldvormend, echo: echo-onderzoek mammae kindergeneeskunde Aanpassing diagnostiek ziekte van Pfeiffer Sinds januari van dit jaar wordt voor het aantonen van een infectie met Epstein Barr virus (ziekte van Pfeiffer) de monospot-test niet meer verricht. Daarnaast zijn ook de leukocytentelling en het microscopisch bloedonderzoek op atypische lymfocyten bij een aanvraag op EBV afgeschaft. De EBV-serologie blijft als voorheen (IgM, IgG en EBNA). Een leukocytentelling en differentiatie kunnen als dat gewenst is altijd apart worden aangevraagd. Met deze veranderingen is onze diagnostiek geheel in overeenstemming gebracht met de NHG-standaard (Acute keelpijn). Actuele patiënteninformatie voor CWZ Buitenpoli s Wanneer u op de aangepaste site doorklikt naar Kent u onze buitenpoli s al, dan vindt u onder de rubriek nieuws de actuele patiënteninformatie over het maken van röntgenfoto s en bloedafname op de buitenpoli s. Wilt u dat een patiënt versneld in aanmerking komt voor het maken van een X-foto of voor het afnemen van bloed, dan kunt u direct telefonisch contact opnemen met de gewenste buitenpoli.

7 PERSONALIA [7] Nieuwe specialisten in CWZ Willemijn Leen, chef de clinique neurologie Dimitri van Doeselaar, chef de clinique orthopedie Martine van Doorn, chef de clinique radiologie Gijs Bloemsma, fellow interventie radioloog Siebren Tigchelaar, orthopedisch chirurg Verwijzersboekje 2015/2016 De nieuwe uitgave van het verwijzersboekje met bereikbaarheidsgegevens is in de maak. Dit gezamenlijke initiatief van Radboudumc, Sint Maartenskliniek, Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis en Maasziekenhuis Pantein verschijnt in het voorjaar van Wij verzoeken u vriendelijk om uw eventuele wijzigingen/ aanvullingen door te mailen naar: (t.a.v. Dagmar Mijling). Staat u als huisarts nog niet vermeld in het boekje, dan verzoeken wij uw gegevens door te geven via: (huisartsen/nieuwe huisarts). Het Verwijzersboekje is ook digitaal via APP te raadplegen. U kunt een activeringscode hiervoor aanvragen bij huisartsencoördinator CWZ Gé Verbeet: Afscheid orthopedisch chirurg Gerrit Jan Van Norel Op 21 januari 2015 heeft Van Norel afscheid genomen van CWZ. Zijn afscheidsinterview kunt u lezen op de site van het specialisme orthopedie./foto RM Agnes Michiels, chef de clinique oogheelkunde

8 [8] ZORGNIEUWS 18 april: Zaterdagmarkt voor zwangeren Van tot uur in het Auditorium en Binnenhof CWZ. Een eigentijdse markt voor (aanstaande) zwangeren en hun partner. Met alle informatie over bevallen in het CWZ en het Geboortehuis Neo. Daarnaast zijn er allerlei stands met informatie en producten voor tijdens de zwangerschap maar ook voor erna. Meer informatie op verloskunde.cwz.nl of https://www.facebook.com/zaterdagmarktvoorzwangerencwz. Jonkerbosdag op 3 juni 2015 De jaarlijkse samenwerkingsdag tussen specialisten van CWZ en de regionale huisartsen vindt plaats op woensdag 3 juni 2015 in het Auditorium CWZ. Aanvang: uur. Het thema wordt nog bekend gemaakt. De organisatie rekent op een hoge opkomst van specialisten en huisartsen. Houdt u deze datum al vast vrij in uw agenda?/foto RM Zaterdagmarkt voor Zwangeren [Colofon] Het Nieuwsbulletin wordt zes maal per jaar verstuurd naar huisartsen, apothekers, verloskundigen, arbo-artsen en overige verwijzers in de regio en alle medische specialisten van het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis. Redactie en opmaak: Monique de Groot, Gé Verbeet. Foto s: Richard Martens, Bart Nijs Fotografie, Druk: Trio Print Nijmegen. CWZ, KMI(J1.35), postbus 9015, 6500 GS Nijmegen,

Nieuwsbrief voor doktersassistenten en praktijkondersteuners. Jaargang 2, nummer 1, februari 2015. ZorgDomein

Nieuwsbrief voor doktersassistenten en praktijkondersteuners. Jaargang 2, nummer 1, februari 2015. ZorgDomein Nieuwsbrief voor doktersassistenten en praktijkondersteuners Maak kennis met het Klant Contact Centrum van Rijnstate Het Klant Contact Centrum (KCC) verzorgt de eerste telefonische opvang voor een groot

Nadere informatie

[NIEUWSBULLETIN] [4] [6] Zorgnieuws [2] Nieuwste type operatierobot Verwijzen & diagnostiek [3] Psychiatrie stopt met eenmalige consulten /

[NIEUWSBULLETIN] [4] [6] Zorgnieuws [2] Nieuwste type operatierobot Verwijzen & diagnostiek [3] Psychiatrie stopt met eenmalige consulten / INFORMATIE VOOR VERWIJZERS OVER NIEUWS EN ONTWIKKELINGEN IN CWZ NR 5 december 2014 Zorgnieuws [2] Nieuwste type operatierobot Verwijzen & diagnostiek [3] Psychiatrie stopt met eenmalige consulten / Dubbele

Nadere informatie

[NIEUWSBULLETIN] [2] [7] Zorgnieuws [2] Gezamenlijk spreekuur van longarts en huisarts [3]

[NIEUWSBULLETIN] [2] [7] Zorgnieuws [2] Gezamenlijk spreekuur van longarts en huisarts [3] INFORMATIE VOOR VERWIJZERS OVER NIEUWS EN ONTWIKKELINGEN IN CWZ NR 2 april 2015 Zorgnieuws [2] Gezamenlijk spreekuur van longarts en huisarts [3] Symposium: nieuwe toepassingen voor teleconsultatie / Analyse

