Komt u bij ons supersnelle vrijwilligersteam?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Komt u bij ons supersnelle vrijwilligersteam?"

Transcriptie

1 Glasvezel, ik wil het voor supersnel internet Komt u bij ons supersnelle vrijwilligersteam? # glasvezel voor alle kernen, buitengebieden en bedrijventerreinen

2 Glasvezel verbindt het Land van Cuijk De coöperatie vereniging LVCNET u.a. werd opgericht met de missie een glasvezelnetwerk te realiseren in alle kernen, buitengebieden en bedrijventerreinen in het Land van Cuijk. De oprichters, Hugo Bens uit Haps en Frans van Schayik uit Langenboom vormen het bestuur dat inmiddels is versterkt met Noud van Vught uit Rijkevoort, BERITA CORNELISSEN UIT BOXMEER en Michiel Mijdam uit Cuijk. Met glasvezel kunt u veel sneller internetten, interactief en super-hd TV kijken, radio luisteren en goedkoop telefoneren. Supersnel internet is nodig voor zorg, wonen, leren, werken en ontspanning. Glasvezel heeft een betere kwaliteit en is goedkoper. Met glasvezel bent u klaar voor de toekomst. Vrijwilligers zijn van onschatbare waarde voor LVCNET. Samen zorgen zij ervoor dat er een glasvezelnet in hun dorp komt. Met glasvezel krijgt het Land van Cuijk een belangrijke impuls op het gebied van leefbaarheid en economie. Daar profiteren we allemaal van: ouderen, jongeren maar ook de bedrijven. Dankzij de hulp van supersnelle vrijwilligers zijn we straks klaar voor de toekomst. En zijn we aangesloten net als 2 miljoen andere woningen in Nederland op het snelste netwerk ter wereld. In deze uitgave maakt u kennis met de uitgangspunten van het vrijwilligersbeleid van LVCNET. Hieruit blijkt hoe de coöperatie het vrijwilligerswerk ziet, wat er van de vrijwilligers wordt gevraagd en wat LVCNET hen te bieden heeft. LVCNET is een organisatie waar vrijwilligers samen werken in glasvezelteams. Met hun capaciteiten informeren zij buurtgenoten en beantwoorden zij vragen zodat bij iedereen het belang van glasvezel duidelijk wordt. LVCNET wil graag duidelijke afspraken maken met haar vrijwilligers. Zodat zij weten wat ze mogen verwachten en wat hun positie is in de organisatie. Wij hopen dat het vrijwilligerswerk u veel plezier en voldoening zal geven. Bestuur van coöperatieve vereniging LVCNET u.a. Glasvezel, ik wil het!

