Informatie. van Optical Low Vision Services. Licht & Verlichting met LED technologie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Informatie. van Optical Low Vision Services. Licht & Verlichting met LED technologie"

Transcriptie

1 Informatie van Optical Low Vision Services Licht & Verlichting met LED technologie

2 Licht is leven De waarde van een goede verlichting komt pas tot uiting, wanneer men deze zelf waarneemt en in werkelijkheid beleeft! Om als slechtziende weer een tekst te kunnen lezen, moet deze aan verschillende eisen voldoen. De te lezen tekst moet een bepaalde grootte hebben, adequaat belicht zijn en zo scherp mogelijk op het netvlies afgebeeld worden. De grootte van een tekst kan met vergrotende hulpmiddelen beïnvloed worden. Licht en scherpte zijn echter minstens net zo belangrijk. De scherpte kan men met de juiste corrigerende brillenglazen en door het aanhouden van de exacte werkafstand bereiken. Een optimale belichting draagt zeer sterk bij aan het succes van een aanpassing, het verbetert de leesvaardigheid en het visuele comfort. Basis eisen zoals belichtingsniveau, contrast, lichtverdeling en kleurweergave moeten voor iedere situatie in het algemeen en voor activiteiten in het bijzonder onderzocht worden. Licht is zien 85% van de informatie wordt door de ogen waargenomen: licht laat ons kleuren zien licht beïnvloedt de psyche licht stuurt de hormoonhuishouding

3 De afhankelijkheden van licht, contrast en vergroting Het is een normale ontwikkeling, dat de ogen met toenemende leeftijd troebeler worden. Hierdoor verhoogt de behoefte aan licht en zal het gezichtsvermogen achteruitgaan. In het begin gaat dit langzaam en daarna steeds sneller. Een oorzaak daarvan is het ouder worden van het weefsel waar het kijkorgaan uit bestaat. Maar ook degeneratieve oogziektes zoals leeftijdsgebonden maculadegeneratie kunnen een oorzaak zijn. Dit alles heeft een dusdanige invloed op het oog, waardoor een zestigjarige voor een zelfde visuele taak (bv. lezen) 15-keer meer licht nodig heeft dan een tienjarige. Onderzoek heeft aangetoond dat 2/3 van de bewoners van een bejaardentehuis een normaal gedrukte krant niet meer kunnen lezen. Indien echter een betere verlichting geïnstalleerd wordt, verandert de situatie abrupt: onder optimale omstandigheden is 2/3 van de gepensioneerde vrouwen en mannen weer in staat een krant te lezen. lichtbehoefte Met toenemende leeftijd wordt de behoefte aan licht vele malen groter leeftijd Oudere personen zien minder contrast. Dit heeft tot gevolg dat: bepaalde teksten alleen nog moeizaam of helemaal niet meer gelezen kunnen worden de oriëntatie en mobiliteit bij ongunstige weersomstandigheden en bij slechte lichtomstandigheden zeer moeilijk is Daarom ontwikkelt men, waar mogelijk, meer en betere contrasten. Bijvoorbeeld: traptreden contrastrijk markeren deurkozijnen en trapleuningen contrastrijk markeren lichte maaltijden op donker servies serveren en vele andere oplossingen

4 Meer licht betekent vaak meer zien Door het optimaliseren van de verlichting en het contrast, kan de eerder vastgestelde behoefte aan vergroting verminderd worden. Onderzoek toont aan, dat wanneer het lichtniveau verhoogd wordt, voorwerpen sneller en nauwkeuriger kunnen worden waargenomen. Dit is bij ouderdom een belangrijk criterium, omdat de verlichtingseisen met de tijd veranderen. De benodigde lichthoeveelheid is afhankelijk van de grootte van het voorwerp. Hoe kleiner het voorwerp, hoe minder de visuele informatie en hoe groter de benodigde lichthoeveelheid. Indien het waargenomen voorwerp groter is, dan vermindert de benodigde lichthoeveelheid.

5 In veel gevallen zijn slechtzienden slecht op de hoogte van hun handicap en de revalidatiemogelijkheden. Daardoor gaan ze pas naar de oogarts of opticien, als de ziekte al in een vergevorderd stadium is. Maar juist in de beginfase van een oogziekte, waarin de visus nog niet zo sterk beïnvloed is, kan men met een individueel gekozen lichtkleur, het zien verbeteren. De leeftijdsgebonden maculadegeneratie is de meest voorkomende oogziekte, die leidt tot slechtziendheid. Ook personen met cataract ervaren een visusvermindering en zijn daardoor beperkt. Doordat cataract tegenwoordig in veel gevallen bijtijds geopereerd kan worden, zijn deze personen goed te genezen.

6 Basis voor een goede verlichting Het licht heeft een bijzondere betekenis! Het waarnemen van contrasten kan met een goede verlichting aanzienlijk verbeterd worden. Een goede verlichting is schitteringvrij gelijkmatig aangenaam voldoende helder Waar mogelijk moet verlichting in bepaalde ruimtes van indirect licht voorzien worden. Zelfs al met een eenvoudige leeslamp kan de benodigde lichtsterkte bereikt worden. Veel oudere mensen zijn gewend om stroom te besparen. Het is belangrijk, dat zij over de volgende feiten geïnformeerd worden. 85% van alle informatie bereikt ons via onze ogen Een ouder oog heeft veel meer licht nodig dan een jong oog Goed licht verhoogt niet alleen ons gezichtsvermogen, maar ook het welzijn Spaarlampen hebben 8 keer minder stroom nodig en gaan 10 keer langer mee dan conventionele gloeilampen LED-lampen hebben 25 keer minder stroom nodig en gaan 50 keer langer mee dan conventionele gloeilampen

7 Directe verlichting Indirecte-/directe verlichting Hoge luminantieverschillen => directe verblinding Intensieve schaduwvorming Spiegelingen => verblinding door reflectie op de vloer, ramen, deuren en spiegels Homogene, zachte overgangen door meervoudige reflectie Geringe schaduwvorming Geen spiegelingen op de vloer, ramen, deuren en spiegels Aangename ruimtebeleving Directe verlichting Indirecte-/directe verlichting

8 De invloed van de lichtkleur op het waarnemen van contrasten Individueel getest Een individueel geteste lichtkleur is aangenamer en maakt het lezen minder vermoeiend Licht is ook een maatgevend thema in de LowVision-verzorging. Belangrijk bij de keuze van het juiste licht is het bepalen van de individuele lichtkleur. Want de juiste lichtkleur vermindert de vergrotingsbehoefte van slechtzienden aanzienlijk. Ook bij het verstrekken van een normale leesbril wordt met een individuele verlichting de visus aanzienlijk verbeterd. Maar door licht verbetert niet alleen de visus. Licht draagt ook bij tot een actievere houding en een betere concentratie en beïnvloedt daardoor positief de psyche van de mens.