Nadere informatie

Tegengestelde beweging aan ambities Bestuurlijk Akkoord eerste lijn 2014-2017

Tegengestelde beweging aan ambities Bestuurlijk Akkoord eerste lijn 2014-2017 Tweede Kamer der Staten-Generaal Leden van de Vaste Kamercommissie van VWS T.a.v. de heer drs. A.J. Teunissen Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Datum 7 november 2014 Uw kenmerk - Ons kenmerk 2014/528318/EK/MN

Nadere informatie

Sportmedisch Centrum Maartenskliniek. Samen sterk in beweging

Sportmedisch Centrum Maartenskliniek. Samen sterk in beweging Sportmedisch Centrum Maartenskliniek Samen sterk in beweging Samen sterk in beweging Bewegen is een onderdeel van het dagelijkse leven. Het is gezond voor de mens en heeft een aantoonbaar gunstig effect

Nadere informatie

Vragen naar aanleiding van informatiebijeenkomsten

Vragen naar aanleiding van informatiebijeenkomsten UMC St Radboud bouwt gespecialiseerde MS-zorg af De afdeling Neurologie van het UMC St Radboud heeft besloten om de gespecialiseerde MS-zorg die we de afgelopen jaren boden af te gaan bouwen. MS zal geen

Nadere informatie

PATIËNTEN INFORMATIE HIV - HEPATITIS B EN C - SOA

PATIËNTEN INFORMATIE HIV - HEPATITIS B EN C - SOA PATIËNTEN INFORMATIE HIV - HEPATITIS B EN C - SOA 2 PATIËNTENINFORMATIE Het Maasstad Ziekenhuis is één van de 27 HIV behandelcentra in Nederland. Op de polikliniek Infectieziekten werkt een team van zorgverleners,

Nadere informatie

Zorg voor de hivseropositieve

Zorg voor de hivseropositieve Zorg voor de hivseropositieve patiënt Het Radboudumc is één van de 27 hiv-behandelcentra in Nederland. Hier werkt een team van zorgverleners dat gespecialiseerd is in de behandeling en begeleiding van

Nadere informatie

Zorg. buiten Nederland. Praktische tips voor zorg in de Europese Unie

Zorg. buiten Nederland. Praktische tips voor zorg in de Europese Unie Zorg buiten Nederland Voel Alle aandacht je goed verzekerd voor uw zorgverzekering met VGZ 2006 www.vgz.nl Praktische tips voor zorg in de Europese Unie Zorg buiten Nederland Alle aandacht voor uw zorgverzekering

Nadere informatie

Polikliniek. Algemene bezoekersinformatie

Polikliniek. Algemene bezoekersinformatie Polikliniek Algemene bezoekersinformatie 1 2 Inhoudsopgave Een afspraak maken met de specialist 4 Inlichtingen 4 Gastvrouw 4 Respectvol omgaan met elkaar 5 Rolstoelen 5 Inschrijving (ponsplaatje) 5 Melden

Nadere informatie

DEKKINGEN OVERZICHT AZPAS BASISZORGVERZEKERING EN AZPAS PLUS VERZEKERING

DEKKINGEN OVERZICHT AZPAS BASISZORGVERZEKERING EN AZPAS PLUS VERZEKERING DEKKINGEN OVERZICHT AZPAS BASISZORGVERZEKERING EN AZPAS PLUS VERZEKERING Dekkingen Vergoedingen Azpas Vergoedingen Azpas Plus Verzekering (groen gekleurde dekkingen zijn hogere dekkingen t.o.v. de Azpas

Nadere informatie

Maak kennis met Gezondheidscentrum de Marne

Maak kennis met Gezondheidscentrum de Marne Maak kennis met Gezondheidscentrum de Marne Gezondheidscentrum de Marne Maak kennis met Gezondheidscentrum de Marne Vanaf oktober 2012 heeft Leens een nieuw gezondheidscentrum: Gezondheidscentrum de Marne.

Nadere informatie

INFORMATIE VOOR VERWIJZERS OVER NIEUWS EN ONTWIKKELINGEN IN HET CWZ NR 1 FEBRUARI 2008

INFORMATIE VOOR VERWIJZERS OVER NIEUWS EN ONTWIKKELINGEN IN HET CWZ NR 1 FEBRUARI 2008 INFORMATIE VOOR VERWIJZERS OVER NIEUWS EN ONTWIKKELINGEN IN HET CWZ NR 1 FEBRUARI 2008 Zorgnieuws [2] CHN naar CWZ [3] Afspraken tussen dokters / Supersnelle transfers Kort nieuws [4] Zorgdomein / Kinderen

Nadere informatie

Polikliniek Keel- Neus- en Oorheelkunde

Polikliniek Keel- Neus- en Oorheelkunde Polikliniek Keel- Neus- en Oorheelkunde In overleg met uw behandelend arts heeft u een afspraak gemaakt op de polikliniek Keel- Neus- Oorheelkunde (KNO) van het Radboudumc. In deze folder informeren wij

Nadere informatie

CMV, EBV, Toxoplasma. Diagnostiek. Inge Gyssens Dienst infectieziekten Internist infectioloog

CMV, EBV, Toxoplasma. Diagnostiek. Inge Gyssens Dienst infectieziekten Internist infectioloog CMV, EBV, Toxoplasma Diagnostiek Inge Gyssens Dienst infectieziekten Internist infectioloog Man, 50 jaar Sinds 8d uit Thailand, 1 maand verblijf (nieuwe partner aldaar) Branderig gevoel ter hoogte van

