[NIEUWSBULLETIN] [4] [5] Zorgnieuws [2] Nieuwbouw Waalsprong gestart Verwijzen & diagnostiek [3] Wederzijdse verzoeken tussen eerste en tweede lijn

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "[NIEUWSBULLETIN] [4] [5] Zorgnieuws [2] Nieuwbouw Waalsprong gestart Verwijzen & diagnostiek [3] Wederzijdse verzoeken tussen eerste en tweede lijn"

Transcriptie

1 INFORMATIE VOOR VERWIJZERS OVER NIEUWS EN ONTWIKKELINGEN IN CWZ NR 1 februari 2015 Zorgnieuws [2] Nieuwbouw Waalsprong gestart Verwijzen & diagnostiek [3] Wederzijdse verzoeken tussen eerste en tweede lijn [4] A-Status voor laboratorium CWZ / CWZ voert veilige naalden in / Specialisten s-heeren Loo starten spreekuur in poli Druten [5] Let op met budget- of selectiefpolis / Huid en oedeemtherapie vertrekt / Medische microbiologie vervangt testen / Diagnostiek Mycoplasma genitalium [6] Nieuws Zorgdomein / Aanpassing diagnostiek ziekte van Pfeiffer / Actuele patiënteninformatie voor CWZ Buitenpoli s [NIEUWSBULLETIN] [4] Het eerstelijns laboratorium Rivierenland Gelre van CWZ heeft de hoogst haalbare A-status van het VGZ behaald. Voor de VGZ-patiënt betekent dit o.a. toegang tot een groot aantal bloedafnamefaciliteiten dichtbij de huisarts én tegen de laagste prijs. [5] Vrijwel alle grote zorgverzekeraars hebben op dit moment een contract gesloten met CWZ. Uitzonderingen zijn de zogenoemde budget- of selectief polissen. Om te voorkomen dat patiënten achteraf in financiële problemen komen, is het verstandig dat zij hun polis controleren vóórdat ze een afspraak maken.

2 [2] ZORGNIEUWS [ ] Nieuwbouw Waalsprong gestart Rond de kerst werd een groot grapend gat gegraven naast buitenpoli CWZ. Dat was het begin van de nieuwbouw. Op dit moment komen de contouren van het gebouw al in beeld. Bedoeling is dat hier een mooi nieuwbouwpand verrijst, waarin de poli Waalsprong zich kan vestigen. De constructie bereikt in maart het hoogste punt. De geplande oplevering van het gebouw is februari Veel patiënten waarderen de poli Waalsprong vanwege het kleinschalige karakter en de persoonlijke benadering, zegt Jet Liebrand, hoofd poli Waalsprong en Druten. De collega s hier zijn gewend om flexibel te werken. Een patiënt die van de arts bloed moet laten prikken of een röntgenfoto moet maken, kan direct doorlopen naar de prikpost of röntgenkamer. In het nieuwe pand blijft de persoonlijke aandacht en gastvrijheid bestaan. Ook de centrale receptie, persoonlijke ontvangst, gratis koffie en parkeergelegenheid voor de deur blijven gehandhaafd. Poli Waalsprong biedt spreekuren van vrijwel alle specialismen, mogelijkheden voor röntgenfoto s, echo s en bloedprikken./foto RM

