Informatie. van Optical Low Vision Services. Licht & Verlichting met LED technologie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Informatie. van Optical Low Vision Services. Licht & Verlichting met LED technologie"

Transcriptie

1 Informatie van Optical Low Vision Services Licht & Verlichting met LED technologie

2 Licht is leven De waarde van een goede verlichting komt pas tot uiting, wanneer men deze zelf waarneemt en in werkelijkheid beleeft! Om als slechtziende weer een tekst te kunnen lezen, moet deze aan verschillende eisen voldoen. De te lezen tekst moet een bepaalde grootte hebben, adequaat belicht zijn en zo scherp mogelijk op het netvlies afgebeeld worden. De grootte van een tekst kan met vergrotende hulpmiddelen beïnvloed worden. Licht en scherpte zijn echter minstens net zo belangrijk. De scherpte kan men met de juiste corrigerende brillenglazen en door het aanhouden van de exacte werkafstand bereiken. Een optimale belichting draagt zeer sterk bij aan het succes van een aanpassing, het verbetert de leesvaardigheid en het visuele comfort. Basis eisen zoals belichtingsniveau, contrast, lichtverdeling en kleurweergave moeten voor iedere situatie in het algemeen en voor activiteiten in het bijzonder onderzocht worden. Licht is zien 85% van de informatie wordt door de ogen waargenomen: licht laat ons kleuren zien licht beïnvloedt de psyche licht stuurt de hormoonhuishouding

3 De afhankelijkheden van licht, contrast en vergroting Het is een normale ontwikkeling, dat de ogen met toenemende leeftijd troebeler worden. Hierdoor verhoogt de behoefte aan licht en zal het gezichtsvermogen achteruitgaan. In het begin gaat dit langzaam en daarna steeds sneller. Een oorzaak daarvan is het ouder worden van het weefsel waar het kijkorgaan uit bestaat. Maar ook degeneratieve oogziektes zoals leeftijdsgebonden maculadegeneratie kunnen een oorzaak zijn. Dit alles heeft een dusdanige invloed op het oog, waardoor een zestigjarige voor een zelfde visuele taak (bv. lezen) 15-keer meer licht nodig heeft dan een tienjarige. Onderzoek heeft aangetoond dat 2/3 van de bewoners van een bejaardentehuis een normaal gedrukte krant niet meer kunnen lezen. Indien echter een betere verlichting geïnstalleerd wordt, verandert de situatie abrupt: onder optimale omstandigheden is 2/3 van de gepensioneerde vrouwen en mannen weer in staat een krant te lezen. lichtbehoefte Met toenemende leeftijd wordt de behoefte aan licht vele malen groter leeftijd Oudere personen zien minder contrast. Dit heeft tot gevolg dat: bepaalde teksten alleen nog moeizaam of helemaal niet meer gelezen kunnen worden de oriëntatie en mobiliteit bij ongunstige weersomstandigheden en bij slechte lichtomstandigheden zeer moeilijk is Daarom ontwikkelt men, waar mogelijk, meer en betere contrasten. Bijvoorbeeld: traptreden contrastrijk markeren deurkozijnen en trapleuningen contrastrijk markeren lichte maaltijden op donker servies serveren en vele andere oplossingen

4 Meer licht betekent vaak meer zien Door het optimaliseren van de verlichting en het contrast, kan de eerder vastgestelde behoefte aan vergroting verminderd worden. Onderzoek toont aan, dat wanneer het lichtniveau verhoogd wordt, voorwerpen sneller en nauwkeuriger kunnen worden waargenomen. Dit is bij ouderdom een belangrijk criterium, omdat de verlichtingseisen met de tijd veranderen. De benodigde lichthoeveelheid is afhankelijk van de grootte van het voorwerp. Hoe kleiner het voorwerp, hoe minder de visuele informatie en hoe groter de benodigde lichthoeveelheid. Indien het waargenomen voorwerp groter is, dan vermindert de benodigde lichthoeveelheid.

5 In veel gevallen zijn slechtzienden slecht op de hoogte van hun handicap en de revalidatiemogelijkheden. Daardoor gaan ze pas naar de oogarts of opticien, als de ziekte al in een vergevorderd stadium is. Maar juist in de beginfase van een oogziekte, waarin de visus nog niet zo sterk beïnvloed is, kan men met een individueel gekozen lichtkleur, het zien verbeteren. De leeftijdsgebonden maculadegeneratie is de meest voorkomende oogziekte, die leidt tot slechtziendheid. Ook personen met cataract ervaren een visusvermindering en zijn daardoor beperkt. Doordat cataract tegenwoordig in veel gevallen bijtijds geopereerd kan worden, zijn deze personen goed te genezen.