Nadere informatie

DEKKINGEN OVERZICHT AZPAS BASISZORGVERZEKERING EN AZPAS PLUS VERZEKERING

DEKKINGEN OVERZICHT AZPAS BASISZORGVERZEKERING EN AZPAS PLUS VERZEKERING DEKKINGEN OVERZICHT AZPAS BASISZORGVERZEKERING EN AZPAS PLUS VERZEKERING Dekkingen Vergoedingen Azpas Vergoedingen Azpas Plus Verzekering (groen gekleurde dekkingen zijn hogere dekkingen t.o.v. de Azpas

Nadere informatie

Goed voorbereid naar de polikliniek orthopedie

Goed voorbereid naar de polikliniek orthopedie Goed voorbereid naar de polikliniek orthopedie Inhoud Hoe bereidt u zich voor? 3 Wat neemt u mee? 3 Waar meldt u zich? 3 Als u niet kunt komen 3 Met wie heeft u een afspraak? 4 Verloop van de afspraak

Nadere informatie

[NIEUWSBULLETIN] [3] [4] Zorgnieuws [2] Radiotherapie CWZ [3] Landelijke researchprijs. Over het CWZ [5] Huisartsen bezoeken CWZ Druten/ E-kaartje

[NIEUWSBULLETIN] [3] [4] Zorgnieuws [2] Radiotherapie CWZ [3] Landelijke researchprijs. Over het CWZ [5] Huisartsen bezoeken CWZ Druten/ E-kaartje INFORMATIE VOOR VERWIJZERS OVER NIEUWS EN ONTWIKKELINGEN IN HET CWZ NR 6 december 2010 Zorgnieuws [2] Radiotherapie CWZ [3] Landelijke researchprijs cardiologie / Vuurwerkbril / Didgeridoospeler snurkt

Nadere informatie

Afdeling Spoedeisende hulp (SEH) B54

Afdeling Spoedeisende hulp (SEH) B54 Afdeling Spoedeisende hulp (SEH) B54 Welkom op de afdeling Spoedeisende Hulp (SEH) van het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis in Nijmegen. Per jaar melden zich 28.000 mensen op de SEH voor een medische behandeling,

Nadere informatie

Praktijkfolder Nederlands Huisarts aan de Herengracht

Praktijkfolder Nederlands Huisarts aan de Herengracht Praktijkfolder Nederlands Huisarts aan de Herengracht Beste Patiënt, Welkom bij Huisarts aan de Herengracht! Service staat bij ons naast goede zorg hoog in het vaandel. Om je nog sneller bij ons thuis

Nadere informatie

Echocentrum Slingeland

Echocentrum Slingeland Gynaecologie / Verloskunde Echocentrum Slingeland i Patiënteninformatie Slingeland Ziekenhuis Algemeen U kunt bij het Echocentrum van het Slingeland Ziekenhuis terecht voor diverse echo's tijdens uw zwangerschap.

Nadere informatie

[NIEUWSBULLETIN] [5] [3] Zorgnieuws [2] Naar vrouwenpoli CWZ met ongewild urineverlies

[NIEUWSBULLETIN] [5] [3] Zorgnieuws [2] Naar vrouwenpoli CWZ met ongewild urineverlies INFORMATIE VOOR VERWIJZERS OVER NIEUWS EN ONTWIKKELINGEN IN CWZ NR 2 mei 2016 Zorgnieuws [2] Naar vrouwenpoli CWZ met ongewild urineverlies [3] Transmurale Hartfalen Zorg Verwijzen & diagnostiek [4] Oogkliniek

Nadere informatie

Rituximab (MabThera ) Voorgeschreven door de reumatoloog

Rituximab (MabThera ) Voorgeschreven door de reumatoloog Rituximab (MabThera ) Voorgeschreven door de reumatoloog Albert Schweitzer ziekenhuis juli 2013 pavo 0908 Inleiding De reumatoloog heeft met u besproken dat u rituximab gaat gebruiken. In deze folder leest

Nadere informatie

Ziekenhuiszorg in 2015 Wat betaalt u?

Ziekenhuiszorg in 2015 Wat betaalt u? 00 Ziekenhuiszorg in 2015 Wat betaalt u? 1 Het is soms onduidelijk welke zorgkosten wel of niet vergoed worden door zorgverzekeraars. Dit hangt af van de afspraken die u met uw zorgverzekeraar heeft gemaakt.

Nadere informatie

Dagopname Orthopedie

Dagopname Orthopedie Dagopname Orthopedie Inleiding 3 Voorbereiden op uw opname en operatie 3 Preoperatief onderzoek 3 Vanaf 3 weken voor de operatie 3 Vóór opname 3 Dag van opname 4 In het ziekenhuis 5 Behandeling, zorg en

Nadere informatie

Polikliniek Oogheelkunde

Polikliniek Oogheelkunde Polikliniek Oogheelkunde U bent doorverwezen naar polikliniek Oogheelkunde van het Radboudumc in Nijmegen. In deze folder wordt informatie gegeven over de gang van zaken op de polikliniek. Als u na het

Nadere informatie

Tocilizumab (RoActemra ) Voorgeschreven door de reumatoloog

Tocilizumab (RoActemra ) Voorgeschreven door de reumatoloog Tocilizumab (RoActemra ) Voorgeschreven door de reumatoloog Albert Schweitzer ziekenhuis juli 2013 pavo 0910 Inleiding De reumatoloog heeft met u besproken dat u tocilizumab gaat gebruiken. In deze folder

Nadere informatie

KOSTEN EN VERGOEDING ZIEKENHUISZORG

KOSTEN EN VERGOEDING ZIEKENHUISZORG KOSTEN EN VERGOEDING ZIEKENHUISZORG 611 Gaat u binnenkort naar het ziekenhuis? Of bent u al patiënt? In deze folder vindt u informatie over het betalen van ziekenhuiszorg. Iedereen die in Nederland woont

Nadere informatie

Anderhalvelijns zorg Hoe maak je het succesvol?