3 VERWIJZEN & DIAGNOSTIEK [3] Wederzijdse verzoeken tussen eerste en tweede lijn De huisarts krijgt regelmatig vragen vanuit de tweede lijn om bepaalde handelingen te verrichten. Daarbij is het soms onduidelijk of dit eerstelijns zorg betreft (dus een terecht verzoek) of dat er verschuivingen optreden vanuit de tweedelijns zorg. Daar komt bij dat de overdracht van informatie naar de huisarts niet altijd adequaat is. Andersom zijn er ook soms verzoeken vanuit de huisarts naar de tweede lijn toe die op de verkeerde plek terechtkomen. Binnen de Commissie Samenwerking 1e-2e lijn is gesproken over hoe we het beste om kunnen gaan met deze verzoeken. In het algemeen heeft het de voorkeur als huisarts en specialist telefonisch overleggen. Als het om standaard handelingen gaat is een schriftelijk verzoek ook mogelijk. Voorbeelden van verzoeken vanuit de 2de lijn aan de huisarts zijn: Typische huisartsenzorg Voorbeeld: de anesthesist vindt pre-operatief een verhoogde bloeddruk. De patiënt wordt terug verwezen naar de huisarts voor diagnostiek en behandeling. Het verzoek is in het belang van de huisarts Voorbeeld: een patiënt met prostaatcarcinoom is verder gezond en is nauwelijks in beeld bij de huisarts. Het regelmatig toedienen van hormooninjecties biedt de huisarts de kans contact met de patiënt te hebben. Het verzoek is in het belang van de patiënt Voorbeeld: de patiënt moet een flinke afstand afleggen naar het ziekenhuis voor bijvoorbeeld injecties. De uitvoering hiervan door de huisarts scheelt de patiënt veel tijd en energie. Tweedelijns zorg Voorbeelden van ongewenste verschuivingen naar de eerste lijn: de specialist wenst een patiënt na een operatie op het spreekuur terug te zien, de zieke patiënt moet per ambulance vervoerd worden en de specialist vraagt de huisarts dit te regelen. het omzetten van antistolling vanwege een geplande operatieve ingreep. Hiernaast zijn er ook voorbeelden vanuit de eerste lijn die onterecht bij de specialist komen: Verkeerde specialist Voorbeeld: een patiënt is onder periodieke controle na een hartklepoperatie. De patiënt meldt nu op het spreekuur: Ik heb bloedarmoede en moest dan van de huisarts met u bespreken. Verkeerde route Voorbeeld: een patiënt komt voor controle van zijn schouderklachten bij de orthopeed met een briefje Wilt u ook naar de knie kijken? Verzoek aan de huisarts om duidelijk aan te geven als het om twee of meer verschillende klachten gaat danwel om nieuwe klachten bij een chronische patiënt, zodat bij het poliklinisch bezoek rekening gehouden kan worden met de (tijds)planning. Zo zijn er in beide richtingen diverse andere voorbeelden te bedenken. Zowel in de eerste als in de tweede lijn is het leveren van gezamenlijke goede zorg ten bate van onze patiënt het uitgangspunt. Sleutelwoorden daarbij zijn heldere communicatie en respect voor elkaar.