6 Basis voor een goede verlichting Het licht heeft een bijzondere betekenis! Het waarnemen van contrasten kan met een goede verlichting aanzienlijk verbeterd worden. Een goede verlichting is schitteringvrij gelijkmatig aangenaam voldoende helder Waar mogelijk moet verlichting in bepaalde ruimtes van indirect licht voorzien worden. Zelfs al met een eenvoudige leeslamp kan de benodigde lichtsterkte bereikt worden. Veel oudere mensen zijn gewend om stroom te besparen. Het is belangrijk, dat zij over de volgende feiten geïnformeerd worden. 85% van alle informatie bereikt ons via onze ogen Een ouder oog heeft veel meer licht nodig dan een jong oog Goed licht verhoogt niet alleen ons gezichtsvermogen, maar ook het welzijn Spaarlampen hebben 8 keer minder stroom nodig en gaan 10 keer langer mee dan conventionele gloeilampen LED-lampen hebben 25 keer minder stroom nodig en gaan 50 keer langer mee dan conventionele gloeilampen

7 Directe verlichting Indirecte-/directe verlichting Hoge luminantieverschillen => directe verblinding Intensieve schaduwvorming Spiegelingen => verblinding door reflectie op de vloer, ramen, deuren en spiegels Homogene, zachte overgangen door meervoudige reflectie Geringe schaduwvorming Geen spiegelingen op de vloer, ramen, deuren en spiegels Aangename ruimtebeleving Directe verlichting Indirecte-/directe verlichting

8 De invloed van de lichtkleur op het waarnemen van contrasten Individueel getest Een individueel geteste lichtkleur is aangenamer en maakt het lezen minder vermoeiend Licht is ook een maatgevend thema in de LowVision-verzorging. Belangrijk bij de keuze van het juiste licht is het bepalen van de individuele lichtkleur. Want de juiste lichtkleur vermindert de vergrotingsbehoefte van slechtzienden aanzienlijk. Ook bij het verstrekken van een normale leesbril wordt met een individuele verlichting de visus aanzienlijk verbeterd. Maar door licht verbetert niet alleen de visus. Licht draagt ook bij tot een actievere houding en een betere concentratie en beïnvloedt daardoor positief de psyche van de mens.

9 De lichtkleur wordt bepaald door de kleurtemperatuur van de lichtbron. Hoe lager de kelvinwaarde van de kleurtemperatuur, hoe hoger het roodaandeel van het spectrum. Bij een hoge kleurtemperatuur, heeft het spectrum een hoog blauwaandeel. De tabel rechts geeft een overzicht van de kleurtemperaturen van enkele kunstmatige en natuurlijke lichtbronnen. De kleurtemperatuur wordt in Kelvin aangegeven. Kleurtemperaturen Hoewel wit licht uit een mengeling van kleuren bestaat, zijn niet alle witte kleurtinten gelijk, omdat ze van hun betreffende kleurbestanddelen van dat ogenblik afhankelijk zijn. Zodoende wordt een wit met een hoger roodaandeel warmer en een wit met een hoger blauwaandeel daarentegen koeler waargenomen. Er bestaat een methode om de verschillende soorten van wit licht in te delen in kleurtemperaturen. Hierbij wordt de kleurindruk bij verschillende temperaturen omschreven op basis van de ideale stralingsbron volgens de stralingswet van Planck'schen. Dit principe kan het beste worden uitgelegd aan de hand van welbekende overgangsmetalen, zoals de wolfraam-gloeidraad van een gloeilamp. Als deze materialen tot een temperatuur van 1000 K verhit worden, is hun kleurindruk rood, bij 2000 tot 3000 K verschijnen ze geelachtig wit, bij 4000 K neutraal wit en bij 5000 tot 7000 K koud wit. Met andere woorden: Hoe hoger de kleurtemperatuur, hoe koeler de kleurindruk van het witte licht. Kleurtemperatuur Lichtbron 1800 K Kaars 2700 K Gloeilamp 3200 K Halogeenlamp 4100 K Maanlicht 5000 K Zonlicht bij wolkenloze hemel 8000 K Daglicht bij mistig weer K Blauwe, wolkenloze hemel aan de beschaduwde noordzijde, kort na zonsondergang of kort voor zonsopgang (blauwe uur) Kleurtemperatuur Lichtkleur 2700 K geelachtig wit 4500 K neutraal wit 6500 K koud wit