Anderhalvelijns zorg Hoe maak je het succesvol? Anderhalvelijns zorg Hoe maak je het succesvol? Anderhalvelijnszorg Combinatie generieke eerstelijnszorg en specialistische tweedelijnszorg - Generalistische invalshoek : uitbreiding geïntegreerde eerstelijns

Nadere informatie

KOSTEN EN VERGOEDING ZIEKENHUISZORG

KOSTEN EN VERGOEDING ZIEKENHUISZORG Algemeen KOSTEN EN VERGOEDING ZIEKENHUISZORG Gaat u binnenkort naar het ziekenhuis? Of bent u al patiënt? In deze folder vindt u informatie over het betalen van ziekenhuiszorg. Iedereen die in Nederland

Nadere informatie

[NIEUWSBULLETIN] [2] [5] Zorgnieuws [2] MRI van prostaat voortaan in CWZ [3] CWZ kleurt

[NIEUWSBULLETIN] [2] [5] Zorgnieuws [2] MRI van prostaat voortaan in CWZ [3] CWZ kleurt INFORMATIE VOOR VERWIJZERS OVER NIEUWS EN ONTWIKKELINGEN IN CWZ NR 1 maart 2016 Zorgnieuws [2] MRI van prostaat voortaan in CWZ [3] CWZ kleurt roze voor de Giro! Verwijzen & diagnostiek [4] Aanwezigheid

Nadere informatie

Openingstijden poliklinieken De poliklinieken zijn geopend van maandag t/m vrijdag van 07.45-17.00 uur.

Openingstijden poliklinieken De poliklinieken zijn geopend van maandag t/m vrijdag van 07.45-17.00 uur. Openingstijden poliklinieken De poliklinieken zijn geopend van maandag t/m vrijdag van 07.45-17.00 uur. Om in de polikliniek geholpen te worden, hebt u altijd een pasje van ons ziekenhuis nodig. Dit kunt

Nadere informatie

Eerste bezoek aan de mammapoli. polikliniek chirurgie

Eerste bezoek aan de mammapoli. polikliniek chirurgie Eerste bezoek aan de mammapoli polikliniek chirurgie Wie is wie Op de mammapoli wordt u geholpen en onderzocht door verschillende verpleegkundigen en artsen. Hier volgt een overzicht van de verschillende

Nadere informatie

RUCO Prostaat Centrum

RUCO Prostaat Centrum RUCO Prostaat Centrum Uw specialist of huisarts heeft een afspraak gemaakt bij het RUCO Prostaat Centrum. Dit kan zijn omdat bij u een prostaataandoening of prostaatkanker is geconstateerd. In deze folder

Nadere informatie

Polikliniek Buitenpolikliniek Lievensberg ziekenhuis te Steenbergen

Polikliniek Buitenpolikliniek Lievensberg ziekenhuis te Steenbergen Polikliniek Buitenpolikliniek Lievensberg ziekenhuis te Steenbergen Polikliniek Steenbergen Lindenburghlaan 7 4651 TM Steenbergen telefoon: 0167 569582 De polikliniek Steenbergen is gevestigd bij verpleeghuis

Nadere informatie

Openingstijden poliklinieken De poliklinieken zijn geopend van maandag t/m vrijdag van 07.45-17.00 uur.

Openingstijden poliklinieken De poliklinieken zijn geopend van maandag t/m vrijdag van 07.45-17.00 uur. Openingstijden poliklinieken De poliklinieken zijn geopend van maandag t/m vrijdag van 07.45-17.00 uur. Om in de polikliniek geholpen te worden, hebt u altijd een pasje van ons ziekenhuis nodig. Dit kunt

Nadere informatie

Vruchtbaarheidsstoornissen. Als zwanger worden niet vanzelf gaat

Vruchtbaarheidsstoornissen. Als zwanger worden niet vanzelf gaat Vruchtbaarheidsstoornissen Als zwanger worden niet vanzelf gaat 2 U heeft besloten een oriënterend vruchtbaarheids (fertiliteits) onderzoek te laten verrichten. In deze folder vindt u informatie over het

Nadere informatie

De soa-kit. 1. Toelichting. 2. Doel, doelgroep en tijdsduur. 3. Uitvoering

De soa-kit. 1. Toelichting. 2. Doel, doelgroep en tijdsduur. 3. Uitvoering 1. Toelichting Bij Soa is de actuele kennis over diagnostiek, behandeling, begeleiding en partnerwaarschuwing niet compleet zonder informatie over het gebruik van de diverse buisjes en stokjes die het

Nadere informatie

Soa- poli Kennemerland

Soa- poli Kennemerland Soa- poli Kennemerland PATIENTENinformatie SOA POLI KENNEMERLAND De SOA-poli Kennemerland is een laagdrempelige voorziening die bedoeld is als aanvulling op de reguliere huisartsenzorg. De SOA-poli is

Nadere informatie

Bevalling en kraamzorg. Bevalling en kraamzorg, goed geregeld bij de SZVK

Bevalling en kraamzorg. Bevalling en kraamzorg, goed geregeld bij de SZVK Bevalling en kraamzorg, goed geregeld bij de SZVK 2 Verloskundige hulp Allereerst wil de SZVK u van harte feliciteren met uw zwangerschap. In deze brochure leest u wat u in de komende tijd moet regelen

Nadere informatie

[NIEUWSBULLETIN] [2] [5] Zorginnovatie [2] Dialysecentrum in Druten [3] Vriendelijker longdiagnostiek

[NIEUWSBULLETIN] [2] [5] Zorginnovatie [2] Dialysecentrum in Druten [3] Vriendelijker longdiagnostiek INFORMATIE VOOR VERWIJZERS OVER NIEUWS EN ONTWIKKELINGEN IN HET CWZ NR 4 OKTOBER 2007 Zorginnovatie [2] Dialysecentrum in Druten [3] Vriendelijker longdiagnostiek / Geheugenpoli Kort nieuws [4] Niersteenvergruizer

Nadere informatie

Ziekenhuiszorg in 2015: wat betaalt u?