4 [4] VERWIJZEN & DIAGNOSTIEK A-Status voor laboratorium CWZ Het eerstelijns laboratorium Rivierenland Gelre van CWZ heeft op basis van een aantal kwaliteitsindicatoren en de uitstekende service aan patiënt en huisarts de hoogst haalbare A-status van het VGZ behaald. Voor de VGZ-patiënt betekent dit o.a. toegang tot een groot aantal bloedafnamefaciliteiten dichtbij zijn/haar huisarts of in situaties waar dat geïndiceerd is - zelfs aan huis - én tegen de laagste prijs. Voor de patiënt die bij VGZ is verzekerd, houdt dit een duidelijke besparing van kosten in omdat laboratoriumonderzoeken onder het eigen risico vallen. Voor informatie over prikposten en kosten bij andere zorgverzekeraars, kunt u de website van CWZ raadplegen. (https://www.cwz.nl/specialismen/huisartsen/voor-huisartsen.html) CWZ voert veilige naalden in Het ziekenhuis gaat over op het gebruik van veilige naalden. Het klinisch chemisch laboratorium van CWZ heeft de afgelopen maanden de veilige naalden van BD Diagnostics (de E-clipse naald) succesvol uitgetest op de prikpoli s en tijdens prikrondes op de verpleegafdelingen. We gaan de veilige naalden ook introduceren bij de zelfprikkende huisartsenpraktijken en instellingen. Met de veilige naalden wordt het vrijwel onmogelijk voor de medewerker om zich per ongeluk te prikken met de gebruikte naald. Ook is het werken met de nieuwe naalden hygiënischer. Met de invoering van de veilige naalden voldoet CWZ aan de nieuwe Europese regelgeving ten aanzien van de veiligheid van medewerkers in de gezondheidszorg. Voor uw praktijk betekent dit dat de naalden waarmee u nu bloed afneemt, vervangen worden door de e-clipse naalden. Wij hebben met u een afspraak gemaakt om instructies te geven hoe er gewerkt moet worden met deze naald. Tijdens deze afspraak zullen wij ook uw eventuele voorraad omruilen. Mocht er met uw praktijk nog geen afspraak gemaakt zijn, dan kunt u dit telefonisch melden op nummer (024) Specialisten s-heeren Loo starten spreekuur in poli Druten Sinds 2 februari houden een gedragspsycholoog en een arts voor verstandelijk gehandicapten (AGV) van Advisium (onderdeel van s-heeren Loo) spreekuur in CWZ Druten. Mensen met een verstandelijke beperking uit Maas en Waal en omgeving kunnen daardoor dichtbij huis terecht voor de gespecialiseerde zorg die zij nodig hebben. De gedragspsycholoog houdt elke maandag spreekuur en de AVG-arts eenmaal per maand. De verwachting is dat er in de toekomst meer spreekuren voor mensen met een verstandelijke beperking komen, ook in samenwerking met specialisten van CWZ. Locatie Druten is hiervoor bijzonder geschikt omdat deze rustig, overzichtelijk en voor veel cliënten van s-heerenloo dichtbij hun woning is. CWZ vindt het belangrijk om samen te werken met andere zorgaanbieders, om de zorg zo goed mogelijk op de behoeften van patiënten af te stemmen. Op de foto geeft burgemeester van Druten Luciën van Riswijk de aftrap voor het samenwerkingsverband./foto RM

5 VERWIJZEN & DIAGNOSTIEK [5] Let op met budget- of selectiefpolis bij verwijzing naar CWZ Vrijwel alle grote zorgverzekeraars hebben op dit moment een contract gesloten met CWZ. Alleen voor de zogenoemde budgetpolissen of selectief polissen zijn geen contracten gesloten. Deze goedkope polissen worden steeds populairder, vooral onder studenten en mensen met lage inkomens. Deze polissen vergoeden in CWZ echter alleen spoedzorg, bevallingen en zorg aan kinderen onder 18 jaar. Om te voorkomen dat patiënten achteraf in financiële problemen komen, is het verstandig dat zij hun polis controleren vóórdat ze een afspraak maken. Wilt u hen hierop attenderen bij verwijzing?/foto BN Huid en oedeemtherapie vertrekt uit CWZ Per 1 april aanstaande stoppen de huid- en oedeemtherapeuten met hun praktijk in CWZ. Het ziekenhuis heeft besloten om verder te gaan zonder praktijk voor huid- en oedeemtherapie. De therapeuten willen u namens deze weg hartelijk danken voor de fijne samenwerking de afgelopen 18 jaren. Diagnostiek Mycoplasma genitalium Mycoplasma genitalium wordt in toenemende mate gezien als een relevante SOA. Na Chlamydia trachomatis is de prevalentie hiervan het hoogst. Chlamydia wordt in onze regio in 9.2% van de gevallen aangetoond en Mycoplasma in 3.6% (GO 1.1 en Trichomonas 0.4%). Bij mannen veroorzaakt Mycoplasma urethritis, bij vrouwen cervicitis en PID. Om deze redenen hebben wij de bepaling voor Mycoplasma sinds geruime tijd opgenomen in ons standaard SOA-pakket (als compleet pakket het goedkoopst van de hele regio). Behandeladvies is een vijfdaagse kuur azitromycine, zoals bij de uitslag staat vermeld. Aangeraden wordt om de partner mee te behandelen. Overigens komt ook in Nederland resistentie voor azitromycine voor. Een resistentiebepaling is nog niet voorhanden voor routinediagnostiek. Medische microbiologie vervangt testen Sinds woensdag 18 februari wordt van de infectieserologie geleidelijk aan een aantal testen vervangen. Het betreft de volgende testen: hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C, HIV en Rubella. Er wordt over gegaan op een zelfde soort testen, maar met (meestal) andere referentiewaarden. Gestart wordt met de hepatitis B bepalingen, daarna volgen Rubella en hepatitis A en ten slotte volgen de resterende testen.