9 De lichtkleur wordt bepaald door de kleurtemperatuur van de lichtbron. Hoe lager de kelvinwaarde van de kleurtemperatuur, hoe hoger het roodaandeel van het spectrum. Bij een hoge kleurtemperatuur, heeft het spectrum een hoog blauwaandeel. De tabel rechts geeft een overzicht van de kleurtemperaturen van enkele kunstmatige en natuurlijke lichtbronnen. De kleurtemperatuur wordt in Kelvin aangegeven. Kleurtemperaturen Hoewel wit licht uit een mengeling van kleuren bestaat, zijn niet alle witte kleurtinten gelijk, omdat ze van hun betreffende kleurbestanddelen van dat ogenblik afhankelijk zijn. Zodoende wordt een wit met een hoger roodaandeel warmer en een wit met een hoger blauwaandeel daarentegen koeler waargenomen. Er bestaat een methode om de verschillende soorten van wit licht in te delen in kleurtemperaturen. Hierbij wordt de kleurindruk bij verschillende temperaturen omschreven op basis van de ideale stralingsbron volgens de stralingswet van Planck'schen. Dit principe kan het beste worden uitgelegd aan de hand van welbekende overgangsmetalen, zoals de wolfraam-gloeidraad van een gloeilamp. Als deze materialen tot een temperatuur van 1000 K verhit worden, is hun kleurindruk rood, bij 2000 tot 3000 K verschijnen ze geelachtig wit, bij 4000 K neutraal wit en bij 5000 tot 7000 K koud wit. Met andere woorden: Hoe hoger de kleurtemperatuur, hoe koeler de kleurindruk van het witte licht. Kleurtemperatuur Lichtbron 1800 K Kaars 2700 K Gloeilamp 3200 K Halogeenlamp 4100 K Maanlicht 5000 K Zonlicht bij wolkenloze hemel 8000 K Daglicht bij mistig weer K Blauwe, wolkenloze hemel aan de beschaduwde noordzijde, kort na zonsondergang of kort voor zonsopgang (blauwe uur) Kleurtemperatuur Lichtkleur 2700 K geelachtig wit 4500 K neutraal wit 6500 K koud wit

10 Verschillende eisen aan verlichting Bij alle visuele beperkingen, die door mediatroebelingen (hoornvlies, lens, glasachtig lichaam, zoals cataract) veroorzaakt worden, is vanwege de sterke strooiing van het kortgolvige blauwlichtaandeel van de verlichting op de fi jne troebelingsdeeltjes, eerder een warm witte lichtkleur aan te raden, omdat het anders als gevolg van een te hoge straling tot contrastverlies en verblindingsverschijnselen kan leiden. Bij ziekten aan de fotoreceptoren van het netvlies (bv. retinitis pigmentosa) gaat het om een stofwisselingsziekte. De stofwisselingsafval van afgestoten celdelen van de fotoreceptoren wordt niet meer afgevoerd en hoopt zich vanaf de periferie op. Deze stofwisselingsafval heeft fl uorescerende eigenschappen. Licht met een hoog UV-gehalte of blauwlichtaandeel laat deze bezinksels oplichten. Om de daardoor veroorzaakte te hoge straling en verblindingseffecten te vermijden, moet op leesplaatsen naast UV- en blauwlicht-absorberende medische fi lters (Multilens), ook gezocht worden naar lichtbronnen met een hoog roodlichtaandeel. Dat zijn dus de warme witte lichtkleuren. Slechtzienden met maculadegeneratie hebben een zeer sterke behoefte aan licht. Omdat licht met een hoog blauwaandeel door deze patiënten subjectief helderder ondervonden wordt dan warme witte lichtkleuren, zijn hier helder witte lichtkleuren of kleuren die het daglicht benaderen aan te bevelen.

11 Studies tonen aan, dat proefpersonen de neiging hebben eerder voor een meer witachtige lichtkleur te kiezen. Deze tendens naar wit- en blauwachtige lichtkleuren zou verklaard kunnen worden uit het feit, dat witachtig licht ondanks een gelijke lichtsterkte helderder lijkt, waardoor de gemiddelde proefpersoon eerder naar deze lichtkleuren neigt. Reacties van niet-slechtzienden wijzen er echter op, dat witen blauwachtige lichtkleuren tijdens het werken als geschikter bevonden worden. Niettemin moeten lichtkleuren getest worden. Want een individueel uitgekozen lichtkleur is aangenamer en maakt het lezen minder vermoeiend. Dit is ook één van de belangrijkste redenen waarom bij het uitproberen alle drie de lichtkleuren getest moeten worden. Slechtzienden kunnen direct en duidelijk onderscheiden, welke lichtkleur het meest aangenaam is. Bovendien toont de specialist met dit grote aanbod zijn competentie. Alle SCHWEIZER-lampen voldoen aan de eisen voor het gebruik door slechtzienden: individuele lichtkleur zeer geringe warmte uitstraling gelijkmatige belichting flikkervrij Bij de optimale vergroting en de beste individueel gekozen lichtkleur bereikt de slechtziende de maximale leessnelheid!

12 De techniek achter de optimale verlichting LowVision Grid-lamp electronic W / 2700 K W / 4500 K W / 6500 K De Low Vision Grid-lamp van Schweizer is elektrisch voorgeschakeld en is een 11W PL lamp. Voorschakelapparaten In tegenstelling tot gloeilampen moeten TL-lampen met een conventioneel of elektronisch voorschakelapparaat bediend worden, omdat de stroom anders de lamp kan vernielen. Het belangrijkste verschil in voorschakelapparaten vormt de frequentie. Terwijl het conventionele voorschakelapparaat de netfrequentie van 50 HZ aanhoudt, zet het elektronische voorschakelapparaat de frequentie om in HZ tot HZ. Dit betekent eenvoudig gezegd dat een lamp, die met een conventioneel voorschakelapparaat bediend wordt, 50 keer in een seconde aan en uit gaat, waarbij in veel gevallen fl ikkering waargenomen wordt. Lampen die daarentegen met een elektronisch voorschakelapparaat bediend worden, gaan zo vaak binnen een seconde aan en uit ( tot keer), dat het fl ikkeren niet meer waargenomen kan worden. Het is bekend, dat de fl ikkerfusiefrequentie in het perifere deel van het netvlies hoger is dan in het centrale gebied. Dit is vast te stellen als men van opzij naar een oude televisie kijkt of bij het lezen onder een lamp met een conventioneel voorschakelapparaat. Omdat slechtzienden vaak het perifere gebied van het netvlies gebruiken, wordt het fl ikkeren versterkt waargenomen. Vooral bij personen met macula-aandoeningen, zoals maculadegeneratie, ontstaat dit probleem, omdat zij extrafoveaal kijken.

13 LED-verlichting De nieuwste ontwikkeling op het gebied van verlichting zijn LED's. Light emitting diodes, meestal aangeduid als LED s. Een LED is een halfgeleider die licht geeft wanneer er in de juiste richting stroom doorheen wordt gestuurd. Het is dus een elektronische component die rechtstreeks licht uitzendt. De lichtkleur hangt af van het gebruikte halfgeleidermateriaal. Een LED is opgebouwd uit een chip van lichtgevend materiaal, een bedradingsframe met plaats voor de chip en een behuizing die de chip beschermt. De LED techniek bestaat al vele jaren maar werd in verband met de hoge prijs maar weinig toegepast. Ze werden hoofdzakelijk als indicatielampjes in bedieningspanelen en verkeerslichten geïnstalleerd. Onlangs heeft een technologische doorbraak tot beslissende verbeteringen in effi ciëntie geleid waartoe o.a. ook de productie van wit licht behoort. Daardoor zijn er nieuwe mogelijkheden ontstaan voor het gebruik van accent- en algemene verlichting. LICHTVERMOGEN Hoger lichtvermogen dan conventionele gloeilampen ENERGIEVERBRUIK Minder energieverbruik dan conventionele gloeilampen De belangrijkste kenmerken zijn: lange levensduur laag energieverbruik robuuste constructie klein formaat weinig onderhoud nodig

14 LED's zetten een nieuwe standaard De productie van wit licht met behulp van lichtdioden Van nature kunnen LED's uitsluitend monochromatische kleuren ontwikkelen. Dat betekent, dat voor het ontwikkelen van wit licht twee of meer kleuren met elkaar gecombineerd moeten worden. Een van de oplossingen voor het verkrijgen van wit licht met LED's is om de rode, groene en blauwe halfgeleiderchips in een enkele lichtdiode te verwerken of separate rode, groene en blauwe LED's zeer dicht bij elkaar te groeperen waardoor de afgegeven straling gemengd wordt. Een nieuwe methode gebruikt echter LED's, die een blauw licht uitstralen, van een fosforcoating voorzien zijn en die een deel van het blauwe licht in geel licht omzetten, waaruit uiteindelijk wit licht ontstaat. Deze witte LED's ontwikkelen kleurtemperaturen van 2700 tot 8000 K. Door de toepassing van meerdere fosforcoatings laat het blauwe licht zich in meer kleuren omzetten, waardoor zich de kleurweergave-index tot een waarde van meer dan 80 kan worden verbeterd wat overeenkomt met goed tot uitmuntend.