10 Verschillende eisen aan verlichting Bij alle visuele beperkingen, die door mediatroebelingen (hoornvlies, lens, glasachtig lichaam, zoals cataract) veroorzaakt worden, is vanwege de sterke strooiing van het kortgolvige blauwlichtaandeel van de verlichting op de fi jne troebelingsdeeltjes, eerder een warm witte lichtkleur aan te raden, omdat het anders als gevolg van een te hoge straling tot contrastverlies en verblindingsverschijnselen kan leiden. Bij ziekten aan de fotoreceptoren van het netvlies (bv. retinitis pigmentosa) gaat het om een stofwisselingsziekte. De stofwisselingsafval van afgestoten celdelen van de fotoreceptoren wordt niet meer afgevoerd en hoopt zich vanaf de periferie op. Deze stofwisselingsafval heeft fl uorescerende eigenschappen. Licht met een hoog UV-gehalte of blauwlichtaandeel laat deze bezinksels oplichten. Om de daardoor veroorzaakte te hoge straling en verblindingseffecten te vermijden, moet op leesplaatsen naast UV- en blauwlicht-absorberende medische fi lters (Multilens), ook gezocht worden naar lichtbronnen met een hoog roodlichtaandeel. Dat zijn dus de warme witte lichtkleuren. Slechtzienden met maculadegeneratie hebben een zeer sterke behoefte aan licht. Omdat licht met een hoog blauwaandeel door deze patiënten subjectief helderder ondervonden wordt dan warme witte lichtkleuren, zijn hier helder witte lichtkleuren of kleuren die het daglicht benaderen aan te bevelen.

11 Studies tonen aan, dat proefpersonen de neiging hebben eerder voor een meer witachtige lichtkleur te kiezen. Deze tendens naar wit- en blauwachtige lichtkleuren zou verklaard kunnen worden uit het feit, dat witachtig licht ondanks een gelijke lichtsterkte helderder lijkt, waardoor de gemiddelde proefpersoon eerder naar deze lichtkleuren neigt. Reacties van niet-slechtzienden wijzen er echter op, dat witen blauwachtige lichtkleuren tijdens het werken als geschikter bevonden worden. Niettemin moeten lichtkleuren getest worden. Want een individueel uitgekozen lichtkleur is aangenamer en maakt het lezen minder vermoeiend. Dit is ook één van de belangrijkste redenen waarom bij het uitproberen alle drie de lichtkleuren getest moeten worden. Slechtzienden kunnen direct en duidelijk onderscheiden, welke lichtkleur het meest aangenaam is. Bovendien toont de specialist met dit grote aanbod zijn competentie. Alle SCHWEIZER-lampen voldoen aan de eisen voor het gebruik door slechtzienden: individuele lichtkleur zeer geringe warmte uitstraling gelijkmatige belichting flikkervrij Bij de optimale vergroting en de beste individueel gekozen lichtkleur bereikt de slechtziende de maximale leessnelheid!

12 De techniek achter de optimale verlichting LowVision Grid-lamp electronic W / 2700 K W / 4500 K W / 6500 K De Low Vision Grid-lamp van Schweizer is elektrisch voorgeschakeld en is een 11W PL lamp. Voorschakelapparaten In tegenstelling tot gloeilampen moeten TL-lampen met een conventioneel of elektronisch voorschakelapparaat bediend worden, omdat de stroom anders de lamp kan vernielen. Het belangrijkste verschil in voorschakelapparaten vormt de frequentie. Terwijl het conventionele voorschakelapparaat de netfrequentie van 50 HZ aanhoudt, zet het elektronische voorschakelapparaat de frequentie om in HZ tot HZ. Dit betekent eenvoudig gezegd dat een lamp, die met een conventioneel voorschakelapparaat bediend wordt, 50 keer in een seconde aan en uit gaat, waarbij in veel gevallen fl ikkering waargenomen wordt. Lampen die daarentegen met een elektronisch voorschakelapparaat bediend worden, gaan zo vaak binnen een seconde aan en uit ( tot keer), dat het fl ikkeren niet meer waargenomen kan worden. Het is bekend, dat de fl ikkerfusiefrequentie in het perifere deel van het netvlies hoger is dan in het centrale gebied. Dit is vast te stellen als men van opzij naar een oude televisie kijkt of bij het lezen onder een lamp met een conventioneel voorschakelapparaat. Omdat slechtzienden vaak het perifere gebied van het netvlies gebruiken, wordt het fl ikkeren versterkt waargenomen. Vooral bij personen met macula-aandoeningen, zoals maculadegeneratie, ontstaat dit probleem, omdat zij extrafoveaal kijken.