6 [6] VERWIJZEN & DIAGNOSTIEK Nieuws Zorgdomein De jaarlijkse wijzigingen in het zorgdomein-menu zijn sinds 25 februari 2015 doorgevoerd. Het menu Kindergeneeskunde en kindergerelateerde verwijsredenen bij andere specialismen worden drastisch aangepast. Reden hiervoor is dat het menu Kindergeneeskunde in de loop van de jaren is uitgegroeid tot een uitgebreid en omslachtig menu. Verwijzers gaven aan dat het niet overzichtelijk was. Gevolg was dat in vergelijking met andere poortspecialismen relatief vaak gekozen werd voor: verwijsreden niet gespecificeerd/overig. We hopen dat deze aanpassing ervoor zorgt dat in de toekomst de verwijzingen specifieker en doeltreffender zullen zijn. Aanpassingen in het menu (zie bijgaande foto). Dermatologie: verwijsreden vulvaproblematiek Gynaecologie/verloskunde: verwijsreden zwangerschap en partus: zwangerschapsafbreking en overgangsklachten Neurologie: verwijsreden flauwvallen Plastische chirurgie: verwijsreden kind Beeldvormend, echo: echo-onderzoek mammae kindergeneeskunde Aanpassing diagnostiek ziekte van Pfeiffer Sinds januari van dit jaar wordt voor het aantonen van een infectie met Epstein Barr virus (ziekte van Pfeiffer) de monospot-test niet meer verricht. Daarnaast zijn ook de leukocytentelling en het microscopisch bloedonderzoek op atypische lymfocyten bij een aanvraag op EBV afgeschaft. De EBV-serologie blijft als voorheen (IgM, IgG en EBNA). Een leukocytentelling en differentiatie kunnen als dat gewenst is altijd apart worden aangevraagd. Met deze veranderingen is onze diagnostiek geheel in overeenstemming gebracht met de NHG-standaard (Acute keelpijn). Actuele patiënteninformatie voor CWZ Buitenpoli s Wanneer u op de aangepaste site doorklikt naar Kent u onze buitenpoli s al, dan vindt u onder de rubriek nieuws de actuele patiënteninformatie over het maken van röntgenfoto s en bloedafname op de buitenpoli s. Wilt u dat een patiënt versneld in aanmerking komt voor het maken van een X-foto of voor het afnemen van bloed, dan kunt u direct telefonisch contact opnemen met de gewenste buitenpoli.

7 PERSONALIA [7] Nieuwe specialisten in CWZ Willemijn Leen, chef de clinique neurologie Dimitri van Doeselaar, chef de clinique orthopedie Martine van Doorn, chef de clinique radiologie Gijs Bloemsma, fellow interventie radioloog Siebren Tigchelaar, orthopedisch chirurg Verwijzersboekje 2015/2016 De nieuwe uitgave van het verwijzersboekje met bereikbaarheidsgegevens is in de maak. Dit gezamenlijke initiatief van Radboudumc, Sint Maartenskliniek, Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis en Maasziekenhuis Pantein verschijnt in het voorjaar van Wij verzoeken u vriendelijk om uw eventuele wijzigingen/ aanvullingen door te mailen naar: (t.a.v. Dagmar Mijling). Staat u als huisarts nog niet vermeld in het boekje, dan verzoeken wij uw gegevens door te geven via: (huisartsen/nieuwe huisarts). Het Verwijzersboekje is ook digitaal via APP te raadplegen. U kunt een activeringscode hiervoor aanvragen bij huisartsencoördinator CWZ Gé Verbeet: Afscheid orthopedisch chirurg Gerrit Jan Van Norel Op 21 januari 2015 heeft Van Norel afscheid genomen van CWZ. Zijn afscheidsinterview kunt u lezen op de site van het specialisme orthopedie./foto RM Agnes Michiels, chef de clinique oogheelkunde