3 De kern van ons vrijwilligersbeleid Vrijwilligerswerk bij LVCNET: voor elk wat wils Elke organisatie, dus ook LVCNET, heeft een visie op wat zij belangrijk vindt en wat zij wil bereiken met haar activiteiten. De missie van LVCNET is: Het realiseren van een 100% dekkend glasvezelnetwerk in het hele Land van Cuijk, tegen zo laag mogelijke tarieven voor haar inwoners. Dit wil LVCNET realiseren met de hulp van vrijwilligers. Vrijwilligerswerk vergroot de samenhang in de lokale samenleving. Daarnaast hebben vrijwilligers een paar voordelen in vergelijking tot betaalde krachten. Het belangrijkste voordeel is de laagdrempeligheid: mensen vinden het over het algemeen makkelijker om de hulp in te roepen van een vrijwilliger dan van een commercieel bedrijf. Bovendien hebben vrijwilligers meer oog voor de persoonlijke behoefte van buurtgenoten en is hun afstand tot dorpsgenoten kleiner. Tenslotte besteden zij meer tijd en aandacht aan inwoners die vragen hebben over glasvezel dan verkopers kunnen bieden. Vrijwilligerswerk bij LVCNET staat voor werk dat: belangrijk is voor de samenleving als geheel als waardevol wordt ervaren door de vrij willigers die het werk organiseren en uitvoeren LVCNET kent twee soorten vrijwilligers: uitvoerende en coördinerende vrijwilligers. Elk soort vrijwilliger heeft zijn eigen rol bij het plannen, organiseren en uitvoeren van het vrijwilligerswerk. Uitvoerende vrijwilligers Verreweg de meeste vrijwilligers binnen LVCNET houden zich bezig met de feitelijke uitvoering van de activiteiten. Deze uitvoerende vrijwilligers vormen de basis van het werk van LVCNET. Coördinerende vrijwilligers Ook voor het organiseren en coördineren van de activiteiten zijn vrijwilligers nodig. Deze vrijwillige teamleiders werken in opdracht en onder verantwoordelijkheid van de coöperatie en vormen een schakel met de uitvoerende vrijwilligers in de glasvezelteams. Vrijwillige teamleiders begeleiden uitvoerende vrijwilligers en organiseren werkoverleggen voor vrijwilligers. Toolkits De rode draad van de vrijwilligerstaken (we noemen die taken Toolkits) is buurtgenoten voorzien van de juiste informatie. Als vrijwilliger wordt u de glasvezelexpert van de buurt. Elk takenpakket is samengesteld op basis van tijd, variërend van 1 tot 5 uur. Het varieert van het rondbrengen van informatiefolders in de buurt tot het coördineren en organiseren van inschrijf- en informatieavonden. Voor iedereen die wil dat glasvezel wordt aangelegd, is er wel een taak. We hebben vijf taken die de vrijwilliger kan uitvoeren: 1 Zes keer rondbrengen van uitnodigingen of brochures bij de honderd gezinnen. Dat is 1 keer 4 uur werk als 6 vrijwilligers zich hiervoor aanmelden. 2 Organiseren van vier inschrijfavonden. Dat is 1 keer 3 uur voor vier vrijwilligers. 3 Organiseren van één informatieavond. Dat is 1 keer 5 uur. 4 Uitdelen van folders bij evenementen in het dorp. De tijdsinspanning kunt u zelf bepalen en is ook afhankelijk van het aantal evenementen in uw dorp. 5 Coördineren van bovenstaande taken. Naar verwachting is dit 3 uur per week gedurende 16 weken. In het Land van Cuijk staan circa woningen en bedrijven die aangesloten worden op het glasvezelnet. Wanneer we 400 vrijwilligers hebben, neemt elke vrijwilliger 100 woningen onder zijn hoede. Vele handen maken licht werk. Glasvezelteam Per dorp ontstaat er zo een Glasvezelteam met 1 coördinator en een aantal vrijwilligers. De taken 1 tot en met 5 hebben namen. We noemen de taken Toolkit omdat we er een kant-en-klaar draaiboek voor hebben. Hierin zit al het materiaal en er staat precies beschreven wat u moet doen en op welk moment. Handig toch. Zo weet u precies waar u aan toe bent. Taak 1 = Toolkit huis-aan-huis Taak 2 = Toolkit inschrijfavond Taak 3 = Toolkit informatieavond Taak 4 = Toolkit promotieteam Taak 5 = Toolkit teamleider Lees op wat de toolkits precies inhouden. 4 5