13 LED-verlichting De nieuwste ontwikkeling op het gebied van verlichting zijn LED's. Light emitting diodes, meestal aangeduid als LED s. Een LED is een halfgeleider die licht geeft wanneer er in de juiste richting stroom doorheen wordt gestuurd. Het is dus een elektronische component die rechtstreeks licht uitzendt. De lichtkleur hangt af van het gebruikte halfgeleidermateriaal. Een LED is opgebouwd uit een chip van lichtgevend materiaal, een bedradingsframe met plaats voor de chip en een behuizing die de chip beschermt. De LED techniek bestaat al vele jaren maar werd in verband met de hoge prijs maar weinig toegepast. Ze werden hoofdzakelijk als indicatielampjes in bedieningspanelen en verkeerslichten geïnstalleerd. Onlangs heeft een technologische doorbraak tot beslissende verbeteringen in effi ciëntie geleid waartoe o.a. ook de productie van wit licht behoort. Daardoor zijn er nieuwe mogelijkheden ontstaan voor het gebruik van accent- en algemene verlichting. LICHTVERMOGEN Hoger lichtvermogen dan conventionele gloeilampen ENERGIEVERBRUIK Minder energieverbruik dan conventionele gloeilampen De belangrijkste kenmerken zijn: lange levensduur laag energieverbruik robuuste constructie klein formaat weinig onderhoud nodig

14 LED's zetten een nieuwe standaard De productie van wit licht met behulp van lichtdioden Van nature kunnen LED's uitsluitend monochromatische kleuren ontwikkelen. Dat betekent, dat voor het ontwikkelen van wit licht twee of meer kleuren met elkaar gecombineerd moeten worden. Een van de oplossingen voor het verkrijgen van wit licht met LED's is om de rode, groene en blauwe halfgeleiderchips in een enkele lichtdiode te verwerken of separate rode, groene en blauwe LED's zeer dicht bij elkaar te groeperen waardoor de afgegeven straling gemengd wordt. Een nieuwe methode gebruikt echter LED's, die een blauw licht uitstralen, van een fosforcoating voorzien zijn en die een deel van het blauwe licht in geel licht omzetten, waaruit uiteindelijk wit licht ontstaat. Deze witte LED's ontwikkelen kleurtemperaturen van 2700 tot 8000 K. Door de toepassing van meerdere fosforcoatings laat het blauwe licht zich in meer kleuren omzetten, waardoor zich de kleurweergave-index tot een waarde van meer dan 80 kan worden verbeterd wat overeenkomt met goed tot uitmuntend.

15 LED-verlichting is zeker de beste vernieuwing in de verlichtingsindustrie sinds de uitvinding van het elektrische licht. LED s veranderen de aard van verlichting, aangezien ze nieuwe mogelijkheden bieden voor kunstmatig licht, wat een verrijking van de menselijke waarneming is. In de nieuwe LowVisionlampen van SCHWEIZER worden de SMD-LED's toegepast. Deze zijn extreem klein en gaan een kleine eeuwigheid mee. LED-verlichting heeft in tegenstelling tot de spaarlampen geen startunit, maar werkt op gelijkstroom. Daarom treedt geen storende fl ikkering op. Beïnvloeding van andere energie- of lichtbronnen zijn evenmin bekend. Door het gericht plaatsen van de LED's en bij een optimale positionering van het licht wordt de tekst homogeen verlicht en zelfs dan ontstaat er geen verblinding.