Ziekenhuiszorg in 2015: wat betaalt u? Wilhelmina Ziekenhuis Assen Vertrouwd en dichtbij Informatie voor patiënten Ziekenhuiszorg in 2015: wat betaalt u? eigen risico vergoeding of zelf betalen uitleg over de ziekenhuisnota z 1 Belangrijk!

Nadere informatie

Algemene informatie poliklinieken. Ziekenhuislocatie Scheper

Algemene informatie poliklinieken. Ziekenhuislocatie Scheper Algemene informatie poliklinieken Ziekenhuislocatie Scheper 2 Inhoudsopgave Hoe maakt u een afspraak met een specialist? 4 Waar kunt u terecht voor inlichtingen? 4 Gastdames 4 Rolstoel en rollator 5 Ziekenhuispasje

Nadere informatie

Voor een toekomst in de zorg!

Voor een toekomst in de zorg! Voor een toekomst in de zorg! Excursies MBRT Radboud plus schooljaar 2014-2015 Versie voorjaar 2015 Doelgroep: 2 e, 3 e,en 4 e jaars MBRT Radboud plus studenten. Het Radboudumc is een grote organisatie

Nadere informatie

Poliklinische operatie plastische chirurgie. Voorbereiding en nazorg bij poliklinische operaties onder plaatselijke verdoving

Poliklinische operatie plastische chirurgie. Voorbereiding en nazorg bij poliklinische operaties onder plaatselijke verdoving Poliklinische operatie plastische chirurgie Voorbereiding en nazorg bij poliklinische operaties onder plaatselijke verdoving 2 Uw huisarts of specialist heeft u naar de plastische chirurgie van het Canisius-Wilhelmina

Nadere informatie

Wachttijden polikliniek en behandeling

Wachttijden polikliniek en behandeling en Alphen aan den Rijn Cardiologie Chirurgie Algemeen 2 Liesbreuk 3 Varices lasermethode 3 Bypass chirurgie 1 Carotis chirurgie 1 Colon/rectum chirurgie 2 Mamma chirurgie 2 Nieuwe mamma patient + foto

Nadere informatie

de combinatietest NT meting en eerste trimester serumtest inhoudsopgave voorwoord

de combinatietest NT meting en eerste trimester serumtest inhoudsopgave voorwoord de combinatietest NT meting en eerste trimester serumtest inhoudsopgave Voorwoord Aangeboren afwijkingen waarop getest wordt Wat is het Down syndroom? De combinatietest (NT-meting en eerste trimester serumtest)

Nadere informatie

Goed voorbereid naar de polikliniek Reumatologie

Goed voorbereid naar de polikliniek Reumatologie Goed voorbereid naar de polikliniek Reumatologie Inhoudsopgave Wat neemt u mee? 3 Waar meldt u zich? 3 Als u niet kunt komen 3 Uw bezoek aan de polikliniek 3 Behandelaars 4 Maartensapotheek 5 Wordt de

Nadere informatie

Lyme Centrum Apeldoorn STZ Expertise centrum

Lyme Centrum Apeldoorn STZ Expertise centrum Lyme Centrum Apeldoorn STZ Expertise centrum U bent gebeten door een teek of er is het vermoeden dat dit is gebeurd. Op deze website kunt u lezen wat het Lyme centrum Apeldoorn (LCA) voor u kan doen. Een

Nadere informatie

Bevalling en kraamzorg,

Bevalling en kraamzorg, 2014 Bevalling en kraamzorg, goed geregeld bij Zorgzaam Zorgeloos verzekerd Verloskundige hulp Allereerst wil Zorgzaam u van harte feliciteren met uw zwangerschap. In deze brochure leest u wat u in de

Nadere informatie

Mammapolikliniek. Algemene informatie

Mammapolikliniek. Algemene informatie Mammapolikliniek Algemene informatie 1 Poli chirurgie Tel. 0591-69 14 00, keuze 3 2 De mammapoli Uw huisarts heeft u doorverwezen naar het Scheper Ziekenhuis om een afwijking in uw borst te laten onderzoeken.

Nadere informatie

Welkom op de Dagkliniek Geriatrie

Welkom op de Dagkliniek Geriatrie Welkom op de Dagkliniek Geriatrie Albert Schweitzer ziekenhuis oktober 2014 pavo 0952 Inleiding U heeft een afspraak op de Dagkliniek Geriatrie van het Albert Schweitzer ziekenhuis, locatie Dordwijk op

Nadere informatie

Polikliniek Heelkunde

Polikliniek Heelkunde Polikliniek Heelkunde U bent verwezen naar de polikliniek Heelkunde van het Radboudumc. Bijzonderheden over de gang van zaken worden in deze folder beschreven. Als u na het lezen nog vragen heeft kunt

Nadere informatie

Welkom op de Dagkliniek Geriatrie

Welkom op de Dagkliniek Geriatrie Welkom op de Dagkliniek Geriatrie Inleiding U heeft een afspraak op de Dagkliniek Geriatrie van het Albert Schweitzer ziekenhuis, locatie Dordwijk op dag van uur tot uur. Het is belangrijk dat u op tijd

Nadere informatie

ZorgDomein in de regio Nijmegen

ZorgDomein in de regio Nijmegen ZorgDomein in de regio Nijmegen Instructie voor de huisarts om snel en slim te kunnen werken 30 september 2015 Programma 17.30 Inloop 18.00 Welkom en opening Guido Adriaansens (voorzitter huisartsenkring)

Nadere informatie

[NIEUWSBULLETIN] [2] [4] Zorgnieuws [2] Movember-maand Verwijzen & diagnostiek [3] Kennis delen [5] Zorgaanbieders regio Nijmegen aan de slag met

[NIEUWSBULLETIN] [2] [4] Zorgnieuws [2] Movember-maand Verwijzen & diagnostiek [3] Kennis delen [5] Zorgaanbieders regio Nijmegen aan de slag met INFORMATIE VOOR VERWIJZERS OVER NIEUWS EN ONTWIKKELINGEN IN CWZ NR 4 december 2015 Zorgnieuws [2] Movember-maand Verwijzen & diagnostiek [3] Uitgebreider pakket voor aantonen oorzaak gastro-enteritis /

Nadere informatie

Testen op HIV, ja of nee?