4 Wat vraagt LVCNET van haar vrijwilligers? Jong of oud: We hebben iedereen nodig LVCNET verwacht van haar vrijwilligers dat zij: Werken volgens de uitgangspunten en doelstellingen van de coöperatie Beschikken over de juiste kwaliteiten en vaardigheden 16 jaar of ouder zijn Tenminste 4 uur willen besteden aan het vrijwilligerswerk De trainingen bijwonen Deelnemen aan scholing en werkoverleg Elke activiteit van LVCNET is anders. Van elke vrijwilliger worden dus weer andere vaardigheden gevraagd. Wat alle vrijwilligers van LVCNET echter met elkaar gemeen hebben, is dat van hen wordt verwacht dat zij: Werken volgens de uitgangspunten en doelstellingen van de coöperatie. Om vrijwilliger bij LVCNET te worden hoeft u geen lid van de coöperatie te zijn. Dat mag natuurlijk wel. Als vrijwilligers kunt u gratis lid worden. Wel verwacht LVCNET dat u een grote betrokkenheid toont in het ondersteunen van de buurtgenoten. Met andere woorden: dat u werkt volgens de waarden en doelen van de coöperatie. Beschikken over de juiste kwaliteiten en vaardigheden. LVCNET zoekt bewust naar mensen die de juiste kwaliteiten en vaardigheden bezitten om het vrijwilligerswerk goed te kunnen uitvoeren. En anders moeten zij bereid en in staat zijn dit te leren. Het inzetten van gekwalificeerde vrijwilligers biedt de beste garantie voor kwalitatief goed advies. 16 jaar of ouder In principe kan iedereen van 16 jaar of ouder vrijwilliger worden van LVCNET. De coöperatie heeft echter voor bepaalde toolkits de minimum leeftijd hoger gesteld, bijvoorbeeld voor een teamleider. Hiervoor moeten vrijwilligers minimaal 21 jaar zijn. 1 tot 5 uur willen besteden aan glasvezel Vrijwilligerswerk kent uiteraard grenzen die niet overschreden mogen worden om een toolkit nog vrijwilligerswerk te kunnen noemen. Bekend is dat juiste mensen die zich vrijwillig voor een zaak inzetten soms grenzeloos kunnen zijn in de tijd die zij daarin willen investeren. Daarom is LVCNET duidelijk over de tijdsinvestering die zij van haar vrijwilligers vraagt: 1 tot 5 uur in de week. De introductiebijeenkomsten bijwonen LVCNET nodigt nieuwe vrijwilligers, of mensen die overwegen vrijwilliger te worden, uit om deel te nemen aan enkele introductiebijeenkomsten. Hier kunt u kennismaken met de organisatie en de diverse toolkits van LVCNET. Op grond daarvan kunt u een afgewogen keuze maken of u zich voor LVCNET wilt inzetten en zo ja, voor welke toolkit. Deelnemen aan scholing en werkoverleg LVCNET verwacht dat u deelneemt aan de trainingen en werkoverleggen die zij voor vrijwilligers organiseert. Deze vormen van experttrainingen maken u wegwijs in en ondersteunen u bij het vrijwilligerswerk. Ook het contact dat u hier hebt met andere vrijwilligers, is zeer waardevol. 6 7