16 Aanbevolen verlichting voor slechtzienden MULTILIGHT LED - zorgt voor helder, duidelijk en comfortabel zien MULTILIGHT LED-lampen zijn extreem energie-efficiënt en hebben een lange levensduur. Ze overtuigen door een indrukwekkende lichtsterkte. De lineaire plaatsing van de LED's zorgt voor een homogene belichting. Alle nieuwe lampen op de volgende pagina's zijn te verkrijgen in de drie lichtkleuren 2700 K (geelachtig wit), 4500 K (neutraal wit) of 6500 K (koud wit). MULTILIGHT LED Stand Vloerlamp in retrodesign met 72 duurzame energieefficiënte SMD-LED's. Ideale lamp om gezellig te lezen op de bank, aan tafel of in bed. Al naar gelang de behoeften van de gebruiker kan men de zwanenhals naar boven of naar beneden en naar links of rechts instellen. Schakelaar geïntegreerd in lampenkap (geen lastige kabelschakelaar) Lampenkap met flexibele zwanenhals horizontaal, verticaal en gedraaid instelbaar Lichtkleuren: 2700 K 4500 K 6500 K Afmeting voet tot hals: 86 cm; zwanenhals: 43 cm; lampkop: 29 cm; aansluitkabel: 170 cm

17 MULTILIGHT LED Accu Inklapbare lamp met uitschuifbare arm en 48 duurzame, energie-efficiënte SMD-LED's. Ideaal voor moderne woningen en bedrijfspanden. Variabele hoogte door uitschuifbare lampkop Geen verblinding bij optimale plaatsing van de lamp, details worden beter waargenomen Werkt op batterij of via stopcontact; bij gebruik van de batterij: zeer flexibel in gebruik Afmetingen voet: 9x13,5 cm; hoogte: tot 35 cm; lampkop: 35 cm; gewicht: 1600 g; aansluitkabel: 190 cm MULTILIGHT LED Mobil Kleine inklapbare LED-lamp met 30 duurzame, energieefficiënte SMD-LED's. Deze lamp maakt indruk door een hoge lichtsterkte en lange levensduur van de batterij. Slank, functioneel design met handige draaggreep. Schakelaar voor in- en uitschakelen in scharnier: lamp schakelt bij het uitklappen automatisch aan Laag gewicht, neemt weinig plaats in Werkt op batterij of via stopcontact; met 3 batterijen tot 3 uur licht Inclusief draagkoffer en transformator Afmetingen voet: Ø 8,2 cm; hoogte: 26 cm; gewicht: 250 g; aansluitkabel: 150 cm

18 MULTILIGHT LED Pocket Kleine, handige inklapbare LED-lamp met 12 duurzame, energie-efficiënte SMD-LED's. Ideaal zakformaat om mee te nemen. Compact design voor een optimale belichting onderweg. Met een praktische bevestigingsklem en een oog voor bevestiging aan een sleutelkoord. Bovendien ideaal om onderzoek naar kleurtemperatuur mee te doen. Schakelaar voor in- en uitschakelen in scharnier: lamp schakelt bij het uitklappen automatisch aan Klein en compact, ideaal voor in de broekzak of met een klem aan de broekriem te bevestigen 2700 K 4500 K 6500 K Afmetingen: 59x84 mm; gewicht: 70 g Robuuste houder Met 3 batterijen tot 4 uur licht Eenvoudig batterijen verwisselen door klapmechanisme MULTILIGHT LED Pocket Levering in set van 9 stuks in een praktisch doosje, 3 lampen per lichtkleur MULTILIGHT LED Leesstandaard Verlichte, elegante leesstandaard van zwart kunststof met 20 highperformance SMD-LED's. Indrukwekkende lichtsterkte en levensduur van de batterij. Dankzij de zuinige LED s is het wisselen van batterijen zelden nodig. Glijvast op de ondergrond Meerdere schuine standen instelbaar Oppervlak: 28x21 cm, Uit te breiden tot 38x33 cm Werkt op batterij of via stopcontact; met 3 batterijen tot 3 uur licht De LED-verlichting is in twee standen in te stellen, normaal en helderder Inclusief transformator

19 Conclusie Een optimale en juiste verlichting kan de benodigde vergroting verminderen en de leessnelheid en het waarnemen van contrast verbeteren. Het lezen wordt daardoor comfortabeler. Niet alleen slechtzienden maar ook ouderen hebben, om optimaal gebruik te maken van hun resterende gezichtsvermogen, een optimale verlichting nodig, vooral op hun lees- en werkplek. Daarom moet bij iedere aanpassing van vergrotende leeshulpmiddelen de juiste lichtkleur samen met de slechtziende bepaald worden om het meest zinvolle licht te kiezen. Autor: Andreas Schaufler, A. SCHWEIZER GmbH

20 OVER ONS O.L.V.S., Optical Low Vision Services is in 1991 opgericht door J.W.L. van den Bos en gevestigd in Voorburg. Ons bedrijf is uitgegroeid tot een succesvolle groothandel op het gebied van LOW VISION en REDUCED VISION. Wij geven advies aan de Nederlandse opticiens, optometristen en LowVision-specialisten en maken daarbij onder andere gebruik van de geavanceerde producten van SCHWEIZER uit Duitsland, voor welke firma wij de hoofdvertegenwoordiging hebben. Deze informatie is tot stand gekomen in samenwerking met Andreas Schaufler van A. SCHWEIZER GmbH / NL O.L.V.S. Loolaan 88, 2271 TP Voorburg T , F

Beter licht met minder energie. Utiliteitsgebouwen. Doe de slim licht scan!