15 LED-verlichting is zeker de beste vernieuwing in de verlichtingsindustrie sinds de uitvinding van het elektrische licht. LED s veranderen de aard van verlichting, aangezien ze nieuwe mogelijkheden bieden voor kunstmatig licht, wat een verrijking van de menselijke waarneming is. In de nieuwe LowVisionlampen van SCHWEIZER worden de SMD-LED's toegepast. Deze zijn extreem klein en gaan een kleine eeuwigheid mee. LED-verlichting heeft in tegenstelling tot de spaarlampen geen startunit, maar werkt op gelijkstroom. Daarom treedt geen storende fl ikkering op. Beïnvloeding van andere energie- of lichtbronnen zijn evenmin bekend. Door het gericht plaatsen van de LED's en bij een optimale positionering van het licht wordt de tekst homogeen verlicht en zelfs dan ontstaat er geen verblinding.

16 Aanbevolen verlichting voor slechtzienden MULTILIGHT LED - zorgt voor helder, duidelijk en comfortabel zien MULTILIGHT LED-lampen zijn extreem energie-efficiënt en hebben een lange levensduur. Ze overtuigen door een indrukwekkende lichtsterkte. De lineaire plaatsing van de LED's zorgt voor een homogene belichting. Alle nieuwe lampen op de volgende pagina's zijn te verkrijgen in de drie lichtkleuren 2700 K (geelachtig wit), 4500 K (neutraal wit) of 6500 K (koud wit). MULTILIGHT LED Stand Vloerlamp in retrodesign met 72 duurzame energieefficiënte SMD-LED's. Ideale lamp om gezellig te lezen op de bank, aan tafel of in bed. Al naar gelang de behoeften van de gebruiker kan men de zwanenhals naar boven of naar beneden en naar links of rechts instellen. Schakelaar geïntegreerd in lampenkap (geen lastige kabelschakelaar) Lampenkap met flexibele zwanenhals horizontaal, verticaal en gedraaid instelbaar Lichtkleuren: 2700 K 4500 K 6500 K Afmeting voet tot hals: 86 cm; zwanenhals: 43 cm; lampkop: 29 cm; aansluitkabel: 170 cm

17 MULTILIGHT LED Accu Inklapbare lamp met uitschuifbare arm en 48 duurzame, energie-efficiënte SMD-LED's. Ideaal voor moderne woningen en bedrijfspanden. Variabele hoogte door uitschuifbare lampkop Geen verblinding bij optimale plaatsing van de lamp, details worden beter waargenomen Werkt op batterij of via stopcontact; bij gebruik van de batterij: zeer flexibel in gebruik Afmetingen voet: 9x13,5 cm; hoogte: tot 35 cm; lampkop: 35 cm; gewicht: 1600 g; aansluitkabel: 190 cm MULTILIGHT LED Mobil Kleine inklapbare LED-lamp met 30 duurzame, energieefficiënte SMD-LED's. Deze lamp maakt indruk door een hoge lichtsterkte en lange levensduur van de batterij. Slank, functioneel design met handige draaggreep. Schakelaar voor in- en uitschakelen in scharnier: lamp schakelt bij het uitklappen automatisch aan Laag gewicht, neemt weinig plaats in Werkt op batterij of via stopcontact; met 3 batterijen tot 3 uur licht Inclusief draagkoffer en transformator Afmetingen voet: Ø 8,2 cm; hoogte: 26 cm; gewicht: 250 g; aansluitkabel: 150 cm

18 MULTILIGHT LED Pocket Kleine, handige inklapbare LED-lamp met 12 duurzame, energie-efficiënte SMD-LED's. Ideaal zakformaat om mee te nemen. Compact design voor een optimale belichting onderweg. Met een praktische bevestigingsklem en een oog voor bevestiging aan een sleutelkoord. Bovendien ideaal om onderzoek naar kleurtemperatuur mee te doen. Schakelaar voor in- en uitschakelen in scharnier: lamp schakelt bij het uitklappen automatisch aan Klein en compact, ideaal voor in de broekzak of met een klem aan de broekriem te bevestigen 2700 K 4500 K 6500 K Afmetingen: 59x84 mm; gewicht: 70 g Robuuste houder Met 3 batterijen tot 4 uur licht Eenvoudig batterijen verwisselen door klapmechanisme MULTILIGHT LED Pocket Levering in set van 9 stuks in een praktisch doosje, 3 lampen per lichtkleur MULTILIGHT LED Leesstandaard Verlichte, elegante leesstandaard van zwart kunststof met 20 highperformance SMD-LED's. Indrukwekkende lichtsterkte en levensduur van de batterij. Dankzij de zuinige LED s is het wisselen van batterijen zelden nodig. Glijvast op de ondergrond Meerdere schuine standen instelbaar Oppervlak: 28x21 cm, Uit te breiden tot 38x33 cm Werkt op batterij of via stopcontact; met 3 batterijen tot 3 uur licht De LED-verlichting is in twee standen in te stellen, normaal en helderder Inclusief transformator

19 Conclusie Een optimale en juiste verlichting kan de benodigde vergroting verminderen en de leessnelheid en het waarnemen van contrast verbeteren. Het lezen wordt daardoor comfortabeler. Niet alleen slechtzienden maar ook ouderen hebben, om optimaal gebruik te maken van hun resterende gezichtsvermogen, een optimale verlichting nodig, vooral op hun lees- en werkplek. Daarom moet bij iedere aanpassing van vergrotende leeshulpmiddelen de juiste lichtkleur samen met de slechtziende bepaald worden om het meest zinvolle licht te kiezen. Autor: Andreas Schaufler, A. SCHWEIZER GmbH

20 OVER ONS O.L.V.S., Optical Low Vision Services is in 1991 opgericht door J.W.L. van den Bos en gevestigd in Voorburg. Ons bedrijf is uitgegroeid tot een succesvolle groothandel op het gebied van LOW VISION en REDUCED VISION. Wij geven advies aan de Nederlandse opticiens, optometristen en LowVision-specialisten en maken daarbij onder andere gebruik van de geavanceerde producten van SCHWEIZER uit Duitsland, voor welke firma wij de hoofdvertegenwoordiging hebben. Deze informatie is tot stand gekomen in samenwerking met Andreas Schaufler van A. SCHWEIZER GmbH / NL O.L.V.S. Loolaan 88, 2271 TP Voorburg T , F

Informatie. van uw LowVision Specialist. Licht & Verlichting met LED technologie

Informatie. van uw LowVision Specialist. Licht & Verlichting met LED technologie Informatie van uw LowVision Specialist Licht & Verlichting met LED technologie Licht is Leven... De waarde van een goede verlichting komt pas tot uiting, wanneer men deze zelf waarneemt en in werkelijkheid

Nadere informatie

BELEIDSPLAN OPENBARE VERLICHTING 2013 2017 BIJLAGE 2 VERLICHTINGSTECHNIEK

BELEIDSPLAN OPENBARE VERLICHTING 2013 2017 BIJLAGE 2 VERLICHTINGSTECHNIEK BELEIDSPLAN OPENBARE VERLICHTING 2013 2017 BIJLAGE 2 VERLICHTINGSTECHNIEK INHOUDSOPGAVE 1 TECHNIEK VERLICHTING... 3 2 DAGLICHT EN KUNSTLICHT... 3 3 ENKELE TECHNISCHE BEGRIPPEN... 4 3.1 Lichtstroom... 4