Testen op HIV, ja of nee? Afdeling Verloskunde, locatie AZU Testen op HIV, ja of nee? Informatie voor zwangere vrouwen Wat is HIV, wat is aids en wat zijn de gevolgen tijdens de zwangerschap. HIV is het virus dat de ziekte aids

Nadere informatie

De huisarts: uw regisseur van de zorg! Esther van Engelshoven, algemeen directeur Hozl Wiro Gruisen, manager Regioregie CZ

De huisarts: uw regisseur van de zorg! Esther van Engelshoven, algemeen directeur Hozl Wiro Gruisen, manager Regioregie CZ De huisarts: uw regisseur van de zorg! Esther van Engelshoven, algemeen directeur Hozl Wiro Gruisen, manager Regioregie CZ Conferentie Duurzame Zorg, Kasteel Vaeshartelt 20 november 2012 Traditie van samen

Nadere informatie

Echo-onderzoek bij zwangerschap

Echo-onderzoek bij zwangerschap Echo-onderzoek bij zwangerschap in deze folder komt aan bod: - Meenemen en voorbereiden - Waarom een echo? - Wat ziet u zelf? - Afbeeldingen van uw kind - Kwaliteit en professionaliteit - Uitslag van het

Nadere informatie

Behandeling voor trombose en anti-stolling

Behandeling voor trombose en anti-stolling Behandeling voor trombose en anti-stolling 2 Waarom behandeling met een anti-stollingsmiddel? Als bloed in een bloedvat stolt, wordt dit bloedvat afgesloten. Het bloed kan het achterliggende orgaan dan

Nadere informatie

Revisie knieprothese

Revisie knieprothese Revisie knieprothese Inhoud Inleiding 3 Wanneer een revisie 3 De operatie 3 Risico s van de operatie 3 Na de operatie 4 Verkoeverkamer en Pacu 4 Pijnstilling 4 Bloedverdunnende middelen 4 Fysiotherapie

Nadere informatie

Mobiliteitspoli Nijmegen. Diagnostiek en behandeling op maat bij loop- en balansproblemen door een chronische neurologische aandoening

Mobiliteitspoli Nijmegen. Diagnostiek en behandeling op maat bij loop- en balansproblemen door een chronische neurologische aandoening Mobiliteitspoli Nijmegen Diagnostiek en behandeling op maat bij loop- en balansproblemen door een chronische neurologische aandoening Achtergrond De Mobiliteitspoli Nijmegen is opgericht door de afdeling

Nadere informatie

Leefregels na ontslag. Na een dagopname

Leefregels na ontslag. Na een dagopname Leefregels na ontslag Na een dagopname Inhoud Inleiding 3 Algemeen 3 Controle na opname 3 Gips 3 Hechtingen 4 Wondverzorging 4 Mobiliteit na ontslag 4 Leefregels en risocbewegingen 5 Medicatie 5 Controle-afspraken

Nadere informatie

[NIEUWSBULLETIN] [3] [6] Zorgnieuws [2] Suikerplein voor Shirley [3] Openbare en CWZ-apothekers

[NIEUWSBULLETIN] [3] [6] Zorgnieuws [2] Suikerplein voor Shirley [3] Openbare en CWZ-apothekers INFORMATIE VOOR VERWIJZERS OVER NIEUWS EN ONTWIKKELINGEN IN HET CWZ NR 8 juni 2009 Zorgnieuws [2] Suikerplein voor Shirley [3] Openbare en CWZ-apothekers onder één dak / CWZ-cardiologen implanteren defibrillatoren

Nadere informatie

Infectie bij een gewrichtsvervangende

Infectie bij een gewrichtsvervangende Infectie bij een gewrichtsvervangende prothese? 2 Uw heupprothese is misschien ontstoken (infectie). Deze infectie moet behandeld worden, om loslating te voorkomen. U bent of wordt hiervoor plotseling

Nadere informatie

Anakinra. (Kineret ) Sterk in beweging

Anakinra. (Kineret ) Sterk in beweging Anakinra (Kineret ) Sterk in beweging Inhoudsopgave Hoe werkt het? 3 Hoe wordt het gebruikt? 3 Bijwerkingen 3 Andere geneesmiddelen 4 Zwangerschap 4 Autorijden 4 Vaccinaties 4 Allergieën 5 Wanneer u op

Nadere informatie

Klinische Genetica. Erfelijkheidsonderzoek en -voorlichting

Klinische Genetica. Erfelijkheidsonderzoek en -voorlichting Klinische Genetica Erfelijkheidsonderzoek en -voorlichting Klinische Genetica Inhoud Inleiding 3 Een verzoek om erfelijkheidsonderzoek en -voorlichting 3 Wachten op de uitslag 3 Kosten 4 Het doel van

Nadere informatie

Diagnose Behandel Combinatie (DBC)

Diagnose Behandel Combinatie (DBC) Diagnose Behandel Combinatie (DBC) Wat is een Diagnose Behandel Combinatie (DBC) Sinds 2005 is de manier waarop zorgverzekeraars betalen voor de zorg die ziekenhuizen verlenen veranderd. De verschillende

Nadere informatie

Zorgdomein nieuwsbrief

Zorgdomein nieuwsbrief Tot onze grote vreugde kunnen we melden dat bij Longgeneeskunde op 26 juli j.l. de 100 ste combinatie afspraak is geregistreerd. De 4 nieuwe combinatieafspraken astma,hoesten, copd en dyspnoe zijn gerealiseerd