5 Wat heeft LVCNET vrijwilligers te bieden? Samen zorgen voor een glasvezelnetwerk LVCNET verwacht veel van haar vrijwilligers. Daar staat echter ook het nodige tegenover. Heldere trainingen en werkoverleggen Wie vrijwilliger is bij LVCNET kan rekenen op een heldere training en terugkombijeenkomsten. Voor LVCNET zijn goed opgeleide vrijwilligers de beste garantie voor kwalitatief goed vrijwilligerswerk. Voor vrijwilligers is het opdoen van kennis en het vergroten van vaardigheden minstens zo waardevol, omdat zij hun werk hierdoor met nog meer plezier, zelfvertrouwen en voldoening kunnen uitvoeren. De aandacht van LVCNET voor het opleiden van vrijwilligers kan de indruk wekken dat vrijwilligerswerk bij LVCNET neigt naar beroeps- of betaald werk. Dat is zeker niet zo. LVCNET benadrukt dat vrijwilligers geen verkopers zijn, maar slechts hulp bieden en buurtgenoten vooral in staat stellen om zelf, al dan niet, de keuze voor glasvezel te maken. Deskundige begeleiding en persoonlijke aandacht Uitvoerende en coördinerende vrijwilligers kunnen rekenen op deskundige begeleiding. De teamleiders worden begeleid door professionals en bestuurders van de coöperatie. De teamleiders begeleiden op hun beurt de uitvoerende vrijwilligers. De begeleiding van vrijwilligers is gericht op het werk en op de persoon. Taakgerichte begeleiding bestaat uit hulp en ondersteuning bij de uitvoering van het werk. Persoonsgerichte begeleiding richt zich op iemands persoonlijke capaciteiten en op de vraag hoe hij of zij omgaat met situaties die zich voordoen. Het gaat hierbij ook om het goed laten aansluiten van iemands persoonlijk capaciteiten op bepaalde taken. De mogelijkheid om mee te denken over het beleid van LVCNET Vrijwilligers kunnen (gratis) lid worden van LVCNET. Zij hebben dan inspraak in het beleid van de coöperatie. Zij zijn ook verkiesbaar als bestuurder. Ook van vrijwilligers die geen lid zijn wordt de mening op prijs gesteld. Zij kunnen hun mening geven, bijvoorbeeld via hun teamleiders of rechtstreeks aan het bestuur. Tijdens de werkoverleggen kunnen alle vrijwilligers hun mening geven en suggesties doen. Als u stopt Als een vrijwilliger zijn werk voor LVCNET wil of moet beëindigen, neemt LVCNET afscheid in een persoonlijk gesprek. LVCNET wil graag weten hoe vertrekkende vrijwilligers hun werk hebben ervaren en of zij suggesties hebben om zaken beter of anders te organiseren. Ook wil de coöperatie vertrekkende vrijwilligers graag betrokken houden bij LVCNET. Wellicht zijn er andere werkzaamheden waaraan men zich zou willen verbinden. Wat LVCNET vrijwilligers te bieden heeft, is: Een gedegen training over alle facetten van glasvezel. Professionele begeleiding en persoonlijke aandacht van teamleiders en bestuur. De mogelijkheid om mee te denken over het beleid en werk van LVCNET. 8 9