Nadere informatie

Daylight loeplamp Slimline. Vergroting Dioptrie Doorsnede Artikelnummer Prijs 1-75-en-2-25 3-en-5 130 25030 135,99

Daylight loeplamp Slimline. Vergroting Dioptrie Doorsnede Artikelnummer Prijs 1-75-en-2-25 3-en-5 130 25030 135,99 Daylight loeplamp Slimline Een praktische Daylight loeplamp Slimline voor de meest uiteenlopende werkzaamheden. De loep heeft een LED Daylight lamp en een uiterst smalle lensrand zodat u meer van uw object

Nadere informatie

Zo kiest u de juiste lampen voor uw woning

Zo kiest u de juiste lampen voor uw woning verlichting Zo kiest u de juiste lampen voor uw woning Overzicht soorten lampen Uitleg over informatie verpakking Welke gloeilamp waardoor vervangen Lampen brengen sfeer Met lampen verandert de sfeer van

Nadere informatie

LED en Verlichting. Van fakkel naar oled. Pieter Ledeganck Charlotte Claessens.

LED en Verlichting. Van fakkel naar oled. Pieter Ledeganck Charlotte Claessens. LED en Verlichting Pieter Ledeganck Charlotte Claessens energieconsulent@gezinsbond.be Van fakkel naar oled Natuurlijk licht Vuur -400.000-13000 400 1500 1816 1814 1783 Elektrisch licht 1809 1959 1879

Nadere informatie

Folder 68 18.6. Lichtbronnen. Productinformatie

Folder 68 18.6. Lichtbronnen. Productinformatie Folder 68 18.6 Lichtbronnen Productinformatie Lichtbronnen Het middelpunt van uw wereld is uw huis. In deze folder vindt u ideeën om uw huis een heel andere uitstraling te geven door het subtiele gebruik

Nadere informatie

Daglichtlampen bij Van Der Linde. Prijzen & Informatie

Daglichtlampen bij Van Der Linde. Prijzen & Informatie Daglichtlampen bij Van Der Linde Prijzen & Informatie Twist Draagbare lamp 92,50 78,50 Art.nr. 4117012/4117015 - "Easy-Twist" lamp: maximum werkruimte, perfekte lichthoek - 13W daylight energiespaar lamp

Nadere informatie

Verlichting. 1 Inleiding... 1. 2 Gewenste lichtsterkte... 2. 3 Verlichtingssystemen... 3

Verlichting. 1 Inleiding... 1. 2 Gewenste lichtsterkte... 2. 3 Verlichtingssystemen... 3 1 Inleiding... 1 2 Gewenste lichtsterkte... 2 3 Verlichtingssystemen... 3 3.1 Lichtbronnen... 3 3.2 Voorschakelapparaten (ballasten)... 4 3.3 Verlichtingsarmaturen... 4 4 Regelingen... 5 1 Inleiding i

Nadere informatie

1) Waar op letten bij het opstellen van een verlichtingsplan? (tekst van interieurdesigners.be)

1) Waar op letten bij het opstellen van een verlichtingsplan? (tekst van interieurdesigners.be) Welke verlichting Alvorens de ruwbouw aan te vatten, dient u best een idee te hebben van de verlichting. Als je samen met ons je elektriciteitsplan hebt ingetekend, dan zullen we je ook het nodige licht

Nadere informatie

ZX Ronde zondag 5 oktober 2014

ZX Ronde zondag 5 oktober 2014 ZX Ronde zondag 5 oktober 2014 Verhaaltje..Tussen Watt en Lumen Dit een verhaaltje gaat over de verschillen tussen de lichtopbrengst van lichtbronnen wat aansluit op het verhaalt over licht en lichtbronnen

Nadere informatie

SCHILTZ N1061 BUISARMATUUR MACH LED PLUS IP 67 WWW.SCHILTZ.BE

SCHILTZ N1061 BUISARMATUUR MACH LED PLUS IP 67 WWW.SCHILTZ.BE SCHILTZ BUISARMATUUR MACH LED PLUS IP 67 25 A 70 MQAL 84 S Measurement meetafstand distance 100100 cm cm 80 60 40 1300 1200 1100 1000 900 20 0 0 20 40 60 E [lx] 80 1 Deze verlichting beantwoordt uitstekend

Nadere informatie

energiecoach verlichting

energiecoach verlichting LAMPEN Puntverlichting Hebt u uw gloeilampen al vervangen door spaarlampen? Spaarlampen zijn vier tot vijf keer efficiënter dan gloeilampen en gaan 9 tot 13 keer langer mee. Bijgevolg is de winst dubbel:

Nadere informatie

Product naam: MM02564

Product naam: MM02564 Product naam: MM02564 Specificaties MM02564: Levensduur: 30000u Wattage: 5.00W Kleur: 2700K (warmwit) Lumen: 176 lu RA: 82 Bedrijfstemperatuur: -30 tot + 40 graden Lamp soort: P45 Lampvoet: E14 Lengte:

Nadere informatie

Product naam: MM02673

Product naam: MM02673 Product naam: MM02673 Specificaties MM02673: Levensduur L90: 20000u Lengte: 74 mm Wattage: 7.00W Diameter: 50 mm Kleur: 2800K Gewicht: 82 gr Lumen: 750 lm Spanning: 230 V Cd: 320 cd Beschermingsklasse:

Nadere informatie

VERLICHTING. Boek1, H8 p. 77 t/m p. 206

VERLICHTING. Boek1, H8 p. 77 t/m p. 206 VERLICHTING Boek1, H8 p. 77 t/m p. 206 Licht Licht is nodig om dingen te kunnen zien Belangrijke rol in perceptie van kleuren, sfeer en ruimte Toename van licht, pupil wordt kleiner Afname van licht, pupil

Nadere informatie

Welke Lichtbronnen zijn er eigenlijk?

Welke Lichtbronnen zijn er eigenlijk? Lichtbronnen Een essentieel onderdeel in het maken van een video is toch wel de juiste verlichting. Teveel of te weinig licht kan zorgen voor mindere beelden. Het kunnen omgaan met licht, is een kunstvorm

Nadere informatie

Nadelen multifocale kunstlens 8 Voordelen van een multifocale kunstlens 9 Verzekering, eigen bijdrage 9

Nadelen multifocale kunstlens 8 Voordelen van een multifocale kunstlens 9 Verzekering, eigen bijdrage 9 Een korte uitleg over de werking van het oog: De ooglens zit direct achter de pupil (de zwarte opening) en het regenboogvlies (het gekleurde deel van het oog, de iris). De ooglens en het hoornvlies zorgen

Nadere informatie

Product naam: MM01919

Product naam: MM01919 Product naam: MM01919 Specificaties MM01919: Levensduur: 25000u Wattage: 7.00W Kleur: 2800K Cd: 600 cd RA: 85 Bundelbreedte: 35 graden Lamp soort: PAR16 Lampvoet: E14 Lengte: Diameter: Gewicht: Spanning:

Nadere informatie

Sensor-led-spot voor buitenshuis

Sensor-led-spot voor buitenshuis 58 Sensor-led-spot voor buitenshuis Power-led-spot XLed 10 XLed 25 XLed-SL 10 XLed-SL 25 Onmiddellijk op daglicht lijkend licht met moderne, hoge energie-efficiëntie. onderscheiden voor: innovatie design

Nadere informatie

See what light can do Sfeervolle GROENE buitenverlichting. Marloes Sleenhoff en Marcel Koolen Consumer Lighting Benelux January, 2012