8 [8] ZORGNIEUWS 18 april: Zaterdagmarkt voor zwangeren Van tot uur in het Auditorium en Binnenhof CWZ. Een eigentijdse markt voor (aanstaande) zwangeren en hun partner. Met alle informatie over bevallen in het CWZ en het Geboortehuis Neo. Daarnaast zijn er allerlei stands met informatie en producten voor tijdens de zwangerschap maar ook voor erna. Meer informatie op verloskunde.cwz.nl of https://www.facebook.com/zaterdagmarktvoorzwangerencwz. Jonkerbosdag op 3 juni 2015 De jaarlijkse samenwerkingsdag tussen specialisten van CWZ en de regionale huisartsen vindt plaats op woensdag 3 juni 2015 in het Auditorium CWZ. Aanvang: uur. Het thema wordt nog bekend gemaakt. De organisatie rekent op een hoge opkomst van specialisten en huisartsen. Houdt u deze datum al vast vrij in uw agenda?/foto RM Zaterdagmarkt voor Zwangeren [Colofon] Het Nieuwsbulletin wordt zes maal per jaar verstuurd naar huisartsen, apothekers, verloskundigen, arbo-artsen en overige verwijzers in de regio en alle medische specialisten van het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis. Redactie en opmaak: Monique de Groot, Gé Verbeet. Foto s: Richard Martens, Bart Nijs Fotografie, Druk: Trio Print Nijmegen. CWZ, KMI(J1.35), postbus 9015, 6500 GS Nijmegen,

INFORMATIE VOOR VERWIJZERS OVER NIEUWS EN ONTWIKKELINGEN IN HET CWZ NR 1 FEBRUARI 2008

INFORMATIE VOOR VERWIJZERS OVER NIEUWS EN ONTWIKKELINGEN IN HET CWZ NR 1 FEBRUARI 2008 INFORMATIE VOOR VERWIJZERS OVER NIEUWS EN ONTWIKKELINGEN IN HET CWZ NR 1 FEBRUARI 2008 Zorgnieuws [2] CHN naar CWZ [3] Afspraken tussen dokters / Supersnelle transfers Kort nieuws [4] Zorgdomein / Kinderen

Nadere informatie

De poliklinieken van het CWZ G132 11-11

De poliklinieken van het CWZ G132 11-11 De poliklinieken van het CWZ G132 11-11 Welkom Vanwege gezondheidsklachten verwijst uw huisarts u naar het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ) voor een afspraak met een arts of voor een onderzoek. Op

Nadere informatie

8 Pathologie en microbiologie. De 10 meest gestelde vragen.

8 Pathologie en microbiologie. De 10 meest gestelde vragen. 01 Star Online / nr.01 / maart 2013 6 Hartecho s bij Star-MDC: Naar de eerste lijn bij hartruis of twijfel 8 Pathologie en microbiologie. De 10 meest gestelde vragen. 11 Point of care testen: snel zekerheid

Nadere informatie

december 2013 In dit nummer o.a: Jaargang 9, nummer 6 MCCE

december 2013 In dit nummer o.a: Jaargang 9, nummer 6 MCCE december 2013 1-2TJE IS HET INFORMATIEBULLETIN VAN MCC EEMLAND, MEANDER MEDISCH CENTRUM, MEANDER DIAGNOSTISCH CENTRUM, GGZ CENTRAAL EN SYMFORAMEANDER - CENTRUM VOOR PSYCHIATRIE, VOOR 1E- EN 2E LIJNS ZORGAANBIEDERS

Nadere informatie

Kosten van uw behandeling

Kosten van uw behandeling Kosten van uw behandeling Eigen risico DBC-zorgproduct Velthuis kliniek Bij Velthuis kliniek kunt u terecht voor behandelingen op het gebied van plastische chirurgie, cosmetische dermatologie en huidverbetering.