6 Waar kunnen vrijwilligers nog meer op rekenen? Met glasvezel klaar voor de toekomst Vrijwilligers kunnen ook rekenen op: Onkostenvergoeding Verzekering tegen schade en ongevallen Bescherming van de privacy Een veilige werkomgeving Een klachtenprocedure Een gedragscode Om u werk als vrijwilliger goed te kunnen doen, moet u van een aantal zaken kunnen uitgaan. Zaken die vooraf zijn geregeld en waarnaar u geen omkijken heeft. Zo kunnen vrijwilligers rekenen op: Onkostenvergoeding Het doen van vrijwilligerswerk brengt onkosten met zich mee. Deze onkosten krijgen vrijwilligers uiteraard vergoed. De coöperatie maakt hierover afspraken met de vrijwilligers. Reiskosten worden vergoed op basis van de kosten van een reis met het openbaar vervoer. Hiervan wordt alleen afgeweken als hiervoor een redelijke aanleiding is én als hierover vooraf met een bestuur een goede afspraak is gemaakt. Verzekering tegen schade en ongevallen Vrijwilligerswerk brengt ook risico s met zich mee, voor de coöperatie maar ook voor de vrijwilligers. Daarom bent u als vrijwilliger verzekerd voor schade die u toebrengt tijdens het vrijwilligerswerk of als u tijdens het uitvoeren van het vrijwilligerswerk betrokken raakt bij een ongeluk. Alle verzekeringen voor vrijwilligers op een rijtje: Alle vrijwilligers kunnen aanspraak maken op de collectieve ongevallenverzekering van LVCNET. Deze verzekering is van kracht tijdens het vrijwilligerswerk zelf en tijdens het reizen van en naar de locatie waar het vrijwilligerswerk wordt uitgevoerd. Voor inzittende van een motorvoertuig heeft LVCNET een persoonlijke ongevallenverzekering afgesloten. Ook aan bestuurswerk zijn risico s verbonden. Deze heeft de coöperatie voor haar bestuurlijke vrijwilligers afgedekt met een aansprakelijkheidsverzekering voor bestuursleden. Een veilige werkomgeving LVCNET vindt het belangrijk dat vrijwilligers zich veilig voelen, ook als ze buurtgenoten thuis bezoeken. Er kunnen zich ongewenste situaties voordoen: buurtgenoten kunnen bedoelingen hebben die onze vrijwilligers niet op prijs stellen of zelfs handtastelijk of agressief worden, hoewel dit gelukkig zelden voorkomt. LVCNET doet er alles aan om vrijwilligers op dit soort situaties voor te bereiden. Van de uitvoerende vrijwilligers wordt verwacht dat zij bedreigende of onveilige situaties en vermoedens van ernstige misstanden doorgeven aan hun teamleider. Als vrijwilligers dit soort zaken voor zich houden, vergroten zij het risico dat zij tijdens hun vrijwilligerswerk lopen. In de werkoverleggen van de uitvoerende vrijwilligers kunnen onaangename voorvallen of vermoedens van ernstige misstanden worden besproken als praktijksituaties waarvan te leren valt. Privacy Om ons werk goed te laten verlopen is het nodig om gegevens van buurtgenoten en vrijwilligers te bewaren. Dat doen we zo min mogelijk en met de nodige zorgvuldigheid. Om de privacy te waarborgen heeft LVCNET een Privacyreglement opgesteld. Daarin is vastgelegd welke gegevens worden opgeslagen, hoe ze worden bewaard en wie er toegang tot heeft. Ook staat er beschreven hoe eventuele onjuistheden kunnen worden gewijzigd. Klachtenprocedure Waar mensen samenwerken, kan onvrede ontstaan over de manier waarop het werk wordt uitgevoerd. In sommige gevallen kan het verstandig zijn om een objectieve buitenstaander in te schakelen die het geschil helpt op te lossen. Ook tussen vrijwilligers onderling, tussen vrijwilligers en dorpsgenoten en tussen vrijwilligers en betaalde medewerkers kan onenigheid ontstaan over iemands functioneren. Vrijwilligers kunnen dan een klacht indienen bij het bestuur van de coöperatie. Gedragscode LVCNET heeft een gedragscode ter voorkoming en bestrijding van ongewenst gedrag. Agressie, discriminatie en seksuele intimidatie worden in geen enkel geval geaccepteerd, noch van vrijwilligers en betaalde medewerkers van LVCNET. De gedragscode moet ervoor zorgen dat vrijwilligers zich veilig voelen en hun werk met plezier kunnen uitvoeren

7 Sluit uw dorp aan op glasvezel! Als vrijwilliger zorgt u ervoor dat uw woonplaats wordt aangesloten op het glasvezelnetwerk. Een toekomstvast glasvezelnetwerk vóór en dóór de inwoners van het Land van Cuijk. Samen realiseren we een netwerk waarmee we tv kunnen kijken, goedkoop bellen en supersnel internetten tegen de laagst mogelijke kosten. Glasvezel heeft een betere kwaliteit en is goedkoper. Met glasvezel bent u klaar voor de toekomst. Glasvezel, ik wil het! Bent u enthousiast geworden en wilt u meehelpen? Geef u dan nu op via Ontwerp: Maek communicatie_concept_creatie Coöperatieve vereniging LVCNET u.a. Postbus 3, 5450 AA Mill LVCNET 2015 # glasvezel voor alle kernen, buitengebieden en bedrijventerreinen

Vrijwilligers doen ertoe. Het vrijwilligersbeleid van Humanitas: alle uitgangspunten en afspraken op een rij

Vrijwilligers doen ertoe. Het vrijwilligersbeleid van Humanitas: alle uitgangspunten en afspraken op een rij Vrijwilligers doen ertoe Het vrijwilligersbeleid van Humanitas: alle uitgangspunten en afspraken op een rij 4 5 6 8 10 Inhoud 1 De kern van ons vrijwilligersbeleid 2 Vrijwilligerswerk bij Humanitas: voor