See what light can do Sfeervolle GROENE buitenverlichting. Marloes Sleenhoff en Marcel Koolen Consumer Lighting Benelux January, 2012 See what light can do Sfeervolle GROENE buitenverlichting Marloes Sleenhoff en Marcel Koolen Consumer Lighting Benelux January, 2012 Marktinformatie Outdoor Key Trends Benelux - Consumentenbestedingen

Nadere informatie

Product naam: MM02672

Product naam: MM02672 Product naam: MM02672 Specificaties MM02672: Groep LED Soort Reflector PAR16/20 Levensduur L90 20.000u RA 80 Wattage 7W Straalhoek 35 graden Spanning 230V Beschermingsgraad IP20 Lichtkleur 2800K Lengte

Nadere informatie

PULSE VTL BIODYNAMISCH LICHT VOOR HET MODERNE KANTOOR

PULSE VTL BIODYNAMISCH LICHT VOOR HET MODERNE KANTOOR PULSE VTL BIODYNAMISCH LICHT VOOR HET MODERNE KANTOOR 2 PULSE VTL 3 V I S U E E L E M O T I O N E E L LICHT B I O I S C H L O G De dimensies van licht: licht stelt ons in staat om onze omgeving waar te

Nadere informatie

Infoblad LED verlichting

Infoblad LED verlichting Infoblad verlichting Dit document is bedoeld om onafhankelijke en duidelijke informatie te verschaffen en is opgesteld door Jan Linssen i.s.m. gebruikers, installateurs, docenten en iedereen die daar een

Nadere informatie

LICHT VAN NOBLE LIGHT

LICHT VAN NOBLE LIGHT Noble Light..... the best for your sight! Elektromagnetische straling nm 10 13 ZWEEDSE MIJL FM KM 10 11 MW KW METER 10 9 VHF TV 10 7 RADAR INFRAROODSTRALING 10 5 ZICHTBAAR LICHT 10 3 UV-STRALING DE ZON

Nadere informatie

Glasvezel & Technologie

Glasvezel & Technologie Glasvezel & Technologie Glasvezelbelichting 1 Technologie & Maatoplossingen 2 Glasvezelbelichting Pagina Onderwerpen F-100 Ring-verlichtingen F-101 Ring-verlichtingen - accessoires F-102 LED-verlichting

Nadere informatie

Product naam: MM03676

Product naam: MM03676 Product naam: MM03676 Specificaties MM03676: Levensduur: 25000u Lengte: 118 mm Wattage: 9.00W Spanning: 230 V Kleur: 4000K (koelwit) Beschermingsklasse: IP20 Lumen: 600 lu Te vervangen lamp: RA: 80 Lamp

Nadere informatie

TANEO KNIKARM- EN SYSTEEMVERLICHTING

TANEO KNIKARM- EN SYSTEEMVERLICHTING NL/NLD TANEO KNIKARM- EN SYSTEEMVERLICHTING 2 TANEO. ALLROUND TALENT OM TE WERKEN MET OPTIMAAL LICHT. Een compromisloze lichtoplossing is essentieel waar je ogen op de proef gesteld worden. Of het nu de

Nadere informatie

Bronvermelding: www.allesoverhetaquarium.nl

Bronvermelding: www.allesoverhetaquarium.nl ! Bronvermelding: www.allesoverhetaquarium.nl!! Het maken van aquarium foto's Voor veel mensen met een aquarium komt er een tijd dat men er foto's van wil maken om het behaalde resultaat voor altijd vast

Nadere informatie

ENERGIE ZUINIGE VERLICHTING LED VERLICHTING

ENERGIE ZUINIGE VERLICHTING LED VERLICHTING ENERGIE ZUINIGE VERLICHTING LED VERLICHTING ENERGIEBESPARING LEVENSDUUR MILIEU BETROUWBAARHEID RETURN OF INVESTMENT GESCHIEDENIS De Russische wetenschapper Oleg Losev ontdekte reeds halverwege de jaren

Nadere informatie

energiebundels Hier komen de voor uw motorvoertuigprofessionelen.

energiebundels Hier komen de voor uw motorvoertuigprofessionelen. energiebundels Hier komen de voor uw motorvoertuigprofessionelen. De LED-krachtpakketten van brennenstuhl Unieke lichtkracht voor werkplaatsen met onze LED-accu-handlampen. Als handelaar voor accessoires

Nadere informatie

Elektrische hulpaandrijving. Simpelweg mobiel. Klein. Licht. Wendbaar. www.alber.nl

Elektrische hulpaandrijving. Simpelweg mobiel. Klein. Licht. Wendbaar. www.alber.nl Simpelweg mobiel. Elektrische hulpaandrijving Klein. Licht. Wendbaar. www.alber.nl Weer meer dingen samen doen, daar hebben we naar uitgekeken. Geniet van meer mobiliteit Van handbewogen naar elektrisch

Nadere informatie

Betaalbare ledverlichting voor KMO en PARTICULIER

Betaalbare ledverlichting voor KMO en PARTICULIER U L T R A - L E D Bent u een leek in techniek maar wil u toch tot 90 % besparen op uw verlichtingskosten? Bel of mail ons en wij komen vrijblijvend kijken waar en hoe bespaard kan worden. GSM Danny : 0478972897

Nadere informatie

over de rol van licht in de vogelkweek

over de rol van licht in de vogelkweek over de rol van licht in de vogelkweek Wat is licht en wat doet het? Wat is er nu verkrijgbaar? LED: het licht van de toekomst? Geen technische verhalen!!! Vriendenclub Eindhoven 15/3/2015 2 De rol van

Nadere informatie

++Van Gloeilamp naar Ledlamp uitgave: 24-2- 2014 JS

++Van Gloeilamp naar Ledlamp uitgave: 24-2- 2014 JS ++Van Gloeilamp naar Ledlamp uitgave: 24-2- 2014 JS Het is raadzaam om over te schakelen van de gloeilamp naar de ledlamp, maar helaas is de voorlichting verre van optimaal. Aanbiedingen te over, maar

Nadere informatie

Voorsprong door innovatie Chirurgische instrumenten met LED en generator

Voorsprong door innovatie Chirurgische instrumenten met LED en generator Voorsprong door innovatie Chirurgische instrumenten met LED en generator 2 Chirurgie met LED G Laat u overtuigen Perfect licht, onafhankelijk opgewekt Opereer met daglichtkwaliteit en met een onafhankelijke

Nadere informatie

Badkamer verlichting

Badkamer verlichting Badkamerverlichting Productinformatie... 12.3 Lavanto badkamerverlichting... 12.4 Led'save badkamerverlichting... 12.4 } } Badkamerverlichting Productinformatie Ledverlichting De afkorting led staat voor

Nadere informatie

Product naam: MM02273

Product naam: MM02273 Product naam: MM02273 Specificaties MM02273: Levensduur: 30000u Lengte: 93 mm Wattage: 15W Diameter: 111 mm Kleur: 4000K (koelwit) Gewicht: 244 gr Cd: 1440 cd Spanning: 230 V RA: 93 Beschermingsklasse:

Nadere informatie

VERLICHTING VAN BELANG VOOR GOED FUNCTIONEREN

VERLICHTING VAN BELANG VOOR GOED FUNCTIONEREN VERLICHTING VAN BELANG VOOR GOED FUNCTIONEREN Zien kost kwart van onze energie Het zien vraagt 25% van het energieverbruik van het zenuwsysteem. Wordt het zien bemoeilijkt, bijvoorbeeld door onvoldoende

Nadere informatie

Product naam: MM02274

Product naam: MM02274 Product naam: MM02274 Specificaties MM02274: Levensduur: 30000u Lengte: 93 mm Wattage: 15.00W Diameter: 111 mm Kleur: 2800K Gewicht: 290 gr Cd: 18000 cd Spanning: 230 V RA: 85 Beschermingsklasse: IP20

Nadere informatie

VERLICHTINGSWIZARD Bespaar energie met de juiste lamp!