Nadere informatie

Erfelijkheidsonderzoek: de procedure

Erfelijkheidsonderzoek: de procedure Erfelijkheidsonderzoek: de procedure Divisie Biomedische Genetica, afdeling Genetica Erfelijkheidsonderzoek: de procedure Wanneer erfelijkheidsonderzoek? Er is reden voor een erfelijkheidsonderzoek als:

Nadere informatie

Orthopedie. Biopsie onder narcose

Orthopedie. Biopsie onder narcose Orthopedie Biopsie onder narcose Orthopedie Bij u of uw kind is een gezwel gevonden in een bot, of in het weefsel dat om het bot heen ligt. Om deze aandoening verder te onderzoeken, moet er een stukje

Nadere informatie

Goed geregeld bij Zorgzaam. Bevalling en kraamzorg

Goed geregeld bij Zorgzaam. Bevalling en kraamzorg 2016 Goed geregeld bij Zorgzaam Bevalling en kraamzorg Verloskundige hulp Allereerst wil Zorgzaam u van harte feliciteren met uw zwangerschap. In deze brochure leest u wat u in de komende tijd moet regelen

Nadere informatie

Onderwijsmateriaal voor toetsgroepen

Onderwijsmateriaal voor toetsgroepen 1. Toelichting Deze module is gebaseerd op de NHG-Standaard M82 Het soa-consult van september 2013. Bij Soa is de actuele kennis over diagnostiek, behandeling, begeleiding en partnerwaarschuwing niet compleet

Nadere informatie

Bloedtransfusie bij kinderen

Bloedtransfusie bij kinderen Kindergeneeskunde Klinisch Chemisch en Hematologisch Laboratorium Bloedtransfusie bij kinderen i Patiënteninformatie Slingeland Ziekenhuis Bloedtransfusie bij kinderen Binnenkort ondergaat uw kind een

Nadere informatie

Glucose Tolerantie Test (GTT)

Glucose Tolerantie Test (GTT) Klinisch Chemisch en Hematologisch Laboratorium i Glucose Tolerantie Test (GTT) Patiënteninformatie Slingeland Ziekenhuis De Glucose Tolerantie Test De Glucose Tolerantie Test wordt uitgevoerd om vast

Nadere informatie

Nieuws voor Verwijzers

Nieuws voor Verwijzers Extra editie - februari 2009, jaargang 6 Nieuws voor Verwijzers Extra editie over online afspraken maken Redactioneel Zoals u al vernomen heeft via eerdere edities van Nieuws voor Verwijzers, kunnen patiënten

Nadere informatie

Onderzoek naar het functioneren van arts-assistenten in ziekenhuizen

Onderzoek naar het functioneren van arts-assistenten in ziekenhuizen Onderzoek naar het functioneren van arts-assistenten in ziekenhuizen BIJLAGE 1 Vragenlijst Vragen die betrekking hebben op de borging van de kwaliteit van de zorg. A. Algemeen Ik werk momenteel als arts

Nadere informatie

Gynaecologie/Verloskunde

Gynaecologie/Verloskunde Gynaecologie/Verloskunde Prenatale diagnostiek in de zwangerschap Inleiding De meeste kinderen zijn bij de geboorte gezond. Bij 3% van alle pasgeborenen wordt er een aangeboren afwijking vastgesteld. Een

Nadere informatie

Echo onderzoek tijdens de zwangerschap De termijnecho, combinatietest en de 20 weken echo

Echo onderzoek tijdens de zwangerschap De termijnecho, combinatietest en de 20 weken echo Echo onderzoek tijdens de zwangerschap De termijnecho, combinatietest en de 20 weken echo Elke zwangere in Almere mag gebruik maken van 2 echo-onderzoeken: een termijnecho in het begin van de zwangerschap

Nadere informatie

Obesitas. Oktober. Zorgpad Low risk B en High risk A

Obesitas. Oktober. Zorgpad Low risk B en High risk A Obesitas Zorgpad Low risk B en High risk A Oktober Dit document bevat mogelijk vertrouwelijke informatie van JIJWIJ. Het kopiëren en/of verspreiden van dit document zonder voorafgaande schriftelijke toestemming

Nadere informatie

Leefregels na ontslag. Na een klinische opname

Leefregels na ontslag. Na een klinische opname Leefregels na ontslag Na een klinische opname Inhoud Inleiding 3 Algemeen 3 Controle na opname 3 Gips 3 Hechtingen 4 Wondverzorging 4 Mobiliteit na ontslag 4 Leefregels en risicobewegingen 5 Medicatie

Nadere informatie

PATIËNTENINformATIE SoA-PoLI Werkwijze SoA-consult

PATIËNTENINformATIE SoA-PoLI Werkwijze SoA-consult Soa-poli PATIËNTENinformatie SOA-POLI De SOA-poli van het Kennemer Gasthuis is een laagdrempelige voorziening die bedoeld is als aanvulling op de reguliere huisartsenzorg. Op de SOA-poli kunt u terecht

Nadere informatie

Algemene informatie huisartspraktijk

Algemene informatie huisartspraktijk Algemene informatie huisartspraktijk Adres en telefoon Kruidentuin 5d 2991 RK Barendrecht Telefoonnummer: 0180-617141 Receptenlijn: (24 uur per dag bereikbaar): 0180-617141 (optie 2) (alleen voor herhaalrecepten/chronische

Nadere informatie

Huidscreening. Laboratoriumonderzoek

Huidscreening. Laboratoriumonderzoek Laboratoriumonderzoek Huidscreening De intake Als u besluit zich te laten onderzoeken krijgt u allereerst een intakegesprek met één van de verpleegkundige onderzoekscoördinatoren van Prescan. Hij of zij

Nadere informatie

dagopname op de afdeling dagbehandeling

dagopname op de afdeling dagbehandeling patiënteninformatie dagopname op de afdeling dagbehandeling In overleg met uw arts heeft u besloten tot opname op de afdeling Dagbehandeling in het Onze lieve Vrouwe Gasthuis (OLVG). Op de afdeling Dagbehandeling