Beter licht met minder energie. Utiliteitsgebouwen. Doe de slim licht scan! Beter licht met minder energie Utiliteitsgebouwen Doe de slim licht scan! 1 Inhoud Inleiding...3 Nieuwe kansen voor energiebesparing...4 Ontwerpen met licht...7 Lampen en voorschakelapparaten... 10 Armaturen...

Nadere informatie

DOSSIER LED VERLICHTEN MET EEN NIEUWE LICHTBRON

DOSSIER LED VERLICHTEN MET EEN NIEUWE LICHTBRON DOSSIER LED VERLICHTEN MET EEN NIEUWE LICHTBRON uitgave 2, december 2011 Voorwoord De opkomst van leds zorgt voor ingrijpende veranderingen in de verlichtingswereld. De led als nieuwe lichtbron brengt

Nadere informatie

Temperatuurstralers. Figuur 1 Classificatie van lichtbronnen

Temperatuurstralers. Figuur 1 Classificatie van lichtbronnen Lichtbronnen In dit hoofdstuk worden de normaal verkrijgbaar en toegepaste lichtbronnen beschreven. We maken hierbij een onderscheid tussen temperatuurstralers zoals gloeilampen en halogeen(gloei)lampen,

Nadere informatie

2011 badkamer special. badkamer verlichting

2011 badkamer special. badkamer verlichting 2011 badkamer special badkamer verlichting 2011 Verlichting in de badkamer... Een huis wordt pas echt een thuis met de juiste verlichting en dit is zeker ook zo voor de badkamer. Vroeger was de badkamer

Nadere informatie

Beleidsplan. Beleidsplan Openbare Verlichting Gemeente Winsum 2012-2017. Mei 2012. 1 Pagina van 48

Beleidsplan. Beleidsplan Openbare Verlichting Gemeente Winsum 2012-2017. Mei 2012. 1 Pagina van 48 Beleidsplan Beleidsplan Openbare Verlichting Gemeente Winsum 2012-2017 Mei 2012 1 Pagina van 48 Pagina 2 van 48 Voorwoord Openbare verlichting lijkt vanzelfsprekend. We missen het pas wanneer het donker

Nadere informatie

Een actueel technisch inzicht in innovaties in de auto-industrie maakt nieuwe technologieën transparant 2

Een actueel technisch inzicht in innovaties in de auto-industrie maakt nieuwe technologieën transparant 2 Een actueel technisch inzicht in innovaties in de auto-industrie maakt nieuwe technologieën transparant 2 in dit nummer Automobielverlichting: LED & Xenon technologie 1 Accutests kunnen belangrijkste oorzaken

Nadere informatie

Licht in het aquarium.

Licht in het aquarium. Licht in het aquarium. Walter Dorriné Wat is licht? Licht is een elektromagnetische straling, die samengesteld is uit verschillende golflengten. Voor het menselijk oog is enkel de straling met een golflengte

Nadere informatie

Energiezuinige Verlichting voor: kantoorgebouwen

Energiezuinige Verlichting voor: kantoorgebouwen Energiezuinige Verlichting voor: kantoorgebouwen Relevante organisaties en instellingen NSVV Professional Lightning Designer s Association (PLDA) ISSO UNETO-VNI TVVL Agentschap NL Taskforce Verlichting

Nadere informatie

Energiezuinige Verlichting voor: onderwijs instellingen

Energiezuinige Verlichting voor: onderwijs instellingen Energiezuinige Verlichting voor: onderwijs instellingen Relevante organisaties en instellingen NSVV Professional Lightning Designer s Association (PLDA) ISSO UNETO-VNI TVVL Agentschap NL Taskforce Verlichting

Nadere informatie

Optimale werkomgeving creëren

Optimale werkomgeving creëren Optimale werkomgeving creëren Verlichtingsoplossingen voor industriële omgevingen 2 Zie wat licht voor u kan doen Licht heeft een diepgaand effect op hoe we ons voelen en speelt een essentiële rol bij

Nadere informatie

Volledige titel en ondertitel: Bachelor eindopdracht 2005 Het ontwerpen van een standalone tuinverlichting. Auteur: V.P.J.