Nadere informatie

De kosten van een ziekenhuisbezoek

De kosten van een ziekenhuisbezoek Gaat u binnenkort naar het MCL? Kijk dan eerst op de website van uw zorgverzekeraar om te kijken of deze een contract met ons heeft afgesloten voor de behandeling die u moet ondergaan. Check ook uw polisvoorwaarden

Nadere informatie

Welkom bij DSW Zorgverzekeraar

Welkom bij DSW Zorgverzekeraar Welkom bij DSW Zorgverzekeraar Inhoudsopgave DSW - Goed voor je! 3 Wat biedt DSW? 4 De premies 5 Uw verzekering in 2015 6 Vergoedingen 8 Het eigen risico 9 Onze website 11 Gemakkelijk overstappen! Overstappen

Nadere informatie

STAR ONLINE. Koeriersdienst: makkelijker voor de huisarts, beter voor de patiënt. nr.3 > oktober 2012. Nieuwe afnamesets goed voor urinediagnostiek

STAR ONLINE. Koeriersdienst: makkelijker voor de huisarts, beter voor de patiënt. nr.3 > oktober 2012. Nieuwe afnamesets goed voor urinediagnostiek nr.3 > oktober 2012 STAR 8 Kant en klaar histologie en cervixcytologiepakket ONLINE 10 Breed pakket aan echo-onderzoeken 11 Nieuwe afnamesets goed voor urinediagnostiek 12 Snelle betrouwbare hartdiagnostiek

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over de Wmo2015

Vragen en antwoorden over de Wmo2015 Vragen en antwoorden over de Wmo2015 Wat is de Wmo2015 en wat gaat er veranderen? De Wmo is de Wet maatschappelijke ondersteuning. De wet is er voor mensen die hulp nodig hebben om aan de samenleving te

Nadere informatie

Patiënt Basiszorg. Kernziekenhuis. veiligheid. Multidisciplinair. Samenwerken. jaarrapport. Specialismen. Acute zorg. Electief Centrum.

Patiënt Basiszorg. Kernziekenhuis. veiligheid. Multidisciplinair. Samenwerken. jaarrapport. Specialismen. Acute zorg. Electief Centrum. multidisciplinair kwaliteit jaarrapport Specialismen Patiënt Basiszorg monodisciplinair ambitie Kernziekenhuis Gastvrijheid partners Zorgboulevard Multidisciplinair E Health 2.0 samenwerken Topklinisch

Nadere informatie

Welkom bij Stad Holland 2015

Welkom bij Stad Holland 2015 Stad Holland, een dijk van een zorgverzekeraar Welkom bij Stad Holland 2015 100222-BIJ SH00-2015 Inhoudsopgave Stad Holland - Een dijk van een zorgverzekeraar! Wat biedt Stad Holland? Onze aanvullende

Nadere informatie

In dit nummer o.a: MCCE. ZorgDomein. Tips voor de verwijsbrief. Naam en logo veranderen Prikpost Barneveld. Het nieuwe ziekenhuis.

In dit nummer o.a: MCCE. ZorgDomein. Tips voor de verwijsbrief. Naam en logo veranderen Prikpost Barneveld. Het nieuwe ziekenhuis. april 2013 1-2TJE IS HET INFORMATIEBULLETIN VAN MCC EEMLAND, MEANDER MEDISCH CENTRUM, DIAGNOSTISCH CENTRUM MEANDER, GGZ CENTRAAL EN SYMFORAMEANDER - CENTRUM VOOR PSYCHIATRIE, VOOR 1E- EN 2E LIJNS ZORGAANBIEDERS

Nadere informatie

Praktijk is een uitgave van Maastricht Universitair Medisch Centrum+ voor huisartsen en andere verwijzers. nummer 2 2014 P R A K T J A A R I J K

Praktijk is een uitgave van Maastricht Universitair Medisch Centrum+ voor huisartsen en andere verwijzers. nummer 2 2014 P R A K T J A A R I J K nummer 2 2014 Praktijk is een uitgave van Maastricht Universitair Medisch Centrum+ voor huisartsen en andere verwijzers P R A K T 5 I J K 5 J A A R Thema Substitutie in de ketenzorg Zorgsubstitutie in