VERLICHTINGSWIZARD Bespaar energie met de juiste lamp! VRLIHTINGSWIZR espaar energie met de juiste lamp! Per 1 september 2012 is de import van energie- en milieu onvriendelijke lampen stopgezet. Hierdoor is de gloeilamp langzaam maar zeker uit de schappen

Nadere informatie

Product naam: MM01921

Product naam: MM01921 Product naam: MM01921 Specificaties MM01921: Levensduur: 25000u Lengte: 76 mm Wattage: 7W Diameter: 50 mm Kleur: 2800K Spanning: 230 V Cd: 600 cd Beschermingsklasse: IP20 RA: 85 Te vervangen lamp: Bundelbreedte:

Nadere informatie

Product naam: MM03675

Product naam: MM03675 Product naam: MM03675 Specificaties MM03675: Levensduur: 25000u Lengte: 118 mm Wattage: 9.00W Spanning: 230 V Kleur: 2800K (warmwit) Inbouwmaat: 118 mm Lumen: 600 lu Beschermingsklasse: IP20 RA: 80 Te

Nadere informatie

Dagindeling. De LED als component. Toepassingen. Inhoudsopgave. Voor- en nadelen LED verlichting. Overige toepassingen 4/02/2015

Dagindeling. De LED als component. Toepassingen. Inhoudsopgave. Voor- en nadelen LED verlichting. Overige toepassingen 4/02/2015 De LED als component Module 1 Woensdag 14 januari 2015 13u00: 13u15: 14u15: 15u00: 15u15: 16u00: Dagindeling Ontvangst en kennismaking Theoretisch deel Experimenteren Pauze Experimenteren Einde Hands on

Nadere informatie

Product naam: MM03034

Product naam: MM03034 Product naam: MM03034 Specificaties MM03034: Levensduur: 20000u Lengte: 55 mm Wattage: 4.00W Diameter: 50 mm Kleur: 2800K Gewicht: 40 gr Cd: 800 cd Spanning: 230 V Bundelbreedte: 24 graden Beschermingsklasse:

Nadere informatie

Beste LED, beste prijs!

Beste LED, beste prijs! Beste LED, beste prijs! Warm wit licht Warm wit licht Zuinig & duurzaam Zuinig & duurzaam Levendige kleuren Levendige kleuren ? Wist je dat...... de marktomzet in LED met % gegroeid is t.o.v. vorig jaar...

Nadere informatie

Product naam: MM05239

Product naam: MM05239 Product naam: MM05239 Specificaties MM05239: Levensduur: 35000u Lengte: 45 mm Wattage: 6.00W Diameter: 50 mm Kleur: 2800-1800K (Dim to WARM) Gewicht: 54 gr Lumen: 500 lu Spanning: 18 V Cd: 1100 cd Beschermingsklasse:

Nadere informatie

Product naam: MM05240

Product naam: MM05240 Product naam: MM05240 Specificaties MM05240: Levensduur: 35000u Diameter: 111 mm Wattage: 12.00W Spanning: 36 V Kleur: 2800-1800K (Dim to WARM) Beschermingsklasse: IP20 Lumen: 850 lu Te vervangen lamp:

Nadere informatie

Met Parans Solar Lighting. is het alsof je de aanwezigheid van de natuur ervaart.

Met Parans Solar Lighting. is het alsof je de aanwezigheid van de natuur ervaart. 2012 Met Parans Solar Lighting 360 is het alsof je de aanwezigheid van de natuur ervaart. Het Parans systeem Parans Solar lighting creëert een unieke ambiance binnenshuis, doordat de variatie van het

Nadere informatie

Badkamer verlichting

Badkamer verlichting Badkamerverlichting Productinformatie... 12.3 Lavanto badkamerverlichting... 12.4 Led'save badkamerverlichting... 12.4 } } Badkamerverlichting Productinformatie Ledverlichting De afkorting led staat voor

Nadere informatie

Witbalans. Inleiding. Kleurtemperatuur

Witbalans. Inleiding. Kleurtemperatuur Inleiding Wanneer we fotograferen, maken we gebruik van licht. Dit kunnen lichtomstandigheden zijn, die we zelf volledig onder controle hebben. Denk hierbij aan een fotostudio, waarbij we zelf de hand

Nadere informatie

Armaturen impressie Arno Kok Creatief Lichtadvies. Armatuur voor toilet, Q36 led module in opbouwversie.

Armaturen impressie Arno Kok Creatief Lichtadvies. Armatuur voor toilet, Q36 led module in opbouwversie. Armatuur voor toilet, Q36 led module in opbouwversie. 9W, ledconverter in wit hoogglans kunststof opbouwhuis. De ledmodule is uit 1cm dik acrylaat Armatuur voor in de woonkamer2-voudige opbouwspot met

Nadere informatie

PRODUCTINFORMATIE VERVANG JE GLOEILAMP

PRODUCTINFORMATIE VERVANG JE GLOEILAMP PRODUCTINFORMATIE VERVANG JE GLOEILAMP 373905_Lichtbronnen.indd 1 30-05-11 11:33 Einde van de gloeilamp is in zicht De gloeilamp zet 90 tot 95% van al zijn gebruikte elektriciteit om in warmte in plaats

Nadere informatie

Product naam: MM03375

Product naam: MM03375 Product naam: MM03375 Specificaties MM03375: Levensduur L90: 25000u Lengte: 133 mm Wattage: 16.00W Diameter: 121 mm Kleur: 2800K (warmwit) Spanning: 230 V Lumen: 950 lm Beschermingsklasse: IP54 Cd: 6000

Nadere informatie

Seminarie IBE-BIV. Functionele LED-toepassingen in office, retail en hospitality.

Seminarie IBE-BIV. Functionele LED-toepassingen in office, retail en hospitality. Seminarie IBE-BIV Functionele LED-toepassingen in office, retail en hospitality. Kurt T Joens 4 november 2010 De wereld heeft nood aan zinvolle oplossingen om de klimaatveranderingen van antwoord te bieden.

Nadere informatie

P4Product Informatie Bureau LED armatuur PARA.MI

P4Product Informatie Bureau LED armatuur PARA.MI Vele opties en maar één armatuur 1 Het kantoor wordt tegenwoordig gekenmerkt door flexibiliteit, mobiliteit en nieuwe technologieën van vandaag. Adequate lichtconcepten moeten daarbij oplossingen voor

Nadere informatie

NIVEAU 2: OBSERVATIE

NIVEAU 2: OBSERVATIE SOBANE methode: Verlichting NIVEAU 2: OBSERVATIE INLEIDING Expertise PREVENTION Doelstellingen Bestuderen van de situatie in het algemeen en op de werkvloer, voor wat betreft: de arbeidsomstandigheden

Nadere informatie

Introductie --------------------------------------------------------------- 4 1. Totstandkoming --------------------------------------------------- 9

Introductie --------------------------------------------------------------- 4 1. Totstandkoming --------------------------------------------------- 9 Introductie In de afgelopen jaren is de ledverlichting sterk aan het opkomen. Gedreven door de noodzaak het milieu minder te belasten en dus om energie te besparen, is er een snelle ontwikkeling ontstaan.