Volledige titel en ondertitel: Bachelor eindopdracht 2005 Het ontwerpen van een standalone tuinverlichting. Auteur: V.P.J. 03 Volledige titel en ondertitel: Bachelor eindopdracht 2005 Het ontwerpen van een standalone tuinverlichting Auteur: V.P.J. Geraedts s0039683 Datum publicatie: maandag 18 juli 2005 Begeleider: Mevr. Angèle

Nadere informatie

Beleids- en beheerplan Openbare Verlichting 2013 2017. September 2012. 1 Pagina van 65

Beleids- en beheerplan Openbare Verlichting 2013 2017. September 2012. 1 Pagina van 65 Beleids- en beheerplan Openbare Verlichting 2013 2017 September 2012 1 Pagina van 65 HEEMSTEDE DOELMATIG DUURZAAM VERLICHT Beleids- en beheerplan Openbare Verlichting 2013 2017 September 2012 Documentnummer:

Nadere informatie

Manifest gezond kunstlicht

Manifest gezond kunstlicht Manifest gezond kunstlicht Het vervangen van gloeilampen door energiezuinige lampen levert ongewenste resultaten op in de woonomgeving. Dat is de conclusie van de Werkgroep Gezond Kunstlicht, een initiatief

Nadere informatie

Methode Janssen. Methode Janssen: Lex Janssen Opticien, Van Nijvenheimstraat 44, 5912 BN Venlo

Methode Janssen. Methode Janssen: Lex Janssen Opticien, Van Nijvenheimstraat 44, 5912 BN Venlo Methode Janssen Een werkwijze voor de metingen bij Macula Degeneratie, waarmee nauwgezet de relatie tussen supplementaire middelen en het verloop van de oogziekte Macula Degeneratie gevolgd kan worden.

Nadere informatie

- Innovatiegids voor siertelers & groenvoorzieners - Zuinig en doordacht. belichten, natuurlijk!

- Innovatiegids voor siertelers & groenvoorzieners - Zuinig en doordacht. belichten, natuurlijk! - Innovatiegids voor siertelers & groenvoorzieners - Zuinig en doordacht belichten, natuurlijk! Hoe je belichting optimaliseren, plantkwaliteit verbeteren én rendabiliteit verhogen 100-40-100-40 Deze innovatiegids

Nadere informatie

Wetenschappelijke onderzoeksmethoden

Wetenschappelijke onderzoeksmethoden Wetenschappelijke onderzoeksmethoden Dit document beschrijft hoe wetenschappelijk onderzoek in het algemeen wordt uitgevoerd en op welke aspecten het Kennisplatform let bij de interpretatie van onderzoeksresultaten.

Nadere informatie

Duurzame verlichting voor leerling en gebouw

Duurzame verlichting voor leerling en gebouw Duurzame verlichting voor leerling en gebouw INFORMATIEBROCHURE 2014/2015 EduLED is het verlichtingsconcept dat door Relighted speciaal is ontwikkeld voor het onderwijs. Wij vinden dat naast de financiële

Nadere informatie

OSRAM ACTUEEL. www.osram-benelux.com. April 2014

OSRAM ACTUEEL. www.osram-benelux.com. April 2014 www.osram-benelux.com April 2014 OSRAM ACTUEEL FUTURISTISCH VOETBALSTADION SÃO PAULO COMPLEET UITGELICHT MET OSRAM LICHTOPLOSSINGEN PAGINA 3 HIGHLIGHTS LIGHT+BUILDING 2014 PAGINA 4-5 Light is OSRAM APRIL

Nadere informatie

Voldoende lux op de werkplek is geen luxe. Maar dan zonder lichthinder.