Nadere informatie

ZORG SPECIAL NIEUWE ZIEKTEKOSTENREGELING PER 2006

ZORG SPECIAL NIEUWE ZIEKTEKOSTENREGELING PER 2006 ZORG SPECIAL NIEUWE ZIEKTEKOSTENREGELING PER 2006 NIEUWSBRIEF VAN VRIELING ADVIESGROEP Nr. 5 - september 2005 Column Nieuwe zorgverzekering 1 januari van kracht Gerrit Jan Vrieling 1 januari 2006 wordt

Nadere informatie

PICCOLO 4 I 2012 BETER: ONDERZOEKS- EXPOSITIE IN BEELD INFORMATIE OVER DE OPNAME IN HET MCH MEENEMEN MAG! Nieuws en informatie voor patiënten

PICCOLO 4 I 2012 BETER: ONDERZOEKS- EXPOSITIE IN BEELD INFORMATIE OVER DE OPNAME IN HET MCH MEENEMEN MAG! Nieuws en informatie voor patiënten 4 I 2012 Nieuws en informatie voor patiënten PICCOLO MEENEMEN MAG! BETER: ONDERZOEKS- EXPOSITIE IN BEELD Lees op pagina 10 INFORMATIE OVER DE OPNAME IN HET MCH Vanaf pagina 12 vindt u informatie over uw

Nadere informatie

BEELD. Een nieuw gezicht en lekker eten. Volg ons ook op Twitter en Facebook. De emotie van Karin van der Haar. Terra, Centrum voor geboortezorg

BEELD. Een nieuw gezicht en lekker eten. Volg ons ook op Twitter en Facebook. De emotie van Karin van der Haar. Terra, Centrum voor geboortezorg In deze uitgave van december 2012: in BEELD 4 8 12 19 Een nieuw gezicht en lekker eten De emotie van Karin van der Haar Terra, Centrum voor geboortezorg SIT aan je bed Volg ons ook op Twitter en Facebook

Nadere informatie

Vragen over de ziekenhuisrekening

Vragen over de ziekenhuisrekening Vragen over de ziekenhuisrekening Ziekenhuis Gelderse Vallei Na afloop van uw behandeling in het ziekenhuis stuurt het ziekenhuis de rekening. Soms betaalt u deze rekening zelf, soms betaalt uw zorgverzekeraar

Nadere informatie

Praktijk is een uitgave van Maastricht Universitair Medisch Centrum+ voor huisartsen en andere verwijzers

Praktijk is een uitgave van Maastricht Universitair Medisch Centrum+ voor huisartsen en andere verwijzers nummer 1 2013 Praktijk is een uitgave van Maastricht Universitair Medisch Centrum+ voor huisartsen en andere verwijzers Blauwe Zorg is het nieuwe Groene Stroom Complementaire geneeskunde: integreren of

Nadere informatie

1-2tje december 2006

1-2tje december 2006 1-2tje december 2006 1-2tje is het informatiebulletin van MCC Eemland, Meander Medisch Centrum en Symfora groep voor 1e- en 2e-lijns zorgaanbieders Inhoud Van de redactie MCCE Algemeen 6 Diagnostiek 6

Nadere informatie

Bewaar bij uw zorgpolis! Uw zorgverzekering in. Zorgbemiddeling voor iedereen Declareren doe je zo Alles over het eigen risico

Bewaar bij uw zorgpolis! Uw zorgverzekering in. Zorgbemiddeling voor iedereen Declareren doe je zo Alles over het eigen risico Bewaar bij uw zorgpolis! Uw zorgverzekering in Zorgbemiddeling voor iedereen Declareren doe je zo Alles over het eigen risico 2010 Fitness, maar dan anders Maandelijks 20% korting voor Achmea zorgverzekerden

Nadere informatie

Verlenging pilot zaterdagopenstelling hoofdlocatie Eindhoven t/m zaterdag 23 juni 2012