Nadere informatie

Vergroting Dioptrie Doorsnede Artikelnummer Prijs. Daylight loeplamp Slimline. Vergroting Dioptrie Doorsnede Artikelnummer Prijs

Vergroting Dioptrie Doorsnede Artikelnummer Prijs. Daylight loeplamp Slimline. Vergroting Dioptrie Doorsnede Artikelnummer Prijs Carton Loeplamp Voordelige Carton loeplamp met LED-verlichting en buigzame goose-arm. Deze loep werkt op 4 AA-batterijen, maar kan ook aangesloten worden op het lichtnet. In de 2xvergrotende lens zit een

Nadere informatie

Product naam: MM04062

Product naam: MM04062 Product naam: MM04062 Specificaties MM04062: Levensduur: 15000u Lengte: 87 mm Wattage: 3.50W Diameter: 50 mm Kleur: 2800K (warmwit) Spanning: 230 V Lumen: 250 lu Beschermingsklasse: IP20 Cd: 120 cd Te

Nadere informatie

RAFFINESSE TECHNOLOGIE ONTMOET KWALITEIT. De ideale glasgevel

RAFFINESSE TECHNOLOGIE ONTMOET KWALITEIT. De ideale glasgevel Het isolatieglas met jaloezieën TECHNOLOGIE ONTMOET KWALITEIT sunblind visor privacy protection De ideale glasgevel In moderne gevels, met name bij structurele beglazing, is goed zonwerend glas een must.

Nadere informatie

Product naam: MM03594

Product naam: MM03594 Product naam: MM03594 Specificaties MM03594: Levensduur: 25000u Wattage: 8W Kleur: 2800K Lumen: 400 lu Cd: 1700 cd RA: 82 Bundelbreedte: 24 graden Lamp soort: PAR16 Lampvoet: GU10 Lengte: 70 mm Diameter:

Nadere informatie

Een beginners handleiding voor de aankoop van energiezuinige apparatuur

Een beginners handleiding voor de aankoop van energiezuinige apparatuur Een beginners handleiding voor de aankoop van energiezuinige apparatuur Alles wat je moet weten: - Hoe de juiste beslissing te nemen bij de aankoop van energie zuinige apparatuur. INHOUD 1. Introductie

Nadere informatie

Accessoires Verpleging

Accessoires Verpleging Accessoires Verpleging Accessoires Vanwege de liefde voor details Lampen In de ouderenzorg gaat het om de menselijke omgang tussen verplegend personeel en bewoners. Bij wissner-bosserhoff hebben we begrepen

Nadere informatie

Niko led. Led natuurzacht licht

Niko led. Led natuurzacht licht Niko led Led natuurzacht licht 05 Niko ledstrips hebben een streepje voor Leds onder de loep 06 Leds brengen sfeer in huis Leds als oriëntatie- of veiligheidsverlichting 08 Kleur bekennen Nikobus: regisseer

Nadere informatie

Ik wilde een product met een vriendelijke en uitnodigende uitstraling

Ik wilde een product met een vriendelijke en uitnodigende uitstraling MagniLink Vision Ik wilde een product met een vriendelijke en uitnodigende uitstraling Ik stelde me een gebruiker voor die voor het eerst kennismaakt met een nieuw hulpmiddel voor slechtzienden. Ik wilde

Nadere informatie

Offerte OPTIE 2. Oranje middenpaneel vervangen door 6 LED panelen 1/9. Fysio praktijk Medichain. t.a.v. de Praktijkhouder. Zoetermeer, 15.09.

Offerte OPTIE 2. Oranje middenpaneel vervangen door 6 LED panelen 1/9. Fysio praktijk Medichain. t.a.v. de Praktijkhouder. Zoetermeer, 15.09. Rokkeveenseweg 49 2712 PJ Zoetermeer T: +31 79 3435020 E: info@lycalux.nl Fysio praktijk Medichain t.a.v. de Praktijkhouder Zoetermeer, 15.09.2011 Offerte OPTIE 2 Oranje middenpaneel vervangen door 6 LED

Nadere informatie

Product naam: MM02512

Product naam: MM02512 Product naam: MM02512 Specificaties MM02512: Groep LED Soort Reflector AR111 Levensduur L90 40.000u RA 93 Wattage 16W Straalhoek 24 graden Spanning 20V Beschermingsgraad IP20 Lichtkleur 4000K (koelwit)

Nadere informatie

Maculadegeneratie. Oogheelkunde

Maculadegeneratie. Oogheelkunde Oogheelkunde Maculadegeneratie Maculadegeneratie is een oogaandoening waardoor u minder scherp gaat zien. Scherp zien doen we met het centrale deel van het netvlies, dit kleine stukje netvlies heet de

Nadere informatie

PRODUCTINFORMATIE. Schakelen en dimmen van energiezuinige lampen

PRODUCTINFORMATIE. Schakelen en dimmen van energiezuinige lampen Schakelen en dimmen van energiezuinige lampen Langs deze weg willen wij als fabrikant van schakelmateriaal en woningautomatiseringssystemen duidelijkheid scheppen over de gevolgen van het schakelen en

Nadere informatie

Sportveldverlichting EEN STAND VAN ZAKEN. Hoevelaken, 29 januari 2015

Sportveldverlichting EEN STAND VAN ZAKEN. Hoevelaken, 29 januari 2015 Sportveldverlichting EEN STAND VAN ZAKEN Hoevelaken, 29 januari 2015 Introductie Boudewijn Lie Technisch directeur Aerolux Nederland BV Lid kernteam outdoor van NSVV Lid NEN-normcommissie verlichting 351005

Nadere informatie

Serie 7L - LED-lampen

Serie 7L - LED-lampen Serie - LED-lampen SERIE LED - lampen voor schakelkasten Energiebesparend door LED-techniek Opgenomen vermogen van 5 W Lichtstroom komt overeen met een 75 W gloeilamp Magneet-, schroef- of clipbevestiging

Nadere informatie

Product naam: MM04135

Product naam: MM04135 Product naam: MM04135 Specificaties MM04135: Levensduur: 15000u Wattage: 7.50W Kleur: 2800K (warmwit) Lumen: 600 lu Cd: 230 cd RA: 80 Bundelbreedte: 90 graden Lamp soort: R63 Lampvoet: E27 Lengte: 103

Nadere informatie

LIGHT FIELDS evolution: LED-armatuurserie voor hoogwaardige verlichtingsprojecten

LIGHT FIELDS evolution: LED-armatuurserie voor hoogwaardige verlichtingsprojecten Persbericht LIGHT FIELDS evolution: LED-armatuurserie voor hoogwaardige verlichtingsprojecten LED-armatuurserie met perfecte lichtkwaliteit voor kantoren Voor moderne kantooromgevingen met zeer uiteenlopende

Nadere informatie

Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België

Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België tunablewhite De juiste lichtkleur speelt bij kunstwerken een bijzondere rol. Des te kouder de kleurtemperatuur, des te hoger is het beschadigingspotentieel

Nadere informatie

Levensduur van lampen

Levensduur van lampen Levensduur van lampen Hugo Blom Lumilab B.V. 24-7-2013 hugo@lumilab.nl 1 Samenvatting Sinds de uitvinding van de gloeilamp in 1879 zijn er de nodige nieuwe methoden ontdekt waarmee licht opgewekt kan worden.

Nadere informatie

Maculadegeneratie. Afdeling Oogheelkunde

Maculadegeneratie. Afdeling Oogheelkunde Maculadegeneratie Afdeling Oogheelkunde Algemeen Maculadegeneratie (MD) is de meest voorkomende oogaandoening die leidt tot ernstige slechtziendheid. De macula (= gele vlek) is het centrale deel van het

Nadere informatie

Beschrijving. Hoe weet u of u conventionele TL hebt?