Voldoende lux op de werkplek is geen luxe. Maar dan zonder lichthinder. Voldoende lux op de werkplek is geen luxe. Maar dan zonder lichthinder. Dat vergt een doordacht lichtontwerp: >> Maak optimaal gebruik van daglicht door: >> Goed ontwerp van ramen en andere lichtopeningen

Nadere informatie

Stroombronnen voor het booglassen

Stroombronnen voor het booglassen Praktijkaanbeveling nr. PA.08.08 december 2008 Stroombronnen voor het booglassen Er zijn de achterliggende jaren veel innovatieve ontwikkelingen geweest op het gebied van het lassen. Een deel van deze

Nadere informatie

Waarom LED-TL (nog) geen goed idee is

Waarom LED-TL (nog) geen goed idee is Waarom LED-TL (nog) geen goed idee is Een overzicht van GreenFox over de kansen, mogelijkheden en beperkingen van LED-TL Auteur: Martijn Hünteler Datum: Juni 2013 Versie: 1.2 GreenFox B.V. www.green-fox.nl

Nadere informatie

Ontwerp van een visiesysteem voor de kwaliteitscontrole van een autozetel veringsysteem

Ontwerp van een visiesysteem voor de kwaliteitscontrole van een autozetel veringsysteem Ontwerp van een visiesysteem voor de kwaliteitscontrole van een autozetel veringsysteem Studiegebied Industriële wetenschappen en technologie Opleiding Master of Science in de industriële wetenschappen:

Nadere informatie

Beleidsplan. verlichting openbare ruimte 2015-2020. Donker waar mogelijk, licht waar nodig

Beleidsplan. verlichting openbare ruimte 2015-2020. Donker waar mogelijk, licht waar nodig Beleidsplan verlichting openbare ruimte 2015-2020 Donker waar mogelijk, licht waar nodig 2 Voorwoord Inwoners van Doetinchem vinden het heel vanzelfsprekend dat de wegen, winkelgebieden en parkeer plaatsen

Nadere informatie

Inhoud 114950 Elektriciteitskwesties 2

Inhoud 114950 Elektriciteitskwesties 2 Pagina 1 Inhoud 114950 Elektriciteitskwesties 2 Werkblad 1 - schakelsymbolen 3 Werkblad 2 - Geleiders 6 Werkblad 3 - Weerstanden 8 Werkblad 4 - Serie en parallel 10 Werkblad 5 - Stroom meten 12 Werkblad

Nadere informatie

Bestnr. 19 22 99 Zonne-energie leerpakket

Bestnr. 19 22 99 Zonne-energie leerpakket Bestnr. 19 22 99 Zonne-energie leerpakket Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of openbaar gemaakt,

Nadere informatie

STEEK JE LICHT OP BIJ FOTOFLITS

STEEK JE LICHT OP BIJ FOTOFLITS COMPANY PROFILE STEEK JE LICHT OP BIJ FOTOFLITS 1 WWW.FOTOFLITS.COM Voorwoord FotoFlits streeft als specialist in fotostudio-inrichtingen en apparatuur naar optimale service en kwaliteit. Dankzij onze

Nadere informatie

Projectverslag Lifestyle

Projectverslag Lifestyle Projectverslag Lifestyle 27 januari 2010 Rob van Agt Erik Driessen Frans Jacobs Jaime van t Net Claudia Raijmakers Kevin Verleijsdonk Inleiding (2) Onderzoek (3) Concepten (7) Beschrijving Flowy (8) Prototype

Nadere informatie

een slimme keuze Veel licht en toch een voordelige energiefactuur:

een slimme keuze Veel licht en toch een voordelige energiefactuur: REG Spaarlampen Spaarlampen...... een slimme keuze een slimme keuze Veel licht en toch een voordelige energiefactuur: dat lijkt een tegenspraak. Toch is dat niet zo. Vandaag is het perfect mogelijk om

Nadere informatie

In de eerste twee weken is een onderzoeksplan opgesteld, waarmee gestructureerd en doelgericht aan de opdracht kon worden begonnen.

In de eerste twee weken is een onderzoeksplan opgesteld, waarmee gestructureerd en doelgericht aan de opdracht kon worden begonnen. SAMENVATTING VOORAF Dit verslag gaat over de bacheloropdracht bij het bedrijf First. Het doel van het onderzoek is het doen van aanbevelingen aan het bedrijf voor een nieuwe vormgeving van het product

Nadere informatie

Naslagmateriaal basiskennis digitale fotobewerking Datum 24-04-2008 Datum 30 A.G. Noteboom, Computer Huis Mijdrecht. Inhoudsopgave

Naslagmateriaal basiskennis digitale fotobewerking Datum 24-04-2008 Datum 30 A.G. Noteboom, Computer Huis Mijdrecht. Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. Introductie 2. Wat is een digitale foto 2.1 Grootte van de foto in pixels en resolutie 2.2 Wat is er nodig voor een afdruk met een goede kwaliteit 3. Kleuren in een digitale foto 4. Hoe

Nadere informatie