Nadere informatie

Belt u voor een afspraak onze afsprakenbalie:

Belt u voor een afspraak onze afsprakenbalie: radiologisch diagnostisch centrum Zaandam Belt u voor een afspraak onze afsprakenbalie: 075-6840931 Bezoekadres: Postadres: CliniX CliniX Koningin Julianaplein 58 Postbus 210 1502 DV ZAANDAM 1500 EE ZAANDAM

Nadere informatie

Polikliniek Cardiologie en Thoraxchirurgie

Polikliniek Cardiologie en Thoraxchirurgie Centrumlocatie U heeft van uw arts een verwijzing gekregen voor de cardioloog. De cardioloog onderzoekt en behandelt patiënten onder andere op de polikliniek Cardiologie. Waarschijnlijk is u hierover al

Nadere informatie

Hemofilie Behandel Centrum (HBC) voor volwassenen Nijmegen

Hemofilie Behandel Centrum (HBC) voor volwassenen Nijmegen Hemofilie Behandel Centrum (HBC) voor volwassenen Nijmegen Het Radboudumc is een van de zeven Hemofilie Behandel Centra (HBC) in Nederland. Het doel van deze centra is de kennis over de hemofilie en aanverwante

Nadere informatie

2 januari 2015. Onderzoek: Effectiviteit van de zorg

2 januari 2015. Onderzoek: Effectiviteit van de zorg 2 januari 2015 Onderzoek: Effectiviteit van de zorg 1 Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek.

Nadere informatie

Polikliniek Plastische Chirurgie handchirurgie, reconstructieve en esthetische chirurgie

Polikliniek Plastische Chirurgie handchirurgie, reconstructieve en esthetische chirurgie Polikliniek Plastische Chirurgie handchirurgie, reconstructieve en esthetische chirurgie In overleg met uw behandelend arts heeft u een afspraak gemaakt op de polikliniek Plastische Chirurgie van het

Nadere informatie

Trombosedienst Inleiding Hoe u bij de trombosedienst terecht komt Wat de trombosedienst voor u doet Het kiezen van een prikpost

Trombosedienst Inleiding Hoe u bij de trombosedienst terecht komt Wat de trombosedienst voor u doet Het kiezen van een prikpost Trombosedienst Inleiding Uw arts heeft u antistollingstabletten voorgeschreven. Bij het gebruik van dit soort medicijnen is het noodzakelijk dat uw bloed regelmatig wordt gecontroleerd. De trombosedienst

Nadere informatie

Wat betaalt u voor ziekenhuiszorg in Medisch Centrum Haaglanden en Bronovo-Nebo in 2015?

Wat betaalt u voor ziekenhuiszorg in Medisch Centrum Haaglanden en Bronovo-Nebo in 2015? Wat betaalt u voor ziekenhuiszorg in Medisch Centrum Haaglanden en Bronovo-Nebo in 2015? Vergoeding door de zorgverzekering en kosten voor eigen rekening Informatie voor patiënten F1094-6011 februari 2015

Nadere informatie

Arava. Leflunomide. Sterk in beweging

Arava. Leflunomide. Sterk in beweging Arava Leflunomide Sterk in beweging Inhoudsopgave Werking 3 Gebruik 3 Bijverschijnselen 4 Gebruik bij zwangerschapswens 5 Gebruik naast andere medicijnen 5 Vaccinaties 5 Sint Maartenskliniek 7 Colofon

Nadere informatie

Onderzoek van de heup. Marcaïnisatie

Onderzoek van de heup. Marcaïnisatie Onderzoek van de heup Marcaïnisatie Inhoud Inleiding 3 Wat is marcaïnisatie? 3 Voorbereiding op het onderzoek 3 Het onderzoek 3 Na het onderzoek 4 Bijwerkingen 4 Poliklinische controle 5 Verhinderd? 5

Nadere informatie

IMPROVE. Helpt u mee het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker vrouwvriendelijker te maken?

IMPROVE. Helpt u mee het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker vrouwvriendelijker te maken? Kan de zelfafnameset het uitstrijkje vervangen? IMPROVE Helpt u mee het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker vrouwvriendelijker te maken? Uitnodiging voor deelname aan wetenschappelijk onderzoek. www.hpvzelfafname.nl

Nadere informatie

Goed voorbereid naar de polikliniek Reumatologie

Goed voorbereid naar de polikliniek Reumatologie Goed voorbereid naar de polikliniek Reumatologie Inhoudsopgave Wat neemt u mee? 3 Waar meldt u zich? 3 Als u niet kunt komen 3 Uw bezoek aan de polikliniek 3 Behandelaars 4 Maartensapotheek 5 Voorkomen

Nadere informatie

Kijkoperatie heup. Heupartroscopie

Kijkoperatie heup. Heupartroscopie Kijkoperatie heup Heupartroscopie Inhoud Inleiding 3 De kijkoperatie 3 Voor wie 3 Labrumscheur 3 Wat gebeurt er tijdens de operatie 4 Complicaties 4 Na de operatie 5 Wondjes 5 Fysiotherapie 5 Ontslag 5

Nadere informatie

Angiografie. Röntgenonderzoek van de bloedvaten

Angiografie. Röntgenonderzoek van de bloedvaten Angiografie Röntgenonderzoek van de bloedvaten Inhoudsopgave 1 Inleiding... 1 2 Wat is een angiografie?... 1 3 Voorbereiding thuis... 2 4 Opname... 2 5 Voor het onderzoek... 3 6 Tijdens het onderzoek...

Nadere informatie

Vruchtwateronderzoek bij zwangerschap

Vruchtwateronderzoek bij zwangerschap Vruchtwateronderzoek bij zwangerschap Inhoudsopgave Inleiding... 1 Wat is vruchtwateronderzoek... 1 Wie komt in aanmerking voor een vruchtwaterpunctie... 2 Wanneer wordt de punctie gedaan... 2 Wie voert

Nadere informatie