Nadere informatie

Vrijwilligers doen ertoe. Het vrijwilligersbeleid van Humanitas: alle uitgangspunten en afspraken op een rij

Vrijwilligers doen ertoe. Het vrijwilligersbeleid van Humanitas: alle uitgangspunten en afspraken op een rij Vrijwilligers doen ertoe Het vrijwilligersbeleid van Humanitas: alle uitgangspunten en afspraken op een rij 4 5 6 8 10 Inhoud 1 De kern van ons vrijwilligersbeleid 2 Vrijwilligerswerk bij Humanitas: voor

Nadere informatie

1. Zicht op vrijwilligers: Wie zijn actief als vrijwilliger, waarom zijn ze dat, RICHTEN

1. Zicht op vrijwilligers: Wie zijn actief als vrijwilliger, waarom zijn ze dat, RICHTEN is een project van Vilans i.s.m. MOVISIE, V&VN, Agora, ActiZ en VGN. Vrijwilligersbeleid De vraagstukken die zich aandienen als het gaat om vrijwilligers en hun werkzaamheden gaat, vragen om visie en uitwerking

Nadere informatie

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn:

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn: in zes stappen voorblad Voorblad 1 Inleiding Bij vrijwilligersbeleid gaat het er om op een meer doordachte en planmatige manier aandacht te geven aan de mensen die het werk doen in de vereniging. De werkbladen

Nadere informatie

Een vrijwilliger maakt het verschil!

Een vrijwilliger maakt het verschil! Een vrijwilliger maakt het verschil! Informatie voor vrijwilligers bij Markant centrum voor mantelzorg / www.markant.org / T. 020 886 88 00! Welkom bij Markant, Centrum voor Mantelzorg! Fijn dat je je

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid Stichting Bio en NCPG

Vrijwilligersbeleid Stichting Bio en NCPG Inhoud Vrijwilligersbeleid... 3 Doelstelling vrijwilligersbeleid... 3 Visie en missie Stichting Bio... 3 Missie en visie Manege in 't BioBos... 3 Visie op vrijwilligers en vrijwillige inzet... 3 Toegevoegde

Nadere informatie

Informatie voor vrijwilligers van Swon

Informatie voor vrijwilligers van Swon l Zinvol werk en een goed gevoel Informatie voor vrijwilligers van Swon Swon het seniorennetwerk adres De Ruyterstraat 246 6512 GG Nijmegen telefoon (024) 365 01 90 e-mail info@swon.nl website www.swon.nl

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid ContourdeTwern

Vrijwilligersbeleid ContourdeTwern ContourdeTwern Colofon ContourdeTwern Spoorlaan 444, 5038 CH Tilburg 013 583 99 99 December 2013 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Werken met vrijwilligers 5 2. Binnenkrijgen van vrijwilligers; werving en selectie

Nadere informatie

1.3 Voorbeeld vrijwilligersbeleid

1.3 Voorbeeld vrijwilligersbeleid 1.3 Voorbeeld vrijwilligersbeleid Inleiding vrijwilligersbeleid Opmerking vooraf: De organisatie waarop het hierna beschreven vrijwilligersbeleid betrekking heeft, bestaat puur uit vrijwilligers en heeft

Nadere informatie

Toolkit. Maatje voor Mantelzorgers. Auteur(s) Datum MOVISIE

Toolkit. Maatje voor Mantelzorgers. Auteur(s) Datum MOVISIE Toolkit Maatje voor Mantelzorgers Auteur(s) Datum MOVISIE Jolanda Elferink, Ilse de Bruijn en Ilse Zwart Utrecht, december 2009 MOVISIE Kennis en advies voor maatschappelijke ontwikkeling MOVISIE is hét

Nadere informatie

Samen zorgen dat iedereen mee kan doen! De Wet maatschappelijke ondersteuning in de gemeente Midden-Drenthe