Verlenging pilot zaterdagopenstelling hoofdlocatie Eindhoven t/m zaterdag 23 juni 2012 Jaargang 21, nummer 1, februari 2012 Voorpagina: - Verlenging pilot zaterdagopenstelling hoofdlocatie Eindhoven - Avondspreekuren Pagina 2: - Update ZorgDomein - TeleMC en Diagnostiek voor U - Nieuw: spreekuur

Nadere informatie

KOSTEN EN VERGOEDING ZIEKENHUISZORG

KOSTEN EN VERGOEDING ZIEKENHUISZORG KOSTEN EN VERGOEDING ZIEKENHUISZORG 611 Gaat u binnenkort naar het ziekenhuis? Of bent u al patiënt? In deze folder vindt u informatie over het betalen van ziekenhuiszorg. Iedereen die in Nederland woont

Nadere informatie

Minigids. Zorg 2014 Nieuwe regelingen & vergoedingen ZORG- VERZEKERINGEN. 10 x besparen op zorgkosten Overstappen kan lonen

Minigids. Zorg 2014 Nieuwe regelingen & vergoedingen ZORG- VERZEKERINGEN. 10 x besparen op zorgkosten Overstappen kan lonen Minigids 10 november 2013 ZORG- VERZEKERINGEN Zorg 2014 Nieuwe regelingen & vergoedingen 10 x besparen op zorgkosten Overstappen kan lonen MEER INFO: WWW.CONSUMENTENBOND.NL/ZORG Gezondgids Wilt u bewust

Nadere informatie

Het betalen van ziekenhuiszorg

Het betalen van ziekenhuiszorg Het betalen van ziekenhuiszorg Universitair Medisch Centrum Groningen Met deze folder willen we u informeren over het betalen van ziekenhuiszorg. Dit is belangrijk als u patiënt bent van het UMCG of als

Nadere informatie

Uw verzekering in 2014

Uw verzekering in 2014 Stad Holland, een dijk van een zorgverzekeraar Uw verzekering in 2014 100222-Bij SH01-2014 Marion Banken Holland = Gezondheid = Inhoudsopgave Stad Holland - Een dijk van een zorgverzekeraar! De premies

Nadere informatie

PICCOLO 2 I 2014 DE NIEUWE VERLOSKAMER IN BEELD INFORMATIE OVER UW OPNAME IN HET MCH MEENEMEN MAG! Nieuws en informatie voor patiënten

PICCOLO 2 I 2014 DE NIEUWE VERLOSKAMER IN BEELD INFORMATIE OVER UW OPNAME IN HET MCH MEENEMEN MAG! Nieuws en informatie voor patiënten 2 I 2014 Nieuws en informatie voor patiënten PICCOLO MEENEMEN MAG! DE NIEUWE VERLOSKAMER IN BEELD Lees meer op pagina 20 INFORMATIE OVER UW OPNAME IN HET MCH Vanaf pagina 10 vindt u informatie over uw

Nadere informatie

Addendum WFt Zorgverzekering

Addendum WFt Zorgverzekering Addendum WFt Zorgverzekering Dit addendum is uitsluitend voor persoonlijk gebruik en het is niet toegestaan om het digitaal of in kopie door te sturen naar anderen. Met dit addendum heeft u een overzicht

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument & Productwijzer

Dienstverleningsdocument & Productwijzer Dienstverleningsdocument & Productwijzer Versie 2013-4 Uitvaartverzekering Twenthe N.V., Enschede Pagina 1 Waarom ontvangt u dit dienstverleningsdocument? Vanaf 1 juli 2013 dienen financiële dienstverleners

Nadere informatie

Welkom bij DSW Zorgverzekeraar

Welkom bij DSW Zorgverzekeraar Welkom bij DSW Zorgverzekeraar 2 Inhoudsopgave DSW - Goed voor je! 4 Wat biedt DSW? 5 De premies 6 Uw verzekering in 2014 7 Vergoedingen 8 Het eigen risico 9 Onze website 11 Gemakkelijk overstappen! Overstappen

Nadere informatie