Beschrijving. Hoe weet u of u conventionele TL hebt? Beschrijving Vaak is de basisverlichting in een bedrijf TL-verlichting. Daarbij wordt het energieverbruik veroorzaakt door de TL-buis én het voorschakelapparaat (ook wel starter genoemd). Er zijn zuinige

Nadere informatie

I SEE DE SEECOAT BLUE REVOLUTIE

I SEE DE SEECOAT BLUE REVOLUTIE I SEE DE SEECOAT BLUE REVOLUTIE I SEE KUNSTLICHT ALOMTEGENWOORDIG Onze levenswijze en onze omgeving evolueert. We stellen ons meer en meer bloot aan kunstlicht: TFT (computer, televisie, videogames) LED

Nadere informatie

Overstappen naar energiezuinige lichtbronnen

Overstappen naar energiezuinige lichtbronnen Overstappen naar energiezuinige lichtbronnen Productinformatie Folder 68 18.7 Hoe gebruikt u deze folder? Blader door de pagina s om naar de productcategorie te gaan die u zoekt. Daar vindt u de beste

Nadere informatie

Adembenemende schittering

Adembenemende schittering LEDlamps DiamondSpark Adembenemende schittering MASTER LEDcandles en MASTER LEDlusters Inclusief de nieuwe DimTone reeks Wereldwijd leider in LED verlichting Met geavanceerde LED technologie en meer dan

Nadere informatie

licht en onderwijs Wij weten wat LED voor u betekent

licht en onderwijs Wij weten wat LED voor u betekent licht en onderwijs Wij weten wat LED voor u betekent Natuurlijk licht onze norm Na inmiddels bijna twee miljoen jaar op deze aarde te lopen zijn we geëvolueerd in natuurlijk licht. We hebben elektrische

Nadere informatie

Ledoplossingen. voor Openbare Verlichting. >> Als het gaat om energie en klimaat

Ledoplossingen. voor Openbare Verlichting. >> Als het gaat om energie en klimaat Ledoplossingen voor Openbare Verlichting >> Als het gaat om energie en klimaat Ledverlichting is een techniek die veel potentie heeft en in de openbare verlichting (OVL) veel energie besparing kan opleveren.

Nadere informatie

Tot 50% energiereductie met bestaande armaturen.

Tot 50% energiereductie met bestaande armaturen. Energie sparen Energy Save Light E-S-L De Energy Save Light Set bestaat uit een onderhoudsvrije kortgesloten starter, een elektronisch energiesparend voorschakelapparaat en een beveiligingsadapter. Met

Nadere informatie

Energiezuinige verlichting

Energiezuinige verlichting Energiezuinige verlichting Op het gebied van verlichting zijn vele besparingsmogelijkheden. Van het vervangen van lampen tot het aanpassen van de armaturen en het gebruik van een daglichtafhankelijke-

Nadere informatie

jaar Excellent quality in LED lighting! Productcatalogus LED-verlichting garantie op alle producten

jaar Excellent quality in LED lighting! Productcatalogus LED-verlichting garantie op alle producten Excellent quality in LED lighting! jaar garantie op alle producten Productcatalogus LED-verlichting Engeldot Technische Groothandel is producent en leverancier van AltalumO LED-verlichting. Inhoud - Overzicht

Nadere informatie

Tips voor avondfotografie

Tips voor avondfotografie Tips voor avondfotografie digitalefotografietips.nl Veel fotografen bergen hun camera op na het vastleggen van een mooie zonsondergang. Maar eigenlijk begint het daarna pas, in ieder geval voor het onderwerp

Nadere informatie

Een beginnershandleiding voor energiezuinige verlichting

Een beginnershandleiding voor energiezuinige verlichting Een beginnershandleiding voor energiezuinige verlichting Waarom leren over energiezuinige verlichting in je huis? Het is uitgewezen dat we ongeveer 90% van ons leven binnenshuis doorbrengen. Een goed verlichte

Nadere informatie

Zo kunt u zelf inbouwspots monteren

Zo kunt u zelf inbouwspots monteren verlichting Zo kunt u zelf inbouwspots monteren Algemene informatie Stappenplan inbouwspots monteren Stappenplan inbouw dimmer monteren Waarom kiezen voor inbouwspots? Inbouwspots kunnen in vrijwel ieder

Nadere informatie

Diverse producten (0182) Tabimax tablet- en smartphonehouder. Bel voor persoonlijk advies direct(0182)

Diverse producten (0182) Tabimax tablet- en smartphonehouder. Bel voor persoonlijk advies direct(0182) Tabimax tablet- en smartphonehouder Tabimax is een standaard voor uw tablet of smartphone. De metalen beugel ondersteunt een transparante glasplaat waarop alle gangbare mobiele toestellen geplaatst kunnen

Nadere informatie

Haal het daglicht uw kantoor binnen DYNAMISCHE LED PANELEN 1:00

Haal het daglicht uw kantoor binnen DYNAMISCHE LED PANELEN 1:00 DYNAMISCHE LED PANELEN 1:00 Waarom dynamisch licht Dynamische LED kantoorverlichting van Emmlight (markt introductie medio 2011) is een geavanceerde oplossing om de dynamiek van daglicht te introduceren

Nadere informatie

y Verwarming op brandstof 87

y Verwarming op brandstof 87 Klimat 5 1 y Verwarming op brandstof 87 912-B, 912-D Op. no. 87516 01- Benzine 30618 095-1 Diesel 3730 340-1 20000 excl. automaat Benzine 30618 095-1 Er is een nieuwe generatie verwarming geïntroduceerd

Nadere informatie

Deze dame of heer vertelt over hoe het mogelijk is om het energie verbruik te verminderen en laat energie besparende manieren zien.

Deze dame of heer vertelt over hoe het mogelijk is om het energie verbruik te verminderen en laat energie besparende manieren zien. DE ENERGIECOACH Wat doet een energiecoach Deze dame of heer vertelt over hoe het mogelijk is om het energie verbruik te verminderen en laat energie besparende manieren zien. Een opmerking vooraf : Het

Nadere informatie

Super helder in een compact design

Super helder in een compact design S Super helder in een compact design OVERWELDIGENDE LICHTOPBRENGST VOOR ELKE NACHTRIT Universal Bike Lights met hoogwaardige kwaliteit is meer dan alleen fietsverlichting. De mountainbiker van tegenwoordig

Nadere informatie

Zuinig wonen. 10. Doe de VREG-test! Bekijk zeker de website: http://www.vreg.be/nl/doe-de-v-test-voorgezinnen

Zuinig wonen. 10. Doe de VREG-test! Bekijk zeker de website: http://www.vreg.be/nl/doe-de-v-test-voorgezinnen 10. Doe de VREG-test! Bekijk zeker de website: http://www.vreg.be/nl/doe-de-v-test-voorgezinnen Hier vergelijk je de verschillende producten van de verschillende energieleveranciers. Zo kun je zien wat

Nadere informatie

Wat is een :Light emitting diode

Wat is een :Light emitting diode LED Wat is een :Light emitting diode LED is de afkorting van Light Emitting Diode Een led is een diode die licht geeft. De stroom kan er maar in een richting door daarom moet je een led goed aansluiten.

Nadere informatie

INDUSTRIËLE VERLICHTING LED HET DUURZAME ALTERNATIEF VOOR INDUSTRIËLE VERLICHTING

INDUSTRIËLE VERLICHTING LED HET DUURZAME ALTERNATIEF VOOR INDUSTRIËLE VERLICHTING IndustriËle verlichting INDUSTRIËLE VERLICHTING LED HET DUURZAME ALTERNATIEF VOOR INDUSTRIËLE VERLICHTING Verlichting voor industriële toepassingen dient te voldoen aan specifieke eisen en voorwaarden.

Nadere informatie

Sales handleiding. Versie april 2015. Onder voorbehoud van wijzigingen en (type-)fouten.

Sales handleiding. Versie april 2015. Onder voorbehoud van wijzigingen en (type-)fouten. Sales handleiding Versie april 2015. Onder voorbehoud van wijzigingen en (type-)fouten. Comfortabele warmte voor iedere ruimte - gezond en milieuvriendelijk - met ThermIQ infrarood verwarmingspanelen.

Nadere informatie