Samen zorgen dat iedereen mee kan doen! De Wet maatschappelijke ondersteuning in de gemeente Midden-Drenthe Samen zorgen dat iedereen mee kan doen! De Wet maatschappelijke ondersteuning in de gemeente Midden-Drenthe 3 Colofon Uitgave in opdracht van de gemeente Midden-Drenthe ETT Media Postbus 70112, 9704 AC

Nadere informatie

DE HULPVRAGER CENTRAAL

DE HULPVRAGER CENTRAAL DE HULPVRAGER CENTRAAL Een handreiking voor verbetering van ons vrijwilligerswerk Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 - Doel van dit handboek... 3 Waarom dit handboek?... 3 Wat is kwaliteit?... 4 Hoe dit handboek

Nadere informatie

SPEELWIJZE LEIDERSCHAPSSPEL

SPEELWIJZE LEIDERSCHAPSSPEL SPEELWIJZE LEIDERSCHAPSSPEL Bij werken, zowel betaald als vrijwillig, hoort leiding krijgen of leiding geven. De vraag wat effectief leiderschap is houdt dan ook veel mensen bezig. De meningen hierover

Nadere informatie

Op vrijwilligers kun je bouwen! Vrijwilligersbeleid V.V. Serooskerke. 22-4-2010 V.V. Serooskerke Jeroen Vos

Op vrijwilligers kun je bouwen! Vrijwilligersbeleid V.V. Serooskerke. 22-4-2010 V.V. Serooskerke Jeroen Vos Op vrijwilligers kun je bouwen! Vrijwilligersbeleid V.V. Serooskerke 22-4-2010 V.V. Serooskerke Jeroen Vos Inhoudsopgave: 1. Inleiding Pagina: 4 2. Doel vrijwilligersbeleid Pagina: 5 3. Verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Wegwijzer voor vrijwillige medewerkers

Wegwijzer voor vrijwillige medewerkers Wegwijzer voor vrijwillige medewerkers 2 Wegwijzer voor Vrijwillige medewerkers, SWOA Wegwijzer voor vrijwillige medewerkers Inhoud 1 Inleiding 4 2 Wie is SWOA 5 2.1 SWOA 5 2.2 SWOA en vrijwilligers 5

Nadere informatie

IN DIT HANDBOEK BESTUREN EN ORGANISEREN VRIJWILLIGERSBELEID COMMUNICATIE FONDSENWERVING WET- EN REGELGEVING EVENEMENTEN SOCIALE MEDIA

IN DIT HANDBOEK BESTUREN EN ORGANISEREN VRIJWILLIGERSBELEID COMMUNICATIE FONDSENWERVING WET- EN REGELGEVING EVENEMENTEN SOCIALE MEDIA handboek voor vrijwilligers organisaties Servicepunt Vrijwilligers Vlaardingen IN DIT HANDBOEK BESTUREN EN ORGANISEREN VRIJWILLIGERSBELEID COMMUNICATIE FONDSENWERVING WET- EN REGELGEVING EVENEMENTEN SOCIALE

Nadere informatie

Informatieboekje Green Star Zorg

Informatieboekje Green Star Zorg Informatieboekje Green Star Zorg Green Star Zorg thuiszorg Bergsingel 203 3077 GG Rotterdam telefoon: 010-465 44 82 e-mail: info@greenstarzorg.nl internet: www.greenstarzorg.nl pagina 1 van 24 pagina 2

Nadere informatie

Naast de mantelzorger. Een metgezel voor mantelzorgers

Naast de mantelzorger. Een metgezel voor mantelzorgers Naast de mantelzorger Een metgezel voor mantelzorgers Naast de mantelzorger Een metgezel voor mantelzorgers De mantel verlicht Het project De mantel verlicht is een initiatief van MOVISIE, kennis en

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over de Wmo2015

Vragen en antwoorden over de Wmo2015 Vragen en antwoorden over de Wmo2015 Wat is de Wmo2015 en wat gaat er veranderen? De Wmo is de Wet maatschappelijke ondersteuning. De wet is er voor mensen die hulp nodig hebben om aan de samenleving te

Nadere informatie

Stappen naar vrijwilligersbeleid

Stappen naar vrijwilligersbeleid Stappen naar vrijwilligersbeleid Werken met vrijwilligers volgens de 6 B s maakt mensen sterker Vrijwilligerswerk, dat doe je gewoon Als je vrijwilliger bent, is het volstrekt vanzelfsprekend: in je enthousiasme

Nadere informatie

Een WW-uitkering, en nu?

Een WW-uitkering, en nu? uwv.nl werk.nl Een WW-uitkering, en nu? Wat u moet weten als u een WW-uitkering krijgt Meer informatie? Deze brochure geeft algemene informatie. Heeft u na het lezen nog vragen? Kijk dan op uwv.nl/werkloos.

Nadere informatie

Informatie voor vrijwilligers. Kober kinderlunch

Informatie voor vrijwilligers. Kober kinderlunch Informatie voor vrijwilligers Kober kinderlunch Inhoudsopgave Onderwerp Paginanummer Inleiding 5 1. Kober groep 7 1.1 De missie van de Kober groep 7 1.2 Organisatiestructuur Kober groep 8 2. Kober kinderlunch

Nadere informatie

expertisecentrum voor emancipatie en participatie Cursussen en trainingen

expertisecentrum voor emancipatie en participatie Cursussen en trainingen expertisecentrum voor emancipatie en participatie Cursussen en trainingen Scala is het expertisecentrum voor emancipatie en participatie in Rotterdam. Scala zet zich in voor de structurele verbetering

Nadere informatie

Workshop Werven en begeleiden van vrijwilligers

Workshop Werven en begeleiden van vrijwilligers Workshop Werven en begeleiden van vrijwilligers Vrijwilligerscentrale Woerden 7 maart 2012 De Wervingscirkel De juiste persoon op de juiste plaats Werving gaat om het aantrekken van vrijwilligers die passen

Nadere informatie

SOL handreiking voor een menswaardig burgerschap voor mensen met een verstandelijke beperking in Limburg

SOL handreiking voor een menswaardig burgerschap voor mensen met een verstandelijke beperking in Limburg Net als ieder ander, meetellen en meedoen in onze gemeente! SOL handreiking voor een menswaardig burgerschap voor mensen met een verstandelijke beperking in Limburg Praktische handreiking In deze handreiking

Nadere informatie

Toolkit Sterk Netwerk. Praktische handvatten voor het werken met netwerkcoaches

Toolkit Sterk Netwerk. Praktische handvatten voor het werken met netwerkcoaches Toolkit Sterk Netwerk Praktische handvatten voor het werken met netwerkcoaches MOVISIE Kennis en advies voor maatschappelijke ontwikkeling MOVISIE is hét landelijke kennisinstituut en adviesbureau voor

Nadere informatie

Welkom bij Jeugd ggz. Als uw kind in behandeling komt Informatie voor ouders

Welkom bij Jeugd ggz. Als uw kind in behandeling komt Informatie voor ouders Welkom bij Jeugd ggz Jeugd ggz ondersteunt kinderen en jongeren met psychiatrische problemen en hun omgeving. Als uw kind in behandeling komt Informatie voor ouders Welkom bij Jeugd ggz Uw kind is of komt

Nadere informatie

VRIJWILLIGERSBELEID INLEIDING

VRIJWILLIGERSBELEID INLEIDING VRIJWILLIGERSBELEID INLEIDING Vrijwilliger is degene die in enig organisatorisch verband onverplicht onbetaalde werkzaamheden verricht voor anderen en/of de samenleving, waarbij een maatschappelijk belang

Nadere informatie

basis Stevig fundament als

basis Stevig fundament als Stevig fundament als basis Vilans en MOVISIE, september 2012 door Cecil Scholten Jolanda Elferink Handreiking Organisatie en coördinatie van het vrijwilligerswerk in verpleeg- en verzorgingshuizen en gehandicaptenorganisaties

Nadere informatie